Vi måste gå med i Nato, nu, snabbt!

Som man bäddar får man ligga, gamla synder straffar sig, skräp in och skräp ut. Det finns många talessätt som passar in för dagens säkerhetspolitiska situation. Vi nedrustade vårt militära försvar och förintade nästan helt vårt civilförsvar under 90talet och början av 2000-talet. Vi har börjat rusta upp bådadera, men det skulle ta mer än ett decennium för oss att få ett fungerande försvar igen. Därför är det ENDA alternativet vi har idag ett NATO-medlemskap.

Mitt parti, Socialdemokraterna, har traditionellt sett varit tveksamma till Nato-medlemskap. Men förr, innan 80-talet, hade vi faktiskt ett försvar som kunde bjuda motstånd. Då fungerade alliansfriheten delvis.

Men idag? Vi har ett litet, vasst men ytterst begränsat militärt försvar, och vi har inga beredskapslager och ett civilförsvar som lider av stora problem.

Ja, vi har inte ens kris- och krigslagar som är effektiva. Om ni följt med i debatten om svensk coronapolitik har ni kanske sett att det yttrats att Sverige inte kunde införa lockout då coronan kom. Våra grundlagar tillät inte det. Det stämmer nog tyvärr. Vi är det enda (!) landet på planeten som inte antingen genomförde en lockout eller hade lagar som tillät det.

Jag repeterar. Våra lagar tillät inte en lockout. Vi hade tur att pandemin inte var värre än det har varit. Då hade det kunnat sluta illa. Utan lagliga medel att skydda vår befolkning.

I november 2019 ställde jag frågan till lena Hallengren, när hon var på besök i Borgholm, hur läget var med de svenska kris- och krigslagarna. Jag tillade att jag var orolig över vad som skulle ske om vi skulle få en pandemi, eller en situation med hotande krig. Lena Hallengren sa då att man höll på att göra en översyn av lagarna som skulle vara klar hösten 2020. Nu är det vinter 2022 och inga sådana lagar har kommit ännu. Trots spänt säkerhetsläge och brinnande pandemi!

Det reflekterar bara problemet: att vi inte har ett civilförsvar eller militärt försvar.

”Just in time”

Ekonomiskt sett har vi ett system som brukar kallas ”just in time”. Alla led i varuhandeln sköts numera utan stora lager. Inte ens sjukhusen har större lager. Varorna ska anlända till affären ”just in time”, så t.ex. ICA ska slippa hålla stora lager.

Det är väl bra, men mindre bra är att samhället inte har några lager. Lagerhållning som förberedelse för kris och krig existerar nästan inte. Vi har lite spannmålslager och kanske någon veckas lager av bensin/olja och diesel.

Det betyder att när det blir krig eller om vi skulle drabbas av naturkatastrof eller en pandemi värre än coronan, så att världshandeln kollapsar, då stanna denna ”just in time” kedja av. Det skulle inte ta många dagar sen skulle vi stå där i Sverige utan något att äta, och utan bensin för att förflytta de små lager av exempelvis spannmål som finns. Det skulle ta några dagar sen skulle det bli svält i Sverige.

Detta är ingen hemlighet. Detta diskuterades på 90talet när våra politiker, allt från Socialdemokrater till högern, avvecklade civilförsvaret. Det behövdes inget civilförsvar, sa man. Och man använde samma sorts argument som då det militära försvaret avvecklades. ”Vi kommer att ha 15 års förvarningstid inför nästa större konflikt, då kan vi bygga upp försvaret igen. För övrigt har vi gått med i EU. Och vad sa du om pandemier och naturkatastrofer? Hahaha, nu är du galen, du skämtar…”

Nu står vi här 23 år efter att Putin fick makten i Ryssland. 30 år efter att Sovjetimperiet kollapsade med krig i Ukraina, med Putin som hotar med kärnvapen och med konkreta hotelser mot Sverige.

Jag har inte varit helt positiv till NATO. Det har ju letts av ett USA som bitvis gjort helgalna saker. (Se på politiken i Afghanistan sen 1979 t.ex) Men jag har inte heller varit emot det. Det har inte varit den viktigaste frågan för mig. Vår egna upprustning och anskaffande av civilförsvar har varit viktigare i mina ögon.

Men hur gör vi idag? Har vi något annat val än NATO? Skulle alliansfrihet funka?  Skulle det bli krig så världshandeln stannar av skulle vi vara beroende av transporter av mat och drivmedel från NATO. Ett neutralt Sverige skulle knappast prioriteras i en krissituation, varken militärt eller för nödtransporter.

Enbart situationen vi har med avsaknad av ett egentligt civilförsvar med beredskapslager, och den katastrof ett krig skulle utgöra för vår försörjning, visar att vi inte har något val. Vi har bara ett val: NATO.

”When in war, fire the old generals first.”

Det leder mig till det allra viktigaste vi har att göra. Att låta de som varnat för krisen vara de som löser krisen.

Det finns ett uttryck inom försvaret som lyder ungefär att ”då det blir krig bör man sparka de gamla generalerna och rådgivarna först”. Därför att det inte är smart att låta de som förde in landet i en kris, och kanske ”inte såg det komma” vara de som leder landet då det är kris.

Tyvärr visar historien att detta sällan sker. Det var till stor del 1925 års män, de som hade nedrustat Sverige, som efter 1936 sakta började rusta upp Sverige igen. Det tog ju ganska många månader in på andra världskriget innan Chamberlain sparkades och ersattes med Churchill.

I Sverige brukar vi alltför sällan hålla våra politiker och tjänstemän ansvariga för sådant de gör fel. Det lär knappast ske nu heller. Men vi kan sluta intervjua Göran Persson, Carl Bildt, Sten Tolgfors, Håkan Juholt och de andra politikerna som skapade kaoset och tro att de är kompetenta nog att ha något att bidra med idag. Ingen politiker eller tjänsteman som inte protesterade mot nedrustningen eller mycket tydligt, i god tid, bad om ursäkt för sin roll i att skapa kaoset, har något att komma med i dagens situation. De saknar kompetens. Allt de gör kommer bara att förvärra situationen.

Det skulle vara som om britterna låtit Chamberlain sitta kvar 1940, och inte ersatt honom med Churchill. Lika galet!

Nu behöver vi agera snabbt, utan byråkrati. Vi måste snabbspola hela processen för Nato-medlemskap så att vi går med inom de närmaste veckorna, medan Ryssland ännu är upptagna i Ukraina. Vi måste rusta upp, men vi hinner inte vänta på en upprustning som kommer att ta ett decennium. Vi får göra det vi kan på kort tid och prioritera civilförsvaret och lagerhållning av ammunition, reservdelar och vapen till det vi har.

Dessutom måste vi låta de politiker och experter som varnat för dagens sitaution vara de som leder Sverige framöver. Socialdemokraterna har lika väl som högerpartierna ställt till soppan. Men det har alltid funnits avvikande röster. Det är DE vi ska lyfta fram idag. Lära av dem. Lyssna på dem. Om några av våra regeringsledamoter tillhört de som varnade och protesterade vet jag inte. Men gjorde de inte det är de inte kompetenta nog att leda landet i detta nya läge.