Neutraliteten och alliansfriheten har inte fungerat på hundra år

Jag hör ofta påståendet i att neutralitet och alliansfrihet fungerar bra och att Sverige är ett bevis på det. Låt oss skärskåda det påståendet.

1. Om man tittar på åren efter 1945 har varken alliansfria Sverige eller NATO-anknutna Danmark eller Belgien anfallits. Alliansfrihet och att vara knuten till en allians verkar alltså funka lika bra. Men

2. I praktiken var Sverige inte särskilt alliansfritt under det kalla kriget. Iden om alliansfrihet var nåt man refererade till för att tuta i oss medborgare att vi var något vi inte var. För både Sovjet, USA och svensk militärledning var vi USAs ”neutrala allierade” som samarbetade med NATO.

Efter kalla kriget har vi inlett ännu mer öppet samarbete med NATO. (Fast frågan har hela tiden varit hur mycket säkerhet detta samarbete ger eftersom Sverige inte har några garantier att få hjälp om vi anfalls.) Regeringen brukar referera till EU, att EU kan hjälpa oss vid krig. Men EU har aldrig ens samövat militärt någon endaste gång.

4. Om vi kikar på andra världskriget funkade neutraliteten inte alls. Många länder försökte vara neutrala. Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Jugoslavien, USA, Grekland, Albanien, Nederländerna, Belgien, Tjeckoslovakien, de tre baltiska staterna, östländerna som gick med axelmakten, etc. Det gick åt helvete för nästan alla som försökte vara neutrala.

Undantagen i Europa under andra världskriget var Sverige och Schweiz, Spanien, Portugal och Turkiet. Samtliga förblev neutrala genom att i slicka naziröv, för att prata ren svenska. Turkiet fick dock slicka Sovjetröv och brittisk röv också.

Och Irland. Men de kysste brittisk röv.

5. Om vi kikar på mellankrigstiden finns det några exempel på krig. Italiens angrepp på Abessinien och Japans på Kina. I båda fallen var länderna neutrala. I övrigt försökte man undvika krig genom att knyta länderna till Nationernas Förbund. Tanken var att länder som anfölls skulle få hjälp av världsamfundet. Det gick inte bra vilket Kuna erfor tidigt på 30talet.

Mellankrigstiden är bara pinsam ur säkerhetspolitisk synvinkel

6. Under första världskriget lyckades många länder, bland annat Sverige, hålla sig utanför kriget genom neutraliteten.

Alltså får man gå 105 år bakåt i tiden för att hitta något exempel som visar att neutraliteten fungerar för de länder som provade att vara neutrala.

7. Och för övrigt. Har kombinationen av tätt samarbete med NATO och alliansfrihet fungerat för Ukraina?

Regeringens påstående att neutralitet och alliansfrihet fungerar bättre än att vara knutet till en allians grundar sig alltså på att det för 105 år finns några lyckade exempel på neutralitet.

Sedan dess har neutraliteten och alliansfriheten oftast visat sig vara antingen en totalkatastrof, eller en bluff .