1935 och 2022, vi får inte göra om misstagen från sanktionerna mot Italien.

Dagens situation med sanktioner mot Ryssland som inte stoppar handeln med naturgas har en historisk parallel. När Italien anföll Etiopien 1935 svarade västvärlden, framför allt Nationernas Förbund, med sanktioner mot Italien. Men olja, kol och metaller var inte inräknade i blockaden. De kunde fortsätta köpa olja och därmed hotades inte deras krigföring.

2022 och 1935. I det ena fallet angrep Ryssland Ukraina efter många år av gränsstrider där man ockuperat ukrainsk mark. I det andra fallet angrep Mussolinis fascistiska Italien Abessinien (nuvarande Etiopien) efter många år av gränsstrider där Italien ockuperat Abessinsk mark, Welwel. I båda fallen har omvärlden reagerat på attackerna med att införa sanktioner. Och i båda fallen har sanktionerna inte varit heltäckande.

I korthet beslöt Nationernas Förbund att införa sanktioner mot Italien 1935. Men man undvek vissa handelsvaror från sanktionerna, som olja, kol, järn, koppar och stål. Som förklaring till varför man valde att undanta dessa viktiga varor från listan över förbjudna varor att exportera till Italien var att ”de kommer ändå att kunna få detta” via länder som inte var med i Nationernas Förbund, som USA och nazityskland. Dessutom beslöt man att inte blockera Suezkanalen för italienska fartyg. Det ansågs för provocerande och kunde leda till krig, eftersom Italien var beroende av kanalen för att kunna föra trupper genom den till sina kolonier, och Abessinien.

Nu i efterhand vet vi att Mussolini var livrädd för heltäckande sanktioner. Skulle britterna skära av oljan från Mellanöstern skulle säkerligen USA följa efter. Dessutom var Mussolini livrädd för att britterna skulle stänga Suezkanalen.

Varför valde britterna att genomdriva så slappa sanktioner och varför stängde man inte kanalen? Ja, svaret är enkelt: Adolf Hitler. Alla i Storbritannien, till och med Winston Churchill (som inte hade en reell maktposition vid denna tiden), fjäskade för Mussolini och ville ha diktatorns hjälp för att hålla nazityskland i schack. Sett med det historiska facit i hand var inte det så smart. Hade man istället stoppat Mussolini hade det troligen fått efteerverkningar även på vad Hitler kunde göra.

Maktpolitik kallas detta. ”Realism”…

Dagens situation är lite annorlunda. Iallafall så vitt vi kan se (det hemliga spelet idag är lika hemligt som det 1935). Men det finns paralleler man kan dra. Som i fallet med dagens slappa sanktioner som inte förhindrar Ryssland att sälja naturgas till EU. I detta fallet behöver inte den anfallande parten importera råvaror, däremot behöver de utländsk valuta och tjänar massor på att sanktionerna inte är heltäckande.

Skälet till detta är troligen bara ekonomiskt. Det skulle slå för hårt mot EU att skära av naturgasen. (Fast, som jag sa finns ett hemligt spel också, det kan finnas fler skäl)

Vill vi stoppa Putin och Ryssland måste vi givetvis stoppa försäljningen av naturgas. Behöver Tyskland återstarta kärnkraftverk för att kunna göra detta, bör de givetvis göra så! Vi får inte göra om misstaget från 1935 då Mussolini kunde erövra hela Abessinien, eftersom västvärlden var moraliska slapptaskar!Källa bland annat:

Strang, G. Bruce. ”‘The Worst of all Worlds:’ Oil Sanctions and Italy’s Invasion of Abyssinia, 1935–1936.” Diplomacy and Statecraft 19.2 (2008): 210–235.