Browsing All Posts filed under »partiväsendet«

Partilös liberal och partilös pirat igen!

januari 9, 2012

7

Jag är partilös liberal igen. Jag har bestämt mig för att lämna styrgruppen i Liberaldemokraterna av lite olika anledningar. Detta trots att jag tycker mycket om de som varit mina vänner i bygget av det nya partiet. De är fantastiska människor! Fast, ja, jag har hade en hel del kritik mot hur partibildningen startades en […]

Om vi vill stoppa mobbning bland barn ska vi börja ändra attityder oss vuxna emellan.

augusti 16, 2011

2

Svenska Dagbladet har undersökt de anmälningar som gjorts till BEO (Barn och Elevombudet). I 44 utav 66 anmälningar så lägger skolorna skulkden på eleverna som BLIR mobbad. SvD har idag skrivit om, Elizabeth, som blivit mobbad. Hennes skola där hon gick när hon blev mobbad sa såhär: ”Hennes sätt gör att hon blir slagen”  Hur ska man […]

Min liberalism!

augusti 7, 2011

14

Jag är liberal, en liberal med starkt socialt patos, som anser att kampen för en fri ekonomi, för personlig autonomi och bättre sociala skyddsnät är de viktigaste frågorna, samt sist men inte minst: de globala frågorna. Varhelst en människa trampas på, eller lider av svält, trampas även mina rättigheter ner. Som Immanuel kant sa: ”Jordens […]