Barnombudsmannen: Bakom fasaden – Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar

Det skrivs ganska mycket om den sociala barnavården.  Jag ramlade över en rapport från Barnombudsmannen som är intressant. Den beskriver att det jag bloggade om igår, missförhållanden för barn i fosterhem eller institutioner, förekommer än idag.

Bakom fasaden, heter den rapporten och kan laddas ner här! Ett inslag på SVT Play om rapporten kan ses här!

I en skrivelse till regeringen skriver BO detta:

Barnombudsmannen vill se följande förändringar:

Tydliggör placerade barns rättigheter i lagstiftningen.
Den nuvarande lagstiftningen har ett bristfälligt rättighetsperspektiv och beskriver inte vad barn och ungdomar som placeras i samhällets vård har för rättigheter. Lagstiftningen måste tydliggöra vilka krav barnen kan ställa på att få information om sina rättigheter, vårdens innehåll och uppföljning samt hur missförhållanden kan anmälas. Särskild vikt ska läggas vid den placerades rätt till delaktighet, god utbildning och hälsovård. Lagstiftningen måste också ge skydd mot exempelvis användandet av kontrakt för att avsäga sig sina rättigheter och permissionsförbud som bestraffning.

Skärpt lagstiftning/regelverk för HVB.
Tillståndsgivningen för HVB måste ses över utifrån ett kvalitetsbegrepp med större tydlighet i vad som är att betrakta som god vård. Ett sådant kvalitetsbegrepp måste tydligare avgränsa hur behandlingsmetoder, ordningsregler och poängsystem får utformas för att inte strida mot barnets mänskliga rättigheter.

Placerade barn ska ha rätt till upprättelse och skadestånd.
Barn som är placerade måste ha möjlighet att få upprättelse och skadestånd när de myndigheter som har ansvar för barnets vård försummat sitt ansvar. Barnen ska kunna vända sig till en självständig instans med eventuella klagomål på vården. Ombudet ska ha rätt att driva ärenden i domstol för att utverka skadestånd till barn som är i samhällets vård.

Placerade barn ska ha rätt till personlig socialsekreterare och enskilda samtal med sin socialsekreterare.
Barnombudsmannen anser att lagstiftaren bör genomföra de förslag som lagts av Barnskyddsutredningen i betänkandet Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) (SOU 2009:68).

Särskilt angelägna förslag att snarast genomföra är att socialnämnden i samband med beslut om placering ska utse en särskild namngiven socialsekreterare med ansvar för att följa vården och ha kontakt med barnet under placeringen. Denna socialsekreterare bör ha en självständig ställning gentemot familjehemmet eller institutionen som vårdar barnet och socialsekreteraren ska besöka barnet minst fyra gånger per år. Vidare är det viktigt att införa en lagstadgad skyldighet att så långt möjligt föra enskilda samtal med barnet. Ett annat viktigt förslag från barnskyddsutredningen är att socialnämnden ska vara skyldig att, inom ramen för kvalitetsarbetet, särskilt uppmärksamma behovet av rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom barn- och ungdomsvården.

Med vänlig hälsning,

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Läs mer!

Igår publicerade jag två artiklar om om vanvård av många fosterhemsplacerade barn enligt LVU, Vanvård i social barnavård: ”kinder gulag” samt Vanvård i social barnavård under 1900-talet.  Jag hänvisade till den debatt om skadestånd som kommit de sista åren med två offentliga utredningar. Dels Barnen som samhället svek – åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården, SOU 2011:9, och dels  vanvård i social barnavård under 1900-talet, SOU 2009:99.

Föreningen Stulen Barndom har också bra material.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

10 tankar om “Barnombudsmannen: Bakom fasaden – Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar

  1. Pingback: Skjut inte på pianisten! « Sverige är inte världens navel!

  2. Pingback: Att lära av historien… | Liberaldemokraterna

  3. Pingback: Fosterhemsbarnen sviks igen! « Sverige är inte världens navel!

  4. Pingback: Min liberalism! « Sverige är inte världens navel!

  5. Pingback: Regeringen begår nya övergrepp mot fosterhemsbarnen | Liberaldemokraterna

  6. Pingback: Fosterhemsbarnen och barnhemsbarnen sviks igen! | Funkpol.se

  7. Pingback: Ett elfte september för barnhemsbarnen och fosterhemsbarnen? « Sverige är inte världens navel!

  8. Pingback: Idag spottar regeringen på barnhemsbarnen « Sverige är inte världens navel!

  9. Pingback: Vanvården av vanvårdsutredningen! | Sverige är inte världens navel!

  10. Pingback: Om samhällets tvekan att omhänderta barn till ”IS-resenärer”, och andra övergrepp – Den arga sossen!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s