Sluta påstå att våldtagna ”får sina liv förstörda för alltid”, please!

Snälla alla. Våld är vidrigt, men att sprida attityden att unga flickor, som drabbas av sexuellt våld får ”sitt liv förstört för alltid” bidrar bara till att de utsatta trycks ännu mer ner i skorna.

Jag får spunk var gång nån kommenterar en våldtäkt med att ”nu är deras liv förstört för alltid”. LÄGG AV! Det är en kvarleva från tiden då oskulden var det viktigaste att bevara.

1. Nej det är inte förstört för alltid. Alla offer för all brottslighet, kvinnor och män som utsätts för sånt som misshandel eller sexuellt våld får själsliga sår men man kan helas och må bra igen! man måste se såren de har och skadorna de åsamkats, men HJÄLPA och STÖTTA!

2. De som utsätts för våld, oavsett om de är flickor eller pojkar, måste veta att det de utsatts för är vidrigt och fel och att de ska söka rättvisa. Det är allvarligt, men vi ska stötta och HELA brottsoffren så de VÄXER och blir starkare, inte hamra in ett så destruktivt budskapet som att gärningspersonerna ”förstört” brottsoffrens liv.

3. Detta gäller även i de fall ett brottsoffer känner att livet är förstört. Vi kan inte bekräfta detta negativa självbild. Eller tillhör ni dem som säger till en flicka med anorexi att hon är för fet också, och bekräftar den självbilden?

4. Ställ er frågan varför nästan bara det är flickor som utsatts för våldtäkt man säger så till. Misshandlade pojkar i samma ålder får inte höra detta. Även om slag med knytnävar kan åsamka lika stora själsliga sår som en våldtäkt. Gissa varför!

Tänk på vad ni säger innan den drabbade ser det ni skriver!

Socialdemokraternas kamp 1932 mot nazism och judehat

När man vill baktala Socialdemokraterna idag använder man ofta exempel från 30talet och 40talet. Sd påstår till och med att Socialdemokratin var nazivänligt. Men så var det inte. Socialdemokraterna och Arbetarrörelsen bedrev ett massivt arbete mot nazism och kommunism, den tidens två ”farsoter” som man beskrev det.

Ett exempel på denna kamp är hur S och arbetarrörelsen mobiliserade mot antisemitismen.

Man måste skilja mellan vad som hände innan 1 september 1939 och efter. Efter 1939 hade Sverige en pistol riktad mot pannan, och vad personer och nationer gör när de har det, är inte alltid vettiga saker. Skulle Sverige heroiskt begått självmord och dragit ut i krig, utan försvar? Kanske det, men det är inte en helt enkel fråga…

Innan 1939

Man gjorde inte alltid vettiga saker innan 1939 heller. Tex var Sverige restriktivt med invandring. Detta stoppade flyende judar vid gränsen.

Men internt i Sverige mobiliserade man effektivt mot nazism. Hur effektiv Socialdemokraternas mobilisering var kan ses på hur nazipressen såg på den. De hatade arbetarrörelsen och socialdemokratin för dess ”judevänlighet”.

Här nedan har vi ett exempel på detta. Det är en artikel ur antisemitiska Nationen november 1932, som ska ”bevisa” att judarna styr Socialdemokraterna. Man gör detta genom att citera två socialdemokratiska upprop. De två uppropen är sådana där Socialdemokraterna uppmanar väljarna att stå upp mot nazism och judehat.

”Röstsedeln är judarnas-enda vapen och det enda. vapen, som är värdigt en civiliserad människa. Låt icke Arbetarpartiet ensamt kämpa DIN kamp; Tag icke emot nådegåvor. Ditt sunda förstånd säger Dig, att Du endast med Arbetarpartiets hjälp förmår avvärja den hotande fara, som nationalsocialismen utgör.

I Lördagens val är för judarna icke något vanligt politiskt val. Se vad som sker ute i Europa och känn Dig icke för säker. Glöm inte att antisemitismen redan gjort sitt intåg i Sverige.

ARBETARPARTIET ÄR DET ENDA PARTI, SOM I SITT PROGRAM HAR
KAMP MOT ANTISEMITISM.”
Ladda gärna hem bilden ovan och läs artikeln ur Nationen. (högerklicka och öppna i egen flik eller ladda ner) Den är tänkt att vara ett argument mot Socialdemokraterna. ”Se så mycket de älskar judarna”, men idag visar den bra hur nazister såg på S och vad S försökte göra mot nazism och judehat.

Ja den tiden var komplex, och det begicks många galenskaper före och under andra världskriget. Men försöket att bekämpa antisemitismen är värt att lyfta fram som något positivt.

Alla partier var mer konservativa på den tiden, alla utan undantag. Så även S och så även Sverigedemokraternas socialkonservativa föregångare. Innan Sverigedemokraterna slår sig för bröstet får de gärna fundera lite över vilka partier som på den tiden klassade sig som mest socialkonservativa… Jo, nazisterna. Även Sds ideologiska föregångare var mer konservativa då än nu, som synes.

För mer läsning: läs Anna Lena Lodenius bok Tvåfrontskrig, om arbetarrörelsens kamp mot nazism och kommunism på 30talet.

Julafton för antirasistiska konspirationsteoretiker

Det verkar vara julafton för konspirationsteoretiker.

. et skjuts och sprängs bomber och de i utanförskap är drabbade. Det är i deras mitt det sker, dvs i vår nya underklass, de utrikes födda och deras barn. Det är de som är förövare och offer i hög utsträckning.

De till höger påstår att brottsligheten ingår i en konspiration för att göra Sverige judiskt och/eller islamskt. Jaja, inget nytt. Redan på 30talet påstods judar ligga bakom brottslighet. Man hade gnällt på muslimerna då också, om det hade funnits några här.

Vänsterut ser jag OFTA numera teorin att det egentligen är nazister och Sverigedemokrater som spränger bomber, rånar och bränner och dödar. Det påstås att bomberna ingår i en medveten konspiration att göra Sd stort.
Det förstnämnda har jag sett så länge jag kan minnas. Det nya är att en del antirasister, många av dem kända och namnkunniga, sprider konspirationsteorin att Sd och vita rasister ligger bakom bilbränder och sprängningar.

Till den sistnämnda kategorin har jag bara ett att säga: läs på vad utanförskap och underklass ÄR. Placera människor i utanförskap och strukturellt underläge och du får ALLTID som ett brev på posten, sociala problem. Tror ni dagens situation är ett undantag?

Vad blir nästa steg? Att foliehattar i vänstern och högern börjar prata om att förklädda ödlor från yttre rymden egentligen ligger bakom sprängningarna och bilbränderna och brottsligheten?

Sen… Apropå detta. Nej Sverige håller inte på att gå under. Men det är givetvis illa med brottslighet och bränder och att nya svenskars barn slås ut i skolorna, och fattigdom, etc, etc… Man kan både vara mot utanförskapets följder och överdrivna teorier om Sveriges snara undergång! Det är tillåtet att vara rädd för nya uttryck för brottslighet.

Nej just nu ökar brottsligheten inte mycket. Men kolla utlandsfödda ungdomars studieresultat och arbetslöshet och överrepresentationen av fattigdom bland utrikes födda. Ni vet väl att detta är två faktorer som ALLTID leder till ökad brottslighet och kriminalitet i samhället. Så just nu kanske det är ganska lugnt, men det KOMMER att bli värre, om vi inte bryter trenden! Att säga att brottsligheten ökar massivt är fel idag, men det är lika fel att säga att allt är lugnt och som normalt.

Nedskärningarnas pris

Nedskärningarnas pris!

Jag är med i många FB grupper där personer med LSS är med och i grupper där personer drabbade av de hårda reglerna i sjukförsäkringarna håller till.

Orden som riktas mot mitt parti och min regering blir hårdare och hårdare. Och allt fler i dessa grupper börjar gnälla på invandringen.

Det är inte kul att som sosse se ord som mordförsök, nazism, husarrest, vansinne, fascism, utrotningsförsök, bödlar, ”återgång till institutionerna”, ”gör oss fattiga”, ”gjorde min pappa hemlös” och liknande om mitt parti och regeringen. Men sådana ord kommer från många. Och ilskan växer.

Och jag som vet nåt om hur sjuka och om personer med funktionsnedsättningar behandlats genom historien är inte den som tänker försöka korrigera nån ilska de har. För 45 år (och i vissa fall in till vår tid) sen tvångsinstitutionaliserades och tvångssteriliserades ännu funktionshindrade i detta land. Nazister utrotade personer med samma funktionsnedsättningar som nu nekas LSS mer och mer i Sverige.

Men ilskan mot flyktinginvandringen som ökar visar vad som håller på att ske, pga regeringens politik (Och högerpartierna 2006-2014).

Så länge vi skär ner LSS och sjukförsäkringen och tar in flyktingar och deras anhöriga kommer många att dra likhetstecken mellan båda. ”Vi har råd med det men inte det”. På samma sätt som många drar likhetstecken mellan RUT och neddragningar. ”Vi har råd med RUT men inte LSS”.

Det är i mina ögon inte korrekt att dra dessa likhetstecken. Men vad jag anser är korrekt är mindre intressant eftersom regeringens SIGNALER är att det förhåller sig så. Vem minns tex inte Magdalena Anderssons ord 2015 om att kostnaderna för flyktingmottagning och LSS ökar.

Det behövs nya lösningar. Egentligen vill jag ha så lite statlig inblandning i ekonomi och politik som möjligt. Men bara under förutsättning att de mest utsättas situation kan förbättras.

Inga tecken på att detta sker syns nu. Därför är det mest gångbara att vi lär av 50talets och 60talets politik som skapade välstånd. Det närmaste vi hittar som liknar det idag är Reformisterna.

Men jag är inte hopplös. Kommer nån fram med bättre förslag som gynnar och skyddar de mest utsatta lyssnar jag gärna!

Men nåt måste göras. Akut men utan panik. Annars kan jag inte som sosse se mina vänner med funktionsnedsättningar eller sjukförsäkringar i ögonen längre!

Några ord om Leif Östling och den polariserade svenska debatten

Få människor förkroppsligar den svenska polariserade invandringsdebatten så bra som Leif Östling.

Här är ett exempel på hur han uttryckte sig 2006. Sverige är rasistiskt, det finns inga problem kopplade till migration (tex flyktingars och deras barns utanförskap) och vi kan ta in 20 miljoner flyktingar här, var vad han sa vid flera tillfällen.

En extrem position i en polariserad debatt.

Han ändrade tydligen åsikt och la på sig på en lika extrem position men i motsatta lägret. Nu är mångkultur fel, de flesta flyktinginvandrare lågutbildade barbarer och vi kan inte ta emot fler.

Sverige i ett nötskal. Lite som Löfven hösten 2015. Från ”inga murar” till ”Hej kom så bygger vi en mur till Danmark”.

Från en extrem till en annan, utan uns av självkritik eller reflektion. Sådan är den svenska modellen idag. Den randiga tigern är ersatt med en randig struts.

Gnäll inte på Apotekstjänst, felet är politikernas!

Apotekstjänst får ta mycket skit just nu. De får inte fram medicinsk utrustning till sjukvården och det har lett till inställda operationer, etc. Men problemet är inte dem utan politiken.

Just in time, heter systemet. Man har avvecklat lagerhållningen inom svensk sjukvård, på samma sätt som detaljvarukedjan gjort det.

Man beställer medicin och blöjor och annat så man får det precis nån dag innan det tar slut. Så slipper man hålla lager och sparar pengar.

Just in time i sig är ett system som inte är helt fel om privata företag väljer att använda det. Men det är direkt samhällsfarligt om inte centrala läger finns med förnödenheter, bränsle, etc som backup, om det värsta skulle ske och systemet har problem.

Att privata företag och vårdcentraler avvecklar lager kan vara bra. Men sjukhusen och apoteken på länsnivå bör ha stora lager, och samhället i stort ännu större lager.

Men så är det inte idag. Och därför skapar det problem att ett företag, Apotekstjänst, strular med leveranserna. Men felet är inte deras, utan bl.a mitt parti, Socialdemokraternas.

Systemet infördes på 90talet då samhället avvecklade kris- och krigsberedskapen. Tidigare hade samhället gigantiska lager för att klara av kris eller krig. Högern och vänstern var överrens om att det skulle avvecklas på 90talet, så under ledning av Göran Persson gjordes detta.

Om det blir krig eller kris så världshandeln avstannar kommer just in time systemet att rasa. Det finns INGA lager mer. När det vi har i köksskåpen hemma tar slut blir det mass-svält i Sverige. Sjukvården skulle kollapsa inom en vecka.

Gud förbjude det, men OM det skulle ske, skulle just in time systemet bli så hatat att ingen regering skulle kunna införa det igen de närmaste 2000 åren efter katastrofen.

Många anser att Göran Persson var bra. Jag anser att han tänkte extremt kortsiktigt. Samma med alla 90talspolitikerna. Hur tänkte de när de avvecklade civilförsvaret och krisberedskapen (samt försvaret) samtidigt som vi var granne med en då kollapsande supermakt?

Tyvärr vet jag det. Jag pratade med dem då. ”Aldrig mera krig”, ”historiens slut”, ”demokratins seger”, ”15 års förvarningstid innan krig eller kris” och andra floskler yrde i luften som snöflingor under en svensk vinter…

Så lägg av att gnälla på Apotekstjänst. Felet är de politiker vi hade på 90talet. Karma kallas det. Var bara glad att det är en mild kris och inte stopp på världsmarknaden.

Läs mer här!