Kommer regeringen att fria Sd från misstanke om rasism, eller att förbjuda Sd?

Jag är lite bekymrad över att regeringens försöker att få till en lag för att förbjuda rasistiska organisationer. När det gäller Sd kan lagen antingen användas för att kriminalisera, eller fria, landets 2a eller 3e största oppositionsparti. Det finns egentligen inget mitt emellan.

Och det dilemmat bekymrar mig. Jag anser nämligen att Sd är ett rasistiskt parti, men att man absolut inte ska förbjuda varken Sd eller NMR. (Däremot borde det vara lättare att åtala och bestraffa reella hot. Inte som nu när dödshot ofta ignoreras.)

Regeringen kan inte förbjuda Sd så de kan inte använda den mot sd på det sättet. Det kan regeringen rimligtvis inte planera. Eller kan de? Tror de att det går? Det skulle bli totalkaos i Sverige.

Då är dilemmat att om lagen inte används mot Sd, utan bara NMR, så kommer sd att frias från att vara rasister. ”Se vi är ju inget rasistiskt parti, som nmr och andra”.

Det känns som om den lagen som den ser ut nu riskerar att bli en black om foten på regeringen. Och jag tror den kan ställa till problem i kampen mot Sds rasism.

Dessutom ställer det till problem. Vad ska man göra med SSU i Malmö? Vad gör man med organisationer som GAPF (som statsministern stöder), ska Livets Ord och Jehovas Vittnen och andra extremkristna trossamfund förbjudas pga deras islamofobi och vad gör vi med muslimska organisationer de gånger de bjuder in nån antisemit?

Det känns som om regeringen inte tänkt till om detta. Eller att de, än värre, tänker vara inkonsekventa och bara skapa en lag som kan användas mot viss rasism.

Men det är inte bara rasism som diskuteras då man vill förbjuda rörelser.

Demokratidilemmat

Lagen riktas mot rasistiska organisationer. En del vill förbjuda antidemokratiska rörelser och anser att då skulle NMR kunna förbjudas istället för Sd.

Det är mycket möjligt att man dumpar det nuvarande förslaget och föreslår lagförbud mot antidemokratiska rörelser istället. Då skulle NMR kunna stoppas men man slipper den känsliga frågan om Sd.

Men då blir det krångligt för NMR är formellt sett också för en sorts demokrati, folkstyre kallar de det. Och vad gör vi med alla vänsterorganisationer som kritiserar demokratin och vill ha folkstyre de också, eller ”sann demokrati”?

Om det ska anses vara straffbart att stötta nazistiska och terroristiska rörelser, vilket också föreslagits för att komma åt IS och Al Qaida och nazistiska NMR, så hamnar man i ännu fler dilemman. Då bör väl Ung Vänster och Vänsterpartiet förbjudas också eftersom Ung Vänster anger att de vill ha en revolutionär kommunism.

Även om du skulle anse att det inte är lika illa att vilja ha revolutionär kommunism som revolutionär nazism, så kan du säkert se dilemmat. Vad händer då en majoritet anser att det är lika illa och jämställer stöd till Lenin och Stalin med stöd till Hitler och Himmler? Man blir en hårsmån från förbud av Vänsterpartiet.

Bör rörelserna förbjudas

Här kommer ett reellt dilemma om man vill förbjuda antidemokratiska rörelser. Om antidemokrati idag definieras genom att se vilka grupper en rörelse vill exkludera från demokratin, vad sker då om man vill exkludera antidemokratiska krafter från demokratin? De antidemokratiska krafterna är ju en grupp man vill exkludera från demokratin!

Ser ni. Definitionen av antidemokrati är sådan att försök att förbjuda antidemokratiska rörelser bara kan definieras som antidemokrati.

Och räcker definitionen att en rörelse är antidemokratisk? Som vi sett anser de antidemokratiska rörelserna på vänster och högerkanten ALLTID per definition att just DE är demokratiska, för ett folkstyre och vill skapa en perfekt yttrandefrihet och just DE säger sig arbeta mot förtryck. De skulle ofta inte kalla sig själva antidemokratiska, tvärtom.

Inte ens NMR eller IS eller Kommunisterna anser att de är mot riktigt folkstyre.

Putin i Ryssland anser sig vara god demokrat. Just saying. ..

Nazister vill bara förbjuda rörelser som DE anser vara ett hot mot folkstyre och frihet, som judar, muslimer, sossar och andra. Kommunisterna vill bara förbjuda sådant som DE anser vara ett hot mot en sann demokrati, som borgare, kontrarevolutionärer och överklass och klassförrädare. IS vill bara förbjuda sånt som DE anser hotar folks frihet och ett äkta styre i ummahn (folkstyre) som otrogna, bögar judar, shiamuslimer, kristna, kurder, oppositionella, demokrater, etc etc…

I deras retorik vill de bara skydda SIN version av frihet och folkstyre, genom att exkludera grupper.

Ser ni dilemmat? Vi bemöter antidemokrater med samma metodik som de använder mot demokrater, om vi vill förbjuda dem.

Vad gör vi?

Jag anser att samhället bör undvika så långt som möjligt att förbjuda antidemokratiska partier. Just därför att demokratin måste undvika att definiera vilka som är antidemokrater som bör exkluderas. (Som kommunister och nazister gärna gör.) Men det finns en gräns där det kan bli nödvändigt med förbud, och det är när de använder våld. Jag håller med andra ord med det arbetarrörelsen sa på 30talet.

”I den mån de diktatursträvande partierna lojalt betjäna sig av demokratins eget vapen, övertygelsen, för att i de av statsordningen föreskrivna formerna föra fram sin sak, ha demokratins anhängare endast att med samma vapen bekämpa dem, och särskilt att med resultatet av sina gärningar försöka inverka på samhällsmedlemmarnas omdöme. En livsduglig demokrati ha icke anledning ha icke anledning att söka undvika en sådan kamp. Först då de diktatursträvande partierna i det politiska livet vilja införa medel och arbetsmetoder som äro oförenliga med stats- och rättordningen eller de ideer, på vilka dessa vila, kan fråga om ingripande uppkomma. I främsta rummet intresserar därvid användandet av våld i de politiska och sociala striderna.” (En statlig utredning från 1933, citerad av, och gillad av, LO:s Otto Wangsson, I artikeln Lagstiftning mot statsfientlig verksamhet i ”Fackföreningsrörelsen”, organ för LO (juli-Dec 1936))

Man kan säga att en del vänsterrörelser som använder offensivt självförsvar ligger nära den gräns där förbud kan bli aktuellt. Men närmst av alla ligger givetvis Nordiska Motståndsrörelsen och nazisterna. Den nu avsomnade Revolutionära Fronten bankade in skallen på liberaler och konservativa icke rasister också, och låg extremt nära den gränsen. Medan t.ex. Kommunistiska Partiet och Sverigedemokraterna, till exempel, inte förespråkar våld idag (fast deras aktivister är ibland våldsamma).

Hizb Ut Tahrir säger sig vara mot våld och terrorism, men i Danmark stod de nära terroristen som attackerade Lars Vilks och Synagogan 2015 och de förespråkar på sikt ett globalt jihad mot otrogna. Det gör att man diskuterat ett förbud mot dem i Danmark. De ligger också extremt nära den gränsen.

Bör vi börja förbjuda kommunistiska partier, nazipartier och islamistiska partier och andra politiska sekter som är antidemokratiska? När bör demokratin förbjuda rörelser som vill motarbeta demokratin? Bra fråga. Jag vet inte exakt var gränsen går mer än att man bör avvakta så längs som möjligt. Demokratin och yttrandefriheten är enormt viktig att skydda och bevara.

Bör vi förbjuda dem för att de är rasister eller antidemokrater? Svaret är NEJ! Gränsen bör gå vid uppmaningar som syftar till våld.

För att belysa frågan från en annan vinkel. Om du ogillar Sd, vill du verkligen att Sd ska ha tillgång till en lag som denna om de kommer till makten?


LÄS MER

Hur känner man igen antidemokratiska rörelser?