Raad Al Duhan och frågan om mord på homosexuella

Raad Al Duhan, imamsonen i Gävle som har ett utvisningsbeslut hängande över sig, är en av de som hetsar mot svensk socialtjänst. Det påstås att Sverige tvångsomhändertar muslimska barn av rasistiska skäl. Raad al Duhan har en del radikala ideer. T.ex. försvarar han idén att homosexuella bör dödas och påstår att den tanken är vad islam lär ut.

Det finns olika sorters homofobi. En del religiösa anser att homosexualitet inte är förenligt med religionen men tolererar och försvarar homosexuellas rätt i samhället. De kan man föra en dialog med även om man inte håller med.

Värre är det om man vill stoppa homosexuella, vilket en hel del religiösa fundamentalister vill. Men den värsta homofobin är den som sprids av de som anser att homosexuella bör dödas.

I en ”islamsk” stat

Bland en del muslimer finns en till variant av homofobi. Den där man anser att det är rätt att döda homosexuella i ”islamska stater”.

Man påstår att islam påbjuder mord på homosexuella, men att dessa mord bara får ske i en s.k. ”islamsk stat”. I Sverige ska man acceptera de lagar och regler som finns här och därmed bör man tolerera homosexualitet i samhället, utanför moskeerna. Men som de ser på islam är homosexualitet en så stor synd att det är korrekt att straffa den med döden.

(Man kan ju undra vad dessa anser själva om nazister som anser att muslimer bör dödas i en framtida nazistisk stat. De muslimer som har denna syn på homosexualitet arbetar ofta med missionering och har som mål att konvertera hela Sverige, nån gång i framtiden, så den frågan är berättigad.)

Raad Al Duhan

Raad al Duhan är en av de som försvarat mord på homosexuella.

I en diskussion på Facebook frågade jag rakt ut Raad Al Duhan om hans pappas syn på homosexualitet och muslimers rätt att konvertera (dvs byta tro). Abo Raad var nämligen religiös ledare för ett projekt för samhällsinformation om islam, som gick under namnet muslim.se. Där förespråkades mord på homosexuella som en ”sann” islamsk idé.

”men vänta muslimers rätt att
konvertera till andra religoner, homosexuella o allt
annat som inte rymmer med dina tankar är ju inget
som gör honom radikal. Han svarar som imam. I
islam finns det mycket som inte passar in enligt
svenska tänket och kanske och kanske lag men det
betyder inte att imamer är radikala när de förföljer
sin religion. De ger svaret sen är det upp till dig..

det finns ingen tolkning
enligt de fyra skolor i islam som accepterar
konverteringen till annan religion som muslim eller
homosexuellalitet däremot kan du som individ göra
egna val. Jag har vänner som e judar o
homosexuella men det betyder inte att jag
erkänner ett Israel eller säger att det är rätt att vara
homosexuell enligt islam. Men jag som individ gör
mina egna val där jag accepterar alla som de är”

Det kan ju låta bra att han accepterar alla som de är… Utanför islam… Men vilken syn på människan, och homosexuella har man, om man anser att ens religion, det viktigaste i ens liv, påbjuder mord på utvalda grupper? Vare sig man anser att religionen påbjuder mord på kvinnor som vägrar bära hijab, konvertiter från religionen eller homosexuella, eller utövare av andra religioner, är det en radikal och mycket extrem syn.

Har man den åsikten ska man ha problem i samhället. Lika lite som nån som förespråkar mord på muslimer bör släppas in i skolor eller få kommunala bidrag bör nån som förespråkar mord på homosexuella, eller muslimer, i någon form få det, även om hen vill ha morden i en framtida islamsk eller nazistisk stat, svarade jag.

Raad svarade:

Ännu en gång
dödstraff som religionen yrkar på osv det är någon
som finns inom islam ja. Men betyder det att du
ska gå döda o straffa folk i ett demokratiskt land?
Nej vi har ingen islamisk stat här.
Du måste skilja att musliner tror på quranen o
praktiserar den och att muslimer vill använda sig av
quranen för att straffa folk. Som imam ja du svarar
utifrån vad quranen säger sen är det upp till dig
som individ.
Du får vara och välja vad du vill. Bögar som gifta sig
kan göra det någonstans där det är accepterat de
kan väl skaffa sig egen moske lixom vad är
problemet? Om de tror på den idén gör det. De
som att jag tror på att vi ska spela fotboll med
fötter och händer då får jag jobba för min idé. Inte
så svårt

Hela konversationen kan läsas här på en PDF. Den började med att jag försvarade Raad Al Duhans, och hans pappas rätt till en rättegång innan utvisningen. Men diskussionen spårade snart ut.

De flesta muslimer jag pratat med om detta skulle inte anse mord på homosexuella vara förenligt med sin religion, inte ens i en islamsk stat. Detta även om de skulle anse att homosexualitet är ”fel”. De flesta som anser att homosexualitet är fel har ungefär samma syn på homosexualitet som en katolik eller en pingstvän. Dvs ”inte i min kyrka” och ”inte i min moske”.

Stöder man mord i någon form är det ett tecken på en radikal syn på religionen.

Man kan lätt se om en person har radikala böjelser genom att se hur de hanterar sådana här frågor. Jag har skrivit om det tidigare i samband med debatten om Amanj Aziz, som var öppen homofob och samarbetade med imamer som ansåg att mord på homosexuella i en ”islamsk stat” var ”ok”.

Det är en mycket extrem idé att i någon form anse att ens Gud och religion förespråkar mord på meningsmotståndare, personer som ser på Gud på ett annat sätt, eller homosexuella. Och samhället måste dra en gräns mot denna mycket radikala syn på Gud och religionen.

Personligen skulle jag inte ha något emot att stänga kyrkor där imamen anser att det på något sätt kan vara korrekt att anse att muslimer bör dödas. Moskeer med imamer som på något sätt försvarar mord på homosexuella bör givetvis också skys som pesten och bekämpas!

Tvångsomhändertaganden

Och det för mig tilllbaka till tvångsomhändertagandena. Jag följde IS och Al Qaida i Sverige mycket noga för några år sedan och har skrivit mycket om ämnet.

Då, för 7 år sedan, var samhället ännu rädda för att ingripa mot jihadister och radikala muslimers barn. Jag minns ointresset som fanns hos sociala myndigheter när man påtalade att någon förälder åkt till IS eller stödde IS massmord. T.ex. i fallet ”mulllebullan” som hade två söner som dött i jihad för Al Qaida i Syrien och Irak (som senare blev IS), som stödde IS själv och vars minderåriga son började visa tecken på radikalisering.

Det var ju till och med så illa att samhället inte kunde omhänderta sonen till IS andre man för tio år sedan. Man tvekade för att en del så kallade ”människorrättsgrupper” reagerade. Socialen och SÄPO fick backa och sen var det omöjligt att tvångsomhänderta radikala islamisters barn.

Detta har ändrats nu. man har börjat omhänderta IS anhängare och jihadisters barn och man har börjat ta tag i andra problem som barnmisshandel av kulturella och religiösa skäl. Det är bra. Men nu ser vi den organiserade responsen på detta. Raad Al Duhan är en del av detta.

PS

Det är här på sin plats att påtala att det är helt rätt och riktigt att vara vaksam och kritisk då det gäller barnomhänderetaganden. Det är 11 år sen debatten om vanvårdsutredningen, som rörde just övergrepp i barnhem och fosterhem och felaktiga omhändertaganden. Den utredningen satte slutdatumet 1984 men övergrepp och gigantiska fel, är vanliga även efteråt. Även om jag anser att de flesta omhändertaganden går rätt till, så finns problem, och det behövs egentligen en vanvårdsutredning som studerar vad som hänt efter 1984 också. Men radikala islamisters respons på försök att skydda barnen från religiös galenskap är en sak, vanvård en annan.