Ställ om det svenska jordbruket, redan idag!

Eftersom Ukraina och Ryssland tillverkar mycket av världens spannmål och konstgödsel står världen inför en livsmedelskris. Det är därför viktig med framförhållning. Tack och lov är det bara mars månad. Om regeringen agerar snabbt kan vi öka den areal vi odlar livsmedel på och minska krisen för oss, om vi bara vill.

Att vi riskerar en livsmedelskris är det liksom ingen tvekan om. Det är stort i internationell media. En del länder, som Egypten, står inför en akut kris eftersom de fått 85% av sitt vete från Ukraina eller Ryssland.

Vi hade ett civilförsvar förr i tiden i Sverige med stora lager av livsmedel, lagrade inför ett möjligt krig. I civilförsvaret ingick tanken på självförsörjning. Vi skulle ha egen produktion av de viktigaste baslivsmedlen, i händelse av kris.

Man la ner detta tänkande gradvis från 80talet och framåt. Istället för beredskap fick vi ett ”just in time” tänkande överallt. Vi behövde inga beredskapslager och vi behövde inget överskott. Världsmarknaden skulle försörja oss och det skulle alltid råda fred. Om det värsta skulle hända skulle vi ha minst 15 års förvarningstid och god tid på oss att ändra vår försörjningspolitik, sades det. Istället började man odla energiskog och annat på åkrarna, eller lade dem i träda.

”Anpassningsförsvaret” kallades det.

Tanken bakom anpassningsfilosofin för försvaret är att tidiga signaler rörande förändringar i vår säkerhetspolitiska situation skall kunna upptäckas i så god tid att vi står väl rustade när förändringarna har inträffat.” (Proposition 1998/99:74)

Det gick ju lite sådär, eller hur?

Det ser illa ut nu. Vid eventuellt världskrig blir det ännu värre, för då riskerar hela försörjningskedjan, av mat och drivmedel, att brytas. Och då står vi där med tomma hyllor på ICA och maximalt ett knippe morötter vi kan köpa om vi har tur. Det finns en del lagerhållning kvar, men det är begränsat. Det är INTE det som förr kallades beredskapslager. De lagren innehöll spannmål och annat så vår försörjning skulle vara garanterad i sex månader till ett år.

Men det är bara mars månad. Vi kan vända skutan nu, om vi vill. Men det kräver att man bryter med en del av marknadstänkandet. Marknadsekonomi är bra, men försörjnings-säkerheten måste garanteras.

Återupprätta civilförsvaret. Börja bygg beredskapslager igen. Öka andelen mat som produceras i Sverige genom generösa stöd till jordbrukare som odlar strategiskt viktiga matprodukter. Agera nu, så vi slipper höra orden ”ingen kunde ana…” om en tid, om det värsta skulle ske.

Dessutom, viktigast av all, hitta de politiker och experter som varnat för nedrustningen av vårt civilförsvar under de senaste 30 åren. Låt dem leda upprustningen av det. Det är inte de som skapade kaoset som ska vara de som reder upp den röra de själva ställt till med.

Artikel från 2017