Barns rättigheter…

Nybloggat på Frihetssmedjan

Motståndet mot att vaccinera barn diskuteras lite varstans i världen, till exempel i Australien. Det pratas om att göra vaccinering av barn obligatorisk eller att ta bort barnbidrag till föräldrarna som vägrar vaccinera sina barn.


Denna debatt var uppe bland liberala redan för snart 150-200 år sedan.

Då handlade det också om vaccinering: mot de farliga smittkopporna. Dessutom var det full debatt i Storbritannien om det där med allmän skolgång. Skulle alla barn tvingas gå i skolan, eller skulle föräldrar ha rätten att vägra låta sina barn gå i skolan?

De konservativa sa att föräldramakten skulle vara total. De liberala sa att även barnet hade rättigheter. Att om alla människor ska kunna ha möjlighet till frihet i livet måste alla barn kunna gå i skolan och vaccineras.

Även i samband med de första lagarna mot barnarbete blev det debatt. Hade föräldrarna rätt att bestämma över barnen totalt som de konservativa sa? Nej, sa John Stuart Mill.

”it is right that children … should be protected … from being overworked. Labouring for too many hours in the day, or on work beyond their strength, should not be permitted to them, for if permitted it may always be compelled. Freedom of contract, in the case of children, is but another word for freedom of coercion. Education also, the best which circumstances admit of their receiving, is not a thing which parents or relatives … should have it in their power to withhold”*

Detta har reflekterats i svensk politisk debatt. Iallafall förr när liberaler var mer ideologiskt pålästa.

Debatten mot barnaga och för barnbidrag i Sverige, där Folkpartiet spelade en viktig roll, är t.ex. intressant att läsa. Huvudargumentet mot barnaga var samma som John Stuart Mills.
Barn har rättigheter i sig själv, som egna subjekt och som de potentiella vuxna, fria självständiga individer de ska bli, heter det i traditionell liberal debatt. Det gör att föräldrars makt måste vara begränsad genom att man sätter ramar som dikterar vad föräldrar måste göra för att skydda barnet som eget subjekt och kommande fri, vuxen medborgare.

Den vuxnes rätt att göra vad hen vill så länge man inte skadar andra, är helig, ansåg man. Barn och icke myndiga har inte samma rättighet till total frihet. För att skydda alla människors rätt till frihet behövs en sorts maktdelning mellan föräldrar och samhälle i uppfostran av barnen. Att samhället sätter ramar som föräldrar måste acceptera.

Därför är statligt reglerad utbildningsplikt en liberal princip. Därför är lagar som skyddar barnet mot barnarbete och fysiskt och psykiskt övervåld samt föräldrar som inte vill att barnen vaccineras faktiskt liberala.

John Stuart Mill var för tvånget att vaccinera barn av två anledningar. Det ena för att förhindra epidemier:

“the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others.”Det andra var för att skydda barnets rättigheter.

Därför är det faktiskt inte en dum idé med vaccineringstvång för barn. Kikhosta kan sätta sig på öronen och förstöra hörseln. En del vill inte att barnet vaccineras mot det.  Ska verkligen föräldrar ha den makten att förstöra ett barns liv?

*

Mill, John Stuart. Principles of Political Economy, with Some of Their Applications to Social Philosophy. Toronto: Univ. Toronto Press, 1965.

Jämlikhet som liberalt begrepp.

Jag skriver för Frihetssmedjan igen. Detta skrev jag om jämlikhet som liberalt begrepp.

Är jämlikhet ett liberalt begrepp? Frågan är lite felaktigt ställd. Frågan bör snarare lyda: ”KAN jämlikhet vara ett liberalt begrepp”.

 Svaret är ja.

Traditionellt sett har det funnits tre synsätt på begreppet jämlikhet. Man ser det tydligt om man tittar på debatten för sisådär 110 år sen. 

Ett synsätt fokuserade på att alla skulle VARA och HA det lika materiellt, och i lika möjligheter. Det är den marxistiska grundsynen. I sin extrem kan man se hur det fungerade och inte fungerade i Sovjetunionen. Dilemmat med denna syn på jämlikhet är att någon måste bestämma vad som är ”jämlikt” och tvinga alla att anpassa sig.

En annan syn på jämlikhet var att det inte var viktigt. Idén var att man skulle låta ”naturen” ha sin gång. Det vill säga samhället och ekonomin skulle lämnas för sig själv, utan statlig inblandning. De rika skulle ha mer materiella tillgångar och bättre möjligheter medan den fattige inte skulle ha några möjligheter alls. Men det var ok ansåg dessa. Detta var den konservativa synen. Deras syn på rösträtt visar deras människosyn. De rikare skulle ha fler röster i samhället än den normale arbetaren och den fattige ingen röst (graderad röstskala). De rika skulle få gå på universitet, de fattiga inte.

Den liberala synen på jämlikhet var för 110 år sen en annan än den vi ser idag. Liberaler pratade då ännu om jämlikhet som ett liberalt begrepp. Men liberalerna fokuserade på jämlika möjligheter.
Enligt detta synsätt var materiella skillnader bara bra. Det viktiga var inte om det finns miljonärer eller inte. Det viktiga var att alla oavsett inkomst hade LIKA MÖJLIGHETER. 

Att alla hade rösträtt enligt principen en man en röst. Att även barn med fattiga föräldrar skulle kunna gå i skola och på universitet. 

Att det fanns någon form av sjukvård för alla, sociala skyddsnät för alla och arbetsrättsliga spelregler på arbetsmarknaden för att garantera även löntagares rättigheter.

För 110 år sen var Socialdemokrater och liberaler förenade i en allians i kampen för lika möjligheter för alla. Detta trots skillnaderna. De första Socialdemokraterna i Sveriges riksdag kom in på liberala mandat. 

Liberalerna gillade inte att det fanns folk i Socialdemokraterna som var mot rösträtt och som ville upphäva privategendomen. (Dessa, kommunisterna, bröt sig ur partiet 1917 och bildade eget parti.) Men liberalerna såg också att det fanns gott om människor som var för rösträtt och inte var mot privategendomen i partiet, t.ex. Hjalmar Branting, Socialdemokraternas ordförande. Man allierade sig med socialdemokraterna eftersom man ansåg att man stod närmare dem än de konservativa.

Jämlikhet i möjligheter är ett begrepp som fallit bort ifrån den liberala vokabulären. Sist det hördes i debatten var nog då Bengt Westerberg drev på frågan om personlig assistans för funktionshindrade, LSS, för 20 år sen. Om man går längre bak i tiden, till Per Ahlmarks tid på 70-talet, hörde man ofta jämlikhet refererat som ett i grunden liberalt koncept.

Det kanske är dags att in

Fremskrittspartiet och dilemmat med liberal fascism

Man debatterar det norska valet just nu. Jag tillhör de som ogillar att Högern satt sig i en regering med Fremskrittspartiet. Det är farligt och något som ska krtiseras. Fremskrittspartiet är kanske att betrakta som ”fascism-light” eller ”rasistparti-light” men är ändå rasistiskt.

Partiet är ett exempel på något som är ganska vanligt i USA. Det är en allians mellan ultraliberala krafter och socialkonservativa krafter. De socialkonservativa är oftast starkt rasistiska, vilket är samma fenomen som i USA. Libertarianer och socialkonservativa i förening, så bildades FrP. Denna mix mellan prat om individuell frihet och befrämjande av ”norskhet” och ”traditionella värden” finns i partiet än idag.

Det där har jag aldrig förstått. Hur kan man kalla sig liberal och fritt och villigt hoppa i säng med rasister?

Fast det är egentligen ganska enkelt. Socialkonservativa är också mot statens stora makt och vill gärna lämna beslut till individen. Det gör att socialkonservativa gärna också pratar om en fri marknad och annat som får det att vattnas i de liberala munnarna.

Det finns två sorters liberaler. De som aldrig kan tänka sig sitta ner tillsammans med rasister, inte ens om rasisterna erbjuder den friaste marknaden i världen, och de som gärna kastar bort alla principer och sätter sig ner med rasister och accepterar en del förbud mot invandring och ”främmande kulturer” och kanske även lite lagar mot homosexualitet, bara de får sin älskade fria marknad.

Det finns sådana ”liberaler” i Sverige också som gärna predikar individens frihet men den friheten inkluderar inte friheten att t.ex. bära hijab.

Fremskrittspartiet bildades som extrema islamhatare. Carl I Hagen var mer extrem än svenska Sd är idag. Partiet har sedan dess utvecklats till att mer prata om radikal islamism. Där skiljer sig Sd pch Frp. Sd pratar om islam som ett hot medan Frp fokuserar på radikal islamism. Men eftersom Frp jämställer att bära hijab med radikal islamism kan man förstå att Frps hållning är en aning kluven. Att partiet tolererar att framträdande politiker hetsar mot muslimer utan att dessa politiker sparkas talar, och samarbetar med en rasistisk tankesmedja, också sitt tydliga språk.

Partiet är mot invandring. men inte av ekonomiska skäl utan även av kulturella skäl. Partiet pratar gärna om norskhet. Prat om norskhet i kombination med hets mot ”de andra” (utpekande av syndabockar som hotar norskheten) är faktiskt tecken på fascism.

INTEGRERING

Det er en forutsetning for integrering at innvandrerne tilegner seg det norske språk, og deltar i det norske samfunnet. Det må stilles krav om integrering for å få opphold og senere statsborgerskap. (Se også: Asylsøkere, flyktninger, familiegjenforening, integrering).

FLYKTNINGER

Det mest naturlige er at flyktninger får tilflukt i sine nærområder. Norge bør begrense inntaket av flyktninger og innvandrere fra områder utenfor vår kulturkrets, og bør fortrinnsvis motta kvoteflyktninger fra FN. (Se også: Asylsøkere, familiegjenforening, innvandring, integrering.)

Partiet tolererar öppna fascister som hetsar mot muslimer och pratar om norskhet. Det må vara så att Carl I Hagen inte styr partiet längre. men det är mer än berättigat att kalla partiet både rasistisk och fascistiskt.

Det fascinerande är att det finns folk som kallar sig liberaler som är beredda att hoppa i säng med rasister. Det är inget nytt. Precis som alla andra politiska ideologier har även liberaler genom historien flirtat med totalitära tankar. Alla politiska ideologier har haft, och har, uttolkare som vill ha ett rasistiskt eller totalitärt samhälle. Liberalismens flirt syns tydligt i Fremskrittspartiets framväxt. Liberal fascism kan man med rätta kalla den del av liberalismen som kan tänka sig att hoppa i säng med rasister.

/Torbjörn Jerlerup

liberal

Ådalen 1931 är en liberal fråga också!

Denna bild och dikt om Ådalen vill jag dela och passar på att citera liberalen Herbert Tingsten.

”Vi må vara högermän, liberaler eller socialister: det kaos som för några årtionden sedan kallades ekonomisk frihet tål vi inte. Människor får inte leva i nöd och arbetslöshet i en demokratisk stat.”  (Hämtat från Lars Ericks blogg)

ådalen

Här vilar
en svensk arbetare
stupad i fredstid
vapenlös värnlös
arkebuserad
av okända kulor
Brottet var hunger
Glöm honom aldrig.

En liberalism för alla människors frihet?

Jag känner mig ofta som en främmande fågel i det politiska Sverige. Främmande för att jag inte känner mig hemma hos något parti, och främmande för att jag ser sådant jag sympatiserar med bland alla frän syndikalister och Socialister till vänster och konservativa och libertarianer.

Men jag ser mig som liberal. De bästa definitionerna av politiken har liberaler med socialt patos uttalat. ”Jag har aldrig dyrkat friheten i den mening, att samhället skulle vara fritt från skyldigheten att mot förtryck skydda de svage mot de starke.”  Frihet för alla, inklusive de som har svårare att värna sin frihet.

I den riktningen är det. Min liberalism handlar inte om att minska staten och skatten, bara, utan om ALLA människors RÄTT att ha MÖJLIGHET att skaffa sig liv, frihet, utveckling, välstånd. Det vill säga, alla människors RÄTT att slippa förtryck från ”makter” och ”omständigheter” utanför hennes egen kontroll.

Människans rättighet att fritt ha MÖJLIGHET att kunna forma sitt eget liv.

Jämlikhet för liberaler

De nuvarande riksdagspartierna upplever jag ofta har en klåfingrighet utan like. De vill ofta styra detaljer i våra liv, kontrollera oss, av omsorg för någon annan grupp. Det gillar jag inte. Men jag gillar heller inte de som vill avveckla principen om allas rätt för att minimera statens kontroll.

I min värld behövs staten för att garantera alla människors rätt till skydd mot förtryck. Sociala skyddsnät, bättre och starkare än idag, behövs. ALLA, oavsett bakgrund, jobb, status ska ha MÖJLIGHET att utbilda sig, få jobb, skaffa välstånd, etc.

Jag tror på det liberala jämlikhetsbegreppet. Dvs jämlika möjligheter (inte jämlikhet materiellt sett eller så, eftersom folk är olika).

Ja jag vill ha en minimal stat som ingriper så lite som möjligt i våra liv. Jag tror också saker fungerar bättre om de ägs och styrs privat. Men jag tror också på en sorts maktbalans, där staten hjälper till att garantera folks rättigheter gentemot arbetsgivare och ”omständigheter utanför individens kontroll”. Givetvis behövs en liknande maktbalans för att se till att staten inte blir omständigheten utanför individens kontroll som lägger en hämsko på dennes liv.

Jag har insett att denna syn på livet betyder att även folk som kallar sig liberala kan arbeta mot alla människors rätt till frihet. Dessa har ofta en bra förståelse för hur staten kan påverka och hämma våra liv, men en mindre bra förståelse av hur arbetsgivare och ”omständigheterna” kan göra samma sak.

Arbetsmarknaden

En ensamstående fattig och delvis funktonshindrad kvinna som tvingas ta arbeten och acceptera rötägg till chefer, för att kunna försörja sig, kan ha lika lite frihet som en ensamstående mamma i Sovjet under kommunismen. Det är kontroversiellt att säga, ja, för mamman har ju rösträtt och yttrandefrihet. Men hon vet ändå att skulle hon säga vad hon vill skulle hon mista jobbet, därför gör hon inte det. Hon vågar inte riskera sitt jobb och påtvingad fattigdom. Vilken frihet är det?

Med ALLAS rätt i fokus skulle arbetsmarknaden vara uppbygd så att hon lätt och snabbt kunde byta jobb samtidigt som hon skulle ha starka sociala skyddsnät som garanterar att hennes MÖJLIGHETER att vara fri och utvecklas inte hämmas av att hon blir friställd. Dessutom skulle lagar och regler finnas som skyddar hennes rätt mot eventuella tyranner till arbetsgivare.

Samtidigt borde arbetsgivaren ha möjlighet att sköta sitt företag fritt och anställa och sparka vem denne vill för att kunna sköta sitt företag på bästa sätt. Men inte att sköta företag utan respekt för individers privatliv eller rätt att slippa sådant som äventyrar liv och hälsa.

Få anställda har överläge gentemot sina chefer, de flesta har ett underläge. Ingen människa kan klara sig utan en inkomst, det är inget val, det är mer eller mindre ett tvång. Därför måste TVÅNGET i det valet minskas så mycket som möjligt genom att var människa faktiskt har maximal frihet, även i arbetsmarknaden.

Att läsa hur det var förr, då arbetsgivarnas ord var lag, är vidrig läsning. Samma att läsa hur de har det som arbetar på många platser i U-länder. Man kan säga att de ”valt själva” eftersom de ”frivilligt” skrivit på ett kontrakt och kan välja mellan olika arbetsplatser eller mellan arbetsplats och att vara utan jobb (och svälta). Men den friheten hade man delvis även i Sovjet, så det i sig är inget tecken på frihet.

Jag är glad för den utveckling, som vänstern och arbetarrättsliga liberaler stått i spetsen, för arbetarskydd och rättigheter för de anställda. Den utvecklingen måste fortsätta. Men utan en massa klåfingrigt förmynderi och begränsningar i individens frihet. Jag är inte imponerad av hur facken fungerar idag som ofta missar striden för ALLA arbetares rättigheter och istället är mer intresserade av att hämma och reglera arbetares och arbetsgivares frihet.

Familjen

I USA kan det hända att barn inte kan plugga vidare på universitet. Deras föräldrar har inte råd och de får ingen hjälp från fonder eller stiftelser.

I mina ögon är det lika tyranniskt som fascistiska eller ärkekommunistiska påbud. Det är ett grymt förtryck av den enskilde individens rättigheter.

Det är ingen större skillnad mellan att ha lagar och regler som inte ger ett barn möjlighet att studera och att ta fram en pistol, rikta den mot barnets panna och kasta ut barnet från skolor och unviversitet. Resultatet är samma: ofrihet.

Tror man på ALLAS rätt måste ALLA ha MÖJLIGHET att studera. Endast stater kan garantera detta. (Välgörenhet är inte en rättighet.)

Detta är ett exempel på hur omständigheter utanför individens kontroll kan förtrycka en individ. Barnets frihet hämmas av vad föräldrar vill och kan, och av bristen på statligt stöd.

Det finns andra sådana exempel.

I de fall föräldrar beter sig illa mot barn måste det finnas möjlighet att skydda dem. De måste ha frihet att kunna frigöra sig från föräldrars negativa påverkan (i de fall det är negativt) då de blir vuxna.

Komvux är en fantastisk skapelse. Barn kan försumma sin utbildning av omständigheter utanför sin egen kontroll. Med en usel hemmiljö, med mobbning, missbruk och annat som orsak. Att då ha komvux, vuxenutbildning, som gör att man har RÄTT att ha MÖJLIGHET att ta igen det man förlorade under barndom och ungdom, är helt fantastiskt.

Men människan lever inte av bröd allena. Även själsliga sår behöver kunna läkas. Har varje vuxen en MÖJLIGHET till detta?

Det handlar inte om att vissa kanske har mer pengar och kanske snabbare kan skaffa hjälp. Det handlar om att alla SKA KUNNA skaffa hjälp, om man behöver det.
Man kan lämna maximal frihet för familjer att välja sin egen väg, för mammor och pappor att vara hemma med barnen, för föräldrar att driva hemundervisning, bara man skapar ram verk och kontrollsystem som garanterar barnens rätt att utvecklas.

Det säger sig självt att föräldrar som inte uppfostrar flickor och pojkar som om de var lika värda, måste mista sin rätt till hemundervisning.

Frihet

Jag känner att jag måste skriva ner detta.

Jag har utvecklat en kompromisslöshet i mycket av mitt agerande, som ofta gör att jag låter ganska hård.

Jag har en kompromisslöshet mot rasism och fördomar mot GRUPPER, kulturellt, religiöst och etniskt.

Jag är kompromisslöst för yttrandefrihet. Inte utan konsekvenser (att sprida förtal eller hota måste vara straffbart), men totalt och utan hinder.

Jag har en kompromisslös inställning att alla människor måste få välja sin väg. Jag har varit aktiv i konservativa organisationer som velat kontrollera folk, och ta bort det fria valet. Det vansinnet har jag reagerat mot genom att nu kompromisslöst mena att folk måste få välja sin egen väg fritt.

Men jag är lika kompromisslös för sociala skyddsnät. Att inte ha MÖJLIGHET att utvecklas eller vara fri, är ofrihet. Att tvingas in på vissa livsvägar på grund av ekonomi och ”omständigheter” utan att man har MÖJLIGHET att ändra situationen är inte heller frihet.

Möjlighet att bli miljonär

Det betyder inte at det är fel att vara miljonär. Tror man på människors frihet så är man glad om någon blir miljonär. Men ALLA måste ha MÖJLIGHETEN att bli miljonär. Det betyder inte att alla KAN bli miljonärer, men alla SKA HA MÖJLIGHET ATT KUNNA bli det. Det betyder inte att inte vissa kommer att ha det lättare. Har man en pappa som är miljonär blir man det kanske lättare själv. Men möjligheten ska vara likaför alla.

Framgångsrika forskare och författare är något jag beundrar. ALLA människor ska givetvis ha MÖJLIGHETEN att bli det. Inte alla KAN det, men ska ha RÄTTEN att ha möjlighet till det.

Inte alla kan bli statsministrar och riksdagsmän, men alla ska ha RÄTT att ha MÖJLIGHETEN att bli det.

Detta är min liberalism. Därför reagerar jag när några som kalla sig liberaler, rapar upp klassiskt ärkekonservativa argument om att avveckla sociala skyddsnät och ersätta det med välgörenhet. 

Om du vill veta mer om min syn på liberalism kan man läsa: ”Min liberalism”, min artikel om individens rätt gentemot överheten, om styrka och svaghet, eller denna artikel om min syn på politik och demokrati. Här är en artikel om hur jag kommit fram till min världsbild. Om ni är nyfiken på hur jag ser på religion kan ni kika här. Mina artiklar på temat Demokrati 2.0 är också talande.

R.I.P. Migro 2012 – 4/3 2013

”Jag har aldrig dyrkat friheten i den mening, att samhället skulle vara fritt från skyldigheten att mot förtryck skydda de svage mot de starke.”

/Sven Adolf Hedin, liberal, 1895, i debatt om arbetarrätt för bagare.

“The fate of no member of the community needs to be abandoned to chance; that society can and therefore ought to insure every individual belonging to it against the extreme of want.”

/John Stuart Mill

Jag har länge längtat efter liberala initiativ för invandring och mot rasism, och blev glad då Migro föddes. Därför blev jag ledsen när Migro gick i graven igår.

Ja, formellt sett finns Migro.se kvar, men ingen tar en organisation på allvar då en av deras ledande talespersoner löper amok och totalt flippar ut. Som nu sker i Migro. Bakom förslagen att slopa all arbetarrätt för att kunna lämna invandringen helt fri och oreglerad, visar sig nämligen en rad en ärkekonservativa tankar ligga dolda.

Låt folk flytta hit och försörja sig bäst de kan, är Segerfeldts tanke, som han skrivit om på sista tiden i bland annat Migro. Det spelar ingen roll om de så bara får 450 eller 1000 kronor i månaden, låt dem komma hit. De skulle leva bättre och tryggare här än i de länder de kommer ifrån, menar han.

450 kronor om dagen, somalisk medelinkomst (som i Somalia räcker till ett hem, mat för dagen, skola till barn, etc), skulle man kunna leva på i Sverige lika bra som i Somalia menar Fredrik Segerfeldt, utan att se till köpkraften för pengarna. För 1000 skulle man kunna leva ett liv i trygghet ”dubbelt så bra” som länderna man kommer ifrån (om man tjänar 450 om dagen i Somalia dvs, dvs medelinkomsten).

Man kan leva på 450 i månaden…”, ja Fredrik Segerfeldt men du skulle dö efter en vecka för man behöver tak över huvudet på vintern. Migros ledande ideolog glömde att man måste bo nånstans på vintern och behöver sjukvård. Försök leva för 450 i Stockholm utan hem och värme på vintern: Segerfeldt kan ju försöka, jag skickar en blomma till hans begravning.

Att folk har det ännu jävligare någon annanstans betyder inte att man per automatik ska ge dem en andra klassens möjlighet. Det som behövs är ökad frihandel, det har visat sig om och om igen vara det effektivaste vapnet mot fattigdom. Men under tiden ska vi inte dela upp folk i A och B-lag, det om något har visat sig vara ett effektivt sätt att verkligen ta kål på folk.

Liberalerna i Sverige på 1800-talet mötte en liknande debatt. Då var det inte internationell migration, utan migration INNE i Sverige som debatten rörde sig om. De konservativa höll fast vid ”avtalets” okränkbarhet i arbetsmarknaden och menade att de skulle kunna sätta lönerna hur lågt som helst. Om folk levde i yttersta misär spelade ingen roll för dem, eller om barn växte upp i total misär. När Sven Adolf Hedin, och andra liberaler protesterade mot denna ”frihet” från starka att förtrycka svaga sa konservativa att de fattiga som hade jobb bara skulle vara glada. I Afrika hade fattiga det värre och för övrigt kunde man inte kalla dem fattiga. Jämfört med svältande i Kongo eller fattiga i Sverige på medeltiden fanns inga fattiga i Sverige, som de såg det, runt 1890.

Vill man ha en lösning på kriserna i världen är jag mer och mer övertygad om att det måste ske internationellt, på liknande sätt som i enskilda nationer på 1800-talet. Inför frihandel länderna emellan (att man möjliggjorde frihandel i Sverige på 1800-talet och avskaffade statstullar var ett STORT framsteg), se till att rörligheten blir maximal med frihet för folk att bosätta sig var de vill i världen. Men man måste kombinera det med starkare sociala skyddsnät överallt på planeten, med skydd för individen mot ALLA former av förtryck, från stat och näringsliv. (Allas rätt till frihet, allas skydd mot förtryck är en viktig princip.)

Arbetarrätt och sociala skyddsnät var en liberal fråga som handlade om ALLAS rätt till frihet för 120 år sen. Det var de ärkekonservativa som ville avskaffa arbetarrätten, som var mot sociala skyddsnät, som ville att arbetsgivare skulle ha oinskränkt makt över anställda, och som ansåg att arbetare väl kunde leva på svältgränsen, det var INTE de liberala som ansåg sådana saker. Ja, de ideer Segerfeldt saluför är så konservativa att till och med få av de konservativa för 120 år sen skulle accepterat det. 

Fredrik Segerfeldt är, historiskt sett, ärkekonservativ. John Stuart Mill och Sven Adolf Hedin hade INTE kallat honom liberal.

Det var synd på ett bra initiativ. Få kommer att ta Migro på allvar framöver. R.I.P Migro, det lät bra med ett liberalt initaitiv men det visade sig vara ärkekonservativt och dog igår.

Få kan ta en sån ärkekonservativ och ickeliberal kraft på allvar i framtiden. De dog igår. Fredriks citat om att man kan överleva på 450 om dagen i Sverige kommer att valsa runt och man kommer att skratta åt Migro som politiska ärkekonservativa och ickeliberala clowner.

Det där om svaghet och styrka och liberalism

Om man följer med skoldebatten ser man att det pågått en debatt kring hur man ska anpassa utbildningen. Skolan var under ganska ska lång tid varit anpassad till de elever som var medel. Det betydde att så kallade ”svagare” elever och ”starkare” elever inte hängde med i utbildningen. De som hade intresse och kapacitet att snabbt lära sig ville ha nya uppgifter och svårare utmaningar men fick inte det (de fick inte ”rusa fram före de andra, det är orättvist” som det sades på min tid i skolan). Därför tappade de koncentrationen och intresset för skolan. De svagare eleverna sattes i en specialklass, om de hade tur, och hängde inte heller med.

Det har blivit lite bättre de sista åren, i synnerhet för de som har lätt att lära. Det anses inte fult att ge dem extra utmaningar och övningar som de andra eleverna inte får, eller låta dem läsa en bok för nästa årskurs.

Ett individanpassat skolsystem måste givetvis ta hänsyn till var varje individ. Det låter elever som KAN lära sig snabbare göra det och elever som kräver mer tid får det.

Jag tänkte på detta när jag läste några debatter i veckan om nyfattigdomen i Sverige och om näthatet.

Bland oss liberaler finns det ofta en övertro på människans förmåga att vara stark, klara sig själv, och tänka positivt. Många liberaler missar den lilla detaljen att människor inte är klossar som man kan banka in, ungefär som barn försöker banka in fyrkantiga klossar i runda hål.

Därför anser en del liberaler att statens skyddsnät ska bort eller vara minimalt och folk ska uppmuntras att klara sig själv, för det kan alla (sägs det).

Vad skedde med individen i denna ”liberala” diskurs? Ett individanpassat samhälle tar hänsyn till att folk som ÄR självständiga, starka och kan fixa saker snabbt får full frihet att göra det, men där också att de som inte kan det får fullt stöd.

Man kan inte hjälpa vilken familj man föds i, vilka föräldrar man har och vilken bakgrund de har. teorin att alla ”är sin egen lyckas smed” och att ”varje människa får ta ansvar helt själv för sitt liv” missar några viktiga saker.

 • Först och främst missar man att människan inte växer upp som nån mytisk tabula rasa, ett vitt oskrivet blad. Föräldrar och nära och kära, gör sitt för att forma människan. Och ibland kan det vara ett riktigt helvete för ett barn. 
 • För det andra föds man ibland med funktionshinder, eller får dem under livets gång. Här i Sverige har vi kommit långt med att faktiskt erkänna rättigheterna för folk med funktionsnedsättningar men det finns länder där dessa hänvisas till välgörenhet.
 • För det tredje är inte en människa en ensam atom i ett tomt universum. Vi lever i ett samhälle. Vi föds med en stämpel ”man” eller ”kvinna” som vi inte valt fritt. jag har inte valt att bli man, t.ex. Vi föds inne i inhägnade områden, inhägnade av riktiga inhägnader eller murar, eller inhägnader som bara existerar som streck på en karta. Nationer kallas det och pratar modersmål som vi inte har valt. Vi lever i sociala omständigheter som vi ofta inte heller valt.
 • För det fjärde finns det makter och auktoriteter i samhället. Vi måste lyda en stat, det måste vi vare sig vi vill det eller inte. Vi måste arbeta för att få pengar, det måste vi också vare sig vi vill det eller inte. Och staten och näringslvet är två starka MAKTER som påverkar våra liv.

I debatten om näthat säger man ofta att folk väl får ta sig i kragen och strunta i hatarna. Det gör jag. jag rycker på axlarna åt mailen om att skära av min kuk eller att skicka ”beväpnade snapphanar” mot mig, som jag får ibland. Men jag vet att alla inte funkar så. Vi är olika och har olika bakgrund. Det respekterar jag. Därför måste folk ha frihet att rycka på axlarna åt näthatarna men också möjligheten att gå till en polis som KAN sina saker för att anmäla detta, få stöd och kanske stoppa hatet.

Individer är olika.

I debatten om nyfattigdomen är det samma sak. Och i debatten om man ska ha regleringar och stöd i arbetsmarknaden. Ett individanpassat samhälle ger stöd till de inidvider som hamnar snett i livet, som kräver mer tid, som kanske har funktionshinder eller är ensamstående med barn i en liten håla i Sverige. Ett individanpassat samhälle har STARKA sociala skyddsnät, eftersom det ser till individen.

Men ett samhälle ger också maximal frihet till folk att göra vad de vill, i näringslivet, i privatlivet, utan pekpinnar, för det vet att individer är olika. En del har en sjuhelsikes massa driv och ideer, så visst ska dessa ha maximala möjligheter att vara sig själva, utan en massa regleringar, krångel, byråkrati och politiska hinder.

Det är min liberalism En liberalism med skyddsnät och stöd till indvider som behöver det, med maximal frihet utan statlig klåfingrighet för de som KAN stå på egna ben och har driv, och skydd mot förtryck från ALL extern makt, dvs både stater och den makt som näringslivet kan ha (det betyder att jag är mycket för fackföreningar och lagar som skyddar även arbetares rättigheter gentemot de finansiella makter man måste ta anställning för).

Jag vet hur det är att vara både så kallat stark och svag, En del människor är båda sakerna i olika situationer i livet. Jag vet att det inte är så förbannat lätt för alla människor att ta sig i den mytologiska kragen och ”gaska upp sig”.

Kanske vi liberaler borde se till individen lite mer och inte bara klumpa ihop folk i en klump och anta att alla kan klara sig för egen maskin.

PS

Nej jag skriver inte om de som vill ha en massa sociala och ekonomiska regleringar och kontroll här. Att de inte heller helt ser till individen, vet vi ju redan. Individens frihet betyder friheten att pröva sina vingar om man kan det, och flyga fritt, med ett minumum av statlig inblandning, men också friheten att ta tid och INTE flyga om man är flygrädd eller har stukat sina vingar.

Individens skydd mot ”överheten”

”Bakom talet att domstolarna skall skydda den enskilde mot ”överheten” ligger en antidemokratisk kritik mot det parlamentariska styrelseskicket. Det är därför ett farligt talessätt”

/Lennart Geijer, justitieminister, 22/2 1973

Det här med individens rätt, och demokrati, är inte lätt, inte ens för oss liberaler.

Traditionellt sett har västvärlden uppfattat demokrati som majoritetens rätt. Den synen har alla demokratier från USA till Sverige haft. Rättssystemet har gett mer skydd till individen i vissa länder och mindre i andra länder, men generellt sett har dogmen om majoritetens rätt varit den förhärskande, och är det ännu.

Men mer och mer smyger sig tanken på minoritetens rätt in i vårt rättsmedvetande. Tanken att demokrati kanske inte bara handlar om majoritetsstyre utan om att det är lika viktigt att skydda minoriteters rätt TROTS majoritetsstyre.

En överhet är en överhet även om den är deomokratiskt vald och representerar en majoritetsvilja.

Här spelar vi liberaler en viktig roll. Vi kan visa att samhället måste upprätta en sorts balans mellan majoritetsstyret och individens rätt att göra vad denne vill. Att lagen ger individen rätten till maximal frihet och att individens rättigheter skyddas är något väldigt grundläggande.

Men detta är inte nog. Om individens rättigheter ska skyddas så att individen ska kunna utvecklas maximalt och ha maximal frihet återstår några andra faktorer att debattera. Framför allt det här med möjligheterna… En rättighet är inget värd om man saknar MÖJLIGHETEN att utöva rättigheten.

Det var ju det som Sovjet brast i. Man hade rätt till mycket enligt Sovjets grundlag, nästan mer än man hade i USA på sin tid, bara det att man saknade möjligheten att utöva dessa rättigheter.

För att komma åt det där med möligheten måste man titta på alla maktfaktorer som begränsar individernas valfrihet. Dessutom måste man titta på om inte staten också kan spela en positiv roll för att trygga friheten.

”Överheten” är mer än bara staten.

En ensamstående mamma i en småstad i USA eller Sverige kan ha mindre frihet än en medborgare i Nordkorea eller Saudiarabien, trots all frihet denne har på pappret. DET dilemmat är lite knepigare för den liberala diskursen.

Friheten att välja ett annat jobb betyder ganska lite för den som lever på marginalen och tvingas ta de jobb som finns. Friheten att göra vad man vill är inte värd mer än texten på ett toalettpapper för den funkitionshindrade som inte själv kan skrapa ihop pengar till hjälpmedel, t.ex.

Istället för individens rätt mot staten borde vi prata mer om individens rätt mot överheten, i vilken form denna överhet gestaltar sig, och individens MÖJLIGHETER att använde den frihet denne har på pappret. Att maximera detta betyder t.ex. att man får skapa en sorts maktbalans mellan stat och det privata näringslivet.

Liberalen och Folkpartiledaren Bertil Ohlin pratade på sin tid mycket om detta. Speciellt på 40-talet.

Efter andra världskriget pratade Socialdemokraterna om den ”ekonomisk demokrati” de ville införa i Sverige: dvs de ville förstatliga och kontrollera stora delar av näringslivet så att de majorieteten, dvs den politiska överheten skulle styra och trycka ner den förment skadliga ”privata överheten”. Det sa Ohlin nej till, givetvis, eftersom det skulle upphäva maktbalansen och ge staten, dvs ”majoriteten” oerhört mycket makt.

Men Ohlin sa också nej till att avveckla statens roll helt. Det skulle ge för stor makt åt en annan ”överhet”, det privata näringslivet.

Men Ohlin ville inte kontrollera näringslivet, han ville ge det maximal frihet. Det han tänkte sig var system för att säkra individens rättigheter och möjligheter. Man kan kalla det ”skyddsnät”.

Ohlin ville ha en maktbalans. Med arbetarskydd och arbetarrätt, rätten till juridiska prövningar, och skyddsnät av olika sort ville han ge individerna en möjlighet att få rätt gentemot staten. Han, och Folkpartiet, kallade det också för ekonomisk demokrati .

Makt

Att börja studera makt, överhet och förtryck i reella termer, oavsett varifrån makten kommer, vore ett logiskt steg föratt ta för de svenska liberalerna, och att utgå från individens rätt, oavsett var, när och hur denne befinner sig och oavsett vilken maktkonstellation som hotar individens frihet. Och att börja ta tag i den där surdegen ”möjligheterna”! Dvs att en rättighet måste kombineras med en MÖJLIGHET för individen att utöva rätten, oavsett vilka maktförhållanden denne har att tampas med.

De flesta av läsarna skulle nog anse att de två citaten ovan av fd justitieminister Geijer är vidriga. Individen måste få skydd från staten, är de flesta liberaler överrens om.

Men ser du att det blir lika fel om man hävdar att individen inte ska kunna få sin rätt tryggad mot andra ”överheter” i samhället, till exempel i arbetslivet, mot privata näringslivet?

Alltför många liberaler resonerar om det man kan kalla ”privata överheter” såsom Geijer på sin tid resonerade om statliga överheter. Att ju mindre kontroll man har över privata makfaktorer, ju bättre eftersom kontroll hotar ”marknaden”, ”demokratin” och ”liberalismen”… Vore det inte dags att vi slutar prata om vilka maktfaktorer som inte kan eller bör kontrolleras och att vi fokuserar på individens rätt istället?

Om normer, & om att liberalism handlar om tolerans

”Undrar du också vem Dom Utvalda ska bränna nästa gång?” /Björn Afzelius

Jag vet en människa som i 50 års tid isolerat sig av rädsla för att göra bort sig inför andra. Hon har magbesvär och fiser ibland. Att fisa bland folk anses oförskämt, tabubelagt och moraliskt fel, därför har hon isolerat sig, hellre än att begå det sociala misstaget att fjärta, och bli socialt utstirrad och utpekad. Hon vågar knappt berätta för läkareom sina problem, så djupt sitter det sociala tabuet för henne. Och hon är inte ensam.

Minns ni att hårdrockare sågs som ”dummare” och ”mer kriminella” förr?

Nåt så naturligt för mänskligheten som att bajsa och kissa anses ännu som tabu och isolerar människor. Så barbariskt är vårt samhälle än idag. Så mycket befinner vi oss än i mänsklighetens grottstadium.

Har ni följt debatten om Linda-Marie Nilssons facebookbild? Jag såg en vacker, smal och kurvig kropp när jag såg bilden för första gången. Men det är så ovanligt att visa kurvor idag på bild att det ansetts ovanligt, och modigt, att Linda-Marie ens publicerade bilden.

Normen är ”smalhet”, kurvor är ”äckligt”… Man blir så ledsen…

Jag vet en kvinna med världens vackraste ögon, och en bubblande och lekande själ, men med ett födelsemärke på fel ställe. Hon sänker sina ögon och skäms när hon möter en man, när hennes kropp borde bubbla och leka lika mycket som hennes själ gör. Men hon sänker sin blick…

Jag var själv sån i tonåren. Jag sänkte min blick. Jag hade glasögon, hörde dåligt, hade för stor näsa, pratade konstig dialekt och älskade böcker. Jag var udda. Då bryter man mot normerna och de sociala reglerna och blir utanför… man ska veta sin plats liksom…

Grottstadiet lever kvar…

Minns ni debatterna om hårdrocken på 80-talet. Hårdrockare var farliga, eller hur? Och synthare var ”bögar”, alltså något negativt, eftersom det var negativt att vara homosexuell och/eller synthare.

Manlighet och kvinnlighet och relationer

Eller som när mäns manlighet värderas efter förmågan att få kuken att stå och kukens längd. Det finns män som knappt vågar dejta för att deras snopp inte följer nån norm som snoppar ska följa. Det finns män, och pojkar, som känner sig utanför för att de inte följer manlighetens norm, de gillar inte muskler och att tafsa på flickor utan att de bett om det, och då blir de utanför, och ratade av både pojkar och flickor.

Eller när kvinnor med de vackraste bröst man kan tänka sig känner självhat, eftersom brösten inte följer normen. Eller när män och kvinnor anser att de MÅSTE raka sig över hela kroppen för att passa in i någon norm.

Eller för att ta det ett steg vidare. Tänk så mycket ångest och självhat föreställningar kring sexualitet har orsakat. Människor ”ska vara” enligt normen”. Människor förföljs över hela världen för att de älskar någon, och blir kåt på någon, av samma kön. Än idag går mängder av människor omkring med ångest för att de inte vågar ”komma ur garderoben”. Fördomar sprids om andra läggningar, t.ex. BDSM, att njuta av smärta måste väl vara perverst? Polyamori är väl också fel, man kan väl inte älska mer än en, eller? Oavsett hur individerna i ett förhållande tänker sprids normer, stödda av lagar, som pekar finger och säger ”ditt sätt att älska är snuskigt och fel”.

Kvinnor ”ska vara” på speciella sätt: inte för kåta, inte gilla sex för mycket, medan män också ”ska vara” på speciella sätt… Män ”ska” sitta med skrevande ben och bre ut sig på tunnelbanan och ”ska” TA PLATS, medan kvinnor, lite sedesamt, ”ska” knipa med benen så mycket som möjligt… såsom kvinnor genom tiderna alltid har fått höra av moralens väktare.

Jag har bonusbarn. Mina älskade barn. De är inte mina, det är mitt ex barn. Jag betyder enormt mycket mer för barnen än deras biologiska pappa gör. Jag bryter mot normen. Ni ska bara ana vilka blickar man kan få på grund av detta. Jag kan inte ens prata om barnen med min egen mamma. I min mammas värld är det knäppt, sjukt att älska barn som inte ”är ens riktiga” så mycket som jag älskar mina bonusar…

Har vi lämnat barbariet och grottstadiet ännu?

Mina älskade bonusbarn går i en skola i en bondhåla. Där använder skolbarnen svordomar som ”hora”, ”bög”, ”CP”, ”damp-barn” och ”munknullare”… Man kan som vuxen försöka skydda barn, men de kommer ändå att ta intryck av fördomar omkring dem. Det gör mig ledsen. Skolan gör väl sitt för att rätta till det, men jag tror de gör alldeles för lite.

Och alla fördomar mot adhd, aspergers och folk med autism. Det får mig att må illa…

Antinorm normer

Det håller på att växa fram en medvetenhet mot dessa normer. En antinorm-rörelse. Det är jättebra! Tyvärr fylls den också av ett normtänkande.

Det finns kvinnor (och män) som är naturligt smala. Fotomodell-smala. De måste ha rätten att få vara det, utan att bli betraktade som ”hetsbantare” eller ”anorektiker”.

Det finns kvinnor som måste operera brösten pga sjukdomar, och det finns kvinnor som VILL operera brösten, de måste få göra det utan att ses som ”dumma blondiner”.

Det finns kvinnor och män som ÄLSKAR rakat kön. Det är helt ok!

Det finns en sexualisering av samhället, och av reklam. Den gillar jag inte. Men individerna måste ha rätt att välja om de vill sexualisera sig utan att man ser snett på dem. Rätten att få lov att försöka bli sedd som ett sexobjekt är lika helig som rätten at slippa bli dess som sexobjekt.

Och män ska givetvis ha rätt att få lov att pumpa upp sina armar på gymet utan att drabbas av nån norm som säger att ”det är fel” eller ”det är manschauvinistiskt”.

Och rätten för kvinnor till frihet, sexualitet och kärlek, betyder givetvis inte att man ska införa en massa förbud och normer som pekar finger mot de som väljer att INTE följa normen- Rätten att få gå i bikini eller att få bära vilka kläder man vill, får inte innebära att en norm skapas som drabbar de som vill bära niqab eller hijab.

Eller som den anti-religiositet som sprider sig. Det måste ses som ok att bära davidsstjärna, hijab eller kors utan att normens mobbvälde drabbar dem!

Kort och gott är tolerans en av grundstenarna inom liberalismen. Alla problem i samhället kan inte lösas genom lagar. Det är extremt svårt att genom lagar förbjuda intolerans och fördomar. Men ändå anser jag att det är liberalismens uppgift att så långt som möjligt förespråka tolerans. Genom lagar, och statens föredöme,och genom att agera i samhället, för att visa vad människors rättigheter och tolerans, är för något.

Folkpartisten Yngve Larsson, en av liberalismens stora i Sverige för 60 år sen, har skrivit:

I Norge gavs i ett hemmafrontsblad under de långa ockupationsåren en utläggning av dessa värden som här må återges, då den väl kan anses äga all­män giltighet.

“Den ena människan har icke större rätt än den andra — icke större rätt att leva, icke mindre ansvar för sin odödliga själ. Den ena har icke rätt att göra sig till herre över den andra. än mindre rätt att bruka honom som ett medel, som en bricka i ett spel. Också den minsta, den uslaste av människor är ett mål i sig, icke ett redskap. Varje enskild människa har sitt okränkbara värde…”

Detta är alltså liberalismens utgångspunkt och dess mål: fria och ansvariga människor. Friheten är icke något negativt, icke ett uttryck för den enskildes självupptagenhet och egocentricitet. En tysk, en av de otaliga bland de andligen och lekamligen utarmade människomassor, som nu fyller Mellaneuropas tyska marker, frågade, som så många andra, en besökande svensk: “Vad är demokrati?” I ett försök att med en enda sats kunna säga något vä­sentligt svarade svensken: “Den obetingade respekten för den enskilda personligheten.” “För all del”, me­nade tysken, “men den definitionen kan också passa Nietzsches övermänniska. Låt oss hellre säga: den obetingade respekten för andras personlighet!” Och därmed gav han det väsentliga i liberalismens upp­fattning både av friheten och människovärdet.

Per­sonlighetstanken betingar ej blott självansvaret utan ock den positiva inställningen till medmänniskorna. Först genom förhållandet till andra får person­ligheten sitt innehåll och värde, och detta värde blir desto större, ju mångfaldigare och rikare dessa relationer är.

(…)

Toleransen är ett väsentligt uttryck för liberal hållning.

Den obetingade respekten för ANDRAS PERSONLIGHET. Inte mina egna rättigheter först och främst, utan ANDRAS, eftersom det är extremt lätt att tro att de egna idealen är de rätta idealen. Det är en fin liberalism!

Frihet för alla eller frihet för få?

NYBLOGGAT PÅ FRIHETSSMEDJAN:

”En del liberaler utgör ett större hinder för den amerikanska negerns frihet och rättigheter, än till och med Klu Klux Klan…” /Martin Luther King, 1967, Kaos eller gemenskap.

En liberal frihetssymbol eller en symbol för statligt förtryck?

Det kanske är dags att börja använda ordet segregering då vi som slåss för funktionshindrades rättigheter ska börja beskriva varför vi är mot otillgänglighet och nedskärningar inom den personliga assistansen? 

Det finns en ovilja att förstå att nedskärningar i personliga assistansen, bland hjälpmedel till funktionshindrade, bristande tillgänglighet och anpassning för funkisar, etc, hotar de funktionshindrades frihet.

Denna ovilja att förstå finns i många breda lager av befolkningen. Det finns socialdemokrater som inte bryr sig, vänsterpartister som tycker det är viktigare att bekämpa ”storkapitalet”, konservativa som ”inte vill gå för snabbt fram”… och så finns det liberaler… I just denna artikel vill jag visa på hur fel liberaler, och de konservativa som är mot en ”stor stat”, tänker.

(Artikeln fokuserar en hel på fysiskt funktionshindrades situation, men samma sak gäller för utförsäkrade och psykiskt funktionshindrade.)

Hjärnsläpp?

Ganska många liberaler, och folk som är för en minimal stat som styr med så få lagar som möjligt, får hjärnsläpp när man pratar om funktionshinder eller utförsäkringarna.

Eftersom deras ideologi är att staten ska minskas, att skatt är nån sorts stöld, och att statens utgifter ska minskas över lag, blir det problem när de ställs inför t.ex. en person i rullstol som behöver skattepengar, statlig hjälp och rättighetslagar om tillgänglighet och sådant, för att ens kunna utöva sina mest fundamentala rättigheter. MÖJLIGHETEN till frihet är beroende av att denna möjlighet garanteras av staten.

Liberalen som reagerar högt och ljudligt om dennes grannes rätt att t.ex köpa sprit fritt eller bygga ett företag fritt och utan tungt skattetryck, hotas, reagerar inte lika ljudligt då denne grannes rätt att KUNNA yttra sig, KUNNA jobba, KUNNA leva, KUNNA röra sig fritt hotas, dvs om denna granne sitter i elrullstol och har t.ex. CP-skada.

För att prata rättfilosofi. Det är ganska enkelt för en liberal att vilja skydda folks negativa rättigheter. Men vad som sker när en minoritets negativa rättigheter bara kan skyddas genom positiva rättigheter, är inte lika självklart för en liberal. Liberalen vill ju minimera de positiva rättigheterna (dvs stöd genom skatt t.ex). När sådana situationer uppstår, då positiva insatser krävs för att trygga gruppers negativa rättigheter är det många som anser att då får de negativa rättigheterna stryka på foten.

Jag har inget emot en minimal stat. Jag är liberal själv och vill ha det. Massor av privatiseringar och inget statligt klåfingrande eller pekpinnar. Men om kartan och verkligheten inte stämmer överrens så följer jag verkligheten, inte kartan. Att förtrycka en grupps frihet bara för att ”minska staten” är nåt jag, som liberal, aldrig, aldrig kan acceptera.

Tillgänglighet

Som med frågan om tillgänglighet.

Möjligheten för folk att röra sig fritt i samhället är något liberaler tar för givet… ända fram tills man pratar om folk med funktionshinder. Då blir det inget som man tar för givet att alla ska kunna göra. ”De där handikappade” behöver ju statliga stöd och lagar för att kunna göra det, alltså anses det strida mot många liberalers ideologi Man ska inte tvinga samhället, minst av allt de privata företagen, att handikappanpassas, heter det.

Det kan låta så här när liberaler pratar tillgänglighet.

Frihet, eller bara en bortskämd ”snorunge”?

”Det är inte diskriminering att en handikappad inte kan ta sig fram överallt. Det är som att säga att om jag är sängliggande så ska folk kunna köra runt min säng överallt. Det är absurt och det får totalt oliberala konsekvenser när man försöker reglera det i lag.”

”Som negativ liberal (vi lånar uttrycket bara för diskussionens skull) går jag inte med på problemformuleringen. Jag säger alltså att handikappade lever i en handikappande tillvaro eftersom den socioekonomiska miljön inte ger ekonomisk frihet att tillgängliggöra tillvaron. Med större ekonomiska frihet tvingas entreprenörer att handikappsanpassa sin verksamhet för att inte utkonkurreras, ett tvång som knyts till marknaden och alltså inte innebär en frihetsinskränkning.

Om handikappade vill se en tillgänglig tillvaro bör de arbeta för att avskaffa tvånget att handikappsanpassa, för att på så sätt öppna för marknadskrafterna att träda i kraft. Ja, det tar tid, men en positiv liberal lösning är inte kompatibel med ekonomisk frihet, en frihet som är förutsättningen för det långsiktigt hållbara samhället.”

”Jag tycker att man kan tvinga kommun, landsting stat och annan verksamhet som får skattepengar att bygga rullstolsramper med mera. Men jag är emot att tvinga företag till det.”

”När blev tvång någonsin liberalt?”

”Personer med funktionsnedsättning kommer alltid ha det tufft, eftersom de (vi) inte är i majoritet och då går det inte begära att resurser ska bindas upp i något genom lagstiftning när det förmodligen hade kunnat spenderas bättre fritt genom marknadens krafter. Det är hursomhelst INTE att område politiker ska tvinga på folk sina stela lösningar.

Har man funktionsnedsättningar får man försöka försörja sig utifrån de förutsättningar man har. Jag skulle aldrig fungera i ett monotomt arbete där struktur och god generell organisationsförmåga krävs, eftersom jag har ADHD och helt saknar sådana egenskaper.

Det är ingen rättighet att kunna göra allt som alla andra kan. Man får leva med vad man har. Är man färgblind kan man inte bli pilot. Har man ADHD blir man knappast hjärnkirurg, kan man inte använda benen finns förmodligen en del jobb man inte är förmögen till osv. Jag ser inte överhuvudtaget hur det är en samhällsfråga och offermentaliteten och vädjandet till överförmyndaren staten som problemlösare gör mig illamående.”

”Alla har vi våra handikapp.”

Jag ska inte berätta var jag hämtade dessa citat, för att inte hänga ut det stackars liberala forum där denna diskussion nyss ägde rum. Det är tyvärr ganska vanliga åsikter.

Att sådana diskussioner ens kan förekomma 2012 i liberala forum visar hur långt kvar vi ännu har att gå i förståelsen om alla människors lika värde och lika rättigheter!

Segregering?

Är rätten att kissa om man behöver det en mänsklig rättighet för alla?

Två liberala principer möts. Dels principen om att ALLA ska ha rätt till frihet och dels principen om att statlig inblandning ska vara så liten som möjligt.

Det skrämmande är att många liberaler är beredda att välja bort den individuella friheten för minoriteten om dessa två principer kolliderar. Som om rätten att slippa skatt var viktigare än rätten till de mest grundläggande negativa rättigheterna.

Många funktionshindrade är till stor del beroende av staten för att kunna utöva sina mest grundläggande rättigheter. Utan datorer, ingen rätt att lära sig läsa och skriva eller kunna göra informerade val och rösta. Utan elrullstol och assistenter ingen rörelsefrihet.

Vissa av de friheter funktionshindrade behöver rätt till stöd för, är så grundläggande att de inte ens nämns i diskussionerna om rättigheter och liberalism. Vad sägs om friheten att kunna bajsa eller kissa ungefär när man själv vill och behöver det.

Hjälpmedel är dyrt och få människor föds in i en situation där de kan få hjälp och stöd utan externt bistånd. Då finns det välgörenhet, men välgörenhet är ingen rättighet… Alltså uppstår dilemmat att staten just nu behövs för att garantera de negativa rättigheterna för funktionshindrade, kort sagt deras frihet.

Då väljer många liberaler att slå bakut och säga stopp. Det är dilemmat. Att föredra mindre skatt och färre lagar framför människors frihet… Hmmm, ja, ni ser säkert det problematiska i det!

Läser man historien ser man många paralleller.

Liberalen John Stuart Mill på sin tid blev hånad av många liberaler för att han stred för alla barns rätt att gå i skolan. Det var hårresande, sades det, att barn skulle TVINGAS gå i skola. Det ”stred ju” mot föräldrars rätt att bestämma fritt över sina barn, sa man, och det ”stred mot den fria marknaden” och dessutom innebar det att staten, lagar och skattepengar skulle gå åt, och lagar, skatter och staten skulle ju hållas så minimal som möjligt.

Det ingrep i den fria företagsamheten, företagens rätt att anställa fritt skulle ju begränsas eftersom barnen skulle tvingas gå i skola.
Låt familjerna ha friheten att lösa det som de vill, staten ska inte blanda sig in. ”Sen när blev tvång frihet”, sa man… Om staten måste gå in och garantera friheten genom att stjäla pengar från mig via skatten, blir det en frihetsinskränkning.

Mill, och många andra liberala pionjärer, däribland svenska liberala pionjärer, blev hånade av andra liberaler och av de ärkekonservativa, för att de ville lagstifta om förbud mot barnarbete för 160 år sen. Samma sak hördes där. Att reglera så företag ansågs ”oliberalt”, eftersom det ”störde den fria marknaden”.Om barn, och föräldrar ”valde” ett farligt jobb, 14 timmar om dygnet, sex dagar i veckan, var det väl deras ensak, sa man…

Men det kanske bästa exemplet på liberal dårskap är segregeringen i USA.

Segregeringen i USA

Har han också rättigheter? — Saker som är lika: ”Inga negrer är välkomna här”. ”Inga zigenare här!” ”Judenfrei”. ”Lokalen är inte handikappanpassad”.

På 50-talet och 60-talet mötte Martin Luther King och medborgarrättsrörelsen motstånd från ett oväntat håll: en del av liberalerna. Det var när de ville bekämpa segregationen. I en hel del delstater i södra amerika var det mesta privatiserat. mark, sjukhus, universitet och affärer. Det gjorde att principerna om den fria marknaden kolliderade med principen om afroamerikaners rättigheter och friheter. Afroamerikanerna fick sitta längst bak på bussarna på hårdaträbänkar, de vita längst fram på stoppade säten för så hade bussföretagen inrättat det, som styrdes av de vita. De kunde inte gå i vilken skola som helst eller i vilket sjukhus som helst, ja inte ens på vilken trottoar, eller vilken bro som helst.

Jag hörde berättelsen om trottoarerna och broarna i Alabama för några år sen. Hur gör man när bron över floden ägs av vita rasister? Jo, afroamerikanerna fick givetvis gå, eller åka, några kilometer bort till bilfärjan för att komma till stadens centrum. Vad gör man när trottoarerna som leder till polishuset ägs av vita och det regnar så man inte kan gå i leran? Jo, man går på trottoaren och kastas i fängelse för det när man kommer fram till polishuset.

Det är svårt för oss ”normala” idag att tänka oss hur det var. Afroamerikaner kunde inte åka i samma tåg som alla andra. Saknades en vagn för ”negrer” så fick man inte åka med alls i tåget. De kunde inte gå in i alla affärer, eller gå på alla trottoarer. De hänvisades till bakdörrar när de skulle in i kommunhus eller konsertlokaler, om de ens FICK komma in. En del hyreshus fick de inte komma in i alls. Samhället var anpassat för de vita och afroamerikaner fick i bästa fall inte tillgång till det, i värsta fall hamnade de i fängelse.

Men om du ser på hur funktionshindrade har det kan du förstå hur afroamerikanerna i sydstaterna hade det på 50-talet. De kastas inte i fängelse i Sverige, men de har levt segregerat. Det har blivit bättre de sista 60 åren men än idag är samhället i sort segregerat, anpassat för de gående, inte för t.ex. de blinda eller hjulburna också.

Och jag inkluderar privata företag när jag tänker på detta.

Jag är liberal och vill egentligen privatisera det mesta som idag är statligt, kommunalt eller landstingsdrivet. Men då är det viktigt med bra ramverk som garanterar ALLA människors rättigheter. Om det mesta är privat men inte tillgängligt blir det en katastrof för funkisarna.

Liberalism

Om rättigheter betyder ALLAS rättigheter, om möjligheter betyder ALLAS möjligheter måste man se till att just ALLA får rätten och möjligheten.

Det där med rättigheter är inte egendomligt. En rättighet betyder inte att ALLA SKA få t.ex. välstånd, eller jobb eller att alla MÅSTE använda sin yttrandefrihet eller demonstrera. Rättighet betyder MÖJLIGHET. Att alla ska ha möjligheten att yttra sig, sa KUNNA skaffa sig jobb, bostad, bra utbildning, etc.

Frågan om funktionshindrades rättigheter hänger i mångt och mycket ihop med teknik och ekonomi. Vi har idag för första gången i historien en möjlighet att låta ALLA människor utveckla sig och uppleva friheten, redan från tidig barndom. Innan datorrevolutionen var det näst intill en omöjlighet, idag har vi möjligheten. Och ekonomin till det har vi.

Om en del människor kan få frihet med statens, och den moderna teknikens hjälp, och inte får den, och de inte har möjligheten att skaffa sig denna teknik och hjälp själva, är det lika mycket ett brott mot dessa människors frihet som om du med våld och under pistolhot gått fram till dem och rövat bort deras hjälpmedel från dem.

Liberalen John Stuart Mill har skrivit en sak om vaccinet mot smittkopporna. Han var för att alla människor skulle ges tillgång till vaccinet och att alla barn, utan undantag, SKULLE vaccineras.

Ni kan tänka er att  en del liberaler ljudligt protesterade. Vilket brott mot marknadens rätt, sa flera, att STATEN skulle blanda sig in och ge stöd till vaccineringar. Tänk er staten stjäl våra skattepengar och ger till fattiga, vilket brott. Och vilket brott mot föräldrars rätt att t.ex. bestämma över sina barn. Tänk om föräldrarna inte ville vaccinera sina barn?

Men det var inte bara det som sades.

Mill sa att om det finns ett vaccin som kan rädda så många individers liv och flera människor är så fattiga att de bara kan skaffa sig vaccinet genom att staten hjälper dem att få det, så är det mord om staten inte ger alla den möjligheten.

Mord…

Det där med frihet och rättigheter är egentligen ganska enkelt. Antingen har ALLA möjligheterna till frihet, eller så har alla inte det.

Tillgänglighet är en viktig fråga. Att skapa maximal frihet för alla att röra sig är inte svårt. Genom enkla byggnormer för nybyggnationer och renoveringar, för att undvika trösklar och sånt kan man lätt lösa problem med otillgängliga hus och byggnader. Gör man det vid alla nybyggnationer blir det ingen merkostnad att tala om.

Tillgänglighet i gator och trottoarer är inte svårt heller, eller dyrt. Det är mer att komma igång som det handlar om. Funktionshindrade har väntat på tillgänglighet i 30 år nu. En del görs men fortfarande bygger man otillgängligt från början.

Personlig assistans och hjälpmedel är ett måste för många med funktionsnedsättningar. Den frihet LSS och assistansen innebar när funktionshindrade fick tillgång till den, för 30 år sen var enorm. Rörelsefrihet, frihet att planera sin dag som man vill. Friheten att kunna ta sig en banan när man vill. Friheten att kunna bajsa och äta när man vill… Friheter som är så grundläggande att vi som inte behöver assistans knappt kan tänka oss ett liv utan det möjliggjordes genom LSS och assistansen.

Hjälpmedel har gett funktionshindrade möjligheten att röra sig själv, att kunna läsa och skriva. Rättigheter som vi tar för givna.

Om en statlig tjänsteman hade stått i vår lägenhet och höttat med näven och sagt ”nej nej du får inte kissa nu, vänta två timmar” eller ”nej du får inte gå upp och äta vid köksbordet, ät vid din säng”, eller du inte tillåtits lära dig läsa eller att gå själv ute på stan, utan att vara fastkedjad i tjänstemannen… Om du tvingats lägga dig klockan åtta vare sig du ville det eller inte. Exakt så såg många funktionshindrades vardag ut innan elrullstolar och personlig assistans.

Som att bo i en stad full med skyltar där det står ”judar och hundar får inte komma in i affären” eller ”negrer är inte välkomna”, så känns det för funktionshindrade i en stad full med affärer som är otillgängliga.

Frihet för ALLA betyder frihet för ALLA inte för enbart den priviligierade majoriteten. Ska det vara så svårt för en del liberaler att se?

En del liberaler förstår inte att även liberalismen, precis som alla andra ideologier, har en mörk sida som; att liberalism då den är fundamentalistisk kan vara lika skadlig som alla andra ideologier då fundamentalismen tar över…

PS

Allt det jag skriver gäller för utförsäkrade också. Utförsäkringarna är en ”icke-fråga” bland liberaler och ”högern”. Om man försöker ta reda på varför det är så hör man ständigt att ”skatt är fel”, ”vi behöver inte mer statlig inblandning”, ”lycka till om du vill få borgerliga att vilja öka statens utgifter”. Tack för det, det är nog till stor tröst för den funktionshindrade som knappt kan resa sig ur sängen men måste söka arbete för att hen blivit utförsäkrad.

Varför har vänstern tagit patent på begreppet mänskliga rättigheter? och varför tillåter ”högern” och liberalerna att vänstern gör det?

Det där med att vara liberal och ha två tankar i huvudet samtidigt…

En konsekvent liberal kan ha två tankar i huvudet samtidigt!

Och då menar jag inte att vi både kan dricka öl och tänka samtidigt, eller att vi både kan tänka och prata samtidigt. (Det kan vi nog oftast i och för sig.) 🙂 Nej, det gäller något annat.

Kan en liberal både dricka öl och tänka samtidigt?

Ofta får jag höra att folk tror att eftersom jag driver är mot något vill jag förbjuda något också. Jag är t.ex. mot Sverigedemokraterna och mot narkotika. I Sd:s fall driver jag ett ganska öppet arbete mot dem till och med.

Men detta betyder inte att jag vill förbjuda.

Jag är mot narkotika men vill legalisera användning av lätta droger. Att jag är mot betyder inte att jag vill förvägra människor det fria valet. Jag är mot Sd men har många, många gånger protesterat mot negativ särbehandling av partiet och censur. Jag arbetar mot nazism men vill avskaffa lagen om hets mot folkgrupp och ersätta den med ett ökat rättsskydd för individen mot förtal. Jag ingriper ofta mot företag som är korrupta, men skyddar förtagens rätt att existera. Jag hatar Sovjetsymbolen och försöker få Vänsterpartiet att inse att den måste rensas bort i partiet, internt, men är beredd att ta strid för rätten att bära symbolen offentligt.

En förening eller ett parti är inte samma som samhället. En förening behöver inte acceptera alla åsikter och symboler, samhället ska ha den toleransen.

Konsekventa liberaler tänker ganska olika i mycket. En del är positiva till religion, andra är negativa till det. En del blir troende, andra blir humanister. Men båda är överrens om att även om man arbetar för eller mot religion måste det fria valet försvaras.

Därför kan jag som liberal både försvara ett fenomens rätt att finnas, juridiskt i samhället, och samtidigt arbeta mot fenomenet, med argument och opinionsbildning. Det är inte att vara splittrad eller inkonsekvent, det är att vara liberal.

Några ord om marknadsekonomi.

Sen jag lämnade konservatismen bakom mig har jag klassat mig som liberal, men som en ganska bred liberal, politiskt sett. Min tanke har varit att man måste ge folk maximal frihet. Det innebär att jag vill minska regleringar och tvång och elände så mycket som möjligt. Staten ska inte försöka styra genom subventioner och regler. Staten ska inte bestämma vilken syn på moralen som medborgare ska ha. Men jag tror även att det behövs STARKA skyddsnät och ett fast och bra ramverk för att ett samhälle ska blomstra och friheten maximeras för var och en.

Jag tror på den fria marknaden. Jag tror på privat ägande, Eftersom individer bäst utvecklas när de får begå misstag och pröva sina vingar, tror jag detsamma gäller för företagsamheten i ett land.

Men det är just denna frihet som gör att jag är för skyddsnät. Jag vet att om om misstag begås finns det ALLTID risker även för tredje person, och ska allas frihet värnas, inte bara företagarnas, måste man ta in även de som riskerar att drabbas i beräkningen.

Risker: ”prövningsparadoxen”

Man kan kalla denna egenskap hos folk att utvecklas genom prövningar för just ”prövningsparadoxen”. Jag använder det ordet här i brist på bättre ord.

Låt oss prata ekonomi.

Eftersom en fri marknad innebär att folk (o företag) får frihet att pröva sina vingar betyder detta också att de får möjligheten att begå misstag. Då finns också risken att folk riskerar att dras med i de misstag andra gör.

Det är två sidor av samma mynt. Detta är marknaden, på gott och ont. Systemet är, vad man kan kalla, ”icke perfekt”, precis som inget liv är helt rosaskimrande ”perfekt” utan kriser, olycka, gråt och prövningar.

En fri marknad skapar maximalt välstånd men är ingen garant för att ALLA individer får det bättre. Mycket ofta kan det fungera tvärtom. Om en företagare beter sig som ett svin kan det drabba de anställda och det kan drabba andra företag och kunderna. Dessutom har marknader den lite speciella egenskapen att det som ger en part konkurrensfördel gör ofta att andra måste följa efter. Blir en företagare rik på att bete sig som ett svin kopierar snart andra företagare det som den första företagaren gjort. Inte för att de vill, utan för att de måste, så fungerar konkurrensen. Konkurrens är till godo, det skapar välstånd, men vi får inte blunda för att den kan föra med sig effekter som begränsar friheten för många också.

Jag har sett det själv ofta. Man ser det bäst i de branscher man kan kalla låglönebranscher, med lägst status. Man kan t.ex. fundera över varför personlig assistans branschen är en bransch med arbetsmiljöförhållanden som få andra branscher skulle acceptera eller varför folk än idag kan sparkas ”på stubb”, trots att man nyligen gjorde det fantastiska ”framsteget” att bestämma om två veckors uppsägning enligt vissa avtal…

Arbetsmarknaden

I arbetsmarknaden ser man ganska bra hur prövningsparadoxen fungerar. Styrkeförhållandena på arbetsmarknaden är inte jämlik, mer än för ett fåtal. För de flesta är det arbetsgivaren som har styrkepositionen. Så har det alltid varit. Om man då tillåter misstag, eller till och med svinaktigheter, i ekonomin, kommer folk att hamna i kläm. En företagare som kompromissar med arbetsmiljön, till exempel, kommer att föra med sig att anställdas frihet riskerar att reduceras.

Bland liberaler är ofta trygghet ett fult ord. Jag har alltid undrat varför. Frihet och trygghet hör ihop. Anställda har inte alltid ett oändligt antal val. Den ensamstående, lågutbildade mamman med tre barn har oftast inget annat val än att ta de jobb hon får, speciellt då det är ekonomisk kris i världen. För henne är tryggheten viktig. För de flesta är det viktigt att ha nån form av regelbundenhet och trygghet i inkomsterna.

Att alla människor har möjlighet att kunna skaffa sig välstånd, utbildning, bostad och jobb är för mig ingen lyx eller nåt ”socialistiskt påfund”, det är liberalism. Man tryggar folks frihet, folks så kallade ”negativa rättigheter” genom att folk kan skaffa detta. Det är liberal trygghet för mig. Trygghet är nåt så grundläggande som MÖJLIGHETEN till individuell frihet.

Och om vi pratar om barnen, som är under vårt förmyndarskap, är det ännu viktigare med denna liberala trygghet. Barn har inget val, de tvingas göra som förmyndarna vill att de ska göra. Vuxna människor ska få begå misstag men det måste finnas en stat som filtrerar bort effekterna av de värsta misstagen på barnen. Därför måste en stat finnas som inte bara ger barn möjlighet att tex skaffa sig utbildning utan som garanterar att de får det.

Om det är viktigt att kunna välja grundtrygghet för en vuxen, är det livsnödvändigt med någon sorts grundtrygghet för barn.

Hur ska man då kunna kombinera friheten att göra misstag med den frihet det innebär att ha trygghet? Jo, genom skyddsnät och ett visst mått regleringar, ett RAMVERK.

Jag har redan pratat om arbetsmarknaden. Jag skulle kunna ta fler exempel. Vård, situationen för funktionshindrade, etc, etc…

Bankers och finansmarknaders agerande är ofta otroligt kortsiktigt. Riskkapitalister har dessutom en förmåga att ibland suga ut vad de kan ekonomiskt ur ett företag utan att bry sig om t.ex. anställda eller dess kunder, eller, ibland, ens produkten de marknadsför.

Men vet ni vad, jag anser att det är ok… Sådant skapar välstånd!

Men om man tycker om den fria marknaden får man inte blunda för negativa effekter i en fri marknad. Annars blundar man för det som är styrkan OCH svagheten, i den fria marknaden, dvs möjligheten att begå misstag.

Om man, som jag, vill låta företags verksamhet vara så fri som möjligt och SAMTIDIGT skydda ALLAS negativa friheter, även de anställdas, även kundernas, även vårdtagares, måste man därför prata om vad man gör då denna
För att maximera friheten tror jag därför också på att man måste ha STARKA, mycket starka, skyddsnät.

Marknaden är inte perfekt, den ska inte heller vara det.

Om vi ger företag (till exempel) möjligheten att agera fritt måste det finnas system som ger folk som blir arbetslösa möjlighet att inte drivas till konkursens brant, som möjliggör att man skaffar sig jobb, med bra arbetsvillkor, att man har mat på bordet, tak över huvudet, och kan utveckla sig som människa. Och att det finns möjlighet att skaffa sig bra hälsovård, etc.

Att likt USA ha en situation där stora grupper av människor inte har möjlighet att skaffa sig hälsovård, hjälpmedel om de får funktionshinder eller t.ex. semester och bra arbetsvillkor, är helt hårresande. Hur väl tryggade är ens negativa rättigheter om man inte har möjlighet att försvara sin egen hälsa, genom att man inte kan skaffa sig bra hälsovård?
Nyckelordet är MÖJLIGHET. Ingenstans har jag sagt att man MÅSTE jobba eller MÅSTE vidareutbilda sig som vuxen eller bo bra. Men har man inte MÖJLIGHET att skaffa sig detta så är allvarliga kränkningar av folks negativa rättigheter. Att inte ha möjlighet är inte frihet. Hur mycket det än står en människa fritt att enligt konstitution och lagar t.ex välja bostad fritt är det till ringa hjälp om samhället omöjliggör att man skaffar sig bostad.

Visst finns det ekonomiska kriser, fattigdom, och annat som kan ställa till det för en nation, och ett folk. Men rättighetsbegreppet har både en fast och en föränderlig sida. Rätten att slippa våld mot sin egen person innebar för 150 år sen att man faktiskt borde ha rätt att kunna skaffa sig tak över huvudet, fungerande spis och en brunn med rent vatten nånstans i Sverige. Idag innebär denna rättighet faktiskt både el och rinnande vatten inomhus.

Polariseringen

Ibland känner jag mig ganska ensam i debatten.

Den politiska debatten är så vänster- och höger inriktad. Man kan, lite förenklat säga att jag delar vänsterns patos för grundtrygghet och liberalismens, och libertarianismens patos för frihet. Ibland känns det som om jag är en person från yttre rymden när jag betraktar politiken. För så får man inte tänka. Man ska välja sida. Antingen är du vänster eller höger, liksom…

Ändå samarbetade liberalerna för hundra år sen med Socialdemokraterna. För dem var arbetarskydd, t.ex. en frihetsfråga, en liberal fråga, som de brann för.

Det finns ett dilemma här.

Prövningsparadoxen har två sidor. Å ena sidan att välstånd skapas av att företag är maximalt fria, inkluderat friheten att begå misstag: Den andra sidan att misstag kommer att begås om marknaden är fri och att därför tredje person kan bli drabbad. Företagarens frihet kan alltså inskränka konsumentens, andra företagares och anställdas frihet, och även anhöriga till anställda eller konsumenter.

Eftersom ”högern”, bland annat dagens liberaler, främst libertarianer, är mest intresserade av den ena sidan av prövningsparadoxen, dvs de goda effekterna av friheten, så rapporterar de lite eller inget alls om den andra sidan, dvs det som KAN vara negativa effekter för individerna och ger få lösningar på de problemenn

För att kunna studera de negativa konsekvenserna av prövningsparadoxen på t.ex. löntagare eller konsumenter, måste jag läsa vänsterbloggar, vänsterrapporter och liknande. Problemet med denna ”vänster” är att de är mest intresserade av de negativa effekterna av prövningsparadoxen, det positiva struntar de ofta i, eller vill reglera bort. De positiva effekterna måste man läsa om hos liberaler men där ser man som sagt inget om den motsatta sidan av myntet.

Ibland vill man sticka ett par fingrar i munnen och spy. (Ursäkta mitt språk!)

Hur har det blivit så här?

Har dagens liberaler glömt bort vad det är som gör marknadsekonomin så välståndsskapande?

Det verkar nästan som om många liberaler, och andra marknadspositiva, måste lära sig vad det är som skapar välstånd, dvs att friheten att begå misstag finns där, och vad just misstagen KAN innebära. Och vänstern bör sätta sig ner och studera sig själva. Vad är det som utvecklar dem som individer? Vad sker om man curlas hela livet utan och inte begår misstag? Tror vänstern att företag, eller någon mänsklig verksamhet, kan blomstra utan samma möjlighet till val och friheten att pröva olika vägar som de själva är beroende av för att utvecklas?

Jag tror på frihet, jag vill ha en minimal stat. Men just för att jag tror på frihet vill jag ha starka grundskydd: skydd som ger varje människa en möjlighet att inte bara ha en massa rättigheter på pappret, utan även i verkligheten.

Det är inga konstiga idéer. Så har liberaler förr i tiden också tänkt.

Ett första steg för oss liberaler vore att bli mer gränsöverskridande. Att våga öppna de rapporter som släpps från vänsterhåll om de mindre positiva effekterna av ”prövningsparadoxen” och inte bara häckla det utan att lära av det. Eftersom ju mer vi lär oss om följderna av det som är marknadens kärna, DET FRIA VALET, ju rikare kan samhället bli.

Partilös liberal och partilös pirat igen!

Jag är partilös liberal igen. Jag har bestämt mig för att lämna styrgruppen i Liberaldemokraterna av lite olika anledningar. Detta trots att jag tycker mycket om de som varit mina vänner i bygget av det nya partiet. De är fantastiska människor!

Fast, ja, jag har hade en hel del kritik mot hur partibildningen startades en gång av Alexander Bard. Jag har menat att hans sätt att starta projektet ställde till en hel del för alla. En del av de problemen har dröjt sig kvar, i min mening.

Men jag önskar de som driver projektet nu lycka till och lär vara kvar i projektets utkanter, på dess facebook-forum och så.

Jag vill delge er lite av mina tankar. Dessa ska inte ses som nån kritik mot Liberaldemokraterna utan som mina tankar om partisystem överhuvudtaget.

Dilemmat

Ytterst är det kanske min skepsis mot det nuvarande partisystemet som spökar. Det är väl anledningen till att jag inte trivs i partier…

Även om jag är liberal med bestämda liberala åsikter så är jag öppen för att det finns andra lösningar. Jag är liberal för att det passar med min syn på världen, inte för att det är den absoluta sanningen om hur världen ska skötas. Jorden går inte under om konservativa eller socialdemokrater skulle styra, om vi säger så, även om jag anser att människor skulle må bättre och vara friare under liberalt styre.

För att ta ett exempel: jag vet att vi skapade en jäkla massa välstånd i världen, på kort tid, med protektionism och regleringar från 40-talet till 70-talet. Anledningen till att jag anser att en fri marknad fungerar bättre är för att det är mitt val, inte för att jag tror det är den absoluta sanningen.

Partiväsendet vi har i Europa är ett tungt demokratiskt dilemma. Visst är det på ett plan demokratiskt. Man väljer, röstar och kan till och med oftast påverka en del internt, i skapandet av partiprogram och sånt. Men man kan inte komma ifrån att partiers interna struktur mer handlar om att forma och driva en partilinje, än att utgöra ett forum för fritt idé- och tankeutbyte.

Även om man ogillar detta så halkar man så lätt själv in i ett tänkande där man exkluderar istället för att inkludera, där man begränsar tanken. Så har jag även gjort… Man begränsar sig…

Fallet Fredrik Federley är typiskt. I debatten internt måste man debattera efter partiets riktlinjer. I riksdagen måste man följa partilinjen. Så skedde. Fredrik federley röstade ja till FRA-lagen trots att han egentligen var emot den. Det mest tragiska är att Fredrik inte med ett enda ord efteråt sagt att han röstade mot sitt samvete, eller påpekat att systemet är sjukt, men att han var tvingad och rädd. Han kan inte om han vill behålla sin position i partihierarkin.

Det, mina vänner, är inte demokrati.

Partilinjer och annat…

Vi har allltså ett demokratiskt system som är uppbyggt kring ett antal ganska odemokratiska enheter som kallas partier där partilinjer ska formas och oliktänkande fördöms. Där en massa tid läggs ner på att definiera och följa ”partipolitiska kompasser”, liberala, socialistiska, miljöpolitiska, piratpartistiska, moderata, etc… I värsta fall finns det en massa ideologiska poliser som pekar finger och påpekar att ”detta minsann inte är liberalt”, eller ”detta inte är socialdemokratiskt”…

Hur sossar som tror på liberalismen och indviden behandlas kan man läsa hos Erik Laakso. Hur ”borgerliga” som vill varna för en urholkad arbetsrätt och ha ett starkare fack skulle behandlas kan man också fundera på… Eller hur tror ni ett miljöpartist som inte tror på växthuseffekten skulle tas emot eller en piratpartist som vill värna om upphovsrätten och upphovspatent, eller en Vänsterpartist som påpekar att det finansmarknaden minsann inte bara är av ondo?

Nej exakt!

Men du som är läsare och föreningsmänniska skulle säkert protestera och säga att varje förening, företag eller parti, kort sakt varje sak man vill kämpa för, måste ha ett fokus. Och ja, visst är det så. Jo! En snacksalig klubb som bara babblar får inte mycket gjort.

Men är det inte lite tragiskt? Att enda sättet man kan upprätthålla demokratin i Europa är genom ett system av partier som internt i sig upphäver stora delar av demokratin? Och att det enda man kan göra som en väljare är att hitta det alternativ som ligger närmst vad man tänker på och försöka att inte sticka ut för mycket med allt annat man tror på… Dialogen med andra politiska synsätt och ideologier får man föra utanför partisystemet, inte internt i partiet.

Jag kan inte vara så dogmatiskt fastlåst. Jag tror inte längre på absoluta sanningar (inte ens om de anses vara liberala). I mitt dagliga bloggande inspireras jag av allt från vänster till höger.

Man kan säga att jag tror på människorätten. På människors rätt till liv, frihet, egendom och rätten att ha möjlighet att utvecklas och rätten att ha möjlighet att skapa sig relativt välstånd.

Demokrati 2.0

Detta är inte hållbart i längden. Det är den gamla tidens demokrati som mer handlade om krig och taggtrådsstängsel mellan ideologier och partier än om dialog och gemensamt sökande efter evidens för problemen som finns, och bästa möjliga lösningar.

Det behövs en demokrati 2.0 för medborgare, inte bara väljare och som bygger på dialog och inkludering, inte på att se världen med olika ideologiska eller partipolitiska kompasser och anse att dessa kompasser utgör den ”absoluta sanningen”.

Om nån skulle fråga mig vilka partier jag ligger närmst skulle jag utan tvekan säga svenska Liberaldemokraterna och Piratpartiet i Berlin och Tyskland. Ideologiskt ser jag mig som pirat och liberal. Min liberalism är nånstans mellan socialliberal och libertarian. Jag ser mig inte som vänster eller höger och känner vänsterns patos för människors rätt till skyddsnät och säkerhet i livet, samt liberalers patos för ekonomisk frihet och människors rätt att styra över sina egna liv.

Men jag ser mig som partilös pirat och liberal från och med idag.

Läs även

Bengt Ohlsson om ideologier och Adam Cwejmans svar till honom. Dessutom en bra sak jag skrev i höstas om att alla partier liberaliserats sen 1900.

Liberalismen 1900 och 2122

Om man tittar på de politiska visioner Socialdemokrater, liberaler och konservativa hade 1900 och jämför med Sverige idag kan man se att liberalerna har varit de stora vinnarna. 1900-talet har verkligen varit liberalismens århundrade. Man kan som liberal säga vad man vill om hur liberalt eller oliberalt Sverige är idag, men så är det. Den vision om samhället som vann, av de som fanns 1900 var den liberala!

Detta sa redan folkpartiledaren Bertil Ohlin i sitt tal 1950, Liberalismens århundrade:

Vi kan då kon­statera, att det gångna halvseklet i vårt land inga­lunda lett till ett förverkligande av den socialistiska drömmen… Som segrare står i stället de liberala tankama på demokrati, social omvårdnad och ökade ekonomiska och kulturella möjligheter för all med­borgare.

Demokratins idé erkännes som grundläg­gande för vårt svenska samhälle. Kampen mot grupp-­privilegier, för mera likställdhet har förts och föres i huvudsak efter den sociala liberalismens linjer….

Den frenesi, med vilken vårt rege­ringsparti arbetar för att dölja detta, vore värd ett bättre syfte. Ty dessa ansträngningar är gagnlösa. Det har gått upp för allt flera även bland det so­cialistiska partiets medlemmar att den socialistiska lärobyggnaden och samhällsfilosofin håller på att upplösas inifrån. Den byggde på förutsättningar om utvecklingen som visat sig verklighetsfrämmande. Att betona detta innebär ej att förneka att svensk socialdemokrati gjort avgörande insatser i det social­politiska reformarbetet. Men det har skett inom ett i huvudsak liberalt samhälles ram. Inte heller sekel­skiftets konservatism står med palmer i händerna, även om den ej kan frånkännas förtjänsten att i regel ha gett vika innan spänningen blivit olidlig.

I stort sett är det liberalismen som vunnit i täv­lingen på den idépolitiska arenan. Dess praktiska re­sultat har visat sig bäst motsvara folkets önskningar, intressen och behov.

Idag har företag relativt stor frihet, vi har en relativt fri världshandel, indvidens integritet respekteras mycket mer än 1911 och både kvinnor, fattiga, funktionshindrade och homosexuella har fått sina mänskliga rättigheter erkända. Det finns sociala skyddsnät och arbetare anses inte bara vara någon sorts slavar som chefer får behandla hur som helst för att de skrivit på kontrakt för cheferna, men samtidigt har företagare stor frihet att göra saker som de vill. Kyrkans makt har minskat, kungens makt har minskat och staten har en någorlunda begränsad makt över individerna och företagslivet.

Det är vad liberalerna ville åstadkomma!

Vi har mycket kvar att göra i samhället. Men faktum är att vi liberaler kan vara ganska nöjda. Vi har åstadkommit ganska mycket under de sista 100-150 åren. Dessutom har alla partier, till och med Moderaterna och Vänsterpartiet, tagit liberala idéer och gjort till sina. Varken det f.d. konservativa partiet Moderaterna, eller det f.d kommunistiska Vänsterpartiet vill förbjuda frihandeln idag, även om Vänsterpartiet vill reglera handeln ganska mycket. Och när det gäller företagsamheten vill inte Moderaterna ta bort arbetarskydd och rätten till semester idag, och varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill ”socialisera produktionsapparaten” längre.

Den konservativa visonen

De konservativa hade som sin vision att ”bevara” samhället. 1900 hade man inte allmän rösträtt i Sverige. De konservativa var mot det. I deras ”framtidsvision” runt sekelskiftet ingick inte allmän rösträtt. Bara män, och de som var av medelklass eller överklass skulle få rösta. Och de skulle få rösta enligt en graderad röstskala där man fick fler röster ju mer man ägde.

Skolan skulle byggas upp hierarkisk. En skola med en viss undervisning anpassad för ”arbetare” och en annan för eliten.

Dessutom var de konservativa för att bevara och stärka statskyrkans, adelns, och kungens makt. De var för tullar och ville ha en nationellt slutet, och protektionistiskt Sverige, självklart utan en massa invandrare.

Deras syn på internationell diplomati var att k0lonialism var bra. Sverige var ännu i union med Norge och Högerns ledande män hade oftast åsikten att om norrmännen skulle försöka göra sig fria skulle man anfalla och tvinga dem på knä med vapenmakt.

Samhället skulle bara ha ett fåtal sociala skyddsnät, sa man vidare. Behövde man stöd skulle man söka välgörenhet. Arbetarskydd, lagar om arbetstid och rätt till semester och sådana saker var de konservativa helt emot. Cheferna i företagen skulle ha fri rätt att bestämma över ”sina” arbetare så snart de skrivit under avtal med cheferna, s.k. avtalsfrihet. I avtalen kunde givetvis ingå att man var inte skulle få vara socialdemokrat eller liberal och att man måste gå i kyrkan.

Välstånd var bra, men det var inte bra att låta vanligt folk få FÖR mycket välstånd…

Ungefär så hade troligen vår värld sett ut idag om de konservativa fått bestämma och om Moderaterna fortsatt att ha samma politik som runt sekelskiftet.

För att citera 1911 års partiprogram för Högern:

Vår folkuppfostran bör främjas och utvecklas på kristlig och nationell grund samt reformeras i praktisk riktning, allt med mål att Sveriges ungdom fostras till gudsfruktan, sedlig kraft och frisk lifssyn, medborgarsinne, arbetsduglighet och arbetslust, sparsamhet och enkelhet i seder. Ett folk med sedlig kraft blir alltid ett nyktert folk.

Socialisterna

Socialdemokraterna samarbetade 1900 med de liberala. Hjalmar Branting valdes in i riksdagen 1896 på en liberal lista, t.ex. Liberalerna hade mer gemensamt med Socialdemokraterna än med de konservativa. Båda partierna slogs för allmän rösträtt, för kvinnors rätt, för sociala skyddsnät, för frihandel och för arbetarrätt och för att minska kyrkans och kungens makt.

Men Socialdemokraternas vision var annorlunda än liberalernas. Socialdemokraterna ville socialisera Sverige på sikt. De ville överföra ”privata tillgångar” på ”det allmänna, dvs folket”. I Socialdemokraternas vision av Sverige fanns inga fria företagare. I den mån företag var ”fria” skulle de styras av företagare och arbetare sida vid sida och företagarens vinster, och hans lön, skulle inte vara större än arbetarens.

Staten skulle ha en omfattande kontroll över samhället och styra inte bara över ekonomin, utan även över moralen. Och många ledande Socialdemokrater pratade om styrning av media som ett av deras mål.

Så här stod det i 1887 års partiprogram:

Socialdemokratin skiljer sig från andra politiska partier därigenom, att den vill helt omdana det borgerliga samhällets ekonomiska organisation och genomföra arbetareklassens sociala frigörelse, till betryggande och utveckling af den andliga och materiella kulturen. Hufvudorsaken till de lyten, som vidhäfta våra dagars civilisation, är nämligen det privatkapitalistiska produktionssättet.

1897 års partiprogram lyder:

Genom upphävandet av det privat­kapitalistiska monopolet på produktionsmedlen och dessas förvandling till gemensam, hela samhället till­hörande egendom, samt den planlösa varuproduktio­nens ersättande med en socialistisk, samhällets verk­liga behov motsvarande produktion… och… efter hand för­vandla till samhällelig egendom alla produktions­medlen — transportmedlen, skogarna, gruvorna, bruken, maskinerna, fabrikerna, jorden.

Den liberala visionen

Den liberala visionen handlade om samhällelig frihet och om social trygghet. Ja jag säger trygghet, för begreppet trygghet är liberalt. För hundra år sen slogs liberalerna frihet. För maximal frihet för företagare och för individer, för frihandel nationellt och internationellt, för allmän rösträtt, bra skolor till alla, för rätt till sjukvård, pension för sociala skyddsnät, arbetarrätt och arbetarskydd.

Sverige är inte perfekt, men vi har kommit en bra bit på vägen. Arbetare behandlas inte som skit. Funktionshindrade lämnas inte på barnhem för att dö bort. Svälten har utrotats. Äldre slipper loppfyllda sängar i fattighuset. Män och kvinnor har rösträtt. Du kan åka till sjukhuset om du blir sjuk…

Det är i stort det samhälle vi fått nu i Sverige och Europa. Och alla politiska ideologier och partier, från konservativa till Socialdemokratiska och socialistiska, har förändrats och blivit mer liberala. Om vi nu ska definiera den liberala visionen om hur Sverige och världen ska utvecklas till 2122 bör vi ha det i åtanke! Ska man hitta något som liknar den konservatism som fanns 1900 får man söka bland nazistiska grupper. Vill man hitta något som liknar Socialdemokratin 1900 får man leta bland extremkommunisterna. Så stor har liberalismens påverkan på samhället varit!

Och det fortsätter. Men vi liberaler får inte nöja oss med det.

Vi måste fortsätta att driva på utvecklingen, och se till att definiera vad vi vill göra praktiskt här och nu, och hur vår vision ser ut för de närmaste 100 åren, som en fortsättning av de tankar liberalerna hade för hundra år sen.

Dessutom tror jag att vi måste lyfta den liberala tanken och göra den internationell. Om vi tittar på Sverige idag och vad som hotar den frihet vi faktiskt arbetat fram i Sverige, så är det få ”svenska” saker som hotar vår frihet och tanken om allas rätt till någon form av relativt välstånd.

Det är miljöförstöring, som är global… Det kan vara epidemier i framtiden, som då också är globala… Det kan vara hot från rymden i form av kometer, meteorer, istider eller solstormar, men det är också globala fenomen… Det är fattigdom och svält och de krig som det kan medföra… Det är hotet om kärnvapenkrig… Det är hotet om terrorism och stormakters krav på att vi ska inskränka vår frihet i kampen mot denna terrorism… Det är risken för krig eller konflikter som stormakter drar igång… Det är risker för globala ekonomiska finanskriser och depressioner.

Så var det till stor del också under 1900-talet. Världskrig och kalla krig hotade vår tillvaro.

När vi ska definiera liberalismen för de kommande hundra åren tror jag vi måste hitta defnitioner om hur vi vill att VÄRLDEN och MÄNSKLIGHETEN som helhet ska ha det om hundra år. Sverige är ingen isolerad ö.

Vi behöver kombinera frihetsbegreppet med någon sorts vision om att skapa globala skyddsnät för alla, med mekanismer för att hantera miljöförstöring, hot från rymden, hot från epidemier, och den globala fattigdomen. Dessutom måste vi fortsätta att stödja länders demokratiska utveckling, stödja frihandeln, och bli av med stormakters maktpolitik och kärnvapnen.

Någonstans där tror jag vi måste hamna och på den vägen fortsätta det arbete som måste göras i Sverige, för personlig integritet och självbestämmande, för bättre sociala skyddsnät, för mindre statlig kontroll och för friare ekonomi.

Som en påminnelse om vad liberaler stod för för hundra år sen klistrar jag in några smakprov från valmanifesten 1908 och 1911. Och när ni läser detta: kom ihåg att det var vad de praktiskt ville åstadkomma i politiken. Partiprogram ger inte hela bilden av vilka visioner man hade för Sverige på sikt. Man får läsa mellan raderna, eller läsa hur liberala politiker ansåg att samhället skulle formas.

Liberalernas valmanifest 1908

Sträng sparsamhet med statens medel, noggrann utredning om hvarje anslags behöflighet samt skarp och ingående kontroll öfver de anslagna medlens användning;

ytterligare stegring af försvarsutgifterna bör icke ifrågakomma, utan alla ansträngningar riktas på att genom klok omtanke åstadkomma det bästa resultat inom den nuvarande ramen…

krigslagarnas reformering i human och tidsenlig anda;

det frivilliga skytteväsendets befrämjande och utveckling i sund och folklig riktning;

orygglig neutralitetspolitik; upprättande af skiljedomstraktater; stödjande af de mellanfolklig fredssträvandena.

Utveckling och stödjande af egna hem, småbruk såväl som bostadslägenheter; egnahemslånerörelsens frigörande från betungande former samt beredande af lättad tillgång till jord; upplåtande af lämpliga kronoegendomar för smärre jordbruk, dels med full äganderätt, dels ock., där så lämpligen ske kan, med tryggad ärftlig besittningsrätt; praktiskt ordnad, lätt tillgänglig undervisning för småbrukare;

skydd för den själfägande jordbrukareklassen mot ett öfverhandtagande bolagsvälde; Norrlandslagstiftningens fullständigande närmast genom arrende- och vanhäfdslag.

Rättvisa i beskattningen; större skatt på den större förmögenheten och de högre inkomsterna, skattelindring åt små jordbrukare och mindre inkomsttagare, i synnerhet sådena med stora familjer; lättande af skattebördorna för sådana kommuner hvilka äga för ringa bärkraft i förhållande till de statsändamål (såsom skolväsende, fattigvård, vägunderhåll), som det åligger dem att tillgodose;

afvisande af hvarje försök att i samband med reglering af prästerskapets löner upprätthålla de föråldrade privilegierna för denna ämbetsmanna klass.

Ett nytt statsdepartement för handel, industri och sjöfart; närmare samverkan mellan ämbetsverken och näringslifvets män ; planmässig handelspolitik för varuafsättningens främjande; köpmannabildningens höjande genom statsunderstödda handelshögskolor; reform af den tekniska undervisningen samt främjande af yrkesutbildningen;

utredning i hvad mån det allmänna bör erhålla rätt att expropriera enskilda tillhöriga vattenfall för statens behof och för tillgodoseende af billig driftkraft för industri och handtverk.

Utveckling af arbetareskydds- och olycksfallslagstiftningen,, främjande af sjukkasse- och själfhjälpsverksamheten samt framför allt allmän ålderdoms- och invaliditetsförsäkring;

fattigvårdens tidsenliga reformering;

strängt upprätthållande af allas likhet inför lagen och förhindrande af klasslagstiftning; vid en eventuell lagstiftning om arbetsaftal måste all ensidighet uteslutas, så att lagstiftningen oväldigt tillgodoser båda parternas intressen och i möjligaste mån mötes af bådas förtroende.

Nykterhetsarbetets stödjande, särskildt genom införande af lokalt veto samt genom utredning rörande sättet att frigöra staten, kommunerna, landstingen och hushållningssällskapen från ekonomiskt beroende af rusdryckshandteringen;

folkundervisningens reformering i praktisk riktning; folkskolans utveckling till bottenskola och ställande under sakkunnig lekmannaledning;

värnande om yttrande- och tryckfrihet, församlings- och föreningsrätt samt förverkligande af regeringsformens bud i fråga om samvetsfriheten

Liberalernas manifest 1911:

Svenska riksdagen har emellertid gifvit kvinnorna ett löfte i följand ord som läsas i en skrifvelse vid 1906 års riksdag: ”Att från direkt politiskt inflytande utestänga kvinnan kan näppeligen sägas vara väl förenligt med införande af en så vidsträckt valrätt för män som nu ifrågasättes. Hon har nämligen lika stora intressen att tillvarataga i samhället som mannen och bör väl därför äfven sättas i tillfälle att genom deltagande i de politiska valen göra dem tillbörligen beaktade.”

Detta löfte måste infrias äfven om den höger som var med om löftet nu är färdig att svika det. Kvinnorna måste utan dröjsmål erhålla valrätt och valbarhet i samma utsträckning som männen.

Det gamla demokratiska önskemålet, folkskolan såsom bottenskola hvilket innebär att den första undervisningen blir gemensam för alla samhällsklassers barn, får aldrig släppas ur sikte.

Jordbruket landets modernäring, måste kraftigt stödjas. En insiktsfull jord- och egna hems-politik är af synnerlig betydelse för bevarande af den svenska jordbrukarebefolkningen.

Alltför länge fick bolagsväldet i Norrland utbreda sig på den själfägande jordbrukarbefolkningens bekostnad. Det måste därför sörjas för att staten med vaksamhet följer liknande företeelser i andra landsdelar och i tid ingriper till bondeklassens skydd.

Jordbruksarbetarnas sträfvanden att skaffa sig egna småbruk, liksom arbetarnas sträfvanden i allmänhet att förvärfva egna hem, böra så långt möjligt underlättas. Särskildt böra till förbättrande af torparnas och jordbruksarbetarnas ställning ökade möjligheter beredas innehafvare af torp och lägenheter på ofri grund till friköp af jorden.

Frågan om ålderdoms- och invaliditetsförsäkring är utan tvifvel vår viktigaste sociala angelägenhet och måste ofördröjligen bringas till en tillfredsställande lösning. Statsfinansiella svårigheter, som härvid kunna yppa sig, måste öfvervinnas.

Ur sitt allmänna program vill Landsföreningen för öfrigt framhålla följande punkter:

Öppen omröstning i riksdagen; afskaffande af bolags rösträtt och annan opersonlig rösträtt i kommunerna; möjliggörande för sjömän m.fl. att utöfva sin rösträtt; verksamt skydd för valfrihet och valhemlighet.

Orygglig neutralitetspolitik; omfattande skiljedomstraktater; internationellt fredsarbete.

Försvarsdepartementens sammanslagning; militieombudsman; krigslagarnas humanisering; skytteväsendets utveckling i sund och folklig anda.

Rättvisa i beskattningen; omläggning af kommunalbeskattningen efter de skattdragandes olika bärförmåga; lättande af skattebördorna (skolväsen vägunderhåll och fattigvård) för hårdt betungade kommuner.

Sträng sparsamhet; försiktighet i statens lånepolitik; skarp kontroll öfver statsförvaltningen; motarbetande af byråkratism och formalism.

Obligatorisk sjukförsäkring; arbetslöshetsförsäkring; arbetarskyddslagstiftningens förbättrande och utsträckning till alla arbetare; olycksfallslagstiftning, byggd på försäkringsplikt; natt- och söndagsarbetets reglering; yrkesinspektionens stärkande; reform af fattigvårdslagstiftningen; utveckling af förlikningsinstitutionen; lånefond för egna hem i städerna; bostadsinspektion; utredning af på lefnadskostnadernas stegring inverkande faktorer.

Kraftiga nykterhetsreformer; det allmännas frigörelse från ekonomiskt beroende af rusdryckshandteringen; aflägsnandet af det privatekonomisk intresset af denna handtering.

Folkbildningens höjande; folkskolans utveckling och ställande under en kunnig lekmannnledning.

Jordbrukets höjande; välordnad jordbrukskredit; förenings- och andelsverksamhetens stödjande; lättade afsättnings- och fraktförhållanden för jordbruket; praktisk jordbruksundervisning; kraftig egna hems-politik; egna hems-lånerörelsens befriande från byråkratism; utveckling af statens jordförmedling; småbruk å statens domäner; Norrlandslagstiftningens fullständigande; arrendelagstiftningens utveckling; fiskerinäringens stödjande.

Nytt statsdepartement för handel, industri och sjöfart; planmässig handelspolitik och väl afvägda frakttariffer; frilager och tullrestitutionsupplag; förbättrad handelsundervisning och teknisk undervisning.

Bättre skogsvård; ökade inköp för kronoparker;  expropriationsrätt till kalmarker; intensivare skötsel af statsskogarna.

Tillgodogörande af statens vattenfall; expropriationsrätt för stat och kommun till vattenfall; utvidgad koncessionslagstiftning för kraftstationer byggd på koncessionssystem.

Sjöfartsnäringens stödjande med ökade lånemedel.

Öfvervakande af karteller och truster; motarbetande osund spekulation och annat parasitlif på industrien.

Förbättradt kreditväsen för handtverket; lär1ingslag; yrkesskolor.

Yttrande-, församlings- och föreningensfrihetens hägnande; samvetsfrihetens förverkligande.

Rättsväsendets omgestaltning med beaktande af sociala synpunkter; upphäfvande af mannens målsmanskap; rättegångsväsendets reformering; full offentlighet; utveckling af försvarsinstitutionen i brottmål.

Att vara liberal

Boken Socialliberal Samhällssyn (1948) utgiven under folkpartiledaren Bertil Ohlins ledning finns tillgänglig här i Scannat PDF format. Här är första kapitlet, att vara liberal, skrivet av Yngve Larsson.

Att vara liberal

Av Yngve Larsson

Yngve Larsson 1881-1977

Att vara liberal, det är icke blott att hylla ett visst politiskt program, naturligen skiftande med samhäl­lets utveckling och den politiska miljön. Det är att bekänna sig till en livsåskådning, en uppfattning av de andliga grunderna för samhället sådant det borde vara, en viss, för alla sannfärdigt liberala männi­skor gemensam hållning i förhållande till sina medmänniskor, till samhället och till staten — ett visst sätt att reagera inför skiftande situationer och skiftande miljöer i livet och i politiken, reaktioner som alla har ett bestämt, fastän kanske icke alltid medvetet inre sammanhang.

Liberalismen gör alltså, liksom socialismen, an­språk på att företräda en enhetlig tankevärld eller, som det efter kommunismens och nazismens genom­brott brukar kallas, en ideologi — ett ord som dock visar fel, då det för tanken till en stel systembygg­nad av teoretiska doktriner. Liberalismen är något annat, något levande och sökande, även om dess värderingar alla har en gemensam källa i den livs­inställning vi kallar den liberala.

Vad det i första rummet gäller är alltså icke ett politiskt program utan den allmänna orientering som är det politiska programmets förutsättningar. Hur ser den mänskliga gemenskap ut, där vi vill leva?

Ty enbart med ett politiskt program, med poli­tiska åtgärder i trängre, teknisk mening löses inga livsproblem. De måste, dessa åtgärder, ha sin sank­tion i de värdenormer, som bestämmer människornas samlevnad. En lag utan stöd av ett allmänt rätts­medvetande stannar på papperet eller väcker vid tillämpningen förvåning, löje eller indignation. Polisföreskrifter och regleringar, som enligt den all­männa meningen obehörigen ingriper i den en­skildes liv och levnadssätt, respekteras icke. I själva verket utgår alla statliga åtgärder, i lagstiftningens eller förvaltningens form, från en mer eller mindre klar uppfattning av människan och medborgaren, hur hon är eller borde vara, från värderingar som kan avse rent personliga förhållanden, hem och familj, man och hustru, föräldrar och barn. kort sagt från människans allmänna kulturella orientering.

Under samhälleliga brytningstider kan nya åskåd­ningar göra sig gällande och föranleda statsåtgärder, som till äventyrs visar sig bero på felbedöm­ning av de djupare mänskliga förutsättningar, som här nyss antytts. De kan i så fall icke genomföras och leder ej till avsett gagn utan till konflikter och brytningar med de härskande normerna; de respek­teras icke och betraktas som obehöriga ingrepp i den enskildes livsformer.

Med andra ord: ett liberalt politiskt program för­utsätter en viss hållning hos människan och med­borgaren gentemot yttervärlden. Det är uppbyggt kring den fria, självansvariga, öppna och varma, sö­kande och försökande, erfarenhetsbestämda männi­skotyp, som vi brukar kalla den liberala människan, och på en liberalt fattad demokrati såsom grundval för den mänskliga samlevnaden. En socialistisk ord­ning åter förutsätter helt andra normer, framförallt för förhållandet mellan den enskilde och staten. Med fog talar den kommunistiska propagandan om »sovjetmänniskan» såsom den kommunistiska sam­hällsordningens byggsten, med från den västerländ­ska människan helt skilda moraliska och kulturella värderingar.

Det centrala i en liberal samhällsåskådning är människovärdet och den på människovärdet grundade personliga friheten. Härav följer, axiomatiskt, de demokratiska arbetsfor­merna i samhälle och i stat.

Kampen för friheten.

Någon menar: detta är ju enkla och självklara grundbegrepp i svenskt offentligt liv — därom be­höver vi väl icke orda, än mindre tvista. Tvärtom: dessa liberala grundvärden har fötts och fostrats un­der hårda strider, och de är hotade till livet av den socialistiska ideologiens samhällsordning.

Den anglosaxiska och särskilt den amerikanska demokratins frihetsbegrepp har präglats av purita­nernas och de frikyrkliga rörelsernas kamp för rätten att fritt dyrka sin Gud. De starka inslagen västerifrån i de svenska frikyrkorna har också satt sina spår i svensk liberal demokrati. Också här i Sverige har de frikyrkliga fått kämpa hårt för religionsfriheten, mot konventikelplakatet, för rätten att utan statliga eller kyrkliga myndigheters in­blandning fritt få samlas och hålla gudstjänst, för föreningsrätten och församlingsfriheten, dessa själv­klara utflöden av den allmänna medborgerliga fri­heten.

De svenska bönderna med sin av ålder starka självkänsla gentemot fogdevälde och byråkrati har också i striderna för vidgad självstyrelse, ökat folk­ligt inflytande i stat och kommun och för den all­männa demokratiseringen av 1800-talets ämbetsmannastyrda samhälle fullföljt frihetstraditioner, som burit angelägna bud från århundrade till århundrade i svensk historia. Bondegestalter, som hävdar den menige allmogens rätt, tidigare med vapen i hand, i våra dagar med ordets makt i de parlamentariska församlingarna, de tillhör i den folkliga traditionen de främsta försvararna av den svenska friheten.

Också den unga arbetarrörelsen har, med stöd av liberal vänster, fått kämpa hårt för sin rätt i det gamla klass- och ståndssamhället. Låt oss endast minnas, den stora Sundsvallsstrejken 1879, där de strejkande, ”dagligen samlade till bön och betrak­telse av Guds ord”, av statens ämbetsmän möttes med förmaningar till lydnad, tal om hädelse mot Gud och uppror mot lagarna, samt militär. Ännu vid och efter 1909 års storstrejk var det här och där klent beställt med arbetarnas föreningsrätt.

Och har vi icke alla långt färskare erfarenheter av frihetens och demokratins osäkerhet! Under krigsåren, med våra grannländers frihets­kamp för ögonen och vår egen nationella frihet hotad, hade vi skäl att om och om igen begrunda vad dessa enkla och vardagliga ting betyder: frihe­ten, människovärdet och det demokratiska sinne­lag, som därpå bygges.

I Norge gavs i ett hemmafrontsblad under de långa ockupationsåren en utläggning av dessa värden som här må återges, då den väl kan anses äga all­män giltighet.

”Den ena människan har icke större rätt än den andra — icke större rätt att leva, icke mindre ansvar för sin odödliga själ. Den ena har icke rätt att göra sig till herre över den andra. än mindre rätt att bruka honom som ett medel, som en bricka i ett spel. Också den minsta, den uslaste av människor är ett mål i sig, icke ett redskap. Varje enskild människa har sitt okränkbara värde med rätt till fri utveckling, förmågan må vara stor eller liten. Till grund för personlighetstanken ligger kristen­domens och den kristna moralens värderingar. Men också humanismen leder, från andra historiska för­utsättningar och från en rationalistisk världsupp­fattning, till samma moraliska värderingar. Ett po­litiskt system, som icke bygger på människovärdet, kan tilläventyrs rent tekniskt sett vara effektivare till sin konstruktion, när det gäller att uppnå vissa konkreta mål, såsom att bygga vägar eller att föra krig, men det är värdelöst och av ondo, då det icke respekterar den enskilda medborgarens frihet och rätt.”

Detta är alltså liberalismens utgångspunkt och dess mål: fria och ansvariga människor. Friheten är icke något negativt, icke ett uttryck för den enskildes självupptagenhet och egocentricitet. En tysk, en av de otaliga bland de andligen och lekamligen utarmade människomassor, som nu fyller Mellaneuropas tyska marker, frågade, som så många andra, en besökande svensk: ”Vad är demokrati?” 1 ett försök att med en enda sats kunna säga något vä­sentligt svarade svensken: ”Den obetingade respekten för den enskilda personligheten.” ”För all del”, me­nade tysken, ”men den definitionen kan också passa Nietzsches övermänniska. Låt oss hellre säga: den obetingade respekten för andras personlighet!” Och därmed gav han det väsentliga i liberalismens upp­fattning både av friheten och människovärdet.

Per­sonlighetstanken betingar ej blott självansvaret utan ock den positiva inställningen till medmänniskorna. Först genom förhållandet till andra får person­ligheten sitt innehåll och värde, och detta värde blir desto större, ju mångfaldigare och rikare dessa relationer är.

Därav följer i sin tur också liberalismens betoning av det internationella samarbetet, dess arbete och förhoppningar på att kunna, i förtroende och vän­skap folken emellan, bygga upp en fri och fredlig värld.

Den liberala tanken i olika tider och å skilda kulturområden.

Det som här tecknats som det centrala i en liberal livsinställning, människovärdet, och som målet för en liberal kulturpolitik, fria och i frihet ansvariga människor, får emellertid icke vara blott ett allmänt begrepp, en fras. ett slagord — nej, därav måste följa ett visst sätt att handla i det praktiska livet, vissa normer för samhällsfrågornas bedömande.

Men i en ständigt växlande och föränderlig värld tar den liberala tanken kött i många olika former. Miljöerna växlar, de andliga och materiella förut­sättningarna är olika hos olika människor och för skilda grupper; samhällsfrågorna och de politiska problemen skiftar med den ekonomiska och kultu­rella utvecklingen; också personligheterna är, dess bättre, aldrig lika. För den ene träder den andliga kulturens problem, samvetsfriheten, tankefriheten, personlighetens fria och rika kulturutveckling i för­grunden; den andre når en medveten liberal åskåd­ning på den religiösa upplevelsens väg. Han ställes, som den nyss anförde norske frihetskämpen ut­tryckte det, ansikte mot ansikte med evigheten, och här fattar han den kristna människans frihet, hen­nes ansvar inför Gud för sitt öde. Åter en annan känner sig kallad att arbeta för den sociala rättfärdighelens sak i ett samhälle som icke är bra som det är; för andra ligger huvudvikten på den eko­nomiska friheten och dess betydelse för välstånd och framåtskridande.

Från många olika utgångspunkter och med skif­tande klangfärg samlar sig den stora orkesterns stäm­mor till frihetens melodi. Detta är överhuvudtaget väsentligt för liberalismen: dess sinnelag är sö­kande, prövande, experimenterande, erfarenhets betingat. Med insikt i de oändligt skiftande mänskliga och sociala förutsättningarna tror vi icke på några patentlösningar av samhällsfrågorna, icke på något dogmatiskt fattat idealsamhälle som ut­vecklingens mål och oföränderliga slutpunkt, men så mycket mera på de många olika vägarna, erfaren­hetsmässigt funna och prövade, emot en allt rikare kulturutveckling i den personliga frihetens tecken. Toleransen är ett väsentligt uttryck för liberal hållning.

Men bättre än teoretiska begreppsanalyser och pro­gramreferat belyses liberalismens innebörd av de personligheter som under olika tider och förhållan­den talat liberalismens sak, och av de krav som de framfört.

Folkbildningens höjande genom den obligatoriska folkskolan, de hårda strafflagarnas humanisering, kampen mot brännvinsfloden och därmed samman­hängande råa och kulturlösa levnadsvanor, förbudet mot husbehovsbränningen — allt detta har varit ut­tryck för liberal samhällsuppfattning. För de liberalt sinnade ämbetsmän och jurister som under 1800-talet spelat en så betydelsefull roll i det svenska statslivet var självfallet folkstyrelsens och de medborgerliga rättigheternas mödosamma för­verkligande, framförallt genom representationsrefor­men och den kommunala självstyrelsens förnyelse, samt vidare genom näringsfrihetens förverkligande och utrensningen av det gamla ståndssamhällets häm­mande privilegier och regleringar det väsentliga målet.

Den äldre liberalismens traditioner på det rättsliga och konstitutionella området har, med nya och vidgade målsättningar och med särskild tonvikt på den liberala demokratiens sociala förpliktelser, fullföljts av senare generationer. Den allmänna röst­rätten, det parlamentariska styrelseskicket, folksty­rets fulla genomförande i vårt offentliga liv har liberal ursprungsbeteckning — folkmakt mot herre­makt! Också i våra dagar har liberala jurister gjort grundläggande insatser i reformeringen av rättsväsen och fångvård, till den personliga frihetens skydd och till vården av människovärdet.

De frikyrkliga strömningarna, som från sina anglosaxiska meningsfränder övertagit nå­got av den aktiva samhällsbyggaranda, som var ut­märkande för puritanismen, har länge utgjort ett av den politiska liberalismens viktigaste källflöden. Med de moraliska värderingar, som för denna rikt­ning trädde i förgrunden, lades tyngdpunkten ofta på arbetet för folknykterheten: nykterhetsrörelsen har tidvis tillhört de starkast partibildande ström­ningarna inom den svenska vänstern. För de många betydande personligheterna inom de frikyrkliga läg­ren har samvetsfriheten, den religiösa övertygelsens och gudstjänstens frihet från statens och statskyr­kans band varit bestämmande mål i det politiska arbetet. Med denna utgångspunkt var det också naturligt, att dessa representanter befunnit sig i främsta ledet, när det gällt att hävda yttrande­frihet och tryckfrihet, liksom överhuvudtaget i frå­gor som angår det rättsliga skyddet för den per­sonliga friheten.

Den aktiva religiösa inställningen har vidare fört till ett särskilt intresse för de sociala frågorna, för eftersatta och försummade samhälls­gruppers utveckling ej mindre i materiellt än i and­ligt hänseende.

Författare och andra kulturpersonligheter med radikal livsinställning under denna stora brytningstid i svensk historia har från andra ut­gångspunkter än de religiösa betonat den fria per­sonlighetens rätt till sin andel i de materiella och andliga tillgångarna, till en fri kulturutveckling, kvinnans fulla människovärde, hennes medborger­liga likställighet med mannen, äktenskapets och hem­mets frigörande från institutionella och konventio­nella band, som kan strida mot samvetsfriheten och verka hämmande på den personliga utveckling som är varje människas rätt. Känslans rätt, kvin­nans, ungdomens och barnets rätt har i dessa indi­vidualismens representanter vunnit vältaliga före­språkare, med djupgående inflytande även på de konkreta samhällsfrågornas behandling.

Den utveck­lingsoptimism, den tro på personlighetens fria ut­vecklingsmöjligheter, som kännetecknat dessa ström­ningar, har också tagit sig uttryck i de ljusa färg­tonerna över liberalismens världsbild, i tron på möj­ligheten till utjämning och förståelse, ej blott mellan samhällsklasserna, utan också mellan folken. Freds­arbetet och det internationella samarbetet har alltid kunnat räkna med ett varmt stöd hos liberalismens politiska representanter.

Samma grunduppfattning har varit vägledande för de liberala personligheter, som särskilt ägnat sig åt uppfostrans, skolans och folkbildning­ens uppgifter.

Andra åter, icke minst de liberalt sinnade kvin­norna, har med utgångspunkt från den enskildes rätt till de materiella förutsättningarna för en människo­värdig tillvaro ägnat sig åt socialt arbete, i offentliga uppdrag eller i fria former, ofta förebild­liga för den samhälleliga socialvården. För många av det sociala välfärdsarbetets män och kvinnor har religionen varit kraftkällan; för alla står människo­värdet i centrum för arbetet, det ofta misshandlade och kränkta människovärdet som behöver vård och upprättelse. En framstående liberal socialarbetare har om sin uppgift med ett ord av Nathan Söder­blom sagt: ”den som är för stor att ta sig an den minste, han är för liten för våra uppgifter”.

Den kooperativa rörelsen har i sin tankevärld starka liberala inslag. Liberaler har också varit med att utforma grundtankarna i denna mäk­tiga rörelse till skydd för konsumenternas frihet: att på den fria sammanslutningens väg, med stöd icke av statsingripanden, utan av konsumenternas orga­niserade intressegemenskap hävda handelns och kon­sumenternas frihet som grundvalen för en liberal samhällsekonomi.

Sedan föreningsrätten efter långa och hårda stri­der slutligen erkänts, har mellan arbetsmark­nadens parter, i stor omfattning under medverkan av liberala ämbetsmän och jurister, uppbyggts en konstitutionell ordning för biläggande av arbetskonflikter och behandling av andra gemensamma ärenden, som visat sig vara av grundläggande betydelse för samhällsfreden. Att dessa stora problem kunnat lösas genom organisationernas fria samverkan, utan statliga tvångsingrepp i arbetsmarknadens frihet, är en betydelsefull framgång för liberal samhällsupp­fattning.

För en liberal livsinställning, med dess värdesätt­ning av människornas varma och positiva inbördes förhållande, av deras samverkan för en högre odling, är det klart, att föreningsrätten och föreningslivet icke bara är en formell angelägenhet utan värde­sätts som ett väsentligt medel för framåtskridandet, en väg att göra livet materiellt och andligt rikare.

Ur samma synpunkter har det aktiva liberala del­tagandet i den moderna tjänstemannarörel­sen bedömts. För liberalismen är det naturligt att hävda tjänstemännens intressen av en skyddad rätts­ställning, goda arbetsvillkor och ett objektivt giltigt befordringsväsen, liksom även tjänstemännens rätt att, liksom arbetarna, själva få vara med och bestäm­ma sina villkor, deras rätt att i sammanslutningens form samfällt göra sin mening gällande. Alltjämt be­finner sig denna stora rörelse i tillväxt; utvecklingen är långt ifrån avslutad. För den liberalt sinnade är det en självklar uppgift att medverka till att även inom detta område den enskildes medbestämmanderätt över sina egna arbetsvillkor hävdas, hans rätt att sammansluta sig för att genom organisationen hävda sina intressen av en rättvis behandling och en fri personlig utveckling.

Slutligen men icke minst: den ekonomiska friheten. Det är självklart, att liberalismens talesmän i svensk politik hävdat den ekonomiska friheten, arbetat för näringsfrihet mot skråbunden- het och regleringar, för utrikeshandelns frihet mot höga tullar, för den fria tävlingens rätt emot socia­listiska regleringar eller mot näringslivets egna ten­denser till eliminerande av rätten att starta nya före­tag och att fritt tävla både inom produktion och handel. Denna sida av liberalismen har vid det allt starkare hotet mot den ekonomiska friheten, som den socialistiska ideologiens dominans inom arbetar­rörelsen medfört, för närvarande kommit att träda i förgrunden i svensk politik.

Den andliga friheten och statsmaktens gränser: triv­seln i samhället.

Vad liberal livsinställning är, det har vi här sökt belysa genom olika liberala insatser inom skilda om­råden av svenskt samhällsliv. Den gemensamma ut­gångspunkten har varit människovärdet, återupprät­tandet och v&rden av människovärdet. »Människo­värdet vi fordra tillbaka», så sjöngo arbetets söner i genombrottsårens kampsång, och med all rätt! Målet för varje liberal strävan är, såsom här framhållits, fria och i frihet självansvariga människor i en värld, där broderskapets anda må råda, också mellan fol­ken.

Vilka är förutsättningarna och medlen för att nå detta mål — som naturligtvis aldrig i denna ofull­komliga värld kan helt förverkligas, utan där man fär nöja sig med människoviljans quantum satis?

Friheten är en och odelbar; vi kan icke tänka oss en socialistisk ordning för det ekonomiska livet som icke samtidigt måste hota den medborgerliga och den andliga friheten. Vad vi här skildrar är där­för i själva verket blott olika sidor av samma sak- I första hand vill vi emellertid dröja vid den liberala inställningen till det andliga arbetet och till de kulturvärden det skapar.

Liberalismen vilar, har vi nyss funnit, på den obetingade respekten för andras personlighet — med denna formulering av det liberala frihetsbegreppet har alltså en tyngd­punkt lagts på människomas inbördes förhållanden, på deras positiva inställning till varandra, på den samverkan som är allt kulturarbetes kärna. Därav den varma färgen över liberal livsuppfattning. Ingen människa är ensam — vi är alla samhällsvarelser. Ju mångfaldigare människornas inbördes relationer är, desto rikare blir också den enskilda personlig­heten. Den mänskliga kulturen består just av ett ständigt uppbyggande och förnyande av alla dessa mänskliga förbindelser. I detta kulturarbete får fri­heten och människovärdet sitt nödvändiga erfaren- hetsinnehålL.

Detta levande, växande, strömmande mänskliga liv, samhällets fria kulturarbete, fean komma i viss motsättning till den av mänsklig vilja och mänsklig konst uppbyggda staten.

Den liberala inställningen kan därför också ut­tryckas på följande sätt. Låt samhället leva med minsta möjliga inblandning av staten, eller, rättare sagt: statens åtgärder bör så avvägas, att de på ett fruktbart sätt koordineras med samhällets eget liv. Vart en överspänning av statens funktioner i to­talitär riktning, alltså utan en sådan anpassning, leder, därpå ger oss historien många exempel, se­nast i det nazistiska Tysklands undergång. Sam­hällets vitalitet försvinner, dess nyskapande krafter sjunker undan, och kvar står slutligen endast en i det groteska förstorad tvångsmekanism, vars krafter nätt och jämt räcker till att bära upp sina egna kon­struktioner. Utan stöd av det egna folkets likgiltiga och uttröttade massor faller det slutligen samman. Vilken kraft återigen ett statsväsen äger, som byg­ger på respekten för friheten och människovärdet och som förstår att för sina mål använda samhällets levande krafter — också därpå ger vår egen tids historia övertygande exempel.

Det är klart, att i dessa krav på samhällets frihet från staten och på det fria kulturarbetets dominans i förhållande till politiken också ligger en värdering, huru den nu filosofiskt eller religiöst må grundas. Vi tror, vi liberaler, på de positiva, de uppbyggande krafterna i människomas sinnen, på möjligheterna att genom ett fritt samarbete mellan folken i den goda viljans tecken fortsätta den framåtskridandets väg, som under det gångna århundradet i liberalis­mens tecken givit så rika resultat. På samma grund vilar den starka liberala uppskattningen av de and­liga värdena, det andliga arbetet i och för sig. Stat och kyrka, religiösa och kulturella institutioner och organisationer — allt detta är bara former, ofta värdefulla stöd, men de skapar intet. Det är slutligen och sist den enskilda människan, där hon ensam i sin kammare, kanske ensam i sin nöd, brottas med sin Gud eller kämpar med stora vetenskapliga pro­blem — det är den ensamma som finner bryggan som håller, vägarna till framtiden.

Med denna värdesättning av vad som i främsta rummet betingar trivseln i samhället, i vidaste me­ning, är det självfallet, att uppfostrans och bildningens problem tillhör de viktigaste uppgifterna för ett liberalt politiskt parti. Det stora arbete, som nu pågår att bygga ut det svenska skolväsendet till en för alla öppen barndoms- och ungdomsskola med möjligheter till differentiering efter skilda anlag och yrkesval, utgör enligt liberal uppfattning den måhända för närvarande viktigaste uppgiften i svensk inrikespolitik. Av största vikt är även den fria folkbildningsrörelsen i alla dess former, folkhögskolorna med dess olika bildningstyper och icke minst det fria, på korrespondensundervisning grundade bildningsarbetet. Att ge den akademiska undervisningen och den vetenskapliga forskningen tillräckliga ekonomiska förutsättningar har städse varit en huvudpunkt i liberal kulturpolitik.

Undervisnings- och bildningsarbetets syfte är inte att på effektivast möjliga sätt stoppa i ungdomen vissa kunskaper, kännedom om fakta på olika om­råden eller yrkesskicklighet — dess mål är att möj­liggöra personlighetens fria tillägnan av kulturens värden, till utveckling av de personliga anlagen, till skolning av viljan och omdömet, till utbildande av kamratskapet och förmågan att samarbeta med andra. Dessa mål ställer också särskilda fordringar på sko­lans och undervisningens arbetsmetoder.

Vad det andliga arbetet i frihetens hägn kan skapa i personlig utveckling och gemensamt tillägnade kulturvärden, allt detta samverkar till vad vi här kallat trivseln i samhället, den höga blå himlen, den långa fjärrsynen över vårt samhällslandskap.

Ekonomisk frihet och social trygghet.

En väsentlig förutsättning för att man skall nå detta mål — och härmed kommer vi till den andra huvudpunkten i en liberal livsinställning — är den ekonomiska friheten, förbunden med tryggheten mot nöd för alla medborgare.
Friheten, rätten att fritt grunda nya företag och fritt tävla när det gäller att tillgodose konsumenter­nas behov, det är livsbetingelsen för ett expande­rande näringsliv.

Dess ojämförliga värde framträ­der särskilt under hela den reglering av näringslivet, som blivit nödvändig för att statsskeppet alltför länge fått dragga utan fast kurs och klar orientering i de svåra farvatten som nu omger oss. Industrins och handelns män kan berätta om de många stegen i kommissionernas trappor och korridorer, om tids­ödande förhandlingar med rådvilla, trötta och ner­vösa tjänstemän, för att söka uppmjuka de allmänna reglernas linjalregemente över det ekonomiska livet, där i stället smidighet och ständig anpassning efter skiftande lägen är av nöden för goda resultat.

Inför alla dessa erfarenheter reagerar näringslivets män naturligtvis instinktivt: låt oss bli fria! Låt oss bli fria, därför att den fria människans glädje att finna på nytt, att verka och handla utan reglementen och på eget ansvar dock är den starkaste förnyelse­kraften i vårt ekonomiska liv.

All aktning för den expansionskraft som de stora företagen med sin höga tekniska standard, sin planmässighet på lång sikt och sina samlade finansiella resurser äger — omistligare i vårt näringsliv är ändock de som börjar nytt och som skapar nya värden med sina idéer, sin arbetskraft och sin framtidstro. Trädgårdsarbetaren, som nöjer sig med att bo i sitt självbyggda växthus, till dess hans rörelse växer till en stor handelsträd­gård och han får råd att bygga sig en egen stuga, arbetare och bönder i en mager smålandsbygd, som börjar göra stålvispar och råttfällor och driver upp sin hantering till en verklig industri, hela den hant­verksskicklighet och småföretagareflit, som är den småländska möbelindustrins grundval, mannen som börjar bereda pälsar och bygger upp en stor päls- industri, vid hans bortgång överlämnad till en stif­telse med medarbetarna som delägare, den familje- sammanhållning och arbetsglädje, den klokhet och uppslagsrikedom, som svarar för framåtskridandet inom jordbruket, de två metallarbetarna, som från en liten verkstad vid en bakgård i Vasastaden arbetat fram en världsindustri i fotogenkök — hela denna ständigt fortgående förnyelse och expansion av nä­ringslivet, som svarar för en så väsentlig del av den svenska välståndsökningen, den vilar på den liberala andan inom det ekonomiska livet.

Varje socialisering, varje reglementering av den ekonomiska rörelsefriheten, som lägger hinder i vä­gen för dessa förnyelsens krafter, hejdar också ut­vecklingen genom att förlångsamma näringslivets rörlighet och anpassning Detta gäller icke bara sta­tens direkta ingrepp, det gäller bland annat också skattepolitiken. Sådan den numera utformats i vårt land, kommer den att allvarligt försvåra den kapital­bildning, som behövs för att företag skall kunna starta, och den solidaritet generationerna emellan som är en så väsentlig drivfjäder för sparsamhetens dygd, omistlig för det ekonomiska framåtskridandet.

Men frihetskravet ensamt återger icke den liberala inställningen till det ekonomiska livets problem. Den homo economicus, som här avtecknat sig i den ekonomiska frihetens namn, är icke utan vidare en liberal människa — det måste komma någonting till, någonting väsentligt.

Den ekonomiska friheten måste kompletteras med det sociala ansvaret. Den liberale företaga­ren önskar i det nuvarande regleringssamhället fri­heten icke blott till sitt företags bästa utan för att kunna producera mera, göra bättre varor, på gynn­sammare villkor för folkhushållningen. Han önskar icke frihet från landets intressen i ett nödläge — han vill ha friheten för att kunna hjälpa landet till en bättre balans, med vidare marginaler för vår eko­nomi. Han föredrar ett fritt ekonomiskt system fram­för ett regleringssamhälle, också därför att den stän­diga förnyelsen och den fria konkurrensen samver­kar till att fylla konsumenternas behov på ett bättre sätt än något annat system kan göra. Och han vet tillika — och han må icke glömma det! — att han har ett samhälleligt ansvar, gemensamt med sina medarbetare.

I människovärdets namn: arbetarna och de an­ställda är icke tjänare, de är medarbetare i ett företag, vars ledning i grund och botten är ett upp­drag i samhällets tjänst, en förvaltning un­der socialt ansvar. Det är denna tanke, som måste bestämma icke bara de ekonomiska mellanhavan- dena utan också den anställdes ställning inom före­tagen, hans rätt att ha ett ord med i laget, närmare utformat i den industriella demokratiens företags­nämnder.

Den ekonomiska frihetens samhälle måste vila på det obetingade erkännandet av människovärdet- Dess näringsliv skall så förvaltas att det leder till frihet och välstånd för folkets flertal, ej blott för den en­skilde företagaren. Med rätta har vår tids största liberala statsman Franklin D. Roosevelt som en av de oförytterliga mänskliga rättigheterna uppställt friheten från nöd. Denna liberala tankegång, grundad på varje medborgares oförytterliga männi­skovärde, leder också till krav på en jämnare fördel­ning av samhällets tillgångar och arbetets frukter, en klassutjämning alltså, en utjämning av de djupa mot­sättningarna mellan slummens folk, de fattiga mas­sorna och de mycket rika, en kamp mot de feodala drag, vartill tendenser funnits och alltjämt finnes ej blott i tidigare, utan också i industrialismens sam­hällstyper.

På 1800-talet kom det intresse liberalt sinnade med­borgare ägnade den sociala frågan först att gälla fat­tigvårdens effektivisering och förmänskligande, med målsättningen: hjälp till självhjälp, att återupprätta och till normalt arbetsliv återföra av olyckor och nöd nedbrutna medmänniskor. Men fattigvårdens indivi­dualiserade, behovsprövande hjälpformer befanns snart nog otillräckliga för den moderna industria­liseringens massverkningar. Arbetarskyddet, olycks­fallsförsäkringen, arbetstidsregleringen med särskilt sikte å barn- och kvinnoarbete, följdes av försäk­rings- och understödsformer, som tillsammantagna vuxit ut till den moderna socialförsäkringen, som i första hand tillgodoser hjälpbehov på grund av ålderdom, sjukdom och invaliditet.

Till en början begränsades socialförsäkringen att gälla den industriella arbetarklassen, vars fattiga och osäkra levnadsvillkor motiverade statsunder­stödda standardiserade hjälpf ormer. I folkhemmet Sverige har tryggheten fått en annan och vidare innebörd. Den ekonomiska utvecklingen är i full färd med! att undanröja socialistiska föreställningar om ett klassindelat samhälle. Föreställningarna om arbetarklassen som en enhetlig, proletärisk massa har icke något stöd i dagens verklighet. Inom arbetarvärlden differentieras mer och mer bestämda sociala grupper. De yrkeslärda arbetarnas och för­valtningspersonalens betydelse växer. Härtill kom­mer att med handelns, förvaltningens och övriga ser viceyrkens väsentligt kraftigare tillväxt än indu­strins har den stora, inom sig skiftande socialgrupp som tjänstemannavärlden representerar fått en stigande betydelse. Dessa stora, alltjämt på­gående nygrupperingar har gjort den traditionella klassindelningen av samhället meningslös. Oe stora folkrörelsernas riksorganisationer bryter igenom de äldre klassgränserna. Också den agrara delen av samhället — som aldrig låtit sig inspärras i marxis­tiska klassbegrepp — visar nya grupperingar, åter­speglande sig i organisationernas värld. Slutligen har den kulturella demokratiseringen mäktigt bidragit till att utplåna tidigare gränser mellan vad man kal­lat överklass, medelklass och underklass — begrepp, som icke längre täcker samhällets verkliga gruppe­ringar.

Den livsinställning vars utgångspunkt är männi­skovärdet, tar sig, såsom förut framhållits, uttryck i känslan av samhörighet medborgarna emellan, i samhällssolidariteten, eller hur man vill uttrycka de: som på religiöst språk kallas kärleken till näs­tan. I det samhälle, som med undanskjutande av tidigare klassindelningar nu håller på att växa fram, följer härav trygghetstanken, omfattande alla medborgare och socialgrupper — trygghet mot ålderdom, sjukdom, invaliditet eller av andra om­ständigheter förorsakad arbetsoförmåga eller nöd. Det är numera en av det svenska folkhemmets grund­principer, att varje svensk medborgare har — som det uttrycktes i 1941 års förslag till ny avfattning av regeringsformens bestämmelser om de allmänna med­borgerliga fri- och rättigheterna — rätt att av det allmänna vid behov erhålla hjälp och skydd vid ålderdom, sjukdom, olycksfall, lyte, invaliditet och arbetslöshet.

Denna princip, tidigt hävdad av liberala föregångsmän, har under helhjärtad medverkan av folkpartiet satt sin prägel på 1946 och 1947 års stora socialreformer: folkpensioneringen, sjukförsäkringen, barnbidragen och de olika hjälpformema till familje­livets och barnens stöd, icke minst de bostadspoli­tiska.

Att den sociala tryggheten sålunda principiellt mo­tiveras såsom grundad på en medborgerlig rätt över­ensstämmer ock därmed, att man vid socialreformerna, framför allt de familjepolitiska, i stor ut­sträckning eliminerat den behovsprövning som tidi­gare plägat vara en förutsättning för en social hjälp­verksamhet. Den enskilde medborgaren bör i första rummet hjälpa sig själv och själv skapa sin trygghet: samhället bör ej avskräcka därifrån genom att in­draga det stöd som kommer mindre förtänksamma till del.

Trygghetstanken kommer till uttryck icke blott inom socialvården i egentlig mening, utan också inom andra områden av samhällelig och statlig verk­samhet. De anställdas rätt till trygga arbets- och lönevillkor och till hjälp vid arbetsoförmåga riktar sig även mot de företag i vars tjänst de står — de enskilda företagarna likaväl som stat och kommun. Andra uttryck för samhällssolidariteten och trygg­hetstanken uppvisar den statliga jordbrukspolitiken, de understöd som i olika former visat sig erforder­liga för att i landets intresse kunna bevara ett livs­kraftigt, ekonomiskt lönande jordbruk som en vä­sentlig grundval för landets försörjning, och i icke mindre mån för att ge den agrara delen av det sven­ska samhället lika möjligheter med andra social­grupper till del i det materiella och kulturella framåtskridandet.

Den enskildes självansvar.

Mellan kravet på ekonomisk frihet och trygghets­tanken finnes naturligen, om icke en motsättning, så i varje fall en spänning. Till en fri ekonomi hör icke blott utsikten till ekonomisk framgång, utan också risken att misslyckas. Den senare kan icke skiljas från den förra. Kravet på trygghet får icke drivas därhän, att varje medborgare under alla förhållan­den är tillförsäkrad mer än nödtorftig försörjning. Man skulle då komma över till ett statiskt, ett eko­nomiskt stillastående samhälle. Det ekonomiska fram åtskridandet förutsätter emellertid fria möjligheter att försöka, att experimentera, för att kanske skapa nytt, kanske också misslyckas. Till ett sådant dyna­miskt samhällsskick hör oskiljaktigt den enskildes självansvar såsom grunden för hans ekonomiska till­varo. Det gäller att hålla levande den gamla san­ningen: bra karl hjälper sig själv! Socialvården bör främst vara hjälp till självhjälp — annars kan den lätt urarta.

Med de mycket betydande uppoffringar vi nu iklätt oss för att genom de nya socialreformema förverkliga trygghetstanken torde vi tillsvidare ha nått gränsen för vad vi har råd att kosta på oss. Man får icke förbise faran av en understödstagaranda, som utan vidare skjuter alla bekymmer och hjälp­behov över på det allmänna. Och det allmänna, det är alla dessa skattebetungade medborgare, löntagare eller fria företagare, 1 jordbruk eller i stadsnäringar, som själva får slita ihop vad de behöver för att leva och kanske också för att kunna förkovra vad de för­värvat till sina barns och efterkommandes stöd — alla de, som alltjämt är besjälade av odalbondens själv­medvetande och ambition att under inga förhållan­den falla det allmänna till last. Det är dock i sista hand dessa samhällselement, som med sitt hårda arbete svarar för det ekonomiska framåtskridandet.

Vi har här skildrat de uttryck en liberal livsinställ­ning tar sig i förhållande till det kulturella arbetet, till det andliga livet och de värden det skapar, dess uttryck i kravet på frihet under socialt ansvar, åvihade både det allmänna och de enskilda medborgarna.

Vad liberalismen betyder i det ekonomiska livet, därom ska också ordats. I det allt hårdare reglerings- och skattesamhälle, där vi nu lever, fram­står angelägenheten att komma tillbaka till en fri ekonomi, med allt vad den betyder för framåtskri­dandet och trevnaden i samhället dubbelt träng­ande. Vi måste tillbaka till det samhällsskick, som vilar på fri företagsamhet och fri tävlan, privat äganderätt och fri inkomstbildning, samt icke minst på konsumenternas fria val, den mest väsentliga fak­torn i vad som verkligen kan kallas ekonomisk demo­krati. Framför allt måste vi åter komma tillbaka till ”hederliga penningar”, ett stabilt penningvärde, den enda hållbara grunden för ekonomiskt framåt­skridande!

Vad vi eftersträvar är icke det manchesterliberala samhälle, som aldrig funnits i verklig­heten, men som alltjämt spelar sin roll i den poli­tiska propagandan Det är självfallet att staten måste ansvara for grunderna för ett sunt ekonomiskt liv. Framför allt måste staten, som nyss framhållits, garantera ett fast penningvärde och föra en ekonomisk politik, som möjliggör ett fritt handelsutbyte med andra länder. Av statens sociala ansvar och trygghets­tanken framgår också det allmännas socialpolitiska, i viss mån även näringspolitiska förpliktelser. För att fylla dessa förpliktelser måste staten genom sin penningpolitik, sin budget- och skattepolitik, sin han­delspolitik, i vissa lägen också genom särskilda kon- junkturutjämnande åtgärder skapa förutsättningar och ramar för det ekonomiska livet. Statliga åt­gärder kan också vara nödvändiga för att möjlig­göra en verkligt fri konkurrens och ett fritt konsumtionsval: för att förebygga att friheten missbrukas till frihetens skada.

I kris- och nödtider, sådana som vi nu upplever, kan därjämte kvantitativa ingrepp bliva nödvändiga, ransoneringar, priskontroll, reglering av produk­tion och handel, valutarestriktioner o. dyl., men dessa åtgärder må allenast betraktas som ett led i en löne­politik, en så kort parentes som möjligt i ett fritt ekonomiskt samhälle.

Den politiska demokratin.

Den liberala uppfattningen av friheten och män­niskovärdet såsom grunden för mänsklig sammanlevnad och för det samfällda arbetet på andlig och materiell kultur bestämmer ock den liberala inställ­ningen till den politiska demokratin. Det gamla svenska stånds- och privilegiesamhällets än successiva och långsamma, än genom halvt revoluoonära kriser genomförda utveckling till en modern demokratisk stat är väsentligen liberalismens verk. Att statsmakten, oberoende av historiskt ärvda po­litiska former, i sista hand miste vila på den i val uttryckta folkviljan, det följer omedelbart av de liberala principerna. På samma grund vilar det prJitidn) postulatet att den allmänna röst­rätten, oberoende av stånd och ekonomiska vill­kor, lika för kvinnor och män, måste vara det poli­tiska maskineriets drivande kraft. Dessa elementära demokratiska grundsatser bestrides sedan några år­tionden icke längre i svenskt politiskt liv.

Emellertid: den liberala demokratin må icke fat­tas som ett mekaniskt konstruktionsproblem, där statsviljan liksom göken i klockan ger sig till känna geaom de periodiska valen och majoritetsvotering- arna i de representativa församlingarna. Den libe­rala staten är icke byggd på ett samhälle av lösa medboigarehheter, som träffas vid valurnorna och där genom sitt sätt att rösta konstruerar en viss politisk apparatur.

Av liberalismens första grundsats, den personliga friheten, följer att områden finnes, som måste hål­las fredade från statlig inblandning, om icke hela samhället skall lida skada. Denna tanke har bL a. kommit till uttryck i de medborgerliga fri- och rättigheter, sam i många länder åtnjuter ett särskilt grundlagsskydd även gentemot lagstiftaren själv, och som i vår regeringsform tagit sig uttryck i dess ryktbara sextonde paragraf — tanke- och åsiktsfriheten, samvets- och religionsfriheten, ytt­rande- och tryckfriheten, församlingsfriheten.

På samma grund vilar den icke mindre viktiga re­geln för demokratisk samlevnad, att demokratin icke kan bero på flertalsvoteringar allena, utan på en öppen och tolerant samverkan mellan olika meningsriktningar och socialgrupper. Likaväl som jag begär respekt för min egen frihet och mitt samvete, är jag skyldig att respektera och sakligt prö­va motsidans argument. Demokrati är icke ett majoritetsregemente vilket som helst utan ett styrelsesätt som under frihetens bevarande och med tolerans av andras meningar söker tillgodose alla folkgrupper, alla viktiga och berättigade intressen i samhället. Endast därigenom kan folkrepresentationen och re­geringen få den auktoritet, den goda vilja hos olika partier och olika grupper, som oberoende av me- ningsskilj aktigheter är av nöden i våra dagars sam­hälle med dess komplicerade problem. En demokrati som ej uppfyller dessa krav förtjänar ej sitt namn.

Samarbetets och toleransens princip är icke min­dre viktig ur demokratisk synpunkt än de elemen­tära regler för folkviljans bildande som under det demokratiska genombrottets tid i värt land av natur­liga skäl kommit i förgrunden. Varje majoritet måste minnas att dess egen makt vilar på respekten också för andras personlighet, andras frihet, och att den följaktligen är förpliktad att söka samförstånd, så långt det går. En fri och öppen samverkan med andra partigrupper under saklig prövning av olika stånd­punkter och alltså även beredd att genom eftergifter och kompromisser söka skapa en fruktbar grund för vidare samarbete — det är den liberala demokratins naturliga arbetsmetod.

Att härmed icke låter förena sig de former för politiskt arbete och politiska avgöranden, som är nödvändiga i ett kollektivistiskt organiserat samfund ligger i sakens natur. Det är icke blott den person­liga frihetssfären, som går förlorad vid en socialis­tisk produktionsordning — också de medborgerliga rättigheterna måste nödvändigtvis begränsas på ett sätt som icke är förenligt med verklig demokrati. Den långtidsbestämda planmässighet, den stabilitet och kontinuitet en socialistisk samhällsekonomi måste göra anspråk på, får icke rubbas av de omkastningar aom periodiska fria val i en demokratisk stat kan medföra. Fullt logiskt förklarar därför ledande socia­listiska teoretiker att man i ett socialistiskt samhälle icke kan tillåta en fri kritik av den härskande ord­ningen, och att garantier måste finnas emot ett regeringsskifte på grund av valnederlag. Socialismen leder följdriktigt från demokrati till diktatur — all­deles som vi tidigare bevittnat det i Ryssland, och som händelserna i Tjeckoslovakiet nyss återuppre­pat, med sin tvångsmässiga likriktning av de poli­tiska instanserna, med uteslutningen av oppositio­nella parlamentsledamöter, med rensningen av de po­litiska partierna, med likriktningen också av rätts­skipning och förvaltning, kort sagt, alla de åtgärder, som gör bibehållandet av den folkstyrda rättsstatens institutioner till ett tomt sken.

Allmänna meningen och politiken.

Den demokratiska levnadsregel om samarbetets betydelse, som här ovan utvecklats, grundar sig så­som redan antytts, på den liberala uppfattningen om statsmaktens gränser. Staten är icke, som en del so­cialdemokratiska lärofäder menat, en kollektiv enhet ovanför och oberoende av de enskilda individerna vilka endast betraktas som medel för att förverkliga statens idé, dess ideologiska program, såsom vi har bevittnat det både i det nazistiska Tyskland och i sovjetväldet.

Nej, staten är till för människans skull, statsmak­ten skall mätas med mänskliga mått och respektera de gränser, som den enskilda personligheten och det fria kulturarbetet uppdrar. Demokratin kan endast byggas på de levande krafterna i samhället, på det ständigt skiftande samspelet mellan fria personlig­heter och grupper i skiftande former av andlig och materiell kultur. Staten är endast en arbetsform grundad på relationerna människorna emellan, så­dana de tager sig uttryck i skiftande meningar och intressen, i ständiga debatter och disputationer, till­sammans bildande den mångstämmiga ”allmänna rösten” man talade om förr i tiden. Det är denna, i ett sunt samhälle ständigt levande allmänmening, som ger den politiska apparaten dess kraft. Demo­kratin lever i detta rörliga offentliga meningsskifte, där en var har rätt att vara med.

Denna debatt kan ha många former, men hälsan i ett demokratiskt samhälle, den beror till sist på en effektiv koordination mellan de politiska organens arbete och den breda offentliga debatten.

Om en marsmänniska ville göra sig en föreställ­ning om vad vi liberaler här på jorden menar med demokrati, så borde han med någon — ännu icke uppfunnen! — apparat lyssna på ett nordiskt, väst­europeiskt eller anglosaxiskt samhälle. Etervågorna skulle bära till honom ett mångstämmigt sorl av skilda röster: gamla och unga, manliga och kvinn­liga, ivriga, betänksamma, tillstyrkande, protesterande, vardagliga och profetiska, jublande eller för­tvivlade — kort sagt ett vimmel av viljor varur slut­ligen, genom den politiska verksamheten, statsviljan växer fram, starkare och säkrare i sin verkan i samma mån som dess tillblivelse engagerar folket i dess helhet.

Debatten inom de politiska instanserna är blott en av faktorerna i den allmänna opinionen. Det finns också andra, med uppgift att ge en fullständig upp­lysning och pröva argumenten för och emot. Vid sidan av den politiska apparaten är det pressen, som blivit den allmänna debattens viktigaste organ, den stora, ständigt skiftande scenen för åsikternas och argumentens fria spel. En fri press är därför en omistlig förutsättning för en levande och kraftfull demokrati. Vi har här i Norden en dagspress, som når ut till de stora massorna och som kanske mer än i andra länder ger plats för en mångsidig och idérik kulturdebatt, där också de politiska frågorna dras in i vidare sammanhang.

Hitler och Göbbels visste vad upplysningen och den fria debatten betydde för de krafter, på vilka demokratin vilar: deras första at­tack i stater, som de ville »ställa under sitt beskydd», gällde informationstjänstens och pressens frihet. Un­der krigsårens statsledning, som endels hyllade grundsatsen att »en enkelriktad tid kräver enkelrik­tade åtgärder», satt den svenska friheten trångt. Vi lärde oss av erfarenheten, och vi står nu i begrepp att i en ny tryckfrihetsförordning bygga ett för fram­tiden betryggande skydd för det tryckta ordets fri­het och för den allmänna medborgerliga läsfriheten.

Men allt beror här på tillämpningen. Den all­männa meningens syrsatta blod måste få fritt cirku­lera i de politiska organen. Det ömsesidiga förhål­landet lämnar här rum för förbättringar. De med­borgare, som söker tjäna samhället i politiska upp­drag, kan med fog klaga över att pressen i sina standardiserade referat ofta ger en blott ofullständig och därmed kanske skev bild av vad som verk­ligen förekommer i de debatterande församlingarna. Den allmänna opinionens officiella scen spelar därför alltför ofta utan publik. A andra sidan berör riksdagsdebatterna i sin sakliga och torra ton endast sällan de större idémässiga sammanhangen, och de kan därför självfallet icke dominera, än mindre monopolisera den offentliga debatten. Det är icke den officiella ställningen, utan argumentens tyngd som ger fullmakten att deltaga i denna debatt. För ett friskt politiskt liv är det levande sammanhanget mellan de politiska frågorna i trängre mening och den breda kulturdebatten av väsentlig betydelse.

I ett demokratiskt samhälle måste vikten av en effektiv samverkan mellan den allmänna meningen och de politiska instan­serna, mellan valmännen och de valda, ständigt uppmärksammas. I väsentlig mån ankommer det på de politiska organisationerna att såväl vid valen som dessemellan sörja för att de politiska församlingarna verkligen blir representativa uttryck för de levande krafterna i samhället.

Men också de konstitutionella for­merna har sin stora självständiga betydelse. Om riksdagen under senare årtionden sjunkit tillbaka i det allmänna intresset, torde detta bland annat bero på att tyngdpunkten i det politiska arbetet, särskilt under de hårt belastade krigsåren, dels på grund av arbetets art och omfattning, dels med hänsyn till det relativt stabila politiska maktläget glidit över åt regeringssidan. Det är inom förvaltningen och framför allt i det rikt utvecklade utredningsväsendet under parlamentarisk medverkan, som de avgörande fråge­ställningarna formuleras och besluten ej sällan träffas. Genom sin fackmässiga art och genom det visserligen i regel vederhäftiga, men dock relativt svårnjutbara sätt, varpå utredningarna och deras re­sultat framlägges, är detta politiska arbete icke så lockande för en större allmänhet. Att genom kort­fattade och mera lättlästa sammanfattningar göra utredningsmaskineriets arbetsresultat lättare tillgängligt för den politiska debatten maste anses såsom en viktig demokratisk uppgift.

Av betydelse är även, att riksdagens eget arbete sä utformas, att det kan lättare fånga ett större äll­mänt intresse. Tyngdpunkten i riksdagens verksam­het vilar som bekant i utskottsarbetet. Utskot­tens rätt att med stöd av offentlighetsprincipen i full och ohindrad omfattning disponera erforderligt arbetsmaterial, att införskaffa upplysningar och höra representanter for förvaltningen och andra berörda intressen är också av största betydelse för den poli­tiska ansvarighetens effektivisering.

Med de starkt expansiva tendenser som statsverk­samheten företer är det av särskild betydelse, att en kontroll från den allmänna meningens sida uppehålles gentemot de politiska instanserna, vilka under rådande parlamentariska maktförhållanden lätt fres­tas att överspänna sina fullmakter. De politiska valen kan omöjligen sägas vara inriktade på, än mindre avgörande för, hela den mängd stora och ofta kom­plicerade frågor, som kan uppkomma under val perioden och där måhända meningarna bland den stora allmänheten ofta skär partigränserna, obero­ende av de offiriplla programmen.

I denna situation erbjuder folkomröstningsinstitutet en värdefull möjlighet att förstärka den allmänna me­ningens kontroll av den politiska maktutövningen. Det är tillika ägnat att på ett för samarbetet lyckligt sätt avtrubba motsättningarna och befordra sam­arbetsviljan inom de politiska församlingarna. Folk­omröstningen i viktiga frågor är därför ett gott medel i liberal anda att befordra de demokratiska arbets­metoderna. Frågan om dess vidgade tillämpning bör upptagas till allvarligt övervägande.

Den effekt i visering av demokratin, som här ur liberala synpunkter förordas, åsyftar alltså en förstärkning av kontrollen över de politiska instansernas arbete eller, kanske rättare sagt, en friare, livligare samverkan mellan »den allmänna rösten», den breda offentliga kulturdebatten, och det politiska arbetet i trängre mening.
Den administrativa skickligheten, fackkunskapen, expertisen i all ära, men med statsverksamhetens väldiga omfattning i våra dagar, med den ständigt växande ström av politiskt arbetsmaterial som flödar ut över de parlamentariska instanserna och för­troendemännen, med de ökade befogenheter som un­der krigsårens fullmaktslagstiftning anförtrotts för­valtningen — med hela denna utveckling är det en risk för att politiken så att säga »förfackligas», blir svårtillgänglig, arbetsam och föga lockande, ja rentav tråkig för gemene man. Den fria politiska diskussionen förvandlas emellanåt till visserligen sakkunniga, men ointressanta replikväxlingar mellan utredningskonumttéerna och remissinstanserna, där det levande samhället ofta blott representeras av de stora intresseorganisationernas skrivskickliga direk­törer, ombudsmän och sekreterare. Gemene man, företrädda av de kommunala förtroendemännen, hin­ner endast undantagsvis läsa alla de remissor som strömmar över dem. Icke förty har de att däröver avge sina oförgripliga yttranden. Endast någon en­staka gång är en kommunal församling så uppriktig, att den säger ifrån att den inte hinner med i denna forcerade och konstgjorda offentliga debatt, fastän den ändock ansett sig kunna lämna det — olästa — kommittébetänkandet utan erinran!

Det är självfallet, att man nu icke kan återgå till tidigare epokers enklare former för det politiska ar­betet; det är självklart att sakkunskapen måste svara för den så att säga tekniska sidan av den offentliga verksamheten, få vara bestämmande vid beslutens ut­formning. Men såsom förhållandena nu utvecklar sig, är det onekligen en risk för att demokratin kan in­ifrån urholkas och blott bli en form för experternas, politiskt ofta mycket målmedvetna, diktatur. Det vore sannerligen ingen skada om hela maskineriet finge gå i något lugnare tempo. De politiska instan­sernas arbete kunde då lättare göras tillgängligt för den offentliga debatten. Offentlighet, och bättre ut­nyttjad offentlighet, är demokratins bästa stöd — offentlighet även i den svenska riksdagens ärevör­diga och traditionsbundna arbetsformer! Tryckfri­heten, i sitt rena väsende, sade en liberalismens föregångsman, Thomas Thorild, är ett folks evärderliga rättighet att upplysas. Det är en medborgerlig plikt att begagna denna rätt.

Liberalism och socialism.

Liberalt tänkesätt, liberala arbetsmetoder, den liberala uppfattningen av friheten och människovär­det, av statens uppgifter och statsmaktens gränser allt detta, som i människornas och folkens öppna och broderliga samarbete ser grundvalen för det kultu­rella framåtskridandet och som folkpartiet övertagit från tidigare liberala partier, med förpliktelse att hålla dessa värden högt i svensk politik, allt detta representerar i själva verket andliga krafter med djupa verkningar över partigränserna. Liberal håll­ning inför samhällsproblemen möter man självfallet icke blott inom folkpartiet. Grunderna för den poli­tiska demokrati, som under liberal ledning genom­förts i vårt land, är icke längre föremål för några meningsskiljaktigheter mellan de politiska partierna.

Den liberala uppfattningen av friheten och människo­värdet, med krav därav betingade på ett rättfär­digare samhällsskick, den var också den drivande kraften i den unga svenska arbetarrörelsen, vars ap­pell blev den franska revolutionens: frihet, jämlik­het och broderskap! Lika medborgarrätt för alla, social rättvisa och trygghet, dessa krav har utgjort de inspirerande krafter, som fört det socialdemokra­tiska arbetarpartiet till dess nuvarande maktställ­ning.

Men här möter en annan, efter vår mening med liberalismen i grunden oförenlig idéströmning, den socialistiska, med sina krav på ett förstat­ligande, i den ena eller andra formen, av närings­livet, alltså en våldsam expansion av statsmakten på bekostnad av den enskilda medborgarens frihet. Den logiskt ofrånkomliga förutsättningen för den socialistiska tanken är föreställningen om de majoritetsbestämda politiska instansernas överlägsna för­måga, i jämförelse med de verkande krafterna i den fria företagsamhetens samhälle, att med sina ingrepp åstadkomma ej blott en rättvisare fördelning, utan även ökad effektivitet i folkhushållningen. Av denna föreställning följer, lika ofrånkomligt, anspråket att, med undanskjutande av oppositionen från andra sam­hällsuppfattningar, eventuellt också med undanskju­tande av riskerna för motgångar för de socialistiska partierna vid fria val, få genomföra och fullfölja socialistiska omläggningar av näringslivet. Och där ger — som erfarenheten nogsamt visar — det ena ingreppet det andra. Också tankar har sina praktiska konsekvenser, som i längden ingen kan undandra sig.

De socialistiska åtgärderna måste skyddas ge­nom begränsningar av den politiska friheten; steg för steg, eller genom revolutionära ingrepp, skjuts allt vad vi menar med politisk demokrati åt sidan: den totalitära staten blir slutligen den nödvändiga konsekvensen av näringslivets socialisering. Där­med följer också, lika logiskt ofrånkomligt, enhets- partisystemet och den kulturella likriktningen. Än­dock är kulturlivets frihet väsentlig för samhällets andliga vitalitet och för de nyskapande mänskliga krafterna. Visste vi det icke förut, genom att analy­sera tankarnas innebörd och logiska sprängkraft, så har den sista generationens erfarenheter, senast från Tjeckoslovakiet, givit tillräcklig vägledning.

Iden totalitära staten är friheten liktydig med den passionerade anslutningen till det härskande samhällsidealet. Den yttre rättslösheten glöms i för­vissningen att tillhöra de frälstas skara — i en blind förtröstan att de offer staten begär, genom massornas torftiga konsumtionsnivå, deras nöd och fattigdom, genom det grymma undertryckandet av varje oppo­sition, genom de miljontals ar bets trälama, genom koncentrationslägrens martyrer, genom en för varje fri människa löjlig eller skrämmande, pedantisk och enfaldig likriktning av konst, musik och litteratur. Man tror att alla dessa offer dock är uttryck för en högre kulturell disciplin, att de är värda sitt pris genom det slutliga förverkligandet av det fria, statslösa samhälle, som är den Marxska historiefilosofins slutmål — i en framtid som icke längre kan bestäm­mas, som rycker längre och längre bort i ett ovisst fjärran. Varje tvekan besvaras med en motfråga, vars innebörd är dödlig för den tveksamma: Stoler de ikke på partit? — Det är den hotfulla fråga den unga sovjetkvinnan Kira i Nordahl Griegs sovjet- roman riktar mot humanistiskt tvivlande, liberalt sinnade vänner.

Med snillrik intuition har diktaren här fixerat den andliga situation, i vilken den sovjetledda kommu­nistiska rörelsen söker bringa sina anhängare och sympatisörer — i alla länder! Stoler de ikke på par­tit? — litar du icke på ledningen? Litar du icke p& ledningens tillrättaläggning av vad som händer, litar du icke på de taktiska manvisningarna för den världsomfattande politiska offensiv som Moskva nu driver för att vidga och trygga den ryska maktsfären, i sista hand för att internationellt förverkliga kommunismen?

För denna fråga finns för de totalitära staternas medborgare bara ett enda svar: ”Vi litar på Moskva”. Detta skall för honom vara den fasta punkten i den förvridna och förljugna föreställningsvärld, där sanning och logik ställes på huvudet, där önskan att hävda frihet och havda frihet och nationell självständighet mot rysk agression vrängs till krigsheta och av amerikanska dollar dollar betald aktivism, den värld som helt fylles av hatbestämd hets, som skjuter åt sidan den objektiva prövningen av händelsernas gång, den lugna eftertanken och det logiska argumentet, och i dess ställe sätter en massuggestionens propaganda, där begreppen helt ändrar valör, där frihet och demokrati betyder något helt annat än i vanligt västerländskt tal, där svart blir vitt och vitt blir svart – tyvärr efter samma fruktansvärda mönster som vi upplevt under nazismens glansperiod. man känner igen denna politiska metod, som icke längre vädjar till det sunda förnuftet och den mänskliga sakänslan, utan till den fruktansvärda gamla sanningen, ”homo hominis lupus”, människan är mänsklighetens varg?

Hatet och hetsen kan bli mäktiga medel i kampen efter den politiska makten. I dess tjänst är alla logiska kullerbyttor, alla förvrängningar av verkligheten, tillåtna. Med hatets föremål var det icke så noga, för Hitler var det judar och anglosaxiska plutokrater. För kommunisterna är det dollarimperialismen som för tillfällt bär skulden för allt, som genom att dra i sina trådar för Gerhardsson och Erlander att uttala sig mot kommunismen, får den levnadsglade Masaryk att begå sälvmord, eller, naturligtvis, som bestämmer Bertil Ohlins alla ord och handlingar, till sydd för ”finanskapitalet”.

Intet tvivel att till det svenska Socialdemokratiska partiets andliga utrustning hör både den liberalt demokratiska tanken, medsarka stöd i svensk politisk kultur, och den socialistiska. Men i längden kan icke så djupa motsättningar trivas tillsammans: en verklig syntes är här icke möjlig. Väl är de klara bekännelser till demokratins omistliga värden och den starka understrykningen av motsättningen till kommunismen som den socialdemokratiska ledningen numera avgivit, att anteckna med tillfredsställelse. Men eljest är det ett allvarligt drag i de senaste årens politiska utveckling, att de socialistiska idéerna alltmer synes skjuta undan frihetens grundsatser, som tidigare dominerat. Också de politiska arbetsmetoderna ändras följdriktigt med denna principiella idéförskjutning.

Under kommunisternas bifall beredde sig socialdemokraterna efter krigets slut att genomföra vittutseende socialistiska in­grepp i näringslivet under den »skördetid», som då ansågs vara inne. Lusten att använda en gynnsam politisk konjunktur för införande av en socialiserande planhushållning skärptes av föreställningarna om sannolikheten av en ekonomisk depression med risk för arbetslöshet efter krigsslutet. Varningen mot »fredsoptimism» visade sig dock helt obefogad — utvecklingen gick icke mot prisfall och kris på ar­betsmarknaden utan tvärtom mot inflation och över­full sysselsättning. Alltför länge dröjde man att inse och rätta sig efter det verkliga läget. Under tiden råkade landets ekonomi ur balans, valutatillgångama smälte hastigt samman, vi riskerar att förlora vår handelspolitiska frihet och därmed också möjlig­heten att vidmakthålla och stegra vår produktions­förmåga. Näringslivet löper fara att mer och mer för­lora oljan till maskineriet. I detta läge har kristids- regleringarnas bekymmer naturligen skjutit socialiseringen åt sidan — men programmet har blott upp­skjuti ts, icke uppgivits. Det goda samarbetet, hänsy­nen också till motsidans argument, de fruktbara kom­promisserna, som utgjort ett hedervärt inslag i svensk demokrati, har under dessa år, efter Per Albin Hans­sons bortgång, skjutits mer och mer åt sidan. Onek­ligen finnes starka tendenser att använda den knappa majoritetsställningen till ett majoritetsenvälde, sär­skilt framträdande i det okloka skattebeslutet, med sin dämpning av sparviljan och sin stimulans av ka­pitalförtäringen, då läget krävde raka motsatsen.

För kommunisterna är en sådan utveckling helt i sin ordning. Här tvekar man icke att uppmana den svenska regeringen »att slå till», som i Tjeckoslova- kiet, om den borgerliga oppositionen skulle motsätta sig radikala socialiseringsåtgärder. Denna faktor i svensk politik, som vi väl alla, efter krigets mot- ståndsår, hoppades så småningom skulle kunna in­förlivas i det hävdvunna demokratiska samarbetet, är desto farligare, som dess förbindelser med Moskva gör det nödvändigt att sätta ifråga, huruvida icke dess lojalitet mot partivännerna utanför landet i ett kritiskt läge kan bliva starkare än dess nationella förpliktelser.

Sådant är, i en alltmera hotande internationell situation, dagens politiska läge. Det gäller här att välja friheten och det demokratiska samarbetet. Den liberala samhällsordningen med social trygghet mot inkomstbortfall och nöd, med plats för den fria företagsamhet, som kan skapa framåtskridande och ökat välstånd, de marginaler vi behöver också för andlig vitalitet och kulturell utveckling, den främ­jas säkrast genom en förstärkning av socialliberalis- mens parti. Om det socialdemokratiska arbetar­partiet härmed hänvisas till det samarbete, som tidi­gare städse varit regeln i svensk parlamentarism, så starkes också, enligt den politiska dynamikens reg­ler, de demokratiska krafterna inom detta parti. Går utvecklingen däremot den motsatta vägen, så måste vi motse socialistiska ingrepp i samhällsordningen, enligt all erfarenhet ledande till vantrevnad och sjunkande effektivitet inom näringslivet, till ökad splittring och skärpta motsättningar inom den poli­tiska världen och mellan samhällsgrupperna.

Friheten, den sociala rättvisan, den ekonomiska tryggheten, det fria samarbetet mellan olika sam-, hällsgrupper och åsiktsriktningar, dessa grundläg­gande värden i svenskt liv säkras alltså bäst genom socialliberalismens parti, genom folkpartiet.

Bertil Ohlin: Liberalismens århundrade (1950)

Detta passionerade tal av Bertil Ohlin, för liberalism,  mot både socialism och konservatism, rekommenderas för den som vill lära känna hur liberalerna tänkte efter det andra världskriget. Dessutom finns boken Socialliberal samhällssyn från 1948 att ladda hem från min liberologi blogg (pdf).

LIBERALISMENS ÅRHUNDRADE: TAL AV BERTIL OHLIN

Tal vid jubileumsfest i Stockholms Konserthus den 27 april 1950 i anl. av Liberala Samlingspartiets bildande för 50 år sedan.

*****

Bertil Ohlin (1899-1979)

Vilka idéer var det som kom att sätta sin prägel på detta partis verksamhet under århundradets första del fram till första världskriget? Först och främst den demokratiska tanken, som klart kom till uttryck i det första programmet. En inbjudan året därpå till bildande av en folklig organisation till liberala partiets stöd slutade med orden:

”Det är vår plikt att lämna i arv åt våra efterkommande icke ett politiskt efterblivet, av ett maktägande fåtal re­gerat land, men ett verkligt fritt, upplyst och de­mokratiskt Sverige, där folket är herre i eget hus och där varje ärlig, av nationens flertal godkänd reformtanke kan nå fram till seger.»

Två decennier senare var detta krav förverkligat, sedan konserva­tismens sega motstånd brutits.

Nära besläktat med demokratiseringskravet, ja i viss mening en motivering för detta var hos sekel­skiftets liberala män och kvinnor kravet att sam­hället skulle respektera individens frihet och personlighetsutveckling samt trygga likhet inför lagen. Utanför rättssamhället växer icke frihet utan god­tycke. Men endast i ett demokratiskt rättssamhälle tillgodoses både frihets- och likhetskrav. Endast i ett sådant samhälle blir folkets behov av trygghet och social utveckling tillgodosett.

Låt mig här starkt framhäva den levande sociala känsla som besjälade den svenska liberalismens verk­samhet under denna tid. S. A. Hedin hade redan mot föregående sekels slut allt klarare utformat en libe­ral syn på samhällets sociala uppgifter. Såväl det liberala samlingspartiets första som än mer dess se­nare program bär spår därav. När 1911 års valfram­gång äntligen skapat förutsättningar för en fast li­beral styrelse genom Karl Staaffs regering, såg denna på det sociala området några av sina främsta upp­gifter. Lagar om arbetarskydd, sjukkasseväsende och folkpensionering bär vittne därom likaväl som in­rättandet av ett förlikningssystem vid arbetstvister.

Den första kommittén för behandling av de enskilda monopolbildningamas problem är ett annat tecken. Endast illviljan kan förneka att redan sekelskiftets liberalism uppbars av en varmhjärtad social Inställ­ning. Vår tids socialliberalism har behov av det klargörande prefixet ”social” icke för att markera någon skillnad gentemot våra föregångare i den so­ciala grundinställningen utan för att så tydligt som möjligt för allt folket klargöra arten av vår poli­tiska strävan. En annan sak är att en tid med nya ekonomiska förutsättningar och nya sociala problem­ställningar måste ge nytt innehåll åt en socialliberal strävan.

Har tiden arbetat för liberalismens idéer?

När nu ett halvsekel gått till ända sedan det libe­rala partiets bildande är det naturligt att kasta en blick på dagens läge i belysning av de strävanden som var framträdande under seklets första decen­nium. Har tiden arbetat för liberalismens idéer? Har de satt sin prägel på utvecklingen? Har kanske i stället konservatismen lyckats med vad den då hoppades? Eller har den vid sekelskiftet fram­trängande socialismen kunnat genomföra den revolution varom man drömde?

Vilken var den revolution som socialisterna ver­kade för och hoppades på med nästan religiös inten­sitet, den omgestaltning av samhället som skulle skapa lyckoriket.

1897 års socialdemokratiska prog­ram gav härom klart besked i några under årtionden fasthållna grundsatser. Klasskampen mellan ar­betare och arbetsköpare kan endast bringas att upp­höra, säges det, ”genom upphävandet av det privat­kapitalistiska monopolet på produktionsmedlen och dessas förvandling till gemensam, hela samhället till­hörande egendom, samt den planlösa varuproduktio­nens ersättande med en socialistisk, samhällets verk­liga behov motsvarande produktion”. För att åstad­komma detta vill socialdemokratin ”efter hand för­vandla till samhällelig egendom alla produktions­medlen — transportmedlen, skogarna, gruvorna, bruken, maskinerna, fabrikerna, jorden”.

En mycket tydlig redovisning, det måste man erkänna, som på ett tilltalande sätt avviker från våra dagars avsikt­ligt dimmiga förkunnelse, där det socialistiska evan­geliet utlägges på ett sätt som närmast förefaller syfta till att omöjliggöra en offentlig debatt kring de socialistiska framtidsmålen och vägarna dit.

Om jag sedan tillägger att många av sekelskiftets socialister i Sverige liksom i en del andra länder betraktade det demokratiska statsskicket mera som en lämplighetsfråga än som en principiell angelägenhet och emellanåt lekte med tanken på proletariatets dikta­tur, så är karaktäristiken tillräcklig.

Vi kan då kon­statera, att det gångna halvseklet i vårt land inga­lunda lett till ett förverkligande av den socialistiska drömmen. Den tvärtom har bleknat. Tanken att skapa ett helt nytt samhällssystem och överföra äganderätten till alla väsentliga produktionsmedel till samhället har lagts på hyllan, åtminstone tills vidare. Som segrare står i stället de liberala tankama på demokrati, social omvårdnad och ökade ekonomiska och kulturella möjligheter för all med­borgare.

Demokratins idé erkännes som grundläg­gande för vårt svenska samhälle. Kampen mot grupp-­privilegier, för mera likställdhet har förts och föres i huvudsak efter den sociala liberalismens linjer. Även om ett par ingalunda betydelselösa »syndafall» förekommit, kan man ej undgå intrycket av socia­listisk reträtt.

Den frenesi, med vilken vårt rege­ringsparti arbetar för att dölja detta, vore värd ett bättre syfte. Ty dessa ansträngningar är gagnlösa. Det har gått upp för allt flera även bland det so­cialistiska partiets medlemmar att den socialistiska lärobyggnaden och samhällsfilosofin håller på att upplösas inifrån. Den byggde på förutsättningar om utvecklingen som visat sig verklighetsfrämmande. Att betona detta innebär ej att förneka att svensk socialdemokrati gjort avgörande insatser i det social­politiska reformarbetet. Men det har skett inom ett i huvudsak liberalt samhälles ram. Inte heller sekel­skiftets konservatism står med palmer i händerna, även om den ej kan frånkännas förtjänsten att i regel ha gett vika innan spänningen blivit olidlig.

Liberalismen har vunnit idépolitiskt

I stort sett är det liberalismen som vunnit i täv­lingen på den idépolitiska arenan. Dess praktiska re­sultat har visat sig bäst motsvara folkets önskningar, intressen och behov. Att ange detta sista som en hu­vudorsak till utvecklingen är ingalunda att acceptera tesen att idéer blott är intressen i förklädnad. Det råder för övrigt ett samspel mellan idéer och intres­sen på så sätt, att individernas och gruppernas verk­liga intressen kan tillgodoses blott genom en utveck­ling som respekterar även sådana av människornas idéella krav, som föga eller intet har med materiella intressen att göra.

Solidaritetstanken infogas i den liberala tanke­världen

De ideella krafterna i folkrörelserna har jämte den politiska liberalismen tillhört de starkaste driv­krafterna i det förlopp, genom vilket svensk demo­krati vuxit ut till sin nuvarande styrka och mognad.

Skall man ange någon för utvecklingen betydelse­full idé vid sidan av dem som liberalismen bestämt företrädde redan vid seklets början, är det väl so­lidaritetstanken som främst kommer i fråga.

I nyk­terhetsrörelsen och de fria andliga rörelserna stärk­tes den sociala ansvarskänslan genom kravet på per­sonligt ställningstagande. I de fackliga organisatio­nerna lärde man sig sammanhållningens och det ge­mensamma ansvarets betydelse och förpliktelser. Solidaritetstankens infogande i den liberala tanke­världen gick ej utan konflikter och allvarliga problem kan säkert uppkomma även framdeles.

En avväg­ning mellan plikterna mot gruppen å ena sidan och helhetens krav å den andra är icke lätt. Vissa pri­mära moraliska kravs supremati över solidaritets- känslan har inte alltid erkänts. Men i stort sett har det gått att i liberalismens personlighetstanke infoga solidaritetsföreställningen, liksom det har lyckats att inom det liberala systemet bereda rum för både sam­hällets sociala omvårdnad och de fackliga organisa­tionernas trygghetsbefrämjande insatser.

Spänningen mellan individens krav på frihet å ena sidan samt samhällets och organisationernas krav på frihets­inskränkningar för trygghetens skull kommer emel­lertid alltid att kvarstå. Endast till en del kan den övervinnas genom att den enskildes medvetande om ofrånkomligheten av en begränsning av rörelsefri­heten på speciella punkter hindrar att den känns som en tryckande inskränkning av den väsentliga friheten. Det ligger mycken sanning i vad Clemenceau en gång yttrat, att ”friheten beror på konsten att disciplinera sig själv”. Men likväl kvarstår sä­kerligen som en av de svåraste avvägningarna i mo­dernt samhällsliv att ge tryggheten vad den tillkom­mer utan att inkräkta på den väsentliga friheten.

Liberal revolution i näringsliv och ekonomi

Slutsatsen att liberalismen i stort sett står som segrare över konservativa och socialistiska idéer förstärkes om man ser saken ur den faktiska ekono­miska utvecklingens synvinkel i stället för ur den politiska idéutvecklingens. Det är sant att en revolu­tion ägt rum genom att levnadsstandarden mer än fördubblats samtidigt som arbetstiden begränsats och bildningsmöjligheterna vuxit.

Men det har inte varit den socialistiska revolution varom sekelskiftets socialdemokrater drömde. Det har varit en libe­ral revolution genomförd inte genom radikala po­litiska beslut utan genom produktionsökningens di­rekta och indirekta verkningar på folkets levnads­villkor. Ständiga tekniska framsteg, bättre utbild­ning, enskild kapitalbildning och ett fritt näringslivs initiativkraft inom ett stabilt rättssamhälle har mer än fördubblat produktion och realinkomst per in­vånare. Därigenom har steg för steg förutsättningar skapats för den sociala omvårdnaden med dess spe­ciella betydelse för dem som drabbas av sociala olyckor.

Det är teknikerna i ordets vidaste bemär­kelse, folkets lärare och fostrare, de många spararna och företagarna, ja hela folkets egen produktiva insats snarare än de politiska besluten rörande nä­ringsliv och ekonomi som varit avgörande. Statens och kommunernas uppträdande som företagare har spelat jämförelsevis ringa roll.

Liberalismens framstegstro och tillit till ett system med näringsfrihet och enskild äganderätt har alltså visat sig berättigad. Socialismens kollektivistiska re­cept har i vårt land fått föga användning, lyckligtvis vill jag säga. I dagens läge vågar dess företrädare, som jag redan påpekat, minst av allt göra sig till talesmän för en socialistisk revolution. Man föredrar att hänvisa till den standardhöjning som under det gångna halvseklet ägt rum tämligen oberoende av de politiska regimerna. Man söker därvid ge in­trycket att socialistiska insatser därvid spelat en av­görande roll, fastän utvecklingen ägt rum under den samhällsordning som en socialistisk omvälvning om gemensamma grundläggande värdenormer kan frivilligt accepteras av medborgarna. Den kristna kärlekstanken och humanismens personlighetsuppfattning tillhör denna för vårt samhälle och vår kultur omistliga grund.

Ett mål för vårt arbete är att avskaffa fattigdomen och göra alla delaktiga av bildningsmöjligheterna. Väsentligt är också att medborgarna på arbetsplats och i samhällsliv får en känsla av medarbetarskap och medansvar. Låt oss tacksamt erkänna att ar­betsmarknadens parter under senare år gjort vä­sentliga framsteg härvidlag, i stort sett oberoende av några politiska beslut. Dessa erfarenheter gör sannolikt att även ur den ekonomiska demokratise­ringens synpunkt — liksom ur produktivitetens — ett i huvudsak enskilt näringsliv ger gynnsammare förutsättningar än en socialistisk ordning.

Den mera byråkratiska karaktär som utmärker den senare skulle starkt försvåra de mänskliga och mångskif­tande kontakter som är väsentliga för spridningen av en demokratisk anda i arbetslivet.

När vi i Folk­partiet ser det som en central uppgift att definitivt avlägsna socialiseringshotet är det alltså inte bara för att ett verkligt socialistiskt samhälle med dess starka maktkoncentration innebär faror för med- borgarfriheten och leder till långsammare framåt­skridande än ett system som bygger på näringsfrihet och decentralisering — två i sanning vägande skäl. Utan det sker också därför att vi är övertygande om att den demokratiska andan — medarbetarkänslan hos alla — bättre utvecklas under liberala samhällsformer.

Ingen kan bestrida att liberalismens insatser för den politiska demokratien varit banbrytande och avgörande under seklets första årtionden. Det till­kommer våra dagars liberalism att verka för att un­der de närmaste decennierna de demokratiska grund­tankarna mer och mer sätter sin prägel på alla sidor av samhällslivet. Men intet misstag kunde vara större än tron att en sådan utveckling främjas om politiska arbetsformer överföres till det ekonomiska livet, skolväsendet, försvaret eller andra områden. Det ytliga analogitänkande som härvidlag framträtt i den offentliga debatten är farligt. Att uppvisa dess haltlöshet är angeläget.

Jag nämnde nyss sambandet mellan ekonomisk frihet och allmän medborgerlig frihet som ett av hu­vudskälen för vår kamp mot socialismen. En väsent­lig sida av detta samband framträder vid en jämfö­relse mellan två metoder att få människorna att åtaga sig de ur allmänna synpunkter viktiga arbetsuppgif­terna och därvid utföra tillräckligt stora prestationer.

Man kan antingen uppmuntra dem genom utsikt till bättre levnadsstandard — det är prisbildningens väg, liberalismens väg. Eller man kan kommendera och dirigera dem. Moroten eller knutpiskan, stimulans eller straffhot, se där valet. I den socialistiska tanke­världen ligger misstron till prisbildningen och det en­skilda näringslivets vinstintresse så djupt rotad — det är ju väsentliga drag i den privatkapitalistiska pro­duktionsordningen som man ville ersätta med en socialistisk — att man sällan observerar konsekven­serna, de säkert för alla förhatliga konsekvenserna av en annan ordning än prisbildningen och den eko­nomiska uppmuntran. Verkan blir förr eller senare tvång och kommando till utbildning och arbete. När insikten härom blivit allmän i vårt land är socialis­men som recept för samhällsomdaningen hos oss de­finitivt besegrad. Låt oss se till att det sker så snart som möjligt.

Tiden tillåter mig inte att här diskutera de uppen­bara behoven av växande samhällsinsatser — allt­efter som resurserna möjliggör det — för social trygghet och en jämn och hög sysselsättning. Att förhindra de förödande arbetslöshetskrisema är en central samhällsuppgift. Den kan endast lösas genom internationell samverkan och ordnat samarbete mel­lan samhälle och enskilt näringsliv. Här möter vi en av de frågor där liberalismen måste vara på sin vakt mot att i en tid med nya förutsättningar fantasi­löst fasthålla gamla föreställningar och former.

Idéparti — ej klassparti

Skall folkpartiet kunna med framgång verka för lösningen av framtidens stora samhällsproblem måste det behålla sin karaktär av idéparti. Ingen klass eller grupp skall i och för sig mer än andra vara föremål för vårt intresse. Till gagn för alla grupper skall liberalismens idéer prägla vårt samhällsliv. Det är möjligt därför att alla härvidlag har ensriktade in­tressen. Men om och när klasspartierna ensidigt gynnar vissa grupper måste vi verka för rättvisa åt de övriga. Rätt åt alla, orätt åt ingen, är en devis— ofta använd i ett tidigare skede — som väl ut­trycker vår strävan.

Understundom framträder företrädare för arbe­tareklassen och gör anspråk på att denna klass skall styra Sverige nu och framdeles. Det är fåfängt tal! Det blir en av folkpartiets uppgifter att tillse att varken arbetarklassen eller någon annan folkgrupp skall styra vårt land. Medinflytande åt alla grupper genom samverkan i för läget lämpade former är vår linje. Vi vet att den kommer att segra. Liksom libera­lismen vunnit seger för den politiska demokratin, skall segern befästas genom öppet nederlag för så odemokratiska föreställningar som att en viss folk­grupp kan göra anspråk på maktmonopol i samhälls­livet.

Framtiden tillhör i stället en annan tanke. Genom att resterna av gamla privilegiepositioner för fåtalet avlägsnas medan de breda lagrens standard och möjligheter ökas skall klassgränserna nedbrytas, klasskänslor och klasstänkande steg för steg för­svinna. Detta är liberalismens väg. Det är en tragisk inkonsekvens som vidlåder svensk socialdemokrati, när den å ena sidan verkar för sociala framsteg, å andra sidan söker konservera klassföreställningama hos vissa medborgargrupper för att därigenom sug­gerera fram en samhörighetskänsla med det social­demokratiska partiet, vilket därigenom hoppas kunna befästa sin politiska makt.

Mot detta försök ställer folkpartiet kravet att varje svensk medborgare skall oberoende av yrke och sysselsättning individuellt och fritt ta ställning till den stora frågan, vilken samhällsutveckling han vill främja. Om vårt parti förblir troget sin art som demokratiskt, reformvänligt vänsterparti skall — därom är jag förvissad — fram­gång för våra strävanden i längden ej utebli. Men vi måste vara på det klara med att dagens motsätt­ningar till ett regeringsparti med socialistiskt pro­gram och krav på maktmonopol ingalunda får leda till att folkpartiet ger intrycket av att gå upp i en diffus grå borgerlighet.

Ordet ”borgerlig” har aldrig tilltalat mig. Det kommer från samma period som begreppet ”arbetarblus” och har en färg av förra seklets dammiga plyschsoffor, som föga passar i vår tid. Ett idéparti som vårt måste frigöra sig från så­dana föreställningar, följa sin egen linje samt låta det aktuella politiska läget och de andra partiernas inställning bestämma arten av våra förbindelser med dem. En sak är naturligtvis för vår del klar: En obön­hörlig och outtröttlig kamp mot kommunistiska diktaturanhängare.

Socialistisk solnedgång

Tanken på kommunismen för mig över till det in­ternationella perspektivet. Vårt århundrades för­bannelse har varit två strömningar — nationalism och marxism, som i olika former av imperialism, fascism och kommunism lett till krig och konflikter. I dag lever vi alla under trycket av det kalla krig, som den ryska kommunismen — en olycklig för­ening av marxism och nationalism — för mot västerns demokrater. Här mötes två tänkesätt som aldrig kan förenas. Ingen varaktig avspänning kan ännu skön­jas. Vårt land liksom andra tvingas till offer på för­svarets altare, som vi tidigare hoppats undslippa, men som nu är nödvändiga.

Västerlandets demokrater representerar här en li­beral tankevärld, som uppenbarligen är det stora alternativet till den kommunistisk-marxistiska. Socia­lismen med dess starka belastning av marxistiska föreställningar har i flera länder visat sig oförmögen att dra upp en skarp gräns mot kommunismen. Detta är väl en av orsakerna till den socialistiska solned­gång som under senare år blivit alltmera uppenbar. Socialismens förankring hos folkopinionen i demo­kratierna sviktar mer och mer. Det finns knappast någon risk för att Skandinavien skall bli ett socia­listiskt reservat.

En medverkande orsak till socialdemokratiens till­bakagång är väl att dess förkärlek för en reglerande s. k. planhushållning gjort dess inställning till en av tidsläget betingad och angelägen internationell sam­verkan mera negativ än andra politiska riktningars. En egendomlig förändring från sekelskiftet med dess tal ”Proletärer i alla länder förenare Er!”.

Internationell samverkan

Liberalismen måste i framtiden som hittills hävda sin tro på internationell samverkan — under former som tar hänsyn till svårigheter och möjligheter. Både de ekonomiska problemens lösning och arbetet på fredens bevarande främjas bäst på den vägen. Fred är det stora villkoret för framsteg. Ett krig i atom­bombens tecken skulle sätta hela vår kultur i fara. Därför måste vi alltid fråga oss vilken insats — om än aldrig så ringa — som kan göras för fredens sak.

Det är kommunismens diktatursamhälle och väster­landets i stort sett liberala samhällstyp som i dag står som de två stora möjligheterna. Västern repre­senterar här freden och det internationella samför­ståndet. Sverige står ideologiskt ingalunda mellan tvenne block. Vi är en del av Västerlandet.

Vi får inte förtröttas

Mänsklighetens vandring går i närheten av en av­grund. Vilka idéer skall bli vägledande, se där den stora frågan. Min tro är att endast en åskådning, som i sig upptager centrala liberala tankar och sö­ker bygga världssamhället på denna grund kan föra oss fram till lyckliga och fredliga förhållanden. Där­för bör det 20 århundradet bli liberalismens år­hundrade. Vad vi liberaler i Sverige kan göra för en sådad utveckling är ringa. Vi kan på det internatio­nella planet verka för förståelse och samverkan. Framför allt kan vi lösa våra egna svenska problem i den rätta andan.

I dag firar vi minnet av våra liberala föregångares insatser. När vi med ödmjukhet och tacksamhet erinrar oss deras offer och arbete, deras kamp och segrar är det oss en sporre till egna ansträngningar.Till minnet av våra föregångare och deras verk fo­gar vi löftet att själva inte förtröttas i arbetet för liberalismens stora sak som är mänsklighetens. Det är den hyllning — därom är jag förvissad — som sekelskiftets liberaler mer än någon annan skulle önskat sig.

Per Ahlmark: ”Gör inga dumheter medan jag är död”.

Recension av Per Ahlmarks bok ”Gör inga dumheter medan jag är död”. 2011, Atlantis förlag, för bloggen Frihetssmedjan.

Per Ahlmark är en person jag tycker mycket bra om, men som i vissa avseenden är en paradox för mig. En förebild, men en paradoxal sådan.

Han har stått rakryggad mot rasism, nazism och alla varianter av socialism och kommunism, inklusive svenska socialiseringssträvanden som löntagarfonderna, i femtio år. Han har fungerat lite som den lille pojken i kejsarens nya kläder. Ni vet han som pekar på den nakne kejsaren, som alla vet är naken men ingen vågar säga att han är naken. Han som säger: ”titta, kejsaren är naken”.

Boken visar hur hans liberalism, och hans världsbild, formades av att han i unga år, i skolan, tog strid mot förmynderi. Tänk att en sådan sak som att vägra be morgonbön i skolan faktiskt fr 65 år sen var en ytterst rebellisk, och liberal, handling! Den unge liberale rebellen fick snart kontakt med både Herbert Tingsten, den legendariska chefredaktören på DN, och Bertil Ohlin, Folkpartiets ordförande, och resten är historia.

Per Ahlmark var Folkpartiets ordförande 1975-1978. Berättelserna om hur Gunnar Helén, före Per Ahlmark, höll på att förstöra Folkpartiet, är mycket läsvärda. För Fp var ett parti i kris, som delvis hade övergett sin liberalism. Där finns det mycket att lära av idag. Fp är ju delvis i samma situation än idag.

Paradoxen

Det finns ett problem med boken, som jag ser det. Jag hoppades få en förklaring till vad jag ser som Per Ahlmarks paradox, men fick inte det.

Per Ahlmarks tes är att demokratier aldrig för krig mot demokratier och att därför liberal demokratisering är det bästa man kan göra för att skapa fred. Detta kan jag hålla med om. Men han kritiserar väldigt sällan det de demokratiska stormakterna gör snett, mer än då de direkt stöttar kommunister (till exempel). Ahlmarks historiebild blir därför ganska svart och vit.

Detta är Ahlmarks paradox, som jag ser den.Är Ahlmark ens medveten om att han är paradoxalt svart-och-vit i sin syn på världen? Jag vet inte och frågan är om jag någonsin får svar på det?!

Men detta förtar inte bokens styrka. Det är en biografi av en person som betytt mycket för Sverige, och som vi kan lära oss enormt mycket av. Hans patos för frihet och rätt behöver vi fler som delar i Sverige, och världen idag. Kort och gott: läs boken. Den har skrivits av en människa med både intelligens, hjärta och en finkalibrerad liberal kompass.

************

Det finns tre böcker på nätet, av Per Ahlmark, som jag rekommenderar. Nämligen: Det öppna såret,  Vänstern och tyranniet samt Det är demokratin, dumbom. Läs dem, de borde vara obligatorisk läsning för alla som vill veta mer om de mest galna delarna av svensk historia de sista 80 åren.

Dessutom citerar jag här hans avskedskolumn från Expressen 1993 (han hade sparkats, detta var hans sista kolumn).

26 juni 1993, Expressen, »En människas karaktär är hennes öde«

Lika tydligt, inte minst i politik och skrivande, är att en människas före­bilder i ungdomen stakar ut hennes väg i livet.

Begreppet »förebilder« ligger främst på det plan där värderingar och känslor går samman. Några personer som griper tag i oss och därefter i årtionden lever i vår närhet också när de är döda. Tysta eller påstridiga följeslagare; de blir till livshållning.

Jag är född med andra världskriget men minns inte nazismen. Ändå har inget annat skeende format mig mer, i efterhand. Växte sen upp med kalla kriget, somför mig blev bekräftelse och uppdrag på ett nästan över­spänt sätt.

Nu var det 1950-talet och tre uppror skulle förenas i en världsbild. Ungem blev beviset på fasorna i den totalitära staten. Algeriet gav mo­derna bilder av kolonialismens arrogans. Sydafrika var den oerhörda kränkningen: att döma en människa efter hennes hudfärg.

Jag anade att här fanns samband men förstod dem bara delvis. Hjälp fick jag sällan av föräldrar eller skolor. Där var idealen borgerliga i en instängd mening. Det gällde att tänka och uppträda utan att stöta andra.

Då kom »förebildema« till undsättning. Herbert Tmgsten visade hur kampen mot tyranniet måste föras, med passion och lärdom. Vilhelm Moberg frustade av stridsglädje och alla förtryckare var hans fiender.

Eyvind Johnson var långt mer tillbakadragen men allt han tog i utstrå­lade civilisation och omtanke. Ingemar Hedenius lärde mig att misstro dem som dolde sig bakom gudliga eller världsliga kraschaner, i statskyrkan och i statsverket.

Vad den kvartetten kunde egga! Löp inte med tiden, sa de, ty tiden kan vara slapp eller ond. Lita på din egen synskärpa, också om alla andra säger att kejsaren har ståtliga kläder. Bygg ditt eget rum och vid­ga det när kunskaperna ökar och faran närmar sig.

De här fyra kallades för liberaler eller kulturradikaler eller bådadera. Ibland drabbade de samman. Partitrogna var de sällan.

Vad de lärde oss var detta: Förbannelsen är nazism, fascism, kommu­nism och andra läror som vill förvandla människor till bödlar eller offer. Inte vet jag vilka som varit förebilder för svenska gymnasister det senaste kvartsseklet. Men gissningar här kan bli svidande tidskritik.

Goda föresatser leder inte alltid till goda insatser. Vi kan missförstå idealen och tillämpa dem på ett inskränkt eller upphetsat sätt. Dåliga förebilder är heller ingen livstidsdom. De som bryter sig ur ett ideologiskt fängelse kan bli desto mer övertygande efter omvändelsen: se Erik Gustaf Geijer, Arthur Koestler eller Robert Kennedy!

Två gånger i vårt sekel har vågor av demokratisering följts av terror. Med första världskriget föll kungaväldena. Folkstyret triumferade. Sen kom Lenin, Stalin, Mussolini och Hitler.

När Nazityskland besegrats kom en ny våg av befrielse. Den bröts av kommunismens väldiga utbredning i främst Europa och Asien.

De senaste fem åren har åter varit frihetens. Kommer denna våg att vara?

Kanske ser jag fel. Men etniska rensningar, rasistisk och antijudisk renässans, islamistisk fundamentalism, spridning av kärnvapen till fanatiska diktaturer och amerikansk tveksamhet att utöva ledarskap – nog är detta tecken på kommande katastrofer?

Varje generation står övergiven i försöken att tolka sin egen tid. På demokratins segerföljde demokratins kris, skrev Tingsten på 1930-talet. Det betyder inte att vi kan säga detsamma om 1990-talet.

Men vad mina förebilder talar om är vaksamhet. De bars av en före­ning av pessimism och krav på handling: Om vi inte ständigt skyddar vår civilisations värden kan dessa snabbt gå förlorade.

Konstigare än så är nog inte det jag tror på.

Torbjörn Jerlerup

Bertil Ohlin och Folkpartiet 1944: Efterkrigsprogrammet

Bertil Ohlin var Folkpartiets ordförande (1944-1967), under en tid när Socialdemokrater helt dominerade makten i Sverige. Hans politiska program präglades mycket av att försöka sätta stopp för en del socialdemokraters planer på att socialisera Sverige.

Ohlins, och Folkpartiets, alternativ kan sammanfattas med två punkter. Å ena sidan tog man avstånd från Socialdemokraterna genom att visa att ekonomin mådde bäst om den var fri, att allt staten ska göra är att sätta upp ramar och regler för ekonomin och å andra sidan tog man avstånd från de konservativa, Högern, genom att betona att kampen mot massfattigdomen, för det allmänna välståndet, måste fortsätta.

Jag skulle inte säga jag håller med om allt han säger, men anser att vi har mycket att lära oss av de riktlinjer han la fram,  än idag. Så snart jag hittat efterkrigsprogrammet nere i min källare ska jag scanna det i sin helhet och lägga ut det.

Dessa citat från  ”Efterkrigstidens samhälle” 1944 valde Bertil Ohlin att citera i del två av sin självbiografi: ”Socialistisk skördetid kom bort” (1975):

Tage Erlander och Bertil Ohlin 1954

”Den sociala politiken får ej betraktas som enbart en samhällsekonomisk belastning. Tvärtom utgör den en av de krafter, som skola möjliggöra ett snabbare ekonomiskt framåtskridande. Detta gäller såväl de mot depres­sioner och kriser riktade åtgärderna, som ock i lika hög grad en rationell jordbrukspolitik och en social politik, som förbättrar befolkningens hälsotillstånd och arbetsduglighet. Rätt utformad är samhällspolitiken icke en ekonomisk belastning, utan ett medel till ökning av nationens eko­nomiska effektivitet.

I sista hand bero framstegen på människorna, icke på yttre omständig­heter. Det gäller att mobilisera hela folkets kraft i ett uppbyggande arbe­te för ett bättre samhälle. För den liberala åskådningen, som sätter män­niskan och icke organisationsformerna i centrum, är det självklart att reformarbetet i främsta rummet bör inriktas på att skaffa fritt utlopp för alla medborgares krafter.

Ett mera demokratiskt och lättillgängligt undervisningsväsen, som sörjer för att alla begåvningar bli väl tillvaratagna och särskilt utbygger yrkesundervisningen, är en av kungsvägarna till ett ökat välstånd. In­tensivare kamp mot den fysiskt, psykiskt och moraliskt nedbrytande kraft, alkoholmissbruket utgör, är också av största betydelse ur denna synpunkt.

Skola hela folkets krafter kunna mobiliseras, måste vi undvika tvångsorganisationer av statssocialistisk eller annan typ, som snärja den enskil­des rörelsefrihet samt stäcka hans initiativförmåga och handlingskraft. Visserligen kunna vissa utbyggnader av samhällsorganisationen vara er­forderliga för en lösning av de viktiga framtidsuppgifterna, som här nedan beröras. Men därvid bör ständigt beaktas, att varje inskränkning av den enskildes frihet begränsas till det minsta möjliga, samt att icke näringslivet politiseras och lägges under ledning och kontroll av en stat­lig byråkrati. Den decentraliserade samhällstypen med ett inom ramen för offentlig lagstiftning fritt näringsliv är en förutsättning för medborgarfrihetens bestånd likaväl som ett villkor för det fulla utnyttjandet av människornas förmåga och duglighet.

Det statssocialistiska samhället,  vilket övertagit produktionsmedlen och centraliserat makten över politik och ekonomi, blir en fara både för friheten och för det ekonomiska framåtskridandet.

Den politik, som förts i Sverige under de senaste årtiondena, kan med rätta betecknas som socialliberal. Med bevarande av det på liberalismens grundsatser uppbyggda samhället har den syftat till att öka medborgar­nas sociala trygghet. En fastare organisation — offentligt och enskilt — har vuxit fram, men utan att inkräkta på den väsentliga enskilda rörelse­friheten, vare sig på det andliga eller ekonomiska området. Enligt folk­partiets mening ha vi all anledning att vandra vidare på denna väg och att icke utbyta den mot statssocialistiska eller kommunistiska experi­ment. Men vi få å andra sidan icke slå oss till ro med samhället, sådant det är, utan böra energiskt fortsätta med reformarbetet, undvikande den stagnation som en rent konservativ politik skulle medföra. Även djup­gående reformer bli erforderliga till avhjälpande av bristerna i det nu­varande samhället.

Uppgiftens storhet och omfattning framstår kanske tydligast, om man betänker att människorna — utom ett fåtal bättre situerade — under år­hundrade efter århundrade fått ägna all sin tid och alla sina krafter åt att skaffa det nödvändiga för livets uppehälle, utan att äga någon fri­tid värd att nämna och i verkligheten avskurna från kulturens goda. De flesta människor ha intill för några årtionden sedan varit slavar under detta tvång till oupphörligt arbete för en mager utkomst. Förklaringen härtill har mindre varit en ojämn inkomstfördelning än den omständig­heten, att nationalinkomsten pr arbetande individ varit så liten, att den icke medgivit en väsentligt högre levnadsstandard eller kortare arbetstid. Först på mitten av 1800-talet började i vårt land på allvar en standard­höjning, möjliggjord genom teknikens utveckling, kapitalbildningen och ett liberalt samhälles fria utlopp för de nya krafterna.

En fortsättning av denna sedan dess endast av krigen avbrutna utveckling öppnar per­spektiv, som äro fullständigt nya i mänsklighetens historia: massfattig- domens avskaffande, social trygghet, tillräcklig fritid och förutsättningar i övrigt för hela folkets kontakt med allt var ordet ”kultur” innebär. Den tekniska utvecklingen har givit produktionen en sådan effektivitet, att förverkligandet av dessa mål är inom räckhåll under de närmaste år­tiondena. Denna produktivitetsökning har skapat helt andra förutsätt­ningar för 1900-talets samhälle än de som funnos ännu mot slutet av 1800-talet. Uppgiften för de närmaste decenniernas sociala reformer blir att anpassa samhället efter de nya förutsättningarna och ge hela folket del av de förmåner och värden, som tidigare väsentligen på grund av en ofrånkomlig begränsning hos tillgångarna kommo endast ett mindretal av välsituerade till godo. Men det vore ingen lösning av denna upp­gift, om därvid användes tillvägagångssätt, vilka hota den frihet, som nu utan åtskillnad tillkommer envar svensk medborgare.

Reformerna få icke innebära att den enskilde medborgarens rättigheter träda i skymundan, medan han i ett förment samhällsintresses namn inlemmas i tvångs-organisationer och berövas sin rörelsefrihet. Samhällets uppgift är ju att bereda människorna goda livsbetingelser.

I kollektivismens tidsålder med dess risker för tilltagande tvång vill den sociala liberalismen slå vakt om individens rättigheter och vid reformering av samhället beakta hans be­rättigade intressen, samtidigt som den enskildes eget ansvar för sin fa­milj och sig själv och hans plikter mot samhället med styrka framhäves. Reformarbete i denna anda bör bl.a. eftersträva:

1. Att alla arbetsvilligas rätt till arbete tillgodoses.

2. Att en skälig levnadsstandard beredes alla folkgrupper.

3. Att varje individ beredes den trygghet, som ligger i skydd mot inkoms­tens bortfall vid ålderdom, sjukdom och olycksfall, arbetslöshet m.m.

4. Att familjebildningen stödjes och hemarbetet underlättas, försörjnings­bördan utjämnas samt omvårdnaden om mödrar och barn utbygges.

5. Att en rationell folkvård åstadkommes genom effektiva åtgärder för hela folkets sunda utveckling och trivsel i arbete och vila.

6. Att olikheten i unga människors startmöjligheter väsentligt minskas genom förbättring av landsbygdens utbildningsförhållanden och en radikal demokratisering av undervisningsväsendet.”

Det ekonomiska systemet

Folkpartiet motsätter sig bestämt planerna på att genom ett bibe­hållande av krisregleringarna i mer eller mindre modifierad form göra desamma till en inkörsport för en socialisering av det ekonomiska livet. Endast i sådana fall då det kan visas, att viktiga samhällsintressen icke kunna på annat sätt tillgodoses, är en utsträckning av samhällsinflytandet inom näringslivet berättigad.

Därvid bör man låta sig angeläget vara att använda så smidiga former för detta inflytande som möjligt.

Den för socialdemokrater och kommunister gemensamma uppfattningen, att pro­duktionsmedlens överförande i samhällets ägo skulle vara en förutsätt­ning för en planmässig ekonomisk verksamhet, anser folkpartiet innebära ett ödesdigert misstag. I stället för en statssocialistisk omläggning av sam­hället, som koncentrerar både äganderätt och kontrollen över ekonomin hos politiska insatser, bör det erforderliga samhällsinflytandet skapas ge­nom att ramar och gränser fastläggas för den ekonomiska verksamheten. Inom dessa bör näringslivets rörelsefrihet bibehållas och den enskilda äganderätten respekteras.

Torgny Segerstedt: Om hemlighetsmakeri… Idag, 27/12 1938

Torgny Segerstedt stödde den amerikanska presidenten Woodrow Wilsons förslag för att försöka skapa världsfred efter det andra världskriget: de fjorton punkterna. Speciellt gillade han punkt ett: politisk genomskinlighet. Att diplomati skulle föras offentligt, utan hemligheter, så att medborgarna skulle kunna följa det internationella diplomatiska spelet.

Något säger mig att Torgny hade varit förtjust i Piratrörelsens krav på öppenhet idag, och i initiativ som Wikileaks. Här är en artikel i ämnet hemlighetsmakeri från GHT, den  27/12 1938:

*****

En del medicinflaskor äro gjorda på det viset att deras innehåll droppvis faller ned i glaset. Anordningen är naturligtvis vidtagen för att inte patienten skall få i sig mera av den starka drogen än som är nyttigt för honom. Den har tagits till mönster i många andra tillfällen.

Ibland får man det intrycket, att sanningen betraktas som ett mycket farligt gift, vilket, om det skall delgivas allmänheten, måste utmätas genom droppflaska.

En liten droppe dinglar på glasproppens spets, samlar sig och, plask, faller den ned i ett stort glas till hälften fyllt med vatten. Utspädningen är nödvändig. Utan den skulle droppen komma ofärd åstad. Vattnet hålles därför i beredskap.

Allehanda allmänna talesätt och självklara dagligheter användas för att späda ut den droppe faktisk upplysing, som anses utgöra skälig dos för den kära allmänheten.

Tänker man efter bedrives det här hemlighetsmakeri i livets alla förhål­landen. Vi leka kurragömma med varandra. Skolflickor öka sin själv­känsla genom att hitta på en hemlig­het, som de dela med sin bästa vänin­na. Affärsmännen vaka över sina brev och böcker för att icke konkurren­terna skola få nys om deras transak­tioner, utrikesministrarna gå omkring med förseglade läppar.

Och i grund och botten leka vi kurragömma med oss! själva också. Ingen törs vara är­lig mot sig själv. Ingen törs visa sig för sig själv, så rälig som han är. Ur självkännedomens droppflaska låta vi självkännedomens droppflaska låta vi den beska drogen droppa med stor för-siktighet ned i mängder av den soc kerlag som vår självkänsla tillhandahåller.

Så sträcker sig det här smusslet från vår personlighets innersta sfär ut till det mest opersonligas periferi. Vi sätta upp skyltar och fasader, avsedda att vilseleda. De som ha makt nog därtill bygga Potemkinbyar och Potemkinskogar.

Det blir allt litet prydligare omkring oss på så vis. Ginge vi icke omkring förklädda, var och en kostymerad och maskerad med tanke på det intryck han önskar göra på de andra, bleve vi kanske skrämda av varandras fysionomier. Det är självbevarelsedriften som driver oss att snygga upp oss för varandra och för oss själva.

Nar det gäller utvärtes ting borde behovet att smussla göra sig mindre starkt gällande. Det är en världslig sak hur det förhåller sig med slika ting. Ibland är det dumt att vara allt förförtegen. I måttan ligger styrkan. En viss myckenhet av hemlighetsmakeri fördrages. När detta kvantum överskrides blir allmänheten misstänksam. Den vädrar något sjukt bakom försiktigheten. Aha, här är något, som måste döljas. Det står så illa till, att de inte våga yppa något alls. Tänk att det är på det viset.

Så går det, om man vrider om proppen i flaskan, så att ingenting droppar ned i glaset

Läs mer om Torgny Segerstedt här!

Torgny Segerstedts programförklaring 1914

1914 till 1917 var Torgny Segerstedt chefredaktör för den liberala tidskriften Forum. 1917 till sin död chefredaktör på liberala GHT, Göteborgs Handels och Sjöfartstidning. Så här presenterade han sin syn på liberalismen 1914:

”I sista hand samlar sig liberalismens intresse kring de enskilda individerna. Människornas personliga kultur blir dess politiks yttersta syfte, och den vill icke finna sig i att de betraktas endast som nummer i millionleden.

Endast under frihetens fulla ansvar kan enligt liberal åskådning en personlighet bliva, vad den bör vara, en i etiskt och intellektuellt hänseende fullmyndig individ. Därför skall varje förmyndarskap i sociala, ekonomiska och andliga ting alltid arbeta på sin egen obehövlighet. Tvång är berättigat endast som genomgångsstadium till frihet.

Liberalismen har därför yrkat på den vidsträcktast möjliga tanke- och yttrandefrihet och revolterat mot varje tvång på människornas samveten. Den har icke varit blind för de härmed förbundna vådorna, men den föredrager avgjort den risk, som är förbunden med för stor frihet, framför räddhågad försiktighet. Man skall aldrig lyckas bygga något framtidsdugligt på misstro och ett därav härflytande ängsligt spanande efter garantier mot alla tänkbara missbruk.

Det har också alltid varit ett livsintresse för liberal politik att så ordna undervisning och folkuppfostran, att människorna bliva i stånd att i största möjliga utsträckning bilda sig självständiga åsikter i livets stora frågor.

Den mänskliga personlighetens betydelse är den grundtanke, i vilken liberalismens hela politiska och kulturella åskådning till sist bottnar. Man torde med en viss tillförsikt kunna påstå, att denna grundprincip kommer att överleva också den nu pågående världskrisens fasor.”

Läs mer av och om Segerstedt här!

 

Socialliberalism är inte socialism

Jag har skrivit om detta förr, men måste upprepa mig. Socialliberalism är inte socialism, det är inte mindre liberalt och det är inte uppblandat med socialistiska element!

John Stuart Mill

Liberalismen delades i slutet av 1800-talet i två läger. Det ena det vi kan kalla libertarianism idag, det andra i socialliberalism.

Dessa två läger har sedan 1800-talet ofta varit varandras antagonister. Därmed har man också, för att prata ren svenska, ofta kastat skit på varandra. Socialliberaler har en tendens att kalla libertarianer egoister och omänskliga, medan libertarianerna kallar socialliberalerna för ”inte så liberala” eller socialistiska.

Det är tråkigt efterspm båda lägren vill maximera individens möjligheter och friheter att påverka sitt eget liv som hen själv vill. Vilket faktiskt kan ses som liberalismen grund.

Tyvärr faller även en hel del etablerade författare i denna fällan, tex Johan Norberg, som ofta och gärna upprepar att socialliberalism är en sorts hybrid mellan socialism och liberalism. Enligt hans historieskrivning degenererade liberalismen i mitten av 1800-talet och John Stuart Mill var den stora skurken bakom detta. Idag har vi därför den rena liberalismen och den icke-så-liberala socialliberalismen, anser han.

På samma sätt anser Norberg att positiv rätt inte är liberalt utan Socialdemokratiskt, och att enbart negativ rätt är liberal rätt.

Hans historisskrivning är subjektiv. Det är hans personliga och ganska opragmatiska libertarianska syn på socialliberalismen som kommer till uttryck i hans böcker. Tyvärr är hans bok om rättigheter, och många av hans esäeer om liberalismens historia gratis och vitt spridda så hans ord antas i många kretsar vara en sorts absolut sanning om hur det är.

Socialliberalism har inget med socialism att göra. Egentligen kan man kalla socialliberaler för ”liberaler med socialt engagemang”. Det var det som var utgångspunkten för socialliberalismen. En del liberaler, tex John Stuart Mill, ansåg att om människans frihet var det viktigaste, behövdes vissa statliga ingripanden för att befrämja och trygga den. Allmän folkskola, sociala skyddsnät, grundläggande arbetarrätt etc.

Socialliberaler ser sig inte som mindre värda eller som mindre liberala! Det ser sig som liberaler!

Även om jag själv konsekvent definierar mig som LIBERAL, inte socialliberal eller nåt annat, kommer jag att ta socialliberalismen i försvar en hel del framöver. Det behövs nog! Socialliberalerna lider lite av att de inte har några riktiga kända ideologer som för deras talan i Sverige idag…

Jag lägger in några länkar här för den som vill veta mer:

 But maximalist social liberalism is not socialism. Ultimately it values political freedom above fairness, and it should not ignore the real dangers of the abuse of power at local level.

http://socialliberal.net/2009/02/12/what-is-social-liberalism/

Social liberalism is the belief that liberalism should include social justice. It differs from classical liberalism in that it believes the legitimate role of thestate includes addressing economic and social issues such as unemployment, health care, and education while simultaneously expanding civil rights. Under social liberalism, the good of the community is viewed as harmonious with the freedom of the individual.[1

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_liberalism

The ethos of social liberalism argues that because some members of our (materially unequal) society are born in circumstances where opportunities available to them are lower than that of others, the state should aim to assist them so equality of opportunity is there for everyone. That is about increasing their liberty and life-chances rather than letting them fall further in an unequal system. It is about equality of opportunity rather than equality of outcome (socialism).

http://www.pickledpolitics.com/archives/1355

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/sep/03/theguiltfreeliberal

Social liberals believe in individual freedom as a central objective – like all liberals. Unlike economic or classical liberals, however, they believe that poverty, unemployment, ill-health, disability and lack of education are serious enough constraints on freedom that state action is justified to redress them. The British Liberal Democrats are generally considered a social liberal party, as are a number of other European liberal parties.

http://www.libdemvoice.org/dlt-social-liberalism-13572.html

– När Bertil Ohlin talade om socialliberalism var det inte för att ställa sig in hos socialisterna. Den tanken är helt fel. Det var precis tvärtom. Han ville markera gränsen både mot socialismen och mot gammalliberalismen. Det var det som var hela idén med socialliberalismen.

http://www.tidningen.nu/nyheter/3-allmaenna-nyheter/56-romanus-socialliberalism-aer-ingen-kompromiss

Vill man överbrygga klyftan mellan socialliberalismen och libertarianerna måste man förstå vad båda sidor tänker, och känner!

Torgny Segerstedt om friskolor och folkskolor

Precis som de flesta andra liberaler på 20-talet var Torgny Segerstedt mån om att alla människor skulle ha rätt till utbildning. Men han gick tidigt emot tanken att denna utbildning måste vara statlig. Han månade om de privata undervisningsalternativens rättigheter och ville skydda dem mot myndigheters klåfingrande!

Orden han säger om privatskolornas motståndare är aktuella än idag!

Torgny Segerstedt, ”Folkskolan som bottenskola”. Idag 20 /5 1922

”Folkskolan… har blivit ett slagord, i vilket demokratiska önskemål anses ha förtätat sig. På de håll, där man som demokratiens väsentliga märke sätter uniformiteten,likformigheten och som det demokratiska samhällsbyggandets yppersta livsyttring betraktar denna likformighets kringgärdande med ett taggtrådsstängsel av förbud mot allehanda avvikelser från den heliga allmänneligheten, på dessa håll omfattar man ivrigt tanken på att göra folkskolan till allenarådande.

Demokrati är icke för dessa människor alla de olika anlagens fria utveckling under fri tävlan. De ivra icke för att folkskolan skall bringas upp till den höjd, att den segrar i tävlan med andra anstalter. De föredraga att hindra all tävlan genom att utrota konkurrenterna till folkskolan.”

Läs mer om Torgny Segerstedt här!

Vanvård och osynliggörande: Hur stärker vi barnens rättigheter?

Vanvårdsutredningen har lagt fokus på missförhållanden som rör barn i fosterhem och barnhem. Det är bra! Ni som följer vad jag har skrivit om saken (se länkarna på botten av sidan) kan se att jag betonar att ersättningarna måste betalas ut och att en ordentlig utredning måste göras om vad som hände med alla varningar om övergrepp. Men det viktigaste av allt är attt man undviker framtida övergrepp och om det ska jag skriva här. Jag anser att vi behöver börja ta debatten om hur man stärker BARNS rättigheter.

Utredningarna har fastställt att staten var den ansvariga parten för övergreppen mot barnhemsbarn och fosterhemsbarn. Det är juridiskt sett helt korrekt om man kollar lagarna som har gällt under alla åren. Socialstyrelsen och regeringen hade det övergripande ansvaret. Så därför ska ersättningen komma från staten.

Men det finns en annan poäng med skadestånd. Nämligen att vi behöver skapa metoder för att förhindra övergrepp framöver och sätta stopp för andra övergrepp som pågår än idag. (T.ex mot funktionshindrade.) Där kan ett system med skadeståndskrav betyda mycket. Om man riskerar domstolsstraff, att bli prickad och att ens myndighet måste betala böter skärper även tjänstemännen till sig. Speciellt om man kombinerar det med nån sorts lag om skärpt tjänstemannaansvar, så man kan komma åt tjänstemän som agerar fel. Det måste få tydliga konsekvenser för tjänstemän och myndigheter som beter sig fel.

Genom att ge ersättningarna nu skapar vi precedens för att ge ersättningar även i framtiden.

Liberalism och barns rätt

Den liberala traditionen, som kommer från John Stuart Mill och andra tänkare, har alltid skilt mellan vuxna och barn. För vuxna gäller principen så lite tvång och regler som möjligt, men barn måste skyddas på ett annat sätt, menade John Stuart Mill. Mill var för skolplikt för barn, en princip som han menade skulle gälla vare sig föräldrarna ville att barnet skulle gå i skola eller inte. Anledningen var att samhället måste skydda  barnets rättigheter som ”adult-in-being”, dvs som en som kommer att bli vuxen och erhålla samma medborgarrätt som vuxna. Av samma anledning var Mill för arbetsrättsliga regleringar i samhället med lagar om arbetstider för barn, detta oavsett vilka kontrakt som skrivits, och oavsett hur mycket föräldrar, samhälle eller privata intressen ansåg att barnet borde jobba.

Detta var 150 år sen. Liberalismen, och mänskligheten, har utvecklats en hel del sen dess. Idag är det barns rättigheter som egna subjekt, som egna individer som måste stå i fokus för debatten. Men jag vill betona att Mills tänkande om barns rätt som ”adults-in-being” faktiskt är mycket relevant än idag.

Barn har rätt till en bra skolgång, till hjälpmedel, socialtjänst, sjukvård, boende, och en trygg tillvaro, både som egna subjekt och som adults-in-being. Det är en garant för deras rätt som barn att slippa förtryck och deras framtida rätt som myndiga medborgare att HA SLUPPIT förtryck. Om vi tror på myndiga människors lika rättigheter och frihet så måste alla ha rätt till sådant som en bra skolgång, eller bra sjukvård och handikapphjälpmedel. Utan en sådan grundtrygghet blir allt prat om myndiga människors ”lika rättigheter” och ”frihet” bara tomma ord… eller ordbajseri för att prata ren svenska.

En rättighet utan möjlighet inte är en rättighet utan bara tomma ord. Ordet möjlighet betyder det som det står: att lika rätttigheter också innebär lika möjlighet att skaffa välstånd, utbildning, bostad, etc i ett modernt samhälle.

Vad bör man då göra?

Vi i Liberaldemokraterna har ett förslag om att skapa en barnbalk i lagboken. Det gillar jag. Barns rättigheter måste lyftas fram extra mycket eftersom de är ställda under förmyndarskap och ett sätt att hålla fram barns särställning är genom en barnbalk. Sen kan man dessutom införa barnkonventionen i lagen om man vill, eller formulera med egna ord vilka rättigheter barn har som barn och som kommande myndiga medborgare.

Ett förslag som kanske är extra aktuellt idag, som Liberaldemokraterna föreslår, är att barn ska ha rätt till egna juridiska ombud (på samhällets bekostnad) i alla tvister som rör dem. dagens debatt om fosterhems- och barnhemsbarnen visar betydelsen av detta. Vi måste se till att omhändertaganden som sker verkligen är befogade och att barns rätt till frihet, personlig utveckling och säkerhet tillgodoses.

Dessa ombud bör också få som uppgift att göras någon form av uppföljning. I debatten om barnomhändertagandena har det visat sig att just kontrollen efter ex. fosterhemsplaceringen har brustit. Om barnet fortsätter att ha ett juridiskt ombud ökar sannolikheten att man upptäcker vanvård. Dessutom är det ovärderligt vid vårdnadstvister.

En sak som ett ombud skulle kunna rätta till är missförhållandet att pappor i mindre utsträckning än mammor får vårdnaden av sina barn. Men givetvis måste förälders rätt till barn åtföljas av skyldighet. Föräldrar som inte tar ansvar för sina barn ska givetvis inte heller ha vårdnaden.

Även integritetskränkningar från polis och myndigheters sida mot barn måste stoppas. Det görs genom att höja barns juridiska status med en barnbalk. Polisen kan idag visitera, fängsla och utföra kissprover på barn utan medgivande av vare sig föräldrar eller att underrätta sociala myndigheter, och det anser vi är helt fel.

Speciella ungdomsdomstolar bör också införas så inte omyndiga ställs inför samma domstolar som myndiga.

Barnkonton är ett annat förslag vi lagt fram och som även andra debattörer, som Jan Rejdnell, pratat mycket om. Dvs att barnbidrag (etc) ska placeras på ett speciellt konto som inte räknas in i familjens övriga inkomster. Tanken är att dessa pengar ska hjälpa till att täcka barnets behov och en skälig levnadsstandard.

Vid indikation på att kontot ej fullt ut kommer barnet till nytta ska de sociala myndigheterna, om möjligt i samråd med barnet men alltid utifrån barnets förutsättningar, utse en ny lämplig förvaltare av kontot. Detta skulle trygga alla barns ekonomiska situation oavsett föräldrarnas ekonomiska nivå.

Skolorna. Liberaldemokraterna gillar valfrihet. Vi vill ersätta skolplikten med en läroplikt och därmed göra det lättare för friskolor och hemundervisning. Men även här gäller principen om barn som blivande medborgare. Regleringar och kontroll för att garantera att barns rättigheter tilgodoses (med ett minimum av ingripanden i skolans eller hemundervisares arbete) behövs. Dessutom anser jag att det behövs någon sorts kontaktpersoner i skolorna som barn kan prata med. Dessa får inte vara anställda av skolan och måste komma utifrån. Vid mobbing, t.ex, är det ofta så att mobbade barn inte ens vågar prata med skolkuratorer eftersom de är en del av skolans personal.

Barn-ungdom och vuxen. Vi föreslår dessutom att tre huvudsakliga nivåer införs för att juridiskt hantera sådant som straffmyndighet och annat. Dvs barn, ungdom och vuxen. Det betyder inte att alla rättigheter ska läggas just vid 13 och 18 år. 13 åringar anser jag inte vara mogna att köra moped, t.ex.

Barnhus. Dessutom är det en bra idé att ha speciella barnhus för barn som misshandlas eller utsätts för övergrepp.

Andra idéer. Det finns andra idéer. Men både idéerna i och utanför Liberaldemokraterna kan lätt infogas i de två koncepten: barnbalk och barnkonto.

Framtiden då… Jag har personligen några idéer också…

Sen anser jag personligen att frågan om ungdomars rättigheter kommer att dyka upp mer och mer i framtiden. Kravet på sänkt rösträttsålder lär säkert fler föra fram. Speciellt eftersom omyndighetsförklaringen togs bort 1989 vilket betyder att icke läs- och skrivkunniga psykiskt handikappade personer med en 5-6 årings mentala nivå får rösta men inte en 14 åring med en 20-årings mentala nivå.

Förr eller senare kommer sådant som det i exemplet ovan eller frågan om barns rättigheter, att leda till ett krav på sänkt rösträttsålder är jag övertygad om. Hittills har Liberaldemokraterna sagt att det ska vara 18års gränsen som ska gälla. Personligen av en annan åsikt och anser att man stärker barns rätt genom att sänka åldern för rösträtt.

Dessutom anser jag att tjänstemanna ansvaret måste kombineras med en sorts ”lex sarah” för tjänstemän. Dvs tjänstemän ska, på ett sätt som följer strikta regler, ha plikten och RÄTTEN att anmäla missförhållanden inom sina myndigheter.

Det behövs andra idéer också!

Jag ska läsa några rapporter som kommit ut det senaste året och återkommer i detta ämne. Men undrar. Vilka idéer har ni? Hur stärker vi barns rättigheter?

PS

Sen anser jag att det behövs en kommission för mänskliga rättigheter i Sverige också. Men det ämnet återkommer jag till separat.

Till alternativmedicinens försvar!

Ja, jag ska försvara alternativmedicinen här. Men inte som ni kanske tror vid en första anblick. Den medicinska verkan alternativmedicinen har är av mindre intresse för mig, även om jag fascinerat studerar den makt människan själv har inom sig, som man kan kalla placebo. Nej, det jag ska skriva om är de rop på förbud och regleringar för att stoppa alternativa behandlingsformer som man hör ganska ofta!

Homeopati – förbjud det! NLP – bluff och båg, dra in staten och stoppa det! Meditationer på Ängsbacka och yoga på Öland – stäm dem! Tarotspådomar och spåkärringar – polisanmäl dem! Antroposofer – stoppa dem! Regressionsterapi – anmäl dem! Andeutrdrivining – driv bort bluffmakarna!

Så hör man ibland från skeptiker.

Jag kan hålla med om att kliniker, som antroposofiska Vidarkliniken måste följa nationella lagar för hur sjukvård ska bedrivas. Men att komma med förbud därutöver anser jag vara fel.

Måhända tycker du att det är irrationellt med alternativterapier och mediciner. Men vad gör det, handen på hjärtat? Du har rätt att inte vara helt rationell ibland.

Jag måste säga att jag inte varit speciellt rationell alltid när jag varit förälskad eller kåt, men det har jag rätt till som fri människa. Att förbjuda förälskelse är inte så smart. Det är ingen skillnad i det avseendet på alternativa terapier, om man nu tillhör de som anser att det också är irrationellt.

Det farliga är inte s.k. irrationalitet, utan förbud!

Det visste redan Torgny Segerstedt på sin tid. han svarae 1938 på en debatt där det ropades förbud mot bluffmakare, tex ”homoepater” med sina ”bluffmediciner” som lurar gamla tanter på en massa pengar. Förbjud ”tanterierna”, skrev konkurrenten till Torgnys liberala tidning GHT i Göteborg, Göteborgs Posten.

Torgny svarade lugnt och sansat, på ett ytterst liberalt sätt genom att fråga vilka som egentligen höll på med tanterier!

Torgny Segerstedt, IDAG, GHT 24/3 1938

Den snälla Medicinalstyrelsen skalla utvidga sin uppsikt över reklamen för läkemedel och matvaror, så att allmänheten inte blir lurad av andra än dem, som ha rättighet till det.

Redan nu övervakaa försäljningen av’ farmaceutiska preparat. Deras sammansättning, pris och reklam granskas innan de erhålla den inregistrering som är villkoret för försäljning. Om olämplig reklam förekommer, äger Medicinalstyrelsen rätt att återkalla registreringen. Dock skall i regel först beredas syndaren tillfälle att omvända och bättra.

denna Medicinalstyrelsens rätt att kontrollera och stävja olämplig reklam, är det nu meningen att utbygga. Avsikten är att skydda allmänheten mot vilseledande reklam. Det är erkännansvärt, välment och allt sånt.

Nu har reklamfolket själv genom sina organisationer arbetat i samma syfte. Det har rätt energiskt inskridit mot missbruk av olika slag och arbetat på att åstadkomma fasta normer att gå efter. Det vore nog skäl i att vila på hanen och se vad på denna väg kan uträttas, innan man gick på Medicinalstyrelsens linje.

Hur det är ingiver alltid näringslivets ställande under ämbetsverks överinseende, starka betänkligheter. Den byråkratiska förnumstigheten är besvärlig. En ämbetsman behöver icke anfäktas av den, men i nio fall av tio gör han det. När så denna ande inblåses i näringslivet, vållas olust.

Det är icke heller skäl att överdriva farorna för allmänheten av att slicka i sig några i varje fall rätt oskyldiga preparat. Att det hindrar en krasslig stackare att ”i tid” öka läkare, provocerar fram frågan: nå vad sker om han kommer ”i tid”? Kan icke bakom det ordet också dölja sig litet, litet humbug? Jaså aldrig?

Sjuka människor måste ha något eller någon att hålla sig till sjukdomen berövar dem ju självtilliten. Ibland kan något göras för hälsans återvinnande, ibland icke. Kirurgien kan göra underbara saker. Men ivarje fall klamrar sig den genom sjukdomen försvagade fast vid sin läkare.Råkar han få stöd någon annanstans, så är oftast ingen olycka skedd.

Och vad angår preparat, som aldrig kunna allvarligt skada folk, som nyttja dem, så må de väl i all världens då kunna få fritt gagnas. Det kan väl tänkas, att de göra lika mycken nytta som de läkemedel, som erhållas på ett recept.

I det hela taget är detta förmynderiet och tanteriet på alla livets områden föga tilltalande. Låt folk vara en smula ifred. Låt dem ha sin frihet att vara kloka eller att begå dumheter, hindra människor ställa det dumt för sig kan man ändå aldrig. Men genom att låta dem ständigt vallas av parktanter avtrubbas deras förmåga att taga vara på sig själva.

(Läs mer om Torgny Segerstedt under rubriken Liberal historia.)

Kan jämlikhet vara ett liberalt begrepp?

Kan jämlikhet vara ett liberalt begrepp? Svaret på den frågan är ja. Nuförtiden hör man inte liberaler prata om jämlikhet så ofta, men det var annorlunda för hundra år sen. Då hörde man ofta liberaler prata om frihet och jämlikhet. Vad menade de när de pratade om jämlikhet?

Liberalen Leonard Hobhouse pratade om ”jämlikhet i rättigheter och därmed i jämlikhet i möjligheter” för hundra år sen, och det är i den andemeningen som ordet jämlikhet användes av liberalerna.

Det fanns tre sätt att se på begreppet jämlikhet för hundra år sen. En åsikt var den radikala socialistiska att alla skulle vara JÄMLIKA i så mycket som möjligt, levnadsstandard, jobb, pengar, etc… Den andra extremen stod de konservativa för som hatade all jämlikhet och ansåg att människor inte skulle vara jämlika i nåt.

Liberalerna stod för det tredje alternativet. De sa att alla människor skulle ha jämlikhet i RÄTTIGHETER. Med det menade de att alla skulle ha samma möjlighet i livet, samma rätt att slippa förtryck och samma rätt att kunna skapa det liv man vill skapa sig i samhället.

Tanken var radikal och icke socialistiskt. Alla skulle ha samma rättigheter och därför samma möjligheter att skapa sig ett liv. Den tanke kan man säga föddes med den amerikanska revolutionen på 1700-talet.

Organiserad liberalism

När den organiserade liberalismen började växa fram stod den rena frihetsidén i centrum, men under 1800-talet ökade förståelsen för att frihetsbegreppet inte var nog. Man var tvungna att definiera att friheten var till för ALLA, inte bara ett fåtal.

Först tog de striden för rösträtten. Begreppet en väljare –  en röst verkar inte så radikalt idag men för 100 år sen var det radikalt. I Sverige var  rösträtten ”graderad” för 100-150 år sen Först hade enbart de rikaste rösträtt. I början av 1900-talet infördes ”allmän” rösträtt för män, men de rika männens röster var mer värda än ex. en arbetares. Liberalerna ville att rösträtten skulle vara ”jämlik” dvs att allas röster skulle vara lika mycket värda.

Inom skolpolitiken gjorde man samma sak. Liberalerna tog striden för en s.k ”enhetsskola”. Dvs att alla barn skulle få RÄTTEN till en likvärdig grundutbildning.

Idag

Det är i denna andan som begreppet jämlikhet har sin liberala betydelse.

Jämlikhet är ur ett liberalt perspektiv inget mystiskt. Det är att alla ska ha lika skydd mot förtryck. Det är att alla barn ska ha lika rätt att skapa sig ett liv, o få en bra utbildning. Det är att alla ska ha möjlighet till att få vård, oberoende av ekonomi, även om man blivit sjuk eller råkat ut för en olycka.

Det är handlar om frihet, med det tillägget att ALLA ska ha rätt till frihet.  Friheten ska vara JÄMLIK, inte  så att alla SKA VARA LIKA, utan att alla ska ha LIKA MÖJLIGHET att vara fria.

Utan en jämlikhet i möjligheter skapas ett A, B och C lag i samhället. Friheten blir i så fall ”graderad”, precis som rösträtten var graderad så att de med mer pengar hade en röst som var värd mer; en del människor blir friare, dvs de med större resurser eller de som föds med rätt släktingar.

Inte så att alla SKA HA… Men alla ska ha möjlighet att KUNNA HA…

Liberaldemokraterna: att skapa 2000-talets liberalism!

Jag är nu åter medlem i Liberaldemokraterna. Jag har återgått till min funktion som en av grundarna och är sekreterare för projektet att bygga upp partiet. Med denna artikel vill jag dela med mig var jag står just nu politiskt!

”De fria fåglarna plöja sig väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria. De likna icke de där som sträcka hals och kackla vid sitt mattråg och beskärma sig över ”galningarna”. I sinom tid skola dessa sansade gröpätare slaktas och förtäras. Det går så med de tama djuren. De taga inga risker, och de förlora alla chanser.”

/Torgny Segerstedt

Jag har träffat en hel del riksdagsmän genom åren. Ironiskt nog har nästan alla jag träffat känt sig svaga och maktlösa och sagt till mig att de inte tror man kan förändra nåt i stort. Hur kommer det sig? Varför är det på detta viset?

1935 och 1941 röstade en enhällig riksdag igenom de rasbiologiska lagarna i Sverige som gjorde det möjligt att tvångssterilisera nästan 70.000 människor. Det fanns politiker som var mot detta, främst Socialdemokraten Carl Lindhagen. Han protesterade mot detta och varnade att konsekvensen av rasbiologin blir massutrotning av människor förr eller senare… Men han röstade ja i riksdagen ändå, trots allt… Han kände sig tvungen. Partipiskan ven!

Jag läste igår om debatterna i riksdagen 1933 och 1934 om att släppa in flyktingar från nazityskland till Sverige. Riksdagen röstade nej till detta. I detta fallet opponerade sig några och röstade nej eller avstod från att rösta, bland annat liberalen Israel Holmgren och Socialdemokraten Ture Nerman. Men de flesta röstade ja, även de som var antinazister. Partiernas lugn krävde detta. Och efter omröstningen var det bara de modigaste, som Ture och israel som fortsatte striden.

Detta var inget sundhetstecken för demokratin och parlamentarismen. Det var inte heller ett tecken på att systemet var friskt att samma sorts politiska beslut och undfallenhet kunde ses även i andra demokratier. Det visar snarast på ett problem.

När 1900-talets historia kommer att skrivas i sin helhet kommer de politiska partiernas problem under seklet att vara en av de saker man kommer att skriva om. Man kom en bit på vägen, men det var inte nog!

FRA och liberalismen

I FRA-omröstningen la flera av de stora motståndarna till FRA-lagen ner sin röst. Bland annat Centerpartisten Fredrik Federley. Andra var ursprungligen mot men gjorde kompromisser, vek sig och blev för den, för partiets skull, tex Annie Lööf. Endast en riksdagsledamot i Alliansen vågade rösta nej till lagen, nämligen Folkpartisten Camilla Lindberg. Som belöning för hennes nej straffades Camilla ut ur riksdagen. (Federley har både före och efter omröstningen sagt att han anser att lagen är en katastrof och han ska ha full respekt för att han försökte och gjorde mer än de flesta andra iallafall… Liksom Lindhagens motstånd på 30-talet på sin tid.)

Detta är inte heller något tecken på att systemet är friskt, än idag…

Som liberal kan jag bara konstatera, när det gäller FRA-omröstningen liksom många andra integritetsfrågor, att felaktiga kompromisser, framtvingade av partipiskor och debattkonventioner, och urgamla härskartekniker i nya förpackningar, bär stor del av skulden till att den svenska liberalismen är så tyst och splittrad!

En demokratisk förnyelse

Samma problem står alla riksdagspartier inför. Hade Socialdemokraterna varit vid makten hade knappast alla riksdagsledamoter i det röd-gröna blocket röstat mot FRA. Då hade ett påbud gått ut om deras lydnad också… Resultatet hade nog blivit detsamma. Att kanske en eller två, om man hade haft tur, hade vågat säga nej. (Sossar vid makten brukar inte bry sig om integritet heller.)

Med tanke på hur det politiska spelet ofta  fungerar, i detta fall liksom i andra fall ,ska man inte vara förvånad över att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Om man bemödar sig att lyssna till de som sympatiserar med Sverigedemokraterna hör man att de röstat på Sd för att de känner sig osedda, ohörda och icke lyssnade till. Dessutom anser de att det finns demokratiunderskott i Sverige!

De har rätt! Det finns demokratiunderskott i Sverige!

Det är djupt tragiskt att de flesta svenskar anser att ”politiken är på ett visst sätt”. Många är arga men de flesta bara rycker på axlarna och säger att ”jamen så är det bara”… Om man lyssnar till vad de flesta anser om politiken och politiker är det djupt tragiskt. Politiken är ”smutsig”, man får ”inte vara idealist”, man måste ”kompromissa bort sina ideal”, man ”fjärmar sig från verkligheten”, det är ”tråkigt”, som politiker börjar man ”prata på ett sätt som ingen kan förstå!”. Men så är det, förklarar de flesta och rycker på axlarna, ”jag beundrar de som ger sig in i det men själv skulle jag aldrig kunna göra det”…

Så har man tänkt om politiker så länge demokratin funnits. Det är inget nytt problem. Men varför ska det vara på det viset?

Att vidareutveckla demokratin är en tvärpolitisk utmaning som vi står inför idag. Ska vi verkligen hantera 2000-talets problem med 1900-tals metoder?

En liberal förnyelse

Jag tror att liberalismen åter kan börja spela samma roll i Sverige och världen som den gjorde för 100-120 år sen. Då var liberalismen en radikal rörelse som hade tre stora huvudmål: människors frihet, utrotandet av de sociala orättvisorna och demokratin!

Liberalismen lyckades faktiskt ganska bra med sina tre stora mål. Världen blev friare, människor friare, demokratin segrade och det skapades social trygghet under 1900-talet. Trots alla problem förra seklet måste man erkänna att mänskligheten utvecklades!

Exakt hur den stora demokratiska förändringen bör ske idag, vet jag inte. Men den behövs! 1900-talet var inte bara en dans på rosor.

Under 1900-talet hamnade världen i stora kriser gång på gång. massutrotninhgar av människor skedde lite varstans på planeten, tex i Kambodja, Kina och Rwanda, men även i vår omedelbara närhet, i Sovjet och i Tyskland. Om man studerar förhistorien till varje sådan massutrotning ser man att de folkvalda församlingarna, och regeringarna, i olika länder antingen inte reagerar alls (!) eller för sent eller i värsta fall är medskyldiga. (Om man har tur (?!) finns det nån Carl Lindhagen figur (eller Federley)  som står upp och varnar men ändå i slutänden accepterar det politiska spelet eller kanske till och med en Camilla Lindberg eller Ture Nerman som vägrar spela med i spelet alls!)

Så får det inte vara! Som liberal vill jag förändra detta!

För 100 år sen var de svenska liberalerna allierade med Socialdemokraterna och kommunisterna (sossar och kommunister ingick i samma parti fram till 1917). Idag anser jag att liberalismen bör vara uttalat icke block-anknutet, dvs varken höger eller vänster. Men jag tar mer än gärna upp en kamp igen mot sociala orättvisor, som utförsäkringarna, tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Jag är i min liberalism mest påverkad av libertarianernas begrepps-sfär, om att statens roll ska vara att skydda det som kallas de ”negativa friheterna”, dvs att staten ska skydda mot förtryck. När jag läser hur de svenska liberalerna stred sida vid sida med kommunister och Socialdemokrater för allas rätt att slippa förtryck ser jag att samma möjligheter till allianser finns än idag!

Även om många liberaler glömt bort denna viktiga del av liberalismen (att kampen mot förtryck mot individerna också innebär en kamp mot sociala orättvisor) så anser jag att den är viktig! Den är så viktig att det faktiskt är därför jag blivit liberal! Jag tror på ALLAS rätt till frihet, inte bara de starkas rätt!

Men liberalismen idag kan inte bara se till vänster. Om man kan hitta förståelse för de sociala skyddsnätens betydelse hos vänstersympatisörer idag så hittar man flest som förstår marknadsekonomins betydelse, som är för frihandel och vill ta strid mot regleringar och ekonomskt förmynderi hos många högersympatisörer. För 110 år sen stred kommunister och liberaler sida vid sida för frihandel och mot tullar i Sverige, idag är det i högern som man hittar de naturliga allierade för detta.

För om man vill göra saker politiskt måste man ha pengar till det!

Sen 1987 har vi blivit 1 miljon fler invånare i Sverige men det har bara skapats ca 100.000 fler arbetstillfällen under samma tid. Lite förenklat kan man säga att detta att det behövs en halv miljon nya arbetsplatser i Sverige. Sådant klarade man av under det överreglerade 60-talet, när den ekonomiska friheten var minimal. Men regleringsekonomi lönar sig inte i längden. Det kan skapa välstånd på kort sikt, men inte långt sikt. Det är min övertygelse att en fri marknad med en minimum av regleringar, kan skapa det välståndet.

Det vore för ynkligt annars, eller hur? varför ska man vara liberal om ekonomisk liberalism inte kan klara av det som regleringsekonomin klarade av för 50 år sen?

Den röda tråden i alla dessa tre områden jag definierat här är frihet. Ekonomisk frihet, frihet för ALLA (inte bara de starka) och det som med en engelsk term kallas empowerment. Empowerment kan översättas med att ge makt och att ge kraft åt folk. Att folk får kraft till att makt kanske?!

Liberaler som vägrar vara konservativa!

Liberaldemokraternas tanke att förena pragmatiska socialliberaler och pragmatiska libertarianer i en gemensam kamp tror jag på. gemensamt kan man hålla varandras mer negativa tendenser i schack och skapa en tvärliberal rörelse. Libertarianerna kan förhindra att det blir för mycket statlig kontroll medan socialliberalerna kan förhindra att liberalismen blir ”de starkas rätt”…

Vi vägrar skapa ett svenskt ”tea party”! I USA har ärkekonservativa och liberaler allierat sig med varandra. Så gör inte vi här!

Jag är inte beredd att kompromissa bort den personliga integriteten eller sjukas väl och ve bara för att få lite skattelättnader eller lite mer avreglerad ekonomi, så som skett i det konservativa USA! Är du det?!

Men vår liberalism bör inte enbart vara en kamp för liberalismen som sådan, och för att påverka samhället i vår riktning. Precis som liberalerna gjorde för 100-120 år sen bör vi lyfta blicken och hitta allierade i alla politiska läger för att utveckla det demokratiska systemet!

Vi behöver ett politiskt system där det ses som en merit att stå upp för sina ideal. Ett som entusiasmerar ungdomar att bli engagerade. Ett där idéer debatteras och framtidsvisioner och positiva lösningar tas fram, cirkulerar och debatteras. En vidareutveckling av demokratin, demokrati 2.0, där eventuella varningar för folkmord någonstans i världen inte ska dras i långbänk eller piskas bort av partipiskor.

Det kommer att ta tid, men det måste göras!

På samma sätt måste vi förändra det globala diplomatiska systemet. Den maktpolitik som genomsyrat världens politiska system så länge måste på sikt bytas ut mot en sorts diplomati 2.0. Hemlighetsmakeri, hemlig diplomati, hemliga operationer, hemliga motiv, har präglat världen alltför länge. Det är 1900-tals metoder. Hemlig diplomati och hemliga allianser skapade det första världskriget, det andra och det kalla kriget och en sjuhelsikes massa problem i världen. Hur många hundra miljoner, människor som du och jag som älskade, tänkte och hoppades, utrotades inte av allt detta förbannade hemlighetsmakeri och fulspel under 1900-talet.

Jag har fått nog!

Hit men inte längre!

Liberaldemokraterna

Man förändrar inte Sverige, eller världen, på en dag! men man kan börja ta de första stegen.

Det är en av visioner med Liberaldemokraterna! Att ta tillbaka ordet radikalism från vänstern, att visa att vänstern inte har monopol på begreppet empati. Att visa att allt det som borde vara en självklarhet, bra ekonomi, en trygghet för folk som hamnar i kris, demokrati och utrikespolitik, görs bäst, och på mest radikalt sätt, på ett LIBERALT sätt, med maximal frihet åt var människa!

Varhelst någon myndighet förtrycker en människa genom byråkratiska påfund ska vi vara där och ta strid för individens rätt! Varhelst människor utförsäkras eller vården riskerar att försämras för alla, ska vi vara där och ta striden för allas rätt! Varhelst människors fria val trampas på genom statliga påbud och förbud, ska vi vara där och protestera. När mörkerkrafter vill skilja mellan människor och människor och isolera Sverige, ska vi vara där och visa att mänskligheten är en och att varje människa är en broder eller syster. När stormakterna vill bedriva sitt spel och kanske finansiera nån ny Khadaffi eller Saddam ska vi finnas där och säga, ”nej fan heller”!! När politiker tror att det är deras partipolitiska plikt att fega ut, ska vi vara  där som blåslampan bakom deras häckar! När myndigheter vill skapa problem för företagare genom regleringar och kontroll, ska vi vara där och visa att välstånd skapas genom frihet!

Och vi behöver leta efter de nya lösningarna!

Därför gillar jag konceptet medborgarlön och plattskatt. Det är en ny lösning! Sådana lösningar behövs! Men liknande lösningar som kör tvärs igenom blocktänkandet behövs på alla politiska områden. Och inom diplomatin i de internationella relationerna!!

Och min hand är alltid utsträckt! Jag är liberal, därför samarbetar jag med alla från höger till vänster. Jag är liberal, därför tror jag på det goda samtalet mellan folk med olika åsikter. Jag är liberal, inte fundamentalist, jag tror inte jorden går under om Vänsterpartiets ekonomiska politik får råda, däremot tror jag inte att människors frihet och välstånd gynnas av det. Jag är liberal och letar nya lösningar och bryr mig inte ett smack om de kommer från Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet, bara lösningen ökar människors frihet! Nya lösningar behövs!

Jag är pragmatiker nog att inse att förändringar tar tid och kommer att betyda en massa kompromisser och jämkande. men stegvis kan vi göra detta och bygga partiet, och förändra Sverige, med den utgångspunkten. Partiet måste så mycket som möjligt själv vara det vi vill skapa. Vi behöver en fri debatt men också en målmedvetenhet. Utan friheten och debatten kan vi inte själva vara den förändring vi vill skapa, då blir vi betonghäckar som alla andra. Men utan en målinriktning, enighet och förståelse för att vi måste SAMLA oss, kommer vi ingenstans!

Precis som de gamla liberalerna för hundra år sen måste vi bli ett idéparti. Partiet för idéer och visioner!

Vär värsta fiende är inom oss själva! Därför måste vi försöka utrota alla gamla unka rester av härskartekniker från det politiska systemet i Sverige och världen, och även från våra egna led. Helt går det nog inte att bli av med gamla unkna mönster som finns i Sverige, men vi kan försöka! Göra Sverige lite trevligare och KONSTRUKTIVARE.

1900-talet hade många brister men gav oss iallafall mer frihet, demokrati och ekonomiskt välstånd (som en följd av friheten). Men ska vi stanna där? Eller ska vi ta världen in i 2000-talet genom att fortsätta denna kamp? vad ska folk år 2111 säga om de politiker som var aktiva 2011. Att det de gjorde förebådade de stora förändringar som kom senare under 2000-talet. Som förändrade de internationella relationerna, som skapade välstånd åt alla för första gången och som utvecklade demokrati till att innebära nåt mer än rösträtt!

Exakt vad som kommer att ske de övriga 89 åren av detta sekel vet jag inte. Men ett vet jag att LIBERALISMEN åter kan bli den kraft som för utvecklingen framåt och tar fram de nya lösningarna. Och jag vet att det GODA SAMTALET och SAMARBETET över partigränserna är en förutsättning för denna utveckling!

Liberaldemokraterna behöver din hjälp! Vi vill visa vad man kan åstadkomma genom en liberalism som inte säljer bort sin själ! Vi behöver dig, vare sig du kallar dig liberal, socialliberal eller libertarian!

Det är härskarteknikerna som är problemet!

Mer och mer börjar jag inse att det är härskartekniker, i alla olika former, som är problemet i politiken idag. Det, och att vanliga politiska aktiva anser att man måste acceptera att politiken är sån, och manövrera sig fram, bäst det går, och försöka förändra Sverige och världen genom att till och med använda de styrandes härskartekniker för detta!

Jag är inte naiv. Politiskt dribblande och politiska spel måste man ta hänsyn till. Men jag är idealist nog att förstå att man inte kan spela ett spel hur länge som helst mot härskarteknikerna.

Internationella hemliga politiska spel ligger bakom många vidrigheter under de senaste århundradena. På sikt måste politiken bli OHEMLIG och genomskinlig. men vägen dit är lång. Därför tror jag på att deklarera målet och samtidigt ta världen steg för steg mot det målet.

Här är wikipedias beskrivning av de fem härskarteknikerna! Visst används dessa från de styrandes sida mot medborgarna?! Och vad är internationell politik annat än detta. (undanhållande av information tex)

Osynliggörande

Att tysta eller marginalisera oppositionella genom att ignorera dem.

Exempel:

 • Någon tar upp det som man just sagt som om det vore en egen idé eller tar ordet trots att man just börjat prata.
 • På ett möte börjar de andra skrapa med stolarna, bläddra i sina papper, viska eller gäspa när man får ordet.

Förlöjligande

Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel genom att använda slående men ovidkommande liknelser. Även att inför grupp anmärka på ens yttre är ett sätt.

Exempel:

 • En kollega skrattar åt ens uttal och säger att man låter som en karaktär i en kul TV-serie (när man hade något viktigt att säga).

Undanhållande av information

Att utestänga någon eller marginalisera hans roll genom att undanhålla väsentlig information.

Exempel:

 • Kollegor låter en förstå att de haft ett möte där man borde ha varit med.
 • Beslut som skulle fattas vid ett möte har redan fattats tidigare i informella sammanhang, dit inte alla berörda haft tillträde.

Dubbelbestraffning

Att ställa en inför ett val, och utsätta en för nedvärdering och bestraffning, oavsett vilket val man gör väljer.

Exempel:

 • Man är noggrann med sina arbetsuppgifter. Då ser chefen det som om inget blir gjort. Om man snabbar på, får man höra att man slarvar.
 • Som man; att beskyllas för att inte ta ansvar för hem och barn, men kallas omanlig om man stannar hemma.
 • Som kvinna; att välja att vara hemma med sina barn framför att gå på ett kvällsmöte och därmed betraktas som oseriös, men närvarande på mötet kallas för ‘dålig mamma’.

Påförande av skuld och skam

Att få en att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något man utsätts för är ens eget fel. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.

Exempel:

 • Trots att man inte informerats om det där mötet, får man höra att man själv borde tagit reda på när det var.
 • Ingen lyssnar på vad man säger under mötet och man känner det som att man utttryckt sig på ett dumt eller otydligt sätt.
 • Om man utsätts för sexuella trakasserier, har man sig själv att skylla -genom exempelvis klädval.
 • Man blir avbruten gång efter annan mitt i en mening, får därmed känslan av att det man säger saknar betydelse.

Jag kommer att skriva mycket om detta framöver. Att minimera härskartekniker i enskilda organisationer, i det svenska politiska livet, i internationell politik är en av de viktigaste frågorna för världen idag!

Men Rom byggdes inte på en dag…

Torgny Segerstedt om det barbariska med svält och fattigdom!

Nåt av det mesta absurda jag vet är historierna om hur den amerikanska staten brände säd under den stora depressionen under 30-talet, trots att amerikaner svalt. man gjorde så för att hålla uppe priset och ”rädda” bönderna. Torgny Segerstedt använde det som exempel i en kolumn 1938 om det absurda att människor svälter. Liberal som han var såg han staters galna politik som en stor orsak till svälten.

Som visat i Torbjörn Jerlerup blogg...

Torgny Segerstedt 1876-1945

Det påminner mig om Martin Luther Kings ord 1967. Att en dag kommer folk att läsa sina historieböcker och förfäras över att man ens tillät svält i världen på 1900-talet. Svält kommer en dag att ses som lika barbariskt som kannibalism, slaveri och nazism, sa han.

Jag håller med!

Svälten i Somalia och Etiopien är en sån galenskap. Orsakad av galna politiska beslut. jag är INTE imponerad över hur stater betett sig på Afrikas Horn.

Men mest av allt förfäras jag av att experter i nära 8 månader vetat om att det skulle bli svält i Nordöstra Afrika i år, men staterna, och FN, gjorde inget förrän nu på sommaren. Då katastrofen redan drabbat området och människor dött…

Ja det är våra ”hjärtslag som bestämmer kompassens riktning”… Det vi har i hjärtat bestämmer vad resultatet ska bli för miljarder människor för kommande generationer!

/Torbjörn Jerlerup

Idag, fredagen den, 28/10 1938, GHT: Kabeljo

(Kabeljo är en sorts torsk.)

Alla ha vi grinat åt den ålderstigna historien om kabeljo. Kabeljo lär man sig som bekant att uppskatta vid mognare år. Somliga förbliva i detta stycke infantila till döddagar. Barn uppskatta aldrig delikatessen ifråga.

Nå för att efter denna vidlyftiga inledning komma till anekdoten, så förtäljer den, att mamman sade till den lille gossen, i vars mun de små kabeljo-tuggorna växte till hela kabeljo-balar: ”jag vet en liten fattig gosse, som skulle bli så glad, om han finge den mat, som Du sitter och petar i”. Då rördes den lille gossens hjärta och han sade: ”Mamma, om Du bara säger, var den gossen bor, så skall han få det här”.

Min hund fick sin goda gröt, men rynkade på nosen och förklarade sig icke ha någon mataptit Och jag förehöll den alldeles som mamman i anekdoten, att mången liten fattig hund skulle vara salig, om han finge sådan gröt kokt på opolerade risgryn. Då såg kräket  eftersinnande på mig, såg länge och allvarligt. Vi känna varandra så bra, att vi kunna läsa varandras tankar. Jag läste: Hund sade du, Nu är Du dum igen. Jag mår inte bra. Du känner väl att nosen är het. Annars skall jag säga Dig att det finns tusen, ja miljoner, tvåbeningar, som skulle kasta sig över den gröten om de kunde få den. Tänk efter hur Ni  ställt till för Er.

Kräket viftade överseende på svansen och promenerade ut. jag stod kvar och tänkte, ja det var, Gud hjälpe, nog sant hur många millioner människor hungra icke i denna stund här på jorden. Tankarna överfara Spanien. De mönstra da olyckliga utstötta I Donauländerna. De sopa fram över Rysslands vidder, genom Asien till Kina. Hur många hungra icke av de hundratals miljoner, som äro utströdda över denna Jordyta.

På andra ställen sitta människor och gräma sig över Jordens givmildhet. Hon ger överflöd av allt. Säd förstöres emedan det är för mycket av varan. Överenskommelser om produktionsinskränkningar träffas allestädes. Det får icke salubjudas för mycket av några förnödenheter. Priserna miste hållas uppe. Efterfrågan är för liten. Det enda för vilket ingen begränsning ifrågasittes, är rustningarna. De bedrivas med febril hetsighet.

Skulle man tvivla på människosläktets naturliga höghet, bör en stunds begrundande över hur förnuftigt vi inrättat oss skingra tvivlen. Vi äro skapade till Guds beläte. Och trevliga beläten har vi blivit.  En mild försyn leder oss varliga rätt, när vi tveka om den rätta vägen. Allting blir därför ändamålsenligt och förnuftigt i vår tillvaro. Det är först och sist hjärtslaget som bestämmer kompassnålens inriktning.

Jag rycker upp mig ur funderingarna och traskar aftar hundan. Trädens lövverk har glesnat. Det är liksom ljusare och rymligare utan att än vara ännu vara naket. Marken är strödd med rödgula blad. Ingeting är mer tagande än denna höstdager. Där finns allt: förgängelsen, rymden, stillheten.

För länkar till alla artiklar i denna serie: kolla här: Liberalism och humanism i kristider…! 

Där finns länkar till övriga artiklar om Torgny Segerstedt!

Torgny Segerstedt om rasister och rasbiologer

I måndags blev jag glad… Då upptäckte jag att liberalen Torgny Segerstedt faktiskt ogillade rasbiologin och skrev några skarpa ord mot det 1941.

Torgny Segerstedt

Torgny Segerstedt 1876-1945

Det kanske inte låter så konstigt, kanske ni tänker, men det var tyvärr så att de flesta från progressiva kommunister, till de mest liberala liberalerna, och sociala Socialdemokraterna samt de mest konservativa högerspökena gillade rasbiologi på 1930- och 1940-talet. T.ex- röstades de rasbiologisa lagarna igenom 1935 och 1941 utan att en enda riksdagsman (!) röstade mot.

Att min favorit liberal var mot rasbiologin bådar gott! Det är bra! Nu ska jag bara leta rätt på fler som höjde sin röst mot det rasbiologiska struntpratet!

På Måndag 15/9 1941, skrev Torgny Segerstedt detta i GHT, Göteborgs handels och Sjöfartstidning:

En lekman undrar om icke ganska mänga av de idéer som föras till torgs nu till torgs angående vår folkstock äro hämtade från växtförädlingens och kreatursskötselns domäner. Männikornas förhållande äro emellertid icke analoga med vare sig havreodlingens eller kreatursskötselns. Själsliga eller moraliska imponderabilia spela en avgörande roll i människors tillvaro…

Man kan inte behandla människan som en sorts havreodling eller kreaturuppfödning där man väljer de ”livskraftigaste” individerna och föder upp dem bara… Exakt motsatsen av vad rasbiologerna påstod.

För invandring

Det fascinerande är att han i samma artikel polemiserar mot invandrarmotståndarna. med tanke på att de som ogillade invandring också gillade karl den tolfte och andra ”storsvenskar” från en tid Sverige var ett imperium, måste jag säga att Segerstedt använder en bra polemik. ”Hörrö, ni, ni. Det imperium ni beundrar så mycket, skulle inte ha kunnat byggas utan invandrare ens…”

Oron för vårt folks framtida bestånd baserar sig på föreställningen om vårt land som ett slutet befolkningsområde. I verkligheten har det aldrig varit slutet. Här har fortgått en ständig in- och utflyttning. Det torde vara mycket få släkter, som icke ha främmande inslag. Vårt stormaktsvälde uppehölls till stor del tack vare de styrandes nit att till landet inkalla dugligt folk, var helst de påträffades. Hade den tiden bedrivit en autarkisk politik i fråga om befolkningens vidmakthållande, skulle vi icke förmått vare sig grunda eller vidmakthålla vårt välde…

För en annan artikel om rasbiologin i Sverige och Norge:klicka här!

För länkar till alla artiklar i denna serie: kolla här: Liberalism och humanism i kristider…! 

Där finns länkar till övriga artiklar om Torgny Segerstedt!

Torgny Segerstedt: liberalism i våldets tid…

Vad är det för mening med att lyfta fram en person som dog för över 65 år sen, som förebild för idag? Därför att i en allvarlig kris sätts en persons ideer och tankar på prov, och en persons hela moraliska hållning och därför finns det mycket att lära, idag, av personer som stod upp mot diktatur, våld och terror. De är bra förebilder som försöker stå raka i ryggen medan så många andra hukar sig, rädda för vad våldets makter ska göra.

Torgny Segerstedt 1876-1945

”Vi ha lärt oss att en lögn bara behöver upprepas ihärdigt för att de svaga hjärnorna skola upphöra att göra motstånd mot den. Vi ha fått lära oss att ett plumpt slagord kan bedöva tanke förmågan hos dem, som icke idas taga reda på en sak. ”

Läs mer om varför jag publicerar denna artikel ur GHT skriven av Torgny Segerstedt här: Liberalism och humanism i kristider!

Torgny Segerstedt: Idag, 28/3 1938, GHT

Man har väl strängt taget icke rätt att tala om mening och ändamål såsom krafter, vilka innebo i och dirigerande vår mänskliga tillvaro. Som en tankens hjälpkonstruktion må det oaktat begreppen kunna användas; hela ställningen kan ju tagas ner igen, när valvet är slaget.

Vad kan man då finna för mening i det som nu sker? Ett återfall i råhet pågår. Det har sitt centrum i ett folk, som tidigare gav ovärderliga bidrag till kulturutvecklingen. Det finner genklang hos alla, vilkas sympatier höra framgången till, alldeles likgiltigt i vilken riktning den går eller med vilka medel den vinnes. När omslaget kommer äro dessa de första att gno för brinnande livet över till andra sidan och kasta sig med näsan i gruset för dem. Råheten vinner också genklang hos alla dem, vilka aldrig bragt det till en personlig utveckling, utan stannat vid det stadiet. där man endast tjänstgör som resonnansbotten för de ljudvågor, som tillfälligtvis skalla i tiden.

Våldets makter kunna hejda framåtakridandet, de kunna rasera vad som byggts upp, de kunna tvinga skarorna att tåga tillbaka till forna tiders råa livsformer. Vad som sker giver vid handen, att detta är möjligt. visar också, att det kan byggas ideologi på förtryck, och allsköns gemenhet. Vi ha lärt oss att en lögn bara behöver upprepas ihärdigt för att de svaga hjärnorna skola upphöra att göra motstånd mot den. Vi ha fått lära oss att ett plumpt slagord kan bedöva tanke förmågan hos dem, som icke idas taga reda på en sak. Deras föreställningar följa alltid det minsta motståndets lag. Den allmänna moraliska avtrubbning och den allmänneliga fördummelse som inträtt breda sin skymning över västerlandet.

Men ett kan våldet och dess tvillingbroder, bakåtsträveriet, icke åstadkomma: nyskapelse. Det ligger i deras väsen att trampa ner. Intet spirar, där de satt sina hälar. Där friheten strypts, tiger tanken. I en dunstkrets tung av räddhåga, angiveri och förtvivlan, tändes icke tankens gnista. Gör den det, framkallas en explosion.

Våld och förtryck kunna intet skapa. De äro sterila. De förmå icke heller dräpa den avlandets kraft som finns i människors hjärtan och hjärnor. Den driver ständigt på nytt viljans och vettets broddar att skjuta upp ur mullen. Den må trampa ned så ofta som helst, den upphör icke att komma. Dess groddar och knoppar bli härdigare och härdigare. Till sist nödgas ofruktbarhetens makter att giva upp striden.

Känslan av maktlöshet ligger bakom deras frenetiska kamp mot den humanitet, vars fiende de äro av begynnelsen. Förtryckarna drivas av räddhåga att fara fram som de göra. De veta, att deras tid blir kort. De likna denna Dianas offerpräst i Nemi helgedom, vilken natt efter natt gick runt det heliga trädet med draget svärd. Vilken stund som helst kunde en annan förrymd slav komma i akt och mening att döda präaten. Nådde han sitt syfte, blev han den dödes efterträdare i ämbetet och fick i sin tur gå på vakt mot sin mördare. Så driver skräcken förtryckarna. De ha icke ett lugnt ögonblick. Bakom allt deras skrävel lurar rädslan.

Vad är då meningen med detta skräckregemente, med råhetens och dumhetens övermodiga framfart? Det är att härda framåtskridandets krafter. De voro på väg att mista sin egenart Framgången lät allsköns slagg avsätta sig på dem. Viljan slappades. Nu smältes slagget i ugnens hetta. Det härdas till stål. och bakåtsträveriet, råheten, dumheten, riva i sin ilska ned, och bereda plats för det nya och bättre samhälle som de uppbyggande krafterna skola resa på den undanröjda tomten.

Den kraft, som skapar segrar alltid. Dödens sändemän kunna slå ihjäl individuella bärare av den kraft som är livets, aldrig livet självt, aldrig dess obetvingliga skeparmakt. Livet, det är godhetena och rättens, skönhetens och tankens källsprång. Dårar äro de som tro sig kunna täppa till dess flöden. Ångestens eviga fördömelse väntar dessa, som under skrävel och stora later söka skyla den skräck som slagit sina klor i dem. De veta, dessa som agera herrar i rampljuset, att ridån snart skall falla för den ohyggliga komedi, som de uppföra.


Liberalism och humanism…

Jag drar igång ett nytt projekt idag som jag ser fram emot mycket. Det är egentligen flera projekt, som kan sammanfattas med frågan: ”fanns det ett alternativ till andra världskriget”? Eller för att omformulera det: ”hur håller man sig lugn och förnuftig när världen blir galen”?

Det jag vill göra är att digitalisera en del av källorna från tiden före och under kriget.

Framför vill jag hålla fram det som de skrev som försökte hitta en väg ut ur galenskapen och som höll hårt på sina idal, trots krig, kompromisser och nöd. Det viktigaste blir att visa vad de sa innan kriget började, på 20-talet och 30-talet. jag tänker fokusera på liberalen och antinazisten Torgny Segerstedt.

Jag vill dessutom utreda vilka som förespråkade en nordisk försvarsunion på 30-talet. Jag vet att den finska marskalken Mannerheim (med alla sina svagheter) ville ha en antinazistisk, antistalinistisk och antiimperialistisk försvarsunion. Vilka fler vägrade ta stälning mellan galenskaperna. Här kommer kretsara rungt Ture Nerman och Trots Allt, en del liberaler, och en del kretsar i försvaret att studeras, eftersom dessa kretsarna verkar ha haft de fräschaste idéerna.  (Därmed inte alltid sagt att de är förebilder i allting.)

Tanken bakom detta är inte att försvarsunionen var patentreceptet mot allt, utan att jag gillar att de riktades mot de TRE maktpolitiska krafterna i tiden, inklusive imperialismen som inte alls var nåt trevligt fenomen även om länderna som var det var ”demokratier”.

Dessutom vill jag lyfta fram, och digitalisera en del galenskaper från 30-talet här på min blogg, för att göra epoken mer levande. material jag redan har om rasbiologin kommer att läggas ut och jag kommer att leta efter de individer som försökte gå emot de galenskaperna.

Och sist, men kanske viktigast, hur tänkte liberalerna under 30-talet och 40-talet.

Fokus kommer att ligga på individerna, att lyfta fram personer, artiklar och händelser som förtjänar bättre än att glömmas bort!

Klicka här för länksamlingen till artiklar på bloggen: LIBERAL HISTORIA, OCH ANTINASTISK HISTORIA 

 

 

 

Kalla mig fan inte för en väljare! Jag är medborgare!

För övrigt anser jag att ordet väljare bör suddas ut ur varje politisk bok som rör politisk metodik och politisk retorik. Inför skamstraff för politiker och journalister som använder ordet väljare. Inför ordet medborgarskap mer aktivt igen. Medborgarskap, inte valboskap, typ!

Det finns få ord som jag tror är så destruktiva som ordet väljare.

Ordet väljare reducerar demokrati till en fråga om att VÄLJA, att välja, rött, blått, grönt eller kanske Sd-gult. Ordet reducerar människor i en nation till att vara valboskap. Vi kallas fram vart fjärde eller femte år och lägger en fånig lapp i ett kuvert. Var väljare har en sjättemiljondels del i valresultatet typ.

Om demokrati är val bara så var Sovjetunionen en demokrati. Där hade de val också och la fåniga små lappar i ett fånigt litet kuvert.

Jag vill ha en renässans för ordet medborgare. Att invånarna i Sverige är de som styr, inte politikerna och att demokrati är DELTAGANDE, rätten att få se, få höra och få veta, och nmöjligheterna att påverka i stort och i smått.

Väljaren har all anledning att buga sig för överheten… Medborgaren är den som aktivt är med, eller SKULLE KUNNA vara med och styra. Överheten, politikerna i regering och riksdag, ska stå med mössan i hand inför mig som medborgare, inte tvärtom.

Jag verkligen hatar ordet väljare. Inget ord är så förnedrande för mig som medborgare som tanken att det viktigaste med min demokratiska rätt att påverka samhället är att stoppa en lapp i ett kuvert vart fjärde eller femte år. Val är en DEL av den demokratiska processen, kanske inte ens den viktigaste.

Det viktigaste anser jag vara att få fler människor att bli MEDBORGARE och påverka samhället även mellan valen. Att få fler som bryr sig och tvinga politikereliten att lyssna och föra en dialog.

We can do it… eftersom vi är MER än bara väljare!

(Läs även artikeln om min liberalism.)

Barns rättigheter, friskolor, hemundervisning och liberalismen

Har läst en bra kolumn av Sakine Madon i Expressen om Friskolorna. Sakine visar bra på några av problemen med friskolorna. T.ex. att friskolor idag är i hög grad segregerade och att det finns friskolor där man gör saker som helt klart är kränkande mot barns rättigheter. Hur kan man hantera detta med friskolor och hemundervisning från en liberal ståndpunkt?

Engelsk liberal skämtteckning som var riktad mot förtagare och politiker som försvarade barnarbetet med hänvisning till "den fria marknaden" (vilket de konservativa gjorde).

De flesta tror nog att den ”äkta” liberala synen på friskolor är att det är bra ju fler privata alternativ som finns och att det ska vara så lite reglering som möjligt. Fri marknad och sånt, och vuxna föräldrars rätt att bestämma över ”sina” barn.

Men så enkelt är det inte. För 100 till 120 år sen var de liberala pionjärerna, som Fridtjuv Berg och Sven Adolf Hedin, för folkskolan och hade nog gärna förbjudit varje friskola om de hade kunnat stänga dem.

Friskolor då var skolor för överklassen och liberalerna ansåg att de var oförenliga med idén om att varje vuxen medborgare skulle få likvärdiga möjligheter i livet.

Det var en sak som hängde ihop med deras kamp för rösträtt, en människa en röst. Om inte vart barn fick en likvärdig start i folkskolan och en MÖJLIGHET till vidare utbildning, skulle demokrati fortsätta att vara ett privilegium för en liten överklass.

De hade läst sin John Stuart Mill noga, visade det sig…

Barns rättigheter

Liberalen John Stuart Mill. som var dessa tidiga svenska liberalers stora ideologiska förebild, betonade att det finns en skillnad mellan barn och vuxna. John Stuart Mill pratade om VUXNA medborgares rättigheter.

Detta har många tolkat som att Mill och de tidiga liberakerna därför ansåg att barn inte några rättigheter, mer än det som föräldrarna beslutade om, som var deras förmyndare. Tyvärr verkar det som om John Stuart Mill delade den synen på barn, dvs att barns rättigheter en fråga om FÖRÄLDRARS RÄTTIGHETER att få göra vad de vill med sina barn-

Men en hel del liberaler mot slutet av 1800-talet, främst de som jobbade för barns rätt till en bra och jämlik skolutbildning och mot barnarbete eller barnaga i familjer, la in andra värderingar i Mills ursprungstankar. De ansåg att barn har rättigheter eftersom de också en dag kommer att växa upp till vuxna indvider med rösträtt och en plats i samhället. Man kan alltså inte behandla barn hur som helst i samhället.

Så föddes de första lagarna om barns rätt, som faktiskt var inriktade mot föräldrars oinskränkta rätt att besluta vad som helst om barns liv. T.ex:

* Barns rätt att gå i skolan, oberoende av vad familjen eller samhället sa.

* Barns rätt att slippa hårt arbete, barnarbete, oberoende av vad samhället eller familjen ansåg.

* De första lagarna mot överdrivet hård barnaga i skolan eller i hemmet.

Barn är inte vuxna

Jag ansluter mig till den sistnämnda liberala traditionen.

När det gäller vuxna anser jag att vuxna ska få göra vad de vill med sina liv. Men barn ÄR inte vuxna. De står under beskydd och kan därför inte få göra exakt samma som vuxna. Men det betyder inte heller att föräldrar har nån sorts oinskränkt äganderätt över barn, Barn är egna subjekt och kommer att bli vuxna de också en dag!

Barn är helt enkelt också juridiska subjekt med rätten att slippa förtryck! De har negativa rättigheter som behöver skyddas också även gentemot föräldrar!

Friskolor och hemundervisning

När jag tittar på debatten om friskolorna utifrån mitt liberala perspektiv ska jag erkänna att mina första liberala grundinstinkter säger mig: ”låt folk göra som de vill”. Dvs vill folk driva friskolor och hemundervisa ska de få det utan att en klåfingrig stat lägger sina fingrar i det.

Men… de ska undervisa några också… Och det är barn med rättigheten att slippa förtryck, fastän de lever under förmynderskap, som ska undervisas…

Här är det dags att göra upp med en liberal myt. Det påstås nämligen ofta att man MÅSTE vara för friskolors rätt att slippa inblandning från stat och myndigheter, och föräldrars oinskränkta rätt över barnen, om man är liberal.

Det är fel!

Ingen liberal ”måste” vara för friskolors och hemundervisares rättigheter, VAD DE ÄN GÖR. Ingen liberal behöver vara för föräldrars oinskränkta rättigheter över barnen heller. En annan liberal ståndpunkt är att skolor INTE har rätt att göra hur de vill, att de måste regleras.

För ett barn är inte en vuxen. Barn har också rättigheter!

Vuxna går inte i skolan, det är barn som gör det.

Vad kan man göra?

Sakine har rätt i det hon skriver i kolumnen jag länkar till i början av blogginlägget. Det finns problem med friskolorna.

Segregeringen ökar idag och nu är det inte bara rikas friskolor och ”övrigas” skolor, nu finns det friskolor som delar in folk i etnicitet och i religion.

Dessutom finns det problem i ALLA skolor, friskolor lika väl som kommunala skolor med att barns rättigheter kränks, tex genom mobbning, eller genom exemplet Sakine tar upp om den ”muslimska” friskola där flickor med mens skickas ut från lektionerna. Skillnaden är att rätten till insyn är större i kommunala verksamheter än i privata verksamheter.

Jag är för friskolor och hemundervisning, men jag anser att sådan verksamhet inte får vara oreglerad.

Jag anser att regeringen klart måste formulera barns rättigheter, i form av en barnbalk i lagboken eller att man för in delar av FN:s barnkonvention i lagboken. Sen måste man knyta utbildningspolitiken till denna uppgraderade lagstiftning för barn. Jämställdhet och att inte HBT-personer eller folk av andra etniciteter kränks anser jag vara självklara saker i en reglering för ALL utbildning. Barn har också rättigheter, att en skola kränker HBT-personer anser jag vara grova kränkningar av barns rätt att slippa förtryck.

Regeringen måste dessutom formulera övergripande mål för undervisningen,  hur centralprov och sånt ska  genomföras och vad ett barn MÅSTE ha haft i undervisning vid tex 9, 12 resp. 15 års ålder. Barn har också rättigheter, som att lära sig något.

Kan en skola, eller en hemundervisning, garantera detta, så får man bedriva undervisningen, annars inte.

Om t.ex. en religiös utbildning inte kan bedrivas utan att man kastar ut flickor med mens, får de helt enkelt inte tillstånd, svårare än så är det inte.

Det är sånt som ska reglera. Idag reglerar man en massa små struntsaker utan värde, tex att skolor måste ha skolbibliotekarier och skolbibliotek, oberoende av om skolan ligger bredvid ett kommunalt bibliotek eller inte, eller om de har en professor emeritus i litteratur som skolbibliotekarie istället för en utbildad skolbibliotekarie, eller inte.

Dessutom anser jag att kommunala skolor och friskolor HELT ska jämställas ekonomiskt sett. Som det är just nu måste privata skolor få in pengar från föräldrar (trots att det inte är helt tillåtet) annars klarar de inte sig. Det gynnar inte intagningen av elever från områden med sociala eller ekonomiska problem.

Gör man bara så kan man till och med privatisera hela skolväsendet utan problem.

För elevers bästa anser jag att man bör se till att kontaktpersoner finns som besöker skolorna. Dessa kontaktpersoner bör vara både fritidsledare och kuratorer. Av egen erfarenhet vet jag att elever inte alltid vill vända sig till de kuratorer och lärare som finns i en skola om de har problem. De ses som auktoriteter i systemet. Har man problem med en populär elev eller med en lärare går man inte gärna som barn till någon som är en del av systemet.

Detta gäller för hemskolor, friskolor lika väl som kommunala skolor.

Eleverna måste ha möjlighet att prata med någon utanför familjen, och utanför skolan, och utanför den religiösa kretsen (om skolan nu är en religiös friskola.

De liberala pionjärerna för hundra år sen hade en poäng i att börja prata om barns rättigheter. Den diskussionen måste fortsätta och vi liberaler bör åter kunna bli de som driver diskussionen framåt. Men då måste vi våga se att staten kan spela en positiv roll i att skydda barns rättigheter. Vi liberaler tycker ofta att allt statligt är negativt per definition. och vi måste våga se att föräldrar inte har äganderätten till sina barn, barn har egna rättigheter.

Både de socialfascistiska makarna Myrdal och extremliberaler samt konservativa har fel. Barn är inte statens egendom som Myrdalarna sa för 70 år sen, men barn är inte heller föräldrarnas egendom. Barn är egna subjekt, om än under förmyndarskap, med rätten att slippa förtryck!!

Läs även det som Jan Rejdnell skrivit: Inrätta en barnbalk i Sverige.

Socialliberalism har inget med socialism att göra!

På tre ställen har jag nu samtidigt läst personer som sagt att socialliberalism är en hybrid av socialism och liberalism. En gång i Ung Liberals forum, en gång på twitter och nu imorse i en bok där den gamle Folkpartiledaren Ohlin svarade på samma kritik om vad liberalism är. Jag slår mig för pannan…

Myten om socialliberalismen som en hybrid av socialism och liberalism har uppstått på grund av att en del anser att liberalism är allt icke statligt och socialism är allt som är statligt. Då blir allt som är statligt per automatik socialistiskt.

Men det som är statligt behöver inte vara ”socialistiskt”. Liberalism handlar om inividens frihet och rättigheter och för många liberaler KAN staten faktiskt spela en roll där den skyddar individens frihet också.

Om man avvecklar staten hamnar man i en situation som väldigt lätt urartar till den starkes rätt. Det är den kritik som finns mot den rena s.k. libertarianismen, som förespråkar statens avvecklande.

Många, j kanske de flesta, individers rätt att slippa förtryck skulle bli lidande om staten försvinner.

Detta har även de flesta libertarianer insett, därför är de oftast för en minimal stat som har hand om rättsväsende och polis, etc… Man har insett att allas lika rätt till skydd mot förtryck skulle bli lidande med privata domstolar och poliskårer.

Men samma dilemma uppstår även vid andra tillfällen än bara rättsväsende. Förtrycks ett barn som aldrig lär sig läsa ordentligt pga att föräldrar och samhället ger det möjligheten? Förtrycks en funktionshindrad som inte får hjälp av stat eller det privata? Ja, säger många. Förtrycks ett barn som inte får hörapparat men som behöver det, kan denne bli fri på lika villkor med andra barn? Ja, det förtrycks, säger många.

Socialliberaler, och ganska många libertarianer, anser därför att ett socialt skyddsnät måste finnas för att skydda individen.

Det som skiljer en libertarian från en socialliberal är inget annat än att man drar gränserna för hur och var man skyddar individens rättigheter på olika sätt.

En libertarian som är för en minimal stat anser att gränsen för statens skydd av individens negativa rättigheter ska gå vid polis och rättsväsende bara. En del mer pragmatiska libertarianer kan vara för fler skydd för individerna, tex funktionshindrade vars rättigheter utan en stat blir beroende av välgörenhet. Andra liberaler, och däribland även socialliberaler drar gränsen ännu längre bort och anser att individers negativa rättigheter måste skyddas även i tex arbetsmarknaden, och att rätten till bästa möjliga sjukvård ska gälla alla, och att barn har grundläggande rättigheter oberoende av föräldrars ekonomiska eller sociala situation, tex till bra skolgång. Socialliberaler kan ofta tänka sig att gå längre än så i sin strävan att skydda individernas rättigheter.

Jag blir illamående av det förenklade tänkandet där man ser politik som en linje där det står socialism och stat på ena sidan och icke-socialism samt statlöshet på andra. Varför kan vi inte börja kolla på hur man bäst skyddar individers rätt att slippa förtryck istället?

Lars Erick har också skrivit om ämnet.

Öppna arkiven, skrota det mesta av den hemliga diplomatin!

Vad är det som ställer till mest problem, att ha så få statshemligheter som möjligt och så mycket politisk insyn som möjligt eller hemlighetsmakeri och politiska spel?

En hel del byråkrater, politiker, tjänstemän och diplomater skulle svara insynen.

Med den nationella säkerheten och statens väl och ve som svepskäl har våra valda politiker alltför länge motiverat hemligheter och taskspel. 

Det är mycket vi medborgare inte har fått vara med och besluta om. Sverige var i praktiken hemlig medlem av NATO under hela kalla kriget utan att vanliga medborgare ens fick veta detta, än mindre fick vara med och besluta om detta. Hade det blivit kärnvapenkrig hade stora delar av Sverige blåsts ut med kärnvapen utan att en person boende i Sverige hade haft en aning om varför.

Demokratiunderskott är liksom bara förnamnet på detta.

Men det finns så mycket mer.

Här är en liten lista på sånt

* Öppna Stasiarkiven! Det finns listor på vilka som var svenska agenter för Stasi och kanske t.o.m KGB som svenska staten sitter på men allmänheten inte får kännedom om. Släpp loss de dokumenten och även allt som rör Boforsaffären. Nu efter att såväl Irak som Jugoslavien och Bulgarien ändrat sturelseskick bör det finnas papper om smugglingen av krut till bland annat Iran och Irak under deras krig under 80-talet. Det ironiska var att NATO:s krutkartell smugglade krut till Iran (!) via DDR mitt under det kalla kriget!

* Släpp dokumenten rörande kalla krigets hemliga Natomedlemskap fria eller hör folk enligt Sydafrikanska Sanningskommissionens modell inför slutna dörrar om det är för känsligt.

* Dra igång utredningen över den svenska steriliseringspolitiken igen och kombinera den med utredningar över tvångsaborter och tvåmngsomhändertaganden (Vanvårdsutredningarna). Utred nu även hur romer, funktionshindrade och transpersoner tvångssteriliserats efter 1975 och ersätt dem samt ge dem en ursäkt. Utred dessutom mer HUR och VARFÖR sådana grova rättsövergrepp kunde ske och ge formella ursäkter till de som försökte stoppa övergreppen. Syftet ska vara att vi ska LÄRA av historien.

* Dessutom ska det utredas vilken roll Sverige spelade i tvångssteriliseringarna i Indien och Sri lanka som kom igång på 50-talet och 60-talet. De som var involverade i dessa oerhörda övergrepp var ofta svenskar och gamla rasbiologer som makarna Myrdal och Hannes Hyrenius.

* Hur långt kom vi i konstruktionen av atombomber egentligen och på vilket sätt, och varför samarbetade Sverige med USA i radioaktiva försök med ovetande männniskor?

* Plus: släpp alla papper från första (!) och andra världskrigen fria, även kungahusets!

* Utred svensk åsiktregistrering och de yrkesförbud som drabbat främst vänsterfolk. Ja, det fanns anledning att hålla koll på många av dem (som DDR-papperna kommer att visa då de frisläpps). Men tanke på att Sverige spelade ett fult dubbelspel som hemlig Natomedlem OCH eftersom Boforsskandalen tonats ner ska inte övervakningsförespråkarna slå sig för bröstet. Dessutom är åsiktsregistrering OLAGLIGT och RÄTTSVIDRIGT! Att hålla koll på spioner är en sak, att åsiktsregistrera metallarbetare i svenska småstäder en annan.

* Samt: Släpp alla papper rörande Haijby och Kejneaffärerna fria. Om papper gäller personer som ännu lever och hade sexuell förbindelse med Gustav V bör detta hanteras på andra sätt än censur. Givetvis bör detta kombineras med utredningar om den statliga förföljelsen mot HBT-personer som pågick samtidigt och drabbade bör ersättas!

* och Sverige måste kräva liknande frisläppande av hemliga internationella dokument som rör sådant som tex USA:s och Englands stöd till Osama Bin Ladin och islamistiska ”gerillakämpar” i Afghanistan innan mitten av 90-talet. Dessutom höll världen på att hamna in i kärnvapenkrig ett flertal gånger på grund av stormaktspolitiken, eller pga rena misstag, ubåtar från Sovjet och nato som kolliderade, man sänkte och sköt ner varandras fartyg eller flygplan. Dessutom höll rena datorfel på att sätta världen i Brand. Detta måste Sverige kräva total insyn i.

* Givetvis måste Sveriges (och världens) agerande under olika folkmord synas. Pol Pots, Maos, Stalins (Baltutlämningen), nazisternas och folkmorden i Rwanda och Kongo, t.ex. Vad gjordes, vilka varnade, varför gjorde man inget och vad hade man kunnat göra!

Innan det andra världskriget fanns det en internationell rörelse som ville skrota det mesta av den hemliga diplomatin. En av dem var Socialdemokraten och riksdagsmannen Carl Lindhagen, som för övrigt var den främste motståndaren mot rasbiologin och tvångssteriliseringarna i Sverige. Ett av argumenten de angav var att det skulle vara lättare att stoppa idioter och psykopater som Adolf Hitler. De blev utskrattade och förlöjligade över hela världen eftersom de krävde genomsyn i vad de styrande gör.

De hade rätt, och alla andra hade fel.

Låter det jag kräver orealistiskt? Det är det inte. Det orealistiska är att fortsätta att lägga makten över våra liv till idioter som gång på gång varit nära att förinta hela mänskligheten. DET om något är idiotiskt!

ÄNDAMÅLET HELGAR ALDRIG MEDLEN!!!

Läs även PI som skriver om ett program på Sveriges radio.

London brinner!

Man frågade en kille på Al Jazeera varför han deltig i upploppen i London. vad vinner han på det, frågade de? Du hade inte intervjuat mig om inte jag deltagit i upploppen, då hade ingen lyssnat på mig, nu intervjuar världspressen mig, svarade han. 

Man frågade en kille som saboterade en skola i Botkyrka samma sak, han svarade att ”annars hade INGEN hört vad jag säger”.

Jag vet några som blivit radikala islamister enbart för att ingen lyssnade till dem…

Och här i Sverige röstade en vän till mig på Sverigedemokraterna, för att ”ingen lyssnade” på honom… För övrigt anser nog en STOR majoritet av Sverigedemokraternas väljare att ingen lyssnar på dem!

Ser ni mönstret? Ja, i ena fallet är det våld, i andra inte, men mönstret är samma!

Kombinationen av demokrati-underskott, arbetslöshet och ekonomiska nedskärningar i trygghetssystemen är en tickande bomb.

Vi liberaler missar ofta detta med de ekonomiska faktorerna bakom samhälleligt missnöje. Detta eftersom vi se den fria marlnaden som det bästa ekonomiska systemet och är mot statlig styrning. Vi missar VARFÖR marknadsekonomin är bra. den är bra eftersom folk SKA tillåtas göra misstag, och till och med vara giriga. Det skapar välstånd… men eftersom systemet inte ur mänsklig synvinkel är ”perfekt” så faller en hel del mellan stolarna.

‎”man is not free if government is too limited”

”Man is not free if man is not freed from the government and government is not free if man is not freed from the government.”

Dessa två påståenden klistrades in på min vägg igår och det första mötte en del kritik.

jag svarade då så här: Båda två har rätt. Det förta citatet är kontroversiellt bland liberaler men helt rätt också.

Utan grundläggande skyddsnät berövas en stor del sjuka, arbetslösa, och personer i kris, sin frihet. Vilket man ser tydligast i funkis-frågorna. Utan en stat är funkisar hänvisade till välgörenhet eller föräldrar för att kunna leva, för GRUNDLÄGGANDE frihet! Och välgörenhet är inte frihet, det är en variant av bingolotto

Vi liberaler glömmer ofta att marknaden inte är perfekt och att det faktiskt är DÄRFÖR marknadeskonomin fungerar bäst av alla system! Men att marknaden inte är perfekt behövs skyddsnät och alla skyddsnät kan inte individen skaffa själv.

Utan en stat som kan garantera människors frihet från förtryck (= att man har möjlighet till sjukvård, att slippa de värsta formerna av förtryck på arbetsmarknaden, att alla barn kan gå i BRA skolor, etc) berövas folk på sin frihet också.

‎”man is not free if government is too limited”… Jo, så är det, även om det är kontroversiellt att säga så bland liberaler och libertarianer. Utan grundläggande skyddsnät berövas en stor del sjuka, arbetslösa, och personer i kris, sin frihet. Vilket man ser tydligast i funkis-frågorna. Utan en stat är funkisar hänvisade till välgörenhet eller föräldrar för att kunna leva, för GRUNDLÄGGANDE frihet! Och välgörenhet är inte frihet, det är en variant av bingolotto

Eftersom marknaden inte är perfekt behövs skyddsnät, och alla skyddsnät kan inte individen skaffa själv.

Utan en stat som kan garantera människors frihet från förtryck (= att man har möjlighet till sjukvård, att slippa de värsta formerna av förtryck på arbetsmarknaden, att alla barn kan gå i BRA skolor, etc) berövas folk på sin frihet också.

Det kommer upplopp i Sverige också om inte vi ser vad arbetslöshet, nedskärningar och demokratiunderskott kan leda till!

PS

För övrigt har engelsmännen installerat tiotusentals övervakningskameror mot ”terrorn”, se hur bra det funkade! Övervakningskameror löser inte alla problem i världen!

Min liberalism!

Jag är liberal, en liberal med starkt socialt patos, som anser att kampen för en fri ekonomi, för personlig autonomi och bättre sociala skyddsnät är de viktigaste frågorna, samt sist men inte minst: de globala frågorna. Varhelst en människa trampas på, eller lider av svält, trampas även mina rättigheter ner. Som Immanuel kant sa: ”Jordens folk har nu nått så långt i sin samhörighet, att en rättskränkning på en plats på jorden upplevs av alla. Därför är idén om ett världsmedborgarskap ingen fantastisk eller bisarr rättsföreställning utan en nödvändig komplettering av såväl stats- som folkrättens oskrivna lagar.” 

Innan 2010 så brukade jag säga att jag var libertarian i frihetsfrågorna, och vänster i rättvisefrågorna. Nånstans där är jag ännu. Jag kan känna samma blandning av ilska och patos som en Vänsterpartist då någon utförsäkras, eller då någon funktionshindrad berövas LSS, eller då jag läser om svälten i Somalia och ser hur lite vi ger för att rädda liv, men jag känner en Timbroekonoms patos för privatiseringar, och en Johan Norbergs patos för frimarknad och en libertarians patos för individens autonomi också, i samma ögonblick.

Min tanke då som nu är att frihet måste vara ALLAS rätt till frihet, inte bara ett fåtals. den negativa rätten att slippa förtryck måste gälla även arbetsrättsligt och socialpolitiskt. Alla måste ha möjlighet att få bästa möjliga sjukvård och skolgång. Universitetsutbildning ska inte vara en fråga som beror på föräldrars ekonomi eller hur bra man är på att söka fondmedel. Funktionshindrade ska inte behöva tigga och be om hjälp hos sociala myndigheter eller hos välgörenhetsorganisationer för att få deras rätt till liv och frihet garanterad. Man ska ha möjlighet att gå igenom en kris som människa utan att det förstör ens liv, och ens eventuella barns liv, för gott. Etc, etc…

På samma sätt har vi ett ansvar för andra nationer att faktiskt hjälpa till då det är svält eller naturkatastrof. Jag reformerar gärna biståndet bara vi kan vara snabbare med att rädda liv. Svältande somalier och etiopier ska inte behöva dö bara för att deras regeringar styrs av idioter!

Marknaden skapar välstånd på ett fantastiskt sätt. Men marknaden är inte perfekt, det är för övrigt därför marknadsekonomin är så bra (ur misstag skapas erfarenhet och välstånd)! Eftersom inte marknaden är perfekt måste BRA skyddnät finnas men i övrigt ska det vara maximal frihet. Inte en massa regleringar och krångel. Låt marknaden sköta sig själv .Bort med tullar, regleringar konstgjord andning, förordningar och byråkrati.  Privatisera gärna så mycket som möjligt. Gärna allt!  Det människor behöver är garantier om att vård finns när man behöver det, inte att vården måste vara allmän. Var människa måste få göra som han eller hon vill. Inga morallagar tack!

Liberaldemokraternas tanke om plattskatt och medborgarlön är helt underbar. Exakt så! Kombinerat med de skydd och stöd som behövs som ingen medborgarlön kan täcka.

Maximal frihet, men med bättre skyddsnät än idag om man skulle hamna i kris. Helst privata skyddsnät och försäkringar, men hjälp oavsett det.

Men att jag ser så mycket samhörighet med vänstern, gör att jag har svårt för inställningen i politiken idag. Jag vill ha igång samarbete över blockgränserna.

I frågan om hur man garanterar friheten för sjuka, funktionshindrade, arbetare, folk i kris, har en liberal massor att samarbeta med en sosse eller Vänsterpartist i. I frihetsfrågorna också, det är många vänsterpartister som vill avkriminalisera bruket av cannabis t.ex och som är helt mot myndigheternas massövervakning.

Och i kampen för invandring mot främlingsfientlighet KAN man bara vinna om vänster och höger ser varandra som allierade, som co-thinkers, och inte som fiender!

Sverigedemokraterna

Att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 anser jag vara ett resultat av många faktorer. De etablerade partierbnas oförmåga, felaktiga strategier, dumhet och sabotage och att de inte bryr sig tillräckligt om hur folk tänker och har det. Man tog inte debatten mot Sd:s idéer och argument kort och gott. Men en bidragande orsak är nog också oförmågan att samarbeta över partigränserna, speciellt samarbetet över blocken, dvs mellan vänstern och högern. Måste det vara så?

Ett av problemen med parlamentarismens fokus på partier är att partierna sluter sig samman och bildar enad front mot andra ”fiendepartier” och ”fiendegrupperingar”.

Kanske det blir bättre ju mer vi fokuserar på indvider och personval, vem vet?

Demokrati

Vilket för mig över till det jag tänkt avsluta denna artikel med. Demokratin. Jag ser många brister i hur det är idag.

Medborgare känner sig osedda och ohörda. Politiker tänker smått. Kommuner har inga framtidsvisioner. Riksdagsmän tvingas samarbeta med hjälp av partipiskor och hot om ”pissprover”, riksdagsmän som anser att de inte kan påverka något. Bristande analyser om vad som gått fel, då något gått fel. Folk som går mot strömmen och är före sin tid, eller som varnar för att nåt håller på att gå fel, ses inte ens som förebilder efter att nåt gått fel.

Ett exempel är vanvårdsutredningen som efter 50 års debatt äntligen erkände att fosterhemsbarn och barnhemsbarn vanvårdats: men varför bryr sig inte politikerna om, inte heller får de som varnade för galenskapen en ursäkt och en bekräftelse. (Se mer här: Att lära av historien, samt Vanvård i social barnavård: ”kinder gulag” , Vanvård i social barnavård under 1900-talet samt Barnombudsmannens brev och Skjut inte på pianisten!)

Sverige har problem.

Sverigedemokraterna har tyvärr rätt i en sak: att varken regering eller opposition i tillräckligt hög grad lyssnar till folkets vardagsoro om ekonomi, utförsäkringar och annat som ligger dem nära. Inte heller om de integrationsproblem som faktiskt finns. Politiker pratar ofta och länge OM, mer sällan MED, folk.

En poäng som ofta hörts i debatten, från Sverigedemokraterna, är att svenska folket aldrig fick vara med och besluta om det som PI kallar ”massinvandringen”. Jag kan villigt erkänna att så var fallet, även om jag som liberal är positiv till invandringen.

Det är mycket vi medborgare inte har fått vara med och besluta om. Sverige var i praktiken hemlig medlem av NATO under hela kalla kriget utan att vanliga medborgare ens fick veta detta, än mindre fick vara med och besluta om detta. Hade det blivit kärnvapenkrig hade stora delar av Sverige blåsts ut med kärnvapen utan att en person boende i Sverige hade haft en aning om varför.

Demokratiunderskott är liksom bara förnamnet på detta.

Även avregleringen av ekonomin gjordes utan att folk hade en aning om vad som skedde.

Jag är för både en hög invandring och en avreglerad ekonomi, men kan villigt erkänna att den demokratiska processen FANNS inte i dessa frågor.

Jag, som jobbar nära människor i Botkyrka, hör ofta att invandrare där känner sig osedda och ohörda, ignorerade av Reinfeldt och Juholt och det övriga politiska etablissemanget. Barnen känner att de saknar framtidsutsikter och hamnar i gäng. Familjerna blir lidande på grund av problem i bostadsområden och skolor, och hamnar inte sällan i sociala och ekonomiska problem.

Det är klart att känslan av maktlöshet och att vara utanför skapar problem, oavsett vem som hamnar utanför.

Det vill jag jobba med! Som liberal!

Men då måste vi börja samarbeta. Istället för att bara se olikheterna måste en liberal, en Moderat och en Vänsterpartist, och i de fall det överhuvudtaget är möjligt även en Sverigedemokrat, kunna mötas, se varandra i ögonen och se varandras likheter!

Att kunna prata om vad man anser vara fel i andras syn på samhället, och ändå kunna samarbeta är viktigt. Och att vi blir av med den förbannade Jantelagen, speciellt bland politikerna, men bland alla människor. Empowerment kallas det på engelska, självförtroende på ren svenska!

Arbetarrätt var en gång i tiden en liberal profilfråga!

Med hänvisning till individens rätt att slippa förtryck, till och med då de av nödtvång slutit avtal som tillåter viss form av förtryck, tog liberalerna för 100 – 130 år sen en strid för arbetares rättigheter. Då var det en liv och dör fråga för många. Arbetare hade i princip inga skydd eller rättigheter. Men även än idag finns problem. Jag jobbar som personlig Assistent och har haft stor insyn i gatuförsäljarnas bransch och ser vad som lätt kan hända då man släpper allt fritt. Rövhålen kör över folk, vinner pengar på det och tvingar resten av marknadens aktörer att hänga med i en viss riktning, vare sig de vill det eller inte.

På det svarade Fridtjuv Berg redan 1893 så här:

För högern var Socialister och Liberaler samma sak, och de "stal" från bönder och de rika eftersom de ville ha 8 timmars arbetysdag.

»Man hör understundom påstås att arbetaren icke skulle vara i behov av något särskilt skydd, enär han i den ekonomiska tävlingskampen vore väsentligen likställd med arbetsgivaren. Den senare vore vid utbjudandet av sina varor beroende av tillgång och efterfrågan. För jämlikhetens och opartiskhetens skull borde därför även arbetaren vara beroende av samma faktorer vid utbjudandet av sin vara, arbetet, och staten borde ej på något sätt lägga sig emellan till hans förmån.

Detta resonemang faller emellertid inför det faktum att arbetet är en vara av helt annan natur än alla övriga varor. Den är för det första oupplösligen bunden vid sin källa, arbetskraften. Att sälja sitt arbete är att för viss tid sälja nyttjanderätten till sin person och herraväldet över allt vad därmed sammanhänger. För det andra är nämnda vara arbetarnas enda uppehåillsmedel, vadan den icke kan hållas tillbaka i avvaktan på prisstegring, utan måste säljas till vad pris som helst, ända ned till existensminimum.

Det står visserligen arbetaren ‘fritt’ att antaga eller förkasta de villkor, som bjudes honom, men ifall han skulle bestämma sig för det senare, står det honom icke fritt att ej svälta ihjäl.»

Fridtjuv Berg (1893) LIBERAL

http://sv.wikipedia.org/wiki/F​ridtjuv_Berg

Jag vet inte hur ofta en del liberaler sagt att ”det inte är liberalt” att vara för arbetarrätt. Att en liberal måste vara mot lagar om arbetstid, arbetarskydd, semester och liknande.

Jag hamnade in i den diskussionen senast då jag reagerade mot Johan Norbergs artikel om att man borde ta bort lagarna om rätt till semester, med hänvisning till att det var så bra i USA. Då kallade en del min kritik för icke-liberal och att jag var Socialdemokrat egentligen. Då log jag för mig själv och tänker på Sven Adolf Hedin.

De första liberalerna beskylldes av Högern för att vara ”smygsocialister” eftersom de var för fackföreningar och arbetarrätt och samhälleligt GEMENSAMMA åtaganden för folks väl och ve. Liberalen Sven Adolf Hedin besvarade det bra på sin tid. Redan på 1870-talet  la han fram motioner om arbetarrätt i riksdagen.

Om omsorgen av de fattiga, är socialism, är jag gärna socialist sa ”nyliberalen” Hedin  i rilksdagen 1884. Jag är inte rädd för Socialism sa han, samhället är i så fall  fullt av socialism, det ”har så varit och skall så förbliva”. Vad är fattigvård annat än socialism om det är så, frågade han. Ska Socialisterna vara de som har ensamrätt på empati med de som far illa? Då är jag med stolthet socialist! men jag tror inte det, sa han, jag tror att man kan vara liberal också.

Det var modigt sagt!

Jag har skrivit mycket på detta ämne:

Ska vänstern ha ensamrätt på empati?

Liberalerna och arbetarrättten

Högern och avtalsfriheten på arbetsmarknaden, samt ärkekonservatismen

”Att stå stormar emot”, rasbiologi, riksdagen & stortinget 1934-1935

Jag kommer inte ihåg vem som skrev det. Men någon liknande politik vid att ”stå stormar emot”… En dåtidens variant av talessättet att bara döda fiskar simmar med strömmen.

Carl Lindhagen (S) En sann förebild!

Jag håller på ett läsa två sorters böcker just nu. Den ena sortens böcker är böcker om de  rasbiologiska steriliseringarna, de andra handlar om liberalismens historia.

1935 trädde den första steriliseringslagen i kraft. Den följdes av 1941-års lag, som innebar en skärpning och lagen avskaffades 1974 för vissa former av sterilisering.

Tvångssteriliseringar av romer pågick efter 1974. Tvångssteriliseringar av funktionshindrade (tex personer som sitter i rullstol) och transpersoner pågår än idag.

1935 och 1941 klubbade Sverige igenom rasbiologiska lagar innehållande. Vid båda tillfällena röstade INGEN riksdagsman, varken från Högerpartiet eller  liberalerna eller sossarna eller Kommunisterna, MOT rasbiologin. INGEN!

En del riksdagsmän gick mot strömmen Georg Branting ska ha en eloge för att han var mot det. I riksdagsdebatten protesterade Carl Lindhagen, men han gjorde en ”Federley” och tvingades ändå följa partipiskan och röstade ja.

Man kan undra vad det är för ett system vi har, denne egendomliga parlamentarism där riksdagsmän förväntas lyda partipiskorna.

Man förstår hur galen partipiskan är eftersom Carl Lindhagen och de andra motståndarna mot rasbiologin, inte varken kunde eller fick väcka opinion för sin sak internt eller externt! Socialdemokratiska partiet hade bestämt sig att gå på den linje som Gunnar och Alva myrdal, mfl företrädde: att sterilisera romer, funktionshindrade, avvikare och andra som var ett hot mot ”rasens överlevnad”…

Liberalerna då? Nej, de lallade med hela hopen. Är det nån som vet något om någon liberal var mot rasbiologin överhuvudtaget?

Car Lindhagen var bra. han förtjänar att hållas fram som en förebild, för han protesterade iallafall. Även om han var svag och röstade nej! Georg Branting protesterade också, det ska han ha en eloge för, även om han var betald Sovjetisk agent!

Partipiskorna gör att man får riksdagsmän utan MOD som förväntas icke kunna stå emot stormar! 

Vi måste få fram fler rakryggade politiker som vägrar acceptera dårskap i de politiska partierna, som sätter ner fötterna och ”står stormar emot”…

Läs mer om Lindhagen här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Lindhagen

******************

Här har ni en artikel om den enda riksdagsmannen i Norra Europa som vågade rösta NEJ till rasbiologin. Gjert Bonde i Norge. (På norska)

I SKALLEMÅLERNES FOTSPOR

av Dag Ove Johansen

(Foredrag holdt på Nyorienteringsbevegelsens sommertreff i Haugesund, Henderson Park Hotell, 29.07.1998)


Prolog

De fire siste årene har jeg arbeidet som lærer for en multifunksjonshemmet elev ved en videregående skole. Denne eleven har tross sitt store handicap lært meg hva menneskeverd er for noe. Han har dessuten lært meg betydningen av empati – medfølelse -, tålmodighet og gleden over de små ting i livet. Utviklingen i vårt samfunn tilsier at slike som ham skal lukes ut. Et funksjonehemmet menneske i rullestol kan risikere å bli møtt med ”Å, fødes det slike som deg lenger, da!”

Den moderne gen-teknologien er en slags forlengelse av arve- og rasehygienen. Kanskje man kan finne frem til genet som gir hudfargen slik at alle mennesker kan bli født hvite? Spørsmålet blir da: hvem skal vi så herse med?

Fortjener å bli husket

I en artikkel i Aftenposten 6.mai 1998 med tittelen ”Fortjener å bli husket” skrev professor Øystein Sørensen følgende:


”I disse dager, da mørke og ubehagelige sider ved den norske velferdsstatens historie blir avdekket, vil jeg gjerne slå et slag for en ukjent historisk aktør. Han het Gjert E. Bonde. Han fortjener å trekkes frem i lyset av én enkelt grunn: Da Stortinget vedtok den norske steriliseringsloven i 1934, var han den eneste som stemte i mot. —– ”Om man skal bruke lite pene ord, så var steriliseringsloven et uttrykk for en rasehygienisk tenkemåte. Med et litt penere ord kan vi snakke om arvehygiene. Loven var ikke rasistisk i den forstand at den delte menneskene inn i raser med ulike anlegg og ulikt verd. Men den var arvebiologisk – den rettet seg mot mindreverdige arveanlegg hos enkeltpersoner.” 


Her mener jeg at professor Sørensen tar feil fordi jeg mener at loven ble benyttet rasistisk mot en minoritetsgruppe i Norge, nemlig både samene, kvenene og taterne. Det skal jeg komme tilbake til litt senere.

Da steriliseringsloven var oppe til behandling i Stortinget, var debatten meget kortfattet. Saksordføreren, Erling Bjørnson fra Bondepartiet, gjorde et nummer av at han som bonde var spesielt sakkyndig når det gjaldt rasehygiene. Denne saksordføreren var sønn av dikteren og havnet senere i Nasjonal Samling. Han viste også til utenlandske forbilder, som en steriliseringslov nylig vedtatt i Hitlers tredje rike.

Representantene for de store partiene sa lite og stemte enstemmig for: Arbeiderpartiet med Johan Nygaardsvold i spissen, Høyre, med C.J. Hambro, Venstre, med daværende statsminister J.L. Mowinckel. Bondepartiet, anført av formann Jens Hunseid, var det stortingspartiet som uten sammenligning var mest opptatt av arvebiologiske synspunkter. Selv den ene representanten for det nystiftede Kristelig Folkeparti stemte for loven.

Øystein Sørensen skrev videre:


”Bare Gjert E. Bonde opponerte og stemte mot. Han tilhørte Samfundspartiet,et merkelig parti med en egenartet blanding av kristentro og hjemmesnekredeidéer om løsning av økonomiske og sosiale problemer. Egentlig var Bonde bare varamann. Han møtte for partiets eneste innvalgte representant: partiformann, sjefsideolog og profet Bertram Dybwad Brochmann. Bonde selv var litt av en ideolog, og hadde, om man får si det slik, mange rare idéer han også. Men han stemte mot steriliseringsloven. Det fortjener han å huskes for.” 


Beskrivelsen av G.E. Bonde og B.D.Brochmann som ideologer med mange rare ideer, får stå for professor Sørensens egen regning. Vi vet hva de virkelig sto for og hvilke revolusjonære ideer de hadde for et annet og bedre samfunn – logokratiet.

Stortingsvedtaket om steriliseringsloven var et ledd i en mørk side ved det storevelferdsstatsprosjektet som for alvor startet i 1930-årene. Grunnlaget var at det var statens oppgave å ta vare på folk fra vugge til grav. Sosialpolitikk, utdannelse, helsepolitikk, boligpolitikk – det er sånt vi gjerne vi forbinde med statlig velferdspolitikk. Men i 1930-årene var også tvangssterilisering betraktet som en måte å forbedre folkehelsen på. Det var flere internasjonale forbilder for den norske loven, både i demokratisk og i alt annet enn demokratiske stater. Her sto Karl Evang sentralt som helsediktator med ubegrenset makt og myndighet. Han snakket om ”den gode folkestamme”.

Jeg skal komme tilbake til både Karls Evangelisering og loven om sterilisering slik det ble beskrevet i Samfundsliv nr. 48 den 31.mai 1934, men jeg må gå kronologisk til verk for å vise den røde tråden i denne uhyrlige maktveven. Først er det nødvendig med å se på hvilke tanker og ideer og hendelser som red de vestlige samfunnene som en mare i forbindelse med rasehygiene og arvebiologiske teorier gjennom århundrene og som Bonde og Brochmann i Samfundspartiet hadde å kjempe i mot.

Wannsee-sentret i Berlin

I 1993 var jeg på en studiereise til Berlin. Der besøkte jeg bl.a. Wannsee-sentret som ble ombygget til et Holocaust-museum i 1986. I 1940 ble bygningen overtatt av SS-avdelingen ”Nordhav”. Den 20.januar 1942 foregikk det beryktede møtet som la grunnlaget for den endelige løsningen på jødespørsmålet. Resultatet ble 6 millioner døde. Blant deltagerne var Adolf Eichmann og Richard Haydrich. Eichmanns protokoll fra møtet ble først funnet i 1947.

Lederen for sentret, Annegret Ehmann, orienterte om bakgrunnen for den rasebiologiske forskningen i Europa og USA. Det som overrasket meg under denne orienteringen var at en nordmann hadde stått sentralt i oppbyggingen av nazistenes teoretiske grunnlag for rasehygienen. Det var professor Jon Alfred Mjøen ved Rasehygienisk Institutt på Blindern. Senere skal jeg komme inn på hva hans bidrag bestod av.

Vi kjenner alle til europeernes kolonialisering av resten av verden og hvilke konsekvenser det fikk for befolkningen i disse områdene. Alt i 1619 var det 1.5 mio av den opprinnelige befolkningen i Amerika igjen, 90 % var utslettet, enten av sykdommer innført av de hvite, hardt slavearbeid eller ved reglerette henettelser og massakrer. Det er historien om slavehandelen og norske skip som deltok i transporten. Norge/Danmark bragte 97 000 slaver over Atlanteren fra frakten tok til i 1674. En uendelig rekke av hendelser som har fått store følger for våre samfunn helt frem til vår egen historie med behandlingen av jøder, samer, kvener og tatere bl.a. For alt dette skapte ideer og tanker om at disse folkeslagene som ble lagt under pisken var mindreverdige og ikke egentlig mennesker som oss. I Valladolid i ble det på 1500-tallet til og med holdt et omfattende kirkemøte om noen medbragte indianere fra Sør-Amerika virkelig var mennesker eller ikke. Det ble ført beviser fra begge parter og saken varte i flere dager.

Kronologisk tidslinje I

Her følger en liste over bl.a. bøker og hendelser som hadde enorm betydning for utviklingen av rase- og arvehygieniske teorier. Listen gjør ikke krav på å være fullstendig.

1676 William Petty:”The Scale of Creatures”: ”Jeg hevder at europeerne skiller seg fra de ovennevnte afrikanere ikke bare av farve…men også… ved sin hjernes indre egenskaper.”

1708 William Tyson:”Orang-Outang or the anatomy of a pygmie”: pygmeen er et dyr, ”wholly a brute”, men i kjeden som det manglende mellomledd mellom menneske og dyr.

1838 Herman Merivale foreleste i Oxford om ”Colonization and colonies” og sier at ”den hvite rasen er bestemt av skjebnen til å utrydde den ville.”   JC Prichard:”On the extinction of human races”. ”De ville rasene” kan ikke reddes. Antropologisk forskning ga utrydderne et alibi ved å erklære utryddelsen for å være uunngåelig.

1850 Herbert Spencer: ”Social Statics”. Skriver at imperialismen har tjent sivilisasjonen ved å utrydde de lavere rasene fra jorden. Robert Knox: ”The Races of Man. A fragment.”: viser rasismen i fødselsøyeblikket: ”kjente vi loven som ble deres opphav, ville vi også kjenne loven for deres utdøen…de mørke rasene har være de lyseres slaver…en fysisk, og følgelig også psykologisk, underlegenhet hos de mørke rasene i sin alminnelighet.”

1864 W.Winwood Reade: Savage Africa: spår at Afrika blir delt mellom England og Frankrike. ”Det er et eksempel på den naturens velgjørende lov som sier at den svake må bli oppslukt av den sterke”.

1868 William Greg med artikkel i Frazer’s Magazine: om ”det naturlige utvalgs rettferdige og helsebringende lov” som er satt ut av spill. Bare ved å utrydde andre kan vi unngå det rasemessige forfall. Francis Galton(Darwins fetter): Hereditary Genius ”Trolig er ingen dyreart overhodet i løpet av en periode av jordens historie blitt utsatt for en slik ødeleggelse over så store områder og så forbløffende hurtig, som det ville mennesket.” Galton fikk mange elever, ikke bare i Tyskland. Statens inst. for rasebiologi i Uppsala fantes fremdeles helt opp til 1950-tallet.

1871 Darwin: Menneskenes avstamning: ”I en fremtid, som regnet i århundrer ikke er særlig fjern, kommer de siviliserte menneskerasene med sikkerhet til å utrydde og erstatte de ville rasene overalt i verden.”

1883 Herbert Spencers bok ”Utviklingslære” utkom på svensk. Dermed fikk sosialdarwinismen gjennombrudd i Norden. Kampen for tilværelsen er en rensningsprosess som foredler slekten gjennom naturlig utvalg. Samene ble nå beskrevet i negative vendinger.

1880– Ernst Haeckel, tysk biolog, ga ut ”Naturlig skapelseshistorie på svensk. Den nordeuropeiske rasen, særlig briter og tyskere, sto høyere enn andre raser pga hjerners høyere utvikling.

1884 Eduard von Hartmann: Philosophy of the Unconscious:”Like lite som man gjør hunden hvis hale skal skjæres av, noen tjeneste ved å skjære den av gradvis, tomme for tomme, like lite humant er det å forlenge dødskampen for ville folk, som befinner seg på randen av utslettelse, med kunstige midler.”

1891 Friedrich Ratzel: Antrhopogeographie, grunnlaget for tysk rasebiologi og tysk kolonialisme.

1893 Alexander Tille: Volkdienst: om den sterkeste rasens rett til å tilintetgjøre den lavere.

1894 Benjamin Kidd: Social Evolution, om kampen mellom rasene, den rase som vil beholde sin plass i konkurransen, hører utryddelsen av andre raser til de strenge, ubøyelige vilkårene.

1907 I USA innfører staten Indiana steriliseringslov

1930-årene Nazistene tar makten i Tyskland. Innføring av steriliseringslover. Omfattende utbygging av rasehygieniske institusjoner og anlegg.

Jøder, sigøynere og andre mindreverdige mennesker skal utryddes.

Hva skjedde i Norge?

 I Norge finnes allerede god dokumentasjon på det som ble kalt ”jøde-problemet”. Jeg vil derfor fokusere på det som det nærmest ikke finnes noe om i historiebøkene, nemlig samenes, kvenenes og taternes situasjon.

Kronologisk tidslinje II

800 Ottar driver inn finnskatten fra samene. Ifølge fylkeskonservator Einar Niemi utgjorde finne-skatten 10-12 ganger større verdi enn skatten storbøndene i Trøndelag betalte på omtrent samme tid. Både Sverige, Finland og Norge beskattet samene.

1000- Tore Hund og Karl, to av håløygene, dro på plyndringsferd langs kysten i Finnmark. På biskop Adalbert av Bremens tid(1043-72) hadde kristningsarbeidet av samene begynt. Snorre beskriver at samene bedriver trolldom. 

1240 Forordningen av Telge tillot kristne å dyrke så mye jord de ville i Lappland.

1300- Forsøk på norsk bosetting langs kysten opp til Finnmark.

1326 Nordmennenes og russernes skatterett overfor samene fastslått. 

1530 To slags finnskatt i Finnmark:

– Sjøfinnskatten: penger og tørrfisk

– Fjellfinnskatten: skinn, innlandsfisk og penger 

1584 Kongelig reskript foreskriver at taterne skal utvises fra riket, høvdingene dømmes til døden.

1595 Teusinafreden: skattekravene overfor samene ble mer pågående.

1600-tallet Samene slaver i sølvgruvene i Nasafjellet

1609 Kommandanten av Vardøhus festning fikk beskjed av Christian IV om følgende ang. samene,”at de, som blive befundne at bruge Troldom, ved Dom og Sentens uden al Naade aflives.”  

1690– Hundrevis av runebommer brennes fordi all samisk mytologi skal utryddes og folket kristnes.Heksebålene brant livlig i sameland.

1735 Første tukthus for tatere i Trondheim.

1855 Eilert Sundt sier at taterne utgjør et humanitært og etnisk problem. Oppretter Fantefondet for omplassering av tatere.

1870– Omfattende nedvurdering av samene og all samiskhet. 

1880 Lærerinstruks for de lappiske og kvenske overgangs-distrikter i Tromsø stift(som også omfattet Finnmark) forordnet at samisk og kvensk skulle fjernes fra all undervisning.

1897 Sokneprest Jakob Walnum tok initiativ til Foreningen til motarbeidelse av Omstreifervesenet(senere Norsk Misjon blant hjemløse, idag Kirkens Sosialtjeneste) Først i 1989 stoppet Sos.dep. millionbevilgninger til organisasjonen.

1899 Den norske stat forbød reindrift i 33 kommuner. Trollheimen, et område som samene hadde brukt i rundt 300 år, ble heller ikke anerkjent som reinbeitedistrikt.

1900 Løsgjengerloven i Norge. Omstreifer-organisasjonen påla dampskipsselskaper å nekte å ta med tatere som passasjerer.

1902 I ”Reglement om Salg av Statens jord i Finnmark” ble det fastlagt at jord bare kunne selges til kjøpere som leser og skriver norsk og som bruker norsk i det daglige liv.

1904 Lovforslag om at samene må vike plassen for utviklingen: ”Det tilsiges Udviklingens ubønnhørlige lov. Kulturlivets Fremadskriden med Tilbagetrængen af det gamle Naturlivs Former har historisk berettigelse.”

1906 Vindern Biologiske Laboratorium opprettet for å forske i rasebiologi. Leder for dette var dr. Jon Alfred Mjøen. Forsket på samene. Wannsee-sentret dokumenterte at J.A.Mjøen hadde stor betydning for nazistenes utvikling av reaseteoriene….

1907 Kongelig resolusjon gir Omstreifer-org. i oppdrag på statens vegne å forestå det fremtidige arbeid med bosetting av omstreifere.

1908 Svanviken arbeidskoloni for omstreifere opprettet.

1914 KUD gir misjonen i oppdrag å administrere Verge-rådslovens befatning med omstreiferbarn.

1924 Skoledirektør Brygfjell i Finnmark uttalte om samene at de var så degenerte som folk at det var liten vits i å lære dem noe. Målet var å utrydde den samiske kulturen.

Ikke bare myndighetenes politikk nedvurderte alt samisk, men også samfunnet ellers: samene er dumme, snyltende, upålitelige, skitne. Hamsun beskriver samene som parasitter som ”vanker i utkantene, i det skumle, sæt lys og luft på dem, og de vantrives som utøi og makk.” Fornorskningsprosessen settes inn for fullt i den samiske befolkningen. Forbud mot samisk på internatskolene. Forbud mot joiking m.m.

1927 Offentlig komite oppnevnt for å se nærmere på omstreiferspørsmålet. Overlege Johan Scharffenberg, Ingvald B.Carlsen fra Norsk Misjon er med. Begge aktive i samtidens debatt om rasehygiene.

1929 Overlege Nitter i Skien foretok ikke mindre enn 72 steriliseringer av tatere.

1932 Johan Scharffenberg: ”Hovedpunktene i arvelæren”: ”Samfunnet bør ikke ale op skrap på de sunde og dyktiges bekostning.” Gjelder ånddsvake, sinnsyke, drikkefeldige, omstreifere og prostituerte.  

Biologen Jon Alfred Mjøens bok ”Det norske program for rasehygiene” utkommer.

Ingeborg Aas: Hvordan samfundet bedre kan beskytte seg mot åndssvake: her nevner hun at homoseksuelle, omstreifere, alkoholistene og de ånsdsvake bør falle inn under den nye Straffeloven. Omstreiferne er defekte og psykiske undermålere.

1933 Jon Alfred Mjøens ”Vern våre landegrenser” utkommer: Ingen sociale millioner kan vaske vekk bastardens sjelelige defekter. 

1934 Overlege J.Scharffenberg med avisartikler i Arbeiderbladet med tiltak overfor omstreifere, internering, sterilisering osv. Martin Tranmæl støtter hans syn. i boken ”Hovedpunkter i arvelæren”, utgitt av AOF, heter det at samfunnet har rett til å gripe inn med rasehygieniske tiltak.

Stortinget vedtar Steriliseringsloven mot en stemme: Samfundspartiets G.E.Bonde.

Vi skal se hva Samfunnsliv skrev angående denne loven:


SAMFUNDSLIV NR. 48 31. MAI 1934

”Stortinget vil tilbake til middelalderen”

 

”I mange år har de hyppige sedelighetsforbrytelser vakt den opinion hos mange av våre mest tankeløse medmennesker, at sedelighetsforbryterne måtte uskadeliggjøres ved kastrasjon. Dette var de mange som bare konstaterte at Jeppe drikker, men ikke spurte hvorfor Jeppe drakk. Og så har skriket på sådan uskadeliggjørelse ført til, at endelig straffelovkomiteen så sent som i 1925 drøftet spørsmålet. Da komiteen følte den instinktmessige motstand hos den almindelige sunne mann mot denne middelalderske tanke om kastrasjon, fremholdt komiteen at der som et første skritt ved lov burde åpnes adgang til sterilisering efter en persons egen begjæring eller samtykke. Man gikk nemlig ut fra at slik adgang vilde ha den betydning ”at sedelighetsforbrytere som er dømt til langvarig straff eller internering, i egeninteresse vilde begjære kastrasjon for å gjenvinne friheten tidligere”. Også mot denne tanke reagerte imidlertid folk meget sterkt, hvorfor tanken den gang ikke blev gjennemført.

En omgående bevegelse iverksettes

Men i 1932 tok den samme straffelovkomite saken op på ny, men fra en annen kant. Det var nu ikke for å beskytte sig mot sedelighetsforbrytere, men der skulde ved lov åpnes adgang til å fjerne forplantningsevnen hos sinnssyke, hos idioter og mindreverdige individer. Det var rasebiologene som gjorde fremstøt for å forbedre rasen ved sterilasjon (eventuelt ved kastrasjon). Det gjaldt å ”hindre at sykelige sjelstilstander eller legemlige mangler blir overført på avkom”. Når først prinsippet om sterilasjon var blitt knesatt, skulde man derefter komme til tvungen kastrasjon, idet man i premissene for loven vilde fastsette som forutsetning: ”lovrevisjon innen 5 år”.

På sådan bakgrunn fremsatte justisdepartementet for inneværende storting proposisjon til ”lov om adgang til sterilisering, m.v.” Stortingets justiskomité mener, ”at så vel hensynet til almenheten som til efterslekten taler for disse i sig selv alvorlige inngrep overfor mindreverdige og svakt utrustede individer”. Men komiteen trøster sig med at lægevidenskapen nu er kommet så langt, at ”der kan anvendes ikke bare kastrasjon, men også andre og mindre vidtgående seksualinngrep” (sterilisasjon).”

———

”Man kan tenke sig til hvilke samfundstilstander slike lovbestemmelser vil føre til. Man har daglig erfaring for hvad bare sinssykeloven kan avstedkomme av kalamiteter, av trakasserier, av hevnakter og tragedier, hvor menneskeskjebner er innsatsen. Men dette er enda til en viss grad gjenoprettelig. Ved kastrasjonsloven derimot, der er ofrets skjebne uoprettelig og for all tid beseglet. 

Vi lever ennu i hedenskapets tid

Hvordan er det mulig at en slik middelalderlov kan fremkomme anno 1934? Forklaringen er at hele vår tid beherskes av den hedensk-romerske rettsopfatnings ånd, som jo også er grunnlaget for hele vår tids rettsvesen og moral. Det er tanken utelukkende om synd (forseelse) og straff. Alle konstaterer at Jeppe drikker. Altså skal han dømmes og straffes. Ingen følger den kristne moral, til tross for at vi jo skilter med 900 års kristendom i Norge. Og dog lærte Kristus menneskene: Dømmer ikke, at I ikke selv skal dømmes. Sett eder ikke mot det onde. Men gjør det gode. Kristus pekte også på at vi også måtte spørre hvorfor Jeppe drikker. Det er ikke bare Jeppe selv som har skylden for det. Han kan jo ikke unddra sig virkningene fra sine omgivelser: ”Den som er uskyldig kaste den første sten”.

Vår tid lever altså i den gamle hedenske oldtids ånd, til tross for at både har Kristus levet og gitt sine advarsler, og også har vår tids nye videnskap, psykologien, klartlagt det sinnssvake ved den hedensk-romerske opfatning om synd, dom og straff, og bevist riktigheten av Kristi syn.”

En ny tid må komme

Det er nemlig en naturlov dette, at et individ ikke kan helbredes ved straff. Man må søke ned til den sjelelige årsak til forbrytelsen, og så ad psykologisk vei fjerne årsaken. Først derved blir forbryteren helbredet og gjengitt samfundet som nyttig og verdifullt individ. Men om disse ting som psykoanalysen har klarlagt, og hvorom bl.a. den kjente psykoanalytiker, dr. Næsgaard i Danmark, har uttalt sig, – om disse ting vet de norske myndigheter og politikere ingen ting. Eller later iallfall som om de ikke vet det, og setter sig på sin høie hest.

Men ubevisst skammer de sig over hvad de har fore med denne lov. Det er ikke uten grunn at loven bestemmer at de medvirkende i lovens tragedier skal bevare taushet.

Ubevisst er de på det rene med at de er på feil vei, og at miljøet har sin store innvirkning på individet. – Vår tids forbrytere, sedelighetsforbrytere, sinnssyke og åndssvake, de er jo prisen for vår tids kultur. De er de for de styrende lite smigrende frukter av den nuværende samfundsorden. ”På fruktene skal treet kjennes”. Men denne naturlov vil ikke vår tids mennesker erkjenne og ta konsekvensen av. Hvis de det gjorde, så vilde de nemlig være på det rene med at det eneste effektive middel til rasehygiene og til ophør av forbrytelser er å skaffe rettferdige samfundsforhold. Derfor blir sterilisasjon og kastrasjon bare voldelige inngrep – uten varig ophevelse av de beklagelsesverdige symptomer som sedelighetsforbrytelser og åndssvakhet er. Varig bedring på alle områder får man bare ved å fjerne årsakene – de slette samfundsforhold. Og altså komme over til et rettferdig samfund. Men vår tid vil bare sette lapp på et gammelt klædebon og prolongere de dårlige samfundsforhold. Derfor har vi veldedighet. Derfor har vi lover om sterilisasjon og kastrasjon.”

 ———

Debatten i stortinget

”Ved lovens behandling i odelstinget blev lovforslaget fremlagt av Erling Bjørnson, Aulestad, ut fra den betraktning at man skal kultivere mennesker som man kultiverer dyr og planter, hvor man plukker vekk snyltedyr og ukrutt. Han så Tyskland som et ideal, hvor man i rasehygienisk hensikt hadde gjennomført tvangssterilisering. – Han talte begeistret om lovens forventede velsignelser og forbeholdt sig ved behandlingen av den enkelte paragraf å stemme for tilleggsforslaget om tvungen kastrasjon av de almindelige sedelighetsforbrytere. Han så hele tiden sjeven i sin brors øie, men bjelken i samfundets blev han ikke var. Han håpet ”det utmerkede lovforslag” måtte gå glatt igjennem.

Ingeniør Bonde uttalte derefter: Jeg har ikke det samme syn på det lovforslag som her er fremlagt som komiteens ordfører nettop gav uttrykk for. Jeg finner at dette lovforslag er et av de farligste lovforslag som overhodet er fremlagt her i landet.

Det er jo klart at det må være et visst forhold mellem samfund og individ, men der er i dette tilfelle rettet et angrep på individet, hvorved man i høi grad retter baker for smed. Vi må jo huske på at forbryterne blir ikke forbrytere i kraft bare av sig selv, men de blir forbrytere i kraft også av det miljø, de omgivelser de lever i. Det er de samfundsforhold vi lever under som skaper de forbrytere vi har, det er prisen vi må betale for de dårlige samfundsforhold.

Når vi legger sedelighetsforbryteren hans forbrytelse til last og dømmer ham, så er vi på feil vei. Det er underlig at vi i et land, hvor vi snakker om 900 års kristendom, fullstendig har glemt vår barnelærdom. Det var en mann for 1900 år siden som sa i en lignende situasjon: Den som er uten skyld, han kaste den første sten. Men vi i Norges storting, anno 1934, vi innbydes her i odelstinget til å dømme individet for det som vi selv gjennem vår samfundsorden har ansvaret for. Løsningen av dette spørsmål er ikke den at vi skal gå til voldelige inngrep på individet, men løsningen, den eneste varige løsning og også den eneste mulige rasehygiene i lengden er den ting at vi får endret på de samfundsforhold vi lever under, og dermed også får redusert forbrytelsens antall. Vi må tilrettelegge bedre jordbunn og bedre vekstforhold. Jeg mener det er barbarisk og middelaldersk å la individet lide for det som samfundet har skylden for.”

——

”Erling Bjørnson talte i affekt for ”dette lovforslag, som har gått sin seiersgang over hele verden. La så Samfundspartiet få lov til å stå der. Det er ikke første gang jeg kjemper mot den reaktionære linje i dette partis program under navn av en frihet som vi andre ikke forstår”.

Bonnevie mente at Bonde la noget mere i lovforslaget enn det inneholdt, og fremholdt at det var behandlet også av psykologer som N. Vogt og Scharffenberg.

Bonde:Jeg har selvfølgelig studert proposisjonen og dens forarbeider meget inngående, og jeg behandlet tingen ganske enkelt ut fra den ånd og den mening som liger i loven, og jeg vil bare sette fingeren på at det videnskapelig sett er erkjent nu at der er andre måter å løse de spørsmål på som loven tar sikte på å løse, der er andre måter enn ved voldelige inngrep på individet, og ut fra den forutsetning mener jeg at man skal være forsiktig med å vedta en så brutal lov som denne.

Når hr. Bonnevie nevnte, at det har vært forelagt for psykologer som doktor Vogt og doktor Scharffenberg, så vil jeg bare gjøre opmerksom på, at den psykologi som de representerer, ikke har noget med den psykologiske videnskap å gjøre som jeg tenker på, nemlig psykoanalysen, og jeg fastholder, at lovforslaget ikke er forberedt under hensynstagen til det som faktisk foreligger på det videnskapelige psykologiske område.

Ved voteringen blev Bondes utsettelsesforslag forkastet mot 1 stemme.”


Den virkelige effekten av Steriliseringsloven: For taterne i Norge fikk steriliseringsloven store konsekvenser. Taterne ble utsatt for omfattende sterilisering.

Kronologisk tidslinje III

1936 Generalsekretær Carlsen i Norsk Misjon tilrår sterilisering av en 13 årig taterjente i fosterhjem… pga hennes vilde og vettløse erotikk.

1937 Ingvald B. Carlsen i Norsk Misjon utk. Med ”Sosial Håndbok”: Det er ikke gjort i en håndvending å utrydde ugress som har hatt så lang tid til å feste rot…Det vil ligge nær at man opptar til drøftelse de rasehygieniske spørsmål som knytter seg til omstreiferspørsmålet.

1938 Jon Alfred Mjøen: ”Racehygiene”. 

1940 Myndighetene ville ha ”norsk” bosetting i Finnmark, fordi samene og kvenene i området ble ansett som nasjonalt upålitelige. Norske offiserer foreslo å opprette en større bosetting med preferanse for pålitelige sørnorske bønder.

1948 K.E. Schreiner: ”Den nordiske rase og Norges eldste befolkning”: skallemålinger blant samer og kvener og gode nordmenn. POT ville utelukke ungdom nordfra som grensevakt. Sjefen for hæren, Wilhelm Hansteen fant det mest betryggende at samtlige avdelinger nordpå ble rekruttert fra Sør-Norge.

1954 Lensmannen i Vest-Finnmark Hans Westgaard, koblet kommunisttrusselen sammen med de etniske forholdene i Alta.:

” Med blandingsrasens ubestemmelige disposisjoner og med en fiendtlig innstilling til samfunnet, er denne del av befolkningen mindre hemmet av nasjonalfølelse og samfunnsansvar, og tilsvarende med disponinble for personlig vinnings skyld eller som offer for politisk propaganda til å la seg nytte som redskap for denne eller andre. Tenker en da på bistand fra fremmed makt, eller på annen måte landsskadelig virksomhet kan en regne med at en innen denne materie i første rekke vil finne individer som er villige til det.”

1955 Høyesterett i Norge fradømte flyttsamene fiskerett til fordel for fastboende bønder. I Norsk Retts-tidende heter det: det må stå staten fritt for å ordne grensene for sin eiendom uten hensyn til samenes rettigheter etter reindriftsloven.

1959 Den norske opinion blir fornærmet da den sørafrikanske FNM-ambassadøren svarte på norsk kritikk i hovedforsamlingen i FN ved å be nordmennene om å feie litt for egen dør. Han viste til at den samiske minoriteten i Norge ble dårlig behandlet.

Historien videre:

På 50-tallet drev legen Sem-Jakobsen nevrokirurgiske forsøk på sitt institutt på Gaustad med midler fra dem amerikanske forsvarsdept. Hadde tilgang påpasienter fra flere norske institusjoner som han drev hjerneeksperimenter med. Fikk bl.a. mange pasienter fra Emma Hjorth-overlegen Ole B. Munch.

Det var en omfattende stigmatisering av tatere, samer og kvener i Norge. Gjennom hele 50-, 60- og 70-tallet gikk man over til andre tiltak overfor mange av disse, bl.a. lobotomering og elektrisk sjokk ved de psykiatriske sykehusene landet over.

Fornorskningsprosessen er fortsatt i godt gjenge i landet gjennom hele 50- og 60-tallet. Det er ingenting som heter samiske rettigheter. Vi nærmer oss utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget og demonstrasjonene i Stilla. Samiske kvinner møter opp hos Gro, men får ingen gehør og nekter å flytte seg. Sultestreikende samer utenfor Stortinget, alt er forgjeves for myndighetene tvinger utbyggingen gjennom med politimakt. I all hemmelighet blir sivilforsvarskjøretøyer kjørt opp til Stilla via Finland. Det er makten som rår i samiske områder.

Under valgkampen i Finnmark i 1997 serverte Frp-herrene Hagen og Gundersen en historieløshet som er så graverende og skremmende at en skulle tro de sovnet av i historietimene på skolen. De nevner ikke med et eneste ord hvordan den samiske befolkning har blitt behandlet gjennom tidens løp med fornorskningsprosess, internatliv og maktovergrep fra storsamfunnets side. På spørsmål fra Dagbladets journalist om han synes det var interessant og lærerikt å besøke samene, uttaler Fridtjof Frank Gundersen at han er forbauset over hvor mange som snakker dårlig norsk. Problemet synes å være å lære dem skikkelig norsk, ikke samisk, hevder han videre.

Her er det Gundersen viser sin store kunnskapsløshet: all forskning tilsier at man må lære sitt eget morsmål skikkelig før en kan lære seg norsk. Gundersen burde lært av den bedrøvelig fornorskningsprosessen som ble tredd nedover hodet på samene før og etter krigen. Samene gikk på norske internatskoler der det bare ble snakket norsk. Det hjalp dem lite i språkutviklingen. De ble i stedet fremmedgjort og latterliggjort. Herr Gundersen hadde heller ingen anelse om at det fantes samisk flagg, samisk nasjonaldag og nasjonalsang.

Dagbladet avslører i en større artikkelserie at et rasehygienisk sentralregister ble utarbeidet av Karl Evang og overlege Ole B. Munch ved Emma Hjorths hjem der det var navngitt 11 000 norske familier. Myndighetenes klare oppgave var å sterilisere bærere av uønsket arvestoff. Det er i forbindelse med denne artikkelserien kom det frem at 51-årige Elling hadde vært innesperret i 22 år fordi alle trodde han var språkløs. Mannen var passiv, neddopet og hadde for lengst oppgitt sine rømmingsforsøk fra ungdommen. Nyansatte ved institusjonen lurte på Elling kanskje likevel snakket og forsto et språk. Kanskje han var same? En finsk kokk ved samme institusjon løste gåten: Mannen var slett ikke språkløs og evneveik: han forsto finsk, og det lille han snakket var slett ikke uforståelig babbel fra en fullstendig omtåket hjerne, men rett og slett hans morsmål som kven. I barndomshjemmet ble det bare snakket finsk og han hadde neppe hørt noe annet språk før han begynte på skole og møtte norsktalende lærere. I norsk skole var det den gang ikke tillatt å snakke finsk, og heller ikke samisk, og all undervisning foregikk på norsk.

Hvordan er dette mulig? Institusjonen ante ingenting om hans bakgrunn. Han hadde blitt plassert i barnehjem med diagnosen debil etter test på Tromsø sykehus i 1960.

Karls Evangelisering

Karl Evang satt som helsediktator fra 1938 til 1972 med uinnskrenket makt og myndighet, et grunnleggende element i sosialdemokratiet under Arbeiderpartiet. Han snakket om ”den gode folkestamme”. Dette er en finere omskriving av begrepet rasehygiene. Utgangspunktet var på en måte å foredle arbeiderklassen som var utsatt for mye sykdom og dårlig ernæring. Men denne Evang-eliseringen førte med seg et rasehygienisk aspekt: sterilisering, først og fremst av psykisk utviklingshemmede og tatere men også samer og kvener ble utsatt for dette. Men det fantes andre kritierier også: hustruene til alkoholikere kunne også bli sterilisert fordi mannenes dårlige egenskaper og arv ikke skulle føres videre på barna.

Nå fremkommer det at det i et hemmelig rasehygienisk sentralregister utarbeidet av Karl Evang og overlege Ole B. Munch ved Emma Hjorts hjem er navngitt over 11 000 norske familier. Myndighetenes klare oppgave var å sterilisere bærere av uønsket arvestoff. Dette er hovedbudskapet i Karls Evangelium.

I det sosialdemokratiske skapet synes det som om det finnes utallige skjeletter som vil ut. Den viktigste lærdommen vi kan trekke ut av dette er at det ikke er den genetiske arvemassen som er til størst fare for et samfunn, men derimot sosialt arvegods og brunt slagg fra de gode sosialdemokrater med Karl Evang i spissen. Det er dette som er den røde tråden i vår forhistorie. 

I våre egne rekker kjenner vi også til denne Evangeliseringen. B.D. Brochmann ble selv utsatt for dette da han ble sendt til mentalundersøkelse etter krigen. Myndighetene hadde vel aller helst sett ham satt ut av spill som en av disse defekte typene som steriliseringsloven beskriver.

 

Epilog

 Som et apropos til den nedverdigende behandlingen av individer som er annerledes, vil jeg nevne en bok av professor Ørnulf Vorren, ”Samer, gull og rein i Alaska”. Den beskriver en virkelighet som man ikke finner i en eneste historiebok i skoler og universiteter i Norge. Det vitner om hvor sterk denne fornorskningsprosessen i landet var overfor bl.a. samene.

Den 14.12.1893 ble det sendt en anmodningen til de skandinaviske avisene i USA om å ta inn følgende annonse:

”Menn ønskes til å ta seg av reindrift i Alaska. Ved innføringen av tamrein til det nordlige Alaska ønskes noen få menn som har hatt praksis med vokting og avl av rein. Dersom en eller annen leser kjenner til en same (Laplander) i USA eller Canada som er blitt oppdratt til å vokte rein, og som ville ønske å reise til Alaska og lede reindriften der, vennligst send hans navn og adresse til dr. Sheldon Jackson, Bureau of Education, Washington DC. Meddel også helsetilstand, alder, erfaring med rein og lønnsforlangende.”

 Dette var begynnelsen på en nesten eventyrlig samisk innvandring til Alaska som ville sette preg på delstatens historie i mange tiår fremover. Man kan virkelig undres storlig over hvorfor dette ikke er nevnt med et eneste ord i norske historiebøker!

Annonsen fikk god respons slik at en av Jacksons medarbeidere, William Kjellmann, født i Talvik i Finnmark, fikk i oppdrag å reise til Norge og Finnmark for å hente den første kontingenten med samer. Seks familier og en ungkar dro så over til USA i 1894 med dampbåten ”Island”. Disse familien ble kjernen i den samiske reindriften i Alaska ved reindriftsstasjonen i Teller frem til neste pulje av samer ankom med den såkalte ”Manitoba-ekspedisjonen” fra Bossekop i 1898.

Amerikanske myndigheter med Sheldon Jackson i spissen mente at reinen ville komme til å spille en sentral rolle i disse ugjestmilde områdene som transportdyr og matauk for innbyggerne, i særlig grad inuitene. Det ble organisert et stort anlagt prosjekt for å lære opp inuitene i reindrift og samiske familier sto meget sentralt i dette arbeidet. Flere episoder beviste også at reinen var et uovertruffent dyr til transportbruk: da åtte hvalfangstskuter lå innefrosset i isen utenfor Point Barrow, ble forsyninger fraktet inn til de hjelpeløse mannskapene med rein. Etter seks ukers vandring nådde de frem med 435 rein, noen ble slaktet, men resten ble grunnstammen for reindriften ved Point Barrow. Jackson unnlot ikke å lovprise reinens dugelighet i arktiske strøk.

Etter dette tok samekolonisasjonen til for alvor. ”Manitoba” ankom USA med hovedgruppen av samiske familier fra Finnmark. Blant disse var Anders Aslaksen Bær (senere amerikanisert til Andrew Bahr), som kom til å spille en meget sentral rolle i historiens lengste reinhjord-vandring (”The great Trek”). Disse familiene ble stasjonert på forskjellige områder i Alaska med sine reinhjorder og kunne for alvor ta til med sitt arbeide overfor både inuitene og den øvrige befolkningen. Dette er tiden for gullrushet i Klondyke. Langs Yukon-elven skjerper tusener av eventyrere etter rikdom under meget ekstreme forhold. I løpet av de nærmeste årene foretar samer med reintransporter utallige redningsaksjoner langs elven da skjerperne på grunn av værforholdene ikke får forsyninger. Likevel mister hundrevis av skjerpere livet i disse årene. Uten reintransportene til de nødstedte ville enda flere menneskeliv gått tapt.

Den største prestasjonen, som også er behørig beskrevet i amerikansk faglitteratur, er den tidligere nevnte Anders Aslaksen Bærs lange vandring fra Alaska til nordområdene i Canada med 3000 rein som skulle overlates canadiske inuiter. Anders Bær var 60 år da han fikk oppdraget sammen med fem andre samer og opplærte inuiter. Vandringen skulle etter planene var i to år. Reinhjorden med de utslitte mennene ankom ikke målet før etter seks – 6 – år! En må huske på at dette er meget værharde områder. Om somrene var insektplagen enorm, og vinterstid var kulden og snømengdene så ekstreme at følget måtte ligge i ro i månedsvis. I tillegg måtte de følge naturens rytme med både kalving og tilising av havbuktene. Dette klaffet ikke alltid slik at de måtte vente til neste høst for å føre flokken videre over utallige islagte elvemunninger. Tusen rein stakk tilbake og måtte oppgis, men på grunn av den lange varigheten av vandringen, ble tilførselen av ny rein etter vellykket kalving såpass god at den erstattet det tapte. Likevel ble det foretatt mange tilbaketurer for å hente inn grupper av reinsdyr som stakk av gårde. Dette kunne ta opp til seks uker! Dette må ha vært et umenneskelig slit fra 1929 til 1936, en av historiens lengste reinforflytninger. Anders Bær fikk ingen god hjemkomst etter denne fabelaktige turen: i mellomtiden hadde hans innkjøpte eiendommer i Seattle gått under hammeren uten at han ante noe som helst. Som plaster på såret ble 1.april utropt til Andrew Bahr Day av myndighetene i Seattle. Det ble vel heller oppfattet som en dårlig aprilspøk for den utslitte Anders Bær!

I alle tilfelle er det en skam at historieløsheten er så stor i Norge at denne samiske emigrasjonen til USA ikke er tatt med i de offisielle historiebøkene. Her er stoff nok til både bøker og filmer, for maken til dramatiske beretninger er det sjelden man leser. Meget avslørende og interessant er det også å lese om presten T.L.Brevig som underviste samene i det amerikansk språk og historie ved reindriftsstasjonen i Teller som uttaler følgende om samene i en rapport fra 1899: ”De er flinke og snare til å lære, – de synes å vise særlig oppmerksomhet for skriving, noe som de er nøyaktige og omsorgsfulle med.”

Dette står jo i meget sterk kontrast til skoledirektør i Finnmark, Brygfjeld, som i 1924 uttalte om samene at de var så degenererte som folk at det ikke var formålstjenlig å gi dem undervisning! I ettertid fikk vi jo følgene av et slikt ekstremt syn med fornorskningsprosessen og det hele som ødela en hel generasjon samer.


NB. Kommentar 13.03.2002:

Historien om den samiske utvandringen til Alaska i 1894 og 1898 har gnagd i hodet mitt i mange år. I 1999 vant jeg Egmont Bøkers manuskonkurranse på en fortelling med bakgrunn i dette. Serien er nå klar (18.mars 2002) under tittelen og har eget nettsted. Klikk her.


Kilder:

Einhart Lorenz: Samefolket i historien

Olav R. Ekeland Bastrup: El Jucan – asfaltens sønn

John Gustavsen: Vi kom først

Adolf Steen: Samene – emner og oppslag 2

Samfundsliv nr. 48, 31.5.1934

Ørnulf Vorren: Samer, rein og gull i Alaska (Davvi Girji 1989)

Dagbladet

Div internett-artikler

Torgny Segerstedt: Vildgässen, 9/10-1940 GHT

Vildgässen plöja fram genom den mörka natten. De avteckna sig otydligt mot de sönderrivna molnen. Deras sällsamma skri skär igenom rymden. ”Naturens osynliga linea” skymtar genom höstmörkret.

Man har intryck av en annan verklighet än den som vi nämna det handgripligas, en verkligare verklighet. Där äro andra krafter i verksamhet, än de skumögde varsna. Ju mera människor betona  sitt sinne för realiteter, desto mindre förstå de av det, varav deras så kallade realitet utgör ytan.

De förnumstige fatta aldrig den djupa innebörden i ordet: vad gagnar det en människa att vinna hela världen, om hon förlorar sin själ. De ana icke att detta är människoandens oförytterliga frihetsbrev, mänsklighetens magna charta. Allt vad som kan bjudas för vår själ är i jämföresle med den värdelöst. Vad skulle kunna uppväga vissheten om att efter fattig förmåga ha varit trogen mot det som gör en människa till människa?

Vad som gäller om de enskilda, gäller om folken. När de räddhågade få hand om deras öden, står deras själ på spel. Räddhågan kallar sin undfallenhet för realpolitik. Minns ni Arosenius’ tavla med de tama gässen, vilka, när de höra vildgässen skria, lyfta sina huvuden från mattråget, titta upp och säga till varandra: ”sickna galningar”.

De voro belåtna över att känna verklighetens mark under sina platta fötter. Galningarna plöjde med starka vingslag sin väg genom den mörknande rymden.

Det är många folk, som gå mot okända öden. De har föredragit detta framför att som de tama gässen stanna dästa vid mattråget för att till sist dock nödgas gå ifrån det och slaktas. De kunna draga sig till minnes Israels strid mot assyrier och babylonier, holländarnas mot Spanien. Sverige har också i sin krafts tid kämpat mot främmande inkräktare. Engelbrekt, Sturarna och vasakungarna räddade den tiden det svenska folkets själ trots allt vad undfallenhetens kloke hade att invända.

Det har alltid besannat sig vad Geijer säger: ”en riktig storm och en riktig man, de passa ej illa för varann”. Det är synd om dem, som råka ut för en storm, utan att vara den vuxna. De avteckna sig i all sin hjälplöshet. Där båta föga förnumstiga talesätt. De räcka icke att skyla vad de avse skyla. Det är synd om ett folk, som när stormen ryter icke har en karl att sätta till rorsman.

Det är synd om rorgängaren också, men varför lämnar han icke ifrån sig vad hans darriga händer icke rå med att sköta?

Det begås svår synd mot det folk, vars öde lämnas i svaga händer, när stormen går över världen. Varje folk, även de små, ha inom sig väldiga krafter. De kunna utnyttjas av dem som själva äga kraften. De ebba ut, när vissen svaghet får dem om hand. Den kraftlöse kan icke hantera slagrutan. Han finner inga källsprång.

Vissenheten sprider sig, så långt dess inflytande når. De fria fåglarna plöja sig väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria. De likna icke de där som sträcka hals och kackla vid sitt mattråg och beskärma sig över ”galningarna”. I sinom tid skola dessa sansade gröpätare slaktas och förtäras. Det går så med de tama djuren. De taga inga risker, och de förlora alla chanser.

/Publicisten och religionshistorikern Torgny Segerstedt avled 31 mars 1945 i Göteborg. Han är kanske mest känd för sitt tydliga ställningstagande mot nazismen som redaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

Här finns en bra artikel om Segerstedt hos På Spaning efter friheten!

Gemet och gäss-strecket är liberala frihetssymboler!

Idag har jag förstått varför publicisten och liberalen Torgny Segerstedt jämförde liberalism med ett streck gäss som flyger fritt på himlen. Liberaler måste samarbeta och skapa en gemenskap, var hans tanke! Att liberalism handlar om individens frihet vet de flesta liberaler, det är okontroversiellt. Det liberaler måste lära sig är att liberalism också handlar om SAMARBETE, om att kunna gå i samma riktning ibland.

Jag ska scanna hela artikeln Segerstedt skrev senare idag, men här är kärnan i citatet:

De fria fåglarna plöjer sig väg genom lufthavet. Många av dem når inte sitt fjärran mål. Det må så vara. De dör fria. De liknar på intet vis dem som sträcker på halsarna och kacklar vid mattråget och beklagar sig över ”galningarna”. Så småningom kommer dessa kornätare att bli slaktade och uppätna. Så går det för de tama djuren. De löper aldrig någon risk och de mister alla chanser.

Det låter som han pratar om enskilda fåglar, men nej, det är gäss och gäss-streck! Gäss i flock.

Liknelsen publicerades i I dag den 9 oktober 1940. Inspirationen till texten är bland annat hämtad från Arosenius tavla där tama gäss, hör en samling vilda gäss komma skriande högt uppe i luften. De tama gässen lyfter då sina huvuden från mattråget, och säger till varandra: ”sickna galningar”.

Man mognar av sånt man är med om. Jag har liknat liberalism vid en fågels ensamma flykt. Individen som kan flyga hur och vart hon eller han vill, individen som har frihet. Men de senaste händelserna i Liberaldemokraternas och problemen där på grund av Alexander Bards metoder, och de problem Liberaldemokraternas styrelse hade att enas pga de metoderna, har gjort att jag omvärderat den bilden av liberalismen.

Liberalerna

Sotuationen i mitt gamla parti, Liberaldemokraterna, är symptomatiskt för situationen för liberaler över hela världen. Liberaler kan inte enas.

I Sverige finns det liberaler i alla partier. I S, i Fp, i C i Mp i M i Pp och de fritt flygande liberalerna i L, Liberala Partiet och Frihetsfrontare som inte vill tillhöra något. Ja till och med i Kd finns de!. Alla flyger de fritt omkring men enas kan de inte. Samarbeta kan de IBLAND, men förbannat sällan!

Alla vet redan att liberalism handlar om individens frihet så jag tänker faktiskt tona ner det. Det vi liberaler måste lära oss är en annan sak: att se att individer GYNNAS av SAMARBETE!

Jag läste igår att norska liberaler använde gemet som symbol under andra världskrigets första år (sen anammade de Churchills V-tecken). Det gick så långt att tyskarna började förbjuda användning av gem.

GEMET och ett streck GÄSS som liberala frihetssymbol?!

Den liknelsen kan nog den förstå bäst som sett halstarriga liberaler som alla vill göra sin sak och som insisterar på att ledning, styrning och gemensamma målbilder är av ondo!

Vad var det Segerstedt sa som jag läste igår? Han pratade mycket om hjordinstinkten och personaliteten. Att det är de två tendenserna i människors historia. Men om alla gör sin sak utan tanke på styrning blir en organisation offer för en darwinistisk kamp där den starkaste tar över och därmed leder alla EN. Den totala individualismen i samhället eller en organisation UPPHÄVER till slut individualismen. Personligheter utan samarbete blir till slut offer för hjordinstinkten och går dit den starkaste individen vill. Han sa att liberaler som inte samarbetar förr eller senare upphäver individens frihet!

Drastiska ord!

Men jag gillar det! Gäss-strecket och gemet är fina liberala symboler!

Vi behöver sådana symboler som pekar mot samarbete istället för att liberaler ska fara åt vars ett håll. Hur ser dagens symboler för liberal sammanhållning och gemenskap ut?

/Torbjörn Jerlerup

Politiska generaliseringar ställer grupp mot grupp!

Ibland verkar det som om vårt samhälle är byggt på generaliseringar om andra. ”Muslimer är”, ”ateister är”, feminister är”, ”män våldtar”, ”kvinnor gör”, ”rika är”, ”liberaler är”, ”Socialdemokrater är”, ”kommunister är”, ”ateister är”… Och GUD vad jag hatar det!

Jag hade en diskussion på twitter igår om generaliseringar.

Ursprunget till diskussionen var ett par tweets jag och Gudrun Schyman utbytte om extremfeminism. Min tes var att jag djupt ogillar att Gudrun Schyman generaliserar om män, typ: ”män våldtar”. Det är lika fel som då Per Ström, eller nån av antifeministerna säger att ”feminister förtrycker män”…

Det ledde till att en bra och fruktbar diskussion kom igång där inte alla vara överrens. En del försvarade generaliseringar med att det var ”strukturer”, andra med att det är ok om det finns mönster.

Jag drev linjen att politiska generaliseringar om grupper är är problematiska och ställer till problem.

Låt oss kika närmare på generalieringarna som fenomen!

”Om så bara en enda tysk, eller en enda jude”!

Walther Rathenau hette en tysk utrikesministern i början av 20-talet som också var filosof. Han var jude och mördades mot slutet av sitt liv av en antisemit.

Han gjorde vad han kunde för att bemöta generaliseringarna mot judarna på den tiden. För det var faktiskt, riktigt, riktigt illa efter kriget. Judarna gjordes till syndabockar för den tyska förlusten vid första världskriget och för oroligheterna efter kriget.

Rathenau såg sig omkring och insåg att även tyskarna som folk var utsatta för en generalisering som på vissa sätt liknande den som judarna utsattes för inne i Tyskland. Tyskarna gavs ensamt skulden för första världskriget och demoniserades något enormt under och efter kriget. Tyskar var grymma, och värre än djur sa många.

Ratehnau använder detta i ett av sina tal som jag läste för många år sen.

Han sa ungefär så här:

”om så bara en enda jude är god då alla andra är onda, är antisemitismen fel, och om så bara en enda tysk är god då alla andra är onda, är det fel att utmåla tyskar som värre än djur”…

Sen följer en beskrivning av vad tyskar utsätts för, hur de diskriminerades och internerades i USA under kriget, om hatet mot tyskarna som grupp (och en känga mot Tyska regeringen som under kriget hetsade upp lika mycket hat mot England, Frankrike och Rysssland) och de ord jag aldrig glömmer. Han sa ungefär så här:

Att se gruppen bara, och inte individerna OCH gruppen, är hatets senapsgas.

Generaliseringar  förenklar

Generaliseringar finns överallt.

Ni som följer denna blogg vet att jag är ganska arg på Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna och Politiskt Inkorrekt.

Det främsta skälet till att jag är arg är att de har som partikultur att allt som oftast generalisera om andra folk och kulturer. ”Islam” är, ”romer” är och ”invandring” är… Islam görs t.ex. till syndabock för problemen i Sverige idag utifrån ett Sverigedemokratiskt främlingsfientligt perspektiv.

Men det generaliseras även hej vilt mot Sverigedemokraterna! Bara för att partiet genom sin partilinje generaliserar och väcker upp hat genom det, betyder det inte att alla Sverigedemokrater är dumma, korkade eller hatiska. Bara för att partiet bildades av ett gäng nazister betyder inte det att alla Sverigedemokrater är nazister. Skillnaden är viktig!

Men det är inte bara här problemet finns.

Könsdebatten är infekterad av generaliseringar, förklädda till ”bevis”. Extrema feminister som ältar att ”män våldtar” att ”män förtrycker”, etc… En sak gör de bra. De pekar ut hur kvinnor än idag lider av orättvisor pga sitt kön, men när de ska prata lösningar och analysera bakgrunden är det jämt och ständigt alla dessa ”män, män, män”…

Även extrema antifeminister generaliserar. De pekar ut ”feminister” som skurkar som svartmålar och förtrycker män.

Båda extremerna i könsdebatten har dessutom den dåliga smaken att försöka vinna över motståndaren genom att förminska och osynliggöra de problem som motståndarlägret pekar ut. (Ett annat dilemma som generaliserare ofta har…) Detta sker oftast omedvetet. Extrema antifeminister pekar ut att män dör i krig och ställer det mot kvinnor som misshandlas. Extremfeminister säger att ”män slår kvinnor” och osynligör män som slås av män och kvinnor som slår män och andra kvinnor…

Men inte bara där generaliseras det. I politiken görs det hej vilt; speciellt om andra grupper. ”Företagarna gör”, liberaler tänker”, Socialdemokrater är” och kommunister har”…. Och rika ställs mot fattiga och fattiga mot andra ”medelklass (som alla vet ”är …”).

Generalisering mot religioner är ett gift som inte bara finns bland Sverigedemokrater. Jag har icke främlingsfientliga vänner som är religionskritiker som också generaliserar ibland om islam, eller kristendomen. man kan tycka privat att koranen eller bibeln är som Adolf Hitlers Mein Kampf. Men sagt rakt upp och ned utan att skilja på hur folk TOLKAR sin heliga skrift blir det bara polariserande och gemneraliserande och föder hat och oförståelse.

Så kan man fortsätta.

Stereotyper om folk med funktionsnedsättningar finns det gott om. Speciellt om psykiska funktionsnedsättningar. Folk med aspergers syndrom har jag hört så mycket negativa föreställningar om så jag spyr.

Och sist men inte minst. När man påstår att ALLA sexarbetare är offer som haft en trasig uppväxt, som egentligen inte vill vara sexarbetare, då generaliserar man också så in i helvete!

Generaliseringar som behövs

Det är komplicerat detta med generaliseringar.

Att generalisera är nog en av de egenskaper som gjort oss till människor. Vi ser en mängd enskilda träd och kallar det skog. Vi ser mest granar i skogen och kallar det granskog, även om björkar finns där också. Vi ser en mängd hus och kallar det by eller stad eller ”en håla”. Vi ser en mängd människor och kallar det Sverige.

Denna strävan efter att generalisera hänger ihop med vår vilja att systematisera och ordna vår verklighet runt omkring oss. Vi ger namn åt allt. Namngivning och systematisering bringar struktur i verkligheten.

Rätt använt, i vetenskapen och samhällsdebatt är sådana generaliseringar av godo.

Problemen kommer när man för in generaliseringarna i analyser, i samhällsdebatt och politik.

Här kommer också faran med generaliseringarna in. För med strukturskapandet och gruppskapandet kommer också begreppen ”vi” och ”dem”. Är det något som mänskligheten tyvärr varit bra på är det att resa taggitrådshinder mellan människor.

Detta kanske hänger med sen vi var djur och levde i flock. Som människor blev detta stammar som slogs om begränsade resurser och där de andra stammarna ständigt var ett hot mot den egna stammens överlevnad.

Det är här generaliseringar blir ett problem. den egna gruppen blir ”finare och bättre” än de andra. Den andra gruppen tillmäts vissa egenskaper som grupp och i kampen om resurserna leder detta ibland till att hat växer fram som en följd av resursbrist och generaliseringar.

Det är när generaliseringar används politiskt som problemen uppstår!

Man har demoniserat fiender, generaliserat om kön och satt grupp mot grupp i tid och evighet.

Att säga att många invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken är inget problem. Att säga att ”invandrarna begår mer brott” är ett problem.

Att säga att det finns problem i en kultur, tex manskulturen, är helt ok. Att visa att en kultur runt män har problem, och att säga de flesta män accepterat och drivit på könsförtrycket mot kvinnor är också ok för mig. Det är till och med helt ok att peka ut kulturella problem bland kvinnor, skåningar och afrikaner för mig.

Men när man generaliserar tar man ett steg närmare hatet!

För 150 år sen generaliserade väldigt många hej vilt om kvinnor. Kvinnor ”är” ologiska, känslovarelser, inte bra på vetenskap och teknik, etc, sa man… De som bekämpade detta förtryck av kvinnor gjorde det dels genom att peka ut hur kvinnor hållits i underlägsenhet genom seklen (man kan kalla det patriarkala strkturer), men det absolut effektivaste var när de, likt Mary Wollstonecraft, helt enkel säga ”ni säger alla men inte jag” eller ”ni säger alla, men inte hon”…

Historiskt sett har det ett av de effektivaste sättet att bemöta generaliseringar och får folk att tänka om, alltid varit att få folk att se att ”men de är ju som vi”… Eller ”vi är ju som dem”… Att bryta stereotyperna.

Stereotyper om islam kan frodas därför att folk i och utanför de främlingsfientliga grupperna mött få muslimer som ”varit som dem”… Möter man bara extremister eller hör skräckpropagandan om islam från Pat Condell, Geert Wilders eller Sverigedemokraterna är det lätt, alltför förbannat lätt, att tro att alla är som ”skräckbilden” av muslimen.

Men vetenskapen då?

Vetenskapen? Ja, jag hör allt som oftast att ”vetenskapen” bevisat generaliseringar om något folk eller någon grupp. Vetenskapen lär ha bevisat att ”män” förtrycker ”kvinnor”, att ”vita” förtrycker ”svarta” idag, sägs det ibland också hänvisar man till strukturer där den vita mannen ses som urfadern till allt ont.

Jag har läst analyser där den ”vite mannen” på nåt invecklat strukturellt sätt anses ligga bakom slaveriet.

Och ja… Europeernas slavhandel var vidrig. Men hade det funnits slavhandel mellan Afrika och Amerika om intet färgade afrikaner redan i hundratals år bedrivit slavhandel i Afrika när Europeerna kom dit? Kanske var slavhandeln resultatet av att två människoföraktande synsätt och ideologier möttes?

Tesen om den vite mannen och slavhandeln, förklarar inte som araberna drev slavhandel, eller slavtrafiken mellan tex stammarna i nuvarande Nigeria.

Feminism kan inte heller förklaras med generaliseringar.

Jag har läst historia och hatar hur mulliga mansgrisarna under sken av vetenskaplighet sa att ”kvinnor är…”… Och jo, man hänvisade både till biologi och sociala strukturer! Så jag ska vara ärlig. Ser jag en bok om förtryck mellan könen som använder samma generaliserande språk om männen som de mulliga mansgrisarna använt om kvinnor i tusentals år, så åker den ”vetenskapliga” rapporten i soptunnan!

Då kan jag lika gärna spå i kaffesump, det känns vettigare… och mer vetenskapligt!

Det goda exemplet, den goda förebilden

Typexemplet på en debatt som spårat ur totalt är pajkastningen kring Sverigedemokraterna. Främlingsfientliga idéer finns, men anses inte värda att bemötas med idéer och motargument. Istället generalisera Sverigedemokrater mot muslimer och invandrare och mot ”PK-etablissemanget” medan motståndarna kastar glåpord och hat mot Sverigedemokraterna. Blåser i vuvuzuelor, saboterar, tystar och förlöjligar INDIVIDERNA.

På exakt samma sätt bedrivs ett veritabelt könskrig mellan Per Ström och co i ena skyttegraven och ett gäng feminister i andra graven, tex Gudrun Schyman. Där krigar man mer med varandras argument och generaliserar och har sig och vägrar att se att motståndarsidan har en poäng.

Tro mig! Jag är mot Sverigedemokraternas främlingsfientlighet! Jag är mot brottslighet och problem i samhället! Jag är mot det förbannade förtryck kvinnor (ja, kvinnor!) utsatts för i årtusenden. Jag är dessutom mot det förbannade förtryck mot mannens rättigheter som det innebär att barn har ansetts vara en del av kvinnokulturens maktsfär!

Men jag vill bemöta detta med argument och idéer och genom att hålla fram det goda exemplets makt!

Genom att visa att ”de andra” är som ”vi” kan man förändra samhället i stort och smått. Det kan man göra genom motargument. Och det kan man göra genom att närma grupperna varandra. De Sverigedemokrater som upptäcker att muslimen i förorten har samma rädsla för sina barns framtid, samma rädsla för brottslighet och problem i samhället, och fungerar som en själv, kan man få Sverigedemokraten att sluta generalisera om andra och kanske äcklas av klimatet i sitt parti.

Män och kvinnor som offentligt vågat bryta könsstereotyperna har betytt mer för att bryta ”könssstrukturerna” än tusen akademiska rapporter om patriarkala strukturer.

Även jag generaliserar ibland. Men jag vill sluta göra det! Om det är något som skapar, och sprider hat så är det dessa förbannade generaliseringar! Politiska generaliseringar är verkligen roten till allt ont! 😉 Eller hur!

Låt oss försöka ta striden mot tusentals år av förtryck av kvinnor, mot rasism och främlingsfientlighet, för människorätt, utan att göra om historiens alla misstag med att sätta grupp mot grupp! De som är med på det räcker upp handen!?

Mer läsning

Till individens försvar

och några saker jag skrivit om könskriget,

Debattråd till Fi, Maskulinister och Feminister, Könsdebatt utan sans och balans

Sanning, förbannad sanning och statistik!

Brottslighet och invandring är ett känsligt område att debattera. Det såg vi i Gudmundssondebatten. Dvs i den debatt som kom igång efter att SvD:s skribent Per Gudmundsson skrev artikeln ”Brottslighet bland invandrare borde oroa politiker”. Hela debatten polariserades. ANTINGEN hamnade  man in i ett resonemang som var generaliserande i praktiken ”muslimer gör”, ”afrikaner är” eller liknande,  ELLER så sa man att ”allt Gudmundsson säger är skit” han är en ”ärkerasist”…

Polarisering är farligt, det gör att vi inte ser nyanser.

#fail!

Som antirasist vill jag ha FAKTA, evidens!

    1) För det första är människors bakgrund jäkligt viktig för vad vi blir. Betyder kulturer verkligen så lite för människor att de inte på gott och ont formar oss. Klart de gör! Världen är inte en Bullerbyidyll. Det finns hederskultur, kvinnoförtryck, rasism, hat, homosexualitet och värderingar vi majoritetssvenskar lämnat bakom oss där ute i världen. Kulturkrockar kan ställa till problem. Speciellt då ett samhälle redan har problem med utanförskap, att folk inte litar på de som styr, sociala skillnader, etc. Som antirasist vill jag veta vad som är problemet för att kunna lösa det.

    2) Att vilja ha statistik som visar vilka invandrargrupper som döms för brott är inte bara en grej Sverigedemokraterna vinna på. Även jag som antirasist vinner på. Jag skulle vilja visa hur invandrare diskrimineras av rättssystemet, och kunna bevisa den misstanke de flesta har att sker, men det går inte för det finns ingen vettig statistik! Man kan se vilka kulturer folk som MISSTÄNKTES kom från men inte vad som skedde i domstolen! Statistik om utanförskap, hedersförtryck, fattigdom, brottslighet och liknande bland människor som kommer från andra delar av världen kan hjälpa oss att hjälpa dem.

    3) Vi har redan en oerhörd maktlöshet och ett politikerförakt bland folk. Det blir bara värre av att politiska beslut fattas utan fakta!

Det visar att det här med brottslighet inte bara är svart och vitt. Både rassar och antirassar förlorar på att vi inte tar fram den där statistiken!

Demokratiunderskott (understatement of the week)

Punkt tre ska jag förklara lite närmare.

Jag är antirasist. Jag vill öka invandringen och helst ha den fri framöver. Men jag måste säga att Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt har rätt när de säger att vanliga medborgare aldrig var med och fattade beslut om att invandring i så pass stor skala som vi sett de senaste decennierna skulle ske. Sånt skapar bristande respekt för demokratin. Till och med gamla mamma har funderat över det. ”men vi var väl tvungna”, säger hon. Hon jämför politik med väder. Det är bara sånt som sker…

Regeringar har fattat många sådana beslut, bra och dåliga, över huvudet på folk. Jag gillar avreglering och frihandel men måste ju erkänna att det aldrig var nån debatt om vi skulle avreglera ekonomin i så pass enorm skala som vi gjort sen 60-talet. Svensken fick inte vara med. Inte heller fick svensken vara med och besluta om Sverige skulle vara neutralt eller gå med Nato, eller om vi skulle vara neutrala utåt men i hemlighet knutna till Nato som vi var under hela Kalla Kriget.

Tacka fan för att vi får sånt som Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt när politiker bara låter oss medborgare vara med och bestämma om små skitsaker, cykelställ och hundbajslådor, typ… Knappt det ens för övrigt!

Dagens länktips: Human Rights Impact Resouce Center

Dagens länktips är Human Rights Impact. En internationell konsultgrupp/lobbygrupp som fokuserar på mänskliga rättigheter för de som utsatts för nån politisk eller polisiär åtgärd (illegala invandrare, trafficking offer, arbetare, nedskärningar ekonomiskt etc). Fokus ligger på trafficking. En sak de kräver är tex att man skiljer mellan trafficking offer och frivilliga sexarbetare.

Den här guiden är intressant! Jag citerar:

‎”Some people argue that sex work in itself is a human rights violation, irrespective of the conditions and of what sex workers themselves say. However, in line with the views of sex workers themselves, and the human rights principles stated before, this tool takes the stand that (adult consensual) sex work, in itself, is not a violation of human rights, but conditions of deceit, coercion or abuse can make it a human rights violation.It thus makes a clear distinction between sex work, defined as the rendering of sexual services in exchange for money, and trafficking, which is defined by the presence of coercion, deception, debt bondage, abuse of authority, or any other form of abuse related to conditions of recruitment and/or conditions of work.”

och

‎”Of special importance to the situation of irregular migrants and other vulnerable or marginalised groups is respect for the principle of non-discrimination. This implies that anti-trafficking measures should not be used to directly or indirectly discriminate against women, migrants, sex workers or other groups. It also means that protection for trafficked persons should be applied without discrimination based on gender, ethnicity, immigration status, and/or the fact that an individual may have been trafficked in the past or worked in the sex industry”

Men det finns mycket mer. De har en skademinimerings princip i fråga om arbetarrätt också!

Debatt med Carina Hägg (S) om sexköp: Vem vill kontrollera kvinnokropparna egentligen?

På twitter har man många intressanta diskussioner. Jag hade en med Carina Hägg, Socialdemokratisk riksdagskvinna. Den korta dialogen fick mig att tänka på en sak…

Motståndarna till sexarbetets legaliserande säger att de vill förbjuda ”prostitution” eftersom ”kvinnan” (sexarbetaren är alltid per definition en kvinna hos dem) ”har rätt till sin egen kropp”. Ingen ska få ”våldföra sig” på henne genom att ”sälja och köpa och kontrollera kroppen”… Men… Är det inte exakt detta som motståndarna till sexarbetarna gör? De säger att sexarbetarna är omyndiga ”offer” och tar med VÅLD kontrollen över deras liv. Det är motståndarna, inte de frivilliga sexarbetarna, som kräver rätten att bestämma över de frivilliga sexarbetarnas kropp!

Gör inte de själva precis det som moralisterna säger att de vill skydda sexarbetarna från?

Carina skrev:

Centerpartister: odla cannabis – släpp loss detta knark och sälj kvinnor för att utnyttjas sexuellt. Tar de helt över efter Maud?
Jag svarade:
@CarinaHagg Vad gör du med alla frivilliga sexarbetare? Har du hört vad de vill? De vill ha rättigheter som arbetare, inte ses som offer.
Svar från Carina:
@Jerlerup som bekant är C-folk inte för anställdas rättigheter men att sälja folk är ingen rättighet, Tvärtom, är vi skyldiga att stoppa
Svar från mig
@CarinaHagg Nej men S borde vara det. Har SEXARBETARNA rätt att sälja sig? Har de rätt att dlippa ses som omyndiga offer?
@CarinaHagg ”vi”… Öööh, med vilken rätt vill du bestämma över den frivilliga sexarbetarens kropp?
 @CarinaHagg och varför antar du att sexarbetaren är kvinna och köparen man?
Carina svarade
@Jerlerup och varför talar legaliserarna inte om att hon, vanligast, börjar utnyttjandes som underårig
Jag svarade:
@CarinaHagg Han, vanligast. Vet du inte det ska du gå tillbaka och läsa på! Du pratar ännu över huvudet på frivilliga sexarbetare, Carina!
@CarinaHagg För övrigt. Om en person utnyttjats som underårig, ger det dig då rätt att bestämma över dennes liv, över huvudet på denne?
Carina svarade:
@Jerlerup verkar ha missat över 10 årsdebatter, du har en del att läsa på. – så gör det, läs på
@Jerlerup då inte ens barnen vill ni skydda för övergrepp, avslöjande avskyvärt
 Jag svarade

@CarinaHagg Suck! Vem har sagt nåt sånt som det om barnen, jag!?

@CarinaHagg Och du vill inte debattera vidare… Eller? Varför vågar ni inte debattera detta?
@CarinaHagg Jag återvänder till ämnet: vore det inte bättre att skilja mellan frivilligt och ofrivilligt sex?

@CarinaHagg Hur gynnar det kampen mot övergrepp att definiera även frivilligt sex som ”kriminellt”? (Det drabbar sexarbetaren också!)

Jag fortsatte efter ett tag
@CarinaHagg Du är tyst! Ok. Om du månar om att kvinnor ska ha rätt till sin egen kropp, bör ni sluta bestämma över huvudet på kvinnor!
@CarinaHagg Om man inte vill att ”män” ska ”kontrollera” kvinnokroppar så kanske NI ska sluta att vilja kontrollera kvinnors kroppar!
Carinas svar
@jerlerup Att tala om sexköparnas ansvar vållar alltid högt tonläge även om inte från alla

Jag svarade…

@CarinaHagg Nu menar jag allvar. Finns det frivilliga sexarbetare Carina? Vad ger dig rätt att bestämma över deras kroppar?

Carina

@jerlerup jo vi fick sexköpslagen och har fått den stärkt samt ratificerat konventionen mot trafficking

@jerlerup jag har…träffat prostituerande här och bl.a. I Thailand, även organiserade

(eventuellt fortsätter detta)

Geert Wilders måste bekämpas med argument, inte censur!

Geert Wilders representerar något av det värsta jag vet. Han betraktar andra kulturer och religioner och fördömer dem, utan att ett dugg bry sig om vad gömmer sig i hjärtat och hjärnan hos dem vars bakgrund, religion eller kultur han fördömer. Men… Jag är glad att han frikändes i den omtalade rättegången mot honom i Nederländerna.

Domen, som man kan man läsa referat ur här, var logisk. Att försöka förbjuda Wilders, och andra, att kalla koranen, bibeln eller något annat för ”nazistisk” är inte en lösning. Att förbjuda någon att säga att ”Nederländerna hotas av islam/kristendom/ateism/små gröna män från mars”, är inte en lösning.

CENSUR ÄR ALDRIG EN LÖSNING!

Economist noterar:

The charges were based on a number of comments he made in the early days of his political career, including his comparison of the Koran to Mein Kampf, his warning of a “tsunami of Islamisation” and his description of Islam as a “violent religion”. The trial was initiated by a group of citizens who petitioned the justice ministry to prosecute him.

The judges found Mr Wilders’s language to be “rude and denigrating” and warned him that he walked “on the edge of what is allowed.” But, they said, his public comments still fell within the limitations set by the law.

Precis som med Sverigedemokraterna i Sverige… Det finns ingen större skillnad mellan Sverigedemokraterna och Geert Wilders. Sd låter ”liberalare” än Wilders i och för sig, men om man läser vad Björn Söder eller bröderna Ekeroth säger är det samma hat mot islam… Samma generaliseringar!

Geert Wilders får mig att må illa. Som detta:

”A moderate Islam does not exist. It does not exist because there is no distinction between Good Islam and Bad Islam. There is Islam and that is it. And Islam means the Quran and nothing but the Quran. And the Quran is the Mein Kampf of a religion that intends to eliminate others and that refers to those others – non-Muslims – as unfaithful dogs, inferior beings. Read the Quran, this Mein Kampf, again. In whatever version, you will see that all the evil that the sons of Allah commit to us and themselves originates from this book.”

En man talar som inte bryr sig om hur de MÄNNISKOR av kött och blod tänker och känner, som bekänner sig till den religion han så svepande fördömer! Jag blir illamående av sånt!

Men förra valet, 2010, borde ha lärt oss en läxa! Man bekämpar inte intolerans med ännu större intolerans!

Sverigedemokraterna och Geert Wilders skrämmer mig. När en Wilders eller en Kent Ekeroth stänger av hjärta och hjärna och är beredda att tala i svepande ord om hela grupper av andra människor. Det är vidrigt! Att säga att det inte finns ett gott islam, är att spotta i ansiktet på de muslimer som älskar liberalism, yttrandefrihet och mänskligheten. Men sådana vidrigheter bekämpas genom motargument, positiva exempel och dialog, inte genom poliser, munkavlar och handbojor!

Behovet av olika infallsvinklar

På 90-talet besökta jag en del företagare i Stockholm. Då märkte jag att det finns en speciell grupp företagare som alltid hade Internationalen, Proletären eller Vänsterpartiets material liggande hos sig, sida vid sida med Svenska Dagbladet och Veckans Affärer.  

Eftersom dessa alltid var för en fri marknad, verkade fenomenet lite speciellt. Varför prenumerererade dessa personer Internationalen och la fram den så alla kunde se?

Med tiden kom jag fram till att de hade den där främst för att se hur affärskontakterna reagerade. Om affärskontakterna reagerade negativt eller posititivt…

Jag pratade med en företagare om detta en gång. Han sa att han brukar ta med den han ska göra affärer med på lunch. Väl där var det intressanta för honom hur öppna de var för andra infallsvinklar än de egna och hur de tar emot det oväntade.

Jag förstod exakt vad han menade. han kunde kasta ur sig sånt som på ytan verkade konstigt. ”Visst har miljöpartiet rätt, att vi borde avveckla alla industrier…” ”Visst har miljöpartiet fel, det gör inte så mycket om elefanterna utrotas, lite skit i luften har ingen dött av…” Vi borde förstatliga alla banker”, ”vi borde avveckla staten”…

Jag såg honom träffa en nära affärsvän en gång. Då förstod jag. Han bedömde folk direkt och indirekt på hur de hanterade det han sa. Om de kunde slänga käft kring ämnet och dessutom var lite insatta i tankegångar som var annorlunda för det egna sättet att tänka.

Så varför preunmererade han på Internationalen?

För att få idéer till diskussionerna och för att se hur kontakten reagerade. En företagare som reagerade besvärat på att se Internationalen bredvis Svenska Dagbladet var nån man skulle se upp för.

Dessa företagare var nästan alltid väldigt lyssnande och empatiska personer. Men ALLTID kreativa problemsökare. Samtidigt hade de en ganska provokativ stil.

Jag känner stor sympati för det sättet att tänka.

Det är enormt viktigt att betrakta ett problem från många olika håll och att möta åsikter som är annorlunda än de man har själv!

Sen är det så i min värld att jag måste följa både vänsterns och högerns åsikter. Högern pratar oftare om frimarknad, vilket jag tror på, det gör inte vänstern (mer än för att hacka på marknaden). Vänsten å sin sida gräver fram detaljer om barnfattigdom, utförsäkringar, sociala problem, som jag bryr mig mycket om, medan högertidningarna och högerdebattörerna struntar i detta.

Förhoppningsvis kan vi bygga ett liberalt empatiskt alternativ idag som förenar vänsterns patos för de sjuka, funktionshindrade och utförsäkrade, som vill att staten  garantera allas rätt att slippa slås ut och avskrivas, med högerns idéer om de fria marknaden (och helst en ÄNNU friaren marknad än vad den så kallade högern vill idag)!

 

En ny blogg att följa: funkpol!

Jag har idag varit med om att starta en ny blogg om liberal funkispolitik. FUNKPOL . Det ska bli kul att arbeta med den framöver. jag vill gärna dela med mig av det inlägg jag skrev just om ”den glömda medborgarrättskampen”. Det anger tonen för blogprojektet! 

Många svenskar drömmer sig bort till östeuropas frihetsrevolutioner och Martin Luther Kings medborgarrättskamp i USA. En del skulle säga att ”sånt händer aldrig här i Sverige” och gnälla över den tyste och servile svensken som ”aldrig gör uppror”.

De har FEL! Det har pågått två medborgarrättsstrider i det relativt tysta i Sverige, de sista sextio åren. Den ena kampen är HBT-folkets strid för sina fri- och rättigheter. Den andra är de funktionshindrade som mer och mer erövrat en plats i samhället jämbördigt med andra människor! Mycket återstår att göra i dessa medborgarrättsstrider. Men en sak är viktig att påpeka. Dessa grupper har MYCKET att lära oss liberala politiker som önskar att förändra Sverige idag!

Enligt myten är svensken tyst och servil och gör inte mycket väsen av sig. Enligt myten gör svensken aldrig uppror och följer vad överheten tänker och tycker.

Den myten är farlig eftersom den är en självuppfyllande profetia. Medborgarrättskampen för alla människors fri- och rättigheter pågår egentligen mitt framför våra ögon, låt oss lära oss av den!

Det första man blir blind på är ögonen, heter det ibland, jag håller med. För visst är vi ofta ganska blinda. Det vi söker långt borta från oss, kan vi egentligen hitta i vår bakgård.

Medborgarrätt

Vi behöver ingen Martin Luther King här i Sverige.

Det finns redan många människor som i stort som smått gör och har gjort exakt det som King försökte göra, bara det att vi inte ser det. Det är som om vi förstår att Martin Luther Kings kamp för alla färgades rättigheter i USA på 60-talet berörde alla amerikaner och hela mänskligheten, men vi ser inte på samma sätt att kampen för funktionshindrades rättigheter eller HBT-personers rättigheter är samma kamp. Och den är lika viktig för oss svenskar som Kings kamp var för amerikaner.

Kampen för allas lika rätt är VIKTIGARE än det mesta som avhandlas i riksdagen! För i riksdagen diskuteras mest struntsaker. Kampen för lika rättigheter är en medborgarrättskamp. Den berör själva kärnan av politiken, ALLAS rätt till liv och frihet och att skapa sig en framtid. ALLAS rätt att slippa integritetskränkningar och förtryck! RÄTTEN att bana sin egen väg i livet!

Vad kan vara mer liberalt än det?

Funkisarna

Först 1962 fick funktionshindrade rätt att gå i skolan och rösträtt. Dessa rättigheter kunde de flesta funkisar utöva först med datorrevolutionen runt 1990. Innan datarevolutionen, och med bara hemtjänst (s.k. boendeservice) för funktionshindrade kunde de inte utöva sina rättigheter som människor!

Först 1994 fick funkisarna personlig assistans och bara under de sista åren har alla funkisars rätt till tillgänglighet kommit upp på dagordningen. Men än idag är det mer regel än undantag att funktionshindrade leds in till viktiga politiska möten via baksidan av huset eller soprummet.

Så sent som 1970 kunde Permobils grundare Per Uddén chocka svenska folket genom att säga den enkla sanningen att funkisar är kåta och sexuella varelser, precis som alla andra människor. Minns ni som är äldre det? Uddén ville tillverka en samlagsstol för varje funkis och etablissemanget fick moralpanik!

På 80-talet chockade samma Per Uddén politiker genom att kräva att funktionshindrade skulle få rätt att åka ut i skogen. Där har utvecklingen också gått framåt.

Det finns än idag funktionshindrade i livet som vuxit upp på institution och som lärt sig förstå tal (!), så sent som i tonåren eftersom de sågs som ”grönsaker”. Där har utvecklingen gjort stormsteg. Veritabla sjumilakliv.

Funkisars rätt är en medborgarrättskamp. De, och deras icke-funktionshindrade allierade har krävt sin rätt och TAGIT sin rätt. De satte stopp för tvångssteriliseringarna. De avvecklade institutionerna. De genomförde LSS och såg till att skaffa personliga assistenter.

Funkisarna krävde rätten till sitt liv på samma villkor som alla andra i samhället. Den kampen får vi inte sopa under mattan.

Istället för att kräva att funkisarna ska stå med mössan i hand och vara tacksamma för det de får av samhället, är det funkisarna som ska kräva att riksdagen lyssnar till dem. Det är makthavarna som ska stå med mössan i hand och lära av dem!

Och funkisarna ska vara stolta! En medborgarrättskamp är bra mycket viktigare än käbblet i riksdagen.

HBT o striderna för sexuell rätt

Ännu på 40-talet arresterades homosexuella i Sverige bara för att de var homosexuella. På 60-talet arresterades vuxna homosexuella som pratade (!) med ungdomar i äldre tonåren om sin läggning och dömdes för förförelse av ungdomen. Ända fram till 1970-talets slut var homosexualitet klassat som en sjukdom.

Nu har utvecklingen gått så långt att homosexuella snart på lika villkor som heterosexuella kan gifta sig och skaffa barn. Det finns ännu många fördomar att utrota men samhället har kommit långt i utvecklingen. För första gången i historien kan homosexuella par visa sin kärlek öppet och faktiskt inte möta fördomar det mesta av tiden.

Det är en medborgarrättskamp också. Det är en kamp för lika värde och lika rätt. Den har pågått i lång tid och med mycket svett och tårar men har gett resultat. Det är sannerligen inget att skämmas för.

Och kampen pågår ännu.

Så sent som 2009 slutade man betrakta BDSM-utövare som sjuka i Sverige. Det är en medborgarrättskamp. Kampen för transpersoners rätt pågår dagligen mitt framför våra ögon. Här finns massor kvar att göra. Många fördomar och en diskriminering som hade fått Martin Luther King att se rött av helig vrede, om han levt i vår tid, existerar än idag.   Tvångssterliseringarna måste upphöra! Vi har kommit en bit på vägen i kampen för transpersoners rätt, men MÄNGDER återstår att göra.

Vänd på steken!

Det är vad de medborgarrättskamper som pågått mitt framför våra ögon, utan att de flesta svenskar ser det, har att lära oss.

Om fler i HBT-rörelsen och i funkisrörelsen hade förstått vilken makt de har, och vad de gjort under de sista 60-åren hade vi kunnat ”förflytta berg” i Sverige, bokstavligt talat! Det de har gjort, och gör, handlar var människas rätt till sitt eget liv; om rätten till frihet, yttrandefrihet, organiseringsfrihet. Det handlar om så grundläggande saker som rätten till språk och tal, och rörelsefrihet, om rätten till sin egen sexualitet, till kärlek, familj, och om rätten att få vara den man är och ha möjlighet att påverka sin egen framtid!

Det är inte småpotatis! Det är riktig politik!

Denna medborgarrättskamp, denna kamp för frihet och rättvisa, är riktig politik. Allt annat är smådetaljer eller dravel! Därför måste vi liberaler lära oss av den kampen!

/Torbjörn Jerlerup

Disabilities, rights and libertarians…

This is an article I write as a reply to a woman who has written things that move me much, at a libertarian forum at Facebook. Her opinion is that it is impossible for her to be be a libertarian, and that she therefore has to be a socialist… She regretts that, obviously! I have seen other disabled people write the same thing as she does, and I have written about it too in Swedish.

With this article I want to show that the question of disability rights is a crucial question that shows some flaws in common libertarian thinking.

Khannea wrote this in the singulibertarian group.

”In a perfect world I’d be libertarian. However in a perfectly libertarian world, I’d be left at the mercy of a system that’s hostile to collective taxes. Let’s pit it in plain words – if I’d have to survive the ‘charity’ popularity contest I fear I’d be dead pretty soon. Hence I feel I can’t *afford* a purely libertarian society. I can not ever work, not in the current definition of ‘work’ and I am 100% dependent on disability.

This places a high moral burden on me. I’d *want* to be libertarian. But I know I can’t ever pull it off, and I know I have to resist a libertarian society with all might.

Maybe as technology advances, or maybe if technology allows me to catch up with the rest of society, in terms of marketability, I’d be more complacent. I also get a little testy quite often, as I notice that (my) society does succumb to liberalization tendencies, and my quality of life is decaying steadily.

When I bring this up with hard-line libertarians I get a range of responses, such as (a) yes you are right, you’d starve and that would be good for society; (b) oh don’t worry, you are useful, and you’d do great on donations, IF ONLY we libertarians wouldn’t have to pay so much taxes or (c) in a REAL libertarian world all these things would not be an issue. You’d be rich, since you’d get a job and make money easily, and your day-to-day costs would be far less. There have been (d) and more comments, some of them quite non-flattering.

I am not buying all that. So, rip loose, how is a sourpuss like me to feel comfortable in a forum like this? Do I simply ”misunderstand” libertarian values? Am I doing something totally wrong? Should I be ”blamed” for some kind of transgression?

I don’t think it’s very uplifting to discuss my ‘disabilities’ as length. Treat me as the ‘perfect storm of dillemma’ for libertarianism – someone fairly smart, someone of a certain age, someone with a diagnosed extremely distracted mind – declared 100% disabled by law. On the one hand with clear talents, on the other hand fundamentally neurologically disorganized. What does Libertarianism do with someone like me.

Note that in theory, if I got fed up real bad, I could use a range of perfectly legal means to cause damage to society (as an act of protest) and with the means I have right now could probably could easily inflict systematic disruption (sabotage) several times the value of my current disability. So in effect I do have means to protest an societal marginalization, and I will be increasingly forced to use them, in effect using my influence to ‘blackmail’ society. Clearly this potential for ‘insurrection’ (and the cost of prisons, police) should be taken into account in this as well. ”

My answer!

Dear Khannea!

I have written in Swedish about the dilemma you write about. 

In Sweden the government helps disabled to get aid, and many disabled, for example those with Cerebal Palsy, get the right to a paid assistent that helps them to get a ”normal” life.

There are problems with the system but it functions relatively well.

Many libertarians would call this system socialistic. Taxmoney is used to help disabled. I disagree. I cannot imagine a liberal or libertarian system without government support for disabled.

You are correct when you say that disability is a dilemma for libertarians. It is!

Mainstream libertarians who dont know much about disabilities normally say that the costs of living will decrease in a libertarian state and that will PROBABLY help most disabled…

People who know more about disabilities normally say that more people would give money as charity, and that disabled people would have to get by with the help of charity.

There is a great problem with that.

Most disabled people are fed up with charity. For centuries they have been dependent on charity and some have received it, most disabled not. All over the world they have demanded their rights to life, free speech, liberty, independent of charity and they have actually succeeded to secure their rights and have increased their standard of living.

A RIGHT is not the same thing as CHARITY. Charity is not a Right. That is the problem.

So in a mainstream libertarian world disabled would loose their rights to life and liberty, since without aid they could never excercise these rights. They would be dependent on charity to excercise their rights to life. That is not acceptable. (Would any other libertarian accept that? To have to beg for the right to speak freely? Off course not!)

I can understand that you choose to be socialist. In a mainstream libertarian world you would loose your rights.

But it does not have to be like that.

Nightwatchman state

Most libertarians accept the concept of a nightwatchman state. That some taxes are acceptable, and that one can, with the help of them, secure the negative rights of all people (the right to life, to freedom, to free speech). That is: with the help of taxes, and a minimal state, one can support Police and courts.

In my view a libertarian society has to secure the rights of all. In a libertarian society the minority should NEVER be allowed to be trampled upon. Minorities have equal right to exercise their rights as the majority.

That creates a dilemma, the dilemma you talk about.

Without a government that secures your rights as disabled, you as a person, as well as most other disabled people, are excluded from the society.

Formally you would have the right to live, but in reality you would not have that right since you only could exercise that right if you got money from Charity.

But what would happen if libertarians would include aid to groups, like the disabled, in their notion of the minimal state, of the nightwatchman state? 

Yes, it means that money would be transferred from some people (as a tax) to other people, by force in the same way as taxmoney is intended to the Police. But so what. What are we to do otherwise? Should we who like libertarian ideals spit in the face of disabled people and tell them to fuck off? Should we say that ”no, no, you dont have the RIGHT to live, go to some rich people and BEG for money instead, and you MIGHT get help.” Should we say: ”yes you have the right to life, on this piece of paper it is said that you have equal rights, but dont come here with your demands to be able to exercise these rights. It is only nice words on the paper…”

Off course not!

The minority have the equal right as the majority!

Perhaps some day in the future, when technology has advanced, the government support for disabled would be unnecessary, but today it is NECESSARY!

One might say that this means that some government funding for hospitals would be necessary too,and other kinds of government support. Yes! For the reasons I state above, I personally believe that a ”safety net” is necessary. Humans are far too valuable to be thrown away as some kind of garbage! Preferably some kind of negative tax, as Milton Friedman proposed, too.

Is it Libertarian? Perhaps not, but who cares? I was born free and have the right to redefine politcal concepts if the concepts do not match with the reality!

So instead of saying that you cannot be a libertarian, help me and others to develop a definition of libertariansm that does NOT assume that your rights as humans, should be trampled upon! Minorities have equal right to life and free speech (etc) as majorites. That is a cornerstone of libertarian thinking!

Disabled libertarians will transform the libertarian thinking in the future, I am convinced of that!

/Torbjörn Jerlerup (Works with disabled and am using a hearing aid.)

PS

One might say that government funding does not guarantee that disabled get help. Correct. But in that case the disabled person can go to the court to demand his and her rights. Without government support that would be impossible. A Charity is not a Right!

I know that some of my libertarian friends will disagree with this writing. But instead of saying that I should call myself social liberal instead, pleas challenge my views instead. Challenge the dilemma I and Khannea write about!)

PS 2

Freedom from and freedom to? Is not freedom of/freedom to a positive right? Yes it is. But as soon as we talk about the state we have to talk about freedom to and freedom from. (All libertarians that are for a state uses that kind of langiage with regards to such things as freedom of speech, etc…)

The important thing is what definies freedom. A negative concept or a positive. In order to avoid oppression the disabled has to get the MEANS with which he or she can avoid it. The disabled will be opressed, and all his or her rights trampled upon, without some AID…

Länkar:

En introduktion till crip theory

Om perfekta system…

En kristen, liberal vän frågade mig hur jag ser på liberalismen. Jag sa så här:

Två saker är viktiga här. 1) Jag tror på friheten. 2) Men… Jag tror inte att det finns perfekta system. Inte ens liberalismen är ett perfekt system.

Många springer omkring och jagar det perfekta systemet hela tiden. Kommunister säger att om man låter staten sköta allt blir det bra. Icke pragmatiska libertarianer säger samma sak, men om marknaden. Kristna säger att kristus (eller nån kyrka) ska genomsyra allt så funkar det, medan muslimerna tror på sharia och Allah.

Men teologerna bevisade redan för hundratals år sen att det inte finns perfekta system. Jag tänker på Ibn Sina (Avicienna) som för över tusen år sen sa att ”Allt i världen bara handlar om att skapa sånt som är mer perfekt. Bara Gud är perfekt och det ögonblick någon människa, ens någon djupt religiös, säger sig besitta absolut kunskap om det perfekta, gör denne sig till en gud, till Guden själv, Allah…”

De kristna mystikerna sa att religion handlade om att ”närma sig sanningen” inte att nån påve, elelr nån annan, skulle besitta sanningen!

Friheten är det viktiga för mig. Släpp saker så fria som möjligt, för det skapar välstånd. Bort med tullar, privatisera, låt vuxna få frihet att skapa sina livsvägar, och göra misstag. Det skapar ett samhälle som går framåt, som utvecklas. Som blir mer ”perfekt” (för att göra en teologisk liknelse) hela tiden.

Som kristen kan man säga att detta handlar om att släppa lös vår skaparkraft, såsom skapade i Guds avbild. Att göra de under Kristus pratade om, att försätta berg!

Och ju fler människor som kan delta i denna skapelseprocess, ju bättre. Det handlar om att ge var människa maximal frihet! Ja, jag skulle säga att var människa har RÄTT till friheten, till maximal frihet.

Inget system är perfekt

Men systemet är inte perfekt. Ett fritt samhälle utvecklas, men på varje nivå av utvecklingen finns risker att folk faller mellan stolarna.

Detta är inte i sig fel.

Vi kan inte utvecklas utan att begå misstag. Kristus hade inte varit Kristus utan  att frestas eller plågas i Getsemane. Dessutom finns folk som föds med funktionshinder eller får det under livet och som inte heller kan hänga med om allt bara släpps helt fritt. De har lika stor rätt till frihet som alla andra.

Därför pratar jag om vad man skulle kunna kalla ”skyddsnät. Dvs att samhället inte bara har en plikt att tillgodose allas rätt till frihet utan att också garantera att alla har en MÖJLIGHET att skapa sig en frihet.

Därför är jag för medborgarlön. Man skapar ett skydd som gör att folk inte KAN falla ner i den djupaste fattigdomen. Dessutom behövs liknande sätt att garantera att folk kan få sjukvård utan att behöva tigga om att KANSKE få det från stiftelser och fonder. Funkisars rätt behöver också garanteras. Hjälpmedel, assistans, pengar.

För mig handlar det om att skapa ett system som gör att staten märks så lite som möjligt i ditt liv. Men blir du sjuk, brinner ditt hus ner, blir du långtidssjukskriven och ekonomin rasar ihop, då finns staten ändå där för dig.

Varför är detta viktigt?

Jo, för att jag tror att välstånd skapas genom frihet. Ju FLER som kan vara med och bygga samhället, ju mer välstånd får samhället. Därför är det ekonomiskt slöseri av gigantiska mått att låta folk slås ut Förutom den moraliska aspekten).

Välstånd skapas av maximal frihet, och det kan innebära att staten får gå in i vissa fall, annars förlorar man denna maximala frihet och ekonomin går sämre. Det är en avvägningsfråga! För mycket statlig påverkan = mindre frihet men även för lite statligt skydsnät = mindre frihet!

Inom fysiken pratar man om ”frihetsgrader”. Ju fler håll ett ting har möjlighet att röra sig mot, ju mer ett ting kan ”göra” = ju fler frihetsgradet. Så tror jag om människan och mänskligheten!

Som sagt.

A) Det finns inga perfekta system. Jag tror inte att man löser allt om man bara släpper allt fritt. Då förutsätter man att folk beter sig 100% rationellt och ”perfekt” och det gör folk inte. Vilket är bra, för de misstag vi gör, de kriser vi går igenom, bidrar till att utveckla oss som människor. (Själens dunkla natt, etc, som vi pratat om förr).

B) Om människor individuellt och som mänsklighet utvecklas bäst genom frihet och kriser, betyder detta att nån peudodarwinism därför är bra, med att folk slås ut? Nej! Om folk slås ut minskar antalet människor som kan vara med och skapa välstånd!

C) Därför behövs ett system som tillåter folk att utvecklas fritt, som tillåter folk att gå igenom kriser, men som inte slår ut folk.

D) Samtidigt som de som inte har nåt annat val, och behöver stöd, får stöd. T.ex. de funktionshindrade. Allmosor och välgörenhet kan aldrig ersätta en RÄTTIGHET.

Så resonerar jag. Därför är jag Liberaldemokrat. Och därför är min huvudsakliga inspirationskälla libertarianerna. 

******

OCH GÅVE EN GUD I sin gudomsnyck OCH I plötsligt överdåd
åt vårt förgängliga människoliv odödlighetens nåd
– då vore mycken ängslan förbi, men all kärlek OCH skönhet jämväl,
OCH då vore icke EN skugga kvar av vår skapande själ.
OCH allt som själen ger glans OCH klang skulle mista sin trolska makt.
Det skulle brista, OCH hela vår värld skulle bli som EN ökentrakt.
OCH aldrig skulle ett gulnat blad, som virvlar TILL jorden ner,
låta oss känna att något stort OCH gripande sker.
OCH släktets trotsigt fåfängliga drift att bryta förintelsens bann
skulle aldrig driva kvinna och man att brinnande famna varann.
OCH aldrig EN dröm med sin månesnö skulle doftlösa nätter beströ,
ty själen är bara Det hos vårt liv, som vet att vi måste dö.

/Bertil Malmberg

Samtycke – mer än ett tomt ord…

En hel del journalister, och andra, uppenbara problem att skilja mellan sexuellt medgivande och våldtäkt. Som om orden ja och nej inte betyder ett skvatt. Man kan läsa i Aftonbladet idag: Maktens män har alltid gylfen öppen

Kärleksbarn och sexorgier – nu röjs politikernas mörkaste hemligheter… De är rika, mäktiga gubbar som har fått folkets röst… Men den öppna gylfens politik har ödelagt deras liv.

Nu slåss exguvernören Arnold Schwarzenegger mot ett tolvårigt sexsvek, IMF-bossen Dominique Strauss-Kahn mot ett våldtäktsåtal, Italiens premiärminister Silvio Berlusconi mot prostitutionsanklagelser och den förre presidentkandidaten John Edwards mot sexbedrägerier…”

Att blanda ihop allt detta är så typiskt! Idioti! Hur kan man skriva en artikel där man buntar ihop så vitt skilda saker?

En våldtäktsanklagelse är inte samma sak som ett besök hos en sexarbetare eller att vänsterprassla. För övrigt är en 17 åring byxmyndig i Italien och får lov att ligga med Italiens president om hon eller han vill.

Journalister och tyckare borde lära sig av BDSM-världen, av sadomasochisterna, som går i spetsen för att folk ska ta begreppet samtycke på allvar. Nu senast har Finland släppt sjukdomsstämpeln på BDSM. Debatten kring detta har handlat om samtycket som princip.

Vi läser på Darkside.se:

Som fjärde land skrotar Finland diagnoserna för BDSM och fetischism fullständigt. Finska institutet för nationell hälsa och välfärd meddelar att de stryker de tidigare ”sjukdomarna” transvestism, fetischism, fetischistisk transvestism, sadomasochism och den diagnos som kombinerar multipler av dessa.

De finska myndigheterna pekar på att nämnda diagnoser inte längre är i praktiskt bruk, samt att de endast varit stigmatiserande för gruppen som associerats med dem. Reformen har drivits på av HBT-organisationen SETA i samarbete med experter från Sexpo Foundation-gruppen. Sverige genomförde en liknande diagnosreform 2009, Norge 2010 och Danmark så tidigt som 1994. Avskaffandet av diagnoserna lägger grunden för en nordisk plattform för internationella reformer, vilket är lägligt då Världshälsoorganisationen (WHO) är i full färd med att revidera den internationella diagnosmanualen ICD, ett arbete som beräknas vara klart 2015.

Läs även Beelzebjörn!

Varför allianser mellan liberaler är bättre än allianser mellan konservativa och liberaler!

Att vara liberal är att vara kluven, heter det. Ja, nog ligger det en sanning i det! Det har slagit mig att vi liberaler har lättare att forma allianser med konservativa än med andra liberaler. Det är egentligen helsnurrigt!

Men visst är det så. Kika på socialliberalerna (de så kallade) i vår riksdag.

Folkpartiet… De går hellre hand i hand med Kristdemokrater och har ändrat sin politik så mycket att de nästan blivit mer konservativa än Kristdemokraterna.

Men inte är det bättre bland libertarianer.

Se på USA där libertarianerna traditionellt sett hittat sina allierade… bland ärkekonservativa, som i allianserna i det konservativa Tea Party… De ärkekonservativa är för ekonomisk frihet och är mot men är också mot personlig integritet, och det gör att libertarianer faktiskt säljer ut sina idéer i alliansen med de konservativa.

Givetvis stryker det med först som riskerar att kollidera med de konservativa idealen: den personliga integriteten, försvaret för homosexuella, aborträtten, idén om den sekulära staten etc… (Som jag menar att presidentkandidaten och libertarianen Ron Paul gjort, se här!)

Även ”socialliberaler” i USA säljer ut sig. Se på Obama som säljer sig till de som vill ha mer kontroll i samhället!

Vad är det som gör att socialliberaler i massor är beredda att sälja ut i praktiken allt, för att hoppa i säng med konservativa (eller kontrollfreaks!)? Vad är det som gör att så många libertarianer är beredda att göra samma sak. och varför är det ALLTID per definition i båda lägren den personliga integriteten som ska stryka foten?

Är verkligen Kristdemokraterna en liberals bästa vän här? Är verkligen den kristna högerns homofober ELLER kontrollfreaks som vill reglera och kontrollera, en liberals bästa vän i USA?

För att vara lite drastiska beter sig liberaler över hela världen ungefär som människor som dras till ”lite farligare” partners, och hamnar i relationer där de misshandlas. Gång på gång misshandlas de i relation efter relation, men ändå söker de sig samma sorts partner!

Som Folkpartiet… Även Johan deras rättspolitiska kontrollfreak Johan Pehrson kallar ju sig Liberal, glöm inte det!

För att stödja dialogen mellan libertarianer och socialliberaler bland oss i Liberaldemokraterna, bör vi ställa oss denna fråga. Vad är det som är så lockande med att hoppa i säng med liberalismens värsta fiender?

/Torbjörn Jerlerup


Ron Paul, konservativ i liberal förklädnad!

”Libertarianen” Ron Paul ställer upp i presidentvalet i USA rapporteras det. Många är glada för detta. Ron har sagt en del vettiga saker om myndigheter, stat och frihet och kallar sig ”libertarian”. Men hur liberal är Ron Paul egentligen? I synnerhet eftersom han är den ultra konservativa TEA PARTY-rörelsens guru. Låt oss syna Ron Paul i sömmarna!

Det fanns liberaler som försvarade slaveriet på 1850-talet. Sättet de resonerade var så här. Att USA:s regering ska förbjuda slaveri är okonstitutionellt och oliberalt och är att påtvinga folk åsikten att slaveri är fel. Istället ska vi behålla lagarna som de är (och lagen tillät slaveri = man behöll slaveriet) och låta delstaterna bestämma om man ska ha slaveri i delstaten eller inte.

När jag läser vad ”libertarianen”, och presidentkandidaten, Ron Paul ser jag exakt samma hyckleri.

”Libertarianen” Ron säger att de statliga lagarna om att ett äktenskap ska definieras som heterosexuellt ska vara kvar, samma med definitionerna att USA är en ”kristen nation” (det är oliberalt att påtvinga folk åsikten att staten inte ska ta religiös ställning, eller att homosexuella äktenskap är ok, anser han). I övrigt skjuter han beslutet till delstaterna. Om de vill annorlunda (dvs godkänna homoäktenskap eller kanske införa strängare lagar mot homosexualitet) så är det ok.

Han vill att staten ska definiera abort som FEL (de som utför abort ska straffas). Sen vill han göra samma sak. Det kallas oliberalt att anse att folk själva ska bestämma över abortfrågan och sen skjuter han ansvaret till delstaterna. (”Liberty comes from our creator, not from government. Therefore, the purpose, if there is to be a purpose, for government is to protect life and liberty.” /LA-times)

Men gudbevars, han döljer sina ställningstaganden i ett pseudolibertarianskt snömos om frihet och liberalism!!

Tea Party

Skribenten Johan Norberg liknade kongressvalet förra året, då Tea Party-rörelsen och Ron Pauls vänner, i USA gick strakt framåt ,vid en dålig solbränna (Metro). Så här skrev han:

Så trista framstår alternativen i USA också för en vanlig liberal svensk. Antingen får man republikaner som gillar frihandel, valfrihet och låga skatter, men på köpet får man också kristen höger, homofobi och främlingsfientlighet. Då söker man sig till demokraterna, men då får man samtidigt en växande stat, protektionism och motstånd mot friskolor.

Ja så trist är även Ron Paul.

Man får mycket prat om frihet, men man får också federala lagar mot abort, homosexualitet, dravel om att USA ska förbli en kristen nation och murar och stängsel mellan Mexiko och USA.

Ron Pauls ställningstaganden kring frågorna om homosexualitet, kristendom och abort gör att man kan fundera vad Ron Paul egentligen är för ett kreatur.

För att veta detta ska man titta på Tea Party rörelsen.

Tea party rörelsen är den konservativa rörelse om vunnit terräng i USA de sista åren. En rörelse som vill att stater och delstater ska förbjuda vissa omoraliska saker (som abort och homosexualitet) och försvara USA som kristen naition.

Ron Paul är en av Tea Party-rörelsens ledare. (Se google för bevis! Ron är lika mycket förknippad med Tea Party rörelsen som Fredrik Reinfeldt med Moderaterna!) Han ser sig själv dessutom som en del av den. (Hans senaste bok heter ”Tea Party goes to Washington”.)

Så för att veta vad man får med Ron som president bör man studera vad Tea Party anser. Det är hans kärnväljare, och det är därifrån han hittar sina talskrivare och medarbetare!

47% av de som anser sig tillhöra Tea-party är också medlemmar i den kristna konservativa högern. 63% vill förbjuda abort, 82% vill att lagen ska reglera bort homosexuellas rätt att gifta sig och 25% anser att USA:s regering diskriminerar vita (!). 30% (!) anser att färgade är underlägsna mentalt och 20% att det var fel att förbjuda slaveriet (!). 80% ser sig som kristna och 40-45% tror inte på evolutionen.

Och ja, det sorgliga är att detta gäller även för libertarianerna!

I USA är nämligen libertarianismen och konservatismen sen 200 år tillbaka insnärjda i varandra. Tydligast ser man detta i frågan om ”state rights”.

Det är här problemen med Ron blir tydligast. Ron vill nämligen att hans ”libertarianer” och Tea party rörelsen ska få makt både i delstater och i Washington.

Så ta en funderare vad som kommer att hända med Ron Paul vid makten, då USA:s regering förklarar att äktenskap bara är mellan man och kvinna och tillåter delstaterna att göra vad fan de vill i homosexfrågan. Vad händer då Ron Pauls homofoba moralister tar över makten i nån delstat och driver igenom strängare lagar MOT homosexualitet?

Som en libertariansk bloggare skriver, http://www.hnn.us/blogs/entries/41979.html, Rons ideal är feodalismen!

 Since he believes ”the difficult issues” like the relationship between Church and State should be sorted out at the local level, I must assume he believes that all the other ”difficult issues” — e.g. the right to bear arms, the availability of due process — should be decided on a state-by-state or even city-by-city level. The Bill of Rights is a profoundly pro-natural rights document; Paul’s diminishment of the Bill of Rights is profoundly pro-statist, leaving natural rights to the discretion of tens of thousands of local governments who are free to act as petty tyrants.

Tyvärr har Ron Pauls babbel om att stat och skatt är fel fått väldigt många libertarianer att drömma våta drömmar om makt. Men allt fler libertarianer börjar genomskåda Ron Paul och ser att han bara är en ”State Rights Conservative” och inget mer!

Här är ett litet axplock:

http://freestudents.blogspot.com/2010/04/hating-govenrment-doesnt-mean-loving.html

http://thinkprogress.org/2011/05/14/ron-paul-civil-rights-act/

http://sandefur.typepad.com/freespace/2007/11/more-libertar-2.html

http://www.issues2000.org/tx/Ron_Paul_Immigration.htm (Han röstade ja till att bygga stänslet mellan USA och Mexiko)

http://www.outsidethebeltway.com/libertarians_against_ron_paul/ 

http://reason.com/archives/2010/07/12/where-do-libertarians-belong

http://fusionistlibertarian.blogspot.com/2007/11/case-against-ron-paul.html (states rights)

http://www.lewrockwell.com/paul/paul148.html (Inte mot Ron, men visar att han anser att USA SKA vara religiöst!)

Som Hipsterlibertarian säger:

”So this is Ron Paul’s libertarianism: the state (delstaten) has the right to criminalize consensual sex, to deny people marriages and to brutalize women who need abortions.  If this is libertarianism, give me Stalin any day!”

Till sist…

Det kryllar av nazister och rasister i Tea Party rörelsen. Ron Paul har många gånger fått frågan om han tar avstånd från dessa och han har inte sagt ett PIP mot rasistslöddret!

Ron Paul och Don Black, som äger nazisajten Stormfront.

Libertarianer brukar försvara yttrandefrihet, dvs nazisters och rasisters rätt att tala och verka i en demokratisk nation, men libertarianer brukar sett inte vilja ha dem som medarbetare  sina kampanjer.

Som sagt, Ron Paul är ett underligt kreatur. I hans kampanj får de verka!

Läs mer om Rons nazzesvans på American Thinker . Jag citerar artikeln:

On October 26 nationally syndicated radio talk show host Michael Medved posted an ”Open Letter to Rep. Ron Paul” on TownHall.com.

It reads:

Dear Congressman Paul:Your Presidential campaign has drawn the enthusiastic support of an imposing collection of Neo-Nazis, White Supremacists, Holocaust Deniers, 9/11 ”Truthers” and other paranoid and discredited conspiracists. 

Do you welcome- or repudiate – the support of such factions? 

More specifically, your columns have been featured for several years in the American Free Press -a publication of the nation’s leading Holocaust Denier and anti-Semitic agitator, Willis Carto. His book club even recommends works that glorify the Nazi SS, and glowingly describe the ”comforts and amenities” provided for inmates of Auschwitz. 

Have your columns appeared in the American Free Press with your knowledge and approval? As a Presidential candidate, will you now disassociate yourself, clearly and publicly, from the poisonous propaganda promoted in such publications? 

As a guest on my syndicated radio show, you answered my questions directly and fearlessly.Will you now answer these pressing questions, and eliminate all associations between your campaign and some of the most loathsome fringe groups in American society? 

Along with my listeners (and many of your own supporters), I eagerly await your response. 

/Respectfully, Michael MedvedMedved has received no official response from the Paul campaign.

There is more. The Texas-based Lone Star Times October 25 publicly requested a response to questions about whether the Paul campaign would repudiate and reject a $500 donation fromwhite supremacist Stormfront.org founder Don Black and end the Stormfront website fundraising for Paul. The Times article lit up the conservative blogosphere for the next week. Paul supporters packed internet comment boards alternately denouncing or excusing the charges.

Most politicians are quick to distance themselves from such disreputable donations when they are discovered. Not Paul.

Libertarian eller konservativ? Bedöm själva!

***

Andra länkar (Willis Carto, Ron Paul o Tea Party Movement):

http://www.americanthinker.com/2007/11/the_odd_alliance_supporting_ro.html

http://reason.com/archives/2008/01/16/who-wrote-ron-pauls-newsletter

http://politicalchili.com/2010/03/origins-of-the-tea-party-movement%E2%80%94part-iv-c/

http://cursor.org/stories/fascismintroduction.php

Fascistkuppen:

http://en.wikisource.org/wiki/McCormack-Dickstein_Committee

http://coat.ncf.ca/our_magazine/links/53/spivak-NewMasses.pdf

***

PS

Ayn Rand roterar i sin grav:

http://www.csmonitor.com/Commentary/Opinion/2010/1014/How-is-elitist-Ayn-Rand-a-tea-party-hero-The-contradiction-should-concern-America

http://www.wayofthemind.org/2006/08/10/ayn-rand-was-not-a-conservative/

PS 2

Ett bra alternativ till Ron Paul verkar Gary Johnson vara!

***

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

John Stuart Mills ”Om Friheten” kapitel ett

Jag håller på att lägga upp texten till 1917 års utgåva av John Stuart Mills ”Om Friheten”. För det ändamålet har jag skapat en ny blogg. Läs kapitel ett här!

Det är därför ej nog med skydd emot styrelsens tyranni:
vi behöva skydd även mot det tyranni, som den härskande
opinionen utövar, mot samhällets benägenhet att genom
andra än i lagen bestämda straff påtvinga annorlunda
tänkande dess egna åsikter och bruk såsom levnadsregler;
att motverka utvecklingen och om möjligt hindra
uppkomsten av varje egendomlighet, som ej är i
överensstämmelse med dess smak, och att tvinga alla karaktärer
att bilda sig efter det mönster, som det självt uppställt.
Det bör finnas en gräns för allmänna opinionens rätt att
blanda sig uti individens handlingar: att finna denna gräns
och skydda den mot intrång är lika nödvändigt för ett
gott samhällsskick som skydd mot politiskt övervåld.

John Stuart Mill

Definitioner och taggtrådsstängsel…

Min tillhörighet rent liberalt har diskuterats en del. Själv anser jag att jag är liberal och att jag mest av allt lutar mot libertarianismen. Nån ren libertarian eller socialliberal ser jag mig inte som. Libertarianer anser att jag absolut inte kan vara libertarian, utan socialliberal, eftersom jag månar om rättigheterna för de som har det lite svårare också, och för barn och funktionshindrade och vill att staten ska garantera deras rättigheter. Socialliberaler å sin sida gillar inte att jag vill ha en liten stat och kallar mig ofta libertarian…

För några dar sen var jag med om nåt lustigt som är typiskt för mig.

Först damp det ner ett mail från min socialiberala vän.

Han och jag mailade om hur världen kan komma att se ut år 2150. Jag svarade med visioner om hur mänskligheten koloniserar rymden. Sen säger jag att jag tror att mänskligheten då mognat och skaffat fram ny teknik så att det inte finns några stater längre. ”När tror du vi kan avveckla staten”, frågar han. ”Inte i min livstid eller dina barns livstid”, var mitt svar. ”Typiskt dig, du är ju libertarian”, svarar han då, och tillägger att de för övrigt han ville bevisa genom min ”extrema” syn på kroppslig integritet, genom min syn på privatiseringar, och genom att jag ogillar det som kallas ”positiv rätt”.

”Du är en klockren libertarian”, skrev min socialiberale vän…

Sen en timme senare fick jag ett mail från min vän Caspian Rehbinder, som snarast lutar åt det libertarianska hållet… Där skriver han detta:

Ingenting du någonsin skrivit skiljer dig från en socialliberal – tvärtom är socialliberalismens utmärkande drag just vad du står för, att vissa positiva rättigheter (som rätt till hörapparat) är nödvändiga för att de negativa rättigheterna ska ha någon betydelse. Du är en klockren socialliberal, med precis de argument som socialliberaler i hundra år framfört mot den klassiska liberalismen helt enkelt! Så äkta det kan bli, på min ära.

Jag kunde inte hjälpa att jag skrattade lite då. Att både bli kallad klockren libertarian och klockren socialiberal på mindre än en timme…

Men det är lite typiskt mig, det ska jag medge!

Murar…

Vad är jag? Jag är en person som ogillar att bli definierad, som ogillar att sätta ideologiska murar och taggtrådsstängsel runt mig själv. Anledningen är enkel, väldigt enkel. Jag har varit en person som satt höga ideologiska skyddsmurar runt mig själv och delat in världen i saker som jag ansåg vara ”rätt” och ”fel”. Det har jag lämnat bakom mig nu, men just därför ser jag mig som gränsöverskridare.

Efter att ha lämnat det moralkonservativa tänkandet bakom mig blev kärnan i mitt tänkande den personliga integriteten. Alla vuxna ska givetvis ha rätt att leva sina liv som de vill, utan att någon påpekar för dem att de lever fel.

Och det är på den vägen det är.

Min liberalism

Jag anser inte att den s.k. ”klyftan” mellan libertarianer och socialliberaler är svår att överbrygga.

Den är svår om man pratar med ”socialliberaler” som vill styra och ställa med folks liv, som så många i Alliansen idag, Johan Persson t.ex, eller Beatrice Ask. De hatar libertarianer!

Och den är svår om det handlar om de utopiska libertarianer som vill avveckla staten här och nu. De är ungefär som de utopiska kommunisterna som vill ha revolution och avveckla den kapitalistiska staten på en eftermiddag. 

Men de flesta libertarianer är inte sådana. De flesta anser att en stat behövs på ett eller annat sätt, antingen under en övergång till det statslösa samhället, eller som en nattväktarstat.

Tanken med en nattväktarstat är att den ska skydda  individerna mot kränkningar av deras rätt till liv, frihet och egendom. Nattväktarstaten ska se till att individernas FRIHET FRÅN förtryck (gränser för vad man får göra, hot mot yttrandefriheten, hot mot det egna ägandet, mot kroppslig autonomi, etc) stärks, dvs att FRIHETEN TILL yttrandefrihet, egendomsrätt, etc garanteras så långt det är möjligt.

Själv anser jag  att det statslösa samhället kan och bör införas i framtiden. Men då pratar jag om en värld långt bortom allas livstid idag. En värld som börjat kolonisera rymden och som därför gjort staten onödig. En värld där tekniska hjälpmedel och uppfinningar gjort att många av dagens problem försvunnit.

Men vägen dit är lång och staten nödvändig idag.

Frihet till och frhet från

Det är ifråga om statens vara eller inte vara som libertarianer och socialliberaler tvistar. I detta sammanhang pratar man om s.k. positiva och negativa rättigheter. Man kan säga att positiva rättigheter är FRIHET TILL, dvs att man ger rätt till något. Negativa är FRIHET FRÅN; dvs att man inte får göra något eller slipper något, tex tvång.

Negativa rättigheter är en rätt som handlar om att individer ska lämnas i full frihet så länge de inte skadar andra individer eller försöker begränsa andra individers frihet. Negativa rättigheter ålägger på dig en sorts plikt… Plikten att lämna folk ifred att leva sina egna liv. Yttrandefrihet, organisationsfrihet, egendomsrätt är typiska negativa rättigheter.

Positiva friheter handlar om att hjälpa folk. FRIHET TILL. Arbetarrätt, rätt till skola, sociala skyddsnät etc är positiva rättigheter. Man GER rätter.

Libertarianen håller hårt vid att de negativa rättigheterna är statens enda legitima grund, medan socialliberalen gärna kramar de positiva rättigheterna. Libertarianen är ofta mot skatt medan socialliberalen för skatt, tex.

Men verkligheten är inte så svart och vit. Socialliberaler använder ofta argument om negativa rättigheter och libertarianer ofta positiva rättsargument. Men libertarianen använder bara positiva rättsargument för att rättfärdiga skydd för negativa rättsargument.

Låter krångligt? Häng med ett tag till bara…

Johan Norberg

Låt oss analysera detta lite närmare. Yttrandefrihet…

Man kan betrakta yttrandefrihet på två sätt. Å ena sidan som FRIHET FRÅN, men också som FRIHET TILL. Dvs att man har rätt att säga vad man vill utan att någon (individer eller staten) försöker kväsa denna rättighetet. Det gör att även libertarianen ofta pratar om en FRIHET TILL något som staten ska garantera.

Libertarianska partiet i USA ser på yttrandefriheten så:

We defend the rights of individuals to unrestricted freedom of speech, freedom of the press and the right of individuals to dissent from government itself. …

Johan Norberg, vars bok om FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna (Rättigheter) anses som ett libertarianskt svenskt standardverk om rättigheter använder samma ord i sin bok. Jag ska citera lite längre stycken ur den. Först detta:

De 21 första rättigheterna är klassiska rättigheter i den västerländska, liberala traditionen. De förklarar att människan har rätt till frihet, politisk medbestämmanderätt, likhet inför lagen, rättssäkerhet, integritet, fri rörlighet, äganderätt och tanke-, samvets-religions- och tryckfrihet. De förbjuder slaveri, tortyr, diskriminering, godtyckligt fängslande och retroaktiva straff. Vi kan kalla dem frihetsrättigheter. Ibland kallas de ”negativa rättigheter” eftersom de ger folk en negativ skyldighet; att inte inkräkta på andras frihet, att låta andra vara i fred.

Johan skiljer mellan dessa FRIHETER TILL och andra FRIHETER TILL. Han fortsätter:

Men FN-deklarationen tar inte slut där. Den har totalt trettio artiklar, och bland de nio som följer finns rättigheter av ett helt annat slag än de tjugoen första. Artikel 22–27 räknar upp olika saker som människor behöver för att kunna leva ett bra liv, och förklarar att de har rätt att kräva dessa: social trygghet, en levnadsstandard som inkluderar föda, kläder, bostad, hälsovård, gratis undervisning, rätt till arbete, begränsad arbetstid, lagstadgad semester med bibehållen lön, rätt att njuta av konst och få tillgång till vetenskapens förmåner, trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom och ålderdom. Dessa sju artiklar har en helt annan funktion än rätten till frihet, de kan bara respekteras om någon aktivt förser rättighetsinnehavaren med sjukvård, bidrag, arbete osv. Eftersom sådana rättigheter ger andra positiva förpliktelser kallas de ibland ”positiva rättigheter”, eller välfärdsrättigheter.

Den uppmärksamme ser att Johan Norberg gör något intressant här. Han försvarade nyss negativa rättigheter genom ett positivt argumentationssätt. Yttrandefriheten var en FRIHET TILL yttrandefrihet.

Vidare…

Rätten till frihet är ett skydd av individen och hennes handlingar – dvs de skyddar något som individen har eller skulle ha om inte andra människor ingrep i hennes liv. Välfärdsrättigheter ger tvärtom individen rätt till någonting som hon inte har, och inte skulle ha om inte andra ingrep…

Vad betyder då detta i verkligheten kan man fråga. Mer från Johan Norberg.

Frihetsrättigheterna medför en negativ skyldighet för människor att avhålla sig från vissa kränkande handlingar, välfärdsrättigheterna en positiv skyldighet, att betala och ge oss det vi behöver. Frihetsrättigheter handlar alltså om processer, medan välfärdsrättigheter handlar om resultat. De förra begränsar vad vi får göra mot varandra när vi strävar efter våra mål, men de garanterar inte på något vis att vi skall lyckas med att nå dem. De senare säger att vi skall få sträva efter att förtjäna en viss inkomst eller ett visst resultat, men inte att vi faktiskt skall lyckas. Välfärdsrättigheter säger tvärtom att vi skall få de saker vi tycker att vi behöver – socialförsäkringar, sjukvård eller arbete – om vi inte kan eller vill skaffa dem på egen hand. De garanterar kontroll över helt olika saker: Frihetsrättigheter säger att vi har rätt att bestämma hur vi skall handla, men garanterar inte att vi skall nå ett visst resultat. Välfärdsrättigheter innebär att vi inte har rätt att bestämma hur vi själva skall handla, eftersom vi skall tvingas ge andra vad de behöver. Men samtidigt garanterar de att vi skall få det vi anses behöva, av andra. Frihetsrättigheter ger oss kontrollen över våra egna beslut och handlingar, välfärdsrättigheter ger andra kontrollen över vissa av våra handlingar…

Dilemmat

Det är här vi kan börja se dilemmat.

Libertarianen, liksom socialliberalen, lutar sig också mot positiva rättigheter, dvs FRIHETEN TILL (även om de inte alltid gillar att se det som positiva rättigheter). Varför gör de det?

Jo, det hänger ihop med att verkligheten inte är sån att man bara kan lämna alla i fred och då löser allt sig till det bästa. Det finns brottslingar som vill begränsa din frihet. Det finns maffior. Det finns folk som vill täppa igen truten på dig om du har fel åsikt.

Därför behövs en nattväktarstat som garanterar folk dessa friheter. Dvs som garanterar folks FRIHET TILL tex egendom och folks FRIHET FRÅN tjuvar. Man har RÄTT TILL rättegång och RÄTT TILL att söka hjälp hos polis, och därmed RÄTT TILL att slippa drabbas av kriminella.

I praktiken är det så att även en nattväktarstat grundas på positiva rättigheter att ge ”individen rätt till någonting som hon… inte skulle ha om inte andra ingrep”…

Låter bistert? Kanske. Men anledningen till att många libertarianer är för en stat och för vissa skatter är för att de faktiskt insett att det här med friheter inte är så lätt. Utan en stat skulle väldigt lätt brottslingar kunna köra över våra individuella friheter.

Den rena utopiska libertarianismen bryr sig bara om negativa rättigheter. Alla ska få göra vad de vill och staten ska bort. Men så snart man pratar om en stat överhuvudtaget måste man blanda in begreppet FRIHET TILL, dvs det paradoxala att positiva rättigheter behövs för att skydda negativa rättigheter.

Det är här möjligheterna kommer in… Det finns nämligen en sak som Johan Norberg missar i diskussionen om rättigheterna, MÖJLIGHETERNA.

Möjligheter

Rättigheter handlar inte om att alla SKA GÖRA något utan om att ge MÖJLIGHETERNA till att göra något.

Yttrandefrihet innebär inte att alla SKA säga vad de vill. Yttrandefriheten innebär, paradoxalt nog, att man har rätt att gå med i en sekt och ALDRIG säga vad man vill! Men alla ska ges/ha RÄTTEN TILL att KUNNA säga vad man vill dvs ges/ha MÖJLIGHETEN att säga vad man vill.

Yttrandefriheten som rättighet kan inte stå för sig själv. Om inte det finns lagar mot personhot, mot tjuvar, utpressning och banditer funkar inte lagen. Att ha RÄTTEN att säga vad man vill om man inte har MÖJLIGHETEN till det är ju inte mycket värd, eller hur?!

Om man lever i en värld med olika maffiagrupper som hotar att skjuta skallen av dig om du inte gör som de säger så är ju faktiskt inte yttrandefriheten mycket värd, eller hur?

För libertarianen ingår yttandefriheten i ett sorts paket, kan man säga. Den friheten kan inte funka för sig själv bara utan funkar bara ihop med andra lagar, och ihop med en polis och ett rättsväsende som är statligt. (Och kom ihåg att jag fortfarande pratar om de libertarianer som är för en stat. De libertarianer som är mot staten helt ser inte ens ett behov av lagar eller polis för att trygga yttrandefriheten.)

Det handlar om att GE MÖJLIGHETEN till yttrandefrihet… Något som tangerar väldigt nära begreppet positiva rättigheter…

Funkisar

Det är här man hittar det som gör att man kan upphäva många av skillnaderna mellan libertarianer och socialliberaler.

Hur ska man definiera begreppet rättighet. Betyder det att man har RÄTT TILL och SKA få/eller tvingas göra något, hur man än gör. Eller betyder rättighetsbegreppet att man ska ges MÖJLIGHET och att i övrigt ska inget annat göras?

Här har vi ett etiskt dilemma som är intressant. För det finns stora grupper i samhället som inte har möjlighet till frihet utan att de får hjälp på något sätt. Sjuka, fattiga, barn, funktionshindrade…

Funkisarna, de funktionshindrade, vill jag koncentrera mig på i denna diskussionen men jag hade lika gärna kunnat prata om barn eller långtidssjukskrivna.

En CP-skadad med talsvårigheter var dömd till ett liv ensam i en säng för 50 år sen. Idag kan denne med modern teknik och personliga assistenter förflytta sig och delta i samhällslivet som alla andra. Men det kostar. MASSOR! Och hjälp att skaffa sig den tekniska utrustningen kan de bara få på tre sätt. Antingen genom sina föräldrar (om de är miljonärer), eller genom välgörenhet eller genom en statlig eller kommunal hjälp.

Många libertarianer skulle avvisa tanken på att staten/kommunen ger hjälp till dem detta som ”positiv friheter”. Det innebär ju att en stat måste ta in skatt (ta från andra) bara för att ge till funkisen. Det ogillar många libertarianer.

Men de ogillar detta därför att de inte ser att man kan garantera funkisars rättigheter som libertarianerna vill garantera yttrandefriheten, dvs som ett försvar av negativa rättigheter.

Jag återvänder till Johan Norberg.

Rätten till frihet är ett skydd av individen och hennes handlingar – dvs de skyddar något som individen har eller skulle ha om inte andra människor ingrep i hennes liv. Välfärdsrättigheter ger tvärtom individen rätt till någonting som hon inte har, och inte skulle ha om inte andra ingrep…

Verkligheten är inte så svart- och vit… Väldigt många funkisar har inga rättigheter alls om inte andra ingriper. Noll, zero, nihil!!

Funkisens rätt till liv, yttrandefrihet, egendom och all annat vackert som libertarianer är för blir lika meningslös som den rätt till yttrandefrihet som en person med en pistol riktad mot sin tinning har, om inte funkisen får en MÖJLIGHET att använde denna frihet.

Därför står inte vissa grundläggande positiva åtgärder för att skydda ALLAS negativa rättigheter i strid mot libertarianismens syn på en nattväktarstat. Tvärtom! Precis som positiva åtgärder irl behövs för att skydda ytttrandefrihet och egendomsfrihet behövs positiva åtgärder för att skydda funkisars rätt till liv, frihet och egendom.

Det är en enorm skillnad mellan att säga att alla SKA ha rätt till tex välfärd och att mena att alla ska ges MÖJLIGHET att skapa sig välfärd. Samma skillnad som mellan att alla SKA säga sin mening och att alla ska ges MÖJLIGHET att säga sin mening.

Många funkisar har som sagt varken möjlighet till att yttra sig överhuvudtaget, eller att ens leva, utan stöd.

Jag fortsätter att citera Johan Norberg:

Om min rätt till välfärd innebär att andra skall tvingas att förse mig med det jag behöver, blir varje persons rätt ett anspråk på andras tid, energi, tankekraft och egendom. Det vill säga varje rätt är ett hot mot alla andra, och därför uppfattas rättigheter inte längre som ett skydd.

Han glömmer en sak… Om inte folk kan yttra sig fritt, utan att en stat (med polis) ger folk den rätten, och staten inte ingriper för att trygga yttrandefriheten så utövar staten indirekt TVÅNG mot folk, genom att INTE ingripa.

På samma sätt: om inte folk överhuvudtaget KAN skapa sig välfärd alls utan stöd, så har de inte heller i praktiken rätt till det, och staten utövar indirekt tvång mot dem genom att INTE ingripa.

Välgörenhet?

Nu protesterar säkert många och säger: men välgörenheten då?

Kan inte funkisar få hjälpmedel via välgörenhet. Folk är ofta beredda att ge massor. Om de får behålla mer pengar i plånboken så kanske de vill ge mer?

Låt mig citera Johan Norberg igen:

Men verkliga rättigheter är inte något som vi måste köpa med plikter och uppoffringar. Det är något som vi, kort sagt, har rätt till. Det man har rätt till behöver man inte köpa, vare sig med tacksamhet eller med skyldigheter

Om en funktionshindrad CP-skadad ska ha RÄTTIGHETEN att yttra sig, äga saker, och att leva överhuvudtaget måste man ge dem också MÖJLIGHETEN till liv, frihet och egendom.

Precis som Johan skriver är det ingen frihet om man måste tigga och be om friheten.

Johans ord gäller för funkisarna. Johan skriver väldigt bra, faktiskt. Liv är något alla har rätt till, punkt slut!

Välgörenhet är bra. Men är man beroende av välgörenhet så har man ingen RÄTT till det. Precis som den tänkta personen som bor i ett kvarter som maffian styr, och som lever mot pistolen riktad mot pannan, inte heller har egentlig RÄTT till frihet om denne tvingas be den lokala maffiabossen om lov först innan denne t.ex. yttrar sig.

I en liberal stat behövs också välgörenhet men poängen med att en stat garanterar ALLAS rätt till liv även funkisens) är att man inte blir beroende av välgörenhet. Man kan gå ett steg till och be om hjälpen från staten. Precis som personen i maffians våld , i mitt tänkta exempel, kan kräva sin rätt att yttra sig fritt (= slippa maffians övervåld) från polis och myndigheter.

Jag fortsätter att citera Johan Norberg:

Att rättigheter är universella betyder att de gäller lika för alla, och universaliteten går i båda riktningarna: alla åtnjuter rättigheterna och alla måste respektera dem. Om jag har rätt att inte bli dödad och att inte bli misshandlad har alla människor en förpliktelse att avstå från att döda eller skada mig. Det spelar ingen roll vem man är eller var man bor, om man är lång eller kort, man eller kvinna, jude eller grek. När det gäller mänskliga rättigheter har alla människor lika rättigheter och alla har en skyldighet att respektera andras rättigheter. Om jag blir tvångsförflyttad eller misshandlad av polisen eller av ett rövarband är det mycket tydligt vem det är som har kränkt mina rättigheter.

Exakt! Och om den CP-skadade inte kan leva, yttra sig eller röra sig därför att denne inte får stöd gäller exakt samma sak som Johan skriver. Dennes rättigheter kränks då lika mycket som dina, mina eller Johans om vi skulle tvångsförflyttas eller misshandlas av polisen!

Hörselskadade

När jag var i USA 1992 mötte jag en dag en uteliggare som tittade med stora ögon på mina hörapparater och med tårar i ögonen sa: ”om jag hade haft en sån som ung hade jag sluppit det här”…

2003 var jag i USA igen och passade på att kolla med folk där hur läget är. En aktivist för hörselskadades rättigheter sa att 10-15% av uteliggarna var gravt hörselskadade. (Mot ca 0,5 – 1% av befolkningen i övrigt).

De fick inte hörapparater som välgörenhet som barn, och hade föräldrar och fick därför inte MÖJLIGHETEN att skapa sig välfärd, skaffa arbete,utbilda sig eller nåt som vuxna.

Det är skillnaden mellan att alla SKA ha rätt till något och rätten att HA MÖJLIGHETEN till något. Har man möjligheten att skaffa sig hörapparat själv ska staten inte blanda sig in. Men för de som INTE har det måste staten garantera hörapparater.

I min värld är det självklart att alla ska ha möjligheten att skaffa sig välstånd, arbete etc… Om man inte har MÖJLIGHET att skaffa sig välfärd eller arbete är man inte fri. Då begränsar något denne människas  rätt till frihet och liv och egendom och det är inte bra!

Jag vill ha en liten stat… Men en liten stat är inget självändamål. Jag menar, ska man begränsa folks rätt till frihet bara för att staten ska vara liten? Som om ändamålet helgar medlen, typ!

Bortom skillnaden mellan libertarianer och socialliberaler

Det finns alltid risker med att att föra en sak till extremen.

Libertarianer som hårddrar sina argument och glömmer att frihet utan möjlighet att utöva friheten är ofrihet, riskerar alltid att förvandla rätten till liv, frihet och egendom till de starkas rätt.

De rena socialliberalerna å sin sida riskerar jämt och ständigt att gå för långt. Att de i sin strävan att hjälpa de fattiga och utsatta går för långt och ersätter strävan efter folks MÖJLIGHET att skapa sig ett bra liv med en strävan at GE folk ett bra liv, dvs att alla SKA HA ett bra liv.

Skillnaden mellan de olika synsätten är stor. Som jag sa om yttrandefrihet. Alla ska ha MÖJLIGHET att prata fritt. Men det betyder inte att  alla MÅSTE (dvs SKA) säga allt om allt. Det betyder inte heller att poliser måste skydda folks rätt att säga vad de vill, på plats, även där ingen polis behövs och inget hotar individens rätt att säga vad denne vill.

Att garantera rätten till något betyder inte att staten ska ge alla det, enbart de som inte kan få det på annat sätt, man ska garanteras hjälp!

Om en stat behövs kommer man per automatik in på frågan om vad man ska ha staten till. Är en stat bara av ondo? Något nödvändigt ont? Eller finns det något positivt med en stat? Är det bara av ondo att poliser garanterar folks yttrandefrihet, eller är det något positivt också?

Johan Norberg skrivier:

Så frågan vad man skall med yttrandefrihet och äganderätt till om man svälter kan faktiskt besvaras med att man ogiltigförklarar frågan. Folk svälter i allmänhet inte, just därför att de har yttrandefrihet och äganderätt. Det är alltså inte rätten till mat, utan rätten till frihet som gör att folk inte svälter. Livsmedel och andra nyttigheter uppstår nämligen inte för att man dikterar att någon har rätt till dem, de kan bara uppstå genom att vissa andra människor producerar och förmedlar. För att den processen skall uppstå krävs inga särskilda maträttigheter, och det kräver inte att alla producerar mat. Men frihet kan bara råda om alla avhåller sig från att kränka den, det vill säga om den skyddas som en rättighet.

Jag  håller med. Men med den lilla, viktiga skillnad, att de negativa rättigheterna för barn och folk som har det besvärligt måste skyddas ALLA har rätt till liv frihet och egendom, inte bara de starka utan även folk som behöver hjälp för att kunna utöva sin rätt till liv, frihet och egendom.

Det är här man hittar sätten att överbrygga skillnaderna mellan libertarianer och socialliberaler. Man kan försöka garantera ALLAS rätt till det som libertarianer ser som det viktiga, dvs de negativa rättigheterna. Man kan utsträcka de POSITIVA skydd för människors frihet (stött av staten och med stöd av skatter) som även libertarianen vill ha för att skydda RÄTTEN TILL yttrandefrihet, för att även skydda barns rätt, sjukas rätt och t.ex. funktionshindrades rätt.

Ja, det betyder gränsdragningar. Världen är inte svart och vit. Vill man garantera allas rättigheter måste man sluta tänka svart- och vitt och börja se hur verkligheten ser ut och fundera över var gränserna ska gå mellan frihet och statliga garantier. Och handlar det om allas rätt, måste man börja gå in evidensliberalt och se var staten behöver gå in för att garantera friheten, och hur man minimerar insatsen.

Många libertarianer opponerar sig mot att jag väldigt medvetet säger att jag ser mig som libertarian också. Men det är libertarianernas argument om negativa rättigheter som jag gjort till mina. Om man automatiskt är socialliberal om man menar att ALLA invånare i en stat ska ha möjligheten till liv frihet och egendom, så är det nåt allvarligt fel… 🙂

PS

För övrigt tilltalar vänsterlibertarianismen mig mycket. För företag är liksom stater mänskliga skapelser som lätt skapar problem, speciellt då de blir stora och klumpiga!

Några ord om auktoritetstro…

Det finns en blind tro på auktoriteter som kan vara ganska farlig. Högern varnar ofta för staten, för att man inte ska tro att staten automatiskt gör gott och vill dig väl. Det är ena sidan av myntet. Den andra sidan varnar vänstern för, dvs tron på företagarna och marknaden, alltså att marknaden självorganiserar sig till det bästa, om man lämnar den i fred.

Båda argumenten är två sidor av samma mynt.

Det behövs fler som säger ifrån.

Alltför många är mesiga och böjer sig inför auktoriteterna. Man visar leg på SJ trots att det är kränkande med alla som ska be om leg överallt. Man tror automatiskt att matvarorna man köper är bra och kollar inte alla E-nummer och annat konstigt. Man litar på iphone som visar sig ha dolda program som registrerar allt du gör inbygda i datorn. Man accepterar stillatigande politikernas alla påfund. Man gör inget då ett privat dagis, eller en skola, skär ner för barnen pga resursbrist, samtidigt som ägarna tar hem mångmiljonvinster. Det tar inte hus i helvete då kommunala äldreboenden vägrar servera ägg till folk på påsken…

Världen behöver fler som ifrågasätter auktoriteter, och faktiskt såväl ”marknadsauktoriteter” som ”politiska auktoriteter”.

Auktoritetstro…

Alltför mycket av den gamla känslan att direktörer och politikerna är ”finare” människor eftersom de är auktoriteter, lever kvar. För hundrafemtio år sen stod man med mössan i handen framför dem. Så sker alltför ofta än idag.

En del säger att staten är ett hot och andra ser marknaden som ett hot. En del säger att bara staten får mer makt så löser allt sig medan andra säger att bara marknaden får mer makt så löser det sig… Att det är två sidor av samma mynt ser inte alla.

Som jag skrev för några dagar sen fungerar marknaden ofta bättre än stater. För att bli lite filosofisk kan man beskriva det med att stater liksom marknader, och enskilda företag, är mänskliga konstruktioner. Inget mänskligt är perfekt, det finns alltid några inbyggda svagheter i varje system. Att ge för mycket makt åt ett system, staten, är inte bra. Därför gillar jag marknadsekonomi. Men man bör veta att även om man låter relativt jämbördiga system konkurrera med varandra, som på en marknad, och man ökar chansen att de blir effektiva och idéskapande, blir de aldrig perfekta. 

Alla system mår bra av att ifrågasättas och granskas!

Skitjobbsdebatten

Det för mig till skitjobbsdebatten som rasat i media några dagar. Återigen ser man samma polarisering mellan höger och vänster, och samma tro på . Karin Wanngård generaliserade om hela branscher och kallade dem skitjobb, och vänstern höll med, vilket fick högern att gå ut och säga att skitjobb finns och de är bra bara man låter marknaden vara ifred.

Jag läste ett utmärkt inlägg av Peter Högberg som jag knycker för bloggen.

   Det har uppstått en diskussion kring vilka jobb som är ok och vilka som är skitjobb. Och skitjobben finns i den benämningen att villkoren är under all kritik. Själva arbetsinsatsen må vara tuff och de får man ta. Det är ingen dans att arbeta utan många yrken tär på både kropp och själ. Men det som vi måste rikta kritik emot är när en gräns passeras så det blir skitjobb. När villkor som få vuxna skulle acceptera ska vara ok bara för att man är ung och borde vara tacksam har man passerat en gräns.

          Jag ska ge er ett par exempel på skitjobb. Och betyget kommer från en som själv haft dessa skitjobb, nämligen jag. Det första jobbet som jag hade som kan tillskrivas denna kategori var att i brinnande industrisemester få anställning på ett litet företag i ett källarutrymme på Stora Essingen med att sälja presentreklam. Jag fick en telefon ett stolpmanus och Gula sidorna och befallningen ring. Lön var bara provision när kunder beställt. Chefen stod i andra rummet och kastade pil med motiveringen att det ändå inte gick att sälja under brinnande semester. Men där satt jag och kunde inget annat än jaga för pilkastning betalade inte räkningarna. Ett gäng pennor fick jag sålt till kompisens, som jag var inneboende hos, pappa så jag kunde ge något till hyran… Men det kom inga pennor… Nästa skitjobb var att sälja ekonomisk rådgivning. Det vill säga att boka tid till en rådgivare. Hade två typer av dessa jobb och jag var bra på att boka möten. Kruxet kom sedan med betalningen. Det var beroende på vad rådgivaren/säljaren lyckades sälja in. Om de misslyckades så fick inte jag betalt. En av de säljare som jag arbetade åt lyckades inte göra något på de besök som jag bokade så med andra ord ett stor arbetsinsats utan ett öre till hyran. Eller de åren jag jobbade svart i radio och TV affär. Varav när jag fick sluta inte hade någon annan väg än socialkontoret att bege mig till. Alla dessa jobb som inte gav mig något än en skev bild av vuxenvärlden. En bild av att arbete var skit. Det var ingen bild som fick mig att vilja söka nästa arbete. Att se det som lärdomar var väldigt kostsamt för mig och som tur var så hade jag en kompis med tålamod som accepterade att jag slet hårt utan att dra in pengar. Men fler ska inte behöva göra denna resa. Det hör inte 2000-talet till.

          Så det finns en sunkig skitjobbsmarknad som borde saneras. Det är ett uppdrag både för stat, facket och kommuner. Ungas första kliv ut på arbetsmarknaden ska inte vara det som jag mötte utan tuffa jobb men med schyssta villkor. Så när Karin Wanngård uttalar sig om ungdomar och skitjobb delar jag hennes uppfattning utifrån att det är villkoren som måste ses över. Att vi inte blundar för oseriösa arbetsgivare som utnyttjar ungas oerfarenhet kring vad som gäller på arbetsmarknaden. Från höger kommer det komma en massa påståenden kring att sådana arbetsgivare gallrar ut sig själva men så är inte fallet. De fanns när jag gav mig ut på arbetsmarknaden och kommer finnas när min son ger sig ut på arbetsmarknaden om inget görs. 

          Vill man se mer så besök Öland sommartid eller alla de andra arbetsplatserna som Fackets hjälptelefon får ta emot anmälningar om. Vidare har vi det som uppmärksammades kring företaget Phone House. Glöm saneringen från marknaden sig själv. De unga är inte en jämnbördig part utan står i underläge och med det så tror de att arbetslivet ska vara så. Jag trodde det innan jag mötte medlemmar i facket som visade på att det fanns ett annat liv på arbetsmarknaden också. Så skitjobben finns och de ska bort.

Varför marknaden trots allt oftast vet bäst!

Jag fick en fråga om vad jag menar med att jag varit ekonomiskt konservativ, men ändrat mig. ”Hur resonerar någon som varit konservativ men som blivit liberal”, var frågan. Jo, jag har varit för statliga långtgående statliga regleringar av ekonomin och protektionism, men jag har ändrat min uppfattning. Jag ska förklara på ett lite enklare sätt hur jag tänker nuförtiden.

Det betyder inte att jag gått och blivit naiv och tror att marknaden är ett perfekt system. Marknaden är inte perfekt.

Perfekta system finns inte. Företag är liksom stater skapade av människor och eftersom ingen människa är perfekt är inget företag det. Företagare ungefär samma misstag saker som politiker. De tänker kortsiktigt, de kan blir byråkratiska, kan stagnera, kan köra över människor i jakten på vinster, de kan tänka kortsiktigt och glömma långsiktiga mål, etc.

Det är inget konstigt med det.

Men skillnaden är att staten är EN medan marknaden består av MÅNGA aktörer. Om man har en marknad med flera aktörer ökar chansen att en eller flera av dessa inte tänker kortsiktigt, eller stagnerat. Därför är det lättare att få fram nya idéer i en marknad än i en stat. Flera konkurrerande system som inte är perfekta kan fungera bättre än ett ensamt som inte är perfekt.

Och detta gäller även för att skapa bra förhållanden för arbetarna i företaget. Gamle Henry Ford hade rätt som blev världens rikaste man genom att betala de högsta lönerna och producera den billigaste bilen. Hans princip var enkel: ”Det är klart att jag måste betala HÖGA löner till de som arbetar i mina fabriker så de kan köpa bilarna jag säljer”…

Frihet och statlig kontroll.

Ytterst är detta med ekonomi en fråga om frihet för mig.

Men jag har den bakgrund jag har, så jag vet att frågan inte är svart eller vit. Protektionism och statliga regleringar är ett system som fungerar, det är inte det som är problemet med det. Poängen är att det finns BÄTTRE ystem.

Protektionistiska system med statliga regleringar som tullar, kreditregleringar, etc fungerar. Tvivlare kan studera alla I-länder från 1945-1970, eller Japan och Sydkorea. Då hade vi regleringsekonomier och det funkade. Det producerades oerhörda mängder saker och skapades välstånd.

Vill man studera regleringar kan man även studera krigstidsekonomier, som USA under andra världskriget. Ett komplicerat system av keditregleringar gjorde att amerikanarna kunde mobilisera oerhörda resurser.

Men det är just hur regleringar funkar under krig som visar problemet med regleringarna. De är frihetsinskränkande. De upphäver konkurrensen mellan folk med olika idéer och centraliserar stora delar av produktionsprocesserna utifrån ETT mål och EN idé. Detta kan vara bra under korta tider. Är det krig kan man behöva producera en hel del inom det egna landet som man annars kan köpa på världsmarknaden. Då behövs regleringar. Men det är rent destruktivt under långa tider.

Vill man se ett konkret exempel på de negativa effekterna av regleringarna kan man se på miljonprogrammet för att bygga bostäder på 60-talet. Alla är rörande överrens att husen är av usel kvalitet och inte kommer att hålla länge. Dessutom var de standardiserat fula och miljöerna kring husen steril. Miljonprogrammet uppmuntrade inte till skönhet och olikheter: kort sagt frihet.

Man kan även studera de problem länder haft med att göra sin krigsindustri civil. Man kan inte tillverka traktorer efter samma tänkande som man tillverkade stridsvagnar.

Det är ingen slump, anser jag, att den stora datarevolutionen kom efter att ekonomierna började avregleras på 1970-talet. Med regleringar kunde man skapa datorer för att ta människan till månen, men för att skapa system för att behandla text och sprida text krävdes det något annat: en marknad, konkurrens mellan idéer och företag, där vissa idéer och företag dukade under medan andra visade sig mer livskraftiga.

Världen skulle inte gå under med statliga regleringar men på sikt skulle mindre välstånd skapas än genom frihet.

Det är intressant att studera Sydkoreas och Japans ekonomier efter kriget. De hade ett mycket centraliserat system till en början, med benhårda regleringar, men redan från början ingick det i Japans och Sydkoreas planering att regleringarna skulle avvecklas gradvis och tas bort. Japanska MITI (som stod för den statliga planeringen) såg tre faser i ekonomins utveckling. Först skulle Japan KOPIERA I-länderna, under den fasen skulle Japan ha ett strikt reglerat finanssystem med fria företag men en reglerad ekonomi. Den andra fasen var när japanerna skulle producera själv, då skulle ekonomin avregleras. Den tredje fasen är den Japan är inne i nu, då landet ska bli en vetenskaplig stormakt, och klara sig utan större regleringar. I stort är det så Japans utveckling sen andra världskriget ser ut.

Om man ska tro regleringsivrare skulle världen bli fattigare ju mer avreglerad en ekonomi är. Men en massa välstånd har skapats efter 70-talet då avregleringarna globalt sett kom igång, och många länder har kommit ur fattigdomen.

Vad är då statens roll?

Hur ser jag då på statens roll?

Jag vet att även marknaden är ett system som människor skapat, och marknaden är inte perfekt. Det finns företagare som gärna går över lik för att vinna kortsiktiga fördelar. ”Rövarkapitalister” kallar vänstern dem ibland. Jag håller med om den beskrivningen.

Poängen är att långsiktigt fungerar inte en sån strategi för ett företag, men kortsiktigt kan sådana ”rövarkapitalister” ställa till med en hel del. Inte bara inom det egna företaget utan även inom en hel bransch (eftersom folk måste konkurrera med rövarna). Vill det sig riktigt illa, kan sånt pågå under lång tid, som man t.ex. kan se inom den avreglerade personlig assistansbranschen idag.

Det är inte konstigt att så sker. Marknaden som sagt inte perfekt. Därför behövs grundläggande skydd för människor, som jag ser det. Detta skydd behöver en stark aktör som försöker garantera dessa skydd så gott det går, alltså staten.

Inte många skydd behövs, eller stora skydd. Jag talar om hur arbetsmarknaden ska se ut (arbetarskydd och rätt till semester t.ex), grundläggande trygghet (medborgarlön, rätt till hjälpmedel och sånt för funkisar etc, skydd för bankkunder (insättningsgaranti t.ex) och ett grundläggande skyddsnät som garanterar sjukvård, sjukförsäkringar, etc, till och med för de som är i tillfälig ekonomisk knipa.

Dessutom anser jag att staten måste garantera att det finns äldrevård, sjukvård och liknande till alla. Om det bara finns ett sjukhus i Blekinge (t.ex) FÅR INTE det sjukhuset kollapsa. Det betyder inte att de måste äga och driva sjukhuset, det gör det privata bättre. Staten ska inte heller styra, utan bara garantera att det finns i sista hand (och att det inte missköts grovt, givetvis).

Staten behöver inte hålla på med en enda reglering och kan mycket väl privatisera det mesta. Men OM något skulle ske ska staten gripa in och dessutom finnas där som en instans som individer kan överklaga till OM något gått fel.

Sådana grundläggande skydd kan inte bli perfekta heller men behövs i det enda som är riktigt befogat, dvs i att skydda människors grundläggande friheter.

Staten och det privata

Staten måste hålla sig ifrån marknaden av den enkla anledningen att staten har en förbaskat massa makt. Det staten, eller statliga bolag, gör påverkar resten av marknaden i kraft av den TYNGD staten har i ett land. Att staten ska äga en massa är helt snurrigt anser jag. Och det snedvrider konkurrensen och hämmar idéskapandet.

Det är mycket bättre att låta olika aktörer verka i frihet så företag skapas och nya idéer kan växa fram.

Om staten blandar sig in i marknaden hämmas denna process. Staten kanske får för sig att stödja en del av marknaden mot andra delar. Som när staten pumpade in pengar för att rädda de svenska stålverk och varven på 70-talet, som inte var konkurrenskraftiga längre. Det var förrödande.

Staten behövs, anser jag, men ska hålla sig vid sidan om marknaden och i praktiken bara gripa in för att så långt som möjligt försöka skydda människors vars friheter och rättigheter hotas (inget system är som sagt perfekt, inte ens de bästa och mest kreativa fria marknaderna). 

Inte en nattväktarstat, men näst intill…

My 5 cents…

En omjäkig liberal… finns det?

”Mjäkighet var den egenskap som mest efterfrågades hos en liberal partiledare”..  Så säger partiledaren i Folkpartiet, David Holst, spelad av skådespelaren Björn Kjellman, i en scen i filmen Fyra år till med Björn Kjellman.

Björn Kjellman spelar en partiledare i Folkpartiet som blir kär i en påläggskalv inom sossarna, Martin, spelad av Eric Ericsson. Vid ett tillfälle, när partiledaren David Holst som vanligt inte kunde bestämma sig för något (vilken frukost han skulle äta eller nåt annat trivialt) och beskylldes för mjäkighet, sa han det ovannämnda.

Och nog kan det kännas tufft att vara liberal ibland, eller hur? Som liberal är man ju dessutom kluven, eller hur, det vet ju alla!

Tyvärr ligger det en sanning i detta. Liberalism idag förknippas ofta med mjäkighet.

Martin Luther King

Den som kanske bäst analyserade detta fenomen med den mjäkiga ”liberalen” är Martin Luther King, som tog strid för människorrätt i USA på 60-talet. För vart år som gick blev han argare och argare på liberalerna. När han sökte hjälp från de vita liberalerna i USA bad de honom ständigt att inte ”rusa på”, ”låta kampen för människorätt ta tid”, ”vänta en generation eller två”, att ”inte störa ordningen”…

Han blev pissed off, på ren svenska!

1967 skrev han i ”kaos eller gemenskap” (i Gummessons utgåva 1967):

”Under senare år har många negrer haft en känsla att den besvärligaste motståndaren inte är de öppet fanatiska medlemmarna av Klu Klux Klan eller John Birch Society utan den vite liberalen, som mera älskar ”ordning” än rättvisa, som föredrar lugnet framför jämlikheten. På visst sätt har den vite liberalen fallit offer för samma tvekluvenhet som alltid utgjort en del av vårt nationella fädernesarv… med… slumrande fördomar…

Edmund Burke yttrade vid ett tillfälle: ‘När onda människor slår sig samman, måste de goda samarbeta’. Det är det ofrånkomliga krav de vita liberalerna står inför… När onda människor rådslår för att bevara en orättvis status quo måste goda människor gå samman för att bygga ett samhälle präglat av rättfärdighet… De vita liberalerna måste lära sig att förstå, att negern behöver inte bara kärlek och välvilja, utan också rättvisa. Det räcker inte med att säga ‘Vi tycker om negrer, vi har många vänner bland dem”. De måste kräva rättvisa för negrerna. Kärlek, som inte tillgodoser rättvisan, är ingen kärlek alls.”

Ord och inga visor. King ansåg faktiskt att ”liberalerna” var ett större hot mot de färgades rättigheter än Klu Klux Klan!

Omjäkig

Men King såg sig själv som liberal i mångt och mycket. (Han definierade sig aldrig politiskt.) Han hyste en stor kärlek till de liberaler som vågade vara okluvna. Han såg ju sig själv i mångt och mycket som en sån liberal.

I samma bok skriver han:

Ingenting kan vara mer tragiskt än att människor lever i dessa revolutionära tider men inte förmår tillägna sig de nya attityder och det nya synsätt, som den nya situationen kräver.

Det vi vanligen kommer ihåg från Washington Irvings bekanta berättelse om Rip Van  Winkle är att Rip sov i tjugo år. Det finns emellertid en annan viktig sak, som man nästan alltid glömmer. Det är skylten på värdshuset i den lilla staden vid Hudsonfloden, från vilken Rip startade sin färd upp i bergen, där han sedan sov sin långa sömn. När han gav sig iväg bar skylten en bild av kung Georg III av England. När han tjugo år senare kom ner, hade skylten en bild av George Washington. När Rip såg bilden av Förenta staternas förste president, blev han förvirrad och visste varken ut eller in. Han visste inte vem Washington var. Det mest slående i denna berättelse är inte, att Rip sov i tjugo år utan att han sov under en revolution, som skulle komma att ändra den mänskliga historiens gång. 

En av de stora riskerna, som möter oss under historien är att alltför många människor inte kan hålla sig vakna under betydelsefulla perioder av social omvandling.

Varje samhällsform har sina beskyddare av det bestående och sina brödra­skap av likgiltiga, som är kända för att sova under revolutio­nerna. Men i våra dagar är själva vår möjlighet att överleva beroende av vår förmåga att hålla oss vakna, att anpassa oss till nya idéer, att vara snabbtänkta och möta de krav föränd­ringen ställer. Det världsvida hus vi lever i gör det nödvändigt, att  vi  förvandlar vårt världsomfattande grannskap till ett världsomfattande broderskap. Tillsammans måste vi lära oss att leva som bröder, annars kommer vi att gå under som dårar.

Tyvärr har nog King rätt. Om man ser på den syn de flesta svenskar har på liberaler idag så förknippas liberalism med att vara kluven, med att gilla ordning och reda, med lite frikyrklighet och obeslutsamhet. Tyvärr är det inte högljudd kamp för människors väl och ve som man förknippar liberalism med? Inte är det okompromisslös kamp för frihet och rättvisa…

Nej liberalism ses som ganska mjäkigt!

Vad säger ni? Måste man vara kluven och mjäkig bara för att man är liberal, som om man var vilken Folkpartist som helst?

Läs mer: Liberaldemokraterna

Thomas Paine om ”medborgarlön” och ”plattskatt” 1797

Den amerikanska revolutionären och religionskritikern Thomas Paine var en av de första som började fundera på någon form av medborgarlön, och en rättvis beskattning för att finansiera medborgarlön. Detta gjorde han 1797. Tanken var att utrota fattigdomen en gång för alla, och ge alla människor en chans att göra något av sitt liv. Hans förslag var ett ”medborgararv” finansierat med  platt arvsbeskattning.

Välkommen till del 3 i min serie med tankar om liberalismens historia. (Del 1, del 2)

Paines idéer  kan givetvis inte kopieras rakt av idag, vi lever i en annan tid. Men det är intressant att studera, och lära av, hans tankegångar. Speciellt för de idag som vill utrota vår tids fattigdom genom en kombination av plattskatt och medborgarlön.

I pamfletten Agrarian Justice (1797) föreslår han att man skulle beskatta arv.

Alla arv skulle beskattas lika. Arv till arvingar skulle beskattas med en plattskatt på 10% + (”10 percent or more”…) för alla, och arv som inte går till direkta arvingar, utan till andra, skulle beskattas högre, men enligt samma princip om plattskatt. Dvs samma skatt till alla.

En del av pengarna man skulle få in från detta ville Paine ge till alla medborgare som var över 50 år. De skulle få 10 pund om året, som en pension. Det mesta av de övriga pengarna skulle gå till att ge var medborgare, man och kvinna, 15 pund det år de fyllde 21, dvs myndighetsåldern. En arbetare på ett jordbruk tjänade ungefär 23 pund per år vid denna tid. En liten summa skulle bli kvar som skulle gå till ”de lama och blinda”.

Det är inte samma sak som medborgarlönen. Arvet var ett engångsbelopp till var medborgare. Men tanken bakom det var samma, grundtrygghet till alla.

Låt oss se vad Paine skriver.

Han börjar med att diskutera begreppen frihet och jämlikhet. Vad innebär jämlikhet? Paine skiljer mellan två sorters egendom. Den man anskaffar under livet och den han anser att man har ”rätt till” genom att man föds här på jorden, genom att man kort och gott är människa.

France has had the honor of adding to the word Liberty that of Equality; and this word signifies essentially a principle that admits of no gradation in the things to which it applies. But equality is often misunderstood, often misapplied, and often violated.

There are two kinds of property. Firstly, natural property, or that which comes to us from the Creator of the universe–such as the earth,air, water. Secondly, artificial or acquired property–theinvention of men. In the latter, equality is impossible; for to distribute it equally it would be necessary that all should have contributed in the same proportion, which can never be the case; and this being the case, every individual would hold on to his own property, as his right share.

Equality of natural property is the subject of this little essay. Every individual in the world is born therein with legitimate claims on a certain kindof property, or its equivalent.

Det gör att det finns vissa saker som alla har rätt till. Ett sånt exempel på något som är rösträtten.

Det kan verka vara ett egendomligt exempel, men vid denna tid var egendomsrätt (rätten till ägande) en fråga som hade med rösträtten att göra, eftersom rösträtten i många länder, som England, var kopplad till stånd, eller hur mycket man tjänade. Kampen för allmän rösträtt handlade till stor del om egendom och om att definiera egendomsrätt (se hur liberalerna resonerade ifråga om arbetarrätt, rösträtt och egendomsrätt här hemma i Sverige här!).

Paine använder alltså EGENDOMSRÄTTEN en medborgare – en röst, som exempel på en rätt, som alla ska ha från födseln.

The right of voting for persons charged with the execution of the laws that govern society is inherent in the word liberty, and constitutes the equality of personal rights. But even if that right (of voting) were inherent in property, which I deny, the right of suffrage would still belong to all equally, because, as I have said, all individuals have legitimate birthrights in a certain species of property.

Vad Paine menarmed detta var att försvara rätten till egendom. Jämlikhet, betyder inte att alla måste tvingas att vara lika. Allas lika rätt att KUNNA skapa sig en bra tillvaro, det var jämlikhet för Paine. Att alla har rösträtt betyder inte att alla är lika, en del blir riksdagsmän och styr över andra ändå. Det är samma sak.

Fattigdomen

På samma sätt är det naturligt med inkomstskillnader, men det betyder inte att fattigdom ska tillåtas, anser Paine. Ett liknande system som med rösträtten behövs. Dvs att alla får en grundtrygghet, men att alla ändå tillåts utveckla sina förmågor och bli rika.

I förordet till den engelska utgåvan förklarar Paine att det just är tanken på att fattigdom måste existera som upprört Paine. Pamfletten om agrarian justice är en polemik mot tanken att ttigdomen, liksom rikedomen, skapats av Gud, och att fattigdom därför är bra (!) för en nation.

THE following little piece was written in the winter of 1795 and ’96… What has determined me to publish it now is a sermon preached by Watson, Bishop of Llandaff. Some of my readers will recollect, that this Bishop wrote a book entitled ”An Apology for the Bible,” in answer to my second part of ”The Age of Reason…. At the end of the Bishop’s book is a list of the works he has written. Among which is the sermon alluded to ; it is entitled: ”The Wisdom and Goodness of God, in having made both Rich and Poor; with an Appendix, containing Reflections on the Present State of England and France.”

The error contained in this sermon determined me to publish my ”Agrarian Justice.” It is wrong to say God made rich and poor; He made only male and female, and He gave them the earth for their inheritance.

Instead of preaching to encourage one part of mankind in insolence . . . it would be better that priests employed their time to render the general condition of man less miserable than it is. Practical religion consists in doing good: and the only way of serving God is that of endeavoring to make His creation happy. All preaching that has not this, for its object is nonsense and hypocrisy.

Texten: Agrarian Justice

Paine börjar med att måla ut hur barbariskt det är med fattigdom

On one side, the spectator is dazzled by splendid appearances; on the other, he is shocked by extremes of wretchedness; both of which it has erected. The most affluent and the most miserable of the human race are to be found in the countries that are called civilized…

In taking the matter upon this ground, the first principle of civilization ought to have been, and ought still to be, that the condition of every person born into the world, after a state of civilization commences, ought not to be worse than if he had been born before that period.

But the fact is that the condition of millions, in every country in Europe, is far worse than if they had been born before civilization begin, had been born among the Indians of North America at the present.

Via resonemang om jordräntan visar han att en del människor i och med civilisationens utveckling blivit rika och andra fattiga. Man har glömt bort människans rätt att slippa födas in i fattigdom och misär.

Cultivation is at least one of the greatest natural improvements ever made by human invention. It has given to created earth a tenfold value. But the landed monopoly that began with it has produced the greatest evil. It has dispossessed more than half the inhabitants of every nation of their natural inheritance, without providing for them, as ought to have been done, an indemnification for that loss, and has thereby created a species of poverty and wretchedness that did not exist before.

In advocating the case of the persons thus dispossessed, it is a right, and not a charity, that I am pleading for. But it is that kind of right which, being neglected at first, could not be brought forward afterwards till heaven had opened the way by a revolution in the system of government. Let us then do honor to revolutions by justice, and give currency to their principles by blessings.

Vad Paine ville göra

Pain kallar sitt förslag ”naturligt arv”. Dvs att alla människor då de är myndiga ska få en summa av staten. (Precis som varje arvsberättigad fick ut eventuella arv då de fyllde 21.

Having thus in a few words, opened the merits of the case, I shall now proceed to the plan I have to propose, which is:  To create a national fund, out of which there shall be paid to every person, when arrived at the age of twenty-one years, the sum of fifteen pounds sterling, as a compensation in part, for the loss of his or her natural inheritance, by the introduction of the system of landed property:

And also, the sum of ten pounds per annum, during life, to every person now living, of the age of fifty years, and to all others as they shall arrive at that age…

It is proposed that the payments, as already stated, be made to every person, rich or poor. It is best to make it so, to prevent invidious distinctions. It is also right it should be so, because it is in lieu of the natural inheritance, which, as a right, belongs to every man, over and above property he may have created, or inherited from those who did. Such persons as do not choose to receive it can throw it into the common fund.

Varifrån ska man ta pengarna? Jo från en platt arvsskatt.

Taking it then for granted that no person ought to be in a worse condition when born under what is called a state of civilization, than he would have been had he been born in a state of nature, and that civilization ought to have made, and ought still to make, provision for that purpose, it can only be done by subtracting from property a portion equal in value to the natural inheritance it has absorbed.

Various methods may be proposed for this purpose, but that which appears to be the best (not only because it will operate without deranging any present possessors, or without interfering with the collection of taxes or emprunts necessary for the purposes of government and the Revolution, but because it will be the least troublesome and the most effectual, and also because the subtraction will be made at a time that best admits it) is at the moment that property is passing by the death of one person to the possession of another…

Considering, then, that man is always related to society, that relationship will become comparatively greater in proportion as the next of kin is more distant; it is therefore consistent with civilization to say that where there are no direct heirs society shall be heir to a part over and above the tenth part due to society…

I do not suppose that more than one family in ten, in any of the countries of Europe, has, when the head of the family dies, a clear property of five hundred pounds sterling. To all such the plan is advantageous. That property would pay fifty pounds into the fund, and if there were only two children under age they would receive fifteen pounds each (thirty pounds), on coming of age, and be entitled to ten pounds a year after fifty.

It is from the overgrown acquisition of property that the fund will support itself;

Paine fortsätter…

Jag utesluter de delar av pamfletten som rör hans beräkningar om hur exakt det ska finansieras. Det blir för tekniskt, ni får läsa det själva. Det är resonemang som rör jordräntan, en idag död fråga som i 200 år låg i centrum för den ekonomiska och sociala debatten. Han föreslår att skatten ska vara 10% eller mer på alla arv. Det system för obligatrioner och för att lösa ut arv och sånt, som han föreslår kan givetvis inte tillämpas i dagens värld.

Paine fortsätter genom att säga att detta arv som alla medborgare ska ha rätt till ska vara en rättighet, inte en allmosa som man ger som välgörenhet. Paine menar också att denna rätt till ”arv” via staten befrämjar individens skapande av välstånd. ”Jag anser att rikedom är något positivt eftersom rikedom skapar något gott för samhället”, skriver Paine.

Having now gone through all the necessary calculations, and stated the particulars of the plan, I shall conclude with some observations.

It is not charity but a right, not bounty but justice, that I am pleading for. The present state of civilization is as odious as it is unjust. It is absolutely the opposite of what it should be, and it is necessary that a revolution should be made in it. The contrast of affluence and wretchedness continually meeting and offending the eye, is like dead and living bodies chained together. Though I care as little about riches as any man, I am a friend to riches because they are capable of good.

I care not how affluent some may be, provided that none be miserable in consequence of it. But it is impossible to enjoy affluence with the felicity it is capable of being enjoyed, while so much misery is mingled in the scene. The sight of the misery, and the unpleasant sensations it suggests, which, though they may be suffocated cannot be extinguished, are a greater drawback upon the felicity of affluence than the proposed ten per cent upon property is worth. He that would not give the one to get rid of the other has no charity, even for himself.

There are, in every country, some magnificent charities established by individuals. It is, however, but little that any individual can do, when the whole extent of the misery to be relieved is considered. He may satisfy his conscience, but not his heart. He may give all that he has, and that all will relieve but little. It is only by organizing civilization upon such principles as to act like a system of pulleys, that the whole weight of misery can be removed.

The plan here proposed will reach the whole. It will immediately relieve and take out of view three classes of wretchedness-the blind, the lame, and the aged poor; and it will furnish the rising generation with means to prevent their becoming poor; and it will do this without deranging or interfering with any national measures.

But it is justice, and not charity, that is the principle of the plan. In all great cases it is necessary to have a principle more universally active than charity; and, with respect to justice, it ought not to be left to the choice of detached individuals whether they will do justice or not. Considering, then, the plan on the ground of justice, it ought to be the act of the whole growing spontaneously out of the principles of the revolution, and the reputation of it ought to be national and not individual.

A plan upon this principle would benefit the revolution by the energy that springs from the consciousness of justice. It would multiply also the national resources; for property, like vegetation, increases by offsets.

…Would it not, even as a matter of economy, be far better to adopt means to prevent their becoming poor? This can best be done by making every person when arrived at the age of twenty-one years an inheritor of something to begin with.

…To the numerous class dispossessed of their natural inheritance by the system of landed property it will be an act of national justice. To persons dying possessed of moderate fortunes it will operate as a tontine to their children, more beneficial than the sum of money paid into the fund: and it will give to the accumulation of riches a degree of security that none of old governments of Europe, now tottering on their foundations, can give….

Det handlar om att för evigt bli av med källan till politisk instabilitet och göra revolutioner onödiga i framtiden.

The superstitious awe, the enslaving reverence, that formerly Surrounded affluence, is passing away in all countries, and leaving the possessor of property to the convulsion of accidents. When wealth and splendor, instead of fascinating the multitude, excite emotions of disgust; n, instead of drawing forth admiration, it is beheld as an insult on wretchedness; when the ostentatious appearance it makes serves call the right of it in question, the case of property becomes critical, and it is only in a system of justice that the possessor can contemplate security.

To remove the danger, it is necessary to remove the antipathies, and this can only be done by making property productive of a national bless, extending to every individual. When the riches of one man above other shall increase the national fund in the same proportion; when it shall be seen that the prosperity of that fund depends on the prosperity of individuals; when the more riches a man acquires, the better it shall for the general mass; it is then that antipathies will cease, and property be placed on the permanent basis of national interest and protection.

Revolutioner föds genom fattigdom, genom att människor behandlas som djur, menar Paine.

…Despotic government supports itself by abject civilization, in which debasement of the human mind, and wretchedness in the mass of the people, are the chief criterions. Such governments consider man merely as an animal; that the exercise of intellectual faculty is not his privilege; that he has nothing to do with the laws but to obey them; and they politically depend more upon breaking the spirit of the people by poverty, than they fear enraging it by desperation.

Intressant att en av de stora liberala tänkarna under 1700-talet funderade i dessa termer!

Du ska va President!

Som vanligt efter ett val sprider maktlösheten  och idélösheten sig. Alla politiska Facebookgrupper som fylldes av argument innan valet har dött. Partierna är inte ute bland folk. Sossarna väljer partiledare som Vatikanen väljer påve: ”habeas papam”… Ursäkta liknelsen, men svensk politik efter valet liknar ett dåligt samlag där din partner somnar och börjar snarka högt efter utlösningen utan en tanke på dig. Det är inte undra på att du då ställer sig frågan ”ska livet inte vara mer än så här, är inte jag värd mer än detta”?

”Men, jag då, ska inte jag få något?” är en berättigad fråga. Vi måste hitta sätten att få igång idédebatten och framtidsdebatten igen i Sverige. Det som närmast beskriver det jag vill göra med Sverige är det som sker nu i arabvärlden, eller det Martin Luther King gjorde i USA på 60-talet… Eller det som liberaler gjorde för hundra år sen i Sverige då de stod i främsta leden i kampen för rösträtt frihet och sociala skydd. De försökte vända den politiska kartan upp och ned och ge människorna makten!

Det måste vi göra idag…

Det är att DU som ska styra detta landet, inte de inne i riksdagen. Riksdag och myndigheter är ansvariga inför DIG, inte tvärtom. Det är inte du som ska stå med mössan i hand inför ministern, utan ministern som ska stå med mössan inför DIG, medborgaren!

Alltför länge har vi tillåtit Jantelagen att styra över hur vi människor ser på oss själva och på hur politiken utformats. Som om människan inte betydde något, som om vi inte var ”värda mer än det här”…

Det är inte bara att hela det politiska systemet är sånt, att vi människor blir liksom maktlösa… Det är inte nog med det. Även i privatlivet ska vi känna samma maktlöshet. Politiker och stat har fräckheten att gå in och detaljreglera VÅRA liv. Som om VI inte betyder något, som om vi inte är mogna att själv bestämma över vad vi vill göra av vår tid här på jorden.

Staten kan investera många miljarder på att jaga cannabisrökare och samtidgt utfasa folk ur sjukförsäkringssystemen och kasta dem på soptipparna. Staten kan investera miljarder åt att jaga sexköpare och att avlyssna oss över internet och kontrollera oss medan de förskjutna hemlösa dör ute på gatorna. Allt i kontrollsamhällets namn. Att du ska veta din plats, att minsann pappa staten vet bättre än dig vad du ska göra av dit liv.

Så ska det INTE vara! Politik handlar om makt. Men inte makten över DIG utan om att DU  ska känna att DU har makten! Både över ditt liv och, som medborgare, att du har makt att vara med och förändra samhället!

Om de politiska alternativ som finns idag får dig att känna ”är jag inte värd mer än så här”, är det nog dags att du knuffar bort dem ur ditt liv.

Ja, Imperiet hade rätt i det de sjöng en gång, det är DU som ska vara President!

/Torbjörn Jerlerup

(Inlägg skrivet för Liberaldemokraternas hemsida idag.)

Liberalismens historia: Liberalerna och arbetarrätten

Igår började jag min serie om liberalismens historia. Jag har påbörjat den av två anledningar. Först: för att motverka myten att liberaler per definition måste vara mot sociala skyddsnät. För det andra: att motverka myten om att arbetares rättigheter är något oliberalt. En gång i tiden tog liberalerna strid för arbetares rättigheter och för sociala rättigheter.

Högerns valaffisch 1928

Den här gången blir mitt blogginlägg lite kontroversiellt. Jag ska nämligen visa att liberalerna för hundra år sen gick emot den fria avtalsrätten och den fria egendomsrätten eftersom de idéerna var KONSERVATIVA tankar.

Fri avtalsrätt och fri egendomsrätt idag betraktas som urliberalt, men riktigt så enkelt var det inte…

Så håll i hatten… Nu bär det av!

Högern, de konservativa, Ville bevara det bestående. Men i deras retorik pratade de mycket om frihet. De pratade om adelns, prästers och de rikas frihet, om deras rätt att slippa regleringar som minskade deras makt.

De konservativa hävdade EGENDOMSRÄTTEN, att egendomen var helig och att staten skulle ha så lite möjlighet som möjligt att styra över hur privatpersonen använde sin egendom.

Därför skulle också fri AVTALSRÄTT råda, dvs företagarna skulle sluta vilka avtal de ville med arbetarna, eftersom företagen var DERAS egendom och arbetarna av egen fri vilja slutit fria avtal med dem som MÅSTE följas enligt lag!

Och därför ansåg de konservativa att idér som den om den allmänna rösträtten, om den allmänna rätten att gå i skola, och idén om arbetarskydd var FÖRKASTLIGA tankar! Det hotade DERAS avtalsrätt och rätt till egendom!

Egendomsrätten och kampen mot allmän rösträtt

Detta med fri egendomsrätt var en rösträttsfråga i första hand, en arbetsrättslig fråga i andra hand.

Vad tusan har egendomsrätt med rösträtt att göra, kan man undra?

Jo, rent praktiskt ser man hur det fungerar i den progressiva rösträtt som tillämpades här i Sverige fram till 1918.  Ju mer pengar man hade, ju fler röster hade man i valet. Fram till 1907 hade man en 5000-gradig röstskala, beroende på inkomst, och efter 1907 i valet till kommunerna (och därmed till första kammaren) var det en 40-gradig röstskala fram till 1918. Egendom och rikedom bestämde hur många röster man hade.

Idén om ”en medborgare – en röst”, som liberalerna och Socialdemokraterna förespråkade var radikal, eftersom den baserades på tanken att det fanns något viktigare än rikedom och egendomsrätt, nämligen friheten och var människas likhet inför lag och stat; var människas rätt att utöva inflytande på sitt eget liv, och på Sveriges politik, oavsett egendom och rikedom.

Det kan låta absurt, men om man öppnar riksdagsprotokollen och läser om de tidiga debatterna för allmän rösträtt ser man att de konservativa var mot den idén med hänvisning till att DERAS frihet hotades av den, att staten inte skulle blanda sig i de besuttnas privatliv och affärer. Kort sagt ansåg de deras egendomsrätt hotades.

Egendomsrätten och kampen mot arbetarrätt

Det här kunde man läsa i 1908 års partiprogram för de konservativa.

tryggande af arbetsaftalet med rättslig påföljd för aftalsbrott och vidtagande af sådana lagstiftningsåtgärder, genom hvilka förföljelser, som afse att kränka enskildes arbetsfrihet, kunna tillbörligen tillbakavisas och beifras;

häfdande af principerna om föreningsrätt och föreningsfrihet, hvarigenom om rätten att tillhöra eller icke tillhöra viss organisation fastslås och såväl arbetsgifvares som arbetaresammanslutningars juridiska ansvarighet klargöres och fastställes;

Det låter ju ”liberalt”, eller hur… Arbetsfrihet, föreningsfrihet, rätt att ingå avtal fritt…

Vad sa de liberala 1908? (De Frisinnades valprogram) Jo de pratade om att arbetare skulle ha rätt att organisera sig i fackföreningar. Dessutom:

Utveckling af arbetareskydds- och olycksfallslagstiftningen,, främjande af sjukkasse- och själfhjälpsverksamheten samt framför allt allmän ålderdoms- och invaliditetsförsäkring;

strängt upprätthållande af allas likhet inför lagen och förhindrande af klasslagstiftning; vid en eventuell lagstiftning om arbetsaftal måste all ensidighet uteslutas, så att lagstiftningen oväldigt tillgodoser båda parternas intressen och i möjligaste mån mötes af bådas förtroende.

Det är lustigt. De konservativa, som var för starka statsregleringar, tullar, etc, var för fri avtalsrätt och fri föreningsrätt, och liberalerna, frihandlarna, verkar prata om regleringar. Vad är detta?

När de konservativa pratade om fri avtalsrätt pratade de om DERAS makt. Det är samma sak som att de i rösträttsfrågan ville ha kvar sina 3000 röster mot arbetarens enda röst. Det fanns inte ett jämlikt förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vid fri avtalsrätt skulle arbetaren tvingas acceptera vilka villkor som helst. Utbud och efterfrågan skulle gälla på arbetsmarknaden. De besuttnas FRIHET skulle skyddas, och arbetares rätt att sluta avtal, efter de besuttnas egna vilja.

De konservativas kamp för fri avtalsrätt handlade om FÖRETAGARNAS OCH DE RIKAS rätt att sluta vilka avtal de ville. Det såg de liberala och de var emot det.

Tydligast ser man det i retoriken om fri föreningsrätt. Det handlade inte om frihet utan att företag skulle ha rätt att bestämma vilka föreningar som skulle vara verksamma på deras egendom. Dvs de villa ha rätt att förbjuda fackföreningar.

Konservativa strävanden

Högerns valaffisch 1928

De konservativas kamp mot friheten var konsekvent.

1840-1945 ca: Ja till tullar, nej till frihandel.

1840-1945 ca: Ville knyta högre skolgång till ekonomiska resurser, försvåra för fattigare att gå på läroverk, etc.

1840–1918: Nej till allmän rösträtt.

till 1913: nej till folkpension

till 1916: Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet.

till 1919/1923: Nej till åtta timmars arbetsdag, innand ess nej till 10 timmars arbetsdag.

till 1919: Nej till kvinnlig rösträtt.

till 1921: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.

till 1923: Nej till åtta timmars arbetsdag.

till 1931: Nej till sjukkassan.

till 1934: Nej till a–kassa.

1938: Nej till två veckors semester.

Men vad ansåg de liberala? Låt oss titta i databasen för de politiska partiernas program igen, som jag citerade igåe.

De liberalas partiprogram: 1905!

Frisinnade landsföreningen, som på allt sätt vill verka till främjande af ett sådant resultat, anser, att den förestående valkampanjen, förutom kring den politiska rösträttsfrågan såsom den gifna hufvudfrågan, bör koncentrera sig särskildt kring följande uppgifter:

att till Andra kammaren sändas män, hvilka fullt behjärta arbetarefrågans utomordentliga betydelse och särskildt såsom närmaste mål vilja verka för upprättande af ett statsdepartement för arbetarelagstiftning och därmed sammanhängande ärenden anordnande af opartisk medling i arbetstvister samt invaliditets- och ålderdomspensionering, och hvilka bestämdt motsätta sig all ensidig strafflagstiftning såsom botemedel mot sociala missförhållanden;

att till Andra kammaren sändas män, hvilka i frågor sådana som näringslifvets höjande, främjande af det mindre jordbruket, utveckling af egna hensrörelsen, ny arrendelagstiftning, humanare fattigvårdslagstiftning, äfvenson tidsenlig lönereglering för de s.k. lägre statstjänarne, vilja nedlägga ett allvarligt och ihärdigt arbete för att få till stånd goda och gagnande resultat;

1911

Allt klarare har det under den nu utlöpande perioden visat sig hur föga allvar det var med de försäkringar om uppriktig anslutning till demokratisk åskådning som från högerregeringen och högerpartierna hördes när de togo hand om rösträttsfrågan. Knappt hade kamrarna gett sitt slutliga bifall till rösträttsförslaget förrän regeringen tydligt började visa hvad den bar i skölden. Angrepp försöktes mot utskottens häfdvunna, aldrig förr ifrågasatta rättigheter. ..

Förverkligande af folkstyrelsens grundsats äfven i vårt land, det måste därför oeftergivligen vara de frisinnades främsta ögonmärke vid de val som nu stunda. Men därvid må valmännen älven förstå att en noggrann sofring av kandidaterna är nödvändig. Icke hvar och en som med läpparna bekänner sig till demokrati och parlamentarism är, då det gäller, villig att handla därefter. Sakläget kräfver öfvertygelsetrogna och beslutsamma män, beredda att i enig samverkan sätta handling bakom ord och med anlitande af alla grundlagsenliga medel betvinga herremakten och öppna väg för folkmakten…

Den förändring i afseende på den politiska rösträtten som ägt rum vårt land ha icke sträckt sig till kvinnorna Det skenbara tillmötesgående som till som början visats dem från den nuvarande regeringens sida har tydligen endast varit afsedt att förhala saken. Det har numera utbytts mot en bestämdt afvisande hållning.

Svenska riksdagen har emellertid gifvit kvinnorna ett löfte i följand ord som läsas i en skrifvelse vid 1906 års riksdag: ”Att från direkt politiskt inflytande utestänga kvinnan kan näppeligen sägas vara väl förenligt med införande af en så vidsträckt valrätt för män som nu ifrågasättes. Hon har nämligen lika stora intressen att tillvarataga i samhället som mannen och bör väl därför äfven sättas i tillfälle att genom deltagande i de politiska valen göra dem tillbörligen beaktade.”

Detta löfte måste infrias äfven om den höger som var med om löftet nu är färdig att svika det. Kvinnorna måste utan dröjsmål erhålla valrätt och valbarhet i samma utsträckning som männen…

Frågan om ålderdoms- och invaliditetsförsäkring är utan tvifvel vår viktigaste sociala angelägenhet och måste ofördröjligen bringas till en tillfredsställande lösning. Statsfinansiella svårigheter, som härvid kunna yppa sig, måste öfvervinnas.

Ur sitt allmänna program vill Landsföreningen för öfrigt framhålla följande punkter:

Öppen omröstning i riksdagen; afskaffande af bolags rösträtt och annan opersonlig rösträtt i kommunerna; möjliggörande för sjömän m.fl. att utöfva sin rösträtt; verksamt skydd för valfrihet och valhemlighet…

Obligatorisk sjukförsäkring; arbetslöshetsförsäkring; arbetarskyddslagstiftningens förbättrande och utsträckning till alla arbetare; olycksfallslagstiftning, byggd på försäkringsplikt; natt- och söndagsarbetets reglering; yrkesinspektionens stärkande; reform af fattigvårdslagstiftningen; utveckling af förlikningsinstitutionen; lånefond för egna hem i städerna; bostadsinspektion; utredning af på lefnadskostnadernas stegring inverkande faktorer…

1920

För Sverige liksom för alla länder är det en av tidens stora uppgifter att främja och uppdriva produktionen, och en omistlig kraft härtill är den enskildes självverksamhet för uppehälle och välstånd. Men den ekonomiska friheten får icke missbrukas till exploatering av de svaga i samhället eller överskrida gränsen för samhällets gemensamma intressen. Där samhällelig rättskänsla eller hänsyn till allmänt väl det kräver, där bör staten gripa in genom kontroll, reglering eller egen verksamhet. Till demokratiens fostran hör ekonomisk upplysning om produktionens, handelns och penningväsendets stora frågor.

Samhället måste därvid kräva, att dess arbete för social rättvisa verksamt underhjälpes av medborgarnas egen sträfvan för personlig utbildning och duglighet. Vägen till försoning mellan arbetsgivares och arbetares intressen bor sökas i sådana åtgärder, som komma båda att känna sin samhörighet i det gemensamma arbetet.

Frågan om obligatorisk sjukförsäkring och moderskapsförsäkring bör lösas efter noggrann prövning av försäkringens lämpliga omfattning och ställas till det frivilliga sjukkasseväsendet samt åtgärder vidtagas för en enhetlig, förenklad och förbilligad organisation av hela den svenska socialförsäkringen. Folkpensioneringen bör utvecklas, så att den bättre motsvarar sitt viktiga syfte.

Arbetslöshet bör främst motverkas genom uppmuntran till självhjälp, tillvaratagande av förefintliga arbetstillfällen och vid behov beredande av särskilt arbete. Försäkringen mot oförvållad arbetslöshet ordnas med hänsyn härtill.

Den nu genomförda provisoriska lagstiftningen om arbetstidens begränsning är en försökslagstiftning. De svårigheter, som i vissa fall redan framträtt i fråga om möjligheten att med tillbörlig smidighet anpassa lagens tillämpning efter det praktiska livets krav, böra omedelbart avhjälpas, i enlighet med riksdagens därom gjorda framställning.

Det stora problemet om samverkan mellan arbetsgivare och arbetare inom industrien bör upptagas till undersökning i syfte att, med fasthållande av arbetsgivares rätt att utöva ledningen, bereda arbetarna behörigt medinflytande på arbetsförhållandena, giva dem inblick i de ekonomiska villkoren för produktionens utveckling, tillvarataga deras insikt och erfarenhet samt sålunda befordra en verklig intressegemenskap inom företagen.

1921

De frisinnade verka för:

kvinnornas principiella likställighet med männen inom alla områden: lika omsorg från statens sida om utbildning för kvinnlig som för manlig ungdom; genomförande snarast möjligt af kvinnans tillträde till statstjänster; rättvisa lönevillkor; aflägsnande af orättvisor inom folkpensioneringen;

samhällets medverkan till skapande af goda hem och förbättrade bostadsförhållanden; fortsatt utveckling af samhällets anstalter för barnavård;

enhetlig förenklad och förbilligad organisation af hela socialförsäkringen; obligatorisk sjukförsäkring i lämplig omfattning, utan förkväfvande af den frivilliga sjukförsäkringen; moderskapsförsäkring; lämpligt afvägd arbetslöshetsförsäkring.

Det väsentliga syftet med arbetstidslagstiftningen, folkmaterialets skyddande mot industrialismens vådor, bör fortfarande tillgodoses. Innan tiden för den provisoriska lagens giltighet utgår, bör emellertid en allsidig utredning verkställas för att åt frågans vidare behandling tillgodogöra all den erfarenhet, som vunnits såväl inom landet som genom den internationella utvecklingen på detta område.

Bättre förhållanden mellan arbetsgifvare och arbetare är en af tidens största uppgifter. Det nuvarande stridstillståndet, med ständiga strejker och lockouter vid uppgörelserna på arbetsmarknaden, undergräfver produktionsförmågan och skadar hela samhället. Det är nödvändigt att söka öfvervinna denna söndring och att, med ledning af erfarenheter och uppslag både hos oss och i andra länder, arbeta för en förtroendefull

samverkan i hvilken den ekonomiska och tekniska ledningen alltjämt förbehålles arbetsgifvaren, men arbetarna erhålla medinflytande på arbetetsförhållandena, deras insikter och erfarenheter tillvaratagas, deras inblick i produktionens ekonomiska villkor vidgas och deras naturliga intressegemenskap med företagen främjas.

Liberalism då och nu

Ok världen är inte samma nu som då. Liberalerna för hundra år sen drev kampanjer som många liberaler idag skulle anse vara helgalna. Speciellt kampen för spritförbud.

Men i det mesta finns en konsekvent linje, speciellt om man läser hur ideologerna, som formade liberalernas partiprogram, resonerade. Jag läste en gång en sak S.A. Hedin, den gamle liberalen från 1800-talet som bland annat var mannen bakom Sveriges första lagar om arbetarskydd, frihandelsförkämpen som var mot ”bolagsmakten” (!), sa om arbetarnas skydd. Han sa ungefär så här om den fria avtalsrätten:

Man är inte fri om man för att tjäna sitt levebröd skriver på ett avtal avtal som säger att man ska bli slav…

Frihet och liberalism handlade för dem om att ge så många personer möjlighet till så mycket frihet som möjligt samtidigt som man stör den indviduella friheten så lite som möjligt.

Därför var liberalerna för en social lagstiftning. En sjuk människa och en pensionär har också rättigheter!

Därför var liberalerna för arbetsrättslig lagstiftning. En arbetare har också rättigheter!

Vad gör vi med LAS och arbetarrätten?

Att LAS och arbetarrätten måste reformeras är ganska klart. Varken företagare eller arbetare har trygghet eller frihet som systemet ser ut idag. Lagarna som reglerar arbetarrätten slår ut dem som de ska skydda samtidigt som företagen lamslås. Så ska det INTE vara.

Men det betyder inte att vi måste be alla som är intresserade av arbetares rättigheter att lämna det liberala lägret  och rösta på sossarna. Man kan vara MOT helt fri avtalsrätt och för regleringar av arbetsmarknaden och vara liberal…

För mig som liberal är det klart att det behövs en grundläggande arbetsrättslig lagstiftning. Företagare ska inte få sluta avtal helt hur de vill… I en värld av utbud och efterfrågan hamnar man ständigt i maktsituationer och det är få arbetsssökande förunnat att vara i maktposition gentemot sina tänkta arbetsgivare. Oftast är det den arbetssökande, och den anställde, som hamnar i beroendeställning till sina chefer, för att få mat på bordet och tak över huvudet.

Det är inte lika illa nu som för 100 år sen, men än idag finns det problem att ta itu med, arbetsrättsligt, och statens roll bör vara att se till att arbetares frihet upprätthålls och skyddas, trots beroendeställningen som existerar. Att se till att personer inte tvingas sluta vilka avtal som helst, för att få mat på bordet.


—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är Liberaldemokrat. Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om 

Läs del 1: Högern och arbetarrätten här!

Läs även denna artikel om socialt skyddsnät, arbetarrätt och liberalism.

Liberalismens historia 1: Högern och arbetarrätten

Idag fortsätter jag att fundera och resonera kring frågan om arbetarrätt och det egendomliga att arbetarrätt idag har blivit något som anses oliberalt. Speciellt egendomligt är det eftersom den stora stridsfrågan för ALLA liberaler världen över en gång i tiden var just arbetarrätt.

Givetvis kan liberalerna återigen axla den manteln. Sossar har inte ensamrätt på medkänsla och frihet för arbetare!

Historia är min passion. Speciellt att gå till källorna och läsa vad man sa på plats DÅ, inte vad någon tyckare tror man sa flera hundra år efteråt. För tio år sen satt jag många timmar och läste debatterna från sekelskiftet 1800/1900. Debatterna om rösträtt, om tullar, om försvaret och om arbetslagstiftningen. Det är fascinerande läsning.

Det finns numera en tjänst på nätet, ”Svenska partiprogram och valmanifest 1887-2006”, som ger en viss idé om hur politikerna tänkte förr. Jag hoppas riksdagsprotokollen från förr också läggs ut, så man verkligen kan följa debatterna och lära av historien.

Högern, Allmänna valmansförbundet, 1920. En del där nere har fallit bort. (Hämtat från Svartens blogg)

Om man studerar liberalernas partiprogram från tiden 1900-1920 så ser man att liberalismen inte var en högerrörelse. Liberalerna hade allierat sig med Socialdemokraterna och drev vissa gemensamma frågor. Allmän rösträtt enligt principen en man, en röst, arbetarskydd och en arbetarrättslig lagstiftning för att stoppa ”bolagsväldet” var vad de samarbetade kring.

Låt oss kika lite närmare på debatten…

Högerns politik

Låt oss först titta på vad problemet var. HÖGERN, de konservativa. Hur tänkte de.

Högern var samhällsbevarande, som de kallade det. De ansåg att mängden PENGAR man hade, hur rik man var, skulle avgöra hur stort inflytande man hade politiskt. Alla svenska män skulle få rösta men de fattigaste skulle ha en röst och de andra ”samhällsklasserna” fler röster per person.

Klassystemet var viktigt. Det hade funnits i tusentals år och behövdes för att hålla ihop samhället. Kungen och prästerskapet hade en viktig funktion att fylla här.

Högern var för tullar och statlig reglering och mot sociala skyddsnät, som allmän pension och sjukförsäkringar. Fast det ska sägas att delar av högern var frihandelsvänner.

Socialdemokrater och liberaler som ville att principen en man en röst skulle gälla var samhällsomstörtare som ville skapa konflikter mellan klasserna, ansåg de. Dessa kallades för ”den radikala vänstern”.

Arbetsrättsligt försvarade högern det de kallade den ”fria avtalsrätten”. Dvs arbetare skulle ha full frihet att sluta avtal med arbetsgivaren och staten skulle inte blanda sig i det. Alla försök av staten att blanda sig i dessa frågor var att skapa konflikter mellan arbetare och arbetsgivare, och därmed konflikter klass mot klass. Fackföreningar hotade också idén om den fria avtalsrätten mellan arbetare och arbetsgivare och var ett hot.

Principen om ”äganderätten” som samhällets grundsten låg till grund för argumenten kring avtalsrätten. Liberaler och sossar var mot idén om att äganderätten var viktigare än friheten. (Glöm inte att äganderätten var grunden för Högerns argument mot principen en man en röst. Så när liberalerna sa att individernas frihet var viktigare än äganderätten var det ett av argumenten för att var medborgares röst skulle väga lika tungt.)

1904

Detta saxar jag från högerns program 1904.

Sedan åtskilliga år tillbaka bedriven sinom vårt land omfattande och ivriga agitationer, vilka även om ledarna synes närmast vilja främja det obemedlade flertalets intressen, huvudsakligen gå i den riktningen, att de framkalla split och tvedräkt mellan samhällets olika folklager. Att dessa agitationer med sitt förstörelsearbete kunnat uträtta vad de redan gjort, torde i främsta rummet bero på den organisation och sammanslutning som deras ledare lyckats åstadkomma… Det gäller därför att åstadkomma en organisation till kraftigt värn mot socialdemokratiens och den radikala vänsterns ständigt fortgående upplösningsarbete.

Förbundets huvuduppgift skall bliva att allvarligt motsätta sig de socialistiska och radikala strävanden, som gå i strid emot samhällets väl och berättigade intressen, varvid förbundet vill rikta sin uppmärksamhet på önskvärdheten av en sådan lösning på rösträttsfrågan, att därigenom betryggas alla samhällsklassers berättigade inflytande över riksdagen, på behövligheten av lagstiftningsåtgärder för bevarande av arbetsavtalets okränkbarhet och skyddandet av den enskildes rätt att fritt få arbeta, till såväl arbetares som arbetsgivares bästa, det direkta skatteväsendets behöriga ordnande till trygghet och rättvisa för den enskilde samt andra frågor, som äga betydelse för förbundets ovan angivna uppgift…

1905

Om man tittar på Högerns program 1905 ser man samma sak.
Det gäller här å ena sidan att befrämja sträfvanden för att bereda de kroppsarbetande klasserna en. i social, och ekonomiskt afseende bättre och själfständigare ställning; men det är å andra sidan nödvändigt att vid de sociala frågornas behandling taga den noggrannaste hänsyn till näringslifvets existensmöjlighet och landets ekonomiska utveckling. Striden mellan arbetsgifvare och arbetare fortgår alltjämt. Ingenting kan vara angelägnare än att åvägabringa en tidsenlig lagstiftning, som betryggar arbetsaftalets helgd, som i någon mån skyddar arbetsgifvaren mot det socialistiska arbetarepartiets öfvergrepp och som värnar samhället mot sådana arbetsinställelser, som sätta dess välfärd på spel.

1908

Tryggande af arbetsaftalet med rättslig påföljd för aftalsbrott och vidtagande af sådana lagstiftningsåtgärder, genom hvilka förföljelser, som afse att kränka enskildes arbetsfrihet, kunna tillbörligen tillbakavisas och beifras;

förhindrande af allmänfarliga strejker och sådana arbetsnedläggelser på jordbrukets område, som äfventyra årets skörd och husdjurens nödiga omvårdnad;

häfdande af principerna om föreningsrätt och föreningsfrihet, hvarigenom om rätten att tillhöra eller icke tillhöra viss organisation fastslås och såväl arbetsgifvares som arbetaresammanslutningars juridiska ansvarighet klargöres och fastställes;

verksamt främjande af arbetareklassens själfhjälpssträfvanden, särskildt i fråga om egna hems bildande, utvecklad olycksfallsförsäkring samt den ålderdoms- och invaliditetsförsäkring, som statens ekonomiska bärkraft kan medgifva.

De regleringar man var mot som man ansåg hotade den fria avtalsrätten var idéerna om arbetstidsreglering (att man ville ha 8 timmars arbetsdag istället för 10), sex dagars arbetsvecka, arbetarskydd, etc…

Avslutningsvis menade man att idén om att begränsa arbetsgivarens makt att göra vad han eller hon ville med sina arbetare,  hotade individens frihet. Arbetaren skulle ha rätt att sluta avtal som han eller hon ville.

I förverkligandet af det program, hvars grundlinjer nu angifvits, ser Allmänna valmansförbundet säkraste vägen att stärka vårt land inåt och utåt och att låta dess söner här känna den trefnad, som binder den vid fosterlandet med tillgifvenhetens och kärlekens band. Med förtröstan går förbundet den stundande valstriden till mötes och räknar på stark anslutning från alla håll, där man icke vill främja de sociala och politiska sträfvanden, som de radikale och socialdemokraterna arbeta för. Till hvar och en som inser, att de socialistiska samhällsidealen gå ut på undertryckande af den enskildes medborgerliga och religiösa frihet och medborgerliga rättigheter och äro oförenliga med en god samhällsordning och med kristen kultur, ställa just de förestående valen den kraftigaste maning att sluta sig till den sida, där man vill värna allas rätt och allas frihet.

1911

Och 1911:

Fattigvårdsväsendet bör snarast reformeras i syfte att hjälp må kunna lämnas i alla fall, där verkligt behof föreligger, att olämpliga understödsformer afskaffas, att försumliga familjeförsörjare och fäder till oäkta barn bättre efterhållas att fullgöra sin försörjningsplikt samt att vården om sinnessjuka eller kroniskt sjuka fattiga må öfverlämnas åt större samfälligheter än kommunerna.

Då förhållandet mellan arbetare och arbetsgifvare är i väsentlig mån grundläggande för vårt näringslif och med hänsyn till den ständiga oron ute på arbetsfältet är en arbetsaftalslagstiftning synnerligen behöflig och önskvärd. Denna bör då främst lagfästa aftalens helgd och lämna garantier mot aftalsbrott, särskildt mot sådana af samhälls- och allmänfarlig natur. Därjämte bör denna lagstiftning trygga enskildas arbetsfrihet och söka att i allmänhet ordna rättsförhållandet på detta område till ömsesidigt skydd och till hjälp vid aftals ingående.

1919

1919 års parti program är synnerligen intressant eftersom de retoriskt betonar individens frihet. protektionism, kamp mot allmän rösträtt, etc, motiverades genom att prata om INDIVIDENS frihet.

Den svenska högern är ett nationellt parti. Den sätter fosterlandet främst, dess väl över individers och klassers särintressen… Den anser all utveckling böra bygga på det beståendes grund. Den är i denna mening samhällsbevarande.

Den svenska högern betraktar äganderätten som en nödvändig förutsättning för en lyckosam samhällsutveckling.

Den svenska högern ser i arbetet det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd. Den enskilde måste lära att lita på sig själv. Det allmänna bör stödja honom i hans strävanden att genom eget arbete skapa sig en tryggad ställning.

Den svenska högern anser hem och familj utgöra hörnstenar för vår samhällsbyggnad.

Den svenska högern uppfattar den kristna tro, på vilken våra fäder levat och dött, som en uppehållande och renande kraft i samhället, vilken bör vårdas som vår dyrbaraste egendom. Den fordrar, att allt framgent vår folkuppfostran skall vila på kristen grund.

Utgående från dessa grundsatser vill högern verka för:

1 Rikets oberoende…

2 Värn om vår historiska författning. Kamp mot maktmissbruk och klassförtryck. Undertryckande av anarkistiska strävanden.

3 Lydnad för lagarna. Färre lagar men goda.

4 Uppfostran till självansvar. Fri tävlan för alla dugliga. Lön efter duglighet, utbildning och ställningens ansvar.

6 Bevarande av enskild äganderätt till främjande av självständighet, företagsamhet, arbetsflit och sparsamhet.

7 Ett starkt näringsliv, fritt från förkvävande statstvång och tryggat mot socialiseringshot. Planmässigt utnyttjande av våra naturliga hjälpkällor. Förbättrad samfärdsel. Kontroll över monopolbildningar och truster.

9 Arbetsfredens tryggande. Åtgärder till förekommande av samhällsförlamande arbetsinställelser.

11 Socialt framstegsarbete. Framsynt bostadspolitik till främjande av folkhälsa, sedlighet och hemmens ekonomi. Hjälp till självhjälp. Folknykterhetens främjande.

12 Stärkande av hem och familj. Fostran till sedlig kraft. Kristendomsundervisning i skolorna. Kyrkans bevarande. Sveriges folk ett kristet folk.

Mycket av detta låter ju bra. Färre lagar, individen ska klara sig själv, äganderätt, frihet…

Men vänta… Detta låter ju riktigt liberalt. Men det var samma Höger som var mot alla sociala skyddsnät på denna tiden, och mot allmän rösträtt, och mot arbetarskydd, och protektionister…

Låt oss avslutningsvis titta på år 1920.

1920

Den majoritet inom andra kammaren, som valen år 1917 under intryck av kristidens missnöje gåvo de då samverkande liberala och socialdemokratiska partierna, har i flera hänseenden icke varit till lycka för landet. Under ständig påtryckning från det socialdemokratiska partiet har den bidragit att framdriva en alltför radikal utveckling.

Under det att flertalet av de stora kulturländerna alltjämt tvekar att genomföra en långtgående arbetstidslagstiftning och medan världskrigets följder och den förödande dyrtiden oavlåtligt ropa på återuppbyggande, ihärdig produktion, genomdrevs hos oss utan tillräcklig förberedelse en åttatimmarslag, vars verkningar hämma vårt näringsliv och fördyra levnadskostnaderna för alla samhällsklasser. Brådstörtat och godtyckligt har man genomfört förändringar i vårt undervisningsväsen, som verka nedbrytande på kristna folkundervisning; strävanden ha ock framträtt att upplösa de urgamla banden mellan stat och kyrka. Innan ännu en tryggad internationell rättsordning vunnits, har man begynnt ett planlöst undergrävande av våra nationella säkerhetsanstalter. Vår ekonomiska självständighet hotas av en ohejdad import. Man låter statens verksamhet svälla ut på ett sätt, som försvårar möjligheten att sörja för upprätthållande i gott stånd av den redan bestående statsförvaltningen, och partipolitik spåras vid ämbetstillsättning eller tilldelande av andra förmåner…

I det vi fasthålla vid och hänvisa till detta, vilja vi inför de förestående valen särskilt understryka följande synpunkter och krav:

Den enskilda äganderätten, förutsättningen för självständighet, företagsamhet, arbetsflit och sparsamhet, skall värnas mot ingrepp vare sig i form av socialisering, tvångsavlösning, driftsråd eller förkvävande statsförmynderskap. Vi kräva revision av åtta-timmarslagen, och ett energiskt ingripande mot anarkien på arbetsmarknaden.

Till beståndande gagn bli de materiella värdena endast hos ett folk med självtukt och sedlig kraft. Kyrkans uppgift att vårda och främja de andliga värdena måste vidmakthållas och stärkas…

Liberalerna då?

Vad sa de som var FÖR allmän rösträtt, frihandel och som kallade sig liberaler? ja det ska jag ta upp i nästa avsnitt av denna lilla artikelserie.

Då ska jag också gå igenom Högerns program lite mer i detalj och visa vad det var liberalerna reagerade på.

Men här är ett litet smakprov från programmet 1919. FRIHANDEL och FRIHET men också SKYDD FÖR INDIVIDENS FRIHET, så att varken stat eller näringsliv skulle kunna förtrycka individen. Ur den frisinnade landsföreningens manifest 1920.

För Sverige liksom för alla länder är det en av tidens stora uppgifter att främja och uppdriva produktionen, och en omistlig kraft härtill är den enskildes självverksamhet för uppehälle och välstånd. Men den ekonomiska friheten får icke missbrukas till exploatering av de svaga i samhället eller överskrida gränsen för samhällets gemensamma intressen. Där samhällelig rättskänsla eller hänsyn till allmänt väl det kräver, där bör staten gripa in genom kontroll, reglering eller egen verksamhet. Till demokratiens fostran hör ekonomisk upplysning om produktionens, handelns och penningväsendets stora frågor.

Samhället måste därvid kräva, att dess arbete för social rättvisa verksamt underhjälpes av medborgarnas egen sträfvan för personlig utbildning och duglighet. Vägen till försoning mellan arbetsgivares och arbetares intressen bor sökas i sådana åtgärder, som komma båda att känna sin samhörighet i det gemensamma arbetet.

Läs även denna artikel om socialt skyddsnät, arbetarrätt och liberalism.

Här är en artikel om liberalerna i England.

Och till sist…

Ska vänstern ha ensamrätten på frihet, rättigheter och empati?

Jag fick ett anonymt mail som gjorde mig arg. Så här stod det: ”Varför skriver du om arbetarnas rättigheter, du är ju liberal” samma anonyme skrev ”arbetare och handikappade får väl finna sig i marknadens spelregler, det är oliberalt att vilja styra marknaden till förmån för specialintressen”, och ”du är inte för frihet och är ingen liberal”…

Jag antar att jag fick mailet på grund av det jag skrev om personliga assistenters arbetsmiljö där jag vill att staten ska se till att alla assistenter får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda på arbetsmarknaden.

Jag har hört det förr  och blir fly förbannad när jag hör sånt här skitsnack! Jag vill maximera människors frihet och minimera staten, ingenstans har jag skrivit under nåt sorts papper med hemliga klausuler där jag måste definiera liberalism som ”företagarnas frihet”. Jag pratar om ALLA människors frihet, inte marknadens, de starkas eller företagens!

Det är sånt dravel som du skriver, bäste herr anonym som gör att folk blir sossar.

Vad är liberalismen för en ynklig idé om den inte kan garantera även arbetares rättigheter gentemot chefer och arbetsgivare? Vad är liberalismen för nåt impotent tjafs om inte den kan garantera funktionshindrades rätt, och sjukas rätt, till grundläggande säkerhet och trygghet.

Liberalism är inte en fråga om de starkas rätt. Liberalism är inte en fråga om rätten hos de med det bästa utbudet och rätten för de som är efterfrågade. Liberalism handlar inte om chefers och företagares rätt utan om ALLAS rätt!

Visst, om du vill kan du ju säga att jag inte är liberal, då… Men då var väl inte de liberaler som slogs för det sociala skyddsnätet eller för 10-timmars och 8-timmars arbetsdag inte liberala heller…

Alla människors maximala möjlighet till frihet är det viktiga för mig. Allt annat, företagande, utbudet och efterfrågan, kommunen, staten, kapitalet och fans moster är  sekundära företeelser för mig. Om staten eller marknaden begränsar folks frihet kan man välja att stå på frihetens sida. Om regeringen eller arbetsgivare eller fackföreningar hindrar folks frihet kan man också välja att stå på frihetens sida. Jag väljer ALLTID friheten!

Jag går in i Piratpartiet igen (också)!

Jag lämnade Piratpartiet efter valet och bildade Liberaldemokraterna. Nu har jag gått med igen (båda partierna tillåter dubbla partimedlemskap). Anledningen är att det finns en debatt om Piratpartiets framtid som bådar gott. Piratpartiet vann stöd för att folk som en frihetsrörelse på framväxt men partiet missade chansen i detta års val eftersom partiet inte såg sig som en frihetsrörelse utan som en lobbygrupp för tekniska futiliteter.

Jag var inte aktiv medlem. Jag blev aldrig aktiv eftersom jag inte ville driva en debatt om torra och tråkiga tekniska detaljer som fildelning eller fri sampling. Jag ville driva frihetsfrågorna. Dessutom såg jag gång på gång hur man gjorde bort sig inför valet. Inte ens partiets tekniska detaljer kunde de presentera på ett sätt så att det förmedlade hjärta och empati. Det gjorde mig illamående.

Nu finns det en chans att förändra detta. Piratpartiet vet att de gjorde fel innan valet. Anna Troberg pratar mycket om att partiet måste förändras och försöker visa att partiet är ett EMPATISKT parti.

I Expressen igår skrev tre Piratpartister och Liberaldemokrater, Alexander Bard, Caspian Rehbinder och Calle Rehbinder,  ett gemensamt utspel om att Piratpartiet måste bli liberalt och bredda sig och ta in alla frihetsfrågorna. (På detta svarar Anna Troberg idag.)

Där skrev de så här:

Piratpartiet står nu inför ett dramatiskt vägval. Antingen fullföljer partiet det frihetliga patos som ligger bakom dess bildande, eller så går partiet under. Partiets politik måste utvecklas så att den kan ge tydliga svar på väljarnas alla frågor. Den personliga friheten måste vara värd att slåss för på alla livets områden, inte bara framför datorskärmen! Kroppslig autonomi är en självklar integritetsfråga, inte minst för att den hårda lagstiftningen i dag ger fritt fram för oerhört integritetskränkande ingripanden av polisen. Partiet skulle också kunna förena det bästa med höger och vänster, och propagera för en ekonomisk politik med plattskatt och medborgarlön.

Alternativet är att Piratpartiet gräver ner sig i att driva en obskyr kamp för ett fåtal frågor, som aldrig kommer att bära in partiet i något parlament, varpå den liberala majoriteten lämnar och bygger upp ett nytt parti som verkligen vågar förkroppsliga den frihetslängtan som var Piratpartiets motor från början. Men är inte det ett enormt slöseri med tid och resurser?

Valet står i vår mellan att på allvar börja bygga den nya tidens politiska opposition, eller att kasta vår tids stora frihetsrörelse på soptippen. Beslutet kan inte vänta. Vågar partiet flyga på allvar, eller fegar man ur och kraschar?

Jag skriver under på varenda ord av detta. Jag skrev själv mycket om Piratpartiets problem före och efter valet. Piratpartiets Problem såg jag då som att man grävde ner sig i de tekniska detaljerna.

Jag skrev dessutom detta: Årets första eftervalsanalys, som jag skrev över en vecka innan (!) valet.

Piratpartiet kommer att befinna sig i nån slags chock efter valet. De kommer att undra varför deras resultat blev så lågt. En del kommer att skylla på media, andra på att kampen mot Sverigedemokraterna ledde till att folk röstade på de etablerade partierna.

Piratpartiets framtid efter valet kommer till stor del att bero på om Pp kan få igång en intern självkritisk debatt eller inte.

Kommer de att inse att om man skriver valmaterialet, och har en politik, som riktar sig in på en målgrupp på mindre en två procent av landets väljare, så ska man vara glad om man ens lyckas få en tredjedel av denna målgrupp att rösta på Pp.

Partiet fick röster i EU-valet eftersom partiet sågs som en sorts politikens ”Wikileaks”, ett slags politikens JO eller JK, som skulle stoppa myndighetsmissbruk och kontrollsamhället. Fildelningen och upphovsrätten var inte anledningen till partiets stöd i EU-valet, orsaken till stödet var djupare än så eftersom fildelningen blev SYMBOLEN för en vilja att kontrollera myndigheternas utövning. Den blev en symbol för frihet.

Av denna önskan bland folk att få ett parti som kontrollerar myndigheter och regeringar på alla sätt, och bekämpa maktmissbruk, blev ett parti som i sin valretorik mest pratar om fildelning och censur av internet och e-trafiken. Ett parti som har ett valmaterial som till och med får fildelare att somna av leda när de läser det. Hur det kunde gå så fel trots att det finns så många i partiet vars engagemang sträcker sig utöver bara skydd mot elektronisk avlyssning, är viktigt att debattera. Den debatten blir avgörande för Piratpartiets framtid.

EXAKT som jag skrev fick partiet 1/3 av målgruppens röster, eftersom målgruppen för partiets propaganda var 2% av befolkningen (dvs målgruppen var datornördar). Alla som läste partiets sjökort innan valet borde ha kunnat förutse katastrofen. Frisampling och tekniska detaljer om fildelning vinner man inte 4% av rösterna med!

Partiet måste nu bli ett frihetsparti. Partiets principprogram måste utvidgas så att Piratpartiet tar strid för människors frihet och rättigheter i ALLA sammanhang.  Det ska vara lika mycket en piratfråga att ta strid mot en kränkning av en människas rättigheter utanför internet som på internet. Med syftet, som det står i principprogrammet redan idag: ”ökad respekt för medborgarna och deras integritet och privatliv”.

Som Calle Rehbinder skriver på sin blogg:

Två huvudpunkter i vår kritik mot Piratpartiet är å ena sidan att fokuspartier uppenbarligen inte funkar i inrikespolitiska sammanhang. Om folk ska rösta på ett parti till riksdagen krävs att man har en politik för ekonomi, jobb, sociala frågor etc. Annars får man inga röster – vilket senaste valet bekräftar. Å andra sidan anser vi att Piratpartiet inte är konsekventa, när man talar om integritet på nätet, men vägrar ta i frågorna om integritet i den fysiska verkligheten. Då saknar man trovärdighet.

Nu är det dags att Piratpartiet blir det som alla de som röstade på Piratpartiet i EU-valet 2009 såg i dem: en FRIHETSRÖRELSE. Därför har jag, som Liberaldemokrat, återigen gått med i Piratpartiet som jag röstade på 2009 och 2010 och som jag lämnade i september. Potentialen finns där. Det finsn så många bra Piratpartiser, Emma (Opassande), Anna TrobergFarmor GunHAXJakob DexeMABOlof BjarnasonSnildAmeliaChristian EngströmRick Falkvinge, för att bara nämna några.

Kanske blir jag aktivist denna gången. Men då blir jag ingen djävla nätaktivist. Mina vänner Calle, Caspian och Alexander kan vittna att om det är något jag inte är så är det en nån som nöjer mig med att finnas på internet. OM Piratpartiet blir liberalt, inte höger eller vänster, utan LIBERALT, vet jag exakt vad jag kommer att göra inom Piratpartiet.

Alla Piratpartister borde ha ett föräldrakontrollprogram installerat som begränsar deras tid på nätet. Efter ett visst antal timmar så stängs burken ner. Då måste de ge sig ut i verkligheten och förändra världen utanför internet… Och söka allierade bland de 98% av befolkningen som inte är datanördar. Kan nån Piratpartist fixa fram ett sånt program för föräldrakontroll? Det får gärna vara open source!    ;-)

Läs mer

Magnihasa. Läs även svpolbloggen, Futuriteter som inte håller med debattörerna i Expressen, Svensk MyndighetskontrollSysadminbloggenFree and Thinking, Anders, HAX, The Other side, idgPirate MEP Christian EngströmSysadminbloggen, och Gothbarbie. Som ni kan se finns det mycket stöd för idéerna i kommentarerna, tex från HAX och Christian Engström. Fast Christian missar en detalj då han tror att det var de ”smala” frågorna som fick partiet in i EU-riksdagen 2009. Det var FRIHETSFRÅGORNA, där de ”smala” frågorna var symbolfrågor för den frihet från förtryck och kontroll som folk vill ha.

Se även Liberaldemokraternas hemsida och Anna Troberg i Expressen, samt Scaber Nestor.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Sydstatsliberalism (del 1)?

Är frihet bara ett begrepp som handlar om ”frihet från”, eller innefattar även begreppet nån sorts ”frihet till”? Frågan kanske ses som konstig av många men den är viktig. Ska en stat som är liberal bara skydda rättsäkerhet, etc, och stå för nån sorts extrem variant av nattväktarstat. Eller ska en stat även ingripa för att göra mer, dvs för att garantera att folk kan utveckla potentialen att använda sin frihet?


Vad betyder detta rent praktiskt? Vilken är frågan egentligen här? Jo, kan man säga att en person är fri som, aldrig fått möjlighet att utveckla sin frihet, och använda sin frihet?

Jag säger nej.

Jag bär hörapparater. Om jag i en formellt sett liberal stat, som USA, inte har möjlighet att skaffa mig hörapparat som ung (fattiga föräldrar tex) och mobbas på grund av det (inte ovanligt om man hör dåligt). Kan jag då som vuxen arbeta på lika villkor med andra i samhället? Eller har jag förvägrats möjligheten. (Man kan söka stipendium, kanske du säger, men det får inte de mobbade som hör dåligt och inte kan hänga med i skolan. Välgörenhet är en möjlighet men ett bingo.)

Om jag som barn går i skräpskolor och varken föräldrar eller jag själv som liten har möjlighet att kunna (om jag vill) skaffa mig en bra utbildning, är jag fri då? Nej givetvis inte!

Om jag är sjuk och som barn/ungdom och inte får bästa möjliga vård, är jag fri då om jag handikappas resten av livet?

Funkisars situation är ett avgörande test. Funkisar behöver stöd, kort och gott, annars hänger de inte med på lika villkor. Och detta gäller om dem som barn och som vuxna. Jag har mött folk som varit uteliggare när jag besökt USA. De har oftast halkat efter som barn, och sen inte fått samma möjligheter som vuxna och har ofta ett eller fler funktionshinder. Att prata om personligt ansvar för att inte hamna i den situationen, är som att spotta på många av dem. De fick aldrig ett val. De var inte fria!

”Frihet till” är inte en akademisk fråga. Det handlar om möjligheten för folk att vara fria som annars inte skulle kunna vara fria. Det är en fråga om liv eller död!

Sydstaterna

Opragmatiska liberaler skulle protestera att det vore att ingripa i samhällslivet att börja prata om ”frihet till”. Då måste man begränsa andra personers frihet, och det vore ”fel”…  Staten ska blanda sig i så lite som möjligt, sägs det.

Det är här det blir problematiskt. För med samma argument förespråkade massor av liberaler slaveriet på 1800-talet, och det är det som denna lilla artikelserie ska börja gräva i för att visa.

Sydstaterna var en stat som kallade sig liberal och måste ha varit en av de ”friaste” stater som funnits. Staten var minimal. Frihandel var inskrivet i konstitutionen. Att statens roll skulle vara minimal stod också i konstitutionen.

Det finns massor av försvarsskrifter som författats av Sydstats-liberaler till slaveriets försvar. (!) Egendomsrätten användes som försvar för slaveriet. Friheten var ett argument för slaveriet… (”Varför ska staten komma och peka med fingrarna och diktera hur slavägarna ska leva. Är det inte att ingripa och störa folks frihet?”)

Frihet definierades som ”frihet från”. Dvs att staten inte ska blanda sig i utan låta naturen ha sin gång. Att en del folk var slavar och andra fria sa de berodde på naturen. Man skulle låta naturens lagar ha sin gilla gång så skulle saker lösa sig.

Och, varnade de… Om man skulle börja definiera frihet och liberalism som ”frihet till” skulle politiker rutscha ner för ett sluttande plan. Tänk då vad som skulle ske. Då kanske kvinnorna också skulle begära sin frihet, och arbetarna… Nej, men hu! Och då skulle den totala friheten för folk att göra vad de vill och låta naturen ha sin gång (dvs att de starka styr) förstöras.

Drastiskt? Nej! En hörselskadad utan möjlighet att skaffa sig hörapparat, i ett formellt sett ”fritt” land, är lika lite fri som en slav var i 1850-talets USA. Ett barn som bara fått skitutbildningar, eller inga alls, har lika stor nytta av sin frihet som slaven som inte fick börja lära sig läsa och skriva!

Jag ska försöka hitta de källor jag läste för 11-12 år sen på Making of Americas hemsida igen. För dessa frågor är viktiga: http://quod.lib.umich.edu/m/moagrp/ Och få vet att liberala argument kan användas på ett så bizarrt och perveterat sätt som att rättfärdiga slaveriet. För övrigt användes bibelns alla argument också för slaveriet, och socialismens… Kusligt men sant!

PS

Inget jag säger antyder att jag vill förringa libertarianernas idéer. Jag är själv i mångt och mycket libertarian. Pragmatiska libertarianer och pragmatiska libertarianer förstår att en stat utan nån form av ”frihet till” också, inte funkar!

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Likgiltig eller Liberaldemokrat? Valet är ditt!

Att av karriärskäl, vänskapsskäl, bekvämlighetsskäl eller andra skäl sitta på åskådarplats, medan historien förändras, är måhända bekvämt, men inte speciellt smart! Visst kan det ha sina poänger att sitta i trygghet, göra vågen då och då, applådera och lyssna till hejarklackens ramsor. Det är bekvämt att sitta på sin rumpa, med rykande ketchupkladdig varmkorv i händerna, på bästa åskådarplats… Tryggt på nåt vis!

Men i politiken funkar det inte. Antingen är du en av de få som får saker att hända, en av dem som förändrar sakernas tillstånd, eller så är du inte det. Och är du inte det så ska du faktiskt inte komma och klaga om Sverige och världen inte blir som du vill.

Världen är full av besvikna personer som trott att det räcker med att sitta och käka varmkorv på åskådarplats för att förändra världen, som tror att en hejarklack har politisk betydelse. Men de har fel. Att sitta på åskådarplats är också en sorts likgiltighet!

Nu finns det ett politiskt alternativ i Sverige som kommer att byggas upp under vintern och våren. Är du nöjd med din åskådarplats, och dina karriärmöjligheter, eller vill du mer av livet? Tänker du fortsätta att klaga över att Sverige är så eländigt, eller vill du göra något?

Att bara klaga är också en form av likgiltighet!

Likgiltigheten

Likgiltigheten är en form
där du lägger din förtvivlan
och stilla vaggar vid ditt bröst
som vaggar du ett barn
och inte kan inse
att det ska växa
att det ska tala
att det ska lära sig gå
och lämna dig.

Äger du varken mod
eller kraft eller glädje
eller är din förtvivlan
alltför liten och grå
för att stå för sig själv
om jag säger så
då brukar du klä dig i
likgiltighet.

Det är ditt sätt att överleva
det som sliter i dig
och som kräver av dig
de svar du inte har.
Därför likgiltighet
som håller frågan borta
och som är enkel
och användbar.
Användbar.

Men en dag
ska du förrådas
av likgiltigheten
som den dagen
du förrådde dig till den.
Du ska stå där modlös
och kraftlös
och utan glädje
och inte äga någon likgiltighet.
Den dag du behöver den bäst
ska den försvinna.
Ty den dag den försvinner
behöver du den bäst.

Den försvinner, och den krossar dig
genom att försvinna
som ett tomrum krossar sitt skal
när världen ger sig tillkänna.

Text: Göran Sommardal. Nedtecknat av bloggen Kontaktsporter. Musik: Stefan Nilsson. Framförande: Tommy Körberg, förstås. Och Stefan Nilsson. Här en annan version från 1985, med Tommy Stefan och orkester.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om , plus blogg, dn, svd, blogg, Ab, Expressen, Expressen, Expressen, dn, dn

Problemet med censur

En film som någon gjort med avsnitt som censurerades och klipptes bort av filmcensuren under stumfilmens dagar. Detta är en påminnelse för oss att sky censur som pesten.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Både minareter och rondellhundar!

Låt muslimerna i Botkyrka få bygga allaktivitetshuset i Eriksberg, med minareter och allt! Gärna vackra, höga minareter, som syns!

I Liberaldemokraternas Sverige finns det plats för både religionsfrihet och religionskritik, för satir lika väl som minareter och böneutrop! Mångkultur, och kritik av kulturerna, har lika stor rätt att existera sida vid sida. Poängen är att du har lika lite rätt att kritisera mitt sätt att leva som jag har att kritisera ditt, och alla har rätt till en plats för sin tro!

Liberaldemokraternas enkla idé är den om allas lika rättigheter och lika skyldigheter i Sverige.

Tyvärr ser inte alla det självklara i detta.

I Botkyrka har en del gått i taket över det tänkta bygget av allaktivitetshuset (med bönelokal). Det deras ilska formellt sett riktas mot är bygget av en eller två 28 meter hög minareter på Eriksberg. Trots att inte ens några böneutrop kommer att ske där, har en del personer, med Sverigedemokraterna i spetsen, protesterat och kräver i praktiken att hela bygget stoppas.

Meningen med allaktivitetshuset har varit att förhindra att ungdomar dras in i brottslighet och liknande. Och det behövs verkligen. Varje vecka brinner bilarna i Norsborg. Brottsligheten är HÖG i området och framtidstron låg.

Så… Sverigedemokraterna vill alltså hellre att ungdomarna drar vind för våg, som nu, än att de stödjer de goda krafter i området som vill ge ungdomen hopp och framtidstro?

Vi lever i en värld. Mänskligheten är större än konstgjorda linjer på en bit papper kan uttrycka. Eller som martin Luther King skrev 1967: 

Det världsvida hus vi lever i gör det nödvändigt, att  vi  förvandlar vårt världsomfattande grannskap till ett världsomfattande broderskap. Tillsammans måste vi lära oss att leva som bröder, annars kommer vi att gå under som dårar.

Sd, liksom dumheten, förnekar sig aldrig!

—————

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,

 

Martin Luther King, Kaos eller gemenskap, från 1967

Martin Luther King återvände ganska ofta till en av sina politiska grundteser: att en dag i framtiden kommer svält och fattigdom att betraktas som lika barbariskt, som vi idag betraktar nazism, kannibalism och slaveri. Dessa ord läste jag första gången när jag var 17 år och de har följt mig sen dess som en självklarhet! Så klart att det är så! Och alla som undrar nu varför få personer protesterade mot slaveriet eller mot nazismen, bör se på hur frågan om fattigdomen i världen behandlas politiskt. Så som idag, så funkade det igår…

Här följer utdrag ur en denna bok som betytt mycket för mig: Martin Luther Kings sista bok, Kaos eller gemenskap, från 1967:

Martin Luther King:

John Kenneth Gailbraith har beräknat att 20 miljarder om året skulle räcka till att åstadkomma garanterade inkomster och utrota fattigdomen, vilken summa han beskriver som ”inte mycket mera än vi kommer att lägga ut nästa budgetår för att säkra frihet och demokrati och religionsfrihet så som de definieras av ‘exper­ter’ i Vietnam”.

Den nutida tendensen i vårt samhälle är att basera vår distribution på den ringa tillgång, som inte längre är ett fak­tum och pressa in vårt överflöd i medelklassens och överklas­sens fullproppade munnar, tills de får kväljningar av allt över­mått. Om demokrati skall ha någon vidsträckt innebörd, är det nödvändigt att rätta till denna orättfärdighet. Det är inte bara moraliskt utan förståndigt. Vi ödelägger och degraderar mänsk­ligt liv genom att klamra oss fast vid föråldrat tänkande.

Armodets hemsökelse kan inte försvaras i vår tid. Det är från samhällets synpunkt lika grymt och inskränkt somlbruket av kannibalism i civilisationens gryning, när människorna åt varandra, därför att de ännu inte hade lärt sig att hämta föda från marken eller konsumera överflödet omkring dem. Tiden är för oss att visa vår civilisation genom att genast och fullständigt avskaffa fattigdomen.

Kap 6 Världen – vårt hem

För några år sedan dog en berömd romanförfattare. Bland hans papper hittade man en förteckning över förslag till hand­lingar i planerade berättelser. Det kraftigast understrukna var följande: ”En på olika håll skingrad familj ärver ett hus, i vilka medlemmarna måste bo tillsammans.”

Det är mänsklighetens nya stora problem. Vi har ärvt ett stort hus, en oerhört stor ”boning för all världen”, i vilken vi måste leva till­sammans — svart och vit, österlänning och västerlänning, hedning och jude, katolik och protestant, museiman och hindu — en familj, som är orimligt söndrad i tankeliv, kultur och intressen och som därför att vi aldrig mer kan leva  skilda från varandra, på något sätt måste lära sig att leva i fred.

Hur djupt amerikanska negrer än är invecklade i kampen för att till sist kunna känna sig hemma i Förenta staterna som sitt fosterland, får vi inte glömma bort världens stora boning, som vi också är invånare i. Jämlikhet med de vita löser inte vare sig de vitas eller negrernas problem, om den innebär jämlikhet i ett världssamhälle, som är utarmat av fattigdom, och inom en mänsklighet, som är dömd att utplånas genom krig. Alla jordklotets bebyggare är nu grannar. Detta världsvida grannskap har kommit till huvudsakligen som ett resultat av de moderna vetenskapliga och tekniska omvälvningarna. Värl­den av idag är oerhört olika världen för bara hundra år till­baka. För ett århundrade sedan hade Edison ännu inte upp­funnit glödlampan för att bringa ljus till många mörka platser på vår jord. Bröderna Wright hade ännu inte uppfunnit den fascinerande mekaniska fågel, som skulle sträcka ut sina gi­gantiska vingar ovan molnen och snart krympa avstånden och ställa tiden i människans tjänst. Einstein hade ännu inte för­nekat något axiom, och relativitetsteorien hade ännu inte blivit postulerad.

Människor, vilka för ett århundrade sedan liksom i våra dagar strävade att vinna bättre insikter, hade ingen television, ingen radio, ingen telefon, inga filmer, som kunde hjälpa dem att kommunicera med varandra. Den medicinska vetenskapen hade ännu inte upptäckt de underbara läkemedel, som gjort slut på många förskräckliga epidemier och sjukdomar. Få hundra år sedan hade militärerna ännu inte framställt de för­färande vapen, som vi hör talas om i dag — inte bombplanet en luftburen fästning, som öser ut skurar av död; inte napalm som förtär både levande varelser och döda ting. För ett år hundrade sedan sträckte inga skyskrapor sina krön mot stjär­norna, inga gigantiska broar bredde sina spann över vattnen Vetenskapen hade ännu inte spanat ut i stjärnevärldarna! omätliga rymd, genomforskat oceanernas djup. Alla dessa ny; uppfinningar, dessa   nya   idéer, dessa   ibland   fascinerande ibland skrämmande framsteg, har kommit senare. De flesta av dem har kommit under de senaste sextio åren, ibland långsam och under möda, oftare bedövande snabbt, men alltid med en enorm betydelse för vår framtid.

Åren framför kommer att få se en fortsättning av denna dramatiska utveckling. Naturvetenskapen kommer att dra nya huvudleder genom stratosfären. Om några år kommer sannolikt astronauter och kosmonauter att obesvärat promenera på månens osäkra stigar. Om ett par år blir det tack vare de nya överljudsplanen möjligt att flyga från New York till London på två och en halv timme. Under framförliggande år kommer den medicinska vetenskapen att förlänga människornas liv genom att framställa botemedel mot cancer och dödliga sjukdomar. Automation och cybernetik kommer att göra det möjligt för arbetande människor att få så mycken fritid, att man aldrig kunnat drömma därom. Allt detta ger en skimran­de bild av möblerna, verkstaden, de stora utrymmena, den nya inredningen, arkitekturen, som kännetecknar den världs­vida byggnad vi lever i.

Martin Luther King

Jämsides med de naturvetenskapliga och teknologiska om­ välvningarna har vi också bevittnat en världsvid frihetsrevo­lution under de senaste årtiondena. Den nuvarande jäsningen bland negerbefolkningen i Förenta staterna har satts i gång av en fast och ivrig beslutsamhet att få till stånd frihet och jäm­likhet ”här” och ”nu”. I en viss mening är medborgarrättsrörelsen en speciellt amerikansk företeelse, vilken man måste förstå i ljuset av den amerikanska historien och ta itu med ut­ifrån amerikanska förhållanden. Men på ett annat och vikti­gare plan utgör det som sker i Förenta staterna en betecknan­de del av utvecklingen i världen.

Vi lever i en tid, sade filosofen Alfred North Whitehead, ”när civilisationen håller på att skifta sin grundsyn på tillvaron en viktig vändpunkt i historien, där de förutsättningar på vilka samhället är uppbyggt blir föremål för analys, skarpa invändmngar och genomgripande förändringar.” Det vi bevittnar nu är en frihetsexplosion, ett förverkligande av ”en idé för vilken tiden är mogen”, för att använda Viktor Hugos ord. Det starka mullrande vi hör i våra dagar, är sorlet av missnöje från utarmade massor, som bryter sig väg från förtryckets fängelsehålor till frihetens solbelysta berg. I en mäktig kör sjunger de revolterande massorna orden i vår frihetssång: ”Ain’t gonna let nobody turn us around” (Ingenting ska få oss att vända om).

Över hela världen sprider sig som en feber historiens mest omfattande frihetsrörelse. Folkens massor är beslutna att göra lut på exploateringen av deras raser och länder. Medvetet rör de sig mot sitt mål som en framvällande tidvattensvåg. Man hör sorlet från dem på varenda bygata, i hamnarna, hemma i husen, bland studenterna, i kyrkorna och vid politiska möten. Under åtskilliga århundraden gick historiens ström från län­derna och samhällsbildningarna i Västeuropa ut till den övriga världen genom ”erövringar” av skiftande slag. Den perioden, kolonialismens era, är slut  Öst är på väg mot väst. Det sker en omfördelning i världen. Vi ”håller på att skifta vår grundsyn på tillvaron”.

Denna utveckling borde inte förvåna den som känner till historien. Förtryckta folk kan inte hållas nere för evigt. Läng­tan efter frihet kommer till sist att bryta sig fram. Bibeln be­rättar den spännande historien om hur Moses för många sekler sedan stod inför Farao och utropade: ”Släpp mitt folk!”
Det var första kapitlet av en berättelse, som skulle få sin fort­sättning. Den nuvarande kampen i Förenta staterna är det sista kapitlet i samma berättelse. Någonting inom negern har påmint honom om hans arvsrätt till frihet och någonting utom honom har visat, att den ligger inom räckhåll. Medvetet eller omedvetet har negern gripits av andan i tiden och tillsammans med sina svarta bröder i Afrika och sina bruna eller gula brö­der i Asien, Sydamerika och Små Antillerna har han otåligt satt sig i rörelse mot rasrättvisans förlovade land.

Ingenting kan vara mer tragiskt än att människor lever i dessa revolutionära tider men inte förmår tillägna sig de nya attityder och det nya synsätt, som den nya situationen kräver.

Det vi vanligen kommer ihåg från Washington Irvings bekanta berättelse om Rip Van  Winkle är att Rip sov i tjugo år. Det finns emellertid en annan viktig sak, som man nästan alltid glömmer. Det är skylten på värdshuset i den lilla staden vid Hudsonfloden, från vilken Rip startade sin färd upp i bergen, där han sedan sov sin långa sömn. När han gav sig iväg bar skylten en bild av kung Georg III av England. När han tjugo år senare kom ner, hade skylten en bild av George Washington. När Rip såg bilden av Förenta staternas förste president, blev han förvirrad och visste varken ut eller in. Han visste inte vem Washington var. Det mest slående i denna berättelse är inte, att Rip sov i tjugo år utan att han sov under en revolution, som skulle komma att ändra den mänskliga historiens gång. 

En av de stora riskerna, som möter oss under historien är att alltför många människor inte kan hålla sig vakna under betydelsefulla perioder av social omvandling.

Varje samhällsform har sina beskyddare av det bestående och sina brödra­skap av likgiltiga, som är kända för att sova under revolutio­nerna. Men i våra dagar är själva vår möjlighet att överleva beroende av vår förmåga att hålla oss vakna, att anpassa oss till nya idéer, att vara snabbtänkta och möta de krav föränd­ringen ställer. Det världsvida hus vi lever i gör det nödvändigt, att  vi  förvandlar vårt världsomfattande grannskap till ett världsomfattande broderskap. Tillsammans måste vi lära oss att leva som bröder, annars kommer vi att gå under som dårar.

Vi måste hängivet och outtröttligt arbeta på att överbrygga klyftan mellan våra vetenskapliga framsteg och våra moraliska framsteg. Ett av mänsklighetens stora problem är att vi lider av ett andligt armod, som står i bjärt kontrast till vårt vetenskapliga och teknologiska överflöd. Ju rikare vi har blivit materiellt, desto fattigare har vi blivit moraliskt och andligt.

Varje människa lever i två världar, den inre och den yttre. Den inre är den värld, som kommer till uttryck i konsten, lit­teraturen och religionen. Den yttre är det komplex av uppfin­ningar, tekniska metoder, mekaniska anordningar och instru­ment med vilkas hjälp vi lever. Vårt problem i dag är, att vi har låtit den inre världen gå förlorad i den yttre. Vi har låtit hjälpmedlen i vår tillvaro överflygla dess mål och mening. Mycket i det moderna livet kan sammanfattas i Thoreaus tan­keväckande ord: ”Förbättrade möjligheter att nå ett alltjämt oförbättrat mål”. Det är den allvarliga situation, det svåra och efterhängsna problem den moderna människan ställes in­för. Större materiella resurser innebär större risker, om de inte motsvaras av en större andlig mognad. När människans yttre intressen tar överhand över de inre, hotar fara.

Västerlandets civilisation är i detta ögonblick särskilt sårbar, ty vårt materiella välstånd har skänkt oss varken sinnesfrid el­ler andlig jämvikt. En asiatisk författare har skildrat vårt di­lemma i uppriktiga ordvändningar:”Ni kallar edra tusen materiella uppfinningar ‘arbetsbesparande maskiner’, och ändå är ni alltid upptagna. Ju flera edra maskiner blir, ju tröttare, oroligare, nervösare och missnöjdare blir ni. Vad ni än har, önskar ni mer; och var ni än vistas, önskar ni fara någon annanstans… edra uppfinningar är varken tidsbesparande eller nervbesparande. De är precis lika många sporrar, som driver er att uppfinna flera maskiner och utföra mera arbete.”Detta säger oss något om vår civilisation, vilket inte kan neg­ligeras som ett partiskt angrepp av en orientalisk tänkare, som är avundsjuk på västerlandets rikedom. Vi kan inte avvisa anklagelsen. Det betyder inte att vi måste vrida tillbaka den vetenskap­liga utvecklingens klocka. Ingen kan blunda för alla de under, som vetenskapen har åstadkommit i vår tillvaro. Automobilen kommer inte att vika för häst och vagn, tåget för diligensen, traktorn för dragplogen, vetenskapliga metoder för okunnighet och vidskepelse. Men vår moraliska och andliga ”eftersläp­ning” måste tas igen. När vetenskapen utvecklas snabbare än moralen, blir resultatet målstyrda raketvapen och vilseledda människor. När vi dåraktigt krymper vår inre värld och låter den yttre expandera, undertecknar vi vår egen dom.

Vårt hopp om ett uppbyggande liv i det världsvida hus vi har ärft, ligger i vår förmåga att återställa den moraliska målsättningen i den enskildes och samhällets liv. Utan ett sådant andligt och moraliskt uppvaknande kommer vi att förgöra varandra genom att missbruka våra egna möjligheter.IIEtt av vår tids moraliska imperativ är kallelsen att med orubb­lig beslutsamhet arbeta över hela världen för att sopa undan de sista spåren av racism. Redan 1906 förutsade W. E.B. Du Bois att ”tjugonde århundradets problem kommer att vara ras­frågan”. När vi nu har kommit två tredjedelar in på denna spännande period av historia, är vi klart medvetna om att racismen fortfarande är den helvetets hund, som envist jagar vår civilisation.

Racismen är inte uteslutande en amerikansk företeelse. Dess ondskefulla grepp vet inte av några geografiska gränser. Det är i själva verket racismen och dess evige bundsförvant — den ekonomiska exploateringen — som förser oss med nyckeln till att förstå de internationella komplikationerna i vår gene­ration.Det klassiska exemplet på organiserad och i institutioner ut­byggd racism är Sydafrikanska unionen. Dess nationella po­litik och metoder är inkarnationen av tesen om vit överhöghet mitt i en befolkning, som till överväldigande del är svart. Men Sydafrikas tragedi ligger inte bara i dess egen politik; det är ett faktum att det racistiska regementet i Sydafrika är möjligt på grund av Förenta staternas och Storbritanniens ekonomiska politik, två länder som påstår sig vara moralens bålverk i västvärlden.

I land efter land ser vi de vita bygga imperier med de färgades svett och lidande. Portugal fortsätter att använda slavarbete och underkuvande metoder i Angola; Ian Smiths re­gering i Rhodesia åtnjuter fortfarande stöd av industri och ka­pital under brittisk kontroll, trots att brittiska regeringen utta­lat sitt motstånd. Även när det gäller det lilla landet Sydvästafrika, finner vi världens mäktiga nationer oförmögna att inta en moralisk ståndpunkt gentemot Sydafrika, fastän det mindre landet står under Förenta nationernas mandat. Dess politik kontrolleras av Sydafrika, och dess arbetskraft lockas ned i gruvorna under slavarbetets villkor.

Kennedyregimen var i viss utsträckning medveten om de problem, som rasmotsättning och rasexploatering framkallar i hela den färgade världen, och en tillfällig ansträngning gjordes för att befria Förenta staterna från dess inblandning, men för­söket sträckte sig endast till diplomatisk nivå. Genom vår am­bassadör i Förenta nationerna, Adlai Stevenson, togs några trevande steg till en förnuftig förhandlingskontakt med jordens färgade folk. Så långt som till att ta itu med de ekonomiska as­pekterna på rasexploateringen kom det emellertid inte. Vi har ådagalagt en notorisk tystnad i fråga om de 700 miljoner dol­lar amerikanskt kapital, som stöttar under apartheidsystemet, för att inte tala om de miljarder dollar i handel och militära allianser, som anslås under förevändningen att bekämpa kom­munismen i Afrika.

Inget skapar åt kommunisterna ett bättre klimat för expansion och infiltration än vårt lands fortsatta samarbete med racism och exploatering över hela världen. Om vi inte blir tillräckligt energiska i vår beslutsamhet att utplåna de sista spåren av racism i våra förbindelser med den övriga världen, kanske vi snart får se våra fäders missgärningar hemsökta på vår och kommande generationer. De förhållanden, som på ett klassiskt sätt är företrädda i Afrika, är nämligen också för handen i Asien och på vår egen bakgård i Latinamerika.

Överallt i Latinamerika finner man en stark bitterhet mot Förenta staterna, och den är alltid starkast bland de fattigaste och mest mörkhyade av världsdelens folk. Latinamerikas liv och framtida öde ligger i händerna på de amerikanska bolagen. De beslut, som berör sydamerikanernas tillvaro, fattas| till synes av deras regeringar, men det existerar knappast några fakta demokratier på hela kontinenten. Regeringarna dirigeras av väldiga, vinningslystna karteller,  som berövar Sydamerika dess resurser, medan de lämnar en liten rabatt till några medlemmar av en korrumperad aristokrati, som i sin tur, i stället för att investera pengarna i sitt eget land för sitt eget folks bästa, placerar dem i schweiziska banker eller ger ut dem på världens lekplatser. Här ser vi racismen i sin mera sofistikerade form: nykolonialismen. Bibeln och historien är fyllda av sorgliga be­rättelser om den ene brodern, som berövar den andre hans födslorätt och därigenom ger upphovet till tvister och strider under generationer framåt. Vi kan knappast undgå en sådan dom i Latinamerika, lika litet som vi har kunnat komma un­dan skörden av det hat, som såddes i Vietnam under ett sekel av fransk exploatering.Det är bekvämt att falla för frestelsen att skylla revolterna och bitterheten överallt ute i världen på kommunisternas kon­spiration för att underminera Europa och Amerika, men den explosionsrisk, som finns i världssituationen, beror i mycket högre grad på besvikelsen inför kristendomens och teknikens löften.

Revolutionsledarna i Afrika, Asien och Latinamerika har praktiskt taget alla fått sin utbildning i västerlandets huvud­städer. De mottog ofta sin första undervisning i kristna mis­sionsskolor. Där väcktes deras medvetande om att de ägde människovärde, och de lärde sig att aUajmänniskor är Guds barn. Under senare år har deras länder invaderats av bilar, Coca-Cola och Hollywood-filmer, så att till och med de mest avlägsna byarna har lärt känna de underbara välsignelser, som står Guds vita barn till buds.

När väl en gång världens aptit och strävan har väckts av västerlandets teknologiska underverk och den nya syn på människan som religionen skänkt, får man inte vänta sig att kunna hålla människorna utanför rikedomens och hälsans jordiska lyckorike. Antingen får de vara med och dela förmånerna eller också kommer de att organisera sig för att kasta över ända de samhällsbyggen och regeringar, som står i vägen för deras strävan.

Tidigare generationer kunde inte föreställa sig en sådan lyx, men deras ättlingar drömmer om den och kräver att den ska bli verklighet. Och när de ser sig omkring och finner, att de enda människor, som inte har någon del i den västerländska teknikens överflöd, är färgade människor, blir den nästan oundvikliga slutsatsen att deras villkor och deras utnyttjande på något sätt är beroende av deras hudfärg och racismen i den vita västvärlden.

Det är en förrädisk grund att bygga världens hus på. Racismen kan mycket väl bli den frätande ondska, som låter ridån gå ned över västerlandets kultur. Arnold Toynbee har sagt att omkring tjugosex kulturer har uppstått på jorden. Nästan alla har gått sin undergång till mötes. Förfallet och under­gången orsakades, enligt Toynbee, inte av invasioner utifrån utan av ett inre förfall. De svek i fullgörandet av de krav och förväntningar de ställdes inför. Om västerlandets civilisation inte nu svarar positivt på kravet att göra slut på racismen, kommer någon framtida historiker att nödgas säga att en stor­slagen kultur gick under, därför att den saknade hänförelse och styrka nog att skapa rättvisa för alla människor.

Ett annat allvarligt problem som måste lösas, om vi skall kunna leva ett nyskapande liv i världens vida byggnad, är fat­tigdomen på internationell nivå. Likt en enorm bläckfisk sträc­ker den sina kvävande griparmar över länder och byar i hela världen. Två tredjedelar av jordens befolkning går hungriga tll sängs varje kväll. De lider av undernäring, har undermåliga bostäder och är uselt klädda. Många av dem har inga hus att b eller sängar att sova i. Deras enda bädd är städernas trotto­arer och byarnas dammiga vägar. Många av dessa utfattiga Guds barn har aldrig sett en läkare eller tandläkare.

Armodet är inget nytt. Vad som är nytt är emellertid, att vi nu äger resurserna att göra slut på det.

För inte så många år sedan skrev dr Kirtley Mather, geolog vid Harvard universitetet, en bok med titeln Enough to Spare. Han lade fram den grundläggande tesen, att svälten är alldeles onödig i den moderna världen. Just nu måste därför frågan på dagordningen lyda: Varför ska det finnas hunger och brist i något land, i någon enda stad, vid något enda bord när människan äger resurserna och kunskaperna för att fylla hela den mänskliga tillvarons grundläggande behov. Till och med öknarna kan bevattnas och den bortsopade myllan återställas. Vi kan inte klaga över bristen åkerjord, ty det finns 65 miljoner kvadratkilometer odlingsbar mark på jorden, av vilken vi använder mindre än 18 miljoner. Vi besitter häpnadsväckande kunskaper om vitaminer, näringsprocessser, näringsämnenas kemi och atomernas rörelse. Det råder ingen brist i människans resurser; bristen ligger i människans vilja.

Detta betyder inte att vi kan blunda för den enorma acce­lerationen i ökningen av jordens befolkning. Befolkningsex­plosionen är mycket reell och måste mötas öppet och ärligt, om vi skall kunna undvika under kommande århundraden att det finns endast ”ståplats” på vår jord. De flesta stora utvecklingsländerna i världen i dag står inför problemet med över­befolkning i förhållande till resurserna. Men till och med detta problem kommer att minska i stor utsträckning, om fattigdo­men avskaffas. När människorna börjar skönja flera möjlig­heter till bättre utbildning och större ekonomisk trygghet, bör­jar de fundera, om inte en mindre familj är bättre både för dem och för barnen. Jag tvivlar med andra ord på att det kan bli någon stabilisering av befolkningsmängden utan en före­gående stabilisering av de ekonomiska resurserna.

Tiden har kommit för ett världsomfattande krig mot fattig­domen. De rika folken måste använda sina väldiga tillgångar att utveckla de underutvecklade, skola de oskolade, skaffa fö­da åt de svältande. De välbärgade och ekonomiskt oberoende har ofta varit likgiltiga och blinda för armodet och umbäran­dena runt omkring dem. Vi har förskjutit de fattiga ur våra tankar och hållit dem på avstånd från utvecklingen i vårt hälle. Ett storslaget folk är ytterst ett folk, som kan hysa mecU känsla. Ingen individ, inget folk äger sann storhet, om där inte finns någon känsla för ”de minsta bland eder”.
Första steget i den världsvida kampen mot fattigdomen är en stark ansvarskänsla. Alla de rika nationerna — Amerika, England, Ryssland, Kanada, Australien och de västeuropeiska länderna — måste se det som en moralisk förpliktelse att ställa kapital och tekniskt bistånd till utvecklingsområdenas förfogande. Dessa rika nationer har endast visat prov på ett mycket ytligt engagemang. Det behövs nu en allmän strategisk plan för biståndet. Ofullständig hjälp här och där är inte tillräcklig, inte heller förmår den främja den ekonomiska utvecklingen. Det behövs fortsatta ansträngningar, som sträcker sig över många år. Världens rjka länder måste snabbt ta initiativet till en varaktig Marshallplan för afrika, Asien och Sydamerika. Om de ville anslå endast 2 procent av sin stora, nationalinkomst till hjälp åt utvecklingsländerna, skulle  mänskligheten komma långt i sin strävan att besegra den gamla fienden: fattigdomen.

Det hjälpprogram jag föreslår, får inte utnyttjas av de rika länderna som ett förstucket medel att kontrollera de fattiga länderna. En sådan inställning skulle leda till en ny form av förmyndarskap och nykolonialism, vilket inget land med själv­aktning skulle kunna acceptera. Varje program för utländsk hjälp måste ytterst ha sin motivering i en stark och uppriktig strävan att utplåna fattigdom, okunnighet och sjukdom från jordens yta. Utan att understödjas av en äkta inlevelse är peng­ar som salt utan sälta, till intet annat dugligt än att trampas under fötterna.

Västerlandet måste genomföra planerna ödmjukt och med en vilja till gottgörelse, i nyktert medvetande om att alla inte alltid kan ”dansa efter deras pipa”. Det får inte förglömmas att västmakterna så sent som i går var kolonialmakter. Väs­terns hus är långt ifrån i bästa skick, och dess händer är långt ifrån rena. Vi måste ha tålamod. Vi måste vara redo att förstå, att många av de unga nationerna måste passera samma stadier av extremism, revolution och aggression, som format vår egen historia. Varje ny regering ställes inför överväldigande svårig­heter. Så länge man kämpade för att kasta av kolonialismens ok, fanns det ett slags redan förut existerande enighet i syftet som medverkade till att styra utvecklingen i rätt riktning. Men så snart självständigheten inträder, anmäler sig livets bistra problem med stark realism: bristen på kapital, den förkvävan­de fattigdomen, de okontrollerbara födelsesiffrorna och, fram­för allt, de starka aspirationerna hos folket självt. Perioden efter kolonialstadiet är svårare och osäkrare än själva frigö­relsekampen.
Västerlandet måste också förstå, att dess ekonomiska till­växt skedde under ganska gynnsamma förhållanden. De flesta av västerlandets nationer var relativt folkfattiga, när de steg till ekonomiskt välstånd, och de hade rik tillgång på den järn­malm och kol, som behövdes för skapandet av en industri. De flesta unga regeringar i världen i dag har kommit till utan att äga dessa förmåner, och framförallt står de inför överbefolk­ningens överväldigande problem. Det finns ingen möjlighet för dem att klara av situationen utan bistånd och vägledning.

Grundliga åtgärder från de rika länderna för att göra väl­ståndet till en realitet för de fattiga länderna kommer till sist visa sig öka välståndet för alla. Ett av de bästa bevisen för att verkligheten vilar på moraliska grundvalar är det förhållandet, att när individer och regeringar hängivet arbetar för andras bästa, blir de själva berikade.

Från urminnes tider har människorna levat efter principen att ”självbevarelse är tillvarons främsta lag”. Men det är ett falskt antagande. Jag skulle vilja hävda följande: ”att skydda andra är tillvarons främsta lag”. Det är tillvarons främsta lag, därför att vi kan inte skydda oss själva utan att vinnlägga oss om att skydda andra. Universum är så inrättat att allting snedvrides om inte människorna troget följer rättesnöret att visa hänsyn för andra. ”Jag” kan inte nå mognad utan ”dig”. Individen kan inte utvecklas till sitt rätta jag utan andra individer. Självbevarelse utan hänsyn för andra är som en flod utan utlopp till havet. Stillastående, unken och skämd, saknar den både liv och friskhet. Ingenting kunde vara mera ödesdigert och i strid med våra egna intressen än om de högt utvecklade länderna skulle växla in på den omåttliga själviskhetens sido­spår. Vi befinner oss i det lyckliga läget, att vårt eget intresse ligger i linje med ett starkt moraliskt medvetande.

– Men det verkliga skälet till att vi måste använda våra re­surser för att avskaffa fattigdomen är inte förknippat medvåra materiella intressen utan med halten av vårt sinnelag. Starkt förankrad i vår religiösa tradition är övertygelsen, att alla människor är skapade till Guds avbilder och att deras själar har ett omätligt metafysiskt värde. Om vi acceptera detta som ett moraliskt faktum, kan vi inte låta oss nöja med att se människor svälta, se människor plågade av sjukdomar, när vi har medlen att hjälpa dem. Till sist står det klart att de rika inte får ignorera de fattiga, därför att både rika och fattiga är länkade samman. Genom den mänskliga födelsens mysterium har de alla ställts inför det förgängliga livets även­tyr.

Alla människor är beroende av varandra. Varje folk har ärvt en skatt av landvinningar och idéer till vilka både levande och döda från alla nationer har bidragit. Vare sig vi är medvetna om det, eller ej, har vi alla skulder, som överskrider tillgångarna. Vi är för evigt gäldenärer till kända och okända män och kvinnor. När vi stiger upp på morgonen och går ut i badrummet för att tvätta oss, använder vi en svamp, som en man från Stilla havets övärld skaffat oss, vi använder en tvål. som tillverkats av en europé. Vid frukostbordet dricker vi sedan kaffe, skördat av en sydamerikan, eller te av en kines eller choklad av en västarikan. Innan vi ger oss av till vårt arbete har vi ställt oss i skuld till mer än halva världen.

I påtaglig mening står allt levande i ett inbördes förhållande. De fattigas umbäranden utarmar de rika; förbättrade villkor för de fattiga gynnar också de rika. Broderskapet förpliktar oss att ta vård om våra bröder. Det som direkt berör en av oss, berör oss alla indirekt.Det slutliga problem, som mänskligheten måste lösa för att kunna överleva i den värld vi ärvt, är att finna ett alternativ till krig och mänsklig förstörelse. Den senaste tidens händelser har livligt påmint oss om att folken inte minskar utan snarare ökar sina förråd av vapen för massförstörelse. De skarpaste hjärnorna i de högt utvecklade länderna i världen ägnar sig åt militär teknologi. Produktionen av kärnvapen har inte stop­pats trots ett fördrag om begränsade provsprängningar. I en tid av kulminerande tekniska landvinningar, av strå­lande upptäckter, av nya möjligheter, ett bejakande av män­niskans värde och rätt till frihet, kan ingenting ursäkta det blinda krav på makt och resurser, som framkallade tidigare generationers krig. Man behöver inte kämpa för mat och land­områden. Vetenskapen har försett oss med tillräckliga tran­sportmöjligheter, som gör det möjligt att fördela avkastningen från vår rika jord och låta alla överleva. Frågan nu är om vi äger den moral och det mod som krävs för att vi skall kunna leva samman som bröder utan fruktan.

En av de mest försåtliga svårigheter vi står inför, är att alla talar om fred, men bland dem som utövar makt är det prak­tiskt taget ingen som bryr sig om fred. Många människor ropar: ”Fred! Fred!” men de vägrar att göra det som främjar freden.

De stora maktblocken talar om att sträva efter fred, sam­tidigt som de höjer en försvarsbudget, som redan sväller över alla bräddar, ökar ut redan skräckinjagande arméer och kon­struerar ännu effektivare förstörelsevapen. Man blir förvånad över gensvaret, när man kallar till upprop alla som älskar fre­dens budskap. Ledarna för alla folk stöter i trumpet för fre­den, men likväl kommer de till förhandlingsbordet åtföljda av stråtrövare med dragna svärd.

Historien är full av de gamla erövrarnas samstämmiga ore­rande om att skapa fred, när de kom för att döda. Alexander, Djingis Khan, Julius Caesar, Karl den store och Napoleon var alla lika i sitt sökande efter en fredlig världsordning, en värld som var formad efter deras själviska uppfattning om den idea­liska tillvaron. Var och en sökte skapa en värld, som personi­fierade hans egoistiska drömmar. Så sent som i vår egen livstid skred en annan av storhetsvansinne gripen figur över världs­scenen. Han skickade sina blixtkrigsutbildade legioner över Europa med brand och förstörelse i släptåg. Det ligger en djup ironi i det förhållandet, att Hitler kunde framträda och vinna framgång med tydligt aggressiva teorier om expansion, allt i fredens namn.

När jag nu hör folkens ledare på nytt tala om fred, medan de förbereder krig, blir jag alltså betänksam. När jag i dag ser vårt land intervenera i det som i grund och botten är ett inbördeskrig och lemlästa hundratusentals vietnamesiska barn med napalm, bränna byar och risfält slumpartat, färga dalarna i det lilla asiatiska landet röda av mänskoblod, lämna vanställ­da lik i otaliga diken och skicka hem halvmänniskor, stympade till kropp och själ; när jag ser oviljan hos vår regering att ska­pa en atmosfär för förhandlingar genom att upphöra med bombningen i norr och samtycka till samtal på jämbördig nivå med Vietkong — och allt detta under förevändning att arbeta för freden — då darrar jag av oro för vår värld. Det gör jag inte bara på grund av hemska minnen av mardrömmarna från gårdagens krig utan också på grund av den förfärande vetska­pen om dagens möjligheter till ett nukleärt förstörelsekrig och morgondagens ännu hemskare utsikter.
Innan det blir för sent, måste vi minska klyftan mellan våra fredsproklamationer och våra usla handlingar, som framkallar och underhåller krig. Vi behöver söka oss bort från de mili­tära planernas och försvarspakternas gungfly och läsa var­ningarna på historiens vägvisare.En dag måste vi komma därhän, att vi inser att freden är inte bara ett avlägset mål, som vi söker nå, utan också ett me­del genom vilket vi når detta mål. Vi måste fullfölja fredliga syften genom fredliga medel. Hur länge till måste vi leka död­liga krigslekar, innan vi bryr oss om att akta på den klagande vädjan från de otaliga döda och lemlästade i det förflutnas krig?

President John F. Kennedy sade vid ett tillfälle: ”Mänsklig­heten måste göra slut på kriget, annars kommer kriget att göra slut på mänskligheten.” Vår erfarenhet borde ha lärt oss, att krig är något föråldrat. Det fanns en tid, när kriget fungerade som ett negativt gott genom att förhindra uppkomsten och till­växten av någon ond kraft, men de moderna vapnens förstö­relsekraft utesluter även möjligheten, att kriget skulle tjäna nå­got gott syfte överhuvud. Om vi håller före, att livet är värt att leva och att människan har rätt att överleva, måste vi finna ett alternativ till kriget. I dag, när farkoster slungas genom ytt­re rymden och styrda raketprojektiler bygger dödens vägar genom stratosfären, kan inget land vänta sig att vinna ett krig. Ett så kallat begränsat krig kommer att efterlämna föga mer än ett ödesdigert arv av mänskligt lidande, politisk förvirring och krossade illusioner. Ett världskrig kommer att lämna endast en pyrande askhög som ett vittnesbörd om ett människosläkte, vars dårskap oundvikligt ledde det till undergången. Om den moderna människan fortsätter att ohejdat flirta med kriget, kommer hon att förvandla sin jordiska boning till ett sådant inferno, att inte ens Dantes fantasi kunde föreställa sig det.

Därför föreslår jag, att icke-våldets filosofi och strategi ome­delbart må bli föremål för studium och allvarliga försök inom varje mänskligt konfliktområde, relationerna mellan länderna ingalunda undantagna. Det är när allt kommer omkring na­tions-staterna som för krig, som har framställt de vapen, vilka hotar mänsklighetens tillvaro, och som i sin karaktär visar bå­de mord- och självmordstendenser.

Vi har inrotade beteendemönster att ta itu med, väldiga maktstrukturer, oerhört komplicerade problem att lösa. Men om vi inte skall avskaffa all humanitet och duka under i fruk­tan och vanmakt inför de vapen vi själva skapat, är det inte bara möjligt utan lika nödvändigt att göra slut på krig och våld mellan nationerna, som det är att göra slut på fattigdomen och orättvisan mellan raserna.
Förenta nationerna är en gest i riktning mot icke-våld på världsvid nivå. Där har åtminstone stater, som tvistar med var­andra, sökt att göra det med ord i stället för vapen. Men äkta icke-våld är mera än frånvaron av våld. Det är det ihärdiga och beslutsamma tillämpandet av fredlig styrka för att möta aggression mot samhället — i detta fall världssamhället. Allt­eftersom Förenta nationerna handlägger de ofantliga uppgifter som väntar, hoppas jag att organisationen vill allvarligt un­dersöka användandet av direkta aktioner enligt icke-vålds-principer.

Jag underskattar inte det problemkomplex, som måste lösas för att man skall nå fram till avrustning och fred. Men jag är övertygad att vi inte kommer att besitta viljan, modet och insikterna att ta itu med sådana frågor, om vi inte på detta område är beredda att företa en intellektuell och andlig om­värdering, inrikta vår blick så, att vi ser att de ting, som synes mest verkliga och betydelsefulla, i själva verket är orealistiska och dömda att gå under. Vi måste anstränga oss till det yttersta för att visa vår vilja, rent av vår iver, att inträda i den nya värld som nu är möjlig, ”staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud”.

Det är inte nog att säga: ”Vi får inte börja krig”. Det är nödvändigt att älska freden och offra för den. Vi måste inrikta oss på inte bara att utplåna kriget utan att befästa freden. En fascinerande berättelse om Odysseus och sirenerna finns beva­rad åt oss i den grekiska litteraturen. Sirenerna hade förmågan att sjunga så vackert, att sjömän inte kunde låta bli att styra in mot deras ö. Många fartyg lockades upp på undervattens-skären, och männen glömde hemmet, plikten och hedern, när de kastade sig i havet och möttes av dödliga omfamningar. Odysseus, som var fast besluten att inte låta sig fångas av si­renerna, bestämde först, att han skulle bindas vid masten på sin båt och besättningen stoppa vax i öronen. Men slutligen kom han och hans män på ett bättre sätt att rädda sig: de tog ombord Orfeus, vars melodier var vackrare än sirenernas sång. Vem brydde sig om att lyssna på sirenerna, när Orfeus sjöng?

På samma sätt måste vi komma till insikt om att freden representerar en ljuvligare musik, en universell melodi, som är vida överlägsen krigets disharmonier. På något sätt måste vi överföra den kraft, som utvecklas i kampen om världsherra­välde, från kapplöpningen om kärnvapen, som ingen kan vin­na, till en positiv tävlan i att utnyttja mänskligt geni för att skapa fred och välstånd åt jordens alla folk. Vi måste, kort sagt, ändra rustningskapplöpningen till en ”fredskapplöpning”. Om vi har viljan och beslutsamheten att genomföra en sådan fredsoffensiv, kommer vi att öppna hittills stängda dörrar och tända hoppets ljus i misströstans mörker.För att ge stabilitet åt vår världsbyggnad måste en omvälv­ning i värderingarna åtfölja de omvälvningar inom vetenska­pen och de frihetsrevolter, som skakar vår värld. Vi måste snabbt ställa om från ett ”sak”-orienterat samhälle till ett ”person”-orienterat. När maskiner och datamaskiner, vinst­motiv och äganderätt betraktas som viktigare än människorna, då kan inte racismens, materialismens och militarismens jättar besegras. En civilisation kan undergrävas lika väl av ett mora­liskt och andligt sammanbrott som av ekonomisk bankrutt.

Denna omvälvning av värdena måste gå utöver den traditionella kapitalismen och kommunismen. Vi blir tvungna att loppet erkänna, att kapitalismen ofta har lämnat en klyfta mel­lan överflödande rikedom och djup fattigdom, har skapat för­hållanden, som har medgivit att livets nödtorft berövats de många för att ge de få ett liv i lyx och uppmuntrat hjärtlösa människor att vara kalla och samvetslösa, så att de liksom den rike mannen inför Lasarus förblir oberörda inför den lidande, av armod drabbade mänskligheten. När vinstbegäret blir den enda grundvalen för ett ekonomiskt system, främjar det en mördande konkurrens och självisk ärelystnad, som gör män­niskorna mera jag-medvetna än du-medvetna. På motsvarande sätt reducerar kommunismen människan till att bli en kugge i statens maskineri. Kommunisten förnekar det kanske och sä­ger, att i den marxistiska teorien är staten en ”tillfällig före­teelse” som ”tvinar bort”, när det klasslösa samhället framträder. Sant — i teorien; men det är också sant, att så länge sta­ten existerar, är den sitt eget mål. Människan blir ett medel att nå detta mål. Hon har inga oförytterliga rättigheter. Hen­nes enda rättigheter bestämmes och beviljas av staten. I ett sådant system sinar frihetens källa ut. Pressfriheten, mötesfri­heten, rösträtten och friheten att lyssna och läsa blir beskurna.

Sanningen finns varken i den traditionella kapitalismen eller i den klassiska kommunismen. Vardera representerar endast en del av sanningen. Kapitalismen skönjer inte sanningen i kollektivismen. Kommunismen ser inte sanningen i individua­lismen. Kapitalismen kan inte inse att vi lever i en social ge­menskap. Kommunismen kan inte se att livet är personligt. Det ideala och rättfärdiga samhället är varken uppbyggt efter kapitalismens tes eller kommunismens antites, det är en so­cialt medveten demokrati som i sig sammansmälter sanning­arna i individualismen och kollektivismen.
Vi har sett några försök i den riktningen. Sovjetunionen har gradvis avlägsnat sig från sin stränga kommunism och börjat ägna intresse åt konsumentvaror, konsten och en allmän ök­ning av förmånerna för den enskilde medborgaren. Samtidigt har vi sett många modifikationer i kapitalismens laissez-faire-system i form av ständigt pågående sociala reformer. De pro­blem vi nu står inför kräver mer än slogans för sin lösning. Till sist är högerflygelns slagord ”regeringskontroll” och ”smy­gande socialisering” lika meningslösa och omogna som det kinesiska Röda gardets stridsrop mot ”borgerlig revisionism”. En genomtänkt syn på fattigdomens och racismens problem får oss att upptäcka att Psalmistens ord — ”Jorden är Her­rens och allt vad därpå är” — fortfarande är en dom över vårt bruk eller missbruk av den rikedom och de resurser vi har fått.
En genomgripande omvälvning i våra värderingar får oss snart att sätta i fråga ärligheten och rättvisan i många av våra tidigare och nuvarande åtgärder. Vi är kallade att vara Guds samariter vid livets vägkant; men det är bara en början. En dag måste hela vägen till Jeriko byggas om, så att män och kvinnor inte blir slagna och utplundrade, när de gör sin resa genom livet. Ett äkta medlidande är mera än att slänga ett mynt till en tiggare; det inbegriper att ett system, som produ­cerar tiggare, måste ändras.

En genomgripande omvälvning i våra värderingar ger en känsla av olust inför den skärande kontrasten mellan fattig­dom och rikedom. Med rättmätig indignation ser den de tu­sentals arbetare, som avskedas från sina arbeten och får redu­cerade inkomster som en följd av automationen, medan arbets­givarnas vinster förblir oberörda, och säger: ”Detta är inte rätt.” Den ser över oceanerna och upptäcker, hur enskilda ka­pitalister i västerlandet investerar oerhörda summor i Asien, Afrika och Sydamerika endast för att håva in vinsterna utan det ringaste intresse för sociala förbättringar och säger: ”Detta är inte rätt”. Den ser våra förbindelser med den jordägande aristokratin i Latinamerika och säger: ”Detta är inte rätt.” Den högdragna uppfattningen i västerlandet, att man har all­ting att lära ut men ingenting att lära av andra, är oriktig. En ny värdering kommer att ändra världsordningen och säga om kriget: ”Detta sätt att avgöra tvister är inte rätt.” Att bränna mänskliga varelser med napalm, att fylla hemmen i vårt land med änkor och faderlösa, att gjuta hatets gift i ådrorna på normalt hänsynsfulla människor, att från mörka och blodiga slagfält sända hem fysiskt och psykiskt förstörda män kan inte försonas med klokhet, rättvisa och kärlek. Ett folk, som år efter år fortsätter att ge ut mer pengar för ett militärt försvar än för sociala reformer, går mot sin andliga död.

Amerika, den rikaste och mäktigaste nationen i världen, kan mycket väl ta ledningen av denna omvälvning av värderingarna. Ingenting hindrar oss från att betala tillräckliga lö­ner till lärare, socialarbetare och andra det allmännas tjänare för att försäkra oss om att vi får den bästa tillgängliga arbetskraft i dessa ställningar, som medför ansvar för fostran av i kommande generationer. Ingenting annat än brist på social framtidssyn hindrar oss från att betala en tillräckligt stor lön till varje amerikansk medborgare, vare sig han arbetar på sjukhus, tvättinrättning, hushåll eller på fabrik. Ingenting an­nat än kortsynthet hindrar oss från att garantera en årlig minimiinkomst — som går att leva på — åt varje amerikansk familj. Ingenting, utom en tragisk dödsdrift, hindrar oss från att företa en omvärdering, så att vi ger företräde åt skapande i av fred framför fullföljande av krig. Ingenting hindrar oss från att genom möda och ansträngning omforma det nuvarande tillståndet till en sann brodersgemenskap.

En sådan positiv revolution av värdena är vårt bästa försvar mot kommunismen. Krig är inget svar. Kommunismen kommer aldrig att besegras av atombomber eller kärnvapen. Låt oss inte gå samman med dem som ropar på krig och på grund av sina vilseledda känslor uppmanar USA att lämna Förenta nationerna. Vår tid kräver klok återhållsamhet och lugn besinning. Vi får inte kalla den en kommunist eller med­löpare, som talar för att det röda Kina bör ha en plats i Fö­renta nationerna, eller som inser att hat och hysteri inte är några fullgoda lösningar på problemen i vår stormiga tid. Vi får inte engagera oss i en negativ anti-kommunism, utan i en positiv framstöt för demokrati i den insikten, att vårt främsta försvar mot kommunismen är att företa en offensiv till förmån för rättvisan. Vi måste genom bestämt handlande avlägsna den fattigdom, otrygghet och orättvisa, vilka utgör den jordmån, där kommunismens utsäde gror och växer.Vi lever i en revolutionär tid. Överallt på jorden revolterar människorna mot gamla system av exploatering och förtryck, och ur det gamla bräckliga reser sig en ny ordning av rättvisa och jämlikhet. Världens skjortlösa och barfota folk reser sig som aldrig tidigare. ”Det folk som vandrar i mörkret har sett ett stort ljus.” Vi i västerlandet måste stödja dessa revolutio­ner. Det är ett sorgligt faktum, att på grund av bekvämlighet, självbelåtenhet, en dödlig förskräckelse för kommunismen och vår benägenhet att anpassa oss till orättvisorna har nationerna i väster, som ingöt så mycket av revolutionens anda i världen, nu blivit revolutionernas ärkemotståndare. Det har drivit många till den uppfattningen, att endast marxismen äger den revolutionära andan. Kommunismen är en dom över vårt miss­lyckande att göra demokratin verklig och fullfölja de revolu­tioner vi började.

Vårt enda hopp i dag ligger i vår möjlighet att återvinna den revolutionära andan och gå ut i en ofta fientlig värld för att deklarera evigt motstånd mot armod, racism och militarism. I en stark känsla att detta är vår plikt kan vi modigt angripa de nuvarande orättvisa förhållandena och därigenom påskynda den dag, då ”alla dalar skall höjas och alla berg och höjder sänkas; vad ojämnt är skall jämnas; och vad oländigt är skall bliva slät mark”.

En genomgripande omvälvning av våra värderingar betyder till slut, att vår lojalitet måste bli ekumenisk i stället för att knytas till gruppen. Varje folk måste nu visa en stark känslaav samhörighet med hela mänskligheten för att kunna bevara det bästa i sina egna samhällsordningar. Denna inbjudan till en världsvid gemenskap, som höjer omsorgen om medmänniskorna överstammen, rasen, klassen och nationen, är i verkligheten en kallelse till en allomfattande och förutsättningslös kärlek till alla människor. Detta ofta missförstådda och misstolkade begrepp har nu blivit en absolut nödvändighet om mänskligheten ska överleva.

När jag talar om kärlek, talar jag om den kraft som alla religioner har betraktat som livets främsta enande princip. Kärleken är den nyckel, som öppnar dörrarna till den yttersta verkligheten.Denna tro på en yttersta verklighet, som delas av hinduer, muhammedaner, kristna, judar och buddhister, är utomordent­ligt sammanfattad i Johannes första brev:

”Mina älskade, låtom oss älska varandra; ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar, han är född av Gud och känner Gud. Den som icke älskar, han har icke lärt känna Gud, ty Gud är kärleken. . . . Om vi älska varand­ra, så förbliver Gud i oss, och hans kärlek är fullkomnad i oss.”Låt oss hoppas, att den andan bryter igenom i vår tid.

Vi har inte längre råd att tillbedja hatets gud eller falla ned inför hämndens altare. Hatets aldrig vilande flodvågor har rört upp historiens oceaner. Det förflutna är fyllt med ruinerna efter nationer och individer som förstockat valde hatets väg. Arnold Toynbee sade vid ett tillfälle i ett tal: ”Kärleken är den yttersta kraft, som leder människorna att välja livet och godheten i stället för döden och ondskan. Därför ligger vårt främsta hopp i att kärleken kommer att få det sista ordet.” —

Vi står nu inför det faktum, att morgondagen är i dag. Vi står inför nuets obevekliga krav. Denna livets och historiens gåta, som håller på att lösas medför en risk: att komma för sent. Dröjsmålet är fortfarande en tjuv, som stjäl tiden. LiveF lämnar oss ofta utblottade, nakna och modfällda med ett för­lorat tillfälle. Tidvattnet i människolivet stannar inte vid flod­läge, det ebbar ut. Vi kan i förtvivlan ropa på tiden att dröja, men tiden är döv för varje bön och rusar sin väg. Över otaliga kulturers vitnade benknotor och sammanstörtade ruiner står skrivna de gripande orden: ”För sent.” Det finns en osyn­lig livets bok, i vilken vår vaksamhet eller försumlighet nog­grant upptecknas. ”Fingret som rör sig skriver och när det har skrivit fortsätter det…”

Vi kan fortfarande välja: att leva tillsammans i en anda av icke-våld eller att gå under i en anda av våld. Detta kan mycket väl vara mänsklighetens sista till­fälle att välja mellan kaos eller gemenskap.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Mer läsning: Svd, DN, Svd

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,