Socialdemokraterna har INTE haft en intern debatt om NATO!

Som jag skrev igår är jag glad att S kovänt och att vi ska gå med i NATO. Men jag är ledsen att mitt parti dröjde med ett beslut o debatt så länge att det blev akut och ledningen fick köra över medlemmarna. Det blir bra med NATO men diktera partipolitik från toppen är inte hållbart. Både medlemmar negativa till NATO och positiva till NATO har anledning att känna sig överkörda.

Men ironiskt nog påstod partiledningen igår att man haft en inre dialog och debatt. Dialog och debatt? Nej för fan det har jag inte sett något av. Jag är avundsjuk på L och M som hade sina debatter internt för decennier sedan och som verkligen hade en äkta debatt för och mot. Vi i S har inte haft det, vad än partiledningen försöker tuta i oss nu.

Vi hade inte det under kalla kriget. Att ens andas att vara för NATO betydde att man stämplades som nazist. Samtidigt som vi var alliansfria på ytan hade vi ett STORT inofficiellt samarbete med NATO, men utan att vi tilläts diskutera om vi skulle ha detta samarbete och än mindre utan att debattera om samarbetet kunde ske i det öppna.

Sen avvecklas större delen av försvaret från 80talet och framåt utan egentlig intern debatt och utan att åsikter som ”ja till Nato” eller ”avveckla inte försvaret” tillåts synas. Civilförsvaret rustas ner ca 2002 utan egentlig debatt och med alla partiets riksdagsmän lydigt viftande på svansen då husse gav order. Under Mona Sahlin, då Alliansen nedrustade, ville S nedrusta ännu mer och dessutom krävde man att USA skulle dra tillbaka alla styrkor från Europa. Mig veterligen utan egentlig debatt.

Nej till Nato förblir partiets offentliga linje till mitten av mars i år, tre veckor efter invasionen av Ukraina. Ingen avvikande åsikt syns någonstans. Iallafall ingen jag har sett. Den 15 mars publiceras min artikel ”ja till NATO” i Aktuellt i politiken. Det är då det enda interna uttrycket för ja sidan jag sett. Mitt eget inlägg.

En del till positiva röster hörs i debatten. Daniel Färm och Suhonen t.ex. men jag såg inget från de aktiva politikerna.

I mars tillåts linjen ”vi måste hålla dörren öppen, och följa vad Finland gör”. Fortfarande finns ingen egentlig debatt. För att debatt ska kunna föras måste någon representera JA TILL NATO, i S syns nästan ingen som förespråkar den linjen.

Så fortsätter det i april och i maj. Under april säger man att en intern debatt ska föras. Men fortfarande är det nästan bara rösterna som säger ”nej till NATO” och ”vi måste hålla dörren öppen och debattera” som hörs. I början av maj börjar man höra röster som är lite mer positiva, men jag ser inga ledande politiker som driver den frågan.

För ca 10 dagar sedan drogs den interna debatten igång på allvar. med hastigt ihoprafsade möten i större städer och tre interenetkonferenser med 5000 deltagare. Fortfarande under denna offentliga debatt säger ingen från S öppet JA till NATO. Men skillnaden är att NEJ-sidan inte heller får höras. Man har alltså en intern S debatt om ja eller nej till NATO utan att någondera sidan får höras, och dessutom utan att medlemmarna tillåts debattera. De tre internetmötena förs som en ren monolog där ”vi måste hålla dörren öppen”-sidan pratar väl om NATO. Man kan se att partiledningen fattat beslut om medlemskap redan. Man vill inte ha debatt, debattmötena hålls som information, där ledningen informerar om att NATO är ett positivt tänkbart alternativ vi måste hålla dörren öppen till. Och sen så måste vi följa Finland.

Vad jag hört om de möten IRL som förts i maj så har dessa också sett ut som informationsmöten där en förd linje ska kommuniceras ner till medlemmarna.

Nu, runt 10 maj ser jag de första S politikerna som är för NATO och en andra debattartikel i AIP publiceras som är NATO-positiv. AIP artiklarna tills dess är, undantaget min egen artikel, negativa till NATO.

Fortfarande är nästan ingen ledande S medlem uttalat positiv till NATO.

Det ska dröja tills söndagen den 15 maj. Först då ser man S medlemmar som är positiva till NATO. För då har beslut tagits uppifrån att partiet ska vara positivt till NATO.

Så ser den så kallade debatten ut. Och tro mig, jag har letat med ljus och lykta efter denna debatt. En debatt om JA eller NEJ till NATO där JA sidan i praktiken inte tillåts visa sig förrän beslutet redan fattats och där NEJ sidan körs över brutalt sista veckan.

Ja jag vet varför min partiledning gjorde detta. Det brann i knutarna. I mars fick man information om hur de ryska hoten ser ut samtidigt som försvaret vänligt men bestämt påpekade att försvaret inte var starkt nog. Vi har förstärkt delar av försvaret sen 2016-18 men decennierna innan var katastrofala för oss. När S ledning insåg att man satt upp till hakan i skiten och att partiet själv ställt till soppan blev det bråttom.

Så hur genomdriver man ett beslut om JA till Nato då man sitter i skiten och det brinner i knutarna? Ja då får man göra som man gjorde. Intern debatt får inte tillåtas. Skickligt manövrerade man så att man undvek debatt (och utan att säga JA och utan att lyssna på NEJ, som sagt) och sen bara 15 maj är det PANG och vi är för NATO hela högen.

Jag förstår att partiledningen var tvungen. De satt upp till öronen i sin egen skit och hade inget annat val.

Ska verkligen politik föras så här? Jag förstår de som är mot NATO. De blev totalt överkörda och deras röster tilläts inte under den vecka av ”intern debatt” man hade. Då stod det klart att partiet ville gå med i NATO utan att man öppet var positiva till NATO. Men inte bara de blev överkörda. Även vi som är för NATO blev överkörda. Vi hade en debatt om ja eller nej till NATO där varken åsikten JA eller NEJ tilläts och där medlemmarna inte fick höras.

Så här ska fan inte politik föras. Det är inte konstigt att vi jämt hamnar i kriser med brand i knutarna och sittande i skit upp till öronen när viktiga partibeslut drivs igenom på detta sättet. Det måste vara nån jävla ordning i ett parti! Så ja, jag är glad att vi ska gå med i NATO, men fy fan vad jag mår illa av det jag sett av så kallad intern debatt inför detta viktiga beslut.

***
PS
Och med debatt menar jag medlemmar, förtoendevalda. Inte bara distriktstyrelser. Jag är medveten om att distriktens styrelser t.ex. debatterat detta.

Min artikel 15 mars: https://web.archive.org/web/20220316002840/https://aip.nu/ja-till-nato-medlemskap/