Varför stoppades inte Timell redan 2015? #metoo

Jag minns inte alls det men 2015 var det mycket debatt i tidningarna om Martin Timell. Fd kollegor, bland annat Lulu Carter gick ut offentligt och kritiserade Timell och Tv4 för Timells mobbning och ledarskapsstil

För sakens skull klistrar jag in länkarna här nedan.

Man bör ställa frågan varför Timell inte stoppades redan 2015-2016?

2012:  ”Saknar inte bögskämten”

Schönning sparkad – anklagar ”Äntligen hemma” för sexism

https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article14170688.ab

2015: ”Jag har fortfarande mardrömmar”

Lulu Carter stöttar förra kollegan i kritiken mot ”Äntligen hemma”

https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article21786012.ab

2015: Kollegerna går till angrepp mot Timell

https://www.expressen.se/noje/kollegerna-gar-till-angrepp-mot-timell/

2015: LULU CARTER BERÄTTAR OM MARDRÖMSTIDEN PÅ TV4

 Efter långa arbetsdagar som präglades av mobbning och härskartekniker fick ”Äntligen hemma”-kollegorna nog. Nu bryter Lulu Carter sin tystnad. – Jag har har fortfarande mardrömmar, säger hon.

https://stoppapressarna.se/svenskt/lulu-carter-om-mardromstiden

2015:  ”’Äntligen hemma’ var en osund arbetsplats”

Gick till TV3 istället – berättar för första gången: ”Man tillämpar management by fear”

https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article21781568.ab

2016: Martin Timells hämnd på Lulu Carter

https://stoppapressarna.se/svenskt/martin-timells-bittra-hamnd-pa-lulu-carter

2016: Lulu Carters vilda vrede mot TV4 cheferna

https://stoppapressarna.se/svenskt/lulu-carters-vilda-vrede-mot-tv4?kungligkoll=senaste

Annonser

Alkoholistlagen 1913 – på den tid alkoholism var ett brott

En ny narkotikapolitik behövs i Sverige. Den svenska politiken har misslyckats totalt. Narkotikaanvändningen ökar i Sverige och i Kalmar län. Kalmar län med 233.000 invånare hade förra året 22 dödsfall relaterat till tabletter och narkotika. I Sverige dog 909 totalt. Portugal som också har runt 10 miljoner invånare har haft 15-50 dödsfall totalt de senaste åren.

På 1990talet hade Portugal lika många narkotikarelaterade dödsfall som i Sverige. Det finns lite olika statistik för detta men den mest använda statistiken pekar på runt 300 döda per år i andra halvan av 90talet i båda länderna, beroende på hur man räknar.

2001 avkriminaliserades bruket av narkotika i Portugal och man beslöt att behandla narkotikaberoende som en sjukdom och inte som ett brott. Det gav snabbt resultat.

2012 hade Portugal bara 16 dödsfall när vi i Sverige hade lite över 529.

2015 hade Portugal 40 döda och Sverige hade 948 döda 2015 i narkotikaöverdoser etc och 2016 var antalet döda 909.

Det betyder att antalet döda i Kalmar län är mer än hälften av antalet döda i Portugal. Trots att det finns 233000 människor i Kalmar län och 10 miljoner i Portugal.

Att man lagt om fokus från att behandla narkotikaanvändning som ett brott till att behandla det som en sjukdom har utan tvivel varit en fungerande metod. Man har inte legaliserat köp och försäljning, det är man helt emot ännu. Vad man gjort är att man avkriminaliserat bruket.

Bruket av lättare narkotika har i för sig ökat i och med avkriminaliseringen i Portugal men det har det här också i lika hög grad, utan avkriminalisering. I Kalmar gör polisen regelbundet utryckningar till skolorna numera och fler ungdomar testar narkotika.

Det behövs utan tvivel information om drogernas negativa verkan, inklusive alkoholens. Vi gör för lite åt detta. Och polisen måste ta i mot både langning till unga och narkotikaförsäljning. Men vi kan inte fortsätta att behandla narkotikaanvändare och personer som är beroende som kriminella.

Vi kanske bör se dem för vad de är: sjuka?

Alkoholistlagen 1913

Numera betraktar vi alkoholism som en sjukdom och tror inte att vi minskar antalet alkoholister, och botar dem bäst, genom att sätta dem i fängelse. Det tror vi om narkotikamissbrukare, men inte om alkoholmissbrukare. Men så var det inte förr.

1913 års alkoholistlag slog fast att alkoholister som samhället behövde skydda sig emot skulle dömas till fängelse. Genom tvångsarbete i fängelse skulle de ”renas” och samhället skyddas.  Alkoholism var nämligen ett resultat av dålig moral, ansåg man.

De som blev föremål för tvångsvården var de redan utslagna och
marginaliserade missbrukarna i samhällets underklass, vilka det övriga
samhället behövde skydda sig emot då de betraktades som sociala
skadegörare. (källa)

När man på 1920talet folkomröstade om totalt förbud för användning av alkohol var det en logisk konsekvens av alkoholistlagen. Bruk av alkohol skulle betraktas som lika omoraliskt och brottsligt som alkoholism menade förbudsivrarna, så att man skulle avskräcka folk från att använda alkohol.

SVD 1924 15e april skriver:

Skärmklipp

Förbudet röstades ner men synen på alkoholism som omoral och brottsligt levde kvar länge. Alkoholister fängslades och sattes på ”torken” regelbundet.

”Alkoholistlagen skall inte ses som samhällets reaktion på alkoholmissbruket som
sådant. I själva verket hade konsumtionen minskat, om än från en hög nivå, vid sekelskiftets början jämfört med mitten och slutet av 1800-talet. Istället var det en reaktion på underklassens förmenta ”farlighet”. Ett dominerande tema i debatten om den sociala frågan från 1820-talet och fram till 1870-talet var just föreställningen om underklassens ”farlighet”, bland annat i moraliskt hänseende men också socialt och politiskt.” (Källa)

Men det fanns tidigt forskare och politiker som försökte få fram en annan syn på alkoholister: att de var sjuka och inte kriminella.

Alkoholism är en sjukdom, inte ett brott

Det var något nytt att betrakta alkoholisten som en person med en sjukdom. Om man tittar på tidningar från första hälften av 1900talet ser man artiklar om detta ”nya rön”. Alkoholism var inget man valde (och som tydde på brottslig karaktär) utan en sjukdom, menade forskarna.

Skärmklipp

Vad ska man säga om de nya rönen att alkoholism är en sjukdom, frågade Gustaf Myhrman i SVD den 2 maj 1953.  Att kalla alkoholism en sjukdom, ”är det inte bara ett sätt att ge lasten ett anständigare namn”, undrade han. Han svarade nej, det är det inte. Det är att börja behandla alkoholister på ett mer humant sätt.

Skärmklipp

Skärmklipp.JPG

Skärmklipp

Myhrman avslutar med att skriva detta att vi måste sluta betrakta alkoholisten som en omoralisk ”drinkare” och se på hen som en sjuk person, i behov av stöd och empati.

Skärmklipp

En av de drabbade av alkoholism själv skrev en artikel i SvD den 19e november 1941 om alkoholism och sjukdom i SvD. Alkoholisten betraktas som en mindervärdig och moraliskt undermålig person på grund av sitt missbruk. ”Det är finare att vårdas på sjukhus för magkatarr än på alkoholistanstalt för alkoholism, även om magkatarren härrör från ett omåttligt drickande”.

Skärmklipp

Skärmklipp

(…)

Skärmklipp

Lagarna mot narkotikaanvändning idag är mycket strängare än den gamla svenska alkoholistlagen. Ändå finns många likheter. Alkoholistlagens gamla fokus på straff och att stämpla missbruk av alhohol som samhällsfarlig omoral lever kvar i narkotikapolitiken.

Det anses helt enkelt så att det enda sättet att behandla narkomaner på effektivt är att sätta dem i fängelse så de avskräcks, och stämpla dem några år efteråt som kriminella. Genom avskräckning ska de fås att sluta bruka och missbruka narkotika. Ungefär exakt som man tänkte om alkoholism förr.

Men fungerar det i Sverige?

2015 hade 7,3% av de i åldern 16-34 prövat cannabis i Sverige, som kriminaliserar bruk och stämplar narkotikamissbrukare som kriminella och som omoraliska. I Portugal som avkriminaliserat bruket av narkotika, slutat betrakta missbrukare som kriminella och omoraliska utan som sjuka, hade 5,1% prövat cannabis. I båda länderna informerar skolorna aktivt om narkotikans negativa skadeverkan.

Det är onekligen  finare idag år 2017 att vårdas på sjukhus för magsår än att sitta i fängelse för narkotikamissbruk, även om magsåret härrör från kaffedrickande,eller hur? Kanske misslyckandet i svensk narkotikapolitik beror på just denna lilla detalj?

PS

Jag är mot narkotika och vill ha mycket mer aktiva insatser för att skydda ungdomar från narkotika. Mitt ställningstagande har inte med det att göra!

Vill Amanj Aziz också stena homosexuella?

​Amanj Aziz kommer att delta i en teaterpjäs som America Vera-Zavala sätter upp på Dramaten. Detta är högst olämpligt. Aziz är svensk grundare av en dawahrörelse vars internationella toppnamn är mot demokrati och vill stena homosexuella. Med anledning av detta skriver jag ett öppet brev till Vera-zavala.

America Vera-Zavala! Vad tycker du om rörelser som vill döda homosexuella?

Amanj Aziz är svensk grundare av en rörelse vars internationella gren öppet förespråkar mord på homosexuella. 

Dess internationella ledare har gång på gång på gång upprepat att de anser det förenligt med islam, och rätt, att stena, dvs mörda,  homosexuella. Och Iera självt har officiellt försvarat denna åsikt.

Frågorna man bör ställa till Aziz är om han tar avstånd från den rörelse han för några år sen grundade i Sverige (tex iera)? Tar han avstånd från IERAs grundare Abdur Raheem Green och Greens medarbetare, tex Hamza Tzortzis och Haitham Al Haddad? Tar han avstånd från den åsikt de spritt om att homosexiella bör dödas? Tar han avstånd från deras hat mot demokrati och yttrandefrihet?

America, jag ska dröja kvar vid homofobin. Homofobi är inte ok. Att vilja döda homosexuella är inte ok. Det håller nog du med om? Eller hur?

Om en person stödjer en rörelse vars ledare vill döda homosexuella är det väl inte ok. Eller?

Kampen mot homofobi och islamofobi hör ihop. Dels för att det är två minoriteter som utsätts för fördomar och hat. Men även för att det är jättelätt att se vem som är radikal islamist genom att se om de anser att homosexuella bör stenas, eller om de kompromissar med dessa.

Homofobi är lika illa som islamofobi. Om man anser att homosexuella inte bör få gifta sig eller skaffa barn är det givetvis lika illa som att anse att muslimer inte ska få gifta sig o skaffa barn. Att anse att  aktiva homosexuella inte ska få bli imamer är lika illa som att anse att aktiva muslimer inte ska få bli statsministrar. 

Religion ger inga frikort till hat.

Men det värsta hatet mot homosexuella kommer från de radikala islamister som anser att homosexuella bör stenas (i en islamsk stat). De som saluför en sådan ide är nästan alltid även motståndare till demokrati och flirtar med jihadistiska rörelser. Dessutom är de nästan alltid rasister och sprider hat mot ”kuffar” dvs icke troende.

Abdur Raheem Green heter grundaren av den dawahrörelse (One Reason/Iera) som Amanj Aziz arbetar med. Aziz är grundare av dess svenska gren. (Läs mer här)

Green och hans medatbetare, tex Tzortzis, förespråkar öppet stening av personer som begår äktenskapsbrott eller hoppar av islam och blir kristna eller är homosexuella. Bevisen för att det är så har jag publicerat. Googlar man hittar man mer.

I min artikel om Green, se länk nedan, försvaras stening av äktenskapsbrott och homosexualitet så här av Green:

Adultery is punishable by death, and a slow and painful death by stoning. It is indicative of just how harmful this crime is to society…

Again in this context adultery is inexcusable, and justly punished with severity…

Such crimes thus need suitable and effective punishments that act as a sever warning to others. A public crime deserves a public punishment…

There is another direction from which the wisdom of such a punishment can be understood, and that is the death of two criminals can prevent the death and agony of many innocents…

The “harm” of the punishment for adultery is offset by the need of the “benefit” and protects the wider society. All of this also goes some way to help understand way acts of homosexuality are simlarily treated so harshly.

I sitt försvar säger de att de inte vill döda homosexuella idag. Men i en framtida islamsk stat vill de göra det. En stat de som missionerande islamister arbetar för att skapa.

Det är lika illa som när en nazist försvarar dödshot mot muslimer med att ”jag menar inte idag utan när vi tagit makten”.

Yusuf Chambers, en av Greens medarbetare i IERA säger samma sak. (Källa)

“Now no one in their right mind ever calls for the execution of anyone living in a democratic state. Can you say that anyone from the Muslim community has ever called for gays to be killed, or apostates? No.Scholars refer to these measures to be applied when living in an Islamic state and when the rigorous conditions are met. 

Islamic law is only applied in an Islamic state and where rigorous conditions are met, and not until then. “

Inte idag men när vi uppfyllt vårt missionerande mål och gjort EU islamistiskt och skapat en ”islamsk stat”.

Iera samarbetar med norska Islamnet. Har du sett videon när Azis vördade lärare och medarbetare i IERA sitter och nickar instämmande då deras kollega (och konferensvärd), Fahad Qureshi, påstår att det är förenligt med islam att vilja döda muslimer. Dessutom ljuger han och påstår att alla muslimer vill döda homosexuella.

Se klippet här:

https://www.memri.org/tv/norwegian-islamic-leader-fahad-qureshi-all-muslims-believe-death-penalty-homosexuals

Fahad Qureshi: Every now and then, every time we have a conference, every time we invite a speaker, [the media] always comes with the same accusations: This speaker supports the death penalty for homosexuals, this speaker supports the death penalty for this crime or that crime, that he is homophobic, that he subjugates women… It’s the same old stuff coming all of the time.

We always try to tell them… I always try to tell them that it is not that speaker that we are inviting who has these ”extreme radical views,” as you say. These are general views that every Muslim actually has. Every Muslim believes in these things…

Han frågar publiken (en dawah fredskonferens med 1500 deltagare) om han inte har rätt då han säger att alla muslimer anser att det är rätt med dödsstraff för tex äktenskapsbrott och homosexualitet.

How many of you agree that the punishments described in the Koran and the Sunna – whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is… If it is from Allah and His Messenger, that is the best punishment ever possible for humankind, and that is what we should apply in the world. Who agrees with that?

1500 räckte upp handen. 

Iera, vars svenska gren grundats av Azis, stöttar öppet den ovannämnda synen på ”islamsk lag”. I en islamsk stat är detta ok, anser de. (Källa)

The offending quote is mentioned here in a discussion of the deterring punishments in Islamic Law:

‘The “harm” of the punishment for adultery is offset by the need of the “benefit” and protects the wider society. All of this also goes some way to help understand way (sic) acts of homosexuality are similarly treated so harshly’…

One has to understand the context of Islamic criminal code to appreciate that any act of sexual penetration in public , heterosexual or homosexual is punishable in an Islamic state.

Kom ihåg att det är homosexuell penetration att två homosexuella håller varandras händer enligt Ieras ledarskap. Och de är missionärer som vill konvertera Europa och skapa en islamsk stat.

Jag håller med Amanj Azis att islamofobi måste bekämpas. Men han påstår att det är islamofobi att tex kritisera dawahrörelsens ledare för homofobi. Det är inte ok. Och det ger inte Azis frikort att försvara och samarbeta med personer som vill döda homosexuella, ”äktenskapsbrytare” och avhoppare från islam.

Eller håller du inte med mig America?

Om du ser på videon från Oslo ser jag en man som satt längst fram i publiken med korsade armar och som inte räckte upp handen då islamisten frågade ”om inte alla muslimer” anser att tex homosexuella bör stenas. De andra räcker upp handen. För att parafrasera en känd bildmeme från nazityskland – ”be that guy”!

********

Mer läsning!

Brittiska hatpredikanter styr islamistisk mission i Sverige och Amamj Aziz är en av de svenska grundarna av denna mission här. https://www.google.se/amp/s/ligator.wordpress.com/2015/06/08/brittiska-hatpredikant-styr-islamistisk-mission-i-sverige/amp/

Dawahrörelsen i Norge: ”stena de homosexuella!”: https://ligator.wordpress.com/2015/06/08/norge-islamnet-no-abdur-raheem-green-och-fahad-qureshi/

Abdur Raheem Green – Amanj Aziz chef i missionsarbetet. https://ligator.wordpress.com/2015/06/07/dossier-abdurraheem-green-abdur-raheem-green/

Om att vilja stena homosexuella och hänga muslimer. https://www.google.se/amp/s/ligator.wordpress.com/2015/07/18/om-att-vilja-stena-homosexuella-och-hanga-muslimer/amp/

Amanj Aziz, är du sverigedemokrat? https://www.google.se/amp/s/ligator.wordpress.com/2015/06/09/amanj-aziz-ar-du-sverigedemokrat/amp/

Och Hanna Gadbans bok ”Mitt Jihad”.

Amanj Aziz samatbetar med en av de ledande aktivisterna i Muslimska Aktivister. https://www.google.se/amp/s/ligator.wordpress.com/2017/06/12/varning-for-natverket-muslimska-aktivister-i-skane/amp/

Rasism med och utan biologisk rasism

Det mesta av den rasism vi ser idag är inte knuten till rasbegreppet, etnicitet eller biologi, utan är det som ofta kallas kulturell rasism. Det riktas mot en religion eller en kultur eller en grupp och är så funtad att den skuldbelägger hela gruppen, inkluderat etniciteten om det förekommer.

Om detta har jag funderat idag. Jag förbereder nämligen en artikelserie om olika rasister i Sverige idag. Lasse Wilhelmsson, Sara Mohammad, Ahmed Rami, Israel Shamir och andra som ofta förekommer i debatten. I samband med det har jag lyssnat på några intervjuer med Lasse Wilhelmsson, och kikat på några artiklar med Israel Shamir. Båda är ökända förintelseförnekare och antisemiter. Men de två hävdar med emfas att de inte kan vara antisemiter, eftersom de är judar och eftersom de säger att de inte skuldbelägger alla judar för vad ”den judiska maffian” gör. Enskilda judar har de inget emot och etniciteten har de inget emot, påstår de.

Detta är ett intressant fenomen för exakt samma argument hör man ofta i debatten. Många islamofober idag kan ena sekunden säga att islam är som nazismen eller prata om ”de våldsamma muslimerna” för att andra sekunden säga att de inte har något emot enskilda muslimer”, de är ju bara ”religionskritiker”. En del debattörer kallar sig stolta islamofober och rantar högt om att islam är som nazism, men påstår ändå att de inte har något emot alla muslimer, ”inte alla nazister är ju onda”.

Rexvid hijab är som SS uniform

Politiska islams uniform. Så övriga muslimer är alltså som nazister utan uniform, kan man fråga?!

Rasismens förändring

Rasismen har förändrats. Den gamla etniskt grundade rasismen finns fortfarande kvar men det mesta av rasismen funkar på ett annat sätt. Den är det som ibland kallas ”kulturell rasism”.

Kulturell rasism är givetvis inte särskild från den biologiska rasismen. Tvärtom. Om man demoniserar ”det judiska” eller pratar om en ”judisk maffia” så svartmålas alla judar (religion och etnicitet). På samma sätt svartmålas alla muslimer av att man demoniserar islam. Inte bara kulturellt. hatet mot muslimer slår även mot barnen, som om religionen förts vidare via blod och dna.

Exmuslimer gör ofta en stor poäng av att deras mamma är muslim ännu eller att de har muslimska vänner eller nåt liknande. De kan inte vara rasister då, säger de. Islamofober poängterar att de inte hatar alla muslimer, att det visst finns ”goda muslimer”, de kan inte vara rasister då. Muslimhatare säger att islam är som nazismen för att nästa ögonblick med oskyldiga vädjande ögon säga att de minsann inte menar att de muslimer som ”beter sig som oss” är nazister. Bara de äter fläsk, undviker mosken, ogillar koranen, tar avstånd från profeten och dricker lilla nubben till midsommar så är de ok.

Rasister betonar ofta det där med att ”de bara hatar islam inte alla muslimer”. Den betyder mycket för dem. De är minsann inte islamofober. De fördömer inte alla muslimer, bara de som följer islam.

Skärmklipp.JPG

Lasse Wilhelmsson och Israel Shamir

Islamofober som resonerar så resonerar exakt som moderna antisemiter gör. Även de betonar oftast att de minsann inte hatar alla judar. Det är bara ”det judiska” eller den ”judiska maffian” eller ZOG (zionist ockupation government) eller den sionistiska världskonspirationen de vill stoppa, påstår de.

Men effekten är densamma. När man demoniserar den judiska strävan efter ett eget land  eller judisk religion, eller generaliserar om ”det judiska” så slår det mot alla judar.

Både Lasse Wilhelmsson och Israel Shamir är grova förintelseförnekare och antisemiter. Men båda påstår att de inte kan vara det. De är ju båda av judiskt blod (alltså har de inget emot judisk etnicitet) och båda poängterar att de inte hatar alla judar. A clear case, eller? Då kan väl de inte vara antisemiter?

Jovisst kan de det. Om man ser på deras rasism som inte enbart etnisk(biologisk utan även kulturell. Pratar man om en judisk maffia eller påstår att några miljoner judar ljugit om förintelsen så slår det mot alla judar.

Om jag tillhör en bordtennisförening och det dyker upp rykten att föreningen är en klubb för pedofiler så kommer alla vuxna att misstänkas som förövare och alla barn där som offer. Så enkelt fungerar det. Även om man skulle bedyra att man minsann inte tror att alla vuxna sätter på barn.

Lasse nazze?

Jag har lyssnat på en intervju som gjorde av nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen med just Lasse Wilhelmsson.

Det känns absurt att lyssna på den intervjun. Lasse samtalar med personer han VET är nazister. Samtidigt berättar han att när han var barn omskar inte föräldrarna honom. Det var mitt under kriget och föräldrarna ville att han skulle överleva om nazisterna anföll Sverige. Därför omskar de inte honom. Han kan alltså inte vara okunnig om vad nazism är, ändå deltar han i deras program och sitter och babblar om ”judisk maffia” och liknande.

Ännu mer absurt blir det när han upprepar som ett mantra att han inte hatar alla judar, att han inte har något emot alla judar, och att han själv är det, så han kan inte vara rasist. Och detta sitter han och säger i en intervju med nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen! Det låter bisarrt men kan förstås utifrån det iden jag pratade om. Han verkligen tror PÅ RIKTIGT att han inte kan vara rasist eftersom han inte ogillar alla judar.

Sen drar han iväg med jämna mellanrum. Kallar ryska revolutionen en judisk revolution och pratar judisk makt och judisk maffia. Givetvis antyder han att miljontals judar ljugit och ljuger om förintelsen också.

Att ha släkt i den grupp man hatar eller att bedyra att man inte hatar individerna, bara gruppen individen ingår i, ger inte en frikort att bete sig hur som helst. Rasism och hat är rasism även om man säger ”jag ogillar inte judar bara de tar avstånd från det judiska”…

 

 

I Europa föddes tanken att avskaffa slaveriet för första gången

Den nionde oktober var det minnesdagen för slaveriets avskaffande. Den dagen 1847. De flesta debattörer fokuserar på hur hemskt slaveriet var. Men istället borde vi fira avskaffandet av slaveriet, som var en unikt världshistorisk händelse där Europas länder förändrade livet till det bättre för miljarder människor.

Kampen för att avskaffa slaveri och livegenskap föddes i Europa på 1700talet. Det var en unik tanke. Slaveri och feodal livegenskap hade nämligen alltid funnits i alla mer avancerade kulturer. Tanken att man skulle kunna avskaffa det för gott var däremot helt ny och djärv.

I Europa var Sverige lite unikt. Vi hade ingen livegenskap men vi var inblandade i slavhandeln tidvis. Englands bönder var också relativt fria men landet var djupt insyltat i slaveriet. Danmark avskaffade träldomen, livegenskapen, 1800 och slaveriet 1848.

Resten av Europa hade livegenskap. Stormakterna var involverade i slaveri och slavhandel.

Det var inte bättre i resten av världen. Livegenskap fanns överallt. Slaveri var norm.

Värst var det i Afrika. Slavhandeln koncentrerades på Afrika. Arabiska och Europeiska stater handlade med slavar och samarbetade med inhemska afrikanska kungadömen. De afrikanska kungadömena fångade slavar som de sen sålde till europeer eller araber på världsmaknaden. 

I norra afrika i de sk Barbareskstaterna hölls hundratusentals som slavar, även många europeer. Otaliga svenskar förslavades av norra Afrikas slavjägare.
Slaveri och livegenskap var stort i indonesien, i Amerika innan europeerna kom dit, i hela Afrika, Indien, Kina, polynesien.

Det nya på 1700talet var att avskaffa slaveriet. Den utvecklingen drevs på av europeerna. Den utvecklingen gick hand i hand med att avskaffa livegenskapen.

När slaveriet diskuteras är det ofta utifrån utgångspunkten att europeerna var onda som drev slaveri och slavhandel. Och ja ont var det. Men tanken att avskaffa slaveri föddes i det kristna slavhandlande Europa flr första gången.  Den kampen mot slaveriet är värd att fira!

Var försiktig då du pratar om ”vita privilegier”

​Visst finns vita privilegier. Man kan prata om det då man beskriver samhället. Men så fort riktiga människor av kött och blod beskrivs avstår jag från att använda begreppet. På individnivå vet vi aldrig hur folk drabbas av rasism och fördomar. Den som är vit kan vara mer drabbad av rasism än en svart och en svart mer rasistisk än en vit.

Jag är i ett intressant mellanläge. Jag både får ta del av det vita privilegiet och inte.

Rent tekniskt sett borde jag vara så kallat kritvit. Jag har släktforskat. Bara svenskar och danskar 500 år bakåt. Men någon gång har någon vänsterprasslat. Min mamma ser ut som en mörk italienska eller judinna. Jag som en av de mörkare ”vita” syrierna. (De med korsfararblod i sig)

Detta förstärks när jag öppnar munnen. Min säregna skånsk-stockholmska dialekt och mitt hörselfel gör att jag ibland låter som nåt folk aldrig hört innan.  🙂

På pappret må jag vara vit med det ursvenska namnet Torbjörn men har som vuxen fått höra att jag är både en judejävel och en muslimjävel. En gång ”zigenarjävel”. Speciellt har jag utsatts för detta på senare tid när jag visat mig med, eller försvarat, mina invandrade vänner.

Som barn var jag mörk och krullig och blev kallad ”jävla skåning” och ”jävla neger” och ”jävla mongo” (pga funktionsnedsättningen) ungefär lika mycket. 

En del av de identitetspolitiskt aktiva utgår från att jag måste vara vit och jag har hört att jag inte ska yttra mig om rasism för att jag är vit. Samtidigt som jag fått höra de har hotten dimpt ner i mailkorgen: ”judejävel”. Och på stan har den lokalexrasisten bett mig åka hem till muslimia (på engelska givetvis) innan han pinkat i blomsterutsmyckningen vid busshållplatsen.

Vad är jag?

Ja vita privilegier finns. Men min erfarenhet är att vi aldrig vet hur priviligierad en person man anser är priviligierad är. Pratet om vita privilegier måste vi vara försiktiga med. Människor är komplexa och ömtåliga varelser.

Vi vet aldrig om den vi anser bära privilegiet är det. Hen kanske är muslim, jude, rom eller same och har mött hat från såväl vita som rasifierade.

Hen kanske hatades som katolik när katolikhatet var som värst. Eller hatades som finne (av vita lika väl som rasifierade). Som min vän som nästan dödades av ett gäng på 70talet som ropade finnjävel till honom. I gänget fanns rasifierade. Som de tvångssteriliserade rödhåriga kritvita kvinnan med sameblod.

Ja vita privilegier finns. Men inte på individnivå. Där en del har huden har hen kanske namnet eller religionen eller kulturen. Några av de värsta rasister jag mött har varit svarta från afrika eller från mellanöstern. Några av de som varit värst utsatta för rasism som jag mött har varit kritvita, extremt mycket vita.
Min finske vän har försökt delta på identitetspolitiska möten men utestängts ”för att han inte vet nåt om hur det är att vara utsatt för rasism”. Samtidigt har han noterat hur ökända rasister släppts in på mötena, bara för att det antas att de inte kan vara rassar, deras hudfärg är ju icke vit.

Som någon vis person sa. ”Människan är helig, träd fram med försiktighet och respekt när du närmar dig det heliga”!

Om vikingatida textilier med allahs namn på

​Några ord om detta. Jag ska skriva mer senare. Muslimer har ALDRIG klätt sina döda i de finaste kläderna och inte brukat lägga ner svärd och dyrbarheter i graven. Tvärtom bara svept dem i ett enkelt tyg. Hon som formulerat denna hypotes verkar ha usel koll på muslimers gravsskick. (Länk)

Däremot begravde nordens folk sina döda i de dyrbaraste finkläderna tillsammans med gravgåvor. Bronsålderns ritualer 1000 år innan profeten Muhammed visar det.

Sidenkläderna har helt klart importerats från muslimska länder och mönsterna kan mycket väl innehålla ordet allah. Handeln var omfattande. Det betyder inte att personen var muslim, som det verkar antydas. Lika lite som förekomst av romerska prylar hos bronsåldersmänniskor tyder på att personen tillbad Zeus.

Även Osebergsskeppet (820) innehåller Sidenframent. Siden var lyx och de högreståndens val av klädsel i Europa vid denna tiden. Och siden fick de från Persien, dvs nuvarande Iran.

Forskaren går längre och verkar antyda att de vikingatida mönster i hela Norden som påträffats och som liknar de möjligen kufiska tecknen härrör från muslimerna. (Se Osebergsmönsterna nedan)

Den tesen är mer osäker men möjlig. Mönsterna förekommer i gravfynd från 700talet och tidiga 800talet, dvs då den vikingatida handeln ännu inte kommit igång. Osebergsskeppet (ca 820) har många textilier med liknande mönster. (Länk)

Men frågan är om stilen inte härrör från kelterna snarare än araber och persier. (Länk). Tex har den sk nordiska urnesstilen har uppkommit i mötet mellan det nordiska och det keltiska. (Länk) Dessutom finns det många likheter med den senromerska stil som dominerade kristenheten.

De mönster forskaren anser inspirerats från muslimer (översta bilden nedan) återfinns hos ģermaner och kelter redan innan profeten Muhammed var född.

Med tanke på de nära förbindelserna med kelter och germaner i stort så kanske de mönsterna härrör därifrån?

Just nu låter denna hypotes från forskarna mer som nån sorts alternativa fakta. Tyvärr.


*******

Osebergsskeppets textilier har liknande mönster.

Sidenfynd från Osebergsskeppet. Persien.

Sidenbandet som möjligen har Allahs namn på sig.