Homofobi bland personer mot islamofobi: den svåra frågan

Ibland får jag frågan varför jag envisas med att vara för en dialog med personer som har en massa fördomar om islam och muslimer. Jag svarar att om vi ska förändra folks fördomar måste vi föra en dialog. Men jag hade även kunnat svara: för att vi måste kunna föra samma dialog med de muslimer som har fördomar mot homosexualitet. Frågan anses tyvärr känslig. Jag skriver ”tyvärr” eftersom den inte är minsta konstig eller komplicerat om man bara behandlar alla lika.

Jag anser att det är lika illa med fördomar och hat mot homosexuella som fördomar och hat mot muslimer (eller fördomar och hat mot judar). Det är ingen skillnad för mig. Säger  man att dödsstraff borde vara ok mot homosexuella så är det lika illa som att säga detta om muslimer. Om man av religiösa skäl anser att homosexuella inte ska kunna gifta sig eller få barn så är det lika illa som om man säger att muslimer eller judar inte ska få lov att gifta sig och få barn. Att prata om att homosexualitet är syndigt är lika illa som då islamofober kallar islam ”ont” eller ”ondska”.

Det är vad jag förespråkar: att kunna vara mot både islamofobi och homofobi och samtidigt kunna försvara muslimers och homosexuellas rätt. Och att man kan ta en dialog även om fördomar finns hos någondera part, samtidigt som man markerar klart avstånd från de värsta formerna av hatet.

Inte bara inom islam

I denna artikel ska jag prata om muslimer och homofobi, men jag hade kunnat prata om kristna också. De inhemska kristna församlingarna har blivit mer och mer öppna för homosexuella men de församlingar som byggts av personer med utländskt ursprung har kvar massor av fördomar. Riksdagsmannen Robert Hannah pratade om det när han kom ut som homosexuell för några år sedan: ”I den kristna assyriska kulturen, där jag har mina rötter, är en homosexuell son eller dotter det värsta som en familj kan drabbas av.” Det är givetvis lika illa med homofobin i t.ex assyriska församlingar som det är med förföljelse av assyriska kristna i länderna de har sitt ursprung i.

Eller katoliker. Försvaret av homofobi i katolska katekesen är illa:”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga”.

Jag hade kunnat prata om judar också. Ortodox judendom t.ex. har kvar en massa fördomar mot homosexuella, även om det inte gäller alla ortodoxa  judar eller rabbis. Den ortodoxa judiska församlingen i Malmö länkar till en massa hemsidor fulla med fördomar mot homosexuella. Bland annat Orthodox Union som publicerat denna artikel som försvarar dödsstraffet mot homosexuella i Torah: ”What today’s society finds especially “intolerant” is (a) that homosexual relations are considered a capital crime by the Torah…”Det är givetvis lika illa som att försvara antisemitism och dödsstraff mot judar för att de är judar. Ja ni läste rätt det betyder att jag anser att de judar som försvarar Torahs ord om döddstraff för homosexuella lika vidriga som de som försvarar ord om dödsstraff mot judar för att de är judar.

Men i denna artikel ska jag prata om islam och homfobi.

Dilemmat

I en tid med mycket islamofobi kan det kännas besvärligt att peka fingret mot någon fördom många muslimer bär med sig och prata om den. Men det är viktigt med konsekvens. Bara för att man tillhör en minoritetsgrupp som är utsatt för mycket fördomar och hat ger det en ingen rätt att sprida hat och fördomar i sin tur, varken mot andra i underläge eller mot de man anser vara i överläge.

Elisabeth Wallin Ohlssons vackra bild av troende muslimska homosexuella väckte så mycket känslor att den förbjöds på en utställning 2010. Den sågs som  för kontroversiell att visa.

Det finns mycket homofobi bland muslimer i Sverige.  Det är grunddilemmat.

Ofta förnekar imamer och andra jag pratar med att det rör sig om homofobi, men samtidigt försvarar man sin religiösa syn att utlevd homosexualitet är synd. Dessutom är det en väldigt vanlig syn bland dem att homosexuella inte bör kunna gifta sig och skaffa barn. Tanken  att en person som är homosexuell och lever i ett homosexuellt förhållande, ska kunna vara t.ex. imam, är väldigt främmande för många. Samma med tanken att imamer ska se homosexuella förhållanden som lika mycket värda som heterosexuella förhållanden.

Men synen på homosexuella skiljer sig mycket från muslim till muslim. En del anser att homosexualitet är helt ok. En del har milda fördomar och är mot homoäktenskap och liknande, men försöker hålla stången mot de värsta formerna av homohat. En del andra har många fördomar men är mot de mest radikala islamisternas prat om dödsstraff. Till sist är en del andra, de mest extrema, personer som hatar homosexualitet så mycket att de försvarar en traditionell syn på homosexualitet som så skadligt och syndigt att man bör döda dem.

Men som alltid med fördomar kan det bli komplicerat och rörigt.

Frågan har blivit akut den sista tiden eftersom jag pratat med muslimer jag känner om att den radikale islamisten Amanj Aziz ska prata om islamofobi på dramaten om någon vecka. Aziz har försvarat och samarbetat med personer och rörelser som anser att homosexuella bör dödas. Då har flera personer jag känner med milda fördomar om homosexuella försvarat  Aziz rätt att prata på dramaten. ”Han kommer ju inte att prata om homosexuella”.

Amanj Aziz har kollegor och nära vänner som försvarar dödsstraff mot homosexuella. Jag har skrivit en artikel om detta (läs den här: Vill Amanj Aziz också döda homosexuella?) Aziz vänner och kollegor (i iera/One Reason) försvarar synen att islam påbjuder döddstraff mot homosexuella som lever ut sin ”synd”. Man menar att i en islamsk stat är det korrekt med dödstraff. Samtdiigt är Amanj Aziz vänner missionerande och vill helst omvända hela världen till islam och de vill bygga en islamsk stat i framtiden. Alltså är det inga teoretiska resonemang, utan visar hur de vill att samhället ska se ut. Det är ingen person man ens ska ta i med tång. Man bör behandla Aziz på samma sätt som man behandlar personer som samarbetar med, och försvarar nazistiska rörelser eller som försvarar muslimhataren Breivik.

Försvaret av stening av homosexuella är en extrem syn som få muslimer försvarar, det måste betonas direkt. Men att relativt få av mina vänner förstår det hårresande i att Aziz bjudits in till Dramaten, visar vad problemet är. ”Det är ju homosexuella, och det är synd, så det är ju inte så allvarligt om man umgås med personer som anser att homosexualitet är synd”, som en förklarade det.

Stening av homosexuella

Jag kan ha en dialog med en person med fördomar om homosexuella, precis som jag kan ha det med en person som har fördomar om muslimer eller judar. Men jag kan inte ha en dialog med en person som försvarar mord på judar, muslimer eller homosexuella. Jag kan inte heller ha en dialog med en person som försvarar rörelser eller personer som vill döda homosexuella, muslimer eller judar.

Därför är det Islamiska straffet för den som hittas skyldig till denna synd (analt samlag) att dödas, oavsett om han är gift eller inte. Profeten sa: ”Den du finner som begår synden som Luts folk begick, döda dem, både den som gör det och den som får det gjort.” (Ur en hemsida som Abo Raad i Gävle stod som religiöst ansvarig för. hemsidan drevs bl.a av Ans Khalifa, Amanj aziz vän.)

Att Amanj Aziz försvaras betyder inte att man försvarar dödsstraff mot homosexuella . Det vet jag. Ingen av mina muslimska vänner försvarar det. Men det visar att de har fördomar. För hade de inte haft fördomar hade de sett hur illa det är med Aman Aziz besök på dramaten.

När jag pratat med dem om saken uppvisar de som försvarar Aziz nästan alltid fördomar om homosexuella. ”Det är en del av min tro”. Det gäller även för personer jag ser som vänner, på riktigt.

Inget frikort att hata

Det är här det blir komplicerat för många. För om man anser att islamofobi och homofobi är lika illa så blir fördomarna mot homosexuella lika illa som fördomar om muslimer. Då hamnar man i situationen att ett stort antal muslimer har en syn på homosexuella som liknar de flesta sverigedemokraters syn på muslimer. Man är fördomsfull och man vill ha viss reglering av homosexuellas rätt.

Och det kan inte alla hantera. Då sluter man ögonen och väljer att blunda för homofobiska strömningar inom islam. Eller tar inte upp det känsliga ämnet.

Det finns för mycket likheter mellan islamofobi bland och homofobi. De mest rabiata i båda lägren vill bara förbjuda rakt av, en del vill döda motparten. De med mildare fördomar pratar om att ”offentlig” islam eller homosexualitet är fel och ska förbjudas, ”vad man gör hemma i sin lägenhet är en annan sak”. Eller så pratas det om att ”utlevd homosexualitet” eller ”utlevd islam” är fel: att man får vara så mycket muslim eller homosexuell man vill, bara man inte ber sina böner till Allah eller blir kär och vill ha sex med en av samma kön. Är man religiös hänvisar man till sin tro och religionsfriheten. att jag får tro som jag vill.

Men religion ger inte någon grupp ett ”frikort” att hata andra grupper eller sprida fördomar. Jag har pratat med kristna som anser att muslimer ska brinna i helvetet och som vill förbjuda islam. De anser att deras tolkning av vad Gud säger rättfärdigar hat mot andra grupper. Det gör det inte. Hat och fördomar mot andra grupper är lika fel vare sig man är religiös eller ateist, frimärkssamlare, Sverigedemokrat, sosse, Vänsterpartist, katolik eller trädgårdsmästare.

Måste förändras!

Dessa fördomar måste förändras!

Och det är där det är så viktigt att det finns människor som är beredda till dialog och som samtidigt vågar stå upp rakt och säga till de med fördomar: ”du har fel”.

Det värsta vi kan göra är att börja humma och stamma när det blir känsligt. Om homosexuella visar på fördomar mot muslimer eller muslimer mot homosexuella måste vi som inte bär dessa fördomar stå upp och visa att ”du legitimerar fördomar mot din egen grupp genom dina fördomar mot en annan grupp”. Och detta oavsett om personen menar att ”jag vill respekteras för min tro” för religion och tro ger ingen människa frikort att sprida fördomar och hat. ”Tyvärr, men jag kan varken respektera islamhat eller homohat. Inte ens om man anser att Gud själv beordat människor att ha fördomar eller hat”.

Arbetet börjar bland flyktingarna

Det där är en tuff uppgift. Vi måste börja motarbeta fördomarna redan då folk kommer hit som flyktingar.

När man jobbar med flyktingar märker man att flyktingar ofta tagit med sig en massa fördomar till Sverige. Det finns extremt mycket homofobi och antisemitism bland t.ex. muslimska flyktingar och en syn på kvinnan som ofta inbegriper traditionella könsroller, som att ”männen talar för familjen”. Detta är något man medvetet måste arbeta för att förändra hos flyktingarna. Både genom att visa att sådant som homofobi är haram i Sverige, och totalt oacceptabelt och genom en dialog där man får bort fördomarna och de oacceptabla  kulturella strukturer de kanske ännu försvarar.

Egentigen börjar det innan. Flyktingarna måste veta att om de ens ska fly hit så måste de respektera spelreglerna här. Sverige borde alltså intensifiera sitt arbeta mot homofobi internationellt. Genom bistånd t.ex.

Skolorna spelar stor roll: Dels genom att ha nolltolerans mot homofobi. Dels genom att informera om hur homosexuella förföljts i världen genom seklerna, och låta elever möta homosexualitet som en naturlig del i vardagen.

Men viktigast är att vi som försöker bekämpa fördomar mot homosexualitet eller islam visar att kampen mot homofobi och islamfobi är en och samma strid: nämligen en kamp för människans rätt att välja sin egen livsväg, utan att få en massa fördomar och hat mot sig för det. Det bästa man kan göra är att skapa möten. Att få de med fördomar att kritisera sina egna normer och religiösa mönster.

”Måste”

Muslimer som läser detta här kommer att reagera på ordet ”måste”, nu men ordet är viktigt.

Islam måste gå igenom samma förändringsprocess som stora delar av kristenheten i Sverige gått igenom när det gäller homosexualitet. Möten mellan kristna som redan förändrat sin syn på Gud och människan, och muslimer, kan bidra till denna nödvändiga förändringsprocess. Man får tolka om de heliga skrifterna helt enkelt.  Homofobi är lika lite som islamofobi ”ok” i samhället idag!

Visst man får gå omkring och anse att ”muslimer är onda” (jag är för yttrandefrihet) men sprider man de åsikterna offentligt ska man inte ha det lätt.  Man ska möta mothugg och ska ifrågassättas om man söker jobb i skolor och liknande, t.ex. Samma med homofobi.

Sen måste vi vara mot inkonsekvens. Det är inkonsekvent att fördöma folk för islamhat men inte för homohat. Det är också inkonsekvent att tex vara mot samtal med sverigedemokrater med milda fördomar om muslimer (Typ ”islam förtrycker kvinnor, islam är antidemokratiskt”.) medan man själv håller tyst om många muslimers homofobi.

Men viktigast av allt är att vi får fler att stå upp mot de mest rabiata formerna av hatet: som dödstraffet mot homosexuella. Det första steget är att få personer med milda fördomar mot homosexuella och muslimer att mötas i förståelsen att det värsta hatet är fel och generaliserande och nedbrytande för samhället.

För att upprepa det. I min värld är det lika illa att vara mot att muslimer ska få gifta sig och skaffa barn som att vara mot att homosexuella ska få gifta sig och skaffa barn. Det är lika illa att uttala orden att homosexualitet är synd och destruktivt för barn som att uttala orden att islam är ont och destruktivt för barn.  Hur ser du på detta? är du konsekvent eller inte?

Jag har testat flera av mina islamska vänner, däribland imamer, om de ser homosexualitet som synd. Det gör de ofta. De anser att utlevd homosexualitet är skadligt för barn och att homosexuella inte ska få gifta sig eller skaffa barn. Många av dem kommer att bli ledsna av denna artikel. För jag jämställer dem med till och med sverigedemokrater. Det vet jag. Men det är ok. Jag fortsätter att föra dialogen. Men en dialog måste baseras på ärlighet, att båda vet varandras ståndpunkt.

Inom kort kommer det att bli en sjuhelsikes debatt om Amanj Aziz på dramaten. En hel del muslimer försvarar Aziz och menar att det är islamofobi att kritisera honom. Då kan vi humma och stamma, eller så säger vi till de som försvarar Aziz att ”du försvarar antingen honom för att du är oinformerad, eller för att du har fördomar mot homosexuella, vilket är det?” Jag ska erkänna att där går min gräns väldigt tydligt. Om man ens andas försvar av synen att ”homosexuella ska dödas/stenas”, eller försvarar de som har den synen så kommer jag att personligen ta den personen och bära ut denne från den offentliga scenen och kasta denne på soptippen, om det behövs. Vad gör du?