Gävleimamen Abo Raad, Muslim.se och kriget mot de icke troende.

Man kan inte studera radikal islamism i Sverige utan att stöta på namnet Abo Raad, eller andra personer och släktingar runt Raad. Vill man komma år problemet med stödet till Islamska Staten och Al Quaida i Sverige måste man komma åt den kultur av hat som existerar och bäddar för terrorismen.

Gävle Dagblad skriver om Abo Raad idag. Artikeln talar sitt eget tydliga språk. Jag vill bara visa likheterna mellan det mest extrema muslimhatet och

Det hat som funnits på den hemsida som Abo Raad varit ansvarig för kan i många avseenden bara jämföras med de värsta nazistiska hemsidorna eller de värsta islamhatarnas eller judehatarnas hemsidor, som Breiviks manifest eller Fjordman.

1) Att anse att homosexuella bör dödas i en islamsk stat är jämförbart med att säga att judar eller muslimer borde dödas (i idealsamhället)

Därför är det Islamiska straffet för den som hittas skyldig till denna synd (analt samlag) att dödas, oavsett om han är gift eller inte. Profetensa:
”Den du finner som begår synden som Luts folk begick, döda dem, både den som gör det och den som får det gjort.” (källa)

Abo Raads vän och samarbetspartner i projektet Muslim.se heter Anas Khalifa, han jämförde nyligen homosexualitet och incest.

2) Att anse att det är strikt förbjudet för en muslim att bli vän med en icke troende (kuffar) är fullt jämförbart med liknande direktiv att det är förbjudet för en svensk att bli vän med en muslim eller jude, att lita på dem eller be Gud vara barmhärtig mot dem…

Att bli vän med dem och tycka om dem. Allah säger: ”Du kan inte finna [sådana] människor som tror på Allah och den Yttersta dagen och som [samtidigt] söker vänskap med dem som trotsar Gud och Hans Sändebud…” [al-Mujaadilah 58:22]

Att bli medlemmar i deras samhällen, gå med i deras partier, göra deras antal större, ta deras nationaliteter (utom när det är nödvändigt), att tjänstegöra i deras arméer eller hjälpa till att utveckla deras vapen.

Att ta dem som vänner i allmänhet, att ta dem som hjälpare och som stöd och att slå ihopa sina påsar med dem. Allah förbjuder allt detta, eftersom Han säger: ”TROENDE! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – ’ (vänner, beskyddare, hjälpare, osv), de stöder och skyddar varandra…” [al-Maa’idah 5:51]

Att be om förlåtelse för dem och be Allah att ha barmhärtighet med dem. Allah säger: ”DET ANSTÅR inte Profeten och inte heller de troende att be om syndernas förlåtelse för avgudadyrkare, även om de hörde till deras nära anförvanter, sedan det klargjorts för dem att Elden är sådana [människors] arvedel.” [al-Tawbah 9:113]

Att ta dem som vänner i allmänhet, att ta dem som hjälpare och som stöd och att slå ihopa sina påsar med dem. Allah förbjuder allt detta, eftersom Han säger: ”TROENDE! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – ’ (vänner, beskyddare, hjälpare, osv), de stöder och skyddar varandra…” [al-Maa’idah 5:51]
(källa)

På annat håll i Muslim.se visas att man med icke troende (kuffar) menar bland annat personer som lyssnar på musik och sjunger julsånger..

3) Att anse att dessa otrogna konspirerar militärt mot islam och att därför muslimerna måste bygga upp en arme och slåss mot de otrogna på ett sätt som får blodådrorna att isas av skräck, kan jämföras med Breiviks och de mest extrema Sverigedemokraternas ord om att islam krigar mot Europa och att bara en lösning finns, att bomba muslimerna, gärna med atombomber.Eller nazisters önskan att massmörda judar i ”det kommande kriget mot judenheten”.

”ni kommer att bilda olika arméer, en armé i det större Syrien[Sham], en armé i Irak och en armé i Yemen”. Jag frågade: ” Allahs sändebud! Vilka bör jag ansluta mig till?” Han sade: ”Jag råder dig [att ansluta dig till] armén i Sham och den som vägrar detta, låt honom ansluta sig till den i Yemen och se upp, för säkerligen har Allah – Den Mäktige och Majestätiske – garanterat Sham och dess folk åt mig.

(…)

Vi skall göra så att [blodet i] förnekarnas ådror isas av skräck för att de gjorde Shirk

(källa)

———————————————–

Det kan ju hända att Abo Raad inte menar att vi ska förklara krig mot ALLA otrogna, men då får de allt undvika att kalla de som spelar muslik, kristna och judar för icke troende (kuffar). Om man på ett ställe kallar judar och kristna och musikälskare för kuffar och på ett annat ställe säger att man vill slåss mot dem militärt kan det ju hända att man lägger ihop ett plus ett och får det till två!

Till sist. Om man öppnar Muslim.se i archive.org, som tillåter oss att se hur webbsidorna såg ut för några år sen, så ser man nåt intressant.

Jihadflaggan!

Högst uppe i fliken på webbläsaren.

Skärmklipp

Pinsamt värre att se jihadflaggan vaja (om än i miniformat) i varje artikel på webbsidan. Speciellt i stycken som pratar om att samla muslimer till väpnad kamp mot kuffarna.

Judar och kristna och musikälskare är kuffar och man vill samla armeer mot dessa kuffar.”Vi skall göra så att [blodet i] förnekarnas ådror isas av skräck för att de gjorde Shirk”. Eller har jag missförstått något? Och att döda homosexuella i en islamsk stat samtidigt som man arbetar för en islamsk stat, betyder det något?

2 tankar om “Gävleimamen Abo Raad, Muslim.se och kriget mot de icke troende.

  1. Pingback: Om att vilja stena homosexuella och hänga muslimer… | Sverige är inte världens navel!

  2. Pingback: Jan Guillou, är Raad Al Duhans åsikter om stening av homosexuella radikala eller inte? – Den arga sossen!

Kommentarer är stängda.