En paradox angående LSS

Jag är helt mot neddragningarna i den personliga assistansen, som jag anser hotar de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar. Men då jag debatterar frågan har jag hittat en paradox som jag inte helt har svar på: nämligen hur man hanterar funktionsnedsättningar på grund av ålder. Frågan är viktig eftersom jag sett hur en del som vill spara pengar och skära ner assistansen resonerar kring LSS.

Det gäller äldres rättigheter.

Jag, som värnar om LSS och personlig assistans, och jobbar inom äldrevården har ofta funderat över hur man ska hantera det där med att är man under 65 får man en chans till assistans om man får funktionsnedsättningen på grund av skada eller sjukdom. Efter 65 får man inte det. Dessutom räknas inte funktionsnedsättning på grund av ålder som LSS-grundande.

Det har skapat en svår moralisk konflikt inom mig. Vad är det som rättfärdigar att man åldersdiskriminerar folk? Inget egentligen! Folk över 65 skulle mycket väl kunna leva ett precis lika aktivt liv med assistans som en person med funktionsnedsättning som är under 65 med nån medfödd och LSS-grundande åkomma.

Egentligen är gränsen vid 65 för LSS och att funktionsnedsättning på grund av ålder inte räknas som skäl att få LSS, djupt förnedrande och diskriminerande. Precis som sjukhusens regler att pensionärer ska vänta längre tid för hjäpmedel.

Men… Och här kommer dilemmat! Samhället skulle aldrig ha råd att ge alla äldre personliga assistenter. Vi skulle prata om miljoner assistenter, det funkar inte! Det skulle inte ens finnas arbetskraft nog för det.

Så… Vad gör man?

Etiskt dilemma, ja! Men vad rättfärdigar att ”friskare” och ”yngre” personer med funktionsnedsättning ska få förtur till hjälpmedel och assistans jämfört med äldre?

Nu kanske du frågar vad allt detta har att göra med LSS för yngre. Jo, jag har märkt att en del byråkrater som vill skära ner på assistansen pratar om boendeservice och hemtjänst som ”framtidens modell” för personer med funktionsnedsättningar. Det pratas ganska öppet om att man bör ge äldre och personer med funktionsnedsättningar samma sorts hjälp, dvs en och samma hemtjänst åt alla.

Jag har sett de första antydningarna att man bör dra in LSS för att ”skapa rättvisa åt alla”… Ironiskt nog från folk som kallar sig vänster. En politiker (S) antydde t.ex. att LSS är en parallell till friskolor och specialskolor för barn med ex. adhd (som hen var mot) och att det ”är orättvist att en del får det bättre än andra”. Eftersom inte alla barn med adhd kan gå i specialskolorna bör de stängas eftersom alla måste ha det lika, var vad hen sa.

Visst är det galet. Man skapar inte rättvisa genom att förstöra en reform som för första gången gett mängder av personer med funktionsnedsättningar frihet.

Skolreformen är en bra parallell. Man skapar inte en bättre skola för alla genom att förstöra en del barns möjligheter till bättre skola. Samma med LSS. Inte alla får LSS och äldre får inte det, men ganska många med medfödda funktionshinder KAN få det (även om man sparar in på det idag). Då löser man inte eventuella orättvisor genom att dra in på det värdefulla som en del fått redan idag, utan genom att se till att fler får det värdefulla. Dvs att man ger ALLA LSS, även de äldre.

Men hur? Och hur rättfärdigar vi skillnaderna om vi inte har råd med det i samhället eller om arbetskraften inte räcker till? Hur rättfärdigar i att yngre med medfödda nedsättningar får LSS men inte en ålderspensionär?

Om några år kanske argumenten mot nedskärningar handlar om att skapa ett system som man kallar ”rättvist för alla” genom att dra in på friheten folk fått genom LSS. Hur bemöter vi detta? Kan vi införa LSS för ALLA, även äldre? Och hur hanterar vi den etiska paradoxen om det inte finns personal och resurser nog för att ge alla (även ålderspensionärer) LSS, hur rättfärdigar vi skillnader i hantering av personer baserat på ålder? Hur slår vi tillbaka ”rättviseargumentet” mot LSS?

jag skulle besvara rättviseargumentet så här: ”självklart ska äldre också ha samma rätt till assistans, LSS är bara första steget. Vi kanske inte kan skapa det idag, men imorgon! Jag vill ha ett Sverige som är individanpassat, även för äldre. Behöver man assistans får man det, behöver man särskilt boende får man det. Vill man ha hemtjänst får man det.”

PS

Jag repeterar att jag INTE är för nedskärningar, jag vill försvara och stärka LSS. Det är för övrigt därför jag skriver detta. Det finns paradoxer vi måste börja fundera över för att kunna bemöta dem. För att rädda LSS måste vi lära oss slå tillbaka alla argument som dyker upp och tänka igenom alla eventuella paradoxer och klurigheter kring LSS.

De ”funktionshindrade”, den nazistiska förintelsen & den ”demokratiska” förintelseförnekelsen…

Tänk dig att det andra världskriget hade slutat 1945 utan att någon erkände förintelsen av judar. Ingen diskuterade det alls. Tänk dig att efter nästan 20 år av kamp hade judarna lyckats få en debatt om detta i riksdagen i Tyskland där judarna krävde att folkmordet skulle erkännas och att de skulle få rätt till hjälp och ersättning. Tänk dig då att en expertkommitté med Joseph Mengele och Adolf Eichmann i spetsen hade kallats in som ”judeexperter” och att de inför riksdagen i Tyskland säger att judarna är” överkänsliga och neurotiska” som vill ha upprättelse. Tänk dig sen att det dröjer ytterligare 25 år innan förintelsen av judar erkänns som en förintelse.

Det låter absurt. Men det var så det var för personer med funktionsnedsättningar i Tyskland. Förintelsen av dem förnekades under många år.

Upp emot 275.000 funktionnedsatta mördades under det nazistiska programmet, T4, som löpte på officiellt till 1941, inofficiellt till 1945. Många fler dog om man också tar hänsyn till de försämrade levnadsvillkoren för dem, de som dog av svält och undernäring. Mellan 350.000 till 360.000 ärftligt sjuka steriliserades.

Kyrkorna protesterade mot förintelsen av de med funktionsnedsättningar 1941 och fick naziregimen att besluta att dölja fortsättningen av programmet. Kanske var det protesterna mot förintelseprogrammet det som fick naziregimen att besluta att dölja allt som hade med förintelsen av judar? Förintelsen av judar hade skett innan 1941 också, och då ganska mycket i det öppna, med massavrättningar i ghettona. Efter 1941 ändrade nazisterna sin strategi.

Men det är inte själva förintelsen jag ska skriva om här utan förintelseförnekandet. Efter 1945 var det stora grupper av förföljda under nazismen som inte erkändes som förföljda. Romerna, personer med  funktionsnedsättningar och de homosexuella  fick vänta tills 80-talet, även om en del romers lidande faktiskt erkändes redan på 60-talet. Mellan 1980 och 1988 fick till slut alla som utsattes för tvångssteriliseringar och överlevande efter förintelsen rätt till ersättning, Det fanns inte många överlevande efter t-4 programmet, 333 stycken, 43 år efter krigsslutet.

Det absurda var att Nurnbergrättegångarna visade att personer med funktionsnedsättningar förintats. Men offren för förintelsen fick inte sitt lidande erkänt förrän nästan 45 år efter rättegångarna!

Men diskrimineringen fortsatte efteråt vilket man kan se på hur det varit i Sverige. När Göran Persson drog igång sitt projekt om förintelsen för mer än 10 år sen inkluderades inte personer med funktionsnedsättaningar och hittills har aldrig någon representant för dem bjudits in till officiella firanden. Projektet Levande Historia har rättat till detta i efterhand och jag har fått ett löfte från myndigheterna att nästa år ska även de ska bjudas in till minnesdagen…

Nästa år, 70 år efter förintelsen skedde… När alla som levde då, och utsattes för förintelsen är döda sedan länge…

1961 – 1965

Gång på gång under åren efter kriget uttalade regeringen att personer med funktionsnedsättningar INTE varit offer för nåt medvetet massmord eller förintelse från nazisternas sida. 1957 sa t.ex. den kristdemokratiska regeringen exakt det.

Mellan 1961 och 1965 utredde Västtyska myndigheter frågan om man kunde säga att ett folkmord skett på personer med  funktionsnedsättningar . Svaret var nej, det som hade skett i nazityskland hade varit ”normal medicinsk praxis”.

Det värsta som skedde var nog konferensen 1961 i Bundestag (riksdagen) i Västtyskland. Då skulle Bundestags ”Wiedergutmachungsausschuß” diskutera personers med  funktionsnedsättningar situation i nazityskland. För att kunna göra detta behövdes experter.

Vilka bjöd man in? Jo, de viktigaste experterna var Hans Nachtsheim och Werner Villinger samt Helmut Erhardt, som alla tre hade skickat folk till förintelse i sina egenskaper av ”läkare”, ”domare” och ”experter”. Vi ska titta på två av dem, som inte bara skickade folk in i döden, utan deltog i förintelseprogrammet.

Hans Nachtsheim

Mellan 1941 och  1945 ledde Nachtsheim ”der Abteilung für experimentelle Erbpathologie” på Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik (KWI-A) som var direkt involverat i de nazistiska rasbiologiska programmen. 1943 blev han dess chef. Nachtsheim ledde som medlem av Reichsforschungsrats undersökningar på personer med funktionsnedsättningar i T4 programmet. Bland annat experiment med att framkalla epilepsi. Han hade kontakt med kollegorna i Auschwitz och deltog i deras experiment med tuberkulos och dessutom fick han ögon från avrättade människor som han använde i sitt arbete.

Werner Villinger

Werner Villinger arbetade med Hitlers T4 program från 1940 som forskningsledare på Anstalt Bethel och som direkt anställd i T4 programmet (även om han senare förnekade delaktighet i folkmordet). 1940 blev Villinger professor i psykologi på  Universität Breslau och han var ansvarig utgivare för „Zeitschrift für Kinderforschung“. Som domare hade han på 30-talet dömt, och varit ansvarig för, många mål om tvångssterilisering (460 st)

Den 13. April 1961 höll Nachtsheim ett tal inför kommissioneni Bundestag  som skulle ta reda på om tvångssteriliserade och överlevande för T4 programmet skulle få stöd, och erkännas som förintelsens offer.

Nachtsheim hävdade att utan tvångsåtgärder fungerade inte de rashygieniska åtgärderna, och att tvångssteriliseringarna hade varit riktiga. Han sa att det var läkarna, inte nazisterna, som stått bakom detta och att det inte fanns behov av att ersätta de som drabbats, eftersom allt gått vetenskapligt riktigt till.

De som jämförde morden på personer med funktionsnedsättning  med morden på judar kallade han ”neurotiska”…

Frihet för alla eller frihet för få?

NYBLOGGAT PÅ FRIHETSSMEDJAN:

”En del liberaler utgör ett större hinder för den amerikanska negerns frihet och rättigheter, än till och med Klu Klux Klan…” /Martin Luther King, 1967, Kaos eller gemenskap.

En liberal frihetssymbol eller en symbol för statligt förtryck?

Det kanske är dags att börja använda ordet segregering då vi som slåss för funktionshindrades rättigheter ska börja beskriva varför vi är mot otillgänglighet och nedskärningar inom den personliga assistansen? 

Det finns en ovilja att förstå att nedskärningar i personliga assistansen, bland hjälpmedel till funktionshindrade, bristande tillgänglighet och anpassning för funkisar, etc, hotar de funktionshindrades frihet.

Denna ovilja att förstå finns i många breda lager av befolkningen. Det finns socialdemokrater som inte bryr sig, vänsterpartister som tycker det är viktigare att bekämpa ”storkapitalet”, konservativa som ”inte vill gå för snabbt fram”… och så finns det liberaler… I just denna artikel vill jag visa på hur fel liberaler, och de konservativa som är mot en ”stor stat”, tänker.

(Artikeln fokuserar en hel på fysiskt funktionshindrades situation, men samma sak gäller för utförsäkrade och psykiskt funktionshindrade.)

Hjärnsläpp?

Ganska många liberaler, och folk som är för en minimal stat som styr med så få lagar som möjligt, får hjärnsläpp när man pratar om funktionshinder eller utförsäkringarna.

Eftersom deras ideologi är att staten ska minskas, att skatt är nån sorts stöld, och att statens utgifter ska minskas över lag, blir det problem när de ställs inför t.ex. en person i rullstol som behöver skattepengar, statlig hjälp och rättighetslagar om tillgänglighet och sådant, för att ens kunna utöva sina mest fundamentala rättigheter. MÖJLIGHETEN till frihet är beroende av att denna möjlighet garanteras av staten.

Liberalen som reagerar högt och ljudligt om dennes grannes rätt att t.ex köpa sprit fritt eller bygga ett företag fritt och utan tungt skattetryck, hotas, reagerar inte lika ljudligt då denne grannes rätt att KUNNA yttra sig, KUNNA jobba, KUNNA leva, KUNNA röra sig fritt hotas, dvs om denna granne sitter i elrullstol och har t.ex. CP-skada.

För att prata rättfilosofi. Det är ganska enkelt för en liberal att vilja skydda folks negativa rättigheter. Men vad som sker när en minoritets negativa rättigheter bara kan skyddas genom positiva rättigheter, är inte lika självklart för en liberal. Liberalen vill ju minimera de positiva rättigheterna (dvs stöd genom skatt t.ex). När sådana situationer uppstår, då positiva insatser krävs för att trygga gruppers negativa rättigheter är det många som anser att då får de negativa rättigheterna stryka på foten.

Jag har inget emot en minimal stat. Jag är liberal själv och vill ha det. Massor av privatiseringar och inget statligt klåfingrande eller pekpinnar. Men om kartan och verkligheten inte stämmer överrens så följer jag verkligheten, inte kartan. Att förtrycka en grupps frihet bara för att ”minska staten” är nåt jag, som liberal, aldrig, aldrig kan acceptera.

Tillgänglighet

Som med frågan om tillgänglighet.

Möjligheten för folk att röra sig fritt i samhället är något liberaler tar för givet… ända fram tills man pratar om folk med funktionshinder. Då blir det inget som man tar för givet att alla ska kunna göra. ”De där handikappade” behöver ju statliga stöd och lagar för att kunna göra det, alltså anses det strida mot många liberalers ideologi Man ska inte tvinga samhället, minst av allt de privata företagen, att handikappanpassas, heter det.

Det kan låta så här när liberaler pratar tillgänglighet.

Frihet, eller bara en bortskämd ”snorunge”?

”Det är inte diskriminering att en handikappad inte kan ta sig fram överallt. Det är som att säga att om jag är sängliggande så ska folk kunna köra runt min säng överallt. Det är absurt och det får totalt oliberala konsekvenser när man försöker reglera det i lag.”

”Som negativ liberal (vi lånar uttrycket bara för diskussionens skull) går jag inte med på problemformuleringen. Jag säger alltså att handikappade lever i en handikappande tillvaro eftersom den socioekonomiska miljön inte ger ekonomisk frihet att tillgängliggöra tillvaron. Med större ekonomiska frihet tvingas entreprenörer att handikappsanpassa sin verksamhet för att inte utkonkurreras, ett tvång som knyts till marknaden och alltså inte innebär en frihetsinskränkning.

Om handikappade vill se en tillgänglig tillvaro bör de arbeta för att avskaffa tvånget att handikappsanpassa, för att på så sätt öppna för marknadskrafterna att träda i kraft. Ja, det tar tid, men en positiv liberal lösning är inte kompatibel med ekonomisk frihet, en frihet som är förutsättningen för det långsiktigt hållbara samhället.”

”Jag tycker att man kan tvinga kommun, landsting stat och annan verksamhet som får skattepengar att bygga rullstolsramper med mera. Men jag är emot att tvinga företag till det.”

”När blev tvång någonsin liberalt?”

”Personer med funktionsnedsättning kommer alltid ha det tufft, eftersom de (vi) inte är i majoritet och då går det inte begära att resurser ska bindas upp i något genom lagstiftning när det förmodligen hade kunnat spenderas bättre fritt genom marknadens krafter. Det är hursomhelst INTE att område politiker ska tvinga på folk sina stela lösningar.

Har man funktionsnedsättningar får man försöka försörja sig utifrån de förutsättningar man har. Jag skulle aldrig fungera i ett monotomt arbete där struktur och god generell organisationsförmåga krävs, eftersom jag har ADHD och helt saknar sådana egenskaper.

Det är ingen rättighet att kunna göra allt som alla andra kan. Man får leva med vad man har. Är man färgblind kan man inte bli pilot. Har man ADHD blir man knappast hjärnkirurg, kan man inte använda benen finns förmodligen en del jobb man inte är förmögen till osv. Jag ser inte överhuvudtaget hur det är en samhällsfråga och offermentaliteten och vädjandet till överförmyndaren staten som problemlösare gör mig illamående.”

”Alla har vi våra handikapp.”

Jag ska inte berätta var jag hämtade dessa citat, för att inte hänga ut det stackars liberala forum där denna diskussion nyss ägde rum. Det är tyvärr ganska vanliga åsikter.

Att sådana diskussioner ens kan förekomma 2012 i liberala forum visar hur långt kvar vi ännu har att gå i förståelsen om alla människors lika värde och lika rättigheter!

Segregering?

Är rätten att kissa om man behöver det en mänsklig rättighet för alla?

Två liberala principer möts. Dels principen om att ALLA ska ha rätt till frihet och dels principen om att statlig inblandning ska vara så liten som möjligt.

Det skrämmande är att många liberaler är beredda att välja bort den individuella friheten för minoriteten om dessa två principer kolliderar. Som om rätten att slippa skatt var viktigare än rätten till de mest grundläggande negativa rättigheterna.

Många funktionshindrade är till stor del beroende av staten för att kunna utöva sina mest grundläggande rättigheter. Utan datorer, ingen rätt att lära sig läsa och skriva eller kunna göra informerade val och rösta. Utan elrullstol och assistenter ingen rörelsefrihet.

Vissa av de friheter funktionshindrade behöver rätt till stöd för, är så grundläggande att de inte ens nämns i diskussionerna om rättigheter och liberalism. Vad sägs om friheten att kunna bajsa eller kissa ungefär när man själv vill och behöver det.

Hjälpmedel är dyrt och få människor föds in i en situation där de kan få hjälp och stöd utan externt bistånd. Då finns det välgörenhet, men välgörenhet är ingen rättighet… Alltså uppstår dilemmat att staten just nu behövs för att garantera de negativa rättigheterna för funktionshindrade, kort sagt deras frihet.

Då väljer många liberaler att slå bakut och säga stopp. Det är dilemmat. Att föredra mindre skatt och färre lagar framför människors frihet… Hmmm, ja, ni ser säkert det problematiska i det!

Läser man historien ser man många paralleller.

Liberalen John Stuart Mill på sin tid blev hånad av många liberaler för att han stred för alla barns rätt att gå i skolan. Det var hårresande, sades det, att barn skulle TVINGAS gå i skola. Det ”stred ju” mot föräldrars rätt att bestämma fritt över sina barn, sa man, och det ”stred mot den fria marknaden” och dessutom innebar det att staten, lagar och skattepengar skulle gå åt, och lagar, skatter och staten skulle ju hållas så minimal som möjligt.

Det ingrep i den fria företagsamheten, företagens rätt att anställa fritt skulle ju begränsas eftersom barnen skulle tvingas gå i skola.
Låt familjerna ha friheten att lösa det som de vill, staten ska inte blanda sig in. ”Sen när blev tvång frihet”, sa man… Om staten måste gå in och garantera friheten genom att stjäla pengar från mig via skatten, blir det en frihetsinskränkning.

Mill, och många andra liberala pionjärer, däribland svenska liberala pionjärer, blev hånade av andra liberaler och av de ärkekonservativa, för att de ville lagstifta om förbud mot barnarbete för 160 år sen. Samma sak hördes där. Att reglera så företag ansågs ”oliberalt”, eftersom det ”störde den fria marknaden”.Om barn, och föräldrar ”valde” ett farligt jobb, 14 timmar om dygnet, sex dagar i veckan, var det väl deras ensak, sa man…

Men det kanske bästa exemplet på liberal dårskap är segregeringen i USA.

Segregeringen i USA

Har han också rättigheter? — Saker som är lika: ”Inga negrer är välkomna här”. ”Inga zigenare här!” ”Judenfrei”. ”Lokalen är inte handikappanpassad”.

På 50-talet och 60-talet mötte Martin Luther King och medborgarrättsrörelsen motstånd från ett oväntat håll: en del av liberalerna. Det var när de ville bekämpa segregationen. I en hel del delstater i södra amerika var det mesta privatiserat. mark, sjukhus, universitet och affärer. Det gjorde att principerna om den fria marknaden kolliderade med principen om afroamerikaners rättigheter och friheter. Afroamerikanerna fick sitta längst bak på bussarna på hårdaträbänkar, de vita längst fram på stoppade säten för så hade bussföretagen inrättat det, som styrdes av de vita. De kunde inte gå i vilken skola som helst eller i vilket sjukhus som helst, ja inte ens på vilken trottoar, eller vilken bro som helst.

Jag hörde berättelsen om trottoarerna och broarna i Alabama för några år sen. Hur gör man när bron över floden ägs av vita rasister? Jo, afroamerikanerna fick givetvis gå, eller åka, några kilometer bort till bilfärjan för att komma till stadens centrum. Vad gör man när trottoarerna som leder till polishuset ägs av vita och det regnar så man inte kan gå i leran? Jo, man går på trottoaren och kastas i fängelse för det när man kommer fram till polishuset.

Det är svårt för oss ”normala” idag att tänka oss hur det var. Afroamerikaner kunde inte åka i samma tåg som alla andra. Saknades en vagn för ”negrer” så fick man inte åka med alls i tåget. De kunde inte gå in i alla affärer, eller gå på alla trottoarer. De hänvisades till bakdörrar när de skulle in i kommunhus eller konsertlokaler, om de ens FICK komma in. En del hyreshus fick de inte komma in i alls. Samhället var anpassat för de vita och afroamerikaner fick i bästa fall inte tillgång till det, i värsta fall hamnade de i fängelse.

Men om du ser på hur funktionshindrade har det kan du förstå hur afroamerikanerna i sydstaterna hade det på 50-talet. De kastas inte i fängelse i Sverige, men de har levt segregerat. Det har blivit bättre de sista 60 åren men än idag är samhället i sort segregerat, anpassat för de gående, inte för t.ex. de blinda eller hjulburna också.

Och jag inkluderar privata företag när jag tänker på detta.

Jag är liberal och vill egentligen privatisera det mesta som idag är statligt, kommunalt eller landstingsdrivet. Men då är det viktigt med bra ramverk som garanterar ALLA människors rättigheter. Om det mesta är privat men inte tillgängligt blir det en katastrof för funkisarna.

Liberalism

Om rättigheter betyder ALLAS rättigheter, om möjligheter betyder ALLAS möjligheter måste man se till att just ALLA får rätten och möjligheten.

Det där med rättigheter är inte egendomligt. En rättighet betyder inte att ALLA SKA få t.ex. välstånd, eller jobb eller att alla MÅSTE använda sin yttrandefrihet eller demonstrera. Rättighet betyder MÖJLIGHET. Att alla ska ha möjligheten att yttra sig, sa KUNNA skaffa sig jobb, bostad, bra utbildning, etc.

Frågan om funktionshindrades rättigheter hänger i mångt och mycket ihop med teknik och ekonomi. Vi har idag för första gången i historien en möjlighet att låta ALLA människor utveckla sig och uppleva friheten, redan från tidig barndom. Innan datorrevolutionen var det näst intill en omöjlighet, idag har vi möjligheten. Och ekonomin till det har vi.

Om en del människor kan få frihet med statens, och den moderna teknikens hjälp, och inte får den, och de inte har möjligheten att skaffa sig denna teknik och hjälp själva, är det lika mycket ett brott mot dessa människors frihet som om du med våld och under pistolhot gått fram till dem och rövat bort deras hjälpmedel från dem.

Liberalen John Stuart Mill har skrivit en sak om vaccinet mot smittkopporna. Han var för att alla människor skulle ges tillgång till vaccinet och att alla barn, utan undantag, SKULLE vaccineras.

Ni kan tänka er att  en del liberaler ljudligt protesterade. Vilket brott mot marknadens rätt, sa flera, att STATEN skulle blanda sig in och ge stöd till vaccineringar. Tänk er staten stjäl våra skattepengar och ger till fattiga, vilket brott. Och vilket brott mot föräldrars rätt att t.ex. bestämma över sina barn. Tänk om föräldrarna inte ville vaccinera sina barn?

Men det var inte bara det som sades.

Mill sa att om det finns ett vaccin som kan rädda så många individers liv och flera människor är så fattiga att de bara kan skaffa sig vaccinet genom att staten hjälper dem att få det, så är det mord om staten inte ger alla den möjligheten.

Mord…

Det där med frihet och rättigheter är egentligen ganska enkelt. Antingen har ALLA möjligheterna till frihet, eller så har alla inte det.

Tillgänglighet är en viktig fråga. Att skapa maximal frihet för alla att röra sig är inte svårt. Genom enkla byggnormer för nybyggnationer och renoveringar, för att undvika trösklar och sånt kan man lätt lösa problem med otillgängliga hus och byggnader. Gör man det vid alla nybyggnationer blir det ingen merkostnad att tala om.

Tillgänglighet i gator och trottoarer är inte svårt heller, eller dyrt. Det är mer att komma igång som det handlar om. Funktionshindrade har väntat på tillgänglighet i 30 år nu. En del görs men fortfarande bygger man otillgängligt från början.

Personlig assistans och hjälpmedel är ett måste för många med funktionsnedsättningar. Den frihet LSS och assistansen innebar när funktionshindrade fick tillgång till den, för 30 år sen var enorm. Rörelsefrihet, frihet att planera sin dag som man vill. Friheten att kunna ta sig en banan när man vill. Friheten att kunna bajsa och äta när man vill… Friheter som är så grundläggande att vi som inte behöver assistans knappt kan tänka oss ett liv utan det möjliggjordes genom LSS och assistansen.

Hjälpmedel har gett funktionshindrade möjligheten att röra sig själv, att kunna läsa och skriva. Rättigheter som vi tar för givna.

Om en statlig tjänsteman hade stått i vår lägenhet och höttat med näven och sagt ”nej nej du får inte kissa nu, vänta två timmar” eller ”nej du får inte gå upp och äta vid köksbordet, ät vid din säng”, eller du inte tillåtits lära dig läsa eller att gå själv ute på stan, utan att vara fastkedjad i tjänstemannen… Om du tvingats lägga dig klockan åtta vare sig du ville det eller inte. Exakt så såg många funktionshindrades vardag ut innan elrullstolar och personlig assistans.

Som att bo i en stad full med skyltar där det står ”judar och hundar får inte komma in i affären” eller ”negrer är inte välkomna”, så känns det för funktionshindrade i en stad full med affärer som är otillgängliga.

Frihet för ALLA betyder frihet för ALLA inte för enbart den priviligierade majoriteten. Ska det vara så svårt för en del liberaler att se?

En del liberaler förstår inte att även liberalismen, precis som alla andra ideologier, har en mörk sida som; att liberalism då den är fundamentalistisk kan vara lika skadlig som alla andra ideologier då fundamentalismen tar över…

PS

Allt det jag skriver gäller för utförsäkrade också. Utförsäkringarna är en ”icke-fråga” bland liberaler och ”högern”. Om man försöker ta reda på varför det är så hör man ständigt att ”skatt är fel”, ”vi behöver inte mer statlig inblandning”, ”lycka till om du vill få borgerliga att vilja öka statens utgifter”. Tack för det, det är nog till stor tröst för den funktionshindrade som knappt kan resa sig ur sängen men måste söka arbete för att hen blivit utförsäkrad.

Varför har vänstern tagit patent på begreppet mänskliga rättigheter? och varför tillåter ”högern” och liberalerna att vänstern gör det?

Rasbiologi och individer med funktionsnedsätningar,

Det finns oerhört många fördomar om personer med psykiska och fysiska funktionshinder i världen än idag.  Vi har långt kvar att gå i kampen för allas lika rätt.

Karl Grunewald.

Enligt myterna avstannade de svenska rasbiologiska tvångssteriliseringarna på 70-talet. det tror många än idag trots att man vet att transsexuella och intersexuella tvångssteriliseras än idag. Personer med fysiska och grava psykiska funktionshinder fortsatte man att sterilisera med tvång. Man körde knivar in i underlivet på personer med diagnoser som ryggmärgsbråck och CP, med eller mot deras vilja.

Det var inte länge sen Per Uddén, Permobils visionäre grundare, kunde chockera ett helt Sverige med att tillverka en sexstol för folk med stela ryggar och diagnosen CP.  ”Skulle DE ha sex?!” Det var så sent som på 70-talet. ”Ska du ha rätt att ha sex och få barn, frågan är lika dum”, svarade Per Uddén de fördomsfulla kritikerna.

Och tvångssteriliseringarna pågår än idag. Än idag utövas påtryckningar på personer med funktionshinder som vill bli föräldrar, än idag steriliseras autistiska personer och personer med grav psykisk funktionsnedsättning, utan att det väcker mycket debatt.

En av de värsta saker jag varit med om någonsin var när jag 1997 var på ABF-huset där Helle Klein, Arne Ruth och andra kända debattörer som drev debatten om de rasbiologiska steriliseringarna debatterade avslöjandena om vårt rasbiologiska förflutna. Alla var överrens om att det var vidrigt att rasbiologer kunnat tvångssterilisera folk, och att tystnaden från politikerna var vidrig.

Under debatten reste sig en ung kvinna med diagnosen CP sig upp med möda och sa ungefär så här: ”När jag blev med barn förra året och var så glad över att äntligen få bli med barn sa Försäkringskassan och de sociala myndigheterna att om jag fullföljde graviditeten skulle inte jag få pengar från kommunen mer, och ingen personlig assistans. De krävde att jag skulle sterilisera mig och begå abort. Så det gjorde jag. Hur kan jag få upprättelse för detta.”

Efter det var det tyst i lokalen… Dödstyst. Sen höjde moderatorn Arne Ruth (som basade över DN:s kulturdel) sin röst och sa: ”nästa fråga”…

Det är en av de saker som känslomässigt berört mig mest i hela mitt liv. Total galenskap och blindhet från folk som sa sig vara mot rasbiologi och tvångssteriliseringar.

När jag fick ordet påpekade jag hur tysta debattörerna var då kvinnan med funktionshinder pratade. Sen sa jag att så tyst var det när Karl Grunewald och andra höjde sin röst mot rasbiologin 30 år innan. Sen sa jag något om att vi måste hedra och håla fram de som vågade gå emot rasbiologin, de som gick mot strömmen, och fundera över vad vi gör fel idag, men som samhället anser vara ”rätt”.

Efter en stunds tystnad sa Arne Ruth: ”nästa fråga tack”…

Förintelsens minnesdag präglas av historierevisionism!

I den liberala bloggen Funkpol har jag och Åsapuide skrivit en angelägen artikel denna förintelsens minnesdag.

Idag är det minnesdag över förintelsens offer. Föreståndare för synagogor har bjudits in, imamer, kristna präster och romernas ledare i Sverige. Men De Handikappades Riksförbund har inte fått någon inbjudan. Ingenstans nämns folkmordet på de funktionshindrade i nazisternas Tyskland i de officiella hemsidorna denna dag. Ändå var det vi med funktionsnedsättningar som utrotades först av alla grupper. Över 200.000 förintades i det officiella T-4 programmet för ”påtvingad eutanasi”. Över 500.000 förintades medvetet genom umbäranden och ”påtvingad svält” och enbart i Tyskland steriliserades hundratusentals.

Nazistisk propaganda om ”onödiga ätare”…

Folk med CP-skador gasades långt innan programmen att gasa judar och romer hade trätt i kraft. Folk som jag, med medfödd hörselskada, fick knivar uppkörda i våra könsorgan och sterliserades för att bevara ”rasens renhet”. Medfödda funktionshinder betraktades som något ”ont” som samhället skulle göra sig av med. Sedan spelar det ingen roll om det var hörselskada, blindhet, utvecklingsstörning eller cp- eller ryggmärgsskada. Var man född med funktionshinder så drabbades man hårdare och både av död, och sterilisering.

Ändå ”glömmer” man bort oss då förintelsens minnesdag ska firas.

Ingen tävling

Idag är det minnesdag över förintelsens offer. Men hur många förintades? Det finns antisemitiska revisionister som säger att ”enbart” några hundra tusen judar förintades. Det är cyniskt, vidrigt och absurt. Men det är lika revisionistiskt att påstå att enbart sex miljoner judar förintades. Det är lika vidrigt och fel att komma dragande med den siffran.

I själva verket mördades närmare 20 miljoner människor i nazisternas medvetna folkmord av olika folkgrupper.

Flest mördades i Ryssland och i Ukraina där över tio miljoner svalt ihjäl då nazisterna helt enkelt tog maten från dem, i medvetna svältkampanjer. De mördades för att de var en ”underlägsen ras”: slaver. Men många andra förintades också. katoliker, Jehovas vittnen, socialister, polacker, politiker och romer; och först av alla: de funktionshindrade.

Många miljoner förintades i gaskamrarna men de flesta förintades på andra sätt. Över tre miljoner judar förintades i gaskamrarna, de andra judarna (3-3,5 miljoner) sköts eller svalt ihjäl då man berövade dem mat. Samma med funktionshindrade, romer och folk från Ryssland och Ukraina. Många förintades i gaskamrar, de flesta utanför dem.

Förintelsens minnesdag är ingen tävling om vem som var ”mest offer”. Ändå beter sig en del som om det vore det. Jag var inblandad i ett försök att sätta förintelsen av funktionshindrade på dagordningen vid den första minnesdagen för förintelsens offer, 1999. Funktionshindrade nämndes inte alls. Göran Persson lät hälsa till oss att ”vi inte har tid att ta upp allt”…

Tack för det, liksom!

Revisionism

Att ensidigt betona att EN grupp förintades, eller genom att exkludera eller förringa förintelsen av vissa grupper, är lika mycket revisionism som David Irvings eller Ahmed Ramis revisionism.

Romerna fick kämpa i nästan 50 år innan man äntligen började erkänna nazisternas mord på dem som en ”förintelse”.

Hur det kunde ske är en stor skandal. Jag har pratat med romer som avfärdats som galningar och rättshaverister bara för att de velat att myndigheter, politiker och historiker skulle erkänna att även de massutrotades i nazityskland.

Vi med funktionshinder har under de senaste åren börjat få lite uppmärksamhet men det känns som om detta sker långsamt och motvilligt.

Till årets evenemang har inte funktionshindrade bjudits in. jag har själv kollat med Maria Johansson på DHR. Hon minns inte något evenemang som DHR bjudits in till. Det säger det mesta!

Inte heller NHR, de neurologiskt handikappades förening, har någonsin fått en inbjudan, enligt deras eget kansli.

Förintelsen av funktionshindrade räknas inte. ”Vi har inte tid med alla”, typ…”

Skriva om historien?

Birgitta Ohlsson (Fp) höll ett tal igår som var typiskt för hur man minns förintelsen. Så här sa hon:

Förintelsen är unik. Sex miljoner utrotade judar, men också romer, homosexuella, politiskt oliktänkande…

Först nämns judarna,  sen övriga och funktionshindrade nämns i vanlig ordning inte alls. (Inte heller alla folk som svalt ihjäl, ska tilläggas!)

Birgitta Ohlsson fortsätter:

Antisemitismen lever och frodas i dagens Europa sida vid sida med hat mot romer, homosexuella, muslimer, invandrare. Jag skäms ofta som EU-minister över att judehat och fördomar fortfarande år 2011 jäser på vissa håll i Europa.

Återigen delas folk in i grupper efter nån sorts status. Antisemitismen nämns först som viktigast, sen övriga fördomar och sen fördomarna mot judarna igen.

Funktionshindrade nämns inte alls. Vet ens vår minister om att vi också drabbades?

Ändå är funktionshindrade diskriminerade än idag. Funktionshindrade har tvångssteriliserats, tvingats begå aborter och fått sina barn omhändertagna ända in på vår tid, långt efter att man formellt sett ”avskaffade” lagen om tvångssterilisering. Personer med funktionshinder får gå in bakvägen till restauranger. När en person i rullstol köper biljetter på SJ vet denne aldrig om hen kommer att släppas av där han vill gå av. Han kanske inte ens tillåts komma ombord på tåget. Funktionshindrade kan inte bo hur de vill, resa hur de vill eller leva hur de vill, än idag!

Det låter kanske hårt att höra denna dag, 27 januari. Men det är nödvändigt.

Alla grupper som förintades i nazityskland blev lika utsatta.

Om man utestänger funktionshindrade från de officiella firandena, eller ”glömmer bort” eller ”inte har tid” är det faktiskt revisionism. Det är lika mycket revisionism som om man hade bjudit in Ahmed Rami elelr Lasse Wilhelmsson till förintelsens minnesdag.

Det tragiska är att det denna gången är folk som vill varna för förintelsen som utestänger funktionshindrade, inte Ahmed Rami och hans vänner.

/Åsa Puide och Torbjörn Jerlerup för Funkpol

Läs mer i boken FORGOTTEN CRIMES.