John Stuart Mills ”Om Friheten” kapitel ett

Posted on maj 10, 2011

0


Jag håller på att lägga upp texten till 1917 års utgåva av John Stuart Mills ”Om Friheten”. För det ändamålet har jag skapat en ny blogg. Läs kapitel ett här!

Det är därför ej nog med skydd emot styrelsens tyranni:
vi behöva skydd även mot det tyranni, som den härskande
opinionen utövar, mot samhällets benägenhet att genom
andra än i lagen bestämda straff påtvinga annorlunda
tänkande dess egna åsikter och bruk såsom levnadsregler;
att motverka utvecklingen och om möjligt hindra
uppkomsten av varje egendomlighet, som ej är i
överensstämmelse med dess smak, och att tvinga alla karaktärer
att bilda sig efter det mönster, som det självt uppställt.
Det bör finnas en gräns för allmänna opinionens rätt att
blanda sig uti individens handlingar: att finna denna gräns
och skydda den mot intrång är lika nödvändigt för ett
gott samhällsskick som skydd mot politiskt övervåld.

John Stuart Mill

Advertisements
Posted in: liberalism