Lagen om hets mot folkgrupp är för luddig

Se även en senare artikel om domen mot Dan Park i augusti.

Lagen om hets mot folkgrupp används på ett sätt som är luddigt och samhällsfarligt och som dessutom innehåller formuleringar som skulle kunna fria de grövsta rasisterna. Det visar två domar som fällts nyligen: den mot Michael Hess i Karlskrona och dels den mot Dan Park i Malmö.

Jag hatar rasism och vill ha lagar som gör det möjligt att komma åt personer som riktar grovt rasistiskt förtal mot individer och grupper. Men jag vill ha bra lagar, inte godtyckliga lagar och jag vill INTE ha lagar som skulle kunna användas mot ALLA människor, även icke rasister.

I domskälen då folk döms för hets mot folkgrupp smyger det sig in formuleringar som är rent ut sagt helsnurriga.

Faktum är att homofobi idag, enligt hur lagen tillämpas, bekämpas med samma juridiska argument som domarna MOT homosexuella förr i tiden. Fräscht eller inte?

 Fyra punkter

Problemen med de två domar jag tittat på är dessa.

1) Att man kopplar hets till förekomst av ”etablerad forskning eller källor” och saklighet. Finns sakliga skäl och källor och forskning dömer man alltså inte för hets mot folkgrupp.

2) Tingsrätten skriver att det inte spelar nån roll om påståendet är sant eller inte men att det spelat roll om det är sakligt eller inte.

3) Domarna utgår från att folks känsla av att bli kränkta är det lagstridiga, inte rasismen och hatet de möter.

4) Domstolarna stipulerar att all ”debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor” är bra debatt juridiskt sett.

Lagen och domarna

Lagen om hets mot folkgrupp i sig låter inte helt dum. Så här står det i lagboken om hur den kan användas. Nämligen i de fall då dessa tre kriterier stämmer:

  1. uppsåtligen,
  2. i uttalande eller i annat meddelande som sprids,
  3. hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning

Domstolarna har givetvis med detta i beräkningarna då de dömer för hets mot folkgrupp. I domen mot Michael Hess kan man läsa:

För straffansvar krävs att uttalandet eller meddelandet antingen hotar en folkgrupp  eller uttrycker missaktning. Som missaktning bedöms inte bara förtal eller smädelse utan även uttalande som är nedsättande gentemot en folkgrupps anseende. Även  uttalande som innebär att en viss folkgrupp förlöjligas innebär att fallet praktiskt taget alltid, faller in under bestämmelsen.

Men detta räcker inte för att domstolar ska kunna döma. I domstolarnas domskäl finns andra formuleringar. Det är där man ser det problematiska med lagen.

Saklighet och källor

För det första att domstolarna pratar om saklighet och källor…

I domen mot Michael Hess kan man läsa:

Tingsrätten konstaterar att frågan om huruvida Michael Hess uttalande har varit  sant, eller i vart fall för Michael Hess framstått som sant är utan betydelse i målet.  Michael Hess uttalande ska bedömas utifrån den tidpunkt och vid det sammanhang  som han skrivit uttalandet i. Vid gärningstidpunkten har Michael Hess inte hänvisat  varken till etablerad forskning eller islamska källor. Det är först i samband med åtalet som Michael Hess har försökt påvisa stöd i forskning och religiösa skrifter.  Tingsrätten konstaterar därför att det är uppenbart att Michael Hess uttalande inte varit en del i en saklig och vederhäftig diskussion.

Så om man visar upp källor och forskning och har en ”saklig grund” så är det inte hets mot folkgrupp, alltså?

Hade domstolen dömt Breivik, för hans vidriga manifest? Det är på många tusen sidor och innehåller tonvis med källor. Skulle domstolar idag döma Ahmed Rami? Han har tonvis av källor på sin hatsida mot judarna. Skulle en domstol döma ”etablerade” counterjihadförfattare som Bruce Bawer eller Bat Ye’or, eller skulle de frias? De är ju ”etablerade” akademiker. Och vad sker om en rasist skriver något grovt någonstans och bifogar en fotnot till Bat Ye’ors akademiska forskning om den muslimska världkonspirationen?

Och ska verkligen domstolar ens bedöma vilka böcker och debatter som är sakliga? Att en domstol inte anser sig vilja bedöma om ett uttalande är sant eller falskt hedrar i och för sig, men är lite snurrigt här eftersom domstolen anser sig ha rätt att bedöma vad som är sakligt eller inte. Dessutom är ju faktiskt problemet med rasismen at rasismen är FALSK och LÖGNAKTIG eller hur?

Jag får påpeka att för inte så länge sen i Sverige ansågs böcker som sa att homosexualitet var något bra osakliga och osanna av de flesta, inklusive av domstolar. Att ha domstolar som bedömer om böcker och debatter är sakliga känns lite… sådär. Och i USA sattes homosexuella ibland i fängelse på 50-talet om de ens antydde en koppling mellan religion och homosexualitet. Om man vet något om historia så känns detta.. så där.

Vad sker om rasismen mot muslimer blir rumsren i Sverige, för övrigt? Blir det då sakligt att hetsa mot muslimer och osakligt att vara antirasist?

 

Kränkningar

Begreppet kränkningar är gammalt. August Strindberg dömdes nästan till fängelse för 100 år sen för kränkning. Han skrev en satir om oblater och ansågs ha kränkt både kyrkan och staten och människors religiösa känslor

För inte så länge sen dömdes homosexuella för brottet homosexualitet. Jag har mött en man som på 50-talet pratat med ungdomar om homosexualitet och sagt att det var något bra. Han dömdes till fängelse för detta. Det var straffbart att prata väl om homosexuella inför barn på den tiden. Men han dömdes också för något motsvarande kränkning.  Han dömdes för brott mot den allmänna ordningen eftersom han sagt att kyrkorna borde släppa in homosexuella. Han dömdes för att han med det uttalandet medvetet och avsiktligt kränkt religiösas tro.

Problemet med att använda ordet kränkningar juridiskt sett är att VÄLDIGT MYCKET är kränkning. Det finns religiösa som anser att det är grov kränkning av deras religion att säga att en kvinna borde kunna bli imam eller präst eller rabbi. Det finns religiösa som anser att Pridefestivalen är att spotta och trampa på deras tro. Jag har mött muslimer som ansetts sig kränkta av bilder av muhammed som homosexuell. Jag har mött kristna so, ansett sig spottade på och kränkta av Elisabeth Ohlson Wallins bild av Jesus bland homosexuella i damskor

Jag har mött före detta kristna som uppfostrats strikt och extremt och numera är kritisk till ALL kristendom. De kan säga sånt som att nattvarden är hjärntvätt och att det är en fundamental del av kristendomen att trycka ner homosexuella. Jag har mött avhoppade homosexuella fd muslimer som säger samma om islam. När de säger det till religiösa känner de sig kränkta in i själen.

Generaliserande, ja. De borde tänka sig för lite innan de fördömer all religion, men har man sett sin älskade stenas av präster på grund av brottet homosexualitet, så kanske inte nyanser är det första man tänker på när man tänker på religion.

Domen mot Hess

Därför är domen mot Michael Hess knepig.

Vad som är kränkande är enligt domen:

”Tingsrätten konstaterar slutligen att Michael Hess uttalande har utformats på ett sätt som varit kränkande och nedsättande för gruppen muslimer i Sverige och i strid med plikten enligt artikel 10 att så långt möjligt undvika uttalande som är omotiverat kränkande för andra och sålunda utgör angrepp på deras rättigheter och därför inte bidrar till någon form av allmän debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor. Om Michael Hess syfte hade varit att starta en debatt angående det som han uppfattat som ett problem i Sverige har han kunnat utforma sitt uttalande utan att det hade varit nedsättande för invandrare i Sverige med syftning på deras trosbekännelse. Michael Hess ska därför fällas till ansvar för hets mot folkgrupp.”

Som kan vara kränkande och som inte bidrar till framsteg i umgänget mellan människor, alltså…

Jisses! ja då kan vi lägga ner all politisk debatt i Sverige. Det finns inte någon politisk utsaga som inte kränker någon grupp människor och som de därför skulle anse INTE medför framsteg i umgänget mellan folk. Jag vet vänsterpartister som anser sig kränkta av moderaters utförsäkringar och som anser att moderaterna saboterar debatten i Sverige. Och jag vet moderater och Folkpartister som säger samma om vänsterinitiativ, tex om Alliansfritt Sverige eller satirtecknare som Max Gustafson.

Och religiösa som kränks av andra religioner finns det gott om. Kristna som kränks av att muslimer inte erkänner Jesus som Guds son eller muslimer som kränks av tanken på Jesus som Guds son.

Vad har ens begreppet ”kränkthet” i juridiken att göra?

Domen mot Park

En tidigare TRMAL_B_2014_1130 formulerade sig på samma sätt:

”Vid utövande av yttrandefriheten finns en plikt att så långt som möjligt undvika uttalanden som är omotiverat kränkande för andra och därför utgör ett angrepp på deras rättigheter och som inte bidrar till en debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor. Det är tingsrättens bedömning att omständigheterna vid en samlad bedömning är sådana att Dan Park genom att hålla upp skylten med den angivna texten spritt nedsättande och omotiverat kränkande uttalanden och han därmed gjort sig skyldig till ett angrepp på romers rättigheter. Hans agerande kan således inte anses vara skyddat av yttrandefriheten.”

Dan dömdes alltså inte bara för antiromsk rasism utan även för att folk sett sig kränkta och för att han inte bidrog till en god samhällsdebatt.

Debattklimatet

Domstolarna stipulerar att all ”debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor” är bra debatt juridiskt sett. Jag bara baxnar. Hur kan ens en domstol skriva så?

När Socialdemokraterna växte fram för 130 år sen ansåg nog de flesta att Socialdemokraterna var lite för brutala och tuffa och INTE BEFRÄMJADE DET GODA DEBATTKLIMATET. Martin Luther King var så radikal att till och med en del antirasister i USA ansåg att hans samtalston inte medförde framsteg i umgänget mellan människor. Och för 20 år sen fick jag höra att när jag pratade o rasbiologiska tvångssteriliseringar i Sverige, om antiziganism och om vanvård i fosterhem och barnhem så befrämjade jag inte ”det goda samtalet”.

Att en debatt måste medföra framsteg i umgänget mellan människor anges som domskäl. Det gör att all debatt som INTE ANSES det är juridiskt sett mindre lämplig.

Och som sagt. Att gå mot strömmen, i alla sammanhang, är att bryta mot de allmänna normer om vad som anse vara en ”bra debatt”.

För att komma åt grova rasister och homofober har alltså vi dammat av gamla tiders juridiska formuleringar om kränkthet och ord som användes av domstolar för att komma åt homosexuella för 60 år en används för att komma åt rasister idag. Jag vet inte vad ni tycker men det känns inte fräscht. Dessutom känner sig domstolarna tvingade att bedöma vad som är ”saklig” debatt och att skriva att samhällsdebatten måste ”medföra framsteg i umgänget mellan människor”.

Vad fan har ”framsteg i umgänget mellan människor” med kamp mot rasism att göra? Vad har individers känsla av att bli kränkt med juridik att göra?

Och de formulerar sig på ett sätt som KAN fria grova rasister om de kan anses ”sakliga” och använder källor flitigt.

Behöver jag tillägga att både saklighet och debattklimat var argument som användes mot homoexuella i Sverige förr?

Att komma åt förtal

Nej jag gillar inte lagen om hets mot folkgrupp. I domskälen smyger det sig in formuleringar lämnar öppet för godtycke.

Så länge rasister bara döms kanske de flesta kan tycka att det känns ganska ok. Dan Park är en vidrig rasist, det anser även jag, och Michael Hess en vidrig islamofob i ett parti som kopierat nazisternas retorik mot judarna och använder den mot muslimer.

Men nej, ändamålet helgar inte medlen.

Kommer jag att anse att det är en lika bra lag om plötsligt homosexuella fd muslimer eller kristna börjar dömas för generaliserande uttalanden om religionerna? Eller vad sker om lagen börjar tillämpas även mot folk som uttalar grovt rasistiskt hat mot vita och svenskar, och antirasister ställs inför rätta?

Dessutom, varför ska domstolar bedöma vad som är saklig debatt och vad som anses vara ”etablerad forskning” och bra ”källor”?

Lagen om hets mot folkgrupp är så uddlös och tandlös att den inte ens kan användas idag för att stoppa Ahmed Ramis grova hat mot judar som sprids från hans bostad i Uppsala. Om lagen är så värdelös att de riktigt grövsta, stora rasisterna går fria, varför ska vi ens ha den lagen?

Det finns debattörer som föreslår att vi bygger om lagen om hets mot folkgrupp så det blir en lag mot FÖRTAL istället. Att man avskaffar de luddiga formuleringarna.

Det håller jag med om!

Missta mig inte. jag vill komma åt rasisterna även via lagen. Jag anser inte att det ska vara ok att Ahmed rami skriver skit om judar och antyder att kända svenskar deltar i blodsorgier. Jag anser inte att dan park och Michael Hess ska gå fria. Men det är RASISM och HAT och HOT de ska dömas för.

Och allt babbel om kränkthet, källor, saklighet och god debatt-ton måste bara bort. Det har inte i juridiken att göra.