Rasbiologi och individer med funktionsnedsätningar,

Det finns oerhört många fördomar om personer med psykiska och fysiska funktionshinder i världen än idag.  Vi har långt kvar att gå i kampen för allas lika rätt.

Karl Grunewald.

Enligt myterna avstannade de svenska rasbiologiska tvångssteriliseringarna på 70-talet. det tror många än idag trots att man vet att transsexuella och intersexuella tvångssteriliseras än idag. Personer med fysiska och grava psykiska funktionshinder fortsatte man att sterilisera med tvång. Man körde knivar in i underlivet på personer med diagnoser som ryggmärgsbråck och CP, med eller mot deras vilja.

Det var inte länge sen Per Uddén, Permobils visionäre grundare, kunde chockera ett helt Sverige med att tillverka en sexstol för folk med stela ryggar och diagnosen CP.  ”Skulle DE ha sex?!” Det var så sent som på 70-talet. ”Ska du ha rätt att ha sex och få barn, frågan är lika dum”, svarade Per Uddén de fördomsfulla kritikerna.

Och tvångssteriliseringarna pågår än idag. Än idag utövas påtryckningar på personer med funktionshinder som vill bli föräldrar, än idag steriliseras autistiska personer och personer med grav psykisk funktionsnedsättning, utan att det väcker mycket debatt.

En av de värsta saker jag varit med om någonsin var när jag 1997 var på ABF-huset där Helle Klein, Arne Ruth och andra kända debattörer som drev debatten om de rasbiologiska steriliseringarna debatterade avslöjandena om vårt rasbiologiska förflutna. Alla var överrens om att det var vidrigt att rasbiologer kunnat tvångssterilisera folk, och att tystnaden från politikerna var vidrig.

Under debatten reste sig en ung kvinna med diagnosen CP sig upp med möda och sa ungefär så här: ”När jag blev med barn förra året och var så glad över att äntligen få bli med barn sa Försäkringskassan och de sociala myndigheterna att om jag fullföljde graviditeten skulle inte jag få pengar från kommunen mer, och ingen personlig assistans. De krävde att jag skulle sterilisera mig och begå abort. Så det gjorde jag. Hur kan jag få upprättelse för detta.”

Efter det var det tyst i lokalen… Dödstyst. Sen höjde moderatorn Arne Ruth (som basade över DN:s kulturdel) sin röst och sa: ”nästa fråga”…

Det är en av de saker som känslomässigt berört mig mest i hela mitt liv. Total galenskap och blindhet från folk som sa sig vara mot rasbiologi och tvångssteriliseringar.

När jag fick ordet påpekade jag hur tysta debattörerna var då kvinnan med funktionshinder pratade. Sen sa jag att så tyst var det när Karl Grunewald och andra höjde sin röst mot rasbiologin 30 år innan. Sen sa jag något om att vi måste hedra och håla fram de som vågade gå emot rasbiologin, de som gick mot strömmen, och fundera över vad vi gör fel idag, men som samhället anser vara ”rätt”.

Efter en stunds tystnad sa Arne Ruth: ”nästa fråga tack”…

Ideologi som förblindar: exemplet Göta Rosén och den svenska ”socialstaten”

Artikel på Funkpol.

En av nyckelpersonerna att studera om man vill förstå 1900-talets mörka historia med varnvård av barnhems- och fosterbarn, tvångssteriliseringar och tvångsaborter, är Göta Rosén som var statens barnvårdsinspektör från 1942, och de facto huvudansvarig för inspektioner i Socialstyrelsen fram till 1970. Det som slår en när man studerar henne är hur ideologi kan förblinda människor som vill väl!

Göta Rosén 102 år gammal, 2006.

Jag läser om Socialstyrelsens första barnavårdsinspektör, Göta Rosén. Hon dog 2006 och var pigg och klar i huvudet trots att hon föddes 1904. Jag är i mångt och mycket fascinerad av henne och hennes verksamhet för hon gjorde mycket bra.

Göta Rosén var socialdemokrat hela livet.

Hon var statens första barnavårdsinspektör från 1942, och jobbade på Socialstyrelsen fram till 1970, och drev ett hårt och bra arbete mot missförhållandena i privata barnhem. Hon var en av de drivande i kampanjen mot barnaga (lagen mot barnaga kom när Göta fyllde 75, 1979) och hon arbetade mot barnaga på barnhem.

Många är de berättelser som finns om hur hon räddade barn ur privata klorna på snåla privata barnhemsägare…

Men… hon var en social pionjär, men också förblindad av sin ideologi…

Den dag man på allvar gräver i historien bakom tvångsomhändertagandena, den rasbiologiska galenskapen och fosterhems-skandalerna kommer hennes namn att komma upp gång på gång, och i mindre smickrande sammanhang.

När vi 1941 skulle skärpa de rasbiologiska steriliseringslagarna satt Göta Rosén i riksdagen och ogillade lagförslaget till ny steriliseringslag. Hon ville ha en ännu strängare och ännu mer tvånsinriktad lag och ge polisen rätt att hjälpa till att tvinga igenom tvångsomhändertaganden.

”Med hänsyn till de personer det kan gälla synes rätt att begära kostnadsfri handräckning hos polismyndighet böra tillerkännas förmyndare, anstaltsläkare eller föreståndare, fattigvårdsstyrelse och barnavårdsnämnd.” /Motion I AK nr 37 1941, undertecknad av Göta Rosén (S), Anders Paulsen (S), Hulda Skoglund-Lindblom (S), och Verner Hedlund (S).

1939 bedrev hon ett arbete för att bekämpa det moraliska förfallet bland ungdomar, det s.k. ”asocialitetsproblemet”, i den s.k. ”Ungdomsvårdskommittén”. Kommittén fick avbryta sitt arbete på grund av kriget men vad man vet låg mycket av fokus på tvångsomhändertaganden och att bekämpa ”dansbaneeländet”, dvs ungdomskulturen.

1941 års steriliseringslag tillät egentligen inte sterilisering mot folks vilja. Men tusentals tvångssteriliserades mot sin egentliga vilja ändå, fast genom att ställas inför falska val, som t.ex: ”antingen steriliserar du dig eller så får du inget socialbidrag”. Tacka byråkrater och politiker som Göta Rosén för det.

Göta fick jobbet som inspektör 1942 av Tage Erlander som lett befolkningsutredningarna 1942. det är nog ingen slump att en person som ville ha ”hårdare tag” fick uppdraget.

Jag har mött ett av hennes offer: en person som tvångsomhändertogs från sin familj och hamnade hos i ett barnhem, som drevs av en psykopat. Denne psykopat och dennes barnhem sågs som ett mönsterbarnhem av Göta Rosén eftersom han var Socialdemokrat och barnhemmet inte drevs vinstdrivande. Enligt den jag är bekant med misshandlades barn i Göra Roséns närvaro. Göta inspekterade inte detta barnhem med samma iver som hon inspekterade privata barnhem, det var ju drivet av det allmänna och leddes av en person med rätt partibok.

Hon förbjöd barnaga på pivata barnhem men verkar inte ha sett att barnaga var ett problem i fosterhem och barnhem som drevs av hennes älskade ”stat”. Tragiskt…

Det som jag kunnat utläsa ur de källor som finns tillgängliga för mig nu, och i det jag hittade när jag tittade närmare på hennes verksamhet 1998, är att tvång, och tvångsomhändertaganden gick som en röd tråd genom hennes verksamhet på Socialstyrelsen, och i otaliga statliga utredningar hon deltog i, men att man inte kunde hitta notiser om att hon kritiserade barnhem som drevs av det allmänna, eller fosterhem. Inte heller kunde man hitta någon kritik mot tvångssteriliseringarna.

Det är inte så konstigt. För henne var det ”defekta familjer”  och privata bolag som var problemet. Fosterhem och barnhem drevs av det allmänna och då skulle det ju per definition bli bra…

Så här beskrev hon privat vård 1989:

”Ett stort fel var också att man såg på de här barnen som produkter av arvssynden. De var födda till andra klassens medborgare. Med mig ska man inte tala, om man vill ha applåder för privat vård”. /I samhällets utkant, 1989 sidan 272.

Det minns jag när jag tittade på vad hon gjorde. Det var skrämmande hur hon ansåg att det som var i överrensstämmelse med hennes ideologi (dvs socialdemokratin och tron på den goda staten) var bra, och det som inte var det (familjen och det privata och ”borgerliga!”) var ont…

Det säger mycket om hur och varför så galna saker kan ske som tvångssteriliseringar och vanvården på fosterhemmen.

Vad jag skulle vilja göra är att jämföra berättelserna från de som vanvårdades i fosterhem och barnhem under hennes tid, 1942-1970 och jämföra med vad hon såg under sina inspektionsresor. Jag tror att resultatet av en sådan undersökning skulle bli skrämmande, och intressant…

Men jag vill förtydliga att även liberaler och konservativa både nu, och i historien har varit, och ÄR, ofta ordentligt blinda.

Detta med ideologisk blindhet är inget som bara har med socialdemokrati att göra. Liberaler som är blinda för mänskligt lidande bara för att det är ”det privata” som orsakar det, finns det gott om… Konservativa som inte ser mänskligt lidande för att det är förpackat i konservativ förpackning finns det också gott om… För att inte tala om den blindhet man kan ha som religiös… eller som ateist….

Det är ganska skrämmande detta och anledningen till att jag länge inte kallat mig liberal. ”Vänstern” skriver saker som ”högern” inte kan skriva om, av ideologiska skäl, och högern om saker vänstern inte kan skriva om, eller inte ens ser. Nu kallar jag mig liberal men en som skräms av ideologisk blindhet även bland liberaler…

Göta Rosén ville väl. Hon räddade tusentals barn från privata vanskötta barnhem och från föräldrar som agade och vanvårdade sina barn. Men hon ställde inte samma krav på statlig, landstings och kommunal verksamhet, som på privat, inte samma krav på sossar som på borgare. Det är tragiskt, men det är sådan ideologisk blindhet, och sådan ensidig välvilja, som ligger bakom mycket av det som gick fel i 1900-talets Sverige…

Barnhemsbarnen och övergrepp efter 1980

Vi läser i Aftonbladet att de som vanvårdats som barnhemsbarn och fosterhemsbarn ska få ersättning. Rätt så, allt annat vore skam!

Men detta är bara början på det arbete som måste göras.

* Nu måste vi utreda ordentligt HUR detta kunnat ske, och varför ingen reagerade på alla varningar som kom.

* Och vi måste ta reda på hur vi undviker att begå dessa misstag framöver!

* Övergreppen IDAG måste stoppas och utredas (utan skygglappar).

* Och ALLA drabbade måste få ersättning!

Vi har skrivit om det tidigare och kommer att skriva en hel del om dessa fyra  punkter framöver.

Vi läste detta på MYNEWSDESK igår:

Vanvårdsutredningen har glömt nutidens barn!

2011-09-27 15:30

Han fick sin ADHD-diagnos när han var 12 år. Redan när han var spädbarn misstänkte föräldrarna att något var fel och hela hans uppväxt och skolgång blev kantad av raseriutbrott, utanförskap, missförstånd, mobbing och till och med misshandel. Till slut blev situationen ohållbar för föräldrarna och man tog beslutet att placera honom på hvb-hem. Då var han 13 år och året var 1999.

Anders Nissas minns när han ringde hem till sina föräldrar och sa:
Om ni inte tar mig härifrån kommer jag att ta livet av mig!” Och det hade jag gjort, säger han då han berättar för ett gäng ungdomar på en ungdomsgård i Mockfjärd om sin uppväxt och sin ADHD-diagnos. Han fortsätter:

– De var inte kloka! Vi barn blev bestraffade för minsta förseelse och det handlade ofta om kollektiv bestraffning. Om ett barn inte hade ”skött sig” så kunde flera stycken bli inlåsta utan mat en hel kväll! Det var väldigt vanligt att man lade barnen i rygglås och tryckte ner dem i gruset… Det var helt….. sjukt! Jag var bara där under ett halvår! Tack och lov hade jag föräldrar som lyssnade och trodde på mig så jag fick flytta tillbaka hem! Tänk er själva att vara ifrån sina föräldrar i 3 veckors tid när man är 13 år – för så var det… Vi bodde där 3 veckor i rad och sedan fick vi åka hem (om vi hade ”skött oss”) under helgen. Oftast fick vi inte ens ringa eller ta kontakt med våra föräldrar – jag tror det fanns någon slags telefontid, men det berodde på vad man hade för anledning att ringa hem…

Jag är inbjuden till Anders föreläsning. Ryktet att ”någon” har skrivit en bok om ”Det aktuella hvb-hemmet” har nått honom så han skriver ett mail till mig och bjuder in mig till sin föreläsning. Idag är Anders 26 år. En lång, stilig ung man som ger ett väldigt lugnt intryck. Han är gift och har ett bra arbete.

Det finns egentligen ingenting längre som förvånar mig om hur barn och ungdomar blivit behandlade på ”Det aktuella hvb-hemmet”. Det som gör mig mest brydd nu är att jag har så svårt att förstå varför de barn som blev placerade före 1980 får så stor uppmärksamhet medan de som varit placerade efter 1980 ända fram till idag inte ens nämns i sammanhanget… Jag brukar säga att när jag började min tjänst på ”Det aktuella hvb-hemmet” var det som att kliva 100 år tillbaka i tiden. Jag jobbade där år 2004!

Utvecklingen har inte gått så väldigt mycket framåt sedan början av 1900-talet på många hvb-hem! Om ni inte tror mig kanske Barnombudsmannens rapport ”Bakom fasaden” om hvb-hem i Sverige kan övertyga er! I en debattartikel i DN efterlyser han, liksom jag upprättelse för samhällsvårdade barn i nutid! De finns – här och nu! Och är i allra högsta grad levande! Ge åtminstone DEM upprättelse innan även det är för sent!

Det blinda hatet från Sverigedemokraterna och Politiskt inkorrekt!

Politiskt inkorrekt nämner mig idag! De gillar inte att jag jämför deras kommentarsfält och redaktionella hat mot muslimer med nazisternas mot judarna! För övrigt har PI fel i två saker. Jag är Liberaldemokrat igen, och jag vederlades inte av Mats dagerlind. Det jag skriver idag hos Liberaldemokraterna och på Frihetssmedjan är vad jag skulle svarat Mats.

Här är ett längre svar på frågan om varför PI:s blinda hat är en fara för Sverige:

****

Om man läser nazisters, och andra och andra antisemitiska gruppers, tidningar från 20-talet kan man se hur de gjorde när de svartmålade judar, zigenare och andra som grupp. Det är ingen trevlig läsning. Resultatet av denna svartmålning såg kan vi se i de nazistiska förföljelserna och utrotningen. Antisemitismen lever kvar och är ett hot än idag mem´n, idag finns även ett hat mot islam och en retorik som på många punkter liknar hatet mot judendomen på 20-talet! Antinazisten Torgny Segerstedt sa 1933 ”herr Hitler är en förolämpning”. Jag säger idag: ”Politiskt inkorrekt och sverigedemokraterna är en förolämpning!”

”Judarna är föds med en defekt som gör dem mer kriminella… Synagogor är terrorcentraler. Låt oss besudla marken för synagogans bygganden med så mycket griskadaver & slaktrester som det bara går… Judarnas synagogor är trojanska hästar, snart tar de över Sverige och världen… Judar värderar inte livet lika mycket som svenskar, deras kvinnor sörjer inte förlorade barn… Judarna för krig mot Europa och vill förinta oss allihopa!”

Ja ungefär så lät det på 20-talet i nazityskland. Men man behöver inte leta länge för att hitta liknande citat idag. Citaten ovan är vad man kan läsa om man går in på sajten Politiskt Inkorrekt och läser deras kommentarsfält. Det enda jag gjort är att byta ut islam mot judendom, muslimer mot judar och moské mot synagoga.

Det var bara för två månader som vi, i terrorattentatet i Norge, såg vad det blinda hatet kunde leda till. Är det så konstigt att många av oss blir oroliga när vi läser sådant?

En ”terrorcentral” i Örebro!

För att skapa sig en idé om hur allvarligt det verkligen är, och hur det blinda hatet sprids, bör man studera Politiskt Inkorrekts hemsida, och olika Sverigedemokratiska bloggar.

Politiskt Inkorrekt har en artikel om ett planerat Bosniskt kulturcenter i Örebro som publicerades den 23/9. Om man tittar på kommentarsfältet kan man hitta kommentarer som följande:

* Och islamiseringen bara fortsätter… Rullas ut över oss som en gräsmatta på en nyanlagd fotbollsplan. Och snart kvävs man…

*Det här bygget kan liknas vid att frivilligt få en aggressiv cancertumör inopererad i sig.

Grattis Islam till ytterligare ett terrorcenter för er Jihad. Grattis Sverige till ännu en spik i kistan. Eller hur?

Förutom att överklaga så ska man naturligtvis ”besudla” marken med så mycket griskadaver & slaktrester som det bara går. Men det ska grävas ner. Då gör det mest nytta.

* Ett lika stort grattis till Örebro som Luleå fick! Hjärtliga gratulationer till berikningen av staden & omgivningarna… En ny terrorcentral is the shit! Vilket lyft för Örebro & Sverige.

Nu är det kört för Sverige? De Trojanska hästarna är här. Med lite tid kommer de att domininera landskapet. Den gamla ardennerhästen går sotdöden till mötes.

* Hursom av alla onda ting är bosniska muslimer de minst dåliga.

* Du försöker alltså att få oss välja mellan svår obotlig cancer eller väl utvecklad AIDS? Got the message. Men,nej tack.Islam ska bekämpas oavsett i vilken sjuk avart eller skepnad den än visar sitt fyla gristryne i. ”Ingen islam på våra gator”..(lånade det sista ifrån AFA,tack för lånet).

* Deras (muslimernas) kvinnor liknar dock mera popcornmaskiner…

* Grattis örebro, våldtäktsstatistiken i er stad är ju inte direkt smickrande, och det lär ju inte bli bättre med en våldtäktsmanna-magnet i Örebro.

* Jag tænker inte gå dit om jag inte får ta med min minigris:)

* Jag skulle vilja vete om ”Bosniska islamiska församling” är de gamla ”SS islamiska nazitrupperna” som agerade under WW2″, och som nu har bytt namn….

Sverigedemokraterna försöker skapa sig en respektabel profil. De har lämnat den gamla nazitiden på 80-talet och 90-talet bakom sig, menar de, men sprider samma argument som dessa ovan, direkt och indirekt. Det är på PI, en del fristående bloggar, och Sverigedemokratiska hemsidor som detta hat återfinns i Sverige.

Jag säger: upp till bevis sverigedemokrater! Generaliserar ni över andra folk och religioner, på det sättet, eller inte?

Jämförelser med nazismen

På en punkt skiljer sig hetsen mot muslimerna från hetsen mot judarna på 20-talet. De radikala antiislamisterna idag försöker också utmåla islam som nazistiskt och muslimer som nazister.

I terrorísten Breiviks manifest hitar vi många liknande citat. Han utmålade sig till och med som antinazistisk motståndsman i den norske motståndshjälten max manus anda. Så här skrev Beiring enligt Document.no:

”Också har vi förhållandet mellan konservativa muslimer och så kallade ‘moderata muslimer’. Det finns moderata nazister också, som icke stödde gasningen av romaner och judar. Men den är ju fortfarande nazister och sitter bara och tittar på när de konservativa nazisterna slår till. Ska vi acceptera moderata nazister så länge de tar avstånd från gasning av romaner och judar?”

Samma sak kan man läsa gång på gång i Politiskt Inkorrekt.

Den 21 juli förra året skrev till och med Sverigedemokraten Kent Ekeroth en artikel om sin kandidatur till riksdagen som inleddes med dessa ord:

”Hur kan vi se till att islams politiska aspekter hamnar i samma ideologiska skamvrå som nazismen?”

Detta resonemang får stöd från Sverigedemokraternas partiledning. Läs t.ex. Jimmie Åkesson, som skrev 2009 i Aftonbladet:

För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion… Den mångkulturella samhällseliten ser kanske denna framtid som en färgglad intressant förändring av ett Sverige och Europa som man allt som oftast förnekar ens någonsin har varit ”svenskt” eller ”europeiskt”. Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år.

Erik Almqvist, kommenterade Åkessons artikel, i Sourze 2009:

Jag tror inte att Jimmie Åkesson hade så fel trots allt. I en sak är jag dock inte överens med min partiordförande: Jag ser inte bara undfallenheten för islam som det största hotet sedan andra världskriget. Jag ser islam som det största hotet. Sedan Hedenhös.

Rickard Jomshof sa 2009:

Tidningen rapporterar om en mörk framtid där den europeiska kontinenten hyser en allt större andel muslimer, vilket – om ingenting görs – oundvikligen kommer att leda till en omfattande islamisering och en framtid där det sekulära och demokratiska Europa står inför det värsta hotet någonsin – långt värre än tidigare hot från nazism och kommunism.

Ta debatten MOT dem nu!

Jag säger som Torgny Segerstedt sa om Hitler 1933, ”Att tvinga all världens politik och press att sysselsätta sig med den figuren, det är oförlåtligt. Herr Hitler är en förolämpning.” Alltså: Att tvinga Sveriges politik och press att sysselsätta sig med de figurerna, det är oförlåtligt. Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt är en förolämpning.

Det är en förolämpning mot oss som inte vill generalisera om andra människor; oss som ser andra människor som individer, oss som ser nyanserna i andra kulturer och religioner

Det är en förolämpning mot oss som tror på människorätt och medmänsklighet!

Det är en förolämpning mot alla som inte vill upprepa historiens misstag utan gå framåt!

Om ni skulle tvivla på det allvarliga i en debatt som den som varje dag, varje timme och varje minut förs på t.ex. PI ber jag er byta ut ordet islam mot judendom, muslim mot jude och moské mot synagoga i det som de skriver, och det som de tolererar i sin debatt, och smaka på hur det känns då.

Det är ingen slump att man känner igen retoriken från Politisk Inkorrekt om man bläddrar i antisemitiska tidningar från 20-talet.

Och samma sorts hat sprids av Sverigedemokraterna, där flera av de ledande figurerna, t.ex. Kent Ekeroth, öppet sympatiserar med, och stöder Politiskt Inkorrekt.

När en del ser hatet hos Politiskt Inkorrekt vill de ropa på förbud, polis och censur. Liberal som jag är tror jag att man bättre bemöter fördomar och hat med medmänsklighet, motargument och idéer, än med förbud. Men något måste göras! Att låta hatets argument och idéer stå oemotsadga leder aldrig till något gott.

Islamofobi och antisemitism sitter i hjärnan! Det är betraktarens rädslor som skapar alla de monster betraktaren tror sig se.

2014 är det val. vare sig vi vill det eller inte kommer denna främlingsfientliga syn på människan att komma upp i debatten, eftersom Sverigedemokraterna ställer upp i valet.

Vi måste börja ta fram motargumenten mot det nya hatet. Vi får inte låta deras idéer och argument stå oemotsagda. Det räcker inte med att ”gilla olika” om vi ska slå tillbaka PI och Sverigedemokraterna, vi måste också visa varför man bör gilla olika, och vad de har för tankefel som hatar olika!

Det värsta vi kan göra är att blunda för hatet,  censurera det, förbjuda detm eller att bemöta det med tystnad och gjåpord bara. Då växer sig hatat bara starkare!

https://ligator.wordpress.com/2011/09/26/rasbiologi-och-hat-hos-politiskt-inkorrekt/

Torgny Segerstedt om rasister och rasbiologer

I måndags blev jag glad… Då upptäckte jag att liberalen Torgny Segerstedt faktiskt ogillade rasbiologin och skrev några skarpa ord mot det 1941.

Torgny Segerstedt

Torgny Segerstedt 1876-1945

Det kanske inte låter så konstigt, kanske ni tänker, men det var tyvärr så att de flesta från progressiva kommunister, till de mest liberala liberalerna, och sociala Socialdemokraterna samt de mest konservativa högerspökena gillade rasbiologi på 1930- och 1940-talet. T.ex- röstades de rasbiologisa lagarna igenom 1935 och 1941 utan att en enda riksdagsman (!) röstade mot.

Att min favorit liberal var mot rasbiologin bådar gott! Det är bra! Nu ska jag bara leta rätt på fler som höjde sin röst mot det rasbiologiska struntpratet!

På Måndag 15/9 1941, skrev Torgny Segerstedt detta i GHT, Göteborgs handels och Sjöfartstidning:

En lekman undrar om icke ganska mänga av de idéer som föras till torgs nu till torgs angående vår folkstock äro hämtade från växtförädlingens och kreatursskötselns domäner. Männikornas förhållande äro emellertid icke analoga med vare sig havreodlingens eller kreatursskötselns. Själsliga eller moraliska imponderabilia spela en avgörande roll i människors tillvaro…

Man kan inte behandla människan som en sorts havreodling eller kreaturuppfödning där man väljer de ”livskraftigaste” individerna och föder upp dem bara… Exakt motsatsen av vad rasbiologerna påstod.

För invandring

Det fascinerande är att han i samma artikel polemiserar mot invandrarmotståndarna. med tanke på att de som ogillade invandring också gillade karl den tolfte och andra ”storsvenskar” från en tid Sverige var ett imperium, måste jag säga att Segerstedt använder en bra polemik. ”Hörrö, ni, ni. Det imperium ni beundrar så mycket, skulle inte ha kunnat byggas utan invandrare ens…”

Oron för vårt folks framtida bestånd baserar sig på föreställningen om vårt land som ett slutet befolkningsområde. I verkligheten har det aldrig varit slutet. Här har fortgått en ständig in- och utflyttning. Det torde vara mycket få släkter, som icke ha främmande inslag. Vårt stormaktsvälde uppehölls till stor del tack vare de styrandes nit att till landet inkalla dugligt folk, var helst de påträffades. Hade den tiden bedrivit en autarkisk politik i fråga om befolkningens vidmakthållande, skulle vi icke förmått vare sig grunda eller vidmakthålla vårt välde…

För en annan artikel om rasbiologin i Sverige och Norge:klicka här!

För länkar till alla artiklar i denna serie: kolla här: Liberalism och humanism i kristider…! 

Där finns länkar till övriga artiklar om Torgny Segerstedt!

Öppna arkiven, skrota det mesta av den hemliga diplomatin!

Vad är det som ställer till mest problem, att ha så få statshemligheter som möjligt och så mycket politisk insyn som möjligt eller hemlighetsmakeri och politiska spel?

En hel del byråkrater, politiker, tjänstemän och diplomater skulle svara insynen.

Med den nationella säkerheten och statens väl och ve som svepskäl har våra valda politiker alltför länge motiverat hemligheter och taskspel. 

Det är mycket vi medborgare inte har fått vara med och besluta om. Sverige var i praktiken hemlig medlem av NATO under hela kalla kriget utan att vanliga medborgare ens fick veta detta, än mindre fick vara med och besluta om detta. Hade det blivit kärnvapenkrig hade stora delar av Sverige blåsts ut med kärnvapen utan att en person boende i Sverige hade haft en aning om varför.

Demokratiunderskott är liksom bara förnamnet på detta.

Men det finns så mycket mer.

Här är en liten lista på sånt

* Öppna Stasiarkiven! Det finns listor på vilka som var svenska agenter för Stasi och kanske t.o.m KGB som svenska staten sitter på men allmänheten inte får kännedom om. Släpp loss de dokumenten och även allt som rör Boforsaffären. Nu efter att såväl Irak som Jugoslavien och Bulgarien ändrat sturelseskick bör det finnas papper om smugglingen av krut till bland annat Iran och Irak under deras krig under 80-talet. Det ironiska var att NATO:s krutkartell smugglade krut till Iran (!) via DDR mitt under det kalla kriget!

* Släpp dokumenten rörande kalla krigets hemliga Natomedlemskap fria eller hör folk enligt Sydafrikanska Sanningskommissionens modell inför slutna dörrar om det är för känsligt.

* Dra igång utredningen över den svenska steriliseringspolitiken igen och kombinera den med utredningar över tvångsaborter och tvåmngsomhändertaganden (Vanvårdsutredningarna). Utred nu även hur romer, funktionshindrade och transpersoner tvångssteriliserats efter 1975 och ersätt dem samt ge dem en ursäkt. Utred dessutom mer HUR och VARFÖR sådana grova rättsövergrepp kunde ske och ge formella ursäkter till de som försökte stoppa övergreppen. Syftet ska vara att vi ska LÄRA av historien.

* Dessutom ska det utredas vilken roll Sverige spelade i tvångssteriliseringarna i Indien och Sri lanka som kom igång på 50-talet och 60-talet. De som var involverade i dessa oerhörda övergrepp var ofta svenskar och gamla rasbiologer som makarna Myrdal och Hannes Hyrenius.

* Hur långt kom vi i konstruktionen av atombomber egentligen och på vilket sätt, och varför samarbetade Sverige med USA i radioaktiva försök med ovetande männniskor?

* Plus: släpp alla papper från första (!) och andra världskrigen fria, även kungahusets!

* Utred svensk åsiktregistrering och de yrkesförbud som drabbat främst vänsterfolk. Ja, det fanns anledning att hålla koll på många av dem (som DDR-papperna kommer att visa då de frisläpps). Men tanke på att Sverige spelade ett fult dubbelspel som hemlig Natomedlem OCH eftersom Boforsskandalen tonats ner ska inte övervakningsförespråkarna slå sig för bröstet. Dessutom är åsiktsregistrering OLAGLIGT och RÄTTSVIDRIGT! Att hålla koll på spioner är en sak, att åsiktsregistrera metallarbetare i svenska småstäder en annan.

* Samt: Släpp alla papper rörande Haijby och Kejneaffärerna fria. Om papper gäller personer som ännu lever och hade sexuell förbindelse med Gustav V bör detta hanteras på andra sätt än censur. Givetvis bör detta kombineras med utredningar om den statliga förföljelsen mot HBT-personer som pågick samtidigt och drabbade bör ersättas!

* och Sverige måste kräva liknande frisläppande av hemliga internationella dokument som rör sådant som tex USA:s och Englands stöd till Osama Bin Ladin och islamistiska ”gerillakämpar” i Afghanistan innan mitten av 90-talet. Dessutom höll världen på att hamna in i kärnvapenkrig ett flertal gånger på grund av stormaktspolitiken, eller pga rena misstag, ubåtar från Sovjet och nato som kolliderade, man sänkte och sköt ner varandras fartyg eller flygplan. Dessutom höll rena datorfel på att sätta världen i Brand. Detta måste Sverige kräva total insyn i.

* Givetvis måste Sveriges (och världens) agerande under olika folkmord synas. Pol Pots, Maos, Stalins (Baltutlämningen), nazisternas och folkmorden i Rwanda och Kongo, t.ex. Vad gjordes, vilka varnade, varför gjorde man inget och vad hade man kunnat göra!

Innan det andra världskriget fanns det en internationell rörelse som ville skrota det mesta av den hemliga diplomatin. En av dem var Socialdemokraten och riksdagsmannen Carl Lindhagen, som för övrigt var den främste motståndaren mot rasbiologin och tvångssteriliseringarna i Sverige. Ett av argumenten de angav var att det skulle vara lättare att stoppa idioter och psykopater som Adolf Hitler. De blev utskrattade och förlöjligade över hela världen eftersom de krävde genomsyn i vad de styrande gör.

De hade rätt, och alla andra hade fel.

Låter det jag kräver orealistiskt? Det är det inte. Det orealistiska är att fortsätta att lägga makten över våra liv till idioter som gång på gång varit nära att förinta hela mänskligheten. DET om något är idiotiskt!

ÄNDAMÅLET HELGAR ALDRIG MEDLEN!!!

Läs även PI som skriver om ett program på Sveriges radio.

”Att stå stormar emot”, rasbiologi, riksdagen & stortinget 1934-1935

Jag kommer inte ihåg vem som skrev det. Men någon liknande politik vid att ”stå stormar emot”… En dåtidens variant av talessättet att bara döda fiskar simmar med strömmen.

Carl Lindhagen (S) En sann förebild!

Jag håller på ett läsa två sorters böcker just nu. Den ena sortens böcker är böcker om de  rasbiologiska steriliseringarna, de andra handlar om liberalismens historia.

1935 trädde den första steriliseringslagen i kraft. Den följdes av 1941-års lag, som innebar en skärpning och lagen avskaffades 1974 för vissa former av sterilisering.

Tvångssteriliseringar av romer pågick efter 1974. Tvångssteriliseringar av funktionshindrade (tex personer som sitter i rullstol) och transpersoner pågår än idag.

1935 och 1941 klubbade Sverige igenom rasbiologiska lagar innehållande. Vid båda tillfällena röstade INGEN riksdagsman, varken från Högerpartiet eller  liberalerna eller sossarna eller Kommunisterna, MOT rasbiologin. INGEN!

En del riksdagsmän gick mot strömmen Georg Branting ska ha en eloge för att han var mot det. I riksdagsdebatten protesterade Carl Lindhagen, men han gjorde en ”Federley” och tvingades ändå följa partipiskan och röstade ja.

Man kan undra vad det är för ett system vi har, denne egendomliga parlamentarism där riksdagsmän förväntas lyda partipiskorna.

Man förstår hur galen partipiskan är eftersom Carl Lindhagen och de andra motståndarna mot rasbiologin, inte varken kunde eller fick väcka opinion för sin sak internt eller externt! Socialdemokratiska partiet hade bestämt sig att gå på den linje som Gunnar och Alva myrdal, mfl företrädde: att sterilisera romer, funktionshindrade, avvikare och andra som var ett hot mot ”rasens överlevnad”…

Liberalerna då? Nej, de lallade med hela hopen. Är det nån som vet något om någon liberal var mot rasbiologin överhuvudtaget?

Car Lindhagen var bra. han förtjänar att hållas fram som en förebild, för han protesterade iallafall. Även om han var svag och röstade nej! Georg Branting protesterade också, det ska han ha en eloge för, även om han var betald Sovjetisk agent!

Partipiskorna gör att man får riksdagsmän utan MOD som förväntas icke kunna stå emot stormar! 

Vi måste få fram fler rakryggade politiker som vägrar acceptera dårskap i de politiska partierna, som sätter ner fötterna och ”står stormar emot”…

Läs mer om Lindhagen här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Lindhagen

******************

Här har ni en artikel om den enda riksdagsmannen i Norra Europa som vågade rösta NEJ till rasbiologin. Gjert Bonde i Norge. (På norska)

I SKALLEMÅLERNES FOTSPOR

av Dag Ove Johansen

(Foredrag holdt på Nyorienteringsbevegelsens sommertreff i Haugesund, Henderson Park Hotell, 29.07.1998)


Prolog

De fire siste årene har jeg arbeidet som lærer for en multifunksjonshemmet elev ved en videregående skole. Denne eleven har tross sitt store handicap lært meg hva menneskeverd er for noe. Han har dessuten lært meg betydningen av empati – medfølelse -, tålmodighet og gleden over de små ting i livet. Utviklingen i vårt samfunn tilsier at slike som ham skal lukes ut. Et funksjonehemmet menneske i rullestol kan risikere å bli møtt med ”Å, fødes det slike som deg lenger, da!”

Den moderne gen-teknologien er en slags forlengelse av arve- og rasehygienen. Kanskje man kan finne frem til genet som gir hudfargen slik at alle mennesker kan bli født hvite? Spørsmålet blir da: hvem skal vi så herse med?

Fortjener å bli husket

I en artikkel i Aftenposten 6.mai 1998 med tittelen ”Fortjener å bli husket” skrev professor Øystein Sørensen følgende:


”I disse dager, da mørke og ubehagelige sider ved den norske velferdsstatens historie blir avdekket, vil jeg gjerne slå et slag for en ukjent historisk aktør. Han het Gjert E. Bonde. Han fortjener å trekkes frem i lyset av én enkelt grunn: Da Stortinget vedtok den norske steriliseringsloven i 1934, var han den eneste som stemte i mot. —– ”Om man skal bruke lite pene ord, så var steriliseringsloven et uttrykk for en rasehygienisk tenkemåte. Med et litt penere ord kan vi snakke om arvehygiene. Loven var ikke rasistisk i den forstand at den delte menneskene inn i raser med ulike anlegg og ulikt verd. Men den var arvebiologisk – den rettet seg mot mindreverdige arveanlegg hos enkeltpersoner.” 


Her mener jeg at professor Sørensen tar feil fordi jeg mener at loven ble benyttet rasistisk mot en minoritetsgruppe i Norge, nemlig både samene, kvenene og taterne. Det skal jeg komme tilbake til litt senere.

Da steriliseringsloven var oppe til behandling i Stortinget, var debatten meget kortfattet. Saksordføreren, Erling Bjørnson fra Bondepartiet, gjorde et nummer av at han som bonde var spesielt sakkyndig når det gjaldt rasehygiene. Denne saksordføreren var sønn av dikteren og havnet senere i Nasjonal Samling. Han viste også til utenlandske forbilder, som en steriliseringslov nylig vedtatt i Hitlers tredje rike.

Representantene for de store partiene sa lite og stemte enstemmig for: Arbeiderpartiet med Johan Nygaardsvold i spissen, Høyre, med C.J. Hambro, Venstre, med daværende statsminister J.L. Mowinckel. Bondepartiet, anført av formann Jens Hunseid, var det stortingspartiet som uten sammenligning var mest opptatt av arvebiologiske synspunkter. Selv den ene representanten for det nystiftede Kristelig Folkeparti stemte for loven.

Øystein Sørensen skrev videre:


”Bare Gjert E. Bonde opponerte og stemte mot. Han tilhørte Samfundspartiet,et merkelig parti med en egenartet blanding av kristentro og hjemmesnekredeidéer om løsning av økonomiske og sosiale problemer. Egentlig var Bonde bare varamann. Han møtte for partiets eneste innvalgte representant: partiformann, sjefsideolog og profet Bertram Dybwad Brochmann. Bonde selv var litt av en ideolog, og hadde, om man får si det slik, mange rare idéer han også. Men han stemte mot steriliseringsloven. Det fortjener han å huskes for.” 


Beskrivelsen av G.E. Bonde og B.D.Brochmann som ideologer med mange rare ideer, får stå for professor Sørensens egen regning. Vi vet hva de virkelig sto for og hvilke revolusjonære ideer de hadde for et annet og bedre samfunn – logokratiet.

Stortingsvedtaket om steriliseringsloven var et ledd i en mørk side ved det storevelferdsstatsprosjektet som for alvor startet i 1930-årene. Grunnlaget var at det var statens oppgave å ta vare på folk fra vugge til grav. Sosialpolitikk, utdannelse, helsepolitikk, boligpolitikk – det er sånt vi gjerne vi forbinde med statlig velferdspolitikk. Men i 1930-årene var også tvangssterilisering betraktet som en måte å forbedre folkehelsen på. Det var flere internasjonale forbilder for den norske loven, både i demokratisk og i alt annet enn demokratiske stater. Her sto Karl Evang sentralt som helsediktator med ubegrenset makt og myndighet. Han snakket om ”den gode folkestamme”.

Jeg skal komme tilbake til både Karls Evangelisering og loven om sterilisering slik det ble beskrevet i Samfundsliv nr. 48 den 31.mai 1934, men jeg må gå kronologisk til verk for å vise den røde tråden i denne uhyrlige maktveven. Først er det nødvendig med å se på hvilke tanker og ideer og hendelser som red de vestlige samfunnene som en mare i forbindelse med rasehygiene og arvebiologiske teorier gjennom århundrene og som Bonde og Brochmann i Samfundspartiet hadde å kjempe i mot.

Wannsee-sentret i Berlin

I 1993 var jeg på en studiereise til Berlin. Der besøkte jeg bl.a. Wannsee-sentret som ble ombygget til et Holocaust-museum i 1986. I 1940 ble bygningen overtatt av SS-avdelingen ”Nordhav”. Den 20.januar 1942 foregikk det beryktede møtet som la grunnlaget for den endelige løsningen på jødespørsmålet. Resultatet ble 6 millioner døde. Blant deltagerne var Adolf Eichmann og Richard Haydrich. Eichmanns protokoll fra møtet ble først funnet i 1947.

Lederen for sentret, Annegret Ehmann, orienterte om bakgrunnen for den rasebiologiske forskningen i Europa og USA. Det som overrasket meg under denne orienteringen var at en nordmann hadde stått sentralt i oppbyggingen av nazistenes teoretiske grunnlag for rasehygienen. Det var professor Jon Alfred Mjøen ved Rasehygienisk Institutt på Blindern. Senere skal jeg komme inn på hva hans bidrag bestod av.

Vi kjenner alle til europeernes kolonialisering av resten av verden og hvilke konsekvenser det fikk for befolkningen i disse områdene. Alt i 1619 var det 1.5 mio av den opprinnelige befolkningen i Amerika igjen, 90 % var utslettet, enten av sykdommer innført av de hvite, hardt slavearbeid eller ved reglerette henettelser og massakrer. Det er historien om slavehandelen og norske skip som deltok i transporten. Norge/Danmark bragte 97 000 slaver over Atlanteren fra frakten tok til i 1674. En uendelig rekke av hendelser som har fått store følger for våre samfunn helt frem til vår egen historie med behandlingen av jøder, samer, kvener og tatere bl.a. For alt dette skapte ideer og tanker om at disse folkeslagene som ble lagt under pisken var mindreverdige og ikke egentlig mennesker som oss. I Valladolid i ble det på 1500-tallet til og med holdt et omfattende kirkemøte om noen medbragte indianere fra Sør-Amerika virkelig var mennesker eller ikke. Det ble ført beviser fra begge parter og saken varte i flere dager.

Kronologisk tidslinje I

Her følger en liste over bl.a. bøker og hendelser som hadde enorm betydning for utviklingen av rase- og arvehygieniske teorier. Listen gjør ikke krav på å være fullstendig.

1676 William Petty:”The Scale of Creatures”: ”Jeg hevder at europeerne skiller seg fra de ovennevnte afrikanere ikke bare av farve…men også… ved sin hjernes indre egenskaper.”

1708 William Tyson:”Orang-Outang or the anatomy of a pygmie”: pygmeen er et dyr, ”wholly a brute”, men i kjeden som det manglende mellomledd mellom menneske og dyr.

1838 Herman Merivale foreleste i Oxford om ”Colonization and colonies” og sier at ”den hvite rasen er bestemt av skjebnen til å utrydde den ville.”   JC Prichard:”On the extinction of human races”. ”De ville rasene” kan ikke reddes. Antropologisk forskning ga utrydderne et alibi ved å erklære utryddelsen for å være uunngåelig.

1850 Herbert Spencer: ”Social Statics”. Skriver at imperialismen har tjent sivilisasjonen ved å utrydde de lavere rasene fra jorden. Robert Knox: ”The Races of Man. A fragment.”: viser rasismen i fødselsøyeblikket: ”kjente vi loven som ble deres opphav, ville vi også kjenne loven for deres utdøen…de mørke rasene har være de lyseres slaver…en fysisk, og følgelig også psykologisk, underlegenhet hos de mørke rasene i sin alminnelighet.”

1864 W.Winwood Reade: Savage Africa: spår at Afrika blir delt mellom England og Frankrike. ”Det er et eksempel på den naturens velgjørende lov som sier at den svake må bli oppslukt av den sterke”.

1868 William Greg med artikkel i Frazer’s Magazine: om ”det naturlige utvalgs rettferdige og helsebringende lov” som er satt ut av spill. Bare ved å utrydde andre kan vi unngå det rasemessige forfall. Francis Galton(Darwins fetter): Hereditary Genius ”Trolig er ingen dyreart overhodet i løpet av en periode av jordens historie blitt utsatt for en slik ødeleggelse over så store områder og så forbløffende hurtig, som det ville mennesket.” Galton fikk mange elever, ikke bare i Tyskland. Statens inst. for rasebiologi i Uppsala fantes fremdeles helt opp til 1950-tallet.

1871 Darwin: Menneskenes avstamning: ”I en fremtid, som regnet i århundrer ikke er særlig fjern, kommer de siviliserte menneskerasene med sikkerhet til å utrydde og erstatte de ville rasene overalt i verden.”

1883 Herbert Spencers bok ”Utviklingslære” utkom på svensk. Dermed fikk sosialdarwinismen gjennombrudd i Norden. Kampen for tilværelsen er en rensningsprosess som foredler slekten gjennom naturlig utvalg. Samene ble nå beskrevet i negative vendinger.

1880– Ernst Haeckel, tysk biolog, ga ut ”Naturlig skapelseshistorie på svensk. Den nordeuropeiske rasen, særlig briter og tyskere, sto høyere enn andre raser pga hjerners høyere utvikling.

1884 Eduard von Hartmann: Philosophy of the Unconscious:”Like lite som man gjør hunden hvis hale skal skjæres av, noen tjeneste ved å skjære den av gradvis, tomme for tomme, like lite humant er det å forlenge dødskampen for ville folk, som befinner seg på randen av utslettelse, med kunstige midler.”

1891 Friedrich Ratzel: Antrhopogeographie, grunnlaget for tysk rasebiologi og tysk kolonialisme.

1893 Alexander Tille: Volkdienst: om den sterkeste rasens rett til å tilintetgjøre den lavere.

1894 Benjamin Kidd: Social Evolution, om kampen mellom rasene, den rase som vil beholde sin plass i konkurransen, hører utryddelsen av andre raser til de strenge, ubøyelige vilkårene.

1907 I USA innfører staten Indiana steriliseringslov

1930-årene Nazistene tar makten i Tyskland. Innføring av steriliseringslover. Omfattende utbygging av rasehygieniske institusjoner og anlegg.

Jøder, sigøynere og andre mindreverdige mennesker skal utryddes.

Hva skjedde i Norge?

 I Norge finnes allerede god dokumentasjon på det som ble kalt ”jøde-problemet”. Jeg vil derfor fokusere på det som det nærmest ikke finnes noe om i historiebøkene, nemlig samenes, kvenenes og taternes situasjon.

Kronologisk tidslinje II

800 Ottar driver inn finnskatten fra samene. Ifølge fylkeskonservator Einar Niemi utgjorde finne-skatten 10-12 ganger større verdi enn skatten storbøndene i Trøndelag betalte på omtrent samme tid. Både Sverige, Finland og Norge beskattet samene.

1000- Tore Hund og Karl, to av håløygene, dro på plyndringsferd langs kysten i Finnmark. På biskop Adalbert av Bremens tid(1043-72) hadde kristningsarbeidet av samene begynt. Snorre beskriver at samene bedriver trolldom. 

1240 Forordningen av Telge tillot kristne å dyrke så mye jord de ville i Lappland.

1300- Forsøk på norsk bosetting langs kysten opp til Finnmark.

1326 Nordmennenes og russernes skatterett overfor samene fastslått. 

1530 To slags finnskatt i Finnmark:

– Sjøfinnskatten: penger og tørrfisk

– Fjellfinnskatten: skinn, innlandsfisk og penger 

1584 Kongelig reskript foreskriver at taterne skal utvises fra riket, høvdingene dømmes til døden.

1595 Teusinafreden: skattekravene overfor samene ble mer pågående.

1600-tallet Samene slaver i sølvgruvene i Nasafjellet

1609 Kommandanten av Vardøhus festning fikk beskjed av Christian IV om følgende ang. samene,”at de, som blive befundne at bruge Troldom, ved Dom og Sentens uden al Naade aflives.”  

1690– Hundrevis av runebommer brennes fordi all samisk mytologi skal utryddes og folket kristnes.Heksebålene brant livlig i sameland.

1735 Første tukthus for tatere i Trondheim.

1855 Eilert Sundt sier at taterne utgjør et humanitært og etnisk problem. Oppretter Fantefondet for omplassering av tatere.

1870– Omfattende nedvurdering av samene og all samiskhet. 

1880 Lærerinstruks for de lappiske og kvenske overgangs-distrikter i Tromsø stift(som også omfattet Finnmark) forordnet at samisk og kvensk skulle fjernes fra all undervisning.

1897 Sokneprest Jakob Walnum tok initiativ til Foreningen til motarbeidelse av Omstreifervesenet(senere Norsk Misjon blant hjemløse, idag Kirkens Sosialtjeneste) Først i 1989 stoppet Sos.dep. millionbevilgninger til organisasjonen.

1899 Den norske stat forbød reindrift i 33 kommuner. Trollheimen, et område som samene hadde brukt i rundt 300 år, ble heller ikke anerkjent som reinbeitedistrikt.

1900 Løsgjengerloven i Norge. Omstreifer-organisasjonen påla dampskipsselskaper å nekte å ta med tatere som passasjerer.

1902 I ”Reglement om Salg av Statens jord i Finnmark” ble det fastlagt at jord bare kunne selges til kjøpere som leser og skriver norsk og som bruker norsk i det daglige liv.

1904 Lovforslag om at samene må vike plassen for utviklingen: ”Det tilsiges Udviklingens ubønnhørlige lov. Kulturlivets Fremadskriden med Tilbagetrængen af det gamle Naturlivs Former har historisk berettigelse.”

1906 Vindern Biologiske Laboratorium opprettet for å forske i rasebiologi. Leder for dette var dr. Jon Alfred Mjøen. Forsket på samene. Wannsee-sentret dokumenterte at J.A.Mjøen hadde stor betydning for nazistenes utvikling av reaseteoriene….

1907 Kongelig resolusjon gir Omstreifer-org. i oppdrag på statens vegne å forestå det fremtidige arbeid med bosetting av omstreifere.

1908 Svanviken arbeidskoloni for omstreifere opprettet.

1914 KUD gir misjonen i oppdrag å administrere Verge-rådslovens befatning med omstreiferbarn.

1924 Skoledirektør Brygfjell i Finnmark uttalte om samene at de var så degenerte som folk at det var liten vits i å lære dem noe. Målet var å utrydde den samiske kulturen.

Ikke bare myndighetenes politikk nedvurderte alt samisk, men også samfunnet ellers: samene er dumme, snyltende, upålitelige, skitne. Hamsun beskriver samene som parasitter som ”vanker i utkantene, i det skumle, sæt lys og luft på dem, og de vantrives som utøi og makk.” Fornorskningsprosessen settes inn for fullt i den samiske befolkningen. Forbud mot samisk på internatskolene. Forbud mot joiking m.m.

1927 Offentlig komite oppnevnt for å se nærmere på omstreiferspørsmålet. Overlege Johan Scharffenberg, Ingvald B.Carlsen fra Norsk Misjon er med. Begge aktive i samtidens debatt om rasehygiene.

1929 Overlege Nitter i Skien foretok ikke mindre enn 72 steriliseringer av tatere.

1932 Johan Scharffenberg: ”Hovedpunktene i arvelæren”: ”Samfunnet bør ikke ale op skrap på de sunde og dyktiges bekostning.” Gjelder ånddsvake, sinnsyke, drikkefeldige, omstreifere og prostituerte.  

Biologen Jon Alfred Mjøens bok ”Det norske program for rasehygiene” utkommer.

Ingeborg Aas: Hvordan samfundet bedre kan beskytte seg mot åndssvake: her nevner hun at homoseksuelle, omstreifere, alkoholistene og de ånsdsvake bør falle inn under den nye Straffeloven. Omstreiferne er defekte og psykiske undermålere.

1933 Jon Alfred Mjøens ”Vern våre landegrenser” utkommer: Ingen sociale millioner kan vaske vekk bastardens sjelelige defekter. 

1934 Overlege J.Scharffenberg med avisartikler i Arbeiderbladet med tiltak overfor omstreifere, internering, sterilisering osv. Martin Tranmæl støtter hans syn. i boken ”Hovedpunkter i arvelæren”, utgitt av AOF, heter det at samfunnet har rett til å gripe inn med rasehygieniske tiltak.

Stortinget vedtar Steriliseringsloven mot en stemme: Samfundspartiets G.E.Bonde.

Vi skal se hva Samfunnsliv skrev angående denne loven:


SAMFUNDSLIV NR. 48 31. MAI 1934

”Stortinget vil tilbake til middelalderen”

 

”I mange år har de hyppige sedelighetsforbrytelser vakt den opinion hos mange av våre mest tankeløse medmennesker, at sedelighetsforbryterne måtte uskadeliggjøres ved kastrasjon. Dette var de mange som bare konstaterte at Jeppe drikker, men ikke spurte hvorfor Jeppe drakk. Og så har skriket på sådan uskadeliggjørelse ført til, at endelig straffelovkomiteen så sent som i 1925 drøftet spørsmålet. Da komiteen følte den instinktmessige motstand hos den almindelige sunne mann mot denne middelalderske tanke om kastrasjon, fremholdt komiteen at der som et første skritt ved lov burde åpnes adgang til sterilisering efter en persons egen begjæring eller samtykke. Man gikk nemlig ut fra at slik adgang vilde ha den betydning ”at sedelighetsforbrytere som er dømt til langvarig straff eller internering, i egeninteresse vilde begjære kastrasjon for å gjenvinne friheten tidligere”. Også mot denne tanke reagerte imidlertid folk meget sterkt, hvorfor tanken den gang ikke blev gjennemført.

En omgående bevegelse iverksettes

Men i 1932 tok den samme straffelovkomite saken op på ny, men fra en annen kant. Det var nu ikke for å beskytte sig mot sedelighetsforbrytere, men der skulde ved lov åpnes adgang til å fjerne forplantningsevnen hos sinnssyke, hos idioter og mindreverdige individer. Det var rasebiologene som gjorde fremstøt for å forbedre rasen ved sterilasjon (eventuelt ved kastrasjon). Det gjaldt å ”hindre at sykelige sjelstilstander eller legemlige mangler blir overført på avkom”. Når først prinsippet om sterilasjon var blitt knesatt, skulde man derefter komme til tvungen kastrasjon, idet man i premissene for loven vilde fastsette som forutsetning: ”lovrevisjon innen 5 år”.

På sådan bakgrunn fremsatte justisdepartementet for inneværende storting proposisjon til ”lov om adgang til sterilisering, m.v.” Stortingets justiskomité mener, ”at så vel hensynet til almenheten som til efterslekten taler for disse i sig selv alvorlige inngrep overfor mindreverdige og svakt utrustede individer”. Men komiteen trøster sig med at lægevidenskapen nu er kommet så langt, at ”der kan anvendes ikke bare kastrasjon, men også andre og mindre vidtgående seksualinngrep” (sterilisasjon).”

———

”Man kan tenke sig til hvilke samfundstilstander slike lovbestemmelser vil føre til. Man har daglig erfaring for hvad bare sinssykeloven kan avstedkomme av kalamiteter, av trakasserier, av hevnakter og tragedier, hvor menneskeskjebner er innsatsen. Men dette er enda til en viss grad gjenoprettelig. Ved kastrasjonsloven derimot, der er ofrets skjebne uoprettelig og for all tid beseglet. 

Vi lever ennu i hedenskapets tid

Hvordan er det mulig at en slik middelalderlov kan fremkomme anno 1934? Forklaringen er at hele vår tid beherskes av den hedensk-romerske rettsopfatnings ånd, som jo også er grunnlaget for hele vår tids rettsvesen og moral. Det er tanken utelukkende om synd (forseelse) og straff. Alle konstaterer at Jeppe drikker. Altså skal han dømmes og straffes. Ingen følger den kristne moral, til tross for at vi jo skilter med 900 års kristendom i Norge. Og dog lærte Kristus menneskene: Dømmer ikke, at I ikke selv skal dømmes. Sett eder ikke mot det onde. Men gjør det gode. Kristus pekte også på at vi også måtte spørre hvorfor Jeppe drikker. Det er ikke bare Jeppe selv som har skylden for det. Han kan jo ikke unddra sig virkningene fra sine omgivelser: ”Den som er uskyldig kaste den første sten”.

Vår tid lever altså i den gamle hedenske oldtids ånd, til tross for at både har Kristus levet og gitt sine advarsler, og også har vår tids nye videnskap, psykologien, klartlagt det sinnssvake ved den hedensk-romerske opfatning om synd, dom og straff, og bevist riktigheten av Kristi syn.”

En ny tid må komme

Det er nemlig en naturlov dette, at et individ ikke kan helbredes ved straff. Man må søke ned til den sjelelige årsak til forbrytelsen, og så ad psykologisk vei fjerne årsaken. Først derved blir forbryteren helbredet og gjengitt samfundet som nyttig og verdifullt individ. Men om disse ting som psykoanalysen har klarlagt, og hvorom bl.a. den kjente psykoanalytiker, dr. Næsgaard i Danmark, har uttalt sig, – om disse ting vet de norske myndigheter og politikere ingen ting. Eller later iallfall som om de ikke vet det, og setter sig på sin høie hest.

Men ubevisst skammer de sig over hvad de har fore med denne lov. Det er ikke uten grunn at loven bestemmer at de medvirkende i lovens tragedier skal bevare taushet.

Ubevisst er de på det rene med at de er på feil vei, og at miljøet har sin store innvirkning på individet. – Vår tids forbrytere, sedelighetsforbrytere, sinnssyke og åndssvake, de er jo prisen for vår tids kultur. De er de for de styrende lite smigrende frukter av den nuværende samfundsorden. ”På fruktene skal treet kjennes”. Men denne naturlov vil ikke vår tids mennesker erkjenne og ta konsekvensen av. Hvis de det gjorde, så vilde de nemlig være på det rene med at det eneste effektive middel til rasehygiene og til ophør av forbrytelser er å skaffe rettferdige samfundsforhold. Derfor blir sterilisasjon og kastrasjon bare voldelige inngrep – uten varig ophevelse av de beklagelsesverdige symptomer som sedelighetsforbrytelser og åndssvakhet er. Varig bedring på alle områder får man bare ved å fjerne årsakene – de slette samfundsforhold. Og altså komme over til et rettferdig samfund. Men vår tid vil bare sette lapp på et gammelt klædebon og prolongere de dårlige samfundsforhold. Derfor har vi veldedighet. Derfor har vi lover om sterilisasjon og kastrasjon.”

 ———

Debatten i stortinget

”Ved lovens behandling i odelstinget blev lovforslaget fremlagt av Erling Bjørnson, Aulestad, ut fra den betraktning at man skal kultivere mennesker som man kultiverer dyr og planter, hvor man plukker vekk snyltedyr og ukrutt. Han så Tyskland som et ideal, hvor man i rasehygienisk hensikt hadde gjennomført tvangssterilisering. – Han talte begeistret om lovens forventede velsignelser og forbeholdt sig ved behandlingen av den enkelte paragraf å stemme for tilleggsforslaget om tvungen kastrasjon av de almindelige sedelighetsforbrytere. Han så hele tiden sjeven i sin brors øie, men bjelken i samfundets blev han ikke var. Han håpet ”det utmerkede lovforslag” måtte gå glatt igjennem.

Ingeniør Bonde uttalte derefter: Jeg har ikke det samme syn på det lovforslag som her er fremlagt som komiteens ordfører nettop gav uttrykk for. Jeg finner at dette lovforslag er et av de farligste lovforslag som overhodet er fremlagt her i landet.

Det er jo klart at det må være et visst forhold mellem samfund og individ, men der er i dette tilfelle rettet et angrep på individet, hvorved man i høi grad retter baker for smed. Vi må jo huske på at forbryterne blir ikke forbrytere i kraft bare av sig selv, men de blir forbrytere i kraft også av det miljø, de omgivelser de lever i. Det er de samfundsforhold vi lever under som skaper de forbrytere vi har, det er prisen vi må betale for de dårlige samfundsforhold.

Når vi legger sedelighetsforbryteren hans forbrytelse til last og dømmer ham, så er vi på feil vei. Det er underlig at vi i et land, hvor vi snakker om 900 års kristendom, fullstendig har glemt vår barnelærdom. Det var en mann for 1900 år siden som sa i en lignende situasjon: Den som er uten skyld, han kaste den første sten. Men vi i Norges storting, anno 1934, vi innbydes her i odelstinget til å dømme individet for det som vi selv gjennem vår samfundsorden har ansvaret for. Løsningen av dette spørsmål er ikke den at vi skal gå til voldelige inngrep på individet, men løsningen, den eneste varige løsning og også den eneste mulige rasehygiene i lengden er den ting at vi får endret på de samfundsforhold vi lever under, og dermed også får redusert forbrytelsens antall. Vi må tilrettelegge bedre jordbunn og bedre vekstforhold. Jeg mener det er barbarisk og middelaldersk å la individet lide for det som samfundet har skylden for.”

——

”Erling Bjørnson talte i affekt for ”dette lovforslag, som har gått sin seiersgang over hele verden. La så Samfundspartiet få lov til å stå der. Det er ikke første gang jeg kjemper mot den reaktionære linje i dette partis program under navn av en frihet som vi andre ikke forstår”.

Bonnevie mente at Bonde la noget mere i lovforslaget enn det inneholdt, og fremholdt at det var behandlet også av psykologer som N. Vogt og Scharffenberg.

Bonde:Jeg har selvfølgelig studert proposisjonen og dens forarbeider meget inngående, og jeg behandlet tingen ganske enkelt ut fra den ånd og den mening som liger i loven, og jeg vil bare sette fingeren på at det videnskapelig sett er erkjent nu at der er andre måter å løse de spørsmål på som loven tar sikte på å løse, der er andre måter enn ved voldelige inngrep på individet, og ut fra den forutsetning mener jeg at man skal være forsiktig med å vedta en så brutal lov som denne.

Når hr. Bonnevie nevnte, at det har vært forelagt for psykologer som doktor Vogt og doktor Scharffenberg, så vil jeg bare gjøre opmerksom på, at den psykologi som de representerer, ikke har noget med den psykologiske videnskap å gjøre som jeg tenker på, nemlig psykoanalysen, og jeg fastholder, at lovforslaget ikke er forberedt under hensynstagen til det som faktisk foreligger på det videnskapelige psykologiske område.

Ved voteringen blev Bondes utsettelsesforslag forkastet mot 1 stemme.”


Den virkelige effekten av Steriliseringsloven: For taterne i Norge fikk steriliseringsloven store konsekvenser. Taterne ble utsatt for omfattende sterilisering.

Kronologisk tidslinje III

1936 Generalsekretær Carlsen i Norsk Misjon tilrår sterilisering av en 13 årig taterjente i fosterhjem… pga hennes vilde og vettløse erotikk.

1937 Ingvald B. Carlsen i Norsk Misjon utk. Med ”Sosial Håndbok”: Det er ikke gjort i en håndvending å utrydde ugress som har hatt så lang tid til å feste rot…Det vil ligge nær at man opptar til drøftelse de rasehygieniske spørsmål som knytter seg til omstreiferspørsmålet.

1938 Jon Alfred Mjøen: ”Racehygiene”. 

1940 Myndighetene ville ha ”norsk” bosetting i Finnmark, fordi samene og kvenene i området ble ansett som nasjonalt upålitelige. Norske offiserer foreslo å opprette en større bosetting med preferanse for pålitelige sørnorske bønder.

1948 K.E. Schreiner: ”Den nordiske rase og Norges eldste befolkning”: skallemålinger blant samer og kvener og gode nordmenn. POT ville utelukke ungdom nordfra som grensevakt. Sjefen for hæren, Wilhelm Hansteen fant det mest betryggende at samtlige avdelinger nordpå ble rekruttert fra Sør-Norge.

1954 Lensmannen i Vest-Finnmark Hans Westgaard, koblet kommunisttrusselen sammen med de etniske forholdene i Alta.:

” Med blandingsrasens ubestemmelige disposisjoner og med en fiendtlig innstilling til samfunnet, er denne del av befolkningen mindre hemmet av nasjonalfølelse og samfunnsansvar, og tilsvarende med disponinble for personlig vinnings skyld eller som offer for politisk propaganda til å la seg nytte som redskap for denne eller andre. Tenker en da på bistand fra fremmed makt, eller på annen måte landsskadelig virksomhet kan en regne med at en innen denne materie i første rekke vil finne individer som er villige til det.”

1955 Høyesterett i Norge fradømte flyttsamene fiskerett til fordel for fastboende bønder. I Norsk Retts-tidende heter det: det må stå staten fritt for å ordne grensene for sin eiendom uten hensyn til samenes rettigheter etter reindriftsloven.

1959 Den norske opinion blir fornærmet da den sørafrikanske FNM-ambassadøren svarte på norsk kritikk i hovedforsamlingen i FN ved å be nordmennene om å feie litt for egen dør. Han viste til at den samiske minoriteten i Norge ble dårlig behandlet.

Historien videre:

På 50-tallet drev legen Sem-Jakobsen nevrokirurgiske forsøk på sitt institutt på Gaustad med midler fra dem amerikanske forsvarsdept. Hadde tilgang påpasienter fra flere norske institusjoner som han drev hjerneeksperimenter med. Fikk bl.a. mange pasienter fra Emma Hjorth-overlegen Ole B. Munch.

Det var en omfattende stigmatisering av tatere, samer og kvener i Norge. Gjennom hele 50-, 60- og 70-tallet gikk man over til andre tiltak overfor mange av disse, bl.a. lobotomering og elektrisk sjokk ved de psykiatriske sykehusene landet over.

Fornorskningsprosessen er fortsatt i godt gjenge i landet gjennom hele 50- og 60-tallet. Det er ingenting som heter samiske rettigheter. Vi nærmer oss utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget og demonstrasjonene i Stilla. Samiske kvinner møter opp hos Gro, men får ingen gehør og nekter å flytte seg. Sultestreikende samer utenfor Stortinget, alt er forgjeves for myndighetene tvinger utbyggingen gjennom med politimakt. I all hemmelighet blir sivilforsvarskjøretøyer kjørt opp til Stilla via Finland. Det er makten som rår i samiske områder.

Under valgkampen i Finnmark i 1997 serverte Frp-herrene Hagen og Gundersen en historieløshet som er så graverende og skremmende at en skulle tro de sovnet av i historietimene på skolen. De nevner ikke med et eneste ord hvordan den samiske befolkning har blitt behandlet gjennom tidens løp med fornorskningsprosess, internatliv og maktovergrep fra storsamfunnets side. På spørsmål fra Dagbladets journalist om han synes det var interessant og lærerikt å besøke samene, uttaler Fridtjof Frank Gundersen at han er forbauset over hvor mange som snakker dårlig norsk. Problemet synes å være å lære dem skikkelig norsk, ikke samisk, hevder han videre.

Her er det Gundersen viser sin store kunnskapsløshet: all forskning tilsier at man må lære sitt eget morsmål skikkelig før en kan lære seg norsk. Gundersen burde lært av den bedrøvelig fornorskningsprosessen som ble tredd nedover hodet på samene før og etter krigen. Samene gikk på norske internatskoler der det bare ble snakket norsk. Det hjalp dem lite i språkutviklingen. De ble i stedet fremmedgjort og latterliggjort. Herr Gundersen hadde heller ingen anelse om at det fantes samisk flagg, samisk nasjonaldag og nasjonalsang.

Dagbladet avslører i en større artikkelserie at et rasehygienisk sentralregister ble utarbeidet av Karl Evang og overlege Ole B. Munch ved Emma Hjorths hjem der det var navngitt 11 000 norske familier. Myndighetenes klare oppgave var å sterilisere bærere av uønsket arvestoff. Det er i forbindelse med denne artikkelserien kom det frem at 51-årige Elling hadde vært innesperret i 22 år fordi alle trodde han var språkløs. Mannen var passiv, neddopet og hadde for lengst oppgitt sine rømmingsforsøk fra ungdommen. Nyansatte ved institusjonen lurte på Elling kanskje likevel snakket og forsto et språk. Kanskje han var same? En finsk kokk ved samme institusjon løste gåten: Mannen var slett ikke språkløs og evneveik: han forsto finsk, og det lille han snakket var slett ikke uforståelig babbel fra en fullstendig omtåket hjerne, men rett og slett hans morsmål som kven. I barndomshjemmet ble det bare snakket finsk og han hadde neppe hørt noe annet språk før han begynte på skole og møtte norsktalende lærere. I norsk skole var det den gang ikke tillatt å snakke finsk, og heller ikke samisk, og all undervisning foregikk på norsk.

Hvordan er dette mulig? Institusjonen ante ingenting om hans bakgrunn. Han hadde blitt plassert i barnehjem med diagnosen debil etter test på Tromsø sykehus i 1960.

Karls Evangelisering

Karl Evang satt som helsediktator fra 1938 til 1972 med uinnskrenket makt og myndighet, et grunnleggende element i sosialdemokratiet under Arbeiderpartiet. Han snakket om ”den gode folkestamme”. Dette er en finere omskriving av begrepet rasehygiene. Utgangspunktet var på en måte å foredle arbeiderklassen som var utsatt for mye sykdom og dårlig ernæring. Men denne Evang-eliseringen førte med seg et rasehygienisk aspekt: sterilisering, først og fremst av psykisk utviklingshemmede og tatere men også samer og kvener ble utsatt for dette. Men det fantes andre kritierier også: hustruene til alkoholikere kunne også bli sterilisert fordi mannenes dårlige egenskaper og arv ikke skulle føres videre på barna.

Nå fremkommer det at det i et hemmelig rasehygienisk sentralregister utarbeidet av Karl Evang og overlege Ole B. Munch ved Emma Hjorts hjem er navngitt over 11 000 norske familier. Myndighetenes klare oppgave var å sterilisere bærere av uønsket arvestoff. Dette er hovedbudskapet i Karls Evangelium.

I det sosialdemokratiske skapet synes det som om det finnes utallige skjeletter som vil ut. Den viktigste lærdommen vi kan trekke ut av dette er at det ikke er den genetiske arvemassen som er til størst fare for et samfunn, men derimot sosialt arvegods og brunt slagg fra de gode sosialdemokrater med Karl Evang i spissen. Det er dette som er den røde tråden i vår forhistorie. 

I våre egne rekker kjenner vi også til denne Evangeliseringen. B.D. Brochmann ble selv utsatt for dette da han ble sendt til mentalundersøkelse etter krigen. Myndighetene hadde vel aller helst sett ham satt ut av spill som en av disse defekte typene som steriliseringsloven beskriver.

 

Epilog

 Som et apropos til den nedverdigende behandlingen av individer som er annerledes, vil jeg nevne en bok av professor Ørnulf Vorren, ”Samer, gull og rein i Alaska”. Den beskriver en virkelighet som man ikke finner i en eneste historiebok i skoler og universiteter i Norge. Det vitner om hvor sterk denne fornorskningsprosessen i landet var overfor bl.a. samene.

Den 14.12.1893 ble det sendt en anmodningen til de skandinaviske avisene i USA om å ta inn følgende annonse:

”Menn ønskes til å ta seg av reindrift i Alaska. Ved innføringen av tamrein til det nordlige Alaska ønskes noen få menn som har hatt praksis med vokting og avl av rein. Dersom en eller annen leser kjenner til en same (Laplander) i USA eller Canada som er blitt oppdratt til å vokte rein, og som ville ønske å reise til Alaska og lede reindriften der, vennligst send hans navn og adresse til dr. Sheldon Jackson, Bureau of Education, Washington DC. Meddel også helsetilstand, alder, erfaring med rein og lønnsforlangende.”

 Dette var begynnelsen på en nesten eventyrlig samisk innvandring til Alaska som ville sette preg på delstatens historie i mange tiår fremover. Man kan virkelig undres storlig over hvorfor dette ikke er nevnt med et eneste ord i norske historiebøker!

Annonsen fikk god respons slik at en av Jacksons medarbeidere, William Kjellmann, født i Talvik i Finnmark, fikk i oppdrag å reise til Norge og Finnmark for å hente den første kontingenten med samer. Seks familier og en ungkar dro så over til USA i 1894 med dampbåten ”Island”. Disse familien ble kjernen i den samiske reindriften i Alaska ved reindriftsstasjonen i Teller frem til neste pulje av samer ankom med den såkalte ”Manitoba-ekspedisjonen” fra Bossekop i 1898.

Amerikanske myndigheter med Sheldon Jackson i spissen mente at reinen ville komme til å spille en sentral rolle i disse ugjestmilde områdene som transportdyr og matauk for innbyggerne, i særlig grad inuitene. Det ble organisert et stort anlagt prosjekt for å lære opp inuitene i reindrift og samiske familier sto meget sentralt i dette arbeidet. Flere episoder beviste også at reinen var et uovertruffent dyr til transportbruk: da åtte hvalfangstskuter lå innefrosset i isen utenfor Point Barrow, ble forsyninger fraktet inn til de hjelpeløse mannskapene med rein. Etter seks ukers vandring nådde de frem med 435 rein, noen ble slaktet, men resten ble grunnstammen for reindriften ved Point Barrow. Jackson unnlot ikke å lovprise reinens dugelighet i arktiske strøk.

Etter dette tok samekolonisasjonen til for alvor. ”Manitoba” ankom USA med hovedgruppen av samiske familier fra Finnmark. Blant disse var Anders Aslaksen Bær (senere amerikanisert til Andrew Bahr), som kom til å spille en meget sentral rolle i historiens lengste reinhjord-vandring (”The great Trek”). Disse familiene ble stasjonert på forskjellige områder i Alaska med sine reinhjorder og kunne for alvor ta til med sitt arbeide overfor både inuitene og den øvrige befolkningen. Dette er tiden for gullrushet i Klondyke. Langs Yukon-elven skjerper tusener av eventyrere etter rikdom under meget ekstreme forhold. I løpet av de nærmeste årene foretar samer med reintransporter utallige redningsaksjoner langs elven da skjerperne på grunn av værforholdene ikke får forsyninger. Likevel mister hundrevis av skjerpere livet i disse årene. Uten reintransportene til de nødstedte ville enda flere menneskeliv gått tapt.

Den største prestasjonen, som også er behørig beskrevet i amerikansk faglitteratur, er den tidligere nevnte Anders Aslaksen Bærs lange vandring fra Alaska til nordområdene i Canada med 3000 rein som skulle overlates canadiske inuiter. Anders Bær var 60 år da han fikk oppdraget sammen med fem andre samer og opplærte inuiter. Vandringen skulle etter planene var i to år. Reinhjorden med de utslitte mennene ankom ikke målet før etter seks – 6 – år! En må huske på at dette er meget værharde områder. Om somrene var insektplagen enorm, og vinterstid var kulden og snømengdene så ekstreme at følget måtte ligge i ro i månedsvis. I tillegg måtte de følge naturens rytme med både kalving og tilising av havbuktene. Dette klaffet ikke alltid slik at de måtte vente til neste høst for å føre flokken videre over utallige islagte elvemunninger. Tusen rein stakk tilbake og måtte oppgis, men på grunn av den lange varigheten av vandringen, ble tilførselen av ny rein etter vellykket kalving såpass god at den erstattet det tapte. Likevel ble det foretatt mange tilbaketurer for å hente inn grupper av reinsdyr som stakk av gårde. Dette kunne ta opp til seks uker! Dette må ha vært et umenneskelig slit fra 1929 til 1936, en av historiens lengste reinforflytninger. Anders Bær fikk ingen god hjemkomst etter denne fabelaktige turen: i mellomtiden hadde hans innkjøpte eiendommer i Seattle gått under hammeren uten at han ante noe som helst. Som plaster på såret ble 1.april utropt til Andrew Bahr Day av myndighetene i Seattle. Det ble vel heller oppfattet som en dårlig aprilspøk for den utslitte Anders Bær!

I alle tilfelle er det en skam at historieløsheten er så stor i Norge at denne samiske emigrasjonen til USA ikke er tatt med i de offisielle historiebøkene. Her er stoff nok til både bøker og filmer, for maken til dramatiske beretninger er det sjelden man leser. Meget avslørende og interessant er det også å lese om presten T.L.Brevig som underviste samene i det amerikansk språk og historie ved reindriftsstasjonen i Teller som uttaler følgende om samene i en rapport fra 1899: ”De er flinke og snare til å lære, – de synes å vise særlig oppmerksomhet for skriving, noe som de er nøyaktige og omsorgsfulle med.”

Dette står jo i meget sterk kontrast til skoledirektør i Finnmark, Brygfjeld, som i 1924 uttalte om samene at de var så degenererte som folk at det ikke var formålstjenlig å gi dem undervisning! I ettertid fikk vi jo følgene av et slikt ekstremt syn med fornorskningsprosessen og det hele som ødela en hel generasjon samer.


NB. Kommentar 13.03.2002:

Historien om den samiske utvandringen til Alaska i 1894 og 1898 har gnagd i hodet mitt i mange år. I 1999 vant jeg Egmont Bøkers manuskonkurranse på en fortelling med bakgrunn i dette. Serien er nå klar (18.mars 2002) under tittelen og har eget nettsted. Klikk her.


Kilder:

Einhart Lorenz: Samefolket i historien

Olav R. Ekeland Bastrup: El Jucan – asfaltens sønn

John Gustavsen: Vi kom først

Adolf Steen: Samene – emner og oppslag 2

Samfundsliv nr. 48, 31.5.1934

Ørnulf Vorren: Samer, rein og gull i Alaska (Davvi Girji 1989)

Dagbladet

Div internett-artikler

Maria Larsson och Göran Hägglund MÅSTE stoppa tvångssteriliseringarna!

Debatten om tvångssteriliseringarna av transsexuella är i full gång. De tvingas sterilisera sig ÄN IDAG för att genomgå könskorrigering. De kräver nu sin rätt! Men inte bara transsexuella har tvångssteriliserats i massor. Även personer med funktionsnedsättning (funkisar) har tvångssteriliserats och tvingats begå tvångsaborter under de sista 40 åren. Alltså även EFTER de rasbiologiska lagarna avskaffades 1975!

Det är dags för en ny debatt om tvångssteriliseringarna i förmyndarsverige. Denna gången ska ALLAS rätt säkras, inte bara ett fåtals rättigheter!

De rasbiologiska tvångssteriliseringarna, barnomhändertagandena och tvångsaborterna är ett dystert kapitel i Sveriges historia. 63.000 personer steriliserades av ”rasbiologiska skäl”. De var icke önskvärda i samhället. Skälen till det var många. De hade adhd. De hade aspergers. De var rullstolsbundna. De gillade att ha mycket sex (!). De var romer. De hade fattiga föräldrar. De var transpersoner. De var homosexuella…

De var som du och jag…

Hur många tvångsaborter som skedde vet vi inte ännu, inte heller hur många tvångsomhändertaganden som skedde med rasbiologiska motiv. Oftast maskerades tvånget av en falsk frivillighet. Det gör att det än idag inte är helt utrett hur stor skada rasbiologin åstadkom.

En del steriliserade har fått skadestånd, men inte alla. Inte de steriliseringar som var för ”frivilliga”.

Det påstås ibland att rasbiologiska programmet upphörde 1975.  Men det gjorde det inte.

Tvångsomhändertagandena av barnen till personer med funktionsnedsättning fortsatte och det är först i år man börjat ersätta alla barn som tvångsomhändertogs och utsattes för vanvårdTvångsaborterna fortsatte, nu med psykiskt och fysiskt funktionsnedssatta som de ”oönskade” som utsattes för abort. Tvångssteriliseringarnafortsatte bland funkisarna och bland transsexuella och pågår i det senare fallet än idag!

Funkpol kräver att regeringen utreder omfattningen av denna rest av den rasbiologiska steriliseringspolitiken, ger drabbade ersättning och tar bort alla de sista resterna av politiken.

Funktionshindrade

Att rasbiologiska programmet fortsatte efter 1975 är en sak som många har otroligt svårt att hantera.

1997 kom debatten om tvångssteriliseringarna igång. Jag deltog då på ett seminarium på ABF-huset i Stockholm. Det var paneldebatt. Helle Klein var där. Arne Ruth från DN och författarinnan Maija Runcis. Alla var rörande överrens om att det var hemskt att rasbiologiska övergrepp skett och att de var glada att politiken upphört 1975.

Jag reste mig upp och sa två saker. Jag sa dels att man borde ge de personer som kämpat mot rasbiologerna upprättelse men jag sa också att politiken fortsatt efter 1975, vilket man ser bäst i hur barn tvångsomhändertagits på tvivelaktiga grunder och utsatts för övergrepp. Jag minns att helle Klein bara skakade på huvudet och bad om nästa fråga.

Då reste sig en ung rullstolsbunden kvinna upp. Hon berättade att när hon blev gravid nåt år innan sedan så tvingades hon välja mellan att göra abort eller att lämna bort barnet omedelbart efter födseln. Om hon valde att behålla barnet, skulle all kommunal hjälp i form av handikappomsorg tas ifrån henne. Hon ”valde” abort. Myndigheterna betonade hela tiden att det var hennes ”frivilliga val”. De utövade inget tvång, de bara bad henne välja ju… Hennes fråga var: Vad gör vi för att stoppa detta barbari?

Alla i panelen från DN:s chefredaktör Arne Ruth till Maija Runcis besvarade kvinnans klagan med en talande tystnad, ingen vågade hantera hennes moraliska utmaning och man bad om nästa fråga.

En enstaka incident?

Detta var ingen enstaka incident.

Jag har jobbat med funkisarsen 1987.  Ska jag berätta vad de jag arbetat med varit med om?

* En blev steriliserad när hon skulle bli av med blindtarmen. ”Du kommer väl ändå inte att skaffa barn”… (Detta är ganska vanligt. har hört det ganska ofta)

* En annan fick pappan rädda undan läkarnas saxar i slutet av 70-talet. Denne man fick ”valet” att acceptera sterilisering och få komma till rätt gymnasieskola eller att inte komma till rätt gymnasieskola.

* En annan fick runt 1990 valet att få minskad hjälp av kommunen, eller att göra abort, sterilisera sig och göra slut med sin pojkvän.

* En annan har berättat hur det gick till på hemmet han bodde på runt 1990. ”Vill du härifrån, jamen så måste du…”

Fria val, eller hur?!

Väldigt få vet om att det fungerat så här! Ingen utredning har utrett detta. Inga miljoner betalats ut till personer med funktionsnedsättning. Ingen ursäkt har uttalats än.

Maria Larsson, steriliseringsministern

Idag pågår tvångssteriliseringar mot transsexuella. Maria Larsson och Göran Hägglund, de ansvariga ministrarna, tillhör Kd som sagt JA till att detta ska fortsätta.

Eftersom en debatt har kommit igång om detta har funkisrörelsen allt att vinna på att ansluta sig till debatten och visa vilken orätt som de utsattes för i MINST 20 år efter 1975, kanske än idag? Vem vet, ingen vet!

Dessutom kan funkisrörelsen hjälpa transsexuella. Så här skriver nämligen Maria Larsson:

”Jag blir lite lätt upprörd när man jämför med tvångssteriliseringar från historien. Det är inte jämförbart, låt mig säga det. Här handlar det om att man har på frivillig väg valt att byta kön.”

Göran Hägglund har sagt samma sak. Det är samma falska frivillighet idag, valet mellan att begå självmord och korrigera sitt kön, som det var när man sa till en funkis ”gör abort och sterilisera dig annars får du mindre hjälp och ingen ny permobil”.

Det är Göran Hägglund och Maria Larsson som är de ansvariga ministrarna som även funktionsnedsatta ska vända sig till för att få rätt!

Rasbiologin också frivillig

Gunnar och Alva Myrdal skrev så här i Kris i befolkningsfrågan (1934), den bok som kanske betytt mest för att sprida de rasbiologiska tankarna i Sverige:

”I närmaste planet ligger då givetvis den radikala utsovring av höggradigt livsodugliga individer, som kan åstadkommas genom sterilisering … I de fall där sterilisering är för handen, böra läkare och sociala myndigheter vara verksamma för att förmå vederbörande att frivilligt underkasta sig sterilisering. Visar sig denna påtryckning i alltför många fall ineffektiv, så bör en skärpning av steriliseringslagen övervägas, innebärande rätt för samhällets organ att också mot deras vilja sterilisera även rättskapabla.”

Vad säger Myrdalarna här. Rasbiologiska tvångssteriliseringar skulle ske frivilligt, men om personen inte går med på det ska man utöva tvång mot dem!

Det var så de tänkte som steriliserade romer på 30-talet, så tänkte de som tog barnen från funkisar på 80-talet och så tänker de som steriliserar transsexuella än idag!

Argumentet att tvångssteriliseringar av transsexuella är ”friviliga” är alltså ganska gammalt.

Om man kikar i de medicinska journalerna och i socialnämnders protokoll ser man samma ”frivillighet” på 30-talet, 40-talet eller 50-talet. Kvinnor med för stark sexdrift spärrades in och fick det frivilliga valet att sitta kvar på psyket eller komma ut, och då sterilisera sig!

Funkisarna utsattes för samma falska frivillighet, och det har skett under din och min livstid…

Vi kräver!

Nu är det dags att vi enar oss ÖVER alla intresseområden och gränser!

Funkpol kräver att regeringen omedelbart stoppar ALLA tvångssteriliseringar, av vilken form det än må vara. Det ska vara stränga straff för all sorts tvångsmässig sterilisering!

Vi kräver dessutom att en utredning tillsätts för att bedöma hur psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta SAMT transsexuella utsatts för tvångsaborter, tvångsomhändertaganden och tvångssteriliseringar under 1900-talet och fram till vår tid. Speciellt måste den tvångsmässiga falska ”frivilligheten” kartläggas. Alla som utsatts för ”frivilliga” ingrepp under någon form av tvång, ska ha rätt till ersättning. Inte bara de där dokumenterat tvång skett. (Detta ska givetvis gälla för ALLA tvångssteriliserade, även de som inte fick pengar på 90-talet.)

Dessutom. Innan de dör kräver vi att alla som protesterade, varnade och kämpade mot tvångssteriliseringar och tvångsaborter får en offentlig ursäkt. Samma med de som varnade för vanvård av fosterhems och barnhemsbarn och som protesterat mot många övergrepp som begicks även där! De är gamla! Ska de behöva dö innan de får en ursäkt och ett erkännande?

/Torbjörn Jerlerup
LIBERALDEMOKRAT


Fördomar fördummar!

Jag är extrem antirasist och antihomofob. Jag försöker att inte döma människor på grund av etiketter som olika människor sätter på grupper.  Jag är väldigt glad att jag har vänner omkring mig som är fördomsfria. Att min flickvän är det och att det parti jag är med i är det.


Livet som fördomsfri är kanske inte helt enkelt. Men de jag omger mig med är som jag. De reagerar ur djupet av sin själ när någon uttrycker fördomar mot invandrare, transpersoner eller funkisar.

Jag måste få berätta detta, för jag är stolt över det parti jag är med och grundar.

Igår var det en på Liberaldemokraternas maillista som antydde att giftemål mellan samkönade, och att de skaffar barn,  kanske inte var så bra.

Jag reagerar på sånt, precis som jag reagererar om någon antyder samma saker om att en jude och en svensk eller en afrikan och en svensk skaffar barn.

Han åkte ut snabbt som tusan från maillistan. Bra!

Ett parti håller på att bildas som reagerar lika hårt mot fördomar gentemot HBT-personer, sexarbetare, narkomaner, sadomasochister och funkisar som de flesta vettiga människor reagerar på antisemitism och rasism.

Fördomar fördummar!

Jag är antirasist. Det betyder att om jag hör någon antyda att giftemål mellan afrikan och svensk inte är bra så reagerar jag omedelbart på det. Samma om nån antyder att judar och svenskar kanske inte borde gifta sig och skaffa barn.

Men jag har med tiden utvecklat exakt samma djupa instinktiva känslor gentemot åsikter som att två män  kanske inte bör skaffa barn, eller att en transperson och en kvinna inte bör det. Jag reagerar direkt om jag hör åsikterna ute på stan. Jag protesterar mot det. Jag är fly förbannad över att skolor och föräldrar än idag inte reagerar när barn retar varandra genom att kalla varandra CP, bög, hora, knarkare eller transa. Jag är ledsen när jag hör barn använda dessa skällsord… och arg på deras föräldrar!

Jag har längtat efter ett liberalt politiskt parti som reagerar som jag.

Idag håller stora delar av rasismen på att försvinna, dvs det är inte många som säger att ”rasblandning” är fel. Skulle nån säga ute i samhället att giftemål mellan jude och svensk, och att de skaffar barn, ”är jag lite osäker på om det är bra”, skulle de flesta reagera. Det är bra. En sund utveckling. De som säger så gör sig socialt omöjliga, med sina åsikter, utom i vissa nazzepartier och Sverigedemokraterna.

Det kommer en dag när folk reagerar lika instinkivt då någon säger att det kanske inte är sunt att två män skaffar barn. Vi är på väg dit! Och Liberaldemokraterna går i spetsen för det!

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Vad är vårt Vipeholm idag?

Genom bloggaren, och Liberaldemokraten Scaber Nestor fick jag detta tips på ett program om Vipeholmsexperimenten som gick på radio nyligen. Vipeholmsexperimenten handlade om att man gav godis och socker till mentalpatienter och såg hur snabbt deras tänder föll samman. Oetiskt som tusan! Och vilket livslångt lidande det orsakat för de stackare som utsattes för experimenten.

Vipeholm, experiment, tänder, rasbiologi, vipeholmsexperimenten, karies

Lyssna på programmet här!

Men det är vad vi anser idag. Så sent som 1993 såg man annorlunda på det!

Jag minns hur jag 1993 eller 1994 försökte få folk intresserade av att göra upp med Sveriges rasbiologiska förflutna.  Det var fortfarande ett tabuämne då. Inte förrän 1997 kom debatten igång på allvar och till slut kunde de som tvångssteriliserats fram till 70-talet få ekonomisk kompensation.

Jag minns hur jag pratade om just Vipeholm med journalister och politiker och hur de sa att ”det var tidsandan”, det var ”ett konstruktivt projekt”, och en fråga ”som folk aldrig skulle bry sig om”… ”Lite får folk tåla” som Staffan Heimersson sa.

Vi liberaler måste ligga främst i striden för mänskliga rättigheter och inte tveka ett ögonblick att ta tag i kontroversiella frågoa. Uttryck som att ”lite får folk tåla” ska man aldrig tåla.

Vad är vårt Vipeholm idag? Vad är det som man om femtio år kommer att klassa som lika barbariskt?

Hanteringen av narkotikabrukare? Hur funktionshindrade diskrimineras? Eller kanske hur personliga assistenter förtrycks och psykiskt misshandlas på arbetsmarknaden? Hanteringen av ”sexköpare” och ”sexsäljare”? De storpolitiska manipulationerna och fjäsket för världens enda supermakt?  Resterna av rasismen?

Jag ska börja ta upp sådana kontroversiella gränsfrågor på min blogg och framför allt dra paraleller med hur vissa saker ansetts ”normala” förr i tiden som ses som grovt människokränkande idag.

Tills dess. Läs gärna några av Amanda Briheds artiklar om diskrimineringen och tvångssterliseringarna av transpersoner som pågår ÄN IDAG. Läs mer om det här! Hur vore det att ta bort de sista resterna av de gamla rasbiologiska lagarna?

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna och sitter i styrelsen för (L),

men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Liberaldemokraternas hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-


***

Help support the wikileaks mirrors. Donate your FB and vKontakte status, continuous twitter updates and more to mirroring adresses to wikileaks mirrors! Also let visual space on your blogs and websites for the same purpose. Freedom of speech shall not be quenched! Democracy shall not be silenced!

http://46.59.1.2/mass-mirror.html

http://wikileaks.ch/

http://savewikileaks.net/

Läs även: Johanna Nylander, Oansvarigt, Caspian Rehbinder,

Samt Bengt Held om att Sverigedemokraterna visat sitt rätta ansikte i HBT-frågan.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Transgender Day of Rememberance: stoppa tvångssteriliseringarna!

Det är idag den tolfte internationella minnesdagen för förföljelser och mord på transpersoner. En dag att minnas, och varna för transfobt våld.

Så idag kan det vara värt att vi påminner oss att tvångssteriliseringslagarna fortfarande är i kraft i Sverige. Transpersoner steriliseras med eller mot sin vilja i samband med könskorrigeringar. Det är barbari!

Jag frågar därför återigen Mona om hon vill bli klippt lite där nere, hon är ju ändå inte i fertil ålder. Och dina pungkulor är väl inte så viktiga, Fredrik, av med dem bara! Göra Hägglund kanske vill bli lite knipsad ocjkså, det gör inte så ont ju!

Två av föregångsfigurerna i bygget av de svenska lagarna FÖR tvångssterilisering var Gunnar och Alva Myrdal. Så här skrev de i boken ”kris i befolkningsfrågan” 1935: ”Att individen bestämmer över sin egen kropp måste betraktas som en extremt individualistisk ståndpunkt” och därför som nåt samhällsskadligt!

30-talets barbari är än idag en realitet för transpersonerna och regering och riksdag skiter i dem. En person som måste genomgå en könskorrigring får inte bestämma över sin egen kropp. Staten kräver att få bestämma över den.

Det är DET vi ska hålla i minnet idag och mobilisera en styrka att kräva rättvisa!

Avveckla tvångssteriliseringarna NU!

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

Är du rädd om dina pungkulor Fredrik?

transexualism, transperson tvångssterilisering

Vissa lagar är så barbariska att en regering bara måste frångå all debatt och tjafs och gripa in för att stoppa barbariet. En sån bestämmelse som bara måste bort omedelbart är bestämmelserna om kastrering och tvångssterilisering i samband med könskorrigeringar för transpersoner.

Vid könskorrigeringar har man bestämt att kvinnor som ska genomgå operation till man ska bli av med sin livmoder och sina äggstockar, annars får man ingen operation. Och ska man opereras till kvinna från man ska man givetvis också, enligt Socialstyrelsens normer, ta bort både snopp och pungkulor, och detta även om man inte vill det eller om det inte spelar någon egentlig medicinsk roll.

Bloggaren Trollhare, Immanuel Brändemo, har just fått besked om att han ska genomgå frivillig tvångssterilisering. Amanda Brihed har skrivit ett blogginlägg om detta. Där beskriver hon det som hennes vän, Immanuel, ska gå igenom så här:

Immanuel har fått beslutet om att han är en man, men det kommer inte att verkställas förrän den dagen han blivit kastrerad med tvång. För att ska man byta, så måste man först bli avkönad. Avidentifierad. Avförd från de hela människornas leende skara. För att få bli man måste han alltså skiljas från äggstockar och livmoder, varken han vill eller inte. En operation som gör det omöjligt för Immanuel att någonsin bli förälder. Något som, även om det möjligen inte är aktuellt för alla, ändå är en oerhörd kränkning. Det är också en operation som medför direkt livsfara och som kan sluta väldigt illa. Det är inte direkt tandläkarbesök vi pratar om.

För att det redan fastställda beslutet ska verkställas, vill det alltså till att Immanuel lägger sig på operationsbordet och tar bort en del av sin kropp som straff för att han valt att vara man. Eller som en slags avgift? Det ultimata mandomsprovet som det nu anstår en precivilisation på barbarnivå.

Barbariet måste upphöra!

Detta barbari måste givetvis upphöra. NU!

Denna galna politik är bara en förlängning av den rasbiologi som fanns fram tills början av 70-talet. En sista rest av den där myndigheter steriliserar folk mot deras vilja.

Jag säger som motståndarna mot rasbiologin sa på 60-talet. ”Ska funktionshindrade kastreras så ska politikerna också!” Jag säger ”Ska transpersoner kastreras ska politikerna också.”

Så fram med pungkulorna nu Fredrik! Det gör inte så ont, det finns bedövning, och du är väl så gammal nu att du och Filippa inte ska ha fler barn?

Fram med kulorna nu, Fredrik!

Rasbiologin

Under den svenska rasbiologiska steriliseringspolitiken sterliserades 60.000 människor, som mest, nåt år under andra världskriget, nästan 2500 människor på ett år. Dödligheten var mycket hög, mellan en och två procent dog i samband med eller efter ingreppet. Majoriteten av de steriliserade var kvinnor som inte passade in i samhällets normer.

Detta var ett barbari som dagens människor kan ha svårt att tänka sig…

Många upprördes av debatten som kom igång 1997 om detta, men tvångssterliseringarna har inte upphört ännu.

Det finns en viktig gemensam nämnare mellan dåtidens tvångssteriliseringar och dagens ”frivilliga” tvångspolitik. Författarna Maja Runcis och Maciej Zaremba, som skrivit mycket om ämnet, har sagt att motivet bakom tvångssteriliseringarna på 40-talet ofta var att de unga mödrarna inte betedde sig enligt ”samhällets antagna normer”. Då steriliserade man kvinnor som ansågs ”översexuella”, ”bråkiga”, för ”självständiga” och för att de inte skulle få ”socialt oönskade barn”…

Idag steriliserar man människor av exakt samma motiv! De transpersoner som vill behålla sina organ efter könskorrigering anses inte passa in. Man måste ju vara antingen kvinna eller man, för att det har myndigheterna bestämt! Så ser ”samhällets antagna normer ut”.

Ta bara bort lagen, snabbt, Fredrik! Den är barbarisk! Den frågan får inte dras i långbänk!

Det enda som ska kastreras här är lagen om tvångssterilisering! Ta fram saxen och klipp, och det snabbt!

Länksamling i ämnet transsexualism av Amanda Brihed

http://brihed.blogspot.com/2010/11/trollhare-antligen-en-man-men-bara.html

Samt artiklar av Immanuel Brändemo

http://trollhare.wordpress.com/2010/04/17/tvangskastrering-och-tvangssterilisering-en-grundkurs/
http://trollhare.wordpress.com/2010/04/22/varfor-maste-transsexuella-kastreras
http://trollhare.wordpress.com/2010/04/18/anledningar-att-bli-kastrerad-och-inte/

Och ännu lite mer här:

http://trollhare.wordpress.com/2010/05/30/mors-dag-men-inte-for-alla/
http://trollhare.wordpress.com/2010/06/15/i-never-will-become-the-father-of-a-son-tvangskastrering-och-talibanvard/
http://trollhare.wordpress.com/2010/07/19/tvangssterilisering-av-konslomassiga-skal-en-liten-historisk-tillbakablick/
http://trollhare.wordpress.com/2010/06/24/ansokan-om-frivillig-tvangskastrering-del-ii/

—————————————————-

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna, ett parti som håller på att byggas upp.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp

Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Diverse: Expressen, UNT,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Sverigedemokraternas ideologi

Mats Lindberg har skrivit en bra artikel om Sverigedemokraternas ideologi som jag absolut rekommenderar till alla! Den går bland annat igenom fascisten Per Engdahls roll i skapandet av partiet, något som definitivt är värt att forska vidare på.

http://jinge.se/a7/Lindberg.pdf

Sverigedemokraterna och Per Engdahl

Nysvenska rörelsen har också en särskild betydelse för SD:s ideologi. Redaktör för nysvenska rörelsens tidskrift, Vägen framåt, var under 1970-talet den legendariske Per Engdahl som har varit ledande gestalt i flera av de större nazistiska och fascistiska organisationerna sedan 1930-talet. (Inom parentes den ende intellektuelle av rang som kommit fram inom den nationella rörelsen.)

Det är också Per Engdahl som, utan att veta om det, uppfinner allt det som senare ska komma att bli de bärande principerna i SD:s ideologi och program.

Han gör det bl.a. år 1979 i en artikel i Vägen framåt. Engdahl menar att invandrarna nu har blivit det nya stora hotet mot Sverige och svenskheten (tidigare hade ju de nationella sett den judiska världskonspirationen som det största hotet). Samtidigt har medierna och det politiska etablissemanget tabubelagt invandringen och lagt locket på för att kunna genomföra sin mångkulturalism. I detta läge tänker Engdahl nytt och politiskt kreativt. Vi måste överge rasbiologin, menar han, den är föråldrad och ofruktbar. Sverige och svenskheten kan göras till ett grundvärde ändå. Nationen kan tänkas kulturellt, som en kultur byggd på svensk identitet och svenska traditioner.

Den politiska framsyntheten i Per Engdahls nytänkande visar sig direkt. Organisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS) grundas samma år, 1979, med invandringskritik och kulturell nationalism som bärande idéer. BSS blir en avgörande nytändning för den ålderstigna nationella rörelsen och lyckas under 1980-talet äntligen aktivera en ny generation. År 1986 byter BSS namn till Sverigepartiet. 1988 byter man namn igen, nu till Sverigedemokraterna (SD). Partiets symbol lånas från brittisk nynazism, en fackla, formad som en fladdrande svensk fana, hållen i en knuten näve. Sverigedemokraternas första ordförande fram till 1994, Anders Klarström, kommer från Nordiska rikspartiet. Flera styrelseledamöter är tidigare medlemmar i NRP eller Nysvenska rörelsen och har i något fall också varit aktiva i 1930-talets organisationer.

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: SVD, AB, HD, DN

Läs även andra bloggares åsikter om 

Folkpartiets strategi, att kopiera Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraterna gick back i Landskrona, från 22% till 15% och Folkpartiet fick 30%, en ökning med 7%. Om man kikar lite på partiets valmanifest för Landskrona förstår man varför: de anpassade sig efter Sverigedemokraterna!

Eftersom Folkpartiet faktiskt heter Folkpartiet liberalerna kan man j förvänta sig en gnutta liberalism i ett kommunalt program för partiet. Men när man kikar i det program partiet spred i Landskrona i år hittar man ingen liberalism, däremot gott om saker som Sverigedemokraterna också sa.

Inte ens för syns skull bemödade man sig om att stoppa in nån liberalism. Om man kikar på deras program, Landskrona 2011 till 2014″, hittar man istället på första sidan dessa punkter:

Större trygghet – fler poliser

Den grova brottsligheten pressas tillbaka, men vi är allt annat än nöjda. Rånen och våldsbrotten är fortfarande alltför för många. Antalet poliser har ökat kraftigt, från 15 till 50, vilket ökar möjligheterna att bekämpa brotten. Dessutom har arresten i Landskrona åter öppnats, efter att under lång tid varit stängd. För att rå på detta krävs fler poliser och fler tydliga insatser från samhället. Under kommande år ska ett försök med polisvolontärer göras. Det behövs tidigare, tydligare och tuffare insatser mot brottsligheten…

Att ställa krav är att bry sig

Alla kan inte leva på bidrag. Men alla kan bidra med något. Alltför många Landskronabor lever av bidrag. Det håller inte i längden. Arbete handlar inte bara om lön, utan också om stolthet och självkänsla. Vi har påbörjat resan mot ett Landskrona där man inte bara har en möjlighet utan också en skyldighet att bidra…

En skola för kunskap med ordning och reda

För oss är det självklart att det ska råda arbetsro i skolan och att huvuduppgiften är att förmedla kunskap. Därför har vi infört täta kunskapskontroller och en modern form av ordningsomdömen…

Först därefter kommer företagandet, som det fjärde prioriterade området! Intressant prioritering!

Vad är liberalt med att ha fler poliser mot brottsligheten, eller att kräva hårda tag mot bidragsfuskare och ungdomar som stökar i skolan?

Inte så mycket.

De fyra huvudpunkterna på Folkpartiets valmanifest i Landskrona i år innehöll inget som inte Sverigedemokraterna också hade kunnat säga ! Det var meningen. För genom att prata om lag och ordning, och lite hårda tag, ville de ta röster från Sverigedemokraterna. Och de lyckades!!!

Denna ruttna strategi har fått en massa beröm internt i Folkpartiet! Det är det värsta av allt.

Debattören Johanna Nylander skriver på sin blogg att det blir intressant att ha Sverigedemokraterna i riksdagen för nu kommer vi att få se deras verkliga jag. Jag håller med men vill tillägga att vi snarast kommer att få se en del politikers, och partiers sanna jag!

Batongpartiet Liberalerna! Ack! Vilket öde! Med såna liberaler behöver man sannerligen inga Sverigedemokrater!

Det är ingen slump att Liberaldemokraternas grundare kommer från Folkpartiet. Aldrig förr har liberalismen varit så satt på undantag som just nu i riksdagen.

————————

Nytt: HD, SDS, SVD, Skånskan, AB, Expressen, GP, Expressen, SVD, Expressen, Janolof, AVVA, Rasmus liberal, blogg, Hanna Wagenius

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-


Läs även andra bloggares åsikter om ,,

Konserverad Sverigedemokrati!

Konserverad gröt , Text och musik: Olrog


Jimmie och Richard, Mattias och Björn
har funnit en nisch och har funnit ett hörn,
och startat en ny konserveringsfabrik,
där de talar för varan till musik:

Allting går att sälja med mördande reklam:
Kom och köp konserverad gröt!
Allting går att sälja med mördande reklam,
även lagom söt, konserverad gröt.

Richard blev chef och Björn blev agent,
men Mattias tog titeln disponent.
Partiledar´n Jimmie med tusen plakat,
annonserade dess hälsopreparat:

Allting går att sälja med mördande reklam…

Burkar och burkar på löpande band,
svämma över vårt avlånga land.
Det som ej såldes som flytande mat,
kom i handeln som kaffesurrogat.

Allting går att sälja med mördande reklam…

Alltig gick fint men en dag var det hänt,
bluffen den synades & man sa: ”vilket skämt!”.
Man forska i gröten och tänk vilken syn,
bara vassla och sågspån, inga gryn.

Allting går att sälja med mördande reklam…

Jimmie blev emigrant häromda’n,
de andra gick i kloster i närmaste sta’n.
Mattias och Richard och Björn delar cell,
och de sjunger från morgon till kväll:

Allting går att sälja med mördande reklam…
PS
Detta kan i och för sig sägas om Mona Sahlin som besökte Gnesta idag i hällregnet. Men det finns många olika grötfabrikanter i vårt långa land.
Nyheter: KvP, Kvp, AB
——————-

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Sverigedemokraternas begrepp ”kulturberikare” är nazistiskt!

Begreppet ”kulturberikare” används hej vilt av Sverigedemokrater, Nationaldemokrater och nazister. Det är ett skällsord för invandrare. Begreppet används för att kasta smuts på grupper av invandrare, genom att peka ut enstaka brottslingar och påstå att det de gör beror på deras kultur. Begreppet är nazistiskt och användes av Hitler och nazisterna för att smutskasta judarna innan förintelsen och det användes EXAKT som begreppet används idag av Sverigedemokraterna!

Jag satt och bläddrade igenom mina anteckningar från den tiden då jag läste tyska tidningar från 1920-talet för att förstå hur nazismen kom till makten..

Så här står det i mina anteckningar: ”Det ironiska ordet Kulturträger (kulturbefordrare), det hatiska Kulturschänder, Rassenschänder, används som synonymer i nazipressen… Idén är att smutskasta alla som framhåller det judiska som något positivt för Europa genom att använda ordet ”Kulturbefordrare” för judarna. ‘De omhuldade Kulturbefordrarna har gjort det igen, en jude i Hamburg har ertappats med våldtäkt på en German… Kulturbefordare dömd för mord. Rasbefordrare bygger bordell… Kulturbefordrarna slår till igen…'”

Begreppet Kulturberikare

Sverigedemokraterna använder ordet kulturberikare mycket. Men begreppet skapades av nazister. Som en läsare påpekat använde nazister begreppet redan runt 2001. Artikeln jag citerar nedan av Fenix är från 1999 och bemöter användningen av ordet hos Sverigedemokrater och nazister och refererar till nazistisk litteratur från 1970-talet.

Sverigedemokraterna lånade alltså begreppet direkt från nazismen. (Se Flashback tex )

Kulturberikare är sverigedemokratiska för invandrare och används oftast då man rapporterar om brott som begåtts av invandrare. Kent Ekeroth, partiets internationelle sekreterare och en av de i Sd som använder begreppet mest, har skrivit.

Helsingborgs Dagblad har uppmärksammat mitt användande av begreppet ”kulturberikare”. Vad menas med ordet? Jo, gammelmedia inbillar sig ofta, och gärna även andra, att invandring och mångkultur ”berikar” Sverige på alla möjliga sätt och det är därmed bra med massiv invandring och mångkultur. Som reaktion på denna helt absurda inställning har det ironiserande begreppet ”kulturberikare” börjat användas flitigt i bloggosfären som ett förtjänstfullt hån mot svensk pk-media. Del i det roliga med begreppet är självfallet den enorma diskrepans mellan medias bild och verkligheten, vilket våldet från vissa invandrargrupper så tydligt visar.

Vem som nyuppfann begreppet vet jag inte. Det vet kanske någon Sverigedemokrat. Det skulle vara mycket intressant att veta eftersom ordet är direkt hämtat från naziretoriken.

Egentligen kommer ordet från Adolf Hitler som först använde ordet i en beskrivning av olika kulturer i Mein Kampf. Senare använde han det ordet istället för negativa beskrivningar av judarna. Det mer ironiska ”kulturträger (kulturdragare/kulturbefordrare) användes för att bemöta alla de som ansåg att judarna hade en positiv påverkan på Europa. Som här:

”Vor allem aber die deutsche Kultur ist, wie schon ihr Name sagt, eine deutsche und keine jüdische, und es wird daher auch ihre Verwaltung und Pflege in die Hände unseres Volkes gelegt. Wenn aber die übrige Welt mit heuchlerischer Miene aufschreit über diese barbarische Austreibung eines so unersetzbaren, kulturell wertvollsten Elementes aus Deutschland. dann können wir nur erstaunt sein aber die Folgerungen, die daraus gezogen werden.

Denn wie mußte man uns dankbar sein, daß wir diese herrlichen Kulturträger freigeben und der anderen Welt zur Verfügung stellen. Sie kann nach ihren eigenen Erklärungen nicht einen Grund zur Entschuldigung anführen, weshalb sie diesen wertvollsten Menschen die Aufnahme in ihren Ländern verweigert.”

Hitler bemöter kritiken mot den nazistiska antisemitismen internationellt genom att säga att kalla judarna ”dessa härliga kulturbefordrare”. I övriga delar av talet hittar man ”detta präktiga folk” och liknande beskrivningar.  För övrigt avslutas talet med att Hitler skriver att målet för nazisterna var ”judarnas förintande i Europa”.

Det finns MÄNGDER av liknande citat om judarna som ”kulturträger”  från Hitler och de nazistiska parti-ideologerna för den som orkar leta! Och för övrigt användes samma begrepp av svenska nazister. Det kanske vore en idé att leta efter ordet kulturberikare i den gamla svenska nazzelitteraturen från 30-talet?

Fortsätt läsa