Kanske arbetarrörelsen kan börja reagera nu då??

Jag läser att var femte LO-medlem sympatiserar med Sd. Jag är inte förvånad. Jag tror att den reella siffran av LO-medlemmar som sympatiserar med Sd är mycket högre. Jag har kämpat som ett galet djur, med näbbar och klor, mot motsträviga politiker och aktivister i arbetarrörelsen som VÄGRAT se det uppenbara, att Sverigedemokraterna är det parti som procentuellt sett har flest LO-anslutna och flest ”arbetare” i sina led.

Äntligen kanske det kan bli debatt om detta. SD är det parti som procentuellt sett har FLEST arbetare och FLEST LO anslutna i sina led. Det varnade jag för redan 2006 men LO och Socialdemokraterna vägrade se detta faktum under lång, lång tid. Valet 2010 påstod valarbetarna från LO som jag träffade på gatan att det var borgare (!) som röstade på Sd och att få arbetare (!) eller LO-anslutna röstade på Sd. Det var rena snurren.

De har förnekat detta, slagits med näbbar och klor, hänvisat till felaktig statistik, stuckit huvudet i sanden, slutat prata. För gudbevars. Sd MÅSTE ju vara borgerligt, för det påstod ju både S och LO under valen 2006 och 2010 att Sd var. och är Sd borgerligt kan det inte finnas några arbetare som stöder dem, eller hur?!

Förstår ni vad detta gör med det antirasistiska arbetet inom LO och i S. Om inte de som kämpar MOT Sd och MOT rasismen vet att Sd.s väljarbas är arbetare och LO-medlemmar, hur fan (ursäkta uttrycket) ska de då få arbetarna att SLUTA stödja Sd. Man använder inte samma polemik då man bemöter en Sd symatisör om man tror att Sd är ”borgerligt” som då man faktiskt ser att Sd lockar arbetare i mängder.

Jag vet vilka personer inom S och LO det var som drog igång kampanjen att kalla Sd ett borgerligt parti och som spred myten att inga arbetare gillar Sd. Det var destruktivt. Det ni gjorde vann Sd på! Er politiska idiottaktik ledde till att Sd kom in i riksdagen, tack så in i helvete för det!

Sd är VARKEN borgerligt eller vänster. Bunta inte ihop Sd med etablerade partier och använde dem INTE som slagträ i debatten, tack.

Detta skrev jag i september 2010 efter att ha besökt flera valbås i Stockholm och Skåne och pratat med LO-aktiva och Socialdemokrater. Dessa påstod att Sd:s väljare var borgare och att få LO-medlemmar gillade Sverigedemokraterna.

*****************************************************************************

FRÅN 2010

Sverigedemokraterna vinner på sossarnas misstag!

Struts, eller Mona Sahlin på valturné?

Om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen, kommer detta till stor del att bero på att Socialdemokraterna och arbetarrörelsen misslyckats bemöta Sverigedemokraternas främlingsfientliga idéer i de egna leden.

Efter valet 2006 stod det klart för alla att Sverigedemokraternas väljare huvudsakligen var arbetare, LO-anslutna och kom från arbetarrörelsen. För att bemöta detta gjorde sossarna ett misstag. De fokuserade på att kalla Sd ett borgerligt högerparti för att skrämma arbetare att rösta på Sd, en taktik som misslyckats och är farlig, och detta skulle de aldrig ha gjort! Kommer de att rätta till sitt misstag nu, i elfte timmen?

När man insåg vad som höll på att hända inne i arbetarrörelsens egna led gjorde de en hel del för att ”utbilda” sina aktiva. Strategerna inom partiet såg ju vad som hände 2006 och var livrädda. Så massor av studiecirklar har arrangerats och Expo har anlitats. Men hur har man bemött Sd? Hur har retoriken varit? Och har man attackerat partiets idéer på STOR, MASSIV skala, utåt i det offentliga?

Svaret är nej!

Ur det interna materialet

I det interna Socialdemokratiska materialet läser vi följande:

I en debatt där SD deltar måste debatten handla om värderingar, om höger och vänster och att SD är ett högerparti som nästan alltid stödjer alliansen. I en direkt argumentation mot SD bör följande huvudbudskap framgå: Sverigedemokraterna är ett högerparti med rötterna i nazismen. De är arbetarfientliga, kvinnofientliga och främlingsfientliga. Sverigedemokraterna bryr sig inte om jobbfrågan, de har en oansvarig ekonomisk politik och en politik för ökade klyftor.

I ett läge där många Socialdemokrater och arbetare går högerut och röstar på alliansen för att de inte anser att Socialdemokraternas politik är bra, och politikermissnöjet utbreder sig i de egna leden, väljer man i arbetarrörelsen en strategi som går ut på att i praktiken skylla problemet Sd, på de borgerliga. ”Sd är som de borgerliga, därför är de fel…”

Jag kan förstå hur de tänkt som formulerade denna idé, men skakar ändå på huvudet åt galenskapen. Är verkligen Sverigedemokraternas största problem att de är borgerliga?

Dessutom ger det legitimitet till Sd. Jag menar… Sverigedemokraterna kan väl inte vara så farliga om de är som de borgerliga partierna, eller hur? Då är de väl rumsrena?

Problemet med att kalla Sd för borgerligt

Mona Sahlin reser just nu omkring och försöker ragga invandrarröster för att vinna valet. Argumentet hon använder är att de måste rösta (på sossarna givetvis) annars kommer Sverigedemokraterna in i riksdagen. Detta kan verka vara ett pittoreskt inslag i valdebatten men belyser något mycket intressant. Nu, två veckor innan valet, verkar Mona Sahlin och arbetarrörelsen fokusera mer på att få in invandrarröster än att se till att arbetare och LO-medlemmar inte röstar på Sd.

Retoriken att Sd är ett borgerligt parti har slagit tillbaka inom partiet. Jag besökte LO:s valstuga på Hötorget i Stockholm nyligen, där nån höjdare från LO (varför märker man alltid vem som är LO-pamp på 20 mils avstånd?) höll låda. Jag frågade honom hur det var med Sd stödet inom LO, och hur det går i kampen mot Sd internt, och han sa: ”Det är inget problem, Sd är ett högerparti, inte ett arbetarparti”. Han sa dessutom att nästan inga LO-medlemmar röstar på Sd. Ljög han eller var han verkligen så okunnig?

Jag ställer därför frågan om inte retoriken att Sd är ett högerparti har vaggat in aktivisterna i arbetarrörelsen in i nån sorts falsk trygghet. Att de tror att de inte behöver ta strid mot Sd:s idéer på allvar eftersom det ändå är högerns väljare som röstar på Sd. Så de kan mobilisera invandrare istället för arbetare!

Valet 2006

Förra valet borde ha blivit en ORDENTLIG väckarklocka för Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna levde innan dess i den fasta förvissningen att Sverigedemokraternas röster kom från det borgerliga hållet. Partiets ledarskap var ju personer som haft borgerliga sympatier. Men när VALU, undersökningen om väljarnas sympatier på valdagen, publicerades visade det sig att väljarna kom från vänstern och att hela 56% av Sverigedemokraternas väljare 2006 var LO-medlemmar.

Vidare undersökningar har bekräftat detta!

Men nej… Som sagt ser man inte mer aktivitet från sossarna, i det öppna, utåt (och riktat till de stora väljarskarorna) för att bemöta Sd:s idéer. Tvärtom… (Fast jag vet att det varit annorlunda internt, bland aktivisterna i arbetarrörelsen.)

Nu när valkampanjen är i full gång verkar det nästan som om Socialdemokraterna och LO tror att detta interna arbete mot Sd räcker. Nåt mer behövs inte. I övrigt försöker man tysta Sd så gott det går, och tar ingen debatt med Sd och man tar inte heller en debatt mot Sd:s idéer. Att bemöta Sd:s idéer skulle ge Sd ”uppmärksamhet” och är negativt, sägs det internt.

Istället är det röstmaximering som gäller!

Ilska

Jag börjar märka en viss ilska i de egna leden mot att partiet inte gör nåt mot Sd. Strategin ”ligg lågt och ge dem inte uppmärksamhet” betyder ju också att varken parti eller fack utåt i den offentliga retoriken gör upp med de idéer som attraherar alla LO-anslutna Sd-sympatisörer. Dessutom inser allt fler att deras egna argument ger legitimitet till Sd. Om det stora problemet med Sd är att det är borgerligt är de väl inte så hemska… Eller hur?

Visst har LO och sossarna satt ihop fina broshyrer och fint studiematerial mot Sd, men det är bara en bråkdel av alla LO-medlemmar som tagit del av dessa fina broshyrer och kurser.

Och det farligaste av allt är som sagt att man arbetarrörelsen att Sverigedemokraterna är ett högerparti, för det har lurat många medlemmar att tro att ”vi har inga stora problem i vänstern”, när det snarast förhåller sig tvärtom. Denna strategi, som Mona Sahlin varit med om att skissa upp, kommer att straffa sig om Sd kommer in i riksdagen och sossarna förlorar valet. Då kommer de egna leden att rulla Mona, och de ansvariga runt henne, i tjära och fjädrar och kicka ut dem från partiets ledning. Med rätta!

58% LO-medlemmar röstade på Sd

Låt oss kika närmare på hur det förhåller sig med statistiken…

Vid valet 2006 fick Sverigdemokraterna 2,93% av rösterna. Det är värt att notera att samma andel, dvs 3%, av LO-medlemmarna röstade på Sverigedemokraterna. Det är höga siffror. Vid studier av fackföreningstillhörigheten för väljare som röstade på sverigedemokraterna upptäcker man att hela 56 procent var medlemmar i LO.

LO-dominansen bland sd-väljarna var alltså till och med större än bland socialdemokraterna! 38% av Socialdemokraternas väljare 2006 var LO-medlemmar och 34% av Vänsterpartiets.

Från vänster!

Jag citerar ekonomism.us

Av figuren, som visar partibytare vid valet 2006, framgår att i princip alla sverigedemokraternas nya väljare kom från vänsterblocket. Om man dessutom betänker att de väljare som röstade på kd 2002, men inte 2006, till stor del är väljare inlånade från socialdemokraterna klarnar bilden.

Statistiken kommer från Scb. I Scb:s rapport om valet 2006 står det:

Enligt valundersökningen 2006 vann sverigedemokraterna sina väljare i huvudsak från de tre samarbetspartierna och från gruppen blankröstare. Sverigedemokraternas väljarvinster motsvarar 18000 väljare från socialdemokraterna, 18000 väljare från gruppen blankröstare, 10 000 från miljöpartiet och 5 000 från vänsterpartiet. Valets vinnarpartier, de fyra borgerliga allianspartierna, bidrog visserligen också med väljare till sverigedemokraterna, men drar man ifrån väljarströmmarna som lämnade sd för de olika allianspartierna blir balansräkningen nära noll.

Sd – arbetarnas parti?!

Det finns en till undersökning som är intressant och som gjordes 2006 om skånska väljare, De okända väljarna, av Anders Sannerstedt. Han skriver.

Sverigedemokraterna har sitt absolut starkaste stöd bland väljare från arbetarhem.Partiet går inte särskilt bra bland företagare eller jordbrukare och har mycket svagtstöd bland akademiker. Detta understryker bilden av Sverigedemokraterna som ett parti som har sitt starkaste stöd i arbetarklassen. För andra europeiska länder är också tendensen att högerextrema partier har starkare stöd i arbetarklassen (Lubbers,Gijsberts & Scheepers 2002). Ofta rapporteras också ett starkt stöd från småföretagare (Arzheimer & Carter 2006 sid. 422), men det gäller alltså inte för Sverigedemokraterna.Uppgiften att försöka attrahera arbetare och småföretagare samtidigt beskrivs av flera forskare som en svår balansgång (t.ex. Ivarsflaten2005).

10% av väljarna i Skåne, med arbetarbakgrund, röstade på Sd 2006, enligt undersökningen, som ni kan se i denna tabell.

Att väljarna från Sd kommer från vänstern och har arbetarbakgrund betydde dock inte att de TÄNKTE som socialdemokraterna. Undersökningen om de Skånska väljarna visade också att Sd.s väljare inte såg sig som vänster, utan mer som mittemellan vänster och höger. De var tex för sänkt skatt. Men författaren hävdade ändå:

Vi har inte underlag för att avgöra varifrån Sverigedemokraternas nytillströmmande väljare har kommit. Partiets väljare påminner emellertid i fler avseenden om socialdemokraterna: starkast stöd i arbetarklassen, starkare ställning bland väljare med låg eller medellåg utbildning. Sverigedemokraternas väljare befinner sig heller inte på den åsiktsmässiga högerkanten, utan i mitten. Det förefaller rimligt att våga gissningen att en stor del av Sverigedemokraternas väljare i Skåne 2006 tidigare har stött socialdemokraterna.

Arbetare och Sd, mer statistik!

På riksnivå är det fler som klassar sig som arbetare. 2008 gjordes en ny undersökning där man kom fram till att sextiotre procent av Sd:s väljare klassade sig som arbetare, mot 25% i genomsnitt bland väljarna. Andelen LO-anslutna antogs då vara 41%, alltså lika mycket som bland Socialdemokraternas väljare.

Detta kan jämföras med Vänsterpartiet som hade 50% av väljarna som definierade sig som arbetare 2008, och 1/3 var LO-anslutna!

Undersökningen 2006 (Scb) har mer intressant information om detta. Låt oss titta på en tabell:

55% arbetarklass mot 43% hos sossarna!

Undersökningen 2008 och undersökningarna 2006 (Scb) visar ännu mer intressant statistik. 21% av Sd:s väljare 2006 var industriarbetare mot 16% av sossarnas väljare och 6% (!) av Vänsterpartiets (sidan 337). Bland gruppen övriga arbetare tillhörde 29% av Sd:s väljare denna grupp, därefter följde även här sossarna med 24% och Vänsterpartiet 21%.

Till sist!

Det är befängt att sossarna kallat Sd ett borgerligt parti, och klumpat ihop Sd med alliansen, så som de har gjort i den interna retoriken. Lika befängt är det att säga att Sd:s huvudproblem är deras inställning till arbetare och arbetsrrätten och att de hyser borgerliga sympatier.

Nu ska jag prata klarspråk. Sossarnas strategi är åt helvete fel eftersom det  är fullt legitimt och människovänligt att vara borgerlig och vara för avreglering och urholkad arbetarrättMan kan vara mot det, jag ogillar nedmonteringen av LAS, men det är en fullt legitim fråga!

Det som DÄREMOT INTE är legitimt är att sprida hat och fördomar som Sd gör. Det är aldrig legitimt att dra grupper, kulturer och religioner över en kam och demonisera dem, som de gör med islam. Men detta bemöts i andra hand i deras interna material som visar hur de ska ta striden mot Sd. Argumenten mot främlingsfientligheten kommer lååååååångt efter argumenten mot att Sd är för ”raserandet av välfärdsssamhället” och att ”sd inte är arbetarvänligt” plus argumenten om att ”Sd är ett högerparti”.

Socialdemokratins misstag i detta val är att de tror att det går att bemöta Sd genom att tysta dem, censurera dem, förneka problem som finns och bara ta debatten mot Sd genom att i huvudsak bemöta de av Sd:s idéer som faktiskt är ICKE FRÄMLINGSFIENTLIGA och LEGITIMA, men som anses vara borgerliga!

Kort sagt, sossarna tog beslutet att inte bemöta Sd:s idéer offentligt, och sånt straffar sig!

Eftersom de flesta av Sd:s väljare kommer från arbetarrörelsen och ”arbetarklassen” hade sossarna kunnat spela en viktig roll i att stoppa Sd… men nej! De har hittills försummat att ta den chansen!

Och denna inkompetens kanske hänger ihop med andra problem inom S, som att kärnväljarna flyr partiet?

Om inte Mona vill bli rullad i tjära och fjädrar är det dags att ta strid NU och mobilisera de egna leden! Men jag hoppas för guds skull att Mona själv håller sig från striden, låt de som KAN ta debatten mot Sd ta den. Hon visade i debatten mot Jimmie Åkesson att hon inte kan debatten!

(Nej, jag anser INTE att alliansen skött saken bättre om ni tror det. De har inte gjort mycket mer än S för att bekämpa Sd:s ideer. Men just nu är det mer akut att gnälla på sossarnas inkompetens!)

Aftonbladet! Lär av interasistmen.se, låt Sd prata till punkt!

Aftonbladets Martin Aagård  skriver idag att det var fel av Dagens Nyheter att publicera debattartikeln med Jimmie Åkesson.

Sverigedemokraternas antiinvandringspolitik forstätter att baseras på lögner och halvsanningar. Skillnaden är att de numera gladeligen publiceras på DN Debatt.

Jag tar mig för pannan. Har Aftonbladet inte lärt sig något av det som skett kring Sverigedemokraterna de sista åren. tror fortfarande tidningen att man kan stoppa Sd genom att ”gilla olika” utan att berätta VARFÖR man bör ”gilla olika”?

Censur stoppar inte Sd.

Jag har själv pratat om detta med flera ledande sverigedemokrater som bekräftat för mig att de inför förra valet hade två scenarion som skulle föra dem mot makten. Det bästa vore att de fick fritt och oemotsagt sprida sin propaganda. Det NÄST bästa alternativet inför 2010 var att de skulle bli censurerade. Censur och negativ särbehandling skulle föra dem in i riksdagen.

Så blev det också.

Sd:s ideer och argument var nästan helt oemotsagda 2010. Många var mot Sd i valkampanjen men få avslöjade myterna och argumenten. Man skulle tysta Sd, inte klä av dem på bara skinnet och avslöja dem när de står där i all sin nakenhet. Därför förblev argumenten obemötta. Det var inte bra!

Har inte media lärt sig något av sajten interasistmen.se? De gör tvärtemot det som AB föreslår. Interasistmen.se låter sverigedemokraterna prata till punkt. Och till och med mer än så. Då kommer all rasism, alla logiska felslut och alla helgalna tolkningar av fakta fram. Och de är mååååååånga!

Och det är exakt det som måste komma fram för att vi ska stoppa Sd 2014. Många svenskar är negativa till invandringen men få av de som är negativa till invandringen vill lägga sin röst på ett helgalet pellejöns-parti som inte kan något om Sverige eller världen.

Varför tror ni Ny Demokrati åkte ur riksdagen? För att folk blev mindre invandringskritiska? Nej! För att folk fick nog av faktavurporna hos clowner som Bert Karlsson. Ja!

Aagård: Var inte deprimerad att Åkesson nu skrivit i DN. Det är något du ska fira med att korka upp en flaska riktigt gott och dyrt vin! Se vad som skedde nu när Åkesson talade till punkt!

  • Som du själv skriver visade det sig att Åkessons kunskaper om somaliers utbildningsnivå ligger på Bert Karlsson och Ny Demokrati-nivå. ”Enligt SCB har 85 procent av somaliska invandrare för- eller eftergymnasial utbildning.”
  • Åkesson ljög eller var grovt okunnig om CSN-miljarderna. ”Under de tre senaste åren har CSN efterskänkt totalt 82 miljoner. Men den takten skulle det ta nio (9) mandatperioder innan CSN lyckats efterskänka en hel miljard.”
  • Åkesson visar sig totalt okunnig om skillnaden mellan asylinvandrare och asylsökande. Dessutom klumpar han ihop all anhöriginvandring till ett och antar att det har med asyl att göra. Det nämnde du också, det har jag och Motargument.se skrivit om på Newsmill. ”Verket räknar med att antalet asyl- och anhöriginvandrare nästa år kan bli 45.000. Det skulle i så fall totalt för åren 2012–13 bli c:a 65.000 asyl- och anhöriginvandrare.Alltså: c:a 65.000 och inte 200.000!”

Så tänk tvärtom. Ropa inte på censur. Låt Sd:s företrädare prata till punkt och låt dem gärna svara på följdfrågor och bre ut sig fritt. Då kommer rasismen fram och de logiska tankevurporna som gör att partiet avslöjas. Det som många ser som ett seriöst alternativ kan då avslöjas som en clownaktigare, och mer rasistisk, variant av Ny Demokrati.

Och tro mig. Folk lägger inte sin röst på ännu en Bert Karlsson!

Istället för att gnälla på DN skulle jag, om jag var du, titta på Sd:s skuggbudget. De har nämligen pratat till punkt i den budgeten. Det har inte AB skrivit om. Tex kan man skriva om att riksdagens utredningstjänst underkänner hela Sd.s tänkande och budgeten.

Eller så kan ni haka på det som jag, och Motargument, skriver om Sd:s målsättning att få ner anhörig- och asylinvandringen till 10% av idag. Det sker ca 18000 giftemål per år mellan svenskar och folk i icke EES-anslutna länder. Då asyl- och anhöriginvandringen var 44000 2011 kan man själv ana vad det skulle innebära om det drogs ner till 4400. Hur många giftemål skulle då tillåtas?

Sd:s skuggbudget är intressant. Den avslöjar att Sd är grovt rasistiska, och vill förbjuda giftemål mellan svenskar och icke EES-medborgare. Den visar också att Sd inte vet ett smack om deras paradämne: invandringen.

Martin Aagård. Kan du vara snäll att sluta ropa på censur. Censur är den lates metod att slippa tänka. Lite som strutsen som sticker huvudet i sanden för att slippa göra nåt åt problemen. Du är skribent på en stor dagstidning. Öppna Sd:s skuggbudget och hjälp oss i Motargument.se och interasistmen att slå håll på lögnerna och bluffmakeriet istället!

När folk ser att jimmie Åkessons Sd är en oseriösare, mer okunnig och clownaktigare variant av John Bouvins eller Bert Carlssons Ny Demokrati, faller deras stöd!

Motargument.se skriver: Jimmy Åkesson far med osanning

Man bör fråga sig om Jimmie Åkesson är okunnig eller bara far med osanning då han skriver om Sverigedemokraternas egen paradfråga – invandring.

SD-trash orange

Jimmie Åkesson skriver i en debattartikel på DN Debatt på måndagen att ”de andra politiska partierna inte tar hänsyn till att man under 2012–2013 tänker ta emot fler än 200.000 asyl- och anhöriginvandrare från avlägsna länder — sannolikt närmare 200.000 fler än vad samhället i dag klarar av”.

För det första: Sverige ”tänker” inte ta emot några flyktingar i förväg än de drygt 2.000 kvotflyktingar som får komma hit varje år. Antalet flyktingar och deras anhöriga avgörs av hur många som kommer hit och bedöms ha rätt att få stanna i varje enskilt fall.

För det andra: Migrationsverkets offentliga statistik skiljer sig avsevärt från Jimmie Åkessons påstående om att Sverige 2012–13 tänker ta emot fler än 200.000 asyl- och anhöriginvandrare.

År 2011 godkände Sverige 11.381 asylansökningar, exklusive de 1.345 som fick stanna av synnerligen ömmande skäl. Till dessa lägger vi de 3.037 flyktinganhöriga som fick stanna och får då i gruppen asyl-och anhöriginvandrare, totalt 14.418.

Hittills under 2012 har 9.243 asylärenden bifallits. Under 2012 beräknas cirka 12.000 flyktingar få uppehållstillstånd. Antalet anhöriginvandrare kommer att bli större i år. Det finns indikationer som tyder på att asyl- och anhöriginvandringen kan bli sammanlagt 20.000 under hela år 2012.

Olika omständigheter i vår omvärld har gjort att Migrationsverket skrivit upp prognosen för 2013. Verket räknar med att antalet asyl- och anhöriginvandrare nästa år kan bli 45.000. Det skulle i så fall totalt för åren 2012–13 bli c:a 65.000 asyl- och anhöriginvandrare.

Denna ökning 2012–13 beror på kriget i Syrien och förändrade regler för anhöriginvandring och är temporär, inte permanent.

Alltså: c:a 65.000 och inte 200.000!

Jimmie Åkessons siffra framstår med andra ord som närmast groteskt överdriven. Den ger tveklöst ett intryck av att vara tillkommen utifrån en önskan att piska upp en oro och rädsla hos befolkningen över det han brukar kalla ”massinvandring”.

Den fråga som nu måste besvaras av Åkesson är följande;

Är den överdrift du gör dig skyldig till i artikeln medveten eller är du bara djupt okunnig om hur det ser ut i verkligheten?

Thabo ‘Muso
Michael Gajditza
Torbjörn Jerlerup
Johan Löfström
Anna Siekas

Lovisa Loan Sundman
 

Medarbetare i Motargument.se

Även publicerat på Newsmill. Se även Michael Gajditzas inlägg.

Dagens fråga till Kent Ekeroth: är du svensk?

Dagens twitterfråga till Kent Ekeroth är om han enligt hans egen definition är svensk eller inte.

Kent Ekeroth har sagt en del lustiga saker på twitter i dagarna. Först gick han ut och sa att invandring bara är något negativt.

När han sen fortsatte att säga att invandring bara är något fel fick han mothugg. 20.000 av invandrarna som kommer till Sverige varje år är ju svenskar som emigrerat men som återvänder. PÅ det svarade Kent så här.

Jamen, intressant! ser ni. Kent tycks verkligen mena att invandring är nåt negativt och att det är en skillnad mellan de som är etniska svenskar och icke etniska svenskar.

Då undrar jag vad som utgör en etnisk svensk. Är Kent en etnisk svensk?

Kents mamma är invandrare. Dessutom en invandrare som dömts och suttit i fängelse. Betyder detta att Kent, som är andra generationens invandrare inte är etnisk svensk? Betyder detta att hans mamma är en av dem som gör invandringen ”negativ” enligt hans egna definitioner?

Artikel på Newsmill om politiska hot och om hat

Artikel på Newsmill.

Fryshuset-profilens hot ökar det politiska hatet

Publicerad: 2012-05-23 12:05

Liberal skribent: När medlemmar i bandet ”Kartellen”, som dessutom är ledarfigurer i Fryshuset, hotar sverigedemokrater, måste det tas på allvar. Hat och hot håller på att bli vardagsmat i det svenska politiska livet. 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson mordhotades igår på twitter, av sångaren i gruppen ”Kartellen”, SebbestaksetSebbekartellen”Jimmie Åkessons mammas fitta! Vill tortera han i 3 dygn med avbitartång locktång blåslampa för att stoppa blödingar me! Jag vill döda bögen.” I samband med det uttalade gruppen grova hot mot sverigedemokrater. En bild på två personer som slår ner en sverigedemokrat fanns då på Kartellens facebooksida, åtföljt av texten ”dead assholes can’t vote”. med detta i åtanke, och annat som skett under maj månad kan man fråga sig, håller våldet och hatet på att bli mer rumsrent?

Killen som vill döda sverigedemokrater är alltså med i Lugna gatan och arbetar med ett antivåldsprojekt, teater, på fryshuset. Här är hans hemsida. Angående just det hotet, som gruppen Kartellen och Sebbes uttalat mot Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson, får den närmaste tiden utvisa vad som kommer att ske. Fryshuset gör mycket som är bra, men när personer som är stora förebilder och lite av ledarfigurer i Fryshuset gör nåt sånt här, kan det få större verkan än man kan tro.

Fryshuset verkar ha tagit det som skett på allvar, det är bra. De skriver: ”Sebbe är en förebild för tusentals ungdomar och har varit det långt innan Fryshuset började arbeta med honom. Just för att han är en förebild är det viktigt för Fryshuset att stötta honom i att bli en bättre och positivare förebild. Resan mot förändring är aldrig rak, Sebbe befinner sig i en utvecklingsprocess och har nu gjort ett misstag. Fryshuset fördömer inte människor men vi fördömer handlingar. Att vända ryggen mot Sebbe nu vore ett stort misstag. Vi kommer tvärt om intensifiera vårt arbete med honom.”

Alla människor är värda en andra, ja till och med en tredje eller fjärde chans. Så även Sebbe, så det är bra att Fryshuset kan ge honom den chansen. Men han är inte vem som helst, han är en förebild. Det är extremt viktigt att förebilder inte förespråkar hat eller våld, speciellt i ett antivåldsprojekt. Hur Fryshuset kommer att hantera Kartellens hat mot Alliansen, eller hans hat mot Sverigedemokraterna, vet jag inte med det måste hanteras. Eller det faktum att 268 personer gillade och 15 personer delade bilden på facebook som syns ovan artikeln.

Som ett brev på posten har givetvis Fryshuset och Sebbe tagit emot hot själva nu. Vidrigt men sant, så är det, våld föder våld. Det är givetvis lika vidrigt. Jag hoppas att alla inblandade parter ser att dödshoten hänger ihop och tar itu med alla problemen.

Vi andra har också en del problem att hantera. Våld föder våld. Maj månad har varit ganska ruskig. Hat och hot och försök att kasta skit på privatpersoner håller mer och mer på att bli vardagsmat i det svenska politiska livet, känns det som, och då tänker jag inte bara på sånt som muslimhat och kommentarsfältshat, utan på hat och hot mot person. Personhot uttalas mot muslimer som vågar ta plats i samhället, mot judarna i Malmö, och mot politiker och journalister nästan regelbundet på nätet, i kommentarsfält och på bloggar.

SVD-kolumnisten Roland Poirier Martinsson visade i måndags ett exempel på det  kommentarsfältshat som drabbat honom: ”Kan man inte bussa ut ett gäng muslimer av valfri ras/art till X så kan de få tända eld på folks villor och bilar där istället? … Det vore så underbart att få se journalisternas bostäder och bilar brinna som omväxling. Gärna med journalisterna kvar inne i husen.” 

Vi har ett ansvar att stå upp och markera en gräns mot denna typ av hat och hot. Våld mot person och försök att sabotera det demokratiska samtalet får aldrig accepteras. Vi måste kunna stå upp mot det, oberoende av vem som uttalar hot och mot vem det riktas. Under bara maj månad har detta hänt:

* Först var det händelserna i Eskilstuna runt första maj då AFA drabbade samman med Svenskarnas Parti.

* Sen var det författaren Ingmar Karlsson som försökte få reda på bloggaren Anna Ekströms identitet, vilket ledde till en ström av antisemitism mot både henne och författaren Torbjörn Elensky.

* Även Sverigedemokrater hotas regelbundet. Hanna Wigh i Sd blev utsatt för våld för några dar sen. Så här skriver hon själv (enligt Avpixlat): ”Vill tacka alla mina kära vänner för ert fina stöd. Jag är hemma och mår under omständigheterna bra. Det som inträffade var att ssu, vänsterpartiet och syndikalisterna dök upp med röda fanor. De var oerhört otrevliga och spottade efter partiföreträdare och uttalade saker som “djävla äckliga gris” osv. Vi tillkallade polisen som närvarade i ca 15 min innan de försvann igen. Då kom de närmre och en partiföreträdare kände sig väldigt hotad varpå jag ställde mig emellan med ryggen mot dem. I handen hade jag en drös ballonger. En av killarna från detta gäng slet då tag i ballongerna varpå jag fick skär/brännsår över handen. Efter ett tag får de tydligen fram någon vass pinne/stor nål som de dänger till mig i bakhuvudet med. Vi larmade polisen som dök upp efter ca 30min. Vill ännu en gång tacka för ert fina stöd och säga det att ni är guld värda. Vill även poängtera att vi måste fortsätta att kämpa för demokratin och aldrig låta oss sjunka ner till deras stenåldersnivå utan fortsätta att uppmana till att ta debatten istället för knytnävarna.”

* En person spottade på en Sverigedemokrat i Uppsala, Paula Bieler, nyligen också. En relativ mild sak, men ändå…

* Många skrattade åt att jag tyckte det var skrämmande när clementiner kastades på Jimmy Åkesson nyligen. Förhoppningsvis är det färre som anser det efter Kartellens hot.

* Efter SVT:s program om muslimerna har SVT fått hot mot sig från anonyma radikala islamister. Men jag hör att även de muslimska moskeerna fått hot mot sig, från islamhatare, som en följd av programmet. ”Vi ska bränna ner skiten”…

* Samtidigt pågår en debatt i media om klasshat i poesi och verkligheten. Delar av vänstern håller på att ta upp klasshat som paroll igen. Vi läserJönsons senaste samling, ”med.bort.in” är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris och 350 000 danska, som jag givetvis unnar honom (hellre det än att han fortsätter hemsöka Brommafamiljerna med sin herpeskuk). Nyfiken går jag och köper den. Det är stark, rå, utmattande lyrik, med återkommande beskrivningar av smärta, fattigdom och förnedring. Och så hatet förstås. Han ser på fotboll och äcklas av att spelarna har högre lön än LO-medlemmarna och därmed är ”klassfiender”. Han hatar alla som bor på Södermalm. Han hatar grannarna som spelar musik. Han beskriver sitt ”kalla äckelhat” för Wanja Lundby-Wedin. Han önskedrömmer om hur Fredrik Reinfeldt blir skjuten i huvudet i direktsändning, ”hur skallen. smashas. sönder. liksom sprängs. inifrån.”

* Och i Heby hoppar en två Sverigedemokrater av partiet och blir Nationaldemokrater och får ta emot hat och hot de också.

* Debatten kring Uppsala Pride förra veckan är väl värd att nämna också. I klasshatets namn uteslöt man Folkpartiet från Uppsala pride och sen fick Luf ta emot hot från Afa.

* Vänsterpartiet lever med ständiga hot från nazister. Det var ju bara tre månader sen nazister stormade ett Vänstermöte i Ludvika.

* Dessutom lever både antirasister och Sverigedemokrater med ständiga hot i sin vardag. Journalister får hot när de skriver om Sverigedemokrater, Avpixlat eller om invandringen och Sverigedemokrater för hot när de skriver om invandringen, Afa eller det de kallar ”sjuklövern”.

Och allt detta har skett på tre veckor. Ändå har jag säkert utelämnat mycket. Detta är bara ett axplock av det som skett. Allt detta sker samtidigt som rättegångarna mot Breivik, Mangs och de islamist-svenskar som misstänks för att ha planerat ett terroristattentat mot Jyllands-Posten pågår. Dessutom har vi nyss haft en jättedebatt kring att Aftonbladet liknat Timbro, Paulina Neuding och Johan Lundberg från Axess med terroristen Breivik. Bilder cirkulerar samtidigt på både Alex Bengtsson från Expo som Breivik och på Jimmy Åkesson som Breivik. Ursäkta, men det är lite skrämmande. Speciellt med tanke på eurokrisen och läget i Grekland.

När jag hör någon säga att ”nu är det dags att ta till knytnävarna” mot någon politisk grupp tänker jag på 20-talet. Många har har prövat det förr. Se på Tyskland för 90 år sen, innan andra världskriget. Sossar bankade ner kommunister och nazister och ibland högerfolk. Kommunister och nazister slog ner varandra och alla andra. Alla hatade alla. Och för vart slag växte hatet ännu mer, och därmed de radikala, våldsbejakande krafternas makt.

Om man studerar Hitlers s.k. ”bordssamtal” från kriget ser man att Hitler menade att nazisterna vann på vänsterns metoder att bemöta nazismen med våld, censur och störningar! Glöm aldrig det.  Ingen vinner på hat och hot som politisk metod. Argument måste bemötas med argument, inte med censur, knytnävar och slag.

Att stå upp för sin egen rätt, och rättigheterna för sin egen grupp, är inte så svårt, det kan de flesta. Men att stå upp för politiska motståndares rätt är svårare; alltså för dem man inte håller med alls, eller som man anser har väldigt felaktiga ideer. Då måste man kunna se att demokratin och möjligheten till dialog har ett värde i sig och måste skyddas och värnas om.

Din demokratiska förmåga mäts inte genom att se hur mycket du håller med de som tycker som du själv, utan om du skyddar och värnar om andras rätt att få säga vad de vill, till och med om du hatar deras åsikt. Och ditt demokratiska sinnelag visar sig i om du reagerar mot dödshot, som det mot Sverigedemokraterna igår. En sak är säker. Den som tryckte på gillaknappen till Kartellens inlägg har mycket kvar att lära om demokrati.

OM FÖRFATTAREN

Torbjörn Jerlerup, liberal och antirasistisk debattör. Skribent på Frihetssmedjan.

Konsekvens, islamofobi och radikal islamism, med mera…

Nybloggat på FRIHETSMEDJAN: Detta är till dig som antingen ”arbetar mot islamofobi” eller ”arbetar mot radikal islamism”, eftersom jag alltför ofta sett att det är antingen eller. Antingen skriver man massor om problemet med islamofobi och inget om islamistisk radikalism, eller så är det tvärtom. Det är inte alla förunnat att vara konsekventa i debatten.

* Om du ogillar att radikala islamister hetsar mot homosexuella som grupp men inte reagerar då någon svepande generaliserar negativt om ”muslimerna” som grupp är du inkonsekvent. Du kanske borde ta islamofober i hampan, även då de kallar sig ”liberaler”?!

* Om du arbetar mot islamofobi och ogillar hetsen mot ”muslimer” som grupp, och ”islam”, men inte reagerar mot generaliseringar och fördömanden av homosexualitet och homosexuella som grupp är du mycket inkonsekvent. Du kanske borde ta din lokala imam i örat då denne tolererar homofobi?

* Så… om du ogillar Paulina Neudings artikel om muslimer och hennes svepande ord om ”muslimerna” men inte reagerar lika hårt när imamer lika svepande fördömer ”homosexualitet”, eller när islamska ungdomsorganisationer bjuder in homofober som anser det kan vara rätt att stena homosexuella… Då är du inkonsekvent!

* Samma sak om du ogillar att islamistiska extremister svepande generaliserar om ”judar” eller pratar om det ”demografiska hotet på grund av alla som heter Sara och Isak och är judar som föds i Israel, men inte reagerar då Paulina Neuding eller Johan Lundberg skriver negativt och svepande om ”muslimer”. Eller, då det pratas om det ökande antalet barn med namnet Muhammed som föds, samtidigt som man pratar om terror och antisemitism, som om det var samma sak… Då, min vän, är du inkonsekvent.

* Om du tolererar att omgivningen runt omkring dig pratar väl om det grovt antisemitiska Hamas, som vill kasta ut alla judar från Mellanöstern och vars program bygger på Sions vises protokoll, men upprörs då du hör nån som jämför islam med nazismen, då är du faktiskt också… inkonsekvent.

* Om du upprörs över det galna Hamas med all sin antisemitism och äcklas över att muslimska föreningar kan bjuda in folk som stöder Hamas och homofober, men inte reagerar då man svepande generaliserar om islam som nazistiskt och muslimer som nazistiska, då är du faktiskt en aning… inkonsekvent också.

* Om du inte reagerar då människor vill förbjuda Lars Vilks att teckna Muhammed som rondellhund men reagerar då en del svenskar är mot att man bygger moskeer och minareter är du faktiskt inkonsekvent.

* Om du reagerar mot att islamistiska fanatiker vill stoppa Lars Vilks, men inte reagerar då andra fanatiker vill stoppa bygget av moskeer och minareter, är du minst sagt… inkonsekvent.

* Om du inte reagerar då nån kvinnohatande imam anser att det är syndigt och lössläpt med sex före äktenskapet eller klädsel som minikjol, men ogillar burkaförbud och intolerans mot hijab, då är du mycket inkonsekvent.

* Om du ogillar att kvinnohatare anser att kvinnor MÅSTE bära hijab eller burka för att vara ”anständig”, och vill att vuxna kvinnor ska få välja fritt själv, men och samtidigt är för förbud för nån vuxna kvinnor att välja att bära burka eller hijab, då är du löjligt inkonsekvent. (Speciellt om du kallar dig liberal.)

* Om du arbetar mot antisemitism och tyckte att programledaren Ana Ginas, dvs Gina Dirawis, blogg var antisemitisk för att hon jämförde Israel med nazityskland och för att det fanns en eller två antisemitiska kommentar om ”judarna” i kommentarsfälten, men blundade för de tusentals GROVA islamofoba kommentarar och jämförelserna mellan islam och nazityskland som cirkulerade i samband med drevet mot Ana Ginas, då är du inkonsekvent.

* Ogillar du islamofobi men inte reagerar över att folk som kallar sig islamska förebilder kompromissar med antisemitism och homofobi, och inte skarpt ryter till och tar antisemiter eller homofober i örat. Då är du extremt inkonsekvent.

* Om du ogillar att så många av de du kallar ”israelvänner” generaliserar om ”palestinier” och jämställer terrorism och palestinsk aktivitet, men inte reagerar då det generaliseras lika vilt om israeler och judar, är du inkonsekvent. Samma om du ogillar att islam kallas nazistiskt men inte reagerar då Israel kallas nazistiskt.

* Om du reagerar över att ”palestinavänner” kallar Israel nazistiskt och att en del debattörer prisar Hamas och generaliserar över judar och israele,r men blundar då det generaliseras negativt över muslimer och palestinier, är det samma sorts inkonsekvens…

* Om du reagerar över någon av bilderna här i artikeln är du det nog också…

Listan skulle kunna bli lång, mycket lång. Men jag slutar här.

Konsekvens är att reagera mot svepande generaliseringar och försök till demonisering av grupper av folk, oavsett om man ogillar eller gillar gruppen ifråga.

Vad vi antirasister kan lära av kampen mot mobbning.

Har ni arbetat med att få mobbare att sluta mobba någon gång, tex i en skola? Eller destruktiva ungdomsgäng? Det värsta man kan göra är att isolera dem. Det man måste göra med dem är att visa att mobbaren är välkommen på lika villkor med alla andra i allt han gör, UTOM NÄR HAN MOBBAR. Man drar en knivskarp gräns mellan det mobbaren gör när hen mobbar och det hen gör i alla andra fall. Mobbaren behandlas lika i allt, utom när hen mobbar.

Debatten om Sverigedemokraterna och Avpixlat hamnar ofta ganska fel. Så jag vill skriva några ord om det här. I riksdagen ser jag att man behandlar Sverigedemokraterna på ett sätt som motverkar syftet. De beter sig som de skolor som islolerar och moobbar mobbaren för att få denne att sluta mobba.

Problemet är inte att det FINNS ett parti som heter Sverigedemokraterna och en nättidning som heter Avpixlat som säger galna saker. Problemet är att de SÄGER och GÖR galna saker. Det ögonblick Sverigedemokraterna som parti slutar att dra folk över en kam, slutar hetsa mot muslimer, romer och andra, har det samma existensberättigande som vilket annat parti som helst.

Samma med Avpixlat. Det är att de hänger ut individer och hetsar mot grupper som muslimerna, der är toleransen för personangrepp i kommentarsfält och artiklar, inte att Avpixlat finns, som är problemet.

Alla partier i riksdagen har en bakgrund som är ful, med rasbiologi, hat, diskriminering och flyktingfientlighet. Dessutom finns två partier i riksdagen som har en rent totalitär grund som liknar den Sverigedemokraterna byggde på. Kristdemokraterna byggdes av religiösa fanatiker och gamla nazister. Vänsterpartiet var en gång i tiden VPK och SKP som stött de mest horribla diktaturer.

Om vi ska börja diskriminera partier för det de gjort för länge sen så blir det inga partier kvar i riksdagen.

Samma med nyhetsförmedlare. Aftonbladet håller moralens fana högt idag men under det andra världskriget var tidningen så brun att antinazister skapade tidningen Expressen för att väga upp Aftonbladets brunhet en aning.

Det vi antirasister kan göra är att dra en knivskarp och konsekvent gräns mellan negativa generaliseringar och hat som sprids mot grupper, och övrig debatt.

Sverigedemokraternas demonisering av muslimer kan aldrig accepteras och det måste vi som ogillar det visa klart och tydligt.

Problem uppstår när man gör som Socialdemokraterna gjorde i riksdagen i veckan. Där skulle man hålla omröstning om Västsahara och Sverigedemokarterna tyckte som Socialdemokraterna. Det ledde till att Socialdemokraterna ändrade sina åsikter och bröt mot vallöften, för att inte rösta som Sd.

Det är rent destruktivt. Socialdemokraterna behandlade Sd:s åsikter om Västsahara på samma sätt som de behandlar deras åsikter om muslimer eller romer. Det är INTE att skilja mellan hat och icke hat utan att blanda ihop båda och sudda bort gränserna mellan dem.

Det är som att mobba mobbaren och tro man får denne att sluta mobba då. 

Samma med invandringspolitiken. Jag är liberal och för en stor invandring, och vill t.ex. släppa in fler ensamkommande flyktingbarn. Men jag har inga problem med att ta diskussionen med någon som vill minska eller stoppa invandringen. Det är en fullt legitim åsikt. Det är inte min åsikt och jag skulle motarbeta den politiskt, men den är legitim. Det som ALDRIG kan, eller får, godkännas eller ses som legitimt är hatet mot muslimerna som grupp som Sd (och Avpixlat) sprider.

Som sagt,  det värsta man kan göra med en som mobbar, är att isolera mobbaren. Det bästa är att stödja, prata med och samarbeta med, den som mobbar DÅ DENNE INTE MOBBAR. Då visar man en väg ut: att ”du är ok, jag respekterar dig, men inte då du mobbar”. Samma med Sverigedemokraterna och Avpixlat.

Det är de 15% av befolkningen som är positiva till Sd jag tänker på. För tänk på att som vi behandlar Sd och den politiska debatten, så kommer de som gillar Sd att reagera…

Konservatism och kulturkonservatism är inte samma sak som Breivik

Roland Poitier Martinsson har skrivit om konservatismen i SVD. Det är ett ganska tydligt försök att bemöta artiklar i Aftonbladet och på andra ställen där man kopplat samman Breivik och kulturkonservatismen.  

Artikeln är viktig. Det finns folk inne i Sd som ogillar generaliserandet som Ekeroth och Jomshof och flera andra håller på med. Jag vet Sverigedemokrater som inte vill sprida hat, som hatar ordet kulturmarxism och som inte dömer alla muslimer utan tvärtom kan se något positivt i islam. De är oroade över sin, och sina barns framtid, de känner att de lever i en demokrati där de inte blir sedda eller lyssnade till och de känner att samhället förändras snabbt, utan att nån brytt sig om att fråga dem om de vill att samhället ska förändras. De är oftast konservativa, men de hatar inte.

Visst kan vi drömma oss bort och hoppas att Sverigedemokraterna försvinner från jordens yta. Men det kommer nog inte att ske, minst av allt med tanke på hur korkat övriga partier bemöter Sd. Så länge man låter Sd:s argument stå i praktiken oemotsagda, och så länge  politiskt fulspel, visionslöshet och trixande finns bland partierna kommer Sd inte att försvinna.

Då finns det ett annat alternativ: att göra generaliseringarna och hatet så politiskt omöjligt att Sd tvingas göra som V gjorde, dvs förändra sig.

Om Sd förändras, likt V gjorde, blir det med bibehållen konservativ grundsyn.

Det är en stor skillnad mellan att generalisera negativt om invandrare som ”brottsliga” eller islam som ”nazistiskt” och att vilja begränsa invandringen. Det ena är att sprida hat, det andra en legitim politisk åsikt. Hatspridande konservatism (eller vilken ideologi det än må vara) kommer jag aldrig att behandla som rumsrent i Sverige. En konservatism som vägrar generalisera negativt är en annan sak. Det är en konservatism som har existensberättigande i mina ögon.

Det är skillnad mellan att vilja sätta sin egen nation främst och att vara hatisk mot det främmande.

Jag är liberal och delar inte konservatismens grundsyn, lika lite som jag delar Vänsterpartiets grundsyn. Vänsterpartister skulle få spader om de fick veta min syn på privatiseringar. Konservativa skulle få spader av min syn på invandring. Jag vill i praktiken ha nästan fri invandring och vill legalisera de papperslösa i Sverige, dvs låta dem stanna. Dessutom är jag internationalist och tycker nationalismen oftast är ganska fånig. Så jag skulle nog arbeta mot mycket av det en konservativ, icke hatisk, sverigedemokrati står för. Men demokrati är mer än att bara vara överrens om allt. Det finns ett egenvärde i att olika ideer bollas och att olikheter finns.

Det finns viktigare saker än liberalism. Demokrati är viktigare än liberalism. Debatt och olikheter och respekten för de olika åsikterna är viktigare för mig än den liberala ideologin som sådan.

Jag är oftast inte överrens med författaren Roland Poitier Martinsson. Jag vet för övrigt att även han har en tendens att generalisera negativt om grupper. Jag har sett honom skriva saker om homosexualitet som är generaliserande. Men… det är inte samma sak som Breiviks ideologi av hat och massmord. Det är inte heller samma sak som Sverigedemokraterna med sitt legitimiserande av muslimhat och invandrarhat.

Om Vänsterpartiet har existensberättigande idag, trots sin bakgrund och sin ideologi, och Kristdemokraterna också, trots alla nazister som grundade partiet, så har också Sverigedemokraterna det. Men det hat de just nu sprider får aldrig ses som rumsrent.

Nolltolerans för negativa generaliseringar om muslimer, romer, afrikaner och invandrare är bra. Men samtidigt måste vi visa en väg ut, att det finns alternativ. Så som politiken ser ut idag får vi leva med Sd vare sig vi vill det eller inte, det är de politiska partiernas fel att Sd finns. Om man alienerar stora grupper av befolkningen skapar det problem. Att extremism ökar i vissa grupper i tex invandrarområden är en sida av samma mynt. Människor som inte känner sig sedda blir förtvivlade. Förtvivlade människor söker ofta förenklade lösningar.

Istället för att gnälla om Breiviks och Sd:s konservatism bör vi rikta in oss mot den hatiska EXTREMA konservatism som Sd idag står för. Precis som alla ideologier är konservatismen en ideologi som kan bli monstruös och hemsk i sin extrema form. Det måste vi vakta oss för…

Den som vill veta hur man verkligen känner igen en Breivikare: se här!

Hur känner man igen en ”Breivikare”?

Bloggat på Frihetssmedjan. Nu i och med rättegången mot Breivik börjar det jobbiga arbetet att börja bena ut hur hans filsofi ser ut, och vilka hans ideologiska  vänner är. Breivik gillade tydligen Coca Cola bättre än Pepsi, men det är knappast såna småsaker som utmärker en persons ideologi. Man måste se till större saker.

Breivik höll sitt försvarstal igår. Om man läser försvarstalet igår och ser på hans tidigare alster, hans Manifest och hans video som gavs ut i samband med terrordådet, ser man en rödtråd i hans filosofi. ( Ni kan se Breiviks video, som han postade på You Tube genom att klicka här. Hans manifest kan ni läsa här! )

Breivik anser att Europa hotas av en ”ny nazism”, nämligen ”massinvandringen” av främst muslimer. Dessutom hotas Europa av de politiker, främst Socialdemokrater och andra ”kulturmarxister”, som samarbetar med denna nya sk ”nazism”. Dessa sistnämnda kallar han landsförrädare. De är quislingar, likt ur-quislingarna i Nasjonal Samling i Norge som samarbetade med Hitler under andra världskriget.

Breiviks ser sig med andra ord som en motståndsman mot denna nya nazism och attackerna på Socialdemokratiska ungdomar kan förstås om man ser att Breivik såg dem som ett slags modernt ”Hitlerjugend”, eller ”Nasjonal Samlings ungdomsbevegelse”, och han ser sig som en klassisk motståndsman med plikten att döda landsförrädarna som säljer ut landet.

Denna synen bekräftas i hans manifest, i talet igår, hans video, på hans sida på facebook där han jämförde sig med motståndshjälten Max Manus, och även i hans skriverier för Document.no. Det tidigaste beviset för Breiviks ideologi.

”Också har vi förhållandet mellan konservativa muslimer och så kallade ‘moderata muslimer’. Det finns moderata nazister också, som icke stödde gasningen av romaner och judar. Men den är ju fortfarande nazister och sitter bara och tittar på när de konservativa nazisterna slår till. Ska vi acceptera moderata nazister så länge de tar avstånd från gasning av romaner och judar?”

Där har vi den politiska grunden för mordet på Socialdemokrater på Utöya.

Om det finns quislingar så finns det givetvis nazister också. Det är muslimerna i Breiviks ögon.

Breivikare?

Denna filosofi, och även Breiviks andra tankar, delas av många i Sverige idag. T.ex. citerades och hyllades författaren Bruce Bawer nyligen av Tryckfrihetssällskapets Ingrid Carlquist för att han skriver att vänstern är ”de nya quislingarna”. samma Bawer citerades gillande av Breivik  för att… håll i er… han skriver att vänstern är de nya quislingarna.

Det kusliga med Bawers, och Breiviks påstående att Europa håller på att ockuperas av nya nazister är att steget det gör steget kort mellan att slåss med ord och slåss med vapen.

Tänk er själva?!

Inte alla skulle välja att gå ut i väpnad kamp mot nazism, men ganska många skulle göra det. Riktig nazism skulle till och med en lat pacifist som jag ta vapen i hand för att bekämpa. Hur stort är steget från ord till handling då för alla som anser att islam är en ”riktig nazism”?

En annan som låter som Breivik ganska ofta är Sverigedemokraternas riksdagsledamot Richard Jomshof. Han beskrivs av många som ganska snäll och bra människa. Men i allt jag sett närmar han sig Breiviks världsbild. Han uttalade sig bara nån dag innan rättegången mot Breivik och sa då enligt Expo:

”För mig är det jag ser ingen större nyhet, men jag vet att det finns många som ännu inte förstår vilken fara islam(ismen) utgör för inte bara Västvärlden, utan för hela världen, ett hot långt värre än såväl nationalsocialism som kommunism. Jag vet att det finns många som låter sig luras av medias och övriga partiers lögner om islam”.

Till Expo.se säger Jomshof att nazism eller kommunism inte längre utgör ett hot mot stater. Något som han hävdar att islam gör. Men Jomshof uttrycker även att islam som ”ideologi” är värre än den nazistiska.

– Den har en religiös aspekt, det är inte bara en politisk rörelse, utan det är också en religion. Det gör den betydligt farligare, säger han.

Är vi i en situation i Sverige där muslimer planerar att bygga upp koncentrationsläger och begå ett folkmord?

– Jag ser framför allt hotet mot det sekulära samhället, demokratin och jämställdheten i västvärlden. Det är där hotet ligger, säger Jomshof.

Richard Jomshofs blogginlägg bygger på en dokumentärfilm om det Muslimska Brödraskapet. Men Jomshof menar att islam är ett problem i grunden ”ända tills den genomgår en upplysning så som kristendomen har gjort”.

På twitter skrev han idag som svar på mitt konstaterande att Breivik ansåg sig vara motståndsman som slåss mot nazismen (islam) att han delar denna syn (!) med Breivik. Se här!

Redan 2001 skrev Jomshof i Sd-kuriren detta i samband med en intervju med ledaren för den norska folkrörelsen mot invandring.

”Hösten 1940 valde en 17-årig norsk yngling att engagera sig i kampen mot den nazistiska ockupationsarmén i Norge… Drygt femtio år senare, i oktober 1987, varsamme man med om att grunda ”Folkebevegelsen mot innvandring… Jan menar att de senaste årens invandring är en form av invasion och inget annat. Han går till och med så långt som att kalla denna massinvandring för ”Norges nya 9 april”…

— Vi fikk den agressive kommunistiske pest utöver Europa efter den russiske revolusjon i 1917. Lenins och Stalins holocaust med 30-40 millioner drepte gjennem organisert utsulting, massedrap, tortur og mishandling til döde i fangehull og i Sibirs konsentrasjonsleire. 1940-årene feide dod og drap inn over Hitlers ”natt og lake” leire. Begge system tok sikte på å vinne makt og herredemme ut over andre folks fedreland. Den nye og tredje ideologi på marsj innover Europa er islam.

Jan Høeg jämför alltså islam med kommunism och nazism. Och den muslimska folkvandringen in över Europa, och då framför allt Norden, ser han som ett mycket stort hot. Han menar att det måste till en kraftsamling i Västeuropa så att massinvandringen stoppas; det handlar enligt honom om överlevnad. Våra folkvalda, men också media, jämför han med Jesu förrädare Judas Iskariot.. som stöder… den islamiska invasionen”.

Om rasism, antirasism och generaliseringar.

Debattören Camilla Rågfors har skrivit ett inlägg som alla borde läsa: ”jag är inte rasism, men”… I det ber hon alla som är mot rasismen och Sverigedemokraterna att skilja mellan äkta rasister och folk med fördomar eller med oro över politiken, ekonomin och samhället. Det viktiga är, enligt henne, att bemöta negativa generaliseringar folk gör.

Men det stora problemet är inte huruvida man får diskutera invandringen eller inte. Det är faktiskt generaliseringarna. Vi måste alla, allt ifrån Avpixlat-crowden till Lars Ohly lära oss faran med generaliseringar. Vi gör dem hela tiden, men de är okej så länge de passar våra åsikter. Men vi får stora skälvan när nån annan gör samma gentemot oss.

Så rätt. Exakt mina tankar. Det är därför jag försöker vara försiktig med generaliseringar, speciellt negativa sådana, om vilken grupp det än må vara, Jag har skrivit en hel del om det ämnet tidigare på min egen blogg och på Frihetssmedjan. Vill man stoppa Sverigedemokraterna bör man sopa rent framför egen dörr först och börja akta sig för att generalisera själv.

”Synen är noll på de långa distanserna! På nära håll finns de många nyanserna!” Som Tage skaldade… Rätt, så. Att förenkla och dela in världen i gott och ont, gör livet inte bara tråkigt, det är farligt också.

Från islam och män till hårdrockare och tyskar…

Många Sverigedemokrater, är duktiga på att generalisera. De har satt det i system inom partiet. ”Islam är det största hotet sen andra världskriget”, säger de. Om man vill kan man titta på debatten på deras bloggar och på Avpixlat, som stöder Sverigedemokraterna. Där florerar de negativa generaliseringarna fritt. Invandrare är brottsliga, muslimer förtrycker kvinnor, zigenare är smutsiga och kan inte svenska…

Liknande generaliseringar finns det gott om på andra håll.

Det var onekligen värre förr. Kvinnor hölls förtryckta genom århundradena genom generaliseringen att ”kvinnor är mindre intelligenta än män”. Fattiga fick ingen rösträtt för de var ”för radikala och okunniga”. Färgade från Afrika var ”underutvecklade” med ”lägre intelligens” och ”afrikaner springer bra, är rytmiska och har stora snoppar”…

Och numera hör man feminister säga att ”män våldtar” och att ”männen är problemet” och det hörs till och med antydningar om att ”vita är rasister”. ¨

För den som generaliserar är det det naturligaste i världen att göra så… vare sig det är muslimer, afrikaner, kvinnor, män eller vita som det generaliseras om.

Vare sig man generaliserar mot eller för rasismen, eller någon annan grupp, är problemet detsamma: det blir en onyanserad beskrivning.

Efter andra världskriget generaliserade många om tyskar och sa att ”tyskarna har svårt med demokrati och gillar drill och raka led”. En del debattörer föreslog att tyskarna inte skulle få ha industrier, modern teknik och universitet. Allt för att ”tyskarna är benägna att gilla nazism”.

Så drog dessa personer alla över en kam, unga, gamla, antinazister, nazister, ofödda, födda…

Har ni hört talas om begreppet ”den tyska kollektivskulden”?

Inte alla tyskar var nazister. Det fanns tyska antinazister, tyskar som försökte kämpa mot den nazistiska regimen. Genom att generalisera osynliggjorde man dessa personer. Men, vad värre är, man visade inget alternativ till att vara nazister och ”tycka om drill”… Genom att synliggöra tyska antinazister, hur få de än var, kunde man visa att ”inte alla är sådana” och visa alternativ. ”Man kan vara tysk och liberal antinazist eller socialdemokratisk antinazist, det går bra, se till exempel på X”…

Kollektivskuldstanken gick ut på att säga att det var rätt att dra alla tyskar genom historien över en kam. Tyskar var problematiska, även barnbarnet till antinazister…

Även i mindre extrema fall blir det lätt så galet. Man missar nyanserna.

Som då man hetsade mot hårdrockarna på 80-talet. Minns ni det? ”Alla” visste att om man tyckte om hårdrock tvättade man sig inte, var i riskzonen för att bli satanister som välte gravstenar, var våldsamma, hade lägre IQ, var sämre i skolorna och troligen hade taskig uppväxt. Eller hur? Så löd generaliseringarna på 80-talet då jag var ung… Och det var jättemånga, från hemmafruar till journalister och politiker som antog att detta stämde och behandlade hårdrockare därefter.

Vad gör/gjorde de fel?

Generaliseringar, förmåga att se en enhet i en mångfald, kan vara det som skiljer oss från djuren, sa tänkaren Friedrich Schiller för 240 år sen. Men det är inte bara vår största välsignelse, det som genomsyrar vetenskaplig metod, religion och samhällsliv, det kan också vara vår största förbannelse. Om vi inte ser att skogen inte bara är skog, utan även innehåller enskilda träd, buskar och annat, riskarer vi att gå fel i livet, ansåg han.

Så rätt, så rätt…

De flesta som har fördomar är inte ”onda” och vill utrota dem de har fördomar mot, homosexuella eller muslimer, eller socialdemokrater, eller vad det nu är man har fördomar mot. Det är oftast så enkelt att okunskap och rädsla gör att man drar alla över en kam, man generaliserar.

Många människor som varit rasistiska och rädda för t.ex. afrikaner eller judar har övergett sin rasism/antisemitism, när de lärt känna en, eller flera, färgade, eller judar. Varför, jo, för att de upptäcker att eftersom en, eller flera av den grupp de hatar är bra människor, släpper de sin rädsla.

De kan inte längre generalisera om alla. De vet nu att inte ”alla” färgade eller judar motsvarar den vrångbild de skapat sig genom sina förebilder. Det är första steget till att bli v med sin rasism.

De lär sig att generaliseringarna inte stämmer. Det är därför det är så viktigt att inte antirasister heller drar den egna eller andra gruppen över en kam. De måste visa att inte alla.

Politik

Generaliseringar är bra inom vetenskapen, men vetenskapsmän vet oftast att de hamnar fel om de drar generaliseringarna för långt. Inom politiken och statsvetenskap behövs generaliseringar också men även där kan de dras för långt.

Sverigedemokraterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna är partier med program. Där kan man säga att ”Socialdemokraterna menar”, eller ”Sverigedemokraterna menar”. Men om man ska börja prata om alla folkpartistiska, socialdemokratiska eller sverigedemokratiska väljare så bör man undvika generaliseringar. Man hamnar så lätt fel.

Speciellt antirasister måste undvika generaliseringar.

Antirasister som kan påstå att ”männen våldtar”, ”vita är rasister”, ”feminister är onda”, ”religiösa har egoproblem”, eller som i extremfall drar till med generaliserande tillmälen av typen, ”rasism är cp”, bör ta time out, se sig i spegeln och ställa frågan vad de pysslar med egentligen.

De flesta som har fördomar mot muslimer hatar inte muslimer, de är bara rädda och resonerar ungefär som de som säger att ”männen våldtar”.

Men att prata om män och vita är bara att prata om strukturer, kanske de som använder dessa liknelser skulle svara. Jo, jo, det är exakt vad många sverigedemokrater också säger. De har inget alls mot muslimer, säger de, de bara kritiserar ”strukturproblem” i den ”muslimska kulturen”.

Antirasism kan bara bekämpas genom att försöka undvika alla generaliseringar, i synnerhet de negativa mot grupper av människor. Genom att vägra dra folk över en kam, är du en förebild, och genom att hålla fram exemplen som motbevisar tesen att ”alla är…”, kan du visa en väg ut ur fördomar, rädsla och rasism för den som lätt hänfaller åt generaliserande omdömen om andra.

Eller som Tage Danielsson skaldade…

Om man tittar grovt och slarvigt så ser man bara något gult i största allmänhet där det ligger en guldklimp.

Om man lyssnar grovt och slarvigt så hör man bara att folkpensionerna ska höjas även när någon säger i TV att vi ska slå ihjäl er i morgon.

Om man doftar grovt och slarvigt så doftar en pudel precis som en tax. Men fråga pudeln så får ni höra att så är det inte.

Det är så grovt och nyanslöst runtomkring oss. Alla högermän är ju inte fullt utbildade fascister, och alla vänsterradikaler är ju inte fosterlandsförrädare, och om man nu ska se allting från den negativa sidan och betrakta alla människor som skurkar och banditer så måste man i alla fall erkänna att även i knölarnas värld finns det knölar av olika form och storlek, som i ett vanligt potatisland. Leve nyanserna!

Allting går inte att få in i allmänna storformuleringar. För den rene är allting rent, säger man till exempel, men då står allt den rene en bra bit bort och tittar. Går han närmare så finner han säkert att det är lite småskitigt här och där i alla fall. Leve nyanserna!

Se, hör och känn där du går omkring! Life is a many-splendoured thing! Flickor är vackra både fram och bak. Livet är en mångfasetterad sak!

Synen är noll på de långa distanserna! På nära håll finns de många nyanserna!

Vem är rädd för en liten hijab, del 3

Del tre i den serie som publicerades här och på Frihetssmedjan.

”Jag såg att häggen blommade, det kom en doft av den.
Då gick jag till min älskade och sade: Se och känn!
Hon stod vid makaronerna, hon sydde på en klut
,
Och när hon lyfte ögat hade häggen blommat ut.”

/Alf Henriksson

FÖRBUD, FÖRBUD Jag har i två artiklar behandlat frågan om slöja i skolan. I den senaste visade jag att det är viktigt att inte peka ut EN grupp som ”problemet”. Att extremformer av klädsel, som modekläder eller burka kan stoppas i skolorna genom enkla förhållningsregler och utan att antyda att en religiös grupps kläder är ett problem. I denna artikel ska jag analysera fördomarna om just slöjor, speciellt hijab. Fördomar som yttrar sig i att ganska många svenskar vill förbjuda viss klädsel inte bara för barn, utan även för vuxna.

Huvudduken, den s.k. slöjan, kluten eller hucklet, som det kallades i Sverige, är en del av den svenska kulturen.

En klut… Vad är det, kanske en och annan undrar? Och vad då huvudduk och svensk kultur, vi har väl aldrig tvingat folk att gå klädda i burkor och huvuddukar som andra kulturer, anser du kanske?

Då ska ni veta att min mormor berättade att när hon var liten, före första världskriget, gick fortfarande folk på svenska landsbygden klädda i huvudukar, sjalar, eftersom om man var man en ärbar gift kvinna skulle man dölja håret. Min mormors mor, Ida, vistades aldrig ute utan huckle på huvudet. Hon dog 1947. Jämför gärna detta med de  folk från muslimska länder bär hijab. Och religiösa fundamentalister förr, tex i Laestedianernas samfund, bar något som liknande islamisternas burka.

Det finns mycket skrämselpropaganda i Europa idag om islam och de arabiska kvinnornas klädsel har nästan blivit symboler för allt inom islam som folk är rädda för eller hatar. Islamofobin till trots, så har de klädskick som finns hos muslimerna idag har funnits i Sverige. Fast i Sverige kallade man inte det för en hijab utan för klut, sjal eller huckle eller huvudduk. Och folkdräkterna bär ännu spår av detta bruk.

Med tiden har den svenska slöjan befriats från allt tvång. Under den andra halvan av 1900-talet tog folk på sig huvuddukar av egen fri vilja, för att de tyckte det var snyggt, eller för att det ingick i ett mode för en kulturell eller politisk grupp (miljörörelsen). Detta kan också jämföras med hur muslimer bär sina ”slöjor”, hijab. De flesta som bär hijab idag i Sverige bär inte det för att vara ärbara, de bär det för att de tycker om det, och för att visa att de tillhör en kultur och religion.

När främlingsfientligheten blir löjlig

Var man en ärbar ogift kvinna förr i tiden i Sverige skulle man inte gå med utslaget hår. Håret skulle vara uppsatt eller flätat. En gift kvinna skulle bära huvudduk, huckle eller klut som det kallades.

Det traditionellt svenska, musik, dans och klädsel var omgjärdat av fördomar och regler.

Det är därför det bara blir skrattretande när man kan läsa på Nationaldemokraternas eller Sverigedemokraternas hemsidor att de svenska folkdräkterna är sååååå helsvenska och genuina och måste bevaras och skyddas mot det utländska. Mot arabernas hijab ställer man vår hellyllesvenska folkdräkt med klutar och knäfofsar. Som tex i denna lilla artikel i Nationell Idag: ”Vad utgör vår kultur? Vad gör oss unika i världen? Tre folkliga pelare av åldriga anor står stadigt i dessa stormiga tidevarv: folkmusik, folkdans och folkdräkt. Våra förfäders toner, rörelser och klädnad ekar från svunna tider, visar rättan steg i vinglig samtid…”

Problemet är bara att inget av detta är helsvenskt. Folkdanserna var en import från bland annat spanjorer, tyskar och polacker samt kanske araberna. Musikens toner bär också till 110% spår av 2000 år av sameuropeisk musikutveckling, med starka arabisk och judisk påverkan. Folkdräkternas utseende är inte heller det helsvenskt utan ett resultat av samma utveckling. Folkdräkten är för övrigt inte så mysigt romantisk som många tror. Den är resultatet av konventioner, moral och religion också som är är helt främmande för vår kultur idag. Varför tror ni att kvinnorna knäpper knapparna från vänstra sidan och männen från högra t.ex?

Samma med huvudduken som man ser på folkdräkterna ibland.

Religiöst tvång och huvudduk

En huvudduk på en kvinna signalerade inte bara att man var ärbar gift kvinna, utan den visade även rang och status i samhället. Besök gärna Almgrens sidenväverier i Stockholm där man kan se de huvuddukar de tillverkade för kvinnor av olika stånd och rang i samhället. 75.000 hijaber… nej förlåt huvuddukar, tillverkade de varje år under slutet av 1800-talet.

Jag citerar en sida om skånsk folkdräkt:

”Kvinnodräkt från Ingelstads Härad i Skåne, de tre första bilderna.  Kluten från Ingelstad är ett exempel på en av de allra största klutarna i Skåne. I Ingelstad har den knypplade spetsar medan den i Järrestad dekorerades med engelskt broderi. Järrestads härad ansågs genom sin sjöfart och fiskeläge ha råd med det. Det lite fattigare bondfolket inne i landet fick tillverka sina spetsar själva. Som i så många andra exempel anses den på fri hand knypplade spetsen finare än Vadstenas efter mönster knypplade spets.

I dag är det svårt att få tag i det dräktsilver som behövs. Det säljs inte vid auktioner längre. Från Ingelstads härad skriver Bruzelius: ”En högst owanlig bröllopssed bestod deri att brudgummen efter bröllopsmiddagen afklippte brudens långa hår, och, då den unga paret lagt sig, fäste mannen i gästernas närwaro på hennes hufwud den så kallade kluten, den gifta kvinnans hufwudbonad, med hwilken hon borde sofwa bröllopsnatten.”

Under folkdräktstiden (fram till omkring 1850) ansågs det som en stor skam om en gift kvinna visade håret. Däremot kunde hon medverka i skörden iklädd endast huvudbonad, kort överdel (blus) och särk. Och om sommarens vindar är nyckfulla och som andra underkläder inte förekom, kunde det skymta sådant som vi idag anser omoraliskt. Men den skördeklädda allmogekvinnan var högst anständig. Hon visade inte håret! Det var ju bara håret den gifta kvinnan inte fick visa.

Den unga flickans stora stolthet och prydnad för att locka friare var följaktligen ett långt hår flätat eller lindat med vackra band eller annan hårutsmyckning.

Den vita färgen var dygdens färg. En del kvinnor ansågs inte ärbara, tex de som fött barn utom äktenskapet. Då fick de bära en annan färg på huvudduken. Nämligen den skamliga färgen rött. De fick inte gå barhuvade som ungmöerna, och inte bära den huvudduk som gav de gifta kvinnorna status, utan fick bära en röd!

Varifrån kom denna sed. Jo, religionen. Nu är det lite knepigt att hitta direkta citat om just huvudduken, men om man läser religiösa böcker om skillnaderna mellan det manliga och kvinnliga från tiden innan 1850 ser man att det ansågs ganska allmänt i Sverige att det var kvinnan som lockade männen sexuellt, i synnerhet genom håret.

För att inte locka männen omkring dem att bli otrogna skulle de bära huvudduk. De ogifta kvinnorna fick visa håret, dock uppsatt och/eller flätat. Då de var med andra ogifta män kunde håret visas ibland. Allt i enlighet med Paulus ord i Nya testamentet om att kvinnor inte ska uppträda barhuvade då de utövar sin tro: ”En man som ber eller profeterar med något på huvudet drar skam över sitt huvud. Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret, för om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt. Men när det nu är en skam för kvinnan att klippa eller att raka av håret måste hon ha någon huvudbonad.” (1 Kor 11:4-6) Eller: ”En man behöver ju inte ha något på huvudet eftersom han är en avbild och avglans av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen, ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen, och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen. Därför måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull. /…/ Döm själva: passar det sig att en kvinna ber till Gud barhuvad?” (1 Kor 11:4-6)

Och som sagt. På vissa håll i Sverige var det sed att man själv, eller mannen, klippte av håret på kvinnan på bröllopsnatten. Med kapat hår och huvudduk ansågs kvinnan ärbar.

Islam

Vad ska man då säga om bruket av burkor och sjalar i islam, som så många är rädda för och kallar osvenskt.

Det är exakt samma sak, varken mer eller mindre, än den svenska huvudduk vi pratat om ovan. En del bär slöja av religiösa skäl medan andra mer beter sig som de svenskar som mot slutet av förra seklet bar huckle för att de gillade det, eller som de miljöpartister som på 70-talet ville markera samhörigheten med bondesamhället genom att bära huckle. Eller som alla de som dansade folkdans eller bar folkdräkt och stolt visar upp sina hucklen…

Även muslimers hucklen har en mer otrevlig bakgrund, precis som ursvenska hucklen, det ska medges. Förr bar man inte hucklen i Sverige för att det var snyggt, utan för att det inte fanns annat val. man blev socialt utstött och kunde hamna i fängelse om man inte bar den. I en del muslimska länder finns samma problem kvar.

I dessa länder måste man bära slöja, och det finns inget annat val. Detta med hänvisning till bland annat koranens sura 24:30 där det står att rättrogna kvinnor ska ”behärska sina blickar och akta sin lem och ej visa sina behag undantaget vad som alltid är synligt därav. Och de må kasta sin slöja över sin barm och ej visa sina behag annat än för sina män eller sina fäder eller sina mäns fäder.” I en annan sura, 24:59, står även att kvinnor ska ”svepa sina kläder omkring sig”. Detta är grunden för bruket att använda såväl burka som huvudduk.

Men att det är så i vissa länder betyder inte att det är så överallt.

Precis som i Sverige på 1800-talets slut börjar ganska många muslimer inse att det är lite konstigt att tro att en gud kan ha intresse av att detaljreglera vad kvinnor har på sig. De flesta slökjbärare i Sverige anser att man inte behöver ha huvudduk på sig av religiösa skäl, det är upp till individen själv att bestämma,  men många tar på det ändå, utan att anse att kvinnan är ”underlägsen”.

En hel  del väljer slöjan, hijab,  inte för att de måste för att anses ärbara, utan för att det är vackert, precis som folkdräkterna i Sverige är vackra. Andra anser att det är struntprat och manschauvinistiskt griseri att anse att just kvinnors klädsel måste regleras av nån gud, men tar på sig slöja ändå för att markera att de är stolta muslimer. Och en del är arga på fördomar och struntprat och bär hijab och niqab som protest, inte bara för att visa att de är stolta muslimer.

Kort sagt kan man inte dra alla över en kam. Skälen till varför folk bär de kläder de bär är många olika.

Förnuft istället för rädsla

Användandet av huvudduk är lika svenskt som svensk midsommar, köttbullar och knätofsar, så själva bruket av sjal är inget att vara rädd för. Minst av allt om man gillar folkdräkter!

Det som skiljer folkdräkt-kulturen från den religiösa vanan att använda hijab, eller de flesta svenskars syn på det här med huvud och hår för ca 130 år sen, är att vi övergett tron att man måste följa konventionerna om hårklädsel. Dessutom har det blivit frivilligt att bära huckle. Vi har ökat vår tolerans för vad som är acceptabel klädsel. Vi accepterar både kvinnor med och kvinnor utan huckle. Det är klädsel, inget annat, och ens mänskliga värde sitter inte i kläderna!

Och det är min poäng! Vi kan visa att ingen människa BEHÖVER klä sig på ett speciellt sätt, vi kan dra en gräns mellan fundamentalism och icke fundamentalism!  Det betyder att vi kan visa att kvinnor inte behöver bära slöja. Men de behöver inte heller känna tvånget att INTE bära slöja. Vi kan visa att vi går bortom kläderna och värderar kvinnorna som MÄNNISKOR. Vi dömer inte utifrån klädsel! Att de får göra sina egna livsval och klä sig som de vill, speciellt om de är myndiga!

Vuxna människor får ta konsekvenserna av sina egna val (barn i skolor och sånt är en annan sak). Vill de gå klädda i heltäckande burka så är det väl inget fel med det. Folk ska ha friheten att klä sig som man vill, och ta konsevenserna av detta.

Men jag ogillar skarpt hur man buntar ihop all muslimsk klädsel och demoniserar den, genom att påstå att man bara bär tex chador eller hijab på grund av grupptryck, t.ex.  Eller att man vill förbjuda s.k. grupptryck. Att en del pga kultur, religion, eget val eller kanske rent av grupptryck väljer att bära huvudduk, är deras egen sak. (Hur många av alla svenska kvinnor som rakar sina kön eller går i högklackat gör det av fri vilja? Hur många gör det för att alla andra gör det eller för att det är mode? Ska man förbjuda detta? )

Sen måste vi avmystifiera det här med den islamska huvudduken för oss själva.

Så länge vi romantiserar folkdräkterna som nåt genuint svenskt kan vi inte göra oss löjliga för omvärlden genom att gnälla på användandet av huvudduk hos islamska kvinnor. Det är skrattretande och gör oss bara till åtlöje i omvärlden.

Och för övrigt bör Sverige få fler moskéer och minareter! Genom att ge och erbjuda LIKA RÄTT kan man också dra gränsen mot det oönskade (islamsk fundamentalism) lättare.

Du är väl inte rädd för det okända?

Jag har bloggat för Frihetssmedjan om xenofobi, rädslan för det okända

Xenofobi är rädslan för det okända, för det annorlunda. Idag är xenofobi något som drabbar folk från andra länder, speciellt muslimer. Förr var folk rädda för annorlunda människor som kom från andra delar av Sverige.

Under det första världskriget drabbades även skandinaverna av den rasism som växte fram i USA mot folk av tysk härkomst. Svenskar lät annorlunda och betedde sig suspekt och annorlunda. De var ju nästan som de svinaktiga och korkade, bebisdödande tyskarna! (Det vet ju alla, eller hur?!)

I våra gamla svenska landslagar lyser xenofobin igenom. I Västgötalagen står det nåt i stil med att om man dödar en västgöte döms man till döden, men om man dödar en smålänning får man bara böter…

Jag forskar en hel del i 1600-talets och 1700-talets skånska förhållanden. Skåningar som flyttade till Stockholm betraktades ofta som lite konstiga. De pratade så konstigt, hade konstiga kläder och konstiga seder. Skåningar betraktades som snälla men lite dumma.

Jamen, det var väl bevisat! Skåningar pratade så grötigt och långsamt att de bara måste vara korkade hela bunten, eller hur? De som nyss kommit till huvudstaden verkade bortkomna och hittade inte i den nya staden, typiska tecken på mental underlägsenhet, ju!

Dessutom var de där skåningarna överrepresenterade i brottsstatistiken i Stockholm på 1700-talet. Så inte nog med att skånejävlarna var korkade, de var kriminella också!

Det finns många likheter mellan hur man såg på skåningar i 1700-talets Stockholm och hur många ser på muslimer idag!

Migration

Gjorde skåningar fel som firade Mårten Gås och inte kunna drilla med sina R när de migrerat till Stockholm?  Gör muslimer fel som ber på sitt sätt och bär hijab? Ska muslimer anpassa sig helt efter en tänkt svensk kulturell standard, bränna sin hijab, börja käka stekt fläsk och få fyllor och spy bakom järnvägsstationerna varje lördag kväll, som alla andra svenskar?

Tänk om svenskar som emigrerat utomlands inte kunde fira jul och midsommar? Tänk om emigranterna förbjöds bygga svenska kyrkor och handelskamrar utomlands så de inte kunde mötas och fira högtiderna på svenskt vis? Tänk om svenska kanelbullar, folkdräkter,majstänger och köttbullar med lingon skulle misstänkliggöras och lokala krafter skulle driva kampanjer för att visa hur barbariskt det är att resa en majstång.

Tänk er vad de konservativa amerikanska kristna skulle ha att säga om barn som dansar runt en upprest lövad snopp med två pungkulor som hänger i den? Tänk om du bodde i New York och ständigt blev beskylld att tillhöra en brottslig och barbarisk kultur?

Jo, nog har detta hänt ibland. Det kan vara värt att påminna sig att när svenska ungdomar som mest brukade åka till de schweiziska alperna för att festa och åka skidor, så förbjöd en del hotellägare svenska ungdomar att bo där. Svenskar var för barbariska, de bara söp, slogs och tafsade på de lokala småbrudarna ju!

En vän till mig reste ner till Scweiz och såg skylten ”inga svenskar eller hundar är tillåtna på detta hotell”. På barerna fick min vän veta att alla svenskar var barbariska fyllesvin. För det vet väl alla att alla svenskar är sådana. De super och knullar och minns inte namnet på den de satt på på morgonen. Sen förstör de hotellrum också och är otrevliga och osociala som f-n.

Att min vän var helnykterist och social hjälpte inte. För så fungerar generaliseringar, fördomar och xenofobi. Man är alltid det fördomen om hela gruppen säger att man är…

Och vilken skåning minns inte danskarnas talessätt i Köpenhamn och Helsingör: ”gör en god gärning, hjälp en full svensk till båten”… Nej se svenskar, de kan ju inte hantera sprit, det vet ju alla. Eller hur?

Fördomar

En gång tysk, alltid tysk. och svenskarna verkade ju vara som dem...

Fördomar fördummar…

Under det första världskriget hamnade USA i krig mot Tyskland. Då fick amerikanarna tysk-noja. De satte tyskar i fängelse, internerade dem eller tvingade dem att registrera sig vid postkontor varje dag. Amerikanarna blev xenofobiska. Tysk musik, som Beethoven (!) mer eller mindre förbjöds i USA. Massor av främlingsfientliga övergrepp skedde mot invandrare från Tyskland.

Man drog alla tyska invandrare över en kam, de var onda och militariska och gillade ordning och raka led och lyder bara överheten (alla vet ju att tyskar är sådana, eller hur!?)… Varje tysk invandrare är en potentiell spion, tänkte många.

Under de åren, 1917 och 1918 var det inte lätt att vara skandinav i USA. Många rapporter finns om hur skandinaver hånades, mobbades, slogs blodiga, för att de pratade sin skandinaviska accent. De ansågs vara tyskar. Eller så ansågs de vara ”tysksinnade” eftersom skandinavien var neutralt. (Får rapporter om detta finns på nätet, men lite kan hittas.) Skandinaver misstänktes för att vara tyskar och drabbades av teutofobin, tyskfobin, i USA.

Det är dumt att dra alla över en kam, eller hur?!

Thailand

Men tänk om det vore värre. Tänk om svenskarna behandlades som Sverigedemokraterna vill behandla muslimer? Tänk om svenskar skulle misstänkliggöras för att de vill fira sina egna högtider och behålla sin kultur, samtidigt som de bor i ett annat land? Tänk om svenska kyrkan i utlandet förbjöds?

Tänk om nån svensk som blir kär i en Thailändska eller italienska inte fick flytta dit och bilda familj?

Tänk om svenskarna i Thailand inte fick fira jul eller midsommar?!

För övrigt är det få av de många exilsvenskarna i Thailand som lärt sig det lokala språket. Har vi svenskar svårt att assimilera oss, eller vad är det?

Sverigedemokraterna lider av moskénoja, därför ser de inte att de behandlar muslimer på ett sätt de aldrig skulle vilja blir behandlade om de flyttade utomlands.

Det främmande är inget att vara rädd för!

Hur man bäst bemöter Sverigedemokratena

Nybloggat för Frihetssmedjan idag:

Statistiska Centralbyrån har gett ut en ny rapport, åttapartivalet 2010, som jag har läst. Rapporten ger några viktiga ledtrådar till Sverigedemokraternas succé förra valet och hur man bör bemöta dem vid valet 2014. I synnerhet vi som är mot Sverigedemokraternas intolerans mot andra folkgrupper har mycket att lära av den rapporten.

Hur man bemöter Sd...

Inför valet 2010 använde samtliga politiska partier och de flesta antirasister samma metod mot Sverigedemokraterna. Man valde att inte bemöta Sd:s idéer med motargument, utan drev en ganska brutal skrämselkampanj. Man ville skrämma väljarna att inte rösta på SD. Det gick fel.

Man sa att Sverigedemokraterna var rasistiska, men förklarade inte varför de var det och visade inte ett alternativ. Man uppmanade folk att ”gilla olika” men förklarade inte varför.

SD:s idéer fick stå oemotsagda.

Det räcker inte med att skrika ”du är dum” eller redovisa hur många galenpannor, rasister och nazister som stöder eller arbetar i Sd, för att bemöta en SD:s idéer. Man måste ge motargument och motidéer och alternativ.

Det gjordes inte 2010. Politikerna undvek invandrardebatten och med den frågan om det fanns några integrationsproblem i Sverige. Många väljare fick intrycket att politikerna försökte dölja problem som fanns, eftersom de inte pratade om dem, eller in värsta fall sa att problem inte finns. Dessutom bemöttes inte Sd:s argument sakpolitiskt. Sd sa att invandringen var ett hot och det enda svar de etablerade partierna gav var ”det är rasism”, vilket inte var speciellt smart!

Dessutom var massmedia inte inriktat på att behandla Sd likvärdigt med andra partier. Partiet fick media, men ofta negativ media. Partiet utsattes för en negativ särbehandling.  Den negativa särbehandlingen, i kombination med att man inte alls tog debatten mot partiets idéer, hjälpte partiet in i riksdagen. När man bemöter Sverigedemokratiska väljare, och deras potentiella väljare bör man hålla i minnet att det inte fungerar att skrämma deras väljare.

SCB-undersökningen och SVT:s valundersökning, VALU från 2010 förklarar varför.

Politikerförakt

Sverigedemokrater litar väldigt lite på politikerna. Enligt VALU har bara 1/4 mycket/ganska stort förtroende för politiker.

Sverigedemokraterna har inte bara sina väljare utan också en stor grupp potentiella väljare. Det man bör hålla i huvudet då man studerar dessa undersökningar är att kanske 20% av befolkningen ingår i denna grupp just nu. Det är folk som också har väldigt litet förtroende för politikerna.

Vad som sker om politikerna i de andra riksdagspartierna fortsätter att negativt särbehandla Sd, kan ni själva säkert räkna ut. Ju mer de behandlas annorlunda och på ett sätt som får väljarna att anse att Sd behandlas fel, ju fler röster får de.

Oro för framtiden

SCB noterar en stor oro för framtiden bland Sd:s väljare. SCB skriver:

Olika väljargrupper oroar sig inte för samma saker. Det finns tydliga skillnader i hur de olika partiernas väljare bedömer hur oroande olika saker är. Det är få sverigedemokrater som intervjuats (n=15) men det förefaller tydligt att SD-väljarna genomgående känner större oro än andra partiers väljare när de tänker på utvecklingen under de kommande 5–10 åren. Det gäller inte bara på de områden som ligger nära de frågor som Sverigedemokraterna lade tonvikt på i valrörelsen, såsom ökad invandring (60 procent ”mycket oroande”), ökad brottslighet (73 procent) och låga pensioner (60 procent). För 11 av 17 orosområden tillhör SD-väljarna de mest oroade…

Sd toppar alltså i oron för framtiden i nästan alla områden man frågade folk.

Att inte bli sedd eller lyssnad till…

SCB skriver att runt 68% av Sd:s väljare ansåg att invandringen var den viktigaste valfrågan. 85% vill minska flyktingmottagningen i Sverige.

Kombinera detta med Sd-väljares oro och deras politikerförakt, så ser du faran i att inte bemöta Sd:s argument och i synnerhet faran med att inte bemöta väljarnas oro, att undvika debatten om invandringen och att undvika att adressera och ta fram lösningar på problem som finns. Detta gynnar Sd.

Att Sd får stöd beror med andra ord på att Sd:s väljare anser att det finns ett demokratiunderskott i Sverige. Tänk er nu att en potentiella väljare går omkring med oro för framtiden och anser att politiker och media bara ljuger. Så ser de i nyheterna att vänstern tutat med vuvuzelor och stört Sd.s demonstrationer och möten. Hur tror ni att denna potentiella väljare reagerar då?

Eller då de ser att Sveriges största kvällstidning strax innan valet går ut och säger ”rösta inte på Sverigedemokraterna”, listar hela deras negativa bakgrund, men inte med ett enda ord bemöter Sd.s idéer eller argument? Eller då politiker med ordet ”de är rasister” inte med ett ord bemöter deras argument?

Eller då de surfade in på Expos hemsida innan valet 2010 och bara såg berättelser om Sd:s nazistiska och rasistiska bakgrund, men samtidigt såg att Expo inte hade en enda artikel som med ett enda ord bemötte eller försökte motbevisa de idéer argument som Expo säger är rasistiska. (Expo har delvis ändrat sig nu, efter valet 2010. De har börjat publicera motargument mot Sd på sin hemsida. Det ska de ha cred för!)

Vill man stoppa Sverigedemokraterna så gör man det med motargument, idéer och med lösningar på problem som finns och genom att visa att man ser, hör och bryr sig om väljares oro!

Och kom ihåg. Det är oron för framtiden som gör att folk är rädda för invandrare. Försvinner den oron, så försvinner rädslan för det okända!

Länge leve massinvandringen!

Jag skriver på Frihetssmedjan om Erik Ullenhags behandling av ”invandringens myter”.

Idag fortsätter vi att analysera Erik Ullenhags regeringssida om nätmyterna om migration och invandring.  Om man vill försvara invandringen bör man handskas på rätt sätt med statistiken och inte vara rädd för att säga som det är. Invandringen båda kan och bör försvaras, och näthatet bekämpas, genom fakta, inte genom semantiska undanglidningar och verbalt jongleri!

Detta är myt nummer ett som Ullenhag presenterar:

Erik UllenhagMyt 1: Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land.

Påståendet är direkt felaktigt. I dag är knappt 15 procent av befolkningen född i ett annat land. Statistiska Centralbyrån räknar med en näst intill oförändrad andel i framtiden, andelen beräknas öka till 16,5 procent 2050.

I grunden bygger myten på att personer med utländsk bakgrund aldrig blir svenskar och att det skulle vara ett problem om människor har en bakgrund i ett annat land. Det är också värt att notera att den enskilt största gruppen invandrare 2010 var hemvändande svenskar, som stod för en femtedel av invandringen.

Att Ullenhag börjar så här kommer att göra folk som är skeptiska till invandringen fly förbannade. Han väljer att inte försvara den stora invandring vi har utan att istället ta strid på frågan om man kan kalla invandringen en massinvandring

Ullenhag gör ett klassiskt misstag, ett som Mona Sahlin också ofta gjorde. Jag har sett det ofta. En politiker, ellker antirasist, får frågan om det pågår massinvandring och svarar med att säga att man inte kan/får använda ordet massinvandring. Så kan man inte agera om man vill stoppa näthatet. Man får köra med öppna kort, redovisa fakta och försvara invandringen som sådan istället. Kan man inte göra det, utan måste förvränga ord på klassiskt politikermanér bör man nog hålla tyst i invandringsdebatten.

Massutvandring och massinvandring?

Först fakta. De högsta siffrorna för utvandringen från Sverige som uppmättes var mellan 1880-1893 då 0,83% av befolkningen utvandrade per år. Under åren 1850 till 1930 ligger siffran lägre. Jag har sett siffran 0,4% av befolkningen varje år under den tidsperioden. Detta är det som kallas den svenska massutvandringen av alla historiker.

Detta är en svenska uppehållstillstånden 2009:

Källa: Migrationsverket

Nu ska vi räkna. Ta bort de studerande och det är ca 90.000 personer kvar som fick uppehållstillstånd. Inte alla är klassiska invandrare, men å andra sidan var många emigranter inte klassiska emigranter heller, många som emigrerade återvände till Sverige. med 9,1 miljoner invånare blir det nästan motsvarande 1% av Sveriges befolkning.

Om 0,4% tillåts kallas massutvandring är det väl ingen tvekan om att det är rätt att kalla det massinvandring då det rör 1%, eller?

Sen 2006 har vi haft en exceptionellt stor invandring. 2006 var den 70.000 pers om man räknar bort gäststudenter och hemvändande svenskar. Folkmängden var 9 miljoner. Det är 0,78% av befolkningen. Om man tittar på åren 1960 till 2011 bör siffran mellan 0,55-0,6%. Om någon läsare vill, får ni gärna räkna ut den exakta siffran.

Länge leve massinvandringen!

Det gör att Sverige förändras radikalt. Det är denna förändring vi som är positiva till invandringen bör försvara, inte käbbla och tvista om Sverige förändras eller inte!

Källa: Migrationsinfo

Det man kan och bör diskutera också är hur man skött de demokratiska besluten kring denna stora förändring av Sverige. Det har inte tagits någon egentlig debatt bland befolkningen någon gång om detta. Invandringen är ett beslut som politiker tagit över huvudet på folk, utan att involvera medborgarna i beslutsprocessen eller ens höra vad de anser.

Det kan man säga även om man är positiv till invandringen, som jag är. Hade vi förankrat invandringen lite mer bland folk, varit lite ärligare med statistiken och involverat fler i beslutsprocessen så hade kanske läget sett annorlunda ut idag.

Jag är POSITIV till massinvandring, och vill behålla de nivåer på invandringen som vi har idag, därför blir jag arg när jag läser sånt dravel som Erik Ullenhag presenterar. Jag vet att det kommer att öka främlingsfientligheten i landet. Det är demagogisk semantik när man tar debatten som Ullenhag försöker ta den i första paragrafen. Man vinner aldrig över Sverigedemokraterna på det sättet. Det är falskt.

Gissa om Sd vinner poäng bland potentiella väljare genom att publicera statistiken rakt upp och ned?

Åsa Linderborgs, och vuvuzelavänsterns, eviga dilemma!

Nybloggat på Frihetssmedjan:

Åsa Linderborg i Aftonbladet går till attack mot liberalerna för att, som hon menar, de inte demonstrerade mot de högerextrema förra helgen. Bara vänstern var där, liberalerna bojkottade demonstrationen, skriver hon. Hon däremot deltog i den  ”ljudiska konspirationen”, som hon beskriver som ”motdemonstranternas vuvuzelor, trummor och kravallstaketskrammel”. Men hur bra fungerar vänsterns metoder mot högerextremismen egentligen?

Åsa skriver:

På 1920-talet krattade de tyska liberalernas aktiva passivitet manegen för en fyrkantig mustasch. Visst fanns det enskilda liberaler som gjorde motstånd, men kampen på gatorna mot fascism och stöveltramp var då som nu arbetarrörelsens ensamma strid. Även då fanns det helmersonare som hånade civilkuraget som betydelselöst. Eller rentav som ett hot mot demokratin.

Likgiltiga Folkpartister har jag inget till övers för, men vad Åsa missar är att man inte stoppar nazism och högerextremism genom våld, stenkastning och  ”motdemonstranternas vuvuzelor, trummor och kravallstaketskrammel” heller.

För övrigt: det var flaskkastning och stenkastning också, inte bara ”ljud”, men det avstår Åsa att skriva om.

Och att störa och använda våld är en inte något som stoppar högerextremister, tvärtom!

20-talet!

1919 bildades nazisterna i Tyskland och under alla år fram till de tog makten var nazisterna på Tysklands gator färre än arbetarrörelsens motdemonstranter. Anarkister, arbetare och andra. Under de första 11 åren fanns det alltid minst tio gånger så många antinazister som nazister ute på gatorna, utom i nazifästet Nurnberg.

Varför misslyckades de då med att stoppa nazismen? Jo, för att nazistpartiet kunde utmåla sig som offer för en odemokratisk konspiration. Att nazisterna genom SA själva begick våld såg inte väljarna, de såg de prydliga och ”välkammade”  idealisterna, nazisterna, som utsattes för våld.

Vill man se varför arbetarrörelsen förlorade striden mot nazismen kan man läsa in sig på deras taktik. Man kan se på hur den tidens AFA, den paramilitära Röd Front funkade, eller läsa vad Leon Trotsky skrev om hur man bör föra striden mot nazismen:

”But how to disarm the fascists? Naturally, it is impossible to do so with newspaper articles alone. Fighting squads must be created. An intelligence service must be established. Thousands of informers and friendly helpers will volunteer from all sides when they realize that the business has been seriously undertaken by us. It requires a will to proletarian action…. organization of a workers’ militia…

The militia detachments for defense against fascism are the first step on the road to the arming of the proletariat, not the last. Our slogan is: ”Arm the proletariat and the revolutionary peasants!”…

nothing increases the insolence of the fascists so much as ‘flabby pascifism’ on the part of the workers’ organisations … [It is] political cowardice [to deny that] without organised combat detachments, the most heroic masses will be smashed bit by bit by fascist gangs.”

Om man studerar Hitlers s.k. ”bordssamtal” från kriget ser man att Hitler menade att nazisterna vann på vänsterns metoder att bemöta nazismen med våld, censur och störningar!

Intressant, eller hur?!

Sverige idag

Åsa Lindeborg har i flera år stöttat användandet av metoder som liknar de som antifascisterna använde i Gamla Stan i lördags i kampen mot Sverigedemokraterna. Hon har i många år förespråkat att man ska störa Sd:s demonstrationer, med dessa metoder, för att Sd inte ska kunna uppträda ostört.

Förutom det demokratiskt tvivelaktiga i att störa politiska manifestationer måste man säga att metoden vänstern använt mot Sd har totalt misslyckats. Sverigedemokraterna sitter nu i riksdagen trots vuvuzuelor, stenkastning, äggkastning, störande motdemonstrationer och hot.

Och om Åsa skulle prata med folk inom Sd skulle hon höra att partiet länge räknat med att bli störda och censurerade… och att Sd anser att det va till deras fördel att bemötas som de bemöttes! Jag har själv pratat med flera inom Sd.s ledarskap som klart och tydligt och detaljerat visat att Sd rent strategiskt VANN på att bemötas med störningar och censur.

Men det hade jag inte behövt höra för att veta. Det är väl ganska uppenbart, eller hur?!

Hur det funkar

Hur kan högerextrema grupper vinna på att bemötas med censur.

Jo, så här funkar det.

1) För det första skapar man en sammansvetsad kärna av aktivister genom att nya, unga medlemmarna i högerextrema grupper tvingas ut och möta våld och hets. Så gjorde även vänsteraktivisterna i t.ex. Paris 1968. Att gå ut och möta kompakt hat eller våld svetsar samman folk i en grupp.

2) För det andra kommer de eventuella potentiella väljarna att reagera negativt på det våldet och störningarna de högerextrema möter. De vinner sympati. Till och med folk som inte är högerextrema kan komma att ”tycka synd om” de ”stackars” ungdomarna. Jag har själv flera gånger sett detta i samband med att vänsterextrema grupper stört högerextremisters möten. Så länge de högerextrema sköter sig, och vänstern inte, vinner de en hel del människors sympati. Inte allas, men de potentiella sympatisörernas, och det är det viktiga.

Så funkade det även med Sverigedemokraterna. De hade ca 10-15% av väljarkåren som var sympatiskt inställda till dem inför valet 2010. Det viktiga är inte vad de 85-90% som ogillar Sd tänker, utan vad de potentiella väljarna tänker. Och Åsa Linderberborgs, och andras (även högerns) metoder att tysta, censurera, tuta och störa ÖKADE stödet för Sd bland de potentiella väljarna.

Varför tror ni att Sd redan tidigt gjort allt de kan för att rensa ut de som vill bemöta vänstern med samma metoder som vänstern?

3) För det tredje är det odemokratiskt och korkat! Att bemöta idéer och argument med skrammel och tutande betyder att idéerna och argumenten finns kvar… obemötta!

Vill man stoppa Sverigedemokrater eller de mer extrema nationella eller nationalsocialistiska grupperna ska man bemöta argument med motargument och idéer med motidéer. Just det som man inte gjorde på 20-talet och som man inte gjort mot Sverigedemokraterna. Dessa grupper finns där eftersom de har idéer som folk attraheras av. Attraktionen för idéerna försvinner inte genom att tuta i vuvuzelor.

Fast det känns nog jävligt skönt att tuta och slå ner en nazze för då känns det att man gjort nåt, eller hur?! Liksom det säkert känns bra att ”gilla olika” (utan att berätta varför man bör gilla olika) eller skriva krönikor där man försvarar flaskkastarvänstern… För, gud bevars, man gör ju något!

Generaliseringar mot hårdrockare och muslimer…

Dessa två artiklar har jag publicerat på Frihetssmedjan. Där visar jag det idiotiska i att generalisera om muslimer genom att jämföra med generaliseringarna mot hårdrockare på 80-talet.

1)

Aftonbladet har en bra poäng i dagens tidning. De lyfter fram brottsstatistiken som rör invandrare och visar idiotin i att generalisera om grupper. Det får mig att tänka på vissa tidigare generaliseringar som gjorts mot andra grupper tidigare…

"Folk som lyssnar på hårdrock begår fler brott", påstod en del kristna fundamentaliter runt 1990, och därför måste hårdrocken bekämpas hävdade man... Ser ni likheterna med Sverigedemokraternas propaganda?

De har både rätt och fel, partiledaren och internetsvansen på nätet. Rätt i att invandrare är över­representerade i brotts­statistiken…. Närmare 40 procent av våldtäktsmännen är invandrare…

Men rasisterna har fel då de använder siffrorna till att beskriva ett Sverige där lömska svartskallar ­ligger i var och varannan buske och lurpassar på lämpliga svenska kvinnor att förgripa sig på…

Statistiken kan lika gärna användas till att berätta följande: 99,78 procent av dem som fötts utomlands har aldrig misstänkts för sexbrott, visade en uträkning som BRÅ gjorde år 2002. Av dem som är födda i Sverige med svenska föräldrar är motsvarande siffra 99,96 procent.

Statistik är viktigt. Genom den kan man se var det finns problem i samhället och göra något åt det. Det gäller även statistik på invandrare och brottslighet. Men det är inte ett kollektivt problem för ALLA utlandsfödda att 0,22 procent av dem har varit misstänkta för sexbrott. Negativa generaliseringar om folkgrupper är ALLTID fel.

Det påminner mig om kampanjerna mot Alice Cooper, Kiss och Iron Maiden som en del kristna grupper drev runt 1989. Minns ni dem? Genom statistik bevisade de att hårdrockare begår fler brott, knullar mer och hamnar i satanistsekter lättare. Och statistiken ljuger aldrig och just därför måste hårdrocken förbjudas eller bekämpas. Logiskt eller hur?!

Det finns ingen skillnad mellan resonemangen mot hårdrock 1989 och Sverigedemokraternas kollektiva skuldbeläggande idag.

I en rättsstat finns ingen kollektiv skuld. Därmed punkt!

På tal om detta. Missa inte genomgången ”En man med ett skägg” gjorde av Ann Ekebergs bok om ”satanismen” och ”rockmusiken”.

*********************

2)

I Förrgår jämförde vi Sverigedemokraternas och Avpixlats generaliseringarom invandrare med generaliseringarna om hårdrockare på 80-talet. Kampanjerna då man påstod att ungdomar som, lyssnade på hårdrockare som Kiss och Iron Maiden riskerade att begå fler brott och knarka mer använde statistik till sin hjälp. Den statistiken misshandlades och vantolkades ganska rejält och framför allt användes den för att generalisera om hela gruppen, dvs om alla hårdrockare. Det är i generaliseringarna likheten finns med en hel del sverigedemokraters, och avpixlats, generaliseringar mot t.ex. islam idag.

Allan Rubin skriver om gruppen KISS.

Som vi skrev då är statistik är viktigt. Genom den kan man se var det finns problem i samhället och göra något åt det. Det gäller även statistik på invandrare och brottslighet och på ungdomar som tillhör olika ungdomskulturer. Men det är inte ett kollektivt problem för ALLA utlandsfödda att 0,22 procent av dem har varit misstänkta för sexbrott och det var inte ett kollektivt problem för alla hårdrockare att en del ungdomar i en subkultur var struliga.

Negativa generaliseringar och kollektivskuld är inte acceptabelt i en rättstat!

Tydligen har vår lilla artikel fått en del läsare att minnas det glada 80-talet för bland läsarna har ett inlägg om Allan Rubin cirkulerat.

Allan Rubin var en av de som jagade satanister och hårdrockare på 80-talet. Han har skrivit flera böcker på ämnet. Rollspel, ”videospel”, knark, hårdrock och filmer ansåg han vara ett hot som kunde väcka upp ungdomars lust till våld och sex (!).

En man med ett skägg har citerat Allan Rubin:

Det tycks vara så att de latenta möjligheter till s k avvikande sexuellt beteende som vi alla rymmer inom oss – och som samhället gör sitt bästa för att hålla tillbaka – det väcks till liv genom att drogen slår ut de socialt uppbyggda spärrarna, våra hämningar.

Det kanske inte är en tillfällighet att Amsterdam och San Fransisco – Europas respektive USAs stora centra för cannabismissbruk – inte bara är hippierörelsens huvudstäder i dessa världsdelar utan även de två städer i Västerlandet som har den största andelen öppen homosexualitet…

Produktionen av könshormon minskar och därmed rubbas t ex menstruationscykeln. Mycket tyder på att haschrökaren, genom den minskade könshormonproduktionen, kan bli osäker på sin könsidentitet.

Hela det hormonellt betingade spelet mellan könen, som är så avgörande för upplevelsen av jaget och omvärlden, tonas ner, vilket väl bara kan göra ont värre.

Jo, jo… med statistik kan man bevisa nästan allt om man vill…

Läs hela artikelserien om Allan Rubin hos En man med ett skägg: här!

För att ytterligare påminna om de galna generaliseringarna om hårdrockare har vi gjort en djupdykning ner i arkivet och hittat Siewert Öholms program om den farliga rockmusiken och om gruppen W.A.S.P.

Vi rekommenderar även Siewert Öholms klassiker: debatten om satanismen och death metal: Satsnismen, del 1,2,3,4,5,6

Om några år kommer vi att se tillbaka på Sverigedemokraternas generaliseringar om islam och tänka samma som vi tänker då vi ser debatterna om hårdrocken. Vi kommer att tänka: 1) fy tusan, vilka fula frisyrer man hade 2011 och 2) vilket skrattretande sätt att argumentera på.

Sverigedemokraternas nya principprogram

jag skriver om Sverigedemokraternas nya principprogram på Frihetssmedjan idag:

Idag synar jag Sverigedemokraternas nya principprogram i sömmarna. Med tanke på vilken generaliserande och fördomsfull hets Sverigedemokrater ibland, oftast med partiets goda minne, sprider mot muslimer, romer, afrikaner och andra grupper är det viktigt att göra så. Jag noterar bland annat att partiet fått en ideologi, och det är inte bara socialkonservatismen utan även… genetiken!

Sverigedemokraterna antog ett nytt principprogram nyligen. Så här skriver de om partiets historia:

”Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling”

Det är en viss skillnad i beskrivningen jämfört med det förra principprogrammet som lät så här:

”Sverigedemokraterna bildades den 6 februari 1988, i första hand som ett intresseparti för svenskar. Den enande faktorn var motståndet mot den förda invandringspolitiken, vilken man såg som alltför vidlyftig och därmed som ett hot mot vårt land, såväl ekonomiskt som socialt.”

Hur som helst är beskrivningen friserad. så lät det inte runt 1990 då partiets drivande krafter kom från rasistgrupper och nazistiska partier. Partiledaren Anders Klarström kom t.ex. från det öppet nazistiska NRP (Nordiska Rikspartiet). Då lät det annorlunda. Sd var då ett parti som var stolt över sina kopplingar till gamla rasister, nazister och fascister. Det var ett parti som månade om traditionerna…

Expo beskriver Sverigedemokraternas historia så här:

”I februari 1988 bildades Sverigedemokraterna. Grundarna till kom bland annat från Bevara Sverige Svenskt, BSS. Flera hade anknytning till skinnskallekretsar. En av de mer kända, Leif Zeilon, hade tidigare haft kontakter med det nazistiska Nordiska Rikspartiet. En annan av grundarna, Sven Davidsson, hade tidigare varit ordförande för fascistorganisationen Nysvenska Rörelsens Stockholmsavdelning. Snart kom flera personer som varit aktiva i nazistpartier eller till och med stridit för Tyskland under andra världskriget att ansluta sig till partiet.”

BSS – Bevara Sverige Svenskt

BSS?! Bevara Sverige Svenskt? De nämns inte i det nya principprogrammet.

Nej, exakt! Kopplingen till Bevara Sverige Svenskt är något man förnekar idag men som var stort de första åren. Jag minns själv hur man  runt 1990 kunde träffa på Sverigedemokrater som skröt med att de var ett resultat av kampanjen ”bevara Sverige Svenskt. Det här kunde man läsa i Sverigdemokraternas tidning Sverige-kuriren nr. 3-4 1988 (skrivet av Sandström):

Vår strävan är att försöka återställa homogeniteten och att därefter bevara Sverige Svenskt. Det är denna vår strävan, som ger oss själva vårt existensberättigande. Vår främsta uppgift är inte, att befria det svenska folket från utgifter i samband med invandring och flyktingskap, utan att bevara de krafter, som skapat kultur och kunskap…

Bevara Sverige Svenskt i sin tur hymlade inte med vad de stod för (BSS flygblad 1979):

För varje år blir svenskarna allt färre. Om fyra år finns inget svenskarnas Sverige. Invandrarna och deras ättlingar har totalt ockuperat Sverige. Med kanske en turk som diktator och en neger som utrikesminister. Folket blir då ett chokladbrunt blandfolk som inte talar svenska utan olika språk huller om buller.

Genetiken kvar i principrogrammet

Med tanke på bakgrunden känns det väl inte så jättefräscht att Sverigedemokraterna som enda riksdagsparti har genetiskaförklaringsmodeller som idépolitisk grund, i sitt principprogram.

Så här står det i deras nya program.

Sverigedemokraterna står för en mer nyanserad och därmed också en mer realistisk människosyn. Vår strävan är att utforma politiken efter hur vi tror att människan är och inte hur vi önskar att hon vore. Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen…

För att nämna några konkreta exempel så menar vi bland annat att de flesta människor är sociala och kollektiva varelser som har ett nedärvt behov av att tillhöra en större gemenskap, att de flesta människor primärt identifierar sig med andra individer som påminner om en själv och att de flesta människor har lättare att visa solidaritet och empati med individer som man upplever är en del av samma gemenskap som man själv tillhör. Av detta drar vi slutsatsen att en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle. Vi kan också konstatera att historiska försök med att bygga starka kollektiv som är större än nationen ofta har misslyckats, ibland med katastrofala följder som i till exempel före detta Jugoslavien, och att sådana försök därför bör undvikas då de är förenade med stora risker. De flesta människor har ett behov av både individuell frihet och kollektiv samhörighet och vi menar att det är politikens uppgift att ta hänsyn till och balansera dessa ibland motstridiga intressen.

Med nedärvda egenskaper som förenar en viss grupp av människor, men inte hela mänskligheten menar vi framförallt, att det förutom de socialt konstruerade skillnader vars existens vi erkänner, också finns biologiska skillnader mellan de flesta kvinnor och de flesta män, som sträcker sig bortom det som kan observeras med blotta ögat…

Jag vet inte hur det känns för dig. Men att ha nåt sånt här i ett partiprogram känns inte bra. Speciellt inte i ett parti som grundats av gamla nazzar.

Man skulle vilja veta exakt vad de anser är gynnsamt och icke gynnsamt och nedärvt respektive icke nedärvt. Det skulle jag fråga dem. Kan de svara på det månntro?

Kriminella, nästa måltavla?

Måhända är brottslighet nedärvt, eller vad anser Sd?

Vi noterar att Sd utvidgat sin lista på grupper som ska pekas ut som problem. Inte bara romer, muslimer och afrikaner utan nu även kriminella. Det ska bli ”hårda tag och ordning och reda”…

För de som undrar vad det kan komma att innebära rekommenderar jag Michael Gajditzas artikelserie om Sverigedemokraternas Socialkonservativa kriminalpolitik. (Del etttvåtre.)

Zebran är ett randigt djur… Ja, det är det. Om ränderna ska gå ur Sverigedemokraterna får de sluta att generalisera om andra folk och religioner. Den dag partiet slutar med det, och slutar att acceptera att deras företrädare kallar muslimer och islam för ”värre än nazismen”, kommer jag att betrakta dem som ett normalt riksdagsparti. Tills dess är de inte det för mig!

Så debatterar man mot Jimmy Åkesson!

Detta skriver jag på Frihetssmedjan idag:

SVERIGEDEMOKRATERNA Vi har sett debatten mellan Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Centerpartiets Annie Lööf igår och rekommenderar den varmt. Debatten kan ni se på SVT-play:

http://svt.se/embededflash/2626062/play.swf

Det är nyttigt att jämföra debatten mellan Annie Lööf med debatterna som Maud Olofsson och Mona Sahlin hade mot Jimmy Åkesson. (Dessa debatter kan man läsa en längre analys om här!)

Egentligen är Jimmy en ganska medioker debattör.

Hans skicklighet ligger inte i hans egen styrka utan i att han vet att de flesta han möter gör vissa elementära fel, som han utnyttjar.

I de debatterna ni kan se här nere begår både Mona Sahlin och Maud Olofsson misstaget i början av debatten att de inte kan erkänna att det finns problem med invandringspolitiken (eller i Mauds fall, att hon kan inte diskutera den Centerpartist som Jimmy anklagar för att vara fundamentalist). De medger inte att de begått fel, eller att problem finns och de kan inte hantera detta. Det vinner alltid Jimmy Åkesson på. Detta gör att Jimmy hamnar i ett debatt-tekniskt överläge från början.

Lägg märke till att Annie Lööf redan i första meningen säger att det finns problem, med segregeringen. Där föll Jimmys möjligheter att utnyttja det debatt-tekniskt.

Mona och Maud gör dessutom misstaget att de blir känslomässigt upprörda och hänfaller till att klistra en massa rasist och främlingsepitet på Jimmy Åkesson, utan att visa ordentligt VAD i politiken som är rasistiskt. Den lugne Jimmy räknar med att motståndarna ska bete sig så, det är en annan av hans ”debatttekniker”.

För både Mona och Maud finns det vissa tabufrågor, som de inte kan diskutera. Det syns bäst i debatten med Mona. För henne är kodordet solidaritet. ifrågasätter man det får man henne att gå i taket. Jimmy gör det genom att prata om vad ”invandringen kostar” och Mona gick i fällan direkt och sa: ”Vi har solidariskt ansvar att ta emot flyktingar… Det kostar. Det är fel att titta på kostnaderna. Det är fel att sätta pengapåsar på allt…” Touché, ridå! Där vann Jimmy några tusen nya väljare på den idiotiska klantigheten!

Det sistnämnda visar för övrigt att Mona inte kunde debattera sakfrågor med Jimmy. Annie visade att hon klart kan det!

Det finns med andra ord hopp om att vi inte kommer att upprepa misstagen från 2010. Nu finns det en partiledare som klarar av att debattera mot Jimmy Åkesson utan att kissa i byxorna av rädsla!

Den som vill se en detaljanalys av debatten med Mona Sahlin kan läsa min artikel om det på min blogg.

Maud Olofsson

Mona Sahlin

Likheten mellan islamofobi och antisemitism

Den här artikeln är bra och visar på något jag själv ofta sagt. Det finns skrämmande likheter mellan den grova hets mot islam, som tex Robert Spencer och hans svenske vän Kent Ekeroth sprider, och antisemitismen. Så länge Sverigedemokraterna tolererar skitsnack i den här stilen är det helt korrekt att säga att delar av Sverigedemokraternas retorik är naziliknande. 

Jag citerar inlägget i sin helhet!

Below are quotes which highlight the disturbing similarities between Islamophobic and Antisemitic messages.

Ten statements by ‘anti-jihad’ writer Robert Spencer and Nazi propagandist Julius Streicher are compared.

Julius Streicher was the editor of Der Stuermer, a Nazi paper that spread vicious Antisemitic propaganda from 1923-1945. As Nazi Party leader in Nuremburg he organized the destruction of synagogues in the city.

He was not directly involved in the Holocaust but was convicted of crimes against humanity after WWII. He was found guilty of inciting hatred against Jews in Der Stuermer and was executed in 1946.

Robert Spencer is a prominent critic of Islam who runs the Jihadwatch.org website. He is the author of several best selling books on Islam and he has spoken on Fox News, CNN, NBC and other news channels.

He has organized protests against the construction of mosques in New York. He has advised the FBI on Islam and his books were recommended by the FBI for its agents.

The following is a comparison of their views on Muslims and Jews respectively.

1 Muslims/Jews have a religious duty to conquer the world.

“Islam understands its earthly mission to extend the law of Allah over the world by force.”

Robert Spencer.

“Do you not know that the God of the Old Testament orders the Jews to consume and enslave the peoples of the earth?”

Julius Streicher.

2 The Left enables Muslims/Jews.

“The principal organs of the Left…has consistently been warm and welcoming toward Islamic supremacism.”

Robert Spencer.

“The communists pave the way for him (the Jew).”

Julius Streicher.

3 Governments do nothing to stop Muslims/Jews.

“FDI* acts against the treason being committed by national, state, and local government officials…in their capitulation to the global jihad and Islamic supremacism.”

(Freedom Defense Initiative, Robert Spencer/Pamela Geller organisation).

“The government allows the Jew to do as he pleases. The people expect action to be taken.”

Julius Streicher.

4 Muslims/Jews cannot be trusted.

“When one is under pressure, one may lie in order to protect the religion, this is taught in the Qur’an.”

Robert Spencer.

“We may lie and cheat Gentiles. In the Talmud it says: It is permitted for Jews to cheat Gentiles.”

From The Toadstool, children’s book published by Julius Streicher.

5 Recognizing the true nature of Muslims/Jews can be difficult.

“There is no reliable way for American authorities to distinguish jihadists and potential jihadists from peaceful Muslims.”

Robert Spencer.

“Just as it is often hard to tell a toadstool from an edible mushroom, so too it is often very hard to recognize the Jew as a swindler and criminal.”

From The Toadstool, children’s book published by Julius Streicher.

6 The evidence against Muslims/Jews is in their holy books.

“What exactly is ‘hate speech’ about quoting Qur’an verses and then showing Muslim preachers using those verses to exhort people to commit acts of violence, as well as violent acts committed by Muslims inspired by those verses and others?”

Robert Spencer.

“In Der Stuermer no editorial appeared, written by me or written by anyone of my main co-workers, in which I did not include quotations from the ancient history of the Jews, from the Old Testament, or from Jewish historical works of recent times.”

Julius Streicher.

7 Islamic/Jewish texts encourage violence against non-believers.

“‘And slay them wherever ye find them, and drive them out of the places whence they drove you out, for persecution is worse than slaughter…’—2:191.”

Koranic verse quoted by Robert Spencer on Jihadwatch.org.

“‘And when the Lord your God has delivered them over to you and you have defeated them, then you must destroy them totally: men and women and children, even the animals.’ (Deuteronomy 7:2.).”

Biblical verse quoted by Julius Streicher in Der Stuermer.

8 Christianity is peaceful while Islam/Judaism is violent.

“There is no Muslim version of ‘love your enemies, pray for those who persecute you’ or ‘if anyone strikes you on the right cheek turn to him the other also’.”

Robert Spencer.

“The Jew is not being taught, like we are, such texts as, ‘Thou shalt love thy neighbour as thyself,’ or ‘If you are smitten on the left cheek, offer then your right one.’”

Julius Streicher.

9 Muslims/Jews are uniquely violent.

”(Islam) is the only major world religion with a developed doctrine and tradition of warfare against unbelievers.”

Robert Spencer.

“No other people in the world has such prophecies. No other people would dare to say that it was chosen to murder and destroy the other peoples and steal their possessions.”

Julius Streicher.

10 Criticising Muslims/Jews is not incitement to violence against Muslims/Jews.

“There is nothing in anything that I have ever written that could be reasonably construed as an incitement to violence against anyone.”

Robert Spencer.

“Allow me to add that it is my conviction that the contents of Der Stuermer as such were not (incitement). During the whole 20 years, I never wrote in this connection, ‘Burn Jewish houses down; beat them to death.’ Never once did such an incitement appear in Der Stuermer.”

Julius Streicher.

Notes:

Robert Spencer quotes;

(1) http://video.google.com/videoplay?docid=-871902797772997781
http://www.ourbeacon.com/cgi-bin/bbs60x/webbbs_config.pl/md/read/id/314123119154008
(2) http://www.jihadwatch.org/2011/07/anders-breivik-and-the-echo-chamber.html
(3) http://freedomdefense.typepad.com/about.html
(4) http://video.google.com/videoplay?docid=-871902797772997781
(5) http://www.jihadwatch.org/2007/08/australian-pol-to-oppose-islamic-immigration.html
(6) http://www.jihadwatch.org/2011/07/daniel-greenfield-in-defense-of-robert-spencer.html
(7) http://www.jihadwatch.org/2011/08/wapo-do-critics-actually-read-the-koran-uh-yeah.html
(8) http://books.google.ie/books?id=eanFm7hiM1cC&pg=PA27
(9) http://www.jihadwatch.org/2006/01/what-is-a-moderate-muslim.html
(10) http://www.bbc.co.uk/iplayer/console/p00hz34g

Sources for Julius Streicher quotes;

http://propagander.tripod.com/js2.html
http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/story5.htm
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/Streicher.html
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/Giftpilz.html
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/secretplan.html

www.twitter.com/colmobroin

This was published on Colm O’Broin’s excellent site Middle Class Dub.  He has done an excellent job of showing the similarities between Islamophobia and Anti-Semitism by way of examples.

Sverigedemokraten från Buttricks?

Frihetssmedjan skriver om ”Super-jens”, Jens Leandersson i Klippan:

Genom Dragan Klaric har vi tipsats om nedanstående anspråkslösa teckning av Sverigedemokraternas gruppledare i region Skåne. En teckning som ”Super Jens”, som han kallar sig på twitter, sprider genom nyhetsbrevet för Sd i region Skåne, som han skriver själv.

Anspråkslös syn han har på sig själv, eller hur? Och hans syn på muslimer verkar ju trevlig, eller hur?!

Det är inte undra på att man undrar var Sd får sina representanter från. Buttricks eller?

I Jens Leanderssons fall vet man var Sd fick honom från. Han är nämligen en av de med nazistiskt förflutet inom Sd som fortfarande får vara kvar. Som ung ingick han i nazist- och skinnskallekretsar i Helsingborg.

För övrigt var väl Stålmannen ett sånt där ”ensamkommande flyktingbarn, som Sd ogillar så mycket. Från planeten Krypton, om jag minns rätt!

Petzällgate och drömmen om magiska trollstavar

Drömmen om att lösa problem utan att arbeta är nog lika gammal som mänsligheten. ”Tänk om man kunde vinna på lotto och lösa alla problem”, eller ”tänk om en talangjägare såg mig idag, här på tunnelbanan, och rekryterade mig som modell”… Lite av det tänkandet anser jag låg bakom det absurda petzällgate idag på morgonen. 

Han finns bara på film!

Ingen har väl missat det nu, antar jag. Någon kapade William Petzälls twitteradress och spred tweets med lösenuppgifter till vad man sa var journalisters e-postkonton. Hur det nu är med det vet vi inte riktigt. Troligen kom lösenorden från en hackning av Bloggtoppen förra månaden.

Hur som helst så twittrades det en hel del om detta. Själv gjorde jag retweets och spred informationen som kom fram,  men i mina egna kommentarer upprepade jag:  ”vi behöver källorna”, ”var källkritiska”, ”följ Sverigedemokraterna nu också, inte bara Petzällkontot”, ”vi vet inte VEM som twittrar”.

Det var lite lustigt. Twitter av hundratals meddelanden om att nu är ”sverigedemokraterna slut”, ”de är rökta”. De som skrev detta var 100% säkra på att det var Sverigedemokraterna som hackat journalister, precis som tweetsen från petzällkontot skrev.

Ja, jag är ingen vän av Sd, det vet alla som följer mig. Men, jag förvånas över hur man köpte detta lätt!

Det är en sak att sprida nyheter och tweets om att Petzäll påstår detta och vilja veta OM det är sant. men hur många utgick från det? En annan att ryckas med och tro att det som någon twittrar ÄR sant, på grund av någon sorts önsketänkande att det ”vore bra om det var sant”…

Kanske beror det på att så många som är mot Sverigedemokraterna egentligen bara drömmer om att hitta en lösning på att Sd existerar och får stöd, utan att arbeta för det. Som om det skulle räcka att man bara blundar och öppnar ögonen, också är de borta från svensk politik? Eller som vänstern gör, att bara man saboterar och skramlar med nycklar och blåser i fåniga visselpipor så försvinner de nog…

Nej, så lätt är det INTE! Nu låter jag tjatig, för detta har jag sagt ett antal tusen gånger. Sverigedemokraterna får stöd för sina idéer och argument och det finns bara ETT sätt att stoppa Sd, och det är genom motargument och bättre idéer, och genom att avslöja Sd:s argumentation!

Detta har jag sagt ganska ofta de sista två åren och också försökt lägga fram idéer och motargument. men drömmen om ett quick fix, om att man ska hitta en politisk trollstav, svänga den, säga simsalabim och trolla bort Sd, är stark, alltför stark. Elelr som vi såg idag, drömmen att någon klantig sverigedemokrat ska hitta en trollstav och råka trolla bort sig själv och sitt parti, liksom av misstag!

För helvete! Harry Potter finns bara på film!

Vi är människor, inte någon hollywoodproduktion, för oss finns bara en sak som duger: hårt arbete och ännu mer hårt arbete! Det behövs motargument, idéer, nya lösningar, engagemang för medmänsklighet, mot stereotypa rasistiska idéer om folk från andra kulturer. Inte en massa pipiga prinsessor och prinsar som drömmer om riddaren som ska komma och rädda dem, och hela kungariket!

Jag håller inte ofta med Sverigedemokraterna, men idag gör jag. Några av de som är mot Sverigedemokraterna saknar huvud! Plocka upp det från marken och ANVÄND det! det är bara tre år till nästa val och då behöver vi folk som kan ta debatten MOT Sverigedemokraterna och det behövs lösningar på integrationsproblem och demokratiska problem som gör att folk dras till Sd!

Kan vi prata politik, argument och idéer tack?

Sverigedemokraten Richard Jomshof twittrade ut en sak nyss. Var femte kandidat till riksdagen eller kommunerna i de stora partierna 2006 har dömts för något brott. Alltså även bland icke Sd kandidater!

Jag vill inte ha perfekta människor i politiken, utan folk som kan begå fel, så jag bryr mig inte så mycket om denna siffran. Förutom i ett avseende…

En av de saker jag tycker Expo, och många andra journalister och antirasister gör fel, är att de ägnar mycket energi och publicitet åt Sverigedemokrater som ”dös för brott”. Jag tycker tiden är bortkastad. Den tid de ägnar åt att gräva efter information om rattfyllerister, snattare och skattebrottslingar inom SD skulle de kunna lägga på att skriva artiklar som avslöjar Sverigedemokraternas idéer, politik, förslag och argument istället.

Hur länge till ska det dröja innan vi får en kampanj MOT Sverigedemokraterna som siktar in sig på det som de får stöd för, dvs sin politik och sina idéer!

Nu kanske vi kan sluta jaga ”brottslingar” inom Sd och jaga argument istället!?

Man får inte folk som röstar på Sd att sluta rösta på dem genom statistik om hur många småbrott de begår, bara genom att göra mos av deras argument och idéer!

1-0 til Sverigedemokraterna!

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hoppar av debatten i TV, läser jag. Allt går som Sverigedemokraterna vill märker jag. Nu borde Sd skicka en blomma till Juholt. Varför inte en röd liten vacker ros?

Varför ska Sd skicka en ros till Juholt?

Det förklarade Linus Bylund från Sd när jag pratade med honom i somras. han sa ungefär detta:

Det är klart att det bästa vore om de andra partierna hade bemött oss som jämlikar 2010, men det näst bästa alternativet var att partierna gjorde som de gjorde i valet och demoniserade oss. Vi vann röster på det också.”

Jo, så var det. Sverigedemokraterna bemöttes aldrig med argument och idéer utan med censur, negativ propaganda, och avståndstagande likt Juholts avståndstagande. Sd:s idéer och argument fick stå oemotsagda hela valkampanjen och därför kom de in i riksdagen.

Jo, visst gillade Aftonbladet olika tre dagar innan valet. Men till vilken nytta, de förklarade ju inte varför man bör gilla olika.

Nej argument bemöts bäst med argument, och inte med censur eller att man drar sig ur tillfälln när man skulle kunna mosa till Sd.

För det är väl inte så illa att Juholt inte KAN tvåla till Åkesson i en debatt? Är det verkligen så illa ställt att sossarna valt en partiledare som tror att han inte klarar av att besegra Åkesson i en ärlig debatt

Mer läsning:

Jan Rume

De ensamkommande flyktingbarnen…

Det är så att man kan bli knäpp då man följer debatten om de ensamkommande flyktingbarnen, liksom om svensk invandringspolitik överhuvudtaget. Det har gått troll i det här med statistik och uppgifter om hur det står till. Ena sidan vill försvåra att man tar fram statistik för att det kan skada invandrarna medan den andra sidan använder statistiken för att generalisera om, och hetsa mot folkgrupper och religioner…

Jag vill ha en stor, på sikt en fri, invandring och jag vill stoppa den strukturella rasismen. DÄRFÖR vill jag ha fram statistik över ursprungsland och brottslighet och därför behöver vi korrekt evidens om ensamkommande flyktingbarn, utan att hänfalla åt Sverigedemokraters generaliserande apspel!

Jag upptäckte problemet med vår usla statistik när jag ville undersöka den strukturella rasismen i domstolarna i Sverige. Då upptäckte jag att det bara finns offentliga uppgifter om urspungsland för misstänkta personer, inte statistik över dömda personer. Alltså går det inte att undersöka förekomsten av strukturell rasism i rättsväsendet. Statistik saknas.

Det gör att allt vi kan säga om detta är att misstankar finns (eller ännu värre: ”alla vet”), vilket är lite blahablaha!

Bristen på uppgifter om dömdas ursprungsland gör också att det blir svårt att utreda problem som beror på kulturkrockar. T.ex. vilka invandrare som mest hamnar i vissa specifika problem.

Dessutom saknas bra statistik över brottslighet, dvs anmälda brott och uppklarade brott (med dom) i olika kommuner och stadsdelar. Det gör det också svårt att sätta in specifika åtgärder i olika områden.

Sådan statistik behövs och är inget hot mot integriteten. Statistik över dömda båda kan och bör samlas, t.ex.

Anledningen till att statistiken inte finns vet jag inte, det kan bero på rädslan för hur statistiken ska hanteras… För Politiskt inkorrekt och Sverigedemokraterna tar information och statistik och förvrider och förvränger den. De beter sig som apor som tar gafflar och skedar och stoppar upp i röven för att pilla sig i näsan med dem stunden efter. Det de gör av statistiken är att politiskt hetsa mot ALLA romer, afrikaner och muslimer, att demonisera!

Men ska det verkligen vara så ynkligt att man antingen inte ska producera sådan statistik, eller att denna statistik ska användas för att kasta skit på alla invandrare med en viss etniskt härstamning?

Jag kan se massor av användningsområden för statistiken. Problem finns och måste hanteras. Precis som det finns åldersrelaterade problem och könsrelaterade problem också, så finns det problem beroende på kultur också… Ja, mycket av detta kan sägas bero på socioekonomiska förhållanden… men ”kan sägas” visar vad problemet är även där. Statistiken är usel på detta området också.

De ensamkommande

Så har vi de ensamkommande flyktingbarnen. Det är knappast en hemlighet att många av de ” ensamkommande flyktingbarnen” inte är barn. Utvandrare har i alla tider ljugit med sin ålder. Jag har folk i släkten som gjorde det för 120 år sen när de utvandrade till Danmark och USA. Vi svenskar har ljugit friskt. Amerikanarna brydde sig inte, bara man ljög fint. Vi har valet att välja vad vi ska göra också.

Men återigen har regeringen inte velat åldersbestämma flyktingbarnen, vilket är ena sidan av saken. Medan den andra sidan, Politiskt Inkorrekt och Sverigedemokraterna, har spytt ur sig saker om ”skäggebarn” och hetsat mot muslimer och påstår direkt och indirekt att ALLA ensamkommande bör misstänkliggöras, speciellt om de är fjuniga. Detta har fått konsekvenser eftersom många numera drar alla ensamkommande barn över en kam. Det är inte vidare kul att vara 14 och få höra att man nog är 25 för att man har börjat få fjun på överläppen!

Polarisering… polarisering!

Antingen pratar man inte alls om problemet, och låsas som det inte finns, eller så gör man som aporna med gafflarna och skedarna som Sverigedemokraterna gör.

Vad fan man ska göra åt problemet vet jag inte.

Men vad sägs om att vi börjar med att betrakta statistik för vad det är: neutral information. Och vad sägs om vi börjar prata om problem som finns och hittar lösningar?

/Torbjörn

PS

Jag är FÖR invandring och vill på sikt ha fri invandring och jag är för anhöriginvandring och jag har skrivit hundratals inlägg mot Sverigedemokraterna. Så inga missförstånd uppstår!

Hetsen mot muslimerna: gammalt hat i ny förpackning!

Med anledning av frågan om man ”får” jämföra 20-talets retorik mot judarna med den retorik som så många sverigedemokrater använder mot muslimer, och de argument som finns på Politiskt Inkorrekts kommentarsfält, återpublicerar jag dessa två inlägg från 2010. Jag har rättat vissa delar av artiklarna, där jag hittat sakfel.

***

Har ni hört argumentet att Islam inte är en religion, utan en politisk ideologi, ett politiskt system? Man stöter på det argumentet VÄLDIGT ofta. Bland kommentarerna här på min Politiskt Inkorrekt och på diverse Sverigedemokratiska sidor kryllar det av kommentarer där detta påstås. I bloggosfären hittar man det också överallt. För att ta ett exempel bara.

PI citerar Lars Hedegaard:

”Islam är INTE en religion. Islam är en totalitär världsuppfattning, en ideologi som i sig HAR en religion, kan man säga. Det är en politisk filosofi som är jämförbar med nazism, stalinism och andra kända totalitärer.”

Vad ska man säga om detta då? För det första att det är ironiskt att alla islamofober delar de militanta islamisternas syn på islam. För det är DE, ett litet fåtal muslimer, som har den syn på islam som islamofobernas påstår att alla muslimer har (dvs att islam är politiskt). För det andra att ”vi har hört den förut”…

Man har använt detta argument mot en en gång tidigare: då mot judarna!

Först: ÄR islam ett politiskt system?

Idén om islam som en politisk ideologi främst, har spriditsfrämst av Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt. Sverigedemokraterna bjöd t.ex. in den kanske ledande förespråkaren för idén att islam ”främst” är ett politiskt system till Almedalen 2010, Robert Spencer från Jihad watch.

Svaret på frågan om islam ÄR en politisk ideologi främst, är att det är lika mycket och lite ett politiskt system som kristendomen är det. Alla religioner innehåller moraliska idéer som de religiösa vill att samhället ska ta till sig. Och i alla religioner finns det utövare som vill ha teokrati, dvs som vill att religionen ska styra i staten. Så även inom islam.

Och ja, det finns skäl att se upp för teokrati. De historiska erfarenheterna är att det oftast hämmar ett land. Däremot är normal påverkan från religioner, som en livsåskådning bland andra, normalt sett inget problem, utom kanske då vi pratar om FUNDAMENTALISM, när ordet i skrifterna anses vara viktigare än hjärta och hjärna.

Men det viktiga är att religion är en fråga om tolkning. Det finns med andra ord olika tolkningar om alla religioner. De flesta muslimer är mot radikal islamsk fundamentalism precis som de flesta kristna är mot Jehovas vittnen eller Livets Ord.

”Juden blir vårt fördärv”

I min värld är det fundamentalisterna man ska vara rädd för, inte religionen.

Men det finns andra som tänkt tvärtom genom historien. De har satt likhetstecken mellan det de ansett varit det värsta hos en annan folkgrupp och sen hävdat att ALLA inom den folkgruppen ÄR som de värsta representanterna. De har hävdat att religionen och kulturen ÄR negativa och genom sina generaliseringar mot religion och kultur hetsat även mot ALLA utövarna av religionen eller medlemmarna av kulturen direkt och indirekt.

Jag tänker givetvis på anisemiterna. Och ja, nu blir säkert en del läsare arga, andra suckar och säger att alla ska dra upp nazisterna. Jag säger inte att Sverigedemokraterna är ett nazistiskt parti, det är de inte. Politiskt Inkorrekt är det inte heller.

Däremot får de finna sig i att jag visar att de använder naziinspirerade argument.

Problemet vi har idag är att vår bild av den tidens antisemitism är formad av Hollywoodbilden av de korkade nazzarna som slog ner judar till höger och vänster, och av skolböckerna som aldrig låter eleverna läsa KÄLLORNA till historien. Antisemitismen var var inte bara mord och pogromer. Vardags antisemitismen på 20-talet funkade på ett annat sätt: genom GENERALISERANDE ANSPEGLINGAR och påståenden!

”Judendomen är ingen religion”

Och just idén om att judendomen inte är en religion utan ett politiskt system, är VÄLDIGT framträdande så man studerar 1900-talets antisemitism. Sions vises protokoll, som användes av nazisterna, men som egentligen antas vara ett påhitt av den ryska underrättsetjänsten i början av 1900-talet, är ett typexempel på detta.

Jag har sett massor av exempel som man kan använda, framför allt i den nazistiska pressen före andra världskriget.

Judendomen är ingen religion, det är en ras och ett samhällsskick, hette det. Jag ska bara använda två exempel här, först Kurt Hilmar Eitzens ”Zehn Knuppel wider die Judenknechte”, alltså ”tio svar till judiska medlöpare” (1936).

”Argument 1: ”Du säger att religion är en privatsak, men du slåss mot den judiska religionen!” Motargumen: ”Den judiska religionen är faktiskt  inget annat än en doktrin för att bevara den judiska rasen” (Adolf Hitler) ”Genom att de motstår alla regeringars försök att assimilera dem, bygger judarna en stat inom staten” (Greve Helmuth Moltke) ”Att kalla detta (judendomen) en religion var ett av de smartaste trick som någonsin någon kommit på” (Adolf Hitler) ”Från denna första lögn, att judarna är en religion och inte en ras, följer oundvikligt andra lögner” (Adolf Hitler).

Der Stuermer , ett nazistiskt partiorgan som drev hetskapmpanjen mot judarna, kommer ofta tillbaka till samma argument. I nr. 22 1927, som finns på nätet, finns en artikel om judarna i Amerika som säger att:

 ”om en jude i Tyskland påstår att han är tysk så ljuger han… I Tyskland påstår juden att han är tysk, i England att han är Engelsk, i USA att han är amerikan men… judens statstillhörighet är judendomen. Judendomen är ett politiskt system och en ras, inte en religion och därför strävar juden att ta över, och störta de konkurrerande samhällsystemen i en stat och judefiera staten”…

Och precis som myten om att islam inte är en religion idag, utan ett politiskt system, sprids med hjälp av lösryckta citat från koranen och berättelserna om Muhammeds liv, så använde man Gamla testamentet och Talmud då…

Vad vill Sverigedemokraterna?

Jag kommer tillbaka till detta ofta framöver, så ni får vänja er. Faktum är att generaliseringar om folk och religioner följer ett mönster. Argumenten går igen!

Ett Sverigedemokraterna som inte generaliserar om andra folk, kan man ha en fruktbar politisk dialog med. Integrationspolitiken har ju t.ex. onekligen kollapsat i Sverige (vilket i praktiken alla invandrare jag mött håller med om för övrigt!). Men Sverigedemokraterna generaliserar som parti och alltför många Sverigedemokrater gör samma sak. (Men det finns undantag och de ska ha RESPEKT för att de inte generaliserar.)

Alla partier har ett skumt förflutet med nazism och rasbiologi i bagaget. Och en del partier har byggts upp av fundamentalistiska knäppskallar, som Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Om SD vill göra det som Vänstern och KD gjort får de nog visa att de kan ta avstånd från det gamla PÅ ALLVAR.

Så gör de inte idag. Tvärtom. En ”äkta” Sverigedemokrat ska hetsa mot islam och ”muslimer”, för att passa in!

Den dag SD skiljer mellan islamsk fundamentalism och islam, har partiet på allvar frigjort sig från det gamla. Den dag de ser skillnaden mellan slaveri och huvuddukar, och mellan  radikala islamistiska terrorister och moskéer kommer jag att ändra tonen gentemot dem!

Om den dagen någonsin kommer…

För just nu tycker SD samma som de militanta islamister de säger sig bekämpa: att islam är ett politisk system som aldrig kan bli en del av svensk kultur.

PS

Jag vet inte hur många svenskar det finns som  plöjt igenom den vidriga nazistiska litteratur som finns att läsa på Kungliga Biblioteket. Det rekommenderas. En som läst originaltexterna kan inte tvivla att detta galna pack verkligen förintade judar i massor. Och den som läser kommer att känna igen argumenten i dagens politik.  Der Stürmer finns numera på nätet. Völkischer Beobachter finns inte, tyvärr, men kan läsas på Kungliga Biblioteket. Expo eller Forum för levande historia borde digitalisera dem så folk lär sig känna igen argumenten. Mein Kampf finns på nätet. Även Alfred Rosenberg. De som inte kan tyska kan läsa en del på engelska här.

*****************

 

Sverigedemokraternas begrepp ”kulturberikare” är nazistiskt!

Begreppet ”kulturberikare” används hej vilt av Sverigedemokrater, Nationaldemokrater och nazister. Det är ett skällsord för invandrare. Begreppet används för att kasta smuts på grupper av invandrare, genom att peka ut enstaka brottslingar och påstå att det de gör beror på deras kultur. Begreppet är nazistiskt och användes av Hitler och nazisterna för att smutskasta judarna innan förintelsen och det användes EXAKT som begreppet används idag av Sverigedemokraterna!

Jag satt och bläddrade igenom mina anteckningar från den tiden då jag läste tyska tidningar från 1920-talet för att förstå hur nazismen kom till makten..

Så här står det i mina anteckningar: ”Det ironiska ordet Kulturträger (kulturbefordrare), det hatiska Kulturschänder, Rassenschänder, används som synonymer i nazipressen… Idén är att smutskasta alla som framhåller det judiska som något positivt för Europa genom att använda ordet ”Kulturbefordrare” för judarna. ‘De omhuldade Kulturbefordrarna har gjort det igen, en jude i Hamburg har ertappats med våldtäkt på en German… Kulturbefordare dömd för mord. Rasbefordrare bygger bordell… Kulturbefordrarna slår till igen…’”

Begreppet Kulturberikare

Sverigedemokraterna använder ordet kulturberikare mycket. Men begreppet skapades av nazister eller av poliser (!). Bland poliser och nazister användes begreppet på 70-talet.

Kulturberikare är sverigedemokratiska för invandrare och används oftast då man rapporterar om brott som begåtts av invandrare. Kent Ekeroth, partiets internationelle sekreterare och en av de i Sd som använder begreppet mest, har skrivit.

Helsingborgs Dagblad har uppmärksammat mitt användande av begreppet ”kulturberikare”. Vad menas med ordet? Jo, gammelmedia inbillar sig ofta, och gärna även andra, att invandring och mångkultur ”berikar” Sverige på alla möjliga sätt och det är därmed bra med massiv invandring och mångkultur. Som reaktion på denna helt absurda inställning har det ironiserande begreppet ”kulturberikare” börjat användas flitigt i bloggosfären som ett förtjänstfullt hån mot svensk pk-media. Del i det roliga med begreppet är självfallet den enorma diskrepans mellan medias bild och verkligheten, vilket våldet från vissa invandrargrupper så tydligt visar.

Vem som nyuppfann begreppet vet jag inte. Det vet kanske någon Sverigedemokrat. Det skulle vara mycket intressant att veta eftersom ordet är direkt hämtat från naziretoriken.

Egentligen kommer ordet från Adolf Hitler som först använde ordet i en beskrivning av olika kulturer i Mein Kampf. Senare använde han det ordet istället för negativa beskrivningar av judarna. Det mer ironiska ”kulturträger (kulturdragare/ kulturbefordrare) användes för att bemöta alla de som ansåg att judarna hade en positiv påverkan på Europa. Som här:

”Vor allem aber die deutsche Kultur ist, wie schon ihr Name sagt, eine deutsche und keine jüdische, und es wird daher auch ihre Verwaltung und Pflege in die Hände unseres Volkes gelegt. Wenn aber die übrige Welt mit heuchlerischer Miene aufschreit über diese barbarische Austreibung eines so unersetzbaren, kulturell wertvollsten Elementes aus Deutschland. dann können wir nur erstaunt sein aber die Folgerungen, die daraus gezogen werden.

Denn wie mußte man uns dankbar sein, daß wir diese herrlichen Kulturträger freigeben und der anderen Welt zur Verfügung stellen. Sie kann nach ihren eigenen Erklärungen nicht einen Grund zur Entschuldigung anführen, weshalb sie diesen wertvollsten Menschen die Aufnahme in ihren Ländern verweigert.”

Hitler bemöter kritiken mot den nazistiska antisemitismen internationellt genom att säga att kalla judarna ”dessa härliga kulturbefordrare”. I övriga delar av talet hittar man ”detta präktiga folk” och liknande beskrivningar.  För övrigt avslutas talet med att Hitler skriver att målet för nazisterna var ”judarnas förintande i Europa”.

Det finns MÄNGDER av liknande citat om judarna som ”kulturträger”  från Hitler och de nazistiska parti-ideologerna för den som orkar leta! Och för övrigt användes samma begrepp av svenska nazister. Det kanske vore en idé att leta efter ordet kulturberikare i den gamla svenska nazzelitteraturen från 30-talet?

Att rada upp en massa brott

Men hur använde nazisterna begrepp som kulturbefordrare och kulturberikare, och hur använder Sverigedemokraterna det sistnämnda begreppet? Jo, genom att koppla brott begångna av invandrare till religion och kultur för att HELA GRUPPEN ska smutskastas.

Om man läser nazitysk propaganda hittar man ofta liknande ironiska formuleringar som den om ”kulturbefordrare”. Framför allt om man studerar Völkischer Beobachter, partiorganet. Men även i Der Sturmer.

Om man studerar Der Sturmer ser man att man ofta radade upp en massa brott som man sa att judarna (kallade rasberikare och kulturbefordrare) begått och kopplade dessa till den judiska religionen för att det skulle verka som om judisk religion, ras och kultur låg bakom det som brottslingen gjorde.

Låt oss se på detta. I denna artikel tar jag exempel från ETT nummer av Der Sturmer (1936:16):

Man samlade riktiga och påhittade brott som judar ansågs ha begått i tidningen och pekade ut personerna genom att publicera namn bild på ”brottslingarna”. Givetvis alltid med referenser till hur ”judiska” brottslingarna var.

Låt oss se hur Kent Ekeroth använder ordet kulturberikare. Gör en sökning på hans blogg. Han radar upp brott som begåtts av invandrare, främst muslimer. Tex här i artikel om Gothia cup: ”Fröken Sverige har flera gånger uppmärksammat oss på våldsamheter vid sportevenemang i Sverige, där kulturberikare (spelare och deras familjer) attackerar motståndarlaget och domare. Se bl a Den mångkulturella ungdomsfotbollen kantas av våld, Mera mysig mångkultur.”

Fröken Sverige nämns. Det är en annan bloggare som stöder Sd och Kent Ekeroth. Hon radar också upp invandrares brott och skyller dem på deras kulturer. Det finns fler som använder samma. Allahu AkbarJihad i MalmöThoralf AlfssonFeminix,Carin och Sten, i Landskrona, Demokratbloggen, för att bara nämna några exempel. Metoden är samma. Publicera INVANDRADE brottslingars namn och bild och koppla brottet till kulturen.

Vad gör de mer för att bevisa att kulturen är faktorn bakom brottet? Jo, Sverigedemokraterna och deras svans tar fram lösryckta citat från koranen. Se här hur bloggaren Allahu Akbar gör. Kent Ekeroth gör det också hela tiden. Här har ni ett exempel:

Enligt vers 9:5 stipulerar islamisk lag att avgudadyrkare och polyteister antingen måste konvertera till islam eller dödas. Samtidigt är vers 9:29 den primära källan för islams välkända diskriminering mot kristna och judar under islamisk överhöghet.

Svärdverserna, liksom otaliga andra verser i Koranen och de muntliga traditioner som tillskrivs Muhammed, ligger till grund för islams lärda; tjänstemän, shejker, muftis och imamer som genom tiderna alla nått konsensus bindande för hela det muslimska samfundet – att islam skall vara i ständigt krig med den icke-muslimska världen tills de förstnämnda kan dominera de sistnämnda.

Det är konsensus (ijma) inom den muslimska världen att svärdverserna är bland de sista avslöjandena rörande islams förhållande till icke-muslimer och att dessa har ersatt (abrogerat) omkring 200 av Koranens tidigare och mer toleranta verser, till exempel som vers 2:256 (”Inget tvång finns i religionen”)…

Koranens språk skiljer sig som nämnts från Gamla testamentet i det att Koranen inte är tidsspecifik eller platsspecifik, utan uppmanar till mord och krig mot de ”otroende” förr såväl som idag, något vare sig kristendomen eller judendomen gör. I princip alla våldsamma befallningar i Koranen har en öppen och generisk natur, både i Koranen (till exempel. 8:39) och Haditherna (”Jag har beordrats att föra krig mot mänskligheten tills de vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud och att Muhammed är Guds budbärare”).

Inga nyanser, inga strider mellan olika idéer i religionen. Utifrån en del citat fördömer man en hel religion.

Men nog ser det onekligen läskigt ut att rada upp brott begångna av muslimer och sen dra fram galna lösryckta citat från koranen.

Exakt samma gjorde nazisterna, men mot judarna! Artiklarna om brottslingarna ovan åtföljdes av hetska artiklar om judiska Talmud med lösryckta citat för att bevisa att judendomen var skulden till att ”det fanns så många judiska brottslingar”.

De som kan tyska och kan läsa tysk fraktur stil ser att de verkligen hittat läskiga citat. ”det är förbjudet för en jude att bedra en broder, däremot får en jude bedra en ickebroder”. ”Juden är människa, ickejuden är inte människa”…

Syftet var givetvis att genom de lösryckta citaten skulle man smutskasta judarna som grupp, och avhumanisera dem.

Sverigedemokraterna har fel!

Sverigedemokraterna är inga nazister. Däremot är deras hets mot islam och muslimerna LIK den hets mot judarna som bland annat nazisterna stått för. I detta sammanhang är användningen av kulturberikare ytterst avslöjande. Det visar människosynen hos de som använder begreppet.

Begreppet används flitigt på interna möten och i interna dokument. Dessutom används det flitigt i debatten vilket man kan se genom en googlesökning.

Nazisterna hade givetvis fel då de påstod att judarna som GRUPP, deras religion och kultur var ond. Lika fel har Sverigedemokraterna då de tillskriver islam, islamsk kultur och muslimerna en viss ondskefull kultur.

Och visst. Brottsligheten är alltid större i ghetton. Folk som ställs utanför samhället och lider av ekonomisk kris och diskrimnering har alltid en tendens att hamna i problem. INNAN SVERIGEDEMOKRATERNA HETSAR MOT INVANDRARNA I ROSENGÅRD, RINKEBY OCH ALBY BÖR DE BETÄNKA ATT DET FANNS PROBLEM ÄVEN I JUDARNAS GHETTON I TYSKLAND PÅ 1920-TALET. Låg politiken eller judarna bakom de problemen+ Ligger politiken eller den muslimska kulturen och religionen bakom problemen idag?

Problem kan man lösa. Men att smutskasta och baktala en hel grupp är sjukt och vidrigt och samhällsfarligt!

Ur Louise P:s blogg

Louise P sparade signaturen Fenix artikel i detta ämne och publicerade den tidigare i år. Jag lägger till den här som en logisk avslutning på detta inlägg:

HATETS DIALEKT – NYSPRÅK

Mumbo – Kulturträger

Ånyo förnekas den uppenbart rasistiska förförståelsen av begrepp som KULTURBERIKARE. Det sägs att ”rasism” är rasism enbart om ‘rasen’ på föremålet för förnedringen skrivs ut. En lingvistisk expose känns av nöden. Den europeiska herrefolksmentaliteten, bl.a. den svenska, har i över hundra år producerat en mentalitet som ligger djupt i språkförståelsen. Ordboksdefinitioner av ”rasism” inbegriper inte att läsningen av ett ord – som kulturberikare – skulle vara neutrala. Tvärtom är ironin kulturberikare enbart möjlig för att det är i grunden ett positivt värdeomdöme som negeras genom föreställningen kring en etniskt underlägsen individ.

Läsningen är tydlig även i en kortform. Svensk kvinna berikad. Betyder att hon våldtogs av en invandrare. (se vidare ”hatets dialekt”, nedan)

Men detta är inget nytt (vilket påståtts), inget avhängigt av nazismen (vilket antytts), inget man behöver förvånas över. Att det rör sig om en hundra år gammal föreställning om rasmässig överlägsenhet kan ses tydligt:

KULTURARBETARE MUMBO 1916 tillfångatogs en grupp senegalnegrer vid Verdun. De beskrevs i de franska krigsdagböckerna som stora hjältar. De hade stått emot upprepade gasattacker, 50 timmars granatregn och slagit tillbaka tyska pionjäranfall med eldkastare. Vatten, förnödenheter och ammunition hade tagit slut redan på ett tidigt stadium. Deras vita franska officerare var förstås de största hjältarna, men ententen var mycket nöjda med sina tvångsrekryterade kolonialnegrer. Tyskarna led en oerhörd chock dessa dagar. För första gången hade deras styrkor, preussiska elitsoldater dessutom, blivit tillbakaslaget av en hop numerärt underlägsna – negrer. Detta var allvarligt. Mycket allvarligt till och med. Tursamt nog hade man slutligen kunnat krossa denna föraktliga lilla hop svartingar, men det hade kostat mycket blod.

Det tyska överkommandot lät avfotografera dem med titeln KULTURTRÄGER och publicerade bilden i sin officiella tidning. Några nummer senare fanns en ny bild. Ett porträttfotografi. Bildtexten är intressant.

Französische Kulturträger: In den Kämpfen bei Verdun gefangener Senegalneger (‘Mumbo’, der Schönste von allen). Källa: Illustrirte Zeitung Nr 3826 (Kriegsnummer 117) sid 558 (J J Weber, Leipzig, oktober 1916)

På bilden ser man en fransk soldat från Senegal. En neger. Av de miljontals bilder, teckningar, etsningar, målningar och fotografier som tyska högkvarteret lät publicera över sina fiendesoldater återfinns aldrig någonsin begreppet KULTURTRÄGER annat än på franska negrer. Ironin är kopplad till hudfärgen. Hade det varit en fransk konstnär, komplett med basker och flaska rödvin, hade ironin varit omöjlig. Hade det varit en fransk vinbonde hade ironin varit omöjlig. Hade det varit en fiskare, en gatsopare eller en sumprunkare hade ironin varit omöjlig. Ironin är enbart kopplad till uppfattningen att samtliga tyska läsare anser sig förmer än den franske soldaten – visserligen hade han utvisat utomordentligt hjältemod, vilket är mera än majoriteten av läsarna – de är förmer enbart p.g.a. en ljusare kulör i skinnet. Inget annat sägs. Däri ligger skämtet – han är en neger – en kulturarbetare – otroligt roligt 1916. Inte kan en neger vara kulturträger. *Hahaha* kluckades det i de Böhmiska och Bajerska drängstugorna.

– Begreppet är en ironi. – Ironin är enbart rasistisk. – Ironin tillkom vid en tid då Adolf Hitler var en gasskadad korpral i ett Bajerskt regemente.

Detta är ett exempel på att den europeiska herrefolksmentaliteten som dagligen producerar dylika ironier har rötter långt tillbaka. Tankemönster som noga räknat kan sägas fått sin moderna form under 1800-talets kolonialism (läs vidare S Lindqvist Utrota varenda djävel).

DEN TYPEN av rasism är ingenting som uppkom med nazismen och heller ingenting som försvann med nazismen. Tysk nazism utgör rasismens och antisemitismens höjdpunkt – inte dess födelse och inte heller dess slutpunkt. Mentaliteten är tvärtom djupt inbäddad i vårt språk och vårt sätt att tänka – vi är förmer än dem enbart för att vi är vi. Kulturträgerironin är rasism. (Sedan kan man ordbajsa i det oändliga och införa nya hemmasnickrade begrepp; ”kulturism”, ”etnoism” – eller vad man vill – men hur intressant är det?)

Kalla det vad man vill, men gärna vid dess rätta namn. Bilden, ironin, begreppet, är rasism. Ordet täcker den betydelsen. Alla andra begrepp fallerar för att beskriva stackars Mumbo, kulturträger och kulturberikare. Det finns ingen annan plausibel tolkning av ironin. Ironin är ironi just för att kulturträger är ett begrepp kopplat till den vita civilisationen. Just själva exkluderandet av svartingen utgör förståelsen för bilden. En neger kan inte vara kulturträger – genom att trots det kalla honom kulturträger gör man via ett rasistiskt tankemönster honom till en löjlig svart pajas.

IDAG HAR de flesta fattat att man inte utan vidare är överlägsen på grund av sin kulör. Kanske var det logiskt att tänka så för hundra år sedan – de nya snabbskjutande eldvapnen kunde på några minuter utplåna gamla högkulturers arméer. Europa, en i omvärlden ganska ointressant världsdel, började exportera det de var bäst på; våld. In strömmade rövade råvaror och ut strömmade våld, massor av våld. Folkmord sattes i system för första gången i välden. Orderna gick ut: UTROTA VARENDA DJÄVEL. De, folken boende på andra sidan haven, utgjorde en återvändsgränd inom utvecklingen – underlägsna, dömda till undergång. Att mörda dem var att påskynda naturens gång. Man ansåg sig ha vetenskapliga belägg för sin utrotningspolitik i socialdarwinismen. Kanske är det en otäck förskräcklig logik i det hela. Man kan bevisa att man är överlägsen genom en tillfälligtvis högre kapacitet i våld. Under 1900-talet visade sig kolonialismens logik felaktig. Japanerna inledde århundradet med att krossa Europas största makt – Tsarryssland. Under första världskriget utmärker sig flera folkslag i europeiska arméer och efter andra världskriget är den tidigare Europeiska kolonialismen chanslös. Under 1970-talet visar araberna vad olja kan innebära i termer av makt. I det allmänna medvetandet tvättas sakta hudfärgen bort som ett absolut kännetecken på herrefolk och underlägsen individ. Vetenskapen tillbakavisar sina tidigare landvinningar. Rasbiologin, skallmätningen, socialdarwinismen försvinner i takt med ökad kunskap. Men förstås – rester av mentaliteten lever kvar djupt i våra sinnen. Vi är bäst för att vi är vi. Rasismens kärnpunkt och absoluta kännetecken.

Passagen 1999: Mumbo – Kulturberikare

Sedan har vi förstås rasismens katastrof. 1945 med befrielsen av de tyska koncentrations- och förintelselägren. Rasismens högsta stadium var det industriella folkmordet. Det mekaniska mördandet av ”rasmässigt underlägsna” människor som utfördes av ”helt vanliga män” (boken rekommenderas). De flesta tänkande människor finner dådet så fruktansvärt att man aldrig någonsin vill ha med det att göra – inte heller med de som utförde det.

Rasismens ideologer och hantlangare tvingas in på andra vägar. Det var inte längre ”politiskt korrekt” – helt enkelt riskerade man att få så jävla mycket stryk att man inte visste var man hade arslet om man i Europa hade gått omkring och hånat judar, zigenare, negrer (osv) för kulturträger 1945 – och det av folk som själva säkert hade förstått bilden av Mumbo och inte reflekterat över att det förelåg något absurt fel i tankemönstret. Nu visade sig resultatet. Högar av lik. Detta var inget nytt, men omfattningen och organiseringen var så oerhört obegripligt att det saknar allt motstycke (inkl Stalins o.a. folkmord). Inget brott är så välutrett. Man fick tillgång till Nazitysklands samlade källmaterial tio tusentals ton av papper och arkivalier. Tusentals bödlar erkände brotten och hundra tusentals offer och ögonvittnen kunde berätta. På så vis skiljer sig detta brott mot mänskligheten mot exv Stalin massutrensningar som skedde under tystnad och med igensopande av de flesta spår.

Vidare visade VK2 ett direkt resultat. 1941 hade nazisterna förklarat Operation Barbarossa för ett raskrig. Posters klistrades upp över hela det ockuperade Europa. Tidningar och radio fylldes med budskapet. Nazismen,”arierna”, skulle förslava folken i öster och krossa kommunismen som tolkades i termer av semitism och slavism. Vissa andra vita folkslag fick gärna hjälpa till med sin arbetskraft eller som frivilliga i Waffen-SS.

Nazityskland fick stryk. Bevisade raskriget något var det i så fall dess absoluta motsats – ”de semitiska, bolsjevikiska och asiatiska horderna” var militärt överlägsna ”arierna”. Efter 1943 var Tyskland chanslöst. 75% av tyska armén var i fullkomlig reträtt tillsammans med stora delar av sina allierade – italienare, bulgarer, ungrare, rumäner och finländare. Den resterande delen, 25%, skulle efter invasionen av Normandie 1944 hålla tillbaka USA:s och Storbritanniens samlade krigsinsats. Germanerna var inte herrefolket. Var och en med minsta slutledningsförmåga kan dra de självklara slutsatserna. Hitlers herrefolkslära var felaktig. Han motbevisade sig själv.

Men förstås, invanda tankemönster lever kvar i förändrad form.Mumbo – den franske hjälten och den förnedrade kulturarbetaren är idag Mumbo – kulturberikaren, våldtäktsmannen och knarklangaren på plattan. De svenska rasister som slängde sig med ord som KULTURJUDE så sent som på 1970-talet – ett begrepp med samma implikationer och tolkningsramar som kulturberikare, samma ironi, (samma årtionde berikar-metaforen åter börjar lysa i de svenska nazistiska tidskrifterna) är desamma som försöker leka rumsrena med berikarepitet.

Ironin är självklar. Mumbo är kulturberikare för att han är neger, eller om man så vill, invandrare. Idag har rasismen inte längre hudfärgen som enda kännetecken. Det är invandrare, icke-svensk. Men samma tankespråk, samma liknelser, samma självklara ironier i dagens Passagen Politik som det Imperiella Tysklands propagandaavdelning 1916. Intet har förändrats.

Om nyspråket bland passagens rasister

Däremot är kulturberikare e x a k t det som Eric Blair en gång beskrev i 1984. I kärleksministeriet torterar man folk, alla begrepp ges nytt innehåll, allt vitt blir svart och det vita blir svart. Ser man på själva ordet ”kulturberikare” är det vid ett första påseende positivt laddat. Ändock används det som begrepp i satser som:

– svenska kvinnor blir kulturberikade (=våldtagna, oftast anspelar det på gängvåldtäkter)

– kulturberikningen har idag lett till en ökad kriminalitet

– tack vare den s.k. kulturberikningen har vi idag en hög arbetslöshet

eller också beskriver man inom begreppet ”kulturberikning” en gärningsman alternativt ett brott följt av slutsatser som – vi måste stoppa invandringen eller – släng ut de kriminella invandrarna.

Kulturberikare har således i den rasistiska retoriken en negativ värdeladdning. En ”kulturberikare” är en värdelös, kriminell, invandrad människa. En som etniskt skiljer sig från uppfattning om god etnicitet. En människa som är ond av födsel och ohejdad vana. Det är en s.k. poetisk omskrivning. Man tar ett i grunden positivt sammansatt ord och ger det en negativt innehåll. Varför? Jo, därför att deras utsagor är kriminaliserade. De begår brott bara genom att öppna truten och från enskilda fall tillskriva grupper av människor händelsemönster som inte kan beläggas i verkligheten. Detta är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och vår lag. I vardagstal kallas det rasism, i lagrummet för hets mot folkgrupp.

Deras bakslughet följs av feghet – de vågar inte stå för sina åsikter.Därför förvränger de medvetet språket genom ordlekar, oftast tätt följda av gråtmilda utläggningar om hur fruktansvärt det är att inte få ”diskutera” invandringen eller hur man ”förföljs” av ”politiskt korrekta”. Övermaga så det förslår.

För att undvika att på goda grunder fällas av domstol försöker de dölja sina verbala missfoster genom omskrivningar. ”Kulturberikare” är typexemplet. En alltigenom falsk språkbehandling som är exakt det Blair en gång så träffande beskrev i 1984.

Dagens boktips George Orwell (Eric Blair) 1984 orig. 1949, London, UK.

Helt vanliga medborgares dialekt – en hatets dialekt

Vad Blair beskriver från sin anarkistiska ståndpunkt är den totalitära regimens kontroll över både dåtid och nutid. Den direkta måltavlan är stalinismen och fascismen som han aktivt och med vapen i hand bekämpade under spanska inbördeskriget. Både fascister och kommunister strävade efter att kontrollera historien, göra den till sin. Att skaffa sig legitimitet genom en sanning. De enda som existerar i det här landet som bär sådana tankar på sitt partiprogram är Sverigedemokraterna. Den som inte kan svensk historia förtjäna icke sitt medborgarskap? inte bara absurt (med tanke på att de inte behärskar den själva) utan Orwellskt så det förslår. Både i språkligt och ideologiskt hänseende.

Någon sådan beskriven ”Storebror” existerar inte i Sverige – och har heller aldrig gjort. Rättsskyddet fungerade till och med under 1600-talets absolutism bättre här än under exv Pinochets diktatur i Chile, vilket bör ge perspektiv.

Vad som existerar är dock en utmaning av de demokratiska grundvärderingarna från just det håll du beskriver som helt vanliga medborgare. I retoriken från s.k. ”invandrarkritiskt” (ännu en förskönande omskrivning) håll som återfinns exv här och annorstädes är (1) grundpåståendet att invandringen är skadlig på allehanda sätt, oftast klätt i propagandans terminologi ”kulturberikare” och (2) att det finns någon som är skyldig till detta.

Iakttagelsen av några individers propaganda är just tendensen att klä gammal naziretorik i omskrivningar. ”Kulturberikare” (judesvin/invandrare) är en, ”invandrarkramare” (landsförrädare) en annan. Oftast anses läsaren så införstådd med läsningen ”kulturberikare” (judesvin/invandrare) att den publiceras som självständigt subjekt.

Ex. Kulturberikare våldtog?

Skulle vid ett första påseende tolkas exv som att.. Konstnärer våldtog?

Men betyder i hatpropagandans tjänst? Invandrare våldtog?

Avsändaren utgår i det här fallet från att mottagaren har den negativa dikotomins begreppsförståelse klar för sig. Man skriver inte ”invandrade kulturberikare” – det är en speciell språkförståelse, en hatets dialekt, som tillhör en specifik grupp av individer i sitt samtal med varandra och sin propaganda till omvärlden.

Tag ett annat typiskt ord ur SD*-retorikens vokabulär; invandrarkramare? sammansatt av invandrare, dvs någon som förflyttat sig över en gräns och kram, omfamning. Vi har en människa plus en beskrivning över en vänlig handling, kram. I nyspråkets vokabulär är dock den som utför denna handling i det närmaste dömd till döden. Invandrarkramaren är en omskrivning av landsförrädare, ett ord från juridikens sfär och där straffsatsen fram till 1970-talets början var avrättning. Dessa ”invandrarkramare” beskrivs i inlägg efter inlägg som de egentligt skyldiga till företeelsen ”kulturberikningen”! Ibland preciseras de till yrkeskategorierna politiker och journalister, ibland namnges enskilda personer. Några gånger fälls uppmaningar att döda dem utan rättegång. Som synes ett helt eget språk med egenhändigt komponerade ordförståelse, ett språk som används av en specifik grupp människor i deras kommunikation sinsemellan och deras propaganda utåt. Vi kan kalla det en dialekt – en hatets dialekt. Man undviker medvetet de begrepp som finns i språket för att beskriva vad man åsyftar – rashat är ordet svenskar använder för att beskriva företeelsen rashat, rasism betyder rasism. I stället väljer man nyspråkets ”invandrarkritiker” osv i all oändlighet. Allt i akt och mening att undvika rättvisans gång och vanligt hederligt folks rättmätiga avsky.

Detta är nyspråk och ingenting annat än nyspråk. Orwellskt från början till slut. En grupp människor tar ett i grunden positivt ord, gör det till negativt slagord med närmast hatiskt innehåll. Helt vanliga medborgare – dessvärre inte.

*

* SD syftar på Sverigedemokraterna

Av signatur Fenix, 1999, borta från webbrymden men inte ur minnet.

Liberaldemokraternas hemsida hackades inatt. Som hämnd för artikel mot PI & Sd?

Liberaldemokraternas hemsida attackerades och hackades igår. Som av ett sammanträffande samma dag som vi publicerat en artikel som varnade för Politiskt Inkorrekts och Sverigedemokraternas politiska retorik (som attackerats hårt av PI). Jag publicerar artikeln åter under denna skärmdump som visar hur Liberaldemokraternas hemsida såg ut 01.30 inatt.

 Örebro ska det byggas ett Bosniskt, islamskt, kulturcentrum. Det är ju bra det och vore knappast något att skriva en artikel om. Om det inte vore så att sajten Politiskt Inkorrekt har skrivit om det, och deras kommentarsfält fyllts av omodererat hat. När man läser deras kommentarsfält blir man skrämd. Om hat föder hat kan man undra vad det blinda hat mot muslimer som PI sprider kommer att föra med sig!

Klicka på bilden för att se den i full storlek!

Här är ett urval av kommentarer från läsarna av Politiskt Inkorrekt:

* Och islamiseringen bara fortsätter… Rullas ut över oss som en gräsmatta på en nyanlagd fotbollsplan. Och snart kvävs man…

*Det här bygget kan liknas vid att frivilligt få en aggressiv cancertumör inopererad i sig.

Grattis Islam till ytterligare ett terrorcenter för er Jihad. Grattis Sverige till ännu en spik i kistan. Eller hur?

Förutom att överklaga så ska man naturligtvis ”besudla” marken med så mycket griskadaver & slaktrester som det bara går. Men det ska grävas ner. Då gör det mest nytta.

* Ett lika stort grattis till Örebro som Luleå fick! Hjärtliga gratulationer till berikningen av staden & omgivningarna… En ny terrorcentral is the shit! Vilket lyft för Örebro & Sverige.

Nu är det kört för Sverige? De Trojanska hästarna är här. Med lite tid kommer de att domininera landskapet. Den gamla ardennerhästen går sotdöden till mötes.

* Hursom av alla onda ting är bosniska muslimer de minst dåliga.

* Du försöker alltså att få oss välja mellan svår obotlig cancer eller väl utvecklad AIDS? Got the message. Men,nej tack.Islam ska bekämpas oavsett i vilken sjuk avart eller skepnad den än visar sitt fyla gristryne i. ”Ingen islam på våra gator”..(lånade det sista ifrån AFA,tack för lånet).

* Deras kvinnor liknar dock mera popcornmaskiner…

* Grattis örebro, våldtäktsstatistiken i er stad är ju inte direkt smickrande, och det lär ju inte bli bättre med en våldtäktsmanna-magnet i Örebro.

* Jag tænker inte gå dit om jag inte får ta med min minigris :)

* Jag skulle vilja vete om ”Bosniska islamiska församling” är de gamla ”SS islamiska nazitrupperna” som agerade under WW2″, och som nu har bytt namn….¨

Och detta är hämtat från EN artikel av tusentals på EN av de många hatsajter som finns i Sverige!

PI har ett moraliskt ansvar för det de väljer att inte moderera bort. De tar ofta bort kommentarer som är kritiska till PI, och till rasismen, men lämnar kvar sådant som man kan läsa ovan.

Om ni skulle tvivla på det allvarliga i en debatt som denna på PI ber jag er byta ut ordet islam mot judendom, muslim mot jude och moské mot synagoga i det som skrivits och smaka på hur det känns då. Det är ingen slump att man känner igen retoriken på Politisk Inkorrekts blogg, om man bläddrar i nazityska tidningar från 20-talet.

Och samma sorts hat sprids på många håll i  Sverigedemokraterna, där flera av de ledande figurerna, t.ex. Kent Ekeroth, öppet sympatiserar med, och stöder Politiskt Inkorrekt.

När en del ser hatet hos Politiskt Inkorrekt vill de ropa på förbud, polis och censur. Liberal som jag är tror jag att man bättre bemöter fördomar och hat med medmänsklighet, motargument och idéer, än med förbud. Men något måste göras! Att låta hatets argument och idéer stå oemotsadga leder aldrig till något gott!

Jag säger som Torgny Segerstedt sa om Hitler 1933, ”Att tvinga all världens politik och press att sysselsätta sig med den figuren, det är oförlåtligt. Herr Hitler är en förolämpning.” Alltså: Att tvinga Sveriges politik och press att sysselsätta sig med de figurerna, det är oförlåtligt. Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt är en förolämpning.

Det blinda hatet från Sverigedemokraterna och Politiskt inkorrekt!

Politiskt inkorrekt nämner mig idag! De gillar inte att jag jämför deras kommentarsfält och redaktionella hat mot muslimer med nazisternas mot judarna! För övrigt har PI fel i två saker. Jag är Liberaldemokrat igen, och jag vederlades inte av Mats dagerlind. Det jag skriver idag hos Liberaldemokraterna och på Frihetssmedjan är vad jag skulle svarat Mats.

Här är ett längre svar på frågan om varför PI:s blinda hat är en fara för Sverige:

****

Om man läser nazisters, och andra och andra antisemitiska gruppers, tidningar från 20-talet kan man se hur de gjorde när de svartmålade judar, zigenare och andra som grupp. Det är ingen trevlig läsning. Resultatet av denna svartmålning såg kan vi se i de nazistiska förföljelserna och utrotningen. Antisemitismen lever kvar och är ett hot än idag mem´n, idag finns även ett hat mot islam och en retorik som på många punkter liknar hatet mot judendomen på 20-talet! Antinazisten Torgny Segerstedt sa 1933 ”herr Hitler är en förolämpning”. Jag säger idag: ”Politiskt inkorrekt och sverigedemokraterna är en förolämpning!”

”Judarna är föds med en defekt som gör dem mer kriminella… Synagogor är terrorcentraler. Låt oss besudla marken för synagogans bygganden med så mycket griskadaver & slaktrester som det bara går… Judarnas synagogor är trojanska hästar, snart tar de över Sverige och världen… Judar värderar inte livet lika mycket som svenskar, deras kvinnor sörjer inte förlorade barn… Judarna för krig mot Europa och vill förinta oss allihopa!”

Ja ungefär så lät det på 20-talet i nazityskland. Men man behöver inte leta länge för att hitta liknande citat idag. Citaten ovan är vad man kan läsa om man går in på sajten Politiskt Inkorrekt och läser deras kommentarsfält. Det enda jag gjort är att byta ut islam mot judendom, muslimer mot judar och moské mot synagoga.

Det var bara för två månader som vi, i terrorattentatet i Norge, såg vad det blinda hatet kunde leda till. Är det så konstigt att många av oss blir oroliga när vi läser sådant?

En ”terrorcentral” i Örebro!

För att skapa sig en idé om hur allvarligt det verkligen är, och hur det blinda hatet sprids, bör man studera Politiskt Inkorrekts hemsida, och olika Sverigedemokratiska bloggar.

Politiskt Inkorrekt har en artikel om ett planerat Bosniskt kulturcenter i Örebro som publicerades den 23/9. Om man tittar på kommentarsfältet kan man hitta kommentarer som följande:

* Och islamiseringen bara fortsätter… Rullas ut över oss som en gräsmatta på en nyanlagd fotbollsplan. Och snart kvävs man…

*Det här bygget kan liknas vid att frivilligt få en aggressiv cancertumör inopererad i sig.

Grattis Islam till ytterligare ett terrorcenter för er Jihad. Grattis Sverige till ännu en spik i kistan. Eller hur?

Förutom att överklaga så ska man naturligtvis ”besudla” marken med så mycket griskadaver & slaktrester som det bara går. Men det ska grävas ner. Då gör det mest nytta.

* Ett lika stort grattis till Örebro som Luleå fick! Hjärtliga gratulationer till berikningen av staden & omgivningarna… En ny terrorcentral is the shit! Vilket lyft för Örebro & Sverige.

Nu är det kört för Sverige? De Trojanska hästarna är här. Med lite tid kommer de att domininera landskapet. Den gamla ardennerhästen går sotdöden till mötes.

* Hursom av alla onda ting är bosniska muslimer de minst dåliga.

* Du försöker alltså att få oss välja mellan svår obotlig cancer eller väl utvecklad AIDS? Got the message. Men,nej tack.Islam ska bekämpas oavsett i vilken sjuk avart eller skepnad den än visar sitt fyla gristryne i. ”Ingen islam på våra gator”..(lånade det sista ifrån AFA,tack för lånet).

* Deras (muslimernas) kvinnor liknar dock mera popcornmaskiner…

* Grattis örebro, våldtäktsstatistiken i er stad är ju inte direkt smickrande, och det lär ju inte bli bättre med en våldtäktsmanna-magnet i Örebro.

* Jag tænker inte gå dit om jag inte får ta med min minigris:)

* Jag skulle vilja vete om ”Bosniska islamiska församling” är de gamla ”SS islamiska nazitrupperna” som agerade under WW2″, och som nu har bytt namn….

Sverigedemokraterna försöker skapa sig en respektabel profil. De har lämnat den gamla nazitiden på 80-talet och 90-talet bakom sig, menar de, men sprider samma argument som dessa ovan, direkt och indirekt. Det är på PI, en del fristående bloggar, och Sverigedemokratiska hemsidor som detta hat återfinns i Sverige.

Jag säger: upp till bevis sverigedemokrater! Generaliserar ni över andra folk och religioner, på det sättet, eller inte?

Jämförelser med nazismen

På en punkt skiljer sig hetsen mot muslimerna från hetsen mot judarna på 20-talet. De radikala antiislamisterna idag försöker också utmåla islam som nazistiskt och muslimer som nazister.

I terrorísten Breiviks manifest hitar vi många liknande citat. Han utmålade sig till och med som antinazistisk motståndsman i den norske motståndshjälten max manus anda. Så här skrev Beiring enligt Document.no:

”Också har vi förhållandet mellan konservativa muslimer och så kallade ‘moderata muslimer’. Det finns moderata nazister också, som icke stödde gasningen av romaner och judar. Men den är ju fortfarande nazister och sitter bara och tittar på när de konservativa nazisterna slår till. Ska vi acceptera moderata nazister så länge de tar avstånd från gasning av romaner och judar?”

Samma sak kan man läsa gång på gång i Politiskt Inkorrekt.

Den 21 juli förra året skrev till och med Sverigedemokraten Kent Ekeroth en artikel om sin kandidatur till riksdagen som inleddes med dessa ord:

”Hur kan vi se till att islams politiska aspekter hamnar i samma ideologiska skamvrå som nazismen?”

Detta resonemang får stöd från Sverigedemokraternas partiledning. Läs t.ex. Jimmie Åkesson, som skrev 2009 i Aftonbladet:

För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion… Den mångkulturella samhällseliten ser kanske denna framtid som en färgglad intressant förändring av ett Sverige och Europa som man allt som oftast förnekar ens någonsin har varit ”svenskt” eller ”europeiskt”. Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år.

Erik Almqvist, kommenterade Åkessons artikel, i Sourze 2009:

Jag tror inte att Jimmie Åkesson hade så fel trots allt. I en sak är jag dock inte överens med min partiordförande: Jag ser inte bara undfallenheten för islam som det största hotet sedan andra världskriget. Jag ser islam som det största hotet. Sedan Hedenhös.

Rickard Jomshof sa 2009:

Tidningen rapporterar om en mörk framtid där den europeiska kontinenten hyser en allt större andel muslimer, vilket – om ingenting görs – oundvikligen kommer att leda till en omfattande islamisering och en framtid där det sekulära och demokratiska Europa står inför det värsta hotet någonsin – långt värre än tidigare hot från nazism och kommunism.

Ta debatten MOT dem nu!

Jag säger som Torgny Segerstedt sa om Hitler 1933, ”Att tvinga all världens politik och press att sysselsätta sig med den figuren, det är oförlåtligt. Herr Hitler är en förolämpning.” Alltså: Att tvinga Sveriges politik och press att sysselsätta sig med de figurerna, det är oförlåtligt. Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt är en förolämpning.

Det är en förolämpning mot oss som inte vill generalisera om andra människor; oss som ser andra människor som individer, oss som ser nyanserna i andra kulturer och religioner

Det är en förolämpning mot oss som tror på människorätt och medmänsklighet!

Det är en förolämpning mot alla som inte vill upprepa historiens misstag utan gå framåt!

Om ni skulle tvivla på det allvarliga i en debatt som den som varje dag, varje timme och varje minut förs på t.ex. PI ber jag er byta ut ordet islam mot judendom, muslim mot jude och moské mot synagoga i det som de skriver, och det som de tolererar i sin debatt, och smaka på hur det känns då.

Det är ingen slump att man känner igen retoriken från Politisk Inkorrekt om man bläddrar i antisemitiska tidningar från 20-talet.

Och samma sorts hat sprids av Sverigedemokraterna, där flera av de ledande figurerna, t.ex. Kent Ekeroth, öppet sympatiserar med, och stöder Politiskt Inkorrekt.

När en del ser hatet hos Politiskt Inkorrekt vill de ropa på förbud, polis och censur. Liberal som jag är tror jag att man bättre bemöter fördomar och hat med medmänsklighet, motargument och idéer, än med förbud. Men något måste göras! Att låta hatets argument och idéer stå oemotsadga leder aldrig till något gott.

Islamofobi och antisemitism sitter i hjärnan! Det är betraktarens rädslor som skapar alla de monster betraktaren tror sig se.

2014 är det val. vare sig vi vill det eller inte kommer denna främlingsfientliga syn på människan att komma upp i debatten, eftersom Sverigedemokraterna ställer upp i valet.

Vi måste börja ta fram motargumenten mot det nya hatet. Vi får inte låta deras idéer och argument stå oemotsagda. Det räcker inte med att ”gilla olika” om vi ska slå tillbaka PI och Sverigedemokraterna, vi måste också visa varför man bör gilla olika, och vad de har för tankefel som hatar olika!

Det värsta vi kan göra är att blunda för hatet,  censurera det, förbjuda detm eller att bemöta det med tystnad och gjåpord bara. Då växer sig hatat bara starkare!

https://ligator.wordpress.com/2011/09/26/rasbiologi-och-hat-hos-politiskt-inkorrekt/

Invandrarna är INTE bakom upploppen i Storbritannien

Trots försök av kretsarna runt Politiskt Inkorrekt och Sverigedemokraterna att utmåla upploppen i England som ett resultat av mångkulturen, och trots försök att säga att det är invandrare som driver på upploppen visar det sig vara tvärtom. En majoritet av de som plundrar är ”vita”, så många att inte ens Politiskt Inkorrekt kan undgå det. Det är med andra ord ett ganska typiskt brittiskt upplopp. Ett sånt som vi sett för ofta de sista 100 åren.

Men nog är det tragikomiskt. I denna artikel visas bilder på plundrare, de flesta på bilderna är vita. I artikeln står det skrivet att pakistanska muslimer vaktade sin community medan en vit bilist körde in i dem och körde ihjäl dem. Sen läser man kommentarerna och nog fan gnäller PI-läsarna som alltid på mångkulturen och invandrarna.

I verkligheten är det de för PI och Sd så förhatliga invandrargrupperingarna, speciellt sikhiska och muslimska grupper, som mest av alla försökt lugna de som plundrar och förstör. Ja ifråga om medborgarinitiativ är invandrargrupperna de som är effektivast!

Läs mer här:

De Brittiska invandrarna är hjältar!

Invandrarna älskar Storbritannien mer än vi gör det

Sikher hjältar!

Muslimer och Sikher vaktar områden mot upploppen

Det är INVANDRARNAS butiker som bränns ner

Indier vaktar lilla Indien

Visst. Man ska inte förneka inte att problem finns i invandrarområdena i England. Samma som här, med fattigdom, social utslagning etc. Men det som de ”icke politiskt korrekta”, dvs Sverigedemokrater och andra, missar är att invandrare också ogillar denna sociala utslagning! Och POLITIKEN, inte invandrarna, är orsaken till problemen!

Det vi ser nu är upplopp som drivs fram av ungdomar från ALLA grupper i Storbritannien, invandrare lika väl som s.k. ”infödda vita engelsmän” .

Intressant nog anser VÄLDIGT MÅNGA invandrare att upploppen beror på att människor, invandrare och icke invandrade, inte är sedda eller hörda. Storbritannien har stora demokratiproblem!

Istället för att gnälla på invandrare skulle det vara bra om en och annan Sverigedemokrat  började syna det politiska spelet närmare istället. Kolla in mitt krav på att öppna arkiven från igår. 

London brinner!

Man frågade en kille på Al Jazeera varför han deltig i upploppen i London. vad vinner han på det, frågade de? Du hade inte intervjuat mig om inte jag deltagit i upploppen, då hade ingen lyssnat på mig, nu intervjuar världspressen mig, svarade han. 

Man frågade en kille som saboterade en skola i Botkyrka samma sak, han svarade att ”annars hade INGEN hört vad jag säger”.

Jag vet några som blivit radikala islamister enbart för att ingen lyssnade till dem…

Och här i Sverige röstade en vän till mig på Sverigedemokraterna, för att ”ingen lyssnade” på honom… För övrigt anser nog en STOR majoritet av Sverigedemokraternas väljare att ingen lyssnar på dem!

Ser ni mönstret? Ja, i ena fallet är det våld, i andra inte, men mönstret är samma!

Kombinationen av demokrati-underskott, arbetslöshet och ekonomiska nedskärningar i trygghetssystemen är en tickande bomb.

Vi liberaler missar ofta detta med de ekonomiska faktorerna bakom samhälleligt missnöje. Detta eftersom vi se den fria marlnaden som det bästa ekonomiska systemet och är mot statlig styrning. Vi missar VARFÖR marknadsekonomin är bra. den är bra eftersom folk SKA tillåtas göra misstag, och till och med vara giriga. Det skapar välstånd… men eftersom systemet inte ur mänsklig synvinkel är ”perfekt” så faller en hel del mellan stolarna.

‎”man is not free if government is too limited”

”Man is not free if man is not freed from the government and government is not free if man is not freed from the government.”

Dessa två påståenden klistrades in på min vägg igår och det första mötte en del kritik.

jag svarade då så här: Båda två har rätt. Det förta citatet är kontroversiellt bland liberaler men helt rätt också.

Utan grundläggande skyddsnät berövas en stor del sjuka, arbetslösa, och personer i kris, sin frihet. Vilket man ser tydligast i funkis-frågorna. Utan en stat är funkisar hänvisade till välgörenhet eller föräldrar för att kunna leva, för GRUNDLÄGGANDE frihet! Och välgörenhet är inte frihet, det är en variant av bingolotto

Vi liberaler glömmer ofta att marknaden inte är perfekt och att det faktiskt är DÄRFÖR marknadeskonomin fungerar bäst av alla system! Men att marknaden inte är perfekt behövs skyddsnät och alla skyddsnät kan inte individen skaffa själv.

Utan en stat som kan garantera människors frihet från förtryck (= att man har möjlighet till sjukvård, att slippa de värsta formerna av förtryck på arbetsmarknaden, att alla barn kan gå i BRA skolor, etc) berövas folk på sin frihet också.

‎”man is not free if government is too limited”… Jo, så är det, även om det är kontroversiellt att säga så bland liberaler och libertarianer. Utan grundläggande skyddsnät berövas en stor del sjuka, arbetslösa, och personer i kris, sin frihet. Vilket man ser tydligast i funkis-frågorna. Utan en stat är funkisar hänvisade till välgörenhet eller föräldrar för att kunna leva, för GRUNDLÄGGANDE frihet! Och välgörenhet är inte frihet, det är en variant av bingolotto

Eftersom marknaden inte är perfekt behövs skyddsnät, och alla skyddsnät kan inte individen skaffa själv.

Utan en stat som kan garantera människors frihet från förtryck (= att man har möjlighet till sjukvård, att slippa de värsta formerna av förtryck på arbetsmarknaden, att alla barn kan gå i BRA skolor, etc) berövas folk på sin frihet också.

Det kommer upplopp i Sverige också om inte vi ser vad arbetslöshet, nedskärningar och demokratiunderskott kan leda till!

PS

För övrigt har engelsmännen installerat tiotusentals övervakningskameror mot ”terrorn”, se hur bra det funkade! Övervakningskameror löser inte alla problem i världen!

Mitt inlägg hos Politiskt inkorrekt i måndags

Öppet brev till sverigedemokrater och läsare av PI

http://politisktinkorrekt.info/2011/08/01/pi-slar-ett-slag-for-den-oppna-debatten/

Strid till tidens ände?

Journalisten Torgny Segerstedt skrev under mellankrigstiden om det han kallade för “personligheten och hjordinstinkten”. Det var ett tema han återkom till under krigsåren i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Han varnade för tendensen att människor ser sig som en flock, agerar i flock, och reagerar mot andra människor genom att också se dem som en flock. “Striden mellan de två, personligheten och hjordinstinkten, kommer att fortgå till tidernas ände” var något av det sista Segerstedt skrev.

Läsare av bloggen Politiskt Inkorrekt känner säkert igen sig i Segersteds beskrivning. Många sverigedemokrater och antiislamister, beklagar sig idag över att bli sammankopplade med terroristen Breivik. ”Varför ska alla Sverigedemokraterna klä skott för vad en galning i Norge gör”, säger de.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson skriver:

Jag kan inte heller acceptera att man försöker hålla mig eller mitt parti ansvarig för den här massmördarens handlingar. Hela det demokratiska samhället – som också vi är en del av – är angripet. Polarisering är precis vad denna avskyvärda terrorist vill ha. Låt oss inte ge honom det.

Bra så, men när man läser Jimmie Åkessons uttalande bör man hålla i minnet att han själv, och många av hans kollegor, gjort exakt det mot andra, som han själv ogillar att utsättas för idag.

Under många år har muslimer i Sverige stått med vanmakt i blicken och sett hur sin religion och kultur, och muslimer av alla sorter, riktningar och politiska åskådningar kollektivt anklagats för det som en liten grupp, terrorister och fundamentalister, gjort och sagt.

Även de har ställt samma fråga som så många sverigedemokrater ställer nu: ”varför ska islam klä skott för vad en grupp galningar i Mellanöstern gör”.

Hat föder hat

Det har inte saknats anledningar för muslimer att ställa sig den frågan.

Breiviks uppfattningar, minus våldsbudskapet, förs fram kontinuerligt såväl här på PI som av ledande sverigedemokrater.

Terroristen Breivik ansåg sig vara i krig mot en ”ny nazism”, nämligen islam, som han anser håller på att erövra Europa och utrota européerna. Dessutom var han i krig mot landsförrädare, ”quislingar”, främst socialdemokrater, som han ansåg samarbetade med denna nya så kallade ”nazism”.

Tror man att en muslim är som en nazist som utrotar folk, är steget mellan hat och våld mot muslimen kort, eller mot de som stöder muslimerna, som Socialdemokraterna i Norge.

Ledande Sverigedemokrater säger samma sak som Breivik.

Jimmie Åkesson skrev 2009 i Aftonbladet:

För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion… Den mångkulturella samhällseliten ser kanske denna framtid som en färgglad intressant förändring av ett Sverige och Europa som man allt som oftast förnekar ens någonsin har varit ”svenskt” eller ”europeiskt”. Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år.

Erik Almqvist, kommenterade Åkessons artikel, i Sourze 2009:

Jag tror inte att Jimmie Åkesson hade så fel trots allt. I en sak är jag dock inte överens med min partiordförande: Jag ser inte bara undfallenheten för islam som det största hotet sedan andra världskriget. Jag ser islam som det största hotet. Sedan Hedenhös.

Rickard Jomshof sa 2009:

Tidningen rapporterar om en mörk framtid där den europeiska kontinenten hyser en allt större andel muslimer, vilket – om ingenting görs – oundvikligen kommer att leda till en omfattande islamisering och en framtid där det sekulära och demokratiska Europa står inför det värsta hotet någonsin – långt värre än tidigare hot från nazism och kommunism.

20-talet

Detta kallas generaliseringar.

Man tar de värsta egenskaperna hos en del av en grupp och överför dem till hela gruppen. Hela gruppen blir syndabock för det det en minoritet gör.

Det är väl dokumenterat vad som händer om man generaliserar så. Steget mellan hat och våld är kort.

Se t.ex. vad som skedde när det varnades för ”judars massvåldtäkter mot europeiska kvinnor” om ”kriget mellan européer och judar”, om ”undfallenheten mot judendomen” och om judendomen som det ”största hotet mot Europa någonsin” på 20-talet!

Låt oss undvika att upprepa detta misstag, oavsett vilket ord vi sätter in istället för “judar”!

Bryt hatets kedja

Givetvis reagerar nu du som läser på detta. Du kanske säger: ”ytterligare en som ska ge oss sverigedemokrater skulden för allt”.

Nej, men ska man bryta hatets kedja måste alla parter bryta den!

Just nu bemöts sverigedemokrater med mycket hat, men hat i alla former, samt dödshot, hot om misshandel, vandalisering och negativ diskriminering har tillhört vardagen för sverigedemokrater, på alla nivåer, ganska länge nu.

Så ska det inte vara. Men så är det, för hat föder hat!

Hatets kedja gör alla till offer, såsom länkar i hatets kedja.

Jag vet sverigedemokrater som utsatts för brandattentat. Jag vet moskéer som utsatts för brandattentat. Jag vet sverigedemokrater som mordhotats, jag vet imamer och muslimer som mordhotats. Jag vet sverigedemokrater som fått orden nazist och rasist sprayade på deras dörrar, och jag vet muslimer som fått ordet nazist sprayade på sina dörrar.

Om man nu vill komma ur detta förbannade ömsesidiga hat, måste någon ta första steget.

Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt kan göra det genom att sluta generalisera om andra folk och religioner. Kritikerna och motståndarna kan göra det genom att ta debatten med idéer och argument istället för hat.

Och båda parter måste börja lyssna till folk, diskutera problem som finns, och debattera sakfrågor!

Sverige har problem

Jag har sagt det innan, jag upprepar det åter igen. Muslimer känner EXAKT SAMMA SAK om det så många sverigedemokrater säger om dem, som sverigedemokrater känner om det som sägs om dem i t .ex. media.

Istället för att kasta skulden på muslimer och invandrare, eller ens Sverigedemokrater, så bör vi diskutera sakfrågor.

Sverige har problem. Problemen beror ytterst på ett underskott på demokrati.

Sverigedemokraterna har tyvärr rätt i en sak: att varken regering eller opposition i tillräckligt hög grad lyssnar till folkets vardagsoro om ekonomi, utförsäkringar och annat som ligger dem nära. Inte heller om de integrationsproblem som faktiskt finns. Politiker pratar ofta och länge OM, mer sällan MED, folk.

En poäng som ofta hörts i debatten, från Sverigedemokraterna, är att svenska folket aldrig fick vara med och besluta om det som PI kallar ”massinvandringen”. Jag kan villigt erkänna att så var fallet, även om jag som liberal är positiv till invandringen.

Det är mycket vi medborgare inte har fått vara med och besluta om. Sverige var i praktiken hemlig medlem av NATO under hela kalla kriget utan att vanliga medborgare ens fick veta detta, än mindre fick vara med och besluta om detta. Hade det blivit kärnvapenkrig hade stora delar av Sverige blåsts ut med kärnvapen utan att en person boende i Sverige hade haft en aning om varför.

Demokratiunderskott är liksom bara förnamnet på detta.

Jag, som jobbar nära människor i Botkyrka, hör ofta att invandrare där känner sig osedda och ohörda, ignorerade av Reinfeldt och Juholt och det övriga politiska etablissemanget. Barnen känner att de saknar framtidsutsikter och hamnar i gäng. Familjerna blir lidande på grund av problem i bostadsområden och skolor, och hamnar inte sällan i sociala och ekonomiska problem.

Det är klart att känslan av maktlöshet och att vara utanför skapar problem, oavsett vem som hamnar utanför.

Jag är medlem i det nya projektet Liberaldemokraterna. Vi är liberaler. Vi anser att Sverige med rätt sorts politik mycket väl kan öka invandringen. Med en bra ekonomisk och social politik bidrar varje invandrare med mer resurser till samhället än de förbrukar. Det är bra, inte minst för alla våra äldre, som snart blir pensionärer och förstås har rätt till en anständig ålderdom, något som kräver att yngre och medelålders kan betala skatt som kan användas för att finansiera detta. Det är inte konstigare än så.

Jag är övertygad om att man kan lösa integrationsproblemen och göra folk delaktiga i politiken igen, om man bara vågar se nyktert på de problem som finns och diskutera dem öppet.

Varför skriver du här?

Ni kanske frågar varför jag, som är så uppenbart kritisk mot Sverigedemokraterna skriver här på Politiskt Inkorrekt?

Svaret är för mig givet: polariseringen måste brytas.

Skulle jag skriva här utan att säga exakt vad jag tycker, skulle jag hyckla.

Jag är extremt kritisk mot Sverigedemokraternas politik. Jag är framför allt kritisk mot det osakliga hat mot muslimer och andra invandrare som piskats upp i åratal, och vill att det ska få ett slut. Men det är min övertygelse att det måste ske genom demokrati och öppenhet, snarare än genom mer hat, negativ särbehandling eller genom uteslutning och censur.

Jag har sett hur SD bemöttes på alla sätt, utan med argument och idéer under valet 2010, och är rädd. Så skapar man bara nya problem i samhället. Man löser inget!

Därför skriver jag.

Men jag skriver också den här artikeln för de Sverigedemokrater som under senaste tiden kontaktat mig. Det är sverigedemokrater som inser att det hat man piskat upp mot muslimer är dödligt farligt. Många har också bittert fått erfara hur det känns att under stort hat bli satt i ett fack och aggressivt demoniseras och har insett att man inte kan fortsätta att göra samma mot andra!

Frågan är: vem vågar bryta hatets kedja! Måste verkligen denna strid pågå till tidens ände?

Torbjörn Jerlerup

Länkar

Islamofober som Wilders bemöts bäst i fri debatt
Liberaldemokraternas förslag till ny integrationspolitik

Om debatten på Politiskt Inkorrekt!

Per Pettersson har skrivit en bra sak som sammanfattar mina tankar bra. Jag citerar det idag.

CensurTorbjörn Jerlerup är en liberal debattör med stort förtroende i integrations- och migrationsdebatten. Det är inte konstigt att bloggen Politiskt inkorrekt (PI) ser honom som en av sina viktigaste meningsmotståndare.

Trots detta har Torbjörn idag fått skriva ett öppet brev på just PI

Bakgrunden är naturligtvis terrordåden i Norge och det chockartade uppvaknande som de nationalistiska och islamkritiska rörelserna tvingats till på grund av dem. Insikten att hat och extremism föder hat och motextremism börjar så sakteliga att växa fram, åtminstone i de övre skikten i dessa rörelser.Därför får Torbjörn skriva just om hatet och generaliseringarna i dessa rörelser, saker som är det mest skadliga bidraget från dessa rörelser till det politiska och allmänna samhällsklimatet.

Där PI visar en viss insikt, saknar många av kommentatorerna densamma. 

Förvisso är det påtagliga hatet nedtonat i dagens kommentarer, även om det skränas en hel del om hur Torbjörn är falsk, inte följer sina egna uppmaningar, generaliserar och sprider hat om SD och PI samt deras följare. Det mest beklämmande är dock den totala bristen på förståelse för argumenten och hemmablindheten hos kommentarsförfattarna.

Framför allt fortsätter många av kommentarerna att skjuta in sig på islam generellt och konstatera att eftersom det står vissa saker i Koranen samt att det finns bokstavstrogna muslimer plus en del extremister, så är allt just islams fel och inte just dessa extrema varianters. Islam benämns också flera gånger som en ideologi och inte en religion, vilket är ett argument som jag hört många gånger och aldrig förstått – såvida man nu inte vill kalla alla religioner för ideologi, något som förvisso skulle kunna vara relevant i någon mening och i vissa sammanhang, speciellt då de missbrukas för politiska syften. Just den debatten kan dock vänta.

Många av kommentarerna anklagar Torbjörn för att generalisera om PI, SD &c, något som de såklart skadeglatt pekar ut som hycklande. Varefter de utan att ens dra efter andan anklagar alla muslimer för vissa saker, konstaterar att alla journalister måste svära evig trohet till 68-vänster för att bli publicerade, eller att alla i de etablerade politiska partierna lägger locket på och aldrig kan erkänna att något är fel.

Det mest tragikomiska var antagligen kommentaren som konstaterade att muslimer blir arga så fort deras tro och de som grupp kritiseras, men att de inte alls är lika snabba med att ta avstånd från terrordåd och våldshandlingar som begås av muslimer. Om vi tittar på den debatt vi nu är inne i och de terrordåd som ligger till grund för den, har det gått väldigt snabbt för alla från den nationalistiska rörelsen att indignerat uppröras över den kritik de som rörelse fått utstå, efter att en person som drivits av liknande åsikter som de har begått terrordåd. De är dock få privatpersoner som gått runt och inför alla de känner tagit avstånd från händelserna. De agerar med andra ord exakt som de muslimer de kritiserar – de enda som aktivt tar avstånd är stora organisationer, övriga upprörs men uttrycker inte sin avsky för händelserna vid varje vaken sekund. Inte heller vill de kännas vid att attentatsmannen skulle vara en av dem – precis som en genomsnittlig muslim inte alls vill ha något att göra med militanta islamister eller andra extremister.

Det är väldigt lätt att kritisera andra och generalisera över dem utan att inse vad man gör, men väldigt svårt att själv acceptera generaliseringar. Själv är jag ju en individ, det är alla andra som är ett kollektiv, eller hur?

Med detta sagt finns det ett fåtal kommentarer som ändå verkar förstå vad debatten handlar om och vem vet? Kanske kan detta leda till mer förståelse och en vettigare debatt framöver. På samma sätt som jag som liberal älskar att umgås med ett flertal socialister, munhuggas med dem och ibland faktiskt enas om vissa saker, så kanske det här kan skapa en öppenhet för att faktiskt försöka förstå varandra. Då måste vi dock – på båda sidor – bli bättre på att skärskåda oss själva, våra fördomar och våra generaliseringar. Och  än så länge lämnar kommentarerna på PI mycket att önska.

Varför jag gästbloggar på Politiskt Inkorrekt?

Idag publicerar jag ett debattinlägg hos Politiskt Inkorrekt. Det är ett mycket skarpt och vasst inlägg där jag gör upp med PI:s och Sverigedemokraternas islamofobi och säger rakt upp och ned att de sprider hat! Anledningen till att jag publicerar det just där är att jag vill PÅ ALLVAR ta striden mot Sverigedemokraternas idéer och argument!

Läs artikeln här:

http://politisktinkorrekt.info/2011/08/01/pi-slar-ett-slag-for-den-oppna-debatten

Problemet med hur vi bemött Sverigedemokraterna är att politiker och media trott att man bäst bemöter Sd:s idéer och främlingsfientliga idéer med tystnad och negativ särbehandling.

PI själva och Sd själva skulle kalla det censur och smutskastning.

Ok. Sista dagarna innan valet 2010 hade SAMTLIGA stora tidningar krigsrubriker där de uppmanade folk att inte rösta på Sd. Låt mig vara rakt på sak och ärlig, hade det skett mot något annat parti i något annat land, tex Vitryssland, hade det inte ansetts vara demokratiskt!

Och till råga på allt. När man kikade i blaskorna, som ”gillade olika” och allt vad de gjorde, så saknades reella argument MOT Sverigedemokraterna. Sd:s idéer och främlingsfientlighetens idéer bemöttes inte, mer än i enstaka bisatser eller då någon enstaka skribent, tex den utmärkte Martin Ezpeleta, skrev något.

Artiklarna i tidningarna var riktade till de 80-85% som redan är mot Sd, inte de 20-15% som tillhör deras målgrupp.

Sånt leder bara till en sak: att Sd:s sympatier stärks hos deras sympatisörer.

Dilemmat

Politikerna försökte ta debatten 2009-början av 2010, då Maud Olofsson och Mona Sahlin tog debatten med Jimmy Åkesson. Men de misslyckades. Inte på grund av att Jimmy är en utmärkt talare, utan mer på grund av att Mona och Maud inte kan ta orden ”jag har haft fel” eller ”vi har problem” i sina munnar.

Efter dessa försök, av personer som inte borde tagit debatten mot Sd, la politikerna locket på. Ingen mer debatt var ordern.

Problemet med det var att eftersom man inte skulle ta debatten mot deras idéer blev deras idéer oemotsagda och dessutom kunde inte de flesta politiska aktivisterna bemöta Sd. Och i vissa läger var det värre. Inom S la man upp strategin så att man skulle använda Sd som slagträ mot Alliansen, som man kan se här, och började kalla Sd ett högerparti. Det ledde till att många valarbetare tappade fattningen när många arbetare visade att de ville rösta på Sd. För Sd.s väljare skulle ju vara höger!

Istället för att bemöta Sd med idéer och motargument valde man att sätta fullt fokus på Sd:s nazikopplingar, man förlöjligade Sd genom att publicera intervjuer med knäppgökar ur deras led och man markerade skarpt genom att kalla Sd rasistiskt och negativt särbehandla dem. De fick inte komma in i Expressens berömda tält i Stockholm under valet t.ex.

Och det hjälpte inte, för mediatäckning fick de ändå, men i negativa ordalag eller på deras villkor, inte så att idé bemöttes med idé och argument med argument.

De räknade med det

Om man bemödar sig att prata lite med Sverigedemokrater kommer man att märka att de räknade med detta 2010. De brukar säga att det BÄSTA hade varit om de fått debattera på sina villkor. Det näst bästa scenariot 2010 var att de skulle bemötas som de bemöttes, med negativ särbehandling.

Vet ni vad man sa internt inne hos Sd under valet? Jo, att Sd VANN på att bemötas som de gjorde!

Jag vet varför. Jag var på många demonstrationer mot Sd och kollade hur förbipasserande reagerade. De ca 15-20% av befolkningen som är lite sympatiska till Sd gillade INTE talkörerna mot Sd, gillade inte massmedias totala hets mot Sd den sista veckan, gillade inte att Sd negativt särbehandlades!

6,5% röstade på Sd. Fortsätter politikerna så här blir det fler nästa gång!

Så därför måste vi ta debatten mot Sd nu!

Ett första steg är att bryta den förbannade negativa särbehandlingen. Med debattartikeln hos PI markerar jag att jag vill bryta den. Och att jag vill ta debatten mot Sd:s idéer och argument.

De fasansfulla händelserna i Norge har gjort att en del av Sd:s idévärld börjat belysas och debatteras, nämligen den rabiata antiislamismen. Bra så! Jag kämpade under hela valrörelsen för att andra skulle ta upp debatten mot Sd och belysa detta hatet. Ingen, inte ens Expo, gjorde det!

Här nedan återpublicerar jag en artikel och en länksamling från valet 2010 om just hatet mot islam som Sd för fram!

Nu kavlar vi upp ärmarna och slänger ut Sverigedemokraterna ur riksdagen 2014! Men vi gör det rätt denna gången, utan hat och utan negativ särbehandling. Demokrati känns bättre, på något sätt!

/Torbjörn Jerlerup

********

Sverigedemokraterna är främlingsfientligt, men för att skilja sig från sitt förflutna, försöker det utmåla sig som icke-rasistiskt och ”pro-judiskt”. Det kan behövas, det var ju ett gäng nazister och rasister som grundlade partiet….

Men dessa försök att rentvätta partiet är inte ärligt menade, vilket visas av de hetskampanjer mot vissa invandrargrupper och kulturer som de driver, just nu främst mot islam men även mot afrikaner. Sverigedemokraternas metoder har många likheter med klassisk antisemitism, även om fiendebilden är en annan: nämligen islam!

Både islamofobin och antisemitismen ökar i Sverige idag och man bekämpar inte dessa genom att bara bekämpa det ena eller det andra. BÅDA TVÅ är vidriga och farliga!

Här publicerar jag mina inlägg i denna fråga. Detta är en länksamling som kommer att utökas för varje gång nya inlägg publiceras. Dessutom följer en kort artikel om varför man kan jämföra islamofobi och antisemitism med länkar till artiklar i ämnet.

Min serie: Samma argument som mot judarna

Del 1. Samma argument som mot judarna

Del 2. Två sorters islamofober

Del 3. Ett experiment, om Jimmie Åkesson och Erik Almqvist

Del 4. Samma retorik som i nazityskland

Plus

Begreppet ”kulturberikare” är nazistiskt

Hur bemöter man argumentet att islam är värre än nazismen?

Vad Sd och Ayatollorna har gemensamt

Andra artiklar i samma ämne

Muslimer som räddade livet på judar under andra världskriget

Kent Ekeroths islamofobi är lik antisemitismen

Vad har kent Ekeroth, Sverigedemokraterna och talibanerna gemensamt?

En artikel om bloggaren Therese Borg

Är det korrekt att säga att Sverigedemokraterna är rasister?

Att mota Olle i grind…

Inlägg från läsare, är etnopluralism och antisemitism samma sak?

Staffan Gisings avhopp: ”partiet drivs av muslimhat”

Sverigedemokrat hoppar av och jämför SD:s och nazisternas retorik

Expressen intervjuar Staffan Gising

Svenska Kommittén mot antisemitism

I maj publicerade den svenska kommittén mot antisemitism detta blogginlägg, en artikel av Wolfgang Benz, om de gemensamma dragen hos islamofobi och antisemitism, på sin hemsida.

I arabvärlden existerar fiendebilden ”väst”. Den motsvaras i väst av fiendebilden ”islam” som sprids av populistiska kretsar. Dessa båda fiendebilder är uppbyggda efter samma principer.

Fiendebilder närs av en utbredd längtan efter ett enkelt sätt att förstå världen. Något som åstadkoms genom att man ställer upp en rigorös skiljelinje mellan det Goda (som alltid är förknippat med det egna) och det Onda (vilket förkroppsligas av de främmande), samt genom den utgränsning och skuldbeläggning som följer därav. Fiendebilder som målar upp en sådan värld mildrar politiska och sociala frustrationer samtidigt som de stärker självkänslan.


Fiendebilder uppstår ur hysteri. De skapar och använder sig av förvrängda uppfattningar om andra. Om vi definierar hysteri som en vanligt förekommande störning i sättet att förhålla sig till omvärlden, vilken yttrar sig i förminskad perceptionsförmåga, emotionell ostadighet, teatrala gester och en egocentrisk hållning, då ter sig fobier mot andra kulturer eller mot olika typer av minoriteter som en försvarsmekanism.

Fokus på det negativa

De främsta beståndsdelarna av en fiendebild är generaliseringar samt ett exklusivt fokus på negativa inslag i faktiska eller förmenta förhållanden. Rykten, omedvetna föreställningar, hörsägen, litterära och på annat sätt traderade stereotyper blir till ”fakta” – vilka alltså bara består av föreställningar.

Ett klassiskt exempel erbjuder konstruktionen av den mest spridda texten inom den antijudiska traditionen: ”Sions vises protokoll”. Denna antisemitiska pamflettuppstod i slutet av artonhundratalet i avsikt att visa på en världsvid judisk sammansvärjning. Trots att ”protokollen” visat sig vara ett falsarium ner till minsta detalj har de tjänat sitt syfte och varit till nytta för såväl det ryska tsardömet som den nationalsocialistiska regimen. Idag sprids de inom den muslimska världen och fungerar som ett vapen i kampen mot Israel. Miljoner av människor tror på den bild som protokollen målar upp – bilden av juden som världens ondska förkroppsligad.

Men den som med all rätta är indignerad över antisemitismens inskränkthet måste också se kritiskt på den fiendebild som finns av islam (och som ibland går hand i hand med en aggressiv, hycklande filosemitism). Det gäller för vetenskapen att här paradigmatiskt använda sig av de landvinningar som gjorts i analysen av antisemitiska tankestrukturer.

Det finns historiska paralleller till den ibland subtila, ibland grova nedsvärtning av gruppen muslimer som åstadkoms av så kallade ”islamkritiker”. Idag förbinds islam tankemässigt med terror och extremism på ett sätt som skapar diskriminering och klistrar en fiendebild på samtliga inom den muslimska religionen och kulturen.

Hets och förtal

Skulle man reducera katolska kyrkans historia till att bara handla om det lidande som förorsakats genom medeltidens korståg, inkvisitionen och häxprocesserna (eller idag bara definiera katolicismen utifrån präster som förgriper sig på minderåriga) skulle anklagelser om smutskastning komma som ett brev på posten. Generaliseringar utifrån beklagansvärda negativa drag utgör hets i diskriminerande syfte. Men för att sprida bilden av islam som en farlig företeelse använder sig ”islamkritiker” av just denna metod – och de applåderas allt livligare för detta.

Den välrenommerade tyske historikern och publicisten Heinrich von Treitschke (1834-1896) led av skräck för att Tyskland skulle översvämmas av främmande element (Überfremdungsangst) och såg landet som såväl omringat av fiender som hotat i sitt inre av den judiska minoriteten och dess ovilja att assimilera sig. Genom sin auktoritet och vältalighet förlänade han antisemitismen trovärdighet och gav den draghjälp. 1879 utlöste han den debatt som kommit att bli känd som ”Berliner Antisemitimusstreit”, den berlinska antisemitismstriden. ”Ur den outsinliga polska vaggan”, menade den lärde, trängde sig ”en skara strävsamma, byxförsäljande ynglingar” in, och deras efterkommande skulle en dag komma att ”behärska den tyska börsen och tidningsväsendet”.

Parallellen är för tydlig för att missas när nu den muslimska kvinnans fruktbarhet frambesvärjs som ett taktiskt vapen i den förmodade kampen för ”Europas islamisering”. Treitschkes angrepp på den tyska judenheten markerade slutet på det mödosamt uppbyggda liberala konsensus som rått angående integrationsfrågan. Antisemitismstriden i Berlin var framför allt en debatt om identitet, om vad det, i efterdyningen av den judiska emancipationen, skulle innebära att vara tysk respektive att vara tysk jude.

Intolerans som självklarhet

Idag pågår ånyo en sådan debatt. Men den handlar inte längre om judisk emancipation utan om muslimsk integration. Barrikader reses och positioner försvaras med påtagligt raseri. Tonen i debatten förskräcker, som när förvägrandet av tolerans gentemot den muslimska minoriteten framställs som något självklart.

På internetfora i vilka fientlighet gentemot islam uttrycks på ett särskilt skamlöst sätt kommenterades nyligen mordet på den egyptiska kvinnan i en domstol i Dresden. Kommentarerna var hållna i munter ton. En kommentator skrev att mordet visserligen måste fördömas, men att det ”nu finns en islamsk födslomaskin mindre”.

En annan menade att det i Koranen uppmanas till ”mord på människor som inte tror eller har en annan tro, särskilt på judar och kristna, i över 60 suror”. Denna övertygelse lär han trots påpekanden om vad som faktiskt står i Koranen hålla fast vid lika energiskt som antisemiten håller fast vid sin tro på det skrämmande innehållet i Talmud, på judiska ritualmord och andra vanföreställningar. En tredje kommentator vet med besked att muslimer energiskt arbetar mot ett bestämt mål: ”Förintandet av Tyskland genom invandring och islamisering”.

Krigsförklaring mot demokratin

Diskussioner om huvudduken och minareterna – symboler för en kultur som dömts ut och brännmärkts som farlig – förs i dessa tydliga tongångar inom den deloffentlighet som internet utgör. Men fiendediskursen är sedan länge mer omfattande än så. Under appellerande till den sunda folkviljan och majoritetens rättsuppfattning sätts likhetstecken mellan tyska medborgare med muslimsk tro och fanatiska terrorister.

Den symboliska diskursen om minareterna utgör i själva verket en kampanj mot människor som diskrimineras i egenskap av deras tillhörighet till en viss grupp – den utgör en krigsförklaring mot tolerans och demokrati.

/ Wolfgang Benz

En intervju med Benz hittar ni på Quantara.de samt hos The American Muslim.

Mer läsning!

Hur muslimer räddade livet på judar under andra världskriget: http://bit.ly/97ZBa5 och http://bit.ly/9vdA2W

Center for Jewish-Muslim relations 2007

Ett förslag för judiskt-islamskt samarbete mot islamofobi och antisemitism.

Islamophobia watch

ADL om hur man bekämpar hat

Gästbloggare Absolute Banana: Medborgarskapets liberala diskrepans

Kanske en truism: en fråga som reaktualiseras i samma partipolitiska forum är en fråga som aldrig las åt sidan. I torsdags röstade LUF i sin årskongress för att verka för införande av medborgarskapstest. Det känns som att det är ljusår mellan dagens LUF och det LUF som inför valet 2002 kritiserade moderpartiet när det återintroducerade idén om språktest innan medborgarskap. Då var det något av en profilfråga och även om man inte lyckats locka särskilt mycket intresse från de andra medallierade så har framstående folkpartister haft offentliga testträngningar inför valen 2006/2010. Med gårdagens beslut om krav på flerformstest, där förutom språk så ska lagar och regler tenteras, lämnar LUF moderpartiet i parkeringen och flyger rakt in i hjärtat på Dansk Folkepartis absurdum.

 Att politisk radikalisering kan komma på gräsrotsnivå är inget obekant, däremot är politisk alienering det.

Motiveringen av förslaget som integrationsfrämjande var lika tendentiös som ogenomtänkt, och på grund av det har man från LUF:s sida gått vidare – från att det hjälper dem att bli en del av samhället – till att det hjälper oss att selektera bland dem vi kan dela vår nationella stolthet med.

Fokus ligger numera på att man vill som man kallar det uppvärdera medborgarskapet och främja sammanhållning. Problemet att det är fortsatt tendentiöst och ogenomtänkt.

Diskussionens kärna tordes vara: vad är det för medborgarskapsrelaterade problem som vi i testlösa Sverige har och som länder med tester inte har? Vari finns de unika vinsterna som motiverar verksamheten och kostnaderna både för de som ansöker och de som ska ta hand om den nya apparaturen?

De skillnader som finns mellan en individ med PUT och en svensk medborgare är marginella sett ur en medborgares ögon. Man kan överleva som fullvärdig, produktiv och framgångsrik svensk medborgare utan att ha röstat i riksdagen eller utbildat sig till ett av de säkerhetskrävande yrkena. Likaså kan man vara välintegrerad, till och med assimilerad, utan att man har ett statligt dokument om bekräftar det.

Något som vi däremot tar för givet, och som kan få sig ett litet hopp i kristider, är den säkerhet och trygghet som vårt medborgarskap innebär. Vikten av denna juridiska ryggrad kan man fråga om hos t ex flyktingar från länder där medborgarskapet blivit en infekterad förbannelse av långvariga politiska anledningar. Har en individ PUT i Sverige så har denne principiellt samma skyldigheter som alla andra. Däremot villkoras rättigheterna. I realiteten kan det summeras till trygghets- och säkerhetsaspekten.

Värt att notera är att alla, oavsett medborgarskap eller inte, har lika krav på sig att utifrån individuella mått finansiera och upprätthålla rättigheterna. Kravet på tester kommer inte ändra något i individens ursprungliga status, är ett motargument från dess förespråkare. Om så är fallet så går det förbi mig att det skulle ha praktisk tanke och funktion. Argumentet att det skapar ”sammanhållning” kommer in då som räddaren i nöden och då kan man fråga hur man har tänkt när politiken sammanfattas i ”svensk i praktiken men inte i teorin”? Denna faktor, som var transparent i folkpartiets dåvarande och LUF:s nuvarande argumentation, är den första biten som sänker förslagets trovärdighet – det är inte riksdagsrösträtten/polisutbildning som de vill förhandla om utan det är människors grundläggande behov av trygghet och säkerhet som används som valuta.

Är det då en mänsklig rättighet att få bli svensk medborgare när det enda man behöver göra är ett test på att man socialt och juridiskt begripit sig på samhället? Svaret är – den som argumenterar för det få se sig om hur det kommer sig att man inte ställer samma krav på PUT. Förutom att jag (och jag tror inte att jag är den ende som) har förväntningar på att folkliberaler inte betraktar invandrare som enbart producenter/industriellt foder så tillkommer praktiska hinder.

Talet om ”sammanhållning” visar för mig att det mångfacetterade testet utgör en spärr av maktdemonstration och en utvärdering av rättslig svenskduglighet som saknar övrig praktisk betydelse. Personernas kunskaper testas vid en tidpunkt. Om man godkänns och fyller övriga krav för medborgarskap kan man ansöka om det.

Prov och tester har individuella och långsiktiga syften i form av praktiska tillämpningar och uppföljningar. Vad är den praktiska meningen med att testa enskilda juridiska och regelmässiga frågor utan att det har konsekventiell uppföljning? Att demonstrera sina kunskaper, som man studerat inför, är inget garanti för att dessa upprätthålls. För att konceptet testande skall vara rättfärdigat fordras det kontroller/revisioner och vid problem kan korrigeringar och repressalier bli aktuella.

Den långsiktiga relevansen räddas kanske endast av en baktanke att värdigheten av medborgarskapet kontrolleras med jämna mellanrum.

Med tanke på testens innehåll kan det rimligtvis inte bara handla om att kan det utan att man följer det. Hur bejakare av testet tänker jonglera med detta kan bara de besvara, för valet står mellan inkonsekvens och livslång projekt för folk att försäkra och uppdatera sin svenskduglighet.

Tankekedjans orimlighet smittar av sig även på nuvarande system där man väntar i ett antal år innan man får ansöka om medborgarskap. Tanken med denna period är vanligtvis stadgande och acklimatisering – personerna hinner ta plats, finna sin gång och volym samt aktivera sig i samhällsfunktionen på det individuella sätt man kan. Inte minst finns det en faktor gällande styrkandet av det civila samhället kontra brottslighet. Personen ska demonstrera ”god karaktär” och faktorn är en internationell och historisk sådan. Att medborgarskapet görs till fråga att studera inför undergräver vikten och behovet av expektansperiod. Dålig karaktär kan man ha även om man fötts med medborgskapet i handen och tester har inte kunnat bevisa eller garantera säkrande effekter utöver det system vi redan har idag. Om testet däremot är tänkt som ersättning och inte en adderad faktor till vårt system så är LUF ute på krossat is mitt i sjön.

I slutändan går försvaret av LUF:s testförslag i rundgång och äter sina argument bakifrån och upp. Att det inte är ett mänskligt krav är inget argument som motiverar orimliga felslut som att det skulle hindra riskfaktorer från att dra nytta av det svenska medborgarskapet privilegier. Om något så lär detta systems exkluderande effekt slå på dem som den svenska humana invandringspolitiken värnat allra mest om – de som faktiskt behöver vår tid, hjälp och omsorg. Här någonstans förlorar LUF:s skeva syn på rättslig svenskduglighet och behovet av etnisk maktdemonstration sitt värde. Att det är framtidens liberaler som står bakom idén är lika bisarr som själva idén. Om centern ses som det mest karaktärslösa partiet så är folkpartiet (och tillhörande ungdomsförbund) nog det mest ideologiskt förvirrade. När inte ens Bengt Westerberg vill vara Bengt Westerberg längre så säger det mig att Westerbergs FP är borta inom skådlig framtid. Det är bara så synd att liberalismen aldrig lyckas få fortfäste igen.

 Absolute Banana –

 http://absolutebanana.blogspot.com

 http://twitter.com/#!/AbsoIuteBanana

Jag gästbloggar hos Absolute Banana om den radikala anti-islamismens hat!

Jag gästbloggar hos Absolute Banana idag:

Jag skriver detta om Breivik:

Ondskan och galenskapen har också en filosofi, även om den kan verka helt galen. Terroristen Anders Behring Breivik har det. Han anser att Europa hotas av en ”ny nazism”, nämligen ”massinvandringen” och av muslimerna. Dessutom av de politiker, främst Socialdemokrater, som samarbetar med denna nya ”nazism”. Dessa sistnämnda kallar han landsförrädare. De är quislingar, likt ur-quislingarna i Nasjonal Samling i Norge som samarbetade med Hitler under andra världskriget.

Sen lyfter jag fram ett nummer av Sd-kuriren från 2001 där man intervjuar en gammal norsk motståndsman som grundat folkrörelsen mot invandring i Norge.

SD Kuriren 41 2001 (1)

I SD-kuriren nr. 41 2001 (se ovan) kan man läsa en intervju med ledaren för den norska folkrörelsen mot invandring. och det intressanta är att denna ledare låter precis som Breivik. Se själv här. Det är Rickard Jomshof, nu SD riksdagsman som skriver:

”Hösten 1940 valde en 17-årig norsk yngling att engagera sig i kampen mot den nazistiska ockupationsarmén i Norge… Drygt femtio år senare, i oktober 1987, varsamme man med om att grunda ”Folkebevegelsen mot innvandring… Jan menar att de senaste årens invandring är en form av invasion och inget annat. Han går till och med så långt som att kalla denna massinvandring för ”Norges nya 9 april”…

— Vi fikk den agressive kommunistiske pest utöver Europa efter den russiske revolusjon i 1917. Lenins och Stalins holocaust med 30-40 millioner drepte gjennem organisert utsulting, massedrap, tortur og mishandling til döde i fangehull og i Sibirs konsentrasjonsleire. 1940-årene feide dod og drap inn over Hitlers ”natt og lake” leire. Begge system tok sikte på å vinne makt og herredemme ut over andre folks fedreland. Den nye og tredje ideologi på marsj innover Europa er islam.

Jan Høeg jämför alltså islam med kommunism och nazism. Och den muslimska folkvandringen in över Europa, och då framför allt Norden, ser han som ett mycket stort hot. Han menar att det måste till en kraftsamling i Västeuropa så att massinvandringen stoppas; det handlar enligt honom om överlevnad. Vara folkvalda, men också media, jämför han med Jesu förrädare Judas Iskariot.. som stöder… den islamiska invasionen”.

DN 12GP 123FolketSydöstranExpr 12345Ab 1234567DN 12,34567SvD 1234567HNGP 123SVT 1234SR 12

Artikel på Newsmill: Alternativet till hatet!

Jag har en artikel på Newmill idag:

http://www.newsmill.se/artikel/2011/07/25/vi-m-ste-noga-studera-dem-som-sprider-islamhatet

”Han sköt mot sitt eget folk, till och med icke muslimer”… De orden har fastnat i mig och jag ryser… Jag läste dem imorse i norska Verdens Gang. Det var bloggaren ”Fjordman” som sa detta i en intervju. Fjordman citeras flitigt av terroristen Anders Behring Breivik i sitt ”manifest” som ser honom som en medsammansvuren. Fjordman tar avstånd från Breiviks massmord i intervjun men samtidigt skriver han de ord som fastnat i mig ”skyter på sitt eget folk, attpåtil ikke-muslimer”… Hur fungerar en människa som säger så? Hur kan hat förblinda människor så?

Sverigedemokrater beklagar sig nu över att de ska tvingas sammankopplas med terroristen Breivik. ”Varför ska vi klä skott för vad en galning i Norge gör, säger de.

På ett sätt är det ironiskt… Under många år har muslimer i Sverige stått med vanmakt i blicken och sett hur islam, och muslimer som grupp, förtalats och demoniserats. De har förtvivlat sett att de anklagats för det som en liten grupp, terrorister och fundamentlister, gör. Även de har ställt samma fråga. Varför ska alla muslimer klä skott för vad en liten grupp gör?

Ja varför ska de det?

Det finns de som tycker att de ska det, och ironiskt nog återfinns en del av dem i ledarskapet för samma parti som ogillar sammankopplingen til Breiviks tankar och idéer.

 Propaganda om ”islam = nazism”

Även ondskan och galenskapen har en filosofi. Breivik har det. Han anser att Europa hotas av en ”ny nazism”, nämligen islam, och av politiker, främst Socialdemokrater, som samarbetar med denna nya ”nazism”. Dessa sistnämnda kallar han landsförrädare. De är quislingar, likt ur-quislingarna i Nasjonal Samling i Norge som samarbetade med Hitler under andra världskriget.

I Breiviks ögon är han motståndsman mot denna nya nazism och attackerna på Socialdemokratiska ungdomar kan förstås om man ser att Breivik troligen såg dem som ett slags modernt ”Hitler Jugend”.

Så här skrev Beiring enligt Document.no:

”Också har vi förhållandet mellan konservativa muslimer och så kallade ‘moderata muslimer’. Det finns moderata nazister också, som icke stödde gasningen av romaner och judar. Men den är ju fortfarande nazister och sitter bara och tittar på när de konservativa nazisterna slår till. Ska vi acceptera moderata nazister så länge de tar avstånd från gasning av romaner och judar?

Islam = nazism anser han.

 Men han är inte ensam att anse detta…

I Norge finns det mängder av bloggare som framför samma budskap som Breivik. Minus våldsbudskapet.

Jens Stoltenberg anklagas för att vara värre än Vidkun Quisling, för att han inte är negativ til muslimer. De norska Socialdemokraterna beskrivs som nazister… Norge beskrivs som ockuperat av muslimer som våldtar och mördar ”de infödda norrmännen”. Europa beskrivs som ockuperat av islam och av regeringar som samarbetar med islam. Polotiker och mediafolk beskrivs som ”landsförrädare som ska få sitt straff”…

Hatet flödar på ett sätt som gör att man blir mörkrädd.

Detta hat flödar genom Europa nu och är ett hat som är lika vidrigt som den islamska terrorism dessa antiislamister säger sig vara mot. Det är samma människoförakt som Al Quaida och den talibanska terrorregimen. Samma generaliseringar om andra folk och kulturer. Samma hat!

Generaliseringar om andra folk, kulturer och religioner är ett gift som dödar!

Även i Sverige

Internet är sprängfyllt av detta hat. Det mesta utan antydlingar om våld, men alla med samma generaliseringar om islam och muslimer. Gates of Vienna, Jihadwatch och andra inflytelserika sajter sprider detta hat.

Även i Sverige syns detta hat. Av bloggare, debattörer och organisationer. AllahuAkbar bloggen, Everykindapeople bloggen, Klartexten, Demokratbloggen, mfl sprider detta hat och dessa jämförelser mellan islam och nazismen. Och om man bara går in på Politiskt Inkorrekts och Sverigedemokraters bloggars kommentarsfält ser man tusentals ocensurerade kommentarer av samma stil.

Men hatet slutar inte där. Det finns lobbygrupper för att stoppa islam i Norden också. I Norge heter de ”Stop Islamiseringen av Norge (SIAN)”. På sin blogg säger de öppet att ”nynazismen marscherar åter i Norge”, nynazismen de pratar om är islam. Och Stoltenberg beskrivs som en ny Vidkun Quisling. Detta SIAN påstår nu efter terrordådet att skulden för terrordådet är att politikerna tillåtit invandring och mångkultur i Norge.

I Sverige finns antiislameringsfonden som leds av riksdagsmannen Kent Ekeroth och hans bror Ted Ekeroth. Även på deras möten görs flitigt jämförelser mellan islam och nazismen.

Men de är inte ensamma. Andra ledande politiker har sagt samma sak.

Jimmie Åkesson skrev t.ex. detta 2009 i Aftonbladet:

”För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion, att svenska konstnärer som kritiserar eller skojar med islam skulle leva under ständigt dödshot, att ett tiotal muslimska terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Sverige… att frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker skulle erbjuda ritualslaktat kött samtidigt som svenska förskolor slutar att servera fläskkött…  Den mångkulturella samhällseliten ser kanske denna framtid som en färgglad intressant förändring av ett Sverige och Europa som man allt som oftast förnekar ens någonsin har varit ”svenskt” eller ”europeiskt”. Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år.”

Erik Almqvist, ochkså Sd, kommenterade detta i Sourze 2009 och sa öppet att islam är VÄRRE än nazismen:

”Jag tror inte att Jimmie Åkesson hade så fel trots allt. I en sak är jag dock inte överens med min partiordförande: Jag ser inte bara undfallenheten för islam som det största hotet sedan andra världskriget. Jag ser islam som det största hotet. Sedan Hedenhös.”

Björn Söder heter en annan riksdagsman (Sd) som sagt samma sak:

”Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år… Precis som vi tog kampen mot nazismen och kampen mot kommunismen måste vi ta kampen mot islam i dag”, sa han i Gävle den 26/8 2010.

När man pratar med bloggare och de Sverigedemokrater som stöder denna sorts generaliseringar mot islam och muslimer säger de ofta att de ”inte är mot alla muslimer”. Men det är nästan alltid läpparnas bekännelser eftersom de varken kan tänka sig att bygga nya moskéer eller ta emot t.ex. hbt-flyktingar från Iran.

Om de inte är mot alla muslimer borde de ju inte ha ett problem med detta.

Det är upp till dem att bevisa i ord och handling att de inte delar Breiviks människosyn!

Hur kommer vi ur problemen?

Denna sorts hat måste bekämpas. Men med argument och idéer och med LÖSNINGAR på de problem som finns i samhället idag, inte med censur och utanförskap.

Det allra, allra viktigaste är att få fram argument, idéer och engagemang för att bemöta denna nya sorts rasism.

Det är mycket lätt att ropa på censur, skrika slagord eller skramla med nycklar för att visa sitt missnöje med hat. Det är alltför lätt. Svårare är det att sätta sig in i hatets filosofi och ta striden mot hatet med kärlek, idéer och argument. Men det måste göras. Och det måste göras nu, inte 2014 eller 2018. Det är därför jag namnger bloggarna och personerna ovan. Nu är det dags att logga in på deras bloggar och studera deras argument!

Och politikerna måste sluta använda Sverigedemokraterna som knölpåk mot varandra.

Men på sikt löser vi problemen som finns genom att erkänna att problem finns. Genom att erkänna begångna misstag och genom att ta fram nya lösningar och idéer.

Sverige har problem. Och problemet är i grunden ett demokratiproblem.

Sverigedemokraterna har rätt i en sak: att regering och opposition inte lyssnar inte till folks vardagsoro om ekonomi, utförsäkringar och annat som berör dem. Inte heller om integrationsproblemen. Politiker pratar gärna OM folk inte MED folk.

Det sistnämnda är för övrigt något invandrarna i förorterna ofta tar upp när man pratar med dem: De känner sig ofta osedda och ohörda. Det är deras barn som hamnar i gäng och som tappar tron på framtiden. Det är deras familjer som blir lidande av problem på skolor och i bostadsområden. Det är de som hamnar i ekonomisk knipa! Jag jobbar i Botkyrka.

Om man tar sig tid att lyssna hör man ofta folk i invandrarområden som Botkyrka säga att ”ingen lyssnar på dem”…

Minst av allt lyssnar givetvis de ledande Sverigedemokraterna på dem. Vad vet Jimmie Åkesson om den svenska muslimens förhoppningar om livet, och deras oro för framtiden t.ex.

Demokratiunderskott

En poäng som ofta hörts i debatten, speciellt från de antiislamska kretsarna, men även från Sverigedemokraterna, är att svenska folket aldrig fick vara med och besluta om den så kallade ”massinvandringen”.

Jag kan villigt erkänna att så var fallet.

Det var mycket vi medborgare inte har fått vara med och besluta om. Sverige var tex i praktiken hemlig medlem av NATO under hela kalla kriget utan att vanliga medborgare ens fick veta detta, än mindre fick vara med och besluta om detta. Hade det blivit kärnvapenkrig hade stora delar av Sverige blåsts ut med kärnvapen utan att en svensk hade haft en aning om varför.

Möjligheten för folk att vara med och påverka beslut om avregleringen av ekonomin från 60-talet och framåt är ett annat bra exempel på att politiker struntat i folket.

Demokratiunderskott är liksom bara förnamnet på detta.

Klart att detta skapar problem!

Jag är medlem i det nya projektet Liberaldemokraterna. Vi är liberaler, Vi anser att Sverige med rätt sorts politik mycket väl kan öka invandringen. Med en bra ekonomisk politik blir det som på 60-talet, att ivarje invandrare skapar mer resurser för samhället än de förbrukar.

Det finns lösningar för hur man kan lösa integrationsproblemen och göra folk delaktiga i politiken igen. Liberaldemokraterna försöker ta fram sådana lösningar. Dessutom måste vill vi lyssna till folk, till ALLA.

Men vi behöver gå ännu längre än att bara arbeta i ett parti. Detta är inget som ett enskilt parti, eller en organisation, kan lösa ensamt. Vi måste våga tänka större. Vänsterpolitiker, Socialdemokrater, liberaler och konservativa måste gå bortom varandras ideologiska skillnader och börja samarbeta.

Om vi ska få en mer långsiktig politik som sträcker sig bortom nästa mandatperiod är detta nödvändigt.

 Hatets pris…

När bloggaren Fjordman skulle kommentera Breiviks massmord, sa han, som jag redan citerat, ganska hårresande saker. ”Han sköt mot sitt eget folk..,” Jaha, hade det varit annorlunda med andra folk, kan man fråga!? Och ”…till och med icke muslimer”. Hade det varit bättre om Breivik bara skjutit muslimer?

Hat föder hat som föder våld… Om man kallar islam för nazistiskt får det konsekvenser. En sån människosyn är generaliserande och drar alla över en kam. Konsekvenserna ser vi i Oslo nu!

Så är det. Det är en gammal sanning.

Men det måste vi också tänka på som är mot dessa generaliseringar av folk, kulturer och religioner.

Jag är liberal så det sista jag vill ha är mer förbud. jag vill inte begränsa yttrandefriheten. Förbud är ingen lösning. På sikt kan förbud och utanförskap till och med vara ett STÖD för de krafter som man vill bekämpa med förbuden och utanförskapet. Jag tyckte den norska statsministern Stoltenberg uttryckte det bäst när han sa att man bäst bekämpar terrorism med demokrati, öppenhet och frihet.

Jag håller med Stoltenberg! Gör du?

 Då kavlar vi upp ärmarna, skruvar på intellektet och tar fram argument och idéer mot denna galenskap. Så kan vi visa att hatet saknar innehåll och grund!

Är du med?

SvD 123DN 123Expr 12Ab 12, PI

Read more: http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2011/07/dagens-blogglastips-om-svenssonradsla.html#ixzz1TCYGY23S

Fascismens nya ansikte

Jag blev intervjuad av den norska tidningen Klassekampen igår. Intervjun finns i dagens tidning (som inte finns på nätet). Även andra norska medier har intervjuat mig, men jag har inte fått tag på de ännu. Här är artikeln om fascismens nya ansikte från Klassekampen!

KRIGSRETORIKK: Breivik er del av en ny internettbevegelse som mener Europa er under okkupasjon av muslimer. De ser på seg selv som en motstandsbevegelse.

– Verdensbildet i dette miljøet er basert på at politikere er landssvikere som er med på en konspirasjon for å utslette europeisk kultur og verdier. Med tanke på dette er det ikke overraskende at noen tyr til vold, sier Øyvind Strømmen.

Han er politiker i Miljøpartiet de grønne, journalist og har skrevet boka «Eurofascism», som omhandler europeisk nyfascisme.

Strømmen mener manifestet som Anders Behring Breivik har lagt ut på internett tydelig viser at han bekjenner seg til en europeisk anti-islambevegelse.

– Dette er et miljø som deler en forestilling om at Europa og delvis USA blir overtatt av fremmede krefter, som et resultat av en allianse mellom de interne fi endene, kulturmarxister, eller «de etablerte», og de ytre fiendene, muslimene, sier Strømmen.

Konspirasjonsteorien til denne anti-islambevegelsen har fått navnet «Eurabia».

 «Motstandsbevegelse»

Torbjørn Jerlerup er medlem av det svenske partiet Liberaldemokraterna, og har også fulgt deler av det høyreekstremet miljøet i Europa over lengre tid. Han mener bevegelsen setter likhetstegn mellom nazistenes okkupasjon av Norge og tilstedeværelsen av muslimer i Europa i dag.

– Om man ser for seg at man er okkupert av fiendtlige krefter, så er motstand en naturlig konsekvens, også med bruk av vold, sier Jerlerup.

Anders Behring Breivik er på Facebook «tilhenger» av nettopp den norske motstandsmannen, Max Manus.

– Denne bevegelsen identifi serer seg med Max Manus og motstandsbevegelsen, sier Jerlerup.

– De fleste i disse miljøene bruker ikke vold, de sprer bare hat. Men krigsretorikken kan føre til at noen tar steget over til vold, sier den svenske politikeren.

– Hvorfor tror du Breivik angrep AUF sin sommerleir på Utøya?

– For disse menneskene er Arbeiderpartiet den nye quislingbevegelsen. Mange mener de til og med er verre enn Nasjonal Samling, og at AUF kan sammenliknes med Hitler-jugend. Samtidig var deler av «okkupasjonsmakten» der, i form av muslimsk ungdom, sier Jerlerup.

 Internettradikalisering

Både Strømmen og Jerlerup mener at bevegelsen har sitt utspring i forum og blogger på Internett de siste årene, som blant annet Anti-Jihad Norge.

– De mener debatten om innvandring og integrering er strupet, og opererer istedenfor innenfor egne ekkokamre på Internett, som fungerer selvforsterkende på deres overbevisninger. Dette fører til en internettradikalisering, som igjen kan føre til at noen konkluderer med at bruk av vold er nødvendig, selv om ikke miljøet direkte oppfordrer til vold, sier Strømmen.

Ekspertene mener det er vanskelig å anslå hvor omfattende bevegelsen er.

– Det er ikke lett med eksakte tall, men det er ingen liten bevegelse. Mange deler disse meningene. I Sverige er det kanskje snakk om titusentalls, mener Jerlerup.

Han presiserer likevel at det er store forskjeller blant dem som deler «Eurabia»-teorien.

– Få er like ekstreme som Breivik, og mange begrenser seg til å klage på bakgrunn av ulike fordommer, sier han.

 Frykter krigsretorikk

Leder av Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli, mener Breivik støtter seg på de rådende holdningene i høyreekstreme miljøer, men at det er lang vei fra disse holdningene til handlingene han står bak.

– Han er en del av et nettmiljø, og er kjent som debattant i mange av de høyreekstreme foraene. Det er nesten utenkelig at dette skal kunne skje igjen, men vi har sett at det har vært en bevegelse i disse miljøene, der mange har begynt å bruke en retorikk der de setter seg i en forsvarsposisjon mot islam, som de mener utvanner samfunnet vårt. Denne krigsretorikken er skremmende, sier Partapuoli, som mener den har større plass i offentlig debatt i andre europeiske land.

– I Norge finnes denne debatten mer i ytterkantene.

Men vi ser at en hissig innvandringsdebatt også kan påvirke disse ytterpunktene, sier Partapuoli, som mener vi snart må begynne å diskutere grensene for debatten.

– Her er det vanskelige avveininger å ta. Skal slike holdninger fram eller vekk?

På den ene siden må vi passe på å legge lokk på debatten slik at vi skaper en slags trykkoker-effekt, der høyreekstreme holdninger får utløp i voldelige handlinger. På den andre siden kan det å – En behøver ikke være mange i antall for å skape mye død og ødeleggelse, men det forutsetter at de som gjør slike ting føler at de har en resonansbunn eller et samfunnsklima de spiller på lag med, sier Finn Sjue, tidligere redaktør i Klassekampen. Han har fulgt norske høyreekstreme miljøer som journalist over en 15-årsperiode, og mener debattmiljøet Anders Behring Breivik er en del av skiller seg fra de gamle nynazistiske organisasjonene.

– Det har vokst fram nye høyreekstreme krefter i Norge, og de skiller seg på mange måter fra de gamle nynazistiske organisasjonene, sier den pensjonerte høyskolelektoren, som understreker at han ikke har fulgt med på alle aspekter ved saken fordi han er på ferie, med begrenset nettilgang.

– Mens de høyreekstreme miljøene på 70-, 80- og 90-tallet arrangerte møter og var fysisk synlige, har nettet nå skapt en nye arena for kontakt som ikke må undervurderes. Dette er en ny generasjon høyreekstreme, som er dyktigere enn de gamle organisasjonene. Anders Behring Breivik følger den norske tradisjonen med å bruke sprengstoff, men dette er selvfølgelig mer voldsomt og grotesk enn noe vi har sett før, sier Sjue.

Han omtaler Breivik som en fascist.

– Handlingene hans viser en tro på den sterke eneren, og han ønsker åpenbart å bli dyrket som en fører. Han kaller seg korsfarer og har en form for religiøst motiv, sier Sjue.

Han mener historien har vist at høyreekstreme organisasjoner er sterkest når de spiller på lag med et fremmedfiendtlig debattklima, ogoppfordrer samfunnsdebattanter til selvransakelse.

– Noen bør særlig se kritisk på sitt eget bidrag til å skape et samfunnsklima som oppmuntrer slike ideologier, sier Sjue, som også mener norske medier har gjort en for dårlig jobb med å følge disse miljøene.

– Mediene har gjennom lang tid undervurdert de høyreekstreme miljøene, og her burde det vært gjort en langt bedre jobb med å følge med på hvordan fascismens ulike ansikter.

Europol til Norge

I kjølvannet av terrorangrepene i Norge setter det europeiske politibyrået opp en spesialstyrke som skal se på ikke-islamistiske trusler i Norge, Danmark, Finland og Sverige, meldte Associated Press (AP) lørdag.

– Det er ingen tvil om at den islamistiske trusselen fortsatt er gyldig, men vi har sett advarsler om at høyreekstreme grupper er i ferd med å bli mer profesjonelle og aggressive i måten de trekker til seg folk til saken sin, forteller Europols talsmann Søren Pedersen til AP.

Han forteller også at spesialstyrken kan bli utvidet, og også få i oppdrag å vurdere situasjonen i andre europeiske land i framtiden.

 Økt aktivitet

Politiets overvåkingstjeneste (PST) skriver i sin åpne trusselvurdering for 2011 at høyreekstremister i Norge har vært lite aktive de siste årene. PST sier likevel at dehar sett tendenser til økt aktivitet i 2010, og at denne forventes å øke ytterligere i 2011.

De mener at «flere aktører ønsker å revitalisere det høyreekstreme miljøet» men at «mangelen på sterke lederskikkelser begrenser imidlertid veksten av miljøet».

PST mener også at det finnes indikasjoner på kontakt mellom norske høyreekstremister og organiserte kriminelle miljøer, og at dette kan gi det høyreekstreme miljøet lettere tilgang på våpen og dermed øke voldspotensialet. Mens behovet for tilhørighet og fascinasjonen for vold ofte er tungtveiende grunner til at mange unge personer rekrutteres til høyreekstreme miljøer, synes ideologi å være en sekundær faktor, skriver PST.

De mener norske høyreekstremister har kontakt med svenske høyreekstremister, men også med andre høyreekstreme miljøer i Europa. Det er også kontakt mellom norske og russiske høyreekstremister. Russiske miljøer er langt mer voldelige enn andre europeiske miljøer og begår fl ere titalls drap årlig, i hovedsak på etniske minoriteter.

– For lite kunnskap

Den svenske politikeren Torbjörn Jerlerup, som har fulgt de høyreekstrem miljøene i Europa over lengre tid, mener det er på høy tid med en bedre kartlegging av disse miljøene.

– At de ikke har gjort dette tidligere er det som forbauser meg mest, sier Jerlerup. Han mener kunnskapen rundt de høyreekstreme miljøene i Sverige ikke er god nok.

– I dag sa Säpo (svensk etterretningspoliti red.anm.) at ingen på deres liste over de 100 mest farlige høyreekstreme i Sverige deler Breiviks syn og ideologi. Jeg holdt på å falle ut av stolen da jeg hørte det, for jeg kan nevne mange som gjør nettopp det, sier Jerlerup.


			

Svenska hatspridare!

När man läser Politiskt Inkorrekt slås man hur så många som kommenterar på PI delar massmördarens Breiviks politiska syn, och syn på islam! De har ganska ofta citerat den holländska politikern Geert Wilders, t.ex:

”Jag hatar inga muslimer. Det är deras bok och deras ideologi som jag hatar. Islam är ingen religion. Det är en totalitär politisk ideologi som nazism och kommunism. Om du kritiserar något i islam eller koranen, eller om du lämnar religionen eller som kvinna eller homosexuell kräver lika rättigheter för alla är islams svar: halshuggning.”

Det är samma generaliseringar om islam och muslimer. Samma hat! Islam = nazism alltså är muslimer = nazister!

När man kikar på Sverigedemokraters hemsidor ser man samma sak. Men det är kanske inte konstigt. Kika bara på hur ledande företrädare försökt koppla ihop islam och nazismen!

Jimmie Åkesson skrev detta 2009 i Aftonbladet:

”För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion, att svenska konstnärer som kritiserar eller skojar med islam skulle leva under ständigt dödshot, att ett tiotal muslimska terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Sverige, att ledande muslimska företrädare skulle framföra krav på införandet av sharialagar i Sverige, att svenska landsting skulle använda skattebetalarnas pengar till att skära av förhuden på fullt friska småpojkar, att Sverige skulle ha flest våldtäkter i Europa och att muslimska män skulle vara mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna, att svenska badhus skulle införa separata badtider för män och kvinnor, att svenska kommuner skulle överväga införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna, att frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker skulle erbjuda ritualslaktat kött samtidigt som svenska förskolor slutar att servera fläskkött…

Den mångkulturella samhällseliten ser kanske denna framtid som en färgglad intressant förändring av ett Sverige och Europa som man allt som oftast förnekar ens någonsin har varit ”svenskt” eller ”europeiskt”. Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år.”

Erik Almqvist, ochkså Sd, kommenterade detta i Sourze 2009 och sa öppet att islam är VÄRRE än nazismen:

”Jag tror inte att Jimmie Åkesson hade så fel trots allt. I en sak är jag dock inte överens med min partiordförande: Jag ser inte bara undfallenheten för islam som det största hotet sedan andra världskriget. Jag ser islam som det största hotet. Sedan Hedenhös.”

Björn Söder heter en annan  riksdagsman (Sd) som sagt samma sak (Gävle den 26/8 2010.):

Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år… Precis som vi tog kampen mot nazismen och kampen mot kommunismen måste vi ta kampen mot islam i dag”.

När man pratar med bloggare och de Sverigedemokrater som stöder denna sorts generaliseringar mot islam och muslimer säger de ofta att de ”inte är mot alla muslimer”. Men det är nästan alltid läpparnas bekännelser eftersom de varken kan tänka sig att bygga nya moskéer eller ta emot t.ex. hbt-flyktingar från Iran.

Om de inte är mot alla muslimer borde de ju inte ha ett problem med detta.

Det är upp till dem att bevisa i ord och handling att de inte delar Breiviks människosyn!

*********

Länkar: SvD1SvD2SvD3DN1DN2DN3Expr1Expr2AB1AB2SvD,

SvD2SvD3AbAb2Ab3Ab4DNDN2DN3,DN4DN5ExpExp2Exp3, Exp4Exp5SRGP
Bloggar: KrassmanWesterholmAnderssonStenholmVästrosBöhlmarkDHE,CornucopiaJönsson

Klassekampen kommenterar: ”Politiskt massmord”

Idag vill jag att ni läser en kommentar ur norska Klassekampen! Det är enormt viktigt att vi nu börjar belysa konsekvenserna av denna syn på islam som ”en ny nazism”.

Et hav av blomster og tente lys omkranset i går Oslo Domkirke og i Norderhov kirke på Ringerike ble det avholdt minnegudstjeneste for de døde etter Utøya-massakren. Norge er rammet av en av de største nasjonale tragediene i moderne tid, og vi søker trøst i fellesskap med hverandre. 93 personer er foreløpig bekreftet døde, 86 på Utøya og syv i regjeringskvartalet. I tillegg er nærmere 150 personer skadd. De mange øyenvitneskildringene av hvordan den høyreradikale massemorderen Anders Behring Breivik med håndvåpen og automatvåpen systematisk drepte over 80 ungdommer på AUFs sommerleir på Utøya, er grusomme beretninger om kaldblodig og planmessig ondskap. Terroranslaget mot Norge kan likevel ikke bare avfeies som galskap og individuell ondskap. Det var også et bevisst og målrettet politisk attentat – planlagt over svært lang tid og begrunnet i et 1400 siders langt propagandaskrift for en høyreradikal og antimuslimsk totalitær ideologi. Deler av ideologien har likhetstrekk med andre totalitære ideologer, med et mål om å rense samfunnet for urene og truende elementer som undergraver det sunne, etnisk rene og monokulturelle samfunnet. Metoden er en voldelig «Entlösung», som skal føre fram til demokratiets avskaffelse og opprettelse av et totalitært administrativt styre.

I kjernen av denne forkvaklede og konspiratoriske høyreradikalismen ligger en idé om at vanlige muslimer i europeiske land er soldater i en krig for å overta Europa og legge verdensdelen under muslimsk styre. Den bærende konspirasjonsteorien handler om at de politiske elitene i Europa og EU har inngått en allianse med islamistene, der de godtar og oppmuntrer til opprettelse av muslimsk overherredømme i Europa. Anklagen mot «marxister, multikulturalister, selvmordshumanister og den politiske eliten» er at de har hjulpet fram et kulturelt folkemord mot de europeiske folkene og lagt til rette for en fremmed invasjon av Europa. En av de førende ideologene for denne høyreradikale anti-islamismen er den norske bloggeren «Fjordman», som har skrevet brorparten av de ideologiske artiklene i manuset «En europeisk uavhengighetserklæring», som massemorderen Anders Behring Breivik la ut på nettet minutter før terroranslaget fredag. Miljøet har også forbindelser til europeisk nyfascisme. Andre aktører som sprer hele eller deler av ideologien er bloggsteder som Gates of Vienna, Brussels Journal, Jihad Watch, norske Anti Jihad og i en moderert form, Document.no.

Ideologien er konspiratorisk, rasistisk, voldelig, antidemokratisk og totalitær. Som det framgår av Breiviks «manifest», mener han den politiske eliten har begått høyforræderi. I stedet for dagens «multikulturalisme» må samfunnet bygges på «monokultur, moral, kjernefamilien, det frie marked, støtte til Israel (…), lov og orden og kristendom. (…) Islam må reklassifiseres som en politisk ideologi, og Koranen og Hadith må bli bannlyst som de folkemordsredskapene de er.» Fordi den politiske eliten har gått i islamismens tjeneste og massemediene er en del av komplottet, går Breivik inn for væpnet kamp mot systemet, foreløpig som en enslig massemorder, men med en ambisjon om å få flere med seg i kampen. «Væpnet motstand mot regimene i Vest-Europa er den eneste rasjonelle tilnærmingen», slår han fast og spår at det etter hvert vil bryte ut full borgerkrig og ropet på en sterk leder vil lyde i gatene. «Når muslimer når 50 prosent av befolkningen, vil enhver moral ha mistet sin mening. Spørsmålet om godt eller ondt vil bli redusert til å velge mellom å overleve eller gå under», hevder Breivik, som advarer mot å bruke nazibetegnelser på den politiske kampen, fordi, «i en verden der det er en erkesynd å være nazist, må ord som assosieres til nazisme unngås for enhver pris». Det er ikke bare volden, rasismen og troen på den endelige løsning som sammenfaller med nazismen. Også den innbitte mistroen og motstanden mot demokratiet har de til felles. Brevik vil avskaffe dagens «massedemokrati» og erstatte det med et administrativt totalitært system, overvåket av et vokterråd.

Massemorderen Anders Behring Breivik ønsker nå å bruke terrordåden og den påfølgende rettssaken til en propagandaforestilling for rasistisk og antimuslimsk ideologi. Det er svært liten grunn til å tro at det vil lykkes. Den ufattelige tragedien som har rammet mennesker i Norge – fra landsende til landsende – vil i stedet knytte oss sterkere sammen i visheten om at demokrati, solidaritet og antirasisme er bærebjelker i et inkluderende og livskraftig samfunn. Den vil gi oss fornyet kraft til å bekjempe den totalitære og rasistiske giftplanten denne ideologien representerer. «Dødskreftene triumferte fredag, sa biskop Laila Riksaasen Dahl under minnegudstjenesten etter Utøya-massakren i gamle Norderhov kirke, men hun slo samtidig fast at også denne gangen vil livskreftene til slutt vise seg sterkere enn dødskreftene. Det vil de!

Se även denna längre analys hos UTOPISK REALISM

Antiislamists with World War Two rethoric and iconography

I have had several requests that I write in English instead and that I summarize what I wrote yesterday. I will gladly do so. Yesterday I revealed that the terrorist Breivik WAS NO LONE ASSASSIN. He acted as an integrated part of the most radical parts of the global anti-islamization movement.

I showed in the article yesterday that Breivik, as well as his friends and allies in the anti-islamizationmovement of Norway believes that Europe is in war, a war against islam.

Islam is seen by them as an oppressive force, similar to the nazis in the Second world war and in a similar way as the nazis ockupied lare parts of Europe in WW2, the muslims have ockupied large parts of Europe today and is committing a HOLOCAUST against the ”natives”, i.e. the ”europeans”.

The radical antiislamizationmovement in Norway view themselves as the resistancemovement that is in WAR against the nazi/islam ockupation and against the current quisling-governments.

I showed that the Laborparty in Norway, Arbejderpartiet, is the main target for this war, as it is commonly seen by these ”antiislamists” as ”worse than the Quslingparty in the WW2”.

If you view the world such, the massmurder Breivik committed against Laborparty Youth suddenly becomes understandable. He believed that they were a part of a quislingparty, collaborating with nazis in an ONGOING GENOCIDE against norwegians.

However absurd that sound there are people that TRULY believe that the world is in war.

And the Norwegian movement is only a tiny part of a global movement that shares the worldview of Breivik and the Norwegian radical antiislamists.

Read the quotes from Breivik and the antisislamists here! (in Swedish)

The worldview of Breivik

Not all antiislamists would go so far as Breivik. But if you spread the idea that the world is in war and that a holocaust is going on at the moment, you will have some people, and groups, that would take up what they view as ”armed resistance” against the so called ”holocaust”, as Breivik did.

Lets look at his worldview.

The Mother Jones blog is quoting Breivik:

Breivik, in one post, argues that a ”moderate” Muslim is like a ”moderate” Nazi:

And then we have the relationship between conservative Muslims and so-called ”moderate Muslims”. There is moderate Nazis, too, that does not support fumigation of rooms and Jews. But they’re still Nazis and will only sit and watch as the conservatives Nazis strike (if it ever happens). If we accept the moderate Nazis as long as they distance themselves from the fumigation of rooms and Jews?….For me it is very hypocritical to treat Muslims, Nazis and Marxists differ. They are all supporters of hate-ideologies. Not all Muslims, Nazis and Marxists are conservative, most are moderate. But does it matter? A moderate Nazi might, after having experienced fraud, choose to be conservative. A moderate Muslim can, after being refused to enter a club, be conservative, etc.

He denounces multiculturalism:

Tell me one country where Muslims have lived peacefully with non-Muslims without the Jihad

…How many thousands of new Europeans must die, how many one hundred thousand European women should be raped, millions robbed and tractor discarded before you understand that multiculturalism + Islam does not work?

On hos facebook page Breivik saya that he likes Max Manus. That is crucial. Max Manus was a WW2 hero that fought the nazis. With this he reveleas that he too views himself as a new Max Manus fighting the ”new nazis”…

His ”manifest” (1500 pages) reveals more about his worldview.

islam

The current internationalist elites (cultural Marxists, suicidal humanists, globalists) are the Nazis of our age and deliberately collaborating with the Muslims. They are the Quislings who are trying to transfer political powers from our sovereign nations to a foreign political entity – the EUSSR/UN…

islam and Sweden

The Swedish Social Democrats were pro-Fascist and pro-Nazi during the 1930s and 40s, appeased the Communists during the Cold War and cooperate with repressive and violent Islamic organisations today. They have consistently supported or appeased some of the worst societies and ideologies in human history, which between themselves have killed more than 150 million people in a few generations. Yet they are the good guys, the poster boys of the political Left throughout the world.

Now they forge an alliance with the Muslim Brotherhood, another organisation with close ideological ties to the Fascist and Nazi movements. At a time when native Swedes are raped, stabbed, killed and chased out[35] of their homes by Muslim gangs, the Social Democrats agree to continue allowing Muslims to colonise the country in exchange for their votes. In the old days this would be called treason. Now it’s called tolerance. It’s remarkable how similar the two concepts have become. Two Fascist-inspired movements cooperate on exploiting and abusing the native population of a country, force them fund and applaud their own colonisation and denounce them as bigots, racists and Fascists if they resist. The strategy is as brilliant as it is evil.

Why do they get away with this? How come Socialists can stab their own people in the back, ally themselves openly with some of the most violent and repressive movements on earth and still manage to portray themselves as beacons of goodness?

Native rights

The difference between other indigenous rights movements and the European indigenous rights movements is that we have not in any way been defeated militarily. The European armed indigenous rights movements/resistance movements are just starting to emerge and this will continue in the coming decades. The armed fight for our survival lies ahead of us. 

 The outcome of the Aboriginal and Native American struggle established a crystal clear precedence which dictates that the indigenous peoples of a specific territory have undisputed exclusive rights in their own lands. If this is the case for Aborigines in Australia and Native Americans in the US, shouldn’t that be the case for Europeans in Europe as well? The fact that the cultural Marxists, anti-nationalist humanists and globalists outright refuse us the same basic human rights prove without a doubt that THEY are in fact the racists, that they are the fascists and Nazis of our time…

We are no more terrorists than the indigenous Brits who fought against the imperialistic Roman invaders, or the Americans who fought against English rule. We are no more terrorists than Sitting Bull, Crazy Horse or Chief Gall who fought for their people against the imperialist General Armstrong Custer. Our struggle will be a lot easier if European nationalist (indigenous rights activists) use smart and defusing arguments instead of using supremacist arguments which can be efficiently squashed through psychological warfare propaganda or by anti-Nazi policies. Yes, we are fighting the imperialistic Marxist doctrines. The only difference is now, WE are the Sitting Bulls, Crazy Horses and Chief Galls and the imperialistic Custer’s of our time is called Barroso, Blair, Brown, Merkel and Sarkozy…

The most pragmatical way to move forward is to play the victim card in combination with cruel methods of armed resistance. We must literally focus all our efforts at creating an optimal environment for recruitment. This can only be done if we manage to cripple all Western European economies through financially crippling sabotage operations and cynical shock attacks which will devastate the stock markets and severely undermine the Euro, causing a favourable climate for recruitment….

So ironically, failing to take action now and deport the Muslims will result in a scenario where Muslims will be in majority. The only way we can then prevent Sharia law from being implemented as the only standard will be to suppress the Muslim majority through military force just like Turkey is doing now. In other words, the humanists reluctance to support deportation of Muslims today are therefore contributing to destroy our very democracies. Because the end result, due to their reluctance to act, will be a Turkey style dictatorship/fascism. I’m a strong defender of democracy and therefore cannot support this fascist approach. We, the cultural conservative  and anti-fascists of Europe must therefore do everything possible to defend democracy and freedom and prevent a fascist dictatorship by seizing power and enforce a harsh but just democracy. This can only be accomplished by overthrowing the current Western European multiculturalist regimes by seizing power through armed resistance and a military coup when the time is right. This is the only way to safeguard democracy long term. Sure, it will be bloody. But if democracy, our homelands and people aren’t  worth certain sacrifices then what is? 

I think this is enough tho show that Breivik viewed himself as fighting the ”new nazis”…

International network

Yesterday I showed that there is a network of people that shares his worldview in Norway today. There are plenty of international groups that shares this idea.

I will write more about this network i the coming days. Until then look at what the blogger warincontext writes:

Breivik is much more specific in identifying the sources from whom he takes his own ideological direction: Robert SpencerFjordmanAtlas [Pamela Geller], Analekta [Informatics], Gates of ViennaThe Brussels Journal, and The Religion of Peace.

These are the preeminent voices promoting fear and hatred of Islam across Europe and America. But they also form — at least in Breivik’s mind — the “epicenter” of “political analysis” on the threat posed to cultural conservatives by multiculturalism in Europe and America. He recommends Fjordman’s book, “Defeating Eurabia,” as “the perfect Christmas gift for family and friends.”

Do any of the leaders of Stop Islamization of America (SIOA) and Stop Islamization of Europe(SIOE) advocate that their “freedom fighters” should adopt violent tactics such as those employed by Breivik? Perhaps not. Indeed, I have little doubt that in the coming days we will hear many vociferous disavowals of their having any association with the Norwegian. But have no doubt, while they might have a sincere revulsion for Breivik’s actions, they cannot so easily disassociate themselves from the ideas that drove him to murder almost a hundred innocent people.

Two years ago, Breivik called on fellow Norwegians to form a youth action group “that represents our ideological platform (anti-racist but critical of multiculturalism / Islamization etc).” He saw the group developing as part of Stop Islamization of Europe or as a new group that would model itself on SIOE and the English Defense League.

“For me it is very hypocritical to treat Muslims, Nazis and Marxists differ[ently]. They are all supporters of hate-ideologies,” Breivik writes. There is a whiff of the Bush doctrine here — that we should not differentiate between terrorists and those who harbor them. There’s also a hint of Bin Laden’s idea of the near enemy and the far enemy.

Breivik argues that cultural conservatives should not identify their main opponents as Jihadists, but instead should focus their attention on those he regards as the “facilitators” of Jihadists, namely, the proponents of multiculturalism. Hence his vehement opposition to Norway’s Labour Party and its leader, Prime Minister Jens Stoltenberg.

Those in the anti-Islam movement who now want to distance themselves from Breivik will proclaim that they are opponents of hatred and maybe that’s true — but that’s how he sees himself too: as a man dedicating his life to combating the “hate ideologies.”

As the last decade has demonstrated, whether it’s on the level of governments or individuals, those who take up a banner in the name of a crusade against hatred have a surprising willingness to employ violence in pursuit of that goal.

 hus we have a very strange situation. On one hand we have the militant islamistic terrorists, like Al Quaida, that believe that they are in war against the ”west”(that they collectively view as the ”enemy”) and on the other side we have the ”antiislamization” networks of the west that similarly believe that the west is in war against islam, and that all muslims are collectively ”guilty” and should be viewed as the enemy.

Thus we have a situation where extreme islamistic groups view themselves as fighters in war, and where extreme antiislamistic groups view themselves in a similar way. Both view the enemy as a collective. The extreme islamists view the west as evil, and thus all westerners too, and the extreme antiislamist view all muslims as evil.

Not all radical islamists are murderers, neither are all radical antiislamists murderers. But all those that with the use of generalization claim that islam is ”nazi” and that thus muslims are nazis, are participating in the spread of HATRED! A hatred that in the end creates situations like 9/11 and the attacks by Breivik!

********

Isak Nygren fick också manifestet och har bloggat om det.

Breivik: ”Arbejderpartiet är quislingar och islam är den nya nazismen”

Det finns en Europeisk rörelse, anti-islameringsrörelsen, som på allvar anser att Europa befinner sig i krig. De anser att Europa ockuperats av en ny nazistisk rörelse, muslimerna och att Europas alla länder styrs av landsförrädare, Quislingar, som är beredda att sälja ut landet. Terroristen Breivik som slog till igår är aktiv antiislamist. En del av det han skrivit MOT islam har läckt ut. Här på document.no kan du se hur han kallar islam nazistiskt, och därför drar han slutsatsen att de som utövar islam också måste vara nazister och de som inte är mot islam är landsförrädare, främst Arbejderpartiet.

”Og så har vi forholdet mellom konservative Muslimer og såkalte ’moderate Muslimer’. Det finnes moderate Nazister også, som ikke støtter gassing av Rom og Jøder. Men de er jo fortsatt Nazister og vil kun sitte å se på når de konservative Nazistene slår til (hvis dette noen gang skjer). Skal vi akseptere moderate Nazister så lenge de tar avstand fra gassing av Rom og Jøder?”

Jag tror det är här någonstans vi ska söka svaret på hur en galen person som terroristen Breivik tänkte. Och dessutom måste vi undersöka detta för att sätta Breivik in i ett sammanhang. Han kan mycket väl ha planerat dåden själv men opererade i en miljö av hat och naziliknelser.

Vidrig läsning

När Breivik liknar sig vid Max Manus på sin Fb-sida är det ingen slump. han såg nog verkligen sig som motståndskämpe i strid mot den nya nazismen.

Men hur kommer då attentatet mot Socialdemokraterna in i bilden? Jo, Breivik såg dem som landsförrädare. På document.no kallar han förre statsministern Bruntland för landsmorder, dvs landsmördare.

Min poäng är att eftersom man ser islam som nazister blir tröskeln ganska låg till att begå våld mot dessa ”nazister” för att försvara riket.

Nu ska jag ge några smakprov på hur denna debatten sett ut i Norge och hur just Arbejderpartiet och Stoltenberg utsetts som måltavlor eftersom de är ”quislingarna” som säljer ut landet.

Det blir vidrig läsning, så ta fram en eller vå spypåsar och sätt dig ner medan du läser!

Ingen ensam galning

För att förstå Breivik tror jag vi måste kika på hur antiislameringsrörelsen funkar i Norge.

Då blir der plötsligt intressant. Islam är som nazismen, muslimer som nazister och politikerna, i synnerhet Socialdemokraterna och Stoltenberg är som Quisling, landsförrädaren som sålde ut och ville ”mörda” landet. Men även Venstre och de mer socialistiska grupperna till vänster om Socialdemokraterna utmålas som fiender flitigt.

Det är ganska klart om man tittar på några slumpvis utvalda sidor. Det här är vidrig läsning, men det behöver ni läsa för att förstå faran i pratet om islam som en ny nazism.

SIAN

Först ”Stop Islamiseringen av Norge (SIAN)”

Redan rubriken innehåller en nazireferens,. Quisling pratade under andra världskriget om Norge som det nya Norge: Stoltenberg lefler med islamistene – vil ”forebygge radikalisering”:”Det nye Norge” opprettes.

Sen visas en bild på hur Norges utrikesminister skakar hand med någon muslim. De skriver så här:

Se på dette bildet – det har likhetstrekk med det som ble tatt av Knut Hamsun da han etter endt besøk hos Adolf Hitler i 1943,  kom tilbake til Fornebu,  hvor han ble tatt imot av reischkommisar Joseph Terboven , som Hamsun ydmykt hilste på.  Terboven representerte ”Nyordningen” – det nazistiske diktatur. Her hilser utenriksminister Jonas Gahr quisling Støre på imam Mehboob-Ur-Rehman – som representerer det islamske diktatur her i landet. Det er dette ideologiske diktaturet utenriksministeren, statsminister Jens Stoltenberg og hele regjeringen lefler med…

Ja, nettopp, nynazistene marsjerer over alt i landet og truer vårt demokratiske samfunn!
Det er ikke til å tro at ikke de som styrer landet ser den totalitære ideologien som ligger i islam – at ikke de opprøres over hva som skjer i islamske stater med steining av kvinner og pisking av homofile menn før de avrettes. Regjeringen ser heller ikke at islamskolene vil bidra til å segregere muslimer i det norske samfunn med fremtidige konflikter. Regjeringens medlemmer nekter å ta opp at islamisme er nazisme og kommunisme…
Det finns fler referenser till Quisling på SIAN hemsidan. Som vanligt är kommentarsfälten värst dock.
Venstres ledare i Norge attackeras så här i ett kommentarsfält på SIAN:
<fy fanden, denne dama der, <Skjei Grande er en sviker som er 100 ganger verre enn Quisling. Hun er en landssviker som burde hatt samme straff som de verste forbryterne får, når de sviker sitt fedreland. Den kjerringa der er ei skam for Norge, og vi får bare håpe at de ramler godt under sperregrensa i 2013. Og forblir der for evig og alltid. Norge trenger ikke slike folk som Skjei Grande, og jeg henstiller henne til å emigrere til Pakistan, så vil hun få lære å kjenne islam the hard way!
I ett annat kommentarsfält står det skrivet om det kommande blodbadet i Norge och militärdomstolar mot politiska fiender.
Intet regime kan invitere sine åpent erklærte fiender inn i hjertet av sine land og overleve. Det må derfor være åpenbart for enhver at de rødgrønnes innvandrerpolitikk er et svik mot Norges etniske urbefolkning og dersom denne urbefolkninegn vil klare å overvinne sine fiender NÅR blodbadet kommer, så må dagens rødgrønne politikere stilles for samme militære domstol som Vidkun Quisling ble. Dette ligger høyst sannsynlig bare relativt kort vei inn i fremtiden. Skulle muslimene vinne denne kampen vil de rødgrønnes etterkommere arbeide som slaver for muslimene og deres etterkommere vil forbanne sine forfedres sinnsyke og politisk-kriminelle adferd.

AntiJihad Norge

Antijihad Norge använder ofta samma sorts liknelder. Här är ett smakprov från 2009: Rubriken är Quislingarna spelar svartepetter:

Som de fleste som har fulgt med en smule på politisk ukorrekte nettsteder og blogger nå for lengst bør ha fått med seg kom Regjeringen like før jul med en stortingsmelding om ny straffelov. Her ble det varslet at etter den nye straffeloven ville kritikk av islam bli straffbart, i enda større grad enn hva som allerede er tilfelle. Forslaget har resultert i til dels kraftige protester fra vidt forskjellige politiske ståsteder og fra en lang rekke aviser som har kritisert forslaget i nokså sterke ordelag, både på lederplass og fra diverse kronikører.I utgangspunktet gikk nok mange ut fra at det var Arbeiderpartiet som sto bak dette forslaget. Det ville på en måte føye seg inn i deres unnfallenhet overfor islam i alminnelighet og det islamofascistiske herrefolket på norsk jord i særdeleshet. Nå hevder imidlertid Aftenposten at det slett ikke var Arbeiderpartiet som var primus motor bak dette, det var Senterpartiet.

Og når Fogh Rasmussen omsider ble valgt måtte tydeligvis resten av NATO betale en ganske høy pris for det til den muslimske okkupasjonsmakten i Bysants. Fogh Rasmussen må antakeligvis nå gjøre det han ikke ville gjøre da selve striden rundt tegningene raste som verst, be det fargeløse multikriminelle muslimske faenskapet om unnskyldning for at dansk avis hadde karikert det nærmeste man kommer i hele menneskehetens historie til en inkarnasjon av Satan i et menneskes skikkelse.
Och ett till från i år.
Å argumentere mot hijab i alminnelighet og sharia-gestapister med hijab leder i grunnen ingen steder annet enn til å utsette den dagen det blir en realitet. Så lenge Norge ikke renskes totalt for islam er det bare nyanser i kapitulasjonsbetingelsene man diskuterer. Et første skritt på den veien ville være å omklassifisere islam fra religion til en politisk bevegelse som så totalforbys i alle sine former, slik Tyskland har forbudt nazisme, eller slik Tyskland har forbudt noe som med mye større rett enn islam kan kalle seg en religion, nemlig Scientologikirken.
Ett sista exempel, om den kriminella Stoltenberg regeringen. Detta exempel kryllar av referenser till nazism, Quisling, ockupation av Norge och en kommande strid mot denna…
Muslimer har drept langt over 270 millioner mennesker på 1400 år og at det er mer en Nazismen,Kommunismen og alle tidligere ideologier og relgioner har gjort tilsammen. Nå løftes de opp av ved hjelp av islamiserende bistand fra kriminelle Jens islam Stoltenberg og Judas Ghar Støre…
Det er alt for lett for AP folk å illusjonere seg til å tro at AP er det sosiademokratiske arbeiderpartiet de engang var ment de skulle være. Det er de ikke lenger, og har heller aldri vært det sålenge kriminelle Stoltenberg har sittet med makten. Stoltenberg har bare ridd på tidligere bølger, samtidig som hans agenda hele tiden har vært å ta fra folket makten og gi den tl EUrabia slik en oppvokst Kosovo’ianer og muslim støtter han alltid har vært…Nå er de blitt et parti mot folket som kjøper seg makt til å ta fra folket makten ved hjelp av midlertidige soveputer slik som trygder,og uførepensjon. Det passer også islamismen og muslimen  meget godt,siden målet er å lage et et eget samfunn i samfunn i Norge,slik de har gjort det i land etter land i over 1400 år

Etc, etc, etc… Den som är intresserad kan läsa vidare här:
”Historiens største Quisling i Norge siden 1990 tallet og sviket får fortsette https://sites.google.com/site/stoppjens/historiens-stoerste-quisling-i-norge

Max Manus är deras hjälte

Åter till Max Manus. Max Manus, antinazisten, har blivit antiislamisternas hjälte. Det finns till och med en anti-islamist som kallar sig Max Manus.

Många gör denna liknelsen, vilket man kan se om man studerar google.

Så att Breivik beskriver sig som Max Manus är inte oviktigt, eller en slump. manus var antinazist och dessa personer tror PÅ RIKTIGT att de slåss mot en ny nazism.

Breiviks terror går tyvärr att förklara

Första instinkten när man hör talas om att nåt sånt som blodbadet igår skedde är att säga att det är oförklarligt. Tyvärr är det inte det

Till sist kanske du undrar hur det är med Sverige?

Ännu vidrigare citat än dessa skulle jag kunna ta fram från svenska antiislamiseringsrörelsen. Även från riksdagsledamoter. Även i Sverige finns det folk som PÅ ALLVAR tror att de utkämpar ett krig mot en ny nazism. Det är inte retorik för dem, glöm aldrig det, det är verklighet. Det TROR att det är så här.

Och tänk dig själv. Om du ansåg att RIKTIGA nazister styrde Sverige och mördar dig och dina kära, skulle du så vara beredd att döda för att försvara dig? Säger du ja, så förstår du hur perverst de tänker som faktiskt på allvar anser att det är så.

Vad gör polisen? Vad gör säkerhetspolisen? Vad ska myndigheterna göra mot denna hatpropaganda?

*****

Mer läsning av mig om att vi måste få stopp på de dödliga generaliseringarna om islam, här och här.

Hat föder hat: om fördomar & generaliseringar om islam

Hur kan en terrorist, och nazist, som mördar oskyldiga ungdomar i Norge ha Max Manus, den norska motståndshjälten från andra världskriget som idol? Det har många frågat sig som har sett terroristen Breiviks uppgifter om sig själv på Facebook. Jag ska försöka förklara det i ett kort blogginlägg här:

(Läs uppdateringen i slutet också!)

Islamsk fundamentalism sprider hat. Då islamska fundamentalister säger att Kristendomen är satans verk och USA och amerikanarna satans hantlangare så avhumaniserar de människorna. Var människa blir, såsom amerikan eller kristen indirekt bärare av ”det sataniska”. För de flesta fundamentalister leder detta bara till att de hatar kristna och USA i tysthet, men en liten klick tar ytterligare ett steg och går med i ”kriget” mot det onda. För dem blir mord på  kristna acceptabelt, eftersom de inte är oskyldiga då de bär satan i sig.

Hat föder hat…

Sverigedemokraterna sprider hat! Generaliseringar om muslimerna, som de Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt sprider, resulterar också i hat. De flesta i deras kretsar går bara omkring arga och bittra och rädda för ”muslimers” makt. Men för ett litet fåtal motiveras att man går längre: och mördar. För om islam är som nazismen är var muslim nazist och nazister får man ju döda.

Breivik såg sig troligen som motståndskämpe mot denna ”nya nazism”, som han såg det, Islam.

Vi läser i det svenska nazistiska husorganet Realisten:

Anders Behring Breivik har varit verksam som bloggare och kommentator i Europeiska hatkampanjer mot islam. Han har, enligt egna uppgifter, tidigare drivit bloggen Fjordman och har senare under många år varit skribent för de antimuslimska och sionistiska bloggarna Gates of Vienna och Jihad Watch under pseudonymen Fjordman.

Jo! Att Fjordman är Breivik är det ganska många som anser. http://www.andersbehringbreivik.com/ Det är ännu obekräftat att det är samma person dock.

Men om detta stämmer förklarar det mycket av hans psyke.

Många har förvånats över att terroristen Breivik sade sig gilla Max Manus. Den norske motståndsmannen från andra världskriget. Men för mig är det inget mysterium. Breivik såg sig troligen som 2000-talets Max Manus, som aktiv i motståndet mot den nya ”nazismen”: islam. Socialdemokraterna såg han som Quislingar, förrädare, och dessa hade han givetvis lika stor rätt att döda som muslimerna. Kanske ännu större rätt, eftersom Socialdemokraterna släpper in de nya ”nazisterna” i landet…

På det som troligen var Breiviks blogg (Fjordman) och på hans kommentarer på document.no kan man läsa hans hatiska kommentarer mot islam. Eller på den här sidan. För de flesta som följt debatterna på PI eller hos Sverigedemokrater är det inget nytt.

”Koranen är som Mein Kampf och islam som nazismen… Invandrare är överrepresenterade i våldtäktsstatistiken i Sverige… Inom islam används våldtäkt som en del av krigföringen… Islam är en våldsam religion… Invandringen hotar EU:s ekonomi… Det vi ser i invandrarghettona är början till ett inbördeskrig i Europa… Mångkulturen hotar Skandinavien… Socialdemokraterna kan tänkas acceptera Sharialagar i Skandinavien…”

Det låter precis som hos Sverigedemokraterna eller i PI…

Hat föder hat…

Politiska generaliseringar om andra människor är ett gift!

Det Sverigedemokraterna sprider när de generaliserar säger att islam är en terrorns religion, eller som nazismen, är hat.  Inget skiljer Sverigedemokraterna från de islamska fundamentalister som också sprider hat, men mot väst. Likaså skiljer inte mycket Breivik från Osama…

UPPDATERAT!

Nu vid lunchtid börjar jag tro att denne fjordman inte är samma Breivik. Bland annat har Kent Ekroth, som är i den positionen att han troligen känner den äkta fjordman sagt att det inte är samma person.

BeelzebjörnDNDNSvDSVTSR, DN

Media: AbAb2Ab3Ab4Ab5Ab6ExpExp2SvD, DN, NewsmillSvDSvD minutrapporteringSvD om AUFs läger, AB1AB2DN1DN2DN3, DN4Exp,  NRK 12AftenpostenSVT 123Nyheterna 12345DNSvDAbExpr 12NRK 123456Aftenposten 1234VG 12345SVT 123Nyheterna 12345GPHufvudstadsbladetHDDN 1234SvD 1234Ab 12345Expr 123456 Westerholm

Vad generaliseringar om folkgrupper & religioner kan leda till…

Expos Alex Bengtsson har haft några extra bra inlägg på sin blogg nyligen. Dels det jag citerar här nedan om att kriget på Balkan visar vad hat mot muslimer kan leda till och dels två inlägg om varför han är för fri invandring (se här och här). Inlägget Alex skrev om Balkan passar bra som uppföljare på något jag själv skrev om generaliseringar för några dar sen.

Jag har mer och mer börjat överge begreppet främlingsfientlighet och rasism.

Jag tror vi måste börja komma åt ett problem som ligger djupare än så. Och då är det inte bara Sveriedemokraternas hets mot muslimer, afrikaner och romer som är problemet.

Jag är dödstrött på politiska generaliseringar. På hur det så ofta blir så att man i debatter drar alla över en kam. Det kan kanske motiveras delvis om man öppet stöder ett parti eller en organisation med en viss beslutad politik på sin dagordning. Stöttar man Liberaldemokraterna får man finna sig i att det sägs att Liberaldemokrater vill ha plattskatt och medborgarlön, tex. Sverigedemokrater får på motsvarande sätt finna sig i att de får klä skott för att de stöder ett parti som hetsar mot muslimer.

Men när generaliseringarna omfattar sånt som faktiskt mer rör sig om en historiskt ”crowdsourcad” idé, något som många människor med många viljor format, då är det annorlunda. Tex ifråga om -ismer, kulturer och religioner, och ifråga om sexuella läggningar. Visst har religioner en grupp religiösa skrifter men alla vet att folk tänker olika om religion och alltid, per definition, tolkar de heliga skrifterna olika. Och samma sak är det med kulturer.

Jag såg på ganska nära håll hur generaliseringar om folkgrupperna på Balkan ledde till ömesesidigt hat på 90-talet. Vänner som glatt skämtat om varandras kulturella skillnader, och religiösa skillnader på 80-talet, försökte mörda varandra på 90-talet.

Värst ute var faktiskt muslimerna, som sågs som de stora syndabockarna, även om muslimer också hetsade fram samma sorts hat mot Serber och Kroater ibland.

Så här skriver Alex bengtsson i Nyheter24:

Om islamofoberna hade tagit ”islamiseringen” på allvar

KRÖNIKA. Nyheter24:s Alex Bengtsson om att klumpa ihop människor genom religion: ”Att vara konsekvent har aldrig varit rasisternas melodi”

Den antimuslimska retorikens konsekvenser är välkända. 1995 slaktades ungefär 8000 personer i den bosniska staden Srebrenica. Anledningen till att alla dessa människor dödades under ledning av general Ratko Mladic var att de var just muslimer. Bosnienmuslimerna hade i hetspropagandan innan och under Balkankriget beskrivits som ociviliserade, farliga och ett hot mot samhället. En på många sätt identisk retorik med den antimuslimska propaganda som i dag saluförs av politiker som Geert Wilders och Jimmie Åkesson.

Logiken är densamma nu som då. Människor som bara för att de har en muslimsk bakgrund klumpas ihop med religiösa fanatiker och skuldbeläggs för fanatikernas uttalanden och illdåd. I den antimuslimska propagandan av i dag så brukar krav på att invandringen från muslimska länder stoppas från att föras fram för att på så sätt stoppa det som bland andra sverigedemokrater kallar för ”islamiseringen”. Det finns ingen logik i resonemanget. Hade de antimuslimska propagandisterna varit emot religiös extremism på riktigt men ändå använt sig av samma hopklumpande av människor hade de skuldbelagt exempelvis alla kristna för alla de hemskheter som begåtts i Bibelns namn. Men det gör de givetvis inte. Att vara konsekvent har aldrig varit rasisternas melodi.

I konspirationsteorin om ”islamiseringen” hävdas det att muslimer från arabvärlden söker sig till Europa för att genom inflyttning och barnafödande ta över och göra islam till lag. Och kanske är det så att någon eller några personer har gjort det. Men det betyder ju inte att somalier eller iranier som flyr från just galna fundamentalister kommer till Europa för att bedriva samma galna politik som de flytt ifrån.

Hade islamofoberna trott på ”islamiseringen” själva och inte bara använt den för att brännmärka invandrare från muslimska länder så hade de istället motarbetat de som faktiskt förespråkar en slags islamisering. Wahhabiternasom har sitt säte i Saudiarabien och som på allvar vill ”islamisera” lite här och var sitter dessutom på en herrans massa stålar på grund av oljan. Hade islamofoberna varit rädda för ”islamiseringen” och inte för invandrare så hade istället verkat för en totalbojkott av handel med Saudiarabien och dessutom protesterat mot det västerländska oljeberoendet.

Men nej då. Då är det bättre att sprida hatpropaganda – precis som föregångarna på Balkan i 1990-talets början.

Exakt! Pratar Sd allvar om ”hotet” från islamisterna bör de öppna dörrarna för HBT-flyktingarna, de religiösa flyktingarna och ateistiska flyktingarna från t.ex. Iran och Saudi Arabien. Gör de inte det är det inte de religiösa fundamentalisterna de är mot, utan folket, kulturen och religionen i sig.

Att jag mer och mer går mot generaliseringar betyder inte att jag inte ser att det finns grader i helvetet också. Sd.s generaliseringar om islam, i synnerhet Kent och Ted Ekeroths generaliseringar, är värre än Gudrun Schymans generaliseringar om män. Men det är samma andas barn iallafall…

Och om Sd har jag skrivit mycket. 220 artiklar i bloggen hittills. Här är ett urval om partiets generaliseringar om islam.

*****

Läs även andra bloggares åsikter om 

Politiska generaliseringar ställer grupp mot grupp!

Ibland verkar det som om vårt samhälle är byggt på generaliseringar om andra. ”Muslimer är”, ”ateister är”, feminister är”, ”män våldtar”, ”kvinnor gör”, ”rika är”, ”liberaler är”, ”Socialdemokrater är”, ”kommunister är”, ”ateister är”… Och GUD vad jag hatar det!

Jag hade en diskussion på twitter igår om generaliseringar.

Ursprunget till diskussionen var ett par tweets jag och Gudrun Schyman utbytte om extremfeminism. Min tes var att jag djupt ogillar att Gudrun Schyman generaliserar om män, typ: ”män våldtar”. Det är lika fel som då Per Ström, eller nån av antifeministerna säger att ”feminister förtrycker män”…

Det ledde till att en bra och fruktbar diskussion kom igång där inte alla vara överrens. En del försvarade generaliseringar med att det var ”strukturer”, andra med att det är ok om det finns mönster.

Jag drev linjen att politiska generaliseringar om grupper är är problematiska och ställer till problem.

Låt oss kika närmare på generalieringarna som fenomen!

”Om så bara en enda tysk, eller en enda jude”!

Walther Rathenau hette en tysk utrikesministern i början av 20-talet som också var filosof. Han var jude och mördades mot slutet av sitt liv av en antisemit.

Han gjorde vad han kunde för att bemöta generaliseringarna mot judarna på den tiden. För det var faktiskt, riktigt, riktigt illa efter kriget. Judarna gjordes till syndabockar för den tyska förlusten vid första världskriget och för oroligheterna efter kriget.

Rathenau såg sig omkring och insåg att även tyskarna som folk var utsatta för en generalisering som på vissa sätt liknande den som judarna utsattes för inne i Tyskland. Tyskarna gavs ensamt skulden för första världskriget och demoniserades något enormt under och efter kriget. Tyskar var grymma, och värre än djur sa många.

Ratehnau använder detta i ett av sina tal som jag läste för många år sen.

Han sa ungefär så här:

”om så bara en enda jude är god då alla andra är onda, är antisemitismen fel, och om så bara en enda tysk är god då alla andra är onda, är det fel att utmåla tyskar som värre än djur”…

Sen följer en beskrivning av vad tyskar utsätts för, hur de diskriminerades och internerades i USA under kriget, om hatet mot tyskarna som grupp (och en känga mot Tyska regeringen som under kriget hetsade upp lika mycket hat mot England, Frankrike och Rysssland) och de ord jag aldrig glömmer. Han sa ungefär så här:

Att se gruppen bara, och inte individerna OCH gruppen, är hatets senapsgas.

Generaliseringar  förenklar

Generaliseringar finns överallt.

Ni som följer denna blogg vet att jag är ganska arg på Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna och Politiskt Inkorrekt.

Det främsta skälet till att jag är arg är att de har som partikultur att allt som oftast generalisera om andra folk och kulturer. ”Islam” är, ”romer” är och ”invandring” är… Islam görs t.ex. till syndabock för problemen i Sverige idag utifrån ett Sverigedemokratiskt främlingsfientligt perspektiv.

Men det generaliseras även hej vilt mot Sverigedemokraterna! Bara för att partiet genom sin partilinje generaliserar och väcker upp hat genom det, betyder det inte att alla Sverigedemokrater är dumma, korkade eller hatiska. Bara för att partiet bildades av ett gäng nazister betyder inte det att alla Sverigedemokrater är nazister. Skillnaden är viktig!

Men det är inte bara här problemet finns.

Könsdebatten är infekterad av generaliseringar, förklädda till ”bevis”. Extrema feminister som ältar att ”män våldtar” att ”män förtrycker”, etc… En sak gör de bra. De pekar ut hur kvinnor än idag lider av orättvisor pga sitt kön, men när de ska prata lösningar och analysera bakgrunden är det jämt och ständigt alla dessa ”män, män, män”…

Även extrema antifeminister generaliserar. De pekar ut ”feminister” som skurkar som svartmålar och förtrycker män.

Båda extremerna i könsdebatten har dessutom den dåliga smaken att försöka vinna över motståndaren genom att förminska och osynliggöra de problem som motståndarlägret pekar ut. (Ett annat dilemma som generaliserare ofta har…) Detta sker oftast omedvetet. Extrema antifeminister pekar ut att män dör i krig och ställer det mot kvinnor som misshandlas. Extremfeminister säger att ”män slår kvinnor” och osynligör män som slås av män och kvinnor som slår män och andra kvinnor…

Men inte bara där generaliseras det. I politiken görs det hej vilt; speciellt om andra grupper. ”Företagarna gör”, liberaler tänker”, Socialdemokrater är” och kommunister har”…. Och rika ställs mot fattiga och fattiga mot andra ”medelklass (som alla vet ”är …”).

Generalisering mot religioner är ett gift som inte bara finns bland Sverigedemokrater. Jag har icke främlingsfientliga vänner som är religionskritiker som också generaliserar ibland om islam, eller kristendomen. man kan tycka privat att koranen eller bibeln är som Adolf Hitlers Mein Kampf. Men sagt rakt upp och ned utan att skilja på hur folk TOLKAR sin heliga skrift blir det bara polariserande och gemneraliserande och föder hat och oförståelse.

Så kan man fortsätta.

Stereotyper om folk med funktionsnedsättningar finns det gott om. Speciellt om psykiska funktionsnedsättningar. Folk med aspergers syndrom har jag hört så mycket negativa föreställningar om så jag spyr.

Och sist men inte minst. När man påstår att ALLA sexarbetare är offer som haft en trasig uppväxt, som egentligen inte vill vara sexarbetare, då generaliserar man också så in i helvete!

Generaliseringar som behövs

Det är komplicerat detta med generaliseringar.

Att generalisera är nog en av de egenskaper som gjort oss till människor. Vi ser en mängd enskilda träd och kallar det skog. Vi ser mest granar i skogen och kallar det granskog, även om björkar finns där också. Vi ser en mängd hus och kallar det by eller stad eller ”en håla”. Vi ser en mängd människor och kallar det Sverige.

Denna strävan efter att generalisera hänger ihop med vår vilja att systematisera och ordna vår verklighet runt omkring oss. Vi ger namn åt allt. Namngivning och systematisering bringar struktur i verkligheten.

Rätt använt, i vetenskapen och samhällsdebatt är sådana generaliseringar av godo.

Problemen kommer när man för in generaliseringarna i analyser, i samhällsdebatt och politik.

Här kommer också faran med generaliseringarna in. För med strukturskapandet och gruppskapandet kommer också begreppen ”vi” och ”dem”. Är det något som mänskligheten tyvärr varit bra på är det att resa taggitrådshinder mellan människor.

Detta kanske hänger med sen vi var djur och levde i flock. Som människor blev detta stammar som slogs om begränsade resurser och där de andra stammarna ständigt var ett hot mot den egna stammens överlevnad.

Det är här generaliseringar blir ett problem. den egna gruppen blir ”finare och bättre” än de andra. Den andra gruppen tillmäts vissa egenskaper som grupp och i kampen om resurserna leder detta ibland till att hat växer fram som en följd av resursbrist och generaliseringar.

Det är när generaliseringar används politiskt som problemen uppstår!

Man har demoniserat fiender, generaliserat om kön och satt grupp mot grupp i tid och evighet.

Att säga att många invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken är inget problem. Att säga att ”invandrarna begår mer brott” är ett problem.

Att säga att det finns problem i en kultur, tex manskulturen, är helt ok. Att visa att en kultur runt män har problem, och att säga de flesta män accepterat och drivit på könsförtrycket mot kvinnor är också ok för mig. Det är till och med helt ok att peka ut kulturella problem bland kvinnor, skåningar och afrikaner för mig.

Men när man generaliserar tar man ett steg närmare hatet!

För 150 år sen generaliserade väldigt många hej vilt om kvinnor. Kvinnor ”är” ologiska, känslovarelser, inte bra på vetenskap och teknik, etc, sa man… De som bekämpade detta förtryck av kvinnor gjorde det dels genom att peka ut hur kvinnor hållits i underlägsenhet genom seklen (man kan kalla det patriarkala strkturer), men det absolut effektivaste var när de, likt Mary Wollstonecraft, helt enkel säga ”ni säger alla men inte jag” eller ”ni säger alla, men inte hon”…

Historiskt sett har det ett av de effektivaste sättet att bemöta generaliseringar och får folk att tänka om, alltid varit att få folk att se att ”men de är ju som vi”… Eller ”vi är ju som dem”… Att bryta stereotyperna.

Stereotyper om islam kan frodas därför att folk i och utanför de främlingsfientliga grupperna mött få muslimer som ”varit som dem”… Möter man bara extremister eller hör skräckpropagandan om islam från Pat Condell, Geert Wilders eller Sverigedemokraterna är det lätt, alltför förbannat lätt, att tro att alla är som ”skräckbilden” av muslimen.

Men vetenskapen då?

Vetenskapen? Ja, jag hör allt som oftast att ”vetenskapen” bevisat generaliseringar om något folk eller någon grupp. Vetenskapen lär ha bevisat att ”män” förtrycker ”kvinnor”, att ”vita” förtrycker ”svarta” idag, sägs det ibland också hänvisar man till strukturer där den vita mannen ses som urfadern till allt ont.

Jag har läst analyser där den ”vite mannen” på nåt invecklat strukturellt sätt anses ligga bakom slaveriet.

Och ja… Europeernas slavhandel var vidrig. Men hade det funnits slavhandel mellan Afrika och Amerika om intet färgade afrikaner redan i hundratals år bedrivit slavhandel i Afrika när Europeerna kom dit? Kanske var slavhandeln resultatet av att två människoföraktande synsätt och ideologier möttes?

Tesen om den vite mannen och slavhandeln, förklarar inte som araberna drev slavhandel, eller slavtrafiken mellan tex stammarna i nuvarande Nigeria.

Feminism kan inte heller förklaras med generaliseringar.

Jag har läst historia och hatar hur mulliga mansgrisarna under sken av vetenskaplighet sa att ”kvinnor är…”… Och jo, man hänvisade både till biologi och sociala strukturer! Så jag ska vara ärlig. Ser jag en bok om förtryck mellan könen som använder samma generaliserande språk om männen som de mulliga mansgrisarna använt om kvinnor i tusentals år, så åker den ”vetenskapliga” rapporten i soptunnan!

Då kan jag lika gärna spå i kaffesump, det känns vettigare… och mer vetenskapligt!

Det goda exemplet, den goda förebilden

Typexemplet på en debatt som spårat ur totalt är pajkastningen kring Sverigedemokraterna. Främlingsfientliga idéer finns, men anses inte värda att bemötas med idéer och motargument. Istället generalisera Sverigedemokrater mot muslimer och invandrare och mot ”PK-etablissemanget” medan motståndarna kastar glåpord och hat mot Sverigedemokraterna. Blåser i vuvuzuelor, saboterar, tystar och förlöjligar INDIVIDERNA.

På exakt samma sätt bedrivs ett veritabelt könskrig mellan Per Ström och co i ena skyttegraven och ett gäng feminister i andra graven, tex Gudrun Schyman. Där krigar man mer med varandras argument och generaliserar och har sig och vägrar att se att motståndarsidan har en poäng.

Tro mig! Jag är mot Sverigedemokraternas främlingsfientlighet! Jag är mot brottslighet och problem i samhället! Jag är mot det förbannade förtryck kvinnor (ja, kvinnor!) utsatts för i årtusenden. Jag är dessutom mot det förbannade förtryck mot mannens rättigheter som det innebär att barn har ansetts vara en del av kvinnokulturens maktsfär!

Men jag vill bemöta detta med argument och idéer och genom att hålla fram det goda exemplets makt!

Genom att visa att ”de andra” är som ”vi” kan man förändra samhället i stort och smått. Det kan man göra genom motargument. Och det kan man göra genom att närma grupperna varandra. De Sverigedemokrater som upptäcker att muslimen i förorten har samma rädsla för sina barns framtid, samma rädsla för brottslighet och problem i samhället, och fungerar som en själv, kan man få Sverigedemokraten att sluta generalisera om andra och kanske äcklas av klimatet i sitt parti.

Män och kvinnor som offentligt vågat bryta könsstereotyperna har betytt mer för att bryta ”könssstrukturerna” än tusen akademiska rapporter om patriarkala strukturer.

Även jag generaliserar ibland. Men jag vill sluta göra det! Om det är något som skapar, och sprider hat så är det dessa förbannade generaliseringar! Politiska generaliseringar är verkligen roten till allt ont! 😉 Eller hur!

Låt oss försöka ta striden mot tusentals år av förtryck av kvinnor, mot rasism och främlingsfientlighet, för människorätt, utan att göra om historiens alla misstag med att sätta grupp mot grupp! De som är med på det räcker upp handen!?

Mer läsning

Till individens försvar

och några saker jag skrivit om könskriget,

Debattråd till Fi, Maskulinister och Feminister, Könsdebatt utan sans och balans

Sanning, förbannad sanning och statistik!

Brottslighet och invandring är ett känsligt område att debattera. Det såg vi i Gudmundssondebatten. Dvs i den debatt som kom igång efter att SvD:s skribent Per Gudmundsson skrev artikeln ”Brottslighet bland invandrare borde oroa politiker”. Hela debatten polariserades. ANTINGEN hamnade  man in i ett resonemang som var generaliserande i praktiken ”muslimer gör”, ”afrikaner är” eller liknande,  ELLER så sa man att ”allt Gudmundsson säger är skit” han är en ”ärkerasist”…

Polarisering är farligt, det gör att vi inte ser nyanser.

#fail!

Som antirasist vill jag ha FAKTA, evidens!

    1) För det första är människors bakgrund jäkligt viktig för vad vi blir. Betyder kulturer verkligen så lite för människor att de inte på gott och ont formar oss. Klart de gör! Världen är inte en Bullerbyidyll. Det finns hederskultur, kvinnoförtryck, rasism, hat, homosexualitet och värderingar vi majoritetssvenskar lämnat bakom oss där ute i världen. Kulturkrockar kan ställa till problem. Speciellt då ett samhälle redan har problem med utanförskap, att folk inte litar på de som styr, sociala skillnader, etc. Som antirasist vill jag veta vad som är problemet för att kunna lösa det.

    2) Att vilja ha statistik som visar vilka invandrargrupper som döms för brott är inte bara en grej Sverigedemokraterna vinna på. Även jag som antirasist vinner på. Jag skulle vilja visa hur invandrare diskrimineras av rättssystemet, och kunna bevisa den misstanke de flesta har att sker, men det går inte för det finns ingen vettig statistik! Man kan se vilka kulturer folk som MISSTÄNKTES kom från men inte vad som skedde i domstolen! Statistik om utanförskap, hedersförtryck, fattigdom, brottslighet och liknande bland människor som kommer från andra delar av världen kan hjälpa oss att hjälpa dem.

    3) Vi har redan en oerhörd maktlöshet och ett politikerförakt bland folk. Det blir bara värre av att politiska beslut fattas utan fakta!

Det visar att det här med brottslighet inte bara är svart och vitt. Både rassar och antirassar förlorar på att vi inte tar fram den där statistiken!

Demokratiunderskott (understatement of the week)

Punkt tre ska jag förklara lite närmare.

Jag är antirasist. Jag vill öka invandringen och helst ha den fri framöver. Men jag måste säga att Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt har rätt när de säger att vanliga medborgare aldrig var med och fattade beslut om att invandring i så pass stor skala som vi sett de senaste decennierna skulle ske. Sånt skapar bristande respekt för demokratin. Till och med gamla mamma har funderat över det. ”men vi var väl tvungna”, säger hon. Hon jämför politik med väder. Det är bara sånt som sker…

Regeringar har fattat många sådana beslut, bra och dåliga, över huvudet på folk. Jag gillar avreglering och frihandel men måste ju erkänna att det aldrig var nån debatt om vi skulle avreglera ekonomin i så pass enorm skala som vi gjort sen 60-talet. Svensken fick inte vara med. Inte heller fick svensken vara med och besluta om Sverige skulle vara neutralt eller gå med Nato, eller om vi skulle vara neutrala utåt men i hemlighet knutna till Nato som vi var under hela Kalla Kriget.

Tacka fan för att vi får sånt som Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt när politiker bara låter oss medborgare vara med och bestämma om små skitsaker, cykelställ och hundbajslådor, typ… Knappt det ens för övrigt!

Sned debatt om Sverigedemokraternas fotograferande…

Nej… Debatten om Sverigedemokraternas fotograferande håller jag mig ifrån. Jag ogillar Sverigedemokraterna men anser att alla människor, även Sverigedemokrater, har rätt att kunna gå trygga och demonstrera och propagera för sin sak, utan att hotas av drägg. De har INTE kunnat göra det.

Ärligt talat har drägg fotat Sverigedemokrater och åsiktsregistrerat dem sen partiet bildades, utan att så många sagt bu eller bä!

Att Sverigdemokraterna gör samma är givetvis fel men att angripa Sd efter att man varit tysta mot drägget är bara fel!

För att citera Joakim Larssons blogg:

De vet inte vad de talar om. Vilka hjältar är det de talar om då? Är det, till exempel, de där hjältarna som motdemonstrerade mot oss 1997 och sedan slog ned mig och mina vänner i en gränd när vi var på väg hem efter evenemanget? De där hjältarna som brände upp tre bilar för en av våra lokala ordföranden i Uppsala, en äldre dam? Hjältarna som krossade bilrutorna för en av våra aktivister och lade en lapp i brevlådan där han uppmanades sluta med sin politik? Hjältarna som målade “RASIST” i rödfärg på hemdörren till Stellan Bojerud, en av våra ledamöter? I realiteten är det så att de som står och skränar på mot oss på torgmöten är samma personer som gör något av det jag beskrivit ovan. Mot den bakgrunden så kunde man ju kanske hoppas på att folk kunde begripa vilken spänning som infinner sig varje gång antisar dyker upp. Varje gång man ser dem tänker man: kommer de att angripa den här gången? Det sätter sig i ryggmärgen.

Och ärligt talat – ställer man sig och skriker högljutt på ett torg eller i en park under ett politiskt möte, så ska man väl ändå inte bli förvånad om man väcker lite uppmärksamhet och blir fotograferad. Hela den här historien är en storm i ett vattenglas.

Nej… Det är inte alls bra. Det är inte bra att nästan ingen som begår våldsbrott mot Sd har dömts. Det är inte ok att media och riksdagsmän länge blåst upp småbrott och förseelser som Sd gjort sig skyldiga mot, medan Dror Feiler eller Afa kunnat kasta ägg och blåsa i vuvuzuelor utan att nån höjt på ögonbrynen.

För övrigt anser jag att Sd ska bemötas med argument och idéer. Främlingsfientliga idéer bemöts inte bäst genom att man inte bemöter dem!

Politikerföraktet växer i Sverige. Mer och mer för varje dag. Om krisen i EMU länderna sprider sig hit kommer vi att få se ett Sd som ligger på 15% i opinionsmätningarna. Så stort potentiellt stöd har de!

Vad vi behöver är LÖSNINGAR på kriser och problem i Sverige idag. Helt utan skygglappar. Och man måste kunna ta debatten mot Sd:s idéer och argument! Kunna visa hur fel de har!

Men… Då måste politiker våga kunna medge att de haft fel.

/T

*********************************

PS

Men man kan ha kul åt att Politiskt Inkorrekt ägnat dagen åt att censurera kommentarsfältet från kritik. Ett gäng personer har försökt kommentera denna artikel om Aftonbladet. Allt de ville göra var att länka till denna artikel om hur Sd fotade motståndare i Landskrona. Bloggaren Nikkelin försökte t.ex. få in denna kommentaren men blockades från sajten: https://skitch.com/nikke/fjmu6/pi-raderar-kommentarer.

Därmed gjorde sig det politiskt inkorrekta gänget i PI sig skyldiga till en god dos gammal hederlig svensk PK censur!

Integrationsdebatt, eller gnäll, gnäll, gnäll?

Jag är dödstrött på att det antas att invandrarna är problemet och på att det generaliseras hej vilt. Lösningen är inte att måla upp hela grupper som kriminella. Men lösningen är inte att agera utan fakta. Man måste kunna ta fram fakta om hur problemen ser ut, och lägga fram lösningar på problemen utan att det urartar i generaliseringar och utan att det anses vara rasistiskt att ta fram sådana fakta.

Isobel Hadley-Kamptz har en bra artikel i Expressen om den fobiska högern som jag gillar. Hon skriver att högern ältar problemen med integrationen istället för att ta strid för invandring, för illegala flyktingar och för frihet och det håller jag med om.

Dessutom anser jag det är absurt att en del i högern börjar gnälla på mångkulturen!

Isobel skriver:

Jag växte upp politiskt i en svensk nyliberalism där frågan om fri invandring var helt central. Att söka lyckan varhelst man önskade var lika självklart som att få bli kär i vem som helst eller få dricka sprit så länge man önskade på krogen.
Rättighetsdiskussionen kombinerades emellanåt med konkret gömmande av flyktingar, ett brott som bland nyliberaler sågs som ett sant hederstecken.
Detta är den höger som var min.
Den nya integrations­besatta högern är svårare att förstå.

Det är rätt. Liberalerna måste visa framfötterna i strid för människorätten! Det är underbart att hon skriver det!

Men Isobel verkar tycka att debatten om invandring och brottslighet är kontraproduktiv. Det håller jag INTE med om! Om man vill lösa problem måste man veta hur problemen ser ut.

Förra sommaren letade jag statistik och kom fram till att statistiken suger!

För övrigt visar en mening Isobel själv skrivit det: ”vi har starka misstankar om att rättssystemet i sig är diskriminerande”. Exakt! Det upptäckte jag förra sommaren. Jag kunde inte kartlägga diskrimineringen i rättsystemet eftersom uppgifter om bakgrund (ursprungsland/länder) saknas i det statistiska materialet om domar. Vi har bara misstankar eftersom statistik saknas!

Jag jobbar i Norsborg. Jag försökte få reda på hur problemen ser ut här i Norsborg men upptäckte att uppgifter om brottslighet i stadsdelar också saknas, eller inte finns så en vanlig dödlig som jag kan få fram det (eller de på kommunen jag pratade med).

Och uppgifter om olika problem som folk med olika socioekonomisk eller kulturell bakgrund har här saknas också till stor del.

Jag kan bara slå mig för pannan…

Problemen

Jag vill LÖSA problemen i samhället. Jag är PROBLEMLÖSARE. Men jag kan inte lösa problem utan fakta!

Att kulturella problem finns, och religiös fundamentalism finns, betyder inte att problemen inte går att lösa. Och det betyder INTE att mångkultur är fel. 

I USA:s städer för 100 år sen var svenskar (skandinaver), irländare och italienare överrepresentarade i brottstatistiken medan engelsmän och tyskar var underepresenterade. Det var skandinaver som grundade maffiorna i Chicago och som kontrollerade hamnarna på östkusten och därmed det mesta av smugglingen in i USA.

Vad berodde detta på. Jo, kulturella faktorer (hur svenskar slöt sig samman) och socioekonomiska faktorer (fattigdom) och en hel del fördomar också (mot ”bönderna” från det outvecklade Sverige).

Ett typiskt exempel på en kulturell faktor var synen på tid. En industrialiserad nation brukar ofta vara beroende av att följa klockan exakt än en oindustrialiserad. Redan ekonomen Thomas Malthus klagade på de ”lata svenskarna” som inte brydde sig om tid och klockan. fattiga svenskar som fick jobb i Philadelphia  eller andra amerikanska städer sågs också som ganska lata. De levde som om tid betydde ingenting!

Påminner detta er om hur man ofta betraktar olika grupper i Sverige idag?

Agerade USA rasistiskt som kartlade problem bland invandrargrupper runt 1911?

Lösningar

Jag får ärligt talat spunk på den lustiga debatt vi har i Sverige idag!

Det behövs fakta om problemen vi har, men det anses för ”diskriminerande” att ta fram, och det behövs lösningar på problemen, men de lösningar som finns sätts inte i fokus för debatten. Sverige har blivit ett enda gnällbälte av folk som gnäller på invandrare och folk som gnäller på de som anses vara gnälliga mot invandrare. Men LÖSNINGAR och FAKTA, är det tunnsått med.

Det är lätt att gnälla och klaga, men att göra något!

Suck!

Ja. Vi behöver en liberalism som tar strid för människorätt och som är FÖR invandring! En liberalism som visar empati i ord och handling! En liberalism som vågar hjälpa illegala invandrare och som går i spetsen för att stoppa utvisningar av flyktingar tillbaka till barbariet i Iran eller Uganda, t.ex.

Men hur? Med lösningar, inte gnäll och med fakta på bordet! Evidens är faktiskt mer än ett snyggt ord att svänga sig med i debatten!

Invandrare har också mänskliga rättigheter och vi trampar på deras mänskliga rättigheter när vi inte bryr oss om de problem de utsätts för i Sverige idag och!

Det är bra att man sågar den fobiska högern! Men de ska sågas för rätt saker, inte för att de vill ta fram evidens!

/Torbjörn Jerlerup

PS

För övrigt anser jag att fakta och lösningar och ARGUMENT MOT Sverigedemokraterna är sättet att stoppa dem.

Reinfeldt, Vänsterpartiet och Politiskt inkorrekt

Jag ser rapporteringen från Almedalen och noterar att Lars Ohly är mot Sverigedemokraterna. Bra så, men han bemöter inte deras argument i sak och idé utan gnäller över deras historia.

*host host*

Ska vi börja prata om historia Lars Ohly. Då kanske vi ska idka höglösning ur partiorganet Ny Dag 1940 då Vänsterpartiet försvarade nazisternas intåg i Norge! Från en viss dag augusti 1938 till en viss dag i juni 1941 var inte bara Vänsterpartiet Stalinistiskt, det framstod även som det mest pronazistiska partiet i riksdagen eftersom det försvarade allt Hitler gjorde.

För det första är det aldrig bra att bemöta politiska motståndare med svartmålning, censur eller vuvuzuelor. Det är inte så… demokratiskt.

För det andra stoppar man främlingsfientliga idéer och argument bäst med motargument och idéer!

Lars Ohlys och Vänsterpartiets taktik 2010 hjälpte ju inte ett smack mot Sd… Men vissa lär sig aldrig ett skvatt…

För övrigt:

På tal om galenskaper: tack Beelzebjörn för dagens bästa blogginlägg.

Det här är lite skåpmat, men jag läste bakåt lite igår i vad jag skrivit de senaste månaderna, och kom fram till att två var för sig intressanta citat kan vara lite kul att lägga i samma inlägg:

”PI hade sett genom fingrarna om CIA skickat hit ett team som eliminerat/fört bort någon terrorgubbe i en förort. Utan problem. Likaså hade vi heller inga problem med CIAs ”extra rendition flights” när de förde bort diverse till Gitmo och annorstädes. Vi har inget hjärta i sådana lägen, olagligt eller ej.”
– Politiskt Inkorrekt 

”…Jag är också beredd på att skriva under på att Sveriges del i kampen mot terrorismen kommer att tänja en del gränser … eh … för vad vi än så länge uppfattat vara korrekta sätt att agera. Det finns legal grund för detta. Jag tror att svenska folket [ska] ställa in sig på att det kan hända igen. Både att utländsk säkerhetstjänst opererar på plats i Sverige. Och att det kan ske avvisningar till länder som använder annat än allmän domstol för att pröva skuldfrågan. … eh … Och ibland kan det vara bra att vara rak över det, snarare än det vi har upplevt, tycker jag, för att försöka … eh … komma undan diskussion i den här frågan.”
– Fredrik Reinfeldt

Jag ska inte raljera mer om saken. Var och en är fri att dra sina egna slutsatser. 

ExpressenAb 123DIKaAVExpr 12DN, Expr, Svd, Svd

Sverigedemokraterna är ingen knölpåk!

Regering och opposition pucklar på varandra och som vanligt använder de Sverigedemokraterna som knölpåk. Ok… Nu tar jag det igen. Lugnt och pedagogiskt och diplomatiskt! LÄGG AV FÖR FAN!

Reinfeldt eller Juholt?

Alliansen gnäller på att Sd har kontakter med sossarna. I DN läser jag:

”Jag menar att Håkan Juholt inte fullföljt det. Han röstar nu med Jimmie Åkesson.”

För nån vecka sen var det sossarna som hade panik, Anders Ygeman (S) sa då att han var arg på kontakterna mellan Alliansen och Sd:

– Det strider mot vad regeringen har sagt att de ska göra. När de ser att de inte har någon majoritet så börjar de på ett eller annat sätt att förhandla med Sverigedemokraterna. Han ringde ju inte till Tony Wiklander för att prata om vädret.

Partierna fortsätter precis som 2010. Istället för att komma med motargument och idéer för att bemöta Sverigedemokraternas idéer lät man dem stå oemotsagda. De bemöttes, för att prata ren svenska, med censur (uteslutning och särbehandling) och svartmålning, inte med argument.

Media blåste upp stort om nån Sd-ersättare i nån håla i Sverige nån gång för 10-15 år sen varit nazist eller om denne kört mot rött som 19 åring, men hostade inte upp mycket till motargument!

Till råga på allt använde de Sd som vapen. Alliansen sa att Vänsterpartiet var som Sd medan sossarna sa att Sd var som Alliansen…

Fortsätt så, så kommer Sd att få mellan 10-20% nästa val! Grattis säger jag bara!  Man bekämpar inte främlingsfientliga idéer och argument genom att INTE bemöta dessa idéer och argument!

(Beelzebjörn)

Geert Wilders måste bekämpas med argument, inte censur!

Geert Wilders representerar något av det värsta jag vet. Han betraktar andra kulturer och religioner och fördömer dem, utan att ett dugg bry sig om vad gömmer sig i hjärtat och hjärnan hos dem vars bakgrund, religion eller kultur han fördömer. Men… Jag är glad att han frikändes i den omtalade rättegången mot honom i Nederländerna.

Domen, som man kan man läsa referat ur här, var logisk. Att försöka förbjuda Wilders, och andra, att kalla koranen, bibeln eller något annat för ”nazistisk” är inte en lösning. Att förbjuda någon att säga att ”Nederländerna hotas av islam/kristendom/ateism/små gröna män från mars”, är inte en lösning.

CENSUR ÄR ALDRIG EN LÖSNING!

Economist noterar:

The charges were based on a number of comments he made in the early days of his political career, including his comparison of the Koran to Mein Kampf, his warning of a “tsunami of Islamisation” and his description of Islam as a “violent religion”. The trial was initiated by a group of citizens who petitioned the justice ministry to prosecute him.

The judges found Mr Wilders’s language to be “rude and denigrating” and warned him that he walked “on the edge of what is allowed.” But, they said, his public comments still fell within the limitations set by the law.

Precis som med Sverigedemokraterna i Sverige… Det finns ingen större skillnad mellan Sverigedemokraterna och Geert Wilders. Sd låter ”liberalare” än Wilders i och för sig, men om man läser vad Björn Söder eller bröderna Ekeroth säger är det samma hat mot islam… Samma generaliseringar!

Geert Wilders får mig att må illa. Som detta:

”A moderate Islam does not exist. It does not exist because there is no distinction between Good Islam and Bad Islam. There is Islam and that is it. And Islam means the Quran and nothing but the Quran. And the Quran is the Mein Kampf of a religion that intends to eliminate others and that refers to those others – non-Muslims – as unfaithful dogs, inferior beings. Read the Quran, this Mein Kampf, again. In whatever version, you will see that all the evil that the sons of Allah commit to us and themselves originates from this book.”

En man talar som inte bryr sig om hur de MÄNNISKOR av kött och blod tänker och känner, som bekänner sig till den religion han så svepande fördömer! Jag blir illamående av sånt!

Men förra valet, 2010, borde ha lärt oss en läxa! Man bekämpar inte intolerans med ännu större intolerans!

Sverigedemokraterna och Geert Wilders skrämmer mig. När en Wilders eller en Kent Ekeroth stänger av hjärta och hjärna och är beredda att tala i svepande ord om hela grupper av andra människor. Det är vidrigt! Att säga att det inte finns ett gott islam, är att spotta i ansiktet på de muslimer som älskar liberalism, yttrandefrihet och mänskligheten. Men sådana vidrigheter bekämpas genom motargument, positiva exempel och dialog, inte genom poliser, munkavlar och handbojor!

Absurd twitterdebatt om brottslighet och invandring!

Twitterdebatter kan vara lugna och givande. Men ibland övergår twitterdebatter till krig och pajkastning. Så var det igår när en diskussion kom igång om något per Gudmundsson skrivit i SvD. Per hade nämligen skrivit om invandring och brottslighet. Och om något är känsligt så är det det. Varför antar så många att om man vill prata om invandring och brottslighet så är man rasist eller främlingsfientlig? 

Så här skrev Per.

”Var femte invandrare från Irak och Somalia tagna för brott”. Det basuneras ut i Dagbladet, en av Norges stora dagstidningar (17/6). Statistisk sentralbyrå, norsk motsvarighet till SCB, har för första gången gjort en ordentlig sammanställning av brottsstatistik fördelat på härkomst, och det blir en del rubriker.

Den absoluta majoriteten av alla brott begås av norrmän. 90 procent av gärningsmännen bakom de brott som begicks under den uppmätta perioden, 2001 till 2004, var infödda norrmän. Det är dock vissa invandrargruppers överrepresentation i brottsstatistiken som väcker intresse. 6,1 procent av alla norrmän begick något brott under mätperioden. Invandrare från Norden, Västeuropa och Nordamerika begick brott i lägre grad än så. Men 10,4 procent av invandrarna från Östeuropa, 13,6 procent från Asien, 13,8 procent från Central- och Sydamerika och 17,8 procent av invandrarna från Afrika registrerades under samma tid för brott.

…Det bästa vore om de ledande partierna tog väljarnas oro på större allvar. Om inte brottsligheten i sig är nog för att få igång politikerna, hur konstigt det än kan låta, borde väl åtminstone fruktan för politisk turbulens vara det?

Om Gudmundsson kan man tycka mycket. Jag tycker personligen att han är usel på att ta fram lösningar till problem.

Men den twitterstorm som blossade upp igår var absurd. Plötsligt ansåg många att Per Gudmundsson är främlingsfientlig och rasist. Och andra högerdebattörer som Markus Uvell från Timbro och Pauline Neudling fick höra samma sak. En del debattörer kallade i princip alla som försökte säga att man bör utreda etnisk härkomst för främlingsfientliga. (Sök på markus_uvell eller hashtaggen #pergudmundsonstext för några exempel.)

Därmed bevisade tyvärr twitterdebatten att Dilsa hade fel i sitt antagande. Man kan inte diskutera sånt här på ett lugnt sätt i Sverige.

Statistik är viktigt!

Jag tycker det är synd att man inte kan föra en vettig och lugn debatt om överrepresentationen av invandrare i statistiken. Man kan debattera ungdomars brottslighet, tonårstjejers, f.d. fosterbarns, barn till föräldrar som varit i fängelse, men så fort man kommer in på invandare blir det hetsiga stider för eller mot. Det polariseras. Å ena sidan har vi Sverigedemokraterna och deras anhang som utifrån statistiken generaliserar hej vilt om muslimer och afrikaner och pratar om att kasta ut invandrare, å andra sidan har vi de som inte vill ta debatten alls och som anser att informationen, och debatten debatten i sig är farlig.

Men informationen är livsviktig!

Jag har följt debatten om vad som hänt tvångsomhändertagna barn i fosterfamiljer i Sverige. De har just börjat få upprättelse av staten. Tusentals tvångsomhändertagna barn i fosterfamiljer eller barnhem har utsatts för övergrepp.

Vet ni vad som fick myndigheterna att inse att något var fel? Jo, brottsstatistiken! Andelen människor som begått brott, eller fastnat i missbruk, som varit fosterbarn var abnormt hög!

Att jag länge efterlyst så detaljerad information som möjligt om fosterbarn och barnhemsbarn i brottsstatistiken och att jag velat få ut informationen MAXIMALT, betyder INTE att jag har nåt emot fosterbarn eller att jag vill kasta ut fosterbarnen eller barnhemsbarnen från Sverige! Jag vill lösa ett problem. Jag vill minimera lidande. Jag inser att POLITIKEN varit fel och statistiken BEVISAR att något är fel i politiken!

Det FINNS problem i Sverige. Integrationspolitiken har varit så in i helvete vanvettig att det skapat utanförskap, sociala problem och strukturella problem. Brottsligheten är ETT av problemen som uppstått.

Detta har inget med etnicitet att göra i sig, men det är viktigt att ta fram uppgifter om detta. Att somalierna i Sverige hamnar i stora problem, medan somalierna i USA tvärtom anses vara ett suveränt exempel på LYCKAD integration, säger ett och annat. Den informationen är värdefull. Den bevisar att etnicitet inte har ett smack med orsaken till brotten att göra, utan politik, strukturella problem, och sociala mönster. Men hur ska man få fram dessa bevis för att etnicitet inte ligger bakom brottsligheten, utan att ta fram statistik om etniciteten?

Det värsta av allt är inte att den svenska statistiken är bristfällig, utan att det saknas internationella jämförelser. Man får kämpa som ett djur för att hitta statistik som går att jämföra mellan länder, om brottslighet bland invandrare.

Tänk på att det är i mörker som trollen frodas, i ljuset spricker trollen!

Invandring och brottslighet

Invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Så är även män runt 18-20 år generellt sett. Barnhemsbarn också. Detta är faktan som är viktiga för alla som VERKLIGEN bryr sig och vill vända på utvecklingen.

Om man bryr sig om invandrare är man givetvis orolig över situationen i förorterna, och över överrepresentationen i brottsstatistiken! Om man inte bryr sig skiter man i sånt, eller så gör man tvärtom och utmålar ALLA invandrare som kriminella, likt Sverigedemokraterna gör.

I somras försökte jag hitta nya sätt att bemöta Sverigedemokraternas propaganda på. Då märkte jag att det fanns intressanta skillnader mellan Sverige och USA. I USA begår invandrarna (första generationen) få brott. MYCKET få. Däremot ökar brottsligheten så att andra och tredjegenerationens invandrare begår FLER brott än medelamerikanen. I Sverige är det tvärtom. Här begår första generationens invandrare fler brott, andra generationen färre och tredje generationen begår färre.

Det tyder på att några andra faktorer är etnicitet spelar en roll här: NÄMLIGEN POLITIKEN!

Man löser inte problem genom att låtsas som om problem inte finns!

Här är artiklarna jag skrev för ett år sen där jag försökte sammanställa information om invandring och brottslighet.

Invandring och brottslighet i Sverige: Artikel med källorna som visar vad problemet är i Sverige. Folk  födda utomlands och barn till invandrare har HÖGRE brottslighet än folk födda i Sverige av folk som varit här mer än två generationer. Se även här och på denna artikel om vad Migrationsinfo.se skrivit!

Integrationsprojektet 1: Invandring och brottslighet i USA: Och här är paradoxen. Att i USA är brottsligheten bland invandrare MYCKET LÄGRE än bland folk folk födda i USA.

Integrationsprojektet 2: Mer statistik från USA. Nu försöker jag hitta information om olika folkgruppers brottslighet i USA och anledningen till skillnaderna mellan Europa och USA.

Integrationsprojektet 3: en sak från Catoinstitutet i USA. En intressant text som också försöker förklara varför brottsligheten är låg bland invandrare i USA.

Samt

Hur man kan bemöta Sverigedemokraternas våldtäktsstatistik!

Brottslighet och invandring – ett Australiskt perspektiv

Oärlig brottsstatisktik och oärlig kritik.

Svenskarnas parti om våldtäkterna 2008

Sverigedemokraternas om våldtäkter 2009 och hur bemöter man dem?

Dagen efter Sverigedemokraternas våldtäktsutspel (om brottslighet i Botkyrka bland annat)

Jerzy Sarnecki svarar på Sd.s våldtäktsrapport

Om Sd ville prata sanning (en kommentar från en läsare på min blogg)

Lösningarna på problemen

Tala MED invandrarna inte OM och MOT dem.

Två bra artiklar från DN och Expressen om att man måste PRATA om problemen!

Vad Liberaldemokraterna vill!

PS

Om ni anser att det jag skriver betyder att jag är invandrarfientlig eller anser att orsaken till problem är invandrares kultur, så säger det mer om er själva än det säger om mig! Gå till en spegel och ser er själva i ögonen!

Jag vill ÖKA invandringen och på sikt släppa invandringen fri! Jag vill sätta stopp för Sd genom kunskap och argument! Jag har inget att skämmas för!

Kent Ekeroth (SD) står bakom Politiskt Inkorrekt

Riksdagsmannen Kent Ekeroth står bakom den ökända hatsajten Politiskt Inkorrekt. 

Absolute Banana har skrivit ett blogginlägg om detta som rekommenderas. Även Expos artikel om antiislameringsfonden som bröderna Ekeroth driver. Röda Berget ställer några skattemässiga frågor!

Dessutom. Beelzebjörn har hittat ett bra citat från PI som visar att Politiskt inkorrekt tycker alltså att det är helt okej för främmande makt att kidnappa eller till och med ‘eliminera’, dvs mörda, människor på svensk mark. Att PI anser rättegångar vara helt överflödiga, då man automatiskt är skyldig om man misstänks vara ”terrorgubbe” och bor i en förort.

Vi som följt PI och Kent Ekeroth är inte förvånade. Kent Ekeroths retorik är naziliknande. På allvar! Hans generaliseringar om muslimer skrämmer och gör att Ekeroth framstår som det närmaste man kan komma en nazist i Sveriges riksdag idag!

Att en nazzesajt grävt fram info om hans kopplingar till PI gör bara saken mer ironisk. Kent framför ett budskap som är exakt samma som nazisternas, men han byter ut ordet jude mot muslim.

Jag har skrivit mycket om honom det sista året. Läs mer om honom här:

En artikel som avslöjar Kent Ekeroths människosyn.

Hur Kents begrepp är som hämtade från nazi-retoriken

Kent Ekeroth väljer sida mellan frihet och tyranni.

Samma retorik som mot judarna…

Jag lånar Beelzebjörns uppdatering!

Uppdatering:

Noterar att PI faktiskt har kommenterat detta redan, och attNyheter24 publicerat en mailkorrespondens med PI om det hela. Man hävdar att man endast har lov att nyttja Anti-Islamiseringsfonden Kent Ekeroth är engagerad i, och att kopplingarna till Ekeroth inte sträcker sig längre än så. Jag kan så klart inte bevisa något annat, men EN följdfråga som väcks av citatet ovan är huruvida det fråntar Ekeroth från kopplingar till de åsikter PI uttrycker?

Jag tycker inte det, och när PI eller Ekeroth hittar liknande samband på vänsterkanten brukar de inte direkt vara särskilt blyga med att föra åtskilligt med oväsen om det, och knappast godta bortförklaringar.

Hur hanterar man Sverigedemokraterna?

Hela debatten om hur man hanterar Sverigedemokraterna påminner mig om hur clowner kastar tårtor i ansiktet på varandra på cirkus! Alexander Bengtsson från Expo har kastat tårtor i ansiktet på Markus Uvell från Timbro i veckan. Varför gjorde han det? Markus är något intressant på spåren när han skriver att särbehandlingen av Sd är något som Sd VINNER på. Men har, handen på hjärtat, Timbro egentligen själva varit bättre, de har väl också särbehandlat Sd?! Och varför ska det vara så svårt att förstå att antirasistiska argument måste bemötas med MOTARGUMENT, inte mobbing, förtal eller försök att tysta argumenten?

Det började med att Markus Uvell från Timbro skrev en debattartikel i Aftonbladet.

Markus börjar med att visa att de etablerade partierna har ett visst samarbete med Sd men mörkar detta av taktiska skäl. De vill inte visa att de tagit det steget. Han skriver att detta dubbelspelet kring hur man hanterar Sverigedemokraterna riskerar att leda till att Sverigedemokraternas stöd ökar! Sen fortsätter han:

Denna cirkus av lögner, pajkastning och ömsesidiga anklagelser kan inte tillåtas fortsätta. Alliansen och Socialdemokraterna bör i stället säga som det är: de bygger ibland sin strategi på stöd från SD. I stället för att ljuga för väljarna bör de öppet bjuda in SD till samtal – när sakfrågan är rätt.

Det spel som nu pågår är inte bara föraktfullt mot de 340 000 väljare som röstat på SD, och nu ges bilden att deras röster ­inte är lika mycket värda som andras. Det är också ohederligt gentemot övriga väljare. I en riksdag där inget block har majoritet kommer stöd emellanåt att behöva sökas även hos SD.

Det sker redan i dag, och kommer att fortsätta. Av respekt för demokratin bör övriga partier erkänna det. Allt annat är att ­ljuga för väljarna…

Men det oärliga spelet kring SD handlar inte om väljarna, utan om ett krystat taktiskt resonemang. Tanken tycks vara att SD ”legitimeras” om etablerade partier vore ärliga med att de ibland är beroende av partiets stöd.

Jag tror analysen är fel. SD är ett parti som hämtar mycket av sin politiska näring ur en kritik av etablissemanget, anklagelser om att ”sanningen tystas ner” och liknande. Det dubbelspel som nu ­pågår riskerar att bekräfta just sådana föreställningar, och därmed locka fler väljare till SD.

På detta svarar Alex Bengtsson, på allvar, att Sd INTE särbehandlas:

Både Uvell och Johansson Heinö är inte dummare än att de förstår att deras snyftretorik är tom. Självklart är SD-väljarnas röster lika värda som andra. Och bara för att så pass många som 340 000 personer har röstat på just SD så finns det ingenting som säger att vare sig röda eller blå partier skulle börja samtala med SD – vågmästarrollen till trots.

Sd:s röster behandlas inte annorlunda, man behöver bara inte respektera rösterna, typ… (suck!)

Och sen säger Alex:

Timbrochefens och hans anhang försöker också att avdramatisera Sverigedemokraternas politik.

Jaha, så gjordes Uvell plötsligt till kramare av Sverigedemokraterna…

Alex skriver samma sak på sin egen blogg.

Slutligen så är Uvells försök till demokratiaspekt i debattartikeln dubbelt än mer tragikomisk än hur han beskriver den ”mediala cirkusen” som varit under våren. Uvell skriver: ”Det spel som nu pågår är inte bara föraktfullt mot de 340 000 väljare som röstat på SD, och nu ges bilden att deras röster ¬inte är lika mycket värda som andras.”

Det är ju det givetvis ingen som tycker förutom möjligen antidemokrater längst ut i avgrundsvänstern. Och skulle man använda Timbrochefens logik så skulle Fredrik Reinfeldt vara tvungen att göra upp med Håkan Juholt i varenda fråga. Sossarna fick ju ändå en del röster i förra valet…

Sd.s röster respekteras, man behöver inte bara respektera Sd:s röster, med andra ord…

Hur var det?

Man blir spyfärdig! (Ursäkta Alex och Markus, men så är det!)

Vi står här med Sverigedemokraterna i riksdagen därför att politikerna, media, Timbro, och ni i Expo valde att censurera, mobba och svartmåla Sd istället för att ta fram argument mot Sd. Det ledde till att Sd stod där med sina argument till större delen OEMOTSAGDA!

Du själv, Alex,  har egentligen visat vägen till hur man borde hantera Sd, genom argumentationsböckerna du skrivit. Men inför valet 2010 fanns INGA argument mot Sd:s idéer alls ute på Expos hemsida (NOLL!). Det var en katastrof. Och i era samtal med de politiska partierna upprepade ni att ni berättar historien om Sd.s bakgrund men att partierna borde ta fram ”egna argument mot Sd”…

Jo, tack, det gick ju bra! Eller hur? Det ledde till att sossarna i sin internstrategi valde att utmåla Sd som ett ”borgerligt parti”, ett ”stödparti för Alliansen” som är för avregleringar och är arbetarfientligt! Medan borgarna valde att tiga ihjäl Sd och bara bemöta sossestrategin genom att säga att Sd var som Vänsterpartiet.

I övrigt gnällde man de bara och sa att Sd var antidemokratiskt, rasistiskt, grundat av gamla nazzar och skulle isoleras.

Lyckat, eller hur?!

Nej, inte alls!

Glöm inte att jag (och en handfull andra) varnade för detta HELA sommaren. Jag hade rätt, Expo, media och varje politiskt parti hade fel!

Nu står vi här med Sd i riksdagen och givetvis har Markus Uvell rätt. Att fortsätta strategin från 2010 och isolera och särbehandla och mobba Sd VINNER Sd på. Precis som de vann på det innan valet 2010.

Det ska Markus ha en eloge för att han visar!

Men…

Handen på hjärtat, Markus. Vad än Timbro kallar sig, liberalt eller konservativt, är inte Timbro precis känt för att vara en empatisk organisation med stort hjärta. Ni har själva genom åren, genom er varumärkesstrategi, skapat denna bild av er (så skyll inte på hur andra utmålar er).

Vad gjorde ni innan valet 2010? Gjorde ni annorlunda än Expo och alla andra politiska partier? Nej!

Inga argumentsamlingar eller försök att på STOR och BRED skala slå tillbaka främlingsfientligheten gavs ut från er sida. Inga kampanjer för en värld utan gränser och med med medmänsklighet och öppenhet.

Det är mycket prat om globalisering i Timbro. Det gör ni rätt i, jag är också för globalisering och en fri marknad. Men det blir tomma ord om man bara ser till ekonomin. Att vi är en mänsklighet betyder också att vi har ansvar för folks väl och ve i Afrika och Asien (t.ex) och att folk från de områdena självklart ska ha någonstans att fly, eller flytta, om det behovet finns där!

Hör man nåt om att Timbro, för att befrämja globaliseringen, gömmer flyktingar? Stöder de ideella sjukhusen för gömda flyktingar? Hur är det med kampanjer för att få Sverige att öppna gränserna för HBT-flyktingar, hur ofta hör man er röst i dessa frågor? Nej, inte ofta, eller hur!  🙂

Ska globaliseringen bara gälla pengar och information, och inte människor, Markus?

Istället för att ni sätter på er clownnäsor och kastar tårtor på varandra, Markus och Alex, så föreslår jag att ni slutar er löjliga debatt och går tillbaka till era organisationer och KRÄVER av dem att de tar DEBATTEN mot Sd och främlingsfientligheten. Med målet att Sd ska ur riksdagen 2014.

Och att ni gör det rätt denna gången. Inte mobba Sd, inte censurera och blockera, utan ARGUMENTERA! Det behövs motargument, idéer, medmänsklig värme och att man tar oron frånSd:s väljare och sympatisörer på allvar och bemöter den. Det behövs nya lösningar och öppna debatter om problem (och problemområden i Sverige).

Här kan ni läsa mer om vad jag ansåg efter valet 2010!

Det är inte Sverigedemokraternas fel!

Det var val igår. Valdeltagandet var lågt och speglade nog ganska bra folks intresse för val och politik. Det sorgliga är att politikerna är arga på väljarna, att de är lata och inte röstar istället för att de ställer frågan VARFÖR folk inte röstar. Sanningen är ju att de inte röstar eftersom politikerna gör något fel. Att Sverigedemokraterna gått framåt i valet speglar samma sak.

Jag är dödstrött på politikernas sätt att hantera Sverigedemokraterna. Fortsätter de hantera Sd som de gör nu får partiet 12% till valet 2014 och idioterna i de andra politiska partierna förstår inte detta!

I över 100 blogginlägg varnade jag före valet 2010 att Sd skulle komma in i riksdagen om politiker, media och Expo fortsatte att bara censurera och kasta skit på Sverigedemokraterna. Jag sa att Sd får stöd eftersom folk är trötta på bristen på visioner, lösningar och ärlighet inom de andra partierna.

Jag varnade att man bara kan bemöta Sd genom att förändra politiken i stort och genom att bemöta Sd:s argument och idéer!

Samma sak nu i val 2011.  Partierna körde på precis som förra valet och… valresultatet blev därefter! Sd bemöttes med hån, smutskastning, tal om deras nazzeförflutna och tystnad. Och vänstern mötte dem med skrik, skrän och stenkastning. Men Sd vinner bara stöd genom dessa metoder.

Så nu säger jag igen! Sd:s argument och idéer måste bemötas, annars står de oemotsagda!

Läs gärna vad jag och Michael gajdtiza skrev efter förra valet; J’Accuse! Sluta gnäll på Jimmie och Erik och de andra – problemen heter Juholt, Reinfeldt, Björklund och Ohly!

Beelzebjörn, en Norrköpingsbloggare, jag följer regelbundet, har skrivit om valet i Örebro. och Västsverige. Två artiklar först en om valet och sen ett tillägg om intergitetsvacuum. Den sista artikeln är intressant, så här skriver han bl.a.:

Grejen är den att jag trots all denna idioti, och trots att partitopparna nu passar på att ta ut generösa löner från sin partikassa ovanpå riksdagslönen, är fullkomligt övertygad om att Sverigedemokraterna är mer uppriktiga i sina politiska ställningstaganden än en populistisk planta som Jan Björklund.

De inspirerar sina väljare. De har lyckats göra sig till underdogs. Hur solida deras argument är är av sekundär betydelse, för deras motståndare i gammelpartierna har eroderat sitt förtroendekapital till närapå noll. Medan allt fler tappar tron på sina gamla partier, och politikerföraktet växer, vet Sverigedemokraterna precis hur de ska bära sig åt för att maximera sitt väljarstöd i grupperna de riktar sig till. De är knappast PR-genier, men de behöver inte vara det, eftersom konkurrensen är så oerhört intetsägande medan de skräckslaget klamrar sig fast i mittfåran.

Varför ska jag lita på sossarna när de sviker dyra löften så snart de anar en avvikande bris i opinionsvindarna? Varför ska jag tro på moderaterna när deras tal om frihet visar sig vara blå dunster?

När pratade de senast med lite glöd och övertygelse om framtidsvisioner som var något mer än kissnödiga försäkringar om att allt ska vara lika bra som förr? Samma gamla lösningar levererade med nya one-liners från PR-firmorna. Samtidigt gör man allt man kan för att hindra gammelmedia från att släppa in nya frågor eller perspektiv i debatten, för man vet ju hur DET går

Den här bloggen har kommit att handla mycket om integritetsfrågor. Mer och mer har jag börjat inse att min största beef är med makthavarnas TOTALA AVSAKNAD av integritet.

Vill man inte se SD kapa 12% i nästa val, är det hög tid att skaffa sig lite.

Dn, Tokmod, dn, Expressen,  Expressen, Gp, Svd, svd, Svd, Gp, dn, dn, dn, ab

Läs även andra bloggares åsikter om 

”Puckona demonstrerar, puckona har fått nog…”

Vissa lär sig aldrig. Med brandbomber, rop på våld och förbud, och ruttna ägg, vill ett blandat gäng vänsterdemonstranter censurera, och stoppa, Sverigedemokraternas Ungdomsförbund i Göteborg.

SUCK! Ok, lite ABC för demonstrationskåta vänsternissar.

1) Lär er svenska! Censur och förbud är inte synonymer till ord som demokrati och frihet.

2) Ni kanske har lagt märke till att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen,trots allt nyckelskramlande, trots att media stängde ute dem och trots alla demonstrationer och kastade ruttna ägg?

Sånt har vi sett förr i historien. På 20-talet var det 100.000 tals demonstranter som demonstrerade mot nazismen, men som alla skanderade ”krossa nazismen” och som gjorde allt de kunde för att slå ner, förstöra och censurera.

20-talets vänsternissar missade en liten detalj, att deras strategi fick nazismen att växa och frodas. Horder av demonstrationskåta anarkister kunde inte stoppa ens en handfull nazzar trots att de använde alla Afas metoder idag… Inte konstigt!!!

Om man vill få stopp på Sd ska man göra det som varken blaskorna, Afa, Expo eller de politiska partierna gjorde innan valet 2010: man tar en strid mot Sverigedemokraternas IDÈER och möter argument med ARGUMENT, inte ruttna ägg!

3) Vad gör ni om demonstrationer kräver att ni stoppas och censureras, vad gör ni då?

Jimmie Åkesson borde ha skickat en blomsterkvast till er efter valet 2010. Ni hjälpte ju honom till makten!

Som läst i Expressen, i Aftonbladet, Gp, Tv4, HD, Motpol, Gp, blogg, Pi, Pi, Sdu, Sverige idag, Svd, Rume, FiAftonbladetSvd 1Svd 2Dn 1Dn 2,

Läs även andra bloggares åsikter om ,


Liberaldemokraterna utmanar Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna försöker utmåla sig som HBT-vänner genom att nån ledare för partiet umgås i HBT-kretsar en gång om året, och genom att hetsa mot Islam. Liberaldemokraterna har sett genom bluffen och ställer denna fråga till Jimmie Åkesson:

Vill ni, som vi Liberaldemokrater, öka invandringen genom att öppna gränserna för HBT-flyktingarna, Jimmie Åkesson?

…OM Sverigedemokraterna verkligen menar allvar med vad de säger borde de arbeta för att öppna gränserna för HBT-flyktingar från hela världen, speciellt från muslimska länder. OM de menar allvar borde de väl välkomna ateistiska flyktingar som flyr från t.ex. Iran. Idag är det svårt att få asyl i Sverige om man är HBT-flykting eller om man är ateist, det borde de vilja ändra på.

Nu har vi Liberaldemokratena  ingen fobi mot folk från andra kulturer eller religioner, som Sverigedemokraterna. Vi gillar invandring och invandrare från alla kulturer och religioner. Men vi Liberaldemokrater månar speciellt om de som flyr från förtryck och förföljelse och religiös fanatism, och vill därför gärna öppna landets gränser för dessa grupper.

Så jag ställer frågan till er Sverigedemokrater:

Om nu islam är ett hot mot HBT-folk, som ni anser, är ni beredda att öppna landets gränser för HBT-flyktingar från Iran, Saudi Arabien och andra länder? Vil ni ta emot ateister som flyr? Är ni beredda att öppna landets gränser för HBT-flyktingar från Uganda? Nu har ni chansen att visa att ni är ett HBT-vänligt parti i verkligheten!

Jag lovar… Såsom liberaldemokrat skulle jag gärna samarbeta med er i Sd i denna fråga.

Men något säger mig att Sverigedemokraterna inte menar allvar med denna HBT-flirt. Något säger mig att de inte vill ha in tiotusentals arabiska HBT-flyktingar i Sverige. Partiet är ju mot utomeuropeisk invandring, speciellt den från Afrika och arabvärlden…

Visa ditt rätta ansikte nu, Jimmie Åkesson!

/Torbjörn Jerlerup

Frick, PI, Pi, Ted, Kent, Anders

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Och tokvänstern har inte lärt sig ännu…

Jaha… Nu vet vi att tokvänstern inget lärt sig ännu… Media rapporterar att Sverigedemokraterna röstar som de borgerliga och genast försöker tokvänstern säga att Sd är ett borgerligt parti! Tokvänstern försöker vinna billiga poänger mot Alliansen.

HALLÅ! Det var val förra året och sossarna hade som officiell strategi att hamra in att Sverigedemokraterna är ett borgerligt parti, och den taktiken gick ju skitbra, eller hur!

Denna blogg var den första att avslöja den snurriga S-strategin att kalla Sd borgerligt. Läs mer här!

Så här såg den lysande sosse-strategin ut:

S-ledningens punkter för att möta SD i debatter:

* SD är ett högerparti som grundar sig på främlingsfientlighet, en rasistisk människosyn och inte har någon politik för att minska klyftorna i Sverige.
* SD är ett arbetarfientligt parti som vill försämra arbetsrätten, ge arbetsgivarna mer makt och inte bryr sig om arbetslösheten.
* SD är ett kvinnofientligt parti med en omodern kvinnosyn och många förslag som försämrar jämställdheten i Sverige.

* ”I en debatt där SD deltar måste debatten handla om värderingar, om höger och vänster och att SD är ett högerparti som nästan alltid stödjer alliansen.”

* ”SD kallades tidigare högerextrema, men partiet har gjort vissa förändringar i sina politiska program som fört partiet mer mot mitten. Fortfarande finns dock partiet på högerskalan, något som framförallt manifesteras i partiets stora motstånd mot skatter.”

Taktiken funkar inte eftersom Sverigedemokraternas medlemmar kommer från ARBETARLED, det är LO-medlemmar, arbetare, besvikna sossar. Kolla valanalyserna från 2002 till 2010 så ser ni!

Dessutom är argumentationen pajkastning, inget annat.

Dessutom… För varje gång ni kallar Sd borgerligt så säger ni att Sd är som de andra borgerliga partierna. DVS NI LEGITIMIERAR Sverigedemokraterna som ett normalt parti!

Bemöt Sd med idéer och argument, inte genom censur och använd dem absolut inte som ett slagträ att dänga i huvudet på Alliansen!

Man ska vara lugn och sansad när man bloggar men just nu är jag ilsk.

PUCKON!

PolitikerbloggenExpressen, Aftonbladet, Tokmoderaten, andra bloggar Puckoblogglistan: Röda berget, Zaramis, sosse, Sebastians, johannes, Kaj

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

Dum, dummare, dummast…

Nu ska man bränna koraner i USA igen. Pastorn Terry Jones är på gång igen. Och som alltid använder islamska fundamentalister detta för att få ett skäl att hetsa mot väst. ”Se de hädar Allah, spräng dem i luften”… Och massmedia ser direkt att de kan sälja sina blaskor genom skräck, och blåser upp jätterubriker om att ”koranbränningen låg bakom attackerna” som dödade en svensk medborgare.

Vem är dum, vem är dummare och vem är dummast här i denna tävling om att vara mest korkad?

HAX hade ett bra blogginlägg idag som rekommenderas. Han skriver:

Det riktigt sjuka i allt det här är att det är en strid om fantasifoster – av typen mitt kringsvävande andeväsen är bättre än ditt kringsvävande andeväsen. Tro. Fixa idéer. Fanatism kring saker som inte finns på riktigt. För min del får folk tro på vad de vill. Eller låta bli. Men det är inte acceptabelt när deras fantasier går ut över andra människor.

Ja, man har rätt att bränna böcker i en liberal demokrati och man har inte rätt att att döda människor för att de gör det.

Men ytterst är det beklämmande att fanatiker använder religionen för att bekämpa religioner, eller varandra, eller för att sprida hat och främlingsfientlighet (Som Sverigedemokraternas Ted Ekeroth och PI gör)!

Ja, tyvärr är det så som HAX skriver, att religion ofta dödar. Men det vet Gud, därför är han religionsskeptiker!  😉

Läs mer hos Frilansande Memetikern (L)

SR 1SR 2Aftonbladet | Expressen | GP | Skp | Marknadsliberalen | Klang | PI

Läs även andra bloggares åsikter om 

Sverigedemokraterna är ”politikens gamar och parasiter”!

Det var riksdagsdebatt om migration i riksdagen igår! Jimmie Åkesson var där och inledde debatten med att som vanligt gnälla att invandringen måste minskas.  Maria Ferm från Miljöpartiet svarade på Åkessons svada med ett bra och emotionellt inlägg. Men dagens raka höger stod Fredrik Federley (C) för! Han sopade golvet med de Sverigedemokrateriska foliehattarna, som ser en konspiration för ökad invandring bakom varje hörn!

Här är hans tal, och delar av Jimmie Åkessons svar till honom.

Fru talman! För Centerpartiet handlar migrationspolitiken i grund och botten om möjligheten att röra sig över gränser. Med samma självklarhet som vi vill kunna studera och jobba i andra delar av världen vill vi att andra människor ska kunna komma till Sverige för att studera eller arbeta. På samma sätt som vi vill kunna få skydd om krig eller förföljelse uppstår i vårt land erbjuder vi på samma juridiska grund skydd åt dem som behöver söka det hos oss.

Centerpartiet skulle helst vilja se en värld där fri rörlighet råder och där alla kan välja att söka lyckan var helst hon önskar. Det är en lång väg tills vi kan nå det målet, men på vägen måste den svenska migrationspolitiken präglas av öppenhet, rättssäkerhet, generositet och humanitet.

Från tid till annan när världen upplever kriser och svåra stunder är det många som gör tolkningen av det som sker väldigt enkel för sig. I sökandet efter en förklaring söker man en syndabock som får klä skott för allt som är fel. Är det inte bögarnas fel är det någon annans. Historiskt sett har det varit romer och judar som tydligast utmålats som samhällsomstörtare och menliga samhällselement i något som man upplever annars skulle ha varit det helt perfekta samhället.

I dess värsta form uttryckte det sig under andra världskriget där miljontals judar utrotades i en industriell, kall och omänsklig process. Vi kan i dag se hur romer jagas framför allt på grund av sin grupptillhörighet i det moderna Europa. I Frankrike blev den jakten mycket tydlig under sommaren 2010, och vi kan se att samma jakt pågår i dessa dagar, nu senast i början av mars i Ungern.

I dag finns fortfarande antisemitismen kvar trots den kunskap om historien som vi har i det svenska samhället. Vi kan också se antiziganismen puttra under ytan och ibland få tydligare uttryck än annars. Det nya element som tillkommit på senare tid är den alltmer växande islamofobin.

I grunden har de alla samma vidriga karaktär av att tillskriva religiösa grupper eller etniciteter de sämsta egenskaper man själv kan uppfinna.

När Sverigedemokraterna har skanderat att de är de enda som säger sanningen likt nyfrälsta predikanter är det dags att de nu tar bladet från munnen och säger vad det är de menar. Säg som det är, att ni sverigedemokrater är politikens gamar som när er på olyckor människor råkar ut för, och i de fall ni ens kan ana att det är någon med invandrarbakgrund med i bilden väljer ni att exploatera det. Ni är politikens parasiter som exploaterar brott och sociala problem för egen vinnings skull. Ni tvekar inte att förvanska siffror, fakta och sanning i ert uppdrag, och det hänger samman med själva kärnan i er politik och er världsbild. Den stämmer inte med verkligheten.

När ett parti i Sveriges riksdag står och pekar finger åt en grupp invandrare som består av lika många åsikter, inriktningar och politiska uppfattningar som gruppen har huvuden skapar det ett tydligt utanförskap. Vem vill känna delaktighet med ett samhälle som oavsett om det är sant eller inte utmålar dem som några andra än de där, några som är en annan grupp, några som inte hör hit?

Sverigedemokrat?

Varför lämnar migranter Sverige i dag för England eller Kanada? Jo, därför att vi inte har tillräckligt bra möjligheter att skapa arbete och en framtidstro för just dessa personer. I en del andra länder är det öppnare dörrar in på arbetsmarknaden, man har bättre möjligheter att få en bostad och bättre möjligheter att få en utbildning. Det gör att Sverige nu har fått en ström av migranter som väljer att lämna landet, migranter som vi kommer att behöva för att bygga den framtida välfärden.

I ett Sverige där Sverigedemokraterna får vara med och agera kommer det att innebära att trösklarna ska bli än högre, att man känner ett ännu större utanförskap och att fler begåvade och kompetenta människor som vill vara med och dela en gemensam framtid i Sverige kommer att lämna landet.

Hela grunden för extremism är utanförskap. Grunden för att utrota extremism är innanförskap. Sverigedemokraterna väljer att lägga grunden för extremism i sin politik, i sin retorik och sitt agerande. I Centerpartiet vill vi utrota extremismen.

Det ska sägas klart och tydligt, utan hymmel, utan lögner att den retorik, det skuldbeläggande ni ägnar er åt av särskilt grupper muslimer är precis samma sak som man i århundraden har gjort med romer och med judar. Ni har bara valt att lägga ert fokus på en annan grupp, men det är samma unkna doft som sprider sig i rummen där rasismen och fobin uttalas.

Är det så att ni menar att det jag säger inte är sant, slut då upp bakom den överenskommelse som Alliansen och Miljöpartiet har gjort för att ta ansvar och föra en ansvarsfull migrationspolitik som bygger på rättssäkerhet. Migrationsprocessen har – om Jimmie Åkesson hade valt att läsa överenskommelsen hade han sett det – en tydlig början och ett tydligt slut. Där ger vi svar på en lång rad av de frågor som Jimmie Åkesson reste i sitt anförande. Det valde han att inte göra. Han ställer fler frågor än han kan ge svar på, och han väljer att inte ta debatten seriöst som har själv har begärt och att inte läsa det dokument som ge svar på de flesta av de frågor som Jimmie Åkesson valde att lyfta fram i sitt inledningsanförande.

Åkesson

Åkessons svar var i praktiken att han inte vill bemöta Federley. ”Det finns också riktiga bottennapp i debatten. Jag tänker inte bemöda mig med att bemöta dem”…

Federley II

Fru talman! Man måste inse att man är riksdagsledamot och därmed får bära ansvar och använda de redskap man har till buds. Jimmie Åkesson är inte bara riksdagsledamot utan också partiledare. Han är en av de mest publicerade ledamöterna i denna kammare. Ändå står han här och gråter som ett barn och säger: Ingen lyssnar, ingen förstår och ingen gör någonting.

Det är trams. Det är inte att bära riksdagsledamotens ansvar. Det är dags att Jimmie Åkesson börjar göra det i stället för att insinuera sådant som inte stämmer…

Ingen pratar om en fri invandring. På ett ideologiskt plan gör jag det gärna, men som jag sade i inledningen till mitt förra inlägg är det en lång väg innan världen ser ut så att vi kan ha en fri invandring. Det är också något som han väljer att skapa rädsla för som om det finns en muslimsk komplott i världen för att ta över olika länder. Den typen av retorik tycker jag att vi kan lämna utanför kammaren om Jimmie Åkesson vill hålla sig till fakta.

Om vi ser på hur många som kommer nya till Sverige och hur många som lämnar landet är det inte så oerhört många som kommer till landet. Massinvandringen finns inte någon annanstans än i Sverigedemokraternas huvud. Om Jimmie Åkesson menar allvar med att försöka få en seriös debatt undrar jag: Står Sverigedemokraterna bakom en öppen och rättssäker migrationsprocess? Säg i så fall det. Det vägrade Jimmie Åkesson att göra i sitt förra anförande.

När det gäller frågan om vård är skillnaden tydlig mellan oss som har överenskommelsen och er. Ni vill se till att gravida kvinnor inte får föda på sjukhus. Kan vi tala klarspråk i stället för att hymla? Ni vill inte att den som är akut sjuk och är skadad och blödande ska kunna få vård på sjukhus. Säg det i stället för att hymla. Ni vill att barn ska användas som migrationspolitiska instrument så att man stormar in i skolor och skickar ut barnen för att föräldrarna ska komma efter. Hymla inte; säg det.

Med all önskvärd tydlighet har det på punkt efter punkt återigen visat sig att Sverigedemokraterna inte har något annat att komma med än inhumanitet och brutalitet. Det är inte något som hör hemma i svensk politik i en modern rättsstat.

Jimmie Åkesson II

Fru talman! Jag tycker att Fredrick Federleys anförande här visar att det är oerhört svårt att föra en civiliserad och saklig debatt i dessa frågor. Om man inte tycker som Fredrick Federley, om man inte vill ha en helt fri invandring och om man inte vill skapa ett splittrat samhälle där vi har olika rättigheter för olika grupper baserat på etnicitet då vill man skicka militären in i skolor och gripa barn och neka gravida kvinnor att föda.

Kan Fredrick Federley ge mig ett enda exempel på när det svenska samhället har nekat någon att föda barn i Sverige? Jag känner inte till något sådant exempel. Det är möjligt att det finns. Det behövs inte någon förändring av lagstiftningen för att man ska få lov att föda barn i Sverige. Det är inte det som detta handlar om. Detta handlar om att ge illegala invandrare tillgång till den svenska välfärden och att göra det lättare för illegala invandrare att leva här. De partier som står bakom denna överenskommelse tycker nämligen inte att det är något problem med illegal invandring. Man ser inte det som ett problem därför att man vill ha en i princip fri invandring. Därför vill man underlätta för dem som vistas här illegalt. Ni kan väl erkänna det i stället för att föra ned debatten till denna ociviliserade nivå…

Federley III

Fru talman! Mycket ska man höra innan öronen trillar av. När man börjar ställa konkreta frågor om vad Sverigedemokraternas politik innehåller är det en ociviliserad debatt.

Lite kan jag nästan förstå vad det är Jimmie Åkesson säger, för jag, Maria Ferm och några till har varit ordförande i politiska ungdomsförbund. Då sitter man inte här inne och behöver inte ta det direkta ansvaret. Det är jätteskönt; man kan tycka vad man vill och måla upp bilder. Det är en bra politisk skola. Denna situation befann sig Sverigedemokraterna i fram till senaste valet. Nu när vi sitter i kammaren får vi dock börja ge svar på frågor och inte bara måla upp bilder som ingen känner igen.

Det finns fortfarande ingen massinvandring. När jag redovisar siffror för att det inte finns någon massinvandring säger man att det är en ociviliserad debatt. När jag ställer frågan om man menar att gravida kvinnor inte ska få vård säger man att ingen nekas. Men vill Sverigedemokraterna att detta ska ske lagligen, med stöd i lagen?

Då tycker jag att Sverigedemokraterna här ska deklarera, vilket man inte har kunnat göra under tre anföranden, att Sverigedemokraterna står upp för att gravida, barn och akut sjuka ska få vård på svenska sjukhus. Det vore ett välkommet meddelande i den svenska debatten. Det kommer man dock inte att göra. Man vill nämligen inte bli konkret, för då måste man bära ansvar och se att världen inte är svart eller vit.

I grund och botten, fru talman, handlar migrationspolitiken om ifall man ser människor som en belastning eller en tillgång. Är de en tillgång bör man anse att alla människor är en tillgång, och i så fall bör vi välkomna människor att komma till landet och hjälpa till att bygga en gemensam framtid för Sverige. Anser man däremot att människor är en belastning borde också svenska medborgare vara en belastning. Eller är det så att det beror på var man är född eller vilken religion man har om man är en belastning eller inte?

Precis där tror jag att vi har kärnan i den svenska migrationspolitiska debatten nu. Det gör mig inte rädd – det gör mig skräckslagen.

Liberaldemokraternas hemsida kommenterar detta också!

Nytt: Tv4, Sr, smp, jamtsved, jamtsved, dn, robsten, Thoralf, ragfors, Hans Lindqvist, Federley, svd, svd, PI, PI

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

Bygg moskéer och höga minareter!

Det pågår integrationsdebatt i riksdagen idag. Och Sverigedemokraterna kommer att hetsa mot muslimer, som alltid… Suck! I Liberaldemokraternas Sverige ska frihet rådaFrihet är att ge och ta! Därför pratar vi inom Liberaldemokraterna om ”både minareter och rondellhundar”. Rätten att bygga  moskéer och minareter är lika helig som rätten att bygga en kyrka, ett dagis eller ett ICA. Rätten att rita rondellhundar är lika helig som rätten att trycka och ge ut en koran eller en bibel eller en nyhetstidning, eller som rätten att rita en blomma eller en naken mangaflicka (med svans).

MoskéMoskén med sina 1500 kvadratmeter och de 32 meter höga minareterna har väckt ont blod. Gnällmostrarna i Politiskt Inkorrekt, som går igång på att gnälla om minareter, anser att moskén gör Skärholmen till ett getto.

Gnällmostrarna vill väl förvisa muslimerna ner i unkna fuktiga källarlokaler, som vanligt.

Skärholmens islamiska kulturförening har en hemsida med flera bilder på bygget, som är värd att besöka.

Islamska fundamentalister och gnällkärringarna som vill förbjuda moskéer och minareter i Sverige tänker på samma sätt. De är varandras spegelbilder. De tror förbud skapar säkerhet och trygghet.

Liberalemokraterna har en artikel idag om ”minareter och rondellhundar”, jag citerar från den:

I Liberaldemokraternas Sverige ska frihet råda. Frihet är att ge och ta! De muslimer vill uppmå maximal frihet får också acceptera att alla av en avvikande åsikt har exakt samma frihet. Och alla de som är rädda för islamsk fundamentalism kan ställa krav med mycket större skärpa. För de har lärt sig att skilja mellan religion och fundamentalism.

Yttrandefrihet och religionsfrihet innebär att man har rätt att både älska och hata en religion, eller ett konstverk. Man har rätt att vara rädd för minareter eller rondellhundar. man har till och med rätt att protestera, skriva böcker och väcka opinion mot dem.

Men förbud och förakt för frihet är inte vägen!

I Liberaldemokraternas Sverige är rondellhunden lika väl som moskén symboler för frihet!

Nytt: BLT, Scaber Nestor, M, Arm, Gudmundsson, Ekobloggen, SP, Fredriks blogg, Fores, AB, fobiker

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

Liberaldemokraternas hjältar – 25 slöjbeklädda kvinnor i Falköping!

Idag rekommenderar jag er att gå in på Liberaldemokraternas hemsida där två inlägg finns som är av intresse.

Det ena handlar om 25 en grupp starka kvinnors markering mot Sverigedemokraterna i Falköping: Liberaldemokraternas hjältar – 25 slöjbeklädda kvinnor i Falköping!

Den andra handlar om ett debattinlägg om fri invandring som kommenteras på Liberaldemokraternas hemsida: Fri invandring är inget att vara rädd för!

Liberaldemokraterna är alternativet för dig som vägrar vara Folkpartist eller Sverigedemokrat!

Läs även Vi i Sverige so undrar vad Sverigedemokraterna kostar samhället! Samt Scaber Nestor.

Läs även andra bloggares åsikter om ,, samtPI, PI, Pi, 3,14, KE, SD, FS, SVD, SR, HD, SD, Frispinn, Motpol, ISAK; Lövgren

Man kan inte vara till hälften slav och till hälften fri!

Det pågår en frihetsrevolution i arabvärlden. Folk vill ha sin frihet. Hur förhåller vi oss till det i Sverige och Europa. Ska vi förhålla oss passiva eller ska vi aktivt gå in och stödja folkens rätt till frihet?

Utrikespolitik är ett ganska känsligt ämne. Man kan inte göra exakt vad som helst i relationerna mellan länder. Men jag är inte heller någon isolationist. Vi befinner oss på en planet, vi är en mänsklighet och det som sker i Latinamerika, Libyen eller Nya Guinea påverkar även oss Vi kan inte leva med illusionen att Sverige, eller Europa, är en isolerad lite ö, och att vi kan skita i vad som sker andra folk.

För mig är både ett stort svenskt bistånd och en aktiv utrikespolitik självklarheter.  Det är en fråga om svensk säkerhetsmiljö. Fattigdom, kriser, krig är inte bra för Sverige, även om det sker långt ifrån oss. Dessutom är alla människor våra bröder och systrar, gränserna på kartan till trots.

(Fast nog måste både utrikespolitiken och biståndspolitiken reformeras ordentligt. Medmänsklighet, ja tack, men med förnuft!)

För mig är det därför en självklarhet att när en regim förverkar folkens rätt, och mänskliga rättigheter, som Khaddaffi nu gör, så måste vi ingripa. Men med förnuft… En bra svensk utrikespolitik är att ALLTID stå på folkens sida, och att så mycket som möjligt stödja folken, även mot nationernas och regeringarnas vilja, om det behövs.

Man kan inte vara till hälften slav och till hälften fri, som Abraham Lincoln mycket riktigt sa för 150 år sen. Vi behöver ett Sverige som aktivt står på FRIHETENS sida. Precis som vi inne i Sverige ska stödja människors frihet bör vi göra så i resten av världen.

Personligen anser jag därför att Sverige bör AKTIVT arbeta för att störta Khadaffi. Först och främst genom att kontakta rebellerna och de som arbetar mot Khaddaffi internationellt och höra vad DE behöver för hjälp. De behöver få stopp på Khaddffis flygplan, det vet vi, men mer?

 

/Torbjörn Jerlerup

PS

Konspirationsteoretiker av olika sorter ogillar frihetsrevolutionen i arabvärlden. Sverigedemokraterna och deras anhang ser en islamistisk konspiration i revolutionerna och är mot dem, medan tokteoretiker somDavid Icke, EAP och Laroucherörelsen, Vaken.se etc, påstår att revolutionen iscensatts av ”angloamerikaner” med målet att skapa nån sorts världsregering…

Jag minns hur gnällputtar och foliehattar 1989 sa samma sak om frihetsrevolutionerna i öst. Samma okänslighet då som nu för människors strävan efter frihet…

Konspirationsteorier fördummar!

Mer läsning: Svd, Tokmoderaten, Annarkia, Kent Persson, Svd, DN, Expressen, Böhlmark, USAbloggen, GP; Svd, Svd,

Mona Sahlin i styrelsen för Expo…

Med anledning av att Mona Sahlin invalts i styrelsen av Expo kan det vara på sin plats att uppfriska minnet lite och se vad Mona och S gjorde innan valet för att ”stoppa” Sd. Strategin att  säga att Sd var ett ”högerpati” var katastrofal… Det gjorde att jag döpte Mona till Sd:s ”bäste vän”. Något jag för övrigt sa om Jan Björklund också. Hoppas Expo överlever med Sd:s bäste vän i styrelsen…

https://ligator.wordpress.com/2010/08/08/hur-man-inte-bemoter-sverigedemokraterna

https://ligator.wordpress.com/2010/08/14/mona-sahlin-sverigedemokraternas-basta-van/

https://ligator.wordpress.com/2010/11/13/vad-s-kan-gora-mot-sverigedemokraterna/

https://ligator.wordpress.com/2010/09/05/sverigedemokraterna-vinner-pa-sossarnas-misstag/

 

OMG!

Kent Ekeroth väljer sida mellan frihet och tyranni

Kent Ekeroth, Sverigedemokraternas utrikespolitiska talesman, har valt sida mellan frihet och tyranni. I ett inlägg om flyktingsströmmarna från Norra Afrika skriver han:

”Vänta lite nu. Var inte denna revolution folklig och fantastisk? Men tunisierna tar givetvis tillfället i akt och drar till Europa. Stäng gränserna mot Afrika och låt EU:s budget istället finansiera en mur av militärskepp i Medelhavet vars enda uppgift är att stävja invandringen och smugglingen.”

Stödtrupperna i Politiskt inkorrekt håller med och varnar för flyktingar från Libyen:

Som en effekt av oroligheterna i Libyen tror EU att så många som 750 000 kan försöka ta sig till Europa över Medelhavet. Tiotusentals har årligen tagit sig till Italien och Malta via Tunisiens och Libyens norra kuster. Libyens nu omtvistade ledare Gaddafi har använt strömmen av människor som ett politiskt instrument i förhandlingar med EU och sagt att ”Europa kommer att bli svart”.

Fy tusan!

Och återigen minns jag hur de gamla knarriga kommunisterna Lars Werner och CH Hermansson, och Janne Myrdal, 1989, när muren föll och friheten spred sig i östeuropa, sa att detta var det värsta som hänt mänskligheten sen andra världskriget.

Sverigedemokraterna har valt sida mellan tyranni och frihet, precis som de knarriga kommunisterna gjorde det 1989!

Nytt: Svd, Svd, Svd, DN, Röda Malmö, AB, annarkia, Kent Persson, ilsemarieSvdDNJingeKommunisternas blogg,

Läs även vad LIBERALDEMOKRATERNA anser, om varför vi stöder folkets för frihet!

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, finns på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om 


Sverigedemokraterna: politikens gnällgubbar och gnällkärringar!

I ett inlägg jag skrev den 5/2, om att Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt är gnällrövar, visade jag att islamhatarna i svensk politik dittills hade sagt ett enda positivt ord om frihetsrevolutionerna i de muslimska länderna. Jag liknade Sverigedemokraterna och Politiskt inkorrekt vid de gamla knarriga sossar, pseudoliberaler och kommunister som 1989, när muren föll, bara gnällde och såg problem. Ni minns väl de, som gick ut i radion och sa att: ””nu när muren faller kommer Tyskland att återförenas och då blir Europa nazistiskt”…

Hur är det nu, är det samma gnäll ännu?

Politiskt inkorrekts redaktion i arbete...

Jag kollade nu på morgonen igen. Och, nej, stofilerna på Politiskt Inkorrekt förnekar inte sig. Medan resten av världen har den Libyska frihetsrevolutionen i tankarna, gnäller gnällspikarna på PI över islamska bönerum på ett hotell i Stockholm.

Det PI hittills skrivit om frihetsrevolutionerna har varit gnäll, gnäll, gnäll: Italien svämmas över av Tunisier… Reporter våldtagen i Egyptiskt kaos… Gaddaffi släpper islamska fundamentalister

Hur är det med Sverigedemokraternas utrikespolitiske talesman, Kent Ekeroth? Sist jag skrev hittade jag ett litet citat där han gnällde över revolutionen i Egypten.  Ja, det är samma hets som alltid: Video: Tagg‧Min gud är bättre än din”

I den utrikespolitiska debatten i riksdagen den 16/2 kommenterade gnällröven Ekeroth läget så här:

Herr talman! Många talar av naturliga skäl om det som nu händer i framför allt Egypten men även i andra delar av den muslimska världen. Oftast är, som vi även hört i denna kammare i dag, omdömena om det som händer oreserverat positiva – närmast naiva – i sitt omhuldande av det som händer.

Låt mig klargöra en sak: Jag hoppas verkligen att det som händer i Egypten och på andra ställen i den muslimska världen kommer att leda till en positiv utveckling mot en sekulär demokrati i Egypten. Det hoppas jag innerligen.

Men det som skiljer mig från många andra är dock att jag har en något mer kritisk utgångspunkt när det gäller det som händer. Även om jag hoppas är jag långt ifrån övertygad om att slutresultatet kommer att bli det alla hoppas på. Risken är snarare att det blir ett nytt Iran av det hela.

Varför är jag då inte odelat positiv till framtiden? Det finns flera anledningar. För det första är det just Muslimska brödraskapet som är den starkaste rörelsen i Egypten och dessutom på många andra platser i världen. Hamas är till exempel Muslimska brödraskapet, bara under annat namn. Det är inte speciellt förtroendeingivande…. Hizbullahs framgång i Libanon nyligen är naturligtvis inte en isolerad händelse. Det är en del av en islamistisk våg i demokratiska val i hela den muslimska världen.

Faktum är att islamister har vunnit alla fria eller delvis fria val i regionen under de senaste sex åtta åren, från det islamistiska AKP-partiets första valseger 2003 i Turkiet följt av ett ännu tydligare återval därefter. Sedan kom den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejads seger i det relativt fria, dock inte öppna, presidentvalet 2005, Muslimska brödraskapets vinst i det egyptiska parlamentsvalet i nästan alla valdistrikt där de var tillåtna att delta och Hamas valseger 2006.

Muslimska kandidater och partier har segrat i val efter val. Menar folk att det inte finns skäl till oro även i fallet Egypten?

Christian Holm från Moderaterna gav svar på tal på Ekeroths gnäll på ett bra sätt:

Det finns oerhört många muslimer och oerhört många kristna runt om i världen. De allra flesta, med undantag av en mycket liten minoritet, är för en demokratisk utveckling. Sedan finns det också de som är extremister, både islamistiska extremister och kristna extremister. De är inte bra, och de utgör en fara.

Men vad gör du, Kent Ekeroth, för att supporta dem som inte är extrema? Hur ser vi till att få en demokratisk utveckling? Du kan väl inte tycka att personer förtjänar att leva i en diktatur bara för att de inte har samma religion som du?

På detta svarade Kent:

Herr talman! När man pratar om Egypten och det du, Christian Holm, nyss snackade om är det beträffande detta med att det bara finns några få extremister så att sharia – jag är ledsen att behöva säga det – inte är extremism inom islam.

Sharia är mittfåran inom islam och någonting som det i över tusen år bland shiamuslimer och sunnimuslimer rått en konsensus om – de mest centrala delarna.Yusuf al-Qaradawi, den andlige ledaren för Muslimska brödraskapet, är mittfåran inom islam. Sharialagarna tillämpas inte av en extrem liten grupp någonstans, av några få som sitter i en källare och drömmer om sharialagar.

Sharialagar är någonting som praktiserats i 1 400 år och någonting som det bland muslimska lärda under en mycket lång tid har rått konsensus om. Men du, Christian Holm, står här och pratar om en liten extremistisk grupp någonstans. Du har ingen aning om vad du pratar om. Över huvud taget vet du inte vad islam eller sharialagarna går ut på. Därför blir det ännu roligare när du står här och pratar om extremism.

Kents svar på Holms fråga om vad Sverigedemokraterna vill göra för att få en demokratisk utveckling i Egypten är alltså… INGENTING!

Först efter att Jonas Sjöstedt (V) utmanat Ekeroth igen: ””ni vägrar se att det handlar om människors demokratiska rättigheter, för ni är så besatta av er primitiva bild av islam och tror att allting är islamism.”  svarade Ekeroth:

Herr talman! Beträffande snacket om att vi inte stöder demokrati: Jag hoppas, som sagt, att utvecklingen nu i Egypten leder till någonting positivt, men jag har en något mer kritisk och verklighetsanpassad syn på det hela. De som inte stöder demokrati är kanske socialistpartierna som, som sagt, har en ganska mörk historia om vad de stött här och där.

Jag är självklart för demokrati. Men jag tror inte att den kommer att överleva speciellt länge under de muslimska tankesätt och tankegångar som Muslimska brödraskapet med flera förespråkar. Det kritiska förhållningssättet måste man ha, för annars hamnar man obönhörligen fel.

Gnällspikar och gnällrövar ser bara problemen då det pågår en frihetsrevolution. Det är lätt att gnälla, förbannat lätt… Folk med visioner och hjärtat på rätta stället GÖR NÅGOT för att försöka få en bra utveckling, för att stödja det positiva.

Sverigedemokraten Kent Ekeroths och Politiskt inkorrekts gnäll är av exakt samma kaliber som de knarriga gamla kommunisterna Lars Werners och CH Hermanssons gnäll när muren föll 1989.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, finns på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: Svd, DN, Jinge, Kommunisternas blogg, Fredriks blogg, Svensk Myndighetskontroll, Nygatans, Inga Magnusson, Cornucopia, Tokmoderaten, Wendahl

Läs även andra bloggares åsikter om 


Sverigedemokraterna och Politiskt inkorrekt är gnällrövar!

Jag följde det som hände 1989, när muren föll med glädje och nyfikenhet. Frihetsrevolutionen spred sig över Östeuropa. Glädjen var stor bland de flesta att de förslavade folken i öst äntligen skulle få sin frihet.

Men inte alla delade den glädje jag och de flesta kände. Jag minns alla kommentatorer som sa noll om frihetsrevolutionen. Jag minns alla radioprogram där gnällrövar klagade på att östeuropeer var opålitliga och att risken fanns att Tyskland skulle återförenas, och det skulle betyda att Hitlers stortyskland skulle komma tillbaka, och världens framtid hotas, bla, bla bla… Jag minns dagarna efter murens fall, hur nån gammal journalist på Svt med darr på läppen sa att han minsann sett ett nedklottrat hakkors på en vägg i DDR och att därför frihetsrevolutionen måste stoppas (!) och tempot sakta ner.

När jag idag har letat efter Sverigedemokraternas och Politiskt Inkorrekts syn på frihetsrevolutionerna i arabvärlden får jag en känsla av deja vu… Visst är det samma fundamentalistiska och knarriga kommentarer och icke-kommentarer nu som då. Negativism i kubik och kvadrat!

Trots att gnällrövarna i Sverigedemokraterna gör en stor sak av att muslimer, enligt dem, är ”farliga” eftersom arabvärlden är odemokratisk kan inte jag hitta ett enda ord (!) till stöd för frihetsrevolutionen FÖR DEMOKRATI i Tunisien eller Egypten på deras sidor! Däremot hittar jag, som vanligt, hets mot muslimer och moskéer och varningar för massinvandringen. Gnäll, gnäll, gnäll!

*utan kommentar*

Jag har bara sett en enda kommentar om läget i Egypten och den står den utrikespolitiska talesmannen, och riksdagsmannen, Kent Ekeroth för. Det är en kommentar till ett citat som varnar för muslimska brödraskapet:

För en gångs skull en någorlunda nykter analys av läget i Egypten – dessutom från Sydsvenskan. Bra kontrast till alla dumbommar som talar sig varma om ”revolutionen”; Brödraskapet samlar sig:

Deja vu!

Jag minns alla stofiler (den gången oftast gammal knarriga sossar och knasliberaler (!) som Per Ahlmark) som 1989 påstod att vi borde vara rädda för revolutionen i öst.

Ja, fundamentalism är farlig, men om man tvekar att stödja en frihetsrevolution, och en kamp FÖR DEMOKRATI, av rädsla för fundamentalism, då är man ute och cyklar!

Så mycket för Sverigedemokraterna…

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, finns på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om 

Aggressiv svensk gen?

Svensk myndighetskontroll har skrivit en bra sak aporopå Sverigedemokraternas babblande om invandrares aggressiva gener. Misstanke finns om aggressiv svensk gen i Stockholm.

Man kan ju fråga sig varför Sverigedemokraterna inte är mot hockey och fotboll, pga huliganerna! Michael Gajditza skriver:

Ibland så kanske man borde vara tyst (här kommer säkert några instämmanden så småningom) men när jag såg alla krigsrubrikerna kring hockeyn och läste lite olika kommentarstrådar så kom jag plötsligt att tänka på en diskussion i valrörelsen där ett antal framträdande sverigedemokrater hävdade att invandrare från Mena länder var behäftade med en alldeles särskild aggressiv gen.

Bland alla de kommentarer jag läste kring ishockeyn så såg jag iofs en del som hävdade att beteendet var typiskt för stockholmare så vi kanske har en motsvarande svensk gen som aktiveras i samband med idrottsevenemang? Det är en intressant teori som väl kommer att kräva sin tribut av dissekerade stockholmare men allt för vetenskapen!!

I sammanhanget så kanske det lämpligaste vore att genomföra dissektionerna på några utvalda sverigedemokrater som också är låt säga AIK-fans?   🙂

blackarmy.jpg

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om 

Sverigedemokraternas jihad mot islam?

Jag läste bloggen Alliansfritt Sverige igår som reagerat på att Ulf Nilson i Expressen instämmer i Sverigedemokraternas hatkör mot Islam. Sverigedemokraterna, och deras hejaklack som Ian Wachtmeister och Ulf Nilsson, låter mer och mer fundamentalistiska. Om några för ett jihad, ett heligt krig, just nu så är det Sverigedemokraterna.

Bara skägget saknas...

Björn Söder gick ut förra veckan och sa att islam är som nazismen. Kent ”Julius Streicher” Ekeroth babblar på som vanligt om islam som den nya nazismen och nu var det senast Ulf Nilson som i Expressen sa:

”Faktum är att vi, ja, svenskarna, faktiskt är på väg att avskaffa oss, om än sakta. Obs! att nu raljerar jag inte längre. Sverige har sen länge minskande befolkning, ja, om vi ser till pursvenskar. Varje par föder statistiskt sett färre än två barn, lika med minskning. Våra invandrare, numera omkring 20 procent, av vilka 400 000 muslimer (varav de allra flesta naturligtvis inte är islamister), föder betydligt fler. Det är oundvikligt att det muslimska inflytandet växer.

Kort sagt: vi befinner oss i krig, Sverige liksom alla andra europeiska länder (och naturligtvis ’den store satan’, USA). Det är ett krig på sparlåga men livsfarligt likafullt.”

Jihadister, som för ett heligt krig, kännetecknas av att de drar alla fiender över en kam. Muslimska jihadister generaliserar om ”kristna”, ”svenskar”, ”amerikaner”, ”ateister” eller ”rondellhundstecknare”. De säger att det pågår ett permanent krig mellan ”väst” (som är ondskefullt” och islam. Sverigedemokraterna och deras islamofobiska cheerleaders som Ulfe Nilsson gör exakt samma sak. De säger att ”islam” är hotet och att det pågår ett krig mellan väst och islam. Att islam är som nazismen och ska bekämpas som det!

Om några är positiva till ett jihad i Sverige så är det Jimmie Åkessons anhängare och de svansande, dansande, lättklädda cheerleaders de har i sitt följe, som Ulf Nilson. Det är så vi ska se på deras hets mot islam! Vad är skillnaden mellan Osamas och Åkessons tankevärld? Trettio år och ett skägg, inget annat! Samma kollektiva skuldbeläggande, samma generaliseringar om motståndaren, samma ”krig” mot fienden. Samma tal om ”hotet” mot den egna livsstilen från fienden. I ena fallet muslimska galningar i andra fallet Sverigedemokrater .

Cheerleaders

Jag rekommenderar varmt dessa två blogginlägg av Alex Bengtsson: ”Pursvenske” Ulf Nilson, extremhögern och de kristna fundamentalisterna samt Passa er jävligt noga för kollektiv skuld.

Terrorismen föds genom generaliseringar, kollektivt skuldbeläggande och hat. Det är detta som är orsak till att muslimska terrorister finns överhuvudtaget. Man bemöter inte det hotet genom att ge igen med samma mynt!

PS

För övrigt är det vidrigt att politiker och myndigheter nu beslutat att införa ännu mer kontroll och övervakning av svenska medborgare. Läs Kulturbloggen här!

Länkar: PISvdAB,ABHenrik Oskarsson, Motbilder, Zaramis, Expressen, PI, damberg, Anders Wallner, Unga S-kvinnor, DN, Zaramis, AB, SVD,  svd, svd, gp, gp, dn, dn, expressen, expressen, expressen, Dessutom liberaldemokraternas Per pettersson, Amanda Brihed, Frihet framför allt, Mr Hama, Oansvarigt, Svensk Myndighetskontroll, Malin

——————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-


Läs även andra bloggares åsikter om 

Ett större hot än självmordsbombarna…

Första självmordsbombaren i Sverige igår kväll. Kusligt, ja! Ett hot, ja! Men varning! Om vi nu lägger ner delar av vår demokrati i jakten på ”terrorister” och galningar, så är det vi, inte terroristerna och galningarna, som förlorar på det!

Tre grupper fick delar av sina våtaste fantasier uppfyllda igår kväll.

* De galna terroristerna och religiösa fanatikerna fick det. Ytterligare en som de anser knullar med eviga oskulder i himlen.

* Sverigedemokraterna fick det, de som kommer att tjata ännu mer om det muslimska ”hotet” och ”problemen” i och med invandringen. Deras fiendebilder och fördomar har bekräftats.

* Och batongliberaler, batongkonservativa och batongsossar som nu kommer att kräva ännu fler inskränkningar av vår frihet, och ännu mer kontroll, i jakten på terroristerna. Speciellt Johan Pehrsson i Folkpartiet kommer nu att anse att folk måste lyssna på honom. Det finns ju gud bevars ett hoooooot!

Det är galningarna, inte vi, som vinner om vår demokrati monteras ner! Se upp för det! Sverigedemokraterna, batongliberalerna, de batongkonservativa och batongsossarna är på sikt ett större hot mot vår frihet än självmordsbombarna.

Nu behövs lugn! Polis, politiker och myndigheter måste agera långsamt och lugnt!

—————

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: Expressen, Törnebohm, DN, AB, SVD, SVD, AB, DN, AB, GP, GP,  Expressen, AB, DN, Expressen, Expressen, Expressen, Svd, SVD, SVT

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Svensk, svenskare av Annika Hamrud och Elisabet Qvarford

Dagens länktips är bloggen Svensk, svenskare. Den handlar om Sverigedemokraterna, och om Annika Hamruds och Elisabet Qvarfords bok om Sverigedemokraterna, som jag recenserade för några veckor sen. (Min recension kan läsas här!)

http://svensksvenskare.wordpress.com/

Den boken rekommenderar jag varmt till alla som vill lära känna vad Sverigedemokraterna är.

I övrigt rekommenderar jag också er varmt att ge Expo ett bidrag nu såhär i jultider! Klicka på länken här nedan och ge ditt stöd!

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: Tokmoderaten, Svd, AB, DN, GP, AB

Läs även andra bloggares åsikter om