Är civilförsvar och beredskapslager viktigare än militärt försvar?

Vi har inga beredskapslager av livsmedel eller annat vi behöver i Sverige längre. Som läget är nu med inga lager, ingen inhemsk självförsörjning, inga egentliga bensinreserver, fri marknad och en situation där varje industri i Sverige är beroende av komponenter från utlandet för att fungera, skulle det bli hungersnöd inom några dagar om världsmarknaden slutar … Fortsätt läsa Är civilförsvar och beredskapslager viktigare än militärt försvar?