Moderater med kluven inställning till mångfald och frihet (1)

Jag har börjat kika i Moderaternas ideprogram. Det är bitvis MYCKET bra och innehåller mycket tänkvärt.

https://moderaterna.se/ideskrift

Jag blev mycket positivt överraskad. Men…

Men jag noterade en intressant sak. Samma ideprogram som så vackert och poetiskt beskriver mångfaldens betydelse i ett samhälle kommer fram till att alla MÅSTE vara för att skaka hand och mot att bära slöja.

Först har vi dessa ord som jag blev jätteglad för.

”Det offentliga har svårt att anamma lärandets principer. Det beror inte minst på att verksamheterna är regelstyrda. Det som inte ligger i linje med regelverket är inte bara ovälkommet, utan i princip förbjudet. En lärande offentlig sektor förutsätter att de regelverk som omgärdar verksamheterna lämnar utrymme åt nya idéer. Det ligger i sakens natur att det nya inte alltid blir framgångsrikt…

För att uppnå en lärande offentlig sektor behöver Sverige göra upp med föreställningen att olikheter är av ondo. Tillåter vi inte skillnader uteblir utveckling”.

Exakt så. Ett samhälle mår bra av mångfald och mångkultur. Jag skulle säga att detta inte bara gäller nya ideer och vägar, utan även de mer konservativt lagda som vill leva traditionellt. Samhället ska kunna bejaka både poly relationer och monorelationer, hetero och homo, religiöst och ickereligiöst, kvinnor som är hemma med barnen och kvinnor som gör yrkeskarriär. Etc, etc… Samhället mår bra av mångfald…

Men… så kommer migrationsavsnitten. De börjar bra med att notera att invandrare ofta har svårt att komma in i svenska samhällsgemenskapen. Och sen kommer de avsnitt där mångfald plötsligt vänds till sin motsats och M ropar efter enfald istället.

”En annan fråga är hur samhället ska förhålla sig till beteenden som inte är olagliga, som ofta hänger samman med andra seder och normer än de svenska, men som ändå av majoriteten inte uppfattas som önskvärda. Till sådant som skapat dilemman de senaste åren hör oviljan att skaka hand med personer av motsatt kön på arbetsplatser, slöjor på offentliga platser och religiösa friskolor. Även om det står varje individ fritt att agera i strid med de tre principerna om sekularism, individualism och frigörelse så länge agerandet faller inom lagens ramar, kommer handlingarna att få konsekvenser i sociala sammanhang och på arbetsmarknaden. Dessa konsekvenser måste den enskilde vara beredd att ta. Vissa val skapar problem, oavsett om de görs av fri vilja eller tvång. Samhället reagerar på små barn i slöja, inte nödvändigtvis för att barnen inte själva har valt slöjan, utan för att den utgör en markering mot majoritetssamhället.”

Från att ”göra upp med föreställningen att olikheter är av ondo. Tillåter vi inte skillnader uteblir utveckling”…

Går vi till:

””En annan fråga är hur samhället ska förhålla sig till beteenden som inte är olagliga, som ofta hänger samman med andra seder och normer än de svenska, men som ändå av majoriteten inte uppfattas som önskvärda. Till sådant som skapat dilemman de senaste åren hör oviljan att skaka hand med personer av motsatt kön på arbetsplatser, slöjor på offentliga platser och religiösa friskolor.”

Från åsikten att det är bra med skillnader och dåligt med ideer om att alla bör vara lika och bete sig lika, till åsikten att det är dåligt med skillnader och bra att det finns beteenden som samhället anser ”icke önskvärda”.

Också kommer lögnen att kvinnor som inte vill skaka hand vill diskriminera kvinnor och lögnen att slöjor är lika med förtryck.

Gränser ska givetvis finnas. Men ska gränserna gå vid HUR man hälsar på motsatta könet eller vid ATT och OM man hälsar? Att man hälsar på varandra är väl det viktiga? Förbud mot burkor och nakenhet i skolor är väl ok, men ska skolor förbjuda kort korta kjolar och slöjor?

Förresten… Skrev inte M några sidor innan att pekpinnarna hur man bör bete sig i samhället måste vara så få som möjligt? Skrev de inte nyss att mångfald och individuell frihet var bra?

(Och detta skrivs i en tid när ingen skakar hand längre. Men M:s idekommitte har nog en hemlig liten sekt som sitter och skakar hand med varandra hela dagarna.)

Jag tror inte många i M inser paradoxen. Idekommitten som skrev detta tycks ha åsikten att mångfald är bra för samhället utom det som de inte håller med om, som måste bekämpas. 😉

Med sådan argumentation hade man 1975 kunnat vara mot såväl homosexualitet som punken och mer individuell frihet. Frågan är bara hur många i M som ser det?

M pendlar nånstans mellan Reinfeldt och att bli ett stödhjul till Sd. Det jag läst av ideskriften visar med tydlighet att det är så

Mer om grundlagarna och coronan

Om Sverige är det enda landet i världen utan lagar som tillåter lockdown, dvs skydd av civila vid kris och krig, så är det illa. Riktigt illa.

Alla andra länder har genomfört lockdownliknande åtgärder. Och de som gjort det minst, som Japan, har gedigna lagar som tillåter det

Endast Sverige är kvar nu som i någon mån inte gjort det.

Kan inte vi göra,det pga lagarna är vi det enda landet som inte kan det pga lagarna.

Vi gick längst i att avveckla civilförsvaret under 90talets och 00talets nedrustning. Så det förvånar inte mig om det är så.

Men ni ser väl hur illa det är. Bara Sverige saknar i så fall de redskap för att hantera naturkatastrofer och pandemier som resten av världen har.

Jag hoppas det inte är så. Jag hoppas, bönar och ber att vi VALT den strategi vi har, att egentligen grundlagarna tillåter mer långtgående åtgärder.

Annars vill inte jag se någon som styrt sverige de sista 30 åren i beslutsfattande position, någonsin. Då är inkompetensen så enorm. Ingen krisberedskap!

Det betyder att hela ledningen i mitt parti borde bytas ut… Om det är så… Så jag hoppas att det inte är så.

Mer läsning:

https://ligator.wordpress.com/2020/11/12/var-det-de-svenska-grundlagarna-som-hammade-arbetet-mot-coronan

Var det de svenska grundlagarna som hämmade arbetet mot coronan?

Är Sverige det enda landet på planeten utan lagstiftning som ger regeringen extraordinära befogenheter vid kriser, för att skydda befolkningen?

I debatten om coronan nämns det ofta att Sverige INTE KAN genomföra en omfattande lockdown, som alla andra länder i olika omfattning gjort.

Det sägs då att svenska grundlagen inte tillåter det. Tex att medborgarna alltid har full rörelsefrihet.

Det ligger en sanning i detta. Men tanken svindlar. Alla andra länder, utom i praktiken bara Sverige, har stängt ner samhället i någon grad under pandemin.

Är Sverige det enda landet som saknar krislagstiftning i händelse av t.ex pandemi eller naturkatastrof?

Om man ska tro debatten är svaret alltså ja. Alla länder utom Sverige gjorde det. De som stängde ner samhället minst, som Japan, har ändå omfattande lagstiftning som ger regeringen rätt att agera vid kriser och pandemier.

Kris- och krigslagar kallas det.

Alla länder har avdelningar i grundlagen om det, eller separata lagar som reglerar vad landet ska göra i händelse av akut kris, som naturkatastrof. Så här ser det t.ex ut i danska grundlagen.

”Hvis det ikke er muligt at samle Folketinget, kan regeringen på egen hånd udstede en foreløbig lov… Bestemmelsen kan kun anvendes i helt særlige tilfælde… Det kunne f.eks. være på grund af krig eller naturkatastrofer.” /danska grundlagen

Den svensk kris- och krigslagstiftningen nämner bara krig, krigsrisk och ekonomisk kris. Dvs krislagstiftningen verkar, mycket riktigt, inte kunna användas vid t.ex en pandemi. I regeringsformen nämns ”farsot” men inte i krislagarna.

Vi avvecklade mycket av vår kris- och krigslagstiftning under 90talet och början av 2000talet. När man försökte prata med politiker och tjänstemän om att sverige måste ha krisberedskap i händelse av krig fick man svaret att ”vi har 15 års förberedelsetid om det skulle bli krig”. När jag frågade om risk för pandemier och andra naturkatastrofer blev man utskrattad.

Nu står vi där med lagar som tydligen inte ger oss rätt att t.ex stänga ner delar av samhället för att skydda liv. Som tydligen till och med gjorde att regeringen trodde att de inte fick beordra regionerna att satsa på masstestningar i våras.

Det sista är intressant. Regeringen skjuter skulden för att testningen inte kom igång på regionerna. Varför fanns det inga lagar som gav regeringen befogenhet att BEORDRA regionerna? Krislagar, som alla andra länder har?

Jag repeterar. Alla länder har stängt ner samhället i någon grad, utom Sverige. Nästan andra länder har i någon mån lagar som gör att regeringen får bestämma över regionerna vid kris. Deras lagar tillåter det. (USA är ett särfall. Men delstatsregeringarna har en sådan krismakt)

Om Sverige som enda nation inte har sådana lagar så säger det något om vårt land.

Det enda landet utan möjligheter för regeringen att använda krislagar för att skydda befolkningen vid naturkatastrofer. Det enda landet som inte hade en pandemilag som möjliggjorde t.ex nedstängningar.

Det är helt hårresande.

Oavsett vad man anser om svensk strategi under pandemin kan vi väl enas om att det vore bra att KUNNA skydda befolkningen mer.

FHM struntade i vetenskapen

Masker i all ära men det bästa beviset för att Folkhälsomyndigheten struntade i vetenskapen, internationell konsensus, internationell beslutad praxis och WHO, var att man drog ner masstestandet.

”I Sverige däremot drog man ner på smittspårningen samtidigt som man började se tecken på samhällsspridning.

– Det är ju inte så meningsfullt längre, när man har många fall i samhället, att hitta alla smittkedjor. Det kommer inte att stoppa epidemin i det här läget, sa Anders Tegnell, Sveriges statsepidemiolog, i Expressen TV den 12 mars.”

Whos främsta råd i vintras var testa, testa, testa. Inte för att stoppa epidemin men för att vinna tid, minska spridningen och rädda liv.

Därför rekommenderade WHO även mask.

https://www.expressen.se/nyheter/kritiken-mot-sverige-fel-taktik-fler-avled/

Hur man ser att S kopierat Sds retorik

Är de korrekt att påstå att mitt parti, Socialdemokraterna, ibland låter som Sverigedemokraterna när migrationen diskuteras?

Ja. Man ser det tydligt i två utspel nyligen.

Det första rör arbetskraftsinvandring.

S har valt samma väg som Sd, att säga att arbetskraftsinvandring är ett problem, och därmed invandrarna.

Man kan komma åt problemet med lönedumpning på två sätt. Antingen lägger man skulden på företagen och individerna som dumpar löner och struntar i svenska avtal eller så lägger man skulden på invandringen och invandrarna.

S säger som Sd att arbetskraftsinvandringen plundrar välfärden och skuldbelägger därmed invandrarna, inte de som utnyttjar dem.

Det andra exemplet rör utbildning i svenska. Jag har inget emot obligatorisk svenskutbildning för alla flyktingar och invandrare. Faktum är att de flesta invandrarna är för detta.

Det första nya svenska asylsökande brukar fråga efter är svenskundervisning. Men som flykting ges du ingen sådan. Man får inte heller något form av jobb eller samhällsinformation.

För de flesta är detta absurt.

Om du tvingas gå ett till två år utan utbildning som flykting ska man inte vara förvånad att det leder till problem även senare.

Istället för allt babblande (a la Sd) om plikt att lära sig svenska kan man välja att ge flyktingar rätt att lära sig svenska och få samhällsinformation, från dag ett. Givetvis obligatorisk, om man inte går på den ska man få mindre i ekonomisk ersättning eller ha legitima skäl (tortyroffer t.ex).

Ser ni skillnaden?

En riktig socialdemokratisk politik är inte att säga att invandring hotar välfärden utan att säga att de arbetsgivare som lönedumpar hotar välfärden. En riktig socialdemokratisk politik är inte att bli arg på invandrare som inte lär sig svenska, utan att medge att politiken varit felaktig hittills och ge asylsökande RÄTT att lära sig svenska redan som flyktingar.

Mitt parti apassar språket efter Sd i tron att det ska locka väljare. Men vad lockar mer, originalet eller kopian?

Lägg av nu och agera som sossar, inte som vindflöjlar!

****************

Ps

Ibland hör man att det är illojalt att kritisera partiet så här. Med de fotbollsmetaforer vårt parti älskar säger man ”var en lagspelare”.

Men ska verkligen demokrati vara som fotboll? Att tränaren bestämmer hur laget ska spela och om man inte gör som ledarna säger på planen får man inte spela? För det är så fotboll går till. Som högerytter kan jag inte göra nåt annat än den som bestämmer sagt åt mig att göra.

Så spelar alla mot egna målet och försöker göra självmål ska man vara en god lagspelare och lyda det de som bestämmer matchtaktiken beslutat om…

Demokrati kan inte vars som fotboll!

Hur många mördade Jan Myrdal?

Jag ser ofta påståendet att Jan Myrdal bara var förvirrad och hade snurriga ideer, men att han egentligen var snäll. Han ”lyfte inte sin hand mot någon annan människa”, dödade inget, och var fredlig, heter det.

Fast när man tänker så tror man att ord inte kan döda, att pennan är svagare än svärdet. Men det är tvärtom: ord ocj pennor är dödligare vapen än svärd.

Myrdals vitttvättande av kinas och Polpots massmord spreds stort internationellt och användes i diktaturens propaganda.

Idag har vi svårt att föreställa oss hur stor Myrdals bok ”rapport från en kinesisk by” var. Den översattes till mängder av språk.

Det mest bisarra var att boken lovprisades för att den påstods ta den ”vanliga människans” parti mot överheten och ”ge aldrig hörda en röst”. Sett i perspektiv nämnde aldrig Myrdal den stora svälten i Kina 59-61 eller Maos, och maktens förtryck och massmord. Hans andra bok om buäyn kom ut 1968, mitt under kulturrevolutionens blodbad.

Och Kina spred medvetet och glatt Myrdals alster över hela världen. Myrdal samarbetade så mycket med slaktarna i Peking att man nog får kalla honom propagandist.

Han var en av Kinas viktigaste propagandister vid en tid då regimen massmördade miljoner människor.

Det är lättare att se hur många en bödel som skjuter nackskott på människor har dödat. Svårare är det att se hur många en författare dödat.

Begreppet skrivbordsmördare finns för att pennan oftast är ett mycjet dödligare vapen än atombomber och svärd.

Ursäkta att jag gör en Godwin här. Men hur många dödade Hitler? Ingen (mer än under första världskriget) Han hade aldrig blod på sina händer. Han dödade med pennan.

För att ta ett exempel närmare Jan Myrdal: Leni Riefensrahl. Mördade hon? Jag skulle säga ja, genom sina filmer.

Myrdal var en av Maos främsta propagandister vid en tid då Mao massmördade miljoner. Så jag skulle säga att Myrdal lyfte sin hand mot många hundea miljoner människor.

Och det för mig till frågan om nåd och förlåtelse. Något som diskuteras mycket just nu. Att man måste förlåta även Jan Myrdal. Visst bör man kunna förlåta alla. Men en sådan måste grundas på en helhetsbild, och en verklig bild, av vad en person gjorde, tänkte och sa, som jag anser det. Och vad hans handlingar fick för konsekvenser.

Och detta kan vara svårbedömt. Som i detta fallet. En del anser att Myrdal inte lyfte sin hand mot någon. Jag anser att han lyfte sin hand mot hundratals miljoner, kanske miljarder människor. En del ser inget blod på hans händer, jag ser att han vadar i människors blod, människor han själv bidragit till att slakta. Blod från då han spred Kinas propagandalögner och öppet samarbetade med regimen på 60talet (som som sagt lovprisade, spred hans verk och stödde Jan).

Jan Myrdal kan ha mördat fler, indirekt, än de flesta lägervakter i maos kina mördade direkt.

Det en människa gör har betydelse för viljan att ge nåd och förlåtelse för de flesta. Jag tror få ger förlåtelse rakt av, utan tecken på ånger och oberoende av vad någon gjort. Och då gäller det att se att pennan faktiskt är mycket, mycket, mycket mäktigare, och dödsbringande, än svärdet.

Funderingar 1: att föra dialog med alla

Jag har lite mer tankar om Jan Myrdal. Att jag var kritisk till honom betyder inte att jag hade velat ”deplattformera” honom eller förbjuda honom att publicera sina alster. Och jag hade mer än gärna träffat honom och satt mig ner och fört dialoger med honom.

Jag försöker föra en dialog med alla. Jag har haft öppna IS anhängare lika väl som radikala kommunister och nazister som Facebookvänner. Jag har till och med fört dialoger med IS anhängare om deras åsikt att otrogna och homosexuella bör slaktas, och med nazister som försvarat förintelsen och kommunister som försvarat Gulag.

Jag minns ännu den dialog jag hade med en kvinna som försvarade slaveriet. En IS anhängare. (Lite bisarrt dock att försöka formulera argument mot slaveriförespråkare på 2000talet. Tack och lov har jag läst mycket av källmaterialet, böcker och pamfletter och sånt. för och mot slaveriet i USA på 1800talet. Så jag var inte helt borta i den dialogen.) Ja 2015 hade jag flera sådana dialoger med IS anhängare om man borde vara för eller mot slaveri.

Jag har diskuterat demokrati med nazianhängare, stalinister och extrema nationalistiska katoliker och radikala islamister. Jag har suttit i deras bekväma fåtöljer och sippat vin medan fascister lagt ut argumenten mot modernism och demokrati.

För mig är det lite av en plikt att sätta mig in i även politiska motståndares idevärld, och föra en dialog med dem. Om man inte vet vad man slåss mot så slåss man blint.

Därför är mina hårddiskar fulla av skit. IS anvisningar om hur man masslaktar, stalins samlade verk, svenska kommunistiska partiets alster från 30talet, tusentals nazistiska böcker, tidningar och pamfletter, sydstatares argument för slaveriet etc…

Jag vill ha total yttrandefrihet (men strängare straff för sånt som tex dödshot mot individer och grupp på nätet och grovt förtal). Men jag är lika snar att fördöma det jag ser som jag anser är fel.

Men jag skrev ”slåss mot”. Att man vill ha maximalt möjlig yttrandefrihet betyder inte att någon i samhället ska ha frikort att slippa kritik, eller att någon inte får mobilisera mot det man gör.

Det finns en del saker som väcker min ilska kanske mer än något annat. Negativa generaliseringar mot grupper (det som ibland, med ett mycket missbrukat ord kallas rasism), antidemokratiska tendenser, eller att försöka begränsa hur människor vill leva sina liv. Vill man leva sitt liv som konservativ, med traditionella könsroller och kvinnan som hemmafru, ska man få det, vill man leva som ärkeliberal polygam homosexuell med moderna könsroller ska man få det. Men vill man tvinga andra att leva som man själv vill, så reagerar jag MYCKET negativt, Speciellt om man blandar in Gud i det hela.

Vila INTE i frid Jan Myrdal!

Jag undrar om Jan Myrdal hade respekterats och fått utrymme i media om han hade ansett att nazismen och hitler var hans politiska ideal? Om han försökt försvara och relativisera en förintelse av judar och inte kambodjaner och kineser?

Jag tror inte det. Han hade aldrig tillåtits ut i rampljuset.

Tyvärr…

Och den inkonsekvensen gör mig ledsen och bedrövad.

Antirasister började reagera mot gubbhelvetet först när han publicerade sig i sk ”rasistisk media” som Nya Tider. Innan dess var han rumsren.

Jan Myrdal är död, men den jävla inkonsekvens som höll honom i rampljuset år efter år lever kvar!

Fy fan!

Några ord om ”Rektor Hamid”

En kortis om Hamid Zafar. Jag har känt till hans antisemitiska bakgrund länge. Och när han säger i Expressen idag att han inte pratat med någon om det så stämmer det inte. Han och jag har pratat om det.


Vi hade en dialog från 2014 och framåt om framför allt radikal islamism.

Jag konfronterade honom om hans antisemitism och homofobi i sin blogg 2015, i samband med att vi skrev till varandra om IS. Då hade han ännu inte helt förändrat sina åsikter, men jag hade sett att han hamnat i klinch med antisemiter. Jag tyckte mig se en förändring.

Vi pratade om det 2018 igen då jag upplevde att hans åsikter förändrats rejält. (Han samarbetade med Eli Göndör 2018 och fick ta skit för sitt samarbete med en så kallad ”supersionist” då.)

Eftersom jag upplevde att han förändrats och övergett sin antisemitism, i synnerhet 2017-2018, så valde jag att inte skriva om det, och gav honom rådet att vara helt öppen med sitt förflutna.

”Lik ska man ha i skyltfönstret och inte i garderoben”.

En antisemit vill jag inte ha som vän, men en fd antisemit är bra att ha som vän. Att ändra sig visar på styrka. Speciellt om man är öppen med det.

Jag har inte sett nåt som får mig att ändra den åsikt om detta, som jag formade för några år sen och jag tror inte jag har anledning att ändra den heller.

Världen behöver fler som vågar stå upp öppet och säga att de haft fördomar eller rasistiska åsikter. Att förändras är viktigt.

Men jag är medveten om att det lär vara få som vet om att han förändrats. Hamid gjorde misstaget att han inte gick ut öppet med att han ändrat sig. Kanske av rädsla för reaktionerna, jag vet inte.

Men då jag vet detta känner jag det som min plikt att iallafall berätta. Jag har allt sparat på messenger om det skulle behövas.

Men han borde varit mer öppen, ja. Det kan han klandras för.

Men med tanke på hur många antisemiter och rasister det finns som samhället stryker medhårs år efter år, bör man kunna ge förlåtelse om han visar sann ånger och förändring. Vi behöver de som växer och ändrar sig!

****

Jag fick frågan vad det var som fick mig att tro att Rektor Hamid ändrat sig 2017/2018. ”Var det att han sa det?”

Ja han sa det, och på ett annat sätt än tidigare år. Men det var inte det.

* Han hade slutat sprida hatinlägg.

* Han, som varit rabiat antisemit och Israelhatare samarbetade med judar och kända sionister, som Eli Göndör.

* Han, som varit homofob, samarbetade med homosexuella.

* Han fick ta skit för sitt samarbete med judar och homosexuella av radikala islamister.

* Hans inlägg i sociala media hade ändrat ton.

När jag frågade honom om hans hatinlägg 2015 slingrade han sig ännu. 2017/18 medgav han det öppet och utan förbehåll och visade ånger.

Han ska givetvis ändå klandras för att han dolde det och för de åsikter han hade, som var vidriga. Har man lik ska de inte läggas i garderoben, de ska sättas ut i skyltfönstret.

Detta är anledningen till mina kommentarer igår. Och detta var anledningen till att jag bestämde mig för att inte agera på det jag visste om honom.

Att tro att människor kan förändras är viktigt. Utan den tron kan vi packa ihop civilisationen och lägga oss ner och dö.

Men detta är bara mina ord. Ord ska ifrågassättas och bemötas med skepsis. Det går 13 personer på ett dussin som säger sig ångra sig med handen i syltburken och foten i klaveret.

Vad säger att jag har rätt? Inget! Det är upp till Hamid Zafar nu att i handling visa förändringen!

För mig handlar LAS om yttrandefrihet och visselblåsares rätt

För mig är LAS, Lagen om anställningsskydd, en fråga om att skydda yttrandefriheten på jobbet och att skydda sjukas, gravidas och funktionshindrades rätt till jobb. Därför är jag för att skydda LAS.

MEN… Frågan om Las är inte enkel. Båda sidor i debatten har viktiga poänger. Jag undrar bara hur många som ser detta.

Las gör onekligen så att företag tvekar innan de anställer någon fast. Och LAS behöver reformeras.

Men LAS förhindrar också att folk avskedas på osaklig grund, tex för att man uttrycker kritik eller är visselblåsare, eller om man är sjuk ofta eller gravid.

Det där med att uttrycka kritik är viktigt. Till och med med dagens LAS tvekar många, många, många att påtala sådant som är fel inför chefen. Så stor är den rädslan. Och det ställer till problem på arbetsplatser då missförhållanden inte fixas och en dålig stämning sprids.

Vikarier saknar skydd om de påtalar missförhållanden. Jag har själv kickats från en arbetsplats en gång just pga det, då jag var vikarie.

Det finns en legitim oro att det blir lättare att kicka folk som uttrycker kritik eller blåser i visselpipor. Det gör att många, inklusive jag, hellre vill ha ett halvtaskigt LAS än inget alls.

Yttrandefrihet är viktigt, även på ett företag. LAS är halvtaskigt men skyddar den friheten.

Dessutom har många sjukdomar. (Så även jag med luftrörsbesvär som gör att jag ofta sjukskriver mig) Många blir lite skröpliga då de närmar sig pensionen. Det finns en rädsla att ett nedmonterat LAS betyder att fler kickas pga sjukdomar också.

C och arbetsgivarsidan hade vunnit mycket på att adressera denna oro, men jag ser sällan det. De lägger fokus på arbetsgivares situation istället.

Hade C och arbetsgivarsidan lagt fram förslag för att reformera LAS och STÄRKA skyddet för visselblåsare, stärka rätten att prata fritt i företag, stärka rätten att påtala missförhållanden SAMT stärka skyddet för gamla och personer som ofta är sjuka i ett företag, och gravidas rätt, så hade mycket varit vunnet.

Frågan är om de ser detta, eller ens vill detta?

Vad anser ni?

Om obligatorisk samhällsinformation

Att man diskuterar att alla nya svenskar ska gå på svenskautbildning och samhällsinformation, är en no brainer för mig. Med tillägget att om jag fick bestämma skulle de asylsökande få samma rätt att från dag ett få svenskautbildning, samhällsinformation och någon form av arbete.

Det är nämligen exakt det som de asylsökande själv i 99 fall av 100 själva vill. Om man någonsin pratat med en asylsökande så efterfrågar de ALLTID tre saker. Svenskaundervisning, samhällsinformation och jobb.
Men detta får de inte idag. De blir alltid grymt besvikna när de upptäcker att de inte får något av det som asylsökande. Till och med enkla jobb i samhällets regi är något de hade uppskattat.

De kan få lära sig svenska efter något/några år när de får uppehållstillstånd, samhällsinformation får de väldigt bristfälligt, jobb finns oftast inte då heller.

För 20 år sen var det värre. Då fick de asylsökande sitta och vänta på besked i upp emot 4 år, och var FÖRBJUDNA att jobba, fick ingen samhälsinformation och hade stor tur om de hittade nån som ville lära sig svenska. tacka fan för att de tappade gnistan.

Så det är i praktiken ingen som skulle vara mot obligatorisk samhällsinformation, språkundervisning och till och med jobb, från dag ett.
Och jag tror att integrationen hade vunnit mycket på det.

Så Moderaternas förslag om plikt att gå samhällsinformation är ett steg i rätt riktning men alltför begränsat. Man måste börja ge den informationen till asylsökande.

Och det är idiotiskt att prata om tvång i första hand. Flyktingar har inte ens i praktiken fått samhällsinformation tidigare. Och Moderaterna är alltför mesiga, satsa stort på asylsökande från dag ett. Ge dem rättigheter till t.ex. samhällsinformation och koppla det till att de får mer i bidrag om man går i kurserna och tar de eventuella jobben.

Polarisering är skit!

Håller Sverige på att gå under pga gängvåld och annat? Ökar brottsligheten katastrofalt? Eller minskar brottsligheten och Sverige är inte i kris? Är brottslighet och utanförskap katastrofalt stor bland invandrare eller funkar integrationen egentligen ganska bra, sett ur internationellt perspektiv?

Detta kan tyckas vara två helt olika ståndpunkter. I dagens polariserade debatt verkar det så.

Men man inte tänker polariserat då?

För de som skiter i polariseringen av debatten är det fullt möjligt att båda polernas problembeskrivningar är korrekt (observera att rasism och panik och överdrifter och lögner dock alltid är fel, jag pratar inte om det nu).

Ja brottsligheten har i stort minskat eller ligger på samma nivå sen många år tillbaka, utom i vissa kategorier. Nej Sverige går inte under. Ja integrationen funkar ganska bra i europeiskt perspektiv. De flesta invandrare sköter sig, vill jobba och göra rätt för sig och kämpar och hatar brottslighet. Det är helt korrekt.

Men det är också korrekt att gängbrottsligheten ökar och det är en katastrof på grupp och individnivå med utanförskapet bland nya svenskar. Fattigdom, brottslighet, brottsutsatthet och att så många misslyckas i skolorna och detta bland utrikes födda från västasien och afrika, är katastrofalt.

För många som läser detta måste jag låta,som en galning. Man måste ju tänka polariserat idag. Så antingen sprider man diagram som visar att brottslighet inte är så stort problem eller så sprider man länkar som får det att framstå som om Sverige hotas av inbördeskrig.

Men bortsett från extremerna är båda världsbilderna helt korrekta. Brottslighet, t.ex, minskar men den ökar också. Helt korrekt.

Politiker måste tänka långsiktigt. En sak är den verklighet vi har nu. En annan sak är hur dagens politiska beslut formar morgondagens värld 50, 100, 500 år framåt. En riktig politiker måste tänka i termer av 50, 100, 500 år framåt. Alltid. I varje politiskt beslut som görs.

Tyvärr sker inte detta. Det ser vi i så många frågor. Miljön t.ex.

Hade vi lyssnat på varningarna från personer som David Schwartz på 60talet och 70talet hade vi kanske kunnat motarbetat utanförskapet bland nya svenskar redan då. Men så skedde inte. Man tänkte inte 50-100 år framåt i tiden.

Vill ni ha ett exempel på detta? Tänk om man t.ex låtit asylsökande lära sig svenska från dag ett och satt dem i nån form av arbete från dag ett? Och om man försökt integrera dem redan i asylboendena?

Är invandring och brottslighet sammankopplat. Svaret är både ja och nej. De flesta invandrare sköter sig, så nej, men den politik vi fört har lett till utanförskap så nya svenskar och deras barn är överrepresenterade i brotts- och brottsofferstatistiken, så ja. Inget konstigt med det.

Se på skolan Kronan i Trollhättan som lades ner nyligen. Där klarade bara 50% av barnen grundskolan och nästan alla är utrikes födda eller andragenerationen utrikes födda. Se hur debatten varit om skolan.

Är det katastrof just nu? Svaret är både ”nej givetvis inte” och ”ja, givetvis är det det”. Om du inte tänker polariserat ser du både på negativa och positiva händelser, och du funderar över var Sverige är om 50-100 år. (Och för individer och familjer är sånt som strukturellt utanförskap alltid katastrof.)

Om jag verkar tyst just nu är det för att polariseringen i politiken får mig att må illa. Tyvärr… Ill be back, men ibland behöver man en paus.

Polarisering är skräp och skräp hindrar oss att se konsekvenser av politiska beslut! Varje beslut har många sidor, att se bara en, är inte bra.

Varför är inte gruppen ”name and shame” mot all rasism?

Att ogilla religiösa islamistiska fanatiker som vill döda personer som lämnar islam, är inte rasism.

Tvärtom, det är antirasism. Precis som det är rasism att vilja döda kristna som hoppat av till islam, är det det att vilja döda muslimer som blivit kristna.

Och även om man inte anser detta vara hat och hot är det så illa att man bör vara mot det. En konsekvent antirasist är helt enkelt mot både islamofobi och radikal islamism.

Men så tänker inte alla. Jag blev nyss utkastad ur den ”antirasistiska” gruppen name and shame. Iden med gruppen är att lägga upp skörmdumpar på personer som sprider hat och rasism, så man ska kunna anmäla det.

Jag skrev ett inlägg i gruppen där jag förklarade att jag engagerat mig mycket mot hat, både rasism som islamofobi och hat som radikal islamism. Just idag är det denna diskussionen där svenskar (svenska muslimska fanatiker) anser det är ok att döda avhoppare från islam, som upprört mig mest, skrev jag. Och postade tre skärmdumpar där det argumenterades för plikten att döda avhoppare.

Jag avslutade inlägget med att visa att dessa inlägg mötte motstånd från andra muslimer, för att markera att islamofoberna har fel.

Inlägget raderades utan förklaring och jag kastades ur gruppen. I efterhand har jag fått veta att det påstås att jag spred antimuslimsk propaganda.

Konsekventa aktivister mot hat och rasism är mot ALL rasism och ALLT hat. Så det sa tydligen tilt i skallen på dem när jag skrev att jag både ogillade åsikten att konvertiter från islam borde dödas och islamofobi.

De här s.k. antirasisterna som bara bryr sig om en del hat och en del rasism och vill hänga ut dessa överallt, har jag inget till övers för.

Är det rasism att vilja döda muslimer så är det givetvis rasism att vilja döda kristna, som hoppat av från islam.

Admins för gruppen som kastat ut mig och senare påstått att jag ville sprida rasism är Kicki Loch och Lars Lindblom.

Ps. Här är en av de tre dumparna jag la upp i gruppen. Yosef är radikal islamist, religiös fanatiker och argumenterar FÖR denna åsikt.

Antirasister som faller för rasister

Antirasister som lovprisar rasister i kampen mot rasismen? (Är en person som gillar Adolf Hitler en bra förebild i kampen mot rasism?) Antirasistiska feminister som lovprisar homofoba sexister i kampen mot rasism och sexism? Hur antirasistiskt och feministiskt låter det?

Kajsa Ekis Ekman har jag skrivit om förr. Mest med anledning av hennes öppna samarbete med stalinisterna i partiet Kommunisterna, fd Kpml(r). Nu har hon på instagram skrivit att hon kommer att älska Louis Farrakhan för evigt för att han fick en miljon svarta män att lova att sluta slå sina fruar.

Just nu blockar hon alla som försöker visa att Farrakhan knappast är ett bra föredöme, utan en grov rasist (mot judar och vita i synnerhet), en grov transfob och homofob och dessutom sexist. Louis Farrakhan leder rörelsen Nation of Islam i USA som är känt för sitt hat mot vita, judar och homosexuella.

“The Jews were responsible for all of this filth and degenerate behavior that Hollywood is putting out: turning men into women, and women into men.” — Saviours’ Day speech, 2/25/18

“Pedophilia and sexual perversion institutionalized in Hollywood and the entertainment industries can be traced to Talmudic principles and Jewish influence. Not Jewish influence, Satanic influence under the name of Jew.” – Saviours’ Day speech, Chicago, Feb. 17, 2019

Det finns en fascination för Loius Farrakhan och Nation of Islam i delar av vänstern i USA och delar av Black Lives Matter. Det är livsfarligt. Det är en antirasism som i sin antirasism stöder något som är långt värre än den rasism man säger sig vara mot. Det är en antirasism som är beredda att samarbeta med personer som gillar Adolf Hitler.

Det finns många exempel på detta. Jag ska ta ett. Tamika Mallory, en av ledarna av kvinnomarschen 2018 i USA, är nu stor inom Black Lives Matter och personlig vän med Louis Farrakhan. Redan 2018 blev det en stor sak att hon stödde Nation of Islam och Farrakhan. Men det har inte legat henne i fatet 2020 utan hon tas emot med öppna armar i Black Lives matter.

Även i Sverige finns många som kallar sig antirasister och stöder nation of Islam. Jag tror att Ekis Ekman ser sig som antirasist t.ex.

Det är inte ok. Det är lika lite ok att kalla sig antirasist och stödja Nation of Islam som det vore att vara antirasist och heila och lovprisa Adolf Hitler på möten med Nordiska Motståndsrörelsen.PS

Det är givetvis inte ok att generalisera om att hela vänstern och hela Black Lives Matter skulle kompromissa med Nation of Islam. Det är inte så. De som komprimissar är extremister och en minoritet. Men det är en inflytelserik minoritet.

Jag är vänster. Jag är antirasist. Vänstern och antirasismen har samma ansvar som alla andra att hålla rent hus i sina led och inte släppa in rasister.

Har kvinnor rätt att bestämma över sitt eget liv?

Det kan låta som en bisarr frågeställning 2020 i Sverige. Men frågan är befogad. För det finns många som varmt omhuldar idén om kvinnans rätt att bestämma över sitt eget liv, men bara så länge de gör sådant de själva anser vara acceptabelt.

Min sambo blev intervjuad av engelsk media och det har publicerats i Dail Mail idag.

Min sambo är tradwife. Dvs hon har valt en mer traditionell kristen kvinnlig livsstil. Av lite olika skäl som jag inte går in på just här. Men detta gör hon utan att försaka andras rätt att välja själv. Hon anser att var och en ska få välja liv själv, homosexuell, poly, bdsm, transperson, frimärkssamlare, kvinnan väljer själv!

Och det är en åsikt jag delar.

En debattör jag gillar mycket är Myra Åhbäck Öhrman. Hon har också en artikel publicerad idag, med liknande tema, men om kvinnor som valt att bli porrskådisar.

Min åsikt är ganska klar. Vill en kvinna leva traditionellt, blir frimärkssamlare, ha sex framför kamera med tre män, bära hijab eller tichel och vara muslim, vara domina eller undergiven, stolt CIS kvinna eller stolt lesbisk, vara yrkeskvinna och bli professor i kärnfysik eller statsminister… Ja då ska hon få leva sitt liv som hon vill.

Och inte en jävel ska få säga att hon inte får.

Jag har noterat att min sambos val att vara tradwife provocerar. På ett lustigt sätt.

En del, främst ur vänstern, är snara att försvara muslimska kvinnors rätt att bära hijab och leva traditionellt enligt islam (muslimska tradwifes), och de blir MYCKET upprörda över att en modern västerländsk kvinna kan göra detta val.

En del, främst ur högern, är snara att fördöma muslimska kvinnors rätt att bära hijab och leva traditionellt enligt islam, men jublar då kristna västerländska kvinnor gör det valet.

Jag samlar lite på inkonsekvent beteende och har kul åt detta. Det är tragiskt och säger mycket om vår tid.

Jag har mer att säga, men det får vänta. Tills dess, läs min sambos blogg: https://housewife.design/

Återigen, funkofobi är lika illa som rasism!

Christer Sandelin har hamnat i hetluften och har retat upp antirasister. Men han stavar fel, vilket får många av dem att viss sin sämsta sida.

Christer Sandelin bemöts av den ”goda” sidans antirasister. Och horder av antirasister skämtar och raljerar om hans stavning, hans eventuella IQ, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Inget visar bättre än detta hur galen och polariserad tidsandan är.

Jag vill bara vara så pass oartig att påpeka att funkofobi (hets mot personer med funktionsnedsättningar) är lika illa som rasism.

Om man ogillar Sverigedemokrater eller rasister bör man inte sänka sig till Sds eller rassarnas nivå i argumentationen mot det.

Man bör absolut inte sänka sig UNDER deras nivå. För hets där man gör sig lustig över funktionsnedsättningar är lika illa som att t.ex raljera om ”kroknästa” judar med penningpungar. Eller att kalla någon man ogillar ”neger”. Och så lågt sänker sig inte Sandelin.

Så lågt som den ”goda” sidans funkofoba antirasister sänker sig INTE Sandelin. Faktiskt!

Rasism och funkofobi är vidriga saker.

https://motargument.se/2020/01/15/bor-man-kalla-en-sverigedemokrat-iq-befriad/

https://www.google.com/amp/s/ligator.wordpress.com/2017/10/27/nar-lytesretorik-homofobi-och-funkofobi-sags-som-god-antinazism/amp/

En antirasism utan begreppet rasism?

Är det rasism att dra alla vita, judar eller muslimer över en kam? Det som är självklart för en är det inte för en annan och rasismbegreppet är omdebatterat. Hur gör vi? Är det dags att sluta prata om rasism?

Finns det andra anfallsvinklar på på problemet att det är så lätt att dra människor över en kam?

Att debattera om vad som är rasism tar mycket energi. Är det rasism att dra alla muslimer, vita eller judar över en kam, eller inte? Är det rasism att dra hijabbärare, förortsbor och sionister över en kam? Bär muslimer, kristna, svarta eller vita kollektivskuld idag för sånt som andra människor i deras grupp gjort förr i tiden?

Det finns ingen enighet om detta. Rasismbegreppet är omtvistat.

Kanske beror detta på att rasism har kommit att kopplas till makt, så att personer som anser sig vara i underläge anser att sina ”förtryckare” är rasister? Vare sig man pratar med personer som drar judar, vita eller muslimer över en kam dyker alltid maktargumentet upp.

”Sionisterna förtrycker mitt folk därför har du ingen rätt att kritisera mig för antisemitism”…

Personer som gärna drar muslimer över en kam pratar också om hur mycket de är i underläge. Det gäller för mängder av sverigedemokrater men även för ”exmuslimer” som tex Mona Walter. ”Kritisera inte mig för att dra muslimer över en kam. Jag har strukturellt förtryckts som kvinna av islam”…

Speciellt begreppen ”islamofobi” och ”omvänd rasism mot vita” är kritiserade. Att dra alla vita över en kam, eller alla muslimer över en kam, är inte rasism, heter det. Att säga sig förakta islam och dess utövare eller vithet, är inte rasistiskt, säger man.

Skuld

De två debatterna, om antivitism och islsmofobi, pågår just nu över hela sociala media och argumenten är i stort likadana. Men för att man ska se det krävs att man deltar i båda debatterna och ogillar BÅDE att man generaliserar negativt om muslimer och vita.

T.ex pågår debatter om vit skuld och muslimsk skuld just nu. Bär muslimer i allmänhet skuld för muslimsk slavhandel i det förflutna och för sådant diktatorer och galna imamer gör i islams namn? Bär vita i allmänhet skuld för århundraden av slavhandel och för sådant Donald Trump gör?

Den debatten förs på fler områden.

Bär judar skuld för vad Israel gjort i judars namn? Bär förortskids skuld för det gängen gör, bär romer skuld för enstaka romers tjuverier? Om man mött en homosexuell som betett sig konstigt, är alla homosexuella pervon då? Är alla med kippa eller hijab förtryckta? Är alla med diagnosen CP dumma i huvidet eftersom man bara mött sådana som är det?

Antirasism 2.0

Det är nog dags att lämna begreppet rasism därhän.

Jag söker efter ett bättre begrepp. Tills dess får jag förklara mig så här:

”Bäste sverigedemokrat som säger dig förakta muslimer, eller bäste BLM sympatisör som förklarat att du föraktar vita!

Förr hade jag tagit en diskussion med er om det rasistiska i det ni gör. Ni tar alla med en religion eller hudfärg och klumpar ihop dem. Så oavsett hur INDIVIDEN är och vad hen tycker, tänker och känner så stämplar ni denne som någon ni föraktar.

Men det gör jag inte längre.

Jag struntar högtidligt i om du anser det vara rasism eller inte att förakta muslimer eller vita. Jag har bara en sak att säga: gör inte så!

Dra inte folkgrupper, religioner eller personer med samma hudfärg över en kam. Gör aldrig så!”

Att generalisera är mänskligt. Men det kan vara extremt farligt.

En kvinna våldtas, blir rädd och börjar säga att hon hatar alla män. En person utsätts för brott i förorten och blir rädd för mörkhyade. En person får sin släkt bombad av Israel och ger ”yahood” (judarna) skulden. En svart person ser tillbaka på rasismen hen mött i Sverige och drar vita över en kam. En person ser vad IS och galna imamer säger, och ser hur grannens fru blir tuktad, och blir rädd och drar muslimer över en kam.

Känslorna är förståeliga. Och det finns verkligen något tragiskt mänskligt i att vi stämplar alla i en grupp utifrån våra erfarenheter av individer vi mött i gruppen.

En överlevnadsinstinkt från stenåldern kanske? Den egna gruppen kunde bara överleva om individerna var på sin vakt mot alla främmande. En främmande från en annan grotta kunde vara en mördare. Därför, för stammens bästa, är det bäst att se alla främlingar som potentiella mördare och som farliga.

Jag utsattes för grupp-pinkning som liten lågstadieelev. Mellanstadie elever pinkade på mig medan de med låtsad skånska skrålade saker om den ”skånska negern” Torbjörn.

Jag blev rädd och på min vakt och såg en galning i alla från mellanstadiet.

Även de som utsätts för negativa generaliseringar tar lätt till dem själva som försvarsmekanism.

Men trots det är de negativa generaliseringarna om grupper, stämplandet av individer baserat på hur man anser att gruppen ”måste vara” ett problemet.

Vilket jag erfor när jag felaktigt stämplade alla mellanstadieelever som galna mobbare. Jag stötte även bort de som velat hjälpa mig och de som varit i samma sits som mig.

Undantag?

Inte alla generaliseringar är fel. Man kan säga att moderaterna är för fri företagsamhet, Sd stämplar muslimer negativt och att vänsterpartister är mot vinst i välfärden, även om enstaka individer tänker annorlunda. Det finns partiprogram och ledning.

Frimärkssamlare gillar frimärken är också ok för mig att säga.

Här finns det en gränsdragning att göra, för de som drar muslimer över en kam hänvisar till vad koranen amses säga. Att ”de också har program och ledning”. De missar koranen tolkas på de mest olika sätt men dilemmat de pekar på är korrekt. Det finns gränsdragningsfrågor.

Men det förtar inte allvaret i att dra människor över en lam.

Mitt inlägg kommer att ogillas mycket av den som känner att hen har behov att dra folk över en kam. ”Hur ska man annars kunna beskriva strukturella problem”?

Mitt svar till dem är: ja, sug på den karamellen. Hur skulle man kunna göra det annorlunda?

Fast egentligen är det totalt ointressant om en person är i under eller överläge eller om det är rasism eller inte att svepande generalisera. Helt ointressant.

Man drar inte människor över en kam baserat på tex religion hudfärg eller etnicitet kort och gott.

Det handlar om folkvett.

Man petar inte sig i röven och tar i handtag heller offentligt. Man åker inte buss med coronan. Man plockar upp bajs då hunden bajsar. Och man pissar inte på tbanans perronger

Folkvett gäller oavsett ev maktmässigt under- eller överläge. Samma med synen på grupper och individer.

Kleta inte dina föreställningar om gruppen på individerna, kort och gott. För individer passar inte i stereotyper.

Därför är jag mot att censurera ”fejk news”

Yttrandefrihet handlar inte om att försvara rätten att säga det som folk anser vara sant, och det som inte anses kränka någon, utan att försvara rätten att säga det som anses vara lögn och yttra det som kränker folk.

På pappret har alla länder i världen yttrandefrihet, tryckfrihet och pressfrihet. Kina också. Saudi, iran, nordkorea har alla full yttrandefrihet… på pappret.

För att citera Kinas konstitution.

”Article 35 Citizens of the People’s Republic of China shall enjoy freedom of speech, the press, assembly, association, procession and demonstration. Article 36 Citizens of the People’s Republic of China shall enjoy freedom of religious belief.”

Men i deras lagar finns ett tillägg. Man har full yttrandefrihet så länge man pratar sanning. ”Lögner” anses straffbart. ”Kränkningar” anses straffbart.

Därför pratar även Kina mycket om fejk news. Folk som opponerat sig mot Kinas covid19 politik har fängslats för att ha spritt fejk news. Personer som är för demokrati anses sprida lögner och fejk news och fängslas. Kinas censur av internet grundas på att man är mot fejk news. Men yttrandefriheten är total ändå, påstår man.

Yttrandefrihet, pressfrihet och tankefrihet mäts inte bäst genom att titta på socialt accepterade frågor, utan genom att se hur lätt det är att framföra socialt oaccepterade frågor. Yttrandefrihet mäts inte bäst genom att se hur lätt man kan yttra sånt folk anser vara sant, utan hur lätt det är att få yttra sånt folk anser vara falskt och fejk news.

Samma med kränkningar. Kina och Saudiarabien har full yttrandefrihet, bara det att man inte får ljuga eller kränka någon.

Om man talar väl om homosexualitet eller rekommenderar troende att bli ateister anses man kränka folk i Saudiarabien. Då straffas man. Man ”missbrukar” den annars totala yttrandefriheten, heter det.

I USA vill ofta högerkristna nätverk ha full yttrandefrihet. Utom för de som förespråkar t.ex. homosexuellas rättigheter. Samma sak framförs av Kairodeklarationens vänner i den islamska världen. Frihet så länge man inte ljuger eller kränker islam. Är man för homosexualitet gör man bådadera, anser man.

Yttrandefrihet handlar med andra ord mer om att få lov att sprida lögner och sånt som kränker folk, än om att sprida det de flera anser vara sant, och som inte kränker någon.

Alla pratar om fejk news idag. Demokraten känner man igen på att hen försvarar rätten att framföra även fejk news.

Det betyder inte att man inte kan argumentera mot det man anser vara fejk news. Gör det gärna!

Sen är det givetvis så att det bör vara straffbart att sprida förtal om person och att hota till livet. Men det är en annan femma.

Världen är galen och bara Tegnell kan tänka, eller?

Fascinerande. Jag skrev i mars att Tegnell verkade tro att världen är galen och att bara han och hans svenska experter kan tänka. Jag fick ta mycket skit för att jag skrev så.

Nu bekräftade han det i sitt sommarprat. (Källa)

”Men då var det som om världen blev galen och allt det vi hade diskuterat verkade helt bortglömt. Land efter land stängde sina gränser och stängde ner sina samhällen totalt.”

Lite knasigt är det ju om man följt med i vad som diskuterats innan pandemin bröt ut. För det man diskuterade innan 2020 var att begränsa antalet smittade med nedstängningar och testning/smittspårning (syftet med smittspårning är att minimera antalet smittade). Jo Sverige var med på de WHO konferenser där det diskuterades. (Se tex WHOs

Det kan vara så att Sveriges strategi är rätt. Jag hoppas det. Men det ser mindre troligt ut för var dag. Men Tegnells kommunikationsskills är usla. Det har jag sagt sen dag ett.

Det är lätt att kolla. Googla lite eller läs WHOs rapporter. WHOs ”preparedness” rapporter. Denna checklist från 2018 tex. Eller kolla vad Global Preparedness Monitoring Board sa.

Hela världen har blivit galen, bara Tegnell och hans vänner kan tänka. Tack för den herr Sommarpratare. Det citatet kommer nog att nämnas i framtidens historieböcker.

Han kan säga det han säger eftersom vi som följde ämnet innan 2020 är få.

Sen bekräftade Tegnell att han chockades i mars. Pandemin bröt ut i Italien i februari men det var alltså först i mars herr experten, en av de få i världen som kan tänka, reagerade.

När han tidigare pratat om hur överraskad och chockad han blev då smittan bröt ut i Italien tolkade jag honom välvilligt och trodde han menade runt 24 feb. Men nu var det alltså då Italien stängdes några dagar in i mars som han upptäckte att pandemin var en pandemi.

Intressant är det också!

Tegnell svamlar om dödstalen

Tegnell påstår nu att han chockas över dödstalen i covid19. För några månader sen sa han att han räknade med upp emot 20.000 döda.

Jag hade önskat att journalister mer aktivt konfronterat Tegnell om vad han faktiskt sagt och gjort. När vi inte införde lockdown var faktiskt meningen att man skulle ha högre dödstal än länderna med lockdown.

De hade förhoppningen att de svenska dödstalen på sikt skulle bli lägre än lockdown-staternas. Flockimmunitetsiden går inte ut på att pressa ner antalet smittade. Lockdown går ut på att minimera antalet smittade och sen massivt smittesta och smittspåra i väntan på mediciner och vaccin.

Tegnell och Sverige har valt en annan väg för de tror inte man kan hålla nere antalet smittade med lockdown och smittestning.

Därför sa Tegnell och regeringen att de väntade sig många döda. Inget konstigt med det. Men nu påstår Tegnell att han chockas över dödstalen, som han aldrig räknade med.

”När det gäller avlidna har vi kommit över 5.000 fall. En förskräckligt hög siffra jag tror ingen hade kunnat drömma om att vi skulle nå, sade statsepidemiolog Anders Tegnell under torsdagens pressträff med svenska myndigheter. ”

Jösses!

Det KAN fortfarande hända att svensk strategi funkar. Jag hoppas det. Men då resten av världen valt en annan strategi behöver vi diskutera vårt vägval jämfört med den lockdownmetod vi inte valde.

Men hur som helst är jag trött på Tegnells svammel. Så här gör han gång på gång på gång.

Utan ”amatörepidemiologer” skadas demokratin

Att kalla någon som är kritisk till regeringens coronapolitik för ”amatörepidemiolog” och nån som är kritisk till polisens palmeutredare för ”amatörkriminalare” är härskartekniker. Speciellt då man säger att dessa ”amatörer” borde vara ”tysta och lyssna på vetenskapen och experterna”.

Vet ni vad det kallas då folk har olika åsikter om politik? Demokrati kallas det!

För hundra år sen var det de konservativa som använde argument där man såg ner på folks meningsyttringar med argument som ”amatörekonom” och ”amatör statsvetare”. Sossarna fick ofta höra det för 100 år sen då de var för 8h arbetsdag, arbetarskydd och semester och sånt. Idag är det mer en grej i delar av vänstern att tycka att folk ska vara tysta och lyssna på experterna.

Förutom att argumentet är demokratifientligt visar detta att den som yttrar det inte vet att experter sällan är ense om saker och ting. I coronafrågan är dessutom, internationellt, de som är för den svenska modellen i minoritet.

Den demokratiska vägen har varit att ta debatten. Och för att debatt ska kunna tas behövs olika åsikter.

En demokrati är inte en demokrati utan opposition. Jag hittar inte citatet nu men den gamle statsministern Tage Erlander yttrade något i den stilen och sa att regeringspolitik alltid riskerar att löpa amok om det inte finns en stark opposition i riksdagen och starka granskande och kritiska röster i media och bland väljarkåren.

Och så är det. Även om många utmålar opposition mot coronapolitiken som rasistiskt, högerextremt, farligt och odemokratiskt, så är det i realiteten tvärtom.

Utan opposition, utan kritik och utan ”amatörsmittskyddsexperter” skadas demokratin.

I samband med detta bör jag nämna Ebba Bush Thors utspel om regeringens ev. ansvar för coronadöda. Det påstås att hon och Kd inte bör vara så kritiska. Vi har en kris, då bör man agera gemensamt och ”lyssna på experterna” heter det.

Men om hon har fel eller rätt i det hon säger om regeringen beror helt på hur utfallet blir av den svensla politiken. Fortsätter Sverige att ha höga dödstal och världen får ner dem mer, som nu, får hon ju rätt.

För den svenska politiken skiljer sig från resten av världens och det var ett medvetet val av regeringen.

Johan Ingerö (Kd) citerade ett rekevant citat i en tråd. Se bilden längst ner.

Som vanligt tar jag inte ställning till om Sveriges metoder varit rätt eller fel. Jag hoppas Sveriges modell funkar bra. Det får tiden utvisa. Men om det fortsättet som nu och det INTE visar sig går bra, då bär de ett ansvar, ja. Då har Kd och Bush Thor rätt.

Den avvikande politik vi fört, internationellt, var ett medvetet val.

På gott, förhoppningsvis, men kanske på ont… tiden får utvisa.

Tills dess kan vi inte säga att Kd ledaren har fel. Dessutom är det bra att hon ställer sig i tydlig opposition. En demokrati behöver en tydlig opposition, speciellt i en kris som denna. Det säger jag som sosse!

Utan en opposition. Och utan att medborgare som inte håller med Folkhälsomyndigheten och är kritiska hörs tydligt så skadas demokratin.

Det finns gott om exempel från historien på hur man förlöjligat och stämplat opposition till en viss politik. Även i Sverige. Se hur man hanterade alla de som för 30-40 år sen varnade för övergreppen i barnhem och fosterhem t.ex.

Nu vet vi att övergrepp begicks. Och vi vet att bristen på opposition och debatt var orsaken till att de kunde ske.

Och… ja, de som ändå försökte väcka opinion om övergreppen i barn- och fosterhem kallades ofta föraktfullt för ”amatörsocionomer”. Bara alla höll käft och lyssnade på experterna skulle allt bli så bra så!

Därför ogillar jag ordet ”amatörepidemiolog”. Därför blir jag arg när någon säger att det är farligt att vara kritisk till regeringens coronapolitik.

Att bete sig som en dynghög är inte antirasism

Here we go again. Det demonstreras mot mot rasismen och en minoritet uttnyttjar tillfället för att bete sig som rövhål. De kravallar, de kallar vita för sjuka och horungar och de föraktar vita så mycket att de löper amok på gator och torg. Till slut blir resultatet något som gör att jag, i vanlig ordning, blir lika rädd för dessa påstådda antiraster som jag är för rasisterna som hetsar mot svarta eller muslimer.

De är så, arga, så arga såååååå arga för rasismen att de… krossar random skyltfönster, lootar random flyttbil, välter random blomkruka, ger random vit flicka en örfil och bränner sin grannes bil. Som vi såg i Göteborg igår!

Och kravallande slår tillbaka mot de som man vill försvara. Ett konkret exempel på detta är att kravallande dynghögar i USA som påstår sig vara mot rasismen, och påstår sig bry sig om att #blacklifematters, vandaliserade ett monument tillägnat svarta soldater som slogs mot sydstaterna, och mot slaveriet, för några dagar sedan. (Läs om det här!)

Kravallande slår blint mot alla. Att bränna random bil betyder att man riskerar att bränna även svarta människors bilar. Att förstöra random staty gör att sånt här kan hända.

Det är en minoritet av demonstranterna, men en minoritet som skrämmer mig.

Jag känner till 54th Massashusetts regiment och deras roll i kampen mot slaveriet. Tydligen gjorde inte dessa kravallande rövhål det. Jag tror de bara ville förstöra random staty som de förknippade hörde ihop med makten.

Utanförskapet i förorterna i Sverige, bland de med utländsk bakgrund, är vidrigt, och ÄR rasism. Men det rättfärdigar aldrig att man blint kravallar och slår omkring sig! Minst av allt rättfärdigar det att man vräker ur sig att man föraktar vita, eller att man bränner sin svarte grannes bil… Rasismen mot svarta i USA, och utanförskapet och fattigdomen bland dem, är vidrig men det rättfärdigar inte att man bränner random bil eller förstör minnesmärken tillägnade de som stred mot slaveriet.

Efter coronan: rädda världens miljö – låt kineserna flyga till Sverige

Relativt sett har vi en fantastiskt bra miljö i Sverige. Dessutom har vi välstånd. Vi har kunnat förena välståndsskapande, att vi blivit rika, med ett fantastiskt miljöarbete. Det skulke kunna itgöra kärnan i en ny svensk utrikespolitik.

Kina och Indien bygger sitt välstånd nu och de kompromissar INTE om det. Alla människor ska få välstånd, punkt, är deras politik.

Förr ville många miljökämpar i väst förhindra kinas och indiens industrialisering, för att rädda miljön. Det tåget har gått (tack och lov). De kommer aldrig att tillåta att nån yttre makt förhindrar deras utveckling.

Därför kan Sverige och Norden komma att spela en roll som förebilder. Vi har byggt välstånd och jämfört med Indien och Kina idag har vi en fantastisk miljö, vi sopsorterar och renar utsläpp och bryr oss om miljön.

Det är något vi borde framhålla mer, något som borde bli fokus i en ny svensk utrikespolitin efter coronan. Att få kinesiska och indiska beslutsfattare att flyga hit och studera vårt miljöarbete är nog det viktigaste vi kan göra för världens framtid.

Den nya svenska modell världen borde studera.

Låt dem fiska lax i stockholms ström som de äter sen. Bygg kallbadhuset vid Gamla stan och låt dem bada där. Ta med dem ut i Nackareservatet medan du berättar att stockholm har 2 miljoner invånare. Låt dem följa rådjuren som går där längst skogen vid Sickla eller Bandhagen/Kärrtorp och låt dem dricka vattnet vid den naturliga källan vid sandsjön och se på hur nakenbadarna badar och ungdomen nuppar i buskarna där på sommaren.

Eller låt dem se badet i Kalmar vid infarten till hamnen, låt dem smaka fisk som fiskats i centrala Kalmar. Låt dem studera hägrarna vid vattnet bredvid Ängöleden och äta älgstek en grillkväll på Svinö.

DET vore det allra allra bästa och viktigaste vi kan göra för världsmiljön. Alla andra länder får givetvis också komma hit och se det, men Kina och Indien är viktigast.

Vi behöver hitta en balans där världens folk kan få både välstånd och där miljön räddas. Där kan Sverige spela en unik roll framöver!

En ”maktanalys” att torka sig i röven med

Jag skiter totalt i om nån som generaliserar negativt om judar, muslimer eller vita säger sig göra det pga maktanalys eller inte. Det är extremt vanligt att man åberopar det som skäl och jag struntar totalt i sådana skäl.

Att nån som säger att hen föraktar judar anser sig vara förtryckt av judar och i underläge, ger jag helt fan i. Man säger inte så om en hel grupp människor ändå.

Att nån som säger att hen föraktar muslimer anser sig vara förtryckt av muslimer och i underläge, ger jag helt fan i. Man säger inte så om en hel grupp människor ändå.

Att nån som säger att hen föraktar vita anser sig vara förtryckt av vita och i underläge, ger jag helt fan i. Man säger inte så om en hel grupp människor ändå.

Man ger bara fan i att dra folk med en hudfärg eller en religion eller kultur över en kam.

Det spelar ingen roll om vita rassar slår svarta i USA, om Israel bombar Palestina eller muslimska extremister dödar homosexuella. Man kan både vara mot det och mot att nån drar vita, judar eller muslimer över en kam.

Dra folkgrupper över en kam och åberopa ”maktanalys”, så visar du att du är ett rövhål som inte kan skilja mellan förövarna och kollektivet i sin helhet. Försvara sådan ”maktanalys” och du visar att du är ett rövhål som accepterar kollektiva skuldbelägganden.

Sånt brukar kallas rasism. Men om du inte anser det vara rasism är det ok, bara du är mot sådana kollektiva skuldbelägganden!

Kollektivt skuldbeläggande ”maktanalys” är en maktanalys man kan torka sig i röven med!

Är rasism bara nåt som finns bland s.k ”vita”?

Är rasism bara nåt som finns bland s.k ”vita”?

Jag har umgåtts mycket med flyktingar från både muslimska länder och Afrika. Det finns mängder av ömsesidig rasism. Svarta icke muslimer som hatar muslimer och araber som hatar svarta och muslimer som hatar icke kristna. Och sen har vi hela dilemmat med nordafrikansk rasism mot centralafrikaner och hur centralafrikaner ofta behandlar nordafrikaner.

Se på slavhandeln i Libyen idag, så förstår ni.

Denna ömsesidiga rasism har sin grund i den muslimska slavhandeln. Det finns alltså en parallell till hur rasismen i väst, i USA idag t.ex., har mycket av sin grund i den kristna slavhandeln, men denna gången är det den muslimska/arabiska slavhandeln som är orsaken.

Och den i sin tur kom igång 900 år innan den europeiska slavhandeln.

Dessutom samarbetade både kristna och muslimska slavhandlare med kungariken i centralafrika som fångade de slavar som muslimer och kristna köpte.

Många konflikter inne i Afrika idag har sin grund i att svarta slavjägare i sekler jagat, fångat och förslavat andra folk (Hutu – Tutsie konflikten i Rwanda/Burundi och Kongo t.ex.) som de sålt till vita och araber.

Hur kan man förklara denna rasism om rasism inte finns där, och om rasism bara är nåt vita håller på med?

Hur ska man förklara många palestiniers generaliserande hat mot judar om rasism bara är nåt vitt, hur kan man förklara IS glödande hat mot shiamuslimer, kristna och yazidier om rasism bara finns bland vita? Hur kan man förklara rasismen mot kineser under årtusenden i stora delar av Asien, om rasism bara finns bland vita?

Rasism är ett gift som finns bland alla folk med alla hudfärger.Och vi måste stå upp mot rasismen var gång den sticker fram sitt fula tryne!

Jag är inte längre med i Motargument

Som en del redan vet kastade den antirasistiska sajten Motargument, som jag grundade och satt i redaktionen för, ut mig.

Enda konkreta motiveringarna som gavs var att jag privat var för mycket mot kommunism, hade skrivit för mycket mot IS och var för kritisk till svenska regeringens coronapolitik. (Vad det nu har med antirasism att göra?) Allt detta gjorde att jag uttryckte mig för gapigt och på fel sätt. Inga andra konkreta belägg på att jag gjort nåt fel gavs när jag bad om det.

Jag hade inte tänkt gå ut offentligt om detta men nu har delar av Motarguments redaktion öppet börjat stödja personer som säger att de föraktar vita. Personer som skiljer mellan vi och dem.

Då måste jag meddela alla att jag inte längre har något med Motargument att göra, att jag blev utsparkad, och att jag ogillar policyförändringen den sista tiden.

Jag måste. Jag vill inte på något vis bli associerad med fenomenet. Tyvärr. Jag vill inte smutsa ner mitt namn och mitt rykte. Jag är mycket förknippad med Motargument, nämligen.

Det är en radikal förändring att redaktionens medlemmar gillar hat mot vita. Att dra folk med samma ursprung och hudfärg över en kam är rasism.

Är det ok att skriva att man föraktar folkgrupper och personer med annan hudfärg? Eller är det ok att tex skriva att man föraktar judar och muslimer? Nej! LIKA LITE ÄR DET OK ATT BABBLA OM ATT MAN FÖRAKTAR VITA!

Förändringen är inte ny. Tecknen har synts innan. Vi hade många och långa strider i redaktionen om kamp mot IS skulle ses som antirasism, om vi kunde skriva om radikal islamism eller inte. Ganska bisarrt eftersom IS och radikal islamism är lika marinerade i rasism som nazisterna i NMR, och NMR kunde vi skriva om.

Jag hoppas MA i framtiden blir konsekventa antirasister igen.

PS

Redaktionen i Motargument skulle givetvis hävda att det är min gapighet och skrikighet och ”metod” de ogillar, inte något jag konkret står för. Som nu när jag kritiserar Bilan Osmans ord om att hon föraktar vita.

Men mina kollegor har konsekvent jublat och applåderat då jag t.ex. protesterat mot Sara Mohammads och Mona Walters islamofobi då de sagt liknande saker och generaliserat negativt om muslimer. De har jublat över min nolltolerans attityd mot Sd och islamofobi och min gapiga metod.


I min värld är det lika illa att säga att man föraktar alla vita. Men då gör jag fel om jag beter mig på samma sätt mot någon känd antirasist som mot Sdare.

Så det är VAD jag säger, inte hur jag säger det, de egentligen ogillar.

Om generaliseringar om folkgrupper och hat som föder hat…

Varför är det viktigt att reagera då någon svepande generaliserar om folkgrupper, vare sig det är vita, svarta, kristna, muslimer, svenskar, serber eller romer?

För att hat föder hat. Svepande negativa generaliseringar föder mer svepande negativitet.

Men har man inte rätt att skrika ”jag föraktar judar”, ”jag föraktar män”, ”jag föraktar vita”, om man utsatts för övergrepp och våld och är i maktmässigt underläge?

Jovisst. Men hur bör omgivningen reagera då någon i vanmakt och ilska möter hat med hat riktat mot personer som aldrig utsatt hen för något, som barn?

Svepande generaliseringar sveper mot alla. Säger man att man föraktar muslimer eller vita riktas föraktet mot gruppen, och detta inkluderar barnen. (Det är ABC i kunskapen om rasism att svepande generaliseringar slår även mot barn.)

Jag ska berätta en sak.

Om en kvinna som just våldtagits i sin ilska skriker att hon hatar män, kan man förstå det. Precis som man kan förstå den man som säger att han hatar kvinnor då hans fru legat med någon annan. Jag kan på ett plan förstå personen som ser ett terrordåd begånget av IS som skriker att han hatar muslimer. Jag kan förstå den som rånats av nån romsk liga då hen skriker ”jag hatar romer” också. Och jag kan förstå ilskan mot vita i usa och ilskan mot judar i Palestina. Och jag förstår den homosexuelle som säger att hen hatar islam då hen möter imamers homofobi och inte kan hitta en enda moske i Sverige som tillåter honom att bli pappa och make.

Men hur bör vi andra agera då vi ser sånt? Bör vi applådera och jubla åt det som sägs i affekt?

En exmuslim som konverterat som jag är bekant med fick höra att religiösa nötter i en klan mördat hens släkting och blev rasande. ”Jävla muslimer, förbjud islam, stäng moskeerna” sa hen.

Prästen bemötte detta vettigt. Han förmedlade att han förstod ilskan men var väldigt tydlig med att säga ”När du tänkt över saken inser du att det inte gäller alla muslimer.”

Varför var det viktigt? Prästen sa till mig sen att det var viktigt för att ”hat föder mer hat”.

”Det är fler än han som drabbats som lyssnar. Om jag inte reagerar på detta så smittar det kanske de andra. Hans vänner. Och hat föder mer hat”.

Och just det var problemet med Bilan Osmans ord igår om att hon föraktar vita och inte pallar med vita, och att så många applåderade och jublade åt orden. Hat föder hat. Negativa generaliseringar om grupper föder mer negativitet och fler generaliseringar.

Prästen var i en priviligierad position också. Hen har inte haft religiösa nötter som pekat pistoler mot sin panna, som konvertiten haft. Hen har inte jagats av is och galna imamer. Hen är inte homosexuell. Ändå gjorde han klart den lilla viktiga saken: ”inte alla muslimer”.

Gjorde han fel?

Kort och gott. Jag kan förstå sverigedemokratens ilska ”jag föraktar islam” om det man ser av islam bara är homofobi, is, hamas och galna mullor. Men…

Och jag förstår absolut exmuslimers ofta glödande ilska mot islam och muslimer, Sara Mohammed och Mona Walter genomgick ett helvete i sina hemländer. De om några har levt med våld, nåt de kallar ”islams våld”, och i strukturellt underläge. Men…

Jag kan förstå ilskan mot rasisternas USA, Trump och polisvåldet och att man kanske utbrister ”jag föraktar vita”… Men…

Men… det rättfärdigar ändå inte att man generaliserar negativt och svepande om muslimer eller om vita.

Det görs vidriga saker av vita, av många män, av många muslimer, av många judar och många romer. Men det gör det inte rätt att generalisera negativt om hela gruppen.

Det som många vita eller muslimer gör rättfärdigar inte ord som ”jag föraktar vita” eller ”jag föraktar muslimer”.

När vi andra ser nån som i ilska och vanmakt vräker ur sig att hen föraktar muslimer, judar eller vita eller män, bör vi andra säga: ”jag förstår din ilska, men inte alla”… ”Inte alla muslimer”, ”inte alla män”, ”inte alla judar”, ”inte alla vita”.

Jag har skrivit mycket om faran med negativa generaliseringar om folkgrupper. Läs mer här!


Bilan Osman ”pallar inte med vita människor”

Polisens mord på George Floyd i USA är vidrigt, men är alla vita medskyldiga till mordet? Gör mordet det rätt att vräka ur sig sin ilska mot alla man upplever har vit hudfärg? Bilan Osman (som jobbar på Expo) anser det.

Så här uttryckte hon sig imorse:

”För var dag som går så pallar jag inte med vita människor. Varför lyssnar ingen? Varför är vår existens inte mer än era (i bästa fall) woke-insikter? Varför är mitt liv, mina syskons liv, min mammas liv, mitt barns liv; så beroende av er vithet?

5. Varför har jag börjat känna ett förakt för vitheten, vita och er oförmåga att skydda mig? Jag menar att Floyd kunde ha levt i vilken svensk stad somhelst men han hade ändå mördats under er likgiltighet.”

Hade Bilan osman bara uttryckt sin ilska mot vit rasism, Trump och institutionell rasism i USA och andra länder, så hade jag hållit med henne.

Nu gick hon längre än så. Hon drar ALLA vita och vithet över en kam. Det är lika illa, och felaktigt, som om hon dragit alla judar över en kam (pga Israels politik) eller alla muslimer över en kam (pga IS och Irans politik).

Resultatet är en tråd full av uppstötningar där man förklarar vita som kollektivskyldiga till mordet på Floyd, som sjuka, onda, rasistiska och bara utnyttjar personer med andra hudfärger. Några man aldrig kan vara vänner med.

Även om man inte skulle hålla med om att det är rasism att dra alla vita över en kam, så borde man väl inse att det knappast är konstruktivt att möta hat mot en grupp människor, med hat mot en annan grupp människor?!

Min morfars morbror, Ivar Nyman, var polis i Kullabygden under kriget. Det finns en berättelse om hur han slutade dra tyskar över en kam. (Han hatade tyskar pga nazismen, som han hatade.)

En dag mötte han ett par som kom gående i Väsby. De pratade tyska. Arg som han var på nazisterna gick han fram till dem och förklarade hur onda alla tyskar var och hur han önskade att de bara kunde försvinna från Sverige.

Paret berättade att de var judar och socialdemokrater som flytt kriget…

Min släkting skämdes så han höll på att sjunka genom golvet. Det var då, i det ögonblicket, han insåg att det var fel att dra alla tyskar över en kam. Inte alla tyskar var nazister och inte alla tyskar var onda, hur mycket de än var i strukturellt överläge och mördade och slaktade.

Man kan önska att Bilan osman inser sitt övertramp på samma sätt, och ber om ursäkt. Om inte hon gör det hoppas jag att hon kastas ut ur Expo med omedelbar verkan!


***************

Och samma disclaimer som alltid. Att en känd antirasist uttrycker sig rasistiskt rättfärdigar inte generaliserande hat mot muslimer eller judar. (Jag är medveten att många rassar i Sds-fanclub kommer att gnugga händerna av förtjusning av Osmans fadäs) Konsekvent antirasism innebär att man tar ställning mot ALLT hat, rasism och generaliserande svepande föreställningar om kulturer, hudfärger och religioner.

Det är inte ok att dra alla muslimer över en kam för att IS mördar människor, inte heller att dra alla vita över en kam för att rassar i USA mördar svarta.  Som vanligt är rasism bara fel, fel och inget annat än fel!

Tegnell menar att man kunnat rädda fler liv

Jag tar det lite lugnt med deltagandet i debatten om covid-19. Jag är förbannat trött på polariseringen. Nu är det vår och jag kopplar av! Men en liten kommentar måste jag göra om Tegnells intervju i Newsweek.

Vinden håller troligen på att vända i debatten. Vad som kommer att ske efter det, vette tusan. Vi får vänta och se.

Debatten om syrgasen i äldreomsorgen har kommit igång, efter att DN skrivit om det. Det är bisarrt att för bara en vecka sen hånades och bespottades man ofta bara man nämnde att på vissa håll i Sverige VERKAR det som man inte ger syrgas till äldre palliativa omsorgstagare som behöver det.

Men det riktigt stora är debatten om att det kanske funnits andra vägar vi kunde valt. Tegnell själv tvekar att det funnits andra saker vi kunnat göra.

Till Newsweek sa han nyligen att man hade kunnat stänga av Sverige mer, och man hade kunnat rädda fler liv, men att det var en väg man inte valde.

”Speaking to Newsweek, Tegnell admitted that a lockdown would have helped reduce the number of cases and deaths in Sweden in the short term, but said the decision might pay dividends in the long run. ”Obviously yes, it would have helped in the short term. But for the long term, we don’t know,” he said.”

Internationellt tänker man tvärtom. Man försöker rädda fler liv både kortsiktigt och långsiktigt. Därför har strategin varit en lockdown följd av intenstivt testande.

OM det visar sig att man kunnat göra annorlunda kommer detta Tegnellcitat att stå i de svenska historieböckerna i tusentals år framöver.

Munskydd mot covid19: prepare for the shitstorm!

När jag i början på februari började ställa frågan om vi inte bör använda munskydd offentligt, var responsen ofta rasistisk. Det antogs direkt och indirekt att asiaterna, som använde munskydd, var hysteriska, korkade och mindre vetande.

Användningen av munskydd i väst ökar. Nu senast Belgien där man måste använda munskydd i kollektivtrafiken.

I Dagens Nyheter skriver sex forskare om att munskydd bör användas här också, speciellt i äldreomsorgen. (Läs artikeln här!)

Att i detta läge avråda från allmänt bruk av skyddsutrustning inom äldrevården är obegripligt, alldeles särskilt som viruset i utandningsluften går ner signifikant om munskydd används.

Vid en så pass smittsam, en så pass allvarlig och bland äldre ofta dödlig sjukdom som covid-19 måste försiktighetsprincipen råda. Det nu säkerställda och signifikanta inslaget av presymptomatisk smitta, likväl som möjligheten att luftburen smitta är en komponent i smittöverföringen, måste leda till stora förändringar i de svenska smittskyddsrekommendationerna. 

För några dagar sedan skrev jag en artikel (länk här!) om att det kommer att bli en svekdebatt utan like om munskydden OM vi börjar ta på dem även här. Länder som Belgien har redan en viss sådan debatt och det kommer att bli värre. Är anledningen till att asiatiska länder lyckats bättre att hålla stånd mot coronan att man använde munskydd från dag ett? Hur många liv har gått till spillo för att vi valde en annan väg här?

Snart bär man munskydd i våra grannländer och kanske till och med här, och med det debatten om varför man inte försökte få fram munskydd så alla skulle kunna bära det från februari, och, tyvärr, debatten om att vi inte hade kunnat ge munskydd till alla, eftersom produktionskapaciteten saknades. Man kunde inte ens garantera munskydd till de som arbetar nära coronasmittade, så få hade vi.

Så få har vi än idag att vi i omsorgen och vården ofta förväntas arbeta nära hostande människor med enbart visir, utan skydd.

Till skillnad från de asiatiska länderna hade vi inga lager med tiotals miljoner munskydd och vi hade ingen reglerad ekonomi så företagen kunde fås att lägga om produktionen snabbt.

Men det vi inte hade då, i januari/februari skulle vi kunnat ha idag. Kom ihåg att regeringen än idag inte öronmärkt ett enda öre till produktion av skydd. Hade man satsat en 10 miljarder eller så i februari hade vi inte haft nån brist på nåt idag.

OM det nu visar sig att munskydd fungerar och stoppar coronavirusets spridning, vilket det mesta tyder på, kommer det förr eller senare en shitstorm utan like och en debatt om svek. Förhoppningsvis en som ställer frågan om vi såg ner på de asiatiska ländernas politik på grund av rasism. Med rätta: OM det hjälper med munskydd är det ganska bisarrt att vi inte använder det här. Även vid ”långsam samhällspridning” vore det ju i så fall bra att använda munskydd för att skydda riskgrupperna, eller hur?

(Och för er som anför argumentet att munskydd skulle få fler att slarva och ta sig i ansiktet av misstag och att vi därför inte bör bära det. De flesta slarvar med att tvätta händer och underarmar med tvål och vatten 30 sekunder på rätt sätt, bör vi därför sluta tvätta oss med tvål och vatten?)

Kommer det att bli en svekdebatt om munskydden i väst?

Kommer det att bli en svekdebatt om munskydden i väst?

Om bevis framkommer att man Asien stoppade spridningen av coronan genom munskydd, och räddade liv genom att ”vinna tid”, kommer frågan att ställas varför vi inte gjorde samma sak här.

Nu har pandemin pågått i tre månader och man kan börja fundera över hur det kommer att se ut de närmaste månaderna. Personligen tror jag att tre faktorer kommer att spela en stor roll. De asymptomatiska fallen av corona (de utan symtom), debatten om alla bör bära munskydd och frågan om att vinna tid.

Och det man kommer att prata om är den stora skillnaden mellan västvärlden och Asien. Asien (inkluderat Kina) har lyckats hålla tillbaka smittan. Vad beror detta på, är nåt som kommer att diskuteras en hel del?

Asymptomatiska fall

Asymptomatiska fall har diskuterats tidigt. I Kina redan innan man stängde Wuhan. Jag såg de första diskussionerna om detta på twitter redan ca 20 januari. Så länge har man vetat att de flesta fall av corona troligen är asymptomatiska. Detta har rapporterats tidigt från Italien, Tyskland (den 30 januari skrev tyska forskare en rapport om det), Tyskland, Kina, Kina.

WHO var tidigt ute och varnade för detta också.

Frågan har varit om asymptomatiska smittar eller inte. Och hur mycket de smittar. Det har funnits gott om bevis från dag ett på just smitta

Notera att Anders Tegnell och Folkhälsoinstitutet tidigt avfärdade all diskussion om asymptomatiska fall. (Se här).

Den 1 februari skrev Folkhälsomyndigheten på Twitter:

”Vi får många frågor om coronaviruset smittar under inkubationstiden. Vår bedömning är att det smittar när patenten är sjuk och vid insjuknandet. De källor som hävdar att det skulle smitta under inkubationstiden saknar vetenskapligt stöd.”

Inställningen att asymptomatisk smitta är sällsynt har sedan åberopats var gång någon frågat om alla svenskar bör bära munskydd när de är ute offentligt, och om personalen i hemtjänst och äldreomsorgen bör det.

Munskydd

I Asien har alla burit munskydd från dag ett. Det har man inte burit för att skydda sig själv utan för att skydda andra. Och myndigheter har motiverat detta med just risken för asymptomatisk smitta och risken att en del smittade går ut, utan att de bör vara ute.

Även risken för minimala symptom är något man diskuterat i Asien. Att man har symptom men inte känner igen det som flunsasymptom. Sist jag hade den vanliga flunsan hade jag det dagen innan. I efterhand kunde jag identifiera den lilla känning jag hade i en led på handen som ett symptom. Den typiska ledsmärta man har vid flunsan ibland fick jag också då, dagen efter. Men det började med en liten känning i ett ringfinger. Jag hade ingen aning om att det var flunsan. Troligen var jag mycket smittsam då.

Det finns en stor risk att just debatten om asymptomatiska fall och politiken att vi inte ska bära munskydd kommer att leda till både ilska och folkstorm i västvärlden på sikt. Om Asien räddade liv genom munskydden är frågan om inte vi kunnat rädda liv även här?

Det kan bli en svekdebatt av gigantiska mått framöver, och mycket talar för att det blir det.

Sen är det en annan sak att även om vi hade velat det hade det varit svårt att få fram munskydd till alla. Vi hade inga lager här, de asiatiska länderna hade gigantiska lager. Men hade regeringarna beslutat att investera i massproduktion av munskydd tidigt hade man kunnat ha skydd till alla nu. Sverige med sin tillverkningskapacitet hade troligen kunnat ge munskydd till alla tidigt i mars.

Vinna tid?

På det kan en del svara: ”Men varför ska alla bära munskydd? Vill vi inte ha en viss spridning i samhället, så att vi uppnår flockimmunitet?”

Svaret på det är: ”Nej om vi kan vinna tid, är det viktigare än att uppnä flockimmunitet genom spridning”.

Och varför vill man stoppa all smittspridning i samhället och undvika flockimmunitet genom spridning?

Jo, för att rädda liv, mobilisera försvar, bygga produktionskapacitet, få fram billiga test för masstestning av såväl smitta och om man haft smitta, och för att man ska få fram läkemedel som räddar liv och vaccin som räddar liv.

Den diskussionen, om att vinna tid, förs inte alls i Sverige. Anders Tegnell har ju till och med offentlig sagt att han inte anser det är hans uppgift att blicka framåt i tiden.

Men ändå är den diskussionen stor internationellt. De flesta länder räknar kallt med att man till hösten är i en bättre situation än idag.

Vi ser det redan i liten skala i Danmark. Där öppnar man nu upp samhället igen, och man kombinerar det med gigantiska masstest.

I Sydkorea (t.ex.) resonerar man så här: om man kan trycka ner smittspridningen till ett minimum och hålla samhället igång så mycket som möjligt för att minimera de ekonomiska effekterna, och man undviker smittspridning så lär vi till hösten ha mediciner och kanske t.om vaccin och därmed har vi räddat liv.

Och glöm inte: Korea har INTE stängt hela samhället.

Summa summarum

I fokus för denna debatt tror jag munskydden kommer att hamna. I land efter land inför man nu dem. Man har insett att man gjorde fel i början, och dessutom har man fått igång produktionskapaciteten så man kan producera dem.

Hade man kunnat rädda liv?

Även WHO har ändrat sig och är för munskydd numera. Deras tidigare fokus låg på att ”munskydden inte skyddar bäraren”. Men det har aldrig varit anledningen till att asiatiska länder såg till att alla bar det där. Anledningen var att skydda ANDRA än bäraren, och den åsikten har WHO gett stöd för nu.

Det finns en hel del argument mot munskydd. Bland annat att man kan slarva när man tar på sig det och råka smitta sig. Att man inte tvättat händerna med tvål innan man tar på munskyddet och rör sitt ansikte. Men de argumenten utgår ännu från antagandet att skydden främst ska bäras för att skydda bäraren.

Fokuset ligger helt på bäraren i väst. Måhända är det skillnader i människosyn som ligger bakom att asiatiska befolkningar anser att det är självklart att alla ska bära munskydd? Man bär för att skydda ANDRA främst, inte för att skydda sig själv.

Frågan om munskydden och hur man behandlat risken för asymptomatisk spridning kommer att bli en stor fråga framöver, utan tvivel.

—————

Läs även inlägget den 5 maj: Munskydd mot covid19 – prepare for the shitstorm!

Richard Horton på The Lancet: ”regeringen har blod på sina händer”


En av de som varnade att brittiska regeringen gjorde fel redan tidigt, och var ilsken över senfärdigheten, fortsätter att kritisera regeringen. Richard Horton, chefredaktör på den ansedda medicinska tidskriften The Lancet.

Till en början trodde han att det inte skulle bli en global pandemi, men i februari insåg han allvaret och har sedan dess varnat för det som komma skulle.

Läs vad Horton har att säga i Financial Times.

”Since February, he has accused ministers and their advisers of failing to see the coming storm, keeping up a barrage of criticism in The Lancet, in newspapers and on television.

The UK response to the pandemic, he told the BBC on March 26, is a “national scandal”. I go to the heart of the matter: does the government have blood on its hands? “I’m not going to use those words, but I do believe lives could have been saved had we acted earlier,” he says. “If we had used February to scale up capacity for testing and contact tracing, and to begin surge capacity for intensive-care bed use, it’s absolutely clear we would have saved lives and saved the NHS. Even if it wasn’t the extreme lockdown we see now, we should have been reducing social mixing and winding down economic activity, like promoting working from home and physical distancing, so that we started to cut the lines of transmission.”

We are speaking against the backdrop of an increasingly rancorous debate over the UK’s response. He has despaired at how the science and politics of this pandemic have been handled at every turn: from the lack of testing at the beginning to what he says is the “charade” of the daily press conferences and the “strategic failure” of the government to plan adequately. He, along with others, has demanded transparency on the opaque epidemiological models that shaped the UK’s originally laissez-faire response, which included floating the idea of “herd immunity”…

  Horton has offered to act as conduit for their dispatches from the pandemic front line: “Workers have been bullied and forced to see patients who clearly have or are suspected of having Covid-19 without PPE. When they raise concerns, they are belittled or threatened. It’s horrifying to see the lack of concern by some NHS management.” War zones, one doctor told him, are better prepared than the world’s sixth-largest economy.  

The NHS was left playing catch-up, Horton says, because the government either ignored or did not act on information in a timely manner.

The first paper suggesting the existence of a new contagious virus appeared in The Lancet on January 24. Horton now wants to know why that chilling assessment was seemingly passed over in Whitehall. “Why wasn’t that paper read by the Scientific Advisory Group for Emergencies, or the New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group, or NHS England, or the chief medical officer or the chief scientific adviser?” he asks.   “We had all of these committees and all of these offices and all of these organisations, but somehow they didn’t connect. We’ve had the biggest science policy failure in a generation.” He dismisses the idea that such a devastating outbreak could only have been predicted with hindsight: “How can it be hindsight? It’s there in black and white on January 24, written in a paper from China, telling people, ‘Please act now, this is urgent, there’s a crisis.’ ”  

A week later, another Lancet paper warned that, since the virus was no longer contained in Wuhan, and that “self-sustaining outbreaks in major cities globally could become inevitable . . . Preparedness plans and mitigation interventions should be readied for quick deployment globally…   Besides, the World Health Organization declared a public-health emergency on January 30. “I do think it’s a misrepresentation, absolutely,” he says. “Between January 24 and 31, there was daily mounting evidence and concern that this was tipping into a pandemic.” ”

Andra artiklar

The Lancet

Hur sköter demensvården de med coronavirus?

Efter coronan kommer det nog att bli en backlash mot demensvården.

Hur idiotiskt det än låter låter man i stora delar av landet dementa som inte vet bättre springa fritt och smitta ner andra. Anledningen är att reglerna säger att man inte får låsa in dementa. Inte ens med corona.

De ska INTE gå fritt omkring och smitta andra. Det är chefers ansvar att undvika det. Att skapa separata vårdavdelningar för personer med demens är nog det bästa. Men går inte det är inlåsning enda lösningen.

Ja jag vet vad lagen säger. Lagen säger att dementa inte får låsas in. Men tvång står just nu mot tvång.

Att en person smittar andra är också tvång, men då mot de oskyddade osmittade. Vilket tvång i värst i en nödsituation? Att låsa in en smittad dement, eller att en oskyddad osmittad gamling utsätts för corona av en hostig dement som inte vet bättre?

Men som sagt. Bara som nödlösning då lågaffektiva metoder inte funkar eller några timmar eller nån dag tills man skaffat fram en separat avdelning för de med demens.

Att ha en person som punktbevakar den demente hela dan iklädd skyddsdräkt, som ett ställe gjorde, är rena snurren. Dessutom FÅR INTE personal gå omkring med nedskitad skyddsdräkt i ”rena” zoner, än mindre med den smittade bredvid sig. Och att, som bilden, låta hela avdelningen bli nedsmutsad så man byter om när man går in till ”friska” gör bara att jag får skrämselhicka!

Alla rapporter i undersköterskegrupper och från vänner i omsorgen om dementa som springer fritt och hostar på avdelningarna just nu känns som rena snurren. Man följer regelverket in absurdum för att man inte får utöva tvång mot den demente och utsätter andra för långt värre tvång.

Kommuner och privata omsorgsbolag som låter sånt ske är rent ut sagt kriminella!

Separata vårdavdelningar måste finnas redan för den FÖRSTA ”vandraren” bland de dementa. Och även de med covid19 liknande symtom måste isoleras, på rummet om det krävs. betyder det att kameror måste köpas och mer personal hyras in, so be it!

Både 22 och Folkhälsomyndigheten räknade fel

Debatten om de 22 och Folkhälsomyndigheten har utmynnat i att både de 22 debattörerna och Folkhälsomyndigheten visat sig ha räknat fel. Så nu har vi en rejäl pajkastning om att den ena eller andra parten inte går att lita på, på grund av felräkningen.

Kan vi lämna pajkastningen och diskutera inriktningen på svensk politik istället?

Det var den 14e de 22 forskarna fick ut sin artikel i DN.

Anklagelserna har duggat tätt mot den analysen de 22 framförde men det främsta argumentet har varit att man valde att jämföra data från olika europeiska länder från dagar då statistik som ”eftersläpat” rapporterats in.

Så är ju fallet med alla länder som rapporterat in sin statistik, kan man ju tillägga, men ok, det är en relevant poäng mot artikeln de 22 skrev.

Men… Anders Tegnell angav själv en felaktig siffra i kritiken mot de 22.

Våra data är fullt valida och tagna direkt från den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) som hämtar in data från bland annat de svenska myndigheterna. Vi bedömde att perioden 7–9 april var representativ. Genomsnittet i antalet rapporterade döda var då 102 döda/dygn.

Anders Tegnell hävdade på presskonferensen den 14 april att våra data inte stämde med svensk statistik och angav i stället 60 döda/dygn. Anders Tegnell, till skillnad från svenska folket, visste att det inte var sant. Han kritiserade oss för att inte ha subtraherat de patienter som egentligen dött tidigare men registrerats först den 7–9 april.

Det han undvek att nämna var att han inte adderat någon av de patienter som ännu inte hade registrerats trots att de faktiskt dog 7–9 april. Sjukvården har svårt att hinna med att rapportera och fall fortsätter att dyka upp 2–3 veckor efter dödsdatumet.

Folkhälsomyndigheten har sedan dess i tysthet justerat upp siffrorna så att deras eget medelvärde för just den 7–9 april i dag är 85 döda/dygn och denna siffra kommer med hög sannolikhet att stiga ytterligare. Redan 85 döda/dygn ligger mycket närmare vår skattning än Tegnells utsaga från den 14 april. Det är inte lätt med siffror, Alex, men du kunde frågat oss.

Igår visade det sig att Folkhälsomyndigheten påstod att 6 miljoner av Stockholms 2 miljoner invånare måste ha smittats av coronan (!). Ytterligare en felräkning med andra ord.

Följaktigen anklagar anhängare av båda sidor den andra sidan för att vara inkompetent och inte kunna räkna rätt.

Så… Kan vi lämna argumentationen att de 22 räknade fel, och att FHM räknat fel och börja föra en DEBATT istället?

Och please, sluta se det som ett hot att någon har andra åsikter än regeringen i detta läget. Vid en kris behövs en kritisk opposition som analyserar, kritiserar och lägger förslag på en annan politik!

Evidens 8

Detta är inget blogginlägg, egentligen, bara ett ställe där jag lägger upp länkar och citat och sånt. Ursäkta röran!

—————–

Återigen nåt komplett idiotiskt! Det är egentligen en fysisk omöjlighet med brist på nåt som är så enkelt att tillverka. Är det brist på så enkla saker som långärmade skyddsrockar och handsprit så är anledningen byråkratisk, inget annat.

Regeringen borde investerat i att säkerställa produktion av detta i februari och tvingat regionerna att samarbeta kring detta. /TJ kommentar

https://www.svd.se/tre-miljoner-skyddsrockar-ska-bota-brist/i/senaste

Den akuta bristen på långärmade skyddsrockar kan ha fått en lösning.

Region Stockholm har lagt en beställning på tre miljoner stycken från H&M.

– Det är klart att det bidrar till att förbättra läget i hela Sverige, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd i Region Stockholm.

Socialstyrelsen larmade senast på onsdagen om nationell brist på långärmade skyddsrockar inom vården. Region Stockholms stora beställning kan även komma andra regioner och kommuner till nytta.


Stämmer det som SVT skriver är det nån som ska i fängelse. Något har blivit jäkligt fel! https://www.svt.se/nyheter/inrikes/andelen-aldre-covidpatienter-har-minskat-kraftigt

 

”Det är svårt att veta hur stor inverkan de skiftade riktlinjerna har haft på prioriteringarna. Men tittar man i intensivvårdsregistret SIR kan man få fram åldersstatistik för covidpatienter som intensivvårdats i Sverige.

Jämför man mars månad med april månad får man fram att andelen vårdtillfällen i intensivvården för patienter över 70 år har minskat från 28 procent till 19 procent.”

…….

https://www.opulens.se/opinion/media-och-natkultur/blott-sverige-speciellt-svenska-virus-har/?fbclid=IwAR3m-Eme2DI7BOZoEPUG0aWlt2n-bcSV-rSYDkZnz7FrIQIdDfaTx04gShk

 

”Är det inte märkligt att svenska journalister som tidigare varit måna om yrkesetiken, som att inte hylla vissa politiker och inte kalla artiklar man ogillar för “fake news”, blivit som förändrade av coronakrisen? Några exempel: Journalister bjuder in Facebookvänner att gilla sidan “Vi stöttar Anders Tegnell”. Andra noterar ogillande att tidigare Sverigepositiva tidningar nu har mage att vara kritiska mot vår pandemistrategi. För att inte tala om de totalt dissade forskare som gick ut och kritiserade Sveriges officiella linje på DN Debatt. “Nu är inte rätt tid att kritisera Folkhälsomyndigheten”, som en journalist varnade. En annan manade till nationell enighet. Det är som om coronakrisen väckt en slumrande patriotism till liv och vi fumlar som amatörer med att hantera de nya och förvirrande känslorna för Moder Svea…

Det är inte så att det inte finns saker att resonera kritiskt kring på hemmafronten. I nuläget har vi ungefär lika många döda per dag som Norge har totalt. Finland har ännu färre. Visst spelar en mängd faktorer in, och det är möjligt att det inte alls går att jämföra rakt av på det viset, men det är något djupt osunt med ropen om att “lämna debatten åt expertisen”. Så beter vi oss inte i andra samhällsfrågor. Det är inte enbart journalister disputerade vid Försvarshögskolan som tillåts granska försvarsmakten, till exempel.

Själva faktumet att Sverige i sin strategi går emot övriga Europa får en ju att misstänka samma uppblåsta självbild som går som en röd tråd genom vår historia och som bland andra Magnus Västerbro dokumenterat i Pestens år, om en annan pandemi som förlamade Europa för 300 år sedan. Förutom att coronaviruset lyckligtvis är långt mindre farligt än digerdöden har en annan förbättring skett sedan dess: demokratin och med den yttrandefriheten har slagits fast i lag. Låt oss värna den och låta även kritiska röster komma till tals.”


Vid tre olika presskonferenser tar Folkhälsomyndigheten upp stabiliseringen. Anders Tegnell, torsdagen den 16 april:

”Det börjar stabilisera sig på en lite lägre nivå än vi hade när det var som värst. Nu ligger vi på en nivå om cirka 60 avlidna per dag. Det är de senaste två tre dagarna som fylls på ordentligt. Går vi längre tillbaka är det ganska få nya fall varje dag. Så vi kan nog räkna med att de här 60 nog kommer att stämma.”

Måndagen den 20 april låter det så här.

”Vi vet att eftersläpningen inte är så stor. Om vi räknar bort de tre senaste dagarna så är det där vi ligger, på cirka 60 fall per dag.”

Men det visar sig vara felbedömningar. Utvecklingen ser visserligen fortfarande ut att ha stabiliserat sig. Men på en betydligt högre nivå än Folkhälsomyndigheten förutspådde, i snitt cirka 90 dödsfall per dag istället för 60 för de dagar Anders Tegnell tog upp på presskonferenserna.

– Jo det är förstås en väsentlig skillnad. Men det är ju definitivt inte så att vi försökt dölja någonting. Det är inte heller så att det här har påverkat några beslut vi tagit utan vi har hela tiden pekat på vikten av att skydda de äldre äldre, säger Anders Tegnell.

Han säger till Ekot att myndigheten bedömt att eftersläpningen i statistiken blivit mindre men:

– Sen av någon anledning som vi inte riktigt förstår oss på själva, för vi äger ju inte det här rapportflödet, så har det visat sig vara betydligt mer än så under de senaste tre-fyra dagarna, säger Tegnell.

Tycker du, med facit i hand, att du borde ha förstått att siffrorna skulle bli åtminstone betydligt högre än sextio för de där dagarna som du pratade om då?

– Ja, när jag tittar bakåt, men det är mycket som blir annorlunda när man tittar bakåt.

Ja, men om du sätter dig in i den situation du var i då?

– Jag tycker att det är jättesvårt, säger Anders Tegnell.

Det här är inte de enda tillfällen Folkhälsomyndigheten underskattat utvecklingen av antalet dödsfall. Den fjärde april granskade nyhetsbyrån TT dödsfallsstatistiken och tog då upp eftersläpningen i statistiken. Folkhälsomyndigheten uppgav då att eftersläpningen inte var särskilt stor.

”Vi kör nu antalet smittade mot dödsregistret. Viss eftersläpning kan det vara, men inte alls lika stor som det har varit tidigare” sa statsepidemiolog Anders Tegnell då till Sveriges Radio.

Förmiddagen den femte april då Tegnell intervjuas i Sveriges Radio ligger antalet döda i Folkhälsomyndighetens statistik på 373. Ekots reporter undrar om den egentliga summan kan vara mycket större:

Kan det egentligen ligga på 500 eller något sådant?

”Det har jag väldigt svårt att tro, jag tror att det handlar om ett tiotal hit eller dit. Vi vet att de sista dagarna är osäkra, men går vi tillbaka två tre dagar så blir siffrorna väldigt säkra”, sa Anders Tegnell i intervjun femte april.

Idag anges antalet som dött i covid -19 fram till den fjärde april till 602 personer, 229 fler än den var då Anders Tegnell intervjuades.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7459277

——————–25 april

En av de som varnade att brittiska regeringen gjorde fel, fortsätter att kritisera regeringen. https://www.ft.com/content/8e54c36a-8311-11ea-b872-8db45d5f6714

En av de som varnade att brittiska regeringen gjorde fel redan tidigt, och var ilsken över senfärdigheten, fortsätter att kritisera regeringen.
En av de som kan säga ”vad var det jag sa”. Han varnade före pandemin för en pandemi, han var tidigt ute med att varna för att denna pandemin skulle bli en pandemi, och han fortsätter att kritisera.

”Since February, he has accused ministers and their advisers of failing to see the coming storm, keeping up a barrage of criticism in The Lancet, in newspapers and on television. The UK response to the pandemic, he told the BBC on March 26, is a “national scandal”. I go to the heart of the matter: does the government have blood on its hands? “I’m not going to use those words, but I do believe lives could have been saved had we acted earlier,” he says. “If we had used February to scale up capacity for testing and contact tracing, and to begin surge capacity for intensive-care bed use, it’s absolutely clear we would have saved lives and saved the NHS. Even if it wasn’t the extreme lockdown we see now, we should have been reducing social mixing and winding down economic activity, like promoting working from home and physical distancing, so that we started to cut the lines of transmission.” We are speaking against the backdrop of an increasingly rancorous debate over the UK’s response. He has despaired at how the science and politics of this pandemic have been handled at every turn: from the lack of testing at the beginning to what he says is the “charade” of the daily press conferences and the “strategic failure” of the government to plan adequately. He, along with others, has demanded transparency on the opaque epidemiological models that shaped the UK’s originally laissez-faire response, which included floating the idea of “herd immunity”…
Horton has offered to act as conduit for their dispatches from the pandemic front line: “Workers have been bullied and forced to see patients who clearly have or are suspected of having Covid-19 without PPE. When they raise concerns, they are belittled or threatened. It’s horrifying to see the lack of concern by some NHS management.” War zones, one doctor told him, are better prepared than the world’s sixth-largest economy.
The NHS was left playing catch-up, Horton says, because the government either ignored or did not act on information in a timely manner. The first paper suggesting the existence of a new contagious virus appeared in The Lancet on January 24. Horton now wants to know why that chilling assessment was seemingly passed over in Whitehall. “Why wasn’t that paper read by the Scientific Advisory Group for Emergencies, or the New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group, or NHS England, or the chief medical officer or the chief scientific adviser?” he asks.
“We had all of these committees and all of these offices and all of these organisations, but somehow they didn’t connect. We’ve had the biggest science policy failure in a generation.” He dismisses the idea that such a devastating outbreak could only have been predicted with hindsight: “How can it be hindsight? It’s there in black and white on January 24, written in a paper from China, telling people, ‘Please act now, this is urgent, there’s a crisis.’ ”
A week later, another Lancet paper warned that, since the virus was no longer contained in Wuhan, and that “self-sustaining outbreaks in major cities globally could become inevitable . . . Preparedness plans and mitigation interventions should be readied for quick deployment globally…
Besides, the World Health Organization declared a public-health emergency on January 30. “I do think it’s a misrepresentation, absolutely,” he says. “Between January 24 and 31, there was daily mounting evidence and concern that this was tipping into a pandemic.””


https://www.ft.com/content/8e54c36a-8311-11ea-b872-8db45d5f6714
.——————–

11 mars
https://www.svd.se/underskattar-folkhalsomyndigheten-corona

IVARP!!!

————

Mycket intressant artikel där Björn Olsen, som var tidigt ute med att varna för att coronaflunsan skulle komma hit, och bli global, och Anders Tegnell får frågor om Folkhälsomyndighetens linje.

Anders svar är faktiskt intressanta. Om januari och februari svarar han att FHM ansåg att risken var låg för att det skulle komma hit. Han säger att FHM inte försöker förutse vad som kommer att ske 2-3 månader framåt. Sen säger han att ”ingen hindrade” sjukvården att mobilisera (varför de nu skulle göra det om FHM sa att det inte var någon fara).

Björn har inget att skämmas för. Han varnade för en pandemi redan för flera år sen och var ute i januari och varnade för att coronan skulle bli en pandemi. Hans svar är intressanta.

https://web.archive.org/web/20200425094547/https://www.gp.se/nyheter/folkh%C3%A4lsomyndighetens-linje-fr%C3%A5n-dag-ett-tills-nu-1.27095451

https://www.gp.se/nyheter/folkh%C3%A4lsomyndighetens-linje-fr%C3%A5n-dag-ett-tills-nu-1.27095451


1 maj. först NU vill man ha möjlighet att isolera dementa: https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/skr-vill-kunna-isolera-dementa


Barn kan smitta, svensk studie: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/studie-risk-for-att-barn-smittar-andra

Tegnell tveksam:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tegnell-om-skolstangingar-stangda-skolor-drabbar-barn


10 maj

I början av april visade hans modell att kulmen på epidemin skulle nås i april. Det skedde inte. När den modelleringen visade sig vara åt helskotta fel sa han att den förutsåg flockimmunitet och kulmen i mitten av maj. Vi är snart i mitten av maj och det var fel igen så nu kommer han med en ny modellering som visar att det kommer att bli flockimmunitet och kulmen nådd i mitten av juni.
Det känns som man får mer exakta siffror genom att spå i kaffesump och teblad.  


https://www.svd.se/ny-berakning-stockholm-kan-na-immunitet-i-juni?fbclid=IwAR3hz6xYsApWbHbQI1HoZcBOgP_iWictPf7XZRzG0h6vFGsiZqZhC6Ul6Lg


https://www.svd.se/da-vantas-coronasmittan-kulminera-i-sverige


https://www.svd.se/professor-stockholm-kan-na-flockimmunitet-i-maj

Med rätt att säga ”vad var det jag sa” om coronakrisen

Global Preparedness Monitoring board inom WHO, lett av den fd norska statsministern Gro Harlem Brundtland, har varnat i flera år för en pandemi. De varnade tidigt i januari för att smittan i Wuhan kunde bli global och förordade mobilisering, bland annat med att bygga lager av skyddsutrustningar om pandemin skulle nå omvärlden. De fortsätter att varna för att vi gör för lite idag

Den andra ordföranden i Global Preparedness Monitoring Board är Elhadj As Sy. Han är fd generalsekretare för Röda Korset och ordf i WHOs speciella grupp för att varna för en pandemi, Global Preparedness group, tillsammans med Gro Harlem Brundtland.

Om några har all rätt att säga ”vad var det vi sa”, är det de!

De skrev en rapport 2019 med olika varningar och förslag. (Klicka här för att läsa deras rapport: Annual report on global preparedness for health emergencies.)

”The world is at acute risk for devastating regional or global disease epidemics or pandemics that not only cause loss of life but upend economies and create social chaos…. The world is not prepared for a fast-moving, virulent respiratory pathogen pandemic.”

Så här skrev de i en artikel i oktober:

”For too long, health emergencies have been met with a cycle of panic and neglect, an approach that is highly inefficient and expensive, and that is putting all of us at growing risk. Governments worldwide must start thinking ahead and increase funding at the community, national and international levels to shore up health systems, improve our capacity to respond to health emergencies and prevent the spread of outbreaks, whether of known pathogens like Ebola or unknown ones, say, that spread from animals to humans.
We have the knowledge and the tools. There is no excuse for being caught unprepared.” (Källa)

Det är sådana giganter som vi behöver lyssna på nu, mer än någonsin!

30 januari 2020

I samband med att coronaviruset spreds påminde de redan den 30 januari om deras förslag till en global krisberedskap mot epidemier och bad alla länder att mobilisera för att förbereda sig för att pandemin skulle nå dem. (Läs pressmeddelandet här!)

”All countries and local governments, including those that have not yet been affected, must urgently dedicate resources to building their essential preparedness capacities (as described in the IHR (2005) to prevent, detect, inform about and respond to the outbreak, to strengthen their health systems, and are urged to follow WHO technical guidance for control measures, in line with the IHR(2005)…

Collaboration should be strengthened across national and sub-national public health agencies, and across the public and private sectors to ensure availability of testing and supplies of personal protective equipment;

As an independent monitoring and advocacy body, the GPMB urges political action to prepare for and mitigate the effects of global health emergencies. Co-convened by the World Bank Group and the WHO, the GPMB works independently to provide expert assessments and recommendations on the state of global preparedness. The opinions and recommendations of the GPMB are those of the Board and do not necessarily represent the views of the World Bank Group and WHO. The GPMB A World At Risk annual report: http://apps.who.int/gpmb/annual_report.html”

Lägg märke till att de bad alla länder att satsa på att skaffa skydd. Det bör sägas att detta var den 20 januari. Först i mars började vi i Sverige lite långsamt och motvilligt öka anskaffadet av skydd och först runt den 1/4 tog regeringen ansvar för anskaffandet av skydd för omsorgen.

Detta har de upprepat många gånger (läs vad de skrev i början av mars, här!).

Gro!

Som talesperson för Global Preparedness Board och fd generalsekreterare för WHO har deras ordförande Gro Harlem Brundtland all anledning att säga ”vad var det jag sa”. Och det säger hon också. Så här skrev hon till Verdens Gang: att detta är en katastrof vi blivit förvarnade om.

«Det er dessverre ingen tvil om at det vi opplever er en varslet katastrofe», skriver Gro Harlem Brundtland i en uttalelse til VG.

«De aller fleste landene har unnlatt å følge opp de nødvendige forberedelser og beredskap, for å kunne håndtere globale utbrudd og pandemier – til tross for klare advarsler fra WHO og andre sentrale institusjoner og kompetente fagmiljøer», fortsetter hun.

I 2018 ble Gro Harlem Brundtland bedt av Verdensbanken og WHO om å lede arbeidet med en rapport om hvordan verden ville håndtere en global smittsom og dødelig epidemi.

Sammen med Elhadj As Sy, toppsjefen i det internasjonale Røde Kors, samlet hun internasjonale eksperter og helsepolitikere i Global Preparedness Monitoring Board, GPMB.

Rapporten kom i september fjor.

Svaret tilbake til Verdensbanken og WHO var alarmerende:

– Altfor lenge har verdensledernes svar på helsetrusler vært et sted mellom panikk og fraskrivelse av ansvar, uttalte hun da rapporten ble lagt fram.

«Verden er ikke forberedt, til tross for økende risiko for vidtrekkende spredning av epidemier», var det tydelige budskapet…

Rapporten fra september 2019 heter « A World at Risk from Deadly Pandemics».

Den understreket hvor uforberedt verden er på de globale krisene som man vet vil komme. Rapporten beskrev også helt nødvendige hastetiltak som måtte gjennomføres.”

Givetvis vill Brundtand ha starka åtgärder, framför allt mer testning och kontaktspårande och mer pengar till t.ex. WHO.

Hon mobiliserar just nu mot Trumps indragning av stöd till WHO.

Var Brundtland bara vis i efterhand? Bör man håna henne som en panikmånglare, en hysterisk person eller säga att ”det är lätt att vara efterklok”?

Det heter att man ska lyssna på experterna och myndigheterna. men myndigheter och experter har också ofta fel. Man bör tänka kritiskt inför alla uttalanden från experter och myndigheter. Men de som visat att de förvarnat och var tidigt ute och dessutom nu lägger fram förslag har sannolikt större chans att de har rätt, än de som brast i detta.

Coronamyten om ”det är lätt att vara vis i efterhand”

När man påpekar att Folkhälsomyndigheten underskattade hotet från pandemin i januari och februari och borde ha förstått att risken var stor för epidemi även i Sverige, får man ofta höra ”jaja, det är lätt att vara efterklok”. Om det vill jag bara delge några av mina funderingar.

När man ska lösa en kris behöver man leta efter de som förutsade krisen och som tidigt agerade för att mobilisera mot krisen och som lägger fram idéer och förslag.

En organisation jag var med i hade ekonomiska problem, men de flesta i styrelsen insåg inte detta och när krisen slog till agerade man inte för att lösa krisen. En styrelseledamot gick mot strömmen och varnade tidigt för att de var fel ute och riskerade kris. När krisen slog till varnade han för att man gjorde för lite. När krisen var fullskalig sa han inte bara ”vad var det jag sa”, utan han la också fram lösningar.

Det är det man ska leta efter i en organisation, eller en myndighet eller en stat. vid en kris. De som varnade innan, de som varnade vid krisens början och la fram alternativa lösningar och de som lägger fram lösningar även när krisen slagit till helt.

Visst, dysterkvistar som sa att ”det kommer att gå åt helvete” fanns det gott om tidigt i coronakrisen och många är systerkvistar än idag. Men hur tar man reda på vilka man bör lyssna mest på? Jo,man kollar om de varnade INNAN.

Olsen och Tegnell

Låt oss kika på två forskare som ofta beskrivs som antagonister, Anders Tegnell och Björn Olsen.

Om vi kikar bland forskarna så ser man att både Anders Tegnell och Björn Olsen varnade att världens beredskap mot pandemier var låg.

Sen bör man titta på vad de ansåg i början av krisen. Då ser man att Björn Olsen varnade för att det skulle sprida sig över hela världen och till Sverige och varnade för att underskatta hotet, medan Tegnell underskattade hotet, som han själv erkände hos Skavlan. Björn Olsen varnade specifikt för att svensk beredskap var låg.

När Folkhälsomyndigheten gick ut med uttalanden om att pandemin nått en ”peak”, sa Björn Olsen att det var farligt att underskatta hotet.

Folkhälsomyndighetens sätt att hantera utbrottet av coronavirus får hård kritik.
– Det verkar som att man vill tona ned det här till varje pris och jag förstår verkligen inte den strategin, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar.
Han anser tvärtom att det skickar fel signaler.

Konsekvensen kan enligt Olsen bli att åtgärder för att minska smittan vidtas för sent.

– Om det drämmer till blir vi för överraskade, vilket ökar risken för en onödig pandemisk spridning. Det här är inget vi kan ta när det kommer.

Nu påtalar Björn Olsen att vi borde förberett oss mer och beskrivs ofta som en sån där dysterkvistare, men han hade ju rätt!

Trump och WHO

Det pågår en liknande debatt i USA. Den rör frågan om Trump eller WHO underskattade hotet från pandemin.

WHO varnade i god tid. Redan den 23 januari varnade man att risken var stor för en global pandemi.

”Make no mistake. This is an emergency in China, but it has not yet become a global health emergency. It may yet become one.”

Varför varnade man? Jo för att miljoner människor hade flytt från Wuhan. Det betydde en stor risk. Vid förra utbrottet av SARS skedde inte en sån massmigration av människor tidigt i pandemin. Det betydde att risken för spridning var stor.

Men man var mot att man stängde gränserna för folk från Kina. Hur rätt det var får historien bedöma

Trump å sin sida spelade ner hotet regelbundet, som den 26 februari:

”When you have 15 people, and the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero, that’s a pretty good job we’ve done.”

Trump stängde gränserna från Kina, det var något han gjorde tidigt. Men sen gjorde han inte mycket mer. Den första månaden präglades av att USA inte fick fram test för att kontrollera om någon var smittad. Vid en tid så Sverige kunde testa 150 om dagen på 10 testlabb hade USA 3 testlabb och testade 15 om dagen. Trump gjorde INGET för att lösa detta.

WHO betonade att det var viktigare än något annat att få igång testning.

Om man kikar på om någon av dem förutsade krisen så ser man att Trump la ner USAs kapacitet att förbereda landet för en pandemi.

Gro Harlem Brundtland

WHO å sin sida varnade gång på gång att en svår pandemi SKULLE komma och ville bygga ett ”global response team” óch ”early warning” system. Global Preparedness Monitoring board inom WHO, lett av den fd norska statsministern Gro Harlem Brudtland, skrev en rapport 2019 med olika varningar och förslag. (Klicka här för att läsa deras rapport från 2019: Annual report on global preparedness for health emergencies.)

I samband med Coronaviruset påminde de den 30 januari om deras förslag till en global krisberedskap mot epidemier och bad alla länder att förbereda sig. (Läs pressmeddelandet här!)

”All countries and local governments, including those that have not yet been affected, must urgently dedicate resources to building their essential preparedness capacities (as described in the IHR (2005) to prevent, detect, inform about and respond to the outbreak, to strengthen their health systems, and are urged to follow WHO technical guidance for control measures, in line with the IHR(2005)…

Collaboration should be strengthened across national and sub-national public health agencies, and across the public and private sectors to ensure availability of testing and supplies of personal protective equipment;

As an independent monitoring and advocacy body, the GPMB urges political action to prepare for and mitigate the effects of global health emergencies. Co-convened by the World Bank Group and the WHO, the GPMB works independently to provide expert assessments and recommendations on the state of global preparedness. The opinions and recommendations of the GPMB are those of the Board and do not necessarily represent the views of the World Bank Group and WHO. The GPMB A World At Risk annual report: http://apps.who.int/gpmb/annual_report.html”

Lägg märke till att de bad alla länder att satsa massivt på att skaffa skydd. Det bör sägas att detta var den 20 januari. Först i mars började vi i Sverige lite långsamt och motvilligt öka anskaffadet av skydd och först runt den 1/4 tog regeringen ansvar för anskaffandet av skydd för omsorgen.

man upprepade detta gång på gång (läs uttalandet den 6 mars här)!

Som ledare för Global Preparedness Board och fd generalsekreterare för WHO har Brundtland all anledning att säga ”vad var det jag sa”. Och det säger hon också. Så här skrev hon till Verdens Gang:

«Det er dessverre ingen tvil om at det vi opplever er en varslet katastrofe», skriver Gro Harlem Brundtland i en uttalelse til VG.

«De aller fleste landene har unnlatt å følge opp de nødvendige forberedelser og beredskap, for å kunne håndtere globale utbrudd og pandemier – til tross for klare advarsler fra WHO og andre sentrale institusjoner og kompetente fagmiljøer», fortsetter hun.

I 2018 ble Gro Harlem Brundtland bedt av Verdensbanken og WHO om å lede arbeidet med en rapport om hvordan verden ville håndtere en global smittsom og dødelig epidemi.

Sammen med Elhadj As Sy, toppsjefen i det internasjonale Røde Kors, samlet hun internasjonale eksperter og helsepolitikere i Global Preparedness Monitoring Board, GPMB.

Rapporten kom i september fjor.

Svaret tilbake til Verdensbanken og WHO var alarmerende:

– Altfor lenge har verdensledernes svar på helsetrusler vært et sted mellom panikk og fraskrivelse av ansvar, uttalte hun da rapporten ble lagt fram.

«Verden er ikke forberedt, til tross for økende risiko for vidtrekkende spredning av epidemier», var det tydelige budskapet…

Rapporten fra september 2019 heter « A World at Risk from Deadly Pandemics».

Den understreket hvor uforberedt verden er på de globale krisene som man vet vil komme. Rapporten beskrev også helt nødvendige hastetiltak som måtte gjennomføres.”

Givetvis vill Brundtand ha starka åtgärder, framför allt mer testning och kontaktspårande.

Var Brundtland bara vis i efterhand? Bör man håna henne som en panikmånglare, en hysterisk person eller säga att ”det är lätt att vara efterklok”?

Det heter att man ska lyssna på experterna och myndigheterna. men myndigheter och experter har också ofta fel. Man bör tänka kritiskt inför alla uttalanden från experter och myndigheter. Men de som visat att de förvarnat och var tidigt ute och dessutom nu lägger fram förslag har sannolikt större chans att de har rätt, än de som brast i detta.

Tegnell har rätt – det räcker inte med enbart skydd

Anders Tegnells ord om att det är väldigt farligt att tro att skyddsutrustning hindrar smittan i omsorgen, har cirkulerat en hel del i media. Det låter ju läskigt. Men om man ser till vad han verkligen sa så sa han att det inte bara räcker med skydd, man måste ha utbildning och förberedelser också, och bra rutiner och chefer.

Jag har valt denna tweet av Göran Rosenberg för att illsutrera detta. därför att twittraren Rebella skrev ner exakt vad Tegnell sa.

Vad menade Tegnell?

Skräckhistorierna om omsorgsarbetare som hjälper coronasmittade utan skydd cirkulerar mycket, Men jag tror att det är långt vanligare att omsorgsarbetare MED skydd men som fått dåliga rutiner och ingen utbildning, och vars chefer och sköterskor också brister, sprider smittan.

Detta är inte omsorgens fel. Arbetsgivare, regioner och myndigheter borde dragit igång utbildningar för alla, med fokus på mer avancerade sk basala hygienmetoder, och hantering av smittskydd och smittad plats, redan för över en månad sen. Men det har skett i mycket få kommuner. Och rutinerna borde vara på plats men brister ofta.

Jag har hört många skräckhistorier.

Att man inte får bära munskydd då man besöker hostande och nysande omsorgstagare.

Personal som går med smittskydd på från omsorgstagare till omsorgstagare medan personer utan symtom passerar förbi.

Dementa smittade som springer omkring på avdelningarna och går in till osmittade, och givetvis tvärtom dementa osmittade som går in till smittade.

Att man inte vet hur man ska förvara utrustningen hos de boende i omsorgsboendet eller i huset man går till och förvarar skydden bredvid där den med smittsymtom sitter. Och i två fall har jag hört om skydd som dessutom förvarats så de dementa smittade kunnat röra i och på visir och annat.

Bristande kunskap om hur man tar av och på smittskydd och förvarar munskyddet (om man använder samma under en dag).

Bristande kunskap om hur och var man ska sprita av saker. Att sprita av allt och sen ta av skoskydden man använt är liksom inte att rekommendera.

Användande av oärmade plastskydd då någon nyser eller hostar, så att arbetskläderna förorenas.

Etc, etc…

Skyddsbristen är vansinne. Det vet ni som följer mig att jag varnat för och är heligt förbannad över. Men vi var lika oförberedda på andra sätt också.

Det finns inte bara en övertro till att skydd räcker, även en övertro till att så kallade basala hygienmetoder räcker. Smittskydd är inte bara basala hygienmetoder, det är avancerade basala hygienmetoder. Dessutom måste rutiner finnas där, utbildning måste ges till alla och man måste vara uppmärksam på att alla förstår, även de som inte kan bra svenska.

Så här har Tegnell rätt.

Men tro inte för ett ögonblick att detta är personalens fel. Det är chefer och regionsledningen och myndigheter som bär ansvaret för att se till att personalen har kunskapen nu i pandemin. Brister tillgången till skydd är det inte personalens fel, brister rutiner och kunskap, är det inte heller personalens fel.

Men Tegnell har erkänt på TV-programmet Skavlan, att han missbedömde hotet från pandemin, kan detta ha bidragit till att vi inte kom igång med utbildning och förberedelser också?

MSB gjorde rätt som varnade för en kommande vattenkris

Många i sociala media är arga på MSB som varnade för kommande kris i vattenförsörjningen i Sverige igår. Det sägs att de sprider panik och att allt egentligen är lugnt för det är ingen kris ”just nu”.

Själv hade jag velat att andra myndigheter hade agerat som MSB tidigt i coronakrisen.

Men det gjorde myndigheterna inte. Socialstyrelsen sa inte så om skydd i vård och omsorg. Man påstod istället att det fanns skydd nog i början på feb, ”just nu ingen fara, vi har skydd nog just nu”. Alla som såg på siffrorna insåg att det inte var så.

Det som saknades i februari var myndigheter som gjorde exakt det MSB gjorde igår. Dvs att säga ”just nu är det ingen fara, men det kommer att bli AKUT brist om läget inte ändras, och om vi inte GENAST skaffar fram skyddsmaterial”.

Varför är det viktigt? Jo för att om vi vet att brist KOMMER sannolikt framöver kan vi försöka göra nåt åt det och arbeta bort bristen redan nu.

Vi hade fått en månad extra för att bl.a få igång tillverkning av skydd här om vi agerat proaktivt.

Det är svårare att bli av med bristsituation när man redan befinner sig i den.

Sen har vi ju coronan. Varför var det problematiskt att FHM i jan o feb sa ”ingen fara för inhemsk smittspridning just nu”? Jo, vi förberedde oss inte speciellt mycket (vilket kan ses på att de lagar vi behövde inte kom förrän nu och att vi fick skyddsbrist). Experter över hela världen, och WHO, varnade från och med januari att det SKULLE komma hit.

Och omsorgen. Det var få uttalanden från politiker om omsorgen i februari. Men alla uttalanden som kom var i stilen ”Vår beredskap är god just nu, och för övrigt har vi ingen inhemsk smittspridning just nu”. Dilemmat med det var att man lätt kunde tro att beredskapen var god, men det var den inte.

Säger man ”allt är lugnt just nu” kommer folk och politiker att anta att allt är lugnt.

Panik är kontraproduktivt, men att man tror att det inte är kris när det är det är lika farligt.

Evidens 7.

Detta är inget blogginlögg. Det är en samling länkar etc som jag sparar om pandemin.

https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/dokument/evo/b0442e08-e205-45a7-9bd4-ab6e3420f233?pageId=47070

https://www.nrk.no/urix/svensk-pandemiekspert-mener-at-sverige-er-pa-vei-mot-en-tragedie-1.14976893

https://www.dn.se/asikt/folkhalsomyndigheten-har-daligt-omdome/

https://www.expressen.se/nyheter/qs/larmet-fran-skoterskorna-vi-grater-i-omkladningsrummet/

———–

Det finns heller ingen samlad bild av vilka behov som finns och hur situationen ser ut i Sveriges 290 kommuner. Som läget är nu får kommunerna själva leta efter skyddsmaterial så gott det går och det går åt stora mängder.

https://www.dn.se/nyheter/akut-brist-pa-skyddsmaterial-i-kommunerna-fackforbund-hotar-stoppa-arbete/

——–

Först agerar man inte. Det är långt bort och gott om tid. Sen agerar man men följer regelboken. SEN när det slår till, eller strax innan, utbildar man personalen.

https://www.dn.se/kultur-noje/lena-einhorn-hur-kunde-vi-slappa-in-smittan-pa-stockholms-aldreboenden/

——-

https://www.expressen.se/nyheter/qs/kristerssons-utbrott-pa-lofven-under-krismotet/

———–

Obs. Timvikarier får inte sjuklön. = de jobbar vid sjukdom

……….

https://time.com/5817412/sweden-coronavirus/

——–

https://www.svd.se/vad-folkhalsomyndigheten-gor-fel

———

Nej @lenahallengren. Ansvaret för att vi har en fungerande katastrofberedskap ligger på regeringen. Regeringen skulle ha sett till att det funkade. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regioner-pekas-ut-som-ansvariga-for-beredskapsmiss

Att ansvaret för krisberedskapen inom hälso- och sjukvården ligger på regionernas axlar är något som socialminister Lena Hallengren (S) håller med om. Så här svarar hon på frågan om inte hon och/eller regeringen borde ha hållit koll på att regionerna inte har upprätthållit den krisberedskap som i denna pandemi visat sig vara otillräcklig:

– Ja, vården har ju ett ansvar för att ha en beredskap för sitt på samma sätt som inom inom andra verksamheter. Det är ju så svensk beredskap ser ut, och det är ju något som vi har varit överens om när det gäller hur vi ska hantera kriser. Nu är vi ju inne i en helt exceptionell kris som jag ärligt talat har svårt att se att någon har varit förberedd på oavsett vilka system man har haft, men man kan ju ha varit mer eller mindre förberedd, säger Lena Hallengren och fortsätter:

———–

https://www.dn.se/nyheter/sverige/hallengren-om-smittspridningen-pa-aldreboenden-skulle-inte-bli-sa-har/

……….

Sluta upp kring samhället vid en kris.

https://www.altinget.se/artikel/blott-sverige-svensk-coronakonsensus-har

”Den kulturen märktes även igår, när moderatledaren Ulf Kristersson gästade Ekots lördagsintervju. I grund och botten ”gör vi nog rätt”, sade han. Utvärdera krishanteringen får vi väl göra sen. Då får vi nog lärdomar.

Ekots Monica Saaringen fiskade. Ville Kristersson ändå inte ”säga om det finns nåt mer som du tycker att regeringen eller Folkhälsomyndigheten borde ha gjort?” Nej, det ville han inte.

”Det rent medicinska, där tänker inte jag ge mig in. Jag tänker inte bli en av dessa hobbyepidemiologer som låtsas vara expert.”

Utan att på något sätt förminska epidemiologin som fack så är det viktigt att konstatera att den inte är en rent medicinsk disciplin. Epidemiologin är ett område i skärningspunkten mellan samhälle och sjukdomar. Här ryms folkhälsa, människors handlingar och livsstil, riskfaktorer etc. Epidemiologin handlar också om att avläsa och kanske även föregripa hur människor beter sig i en epidemi/pandemi.

En sådan disciplin kan rimligen inte anses olämplig för diskussion i öppen samhällsdebatt. Snarare tvärtom. För en epidemiolog är det hart när omöjligt att känna till varje risk i varje givet tillfälle. Man kan veta att sportlovet pågår, men samtidigt ha missat att tänka på att man borde producera information om smittspridning också på somali. Och så vidare. Det finns en hel del att prata om.

Givet att ingen har en fullständig och omnipotent helhetsöverblick torde synpunkter och inspel kring potentiella svaga punkter i samhällets smittskydd.”

———–

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regioner-pekas-ut-som-ansvariga-for-beredskapsmiss?cmpid=del%3Afb%3A20200411%3Aregioner-pekas-ut-som-ansvariga-for-beredskapsmiss%3Anyh%3Alp

Regionerna borde ha byggt upp beredskapslager för utrustning och läkemedel för att bättre kunna hantera en pandemi. Det här anser Andreas Wladis, som är professor i traumatologi och katastrofmedicin. Socialminister Lena Hallengren (S) håller med om att det har funnits brister i beredskapen.
– Ansvaret för att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap ligger helt otvetydigt på regionerna, säger Andreas Wladis till SVT Nyheter.

———————-

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/msb-varnar-for-nya-problem

.———————-

”I skrivande stund vet ingen, varken anhängare eller kritiker, hur det kommer att gå med den svenska smittbekämpningen. Men en sak borde ena falangerna: vägen mot den oundvikliga flockimmuniteten bör inte gå via en oreflekterande flockmentalitet. Det är totalitärt och djupt kontraproduktivt.

Människors ifrågasättande, diskuterande och analyserande, alltså resultatet av det kritiska tänkandet, kan därför aldrig vara ett problem i ett fritt samhälle. Tvärtom utgör just dessa komponenter själva fundamentet i en demokrati. Även om de skapar dålig stämningen – eller kanske just för att de skapar dålig stämning.”

https://www.gp.se/ledare/f%C3%B6lj-rekommendationer-men-t%C3%A4nk-sj%C3%A4lv-1.26757535?fbclid=IwAR0YEAW1zp83YhpwQ0fHm_SJjkf1u6FDg4hTSS4DE6EqaPloc62YjjFaOUI


En månad sen socialstyrelsen skulle koordinera skydd och sånt till alla aktörer.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/statens-hjalp-till-aldreboenden-drojde-en-manad-kommuner-fick-inte-skyddsmaterial/

Redan för en månad sedan, den 16 mars, gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag ”att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial”. Det beskrevs av regeringen som att Socialstyrelsen skulle bli en ”nationell inköpscentral”.

– Läget är extraordinärt och därför behöver vi extraordinära insatser, sa socialminister Lena Hallengren då. 

I uppdraget ingick också att på nationell nivå fördela, prioritera och omfördela resurser till kommuner och regioner.

Men kommunerna har hittills fått klara sig utan det utlovade stödet. Först i onsdags – en månad efter regeringens beslut – fick Socialstyrelsen igång systemet för hur kommunerna ska rapportera sina behov av skyddsmaterial….

Regeringen fattade det nya beslutet den 6 april. Den 15 april kom till sist det nya systemet på plats, så att kommunerna kan rapportera om läget och begära hjälp – en månad efter att Socialstyrelsen fick det ursprungliga uppdraget…

En rundringning som DN gjort bland kommuner runt om i landet visar en stor frustration med bristen på stöd från de nationella myndigheterna. Östersunds kommun i Jämtland har på egen hand lyckats bygga upp ett litet lager med skyddsutrustning, men kommundirektören Anders Wennerberg säger att det är utan någon hjälp från nationellt håll.

– Jag är besviken över det måste jag säga. Vi hade den första smittade i Sverige den 29 januari, det första dödsfallet för en månad sedan, drygt. Jag hade nog hoppats att man hade kommit lite längre i den nationella samordningen. Åtminstone att man var klar över vem som gör vad, men inte ens det är ju klart.

https://www.svd.se/brittisk-expert-kritiserar-sveriges-virushantering

Tegnell om ”vår” strategi. Ännu ett medgivande från Tegnells sida om att den svenska strategin skiljer ut sig. Att symptomfria sprider smittan har ingen stor betydelse för den svenska strategin, eftersom syftet inte är att stoppa smittan utan att låta den ”långsamt” sprida sig i befolkningen,

”Vår strategi bygger inte på att det är en nollrisk från symtomfria. Utan strategin bygger på att få en väldigt långsam spridning, och det får vi även om några symtomfria skulle smitta”. Så bemöter Tegnell kritiken från forskarhåll (SvD 12/4).

Man förnekar att symtomfria sprider smitta i omsorg o sjukvård.

——–
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/tunga-kritiken-ofattbart-att-faltsjukhuset-inte-oppnat

https://www.expressen.se/nyheter/kritik-mot-faltsjukhuset-i-alvsjo-har-inte-oppnat/

——-


Samma dilemma där. Säger man ”allt är lugnt just nu” kommer folk att anta att allt är lugnt.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RReX3J/sverige-kan-fa-brist-pa-dricksvatten-enligt-msb
——–
https://www.svd.se/bortse-inte-fran-de-basta-forskarnas-modeller

” Man kan genom indirekta resonemang sluta sig till ett antal möjliga antaganden som FHM verkar göra, även om det inte går att veta säkert. Det verkar som om FHM:s strategi bygger på följande: 1) den verkliga dödligheten, räknat per verkligen infekterade fall snarare än bekräftade fall, är lägre än de flesta analyser som gjorts i världen, och vi kommer således inte att få så många dödsfall även om smittan sprids mycket i samhället; 2) smittspridningen via asymtomatiska fall är låg eller obefintlig; 3) de drastiska interventioner vars påverkan på smittspridningen rapporterna ovan analyserar, påverkar inte nämnvärt virusets spridning. Om dessa är de, eller del av de antaganden som görs, och hur man kommit fram till dem, är sådant som vi måste få veta.——
https://www.dn.se/debatt/folkhalsomyndigheten-har-misslyckats-nu-maste-politikerna-gripa-in/

——-
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/pLexpV/larmet-inifran-aldreboende-de-har-glomt-oss
————-
https://www.gp.se/ledare/virusbek%C3%A4mpning-%C3%A4r-politik-och-m%C3%A5ste-f%C3%A5-kritiseras-1.26601844

Det finns emellertid en oroväckande tendens att ogiltigförklara kritik från personer som inte är experter.

Ett illustrativt exempel på detta är det uttalande som Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson nyligen gjorde i en intervju: ”Att alla är experter, också det har jag varit med om förut. […] Det är lite tråkigt att medierna släpper fram experter som man kanske inte gjort så bra research på. Som kanske har någon titel i bästa fall, men inte inom det här området” (Dagens Nyheter 5/4). Vidare beklagade sig Carlsson över att ”en del av de som hörs” inte har någon ”riktig bakomliggande kunskap”.


———-
31/3 förutsåg 1000 döda på 6 månader och refererar till fhm 5000 intensivvårdsfall.

________

https://ka.se/2020/04/16/olika-bedomningar-av-skydd-i-aldreomsorgen/

————-
https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/04/16/sweden-has-shown-not-tackle-coronavirus-fights-now-save-face/?fbclid=IwAR0Qd9JVZuEJl8JixipUremYcOKcDXxPtor_3j_k1SIbdkWOAe6vuWnyZlA

———

https://www.sydsvenskan.se/2020-04-17/kommunal-munskydd-racker-inte

———

Munskydd för alla som jobbar i vården. Oj! Skillnad mellan Sverige och Norge det.

https://ka.se/2020/04/17/harda-restriktioner-skyddar-norskt-aldreboende-mot-smitta/

——

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3Jbbvd/skoterska-slar-larm-sjuka-springer-runt-bland-de-osmittade

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/gieseckes-kritik-mot-andra-lander-forsvarar-sverige/

——

https://www.expressen.se/nyheter/skyddsutrustning-drojde-en-manad-kommuner-kritiska/
 
——————-

En mycket intressant artikel i Telegraph som redogör för skillnaden i angreppssätt mellan de asiatiska länderna och västvärlden. En skillnad i inställning som leder till skillnad i förmåga och i resultat. Kommer den västerländska fatalismen att överleva Covid-19? Eller kommer vi att lära oss att göra rätt från början och i tid?

Henrik Brändén kommenterar detta så här:

”Superintressant genomgång av skillnader mellan brittisk och sydostasiatiska pandemiplaner. Jag fäster mig särskilt vid: 1) I Sydostasien inte bara tydliga regler om stora beredskapslager av skyddsutrustning i både hem, arbetsplatser och vårdapparat, utan dessutom stora PCR-lab som bara står och väntar på att behöva användas för att detektera luftvägsvirus i stor skala vid en hotande pandemi. 2) I Storbritannien utgick man tydligen – till skillnad från i Sverige – redan från början från att en annalkande pandemi inte skulle gå att hejda.

Ett par noteringar:

A) I Sverige hade man till en början ansatsen att försöka hejda smittan från att få fäste genom aggressiv smittspårning. Till skillnad från sydostasiatiska länder har man i Sverige (OBS: Jag har aldrig trott annat än att en specifik svensk kultur existerar!) en kultur där det fungerar dåligt att med tvång inskränka människors rörelsefrihet men fungerar bra att vädja till deras solidaritet. Först när det visade sig att smitta kommit in från en massa andra håll än de man spårade från (Kina, Italien och några till) och etablerat sig gavs mlet upp att hålla smittan borta från landet.

B) Det är lite trist att en annars så intressant sammanställning och diskussion inte tar någon hänsyn till frågan om tidsfaktor och omvärld. Det som är rätt initial strategi när en ny smitta dyker upp på hemmaplan och smittan kan försvinna från världens yta om man själv och ett par grannländer lyckas stampa ut den, är inte nödvändigtvis rätt strategi när smittan etablerat sig över hela jordklotet, och med närmast naturnödvändighet kommer att komma tillbaka så länge inte en stor del av befolkningen är immun.”

 

Revealed: Why Asia was better prepared to fight the coronavirus than Britain
While Britain’s pandemic plan assumes a new virus will be unstoppable, Asian countries focused on containment in a bid to minimise mortality

Nicola Smith 18 April 2020 • 9:30pm

To understand why southeast Asian countries are still open for business and recording deaths in the low hundreds, while Britain is in lockdown and thousands are dying, it is instructive to compare the different nations longstanding pandemic response plans.

“Sheltering is a measure to restrict most people’s social activity and is different from isolation and quarantine…. It targets the whole population in a community… The public is asked to stay at home for their safety,” says Taiwan’s Influenza Pandemic Strategic Plan, which was first written in 2006 and anticipates the need for a possible lockdown.

In Singapore pandemic planners were also ready.

“Coronaviruses undergo genetic mutations and recombination at a rate similar to that of influenza viruses”, says its Pandemic Readiness and Response Plan For Influenza And Other Acute Respiratory Diseases.

“Our objective is to sustain the nation through the first epidemic wave by minimising mortality and morbidity through the use of measures that are proportional to the assessed public health impact, while ensuring preparedness for vaccination of the entire population” Singapore adds.

Now to Britain and its plan, which was updated after the H1N1 swine flu pandemic of 2009 and published by the Department of Health and Social Care in 2011.

“It will not be possible to stop the spread of, or to eradicate, the pandemic influenza virus, either in the country of origin or in the UK, as it will spread too rapidly and too widely”, says the UK Influenza Pandemic Preparedness Strategy.

“The expectation must be that the virus will inevitably spread and that any local measures taken to disrupt or reduce the spread are likely to have very limited or partial success at a national level and cannot be relied on as a way to ‘buy time’.”

The Telegraph has obtained all of the publicly available national pandemic plans for southeast Asia and compared them to Britain’s own.

The analysis reveals not just differences in tone but in detail. While Britain’s plan assumes a new virus will be unstoppable, the Asian plans major on containment in a bid to minimise mortality. Specifically, the Asian plans all foresee and plan for:

Large scale testing capacity

South Korea, which has conducted more Covid-19 tests per head of the population than any other country, had 17 regional and local labs in place ahead of the pandemic, all capable of carrying out PCR [“do I have it?”] tests at volume.

“During the early stages of the pandemic when testing volume is heavy, private facilities may be used to perform RT-PCR tests for the detection of new cases of infection”, its planning document notes.

“The purpose of surveillance is to enable the early detection of unusual cluster or abnormal clinical symptoms, and to understand characteristics of the virus and mutation trends”, says Taiwan’s plan, which also put in place considerable testing capacity.

Contact tracing and quarantine

A major element of all the Asian documents, including Vietnam, Malaysia and Thailand.

“Contact tracing is the process of identification of people who have possibly been infected after exposure to cases with infectious diseases for the purpose of containing the spread of the disease. Following contact tracing, phone surveillance or quarantine may be necessary”, says Singapore’s plan.

“If the contagion of novel influenza virus increases among humans, aggressive treatment and public health intervention shall be instituted to mitigate the health impact and to maintain social functions and economic activities during a pandemic”, says Taiwan.

South Korea also lays out plans to “aggressively track down contacts and isolate them at home”.

Personal Protective Equipment (PPE)

Planned for not just in terms of stockpiles but local manufacturing capacity. In Singapore all businesses are advised to maintain a “3 to 6 month stockpile” of surgical masks, gloves, hand sanitizer and other equipment.

South Korea advises all households to “stock enough basic supplies to last for about 4 weeks”, while Taiwan notes that the family is “the basic unit of the community and the core of the pandemic preparedness program”.

It adds: “Under ordinary times, face masks enough to meet requirements of family members should be stored at home, thus, during a pandemic, families would not have to worry about mask shortage, so that a massive wave of panic buying could be prevented”.

Central medical stores of PPE in Taiwan are rolled over every year in order that no element of the stock is ever out of date. In 2019, this accounted for 28 per cent, 35 per cent and 18 per cent of its vast stockpile of surgical masks, N95 respirators and gowns respectively.

Surveillance at border crossings and ports

Asian countries all have major sections in their pandemic plans dedicated to the surveillance, testing and possible quarantine of all inbound passengers at ports and borders.

This is in stark contrast to the UK plan which only provides for passengers to “be encouraged to self-report symptoms to crew and ground staff to enable information gathering, investigations and treatment to be undertaken”.

In most Asian countries, Covid-19 tests and/or a 14 day precautionary quarantine are now required at all borders and have been for some time. In the UK, plane loads of Romanian fruit pickers are arriving yet there are not even temperature checks at our airports.

Why was Asia better prepared?

In addition to the detail, the Asian plans have a sense of urgency and military style direction throughout which contrast sharply with the discursive tone and constant mentions of “proportionality” that permeate the British plan.

Although most southeast Asian countries anticipated the possibility of a total lockdown in their plans, most have avoided it in the current outbreak because of the way they preplanned for these and other preventative measures to be put in place. The economies of Taiwan, Singapore, South Korea, Vietnam and Malaysia all maintain a strong pulse as a result.

Most experts point to Asia’s experience of Sars, Mers and other outbreaks to explain why they were better prepared.

Dr John MacArthur, country director of the US CDC in Thailand, said: “The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, region has a long history of battling emerging infectious diseases going back more than 20 years.

“The region has experienced Nipah, SARS, avian influenza or bird flu, pandemic influenza, Zika, and of course now COVID-19. Because of their earlier experiences, ASEAN Member States were quick to agree to the international health regulations and work towards achieving the core capacity requirements under this new framework,” he added.

Chen Chien-jen, vice president of Taiwan makes a similar point in an exclusive interview with the Telegraph today.

“In 2003 we had a very severe SARS outbreak in Taiwan. We learned a lot about prudent action, rapid response and early deployment… If close contact tracing is done well then disease won’t be spread.” Professor Daneil Falush, a geneticist at the Institute Pasteur in Shanghai, China, believes UK and much western pandemic planning is characterised by a “fatalism” not evident in Asia. He says East and West “frame” their view of fighting new diseases differently.

”’There is no other realistic way out of Covid-19 to building up ‘herd immunity’ through vaccination/infection.’” This in my mind is the herd immunity mentality. It’s a way of framing the argument. “The alternative framing is: ”there is no other realistic way out other than reducing viral transmission to zero’. That’s how they see it in Asia.”

China’s publicly available pandemic plans are thin but emphasise quarantine and isolation of infected individuals – a tactic it has used to good effect to contain the virus, if it’s data can be believed.

Professor Falush is not clear if China’s initial lockdown was pre-planned but thinks it had little choice – a herd immunity strategy would never have washed there.

“They are very conscious that their legitimacy is based on protecting the Chinese People and therefore had to act. In the west, it has never been viewed in those terms. Scientists are fatalistic. They say you just can’t do it [contain the virus].”

Britain did not just write a pandemic strategy document. It tested its pandemic response plan four years ago when it simulated a pandemic almost identical to the Covid-19 outbreak.

Code-named Exercise Cygnus, the simulation took place in October 2016 and involved all major government departments. It is known the exercise revealed holes in the UK’s pandemic strategy but it is not known if those fighting the outbreak in the drill ever sought to contain the contagion.

In short, was a fatalistic or ‘herd immunity’ view taken even when a full-blown simulation showed it would result in Britain’s hospital wards and mortuaries overflowing?

The Telegraph has asked for the reports on Exercise cygnus to be made public under the terms of Freedom of Information Act (FOIA) as they may inform the response to the current Covid-19 pandemic.

However, last week the government formally refused the request. “We are withholding this information under Section 35(1)(a) of the FOIA, which provides for the protection of information relating to the formulation and development of government policy,” it said.

Labour has called on ministers to publish Cygnus now to help inform the response to the Covid-19 pandemic.

“There are serious questions for ministers on what lessons were learnt from the Cygnus pandemic drill, which can only be answered by publishing its conclusions and the actions taken as a result,” said Jon Ashworth, the shadow health minister.

___

 grundbemanningen för hemtjänsten och avlastningen som kommer till pappa och hans livskamrat rullar 18 personer. Sedan en tid tillbaka finns många sjukdomsfall i personalen. De ersätts av vikarier och extrapersonal.

Utöver detta ansluter ibland enstaka praktikanter eller personer på introduktion. Pappa har räknat att de senaste…

Pappa är förtvivlad och står i begrepp att inte släppa in hemtjänsten mer, en samhällsservice han och hans livskamrat är beroende av. Han pekar på att det finns arbetsgrupper som i åratal använt till exempel munskydd i kontakten med patienter – tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister.

Han undrar varför inte hemtjänstpersonalen kan ha ett munskydd de drar upp när de är i så nära kontakt med sin brukare. När Linköpings universitetssjukhus testade sin personal kom de till slutsatsen att man kan bära på covid-19 utan att uppvisa symptom.


https://www.dn.se/asikt/hemtjansten-skickade-60-personer-utan-virusskydd/

Statsvetaren Michal Smrek varnar idag på DN Debatt för att falska nyheter om Sveriges visserligen unika hållning under pandemin håller på att svämma över alla bräddar och denna gång är det inte bara ryska medier eller de högerpopulistiska alternativmedierna som står för dessa utan t o m sådana etablerade tidningar som brittiska The Guardian och en mängd andra europeiska och västerländska s k mainstream/gammelmedier i en tid när vreden (eller om det är skadeglädjen eller avundsjukan eller bitterheten eller kanske t o m hatet) mot Sverige p g a att Sverige på något sätt anses svika övriga världen bubblar i i stort sett hela (om)världen:

”The Guardians kritiska analyser av ”svenska modellen” har spritts vidare i Europa och där blivit rent felaktiga. Inflytelserika brittiska The Guardians kritiska, men något missvisande analyser, av den ”svenska modellen” i kampen mot coronaviruset har spritts vidare i Europa som en visklek där varje redaktion lagt till nya felaktiga nyanser. När nyheten till slut når etablerade mediehus i bland annat Centraleuropa är den på gränsen till att vara ”fake news”.”

https://www.dn.se/…/sa-sprids-falska-nyheter-om-den-svenska…

”Hamnar man på The Guardians svarta lista, så hamnar man sannolikt på liknande listor i hela Europa. Vi har vant oss vid att etablerade utländska mediehus publicerar kritiska analyser av den ”svenska modellen” i kampen mot corona¬viruset. Den svenska strategin svartmålas ofta och presenteras på ett sätt som inte tar hänsyn till den svenska politiska och sociala kontexten. En del analyser lyfter fram antalet döda i Sverige utan att sätta det i ett jäm¬förande perspektiv och andra beskriver den nya krislagen som togs fram av regeringen som ett tydligt tecken på att Sverige har lämnat sitt ”liberala” sätt att kämpa mot viruset.

Det är naturligtvis sunt att i ett demokratiskt samhälle publicera såväl beröm som kritik. Det som däremot inte är sunt är att rapportera felaktigheter eller analyser som gränsar till att vara direkt missvisande. Dessutom har kritiska artiklar som publicerats av The Guardian inspirerat nästan identiska analyser i andra länder såsom Tyskland, Italien, Tjeckien och Slovakien. Detta visar på hur inflytelserika mainstreammedier, som ses som trovärdiga källor av många redaktioner runt om Europa, kan medverka till att felaktig information kan få stor spridning.

Spridningen tycks fungera som en visklek: varje redaktion lägger till nya felaktiga nyanser. När nyheten till slut når etablerade mediehusen i bland annat Centraleuropa är den på gränsen till att vara ”fake news”.

Låt mig ge två exempel:

En artikel som publicerades i The Guardian i slutet av mars målar en svart bild av Sverige som ett land utan restriktioner, där folk går runt i lugn och ro medan andra länder i Europa är försatta i strikt karantän. Att beskriva Sverige som fritt från restriktioner är naturligtvis felaktigt och visar på att författaren har misstolkat den nationella kontexten, eller att han inte granskat sina påståenden tillräckligt noga.

Artikeln fick mycket stor spridning och inspirerade till fler liknande artiklar runt om i europeiska tidningar. Då rörde det sig dock om vanliga nyhetsartiklar som okritiskt tog artikeln från The Guardian som grund och lade till nya ensidiga eller direkt felaktiga nyanser. Ett exempel kommer från en etablerad mainstreamnyhetsportal iDnes.cz i Tjeckien som bytte huvudrubriken från ”De leder oss till en katastrof” till ”Vi närmar oss en katastrof”. Den ursprungliga rubriken ger intrycket att artikeln kommer att beröra kritiken mot den svenska smittskyddsmodellen, medan den tjeckiska förmedlar en bild av att svenska experter och politiker erkänner att den svenska modellen har misslyckats.”

(…)

”Det sjunkande förtroendet för myndigheter och vetenskap är en central aspekt av den populistiska våg som svept fram över hela världen. När begreppet ”fake news” populariserades av den amerikanske presidenten Donald Trump höjdes många ögonbryn. Det var inte tidningar med en historia av att publicera påhittade och felaktiga uppgifter han gav sig på. I stället var det exempelvis New York Times och Washington Post han gjorde till föremål för sina attacker – väletablerade och internationellt hyllade tidningar som länge ansetts vara källor till trovärdig nyhetsbevakning och kritisk granskning.

Det mest långsiktigt hållbara sättet att besvara attackerna från populistiska aktörer mot mainstreammedierna är att noggrant granska varje påstående som görs. Coronakrisen gör denna viktiga uppgift än mer aktuell och angelägen. Under den senaste månaden har dock flera etablerade mediehus publicerat reportage och debattartiklar som, om inte direkt felaktiga, har varit missvisande.

Det är möjligen för tidigt att spekulera i varför vi ser det här beteendet och fenomenet kommer säkerligen studeras av forskare efter det att krisen är över. Men detta agerande kan skada tidningarna lika allvarligt som det kan skada bilden av Sverige i utlandet.

Vi har vant oss vid att kunna se dessa etablerade mediehus som källor till trovärdig nyhetsrapportering och kritisk granskning, och vi vill kunna lita på dem. Den pågående coronakrisen visar dock att det inte alltid är fallet, och att vi måste vara källkritiska mot det vi läser i än högre utsträckning än vanligt.

Vem hade kunnat tro att Donald Trumps ”fake news” en dag skulle ha viss verklighetsförankring?”

————————————

Frågor från journalister. Modelleringen av spridningen i Stockholm som dragits tillbaka, vad är det för allvarliga fel, betyder det att toppen– Vi jobbar med den och kommer med en version imorrn, men kort så är ju såna här modeller lite svåra, det visade sig att man lagt in en felaktig variabel i början och antalet fall hade inte uppdaterats, så man ökade en annan variabel, säger Tegnell och säger att det skapade siffran av att 1 av 1000 var smittade.– Vi borde förstås ha sett det, men vi kan stoppa det innan den fick för stor spridning.Påverkar det förtroendet?– Jag hoppas verkligen inte det eftersom det upptäcktes snabbt och vi kan korrigera det. De grundläggande bedömningarna ligger kvar.Låg toppen i Stockholm fortfarande 15 april?– Exakt när toppen låg kan skilja på någon eller några dagar.Kommer en tredjedel vara smittade den 1 maj?– Det ligger på ungefär samma dag.– Felet var kompensationen som modellen fixade till genom att säga att på varje fall vi hittade fanns det 1000 fall i samhället.Syns utbrott i andra delar av landet?– Den här toppen vi ser idag, vi tolkar det som att man kommit igång och provta personal.– Så det är de vi tror att ökningen beror på . Utvecklingen i landet ser väldigt olika ut. Vi kan inte påstå att vi ser någon region där det ser väldigt allvarligt ut.Frågor från journalister om restriktioner för äldre, om när de kommer kunna träffa barnbarn etc.– De äldre kommer inte vara immuna, och det är många länder som pratar om det. Jag tror det kommer ta ganska lång tid innan vi kommer kunna släppa på skyddet för våra äldre-äldre, säger Tegnell.– Skyddet för äldre-äldre kommer behöva finnas kvar på något sätt.

https://www.expressen.se/kultur/hanna-nordenhok/problematisk-bild-av-judiskt-liv-i-unorthodox/?fbclid=IwAR25mUXPEp8bXlBBSmfVOMucjPsY3Edd21TwnRXAiiSlSVk_MX1ei-in9Gk

——————-

 

Hur vi hanterar politisk senfärdighet i coronans tid…

Regering, riksdag och myndigheter reagerade senfärdigt på coronakrisen.  Det har till och med Anders Tegnell erkänt i Skavlan nyligen. Men varje erkännande om Sveriges senfärdighet möter få upprörda kommentarer. Det är nästan som om förtroendet för myndigheter och regering ÖKAR, ju mer de erkänner att de agerade fel i början. Dessutom ”är vi i kris”, som det heter ”och i en kris måste vi stödja regeringen”.

Problemet är bara att samma personer sitter och styr oss idag som styrde i början av februari då vi missbedömde läget.

Sverige hade kunnat göra mer tidigare i kampen mot coronaepidemin. Det säger statsepidemiolog Anders Tegnell som gästar SVT:s ”Skavlan”.

– Jag tror alla blev chockade när det blev som det blev i Italien.

– Vi hade kunnat börja diskutera vad vi behöver göra framåt ännu tidigare, säger han i ”Skavlan”.

En förklaring till varför det inte gjordes var att många inte förstod allvaret i vad som hände i Kina när covid-19 började spridas.

– Många med oss såg det som hände och tänkte ”det kanske inte behöver bli så mycket mer”, säger han. (Källa)

I normala fall ett hårresande uttalande. Men många slätar över det och refererar till ”att vi kunde inte veta”.

Jag såg en debatt på twitter om en artikel Gunilla von Hall skrev i början på februari där Folkhälsomyndigheten sa att risken var liten för en coronaepidemi i Sverige. Helt klart en felbedömning av groteskt stora mått. (Att det var en felbedömning bekräftades av Tegnell på Skavlan, man förstod inte allvaret, som han sa och ansåg att ”det kanske inte behöver bli så mycket mer” än ett utbrott i Kina.)

De uttalanden som gjordes av regering och myndigheter där man spelade ner hotet från pandemin bortförklaras av många på det sätt Emanuel Carlsten bortförklarade det på twitter: Det var i kontext av ”dåvarande kunskapsläget”.

Alltså går de fria för felbedömningarna. Det var en korrekt åsikt på den tiden, baserat på vad man visste då, heter det.

Det är samma argument som hörs i USA just nu över Donald Trumps senfärdighet. Men det i USA tittar svensken på med ett visst perspektiv. Man skrattar åt påståenden från Trump att ”man inte kunde veta” att det skulle bli en pandemi som drabbade USA, och att man ”därför gjorde rätt, baserat på dåvarande kunskapsläget”, men ser inte att vår egen regering och vår egen Folkhälsomyndighet använder samma argument som Trump.

Både Trump och svenska regeringen undviker helt all diskussion om man t.ex. hade kunnat dra igång inhemsk tillverkning av skyddsutrustning i början på februari och båda har inte än idag aktivt gjort försök att sponsra sådana försök ekonomiskt.

På samma sätt är det ute i kommunerna med beredskapen inför pandemin. Förvånansvärt många kommuner och omsorgsbolag har fångats med byxorna nere. Och då är det ändå så att de hade två månader på sig att förbereda sig för pandemin… men ändå gjorde man förvånansvärt lite. Det finns till och med kommuner som inte drabbats av pandemin ännu, som till och med idag, efter 2,5 månader, är  helt eller delvis oförberedda.

Epidemiologer som Björn Olsen och andra debattörer förstod tidigt ATT det skulle komma till Sverige och bli tufft. Våra myndigheter och vår regering byggde inte ens försvar för det som EVENTUELLT skulle kunna komma. Trots att man visste hur usel vår beredskap för pandemier var och trots att vi inte hade lager av skydd och medicinsk utrustning..

På ett sätt är det nog en skyddsmekanism att vi inte reagerar med ilska mot senfärdigheten. För om vi ställer frågan ”vad fan gjorde de” och ”hur fan kunde de missa”, eller ”vad fan menar Tegnell med att alla blev chockade”… För om man ställer de frågorna och tittar sig omkring i samhället ser man att samma personer som gjorde de groteskt stora felbedömningarna är de som styr idag. Och det känns inte bra i maggropen att sakna förtroende för de styrande i en kris.

Därför kommer debatten om detta att få vänta tills efter coronan. Om det ens kommer att bli en fråga då. Men det lämnar oss i en besvärlig sits idag. Gjorde man misstag förr kan man göra det igen och hur är det med politiken idag.

Det skapar ett vacuum i debatten som krafter som är populistiska och extrema på sikt kan utnyttja. Speciellt om nya misstag kommer. En politisk elit som begår misstag, en ovilja att diskutera misstagen som begås och djup ekonomisk kris, är en kombination som inte är bra alls.

Hur vi ska lösa detta, vet jag inte. Men mer än någonsin tror jag att röster som är kritiska behövs i debatten. De som är motvalls, de som ställer besvärliga frågor och bildar opposition OFFENTLIGT är guld värda i krisen. Men utan panik, och utan att gå till ytterligheter. Nästa steg är att få denna grupp att fundera över alternativen för framtiden. Hur ska världen och Sverige organiseras efter krisen?

Till den privata omsorgens försvar!

Om du tror att bara privat omsorg missköter sig och gör misstag och varit dåligt förberedd på pandemin så har du FEL! Allt detta sker även i kommunal omsorg.

Se bilden här nedan. Munskydd gjorda av servetter i Eskilstuna kommun. Kommunen fick inte tag på riktiga munskydd, påstår man. Trots att de haft 2,5 månader på sig att försöka få tag på det.

Exakt därför ogillar jag hetsen mot privata omsorgsbolag i samband med coronan.

Det finns privata omsorgsbolag som sköter kampen mot coronaviruset bra och som bryr sig om sin personal, och det finns kommunal sådan också där bra saker görs. Och det finns privata bolag och kommunala bolag som missköter sig, som inte vidareutbildat och förberett sin personal inför coronan, och som ibland slarvar med skydden.

En del vänsterut i politiken gnäller bara på privata omsorgsboenden och hemtjänster just nu. Ja, onekligen finns problem i den privata omsorgen, men det slarvas även i kommunal omsorg, och de goda exemplen finns hos båda. Jag brukade jobba i omsorgen i Stockholm. De mest extrema exemplen på misskötsel fanns i det privata och de bästa exemplen på den bästa vården inom det privata. Slarv och ok beteende hos båda.

Samma sak gällde innan coronan som gäller nu. Om omsorgen är privat eller allmän är en ganska oviktig och liten fråga. Det viktiga är vilka kontrollmöjligheter och REGLERINGAR vi har.

Vi behöver lämna den improduktiva debatten om statligt och privat och istället lägger krutet på att sätta ramarna för hur bådadera ska fungera. Om lagarna inte tillåter sådana regleringar får vi ändra lagarna.

Det ska INTE gå att tokspara på omsorgen eller att en kommun eller ägare använder omsorgen som kassako. Överskott ska gå in i verksamheten. Det ska inte gå att missköta sig gång på gång. Och tillverkar man munskydd av servetter eller sitt- och liggskydd måste det finnas möjlighet i kontraktet att sätta omsorgen under tvångsförvaltning omedelbums!

Det jag förundras över är att hemtjänster som nu visat sig sakna skydd för sin personal inte direkt tvångsförvaltas (om det är kommunalt) eller tvångskommunaliseras (om det är privat). Det ska finnas i avtalet att om man riskerar människors liv så ryker tillstånden direkt.

REGLERINGAR är ett fult ord bland många till höger i politiken, samtidigt som de flesta i vänstern får spunk då de hör talas om privat omsorg, men det kan vi ändra på. Det är bra regleringar som behövs, bra kontroll, bra ramverk och bra lagar.

Varför sprids corona så mycket i just omsorgen?

Hur kan det komma sig att så många kommuner och privata omsorgsföretag varit oförberedda på coronapandemin, trots att vi haft två månader på oss att förbereda verksamheterna på det som komma skall?

Jag tror att svaret på den frågan är samma som på frågan varför regeringen och Folkhälsomyndigheten underskattade hotet från pandemin (som Tegnell avslöjade hos Skavlan).

Sverige borde givetvis ha haft bra beredskapslager och en fungerande struktur för krisberedskap redan innan krisen slog till. Men det hade vi inte. Men det mest förvånande är hur senfärdigt man agerat i många andra frågor.

Först i slutet av mars undanröjde myndigheter och regeringen bort de hinder i lagen som fanns mot att använda sånt som regionalt egentillverkade visir och egentillverkad handsprit. De regleringarna borde ändrats i början på februari. Först för två veckor sen tog man via socialstyrelsen ett ansvar för regioners tillgång av skydd, och för några dar sen för kommuners. Man visste att det var kris i VARJE kommun och VARJE landsting tidigt och borde agerat senast i början på februari. Man har än idag inte gett pengar till stöd för att bygga en inhemsk industri som tillverkar bristvaror, man har väntat på marknaden, som nu börjar tillverka och leverera. Hade man satsat 5-10 miljarder på det i februari hade mycket sett annorlunda ut nu. Först denna vecka har man skaffat möjlighet att stänga restauranger och delar av landet om det behövs, grundlagen tillät inte detta tidigare, varför gjordes inte det senast då katastrofen i Italien stod klart för alla, dvs ca 24 februari, etc, etc?

Makro och mikro

För att förstå detta på makronivå ska man studera det som sker på mikronivå just nu i kommuner och omsorgsföretag.

I februari stod det klart för alla att det kommer till Sverige. Slutet av februari.

Vad borde kommuner och företag ha gjort då? De borde förberett sig.

Hur förbereder man sig inför en kris? Jo, man köper skyddsutrustning, man ser över organisationen, man vidareutbildar några personer externt så de kan vidareutbilda hela personalen och genom dem vidareutbildar man alla i personalen, och man skriver rutiner för allt man ska göra som man uppdaterar fortlöpande. Det är viktigt att man har personal som känner till VARFÖR rutiner skrivs som de gör, så de kan anpassa sitt handlande till situationen.

Också repeterar man det man redan kan. Som basala hygienrutiner. Repetera, repetera och utbilda om mer avancerade basala smittskyddsrutiner.

Skedde det?


Skedde det?

Ja, till viss del. Många började söka skyddsmaterial, t.ex, och se över personalförsörjningen. Men om man lyssnar och ser så märker man att det var ”too litttle, too late”.

Det jag själv ser och det jag får höra från krisen i t.ex. Stockholm är att man först då krisen slagit till, eller i sista sekund, har gjort detta. I många fall har man först nu börjat få igång utbildning av personal och bra skrivna rutiner om allt från visirtvätt till när och hur skyddsmask ska användas.

Men det brister i så många organisationer ändå.

Ta det där med basala hygienrutiner. Jag börjar tro att det faktum att vi stirrat oss blinda på skydd och basala hygienrutiner fått oss att slarva i stora delar av omsorgen.

Jag hör drabbade boende i Stockholm att ledningen inte brydde sig om att förbereda sin personal. De visste ju redan allt som behövdes, eftersom de var utbildade i basala hygienrutiner. Det var bara det att personalen inte visste en del viktiga saker, som hur man tar av skydd säkert, var man förvarar personalens skydd i en lägenhet som en med covid19 symtom bor i. Eller som exemplet jag hörde med personal som gick in och ut från lägenheter med samma skyddsmaterial och passerade smittfria omsorgstagare med använda skydd. Eller som boendet där man använde fel skyddsförkläden (oärmade) så smittade nös och smittade ner arbetskläderna under, och sen gick man till osmittade med de kläderna…

Även i ännu ej drabbade områden av Sverige ser man samma sak, i kommuner lika väl som privata hemtjänster. Man vidareutbildar smalt (”så här tar du på skydd”) och man gör det för sent. Man skriver rutinerna i sista sekund och hoppas man hinner innan man drabbas själv. Man förlitar sig på att personalen kan de basala hygienrutinerna, och repeterar inte dem, även om smittskydd är mer avancerat än normala rutiner är.

Man agerar sent och har personal som inte är förberedda på det som komma skall. Och i värsta fall har man ledning och sköterskor som inte heller vet mer än det som står på rutinerna man har framför sig. Man brister i kompetens.

Sen är det givetvis så att det ofta saknas skyddsmaterial och är brist på det, men till och med när visst material finns används det ofta skandalöst fel. I vissa fall får personal gå till hostande omsorgstagare med bara visir och oärmade skydd. Något som är ett big NO, NO, NO för alla som vet nåt om smittskydd. Och det där med att låta en massa timvikarier springa omkring på avdelningar och hemtjänsten. Timvikarier får inte sjuklön. Det har bidragit och just det har väl man gjort minst åt, man har snarare behövt skaffa in fler timvikarier sista tiden.

Uddevallas MAS meddelar: man ska jobba utan munskydd vid kraftig hosta.

Och det kan absolut vara en faktor att smitta sprids utan symtom, så vi kanske skulle låta alla i omsorgen bära munskydd?

Den 2 mars skickade Stockholms stad ut information: ”Smittorisken är enligt Folkhälsomyndigheten låg och inga särskilda åtgärder krävs”. Pappret ligger på bordet i vår samlingslokal som en påminnelse om hur fel det blev. Varför reagerar man först nu? Filmstaden stängde ner sina biografer den 18 mars, borde inte det skickat några signaler?

Jag antar att vi alla var mer fokuserade på sjukvården. Men borde inte någon reagerat? Är det inte sådant vi har högre ansvariga till? (Källa)


Kommuner och omsorgsföretag har agerat lika senfärdigt som regeringen har, och ägnade inte tiden innan coronan slog till för att vidareutbilda personal, repetera hygienrutiner och skaffa bra egna rutiner. Jag är övertygad att det är en av anledningarna till att coronan sprider sig inom omsorgen just nu.

Som man söker så finner man. Politiker, regeringen och Folkhälsomyndigheten skyller just nu från sig och säger att de inte vet hur smittan kunnat sprida sig så. Istället för att skaka på sina huvuden borde de ställa frågan vad de gjort sen januari. Hur många av landets kommuner har gav alla i omsorgen repetionskurser i basala hygienrutiner i februari och mars, hur mångautbildade personalen i hygienrutiner i samband med smittskydd i februari och mars, för att ta två exempel!När ska regeringen förstå att DE bär ansvar för regionernas och kommunernas krisberedskap?

Vi är i en kris och regeringen verkar inte fullt förstå vilket ansvar en regering har i en kris. Istället följer man regelverket från tiden innan krisen, och tror att allt är som normalt, bara lite mer extremt.

På SVTs hemsida rapporteras det att Lena Hallengren pekar ut regionerna som ansvariga för beredskapsmissen. (källa)

Så här svarar hon på frågan om inte hon och/eller regeringen borde ha hållit koll på att regionerna inte har upprätthållit den krisberedskap som i denna pandemi visat sig vara otillräcklig:

– Ja, vården har ju ett ansvar för att ha en beredskap för sitt på samma sätt som inom inom andra verksamheter. Det är ju så svensk beredskap ser ut, och det är ju något som vi har varit överens om när det gäller hur vi ska hantera kriser. 

Men nu fungerade inte detta, och det visste Lena Hallengren och regeringen redan innan krisen inträffade.

Jag ställde en frågan till Lena Hallengren om just detta, när hon besökte Borgholm i november förra året. Jag sa att om det blir en pandemin snart kommer vi att få problem eftersom vi saknar beredskapslager och bara har medicinska lager i regionerna för nån vecka.

Vi har varit många som varnat.

Och så här fungerar det. Om EN region har problem är problemet regionalt. Om ALLA regioner har problem är problemet nationellt.

Regeringarna vi haft de sista 25 åren har känt till att vi haft ett uselt beredskapsläge och har inte agerat. Och nu försöker regeringen säga att det inte var deras ansvar. Jo, det var regeringens ansvar att se till att regionerna hade ordentligt med lager, även fört en pandemi.

Det känns fortfarande som om regeringen tror att mycket av krisansvaret för pandemin är regionalt och kommunalt. Först för nån dag sen tog man på sig ett visst ansvar för kommuners tillgång till skydd för omsorgen till exempel. Att regeringen inte ser sitt ansvar gjorde att de först nu tog några steg för att avvärja den nationella krisen i kommunerna.

Har regeringen förstått att det är nationell kris ännu?

Är det kris i en kommun är krisansvaret lokalt. Är det kris i alla landers kommuner är krisen nationell och krisanvaret ligger på regeringen. Ändå har inte regering och myndigheter förrän idag tagit ett grepp för att säkra kommuners tillgång till skydd. Och titt som tätt hör man det sägas i debatten att ”men i Sverige har kommuner och regioner ansvaret.”

”Det finns heller ingen samlad bild av vilka behov som finns och hur situationen ser ut i Sveriges 290 kommuner. Som läget är nu får kommunerna själva leta efter skyddsmaterial så gott det går och det går åt stora mängder. ” (Källa)

Att risken att detta skulle ske visste vi i januari. Ja rent av tidigare. Jag själv varnade Lena Hallengren redan i november då hon besökte Borgholm för brist på medicinsk utrustning om det nån gång skulle bli en epidemi.

Att det skulle bli brist visste vi i slutet av februari när det stod klart att det skulle komma hit.

Idag sa man att man tar ansvaret genom Socialstyrelsen. Bra! Men sent.

Vid en kris i hela nationen bär regeringen, enligt grundlagen och de svenska kris- och krigslagstiftningarna det FULLA ansvaret för ALLT.

Omsorgen om omsorgen har varit usel!

Jag börjar bli lite arg på att se hur regioner, kommuner, chefer och, nu senast Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell, avfärdar ropet på skyddsutrustning till omsorgen.

Man hade två månader som man hade kunnat förberett äldreomsorgen för coronapandemin på. Man hade kunnat utbilda personalen, skaffa bra rutiner på var arbetsplats och kommun och man hade kunnat göra mer för att skaffa fram skyddsutrustning. (Regeringen hade tex kunnat ordna mer inhemsk produktion.)

Men det gjorde man inte. Och jag är minst sagt pissed off på att se hur man mer och mer skjuter över ansvaret för denna miss på personalen.

Ropet på skydd förlöjligas. Det repeteras i media att ”om bara personalen skött de basala hygienrutinerna så…” Nu senast var det vår statsepidemiolog som också han pratar om personalens ansvar.

”Anders Tegnell säger att skyddsutrustning inte är den avgörande faktorn på äldreboendena.

– Skyddsutrustning kommer aldrig att lösa några problem, allra minst på äldreboenden. Det avgörande är att vara hemma när man är sjuk. Vill man stoppa smittspridningen är det de basala hygienrutinerna som är viktiga.

Anders Tegnell uppmanar ”samtliga inblandade” i att driva och arbeta på äldreboenden ”går tillbaka till sina verksamheter och funderar på vad de kan bli bättre på”.


Också vet jag hur det varit på många av de drabbade boendena i t.ex. Stockholm.Från dag ett har man valt att göra så lite som möjligt på äldreboendena.

Man har oftast inte utbildat personalen ens. För varför ska man utbilda dem, de ska ju veta vad basala hygienrutiner är… för nåt mer än basala hygienrutiner och ett visir gjort på overheadpapper behövs ju inte för att bekämpa en pandemi, anser man ofta.

Det var ju så i hela Sverige. Man pratade inte mycket om omsorgen förrän coronan slog till mot Stockholm och började döda människor.

I en kommun jag hört talas om, ditt coronan bara nyss anlänt, har man efterfrågat utbildning i veckor nu. Det sker inte. Allt som sker är att man upprepar mantra ”visir och basala hygienmetoder” och lovar att det kommer en instruktionsfilm, någon gång, och man ska få ett visir att klämma lite på.

Men smittskydd är mer än det. Det är hur man tar av och på kläder säkert, det är att känna till vilka zoner som är kontaminerade och hur man hanterar det. Det är extra renlighet. Det är munskydd vid omsorgstagarnära arbete när risk för hosta och nysningar finns. Det är att förbereda personalen mentalt också, så de känner sig beredda och inte behöver vara rädda. Etc, etc.

Visst, en kris är en kris, och är det brist så är det. Men då får man hantera oron i personalen på något sätt. Och utbilda, utbilda och förbereda!

Jag är lite pissed off, tyvärr. Att ignorera personalens oro över bristande skydd och brist på utbildning och förberedelse är inte bra.

Sen kan man ju spotta på dem också genom att säga till personalen: ”tvätta händerna bättre för fan”!

Munskydd fungerar!

Munskydd eller inte, det är frågan. Jag har länge varit irriterad på hur munskyddsfrågan hanteras i den svenska debatten.

Nu verkar det som om man byter ståndpunkt i munskyddsfrågan i Sverige. (Källa)

”Svenska Folkhälsomyndigheten har tidigare sagt att munskydd inte haft någon avsevärd effekt, men kunskapsläget förändras snabbt.– Nu finns det ny data på att munskydden faktiskt kan hjälpa mot droppsmitta. Vi får ny kunskap hela tiden, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten i SVT:s Agenda.”

Att munskydd funkar mot droppsmitta för den som bär munskydd har man vetat länge. En del munskydd används nämligen i vården och omsorgen, fuktavstötande kirurgiska s.k. IIR munskydd. Just för att stöta bort droppar!

Det finns andra munskydd som inte fungerar lika bra, men alla skyddar i nån mån mot droppar. Om inte de mindre, så iallafall de största. Det säger sig självt. Tänk dig nån som bär scarf och en person nyser framför så förstår du.

Men den främsta anledningen till varför asiatiska länder massproducerat även enklare munskydd är att undvika att den som bär skyddet smittar andra, genom andning eller nysningar eller hosta.

Det finns hur mycket evidens som helst omkring detta. En studie från 2007 (källa) har dessutom publicerat några bilder på hur droppar sprids med och utan munskydd vid hosta och nysningar. (Se nedan) Om man har mer avancerade munskydd stoppar man mindre droppar att spridas. Inget konstigt med det.

Det finns bara en egentlig anledning till att vi inte bär munskydd och det är bristen på skydd, kort och gott. Nu massproduceras skydd i flera länder därför börjar även USA och Frankrike rekommendera skydd.

***********

Fig 1 shows the droplet spray from a sneeze without a mask. Fig 2 shows slight droplet spray escaping from the sides of the mask. Fig 3 shows there is also little spray escaping anteriorly. On close inspection, however, a few droplets can be seen escaping inferiorly on to the surgeon’s upper chest. None of our photographs showed substantial numbers of droplets passing behind the head of the surgeon.

Figure1

Fig 1 Sneeze without a surgical mask: lateral view

 
 
Figure2

Fig 2 Sneeze with a surgical mask: posterior view

 
 
Figure3

Fig 3 Sneeze with a surgical mask: lateral view

 
 
 

Rikta eventuell ilska mot de som sätter spelreglerna

Jag ogillar MYCKET ilskan mot de som åker över hit till Öland under pandemin. Visst, ja, det är olämpligt, men det är tillåtet. Det är tillåtet att resa från pandemin i Stockholm till Öland, men det är inte tillåtet att inte plocka upp hundbajs från gatan.

Så länge det är TILLÅTET kommer folk att försöka åka till ställen som är lugnare från ställen som är oroligare. Så funkar det. Därför har vi migration i världen och därför har vi det nu internt i Sverige.

Regeringen och det allmänna TILLÅTER det. De avråder men det finns inga lagar eller bestämmelser som förbjuder det.

Det är måhända så att vi borde gjort samma sak i Sverige som man gjort i de flesta andra länder, dvs en ”lockdown” med direkta karantänbestämmelser och förbud mot resor.

Men rikta i så fall ilskan mot politiker och regering och myndigheter som inte gjort en lockdown, inte mot de människor som i en osäker situation försöker göra det bästa för sig och sina nära och kära och bara följer lagen och gör det som är tillåtet.

Så funkar det i nästan precis allt i samhället. Det som inte är förbjudet i lag är tillåtet. Speciellt i Sverige som har en myriad av lagar och regler jämfört med resten av världen. Minsta lilla sak, som att plocka upp hundbajs är reglerat i ordningstadgor och lagar, men en så viktig sak som att förhindra folk att resa omkring i en pandemi är inte reglerat.

Om ”eget ansvar” är så viktigt, varför är det stadgat att man måste plocka upp hundbajs från gator och torg, men inte att folkförflyttning under en pandemi inte är ok?

Ja, jag håller med att det är jäkligt olämpligt med att folk reser runt. Då sprids pandemin, men det är tillåtet! Mer tillåtet än att inte plocka upp hundbajs från gatorna.

När de väl är här på Öland bör vi hjälpa dem. Det är inte deras fel att de är här. De är här för att regeringen TILLÅTER det. Och det vore mycket sämre om de inte tas emot väl här och om de skulle tveka att t.ex. söka hjälp lokalt om de blir sjuka.

(Det var samma sak med den idiotiska ilskan hos många ölänningar mot de som reste ner till Italien i februari. De gjorde bara det som regeringen tillåtit. Bli arg på regeringen och Folkhälsomyndigheten som inte ingrep mot resorna, och som till och med påstod att det var skadlig att ingripa, om ni anser att de var felaktiga, inte på de människor som bara lyssnade på folkhälsomyndigheten och följde regeringen och lagarna. Förresten har ju tegnell nyligen i Skavlan erkänt att han underskattade hotet från pandemin vid den tiden.)

Evidens 6

Detta är ingen artikel. Bara en citat o länksamling.om att man får höra att man är ”låtsasexpert”. ”Du tror du är professor i epidemiologi”.

Och ja jag får höra detta. jag fick höra det länge när jag påtalade att svenska myndigheter och regeringen inte förstod allvaret i pandemin och därför inte agerade mer än minimalt i januari och februari (man agerade inte mot skyddsbristen tex). Men jag fick ju rätt, det erkände ju Tegnell själv i Skavlan i helgen. 🙂 Trevligt att få rätt redan nu, men jag bekymras över de liv vi förlorar pga det. 😦 /TJ

—–

Vi följer inte WHO i skyddsrutinerna, i testningarna eller i rekommendationer att sätta i karantän. Dessutom nu inte då WHo varnar för att viruset kan vara luftburet.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/1n9jzW/sverige-andrar-inte-strategi-trots-who-besked

”Urban Kumlin är överläkare i Umeå inom klinisk virologi och infektionssjukdomar. Han tycker att det är bra att WHO går ut med att coronaviruset kan vara luftburet.

– Jag har trott det hela tiden, säger han.

Statsepidemiolog Anders Tegnell tycker däremot att WHO:s uttalande är problematiskt. De har varken berättat vad de grundar omsvängningen på eller visat på några studier, säger han.

– Men generellt så finns det inslag av konstiga smittvägar i nästan alla sjukdomar, som inte är så vanliga men som händer. Förmodligen är det så även med coronaviruset: det kan säkert sprida sig något längre under vissa omständigheter. Inte minst i vårdsituationer, men där har man redan i dag skyddsutrustning för det, säger han.”

—————-

https://www.expressen.se/nyheter/qs/regeringens-okanda-krisstyrka/


Giesecke, alla andra länder gör fel
https://weekend.di.se/intervjuer/alla-andra-lander-gor-fel

Sverige, som går långsamt fram, särskiljer sig i ett internationellt perspektiv. Hur ser du på det? 

”Det beror på att alla andra gör fel”.Hur kan du vara så säker på det när vi ännu inte har facit?

”Jag tror att vi kommer att klara epidemin utan att förstöra ekonomin mer än nödvändigt. Det ­absolut viktigaste är att skydda de äldre från att bli smittade. Jag tror att vi lyckas rätt bra med det. Det ligger i den svenska nationalkaraktären att göra som man blir tillsagd.”——–

https://esvd.svd.se/1001/-/293473/-/12926033

ivar.arpi@svd.se

Ivar Arpi SVD ledare

För den som följer SVT:s nyhetssändningar är den politiske kommentatorn Mats Knutson ett välbekant ansikte. Aldrig en person som tar till överord eller hänger sig åt känslomässiga excesser. Som det anstår en public service-profil. Men onsdagens sändning var ett undantag.
Vid det här laget vet alla att Sverige inte har några beredskapslager längre. Det brukade inte vara så. Vi hade tidigare både civila och militära lager med nödvändiga mediciner, mat, andningsskydd och annan skyddsutrustning. Allt det som hade behövts just nu. Men allt är borta. Sedan 2013 har sex statliga utredningar och rapporter alla riktat kritik mot svensk just läkemedelsförsörjning.
Varför har inte regeringen gjort något åt den svenska beredskapen? Den frågan fick Stefan Löfven i onsdagens SVT Aktuellt. Hans svar var att de hade tillsatt ännu en utredning. ”Just den här situationen är ny för hela världen. Ansvarsutkrävande ska vi göra när vi är förbi det här så man kan se hela förloppet. Vad det var egentligen som gjordes och inte gjordes.”
Ingen hade kunnat förutse den här pandemin, sägs det. Och det stämmer, men bara till viss del. I åratal har forskare varnat för att en pandemi av just den typ vi nu ser, kan ske. Man har då utgått från hur coronaviruset sars (sars-cov) spreds i ostasien 2003, eftersom det härstammade från fladdermöss och spreds via kinesiska djurmarknader. Låter det bekant? Man kunde förstås inte förutse exakt det som nu sker, men att en risk förelåg var rimligt att ta höjd för.
Nästan varje given kris har en låg sannolikhet att inträffa, innan den inträffar, som Tage Danielsson skrev om kärnkraftsolyckan i Harrisburg. Efter att något inträffat är såklart sannolikheten hundra procent, vilket Danielsson så klokt påpekade. Men vid varje tillfälle är det förnuftigare att gissa på att ett virusutbrott i någon del av världen inte utvecklas till en pandemi. Förnuftigare att vid varje given skärmytsling gissa på att det inte utvecklas till fullskaligt krig. Eller att den globala handeln inte slås ut och att livsnödvändiga leveranser till oss stoppas av våra grannländer. Eller att den globala uppvärmningen på kort tid går in i ett katastrofalt skede. Allt detta är osannolikt här och nu. Men att något av det sker är sannolikt. Därför har exempelvis Norge, Danmark och Finland behållit sina beredskapslager. Varför inte Sverige?
Det finns inget lagom med Sverige. Under kalla kriget försvarade vi vår neutralitet med ett starkt totalförsvar. Man planerade för alla eventualiteter, men främst för ett angrepp från Sovjetunionen. När det tog slut ändrade sillstimmet kurs. Den eviga freden inträdde. Försvaret lades i träda. När man privatiserade Apoteket glömde man av att staten har en plikt att skydda medborgarna i tider av kris.
Privatiseringen var det inget fel på i sig, men hur kunde man tro att marknaden skulle ha intresse av att, utan någon utsikt till trolig försäljning, lagerhålla olika läkemedel? När nu krisen kom fanns inga buffertar. De gamla lagren ekar tomma. Beredskapslagren med skyddsutrustning lades på regionnivå. Nu är ett antal sjukhus hela tiden ett dygn bort från att sakna rätt skyddsutrustning.
Just in time-systemet gäller andra branscher också, vilket har fått hela industrier att stanna nu. Den globaliserade ekonomins svagheter blottläggs. Men sjukvård, försvar och säkerhet tillhör trots allt en stats kärnuppgifter.
Stefan Löfvens smitining undan ansvaret i Aktuellt var alltså droppen som fick Mats att rinna över. Omdömet från den annars så svale politiske kommentatorn var överraskande strängt:
”Alla bedömare är överens om att den svenska beredskapen försämrats kraftigt de senaste decennierna. Här vill inte Stefan Löfven ta något som helst politiskt ansvar trots att han varit statsminister sedan 2014 och trots att det inte har saknats varningssignaler. Och nu ser vi ju då, när beredskapslagren har avvecklats att det saknats exempelvis skyddsutrustning. Det hade varit den enklaste saken i världen för honom att ta ansvar för det och blicka tillbaka för det är ett delat ansvar att den svenska beredskapen försämrats. Det är både socialdemokratiska och borgerliga regeringar som har medverkat till den situation vi befinner oss i i dag.”
Den enklaste saken i världen.
Ivar Arpi är ledarskribent.

……………

Ft reversal göobalisation
https://www.ft.com/content/7eff769a-74dd-11ea-95fe-fcd274e920ca

…………….

Aftonbladet 5/4 https://www.aftonbladet.se/ledare/a/mR9LKE/stockholm-ar-ground-zero-i-coronakrisen

”Men den riktigt dåliga nyheten är att beredskapen är ungefär lika dålig överallt i det svenska totalförsvaret. Och inget av detta är okänt, utredning efter utredning och kanske mest brutalt Försvarsberedningen har redan konstaterat det.

Försvarsmaktens fältsjukhus är enormt imponerande, men de är bara två. Om det värsta skulle inträffa finns inte skyddsrum så det räcker till befolkningen, inte gasmasker, inte mediciner, inte personal som har övat och så vidare.

2015 beslutade visserligen regeringen att totalförsvarsplaneringen skulle återupptas efter 25 år av neddragningar. Men det är lätt att avveckla – svårare att bygga upp.

Det som inte övas i fred fungerar inte i krig, brukar militären säga. Det gäller lika mycket det civila försvaret. Beredskapen är ett kollektivt misslyckande för regeringar av alla kulörer. Men också för samhällsdebatten i stort och alla vi som deltar i den.”

———
https://www.dn.se/nyheter/varlden/anna-lena-lauren-finlandare-utgar-fran-det-varsta-svenskar-fran-att-man-behover-inte-vara-orolig/

Beredskapslager. Fulla i finland. Finns inte i Sve.

På finska MTV3:s nyheter säger Juha Tuominen, chef för Helsingfors universitetssjukhus, att Sverige har valt att prioritera ekonomin före folkhälsan. 
– Man bara låter bli att säga det högt, anser Tuominen. 

Det studsar i mig. Jag går ett varv tillbaka för att lyssna på Tuominen en gång till. Att svenska myndigheter skulle prioritera ekonomi framför människoliv?

Nej, jag tror inte att svenska myndigheter tänker så. Jag tror att de, precis som Elisabeth Åsbrink skriver, inte vill utgå från det värsta. 

Finländare utgår från det värsta… 

Sverige väljer att chansa. Det är ett demokratiskt fattat beslut. Det enda beslut som i sammanhanget kan anses vara specifikt svenskt.”
——————

https://www.svt.se/nyheter/hemliga-finska-beredskapslager-oppnas

Till skillnad från många andra europeiska länder har Finlands regering kunnat lova sin befolkning att det inte kommer att råda någon brist på varken skydds- eller sjukvårdsutrustning. Massiva hemliga lagerlokaler i de finska skogarna hyser sjukvårdsmateriel i överflöd för att säkerställa att sjukhusen ska ha utrustning, specifikt för att behandla just viruspatienter

Lagren finns på hemlig ort och det är inte tillåtet att komma dit, men myndigheternas egna bilder visar enorma välfyllda hallar.  

 – Det handlar om miljontals operationsmunskydd och hundratusentals andningsskydd som vi kan använda på fältet, säger Päivi Sillanaukee, kanslichef vid social- och hälsovårdsministeriet, i SVT Agenda.

 – Det kommer inte ta slut, säger Päivi Sillanaukee.

………

Henrik bränden 5/4 facebook

”Om att veta, förstå och informera om corona ——————————————————————- För femton år sedan skrev jag en bredvidläsningsbok för gymnasister och deras lärare, som var tänkt att handla om hur det går till på cellers och molekylers nivå när sjukdomar uppkommer, men med utblickar också mot sjukdomars sociala, ekonomiska och politiska förutsättningar och konsekvenser. Det sistnämnda var mycket mer spännande än jag hade förstått innan jag började, och ett resultat av arbetet blev att jag lärde mig en hel del om hur smittämnen under historien hoppat från djur till människa, och vad det lett till. Alla som vid den tiden sysslade med infektionssjukdomar visste att det inte var frågan om ifall utan om när ett nytt aggressivt luftvägsvirus skulle hoppa från djur, börja sprida sig hos människa och detta leda till en pandemi med många dödsoffer Man visste också att det inte var alla hopp som skulle sluta så, utan bara några. Men man hade varit bra på att sprida medvetenhet om det första hos journalister, inte så mycket om det andra. Så kom fågelinfluensa, och alla mediala larmklockor ringde. Men epidemien rann ut i sanden. Så kom SARS, och samma historia upprepade sig. Så kom svininfluensan, som oroade alla, inklusive dem som nu leder Folkhälsomyndighetens smittskyddsarbete, vilket ledde till att Sverige ensamt av alla länder massvaccinerade mot influensan. Men medan influensan när den väl kom visade sig vara väldigt mild hade vaccinet allvarliga bieffekter för en del. Sammantaget ledde detta till en mättnad i både media- och smittskyddsvärld: Nu skulle man minsann inte luras att ropa ”varg” med hög röst, så fort ytterligare ett nytt virus dyker upp och börjar spridas. Entry coronaviruset … Jag minns hur det var att redan i januari och början av februari antyda att det fanns somligt i rapporteringen som lät riktigt obehagligt, och att det kanske fanns skäl att ställa frågor hur det stod till med beredskapslager av skyddsutrustning och IVA-platser. Då betraktades man som lätt hysterisk. Självklart skulle historierna från SARS, fågel- eller svininfluensa upprepa sig. I början av februari inventerade Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten denna beredskap på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, och skickade över en rapport, fylld av konstateranden som var synnerligen alarmerande för den händelse epidemien skulle börja sprida sig här. Inga av våra stora massmedia letade reda på rapporten. När Sanna Rayman fått fingrarna på promemorian och bloggade om saken möttes det med knäpp tystnad i alla media. Först en knapp vecka senare började media skriva om saken, och då inlindat i långa beskrivningar om vad myndigheter nu gjorde för att lösa problemen. Hela tiden cirkulerade fraser som ”vår beredskap är god” runt i media, och de vidarebefordrades som om uttalandena skulle gällt att vår beredskap var god för att möta en pandemi. Ja, de flesta som på sedvanligt sätt läste media från rubriker till ingress till brödtext till citat fick nog uppfattningen att myndigheters representanter stod och sade att vi hade god beredskap att möta att en pandemi kom till Sverige. Men det hade de aldrig sagt. Det enda de sagt var att vi hade en god beredskap för att hantera en situation där en viss spridning förekom runtomkring oss, som ledde till importerade ströfall, från vilka smittspårning behövde göras. Jag som hade läst promemorian till MSB lyssnade noga till exakt vad myndighetsrepresentanterna sade, och de aktade sig naturligtvis noga för att ljuga. Men eftersom ingen journalist ställde följdfrågan ”OK, beredskapen är god att hantera att enstaka smittfall kommer till Sverige, men klarar den att hantera att smitta börjar sprida sig i Sverige?” behövde ingen myndighetsrepresentant svara på den frågan. Och media basunerade ut ”beredskapen är god”. Naturligtvis är det grundläggande misslyckandet att Sverige totalt avvecklat alla beredskapsförråd, och att en stor del av våra beslutsfattare och tjänstemän uppenbarligen levt i en idealistisk bubbla där de inte kunnat föreställa sig att andra länder i händelse av en sådan här kris skulle se till sina egna medborgare i första hand, och förbjuda utförsel av kritiskt materiel. Och ännu mindre föreställa sig att det hela skulle leda till stängda gränser. Vilket innebär att de inte lyssnat till det FHM och en öronbedövande enig forskarkår gång på gång förklarat. Men överlagrat på detta hade vi – i synnerhet i början av krisen – ett problem med journalister som absolut inte ville upprepa sina misstag sedan tidigare epidemier genom att ens på allvar diskutera möjligheten att det skulle bli en pandemi. Samtidigt som de inte klarade av att dechiffrera en hel del av myndighetens kommunikation. Helt enkelt för att de inte var tillräckligt insatta i den situation de var satta att rapportera om för att förstå vad det som sades betydde. Samtidigt som de som gav svaren var så inne i sin bubbla av för dem självklara referensramar, att de inte förstod när det de sade uppfattades som något helt annat än de menade och försökte säga. Frågade man folkhälsomyndighetens smittskyddare om beredskap fick man svar som gäller beredskap att smittspåra och testa, i de situationer som myndighetens prognoser angav som mer eller mindre sannolika. Man fick inte svar som gällde regionernas och kommunernas beredskap kring materialförsörjning i en situation som myndigheten då bedömde som ytterst osannolik. Och i botten för detta problem ligger föreställningen, både kring journalistik och i informationsbranchen, om att journalisters och kommunikatörers generella kompetens är det enda som behövs. Att skriva journalistiskt om lokalnyheter, politik, medicin och partikelfysik är i grunden samma sak. Man har ett antal yrkesgrepp, och dem tillämpar man när man intervjuar sin källa, oavsett om denne är nobelpristagare i fysik eller brandmannen som hämtat ner en katt från ett tak. Och samma sak med informatörer: Kan man skriva ett pressmeddelande om Swedbanks minskade vinst kan man också skriva ett pressmeddelande om en doktorsavhandling i teoretisk filosofi och hjälpa statsepidemiologen att strukturera materialet inför sin pressbriefing. Men har man sett Folkhälsomyndighetens första presskonferenser inser man att det tvärt om är jätteviktigt att det finns folk som både begriper kommunikation, och begriper de frågor som ska kommuniceras om. Som efter att ha hört vad statsepidemiologen tänker säga kan svara ”Där utgår du från att åhörarna tolkar det du säger som X, vilket är självklart för dig som känner till Y, men eftersom de inte känner till Y kommer de istället att tolka det som Z. Så ska du få fram den här poängen, måste du börja med att ge dem förkunskaperna P och Q, och sedan rama in det så här”. Det behövs helt enkelt folk som både kan materien och kan kommunicera. Det gäller naturligtvis särskilt i en situation som detta, men poängen är generell. Mediahusen och public service måste åter börja anställa specialistreportrar, som antingen kan något om olika områden från början, eller ges möjlighet att lära sig dem genom att tillåtas fokusera smalt. Och de som anställer informatörer måste börja efterfråga inte bara informatörs-hantverkskunnande, utan också fackkunskap i de ämnen som ska informeras om. Det inser alla som läst ett antal pressmeddelanden universitetens informationsavdelningar om nya avhandlingar. För dem som är i ämnesområdet är det oftast fullständigt omöjligt att förstå vad den nya doktorn egentligen gjort.”

———-

Fler länder rekommenderar munskydd————-

http://www.thecommentator.com/article/7649/prepare_for_the_mother_of_all_s_t_storms_if_sweden_pulls_this_off

”But if, when all such necessary adjustments have been made, Sweden emerges with a death toll from COVID-19 that is somewhere in the middle of the pack of European countries, there is going to be a lot of recrimination, particularly against those who have tried to silence any discussion about the extent of the threat that COVID-19 actually poses.

What is interesting though, is that precisely because it is Sweden, the usual suspects in our politics who benefit from disillusionment with the establishment may find it hard to profit from this. The Swedish government is led by Stefan Loeven, a Social Democrat.

Sweden is practically a role model for mainstream, left of centre politics. If you’re a European populist, it’s going to be more than a little incongruous to start singing the praises of Sweden, of all countries.

Similarly in America. Donald Trump has, albeit reluctantly, broadly followed the lockdown policies we see across most of Europe. Unless he very quickly does a 180 degree turn (and don’t rule that out) how can he profit from his usual disdain for the way things are done by the establishment?

That said, if this particular ”Swedish model” wins the day, someone is going to get it in the neck. The question is, who?”


https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/6jRXxO/en-sjukskoterskas-dagbok-med-charlotte-wikholm


https://www.expressen.se/kronikorer/jennifer-wegerup/dodssiffrorna-bekraftar-monstret-vi-sett-hela-tiden/


https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/kritiken-nar-folk-flockas-pa-uteserveringarna/


Är det kris i en kommun är krisansvaret lokalt. Är det kris i alla landers kommuner är krisen nationell och krisanvaret ligger på regeringen. Ändå har inte regering och myndigheter än idag tagit ett grepp för att säkra kommuners tillgång till skydd. Och titt som tätt hör man det sägas i debatten att ”men i Sverige har kommuner och regioner ansvaret.”

”Det finns heller ingen samlad bild av vilka behov som finns och hur situationen ser ut i Sveriges 290 kommuner. Som läget är nu får kommunerna själva leta efter skyddsmaterial så gott det går och det går åt stora mängder. ” (Källa)

https://www.dn.se/nyheter/akut-brist-pa-skyddsmaterial-i-kommunerna-fackforbund-hotar-stoppa-arbete/

Att risken att detta skulle ske visste vi i januari. Ja rent av tidigare. Jag själv varnade Lena Hallengren redan i november då hon besökte Borgholm för brist på medicinsk utrustning om det nån gång skulle bli en epidemi.

Att det skulle bli brist visste vi i slutet av februari när det stod klart att det skulle komma hit

Vid en kris i hela nationen bär regeringen, enligt grundlagen och de svenska kris- och krigslagstiftningarna det FULLA ansvaret för ALLT.


Bristande samordning mellan försvaret och socialstyrelsen. Skydd som finns hos försvaret används inte.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/militar-skyddsutrustning-nar-inte-sjukvardspersonal/


Därför kritiserar jag regeringen. Jag ser samma problem i makro och mirkonivå¨. Man väntar för länge. man planerar inte i förväg och när katastrofen nalkas följer man regelverket och tar det LUGNT. regeringen och det privata hemtjänstbolaget eller kommun X gör exakt samma sak.

Jag kan berätta, nån gång, om vad jag sett i en kommun. Som inte ens nu har fått igång utbildning av personal och rutiner. Seeeeeeeeent! (Först för nån dag sen beslöt regeringen att ta ansvar för omsorgens skyddsbehov, btw… Seeeeeeeent!)

https://web.archive.org/web/20200410162747/https://www.aftonbladet.se/ledare/a/mR9a8E/vi-lovade-skydd-nu-dor-de-aldre

——————


https://www.svd.se/vi-i-hemtjansten-kan-bli-de-aldres-dod

Den 2 mars skickade Stockholms stad ut information: ”Smittorisken är enligt Folkhälsomyndigheten låg och inga särskilda åtgärder krävs”. Pappret ligger på bordet i vår samlingslokal som en påminnelse om hur fel det blev. Varför reagerar man först nu? Filmstaden stängde ner sina biografer den 18 mars, borde inte det skickat några signaler?

Jag antar att vi alla var mer fokuserade på sjukvården. Men borde inte någon reagerat? Är det inte sådant vi har högre ansvariga till?

:..

Väl hemma känner jag sorg, det är hemtjänsten som ska hjälpa och skydda dessa äldre äldre, som Anders Tegnell kallar dem, men i stället är risken stor att det är vi som tar livet av dem.

…………………..

…….

https://www.dn.se/kultur-noje/lena-einhorn-hur-kunde-vi-slappa-in-smittan-pa-stockholms-aldreboenden/9 april Lena Einhorn

”Vad man däremot vet på myndigheten är hur smittan inte tagit sig in på våra äldreboenden. Förklaringen till den lavinartade utvecklingen är inte att personalen kan sprida sjukdomen utan att de själva har några symptom.

Denna ståndpunkt håller man envist fast vid på Folkhälsomyndigheten, trots tilltagande bevis på motsatsen, och en omvärld vars åsikt avviker från den svenska.

”Utifrån ny forskning vet vi nu att en betydande del av individer med coronavirus saknar symptom, och att de kan smitta andra med viruset innan symptom uppstår”, står det numera i amerikanska folkhälsomyndighetens (CDC) anvisningar. Av detta skäl rekommenderar många länder sin befolkning att bära munskydd så fort man lämnar hemmet. 

Men i Sverige rekommenderar man inte ens de som arbetar med äldre människor att alltid bära munskydd eller annan skyddsutrustning. ”Man ska använda skyddsutrustning där den behövs, och inte ’för säkerhets skull’”, säger Anders Tegnell. Och på frågan om hemtjänstpersonal då inte kan bli smittspridare svarar han: ”Jag är inte riktigt säker på hur man tror att den smittspridningen ska gå till.”

Det är ett remarkabelt påstående, och till synes obegripligt. Men kanske kan det ses i ljuset av att Folkhälsomyndigheten tidigt under epidemin tog ställning i frågan om man kan smitta utan symptom. Man agerade kraftfullt mot en tysk rapport om ett sådant fall: ”Den grundar sig på felaktiga grunddata och man borde backa från den”, hävdade Tegnell. Och han har hållit fast vid denna ståndpunkt. Trots att studierna om asymptomatisk smittöverföring nu läggs på hög…

I den svenska förvaltningsmodellen är det inte i första hand regeringen utan expertmyndigheter som råder, expertmyndigheter som sätter stopp eller ger klartecken. Och regeringen fattar beslut på begäran av dessa experter. Det är på många sätt ett sunt förfaringssätt. Så tillgodoser man att beslut vilar på faktamässig, snarare än politisk, grund.

Problemet är bara: Det finns ingen riktig motvikt i detta system. Ingen riktig balans, och inget riktigt ifrågasättande.

Allt vilar på experterna. 

Men vad händer om experterna inte enbart styrs av sitt förnuft? Vad händer om experterna lider av kognitiv dissonans? Vem sätter då upp hindren på Dårskapens vägar?”

……..————————–

https://esvd.svd.se/1001/Svenska-Dagbladet/295003/2020-04-12/13041177/KD-topp-Coronasmittan-hade-drabbat-aldreomsorgen-oavsett

Men Erik Slottner (KD), som är äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, betraktar inte den utbredda smittspridningen som ”ett Stockholmsfenomen”.– Det är ett allvarligt läge. Covid-19 har tagit sig in i äldreomsorgen på ett sätt vi självklart inte velat. Det är verkligen att beklaga att det har blivit så. Men det sker i hela Sverige, och globalt, säger han till SvD.Du är ordförande i äldrenämnden som ansvarar för den kommunala äldreomsorgen i staden. Vem bär ansvaret för den nuvarande situationen?– Oavsett vem som hade varit ansvarig för äldreomsorgen i Stockholms kommun hade viruset kommit in på äldreboenden och inom hemtjänsten. Det handlar inte om brist på politiska beslut – vi har tagit många beslut för att både hindra spridning och lindra effekten av corona så mycket som möjligt.Så du är inte självkritisk, eller tycker att ert arbete har misslyckats?– På något sätt har man ju uppenbarligen misslyckats, men frågan är vem som har misslyckats. Självklart ska vi vara självkritiska i efterhand och analysera händelseförloppet. Men det är för tidigt att leta syndabockar, säger han och tillägger:– Smittan har kommit in på våra äldreboenden trots åtgärder som besöksstopp. Vi vet inte varför det är så och inte Folkhälsomyndigheten heller. Med mer kunskap om viruset kommer vi säkert kunna dra slutsatser vi inte kan göra i dag. Men jag tycker att det är för tidigt att göra det analysarbetet just nu.Samtidigt som smittan sprider sig ökar också trycket på dem som arbetar inom äldrevården. Gång på gång har frågan om brist på skyddsutrustning i landet lyfts. Facken larmar om förvirring kring riktlinjer som skapar oro bland personalen.– Bland annat används kaffefilter och oh-papper som substitut för munskydd och visir. Situationen är oacceptabel, säger Veronica Magnusson, ordförande på Vision.Även Kommunals ordförande Tobias Baudin har kritiserat hanteringen av personalen inom äldrevården, och pekat på att de har glömts bort….

Har ni agerat tillräckligt snabbt?

– Det är klart att jag vill att allt ska gå snabbare, men jag har svårt att se att det skulle varit möjligt att agera på annat sätt än vi gjort.

.———————-

Nu börjar vi bära munskydd även i väst

Nu börjar allt fler länder införa rekommendationer och tvång att bära munskydd. Det är lite sent påkommet i väst. Man har mest sett asiaterna som lite knäppa då alla tvingats bära munskydd där. Men det kommer nog att visa sig att det tvärtom, är vi i väst som varit knäppa.

Munskydd hindrar mycket av spridningen, det har man känt till länge. Det är lätt att förstå. Tänk dig vad som sker om du nyser i munskydd och utan munskydd så förstår du.

Det skyddar inte den som bär det mer än minimalt (om det inte är vårdens speciella IIR skydd, det skyddar), men det skyddar andra från dina ev virus.

Det är väl i grunden en filosofisk fråga. Vi i väst är väl så egofixerade att vi ställer frågan ”skyddar det mig”. I asien ställer man också frågan ”skyddar det andra”, och det gör det, det har man vetat länge.

Sen har den utspårade debatten om munskydden gjort att många i omsorgen är rädda för de munskydd de får (IIR) och tror att de måste bära mask. ”Munskydden är verkningslösa”. Vårdens och omsorgens vätskeavstötande munskydd av modell IIR skyddar mot coronan och används.

Vi får nog lägga till ”avsaknad av munskydd” på den lista av saker vi i Sverige gjort fel i den här pandemin.


Sen ska man veta att ett av skälen till varför vi inte kunde lagstifta om att alla skulle bära munskydd var att munskydd inte fanns för alla. Nu börjar vi få fram dem i stor mängd, och det gör att länder börjar överväga att använda sådana.

I Sydostasien har man haft gigantiska lager med miljoner och åter miljoner munskydd och man ställde snabbt om industrin för att tillverka fler.


Därför stänger vi inte ner områden i Sverige

Enligt media idag kan vi inte stänga ner områden under en pandemi. Vi har inte lagarna för det.

Problemet är att vi har en smittskyddslag som nämner att områden ska kunna stängas ner. Den har vi haft sen 2004. Det är en del av det klassiska smittskyddet att stänga stora områden. Ska vi alltså tolka uppgifterna som att vi haft en smittskyddslag som inte grundat sig i beprövad vetenskap och kunskap om smittskydd? Eller?

Eller gör den det men ingen har avgjort om smittskyddslagen och grundlagen är samstämmiga.

Vår grundlag, regeringsformen, sätter stopp för begränsningar i rörelsefriheten utan stöd av lag.

– Enligt förarbetena till regeringsformen innebär det att det behövs särskild lagstiftning för förbud mot att röra sig fritt i en “viss landsände” eller att besöka andra delar av landet. Det gäller också förbud att begränsa medborgares rätt att lämna hemorten, avspärrning av större områden så som gränszoner och delar av skärgården, säger Titti Mattsson som är professor i offentlig rätt vid Lunds universitet.

Vad man kan göra med stöd i lag är att sätta individer som smittats eller blivit utsatta för smitta i karantän. Då får de varken lämna eller ta emot besök.

Det går också att avgränsa ett visst område, vilket ibland felaktigt benämns som att sätta ett område i karantän, om det finns misstanke om att en samhällsfarlig smitta har fått spridning där.

– I princip är det möjligt att avgränsa ett visst geografiskt område i Sverige, men då krävs det att det finns rimliga skäl till det, säger Titti Mattsson.

Smittskyddslagen kan därför begränsa rörelsefriheten om syftet är att hindra spridningen av ett smittämne.

– Smittskyddslagen är dock inte tydlig gällande hur stora dessa områden kan tillåtas vara, säger Titti Mattsson.

När Folkhälsomyndighetens jurister utrett möjligheten till åtgärder utifrån smittskyddslagen har de kommit fram till att de, förutom att de kan sätta individer i karantän, endast kan spärra av mindre områden. 

– Det är väl något hus, en skola eller liknande, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.  (KÄLLA)

I Smittskyddslagen står det att man får avspärra hus OCH områden.

9 §   Om det finns risk för spridning av en samhällsfarlig sjukdom får smittskyddsläkaren besluta att den som har eller kan antas ha varit utsatt för smitta av sjukdomen skall hållas i karantän i en viss byggnad, i en avgränsad del av en byggnad eller inom ett visst område. Ett sådant beslut innebär förbud att lämna byggnaden, del av byggnaden eller området samt förbud att ta emot besök där.

Om det kan ske utan risk för spridning av sjukdomen får smittskyddsläkaren i det enskilda fallet medge undantag från förbudet att ta emot besök. Lag (2004:877).

10 §   Om en samhällsfarlig sjukdom har eller misstänks ha fått spridning inom ett avgränsat område utan att smittkällan eller smittspridningen är fullständigt klarlagd, får Folkhälsomyndigheten besluta att ett visst område ska vara avspärrat. Ett beslut om avspärrning innebär förbud för den som vistas i området att lämna det och förbud för den som befinner sig utanför området att besöka det.

Om det kan ske utan risk för spridning av sjukdomen får Folkhälsomyndigheten i det enskilda fallet medge undantag från beslutet om avspärrning. Lag (2014:1549).

11 §   Begär den som på grund av beslut enligt 9 § första stycket skall hållas i karantän att beslutet inte längre skall gälla är beslutsmyndigheten skyldig att utan dröjsmål pröva frågan.
Detsamma gäller om någon ansöker om undantag enligt 9 § andra stycket från förbud att besöka den som hålls i karantän eller enligt 10 § andra stycket från beslut om avspärrning.
Läs även expressen om att regeringen begär tillfällig ökad makt. Källa!

Tegnell erkänner att han underskattade hotet från coronaviruset

Vår statsepidemiolog erkänner i intervju hos Skavlan att han underskattade hotet från pandemin.

”I ”Skavlan” ser statsepidemiologen Anders Tegnell tillbaka på hur coronapandemin hanterats i Sverige.

– Vi kunde ha börjat kommunicera och diskutera vad vi behöver göra ännu tidigare, säger han.

Anders Tegnell diskuterar vidare kring varför man inte agerade tidigare.

– Det var nog många med oss som först såg Kina och tänkte: Det händer konstiga saker i världen – det händer på ett ställe och det kanske inte behöver bli så mycket mer.

Han förklarar att den snabba spridningen av corona i Italien kan ha bidragit till att resten av världen började vidta åtgärder.

– Jag tror att alla blev rätt chockade när det blev som det blev i Italien och det tror jag satte igång tankeverksamheten i många delar av världen.” (svt) (AB)

Denne person som inte kunde se detta risken för en pandemi, och som inte gjorde mycket för att slå larm om bristerna i vår beredskap (bristen på skydd t.ex.) är alltså den vi ska förlita oss på idag. Det känns jävligt tryggt! (Och tala för dig själv Tegnell, ”alla” var inte så blinda som du!)

Tyvärr bekräftas nu det jag anade redan då: att vi inte tog pandemin på allvar. Inte förrän någon gång efter 24e februari reagerade han, när situationen i Italien exploderade. Mer troligt i början av mars då norra Italien stängdes.

Vi vet att beslut dröjde även efter det datumet. Och först den sista veckan har myndigheter försökt åtgärda skyddsbristen.

Så här skrev jag den 17e februari.

Coronaviruset: det är dags att regering och journalister visar handlingskraft!

760 miljoner människor, 10% av jordens befolkning, är i karantän just nu. Flera andra länder, t.ex Japan, börjar signalera att folk ska undvika folksamlingar.

Det hade varit bra med lite mer handlingskraft från regeringen. Att de visar utåt att de AGERAR. De har i princip bara pratat om EU toppmötet och hållit den katastrofala presskonferensen den 31e där de sa att de nu inkluderar sjukvården i landets förordning om kriser (det glömdes tydligen bort i höstas nör förordningen skrevs).

Jag hoppas svenska regeringen inte agerar utåt för att de inte vill sprida panik, men agerar i hemlighet, lagrar medicinsk utrustning och smider beredskapsplaner… men tyvärr tror jag inte det. #coronavirus

10% av jordens befolkning, 760 miljoner, är i karantän!

Det kan man inte tro om man läser tidningarna. Har nån sett nån artikel där nån journalist ställer kritiska frågor till regeringen om vår krisberedskap?

Ett snabb-beslut, helst denna vecka, om några extra miljarder till vården nu hade varit bra. Om vi slipper virusets verkan här är det bra hur som helst med några extra miljarder.

Läs även de artiklar jag skrev för några dagar sedan där jag påtalar att Tegnell faktiskt underskattade hotet och att det påverkade regeringens beredskap.

Om du vill se vad experter sa rekommenderar jag denna om vad Björn Olsen sa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/expert-fel-strategi-att-tona-ner-viruslarmet

Evidens 5

Detta är ingen artikel. Det är bara en länk och text och dump-samling för eget behov.

3/4 SVD https://www.svd.se/aldre-hade-kunnat-skyddas-mer

Folkhälsomyndigheten har hela tiden talat om vikten av att införa rätt åtgärder i rätt tid. Frågan är hur den bedömningen görs, eftersom det inte har funnits data om hur utbredd smittan varit. Kommunerna har tydligt gått före. I Göteborg infördes ett besöksförbud i äldreomsorgen den 12:e mars, i Stockholms stad den 18:e. Två dagar senare gjorde Linköping detsamma.

Det handlar trots allt om att lyfta ormen i svansen innan den har hunnit till sitt byte, och inte om att kasta iväg den efter dess bett. Äldreboenden (och hemtjänsten) borde ha varit den första anhalten för de högsta skyddsåtgärderna, den bästa skyddsutrustningen och de flesta testerna. Så blev det inte.

—————-

En regerings tänkande formas extremt mycket av vad lagen säger (Se narkotika frågan tex). Så att man först runt 1/4 förbereder en ändring av lagen på denna centrala punkt säger extremt mycket om regeringens agerade hittills och hur debatten gått internt.

En regerings tänkande formas extremt mycket av vad lagen säger (Se narkotika frågan tex). Så att man först runt 1/4 förbereder en ändring av lagen på denna centrala punkt säger extremt mycket om regeringens agerade hittills och hur debatten gått internt.

Andningsmask på G – https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/9v4bvd/nar-blir-det-tvang-pa-munskydd-i-sverige

 

Lite sent påkommet i väst. Man har väl sett asiaterna som lite knäppa då alla tvingats bära munskydd. Men det är nog tvärtom, vi i väst, som varit knäppa. Munskydd hindrar mycket av spridningen, det har man känt till länge. https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/9v4bvd/nar-blir-det-tvang-pa-munskydd-i-sverige—————
Nu börjar diskussionen komma igång om läget i skolorna. Antingen har inte regeringen tänkt till innan man beslöt att skolorna skulle hålla öppet, eller så vill man ha samhällspridning via barnen (flockimmunitet). Vilketdera är det helsnurrigt,

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pLePJX/corona-sprids-fritt-i-den-svenska-skolan

För oss i skolan, på fritidshem och i förskolan blir det som ett dåligt aprilskämt då riktlinjerna inte på något sätt är realistiska att genomföra.

Problemet är att skolans klassrum, matsal, idrottshall, omklädningsrum, fritidslokaler och korridorer fortfarande är lika små. I en modern skola har inte eleverna längre varsin bänk, vilket gör det omöjligt att separera dem. 

Ser man vidare på förskolans situation har barnen fortfarande samma behov av närhet, tröst, att få sitta i knät och ibland få somna hos en pedagog. Barn är barn, de leker med varandra, de kramas och de är nära varandra i leken.

Barn i förskolan behöver hjälp av vuxna vid matsituationer, i hallen, i den pedagogiska verksamheten och vid många andra situationer. Det gör att pedagoger och ett eller flera barn inte kan hålla avstånd från varandra. Det gör också att man inte kan möblera om och separera bord. Frågan är också hur små barns självkänsla påverkas om de vuxna som ska stå för trygghet plötsligt börjar hålla avstånd. 

Hur ska vi någonsin kunna följa dessa riktlinjer? 

(…)

Vissa klasser i skolan har tappat 20 procent av eleverna. Men lärare vittnar även om betydligt större frånvaro, i vissa klasser är hela 50 procent hemma. I vissa upptagningsområden är det ännu fler.

Tyvärr hjälper inte det arbetssituationen, då även allt fler i personalen befinner sig i karantän. Det leder till att klasser slås ihop, i strid med Folkhälsomyndighetens råd. Fritidspersonal med flera blir beordrade att ta undervisning som de inte har utbildning eller planeringstid för. 

 

………………

Skolan. Syftet med att inte stänga skolor är att viruset ska spridas. https://www.skaraborgslanstidning.se/artikel/barn-till-coronasmittade-maste-ga-till-skolan

Utsätter man inte andra elever och lärare för en onödig risk om barn till coronasmittade föräldrar tillåts att fortsätta gå i skolan?

– Nej, jag tycker inte det. Eleverna är inte en känslig grupp i sig, det hade varit värre om det handlade om äldreomsorgen.

Å andra sidan kan de föra vidare viruset till andra riskgrupper?

– Självklart är det så. Samhället räknar med att människor kommer bli autoimmuna så småningom, det handlar bara om att det sker i en lagom takt och jag hoppas att den svenska modellen ger ett bra utfall, säger Hans Persson”

DEBATT AB – viruset sprids i skolorna
AB
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pLePJX/corona-sprids-fritt-i-den-svenska-skolan


 


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Svenskar isolerar sig mindre än andra länder, med mindre tid i hemmen, etc.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/data-visar-svenska-isoleringen-mindre-i-coronakrisen/


henrik Jönssons intressanta program. Han visar tex att regeringen och FHM förmedlar ner ansvaret för skydd mot coronan till arbetsgivare och folket.

I den kris vi har, helt utan förberedelse, så är det lättare att förmedla ut ansvaret till ”alla”, ”hela folket” än att regeringen tar ledning själv.
Svensk exceptionalism om tilltro etc.

https://www.youtube.com/watch?v=DodIgMvbFck


https://www.dn.se/nyheter/sverige/ewa-stenberg-an-sa-lange-politisk-enighet-om-den-liberala-coronastrategin/

Samma dag registrerades fler nya dödsfall i covid-19 i Sverige än vad Norge redovisade totalt samma dag. Norge redovisade sammanlagt 43 döda på onsdagen, Sverige redovisade en ökning med 59 avlidna, ( och 239 döda totalt). Sverige har nästan dubbelt så stor befolkning, men också med hänsyn till det är skillnaden stor.

Frågan är om de skilda dödstalen är utslag för att smittspridningen började tidigare här i Sverige, för slumpen eller om de indikerar att Sveriges liberala strategi inte varit lika effektiv för att bromsa smittspridningen som Norges tuffare linje?

Den ansedda medicinska tidskriften The Lancets chefredaktör skriver i en ledare att många länder fortfarande inte följer Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer om testning, karantän, smittspårning och social distans. En del bara försöker minska antalet dödsfall genom att skydda äldre och riskgrupper, påpekar the Lancet och skriver: ”Den långsamma reaktionen i länder som Storbritannien, USA och Sverige framstår nu som allt mer oförståndig.”

I Sverige finns det  kritiker som velat ha snabbare och mer ingripande åtgärder. Men i riksdagen har alla partier i stort sett accepterat att låta myndigheterna och dess experter stå för vägvalen i pandemin. 

Den partiledare som distanserat sig mest är inte oväntat Jimmie Åkesson (SD). I ett videosamtal med det spanska högerextrema partiet Vox parlamentariske ledare Ivan Espinosa de los Monteros på onsdagen beskrev Åkesson den svenska strategin och sade att han hoppas att det är rätt strategi, ”vi vet inte än, ingen vet ännu”

Sverigedemokraterna argumenterade tidigare för att Sverige skulle stänga skolorna, men nu stödjer SD regeringens strategi. ”Stefan Löfven, ni står inte ensamma i detta, vi möter det som ett enat land”, sade Jimmie Åkesson när han höll ett tal till nationen på Youtube i torsdags förra veckan…
Nu ökar förtroendet för sjukvården, Folkhälsomyndigheten och statsministern, enligt färska opinionsmätningar. 

Men vartefter tiden går och dödstalen stiger oroas alla politiker av frågetecknen kring hur detta nya och oberäkneliga virus bäst ska stoppas.

Skulle det visa sig att den svenska modellen av virusbekämpning inte levererar kommer det att bli ett Svarte Petterspel av episka mått om vem som bär ansvaret. ”

—————–

Fler döda än officiell statistik. Eftersläpning.

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/uppgifter-dubbelt-sa-manga-kan-vara-doda/

”Varje dag presenterar Folkhälsomyndigheten de senast rapporterade dödsfallen i coronapandemin på en daglig presskonferens, tillsammans med en bild av coronaläget i Sverige.

De brukar understryka att antalet kan vara högre, eftersom det sker en eftersläpning i inrapporteringen.

Reviderade, uppdaterade siffror från Folkhälsomyndigheten, visar att dödstalet, dag för dag, har varit betydligt högre än de tidigare uppgifterna, visar TT:s granskning.

Den 25 mars redovisades 42 dödsfall totalt, men efter en revidering var siffran 97 redan då.

Den 26 mars rapporterades 66 döda, men efter en revidering var siffran 124, alltså ungefär dubbelt så hög. Dagarna därpå ser det ungefär likadant ut, enligt TT.

På lördagen rapporterades 373 dödsfall i Sverige.

Om eftersläpningen blir lika stor för den siffran skulle det verkliga antalet döda kunna vara cirka 750 personer, enligt TT:s beräkning.

Statsepidemiologen Anders Tegnell säger till nyhetsbyrån att siffrorna väntas fortsätta stiga, men kanske inte till det dubbla.

– Jag tror inte det. Nu jobbar vi med det här mer systematiskt. Då borde eftersläpningen bli mindre, säger han.

– Det är absolut inte så att vi försöker dölja någonting. Men vi får heller inte skapa en felaktig bild av att det finns en massa dödsfall där ute som vi inte hittar. Vi hittar dem, men ibland hittar vi dem lite sent.”

PLUS https://www.dagbladet.no/nyheter/dodstallet-i-sverige-er-hoyere-enn-rapportert/72336057

————————–

DN intervju

https://www.dn.se/nyheter/sverige/folkhalsomyndighetens-johan-carlson-det-ar-klart-att-det-kan-kannas-lite-skrammande/

”Visst finns det länder som gör drastiskt annorlunda, med drakoniska förbud. Men den svenska linjen är mindre slapp än sitt rykte, om man tittar på effekterna, menar Carlson. 

– Jag försöker säga till politikerna att det är viktigt att åtgärder har en acceptans i befolkningen. Då får man också en större följsamhet från folk, säger Carlson…

– En sak är viktig att förstå, säger Johan Carlson och vecklar ut sin gängliga kropp i fåtöljen i den tomma hotellobbyn.

– Facit är inte antalet människor som dör av coronaviruset. Facit är vad vi ser efter fyra-fem år. Hur påverkar coronautbrottet hela hälsosituationen i Sverige? Varje år läggs 850 000 människor in på sjukhus, vi måste ju ta hand om alla andra sjukdomar också. Vad blir det för undanträngningseffekter av corona? 

Carlson gestikulerar livligt. 

– Och hur påverkas barns psykiska hälsa? Det är en av anledningarna till att vi är emot skolstängningar. Många barn lever i trasiga hem, under svåra sociala förhållanden. Skolan är deras livlina. 

Carlson berättar att han får många brev från barn som vädjar. ”Stäng inte vår skola”.

– Vi vet att det viktigaste för framtida hälsa hos barn är att de har gått igenom en fullständig grundskola. Ska man göra ett bokslut om vilka åtgärder som varit bäst, jämföra oss med de länder som stängde ner allt, då ska man göra det om ett antal år, säger Johan Carlson.

– Många länder har rena smittskyddsmyndigheter. Vi har den här stora myndigheten, som tar hand både om smittskydd och folkhälsa. Vi har det inbyggt i oss, att fundera på den här balansen, att se hela bilden. Jag tycker att det är en väldig fördel. Man tvingas höja blicken, säger Johan Carlson.”

—————–

Bristen på skyddsmaterial

Arbetsgivare och regional personal. Ja om man ser skyddsbristen som ett regionalt och lokalt problem. Men när det är skyddsbrist och risk för det i hela jäkla landet faller ansvaret på regeringen och riksdagen Men bra att diskussionen kommer igång iallafall. Arbetsgivare, regionala politiker och regering och myndigheter ska känna att de löper risk att sättas i fängelse för skyddsbristen. Regeringens senfärdighet att tex ta till sådana metoder som att ge pengar till att skapa inhemsk produktion, att säkra att alla regioner och kommuner skyddar personal och samordna inköp lär diskuteras en hel del framöver. /TJ kommentarhttps://www.svt.se/nyheter/inrikes/arbetsgivare-kan-hamna-i-domstol-for-brister-i-vardpersonalens-skyddsklader

Det har kommit flera larm från vårdpersonal och skyddsombud om att det saknas skyddsutrustning i vården. Samtidigt har regionerna enats om att minska kraven på skyddsutrustning. Nu säger man att kortärmad skyddsrock räcker i de flesta situationer, och att ansiktsmask inte behövs om man har visir, något som delvis avviker från vad WHO säger. Detta beslut har skapat ännu mer oro bland personal.

Att detta sker samtidigt som bristen på utrustning på flera håll i landet verkar bli mer och mer akut, tycker arbetsrättsexperten Tommy Iseskog är illavarslande.

– Arbetsgivaren skall vidta ”alla åtgärder som behövs” enligt lagen. Och här handlar det om en livsfarlig sjukdom. Att man då till exempel frångår WHO:s riktlinjer är något som man kan komma få stå till svars för i domstol.

Men kan det kallas brott mot lagen om vårdpersonal smittas med en sjukdom som ändå stora delar av befolkningen kommer att få? Ja absolut, menar Tommy Iseskog.

– Många bryter benet, men sker det på jobbet är det en arbetsmiljöfråga. Och här handlar det om en sjukdom som faktiskt kan vara livsfarlig, och det tycks dessutom vara större risk om man exponeras för mycket smitta.

Det är i första hand chefer som fattar beslut om skyddsutrustning som riskerar åtal enligt Tommy Iseskog Men finns direktiv uppifrån, som nu från politiker i regionledningen, så kan det straffrättsliga ansvaret hamna där. Även om fällande domar är ovanliga, tror han att vi kommer få se rättsprocesser om brister i arbetsmiljön, särskilt om vårdpersonal skulle avlida av covid-19.

– Jag tror vi kommer få se chefer och kanske även politiker inför domstol, säger Tommy Iseskog.”
———

5/4 lena Hallengren statssekreterare

Grundas vår pandemipolitik på felbedömningar från Folkhälsomyndigheten?

Hur kommer det sig att regeringen inte tidigt tog på sig det krisledningsansvar de ska ha under en nationell kris (enligt grundlagen och krigslagstiftningen)? Hur kom det sig att man inte drog igång inhemsk produktion av skydd för vård och omsorg? Berodde det på att Folkhälsomyndigheten levererade prognoser som var milda och lugnande? Eller?

Det funderar jag en hel del över.

10 miljarder hade gjort mirakel. Tänk om regeringen satsat det för två månader sedan för att köpa in material och bygga en inhemsk produktion av skydd. Speciellt om man avlägsnat proppar i regelverken och belönat snabbhet med bonus på många miljoner.

Men så skedde inte. Först den senaste veckan har man kommit igång med viss inhemsk tillverkning. Regelverken ändrades för tillverkning av visir så sent som för nån för några dagar sen.Först igår, så sent, offentliggjorde regeringen ett stödpaket på 5 miljarder för att mildra skyddsbristen.

Regeringen visste att det var brist på skydd för sjukvården redan innan pandemin bröt ut, eftersom reservlager saknades och alla visste att regionerna saknade lager. Regionerna höll inte lager för att regeringarna, tvärt emot intentionerna, tillät regionerna att strunta i att hålla lager. Inhemsk produktion var liten och ”just in time” var melodin.

Efter pandemin bröt ut i wuhan kunde man i Socialstyrelsens rapporter läsa om hur mycket skydd vi hade. Ni kan läsa dem här. 18 feb 2020 och 9 mars 2020. Som ni kan se ökade inte lagerhållningen nämnvärt under dessa tre veckor trots att en pandemi var på gång (man använde mer skydd än normalt så ett visst ökat inflöde av skydd fick man).

1400 vårddygn betydde att man hade skydd för att vårda 1400 pers i 1 dag eller 140 pers i 10 dagar.

Under de tre veckor då vi borde mobiliserat som tusan skedde alltså förhållandevis lite. Varför? Ja, det är det jag inte vet. Men jag kan läsa vad Folkhälsomyndigheten skrev, och jag undrar om inte det var så att regeringen lyssnade på dem? Socialstyrelsen verkar ju ha lyssnat iallafall.

Folkhälsomyndighetens roll?

Vad var det som gjorde att regeringen inte rustade upp försvaret mot pandemin under februari och mars?

Var det kanske exakt det som står i texten från Socialstyrelsen? Att Folkhälsomyndigheten bedömde risken för smittspridning som låg? Något som inte bara framfördes i rapporter utan även i media direkt.

Eller betonade de allvaret i hemliga rapporter till regeringen och bad dem rusta upp?

Jag tror knappast att det finns hemliga rapporter med ett budskap som lät annorlunda än det officiella budskapet. Det som framfördes i media och det man kan se i olika rapporter, som Socialstyrelsens rapporter, är ganska samstämmigt.

Media rapporterade det Folkhälsomyndigheten sa och det som förmedlades var att vi skulle vara lugna. Risken för ett utbrott här i Sverige var liten och skulle det ändå ske var vår beredskap god.

Här är ett exempel: (Länk)

Samma dag, en annan källa (källa):

”Även Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen, vidhåller att Sveriges beredskap inför ett eventuellt virusutbrott är god.

– Man bedömer att risken för smitta i Sverige är låg, och utifrån den bedömningen så har vi frågat regionerna hur det ser ut med vårdplatser, skyddsutrustning och personal med rätt utbildning. Utifrån det så kan vi säga att vi har en god förmåga, säger hon.”

Om man från myndighetens sida ansåg sig felciterad borde de rättat media, som alla rapporterade att FHM sa ungefär samma sak. Men så skedde aldrig. Man får förmoda att FHM var nöjda med hur media rapporterade det de sa.

Dessutom berodde nog även regeringens inaktivitet på att det formella regelverket sa att regionerna och kommunerna skulle stå för lagerhållning och inköp. Först för 2 veckor sen ingrep socialstyrelsen och började hjälpa till att koordinera regioners inköp och i måndags (!) beslöts det att länen skulle hjälpa kommunerna med inköpen.

20 mars 2020

Var det de lugnande orden regeringen hörde och baserade sitt agerande på? Ja, det kommer får framtiden utvisa. Det kommer att skrivas många avhandlingar och böcker om detta.

Men hur var det senare när väl pandemin utbrutit i Sverige? Hur är det nu?

Folkhälsomyndigheten fortsätter att ge prognoser och det är ganska många som ifrågasätter de prognoserna idag. Läkartidningen skrev igår att utfallet inte stämmer med myndighetens prognoser. Dvs att fler behöver vård än de räknat med. (källa)

När prognosen presenterades 23 mars hade regionen 47 intensivvårdade patienter, vilket beräknades inträffa omkring dag 42 enligt modellen (men alltså inföll redan dag 37). När prognosen uppdaterades 27 mars (dag 41) hade siffran stigit till 77, svarande till dag 49. Notera alltså att 25 procent av de enligt modellen nödvändiga IVA-platserna var belagda redan när prognosen uppdaterades. Det är synnerligen oroande att detta skedde på mindre än halva den tid som Folkhälsomyndigheten förutsett.

Inkluderar man vanliga vårdplatser i analysen ser det än värre ut – 450 av prognosens cirka 900 extra vårdplatser var belagda 27 mars, något som skulle ske först kring dag 60.

Man tycks alltså ha underskattat hastigheten i förloppet.

Jag har sparat rapporten här på min blogg: Skattning av behov av slutenvårdsplatser Covid-19 (den 20 mars 2020, uppdaterad 27 mars 2020)

Hur många som är inlagda idag vet jag inte exakt men 1177.se skriver idag:

130 patienter med covid-19 vårdades på måndagen i intensivvård vid akutsjukhus. Förutom de som får intensivvård är det 546 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Det motsvarar dag 46 på diagrammet men antalet patienter är som ungefär vid dag 65-70.

Det återstår att se om de prognoser man gjorde runt 20 mars kommer att stämma, med andra ord. Om inte har vi ytterligare en felbedömning från Folkhälsomyndigheten.

Skydd eller inte skydd?

En annan aspekt som jag inte kommer att ta upp här är att Folkhälsomyndigheten stödde regionernas krav på nya regelverk för hur och när man ska bära skydd. Det många ser som minskade skyddskrav.

Detta i kombination med skyddsbristen har gjort att man mitt under en brinnande pandemi har skapat en förtroendekris som är djup. i vården och omsorgen litar allt fler i personalen inte på regionledningen eller Folkhälsomyndigheten. Ilskan mot regeringen ökar även i grupperna på Facebook just nu, framför allt för att det uppfattas som om de inte gör någonting.

Det är superklantigt hanterat. Exakt vad denna förtroendekris kommer att utmynna i får framtiden utvisa. Men det bör nämnas här.

Ringde inte någon varningsklocka hos någon på myndigheten när regionerna beslöt om sänkta skyddskrav? Följde ingen på myndigheten stämningen ute bland personalen i vård och omsorg?

Krisberedskap?

Det finns en poäng att börja titta på detta mitt under krisen.

Vi vet inte ännu om Folkhälsomyndigheten och regeringen valde rätt strategi när man gick emot resten av världen och valde att inte stänga ner så mycket man kunde i samhället. Om det också visar sig vara fel, får vi lägga till det i framtidens rapporter över felbedömningar.

Det vi vet är att myndigheten antingen gjort felbedömningar tidigare, eller tolererat att media rapporterade om det de sa på ett visst sätt. Vi har sett att myndigheten saknade en bra kommunikationsstrategi. Vi vet att även de senaste prognoserna verkar vara en underskattning.

Och vi vet att än idag har inte regeringen förstått att DE bär det yttersta ansvaret för allt. Även arbetsmiljön bär de ansvar för i en nationell krissituation. (Bilden är ur Expressen 1 april 1940nej, ursäkta, 1 april 2020) Om varje arbetsgivare i Sverige i var kommun och var region har samma krissituation är krisen nationell inte lokal.

Tänk om den politik vi har idag för att försvara oss mot coronan grundar sig på underskattade prognoser från Folkhälsomyndigheten?

Jag vet inte. Men hur det än förhåller sig med den saken, och hur utfallet blir av politiken, kan man konstatera att regeringen inte agerade kraftfullt från dag ett. Att ta reda på varför så skedde kommer att vara oerhört viktigt framöver. Även framtiden måste lära av historien, och det vi gör idag är framtidens historia.

Hur som helst är krisen så stor att kommunerna frågar om allmänheten har utrustning att skänka till omsorgen…

Hur som helst.

Den 3/4 avslöjades det i media att Tegnell erkänner att han bedömde läget helt åt helskotta fel den första tiden.

”I ”Skavlan” ser statsepidemiologen Anders Tegnell tillbaka på hur coronapandemin hanterats i Sverige.
– Vi kunde ha börjat kommunicera och diskutera vad vi behöver göra ännu tidigare, säger han.

Anders Tegnell diskuterar vidare kring varför man inte agerade tidigare.

– Det var nog många med oss som först såg Kina och tänkte: Det händer konstiga saker i världen – det händer på ett ställe och det kanske inte behöver bli så mycket mer.

Han förklarar att den snabba spridningen av corona i Italien kan ha bidragit till att resten av världen började vidta åtgärder.

– Jag tror att alla blev rätt chockade när det blev som det blev i Italien och det tror jag satte igång tankeverksamheten i många delar av världen.” (svt) (AB)

Alltså, exakt det jag skrev här.

Vi behöver tänka långsiktigt

Artikel jag skrev i i Frihetssmedjan 7 april 2016.
Den är en aning aktuell med tanke på bristen på beredskap och lager idag.
*****

Vår svenska ekonomi och världsekonomin bygger på principen ”delivery just in time”. Man har avvecklat lagerhållningen och man förutsätter helt enkelt att det alltid kommer in varor i butiken att sälja. Varorna är inte ett klick längre bort än internet.Men är det tänkandet hållbart i längden?

När jag bodde i Gnesta brukade jag ta en tur kring bland ekskogarna i Björnlunda och Stjärnhov. De planterades av svenska försvarsmakten någon gång för 200-300 år sedan. Tanken bakom ekskogarna var att garantera att svenska flottan även år 2000 skulle ha god tillgång till ek.

Det är kanske det mest extrema exemplet på långsiktigt tänkande inom ekonomin jag vet. Men studerar man ekonomisk historia ser man att tänkandet inte är unikt. Att spara för de sju dåliga åren under de sju goda var en princip så betydande att den fans i bibeln till och med.

Lite varstans i Sverige finns våra gamla spannmålslager kvar från bondesamhället. Man sparade så det skulle finnas utsäde för bygden 2 år och mat för att överleva om skörden slog fel året efter.

På 40-talet och 50-talet byggde Sverige upp stora beredskapslager. Om det skulle bli krig, eller naturkatastrof, skulle vi ha alla förnödenheter vi behövde i sex månader till ett år. Landet var nästan självförsörjande. Det fanns dessutom omfattande planering för hur vi skulle ställa om industrin för att producera annat vi behövde, om det behövdes. En hel del av industrierna befann sig i bergrum.

Vi hade stora lager av olja. Men parallellt med det fanns det förberedda små beredskapsindustrier över och under jord för att tillverka gengasaggregat. Om ett krig varade längre än sex månader så oljan tar slut, skulle man kunna driva bilarna på ved.

På 90-talet avvecklade vi våra beredskapslager, med motivet att det nog inte fanns risk för krig.

Jag var nyligen i Kalmar sjukhus och gjorde praktik. Då passade jag på att ta reda på hur det står till med sjukhusets beredskapslager. Jo, det stod bra till. Sjukhuset behöver tillförsel av material minst en till två gånger i veckan. Det finns ett lager av de viktigaste medicinerna som räcker i ca två veckor. Sen är det slut.

Just nu går det bra. Men så har vi inte krig eller kris. Men kommer det alltid att vara så? Hur länge kommer det förbli så? Och eftersom världsekonomin drivs efter principen ”just in time” är frågan om det alltid kommer att vara så i hela världen?

Långsiktigt tänkande är nåt vi bara har i Sverige då det gäller miljöpolitik. men borde vi inte ha någon sorts ekonomisk beredskap också?

Krig är tyvärr mer regel än undantag i Europas historia. och naturkatastrofer är något som jämt har skett i vår planets historia.

Kanske det är så att vi måste uppleva en riktigt stor kris eller ett stort krig innan vi börjar tänka mer långsiktigt. Det är inte säkert att ”just in time” överlever om Amerika drabbas av en stor naturkatastrof eller om det blir krig igen.

April 1940 i repris 80 år efteråt!

Jag ändrar nu mitt tonläge i allt jag skriver, och anpassar det efter läget. Här beskriver jag varför.

Sverige har nu en kris vi inte är förberedda på. Vi nedrustade vårt försvar mot en fiende många varnade för skulle komma, dödliga virus. Vi lyssnade inte på varningarna. När varningstecknen hopade sig efter januari 2020 använde vi inte tiden till att rusta upp och förbereda oss. Vi står nu här med de ledare vi hade innan krisen, och som nedrustade försvaret mot den.

– Vi levde i en tid då vi av allt att döma tog för lätt på sådant som att gardera Sverige i händelse av krig, kris och avspärrningar, säger han och fortsätter: 

– Det gör att vi i dag har en sämre möjlighet att hantera krissituationer än vad man kan önska. 

(Göran Hägglund, i Dagens Nyheter 1/4 2020.)

Likheterna är stora med situationen för 80 år sen, april 1940.

2020

Tydligast ser man likheterna i hur vi står inför en skyddsbrist. 1940 stod vi också inför en brist, men på krigsmaterial. idag jagar vi desperat skyddsmaterial för vård och omsorg, då var det kanoner, flygplan och stridsfartyg.

SKR har beslutat att att ändra kraven för skydd mot Covid-19, dvs vi i vården och omsorgen ska sluta använda mask vid nära omvårdnad av en med corona som praxis, och vi ska sluta bära långärmad skyddsdräkt. Beslutet går emot praxis internationellt (beslutet går mot både ECDCs och WHOs rekommendationer och saknar vetenskaplig evidens) och har rimligtvis sin orsak i den hotande bristen på skyddsmaterial.

Regionerna och SKR får ta mycket skit för detta. Men ansvaret för den uppkomna situationen ligger högre upp. Regering och myndigheter borde ingripit för att få igång en inhemsk produktion redan för en och en halv till två månader sedan. De borde inte, överhuvudtaget, ha tillåtit regionerna att inte hålla lager. (Ja givetvis borde skydd funnits i beredskapslager också.)

Om skälet till beslutet är resurs- och skyddsbristen är det regionerna gör det enda de kan göra i detta läget. De har inget annat val än att hushålla med resurserna och trolla med knäna, därav de sänkta kraven på skydd. Vi måste spara det lilla vi har. Gilla läget!

Och i omsorgen är det sju resor värre. Kombinationen av brist på skydd och utbildning för personalen, senfärdiga besöksförbud och en slimmad organisation med en massa vikarier, kan visa sig vara dödlig cocktail.

Vi hade 2 månaders förberedelsetid och ”vår beredskap är god” var det man sa för 2 månader sen… Men man byggde inte inhemsk produktion, man tog inte bort byråkratiska hinder och man massutbildade inte personal i omsorgen, etc, etc.

1940

För att förstå läget idag, se på situationen den 9 april 1940 i Sverige och Norge.

Den 9 april 1940 bestod det svenska försvaret vid Öresund av bombplan utan bomber, några gamla biplan från runt 1920 och en vedettbåt utan ammunition. I Viken i Skåne fanns inte vapen nog till alla soldater så de fick beväpna sig med liar. 1940 försökte vi upprusta mitt under brinnande världskrig. Sverige fick beställa gamla usla stridsplan från italien som nödlösning för att överhuvudtaget ha nåt vi kunde försvara oss med, och gamla stridsvagnar från 20talet och gamla gevär från 1800talet var det armen fick använda.

Sverige var inte förberett och när vi fick förvarning om att kriget nalkades, 1939 och 1939, agerade vi inte tillräckligt kraftfullt för att skaffa vapen.

Det var lika illa i Norge. Men när man anfölls fick man ta det man hade. Det fanns inte tid att gnälla. Man svor ilsket och muttrade nåt om ”den jäkla regeringen” och sen gav man sig iväg till fronten och slogs för norska mäns och kvinnors liv och frihet. Norge försvarade oslofjorden 9/4 1940 med kanoner och torpeder som varit omoderna i 30 år och sänkte den tyska kryssaren Blucher.  Om det är resurs- och skyddsbrist så får man slåss med det som står till buds, spara på det man har och improvisera. Är man dåligt förberedd så är man. Det är bara att damma av de gamla kanonerna och fyra av dem.

Vi försökte upprusta, mitt under kriget. Det gick lite så där.

1940-41 köpte Sverige skräpplanet som döptes till B16 i Sverige från Italien. Mer känd bland piloter som flygande likkistan.

Utåt beskrev regeringen och försvaret det som en fantastisk upprustning av försvaret. Man visste att flygplanet var skit och en nödlösning pga bristen på krigsmateriel. Regeringen mörkade eländet, för att hålla modet uppe, och sa att planet var bra.

Vi köpte ett omodernt jaktplan från Italien också, biplanet J11. Det var skit, men bättre än ingenting. Man tager vad man haver.

1940 och 2020

Det är materialbrist lite varstans i världen just nu. Regeringar och myndigheter kämpar för att få fram skyddsutrustning. Tyvärr tänker fortfarande många som om världen inte förändrats de sista månaderna, men det håller på att ändra sig. Sakta men säkert ökar produktionen av skyddsutrustning. 5 miljarder satsade regeringen idag. Ok, det är två månader sent, men ändå.

På fronterna i kriget är vi i vården samma situation som Sverige och Norge 1940. Vi har en strid att utkämpa. Vi får ta det vi har samtidigt som skriker ”move your fat fuckin asses” till regering och myndigheter. Efter coronakrisen får vi ta upp frågan om ansvar och försöka bygga system utan resursbrist. Men det är inte läge att göra det just nu.

Vi ska dokumentera och minnas allt!

Det är ett rättmätigt krav att vi begär att regering och myndigheter ska använda alla till buds stående medel, och det är helt rätt att bli arg på dem om de inte gör så. Men det kan inte betyda att vi ska sluta kämpa.

Nu är vi i den soppan vi är. Nu kriget är här. Vi har liv att rädda och en frihet och ett välstånd att försvara. Därför ändrar jag mitt tonläge och min retorik från och med idag och nu. Nu kavlar vi upp ärmarna och gör det som måste göras! Och nu är det också dags att förbereda världen för en tid efter coronan, det är viktigt att vi vet vilket mål vi kämpar för!

*******

PS

Det finns delar av det vi gjorde 1940 jag INTE vill ha idag. Vi gick in i situationen nästan helt utan debatt. Att vara mot den rådande politiken och vilja kritiskt granska besluten från regeringen sågs som snudd på landsförräderi. De som försökte, som Trots Allt, Arbetaren eller Göteborgs Handels och Sjöfartstidning fick höra att de hotade landets säkerhet för att de ”spred fejk news” och kritiskt granskade regeringens strategi.

I en kris är kritikerna och de kritiska frågorna värda guld och diamant!

Ovan: J11 Falco
Trots allt

Läs mer

Grundas vår pandemipolitik på felbedömningar från FHM? https://ligator.wordpress.com/2020/04/02/grundas-var-pandemipolitik-pa-felbedomningar-fran-folkhalsomyndigheten/

Nationell brist på skydd är regeringens ansvar

Många påstår att bristen på skydd är regionernas ansvar och att regeringen inte bär skuld i den uppkomna situationen. Regionerna har ju självstyre och eget ansvar för lagerhållning, heter det. Det är fel.

Om det är kris i en kommun/region eller några kommuner eller regioner är krisen regional. Men är det kris, eller stor risk för kris, i alla kommuner eller regioner samtidigt är krisen nationell.

Om en region har brist på skydd eller löper risk att få brist är krisen regional. Löper alla regioner den risken är krisen nationell och då har regeringen ansvaret vare sig de tar det ansvaret eller inte.

Dessutom är det nationell kris. Det är klart formulerat i både svensk krigslagstiftning och förarbeten som har med regeringsformen att göra. Regeringen har det övergripande ansvaret för ALLT vid kris och krig. (T.ex Prop 2007/08:92 sid 13 och 14.)

Om nu regionernas iver att vilja ändra reglerna om användning av skydd bland vårdpersonal beror på skyddsbrist så är ansvaret för den uppkomna situationen regeringens och statliga myndigheters. De ska verka nationellt för att det inte ska uppkomma en sådan kris.

Det finns ett stödpaket som inte ännu delats ut av regeringen trots att det borde varit prio ett.

I början på februari borde regeringen ha investerat några miljarder i att få igång nationell produktion av skyddsutrustning i stor skala.

Det gjordes inte. Regeringen agerar än idag som om marknaden ska lösa bristen och regionerna bär huvudansvaret.

Är det brist på skydd kan inte regionernas ledning göra annat än att spara på skydd.

Skr och regionerna har betett sig underligt. Beror detta på brist på skydd och rädslan för brist på skydd, så förklarar det regionernas konstiga beteende. De kan ju inte säga det rakt ut. De föredrar stor oro i personalen framför att det blir resursbrist.

Men ev ilska måste riktas högre upp. Om det är risk för skyddsbrist är det en nationell kris och då är det regeringens och de nationella myndigheternas som sitter med ansvaret att lösa den krisen. Och det jäkligt snabbt!

Vad var det SKR pysslade med i fredags?

De nya direktiven om skydd för vården innehåller inga formuleringar om att vi inte får använda munskydd vid kroppsnära, och endast visir som SKR sa. Tvärtom SKA man använda det vid kroppsnära. Inte heller förbjuds långa ärmar på skyddsdräkten, man bara ska bedöma om risken är stor för kontaminering.
”Skyddsåtgärder utgår alltid från den bedömda risken i aktuell vård- och omsorgssituation. En verksamhetsanpassad strategi för att riskbedöma patienter med infektionssymptom till hög respektive lägre smittrisk med covid-19 bör upprättas…. Vätskeavvisande munskydd (IIR) rekommenderas i kombination med visir eller skyddsglasögon vårdtagarnära arbete.”
Vad SKR pysslade med i fredags med sitt prat om att inte använda munskydd återstår att ta reda på. Påverkade FHM slutresultatet, eller var det en gigantisk kommunikationsmiss?
De nya direktiven är inte så dumma. Tvärtom.
Ärligt talat vet jag inte. Men de skrämde 1000tals med sitt prat i fredags.
Vad SKR pysslade med vet jag inte. Men nu får de ägna några veckor åt att lugna livrädd vård- och omsorgspersonal. Jävligt klantigt!

Coronakrisen och skyddsbristen, vad vi kan lära av 9 april 1940

EDIT

De nya direktiven innehåller inga formuleringar om att vi inte får använda munskydd vid kroppsnära, bara visir. Inte heller förbjuds långa ärmar på skyddsdräkten, man bara ska bedöma om risken är stor för kontaminering.

Vad SKR pysslade med i fredags med sitt prat om att inte använda munskydd återstår att ta reda på. Påverkade FHM slutresultatet, eller var det en kommunikationsmiss?

—————

Om vi nu har en kris i Sverige som gör att vi hotar att få slut på skyddsmaterial för vård och omsorg – vad gör vi då? Låt oss kika på en parallell: april 1940 när Sverige och Norge stod i en liknande situation, oförberedda och improviserande, och desperat på jakt efter försvarsutrustning.

SKR har beslutat att att ändra hygienkraven för Covid-19, dvs vi i vården och omsorgen ska sluta använda mask vid all nära omvårdnad av en med corona, och vi ska sluta bära långärmad skyddsdräkt. Beslutet går emot praxis internationellt (beslutet går mot både ECDCs och WHOs rekommendationer) och har troligtvis sin orsak i bristen på skyddsmaterial.

Regionerna och SKR får ta mycket skit för detta. Men ansvaret för den uppkomna situationen ligger högre upp. Regering och myndigheter borde ingripit för att få igång en inhemsk produktion redan för en och en halv till två månader sedan. De borde inte, överhuvudtaget, ha tillåtit regionerna att inte hålla lager.

Om skälet till beslutet är resurs- och skyddsbristen är det regionerna gör det enda de kan göra i detta läget. De har inget annat val än att hushålla med resursena och trolla med knäna.

För att förstå detta, se på situationen den 9 april 1940 i Sverige och Norge.

Den 9 april 1940 bestod det svenska försvaret vid Öresund av bombplan utan bomber, några gamla biplan från runt 1920 och en vedettbåt utan ammunition. I Viken i Skåne fanns inte vapen nog till alla soldater så de fick beväpna sig med liar. 1940 försökte vi upprusta mitt under brinnande världskrig. Sverige fick beställa gamla usla stridsplan från italien som nödlösning för att överhuvudtaget ha nåt vi kunde försvara oss med, och gamla stridsvagnar från 20talet och gamla gevär från 1800talet var det armen fick använda.

Sverige var inte förberett och när vi fick förvarning om att kriget nalkades, 1939 och 1939, agerade vi inte tillräckligt kraftfullt för att skaffa vapen.

Det var lika illa i Norge. Men när man anfölls fick man ta det man hade. Det fanns inte tid att gnälla. Man svor ilsket och muttrade nåt om ”den jäkla regeringen” och sen gav man sig iväg till fronten och slogs för norska mäns och kvinnors liv och frihet. Norge försvarade oslofjorden 9/4 1940 med kanoner och torpeder som varit omoderna i 30 år och sänkte den tyska kryssaren Blucher.  Om det är resurs- och skyddsbrist så får man slåss med det som står till buds, spara på det man har och improvisera. Är man dåligt förberedd så är man. Det är bara att damma av de gamla kanonerna och fyra av dem.

Det är materialbrist lite varstans i världen just nu. Regeringar och myndigheter kämpar för att få fram skyddsutrustning. Tyvärr tänker fortfarande många som om världen inte förändrats de sista månaderna, men det håller på att ändra sig. Sakta men säkert ökar produktionen av skyddsutrustning.

Men på fronterna är vi i vården samma situation som Sverige och Norge 1940. Vi har en strid att utkämpa. Vi får ta det vi har samtidigt som skriker ”move your fat fuckin asses” till regering och myndigheter. Efter coronakrisen får vi ta upp frågan om ansvar och försöka bygga system utan resursbrist. Men det är inte läge att göra det just nu.

Det är ett rättmätigt krav att vi begär att regering och myndigheter ska använda alla till buds stående medel, och det är helt rätt att bli arg på dem om de inte gör så. Men det kan inte betyda att vi ska sluta kämpa.

Regioner gör nog det de gör, för att de inte har något annat val. Som läget är får vi gå ut i frontlinjen med det vi har. Ev ilska bör riktas högre upp. regionerna byggde inte lager för att regering och myndigheter tillät dem att bortse från lagerhållningen. Nu har vi det vi har. Vi behöver samarbeta med regionledningarna nu. Nöd är nöd och kris är kris.

*******

1940 2020PS

Det finns delar av det vi gjorde 1940 jag INTE vill ha idag. Vi gick in i situationen nästan helt utan debatt. Att vara mot den rådande politiken och vilja kritiskt granska besluten från regeringen sågs som snudd på landsförräderi. De som försökte, som Trots Allt, Arbetaren eller Göteborgs Handels och Sjöfartstidning fick höra att de hotade landets säkerhet för att de ”spred fejk news” och kritiskt granskade regeringens strategi.

Vi behöver en fri debatt om vilken väg vi tar!

Trots allt

Rekommendationer eller lag mot corona, ekon av ultraliberal idédebatt

Räcker det med rekommendationer om social distansiering, eller bör man lagstifta och hota med polis? Det debatteras just nu eftersom Sverige delvis valt en annan linje än omgivningen, och har inte stängt ner landet med stöd i lagen. Det finns en parallell till denna debatt i vissa debatter om bilbälte, lagar mot rattfylleri och #metoo.

Om det är rätt eller fel är en sak. Det får vi se när vi har facit i handen. Det tänker inte jag orda om här. Jag bara noterar skillnaderna mellan Sverige och resten av världen och vill ha debatt. Vi ska inte gå in i den här krisen utan samhällsdebatt, inget nytt 1939 tack!

Men jag noterar också hur samhällsdebatten förändras. I sin iver att försvara svensk politik har ultraliberala och konservativa argument om att lagar inte behövs, utan bara rekommendationer, blivit väldigt vanliga.

Jag har haft många diskussioner med en del liberaler och konservativa som velat avveckla det de kallar ”onödiga lagar”. Både svenska och, framför allt, amerikanska sådana. Det är alltid samma sak, rekommendationer och kulturellt tvång sägs räcka i ett samhälle, man behöver inte en massa lagar. Lagar och tvång bara försvårar och ställer till problem för de hindrar ”friheten” heter det.  Dessutom ger lagarna en falsk trygghet. Med lagarna på plats beter sig folk ofta mer vårdslöst inom ramarna för lagarna och i försöken att kringgå lagarna, heter det.

  • I diskussionerna om sexuella övergrepp brukar det ibland framföras att en massa lagar mot sexuella övergrepp inte behövs, sunt förnuft räcker. De flesta kommer ju att följa lagarna.
  • Hade vi kunnat vara utan lag om bilbälte i bilarna? Kanske, anser en del. De flesta hade följt rekommendationerna om man slopat lagarna.
  • Lagar mot rattfylleri är också onödiga. Onödigt statstvång. De flesta följer ju rekommendationer ändå och sköter sig.Och ja det gör de. De flesta följer ju rekommendationerna. Liksom de flesta inte har en tanke på att döda eller… eller… stjäla, eller?

Mitt svar till dessa konservativa och ultraliberala är att de flesta följer rekommendationerna, men en del skiter i dem och en hel del slarvar och det leder till olyckor. Och just därför, för att skydda individers liv och frihet, behövs lagar som omfattar alla. Utan dessa lagar hade en del människors väl och ve hotats, kort och gott.

Jag har haft många debatter om t.ex. bilbältestvång. De säger att folk kommer att följa rekommendationerna, och vill ta bort lagen om bilbältestvång. Men dilemmat är att en del struntar i lagen (”min frihet är viktigast”) och andra slarvar (”jag ska bara köra till brädgården och köpa spik, ungen får sitta utan bilbälte och nästan inga bilar åker den sträckan”).

Samma sak är det med lagen mot rattfylleri. Argumentet är (lite förenklat) att de flesta är mogna att ta hand om sig själva och gör inget dumt. Men återigen, en del struntar i lagen. Andra slarvar. ”Jag har inte druckit så mycket och ska bara åka hem, jag kör lugnt”… ”Jag tror inte jag druckit för mycket så jag chansar, jag MÅSTE ju komma hem”.

Corona

Ett litet slarv kan få stora konsekvenser. En krock kan ända livet för en familj, bara för att körde full. Är det värt att försöka minimera sådana slarv eller inte? Andra struntar i reglerna och sätter sina barn i bilen utan säkerhetsbälte, är det värt att försöka minimera sådant?

Smittspridning kan få mycket värre konsekvenser än att man struntar i bilbälte eller kör med några promille i kroppen, eller om nån kvinna våldtas. Därför har många länder valt att med lagens hjälp förhindra smittspridning.

Det kan hända att Sveriges modell är den rätta. Det kan också hända att det inte är den rätta. Det vet vi när vi har facit i handen. Men låt oss inte se ner på de länder som valt att använda lag och polis i kampen mot smittskydd. De har bra skäl till deras val! De vill hejda så mycket av slarvet som möjligt och sätta P för de som medvetet trotsar rekommendationerna.

Och på tal om det… Jag  vet just nu att coronan troligen finns på Öland. För jag läste detta:
”En kvinna i hemtjänsten besöker den lokala matbutiken och hamnar i kö bakom en misstänkt stockholmare.
Han säger: Jag får egentligen inte vara här.
Han säger: Jag är i karantän.
Han säger: Jag har corona.
Sedan betalar han, packar sina varor och rattar sin stadsjeep mot sitt fritidshus.”

Och just därför vill en del ha hjälp av lagen för att t.ex. förhindra förflyttningar inom landet. Rätt eller fel, det är en annan sak, precis som frågan om det är rätt med lag om bilbälte i bilarna.

Försörjningskris på gång i Italien?

Försörjningsläget försämras i Italien varnar Aftonbladet idag. (källa)

Från Palermo på Sicilien sprids en film som visar unga män som försöker bryta sig in i en butik för att stjäla mat. På sociala medier organiseras upprop för människor som planerar att gå samman och stjäla från mataffärerna.

En ung småbarnspappa har lagt ut en film på nätet som visar honom och dottern. Han riktar sig direkt till premiärminister Giuseppe Conte:

– Precis som min dotter finns det barn som inom några dagar inte längre kommer ha bröd att äta. Var så säker, du kommer ångra det här för det kommer leda till revolution, säger han enligt Sky News.

Jag skrev om det bekymmersamma med vårt försörjningsläge för någon vecka sen, jag återpostar länken här (källa) Det kan hända att vi måste dra igång ekonomin igen, trots att det kommer att leda till dödsoffer. Det avgörande är vårt försörjningsläge. i staterna och förvaltningarna tänker inte alla kortsiktigt, det finns de som tittar på sådana saker och som vet hur usel vår försörjningsberedskap egentligen är.

Är det till och med i grunden anledningen till att Sverige inte stänger? Att vi vet hur pissig försörjningsberedskapen är så vi KAN inte? Vi får se när vi får facit i handen.

Evidens nr 4

Detta är inte en artikel, mer än privat samling länkar och citat om krisen. Och lite funderingar. Men allt ligger ute offentligt. Ursäkta röran.

En kommentar om skyddsbristen från mig. Vad har regeringen känt till? Alla visste om ”just in time” innan coronan, att det skulle bli brist vid djup kris eller krig eller epidemi. Socialstyrelsen kände till, i januari, hur mycket som fanns i lager så regeringen borde fått information den 24/1 och FHM borde avhandlat bristerna tidigare. Ca 18/2 blev bristen offentlig då Socialstyrelsens dokument cirkulerade om bristande antal man kunde vårda med de lager som fanns.

Ca 24/2 exploderade det i Italien och samtidigt spreds Sanna raymans artikel om bristerna på materialsidan. Regeringen borde ha agerat redan i januari, men senast 24/2 för att få igång inhemsk produktion av skyddsmaterial och respiratorer och för att bli av med lagar och annat som hindrade sån produktion. Lagarna har lättats först de senaste dagarna och inga miljoner eller miljarder har satsats ännu på snabbt stöd till inhemsk produktion, även om marknaden börjat få fram det.

28/3 Huvudlöst att vi inte har lager av skyddsutrustning”. Aftonbladet. (KÄLLA)

På onsdagen uppgav Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, att vissa vårdgivare bara har utrustning för ungefär ett dygn framåt.

– Just nu har vi skyddsutrustning, men det är väldigt kort framförhållning, sa han.

Professor Björn Olsen ser med stor oro på bristen på skyddsutrustning.

– Om det stämmer att man bara har skyddsutrustning för ett dygn framåt i vissa regioner är det oerhört problematiskt.

Inget är viktigare än att skydda vårdpersonalen, säger Olsen.

– Det är nummer ett och går före allt annat. Sjukvårdspersonalen måste hållas högt och ska kunna känna sig trygg. Redan nu har vi vårdpersonal som blivit sjuk. Vi kan bara hoppas att ingen behöver dö i Sverige.

Björn Olsen är starkt kritisk till att myndigheterna inte byggt upp ett beredskapslager för sjukvården långt tidigare.

– Det är huvudlöst och det tyder på brist på insikt i vad pandemier kan ställa till med. I stället tvingas man söka med ljus och lykta nu, när hela världen brinner, säger han…

På Folkhälsomyndighetens pressträff på torsdagen sa Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen, att det akuta behovet av skyddsmaterial är tillfredsställt.

– Ingen som arbetar med covid 19-patienter ska känna sig otrygg.

The Guardian om Sverige. 28/3 (KÄLLA)

”Tegnell even questions whether stopping the progress of the virus is desirable. “We are just trying to slow it, because this disease will never go away. If you manage, like South Korea, to get rid of it, even they say that they count on it coming back. Stopping it might even be negative, because you would have a pent-up possible spread of the disease, and then once you open the gates, there is a possibility that there would be an even worse outcome.”

While Tegnell understands that he will be blamed if Sweden ends up in a similar situation to that of Italy, he refuses to be panicked. “I wouldn’t be too surprised if it ended up about the same way for all of us, irrespective of what we’re doing,” he says. “I’m not so sure that what we’re doing is affecting the spread very much. But we will see.””

Ja, vi får se….

29/3 Litauen gick från ide till produktion av masker på 4 dagar. !!! (KÄLLA)

——————-

Elisabeth Åsbrink: Sverige ett fredsskadat land? (Om ”tillit”) 30 mars 2020

31/3 Det mest bisarra är Ötsregötalands smittskyddsläkare: https://www.corren.se/nyheter/vardpersonal-kan-bli-utan-munskydd-om6561558.aspx

”– Om munskydden är slut på marknaden så har vi inte mycket att välja på, säger Britt Åkerlind. Då kommer alla rekommenderas visir som täcker mun, näsa och ögon. Det finns olika typer av munskydd, och vissa har det varit väldigt dåligt med på marknaden. Vissa har vi lyckats köpa några tusen av men så är det något annat som tar slut. Hittills har vi kunnat förse vår personal med det som är föreskrivet. Men om det kommer övertygande argumentering för att man faktiskt klarar sig med visir och det inte finns munskydd, så måste vi ta bort munskydden. ”

https://www.sjukhuslakaren.se/skillnader-i-rekommendationer-om-skyddsutrustning-skapar-oro/

https://amp.theguardian.com/world/2020/mar/30/catastrophe-sweden-coronavirus-stoicism-lockdown-europe?__twitter_impression=true

https://www.wsj.com/articles/inside-swedens-radically-different-approach-to-the-coronavirus-11585598175?redirect=amp#click=

https://t.co/ySr5QPLa6Hhttps://www.aftonbladet.se/nyheter/a/6jRw2O/sjukvardspersonal-rasar-leker-med-liv-och-halsa

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/larmet-fran-kommunerna-bristen-pa-skyddsmaterial-akut

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30686-3/fulltext#coronavirus-linkback-header

Är det uttalanden som dessa som kommer att fälla vårdpersonalens förtroende för Anders tegnell? Här ljuger han medvetet. Han vet att WHO rekommenderar några andra riktlinjer än Sverige, ändå påstår han sig grunda sig på WHO. https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2020/mars/anders-tegnell-bygger-pa-den-basta-evidens-som-finns

”Anders Tegnell är tydlig med att Folkhälsomyndighetens uppdatering som kom ut i går kväll vilar på WHO:s, Världshälsoorganisationens, rapport från 19 mars.

– Det finns inte bättre evidens än den från WHO, den bygger på långvarig erfarenhet av liknande sjukdomar, bland annat av andra coronavirus, säger han till Vårdfokus.

Anders Tegnell tycker att det är viktigt att vårdpersonalen känner sig trygg.

– Jag har all respekt för deras oro och för dem, men det finns inga ju baktankar med rekommendationerna på grund av brist på resurser eller någon ambition att utsätta vårdpersonal för risker.”

Nu kommer IKEA igång. Tack och lov. Men inhemsk produktion borde ha kommit igång i början på februari, inte slutet av mars. https://www.ttela.se/ikea-tillverkar-skyddsutrustning-1.26186425

……

Bara svenskar kan tänka -retoriken.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/rARgpA/var-stolt–du-bor-i-sverige

Vi är helt enkelt konstiga. Avvikande. Aparta. Och det har sina förklaringar som jag tycker att vi ska vara stolta över.

Den första är att myndigheterna tycks tro att de som bor i Sverige är i besittning av någon form av förnuft. Att hut går hem, så att säga.

Det andra skälet att vara stolt är att de som bestämmer, myndigheter och olika politiska instanser, tycks lita på att vi använder detta förnuft.

Här måste man inte, som i exempelvis i Spanien, ha med sig ett pass när man går ut. Det får man för övrigt bara göra två gånger i veckan och då endast för besök i mataffären eller apoteket.

Detta argument faller på en sak. I utlandet är åtgärderna strängare. Hade svenskar varit så lydiga om vi hade haft samma smittskyddsrestriktioner som utlandet? Man kan inte jämföra lydnad inför milda restriktioner här, och stränga utomlands.

Först den 31 mars förbjöd regeringen besök på landets äldreboenden. Många kommuner la besöksförbud i början på mars och mitten på mars. Det var frivillighet som skulle råda. Men stockholm var senaoch införde det för nån dag sen. Många kommuner har inte gjort det än

Stefan Olsson Och se på usa. Usas beredskap inför pandemin var usel. Sämre än sveriges.

När sverige runt 24/2 hade 10 test labb och testade 150 om dagen testade usa 15 om dagen och hade 3 labb.

Sydkoreas respons kommer många att studera. De hade beredskapslager som var stora och ställde om industrin att massproducera test och skydd på några timmar.

Tänk att först igår kom regeringen på iden att man kanske skulle ge några miljarder till inköp av skydd. 😦

Hade man öronmärkt 10 miljarder för att skapa inhemsk produktion för 1,5 månader sen och belönat de som gjorde det snabbast, hade vi haft en bättre sits idag.

Dessutom var det i förrgår som man kom på att kommuner bör koordinera inköp, med hjälp av länsstyrelsen. Tänk om staten tagit mer ansvar från dag ett.

!!!!!!!!!!!!!!!

1/4 folkhälsomyndighetens prognos och verkligheten.

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/utfallet-avviker-fran-myndighetens-prognos/

https://www.dn.se/ledare/amanda-sokolnicki-svenonius-kan-inte-skylla-materielbristen-pa-andra/ Regioners fel?

Torbjörn Jerlerup 06:41 (7 minutes ago)
to me

16 mars. Finland förbjöd besök på äldreboenden. 1/4 sverige gjorde det. Det pratades mest om vårdpersonalens skydd. Först i slutet av mars började diskussionen om omsorgens skydd.

Man glömde bort information på andra språk. Först runt 20e kom man igång att informera i förorterna.

——

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/70A5V8/coronaviruset-drabbar-fororterna-familjer-sorjer

https://www.ttela.se/nyheter/regionalt/smittskyddsl%C3%A4karen-en-risk-att-information-om-corona-inte-n%C3%A5s-ut-1.25940107

https://www.expressen.se/nyheter/olsens-kritik-vad-vet-tegnell-som-inte-vi-vet/

…………..

https://www.dr.dk/nyheder/indland/coronaramt-sygeplejerske-det-vaerste-jeg-har-oplevet-paa-egen-krop

Coronaramt sygeplejerske: Det værste jeg har oplevet på egen krop

Tine er en af de mere end 100 medarbejdere fra Region Hovedstaden, der lige nu er sygemeldt med coronavirus…

Det anede hun intet om, da hun lørdag for næsten to uger siden tog på arbejde. Hun arbejder som sygeplejerske på intensivafsnittet i hjerte- og lunge-afdelingen på Rigshospitalet.

Hun hostede lidt, men så længe der ikke var andre symptomer, var meldingen fra ledelsen, at man skulle passe sit job.

Rigshospitalet til medarbejdere: ‘Man må godt gå på arbejde, hvis man hoster, og hvis man er snottet’

Søndag blev Tine for alvor dårlig. Hun fik de klassiske corona-symptomer med høj feber og tør hoste.

——

https://www.dn.se/ledare/lisa-magnusson-bara-genom-att-prioritera-aldreomsorgen-kan-vi-undvika-att-sjukhusen-svammas-over-totalt/

—–

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Xg796n/tegnell-inte-personligt-ansvarig-for-fler-aldre-smittade

”Kom regeringens förbud mot besök på äldreboenden från 1 april för sent?
– Nej, det fanns väldigt tydliga rekommendationer innan, vi var extremt tydliga med vad som gällde.

Men förbudet kunde ju ha kommit tidigare?
– Ja, men jag är väldigt tveksam till att det hade gjort någon större skillnad, eftersom det redan fanns väldigt tydliga signaler om vad som var viktigt att göra.

Det låter på dig som att det inte behövdes något förbud?
– Absolut, det behövs ett förbud. Ett förbud är en väldigt tydlig signal från regeringens och statens sida att det här är grupper som vi vill skydda ordentligt.”

https://www.gp.se/ledare/de-%C3%A4ldre-betalar-nu-dyrt-f%C3%B6r-byr%C3%A5kratiska-misstag-1.26308957

”Det saknas idag smittskyddsutrustning på sjukhusen, vilket utsätter både patienter och sjukvårdspersonal för fara. På äldreboendena är skyddet många gånger obefintligt och helt beroende av att rutiner följs. Men det behövs också nya rutiner. Fortfarande förekommer det att äldre personer måste ta sig till sjukhus eller vårdcentraler för rutinundersökningar, vilket i sig är en stor riskfaktor.

Till detta ska läggas hemtjänsten, genom vilken många äldre, i många fall, kommer i kontakt med ett dussintal personer på en vecka. Personalen använder idag skyddsutrustning om klienten redan är sjuk, men riskerar omedvetet smitta de som fortfarande är friska.

I slutänden är det med andra ord inte alls säkert att Sverige har ett bättre utgångsläge än Italien när det kommer till skydda den äldre befolkningen från smitta. Vi har en bättre folkhälsa när det kommer till rökning och antibiotikaresistens som kan hindra allvarliga följder av smittan, men förutsättningarna att skydda riskgrupperna från att bli smittade får betecknas som minst lika dåliga som i andra länder.”

…….

https://mobil.nsd.se/nyheter/nodrop-fran-ambulanspersonal-om-utrustning-nm5332952.aspx

Vi har länge riktat nödropet till vårt eget land, men tyvärr har inte den svenska staten, regeringen eller regionerna hörsammat det. Därför har vi inget annat väl än att vända oss till Finland, säger Henrik Johansson, ordförande för Ambulansförbundet, som organiserar ambulanspersonal.

Många känner stor ångest och har svåra sömnsvårigheter som är kopplade till en ilska över den låga beredskap, som har blivit något av Sveriges signum de senaste 20 åren. Finland har däremot förmåga att i en akut fas hjälpa oss, säger Henrik Johansson.

………..

Man sa i vården och omsorgen att man bara skulle bära skydd vid hantering av covidpatienter, inte vid symtom på covid19. Vi var flera som sa att det var helsnurrigt. Tyvärr fick vi rätt. https://www.expressen.se/nyheter/qs/kvinnorna-raddar-andra-plagas-nu-sjalva-svart/

——-

En orsak till spridningen i Stockholm är att anhöriga besöker, en annan är personalomsättningen med vikarier etc.

Det i kombination med brist på skyddsutrustning och dålig utbildning i smittskydf är en dödlig cocktail.

Helt kan man inte undvika corona, men man kan minimera risken för spridning.

——-

https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/kritiken-byrakrati-gor-att-sverige-gar-miste-om-sjukvardsmateriel

”Det råder brist på skyddsutrustning i Sverige. inte minst inom sjukvården, som vittnar om att anställda insjuknat efter att ha smittats av Coronaviruset. Trots det kan landet gå miste om sjukvårdsmateriel – på grund av byråkrati.

Nu kommer kritik från flera företag som vill leverera utrustning, som menar att offentliga upphandlingsregler försvårar försäljningen.

På nystartade Fenix Healthcare, som tillhandahåller utrustning direkt från Kina, säger man sig ha haft en order om 10 000 skyddsdräkter som skulle gått till Ambulansvården i Storstockholm. Men trots brist på skyddsutrustning i ambulanser och akutläkarbilar, och att flera bland dem som jobbar i bilarna insjuknat efter att ha smittats av Coronaviruset, blev affären inte av.

Skälet var att Ambulansvårdens regler bara tillät fakturor med 30 dagars betalningstid, medan den ökade efterfrågan gjort att kinesiska leverantörer har börjat ta betalt i förskott.

”En huggsexa om produkterna”

– Situationen i Kina är sådan att det är väldigt många som är nere och köper produkter och priserna har gått upp. Alla regeringar är där och handlar säkerhetsutrustning, så det är en huggsexa om de här produkterna – en krigszon, säger Johan Kadar, VD för Fenix Healthcare.

Enligt honom hade skyddsdräkterna, såhär en vecka efter att affären gick i stöpet, redan varit levererade till Ambulansvården i Storstockholm om det inte vore för kravet på 30 dagars betalningstid.

– Vi hade dem på lager, så vi kunde skeppa dem från Kina på två till fem dagar.

Mångdubblade priser

Från Ambulansvårdens sida säger man att har blivit kontaktad av ett stort antal företag och privatpersoner som vill sälja skyddsutrustning, men att priserna mångdubblats sedan innan Coronakrisen på grund av den ökade efterfrågan, och att man inte kan gå med på förskottsbetalningar eftersom man inte vet om förslagen kommer från seriösa aktörer.

Man ska däremot ha släppt på regeln om 30 dagars betalningstid och kan betala så fort materialet levererats och kontrollerats. Efter att SVT ställt frågor om policyn kommer dock ett nytt besked från Region Stockholm – att man lättar på reglerna även vad gäller förskottsbetalningar.”

—–

3/4 https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/70Gpqv/maskfabrik-pa-maxfart-nar-viruset-harjar?fbclid=IwAR2h3nc-PgaMF9i7SRlsgqSUOsLPFeCQnPgyUT6KJTadLDKb-VhVkym8SXM

Det tillverkas masker i Sverige, men till export.

—–

FHM ändrar åsikt om smittsamhet utan symtom.

En fråga som väckt mycket oro och debatt är huruvida coronaviruset sars-cov-2 (covid-19) smittar även från personer som inte har några sjukdomssymtom. Svaret på frågan är viktigt eftersom det kan påverka hur omfattande åtgärder som krävs för att minska smittspridningen.

Fram till nyligen har Folkhälsomyndigheten ansett att smittade personer inte kan föra viruset vidare under inkubationstiden. Myndighetens bedömning skilde sig från bland annat den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC.

Både ECDC och CDC anser att coronaviruset troligen kan smitta under inkubationstiden, men att det är oklart hur ofta det inträffar.

Folkhälsomyndigheten har nu ändrat sig till en liknande ståndpunkt, om än något försiktigare. Myndigheten skriver nu på sin hemsida att det finns ”teoretiska risker” att en person som ännu inte uppvisar symtom kan smitta andra vid nära kontakt.

I texten står det även att det har rapporterats om ”ett fåtal fall” där viruset förts vidare från personer under inkubationstiden.Stäng

Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet, säger att kunskapsläget om coronaviruset och lärdomar från andra virus som ger luftvägsinfektioner stödjer påståendet att sjukdomen till viss del kan spridas från personer utan symtom.

– Jag skulle nog säga att det inte bara är en teoretisk risk, utan det är nog snarare sannolikt att en del människor kan föra smittan vidare under slutet av inkubationsperioden och vid nära kontakter.

2/4 Nauclers artikel.https://www.gp.se/debatt/vilken-fakta-bygger-folkh%C3%A4lsomyndigheten-sin-riskfyllda-strategi-p%C3%A5-1.26296435https://www.gp.se/debatt/vilken-fakta-bygger-folkh%C3%A4lsomyndigheten-sin-riskfyllda-strategi-p%C3%A5-1.26296435

Folkhälsomyndighetens nyligen sänkta krav på nivå av skyddsutrustning för vård av COVID-19-patienter saknar vetenskapligt stöd och motstrider WHOs rekommendationer.ANNONS

Det inger inte trygghet. Redan tidigt i denna epidemi, vårdas nu flera läkare och sjuksköterskor inom intensivvården i Stockholm. Det är arbetsgivarens skyldighet att säkerställa att skyddsutrustningen används på rätt sätt.

Myndighetens ansvar

Hemtjänsten rapporterar att de inte har någon skyddsutrustning alls. Personalen gör egna munskydd, visir och köper munskydd och regnrockar inom byggindustrin för egna pengar. Varför? För att det inte finns tillräckligt med skyddsutrustning att tillgå. Det är myndighetens ansvar att tillse detta.

I media har vi fått höra att viruset skulle stanna i Kina. Sedan att viruset inte skulle komma till Sverige och att det var ytterst osannolikt att det skulle bli en pandemi. Om utifall att viruset ändå skulle komma till Sverige, så skulle det inte bli någon spridning. Smittspårning är ju Sveriges paradgren. Anders Tegnell meddelade att fallen skulle minska torsdagen efter Stockholms sportlov då inkubationstiden för importfallen var över, men det blev det inte som han sa.

För egen del har jag från början inte samtyckt med dessa bedömningar, men ändå förutsatt att myndigheten arbetade febrilt med att förbereda sig för att snabbt kunna genomföra en stor mängd tester, smittspårning och karantänsättning av personer som smittats av detta virus.

Backat in i epidemin

Att de hade tagit fram en plan för produktion av skyddsmaterial och förberett sjukvårdsregionerna på att snabbt kunna utöka sina intensivvårdsplatser. Det måste ju vara basala förberedelseåtgärder. Så tycks inte vara fallet. Felbedömningar av lägets allvar har gjort att vi har backat in i epidemin och fått lösa uppkomna problem allteftersom, i ett lapptäcke av åtgärdsplaner.

Kriget mot detta virus vinns bäst genom att ligga steget före. Goda förberedelser och snabba beslut får betydande konsekvenser för hur epidemin utvecklar sig. Hong Kong och Singapore tog lärdom av den tidigare SARS-epidemin och var snabba att agera och har hållit viruset under kontroll. Sydkorea fick många fall men med handlingskraft, massiv testning, smittspårning, karantänsättning och kraftiga åtgärder för social distansering fick de situationen under kontroll.

Men många länder, inklusive Sverige tog inte detta på allvar och runt om i världen växer ilskan över senfärdiga beslut och den kaotiska vårdsituation som nu har uppstått i flera länder med många döda och en växande rädsla. I flera länder diskuteras hur de ansvariga ska ställas till svars för förlorad kontroll av virusets skadeverkningar.

——-


3/4 RISK FÖR LÄKEMEDELSBRIST I LANDET

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stor-oro-for-lakemedelsbrist-i-regionerna

Materialbristen: vi använde inte de två månader vi fick

Det är verkligen akut materialbrist, det visar en artikel i Aftonbladet idag. Akut brist i ambulanserna. Varför satsade regeringen inte några 100 miljoner runt 1/2 på svensk tillverkning? Vi har haft 2 månaders förberedelsetid.

”Åke Östman bekräftar att det varit brist på materiel i ambulanserna.

– Det som varit problemet de senaste veckorna är tillgången på skyddsutrustning, vi har jagat över hela världen för att få tag på det.

Nu ska ambulanspersonalen skyddas mot corona med Försvarsmaktens skyddsmask 90.

– Till en början var det slut på visir och munskydd men nu har vi fått dispens av Arbetsmiljöverket att använda skyddsmaskerna.

– Vi har nu fått en hel del skyddsutrustning, förkläden och så vidare. Vi har säkrat helgen och en bit in på nästa vecka, och den särskilda sjukvårdsledningen säger att det kommer en större försändelse nästa vecka.”

Kom inte och säg att vi inte visste. Vi visste det var brist på skyddsmaterial och vi visste att brist skulle uppkomma i hela världen för att epidemin skulle bli en pandemi som skulle komma till bl.a Sverige. Det var uppenbart. Vad hade några miljarder i satsning på att få fram inhemsk skyddsutrustning kunnat åstadkomma på två månader? Vi vet redan svaret. Den mesta skyddsutrustningen är inte svår att tillverka. Svaret är: MYCKET!

Vi använde inte de två månader vi fick från utbrottet av pandemin i Wuhan. Och det kommer att skrivas mycket om det i framtidens historieböcker.

Här är Socialstyrelsens memorandum den 18 feb 2020 som Sanna Rayman skrev om den 22 feb (se artikeln här), efter att det cirkulerat 4 dagar. Den 21 februari hade dessutom Italiens första lockdown, provinsen Lodi, ägt rum, så man visste vad som KUNDE komma till Sverige.

Klicka här: Socialstyrelsen-och-Folkhalsomyndighetens-svar-pa-hemstallan-om-information-till-nationell-samlad-lagesbild-2020-02-181 (1)

Innan detta datum kan regeringen påstå att ”de inte visste” och skylla på Socialstyrelsen. Men inte efter detta datum. (Men som sagt, att inga lager fanns kan de inte friskriva sig från, för det visste de redan innan krisen.)

Mask eller inte mask mot coronan, det är frågan?!

Reglerna ändras om vilka skydd vi ska bära.

Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga här. WHO och alla andra länder jag sett på ger rådet att munskydd ska användas och helst ihop med visir. Norge, Danmark, Storbritannien, USA, Tyskland, Kanada Kina, Korea, etc, etc. Men i Sverige ska vi göra tvärtom och satsar på visir enbart.

Vid arbete med en patient på nära håll finns det ju risk för små droppar som far in under visiret, så har jag förstått anledningen till att man rekommenderar munskydd och visir.

Här är det WHO säger om munskydd:

”Caregivers or those sharing living space with persons with mild respiratory symptoms and suspected COVID-19 should… wear a medical mask when in the same room as the affected person”

Och så här säger EU:s hälsovårdsmyndighet ECDC
”Healthcare workers in contact with residents with respiratory infections should wear PPE: eye protection >goggles or face shield), long-sleeved water-resistant gown, and gloves [17]. Face masks (surgical masks) are recommended when treating a patient with respiratory symptoms.”
Brittiska hälsovårdsmyndigheten ger detta råd till hemtjänsten:

”Aprons, gloves and fluid repellent surgical masks should be used in these situations. If there is a risk of splashing, then eye protection will minimise risk.”

Jag vet faktiskt inte vad regionerna vill med detta. Menar smittskyddet i Sverige att alla (?) andra länder och WHO ger fel råd? Eller är det bara ett sätt att ”lösa” bristen på skyddsmaterial.

Det kan vara rätt och det kan vara fel, men om man följer WHO och läser det andra länder skriver blir man så klart lite fundersam.

Om vi nu ska gå emot WHO och resten av världen behöver vi väl lägga fram ordentligt med bevis för den egna linjen? Eller är jag ute och cyklar? Har nån av mina läsare sett skälen bakom detta? Hur som helst, än så länge förordar Folkhälsomyndigheten användning av mask. (källa här!)
———————-

Det var ju också ett sätt att få veta att coronan kommit till Öland…

Ja det var ju också ett sätt att få reda på att vi nu troligen även officiellt har Corona på Öland. En artikel i Expressen från den 24 mars där det i en bisats nämns att en person som säger sig ha corona har besökt ett ICA på ön och stått bredvid en en som jobbar i hemtjänsten. Ouch!

”En kvinna i hemtjänsten besöker den lokala matbutiken och hamnar i kö bakom en misstänkt stockholmare.
Han säger: Jag får egentligen inte vara här.
Han säger: Jag är i karantän.
Han säger: Jag har corona.
Sedan betalar han, packar sina varor och rattar sin stadsjeep mot sitt fritidshus.”

Men återigen. Det är tillåtet och så länge det är tillåtet kommer folk att resa över till Öland för att skydda sig. En del av bra orsaker, några av okunskap och andra för att de ger fan i sina medmänniskor. De gör bara det som lagen tillåter. Och i en kris skyddar man sig och de sina främst. Det är förutsägbart. När vi har facit i hand vet vi om vi borde förbjudit detta eller om det var bra att göra som vi gjort.

Tills dess sparar jag denna artikel för eftervärlden. Med lite otur kommer den att nämnas i framtida historieböcker om Ölands historia. (Källa) Det är en artikel som ganska talande visar hur dagens smittskyddspolitik är. Om det funkar eller inte vet vi snart.

Jag tvättar händerna och håller tummarna!

Därför misstror jag våra politiska ledare idag

Jag kommer att misstro alla nuvarande politiska ledare på nationell politisk nivå, oavsett partifärg, under lång tid, nästan vad de än gör.

För vi är i den obehagliga situationen att de politiska ledare som inte såg en fara i att vi avvecklade våra beredskapslager av tex mat, sjukvårdsutrustning och mediciner, är de vi ska lita på att de vet hur vi tar oss ur dagens kris.

Om de hade så dålig kunskap om krishantering då, så har de väl det ännu. Tyvärr, kan vi nog anta det. Vi kan bara hoppas att de lyssnar på nån som vet hur man gör, och på rätt person.

Här är en av anledningarna: avvecklingen av vår medicinska beredskap som slutade med avregleringen 2009 men började med avvecklingen av beredskapslagren på 90talet. DN skriver om den idag.

Och jo, det gick att förutse det galna i att avveckla krisberedskapen. Det var lätt.

(Jag är sosse. Det är grymt att sitta i en kris och tro att ens partiledning i detta avseende, krishanteringsberedskapen, varit totalt inkompetent. Men, men, så är det… Hur som helst så erkänner jag att V har minst ansvar för att vi hamnade i den soppan. V var mot apotekens avreglering och ville behålla viss civil försvarsberedskap. (Men helt utan skuld är de inte) Sd var inte med om avvecklingen av beredskapslagren på 90talet men protesterade inte mot avregleringen av apoteken. Sd har inte heller protesterat mot nedmonteringen av sjukhuskapaciteten, dess överskottsplatser etc.)

Efter krisen får vi ersätta de nationella politiska ledarna med personer som varnade för krisen eller visade handlingskraft under den. När vi har facit i hand… Och då behöver vi nya visioner och ideer. Hur ska Sverige och världen se ut efter krisen? Det behövs ett skifte i fokus. Själv ska jag försöka fundera mer på just detta: på världen efter coronan.

PS

Bör man kritisera sin regering och partiledning mitt under en kris? Givetvis, för i en kris är varningar och opposition guld värt. Dessutom är demokratin viktig. Demokrati och att öppna munnen om det man anser vara fel, går hand i hand. ”Annars är man ingen människa utan bara en liten lort”!

Varför jag reagerar så starkt om materialbristen

Om ni undrar varför just frågan om brist skyddsutrustning får mig att gå i taket… Jag jobbar i omsorgen. Det är ”mina” pensionärer som löper risk att dö om skyddsutrustning inte finns.

Nu har vi i Borgholm tack och lov skydd. Det ligger 100 fina IIR munskydd 2 meter från vårt morgonsamlingsbord och mycket mer finns i lager. Samma med annan skyddsmateriel. Man ska ha tur och jobba i en vettig kommun dessa dagar!

Men det ropas på hjälp och kris överallt. Och långt från alla hemtjänster har skydd till alla.

Om antalet sjuka exploderar och vi har brist på skydd i Sverige får vi problem. Även i Borgholm.

Jag reagerar upprört över rapporter om skydds- och materialbrist därför att jag själv är en undersköterska vid nåt som kan bli frontlinjen också, om vi har otur.

Och… vi ska inte ens behöva ha brist på skyddsmaterial. Beredskapslagren borde ha behållits och vidareutvecklats och regeringen och myndigheterna borde fixat fram inhemsk produktion för en månad sen.

Det är vi, Vitryssland och snart Trump

Vem hade kunnat tro att Sverige och Vitryssland skulle vara de ENDA länder i världen som tillåter folksamlingar, håller affärer och skolor öppna, etc (Och ja, Trump vill göra som oss efter påsk.)

Vad har vi förstått som alla andra inte? Eller har vi inte förstått? Facit kommer vi att se snart.

https://www.google.com/amp/s/www.rferl.org/amp/psychosis-lukashenka-shrugs-opponents-are-appalled-by-lack-of-covid-19-measures-in-belarus/30506812.html

Föga anade jag att Agnes Wold lovprisat britterna och islänningarna och Sverige och vitryssland förra veckan för att de valt att inte gå för hårt fram. Sen dess har island och britterna bytt politik. (Källa)

”Sverige har en mer vitenskapelig tilnærming enn Norge når de holder skoler åpne, mener professor Agnes Wold.

Agnes Wold synes ikke å være i tvil.

— Vi har nok valgt en bedre vei enn Norge, sier hun til Khrono og fortsetter:

— Nå har vi Sverige, Island, Storbritannia og Hviterussland som har denne litt mer vitenskapelige tilnærmingen.

Flere hundre millioner studenter og elever er berørt av skolestenginger verden over.

— Over hundre land har stengt skolene, tar de feil, mens Sverige har rett?

— Ja visst, absolutt. Storbritannia har de beste epidemiologene, de sitter i London, det er verdens sentrum for epidemiologisk forskning. Det er ikke epidemiologene som har funnet på å stenge skoler, men ulike regjeringer som skal vise handlingskraft, sier Wold.”

Evidens del 3

Ett inlägg för eget bruk men som kommer att ligga ute för alla. Inte en egentlig artikel.

25/3

KÄLLA det senare_

”Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.

Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Arrangören av verksamheten ska göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget som finns i på sidan om rekommendationer för evenemang med färre än 500 deltagare och anpassa evenemanget utifrån resultatet.

Folkhälsomyndigheten har skickat nedanstående information till Riksidrottsförbundet:

Inomhusaktiviteter

  • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.”

********************************************
Vi testar inte så aggressivt som tex Norge. Hur många test som gjorts vet jag inte. Runt 20e hade Norge testat 43000. Jag har letat om det står nåt om hur många test och inte hittat nåt.
********************************************

Sveriges regering måste agera nu för att stärka kampen mot Covid-19

Vi som skriver under detta öppna brev anser att den svenska regeringen omedelbart måste vidta åtgärder för att följa Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer. Åtgärderna skall syfta till att kraftigt begränsa kontakten mellan människor i samhället samt att kraftigt öka kapaciteten att testa personer för Covid-19 infektion. Ökad testning behövs av två skäl. Det är en förutsättning för att kunna fatta väl underbyggda politiska beslut på kort sikt och för att understödja sjukvården. Dessutom är testning mycket viktig för att man på sikt ska kunna skaffa sig ett underlag för att bedöma en lämplig tidpunkt när vi kan lyfta restriktioner och därmed minimera skadan på ekonomin. Kvaliteten av dataunderlag är avgörande, eftersom det avgör de statistiska modellernas värde.

Erfarenheten från Kina och Sydkorea bekräftar att dessa åtgärder är viktiga och har effekt. Åtgärderna måste komma på plats så fort som möjligt, precis som nu sker i våra europeiska grannländer. Vårt land skall inte vara ett undantag från arbetet att bromsa pandemin. Att låta smittan härja fritt och på så sätt kunna skapa en flockimmunitet, på samma sätt som uppstår vid en influensaepidemi, har lågt vetenskapligt stöd. Vi kan fortfarande påverka virusets framfart. Vi vill att regeringen agerar nu!

Texten skriven av

Ernest Arenas
Professor, Karolinska Institutet

Jonas Bergh
Professor, Karolinska Institutet

Olle Kämpe
Professor, Karolinska Institutet

Nils-Göran Larsson
Professor, Karolinska Institutet

Sten Linnarsson
Professor, Karolinska Institutet

Richard Torkar
Professor, Chalmers och Göteborgs Universitet

Samt >2000 forskare från svenska universitet och lärosäten.

26/3 Norska forskare riktar hård kritik mot Sveriges coronaskydd. (Källa)

Det heter ”lyssna på forskarna” när man ger stöd till Tegnell. Men resten av världen gör nåt annat och resten av världen har ju forskare också.

”– Vi i Norden har en lång historisk kunskap av att använda isolering och karantän för att skydda oss mot smittor. Det är väldigt märkligt att svenskarna nu går emot denna kunskap, säger professorn och smittskyddsläkaren Bjørg Marit Andersen, tidigare vid Oslos universitetssjukhus..Även Jörn Klein, smittskyddsforskaren vid universitet i Sørøst-Norge, oroar sig för de öppna svenska skolorna. Även om osäkerheten är stor tror han att den norska strategin är bättre:– Jag tror att Sverige på grund av det exponentiella förloppet kommer att få en större smittspridning.

Han frågar sig om ekonomiska överväganden, vid sidan av de medicinska, kan ha legat bakom det svenska beslutet.– Om det är på det viset bör svenska medborgare fråga sina myndigheter vad priset för ett människoliv är, säger Jörn Klein..

Bjørg Marit Andersen fruktar att svenskar som jobbpendlar till Norge kan bli smittspridare.– Att resa till och från ett land där inget särskilt gjorts till ett land där en stor del av befolkningen sitter inomhus är olämpligt.”

26/3 Tegnell säger att det är stabilt. Stockholmssjukvården varnar för katastrof. (Källa)

Folkhälsomyndigheten höll sin vanliga pressträff, den 14:e i ordningen om coronaviruset, och statsepidemiologen inledde sin vana trogen med att sammanfatta läget.

Vi fick veta att orosmomentet just nu är USA och att situationen just nu är stabil. 100-200 nya fall om dagen ”och det är framförallt i Stockholm vi ser ett tryck”….

Region Stockholm kallade nämligen till en egen presskonferens, som öppnades med ett dramatiskt besked från Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Stormen är här.

– Det kommer att bli värre.

– Jag är beredd att gå upp i katastrofläge…

Hur kan två budskap mellan två centrala aktörer skilja sig så diametralt inom loppet av bara några timmar?

I Aktuellt i går kväll ställde programledaren Anders Holmberg frågor om just detta. Vi har en statsepidemiolog som beskriver läget som stabilt. Och en sjukhusdirektör som pratar om storm. Det går inte ihop.

– Det kanske du ska fråga Tegnell om, sa Björn Eriksson.

Ett rimligt svar. Och i morse gjorde TT just det, frågade Tegnell.

Varför dessa dubbla budskap?

– Jag har inget svar till det. Vi måste först få kontakt med Stockholm för att få bättre koll.

Är stormen över oss eller inte?

– Vi måste få kontakt med Stockholm först, för att ta reda på vad de ser som inte vi ser. Så att vi inte vacklar fram och tillbaka.

Ja, nog tycks myndigheten och regionen behöva tala med varandra. Budskapen får helt enkelt inte skilja sig åt så här markant.

Se även SVT 26/3 (källa) och SVD (källa). SVDs rubrik: ”Dubbla budskap: ”Måste få kontakt med Stockholm””

26/3 brist på skyddsutrustning i äldrboende. https://www.svd.se/fem-fall-av-coronasmitta-pa-aldreboende-i-stockholm

——————–

Om vi nu anser att Sverige följer vetenskapen i kampen mot covid19, borde inte vi då testa fler? Vi har testat under 30.000 mot Norges 73000. WHO (vetenskapen, ni vet?!) har bett alla länder testa in i helvete mycket mer än vi gör. Vad säger ni? Borde vi inte följa vetenskapen?

Argumentet är att Sverige gör rätt och alla andra fel för vi följer ju vetenskapen, inte politiken. Men följer vi verkligen vetenskapen så som många tror? Vi testar ganska få (25000). WHO (Vetenskapen) vill att vi testar mer. (Norge har testat 73000 Sverige snart 30000)

———————

27/3 Boris Johnson är smittad. Sverige minska allmänna sammankomstyer till 50 pers.

27/3 En till artikel på temat material- och skyddsbrist. Detta är den kanske viktigaste frågan just nu! (Källa)

https://www.expressen.se/kronikorer/anna-basen/daligt-skydd-for-de-skoraste-personal-smittas-aldre-dor/?fbclid=IwAR3olNVn1fOltOdlI2tN6uGPT0Y2xs9S1kwd6fHGuyAA5BJLLUUppxCRCK4

”Personalen kan inte skydda sig själva – eller de gamla. Det är ont om grundläggande utrustning som skyddsrockar, munskydd och visir. När de rekommenderade långärmade skyddsrockarna tar slut bestämmer arbetsgivarna att det bra med kortärmade. Det är inte lika noga. Det har förekommit att hemtjänstpersonal vårdat smittade helt utan skyddsutrustning.

– Bristerna när det gäller smittskydd är alarmerande, säger Tobias Baudin, ordförande för Kommunal.

Äldreomsorgen är alltför beroende av timvikarier, korttids- och deltidsanställda. Det gör förstås att äldreomsorgsjobben inte är särskilt attraktiva. Nu blir det extremt tydligt att personalkarusellen också är en mycket allvarlig smittrisk…

Bristande smittskydd skördar liv. I Borlänge kommun har flera äldre i omsorgen, på boendena Hessegården och Kungsljuset och äldre med hemtjänst, blivit smittade. I onsdags avled en av dem på sitt äldreboende.

– Det är skrämmande. Förut har ju smittan varit på avstånd. Nu är den i kring oss, säger Ulrica Green, undersköterska i hemtjänsten i Borlänge och skyddsombud för Kommunal.

Kommundirektören Åsa Granat säger i kommunens pressmeddelande om smittspridningen och dödsfallet att hon är ”trygg med vår organisation” och att ”våra fantastiska medarbetare kommer att klara det”.

Personalen ute i vårdverkligheten är inte lika optimistisk. Ett vårdbiträde i Borlänge, som vill vara anonym på grund av rädsla att få sparken, vittnar om bristande hygienrutiner. Det har saknats handsprit, långärmade rockar och visir. Personalen har fått använda hemmasnickrade visir, gjorda av overheadplast och gummisnoddar. Visiren har flyttats mellan de äldre och därmed kunnat sprida viruset vidare. Personalen har också vårdat smittade äldre utan att veta om det.

– Det är klart jag är orolig för de äldre, att jag ska sprida smitta till friska gamlingar. Vi borde ha en särskild coronapatrull med personal som har erfarenhet av sjukvårdsarbete och som bara arbetar med smittade äldre. De borde få ett risktillägg på 500 kronor i veckan. Det är inte så många som vill arbeta med smittade, säger vårdbiträdet.”

Och en artikel från Atlantic om USA som är klart läsvärd. (Källa)

27/3 DN skriver också om materialbrist (källa)

”På Södersjukhuset i Stockholm är förrådet med långärmade skyddsförkläden på väg att ta slut och personalen tvingas bära kortärmade skyddsförkläden i kontakt med misstänkt smittade patienter. ”

————–

Fadäsen är ett bakslag för Spaniens hårt prövade sjukvård, som med febrila ansträngningar lyckats stabilisera läget trots lavinen av nya fall. Men den är också ett tillhygge för oppositionen, som i början av veckan stämde premiärminister Pedro Sánchez för tjänstefel, då han ignorerade experter och EU-direktiv och tillät massdemonstrationer över hela Spanien på kvinnodagen den 8 mars.

Källa

————–
28/3 DN skriver om de medicinska lager som försvann 2009 med apotekens avreglering. (källa)
————–
28/3 Danmarks radio skriver om skillnaden mellan Sverige och danmark. https://www.dr.dk/nyheder/udland/derfor-haandterer-sverige-og-danmark-coronakrisen-saa-forskelligt

”Det er kun tiden, der vil vise, om den svenske eller danske strategi er mest holdbar, og med den svenske statsministers varsel om nye tiltag, så kan alting hurtigt ændre sig. Også i Sverige.

– Hvis jeg var svensker, ville jeg ikke allerede begynde at sige, at den svenske måde at gøre det på er bedre end den danske, siger infektionslæge Christian Wejse.”

Expressen CORONA på ön (källa)

28/3 materialbrist

MIN KOMMENTAR: Det är verkligen akut materialbrist. Varför satsade regeringen inte några 100 miljoner runt 1/2 på svensk tillverkning? Vi har haft 2 månaders förberedelsetid. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QokknV/akutlakare-coronasmittad–vardas-i-respirator

”Åke Östman bekräftar att det varit brist på materiel i ambulanserna.

– Det som varit problemet de senaste veckorna är tillgången på skyddsutrustning, vi har jagat över hela världen för att få tag på det.

Nu ska ambulanspersonalen skyddas mot corona med Försvarsmaktens skyddsmask 90.

– Till en början var det slut på visir och munskydd men nu har vi fått dispens av Arbetsmiljöverket att använda skyddsmaskerna.

– Vi har nu fått en hel del skyddsutrustning, förkläden och så vidare. Vi har säkrat helgen och en bit in på nästa vecka, och den särskilda sjukvårdsledningen säger att det kommer en större försändelse nästa vecka.”

28/3 Politiken.dk vi går mot en katastrof Källa

@cecilia_naucler

uppmaning efter 30 år som forskare i virologi och immunologi: ”Jeg tror, det er vigtigt for ministerierne og dem, som leder landet, at de forstår, hvorfor vi siger det her. De er nødt til at sætte sig ind i data, og det gør de ikke«.”

 

Svensk virolog: Vi er på vej mod en katastrofe

Professor på Karolinska Institutet i Stockholm frygter, at den afslappede svenske holdning til coronavirussen fører til en samfundsødelæggende smitteeksplosion i landet.

Cecilia

Cecilia2

Cecilia3

28/3 Expressen sänkta krav på skydd i vården (källa)

”Munskydd ska inte längre vara standard, enligt de nya kraven.

– Jag blir jävligt förbannad när jag hör det här. Man ska ha klart för sig att coronapatienter med mycket virus fräser, spottar och hostar rakt ut. Och det är inte bara tre virus som åker ur dem – det är tre miljarder, säger Björn Olsen.

Om det börjar tummas på vårdpersonalens säkerhetsutrustning så riskerar smittskyddskedjan att få svaga länkar och brista, menar Olsen.

– Sjukvårdspersonalen måste skyddas till varje pris. Om vi då skulle skydda för mycket så tycker jag inte att det gör något. Better safe than sorry. Sedan kan vi rationalisera och ha intellektuella diskussioner om det här efteråt. Men att diskutera det nu, medan vi har en uppåtgående kurva… jag tycker att det är på gränsen till omoraliskt, säger Björn Olsen.

Johan von Schreeb är läkare och leder Kunskapscentrum för katastrofmedicin vid Karolinska institutet.

– Utrustning är en otroligt central fråga, det är a och o. Personalens säkerhet måste stå i centrum, säger han…

Enligt Vårdförbundet kan det skapa stor oro bland personalen om bristen på skyddsutrustning leder till att man måste ge vård utan skyddsutrustning.

– Det handlar om att inte smitta runt och att inte bli jättesjuk själv. De signalerna vi får från Kina, Italien och Spanien är att den personal som utsätts för mycket smitta utan skyddsutrustning blir väldigt sjuka själva. De kan till och med dö, säger Sineva Ribeiro. ”

Expressen 28 mars sänkta krav

Bild ovan ur expressen.