Amanj Aziz och America Vera Zavalas snedvridna demokratisyn

I debatten om America Vera-Zavalas föreställning på dramaten medAmanj Aziz som ”skådespelare” har jag hittills mest valt att fokusera på hans samarbete och vänskap med personer som vill stena, dvs döda, homosexuella. Men man det finns fler saker man kan ifrågassätta. En är hur lämpligt det är att en person som uttalat sig mot demokrati hålls fram som en förebild, till råga på allt av Vera-Zavala som öppet kallar sig kommunist och beundrar Fidel Castro. 

Amanj Aziz har nämligen påstått att islam och demokrati är oförenliga.

Amanj Aziz har nämligen inte bara egendomliga vänner. Han själv har sagt minst sagt egendomliga saker. I denna artikeln ska jag ge tre exempel: hans syn på demokrati, homosexualitet och terrorism.

Homohat

Men innan jag går in på synen som Aziz och hans vänner har på demokratti, ska jag lite snabbt gå in på frågan om homohatet.

Man kan tycka att det borde räcka att Amanj Aziz samarbetat med, och försvarat radikala islamister som vill döda homosexuella och ”äktenskapsförbrytare” och som är mot demokrati. Vet man det är det inte lämpligt att Aziz hålls fram som en förebild i kampen mot islamofobi.

Aziz vistades i England en hel del för 6-7 år sedan. När han kom tillbaka till Sverige grundade han dawahrörelsen Iera/One Reason i Sverige. Det är oomtvistat. Jag har lagt fram bevisen för det i min blogg. (Se bevisen här!) Gruppen runt Iera, inkluderat grundaren Abdur Raheem Green har radikala åsikter. Bland annat är de ökända för att de anser att homosexuella och äktenskapsförbrytare måste stenas. Här nedan är en bild på ett inlägg på Amanj Aziz blogg om Greens bok, spridd via Iera, som Amanj Aziz stod som huvudman för.

Jag har skrivit om hur kretsen runt IERA ser på stening av homosexuella. (Läs artikeln här!) Jag har exemplifierat detta med att visa hur IERAS norska allierade, och ledande Iera ideologer, öppet förespråkat att man ska döda homosexuella. (Läs mer här).

I det sammanhanget är det givetvis inte bra att Amanj Aziz själv i januari 2012 i sin blogg skrev att homosexualitet inte är naturligt och att äktenskap är för man och kvinna bara. Att Aziz anser att sex bara är ”tillåtet” inom äktenskapet betyder givetvis att han anser att homosexuella som utövar sin sexualitet, dvs har sex, gör något som inte är ”tillåtet” enligt islam. Om man då vet att Amanj Aziz vänner försvarar dödsstraffet för homosexuella som lever ut sin sexualitet, så är det inte konstigt att man undrar hur Amanj Aziz egentligen ser på detta.

Det är inte konstigt om man undrar om Amanj Aziz avstånd från sina vänner och allierade som anser att homosexuella måste stenas. Har Amanj ändrat åsikt om homosexuella? Håller han med sina vänner att i den framtida variant av ”islamsk stat” de vill skapa ska homosexuella dödas.

Att anse att det bär vara förbjudet med homoäktenskap och homosexuell sex eller att homosexuella får barn är faktiskt lika illa som att anse att det bör vara förbjudet för muslimer att gifta sig och ha sex och få barn. Och att vilja stena alla homosexuella (som lever ut sin sexualitet) är lika illa som att vilja strypa alla muslimer som någonsin haft sex till döds.

Demokrati

Men nog pratat om homosexualitet.

Amanj Aziz har, som jag redan visat, uttalat sig kritiskt mot demokrati. Denna syn han har hänger ihop med att han köpt tesen om en motsättning mellan islam och västvärlden. Aziz har skrivit mycket om detta. I en artikel bemöter han Samuel Huntingtons tes om ”civilisationernas kamp”. Den tesen går ut på att västvärlden och demokratin är de goda och islam den onda barbariska parten. Aziz protesterar, givetvis, men motsätter sig inte idén i sig. Han menar bara att islam är den goda parten som stått för allt som är got genom historien, medan västvärlden och demokratin står för allt ont. (Källa t.ex. här!)

Det märks i hans uttalande om demokratin. Å ena sidan har vi demokratin och å andra islam. De enda två styrelseformer som överlevt genom historien. I artikeln kritiserar han att demokrati införs i Libyen. Alltså förespråkar han Samuel Huntingtons dualistiska världsbild, men ”in reverse”.

Abdur Raheem Green

Amanj Aziz vänner är mot demokrati också. Om ni vill kan ni lyssna på Abdur Raheem Green, ledare för det Iera/One Reason som Amanj Aziz missionerat för.

“Let us ask if democracy means that sovereignty is with the people, that the people have the right to decide what’s halal and haram, and it’s up to them, then no Muslim with any mustard seedsworth of imam can agree with this.

So on the basic very philosophical level we have to say Islam is not compatible with democracy. If we mean by democracy that people have the right to legislate and people have sovereignty.”

Eller denna

“How many people you say to even the shariah? ‘Oh the shariah that’s for then, the law of the jungle. That’s old, harsh punishments, chopping off hands, stoning people to death. You know we don’t need that anymore we have now Western liberal law.’Subhanallah. And how many Muslims today you find calling for democracy? Do people know what is democracy? I like to have good opinion about my Muslim brothers, I think they only say that because they don’t know what democracy is, they’re ignorant. You know they get amazed with the West and their helicopters and aircraft and cars and, you know, and they think‘Ooh, democracy, maybe that’s the answer for us.’ I don’t know, that’s it. What is democracy? You know what democracy is? It means the rule of the people. It means the people the sovereignty is with, not Allah, with the people. It means the people decide what is halal and what is haram. It means the people decide what is the laws we should follow and what the laws we should not follow. That is democracy, the rule of the people.”

Eller denna. 3:58 in i filmen.

“They want us to change our religion, they’ve made it clear they now want us to so called ‘liberate our women’ as they call it. They want us to adopt democracy, and I talked about democracy the other night, which is kufr – making man the ruler and not Allah.”

 

Haitham Al Haddad

Att de hatar demokrati betyder inte att de alltid menar att muslimer inte ska rösta. Tvärtom. De kan anse att demokrati är fel och svinaktigt men att man ändå bär rösta. Tills den dag kommer när man kan avskaffa demokratin. Då ska för övrigt även homosexuella avrättas. IERA talespersonen Yusuf Chambers beskrev detta i ett tal:

“Now no one in their right mind ever calls for the execution of anyone living in a democratic state. Can you say that anyone from the Muslim community has ever called for gays to be killed, or apostates? No. Scholars refer to these measures to be applied when living in an Islamic state and when the rigorous conditions are met…. Islamic law is only applied in an Islamic state and where rigorous conditions are met, and not until then.

Jag kan ge exempel från Amanj Aziz andra vänner i IERA/One Reason om ni vill. Jag ska nöja mig med att snabbt titta på Haitham Al Haddad. Haddad är också kritisk till demokratin. Men han menar att så länge Storbritannien är demokratiskt bör muslimer rösta och delta i det demokratiska arbetet. Tills premiärministern blir muslim, som han säger, då kan ”vi” avveckla demokratin och bygga ett samhälle baserat på islamsk lag, som han tolkar islamsk lag.

När väl den islamska staten byggs, vill han att den ska vara utan frihet för individerna, utan yttrandefrihet och utan demokrati. Ytterst kommer det bara att existera ett system, styrt enligt ”Allahs lagar”.

“Establishing the deen of Allah, brothers and sisters, it means to make sure that the law of Allah, the religion of Allah is dominant, is prevalent. Where? In the whole world. It means to make sure that the deen of Allah is superior above any other deen. The law of Allah is superior to any other system. And to make sure that the whole world is not governed by any system other than the system of Allah, is not ruled by any ruling, by any law other than the law of Allah. This is what establishing the deen means. Any law other than the law of Allah is invalid. Any system other than the system of Allah is invalid.”

Haitham Al Haddad har ofta upprepat att i den framtida islamska staten, som han menar att Europa måste inlemmas i, ska homosexuella och äktenskapsförbrytare stenas, samma med muslimer som lämnar sin tro. Yttrandefrihet och demokrati förbjudas.

Den som kan arabiska kan läsa denna artikel (källa här). Där definierar han att det t.ex. ska vara döddstraff för dem som lämnar islam för en annan religion i den islamska staten han vill skapa. Dessutom för de som har sex utanför äktenskapet (där han inkluderar homosexuella). Dessutom anses ”hädelse” mot Allah vara något som måste bestraffas. Mot slutet av andra talet förklarar han för övrigt att judar är avkommor till apar och grisar.

Det finns ett annat tal jag rekommenderar för de som kan arabiska där han också anser att judar är avkommor från apor och grisar. Där lyckas med mästerstycket att både citera Sions Vises protokoll och förklara att väst och judarna och dess värderingar, som demokrati, är något ont. Ni som kan arabiska kan läsa hans tal där han citerar förfalskningen Sions Vises protokoll finns här. Översättningen av relevanta delar kan läsas här.

Amanj Aziz och hans vänner tar sig friheten att definiera vad som är ”islam” enligt dem. Det finns mängder av muslimer som inte anser att homohatande antisemiter och demokratihatare har någon som helst rätt att påstå att deras syn på islam är den äkta! Både islamofoberna och Amanj Aziz har fel. Antidemokrati, terror och hat är inte ”islam”. Det är radikal, extrem islam men inte hela islam.

”Muslimska Aktivister”

Att uttala stöd till terrorister och anse att USA förtjänade attacken mot sitt land elfte september 2001 är givetvis inte ok heller.

Där bör man granska den ”muslimske aktivisten” Amanj Aziz kopplingar till nätverket ”Muslimska Aktivister”. Jag har inte skrivit så mycket direkt om detta. Men Amanj Aziz är en av de drivande, kanske DEN mest drivande i nätverket Muslimska Aktivister.

Jag skrev om det nätverket för en tid sen då jag varnade för Vänsterpartisten Jasmin Nur Ismails politiska arbete. (Se artikeln här) Muslimska Aktivister var ett nätverk som var aktivt i och utanför de hemliga IS och Al Qaida grupperna på Facebook för några år sedan. Deras arbete gick ut på att bedriva kampanj för att befria terrordömda radikala islamistiska ledare och imamer.

Utåt sett påstod nätverket att fångarna de kämpade för förtjänade en ”rättvis rättegång. Hade det bara varit det hade jag inte haft något emot deras arbete. Guantanamofångarna förtjänar en rättegång t.ex. Men Muslimska Aktivister gick längre än så.

I sina kampanjer för att befria terrordömda radikal islamister påstod man direkt att de var OSKYLDIGA. Det är nåt helt annat. Här nedan försvarar man Ali Al Tamimi som sitter fängslad för livstid. Det finns mycket att säga om det livstidsstraffet men lägg återigen märke till att MA förutsätter Tamimis oskuld. Dessutom lyckas de citera terroristernas favoritfilosof Sayeed Qutb i detta försvar för Tamimi, som om han var en förebild.

Personligen anser jag att denna bild de postade är den värsta. Ett försvar för 9/11 attackerna mot USA: ”eat this”!

Både i nätverket och utanför det har Amanj Aziz uttalat stöd för terroristdömde Aafia Siddique. Nätverket hade en FB-profil som gick under namnet Aafia Siddique som spred aktivisternas material bland IS och Al Qaida anhängare. Den riktige Aafia Siddique dömdes till fängelse för mordförsök på två amerikanska soldater och förberedelse för terrorbrott 2010. Hon är stor bland både anhängare av IS och Al Qaida. Vid den tid hon arresterades och dömdes var IS och Al Qaida ännu samma organisation och hon stödde dem öppet. Dessutom var hon öppen antisemit. Hon är en av de ”oskyldiga” enligt nätverket.


Visst kan man kräva en rättvis rättegång. Men i artikeln Amanj Aziz skrev om Aafia på sin blogg gick han längre och kallade anklagelserna mot henne ”banala”.

I och runt nätverket finns fler välkända namn. En av de som spelar en oklar roll i nätverket är Amanj Aziz gode vän Salih Tufekcioglu. Jag vet inte om anledningen till att Salih hela tiden hamnar sida vid sida med de mest radikala nötterna som finns i Sverige beror på naivitet eller på att han är en av dem. Jag skrev om hans samarbete med Muslimska Aktivister redan 2015. (Se del 1 här, och del 2 här). Salih är ingen dumskalle, han vet mycket väl om vad Amanj Aziz vänner har för syn på t.ex. demokrati och homosexuella, ändå försvarar han Amanj Aziz.

När Salih höll tal för MA i september 2014 uttryckte han för övrigt samma sak om de terroranklagade eller terrordömda fångarna som Muslimska Aktivister. Han uttalade sig att de var ”oskyldiga”. (Nummer 22 på Hikmans itunes lista, 14 minuter in.)

Muslimska Aktivisters avståndstagande från demokrati

I det här sammanhanget är det viktigt att se att Muslimska Aktivister tog avstånd från demokrati och hånade demokratin.Jasmin Nur Ismail, Amanj Aziz och de andra  Muslimska Aktivister

Istället för att kritisera USA för att inte införa demokrati på allvar tar de avstånd från demokratin helt. Återigen samma dualistiska syn på demokrati. Demokrati är fel, i deras ögon. MA:s inställning är: vi klarar oss utan ”din demokrati”.

Var står America Vera-Zavala?

När man ser vad Amanj Aziz och hans vänner och kollegor i IERA och Muslimska Aktivister säger om demokrati blir det problematiskt att pjäsens upphovsperson, America Vera-Zavala, själv brister i sin demokratisyn.

Hon kallar sig öppet kommunist och stöder Cubas kommunistdiktatur. Hon har öppet förklarat att hon sörjde Fidel Castro när han dog och att hon anser att Che Guevara och Castro är några av de bästa politiska ledare som funnits.

”För att han genomförde revolutionen på Kuba, som är något av det vackraste som genomförts.”

(America Vera-Zavala på frågan om varför hon föredrar Fidel Castro framför George W. Bush, Tony Blair och Göran Persson. Intervjuad i Sveriges Television, 24 minuter, 23 juni 2003.)

När Castro dog förklarade hon i samma post där hon förklarade att hon grät vid hans bortgång, att det var USA:s fel att demokrati inte införts i Cuba.

Det är synnerligen problematiskt att hon kan kalla sig kommunist, med tanke på kommunisters syn på demokrati.

”Jag kallar mig inte för kommunist, jag är kommunist och har så varit sedan jag var sexton år”

Även Vera-Zavala har slirat med tungan då man diskuterat terrorism. 2003 vägrade hon ta avstånd från terrorattacker attacker mot Röda Korset. SSU beskrev detta bra 2003.

Vad som är än mer oroväckande är när en känd vänsterpartist, America Vera-Zavala, inte menar sig kunna ta avstånd från de attentat mot Röda korset och FN som skedde i Irak under 2003. America förklarar i Sveriges Radio P1 den 18 november 2003 att ”hon inte kan moralisera över kampen mot ockupationsmakten. Irakierna har rätt att bekämpa ockupationsmakten och att hon inte kan moralisera över vem som står för motståndet.” America menar att ”Röda Korset är en del av det nätverk som kommer efter ockupationen” och att ”vi ju flera gånger om sett att man attackerar mål där vi skulle vilja att man attackerar andra mål”. Varför kunde America Vera-Zavala inte ta avstånd från attentaten och hur kan det komma sig att hon inte tydligare försvarar de mänskliga rättigheterna? Även om ett folk är under ockupation så rättfärdigar inte fler bombattentat deras kamp för frihet… Att inte ta avstånd från sådana illdåd tyder inte på något annat än en förminskning av demokratins betydelse som grundbult i vårt samhälle. (källa)

Den sorts attacker hon vägrade fördöma var attacker som den 27 oktober 2003 då en bilbomb exploderade utanför Röda Korset i Irak och dödade även barn. (Se artikel i The Guardian här).

Det finns mycket mer man kan ta upp. Den andra ”skådisen” som Vera-Zavala anlitar, rapparen Carlito, har försvarat antisemitism. Et etc…. Men det räcker just nu.

Avslutningsvis vill jag bara ha sagt att America Vera-Zavala och Amanj Aziz SKA ifrågassättas. Det är ingen demokratisk rättighet att slippa kritik i Sverige. Det är inte heller så att dramaten måste ta in vilken samhällsdebattör som helst på deras scen. De behöver inte släppa in anhängare till nazistpartier, inte heller anhängare till IERA.

Jag repeterar: att anse att det bär vara förbjudet med homoäktenskap och homosexuell sex eller att homosexuella får barn är faktiskt lika illa som att anse att det bör vara förbjudet för muslimer att gifta sig och ha sex och få barn. Och att vilja stena alla homosexuella (som lever ut sin sexualitet) är lika illa som att vilja strypa alla muslimer som någonsin haft sex till döds.

Homofobi är lika illa som islamofobi. Det är lika illa att vilja döda homosexuella ”i en framtida islamsk stat” som att prata om att döda muslimer ”i en framtida nationalistisk stat”, Dessutom har inte jag mycket till övers för antidemokrater. Därför reagerar jag mot Amanj Aziz och hans vänner, och mot America Vera-Zavala.

 

En tanke på “Amanj Aziz och America Vera Zavalas snedvridna demokratisyn

  1. Ping: Var nätaktivisten och IS anhängaren ”Ibn Mulaykah” kollega med Amanj Aziz? – Sverige är inte världens navel!

Kommentarer inaktiverade.