Ny blogg: Motargument.se

Jag är en av inititiativtagarna till en ny blogg: motargument.se som ska vara en samlingsplats för alla som vill bemöta rasistiska myter och argument. En hel del av min energi kommer jag att lägga på den bloggen. Jag gör backup av viktiga inlägg där som jag skriver även på min egen blogg.

Här är en av artiklarna jag skrivit i bloggen. Den världsvida koppen kaffe!

*******************

Tänk er att en framtida arkeolog som lever om fyratusen år hittar dagens datum, fredagen den 5 oktober 2012, och tidsangivelsen 12:00. Vad skulle den personen kunna dra för slutsats om Sverige av år 2012?

För det första ser arkeologerna att civilisationen som fanns den 5 oktober 2012 använde decimalsystemet, samt siffran noll. Decimalsystemet fanns i Rom och Grekland och vi fick det nog av dem. De i sin tur importerade det från de gamla egyptierna som använde det för 5000 år sen.

Siffran noll utvecklades för övrigt i Indien och spreds till Europa via araberna.

Sen kan man se att en händelse år noll betydde mycket för denna civilisation eftersom tideräkningen grundas på det. Den händelsen var att en judisk pojke föddes i Mellanöstern som sen la grunden för en världsreligion, kristendomen. För det är det årtalet, 2012, betyder, 2012 år efter Kristus födelse. Både judendomen och kristendomen växte upp i det som 2012 kallades ”Mellanöstern”.

Denna civilisation 2012 hade fortfarande starka influenser från den gamla fornnordiska religionen, med ursprung i indoeuropeernas central-land någonstans i nuvarande Sibirien. Fredag betyder guden Friggs eller Frejas dag. (För övrigt berättar myterna att Oden och asagudarna invandrade från öster.)

Man ser att den latinska och romerska kultursfären betytt mycket. Det ser man på decimnalsystemet som importerats därifrån. Men dessutom på namnet på månaden. Okto i oktober kommer från latinets octo, dvs åtta. Oktober var en gång i tiden romarnas åttonde månad. Men det faktum att kalendern har tolv månader kommer från ett otal olika civilisationer som valde månens vandring på himlen som grund för systemet med månader. Att det går 12 fullmånar på ett år. Troligen fick vi det via Rom som fick det via grekerna.

Men man ser också influenser från den babylonska världen. Klockan 12:00 tyder på att ett annat system än decimalsystemet också används i historien, nämligen de gamla babyloniernas system med 60, istället för 10, som grunden för räknesättet. Därav kommer även systemet med 60 minuter och 60 sekunder.

Så mycket kan man läsa i en så liten text med några siffror och två ord. Mänskligheten är redan en enhet, över tid och rum.

Som Martin Luther King skrev i Kaos Eller Gemenskap 1967:

Alla människor är beroende av varandra. Varje folk har ärvt en skatt av landvinningar och idéer till vilka både levande och döda från alla nationer har bidragit. Vare sig vi är medvetna om det, eller ej, har vi alla skulder, som överskrider tillgångarna. Vi är för evigt gäldenärer till kända och okända män och kvinnor. När vi stiger upp på morgonen och går ut i badrummet för att tvätta oss, använder vi en svamp, som en man från Stilla havets övärld skaffat oss. Vi använder en tvål som tillverkats av en europé. Vid frukostbordet dricker vi sedan kaffe, skördat av en sydamerikan, eller te av en kines eller choklad av en västafrikan. Innan vi ger oss av till vårt arbete har vi ställt oss i skuld till mer än halva världen.I påtaglig mening står allt levande i ett inbördes förhållande. De fattigas umbäranden utarmar de rika; förbättrade villkor för de fattiga gynnar också de rika. Broderskapet förpliktar oss att ta vård om våra bröder. Det som direkt berör en av oss, berör oss alla indirekt.

Liberaldemokraterna: att skapa 2000-talets liberalism!

Jag är nu åter medlem i Liberaldemokraterna. Jag har återgått till min funktion som en av grundarna och är sekreterare för projektet att bygga upp partiet. Med denna artikel vill jag dela med mig var jag står just nu politiskt!

”De fria fåglarna plöja sig väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria. De likna icke de där som sträcka hals och kackla vid sitt mattråg och beskärma sig över ”galningarna”. I sinom tid skola dessa sansade gröpätare slaktas och förtäras. Det går så med de tama djuren. De taga inga risker, och de förlora alla chanser.”

/Torgny Segerstedt

Jag har träffat en hel del riksdagsmän genom åren. Ironiskt nog har nästan alla jag träffat känt sig svaga och maktlösa och sagt till mig att de inte tror man kan förändra nåt i stort. Hur kommer det sig? Varför är det på detta viset?

1935 och 1941 röstade en enhällig riksdag igenom de rasbiologiska lagarna i Sverige som gjorde det möjligt att tvångssterilisera nästan 70.000 människor. Det fanns politiker som var mot detta, främst Socialdemokraten Carl Lindhagen. Han protesterade mot detta och varnade att konsekvensen av rasbiologin blir massutrotning av människor förr eller senare… Men han röstade ja i riksdagen ändå, trots allt… Han kände sig tvungen. Partipiskan ven!

Jag läste igår om debatterna i riksdagen 1933 och 1934 om att släppa in flyktingar från nazityskland till Sverige. Riksdagen röstade nej till detta. I detta fallet opponerade sig några och röstade nej eller avstod från att rösta, bland annat liberalen Israel Holmgren och Socialdemokraten Ture Nerman. Men de flesta röstade ja, även de som var antinazister. Partiernas lugn krävde detta. Och efter omröstningen var det bara de modigaste, som Ture och israel som fortsatte striden.

Detta var inget sundhetstecken för demokratin och parlamentarismen. Det var inte heller ett tecken på att systemet var friskt att samma sorts politiska beslut och undfallenhet kunde ses även i andra demokratier. Det visar snarast på ett problem.

När 1900-talets historia kommer att skrivas i sin helhet kommer de politiska partiernas problem under seklet att vara en av de saker man kommer att skriva om. Man kom en bit på vägen, men det var inte nog!

FRA och liberalismen

I FRA-omröstningen la flera av de stora motståndarna till FRA-lagen ner sin röst. Bland annat Centerpartisten Fredrik Federley. Andra var ursprungligen mot men gjorde kompromisser, vek sig och blev för den, för partiets skull, tex Annie Lööf. Endast en riksdagsledamot i Alliansen vågade rösta nej till lagen, nämligen Folkpartisten Camilla Lindberg. Som belöning för hennes nej straffades Camilla ut ur riksdagen. (Federley har både före och efter omröstningen sagt att han anser att lagen är en katastrof och han ska ha full respekt för att han försökte och gjorde mer än de flesta andra iallafall… Liksom Lindhagens motstånd på 30-talet på sin tid.)

Detta är inte heller något tecken på att systemet är friskt, än idag…

Som liberal kan jag bara konstatera, när det gäller FRA-omröstningen liksom många andra integritetsfrågor, att felaktiga kompromisser, framtvingade av partipiskor och debattkonventioner, och urgamla härskartekniker i nya förpackningar, bär stor del av skulden till att den svenska liberalismen är så tyst och splittrad!

En demokratisk förnyelse

Samma problem står alla riksdagspartier inför. Hade Socialdemokraterna varit vid makten hade knappast alla riksdagsledamoter i det röd-gröna blocket röstat mot FRA. Då hade ett påbud gått ut om deras lydnad också… Resultatet hade nog blivit detsamma. Att kanske en eller två, om man hade haft tur, hade vågat säga nej. (Sossar vid makten brukar inte bry sig om integritet heller.)

Med tanke på hur det politiska spelet ofta  fungerar, i detta fall liksom i andra fall ,ska man inte vara förvånad över att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Om man bemödar sig att lyssna till de som sympatiserar med Sverigedemokraterna hör man att de röstat på Sd för att de känner sig osedda, ohörda och icke lyssnade till. Dessutom anser de att det finns demokratiunderskott i Sverige!

De har rätt! Det finns demokratiunderskott i Sverige!

Det är djupt tragiskt att de flesta svenskar anser att ”politiken är på ett visst sätt”. Många är arga men de flesta bara rycker på axlarna och säger att ”jamen så är det bara”… Om man lyssnar till vad de flesta anser om politiken och politiker är det djupt tragiskt. Politiken är ”smutsig”, man får ”inte vara idealist”, man måste ”kompromissa bort sina ideal”, man ”fjärmar sig från verkligheten”, det är ”tråkigt”, som politiker börjar man ”prata på ett sätt som ingen kan förstå!”. Men så är det, förklarar de flesta och rycker på axlarna, ”jag beundrar de som ger sig in i det men själv skulle jag aldrig kunna göra det”…

Så har man tänkt om politiker så länge demokratin funnits. Det är inget nytt problem. Men varför ska det vara på det viset?

Att vidareutveckla demokratin är en tvärpolitisk utmaning som vi står inför idag. Ska vi verkligen hantera 2000-talets problem med 1900-tals metoder?

En liberal förnyelse

Jag tror att liberalismen åter kan börja spela samma roll i Sverige och världen som den gjorde för 100-120 år sen. Då var liberalismen en radikal rörelse som hade tre stora huvudmål: människors frihet, utrotandet av de sociala orättvisorna och demokratin!

Liberalismen lyckades faktiskt ganska bra med sina tre stora mål. Världen blev friare, människor friare, demokratin segrade och det skapades social trygghet under 1900-talet. Trots alla problem förra seklet måste man erkänna att mänskligheten utvecklades!

Exakt hur den stora demokratiska förändringen bör ske idag, vet jag inte. Men den behövs! 1900-talet var inte bara en dans på rosor.

Under 1900-talet hamnade världen i stora kriser gång på gång. massutrotninhgar av människor skedde lite varstans på planeten, tex i Kambodja, Kina och Rwanda, men även i vår omedelbara närhet, i Sovjet och i Tyskland. Om man studerar förhistorien till varje sådan massutrotning ser man att de folkvalda församlingarna, och regeringarna, i olika länder antingen inte reagerar alls (!) eller för sent eller i värsta fall är medskyldiga. (Om man har tur (?!) finns det nån Carl Lindhagen figur (eller Federley)  som står upp och varnar men ändå i slutänden accepterar det politiska spelet eller kanske till och med en Camilla Lindberg eller Ture Nerman som vägrar spela med i spelet alls!)

Så får det inte vara! Som liberal vill jag förändra detta!

För 100 år sen var de svenska liberalerna allierade med Socialdemokraterna och kommunisterna (sossar och kommunister ingick i samma parti fram till 1917). Idag anser jag att liberalismen bör vara uttalat icke block-anknutet, dvs varken höger eller vänster. Men jag tar mer än gärna upp en kamp igen mot sociala orättvisor, som utförsäkringarna, tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Jag är i min liberalism mest påverkad av libertarianernas begrepps-sfär, om att statens roll ska vara att skydda det som kallas de ”negativa friheterna”, dvs att staten ska skydda mot förtryck. När jag läser hur de svenska liberalerna stred sida vid sida med kommunister och Socialdemokrater för allas rätt att slippa förtryck ser jag att samma möjligheter till allianser finns än idag!

Även om många liberaler glömt bort denna viktiga del av liberalismen (att kampen mot förtryck mot individerna också innebär en kamp mot sociala orättvisor) så anser jag att den är viktig! Den är så viktig att det faktiskt är därför jag blivit liberal! Jag tror på ALLAS rätt till frihet, inte bara de starkas rätt!

Men liberalismen idag kan inte bara se till vänster. Om man kan hitta förståelse för de sociala skyddsnätens betydelse hos vänstersympatisörer idag så hittar man flest som förstår marknadsekonomins betydelse, som är för frihandel och vill ta strid mot regleringar och ekonomskt förmynderi hos många högersympatisörer. För 110 år sen stred kommunister och liberaler sida vid sida för frihandel och mot tullar i Sverige, idag är det i högern som man hittar de naturliga allierade för detta.

För om man vill göra saker politiskt måste man ha pengar till det!

Sen 1987 har vi blivit 1 miljon fler invånare i Sverige men det har bara skapats ca 100.000 fler arbetstillfällen under samma tid. Lite förenklat kan man säga att detta att det behövs en halv miljon nya arbetsplatser i Sverige. Sådant klarade man av under det överreglerade 60-talet, när den ekonomiska friheten var minimal. Men regleringsekonomi lönar sig inte i längden. Det kan skapa välstånd på kort sikt, men inte långt sikt. Det är min övertygelse att en fri marknad med en minimum av regleringar, kan skapa det välståndet.

Det vore för ynkligt annars, eller hur? varför ska man vara liberal om ekonomisk liberalism inte kan klara av det som regleringsekonomin klarade av för 50 år sen?

Den röda tråden i alla dessa tre områden jag definierat här är frihet. Ekonomisk frihet, frihet för ALLA (inte bara de starka) och det som med en engelsk term kallas empowerment. Empowerment kan översättas med att ge makt och att ge kraft åt folk. Att folk får kraft till att makt kanske?!

Liberaler som vägrar vara konservativa!

Liberaldemokraternas tanke att förena pragmatiska socialliberaler och pragmatiska libertarianer i en gemensam kamp tror jag på. gemensamt kan man hålla varandras mer negativa tendenser i schack och skapa en tvärliberal rörelse. Libertarianerna kan förhindra att det blir för mycket statlig kontroll medan socialliberalerna kan förhindra att liberalismen blir ”de starkas rätt”…

Vi vägrar skapa ett svenskt ”tea party”! I USA har ärkekonservativa och liberaler allierat sig med varandra. Så gör inte vi här!

Jag är inte beredd att kompromissa bort den personliga integriteten eller sjukas väl och ve bara för att få lite skattelättnader eller lite mer avreglerad ekonomi, så som skett i det konservativa USA! Är du det?!

Men vår liberalism bör inte enbart vara en kamp för liberalismen som sådan, och för att påverka samhället i vår riktning. Precis som liberalerna gjorde för 100-120 år sen bör vi lyfta blicken och hitta allierade i alla politiska läger för att utveckla det demokratiska systemet!

Vi behöver ett politiskt system där det ses som en merit att stå upp för sina ideal. Ett som entusiasmerar ungdomar att bli engagerade. Ett där idéer debatteras och framtidsvisioner och positiva lösningar tas fram, cirkulerar och debatteras. En vidareutveckling av demokratin, demokrati 2.0, där eventuella varningar för folkmord någonstans i världen inte ska dras i långbänk eller piskas bort av partipiskor.

Det kommer att ta tid, men det måste göras!

På samma sätt måste vi förändra det globala diplomatiska systemet. Den maktpolitik som genomsyrat världens politiska system så länge måste på sikt bytas ut mot en sorts diplomati 2.0. Hemlighetsmakeri, hemlig diplomati, hemliga operationer, hemliga motiv, har präglat världen alltför länge. Det är 1900-tals metoder. Hemlig diplomati och hemliga allianser skapade det första världskriget, det andra och det kalla kriget och en sjuhelsikes massa problem i världen. Hur många hundra miljoner, människor som du och jag som älskade, tänkte och hoppades, utrotades inte av allt detta förbannade hemlighetsmakeri och fulspel under 1900-talet.

Jag har fått nog!

Hit men inte längre!

Liberaldemokraterna

Man förändrar inte Sverige, eller världen, på en dag! men man kan börja ta de första stegen.

Det är en av visioner med Liberaldemokraterna! Att ta tillbaka ordet radikalism från vänstern, att visa att vänstern inte har monopol på begreppet empati. Att visa att allt det som borde vara en självklarhet, bra ekonomi, en trygghet för folk som hamnar i kris, demokrati och utrikespolitik, görs bäst, och på mest radikalt sätt, på ett LIBERALT sätt, med maximal frihet åt var människa!

Varhelst någon myndighet förtrycker en människa genom byråkratiska påfund ska vi vara där och ta strid för individens rätt! Varhelst människor utförsäkras eller vården riskerar att försämras för alla, ska vi vara där och ta striden för allas rätt! Varhelst människors fria val trampas på genom statliga påbud och förbud, ska vi vara där och protestera. När mörkerkrafter vill skilja mellan människor och människor och isolera Sverige, ska vi vara där och visa att mänskligheten är en och att varje människa är en broder eller syster. När stormakterna vill bedriva sitt spel och kanske finansiera nån ny Khadaffi eller Saddam ska vi finnas där och säga, ”nej fan heller”!! När politiker tror att det är deras partipolitiska plikt att fega ut, ska vi vara  där som blåslampan bakom deras häckar! När myndigheter vill skapa problem för företagare genom regleringar och kontroll, ska vi vara där och visa att välstånd skapas genom frihet!

Och vi behöver leta efter de nya lösningarna!

Därför gillar jag konceptet medborgarlön och plattskatt. Det är en ny lösning! Sådana lösningar behövs! Men liknande lösningar som kör tvärs igenom blocktänkandet behövs på alla politiska områden. Och inom diplomatin i de internationella relationerna!!

Och min hand är alltid utsträckt! Jag är liberal, därför samarbetar jag med alla från höger till vänster. Jag är liberal, därför tror jag på det goda samtalet mellan folk med olika åsikter. Jag är liberal, inte fundamentalist, jag tror inte jorden går under om Vänsterpartiets ekonomiska politik får råda, däremot tror jag inte att människors frihet och välstånd gynnas av det. Jag är liberal och letar nya lösningar och bryr mig inte ett smack om de kommer från Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet, bara lösningen ökar människors frihet! Nya lösningar behövs!

Jag är pragmatiker nog att inse att förändringar tar tid och kommer att betyda en massa kompromisser och jämkande. men stegvis kan vi göra detta och bygga partiet, och förändra Sverige, med den utgångspunkten. Partiet måste så mycket som möjligt själv vara det vi vill skapa. Vi behöver en fri debatt men också en målmedvetenhet. Utan friheten och debatten kan vi inte själva vara den förändring vi vill skapa, då blir vi betonghäckar som alla andra. Men utan en målinriktning, enighet och förståelse för att vi måste SAMLA oss, kommer vi ingenstans!

Precis som de gamla liberalerna för hundra år sen måste vi bli ett idéparti. Partiet för idéer och visioner!

Vär värsta fiende är inom oss själva! Därför måste vi försöka utrota alla gamla unka rester av härskartekniker från det politiska systemet i Sverige och världen, och även från våra egna led. Helt går det nog inte att bli av med gamla unkna mönster som finns i Sverige, men vi kan försöka! Göra Sverige lite trevligare och KONSTRUKTIVARE.

1900-talet hade många brister men gav oss iallafall mer frihet, demokrati och ekonomiskt välstånd (som en följd av friheten). Men ska vi stanna där? Eller ska vi ta världen in i 2000-talet genom att fortsätta denna kamp? vad ska folk år 2111 säga om de politiker som var aktiva 2011. Att det de gjorde förebådade de stora förändringar som kom senare under 2000-talet. Som förändrade de internationella relationerna, som skapade välstånd åt alla för första gången och som utvecklade demokrati till att innebära nåt mer än rösträtt!

Exakt vad som kommer att ske de övriga 89 åren av detta sekel vet jag inte. Men ett vet jag att LIBERALISMEN åter kan bli den kraft som för utvecklingen framåt och tar fram de nya lösningarna. Och jag vet att det GODA SAMTALET och SAMARBETET över partigränserna är en förutsättning för denna utveckling!

Liberaldemokraterna behöver din hjälp! Vi vill visa vad man kan åstadkomma genom en liberalism som inte säljer bort sin själ! Vi behöver dig, vare sig du kallar dig liberal, socialliberal eller libertarian!

Politiska generaliseringar ställer grupp mot grupp!

Ibland verkar det som om vårt samhälle är byggt på generaliseringar om andra. ”Muslimer är”, ”ateister är”, feminister är”, ”män våldtar”, ”kvinnor gör”, ”rika är”, ”liberaler är”, ”Socialdemokrater är”, ”kommunister är”, ”ateister är”… Och GUD vad jag hatar det!

Jag hade en diskussion på twitter igår om generaliseringar.

Ursprunget till diskussionen var ett par tweets jag och Gudrun Schyman utbytte om extremfeminism. Min tes var att jag djupt ogillar att Gudrun Schyman generaliserar om män, typ: ”män våldtar”. Det är lika fel som då Per Ström, eller nån av antifeministerna säger att ”feminister förtrycker män”…

Det ledde till att en bra och fruktbar diskussion kom igång där inte alla vara överrens. En del försvarade generaliseringar med att det var ”strukturer”, andra med att det är ok om det finns mönster.

Jag drev linjen att politiska generaliseringar om grupper är är problematiska och ställer till problem.

Låt oss kika närmare på generalieringarna som fenomen!

”Om så bara en enda tysk, eller en enda jude”!

Walther Rathenau hette en tysk utrikesministern i början av 20-talet som också var filosof. Han var jude och mördades mot slutet av sitt liv av en antisemit.

Han gjorde vad han kunde för att bemöta generaliseringarna mot judarna på den tiden. För det var faktiskt, riktigt, riktigt illa efter kriget. Judarna gjordes till syndabockar för den tyska förlusten vid första världskriget och för oroligheterna efter kriget.

Rathenau såg sig omkring och insåg att även tyskarna som folk var utsatta för en generalisering som på vissa sätt liknande den som judarna utsattes för inne i Tyskland. Tyskarna gavs ensamt skulden för första världskriget och demoniserades något enormt under och efter kriget. Tyskar var grymma, och värre än djur sa många.

Ratehnau använder detta i ett av sina tal som jag läste för många år sen.

Han sa ungefär så här:

”om så bara en enda jude är god då alla andra är onda, är antisemitismen fel, och om så bara en enda tysk är god då alla andra är onda, är det fel att utmåla tyskar som värre än djur”…

Sen följer en beskrivning av vad tyskar utsätts för, hur de diskriminerades och internerades i USA under kriget, om hatet mot tyskarna som grupp (och en känga mot Tyska regeringen som under kriget hetsade upp lika mycket hat mot England, Frankrike och Rysssland) och de ord jag aldrig glömmer. Han sa ungefär så här:

Att se gruppen bara, och inte individerna OCH gruppen, är hatets senapsgas.

Generaliseringar  förenklar

Generaliseringar finns överallt.

Ni som följer denna blogg vet att jag är ganska arg på Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna och Politiskt Inkorrekt.

Det främsta skälet till att jag är arg är att de har som partikultur att allt som oftast generalisera om andra folk och kulturer. ”Islam” är, ”romer” är och ”invandring” är… Islam görs t.ex. till syndabock för problemen i Sverige idag utifrån ett Sverigedemokratiskt främlingsfientligt perspektiv.

Men det generaliseras även hej vilt mot Sverigedemokraterna! Bara för att partiet genom sin partilinje generaliserar och väcker upp hat genom det, betyder det inte att alla Sverigedemokrater är dumma, korkade eller hatiska. Bara för att partiet bildades av ett gäng nazister betyder inte det att alla Sverigedemokrater är nazister. Skillnaden är viktig!

Men det är inte bara här problemet finns.

Könsdebatten är infekterad av generaliseringar, förklädda till ”bevis”. Extrema feminister som ältar att ”män våldtar” att ”män förtrycker”, etc… En sak gör de bra. De pekar ut hur kvinnor än idag lider av orättvisor pga sitt kön, men när de ska prata lösningar och analysera bakgrunden är det jämt och ständigt alla dessa ”män, män, män”…

Även extrema antifeminister generaliserar. De pekar ut ”feminister” som skurkar som svartmålar och förtrycker män.

Båda extremerna i könsdebatten har dessutom den dåliga smaken att försöka vinna över motståndaren genom att förminska och osynliggöra de problem som motståndarlägret pekar ut. (Ett annat dilemma som generaliserare ofta har…) Detta sker oftast omedvetet. Extrema antifeminister pekar ut att män dör i krig och ställer det mot kvinnor som misshandlas. Extremfeminister säger att ”män slår kvinnor” och osynligör män som slås av män och kvinnor som slår män och andra kvinnor…

Men inte bara där generaliseras det. I politiken görs det hej vilt; speciellt om andra grupper. ”Företagarna gör”, liberaler tänker”, Socialdemokrater är” och kommunister har”…. Och rika ställs mot fattiga och fattiga mot andra ”medelklass (som alla vet ”är …”).

Generalisering mot religioner är ett gift som inte bara finns bland Sverigedemokrater. Jag har icke främlingsfientliga vänner som är religionskritiker som också generaliserar ibland om islam, eller kristendomen. man kan tycka privat att koranen eller bibeln är som Adolf Hitlers Mein Kampf. Men sagt rakt upp och ned utan att skilja på hur folk TOLKAR sin heliga skrift blir det bara polariserande och gemneraliserande och föder hat och oförståelse.

Så kan man fortsätta.

Stereotyper om folk med funktionsnedsättningar finns det gott om. Speciellt om psykiska funktionsnedsättningar. Folk med aspergers syndrom har jag hört så mycket negativa föreställningar om så jag spyr.

Och sist men inte minst. När man påstår att ALLA sexarbetare är offer som haft en trasig uppväxt, som egentligen inte vill vara sexarbetare, då generaliserar man också så in i helvete!

Generaliseringar som behövs

Det är komplicerat detta med generaliseringar.

Att generalisera är nog en av de egenskaper som gjort oss till människor. Vi ser en mängd enskilda träd och kallar det skog. Vi ser mest granar i skogen och kallar det granskog, även om björkar finns där också. Vi ser en mängd hus och kallar det by eller stad eller ”en håla”. Vi ser en mängd människor och kallar det Sverige.

Denna strävan efter att generalisera hänger ihop med vår vilja att systematisera och ordna vår verklighet runt omkring oss. Vi ger namn åt allt. Namngivning och systematisering bringar struktur i verkligheten.

Rätt använt, i vetenskapen och samhällsdebatt är sådana generaliseringar av godo.

Problemen kommer när man för in generaliseringarna i analyser, i samhällsdebatt och politik.

Här kommer också faran med generaliseringarna in. För med strukturskapandet och gruppskapandet kommer också begreppen ”vi” och ”dem”. Är det något som mänskligheten tyvärr varit bra på är det att resa taggitrådshinder mellan människor.

Detta kanske hänger med sen vi var djur och levde i flock. Som människor blev detta stammar som slogs om begränsade resurser och där de andra stammarna ständigt var ett hot mot den egna stammens överlevnad.

Det är här generaliseringar blir ett problem. den egna gruppen blir ”finare och bättre” än de andra. Den andra gruppen tillmäts vissa egenskaper som grupp och i kampen om resurserna leder detta ibland till att hat växer fram som en följd av resursbrist och generaliseringar.

Det är när generaliseringar används politiskt som problemen uppstår!

Man har demoniserat fiender, generaliserat om kön och satt grupp mot grupp i tid och evighet.

Att säga att många invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken är inget problem. Att säga att ”invandrarna begår mer brott” är ett problem.

Att säga att det finns problem i en kultur, tex manskulturen, är helt ok. Att visa att en kultur runt män har problem, och att säga de flesta män accepterat och drivit på könsförtrycket mot kvinnor är också ok för mig. Det är till och med helt ok att peka ut kulturella problem bland kvinnor, skåningar och afrikaner för mig.

Men när man generaliserar tar man ett steg närmare hatet!

För 150 år sen generaliserade väldigt många hej vilt om kvinnor. Kvinnor ”är” ologiska, känslovarelser, inte bra på vetenskap och teknik, etc, sa man… De som bekämpade detta förtryck av kvinnor gjorde det dels genom att peka ut hur kvinnor hållits i underlägsenhet genom seklen (man kan kalla det patriarkala strkturer), men det absolut effektivaste var när de, likt Mary Wollstonecraft, helt enkel säga ”ni säger alla men inte jag” eller ”ni säger alla, men inte hon”…

Historiskt sett har det ett av de effektivaste sättet att bemöta generaliseringar och får folk att tänka om, alltid varit att få folk att se att ”men de är ju som vi”… Eller ”vi är ju som dem”… Att bryta stereotyperna.

Stereotyper om islam kan frodas därför att folk i och utanför de främlingsfientliga grupperna mött få muslimer som ”varit som dem”… Möter man bara extremister eller hör skräckpropagandan om islam från Pat Condell, Geert Wilders eller Sverigedemokraterna är det lätt, alltför förbannat lätt, att tro att alla är som ”skräckbilden” av muslimen.

Men vetenskapen då?

Vetenskapen? Ja, jag hör allt som oftast att ”vetenskapen” bevisat generaliseringar om något folk eller någon grupp. Vetenskapen lär ha bevisat att ”män” förtrycker ”kvinnor”, att ”vita” förtrycker ”svarta” idag, sägs det ibland också hänvisar man till strukturer där den vita mannen ses som urfadern till allt ont.

Jag har läst analyser där den ”vite mannen” på nåt invecklat strukturellt sätt anses ligga bakom slaveriet.

Och ja… Europeernas slavhandel var vidrig. Men hade det funnits slavhandel mellan Afrika och Amerika om intet färgade afrikaner redan i hundratals år bedrivit slavhandel i Afrika när Europeerna kom dit? Kanske var slavhandeln resultatet av att två människoföraktande synsätt och ideologier möttes?

Tesen om den vite mannen och slavhandeln, förklarar inte som araberna drev slavhandel, eller slavtrafiken mellan tex stammarna i nuvarande Nigeria.

Feminism kan inte heller förklaras med generaliseringar.

Jag har läst historia och hatar hur mulliga mansgrisarna under sken av vetenskaplighet sa att ”kvinnor är…”… Och jo, man hänvisade både till biologi och sociala strukturer! Så jag ska vara ärlig. Ser jag en bok om förtryck mellan könen som använder samma generaliserande språk om männen som de mulliga mansgrisarna använt om kvinnor i tusentals år, så åker den ”vetenskapliga” rapporten i soptunnan!

Då kan jag lika gärna spå i kaffesump, det känns vettigare… och mer vetenskapligt!

Det goda exemplet, den goda förebilden

Typexemplet på en debatt som spårat ur totalt är pajkastningen kring Sverigedemokraterna. Främlingsfientliga idéer finns, men anses inte värda att bemötas med idéer och motargument. Istället generalisera Sverigedemokrater mot muslimer och invandrare och mot ”PK-etablissemanget” medan motståndarna kastar glåpord och hat mot Sverigedemokraterna. Blåser i vuvuzuelor, saboterar, tystar och förlöjligar INDIVIDERNA.

På exakt samma sätt bedrivs ett veritabelt könskrig mellan Per Ström och co i ena skyttegraven och ett gäng feminister i andra graven, tex Gudrun Schyman. Där krigar man mer med varandras argument och generaliserar och har sig och vägrar att se att motståndarsidan har en poäng.

Tro mig! Jag är mot Sverigedemokraternas främlingsfientlighet! Jag är mot brottslighet och problem i samhället! Jag är mot det förbannade förtryck kvinnor (ja, kvinnor!) utsatts för i årtusenden. Jag är dessutom mot det förbannade förtryck mot mannens rättigheter som det innebär att barn har ansetts vara en del av kvinnokulturens maktsfär!

Men jag vill bemöta detta med argument och idéer och genom att hålla fram det goda exemplets makt!

Genom att visa att ”de andra” är som ”vi” kan man förändra samhället i stort och smått. Det kan man göra genom motargument. Och det kan man göra genom att närma grupperna varandra. De Sverigedemokrater som upptäcker att muslimen i förorten har samma rädsla för sina barns framtid, samma rädsla för brottslighet och problem i samhället, och fungerar som en själv, kan man få Sverigedemokraten att sluta generalisera om andra och kanske äcklas av klimatet i sitt parti.

Män och kvinnor som offentligt vågat bryta könsstereotyperna har betytt mer för att bryta ”könssstrukturerna” än tusen akademiska rapporter om patriarkala strukturer.

Även jag generaliserar ibland. Men jag vill sluta göra det! Om det är något som skapar, och sprider hat så är det dessa förbannade generaliseringar! Politiska generaliseringar är verkligen roten till allt ont! 😉 Eller hur!

Låt oss försöka ta striden mot tusentals år av förtryck av kvinnor, mot rasism och främlingsfientlighet, för människorätt, utan att göra om historiens alla misstag med att sätta grupp mot grupp! De som är med på det räcker upp handen!?

Mer läsning

Till individens försvar

och några saker jag skrivit om könskriget,

Debattråd till Fi, Maskulinister och Feminister, Könsdebatt utan sans och balans

Vad tusan sker i Filippinerna?

Vi har alla läst om de två svenska män som i maj dömdes till livstids fängelse av en filippinsk domstol. Männen, som suttit häktade i två år, dömdes för trafficking sedan de drivit en bordell där nakna kvinnor poserade framför kunder via nätet.  Svenskarna fälldes för människohandel och greps då polisen slog till mot en byggnad och hittade 17 nakna filippinska kvinnor.

De informella och formella nätverk som finns för sexarbetare på nätet har länge pratat om dessa ”offer”. Jag såg redan förra året att de klagade på att de internerats mot deras vilja, sextrakasserats, och att de protesterade mot att de kallades offer.

Nu läste jag igår hos Laura Agustín.

Fifteen girls, rescued by police and National Bureau of Agency men from a cybersex den operated by two Swedish nationals have escaped from the Department of Social Welfare Development office in Cagayan de Oro City. . .  after mauling the duty security guard. The girls then flagged down a passenger jeepney and forced its driver to bring them away from the DSWD office. . . –ABS.CBNnews.comthe Philippines, 5 July 2011

Jaha…

Ok. Jag vet inget om det de dömts för, att de ska ha varit minderåriga och varit där ”ofrivilligt”. Är det så så har svenskarna begått grova brott. Men något är ändå konstigt här. ”Offer” som inte vill kallas ”offer” och som rymmer från sina ”räddare” som de säger de blir trakasserade av…

Kan det vara så att ”offren” inte är offer utan att man bara återigen antagit att en sexarbetare automatiskt är ”offer” oavsett om de vill vara det eller inte?

Hur som helst verkar det klart att kvinnorna behandlats mycket fel. Internering är väl ingen lösning på trafficking?

Jag läser att de fått 350 dollar i månaden för jobbet. Mer än genomsnittslönen i Filippinerna, men ändå ganska underbetalt med tanke på hur mycket svenskarna säkert drog in. Det kanske är en fackförening de behöver? LO kanske vill hjälpa dem?

Så läser man en annan nyhet från Filippinerna.

A hundred female sex workers . . . and five foreigners were arrested in raids on three night clubs in Angeles City Tuesday night. . . “The women don’t really consider it a rescue,” said CIDG Women and Children’s Protection Desk head . . .  “They kept cursing us, and tried their best to escape.” . . . Chief Supt. Samuel Pagdilao Jr., said the successive raids in Angeles City’s red light district bolstered the US government’s recognition of the Philippines’ commitment to combating human trafficking. The Philippines has been taken off a watch list of the US State Department’s Trafficking in Persons Report and elevated to Tier 2, a category of countries that do not fully comply with anti-trafficking standards but are making efforts to do soPhilippine Daily Inquirer, 29 June 2011

Hmmm… Sånt har jag hört förut. Var det inte i Indien som sexarbetande kvinnor från Bangladesh blev så ilskna att de kastade rutten frukt på en FN-tjänsteman som sa att de var ”offer”. Jag minns inte, men här är en del av den historien.

Trafficking eller inte trafficking. Jag vet inte! Men kan vi vara överrens om att LYSSNA på sexarbetarna? Kan vi vara överrens om att sluta kalla dem ”offer” om de inte vill det? Och eftersom internering anses vara en del av traffickingproblemet så kanske man inte skulle internera traffickingoffer!?

Eller är det så att det enda sättet att ”rädda” ”offren” är att låsa in dem så de inte återvänder till yrket? Då är det nåt som är VÄLDIGT fel!

Dagens länktips: Human Rights Impact Resouce Center

Dagens länktips är Human Rights Impact. En internationell konsultgrupp/lobbygrupp som fokuserar på mänskliga rättigheter för de som utsatts för nån politisk eller polisiär åtgärd (illegala invandrare, trafficking offer, arbetare, nedskärningar ekonomiskt etc). Fokus ligger på trafficking. En sak de kräver är tex att man skiljer mellan trafficking offer och frivilliga sexarbetare.

Den här guiden är intressant! Jag citerar:

‎”Some people argue that sex work in itself is a human rights violation, irrespective of the conditions and of what sex workers themselves say. However, in line with the views of sex workers themselves, and the human rights principles stated before, this tool takes the stand that (adult consensual) sex work, in itself, is not a violation of human rights, but conditions of deceit, coercion or abuse can make it a human rights violation.It thus makes a clear distinction between sex work, defined as the rendering of sexual services in exchange for money, and trafficking, which is defined by the presence of coercion, deception, debt bondage, abuse of authority, or any other form of abuse related to conditions of recruitment and/or conditions of work.”

och

‎”Of special importance to the situation of irregular migrants and other vulnerable or marginalised groups is respect for the principle of non-discrimination. This implies that anti-trafficking measures should not be used to directly or indirectly discriminate against women, migrants, sex workers or other groups. It also means that protection for trafficked persons should be applied without discrimination based on gender, ethnicity, immigration status, and/or the fact that an individual may have been trafficked in the past or worked in the sex industry”

Men det finns mycket mer. De har en skademinimerings princip i fråga om arbetarrätt också!

Disabilities, rights and libertarians…

This is an article I write as a reply to a woman who has written things that move me much, at a libertarian forum at Facebook. Her opinion is that it is impossible for her to be be a libertarian, and that she therefore has to be a socialist… She regretts that, obviously! I have seen other disabled people write the same thing as she does, and I have written about it too in Swedish.

With this article I want to show that the question of disability rights is a crucial question that shows some flaws in common libertarian thinking.

Khannea wrote this in the singulibertarian group.

”In a perfect world I’d be libertarian. However in a perfectly libertarian world, I’d be left at the mercy of a system that’s hostile to collective taxes. Let’s pit it in plain words – if I’d have to survive the ‘charity’ popularity contest I fear I’d be dead pretty soon. Hence I feel I can’t *afford* a purely libertarian society. I can not ever work, not in the current definition of ‘work’ and I am 100% dependent on disability.

This places a high moral burden on me. I’d *want* to be libertarian. But I know I can’t ever pull it off, and I know I have to resist a libertarian society with all might.

Maybe as technology advances, or maybe if technology allows me to catch up with the rest of society, in terms of marketability, I’d be more complacent. I also get a little testy quite often, as I notice that (my) society does succumb to liberalization tendencies, and my quality of life is decaying steadily.

When I bring this up with hard-line libertarians I get a range of responses, such as (a) yes you are right, you’d starve and that would be good for society; (b) oh don’t worry, you are useful, and you’d do great on donations, IF ONLY we libertarians wouldn’t have to pay so much taxes or (c) in a REAL libertarian world all these things would not be an issue. You’d be rich, since you’d get a job and make money easily, and your day-to-day costs would be far less. There have been (d) and more comments, some of them quite non-flattering.

I am not buying all that. So, rip loose, how is a sourpuss like me to feel comfortable in a forum like this? Do I simply ”misunderstand” libertarian values? Am I doing something totally wrong? Should I be ”blamed” for some kind of transgression?

I don’t think it’s very uplifting to discuss my ‘disabilities’ as length. Treat me as the ‘perfect storm of dillemma’ for libertarianism – someone fairly smart, someone of a certain age, someone with a diagnosed extremely distracted mind – declared 100% disabled by law. On the one hand with clear talents, on the other hand fundamentally neurologically disorganized. What does Libertarianism do with someone like me.

Note that in theory, if I got fed up real bad, I could use a range of perfectly legal means to cause damage to society (as an act of protest) and with the means I have right now could probably could easily inflict systematic disruption (sabotage) several times the value of my current disability. So in effect I do have means to protest an societal marginalization, and I will be increasingly forced to use them, in effect using my influence to ‘blackmail’ society. Clearly this potential for ‘insurrection’ (and the cost of prisons, police) should be taken into account in this as well. ”

My answer!

Dear Khannea!

I have written in Swedish about the dilemma you write about. 

In Sweden the government helps disabled to get aid, and many disabled, for example those with Cerebal Palsy, get the right to a paid assistent that helps them to get a ”normal” life.

There are problems with the system but it functions relatively well.

Many libertarians would call this system socialistic. Taxmoney is used to help disabled. I disagree. I cannot imagine a liberal or libertarian system without government support for disabled.

You are correct when you say that disability is a dilemma for libertarians. It is!

Mainstream libertarians who dont know much about disabilities normally say that the costs of living will decrease in a libertarian state and that will PROBABLY help most disabled…

People who know more about disabilities normally say that more people would give money as charity, and that disabled people would have to get by with the help of charity.

There is a great problem with that.

Most disabled people are fed up with charity. For centuries they have been dependent on charity and some have received it, most disabled not. All over the world they have demanded their rights to life, free speech, liberty, independent of charity and they have actually succeeded to secure their rights and have increased their standard of living.

A RIGHT is not the same thing as CHARITY. Charity is not a Right. That is the problem.

So in a mainstream libertarian world disabled would loose their rights to life and liberty, since without aid they could never excercise these rights. They would be dependent on charity to excercise their rights to life. That is not acceptable. (Would any other libertarian accept that? To have to beg for the right to speak freely? Off course not!)

I can understand that you choose to be socialist. In a mainstream libertarian world you would loose your rights.

But it does not have to be like that.

Nightwatchman state

Most libertarians accept the concept of a nightwatchman state. That some taxes are acceptable, and that one can, with the help of them, secure the negative rights of all people (the right to life, to freedom, to free speech). That is: with the help of taxes, and a minimal state, one can support Police and courts.

In my view a libertarian society has to secure the rights of all. In a libertarian society the minority should NEVER be allowed to be trampled upon. Minorities have equal right to exercise their rights as the majority.

That creates a dilemma, the dilemma you talk about.

Without a government that secures your rights as disabled, you as a person, as well as most other disabled people, are excluded from the society.

Formally you would have the right to live, but in reality you would not have that right since you only could exercise that right if you got money from Charity.

But what would happen if libertarians would include aid to groups, like the disabled, in their notion of the minimal state, of the nightwatchman state? 

Yes, it means that money would be transferred from some people (as a tax) to other people, by force in the same way as taxmoney is intended to the Police. But so what. What are we to do otherwise? Should we who like libertarian ideals spit in the face of disabled people and tell them to fuck off? Should we say that ”no, no, you dont have the RIGHT to live, go to some rich people and BEG for money instead, and you MIGHT get help.” Should we say: ”yes you have the right to life, on this piece of paper it is said that you have equal rights, but dont come here with your demands to be able to exercise these rights. It is only nice words on the paper…”

Off course not!

The minority have the equal right as the majority!

Perhaps some day in the future, when technology has advanced, the government support for disabled would be unnecessary, but today it is NECESSARY!

One might say that this means that some government funding for hospitals would be necessary too,and other kinds of government support. Yes! For the reasons I state above, I personally believe that a ”safety net” is necessary. Humans are far too valuable to be thrown away as some kind of garbage! Preferably some kind of negative tax, as Milton Friedman proposed, too.

Is it Libertarian? Perhaps not, but who cares? I was born free and have the right to redefine politcal concepts if the concepts do not match with the reality!

So instead of saying that you cannot be a libertarian, help me and others to develop a definition of libertariansm that does NOT assume that your rights as humans, should be trampled upon! Minorities have equal right to life and free speech (etc) as majorites. That is a cornerstone of libertarian thinking!

Disabled libertarians will transform the libertarian thinking in the future, I am convinced of that!

/Torbjörn Jerlerup (Works with disabled and am using a hearing aid.)

PS

One might say that government funding does not guarantee that disabled get help. Correct. But in that case the disabled person can go to the court to demand his and her rights. Without government support that would be impossible. A Charity is not a Right!

I know that some of my libertarian friends will disagree with this writing. But instead of saying that I should call myself social liberal instead, pleas challenge my views instead. Challenge the dilemma I and Khannea write about!)

PS 2

Freedom from and freedom to? Is not freedom of/freedom to a positive right? Yes it is. But as soon as we talk about the state we have to talk about freedom to and freedom from. (All libertarians that are for a state uses that kind of langiage with regards to such things as freedom of speech, etc…)

The important thing is what definies freedom. A negative concept or a positive. In order to avoid oppression the disabled has to get the MEANS with which he or she can avoid it. The disabled will be opressed, and all his or her rights trampled upon, without some AID…

Länkar:

En introduktion till crip theory

Drottning Filippa Reinfelt, med rätt att döda?

”Bra gjort Filippa”, ”M gör helt rätt”, ”Bra gjort av Moderaterna måste jag säga! Nu börjar de likna mer de gamla gänget man gillade förr i tiden.” Lovorden haglar över Filippa Reinfeldt efter att Moderaterna beslöt att försöka stoppa sprutbytesprogrammet i Stockholm. Det enda problemet är att det är nazisterna på Fria Tider som lovordar henne…

Personligen ansvarig!

Som jag skrev iförrgår på Liberaldemokraternas hemsida är Filippa Reinfeldt personligen är ansvarig för Moderaternas beslut att stoppa Sprutbytesprogrammet i Stockholm. Detta trots att WHO, FN:s hivprogram UNAIDS, Internationella Röda Korset och Världsbanken rekommenderar sprututbytesprogram, och Finland infört det, och Skåne haft det i över 20 år.

Det är Filippa mot hela världen!

Jag kommer osökt att tänka på den danske kungen Knut den Store.

Knut den store härskade över bland annat England, för tusen år sen. Han hyllades som en övermänskligt mäktig och stark kung och såg sig som en sådan också.

En dag red han ner till stranden med allt sitt hovfolk, och sin tronstol. Väl där satte han sig i sin tronstol vid vattnets rand. Tidvattnet och vinden gjorde att vågorna var höga och sköljde högre och högre upp på stranden.

Sittande i riktning mot vågorna, med kronan på hjässan och hermelinmanteln på axlarna och sa han med hög röst: ”Jag kung Knut, härskare av Guds nåde över Norge, Danmark och England, befaller er, vågor, att stilla er!” Inget hände… Kungen sa igen ”Jag befaller er såsom härskare över dessa stränder, över land och hav, vågor stilla er”! Men inget hände… Vågorna fortsatte att dåna och storma och brusa.

Sen går myten isär. En del menar att kungen, vände sig om till hovfolket och sa att ”se där, jag är ingen stor kung, bara Gud är stor”. Men det låter som en efterhandskonstruktion. Andra säger att han blev helt knäckt av att det visade sig att han, den store kungen, hade så lite makt att han inte ens kunde rå på några futtiga vågor ens!

Likt Knut står nu Filippa Reinfeldt på stranden och beordrar vågorna att stanna och stilla sig!

Vad vetenskapsmän, forskare och politiker över hela världen kommit fram till bryr hon sig inte om. Nej, sprutbytesprogrammet ska stoppas!

Frågor till Filippa Reinfeldt

Jag frågar Filippa Reinfeldt, och Moderaterna i Stockholm. Har ni ens bemödat er om att ta kontakt med landstinget i Skåne, som har haft ett fungerande sprutbytesprogram i över 20 år och där de nästan inte alls har några nya HIV-fall bland sprutnarkomanerna? I höstas öppnade en ny mottagning på Helsingborgs lasarett, har ni hört med dem hur det fungerar där?

Redan idag fungerar sprutbytesprogrammet i Skåne eftersom spridningen av de smittsamma sjukdomarna  bevisligen minskat. Som Louise Persson skriver skulle man då kunna föreställa sig vad som skulle hända om sjukvården anpassade öppettider och liknande mer efter narkomanernas behov…

Det sorgliga är att när drottning Filippa av Stockholm nu tror sig stå över råden från hela världen, och vetenskap och evidens, så blir människor lidande.

Du har blod på dina händer, drottning Filippa!

/Torbjörn Jerlerup

Mer läsning: Essbeck, Rosas Blogg, Jesper Svensson, Zac, Wågström, icke politisktkorrekt, Svd, Vänsterpartiet, Drugnews, Nyheter24

Även 90-åringar har mänskliga rättigheter!

Följande artikel publicerades på Liberaldemokraternas hemsida nu på morgonen. Det är absurt att byråkrater och politiker ska hindra äldre att leva sina sista år tillsammans. Hur hade tjänstemännen känt om de tvingats flytta från sina nära och kära? Hjälp Karl-Gustaf och Iris Kleen, skriv till de ansvariga politikerna!

Att ta strid för rätten till personlig frihet och integritet betyder inte bara att ta striden för friheten på internet.

Integritet handlar om så mycket mer: om sexuella rättigheter, om barns rättigheter och om rätten att få bestämma över sitt eget liv, till exempel.  Därför reagerar vi Liberaldemokrater med ilska när vi läser sådant som Aftonbladet och Kulturbloggen rapporterar idag: att två människor som levt ihop i 65 år inte längre ska få leva ihop nu när den ena av dem behöver särskilt boende. Karl-Gustaf och Iris Kleen får inte det längre, det har Varbergs kommun bestämt.

Detta är givetvis ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Ett brott som är så allvarligt att personligt ansvar måste krävas av de ansvariga för detta brott.

Det är absurt att politiker och tjänstemän ska kunna gömma sig bakom lagar och paragrafer när de begår brott mot de mänskliga rättigheterna, som i detta fall. I Liberaldemokraternas Sverige vill vi stärka tjänstemannaansvaret så att  det ska gå att komma åt de politiker, jurister och tjänstemän som fattar beslut som detta ovannämnda i Varberg.

Den personliga integriteten är en av Liberaldemokraternas viktigaste frågor. Din magkänsla ljuger inte. Det är vidrigt att ett par som levt ihop i 65 år ska skiljas åt. Du har rätt att vara arg!

Vill du hjälpa Karl-Gustaf och Iris Kleen? Skriv till dessa ansvariga och protestera!   jorgen.warborn@kommunen.varberg.se, jana.nilsson@kommunen.varberg.se, ks@kommunen.varberg.se, lena.andersson@kommunen.varberg.se, ann-charlotte.stenkil@kvarnhyddan.se

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Aftonbladet, Kulturbloggen, Törnebohm, Brännbergs

Läs även andra bloggares åsikter om 

Martin Luther King, Kaos eller gemenskap, från 1967

Martin Luther King återvände ganska ofta till en av sina politiska grundteser: att en dag i framtiden kommer svält och fattigdom att betraktas som lika barbariskt, som vi idag betraktar nazism, kannibalism och slaveri. Dessa ord läste jag första gången när jag var 17 år och de har följt mig sen dess som en självklarhet! Så klart att det är så! Och alla som undrar nu varför få personer protesterade mot slaveriet eller mot nazismen, bör se på hur frågan om fattigdomen i världen behandlas politiskt. Så som idag, så funkade det igår…

Här följer utdrag ur en denna bok som betytt mycket för mig: Martin Luther Kings sista bok, Kaos eller gemenskap, från 1967:

Martin Luther King:

John Kenneth Gailbraith har beräknat att 20 miljarder om året skulle räcka till att åstadkomma garanterade inkomster och utrota fattigdomen, vilken summa han beskriver som ”inte mycket mera än vi kommer att lägga ut nästa budgetår för att säkra frihet och demokrati och religionsfrihet så som de definieras av ‘exper­ter’ i Vietnam”.

Den nutida tendensen i vårt samhälle är att basera vår distribution på den ringa tillgång, som inte längre är ett fak­tum och pressa in vårt överflöd i medelklassens och överklas­sens fullproppade munnar, tills de får kväljningar av allt över­mått. Om demokrati skall ha någon vidsträckt innebörd, är det nödvändigt att rätta till denna orättfärdighet. Det är inte bara moraliskt utan förståndigt. Vi ödelägger och degraderar mänsk­ligt liv genom att klamra oss fast vid föråldrat tänkande.

Armodets hemsökelse kan inte försvaras i vår tid. Det är från samhällets synpunkt lika grymt och inskränkt somlbruket av kannibalism i civilisationens gryning, när människorna åt varandra, därför att de ännu inte hade lärt sig att hämta föda från marken eller konsumera överflödet omkring dem. Tiden är för oss att visa vår civilisation genom att genast och fullständigt avskaffa fattigdomen.

Kap 6 Världen – vårt hem

För några år sedan dog en berömd romanförfattare. Bland hans papper hittade man en förteckning över förslag till hand­lingar i planerade berättelser. Det kraftigast understrukna var följande: ”En på olika håll skingrad familj ärver ett hus, i vilka medlemmarna måste bo tillsammans.”

Det är mänsklighetens nya stora problem. Vi har ärvt ett stort hus, en oerhört stor ”boning för all världen”, i vilken vi måste leva till­sammans — svart och vit, österlänning och västerlänning, hedning och jude, katolik och protestant, museiman och hindu — en familj, som är orimligt söndrad i tankeliv, kultur och intressen och som därför att vi aldrig mer kan leva  skilda från varandra, på något sätt måste lära sig att leva i fred.

Hur djupt amerikanska negrer än är invecklade i kampen för att till sist kunna känna sig hemma i Förenta staterna som sitt fosterland, får vi inte glömma bort världens stora boning, som vi också är invånare i. Jämlikhet med de vita löser inte vare sig de vitas eller negrernas problem, om den innebär jämlikhet i ett världssamhälle, som är utarmat av fattigdom, och inom en mänsklighet, som är dömd att utplånas genom krig. Alla jordklotets bebyggare är nu grannar. Detta världsvida grannskap har kommit till huvudsakligen som ett resultat av de moderna vetenskapliga och tekniska omvälvningarna. Värl­den av idag är oerhört olika världen för bara hundra år till­baka. För ett århundrade sedan hade Edison ännu inte upp­funnit glödlampan för att bringa ljus till många mörka platser på vår jord. Bröderna Wright hade ännu inte uppfunnit den fascinerande mekaniska fågel, som skulle sträcka ut sina gi­gantiska vingar ovan molnen och snart krympa avstånden och ställa tiden i människans tjänst. Einstein hade ännu inte för­nekat något axiom, och relativitetsteorien hade ännu inte blivit postulerad.

Människor, vilka för ett århundrade sedan liksom i våra dagar strävade att vinna bättre insikter, hade ingen television, ingen radio, ingen telefon, inga filmer, som kunde hjälpa dem att kommunicera med varandra. Den medicinska vetenskapen hade ännu inte upptäckt de underbara läkemedel, som gjort slut på många förskräckliga epidemier och sjukdomar. Få hundra år sedan hade militärerna ännu inte framställt de för­färande vapen, som vi hör talas om i dag — inte bombplanet en luftburen fästning, som öser ut skurar av död; inte napalm som förtär både levande varelser och döda ting. För ett år hundrade sedan sträckte inga skyskrapor sina krön mot stjär­norna, inga gigantiska broar bredde sina spann över vattnen Vetenskapen hade ännu inte spanat ut i stjärnevärldarna! omätliga rymd, genomforskat oceanernas djup. Alla dessa ny; uppfinningar, dessa   nya   idéer, dessa   ibland   fascinerande ibland skrämmande framsteg, har kommit senare. De flesta av dem har kommit under de senaste sextio åren, ibland långsam och under möda, oftare bedövande snabbt, men alltid med en enorm betydelse för vår framtid.

Åren framför kommer att få se en fortsättning av denna dramatiska utveckling. Naturvetenskapen kommer att dra nya huvudleder genom stratosfären. Om några år kommer sannolikt astronauter och kosmonauter att obesvärat promenera på månens osäkra stigar. Om ett par år blir det tack vare de nya överljudsplanen möjligt att flyga från New York till London på två och en halv timme. Under framförliggande år kommer den medicinska vetenskapen att förlänga människornas liv genom att framställa botemedel mot cancer och dödliga sjukdomar. Automation och cybernetik kommer att göra det möjligt för arbetande människor att få så mycken fritid, att man aldrig kunnat drömma därom. Allt detta ger en skimran­de bild av möblerna, verkstaden, de stora utrymmena, den nya inredningen, arkitekturen, som kännetecknar den världs­vida byggnad vi lever i.

Martin Luther King

Jämsides med de naturvetenskapliga och teknologiska om­ välvningarna har vi också bevittnat en världsvid frihetsrevo­lution under de senaste årtiondena. Den nuvarande jäsningen bland negerbefolkningen i Förenta staterna har satts i gång av en fast och ivrig beslutsamhet att få till stånd frihet och jäm­likhet ”här” och ”nu”. I en viss mening är medborgarrättsrörelsen en speciellt amerikansk företeelse, vilken man måste förstå i ljuset av den amerikanska historien och ta itu med ut­ifrån amerikanska förhållanden. Men på ett annat och vikti­gare plan utgör det som sker i Förenta staterna en betecknan­de del av utvecklingen i världen.

Vi lever i en tid, sade filosofen Alfred North Whitehead, ”när civilisationen håller på att skifta sin grundsyn på tillvaron en viktig vändpunkt i historien, där de förutsättningar på vilka samhället är uppbyggt blir föremål för analys, skarpa invändmngar och genomgripande förändringar.” Det vi bevittnar nu är en frihetsexplosion, ett förverkligande av ”en idé för vilken tiden är mogen”, för att använda Viktor Hugos ord. Det starka mullrande vi hör i våra dagar, är sorlet av missnöje från utarmade massor, som bryter sig väg från förtryckets fängelsehålor till frihetens solbelysta berg. I en mäktig kör sjunger de revolterande massorna orden i vår frihetssång: ”Ain’t gonna let nobody turn us around” (Ingenting ska få oss att vända om).

Över hela världen sprider sig som en feber historiens mest omfattande frihetsrörelse. Folkens massor är beslutna att göra lut på exploateringen av deras raser och länder. Medvetet rör de sig mot sitt mål som en framvällande tidvattensvåg. Man hör sorlet från dem på varenda bygata, i hamnarna, hemma i husen, bland studenterna, i kyrkorna och vid politiska möten. Under åtskilliga århundraden gick historiens ström från län­derna och samhällsbildningarna i Västeuropa ut till den övriga världen genom ”erövringar” av skiftande slag. Den perioden, kolonialismens era, är slut  Öst är på väg mot väst. Det sker en omfördelning i världen. Vi ”håller på att skifta vår grundsyn på tillvaron”.

Denna utveckling borde inte förvåna den som känner till historien. Förtryckta folk kan inte hållas nere för evigt. Läng­tan efter frihet kommer till sist att bryta sig fram. Bibeln be­rättar den spännande historien om hur Moses för många sekler sedan stod inför Farao och utropade: ”Släpp mitt folk!”
Det var första kapitlet av en berättelse, som skulle få sin fort­sättning. Den nuvarande kampen i Förenta staterna är det sista kapitlet i samma berättelse. Någonting inom negern har påmint honom om hans arvsrätt till frihet och någonting utom honom har visat, att den ligger inom räckhåll. Medvetet eller omedvetet har negern gripits av andan i tiden och tillsammans med sina svarta bröder i Afrika och sina bruna eller gula brö­der i Asien, Sydamerika och Små Antillerna har han otåligt satt sig i rörelse mot rasrättvisans förlovade land.

Ingenting kan vara mer tragiskt än att människor lever i dessa revolutionära tider men inte förmår tillägna sig de nya attityder och det nya synsätt, som den nya situationen kräver.

Det vi vanligen kommer ihåg från Washington Irvings bekanta berättelse om Rip Van  Winkle är att Rip sov i tjugo år. Det finns emellertid en annan viktig sak, som man nästan alltid glömmer. Det är skylten på värdshuset i den lilla staden vid Hudsonfloden, från vilken Rip startade sin färd upp i bergen, där han sedan sov sin långa sömn. När han gav sig iväg bar skylten en bild av kung Georg III av England. När han tjugo år senare kom ner, hade skylten en bild av George Washington. När Rip såg bilden av Förenta staternas förste president, blev han förvirrad och visste varken ut eller in. Han visste inte vem Washington var. Det mest slående i denna berättelse är inte, att Rip sov i tjugo år utan att han sov under en revolution, som skulle komma att ändra den mänskliga historiens gång. 

En av de stora riskerna, som möter oss under historien är att alltför många människor inte kan hålla sig vakna under betydelsefulla perioder av social omvandling.

Varje samhällsform har sina beskyddare av det bestående och sina brödra­skap av likgiltiga, som är kända för att sova under revolutio­nerna. Men i våra dagar är själva vår möjlighet att överleva beroende av vår förmåga att hålla oss vakna, att anpassa oss till nya idéer, att vara snabbtänkta och möta de krav föränd­ringen ställer. Det världsvida hus vi lever i gör det nödvändigt, att  vi  förvandlar vårt världsomfattande grannskap till ett världsomfattande broderskap. Tillsammans måste vi lära oss att leva som bröder, annars kommer vi att gå under som dårar.

Vi måste hängivet och outtröttligt arbeta på att överbrygga klyftan mellan våra vetenskapliga framsteg och våra moraliska framsteg. Ett av mänsklighetens stora problem är att vi lider av ett andligt armod, som står i bjärt kontrast till vårt vetenskapliga och teknologiska överflöd. Ju rikare vi har blivit materiellt, desto fattigare har vi blivit moraliskt och andligt.

Varje människa lever i två världar, den inre och den yttre. Den inre är den värld, som kommer till uttryck i konsten, lit­teraturen och religionen. Den yttre är det komplex av uppfin­ningar, tekniska metoder, mekaniska anordningar och instru­ment med vilkas hjälp vi lever. Vårt problem i dag är, att vi har låtit den inre världen gå förlorad i den yttre. Vi har låtit hjälpmedlen i vår tillvaro överflygla dess mål och mening. Mycket i det moderna livet kan sammanfattas i Thoreaus tan­keväckande ord: ”Förbättrade möjligheter att nå ett alltjämt oförbättrat mål”. Det är den allvarliga situation, det svåra och efterhängsna problem den moderna människan ställes in­för. Större materiella resurser innebär större risker, om de inte motsvaras av en större andlig mognad. När människans yttre intressen tar överhand över de inre, hotar fara.

Västerlandets civilisation är i detta ögonblick särskilt sårbar, ty vårt materiella välstånd har skänkt oss varken sinnesfrid el­ler andlig jämvikt. En asiatisk författare har skildrat vårt di­lemma i uppriktiga ordvändningar:”Ni kallar edra tusen materiella uppfinningar ‘arbetsbesparande maskiner’, och ändå är ni alltid upptagna. Ju flera edra maskiner blir, ju tröttare, oroligare, nervösare och missnöjdare blir ni. Vad ni än har, önskar ni mer; och var ni än vistas, önskar ni fara någon annanstans… edra uppfinningar är varken tidsbesparande eller nervbesparande. De är precis lika många sporrar, som driver er att uppfinna flera maskiner och utföra mera arbete.”Detta säger oss något om vår civilisation, vilket inte kan neg­ligeras som ett partiskt angrepp av en orientalisk tänkare, som är avundsjuk på västerlandets rikedom. Vi kan inte avvisa anklagelsen. Det betyder inte att vi måste vrida tillbaka den vetenskap­liga utvecklingens klocka. Ingen kan blunda för alla de under, som vetenskapen har åstadkommit i vår tillvaro. Automobilen kommer inte att vika för häst och vagn, tåget för diligensen, traktorn för dragplogen, vetenskapliga metoder för okunnighet och vidskepelse. Men vår moraliska och andliga ”eftersläp­ning” måste tas igen. När vetenskapen utvecklas snabbare än moralen, blir resultatet målstyrda raketvapen och vilseledda människor. När vi dåraktigt krymper vår inre värld och låter den yttre expandera, undertecknar vi vår egen dom.

Vårt hopp om ett uppbyggande liv i det världsvida hus vi har ärft, ligger i vår förmåga att återställa den moraliska målsättningen i den enskildes och samhällets liv. Utan ett sådant andligt och moraliskt uppvaknande kommer vi att förgöra varandra genom att missbruka våra egna möjligheter.IIEtt av vår tids moraliska imperativ är kallelsen att med orubb­lig beslutsamhet arbeta över hela världen för att sopa undan de sista spåren av racism. Redan 1906 förutsade W. E.B. Du Bois att ”tjugonde århundradets problem kommer att vara ras­frågan”. När vi nu har kommit två tredjedelar in på denna spännande period av historia, är vi klart medvetna om att racismen fortfarande är den helvetets hund, som envist jagar vår civilisation.

Racismen är inte uteslutande en amerikansk företeelse. Dess ondskefulla grepp vet inte av några geografiska gränser. Det är i själva verket racismen och dess evige bundsförvant — den ekonomiska exploateringen — som förser oss med nyckeln till att förstå de internationella komplikationerna i vår gene­ration.Det klassiska exemplet på organiserad och i institutioner ut­byggd racism är Sydafrikanska unionen. Dess nationella po­litik och metoder är inkarnationen av tesen om vit överhöghet mitt i en befolkning, som till överväldigande del är svart. Men Sydafrikas tragedi ligger inte bara i dess egen politik; det är ett faktum att det racistiska regementet i Sydafrika är möjligt på grund av Förenta staternas och Storbritanniens ekonomiska politik, två länder som påstår sig vara moralens bålverk i västvärlden.

I land efter land ser vi de vita bygga imperier med de färgades svett och lidande. Portugal fortsätter att använda slavarbete och underkuvande metoder i Angola; Ian Smiths re­gering i Rhodesia åtnjuter fortfarande stöd av industri och ka­pital under brittisk kontroll, trots att brittiska regeringen utta­lat sitt motstånd. Även när det gäller det lilla landet Sydvästafrika, finner vi världens mäktiga nationer oförmögna att inta en moralisk ståndpunkt gentemot Sydafrika, fastän det mindre landet står under Förenta nationernas mandat. Dess politik kontrolleras av Sydafrika, och dess arbetskraft lockas ned i gruvorna under slavarbetets villkor.

Kennedyregimen var i viss utsträckning medveten om de problem, som rasmotsättning och rasexploatering framkallar i hela den färgade världen, och en tillfällig ansträngning gjordes för att befria Förenta staterna från dess inblandning, men för­söket sträckte sig endast till diplomatisk nivå. Genom vår am­bassadör i Förenta nationerna, Adlai Stevenson, togs några trevande steg till en förnuftig förhandlingskontakt med jordens färgade folk. Så långt som till att ta itu med de ekonomiska as­pekterna på rasexploateringen kom det emellertid inte. Vi har ådagalagt en notorisk tystnad i fråga om de 700 miljoner dol­lar amerikanskt kapital, som stöttar under apartheidsystemet, för att inte tala om de miljarder dollar i handel och militära allianser, som anslås under förevändningen att bekämpa kom­munismen i Afrika.

Inget skapar åt kommunisterna ett bättre klimat för expansion och infiltration än vårt lands fortsatta samarbete med racism och exploatering över hela världen. Om vi inte blir tillräckligt energiska i vår beslutsamhet att utplåna de sista spåren av racism i våra förbindelser med den övriga världen, kanske vi snart får se våra fäders missgärningar hemsökta på vår och kommande generationer. De förhållanden, som på ett klassiskt sätt är företrädda i Afrika, är nämligen också för handen i Asien och på vår egen bakgård i Latinamerika.

Överallt i Latinamerika finner man en stark bitterhet mot Förenta staterna, och den är alltid starkast bland de fattigaste och mest mörkhyade av världsdelens folk. Latinamerikas liv och framtida öde ligger i händerna på de amerikanska bolagen. De beslut, som berör sydamerikanernas tillvaro, fattas| till synes av deras regeringar, men det existerar knappast några fakta demokratier på hela kontinenten. Regeringarna dirigeras av väldiga, vinningslystna karteller,  som berövar Sydamerika dess resurser, medan de lämnar en liten rabatt till några medlemmar av en korrumperad aristokrati, som i sin tur, i stället för att investera pengarna i sitt eget land för sitt eget folks bästa, placerar dem i schweiziska banker eller ger ut dem på världens lekplatser. Här ser vi racismen i sin mera sofistikerade form: nykolonialismen. Bibeln och historien är fyllda av sorgliga be­rättelser om den ene brodern, som berövar den andre hans födslorätt och därigenom ger upphovet till tvister och strider under generationer framåt. Vi kan knappast undgå en sådan dom i Latinamerika, lika litet som vi har kunnat komma un­dan skörden av det hat, som såddes i Vietnam under ett sekel av fransk exploatering.Det är bekvämt att falla för frestelsen att skylla revolterna och bitterheten överallt ute i världen på kommunisternas kon­spiration för att underminera Europa och Amerika, men den explosionsrisk, som finns i världssituationen, beror i mycket högre grad på besvikelsen inför kristendomens och teknikens löften.

Revolutionsledarna i Afrika, Asien och Latinamerika har praktiskt taget alla fått sin utbildning i västerlandets huvud­städer. De mottog ofta sin första undervisning i kristna mis­sionsskolor. Där väcktes deras medvetande om att de ägde människovärde, och de lärde sig att aUajmänniskor är Guds barn. Under senare år har deras länder invaderats av bilar, Coca-Cola och Hollywood-filmer, så att till och med de mest avlägsna byarna har lärt känna de underbara välsignelser, som står Guds vita barn till buds.

När väl en gång världens aptit och strävan har väckts av västerlandets teknologiska underverk och den nya syn på människan som religionen skänkt, får man inte vänta sig att kunna hålla människorna utanför rikedomens och hälsans jordiska lyckorike. Antingen får de vara med och dela förmånerna eller också kommer de att organisera sig för att kasta över ända de samhällsbyggen och regeringar, som står i vägen för deras strävan.

Tidigare generationer kunde inte föreställa sig en sådan lyx, men deras ättlingar drömmer om den och kräver att den ska bli verklighet. Och när de ser sig omkring och finner, att de enda människor, som inte har någon del i den västerländska teknikens överflöd, är färgade människor, blir den nästan oundvikliga slutsatsen att deras villkor och deras utnyttjande på något sätt är beroende av deras hudfärg och racismen i den vita västvärlden.

Det är en förrädisk grund att bygga världens hus på. Racismen kan mycket väl bli den frätande ondska, som låter ridån gå ned över västerlandets kultur. Arnold Toynbee har sagt att omkring tjugosex kulturer har uppstått på jorden. Nästan alla har gått sin undergång till mötes. Förfallet och under­gången orsakades, enligt Toynbee, inte av invasioner utifrån utan av ett inre förfall. De svek i fullgörandet av de krav och förväntningar de ställdes inför. Om västerlandets civilisation inte nu svarar positivt på kravet att göra slut på racismen, kommer någon framtida historiker att nödgas säga att en stor­slagen kultur gick under, därför att den saknade hänförelse och styrka nog att skapa rättvisa för alla människor.

Ett annat allvarligt problem som måste lösas, om vi skall kunna leva ett nyskapande liv i världens vida byggnad, är fat­tigdomen på internationell nivå. Likt en enorm bläckfisk sträc­ker den sina kvävande griparmar över länder och byar i hela världen. Två tredjedelar av jordens befolkning går hungriga tll sängs varje kväll. De lider av undernäring, har undermåliga bostäder och är uselt klädda. Många av dem har inga hus att b eller sängar att sova i. Deras enda bädd är städernas trotto­arer och byarnas dammiga vägar. Många av dessa utfattiga Guds barn har aldrig sett en läkare eller tandläkare.

Armodet är inget nytt. Vad som är nytt är emellertid, att vi nu äger resurserna att göra slut på det.

För inte så många år sedan skrev dr Kirtley Mather, geolog vid Harvard universitetet, en bok med titeln Enough to Spare. Han lade fram den grundläggande tesen, att svälten är alldeles onödig i den moderna världen. Just nu måste därför frågan på dagordningen lyda: Varför ska det finnas hunger och brist i något land, i någon enda stad, vid något enda bord när människan äger resurserna och kunskaperna för att fylla hela den mänskliga tillvarons grundläggande behov. Till och med öknarna kan bevattnas och den bortsopade myllan återställas. Vi kan inte klaga över bristen åkerjord, ty det finns 65 miljoner kvadratkilometer odlingsbar mark på jorden, av vilken vi använder mindre än 18 miljoner. Vi besitter häpnadsväckande kunskaper om vitaminer, näringsprocessser, näringsämnenas kemi och atomernas rörelse. Det råder ingen brist i människans resurser; bristen ligger i människans vilja.

Detta betyder inte att vi kan blunda för den enorma acce­lerationen i ökningen av jordens befolkning. Befolkningsex­plosionen är mycket reell och måste mötas öppet och ärligt, om vi skall kunna undvika under kommande århundraden att det finns endast ”ståplats” på vår jord. De flesta stora utvecklingsländerna i världen i dag står inför problemet med över­befolkning i förhållande till resurserna. Men till och med detta problem kommer att minska i stor utsträckning, om fattigdo­men avskaffas. När människorna börjar skönja flera möjlig­heter till bättre utbildning och större ekonomisk trygghet, bör­jar de fundera, om inte en mindre familj är bättre både för dem och för barnen. Jag tvivlar med andra ord på att det kan bli någon stabilisering av befolkningsmängden utan en före­gående stabilisering av de ekonomiska resurserna.

Tiden har kommit för ett världsomfattande krig mot fattig­domen. De rika folken måste använda sina väldiga tillgångar att utveckla de underutvecklade, skola de oskolade, skaffa fö­da åt de svältande. De välbärgade och ekonomiskt oberoende har ofta varit likgiltiga och blinda för armodet och umbäran­dena runt omkring dem. Vi har förskjutit de fattiga ur våra tankar och hållit dem på avstånd från utvecklingen i vårt hälle. Ett storslaget folk är ytterst ett folk, som kan hysa mecU känsla. Ingen individ, inget folk äger sann storhet, om där inte finns någon känsla för ”de minsta bland eder”.
Första steget i den världsvida kampen mot fattigdomen är en stark ansvarskänsla. Alla de rika nationerna — Amerika, England, Ryssland, Kanada, Australien och de västeuropeiska länderna — måste se det som en moralisk förpliktelse att ställa kapital och tekniskt bistånd till utvecklingsområdenas förfogande. Dessa rika nationer har endast visat prov på ett mycket ytligt engagemang. Det behövs nu en allmän strategisk plan för biståndet. Ofullständig hjälp här och där är inte tillräcklig, inte heller förmår den främja den ekonomiska utvecklingen. Det behövs fortsatta ansträngningar, som sträcker sig över många år. Världens rjka länder måste snabbt ta initiativet till en varaktig Marshallplan för afrika, Asien och Sydamerika. Om de ville anslå endast 2 procent av sin stora, nationalinkomst till hjälp åt utvecklingsländerna, skulle  mänskligheten komma långt i sin strävan att besegra den gamla fienden: fattigdomen.

Det hjälpprogram jag föreslår, får inte utnyttjas av de rika länderna som ett förstucket medel att kontrollera de fattiga länderna. En sådan inställning skulle leda till en ny form av förmyndarskap och nykolonialism, vilket inget land med själv­aktning skulle kunna acceptera. Varje program för utländsk hjälp måste ytterst ha sin motivering i en stark och uppriktig strävan att utplåna fattigdom, okunnighet och sjukdom från jordens yta. Utan att understödjas av en äkta inlevelse är peng­ar som salt utan sälta, till intet annat dugligt än att trampas under fötterna.

Västerlandet måste genomföra planerna ödmjukt och med en vilja till gottgörelse, i nyktert medvetande om att alla inte alltid kan ”dansa efter deras pipa”. Det får inte förglömmas att västmakterna så sent som i går var kolonialmakter. Väs­terns hus är långt ifrån i bästa skick, och dess händer är långt ifrån rena. Vi måste ha tålamod. Vi måste vara redo att förstå, att många av de unga nationerna måste passera samma stadier av extremism, revolution och aggression, som format vår egen historia. Varje ny regering ställes inför överväldigande svårig­heter. Så länge man kämpade för att kasta av kolonialismens ok, fanns det ett slags redan förut existerande enighet i syftet som medverkade till att styra utvecklingen i rätt riktning. Men så snart självständigheten inträder, anmäler sig livets bistra problem med stark realism: bristen på kapital, den förkvävan­de fattigdomen, de okontrollerbara födelsesiffrorna och, fram­för allt, de starka aspirationerna hos folket självt. Perioden efter kolonialstadiet är svårare och osäkrare än själva frigö­relsekampen.
Västerlandet måste också förstå, att dess ekonomiska till­växt skedde under ganska gynnsamma förhållanden. De flesta av västerlandets nationer var relativt folkfattiga, när de steg till ekonomiskt välstånd, och de hade rik tillgång på den järn­malm och kol, som behövdes för skapandet av en industri. De flesta unga regeringar i världen i dag har kommit till utan att äga dessa förmåner, och framförallt står de inför överbefolk­ningens överväldigande problem. Det finns ingen möjlighet för dem att klara av situationen utan bistånd och vägledning.

Grundliga åtgärder från de rika länderna för att göra väl­ståndet till en realitet för de fattiga länderna kommer till sist visa sig öka välståndet för alla. Ett av de bästa bevisen för att verkligheten vilar på moraliska grundvalar är det förhållandet, att när individer och regeringar hängivet arbetar för andras bästa, blir de själva berikade.

Från urminnes tider har människorna levat efter principen att ”självbevarelse är tillvarons främsta lag”. Men det är ett falskt antagande. Jag skulle vilja hävda följande: ”att skydda andra är tillvarons främsta lag”. Det är tillvarons främsta lag, därför att vi kan inte skydda oss själva utan att vinnlägga oss om att skydda andra. Universum är så inrättat att allting snedvrides om inte människorna troget följer rättesnöret att visa hänsyn för andra. ”Jag” kan inte nå mognad utan ”dig”. Individen kan inte utvecklas till sitt rätta jag utan andra individer. Självbevarelse utan hänsyn för andra är som en flod utan utlopp till havet. Stillastående, unken och skämd, saknar den både liv och friskhet. Ingenting kunde vara mera ödesdigert och i strid med våra egna intressen än om de högt utvecklade länderna skulle växla in på den omåttliga själviskhetens sido­spår. Vi befinner oss i det lyckliga läget, att vårt eget intresse ligger i linje med ett starkt moraliskt medvetande.

– Men det verkliga skälet till att vi måste använda våra re­surser för att avskaffa fattigdomen är inte förknippat medvåra materiella intressen utan med halten av vårt sinnelag. Starkt förankrad i vår religiösa tradition är övertygelsen, att alla människor är skapade till Guds avbilder och att deras själar har ett omätligt metafysiskt värde. Om vi acceptera detta som ett moraliskt faktum, kan vi inte låta oss nöja med att se människor svälta, se människor plågade av sjukdomar, när vi har medlen att hjälpa dem. Till sist står det klart att de rika inte får ignorera de fattiga, därför att både rika och fattiga är länkade samman. Genom den mänskliga födelsens mysterium har de alla ställts inför det förgängliga livets även­tyr.

Alla människor är beroende av varandra. Varje folk har ärvt en skatt av landvinningar och idéer till vilka både levande och döda från alla nationer har bidragit. Vare sig vi är medvetna om det, eller ej, har vi alla skulder, som överskrider tillgångarna. Vi är för evigt gäldenärer till kända och okända män och kvinnor. När vi stiger upp på morgonen och går ut i badrummet för att tvätta oss, använder vi en svamp, som en man från Stilla havets övärld skaffat oss, vi använder en tvål. som tillverkats av en europé. Vid frukostbordet dricker vi sedan kaffe, skördat av en sydamerikan, eller te av en kines eller choklad av en västarikan. Innan vi ger oss av till vårt arbete har vi ställt oss i skuld till mer än halva världen.

I påtaglig mening står allt levande i ett inbördes förhållande. De fattigas umbäranden utarmar de rika; förbättrade villkor för de fattiga gynnar också de rika. Broderskapet förpliktar oss att ta vård om våra bröder. Det som direkt berör en av oss, berör oss alla indirekt.Det slutliga problem, som mänskligheten måste lösa för att kunna överleva i den värld vi ärvt, är att finna ett alternativ till krig och mänsklig förstörelse. Den senaste tidens händelser har livligt påmint oss om att folken inte minskar utan snarare ökar sina förråd av vapen för massförstörelse. De skarpaste hjärnorna i de högt utvecklade länderna i världen ägnar sig åt militär teknologi. Produktionen av kärnvapen har inte stop­pats trots ett fördrag om begränsade provsprängningar. I en tid av kulminerande tekniska landvinningar, av strå­lande upptäckter, av nya möjligheter, ett bejakande av män­niskans värde och rätt till frihet, kan ingenting ursäkta det blinda krav på makt och resurser, som framkallade tidigare generationers krig. Man behöver inte kämpa för mat och land­områden. Vetenskapen har försett oss med tillräckliga tran­sportmöjligheter, som gör det möjligt att fördela avkastningen från vår rika jord och låta alla överleva. Frågan nu är om vi äger den moral och det mod som krävs för att vi skall kunna leva samman som bröder utan fruktan.

En av de mest försåtliga svårigheter vi står inför, är att alla talar om fred, men bland dem som utövar makt är det prak­tiskt taget ingen som bryr sig om fred. Många människor ropar: ”Fred! Fred!” men de vägrar att göra det som främjar freden.

De stora maktblocken talar om att sträva efter fred, sam­tidigt som de höjer en försvarsbudget, som redan sväller över alla bräddar, ökar ut redan skräckinjagande arméer och kon­struerar ännu effektivare förstörelsevapen. Man blir förvånad över gensvaret, när man kallar till upprop alla som älskar fre­dens budskap. Ledarna för alla folk stöter i trumpet för fre­den, men likväl kommer de till förhandlingsbordet åtföljda av stråtrövare med dragna svärd.

Historien är full av de gamla erövrarnas samstämmiga ore­rande om att skapa fred, när de kom för att döda. Alexander, Djingis Khan, Julius Caesar, Karl den store och Napoleon var alla lika i sitt sökande efter en fredlig världsordning, en värld som var formad efter deras själviska uppfattning om den idea­liska tillvaron. Var och en sökte skapa en värld, som personi­fierade hans egoistiska drömmar. Så sent som i vår egen livstid skred en annan av storhetsvansinne gripen figur över världs­scenen. Han skickade sina blixtkrigsutbildade legioner över Europa med brand och förstörelse i släptåg. Det ligger en djup ironi i det förhållandet, att Hitler kunde framträda och vinna framgång med tydligt aggressiva teorier om expansion, allt i fredens namn.

När jag nu hör folkens ledare på nytt tala om fred, medan de förbereder krig, blir jag alltså betänksam. När jag i dag ser vårt land intervenera i det som i grund och botten är ett inbördeskrig och lemlästa hundratusentals vietnamesiska barn med napalm, bränna byar och risfält slumpartat, färga dalarna i det lilla asiatiska landet röda av mänskoblod, lämna vanställ­da lik i otaliga diken och skicka hem halvmänniskor, stympade till kropp och själ; när jag ser oviljan hos vår regering att ska­pa en atmosfär för förhandlingar genom att upphöra med bombningen i norr och samtycka till samtal på jämbördig nivå med Vietkong — och allt detta under förevändning att arbeta för freden — då darrar jag av oro för vår värld. Det gör jag inte bara på grund av hemska minnen av mardrömmarna från gårdagens krig utan också på grund av den förfärande vetska­pen om dagens möjligheter till ett nukleärt förstörelsekrig och morgondagens ännu hemskare utsikter.
Innan det blir för sent, måste vi minska klyftan mellan våra fredsproklamationer och våra usla handlingar, som framkallar och underhåller krig. Vi behöver söka oss bort från de mili­tära planernas och försvarspakternas gungfly och läsa var­ningarna på historiens vägvisare.En dag måste vi komma därhän, att vi inser att freden är inte bara ett avlägset mål, som vi söker nå, utan också ett me­del genom vilket vi når detta mål. Vi måste fullfölja fredliga syften genom fredliga medel. Hur länge till måste vi leka död­liga krigslekar, innan vi bryr oss om att akta på den klagande vädjan från de otaliga döda och lemlästade i det förflutnas krig?

President John F. Kennedy sade vid ett tillfälle: ”Mänsklig­heten måste göra slut på kriget, annars kommer kriget att göra slut på mänskligheten.” Vår erfarenhet borde ha lärt oss, att krig är något föråldrat. Det fanns en tid, när kriget fungerade som ett negativt gott genom att förhindra uppkomsten och till­växten av någon ond kraft, men de moderna vapnens förstö­relsekraft utesluter även möjligheten, att kriget skulle tjäna nå­got gott syfte överhuvud. Om vi håller före, att livet är värt att leva och att människan har rätt att överleva, måste vi finna ett alternativ till kriget. I dag, när farkoster slungas genom ytt­re rymden och styrda raketprojektiler bygger dödens vägar genom stratosfären, kan inget land vänta sig att vinna ett krig. Ett så kallat begränsat krig kommer att efterlämna föga mer än ett ödesdigert arv av mänskligt lidande, politisk förvirring och krossade illusioner. Ett världskrig kommer att lämna endast en pyrande askhög som ett vittnesbörd om ett människosläkte, vars dårskap oundvikligt ledde det till undergången. Om den moderna människan fortsätter att ohejdat flirta med kriget, kommer hon att förvandla sin jordiska boning till ett sådant inferno, att inte ens Dantes fantasi kunde föreställa sig det.

Därför föreslår jag, att icke-våldets filosofi och strategi ome­delbart må bli föremål för studium och allvarliga försök inom varje mänskligt konfliktområde, relationerna mellan länderna ingalunda undantagna. Det är när allt kommer omkring na­tions-staterna som för krig, som har framställt de vapen, vilka hotar mänsklighetens tillvaro, och som i sin karaktär visar bå­de mord- och självmordstendenser.

Vi har inrotade beteendemönster att ta itu med, väldiga maktstrukturer, oerhört komplicerade problem att lösa. Men om vi inte skall avskaffa all humanitet och duka under i fruk­tan och vanmakt inför de vapen vi själva skapat, är det inte bara möjligt utan lika nödvändigt att göra slut på krig och våld mellan nationerna, som det är att göra slut på fattigdomen och orättvisan mellan raserna.
Förenta nationerna är en gest i riktning mot icke-våld på världsvid nivå. Där har åtminstone stater, som tvistar med var­andra, sökt att göra det med ord i stället för vapen. Men äkta icke-våld är mera än frånvaron av våld. Det är det ihärdiga och beslutsamma tillämpandet av fredlig styrka för att möta aggression mot samhället — i detta fall världssamhället. Allt­eftersom Förenta nationerna handlägger de ofantliga uppgifter som väntar, hoppas jag att organisationen vill allvarligt un­dersöka användandet av direkta aktioner enligt icke-vålds-principer.

Jag underskattar inte det problemkomplex, som måste lösas för att man skall nå fram till avrustning och fred. Men jag är övertygad att vi inte kommer att besitta viljan, modet och insikterna att ta itu med sådana frågor, om vi inte på detta område är beredda att företa en intellektuell och andlig om­värdering, inrikta vår blick så, att vi ser att de ting, som synes mest verkliga och betydelsefulla, i själva verket är orealistiska och dömda att gå under. Vi måste anstränga oss till det yttersta för att visa vår vilja, rent av vår iver, att inträda i den nya värld som nu är möjlig, ”staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud”.

Det är inte nog att säga: ”Vi får inte börja krig”. Det är nödvändigt att älska freden och offra för den. Vi måste inrikta oss på inte bara att utplåna kriget utan att befästa freden. En fascinerande berättelse om Odysseus och sirenerna finns beva­rad åt oss i den grekiska litteraturen. Sirenerna hade förmågan att sjunga så vackert, att sjömän inte kunde låta bli att styra in mot deras ö. Många fartyg lockades upp på undervattens-skären, och männen glömde hemmet, plikten och hedern, när de kastade sig i havet och möttes av dödliga omfamningar. Odysseus, som var fast besluten att inte låta sig fångas av si­renerna, bestämde först, att han skulle bindas vid masten på sin båt och besättningen stoppa vax i öronen. Men slutligen kom han och hans män på ett bättre sätt att rädda sig: de tog ombord Orfeus, vars melodier var vackrare än sirenernas sång. Vem brydde sig om att lyssna på sirenerna, när Orfeus sjöng?

På samma sätt måste vi komma till insikt om att freden representerar en ljuvligare musik, en universell melodi, som är vida överlägsen krigets disharmonier. På något sätt måste vi överföra den kraft, som utvecklas i kampen om världsherra­välde, från kapplöpningen om kärnvapen, som ingen kan vin­na, till en positiv tävlan i att utnyttja mänskligt geni för att skapa fred och välstånd åt jordens alla folk. Vi måste, kort sagt, ändra rustningskapplöpningen till en ”fredskapplöpning”. Om vi har viljan och beslutsamheten att genomföra en sådan fredsoffensiv, kommer vi att öppna hittills stängda dörrar och tända hoppets ljus i misströstans mörker.För att ge stabilitet åt vår världsbyggnad måste en omvälv­ning i värderingarna åtfölja de omvälvningar inom vetenska­pen och de frihetsrevolter, som skakar vår värld. Vi måste snabbt ställa om från ett ”sak”-orienterat samhälle till ett ”person”-orienterat. När maskiner och datamaskiner, vinst­motiv och äganderätt betraktas som viktigare än människorna, då kan inte racismens, materialismens och militarismens jättar besegras. En civilisation kan undergrävas lika väl av ett mora­liskt och andligt sammanbrott som av ekonomisk bankrutt.

Denna omvälvning av värdena måste gå utöver den traditionella kapitalismen och kommunismen. Vi blir tvungna att loppet erkänna, att kapitalismen ofta har lämnat en klyfta mel­lan överflödande rikedom och djup fattigdom, har skapat för­hållanden, som har medgivit att livets nödtorft berövats de många för att ge de få ett liv i lyx och uppmuntrat hjärtlösa människor att vara kalla och samvetslösa, så att de liksom den rike mannen inför Lasarus förblir oberörda inför den lidande, av armod drabbade mänskligheten. När vinstbegäret blir den enda grundvalen för ett ekonomiskt system, främjar det en mördande konkurrens och självisk ärelystnad, som gör män­niskorna mera jag-medvetna än du-medvetna. På motsvarande sätt reducerar kommunismen människan till att bli en kugge i statens maskineri. Kommunisten förnekar det kanske och sä­ger, att i den marxistiska teorien är staten en ”tillfällig före­teelse” som ”tvinar bort”, när det klasslösa samhället framträder. Sant — i teorien; men det är också sant, att så länge sta­ten existerar, är den sitt eget mål. Människan blir ett medel att nå detta mål. Hon har inga oförytterliga rättigheter. Hen­nes enda rättigheter bestämmes och beviljas av staten. I ett sådant system sinar frihetens källa ut. Pressfriheten, mötesfri­heten, rösträtten och friheten att lyssna och läsa blir beskurna.

Sanningen finns varken i den traditionella kapitalismen eller i den klassiska kommunismen. Vardera representerar endast en del av sanningen. Kapitalismen skönjer inte sanningen i kollektivismen. Kommunismen ser inte sanningen i individua­lismen. Kapitalismen kan inte inse att vi lever i en social ge­menskap. Kommunismen kan inte se att livet är personligt. Det ideala och rättfärdiga samhället är varken uppbyggt efter kapitalismens tes eller kommunismens antites, det är en so­cialt medveten demokrati som i sig sammansmälter sanning­arna i individualismen och kollektivismen.
Vi har sett några försök i den riktningen. Sovjetunionen har gradvis avlägsnat sig från sin stränga kommunism och börjat ägna intresse åt konsumentvaror, konsten och en allmän ök­ning av förmånerna för den enskilde medborgaren. Samtidigt har vi sett många modifikationer i kapitalismens laissez-faire-system i form av ständigt pågående sociala reformer. De pro­blem vi nu står inför kräver mer än slogans för sin lösning. Till sist är högerflygelns slagord ”regeringskontroll” och ”smy­gande socialisering” lika meningslösa och omogna som det kinesiska Röda gardets stridsrop mot ”borgerlig revisionism”. En genomtänkt syn på fattigdomens och racismens problem får oss att upptäcka att Psalmistens ord — ”Jorden är Her­rens och allt vad därpå är” — fortfarande är en dom över vårt bruk eller missbruk av den rikedom och de resurser vi har fått.
En genomgripande omvälvning i våra värderingar får oss snart att sätta i fråga ärligheten och rättvisan i många av våra tidigare och nuvarande åtgärder. Vi är kallade att vara Guds samariter vid livets vägkant; men det är bara en början. En dag måste hela vägen till Jeriko byggas om, så att män och kvinnor inte blir slagna och utplundrade, när de gör sin resa genom livet. Ett äkta medlidande är mera än att slänga ett mynt till en tiggare; det inbegriper att ett system, som produ­cerar tiggare, måste ändras.

En genomgripande omvälvning i våra värderingar ger en känsla av olust inför den skärande kontrasten mellan fattig­dom och rikedom. Med rättmätig indignation ser den de tu­sentals arbetare, som avskedas från sina arbeten och får redu­cerade inkomster som en följd av automationen, medan arbets­givarnas vinster förblir oberörda, och säger: ”Detta är inte rätt.” Den ser över oceanerna och upptäcker, hur enskilda ka­pitalister i västerlandet investerar oerhörda summor i Asien, Afrika och Sydamerika endast för att håva in vinsterna utan det ringaste intresse för sociala förbättringar och säger: ”Detta är inte rätt”. Den ser våra förbindelser med den jordägande aristokratin i Latinamerika och säger: ”Detta är inte rätt.” Den högdragna uppfattningen i västerlandet, att man har all­ting att lära ut men ingenting att lära av andra, är oriktig. En ny värdering kommer att ändra världsordningen och säga om kriget: ”Detta sätt att avgöra tvister är inte rätt.” Att bränna mänskliga varelser med napalm, att fylla hemmen i vårt land med änkor och faderlösa, att gjuta hatets gift i ådrorna på normalt hänsynsfulla människor, att från mörka och blodiga slagfält sända hem fysiskt och psykiskt förstörda män kan inte försonas med klokhet, rättvisa och kärlek. Ett folk, som år efter år fortsätter att ge ut mer pengar för ett militärt försvar än för sociala reformer, går mot sin andliga död.

Amerika, den rikaste och mäktigaste nationen i världen, kan mycket väl ta ledningen av denna omvälvning av värderingarna. Ingenting hindrar oss från att betala tillräckliga lö­ner till lärare, socialarbetare och andra det allmännas tjänare för att försäkra oss om att vi får den bästa tillgängliga arbetskraft i dessa ställningar, som medför ansvar för fostran av i kommande generationer. Ingenting annat än brist på social framtidssyn hindrar oss från att betala en tillräckligt stor lön till varje amerikansk medborgare, vare sig han arbetar på sjukhus, tvättinrättning, hushåll eller på fabrik. Ingenting an­nat än kortsynthet hindrar oss från att garantera en årlig minimiinkomst — som går att leva på — åt varje amerikansk familj. Ingenting, utom en tragisk dödsdrift, hindrar oss från att företa en omvärdering, så att vi ger företräde åt skapande i av fred framför fullföljande av krig. Ingenting hindrar oss från att genom möda och ansträngning omforma det nuvarande tillståndet till en sann brodersgemenskap.

En sådan positiv revolution av värdena är vårt bästa försvar mot kommunismen. Krig är inget svar. Kommunismen kommer aldrig att besegras av atombomber eller kärnvapen. Låt oss inte gå samman med dem som ropar på krig och på grund av sina vilseledda känslor uppmanar USA att lämna Förenta nationerna. Vår tid kräver klok återhållsamhet och lugn besinning. Vi får inte kalla den en kommunist eller med­löpare, som talar för att det röda Kina bör ha en plats i Fö­renta nationerna, eller som inser att hat och hysteri inte är några fullgoda lösningar på problemen i vår stormiga tid. Vi får inte engagera oss i en negativ anti-kommunism, utan i en positiv framstöt för demokrati i den insikten, att vårt främsta försvar mot kommunismen är att företa en offensiv till förmån för rättvisan. Vi måste genom bestämt handlande avlägsna den fattigdom, otrygghet och orättvisa, vilka utgör den jordmån, där kommunismens utsäde gror och växer.Vi lever i en revolutionär tid. Överallt på jorden revolterar människorna mot gamla system av exploatering och förtryck, och ur det gamla bräckliga reser sig en ny ordning av rättvisa och jämlikhet. Världens skjortlösa och barfota folk reser sig som aldrig tidigare. ”Det folk som vandrar i mörkret har sett ett stort ljus.” Vi i västerlandet måste stödja dessa revolutio­ner. Det är ett sorgligt faktum, att på grund av bekvämlighet, självbelåtenhet, en dödlig förskräckelse för kommunismen och vår benägenhet att anpassa oss till orättvisorna har nationerna i väster, som ingöt så mycket av revolutionens anda i världen, nu blivit revolutionernas ärkemotståndare. Det har drivit många till den uppfattningen, att endast marxismen äger den revolutionära andan. Kommunismen är en dom över vårt miss­lyckande att göra demokratin verklig och fullfölja de revolu­tioner vi började.

Vårt enda hopp i dag ligger i vår möjlighet att återvinna den revolutionära andan och gå ut i en ofta fientlig värld för att deklarera evigt motstånd mot armod, racism och militarism. I en stark känsla att detta är vår plikt kan vi modigt angripa de nuvarande orättvisa förhållandena och därigenom påskynda den dag, då ”alla dalar skall höjas och alla berg och höjder sänkas; vad ojämnt är skall jämnas; och vad oländigt är skall bliva slät mark”.

En genomgripande omvälvning av våra värderingar betyder till slut, att vår lojalitet måste bli ekumenisk i stället för att knytas till gruppen. Varje folk måste nu visa en stark känslaav samhörighet med hela mänskligheten för att kunna bevara det bästa i sina egna samhällsordningar. Denna inbjudan till en världsvid gemenskap, som höjer omsorgen om medmänniskorna överstammen, rasen, klassen och nationen, är i verkligheten en kallelse till en allomfattande och förutsättningslös kärlek till alla människor. Detta ofta missförstådda och misstolkade begrepp har nu blivit en absolut nödvändighet om mänskligheten ska överleva.

När jag talar om kärlek, talar jag om den kraft som alla religioner har betraktat som livets främsta enande princip. Kärleken är den nyckel, som öppnar dörrarna till den yttersta verkligheten.Denna tro på en yttersta verklighet, som delas av hinduer, muhammedaner, kristna, judar och buddhister, är utomordent­ligt sammanfattad i Johannes första brev:

”Mina älskade, låtom oss älska varandra; ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar, han är född av Gud och känner Gud. Den som icke älskar, han har icke lärt känna Gud, ty Gud är kärleken. . . . Om vi älska varand­ra, så förbliver Gud i oss, och hans kärlek är fullkomnad i oss.”Låt oss hoppas, att den andan bryter igenom i vår tid.

Vi har inte längre råd att tillbedja hatets gud eller falla ned inför hämndens altare. Hatets aldrig vilande flodvågor har rört upp historiens oceaner. Det förflutna är fyllt med ruinerna efter nationer och individer som förstockat valde hatets väg. Arnold Toynbee sade vid ett tillfälle i ett tal: ”Kärleken är den yttersta kraft, som leder människorna att välja livet och godheten i stället för döden och ondskan. Därför ligger vårt främsta hopp i att kärleken kommer att få det sista ordet.” —

Vi står nu inför det faktum, att morgondagen är i dag. Vi står inför nuets obevekliga krav. Denna livets och historiens gåta, som håller på att lösas medför en risk: att komma för sent. Dröjsmålet är fortfarande en tjuv, som stjäl tiden. LiveF lämnar oss ofta utblottade, nakna och modfällda med ett för­lorat tillfälle. Tidvattnet i människolivet stannar inte vid flod­läge, det ebbar ut. Vi kan i förtvivlan ropa på tiden att dröja, men tiden är döv för varje bön och rusar sin väg. Över otaliga kulturers vitnade benknotor och sammanstörtade ruiner står skrivna de gripande orden: ”För sent.” Det finns en osyn­lig livets bok, i vilken vår vaksamhet eller försumlighet nog­grant upptecknas. ”Fingret som rör sig skriver och när det har skrivit fortsätter det…”

Vi kan fortfarande välja: att leva tillsammans i en anda av icke-våld eller att gå under i en anda av våld. Detta kan mycket väl vara mänsklighetens sista till­fälle att välja mellan kaos eller gemenskap.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Mer läsning: Svd, DN, Svd

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Stenåldern är inte avvecklad…

Jag fick detta klipp med Stanley Sjöberg via Facebook. Jag såg det och kan bara sucka. Stanley Sjöbergs tankar är medeltida, ja, stenålders. Men ibland behöver man lyssna till grottmänniskors tankar för att få energi och motivation att göra det man gör politiskt.

Den bästa kommentaren till Sjöbergs film hade en person på FB som skrev: ”Jaha, då vet jag det. Jag tog droger och/eller mediciner när jag var gravid, därför är två av mina tre homosar. Är han alldeles bakom flötet?”

Ja, stenåldern lever kvar! Än har vi en del att göra i kampen för allas lika rättigheter och lika värde!

Vilket påminner mig om att Elisabeth Ohlson Wallins utställning med foton tagna i Jerusalem, med HBT tema, har öppnat. Den öppnade den 10/11. Den vill jag se!

Den glömda medborgarrättskampen fortsätter! Ska vi fortsätta att förändra världen till det bättre måste vi lära av HBT-aktivisterna!

***********

Läs mer om Elisabeth Ohlsson Wallins utställning här: GP, RFSL, DN, DN, Expressen

HBT: Dagen, Amanda Brihed, Gp, P Andersson, M Moberg, Anna i livet,  SVD, DN

—————————————————-

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna, ett parti som håller på att byggas upp.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp

Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om 

En svensk tiger… ALDRIG!

Ni har alla hört myten om den tigande svensken som aldrig gör uppror. ”En svensk tiger”… ”En svensk lyder överheten”… Sverige har aldrig haft revolutioner”… Denna myt säger mer om den som sprider myten, än om svensken som sådan!

Vi i Liberaldemokraterna vill istället prata om den svensk som aldrig tiger. Som säger till när någon sätter fötterna och smutsiga skor på tunnelbanans säte, som bryr sig om sin medmänniska, som ingriper mot mobbing och våld och som ser var människas möjlighet att bidra till vårt gemensammas bästa. Vi vill prata om svensken som inte tiger mot främlingsfientlighet eller förmynderi och som bryr sig om världens alla människor… Eftersom varje människa på jorden är en din medmänniska!

Livegenskapen och den svenska bonden

Om man vill kan man därför börja i den svenska bondens kamp för frihet och politisk makt och i det faktum att Sverige avskaffade livegenskapen nästan 450 år innan andra länder i Europa.

Wikipedia skriver:

Livegenskap innebär att en person befinner sig i ett ärftligt beroendeförhållande till en markägare. Det främsta kännetecknet är att den livegne inte får flytta utan markägarens tillstånd; markägaren kan inte heller vräka den livegne. Det är ett feodalt system.

Livegenskap är nåt helt otänkbart grymt för oss som lever i 2000-talet. I de länder där det fanns livegenskap var de fira böndernas makt liten och de enda som egentligen kunde kalla sig fria var köpmän, adelsmän och präster. Bönder var alltid knutna till sin jord och till jordägarens makt, på något sätt.

Sverige avskaffade i praktiken livegenskapen på 1300-talet och sen var Sverige och i praktiken även England de enda länderna i världen utan livegenskap, och med en stor, stark självägande bondeklass, fram till 1700-talets slut. I hela Europa, utom i ett enda land, fanns livegenskap fram till 1800-talet. I Danmark till 1788, i Schweiz fram till 1798, I Preussen (Tyskland) fram till 1806, I Frankrike till 1789…

I Sverige deltog bönder i riksdagarna, de s.k. ständerna. Bönder dömde bönder i häradsrätterna, precis som adeln dömde adeln och borgarna borgare. Bönder hade sen urminnes tider rätt att överklaga domarna till kungen. De fria bönderna styrde dessutom över sina byar fritt, genom sockenstämmorna och byråden. Den svenska bonden var en stolt självägande grupp människor som ofta hade ett stort politiskt inflytande.

Kampen för rätten

Att Sverige var detta undantag i Europeisk historia har berott på kamp… Denna kamp har inte varit enkel och många har velat inskränka böndernas rättigheter men genom allianser med adelsmän, präster, borgare och kungar vars intressen sammanfallit med böndernas, lyckades svenska bönder göra nåt som andra bönder i Europa inte lyckades med, de lyckades avvärja hotet från livegenskapen.

Det finns många tillfällen då människor i Sverige valt att inte tiga.

Liberaldemokraterna: Engelbrektsupproret 2,0

Engelbrektsupproret på 1430-talet är ett utmärkt exempel. Midsommarafton 1434 tog tålamodet slut för de människor som led under kung Erik av Pommerns fogdevälde, som de ansåg vara tyranniskt. Ledda av adelsmannen, och invandrarsonen Engelbrekt, intog en armé av bönder i praktiken hela landet. Målet var rättvisa och frihet från kontrollsamhälle och överhetens godtycke.

Dackeupproret på 1500-talet är ett annat sånt exempel. När Gustav Vasas makt blev för stor och folks bördor för stora, 1542-1543, tog man upp kampen mot Gustav Vasa, under ledning av Nils Dacke, en bonde från Torsås i södra Småland.

Frågan är om inte sådana strider, i smått och stort, gjorde att bönderna visade sin makt som stånd, och slapp livegenskapens tyranni.

Engelbrektsupproret 2,0

En svensk tiger… ALDRIG!

Visst har det funnits makthavare genom seklen som påstått att det är annorlunda, men historien visar klart att folk i Sverige inte bara varit lydiga överheten.

Det är överheten som ska frukta de underlydande, inte tvärtom…

När människor i förra seklet början marscherade för rättvisa och rösträtt, anförda av liberaler och Socialdemokrater, var det inte undersåten med mössan i hand och blicken nedsänkt som kungar, köpmän och baroner i beslutandeställning såg, utan den fria medborgaren som krävde sin rätt.

Liberaldemokraterna arbetar i denna tradition. Vi vet att ett kollektiv, som en stat är, består av individer. Som delen mår, så mår helheten, så fri som den enskilda människan är, så fritt är också kollektivet, staten.

Den mångfald som fria människor kan bidra med i bygget av vår gemensamma framtid, som svenskar och världsmedborgare, är ständigt i vårt fokus!

Vi är varken höger eller vänster. Vi är liberaler.

Vår politik bygger på människans värde och rätt. Vi hävdar allas frihet, samhörighet och lika rätt i samhället. Vi tar striden för människors frihet, mot vänsterns tal om att stat och överhet vet bättre än oss, hur vi lever våra egna liv. Vi tar striden för var människas frihet att leva som den själv vill mot högerns moralkonservatism och kontrolliver.

Vi vill att alla människor ska ha rätt att leva som de själva vill efter sitt eget huvud, enligt sina egna drömmar, så länge de inte inkräktar på andras rätt att göra samma sak.

Alla mänskliga relationer ska grundas på ömsesidig frivillighet. Om folk får lösa sina problem själva, efter eget huvud och hjärta, så blir det vanligen bäst.

—————————————————-

Åsikterna på bloggen är mina egna,

men jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna, ett parti som håller på att byggas upp.

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp

Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Lika rättigheter och lika skyldigheter

integrationspolitik liberaldemokratisk

Liberaldemokraterna är ett LIBERALT parti under bildande. En av våra viktigaste frågor, när vi bildats som parti, kommer att bli integrationen och kampen mot rasism och intolerans. I vårt arbete kommer vi att utgå från idén om alla människors lika rättigheter och lika skyldigheter i Sverige.

I det här blogginlägget ska jag förklara hur jag ser på detta!

Många var det som såg att den politiska eliten inte kunde hantera Sverigedemokraterna i årets val. Många blev förfärade!

Det som skiljer oss från de flesta andra är att vi valde att INTE knyta våra händer i fickorna efter valet, och tiga. Vi bestämde oss för att göra något istället. Därför bildade ett dussin liberaler och Piratpartister det som nu är Projekt Liberaldemokraterna, ett parti under uppbyggnad.

Varför vi reagerade

För Alexander Bard, en av grundarna, var Folkpartiets prat om gynundersökningar och burkaförbud det som fick bägaren att rinna över; det var det som fick honom att bestämma sig att lämna Folkpartiet.

Så här sa han i Liberal Debatt:

Svensk politik idag består av fyra konservativa partier och ett gäng rasister och en förvirrad rödgrön röra… Sådana här burkauttalanden av Jan Björklund mitt i valrörelsen – det är skit. Jag vill inte förknippas med det. Det finns en arrogans i Folkpartiet idag som jag tycker är djupt stötande. Det ska sitta i ryggmärgen på en liberal att säga: vuxna människor har på sig vad de vill. Vi ska inte ha något “vi och dom”-snack. Liberaler ska inte göra det. Det är stötande.

Jag och Michael Gajditza skrev ca 300 blogginlägg mot Sverigedemokraterna allt i allt, och fick MÅNGA läsare under valet och upprördes av politikeretablissemangets svek.

För mig var det oförmågan bemöta Sveridemokraternas idéer och argument, främst då deras hets mot muslimerna, som fick mig att helt tappa förtroendet för ALLA partier i riksdagen. Alla svek!

I en artikel vi skrev efter valet, J’Accuse skrev jag och Michael:

Istället för att hänga läpp över det, eller att rikta ilskan mot Sverigedemokraterna, är det dags att ställa frågan: hur fan kunde detta hända! Svaret är att det hände därför att de flesta politiker, media och antirasister inte visste hur de skulle hantera Sverigedemokraterna. De tog inte debatten MOT partiets idéer! Ska ilska riktas någonstans är det mot dessa! Vi, Michael Gajditza och Torbjörn Jerlerup, två bloggare som tagit striden mot Sd:s idéer, anklagar riksdagspartiernas strateger och ledare. NI HAR SABOTERAT KAMPEN MOT SVERIGEDEMOKRATERNA!

Om man frågar runt bland oss som grundade detta nya parti hör man liknande tongångar.

Det är många frågor där vi känt oss hemlösa som liberaler, men det som verkligen gjorde oss heligt förbannade var hur Sverigedemokraterna hanterades, och INTE hanterades. Något som upprörde oss var främlingsfientligheten, och sånt som t.ex. den extrema islamofobin hos Sverigedemokraterna och Folkpartiets batong”liberaler”.

Mångfald och mångkultur!

Varifrån kommer detta engagemang, jo från vår liberala grundsyn, att alla ska få söka sin egen väg i livet utan att hindras av godtyckliga statliga regler, eller moraliska tvång.

Mångfald och mångkultur är inget vi tycker om för att det låter bra eller ser bra ut. Det ÄR själva kärnan i vårt tänkande, vare sig man pratar om sexuell frihet, kulturell frihet eller religiös frihet.

Vår utgångspunkt

 

Stöder du muslimers rätt till minareter och böneutrop, är (L) partiet för dig!

 

Vi utgår från idén att alla kulturer och religioner, och alla vuxna människor, ska ha lika rättigheter och lika skyldigheter i Sverige.

Idén kan verka självklar men är ganska kontroversiell.

Testa den på dina grannar, är de beredda att försvara Vilks rätt att publicera religionskritiska satirer? Är de beredda att låta muslimerna få bygga höga, fina minareter och ha böneutrop och PÅ LIKA VILLKOR SOM SVENSKA KYRKAN?

Lika rättigheter…

Muslimer har inte samma rättigheter som kristna, framför allt från Svenska kyrkan, idag i Sverige.

Dels ser man det i lagboken, som fortfarande inrymmer en ”lag om svenska kyrkan” och som dessutom har ett antal fördelar, tex i begravningsbranschen. Rent praktisk ser man det i att det inte är några problem för en kyrka att få byggnadslov, och tillstånd att ringa sina klockor, medan muslimer har svårt att få tillstånd att bygga moskéer och myndigheterna tjafsar alltid med dem om att ”mineraterna inte får vara för höga”.

Sånt är skitsnack! Ingen myndighet har rätt att bete sig så!

Och när hörde du sist ett böneutrop utanför en moské? Om kyrkorna ska få ringa med sina klockor ska givetvis också muslimerna få ha böneutrop nån dag i veckan. Allt annat är oliberalt och galenskap.

Och värre skulle det bli om batongpartiet Folkpartiet, skulle få styra. De har föreslagit en hel del rasistiskt tjafs som gynundersökningar på muslimska flickor, slöjförbud, burkaförbud och stopp för anhöriginvandring.

…och lika skyldigheter!

 

Stöder du rätten att säga och rita vad man vill, och kan skilja mellan Sverigedemokraternas rasism och en ateists satirteckningar, är (L) partiet för dig!

 

Men lika rättigheter, helt konsekvent, förutsätter lika skyldigheter.

Det betyder att vi Liberaldemokrater inte accepterar försök att med våld begränsa yttrandefriheten i politiska och religiösa frågor.

Vill man ha den totala avsekulariserade frihet som Liberaldemokraterna kommer att erbjuda, får man finna sig i kritik och satir av t.ex. religion.

Personligen anser jag att alla eventuella statsstöd från myndigheter för religiös verksamhet ska försvinna direkt om ett samfund om förberedelser att tysta meningsmotståndare med olagliga metoder förbereds.

Däremot ska givetvis alla som kritiserar koranen och alla som kritiserar Lars Vilks ha samma rätt att demonstrera och skapa opinion. Men det ska ske fredligt, det är det som är liberalism.

Liberalism är att älska frihet så mycket att man accepterar åsikter som man själv avskyr!

Styrka

Det finns en enorm styrka i idén om lika rättigheter och lika skyldigheter. Vi har upptäckt den! Om du har upptäckt är Liberaldemokraterna partiet för dig!

Blir du förbannad över mordförsök mot ”demokratiska muslimer”, som kritiserar intoleransen bland religiösa fundamentalister inom islam? Blir du förbannad över mordhotet mot Lars Vilks? Blir du också förbannad över hetsen mot muslimer som Sverigedemokraterna driver? Anser du att burkaförbud är idioti, eftersom vuxna människor borde få gå klädda som de vill? Anser du att det är sjävklart att muslimer ska få utöva sin religion med lika villkor som Svenska Kyrkan och att de alltså ska ha samma rätt att bygga minareter och ha böneutrop som kyrkan har att bygga torn och använda klockor?

Vet ni vad det kallas? Jo, LIBERALISM!

Ta kontakt med mig på min mailadress eller på facebook (Torbjörn Jerlerup) om du vill veta mer om Liberaldemokraterna!

För fler detaljer se den artikel Liberaldemokraternas grundare skrev på Newsmill om att ”integrera hela Sverige”.

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

Lägg till Liberaldemokraterna på twitter genom att klicka här!

Gå med i Liberaldemokraternas grupp på Facebook här!

—————————————————-

Relaterat. Svartens blogg, habiba, bahloool, mammamarie, Megi, ung kvinna, Dawah, Fatima, Suzan, Camol, My Way, bloody girl, black sheets, Konvertitakuten, blogg, blogg, Skånskan, SVD, DN, SVD, Robsten, Fp, Humanisterna, PI

Läs även andra bloggares åsikter om ,,


Alexander Bard: ”Vi ska inte ha något “vi och dom”-snack…”

Liberaldemokraterna Alexander Bard

Alexander Bard har intervjuats i Liberal Debatts senaste nummer. I den beskriver han varför han var med och grundade Liberaldemokraterna. En viktig anledning var Folkpartiets linje i integrationsdebatten. ”Sådana här burkauttalanden av Jan Björklund mitt i valrörelsen – det är skit. Jag vill inte förknippas med det. Det finns en arrogans i Folkpartiet idag som jag tycker är djupt stötande. Det ska sitta i ryggmärgen på en liberal att säga: vuxna människor har på sig vad de vill. Vi ska inte ha något “vi och dom”-snack. Liberaler ska inte göra det. Det är stötande.”

Varför lägger ni ned Liberati? Varför lämnar du Folkpartiet?

Vi bildade Liberati för att vi ville samla liberaler mot Fra, och sade från början att vi skulle utvärdera efter valet 2010. Det behövs ett parti som instinktivt är emot saker som FRA. Men Sverige är trött på nya partibildningar, så vi ville samarbeta med Fp och utgå från Camilla Lindberg och Agneta Berliner i Riksdagen.

Folkpartiet har i flera år varit på väg ifrån liberalismen. För liberaler var det här inte varit ett bra val alls. Liberalismen har hamnat på undantag, konservatimen har vunnit och vi har 20 nya rasister i riksdagen. När vi utvärderade så kände halva nätverket att det inte fungerar. De andra stannar i Folkpartiet och vissa vill nog tänka lite längre. Så vi är tillbaka till där vi började, och nu startar vi “projekt Liberaldemokraterna” istället. Det består av avhoppade piratpartister och centerpartister och folkpartister. Vi börjar med 50 medlemmar. Liberati var ju oerhört populärt och fick avvisa folk till slut, vi hade 150 medlemmar i kärn- truppen.

Självklart borde Centerpartiet och Folkpartiet gå ihop, men de klarar inte ens av att tala med varandra och det är ju helt beklämmande. Det är bara omoget. Och dumt! Vanligt folk förstår det inte och har ingen respekt för det: varför finns det två partier som tycker exakt likadant om allt men inte kan samarbeta? De skulle vinna på det båda två: sex plus sju blir inte 13 utan det skulle kunna bli 20 procent. Men så använder man argument som “vi har aldrig kunnat tåla varandra”.

En stor del av problemet är Folkpartiets snobbism. Det finns en arrogans i partikulturen inom Folkpartiet som många tar illa vid sig av och som man inte riktigt själva förstår. Man skryter med att man är det mest akademiskt utbildade partiet, men ingen gillar den som skryter med mest utbildning. Du röstar ju på den du tycker om. När du står där med valsedeln tänker du: tycker jag om de här människorna?

Du sade att det var ett bedrövligt val för Liberaler. Kan du utveckla?

Från Liberatis perspektiv så kom Agneta Berliner och Camilla Lindberg och Jasenko Selimovic och Mathias Sundin och Maria Weimer inte in. Och Karin Pilsäter slutar. Då kommer man ju till slutsatsen: det här var inget bra. Det finns inte en enda person i Fp:s riksdagsgrupp som jag har förtroende för idag. Inte en enda person som jag vill stödja. Då måste jag gå vidare.

Jag tror att partiet kommer att fortsätta gå åt fel håll. Jag tror inte på Fp längre. De liberaler i partiet som jag beundrar tror jag har en omöjlig uppgift fram- för sig när de vill föra partiet åt ett annat håll. Det är lättare och roligare att starta något nytt i det läget. Svensk politik idag består av fyra konservativa partier och ett gäng rasister och en förvirrad rödgrön röra.

Sådana här burkauttalanden av Jan Björklund mitt i valrörelsen – det är skit. Jag vill inte förknippas med det. Det finns en arrogans i Folkpartiet idag som jag tycker är djupt stötande. Det ska sitta i ryggmärgen på en liberal att säga: vuxna människor har på sig vad de vill. Vi ska inte ha något “vi och dom”-snack. Liberaler ska inte göra det. Det är stötande.

Vad blir konsekvensen av att de borgerliga småpartierna inte gick bättre?

De kommer åka ut ur riksdagen och försvinna. De har ingen stark framtid och ungdomsförbundarna har ingen stark identifikation med sina partier. Det kommer finnas ett ungt nytt liberalt projekt i svensk politik, på ett eller annat sätt. Unga liberaler kan inte acceptera hur det fungerar idag. I nästa val tror jag att Krstdemokraterna och Centerpartiet ryker. För Centern blir det helt avgörande med nästa partiledare. Blir det en kosmopolitisk liberal? Ja, då kanske det kan hända något. Idag är de borgerliga småpartierna fulla av pensionärer, mycket konservatism och “så gjorde vi förr”. Jag ser inte att unga begåvade liberaler inom LUF och CUF kan fortsätta där.

Moderaterna styr så totalt inom Alliansen att de andra tre försvunnit. Moderaterna uppfattas som bättre och modernare och då blir det bara stödröster kvar till resten.

Är SD här för att stanna?

Ja, det tror jag och media kommer fortsätta gynna dem med sitt gapande. Kd och C lever farligare i nästa val än Sd. Sd syns och sätter agendan, de är inte hotade.

Vilka har varit de bästa liberalerna i valet?

Utöver Liberati-kandidaterna: Fredrick Federley och Maria Abrahamsson. Och Johnny Munkhammar, kanske.

Består det rödgröna samarbetet?

Det är redan ett dött projekt. Maktsossarna är förbannade över samarbetet med Vänstern. Det går ju inte att vinna regeringsmakt i samarbete med V, och ett det var ett stort strategiskt misstag att försöka. Nu blir de tvungna att gå till höger för att få makten. De är helt enkelt tvungna att gå åt höger för att komma bort från det. De kommer att inspireras av S i Norge. Mona sitter kvar, för de har ändå inget bra alternativ. Mp gick ju också chockerande starkt åt vänster i det här valet. Det var då de tappade hela den storstadsliberala rösten. De gjorde en usel valspurt för att de uppfattades som ett renodlat vänsterparti.

Intervju av Martina Lind, medlem i Liberal Debatts Redaktionsråd

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: GP, SVD. EXPRESSEN, SVD, Expressen, DN, Blogg, Hans Iwan Bratt,

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

 

Kaffe och bullar, någon?

Apropå Sverigedemokraternas intåg i riksdagen  har en vän bloggat om denna lilla sång av Tage Danielsson. Kaffe och bullar eller som den egentligen heter: Depressiva tankar kan ibland kompenseras med kaffe och bullar.

Inget går upp mot en dos Tage för att sätta sprutt på tankarna.

Jag har funderat mycket över riksdagsvalet. Det  finns en tendens hos politiker att reagera väldigt sent. Se bara på hur politikerna, organisationssverige och media egentligen reagerade mot Sverigedemokraterna först nån vecka innan valet. Först då dök det upp en massa hemsidor och artiklar som utamanade Sd:s idéer. En aaaaaaaning sent!

Se även på Piratpartiets och Socialdemokraternas interna problem. Det var inte svårt att förutse deras dåliga resultat, men de reagerade… först EFTER valet.

Anledningen till dessa, och många andra, politiska problem är enkel. Det finns fyra sorters politiska ledare och politiska aktivister. Dels de som får något att hända. Dels de som undrar vad som händer. Dels de som undrar vad som HÄNDE och sist de som inte bryr sig…

Man skulle tro att riksdagspolitiker vill driva fram politiken, att de får saker att hända. Men så är det inte. Politikerna i vår riksdag anser ofta att de inte kan förändra något, mer än småsaker. Och partiernas interna debatter handlar oftast om att diskutera sånt som redan hänt, mindre om bolla idéer om hur man får de STORA sakerna att hända, var de nya idéerna för framtiden finns.

Där har vi politikens problem i ett nötskal. För partierna har i sin vilja att hålla en rak linje, och följa partiprogrammet, tryckt ner idéskapandet. En sann utmaning för framtiden vore att ha ett parti som kan både ha en partilinje och en öppen fri debatt om ALLT, ett parti med styrka och kraft att gå fram men också ödmjukheten att kunna diskutera  HELT FRITT färdvägen man ska gå framåt på.

Tage, du min Tage. Vad hade du sagt om du levt idag och sett idélösheten sprida sig, politiska kompromisser och köpslagande, och handlingsförlamningen som drabbade Sverige då Sverigedemokraterna marscherade mot riksdagen.

Jämt det står i pressen
krig och nöd på varje rad.
Våld och förtryck det gör mig ledsen
Men kaffe och bullar gör mig glad

Blir det särskilt äckligt
och beter sig folk som svin.
Då vill jag deppa så förskräckligt,
så då får det bli en mazarin.

Den som inte önskar ramla
i förtvivlans lömska fällor
måste alltid träget samla
på livet små, små glädjekällor.

Våldtäkt och tortyr ack,
sådant händer varje dag.
Tanken på detta gör mig syrak
men kaffe och bullar gör mig glad.

Blir en männska gripen
fast hon varit god och snäll
då är det jag som tar till lipen.
Då hjälper det med en karamell.

Bilder av polisen
som beter sig grymt och rått
sånt får mig riktigt under isen.
Då köper jag mig en påse gott.

Allt som verkar rent förbannat
och som väger tungt på vågen,
får man väga upp mot annat
som gör en riktigt glad i hågen.

Pest och översvämning
tycker inte jag är bra.
Sådant skapar lätt en viss förstämning
men kaffe och bullar gör mig glad.

(Med tack till Boktipset.)

——————————————————-

Läs även detta av Jerlerup:

**********

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

Framtidsvisioner och idéer! (En artikelsamling)

Frihet och liberalism (En artikelsamling)

J’Accuse! Artikel skriven på valdagsnatten om att politikerna svek kampen mot Sverigedemokraterna och att kampen går vidare!

————————————————————————-

Besök gärna också Svensk myndighetskontrolls hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om ,, ,

Visioner och framtidsidéer

Här samlar jag framtidsvisioner och nya idéer. Idén jag har är att låta alla idéer få fritt spelrum här, därför kommer du att hitta vänsteridéer lika väl som högeridéer, miljöpartistiska och industri och tillväxtvänliga, Socialistiska lika väl som libertarianska. ja, inte nog med det. Ni kommer att se klassiskt ”röda” idéer behandlas ur ett liberalt perspektiv och klassiska liberala idéer ur ett socialdemokratiskt.

Ett speciellt fokus kommer att vara att ge idéer om hur man kan lösa integrationsproblemen i landet, för att göra rasismen och främlingsfientligheten omodern. Min tanke är att idélösheten är det viktigaste att komma över. Partifärg är egentligen en sekundär fråga. En röd och en blå idéspruta borde ha mer gemensamt med varandra än sina ”partikamrater”.

(Se även artikelsamlingen ”Frihet och liberalism”)

————————————————-

Att sätta rätten till frihet och utveckling i fokus, sept 2010

I dagens visionslösa och historielösa politiska värld är det lätt att tro att vi nåt någon sorts ändhållplats för historien.  Men sett i perspektiv är vi mitt uppe i den fas i mänsklighetens historia när individen upptäcker sitt värde och frigör sig. Rätten till människors frihet, under ansvar, är en ny idé i mänsklighetens historia. En idé som är sårbar eftersom den är ung och ny och måste vårdas ömt.

* Visioner av ett framtida samhälle, 24/9-2010:

Socialdemokraternas bristande framtidsdebatt är lätt att upptäcka. Det är bara att jämföra sökningar på framtidsvisioner + Socialdemokraterna med framtidsvisioner + Moderaterna eller Folkpartiet så ser man direkt hur det står till. Och om man hittar någon vision alls bland Socialdemokraterna är det kommunala eller regionala visoner, inte nationella.

* Arthur C. Clarke förutspådde datorrevolutionen, 24/9-2010:

Kunde man förutsäga sattelitkommunikationen, datorrevolutionen och internet redan på 50-talet. Författaren Arthur C. Clarke gjorde det.

* Politiker med visioner? 23/9-2010:

Att googla en stund på ordet ”framtidsvision”, ”visioner om framtiden” eller ”idéer om framtiden” är intressant. Jag har inte gjort det förr. Resultatet är tankeväckande. Det råder verkligen brist på en riktig framtidsdebatt i Sverige. Och mest av allt behöver Socialdemokraterna en framtidsdebatt och visioner… Det värsta är kanske att politiken inte premierar dessa problemlösare och visionärer. De stora partierna söker inte aktivt efter dessa personer och belönar inte dem. Minst av allt verkar Socialdemokraterna göra detta.

* Lös integrationsproblemen, skapa ekonomiska frizoner! 22/9 2010:

I denna artikel ska vi titta närmare på ett förslag som kommer från en moderat, Johnny Munkhammar. Den lösningen innebär att man skapar ”ekonomiska frizoner” i de förorter där det finns många problem med arbetslöshet, kriminalitet och utanförskap. #integration #invandring

Microsofts visioner om framtidens datorer och internet, 22/9-2010.

Hur kommer framtidens datorer att se ut? Vad kommer efter datorn? Och vad ersätter datorns ersättare? Det enda vi vet är att datorn och internet redan idag revolutionerat våra liv. Twitter, facebook och bloggar krymper dagligen avståndet mellan väljare och valda. Denna utveckling måste fortsätta. Piratpartiet har haft helt rätt som satt ljuset och fokus på denna utveckling. Här är en film från Microsoft Labs som ger deras syn på datoriseringen år 2019.

Sociala medier, en demokratisk revolution! 13/9-2010.

Avståndet mellan politiker och väljare har alltid varit stort. Politiker har sett som en överhet som man ska närma sig med mössan i hand, och politikerna har oftast sett sig som en sån överhet och förväntat detta beteende från väljarna. Så har det alltid varit. För bara några år sen var det enda sättet att få reda på vad ens lokala politiker gör, och att ta ett samtal med denne, att passivt läsa vad massmedierna säger, eller att gå på ett möte med honom eller henne. Visst kunde man ringa, eller skriva också, men möjligheten till kommunikation har varit begränsad. Det är egentligen först nu, med datoriseringen och revolutionen med internet som det håller på att ändra sig. Plötsligt börjar en del av barriärerna mellan väljare och valda att brytas ner.

Integrationsprojektet, 2010 och framåt.

Länkar till mina artiklar om problemen med integrationen i Sverige, och hur man kan lösa problemen. I Sverige är brottsligheten högre bland utrikes födda invandrare än infödda ”svenskar”, i USA är brottsligheten LÄGRE bland utrikesfödda invandrare än svenskar. Det tyder på att integrationsproblemen INTE beror på kultur och religion, som Sverigedemokraterna hävdar. #integration #invandring

Eftervalsanalys del 2: bristen på framtidsvisioner, Sept 2010:

Om bristen på framtidsvisioner och idéer i politiken idag. Om politikens problem och en del av anledningen bakom Sverigedemokraternas succé.

* Det saknas en vision för Sverige, juli 2010

”De skiter i byxorna och hoppas att hängslena håller” sa gamle finansministern Gunnar Sträng en gång. Detta skulle kunna sägas om politikerna idag. De saknar framförhållning, visioner och idéer.

* Vad säger de om 2010 år 2210? Juni 2010

I korthet. Medborgarrättskämpen Martin Luther King sa 1967 att en gång i framtiden kommer svälten, och den acceptans vi har av underutveckling och fattigdom, att betraktas som lika barbarisk som nazism, kannibalism och liknande riktigt vidriga saker i mänsklighetens historia. Jag håller med!


Hur Socialdemokraterna både kan stoppa Sverigedemokraterna och få fler röster!

Efter min ganska negativa artikel om Socialdemokraterna igår är det dags för en mer positiv idag.

Om man är mitt inne i ett brinnande krig och det går dåligt i kriget brukar det viktigaste vara att byta ut ledarskapet. Går det dåligt tyder det på att det är fel generaler som sitter och bestämmer över krigsstrategin. Eventuellt kan en Överbefälhavare sitta kvar, men generalerna kring ÖB:n måste bytas ut. Så gjorde britterna 1940 under andra världskriget, så måste sossarna göra nu, mitt under pågående val, för att vinna fler röster.

Partiet jagar röster i förorterna, det är ju inte fel, men det förhindrar inte flykten FRÅN Socialdemoktraterna och det förhindrar inte att stödet som Sverigedemokraterna får från folk som annars brukar tillhöra sossarnas kärnväljare. Det är ju liksom inte sossarnas väljare i invandrarförorterna som Sverigedemokraterna just nu snor.

För det första måste partiet inse att Sverigedemokraternas röster kommer från arbetarrörelsen. För det andra måste partiet inse att det finns ganska många missnöjda arbetare som faktiskt gått över till det borgerliga blocket eftersom de upplever att de inte blir sedda eller hörda i Socialdemokraterna. För det tredje handlar det om att lyssna till de som är missnöjda med Mona Sahlin inne i partiet.

Dessa tre exempel av missnöje hänger nämligen ihop. Partiets kärnväljare, arbetarna, överger skutan som råttorna överger ett sjunkande skepp.

Vad partiet måste göra direkt är att lägga om sin valstrategi. Först kickar man alla valstrateger som bestämmer idag (behåll dem som ett rådgivande organ) sen samlar man alla de som varnat för att den här situationen skulle uppstå och lyssnar till dem, de har nog idéer.

Två flugor i en smäll

Sen kan partiet slå två flugor i en smäll och förklara krig mot Sverigedemokraternas IDÈER. Inte genom att förklara att Sd är ett högerparti eller sånt trams, och inte genom att debattera som Mona debatterade 2007 mot Jimmie Åkesson, utan genom att ta en strid för människovärdet och det öppna samhället och mot Sverigdemokraternas demoniseringar av hela folk.

Det finns gott om aktivister på lokal nivå som tagit debatten mot Sd, för fram dem och synliggör dem och måla upp Socialdemokraterna som alternativet för dem som tar FAJTEN!

Och synliggör samtidigt den vanliga väljaren genom att medge att partiet begått misstag i det förflutna, att det finns problem som de vill ta itu med, och att partiet nu SKA ändra strategi. Attackera Göran Persson om nödvändigt som syndabock för förflutna fel.

(Och för guds skull håll reda på vilka som säger att partiet redan nu gör allt detta nationellt. Sossarna gör INTE det nu alls. Alla som påstår det bör hållas borta från en vettig valkampanj.)

Eller har sossarna gett upp, som Kent Persson påstod i sin blogg igår?

Varför?

Varför ger jag tips till Socialdemokraterna? Jag är ju ingen socialdemokrat. Jo, därför att sättet att stoppa Sverigedemokraterna, och sättet för sossarna att få fler röster, är samma sak.

Jag har inte bestämt helt vad jag ska rösta på ännu, vänster eller höger. Jag hade ett visst hopp om Piratpartiet, men numera vet jag inte om det är rätt för mig.  För mig är vänstern och högern ganska lika som det är nuförtiden, så det är nästan som att rösta på samma sak. Men vad jag röstar på kommer jag inte att skriva här, min blogg är och förblir tvärpolitisk.

Men det parti som drar igång en riktig offensiv mot Sd får min röst, det lovar jag! Och jag tror fler resonerar som jag! Och… Jag vet medlemmar i Kommunal som säger att de bara tänker rösta på Sossarna om de ser dem.

Vad betyder ser dem? Ja, fråga inom partiet, för det finns folk som vet vad det betyder att nån säger att han eller hon inte blir sedd!

Läs även artikeln från igår om att Sverigedemokraterna vinner på sossarnas misstag!

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem.

—————————————————————————–

Nytt: Svd, Kent Persson, Peter Andersson , Svd, GP, Svd, Svd, Röda Berget, Enn Kokk, DN, AB, AB, AB, Boström, Bjereld

Läs även andra bloggares åsikter om 

Mobben mot Anna Ardin skrämmer mig!

Det är nu officiellt att Anna Ardin var kvinnan som gick till polisen och hävdade att Julian Assange, Wikileaks grundare, sexuellt antastat henne. Newzglobe har publicerat denna artikel och har fått uppgifterna från Broderskaparnas ordförande.

***

NYTT INLÄGG!

Läs även detta inlägg 26/8: Assangefallet rullar vidare!

***

Faktum kvarstår, som jag skrivit tidigare idag (klicka här för att läsa det), att ett gäng högerextremister ocn nazister drog igång drevet mot Anna Ardin. Och faktum kvarstår att jag blir mörkrädd när jag ser drevet som bloggosfären (mobbosfären?) dragit igång mot Anna Ardin, och mot Broderskaparna.

När man pratar om Julian Assange säger man att det är fel att han betraktas som skyldig utan rättslig prövning. Men Anna Ardin får behandlas som skit utan att någon av dessa bloggarna ger henne samma rätt till prövning.

Och bloggosfärens alla män (och en del kvinnor), som tycker att män alldeles för lätt kan anklagas för våldtäkt utan prövning och med låga beviskrav, kastar sig nu över Anna Ardin som hungriga vargar utan att ha minsta beviskrav alls och utan att de ens andas om ordet rättvisa.

Och bloggosfärens alla islamhatare, högerextremister och nazzar som hatat Broderskaparnas tiskriftsprojekt om islam, spyr ut sin galla över Anna Ardin och Broderskaparna.

Och internets alla foliehattar spekulerar i exakt hur, när och var Anna Ardin köptes av CIA, eller CIA eller Kenya, eller britterna eller illuminati… Ja, jag har till och med sett de som pratar om att utomjordiska ödlor kidnappat Ardin och hjärntvättat henne.

Bloggare som jag egentligen respekterar, som tianmi, har blivit galna. Men han är inte ensam: ”Fin i kanten”, ”anmäler våldtäkt för ett litet sprut bara”, ”feministfitta”, ”hon borde bli tagen hårt”, ”bara en liten sprucken kådis”, ”femtaggaren ångrade sig”…  ”man går inte till polisen för mindre lyckade ligg”. Så här manschauvinistiska uttalanden har jag inte sett på länge.

Det här är en mobb, grabbar! Minns någon Bjästa? Ska vi döpa om bloggosfären till mobbosfären?

ANNA ARDIN HAR SAMMA RÄTT SOM JULIAN ASSANGE ATT HÖRAS INNAN HON DÖMS AV EN GALEN MOBB.

Och tänk om Julian Assange gjort det han anklagas för?

————————–

Här kan ni läsa Annas blogg i cachad form.

Mer läsning: Are the nazis behind the mob against Anna Ardin?

Nyheter: Genusnytt, Parnassen, Rudberg, Aktivarium, PI, Hoforsbloggen, Gotiska klubben, DNSvdSatmaranJingeParnassenEnn KokkSvdDndeepeditionTianmi,ExpressenSvdABDnExpressenSvd, Belzebjörn, LE, Rudberg, SDS

Läs även andra bloggares åsikter om ,

(S)trutspolitik eller Sverigedemagogik?

Efter debatten igår mellan Schyman och Åkesson på Svt, kollade jag upp vem en av de ”oberoende” experterna är som kommenterade debatten är. Nämligen Nisha Besara. Och jag hittade denna kolumn på Frihet.se från 2008 om Sverigedemokraterna som förtjänar att läsas eftersom den beskriver sossarnas problem att ta debatten med Sd, och att hantera integrationsproblemen,  i ett NÖTSKAL!.

KRÖNIKA | Publicerad 2008-02-10

SOCIALDEMOKRATERNA HAR bestämt sig för att byta strategi gentemot sverigedemokraterna. Nu ska det lilla obskyra partiet med apart agenda inte längre ignoreras. ”Vi ska ta debatten” lyder mantrat och med det hoppas (s) att sverigedemokraternas framgångar ska stävjas. Men det är dömt att misslyckas.

Jag ska erkänna att jag tidigare har propagerat för att ”vi ska ta debatten”. Men jag har insett att socialdemokraterna inte kan ta debatten med ett rasistiskt parti, så länge man inte förändrar sin egen verklighetsbild. För som det är nu kommer (s) med ”debatten” bara att bekräfta (sd) och så har det lilla obskyra partiet vunnit slaget. Jag ska förklara.

FÖR MER ÄN TIO ÅR SEN beslutade riksdagen om en ny integrationspolitik. Målet var att komma bort från uppdelningen ”svenskar” och ”invandrare”. Invandrarpolitiken skulle bort och invandrarretoriken med den. Integration skulle innebära att det i Sverige finns en (1) grupp människor, bestående av nio miljoner individer, som staten skulle integreras med. Staten skulle ta hänsyn till befolkningens behov så som de såg ut (integreras med sin befolkning) och inte utifrån föreställningar om två olika grupper och deras eventuella (kollektiva) behov.

TIO ÅR SENARE kryllar det fortfarande av invandrare hit och invandrare dit i den politiska debatten och i den socialdemokratiska retoriken. Vissa dristar sig så långt som att säga ”utländsk bakgrund”, men skillnaden är bara språklig. Uppdelningen finns där likväl och det är den som är det grundläggande felet: att man skapar två grupper och sätter en etikett på en av dem. Den ”gruppen” föreställer man sig har likadana behov och bekymmer, ska tilltalas på ett visst sätt och med en viss politik.

Till och med SSU går i fällan. Debatten på förbundskongressen förra sommaren kretsade kring två grupper som skulle ”interagera” med varandra. Det ansågs progressivt att ordet ”integration” byttes mot ”interaktion”, men skillnaden är också här bara språklig.

Det är just svårigheten – eller oförmågan – att släppa den här uppdelningen som gör att socialdemokratin i dagsläget inte kan vinna debatten över sverigedemokraterna. (s) bekräftar nämligen vareviga dag den rasistiska världsbilden – att det finns ett ”vi” som är på ett visst sätt och att det finns ett ”dom” som är på ett annat sätt. Och att dessa ”vi” och ”dom” aldrig kan skapa något gemensamt i detta land som vi alla delar. På sin höjd ”interagera” med varandra. JAG SKULLE ÖNSKA att (s) och SSU vågar släppa föreställningarna om två grupper och förhålla sig till alla svenskar på samma sätt, utan etiketter. Då skulle vi slippa stigmatisering, kollektiva lösningar som inte fungerar och en känsla av ständigt ifrågasättande och främlingskap hos en miljon svenskar.

SÅ ATT ”TA DEBATTEN” kommer dessvärre innebära att sossar förbereder sig för att möta potentiella sd-väljare genom att läsa på om vad ”invandringen kostar” och säga hur fint det är med multikulti, vad det har bidragit med för Sverige. Men den strategin fungerar inte – för då befinner man sig på sverigedemokraternas planhalva. Då har man inte ifrågasatt det allra mest grundläggande i sverigedemokraternas ideologi och verklighetssyn, utan tvärtom bekräftat den och spridit den vidare. När man envisas med att dela upp befolkningen i två läger – även om det sker i all välvilja – blir det omöjligt att vinna kampen mot rasisterna.

Inlägget är intressant, för sossarnas problem är ju onekligen att de uppdelat verkligheten i ”vi” och ”dem”. På ett annat sätt än Sd, men lik förbaskat så. Invandrarna är en ”svag grupp”, i sossarnas ögon, som ska ”skyddas”. Och ser man en grupp som svag så behandlar man gruppen som svag också, det är elementär psykologi och sociologi.

Men jag skulle vilja fråga Besara om hon vill att Sverige ska bli det första land i världen som helt avskaffar begreppet invandrare?

Ordet invandrare

Om man inte vet var problemen finns i samhället blir det än mer problem. Om någon grupp (män, kvinnor,invandrare, funktionshindrade, etc) är överrepresenterad eller underrepresenterad i något sammanhang, kan man inte göra något åt problemen om man inte har exakt kunskap om saken.

För att lösa problemen i den sneda könsfördelningen måste man betrakta mänb och kvinnor som JÄMLIKAR, men ändå kunna studera skillnader mellan könen i t.ex lönesättning och sånt. Och man måste kunna göra riktade åtgärder som bara gäller ett av könen.

För att kunna lösa problemen bland de med mindre inkomst måste man se att det finns folk som är fattiga, ha tillgång till statistik om det och kunna göra åtgärder (Socialbidrag t.ex) samtidigt som man behandlar alla mäniskor som lika.

Samma med invandrarna. Utan statistik om brottslighet, ekonomiska problem och arbetslöshet bland INVANDRARNA som grupp, kan man inte göra något åt problemen, om det råkar vara så (som det är nu) att invandrare och deras barn är överrepresenterade jämfört med folk som fötts här och vars barn är födda här.

Detta är lite lustigt, för jag tror inte att någon sosse vill att man slutar betrakta kvinnor som kvinnor och män som män. Hur skulle det se ut om man slutade kolla hur brottsliga män är jämfört med kvinnor, och hur stora löneskillnaderna är mellan män och kvinnor, och bara såg alla som en ”mänsklighet”? Om maninte vet vilka problemen är kan man inte lösa problemen, skulle sossen säga. JA, EXAKT DÄRFÖR KAN VI INTE AVSKAFFA BEGREPPET INVANDRARE!

Artikeln är lite symptomatisk för mycket av problemen vi har i integrationsdebatten. Å ena sidan vill en del dela upp samhället i vi och dem. Sd och Sossarna gör det båda två, men på olika sätt. Å andra sidan ville en del avskaffa ordet invandrare och integration och vi ska bara betrakta alla som är i Sverige som svenskar rak av.

Man kan faktiskt hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt! Pröva, det är nyttigt!

——————————————-

Läs även denna artikel ur GP.

Nyheter om Sd och S: Sds, Expressen, Skånskan, Svd, AB, Attacker mot Ssu:s och Sd:s hemsidor, SdsExpressen, DN, Högbergs blogg, Kent Persson, Sds, Sds, Hd, Expressen, AB

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Piratpartiet, libertarianerna och barnporren

Jag gav stöd till Piratpartiet, och är medlem i partiet, men har lagt mitt stöd till partiet på is. Piratpartiet är kanske inte dött som parti men deras chanser är obefintliga att komma in i riksdagen detta året.

Detta beror på två anledningar. Dels att partiets styrelse inte förstår vikten att göra valmaterialet medryckande, översiktligt och polemiskt. (Man vinner inga val med torra teknokratiska principdokument med torra detaljer.) Dels för att partiets ledning (och dess libertarianer) inte kan hantera barnporrfrågan.

Ska partiet kunna spela en roll framöver måste besättningen i partiet göra myteri och ändra kurs på skutan. Man behöver inte vara libertarian, eller Piratpartist, för att ogilla vad Piratpartiet pysslar med just nu… men det underlättar! För individens väl och ve, frihet, och självbestämmande är en princip som är lika viktig som informationsfriheten som princip!

Först: Valmanifestet

Partiet fick stöd förra EU-valet för att folk tröttnat på kontrollsamhället och myndigheternas makt. Det var det, och att det var lite fart kring partiet, som gjorde att man röstade på PP. Detta är det många som inte ser, de tror att det var frågan om fildelningen och FRA som gav partiet stöd.

Därför har valmanifesten skrivits med PP:s felaktiga idé om varför de fick stöd som grund. Valmanifesten har ”reviderats” men är dödstråkiga och tekniskt detaljrika ännu.

Frågan är varför inte PP ser detta. Ett valmanifest ska väcka väljaren, inte göra så väljaren dör av uttråkning. Har ingen i partiledningen ens tänkt på idén att visa manifestet för några icke PP väljare så de kunde uttala sig?

Eller tror partiets ledare verkligen att man vinner röster på tekniska paragrafer?

Sen: det libertarianska dilemmat

Men det värsta är att libertarianerna (extremliberalerna som vill ha så lite statlig inblandning som möjligt i samhället) i partiet har trasslat in sig i sina egna självmotsägelser…

Jag gillar libertarianer och är i mångt och mycket en libertarian själv, men jag är en liberatarian med självkritik som vet att man måste ha gränser. Släpps allt fritt gynnar det inte individens integritet. Äganderätt eller informationsfrihet utan gränser blir anarki!

Libertarianer har en tendens att tro att all bara ska vara fritt så blir det bra för alla. Om någon visar att det inte automatiskt blir så kan en libertarian reagerar på två sätt. Antingen empatiskt, att denne förstår detta. Eller oempatiskt, att denne inte förstår alls hur nån kan tänka så eftersom frihet, per DERAS definition, gynnar alla.

När Rick Falvinge nyligen sa att han var för att släppa INNEHAVET av barnporren fri visade han tydligt det libertarianska dilemmat i partiet. För om man följer debatten i Piratpartiet nu visar det sig att faktiskt ganska många direkt och indirekt är för att släppa barnporrinnehavet fritt och att man ska kunna SE på barnporrbilder. Många piratpartister vill i praktiken skilja mellan innehav av bilder och spridning av bilder. Och tecknade bilder vill de helt släppa fria.

Först och främst vill jag säga att jag inte är för godtyckliga regeringsbeslut och lagar. Jag är oroad av en lag som kan döma någon för innehav av japanska tecknade serietidningar eller för att man av misstag (eller pga sabotage) fått barnporr på sin dator. Och jag är helt emot förslag som det att registrera googlesökningar för att komma åt personer som söker barnporr. Detta är absurda förslag!

Men å andra sidan vet jag att verkligheten inte är så enkel som många libertarianer försöker utmåla den.

Teckningar

Först… Var ska gränsen för illegal spridning, eller innehav, gå? Vid teckningarna eller vid bilderna? Det verkar som om Piratpartiet kan tänka sig att legalisera SPRIDNING och INNEHAV av tecknade bilder. (Det är lite oklart vad de egentligen anser och OM de anser något i denna frågan…)

Att förbjuda innehav och spridning av tecknade bilder kan se egendomligt ut för den oinsatte libertarianen, men om man kikar på hur det fungerar ser man att det inte är så egendomligt. Eftersom samma nätverk och personer som sprider de riktiga bilderna är de som sprider de tecknade bilderna.

Om man undersöker webbsidor med LAGLIGA bilder på sånt som rör sig i sexualiteternas ytterkant ser man något intressant. Bilder på nekrofili (att tända på död och att döda) är tillåtna. Det intressanta är att det finns en mängd hemsidor med nekrofila bilder och dessa varvar ofta teckningar, animerade bilder och riktiga bilder och fantasibilder. Samma mönster ser man om man undersöker sajter med djursex, ett annat område som ligger på lagens gräns och som omvävts av många tabun.

Det betyder inte att det inte att ALLA bilder på sånt som nekrofiler tänder på är sexuella. Det finns filmer där kvinnor och män blir ”hängda” det finns bilder i historieböcker på häxprocesser och mördade människor. Allt detta KAN en nekrofil tända på. Det betyder inte att bilderna är sexuella.

Nu säger jag inte att barnporr och dessa andra sexualiteter är samma sak. Det är det inte. Framför allt är en sak laglig den andra inte. Men det finns ett mönster!

Samma sak gäller barnporren. Det finns STARKA skäl att försöka förbjuda webbsidor med en massa tecknade bilder på barnporr, eller som samlat bilder på nakna barn, om man bryr sig om hur pedofilerna tänker och om hur pedofilnätverken opererar! Innehav är också problematiskt, om man vill komma åt marknaden!

Om man känner någon som säljer gamla tidskrifter, t.ex på Tradera, får man ofta höra talas om ett och annat. Tex känner jag ensom säljer gamla nudisttidningar från 40-talet och 50-talet ibland. Om det är ett naket barn på framsidan kan tidningens auktionspris mångdubblas. Intressant, eller hur!?

Det som kan verka absurt för en libertarian som vill släppa allt fritt kan mycket väl vara mer än berättigat ur ett polisiärt spaningstekniskt perspektiv, ur perspektivet från en som sätter sig in i hur pedofilerna tänker och agerar.

Men man måste vara försiktig så lagen inte formuleras så att ALLA tecknade bilder, eller ALLA nakenbilder, blir olagliga. (Och även ungdomar under 18 ska givetvis ha rätt att ta kort på sig själva, eller sin partner, nakna inklusive ha rätt att ta kort när de har sex. Dessa ska de kunna inneha som vuxna utan problem!) Givetvis måste lagen göras så att man INTE kan dömas för att man laddat hem 51 mangabilder, av titusentala nerladdade mangabilder, som i fallet med Uppsalabon som dömts nyligen. Rättsäkerheten är viktig!

Men libertarianerna inom partiet har ett dilemma här. Om teckningar och riktig barnporr går hand i hand, hur gör man då? Förbud eller inte? Vägen informationsfriheten tyngre än försöket att stoppa marknaden för barnporr?

Att vara för och mot innehav samtidigt!

Också har vi den känsliga frågan om spridning respektive innehav av barnporr.

Piratpartiet vill förbjuda spridning av barnpornografiska bilder, och så vitt jag förstår det verkar partiet nu vara mot att man ska kunna inneha det också. Fast frågan debatteras och MÅNGA anser att det inte finns starka skäl mot innehav av barnporr.

Det som hände för lite mer än två veckor sen var att Rick Falkvinge sa att han ville legalisera innehav av barnporr i radion. Han hade sagt liknande saker i Piratpartiets forum ett antal gånger innan uttalandet gjordes, trots detta protesterade bland annat vice ordföranden Anna Troberg mot Ricks uttalande. Anna skrev:

Ibland har man sådana där dagar som man helst skulle ha velat slippa. I går var ett typiskt exempel på en sådan dag. Jag vaknade, satte mig vid datorn med morgonkaffet och sedan satte jag raskt morgonkaffet i halsen. Man gör det när man läser sådana här rubriker: “Piratpartiet vill legalisera innehav av barnporr” Det är nämligen inte alls i linje med vad jag själv anser eller vad jag uppfattat som partiets ståndpunkt.

Så, vad gör man då? Jag ringde och väckte (tror jag) Rick och talade om för honom att det där var något jag inte kunde ställa mig bakom. Det visade sig att vi landat i olika tolkningar av följande passus i valmanifestet: “Informationsinnehav ska avkriminaliseras i samtliga fall. Endast informationsdistribution kan vara straffbart, och då bara i mycket speciella fall där sekretessbelagda personuppgifter inte får spridas från myndighet/sjukhus/bank, eller då det rör nationens säkerhet.”

Jag tog för givet att barnporr borde vara ett av undantagen i friheten att inneha information. Rick gjorde det inte. Vi diskuterade det hela, tog in kommentarer från styrelsen och andra pirater och konstaterade att även om skrivningen dessvärre öppnade för olika tolkningar, så är partiets linje tydlig: innehav av dokumentation av verkliga övergrepp på verkliga barn ska fortsatt vara illegalt och falla under de undantag som passusen räknar upp.

Men trots detta uttalande och trots att Partiet tog tillbaka Ricks påståenden, så är det alltid SPRIDNINGEN som diskuteras och som partiet betonar att det är det man vill förbjuda. Så när ledande piratpartister NU debatterar frågan, tex Anna Troberg, nämns oftast inte frågan om innehav av barnporr alls, eller så säger man indirekt att förbud mot att inneha barnporr motverkar sitt syfte.

Ironiskt nog nämner alltså inte Anna Troberg innehavet i den artikel på sin blogg hon skrev några dagar efter Rick Falkvinges utspel. Lustigt! Piratpartiet anklagas för att vara FÖR innehav av barnporr och partiets vice ordförande skriver en samling argument för hur medlemmar kan bemöta denna anklagelse och i denna artikel med argument nämns inte med ett enda ord hur man bemöter de som anser att partiet vill legalisera innehav av barnporr. Endast hur partiet ser på spridandet av barnporren tas upp.

Inte heller Christian Engström tar upp frågan om innehav i sina senaste artiklar om frågan om barnporren där partiets politik sägs förklaras: ”Barnporr helgar inte alla medel”. Lustigt Christian! Pp säger att man är mot innehav, att det är förtal att säga annorlunda och sen nämner INGEN ledande företrädare innehavet alls.

Anledningen är inte svår att räkna ut. Piratpartiet betonar kampen mot spridandet och VÄLDIGT, VÄLDIGT MÅNGA av libertarianerna är mot kriminaliseringen av innehavet, precis det som Rick Falkvinge pratade om.

Innehavet är inget övergrepp?

”Innehav av bilder på mördade och misshandlade barn är ju tillåtet, så varför ska innehav av just barnporr vara förbjudet? Och att man tittar på en bild innebär väl inget övergrepp.” Säger ganska många Piratpartister.

Det var detta som låg bakom Rick Falkvinges utspel och detta ligger bakom Anna Trobergs tystnad om hur PP ser på innehavet..

Det är en poäng. Men hur som helst måste man inse att det för DE SOM ÄR PÅ BILDERNA DÄR DE UTSÄTTS FÖR ÖVERGREPP (eller på bilder som tagits i smyg) ÄR ANDRAS ÄGANDE OCH BETITTANDE UTAN DERAS MEDGIVANDE ETT ÖVERGREPP!

Och detta måste hanteras hur man än bygger de lagar vi formar samhället och världen efter!

Jag skrev detta på en blogg som tillhör en piratpartist tidigare idag:

Att bilder på övergrepp sprids och därmed också ÄGS kan visst vara ett övergrepp. I synnerhet om personen vet att det finns spridning och ägande av dem. Samma gäller andra typer av brottsbilder.

Observera att jag ingenstans sagt att jag anser att lagen ska vara som idag eller extra sträng. Men vare sig man vill legalisera innehavet av dessa bilder eller förbjuda innehavet av dessa bilder måste man ta hänsyn till dilemmat och till MÄNNISKORS KÄNSLOR. De som vet att bilder tagna utan deras medgivande, och att dessa sprids och ÄGS av andra, ser oftast detta som ett stort övergrepp. DET MÅSTE HANTERAS PÅ NÅGOT SÄTT!

Och det hanteras inte genom att säga att de som känner detta som ett dubbelt övergrepp har sexualneuros. Låt oss hoppas att ingen som utsatts för övergrepp och finns på bilder läser ditt inlägg, för den rösten har du förlorat för gott!

Det handlar om medmänsklighet, empati och att känna sig in i andras situation.

PP får inte göra om missarna som Libertarianska partiet i USA gjort som talar om existensen av dessa bilder som om människorna på bilderna inte vara av kött och blod. De förlorar på att vara så teknokratiska.

Och jag ser med bestörtning på att piratpartisterna inte kan hantera detta just nu. Med undantag av farmor Gun och några andra.

Jag repeterar. ÄVEN OM MAN ÄR FÖR ATT SLÄPPA BILDERNA FRIA MÅSTE MÄNNISKORS KÄNSLOR KRING DETTA HANTERAS (utan sexualneuros utrop)! Annars kör man över folk!

För övrigt är dilemmat med bilderna samma som om man skulle filma i omklädningshytter eller om staten skulle sätta en övervakningskamera på ett hustak och filma vad ni gör hemma i er lägenhet (och kanske bugga er genom fönstret), XXX. Vad lider ni av vad ni inte vet.

Om ni inte vet att staten övervakar, eller om ni vet. Vad gör det? Ägandet av bilder och kanske ljudupptagningar (buggade) på era personliga möten med PP aktivister skadar väl inte er? Bilder på när du nuppar som tagits utan ditt medgivande kan väl inte skada dig?

Vad gör väl existensen av illegalt tagna bilder och ljudupptagningar hos staten eller hos en privat aktör? Det är väl spridningen av dessa som är problematisk, eller?

/Torbjörn

Innehav av en bild som tagits mot en persons vilja kan visst uplevas som ett övergrepp av den vars bild ägs av någon annan. I synnerhet bilder som tagits då man utsatts för övergrepp. Jag vet själv en fd vän som var med om att nakenbilder på henne spreds i hennes skola och ÄGDES av andra personer. Endast en kallhamrad människa skulle förneka den känsla av övergrepp som det innebar.

Rektorerna tog itu med problemet genom att ta itu med ÄGANDET av dessa bilder. Man förbjöd elever att äga dessa bilder på skolans mark och tog kontakt med föräldrarna och bad dem undersöka barnens ägodelar. Ägande är nämligen oftast samma sak som spridande!

Är informationsfriheten och äganderätten viktigare än individens frihet?

Till sist!

* De som vill släppa innehavet av bilderna fria, dvs de flestalibertarianer inom Piratpartiet, har fel. Det finns tillfällen när informationsfriheten inte kan vara total. Det intressanta är inte om gränser ska finans eller inte utan VAR gränserna dras. Ägande av bilder, tecknade och otecknade och sexualiteten går hand i hand. Vill man komma åt övergreppen mot barn måste man på något sätt komma åt marknaden för bilderna också!

* Och… Ett parti måste vara medkännande! Även om man av någon anledning inte vill förbjuda innehav av barnporr måste man vara medkännande nog att inse att man inte dundrar fram som Rick Falkvinge gjorde på radio.

* Och argumentet att ett förbud av barnporr är overksamt eftersom man kan kryptera och dölja barnpornografiska bilder numera håller inte heller. För detta argument kan användas om ALL brottslighet. Även mördare kan ju kryptera mordförsök. Vad man gör när man förbjuder annonser i dagstidningarna där man annonserar efter mördare, eller lagliga firmor med legomördare, är att man vill markera att mord är FEL och bekämpa marknaden!

* Piratpartiet har en framtid som ett politikens wikileaks, ett parti som kontrollerar och övervakar övervakarna. och tro mig, många skuylle rösta på ett sånt parti. Men ett filedelarparti som inte kan hantera barnporrfrågan kommer inte långt!

Det ska sägas att en del Piratpartister, som Farmor Gun, har förstått dilemmat och pratar om ”det enda undantaget för informationsfriheten”. Nu ska det sägas att det finna många andra tillfällen då informationsfriheten inte kan vara total (precis som äganderätten för övrigt) om man bryr sig om människors integritet, frihet och utveckling. Men att man inser att informationsfriheten inte är utan undantag är alltid en början!

PS: Anna Troberg om barnpornografin

Även om Anna Troberg lustigt nog inte nämner innehavsfrågan alls är hennes text om hur man stoppar barnporren ganska bra. jag citerar från den här:

Piratpartiets linje är glasklar. Sajter som sprider barnporr ska stängas ner. Punkt. Sajter som politiker eller lobbyister bara råkar tycka illa om i största allmänhet ska på inga som helst villkor tas bort, blockeras eller censureras. Punkt.

Barn som utnyttjas sexuellt hjälps inte av blockeringar av sajter som misstänks sprida barnporr. Blockeringen är en för medborgarna falsk trygghet, eftersom blockerade sajter fortfarande ligger kvar, fullt tillgängliga på nätet. Barn som utnyttjas sexuellt hjälps av att man snabbt genomför en ordentlig rättslig utredning och sedan, om bevis hittats, omedelbart stänga ner sajten.

Barn som utnyttjas sexuellt hjälps inte av att man skapar låtsasbrottslingar genom att godtyckligt klassa allt och inget som barnporr. De hjälps av att man fokuserar resurser och insatser på de fall där reella brott faktiskt har begåtts. Bombmattor av barnporranklagelser och utredningar mot allt från sajter om bonsaiträd tillserieteckningar stjäl fokus, tid och resurser från utredningar av fall av verkligt sexuellt utnyttjande av barn.

Barn som utnyttjas sexuellt hjälps inte av att möjligheten att söka och sprida information om deras svåra situation begränsas. De hjälps av att de själva och andra kan söka och hitta information och kunskap om hur man söker och ger hjälp. Den registrering av googlesökningar som Smile29 föreslår gör att många skulle dra sig för att söka efter och sprida vetenskaplig information om sexuellt utnyttjande av barn. Det är något som direkt försvårar utnyttjade barns situation.

Piratpartiet vill erbjuda utsatta barn riktig hjälp, inte låtsashjälp med dolda agendor. Vi vill att människor som inte begått brott ska slippa att behandlas som om de vore kriminella. I dagens rådande debattklimat innebär det dock att vi ironiskt nog ständigt anklagas för att strunta i utsatta och försvara svårt kriminella människor.

Läsning: Farmor Gun, Farmor Gun, Opassande, PPAnna Troberg (PP)Gun Svensson (PP)Daniel Gustafsson (PP)Henrik AlexanderssonUng PiratLakes LakonismerHumbleBee,Fredriks bloggPortfreedomOpinionsbloggen, DN, Carl Johan Rehbinder, Livbåten, AB, DN, Svd, Svd, Dn, Nej till Pirater, Nej till Pirater, Nej till Pirater, nej till pirater

Länksamling: Carl Johan Rehbinder (PP)Tim Davidsson på NewsmillAnna Troberg på Newsmill,Simon LundströmOscar SwartzSerietecknaren Tinet ElmgrenSerietecknaren Åsa Ekström之乎者也之乎者也之乎者也之乎者也之乎者也之乎者也,Marcus FridholmGöran WidhamGöran WidhamGöran WidhamRick FalkvingeChristian EngströmJohanna SjödinJohanna SjödinJohanna SjödinHenrik AlexanderssonPer HagwallPer HagwallPer Hagwall på NewsmillHans EgnellHans EgnellHans Egnellgothbarbiegothbarbie,gothbarbieAnders WidénAnders WidénAnders WidénAnders Widén,Deepedition och DeepeditionErik LaaksoMina Moderata KaramellerCaspian RehbinderTorbjörn JerlerupÅke ForsmarkOh The Irony!Per Pettersson,AvvaJuristens funderingarRavennaLiberatiFröjdh.seFarmor Gun i NorrtäljePiratpartisten JohanSeriebibliotekarienEmil IsbergJan Myrdal; Expressen– Carl-Michael Edenborg; Aftonbladet Kultur– Expressen LedareMy Bergström; Expressen DebattDN BokArbetarbladet– P3 NyheterNyheter 24,UNTPiratpartiet


Läs även andra bloggares åsikter om ,

Jakobs kyrka och pridefestivalen

Jag gick förbi Jakobs kyrka i Stockholm igår och insåg att Sverige har förändrats! Jag minns ännu den tid då kyrkan var konservativt och motståndare till de homosexuellas rättigheter. Min konfirmationspräst var inte homofob, men annars var Svenska Kyrkan synonymt med homofobi.

Nu går kyrkan i spetsen för HBT-frågan. Tänk bara vilken betydelse det har för besökare från Baltikum och andra länder att se regnbågsflaggan vaja från kyrkotornen i staden. Eller som i St Jakobs kyrka där regnbågsflaggan hängts upp vid altaret.

Världen förändras sakta till det bättre!

St Jakob Stockholm Svenska kyrkan Pridefestivalen

Läs mer!

Stockholms Domkyrka och Pride

Sensus och Pride

Världen idag kritiserar Svenska Kyrkan.

Svd, Debatten för och emot stödet till Pride!

Dessutom rekommenderar jag: Svensk Myndighetskontroll om steriliseringar och fördomar

Och en artikel om Svenska Kyrkan och stöd till tvångssteriliseringar (HBT-frågor)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Identitära paradoxer (Svar 2 till Solguru)

När Solguru från Motpol tittade in på min sida och svarade på artiklar jag skrivit om etnopluralism och den identitära idévärlden och ville diskutera artiklarna så var jag givetvis intresserad. Identitärernas idéer formar mycket av debatten runt Nationaldemokraterna idag och även bland grupper som s.k. ”nationella” idéer. Här är mitt andra svar till honom.  Jag återkommer med vissa kommentarer jag inte fick plats med här.

Solgurus resonemang lider av två klassiska traditionalistiska problem. Dels frågan VILKEN tradition man bygger sin traditionalism på? Eller vilken kultur och vilken etnicitet?

Dels att identitärer ofta i slutänden tvingas ta till biologiska argument om etnicitet och ”ras” för att försvara den identitära saken, något identitärer säger sig vara emot.

Vilken grupp?

I mitt förra inlägg skrev jag att endast identifieringen med flocken/stammen och familjen, och den ”kultur” som byggs upp runt flock, stam och familj, kan anses vara ”naturgivna” och en biologisk” grund för mänskliga relationer.

Vad jag menade med det var att djur identifierar sig med flocken och ”familjen”. Vår mänskliga dragning till flocken lär ha en biologisk grund. Men vi människor har en lustig egenskap att omdefiniera det som är vår ”flock”.

Det unika med oss människor är att vi utvidgat vår definition å vår ”flock” hela tiden. Vi strävar att gå bortom den ursprungliga lilla flocken, och familjen. Vi bildar t.ex. enheter mellan flockar/stammar. Det var det jag menade med liknelsen med att socken, härad, landskap, nation, och mänsklighet också är konstruerade begrepp…

Nationen är inte gudagiven, biologiskt förbestämd eller naturgiven. En gång i tiden såg västgöten på upplänningen eller smålänningen, som en del här i Sverige idag ser på araberna idag! Det främmande är lätt det skrämmande…

En kritisk granskning av en kritisk granskning av Sverigedemokraterna!

Daniel Poohls och Mikael Ekmans bok, Ut ur skuggan, en kritisk granskning av Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna bör granskas kritiskt

Jag har nu läst den omtalade boken mot Sverigedemokraterna: Ut ur skuggan. En kritisk granskning av Sverigedemokraterna, av Mikael Ekman och Daniel Poohl. Boken har varit omdiskuterad (Svd, Expr, Gp, Expo, Bokbloggen, SDS, Hårdh, Leman), men det som SAKNAS i boken har inte diskuterats mycket alls. Denna artikel handlar om de saknade kapitlen i Poohls och Ekmans bok.

Har Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna idéer och program, och finns det sånt som dessa båda partier säger som på något sätt vinner gehör hos vanligt folk? Finns det sånt som politikerna gjort fel under de sita 40 åren som bidrar till dessa partiers frammarsch?

Frågorna kan verka löjliga, men är viktiga! Det är här min kritik av Daniel Poohls och Mikael Ekmans bok börjar.

Men inget ris utan ros. Boken är alldeles utmärkt, på ett sätt, och ett jätteviktigt redskap för folk som vill förstå Sverigedemokraterna. Genomgångarna av alla nazistiska och fascistiska kopplingar folk i partier haft, och genomgången av partiets historia, som Poohl och Ekman levererar här, behövs. Det är väldigt effektivt att kunna visa vilka galningar som passerat revy under årens lopp.

Men… När jag brukade hålla föredrag mot Sverigedemokraterna och rasismen, brukade jag ägna max 1/4 av föredraget åt sånt som presenteras i denna bok. Om man vill få folk att förstå att det är nåt fel med Sverigedemokraterna måste man punktera partiets idéer och bemöta det som folk i allmänhet tänker på. Och här brister boken. Men det kanske är vad de vill? I slutkapitlet förklarar författarna att varje parti bör ta upp kampen mot SD och fundera ut vilka argument de ska använda som passar deras ideologi.

Det är om bristen på djup i dagens debatt som dagens funderingar handlar.

Fortsätt läsa

Identitär livbåtsetik utan livboj eller flytväst (svar till Solguru)

Ska man bemöta någon idé som man anser vara negativ för samhället måste man bemöta denna idé på djupet, så man visar VAD i idéerna som är negativt.

Jag har skrivit en hel del om den s.k. etnopluralismen som bland annat Nationaldemokraterna bekänner sig till, och kallat den en ny rasism. Men varför anser jag den vara fel? Bloggaren Solguru skrev ett inlägg till mig i en diskussion på på min blogg där han sa att han gärna ville ta en debatt om etnopluralismen och bad om mina åsikter om hans skriverier om etnopluralismen i en artikel om Identär etik. Den debatten tar jag gärna. Denna artikel är mitt svar.

Solguru! Som du kanske förstått har jag träffat en hel del traditionalister, identitära förespråkare. Min vana trogen börjar jag därför med att konstatera skillnaderna. Ja, jag ser etnopluralism som en sorts rasism, pga generaliseringarna som alltid följer i dess spår. Och ja, du ser troligen mina idéer som extrem samhällsförstörande modernism!

Sen vill jag konstatera att jag ogillar dagens politik mycket och anser INTE att dagens integrationspolitik är den rätta, även om jag är mycket positiv till invandringen, så jag ber dig att inte dra den slutsatsen, å din sida så vet jag vad traditionalism och det identitära är och vill göra klart att jag inte ser dig som nazist eller nåt liknande som gottköps-antirasisterna skulle säga.

Så, nu har vi klarat av det. Låt oss gå till idéerna. För det är dina och mina idéer om världen som är det avgörande. Och jag anser att det finns gigantiska luckor i de resonemang de identitära för om etnopluralismen.

Fortsätt läsa

Inlägg från läsare: är etnopluralism och antisemitism samma sak?

”Jag följer med stort intresse debatten på era sidor och har sett att Ni tar upp etnopluralismen. Jag brukade vara en anhängare av dessa teorier förut men är det inte längre. Jag kommer att rösta på Kristdemokraterna i år emedan jag tappat allt förtroende för den sak jag tidigare stödde.

Såsom av judisk börd tar jag numera avstånd från etnopluralismen eftersom jag insett att antisemitismen på 20-talet var etnopluralistisk till sin natur. De flesta ville inte förinta judarna, de flesta ville endast kasta ut dem från Tyskland, eller isolera dem i ghetton ”för deras eget bästa”. Den judiska kulturen kunde få existera för sig själv i en enklav i palestina eller på madagaskar och de få som levde kvar i Tyskland kunde få bo i ett reservat någonstans.

Vad tycker du om dessa funderingar? Kan du inte skriva i bloggen om detta?

/Göteborgare”

Jo, det kan jag. Den kultur som skapades genom judendomens möte med Tyskland, jiddish, sågs som vidrig och den påverkan judendomen hade på Tyskland som något skadligt. Det pratades mycket om att skydda den egna kulturen… Så visst kan 20-talets politik sägas vara etnopluralistisk.

Svagheten med etnopluralisterna är att de, i sin strävan att framhålla och skydda det egna, skapar motsatsparet vi och dem och tappar bort det faktum att all utveckling i alla kulturer skett i ett samarbete, en dialog, mellan vi och dem. Och i sin strävan att bevara och skydda det som är ”vi” skiljer man mellan nära kulturer och kulturer som står längre bort. Och ju mer de gör det desto mindre bryr de sig om hur indvider eller grupper av indvider tänker och känner…

Fortsätt läsa

Farlig förenkling

Jag noterar att en ny bok är på väg att ges ut på Nya Doxa som jag absolut tänker köpa. Farlig Förenkling av Elisabeth Gerle. Gerle är en av Svenska kyrkans aktivister som arbetar mot de generaliseringar mot människor, religioner och folk som diverse Sverigedemokrater och Nationaldemokrater håller på med.

Kyrkans tidning skrev om boken:

I sin bok Farlig förenkling visar Elisabeth Gerle hur Humanisterna framställer religionen som något förlegat, vidskepligt och irrationellt i motsats till framsteg och välfärd. Det svenska blir sekulärt, ja till och med antireligiöst. På motsvarande sätt knyter Sverigedemokraterna i sitt budskap ett ord som folkkyrkan till svensk etnicitet och nationalism.

Båda hållningarna skapar förenklade fiendebilder som utesluter både religiös och kulturell mångfald, hävdar Elisabeth Gerle.

– De marginaliserar den religiösa människan. I Sverigedemokraternas fall är det muslimerna som är i skottgluggen, medan Humanisterna misstänkliggör alla former av religion.

I båda fallen finns en sorts idé om ett enhetssamhälle, fortsätter Elisabeth Gerle. Sverigedemokraterna vill tillbaka till tiden då kristendomen var statsreligion. Humanisterna vill skapa ett sekularistiskt enhetssamhälle, säger Elisabeth Gerle…

Sekularismen är en bland andra religioner, och den är inte tolerant mot den andre. Rötterna till det vi kallar upplysning och sanning kommer från Aten och Rom, men också Jerusalem. Sambandet mellan religion och politik är betydligt mer komplext än vad Humanisterna påstår, säger Elisabeth Gerle.

Mycket intressant…
Fortsätt läsa

Dialog med Sverigedemokraterna?

Jag fick ett mail med denna fråga: ”Jag har sett att du har försvarat en Sverigedemokrat på Facebook. Är det inte inkonsekvent. På vilka villkor är du beredd att samarbeta med Sverigedemokraterna”.

Aha. Det måste ha varit den Sverigedemokrat jag är s.k. ”vän” med på facebook, som attackerades av en del andra Sverigedemokrater och Nationaldemokrater för att han inte var beredd att delta i deras hets mot islam. Trevligt att ha en läsare av den debatten här också. Jo, jag försvarade honom.

Personer, liksom partier ska bedömas för vad de ÄR och vad de GÖR. Precis som människor ska också för övrigt. Att Sverigedemokraterna kommer ur en nazistisk och fascistisk miljö ska i sig lika lite ligga dem i fatet som det ska göra att Vänsterpartiet varit kommunistiskt, att Moderaterna varit ärkekonservativt eller att alla partier varit för rasbiologin.

Däremot finns det anledningar att påminna om det förflutna ett parti har haft om de fortfarande står för de åsikter de hade förr. Samma med människor. Det finns en svensk skådis, jag har glömt hans namn. Men han satt i finkan för brott för några år sen. Han säger sig ha släppt sitt galna förflutna, men umgås fortfarande med maffian i Sverige och delar deras människosyn. I det fallet är det fullt berättigat att visa att personen ännu är vad han var!

Därför, och endast därför, kan det vara rätt att påpeka varifrån partier som Nationaldemokraterna, och Sverigedemokraterna har sina rötter… Men det gör det ändå inte rätt att generalisera om personer.

Detta blogginlägg handlar om det galna att inte se vad som döljer sig i en människas hjärta, innan man generaliserar om den andra människan på grund av tro eller annat.
Fortsätt läsa

Inlägg från läsare: Om profeten

Jag fick ett brev om islam och profeten Muhammed från en muslim, som jag tyckte var så intressant att jag gärna lägger upp det här så fler kan se det! Det behövs muslimska synvinklar på debatten omkring islam och islamofobin.

De ”historiska” fakta som finns om Profeten, är allt annat än objektiva, och verkligen inte för att sätta Profeten under sanningens lupp. Hittills de ”undersökningar”, vad de än gäller, kommer från människor som antingen själva är evangeliska kristna, eller bara hatar Islam, eller i kombination.

I flera år har man sagt att Profeten var pedofil, och man visa det som stöd från Sahih Bukharis hadith samling. Men sedan när man för fram bevis till dessa självutnämnda experter, att man MÅSTE (det finns strikta regler) se noga på en hadith. Det finns simpla kriterier en hadith måste genomgå för att ens räknas som sann:

1) Står den i kontrast till Koranen, går den helt emot Koranen?
2) Vem rapporterade den?

Tar man dessa två, så kommer de flesta hadither från en man som var känd som lögnare, som var alkoholist, så alla hadither från denne gör hadithen direkt osann.

Men gällande Aisha, om hennes låga ålder, då det finns så varierande ålder på henne i haditherna anses de direkt att den ålder som sätts fram inte alls är sann. Profetens fiende, som från början var en fiende till Islam och Profeten, hade egna människor som satt och skrev hadither dag och natt, för att försöka försvaga Islam och förstöra för Profeten. Och Abu Sufyan var ingen idiot, mycket intelligent man…

Fortsätt läsa

Jerlerup rekommenderar: Ravennas blogg om ”slöja” och islam

Piratpartisten Ravenna har skrivit några intressanta ord om bruket av slöja i islamska länder som jag vill dela med mig.

När jag var i södra Tunisien så kom jag till viss insikt i de praktiska funktionerna med slöja – där nere var det fullt av sand och salt i luften och all exponerad hud blev 1) bränd 2) äcklig, sandig och saltig. Håret blev som svinto. Alla lokalinvånare (män som kvinnor) täckte håret. Att ha en slöja att dra över munnen så man kunde andas ordentligt utan att få lungorna fulla med sand kändes snabbt som en allt bättre idé. Där nere i nära 60 graders värme uppfattade jag slöjor som oerhört praktiska och bra plagg. Kvinnor som gick täckta såg faktiskt betydligt smartare ut än övriga. Det förvånar mig inte ett dugg att ett så praktiskt plagg som slöjan växte ihop med religionen och blev en tradition. Funktionellt, skyddande, traditionellt, religiöst – allt i ett.

Men det var som sagt i ett helt annat klimat och i en annan kultur. Det är min personliga åsikt att även muslimer måste anpassa sig till sederna dit de kommer, och här i Sverige döljer vi inte våra ansikten. Det är en del av vår kultur och en del av vår identitet. Precis lika naturligt som det är för oss svenskar att klä på oss lite extra när vi besöker ett muslimskt land, så borde det vara naturligt för besökare i Sverige att visa sina ansikten.

Frågan är om förbud är rätta vägen att gå.

forts..

Fortsätt läsa

Kärleksbudskapet – den ”gyllene regel” som förenar religionerna!

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. (Matt. 7:12, Bibel 2000)

————————-

Det som förenar religionerna är bland annat den gyllene regeln, kärleksbudskapet. Gör inte mot andra, det som inte ni vill att de ska göra mot er. Gör mot andra som ni vill att de ska göra mot er!

Den gyllene regeln kombineras ofta i religionerna med idén om det unika och STORA människovärdet. Inom de tre monoteistiska religionerna är regeln kopplad till konceptet ”född till guds avbild”. Att människan har ett förhållande till gud som liknar förhållandet mellan barnet och föräldern. Så värdefull är var människa att hon eller han är lik ett barn till en gud.

I den här artikeln ska vi titta på kärleksbudet. Men när man läser detta ska man komma ihåg att alla religioner där kärleksbudet har formulerats har också vantolkat det. Inom kristendomen användes kärleksbudet till och med för att FÖRSVARA slaveriet. ”Gör inte uppror mot din slavägare, för du hade inte velat att din slav skulle gjort uppror mot dig”, sa man. Jag skämtar inte! jag har läst många böcker och skrifter som gavs ut i Sydstaterna som försvarade slaveriet och så sjukt resonerande slavägarnas teologer och präster!

Återigen visar kärleksbudet vilket gemensamt arv som finns hos mänskligheten som helhet, bortom de etniska, religiösa och kulturella skillnaderna.

Och det är ett vackert och värdefullt arv!

Fortsätt läsa

Jerlerup rekommenderar: Sagor från Livbåten om Sverigedemokraterna

Jag fick tips om detta blogginlägg om Sverigedemokraterna nyss. Det är Piratpartistiska Sagor från Livbåten som vill öppna en dialog om hur man tar debatten med Sverigedemokraterna. Artikeln är mycket bra. Detta inlägg hittar ni här! Jag citerar avslutningen av inlägget:

I den nya värld vi tror på blir nationer, nationaliteter och nationalism mindre viktiga. De ersätts av nya mer löst sammanhållna kollektiv. När alla människor i världen kommer närmare varandra så finns det ingen anledning längre att sluta oss samman efter strikt geografiska parametrar…. Sverigedemokraternas idéer om olika kulturers oförmåga till samexistens och om värdet av ”det svenska” kommer helt enkelt inte vara relevanta i den värld vi ser växa fram i framtiden…

Det vi behöver slå vakt om när vi tillsammans bygger en ny gemenskap över nationsgränser, generationsgränser och kulturella skillnader är att den byggs på goda värderingar… Men i det fria demokratiska samtal där alla har en jämnbördig röst som internet har gett oss kommer bra idéer att övertrumfa dåliga. På sikt kommer vi att hitta spelregler som vi alla kan leva med. Detta är vår övertygelse.

Samtalet är det nya. Det kan låta vansinnigt, eftersom mänskligheten samtalat sen sin vagga i Östafrika, men nu har vi för första gången möjligheten att inkludera alla i detta samtal. Utan filter, utan överhet, utan våld eller tvång. Vi tror det är svårt att överblicka vad det kommer innebära. Vi vet att kunskap om det främmande minskar rädslan…”

Jag återkommer med kommentarer om denna debatt. Jag tycker den helt rätt och mitt i prick formulerar det jag tycker och tänker. Biskopen i svenska kyrkan uttryckte lite samma sak när han för någon vecka sen sa att skillnaden mellan hans syn och Sverigedemokraternas syn på kyrkan är att han vill bygga barnbarnens kyrka, istället för fädernas kyrka! Politiken behöver mer framtidsdebatt för det är våra idéer om framtiden som bygger nuet!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Lars Vilks, eller: Konsten att hålla två tankar i huvudet samtidigt!

"Att tänka innan man talar 
är som att torka sig i röven innan man skiter..."

————————————————

Man kan faktiskt hålla två, eller flera, tankar i huvudet samtidigt!

Å ena sidan kan man faktiskt vara mot muslimofobin i dagens samhälle och säga NEJ till Sverigedemokrati, Nationaldemokrati och idioti. Å andra sidan kan man faktiskt vara mot islamsk fundamentalism och säga NEJ till de fundamentalister som vill tysta Vilks och som anser att man inte ska få lov att ”häda” eller ”smäda” religioner i Sverige eller som vill att kvinnor ska gömma sig i burkor och hålla käft.

Jag oroas av att debatten alltför ofta är så enkelspårig att bara en tanke åt gången kan virvla runt i debatten.

När man letar efter lösningar på integrationsproblemen, efter hur man stoppar främlingsfientligheten och hatet mot muslimerna, efter hur man stoppar fundamentalismen, är det ganska tunnsått. Det ironiska är att en av de som klarast och tydligast gett en lösning på dessa frågor är den kontroversiella konstnären Lars Vilks! Detta kan måhända överraska några, men så är fallet.

Det ska vi titta närmare på i detta blogginlägg…

Fortsätt läsa

Människokärlek, frihet och gränsdragning med bergväggskonsekvens

Livet formar oss människor på lite olika sätt.

Jag formades av att jag var mobbad i ungdomen och därur kom mitt rättvisepatos att man fan inte ska behandla andra människor hur som helst! Efter att ha irrat runt i den politiska djungeln, har jag nu landat. Min syn på världen idag är väldigt liberal, gränsande till libertariansk i mycket: ge människorna MAXIMAL frihet.

Men samtidigt som jag vill att människor ska ha maximal frihet anser jag att denna frihet måste skyddas. Och i den åsikten är jag nästan vänster politiskt sett. Vissa grundrättigheter för alla människor måste  garanteras. Därför finns det vissa åsikter jag har, som jag alltid haft, och som jag driver med bergväggskonsekvens. Alla människors lika värde, och rätt till liv, frihet, att kunna utvecklas och att kunna bygga sig ett välstånd. Idén att alla har samma grundförutsättningar, oberoende av kultur eller ras och har rätt att kunna bidra till mänsklighetens historia. (Att kunna göra det betyder att alla har rätt till bästa möjliga skola. Sen kommer väldigt många att strunta i att utbilda sig ändå, men MÖJLIGHETEN måste finans där.)

Jag ser mänskligheten som en. Livet har lärt mig att skillnaderna mellan människor och kulturer är mycket mindre än vad många tror. Om man ser på HUR folk tänker och VAD som finns i deras hjärtan är likheterna enorma. Och det är detta som borde vara det avgörande.

Därför säger jag nej till främlingsfientlighet och rasism. Därför kommer jag inte att rösta på Sverigedemokraterna eller Nationaldemokraterna.  Att säga att den sociala gemenskapen i en nation ska grundas på hudfärg, kultur, etnicitet eller religion, istället för på gemensamma värderingar, hjärta, hjärna och värderingar kan jag aldrig acceptera!

Bergväggskonsekvens kan verka hårt och kompromisslöst, men jag har en gräns. Och innanför den ska full frihet råda!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Att läsa såsom fan läser… (2)

I ett tidigare blogginlägg idag visade jag alla de hemska citat man kan hämta ur vår egen bibel. Min idé var att få folk att tänka till innan de gnäller över hur ”hemsk” koranen är med de citat som finns där. Det finns sju resor galnare och värre citat i vår egen bibel att plocka fram, om man vill… Främst då i Gamla testamentet där det slaktas, och utrotas och våldtas ganska vilt med Guds godkännade!

Vilken roll har då Gamla Testamentet spelat i svenskt kyrkoliv och för svensk lagstiftning?

Enligt en del myter har gamla Testamentet, eller Moseboken med alla sina lagar, inte spelat någon roll i svensk lagstiftning eller tankeliv. Det hävdas att Nya testamentets kärleksbudskap upphävde Gamla testamentets lagar och tvång. Det är en modern tanke. I själva verket visar Martin Luther redan i sin skrift om Moses från 1525 hur man ska tolka Gamla testamentet. Gamla testamentets lagar och regler är korrekt så vitt det stämmer med ”naturrätten”, hävdade han. Och därmed kunde utvalda stycken ur Gamla Testmentet fortsätta att utgöra grunden för svensk lagstiftning.

I det här inlägget ska vi fokusera på Karl den niondes förordningar om lagstiftningen, som tillsammans med Luthers egen katekes kom att bilda grunden för svensk lagstiftning i över 300 år framåt. Karl IX fastslog nämligen att grunden för svensk lag var den mosaiska lagstiftningen, Luthers katekes och landskapslagarna. Som lärdomshistorikern Sten Lindroth uttrycker sig så här: (Svensk lärdomshistoria, Medeltiden. Reformationstiden, s. 314): ”I punkt efter punkt fastslog Karl IX mosaisk lag som gällande svensk rätt vid sidan om den fäderneärvda landslagen.”

Och vad menades med den mosaiska rätten? Jo, vedergällningsprincipen. Öga för öga och tand för tand. Med STRÄNGHET skulle lag skippas…

Fortsätt läsa

Det blir nog kyrkan som får göra det…

Att vilja censura Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna och sen i övrigt göra inget, eller bara gnälla, är en dålig strategi. Precis som Anna-Lena Lodenius skriver i sin blogg är det intressant att se att ju mer vi närmar oss valet desto tystare och svagare blir deras motståndare.

Det kan bero på att politikerna saknar vilja att medge begångna misstag som gjorts, och att politiker faktiskt har svårt att prata om djupare saker, som frihet och människovärde.

De enda som visat en vilja att ta striden mot de främlingsfientliga på ett djupare plan, är Svenska kyrkan. Under Almedalsveckan gick biskop Lennart Koskinen och prästen Mikael Mogren vid flera tillfällen till strid mot SD och ND medan de andra politiska partierna höll sig på sin kant. Och detta var viktigt. SD och ND höll ju till nere i stan och pratade med vanligt folk, medan alla andra politiska partier pratade inför redan frälsta. Att kyrkan visade var skåpet ska stå var betydelsefullt.

Jag noterar dessutom att en del Kristdemokrater, tex Tuve Skånberg, valt att ta striden mot SD….

Fortsätt läsa

Hur civiliserat är Sverige? (Kyrkan, Gamla testamentet och staten…)

De som är rädda för invandring och islam, som Sverigedemokraterna, brukar hävda att ett av problemen med islam är att religionen, och koranen, måste bestämma över allt i staten. Ur detta generaliserar de och säger att ALLA muslimer vill att religionen ska styra över staten, eller måste tänka så.

Med hänvisining till barbariska seder i länder som Iran och Saudiarabien generaliserar muslimofoberna och hävdar att alla muslimer har en medeltida världsbild och vi en modern och därför kan inte kulturerna blandas.

Lustigt. För det var samma sak fördomsfulla amerikaner sa om svenskarna förr i tiden. När utvandringen av svenskar pågick tyckte ganska många amerikaner att Sverige var underutvecklat, eftersom stat och religion var sammanblandat här och det fanns så många barbariska seder och skick här. Kyrkan förföljde folk på statens uppdrag, det sågs som VÄLDIGT barbariskt!

Faktum är att fram till strax innan vår tid var rättssystemet grundat på Gamla Testamentet och den mosaiska lagen. Det är det jag skriver om idag…

Fortsätt läsa

Etnopluralism – den nya rasismen!

Etnopluralism är ett begrepp få Sverigedemokratiska väljare stött på, men som ändå färgar hela Sverigedemokraternas syn på islam. Det används mest av nätverken till höger om dem, bland Nationaldemokraterna samt  traditionalisterna i Motpol och Jan Milld, tex.

Etnopluralisterna säger oftast att de inte är rasister eftersom de hävdar att ingen ras eller något folk är mer värd än någon annan. De flesta etnopluralister använder sig inte av ordet ras alls, utan istället talar man om etnicitet.

Men ändå handlar etnopluralismen att människor med olika kulturell bakgrund, och olika s.k. kulturell utvecklingsnivå, inte kan leva tillsammans. Varje folk hör hemma på en särskild plats på jorden. Där ska de ha ett eget land där bara det egna folket får bo och på sin höjd ska kunna de migrera till grannländerna. man ska inte blanda de som är ”olika”.

Nu kommer jag från och med den här stunden att kalla etnopluralismen för den nya rasismen. Rasism i ny skepnad. Olle ska motas vid grind. Allt som sägs av SD och ND om invandrare av främmande kulturer, främst det för dem så ”förhatliga”  islam, har sagts om judar, zigenare och negrer tidigare. Det enda som saknas är referenser till IQ och hudfärg… Det är rasism utan det misskrediterade ordet rasism…

Fortsätt läsa

Ska ”lapp vara lapp” eller svensk?

Etnopluralism är ett nytt modeord på högerkanten, tex i Motpol-nätverket. Det börjar smyga sig in i Sverigedemokraterna också i deras kampanjer mot islam. Kulturer ska inte blandas, hävdas de. ”Låt islam vara islam och stanna nere i arabvärlden och låt Sverige vara svenskt”, heter det. Dessutom har olika kulturer olika utvecklingsnivåer, påstås de, och tillägger ofta att islam enligt dem SOM HELHET är ”kvar i medeltiden” medan Sverige är i 2000-talet. Vilket på nåt sätt ska omöjliggöra det ”kulturblandning” som så många etnopopluralister ogillar.

Etnopluralismen tycker inte att det viktigaste är vad som är i människornas hjärtan och vilka värderingar folk, eller grupper av folk, har; för etnopluralisten är etniciteten viktigare. Det är deras problem.

Etnopluralism är inget nytt. Fråga de svenska samerna. De vet vad etnopluralism är! De genomled det under den tid när den svenska politiken gentemot dem var etnopluralistisk. ”En lapp ska vara en lapp”, hette det!

Om denna politik handlar dagens blogginlägg…
Fortsätt läsa

11 juli, internationell dag mot stening!

’’Bland de finns det helt visst de som lindar sina tungor om Skriften för att ni skall tro att (deras förvrängda ord) är hämtade ur Skriften…)” Koranen 3:78 ’’Olyckliga de som med sina händer skriver ned (vad de säger vara ur) Skriften och påstår att det är från Gud..’’ Koranen 2:79

För att visa stöd för Sakine i Iran har flera grupper internationellt förklarat den 11 juli vara den Internationella dagen mot Stening. Den elfte juli vill de att så många som möjligt tar med stora stenar in till städerna och lägger dem överallt till stöd för Sakine. Det stöder jag!

Det bör dock påpekas, med tanke på alla islamofobiska Sverigedemokrater och Nationaldemokrater i vårt avlånga land, att i princip alla muslimer tar avstånd från denna galenskap. Det är lätt att ta reda på detta bara man vågar prata med muslimer och använda google!

Islamska jurister och religiösa anser allmänt att stening är att förvrida och förvränga religionen. Det bör påtalas att även i Sverige har människor dödats på grund av äktenskapsbrott med hänvisningar till bibeln. Det bruket försvann när samma process skedde i Sverige, när det stora flertalet folk och jurister och lärda tog avstånd från galenskapen. Längst ner i detta inlägg bifogar jag länkar till islamska hemsidor MOT stening!

Richard Dawkins webbsida hittade jag denna pressrelease om den internationella dagen mot stening, och mot att sharia blir lag i Storbritannien:

Fortsätt läsa

Fundamentalism som fundamentalism

I Expressen idag har Dilsa Demirbag-Sten skrivit ett svar på en debattartikel av Gudryn Schyman på Newsmill den 29:e juni. Debatten är av intresse för denna blogg eftersom Dilsa tidigare svarat på en artikel av Maria Ullman i DN om att Ullman generaliserar om alla män som precis som partiet Sverigedemokraterna generaliserar om invandrare.

Det är för övrigt denna debatt mellan Ullman och Dilsa Demirbag-Sten som Gudrun bemöter i sin artikel på Newsmill. Gudrun försvarar Ullman och säger att hon hade rätt i sitt talibantal då hon sa att alla män är som talibaner.

Dilsa Demirbag-Sten svarar Shyman i dagens Expressen:

”Män som utövar förtryck och våld mot kvinnor gör det inte för att de föddes som män (något som de inte kan hjälpa) utan för att de har föreställningar om en överlägsen och överordnad manlighet. Men sådana föreställningar är inte medfödda, de går att motarbeta och förändra.

Föreställningarna om manlighet varierar i tid och rum, vilket vi kan se både i historien och i dagens verklighet. Framstegen i frågan visar att människor inte bara är tanklösa arvtagare av färdigstöpta kulturer, traditioner, strukturer och normer, utan också förmår förändra och bryta mot invanda mönster.

Fortsätt läsa

Gör inte om misstagen från 20-talet!

Jag anser inte att hat ska bemötas med hat. Jag anser inte att våld ska bemötas med våld!

Att bekämpa Nationaldemokraterna genom våldsmetoder som nu senast i Tranemo är GALENSKAP. Samma sak då man hotar bloggare, sprider rykten eller slår ner Nationalisterna. Man vinner inga politiska strider genom att sänka sig ner UNDER fiendens nivå! De enda som kan vinna på denna politik på sikt är de man vill krossa.

På 1920-talet försökte kommunister och anarkister att med våld krossa nazismen och fascismen. Det var MILJONER vänsterfolk ute på gatorna och demonstrerade och tiotusentals aktivister krossade allt fascistiskt och nazistiskt de kunde se. och detta vid en tid då nazisterna bara hade ett minimalt stöd hos befolkningen.

Metoden slog FEL, och förbannat fel. De glömde att hat växer av att mötas med hat. Nazisterna växte på grund av hatet de möte. Så på grund av idiotvänsterns vålsmetoder stoppades inte nazisterna och miljontals dog i ett onödigt krig!

Fortsätt läsa

Nanne Grönvalls sång: fördomar

Text: Nanne Grönvall Musik: Nanne & Peter Grönvall

Youtube länk här: Fördomar!

Hej, jag heter Åsa och är full av vett och sans
För min strävan är förståelse och mänslig tolerans
Ja, jag är så trött på människor som dömer allt för lätt
Och som inte accepterar andras sätt
Jag tror på Röda Korset, på Amnesty och BRIS
Ja, mänsklig kärlek, all I say is peace

forts…

Fortsätt läsa

Myter om nationen och fosterlandet…

Någon gång ska jag beskriva skapandet av fosterlandet och nationen ur en hembygdsforskares och släktforskares perspektiv. Det skulle vara givande. Det skulle visa att det de nationella krafterna pratar om inte är korrekt.  De nationella krafterna håller nämligen hårt vid begreppet ”nationen” och hävdar att nationen är nån sorts naturgiven grund för vår ”stam”. Skulle man prata om hela mänskligheten skulle det bli så stora skillnader att det skulle skapa problem bara.

Men historien visar att när nationen skapade stod man inför samma utmaningar som idag, då mänskligheten håller på att bli en enhet.

Forts…

Fortsätt läsa

Den identära illusionen…

…eller varför Sverigedemokrater och nationalister har fel!

Sverigedemokraterna och därmed nationalisterna är på väg in i riksdagen. Tyvärr… Och med tanke på hur illa förberedda det politiska etablissemanget är på att hantera Sverigedemokraterna så är jag övertygad att de kommer in i riksdagen. Och detta tycker inte jag om alls!

I ett Sverige med ekonomiska problem och med problem som helt klart härrör från decennier av felaktig intergationspolitik, duger det inte att sopa problemen under mattan och kasta ruttna ägg (eller skramla med nycklar) för att stoppa nationalister. Att, som Expo, båda upp stenkastarslöddret i Afa i kampen mot Sverigedemokraterna kan bara leda till katastrof. Varje gång det ”antifascistiska” Afa ”bankar ner” en fascist får fascisterna minst tre nya medlemmar.

Vad som behövs är modet att gå på djupet och avslöja hur fel de nya nationella rörelserna har i deras människosyn, kultursyn och filosofi, samtidigt som vi är ödmjuka nog att säga att vi politiskt sett gjort hemskt fel i Sverige i mångt och mycket de sista trettio åren!

Forts..

Gardell om Gud

I sin bok, Om Jesus, skriver Jonas Gardell så här:

”Om vi skulle acceptera tanken på att Gud gallrar, att Gud rensar bort, att han välsignar eller förkastar, att han föredrar eller ratar, då accepterar vi att det inte finns någon principiell skillnad mellan Gud och Hitler och hans dröm om ett tredje rike.

forts…

Martin Luther King

Jag har varit politiskt aktiv: en sökare som först sökte i det etablerade. I avsmak såg jag genom det politiska spelet och vände mig till radikala alternativ. Där stannade jag ett bra tag. Sen såg jag de ruttna och mögliga fundamenten i den byggnad jag stod…

I helgen öppnade jag åter Martin Luther Kings bok från 1967. Där formulerade han de ord som betytt mest av allt för mig! Att alla människor har rätt till frihet, utveckling och en hyfsad levnadsstandard. Alla människor skulle kunna få mat för dagen. Ingen skulle behöva leva i fattigdom, skriver han. Fattigdomen kan utrotas lätt på mindreän ett decennium. OCH ATT DET FAKTUM ATT SÅ INTE ÄR FALLET KOMMER I FRAMTIDEN ATT BETRAKTAS PÅ SAMMA SÄTT SOM VI IDAG (1967) BETRAKTAR NAZISMEN. Som något OERHÖRT barbariskt.

Forts…

Fortsätt läsa

Bomullifiering: eller varför Bamse trots allt har fel

Jag tror på radikal ärlighet. Dvs den ärlighet där man uttrycker SIN sanning, vad man upplever, utan att linda in det i bomull och förskönande fraser, eftersom man bryr sig om sina medmänniskor… En ärlighet där man vågar säga till sina vänner rakt upp och ned vad man känner och tycker, om de gjort något som du upplever som väldigt fel.

Du vet att jag är din vän om du vet att jag vågar säga, eller försöker säga, en obehaglig sanning till dig. Jag hade inte velat vara din vän om jag inte hade varit konsekvent ärlig mot dig. Då hade inte du betytt något för mig. Nu betyder du något, och därför är jag ärlig… Och jag finns här, alltid! Jag smiter inte undan det ansvar som det betyder att vara radikalt ärlig!

Forts…

Fortsätt läsa

En Gud som frossar och är avundsjuk?

Kristna fundamentalister, av såväl katolsk som protestantisk sort, pratar ofta om de ”sju dödssynderna”. Sju synder som är så allvarliga, och så vidriga i Guds ögon, att människan riskerar sin eviga frälsning.

De är…

Högmod
Girighet
Vällust (otukt/begär)
Avund
Omättlighet/frosseri
Vrede
Lättja

Det lustiga är att samma fundamentalister har en syn på Gud som är så knäpp att de faktiskt anser att Gud själv agerar efter samtliga dessa dödssynder.

Forts…

Fortsätt läsa

Bamse och ”snällismens” misslyckande

En amerikan jag kände en gång i tiden brukade säga till mig att ett av världens största problem idag är människornas ”snällhet”! En tro att man som människa inte ”ska” göra väsen av sig, att man ska vara lite neutral och inte sticka upp för mycket… En tro att man måste vara snäll mot alla och att det därför är fördärvligt och farligt att ryta till mot nåt som är fel, eller mot något galet, någon annan människa gör.

Forts…

Fortsätt läsa

Lars Vilks (inlägg från 2007)

(Inlägg på diskussionsforum, sept 2007 om Lars Vilks.)

forts…

Så här skriver Vilks själv!

”Vi får förstå en sak. Det är omöjligt att låta politiken och religionen blandas samman. Genom att framtona en vänlig attityd och undvika kränkningar av saker som är så heliga att muslimer kan bli ledsna antyder hugade brobyggare att det faktiskt skall göras ett undantag. Att det skall bli en blasfemiparagraf, antingen som en lag eller som en moralisk överenskommelse. Men det måste vara ett falskt löfte som senare, alltså när muslimerna blivit mogna medborgare, skall annulleras.

forts…

Fortsätt läsa

Två dikter om Muhammedbilderna

– Får människan inte avbildas?

– Nej då kräver avbilden

vid de yttersta dagarna

en egen själ!

– Det måste vara en dålig konstnär då,

för en sann konstnär,

skapar alltid en själ åt sin avbild.

*****

– Inte avbildas??

(Profeten Muhammed

tittar sig i spegeln,

kliar sig i skägget,

och förundras över människans dårskap!)

Angående dödshjälp

Enda problemet med att vilja ta livet av sig är att man med allra största sannolikhet senare i livet INTE vill ta livet av sig!

Det är problemet med eutanasidebatten till exempel. Jag vet inte hur många funktionshindrade och olyckligt förälskade och personer med ångest och liknande som jag mött som önskat ta livet av sig OCH SENARE ÄNDRAR SIG. När det gäller funktionshindrade är det många som t.ex. fått en skada som gör personen rullstolsbunden. Då vill de ta livet av sig och anser att livet är slut. De kan inte eftersom de inte vet hur eller försöker men försöket är klumpigt.- Hade eutanasi, dödshjälp, varit lagligt hade de valt det och dött. Nu finns inte dödshjälp officiellt i Sverige så de kan inte ta livet av sig och… Så, efter en tid blir de kära eller nåt. Och ÄLSKAR livet igen!

Alla kommer med, ingen lämnas utanför

Vem får sitta runt det bord där Gud sitter? Alla, eller bara ett fåtal?
Leonardi Da Vincis
En del s.k. troende gör en stor sak av att påstå att homosexuella, bisexuella eller transpersoner fördöms i Guds ögon. När det gäller så ”heliga” ting som nattvarden sägs det till och med att de inte få delta. Nej, s.k.  syndare ska hållas borta, påstås det.

”Kvinnor som begått abort och som är stolta över det ska inte ta nattvarden”, påstår en kardinal. en annan biskop säger att homosexuella inte borde få adoptera barn, och nån tredje skulle inte vilja att en transperson blev präst.

Och Gud ligger på ett moln däruppe och kikar ner över världen…  Han skakar åter på huvudet… ”Och jag som till och med lät en förrädare och mördare som Judas sitta ner med Kristus vid nattvardsbordet. han bröt brödet och drack vinet precis som de elva lärjungarna. Om till och med den somförråder och de facto mördar den person som brukar kallas ”min son”,  får sitta vid mitt heliga bord, skulle då inte en homosexuell, en bisexuell person eller en transvestit också vara välkommen!

Gud reser på sig och vandrar iväg till ett annat moln för att dricka en kopp té med Markis de Sade och Nietzsche,,,

Vi här på jorden kan fortsätta fundera…

Nattvardsmåltiden! Petrus skulle svika Kristus, alla lärjungarna bli vettskrämda och gömma sig och en av deltagarna vara den som förråde Kristus. Ändå låter han alla få smaka av hans bröd och vin och ser på dem med kärlek och förlåter dem…

Ingen lämnas utanför, ingen fördöms, inte ens Judas…

Kriser (3)

Men… Det heter också att om du blickar ner i avgrundsdjupet för länge till slut upplever du det snart som att avgrunden stirrar tillbaka mot dig!

Att bära en sorg eller en kris är ett förtroende livet gett dig. Om du förvaltar den väl, kan du medvetet eller omedvetet komma närmare livets kärna inom dig. Om du skådar för djupt ner i helvetetsgapet äter gapet upp dig!

Kriser (2)

Själens dubbeltydighet.

Å ena sidan tecken på svaghet… Kriser, tårar som faller, förstörelse, död, kaos, tillfällig stagnation och sorg. Å andra sidan tecken på styrka… Själsligt djup, glädje, att se miraklen i universum, att ta tillvara på ögonblicket, att njuta av världens skönhet, att se det vackra i en annan människas blick, en skön själ, själslig storhet och andligt djup.

Och det ena kan inte existera utan det andra. Den som inte skådat ner i avgrundsdjupet, ser inte heller stjärnorna!

Kriser

En tår faller nerför din kind: ”livet springer om mig, jag känner mig värdelös”, säger du…

Känslan av maktlöshet och kris blir ibland för stor för en människa, och då brister alla vallar, tårarna flödar, och den nakna människosjälen blir synlig i all sin skönhet och sårbarhet.

För varje tår som faller blir ditt hjärta varmare och din själ större, och den kris du förbannar och begråter gör dig inte mindre, utan MER, värd att älskas! Och tacksamma är vi som får ta emot den gåva du ger världen – dig själv!

En människa kan ha rätt, alla andra fel!

Diktatorn har en människomassa framför sig. Hundratusen entusiastiska anhängare höjer sina armar i skyn och hyllar sin ledare med skrål och hurrarop. Ledaren står vid mikrofonen, på podiet, och blickar ut över människohavet och ser…

… inte de hundratusen som hyllar honom…

… utan den ende som långt där borta i bakgrunden INTE höjer sin hand till en hyllning, som INTE följer massorna.

Den ende som vågar gå emot massans hjordtänkande anser diktatorn vara ett så stort hot mot hans makt, att dennes icke-hyllning får all uppmärksamhet.

Hjordmentalitet

Det är lätt att få en hjord kor att gå åt samma håll. Fånga bara EN av korna – ledarkon! Sätt en bjällra på kossan, lägg ett rep runt halsen och led ledarkon dit du vill och alla andra kor följer efter!

Alltför många låter sig fångas av hjordmentaliteten och blir som de kossor som följer bjällran närhelst den ringer och varhelst den går. Och den högsta drömmen hos många av hjordmänniskorna är att få en bjällra själv och bli en Big Brother Jessika, eller vad man nu vill bli, och få bjällra med sin klocka under sina ”fiveteen minutes of fame”. Men även en ledarkossa styrs, om inte av modeskapare och smarta producenter så av sitt eget hjordtänkande…

forts…

Fortsätt läsa

Hatar Gud bögar?

Från 2006…

Lars Gårdfeldt, som samarbetat en hel del med Elisabeth Ohlson Wallin som gjorde Ecce Homo utställningen, skrev en bok förra året: ”Hatar Gud bögar?” Det är nog den första boken som skrivits i Sverige med mer djupgående teologiska argument för att HBT-personers sexualitet faktiskt inte fördöms av nån gud, ”en teologi som inkluderar istället för att utestänga”, som han beskriver det.

Eftersom jag hitills bara läst liknande litteratur på engelska och tyska blev jag riktigt glad åt att få den här boken (hans avhandling) i min hand! Och litteraturlistan är så intressant att jag kommer att ta ett besök ner till Kungliga Biblioteket imorgon för att skaffa fram några av böckerna.

forts…
Fortsätt läsa

Nattvarden

Det som förbryllat mig mest när jag studerat kristendomens historia är hur man stridit om nattvarden.

Det är ju extra sorgligt eftersom Kristus själv höll ett tal, som refereras i fyra kapitel i Johannesevangeliet, i samband med att han höll den första nattvardsmåltiden. I hans nattvardstal upprepar han gång på gång på gång: splittra inte kyrkan, undvik split och kiv, man ska känna igen att ni är Guds barn på att ni håller sams, tvista inte! Och han säger ”följ mig”, ”var som mig”, ”gör som jag”, ”följ mitt exempel”. Och för att betona hur seriöst han menade det böjde han sig ner och tvättade sina lärjungars fötter och sa, som jag skulle beskriva med ett gammeldags svenskt ord som jag älskar: FÖRHÄV ER INTE! Tro inte att ni är störst, bäst och vackrast, tjäna andra människor, var goda, hjälp andra och ”följ mitt exempel”.

forts…

Fortsätt läsa

Gud son?

Från ett diskussionsforum, 2006.

Min tro kretsar mycket kring budskapet ”Guds barn”, ”Guds son och söner”, Det finns tusentals referenser i NT till att varje människa, man som kvinna, har kapaciteten att bli Guds son, Guds barn, Guds söner.

Detta var det revolutionerande med Kristus budskap. det var sagt samtisigt som det var lag i Romarriket på att bara EN fick bära titeln Guds son – kejsaren. Tiberius höll den titeln i egenskap av son till Augustus… Divi Augustae Fili (Eller vad det heter, min latin är inte vad den borde vara). Med Kristus betonades att till och med den slav som står lägst i rang står lika med kejsaren i sitt sonskap, barnaskap, till Fadern. ”Så här ska ni be: pappa som är i himlen”…

forts…

Fortsätt läsa