Hanif Bali vill straffa barn för föräldrars gärningar!

När det gäller vuxna, eller nästan vuxna, nazister och radikala islamister som stött IS använder jag ett hårdare språk än Hanif Bali någonsin gör. Men det som skrämmer mig är hans ord om barnen. Barn är inte ansvariga för föräldrars gärningar. Hanif sätter citattecken runt ”oskyldiga” och kallar dem ”avkomma”…

Ska vi upprätthålla civilisationen och rättstaten får vi inte gå över gränsen och börja straffa barn eller behandla dem avhumaniserande.

För att repetera. Både Hanif och jag är överrens om att IS-anhängare är ett jävla pack. Fast att kalla dem honor är för milt. De där IS kvinnorna är ett jävla pack som blev kåta på folkmordsfantasier och religiös galenskap. De får gärna ruttna bort eller dömas till att skaka galler i Irak i många, många år.

Men man ska ge FAN i att avhumaniserande attackera oskyldiga barn som Hanif gör…

Det är typiskt för Balis utveckling, och visar hur radikaliserad han själv är. Och det visar att han själv har mer gemensamt med nazister och IS än han nog vill kännas vid.

Rasister hetsar mot idrottande flicka i slöja

Ulla Gustavsson, ordförande i svenska simförbundet, och Lars Linjegren, en höjdare i idrottssverige har de sista dagarna kritiserat en bild Riksidrottsförbundet lagt ut på sin hemsida. Bilden visar en flicka i hijab som utövar sporten skytte, bredvid henne ligger en vit kille i samma ålder och skjuter. I sin okunskap hävdar de att bilden stöder hedersförtryck och radikal islamism. Men hederskultur och radikal islamism förbjuder flickor att utöva sådana sporter och absolut inte ihop med pojkar. 

I Aftonbladet jämför Ulla Gustavsson bilden med hederskultur och könsstympning.

Slöjan är ett religiöst, politiskt och sexistiskt plagg… Nu visar RF att de gillar och uppmuntrar hedersförtryck: könsstympning, barnäktenskap, hedersvåld. Det upprör mig. Barn måste få vara barn.

Lars Liljegren går längre och menar att bilden verkar stödja terrorism.

Han har diskuterat slöjbilden med Ulla Gustavsson och tycker att den har en uppenbar underton.

– Om man glömde bort den ljusa lintotten i bakgrunden, han som ser ut som jag gjorde som liten, kan man tro att det är en rekryteringsannons för en militant organisation. Någonstans har det brustit totalt i omdömet. Man har inte gjort ett fel utan flera, säger Liljegren.

På vilket sätt ser det ut som en annons för en militant organisation?

– En liten flicka med slöja skjuter med tungt vapen. Det är en dålig kombination. Det är förvillande likt en rekryteringsannons. Den ger ett ohyggligt obehagligt intryck.

På sin Facebooksida har Gustavsson lajkat Liljegrens uttalande om detta (källa), så jag förutsätter att hon håller med om påståendet att flickan liknar en terrorist.

Det är tvärtom

GAPF och deras drivande personer som Devin Rexvid och Sara Mohammad har i många år hetsat mot slöjan och jämfört den med en nazistisk SS uniform. De kräver slöjförbud för alla under 18. Debatten visar att den kampanj GAPF och andra, som Sverigedemokraterna, för mot slöjan är riktigt farlig.

Var Ulla Gustavsson och Lars Liljegren fått sina vanföreställningar om slöjan från vet jag inte, men de visar på en djup okunskap. Att en flicka bär slöja betyder INTE att hon är utsatt för hederskultur eller att hon symboliserar radikal islamism.

Hederskulturer förbjuder flickor och pojkar att umgås. Därför brukar i de allra flesta fall familjer med hederstänkande förbjuda sina flickor att utöva idrotter där könen blandas på sin fritid. På sin höjd tvingas de tolerera att skolan är könsblandad i Sverige, men på fritiden kontrollerar de sina barn.

Radikal islamism och riktigt fundamentalistisk islamsk religion förbjuder att könen blandas. De kan ibland tolerera att kvinnor utövar vissa former av sporter, inklusive skytte, men skilt från män och pojkar. Riktigt radikala extremister förbjuder det helt, som IS. IS förbjuder kvinnor att skjuta för det är en manlig sport.

De flesta vanliga muslimer i Europa bryr sig inte om sånt trams. De mer pålästa skulle hänvisa till att profeten Muhammed själv sprang ikapp med sin fru.

Inte alla muslimer bär slöja, men bär man slöja ska man kunna göra det utan att bli anklagad för att vara terrorist eller hedersförtryckt.

Radikal islamism

Vad anser fundamentalister inom islam om kvinnor och sport? Här är ett exempel. Sport är ok om det utövas skilt från män och att ta foton på kvinnor som utövar idrotter är förbjudet.

”Engaging in sport should be far removed from the eyes of men, whether they are trainers, teachers, students, administrators or spectators. In order to fulfil this condition, it is not permissible to take pictures of women’s sport, so that they will not fall into the hands of men who will look at them, which would be contrary to the condition which makes it permissible for women to engage in that sport. ”

Speciellt farligt anser de det är om det förekommer musik i samband med idrotter. Till slut sammanfattar man det med att generellt sett är det bättre att kvinnor stannar hemma i huset än utövar sporter i avskildhet.

”However we advise our sisters to protect themselves and take care of their time, and not waste it in such deeds, because protection of a woman is done by adhering to the commands of Allah, one of the most important of which is to stay in their houses, and not go out unnecessarily, in obedience to the words of Allah, may He be exalted (interpretation of the meaning):

“And stay in your houses””

Madkhalisternas hemsida kan man läsa detta:

Fråga: Vad är domen för damidrott?

Svar: Det varierar. Det är tillåtet ifall den sker endast kvinnor emellan på ett sätt som inte motstrider Sharî´ahn. Exempel på det är löpning på en plats som är särskild för kvinnor och som män inte kan  besöka. Ett annat exempel är simning i deras hem eller i bassänger som inga män kan besöka. Om männen varken kan se dem eller komma i kontakt med dem, är handlingen tillåten.

Men om handlingen praktiseras av män och kvinnor tillsammans eller att män ser kvinnorna eller att det uppstår faktorer som skadar muslimerna, anses handlingen inte vara tillåten. Alltså är denna fråga detaljerad.

Det är nämligen tillåtet ifall handlingen är specifik för kvinnor och inga synder äger rum samt att det inte sker blandat med män på så sätt att platsen är dold och avlägsen från männen. Detta berör löpning, simning och även andra tävlingar.

Idrott är bra

Bilden strider alltså mot allt som radikal islamism står för. Dessutom tillåts inte flickor och pojkar att umgås och idrotta på sin fritid av familjer som präglas av hederskulturella normer. Gustavsson och Liljegren har alltså lyckats med mästerstycket att vantolka situationen helt, bara för att de ser klädesplagget ”slöjan”. I deras värld är slöjan i sig bevis på förtryck.

Det är lika knasigt som om nån skulle komma och påstå att könssepareringen i idrotterna, att kvinnor tävlar för sig och män för sig, är ett bevis på radikal islamism och hederskultur.

Om de verkligen vore mot radikal islamism och hederskultur skulle de vara glada åt bilder som den Riksidrottsförbundet sprider. Idrott är bra. Vill man bekämpa extremism ska man satsa mer på idrott, och gärna så könsblandad idrott, i den mån det går.

Till flygresornas försvar!

Jag anser att ett minskat flygresande i världen är ett större hot mot miljön än ett ökat flygresande.

Jag blir rädd bara jag tänker tanken på en värld där människor börjar resa mindre och flyga mindre. Långresor, speciellt flygresor, har lett till att människor färdas över lands och nationsgränser mer. Det har lett till möten över kulturgränserna. Vi börjar lära känna varandra på djupet, bortom stereotyper, fördomar och generaliseringar.

Tack vare flygresor kan man åka till en annan kontinent flera gånger i livet. Vi ser fördelar och nackdelar, misär och medmänsklighet på andra kontinenter. Men folk från andra kontinenter kan komma hit också. Kineser som kommer hit är t.ex. jättefascinerade över att man kan fiska och bada i stockholms centrum och äta fisken, och hur mycket skog och grönt det finns runt Stockholm. Det är en otänkbar tanke att fiska nåt i centrala Shanghai och äta det.

Ju mer vi ser av, och möter, varandra, ju mer bygger vi bort fiendskap och konflikter. Ju mer vi reser ju mer ser vi lösningar på lokala problem.

Vi behöver mer flygresor till Sverige också, inte färre flygresor. För att lösa miljöproblemen skulle jag bjuda hit människor från Asien att se hur vi löser problem som sopsortering, avfallsrening och återväxt av skog. Sverige är inte perfekt, vi har miljöarbete att göra här också, men det viktigaste Sverige kan göra för miljön är att fungera som exempel. INGET vi kan göra är viktigare än det.

Jag skulle bjuda hit världsledare, låta dem komma hit med flyg för att se på människorna som badar på Långholmen och fångar fisk i Stockholms ström. Jag skulle ta ut dem i Nackareservatet. Jag skulle visa för dem att för 80 år sen var Kungsholmen en ö med tung industri och området vid Centralen ett svavelosande helvete som släppte ut massor av skit i vattnet. Sen skulle jag säga, ”gör som oss, det var inte så svårt eller dyrt”.

Ja flyget står för 2% av koldioxidutsläppen. Men genom fler flygresor kan vi både arbeta bort fördomar och fiendskap mellan kulturer och öka miljömedvetandet. Speciellt vi i Sverige kan det, vi kan fungera som en modell för resten av världen.

Det finns annat vi kan göra för att rädda miljön, som är mycket effektivare Vi kan stoppa utsläpp, öka återvinningen, få Kina och Indien att satsa på avfallsrening, göra nåt åt plastutsläpp etc.

Korta flygresor kan vi ersätta med tåg. Det är jag helt för. Medellånga och korta resor bör däremot öka mycket, för miljöns och fredens skull.

Minskade flygresor leder till minskat utbyte mellan kulturer och därmed en risk för fiendskap och att fördomar och okunskap sprids. Dessutom: hur ska vi kunna få människor i Kina och Indien att tänka om om miljöns betydelse utan att öka flygresorna hit från Kina och Indien? Vi i Sverige kan fungera som en förebild. Flyg hit höjdare från hela världen och låt dem fiska i Stockholms Ström!

 

Svensk försvarsdebatt saknar historisk analys

Svensk försvarsdebatt saknar historisk analys

Att vi ska rusta upp försvaret igen är de flesta överens om. Men det går långsamt och hackigt, som alltid i Sverige. Men debatten under de senaste åren saknar helt en komponent: nämligen en historisk analys. Varken journalister, försvarsforskare eller historiker ställer frågan VARFÖR det svenska militära försvaret och civilförsvaret avvecklades. De flesta börjar bli överens om att vi gjorde fel som avvecklade försvaret, nu går vi in i en ny era, men utan att vi tagit reda på VAD som hände. Utan kunskap varför vi gjort som vi gjort riskerar vi att upprepa historiska misstag.

Ibland är jag glad att jag inte är journalist eller s.k expert. Då hade jag väl aldrig kommit på tanken att skriva denna artikel ens. Det finns en kollektiv ideologi av att göra som alla andra och att snabbt som fan glömma bort historiska misstag här i Sverige som är lite pinsam.

Det är ganska passande att försvaret valde symbolen att en svensk tiger, för tiger gör alla samfällt om 90talets nedrustning. De flesta av de ansvariga lever ännu. En del är ännu politiskt aktiva och en del av dem gör numera sken av att vara försvarsvänliga. Men tiger gör vi samfällt om vad de höll på med på 90talet, eftersom en svensk ska tiga, ska hålla KÄFT, om det som gått fel och inte kräva ansvar eller konsekvensanalyser. Vi måste sjunga kumbayah och hålla hand och vara eniga.

Och ingen har brytt sig om att leta efter de som var mot nedrustningen. Dessa personer som varnade för försvarsnedlägggningen borde höras idag, de borde leda upprustningen av försvaret, sättas i ledningen för omvärldsanalyser och utredningar. Deras värdefulla insikter måste tas till vara. Och om de gjorde motstånd offentligt borde de hållas fram som förebilder. Men nej, en svensk ska ju tiga, även i detta fallet!

Men jag har ingen position att försvara. Jag kan vända den berömda bilden upp och ned. En svensk ska fan inte tiga alls!

censurerad-av-instagram-halvnaket.jpg

Med stor politisk enighet mellan höger och vänster avvecklades civilförsvaret och det militära försvaret på 90talet. Jag är inte stolt över vad jag själv höll på med på 90talet, men några saker kan jag vara stolt över. Jag arbetade mot radikal islamism tidigt, jag arbetade mot Sd redan när de var ett naziparti som heilade på gatorna ca 1990, jag arbetade mot myndighetsövergrepp, pratade om Kinas sidenvägsstrategi 20 år innan det blev populärt, och jag var mot försvarsnedläggningen.

Jag pratade med otaliga politiker om försvarsbesluten. De försvarade det med att ”muren har fallit”, med att ”vi har 15 års förvarningstid innan nästa storkrig”, med att ”äntligen kan vi göra det vi ville göra på 20-talet, avveckla försvaret” eller med liberala argument om att nu lever vi i en fri marknad och liberalismen har vunnit och ”historien har nått sitt slut”.

Det var bisarrt. Samtidigt hade vi en kollapsande supermakt med kärnvapen som granne. Och alla som studerat historia vet att krigsrisken aldrig är så stor som när stormakter kollapsar.

Om man läser om debatten 1933-34 så ansåg flera att man inte behövde upprusta försvaret… man hade ju 10-15 års förvarningstid. Om nåt allvarligt skulle ske skulle man förvarnas och några tecken på ett allvarligt politiskt läge fanns ju inte 1934, ansåg man…

När den kollapsande stormakten började kriga, med kriget i Abchasien 1998, fick man höra att det var ett bevis (!) för att man kunde nedrusta ännu mer, Just faktumet att en kollapsande supermakt ger sig ut i krig ansågs vara ett argument för att skynda på nedrustningen. Nej det var ingen logik i det alls.

Nu tiger Sverige för en svensk ska tiga, speciellt i försvarsfrågor.

Svensken har aldrig ansetts vara myndig nog att informeras i försvarspolitiska frågor. Vi hade ett omfattande hemligt samarbete med NATO under hela kalla kriget, så mycket att vi sågs som en inofficiell NATO medlem, men samtidigt tutade de beslutande i oss att vi var strikt neutrala. Ja det var värre än så, om man föreslog att Sverige skulle gå med i NATO i offentligheten under det kalla kriget så brännmärktes man som högerextremist direkt. Det var i praktiken bara högerextrema som ställde det kravet. Samma politiker som visste att vi hade massor av samarbete med NATO spottade på alla som ville gå med i NATO, ”vi är ju neutrala och en svensk tiger”!

Det är inte konstigt att vi nu vänder i försvarsdebatten. Vi vänder nästan lika snabbt som vi vände på 90talet. Nu ska vi rusta upp. Vi har också en massa överenskommelser med NATO kvar, fast nu mer i det öppna. Men, handen på hjärtat, det har inte varit mycket debatt om Sverige ska ha detta samarbete med NATO eller inte och vad det innebär för oss rent konkret. Dvs vad som står i överenskommelserna. För, nej sånt är ju hemligstämplat och en svensk tiger!

Jag har tröttnat på detta svenska tigande. Det är viktigt att vi rustar upp igen. I synnerhet att vi får ett civilförsvar med massiva lager av varor och reservfabriker igen. Med dagens ”just in time” system utan lagerhållning, och bristande svensk självhushållning, kan det mycket väl visa sig att det civila försvaret kommer att bli viktigare än det militära i framtida konflikter.

Men viktigast av allt är att vi utreder HUR vi kunde hamna där vi är idag. Dvs att vi tar reda på hur politikerna tänkte då vi nedrustade så drastiskt som vi gjorde. Dessutom bör vi få igång en riktig debatt om NATO, med uppgifter om vad avtalen innehåller, så vi vet vad vi riskerar att dras in i vid krig.

Men då får vi vända den svenska tigern upp och ned!

 

(Bilden som censurerats föreställer den ikoniska bilden ”En svensk tiger”. Den får jag inte användas för den omfattas av upphovsrättslagarna till ca 2050. Bilden, denna ikoniska bild, gjordes 1941 på beställning av Statens Informationsstyrelse. Det är 77 år sedan  Men upphovsrätten ger rätt för släkt och upphovsrättsuppköparen att hindra användandet av den till 2042 då det markerar 70 år efter personen som fick betalt för jobbet, dog. Vi är nu inne på tredje och fjärde generationens Almqvist som tjänar pengar på det gammelmorfar gjorde 1941.)

Skärmklipp.JPG

 

Är det nu ni ska gnälla, när vi fått som vi ville?!

Det lutar mot att en minoritetsregering, eller ett passivt samarbete, formats mellan S, Mp, L och C. Det finns till och med ett utkast till samarbetsprogram att läsa (källa).

Det är inget oväntat. Denna konstellation är det enda realistiska alternativ till en regering där Sd får makten. Vi har vetat att detta var på gång sen valnatten. Och att V inte ingår i överrenskommelsen är ingen överraskning, eftersom en grundförutsättning för samarbetet är att man liberaliserar arbetsrätten.

Men ändå har överrenskommelsen kommit som en chock för många vänsteraktivister. Dessa har i månader och år betonat att Sd ABSOLUT inte får ha inflytande på politiken och regeringen. Efter valet stod vi där med en situation där varken alliansen eller de rödgröna hade majoritet. Det betyder antingen samarbete med Sd eller samarbete över blockgränserna, och då troligen mellan C, S och L samt Mp. Och sen dag ett har vi vetat att det i sin tur innebär att båda parter måste kompromissa. Om S ska ha statsministerposten betyder det att politiken måste gå ”högerut” och att arbetsrätten måste liberaliseras.

Nu står vi där och en del som i månader betonat att S vann valet och att Sd måste hållas borta, skriker nu högt att det är skandal att politiken går högerut och arbetsrätten måste liberaliseras. En del säger att Alliansen borde låtas regera istället, trots att alla vet att då blir det helt eller delvis med Sd som passivt stöd.

Sen valet har ni sagt att Löfven vunnit valet och att Sd måste hållas borta, men tydligen aldrig funderat över vad det betyder. och vet ni vad? Det betyder en regering över blockgränserna, kompromisser och liberaliserad arbetsrrätt. Om ni inte var beredda på det borde ni ansett att Löfven borde lämnat makten till Alliansen på valdagen, förklarat sig besegrad och låtit Alliansen styra delvis med Sds passiva stöd.

Jag är skitglad över dagens beslut. Det betyder att vi hållit Sd stången och det är ju vad vi vill, eller hur!

Och jag hoppas Vänsterpartiet inser att detta är ENDA möjliga lösningen till ett regeringsalternativ utan att Alliansen styr med delvis passivt stöd från Sd, och att de röstar ja till denna konstellation.

Nu får vi regera med det vi har och till valet 2022 ha en Socialdemokrati som ideologiskt skiljer sig mycket från Alliansen och tar strid för arbetsrätten och liknande. Ett visionärt RÖTT alternativ. Men att börja gnälla nu när vi lyckats hålla Sd stången, känna lite snurrigt! Är det nu ni ska gnälla, när vi fått som vi ville?!

 

Demokrati betyder inte att majoriteten har rätt att förtrycka minoriteten

Eftersom nazister, rasister och andra galningar kan komma till makten genom demokrati är det en del som drar slutsatsen att demokrati är värdelöst och ”en myt”. Demokratin skyddar inte minoriteterna menar de. Men det är fel. Demokrati är det enda riktigt verksamma skyddet för minoriteter som finns. Demokrati utan minoritetsskydd är inte demokrati.

Det är inte konstigt att det finns en del som oroar sig. Sverigedemokrater och nazister och andra vill ofta använda demokratin för att förtrycka minoriteter. Hur skyddar vi minoriteters rättigheter i en tid när demokrati mer och mer jämställs med majoritetens rätt?

Det tydligaste exemplet är den nya Brasilianska presidenten Jair Bolsonaro som upprepade gånger sagt att han anser att demokrati är att minoriteten måste böja sig för majoriteten.

“Beyond Brazil above all, since we are a Christian country, God above everyone! It is not this story, this little story of secular state. It is a Christian state, and if a minority is against it, then move! Let’s make a Brazil for the majorities. Minorities have to bow to the majorities! The law must exist to defend the majorities. Minorities must fit in or simply disappear!” (källa)

På ytan kan det verka demokratiskt att en vald majoritet godtyckligt tar bort minoriteters rättigheter. ”De är ju valda, de är ju i en majoritet”… Men så enkelt är det inte. I begreppet demokrati ingår idén om att minoriteten måste skyddas. Det finns ett egenintresse för demokratin att att ha en pluralitet av åsikter så att val kan genomföras, så att inte bara en grupp styr hela tiden. Demokrati utan en ide om att minoritetens rätt måste skyddas är totalitär demokrati och ett steg från diktaturen.

Uttryckt på annat sätt är Alliansen beroende av Socialdemokraterna och Socialdemokraterna av Alliansen och bådadera är beroende av att Piratpartiet med sina 0,3% av rösterna finns. Ingen vet vem som kommer att styra imorgon.

Exempel på detta

Demokratins pionjärer varnade för idén att att ”minoriteten måste böja sig för majoriteten”. De kallade det ”majoritetens tyranni” och försökte ofta komma på sätt att skydda minoriteten.

Den brittiska liberalen John Stuart Mill myntade begreppet ”majoritetens tyranni” och formulerade sin så kallade ”harm principle” i ett försök att skydda minoriteten. Den principen går i korthet ut på att staten bara ska ha rätt att ingripa om något som någon, några eller något gör SKADAR andra människor.

 “The only freedom which deserves the name, is that of pursuing our own good in our own way, so long as we do not attempt to deprive others of theirs, or impede [obstruct] their efforts to obtain it. Each is the proper guardian of his own health, whether bodily, ormental and spiritual. Mankind are greater gainers by suffering each other to live as seems good to themselves, than by compelling each to live as seems good to the rest.” (Källa)

I USA diskuterade grundningsfäderna, tex Alexander Hamilton och Thomas Jeffersson, detta mycket också. Hur skulle man garantera minoritetens skydd mot majoriteten? Därför byggde de in principer om maktdelning i systemet och formulerade grundlagar.

I Sverige pratade de tidiga liberalerna runt Sven Adolf Hedin mycket om minoriteters rättigheter. Ett bra exempel på hur de arbetade var att de 1896 lät Socialdemokraten Hjalmar Branting väljas in i riksdagen på en liberal lista, så att Socialdemokraterna skulle kunna höras i debatten.

Hjalmar Branting själv funderade också en hel del kring detta. Speciellt tydligt ser man hur han tänkte i sina skrifter och tal mot de s.k. ”hädelselagarna”. Att även om en majoritet av landets befolkning är kristen ska medborgaren ha rätt att skämta om religion, håna religion och uttrycka ateistiska åsikter.

Men de tidiga Socialdemokraterna bekymrade sig inte så mycket om minoriteternas rättigheter, annat låg i fokus för deras arbete. Det var först på 30talet som demokratiarbetet hos de svenska Socialdemokraterna kom att handla om minoriteters rättigheter. Det var efter att de såg hur Hitler tog makten i nazityskland i allmänna val och krossade minoriteterna, som judarna, men även  Socialdemokraterna.

Ett exempel på detta Alf Ahlberg, som numera är nästan helt bortglömd.

I sin bok ”tankelivets frigörelse” från 1946 skriver han att demokratin och tankefriheten är i fara. Detta på grund av att en liten elit av ”experter” uppbådar ”folkmassor” och ”massopinioner” genom diktatur eller genom allmänna val för att genomdriva sina program. Dessa program ses som den ”enda vägen” och pluralism är förbjuden. Som folkbildare och folkhögskolepionjär ansåg Alhlberg att man bara kunde motverka dessa tendenser på sikt genom folkbildning och samtal. vi får inte se våra politiska motståndare som FIENDER. Demokrati är inte en meningskamp utan ett samtal. I en meningskamp handlar allt utbyta av ideer om att VINNA. I samtal handlar det om att lära av varandra. Men inte alla skulle delta i samtalet. De som vill utesluta åsikter, som demagoger och ordvrängare, bör inte bjudas in… Demokratin bör vara ett samtal mellan personer och grupper som ser samtalandets och dialogens egenvärde.

Skydda minoriteten genom att kväsa minoriteten?

Demokrati handlar inte bara om att majoriteten ska styra utan även om skyddet för minoriteten. Detta eftersom demokrati förutsätter en pluralism av ideer och åsikter, som strävar åt olika håll. Idag är det en åsikt som styr, imorgon kanske en annan, och därför har inte majoriteten någon rätt att kväsa minoriteten. Minoriteten måste foga sig i vad majoriteten bestämmer, så länge majoriteten inte beslutar sådant som förtrycker minoriteten.

Det är en central fråga i den demokratiska idédebatten, men idén om skyddet för minoriteter innehåller en paradox. Den som Alf Ahlberg formulerade som att de som inte tolererar att samtal förs på lika villkor mellan personer inte ska bjudas in till samtalen. Ska anhängare av IS, nazism eller kommunism förbjudas delta i debatten idag i demokratins namn? Är inte de också en minoritet? Kan bara minoriteters rätt skyddas genom att vissa minoriteter kväses? Ska nazistiska rörelser, som NMR, förbjudas i namn av att skydda demokratin?

Det är en intressant fråga och nåt vi borde diskutera mer och djupare. Bör vi tolerera de intoleranta som vill förtrycka oss andra? Varv går i så fall gränsen för vad samhället inte ska tolerera?

Se till exempel frågan om religion. En stat ska inte styras religiöst eller av en religion, det anser nog de flesta svenskar. Men betyder detta att religiösa inte ska tillåtas påverka stat och styre med sina religiösa ideer? Vad gör vi med om muslimska eller kristna rörelser som kallar sig demokratiska men vill förtrycka homosexuella, vill delta i de demokratiska samtalen? Hur hanterar vi dem? Kan man bara skydda minoriteten genom att exkludera en annan minoritet? När bör vi agera och hur?

En annan fråga är vad vi gör med Mills princip om att skada och förtrycka andra, då nazister anser att judendom per definition skadar och förtrycker, och en hel del religiösa att homosexualitet skadar och förtrycker. Har de rätt att försöka förbjuda detta med hänvisning till samma resonemang många andra har när de vill förbjuda nazism och NMR?

Se där, svåra frågor!

Hur som helst handlar demokrati inte bara om att skapa majoriteter och frågan om vad majoriteterna bestämmer, utan även om var gränserna går för deras beslutsfattande. Folkväldet har gränser. En majoritet har inte rätt att förtrycka en minoritet. Demokrati handlar lika mycket om skydd för minoriteter som det handlar om majoriteters rätt att bestämma!

 

Funktionshindrade kräver: ”Släpp Sveriges flera hundra politiska fångar”

Jag delar detta inlägg. Funktionshindrade jämför just nu regeringens (och Alliansens) politik med nedskärningar inom LSS med ”politiska fångar”, ”husarrest, ”nazism” och ”politiska mord”. Här är ett exempel på detta.

Innan ni säger att det låtet överdrivet betänk att funktionshindrade var förintelsens första offer i nazityskland och att Sverige diskriminerat, spärrat in och torterat (Vipeholm tex) funktionshindrade genom seklen. Funktionshindrade har ALL rätt till sin oro.

Som sosse känns det givetvis inte bra att Löfven och mitt parti jämförs med massmördare och diktatorer. Men det är vårt problem i vårt parti. Vi fuckade upp vår funktionshinderspolitik under våra fyra år vid makten. (Funktionshindrade är förintelsens överlevare lika mycket som judar som grupp är det, och vi har ingen rätt att bestjäla dem från deras upplevelser och känslor. Hur mycket vi än må tycka att de ”överdriver”.)

*****

Släpp loss Sveriges många hundra politiska fångar! (mffmr)

Släpp sveriges flera hundra politiska fångar ur deras fångenskap

Personer med funktionsnedsättningar som gör det nödvändigt attfå hjälp av andra personer för attt kunna förflytta sig nekas denna hjälp avvåra byråkrater trots att våra nationella lagar och internationella överänskomelser har rättt atterhålla dennödvändiga hjälpen för att kunna lämna våra bostäder
Så defakto så sitter vi helt fängslade i våra bostäder enbart på grund av fattade politiska beslut

Så här står det på wikipedia om politiska fångar

Definition enligt Europarådet[
Vid en session i Europarådets parlamentiska församling (PACE) den 3 oktober 2012 bekräftades följande definition av politisk fånge:[1][2]
En person som berövats sin personliga frihet ska betraktas som en politisk fånge om:
a) frihetsberövandet har utdömts i strid med någon av de grundläggande garantier som fastställs i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och dess protokoll (Europakonventionen), särskilt åsiktsfrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet,
b) frihetsberövandet har utdömts av rent politiska skäl utan koppling till något brott,
c) politiska motiv, längden på frihetsberövandet eller dess villkor är tydligt oproportionerliga i förhållande till brottet personen har gjort sig skyldig till eller är misstänkt för,
d) på grund av politiska motiv, han eller hon är fängslad på ett diskriminerande sätt i förhållande till andra personer, eller
e) frihetsberövandet är resultatet av ett klart orättvist förfarande och det verkar vara förknippat med myndigheters politiska motiv.

Så vi har stöd av europarådet när vi påstår att många hundra funktionsnedsatta är sveriges politiska fångar
Problemet viharär att den granskande makten inte bryr sig om att granska makten då vi inte är en så intressantgrupp ur ett samhällsperspektiv då vi inte tillför samhället något enliigt deras synsät utan bara är en kravmaskin somhela tiden kräver att få vara fullt delaktiga i samhällslivet och är en dyr kostnad i budgeten
Frågan är vilket samhälle vi vill ha skall medmänniskor sominte har begott något som helst lagbrott enligt brottsbalken verkligen behöva sitta inlåsta och leva ett liv i solering och förnedrig eller skall även denna gruppha rättt till ettfullt fungerande livi full samhällsgemenskap utifrån var och ens egna förutsättningar

Läs även mitt öppna brev till Stefan löfven 2016:  Öppet brev till Stefan Löfven om neddragningarna inom LSS