Anser Aje Carlbom och MSB att troende religiösa inte ska få påverka samhället?

Aje Carlbom har gett ut en rapport om Muslimska Brödraskapet (MB) hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tanken med rapporten är att utreda Muslimska Brödraskapets påstådda aktiviteter i Sverige, men rapporten är så slarvig att den misstänkliggör religiöst troende i allmänhet, och muslimer i synnerhet. Rapporten lägger inte fram några bevis för existensen av ett svenskt MB. Dessutom beskrivs MBs extrema ideer så allmänt och flummigt att alla religiösa, oavsett religiös tillhörighet, skulle kunna beskyllas för extremism.

Det gör att Aje Carlbom och MSB i praktiken friar de påstått extrema MB kopplade organisationerna IFIS, SUM och Ibn Rushd. De beskrivs inte som mer extrema genomsnittliga katoliker eller pingstvänner. Det är ju bra, för man ska inte påstå att svenska rörelser är något och inte bevisa det. Men vad värre är, Muslimska Brödraskapet beskrivs i samma termer. I praktiken friar Aje Carlbom och MSB alltså även Muslimska Brödraskapet från alla misstankar om extremism. Och det är inte bra, det är åt helskotta felaktigt.

Förra året gav Aje Carlbom tillsammans med bl.a. Magnus Norell ut en omdiskuterad rapport, som inte med ett ord lyckades bevisa något om Muslimska brödraskapet i Sverige. (Se mina 4 artiklar om den här: del 1, del 2, del 3 och del 4) Som belöning för det misslyckandet fick Aje Carlbom skriva en ny rapport.

Eftersom rapporten just nu används för att smutskasta rörelser i Sverige har jag skrivit ner en detaljerad analys av rapporten där jag dessutom redogör jag för Aje Carlboms avhandling 2003. Den senare visar på ett talande sätt problemet med att utse Aje Carlbom till skribent för en rapport hos en myndighet.

Läs artikeln här:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och Aje Carlbom, misstänkliggör religiositet

I artikeln visar jag följande.

 • Jag visar att Aje Carlbom i sin rapport inte lägger fram några som helst bevis läggs fram för kopplingen mellan IFIS, SUM och Ibn Rushd, och Muslimska Brödraskapet. Aje Carlbom har inte heller haft ambitionen att lägga fram sådana bevis. Tvärtom hänvisar Carlbom bara till att ”de flesta forskare” anser. De forskare och rapporter han refererar till levererar inte heller bevis för påståendet. I några fall skriver även de ”de flesta anser”…
 • Aje Calboms enda försök till bevisning är de exempel på påstådda likheter mellan Muslimska brödraskapets islamiska ideer och metoder han lägger fram och olika svenska och europeiska rörelser. Men dessa ideer beskrivs så allmänt att alla muslimska troende kan misstänkas. Ja, faktum är även troende av andra religioner.
 • Att vara muslim och vilja påverka samhället i enlighet med ens muslimska ideer beskrivs som ett bevis för kopplingen till Muslimska brödraskapet. Att muslimska rörelser vill göra det anses också suspekt. Man kan undra om författaren någonsin öppnat Katolska katekesen, tidningen Dagen eller om han läst Svenska Kyrkans tidning?! Många religiösa av alla olika religioner anser att man bör försöka påverka samhället och att religionen ska visa hur. Detta kan man tycka hur man vill om men även religiösa har yttrandefrihet i Sverige.
 • Ett exempel på detta är ett citat på sidan 28 med en avhoppad fd MB aktivist som säger att han ännu har samma syn på världen som då han var medlem i MB. ”’Jag har i grunden ett MB-tänkande… jag ser det som viktigt att individen praktiserar islam, att familjen gör det och att det är viktigt att sprida islamiska idéer i samhället”. Det är en åsikt som inte skiljer sig mycket från en genomsnittligt kristens tänkande. Men det är muslimskt, då är det suspekt. Eller varför skulle Aje Carlbom annars ta in detta citat i sin ”vetenskapliga” rapport?
 • I ett av de exempel Carlbom publicerae anser IFIS att islam inte bara handlar om ”rituell dyrkan” utan att tron omfattar alla aspekter av livet. Den som läser den katolska encyklopedin eller öppnar tidningen Dagen lär hitta många liknande citat som rör kristendomen.
 • De svenska påstådda MB rörelserna, som IFIS och SUM varit inblandade i terrorism och de är inte heller antidemokrater och vill inte islamisera den svenska staten, skriver Aje Carlbom. Han visar även att de till skillnad från Muslimska Brödraskapet centralt betonar kvinnors jämlikhet med männen. ”Det saknas belägg för att aktivister i det MB-associerade nätverket i Sverige är motståndare till demokrati som social form för att hantera åsiktsskillnader i samhället.” han visar alltså att de påstådda svenska organisationerna på ett avgörande sätt skiljer sig från MB:s mest radikala grenar.
 • Aje Carlbom borde inte ens anlitats som skribent. Hans tidigare alster är ideologiskt mycket tvivelaktiga. Han anser att mångkulturen är statsideologi i Sverige och att det pågår ett förtryck av oliktänkande i Sverige, utövat av”mångkulturalismens” förespråkare. han har skrivit en avhandling där han anser att mångkultur och högerextremism (inkl nazism) är två grenar av samma ideologiska träd.
 • Carlboms avhandling 2003 är full av personligt tyckande och trams. Han anser det till exempel befogat att i en vetenskaplig avhandling påstå att de etniska svenskar som bär t.ex. Adidas sportkläder bär en ”socialdemokratisk uniform”. Han refererar till att hans dotter undrar om han befinner sig i Sverige när han är på restaurang och det är fullt av ”araber” runt om honom. Han påstår att mångkulturalismen vill förhindra all kritik av kapitalismen och att mångkulturella förespråkare ser på alla svenskar som rasister.

Muslimska brödraskapet på riktigt

Det är här det börjar bli problematiskt på riktigt. Om det farliga med MB är att de är muslimer som vill påverka samhället i enlighet med sin tror, och att de tror på ett enhetligt religiöst system, och liknande, då blir ju MB inte farligare än en svensk pingstkyrka, katolska kyrkan eller Svenska Kyrkans syförening. Men så är det inte.

Muslimska Brödraskapet var en av 1900talets mest prominenta terrororganisationer. De tar numera avstånd tagit avfrån terrorism, men fortsätter att hylla terrorideologen Sayiid Qutb. Och de bekämpar aktivt det ”dekadenta väst” med sina ideer om mänskliga rättigheter, kvinnors jämställdhet och homosexualitet.

En riktig utredning av MB hade inte svamlat om det farliga i att en muslim vill påverka samhället omkring honom eller henne. En riktig studie hade frågat HUR hen vill göra detta.

Det tillhör ABC i kunskapen om Muslimska Brödraskapet att veta att de oftast är extremt mycket mot väst och vill pådyvla samhälle och stat deras tolkningar av vad som är moraliskt rätt, genom censur och lagar. Mänskliga rättigheter som begrepp är t.ex. bespottade av MB och har bespottats sen Sayyid Qutbs dagar. Censur och morallagar är två viktiga delar av MB:s politiska metod och inbegriper metoder för att bergänsa vad folk får göra, tro på eller uttrycka för åsikter. Det är alltså helt felaktigt att påstå att Muslimska brödraskapet är för demokrati, vilket rapporten i praktiken gör.

När britterna skulle göra en rapport om Muslimska Brödraskapet så var de mycket mer exakta med vad som var problemet med Muslimska Brödraskapet. David Cameron beskrev det t.ex. så här:

”The Muslim Brotherhood’s foundational texts call for the progressive ‘ purification of individuals and Muslim societies and their eventual political unification in a Caliphate under Sharia law. To this day the Muslim Brotherhood characterises Western societies and liberal Muslims as decadent and immoral. It can be seen primarily as a political project.”

”Aspects of the Muslim Brotherhood’s ideology and activities therefore run counter to British values of democracy, the rule of law, individual liberty, equality and the mutual respect and tolerance of different faiths and beliefs. The Muslim Brotherhood is not the only movement that promotes values which appear intolerant of equality and freedom of faith and belief. Nor is it the only movement or group dedicated in theory to revolutionising societies and changing existing ways of life.” (David Cameron, Muslim Brotherhood Review (20 July 2015))

Slutkontentan av rapporten blir faktiskt att Aje Carlbom och MSB friar IFIS, Ibn Rushd och SUM från misstankar om extremism. Men dessutom friar han Muslimska Brödraskapet och alla världens islamister av alla sorter från dessa misstankar. Är det inte farligare än så här, så är det ju inte farligare än svenska kyrkans syförening, Mormonerna eller katolikerna.

Men en fråga kvarstår efter att ha läst rapporten med sina otaliga citat om hur muslimer och muslimska organisationer vill påverka samhället. Anser Aje Carlbom och MSB att troende religiösa, kyrkor och religiösa organisationer, inte ska få påverka samhället? Vad anser Sveriges kristna frikyrkor om detta till exempel? Vad anser katolikerna?

Annonser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och Aje Carlbom, misstänkliggör religiositet

Aje Carlbom har gett ut en rapport om Muslimska Brödraskapet (MB) hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. ”Islamisk aktivism i en mångkulturell
kontext”. Tanken med rapporten är att utreda Muslimska Brödraskapets påstådda aktiviteter i Sverige. Men resultatet är tvärtemot det väntade. Rapporten lägger inte fram några belägg för existensen av ett svenskt MB. Dessutom beskrivs MBs ideer så allmänt och flummigt att alla religiösa, oavsett religiös tillhörighet, skulle kunna misstänkas vara extrema. Konsekvenser blir också givetvis det motsatta, att MB beskrivs som om de inte vore mer extrema än pingstvännerna och katolikerna.

Förra året gav Aje Carlbom tillsammans med bl.a. Magnus Norell ut en omdiskuterad rapport, som inte med ett ord lyckades bevisa något om Muslimska brödraskapet i Sverige. (Se mina 4 artiklar om den här: del 1, del 2, del 3 och del 4) Som belöning för det misslyckandet fick Aje Carlbom uppdraget att skriva en ny rapport. Det resultatet kan man läsa nu.

I massmedia och i sociala media beskrivs den nya rapporten som en rapport som ”bevisar” problemet med MB i Sverige. Hur, kan man fråga sig, eftersom inga bevis ens läggs fram för att MB finns i Sverige. Dessutom beskrivs MB:s ideer så fatalt platt och slarvigt att han i praktiken friar MB från alla misstankar om extremism.

I denna artikel ska jag gå igenom exakt hur Aje Carlbom lyckas med detta konststycke. Men innan jag gör detta måste jag skriva om hans rapport från 2003 om Rosengård. Den beskriver tydligare än någonting problemet med Carlbom.

2003: Adidas mångkulturella ”sosseuniformer”

Eftersom han säger sig vilja analysera MB ur ett mångkulturellt perspektiv kan det vara värt att studera vad han anser om mångkultur och vilken vetenskaplig metod han använder för sitt arbete. Då får man gå tillbaka till tidigare publicerade alster av honom.

Aje Carlboms utgångspunkt är att mångkulturen är negativ, och dessutom en statsideologi, föreskriver uppifrån, där alla som kritiserar mångkulturen förföljs och censureras. Dessutom tycks Aje Carlbom mena att mångkulturen och högerpopulismen (inkl nazism) har samma ideologiska rötter.

”Multiculturalism and right-wing populism are two branches of one tree. Beneath the surface of superficial antagonism, what is called culturalism of the left shares numerous affinities with culturalism of the right.” (Källa, inledningen till avhandlingen om Herder, 2014)

Hans avhandling 2003 The Imagined versus the Real Other – Multiculturalism and the Representation of Muslims in Sweden” är något av det mest bisarra jag läst om mångkultur, muslimer och integration på svenska. Den är så full av generaliseringar, fördomar, metodologiska fel och ovetenskapligt trams att den inte borde publicerats alls. generaliseringar om invandrare och muslimer varvas med försvar av rasism och högerextremism och absurda ovetenskapliga påståenden. Som t.ex. när Aje beskriver hur etniska svenskar som bor i Rosengård klär sig:

”Several of the Swedes also dressed in various kinds of sports attire while at home; clothing which has become a kind of “social democratic” uniform in Sweden. ” (Sid. 195, Carlbom 2003)

I en förment vetenskaplig avhandling ska inte sånt finnas alls. Enbart den meningen borde räcka för att kasta hans avhandling i soptunnan. Men så skedde inte. Den rapporten blev grunden till hans karriär.

När man läser avhandlingen ska man veta att det var Jonathan Friedman and Kajsa Ekholm Friedman som var hans mentorer 2003. Kajsa Ekholm Friedman och hennes föreläsningar för nazister kan man läsa mer om hos EXPO. Därför är det inte konstigt att hans avhandling är full av negativa generaliseringar om invandrare och muslimer… och om majoritetssvenskar.

”When we made a visit to the neighborhood with one of our daughters, we had a kebab in a small restaurant. The place was full of Arabs. Our daughter was quiet to begin with, but after a while she asked: “Mum, are we in Sweden now?” The other guests looked at her and laughed.” (Sid. 182, fotnot nr 82, Carlbom 2003)

Citatet om sosseuniformerna hänger ihop med att mångkulturen, enligt Aje Carlbom, är en statsideologi, skapad av Socialdemokratin.

2003: Mångkulturell statsideologi

Avhandlingen från 2003 utgår från att muslimhatande nationalister och ”pluralister” som är för mångkultur utgör de två polerna i en legitim debatt. Ajes språkbruk och åsikter i avhandlingen visar tydligt att han står på nationalisternas sida. Begreppet islamofobi nämns som ett begrepp som används för att censurera islams och mångkulturens kritiker. Begreppet det muslimska ”hotet” nämns ett antal gånger, men ofta som ett faktum, inte bara ett påstående nationalisterna gör.

“Important in understanding Islamophobia, as defined by pluralists, is realizing that it is produced by an idea of Islam “as unacceptable, because it is represented as a threat against the Western world” (Roald 2002: 51). This threat is either denied outright, or described as a “myth” based on an idea of Islam as a homogeneous phenomenon, where the most militant part of Islam is mistakenly seen as representative of Muslims and Islam as a whole (Sweden against racism).” (Carlbom, 2003 sid 70)

Istället för att avfärda fördömande generaliserande påståenden om muslimer som rasism, borde man sakligt diskutera det som påstås av de som ”kritiserar islam”, menar han.

“Hence, there are morally right and wrong ways to think and talk about Muslims in front of a Swedish-speaking audience. Anyone expressing the wrong ideas in public is in danger of being defined as a racist, and thereby also risks being expelled from the community of right-minded multiculturalists. For example, during the election campaign of 2002, Christer Ewe, a right-wing politician from the city of Kristianstad, said (on national television), ‘Muslims are good at giving birth to many children and taking advantage of the [welfare] system’. These words triggered a nation-wide moral panic where Ewe became a symbol for a hidden racism. Instead of debating his representation of Muslims rationally, and trying to discuss what was problematic with it, his party associates experienced a fear that his racism would be transmitted to them (via guilt-by-association), so they purged Ewe from the party (Carlbom 2003, sidan 101).”

Det är knappast förvånande eftersom han kan tycka att det är ok att prata om islam som ett hot mot Sverige.

Enligt Aje är mångkulturellt tänkande statsideologi i Sverige sedan 1975, då Socialdemokraterna införde det, och om man motsätter sig mångkulturen klassas man som en ”fiende till mänskligheten” i Sverige och tystas. ”Levande Historia” och andra statsorgan anser att demokrati, tolerans för mångkultur och mänskliga rättigheter är nazismens motsats. Detta ogillar Aje som kopplar Levande Historias definitioner av nazism och mångkultur och demokrati till förföljelsen av oliktänkande i Sverige.

” If values related to democracy, tolerance, and human rights are the antithesis of the Holocaust (in terms of a binary opposition), then it will be really difficult to say anything which questions the values of multiculturalist ideology: all heterodox ideas about multiculturalism can be dismissed as Nazism – and who wants to stand out as a Nazi? From a democratic point of view, the ideological connection between tolerance and Nazism (two extreme positions in the political debate) is at risk of contravening democratic ideals, since there is a strong danger that many citizens will feel a great fear of saying anything that may be interpreted as intolerant. Debate multiculturalism, yes, but do it with ideological slogans about enrichment. Otherwise, one risks nothing less than being classified as an enemy of humanity…’

Den mångkulturella ideologin är sverigefientlig, menar han. I praktiken anses en infödd svensk per definition vara en rasist.

”In a multiculturalist ideological understanding of the world, the native majority population is regarded as an obstacle to the construction of a society characterized by cultural diversity: the native Swedish population is defined as xenophobic, Islamophobic, or racist.” (Sid. 211, Carlbom 2003)

Dessutom är mångkulturalism för kapitalismen, enligt Aje. Det tillhör egenheterna med mångkulturalismen att man vill censurera alla som kritiserar kapitalismen, påstår han, givetvis utan att bevisa det.

”Something else which is silenced by multiculturalism is the global capitalist system and all the problems related to this type of economic order.” ( Carlbom 2003 sidan 48)

Så långt Aje Carlbom 2003. Hans avhandling är späckad av dylika påståenden, generaliseringar och fördomar, allt riktade mot den av Aje så hatade ”mångkulturen”, utan minsta belägg eller bevisning. Det finns givetvis mycket, mycket mer.

Det är inte konstigt att hans rapporter till MSB om Muslimska Brödraskapet 2017 och 2018 reflekterar denna syn på mångkulturen och denna ”metod” att påstå hårresande saker utan att belägga det med bevis.

2018: ingen bevisning om Muslimska Brödraskapet

Man kan undra hur överhuvudtaget en ”forskare” som menar att Adidas träningsbyxor är en sosseuniform, och som anser att Sverige är en sorts diktatur som censurerar oliktänkande, kan komma ifråga för att skriva en rapport för en myndighet. Hur som helst. Nu har han skrivit två rapporter. Och resultatet är vad man kan förvänta sig.

Vi ska nu gå över till att se vad han skriver i sin rapport till MSB i år.

I den första rapporten om MB som gavs ut från förra året av Myndigheten påstods svenska organisationer som IFIS och SUM vara en del av Muslimska Brödraskapet i Sverige. Men ingen bevisning och ingen källhänvisning som pekade på bevis presenterades. Även denna andra rapport i år saknar egentlig bevisning. ”Bevisen” är egentligen bara två. Dels att det finns andra forskare i Europa som påstår att IFIS är kopplat till FIOE, dvs Federation of Islamic Organisations in Europe och dels en rad ideologiska likheter mellan vad han kallar MB och MB i Europa och Sverige.

Vi ska börja med att titta på kopplingen FIOE – MB i hans rapport. På sidan 24 (Carlbom 2018) kan man se hur han lägger upp bevisningen. Han refererar inte till ett enda bevis själv utan belägger påståendet att FIOE är MB genom att hänvisa till att andra forskare säger samma sak.

”Majoriteten av de som studerar MB i Europa lyfter fram samma organisationer när de beskriver nätverkets övergripande organisatoriska struktur. På makronivå hittar vi Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) med säte i Bryssel som bildades 1989 (Agbor 2009; Amghar & Khadiyatoulah 2017:56; Colombo 2016a; Colombo 2016b; Kahn 2011:495; Kepel 2004:253; Maréchal 2008ab, 2012, 2015; Pargeter 2013:175-176; Rich 2010:126; Roald 2012:79; Silvestri 2010a:265-287; Vidino 2010:52). Forskare beskriver vanligtvis den här organisationen som en ”paraplyorganisation”för ett nätverk bestående av 28 nationellt förankrade medlemsorganisationer i olika europeiska länder…”

”Vanligtvis”… Aje Carlbom gör inte ens ett försök att belägga kopplingen mellan FIOE och MB. Det ser man om man tittar på vad hans källor säger. Källorna han anger säger ofta samma sak som Aje Carlbom, dvs att alla vet att forskare vanligtvis pekar ut FIOE som MB. Man kan kalla det mycket men bevis är det inte.

Låt oss titta på några av källorna.

 • Silvestri 2010 levererar inga bevis, bara påståenden om att ”alla vet” att det är så och påståenden om ideologiska likheter. Vad värre är: Silvestris främsta ”bevis” för ideologiska likheter är att hon kopplar ihop de europeiska organisationernas ”språkbruk” med MB. Och det språkbruket påstås uttryckligen bestå av att islams grundpelare anges vara Koranen och sunnah (”concensus of the scholars”). Det finns inte en enda sunnimuslim i världen som inte grundar sig på sunnah och inte en muslim i världen som inte grundar sig på Koranen.
 • Amghar & Khadiyatoulah 2017:56 ger inga bevis utan anser att det redan är bevisat a priori, utan behov att belägga detta.
 • Colombo. Inga bevis mer än intervjun med en ledare centralt i MB som är positiv till FIOE och tycker de förmedlar MB.s värderingar. Det hade varit intressant om man bevisat att denne ledares påståenden kan verifieras, men det gör inte Colombo.
 • Vidino sidan 52. Vidino levererar inga direkta bevis heller. Han pratar om att enstaka familjeband skulle utgöra bevis. Dessutom anger han några kopplingar. Dels att både MB och FIOE är för islamska banker. Dels att det finns ideologiska likheter. Att FIOE bjudit in talare med kopplingar till MB anges också som bevis.
 • Roald. tar inte ens upp några bevis alls. MB nämns tre gånger. Det antyds att det avgörande beviset är att MB och FIOE pratar om att det finns ”ett islam”. Vi återkommer till detta ”bevis” strax.

Det kanske finns bevis för att FIOE och MB är kopplade i de andra källorna, jag vet inte. Jag hoppas det. Men jag tror ärligt talat inte det eftersom Aje helt klart och tydligt skriver att det inte är bevisning för kopplingen FIOE-MB han lägger fram. Han skriver öppet att han bara vill visa att andra forskare säger att FIOE och MB är samma sak, och det gör han onekligen. Sen hur sant det är får läsaren inte veta,

Stycket med källlhänvisningarna (sid 24) avslutas med dessa rader:

”Till denna uppgift kan läggas att FIOE sedan flera år tillbaka har fokuserat sina ansträngningar på att bedriva lobbyarbete inom ramen för EU:s strukturer. Silvestri (2010a:270) påpekar att FIOE arbetar med att uppmana muslimer att anstränga sig för att leva islamiskt samtidigt som de följer europeiska lagstiftningar.”

Detta anges alltså som något suspekt och konstigt och av sammanhanget förstås att han menar att det ytterligare bevisar kopplingen till Muslimska brödraskapet.

Men man kan undra, är det så suspekt och konstigt. Mig veterligen arbetar ateisterna, Humanisterna i Sverige t.ex. för att människor ska leva humanistiskt, och de håller på med lobbying också. Katoliker och pingstvänner och Svenska Kyrkan vill att deras medlemmar ska leva kristet och bedriver arbete för att påverka samhället och politiken också över hela Eu. Varför är det just så suspekt när muslimer gör samma sak som alla andra religiösa… och ateisterna.

Detta för oss vidare till andra delen av Ajes s.k. bevisning. Den ”islamska aktivismen” och de ideer som Aje påstår visar kopplingen mellan MB och t.ex. IFIS eller SUM i Sverige.

Och det är nu rapporten riktigt ordentligt spårar ut.

2018: Vad MB är?

Aje Carlbom definierar Muslimska brödraskapets ideologi, och de svenska påstått MB anknutna rörelsernas ideologi, så slarvigt att alla normala muslimers tro misstänkliggörs. Och inte nog med det: att missionera, vilja påverka samhället, sprida ”islamiska värderingar”, anse att islam är ett heltäckande system för alla delar av livet (”ett islam”) och att ha en personlig tro som grundar sig på koranen anses vara ”bevisen” för Muslimska Brödraskapets farliga tänkande. till och med att anser att religionen är ett ”sammanhängande och meningsproducerande tankesystem” refereras som något misstänkt (Carlbom 2018, sidan 17).

Alla exempel som tas upp i rapporten hade kunnat appliceras på kristna, och även organiserade ateister för den delen. Missionering, att rekrytera nya medlemmar, att sprida ideerna, att vilja påverka samhället eller att anse att man hittat en livsåskådning (eller religion) som man anser är viktig för hela samhället, det är normalt för såväl ateister som religiösa. Dessutom är det inget konstigt att anse att religionen är ett ”sammanhängande och meningsproducerande tankesystem”.

”Ett annat viktigt mål är att möjliggöra för muslimer att utföra sina religiösa plikter, bevara sin kulturella identitet och ta till vara sina sociala och religiösa affärer. Ett tredje mål skulle kunna vara hämtat direkt ur Mustafa Mashhurs bok om dawa som refereras ovan. För FIOE är det ett mål att uppmuntra muslimer att bygga upp offentliga institutioner, exempelvis moskéer, skolor och andra institut för kulturella och sociala verksamheter (ibid.). (Carlbom 2018, sidan 39)

Problemet med de mer radikala grenarna av MB är INTE att de tror på Gud, vill missionera och påverka samhället utan HUR de vill göra det! Vilken syn på Gud, missionering och samhällelig påverkan har de? Vilken ideologisk syn på religionen har de? Vilken människosyn? Men Aje Carlbom gå inte in på detaljerna. För honom är det skrämmande ATT de vill missionera, praktisera islam och påverka samhället, dvs att de är muslimer och religiösa.

Alla religiösa kan misstänkliggöras

På sidan 28 refererar Aje Carlbom till sådant en ”avhoppad” MB anhängare har att säga om rörelsen. Där refereras det till ett ”MB-tänkande”. Att Carlbom valt att ta med citatet är symptomatiskt för rapporten. Den intervjuade säger att han ännu efter avhoppet tänker i mångt och mycket som en MB anhängare. Och hur tänker de då?

”’Jag har i grunden ett MB-tänkande… jag ser det som viktigt att individen praktiserar islam, att familjen gör det och att det är viktigt att sprida islamiska idéer i samhället” (Carlbom 2018, sidan 28)

Om det är ”MB-tänkande”, och MB-tänkande är nåt så farligt att man skriver en rapport på en myndighet om samhällsskydd om det… Ja då är all religiositet nåt farligt. Ganska många kristna anser att det är viktigt att leva som kristen, att familjen är utövande kristna och att sprida kristna ideer i samhället.

Citatet från avhopparen är ingen slump. rapporten är full av sådana religions- och livssåskådningsfientliga citat. Det nämns att MB ”eftersträvar att samhället och staten ska styras av deras
religiösa tolkningar” (Carlbom 2018, sidan 15) och att de hävdar ”religion som samhällsordning” (Carlbom 2018, sidan 17), att de är ”en sorts sammanhängande och meningsproducerande tankesystem som kan legitimera att islam är någonting mer än opolitiserad fromhet” (Carlbom, sidan 17)…

Ursäkta mig… Har Aje Carlbom överhuvudtaget öppnat ett exemplar av tidningen Dagen, Världen Idag, Signum eller Svenska Kyrkans tidning? Religiösa vill påverka samhället. Ja det vill faktiskt även Humanisterna göra. Katolikerna t.ex. pratar mycket om att förändra staterna och samhället och anser att den politiska makten ska styras i enlighet med ”sanningen om Gud” (notera gärna att detta skrivs i kapitlet om familjen, appropå det extrema att vilja att en familj är religiös):

”Kyrkan manar den politiska makten att hämta inspiration för sina omdömen och beslut från sanningen om Gud… De samhällen som inte känner till denna inspiration eller vägrar att ha med den att göra med åberopande av sitt oberoende i förhållande till Gud, drivs att söka sin referensram i sig själva eller låna den från någon ideologi. De går inte med på att man ställer upp ett objektivt kriterium för vad som är gott och vad som är ont, och ger sig själva en öppet deklarerad eller underförstådd totalitär makt över människan – något som historien visar exempel på… Det hör till kyrkans uppdrag att ”fälla ett moraliskt omdöme, även i sådant som har med politik att göra, när människans fundamentala rättigheter eller själarnas frälsning så kräver. Hon har då också rätt att använda alla medel – men endast sådana medel – som står i överensstämmelse med evangeliet och i harmoni med allas bästa, allt efter skilda tider och omständigheter” (källa)

Så kan vi fortsätta i all evighet. Låt oss titta på fler citat från Aje Carlbom. Byt ut islam och muslim med kristendomen och kristen eller katolska kyrkan och katolsk, så ser ni det bisarra. Även katolikerna ser sig som ett system för både individ, kyrka och samhälle, ett allomfattande system och katolikerna insisterar på att den troende och kyrkan SKA påverka samhället.

”Grundaren av MB, Hassan al-Banna… konstruerade en totaliserad föreställning om islam som gick ut på att religionen bör ses som ett system av idéer, normer och lagar som omspänner såväl det civila samhället som staten” (Carlbom 2018, sidan 17)

”Islam i al-Bannas föreställningsvärld var alltså en fråga om personlig tro, gudsdyrkan, en stat, nationalitet, religion, ande, gärningar, helig text och svärd och att allt detta finns nedskrivet i koranen (ibid.). Al-Banna spred sålunda budskapet att, “Islam is a comprehensive system, concerned with all aspects of life. It is country and homeland, government and umma…” (Carlbom 2018, sidan 17)

”Som al-Qaradawi formulerar det (ibid.). ”We believe in the totality of Islam. Islam is not only spirituality; it is religion and wordly affairs, missionary work and temporal power, creed and law, rectitude and strength. Islam is industry and agriculture. Islam is art. Islam is everywhere”…” (Carlbom 2018, sidan 18)

”Den islamistiska idén om islam som allomfattande system…” (Carlbom 2018, sidan 20)

IFIS och det påstådda MB i Sverige

Detta MB med sina ”extrema” ideer finns alltså i Sverige, menar Carlbom. Kopplingen mellan IFIS och MB IFIS och Ibn Rushd och MB bevisas av att de har liknande ideer. Vilka är då dessa ideer? Jop, att muslimer vill påverka samhället med sin tro.

”Skriften genomsyras av synsättet att islam är ett totalt eller universellt system av idéer som är förmedlat från Gud till hela mänskligheten som bör följa de religiösa reglerna för att tillfredsställa Guds önskemål. Här sägs bland annat att ”islam ger människor ganska bestämda anvisningar som skall följas i livets alla förhållanden. Anvisningarna är allomfattande och inkluderar moraliska, andliga, sociala, politiska och ekonomiska sidor av tillvaron”” (Carlbom 2018, sidan 20)

Dessutom att man menar att islam är mer än bara religiösa riter, tron omfattar alla aspekter av livet.

”Samma typ av universella budskap genomsyrar även Islamiska förbundet i Sveriges (IFiS) svenska information om vad islam är. Här argumenterar exempelvis förbundet för att den som ”reducerar islam till bara rituell dyrkan saknar förståelse för dess totala natur”. Dessutom sägs att tron omfattar ”alla aspekter av livet”” (Carlbom 2018, sidan 20)

Aje Carlbom gör alltså en poäng av att IFIS anser att islam inte bara är rituell dyrkan utan ett totalt system som omfattar alla aspekter av livet. Jag tror nog att de flesta kristna skulle anse samma sak om sin religion, samma för judar och buddister. Dessutom så känner jag flera humanister som anser samma sak om sin ateistiska åskådning.

En del går längre i denna synen på religionen och livsåskådningen än andra. jag känner katoliker och pingstvänner som är djupt religiösa och låter sin tro styra det mesta de företar sig. men det är klart, de är ju inte muslimer….

Det är sålunda möjligt att konstatera att det som är typiskt för islamistisk ideologi är konstruktionen av islam som en lära som ska styra i princip allt vad människor företar sig (Carlbom 2018, sidan 21)

Missionering misstänkliggörs

Vidare anses det suspekt att vara för missionering, sk dawa.

Nästan alla trossamfund är missionerande. Ja även ateister och frimärkssamlare är det eftersom de vill hitta nya medlemmar till sina föreningar. Men det är klart, är det muslimer kan man ju misstänkliggöra dem allihopa. Inte ett ord av det som står om dawa skiljer sig från hur kristna ser på missionering.

”Det viktigaste ”verktyget” för att realisera målen är att praktisera övertalning inom ramen för det som i islamiska kretsar kallas för dawa. Vanligtvis översätts det här ordet med att ”kalla” till eller ”missionera” för islam (Helbawy 2010: 63-64) men i MB:s tolkning har termen en bredare betydelse. För MB ingår dawa i det vardagliga ”gräsrotsarbetet” med att omformulera
människors identiteter så att de börjar följa islamiska värderingar… Dawa är med andra ord det kanske viktigaste redskapet i MB:s politiska projekt att på lång sikt försöka realisera en islamisering av staten ”underifrån””. (Carlbom 2018, sidan 22)

”Målsättningen för islamiska församlingar i Sverige som förs fram i skriften ligger inom ramen för MB:s dawa-metod som beskrivs ovan, nämligen ”att skydda muslimer från att glida ur det islamiska sättet att leva, att aktivt inbjuda till Islam, att sprida information om Islam” och ”att skaffa islamiska bibliotek, daghem och skolor”” (Carlbom 2018, sidan 38)

Så här kan jag fortsätta.

Vad MB påstås ”inte vara”

De flesta som ska beskriva Muslimska brödraskapets (MB:s) arbete, eller begreppet ”politisk islam” använder begreppet islamism och islamisering. Detta för att skilja mellan islam och dess politiska gren. De gör dessutom klart att det finns olika ideologier och politiska rörelser inom det som kallas islamism, där en del är demokrater och andra står för terror, så kallar radikal islamism. Men så gör inte Aje Carlbom. Han väljer istället att beskriva problemet med Muslimska Brödraskapet (och de organisationer som han påstår är en del av MB i Sverige) som ”islamisk aktivism”. Islamisk är en synonym till islamsk och ett generaliserande begrepp som pekar ut alla muslimer.

Nu skriver Carlbom på sidan sju i sin rapport från i år att rapporten inte handlar ”om vad islam är eller om hur troende muslimer i största allmänhet ser på religionen utan det som följer berör hur ett mindre nätverk av islamiska aktivister arbetar med att påverka andra med sitt synsätt”. So far so good. Men låt oss se hur Carlbom definierar denna ”islamska aktivism” som han anser är problematisk.

Det första man kan lägga märke till är vad Carlbom menar att dessa islamska ideer som MB sprider INTE är. De är inte antidemokratiska, de är inte positiva till terrorism, det innebär inte att de vill islamisera Europa och de vill arbeta med respekt för Europas och Sveriges lagar. Dessutom arbetar MB för kvinnans jämställdhet i Europa.

Rapporten anger en massa saker som MB och de påstådda MB knutna organisationerna i Sverige och Europa INTE är.

”MB-associerade aktivister och organisationer i Europa verkar.. utifrån samma demokratiska premisser som vilken annan västerländsk rörelse som helst, exempelvis miljörörelsen eller kvinnorörelsen. Mig veterligen finns det alltså inga belägg för att aktivister med kopplingar till MB:s europeiska nätverk har varit inblandade i terror på europeiskt territorium… Det är svårt att hitta övertygande belägg för att MB som organisation förespråkar terror som politisk metod…” (Carlbom 2018, sid 14-16)

”Det saknas belägg för att aktivister i det MB-associerade nätverket i Sverige är motståndare till demokrati som social form för att hantera åsiktsskillnader i samhället. Tvärtom är flera av organisationerna noga med att framhäva sitt demokratiska sinnelag (Se Musa 2017). Studieförbundet Ibn Rushd framhäver i sin självpresentation att förbundet arbetar för att ”säkerställa demokrati”, att det är en aktör bland flera andra ”i det demokratiska samhällsbygget” och att förbundet är inblandat i ett ”demokratiuppdrag”. ” (Carlbom 2018, sidan 55)

Dessutom betonar han att de svenska rörelserna inte vill islamisera staten eller samhället. Här noterar för övrigt Aje Carlbom en stor ideologisk skillnad mellan Muslimska Brödraskapet och de rörelser han påstår representerar MB i Europa och Sverige.det

”Insikten att den europeiska aktivismen äger rum i en demokratisk kontext tycks också vara allmänt spridd i det organisatoriska nätverket, något som bland annat visar sig i att den officiella retoriken betonar att FIOE:s medlemsorganisationer har som mål att, utifrån islamiska principer, ”make a contribution to society”, snarare än att leva upp till den klassiska målsättningen att islamisera staten. (Carlbom 2018, sidan 48)”

men om nu de utpekade rörelserna inte vill islamisera svenska staten och är för demokrati… vad är det då som Aje Carlbom anser är extremt med det påstådda MB nätverkets ”islamiska aktivism”, kan man fråga sig? Så extremt att det rättfärdigar att Myndigheten för sammhällsskydd ger ut en rapport om det? Jo, att muslimer är religiösa!

Jämställdhet och islamofobi

Det enda försök Aje Carlbom gör att konkretisera exakt vad som är farligt i ideologin är när han börjar prata om jämställdhet. Här refererar han till ideer om att kvinnor och män har biologiska olika uppgifter i samhället. Men även här skiljer sig inte de exemplen som han lägger fram nämnvärt från exempelvis katolska kyrkans eller delar av pingströrelsens syn på könsroller.

Aje Carlbom fastställer på sidan 58 att IFIS och SUM anser att kvinnor och män ska vara helt jämställda enligt lagen och att ”kvinnor har också oberoende rättskapacitet i ekonomiska och
andra frågor”. Vid det enda tillfälle då Aje försöker visa mer i detalj på innehållet i den ”islamska aktivismen” som han vill varna för så slutar det med att han fastställer att de han kallar MB i Sverige har en syn på kvinnan som skiljer sig avgörande från muslimska brödraskapets syn på kvinnan. (Den som är intresserad kan läsa här vad Muslimska Brödraskapet för några år sen ansåg om jämställdhet. )

Mot slutet kommer Aje Carlbom in på begreppet islamofobi också, som han helt avfärdar. Aje Carlbom påstår att begreppet islamofobi är ett falskt begrepp som används för att misstänkliggöra kritik mot ”islamisk aktivism”, speciuellt då IFIS, SUM eller Ibn Rushd pratar om islamofobi. Dessutom misstänkliggör han alla muslimer som pratar om islamofobi som ett stort problem i samhället. Jag ska inte dröja vid detta. Men jag ställer frågan hur en myndighet kan sponsra en rapport som i praktiken avfärdar all rasism mot muslimer som ett försök till desinformation?

Jag nämner dessa två exempel, detta med jämställdhet och islamofobi, för att detta är reella problem som faktiskt finns. Det FINNS problem med synen på jämställdhet bland delar av muslimerna. Det finns en ganska utbredd homofobi, där det anses normalt och rumsrent att säga att homosexuella inte bör få gifta sig och skaffa barn. Det FINNS extremister som gärna avfärdar all kritik av vad de personligen pysslar med som ”islamofobi”. Tex har jag fått det kastat i ansiktet på mig flera gånger själv att det skulle vara islamofobiskt att vara mot att någon individuell muslim vill stena homosexuella, vifta med IS flaggor, förbjuda homosexuella att gifta sig eller vara mot Muslimska brödraskapet.

Detta hade kunnat utgöra en grund för en RIKTIG diskussion om extremism. Men då generellt sett, för det är fler än anhängare till Muslimska Brödraskapet som delar dessa ideer.

Aje Carlbom och MSB friar IFIS, Ibn Rushd och SUM från misstankar om extremism

Summa summarum. rapporten är flummigt och generaliserande skriven, och saknar konkreta bevis om kopplingar mellan MB och de utpekade grupperna i Sverige. Speciellt syns det i beskrivningen av de ”islamska ideerna”. Att utföra religiösa plikter, att vilja påverka samhället, att missionera, att vara en god muslim, att sprida information om islam, att missionera, att agera i enlighet med sin syn på religionen (”islams påbud”) allt detta refereras som exempel på den läskiga ”islamska aktivism” som Muslimska Brödraskapet sprider.

Men det bör noteras att rapporten fastställer att de utpekade svenska grupperna samt paraplyorganisationen FIOE följer de demokratiska spelreglerna och aldrig har misstänkts för terrorism. Det noteras att de utpekade svenska grupperingarna inte vill islamisera den svenska staten, utan bara påverka samhället. Dessutom noteras i rapporten att IFIS och SUM är för demokrati kvinnors jämställdhet och likaställning ekonomiskt sett. Detta är viktigt för detta visar på klara och tydliga och avgörande skillnader mellan MB och de utpekade organisationerna.

Vad MB är…

Dilemmat är att när man påstår att ”problemet med MB” är att de är muslimer och vill förändra samhället så förvanskar man vad MB är. Det finns grenar av MB som förespråkar terror och rörelsen i sig har aldrig tagit avstånd från terrorideologen Sayyid Qutb. (En snabb sökning på Muslimska brödraskapets hemsida visar att de ännu hyllar terrorideologen Qutb.)

En riktig utredning av MB hade inte svamlat om det farliga i att en muslim vill påverka samhället omkring honom eller henne. En riktig studie hade frågat HUR hen vill påverka samhället, och med vilka ideer?

Det tillhör ABC i kunskapen om Muslimska Brödraskapet att veta att de oftast är extremt mycket mot väst och vill pådyvla samhälle och stat deras tolkningar av vad som är moraliskt rätt, genom censur och lagar. Mänskliga rättigheter som begrepp är t.ex. bespottade av MB och har bespottats sen Sayyid Qutbs dagar. Censur och morallagar är två viktiga delar av MB:s politiska metod och inbegriper metoder för att bergänsa vad folk får göra, tro på eller uttrycka för åsikter. Det är alltså helt felaktigt att påstå att Muslimska brödraskapet odelat är för demokrati, vilket rapporten i praktiken gör.

När britterna skulle göra en rapport om Muslimska Brödraskapet så var de mycket mer exakta med vad som var problemet med Muslimska Brödraskapet. David Cameron beskrev det t.ex. så här i ett tal:

”The Muslim Brotherhood’s foundational texts call for the progressive ‘ purification of individuals and Muslim societies and their eventual political unification in a Caliphate under Sharia law. To this day the Muslim Brotherhood characterises Western societies and liberal Muslims as decadent and immoral. It can be seen primarily as a political project.”

”Aspects of the Muslim Brotherhood’s ideology and activities therefore run counter to British values of democracy, the rule of law, individual liberty, equality and the mutual respect and tolerance of different faiths and beliefs. The Muslim Brotherhood is not the only movement that promotes values which appear intolerant of equality and freedom of faith and belief. Nor is it the only movement or group dedicated in theory to revolutionising societies and changing existing ways of life.” (David Cameron, Muslim Brotherhood Review (20 July 2015)

Britterna avfärdade dessutom inte så lättvindigt det faktum att delar av MB stöder terrorism än idag.

Parts of the Muslim Brotherhood have a highly ambiguous relationship with violent extremism. Both as an ideology and as a network it has been a rite of passage for some individuals and groups who have gone on to engage in violence and terrorism. It has stated its opposition to al-Qaida (AQ) but it has never credibly denounced the use made by terrorist organisations of the work of Sayyid Qutb, one of the Brotherhood’s most prominent ideologues. Individuals closely associated with the Muslim Brotherhood in the UK have supported suicide bombing and other attacks in Israel by Hamas, an organisation whose military wing has been proscribed in the UK since 2001 as a terrorist organisation, and which describes itself as the Palestinian chapter of the Muslim Brotherhood. (David Cameron, Muslim Brotherhood Review (20 July 2015))

Aje Carlbom friar inte bara IFIS, SUM, och Ibn Rushd från misstankar om extremism, utan även muslimska Brödraskapet och alla islamister.

Så går det när man generaliserar negativt om muslimer. En rapport som skulle varna för hotet från Muslimska Brödraskapet lyckas med konststycket att beskriva MB så tamt och mesigt och religionsfientligt att MB inte framstår som ”farligare” än svenska kyrkans syförening

KÄLLOR

Aje Carlboms doktorsavhandling ”The Imagined versus the Real Other – Multiculturalism and the Representation of Muslims in Sweden”, 2003.

Göran Adamson, Aje Carlbom, and Pernilla Ouis, Johann Herder, Early Nineteenth-Century Counter-Enlightenment, and the Common Roots of Multiculturalism and Right-Wing Populism. 2014.

Aje Carlboms rapport för MSB: Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext, 2018.

Fotnot

Det bör nämnas att det finns ledande individer i t.ex. SUM som både stöder terrorism och är skeptiska till demokrati. Ordföranden för SUM i Malmö är t.ex. Jasmin Nur Ismail, en känd aktivist för terroristers sak.

Är Google som en anslagstavla, som vi kan och bör censurera?

De som stöder Expressens, och andras, kampanj för att se till att Google ska censurera bort antisemitiska sökresultat har inte till fullo funderat över konsekvenserna. Om Google ska vara konsekventa betyder det att kommunistiskt, islamofobiskt och homofobiskt samt islamistiskt hat måste censureras bort också. Det blir en diger lista på saker Google måste undvika att vi får upp i sökresultaten. Vill vi det? Dessutom finns det faror med censur.

Rent krasst är förslaget uselt. Ska verkligen diktaturers metoder, som används för att censurera sökresultat, användas i Sverige? Oftast blockeras Google helt men ibland är det Google som censurerar. Google i Kina har en redaktion. Där censurerar Google friskt olika regimkritiska sökresultat, men även sådant som rör t.ex. homosexualitet. Turkiet är på Google att de måste censurera mer, de har nämligen redan flera gånger gått med på att ta bort regimkritiska inlägg på t.ex. youtube.

I Storbritannien har man lagar mot viss form av porr som riktas mot ”onaturlig” och farlig porr, som bdsm och kvinnliga orgasmer (!).

Sånt gör mig livrädd. Inte minst för att vi haft yttrandefrihet så kort tid i Europa, historiskt sett.

På 60talet fanns det censur i Sverige som t.ex. förbjöd information om homosexualitet till ungdomar (under 21 år). Men censuren vi hade drabbade mycket annat som idag kan verka oskyldigt. Sveriges Radio och samtliga butiker etc förbjöds spela denna sång av Göingeflickorna 1961: Kära mor.

Varför denna sång kan man fråga? Jo, den ifrågasatte den svenska emigrationen till Amerika. Den officiella storyn var att det gått bra för alla som emigrerade. Men inofficiellt visste man att det inte var så. Att ifrågassätta detta sågs som lika vidrigt och samhällsfarligt som antisemitism och nazism idag.

I praktiken rådde censur i svensk utrikes och säkerhetspolitik också.  Vi hade ett hemligt samarbete med NATO men diskussion om detta tilläts inte.

Så när det nu pratas om att censurera Google blir jag livrädd.

Konsekvens eller inkonsekvens

Vi kan inte ha en lag som särbehandlar antisemitism. Om nu Google ska börja censurera bort nazimaterial så måste de givetvis ta bort mycket annat. T.ex. islamofobi.

De exempel på antisemitism och hat som cirkulerar på nätet är ofta grova, men ibland inte grovare än mainstream islamofobi. Breitbart i USA och Samhällsnytt i Sverige (fd Avpixlat) har skrivit listor på muslimer och mångkulturförespråkare. Sånrt kan man hitta på många sverigedemomokraters hemsidor också. Och konnspirationsteorier sprids vilt, speciellt om muslimer, också det av ofta av Sverigedemokrater, men även av etablerade samhällsdebattörer som Sara Mohammad.

Ska antisemitism blockeras ska också islamofobi blockeras. Ska vi blocka GAPF hemsida (även när Sara Mohammad möter riksdagspolitiker eller får medalj av kungen?), ska vi blocka SD.s hemsidor? Ska vi be Google blocka Donald Trumps islamofobiska uttalanden?

Ska vi blocka olika religiösas generaliserande och ofta hatfyllda uttalanden om varandra och om ateister? Hur gör vi med de kommunister som låter som de levde på 30talet och babblar om revolution och censur av borgarna och kontrarevolutionärerna? Ska Kommunistiska Partiet censureras från sökresultaten för att de försvarar Stalin och Nordkorea? Ska kristna och muslimer och judar som är homofober censureras också, tex? Ska katolska kyrkan censureras när de nämner katolska katekesen?

Vem ska bestämma vad som ska censureras? Ska nån vänsterdebattörs generaliseringar om vita män godkännas, även om hen vill strimla dem och citerar SCUM-manifestet? Ska vänsterpolitikers listor över suspekta vita män censureras av Google, eller är det bara listor och hat mot icke vita, eller mot judar och kanske romer som ska censureras?

Regering och riksdag får stifta inkonsekventa lagar. Men inkonsekvens leder bara till problem på sikt. Lagen måste vara konsekvent och gälla alla.

Är Google som en anslagstavla

Jag är helt klart för att uttalanden för med sig konsekvenser. Samma regelverk ska gälla på internet som på städers torg och vid byarnas skolor och anslagstavlor.  Men att förhandscensurera sökresultat är inte rätt väg.

På det svarar du kanske: ”men är inte Google som en anslagstavla på  stan då? På anslagstavlor råder ingen frihet att säga vad man vill. Där tar man bort mordhot och rasism och hat. Eller som en tidning, där får man inte säga vad man vill heller.”

På det svarar jag: ”korrekt, de är inte men de riskerar att bli”.

Läs Socialdemokraten August Palms självbiografi. När han reste land och rike runt på 1880talet höll han möten och behövde göra reklam för dem. Det gjorde han genom att sätta upp plakat på stan och försöka få in annonser i tidningarna. Han slåss mot lokala bestämmelser om vilka plakat som fick sättas upp i varje by och stad, och fick sällan sätta in annonser i tidningarna.

Jag pratade en gång med en av våra pionjärer för homosexuellas rättigheter. Så sent som på 70talet rev myndigheterna ner hans uppsatta affischer och tidningarna vägrade ta in annonser eller information om möten, det var farligt för barnen.

Eller för att beskriva det på ett annat sätt. Jag vet en ort där byns starka man hade söner som mobbade barn och stal. Men han var också den starka mannen i byn som inte fick ifrågassättas och familjen den starka familjen med inflytande lååångt bort (hela 10 km till centralorten i kommunen). En grupp föräldrar försökte sätta upp afficher om att stoppa mobbningen i skolan och ”ungdomsgängen”. De fick inte sätta upp annonsen för det på lokala ICA eller bensinmacken och på den lokala anslagstavlan revs anslagen ner när de sattes upp. Närradion höll tyst, tidningen var beroende av den lokala fackpampens och S-ledarens stöd, och inte ens prästen vågade sätta upp anslaget.

De som ville ta striden mot mobbning spred ”falska nyheter”, sades det, och falska nyheter vet ju alla måste bekämpas, eller hur?

Så nej… Google är inte som de lokala anslagstavlorna, men de riskerar att bli, och det ska vi vara rädda för, mycket rädda!

Förbud mot konfessionella friskolor: ett mindre genomtänkt S-förslag

Förbud mot konfessionella friskolor: ett mindre genomtänkt S-förslag

Nu har vi i Socialdemokraterna bestämt att vi ska stänga de religiösa friskolorna. Jag delar förslagsställarnas oro över att vissa av skolorna sprider extrema åsikter, som strider mot de mänskliga rättigheterna. Men att förbjuda alla skolor löser inte problemen. Istället bör vi förbättra regelverket som styr skolornas verksamhet.

Förslaget känns panikartat och mindre genomtänkt. T.ex. verkar inte regeringen förstå att förslaget kommer att bidra till att öka hatet mot judarna. Man vill nämligen stänga alla konfessionella skolor – utom judarnas skolor, som inte anses vara religiösa, med motiveringen att de är ”en nationell minoritet”. Om man tittar i sociala media kan man redan idag se antisemitiska kommentarer om förslaget att stänga konfessionella friskolor.

”Som vanligt får judarna allt och vi muslimer inget”.

Både Alliansen och Socialdemokraterna har varit naiva om friskolorna. Det håller jag med om. Så långt har regeringen rätt. Det har saknats en bra reglering av deras verksamhet med långtgående möjligheter att stänga skolorna om de inte lever upp till den svenska skolans grundläggande värderingar.

Muslimska friskolor har kastat ut elever med mens och segregerat flickor och pojkar. Muslimska friskolor och kristna friskolor (tex Livets Ords skolor) genomsyras än idag av homofobi. Dessutom kan de inte prata om andra religioner och ateism på vettiga sätt.

En konsekvent reglering av friskolorna hade omöjliggjort många av dagens religiösa friskolor. Ta synen på homosexuella som exempel. Som jag ser det borde det räcka med att en skola eller de som driver en skola bara ens visar antydan till homofobi för att deras tillstånd att bedriva friskolor skulle ryka all världens väg. idag drivs friskolor av öppet homofoba individer och församlingar. Om man tittar in i katolska skolor ser man ofta religiösa böcker och skrifter med homofobt innehåll där, t.ex. den katolska katekesen. I mina ögon borde detta räcka för att skolan ska mista sitt tillstånd.

Vi kommer att få svårt att genomdriva förbudet, eftersom EU domstolen slagit fast att det strider mot de grundläggande rättigheterna att förbjuda religiösa friskolor. Istället för att förbjuda religiösa skolor borde vi skapa bättre regleringar och kontrollera att skolorna sköter sig.

Med konsekventa regleringar kommer många religiösa skolor att få det tufft och mista sina tillstånd. Är t.ex. katoliker, Livets Ord, muslimer beredda att kritisera sina egna religioners syn på homosexuella? Jag kan mycket väl tänka mig att ställa kravet att de ska göra så för att få behålla sina tillstånd. Men kan de visa att de rensat ut alla spår av homofobi (som t.ex. katolska katekesen) och aktivt i undervisningen pratar VÄL om homosexualitet och homosexuella så får de behålla sina tillstånd. På samma sätt måste skolorna vara en del av samhället, inte en segregerad enklav utanför samhället.

Sen får homofoberna bland de religiösa pipa och gnälla bäst de vill, men nån skola får de absolut inte ha om de inte lever upp till vissa grundläggande krav.


 

Vad bör göras?

För några år sen skrev jag detta jag citerar här nere. Det sammanfattar väl vad jag anser bör göras. Dvs man bör reglera bättre, och stänga friskolor som inte sköter sig.

Det finns problem med friskolorna.

Segregeringen ökar idag och nu är det inte bara rikas friskolor och ”övrigas” skolor, nu finns det friskolor som delar in folk i etnicitet och i religion.

Dessutom finns det problem i ALLA skolor, friskolor lika väl som kommunala skolor med att barns rättigheter kränks, tex genom mobbning, eller genom exemplet Sakine tar upp om den ”muslimska” friskola där flickor med mens skickas ut från lektionerna. Skillnaden är att rätten till insyn är större i kommunala verksamheter än i privata verksamheter.

Jag är för friskolor och hemundervisning, men jag anser att sådan verksamhet inte får vara oreglerad.

Jag anser att regeringen klart måste formulera barns rättigheter, i form av en barnbalk i lagboken eller att man för in delar av FN:s barnkonvention i lagboken. Sen måste man knyta utbildningspolitiken till denna uppgraderade lagstiftning för barn. Jämställdhet och att inte HBT-personer eller folk av andra etniciteter kränks anser jag vara självklara saker i en reglering för ALL utbildning. Barn har också rättigheter, att en skola kränker HBT-personer anser jag vara grova kränkningar av barns rätt att slippa förtryck.

Regeringen måste dessutom formulera övergripande mål för undervisningen,  hur centralprov och sånt ska  genomföras och vad ett barn MÅSTE ha haft i undervisning vid tex 9, 12 resp. 15 års ålder. Barn har också rättigheter, som att lära sig något.

Kan en skola, eller en hemundervisning, garantera detta, så får man bedriva undervisningen, annars inte.

Om t.ex. en religiös utbildning inte kan bedrivas utan att man kastar ut flickor med mens, får de helt enkelt inte tillstånd, svårare än så är det inte.

Det är sånt som ska reglera. Idag reglerar man en massa små struntsaker utan värde, tex att skolor måste ha skolbibliotekarier och skolbibliotek, oberoende av om skolan ligger bredvid ett kommunalt bibliotek eller inte, eller om de har en professor emeritus i litteratur som skolbibliotekarie istället för en utbildad skolbibliotekarie, eller inte.

Dessutom anser jag att kommunala skolor och friskolor HELT ska jämställas ekonomiskt sett. Som det är just nu måste privata skolor få in pengar från föräldrar (trots att det inte är helt tillåtet) annars klarar de inte sig. Det gynnar inte intagningen av elever från områden med sociala eller ekonomiska problem.

Gör man bara så kan man till och med privatisera hela skolväsendet utan problem.

För elevers bästa anser jag att man bör se till att kontaktpersoner finns som besöker skolorna. Dessa kontaktpersoner bör vara både fritidsledare och kuratorer. Av egen erfarenhet vet jag att elever inte alltid vill vända sig till de kuratorer och lärare som finns i en skola om de har problem. De ses som auktoriteter i systemet. Har man problem med en populär elev eller med en lärare går man inte gärna som barn till någon som är en del av systemet.

Detta gäller för hemskolor, friskolor lika väl som kommunala skolor.

Eleverna måste ha möjlighet att prata med någon utanför familjen, och utanför skolan, och utanför den religiösa kretsen (om skolan nu är en religiös friskola.


 

Ann Heberlein svamlar om islamska böneutrop och kristna kyrkklockor

Ann Heberlein påstod nyligen i en artikel i SVD att böneutrop strider mot religionsfriheten.  I den artikeln definieras religionsfrihet som rätten att slippa religion offentligt. Dessutom påstår Heberlein att kyrkklockorna, till skillnad från böneutopen, är utan religiöst budskap.

Man kan orda mycket om iden om att religionsfrihet skulle handla om rätten att slippa möta religion i det offentliga rummet. Det är en ganska radikal tanke som hittills bara länder som Sovjet och Kina praktiserat. De påstod nämligen samma sak. Ett offentligt rum utan religion blir nämligen inte ett sekulariserat offentligt rum utan ett ateistiskt offentligt rum. Och det gick inte så bra sist vi försökte införa det i Europa.

Men det är inte det jag ska prata om här. Jag ska prata om påståendet att kyrkklockor till skillnad från islamska böneutrop är utan !andligt budskap”.

Ann Heberlein är inte konsekvent när hon vill bli av med religionen i det offentliga rummet. När hon menar att man ska ha rätt att slippa möta religion i det offentliga rummet pratar hon om att hon vill ha rätt att slippa höra muslimska böneutrop. Kristna kyrkklockor anser hon ska ha rätt att ringa på som vanligt. Anledningen: att kyrkklockor inte har ett ”andligt budskap”. Det är den myten jag måste bemöta här.

Kyrkklockors budskap

Ann Heberlein påstår i sin artikel att  kyrkklockor inte har ett budskap.

 ”Till skillnad från kyrkklockor innebär böneutrop inte bara en uppmaning till bön – nej, böneutropet är bön. I den bön som proklameras från minareter, sägs att ”Gud är stor, jag vittnar om att det inte finns några andra gudar än Gud” och ”jag vittnar att Muhammed är Guds profet”. Det uttalade syftet med böneutrop, är att både troende och icketroende ska få ta del av islams andliga budskap. Böneutrop går alltså inte att jämställa med de kristna kyrkornas klockringning.”

Ja vi lever i en religiöst sett analfabetisk tid. Kunskapen om religiösa ting är låg i Sverige. Dessutom är historiekunskapen ganska låg. Svensken i gemen vet ganska lite hur människor fungerade förr i tiden. Speciellt om det rör religion. Tänk att en känd debattör kan påstå detta och hyllas av tusentals i sociala media utan att många reagerar!

Traditionellt sett har kyrkklockor alltid varit sprängfyllda med budskap. Budskapet har varit att man ska hylla och frukta Gud. Att visa att den kristna Guden styr och att hålla det onda (traditionellt sett därför inkluderat ateister) borta.

Mycket av den kristna kyrkans teologi förr handlade om att hålla det onda borta. Med dop, nattvard, amuletter och bön skulle man hålla det onda stången. Kyrkobyggnaden konstruerades som en fristad, då man trädde in skulle man lämna det onda bakom sig i kyrkans förhall och träda in i det rena kyrkorummet.

Klockorna höll demonerna och det onda från kyrkrummet och man kunde skrämma bort dem från området kring kyrkan genom kyrkringning, ansåg man.

”Kyrkklockorna, som kallades ”Guds basuner”, kunde höras en mil eller mer.

– Klangen av kyrkklockor är ett levande kulturarv, som vi hör dagligen men sällan reflekterar över, säger Petter Ljunggren. Nu berättar vi hur de tillverkades, döptes, fick hjälp av böner, runor och magiska bilder för att skrämma medeltidens demoner med sin klang och kalla de troende till kyrkan.” (källa)

Ett exempel på detta är att man ofta brukade ringa med klockorna då det åskade.

”The practice of ringing church bells to dissipate lightning storms and prevent their deleterious effects had a long tradition in Europe and had been a concomitant to the general belief in the diabolical agency manifested in storms. … Typical inscriptions on church bells described their powr to ”ward off lightning and malignant demons”; stated that ”the sound of this bell vanquishes tempests, repels demons, and summons men,” or exhorted it to ”praise God, put to flight the coulds, affright the demons, and call the people”; or noted hat ”it is I who dissipate the thunders.” (Cohen, I. Bernard (1990). Benjamin Franklin’s Science. Harvard University Press. p. 119. )

Klockornas budskap

Vill man se vilket budskap klockringningen traditionellt sett haft kan man läsa vad som står på olika kyrkklockor runt om i världen eller i Sverige. När klockmakarna gjöt klockor förr i tiden skrev de nämligen ofta in vilket budskap klockorna skulle förmedla på dem när de gjöt dem. Och detta skedde långt in på vår tid.

På Rödöns lillklocka, gjuten under kung Gustav den 5.e regeringstid under 1900talets början  står texten:

I kristen tro och redlig vandel går vägen över gruset mot höjden. Så länge vi frukta Gud, ära konungen och icke förgäta fädrens maningar och gärningar skola Rödöns klockor ringa för ett lyckligt och fritt folk i älskad hembygd. Gläds min själ.”

På kyrkan i Norrbo, Hälsingland från 1500talets sista år, kan man läsa att klockans syfte är att uppväcka människan till att höra Guds ord.

”KLOCKAN ÄR THER TIL GIORD TIL
UPVECKIA MENNISKIAN AT HÖRA GUDZ ORD. ANNO DOMINI 1595”,

Näshults storklocka är från Oskar den andres tid, 1800talets sista år. Den klockan sjunger ”skaparens ära”…

Jag manar till heliga fester
härligt med lockande ljud
kommen till kyrkan, I gäster
klädda i helgedagsskrud.
Skaparens ära jag sjunger
kraftigt med tunga och malm.
Stäm då med lefvande tunga
in i min fästliga psalm.”

Kyrkklockor har ofta sådana budskap även om det också är vanligt förekommande att namnen på de som donerade kyrkklockorna står skrivna på klockan. Men att klockorna hade ett budskap var utan minsta tvivel. På medeltiden men även under den protestantiska tiden.

Mellanklockan i Lunds domkyrka är från 1774. På den kan man läsa i versaler:

”NÄR MAN I TIDENS BOK
SKREV SJUTTONHUNDRAFYRA
OCH SJUTTIO DERTILL, FRÅN
VÅR FÖRSONING DYRA:
JAG STÖPTES OM PÅ NYTT
OCH ÖKTES TILL MIN VIKT,
FÖR ATT MED HÖGRE RÖST,
PÅMINNA DIG MIN PLIKT.
UPPMÄRKSAM VID MITT
LIUD, DU PLÄR LÄTTSINNIGT
FRÅGA
OM DÖDEN INBROTT
GJORDT? OM VÅDELD BÖRJAT
LÅGA?
OM GUDSTIENST ÄR FÖR
HAND? OM DOMPREDIKAN
SKER?
OM UPPROR ÄR I LAND? OM
LIKFÄRD SIG FRAMTER?
LYSS HELLRE TIL OCH LÄR,
AF MINA GÄLLA THONER
HUR DÖD OCH DOM ÄR NÄR,
DIG INGENDERA SKONER.”

Intresserade rekommenderas att botanisera i Riksantikvarieämbetets samling av skriftserien ”Sveriges kyrkor”. Där kan man läsa vad som står inskrivet i Sveriges olika kyrkklockor.

På detta kanske Ann Heberlein skulle svara att ”folk idag inte kopplar samman kyrkklockor med något budskap”. Jag tror att många troende kristna i svenska skulle protestera ljudligt. För de flesta troende är kyrkklockorna en del av gudstjänsten och i allra högsta grad något med ett religiöst och andligt budskap.

Visst har både böneutropet och kyrkklockorna ett budskap. Ann Heberlein har rätt att de innebär att ett andligt budskap sprids i det offentliga rummet. Men hon har helt fel när hon påstår att det är annorlunda för klockorna i Svenska Kyrkans kyrkor.

Det är både kris och inte kris samtidigt i Sverige

Debatten är polariserad idag. Om vi tar debatten om vården och omsorgen som ett exempel och debatten om brottsligheten som ett annat exempel ser man tydligt polariseringen. Å ena sidan har vi de som säger att det är vårdkris och omsorgskris och å andra sidan de som säger att vi inte alls har en sån kris, det är bättre än någonsin. Å ena sidan de som anser att Sverige blir otryggare och att brottsligheten ökar, och å andra sidan de som säger att Sverige är tryggt, och att brottsligheten minskar.

De som säger att vården och omsorgen är bättre än någonsin har inte fel. Inte heller de som säger att brottsligheten minskar. För det har den utan tvivel. Men ändå är det fel att bara avfärda de som är oroliga över brottslighet eller situationen i vården och omsorgen. Det kan nämligen mycket väl vara kris trots att det blivit bättre, och dessutom måste man ta människors oro för att det kan bli sämre på allvar, för det kan det, det visar historien tydligt.

Jämför man med t.ex. vården och omsorgen 1975 är det mycket bättre idag. Fler har bättre hemtjänst, långvården är borta, personer med funktionsnedsättningar har fått ett liv med datarevolutionen och LSS, vi behandlar mentalt funktionsnedsatta så oerhört mycket bättre än för 43 år sedan. Sjukhusvården har förbättrats massivt och kan rädda fler liv. Psykvården är bättre, tänk er bara att något sådant som utbrändhet faktiskt anses vara en sjukdom. Ordet fanns inte ens för 43 år sedan.

Så Sverige har blivit bättre, och detta under både Alliansens och sossarnas styre. Valrörelsernas retorik om att Sverige skulle kollapsa om si eller så kom till makten inträffade inte.

Men det betyder inte att vi inte ska ta de som är rädda för kris i vården eller kris i omsorgen på allvar. Det är det oförskämt att bemöta människors oro med en översittar attityd att ”lilla gumman, du har fel då du anser att det finns en kris inom omsorgen, det har aldrig varit så bra som nu”. Tyvärr är det ofta så politiker bemöter folk som uttrycker oro. Jag har vid flera tillfällen sett politiker i mitt eget parti, Socialdemokraterna, möta människors oro på detta sättet och det är okonstruktivt.’

Våra landstingspolitiker i Kalmar län har en tendens att bemöta kritik och oro på det sättet. De gör det genom att rada upp fakta om hur bra det går och genom att jämföra med hur det var för 40 år sedan. problemet är bara att det inte lugnar de människor som har oron. För de ser hur lång kön till psykvårdens hjälp är, eller hur vissa brister i cancervården ser ut. Jag har sett hur en del av våra kommunpolitiker ute i landet agerar också. De kan säga samma sak om omsorgen i de kommuner de styr över, !du har fel, det är bättre än någonsin”, men det tröstar och lugnar inte en orolig anhörig som försöker få in sin gamla mamma i en av de få platser som finns för demensboende i kommunen.

Vi måste kunna möta oro genom att säga att vården och omsorgen blivit bättre, men att det finns stora brister och mycket att göra ännu. Och vi måste kunna lyssna på människor med oro och göra en mental notering om det de säger, för de brister de pekar ut kan vara sånt vi måste fixa till och förbättra.

Framför allt måste vi ta oro på allvar för att vi vill att vården och omsorgen ska bli bättre. De som skrek högt om kris i vården på 70talet hade nämligen inte fel. Även då hade vården och omsorgen blivit jättemycket bättre jämfört med 1930. Men de som pekade på att funktionshindrade borde ha rätt till frihet, att psykvården måste gälla alla eller att hemtjänsten måste bli bättre, hade inte fel för det. Inte heller hade långvårdens kritiker fel, då de pekade på det ovärdiga i att spärra in älfdre och dementa i salar med upp emot 10-12 i varje rum. På 70talet bemöttes långvårdens kritiker nämligen med ord om att ”lilla gumman, du har fel då du anser att det finns en kris inom omsorgen, det har aldrig varit så bra som nu”, precis som nu. Det var som en bekant på Facebook skrev. ”Jag har levt med vårdkris sen 1960talet och på något sätt har jag överlevt.” Korrekt, vi har pratat om vårdkris sen dess.

På sikt står Sverige inför en befolkningskris. (Läs denna artikel från ETC i ämnet.) Det gör att det verkligen är akut att hitta nya lösningar på hur vi hanterar det stora antalet äldre.

På samma sätt förhåller det sig med brottsligheten. oron för bilbränder och gängmord och sexuella trakasseringar och annat måste tas på allvar. Ta sexuella trakasserier som exempel. Man kan inte ens jämföra nu med 1975. Så mycket som då betraktades som vardagsmat som kvinnor får tåla, ses idag som något brottsligt eller iallafall samhälleligt förkastligt. Då fick kvinnor tåla en hand på bröstet då de gick ut på dans, eller en hand mellan benen. Det var bara så det var. Och klädde man sig i kort kort och gillade sex fick man ju skylla sig själv om man blev våldtagen. Världen har blivit bättre. (På samma sätt som världen hade blivit bättre 1975 jämfört med 1930. (1930 var våldtäkt inom äktenskapen inte ett brott ens, och homosexuella sattes i fängelse.)

Som politiker måste du kunna visa på fakta och samtidigt kunna bemöta folks oro på ett vettigt sätt.

Även om kvinnors frihet blivit ojämförligt mycket större under 1900talet betyder inte det att vi ska tolerera sexuella trakasserier idag. Även om brottsligheten gått ner betyder inte det att oron för gängkriminalitet och skjutningar är fel . Barns situation är bättre än 1950talet, det betyder inte att vi bör blunda för hedersförtryck eller problem i hur vi hanterar brott mot barn idag.

Politiker vid makten, oavsett partifärg, är bra på att försvara sin egen makt och avfärda kritik. Men de är ofta inte så bra på att lyssna på människors oro eller att ta kritik och varningar om problem på allvar. Om vi ska göra något åt polariseringen i samhället måste politikerna bli bättre på detta. Man måste kunna visa på fakta, att det blivit bättre, utan att avfärda oroliga människor. Tvärtom de som pekar ut problemen är guld värda, för vi vill väl alla att samhället ska bli bättre?!

Men alarmism är inte lösningen heller. Det värsta som kan ske är faktiskt att politiker glömmer fakta om hur Sverige ser ut och hur bra det faktiskt blivit här och börjar skrika högt att Sverige går under. Det är inte konstruktivt för fem öre. Tyvärr är responsen på politikers ord att ”det är bättre än någonsin, det finns ingen kris”, ofta att skrika högre om att ”harmageddon är nära, Sverige dukar under”.

Frågan är bara hur vi får politiker att sluta polarisera så mycket och agera mer konstruktivt? För att ta mitt parti som exempel: Hur får vi fram Socialdemokrater som då de är i maktställning inte går i försvarsställning varje gång nån påtalar problem i samhället utan kan agera mer förnuftigt?

 

 

 

 

 

 

 

När så kallad ”israelkritik” är antisemitism

Antisemitismen idag ser inte ut som antisemitismen för 80 år sedan. Ofta kan personer som är antisemiter idag bedyra att de inte hatar alla judar, eller ”det judiska folket” och kan i vissa fall till och med själva vara judar (för ett exempel se här!) Dagens antisemitism handlar ofta om att demonisera Israel eller sionister. Om detta handlar denna artikel.

Mycket av modern antisemitism handlar om Israel och sionismen.  Det Israel gör, eller påstås göra, stämplas på alla judar. Att vara för Israel i någon form, eller att vara sionist, anses suspekt. Den ”gode” juden anses vara den som ogillar Israel och sionismen (dvs sträva efter ett judiskt ”hem” och land), den ”onde” juden anses vara den som gillar Israel och är positiv till sionismen.

Det finns många skäl att kritisera både Israel, Israels politik och sionisters olika idéer. Denna artikel handlar inte om det, utan om att man brännmärker allt israeliskt som ont, och all sionism som ond.

Samma person som med självklarhet anser att palestinier och kurder och andra ska kunna ha egna länder, kan anse att Israel är illegitimt och att just judarna av alla folk inte har någon rätt att ha ett land.

Så här kan det låta när den moderna antisemiten talar.

”Jag har inget emot judar, jag bara hatar Israel. Israel är ett land som inte borde få finnas.”

Det är i denna formulering vi ser rasismen. För de flesta skulle hålla med om det olämpliga när någon skriver något liknande om palestinier.

”Jag har inget emot palestinier, jag bara hatar Palestina. Palestina är ett land som inte borde få finnas.”

Eller om islam.

”Jag har inget emot muslimer, jag bara hatar islam. Islam är en religion som inte borde få finnas.”

Det är nämligen enkelt. Israel och sionismen måste bedömas med samma måttstock som alla andra nationer i världen. Gör man inte det demoniserar man landet Israel. Gör gärna testet att känna efter hur det skulle låta om man pratade om andra länder, som man pratar om Israel.

”Jag har inget emot danskar, jag bara hatar Danmark. Danmark är ett land som inte borde få finnas.”

”Jag har inget emot Bosnien, jag bara hatar bosnier. Bosnien är ett land som inte borde få finnas.”

”Jag har inget emot fransoser, jag bara hatar Frankrike. Frankrike är ett land som inte borde få finnas.”

Att vilja förneka vissa folk att ha en nation eller vilja bli av med redan existerande nationer är en ganska extrem åsikt. Samma personer som uttrycker den åsikten om Israel skulle aldrig säga samma sak om andra länder. Om man är så pass selektiv att man bara vill avveckla ett land, Israel, och bara hatar ett land, Israel, bör man fundera över varför man är så selektiv.

Varför ska just judarna av alla folk inte få ha ett land och ett hem? Och varför ska Israel av alla länder avvecklas?

Det finns många länder som skapats på maktpolitisk grund och tveksamma sätt. Inte minst efter 1945. Men bara ett land framhålls som så ont att det bör avvecklas. Skälet för det, kan det måhända vara rasism?