Torgny Segerstedt om rasister och rasbiologer

I måndags blev jag glad… Då upptäckte jag att liberalen Torgny Segerstedt faktiskt ogillade rasbiologin och skrev några skarpa ord mot det 1941.

Torgny Segerstedt

Torgny Segerstedt 1876-1945

Det kanske inte låter så konstigt, kanske ni tänker, men det var tyvärr så att de flesta från progressiva kommunister, till de mest liberala liberalerna, och sociala Socialdemokraterna samt de mest konservativa högerspökena gillade rasbiologi på 1930- och 1940-talet. T.ex- röstades de rasbiologisa lagarna igenom 1935 och 1941 utan att en enda riksdagsman (!) röstade mot.

Att min favorit liberal var mot rasbiologin bådar gott! Det är bra! Nu ska jag bara leta rätt på fler som höjde sin röst mot det rasbiologiska struntpratet!

På Måndag 15/9 1941, skrev Torgny Segerstedt detta i GHT, Göteborgs handels och Sjöfartstidning:

En lekman undrar om icke ganska mänga av de idéer som föras till torgs nu till torgs angående vår folkstock äro hämtade från växtförädlingens och kreatursskötselns domäner. Männikornas förhållande äro emellertid icke analoga med vare sig havreodlingens eller kreatursskötselns. Själsliga eller moraliska imponderabilia spela en avgörande roll i människors tillvaro…

Man kan inte behandla människan som en sorts havreodling eller kreaturuppfödning där man väljer de ”livskraftigaste” individerna och föder upp dem bara… Exakt motsatsen av vad rasbiologerna påstod.

För invandring

Det fascinerande är att han i samma artikel polemiserar mot invandrarmotståndarna. med tanke på att de som ogillade invandring också gillade karl den tolfte och andra ”storsvenskar” från en tid Sverige var ett imperium, måste jag säga att Segerstedt använder en bra polemik. ”Hörrö, ni, ni. Det imperium ni beundrar så mycket, skulle inte ha kunnat byggas utan invandrare ens…”

Oron för vårt folks framtida bestånd baserar sig på föreställningen om vårt land som ett slutet befolkningsområde. I verkligheten har det aldrig varit slutet. Här har fortgått en ständig in- och utflyttning. Det torde vara mycket få släkter, som icke ha främmande inslag. Vårt stormaktsvälde uppehölls till stor del tack vare de styrandes nit att till landet inkalla dugligt folk, var helst de påträffades. Hade den tiden bedrivit en autarkisk politik i fråga om befolkningens vidmakthållande, skulle vi icke förmått vare sig grunda eller vidmakthålla vårt välde…

För en annan artikel om rasbiologin i Sverige och Norge:klicka här!

För länkar till alla artiklar i denna serie: kolla här: Liberalism och humanism i kristider…! 

Där finns länkar till övriga artiklar om Torgny Segerstedt!

6 tankar om “Torgny Segerstedt om rasister och rasbiologer

 1. Pingback: Liberalism och humanism under kris! « Sverige är inte världens navel!

 2. Intressant att det för femtio år sedan fanns en sådan konsensus kring en stor fråga som det idag finns en lika grundmurad konsensus emot. Bör leda till eftertanke kring många av dagens sanningar…

  Vad gäller invandring så har han givetvis rätt, att det svenska Östersjöväldet i stor utsträckning byggde på utlänningar (tyskar, engelsmän, holländare, skottar, danskar, etc.). Kanske inte helt olikt situationen i oljerika Gulf-stater på 70-talet där utlänningar togs in för att sköta tekniska nyckelpositioner. Det är dock stor skillnad jämfört med den flyktinginvandring som vi haft i Sverige de senaste decennierna.

  Även osäkert om Segerstedt hade gillat dagens flyktinginvandring. Notera att han pratar om ”dugligt folk”, dvs invandrare som bidrar till landet utveckling. Dagens flyktinginvandring resulterar snarare i lägre utbildningsnivå, höjd arbetslöshet och ökad kriminalitet. Stridsfrågan på Segerstedts tid var ifall tio (10) tysk-judiska läkare skulle tillåtas invandra!

  Om Sverige som immigrationsland skrev Segerstedt i Handelstidningen 12 november 1935 följande:

  ”Ännu i början av detta sekel tillämpade Sverige den öppna dörrens politik. Landet låg fritt tillgängligt för utländska företagare. Vi mötte dem på många orter och i många skepnader – som engelska kapitalister och tyska gruvspekulanter, som ryka sågfilare och italienska positivspelare, som danska possessinater och norska trävaruhandlare. De voro icke alla älskade, men man fördrog dem. […] Allt det där är nu ändrat. […] Sverige åt svenskarna blev en lösen icke blott för ‘svensksinnade’ renlevnadsmän utan även för de finansintressen, som i de utländska kapitalägarnas försvinnande sågo en förutsättning för sin egen upphöjelse. […] Just nu uppröres sinnena över det ofog som tyskt-judiskt kapital förmenas bedriva inom landets gränser och speciellt inom manufakturbranschen. Däremot ser man märkligt nog med större fördragsamhet på invasionen av åländska hembiträden och på danska och norska murares gästbesök i Malmö och Göteborg. […] Ser man till landets båtnad med samtidigt beaktande av utvecklingens gång vill man gärna hoppas på en tolerantare uppfattning i hithörande ting, än den som framgått ur de senaste årtiondenas nationalistiska tankevanor.”

  Notera att det här är tas för givet att det rör sig om hederliga, självförsörjande människor som varken begår brott eller ställer krav på att mottagarlandet ska anpassa sig efter dem. Det Segerstedt främst verkar förespråka är frihandel snarare än ekonomisk nationalism. Det går knappast att överföra till dagens svenska flykting- och invandringsdebatt.

 3. Inte riktigt så enkelt. Stridsfrågan för dagen var de judiska läkarna, Men debatten rörde JUDARNA som sådana, från hembiträden till läkare. Segerstedt uttalade sig klart för deras rätt att få skydd i Sverige.

  men tack för tipset. Ska kopiera hela citatet i KB.

 4. Pingback: Toprgny Segerstedt och Ture Nerman « Liberal ideologisk debatt

 5. Bara en liten detalj i Oskaris artikel .. i folks föreställning i början av 1900-talet var varken ”ryska sågfilare” eller ”italienska positivhalare” betraktade som ”hederliga, självförsörjande människor som varken begår brott eller ställer krav på att mottagarlandet ska anpassa sig efter dem”.
  ”Alla” visste att de ryska sågfilarna i själva verket var ryska officerare som kartlade Sverige inför det förestående anfallet från Tsar-Ryssland.

  ”Strax före första världskriget började ryssarna åter visa ett stort intresse för de svenska förhållandena. Rykten spreds om s.k. sågfilare, vilka sades vara förklädda ryska officerare som genomströvade riket. Även om det ryska hotet överdrevs förekom det att ryssar omhändertogs och utvisades.”
  http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=7435

  Vad gäller ”italienska positivhalare” så visste också ”alla” att de var ohederliga typer.. vilket bl a ledde fram till att två italienska musiker, Valente och Jaconelli, på mycket lösa grunder åtalades för mord.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Hammarbymordet
  Så det var nog ingen tillfällighet att Torgny Segerstedt nämner de båda grupperna i sin text som du citerar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s