Om tolkningar av heliga skrifter

Jesper Sandström har skrivit en intressant artikel i SVD: Behandla skadliga idéer som de förtjänar. Han menar att bibeln och koranen innehåller skadliga delar och åsikter som måste kunna kritiseras.

Bibeln och Koranen, heliga skrifter för Sveriges två största religioner, har innehåll som är helt oförenligt med en respekt för mänskliga fri- och rättigheter. De tydligaste exemplen är kanske Koranens uppmaningar till dödsstraff för icketroende samt de båda böckernas homofobi och krav på att kvinnan ska underordna sig mannen…

Om man hela sitt liv har fått lära sig att en bok är helig och bortom kritik, då blir det svårt att kritisera dess dåliga delar. Koranens vers 5:32 om att den som dödat en oskyldig skall anses lika skyldig som om denne dödat hela mänskligheten, citeras ofta som bevis på textens freds- och kärleksbudskap. Men då nämns inte nästa vers, 5:33, om att den som kämpar emot Allah och hans budbärare skall dödas eller korsfästas eller få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor.

Det krävs en riskabel akrobatik för att säga ”ja, vers 5:32, är Guds ofelbara ord, men nästa stycke kan du strunta i”.

Jag kan delvis hålla med. Men det är för enkelt att beskriva det så. Bibeln och koranen är böcker som genom historien tolkats på de mest skilda sätt. Allt i koranen och bibeln kan tolkas, och har tolkats, för terror och massmord och slaveri lika väl som för frihet och människors rätt. Allt. Varje vers utan undantag.

Om man läser Ku Klux Klans skrifter från 20talet ser man att de ofta inleder sina skrifter med ord som bedyrade att kärleken till medmänniskan stod i fokus för dem (ett exempel här) och ofta använde de kärleksbudet och iden om att alla var skapade i Guds Avbild.

Slavförespråkarna i Sydstaterna i USA på 1800talet utgick från samma begrepp och förvred VARJE vers i bibeln till att rättfärdiga slaveriet. Även kärleksbudet.

Att läsa de nazikristna böckerna från 40talet, tex djupt religiösa Nasjonal Samling väcker samma känsla. Nazisterna förkastade Gamla Testamentet och erkände bara det Nya Testamentet. Men de hittade argument för allt ont de ville göra i NT.

På samma sätt är det med Koranen. Varje vers i Koranen och varje hadith används av både antidemokrater och demokrater, av terrorister och av icke terrorister. Samma ord som terrorideologen Maqdisi använder i sin skrift ”Democracy” för att gå emot demokrati och människorätt och försvara Al Qaida använda demokratiska muslimer för att avråda folk att lämna Al Qaida.

Allt beror på hur man tolkar dem. Och vilken tolkning en människa väljer beror på vad som finns i människans hjärta och hjärna. Det finns inga ”goda” eller ”onda” eller ”neutrala” formuleringar i bibeln eller koranen, det är bara ord som beror HELT på hur man tolkar dem.

Det kan låta hårresande för en del religiösa, som anser att de lever med den enda rätta tolkningen av skrifterna. Men så är det. Det finns en uppsjö människor i världen som tolkar på annat sätt.

Därför behöver inte vi vara rädda för bibeln eller koranen. Inte ens de problematiska verserna är ett problem i sig. Men vi både kan och bör vara rädda för en del tolkningar av bibeln och koranen. Såväl IS och KKK använder bibelns ord för att hävda att de har rätt, det får vi aldrig glömma!

Till Islamakademins och Salahuddin Barakats försvar

En artikel från Opulens om Islamakademin och Salahuddin Barakat cirkulerar just nu. ”Antidemokrater” påstås han och akademin vara.

Artikeln är djupt ohederlig eller okunnig.

Men när man kikar på artikeln ser man inga belägg för antidemokratiska idéer,  däremot för en konservativ syn på religion. Och en sådan syn som inte skiljer sig nämnvärt från hur katoliker, ortodoxa kristna, en del frikyrkor och en del judar ser på världen. 

Sharia

De menar att guds lagar står över människans (t.ex FN). Ja. Samma sak säger katoliker. Sharia betyder inget annat än Guds lag.

”Kyrkan manar den politiska makten att hämta inspiration för sina omdömen och beslut från sanningen om Gud… De samhällen som inte känner till denna inspiration eller vägrar att ha med den att göra med åberopande av sitt oberoende i förhållande till Gud, drivs att söka sin referensram i sig själva eller låna den från någon ideologi. De går inte med på att man ställer upp ett objektivt kriterium för vad som är gott och vad som är ont, och ger sig själva en öppet deklarerad eller underförstådd totalitär makt över människan – något som historien visar exempel på.”

Hbt

Många traditionella muslimer är negativa till homosexualitet. Det är ortodoxa judar (rabbin i Malmö är ortodox) och katoliker också. 

Får jag påminna om vad katolska katekesen säger om homosexualitet”: KLICKA HÄR OCH LÄS!

”Med homosexualitet menar man relationer mellan män och kvinnor som känner sexuell dragning – exklusiv eller huvudsaklig – till personer av samma kön. Den antar mycket olika former under tidernas lopp och i olika kulturer. Dess psykiska ursprung har till stor del inte kunnat förklaras. Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda[23] har traditionen alltid förklarat att ”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga”.[24] De strider mot den naturliga lagen. De stänger av den sexuella akten från att ge liv. De har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet. De kan aldrig i något fall godkännas.”

Men till skillnad från extremister är inte katoliker eller Islamakademin mot de homosexuella individerna. 

Dessutom går Islamakademin långt i att försvara homosexuellas rätt. De är välkomna på lika villkor till dem och islamakademin är mot homofobi. Se vad Barakat säger på denna youtubevideo: LÄNK.

Men ja de har en konservativ syn. Som kan ifrågasättas om man vill. Men antidemokratiska?  Nej!
Genus

Det påstås att Islamakademin är mot genustänkande och det om något är vad katolska kyrkan protesterar mot. Båda är konservativa o traditionalistiska dock.

Skilsmässor

Det nämns att skilsmässa är något som Islamakademin beskriver som skadligt. Får jag påpeka att katoliker är helt mot skilsmässa. Här är ett annat citat från katolska katekesen.

”Skilsmässan får också sin omoraliska prägel av den störning som den förorsakar i familjecellen och samhället. Denna störning får allvarliga följder: för maken eller makan, som finner sig vara övergiven; för barnen, som får psykiska skador av föräldrarnas skilsmässa och ofta slits mellan dem; för den smittoeffekt den har, som gör den till en verklig plåga för samhället.

Jag är inte okritisk till detta. 

Men det ska sägas att muslimer oftare är mindre mot skilsmässor och mer positiän katoliker är. 

Katoliker uppmuntrar också folk att umgås med likasinnade för övrigt.

Att anse att homosexualitet är skadligt är lika ”off” i mina ögon som när Kent Ekeroth eller Sd säger att muslimer och Islam är nåt skadligt. Homofobi och islamofobi är samma andas barn.

Men är det antidemokrati att prata om Guds lag eller att vara mot homosexualitet? Eller att vara mot genustänkande och skilsmässor?

I så fall är katolikerna och många judar och pingstvänner antidemokrater också.

Det finns viktiga skillnader mellan riktiga antidemokrater inom Islam och traditionella konservativa muslimer.

* De vill stena homosexuella eller förfölja och hata dem, konservativa betonar alltid att de ska bemötas med respekt.

* De uttalat sig alltid mot demokrati. Och hånar demokrater.

* De anser att Guds lag (sharia tex) betyder att folket ska knipa käft och lyda uttolkare av Guds ord (kalifen eller kyrkan) även om de har fel. Lydnad.

* De vill beröva kvinnor rätt att tex studera och arbeta. (Barakat sätter kvinnor som lika värda i de avseenden. )

* De vill stena par som skiljer sig eller förfölja och hata dem.

Vill ni se vad icke demokratisk katolicism är ska ni kika på de som än idag stödjer sånt som Franco. Sspx tex.

Vill ni se hur radikal islamism är, sån som ger direkt stöd till terror, ska ni läsa vad deras ideologer skriver. Googla på namn som Qutb, Al Maqdisi and Abu Qatada samt IS ideolog Al Atari,  som dödades nyligen. Eller Anwar Al Awlaki.

Ni kan också titta på radikala imamer som Abu Waleed, Haitham Al Haddad,  Abdur Raheem Green. Alla dessa har föreläsningar och böcker på engelska ni kan studera.

Det har jag gjort. Jag läser Maqdisi just nu.

Jag kan personligen kritisera Islamakademin liksom jag kan kritisera judiska församlingen i Malmö och Katolska kyrkan för mycket. Men det går utmärkt att föra en dialog och samarbeta med dessa. Det är bra människor.

Och det är krafter man MÅSTE ha med i kampen mot riktig extremism. De är INTE radikalt extremister. De stöder inte terror. Och viktigast av allt: DE ÄR INTE ANTIDEMOKRATER!

Ska vi svenskar, som ofta är religiösa analfabeter, få bukt med extremism och radikalism måste vi lära oss se skillnad mellan konservatism och antidemokrati.

I amerikanska södern spelade kyrkorna, ofta djupt religiösa, konservativa, sådana, den viktigaste rollen i att bekämpa Ku Klux Klan och rasismen. Det är i moskeerna kampen mot IS kommer att vinnas.

Dessutom är det inget brott att vilja leva så kallat konservativt eller traditionellt. Det går bra ihop med idén om individens rättigheter. Så länge man inte vill tvinga andra att leva så.

Sen bör vi ta konservativa i örat om deras syn på tex homosexualitet. Att de inte är terrorister eller antidemokrater betyder inte att de inte ska kritiseras.

Jag vill se lesbiska kvinnliga präster i katolska kyrkan och manliga öppna sexbejakande bögar som imamer. Men det är en annan femma.

Vill ni läsa om riktiga radikala nätverk kan ni kika på min artikel från igår om nätverket Muslimska aktivister i Malmö.  För dem är Islamakademin mesiga fjantar. Dessutom anser jag INTE att man ska samarbeta med öppna antidemokrater och terror förespråkare som man gör i Århusmodellen mot terrorism. Denna modell förespråkar t.ex Magnus Ranstorp. 

Varning för nätverket ”Muslimska Aktivister” i Skåne

Artikeln finns i en primitiv PDF version för den som vill ladda hem den och läsa. Klicka här!

”Muslimska aktivister” är en grupp aktivister som varit aktiva i Skåne sen 2012. En av deras drivande aktivister heter Jasmin Nur Ismail, samma person som avbröt Löfven för en och en halv månad sedan då han talade i Malmö. I denna artikel visar jag att denna grupp varit aktiva i slutna IS och Al Qaida grupper på Facebook, har samarbetat med ökända hatpredikanter från England, har postat påståenden om att dömda terrorister skulle vara oskyldiga, hånat demokratin och antytt att attackerna mot USA elfte september 2001 var berättigade (”EAT THIS”!), med mera.

Det fanns en Facebookgrupp som hette Ummah Nyheter 2015. I den samlades svenska anhängare till IS, Al Qaida och andra radikala grupper. I den försökte IS anhängare övertala andra medlemmar i gruppen att komma ner och strida på IS sida. Michael Skråmo var en av dem. Anhängarna till Al Qaida i Syrien, dvs Al Nusra, presenterade sina argument och försökte värva folk till sig. Stämningen var artig, trots att de båda grupperna gick skilda vägar året innan. Även Hizb Ut Tahrirs anhängare var där och argumenterade mot demokrati och för sin version av kalifatet.

Ibland var det bilder på IS flaggor i ett hav av blommor och IS krigare som gullade med katter som delades. Ganska ofta idolporträtt på de ”stora” kämparna, som Osama Bin Ladin och Anwar Al Awlaki. Men ganska ofta också kommentarer som osade av hat. Som en den 16 oktober 2014 av pseudonymen Abu Folan Ibn Folan riktad mot kurderna.

”YPG kommunister och Peshmerga demokrater/diktatorstyre är närmare nazisterna, fascisterna och zionisterna än många. De ska bestridas tills de accepterar Shariah bi’idnillah. #shariahforkobane #fshariahfordunya”

Aafia Siddique/Muslimska Aktivister

En annan av de som flitigt postade artiklar i Ummah Nyheter var en person som hade en dömd terrorist som profilbild och hade tagit samma namn som henne, nämligen profilen Aafia Siddique. Den riktige Aafia Siddique dömdes till fängelse för mordförsök på två amerikanska soldater och förberedelse för terrorbrott 2010. Hon är stor bland både anhängare av IS och Al Qaida. Vid den tid hon arresterades och dömdes var IS och Al Qaida ännu samma organisation.

2008 arresterades hon i Afghanistan och i hennes väska hittade man bland annat detta:

…a number of items in her possession, including handwritten notes that referred to a “mass casualty attack” and that listed various locations in the United States, including Plum Island, the Empire State Building, the Statue of Liberty, Wall Street, and the Brooklyn Bridge. Other notes in SIDDIQUI’s possession referred to the construction of “dirty bombs,” and discussed various ways to attack “enemies,” including by destroying reconnaissance drones, using underwater bombs, and deploying gliders.

Under rättegången senare krävde hon att få juryn genetiskt testad så inga judar skulle döma henne:

On the second day of jury selection at her attempted murder trial in federal court in Manhattan, Aafia Siddiqui demanded genetic testing for jurors. “If they have a Zionist or Israeli background . . . they are all mad at me,” she told the judge. “I have a feeling everyone here is them [sic] – subject to genetic testing. They should be excluded if you want to be fair,” she said according to media reports. She told the judge that she had nothing to do with the attacks and suggested Israel was behind them, but insisted she’s not an anti-Semite. Meanwhile, as Federal Judge Richard Berman quizzed the jury panel whether their 9/11 experiences would influence their deliberations, Aafia stood up from the defence table. “The next question will be on anti-Semitism, Israel was behind 9/11. That’s not anti-Semitic,” she said.

.Hela rättegången dömde hon ut som en sionistisk skenrättegång.

“They should be excluded if you want to be fair.… This is a verdict coming from Israel, not America, and that is where this anger belongs. I can testify to this, and I have proof.”

Det material profilen med namnet Aafia Siddique postade i Ummah Nyheter var hämtat från en Facebooksida som finns kvar än idag och heter Muslimska Aktivister.  Det var aldrig direkt stöd för varken IS eller Al Qaida, men aldrig heller avståndstaganden. Däremot månade profilen mycket om olika kända terroranhängare som dömts till fängelse. De var oskyldiga, påpekade profilen i sina postningar bland terroranhängarna.

När man tittade närmare på profilen Aafia Siddique såg man att profilen tillhörde någon av de drivande bakom kontot Muslimska Aktivister. Det var samma material som spreds och kontot Aafia Siddique var i princip bara ett stödkonto åt Facebooksidan.

Muslimska Aktivister

Varken profilen Aafia Siddique eller kontot Muslimska Aktivister var okänt för en som följde de svenska IS och Al Qaida anhängarna. Muslimska Aktivisters material delades glatt bland samma personer som lika glatt kunde dela bilder på IS flaggor, avhuggna huvuden eller idolporträtt av Osama Bin Ladin.

Ett exempel på det är IS anhängaren Nuseyba Mahamud. Ni ser. Först en bild på IS flaggan sen delar profilen Muslimska Aktivisters profilbild på Guantanamofångar. Bilden gillas för övrigt av Jasmin Nur Ismail, den ende av aktivisterna i Muslimska Aktivister som vi känner till namnet på.

Men vad exakt stod de, och står de för?

Sidan Muslimska Aktivister i sig har aldrig öppet tagit ställning för varken IS eller Al Qaida eller terrordåd. Det närmaste de kommer det är några postningar som är positiva till talibanerna i Afghanistan och en kryptisk postning om elfte september 2001. Däremot har de aldrig tagit avstånd eller på minsta sätt visat att de ogillar radikal islamistisk terrorism eller IS eller Al Qaida. Det är lite besvärande eftersom både IS och Al Qaida dödat hundratusentals muslimer. De dödar många, många gånger fler muslimer än de dödar västerlänningar.

Det är en sida som uppmanar muslimer att stödja muslimska fångar och för att Guantanamo fångarna, och en del andra dömda hatpredikanter och terrorister, ska bli utsläppta, eftersom de är oskyldiga.

Det där sista är viktigt. Jag kan själv hålla med om att hanteringen av Guantanamo fångarna är en stor skandal. Men jag anser inte att de är oskyldiga. En del av dem är absolut inte det. Jag vill att de ska få en rättegång. Sen kan de dömas. Men så resonerar inte Muslimska aktivister. För dem är alla de terrordömda och fängslade de arbetar för per definition oskyldiga.

Ett av de första inläggen på sidan är avslöjande. ”Deras enda brott är att dyrka Allah så som Han bör dyrkas!” Fångarna är bara anklagade att vara terrorister. De är inte det, de är bara dömda för att de är muslimer, anser de.

Och så är det med alla de tar strid för.

De ”oskyldiga”

 

Vi ska kika lite på vilka sorts kampanjer man drivit i Muslimska Aktivister.

 

Abu Hamza

En är hatpredikanten Abu Hamza som dömdes till elva år för att uppmana till mord och rasupplopp.  (Se bild från FB sidan här och här) Hans predikningar är ökända för hat. Han försvarar öppet stening som straff mot homosexuella, och försvarar mord på ”otrogna” (kuffar). Han var mot demokrati och hatade judar.

”A Jew cannot look a Muslim in the eye or pass him knowing they have oppressed a Muslim or some other Jew had oppressed a Muslim elsewhere. So nation of Mohammed must regain their dignity and this dignity would not be regained unless with blood.”

Han förespråkade tidigt den metod för terrordåd som numera genomförs i England, terrorattacker med kniv.

”We ask Muslims to do that, to be capable to do that, to be capable to bleed the enemies of Allah anywhere, by any means. You can’t do it by nuclear weapon, you do it by the kitchen knife, no other solution. You cannot do it by chemical weapons, you have to do it by mice poison. Like you imagine you have one small knife and you have a big animal in front of you. The size of the knife – you cannot slaughter him with this. You have to stab him here and there until he bleeds to death. Then you can cut up the meat as you like to, or leave it to the maggots. This is the first stage of Jihad.”

Hans predikningar på arabiska finns online. Det är inget tvivel om hans radikala ideer. Även om man anser att han inte fått en rättvis dom, kan man knappast säga att hans ”brott är att han är muslim”.

Abu Qatadah

Abu Qatadah satt i fängelse några år i Jordanien men frigavs och har fungerat som en av Al Qaidas ledande språkrör angående kriget i Syrien sedan dess. Hans predikningar kan man läsa online. Numera påstår sig gerillagruppen Al Nusra i Syrien vara självständigt men fram tills förra året var Al Nusra en del av Al Qaida. Qatadah skrev regelbundet i Al Qaidas tidning för Syrien Al Risalah och hans favoritämnen var att spy ut hat mot väst, judar och shiamuslimer.

”That’s why the coming of this Jihad is a Mercy from Allah.  He exposes our enemies from amongst the filthy Rawafidh (Shia Muslims), heretics and their beloved friends from amongst the polytheists. If (Muslim nations) plot in knowledge that if particular goals are fulfilled and victory is gained for Islam across the globe, it will dominate every land… and… the state of the Jews will soon after collapse by the Grace of Allah.” (källa)

Qatadah har senare påstått att han inte sagt det i citatet ovan. Men den som vill kan läsa en intervju med honom från förra hösten här eller denna artikel från något år sedan.  Han döljer inte sitt stöd för Al Qaida precis.

Ahmed Abu Ali

En annan de försvarar är en amerikan som dömts för terrorism, Ahmed Abu Ali. Det finns en hel del kritik mot rättegången och den tortyr han genomgått. Men lägg märke till att Muslimska Aktivister inte kritiserar rättegången eller tortyren i sig, utan hävdar att han är oskyldig, hur de nu vet det?!

The prosecution of Abu Ali was among a series of major terrorism cases in the Alexandria federal court after Sept. 11. Jurors convicted Abu Ali, then 24, on all nine counts, including conspiracy to assassinate the president. Prosecutors said Abu Ali had taken credit for originating the plot against Bush, which had not advanced beyond the talking stage. They said the plot included crashing airplanes, killing members of Congress, and bombing nightclubs and public gatherings. (Källa)

 

Nasir Al Fadh

Nasir al Fadh (se MA:s inlägg här och här) som sitter fängslad i Saudi Arabien. Al Fadhs stöd till talibaner och Al Qaida är väldokumenterat, så även hans hat till judar. I augusti 2015 bad han sina anhängare ansluta sig till IS.


”I advise you to join, all of you, the Islamic State and to pledge allegiance to its leader, Amir al-Mumineen Abu Bakr al-Baghdadi – may Allah protect him – and fight under his banner,” al-Fahd wrote. ”It is the state that raised the banner of Islam, and established Tawhid, and destroyed the idols, and implemented the Sharia. Allah has purified it from implementing man-made laws, from standing with the Disbelievers, and from supporting the Tawaghit, and has protected it from innovations, and misleading paths.”

 

Guantanamo

Att Guantanamo är en skandal är bortom allt tvivel. Fångarna har inte ens fått en rättegång och har utsatts för tortyr. Men det betyder inte att alla är utan skuld. Men det menar Muslimska Aktivister. Muslimska aktivisters profil Aafia Siddique postade detta inlägg på Ummah Nyheter den 20 december 2014. ”Må Allah påskynda frisläppandet av alla andra muslimska fångar” på Guantanamo.Uppenbarligen skrev samma person inlägget den 11 januari 2015 på Muslimska aktivisters Facebooksida. Jag håller med frågan hur man kan bekämpa terror med terrormetoder. Men sen kommer det: Må Allah påskynda frisläppandet av alla andra muslimska fångar” på Guantanamo.

Ali Al Tamimi

Ali Al Tamimi sitter fängslad för livstid i fängelse. Det finns mycket att säga om det livstidsstraffet men lägg återigen märke till att MA förutsätter Tamimis oskuld.

Tariq Mehenna

En annan person som MA anser är per definition oskyldig och måste befrias är Tariq Mehanna. Han dömdes till 17 års fängelse för stöd för terrorism 2012.

He believed deeply in the right of Muslims living in Muslim-majority countries to defend against foreign occupation. And he talked about it. He subtitled “jihadi” videos; he translated an archaic oft-translated Arabic text 39 Ways to Serve and Participate in Jihad; and he engaged in religious and political debate online through instant messages, e-mails and web postings. (Källa)

Här fick man med både stöd till Aafia Siddique och Mehenna i samma postning.

 

Antidemokrati och talibanromantik

Så kan man fortsätta länge. Jag har inte ens nämnt kampanjerna för Moazzam Begg när han var anklagad för stöd till terrorister. Han frikändes för det. Men återigen, att en person frikänns betyder inte att man bör hoppa i säng med personen än mindre samarbeta med hen politiskt. Begg har t.ex. öppet förespråkat dialog med talibanerna.) Hans intervju om motståndet mot Assad i Syrien bör man för övrigt läsa noga, de han pratar om är IS och Al Qaida.

Jag har inte heller nämnt att de postat inlägg av radikala islamistiska imamer som Hamza Tzortzis och Ahmad Musa Jibril. Inte heller har jag tagit upp alla inläggen till försvar för Aafia Siddique.

Men vad förespråkar MA mer? Kombinationen av okritiskt försvar för personer med extrema åskådningar och sådant som kritik av demokratin och försvar av talibanerna, är inte speciellt bra.

Man kan kritisera fel demokratier gör. Men MA gör mer, själva demokratibegreppet hånas.

MA:s inställning är: vi klarar oss utan ”din demokrati”. Istället för att kritisera USA för att inte införa demokrati på allvar tar de avstånd från demokratin helt.

Sen jämför man bilder på Aafia Siddique före och efter fängslandet i USA med bilder på Yvonne Ridley före och efter fängslandet hos Talibanerna. Andemeningen är att talibanerna behandlade sin fånge väl, det gör man inte i USA, anser de. Sen kommer frågan ”vem är den verkliga terroristen?”. Som om talibanerna inte är terrorister! ”Skillnaden är tydlig och klar!”

Och  sånt kan man hitta mer av…

Möten i Malmö

I 2013, 2014 och 2015 höll MA en serie möten i Malmö.

Ett av mötena hösten 2014 har jag redan skrivit om. (Läs de två artiklarna här: del ett och del två.) Det var ett möte där man skulle prata om Prison Outreach. Det mötet annonserades bland annat ut i den slutna gruppen Ummah Nyheter av profilen Aafia Siddique. Flera glada anhängare av IS och Al Qaida signade upp sig för eventet. Hur många som verkligen gick dit vet jag inte.

Även mer respekterade muslimer, som Salih Tufekcioglu, deltog på mötet. Jag förstår nu att de lurades av arrangörerna att delta i något de inte hade kontroll över eftersom deras åsikter inte är så radikala som Muslimska aktivisters. Det bekräftas av MA:s beteende på andra möten de deltagit i. Men visst är det naivt som tusan att delta i möten som utannonseras med en bild på den terrordömde Aafia Siddique på affischen. Det är hon som är porträtterad. Man kan undra hur deltagarna tänkte!

I samband med detta fick jag reda på att den som bokade lokalen de höll mötet i var en viss Jasmin Nur. Vi återkommer till henne lite senare.

Abu Waleed 2015

I mars 2015 höll man en föreläsning med den brittiske hatpredikanten Abu Waleed. Profilen Aafia Sissique postade åter en inbjudan till IS och Al Qaida anhängarna i den slutna gruppen Ummah Nyheter.

Den som vill veta hur han tänker kan läsa en artikel från The Sun förra året om hans aktiviteter på Telegram. Eller bara följa hans Tumblr blogg, Där finns många intressanta inlägg, bland annat denna artikel mot demokrati:

Democracy/Capitalism calls the people to the creed of “Give what belongs to Caesar to Caesar and give what belongs to God to God”. Allah (swt) on the other hand says,“ …His are all things that are in the heavens and all that are on Earth…” (2:255), including Caesar and his throne.

These fundamental differences between Islam and the Democratic/Capitalist ideology of the West can lead to no other conclusion than that there is definitely an inherent contradiction between Islam, as Allah (swt) revealed it, and Democracy/Capitalism… Alhamdulillah, despite the efforts of the media, the Muslim Ummah is beginning to reject the notion of democracy/capitalism ruling over us, and this reaction should not surprise us. The Ummah is finally healing from the poison of freedom, democracy, capitalism, nationalism, and secular thought which the fangs of the imperialist kafirs injected in our thinking. It is looking now to bring Islam back as its deen in its comprehensive form, and carry its mercy to the rest of the world.

Abu Waleed har aldrig öppet stött IS men det viftades med IS flaggor och folk bar IS T-shirts vid en barbecue han var med och arrangerade 2014, utan att han reagerade.

Han har öppet förespråkat diskriminering av kristna, inkluderat att raka kristnas huvuden och tvinga dem att inte gå på trottoarerna. Lägg märke till hur han hånar Förenta Nationerna.

Man kan fråga sig varför man ens kan komma på att arrangera ett möte med denne predikant? Nåväl, det hölls och arrangör var Muslimska Aktivister.

Jasmin Nur

En av de bakom ”muslimska aktivister” 2014-2015 var Jasmin Nur. Hon arrangerade mötet om Prison Outreach, då man hade Aafia Siddique på affischen. Jasmin är mer känd idag under sitt fulla namn Jasmin Nur Ismail. Det var hon som avbröt Stefan Löfven under första maj. Hon var också Vänsterpartiets talare i år i första maj demonstrationen.

Och ja det är hon, det är bekräftat väl såväl i samtal med personer som deltagit på mötena och i form av bevis från sociala media. Så här såg det till exempel ut då hon arrangerade mötet Prison Outreach.

Jasmin nur  

Mig veterligen är enda gången jasmin Nur konfronterats för sitt engagemang i Muslimska Aktivister den gången då Magnus Ranstorp konfronterade henne på twitter. Hennes alias då var Jasmin Umm Zubayr.

I en tidigare inkarnation kunde man hitta henne under det namnet i en Facebookgrupp med namnet Ghuraba Syrien, en sida där IS och Al Qaida anhängare möttes. Man kan därför undra vem som dolde sig under namnet Aafia Siddique? Månne samma person?

Att Jasmin Umm Zubayr och Jasmin Nur Ismail är samma person framgår av att Nyans Muslim, där hon skriver, har lagt in Jasmin Ismails artiklar under taggen Umm Zubayr. Hon använde det namnet då hon skrev sina första artiklar för bloggen.

Hon har haft många namn på Facebook. Här postade hon om sitt deltagande i en konferens på Malmö Högskola om kriget mot terrorn från ett annat Facebookkonto.

Arrangemanget postades även på Muslimska Aktivisters sida.

Hon har även postat en artikel hon skrivit på Nyans Muslim på Muslimska Aktivisters sida.

Summa summarum

Jasmin Nur Ismail och de andra på Muslimska Aktivister svarade på mina artiklar 2015 på ett mycket intressant sätt. ”Vi på Muslimska Aktivister tänker varken ta avstånd eller fördöma beväpnade grupper”…  Jag blev visst polisanmäld, fast polisen har inte hört av sig. Så mycket för det. Får se om de anmäler denna gången.

Jag vet att jag är petig. Det är jag mot islamofober också. Tvärtemot vad Jasmin Nur anser är det inte islamofobi att vara mot galna hatpredikanter. Det är islamofobi att dra alla muslimer över en kam. Men sånt gör jag inte. Jag vet att de flesta muslimer skulle sky Muslimska Aktivisters retorik och politik som pesten.

De flesta muslimer anser till exempel att attacken mot USA elfte september 2001 var en tragedi. Vad Muslimska aktivister vill ha sagt med postningar som denna här nedan kan man fundera över. Jag har sett den spridas bland Osama Bin Ladins vänner som gillar Al Qaida. EAT THIS, betyder då ett försvar för elfte september. Hur tolkar du den?

Jag är mot drönarattackerna också. Men även attackerna elfte september och anser INTE att USA förtjänade attacken.

Just nu skapar sig Jasmin Nur Ismail en plattform i identitetsvänstern. Och Muslimska aktivister gjorde sin första statusuppdatering på över ett år den 25e maj. Nu är det dags att syna denna rörelse, deras Facebooksida, deras möten och deras agenda.

När det gäller Jasmin Nur Ismail hoppas jag hon inser att hon var ung och dum då hon var aktiv med Muslimska aktivister och tar avstånd från det hon gjorde förr. Jag hoppas verkligen att hon lämnat projektet. Nu har hon möjlighet att förklara sig när alla korten ligger på bordet.

I mina ögon är det illa, mycket illa att bjuda in Geert Wilders, Pamela Geller och medlemmar av Nordiska Rikspartiet till möten. Jag anser det är riktigt illa att försvara nazister som sitter i fängelse. Jag är petig med sådant och har nolltolerans mot islamofobi. Men jag har även nolltolerans för försvar av terrorister och antidemokrater.

Extramaterial

Identitetspolitikern Jasmin Nur Ismail kan inte ta avstånd från arabiskt slaveri eftersom det då betyder att man måste ta avstånd från negativa saker muslimer gjorde förr. Istället hävdar hon att arabiskt slaveri var frihet, och att bara vitt slaveri var omänskligt och ofritt.

Collateral damage – den islamistiska terrorns bästa allierade?

Vi som drabbas av radikal islamistisk terrorism anser att det är vidrigt med mord på civila, män, kvinnor och barn. Att döda barn i kampen för sin syn på politik och religion. Men är det inte egentligen nästan lika vidrigt med Collateral damage i krigföring då civila, män, kvinnor och barn dödas av amerikanska drönarattacker eller i ett regn av vit fosfor? 

Inte riktigt. I ena fallet är målet civila, i andra fallet är målet militärt och man försöker undvika civila dödsoffer, men man vet att civila kommer att dödas. Men i den radikala islamistiska propagandan låter det inte så. Där påstås det att väst bombar, t.ex. IS, för att de vill döda civila, att drönarattackernas mål INTE är militärer utan ”muslimska barn”.

Det ska sägas redan från början i denna artikel klart och tydligt att detta är SKITSNACK från de radikala islamisternas sida.

Mycket möda läggs ner av väst för att undvika civila dödsoffer. Det gäller både för kriget mot IS och det Israel gjort i sina krig. Men det är inte nog. För när valet stått mellan att skjuta och inte skjuta, när man vet att många civila finns nära målet, så har man skjutit. Såsom Israel gjort så ofta när de bombat Gaza. De civila var inte målet, men, ja, ni vet: ändamålet helgar medlen. ”Lite spill får man räkna med när man släcker en eld.”

Det är inte bra när vi i väst tummar på våra principer, med Guantanamo, tortyr, vit fosfor mot stadsbebyggelse, drönarattacker, bomber mot sjukhus, etc… Det finns skäl för oss i väst att föra kriget mot terrorn så strikt och rent det bara går. Inte bara för att det är vidrigt med mord på civila, utan även för att det ger argument åt IS och de radikala islamisterna. Dessa påstår nämligen att det är DE som utsätts för terrorism och inhuman krigföring. När sen IS eller Hamas i sin tur begår terrorangrepp i väst så försvarar man sig i sina uttalanden med det magiska ordet: ”collateral damage”. Ja, ”lite spill får man räkna med när man släcker en eld.”

För att bekämpa radikal islamistisk terror behövs militära och polisiära åtgärder och åtgärder från myndigheter som socialtjänsten. Det behövs insatser mot ungas radikalisering och det behövs muslimska förebilder som visar vägen för en tro utan radikalisering. Men förutom det behövs också att de länder som militärt kämpar mot IS gör det på ett vettigt sätt, utan att ge de radikala argument och skäl för sin ”kamp”.

I denna artikel ska jag kika lite närmare på hur de radikala islamisterna använder Collateral damage, sidoskador, för att sprida sin sak.

Sidoskador

Collateral damage, sidoskador, oavsiktliga skador på civila i samband med krig, är i fokus för båda sidors propaganda i kriget mot IS. I vår krigföring i Väst anses det nästan självklart att civila kommer att dö. men det anses hedersamt att vi försöker undvika civila dödsoffer så mycket som möjligt. Det anses att kriget annars är omöjligt att föra.

Om man tittar på hur IS anhängare tänker, vad de skriver i sin propaganda ser man att de använder en liknande retorik och framhåller antalet civila dödade.

Man kan fråga sig hur detta går ihop med att IS och andra grupper håller på med terrorism. Jo det gör det, för de metoder USA använder säger de sig vilja använda.

Det står i koranen att: ”om någon dödar en människa skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet.” Det är sådana citat normala muslimer tar fasta på när de tar avstånd från mord och terrorism. För att bemöta detta påstår IS och Al Qaida att detta citat är korrekt, men att i krig är det tillåtet att döda civila, om syftet i grunden är militärt. Och för övrigt gör ”fienden” samma sak också.

Citatet nedan är från Anwar Al Awlaki, jihadistledaren i Al Qaida och det som senare skulle bli IS, som dödades 2011. (Al Qaidas tidning Inspire 2011,nr 8)

” The use of poisons or chemical and biological weapons against population centers is allowed and is strongly recommended due to its great effect on the enemy. Regarding the importance and permissibility of using such weapons, the classical scholars have said the following: – Imam al-Mawardi: “The Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم set up the catapult on al-Taif when he laid siege to it following the opening of Makkah. It is allowed to attack the enemy (in the place where they live such as their cities or villages) when they are not aware, like what the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم did with Bani al-Mustalaq, and it is allowed to attack them at night and set fire to their homes and throw on them fire, snakes or scorpions, demolish their homes with them inside, release floods onto them, cutoff their water supply, and do onto them all what would lead to their destruction without refraining just because of the women and children that are among them, even if that would lead to the deaths of their women and children.”

Därför är det helt korrekt att ha civila som måltavlor, väst gör ju samma sak. Som han citerades i nummer 12 Inspire:Inspire. https://azelin.files.wordpress.com/2014/04/inspire-magazine-issue-12.pdf

Vit fosfor

IS anhängarnas propaganda just nu handlar om att DE påstår att de utsätts för terrorism och attacker mot civila. Som denna danske IS anhängares postning av Media Studies Centers bild av ett påstått fosforregn visar.

Varje bombardemang med drönare, bombplan eller liknande mot IS följs upp med att IS  sprider äkta eller falska bilder på offer och anger dödstal (många dör, men IS blåser upp dödstalen). Man producerar videos som ibland till och med söker sig in i massmedierna i Väst (ett exempel från Daily Mail). Just nu ligger fokus på attackerna med vit fosfor mot IS ställningar i Raqqa och Mosul. Och onekligen är det problematiskt med attacker med vit fosfor i tättbebyggelse, även om det troligen är så att konventionella bomber dödar fler.

En annan postning från Danish Jan visar hur en genomsnittlig IS anhängare använder de allierades bombattacker. Ni ser, de vänder på det. Det är DE som utsätts för terror. En annan dansk radikal islamist postade detta tidigare i år:

Vad gör du när muslimer massakreras, frågar denne svensk. Han tänker inte på IS eller Al Qaidas massakrer på muslimer utan på västs bombningar.

Skråmo

Man kan titta på den svenske IS jihadisten Skråmo om man vill. När en terrorattack skedde nära parlamentet i London svarade Skråmo med att berätta om bombningar mot civila av koalitionen mot IS.


Vem är det som dödar civila, frågar han, väst eller IS eller Assad?
Även han bloggar mycket om vit fosfor numera. I skrivande stund är det senaste han lagt upp en video på två hur två svenska IS anhängare petar i vit fosfor.

Nyligen skrev han en uppmaning till muslimer i väst att begå terrorbrott mot civila. Detta skulle då ske i hämnd mot koalitionens ”terror”, dvs bombningar och användande av vit forsfor.

Kampanjsidor

Detta är inget nytt. Så länge radikal islamistisk terror har funnits har de använt denna metod. Att vända övergrepp i väst, eller västs ”collateral damage” mot väst själv, och rättfädiga den egna terrorn. Osama Bin ladin skrev sådant redan 1993-1995 i sina nyhetsbrev som skickades från hans politiska och finansiella högkvarter i London (Han bodde på annan plats men propaganda och ekonomi skötte han i London tills november 2001 då bankkontona stängdes och hans fruar sparkades ut ur Storbritannien).

På internet har de radikala islamisterna i flera år skapat sidor och grupper som ägnat sig åt att protestera mot ”förtryck mot muslimer”. Det ingår i deras medvetna strategi. man känner direkt igen dessa propaganda sidor på att de friskt blandar rasism och hatattacker i väst, och sidoskador från kriget mot IS och kan öppet försvara terrorister, eftersom ”de angreps orättfärdigt”. Men de kritiserar aldrig med ett enda ord den radikala islamistiska terrorn, inte ens när den drabbar muslimer.

Så enkelt ser man skillnaden mellan en propagandasida och en normal sida. Kritiserar de islamistisk terror mot muslimer också, eller inte? Man kan dessutom titta på vad de anser om demokrati och liknande saker.

Inte alla som är aktiva i dessa nätverk är anhängare av terrorism, det måste sägas. En del hyser säkert en riktig vilja att bekämpa orättvisor och ogillar säkert IS och Al Qaida. Det finns säkert nätverk som skapats av andra än terroranhängare också, men det de gör används även där av radikala islamister för deras sak.

Jag kommer att återkomma till ämnet. Men om ni vill studera sådana Facebooksida rekommenderas Media Studies, eller Facebookgruppen DOAM. I en postning som fördömde en attack av USA som dödade ett barn glömde de berätta att barnet var terrorledaren Anwar Al Awlakis barn, som ”råkade” befinna sig i Al Qaidas läger ihop med en massa krigare.

På bilden här nedan har en svensk radikal islamist postat en liten hyllning till både Awlaki och barnen.

Nej att barn dör är inte bra. Man kan konstatera att USA attackerar friskt och glatt utan att ha koll på konsekvenserna. Men frågan är om de största rövhålen inte var de vuxna som tog barn till ett läger för terrorister?

Summa Summarum

Nej jag anser inte att man kan jämställa det USA i kriget mot IS gör och det IS gör med sina terrordåd. Vad än IS anhängarna och deras radikala islamistiska svans påstår är det en skillnad. För IS är civila dödsoffer alltid civila dödsoffer. Ändamålet helgar medlen i krig. Får USA döda civila får så får IS göra det. Samma för Hamas i Palestina, får Israel bomba civila så får väl Hamas sticka kniven i dem. Men USA har inte civila som främsta måltavla. Varför skulle de ha det? Var gång civila dödas i stor skala blir det negativ media om det.

USA lärde sig av Vietnam. USA förlorade propagandakriget på grund av dödandet av civila.

Men det finns ändå en viktig poäng med detta. Collateral damage, sidoskador, är ett av de radikala islamisternas huvudargument mot väst. Dessutom är det helt vidrigt att vi lever i 2017 och en massa civila dödas i krig ännu.

Å ena sidan är det onekligen så att sådant som t.ex. Guantanamo fängelset, är som att ge vapen och argument till radikala islamister. De har suttit fängslade i ett och ett halvt decennium utan rättegång. Drönarattacker som dödar civila och vit fosfor och bomber mot städer är nog inte världens smartaste strategi. Ganska korkat att bekämpa orättvisa med orättvisa.

Men å andra sidan, apropå att bekämpa orättvisa med orättvisa gör en del islamister samma sak. Att USA bomber civila rättfärdigar INTE radikal islamistisk terror mot väst eller mot muslimer. Och jag vet att många bara vill slåss mot orättvisor, men det är ganska korkat att bara slåss mot en del orättvisor. När IS och Al Qaida dödar civila eller muslimer, är det faktiskt VÄRRE än när väst gör det. De har som mål att döda just dessa civila.

Verkligheten är ganska komplex. Men det går att ha två tankar i huvudet samtidigt. Man kan vara mot att civila dödas men ändå se att det är en viss skillnad mellan terrorism och det USA gör i kriget mot IS. Man kan vara mot koalitionens bomber som dödar barn men ändå anse att terrorism är något minst lika illa, eller värre. Inte minst bör man ha två tankar i huvudet samtidigt om man är muslim… IS och Al Qaida dödar många gånger fler muslimer än de dödar västerlänningar.

PS

Det ska medges att det finns ett dilemma här. Hur ska man ens kunna föra krig utan att civila dör. Jag medger det. Men det visar också i vilket barbari människan lever ännu. Men till skillnad från IS kan väst VÄLJA att inte bomba om oskyldiga riskerar att dö. Vi kan välja att följa normala procedurer för rättegångar och inte döma någon utan att de får försvara sig. Vi kan säga nej till tortyr.

Om judars, muslimers och sk ”västerlänningars” hat och fördomar

Ofta hör man det sägas att muslimer i arabländerna är rasistiska och antidemokratiska och fundamentalistiska. Det stämmer att stora delar av befolkningen är det. Men det är inte bara muslimer som är det. Undersökningar om hur judar i Israel ser på världen visar att samma mönster finns även bland dem. Att studera statistik på hur det står till med fördomar mellan folk över hela världen, är inte roligt alls. Det finns extremt många fördomar mellan folken, och mycket fundamentalism och konstiga ideer.

Artikeln kommer att kännas som ett bombardemang av siffror och statistik. Det är den. Jag har samlat materialet här för att ha det på ett ställe, och för eget bruk att hänvisa till. Det kan hända att jag publicerar delar av det i andra artiklar framöver. Men jag tror att fler än jag kan ha nytta av materialet. Så här får ni det, varsågoda!

Först ska vi kika på antisemitism och fundamentalism bland muslimer. Är antisemitismen speciellt vanlig bland Muslimer? Ja, det är den. Det är givetvis inte bra.

En ganska stor andel europeer hyser antisemitiska åsikter, dvs besvarar frågor i undersökningar om ”judar” kan hållas ansvariga för negativa saker som ett kollektiv, jakande. 25 procent. Men andelen muslimer som svarar ja på sådana frågor är större: nästan 60 procent.

ADL

50-60 procent av Europas muslimer hyser antisemitiska åsikter.

ADL, Anti Defamation League, undersökte de antisemitiska attityderna år 2015. Det materialet är förrödande. 56 procent av muslimer i Tyskland, 68 procent av de i Belgien,  54 procent av de i Storbritannien, och 49 procent av de i Frankrike hyste antisemitiska åsikter.

Frågor ADL ställde till muslimerna  var sådana som ”folk hatar judar på grund av hur de beter sig”, ”judar tror de är bättre än andra människor”, ”judar ligger bakom de flesta krigen” och ”judar kontrollerar media”. På grundval av sådana frågor, som alla generaliserande pekar ut ”judar” som grupp, räknade man ut antalet personer med antisemitiska attityder.

Globalt sett står det värre till enligt ADL. Muslimer och kristna i Mellanöstern besvarar i hög grad påståenden som de tre ovan jakande.

Nearly half of all Muslims surveyed around the world responded “probably true” to at least 6 of the 11 index stereotypes in the ADL Global 100. Likewise, Christians in Eastern Orthodox and Catholic countries are more likely to harbor anti-Semitic views than those in Protestant countries. Key findings:

 • Among Muslims, which comprise 22.7 percent of the world population, 49 percent harbor anti-Semitic attitudes. In MENA, the number of Muslims holding anti-Semitic attitudes is 75 percent.

 • There are substantially lower levels of anti-Semitic beliefs among Muslims outside of MENA: with Asia at 37 percent; Western Europe at 29 percent; Eastern Europe at 20 percent; and Sub-Saharan Africa at 18 percent.

 • There were substantially higher levels of anti-Semitic beliefs among Christians in MENA, at 64 percent, compared with Christians outside of MENA.

 • Overall, 24 percent of Christians fall into the anti-Semitic category.

Jikelis

Jag rekommenderar Günther Jikelis studie: Antisemitic Attitudes among Muslims in Europe

Där kan man läsa bland annat detta från PEW:

Men det mest intressanta är hämtat från Six Country Immigrant Integration Comparative Survey. Där kan man se att invandrade muslimer och kristna har tagit med sig antisemitiska attityder till Europa. I synnerhet muslimerna.

Six Country study

Den sistnämnda studien, Six Country Immigrant Integration Comparative Survey, (presentation and engelska), innehåller en del intressant. Det är en studie där man frågat invandrade muslimer i sex Europeiska länder hur de såg på världen. Invandrarna var främst från Marocko och Turkiet.

Enligt studien anser 65 procent av de intervjuade invandrade muslimerna i sex länder att sharialagen är viktigare för dem än lagarna i landet de lever i. 75 procent anser att det bara finns en legitim tolkning av koranen.  50 procent av muslimerna vill inte ha homosexuella som vänner.

45 procent säger att man inte kan lita på judar. Om man tittar på befolkningen i sin helhet uttrycker 8 procent fördomar mot judar, 10 procent mot homosexuella och 21 procent mot muslimer.


54 procent anser att väst är ute efter att förstöra islam. (Studien refererar till att PEW studies 2006 kom fram till en liknande siffra. Då ansåg 50 procent av muslimerna som tillfrågades o Frankrike, Tyskland och England att väst låg bakom attackerna mot World Trade Center 2001.)

Detta kom studien fram till om religionen, om hur stor betydelse den hade bland invandrarna och hur pass fundamentalistiska åsikter de har.

Så här ser siffrorna ut mer i detalj.

Six Country Study jämför detta med en annan studie, Muslime in Deutschland 2007 där man kom fram till att 47 procent av muslimerna ansåg att deras religion var viktigare än demokratin och samma antal ansåg också att koranen hade företräde framför tysk lag.

Muslime in Deutschland

Studien Muslime in Deutschland från 2007 är intressant. Här kommer ett urval av vad studien kom fram till, hämtat från Die Welt.

Den visar åsikterna bland alla turkiska invandrare (blå), deras barn (första generationen, lila) och deras barn och barnbarn (andra generationen, svart). Första frågan är om religionens lagar är viktigare än statens lagar. Den andra är om muslimerna ska gå tillbaka till profeten Muhammeds samhällsordning. Det tredje om att det bara finns en sann religion. Den fjärde är att bara islam kan lösa dagens problem och den femte är alla som svarat ja till alla fyra frågorna.


Som synes är första generationens invandrare mer fundamentalistiska än andra generationens.

Ca 21 procent av de med turkisk härstamning var negativa till judar, 27 procent till ateister. 20 procent neutrala.

En ny tysk undersökning

2016 undersöktes attityderna hos 800 asylsökande från muslimska länder i Tyskland. Resultatet släpptes nyligen. 50 procent av syrier, irakier och afghaner anser att judarna har för mycket inflytande i världen. men det ska noteras att bara 2,7 procent vägrade ta avstånd från religiöst betingat våld.

Weit über 50 Prozent der Syrer, Iraker und Afghanen finden, dass die „Juden auf der Welt zu viel Einfluss haben“… Eine marginale Gruppe von 2,7 Prozent der Asylsuchenden lehnt religiös begründete Gewalt nicht direkt ab.

En ”poll” i Storbritannien

2015 undersöktes muslimers attityder till bland annat judar i Storbritannien.

6 procent av befolkningen i stort ansåg att meningen ”judarna ligger bakom de flesta krig” var sann. 25 procent av muslimerna sa det. 40 procent ansåg att har för mycket makt. 3+ procent anser att judarna anser att de är bättre än alla andra.

According to reports in several British media outlets, the poll found that while 6 percent of the British population in a parallel poll believed Jews are “responsible for most wars,” more than 25 percent of Muslim respondents held that view. In addition, nearly 40 percent of the Muslims polled said Jews had “too much control over global affairs,” a view held by just 10 percent of the overall British population.

The poll of Muslims also found that more than one-third believe Jews talk too much about the Holocaust, 30 percent believe Jews “think they are better than other people” and 40 percent believe Jews are “more loyal to Israel than to the UK.”

Demokrati

 

Demokrati och ideer om att muslimer ska styra i ett land, eller kristna, går inte ihop. I en demokrati tillåts alla ideer att råda och att få makten. En stat varken kan eller ska anse att en religion är bättre än andra.

Hur ser muslimer på det, dvs på sträng tolkning av sharia? Ja, ungefär som amerikanska kristna ser på bibeln i politiken.

För tio år sen gjorde Gallup en studie om hur muslimer tänker. Man intervjuade 50.000 över hela världen. Då kom man fram till detta. Gallup skrev:

 • In only a few countries did a majority say that Sharia should have no role in society; yet in most countries, only a minority want Sharia as ”the only source” of law. In Jordan, Egypt, Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh, majorities want Sharia as the ”only source” of legislation.

 • Most surprising is the absence of systemic differences in many countries between males and females in their support for Sharia as the only source of legislation. For example, in Jordan, 54% of men and 55% of women want Sharia as the only source of legislation. In Egypt, the percentages are 70% of men and 62% of women; in Iran, 12% of men and 14% of women; and in Indonesia, 14% of men and 14% of women.

Ironically, we don’t have to look far from home to find a significant number of people who want religion as a source of law. In the United States, a 2006 Gallup Poll indicates that a majority of Americans want the Bible as a source of legislation.

 • Forty-six percent of Americans say that the Bible should be ”a” source, and 9% believe it should be the ”only” source of legislation.

 • Perhaps even more surprising, 42% of Americans want religious leaders to have a direct role in writing a constitution, while 55% want them to play no role at all. These numbers are almost identical to those in Iran.

PEW 2011

PEW-rapporten om relationer mellan muslimer och väst från 2011 är också intressant. Den visar att 90 procent av den muslimska befolkningen i länderna runt Israel är negativ till judar. Bara 2.4 procent var positiva till judar.

Det kan vara intressant att se vad de sa om attackerna mot USA 2001.

Det kan vara värt att notera att många muslimer också hyser negativa attityder till kristna. PEW skrev i rapporten från 2011:

Muslim views toward Christians vary considerably across countries. In Lebanon, which has a large Christian population, nearly all Muslims (96%) express a positive view of Christians. Narrow majorities of Jordanian (57%) and Indonesian (52%) Muslims also give Christians a favorable rating, while in Egypt – which has recently experienced violence between elements of its Muslim and Christian communities – views are divided
(48% favorable; 47% unfavorable). Meanwhile, very few Muslims in Pakistan (16%) or Turkey (6%) have a positive opinion of Christians.

Sverige

ADL  undersökte läget i Sverige. 4 procent bedömdes ha antisemitiska åsikter. Men antalet muslimer som besvarade frågorna var för få. Den undersökning man oftast refererar till om läget i bland svenska muslimer är från 2005.

I en studie från 2005 anges det att omkring 5 procent av Sveriges befolkning har antisemitiska uppfattningar. Men det finns grupper där antisemitismen är betydligt starkare. I samma studie står det att ”antisemitiska uppfattningar och ambivalenta attityder till judar är jämförelsevis mer utbredda bland muslimer än bland kristna och icke-religiösa. Bland vuxna hyser 39 procent av dem som betecknar sig som muslimer en systematisk antisemitisk inställning”.

Forum för levande historia mätte attityden till judar bland 4,674 studenter 2010

Men det finns en till studie som nästan aldrig nämns i debatten och som är från 2008.  En på i huvudsak turkiska muslimer i Sverige. Det är studien med resultat från sex länder.


Jämförelsevis bör det sägas att 35% av svenskarna hyser fördomar om muslimer. Det betyder att andelen antisemiter bland muslimer och andelen islamfoober bland icke muslimer är lika hög.

Den som vill läsa mer om rasism i Sverige kan läsa denna artikel i Motargument.

Vi kan se följande siffror från en opinionsundersökning i juni 2015:

 • 45 % av svenska folket har en negativ syn på romer

 • 36 % av svenska folket har en negativ syn på muslimer

 • 8 % av svenska folket har en negativ syn på svarta människor

Islamofobi

Det är ruskiga siffror. Givetvis. Och det är siffror som visar att vi akut måste göra något. Men problemet är inte bara ”muslimskt”. Det är siffror som sverigedemokrater och personer med fördomar mot muslimer skulle älska att använda för att sprida hat mot alla muslimer. I denna artikel ska jag fokusera på judiska attityder mot muslimer. (Det saknas studier över rasismen mot muslimer bland judar i Europa, mig veterligen. Så jag måste använda material från Israel.)

men innan det. En påminnelse om att antisemitism är ett problem bland andra än muslimer. Detta är hämtat från en PEW studie 2016.

Lägg märke till att många är negativa mot muslimer.

Det är generellt sett alltså lika många europeer som misstror muslimer som det är muslimer som misstror judar. Just saying….

Muslimer är inte mer rasistiska

Muslimer generellt sett är inte mer rasistiska.

PEW undersökte hur folk i Mellanöstern ser på varandra i en studie 2011, som jag redan nämnt ovan. Där kom man fram till att 90 procent av muslimerna i Israels grannskap var negativa till judar. Få är positiva. I Jordanien och Egypten är t.ex. bara 2% befolkningen positiva till judarna.

Men… PEW visar också att endast 19% av alla judar i Israel är positiva till muslimer. Andelen fördomsfulla judar i Israel är alltså lika stor som andelen fördomsfulla muslimer i länderna runt Israel. Det är med andra ord inte så att muslimer i Mellanöstern är mer rasistiska än till exempel judar i Mellanöstern. Det är snarare så att det finns mycket ömsesidigt hat och många ömsesidiga fördomar.


Jag visade hur muslimers attityder mot kristna ser ut ovan. Bland annat att bara nio procent är positiva till kristna i Turkiet.

Narrow majorities of Jordanian (57%) and Indonesian (52%) Muslims also give Christians a favorable rating, while in Egypt – which has recently experienced violence between elements of its Muslim and Christian communities – views are divided
(48% favorable; 47% unfavorable).

Det är tyvärr inte bättre om man ser på attityderna till muslimer i Europa.

In four of the six largely Christian nations included in the study, most say they have a positive opinion of Muslims. The exceptions are Germany (45% favorable) and Spain (37%), although views toward Muslims have improved in both countries since 2006. Also, solid majorities in Western countries have a favorable opinion of Jews. In Spain, 59% now hold this view, up 14 percentage points from 2006.

PEW undersökte hur västerlänningar ser på muslimer och muslimer på värtsrlänningar, generellt sett och kom fram till att det finns mycket misstor grupperna emellan. Man bad de tillfrågade svara på om de förknippade vissa ord med väst och muslimer i gemen. Både positiva ord och negativa.

Man frågade dessutom vilken religion de olika personerna ansåg vara mest våldsam.

PEW om Israel

Om man tittar på hur Israels muslimska minoritet ser på judar och judarna i Israel ser på muslimer ser man något intressant. hälften av Israels muslimer är positiva till judar och hälften negativa. Bara nio procent av Israels judar är positiva till muslimer.


Among Israel’s minority Muslim community, however, views are divided: 48% express a positive opinion of Jews, while 49% offer a negative opinion. In contrast, only 9% of Israeli Jews have a positive view of Muslims. Christians receive somewhat higher ratings among Israeli Muslims (67% favorable) than among Israeli Jews (51%).

Det leder oss till andra delen av denna artikel. Nämligen judars syn på muslimer.

”Kasta ut araberna!” (PEW 2016)

En rapport PEW gjorde 2016 visar hur djupt splittrat Israel är.  Vi kommer att citera denna studie för att visa att situationen är komplex, speciellt i Mellanöstern.

Ja det finns mycket rasism och hat och fundamentalism i grannländerna, som är muslimska. Men så även i Israel bland judarna. Till exempel har mellan 43 och 29 procent av Israels judar de senaste åren svarat ja på frågan om araberna bör kastas ut ur landet. Åsikterna skiljer sig bara om hur, och om de ska ersättas för det eller inte.
PEW undersökte detta och kom fram till en högre siffra. Hälften av Israels judar ansåg att araberna borde kastas ut ur Israel.

Och de ortodoxa judarna är givetvis mer positiva till att kasta ut araberna.

Om man tittar vidare bland det rapporten har att berätta ser man att det inte bara är Mellanöstern som lider av fundamentalism. 79 procent av alla judar i Israel anser att judarna ska ha förtur i Israel och VIP status.

61 procent av alla judar i Israel anser att Gud gav Israel till judarna.

Oroad över synen på sharia bland muslimska länder? Även bland judarna i Israel finns det många som anser att halakha, dvs de religiösa lagarna, bör användas som lagbok över Israel. 29 procent för att vara mer exakt.

Tack och lov är de flesta för demokrati. Men 24 procent av judarna i Israel anser att den religiösa lagen är viktigare än demokrati.

De flesta anser att kvinnor inte ska få be vid den heliga klagomuren i Jerusalem.

35 procent vill stänga alla offentliga transporter, som buss och tåg, under sabbaten.

Evolutionsteorin ifrågassätts av både muslimer och judar i Israel.

Men situationen är inte unik för judar. Så här ser judar, muslimer och kristna i Israel på giftemål över religionsgränserna. Som synes är det 82 procent av judarna som är negativa till det och 97 procent av muslimerna.

24 procent av Israels judar anser att kvinnor inte ska ha rätt att skilja sig utan mannens tillåtelse. (Denna siffra är större bland muslimer i Israel, ska tiläggas.)

Inga giftemål med muslimer

 

I PEWs undersökning var 97 procent av judarna mot giftemål med muslimer.

En ny undersökning i år kom fram till att 93 procent av judarna var mot giftemål mellan muslimer och judar, 70 procent var starkt negativa till det.

Respondents were also asked what their positions would be regarding the possibility that their children choose an Arab or Muslim spouse. Ninety-three percent answered that they were opposed, with 70% being strongly opposed to their children marrying Arabs or Muslims. Only 1% of respondents said that they would strongly support their children marrying Arabs or Muslims.

Israels giftemålslagar förbjuder giftemål mellan muslimer och judar. Om de vill gifta sig får de resa utomlands. Men det ska sägas att Israel varken är bättre eller sämre än sina grannländer i det avseendet. De muslimska grannländerna har exakt samma sorts lagar, som reglerar och förbjuder giftemål mellan muslimer och t.ex. kristna.

Apartheid?

Om Israel redan idag har apartheid eller inte, kan diskuteras. Det finns ännu palestinska araber i israel som saknar rösträtt, så länge det är fallet är jämförelser mellan Israel och apartheidregimen i Sydafrika helt berättigade. Israels segregerade utbildningssystem (ett arabiskt och ett judiskt) kombinerat med det faktum att judarna har bättre skolor, kan också sägas vara ett tecken på apartheid.

Hade jag varit en jude i Israel som velat gifta mig med en muslimska hade jag nog absolut kallat Israel en apartheidstat!

Hur man än anser om den saken finns det en opinion som vill ha mer av detta, och införa en apartheidpolitik riktad mot muslimer:

The majority of the Jewish public, 59 percent, wants preference for Jews over Arabs in admission to jobs in government ministries. Almost half the Jews, 49 percent, want the state to treat Jewish citizens better than Arab ones; 42 percent don’t want to live in the same building with Arabs and 42 percent don’t want their children in the same class with Arab children.A third of the Jewish public wants a law barring Israeli Arabs from voting for the Knesset and a large majority of 69 percent objects to giving 2.5 million Palestinians the right to vote if Israel annexes the West Bank.

 

Mord på civila

Till sist. Ett ord om det där med att döda oskyldiga. Det visar att saken inte är så enkel. De flesta muslimer avskyr mord på civila i t.ex. kampen mot terrorismen, eller i krig. Skillnaden mellan icke muslimer i väst och muslimer är stor. 58 procent av kristna amerikaner var för mord på civila (i tex kampen mot terrorismen) medan bara 21 procent av muslimerna i USA var för det. 52 procent av judarna i israel och 61 procent av palestinierna i Israel och i Palestina var för det.

Percentage of people who said it is sometimes justifiable to target and kill civilians:

Mormon-Americans 64%
Christian-Americans 58%
Jewish-Americans 52%
Israeli Jews 52%
Palestinians* 51%
No religion/Atheists/Agnostics (U.S.A.) 43%
Nigerians* 43%
Lebanese* 38%
Spanish Muslims 31%
Muslim-Americans 21%
German Muslims 17%
French Muslims 16%
British Muslims 16%
Egyptians* 15%
Indonesians* 13%
Jordanians* 12%
Pakistanis* 5%
Turks* 4%

*refers to Muslims only

Therefore, Muslims in every country are less likely than U.S. Jews and Christians (and Israeli Jews) to believe that it is sometimes justified to target and kill civilians.

Det finns många studier om deta. Gallup mätte hur muslimer i USA ser på det här med användning av dödligt våld mot civila för några år sedan. (8/2/11) Det visade sig att muslimer var den grupp som MINST av alla stödde idén om dödligt våld mot civila. Många fler ateister och katoliker, till exempel, sa att det kan vara rätt för en grupp människor att döda civila.

Gallup polling on whether it's OK for individuals to kill civilians.

Detta gäller även för regeringars dödliga våld mot civila.

Gallup polling on whether it's OK for the military to kill civilians.

Källa för diagrammen: CATO Institute. Ni kan se resultatet av undersökningen här och här.

Summa Summarum

Vad vill jag ha sagt med allt detta?

Jag undersökte detta för att stilla min egen nyfikenhet. Det är det viktiga för mig just nu. Men man kan ju fundera lite över vad man bör göra åt en del av siffrorna i studierna. Det är verkligen helt hårresande så mycket hat och fördomar det finns mellan människor.

För det första finns det en hel del fundamentalism och fördomar och hat i muslimska grupper, speciellt bland invandrade muslimer. Det är illavarslande och där bär muslimska ledare ett stort ansvar att vända skutan och få slut på hatet.

För det andra finns det fördomar bland icke muslimer mot muslimer som också måste hanteras. Det är givetvis lika illa att dra alla muslimer över en kam som när en muslim drar alla judar över en kam.

För det tredje ser man hur eländig situationen i Mellanöstern är. Det kanske inte är så att det finns en ”good guy” i konflikten mellan Israel och Palestina. kanske båda parter bär ansvaret att bryta våldets och hatets nedåtgående spiral. Statistiken över judars åsikter visar iallafall att man inte bara kan beskylla muslimerna och muslimska stater för att ha problematiska åsikter i sitt land. Även ”Mellanösterns enda demokrati” (som de kallar sig) har synnerligen vidriga åsikter i sitt land.

Och återigen. Att jag publicerar denna statistiken kommer att göra att jag får höra att jag både är antijudisk, antimuslimsk, antiväst och anti-Israel samt anti-Palestina.

 

Dansk studie: 66% av syriska flyktingar är lågutbildade

Ibland måste man medge att även personer man djupt ogillar kan ha rätt.

Tino Sanandaji har rätt i vad han skriver om flyktinginvandrares utbildningsnivåer. 66% av de syriska flyktingarna till Danmark hade bara grundskola som utbildning, eller inte skola alls. Det visar en ny dansk studie av Rockwoolfonden. Den borde debatteras här i Sverige också. Fokus debatten om svenska insatser för att stötta flyktingarna har länge legat på en promille läkare och vårdpersonal och några procent välutbildade, istället för på den stora gruppen flyktingar som bara har grundskola. Det är de senare som kommer att få problem i Sverige, och riskerar att hamna i permanent utanförskap. Av den enkla anledningen att kombinationen av ringa utbildning och dåliga kunskaper i svenska inte gör personer attraktiva i det svenska yrkeslivet.

Flyktinginvandrares utbildningsnivå har varit föremål för debatt i två års tid. På ena sidan har Tino Sanandaji och andra debattörer stått och antirasister och regeringen (!) på andra. Debatten rör hur många som är välutbildade. Tino har menat att få syriska flyktingar är välutbildade och  har mötts av påståendet att det är många. Så har debatten polariserats. Å ena sidan de som hävdat att det är mellan 10 och 14% högutbildade och å andra sidan de som menar att det är upp emot 40%.

Så här skrev Aftonbladet när det begav sig:

38 procent av de nyanlända syrierna är högutbildade. Irakierna kommer inte långt efter – 31 procent har en eftergymnasial utbildning… Statistiken från Arbetsförmedlingen är från slutet av oktober. Den räknar in vuxna nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd och därmed är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Totalt av alla nyanlända har 30 procent en eftergymnasial utbildning – att jämföra med ett genomsnitt på 27 procent.

Problemet var att statistiken man då använde utgick från de som var inskrivna i Arbetsförmedlingen, och inte från alla syrier. Tino Sanandaji tog fram statistik från SCB som visade att den siffran som angavs 2015 på 30-40% akademiker inte stämde.

Av sverigefödda i dessa åldrar har 25 procent en minst treårig eftergymnasial utbildning medan ytterligare 15 procent har kortare eftergymnasial utbildning. Bland syriska nyanlända har 10 procent en minst treårig eftergymnasial utbildning medan ytterligare 22… procent har kortare eftergymnasial utbildning, totalt 32 procent... Om vi tittar på SCBs siffror för alla Syrier och inte bara nyanlända har 14 procent treårig eller längre eftergymnasial utbildning. (källa)

Detta har Tino senare bekräftat genom tyska siffror:

Nu bekräftas uppgifterna Tino och andra angav i den nya danska studien. Rockwoolfonden anger siffran 15-16%.

De syriske flygtninge er især kommet under den verserende borgerkrig i Syrien, og det er den senest ankomne flygtningegruppe. De har i gennemsnit været i Danmark 4 år. Der er her en meget stor andel (66 pct.), som ikke har uddannelse ud over grundskoleniveau. Dertil kommer 10 pct., som har en gymnasial uddannelse, 5 pct. som har
en erhvervsfaglig uddannelse, men  1, 12 og 3 pct. har hhv. en kort, mellemlang og lang videregående uddannelse.

Det torde vara bevisat att regeringen och en hel del andra debattörer hade fel. Tino hade faktiskt rätt. Det påpekade även jag 2015.

Men den viktigaste frågan i debatten är inte hur många som är välutbildade eller inte utan hur många som är lågutbildade. För det är inte de högutbildade som riskerar att fastna i utanförskap. Det är de med låg utbildning och dåliga kunskaper i det nya språket.

66% är utmaningen

Den danska Rockwool studien anger att 66% av syrierna bara har grundskoleutbildning. Berlinske Tidender har publicerat statistiken, från studien  i två bra diagram. Så här ser det ut om man tittar på enskilda invandrargrupper med bara grundskoleutbildning.

Om man ser på gruppen flyktingar totalt är det 53% som maximalt bara har grundskola med sig. Denna siffran är givetvis högre för Sverige eftersom vi tagit emot fler personer från Afrika och Afghanistan där utbildningsnivåerna är lägre än i Syrien.Vad betyder detta?  Rockwoolrapporten visar att de som har en låg utbildningsnivå är arbetslösa i högre utsträckning än de med hög utbildningsnivå. Låg utbildning betyder alltså större risk för utanförskap i det nya landet.

For ikke-vestlige mænd mellem 25 og 64 år, der maksimalt har en grundskoleuddannelse, er der kun 46 pct., der er i beskæftigelse. For kvinderne er beskæftigelsen helt nede på 34 pct. For de ikke-vestlige mænd med en lang videregående uddannelse er der til gengæld 72 pct., der er i beskæftigelse, og for kvinderne er der 59 pct.

46% av män med låg utbildning  hade arbete, och 72% av män med hög utbildning, som invandrat till Danmark generellt sett. (Man kan anta att lågutbildade nog har deltidsarbete i högre utsträckning än högutbildade, det torde påverka statistiken än mer. Dessutom borde situationen för syriska lågutbildade vara värre än för icke västliga generellt sett.)

Arbetslöshet

Detta bekräftar annan statistik jag har publicerat på min blogg.

område

Som ni kan se är arbetslösheten som högst bland invandrare från Asien och Afrika. Danska studier visar samma mönster som i Sverige.

 

Skärmklipp

Ska vi lösa problemen?

Att vara sanningsenlig och att vara för flyktingmottagning är ingen motsättning. Tvärtom. För att kunna göra något åt problem måste man se problemen, annars blir inget gjort.
Jag har 100000 skäl att vara kritisk den raljerande, oförskämde Tino Sanandaji men han pekar faktiskt på en hel del problem som måste lösas.

Arbetslösheten bland flyktingar är ett problem. Det har fler än Sanandaji visat. Riksdagsmannen Staffan Danielsson skriver t.ex:

Andel flyktingar inklusive anhöriga som hade helårsarbeten efter 0-5  års vistelsetid i Sverige var 2013 15 %, efter 6-10 år var andelen 40%, efter 11-15 år var andelen 50 % och efter 16 år och längre var andelen 59 %.

Efter ca 7-8 år har majoriteten haft ett jobb (med eller utan lönebidrag). Efter ca 15 år i Sverige har ca 50% av flyktinginvandrarna blivit självförsörjande med heltidsjobb.

15 år!!!!! Ja, ni läste rätt, 15 år!!!

Vill vi att även de flyktingar som kommit de senaste åren ska fastna i samma utanförskap som så många av de som kommit de senaste 40 åren har? Statistiken visar att flyktinginvandrare generellt sett är överrepresenterade i brottsstatistiken, brottsofferstatistiken, utbetalning av socialhjälp, dåliga skolresultat, avhopp från skolan, låg utbildning, låginkomsttagare, arbetslöshet, bristande framtidshopp, etc etc. Bör vi inte bryta dessa mönster?

Statistik visar klara samband mellan arbetslöshet och låg utbildning. Det torde inte förvåna någon.

Man löser inte detta med fler fritidsgårdar bara utan med utbildning och nya jobb.

Lärlingssystem?

Två lösningar på utanförskapet debatteras mycket: den ena att införa låga löner och den andra att satsa på utbildning och statliga jobb. Den ena förespråkas av Centerpartiet, den andra av t.ex. Vänsterpartiet. Ofta beskrivs de två lösningarna som motsatta varandra, jag tror man kan kombinera dem. Jag tror faktiskt att både Centern och Vänsterpartiet har rätt i de lösningar på problemet med utanförskap och arbetslöshet de lägger fram.

Jag tror mycket på att skapa ett lärlingssystem i Sverige, kombinerat med viss utbildning. Dvs att skapa en andra väg in i yrkeslivet. Idag är vi väldigt fixerade vid utbildning och det är i praktiken den enda vägen in i jobb inom t.ex. vården, eller liknande. Den vägen blir svår att gå för de flesta som invandrat hit. Därför vore det bra med ett lärlingssystem. Man arbetar till låg lön på en arbetsplats. Arbetsgivaren får vissa lönebidrag från staten för att ha lärlingstjänsterna, och förmånliga skattevillkor. Under ett antal år arbetar personen på arbetsplatsen och kombinerar det med studier. Systemet ska vara flexibelt så att personer som behöver längre tid ska få det. Eventuellt kan man kombinera ett sådant system med CSN bidrag så att man jobbar till 50% eller 75% eller liknande som lärling med låg lön. Efter studierna är avklarade får man sin examen (till till exempel undersköterska) och därmed slipper man låglöne yrket.

Lärlingsjobb skapas i en mängd branscher där yrkesutbildningar av olika sort behövs. Dessa kombineras med studier och innebär att man får låg lön och där företaget får bidrag. Det är förmånligt för både stat och arbetsgivare och arbetstagare.

Givetvis ska samma system vara tillgängligt för alla, dvs även svenskfödda ungdomar ska kunna använda detta lärlingsssystem.

Om man vill ska man alltså kunna ta sina första steg in i arbetslivet, till exempel som undersköterska, genom detta lärlingssystem, eller så väljer man att studera först heltid och sen jobba. Möjligheten att som idag studera till undersköterska medan man jobbar ska givetvis finnas kvar, för fortbildning och liknande.

Så reglerar man låglönebranschen samtidigt som man skapar jobb med lägre lön. Och man ger personen möjlighet att vidareutbilda sig.

Även om det tar 5-6 år för en person att slutföra lärlingsuppdraget så tjänar samhället på det, i de reducerade kostnaderna för arbetslöshet och socialbidrag.

Det kan verka brutalt med statistik som t.ex. visar att 66% av syriska flyktingar är lågutbildade. Men det är nödvändigt att vi tar fram sån statistik och debatterar det. Utanförskap och permanenterad arbetslöshet är inget samhället mår bra av. Och dessutom är det en total katastrof för de individer som kommer hit i tron att de ska få jobb och ett bättre liv och som hamnar i en sits där de aldrig kan skaffa jobb. Ofrivillig arbetslöshet och sysslolöshet kan vara förödande för människor.

Man måste ha ett hjärta av sten om man inte rörs av statistiken om flyktinginvandrares utanförskap i Sverige. Vill vi dem väl så måste vi lösa problemen. Men för att kunna det måste vi se problemen först. Så studera statistiken. Sätt på en klädnypa på näsan och läs även vad Sanandaji skriver, t.ex. hans bok om Massutmaningen. Ogillar du hans raljerande stil och insinuationer så skriv något själv som är befriat från det!

Mina artiklar i urval.

https://ligator.wordpress.com/2017/02/27/statistik-om-man-och-invandrare-som-begar-brott/

https://ligator.wordpress.com/2017/02/11/vad-sager-dansk-statistik-om-brottslighet-och-invandrare/

https://ligator.wordpress.com/2015/12/07/en-invandrad-underklass-i-sverige-och-danmark/

https://ligator.wordpress.com/2016/10/11/utanforskap-nya-svenskar-och-brottstatistik/

https://ligator.wordpress.com/2016/01/15/overrepresentation-av-utrikesfodda-i-brottstatistiken/

https://ligator.wordpress.com/2015/09/27/bekampa-arbetsloshet-och-utanforskap-bland-de-nyanlanda/

https://ligator.wordpress.com/2015/10/23/att-skita-i-byxorna-och-hoppas-att-hangslena-haller/

https://ligator.wordpress.com/2015/12/07/en-invandrad-underklass-i-sverige-och-danmark/

https://ligator.wordpress.com/2015/10/23/om-kronan/

https://ligator.wordpress.com/2015/10/14/ge-invandrarna-ratten-att-jobba/

https://ligator.wordpress.com/2010/08/10/brottslighet-invandring-sverigedemokraterna-och-det-klantiga-bra/

https://ligator.wordpress.com/2010/07/19/integrationsprojektet/

https://ligator.wordpress.com/2015/09/27/nar-jag-ljog-for-tre-eritreaner/

https://ligator.wordpress.com/2010/08/15/varning/

https://ligator.wordpress.com/2012/05/08/invandring-statistik-brottslighet-och-sant/

https://ligator.wordpress.com/2016/05/12/vem-bryr-sig-om-ubers-chaufforer/

Om förorterna

https://ligator.wordpress.com/2015/09/27/bekampa-arbetsloshet-och-utanforskap-bland-de-nyanlanda/

http://www.verdandi.se/wp-content/uploads/2015/10/151014-F%C3%B6rorterna-som-Moder-Svea-gl%C3%B6mde.pdf

 

 

 

Att mäta kuk om terror hat och hot.

Vad är vitsen med att räkna på vilket hot som är störst, nazism, radikal islamism eller vänsterextremism och kommunism? Kan man inte bara vara mot ALLA hot?

Så var det igång igen. Kukmätningen. En del personer som anser att radikala islamister är största hotet fnyser åt min artikel i Dagens Nyheter om nazistiska NMR. De påpekar att radikal islamism är ett större hot. Man jämför antalet mördade globalt sett av islamister med antalet dödade av nazzar I Norden.  

Just nu sker massor av islamistiska terrordåd. Inkluderat dåd med svensk koppling (Farid Ikken), Alltså är islamism största hotet och det är avledning att prata om.nazister, som de ser det.

Och en del antirasister svarar på det med fina statistiska tabeller på hur många som dödats av nazzar och rassar i Sverige de sista 30 åren jämfört med dödade av radikala islamister och vänsterextrema. 

Gud! Låt mig slippa dessa siffertabeller som ställer naziterror mot islamistisk terror!

Fy fan vad jag hatar den sifferexcersisen bland vissa antirasister och bland vissa som är mot radikal islamism. Lika barn leker bäst heter det. Istället för att konsekvent vara mot all extremism och terror mäter de kuk som hormonstinna fjortisar.

Dessutom är det så att både de som kämpar mot IS och de som kämpar mot nazistiska NMR anser att polis, sociala myndigheter och stat är för slappa mot extremism. Båda anför ungefär samma skäl.

Alla som är mot radikal islamism och nazism borde ta fajten mot båda samtidigt, tillsammans. Det skulle båda vinna på.