Sverigedemokraterna och säkerhetspolitiken

Vad gör vi med Sverigedemokraterna och säkerhetspolitiken? Ska de inkluderas då riksdagen pratar säkerhetspolitik?

Ni som känner mig vet hur mycket jag ogillar dem. Men jag vet också att Sd är det enda partiet i riksdagen som ville rusta upp försvaret när alla andra ville rusta ner och pratade om ”evig fred” och ”15 års förvarningstid”.

Jag kan inte exkludera de som var mot nedrustningen, och inkludera alla de partier som avvecklade vårt civilförsvar och reducerade vårt militära försvar ( =alla andra partier)

Våra historieböcker kommer att jämföra åren 1925 med åren 1990-2013 och förundras över att man valde nedrustning när krigshotet egentligen ÖKADE och inte minskade. (Kollapsande imperier är en fara för krig)

Så, nej. Istället för att exkludera Sd borde de andra partierna utreda och skriva vitböcker om varför de betedde sig som säkerhetspolitiska idioter i 20+ år.

I övrigt är Sd fortfarande politiskt BAJS. Men även 💩 kan ibland ha rätt.