Är ”revolutionär kommunism” ok, Vänsterpartiet?

Ung vänster antog ett nytt principprogram i början av januari 2021. Där står det att: ”vårt mål är ett klasslöst samhälle, fritt från förtryck – ett kommunistiskt samhälle.”

Det är givetvis helt horribelt att Vänsterpartiets ungdomsförbund 2021 förespårkar kommunism. Detta med tanke på att Vänsterpartiets föregångare, VPK/SKP och ungdomsförbundets föregångare Kommunistisk Ungdom, försvarat massmördare som Stalin, Lenin och även ganska länge Mao. Man stödde Sovjets aggression mot Finland och Baltikum 1939/40 och mot östeuropa efter 1945, man stödde förtryck av oppositionella i Sovjet och man stödde proletariatets diktatur.

Givetvis måste Vänsterpartiet avbryta allt samarbete med Ung Vänster nu, om de ska kunna ses som ett demokratiskt parti igen.

Jag ska medge att jag missat att Ung Vänster faktiskt i många år haft den skrivelsen i sittprogram. Att Vänsterpartiet påstått vara ett demokratiskt parti och samtidigt har samarbetat med Ung Vänster är helt bisarrt.

Många av oss är kritiska till Sverigedemokraterna och pekar med rätta ut dess svarta nazistiska förfluutna och de band de har till nazideologin idag. Men att göra detta och samtidigt blunda för ung Vänsters öppna stöd till en lika blodsbesudlad ideologi som nazismen, är hyckleri. En antinazist måste vara konsekvent!

Om man läser principrogrammet och Ung Vänsters verksamhetsplan hittar man en del annat som är klandervärt. Dessutom återfinns den retorik som kommunisterna rättfärdigade sina massmord på 30talet med.

Om man läser nazistisk svensk propaganda på 30talet och 40talet hittar man inget stöd till direkt massutrotning av judar. Men man propagandafraserna som användes vid massutrotningen återfinns i svensk nazipress. Avhumaniseringen av judar, de negativa generaliseringarna och, framför allt, tesen att judarna var i krig mot Tyskland. Är man i krig får man döda, eller hur? Samma sorts argumentation använde kommunister på 30-talet, men deras ”judar” var ”borgerliga”, ”kontrarevolutionärer”, ”imperialister”, ”religiösa” och ”kapitalister”.

Det var samma sorts avhumaniserande och samma krigsretorik bakom nazisternas antijudiska propaganda och kommunisternas antiborgerliga propaganda.

Efter andra världskriget kompletterades kommunisternas retorik med ”antinazism”, som man kallade det. Många hundratusen slaktades med ”nazism” som svepskäl. Det räckte att vara oppositionell mot Stalin eller att gilla sossar eller västerländsk fackförening för att utdömas som nazist, eller att vara kapitalist, för ”alla visste ju att kapitalismen låg bakom nazismen. Och nazister var ju en dödlig fara, som man var i krig mot. Att bekämpa nazism, med våld, kan väl anses ok?

Förutom detta hittade man kritik mot ”borgerlig” demokrati och tryckfrihet i den kommunistiska propagandan.

Låt oss se om denna klassiska kommunistiska retorik återfinns i Ung Vänster idag?

De kallar sig en revolutionär rörelse. Valet av ordet ”revolutionär” säger en hel del om vad de vill. Kombinationen av begreppet revolutionär med slutmålet kommunism är inte trevligt. I synnerhet, med tanke på den politik Ung Väster förde då de kallade sig Kommunistisk Ungdom och i praktiken stödde kommunismens utrensningar och masslakt.

Det är inte heller kul när Nordiska Motståndsrörelsen utmålar sig som revolutionära nazister.

Kombon av kommunism plus ”revolutionär” är inte ok.

Negativa generaliseringar om sk borgare och kapitalister. Borgare och kapitalister (inkluderat sossar, som ju ses som borgare av dem) jämställs i praktiken med nazister och rasister.”

Detta har varit en av kommunismens centrala teser sen 20talet. Att kapitalismen i praktiken är VÄRRE än nazism, rasism och fascism, men att fascism, rasism och nazism är mer akuta hot.

”Vår strategi mot fascismen handlar alltså om att samla arbetarklassen i kamp mot kapitalismen, det system som föder och när fascismen”. som det står i verksamhetsplanen. Eller som det står i principprogrammet: ”Ung Vänster ser att den borgerliga staten
alltid kommer vara rasistisk”. ”Styrkan i vår antirasistiska analys är att vi ser sambandet mellan den organiserade och strukturella rasismen och kapitalintressena. Därför slår våra antirasistiska strategier mot rasismen på alla plan, och även mot kapitalismen.”

Kombon revolutionär kommunism och denna 30talsretorik om att borgare och kapitalister ligger bakom rassar och fascister, är inte ok.

Kritik av dagens demokrati. Hår undrar jag om man ens ändrat formuleringarna sen 30talet. Det anses att tidningar som ägs av privatintressen inte är demokratiska utan

Fram tills 1936 var Kommunisterna, inkluderat Kommunistisk Ungdom, helt mot demokrati. De året började kommunisterna, på Stalins order, kalla sig demokrater. 1936 skrev Stalin en ny författning där man konstaterade både att man hade proletariatets diktatur och att man hade en perfekt demokrati. Det var borgarna som var repressiva. Kommunismen innebar en äkta demokrati.

Direkt efter styckena om att den kapitalistiska staten är rasistisk (sid 14) påstår Ung Vänster idag att den kapitalistiska staten är repressiv. Att vi med andra ord lever i en sorts diktatur idag.

”Den repressiva apparaten i kapitalismen används för att upprätthålla den härskande klassens makt, genom att skydda staten från systemhotande politiska rörelser och genom att disciplinera arbetskraften. När politiska krafter hotar den rådande ordningen möts dessa av repression av polis och militär. Detta yttrar sig i allt från övervakning till dödligt våld. Domstolar legitimerar denna repression, och är delaktiga i den genom att straffa statens upplevda och faktiska fiender”. Och ”för varje revolutionär rörelse är motstånd mot repression en nödvändighet.” Istället för detta vill Ung Vänster givetvis ha kommunistiskt arbetarstyre.

Kombon av ”rvolutionär” kommunism”, pratet om att borgerliga ligger bakom rasism och fascism med ideer om att man vill ”rädda” Sverige från den yttrandefrihet och tryckfrihet vi har idag, är inte ok!

Dessa tre exempel kan kanske verka ”oskyldigt” men om man vet att det var exakt denna form av retorik som användes av stalinisterna när de satte pistoler mot små barns tinningar och tryckte av, så känns det mindre trevligt.

Det fanns en retorik bakom masslakten av ukrainas bönder eller religiösa eller personer som tänkte själv. Retoriken bakom detta byggde på generaliseringar mot borgare, kapitalister, kontrarevolutionärer, etc. I sin yttersta form betydde givetvis det att en fattig ukrainsk bondefamilj som ville behålla familjens sista ko, sågs som ett hot. De var ju för privategendom, vilket betydde att de var för kapitalism, och därmed arbetade mot kommunismen, och därmed organisatörer av fascism och nazism, och några som man var i krig mot…

För att sammanfatta är det inte trevligt när nazister repeterar retoriken för förintelsen, när kommunister repeterar retoriken för holodomor eller annan massförintelse de utförde, eller, för den delen när Sdare använder samma retorik som Breivik använde. Därför måste Vänsterpartiet bryta banden med Ung Vänster!

En tanke på “Är ”revolutionär kommunism” ok, Vänsterpartiet?

  1. Pingback: Kommer regeringen att fria Sd från misstanke om rasism, eller att förbjuda Sd? – Den arga sossen!

Kommentarer är stängda.