En paradox angående LSS

Jag är helt mot neddragningarna i den personliga assistansen, som jag anser hotar de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar. Men då jag debatterar frågan har jag hittat en paradox som jag inte helt har svar på: nämligen hur man hanterar funktionsnedsättningar på grund av ålder. Frågan är viktig eftersom jag sett hur en del som vill spara pengar och skära ner assistansen resonerar kring LSS.

Det gäller äldres rättigheter.

Jag, som värnar om LSS och personlig assistans, och jobbar inom äldrevården har ofta funderat över hur man ska hantera det där med att är man under 65 får man en chans till assistans om man får funktionsnedsättningen på grund av skada eller sjukdom. Efter 65 får man inte det. Dessutom räknas inte funktionsnedsättning på grund av ålder som LSS-grundande.

Det har skapat en svår moralisk konflikt inom mig. Vad är det som rättfärdigar att man åldersdiskriminerar folk? Inget egentligen! Folk över 65 skulle mycket väl kunna leva ett precis lika aktivt liv med assistans som en person med funktionsnedsättning som är under 65 med nån medfödd och LSS-grundande åkomma.

Egentligen är gränsen vid 65 för LSS och att funktionsnedsättning på grund av ålder inte räknas som skäl att få LSS, djupt förnedrande och diskriminerande. Precis som sjukhusens regler att pensionärer ska vänta längre tid för hjäpmedel.

Men… Och här kommer dilemmat! Samhället skulle aldrig ha råd att ge alla äldre personliga assistenter. Vi skulle prata om miljoner assistenter, det funkar inte! Det skulle inte ens finnas arbetskraft nog för det.

Så… Vad gör man?

Etiskt dilemma, ja! Men vad rättfärdigar att ”friskare” och ”yngre” personer med funktionsnedsättning ska få förtur till hjälpmedel och assistans jämfört med äldre?

Nu kanske du frågar vad allt detta har att göra med LSS för yngre. Jo, jag har märkt att en del byråkrater som vill skära ner på assistansen pratar om boendeservice och hemtjänst som ”framtidens modell” för personer med funktionsnedsättningar. Det pratas ganska öppet om att man bör ge äldre och personer med funktionsnedsättningar samma sorts hjälp, dvs en och samma hemtjänst åt alla.

Jag har sett de första antydningarna att man bör dra in LSS för att ”skapa rättvisa åt alla”… Ironiskt nog från folk som kallar sig vänster. En politiker (S) antydde t.ex. att LSS är en parallell till friskolor och specialskolor för barn med ex. adhd (som hen var mot) och att det ”är orättvist att en del får det bättre än andra”. Eftersom inte alla barn med adhd kan gå i specialskolorna bör de stängas eftersom alla måste ha det lika, var vad hen sa.

Visst är det galet. Man skapar inte rättvisa genom att förstöra en reform som för första gången gett mängder av personer med funktionsnedsättningar frihet.

Skolreformen är en bra parallell. Man skapar inte en bättre skola för alla genom att förstöra en del barns möjligheter till bättre skola. Samma med LSS. Inte alla får LSS och äldre får inte det, men ganska många med medfödda funktionshinder KAN få det (även om man sparar in på det idag). Då löser man inte eventuella orättvisor genom att dra in på det värdefulla som en del fått redan idag, utan genom att se till att fler får det värdefulla. Dvs att man ger ALLA LSS, även de äldre.

Men hur? Och hur rättfärdigar vi skillnaderna om vi inte har råd med det i samhället eller om arbetskraften inte räcker till? Hur rättfärdigar i att yngre med medfödda nedsättningar får LSS men inte en ålderspensionär?

Om några år kanske argumenten mot nedskärningar handlar om att skapa ett system som man kallar ”rättvist för alla” genom att dra in på friheten folk fått genom LSS. Hur bemöter vi detta? Kan vi införa LSS för ALLA, även äldre? Och hur hanterar vi den etiska paradoxen om det inte finns personal och resurser nog för att ge alla (även ålderspensionärer) LSS, hur rättfärdigar vi skillnader i hantering av personer baserat på ålder? Hur slår vi tillbaka ”rättviseargumentet” mot LSS?

jag skulle besvara rättviseargumentet så här: ”självklart ska äldre också ha samma rätt till assistans, LSS är bara första steget. Vi kanske inte kan skapa det idag, men imorgon! Jag vill ha ett Sverige som är individanpassat, även för äldre. Behöver man assistans får man det, behöver man särskilt boende får man det. Vill man ha hemtjänst får man det.”

PS

Jag repeterar att jag INTE är för nedskärningar, jag vill försvara och stärka LSS. Det är för övrigt därför jag skriver detta. Det finns paradoxer vi måste börja fundera över för att kunna bemöta dem. För att rädda LSS måste vi lära oss slå tillbaka alla argument som dyker upp och tänka igenom alla eventuella paradoxer och klurigheter kring LSS.

De ”funktionshindrade”, den nazistiska förintelsen & den ”demokratiska” förintelseförnekelsen…

Tänk dig att det andra världskriget hade slutat 1945 utan att någon erkände förintelsen av judar. Ingen diskuterade det alls. Tänk dig att efter nästan 20 år av kamp hade judarna lyckats få en debatt om detta i riksdagen i Tyskland där judarna krävde att folkmordet skulle erkännas och att de skulle få rätt till hjälp och ersättning. Tänk dig då att en expertkommitté med Joseph Mengele och Adolf Eichmann i spetsen hade kallats in som ”judeexperter” och att de inför riksdagen i Tyskland säger att judarna är” överkänsliga och neurotiska” som vill ha upprättelse. Tänk dig sen att det dröjer ytterligare 25 år innan förintelsen av judar erkänns som en förintelse.

Det låter absurt. Men det var så det var för personer med funktionsnedsättningar i Tyskland. Förintelsen av dem förnekades under många år.

Upp emot 275.000 funktionnedsatta mördades under det nazistiska programmet, T4, som löpte på officiellt till 1941, inofficiellt till 1945. Många fler dog om man också tar hänsyn till de försämrade levnadsvillkoren för dem, de som dog av svält och undernäring. Mellan 350.000 till 360.000 ärftligt sjuka steriliserades.

Kyrkorna protesterade mot förintelsen av de med funktionsnedsättningar 1941 och fick naziregimen att besluta att dölja fortsättningen av programmet. Kanske var det protesterna mot förintelseprogrammet det som fick naziregimen att besluta att dölja allt som hade med förintelsen av judar? Förintelsen av judar hade skett innan 1941 också, och då ganska mycket i det öppna, med massavrättningar i ghettona. Efter 1941 ändrade nazisterna sin strategi.

Men det är inte själva förintelsen jag ska skriva om här utan förintelseförnekandet. Efter 1945 var det stora grupper av förföljda under nazismen som inte erkändes som förföljda. Romerna, personer med  funktionsnedsättningar och de homosexuella  fick vänta tills 80-talet, även om en del romers lidande faktiskt erkändes redan på 60-talet. Mellan 1980 och 1988 fick till slut alla som utsattes för tvångssteriliseringar och överlevande efter förintelsen rätt till ersättning, Det fanns inte många överlevande efter t-4 programmet, 333 stycken, 43 år efter krigsslutet.

Det absurda var att Nurnbergrättegångarna visade att personer med funktionsnedsättningar förintats. Men offren för förintelsen fick inte sitt lidande erkänt förrän nästan 45 år efter rättegångarna!

Men diskrimineringen fortsatte efteråt vilket man kan se på hur det varit i Sverige. När Göran Persson drog igång sitt projekt om förintelsen för mer än 10 år sen inkluderades inte personer med funktionsnedsättaningar och hittills har aldrig någon representant för dem bjudits in till officiella firanden. Projektet Levande Historia har rättat till detta i efterhand och jag har fått ett löfte från myndigheterna att nästa år ska även de ska bjudas in till minnesdagen…

Nästa år, 70 år efter förintelsen skedde… När alla som levde då, och utsattes för förintelsen är döda sedan länge…

1961 – 1965

Gång på gång under åren efter kriget uttalade regeringen att personer med funktionsnedsättningar INTE varit offer för nåt medvetet massmord eller förintelse från nazisternas sida. 1957 sa t.ex. den kristdemokratiska regeringen exakt det.

Mellan 1961 och 1965 utredde Västtyska myndigheter frågan om man kunde säga att ett folkmord skett på personer med  funktionsnedsättningar . Svaret var nej, det som hade skett i nazityskland hade varit ”normal medicinsk praxis”.

Det värsta som skedde var nog konferensen 1961 i Bundestag (riksdagen) i Västtyskland. Då skulle Bundestags ”Wiedergutmachungsausschuß” diskutera personers med  funktionsnedsättningar situation i nazityskland. För att kunna göra detta behövdes experter.

Vilka bjöd man in? Jo, de viktigaste experterna var Hans Nachtsheim och Werner Villinger samt Helmut Erhardt, som alla tre hade skickat folk till förintelse i sina egenskaper av ”läkare”, ”domare” och ”experter”. Vi ska titta på två av dem, som inte bara skickade folk in i döden, utan deltog i förintelseprogrammet.

Hans Nachtsheim

Mellan 1941 och  1945 ledde Nachtsheim ”der Abteilung für experimentelle Erbpathologie” på Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik (KWI-A) som var direkt involverat i de nazistiska rasbiologiska programmen. 1943 blev han dess chef. Nachtsheim ledde som medlem av Reichsforschungsrats undersökningar på personer med funktionsnedsättningar i T4 programmet. Bland annat experiment med att framkalla epilepsi. Han hade kontakt med kollegorna i Auschwitz och deltog i deras experiment med tuberkulos och dessutom fick han ögon från avrättade människor som han använde i sitt arbete.

Werner Villinger

Werner Villinger arbetade med Hitlers T4 program från 1940 som forskningsledare på Anstalt Bethel och som direkt anställd i T4 programmet (även om han senare förnekade delaktighet i folkmordet). 1940 blev Villinger professor i psykologi på  Universität Breslau och han var ansvarig utgivare för „Zeitschrift für Kinderforschung“. Som domare hade han på 30-talet dömt, och varit ansvarig för, många mål om tvångssterilisering (460 st)

Den 13. April 1961 höll Nachtsheim ett tal inför kommissioneni Bundestag  som skulle ta reda på om tvångssteriliserade och överlevande för T4 programmet skulle få stöd, och erkännas som förintelsens offer.

Nachtsheim hävdade att utan tvångsåtgärder fungerade inte de rashygieniska åtgärderna, och att tvångssteriliseringarna hade varit riktiga. Han sa att det var läkarna, inte nazisterna, som stått bakom detta och att det inte fanns behov av att ersätta de som drabbats, eftersom allt gått vetenskapligt riktigt till.

De som jämförde morden på personer med funktionsnedsättning  med morden på judar kallade han ”neurotiska”…

Frihet för alla eller frihet för få?

NYBLOGGAT PÅ FRIHETSSMEDJAN:

”En del liberaler utgör ett större hinder för den amerikanska negerns frihet och rättigheter, än till och med Klu Klux Klan…” /Martin Luther King, 1967, Kaos eller gemenskap.

En liberal frihetssymbol eller en symbol för statligt förtryck?

Det kanske är dags att börja använda ordet segregering då vi som slåss för funktionshindrades rättigheter ska börja beskriva varför vi är mot otillgänglighet och nedskärningar inom den personliga assistansen? 

Det finns en ovilja att förstå att nedskärningar i personliga assistansen, bland hjälpmedel till funktionshindrade, bristande tillgänglighet och anpassning för funkisar, etc, hotar de funktionshindrades frihet.

Denna ovilja att förstå finns i många breda lager av befolkningen. Det finns socialdemokrater som inte bryr sig, vänsterpartister som tycker det är viktigare att bekämpa ”storkapitalet”, konservativa som ”inte vill gå för snabbt fram”… och så finns det liberaler… I just denna artikel vill jag visa på hur fel liberaler, och de konservativa som är mot en ”stor stat”, tänker.

(Artikeln fokuserar en hel på fysiskt funktionshindrades situation, men samma sak gäller för utförsäkrade och psykiskt funktionshindrade.)

Hjärnsläpp?

Ganska många liberaler, och folk som är för en minimal stat som styr med så få lagar som möjligt, får hjärnsläpp när man pratar om funktionshinder eller utförsäkringarna.

Eftersom deras ideologi är att staten ska minskas, att skatt är nån sorts stöld, och att statens utgifter ska minskas över lag, blir det problem när de ställs inför t.ex. en person i rullstol som behöver skattepengar, statlig hjälp och rättighetslagar om tillgänglighet och sådant, för att ens kunna utöva sina mest fundamentala rättigheter. MÖJLIGHETEN till frihet är beroende av att denna möjlighet garanteras av staten.

Liberalen som reagerar högt och ljudligt om dennes grannes rätt att t.ex köpa sprit fritt eller bygga ett företag fritt och utan tungt skattetryck, hotas, reagerar inte lika ljudligt då denne grannes rätt att KUNNA yttra sig, KUNNA jobba, KUNNA leva, KUNNA röra sig fritt hotas, dvs om denna granne sitter i elrullstol och har t.ex. CP-skada.

För att prata rättfilosofi. Det är ganska enkelt för en liberal att vilja skydda folks negativa rättigheter. Men vad som sker när en minoritets negativa rättigheter bara kan skyddas genom positiva rättigheter, är inte lika självklart för en liberal. Liberalen vill ju minimera de positiva rättigheterna (dvs stöd genom skatt t.ex). När sådana situationer uppstår, då positiva insatser krävs för att trygga gruppers negativa rättigheter är det många som anser att då får de negativa rättigheterna stryka på foten.

Jag har inget emot en minimal stat. Jag är liberal själv och vill ha det. Massor av privatiseringar och inget statligt klåfingrande eller pekpinnar. Men om kartan och verkligheten inte stämmer överrens så följer jag verkligheten, inte kartan. Att förtrycka en grupps frihet bara för att ”minska staten” är nåt jag, som liberal, aldrig, aldrig kan acceptera.

Tillgänglighet

Som med frågan om tillgänglighet.

Möjligheten för folk att röra sig fritt i samhället är något liberaler tar för givet… ända fram tills man pratar om folk med funktionshinder. Då blir det inget som man tar för givet att alla ska kunna göra. ”De där handikappade” behöver ju statliga stöd och lagar för att kunna göra det, alltså anses det strida mot många liberalers ideologi Man ska inte tvinga samhället, minst av allt de privata företagen, att handikappanpassas, heter det.

Det kan låta så här när liberaler pratar tillgänglighet.

Frihet, eller bara en bortskämd ”snorunge”?

”Det är inte diskriminering att en handikappad inte kan ta sig fram överallt. Det är som att säga att om jag är sängliggande så ska folk kunna köra runt min säng överallt. Det är absurt och det får totalt oliberala konsekvenser när man försöker reglera det i lag.”

”Som negativ liberal (vi lånar uttrycket bara för diskussionens skull) går jag inte med på problemformuleringen. Jag säger alltså att handikappade lever i en handikappande tillvaro eftersom den socioekonomiska miljön inte ger ekonomisk frihet att tillgängliggöra tillvaron. Med större ekonomiska frihet tvingas entreprenörer att handikappsanpassa sin verksamhet för att inte utkonkurreras, ett tvång som knyts till marknaden och alltså inte innebär en frihetsinskränkning.

Om handikappade vill se en tillgänglig tillvaro bör de arbeta för att avskaffa tvånget att handikappsanpassa, för att på så sätt öppna för marknadskrafterna att träda i kraft. Ja, det tar tid, men en positiv liberal lösning är inte kompatibel med ekonomisk frihet, en frihet som är förutsättningen för det långsiktigt hållbara samhället.”

”Jag tycker att man kan tvinga kommun, landsting stat och annan verksamhet som får skattepengar att bygga rullstolsramper med mera. Men jag är emot att tvinga företag till det.”

”När blev tvång någonsin liberalt?”

”Personer med funktionsnedsättning kommer alltid ha det tufft, eftersom de (vi) inte är i majoritet och då går det inte begära att resurser ska bindas upp i något genom lagstiftning när det förmodligen hade kunnat spenderas bättre fritt genom marknadens krafter. Det är hursomhelst INTE att område politiker ska tvinga på folk sina stela lösningar.

Har man funktionsnedsättningar får man försöka försörja sig utifrån de förutsättningar man har. Jag skulle aldrig fungera i ett monotomt arbete där struktur och god generell organisationsförmåga krävs, eftersom jag har ADHD och helt saknar sådana egenskaper.

Det är ingen rättighet att kunna göra allt som alla andra kan. Man får leva med vad man har. Är man färgblind kan man inte bli pilot. Har man ADHD blir man knappast hjärnkirurg, kan man inte använda benen finns förmodligen en del jobb man inte är förmögen till osv. Jag ser inte överhuvudtaget hur det är en samhällsfråga och offermentaliteten och vädjandet till överförmyndaren staten som problemlösare gör mig illamående.”

”Alla har vi våra handikapp.”

Jag ska inte berätta var jag hämtade dessa citat, för att inte hänga ut det stackars liberala forum där denna diskussion nyss ägde rum. Det är tyvärr ganska vanliga åsikter.

Att sådana diskussioner ens kan förekomma 2012 i liberala forum visar hur långt kvar vi ännu har att gå i förståelsen om alla människors lika värde och lika rättigheter!

Segregering?

Är rätten att kissa om man behöver det en mänsklig rättighet för alla?

Två liberala principer möts. Dels principen om att ALLA ska ha rätt till frihet och dels principen om att statlig inblandning ska vara så liten som möjligt.

Det skrämmande är att många liberaler är beredda att välja bort den individuella friheten för minoriteten om dessa två principer kolliderar. Som om rätten att slippa skatt var viktigare än rätten till de mest grundläggande negativa rättigheterna.

Många funktionshindrade är till stor del beroende av staten för att kunna utöva sina mest grundläggande rättigheter. Utan datorer, ingen rätt att lära sig läsa och skriva eller kunna göra informerade val och rösta. Utan elrullstol och assistenter ingen rörelsefrihet.

Vissa av de friheter funktionshindrade behöver rätt till stöd för, är så grundläggande att de inte ens nämns i diskussionerna om rättigheter och liberalism. Vad sägs om friheten att kunna bajsa eller kissa ungefär när man själv vill och behöver det.

Hjälpmedel är dyrt och få människor föds in i en situation där de kan få hjälp och stöd utan externt bistånd. Då finns det välgörenhet, men välgörenhet är ingen rättighet… Alltså uppstår dilemmat att staten just nu behövs för att garantera de negativa rättigheterna för funktionshindrade, kort sagt deras frihet.

Då väljer många liberaler att slå bakut och säga stopp. Det är dilemmat. Att föredra mindre skatt och färre lagar framför människors frihet… Hmmm, ja, ni ser säkert det problematiska i det!

Läser man historien ser man många paralleller.

Liberalen John Stuart Mill på sin tid blev hånad av många liberaler för att han stred för alla barns rätt att gå i skolan. Det var hårresande, sades det, att barn skulle TVINGAS gå i skola. Det ”stred ju” mot föräldrars rätt att bestämma fritt över sina barn, sa man, och det ”stred mot den fria marknaden” och dessutom innebar det att staten, lagar och skattepengar skulle gå åt, och lagar, skatter och staten skulle ju hållas så minimal som möjligt.

Det ingrep i den fria företagsamheten, företagens rätt att anställa fritt skulle ju begränsas eftersom barnen skulle tvingas gå i skola.
Låt familjerna ha friheten att lösa det som de vill, staten ska inte blanda sig in. ”Sen när blev tvång frihet”, sa man… Om staten måste gå in och garantera friheten genom att stjäla pengar från mig via skatten, blir det en frihetsinskränkning.

Mill, och många andra liberala pionjärer, däribland svenska liberala pionjärer, blev hånade av andra liberaler och av de ärkekonservativa, för att de ville lagstifta om förbud mot barnarbete för 160 år sen. Samma sak hördes där. Att reglera så företag ansågs ”oliberalt”, eftersom det ”störde den fria marknaden”.Om barn, och föräldrar ”valde” ett farligt jobb, 14 timmar om dygnet, sex dagar i veckan, var det väl deras ensak, sa man…

Men det kanske bästa exemplet på liberal dårskap är segregeringen i USA.

Segregeringen i USA

Har han också rättigheter? — Saker som är lika: ”Inga negrer är välkomna här”. ”Inga zigenare här!” ”Judenfrei”. ”Lokalen är inte handikappanpassad”.

På 50-talet och 60-talet mötte Martin Luther King och medborgarrättsrörelsen motstånd från ett oväntat håll: en del av liberalerna. Det var när de ville bekämpa segregationen. I en hel del delstater i södra amerika var det mesta privatiserat. mark, sjukhus, universitet och affärer. Det gjorde att principerna om den fria marknaden kolliderade med principen om afroamerikaners rättigheter och friheter. Afroamerikanerna fick sitta längst bak på bussarna på hårdaträbänkar, de vita längst fram på stoppade säten för så hade bussföretagen inrättat det, som styrdes av de vita. De kunde inte gå i vilken skola som helst eller i vilket sjukhus som helst, ja inte ens på vilken trottoar, eller vilken bro som helst.

Jag hörde berättelsen om trottoarerna och broarna i Alabama för några år sen. Hur gör man när bron över floden ägs av vita rasister? Jo, afroamerikanerna fick givetvis gå, eller åka, några kilometer bort till bilfärjan för att komma till stadens centrum. Vad gör man när trottoarerna som leder till polishuset ägs av vita och det regnar så man inte kan gå i leran? Jo, man går på trottoaren och kastas i fängelse för det när man kommer fram till polishuset.

Det är svårt för oss ”normala” idag att tänka oss hur det var. Afroamerikaner kunde inte åka i samma tåg som alla andra. Saknades en vagn för ”negrer” så fick man inte åka med alls i tåget. De kunde inte gå in i alla affärer, eller gå på alla trottoarer. De hänvisades till bakdörrar när de skulle in i kommunhus eller konsertlokaler, om de ens FICK komma in. En del hyreshus fick de inte komma in i alls. Samhället var anpassat för de vita och afroamerikaner fick i bästa fall inte tillgång till det, i värsta fall hamnade de i fängelse.

Men om du ser på hur funktionshindrade har det kan du förstå hur afroamerikanerna i sydstaterna hade det på 50-talet. De kastas inte i fängelse i Sverige, men de har levt segregerat. Det har blivit bättre de sista 60 åren men än idag är samhället i sort segregerat, anpassat för de gående, inte för t.ex. de blinda eller hjulburna också.

Och jag inkluderar privata företag när jag tänker på detta.

Jag är liberal och vill egentligen privatisera det mesta som idag är statligt, kommunalt eller landstingsdrivet. Men då är det viktigt med bra ramverk som garanterar ALLA människors rättigheter. Om det mesta är privat men inte tillgängligt blir det en katastrof för funkisarna.

Liberalism

Om rättigheter betyder ALLAS rättigheter, om möjligheter betyder ALLAS möjligheter måste man se till att just ALLA får rätten och möjligheten.

Det där med rättigheter är inte egendomligt. En rättighet betyder inte att ALLA SKA få t.ex. välstånd, eller jobb eller att alla MÅSTE använda sin yttrandefrihet eller demonstrera. Rättighet betyder MÖJLIGHET. Att alla ska ha möjligheten att yttra sig, sa KUNNA skaffa sig jobb, bostad, bra utbildning, etc.

Frågan om funktionshindrades rättigheter hänger i mångt och mycket ihop med teknik och ekonomi. Vi har idag för första gången i historien en möjlighet att låta ALLA människor utveckla sig och uppleva friheten, redan från tidig barndom. Innan datorrevolutionen var det näst intill en omöjlighet, idag har vi möjligheten. Och ekonomin till det har vi.

Om en del människor kan få frihet med statens, och den moderna teknikens hjälp, och inte får den, och de inte har möjligheten att skaffa sig denna teknik och hjälp själva, är det lika mycket ett brott mot dessa människors frihet som om du med våld och under pistolhot gått fram till dem och rövat bort deras hjälpmedel från dem.

Liberalen John Stuart Mill har skrivit en sak om vaccinet mot smittkopporna. Han var för att alla människor skulle ges tillgång till vaccinet och att alla barn, utan undantag, SKULLE vaccineras.

Ni kan tänka er att  en del liberaler ljudligt protesterade. Vilket brott mot marknadens rätt, sa flera, att STATEN skulle blanda sig in och ge stöd till vaccineringar. Tänk er staten stjäl våra skattepengar och ger till fattiga, vilket brott. Och vilket brott mot föräldrars rätt att t.ex. bestämma över sina barn. Tänk om föräldrarna inte ville vaccinera sina barn?

Men det var inte bara det som sades.

Mill sa att om det finns ett vaccin som kan rädda så många individers liv och flera människor är så fattiga att de bara kan skaffa sig vaccinet genom att staten hjälper dem att få det, så är det mord om staten inte ger alla den möjligheten.

Mord…

Det där med frihet och rättigheter är egentligen ganska enkelt. Antingen har ALLA möjligheterna till frihet, eller så har alla inte det.

Tillgänglighet är en viktig fråga. Att skapa maximal frihet för alla att röra sig är inte svårt. Genom enkla byggnormer för nybyggnationer och renoveringar, för att undvika trösklar och sånt kan man lätt lösa problem med otillgängliga hus och byggnader. Gör man det vid alla nybyggnationer blir det ingen merkostnad att tala om.

Tillgänglighet i gator och trottoarer är inte svårt heller, eller dyrt. Det är mer att komma igång som det handlar om. Funktionshindrade har väntat på tillgänglighet i 30 år nu. En del görs men fortfarande bygger man otillgängligt från början.

Personlig assistans och hjälpmedel är ett måste för många med funktionsnedsättningar. Den frihet LSS och assistansen innebar när funktionshindrade fick tillgång till den, för 30 år sen var enorm. Rörelsefrihet, frihet att planera sin dag som man vill. Friheten att kunna ta sig en banan när man vill. Friheten att kunna bajsa och äta när man vill… Friheter som är så grundläggande att vi som inte behöver assistans knappt kan tänka oss ett liv utan det möjliggjordes genom LSS och assistansen.

Hjälpmedel har gett funktionshindrade möjligheten att röra sig själv, att kunna läsa och skriva. Rättigheter som vi tar för givna.

Om en statlig tjänsteman hade stått i vår lägenhet och höttat med näven och sagt ”nej nej du får inte kissa nu, vänta två timmar” eller ”nej du får inte gå upp och äta vid köksbordet, ät vid din säng”, eller du inte tillåtits lära dig läsa eller att gå själv ute på stan, utan att vara fastkedjad i tjänstemannen… Om du tvingats lägga dig klockan åtta vare sig du ville det eller inte. Exakt så såg många funktionshindrades vardag ut innan elrullstolar och personlig assistans.

Som att bo i en stad full med skyltar där det står ”judar och hundar får inte komma in i affären” eller ”negrer är inte välkomna”, så känns det för funktionshindrade i en stad full med affärer som är otillgängliga.

Frihet för ALLA betyder frihet för ALLA inte för enbart den priviligierade majoriteten. Ska det vara så svårt för en del liberaler att se?

En del liberaler förstår inte att även liberalismen, precis som alla andra ideologier, har en mörk sida som; att liberalism då den är fundamentalistisk kan vara lika skadlig som alla andra ideologier då fundamentalismen tar över…

PS

Allt det jag skriver gäller för utförsäkrade också. Utförsäkringarna är en ”icke-fråga” bland liberaler och ”högern”. Om man försöker ta reda på varför det är så hör man ständigt att ”skatt är fel”, ”vi behöver inte mer statlig inblandning”, ”lycka till om du vill få borgerliga att vilja öka statens utgifter”. Tack för det, det är nog till stor tröst för den funktionshindrade som knappt kan resa sig ur sängen men måste söka arbete för att hen blivit utförsäkrad.

Varför har vänstern tagit patent på begreppet mänskliga rättigheter? och varför tillåter ”högern” och liberalerna att vänstern gör det?

Rasbiologi och individer med funktionsnedsätningar,

Det finns oerhört många fördomar om personer med psykiska och fysiska funktionshinder i världen än idag.  Vi har långt kvar att gå i kampen för allas lika rätt.

Karl Grunewald.

Enligt myterna avstannade de svenska rasbiologiska tvångssteriliseringarna på 70-talet. det tror många än idag trots att man vet att transsexuella och intersexuella tvångssteriliseras än idag. Personer med fysiska och grava psykiska funktionshinder fortsatte man att sterilisera med tvång. Man körde knivar in i underlivet på personer med diagnoser som ryggmärgsbråck och CP, med eller mot deras vilja.

Det var inte länge sen Per Uddén, Permobils visionäre grundare, kunde chockera ett helt Sverige med att tillverka en sexstol för folk med stela ryggar och diagnosen CP.  ”Skulle DE ha sex?!” Det var så sent som på 70-talet. ”Ska du ha rätt att ha sex och få barn, frågan är lika dum”, svarade Per Uddén de fördomsfulla kritikerna.

Och tvångssteriliseringarna pågår än idag. Än idag utövas påtryckningar på personer med funktionshinder som vill bli föräldrar, än idag steriliseras autistiska personer och personer med grav psykisk funktionsnedsättning, utan att det väcker mycket debatt.

En av de värsta saker jag varit med om någonsin var när jag 1997 var på ABF-huset där Helle Klein, Arne Ruth och andra kända debattörer som drev debatten om de rasbiologiska steriliseringarna debatterade avslöjandena om vårt rasbiologiska förflutna. Alla var överrens om att det var vidrigt att rasbiologer kunnat tvångssterilisera folk, och att tystnaden från politikerna var vidrig.

Under debatten reste sig en ung kvinna med diagnosen CP sig upp med möda och sa ungefär så här: ”När jag blev med barn förra året och var så glad över att äntligen få bli med barn sa Försäkringskassan och de sociala myndigheterna att om jag fullföljde graviditeten skulle inte jag få pengar från kommunen mer, och ingen personlig assistans. De krävde att jag skulle sterilisera mig och begå abort. Så det gjorde jag. Hur kan jag få upprättelse för detta.”

Efter det var det tyst i lokalen… Dödstyst. Sen höjde moderatorn Arne Ruth (som basade över DN:s kulturdel) sin röst och sa: ”nästa fråga”…

Det är en av de saker som känslomässigt berört mig mest i hela mitt liv. Total galenskap och blindhet från folk som sa sig vara mot rasbiologi och tvångssteriliseringar.

När jag fick ordet påpekade jag hur tysta debattörerna var då kvinnan med funktionshinder pratade. Sen sa jag att så tyst var det när Karl Grunewald och andra höjde sin röst mot rasbiologin 30 år innan. Sen sa jag något om att vi måste hedra och håla fram de som vågade gå emot rasbiologin, de som gick mot strömmen, och fundera över vad vi gör fel idag, men som samhället anser vara ”rätt”.

Efter en stunds tystnad sa Arne Ruth: ”nästa fråga tack”…

Förintelsens minnesdag präglas av historierevisionism!

I den liberala bloggen Funkpol har jag och Åsapuide skrivit en angelägen artikel denna förintelsens minnesdag.

Idag är det minnesdag över förintelsens offer. Föreståndare för synagogor har bjudits in, imamer, kristna präster och romernas ledare i Sverige. Men De Handikappades Riksförbund har inte fått någon inbjudan. Ingenstans nämns folkmordet på de funktionshindrade i nazisternas Tyskland i de officiella hemsidorna denna dag. Ändå var det vi med funktionsnedsättningar som utrotades först av alla grupper. Över 200.000 förintades i det officiella T-4 programmet för ”påtvingad eutanasi”. Över 500.000 förintades medvetet genom umbäranden och ”påtvingad svält” och enbart i Tyskland steriliserades hundratusentals.

Nazistisk propaganda om ”onödiga ätare”…

Folk med CP-skador gasades långt innan programmen att gasa judar och romer hade trätt i kraft. Folk som jag, med medfödd hörselskada, fick knivar uppkörda i våra könsorgan och sterliserades för att bevara ”rasens renhet”. Medfödda funktionshinder betraktades som något ”ont” som samhället skulle göra sig av med. Sedan spelar det ingen roll om det var hörselskada, blindhet, utvecklingsstörning eller cp- eller ryggmärgsskada. Var man född med funktionshinder så drabbades man hårdare och både av död, och sterilisering.

Ändå ”glömmer” man bort oss då förintelsens minnesdag ska firas.

Ingen tävling

Idag är det minnesdag över förintelsens offer. Men hur många förintades? Det finns antisemitiska revisionister som säger att ”enbart” några hundra tusen judar förintades. Det är cyniskt, vidrigt och absurt. Men det är lika revisionistiskt att påstå att enbart sex miljoner judar förintades. Det är lika vidrigt och fel att komma dragande med den siffran.

I själva verket mördades närmare 20 miljoner människor i nazisternas medvetna folkmord av olika folkgrupper.

Flest mördades i Ryssland och i Ukraina där över tio miljoner svalt ihjäl då nazisterna helt enkelt tog maten från dem, i medvetna svältkampanjer. De mördades för att de var en ”underlägsen ras”: slaver. Men många andra förintades också. katoliker, Jehovas vittnen, socialister, polacker, politiker och romer; och först av alla: de funktionshindrade.

Många miljoner förintades i gaskamrarna men de flesta förintades på andra sätt. Över tre miljoner judar förintades i gaskamrarna, de andra judarna (3-3,5 miljoner) sköts eller svalt ihjäl då man berövade dem mat. Samma med funktionshindrade, romer och folk från Ryssland och Ukraina. Många förintades i gaskamrar, de flesta utanför dem.

Förintelsens minnesdag är ingen tävling om vem som var ”mest offer”. Ändå beter sig en del som om det vore det. Jag var inblandad i ett försök att sätta förintelsen av funktionshindrade på dagordningen vid den första minnesdagen för förintelsens offer, 1999. Funktionshindrade nämndes inte alls. Göran Persson lät hälsa till oss att ”vi inte har tid att ta upp allt”…

Tack för det, liksom!

Revisionism

Att ensidigt betona att EN grupp förintades, eller genom att exkludera eller förringa förintelsen av vissa grupper, är lika mycket revisionism som David Irvings eller Ahmed Ramis revisionism.

Romerna fick kämpa i nästan 50 år innan man äntligen började erkänna nazisternas mord på dem som en ”förintelse”.

Hur det kunde ske är en stor skandal. Jag har pratat med romer som avfärdats som galningar och rättshaverister bara för att de velat att myndigheter, politiker och historiker skulle erkänna att även de massutrotades i nazityskland.

Vi med funktionshinder har under de senaste åren börjat få lite uppmärksamhet men det känns som om detta sker långsamt och motvilligt.

Till årets evenemang har inte funktionshindrade bjudits in. jag har själv kollat med Maria Johansson på DHR. Hon minns inte något evenemang som DHR bjudits in till. Det säger det mesta!

Inte heller NHR, de neurologiskt handikappades förening, har någonsin fått en inbjudan, enligt deras eget kansli.

Förintelsen av funktionshindrade räknas inte. ”Vi har inte tid med alla”, typ…”

Skriva om historien?

Birgitta Ohlsson (Fp) höll ett tal igår som var typiskt för hur man minns förintelsen. Så här sa hon:

Förintelsen är unik. Sex miljoner utrotade judar, men också romer, homosexuella, politiskt oliktänkande…

Först nämns judarna,  sen övriga och funktionshindrade nämns i vanlig ordning inte alls. (Inte heller alla folk som svalt ihjäl, ska tilläggas!)

Birgitta Ohlsson fortsätter:

Antisemitismen lever och frodas i dagens Europa sida vid sida med hat mot romer, homosexuella, muslimer, invandrare. Jag skäms ofta som EU-minister över att judehat och fördomar fortfarande år 2011 jäser på vissa håll i Europa.

Återigen delas folk in i grupper efter nån sorts status. Antisemitismen nämns först som viktigast, sen övriga fördomar och sen fördomarna mot judarna igen.

Funktionshindrade nämns inte alls. Vet ens vår minister om att vi också drabbades?

Ändå är funktionshindrade diskriminerade än idag. Funktionshindrade har tvångssteriliserats, tvingats begå aborter och fått sina barn omhändertagna ända in på vår tid, långt efter att man formellt sett ”avskaffade” lagen om tvångssterilisering. Personer med funktionshinder får gå in bakvägen till restauranger. När en person i rullstol köper biljetter på SJ vet denne aldrig om hen kommer att släppas av där han vill gå av. Han kanske inte ens tillåts komma ombord på tåget. Funktionshindrade kan inte bo hur de vill, resa hur de vill eller leva hur de vill, än idag!

Det låter kanske hårt att höra denna dag, 27 januari. Men det är nödvändigt.

Alla grupper som förintades i nazityskland blev lika utsatta.

Om man utestänger funktionshindrade från de officiella firandena, eller ”glömmer bort” eller ”inte har tid” är det faktiskt revisionism. Det är lika mycket revisionism som om man hade bjudit in Ahmed Rami elelr Lasse Wilhelmsson till förintelsens minnesdag.

Det tragiska är att det denna gången är folk som vill varna för förintelsen som utestänger funktionshindrade, inte Ahmed Rami och hans vänner.

/Åsa Puide och Torbjörn Jerlerup för Funkpol

Läs mer i boken FORGOTTEN CRIMES.

”Att stå stormar emot”, rasbiologi, riksdagen & stortinget 1934-1935

Jag kommer inte ihåg vem som skrev det. Men någon liknande politik vid att ”stå stormar emot”… En dåtidens variant av talessättet att bara döda fiskar simmar med strömmen.

Carl Lindhagen (S) En sann förebild!

Jag håller på ett läsa två sorters böcker just nu. Den ena sortens böcker är böcker om de  rasbiologiska steriliseringarna, de andra handlar om liberalismens historia.

1935 trädde den första steriliseringslagen i kraft. Den följdes av 1941-års lag, som innebar en skärpning och lagen avskaffades 1974 för vissa former av sterilisering.

Tvångssteriliseringar av romer pågick efter 1974. Tvångssteriliseringar av funktionshindrade (tex personer som sitter i rullstol) och transpersoner pågår än idag.

1935 och 1941 klubbade Sverige igenom rasbiologiska lagar innehållande. Vid båda tillfällena röstade INGEN riksdagsman, varken från Högerpartiet eller  liberalerna eller sossarna eller Kommunisterna, MOT rasbiologin. INGEN!

En del riksdagsmän gick mot strömmen Georg Branting ska ha en eloge för att han var mot det. I riksdagsdebatten protesterade Carl Lindhagen, men han gjorde en ”Federley” och tvingades ändå följa partipiskan och röstade ja.

Man kan undra vad det är för ett system vi har, denne egendomliga parlamentarism där riksdagsmän förväntas lyda partipiskorna.

Man förstår hur galen partipiskan är eftersom Carl Lindhagen och de andra motståndarna mot rasbiologin, inte varken kunde eller fick väcka opinion för sin sak internt eller externt! Socialdemokratiska partiet hade bestämt sig att gå på den linje som Gunnar och Alva myrdal, mfl företrädde: att sterilisera romer, funktionshindrade, avvikare och andra som var ett hot mot ”rasens överlevnad”…

Liberalerna då? Nej, de lallade med hela hopen. Är det nån som vet något om någon liberal var mot rasbiologin överhuvudtaget?

Car Lindhagen var bra. han förtjänar att hållas fram som en förebild, för han protesterade iallafall. Även om han var svag och röstade nej! Georg Branting protesterade också, det ska han ha en eloge för, även om han var betald Sovjetisk agent!

Partipiskorna gör att man får riksdagsmän utan MOD som förväntas icke kunna stå emot stormar! 

Vi måste få fram fler rakryggade politiker som vägrar acceptera dårskap i de politiska partierna, som sätter ner fötterna och ”står stormar emot”…

Läs mer om Lindhagen här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Lindhagen

******************

Här har ni en artikel om den enda riksdagsmannen i Norra Europa som vågade rösta NEJ till rasbiologin. Gjert Bonde i Norge. (På norska)

I SKALLEMÅLERNES FOTSPOR

av Dag Ove Johansen

(Foredrag holdt på Nyorienteringsbevegelsens sommertreff i Haugesund, Henderson Park Hotell, 29.07.1998)


Prolog

De fire siste årene har jeg arbeidet som lærer for en multifunksjonshemmet elev ved en videregående skole. Denne eleven har tross sitt store handicap lært meg hva menneskeverd er for noe. Han har dessuten lært meg betydningen av empati – medfølelse -, tålmodighet og gleden over de små ting i livet. Utviklingen i vårt samfunn tilsier at slike som ham skal lukes ut. Et funksjonehemmet menneske i rullestol kan risikere å bli møtt med ”Å, fødes det slike som deg lenger, da!”

Den moderne gen-teknologien er en slags forlengelse av arve- og rasehygienen. Kanskje man kan finne frem til genet som gir hudfargen slik at alle mennesker kan bli født hvite? Spørsmålet blir da: hvem skal vi så herse med?

Fortjener å bli husket

I en artikkel i Aftenposten 6.mai 1998 med tittelen ”Fortjener å bli husket” skrev professor Øystein Sørensen følgende:


”I disse dager, da mørke og ubehagelige sider ved den norske velferdsstatens historie blir avdekket, vil jeg gjerne slå et slag for en ukjent historisk aktør. Han het Gjert E. Bonde. Han fortjener å trekkes frem i lyset av én enkelt grunn: Da Stortinget vedtok den norske steriliseringsloven i 1934, var han den eneste som stemte i mot. —– ”Om man skal bruke lite pene ord, så var steriliseringsloven et uttrykk for en rasehygienisk tenkemåte. Med et litt penere ord kan vi snakke om arvehygiene. Loven var ikke rasistisk i den forstand at den delte menneskene inn i raser med ulike anlegg og ulikt verd. Men den var arvebiologisk – den rettet seg mot mindreverdige arveanlegg hos enkeltpersoner.” 


Her mener jeg at professor Sørensen tar feil fordi jeg mener at loven ble benyttet rasistisk mot en minoritetsgruppe i Norge, nemlig både samene, kvenene og taterne. Det skal jeg komme tilbake til litt senere.

Da steriliseringsloven var oppe til behandling i Stortinget, var debatten meget kortfattet. Saksordføreren, Erling Bjørnson fra Bondepartiet, gjorde et nummer av at han som bonde var spesielt sakkyndig når det gjaldt rasehygiene. Denne saksordføreren var sønn av dikteren og havnet senere i Nasjonal Samling. Han viste også til utenlandske forbilder, som en steriliseringslov nylig vedtatt i Hitlers tredje rike.

Representantene for de store partiene sa lite og stemte enstemmig for: Arbeiderpartiet med Johan Nygaardsvold i spissen, Høyre, med C.J. Hambro, Venstre, med daværende statsminister J.L. Mowinckel. Bondepartiet, anført av formann Jens Hunseid, var det stortingspartiet som uten sammenligning var mest opptatt av arvebiologiske synspunkter. Selv den ene representanten for det nystiftede Kristelig Folkeparti stemte for loven.

Øystein Sørensen skrev videre:


”Bare Gjert E. Bonde opponerte og stemte mot. Han tilhørte Samfundspartiet,et merkelig parti med en egenartet blanding av kristentro og hjemmesnekredeidéer om løsning av økonomiske og sosiale problemer. Egentlig var Bonde bare varamann. Han møtte for partiets eneste innvalgte representant: partiformann, sjefsideolog og profet Bertram Dybwad Brochmann. Bonde selv var litt av en ideolog, og hadde, om man får si det slik, mange rare idéer han også. Men han stemte mot steriliseringsloven. Det fortjener han å huskes for.” 


Beskrivelsen av G.E. Bonde og B.D.Brochmann som ideologer med mange rare ideer, får stå for professor Sørensens egen regning. Vi vet hva de virkelig sto for og hvilke revolusjonære ideer de hadde for et annet og bedre samfunn – logokratiet.

Stortingsvedtaket om steriliseringsloven var et ledd i en mørk side ved det storevelferdsstatsprosjektet som for alvor startet i 1930-årene. Grunnlaget var at det var statens oppgave å ta vare på folk fra vugge til grav. Sosialpolitikk, utdannelse, helsepolitikk, boligpolitikk – det er sånt vi gjerne vi forbinde med statlig velferdspolitikk. Men i 1930-årene var også tvangssterilisering betraktet som en måte å forbedre folkehelsen på. Det var flere internasjonale forbilder for den norske loven, både i demokratisk og i alt annet enn demokratiske stater. Her sto Karl Evang sentralt som helsediktator med ubegrenset makt og myndighet. Han snakket om ”den gode folkestamme”.

Jeg skal komme tilbake til både Karls Evangelisering og loven om sterilisering slik det ble beskrevet i Samfundsliv nr. 48 den 31.mai 1934, men jeg må gå kronologisk til verk for å vise den røde tråden i denne uhyrlige maktveven. Først er det nødvendig med å se på hvilke tanker og ideer og hendelser som red de vestlige samfunnene som en mare i forbindelse med rasehygiene og arvebiologiske teorier gjennom århundrene og som Bonde og Brochmann i Samfundspartiet hadde å kjempe i mot.

Wannsee-sentret i Berlin

I 1993 var jeg på en studiereise til Berlin. Der besøkte jeg bl.a. Wannsee-sentret som ble ombygget til et Holocaust-museum i 1986. I 1940 ble bygningen overtatt av SS-avdelingen ”Nordhav”. Den 20.januar 1942 foregikk det beryktede møtet som la grunnlaget for den endelige løsningen på jødespørsmålet. Resultatet ble 6 millioner døde. Blant deltagerne var Adolf Eichmann og Richard Haydrich. Eichmanns protokoll fra møtet ble først funnet i 1947.

Lederen for sentret, Annegret Ehmann, orienterte om bakgrunnen for den rasebiologiske forskningen i Europa og USA. Det som overrasket meg under denne orienteringen var at en nordmann hadde stått sentralt i oppbyggingen av nazistenes teoretiske grunnlag for rasehygienen. Det var professor Jon Alfred Mjøen ved Rasehygienisk Institutt på Blindern. Senere skal jeg komme inn på hva hans bidrag bestod av.

Vi kjenner alle til europeernes kolonialisering av resten av verden og hvilke konsekvenser det fikk for befolkningen i disse områdene. Alt i 1619 var det 1.5 mio av den opprinnelige befolkningen i Amerika igjen, 90 % var utslettet, enten av sykdommer innført av de hvite, hardt slavearbeid eller ved reglerette henettelser og massakrer. Det er historien om slavehandelen og norske skip som deltok i transporten. Norge/Danmark bragte 97 000 slaver over Atlanteren fra frakten tok til i 1674. En uendelig rekke av hendelser som har fått store følger for våre samfunn helt frem til vår egen historie med behandlingen av jøder, samer, kvener og tatere bl.a. For alt dette skapte ideer og tanker om at disse folkeslagene som ble lagt under pisken var mindreverdige og ikke egentlig mennesker som oss. I Valladolid i ble det på 1500-tallet til og med holdt et omfattende kirkemøte om noen medbragte indianere fra Sør-Amerika virkelig var mennesker eller ikke. Det ble ført beviser fra begge parter og saken varte i flere dager.

Kronologisk tidslinje I

Her følger en liste over bl.a. bøker og hendelser som hadde enorm betydning for utviklingen av rase- og arvehygieniske teorier. Listen gjør ikke krav på å være fullstendig.

1676 William Petty:”The Scale of Creatures”: ”Jeg hevder at europeerne skiller seg fra de ovennevnte afrikanere ikke bare av farve…men også… ved sin hjernes indre egenskaper.”

1708 William Tyson:”Orang-Outang or the anatomy of a pygmie”: pygmeen er et dyr, ”wholly a brute”, men i kjeden som det manglende mellomledd mellom menneske og dyr.

1838 Herman Merivale foreleste i Oxford om ”Colonization and colonies” og sier at ”den hvite rasen er bestemt av skjebnen til å utrydde den ville.”   JC Prichard:”On the extinction of human races”. ”De ville rasene” kan ikke reddes. Antropologisk forskning ga utrydderne et alibi ved å erklære utryddelsen for å være uunngåelig.

1850 Herbert Spencer: ”Social Statics”. Skriver at imperialismen har tjent sivilisasjonen ved å utrydde de lavere rasene fra jorden. Robert Knox: ”The Races of Man. A fragment.”: viser rasismen i fødselsøyeblikket: ”kjente vi loven som ble deres opphav, ville vi også kjenne loven for deres utdøen…de mørke rasene har være de lyseres slaver…en fysisk, og følgelig også psykologisk, underlegenhet hos de mørke rasene i sin alminnelighet.”

1864 W.Winwood Reade: Savage Africa: spår at Afrika blir delt mellom England og Frankrike. ”Det er et eksempel på den naturens velgjørende lov som sier at den svake må bli oppslukt av den sterke”.

1868 William Greg med artikkel i Frazer’s Magazine: om ”det naturlige utvalgs rettferdige og helsebringende lov” som er satt ut av spill. Bare ved å utrydde andre kan vi unngå det rasemessige forfall. Francis Galton(Darwins fetter): Hereditary Genius ”Trolig er ingen dyreart overhodet i løpet av en periode av jordens historie blitt utsatt for en slik ødeleggelse over så store områder og så forbløffende hurtig, som det ville mennesket.” Galton fikk mange elever, ikke bare i Tyskland. Statens inst. for rasebiologi i Uppsala fantes fremdeles helt opp til 1950-tallet.

1871 Darwin: Menneskenes avstamning: ”I en fremtid, som regnet i århundrer ikke er særlig fjern, kommer de siviliserte menneskerasene med sikkerhet til å utrydde og erstatte de ville rasene overalt i verden.”

1883 Herbert Spencers bok ”Utviklingslære” utkom på svensk. Dermed fikk sosialdarwinismen gjennombrudd i Norden. Kampen for tilværelsen er en rensningsprosess som foredler slekten gjennom naturlig utvalg. Samene ble nå beskrevet i negative vendinger.

1880– Ernst Haeckel, tysk biolog, ga ut ”Naturlig skapelseshistorie på svensk. Den nordeuropeiske rasen, særlig briter og tyskere, sto høyere enn andre raser pga hjerners høyere utvikling.

1884 Eduard von Hartmann: Philosophy of the Unconscious:”Like lite som man gjør hunden hvis hale skal skjæres av, noen tjeneste ved å skjære den av gradvis, tomme for tomme, like lite humant er det å forlenge dødskampen for ville folk, som befinner seg på randen av utslettelse, med kunstige midler.”

1891 Friedrich Ratzel: Antrhopogeographie, grunnlaget for tysk rasebiologi og tysk kolonialisme.

1893 Alexander Tille: Volkdienst: om den sterkeste rasens rett til å tilintetgjøre den lavere.

1894 Benjamin Kidd: Social Evolution, om kampen mellom rasene, den rase som vil beholde sin plass i konkurransen, hører utryddelsen av andre raser til de strenge, ubøyelige vilkårene.

1907 I USA innfører staten Indiana steriliseringslov

1930-årene Nazistene tar makten i Tyskland. Innføring av steriliseringslover. Omfattende utbygging av rasehygieniske institusjoner og anlegg.

Jøder, sigøynere og andre mindreverdige mennesker skal utryddes.

Hva skjedde i Norge?

 I Norge finnes allerede god dokumentasjon på det som ble kalt ”jøde-problemet”. Jeg vil derfor fokusere på det som det nærmest ikke finnes noe om i historiebøkene, nemlig samenes, kvenenes og taternes situasjon.

Kronologisk tidslinje II

800 Ottar driver inn finnskatten fra samene. Ifølge fylkeskonservator Einar Niemi utgjorde finne-skatten 10-12 ganger større verdi enn skatten storbøndene i Trøndelag betalte på omtrent samme tid. Både Sverige, Finland og Norge beskattet samene.

1000- Tore Hund og Karl, to av håløygene, dro på plyndringsferd langs kysten i Finnmark. På biskop Adalbert av Bremens tid(1043-72) hadde kristningsarbeidet av samene begynt. Snorre beskriver at samene bedriver trolldom. 

1240 Forordningen av Telge tillot kristne å dyrke så mye jord de ville i Lappland.

1300- Forsøk på norsk bosetting langs kysten opp til Finnmark.

1326 Nordmennenes og russernes skatterett overfor samene fastslått. 

1530 To slags finnskatt i Finnmark:

– Sjøfinnskatten: penger og tørrfisk

– Fjellfinnskatten: skinn, innlandsfisk og penger 

1584 Kongelig reskript foreskriver at taterne skal utvises fra riket, høvdingene dømmes til døden.

1595 Teusinafreden: skattekravene overfor samene ble mer pågående.

1600-tallet Samene slaver i sølvgruvene i Nasafjellet

1609 Kommandanten av Vardøhus festning fikk beskjed av Christian IV om følgende ang. samene,”at de, som blive befundne at bruge Troldom, ved Dom og Sentens uden al Naade aflives.”  

1690– Hundrevis av runebommer brennes fordi all samisk mytologi skal utryddes og folket kristnes.Heksebålene brant livlig i sameland.

1735 Første tukthus for tatere i Trondheim.

1855 Eilert Sundt sier at taterne utgjør et humanitært og etnisk problem. Oppretter Fantefondet for omplassering av tatere.

1870– Omfattende nedvurdering av samene og all samiskhet. 

1880 Lærerinstruks for de lappiske og kvenske overgangs-distrikter i Tromsø stift(som også omfattet Finnmark) forordnet at samisk og kvensk skulle fjernes fra all undervisning.

1897 Sokneprest Jakob Walnum tok initiativ til Foreningen til motarbeidelse av Omstreifervesenet(senere Norsk Misjon blant hjemløse, idag Kirkens Sosialtjeneste) Først i 1989 stoppet Sos.dep. millionbevilgninger til organisasjonen.

1899 Den norske stat forbød reindrift i 33 kommuner. Trollheimen, et område som samene hadde brukt i rundt 300 år, ble heller ikke anerkjent som reinbeitedistrikt.

1900 Løsgjengerloven i Norge. Omstreifer-organisasjonen påla dampskipsselskaper å nekte å ta med tatere som passasjerer.

1902 I ”Reglement om Salg av Statens jord i Finnmark” ble det fastlagt at jord bare kunne selges til kjøpere som leser og skriver norsk og som bruker norsk i det daglige liv.

1904 Lovforslag om at samene må vike plassen for utviklingen: ”Det tilsiges Udviklingens ubønnhørlige lov. Kulturlivets Fremadskriden med Tilbagetrængen af det gamle Naturlivs Former har historisk berettigelse.”

1906 Vindern Biologiske Laboratorium opprettet for å forske i rasebiologi. Leder for dette var dr. Jon Alfred Mjøen. Forsket på samene. Wannsee-sentret dokumenterte at J.A.Mjøen hadde stor betydning for nazistenes utvikling av reaseteoriene….

1907 Kongelig resolusjon gir Omstreifer-org. i oppdrag på statens vegne å forestå det fremtidige arbeid med bosetting av omstreifere.

1908 Svanviken arbeidskoloni for omstreifere opprettet.

1914 KUD gir misjonen i oppdrag å administrere Verge-rådslovens befatning med omstreiferbarn.

1924 Skoledirektør Brygfjell i Finnmark uttalte om samene at de var så degenerte som folk at det var liten vits i å lære dem noe. Målet var å utrydde den samiske kulturen.

Ikke bare myndighetenes politikk nedvurderte alt samisk, men også samfunnet ellers: samene er dumme, snyltende, upålitelige, skitne. Hamsun beskriver samene som parasitter som ”vanker i utkantene, i det skumle, sæt lys og luft på dem, og de vantrives som utøi og makk.” Fornorskningsprosessen settes inn for fullt i den samiske befolkningen. Forbud mot samisk på internatskolene. Forbud mot joiking m.m.

1927 Offentlig komite oppnevnt for å se nærmere på omstreiferspørsmålet. Overlege Johan Scharffenberg, Ingvald B.Carlsen fra Norsk Misjon er med. Begge aktive i samtidens debatt om rasehygiene.

1929 Overlege Nitter i Skien foretok ikke mindre enn 72 steriliseringer av tatere.

1932 Johan Scharffenberg: ”Hovedpunktene i arvelæren”: ”Samfunnet bør ikke ale op skrap på de sunde og dyktiges bekostning.” Gjelder ånddsvake, sinnsyke, drikkefeldige, omstreifere og prostituerte.  

Biologen Jon Alfred Mjøens bok ”Det norske program for rasehygiene” utkommer.

Ingeborg Aas: Hvordan samfundet bedre kan beskytte seg mot åndssvake: her nevner hun at homoseksuelle, omstreifere, alkoholistene og de ånsdsvake bør falle inn under den nye Straffeloven. Omstreiferne er defekte og psykiske undermålere.

1933 Jon Alfred Mjøens ”Vern våre landegrenser” utkommer: Ingen sociale millioner kan vaske vekk bastardens sjelelige defekter. 

1934 Overlege J.Scharffenberg med avisartikler i Arbeiderbladet med tiltak overfor omstreifere, internering, sterilisering osv. Martin Tranmæl støtter hans syn. i boken ”Hovedpunkter i arvelæren”, utgitt av AOF, heter det at samfunnet har rett til å gripe inn med rasehygieniske tiltak.

Stortinget vedtar Steriliseringsloven mot en stemme: Samfundspartiets G.E.Bonde.

Vi skal se hva Samfunnsliv skrev angående denne loven:


SAMFUNDSLIV NR. 48 31. MAI 1934

”Stortinget vil tilbake til middelalderen”

 

”I mange år har de hyppige sedelighetsforbrytelser vakt den opinion hos mange av våre mest tankeløse medmennesker, at sedelighetsforbryterne måtte uskadeliggjøres ved kastrasjon. Dette var de mange som bare konstaterte at Jeppe drikker, men ikke spurte hvorfor Jeppe drakk. Og så har skriket på sådan uskadeliggjørelse ført til, at endelig straffelovkomiteen så sent som i 1925 drøftet spørsmålet. Da komiteen følte den instinktmessige motstand hos den almindelige sunne mann mot denne middelalderske tanke om kastrasjon, fremholdt komiteen at der som et første skritt ved lov burde åpnes adgang til sterilisering efter en persons egen begjæring eller samtykke. Man gikk nemlig ut fra at slik adgang vilde ha den betydning ”at sedelighetsforbrytere som er dømt til langvarig straff eller internering, i egeninteresse vilde begjære kastrasjon for å gjenvinne friheten tidligere”. Også mot denne tanke reagerte imidlertid folk meget sterkt, hvorfor tanken den gang ikke blev gjennemført.

En omgående bevegelse iverksettes

Men i 1932 tok den samme straffelovkomite saken op på ny, men fra en annen kant. Det var nu ikke for å beskytte sig mot sedelighetsforbrytere, men der skulde ved lov åpnes adgang til å fjerne forplantningsevnen hos sinnssyke, hos idioter og mindreverdige individer. Det var rasebiologene som gjorde fremstøt for å forbedre rasen ved sterilasjon (eventuelt ved kastrasjon). Det gjaldt å ”hindre at sykelige sjelstilstander eller legemlige mangler blir overført på avkom”. Når først prinsippet om sterilasjon var blitt knesatt, skulde man derefter komme til tvungen kastrasjon, idet man i premissene for loven vilde fastsette som forutsetning: ”lovrevisjon innen 5 år”.

På sådan bakgrunn fremsatte justisdepartementet for inneværende storting proposisjon til ”lov om adgang til sterilisering, m.v.” Stortingets justiskomité mener, ”at så vel hensynet til almenheten som til efterslekten taler for disse i sig selv alvorlige inngrep overfor mindreverdige og svakt utrustede individer”. Men komiteen trøster sig med at lægevidenskapen nu er kommet så langt, at ”der kan anvendes ikke bare kastrasjon, men også andre og mindre vidtgående seksualinngrep” (sterilisasjon).”

———

”Man kan tenke sig til hvilke samfundstilstander slike lovbestemmelser vil føre til. Man har daglig erfaring for hvad bare sinssykeloven kan avstedkomme av kalamiteter, av trakasserier, av hevnakter og tragedier, hvor menneskeskjebner er innsatsen. Men dette er enda til en viss grad gjenoprettelig. Ved kastrasjonsloven derimot, der er ofrets skjebne uoprettelig og for all tid beseglet. 

Vi lever ennu i hedenskapets tid

Hvordan er det mulig at en slik middelalderlov kan fremkomme anno 1934? Forklaringen er at hele vår tid beherskes av den hedensk-romerske rettsopfatnings ånd, som jo også er grunnlaget for hele vår tids rettsvesen og moral. Det er tanken utelukkende om synd (forseelse) og straff. Alle konstaterer at Jeppe drikker. Altså skal han dømmes og straffes. Ingen følger den kristne moral, til tross for at vi jo skilter med 900 års kristendom i Norge. Og dog lærte Kristus menneskene: Dømmer ikke, at I ikke selv skal dømmes. Sett eder ikke mot det onde. Men gjør det gode. Kristus pekte også på at vi også måtte spørre hvorfor Jeppe drikker. Det er ikke bare Jeppe selv som har skylden for det. Han kan jo ikke unddra sig virkningene fra sine omgivelser: ”Den som er uskyldig kaste den første sten”.

Vår tid lever altså i den gamle hedenske oldtids ånd, til tross for at både har Kristus levet og gitt sine advarsler, og også har vår tids nye videnskap, psykologien, klartlagt det sinnssvake ved den hedensk-romerske opfatning om synd, dom og straff, og bevist riktigheten av Kristi syn.”

En ny tid må komme

Det er nemlig en naturlov dette, at et individ ikke kan helbredes ved straff. Man må søke ned til den sjelelige årsak til forbrytelsen, og så ad psykologisk vei fjerne årsaken. Først derved blir forbryteren helbredet og gjengitt samfundet som nyttig og verdifullt individ. Men om disse ting som psykoanalysen har klarlagt, og hvorom bl.a. den kjente psykoanalytiker, dr. Næsgaard i Danmark, har uttalt sig, – om disse ting vet de norske myndigheter og politikere ingen ting. Eller later iallfall som om de ikke vet det, og setter sig på sin høie hest.

Men ubevisst skammer de sig over hvad de har fore med denne lov. Det er ikke uten grunn at loven bestemmer at de medvirkende i lovens tragedier skal bevare taushet.

Ubevisst er de på det rene med at de er på feil vei, og at miljøet har sin store innvirkning på individet. – Vår tids forbrytere, sedelighetsforbrytere, sinnssyke og åndssvake, de er jo prisen for vår tids kultur. De er de for de styrende lite smigrende frukter av den nuværende samfundsorden. ”På fruktene skal treet kjennes”. Men denne naturlov vil ikke vår tids mennesker erkjenne og ta konsekvensen av. Hvis de det gjorde, så vilde de nemlig være på det rene med at det eneste effektive middel til rasehygiene og til ophør av forbrytelser er å skaffe rettferdige samfundsforhold. Derfor blir sterilisasjon og kastrasjon bare voldelige inngrep – uten varig ophevelse av de beklagelsesverdige symptomer som sedelighetsforbrytelser og åndssvakhet er. Varig bedring på alle områder får man bare ved å fjerne årsakene – de slette samfundsforhold. Og altså komme over til et rettferdig samfund. Men vår tid vil bare sette lapp på et gammelt klædebon og prolongere de dårlige samfundsforhold. Derfor har vi veldedighet. Derfor har vi lover om sterilisasjon og kastrasjon.”

 ———

Debatten i stortinget

”Ved lovens behandling i odelstinget blev lovforslaget fremlagt av Erling Bjørnson, Aulestad, ut fra den betraktning at man skal kultivere mennesker som man kultiverer dyr og planter, hvor man plukker vekk snyltedyr og ukrutt. Han så Tyskland som et ideal, hvor man i rasehygienisk hensikt hadde gjennomført tvangssterilisering. – Han talte begeistret om lovens forventede velsignelser og forbeholdt sig ved behandlingen av den enkelte paragraf å stemme for tilleggsforslaget om tvungen kastrasjon av de almindelige sedelighetsforbrytere. Han så hele tiden sjeven i sin brors øie, men bjelken i samfundets blev han ikke var. Han håpet ”det utmerkede lovforslag” måtte gå glatt igjennem.

Ingeniør Bonde uttalte derefter: Jeg har ikke det samme syn på det lovforslag som her er fremlagt som komiteens ordfører nettop gav uttrykk for. Jeg finner at dette lovforslag er et av de farligste lovforslag som overhodet er fremlagt her i landet.

Det er jo klart at det må være et visst forhold mellem samfund og individ, men der er i dette tilfelle rettet et angrep på individet, hvorved man i høi grad retter baker for smed. Vi må jo huske på at forbryterne blir ikke forbrytere i kraft bare av sig selv, men de blir forbrytere i kraft også av det miljø, de omgivelser de lever i. Det er de samfundsforhold vi lever under som skaper de forbrytere vi har, det er prisen vi må betale for de dårlige samfundsforhold.

Når vi legger sedelighetsforbryteren hans forbrytelse til last og dømmer ham, så er vi på feil vei. Det er underlig at vi i et land, hvor vi snakker om 900 års kristendom, fullstendig har glemt vår barnelærdom. Det var en mann for 1900 år siden som sa i en lignende situasjon: Den som er uten skyld, han kaste den første sten. Men vi i Norges storting, anno 1934, vi innbydes her i odelstinget til å dømme individet for det som vi selv gjennem vår samfundsorden har ansvaret for. Løsningen av dette spørsmål er ikke den at vi skal gå til voldelige inngrep på individet, men løsningen, den eneste varige løsning og også den eneste mulige rasehygiene i lengden er den ting at vi får endret på de samfundsforhold vi lever under, og dermed også får redusert forbrytelsens antall. Vi må tilrettelegge bedre jordbunn og bedre vekstforhold. Jeg mener det er barbarisk og middelaldersk å la individet lide for det som samfundet har skylden for.”

——

”Erling Bjørnson talte i affekt for ”dette lovforslag, som har gått sin seiersgang over hele verden. La så Samfundspartiet få lov til å stå der. Det er ikke første gang jeg kjemper mot den reaktionære linje i dette partis program under navn av en frihet som vi andre ikke forstår”.

Bonnevie mente at Bonde la noget mere i lovforslaget enn det inneholdt, og fremholdt at det var behandlet også av psykologer som N. Vogt og Scharffenberg.

Bonde:Jeg har selvfølgelig studert proposisjonen og dens forarbeider meget inngående, og jeg behandlet tingen ganske enkelt ut fra den ånd og den mening som liger i loven, og jeg vil bare sette fingeren på at det videnskapelig sett er erkjent nu at der er andre måter å løse de spørsmål på som loven tar sikte på å løse, der er andre måter enn ved voldelige inngrep på individet, og ut fra den forutsetning mener jeg at man skal være forsiktig med å vedta en så brutal lov som denne.

Når hr. Bonnevie nevnte, at det har vært forelagt for psykologer som doktor Vogt og doktor Scharffenberg, så vil jeg bare gjøre opmerksom på, at den psykologi som de representerer, ikke har noget med den psykologiske videnskap å gjøre som jeg tenker på, nemlig psykoanalysen, og jeg fastholder, at lovforslaget ikke er forberedt under hensynstagen til det som faktisk foreligger på det videnskapelige psykologiske område.

Ved voteringen blev Bondes utsettelsesforslag forkastet mot 1 stemme.”


Den virkelige effekten av Steriliseringsloven: For taterne i Norge fikk steriliseringsloven store konsekvenser. Taterne ble utsatt for omfattende sterilisering.

Kronologisk tidslinje III

1936 Generalsekretær Carlsen i Norsk Misjon tilrår sterilisering av en 13 årig taterjente i fosterhjem… pga hennes vilde og vettløse erotikk.

1937 Ingvald B. Carlsen i Norsk Misjon utk. Med ”Sosial Håndbok”: Det er ikke gjort i en håndvending å utrydde ugress som har hatt så lang tid til å feste rot…Det vil ligge nær at man opptar til drøftelse de rasehygieniske spørsmål som knytter seg til omstreiferspørsmålet.

1938 Jon Alfred Mjøen: ”Racehygiene”. 

1940 Myndighetene ville ha ”norsk” bosetting i Finnmark, fordi samene og kvenene i området ble ansett som nasjonalt upålitelige. Norske offiserer foreslo å opprette en større bosetting med preferanse for pålitelige sørnorske bønder.

1948 K.E. Schreiner: ”Den nordiske rase og Norges eldste befolkning”: skallemålinger blant samer og kvener og gode nordmenn. POT ville utelukke ungdom nordfra som grensevakt. Sjefen for hæren, Wilhelm Hansteen fant det mest betryggende at samtlige avdelinger nordpå ble rekruttert fra Sør-Norge.

1954 Lensmannen i Vest-Finnmark Hans Westgaard, koblet kommunisttrusselen sammen med de etniske forholdene i Alta.:

” Med blandingsrasens ubestemmelige disposisjoner og med en fiendtlig innstilling til samfunnet, er denne del av befolkningen mindre hemmet av nasjonalfølelse og samfunnsansvar, og tilsvarende med disponinble for personlig vinnings skyld eller som offer for politisk propaganda til å la seg nytte som redskap for denne eller andre. Tenker en da på bistand fra fremmed makt, eller på annen måte landsskadelig virksomhet kan en regne med at en innen denne materie i første rekke vil finne individer som er villige til det.”

1955 Høyesterett i Norge fradømte flyttsamene fiskerett til fordel for fastboende bønder. I Norsk Retts-tidende heter det: det må stå staten fritt for å ordne grensene for sin eiendom uten hensyn til samenes rettigheter etter reindriftsloven.

1959 Den norske opinion blir fornærmet da den sørafrikanske FNM-ambassadøren svarte på norsk kritikk i hovedforsamlingen i FN ved å be nordmennene om å feie litt for egen dør. Han viste til at den samiske minoriteten i Norge ble dårlig behandlet.

Historien videre:

På 50-tallet drev legen Sem-Jakobsen nevrokirurgiske forsøk på sitt institutt på Gaustad med midler fra dem amerikanske forsvarsdept. Hadde tilgang påpasienter fra flere norske institusjoner som han drev hjerneeksperimenter med. Fikk bl.a. mange pasienter fra Emma Hjorth-overlegen Ole B. Munch.

Det var en omfattende stigmatisering av tatere, samer og kvener i Norge. Gjennom hele 50-, 60- og 70-tallet gikk man over til andre tiltak overfor mange av disse, bl.a. lobotomering og elektrisk sjokk ved de psykiatriske sykehusene landet over.

Fornorskningsprosessen er fortsatt i godt gjenge i landet gjennom hele 50- og 60-tallet. Det er ingenting som heter samiske rettigheter. Vi nærmer oss utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget og demonstrasjonene i Stilla. Samiske kvinner møter opp hos Gro, men får ingen gehør og nekter å flytte seg. Sultestreikende samer utenfor Stortinget, alt er forgjeves for myndighetene tvinger utbyggingen gjennom med politimakt. I all hemmelighet blir sivilforsvarskjøretøyer kjørt opp til Stilla via Finland. Det er makten som rår i samiske områder.

Under valgkampen i Finnmark i 1997 serverte Frp-herrene Hagen og Gundersen en historieløshet som er så graverende og skremmende at en skulle tro de sovnet av i historietimene på skolen. De nevner ikke med et eneste ord hvordan den samiske befolkning har blitt behandlet gjennom tidens løp med fornorskningsprosess, internatliv og maktovergrep fra storsamfunnets side. På spørsmål fra Dagbladets journalist om han synes det var interessant og lærerikt å besøke samene, uttaler Fridtjof Frank Gundersen at han er forbauset over hvor mange som snakker dårlig norsk. Problemet synes å være å lære dem skikkelig norsk, ikke samisk, hevder han videre.

Her er det Gundersen viser sin store kunnskapsløshet: all forskning tilsier at man må lære sitt eget morsmål skikkelig før en kan lære seg norsk. Gundersen burde lært av den bedrøvelig fornorskningsprosessen som ble tredd nedover hodet på samene før og etter krigen. Samene gikk på norske internatskoler der det bare ble snakket norsk. Det hjalp dem lite i språkutviklingen. De ble i stedet fremmedgjort og latterliggjort. Herr Gundersen hadde heller ingen anelse om at det fantes samisk flagg, samisk nasjonaldag og nasjonalsang.

Dagbladet avslører i en større artikkelserie at et rasehygienisk sentralregister ble utarbeidet av Karl Evang og overlege Ole B. Munch ved Emma Hjorths hjem der det var navngitt 11 000 norske familier. Myndighetenes klare oppgave var å sterilisere bærere av uønsket arvestoff. Det er i forbindelse med denne artikkelserien kom det frem at 51-årige Elling hadde vært innesperret i 22 år fordi alle trodde han var språkløs. Mannen var passiv, neddopet og hadde for lengst oppgitt sine rømmingsforsøk fra ungdommen. Nyansatte ved institusjonen lurte på Elling kanskje likevel snakket og forsto et språk. Kanskje han var same? En finsk kokk ved samme institusjon løste gåten: Mannen var slett ikke språkløs og evneveik: han forsto finsk, og det lille han snakket var slett ikke uforståelig babbel fra en fullstendig omtåket hjerne, men rett og slett hans morsmål som kven. I barndomshjemmet ble det bare snakket finsk og han hadde neppe hørt noe annet språk før han begynte på skole og møtte norsktalende lærere. I norsk skole var det den gang ikke tillatt å snakke finsk, og heller ikke samisk, og all undervisning foregikk på norsk.

Hvordan er dette mulig? Institusjonen ante ingenting om hans bakgrunn. Han hadde blitt plassert i barnehjem med diagnosen debil etter test på Tromsø sykehus i 1960.

Karls Evangelisering

Karl Evang satt som helsediktator fra 1938 til 1972 med uinnskrenket makt og myndighet, et grunnleggende element i sosialdemokratiet under Arbeiderpartiet. Han snakket om ”den gode folkestamme”. Dette er en finere omskriving av begrepet rasehygiene. Utgangspunktet var på en måte å foredle arbeiderklassen som var utsatt for mye sykdom og dårlig ernæring. Men denne Evang-eliseringen førte med seg et rasehygienisk aspekt: sterilisering, først og fremst av psykisk utviklingshemmede og tatere men også samer og kvener ble utsatt for dette. Men det fantes andre kritierier også: hustruene til alkoholikere kunne også bli sterilisert fordi mannenes dårlige egenskaper og arv ikke skulle føres videre på barna.

Nå fremkommer det at det i et hemmelig rasehygienisk sentralregister utarbeidet av Karl Evang og overlege Ole B. Munch ved Emma Hjorts hjem er navngitt over 11 000 norske familier. Myndighetenes klare oppgave var å sterilisere bærere av uønsket arvestoff. Dette er hovedbudskapet i Karls Evangelium.

I det sosialdemokratiske skapet synes det som om det finnes utallige skjeletter som vil ut. Den viktigste lærdommen vi kan trekke ut av dette er at det ikke er den genetiske arvemassen som er til størst fare for et samfunn, men derimot sosialt arvegods og brunt slagg fra de gode sosialdemokrater med Karl Evang i spissen. Det er dette som er den røde tråden i vår forhistorie. 

I våre egne rekker kjenner vi også til denne Evangeliseringen. B.D. Brochmann ble selv utsatt for dette da han ble sendt til mentalundersøkelse etter krigen. Myndighetene hadde vel aller helst sett ham satt ut av spill som en av disse defekte typene som steriliseringsloven beskriver.

 

Epilog

 Som et apropos til den nedverdigende behandlingen av individer som er annerledes, vil jeg nevne en bok av professor Ørnulf Vorren, ”Samer, gull og rein i Alaska”. Den beskriver en virkelighet som man ikke finner i en eneste historiebok i skoler og universiteter i Norge. Det vitner om hvor sterk denne fornorskningsprosessen i landet var overfor bl.a. samene.

Den 14.12.1893 ble det sendt en anmodningen til de skandinaviske avisene i USA om å ta inn følgende annonse:

”Menn ønskes til å ta seg av reindrift i Alaska. Ved innføringen av tamrein til det nordlige Alaska ønskes noen få menn som har hatt praksis med vokting og avl av rein. Dersom en eller annen leser kjenner til en same (Laplander) i USA eller Canada som er blitt oppdratt til å vokte rein, og som ville ønske å reise til Alaska og lede reindriften der, vennligst send hans navn og adresse til dr. Sheldon Jackson, Bureau of Education, Washington DC. Meddel også helsetilstand, alder, erfaring med rein og lønnsforlangende.”

 Dette var begynnelsen på en nesten eventyrlig samisk innvandring til Alaska som ville sette preg på delstatens historie i mange tiår fremover. Man kan virkelig undres storlig over hvorfor dette ikke er nevnt med et eneste ord i norske historiebøker!

Annonsen fikk god respons slik at en av Jacksons medarbeidere, William Kjellmann, født i Talvik i Finnmark, fikk i oppdrag å reise til Norge og Finnmark for å hente den første kontingenten med samer. Seks familier og en ungkar dro så over til USA i 1894 med dampbåten ”Island”. Disse familien ble kjernen i den samiske reindriften i Alaska ved reindriftsstasjonen i Teller frem til neste pulje av samer ankom med den såkalte ”Manitoba-ekspedisjonen” fra Bossekop i 1898.

Amerikanske myndigheter med Sheldon Jackson i spissen mente at reinen ville komme til å spille en sentral rolle i disse ugjestmilde områdene som transportdyr og matauk for innbyggerne, i særlig grad inuitene. Det ble organisert et stort anlagt prosjekt for å lære opp inuitene i reindrift og samiske familier sto meget sentralt i dette arbeidet. Flere episoder beviste også at reinen var et uovertruffent dyr til transportbruk: da åtte hvalfangstskuter lå innefrosset i isen utenfor Point Barrow, ble forsyninger fraktet inn til de hjelpeløse mannskapene med rein. Etter seks ukers vandring nådde de frem med 435 rein, noen ble slaktet, men resten ble grunnstammen for reindriften ved Point Barrow. Jackson unnlot ikke å lovprise reinens dugelighet i arktiske strøk.

Etter dette tok samekolonisasjonen til for alvor. ”Manitoba” ankom USA med hovedgruppen av samiske familier fra Finnmark. Blant disse var Anders Aslaksen Bær (senere amerikanisert til Andrew Bahr), som kom til å spille en meget sentral rolle i historiens lengste reinhjord-vandring (”The great Trek”). Disse familiene ble stasjonert på forskjellige områder i Alaska med sine reinhjorder og kunne for alvor ta til med sitt arbeide overfor både inuitene og den øvrige befolkningen. Dette er tiden for gullrushet i Klondyke. Langs Yukon-elven skjerper tusener av eventyrere etter rikdom under meget ekstreme forhold. I løpet av de nærmeste årene foretar samer med reintransporter utallige redningsaksjoner langs elven da skjerperne på grunn av værforholdene ikke får forsyninger. Likevel mister hundrevis av skjerpere livet i disse årene. Uten reintransportene til de nødstedte ville enda flere menneskeliv gått tapt.

Den største prestasjonen, som også er behørig beskrevet i amerikansk faglitteratur, er den tidligere nevnte Anders Aslaksen Bærs lange vandring fra Alaska til nordområdene i Canada med 3000 rein som skulle overlates canadiske inuiter. Anders Bær var 60 år da han fikk oppdraget sammen med fem andre samer og opplærte inuiter. Vandringen skulle etter planene var i to år. Reinhjorden med de utslitte mennene ankom ikke målet før etter seks – 6 – år! En må huske på at dette er meget værharde områder. Om somrene var insektplagen enorm, og vinterstid var kulden og snømengdene så ekstreme at følget måtte ligge i ro i månedsvis. I tillegg måtte de følge naturens rytme med både kalving og tilising av havbuktene. Dette klaffet ikke alltid slik at de måtte vente til neste høst for å føre flokken videre over utallige islagte elvemunninger. Tusen rein stakk tilbake og måtte oppgis, men på grunn av den lange varigheten av vandringen, ble tilførselen av ny rein etter vellykket kalving såpass god at den erstattet det tapte. Likevel ble det foretatt mange tilbaketurer for å hente inn grupper av reinsdyr som stakk av gårde. Dette kunne ta opp til seks uker! Dette må ha vært et umenneskelig slit fra 1929 til 1936, en av historiens lengste reinforflytninger. Anders Bær fikk ingen god hjemkomst etter denne fabelaktige turen: i mellomtiden hadde hans innkjøpte eiendommer i Seattle gått under hammeren uten at han ante noe som helst. Som plaster på såret ble 1.april utropt til Andrew Bahr Day av myndighetene i Seattle. Det ble vel heller oppfattet som en dårlig aprilspøk for den utslitte Anders Bær!

I alle tilfelle er det en skam at historieløsheten er så stor i Norge at denne samiske emigrasjonen til USA ikke er tatt med i de offisielle historiebøkene. Her er stoff nok til både bøker og filmer, for maken til dramatiske beretninger er det sjelden man leser. Meget avslørende og interessant er det også å lese om presten T.L.Brevig som underviste samene i det amerikansk språk og historie ved reindriftsstasjonen i Teller som uttaler følgende om samene i en rapport fra 1899: ”De er flinke og snare til å lære, – de synes å vise særlig oppmerksomhet for skriving, noe som de er nøyaktige og omsorgsfulle med.”

Dette står jo i meget sterk kontrast til skoledirektør i Finnmark, Brygfjeld, som i 1924 uttalte om samene at de var så degenererte som folk at det ikke var formålstjenlig å gi dem undervisning! I ettertid fikk vi jo følgene av et slikt ekstremt syn med fornorskningsprosessen og det hele som ødela en hel generasjon samer.


NB. Kommentar 13.03.2002:

Historien om den samiske utvandringen til Alaska i 1894 og 1898 har gnagd i hodet mitt i mange år. I 1999 vant jeg Egmont Bøkers manuskonkurranse på en fortelling med bakgrunn i dette. Serien er nå klar (18.mars 2002) under tittelen og har eget nettsted. Klikk her.


Kilder:

Einhart Lorenz: Samefolket i historien

Olav R. Ekeland Bastrup: El Jucan – asfaltens sønn

John Gustavsen: Vi kom først

Adolf Steen: Samene – emner og oppslag 2

Samfundsliv nr. 48, 31.5.1934

Ørnulf Vorren: Samer, rein og gull i Alaska (Davvi Girji 1989)

Dagbladet

Div internett-artikler

Maria Larsson och Göran Hägglund MÅSTE stoppa tvångssteriliseringarna!

Debatten om tvångssteriliseringarna av transsexuella är i full gång. De tvingas sterilisera sig ÄN IDAG för att genomgå könskorrigering. De kräver nu sin rätt! Men inte bara transsexuella har tvångssteriliserats i massor. Även personer med funktionsnedsättning (funkisar) har tvångssteriliserats och tvingats begå tvångsaborter under de sista 40 åren. Alltså även EFTER de rasbiologiska lagarna avskaffades 1975!

Det är dags för en ny debatt om tvångssteriliseringarna i förmyndarsverige. Denna gången ska ALLAS rätt säkras, inte bara ett fåtals rättigheter!

De rasbiologiska tvångssteriliseringarna, barnomhändertagandena och tvångsaborterna är ett dystert kapitel i Sveriges historia. 63.000 personer steriliserades av ”rasbiologiska skäl”. De var icke önskvärda i samhället. Skälen till det var många. De hade adhd. De hade aspergers. De var rullstolsbundna. De gillade att ha mycket sex (!). De var romer. De hade fattiga föräldrar. De var transpersoner. De var homosexuella…

De var som du och jag…

Hur många tvångsaborter som skedde vet vi inte ännu, inte heller hur många tvångsomhändertaganden som skedde med rasbiologiska motiv. Oftast maskerades tvånget av en falsk frivillighet. Det gör att det än idag inte är helt utrett hur stor skada rasbiologin åstadkom.

En del steriliserade har fått skadestånd, men inte alla. Inte de steriliseringar som var för ”frivilliga”.

Det påstås ibland att rasbiologiska programmet upphörde 1975.  Men det gjorde det inte.

Tvångsomhändertagandena av barnen till personer med funktionsnedsättning fortsatte och det är först i år man börjat ersätta alla barn som tvångsomhändertogs och utsattes för vanvårdTvångsaborterna fortsatte, nu med psykiskt och fysiskt funktionsnedssatta som de ”oönskade” som utsattes för abort. Tvångssteriliseringarnafortsatte bland funkisarna och bland transsexuella och pågår i det senare fallet än idag!

Funkpol kräver att regeringen utreder omfattningen av denna rest av den rasbiologiska steriliseringspolitiken, ger drabbade ersättning och tar bort alla de sista resterna av politiken.

Funktionshindrade

Att rasbiologiska programmet fortsatte efter 1975 är en sak som många har otroligt svårt att hantera.

1997 kom debatten om tvångssteriliseringarna igång. Jag deltog då på ett seminarium på ABF-huset i Stockholm. Det var paneldebatt. Helle Klein var där. Arne Ruth från DN och författarinnan Maija Runcis. Alla var rörande överrens om att det var hemskt att rasbiologiska övergrepp skett och att de var glada att politiken upphört 1975.

Jag reste mig upp och sa två saker. Jag sa dels att man borde ge de personer som kämpat mot rasbiologerna upprättelse men jag sa också att politiken fortsatt efter 1975, vilket man ser bäst i hur barn tvångsomhändertagits på tvivelaktiga grunder och utsatts för övergrepp. Jag minns att helle Klein bara skakade på huvudet och bad om nästa fråga.

Då reste sig en ung rullstolsbunden kvinna upp. Hon berättade att när hon blev gravid nåt år innan sedan så tvingades hon välja mellan att göra abort eller att lämna bort barnet omedelbart efter födseln. Om hon valde att behålla barnet, skulle all kommunal hjälp i form av handikappomsorg tas ifrån henne. Hon ”valde” abort. Myndigheterna betonade hela tiden att det var hennes ”frivilliga val”. De utövade inget tvång, de bara bad henne välja ju… Hennes fråga var: Vad gör vi för att stoppa detta barbari?

Alla i panelen från DN:s chefredaktör Arne Ruth till Maija Runcis besvarade kvinnans klagan med en talande tystnad, ingen vågade hantera hennes moraliska utmaning och man bad om nästa fråga.

En enstaka incident?

Detta var ingen enstaka incident.

Jag har jobbat med funkisarsen 1987.  Ska jag berätta vad de jag arbetat med varit med om?

* En blev steriliserad när hon skulle bli av med blindtarmen. ”Du kommer väl ändå inte att skaffa barn”… (Detta är ganska vanligt. har hört det ganska ofta)

* En annan fick pappan rädda undan läkarnas saxar i slutet av 70-talet. Denne man fick ”valet” att acceptera sterilisering och få komma till rätt gymnasieskola eller att inte komma till rätt gymnasieskola.

* En annan fick runt 1990 valet att få minskad hjälp av kommunen, eller att göra abort, sterilisera sig och göra slut med sin pojkvän.

* En annan har berättat hur det gick till på hemmet han bodde på runt 1990. ”Vill du härifrån, jamen så måste du…”

Fria val, eller hur?!

Väldigt få vet om att det fungerat så här! Ingen utredning har utrett detta. Inga miljoner betalats ut till personer med funktionsnedsättning. Ingen ursäkt har uttalats än.

Maria Larsson, steriliseringsministern

Idag pågår tvångssteriliseringar mot transsexuella. Maria Larsson och Göran Hägglund, de ansvariga ministrarna, tillhör Kd som sagt JA till att detta ska fortsätta.

Eftersom en debatt har kommit igång om detta har funkisrörelsen allt att vinna på att ansluta sig till debatten och visa vilken orätt som de utsattes för i MINST 20 år efter 1975, kanske än idag? Vem vet, ingen vet!

Dessutom kan funkisrörelsen hjälpa transsexuella. Så här skriver nämligen Maria Larsson:

”Jag blir lite lätt upprörd när man jämför med tvångssteriliseringar från historien. Det är inte jämförbart, låt mig säga det. Här handlar det om att man har på frivillig väg valt att byta kön.”

Göran Hägglund har sagt samma sak. Det är samma falska frivillighet idag, valet mellan att begå självmord och korrigera sitt kön, som det var när man sa till en funkis ”gör abort och sterilisera dig annars får du mindre hjälp och ingen ny permobil”.

Det är Göran Hägglund och Maria Larsson som är de ansvariga ministrarna som även funktionsnedsatta ska vända sig till för att få rätt!

Rasbiologin också frivillig

Gunnar och Alva Myrdal skrev så här i Kris i befolkningsfrågan (1934), den bok som kanske betytt mest för att sprida de rasbiologiska tankarna i Sverige:

”I närmaste planet ligger då givetvis den radikala utsovring av höggradigt livsodugliga individer, som kan åstadkommas genom sterilisering … I de fall där sterilisering är för handen, böra läkare och sociala myndigheter vara verksamma för att förmå vederbörande att frivilligt underkasta sig sterilisering. Visar sig denna påtryckning i alltför många fall ineffektiv, så bör en skärpning av steriliseringslagen övervägas, innebärande rätt för samhällets organ att också mot deras vilja sterilisera även rättskapabla.”

Vad säger Myrdalarna här. Rasbiologiska tvångssteriliseringar skulle ske frivilligt, men om personen inte går med på det ska man utöva tvång mot dem!

Det var så de tänkte som steriliserade romer på 30-talet, så tänkte de som tog barnen från funkisar på 80-talet och så tänker de som steriliserar transsexuella än idag!

Argumentet att tvångssteriliseringar av transsexuella är ”friviliga” är alltså ganska gammalt.

Om man kikar i de medicinska journalerna och i socialnämnders protokoll ser man samma ”frivillighet” på 30-talet, 40-talet eller 50-talet. Kvinnor med för stark sexdrift spärrades in och fick det frivilliga valet att sitta kvar på psyket eller komma ut, och då sterilisera sig!

Funkisarna utsattes för samma falska frivillighet, och det har skett under din och min livstid…

Vi kräver!

Nu är det dags att vi enar oss ÖVER alla intresseområden och gränser!

Funkpol kräver att regeringen omedelbart stoppar ALLA tvångssteriliseringar, av vilken form det än må vara. Det ska vara stränga straff för all sorts tvångsmässig sterilisering!

Vi kräver dessutom att en utredning tillsätts för att bedöma hur psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta SAMT transsexuella utsatts för tvångsaborter, tvångsomhändertaganden och tvångssteriliseringar under 1900-talet och fram till vår tid. Speciellt måste den tvångsmässiga falska ”frivilligheten” kartläggas. Alla som utsatts för ”frivilliga” ingrepp under någon form av tvång, ska ha rätt till ersättning. Inte bara de där dokumenterat tvång skett. (Detta ska givetvis gälla för ALLA tvångssteriliserade, även de som inte fick pengar på 90-talet.)

Dessutom. Innan de dör kräver vi att alla som protesterade, varnade och kämpade mot tvångssteriliseringar och tvångsaborter får en offentlig ursäkt. Samma med de som varnade för vanvård av fosterhems och barnhemsbarn och som protesterat mot många övergrepp som begicks även där! De är gamla! Ska de behöva dö innan de får en ursäkt och ett erkännande?

/Torbjörn Jerlerup
LIBERALDEMOKRAT


En ny blogg att följa: funkpol!

Jag har idag varit med om att starta en ny blogg om liberal funkispolitik. FUNKPOL . Det ska bli kul att arbeta med den framöver. jag vill gärna dela med mig av det inlägg jag skrev just om ”den glömda medborgarrättskampen”. Det anger tonen för blogprojektet! 

Många svenskar drömmer sig bort till östeuropas frihetsrevolutioner och Martin Luther Kings medborgarrättskamp i USA. En del skulle säga att ”sånt händer aldrig här i Sverige” och gnälla över den tyste och servile svensken som ”aldrig gör uppror”.

De har FEL! Det har pågått två medborgarrättsstrider i det relativt tysta i Sverige, de sista sextio åren. Den ena kampen är HBT-folkets strid för sina fri- och rättigheter. Den andra är de funktionshindrade som mer och mer erövrat en plats i samhället jämbördigt med andra människor! Mycket återstår att göra i dessa medborgarrättsstrider. Men en sak är viktig att påpeka. Dessa grupper har MYCKET att lära oss liberala politiker som önskar att förändra Sverige idag!

Enligt myten är svensken tyst och servil och gör inte mycket väsen av sig. Enligt myten gör svensken aldrig uppror och följer vad överheten tänker och tycker.

Den myten är farlig eftersom den är en självuppfyllande profetia. Medborgarrättskampen för alla människors fri- och rättigheter pågår egentligen mitt framför våra ögon, låt oss lära oss av den!

Det första man blir blind på är ögonen, heter det ibland, jag håller med. För visst är vi ofta ganska blinda. Det vi söker långt borta från oss, kan vi egentligen hitta i vår bakgård.

Medborgarrätt

Vi behöver ingen Martin Luther King här i Sverige.

Det finns redan många människor som i stort som smått gör och har gjort exakt det som King försökte göra, bara det att vi inte ser det. Det är som om vi förstår att Martin Luther Kings kamp för alla färgades rättigheter i USA på 60-talet berörde alla amerikaner och hela mänskligheten, men vi ser inte på samma sätt att kampen för funktionshindrades rättigheter eller HBT-personers rättigheter är samma kamp. Och den är lika viktig för oss svenskar som Kings kamp var för amerikaner.

Kampen för allas lika rätt är VIKTIGARE än det mesta som avhandlas i riksdagen! För i riksdagen diskuteras mest struntsaker. Kampen för lika rättigheter är en medborgarrättskamp. Den berör själva kärnan av politiken, ALLAS rätt till liv och frihet och att skapa sig en framtid. ALLAS rätt att slippa integritetskränkningar och förtryck! RÄTTEN att bana sin egen väg i livet!

Vad kan vara mer liberalt än det?

Funkisarna

Först 1962 fick funktionshindrade rätt att gå i skolan och rösträtt. Dessa rättigheter kunde de flesta funkisar utöva först med datorrevolutionen runt 1990. Innan datarevolutionen, och med bara hemtjänst (s.k. boendeservice) för funktionshindrade kunde de inte utöva sina rättigheter som människor!

Först 1994 fick funkisarna personlig assistans och bara under de sista åren har alla funkisars rätt till tillgänglighet kommit upp på dagordningen. Men än idag är det mer regel än undantag att funktionshindrade leds in till viktiga politiska möten via baksidan av huset eller soprummet.

Så sent som 1970 kunde Permobils grundare Per Uddén chocka svenska folket genom att säga den enkla sanningen att funkisar är kåta och sexuella varelser, precis som alla andra människor. Minns ni som är äldre det? Uddén ville tillverka en samlagsstol för varje funkis och etablissemanget fick moralpanik!

På 80-talet chockade samma Per Uddén politiker genom att kräva att funktionshindrade skulle få rätt att åka ut i skogen. Där har utvecklingen också gått framåt.

Det finns än idag funktionshindrade i livet som vuxit upp på institution och som lärt sig förstå tal (!), så sent som i tonåren eftersom de sågs som ”grönsaker”. Där har utvecklingen gjort stormsteg. Veritabla sjumilakliv.

Funkisars rätt är en medborgarrättskamp. De, och deras icke-funktionshindrade allierade har krävt sin rätt och TAGIT sin rätt. De satte stopp för tvångssteriliseringarna. De avvecklade institutionerna. De genomförde LSS och såg till att skaffa personliga assistenter.

Funkisarna krävde rätten till sitt liv på samma villkor som alla andra i samhället. Den kampen får vi inte sopa under mattan.

Istället för att kräva att funkisarna ska stå med mössan i hand och vara tacksamma för det de får av samhället, är det funkisarna som ska kräva att riksdagen lyssnar till dem. Det är makthavarna som ska stå med mössan i hand och lära av dem!

Och funkisarna ska vara stolta! En medborgarrättskamp är bra mycket viktigare än käbblet i riksdagen.

HBT o striderna för sexuell rätt

Ännu på 40-talet arresterades homosexuella i Sverige bara för att de var homosexuella. På 60-talet arresterades vuxna homosexuella som pratade (!) med ungdomar i äldre tonåren om sin läggning och dömdes för förförelse av ungdomen. Ända fram till 1970-talets slut var homosexualitet klassat som en sjukdom.

Nu har utvecklingen gått så långt att homosexuella snart på lika villkor som heterosexuella kan gifta sig och skaffa barn. Det finns ännu många fördomar att utrota men samhället har kommit långt i utvecklingen. För första gången i historien kan homosexuella par visa sin kärlek öppet och faktiskt inte möta fördomar det mesta av tiden.

Det är en medborgarrättskamp också. Det är en kamp för lika värde och lika rätt. Den har pågått i lång tid och med mycket svett och tårar men har gett resultat. Det är sannerligen inget att skämmas för.

Och kampen pågår ännu.

Så sent som 2009 slutade man betrakta BDSM-utövare som sjuka i Sverige. Det är en medborgarrättskamp. Kampen för transpersoners rätt pågår dagligen mitt framför våra ögon. Här finns massor kvar att göra. Många fördomar och en diskriminering som hade fått Martin Luther King att se rött av helig vrede, om han levt i vår tid, existerar än idag.   Tvångssterliseringarna måste upphöra! Vi har kommit en bit på vägen i kampen för transpersoners rätt, men MÄNGDER återstår att göra.

Vänd på steken!

Det är vad de medborgarrättskamper som pågått mitt framför våra ögon, utan att de flesta svenskar ser det, har att lära oss.

Om fler i HBT-rörelsen och i funkisrörelsen hade förstått vilken makt de har, och vad de gjort under de sista 60-åren hade vi kunnat ”förflytta berg” i Sverige, bokstavligt talat! Det de har gjort, och gör, handlar var människas rätt till sitt eget liv; om rätten till frihet, yttrandefrihet, organiseringsfrihet. Det handlar om så grundläggande saker som rätten till språk och tal, och rörelsefrihet, om rätten till sin egen sexualitet, till kärlek, familj, och om rätten att få vara den man är och ha möjlighet att påverka sin egen framtid!

Det är inte småpotatis! Det är riktig politik!

Denna medborgarrättskamp, denna kamp för frihet och rättvisa, är riktig politik. Allt annat är smådetaljer eller dravel! Därför måste vi liberaler lära oss av den kampen!

/Torbjörn Jerlerup

Disabilities, rights and libertarians…

This is an article I write as a reply to a woman who has written things that move me much, at a libertarian forum at Facebook. Her opinion is that it is impossible for her to be be a libertarian, and that she therefore has to be a socialist… She regretts that, obviously! I have seen other disabled people write the same thing as she does, and I have written about it too in Swedish.

With this article I want to show that the question of disability rights is a crucial question that shows some flaws in common libertarian thinking.

Khannea wrote this in the singulibertarian group.

”In a perfect world I’d be libertarian. However in a perfectly libertarian world, I’d be left at the mercy of a system that’s hostile to collective taxes. Let’s pit it in plain words – if I’d have to survive the ‘charity’ popularity contest I fear I’d be dead pretty soon. Hence I feel I can’t *afford* a purely libertarian society. I can not ever work, not in the current definition of ‘work’ and I am 100% dependent on disability.

This places a high moral burden on me. I’d *want* to be libertarian. But I know I can’t ever pull it off, and I know I have to resist a libertarian society with all might.

Maybe as technology advances, or maybe if technology allows me to catch up with the rest of society, in terms of marketability, I’d be more complacent. I also get a little testy quite often, as I notice that (my) society does succumb to liberalization tendencies, and my quality of life is decaying steadily.

When I bring this up with hard-line libertarians I get a range of responses, such as (a) yes you are right, you’d starve and that would be good for society; (b) oh don’t worry, you are useful, and you’d do great on donations, IF ONLY we libertarians wouldn’t have to pay so much taxes or (c) in a REAL libertarian world all these things would not be an issue. You’d be rich, since you’d get a job and make money easily, and your day-to-day costs would be far less. There have been (d) and more comments, some of them quite non-flattering.

I am not buying all that. So, rip loose, how is a sourpuss like me to feel comfortable in a forum like this? Do I simply ”misunderstand” libertarian values? Am I doing something totally wrong? Should I be ”blamed” for some kind of transgression?

I don’t think it’s very uplifting to discuss my ‘disabilities’ as length. Treat me as the ‘perfect storm of dillemma’ for libertarianism – someone fairly smart, someone of a certain age, someone with a diagnosed extremely distracted mind – declared 100% disabled by law. On the one hand with clear talents, on the other hand fundamentally neurologically disorganized. What does Libertarianism do with someone like me.

Note that in theory, if I got fed up real bad, I could use a range of perfectly legal means to cause damage to society (as an act of protest) and with the means I have right now could probably could easily inflict systematic disruption (sabotage) several times the value of my current disability. So in effect I do have means to protest an societal marginalization, and I will be increasingly forced to use them, in effect using my influence to ‘blackmail’ society. Clearly this potential for ‘insurrection’ (and the cost of prisons, police) should be taken into account in this as well. ”

My answer!

Dear Khannea!

I have written in Swedish about the dilemma you write about. 

In Sweden the government helps disabled to get aid, and many disabled, for example those with Cerebal Palsy, get the right to a paid assistent that helps them to get a ”normal” life.

There are problems with the system but it functions relatively well.

Many libertarians would call this system socialistic. Taxmoney is used to help disabled. I disagree. I cannot imagine a liberal or libertarian system without government support for disabled.

You are correct when you say that disability is a dilemma for libertarians. It is!

Mainstream libertarians who dont know much about disabilities normally say that the costs of living will decrease in a libertarian state and that will PROBABLY help most disabled…

People who know more about disabilities normally say that more people would give money as charity, and that disabled people would have to get by with the help of charity.

There is a great problem with that.

Most disabled people are fed up with charity. For centuries they have been dependent on charity and some have received it, most disabled not. All over the world they have demanded their rights to life, free speech, liberty, independent of charity and they have actually succeeded to secure their rights and have increased their standard of living.

A RIGHT is not the same thing as CHARITY. Charity is not a Right. That is the problem.

So in a mainstream libertarian world disabled would loose their rights to life and liberty, since without aid they could never excercise these rights. They would be dependent on charity to excercise their rights to life. That is not acceptable. (Would any other libertarian accept that? To have to beg for the right to speak freely? Off course not!)

I can understand that you choose to be socialist. In a mainstream libertarian world you would loose your rights.

But it does not have to be like that.

Nightwatchman state

Most libertarians accept the concept of a nightwatchman state. That some taxes are acceptable, and that one can, with the help of them, secure the negative rights of all people (the right to life, to freedom, to free speech). That is: with the help of taxes, and a minimal state, one can support Police and courts.

In my view a libertarian society has to secure the rights of all. In a libertarian society the minority should NEVER be allowed to be trampled upon. Minorities have equal right to exercise their rights as the majority.

That creates a dilemma, the dilemma you talk about.

Without a government that secures your rights as disabled, you as a person, as well as most other disabled people, are excluded from the society.

Formally you would have the right to live, but in reality you would not have that right since you only could exercise that right if you got money from Charity.

But what would happen if libertarians would include aid to groups, like the disabled, in their notion of the minimal state, of the nightwatchman state? 

Yes, it means that money would be transferred from some people (as a tax) to other people, by force in the same way as taxmoney is intended to the Police. But so what. What are we to do otherwise? Should we who like libertarian ideals spit in the face of disabled people and tell them to fuck off? Should we say that ”no, no, you dont have the RIGHT to live, go to some rich people and BEG for money instead, and you MIGHT get help.” Should we say: ”yes you have the right to life, on this piece of paper it is said that you have equal rights, but dont come here with your demands to be able to exercise these rights. It is only nice words on the paper…”

Off course not!

The minority have the equal right as the majority!

Perhaps some day in the future, when technology has advanced, the government support for disabled would be unnecessary, but today it is NECESSARY!

One might say that this means that some government funding for hospitals would be necessary too,and other kinds of government support. Yes! For the reasons I state above, I personally believe that a ”safety net” is necessary. Humans are far too valuable to be thrown away as some kind of garbage! Preferably some kind of negative tax, as Milton Friedman proposed, too.

Is it Libertarian? Perhaps not, but who cares? I was born free and have the right to redefine politcal concepts if the concepts do not match with the reality!

So instead of saying that you cannot be a libertarian, help me and others to develop a definition of libertariansm that does NOT assume that your rights as humans, should be trampled upon! Minorities have equal right to life and free speech (etc) as majorites. That is a cornerstone of libertarian thinking!

Disabled libertarians will transform the libertarian thinking in the future, I am convinced of that!

/Torbjörn Jerlerup (Works with disabled and am using a hearing aid.)

PS

One might say that government funding does not guarantee that disabled get help. Correct. But in that case the disabled person can go to the court to demand his and her rights. Without government support that would be impossible. A Charity is not a Right!

I know that some of my libertarian friends will disagree with this writing. But instead of saying that I should call myself social liberal instead, pleas challenge my views instead. Challenge the dilemma I and Khannea write about!)

PS 2

Freedom from and freedom to? Is not freedom of/freedom to a positive right? Yes it is. But as soon as we talk about the state we have to talk about freedom to and freedom from. (All libertarians that are for a state uses that kind of langiage with regards to such things as freedom of speech, etc…)

The important thing is what definies freedom. A negative concept or a positive. In order to avoid oppression the disabled has to get the MEANS with which he or she can avoid it. The disabled will be opressed, and all his or her rights trampled upon, without some AID…

Länkar:

En introduktion till crip theory

Har personliga assistenter också rättigheter?

Jag måste utnämna syndikalisterna till denna veckas liberala hjältar i Sverige! Jag har nämligen med stigande oro sett på personliga assistenters usla arbetsvillkor.Det är inte förenligt med min syn på liberalism, arbetsrätt eller mänskliga rättigheter att en hel bransch ska ha så usla villkor.

Folk sparkas på stubb, dvs med noll uppsägningstid, på oskäliga grunder. Assistenter har ofta otrygga och svåra arbetssituationer och har väldigt ofta noll rättigheter när det gäller att be om hjälp eller ens prata om svårigheter i jobbet sinsemellan, eller med chefer. Väldigt ofta beläggs de med munkavel och förbjuds prata med till och med de ansvariga arbetsgivarna eller med skyddsombud.

De funktionshindrade, som ska få assistansen, blir indirekt lidande eftersom en dålig arbetsmiljö alltid leder till att ett sämre jobb utförs. Dessutom har det vuxit fram en flora av assistansbolag som blåser staten på pengar vilket får allt fler att ifrågasätta assistansen som sådant, vilket är en fara för de funktionshindrade på sikt. Det värsta som kan ske är ju om LSS hotas och därmed funktionshindrades fri- och rättigheter! Därför är situationen inom assistansyrket något som borde vara första prioritet för DHR, och andra organisationer som arbetar med funktionshindrades rättigheter, att ta tag i.

Kommunal gör inget!

Men DHR och andra aktörer gör ingenting, och facket inte heller. Gunnar Strängs gamla ord om att skita i byxorna och hoppas att hängslena håller, gäller verkligen för assistansen.

Facket, kommunal, gör väldigt lite för att trygga assistenters frihet, säkerhet och arbetsmiljö. Det är till och med så illa att det var facket, Kommunal, som en gång i tiden var med och förhandlade fram alla undantagen till LAS och arbetsmiljölagar (etc), som finns inom yrket assistans.

Därför är det bra att det kommer igång en debatt nu. Syndikalisterna har i dagarna tagit upp ett par fall i Skåne. Så här skriver de:

Vad har hänt i enskilda fall?

I ett fall har en assistentgrupp på en arbetsplats i Malmö drivit livsviktiga frågor för arbetsgruppens arbetsmiljö och brukarens livskvalité. De har krävt taklyft för att undvika förslitningsskador, grundläggande utbildning i förflyttningsteknik, utbildning i medicinhantering och brandsäkerhet, besked om lönekriterier vid lönerevisioner samt krävt ersättning vid resor i arbetet. När de bland annat krävt skyddsutrustning inför dusch av brukare, såsom förkläden, stövlar och duschmössor, har Assistansias chefer meddelat att assistenterna får köpa arbetskläder själva eller duscha brukaren i BH och trosor. Cheferna har också sagt att om man tycker att det är obehagligt kan man sätta på sig t-shirt.

Har Assistansia följt kollektivavtal i samband med uppsägningar?

Enligt kollektivavtal finns det två typer av anställningar; tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. 80 – 90% av Assistansias 6000 assistenter är anställda på tidsbegränsade anställningar där man kan få sparken på dagen utan uppsägningstid. Malmö LS anser att detta är ett missbruk av lagen om anställningsskydd som bygger på att alla anställda i normala fall har rätt till en tillsvidareanställning och därmed har rätten att arbetsgivaren måste ha saklig grund för uppsägning. Att exempelvis säga upp personliga assistenter, för att de tillsammans med sina arbetskamrater krävt human arbetsmiljö och arbetsvillkor, är inte saklig grund för uppsägning utan olagligt.

Behöver inte Assistansia ange saklig grund för uppsägning?

Jo det krävs särskilda skäl för att säga upp en personlig assistent men Assistansia har satt i system att enbart hänvisa dessa skäl till att ”brukaren förlorat förtroende för assistenten” utan att specificera hur och varför. I ovanstående exempel, där en medlem blivit sparkad för fackligt engagemang, har Assistansia bland annat skriftligen nämnt att medlemmen ”bryr sig mer om sina arbetskamrater än om sin brukare”. Enligt Assistansia så är ett engagemang för arbetsvillkor och arbetsmiljö saklig grund för uppsägning. Detta är naturligtvis oacceptabelt.

Hur löser vi detta?

Det lite knepiga i assistansområdet är att en tredje part, brukaren, är inblandad, med fulla rättigheter som arbetsledare.

Givetvis ska inte man röra brukares rätt att bestämma över sin vardag och över sin personal. LSS är något bra som vi ska värna om som har gett brukare en enorm frihet. LSS måste skyddas, eftersom det är en frihetslag som ger människor frihet.

Men det betyder inte att man inte kan ställa krav på arbetsgivarna. Problemet kan lätt och enkelt lösas politiskt genom att man ålägger arbetsgivarna, genom lagen, skyldigheten att ha samma anställningsvillkor (med LAS och arbetarskydd och rätten att få prata med chefer och skyddsombud fritt, och att vara fackligt aktiva) som övriga branscher. Och rätten till fasta anställningar måste finnas på lika villkor med andra branscher.

Dvs: kan inte en assistent vara kvar hos en brukare, eftersom denne inte vill ha kvar assistenten, bör lagen vara sån att  arbetsgivaren garanterar att assistenten inte blir utan lön eller jobb.  Samma rättigheter och skyldigheter som på övriga arbetsmarknaden. Slut på otyget att assistenter kickas med NOLL uppsägningstid.

Troligen måste LSS förstatligas för att man ska kunna ge både brukare och anställda samma rättigheter över hela landet.

Hjältar

För att åstadkomma denna trygghet och frihet för anställda personliga assistenter, och för att rädda LSS, behövs en debatt om anställningsvillkoren inom assistansen.

Jag är för fri konkurrens. Ett område där det verkligen behövs är inom det fackliga området. Om LO, som i praktiken har fackligt monopol, inte gör något, vad gör man då?

Därför utnämner jag, liberal som jag är, syndikalisterna till veckans liberala hjältar! Därför måste jag, som bryr mig om funktionshindrades frihet och rättigheter och som värnar om LSS säga att det  syndikalisterna just nu gör, på sikt betyder mer för funktionshindrades trygghet, frihet och rättigheter än det de flesta andra aktörer gör.

Bra gjort SAC!

Här är länkar för mer läsning: Personligassistans.com och Assistansiabloggen.

PS

Och vad gör man i de fall då brukare själva är arbetsgivare? Ja, de får väl gå samman och hitta lösningar eller strunta i att vara arbetsgivare. LSS är en rättighetslag för att få assistans och få bestämma över assistansen, inte en rättighetslag för att man ska få vara arbetsgivare. Om man kan uppfylla lagarna och skyldigheterna en arbetsgivare har ska man givetvis få bedriva assistans i egen regi. kan man inte det ska man inte det.

Fördomar fördummar!

Jag är extrem antirasist och antihomofob. Jag försöker att inte döma människor på grund av etiketter som olika människor sätter på grupper.  Jag är väldigt glad att jag har vänner omkring mig som är fördomsfria. Att min flickvän är det och att det parti jag är med i är det.


Livet som fördomsfri är kanske inte helt enkelt. Men de jag omger mig med är som jag. De reagerar ur djupet av sin själ när någon uttrycker fördomar mot invandrare, transpersoner eller funkisar.

Jag måste få berätta detta, för jag är stolt över det parti jag är med och grundar.

Igår var det en på Liberaldemokraternas maillista som antydde att giftemål mellan samkönade, och att de skaffar barn,  kanske inte var så bra.

Jag reagerar på sånt, precis som jag reagererar om någon antyder samma saker om att en jude och en svensk eller en afrikan och en svensk skaffar barn.

Han åkte ut snabbt som tusan från maillistan. Bra!

Ett parti håller på att bildas som reagerar lika hårt mot fördomar gentemot HBT-personer, sexarbetare, narkomaner, sadomasochister och funkisar som de flesta vettiga människor reagerar på antisemitism och rasism.

Fördomar fördummar!

Jag är antirasist. Det betyder att om jag hör någon antyda att giftemål mellan afrikan och svensk inte är bra så reagerar jag omedelbart på det. Samma om nån antyder att judar och svenskar kanske inte borde gifta sig och skaffa barn.

Men jag har med tiden utvecklat exakt samma djupa instinktiva känslor gentemot åsikter som att två män  kanske inte bör skaffa barn, eller att en transperson och en kvinna inte bör det. Jag reagerar direkt om jag hör åsikterna ute på stan. Jag protesterar mot det. Jag är fly förbannad över att skolor och föräldrar än idag inte reagerar när barn retar varandra genom att kalla varandra CP, bög, hora, knarkare eller transa. Jag är ledsen när jag hör barn använda dessa skällsord… och arg på deras föräldrar!

Jag har längtat efter ett liberalt politiskt parti som reagerar som jag.

Idag håller stora delar av rasismen på att försvinna, dvs det är inte många som säger att ”rasblandning” är fel. Skulle nån säga ute i samhället att giftemål mellan jude och svensk, och att de skaffar barn, ”är jag lite osäker på om det är bra”, skulle de flesta reagera. Det är bra. En sund utveckling. De som säger så gör sig socialt omöjliga, med sina åsikter, utom i vissa nazzepartier och Sverigedemokraterna.

Det kommer en dag när folk reagerar lika instinkivt då någon säger att det kanske inte är sunt att två män skaffar barn. Vi är på väg dit! Och Liberaldemokraterna går i spetsen för det!

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

En kort notis om lika skyldigheter och lika rättigheter…

Jan Rejdnell har skrivit ett inlägg om Broderskapsrörelsens initiativ för att bjuda in muslimer, som jag tycker är intressant: kristna Socialdemokrater bortser från mänskliga rättigheter! Det handlar om att Broderskaparnas kristna Socialdemokrater tagit bort en formulering om homosexuellas lika rättigheter i det manifest som används för att försöka bilda ett muslimskt socialdemokratiskt Broderskaparna.

Det är typiskt för politikens galenskap. I sin strävan att vara INKLUDERANDE skapar man grogrundar för ny diskriminering.

Broderskaparnas styrelse.

Det är tragiskt. På något sätt anser Broderskaparna att om de skulle hävda att alla människor har lika rättigheter, skulle de inte kunna skapa ett muslimskt Broderskaparna.

Helena Benaouda

Jag har nu på morgonen funderat en del på en annan galenskap: Helena Benaouda, ordföranden för paraplyorganisationen Sveriges Muslimska Råd.

Jag har inte förstått varför hon kunnat sitta i TV-sofforna, och varför hon representerade Sveriges muslimer prinsessbrölloppet tidigare i år. Detta trots att hon vräker ut sig galenskaper med jämna mellanrum…

Hon har fått bre ut sig eftersom media haft samma inställning som Broderskaparna: att muslimerna ska INKLUDERAS. Inte att muslimer ska ha exakt samma rättigheter och skyldigheter som alla andra i landet, utan att de ska INKLUDERAS genom att särbehandlas. Som om muslimer var omyndiga barn.

En av de fyra som gripits för misstanke om terrorism är 29-årige Munir Awad, Helena Benaoudas svärson. Han ska givetvis ses som oskyldig tills motsatsen bevisats. Det har alla rätt att ses som.  Men det är inte det jag ska prata om utan om denne ordförande för Sveriges muslimska råd.

Helena Benaouda har gång på gång sagt att hon inte ser nån extremism i Sverige. Men… Först arresteras hennes gravida (!) dotter och Awad 2007 i Somalia av kenyansk polis för samröre med terrororganisationer. Sen arresteras det såta paret (plus deras tvååriga dotter!) igen i Pakistan, tillsammans med Kubasvensken Mehdi-Muhammed Ghezali och några andra män, för samröre med skumma terrororganisationer och i sitt bagage hade de bland annat knivar, en strypsnara och predikningar av muslimska fanatiska imamer som förespråkar heliga krig!

Öh… Vilken sund mamma skulle låta sin 16-åriga dotter åka iväg flera månader till krigets och våldets Somalia? Vilken sund mamma skulle sen lugnt bara se på när hennes då 18-åriga dotter och tvååriga barnbarn åker till Pakistan med inspelningar av fanatiska imamer i bagaget?

Jag minns att jag tänkte just det 2007 när jag såg Helena Benaouda sitta i TV-sofforna och prata om hur hemskt det var att hennes son och dotter, som åkt till Somalia för att ”uppleva det vackra landskapet och äkta islamsk kultur” och för att kanske flytta ner dit, hade arresterats. Men inte fick hon någon fråga om detta från de kloka journaligisterna, nej!

LIKA rättigheter och LIKA skyldigheter!

Men tro nu inte att jag säger att detta bara är hur muslimer behandlas. Alla grupper som politikerna anser är svagare löper risk att behandlas med denna typ av silkesvantar. Och jag är FÖRBANNAT trött på att se detta ske gång på gång!

Därför ska jag ta ett exempel: ett parallellfall…

Ett skrämmande exempel är LSS och personlig assistans, där personliga assistenter saknar de mest elementära arbetsrättsliga skydd. Facket och politikerna har förhandlat bort 100 år av arbetsrättsliga lagar för personliga assistenter, allt för att kunna ”inkludera” de funktionshindrade. Mycket tragiskt!

Men LIKA RÄTTIGHETER måste också innebära LIKA SKYLDIGHETER!

I fallet personlig assistans måste givetvis ett system skapas som på sikt gör att personliga assistenter får samma rättigheter, och samma trygghet, som alla andra på arbetsmarknaden. Hur kan man vara fri och jämställd utan att SES och BEHANDLAS på samma sätt som alla andra? Det går inte! Sann jämställdhet uppnås för de funktionshindrade den dag deras personliga assistenter har samma rättigheter som alla andra på arbetsmarknaden.

Att inte behandlas efter principen lika rättigheter och lika skyldigheter betyder att man behandlas som en mindre vetande, ett barn. Tyvärr har handikapporganisationer gått med på att så ska ske i vissa fall.

Ja, det är ord och inga visor. Och tragiskt. Å ena sidan diskrimineras ännu funktionhindrade genom dålig tillgänglighet och genom ekonomiska besparingar som slår mot dem, å andra sidan accepterar många alltför ofta att de i sin egenskap av arbetsledare ses som barn, som inte kan ta ansvar.

Samma sak gäller för hur en del ser på muslimska organisationer. Å ena sidan diskrimineras muslimer som inte ska få bygga minareter till sina moskéer eller klä sig hur de vill, å andra sidan accepterar de alltför ofta att ses som barn, dvs att de lika skyldigheterna inte gäller för dem.

Inte alla muslimer har accepterat att representeras av Helena Benaouda, och bli sedda och behandlade som barn. Men svenska politiker och svensk media har struntat i detta. Och Broderskaparna struntar i de muslimer som anser att alla sexuella läggningar ska ha rättigheter.

Det är därför jag tycker Liberaldemokraternas begrepp: BÅDE RONDELLHUNDAR OCH MINARETER, är så briljant! Lika rättigheter och lika skyldigheter!!! Religionskritik och religionsfrihet går hand i hand! Utan det ena skulle aldrig det andra finnas!

Nu börjar det bli bizarrt. Galne Omar i Uppsala, Mahmoud Aldebe och nu senast Helena. Det är absurt vilka knäppgökar media valt som de som ska representera muslimerna i Sverige. Tacka fan för att en del tror att alla muslimer är som dessa ”representanter” när media har låtit dessa idioter sitta i TV-sofforna…

BAKGRUNDSFAKTA

Bakgrundsfakta. Helena Benaoudas dotter är född 1990 och var alltså nyss fyllda sexton, eller fortfarande femton år, när hon åkte med sin fästman till Somalia. Ja, fästman, de var förlovade… Och dottern var med barn, fyra månader in i graviditeten enligt den rapport hennes mamma var med och författade. Och de åkte ner dit, enligt deras förklaring, för att paret funderade (!) på att bosätta sig (!) i det äkta (!) muslimska  Somalia.

När de reste till Pakistans mest oroliga regioner med sin tvååriga dotter var det för att de funderade på att emigrera, igen. Iallafall sa de det! Återigen för att de områden i Pakistan de ville besöka var så religiösa, muslimska och vackra!

Läs gärna denna bedrövliga rapport från ett människorätts-gäng som ansåg att Munir Awad diskriminerats: http://dropmatrix.com/mmrk/1.pdf Läs det med det faktum i åtanke att dottern föddes 1990 och därför var 15 eller 16 när de åkte ner. Var jag den ende som hoppade till 2007 när jag hörde ordföranden för Sveriges Muslimska Råd sitta i TV-sofforna och säga att den UNGA dottern och hennes fästman planerade att flytta ner till Somalia?

Vilka familjetragedier som legat bakom detta bizarra fenomen vet jag inte. Men nu börjar jag tröttna på att den här dåliga familjesåpan lyfts fram och gjorts till storpolitik.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om 

Dessutom: DN, Snaphanen, DN, Expressen, Svd, Expressen, Expressen, tidning, Expressen, Svd, Svd, pi

Vad är vårt Vipeholm idag?

Genom bloggaren, och Liberaldemokraten Scaber Nestor fick jag detta tips på ett program om Vipeholmsexperimenten som gick på radio nyligen. Vipeholmsexperimenten handlade om att man gav godis och socker till mentalpatienter och såg hur snabbt deras tänder föll samman. Oetiskt som tusan! Och vilket livslångt lidande det orsakat för de stackare som utsattes för experimenten.

Vipeholm, experiment, tänder, rasbiologi, vipeholmsexperimenten, karies

Lyssna på programmet här!

Men det är vad vi anser idag. Så sent som 1993 såg man annorlunda på det!

Jag minns hur jag 1993 eller 1994 försökte få folk intresserade av att göra upp med Sveriges rasbiologiska förflutna.  Det var fortfarande ett tabuämne då. Inte förrän 1997 kom debatten igång på allvar och till slut kunde de som tvångssteriliserats fram till 70-talet få ekonomisk kompensation.

Jag minns hur jag pratade om just Vipeholm med journalister och politiker och hur de sa att ”det var tidsandan”, det var ”ett konstruktivt projekt”, och en fråga ”som folk aldrig skulle bry sig om”… ”Lite får folk tåla” som Staffan Heimersson sa.

Vi liberaler måste ligga främst i striden för mänskliga rättigheter och inte tveka ett ögonblick att ta tag i kontroversiella frågoa. Uttryck som att ”lite får folk tåla” ska man aldrig tåla.

Vad är vårt Vipeholm idag? Vad är det som man om femtio år kommer att klassa som lika barbariskt?

Hanteringen av narkotikabrukare? Hur funktionshindrade diskrimineras? Eller kanske hur personliga assistenter förtrycks och psykiskt misshandlas på arbetsmarknaden? Hanteringen av ”sexköpare” och ”sexsäljare”? De storpolitiska manipulationerna och fjäsket för världens enda supermakt?  Resterna av rasismen?

Jag ska börja ta upp sådana kontroversiella gränsfrågor på min blogg och framför allt dra paraleller med hur vissa saker ansetts ”normala” förr i tiden som ses som grovt människokränkande idag.

Tills dess. Läs gärna några av Amanda Briheds artiklar om diskrimineringen och tvångssterliseringarna av transpersoner som pågår ÄN IDAG. Läs mer om det här! Hur vore det att ta bort de sista resterna av de gamla rasbiologiska lagarna?

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna och sitter i styrelsen för (L),

men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Liberaldemokraternas hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-


***

Help support the wikileaks mirrors. Donate your FB and vKontakte status, continuous twitter updates and more to mirroring adresses to wikileaks mirrors! Also let visual space on your blogs and websites for the same purpose. Freedom of speech shall not be quenched! Democracy shall not be silenced!

http://46.59.1.2/mass-mirror.html

http://wikileaks.ch/

http://savewikileaks.net/

Läs även: Johanna Nylander, Oansvarigt, Caspian Rehbinder,

Samt Bengt Held om att Sverigedemokraterna visat sitt rätta ansikte i HBT-frågan.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Den glömda medborgarrättskampen!

Enligt myten är svensken tyst och servil och gör inte mycket väsen av sig. Enligt myten gör svensken aldrig uppror och följer vad överheten tänker och tycker. Den myten är farlig eftersom den är en självuppfyllande profetia. Medborgarrättskampen för alla människors fri- och rättigheter pågår egentligen mitt framför våra ögon, låt oss lära oss av den!

Många svenskar drömmer sig bort till östeuropas frihetsrevolutioner och Martin Luther Kings medborgarrättskamp. En del skulle säga att ”sånt händer aldrig här i Sverige” och gnälla över den tyste och servile svensken.

Det första man blir blind på är ögonen, heter det ibland, jag håller med. För visst är vi ofta ganska blinda. Det vi söker långt borta från oss, kan vi egentligen hitta i vår bakgård.

Medborgarrätt

Vi behöver ingen Martin Luther King här. Det finns redan många människor som i stort som smått gör och har gjort exakt det som King försökte göra, bara det att vi inte ser det. Det är som om vi förstår att Martin Luther Kings kamp för alla färgades rättigheter i USA på 60-talet berörde alla amerikaner och hela mänskligheten, men vi ser inte på samma sätt att den dagliga kampen för funktionshindrades rättigheter eller HBT-personers rättigheter är exakt samma sorts kamp. Och att den är lika viktig för oss svenskar som Kings kamp var för amerikaner.

Kampen för allas lika rätt är VIKTIGARE än det mesta som avhandlas i riksdagen! För i riksdagen diskuteras mest struntsaker. Kampen för lika rättigheter är en medborgarrättskamp. Den berör själva kärnan av politiken, ALLAS rätt till liv och frihet och att skapa sig en framtid.

Funkisarna

Först 1962 fick funktionshindrade rätt att gå i skolan och rösträtt. Dessa rättigheter kunde de flesta utöva först med datorrevolutionen runt 1990.

Först 1994 fick funkisarna personlig assistans och bara under de sista åren har alla funkisars rätt till tillgänglighet kommit upp på dagordningen. Men än idag händer det att funktionshindrade leds in till viktiga politiska möten via baksidan av huset eller soprummet.

Så sent som 1970 kunde Permobils grundare Per Uddén chocka svenska folket genom att säga den enkla sanningen att funkisar har lika stor rätt att vara kåta och sexuella varelser som alla andra människor. Så sent som då såg de flesta svenskar funkisar som könslösa varelser. Där har utvecklingen gått framåt.

På 80-talet chockade samma Per Uddén politiker genom att kräva att funktionshindrade skulle få rätt att åka ut i skogen. Där har utvecklingen också gått framåt.

Det finns än idag funktionshindrade i livet som vuxit upp på institution och som lärt sig förstå tal (!), så sent som i tonåren eftersom de sågs som ”grönsaker”. Där har utvecklingen gjort stormsteg. Veritabla sjumilakliv.

Funkisars rätt är en medborgarrättskamp. De, och deras icke-funktionshindrade allierade har krävt sin rätt och TAGIT sin rätt. De satte stopp för tvångssteriliseringarna. De avvecklade institutionerna. De genomförde LSS och såg till att skaffa personliga assistenter.

Funkisarna krävde rätten till sitt liv på samma villkor som alla andra i samhället. Den kampen får vi inte sopa under mattan.

Istället för att kräva att funkisarna ska stå med mössan i hand och vara tacksamma för det de får av samhället är det funkisarna som ska kräva att riksdagen lyssnar till dem. Det är makthavarna som ska stå med mössan i hand och lära av dem!

Det är en medborgarrättskamp som pågår mitt framför våra ögon!

HBT

Ännu på 40-talet arresterades homosexuella i Sverige bara för att de var homosexuella. På 60-talet arresterades vuxna homosexuella som hade förhållanden med ungdomar i äldre tonåren och dömdes för förförelse av ungdomen. Ända fram till 1970-talets slut var homosexualitet klassat som en sjukdom.

Nu har utvecklingen gått så långt att homosexuella snart på lika villkor som heterosexuella kan gifta sig och skaffa barn. Det finns ännu många fördomar att utrota men vi har kommit långt i utvecklingen. För första gången i historien kan homosexuella par visa sin kärlek öppet och faktiskt inte möta fördomar det mesta av tiden.

Det är en medborgarrättskamp också. Det är en kamp för lika värde och lika rätt. Den har pågått i lång tid och med mycket svett och tårar men har gett resultat. Det är sannerligen inget att skämmas för.

Och kampen pågår ännu.

Så sent som 2009 slutade man betrakta BDSM-utövare som sjuka i Sverige. Det är en medborgarrättskamp. Det är inget att skämmas för heller. Men mycket återstår att göra för att de ska få sin sexualitet betraktad som normal.

Kampen för transpersoners rätt pågår dagligen mitt framför våra ögon. Här finns massor kvar att göra. Många fördomar och en diskriminering som hade fått Martin Luther King att se rött av helig vrede, om han levt i vår tid, existerar än idag.  Vi har kommit en bit på vägen i kampen för transpersoners rätt, men MÄNGDER återstår att göra. Det är en medborgarrättskamp det också, i allra högsta grad.

Vänd på steken!

En svensk tiger inte!

Det är vad de medborgarrättskamper som pågått mitt framför våra ögon, utan att de flesta svenskar ser det, har att lära oss.

Den gamla unkna idén om att en svensk bara är lydig och står med mössan i hand, hela jantelags myten, är det dags att kasta överbord.

Framför allt behöver de etablerade politiska partierna lära sig något här. Det mesta som man pratar om i riksdagen är ändå bara strunt. I verkligheten utanför händer långt viktigare saker. Det som HBT- och funkisrörelsen gjort, och GÖR,  är långt viktigare än alla floder av unkna motioner som produceras för att strimlas i riksdagens papperskvarnar varje år utan att en kotte bryr sig om det.

Medborgarrättskampen, kampen för frihet och lika rätt och allas rätt att skapa sig en framtid, är politik. Allt annat är dravel!

—————————————————-

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna, ett parti som håller på att byggas upp.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp

Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om 

Personlig assistent censurerad på Sverigedemokraternas valfilm

Läs det sensationella avslöjandet att Sverigedemokraterna klippt bort en somalisk kvinna från sin valfilm.

😉

Sverigedemokraternas valfilm 2010

Svenskbladet rapporterade nu i helgen, att det nu har framkommit att Sverigedemokraterna har censurerat sin egen reklamfilm genom att klippa bort en personlig assistent med invandrarbakgrund:

Det har nu framkommit att Sverigedemokraterna har censurerat sin egen reklamfilm genom att klippa bort en personlig assistent med invandrarbakgrund. Den medverkande pensionären är nämligen en av de många äldre som genom kommunen tilldelats en personlig assistent, varav en betydande del är just invandrarkvinnor.

Läs mer om avslöjandet här, på Svenskbladets hemsida!

😉

Läs för övrigt även avslöjandet om Sverigedemokraternas hemliga labb

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem.

—————————————————————————–

Nytt: PI, PI, Resume, Nätverk mot PK, Klartexten, Varjager, DN

Läs även andra bloggares åsikter om 

Angående dödshjälp

Enda problemet med att vilja ta livet av sig är att man med allra största sannolikhet senare i livet INTE vill ta livet av sig!

Det är problemet med eutanasidebatten till exempel. Jag vet inte hur många funktionshindrade och olyckligt förälskade och personer med ångest och liknande som jag mött som önskat ta livet av sig OCH SENARE ÄNDRAR SIG. När det gäller funktionshindrade är det många som t.ex. fått en skada som gör personen rullstolsbunden. Då vill de ta livet av sig och anser att livet är slut. De kan inte eftersom de inte vet hur eller försöker men försöket är klumpigt.- Hade eutanasi, dödshjälp, varit lagligt hade de valt det och dött. Nu finns inte dödshjälp officiellt i Sverige så de kan inte ta livet av sig och… Så, efter en tid blir de kära eller nåt. Och ÄLSKAR livet igen!

En lytt gud?

(Från 2006)

Det är sannerligen inte lätt –att tänka rätt!”

Som Grönköpings tidningen en gång sa!

Med tanke på det gamla testamentets syn på funktionshinder som något orent och syndigt (Se exempelvis 3 Mos 21, 16 ff) är det en intressant paradox att det nya testamentet ersätter idén om den perfekta guden med den lytta guden. Gud som under sin sista tid på jorden sannerligen var både halt och lytt, med söndertrasade fötter och händer!

forts…

Fortsätt läsa