Andreas Malm hyllar Hamas soldater

Andreas Malm har jag skrivit om innan. Hans hyllning till ”krigskommunism”, Lenin och Trotskij visar att han vill åtsidosätta eller avveckla demokratin i kampen för ”rättvisa” och en bra miljö. (Läs mer om det här!)

I dagarna diskuteras hans bok ”how to blow up a pipeline”, som förespråkar sabotage i kampen för en bra miljö.

wikipedia kan man läsa ett intressant citat ur den boken.

He quotes The Wretched of the Earth by Frantz Fanon, stating that Fanon wrote that violence ”frees the native ‘from his despair and inaction; it makes him fearless and restores his self-respect’.” He concludes that ”There has been a time for a Gandhian climate movement; perhaps there might com”e a time for a Fanonian one. The breaking of fences may one day be seen as a very minor misdemeanour indeed.”

På ren svenska betyder det att ickevåldets tid är över, nu ska man börja använda våld, även våld mot person, i kampen för miljön. ”Violence is a cleaning force”, som Fanon själv beskrev sitt försvar för våld i kampen mot kolonialism.

Jag noterar att Malm försvarar Hamas öppet nu igen, vilket ni kan se här nedan. Det är inget nytt i sig, Malm har försvarat både Hizbollah och Hamas och hyllat den terroristen Leila Khaled.

I ett panelsamtal sa Malm detta, samtidigt som han menade att kampen för klimatet borde lära av Hamas metoder:

What I want to discuss at this moment is: How do we assess the current conjuncture in the Palestinian struggle for liberation? How do we express our admiration for the heroes of the resistance in Gaza, headed by Mohammed Deif? How do we understand the drift of the Zionist entity ever further into the extreme proto-genocidal right?”

Det viktiga med allt detta är att om Andreas Malm får möjlighet att verkställa sina visioner om krigskommunism, leninism, fanonian resistance, motstånd a la Khaled, hamas och Hizbollah kommer det att bli ett blodbad på oskyldiga, män, kvinnor och barn. Malm är en lika obehaglig figur som Adolf Hitler var innan kuppförsöket 1924 eller Lenin när han satt I Schweiz, sippade rödvin och drömde om mass-slakt på borgare och kontrarevolutionärer.

Precis som det hade varit bra att hålla koll på Adolf Hitler 1921 är det viktigt att hålla koll på sådana som Andreas Malm 2021.