Regeringens önskedrömmar om ett EU som inte finns

Att Sverige refererar till EUs klausul om gemensamt försvar nu är rena snurren. Speciellt eftersom det varit sånt som svensk neutralitet som urvattnat klausulen.

Klausulen är diffust skriven och refererar till ”stöd” just därför att man ville få med de neutrala länderna när man skrev den. Man kunde inte referera till militärt försvar pga Sveriges och Finlands neutralitet.

Sverige var motståndare till tanken på militärt EU samarbete fram tills för ca fem år sen då vi svängde och blev positiva till det i framtiden.

Ja just det, framtiden. För de militära övningar som sker idag är minimala.

Eftersom ingen som helst övning o planering finns inom EU för gemensamt försvar, så betyder den paragrafen noll just nu. Och stöd kan definieras på många sätt, NATO skriver inte om stöd utan om militär hjälp i sitt avtal, av just den anledningen.

Ska vi förlita oss på hjälp från ett EU som aldrig övat gemensamt försvar ens?

Släpp det önsketänkandet. Vill vi ha en allians att ansluta oss till ska det vara en som har övningar , trupper i beredskap och tvingande skrivningar i avtalet. Alltså NATO.