Källor

Liberal ideologi, vad är det? Vilka utmaningar har liberaler stått inför under historiens gång? Hur har diskussionerna gått då och hur tänkte icke liberaler. För att få svar på det måste man gå til källorna för historien. Detta är mitt projekt att publicera källor, både liberala och icke liberala.

Min huvudsida för detta projektet är denna: http://liberologi.wordpress.com/

Länksamling:

Torgny Segerstedt: ur programförklaringen i Fokus 1914 

Torgny Segerstedt om partiväsendet och politikens problem… 1915 och 20-talet. 

Torgny Segerstedt, ”Folkskolan som bottenskola”. Idag 20 /5 1922

Torgny Segerstedt: Göring och artikeln ”Herr Hitler är en förolämpning”… Idag3/2, 8/2 och 3/5 1933

 Torgny Segerstedt: personlig integritet och alternativmedicin… Idag, 24/3 1938

Torgny Segerstedt: Liberalism i våldets tid… Idag, 28/3 1938, GHT

Torgny Segerstedt: Kabeljo (om svält)… Idag, 28/10 1938,GHT

Torgny Segerstedt: Om hemlighetsmakeri… Idag, 27/12 1938

Torgny Segerstedt: Vildgässen, Idag, 9/10-1940, GHT  

Torgny Segerstedt: Om rasister och rasbiologer, Idag, 15/9-1941, GHT

Ture Nerman: Det är människor, 23/12-1939, Trots Allt 

Bertil Ohlin, 1950: liberalismens århundrade

Yngve Larsson, 1948: Att vara liberal

*******

Liberal historia och ideologi

Liberalismen 1900 och 2122: om att liberalismen ”vunnit”

Om liberalismens historia, liberalism och arbetarrätt

Ska vänstern ha ensamrätt på empati?

Liberalerna och arbetarrättten

Högern och avtalsfriheten på arbetsmarknaden, samt ärkekonservatismen

Övrig läsning

Gemet och Gäss-strecket är liberala frihetssymboler”, samt en artikel jag skrivit om min syn på liberalismen: ”Om min liberalism”.

Edvard Persson

Externa länkar:

På spaning efter friheten skriver om Torgny Segerstedt.

11 Responses “Källor” →
 1. Jag är inte riktigt med på din historieskrivning. Du måste skilja på liberaler, socialliberaler samt de sk frisinnande.

  Liberaler slogs för rätten att starta fackföreningar, rätten till en lika start i livet samt rätten att fritt driva näringsverksamhet, de sk negativa friheterna som inte krävde omfördelning. (Att betala för försvar, rättsväsende, brandkår mm (nattväktarstaten) är inte att se som omfördelning utan en försäkrinspremie där alla betalar lika. Vidare ansåg vissa även att den moderna industriella nattväktarstaten borde innehålla ett social skyddsnät FA Hayek, dock att den skulle vara strikt försäkringsmässig men kunde vara obligatorisk men inte tillhandahållas av staten. En syn jag delar. De drev inte kampen för människor i nöd, för skattebetalade sociala skyddsnät och arbetar rätt eftersom det kräver hög beskattning vilket per definition minskar tillväxten.

  De som drev kampen för människor i nöd, för statliga sociala skyddsnät och arbetar rätt var socialliberaler och frisinnade, de ansåg att viss omfördelning krävdes för att tillgodose dessa men de ansåg att skatterna aldrig fick bli så höga att de välståndsbildande krafterna skadades. Vidare ansåg de att de social försäkringarna skulle vara försäkringsbaserade och inte omfördelade, den som skulle få förmånen skulle betala för den. Omfördelning skulle ske via den allmänna skattsedeln inte via social försäkringarna. Bertil Ohlin förlorade denna kamp vid ATP valet 1955 när social försäkringarna blev både omfördelande och PayAsYouGo. Det som förskönande kallas för ”Den Generella Välfärds Politiken”. S ansåg att det inte gick ha försäkringsmässiga social försäkringar eftersom medelklassen då inte skulle gå med på omfördelning.

  Om de fick lite förmåner för inbetalade medel ansåg S teoretiker att legitimiteten för omfördelning skulle kunna upprätthållas. Detta var starten på Sveriges nedgång. Den kulminerade mellan 1968-1993, då Sverige var in-solvent och ATP bankrutt. Efter 1968 och efter Ohlins avgång som Fp ledare övergick Fp till att driva en politik som frihetliga socialister, Garthon, Carl Tham och hade då som medlem Janne Josefsson. Efter Westerberg eran gck Fp mot att bli frihetliga socialdemokrater och from valet 2002 till att bli den svenska motsvarigheten till Tony Blairs New Labour bla med hårda tag mot brottslingar mm. De frihetliga socialdemokraterna inom Fp kommer främst från den frisinnade kretsen samt från vänstersocialliberaler såsom Werme och Trollin.

  Jag är inte förtjust när frisinnande och/eller socialliberaler försöker kalla sig liberaler utan att använda förtecknen social- eller frisinnad. De är inte liberaler i egentlig mening utan en hybrid form.
  Läs även dessa mina två länkar om hur jag ser på saken.

  Hur jag såg på FP när jag gick med innan 2002 och av detta förstår du hur missnöjd jag blev med Fps politik efter 2002:

  Hur jag ser på den Ohlinska social liberalismen vilken jag kallar neosocialliberalism:

  När man läser ur 1944 års Fp partiprogram förstår man hur långt dagens Fp har degenererat.

  Ur 1944 års Folkparti partiprogram:

  Samhällsordningen

  Att bevara och utveckla den folkliga självstyrelsen är en av folkpartiets huvuduppgifter. Varje hot mot demokratin och varje slag av diktatursträvande skall avvisas, från vilket håll det än må komma. Den lagbundna rättsordningen skall skyddas som ett dyrbart arv och utbyggas efter hand som utvecklingen fortskrider. Riksdagens ställning bör stärkas och den kommunala självstyrelsen bevaras. En långtgående centralisering i förvaltningen måste undvikas.

  Valssystemet bör reformeras i sådan riktning att personval främjas och större rättvisa ernås vid mandatfördelningen. Självständigt verkande intresseorganisationer äro en värdefull del av det demokratiska samhället. De få dock inte tillåtas utöva obehörigt tvång mot enskilda medborgare. Tendenser att politiskt splittra folket i intressegrupper bör motarbetas.

  Näringspolitiken

  Den ekonomiska och sociala politikens främsta mål är att åt medborgarna bereda trygghet med bevarad frihet och ökat välstånd. Folkpartiet ser i enskild företagsamhet och äganderätt samt i näringsfriheten de bästa förutsättningarna för ett blomstrande näringsliv. Av krisförhållanden framtvingade avsteg från dessa grundsatser böra avvecklas så snart läget tillåtet. Ett av staten behärskat näringsliv skulle i längden bli en fara för den enskildes medborgerliga frihet.Försöket att varaktigt utvidga det statliga inflytandet över det ekonomiska livet böra därför motarbetas. Truster och andra monopolbildningar skola verksamt övervakas så att näringsfrihet skyddas även mot därifrån kommande faror. Partiet vill verka för att handel, hantverk, småindustri och hemslöjd beredas förbättrade villkor och för en fri utveckling av kommunikationsväsendet. Stat och näringsliv böra samverka i syfte att utjämna konjunkturväxlingarna och mildra ekonomiska depressioner.

  Finans- och skattepolitik

  Den fasta grunder för statlig och enskild ekonomi är ett stabilt penningvärde.Statens penningpolitik bör ordnas med sikte på detta faktum och så att sparande och enskild kapitalbildning främjas. Folkpartiet kräver sparsamhet i den allmänna hushållningen, begränsning av förvaltningsapparaten och en sund budgetpolitik. Inkomstbeskattningen bör hållas vid en rimlig nivå och anpassas efter skattedragarnas bärkraft. De indirekta skatterna böra företrädesvis läggas på lyx- och överflödsförbrukning. Den kommunala skatteutjämningen bör fullföljas, främst genom att staten påtager sig en större del av utgifterna för allmänna samhällsändamål. En reform av skatteuppbörden bör snarast genomföras.

  Socialpolitiken

  Åtgärder som befordra freden på arbetsmarknaden och begränsa arbetslösheten äro naturliga led i strävandena att tillfullo utnyttja landets produktiva resurser. I främsta rummet skola ansträngningarna inriktas på att uppehålla en god sysselsättning inom det normala produktionslivet. Samhälleliga hjälpåtgärder böra icke begränsa arbetskraftens rörlighet eller försvåra återgång till normala försörjningsförhållanden. De partiellt arbetsföras inordnande i arbetslivet skall eftersträvas

10 Trackbacks For This Post
 1. Liberalism och humanism… « Sverige är inte världens navel!

  […] Liberal historia (& anti-nazistisk historia) […]

 2. Torgny Segerstedt 1933: ”Herr Hitler är en förolämpning” « Sverige är inte världens navel!

  […] Liberal historia (& anti-nazistisk historia) […]

 3. Demokrati 2.0 « Sverige är inte världens navel!

  […] Liberal historia (& anti-nazistisk historia) […]

 4. Till alternativmedicinens försvar! « Sverige är inte världens navel!

  […] Liberal historia (& anti-nazistisk historia) […]

 5. Låt människan ta vara på sig själv! | Liberaldemokraterna

  […] mer om Torgny Segerstedt under rubriken Liberal historia på Jerlerups blogg.) Share « Tio år […]

 6. Torgny Segerstedt om friskolor och folkskolor « Sverige är inte världens navel!

  […] Liberal historia (& anti-nazistisk historia) […]

 7. Torgny Segerstedts programförklaring 1914 « Sverige är inte världens navel!

  […] Liberal historia (& anti-nazistisk historia) […]

 8. Torgny Segerstedt: Om hemlighetsmakeri… Idag, 27/12 1938 « Sverige är inte världens navel!

  […] Historiska & liberala källor […]

 9. Torgny Segerstedt: Om hemlighetsmakeri… Idag, 27/12 1938 « Liberala och historiska källor

  […] Läs mer om Torgny Segerstedt här! Share this:TwitterFacebookLike this:GillaBli först att gilla denna post. […]

 10. Torgny Segerstedt: om “frihetens fulla ansvar”

  […] han var mer än bara antinazist: han var liberal!  Han är en bra förebild för oss än […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: