Om barngängen i Grums

Det pratas mycket om gäng av barn som terroriserar omgivningen. I Grums speciellt. Här måste vi hålla huvudet kallt. Det är inget nytt med sådana gäng.

Det räcker med att se gamla svart- och vita filmer för att förstå det. Att färre och färre ser filmerna från 30, 40 och 50talet betyder att färre kan dra parallellerna med förr i tiden. Där ingår ofta just barn- och ungdomsgäng som en del av handlingen. Ibland med godhjärtade barn, som Anderssonskans Kalle. Men ofta med mindre godhjärtade barn. Eller läs Pelle Svanslös, som baseras på författarens erfarenheter från sin ungdomstid. Där finns ett elakt gäng katt-ungdomar.

Det är fiktion, men baseras på verkligheten. Verklighet då som liknar verklighet nu i utanförskapsområdena.

Det betyder inte att Sverige håller på att gå under pga något nytt fenomen. Däremot är det katastrof på grupp och individnivå och det har nationell påverkan. Internationell om individerna i utanförskap växer upp och fortsätter att dras till gäng och kanske till slut hamnar i nåt liknande IS. Precis som gängen på 30talet var en katastrof för individerna ifråga och internationellt, när gängmedlemmarna gick med i nåt nazistparti och rekryterades till SS brigader i Tyskland som frivilliga soldater.

Vi måste givetvis hitta lösningar på problemen AKUT. Gängen är ett problem vare sig året är 134 f.kr, 1361, 1702, 1938 eller 2019. Vi måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt, dvs bekämpa undergångsretoriken och komma med förslag och åtgärder för att råda bot på situationen, arbeta bort utanförskap och bli av med gängen så mycket det går.

Att låta kvinnor bestämma sin egen livsväg ÄR mångkultur

Hur kan KD vara mot mångkultur när deras förslag att kvinnor ska få kunna leva enligt traditionella könsmönster, ÄR en kulturyttring, och att tillåta detta ÄR att bejaka mångkultur?!

Det här med generaliseringar.

Ebba Busch Thor påstod att all mångkultur är fel, oavsett innehåll o hur den är. Generalisering!

Kds motståndare kontrade med att bemöta Ebba Busch Thors inlägg om könsroller som gick ut på att kvinnor bör kunna välja traditionella kvinnoroller. Gissa vad kritikerna påstod att Ebba sagt? Att alla kvinnor ska stå hemma bakom spisen… Generalisering!

Faktum är att bådadera är nödvändiga för att vi ska respektera individers val. Kvinnor måste få kunna välja traditionell livsstil med traditionell kvinnoroll, och folk måste kunna välja fritt bland subkulturer och kulturer. Att begränsa individens rätt är barbari.

Kd borde titta på sina egna ideer om kvinnans rätt att välja livsstil själv, och se att samma rätt har muslimen att vara muslim och juden att vara jude, som hen själva vill. Och Kds motståndare borde inse att man inte kan vara för mångkultur och mot kvinnors rätt att välja att tex vara hemma med barnen.

Det vi ska begränsa är det som strider mot svensk lag.

Dessutom måste vi anpassa systemet så kvinnor som väljer en traditionell kvinnoroll eller personer som väljer att leva enligt son kultur eller subkultur, integreras maximalt. Men det gäller båda grupperna.

”– Jämställdhet kanske inte ska vara att göra karriär efter manlig norm, utan kanske att bryta den normen. Jämställdhet är friheten att själv forma sig ett gott liv.”

Individer, och grupper av individer, har all rätt att välja livsväg själv, så länge det inte skadar andra (och med specialregler för barn).

Vad vi andra anser om muslimer, hårdrockare, personer som kastar varpa och citerar Tegner och Geijer, kvinnor som väljer en traditionell livsstil med traditionella könsroller, judar, samer och frimärkssamlare är irrelevant. Till och med när de är inbitna sådana, djupt troende traditionella muslimer och pingstvänner t.ex.

I vårt polariserade Sverige finns två poler. Den ena går i taket vid tanken på mångkultur och den andra vid tanken på att kvinnan själv ska få välja hur hon vill leva sitt liv. För den ena gruppen är det otänkbart att tänka sig en muslim som lever traditionellt muslimskt, i den andra gruppen otänkbart att tänka sig att kvinnor skulle kunna VÄLJA att vara hemma med barnen (och kanske få en del av dagisstödet för det).

Och återigen kommer jag att lyckas med att reta båda grupperna, trots att detta är mina åsikter sen lång tid…

De kriminella förortsgängen är som nazistiska NMR

I kampen mot de kriminella gängen i förorterna bör vi jämföra och jämställa dem med nazistiska NMR.

Många pratar om dem som en effekt av invandring och ”ökad brottslighet” andra som resultat av fattigdom eller rasism. Allt detta är delvis sant. Men så skulle man aldrig beskriva de nazistiska rörelserna. Där identifierar man dem som resultat av en ideologi och subkultur som måste bekämpas (nazism och rasism), och som ren brottslighet, först. De socioekonomiska faktorerna kommer i andra hand.

Gängen är lika rasistiska som NMR är. Det är svennar, judar, muslimer, kristna, romer och juggar man ska hata. Gängen är alltid extrema homofober.

De förhärligar vapen och våld och föraktar demokratin. De är lika kriminella som NMR, eller ofta mer, och drar sig inte för stöld, hot, misshandel och mord. Den starkes rätt är lag hos dem. De litar inte på myndigheter och polis och är de unga inte på vuxna heller.

Dessutom har även de en samhällelig och politisk åskådning och vill ta kontroll över territorier. (Gängen i tex USA har alla olika ideologi och kultur. Men det de delar gemensamt är fascism-liknande.) Ideer om individens lojalitet och symbolfixering är två andra likheter.

De föraktar kvinnor till och med mer än NMR, genom att de infekterats av hederstänkande.

De kriminella gängen är en rå form av fascism. Och det behövs samma engagemang, av tex antirasister, mot gängen som mot NMR.

Palle Berg sammanfattade det bra i en diskussion jag såg på nätet:

”Har jobbat med de här ungdomarna de senaste åren. Och de beskriver en tillvaro som präglas av machokultur och hopplöshet. I de kriminella gängen blir de någon, får en identitet, en status, och ett hopp om att få tillgång till allt det de tror att ”svennarna” har. De litar inte på vuxna, inte några vuxna. Och de föraktar svaghet. Ideologiskt står de i närheten av NMR. Det är samma våldsförhärligande, vapenfixering, bögnojja och kvinnoförakt. Vi har all anledning att jobba mot de här gängen, för de står för ytterligare en form av fascism.”

För några år sen skrev en vän till mig ett inlägg om just detta. Med uppmaningen att ha samma nolltolerans mot begreppet ”svenne” som mot tex ”judehora”. (Läs det här.) Även de mindre organiserade ungdomsgängen är infekterade av rasism och sexism och fascism-liknande ideologi.

Vi behöver en antirasistisk rörelse som vidgar sitt engagemang till att omfatta ALL rasism. Precis som polis och myndigheter bör agera tuffare mot NMR måste de agera tuffare mot gängen i förorterna.

PS

Många svarar på detta med att säga ”man kan inte jämföra”. Samma personer jämför ofta gärna (och ibland med rätta) kulturellt hedersförtryck med Nmrs sexism. ”Kan inte jämföra”. Jo, det kan man!

Jag är mot förbud mot nazistiska grupper

Jag vill ha starkare lagar mot förtal, hot och personer samt grupper som vill använda terror. Men jag är helt emot att förbjuda rörelser som NMR, Kommunistiska Partiet, Afa eller Hizb Ut Tahrir.

Dvs jag vill straffa dem för vad de konkret gör inte förbjuda dem.

Anledningen är att antidemokrater använder samma resonemang som vi gör när de pratar om de grupper de vill exkludera ur sin version av demokrati och folkstyre. (Läs min artikel om det här, med många exempel.)

De pratar om etniska grupper, klasser, motståndare som att de hotar det de kallar den ”sanna demokratin” eller ”folkstyret”, och vill förbjuda dessa. De pratar om dem som att ”de stöder terrorism” eller ”våld” och anser det vara skäl att förbjuda dem. Ofta är det dessutom kryddat med påståenden kring omoral, vilket också anses hota folkstyret och leda till samhällskollaps.

Så resonerar NMR om judarna och de homosexuella och Kommunistiska Partiet om ”borgarna”.

Våldet NMR refererar till är den påstådda ökade brottsligheten. Kommunisterna refererar till kapitalism och imperialism. Båda vill skydda genom att förbjuda.

Antidemokrati handlar idag inte så mycket om renodlad diktatur. Bara de mest radikala islamisterna vill ha diktatur idag. Alla andra pratar om nån form av folkstyre eller demokrati. Så sättet man känner igen antidemokrater på är inte på att de vill ha diktatur. Utan på att de vill exkludera grupper ur sin demokrati/folkstyre. (Även NMR och IS vill ha val och liknande.)

Ska vi svara på det genom att exkludera dem ur demokratin?

Vad gör Sd med en sådan lag om de får inflytande?

Nja, det gillar jag inte… Därför gillar jag inte iden att förbjuda grupper. Se till att straffa dem för det de gör istället. Att de blockerar entreer och hotar människor bör kunna straffas hårdare.

Är Johan Westerholm smygislamist eller bara en antimuslimsk fanatiker?

Johan Westerholm påstår att civilminister Ardalan Shekarabi är agent för Hizbolla och att eftersom han uppträdde på samma scen som Omar Mustafa 2009 håller Hizbolla och Hamas, som tydligen Westerholm anser att Omar Mustafa är agent för, på att förena sina krafter. Och båda ingår i samma nätverk som terrorimamen Abo Raad och IS.

Låter det absurt? Det är normala konspirationsteorier i Johan Westerholms galna värld.

Så här skriver Johan Westerholm i del nio av sin serie om Muslimska Brödraskapet.

”I Libanon rör de sig idag dock helt öppet och Beirut tjänade som arena när terrororganisationen Hezbollah och det Brödraskapstrogna Hamas inledde samtal om samarbete under 2018. Tre möten hann hållas, med bland annat närvaro från iransk ledning innan samtalen bröt samman men kontakterna finns kvar. Hezbollah och Hamas, med Brödraskapet, förenas i sitt hat mot staten Israel som de bägge vill förinta.. Det är därmed ingen slump, och helt möjligt eller till och med logiskt att se bland annat civilminister Ardalan Shekarabi och Omar Mustafa uppträda tillsammans. Shekarabi, född i Manchester men som bott i Iran under delar av sin uppväxt och därmed shia-muslim, framträdde tillsammans med Omar Mustafa på Sergels Torg 2009 i protesterna mot staten Israel. Kontaktytorna finns därmed. Sedan lång tid tillbaka.”

Jag har i några år haft anledning att skriva om hans tirader mot muslimer och folk han ogillar, sen ett antal år tilbaka. I praktiken har han, som kallar sig sosse, utdömt halva Socialdemokraterna som terrorister. Det krävs inte mycket för att bli kallad terrorist av Johan Westerholm. Jag minns när skribenten Somar al-Naher beskrevs som terrorist-anhängare för att hon varit medlem i SSU.

Men som vanligt när Johan Westerholm vevar igång är det bra att se på vad han själv har för ideer egentligen. (Se mina blogginlägg om honom här.)

  • Johan Westerholm har öppet lovprisat Sayeed Qutb, Muslimska Brödraskapets terrorideolog och Osama Bin Ladins läromästare. (Läs om det här och här.)
  • Hans tidigare blogg, Mitt I Steget, innehöll antisemitism. (Läs om det här)
  • Han tar ställning för Syriens slaktare Assad och menar att unga män som flytt från hans terror har gjort fel. (Läs mer här och här)
  • Han har använt falska uppgifter för sitt CV. (Läs mer här och här.)

Dessutom är hans skriverier fyllda av faktafel och generaliserande skriverier mot religion, som skulle kunna användas mot judar och pingstvänner lika väl som de muslimska ”brödraskapare” han ogillar så.

Varken Omar Mustafa eller Ardalan Shekarabi har någonsin uttalat stöd för Muslimska Brödraskapets terrorideolog, det har Johan Westerholm. Vad betyder detta? Att han är smygislamist?

Nej det tror jag inte. Däremot tror jag han är fanatiker. Han läser in det han vill i det han läser, och ser det han vill i det han ser. Och det han vill se och vill läsa just nu är faktan om den stora konspirationen. Sverige håller på att ockuperas av muslimer, och han är riddaren som står på bron iklädd en skinande vit rustning: ”they shall not pass”! Men minns ni hur Monthy Pythons film om riddarna och den heliga graalen slutade? Så kommer riddaren Westerholms saga också en gång att sluta!

 

Rätten att fisa, eller: ”den obetingade respekten för andras personlighet!”

Jag vet en människa som i 60 års tid isolerat sig av rädsla för att göra bort sig inför andra. Hon har magbesvär och fiser ibland. Att fisa bland folk anses oförskämt, tabubelagt och moraliskt fel, därför har hon isolerat sig, hellre än att begå det sociala misstaget att fjärta, och bli socialt utstirrad och utpekad. Hon vågar knappt berätta för läkareom sina problem, så djupt sitter det sociala tabuet för henne. Och hon är inte ensam.

Nåt så naturligt för mänskligheten som att bajsa och kissa anses ännu som tabu och isolerar människor. Så barbariskt är vårt samhälle än idag. Så mycket befinner vi oss än i mänsklighetens grottstadium.

Det där med den syn människor har på vår omgivning kan så lätt bli som en mördande kniv som borrar sig in i medmänniskornas känslor. Blickar som kastas, ord som viskas i skolorna. hetsen i sociala media. Kulturens krav på hur en perfekt man eller kvinna ska se ut.

Har ni följt debatten om fotomodellernas kroppshets? Där jag ser en vacker, smal och kurvig kropp, ser modellagenturerna en tjockis som inte ska visas på bild. Normen är ”smalhet”, kurvor är ”äckligt”… Man blir så ledsen…

Jag vet en kvinna med världens vackraste ögon, och en bubblande och lekande själ, men med ett födelsemärke på fel ställe. Hon sänker sina ögon och skäms när hon möter en man, när hennes kropp borde bubbla och leka lika mycket som hennes själ gör. Men hon sänker sin blick. Jag var själv sån i tonåren. Jag sänkte min blick. Jag hade glasögon, hörde dåligt, hade för stor näsa, pratade konstig dialekt och älskade böcker. Jag var udda. Då bryter man mot normerna och de sociala reglerna och blir utanför… man ska veta sin plats liksom…

Grottstadiet lever kvar…

Manlighet och kvinnlighet och relationer

Eller som när mäns manlighet värderas efter förmågan att få kuken att stå och kukens längd. Det finns män som knappt vågar dejta för att deras snopp inte följer nån norm som snoppar ska följa. Det finns män, och pojkar, som känner sig utanför för att de inte följer manlighetens norm, de gillar inte muskler och att tafsa på flickor utan att de bett om det, och då blir de utanför, och ratade av både pojkar och flickor.

Eller när kvinnor med de vackraste bröst man kan tänka sig känner självhat, eftersom brösten inte följer normen. Eller när män och kvinnor anser att de MÅSTE raka sig över hela kroppen för att passa in i någon norm.

Eller för att ta det ett steg vidare. Tänk så mycket ångest och självhat föreställningar kring sexualitet har orsakat. Människor ”ska vara” enligt normen”. Människor förföljs över hela världen för att de älskar någon, och blir kåt på någon, av samma kön. Än idag går mängder av människor omkring med ångest för att de inte vågar ”komma ur garderoben”. Fördomar sprids om andra läggningar, t.ex. BDSM, att njuta av smärta måste väl vara perverst? Polyamori är väl också fel, man kan väl inte älska mer än en, eller? Oavsett hur individerna i ett förhållande tänker sprids normer, stödda av lagar, som pekar finger och säger ”ditt sätt att älska är snuskigt och fel”.

Och nästan än mer värre är det med de som väljer en traditionell moral och livsstil. En kvinna SKA inte vilja vara hemma och ta hand om barnen.

Dessutom så ska kvinnor ”ska vara” på speciella sätt: inte för kåta, inte gilla sex för mycket, medan män också ”ska vara” på speciella sätt… Män ”ska” sitta med skrevande ben och bre ut sig på tunnelbanan och ”ska” TA PLATS, medan kvinnor, lite sedesamt, ”ska” knipa med benen så mycket som möjligt… såsom kvinnor genom tiderna alltid har fått höra av moralens väktare.

Har vi lämnat barbariet och grottstadiet ännu?

Och runt omkring oss använder barnen svordomar som ”hora”, ”bög”, ”CP”, ”damp-barn” och ”munknullare”… Man kan som vuxen försöka skydda barn, men de kommer ändå att ta intryck av fördomar omkring dem. Det gör mig ledsen. Skolan gör väl sitt för att rätta till det, men jag tror de gör alldeles för lite.

Och alla fördomar mot adhd, aspergers och folk med autism. Det får mig att må illa…

Antinorm normer

Det håller på att växa fram en medvetenhet mot dessa normer. En antinorm-rörelse. Det är jättebra! Tyvärr fylls den också av ett normtänkande.

Det finns kvinnor (och män) som är naturligt smala. Fotomodell-smala. De måste ha rätten att få vara det, utan att bli betraktade som ”hetsbantare” eller ”anorektiker”.

Det finns kvinnor som måste operera brösten pga sjukdomar, och det finns kvinnor som VILL operera brösten, de måste få göra det utan att ses som ”dumma blondiner”.

Det finns kvinnor och män som ÄLSKAR rakat kön. Det är helt ok!

Det finns en sexualisering av samhället, och av reklam. Den gillar jag inte. Men individerna måste ha rätt att välja om de vill sexualisera sig utan att man ser snett på dem. Rätten att få lov att försöka bli sedd som ett sexobjekt är lika helig som rätten att slippa bli dess som sexobjekt.

Och män ska givetvis ha rätt att få lov att pumpa upp sina armar på gymet utan att drabbas av nån norm som säger att ”det är fel” eller ”det är manschauvinistiskt”.

Och rätten för kvinnor till frihet, sexualitet och kärlek, betyder givetvis inte att man ska införa en massa förbud och normer som pekar finger mot de som väljer att INTE följa normen- Rätten att få gå i bikini eller att få bära vilka kläder man vill, får inte innebära att en norm skapas som drabbar de som vill bära niqab eller hijab.

Eller som den anti-religiositet som sprider sig. Det måste ses som ok att bära davidsstjärna, hijab eller kors utan att normens mobbvälde drabbar dem!

Kort och gott är tolerans en av grundstenarna i vårt moderna samhälle. Att vi respekterar människor val att leva på ett visst sätt och vara på ett visst sätt, bara det inte skadar andra. Så kanske vi kan låta de som inte vågar gå ut på grund av rädslan att fisa, få en plats i samhället de också!

Att man ska få lov att göra vad som helst, och vara hur man vill, så länge det inte skadar andra…

Folkpartisten Yngve Larsson, en av liberalismens stora i Sverige för 60 år sen, har skrivit några ord jag tycker mycket om. De är värda att repetera här. Det är en liberalism jag som sosse älskar!

”I Norge gavs i ett hemmafrontsblad under de långa ockupationsåren en utläggning av dessa värden som här må återges, då den väl kan anses äga all­män giltighet.

‘Den ena människan har icke större rätt än den andra — icke större rätt att leva, icke mindre ansvar för sin odödliga själ. Den ena har icke rätt att göra sig till herre över den andra. än mindre rätt att bruka honom som ett medel, som en bricka i ett spel. Också den minsta, den uslaste av människor är ett mål i sig, icke ett redskap. Varje enskild människa har sitt okränkbara värde…’

Detta är alltså liberalismens utgångspunkt och dess mål: fria och ansvariga människor. Friheten är icke något negativt, icke ett uttryck för den enskildes självupptagenhet och egocentricitet. En tysk, en av de otaliga bland de andligen och lekamligen utarmade människomassor, som nu fyller Mellaneuropas tyska marker, frågade, som så många andra, en besökande svensk: “Vad är demokrati?” I ett försök att med en enda sats kunna säga något vä­sentligt svarade svensken: “Den obetingade respekten för den enskilda personligheten.” “För all del”, me­nade tysken, “men den definitionen kan också passa Nietzsches övermänniska. Låt oss hellre säga: den obetingade respekten för andras personlighet!” Och därmed gav han det väsentliga i liberalismens upp­fattning både av friheten och människovärdet.

Per­sonlighetstanken betingar ej blott självansvaret utan ock den positiva inställningen till medmänniskorna. Först genom förhållandet till andra får person­ligheten sitt innehåll och värde, och detta värde blir desto större, ju mångfaldigare och rikare dessa relationer är.

(…)

Toleransen är ett väsentligt uttryck för liberal hållning.”

Den obetingade respekten för ANDRAS PERSONLIGHET. Inte mina egna rättigheter först och främst, utan ANDRAS, eftersom det är extremt lätt att tro att de egna idealen är de rätta idealen. Det är en fin liberalism!

Sjukförsäkringen: ”Svenska politiker och tjänstemän har blod på sina händer.”

Sjukförsäkringen: ”Svenska politiker och tjänstemän har blod på sina händer.”

Annika Strandhäll har postat en del inlägg om sin oro för människor som far illa på grund av brister i sjukförsäkringssystemet nyligen. Man kan hoppas att hon, och andra i partiet, läser kommentarerna i kommentarsfältet. Det är hårda ord mot det parti som anser sig värna om de utsatta.

Som sosse är jag illa berörd av hur S skött allt som har med LSS och sjukförsäkringar de sista 16 åren. Vi har missat möjligheter att vinna val för att vi inte tagit strid för en vettig sjukförsäkring (2010 års val och klamydiabrevsdebatten), det har gått fem år sen vi tog över från Alliansen. Gång på gång har vi gett Försäkringskassan direktiv att minska utbetalningarna till sjuka och till LSS, och sen spelat förvånade när sjuka inte fått sjukförsäkring och funktionshindrade inte fått LSS.

Ord ord Strandhäll. Just nu gör regeringens behandling av sjuka och funktionshindrade att jag delvis skäms för att vara sosse.

Det är saker som må ske i kommuner och i Försäkringskassan men det sker över hela landet. Dvs det är ett nationellt problem. Nationella problem är regeringens ansvar.

Idag fick jag höra talas om ett 8 årigt barn som nekas assistent (en åt gången) och man vill sätta hen på hem istället. Men var gång hen varit på korttids eller sjukhus behövs två personer hela tiden. Hemna hoppar förälder in. Man sparar inte ens pengar på att skicka åtta åringen långt från sina föräldrar och syskon till ett ”serviceboende för barn” som det kallades. Men bort ska de.

Och mitt parti och regeringen bär ansvar för detta.

SKÄMS!!!

Och skyll inte på borgarna. Jag känner till situationen inom L och C så pass väl att jag vet att det går att få med dem på en reform av sjukförsäkringarna som räddar liv. Till och med Kd borde man kunna få med, men speciellt L och C. Jag har många vänner i de partierna som bryr sig och är oroliga. Läs t.ex. vad C skriver här.

Just nu arbetar vi i partiet på så gott vi kan för att försöka komma ner under 15% nästa val, som det ser ut som. Så här kan det inte fortsätta. Sjuka och funktionshindrade har anhöriga och vänner som är väljare, och de är väljare. 

För att kommentarerna under Strandhälls inlägg inte ska bli osedda lägger jag in en del av dem här på min blogg. Och snälla ni, gör inte misstaget att döma ut alla som gnällande svereigedemokrater, detta är människor av kött och blod, där de flesta INTE är Sd (om man kollar profilbilder), utan de flesta verkar ha S sympatier, men de flesta av dessa som besvikna fd sossar.

Ja många ord är hårda. Men om man döms till fattigdom och misstros för att man är sjuk blir man arg och bitter. Det är förståeligt helt förståeligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Men åxå att sjuka o funktionsnedsatta knappt har råd att efterfråga en vettig bostad numer!! Det är skam! Det är stor skam att taket i bostadstillägget för sjukpensionärer med sjukersättning inte motsvarar hyresnivåerna som dagens hyror ligger på!! Taket i bostadstillägget måste följa hyrorna.

***
Oroad? En klassisk socialdemokrat hade varit bestört. Diskrepansen mellan socialdemokratins högtravande tal och verklig realpolitik är en klyfta lika vid som djup. Våra förfäder som offrade blod svett och tårar för att bygga upp och befästa välfärd och folkhem må snurra i sina gravar i åsyn av eländet.

***
Annika, en väninna till mig som råkade ut för en bilolycka och fick en svår whiplashskada (svår värk, domnande händer, osv) tycker FK ska jobba, med ett jobb som inte finns. Varför prövas folk mot jobb som inte finns? Hon är helt förtvivlad och som grädde på moset så gör nu detta att hon mår psykiskt dåligt. En tjej som ALLTID funnits där för mig, alltid med varma och stöttande ord, och jag är helt hjälplös när jag vill stötta henne. Jag vet inte vad jag ska säga när hon får avslag hela tiden?

Ni måste prata med de som drabbas av dessa klumpiga regler som fråntar dem den försäkring de varit med att betala.
***
Vem har instruerat FK? Det är ju regeringen som bär ansvar för allt detta och bara för att spara pengar.

***

Hej Annika Strandhäll stora ord. Du glömde det viktigaste ”Vi måste ha en sjukförsäkring som det går att leva tryggt på.
***

Det är helt åt helvete nu!

***
Ärligt talat så tror jag på detta när jag ser det! Läget är helt sjukt. FK har satt min familj i en fruktansvärd sits! Hur kan man få göra så? Sambon har varit utförsäkrad i flera år så vi måste leva 6 personer på min lilla lön!

***

Tyvärr, Annika. Sjukförsäkringen KAN inte bli rättssäker förrän vi återgår till en ordning där behandlande läkare har sista ordet. Både kring behandling och sjukskrivning.

Det nuvarande systemet är ett oerhört slöseri med både mänsklig värdighet och pengar. Sjuka som går under för att de blir utan ersättning och varken orka jobba eller slåss för sin rätt.

DU och resten av Riksdagenn har BLOD på era händer. Ert ”rättssäkra” system gör att folk tar livet av sig. På riktigt.

Sedan vill jag att du tar till dig en annan sak: du bör lämna ditt uppdrag. Hela kollektivet med sjuka som drabbats otroligt hårt har helt förlorat sitt förtroende för dig. Du skadar dem ytterligare bara genom att sitta kvar.

***
Annika Strandhäll. Det behövs inga utredningar. Bara backa ett steg tillbaka! Ge oss den trygghet som var förut. Vi har ju betalat sjukförsäkringen på våra löner. Det är de sjukas egna pengar ni tar bort och lägger på annat. De sjukas förtroende är borta. Vi tror när vi Ser!!!
***
Att göra något från grunden tar tid även om det behövs och är bra. En tid som kan vara helt övermäktig för sjuka och anhöriga att klara. Då tid kan handla om försämring, hamna på gatan. Inte orka alls mer… Ge upp. Att bli fattigjord har väl aldrig gjort sjuka friskare? Är det verkligen så svårt att inte agera nu. Inte enligt facken LO, TCO, SACO. Ett fackligt ombud, anser att S får ta och visa lite makt och fatta ett beslut. Alltså infria vallöftet som Stefan Löfven gav förut att läkarnas intyg ska gälla.
Att du Annika Strandhäll inte kan infria det löftet är lätt att förstå. Men din chef kan såklart det. Visa lite makt och vilja samt vara en bra arbetsgivare åt dig, så inte du slits ut på din arbetsplats. För mycket i politiken handlar om att vilja och att prioritera. Om inget görs nu vad ska väljare tro? Har fackliga ledare missförstått då de säger att det krävs en tydlig vilja?

***
Jag har kämpat i snart 20år. Allt är verkligen uttömt både medicinskt och arbetsmässigt. Af kan inte utreda mer och läkaren kan inte skriva mer/bättre än vad som gjorts. Ändå blir jag nekad och anses kunna jobba heltid. Går med rullator. Tidigare fk utredningar tas inte med trots att både läkaren och jurist påpekar detta

***
n jag tycker också att något måste göras NU! Jag hoppas dock att vänsterfalangen får vara med och påverka även efter nästa val. För mig hade det blivit funderingar på att emigrera om M/KD/SD blivit i majoritet. Rädda oss från den ligan!!!

***
Råkade ut för en olycka i våras och fick en fraktur i nacken plus 3 trasiga kotor i bröstryggen , mitt första samtal med handläggaren på FB så fick jag info om att min sjukskrivning skulle prövas redan efter 3 mån om jag kunde utför något arbete och om jag inte kunde det så skulle jag få 3 mån till men efter det så var läkaren tvungen att garantera att jag skulle vara helt återställd inom 1 år annars var jag tvungen att söka andra jobb varsom helst i Sverige ,så då blir det ju så att man tvingas gå tillbaka till arbetet iaf , med risk för att aldrig bli helt bra . För det andra alternativet med att söka andra jobb är inte så aktuellt , för då måste jag lägga ner firman och sedan omskola mig till annat yrke känns sisådär när man är 50 +
Som tur är verkar det läka som det ska så det är väl bara hoppas att det inte blir något strul på vägen
Lider med alla som hamnar i kläm i detta system man är totalt chanslös mot denna myndighet

***
Viktigast är oxå att du och övriga iaf lär er och begriper, att alla sjukdomar kan inte botas så att arbetsförmåga finns.
Kanske kan vi ist skapa andra jobb om vi får en skälig inkomst att leva för, och därmed kunna välja om vi vill kosta på nån form av hjälp i dagliga livet.

Enklaste, billigaste och mest effektiva utredningen kan göras nu direkt!
Ring, maila, sms:a eller skriv vanligt brev DIREKT TILL OSS DRABBADE , vi kan ge en fullständigt korrekt bild över hur det faktiskt går till i verkligheten.

Visa oss den respekten och fråga OSS som lever i verkligheten att inte längre räknas som fullgoda medborgare som kan dra vårt strå till stacken!

***
Jag kan göra utredningen för er.
Låt läkare, som möter den sjuka, få avgöra om patienten är sjuk och saknar arbetsförmåga eller inte. Att någon som aldrig mött den sjuka, ska sitta och avgöra, är helt fel!
Sen slopa ”normalt förekommande arbeten”, de finns inte. Bara nåt Fk gömmer sig bak.
Rehabkedjan måste stärkas. Samma är samarbete Fk – AF, nu är det obefintligt.
Så nu var utredningen klar.

***
Bra. Men era styrdokument till myndigheten har väl stort inflytande? Och behöver inte ta så lång tid? Och det senaste gjorde inte stor skillnad för de utsattaste? Eller har jag fel?
***
1999-2010 fick jag sjukpension, sen dess är jag frisk enl. Fk, trots att jag är kroniskt multisjuk!
Har ingen möjlighet till att jobba (kan inte ena sköta mig själv &/ hemmet) och därför utan inkomst.
Tur det är pant på burkar & flaskor som de ”rikare” kastar. Tyvärr räcker det inte till mediciner, vård är bara att glömma och högen hos Kfm bara växer- tack för den…

***
Seriöst Annika Strandhäll. Vilken verklighet lever du i? Är 1 av MÅNGA drabbade när det gäller sjukersättning. Fullt frisk enligt FK. Tycker du kan byta 1 månad med mej. Helst längre. När det finns dagar som den ynka energi man har går åt till att sonen får mat efter skolan. O ja just det. Byter gärna inkomst med dej med under den tiden.

***
Men snälla Annika,jag förstår att det inte är enkelt. Men det kan inte vänta. Det måste ske något, och det snabbt . Många människor sitter mycket illa til
***
Det börjar bli bråttom att göra nåt. Man tappar sitt liv för att man får vare sig rehab,stöd eller sjuk penning/ersättning. Men blir inte friskare för det. Hoppas på dig nu  och det du säger. Att sjuka ska få rätt stöd. Läkarna ska bedöma arbetsförmåga. Inte handläggare.

***
Din djupa oro, fru Strandhäll betyder inget alls i verkligheten. Inget alls!!!

Frågan är inte svår och inte vidare komplex. Svaret är så enkelt, rent av busenkelt!

Det behövs inga fler utredningar!
Låt läkarna sjukskriva de som är sjuka och inte kan jobba.
Handläggare på FK för in detta i sina system och betalar ut FÖRSÄKRINGSpengar till den sjuke.
Svårare än så är det inte…
***
Annika, jag hoppas verkligen att du/ni talar med oss som är drabbade för att förstå vad som felar.
Att människor faktiskt väljer av ta livet av sig av er förnedring…för det är så det känns, förnedrade att bli sparkad på,skyll dig själv att du är en sån dålig människa att du blir sjuk eller skadad.
Det sista man behöver när man ska försöka komma tillbaka är att bli fattig och utslagen…det kommer aldrig att göra någon friskare.
Morgan Johansson sa för ett tag sen att ingen invandrare kom fortare in i samhället genom att vi gör dem fattigare…detsamma borde gälla oss också!

***
Hur svårt kan det bli ? Det är en stor skandal att folk blir illa behandlade , är man sjuk så ska man ha ersättning och låt läkarna besluta om sjukskrivning det är dom som besitter kunskapen 🧐

***
Den bortre tidsgränsen må vara fysiskt borttagen men f-kassan slutar betala sjukersättning ändå och då blir det en bortre tidsgräns eller vad du nu vill kalla den. Samma realitet för de sjukskrivna som förut. Att ni tagit bort namnet ”den bortre tidsgränsen” må så vara men regeln är i lika grad idag verkande!

***
går hemma sjukskriven, ansökt om sjukersättning/pension får i dags läget ut ca 7000.- per månad…fått skjuta till från lite pengar jag ärvt eft min mor… pengar som hon sparat och lagt undan för jag skulle ha till nått bra som att ta körkortet eller så… innan dess fick soc trycka till några tusen upp till 9000.- det är snart dags för det igen… säger inte man ska ha nått överflöd men när man läser om va ”fattig gränsen” är å man har 2-3 tusen mindre än den… jo du.. värdigt levene de får man allt lägga bakom sig, planera om man ska våga unna sig en bio eller en pizza.. för sen kan man inte göra mer den månaden, att alltid behöva säga nej till vänner som vill ha med mig på nått, som till slut inte frågar längre…. näää nått är snett … värdigt liv i al enkelhet vore inte för mycket att kunna få ha mvh Peter

***
Jag ligger mellan tre stolar, FK, AF och Finsam (mottagningteam) ligger där sedan över två år. AF, specialist läkare och Finsam säger att jag är för sjuk och det framkom även på FKs tredagars utredning meeeeen det struntar handläggarna fullständigt i. Oskyldigt drabbad av tre whiplash trauma 4 år, 19 år och 41 år. Ej vållande till någon och inte mycket min arbetsgivare kan rehabilitera, eftersom det inte är arbetsrelaterat. Skynda snälla…..

***
Gör det nu. Utredningar är onödiga. lyssna på läkarna och de sjuka. Avskeda trojkan och sätt in kompetens med empatisk förmåga. Illviljan sitter i väggarna och kommer inte att försvinna hur många utredningar ni än presenterar. De är inte mottagliga för saklighet och faktiska omständigheter länge. De är hjärntvättade att tro att de kan gissa och anta och gömma bevsning och ignorera läkarutlåtanden för att att kunna avslå.

***
Utförsäkrad trots jag inte ens kan borsta mitt egna hår, utförsäkrad när jag låg på sjukhuset med dödlig infektion och mina barn satt vaka över mig. Förklara för en 10-åring vi har inga pengar samt mamma kanske dör.

***

Annika Strandhäll och hur går man tillväga om man som jag blev nekad sjukersättning på 50% för att jag inte var utredd på arbetsförmågan hos Arbetsförmedlingen när dom inte har pengar till det ????
***
Frågan är hur mycket underlag ni behöver för att ta bort rätten från läkarna att sjukskriva. Det är ju de facto så som det är idag. FK:s tjänstemän dömmer ut expertisens sjukintyg och talar om att du är inte sjuk. Hur länge tänker ni låta detta Vansinne fortsätta?
***
FK är en myndighet som fått ansvar över människors liv och välbefinnande. FK tar inte ansvaret utan dumpar kroniskt sjuka m fl hos AF. FK:s handläggare ska INTE sitt på makten att avgöra arbetsförmåga när du saknar medicinska kompetens och struntar blankt i medicinska utredningar, som gjorts av medicinsk expertis. Varför ät det såhär?
***

FK är en myndighet som fått ansvar över människors liv och välbefinnande. FK tar inte ansvaret utan dumpar kroniskt sjuka m fl hos AF. FK:s handläggare ska INTE sitt på makten att avgöra arbetsförmåga när du saknar medicinska kompetens och struntar blankt i medicinska utredningar, som gjorts av medicinsk expertis. Varför ät det såhär?
***

Se regleringsbreven från S sedan 2016 då förstår man att FK bara gjort vad man blivit beordrad att göra.
***

Katastrof ser Ni verkligheten?
Fick avslag i förvaltningsrätten i dag
2 mål plus handikappersättning Poff interimistiskt beslut som aldrig prövat på 25 år , Ekonomiskt bistånd som inte hjälper med medicin mm poff igen. Den 31 juni blir jag hemlös, det är min verklighet så poff på den Annika Strandhäll🤕

***
Saker måste hända NU! Ni har haft regeringsmakten i 5 år och totalt sett så har jämlikhet och trygghet minskat, trots era ständiga budskap om ökad jämlikhet och större trygghet! Ni pratar om vad ni gjort till det bättre men samtidigt har det blivit sämre för många! F-kassan slänger ut sjuka människor ur sjukförsäkringen vilket, enligt vittnesmål, leder till ökad ohälsa och till och med självmord när f-kassan godtyckligt släcker de sjukas hopp och drar bort det sista halmstrået! Samma sak inom AF och a-kassa, en massa jagande av arbetslösa för småsaker och utnyttjande av dem till praktik och arbete med lönedumpning och ett skämt till kollektivavtal om det ens finns något! Dessutom håller Ylva Johansson på med något experiment med AF där ingen tycks veta var det landar eller när! Detta skapar också ohälsa bland utsatta människor! Så ser det ut i Arbetarpartiet Socialdemokraternas Sverige 2019! Ni pratar om att hålla SD utanför makten så my ket som möjligt men med eran politik mest innehållande ord så kommer S fortsätta mata SD med nya väljare!
***

Men Annika gör något NU det går inte att vänta , ska det vara så svårt ? Jag röstar på S men jag börjar att tvivla och det är fler med mej
***
Är det inte du Annika Strandhäll som såg till att det blev sämre för sjuka ch handikappade. Jag har två söner som har olika funktionshinder och jag upplever att det blir ekonomiskt sämre hela tiden för dem
ÄR DET SOCIALDEMOKRATISK politik?

***
Det går utför för Sverige, är man sjuk,funktionsnedsatt el pensionär ska man tydligen inte få leva. Det är en skrämmande utveckling som pågår just nu, någon måste dra i bromsen o säga STOPP.

***
FK har handlat på regeringens direktiv att hålla den övre gränsen och på så vis har folk fått avslag på sjukpenning! Det är rent hyckleri socialförsäkringsministern och regeringen håller på med här!

***
”Det är en människa som blir sjuk och en människa som ska bli frisk igen” Har du inte hört talas om kroniska sjukdomar? ALLA KAN INTE BLI FRISKA! STOPPA FASCISMEN!

***
Jag bjuder in Annika Strandhällatt byta liv med mig en månad med alla problem det innebär

***
Jag hänger på din inbjudan, hon får gärna en månad av mig med.

***
Gärna en månad till här med!

***
Haidie… Efter hon vart hos dig och Maria och övriga så kan hon komma och bo med oss tillsammans med sin man. ! 👹2 sjuka på 1 lägsta sjukpension(min…felaktigt nollklassad 2011 efter 10 års deltidslönebidragsjobb och otaliga rehabförsök)

***
Haidie Maria Dezire Hedman Räcker nog med en dag så har Annika Strandhäll gått och sjukskrivit sig.

***

Bara ni kommer fram till något som fungerar för den som är sjuk! Efter många långa år i karusellen fick jag min sjukersättning för ca fyra år sedan men har fortfarande psykiska men av tiden fram till den. 😢

***
Ja sen kanske nästa steg är att ta itu med dagens sjukvård då det är otroligt svårt att få hjälp.

Har en lös njure och nu väntat på att få operation i 2 år ungefär. Ofrivilligt sjukskriven då jag inte klarar jobbet pga detta. Hjälp folk att bli friska istället????

***
Vad händer med människor som är kroniskt sjuka och aldrig kommer bli frisk och kunna arbeta igen?? Jag tillhör dom svårt kroniskt sjuka människorna som blir så förnedrad av FK att jag nu tappat all livslust all framtidstro all tro på samhälle och politiker.. jag och många tusentals andra har ingen plats i ett framtida Sverige .. vi ska nog helst ”bara försvinna”..

***
Känns som bara ord. Ett hån mot läkarkåren! Hur i hela friden kan FK :s anställda utan medicinsk kunskap ens behöva ifrågasätta läkares utlåtande.
VAD SKA VI LEVA AV?
Försöker fixa att arbeta 50% heltid klarar jag inte. Räcker ju bara till räkningar….
Sedan då, skeda i mig luft och vatten?

***
Sjukförsäkringen har varit rättsosäker sen början av 2000 talet. Att inga partier gjort något åt detta är en gåta. Men nu bubblar det hos arbetarna som fått lida ekonomiskt. Då börjar det hända något. Helt otroligt att alla partierna endast sett oss skadade/ sjuka som en siffra. Kom inte med; den gjorde det o det partiet gjorde det. Det löser inga problem i nuet. Hade partierna velat oss väl hade de krävt en förändring. Vilket ingen gjort för då hade det inte sett ut så här. Sätt fart på utredningen och ge de skadade/. Sjuka tillbaks sin värdighet då menar jag även de ni bränt på sin inkomst i sekel. Ser framemot en sjukförsäkring som ger trygghet om man råkar illa ut och att ni skärper till er med de mänskliga rättigheterna ni bryter mot. Där kommer ni inte undan. Det kommer ni att få stå till svars för.

***
Annika Strandhäll blir oerhört förbryllad över att inte du och många fler i regeringen inte förstår att detta har med era tydliga direktiv om ”effektivisering” och mål i siffror i regleringsbrev. Ni styr indirekt och äventyrar rättssäkerhet på fler myndigheter.

***
Svårt sjuka människor blir nekade sjukpenning när dom anvisas att söka lämpliga jobb som inte finns i praktiken…Alla begriper ju att det inte fungerar…Hur svårt kan det vara att att lagstifta och ge rätt direktiv om detta?…

***
Utredning?! Det tillsätter den som saknar förmåga och har man ditt jobb så ska man ha den förmågan. Byt jobb eller sätt fart!

***
”Det är en människa som blir sjuk och en människa som ska bli frisk igen. DET ska stå i centrum.

Vi måste få en sjukförsäkring som är trygg, rättssäker och begriplig! Det är en svår och komplex fråga, vi kommer inte ifrån det. Vi måste göra detta på riktigt och vi måste göra det.

Något annat duger inte.”

Näää vet du vad Annika, det är ingen svår och komplex fråga.
Det är läkaren som sjukskriver som är den med kunskap om den sjukskrivne, dess sjukdom och dess arbetsförmåga/oförmåga.
Det ska därför utan tvekan, vara läkarens bedömning och diagnos som ska gälla!

Därefter ska FK kunna gå in med hjälp, stöd och rehabhjälp in tillbaks till arbetslivet där det behövs.

Men är man sjuk ska man få vara sjuk, utan att en handläggare på FK ska påstå att man kan ta ett hittepåjobb som absolut inte existerar bara för att frisera FKs siffror och samtidigt slå undan fötterna på den sjuke.

Sjukförsäkringen är precis det som det sägs, en sjukförsäkring som ska träda in när man är arbetsoförmögen.
En försäkring vi alla avstår en del av vår lön till.
INTE ett bidrag.

Så, nu har jag löst ditt ”problem”, svårare än så är det inte.

***
Ord, ord men det händer ingenting för de som behöver hjälp. De som är valda av oss lever i en annan (låtsas) värld, har ingen susning hur det är i den riktiga världen .

***
Tycker att du är osanning personifierad , F kassan har bara blivit sämre och sämre under dina år , det är svårt att återskapa ett förtroende som du har förbrukat , vad vi människor vill ha är etik och moral . Dina väljare trodde de kunde lita på dig , att du skulle uppfylla kraven att bli avlönad av oss skattebetalare , i stället så ifrågasätter ni läkarnas kompetens , Inga Träd växer till Himlen, glöm aldrig det , gör om och gör rätt .

***
Annika, detta är inte det Sverige som våra föräldrar och generationer tillbaka strävade mot och utgöt sitt blod för. De vänder sig kanske i sina gravar när de ser hur illa människor blir behandlade av lagstiftningen och de direktiv som regeringen ställer ut.
Situationen för många sjuka är faktiskt ohållbar och man blir inte frisk av att nekas ersättning som läkare m.fl. i sin profession bedömer att den sjuke har rätt till.
Jag förutsätter att du snarast ser över hur detta slår mot folk som redan ligger. Det är inte det Sverige som jag med väldigt många till vill ha Annika.
Du har makten atr ändra på det så gör det och gör det nu.

***
Fina ord men handlingen är tvärt emot. Varför säga en sak och göra en annan? Tror Annika verkligen att folk går på det?

***

Ni politiker pratar gärna och ofta om Allas lika värde dock visar ni klart och tydligt att sjuka, funktionsnedsatta och pensionärer inte har något värde alls i er politik.
Ni borde skämmas när ni stoltserar med era utredningar som bara resulterar i nya utredningar medan det finns personer som väljer att ta sitt liv pga att hoppet tagit slut. Känner ni något ansvar för de som lever i hopplöshet och utan framtidstro?
***
Vilket svammel. När du säger att du ska tillsätta en utredning innebär det i klartext att du tänker glida undan ansvaret och strunta i utvecklingen. Ni har prioriterat personlig berikning och makt,det är verkligheten
***
Vi betalar alla skatt. Varför ska vi betala skatt när den inte räcker till oss alla utan bara till välbärgade? Sjuka, skadade, fattigpensionärer, gamla, människor med funktionshinder etc etc måste samhället fungera för också!
***
Det är ju du å dina vänner som har monterat ner hela skyddssystemer vi svenskar var så stolta över. Sitt inte å ljug igen utan gör om å gör rätt för alla sjuka i vårt samhälle
***
Utred mindre och agera mer! Du stod själv och sa att hårdare regler krävs för att ta itu med fusket. Detta är kvittot på er förda politik, inget annat!
***
Som det är i dag, agerar FK:s personal o läkare, bödlar i välfärdens yttersta skyddsnät.
Människor ges avslag och ser ingen utväg utan tar sitt LIV i ren desperation.
***
Det känns som att någon/några inte sköter sitt jobb😡 Kanske är det dags att politiker bestämmer även hur arbetet ska göras inte bara vad som ska göras🤭
***
Utredning, utredning bla bla bla, NÄR kommer FÖRÄNDRINGEN??! Människors liv, hälsa och hela existens raseras dagligen!! De människorna har inte tid att vänta på utredningar!
***
Jag hoppas på att ni snart är klara med alla utredningar!!! Kanske bra att snabba på lite att få ordning på det här nån gång. Eller ska det väntas ut så flertalet dör/tar sig av daga först så det inte blir så många kvar att hjälpa…? Det har ju fungerat förr så varför ska det vara så svårt att få till det nu? När ska ni förstå att det finns människor som faktiskt inte klarar av att arbeta heltid då de faktiskt är kroniskt sjuka?!
Vad är det som gör det så svårt för er att förstå?!
***
Kanske ska börja tro på läkarna oxå. Dom är ju ändå kompetenta på det dom gör. Ändra regler
***
Låter ju bra när ni säger att ni tog bort tidsgränsen. MEN ni behöll 180 dagars regeln där människor puts väck förlorar sin sjukpenning. Den utförsäkringsiffran femdubblades. Finns ett nytt begrepp ”försäkringssjälvmord pga er styrning av FK. Ni sparkade budbäraren på FK som bara lydde regeringens order.
***
Det enda du pratar om att ni har åter igen tillsatt en andra utredning som denna som förra tar typ en mandat period . Sen kommer en annan parti färg och de tillsätter ytterligare utredningar , det låter fint medans de sjuka som inte kan jobba bara blir sämre i och till och med tar sina liv pga era utredningar, men de som väljer det sista är ju inte ert fel eller ????? . SÅ fortsätt ni med ers utredningar till slut kanche det inte några som behöver sjukpenning eller sjukersättning . Vilken vinst ni då gör.
***
Nu är det verkligen mycket bråttom att återställa sjukförsäkringen så att man får ersättning när man är sjuk. Även efter 180 dagar. Många blir faktiskt aldrig friska. De behöver också en trygg sjukförsäkring som ger dem ersättning snabbt och rättsäkert. Det är mycket bråttom nu att laga sjukförsäkringen. Ska ni inte värna om sjuka längre? Har ni borgliga värderingar helt och hållet nu?
***
Jag får ingen hjälp längre för att jag inte kan ”bevisa min autism”, utmattningsdepression, ångest…
Hur ska jag bevisa det? Jag har gjort allt som man har bett mig om.. men ändå får jag avslag och får söka hjälp av soc varje månad… Det håller inte i längden. Jag är helt slut och orkar inte av en vanlig vardag och man kräver att jag ska jobba.. Jag kan inte. Jag orkar inte…
***
Tror inte på att myndigheterna följer att följa upp sinsemellan. Sitter pladask mellan stolarna när AF kickat ut mig och FK anser mig tillräckligt frisk för att jobba. Goddag yxskaft liksom och bara att gå till soc med mössan i handen och skämmas över att man inte får pengarna och räcka till.
***
Behövs det mer utredningar??
Nej.
Se till att FK lyssnar och tar till sig information från läkare och arbetsförmedlingen och framförallt att när arbetsförmedlingen beställt utredning som gjorts över flera veckors tid av utbildade arbetsterapeuter om Hur arbetsförmåga ser ut att FK MÅST ta med den i sin bedömning.
DET GÖRS INTE IDAG.
Fyyy på er.
***
Tur att jag är frisk o har bra försäkring privat liksom du har utifall något händer, så du och jag vi blir ju ej drabbad. Så ta o skynda på med utredningen o inte vänta till nästa val. Folk sitter i skiten o det är panik . Ni jobbar 8tim om dagen så en utredning borde max ta en vecka och den befogenheten har du att bestämma.
Skriv i detta inlägg vad ni kom fram till så vi som ej följer dej får reda vad ni kom fram till.
***
Folk lider fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. Sjuka och gamla dör utan att få den hjälp de borde få enligt lagen eller begår självmord. Svenska politiker och tjänstemän har blod på sina händer. Medskyldiga är alla som inte protesterar utan tillåter detta pågå.
***
Fina ord Strandhäll – men visa det i handling om du ska bli trovärdig ❗️
***
Du har beklagat det sedan 2014/15. Ord hjälper inte. Inte heller utredningar som tillsattes så lämpligt inför nya valet. Ledsen, men din trovärdighet är borta.
***
Sluta ha så många stolar som människor faller i mellan👎 som du jämt kör med😢
***
Det behövs inga utredningar. Det som behövs är att ni fjärnar er från Moderaternas arbetslinje. I den moderata världen så skall alla tvingas till arbete. Är du sjuk så skall du jobba, är du outbildad så skall du jobba och inte få utbildning. Detta är den ideologi som höger och nyliberaler står för och som Socialdemokraterna måste få bort.
Är man sjuk så skall man inte jobba. Punkt. Om ledande socialdemokrater annammade den enkla paradigmen så skulle ni inte behöva tillsätta ännu en kostsam utredning.
Socialdemokraternas partitopp måste äntligen förstå skillnaden mellan socialdemokratisk politik och högerpolitik. Man måste också försöka förstå att partiet står som garant för vårt välfärdssystem långt utanför de egna partileden. Många resonerar som så att det är socialdemokraterna som skall ha skulden när välfärden krackelerar oavsett om de är vid makten eller ej. Därför måste man vara mycket tydlig och hårt i sin retorik oavsett om man är i opposition eller har makten. Saker skall inte ”utredas” om man inte dessförinnan satt tydliga politiska mål. I det här fallet är det politiska målet att sjuka människor skall få bli friska, sedan när de är det så skall det pratas jobb. Inte i den andra ordningen.
***
Nä vi har levt 10 år utanför systemet med fyra barn som inte fått skola och barnomsorg pga funktionsnedsättning så vad gnäller folk för? Detta är ju ingen nyhet för någon.. kommer ett nytt upplyftande mail till er inom kort Annika Strandhäll.
***
Annika, vi är redan många som väntar på att det bli en ändring.
***
Jag tycker inte Sverige kan benämna sig som ett välfärdsland längre när vi inte tar hand om våra sjuka och lämnar dem utan ersättning. Vi som haft turen vara friska har fått det bättre materiellt medans de sjuka fått det eländigt. Usch så det blivit i landet trots att S styr.
***
Annika du sitter här och cyklar för oss! Fast alla verktyg ligger på ert bord eftersom ni sitter på våra skatter pingar och leker med höga löner och leker med människors liv och hälsa!
Undrar var håller ni på med!
***
”Normalt förekommande arbete”, det uttrycket måste vara ett av de mest hånfulla!!
Om man blivit utbränd och har ett arbete….Hur kan någon tro att man ska orka testa något annat arbete och hur ska man hitta det nya fantastiska arbetet där all utmattning bara försvinner 🤔Tror ni ”där uppe” ens på detta själva?
***
Bra att ni reagerar på orättvisor i samhället men ni måste agera också. Det märks för lite de åtgärder ni sätter in.

***

 

 

Samtalskampanj