Vill Amanj Aziz också stena homosexuella?

​Amanj Aziz kommer att delta i en teaterpjäs som America Vera-Zavala sätter upp på Dramaten. Detta är högst olämpligt. Aziz är svensk grundare av en dawahrörelse vars internationella toppnamn är mot demokrati och vill stena homosexuella. Med anledning av detta skriver jag ett öppet brev till Vera-zavala.

America Vera-Zavala! Vad tycker du om rörelser som vill döda homosexuella?

Amanj Aziz är svensk grundare av en rörelse vars internationella gren öppet förespråkar mord på homosexuella.

Dess internationella ledare har gång på gång på gång upprepat att de anser det förenligt med islam, och rätt, att stena, dvs mörda,  homosexuella. Och Iera självt har officiellt försvarat denna åsikt.

Frågorna man bör ställa till Aziz är om han tar avstånd från den rörelse han för några år sen grundade i Sverige (tex iera)? Tar han avstånd från IERAs grundare Abdur Raheem Green och Greens medarbetare, tex Hamza Tzortzis och Haitham Al Haddad? Tar han avstånd från den åsikt de spritt om att homosexiella bör dödas? Tar han avstånd från deras hat mot demokrati och yttrandefrihet?

America, jag ska dröja kvar vid homofobin. Homofobi är inte ok. Att vilja döda homosexuella är inte ok. Det håller nog du med om? Eller hur?

Om en person stödjer en rörelse vars ledare vill döda homosexuella är det väl inte ok. Eller?

Kampen mot homofobi och islamofobi hör ihop. Dels för att det är två minoriteter som utsätts för fördomar och hat. Men även för att det är jättelätt att se vem som är radikal islamist genom att se om de anser att homosexuella bör stenas, eller om de kompromissar med dessa.

Homofobi är lika illa som islamofobi. Om man anser att homosexuella inte bör få gifta sig eller skaffa barn är det givetvis lika illa som att anse att muslimer inte ska få gifta sig o skaffa barn. Att anse att  aktiva homosexuella inte ska få bli imamer är lika illa som att anse att aktiva muslimer inte ska få bli statsministrar.

Religion ger inga frikort till hat.

Men det värsta hatet mot homosexuella kommer från de radikala islamister som anser att homosexuella bör stenas (i en islamsk stat). De som saluför en sådan ide är nästan alltid även motståndare till demokrati och flirtar med jihadistiska rörelser. Dessutom är de nästan alltid rasister och sprider hat mot ”kuffar” dvs icke troende.

Iera, Abdur Raheem Green

Abdur Raheem Green heter grundaren av den dawahrörelse (One Reason/Iera) som Amanj Aziz arbetar med. Aziz är grundare av dess svenska gren. (Läs mer här)

Green och hans medatbetare, tex Tzortzis, förespråkar öppet stening av personer som begår äktenskapsbrott eller hoppar av islam och blir kristna eller är homosexuella. Bevisen för att det är så har jag publicerat. Googlar man hittar man mer.

I min artikel om Green, se länk nedan, försvaras stening av äktenskapsbrott och homosexualitet så här av Green:

Adultery is punishable by death, and a slow and painful death by stoning. It is indicative of just how harmful this crime is to society…

Again in this context adultery is inexcusable, and justly punished with severity…

Such crimes thus need suitable and effective punishments that act as a sever warning to others. A public crime deserves a public punishment…

There is another direction from which the wisdom of such a punishment can be understood, and that is the death of two criminals can prevent the death and agony of many innocents…

The “harm” of the punishment for adultery is offset by the need of the “benefit” and protects the wider society. All of this also goes some way to help understand way acts of homosexuality are simlarily treated so harshly.

I sitt försvar säger de att de inte vill döda homosexuella idag. Men i en framtida islamsk stat vill de göra det. En stat de som missionerande islamister arbetar för att skapa. Det är lika illa som när en nazist försvarar dödshot mot muslimer med att ”jag menar inte idag utan när vi tagit makten”.

Se gärna denna lilla film med Abdur Raheem Greens olika uttalanden. Han är ordförande och grundare för den organisation Aziz grundade i Sverige.

https://videopress.com/embed/YnS5OoNG

Notera att Green är antidemokrat också.

The Iera gang

Yusuf Chambers, en av Greens medarbetare i IERA säger samma sak. (Källa)

“Now no one in their right mind ever calls for the execution of anyone living in a democratic state. Can you say that anyone from the Muslim community has ever called for gays to be killed, or apostates? No.Scholars refer to these measures to be applied when living in an Islamic state and when the rigorous conditions are met.

Islamic law is only applied in an Islamic state and where rigorous conditions are met, and not until then. “

Inte idag men när vi uppfyllt vårt missionerande mål och gjort EU islamistiskt och skapat en ”islamsk stat”.

Vad ieras Yusuf Estes skrivit kan ni se här. Klicka in på hans källor.

”“Scholars of Islam have already made it clear what the position is on those who engage in homosexual activities. Read what Dr. Jafaar Sheikh Idrees says on the subject…

‘Islam considers homosexuality as a sexual deviation leading to a perverted act which goes against the natural order Allah intended for mankind. It is a corruption of the man’s sexuality and a crime against the opposite sex. Therefore, the Islamic Shari’ah strictly prohibits the practice of this perverted act.

Just as a person who has a sexual urge should not satisfy it by committing zina, a person who has this perverted thought should not act upon it. In order to maintain the purity of the Muslim society, most Muslim scholars have ruled that the punishment for this act should be the same as for zina (i.e. one hundred whiplashes for the man who has never married, and death by stoning for the married man). Some have even ruled that it should be death for both partners, because the Prophet, sallallahu alayhe wa sallam, said: “Kill the doer and the one to whom it was done.’”

Haitham al Haddad heter en annan av de viktiga personerna runt Green.

Han vill hugga av händer och huvuden som straff och stena personer som begått äktenskapsbrott. Här nedan frågas han ut om sin syn på stening som godkänt brott:

Om dödstraff pga att man lämnar islam.

Eller när han sa att Gud hatar homosexuella? (Kom ihåg att Haddad är för stening och halshuggning mot sk ”grova synder”. Homosexualitet är en ”grov synd”.) Eller att homosexualitet är ondska, eller sin syn på homosexualitet som synd.

Haitham Al Haddad är dessutom antisemit. Hans tal där han citerar förfalskningen Sions Vises protokoll finns här. Översättningen av relevanta delar kan läsas här.

Hamza Tzorziz är central inom IERA. På bilden nedan ser ni Amanj Aziz och Ans Khalifa när de sitter och lyssnar på Tzorziz i Oslo, 2011,

Han försöker utmåla sig som den ”liberale” IERA aktivisten numera och skyla över alla tidigare uttalanden av IERAs aktiva och ledare. Men även han har sagt hårresande saker om homosexualitet som han jämställt med kannibalism och pedofili.

”Some people object to Islam making the public expression of homosexuality a criminal act. This is subjective and only strikes a chord amongst those who cannot escape the social constructs in their own societies.

There are societies past and present which accepted paedophilia and canabilism as normal parts of human life and they would find Western society oppressive preventing them from carrying out these practices. Like-wise some societies may view the legalisation of abortion and the enslavement of animals for human purposes as barbaric too…

A persons judgement is based on his or her culture and societal norms and from these norms there can be no universal rights and wrongs.

Islam does not change with the tide or the fashion of the day. It treats the sons and daughters of Adam and Eve as human beings until the end of time. In the United States and Denmark there is an association called NAMBLA whose goal is“… to end the oppression of men and boys who have mutually consensual relationships”, in other words to allow paedophilia. One wonders whether this type of expression of the procreation instinct will one day be allowed as social norms and our understanding of genetics and nature gradually change. Who draws the line and where should it be drawn?”

I en tidigare version av artikeln stod även dessa ord:

“Do you believe that rape and murder are relatively bad? Surely not, that would indicate that they can also be relatively good! Hence those who claim that making homosexuality a criminal act is wrong are totally inconsistent as they would have to objectively show that it is wrong – however they can not do that because, as discussed, that would mean they would have to believe in God – in any case, God says its wrong.”

Tzorziz gamla blogg innehåller mycket intressant. Tex detta:

”Muslims are all for progress and development. Freedom of speech, however, is not a necessity for progress and development. This is an assumption based upon Europe’s historical struggle against the Church that prevented progress and investigation. Muslims do not have the same historical baggage. Muslims reject freedom of speech in its true meaning. This rejection is not due to a backward mentality or from a deliberate opposition to western society.”

 

Döda de homosexuella

Iera samarbetar med norska Islamnet. Har du sett videon när Azis vördade lärare och medarbetare i IERA sitter och nickar instämmande då deras kollega (och konferensvärd), Fahad Qureshi, påstår att det är förenligt med islam att vilja döda muslimer. Dessutom ljuger han och påstår att alla muslimer vill döda homosexuella.*

Yusif Chambers på podiet är ett av ieras toppnamn. Haitham al Haddad som i slutet säger att Fahads argumentation var den bästa han någonsin hört är Abdur Raheem Greens vän och viktig för iera. Islamnet och Fahad Qureshi ingick i ieras nätverk, och gör det troligen än. Det står ”stöd dawah” på en roll up bakom talarna.

Se klippet här:

Fahad Qureshi: Every now and then, every time we have a conference, every time we invite a speaker, [the media] always comes with the same accusations: This speaker supports the death penalty for homosexuals, this speaker supports the death penalty for this crime or that crime, that he is homophobic, that he subjugates women… It’s the same old stuff coming all of the time.

We always try to tell them… I always try to tell them that it is not that speaker that we are inviting who has these ”extreme radical views,” as you say. These are general views that every Muslim actually has. Every Muslim believes in these things…

Han frågar publiken (en dawah fredskonferens med 1500 deltagare) om han inte har rätt då han säger att alla muslimer anser att det är rätt med dödsstraff för tex äktenskapsbrott och homosexualitet.

How many of you agree that the punishments described in the Koran and the Sunna – whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is… If it is from Allah and His Messenger, that is the best punishment ever possible for humankind, and that is what we should apply in the world. Who agrees with that?

1500 räckte upp handen.

Lägg märke till att panelen håller med. Haddad säger till och med i slutet att det var det bästa svar på den fråga han någonsin hört.

Den långa versionen på youtube kan ses här och börjar där frågan om stening börjar:

Bilal Philips

Aziz blev först föremål för debatt när han 2011 bjöd in Bilal Philips till Sverige 2011  (se här och här). Bilal är en annan extremist som vill döda homosexuella. Iera har ett officiellt samarbete med  Islamic University Online, som grundats av Philips. Philips själv är förbjuden att resa in i Storbritannien. För två videos om Bilal Philips syn på homosexuella se här och här. 

Dessutom ett litet citat hämtat från ett tredje framträdande:

”In Islamic Law, the punishment for homosexuality is no different from the punishment for adultery and fornication. It can be death. It’s looked at as a deviation, just as if somebody is involved in bestiality. It is a punishment for deviant behaviour which threatens the family structure of the society”

Summa summarum

Iera, vars svenska gren grundats av Azis, stöttar öppet den ovannämnda synen på ”islamsk lag”. I en islamsk stat är detta ok, anser Iera officiellt. (Källa)

The offending quote is mentioned here in a discussion of the deterring punishments in Islamic Law:

‘The “harm” of the punishment for adultery is offset by the need of the “benefit” and protects the wider society. All of this also goes some way to help understand way (sic) acts of homosexuality are similarly treated so harshly’…

One has to understand the context of Islamic criminal code to appreciate that any act of sexual penetration in public , heterosexual or homosexual is punishable in an Islamic state.

Kom ihåg att det är homosexuell penetration att två homosexuella håller varandras händer enligt Ieras ledarskap. Och de är missionärer som vill konvertera Europa och skapa en islamsk stat.

Jag håller med Amanj Azis att islamofobi måste bekämpas. Men han påstår att det är islamofobi att tex kritisera dawahrörelsens ledare för homofobi. Det är inte ok. Och det ger inte Azis frikort att försvara och samarbeta med personer som vill döda homosexuella, ”äktenskapsbrytare” och avhoppare från islam.

Eller håller du inte med mig America?

Om du ser på videon från Oslo ser jag en man som satt längst fram i publiken med korsade armar och som inte räckte upp handen då islamisten frågade ”om inte alla muslimer” anser att tex homosexuella bör stenas. De andra räcker upp handen. För att parafrasera en känd bildmeme från nazityskland – ”be that guy”!

********

Mer läsning!

Brittiska hatpredikanter styr islamistisk mission i Sverige och Amamj Aziz är en av de svenska grundarna av denna mission här. https://ligator.wordpress.com/2015/06/08/brittiska-hatpredikant-styr-islamistisk-mission-i-sverige/

Dawahrörelsen i Norge: ”stena de homosexuella!”: https://ligator.wordpress.com/2015/06/08/norge-islamnet-no-abdur-raheem-green-och-fahad-qureshi/

Abdur Raheem Green – Amanj Aziz chef i missionsarbetet. https://ligator.wordpress.com/2015/06/07/dossier-abdurraheem-green-abdur-raheem-green/

Om att vilja stena homosexuella och hänga muslimer. https://ligator.wordpress.com/2015/07/18/om-att-vilja-stena-homosexuella-och-hanga-muslimer

Amanj Aziz, är du sverigedemokrat? https://ligator.wordpress.com/2015/06/09/amanj-aziz-ar-du-sverigedemokrat

Och Hanna Gadbans bok ”Mitt Jihad”.

Amanj Aziz samatbetar med en av de ledande aktivisterna i Muslimska Aktivister. https://ligator.wordpress.com/2017/06/12/varning-for-natverket-muslimska-aktivister-i-skane

Och Sofia Löwenmarks artikel om Aziz och dramaten: https://timbro.se/smedjan/dramaten-ska-inte-vara-plattform-ar-extremister/.