Barns rättigheter…

Nybloggat på Frihetssmedjan

Motståndet mot att vaccinera barn diskuteras lite varstans i världen, till exempel i Australien. Det pratas om att göra vaccinering av barn obligatorisk eller att ta bort barnbidrag till föräldrarna som vägrar vaccinera sina barn.


Denna debatt var uppe bland liberala redan för snart 150-200 år sedan.

Då handlade det också om vaccinering: mot de farliga smittkopporna. Dessutom var det full debatt i Storbritannien om det där med allmän skolgång. Skulle alla barn tvingas gå i skolan, eller skulle föräldrar ha rätten att vägra låta sina barn gå i skolan?

De konservativa sa att föräldramakten skulle vara total. De liberala sa att även barnet hade rättigheter. Att om alla människor ska kunna ha möjlighet till frihet i livet måste alla barn kunna gå i skolan och vaccineras.

Även i samband med de första lagarna mot barnarbete blev det debatt. Hade föräldrarna rätt att bestämma över barnen totalt som de konservativa sa? Nej, sa John Stuart Mill.

”it is right that children … should be protected … from being overworked. Labouring for too many hours in the day, or on work beyond their strength, should not be permitted to them, for if permitted it may always be compelled. Freedom of contract, in the case of children, is but another word for freedom of coercion. Education also, the best which circumstances admit of their receiving, is not a thing which parents or relatives … should have it in their power to withhold”*

Detta har reflekterats i svensk politisk debatt. Iallafall förr när liberaler var mer ideologiskt pålästa.

Debatten mot barnaga och för barnbidrag i Sverige, där Folkpartiet spelade en viktig roll, är t.ex. intressant att läsa. Huvudargumentet mot barnaga var samma som John Stuart Mills.
Barn har rättigheter i sig själv, som egna subjekt och som de potentiella vuxna, fria självständiga individer de ska bli, heter det i traditionell liberal debatt. Det gör att föräldrars makt måste vara begränsad genom att man sätter ramar som dikterar vad föräldrar måste göra för att skydda barnet som eget subjekt och kommande fri, vuxen medborgare.

Den vuxnes rätt att göra vad hen vill så länge man inte skadar andra, är helig, ansåg man. Barn och icke myndiga har inte samma rättighet till total frihet. För att skydda alla människors rätt till frihet behövs en sorts maktdelning mellan föräldrar och samhälle i uppfostran av barnen. Att samhället sätter ramar som föräldrar måste acceptera.

Därför är statligt reglerad utbildningsplikt en liberal princip. Därför är lagar som skyddar barnet mot barnarbete och fysiskt och psykiskt övervåld samt föräldrar som inte vill att barnen vaccineras faktiskt liberala.

John Stuart Mill var för tvånget att vaccinera barn av två anledningar. Det ena för att förhindra epidemier:

“the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others.”Det andra var för att skydda barnets rättigheter.

Därför är det faktiskt inte en dum idé med vaccineringstvång för barn. Kikhosta kan sätta sig på öronen och förstöra hörseln. En del vill inte att barnet vaccineras mot det.  Ska verkligen föräldrar ha den makten att förstöra ett barns liv?

*

Mill, John Stuart. Principles of Political Economy, with Some of Their Applications to Social Philosophy. Toronto: Univ. Toronto Press, 1965.

Jämlikhet som liberalt begrepp.

Jag skriver för Frihetssmedjan igen. Detta skrev jag om jämlikhet som liberalt begrepp.

Är jämlikhet ett liberalt begrepp? Frågan är lite felaktigt ställd. Frågan bör snarare lyda: ”KAN jämlikhet vara ett liberalt begrepp”.

 Svaret är ja.

Traditionellt sett har det funnits tre synsätt på begreppet jämlikhet. Man ser det tydligt om man tittar på debatten för sisådär 110 år sen. 

Ett synsätt fokuserade på att alla skulle VARA och HA det lika materiellt, och i lika möjligheter. Det är den marxistiska grundsynen. I sin extrem kan man se hur det fungerade och inte fungerade i Sovjetunionen. Dilemmat med denna syn på jämlikhet är att någon måste bestämma vad som är ”jämlikt” och tvinga alla att anpassa sig.

En annan syn på jämlikhet var att det inte var viktigt. Idén var att man skulle låta ”naturen” ha sin gång. Det vill säga samhället och ekonomin skulle lämnas för sig själv, utan statlig inblandning. De rika skulle ha mer materiella tillgångar och bättre möjligheter medan den fattige inte skulle ha några möjligheter alls. Men det var ok ansåg dessa. Detta var den konservativa synen. Deras syn på rösträtt visar deras människosyn. De rikare skulle ha fler röster i samhället än den normale arbetaren och den fattige ingen röst (graderad röstskala). De rika skulle få gå på universitet, de fattiga inte.

Den liberala synen på jämlikhet var för 110 år sen en annan än den vi ser idag. Liberaler pratade då ännu om jämlikhet som ett liberalt begrepp. Men liberalerna fokuserade på jämlika möjligheter.
Enligt detta synsätt var materiella skillnader bara bra. Det viktiga var inte om det finns miljonärer eller inte. Det viktiga var att alla oavsett inkomst hade LIKA MÖJLIGHETER. 

Att alla hade rösträtt enligt principen en man en röst. Att även barn med fattiga föräldrar skulle kunna gå i skola och på universitet. 

Att det fanns någon form av sjukvård för alla, sociala skyddsnät för alla och arbetsrättsliga spelregler på arbetsmarknaden för att garantera även löntagares rättigheter.

För 110 år sen var Socialdemokrater och liberaler förenade i en allians i kampen för lika möjligheter för alla. Detta trots skillnaderna. De första Socialdemokraterna i Sveriges riksdag kom in på liberala mandat. 

Liberalerna gillade inte att det fanns folk i Socialdemokraterna som var mot rösträtt och som ville upphäva privategendomen. (Dessa, kommunisterna, bröt sig ur partiet 1917 och bildade eget parti.) Men liberalerna såg också att det fanns gott om människor som var för rösträtt och inte var mot privategendomen i partiet, t.ex. Hjalmar Branting, Socialdemokraternas ordförande. Man allierade sig med socialdemokraterna eftersom man ansåg att man stod närmare dem än de konservativa.

Jämlikhet i möjligheter är ett begrepp som fallit bort ifrån den liberala vokabulären. Sist det hördes i debatten var nog då Bengt Westerberg drev på frågan om personlig assistans för funktionshindrade, LSS, för 20 år sen. Om man går längre bak i tiden, till Per Ahlmarks tid på 70-talet, hörde man ofta jämlikhet refererat som ett i grunden liberalt koncept.

Det kanske är dags att in

Fremskrittspartiet och dilemmat med liberal fascism

Man debatterar det norska valet just nu. Jag tillhör de som ogillar att Högern satt sig i en regering med Fremskrittspartiet. Det är farligt och något som ska krtiseras. Fremskrittspartiet är kanske att betrakta som ”fascism-light” eller ”rasistparti-light” men är ändå rasistiskt.

Partiet är ett exempel på något som är ganska vanligt i USA. Det är en allians mellan ultraliberala krafter och socialkonservativa krafter. De socialkonservativa är oftast starkt rasistiska, vilket är samma fenomen som i USA. Libertarianer och socialkonservativa i förening, så bildades FrP. Denna mix mellan prat om individuell frihet och befrämjande av ”norskhet” och ”traditionella värden” finns i partiet än idag.

Det där har jag aldrig förstått. Hur kan man kalla sig liberal och fritt och villigt hoppa i säng med rasister?

Fast det är egentligen ganska enkelt. Socialkonservativa är också mot statens stora makt och vill gärna lämna beslut till individen. Det gör att socialkonservativa gärna också pratar om en fri marknad och annat som får det att vattnas i de liberala munnarna.

Det finns två sorters liberaler. De som aldrig kan tänka sig sitta ner tillsammans med rasister, inte ens om rasisterna erbjuder den friaste marknaden i världen, och de som gärna kastar bort alla principer och sätter sig ner med rasister och accepterar en del förbud mot invandring och ”främmande kulturer” och kanske även lite lagar mot homosexualitet, bara de får sin älskade fria marknad.

Det finns sådana ”liberaler” i Sverige också som gärna predikar individens frihet men den friheten inkluderar inte friheten att t.ex. bära hijab.

Fremskrittspartiet bildades som extrema islamhatare. Carl I Hagen var mer extrem än svenska Sd är idag. Partiet har sedan dess utvecklats till att mer prata om radikal islamism. Där skiljer sig Sd pch Frp. Sd pratar om islam som ett hot medan Frp fokuserar på radikal islamism. Men eftersom Frp jämställer att bära hijab med radikal islamism kan man förstå att Frps hållning är en aning kluven. Att partiet tolererar att framträdande politiker hetsar mot muslimer utan att dessa politiker sparkas talar, och samarbetar med en rasistisk tankesmedja, också sitt tydliga språk.

Partiet är mot invandring. men inte av ekonomiska skäl utan även av kulturella skäl. Partiet pratar gärna om norskhet. Prat om norskhet i kombination med hets mot ”de andra” (utpekande av syndabockar som hotar norskheten) är faktiskt tecken på fascism.

INTEGRERING

Det er en forutsetning for integrering at innvandrerne tilegner seg det norske språk, og deltar i det norske samfunnet. Det må stilles krav om integrering for å få opphold og senere statsborgerskap. (Se også: Asylsøkere, flyktninger, familiegjenforening, integrering).

FLYKTNINGER

Det mest naturlige er at flyktninger får tilflukt i sine nærområder. Norge bør begrense inntaket av flyktninger og innvandrere fra områder utenfor vår kulturkrets, og bør fortrinnsvis motta kvoteflyktninger fra FN. (Se også: Asylsøkere, familiegjenforening, innvandring, integrering.)

Partiet tolererar öppna fascister som hetsar mot muslimer och pratar om norskhet. Det må vara så att Carl I Hagen inte styr partiet längre. men det är mer än berättigat att kalla partiet både rasistisk och fascistiskt.

Det fascinerande är att det finns folk som kallar sig liberaler som är beredda att hoppa i säng med rasister. Det är inget nytt. Precis som alla andra politiska ideologier har även liberaler genom historien flirtat med totalitära tankar. Alla politiska ideologier har haft, och har, uttolkare som vill ha ett rasistiskt eller totalitärt samhälle. Liberalismens flirt syns tydligt i Fremskrittspartiets framväxt. Liberal fascism kan man med rätta kalla den del av liberalismen som kan tänka sig att hoppa i säng med rasister.

/Torbjörn Jerlerup

liberal

Ådalen 1931 är en liberal fråga också!

Denna bild och dikt om Ådalen vill jag dela och passar på att citera liberalen Herbert Tingsten.

”Vi må vara högermän, liberaler eller socialister: det kaos som för några årtionden sedan kallades ekonomisk frihet tål vi inte. Människor får inte leva i nöd och arbetslöshet i en demokratisk stat.”  (Hämtat från Lars Ericks blogg)

ådalen

Här vilar
en svensk arbetare
stupad i fredstid
vapenlös värnlös
arkebuserad
av okända kulor
Brottet var hunger
Glöm honom aldrig.

En liberalism för alla människors frihet?

Jag känner mig ofta som en främmande fågel i det politiska Sverige. Främmande för att jag inte känner mig hemma hos något parti, och främmande för att jag ser sådant jag sympatiserar med bland alla frän syndikalister och Socialister till vänster och konservativa och libertarianer.

Men jag ser mig som liberal. De bästa definitionerna av politiken har liberaler med socialt patos uttalat. ”Jag har aldrig dyrkat friheten i den mening, att samhället skulle vara fritt från skyldigheten att mot förtryck skydda de svage mot de starke.”  Frihet för alla, inklusive de som har svårare att värna sin frihet.

I den riktningen är det. Min liberalism handlar inte om att minska staten och skatten, bara, utan om ALLA människors RÄTT att ha MÖJLIGHET att skaffa sig liv, frihet, utveckling, välstånd. Det vill säga, alla människors RÄTT att slippa förtryck från ”makter” och ”omständigheter” utanför hennes egen kontroll.

Människans rättighet att fritt ha MÖJLIGHET att kunna forma sitt eget liv.

Jämlikhet för liberaler

De nuvarande riksdagspartierna upplever jag ofta har en klåfingrighet utan like. De vill ofta styra detaljer i våra liv, kontrollera oss, av omsorg för någon annan grupp. Det gillar jag inte. Men jag gillar heller inte de som vill avveckla principen om allas rätt för att minimera statens kontroll.

I min värld behövs staten för att garantera alla människors rätt till skydd mot förtryck. Sociala skyddsnät, bättre och starkare än idag, behövs. ALLA, oavsett bakgrund, jobb, status ska ha MÖJLIGHET att utbilda sig, få jobb, skaffa välstånd, etc.

Jag tror på det liberala jämlikhetsbegreppet. Dvs jämlika möjligheter (inte jämlikhet materiellt sett eller så, eftersom folk är olika).

Ja jag vill ha en minimal stat som ingriper så lite som möjligt i våra liv. Jag tror också saker fungerar bättre om de ägs och styrs privat. Men jag tror också på en sorts maktbalans, där staten hjälper till att garantera folks rättigheter gentemot arbetsgivare och ”omständigheter utanför individens kontroll”. Givetvis behövs en liknande maktbalans för att se till att staten inte blir omständigheten utanför individens kontroll som lägger en hämsko på dennes liv.

Jag har insett att denna syn på livet betyder att även folk som kallar sig liberala kan arbeta mot alla människors rätt till frihet. Dessa har ofta en bra förståelse för hur staten kan påverka och hämma våra liv, men en mindre bra förståelse av hur arbetsgivare och ”omständigheterna” kan göra samma sak.

Arbetsmarknaden

En ensamstående fattig och delvis funktonshindrad kvinna som tvingas ta arbeten och acceptera rötägg till chefer, för att kunna försörja sig, kan ha lika lite frihet som en ensamstående mamma i Sovjet under kommunismen. Det är kontroversiellt att säga, ja, för mamman har ju rösträtt och yttrandefrihet. Men hon vet ändå att skulle hon säga vad hon vill skulle hon mista jobbet, därför gör hon inte det. Hon vågar inte riskera sitt jobb och påtvingad fattigdom. Vilken frihet är det?

Med ALLAS rätt i fokus skulle arbetsmarknaden vara uppbygd så att hon lätt och snabbt kunde byta jobb samtidigt som hon skulle ha starka sociala skyddsnät som garanterar att hennes MÖJLIGHETER att vara fri och utvecklas inte hämmas av att hon blir friställd. Dessutom skulle lagar och regler finnas som skyddar hennes rätt mot eventuella tyranner till arbetsgivare.

Samtidigt borde arbetsgivaren ha möjlighet att sköta sitt företag fritt och anställa och sparka vem denne vill för att kunna sköta sitt företag på bästa sätt. Men inte att sköta företag utan respekt för individers privatliv eller rätt att slippa sådant som äventyrar liv och hälsa.

Få anställda har överläge gentemot sina chefer, de flesta har ett underläge. Ingen människa kan klara sig utan en inkomst, det är inget val, det är mer eller mindre ett tvång. Därför måste TVÅNGET i det valet minskas så mycket som möjligt genom att var människa faktiskt har maximal frihet, även i arbetsmarknaden.

Att läsa hur det var förr, då arbetsgivarnas ord var lag, är vidrig läsning. Samma att läsa hur de har det som arbetar på många platser i U-länder. Man kan säga att de ”valt själva” eftersom de ”frivilligt” skrivit på ett kontrakt och kan välja mellan olika arbetsplatser eller mellan arbetsplats och att vara utan jobb (och svälta). Men den friheten hade man delvis även i Sovjet, så det i sig är inget tecken på frihet.

Jag är glad för den utveckling, som vänstern och arbetarrättsliga liberaler stått i spetsen, för arbetarskydd och rättigheter för de anställda. Den utvecklingen måste fortsätta. Men utan en massa klåfingrigt förmynderi och begränsningar i individens frihet. Jag är inte imponerad av hur facken fungerar idag som ofta missar striden för ALLA arbetares rättigheter och istället är mer intresserade av att hämma och reglera arbetares och arbetsgivares frihet.

Familjen

I USA kan det hända att barn inte kan plugga vidare på universitet. Deras föräldrar har inte råd och de får ingen hjälp från fonder eller stiftelser.

I mina ögon är det lika tyranniskt som fascistiska eller ärkekommunistiska påbud. Det är ett grymt förtryck av den enskilde individens rättigheter.

Det är ingen större skillnad mellan att ha lagar och regler som inte ger ett barn möjlighet att studera och att ta fram en pistol, rikta den mot barnets panna och kasta ut barnet från skolor och unviversitet. Resultatet är samma: ofrihet.

Tror man på ALLAS rätt måste ALLA ha MÖJLIGHET att studera. Endast stater kan garantera detta. (Välgörenhet är inte en rättighet.)

Detta är ett exempel på hur omständigheter utanför individens kontroll kan förtrycka en individ. Barnets frihet hämmas av vad föräldrar vill och kan, och av bristen på statligt stöd.

Det finns andra sådana exempel.

I de fall föräldrar beter sig illa mot barn måste det finnas möjlighet att skydda dem. De måste ha frihet att kunna frigöra sig från föräldrars negativa påverkan (i de fall det är negativt) då de blir vuxna.

Komvux är en fantastisk skapelse. Barn kan försumma sin utbildning av omständigheter utanför sin egen kontroll. Med en usel hemmiljö, med mobbning, missbruk och annat som orsak. Att då ha komvux, vuxenutbildning, som gör att man har RÄTT att ha MÖJLIGHET att ta igen det man förlorade under barndom och ungdom, är helt fantastiskt.

Men människan lever inte av bröd allena. Även själsliga sår behöver kunna läkas. Har varje vuxen en MÖJLIGHET till detta?

Det handlar inte om att vissa kanske har mer pengar och kanske snabbare kan skaffa hjälp. Det handlar om att alla SKA KUNNA skaffa hjälp, om man behöver det.
Man kan lämna maximal frihet för familjer att välja sin egen väg, för mammor och pappor att vara hemma med barnen, för föräldrar att driva hemundervisning, bara man skapar ram verk och kontrollsystem som garanterar barnens rätt att utvecklas.

Det säger sig självt att föräldrar som inte uppfostrar flickor och pojkar som om de var lika värda, måste mista sin rätt till hemundervisning.

Frihet

Jag känner att jag måste skriva ner detta.

Jag har utvecklat en kompromisslöshet i mycket av mitt agerande, som ofta gör att jag låter ganska hård.

Jag har en kompromisslöshet mot rasism och fördomar mot GRUPPER, kulturellt, religiöst och etniskt.

Jag är kompromisslöst för yttrandefrihet. Inte utan konsekvenser (att sprida förtal eller hota måste vara straffbart), men totalt och utan hinder.

Jag har en kompromisslös inställning att alla människor måste få välja sin väg. Jag har varit aktiv i konservativa organisationer som velat kontrollera folk, och ta bort det fria valet. Det vansinnet har jag reagerat mot genom att nu kompromisslöst mena att folk måste få välja sin egen väg fritt.

Men jag är lika kompromisslös för sociala skyddsnät. Att inte ha MÖJLIGHET att utvecklas eller vara fri, är ofrihet. Att tvingas in på vissa livsvägar på grund av ekonomi och ”omständigheter” utan att man har MÖJLIGHET att ändra situationen är inte heller frihet.

Möjlighet att bli miljonär

Det betyder inte at det är fel att vara miljonär. Tror man på människors frihet så är man glad om någon blir miljonär. Men ALLA måste ha MÖJLIGHETEN att bli miljonär. Det betyder inte att alla KAN bli miljonärer, men alla SKA HA MÖJLIGHET ATT KUNNA bli det. Det betyder inte att inte vissa kommer att ha det lättare. Har man en pappa som är miljonär blir man det kanske lättare själv. Men möjligheten ska vara likaför alla.

Framgångsrika forskare och författare är något jag beundrar. ALLA människor ska givetvis ha MÖJLIGHETEN att bli det. Inte alla KAN det, men ska ha RÄTTEN att ha möjlighet till det.

Inte alla kan bli statsministrar och riksdagsmän, men alla ska ha RÄTT att ha MÖJLIGHETEN att bli det.

Detta är min liberalism. Därför reagerar jag när några som kalla sig liberaler, rapar upp klassiskt ärkekonservativa argument om att avveckla sociala skyddsnät och ersätta det med välgörenhet. 

Om du vill veta mer om min syn på liberalism kan man läsa: ”Min liberalism”, min artikel om individens rätt gentemot överheten, om styrka och svaghet, eller denna artikel om min syn på politik och demokrati. Här är en artikel om hur jag kommit fram till min världsbild. Om ni är nyfiken på hur jag ser på religion kan ni kika här. Mina artiklar på temat Demokrati 2.0 är också talande.

R.I.P. Migro 2012 – 4/3 2013

”Jag har aldrig dyrkat friheten i den mening, att samhället skulle vara fritt från skyldigheten att mot förtryck skydda de svage mot de starke.”

/Sven Adolf Hedin, liberal, 1895, i debatt om arbetarrätt för bagare.

“The fate of no member of the community needs to be abandoned to chance; that society can and therefore ought to insure every individual belonging to it against the extreme of want.”

/John Stuart Mill

Jag har länge längtat efter liberala initiativ för invandring och mot rasism, och blev glad då Migro föddes. Därför blev jag ledsen när Migro gick i graven igår.

Ja, formellt sett finns Migro.se kvar, men ingen tar en organisation på allvar då en av deras ledande talespersoner löper amok och totalt flippar ut. Som nu sker i Migro. Bakom förslagen att slopa all arbetarrätt för att kunna lämna invandringen helt fri och oreglerad, visar sig nämligen en rad en ärkekonservativa tankar ligga dolda.

Låt folk flytta hit och försörja sig bäst de kan, är Segerfeldts tanke, som han skrivit om på sista tiden i bland annat Migro. Det spelar ingen roll om de så bara får 450 eller 1000 kronor i månaden, låt dem komma hit. De skulle leva bättre och tryggare här än i de länder de kommer ifrån, menar han.

450 kronor om dagen, somalisk medelinkomst (som i Somalia räcker till ett hem, mat för dagen, skola till barn, etc), skulle man kunna leva på i Sverige lika bra som i Somalia menar Fredrik Segerfeldt, utan att se till köpkraften för pengarna. För 1000 skulle man kunna leva ett liv i trygghet ”dubbelt så bra” som länderna man kommer ifrån (om man tjänar 450 om dagen i Somalia dvs, dvs medelinkomsten).

Man kan leva på 450 i månaden…”, ja Fredrik Segerfeldt men du skulle dö efter en vecka för man behöver tak över huvudet på vintern. Migros ledande ideolog glömde att man måste bo nånstans på vintern och behöver sjukvård. Försök leva för 450 i Stockholm utan hem och värme på vintern: Segerfeldt kan ju försöka, jag skickar en blomma till hans begravning.

Att folk har det ännu jävligare någon annanstans betyder inte att man per automatik ska ge dem en andra klassens möjlighet. Det som behövs är ökad frihandel, det har visat sig om och om igen vara det effektivaste vapnet mot fattigdom. Men under tiden ska vi inte dela upp folk i A och B-lag, det om något har visat sig vara ett effektivt sätt att verkligen ta kål på folk.

Liberalerna i Sverige på 1800-talet mötte en liknande debatt. Då var det inte internationell migration, utan migration INNE i Sverige som debatten rörde sig om. De konservativa höll fast vid ”avtalets” okränkbarhet i arbetsmarknaden och menade att de skulle kunna sätta lönerna hur lågt som helst. Om folk levde i yttersta misär spelade ingen roll för dem, eller om barn växte upp i total misär. När Sven Adolf Hedin, och andra liberaler protesterade mot denna ”frihet” från starka att förtrycka svaga sa konservativa att de fattiga som hade jobb bara skulle vara glada. I Afrika hade fattiga det värre och för övrigt kunde man inte kalla dem fattiga. Jämfört med svältande i Kongo eller fattiga i Sverige på medeltiden fanns inga fattiga i Sverige, som de såg det, runt 1890.

Vill man ha en lösning på kriserna i världen är jag mer och mer övertygad om att det måste ske internationellt, på liknande sätt som i enskilda nationer på 1800-talet. Inför frihandel länderna emellan (att man möjliggjorde frihandel i Sverige på 1800-talet och avskaffade statstullar var ett STORT framsteg), se till att rörligheten blir maximal med frihet för folk att bosätta sig var de vill i världen. Men man måste kombinera det med starkare sociala skyddsnät överallt på planeten, med skydd för individen mot ALLA former av förtryck, från stat och näringsliv. (Allas rätt till frihet, allas skydd mot förtryck är en viktig princip.)

Arbetarrätt och sociala skyddsnät var en liberal fråga som handlade om ALLAS rätt till frihet för 120 år sen. Det var de ärkekonservativa som ville avskaffa arbetarrätten, som var mot sociala skyddsnät, som ville att arbetsgivare skulle ha oinskränkt makt över anställda, och som ansåg att arbetare väl kunde leva på svältgränsen, det var INTE de liberala som ansåg sådana saker. Ja, de ideer Segerfeldt saluför är så konservativa att till och med få av de konservativa för 120 år sen skulle accepterat det. 

Fredrik Segerfeldt är, historiskt sett, ärkekonservativ. John Stuart Mill och Sven Adolf Hedin hade INTE kallat honom liberal.

Det var synd på ett bra initiativ. Få kommer att ta Migro på allvar framöver. R.I.P Migro, det lät bra med ett liberalt initaitiv men det visade sig vara ärkekonservativt och dog igår.

Få kan ta en sån ärkekonservativ och ickeliberal kraft på allvar i framtiden. De dog igår. Fredriks citat om att man kan överleva på 450 om dagen i Sverige kommer att valsa runt och man kommer att skratta åt Migro som politiska ärkekonservativa och ickeliberala clowner.

Det där om svaghet och styrka och liberalism

Om man följer med skoldebatten ser man att det pågått en debatt kring hur man ska anpassa utbildningen. Skolan var under ganska ska lång tid varit anpassad till de elever som var medel. Det betydde att så kallade ”svagare” elever och ”starkare” elever inte hängde med i utbildningen. De som hade intresse och kapacitet att snabbt lära sig ville ha nya uppgifter och svårare utmaningar men fick inte det (de fick inte ”rusa fram före de andra, det är orättvist” som det sades på min tid i skolan). Därför tappade de koncentrationen och intresset för skolan. De svagare eleverna sattes i en specialklass, om de hade tur, och hängde inte heller med.

Det har blivit lite bättre de sista åren, i synnerhet för de som har lätt att lära. Det anses inte fult att ge dem extra utmaningar och övningar som de andra eleverna inte får, eller låta dem läsa en bok för nästa årskurs.

Ett individanpassat skolsystem måste givetvis ta hänsyn till var varje individ. Det låter elever som KAN lära sig snabbare göra det och elever som kräver mer tid får det.

Jag tänkte på detta när jag läste några debatter i veckan om nyfattigdomen i Sverige och om näthatet.

Bland oss liberaler finns det ofta en övertro på människans förmåga att vara stark, klara sig själv, och tänka positivt. Många liberaler missar den lilla detaljen att människor inte är klossar som man kan banka in, ungefär som barn försöker banka in fyrkantiga klossar i runda hål.

Därför anser en del liberaler att statens skyddsnät ska bort eller vara minimalt och folk ska uppmuntras att klara sig själv, för det kan alla (sägs det).

Vad skedde med individen i denna ”liberala” diskurs? Ett individanpassat samhälle tar hänsyn till att folk som ÄR självständiga, starka och kan fixa saker snabbt får full frihet att göra det, men där också att de som inte kan det får fullt stöd.

Man kan inte hjälpa vilken familj man föds i, vilka föräldrar man har och vilken bakgrund de har. teorin att alla ”är sin egen lyckas smed” och att ”varje människa får ta ansvar helt själv för sitt liv” missar några viktiga saker.

  • Först och främst missar man att människan inte växer upp som nån mytisk tabula rasa, ett vitt oskrivet blad. Föräldrar och nära och kära, gör sitt för att forma människan. Och ibland kan det vara ett riktigt helvete för ett barn. 
  • För det andra föds man ibland med funktionshinder, eller får dem under livets gång. Här i Sverige har vi kommit långt med att faktiskt erkänna rättigheterna för folk med funktionsnedsättningar men det finns länder där dessa hänvisas till välgörenhet.
  • För det tredje är inte en människa en ensam atom i ett tomt universum. Vi lever i ett samhälle. Vi föds med en stämpel ”man” eller ”kvinna” som vi inte valt fritt. jag har inte valt att bli man, t.ex. Vi föds inne i inhägnade områden, inhägnade av riktiga inhägnader eller murar, eller inhägnader som bara existerar som streck på en karta. Nationer kallas det och pratar modersmål som vi inte har valt. Vi lever i sociala omständigheter som vi ofta inte heller valt.
  • För det fjärde finns det makter och auktoriteter i samhället. Vi måste lyda en stat, det måste vi vare sig vi vill det eller inte. Vi måste arbeta för att få pengar, det måste vi också vare sig vi vill det eller inte. Och staten och näringslvet är två starka MAKTER som påverkar våra liv.

I debatten om näthat säger man ofta att folk väl får ta sig i kragen och strunta i hatarna. Det gör jag. jag rycker på axlarna åt mailen om att skära av min kuk eller att skicka ”beväpnade snapphanar” mot mig, som jag får ibland. Men jag vet att alla inte funkar så. Vi är olika och har olika bakgrund. Det respekterar jag. Därför måste folk ha frihet att rycka på axlarna åt näthatarna men också möjligheten att gå till en polis som KAN sina saker för att anmäla detta, få stöd och kanske stoppa hatet.

Individer är olika.

I debatten om nyfattigdomen är det samma sak. Och i debatten om man ska ha regleringar och stöd i arbetsmarknaden. Ett individanpassat samhälle ger stöd till de inidvider som hamnar snett i livet, som kräver mer tid, som kanske har funktionshinder eller är ensamstående med barn i en liten håla i Sverige. Ett individanpassat samhälle har STARKA sociala skyddsnät, eftersom det ser till individen.

Men ett samhälle ger också maximal frihet till folk att göra vad de vill, i näringslivet, i privatlivet, utan pekpinnar, för det vet att individer är olika. En del har en sjuhelsikes massa driv och ideer, så visst ska dessa ha maximala möjligheter att vara sig själva, utan en massa regleringar, krångel, byråkrati och politiska hinder.

Det är min liberalism En liberalism med skyddsnät och stöd till indvider som behöver det, med maximal frihet utan statlig klåfingrighet för de som KAN stå på egna ben och har driv, och skydd mot förtryck från ALL extern makt, dvs både stater och den makt som näringslivet kan ha (det betyder att jag är mycket för fackföreningar och lagar som skyddar även arbetares rättigheter gentemot de finansiella makter man måste ta anställning för).

Jag vet hur det är att vara både så kallat stark och svag, En del människor är båda sakerna i olika situationer i livet. Jag vet att det inte är så förbannat lätt för alla människor att ta sig i den mytologiska kragen och ”gaska upp sig”.

Kanske vi liberaler borde se till individen lite mer och inte bara klumpa ihop folk i en klump och anta att alla kan klara sig för egen maskin.

PS

Nej jag skriver inte om de som vill ha en massa sociala och ekonomiska regleringar och kontroll här. Att de inte heller helt ser till individen, vet vi ju redan. Individens frihet betyder friheten att pröva sina vingar om man kan det, och flyga fritt, med ett minumum av statlig inblandning, men också friheten att ta tid och INTE flyga om man är flygrädd eller har stukat sina vingar.

Individens skydd mot ”överheten”

”Bakom talet att domstolarna skall skydda den enskilde mot ”överheten” ligger en antidemokratisk kritik mot det parlamentariska styrelseskicket. Det är därför ett farligt talessätt”

/Lennart Geijer, justitieminister, 22/2 1973

Det här med individens rätt, och demokrati, är inte lätt, inte ens för oss liberaler.

Traditionellt sett har västvärlden uppfattat demokrati som majoritetens rätt. Den synen har alla demokratier från USA till Sverige haft. Rättssystemet har gett mer skydd till individen i vissa länder och mindre i andra länder, men generellt sett har dogmen om majoritetens rätt varit den förhärskande, och är det ännu.

Men mer och mer smyger sig tanken på minoritetens rätt in i vårt rättsmedvetande. Tanken att demokrati kanske inte bara handlar om majoritetsstyre utan om att det är lika viktigt att skydda minoriteters rätt TROTS majoritetsstyre.

En överhet är en överhet även om den är deomokratiskt vald och representerar en majoritetsvilja.

Här spelar vi liberaler en viktig roll. Vi kan visa att samhället måste upprätta en sorts balans mellan majoritetsstyret och individens rätt att göra vad denne vill. Att lagen ger individen rätten till maximal frihet och att individens rättigheter skyddas är något väldigt grundläggande.

Men detta är inte nog. Om individens rättigheter ska skyddas så att individen ska kunna utvecklas maximalt och ha maximal frihet återstår några andra faktorer att debattera. Framför allt det här med möjligheterna… En rättighet är inget värd om man saknar MÖJLIGHETEN att utöva rättigheten.

Det var ju det som Sovjet brast i. Man hade rätt till mycket enligt Sovjets grundlag, nästan mer än man hade i USA på sin tid, bara det att man saknade möjligheten att utöva dessa rättigheter.

För att komma åt det där med möligheten måste man titta på alla maktfaktorer som begränsar individernas valfrihet. Dessutom måste man titta på om inte staten också kan spela en positiv roll för att trygga friheten.

”Överheten” är mer än bara staten.

En ensamstående mamma i en småstad i USA eller Sverige kan ha mindre frihet än en medborgare i Nordkorea eller Saudiarabien, trots all frihet denne har på pappret. DET dilemmat är lite knepigare för den liberala diskursen.

Friheten att välja ett annat jobb betyder ganska lite för den som lever på marginalen och tvingas ta de jobb som finns. Friheten att göra vad man vill är inte värd mer än texten på ett toalettpapper för den funkitionshindrade som inte själv kan skrapa ihop pengar till hjälpmedel, t.ex.

Istället för individens rätt mot staten borde vi prata mer om individens rätt mot överheten, i vilken form denna överhet gestaltar sig, och individens MÖJLIGHETER att använde den frihet denne har på pappret. Att maximera detta betyder t.ex. att man får skapa en sorts maktbalans mellan stat och det privata näringslivet.

Liberalen och Folkpartiledaren Bertil Ohlin pratade på sin tid mycket om detta. Speciellt på 40-talet.

Efter andra världskriget pratade Socialdemokraterna om den ”ekonomisk demokrati” de ville införa i Sverige: dvs de ville förstatliga och kontrollera stora delar av näringslivet så att de majorieteten, dvs den politiska överheten skulle styra och trycka ner den förment skadliga ”privata överheten”. Det sa Ohlin nej till, givetvis, eftersom det skulle upphäva maktbalansen och ge staten, dvs ”majoriteten” oerhört mycket makt.

Men Ohlin sa också nej till att avveckla statens roll helt. Det skulle ge för stor makt åt en annan ”överhet”, det privata näringslivet.

Men Ohlin ville inte kontrollera näringslivet, han ville ge det maximal frihet. Det han tänkte sig var system för att säkra individens rättigheter och möjligheter. Man kan kalla det ”skyddsnät”.

Ohlin ville ha en maktbalans. Med arbetarskydd och arbetarrätt, rätten till juridiska prövningar, och skyddsnät av olika sort ville han ge individerna en möjlighet att få rätt gentemot staten. Han, och Folkpartiet, kallade det också för ekonomisk demokrati .

Makt

Att börja studera makt, överhet och förtryck i reella termer, oavsett varifrån makten kommer, vore ett logiskt steg föratt ta för de svenska liberalerna, och att utgå från individens rätt, oavsett var, när och hur denne befinner sig och oavsett vilken maktkonstellation som hotar individens frihet. Och att börja ta tag i den där surdegen ”möjligheterna”! Dvs att en rättighet måste kombineras med en MÖJLIGHET för individen att utöva rätten, oavsett vilka maktförhållanden denne har att tampas med.

De flesta av läsarna skulle nog anse att de två citaten ovan av fd justitieminister Geijer är vidriga. Individen måste få skydd från staten, är de flesta liberaler överrens om.

Men ser du att det blir lika fel om man hävdar att individen inte ska kunna få sin rätt tryggad mot andra ”överheter” i samhället, till exempel i arbetslivet, mot privata näringslivet?

Alltför många liberaler resonerar om det man kan kalla ”privata överheter” såsom Geijer på sin tid resonerade om statliga överheter. Att ju mindre kontroll man har över privata makfaktorer, ju bättre eftersom kontroll hotar ”marknaden”, ”demokratin” och ”liberalismen”… Vore det inte dags att vi slutar prata om vilka maktfaktorer som inte kan eller bör kontrolleras och att vi fokuserar på individens rätt istället?

Om normer, & om att liberalism handlar om tolerans

”Undrar du också vem Dom Utvalda ska bränna nästa gång?” /Björn Afzelius

Jag vet en människa som i 50 års tid isolerat sig av rädsla för att göra bort sig inför andra. Hon har magbesvär och fiser ibland. Att fisa bland folk anses oförskämt, tabubelagt och moraliskt fel, därför har hon isolerat sig, hellre än att begå det sociala misstaget att fjärta, och bli socialt utstirrad och utpekad. Hon vågar knappt berätta för läkareom sina problem, så djupt sitter det sociala tabuet för henne. Och hon är inte ensam.

Minns ni att hårdrockare sågs som ”dummare” och ”mer kriminella” förr?

Nåt så naturligt för mänskligheten som att bajsa och kissa anses ännu som tabu och isolerar människor. Så barbariskt är vårt samhälle än idag. Så mycket befinner vi oss än i mänsklighetens grottstadium.

Har ni följt debatten om Linda-Marie Nilssons facebookbild? Jag såg en vacker, smal och kurvig kropp när jag såg bilden för första gången. Men det är så ovanligt att visa kurvor idag på bild att det ansetts ovanligt, och modigt, att Linda-Marie ens publicerade bilden.

Normen är ”smalhet”, kurvor är ”äckligt”… Man blir så ledsen…

Jag vet en kvinna med världens vackraste ögon, och en bubblande och lekande själ, men med ett födelsemärke på fel ställe. Hon sänker sina ögon och skäms när hon möter en man, när hennes kropp borde bubbla och leka lika mycket som hennes själ gör. Men hon sänker sin blick…

Jag var själv sån i tonåren. Jag sänkte min blick. Jag hade glasögon, hörde dåligt, hade för stor näsa, pratade konstig dialekt och älskade böcker. Jag var udda. Då bryter man mot normerna och de sociala reglerna och blir utanför… man ska veta sin plats liksom…

Grottstadiet lever kvar…

Minns ni debatterna om hårdrocken på 80-talet. Hårdrockare var farliga, eller hur? Och synthare var ”bögar”, alltså något negativt, eftersom det var negativt att vara homosexuell och/eller synthare.

Manlighet och kvinnlighet och relationer

Eller som när mäns manlighet värderas efter förmågan att få kuken att stå och kukens längd. Det finns män som knappt vågar dejta för att deras snopp inte följer nån norm som snoppar ska följa. Det finns män, och pojkar, som känner sig utanför för att de inte följer manlighetens norm, de gillar inte muskler och att tafsa på flickor utan att de bett om det, och då blir de utanför, och ratade av både pojkar och flickor.

Eller när kvinnor med de vackraste bröst man kan tänka sig känner självhat, eftersom brösten inte följer normen. Eller när män och kvinnor anser att de MÅSTE raka sig över hela kroppen för att passa in i någon norm.

Eller för att ta det ett steg vidare. Tänk så mycket ångest och självhat föreställningar kring sexualitet har orsakat. Människor ”ska vara” enligt normen”. Människor förföljs över hela världen för att de älskar någon, och blir kåt på någon, av samma kön. Än idag går mängder av människor omkring med ångest för att de inte vågar ”komma ur garderoben”. Fördomar sprids om andra läggningar, t.ex. BDSM, att njuta av smärta måste väl vara perverst? Polyamori är väl också fel, man kan väl inte älska mer än en, eller? Oavsett hur individerna i ett förhållande tänker sprids normer, stödda av lagar, som pekar finger och säger ”ditt sätt att älska är snuskigt och fel”.

Kvinnor ”ska vara” på speciella sätt: inte för kåta, inte gilla sex för mycket, medan män också ”ska vara” på speciella sätt… Män ”ska” sitta med skrevande ben och bre ut sig på tunnelbanan och ”ska” TA PLATS, medan kvinnor, lite sedesamt, ”ska” knipa med benen så mycket som möjligt… såsom kvinnor genom tiderna alltid har fått höra av moralens väktare.

Jag har bonusbarn. Mina älskade barn. De är inte mina, det är mitt ex barn. Jag betyder enormt mycket mer för barnen än deras biologiska pappa gör. Jag bryter mot normen. Ni ska bara ana vilka blickar man kan få på grund av detta. Jag kan inte ens prata om barnen med min egen mamma. I min mammas värld är det knäppt, sjukt att älska barn som inte ”är ens riktiga” så mycket som jag älskar mina bonusar…

Har vi lämnat barbariet och grottstadiet ännu?

Mina älskade bonusbarn går i en skola i en bondhåla. Där använder skolbarnen svordomar som ”hora”, ”bög”, ”CP”, ”damp-barn” och ”munknullare”… Man kan som vuxen försöka skydda barn, men de kommer ändå att ta intryck av fördomar omkring dem. Det gör mig ledsen. Skolan gör väl sitt för att rätta till det, men jag tror de gör alldeles för lite.

Och alla fördomar mot adhd, aspergers och folk med autism. Det får mig att må illa…

Antinorm normer

Det håller på att växa fram en medvetenhet mot dessa normer. En antinorm-rörelse. Det är jättebra! Tyvärr fylls den också av ett normtänkande.

Det finns kvinnor (och män) som är naturligt smala. Fotomodell-smala. De måste ha rätten att få vara det, utan att bli betraktade som ”hetsbantare” eller ”anorektiker”.

Det finns kvinnor som måste operera brösten pga sjukdomar, och det finns kvinnor som VILL operera brösten, de måste få göra det utan att ses som ”dumma blondiner”.

Det finns kvinnor och män som ÄLSKAR rakat kön. Det är helt ok!

Det finns en sexualisering av samhället, och av reklam. Den gillar jag inte. Men individerna måste ha rätt att välja om de vill sexualisera sig utan att man ser snett på dem. Rätten att få lov att försöka bli sedd som ett sexobjekt är lika helig som rätten at slippa bli dess som sexobjekt.

Och män ska givetvis ha rätt att få lov att pumpa upp sina armar på gymet utan att drabbas av nån norm som säger att ”det är fel” eller ”det är manschauvinistiskt”.

Och rätten för kvinnor till frihet, sexualitet och kärlek, betyder givetvis inte att man ska införa en massa förbud och normer som pekar finger mot de som väljer att INTE följa normen- Rätten att få gå i bikini eller att få bära vilka kläder man vill, får inte innebära att en norm skapas som drabbar de som vill bära niqab eller hijab.

Eller som den anti-religiositet som sprider sig. Det måste ses som ok att bära davidsstjärna, hijab eller kors utan att normens mobbvälde drabbar dem!

Kort och gott är tolerans en av grundstenarna inom liberalismen. Alla problem i samhället kan inte lösas genom lagar. Det är extremt svårt att genom lagar förbjuda intolerans och fördomar. Men ändå anser jag att det är liberalismens uppgift att så långt som möjligt förespråka tolerans. Genom lagar, och statens föredöme,och genom att agera i samhället, för att visa vad människors rättigheter och tolerans, är för något.

Folkpartisten Yngve Larsson, en av liberalismens stora i Sverige för 60 år sen, har skrivit:

I Norge gavs i ett hemmafrontsblad under de långa ockupationsåren en utläggning av dessa värden som här må återges, då den väl kan anses äga all­män giltighet.

“Den ena människan har icke större rätt än den andra — icke större rätt att leva, icke mindre ansvar för sin odödliga själ. Den ena har icke rätt att göra sig till herre över den andra. än mindre rätt att bruka honom som ett medel, som en bricka i ett spel. Också den minsta, den uslaste av människor är ett mål i sig, icke ett redskap. Varje enskild människa har sitt okränkbara värde…”

Detta är alltså liberalismens utgångspunkt och dess mål: fria och ansvariga människor. Friheten är icke något negativt, icke ett uttryck för den enskildes självupptagenhet och egocentricitet. En tysk, en av de otaliga bland de andligen och lekamligen utarmade människomassor, som nu fyller Mellaneuropas tyska marker, frågade, som så många andra, en besökande svensk: “Vad är demokrati?” I ett försök att med en enda sats kunna säga något vä­sentligt svarade svensken: “Den obetingade respekten för den enskilda personligheten.” “För all del”, me­nade tysken, “men den definitionen kan också passa Nietzsches övermänniska. Låt oss hellre säga: den obetingade respekten för andras personlighet!” Och därmed gav han det väsentliga i liberalismens upp­fattning både av friheten och människovärdet.

Per­sonlighetstanken betingar ej blott självansvaret utan ock den positiva inställningen till medmänniskorna. Först genom förhållandet till andra får person­ligheten sitt innehåll och värde, och detta värde blir desto större, ju mångfaldigare och rikare dessa relationer är.

(…)

Toleransen är ett väsentligt uttryck för liberal hållning.

Den obetingade respekten för ANDRAS PERSONLIGHET. Inte mina egna rättigheter först och främst, utan ANDRAS, eftersom det är extremt lätt att tro att de egna idealen är de rätta idealen. Det är en fin liberalism!

Frihet för alla eller frihet för få?

NYBLOGGAT PÅ FRIHETSSMEDJAN:

”En del liberaler utgör ett större hinder för den amerikanska negerns frihet och rättigheter, än till och med Klu Klux Klan…” /Martin Luther King, 1967, Kaos eller gemenskap.

En liberal frihetssymbol eller en symbol för statligt förtryck?

Det kanske är dags att börja använda ordet segregering då vi som slåss för funktionshindrades rättigheter ska börja beskriva varför vi är mot otillgänglighet och nedskärningar inom den personliga assistansen? 

Det finns en ovilja att förstå att nedskärningar i personliga assistansen, bland hjälpmedel till funktionshindrade, bristande tillgänglighet och anpassning för funkisar, etc, hotar de funktionshindrades frihet.

Denna ovilja att förstå finns i många breda lager av befolkningen. Det finns socialdemokrater som inte bryr sig, vänsterpartister som tycker det är viktigare att bekämpa ”storkapitalet”, konservativa som ”inte vill gå för snabbt fram”… och så finns det liberaler… I just denna artikel vill jag visa på hur fel liberaler, och de konservativa som är mot en ”stor stat”, tänker.

(Artikeln fokuserar en hel på fysiskt funktionshindrades situation, men samma sak gäller för utförsäkrade och psykiskt funktionshindrade.)

Hjärnsläpp?

Ganska många liberaler, och folk som är för en minimal stat som styr med så få lagar som möjligt, får hjärnsläpp när man pratar om funktionshinder eller utförsäkringarna.

Eftersom deras ideologi är att staten ska minskas, att skatt är nån sorts stöld, och att statens utgifter ska minskas över lag, blir det problem när de ställs inför t.ex. en person i rullstol som behöver skattepengar, statlig hjälp och rättighetslagar om tillgänglighet och sådant, för att ens kunna utöva sina mest fundamentala rättigheter. MÖJLIGHETEN till frihet är beroende av att denna möjlighet garanteras av staten.

Liberalen som reagerar högt och ljudligt om dennes grannes rätt att t.ex köpa sprit fritt eller bygga ett företag fritt och utan tungt skattetryck, hotas, reagerar inte lika ljudligt då denne grannes rätt att KUNNA yttra sig, KUNNA jobba, KUNNA leva, KUNNA röra sig fritt hotas, dvs om denna granne sitter i elrullstol och har t.ex. CP-skada.

För att prata rättfilosofi. Det är ganska enkelt för en liberal att vilja skydda folks negativa rättigheter. Men vad som sker när en minoritets negativa rättigheter bara kan skyddas genom positiva rättigheter, är inte lika självklart för en liberal. Liberalen vill ju minimera de positiva rättigheterna (dvs stöd genom skatt t.ex). När sådana situationer uppstår, då positiva insatser krävs för att trygga gruppers negativa rättigheter är det många som anser att då får de negativa rättigheterna stryka på foten.

Jag har inget emot en minimal stat. Jag är liberal själv och vill ha det. Massor av privatiseringar och inget statligt klåfingrande eller pekpinnar. Men om kartan och verkligheten inte stämmer överrens så följer jag verkligheten, inte kartan. Att förtrycka en grupps frihet bara för att ”minska staten” är nåt jag, som liberal, aldrig, aldrig kan acceptera.

Tillgänglighet

Som med frågan om tillgänglighet.

Möjligheten för folk att röra sig fritt i samhället är något liberaler tar för givet… ända fram tills man pratar om folk med funktionshinder. Då blir det inget som man tar för givet att alla ska kunna göra. ”De där handikappade” behöver ju statliga stöd och lagar för att kunna göra det, alltså anses det strida mot många liberalers ideologi Man ska inte tvinga samhället, minst av allt de privata företagen, att handikappanpassas, heter det.

Det kan låta så här när liberaler pratar tillgänglighet.

Frihet, eller bara en bortskämd ”snorunge”?

”Det är inte diskriminering att en handikappad inte kan ta sig fram överallt. Det är som att säga att om jag är sängliggande så ska folk kunna köra runt min säng överallt. Det är absurt och det får totalt oliberala konsekvenser när man försöker reglera det i lag.”

”Som negativ liberal (vi lånar uttrycket bara för diskussionens skull) går jag inte med på problemformuleringen. Jag säger alltså att handikappade lever i en handikappande tillvaro eftersom den socioekonomiska miljön inte ger ekonomisk frihet att tillgängliggöra tillvaron. Med större ekonomiska frihet tvingas entreprenörer att handikappsanpassa sin verksamhet för att inte utkonkurreras, ett tvång som knyts till marknaden och alltså inte innebär en frihetsinskränkning.

Om handikappade vill se en tillgänglig tillvaro bör de arbeta för att avskaffa tvånget att handikappsanpassa, för att på så sätt öppna för marknadskrafterna att träda i kraft. Ja, det tar tid, men en positiv liberal lösning är inte kompatibel med ekonomisk frihet, en frihet som är förutsättningen för det långsiktigt hållbara samhället.”

”Jag tycker att man kan tvinga kommun, landsting stat och annan verksamhet som får skattepengar att bygga rullstolsramper med mera. Men jag är emot att tvinga företag till det.”

”När blev tvång någonsin liberalt?”

”Personer med funktionsnedsättning kommer alltid ha det tufft, eftersom de (vi) inte är i majoritet och då går det inte begära att resurser ska bindas upp i något genom lagstiftning när det förmodligen hade kunnat spenderas bättre fritt genom marknadens krafter. Det är hursomhelst INTE att område politiker ska tvinga på folk sina stela lösningar.

Har man funktionsnedsättningar får man försöka försörja sig utifrån de förutsättningar man har. Jag skulle aldrig fungera i ett monotomt arbete där struktur och god generell organisationsförmåga krävs, eftersom jag har ADHD och helt saknar sådana egenskaper.

Det är ingen rättighet att kunna göra allt som alla andra kan. Man får leva med vad man har. Är man färgblind kan man inte bli pilot. Har man ADHD blir man knappast hjärnkirurg, kan man inte använda benen finns förmodligen en del jobb man inte är förmögen till osv. Jag ser inte överhuvudtaget hur det är en samhällsfråga och offermentaliteten och vädjandet till överförmyndaren staten som problemlösare gör mig illamående.”

”Alla har vi våra handikapp.”

Jag ska inte berätta var jag hämtade dessa citat, för att inte hänga ut det stackars liberala forum där denna diskussion nyss ägde rum. Det är tyvärr ganska vanliga åsikter.

Att sådana diskussioner ens kan förekomma 2012 i liberala forum visar hur långt kvar vi ännu har att gå i förståelsen om alla människors lika värde och lika rättigheter!

Segregering?

Är rätten att kissa om man behöver det en mänsklig rättighet för alla?

Två liberala principer möts. Dels principen om att ALLA ska ha rätt till frihet och dels principen om att statlig inblandning ska vara så liten som möjligt.

Det skrämmande är att många liberaler är beredda att välja bort den individuella friheten för minoriteten om dessa två principer kolliderar. Som om rätten att slippa skatt var viktigare än rätten till de mest grundläggande negativa rättigheterna.

Många funktionshindrade är till stor del beroende av staten för att kunna utöva sina mest grundläggande rättigheter. Utan datorer, ingen rätt att lära sig läsa och skriva eller kunna göra informerade val och rösta. Utan elrullstol och assistenter ingen rörelsefrihet.

Vissa av de friheter funktionshindrade behöver rätt till stöd för, är så grundläggande att de inte ens nämns i diskussionerna om rättigheter och liberalism. Vad sägs om friheten att kunna bajsa eller kissa ungefär när man själv vill och behöver det.

Hjälpmedel är dyrt och få människor föds in i en situation där de kan få hjälp och stöd utan externt bistånd. Då finns det välgörenhet, men välgörenhet är ingen rättighet… Alltså uppstår dilemmat att staten just nu behövs för att garantera de negativa rättigheterna för funktionshindrade, kort sagt deras frihet.

Då väljer många liberaler att slå bakut och säga stopp. Det är dilemmat. Att föredra mindre skatt och färre lagar framför människors frihet… Hmmm, ja, ni ser säkert det problematiska i det!

Läser man historien ser man många paralleller.

Liberalen John Stuart Mill på sin tid blev hånad av många liberaler för att han stred för alla barns rätt att gå i skolan. Det var hårresande, sades det, att barn skulle TVINGAS gå i skola. Det ”stred ju” mot föräldrars rätt att bestämma fritt över sina barn, sa man, och det ”stred mot den fria marknaden” och dessutom innebar det att staten, lagar och skattepengar skulle gå åt, och lagar, skatter och staten skulle ju hållas så minimal som möjligt.

Det ingrep i den fria företagsamheten, företagens rätt att anställa fritt skulle ju begränsas eftersom barnen skulle tvingas gå i skola.
Låt familjerna ha friheten att lösa det som de vill, staten ska inte blanda sig in. ”Sen när blev tvång frihet”, sa man… Om staten måste gå in och garantera friheten genom att stjäla pengar från mig via skatten, blir det en frihetsinskränkning.

Mill, och många andra liberala pionjärer, däribland svenska liberala pionjärer, blev hånade av andra liberaler och av de ärkekonservativa, för att de ville lagstifta om förbud mot barnarbete för 160 år sen. Samma sak hördes där. Att reglera så företag ansågs ”oliberalt”, eftersom det ”störde den fria marknaden”.Om barn, och föräldrar ”valde” ett farligt jobb, 14 timmar om dygnet, sex dagar i veckan, var det väl deras ensak, sa man…

Men det kanske bästa exemplet på liberal dårskap är segregeringen i USA.

Segregeringen i USA

Har han också rättigheter? — Saker som är lika: ”Inga negrer är välkomna här”. ”Inga zigenare här!” ”Judenfrei”. ”Lokalen är inte handikappanpassad”.

På 50-talet och 60-talet mötte Martin Luther King och medborgarrättsrörelsen motstånd från ett oväntat håll: en del av liberalerna. Det var när de ville bekämpa segregationen. I en hel del delstater i södra amerika var det mesta privatiserat. mark, sjukhus, universitet och affärer. Det gjorde att principerna om den fria marknaden kolliderade med principen om afroamerikaners rättigheter och friheter. Afroamerikanerna fick sitta längst bak på bussarna på hårdaträbänkar, de vita längst fram på stoppade säten för så hade bussföretagen inrättat det, som styrdes av de vita. De kunde inte gå i vilken skola som helst eller i vilket sjukhus som helst, ja inte ens på vilken trottoar, eller vilken bro som helst.

Jag hörde berättelsen om trottoarerna och broarna i Alabama för några år sen. Hur gör man när bron över floden ägs av vita rasister? Jo, afroamerikanerna fick givetvis gå, eller åka, några kilometer bort till bilfärjan för att komma till stadens centrum. Vad gör man när trottoarerna som leder till polishuset ägs av vita och det regnar så man inte kan gå i leran? Jo, man går på trottoaren och kastas i fängelse för det när man kommer fram till polishuset.

Det är svårt för oss ”normala” idag att tänka oss hur det var. Afroamerikaner kunde inte åka i samma tåg som alla andra. Saknades en vagn för ”negrer” så fick man inte åka med alls i tåget. De kunde inte gå in i alla affärer, eller gå på alla trottoarer. De hänvisades till bakdörrar när de skulle in i kommunhus eller konsertlokaler, om de ens FICK komma in. En del hyreshus fick de inte komma in i alls. Samhället var anpassat för de vita och afroamerikaner fick i bästa fall inte tillgång till det, i värsta fall hamnade de i fängelse.

Men om du ser på hur funktionshindrade har det kan du förstå hur afroamerikanerna i sydstaterna hade det på 50-talet. De kastas inte i fängelse i Sverige, men de har levt segregerat. Det har blivit bättre de sista 60 åren men än idag är samhället i sort segregerat, anpassat för de gående, inte för t.ex. de blinda eller hjulburna också.

Och jag inkluderar privata företag när jag tänker på detta.

Jag är liberal och vill egentligen privatisera det mesta som idag är statligt, kommunalt eller landstingsdrivet. Men då är det viktigt med bra ramverk som garanterar ALLA människors rättigheter. Om det mesta är privat men inte tillgängligt blir det en katastrof för funkisarna.

Liberalism

Om rättigheter betyder ALLAS rättigheter, om möjligheter betyder ALLAS möjligheter måste man se till att just ALLA får rätten och möjligheten.

Det där med rättigheter är inte egendomligt. En rättighet betyder inte att ALLA SKA få t.ex. välstånd, eller jobb eller att alla MÅSTE använda sin yttrandefrihet eller demonstrera. Rättighet betyder MÖJLIGHET. Att alla ska ha möjligheten att yttra sig, sa KUNNA skaffa sig jobb, bostad, bra utbildning, etc.

Frågan om funktionshindrades rättigheter hänger i mångt och mycket ihop med teknik och ekonomi. Vi har idag för första gången i historien en möjlighet att låta ALLA människor utveckla sig och uppleva friheten, redan från tidig barndom. Innan datorrevolutionen var det näst intill en omöjlighet, idag har vi möjligheten. Och ekonomin till det har vi.

Om en del människor kan få frihet med statens, och den moderna teknikens hjälp, och inte får den, och de inte har möjligheten att skaffa sig denna teknik och hjälp själva, är det lika mycket ett brott mot dessa människors frihet som om du med våld och under pistolhot gått fram till dem och rövat bort deras hjälpmedel från dem.

Liberalen John Stuart Mill har skrivit en sak om vaccinet mot smittkopporna. Han var för att alla människor skulle ges tillgång till vaccinet och att alla barn, utan undantag, SKULLE vaccineras.

Ni kan tänka er att  en del liberaler ljudligt protesterade. Vilket brott mot marknadens rätt, sa flera, att STATEN skulle blanda sig in och ge stöd till vaccineringar. Tänk er staten stjäl våra skattepengar och ger till fattiga, vilket brott. Och vilket brott mot föräldrars rätt att t.ex. bestämma över sina barn. Tänk om föräldrarna inte ville vaccinera sina barn?

Men det var inte bara det som sades.

Mill sa att om det finns ett vaccin som kan rädda så många individers liv och flera människor är så fattiga att de bara kan skaffa sig vaccinet genom att staten hjälper dem att få det, så är det mord om staten inte ger alla den möjligheten.

Mord…

Det där med frihet och rättigheter är egentligen ganska enkelt. Antingen har ALLA möjligheterna till frihet, eller så har alla inte det.

Tillgänglighet är en viktig fråga. Att skapa maximal frihet för alla att röra sig är inte svårt. Genom enkla byggnormer för nybyggnationer och renoveringar, för att undvika trösklar och sånt kan man lätt lösa problem med otillgängliga hus och byggnader. Gör man det vid alla nybyggnationer blir det ingen merkostnad att tala om.

Tillgänglighet i gator och trottoarer är inte svårt heller, eller dyrt. Det är mer att komma igång som det handlar om. Funktionshindrade har väntat på tillgänglighet i 30 år nu. En del görs men fortfarande bygger man otillgängligt från början.

Personlig assistans och hjälpmedel är ett måste för många med funktionsnedsättningar. Den frihet LSS och assistansen innebar när funktionshindrade fick tillgång till den, för 30 år sen var enorm. Rörelsefrihet, frihet att planera sin dag som man vill. Friheten att kunna ta sig en banan när man vill. Friheten att kunna bajsa och äta när man vill… Friheter som är så grundläggande att vi som inte behöver assistans knappt kan tänka oss ett liv utan det möjliggjordes genom LSS och assistansen.

Hjälpmedel har gett funktionshindrade möjligheten att röra sig själv, att kunna läsa och skriva. Rättigheter som vi tar för givna.

Om en statlig tjänsteman hade stått i vår lägenhet och höttat med näven och sagt ”nej nej du får inte kissa nu, vänta två timmar” eller ”nej du får inte gå upp och äta vid köksbordet, ät vid din säng”, eller du inte tillåtits lära dig läsa eller att gå själv ute på stan, utan att vara fastkedjad i tjänstemannen… Om du tvingats lägga dig klockan åtta vare sig du ville det eller inte. Exakt så såg många funktionshindrades vardag ut innan elrullstolar och personlig assistans.

Som att bo i en stad full med skyltar där det står ”judar och hundar får inte komma in i affären” eller ”negrer är inte välkomna”, så känns det för funktionshindrade i en stad full med affärer som är otillgängliga.

Frihet för ALLA betyder frihet för ALLA inte för enbart den priviligierade majoriteten. Ska det vara så svårt för en del liberaler att se?

En del liberaler förstår inte att även liberalismen, precis som alla andra ideologier, har en mörk sida som; att liberalism då den är fundamentalistisk kan vara lika skadlig som alla andra ideologier då fundamentalismen tar över…

PS

Allt det jag skriver gäller för utförsäkrade också. Utförsäkringarna är en ”icke-fråga” bland liberaler och ”högern”. Om man försöker ta reda på varför det är så hör man ständigt att ”skatt är fel”, ”vi behöver inte mer statlig inblandning”, ”lycka till om du vill få borgerliga att vilja öka statens utgifter”. Tack för det, det är nog till stor tröst för den funktionshindrade som knappt kan resa sig ur sängen men måste söka arbete för att hen blivit utförsäkrad.

Varför har vänstern tagit patent på begreppet mänskliga rättigheter? och varför tillåter ”högern” och liberalerna att vänstern gör det?

Det där med att vara liberal och ha två tankar i huvudet samtidigt…

En konsekvent liberal kan ha två tankar i huvudet samtidigt!

Och då menar jag inte att vi både kan dricka öl och tänka samtidigt, eller att vi både kan tänka och prata samtidigt. (Det kan vi nog oftast i och för sig.) 🙂 Nej, det gäller något annat.

Kan en liberal både dricka öl och tänka samtidigt?

Ofta får jag höra att folk tror att eftersom jag driver är mot något vill jag förbjuda något också. Jag är t.ex. mot Sverigedemokraterna och mot narkotika. I Sd:s fall driver jag ett ganska öppet arbete mot dem till och med.

Men detta betyder inte att jag vill förbjuda.

Jag är mot narkotika men vill legalisera användning av lätta droger. Att jag är mot betyder inte att jag vill förvägra människor det fria valet. Jag är mot Sd men har många, många gånger protesterat mot negativ särbehandling av partiet och censur. Jag arbetar mot nazism men vill avskaffa lagen om hets mot folkgrupp och ersätta den med ett ökat rättsskydd för individen mot förtal. Jag ingriper ofta mot företag som är korrupta, men skyddar förtagens rätt att existera. Jag hatar Sovjetsymbolen och försöker få Vänsterpartiet att inse att den måste rensas bort i partiet, internt, men är beredd att ta strid för rätten att bära symbolen offentligt.

En förening eller ett parti är inte samma som samhället. En förening behöver inte acceptera alla åsikter och symboler, samhället ska ha den toleransen.

Konsekventa liberaler tänker ganska olika i mycket. En del är positiva till religion, andra är negativa till det. En del blir troende, andra blir humanister. Men båda är överrens om att även om man arbetar för eller mot religion måste det fria valet försvaras.

Därför kan jag som liberal både försvara ett fenomens rätt att finnas, juridiskt i samhället, och samtidigt arbeta mot fenomenet, med argument och opinionsbildning. Det är inte att vara splittrad eller inkonsekvent, det är att vara liberal.

Några ord om marknadsekonomi.

Sen jag lämnade konservatismen bakom mig har jag klassat mig som liberal, men som en ganska bred liberal, politiskt sett. Min tanke har varit att man måste ge folk maximal frihet. Det innebär att jag vill minska regleringar och tvång och elände så mycket som möjligt. Staten ska inte försöka styra genom subventioner och regler. Staten ska inte bestämma vilken syn på moralen som medborgare ska ha. Men jag tror även att det behövs STARKA skyddsnät och ett fast och bra ramverk för att ett samhälle ska blomstra och friheten maximeras för var och en.

Jag tror på den fria marknaden. Jag tror på privat ägande, Eftersom individer bäst utvecklas när de får begå misstag och pröva sina vingar, tror jag detsamma gäller för företagsamheten i ett land.

Men det är just denna frihet som gör att jag är för skyddsnät. Jag vet att om om misstag begås finns det ALLTID risker även för tredje person, och ska allas frihet värnas, inte bara företagarnas, måste man ta in även de som riskerar att drabbas i beräkningen.

Risker: ”prövningsparadoxen”

Man kan kalla denna egenskap hos folk att utvecklas genom prövningar för just ”prövningsparadoxen”. Jag använder det ordet här i brist på bättre ord.

Låt oss prata ekonomi.

Eftersom en fri marknad innebär att folk (o företag) får frihet att pröva sina vingar betyder detta också att de får möjligheten att begå misstag. Då finns också risken att folk riskerar att dras med i de misstag andra gör.

Det är två sidor av samma mynt. Detta är marknaden, på gott och ont. Systemet är, vad man kan kalla, ”icke perfekt”, precis som inget liv är helt rosaskimrande ”perfekt” utan kriser, olycka, gråt och prövningar.

En fri marknad skapar maximalt välstånd men är ingen garant för att ALLA individer får det bättre. Mycket ofta kan det fungera tvärtom. Om en företagare beter sig som ett svin kan det drabba de anställda och det kan drabba andra företag och kunderna. Dessutom har marknader den lite speciella egenskapen att det som ger en part konkurrensfördel gör ofta att andra måste följa efter. Blir en företagare rik på att bete sig som ett svin kopierar snart andra företagare det som den första företagaren gjort. Inte för att de vill, utan för att de måste, så fungerar konkurrensen. Konkurrens är till godo, det skapar välstånd, men vi får inte blunda för att den kan föra med sig effekter som begränsar friheten för många också.

Jag har sett det själv ofta. Man ser det bäst i de branscher man kan kalla låglönebranscher, med lägst status. Man kan t.ex. fundera över varför personlig assistans branschen är en bransch med arbetsmiljöförhållanden som få andra branscher skulle acceptera eller varför folk än idag kan sparkas ”på stubb”, trots att man nyligen gjorde det fantastiska ”framsteget” att bestämma om två veckors uppsägning enligt vissa avtal…

Arbetsmarknaden

I arbetsmarknaden ser man ganska bra hur prövningsparadoxen fungerar. Styrkeförhållandena på arbetsmarknaden är inte jämlik, mer än för ett fåtal. För de flesta är det arbetsgivaren som har styrkepositionen. Så har det alltid varit. Om man då tillåter misstag, eller till och med svinaktigheter, i ekonomin, kommer folk att hamna i kläm. En företagare som kompromissar med arbetsmiljön, till exempel, kommer att föra med sig att anställdas frihet riskerar att reduceras.

Bland liberaler är ofta trygghet ett fult ord. Jag har alltid undrat varför. Frihet och trygghet hör ihop. Anställda har inte alltid ett oändligt antal val. Den ensamstående, lågutbildade mamman med tre barn har oftast inget annat val än att ta de jobb hon får, speciellt då det är ekonomisk kris i världen. För henne är tryggheten viktig. För de flesta är det viktigt att ha nån form av regelbundenhet och trygghet i inkomsterna.

Att alla människor har möjlighet att kunna skaffa sig välstånd, utbildning, bostad och jobb är för mig ingen lyx eller nåt ”socialistiskt påfund”, det är liberalism. Man tryggar folks frihet, folks så kallade ”negativa rättigheter” genom att folk kan skaffa detta. Det är liberal trygghet för mig. Trygghet är nåt så grundläggande som MÖJLIGHETEN till individuell frihet.

Och om vi pratar om barnen, som är under vårt förmyndarskap, är det ännu viktigare med denna liberala trygghet. Barn har inget val, de tvingas göra som förmyndarna vill att de ska göra. Vuxna människor ska få begå misstag men det måste finnas en stat som filtrerar bort effekterna av de värsta misstagen på barnen. Därför måste en stat finnas som inte bara ger barn möjlighet att tex skaffa sig utbildning utan som garanterar att de får det.

Om det är viktigt att kunna välja grundtrygghet för en vuxen, är det livsnödvändigt med någon sorts grundtrygghet för barn.

Hur ska man då kunna kombinera friheten att göra misstag med den frihet det innebär att ha trygghet? Jo, genom skyddsnät och ett visst mått regleringar, ett RAMVERK.

Jag har redan pratat om arbetsmarknaden. Jag skulle kunna ta fler exempel. Vård, situationen för funktionshindrade, etc, etc…

Bankers och finansmarknaders agerande är ofta otroligt kortsiktigt. Riskkapitalister har dessutom en förmåga att ibland suga ut vad de kan ekonomiskt ur ett företag utan att bry sig om t.ex. anställda eller dess kunder, eller, ibland, ens produkten de marknadsför.

Men vet ni vad, jag anser att det är ok… Sådant skapar välstånd!

Men om man tycker om den fria marknaden får man inte blunda för negativa effekter i en fri marknad. Annars blundar man för det som är styrkan OCH svagheten, i den fria marknaden, dvs möjligheten att begå misstag.

Om man, som jag, vill låta företags verksamhet vara så fri som möjligt och SAMTIDIGT skydda ALLAS negativa friheter, även de anställdas, även kundernas, även vårdtagares, måste man därför prata om vad man gör då denna
För att maximera friheten tror jag därför också på att man måste ha STARKA, mycket starka, skyddsnät.

Marknaden är inte perfekt, den ska inte heller vara det.

Om vi ger företag (till exempel) möjligheten att agera fritt måste det finnas system som ger folk som blir arbetslösa möjlighet att inte drivas till konkursens brant, som möjliggör att man skaffar sig jobb, med bra arbetsvillkor, att man har mat på bordet, tak över huvudet, och kan utveckla sig som människa. Och att det finns möjlighet att skaffa sig bra hälsovård, etc.

Att likt USA ha en situation där stora grupper av människor inte har möjlighet att skaffa sig hälsovård, hjälpmedel om de får funktionshinder eller t.ex. semester och bra arbetsvillkor, är helt hårresande. Hur väl tryggade är ens negativa rättigheter om man inte har möjlighet att försvara sin egen hälsa, genom att man inte kan skaffa sig bra hälsovård?
Nyckelordet är MÖJLIGHET. Ingenstans har jag sagt att man MÅSTE jobba eller MÅSTE vidareutbilda sig som vuxen eller bo bra. Men har man inte MÖJLIGHET att skaffa sig detta så är allvarliga kränkningar av folks negativa rättigheter. Att inte ha möjlighet är inte frihet. Hur mycket det än står en människa fritt att enligt konstitution och lagar t.ex välja bostad fritt är det till ringa hjälp om samhället omöjliggör att man skaffar sig bostad.

Visst finns det ekonomiska kriser, fattigdom, och annat som kan ställa till det för en nation, och ett folk. Men rättighetsbegreppet har både en fast och en föränderlig sida. Rätten att slippa våld mot sin egen person innebar för 150 år sen att man faktiskt borde ha rätt att kunna skaffa sig tak över huvudet, fungerande spis och en brunn med rent vatten nånstans i Sverige. Idag innebär denna rättighet faktiskt både el och rinnande vatten inomhus.

Polariseringen

Ibland känner jag mig ganska ensam i debatten.

Den politiska debatten är så vänster- och höger inriktad. Man kan, lite förenklat säga att jag delar vänsterns patos för grundtrygghet och liberalismens, och libertarianismens patos för frihet. Ibland känns det som om jag är en person från yttre rymden när jag betraktar politiken. För så får man inte tänka. Man ska välja sida. Antingen är du vänster eller höger, liksom…

Ändå samarbetade liberalerna för hundra år sen med Socialdemokraterna. För dem var arbetarskydd, t.ex. en frihetsfråga, en liberal fråga, som de brann för.

Det finns ett dilemma här.

Prövningsparadoxen har två sidor. Å ena sidan att välstånd skapas av att företag är maximalt fria, inkluderat friheten att begå misstag: Den andra sidan att misstag kommer att begås om marknaden är fri och att därför tredje person kan bli drabbad. Företagarens frihet kan alltså inskränka konsumentens, andra företagares och anställdas frihet, och även anhöriga till anställda eller konsumenter.

Eftersom ”högern”, bland annat dagens liberaler, främst libertarianer, är mest intresserade av den ena sidan av prövningsparadoxen, dvs de goda effekterna av friheten, så rapporterar de lite eller inget alls om den andra sidan, dvs det som KAN vara negativa effekter för individerna och ger få lösningar på de problemenn

För att kunna studera de negativa konsekvenserna av prövningsparadoxen på t.ex. löntagare eller konsumenter, måste jag läsa vänsterbloggar, vänsterrapporter och liknande. Problemet med denna ”vänster” är att de är mest intresserade av de negativa effekterna av prövningsparadoxen, det positiva struntar de ofta i, eller vill reglera bort. De positiva effekterna måste man läsa om hos liberaler men där ser man som sagt inget om den motsatta sidan av myntet.

Ibland vill man sticka ett par fingrar i munnen och spy. (Ursäkta mitt språk!)

Hur har det blivit så här?

Har dagens liberaler glömt bort vad det är som gör marknadsekonomin så välståndsskapande?

Det verkar nästan som om många liberaler, och andra marknadspositiva, måste lära sig vad det är som skapar välstånd, dvs att friheten att begå misstag finns där, och vad just misstagen KAN innebära. Och vänstern bör sätta sig ner och studera sig själva. Vad är det som utvecklar dem som individer? Vad sker om man curlas hela livet utan och inte begår misstag? Tror vänstern att företag, eller någon mänsklig verksamhet, kan blomstra utan samma möjlighet till val och friheten att pröva olika vägar som de själva är beroende av för att utvecklas?

Jag tror på frihet, jag vill ha en minimal stat. Men just för att jag tror på frihet vill jag ha starka grundskydd: skydd som ger varje människa en möjlighet att inte bara ha en massa rättigheter på pappret, utan även i verkligheten.

Det är inga konstiga idéer. Så har liberaler förr i tiden också tänkt.

Ett första steg för oss liberaler vore att bli mer gränsöverskridande. Att våga öppna de rapporter som släpps från vänsterhåll om de mindre positiva effekterna av ”prövningsparadoxen” och inte bara häckla det utan att lära av det. Eftersom ju mer vi lär oss om följderna av det som är marknadens kärna, DET FRIA VALET, ju rikare kan samhället bli.

Partilös liberal och partilös pirat igen!

Jag är partilös liberal igen. Jag har bestämt mig för att lämna styrgruppen i Liberaldemokraterna av lite olika anledningar. Detta trots att jag tycker mycket om de som varit mina vänner i bygget av det nya partiet. De är fantastiska människor!

Fast, ja, jag har hade en hel del kritik mot hur partibildningen startades en gång av Alexander Bard. Jag har menat att hans sätt att starta projektet ställde till en hel del för alla. En del av de problemen har dröjt sig kvar, i min mening.

Men jag önskar de som driver projektet nu lycka till och lär vara kvar i projektets utkanter, på dess facebook-forum och så.

Jag vill delge er lite av mina tankar. Dessa ska inte ses som nån kritik mot Liberaldemokraterna utan som mina tankar om partisystem överhuvudtaget.

Dilemmat

Ytterst är det kanske min skepsis mot det nuvarande partisystemet som spökar. Det är väl anledningen till att jag inte trivs i partier…

Även om jag är liberal med bestämda liberala åsikter så är jag öppen för att det finns andra lösningar. Jag är liberal för att det passar med min syn på världen, inte för att det är den absoluta sanningen om hur världen ska skötas. Jorden går inte under om konservativa eller socialdemokrater skulle styra, om vi säger så, även om jag anser att människor skulle må bättre och vara friare under liberalt styre.

För att ta ett exempel: jag vet att vi skapade en jäkla massa välstånd i världen, på kort tid, med protektionism och regleringar från 40-talet till 70-talet. Anledningen till att jag anser att en fri marknad fungerar bättre är för att det är mitt val, inte för att jag tror det är den absoluta sanningen.

Partiväsendet vi har i Europa är ett tungt demokratiskt dilemma. Visst är det på ett plan demokratiskt. Man väljer, röstar och kan till och med oftast påverka en del internt, i skapandet av partiprogram och sånt. Men man kan inte komma ifrån att partiers interna struktur mer handlar om att forma och driva en partilinje, än att utgöra ett forum för fritt idé- och tankeutbyte.

Även om man ogillar detta så halkar man så lätt själv in i ett tänkande där man exkluderar istället för att inkludera, där man begränsar tanken. Så har jag även gjort… Man begränsar sig…

Fallet Fredrik Federley är typiskt. I debatten internt måste man debattera efter partiets riktlinjer. I riksdagen måste man följa partilinjen. Så skedde. Fredrik federley röstade ja till FRA-lagen trots att han egentligen var emot den. Det mest tragiska är att Fredrik inte med ett enda ord efteråt sagt att han röstade mot sitt samvete, eller påpekat att systemet är sjukt, men att han var tvingad och rädd. Han kan inte om han vill behålla sin position i partihierarkin.

Det, mina vänner, är inte demokrati.

Partilinjer och annat…

Vi har allltså ett demokratiskt system som är uppbyggt kring ett antal ganska odemokratiska enheter som kallas partier där partilinjer ska formas och oliktänkande fördöms. Där en massa tid läggs ner på att definiera och följa ”partipolitiska kompasser”, liberala, socialistiska, miljöpolitiska, piratpartistiska, moderata, etc… I värsta fall finns det en massa ideologiska poliser som pekar finger och påpekar att ”detta minsann inte är liberalt”, eller ”detta inte är socialdemokratiskt”…

Hur sossar som tror på liberalismen och indviden behandlas kan man läsa hos Erik Laakso. Hur ”borgerliga” som vill varna för en urholkad arbetsrätt och ha ett starkare fack skulle behandlas kan man också fundera på… Eller hur tror ni ett miljöpartist som inte tror på växthuseffekten skulle tas emot eller en piratpartist som vill värna om upphovsrätten och upphovspatent, eller en Vänsterpartist som påpekar att det finansmarknaden minsann inte bara är av ondo?

Nej exakt!

Men du som är läsare och föreningsmänniska skulle säkert protestera och säga att varje förening, företag eller parti, kort sakt varje sak man vill kämpa för, måste ha ett fokus. Och ja, visst är det så. Jo! En snacksalig klubb som bara babblar får inte mycket gjort.

Men är det inte lite tragiskt? Att enda sättet man kan upprätthålla demokratin i Europa är genom ett system av partier som internt i sig upphäver stora delar av demokratin? Och att det enda man kan göra som en väljare är att hitta det alternativ som ligger närmst vad man tänker på och försöka att inte sticka ut för mycket med allt annat man tror på… Dialogen med andra politiska synsätt och ideologier får man föra utanför partisystemet, inte internt i partiet.

Jag kan inte vara så dogmatiskt fastlåst. Jag tror inte längre på absoluta sanningar (inte ens om de anses vara liberala). I mitt dagliga bloggande inspireras jag av allt från vänster till höger.

Man kan säga att jag tror på människorätten. På människors rätt till liv, frihet, egendom och rätten att ha möjlighet att utvecklas och rätten att ha möjlighet att skapa sig relativt välstånd.

Demokrati 2.0

Detta är inte hållbart i längden. Det är den gamla tidens demokrati som mer handlade om krig och taggtrådsstängsel mellan ideologier och partier än om dialog och gemensamt sökande efter evidens för problemen som finns, och bästa möjliga lösningar.

Det behövs en demokrati 2.0 för medborgare, inte bara väljare och som bygger på dialog och inkludering, inte på att se världen med olika ideologiska eller partipolitiska kompasser och anse att dessa kompasser utgör den ”absoluta sanningen”.

Om nån skulle fråga mig vilka partier jag ligger närmst skulle jag utan tvekan säga svenska Liberaldemokraterna och Piratpartiet i Berlin och Tyskland. Ideologiskt ser jag mig som pirat och liberal. Min liberalism är nånstans mellan socialliberal och libertarian. Jag ser mig inte som vänster eller höger och känner vänsterns patos för människors rätt till skyddsnät och säkerhet i livet, samt liberalers patos för ekonomisk frihet och människors rätt att styra över sina egna liv.

Men jag ser mig som partilös pirat och liberal från och med idag.

Läs även

Bengt Ohlsson om ideologier och Adam Cwejmans svar till honom. Dessutom en bra sak jag skrev i höstas om att alla partier liberaliserats sen 1900.

Liberalismen 1900 och 2122

Om man tittar på de politiska visioner Socialdemokrater, liberaler och konservativa hade 1900 och jämför med Sverige idag kan man se att liberalerna har varit de stora vinnarna. 1900-talet har verkligen varit liberalismens århundrade. Man kan som liberal säga vad man vill om hur liberalt eller oliberalt Sverige är idag, men så är det. Den vision om samhället som vann, av de som fanns 1900 var den liberala!

Detta sa redan folkpartiledaren Bertil Ohlin i sitt tal 1950, Liberalismens århundrade:

Vi kan då kon­statera, att det gångna halvseklet i vårt land inga­lunda lett till ett förverkligande av den socialistiska drömmen… Som segrare står i stället de liberala tankama på demokrati, social omvårdnad och ökade ekonomiska och kulturella möjligheter för all med­borgare.

Demokratins idé erkännes som grundläg­gande för vårt svenska samhälle. Kampen mot grupp-­privilegier, för mera likställdhet har förts och föres i huvudsak efter den sociala liberalismens linjer….

Den frenesi, med vilken vårt rege­ringsparti arbetar för att dölja detta, vore värd ett bättre syfte. Ty dessa ansträngningar är gagnlösa. Det har gått upp för allt flera även bland det so­cialistiska partiets medlemmar att den socialistiska lärobyggnaden och samhällsfilosofin håller på att upplösas inifrån. Den byggde på förutsättningar om utvecklingen som visat sig verklighetsfrämmande. Att betona detta innebär ej att förneka att svensk socialdemokrati gjort avgörande insatser i det social­politiska reformarbetet. Men det har skett inom ett i huvudsak liberalt samhälles ram. Inte heller sekel­skiftets konservatism står med palmer i händerna, även om den ej kan frånkännas förtjänsten att i regel ha gett vika innan spänningen blivit olidlig.

I stort sett är det liberalismen som vunnit i täv­lingen på den idépolitiska arenan. Dess praktiska re­sultat har visat sig bäst motsvara folkets önskningar, intressen och behov.

Idag har företag relativt stor frihet, vi har en relativt fri världshandel, indvidens integritet respekteras mycket mer än 1911 och både kvinnor, fattiga, funktionshindrade och homosexuella har fått sina mänskliga rättigheter erkända. Det finns sociala skyddsnät och arbetare anses inte bara vara någon sorts slavar som chefer får behandla hur som helst för att de skrivit på kontrakt för cheferna, men samtidigt har företagare stor frihet att göra saker som de vill. Kyrkans makt har minskat, kungens makt har minskat och staten har en någorlunda begränsad makt över individerna och företagslivet.

Det är vad liberalerna ville åstadkomma!

Vi har mycket kvar att göra i samhället. Men faktum är att vi liberaler kan vara ganska nöjda. Vi har åstadkommit ganska mycket under de sista 100-150 åren. Dessutom har alla partier, till och med Moderaterna och Vänsterpartiet, tagit liberala idéer och gjort till sina. Varken det f.d. konservativa partiet Moderaterna, eller det f.d kommunistiska Vänsterpartiet vill förbjuda frihandeln idag, även om Vänsterpartiet vill reglera handeln ganska mycket. Och när det gäller företagsamheten vill inte Moderaterna ta bort arbetarskydd och rätten till semester idag, och varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill ”socialisera produktionsapparaten” längre.

Den konservativa visonen

De konservativa hade som sin vision att ”bevara” samhället. 1900 hade man inte allmän rösträtt i Sverige. De konservativa var mot det. I deras ”framtidsvision” runt sekelskiftet ingick inte allmän rösträtt. Bara män, och de som var av medelklass eller överklass skulle få rösta. Och de skulle få rösta enligt en graderad röstskala där man fick fler röster ju mer man ägde.

Skolan skulle byggas upp hierarkisk. En skola med en viss undervisning anpassad för ”arbetare” och en annan för eliten.

Dessutom var de konservativa för att bevara och stärka statskyrkans, adelns, och kungens makt. De var för tullar och ville ha en nationellt slutet, och protektionistiskt Sverige, självklart utan en massa invandrare.

Deras syn på internationell diplomati var att k0lonialism var bra. Sverige var ännu i union med Norge och Högerns ledande män hade oftast åsikten att om norrmännen skulle försöka göra sig fria skulle man anfalla och tvinga dem på knä med vapenmakt.

Samhället skulle bara ha ett fåtal sociala skyddsnät, sa man vidare. Behövde man stöd skulle man söka välgörenhet. Arbetarskydd, lagar om arbetstid och rätt till semester och sådana saker var de konservativa helt emot. Cheferna i företagen skulle ha fri rätt att bestämma över ”sina” arbetare så snart de skrivit under avtal med cheferna, s.k. avtalsfrihet. I avtalen kunde givetvis ingå att man var inte skulle få vara socialdemokrat eller liberal och att man måste gå i kyrkan.

Välstånd var bra, men det var inte bra att låta vanligt folk få FÖR mycket välstånd…

Ungefär så hade troligen vår värld sett ut idag om de konservativa fått bestämma och om Moderaterna fortsatt att ha samma politik som runt sekelskiftet.

För att citera 1911 års partiprogram för Högern:

Vår folkuppfostran bör främjas och utvecklas på kristlig och nationell grund samt reformeras i praktisk riktning, allt med mål att Sveriges ungdom fostras till gudsfruktan, sedlig kraft och frisk lifssyn, medborgarsinne, arbetsduglighet och arbetslust, sparsamhet och enkelhet i seder. Ett folk med sedlig kraft blir alltid ett nyktert folk.

Socialisterna

Socialdemokraterna samarbetade 1900 med de liberala. Hjalmar Branting valdes in i riksdagen 1896 på en liberal lista, t.ex. Liberalerna hade mer gemensamt med Socialdemokraterna än med de konservativa. Båda partierna slogs för allmän rösträtt, för kvinnors rätt, för sociala skyddsnät, för frihandel och för arbetarrätt och för att minska kyrkans och kungens makt.

Men Socialdemokraternas vision var annorlunda än liberalernas. Socialdemokraterna ville socialisera Sverige på sikt. De ville överföra ”privata tillgångar” på ”det allmänna, dvs folket”. I Socialdemokraternas vision av Sverige fanns inga fria företagare. I den mån företag var ”fria” skulle de styras av företagare och arbetare sida vid sida och företagarens vinster, och hans lön, skulle inte vara större än arbetarens.

Staten skulle ha en omfattande kontroll över samhället och styra inte bara över ekonomin, utan även över moralen. Och många ledande Socialdemokrater pratade om styrning av media som ett av deras mål.

Så här stod det i 1887 års partiprogram:

Socialdemokratin skiljer sig från andra politiska partier därigenom, att den vill helt omdana det borgerliga samhällets ekonomiska organisation och genomföra arbetareklassens sociala frigörelse, till betryggande och utveckling af den andliga och materiella kulturen. Hufvudorsaken till de lyten, som vidhäfta våra dagars civilisation, är nämligen det privatkapitalistiska produktionssättet.

1897 års partiprogram lyder:

Genom upphävandet av det privat­kapitalistiska monopolet på produktionsmedlen och dessas förvandling till gemensam, hela samhället till­hörande egendom, samt den planlösa varuproduktio­nens ersättande med en socialistisk, samhällets verk­liga behov motsvarande produktion… och… efter hand för­vandla till samhällelig egendom alla produktions­medlen — transportmedlen, skogarna, gruvorna, bruken, maskinerna, fabrikerna, jorden.

Den liberala visionen

Den liberala visionen handlade om samhällelig frihet och om social trygghet. Ja jag säger trygghet, för begreppet trygghet är liberalt. För hundra år sen slogs liberalerna frihet. För maximal frihet för företagare och för individer, för frihandel nationellt och internationellt, för allmän rösträtt, bra skolor till alla, för rätt till sjukvård, pension för sociala skyddsnät, arbetarrätt och arbetarskydd.

Sverige är inte perfekt, men vi har kommit en bra bit på vägen. Arbetare behandlas inte som skit. Funktionshindrade lämnas inte på barnhem för att dö bort. Svälten har utrotats. Äldre slipper loppfyllda sängar i fattighuset. Män och kvinnor har rösträtt. Du kan åka till sjukhuset om du blir sjuk…

Det är i stort det samhälle vi fått nu i Sverige och Europa. Och alla politiska ideologier och partier, från konservativa till Socialdemokratiska och socialistiska, har förändrats och blivit mer liberala. Om vi nu ska definiera den liberala visionen om hur Sverige och världen ska utvecklas till 2122 bör vi ha det i åtanke! Ska man hitta något som liknar den konservatism som fanns 1900 får man söka bland nazistiska grupper. Vill man hitta något som liknar Socialdemokratin 1900 får man leta bland extremkommunisterna. Så stor har liberalismens påverkan på samhället varit!

Och det fortsätter. Men vi liberaler får inte nöja oss med det.

Vi måste fortsätta att driva på utvecklingen, och se till att definiera vad vi vill göra praktiskt här och nu, och hur vår vision ser ut för de närmaste 100 åren, som en fortsättning av de tankar liberalerna hade för hundra år sen.

Dessutom tror jag att vi måste lyfta den liberala tanken och göra den internationell. Om vi tittar på Sverige idag och vad som hotar den frihet vi faktiskt arbetat fram i Sverige, så är det få ”svenska” saker som hotar vår frihet och tanken om allas rätt till någon form av relativt välstånd.

Det är miljöförstöring, som är global… Det kan vara epidemier i framtiden, som då också är globala… Det kan vara hot från rymden i form av kometer, meteorer, istider eller solstormar, men det är också globala fenomen… Det är fattigdom och svält och de krig som det kan medföra… Det är hotet om kärnvapenkrig… Det är hotet om terrorism och stormakters krav på att vi ska inskränka vår frihet i kampen mot denna terrorism… Det är risken för krig eller konflikter som stormakter drar igång… Det är risker för globala ekonomiska finanskriser och depressioner.

Så var det till stor del också under 1900-talet. Världskrig och kalla krig hotade vår tillvaro.

När vi ska definiera liberalismen för de kommande hundra åren tror jag vi måste hitta defnitioner om hur vi vill att VÄRLDEN och MÄNSKLIGHETEN som helhet ska ha det om hundra år. Sverige är ingen isolerad ö.

Vi behöver kombinera frihetsbegreppet med någon sorts vision om att skapa globala skyddsnät för alla, med mekanismer för att hantera miljöförstöring, hot från rymden, hot från epidemier, och den globala fattigdomen. Dessutom måste vi fortsätta att stödja länders demokratiska utveckling, stödja frihandeln, och bli av med stormakters maktpolitik och kärnvapnen.

Någonstans där tror jag vi måste hamna och på den vägen fortsätta det arbete som måste göras i Sverige, för personlig integritet och självbestämmande, för bättre sociala skyddsnät, för mindre statlig kontroll och för friare ekonomi.

Som en påminnelse om vad liberaler stod för för hundra år sen klistrar jag in några smakprov från valmanifesten 1908 och 1911. Och när ni läser detta: kom ihåg att det var vad de praktiskt ville åstadkomma i politiken. Partiprogram ger inte hela bilden av vilka visioner man hade för Sverige på sikt. Man får läsa mellan raderna, eller läsa hur liberala politiker ansåg att samhället skulle formas.

Liberalernas valmanifest 1908

Sträng sparsamhet med statens medel, noggrann utredning om hvarje anslags behöflighet samt skarp och ingående kontroll öfver de anslagna medlens användning;

ytterligare stegring af försvarsutgifterna bör icke ifrågakomma, utan alla ansträngningar riktas på att genom klok omtanke åstadkomma det bästa resultat inom den nuvarande ramen…

krigslagarnas reformering i human och tidsenlig anda;

det frivilliga skytteväsendets befrämjande och utveckling i sund och folklig riktning;

orygglig neutralitetspolitik; upprättande af skiljedomstraktater; stödjande af de mellanfolklig fredssträvandena.

Utveckling och stödjande af egna hem, småbruk såväl som bostadslägenheter; egnahemslånerörelsens frigörande från betungande former samt beredande af lättad tillgång till jord; upplåtande af lämpliga kronoegendomar för smärre jordbruk, dels med full äganderätt, dels ock., där så lämpligen ske kan, med tryggad ärftlig besittningsrätt; praktiskt ordnad, lätt tillgänglig undervisning för småbrukare;

skydd för den själfägande jordbrukareklassen mot ett öfverhandtagande bolagsvälde; Norrlandslagstiftningens fullständigande närmast genom arrende- och vanhäfdslag.

Rättvisa i beskattningen; större skatt på den större förmögenheten och de högre inkomsterna, skattelindring åt små jordbrukare och mindre inkomsttagare, i synnerhet sådena med stora familjer; lättande af skattebördorna för sådana kommuner hvilka äga för ringa bärkraft i förhållande till de statsändamål (såsom skolväsende, fattigvård, vägunderhåll), som det åligger dem att tillgodose;

afvisande af hvarje försök att i samband med reglering af prästerskapets löner upprätthålla de föråldrade privilegierna för denna ämbetsmanna klass.

Ett nytt statsdepartement för handel, industri och sjöfart; närmare samverkan mellan ämbetsverken och näringslifvets män ; planmässig handelspolitik för varuafsättningens främjande; köpmannabildningens höjande genom statsunderstödda handelshögskolor; reform af den tekniska undervisningen samt främjande af yrkesutbildningen;

utredning i hvad mån det allmänna bör erhålla rätt att expropriera enskilda tillhöriga vattenfall för statens behof och för tillgodoseende af billig driftkraft för industri och handtverk.

Utveckling af arbetareskydds- och olycksfallslagstiftningen,, främjande af sjukkasse- och själfhjälpsverksamheten samt framför allt allmän ålderdoms- och invaliditetsförsäkring;

fattigvårdens tidsenliga reformering;

strängt upprätthållande af allas likhet inför lagen och förhindrande af klasslagstiftning; vid en eventuell lagstiftning om arbetsaftal måste all ensidighet uteslutas, så att lagstiftningen oväldigt tillgodoser båda parternas intressen och i möjligaste mån mötes af bådas förtroende.

Nykterhetsarbetets stödjande, särskildt genom införande af lokalt veto samt genom utredning rörande sättet att frigöra staten, kommunerna, landstingen och hushållningssällskapen från ekonomiskt beroende af rusdryckshandteringen;

folkundervisningens reformering i praktisk riktning; folkskolans utveckling till bottenskola och ställande under sakkunnig lekmannaledning;

värnande om yttrande- och tryckfrihet, församlings- och föreningsrätt samt förverkligande af regeringsformens bud i fråga om samvetsfriheten

Liberalernas manifest 1911:

Svenska riksdagen har emellertid gifvit kvinnorna ett löfte i följand ord som läsas i en skrifvelse vid 1906 års riksdag: ”Att från direkt politiskt inflytande utestänga kvinnan kan näppeligen sägas vara väl förenligt med införande af en så vidsträckt valrätt för män som nu ifrågasättes. Hon har nämligen lika stora intressen att tillvarataga i samhället som mannen och bör väl därför äfven sättas i tillfälle att genom deltagande i de politiska valen göra dem tillbörligen beaktade.”

Detta löfte måste infrias äfven om den höger som var med om löftet nu är färdig att svika det. Kvinnorna måste utan dröjsmål erhålla valrätt och valbarhet i samma utsträckning som männen.

Det gamla demokratiska önskemålet, folkskolan såsom bottenskola hvilket innebär att den första undervisningen blir gemensam för alla samhällsklassers barn, får aldrig släppas ur sikte.

Jordbruket landets modernäring, måste kraftigt stödjas. En insiktsfull jord- och egna hems-politik är af synnerlig betydelse för bevarande af den svenska jordbrukarebefolkningen.

Alltför länge fick bolagsväldet i Norrland utbreda sig på den själfägande jordbrukarbefolkningens bekostnad. Det måste därför sörjas för att staten med vaksamhet följer liknande företeelser i andra landsdelar och i tid ingriper till bondeklassens skydd.

Jordbruksarbetarnas sträfvanden att skaffa sig egna småbruk, liksom arbetarnas sträfvanden i allmänhet att förvärfva egna hem, böra så långt möjligt underlättas. Särskildt böra till förbättrande af torparnas och jordbruksarbetarnas ställning ökade möjligheter beredas innehafvare af torp och lägenheter på ofri grund till friköp af jorden.

Frågan om ålderdoms- och invaliditetsförsäkring är utan tvifvel vår viktigaste sociala angelägenhet och måste ofördröjligen bringas till en tillfredsställande lösning. Statsfinansiella svårigheter, som härvid kunna yppa sig, måste öfvervinnas.

Ur sitt allmänna program vill Landsföreningen för öfrigt framhålla följande punkter:

Öppen omröstning i riksdagen; afskaffande af bolags rösträtt och annan opersonlig rösträtt i kommunerna; möjliggörande för sjömän m.fl. att utöfva sin rösträtt; verksamt skydd för valfrihet och valhemlighet.

Orygglig neutralitetspolitik; omfattande skiljedomstraktater; internationellt fredsarbete.

Försvarsdepartementens sammanslagning; militieombudsman; krigslagarnas humanisering; skytteväsendets utveckling i sund och folklig anda.

Rättvisa i beskattningen; omläggning af kommunalbeskattningen efter de skattdragandes olika bärförmåga; lättande af skattebördorna (skolväsen vägunderhåll och fattigvård) för hårdt betungade kommuner.

Sträng sparsamhet; försiktighet i statens lånepolitik; skarp kontroll öfver statsförvaltningen; motarbetande af byråkratism och formalism.

Obligatorisk sjukförsäkring; arbetslöshetsförsäkring; arbetarskyddslagstiftningens förbättrande och utsträckning till alla arbetare; olycksfallslagstiftning, byggd på försäkringsplikt; natt- och söndagsarbetets reglering; yrkesinspektionens stärkande; reform af fattigvårdslagstiftningen; utveckling af förlikningsinstitutionen; lånefond för egna hem i städerna; bostadsinspektion; utredning af på lefnadskostnadernas stegring inverkande faktorer.

Kraftiga nykterhetsreformer; det allmännas frigörelse från ekonomiskt beroende af rusdryckshandteringen; aflägsnandet af det privatekonomisk intresset af denna handtering.

Folkbildningens höjande; folkskolans utveckling och ställande under en kunnig lekmannnledning.

Jordbrukets höjande; välordnad jordbrukskredit; förenings- och andelsverksamhetens stödjande; lättade afsättnings- och fraktförhållanden för jordbruket; praktisk jordbruksundervisning; kraftig egna hems-politik; egna hems-lånerörelsens befriande från byråkratism; utveckling af statens jordförmedling; småbruk å statens domäner; Norrlandslagstiftningens fullständigande; arrendelagstiftningens utveckling; fiskerinäringens stödjande.

Nytt statsdepartement för handel, industri och sjöfart; planmässig handelspolitik och väl afvägda frakttariffer; frilager och tullrestitutionsupplag; förbättrad handelsundervisning och teknisk undervisning.

Bättre skogsvård; ökade inköp för kronoparker;  expropriationsrätt till kalmarker; intensivare skötsel af statsskogarna.

Tillgodogörande af statens vattenfall; expropriationsrätt för stat och kommun till vattenfall; utvidgad koncessionslagstiftning för kraftstationer byggd på koncessionssystem.

Sjöfartsnäringens stödjande med ökade lånemedel.

Öfvervakande af karteller och truster; motarbetande osund spekulation och annat parasitlif på industrien.

Förbättradt kreditväsen för handtverket; lär1ingslag; yrkesskolor.

Yttrande-, församlings- och föreningensfrihetens hägnande; samvetsfrihetens förverkligande.

Rättsväsendets omgestaltning med beaktande af sociala synpunkter; upphäfvande af mannens målsmanskap; rättegångsväsendets reformering; full offentlighet; utveckling af försvarsinstitutionen i brottmål.

Att vara liberal

Boken Socialliberal Samhällssyn (1948) utgiven under folkpartiledaren Bertil Ohlins ledning finns tillgänglig här i Scannat PDF format. Här är första kapitlet, att vara liberal, skrivet av Yngve Larsson.

Att vara liberal

Av Yngve Larsson

Yngve Larsson 1881-1977

Att vara liberal, det är icke blott att hylla ett visst politiskt program, naturligen skiftande med samhäl­lets utveckling och den politiska miljön. Det är att bekänna sig till en livsåskådning, en uppfattning av de andliga grunderna för samhället sådant det borde vara, en viss, för alla sannfärdigt liberala männi­skor gemensam hållning i förhållande till sina medmänniskor, till samhället och till staten — ett visst sätt att reagera inför skiftande situationer och skiftande miljöer i livet och i politiken, reaktioner som alla har ett bestämt, fastän kanske icke alltid medvetet inre sammanhang.

Liberalismen gör alltså, liksom socialismen, an­språk på att företräda en enhetlig tankevärld eller, som det efter kommunismens och nazismens genom­brott brukar kallas, en ideologi — ett ord som dock visar fel, då det för tanken till en stel systembygg­nad av teoretiska doktriner. Liberalismen är något annat, något levande och sökande, även om dess värderingar alla har en gemensam källa i den livs­inställning vi kallar den liberala.

Vad det i första rummet gäller är alltså icke ett politiskt program utan den allmänna orientering som är det politiska programmets förutsättningar. Hur ser den mänskliga gemenskap ut, där vi vill leva?

Ty enbart med ett politiskt program, med poli­tiska åtgärder i trängre, teknisk mening löses inga livsproblem. De måste, dessa åtgärder, ha sin sank­tion i de värdenormer, som bestämmer människornas samlevnad. En lag utan stöd av ett allmänt rätts­medvetande stannar på papperet eller väcker vid tillämpningen förvåning, löje eller indignation. Polisföreskrifter och regleringar, som enligt den all­männa meningen obehörigen ingriper i den en­skildes liv och levnadssätt, respekteras icke. I själva verket utgår alla statliga åtgärder, i lagstiftningens eller förvaltningens form, från en mer eller mindre klar uppfattning av människan och medborgaren, hur hon är eller borde vara, från värderingar som kan avse rent personliga förhållanden, hem och familj, man och hustru, föräldrar och barn. kort sagt från människans allmänna kulturella orientering.

Under samhälleliga brytningstider kan nya åskåd­ningar göra sig gällande och föranleda statsåtgärder, som till äventyrs visar sig bero på felbedöm­ning av de djupare mänskliga förutsättningar, som här nyss antytts. De kan i så fall icke genomföras och leder ej till avsett gagn utan till konflikter och brytningar med de härskande normerna; de respek­teras icke och betraktas som obehöriga ingrepp i den enskildes livsformer.

Med andra ord: ett liberalt politiskt program för­utsätter en viss hållning hos människan och med­borgaren gentemot yttervärlden. Det är uppbyggt kring den fria, självansvariga, öppna och varma, sö­kande och försökande, erfarenhetsbestämda männi­skotyp, som vi brukar kalla den liberala människan, och på en liberalt fattad demokrati såsom grundval för den mänskliga samlevnaden. En socialistisk ord­ning åter förutsätter helt andra normer, framförallt för förhållandet mellan den enskilde och staten. Med fog talar den kommunistiska propagandan om »sovjetmänniskan» såsom den kommunistiska sam­hällsordningens byggsten, med från den västerländ­ska människan helt skilda moraliska och kulturella värderingar.

Det centrala i en liberal samhällsåskådning är människovärdet och den på människovärdet grundade personliga friheten. Härav följer, axiomatiskt, de demokratiska arbetsfor­merna i samhälle och i stat.

Kampen för friheten.

Någon menar: detta är ju enkla och självklara grundbegrepp i svenskt offentligt liv — därom be­höver vi väl icke orda, än mindre tvista. Tvärtom: dessa liberala grundvärden har fötts och fostrats un­der hårda strider, och de är hotade till livet av den socialistiska ideologiens samhällsordning.

Den anglosaxiska och särskilt den amerikanska demokratins frihetsbegrepp har präglats av purita­nernas och de frikyrkliga rörelsernas kamp för rätten att fritt dyrka sin Gud. De starka inslagen västerifrån i de svenska frikyrkorna har också satt sina spår i svensk liberal demokrati. Också här i Sverige har de frikyrkliga fått kämpa hårt för religionsfriheten, mot konventikelplakatet, för rätten att utan statliga eller kyrkliga myndigheters in­blandning fritt få samlas och hålla gudstjänst, för föreningsrätten och församlingsfriheten, dessa själv­klara utflöden av den allmänna medborgerliga fri­heten.

De svenska bönderna med sin av ålder starka självkänsla gentemot fogdevälde och byråkrati har också i striderna för vidgad självstyrelse, ökat folk­ligt inflytande i stat och kommun och för den all­männa demokratiseringen av 1800-talets ämbetsmannastyrda samhälle fullföljt frihetstraditioner, som burit angelägna bud från århundrade till århundrade i svensk historia. Bondegestalter, som hävdar den menige allmogens rätt, tidigare med vapen i hand, i våra dagar med ordets makt i de parlamentariska församlingarna, de tillhör i den folkliga traditionen de främsta försvararna av den svenska friheten.

Också den unga arbetarrörelsen har, med stöd av liberal vänster, fått kämpa hårt för sin rätt i det gamla klass- och ståndssamhället. Låt oss endast minnas, den stora Sundsvallsstrejken 1879, där de strejkande, ”dagligen samlade till bön och betrak­telse av Guds ord”, av statens ämbetsmän möttes med förmaningar till lydnad, tal om hädelse mot Gud och uppror mot lagarna, samt militär. Ännu vid och efter 1909 års storstrejk var det här och där klent beställt med arbetarnas föreningsrätt.

Och har vi icke alla långt färskare erfarenheter av frihetens och demokratins osäkerhet! Under krigsåren, med våra grannländers frihets­kamp för ögonen och vår egen nationella frihet hotad, hade vi skäl att om och om igen begrunda vad dessa enkla och vardagliga ting betyder: frihe­ten, människovärdet och det demokratiska sinne­lag, som därpå bygges.

I Norge gavs i ett hemmafrontsblad under de långa ockupationsåren en utläggning av dessa värden som här må återges, då den väl kan anses äga all­män giltighet.

”Den ena människan har icke större rätt än den andra — icke större rätt att leva, icke mindre ansvar för sin odödliga själ. Den ena har icke rätt att göra sig till herre över den andra. än mindre rätt att bruka honom som ett medel, som en bricka i ett spel. Också den minsta, den uslaste av människor är ett mål i sig, icke ett redskap. Varje enskild människa har sitt okränkbara värde med rätt till fri utveckling, förmågan må vara stor eller liten. Till grund för personlighetstanken ligger kristen­domens och den kristna moralens värderingar. Men också humanismen leder, från andra historiska för­utsättningar och från en rationalistisk världsupp­fattning, till samma moraliska värderingar. Ett po­litiskt system, som icke bygger på människovärdet, kan tilläventyrs rent tekniskt sett vara effektivare till sin konstruktion, när det gäller att uppnå vissa konkreta mål, såsom att bygga vägar eller att föra krig, men det är värdelöst och av ondo, då det icke respekterar den enskilda medborgarens frihet och rätt.”

Detta är alltså liberalismens utgångspunkt och dess mål: fria och ansvariga människor. Friheten är icke något negativt, icke ett uttryck för den enskildes självupptagenhet och egocentricitet. En tysk, en av de otaliga bland de andligen och lekamligen utarmade människomassor, som nu fyller Mellaneuropas tyska marker, frågade, som så många andra, en besökande svensk: ”Vad är demokrati?” 1 ett försök att med en enda sats kunna säga något vä­sentligt svarade svensken: ”Den obetingade respekten för den enskilda personligheten.” ”För all del”, me­nade tysken, ”men den definitionen kan också passa Nietzsches övermänniska. Låt oss hellre säga: den obetingade respekten för andras personlighet!” Och därmed gav han det väsentliga i liberalismens upp­fattning både av friheten och människovärdet.

Per­sonlighetstanken betingar ej blott självansvaret utan ock den positiva inställningen till medmänniskorna. Först genom förhållandet till andra får person­ligheten sitt innehåll och värde, och detta värde blir desto större, ju mångfaldigare och rikare dessa relationer är.

Därav följer i sin tur också liberalismens betoning av det internationella samarbetet, dess arbete och förhoppningar på att kunna, i förtroende och vän­skap folken emellan, bygga upp en fri och fredlig värld.

Den liberala tanken i olika tider och å skilda kulturområden.

Det som här tecknats som det centrala i en liberal livsinställning, människovärdet, och som målet för en liberal kulturpolitik, fria och i frihet ansvariga människor, får emellertid icke vara blott ett allmänt begrepp, en fras. ett slagord — nej, därav måste följa ett visst sätt att handla i det praktiska livet, vissa normer för samhällsfrågornas bedömande.

Men i en ständigt växlande och föränderlig värld tar den liberala tanken kött i många olika former. Miljöerna växlar, de andliga och materiella förut­sättningarna är olika hos olika människor och för skilda grupper; samhällsfrågorna och de politiska problemen skiftar med den ekonomiska och kultu­rella utvecklingen; också personligheterna är, dess bättre, aldrig lika. För den ene träder den andliga kulturens problem, samvetsfriheten, tankefriheten, personlighetens fria och rika kulturutveckling i för­grunden; den andre når en medveten liberal åskåd­ning på den religiösa upplevelsens väg. Han ställes, som den nyss anförde norske frihetskämpen ut­tryckte det, ansikte mot ansikte med evigheten, och här fattar han den kristna människans frihet, hen­nes ansvar inför Gud för sitt öde. Åter en annan känner sig kallad att arbeta för den sociala rättfärdighelens sak i ett samhälle som icke är bra som det är; för andra ligger huvudvikten på den eko­nomiska friheten och dess betydelse för välstånd och framåtskridande.

Från många olika utgångspunkter och med skif­tande klangfärg samlar sig den stora orkesterns stäm­mor till frihetens melodi. Detta är överhuvudtaget väsentligt för liberalismen: dess sinnelag är sö­kande, prövande, experimenterande, erfarenhets betingat. Med insikt i de oändligt skiftande mänskliga och sociala förutsättningarna tror vi icke på några patentlösningar av samhällsfrågorna, icke på något dogmatiskt fattat idealsamhälle som ut­vecklingens mål och oföränderliga slutpunkt, men så mycket mera på de många olika vägarna, erfaren­hetsmässigt funna och prövade, emot en allt rikare kulturutveckling i den personliga frihetens tecken. Toleransen är ett väsentligt uttryck för liberal hållning.

Men bättre än teoretiska begreppsanalyser och pro­gramreferat belyses liberalismens innebörd av de personligheter som under olika tider och förhållan­den talat liberalismens sak, och av de krav som de framfört.

Folkbildningens höjande genom den obligatoriska folkskolan, de hårda strafflagarnas humanisering, kampen mot brännvinsfloden och därmed samman­hängande råa och kulturlösa levnadsvanor, förbudet mot husbehovsbränningen — allt detta har varit ut­tryck för liberal samhällsuppfattning. För de liberalt sinnade ämbetsmän och jurister som under 1800-talet spelat en så betydelsefull roll i det svenska statslivet var självfallet folkstyrelsens och de medborgerliga rättigheternas mödosamma för­verkligande, framförallt genom representationsrefor­men och den kommunala självstyrelsens förnyelse, samt vidare genom näringsfrihetens förverkligande och utrensningen av det gamla ståndssamhällets häm­mande privilegier och regleringar det väsentliga målet.

Den äldre liberalismens traditioner på det rättsliga och konstitutionella området har, med nya och vidgade målsättningar och med särskild tonvikt på den liberala demokratiens sociala förpliktelser, fullföljts av senare generationer. Den allmänna röst­rätten, det parlamentariska styrelseskicket, folksty­rets fulla genomförande i vårt offentliga liv har liberal ursprungsbeteckning — folkmakt mot herre­makt! Också i våra dagar har liberala jurister gjort grundläggande insatser i reformeringen av rättsväsen och fångvård, till den personliga frihetens skydd och till vården av människovärdet.

De frikyrkliga strömningarna, som från sina anglosaxiska meningsfränder övertagit nå­got av den aktiva samhällsbyggaranda, som var ut­märkande för puritanismen, har länge utgjort ett av den politiska liberalismens viktigaste källflöden. Med de moraliska värderingar, som för denna rikt­ning trädde i förgrunden, lades tyngdpunkten ofta på arbetet för folknykterheten: nykterhetsrörelsen har tidvis tillhört de starkast partibildande ström­ningarna inom den svenska vänstern. För de många betydande personligheterna inom de frikyrkliga läg­ren har samvetsfriheten, den religiösa övertygelsens och gudstjänstens frihet från statens och statskyr­kans band varit bestämmande mål i det politiska arbetet. Med denna utgångspunkt var det också naturligt, att dessa representanter befunnit sig i främsta ledet, när det gällt att hävda yttrande­frihet och tryckfrihet, liksom överhuvudtaget i frå­gor som angår det rättsliga skyddet för den per­sonliga friheten.

Den aktiva religiösa inställningen har vidare fört till ett särskilt intresse för de sociala frågorna, för eftersatta och försummade samhälls­gruppers utveckling ej mindre i materiellt än i and­ligt hänseende.

Författare och andra kulturpersonligheter med radikal livsinställning under denna stora brytningstid i svensk historia har från andra ut­gångspunkter än de religiösa betonat den fria per­sonlighetens rätt till sin andel i de materiella och andliga tillgångarna, till en fri kulturutveckling, kvinnans fulla människovärde, hennes medborger­liga likställighet med mannen, äktenskapets och hem­mets frigörande från institutionella och konventio­nella band, som kan strida mot samvetsfriheten och verka hämmande på den personliga utveckling som är varje människas rätt. Känslans rätt, kvin­nans, ungdomens och barnets rätt har i dessa indi­vidualismens representanter vunnit vältaliga före­språkare, med djupgående inflytande även på de konkreta samhällsfrågornas behandling.

Den utveck­lingsoptimism, den tro på personlighetens fria ut­vecklingsmöjligheter, som kännetecknat dessa ström­ningar, har också tagit sig uttryck i de ljusa färg­tonerna över liberalismens världsbild, i tron på möj­ligheten till utjämning och förståelse, ej blott mellan samhällsklasserna, utan också mellan folken. Freds­arbetet och det internationella samarbetet har alltid kunnat räkna med ett varmt stöd hos liberalismens politiska representanter.

Samma grunduppfattning har varit vägledande för de liberala personligheter, som särskilt ägnat sig åt uppfostrans, skolans och folkbildning­ens uppgifter.

Andra åter, icke minst de liberalt sinnade kvin­norna, har med utgångspunkt från den enskildes rätt till de materiella förutsättningarna för en människo­värdig tillvaro ägnat sig åt socialt arbete, i offentliga uppdrag eller i fria former, ofta förebild­liga för den samhälleliga socialvården. För många av det sociala välfärdsarbetets män och kvinnor har religionen varit kraftkällan; för alla står människo­värdet i centrum för arbetet, det ofta misshandlade och kränkta människovärdet som behöver vård och upprättelse. En framstående liberal socialarbetare har om sin uppgift med ett ord av Nathan Söder­blom sagt: ”den som är för stor att ta sig an den minste, han är för liten för våra uppgifter”.

Den kooperativa rörelsen har i sin tankevärld starka liberala inslag. Liberaler har också varit med att utforma grundtankarna i denna mäk­tiga rörelse till skydd för konsumenternas frihet: att på den fria sammanslutningens väg, med stöd icke av statsingripanden, utan av konsumenternas orga­niserade intressegemenskap hävda handelns och kon­sumenternas frihet som grundvalen för en liberal samhällsekonomi.

Sedan föreningsrätten efter långa och hårda stri­der slutligen erkänts, har mellan arbetsmark­nadens parter, i stor omfattning under medverkan av liberala ämbetsmän och jurister, uppbyggts en konstitutionell ordning för biläggande av arbetskonflikter och behandling av andra gemensamma ärenden, som visat sig vara av grundläggande betydelse för samhällsfreden. Att dessa stora problem kunnat lösas genom organisationernas fria samverkan, utan statliga tvångsingrepp i arbetsmarknadens frihet, är en betydelsefull framgång för liberal samhällsupp­fattning.

För en liberal livsinställning, med dess värdesätt­ning av människornas varma och positiva inbördes förhållande, av deras samverkan för en högre odling, är det klart, att föreningsrätten och föreningslivet icke bara är en formell angelägenhet utan värde­sätts som ett väsentligt medel för framåtskridandet, en väg att göra livet materiellt och andligt rikare.

Ur samma synpunkter har det aktiva liberala del­tagandet i den moderna tjänstemannarörel­sen bedömts. För liberalismen är det naturligt att hävda tjänstemännens intressen av en skyddad rätts­ställning, goda arbetsvillkor och ett objektivt giltigt befordringsväsen, liksom även tjänstemännens rätt att, liksom arbetarna, själva få vara med och bestäm­ma sina villkor, deras rätt att i sammanslutningens form samfällt göra sin mening gällande. Alltjämt be­finner sig denna stora rörelse i tillväxt; utvecklingen är långt ifrån avslutad. För den liberalt sinnade är det en självklar uppgift att medverka till att även inom detta område den enskildes medbestämmanderätt över sina egna arbetsvillkor hävdas, hans rätt att sammansluta sig för att genom organisationen hävda sina intressen av en rättvis behandling och en fri personlig utveckling.

Slutligen men icke minst: den ekonomiska friheten. Det är självklart, att liberalismens talesmän i svensk politik hävdat den ekonomiska friheten, arbetat för näringsfrihet mot skråbunden- het och regleringar, för utrikeshandelns frihet mot höga tullar, för den fria tävlingens rätt emot socia­listiska regleringar eller mot näringslivets egna ten­denser till eliminerande av rätten att starta nya före­tag och att fritt tävla både inom produktion och handel. Denna sida av liberalismen har vid det allt starkare hotet mot den ekonomiska friheten, som den socialistiska ideologiens dominans inom arbetar­rörelsen medfört, för närvarande kommit att träda i förgrunden i svensk politik.

Den andliga friheten och statsmaktens gränser: triv­seln i samhället.

Vad liberal livsinställning är, det har vi här sökt belysa genom olika liberala insatser inom skilda om­råden av svenskt samhällsliv. Den gemensamma ut­gångspunkten har varit människovärdet, återupprät­tandet och v&rden av människovärdet. »Människo­värdet vi fordra tillbaka», så sjöngo arbetets söner i genombrottsårens kampsång, och med all rätt! Målet för varje liberal strävan är, såsom här framhållits, fria och i frihet självansvariga människor i en värld, där broderskapets anda må råda, också mellan fol­ken.

Vilka är förutsättningarna och medlen för att nå detta mål — som naturligtvis aldrig i denna ofull­komliga värld kan helt förverkligas, utan där man fär nöja sig med människoviljans quantum satis?

Friheten är en och odelbar; vi kan icke tänka oss en socialistisk ordning för det ekonomiska livet som icke samtidigt måste hota den medborgerliga och den andliga friheten. Vad vi här skildrar är där­för i själva verket blott olika sidor av samma sak- I första hand vill vi emellertid dröja vid den liberala inställningen till det andliga arbetet och till de kulturvärden det skapar.

Liberalismen vilar, har vi nyss funnit, på den obetingade respekten för andras personlighet — med denna formulering av det liberala frihetsbegreppet har alltså en tyngd­punkt lagts på människomas inbördes förhållanden, på deras positiva inställning till varandra, på den samverkan som är allt kulturarbetes kärna. Därav den varma färgen över liberal livsuppfattning. Ingen människa är ensam — vi är alla samhällsvarelser. Ju mångfaldigare människornas inbördes relationer är, desto rikare blir också den enskilda personlig­heten. Den mänskliga kulturen består just av ett ständigt uppbyggande och förnyande av alla dessa mänskliga förbindelser. I detta kulturarbete får fri­heten och människovärdet sitt nödvändiga erfaren- hetsinnehålL.

Detta levande, växande, strömmande mänskliga liv, samhällets fria kulturarbete, fean komma i viss motsättning till den av mänsklig vilja och mänsklig konst uppbyggda staten.

Den liberala inställningen kan därför också ut­tryckas på följande sätt. Låt samhället leva med minsta möjliga inblandning av staten, eller, rättare sagt: statens åtgärder bör så avvägas, att de på ett fruktbart sätt koordineras med samhällets eget liv. Vart en överspänning av statens funktioner i to­talitär riktning, alltså utan en sådan anpassning, leder, därpå ger oss historien många exempel, se­nast i det nazistiska Tysklands undergång. Sam­hällets vitalitet försvinner, dess nyskapande krafter sjunker undan, och kvar står slutligen endast en i det groteska förstorad tvångsmekanism, vars krafter nätt och jämt räcker till att bära upp sina egna kon­struktioner. Utan stöd av det egna folkets likgiltiga och uttröttade massor faller det slutligen samman. Vilken kraft återigen ett statsväsen äger, som byg­ger på respekten för friheten och människovärdet och som förstår att för sina mål använda samhällets levande krafter — också därpå ger vår egen tids historia övertygande exempel.

Det är klart, att i dessa krav på samhällets frihet från staten och på det fria kulturarbetets dominans i förhållande till politiken också ligger en värdering, huru den nu filosofiskt eller religiöst må grundas. Vi tror, vi liberaler, på de positiva, de uppbyggande krafterna i människomas sinnen, på möjligheterna att genom ett fritt samarbete mellan folken i den goda viljans tecken fortsätta den framåtskridandets väg, som under det gångna århundradet i liberalis­mens tecken givit så rika resultat. På samma grund vilar den starka liberala uppskattningen av de and­liga värdena, det andliga arbetet i och för sig. Stat och kyrka, religiösa och kulturella institutioner och organisationer — allt detta är bara former, ofta värdefulla stöd, men de skapar intet. Det är slutligen och sist den enskilda människan, där hon ensam i sin kammare, kanske ensam i sin nöd, brottas med sin Gud eller kämpar med stora vetenskapliga pro­blem — det är den ensamma som finner bryggan som håller, vägarna till framtiden.

Med denna värdesättning av vad som i främsta rummet betingar trivseln i samhället, i vidaste me­ning, är det självfallet, att uppfostrans och bildningens problem tillhör de viktigaste uppgifterna för ett liberalt politiskt parti. Det stora arbete, som nu pågår att bygga ut det svenska skolväsendet till en för alla öppen barndoms- och ungdomsskola med möjligheter till differentiering efter skilda anlag och yrkesval, utgör enligt liberal uppfattning den måhända för närvarande viktigaste uppgiften i svensk inrikespolitik. Av största vikt är även den fria folkbildningsrörelsen i alla dess former, folkhögskolorna med dess olika bildningstyper och icke minst det fria, på korrespondensundervisning grundade bildningsarbetet. Att ge den akademiska undervisningen och den vetenskapliga forskningen tillräckliga ekonomiska förutsättningar har städse varit en huvudpunkt i liberal kulturpolitik.

Undervisnings- och bildningsarbetets syfte är inte att på effektivast möjliga sätt stoppa i ungdomen vissa kunskaper, kännedom om fakta på olika om­råden eller yrkesskicklighet — dess mål är att möj­liggöra personlighetens fria tillägnan av kulturens värden, till utveckling av de personliga anlagen, till skolning av viljan och omdömet, till utbildande av kamratskapet och förmågan att samarbeta med andra. Dessa mål ställer också särskilda fordringar på sko­lans och undervisningens arbetsmetoder.

Vad det andliga arbetet i frihetens hägn kan skapa i personlig utveckling och gemensamt tillägnade kulturvärden, allt detta samverkar till vad vi här kallat trivseln i samhället, den höga blå himlen, den långa fjärrsynen över vårt samhällslandskap.

Ekonomisk frihet och social trygghet.

En väsentlig förutsättning för att man skall nå detta mål — och härmed kommer vi till den andra huvudpunkten i en liberal livsinställning — är den ekonomiska friheten, förbunden med tryggheten mot nöd för alla medborgare.
Friheten, rätten att fritt grunda nya företag och fritt tävla när det gäller att tillgodose konsumenter­nas behov, det är livsbetingelsen för ett expande­rande näringsliv.

Dess ojämförliga värde framträ­der särskilt under hela den reglering av näringslivet, som blivit nödvändig för att statsskeppet alltför länge fått dragga utan fast kurs och klar orientering i de svåra farvatten som nu omger oss. Industrins och handelns män kan berätta om de många stegen i kommissionernas trappor och korridorer, om tids­ödande förhandlingar med rådvilla, trötta och ner­vösa tjänstemän, för att söka uppmjuka de allmänna reglernas linjalregemente över det ekonomiska livet, där i stället smidighet och ständig anpassning efter skiftande lägen är av nöden för goda resultat.

Inför alla dessa erfarenheter reagerar näringslivets män naturligtvis instinktivt: låt oss bli fria! Låt oss bli fria, därför att den fria människans glädje att finna på nytt, att verka och handla utan reglementen och på eget ansvar dock är den starkaste förnyelse­kraften i vårt ekonomiska liv.

All aktning för den expansionskraft som de stora företagen med sin höga tekniska standard, sin planmässighet på lång sikt och sina samlade finansiella resurser äger — omistligare i vårt näringsliv är ändock de som börjar nytt och som skapar nya värden med sina idéer, sin arbetskraft och sin framtidstro. Trädgårdsarbetaren, som nöjer sig med att bo i sitt självbyggda växthus, till dess hans rörelse växer till en stor handelsträd­gård och han får råd att bygga sig en egen stuga, arbetare och bönder i en mager smålandsbygd, som börjar göra stålvispar och råttfällor och driver upp sin hantering till en verklig industri, hela den hant­verksskicklighet och småföretagareflit, som är den småländska möbelindustrins grundval, mannen som börjar bereda pälsar och bygger upp en stor päls- industri, vid hans bortgång överlämnad till en stif­telse med medarbetarna som delägare, den familje- sammanhållning och arbetsglädje, den klokhet och uppslagsrikedom, som svarar för framåtskridandet inom jordbruket, de två metallarbetarna, som från en liten verkstad vid en bakgård i Vasastaden arbetat fram en världsindustri i fotogenkök — hela denna ständigt fortgående förnyelse och expansion av nä­ringslivet, som svarar för en så väsentlig del av den svenska välståndsökningen, den vilar på den liberala andan inom det ekonomiska livet.

Varje socialisering, varje reglementering av den ekonomiska rörelsefriheten, som lägger hinder i vä­gen för dessa förnyelsens krafter, hejdar också ut­vecklingen genom att förlångsamma näringslivets rörlighet och anpassning Detta gäller icke bara sta­tens direkta ingrepp, det gäller bland annat också skattepolitiken. Sådan den numera utformats i vårt land, kommer den att allvarligt försvåra den kapital­bildning, som behövs för att företag skall kunna starta, och den solidaritet generationerna emellan som är en så väsentlig drivfjäder för sparsamhetens dygd, omistlig för det ekonomiska framåtskridandet.

Men frihetskravet ensamt återger icke den liberala inställningen till det ekonomiska livets problem. Den homo economicus, som här avtecknat sig i den ekonomiska frihetens namn, är icke utan vidare en liberal människa — det måste komma någonting till, någonting väsentligt.

Den ekonomiska friheten måste kompletteras med det sociala ansvaret. Den liberale företaga­ren önskar i det nuvarande regleringssamhället fri­heten icke blott till sitt företags bästa utan för att kunna producera mera, göra bättre varor, på gynn­sammare villkor för folkhushållningen. Han önskar icke frihet från landets intressen i ett nödläge — han vill ha friheten för att kunna hjälpa landet till en bättre balans, med vidare marginaler för vår eko­nomi. Han föredrar ett fritt ekonomiskt system fram­för ett regleringssamhälle, också därför att den stän­diga förnyelsen och den fria konkurrensen samver­kar till att fylla konsumenternas behov på ett bättre sätt än något annat system kan göra. Och han vet tillika — och han må icke glömma det! — att han har ett samhälleligt ansvar, gemensamt med sina medarbetare.

I människovärdets namn: arbetarna och de an­ställda är icke tjänare, de är medarbetare i ett företag, vars ledning i grund och botten är ett upp­drag i samhällets tjänst, en förvaltning un­der socialt ansvar. Det är denna tanke, som måste bestämma icke bara de ekonomiska mellanhavan- dena utan också den anställdes ställning inom före­tagen, hans rätt att ha ett ord med i laget, närmare utformat i den industriella demokratiens företags­nämnder.

Den ekonomiska frihetens samhälle måste vila på det obetingade erkännandet av människovärdet- Dess näringsliv skall så förvaltas att det leder till frihet och välstånd för folkets flertal, ej blott för den en­skilde företagaren. Med rätta har vår tids största liberala statsman Franklin D. Roosevelt som en av de oförytterliga mänskliga rättigheterna uppställt friheten från nöd. Denna liberala tankegång, grundad på varje medborgares oförytterliga männi­skovärde, leder också till krav på en jämnare fördel­ning av samhällets tillgångar och arbetets frukter, en klassutjämning alltså, en utjämning av de djupa mot­sättningarna mellan slummens folk, de fattiga mas­sorna och de mycket rika, en kamp mot de feodala drag, vartill tendenser funnits och alltjämt finnes ej blott i tidigare, utan också i industrialismens sam­hällstyper.

På 1800-talet kom det intresse liberalt sinnade med­borgare ägnade den sociala frågan först att gälla fat­tigvårdens effektivisering och förmänskligande, med målsättningen: hjälp till självhjälp, att återupprätta och till normalt arbetsliv återföra av olyckor och nöd nedbrutna medmänniskor. Men fattigvårdens indivi­dualiserade, behovsprövande hjälpformer befanns snart nog otillräckliga för den moderna industria­liseringens massverkningar. Arbetarskyddet, olycks­fallsförsäkringen, arbetstidsregleringen med särskilt sikte å barn- och kvinnoarbete, följdes av försäk­rings- och understödsformer, som tillsammantagna vuxit ut till den moderna socialförsäkringen, som i första hand tillgodoser hjälpbehov på grund av ålderdom, sjukdom och invaliditet.

Till en början begränsades socialförsäkringen att gälla den industriella arbetarklassen, vars fattiga och osäkra levnadsvillkor motiverade statsunder­stödda standardiserade hjälpf ormer. I folkhemmet Sverige har tryggheten fått en annan och vidare innebörd. Den ekonomiska utvecklingen är i full färd med! att undanröja socialistiska föreställningar om ett klassindelat samhälle. Föreställningarna om arbetarklassen som en enhetlig, proletärisk massa har icke något stöd i dagens verklighet. Inom arbetarvärlden differentieras mer och mer bestämda sociala grupper. De yrkeslärda arbetarnas och för­valtningspersonalens betydelse växer. Härtill kom­mer att med handelns, förvaltningens och övriga ser viceyrkens väsentligt kraftigare tillväxt än indu­strins har den stora, inom sig skiftande socialgrupp som tjänstemannavärlden representerar fått en stigande betydelse. Dessa stora, alltjämt på­gående nygrupperingar har gjort den traditionella klassindelningen av samhället meningslös. Oe stora folkrörelsernas riksorganisationer bryter igenom de äldre klassgränserna. Också den agrara delen av samhället — som aldrig låtit sig inspärras i marxis­tiska klassbegrepp — visar nya grupperingar, åter­speglande sig i organisationernas värld. Slutligen har den kulturella demokratiseringen mäktigt bidragit till att utplåna tidigare gränser mellan vad man kal­lat överklass, medelklass och underklass — begrepp, som icke längre täcker samhällets verkliga gruppe­ringar.

Den livsinställning vars utgångspunkt är männi­skovärdet, tar sig, såsom förut framhållits, uttryck i känslan av samhörighet medborgarna emellan, i samhällssolidariteten, eller hur man vill uttrycka de: som på religiöst språk kallas kärleken till näs­tan. I det samhälle, som med undanskjutande av tidigare klassindelningar nu håller på att växa fram, följer härav trygghetstanken, omfattande alla medborgare och socialgrupper — trygghet mot ålderdom, sjukdom, invaliditet eller av andra om­ständigheter förorsakad arbetsoförmåga eller nöd. Det är numera en av det svenska folkhemmets grund­principer, att varje svensk medborgare har — som det uttrycktes i 1941 års förslag till ny avfattning av regeringsformens bestämmelser om de allmänna med­borgerliga fri- och rättigheterna — rätt att av det allmänna vid behov erhålla hjälp och skydd vid ålderdom, sjukdom, olycksfall, lyte, invaliditet och arbetslöshet.

Denna princip, tidigt hävdad av liberala föregångsmän, har under helhjärtad medverkan av folkpartiet satt sin prägel på 1946 och 1947 års stora socialreformer: folkpensioneringen, sjukförsäkringen, barnbidragen och de olika hjälpformema till familje­livets och barnens stöd, icke minst de bostadspoli­tiska.

Att den sociala tryggheten sålunda principiellt mo­tiveras såsom grundad på en medborgerlig rätt över­ensstämmer ock därmed, att man vid socialreformerna, framför allt de familjepolitiska, i stor ut­sträckning eliminerat den behovsprövning som tidi­gare plägat vara en förutsättning för en social hjälp­verksamhet. Den enskilde medborgaren bör i första rummet hjälpa sig själv och själv skapa sin trygghet: samhället bör ej avskräcka därifrån genom att in­draga det stöd som kommer mindre förtänksamma till del.

Trygghetstanken kommer till uttryck icke blott inom socialvården i egentlig mening, utan också inom andra områden av samhällelig och statlig verk­samhet. De anställdas rätt till trygga arbets- och lönevillkor och till hjälp vid arbetsoförmåga riktar sig även mot de företag i vars tjänst de står — de enskilda företagarna likaväl som stat och kommun. Andra uttryck för samhällssolidariteten och trygg­hetstanken uppvisar den statliga jordbrukspolitiken, de understöd som i olika former visat sig erforder­liga för att i landets intresse kunna bevara ett livs­kraftigt, ekonomiskt lönande jordbruk som en vä­sentlig grundval för landets försörjning, och i icke mindre mån för att ge den agrara delen av det sven­ska samhället lika möjligheter med andra social­grupper till del i det materiella och kulturella framåtskridandet.

Den enskildes självansvar.

Mellan kravet på ekonomisk frihet och trygghets­tanken finnes naturligen, om icke en motsättning, så i varje fall en spänning. Till en fri ekonomi hör icke blott utsikten till ekonomisk framgång, utan också risken att misslyckas. Den senare kan icke skiljas från den förra. Kravet på trygghet får icke drivas därhän, att varje medborgare under alla förhållan­den är tillförsäkrad mer än nödtorftig försörjning. Man skulle då komma över till ett statiskt, ett eko­nomiskt stillastående samhälle. Det ekonomiska fram åtskridandet förutsätter emellertid fria möjligheter att försöka, att experimentera, för att kanske skapa nytt, kanske också misslyckas. Till ett sådant dyna­miskt samhällsskick hör oskiljaktigt den enskildes självansvar såsom grunden för hans ekonomiska till­varo. Det gäller att hålla levande den gamla san­ningen: bra karl hjälper sig själv! Socialvården bör främst vara hjälp till självhjälp — annars kan den lätt urarta.

Med de mycket betydande uppoffringar vi nu iklätt oss för att genom de nya socialreformema förverkliga trygghetstanken torde vi tillsvidare ha nått gränsen för vad vi har råd att kosta på oss. Man får icke förbise faran av en understödstagaranda, som utan vidare skjuter alla bekymmer och hjälp­behov över på det allmänna. Och det allmänna, det är alla dessa skattebetungade medborgare, löntagare eller fria företagare, 1 jordbruk eller i stadsnäringar, som själva får slita ihop vad de behöver för att leva och kanske också för att kunna förkovra vad de för­värvat till sina barns och efterkommandes stöd — alla de, som alltjämt är besjälade av odalbondens själv­medvetande och ambition att under inga förhållan­den falla det allmänna till last. Det är dock i sista hand dessa samhällselement, som med sitt hårda arbete svarar för det ekonomiska framåtskridandet.

Vi har här skildrat de uttryck en liberal livsinställ­ning tar sig i förhållande till det kulturella arbetet, till det andliga livet och de värden det skapar, dess uttryck i kravet på frihet under socialt ansvar, åvihade både det allmänna och de enskilda medborgarna.

Vad liberalismen betyder i det ekonomiska livet, därom ska också ordats. I det allt hårdare reglerings- och skattesamhälle, där vi nu lever, fram­står angelägenheten att komma tillbaka till en fri ekonomi, med allt vad den betyder för framåtskri­dandet och trevnaden i samhället dubbelt träng­ande. Vi måste tillbaka till det samhällsskick, som vilar på fri företagsamhet och fri tävlan, privat äganderätt och fri inkomstbildning, samt icke minst på konsumenternas fria val, den mest väsentliga fak­torn i vad som verkligen kan kallas ekonomisk demo­krati. Framför allt måste vi åter komma tillbaka till ”hederliga penningar”, ett stabilt penningvärde, den enda hållbara grunden för ekonomiskt framåt­skridande!

Vad vi eftersträvar är icke det manchesterliberala samhälle, som aldrig funnits i verklig­heten, men som alltjämt spelar sin roll i den poli­tiska propagandan Det är självfallet att staten måste ansvara for grunderna för ett sunt ekonomiskt liv. Framför allt måste staten, som nyss framhållits, garantera ett fast penningvärde och föra en ekonomisk politik, som möjliggör ett fritt handelsutbyte med andra länder. Av statens sociala ansvar och trygghets­tanken framgår också det allmännas socialpolitiska, i viss mån även näringspolitiska förpliktelser. För att fylla dessa förpliktelser måste staten genom sin penningpolitik, sin budget- och skattepolitik, sin han­delspolitik, i vissa lägen också genom särskilda kon- junkturutjämnande åtgärder skapa förutsättningar och ramar för det ekonomiska livet. Statliga åt­gärder kan också vara nödvändiga för att möjlig­göra en verkligt fri konkurrens och ett fritt konsumtionsval: för att förebygga att friheten missbrukas till frihetens skada.

I kris- och nödtider, sådana som vi nu upplever, kan därjämte kvantitativa ingrepp bliva nödvändiga, ransoneringar, priskontroll, reglering av produk­tion och handel, valutarestriktioner o. dyl., men dessa åtgärder må allenast betraktas som ett led i en löne­politik, en så kort parentes som möjligt i ett fritt ekonomiskt samhälle.

Den politiska demokratin.

Den liberala uppfattningen av friheten och män­niskovärdet såsom grunden för mänsklig sammanlevnad och för det samfällda arbetet på andlig och materiell kultur bestämmer ock den liberala inställ­ningen till den politiska demokratin. Det gamla svenska stånds- och privilegiesamhällets än successiva och långsamma, än genom halvt revoluoonära kriser genomförda utveckling till en modern demokratisk stat är väsentligen liberalismens verk. Att statsmakten, oberoende av historiskt ärvda po­litiska former, i sista hand miste vila på den i val uttryckta folkviljan, det följer omedelbart av de liberala principerna. På samma grund vilar det prJitidn) postulatet att den allmänna röst­rätten, oberoende av stånd och ekonomiska vill­kor, lika för kvinnor och män, måste vara det poli­tiska maskineriets drivande kraft. Dessa elementära demokratiska grundsatser bestrides sedan några år­tionden icke längre i svenskt politiskt liv.

Emellertid: den liberala demokratin må icke fat­tas som ett mekaniskt konstruktionsproblem, där statsviljan liksom göken i klockan ger sig till känna geaom de periodiska valen och majoritetsvotering- arna i de representativa församlingarna. Den libe­rala staten är icke byggd på ett samhälle av lösa medboigarehheter, som träffas vid valurnorna och där genom sitt sätt att rösta konstruerar en viss politisk apparatur.

Av liberalismens första grundsats, den personliga friheten, följer att områden finnes, som måste hål­las fredade från statlig inblandning, om icke hela samhället skall lida skada. Denna tanke har bL a. kommit till uttryck i de medborgerliga fri- och rättigheter, sam i många länder åtnjuter ett särskilt grundlagsskydd även gentemot lagstiftaren själv, och som i vår regeringsform tagit sig uttryck i dess ryktbara sextonde paragraf — tanke- och åsiktsfriheten, samvets- och religionsfriheten, ytt­rande- och tryckfriheten, församlingsfriheten.

På samma grund vilar den icke mindre viktiga re­geln för demokratisk samlevnad, att demokratin icke kan bero på flertalsvoteringar allena, utan på en öppen och tolerant samverkan mellan olika meningsriktningar och socialgrupper. Likaväl som jag begär respekt för min egen frihet och mitt samvete, är jag skyldig att respektera och sakligt prö­va motsidans argument. Demokrati är icke ett majoritetsregemente vilket som helst utan ett styrelsesätt som under frihetens bevarande och med tolerans av andras meningar söker tillgodose alla folkgrupper, alla viktiga och berättigade intressen i samhället. Endast därigenom kan folkrepresentationen och re­geringen få den auktoritet, den goda vilja hos olika partier och olika grupper, som oberoende av me- ningsskilj aktigheter är av nöden i våra dagars sam­hälle med dess komplicerade problem. En demokrati som ej uppfyller dessa krav förtjänar ej sitt namn.

Samarbetets och toleransens princip är icke min­dre viktig ur demokratisk synpunkt än de elemen­tära regler för folkviljans bildande som under det demokratiska genombrottets tid i värt land av natur­liga skäl kommit i förgrunden. Varje majoritet måste minnas att dess egen makt vilar på respekten också för andras personlighet, andras frihet, och att den följaktligen är förpliktad att söka samförstånd, så långt det går. En fri och öppen samverkan med andra partigrupper under saklig prövning av olika stånd­punkter och alltså även beredd att genom eftergifter och kompromisser söka skapa en fruktbar grund för vidare samarbete — det är den liberala demokratins naturliga arbetsmetod.

Att härmed icke låter förena sig de former för politiskt arbete och politiska avgöranden, som är nödvändiga i ett kollektivistiskt organiserat samfund ligger i sakens natur. Det är icke blott den person­liga frihetssfären, som går förlorad vid en socialis­tisk produktionsordning — också de medborgerliga rättigheterna måste nödvändigtvis begränsas på ett sätt som icke är förenligt med verklig demokrati. Den långtidsbestämda planmässighet, den stabilitet och kontinuitet en socialistisk samhällsekonomi måste göra anspråk på, får icke rubbas av de omkastningar aom periodiska fria val i en demokratisk stat kan medföra. Fullt logiskt förklarar därför ledande socia­listiska teoretiker att man i ett socialistiskt samhälle icke kan tillåta en fri kritik av den härskande ord­ningen, och att garantier måste finnas emot ett regeringsskifte på grund av valnederlag. Socialismen leder följdriktigt från demokrati till diktatur — all­deles som vi tidigare bevittnat det i Ryssland, och som händelserna i Tjeckoslovakiet nyss återuppre­pat, med sin tvångsmässiga likriktning av de poli­tiska instanserna, med uteslutningen av oppositio­nella parlamentsledamöter, med rensningen av de po­litiska partierna, med likriktningen också av rätts­skipning och förvaltning, kort sagt, alla de åtgärder, som gör bibehållandet av den folkstyrda rättsstatens institutioner till ett tomt sken.

Allmänna meningen och politiken.

Den demokratiska levnadsregel om samarbetets betydelse, som här ovan utvecklats, grundar sig så­som redan antytts, på den liberala uppfattningen om statsmaktens gränser. Staten är icke, som en del so­cialdemokratiska lärofäder menat, en kollektiv enhet ovanför och oberoende av de enskilda individerna vilka endast betraktas som medel för att förverkliga statens idé, dess ideologiska program, såsom vi har bevittnat det både i det nazistiska Tyskland och i sovjetväldet.

Nej, staten är till för människans skull, statsmak­ten skall mätas med mänskliga mått och respektera de gränser, som den enskilda personligheten och det fria kulturarbetet uppdrar. Demokratin kan endast byggas på de levande krafterna i samhället, på det ständigt skiftande samspelet mellan fria personlig­heter och grupper i skiftande former av andlig och materiell kultur. Staten är endast en arbetsform grundad på relationerna människorna emellan, så­dana de tager sig uttryck i skiftande meningar och intressen, i ständiga debatter och disputationer, till­sammans bildande den mångstämmiga ”allmänna rösten” man talade om förr i tiden. Det är denna, i ett sunt samhälle ständigt levande allmänmening, som ger den politiska apparaten dess kraft. Demo­kratin lever i detta rörliga offentliga meningsskifte, där en var har rätt att vara med.

Denna debatt kan ha många former, men hälsan i ett demokratiskt samhälle, den beror till sist på en effektiv koordination mellan de politiska organens arbete och den breda offentliga debatten.

Om en marsmänniska ville göra sig en föreställ­ning om vad vi liberaler här på jorden menar med demokrati, så borde han med någon — ännu icke uppfunnen! — apparat lyssna på ett nordiskt, väst­europeiskt eller anglosaxiskt samhälle. Etervågorna skulle bära till honom ett mångstämmigt sorl av skilda röster: gamla och unga, manliga och kvinn­liga, ivriga, betänksamma, tillstyrkande, protesterande, vardagliga och profetiska, jublande eller för­tvivlade — kort sagt ett vimmel av viljor varur slut­ligen, genom den politiska verksamheten, statsviljan växer fram, starkare och säkrare i sin verkan i samma mån som dess tillblivelse engagerar folket i dess helhet.

Debatten inom de politiska instanserna är blott en av faktorerna i den allmänna opinionen. Det finns också andra, med uppgift att ge en fullständig upp­lysning och pröva argumenten för och emot. Vid sidan av den politiska apparaten är det pressen, som blivit den allmänna debattens viktigaste organ, den stora, ständigt skiftande scenen för åsikternas och argumentens fria spel. En fri press är därför en omistlig förutsättning för en levande och kraftfull demokrati. Vi har här i Norden en dagspress, som når ut till de stora massorna och som kanske mer än i andra länder ger plats för en mångsidig och idérik kulturdebatt, där också de politiska frågorna dras in i vidare sammanhang.

Hitler och Göbbels visste vad upplysningen och den fria debatten betydde för de krafter, på vilka demokratin vilar: deras första at­tack i stater, som de ville »ställa under sitt beskydd», gällde informationstjänstens och pressens frihet. Un­der krigsårens statsledning, som endels hyllade grundsatsen att »en enkelriktad tid kräver enkelrik­tade åtgärder», satt den svenska friheten trångt. Vi lärde oss av erfarenheten, och vi står nu i begrepp att i en ny tryckfrihetsförordning bygga ett för fram­tiden betryggande skydd för det tryckta ordets fri­het och för den allmänna medborgerliga läsfriheten.

Men allt beror här på tillämpningen. Den all­männa meningens syrsatta blod måste få fritt cirku­lera i de politiska organen. Det ömsesidiga förhål­landet lämnar här rum för förbättringar. De med­borgare, som söker tjäna samhället i politiska upp­drag, kan med fog klaga över att pressen i sina standardiserade referat ofta ger en blott ofullständig och därmed kanske skev bild av vad som verk­ligen förekommer i de debatterande församlingarna. Den allmänna opinionens officiella scen spelar därför alltför ofta utan publik. A andra sidan berör riksdagsdebatterna i sin sakliga och torra ton endast sällan de större idémässiga sammanhangen, och de kan därför självfallet icke dominera, än mindre monopolisera den offentliga debatten. Det är icke den officiella ställningen, utan argumentens tyngd som ger fullmakten att deltaga i denna debatt. För ett friskt politiskt liv är det levande sammanhanget mellan de politiska frågorna i trängre mening och den breda kulturdebatten av väsentlig betydelse.

I ett demokratiskt samhälle måste vikten av en effektiv samverkan mellan den allmänna meningen och de politiska instan­serna, mellan valmännen och de valda, ständigt uppmärksammas. I väsentlig mån ankommer det på de politiska organisationerna att såväl vid valen som dessemellan sörja för att de politiska församlingarna verkligen blir representativa uttryck för de levande krafterna i samhället.

Men också de konstitutionella for­merna har sin stora självständiga betydelse. Om riksdagen under senare årtionden sjunkit tillbaka i det allmänna intresset, torde detta bland annat bero på att tyngdpunkten i det politiska arbetet, särskilt under de hårt belastade krigsåren, dels på grund av arbetets art och omfattning, dels med hänsyn till det relativt stabila politiska maktläget glidit över åt regeringssidan. Det är inom förvaltningen och framför allt i det rikt utvecklade utredningsväsendet under parlamentarisk medverkan, som de avgörande fråge­ställningarna formuleras och besluten ej sällan träffas. Genom sin fackmässiga art och genom det visserligen i regel vederhäftiga, men dock relativt svårnjutbara sätt, varpå utredningarna och deras re­sultat framlägges, är detta politiska arbete icke så lockande för en större allmänhet. Att genom kort­fattade och mera lättlästa sammanfattningar göra utredningsmaskineriets arbetsresultat lättare tillgängligt för den politiska debatten maste anses såsom en viktig demokratisk uppgift.

Av betydelse är även, att riksdagens eget arbete sä utformas, att det kan lättare fånga ett större äll­mänt intresse. Tyngdpunkten i riksdagens verksam­het vilar som bekant i utskottsarbetet. Utskot­tens rätt att med stöd av offentlighetsprincipen i full och ohindrad omfattning disponera erforderligt arbetsmaterial, att införskaffa upplysningar och höra representanter for förvaltningen och andra berörda intressen är också av största betydelse för den poli­tiska ansvarighetens effektivisering.

Med de starkt expansiva tendenser som statsverk­samheten företer är det av särskild betydelse, att en kontroll från den allmänna meningens sida uppehålles gentemot de politiska instanserna, vilka under rådande parlamentariska maktförhållanden lätt fres­tas att överspänna sina fullmakter. De politiska valen kan omöjligen sägas vara inriktade på, än mindre avgörande för, hela den mängd stora och ofta kom­plicerade frågor, som kan uppkomma under val perioden och där måhända meningarna bland den stora allmänheten ofta skär partigränserna, obero­ende av de offiriplla programmen.

I denna situation erbjuder folkomröstningsinstitutet en värdefull möjlighet att förstärka den allmänna me­ningens kontroll av den politiska maktutövningen. Det är tillika ägnat att på ett för samarbetet lyckligt sätt avtrubba motsättningarna och befordra sam­arbetsviljan inom de politiska församlingarna. Folk­omröstningen i viktiga frågor är därför ett gott medel i liberal anda att befordra de demokratiska arbets­metoderna. Frågan om dess vidgade tillämpning bör upptagas till allvarligt övervägande.

Den effekt i visering av demokratin, som här ur liberala synpunkter förordas, åsyftar alltså en förstärkning av kontrollen över de politiska instansernas arbete eller, kanske rättare sagt, en friare, livligare samverkan mellan »den allmänna rösten», den breda offentliga kulturdebatten, och det politiska arbetet i trängre mening.
Den administrativa skickligheten, fackkunskapen, expertisen i all ära, men med statsverksamhetens väldiga omfattning i våra dagar, med den ständigt växande ström av politiskt arbetsmaterial som flödar ut över de parlamentariska instanserna och för­troendemännen, med de ökade befogenheter som un­der krigsårens fullmaktslagstiftning anförtrotts för­valtningen — med hela denna utveckling är det en risk för att politiken så att säga »förfackligas», blir svårtillgänglig, arbetsam och föga lockande, ja rentav tråkig för gemene man. Den fria politiska diskussionen förvandlas emellanåt till visserligen sakkunniga, men ointressanta replikväxlingar mellan utredningskonumttéerna och remissinstanserna, där det levande samhället ofta blott representeras av de stora intresseorganisationernas skrivskickliga direk­törer, ombudsmän och sekreterare. Gemene man, företrädda av de kommunala förtroendemännen, hin­ner endast undantagsvis läsa alla de remissor som strömmar över dem. Icke förty har de att däröver avge sina oförgripliga yttranden. Endast någon en­staka gång är en kommunal församling så uppriktig, att den säger ifrån att den inte hinner med i denna forcerade och konstgjorda offentliga debatt, fastän den ändock ansett sig kunna lämna det — olästa — kommittébetänkandet utan erinran!

Det är självfallet, att man nu icke kan återgå till tidigare epokers enklare former för det politiska ar­betet; det är självklart att sakkunskapen måste svara för den så att säga tekniska sidan av den offentliga verksamheten, få vara bestämmande vid beslutens ut­formning. Men såsom förhållandena nu utvecklar sig, är det onekligen en risk för att demokratin kan in­ifrån urholkas och blott bli en form för experternas, politiskt ofta mycket målmedvetna, diktatur. Det vore sannerligen ingen skada om hela maskineriet finge gå i något lugnare tempo. De politiska instan­sernas arbete kunde då lättare göras tillgängligt för den offentliga debatten. Offentlighet, och bättre ut­nyttjad offentlighet, är demokratins bästa stöd — offentlighet även i den svenska riksdagens ärevör­diga och traditionsbundna arbetsformer! Tryckfri­heten, i sitt rena väsende, sade en liberalismens föregångsman, Thomas Thorild, är ett folks evärderliga rättighet att upplysas. Det är en medborgerlig plikt att begagna denna rätt.

Liberalism och socialism.

Liberalt tänkesätt, liberala arbetsmetoder, den liberala uppfattningen av friheten och människovär­det, av statens uppgifter och statsmaktens gränser allt detta, som i människornas och folkens öppna och broderliga samarbete ser grundvalen för det kultu­rella framåtskridandet och som folkpartiet övertagit från tidigare liberala partier, med förpliktelse att hålla dessa värden högt i svensk politik, allt detta representerar i själva verket andliga krafter med djupa verkningar över partigränserna. Liberal håll­ning inför samhällsproblemen möter man självfallet icke blott inom folkpartiet. Grunderna för den poli­tiska demokrati, som under liberal ledning genom­förts i vårt land, är icke längre föremål för några meningsskiljaktigheter mellan de politiska partierna.

Den liberala uppfattningen av friheten och människo­värdet, med krav därav betingade på ett rättfär­digare samhällsskick, den var också den drivande kraften i den unga svenska arbetarrörelsen, vars ap­pell blev den franska revolutionens: frihet, jämlik­het och broderskap! Lika medborgarrätt för alla, social rättvisa och trygghet, dessa krav har utgjort de inspirerande krafter, som fört det socialdemokra­tiska arbetarpartiet till dess nuvarande maktställ­ning.

Men här möter en annan, efter vår mening med liberalismen i grunden oförenlig idéströmning, den socialistiska, med sina krav på ett förstat­ligande, i den ena eller andra formen, av närings­livet, alltså en våldsam expansion av statsmakten på bekostnad av den enskilda medborgarens frihet. Den logiskt ofrånkomliga förutsättningen för den socialistiska tanken är föreställningen om de majoritetsbestämda politiska instansernas överlägsna för­måga, i jämförelse med de verkande krafterna i den fria företagsamhetens samhälle, att med sina ingrepp åstadkomma ej blott en rättvisare fördelning, utan även ökad effektivitet i folkhushållningen. Av denna föreställning följer, lika ofrånkomligt, anspråket att, med undanskjutande av oppositionen från andra sam­hällsuppfattningar, eventuellt också med undanskju­tande av riskerna för motgångar för de socialistiska partierna vid fria val, få genomföra och fullfölja socialistiska omläggningar av näringslivet. Och där ger — som erfarenheten nogsamt visar — det ena ingreppet det andra. Också tankar har sina praktiska konsekvenser, som i längden ingen kan undandra sig.

De socialistiska åtgärderna måste skyddas ge­nom begränsningar av den politiska friheten; steg för steg, eller genom revolutionära ingrepp, skjuts allt vad vi menar med politisk demokrati åt sidan: den totalitära staten blir slutligen den nödvändiga konsekvensen av näringslivets socialisering. Där­med följer också, lika logiskt ofrånkomligt, enhets- partisystemet och den kulturella likriktningen. Än­dock är kulturlivets frihet väsentlig för samhällets andliga vitalitet och för de nyskapande mänskliga krafterna. Visste vi det icke förut, genom att analy­sera tankarnas innebörd och logiska sprängkraft, så har den sista generationens erfarenheter, senast från Tjeckoslovakiet, givit tillräcklig vägledning.

Iden totalitära staten är friheten liktydig med den passionerade anslutningen till det härskande samhällsidealet. Den yttre rättslösheten glöms i för­vissningen att tillhöra de frälstas skara — i en blind förtröstan att de offer staten begär, genom massornas torftiga konsumtionsnivå, deras nöd och fattigdom, genom det grymma undertryckandet av varje oppo­sition, genom de miljontals ar bets trälama, genom koncentrationslägrens martyrer, genom en för varje fri människa löjlig eller skrämmande, pedantisk och enfaldig likriktning av konst, musik och litteratur. Man tror att alla dessa offer dock är uttryck för en högre kulturell disciplin, att de är värda sitt pris genom det slutliga förverkligandet av det fria, statslösa samhälle, som är den Marxska historiefilosofins slutmål — i en framtid som icke längre kan bestäm­mas, som rycker längre och längre bort i ett ovisst fjärran. Varje tvekan besvaras med en motfråga, vars innebörd är dödlig för den tveksamma: Stoler de ikke på partit? — Det är den hotfulla fråga den unga sovjetkvinnan Kira i Nordahl Griegs sovjet- roman riktar mot humanistiskt tvivlande, liberalt sinnade vänner.

Med snillrik intuition har diktaren här fixerat den andliga situation, i vilken den sovjetledda kommu­nistiska rörelsen söker bringa sina anhängare och sympatisörer — i alla länder! Stoler de ikke på par­tit? — litar du icke på ledningen? Litar du icke p& ledningens tillrättaläggning av vad som händer, litar du icke på de taktiska manvisningarna för den världsomfattande politiska offensiv som Moskva nu driver för att vidga och trygga den ryska maktsfären, i sista hand för att internationellt förverkliga kommunismen?

För denna fråga finns för de totalitära staternas medborgare bara ett enda svar: ”Vi litar på Moskva”. Detta skall för honom vara den fasta punkten i den förvridna och förljugna föreställningsvärld, där sanning och logik ställes på huvudet, där önskan att hävda frihet och havda frihet och nationell självständighet mot rysk agression vrängs till krigsheta och av amerikanska dollar dollar betald aktivism, den värld som helt fylles av hatbestämd hets, som skjuter åt sidan den objektiva prövningen av händelsernas gång, den lugna eftertanken och det logiska argumentet, och i dess ställe sätter en massuggestionens propaganda, där begreppen helt ändrar valör, där frihet och demokrati betyder något helt annat än i vanligt västerländskt tal, där svart blir vitt och vitt blir svart – tyvärr efter samma fruktansvärda mönster som vi upplevt under nazismens glansperiod. man känner igen denna politiska metod, som icke längre vädjar till det sunda förnuftet och den mänskliga sakänslan, utan till den fruktansvärda gamla sanningen, ”homo hominis lupus”, människan är mänsklighetens varg?

Hatet och hetsen kan bli mäktiga medel i kampen efter den politiska makten. I dess tjänst är alla logiska kullerbyttor, alla förvrängningar av verkligheten, tillåtna. Med hatets föremål var det icke så noga, för Hitler var det judar och anglosaxiska plutokrater. För kommunisterna är det dollarimperialismen som för tillfällt bär skulden för allt, som genom att dra i sina trådar för Gerhardsson och Erlander att uttala sig mot kommunismen, får den levnadsglade Masaryk att begå sälvmord, eller, naturligtvis, som bestämmer Bertil Ohlins alla ord och handlingar, till sydd för ”finanskapitalet”.

Intet tvivel att till det svenska Socialdemokratiska partiets andliga utrustning hör både den liberalt demokratiska tanken, medsarka stöd i svensk politisk kultur, och den socialistiska. Men i längden kan icke så djupa motsättningar trivas tillsammans: en verklig syntes är här icke möjlig. Väl är de klara bekännelser till demokratins omistliga värden och den starka understrykningen av motsättningen till kommunismen som den socialdemokratiska ledningen numera avgivit, att anteckna med tillfredsställelse. Men eljest är det ett allvarligt drag i de senaste årens politiska utveckling, att de socialistiska idéerna alltmer synes skjuta undan frihetens grundsatser, som tidigare dominerat. Också de politiska arbetsmetoderna ändras följdriktigt med denna principiella idéförskjutning.

Under kommunisternas bifall beredde sig socialdemokraterna efter krigets slut att genomföra vittutseende socialistiska in­grepp i näringslivet under den »skördetid», som då ansågs vara inne. Lusten att använda en gynnsam politisk konjunktur för införande av en socialiserande planhushållning skärptes av föreställningarna om sannolikheten av en ekonomisk depression med risk för arbetslöshet efter krigsslutet. Varningen mot »fredsoptimism» visade sig dock helt obefogad — utvecklingen gick icke mot prisfall och kris på ar­betsmarknaden utan tvärtom mot inflation och över­full sysselsättning. Alltför länge dröjde man att inse och rätta sig efter det verkliga läget. Under tiden råkade landets ekonomi ur balans, valutatillgångama smälte hastigt samman, vi riskerar att förlora vår handelspolitiska frihet och därmed också möjlig­heten att vidmakthålla och stegra vår produktions­förmåga. Näringslivet löper fara att mer och mer för­lora oljan till maskineriet. I detta läge har kristids- regleringarnas bekymmer naturligen skjutit socialiseringen åt sidan — men programmet har blott upp­skjuti ts, icke uppgivits. Det goda samarbetet, hänsy­nen också till motsidans argument, de fruktbara kom­promisserna, som utgjort ett hedervärt inslag i svensk demokrati, har under dessa år, efter Per Albin Hans­sons bortgång, skjutits mer och mer åt sidan. Onek­ligen finnes starka tendenser att använda den knappa majoritetsställningen till ett majoritetsenvälde, sär­skilt framträdande i det okloka skattebeslutet, med sin dämpning av sparviljan och sin stimulans av ka­pitalförtäringen, då läget krävde raka motsatsen.

För kommunisterna är en sådan utveckling helt i sin ordning. Här tvekar man icke att uppmana den svenska regeringen »att slå till», som i Tjeckoslova- kiet, om den borgerliga oppositionen skulle motsätta sig radikala socialiseringsåtgärder. Denna faktor i svensk politik, som vi väl alla, efter krigets mot- ståndsår, hoppades så småningom skulle kunna in­förlivas i det hävdvunna demokratiska samarbetet, är desto farligare, som dess förbindelser med Moskva gör det nödvändigt att sätta ifråga, huruvida icke dess lojalitet mot partivännerna utanför landet i ett kritiskt läge kan bliva starkare än dess nationella förpliktelser.

Sådant är, i en alltmera hotande internationell situation, dagens politiska läge. Det gäller här att välja friheten och det demokratiska samarbetet. Den liberala samhällsordningen med social trygghet mot inkomstbortfall och nöd, med plats för den fria företagsamhet, som kan skapa framåtskridande och ökat välstånd, de marginaler vi behöver också för andlig vitalitet och kulturell utveckling, den främ­jas säkrast genom en förstärkning av socialliberalis- mens parti. Om det socialdemokratiska arbetar­partiet härmed hänvisas till det samarbete, som tidi­gare städse varit regeln i svensk parlamentarism, så starkes också, enligt den politiska dynamikens reg­ler, de demokratiska krafterna inom detta parti. Går utvecklingen däremot den motsatta vägen, så måste vi motse socialistiska ingrepp i samhällsordningen, enligt all erfarenhet ledande till vantrevnad och sjunkande effektivitet inom näringslivet, till ökad splittring och skärpta motsättningar inom den poli­tiska världen och mellan samhällsgrupperna.

Friheten, den sociala rättvisan, den ekonomiska tryggheten, det fria samarbetet mellan olika sam-, hällsgrupper och åsiktsriktningar, dessa grundläg­gande värden i svenskt liv säkras alltså bäst genom socialliberalismens parti, genom folkpartiet.

Bertil Ohlin: Liberalismens århundrade (1950)

Detta passionerade tal av Bertil Ohlin, för liberalism,  mot både socialism och konservatism, rekommenderas för den som vill lära känna hur liberalerna tänkte efter det andra världskriget. Dessutom finns boken Socialliberal samhällssyn från 1948 att ladda hem från min liberologi blogg (pdf).

LIBERALISMENS ÅRHUNDRADE: TAL AV BERTIL OHLIN

Tal vid jubileumsfest i Stockholms Konserthus den 27 april 1950 i anl. av Liberala Samlingspartiets bildande för 50 år sedan.

*****

Bertil Ohlin (1899-1979)

Vilka idéer var det som kom att sätta sin prägel på detta partis verksamhet under århundradets första del fram till första världskriget? Först och främst den demokratiska tanken, som klart kom till uttryck i det första programmet. En inbjudan året därpå till bildande av en folklig organisation till liberala partiets stöd slutade med orden:

”Det är vår plikt att lämna i arv åt våra efterkommande icke ett politiskt efterblivet, av ett maktägande fåtal re­gerat land, men ett verkligt fritt, upplyst och de­mokratiskt Sverige, där folket är herre i eget hus och där varje ärlig, av nationens flertal godkänd reformtanke kan nå fram till seger.»

Två decennier senare var detta krav förverkligat, sedan konserva­tismens sega motstånd brutits.

Nära besläktat med demokratiseringskravet, ja i viss mening en motivering för detta var hos sekel­skiftets liberala män och kvinnor kravet att sam­hället skulle respektera individens frihet och personlighetsutveckling samt trygga likhet inför lagen. Utanför rättssamhället växer icke frihet utan god­tycke. Men endast i ett demokratiskt rättssamhälle tillgodoses både frihets- och likhetskrav. Endast i ett sådant samhälle blir folkets behov av trygghet och social utveckling tillgodosett.

Låt mig här starkt framhäva den levande sociala känsla som besjälade den svenska liberalismens verk­samhet under denna tid. S. A. Hedin hade redan mot föregående sekels slut allt klarare utformat en libe­ral syn på samhällets sociala uppgifter. Såväl det liberala samlingspartiets första som än mer dess se­nare program bär spår därav. När 1911 års valfram­gång äntligen skapat förutsättningar för en fast li­beral styrelse genom Karl Staaffs regering, såg denna på det sociala området några av sina främsta upp­gifter. Lagar om arbetarskydd, sjukkasseväsende och folkpensionering bär vittne därom likaväl som in­rättandet av ett förlikningssystem vid arbetstvister.

Den första kommittén för behandling av de enskilda monopolbildningamas problem är ett annat tecken. Endast illviljan kan förneka att redan sekelskiftets liberalism uppbars av en varmhjärtad social Inställ­ning. Vår tids socialliberalism har behov av det klargörande prefixet ”social” icke för att markera någon skillnad gentemot våra föregångare i den so­ciala grundinställningen utan för att så tydligt som möjligt för allt folket klargöra arten av vår poli­tiska strävan. En annan sak är att en tid med nya ekonomiska förutsättningar och nya sociala problem­ställningar måste ge nytt innehåll åt en socialliberal strävan.

Har tiden arbetat för liberalismens idéer?

När nu ett halvsekel gått till ända sedan det libe­rala partiets bildande är det naturligt att kasta en blick på dagens läge i belysning av de strävanden som var framträdande under seklets första decen­nium. Har tiden arbetat för liberalismens idéer? Har de satt sin prägel på utvecklingen? Har kanske i stället konservatismen lyckats med vad den då hoppades? Eller har den vid sekelskiftet fram­trängande socialismen kunnat genomföra den revolution varom man drömde?

Vilken var den revolution som socialisterna ver­kade för och hoppades på med nästan religiös inten­sitet, den omgestaltning av samhället som skulle skapa lyckoriket.

1897 års socialdemokratiska prog­ram gav härom klart besked i några under årtionden fasthållna grundsatser. Klasskampen mellan ar­betare och arbetsköpare kan endast bringas att upp­höra, säges det, ”genom upphävandet av det privat­kapitalistiska monopolet på produktionsmedlen och dessas förvandling till gemensam, hela samhället till­hörande egendom, samt den planlösa varuproduktio­nens ersättande med en socialistisk, samhällets verk­liga behov motsvarande produktion”. För att åstad­komma detta vill socialdemokratin ”efter hand för­vandla till samhällelig egendom alla produktions­medlen — transportmedlen, skogarna, gruvorna, bruken, maskinerna, fabrikerna, jorden”.

En mycket tydlig redovisning, det måste man erkänna, som på ett tilltalande sätt avviker från våra dagars avsikt­ligt dimmiga förkunnelse, där det socialistiska evan­geliet utlägges på ett sätt som närmast förefaller syfta till att omöjliggöra en offentlig debatt kring de socialistiska framtidsmålen och vägarna dit.

Om jag sedan tillägger att många av sekelskiftets socialister i Sverige liksom i en del andra länder betraktade det demokratiska statsskicket mera som en lämplighetsfråga än som en principiell angelägenhet och emellanåt lekte med tanken på proletariatets dikta­tur, så är karaktäristiken tillräcklig.

Vi kan då kon­statera, att det gångna halvseklet i vårt land inga­lunda lett till ett förverkligande av den socialistiska drömmen. Den tvärtom har bleknat. Tanken att skapa ett helt nytt samhällssystem och överföra äganderätten till alla väsentliga produktionsmedel till samhället har lagts på hyllan, åtminstone tills vidare. Som segrare står i stället de liberala tankama på demokrati, social omvårdnad och ökade ekonomiska och kulturella möjligheter för all med­borgare.

Demokratins idé erkännes som grundläg­gande för vårt svenska samhälle. Kampen mot grupp-­privilegier, för mera likställdhet har förts och föres i huvudsak efter den sociala liberalismens linjer. Även om ett par ingalunda betydelselösa »syndafall» förekommit, kan man ej undgå intrycket av socia­listisk reträtt.

Den frenesi, med vilken vårt rege­ringsparti arbetar för att dölja detta, vore värd ett bättre syfte. Ty dessa ansträngningar är gagnlösa. Det har gått upp för allt flera även bland det so­cialistiska partiets medlemmar att den socialistiska lärobyggnaden och samhällsfilosofin håller på att upplösas inifrån. Den byggde på förutsättningar om utvecklingen som visat sig verklighetsfrämmande. Att betona detta innebär ej att förneka att svensk socialdemokrati gjort avgörande insatser i det social­politiska reformarbetet. Men det har skett inom ett i huvudsak liberalt samhälles ram. Inte heller sekel­skiftets konservatism står med palmer i händerna, även om den ej kan frånkännas förtjänsten att i regel ha gett vika innan spänningen blivit olidlig.

Liberalismen har vunnit idépolitiskt

I stort sett är det liberalismen som vunnit i täv­lingen på den idépolitiska arenan. Dess praktiska re­sultat har visat sig bäst motsvara folkets önskningar, intressen och behov. Att ange detta sista som en hu­vudorsak till utvecklingen är ingalunda att acceptera tesen att idéer blott är intressen i förklädnad. Det råder för övrigt ett samspel mellan idéer och intres­sen på så sätt, att individernas och gruppernas verk­liga intressen kan tillgodoses blott genom en utveck­ling som respekterar även sådana av människornas idéella krav, som föga eller intet har med materiella intressen att göra.

Solidaritetstanken infogas i den liberala tanke­världen

De ideella krafterna i folkrörelserna har jämte den politiska liberalismen tillhört de starkaste driv­krafterna i det förlopp, genom vilket svensk demo­krati vuxit ut till sin nuvarande styrka och mognad.

Skall man ange någon för utvecklingen betydelse­full idé vid sidan av dem som liberalismen bestämt företrädde redan vid seklets början, är det väl so­lidaritetstanken som främst kommer i fråga.

I nyk­terhetsrörelsen och de fria andliga rörelserna stärk­tes den sociala ansvarskänslan genom kravet på per­sonligt ställningstagande. I de fackliga organisatio­nerna lärde man sig sammanhållningens och det ge­mensamma ansvarets betydelse och förpliktelser. Solidaritetstankens infogande i den liberala tanke­världen gick ej utan konflikter och allvarliga problem kan säkert uppkomma även framdeles.

En avväg­ning mellan plikterna mot gruppen å ena sidan och helhetens krav å den andra är icke lätt. Vissa pri­mära moraliska kravs supremati över solidaritets- känslan har inte alltid erkänts. Men i stort sett har det gått att i liberalismens personlighetstanke infoga solidaritetsföreställningen, liksom det har lyckats att inom det liberala systemet bereda rum för både sam­hällets sociala omvårdnad och de fackliga organisa­tionernas trygghetsbefrämjande insatser.

Spänningen mellan individens krav på frihet å ena sidan samt samhällets och organisationernas krav på frihets­inskränkningar för trygghetens skull kommer emel­lertid alltid att kvarstå. Endast till en del kan den övervinnas genom att den enskildes medvetande om ofrånkomligheten av en begränsning av rörelsefri­heten på speciella punkter hindrar att den känns som en tryckande inskränkning av den väsentliga friheten. Det ligger mycken sanning i vad Clemenceau en gång yttrat, att ”friheten beror på konsten att disciplinera sig själv”. Men likväl kvarstår sä­kerligen som en av de svåraste avvägningarna i mo­dernt samhällsliv att ge tryggheten vad den tillkom­mer utan att inkräkta på den väsentliga friheten.

Liberal revolution i näringsliv och ekonomi

Slutsatsen att liberalismen i stort sett står som segrare över konservativa och socialistiska idéer förstärkes om man ser saken ur den faktiska ekono­miska utvecklingens synvinkel i stället för ur den politiska idéutvecklingens. Det är sant att en revolu­tion ägt rum genom att levnadsstandarden mer än fördubblats samtidigt som arbetstiden begränsats och bildningsmöjligheterna vuxit.

Men det har inte varit den socialistiska revolution varom sekelskiftets socialdemokrater drömde. Det har varit en libe­ral revolution genomförd inte genom radikala po­litiska beslut utan genom produktionsökningens di­rekta och indirekta verkningar på folkets levnads­villkor. Ständiga tekniska framsteg, bättre utbild­ning, enskild kapitalbildning och ett fritt näringslivs initiativkraft inom ett stabilt rättssamhälle har mer än fördubblat produktion och realinkomst per in­vånare. Därigenom har steg för steg förutsättningar skapats för den sociala omvårdnaden med dess spe­ciella betydelse för dem som drabbas av sociala olyckor.

Det är teknikerna i ordets vidaste bemär­kelse, folkets lärare och fostrare, de många spararna och företagarna, ja hela folkets egen produktiva insats snarare än de politiska besluten rörande nä­ringsliv och ekonomi som varit avgörande. Statens och kommunernas uppträdande som företagare har spelat jämförelsevis ringa roll.

Liberalismens framstegstro och tillit till ett system med näringsfrihet och enskild äganderätt har alltså visat sig berättigad. Socialismens kollektivistiska re­cept har i vårt land fått föga användning, lyckligtvis vill jag säga. I dagens läge vågar dess företrädare, som jag redan påpekat, minst av allt göra sig till talesmän för en socialistisk revolution. Man föredrar att hänvisa till den standardhöjning som under det gångna halvseklet ägt rum tämligen oberoende av de politiska regimerna. Man söker därvid ge in­trycket att socialistiska insatser därvid spelat en av­görande roll, fastän utvecklingen ägt rum under den samhällsordning som en socialistisk omvälvning om gemensamma grundläggande värdenormer kan frivilligt accepteras av medborgarna. Den kristna kärlekstanken och humanismens personlighetsuppfattning tillhör denna för vårt samhälle och vår kultur omistliga grund.

Ett mål för vårt arbete är att avskaffa fattigdomen och göra alla delaktiga av bildningsmöjligheterna. Väsentligt är också att medborgarna på arbetsplats och i samhällsliv får en känsla av medarbetarskap och medansvar. Låt oss tacksamt erkänna att ar­betsmarknadens parter under senare år gjort vä­sentliga framsteg härvidlag, i stort sett oberoende av några politiska beslut. Dessa erfarenheter gör sannolikt att även ur den ekonomiska demokratise­ringens synpunkt — liksom ur produktivitetens — ett i huvudsak enskilt näringsliv ger gynnsammare förutsättningar än en socialistisk ordning.

Den mera byråkratiska karaktär som utmärker den senare skulle starkt försvåra de mänskliga och mångskif­tande kontakter som är väsentliga för spridningen av en demokratisk anda i arbetslivet.

När vi i Folk­partiet ser det som en central uppgift att definitivt avlägsna socialiseringshotet är det alltså inte bara för att ett verkligt socialistiskt samhälle med dess starka maktkoncentration innebär faror för med- borgarfriheten och leder till långsammare framåt­skridande än ett system som bygger på näringsfrihet och decentralisering — två i sanning vägande skäl. Utan det sker också därför att vi är övertygande om att den demokratiska andan — medarbetarkänslan hos alla — bättre utvecklas under liberala samhällsformer.

Ingen kan bestrida att liberalismens insatser för den politiska demokratien varit banbrytande och avgörande under seklets första årtionden. Det till­kommer våra dagars liberalism att verka för att un­der de närmaste decennierna de demokratiska grund­tankarna mer och mer sätter sin prägel på alla sidor av samhällslivet. Men intet misstag kunde vara större än tron att en sådan utveckling främjas om politiska arbetsformer överföres till det ekonomiska livet, skolväsendet, försvaret eller andra områden. Det ytliga analogitänkande som härvidlag framträtt i den offentliga debatten är farligt. Att uppvisa dess haltlöshet är angeläget.

Jag nämnde nyss sambandet mellan ekonomisk frihet och allmän medborgerlig frihet som ett av hu­vudskälen för vår kamp mot socialismen. En väsent­lig sida av detta samband framträder vid en jämfö­relse mellan två metoder att få människorna att åtaga sig de ur allmänna synpunkter viktiga arbetsuppgif­terna och därvid utföra tillräckligt stora prestationer.

Man kan antingen uppmuntra dem genom utsikt till bättre levnadsstandard — det är prisbildningens väg, liberalismens väg. Eller man kan kommendera och dirigera dem. Moroten eller knutpiskan, stimulans eller straffhot, se där valet. I den socialistiska tanke­världen ligger misstron till prisbildningen och det en­skilda näringslivets vinstintresse så djupt rotad — det är ju väsentliga drag i den privatkapitalistiska pro­duktionsordningen som man ville ersätta med en socialistisk — att man sällan observerar konsekven­serna, de säkert för alla förhatliga konsekvenserna av en annan ordning än prisbildningen och den eko­nomiska uppmuntran. Verkan blir förr eller senare tvång och kommando till utbildning och arbete. När insikten härom blivit allmän i vårt land är socialis­men som recept för samhällsomdaningen hos oss de­finitivt besegrad. Låt oss se till att det sker så snart som möjligt.

Tiden tillåter mig inte att här diskutera de uppen­bara behoven av växande samhällsinsatser — allt­efter som resurserna möjliggör det — för social trygghet och en jämn och hög sysselsättning. Att förhindra de förödande arbetslöshetskrisema är en central samhällsuppgift. Den kan endast lösas genom internationell samverkan och ordnat samarbete mel­lan samhälle och enskilt näringsliv. Här möter vi en av de frågor där liberalismen måste vara på sin vakt mot att i en tid med nya förutsättningar fantasi­löst fasthålla gamla föreställningar och former.

Idéparti — ej klassparti

Skall folkpartiet kunna med framgång verka för lösningen av framtidens stora samhällsproblem måste det behålla sin karaktär av idéparti. Ingen klass eller grupp skall i och för sig mer än andra vara föremål för vårt intresse. Till gagn för alla grupper skall liberalismens idéer prägla vårt samhällsliv. Det är möjligt därför att alla härvidlag har ensriktade in­tressen. Men om och när klasspartierna ensidigt gynnar vissa grupper måste vi verka för rättvisa åt de övriga. Rätt åt alla, orätt åt ingen, är en devis— ofta använd i ett tidigare skede — som väl ut­trycker vår strävan.

Understundom framträder företrädare för arbe­tareklassen och gör anspråk på att denna klass skall styra Sverige nu och framdeles. Det är fåfängt tal! Det blir en av folkpartiets uppgifter att tillse att varken arbetarklassen eller någon annan folkgrupp skall styra vårt land. Medinflytande åt alla grupper genom samverkan i för läget lämpade former är vår linje. Vi vet att den kommer att segra. Liksom libera­lismen vunnit seger för den politiska demokratin, skall segern befästas genom öppet nederlag för så odemokratiska föreställningar som att en viss folk­grupp kan göra anspråk på maktmonopol i samhälls­livet.

Framtiden tillhör i stället en annan tanke. Genom att resterna av gamla privilegiepositioner för fåtalet avlägsnas medan de breda lagrens standard och möjligheter ökas skall klassgränserna nedbrytas, klasskänslor och klasstänkande steg för steg för­svinna. Detta är liberalismens väg. Det är en tragisk inkonsekvens som vidlåder svensk socialdemokrati, när den å ena sidan verkar för sociala framsteg, å andra sidan söker konservera klassföreställningama hos vissa medborgargrupper för att därigenom sug­gerera fram en samhörighetskänsla med det social­demokratiska partiet, vilket därigenom hoppas kunna befästa sin politiska makt.

Mot detta försök ställer folkpartiet kravet att varje svensk medborgare skall oberoende av yrke och sysselsättning individuellt och fritt ta ställning till den stora frågan, vilken samhällsutveckling han vill främja. Om vårt parti förblir troget sin art som demokratiskt, reformvänligt vänsterparti skall — därom är jag förvissad — fram­gång för våra strävanden i längden ej utebli. Men vi måste vara på det klara med att dagens motsätt­ningar till ett regeringsparti med socialistiskt pro­gram och krav på maktmonopol ingalunda får leda till att folkpartiet ger intrycket av att gå upp i en diffus grå borgerlighet.

Ordet ”borgerlig” har aldrig tilltalat mig. Det kommer från samma period som begreppet ”arbetarblus” och har en färg av förra seklets dammiga plyschsoffor, som föga passar i vår tid. Ett idéparti som vårt måste frigöra sig från så­dana föreställningar, följa sin egen linje samt låta det aktuella politiska läget och de andra partiernas inställning bestämma arten av våra förbindelser med dem. En sak är naturligtvis för vår del klar: En obön­hörlig och outtröttlig kamp mot kommunistiska diktaturanhängare.

Socialistisk solnedgång

Tanken på kommunismen för mig över till det in­ternationella perspektivet. Vårt århundrades för­bannelse har varit två strömningar — nationalism och marxism, som i olika former av imperialism, fascism och kommunism lett till krig och konflikter. I dag lever vi alla under trycket av det kalla krig, som den ryska kommunismen — en olycklig för­ening av marxism och nationalism — för mot västerns demokrater. Här mötes två tänkesätt som aldrig kan förenas. Ingen varaktig avspänning kan ännu skön­jas. Vårt land liksom andra tvingas till offer på för­svarets altare, som vi tidigare hoppats undslippa, men som nu är nödvändiga.

Västerlandets demokrater representerar här en li­beral tankevärld, som uppenbarligen är det stora alternativet till den kommunistisk-marxistiska. Socia­lismen med dess starka belastning av marxistiska föreställningar har i flera länder visat sig oförmögen att dra upp en skarp gräns mot kommunismen. Detta är väl en av orsakerna till den socialistiska solned­gång som under senare år blivit alltmera uppenbar. Socialismens förankring hos folkopinionen i demo­kratierna sviktar mer och mer. Det finns knappast någon risk för att Skandinavien skall bli ett socia­listiskt reservat.

En medverkande orsak till socialdemokratiens till­bakagång är väl att dess förkärlek för en reglerande s. k. planhushållning gjort dess inställning till en av tidsläget betingad och angelägen internationell sam­verkan mera negativ än andra politiska riktningars. En egendomlig förändring från sekelskiftet med dess tal ”Proletärer i alla länder förenare Er!”.

Internationell samverkan

Liberalismen måste i framtiden som hittills hävda sin tro på internationell samverkan — under former som tar hänsyn till svårigheter och möjligheter. Både de ekonomiska problemens lösning och arbetet på fredens bevarande främjas bäst på den vägen. Fred är det stora villkoret för framsteg. Ett krig i atom­bombens tecken skulle sätta hela vår kultur i fara. Därför måste vi alltid fråga oss vilken insats — om än aldrig så ringa — som kan göras för fredens sak.

Det är kommunismens diktatursamhälle och väster­landets i stort sett liberala samhällstyp som i dag står som de två stora möjligheterna. Västern repre­senterar här freden och det internationella samför­ståndet. Sverige står ideologiskt ingalunda mellan tvenne block. Vi är en del av Västerlandet.

Vi får inte förtröttas

Mänsklighetens vandring går i närheten av en av­grund. Vilka idéer skall bli vägledande, se där den stora frågan. Min tro är att endast en åskådning, som i sig upptager centrala liberala tankar och sö­ker bygga världssamhället på denna grund kan föra oss fram till lyckliga och fredliga förhållanden. Där­för bör det 20 århundradet bli liberalismens år­hundrade. Vad vi liberaler i Sverige kan göra för en sådad utveckling är ringa. Vi kan på det internatio­nella planet verka för förståelse och samverkan. Framför allt kan vi lösa våra egna svenska problem i den rätta andan.

I dag firar vi minnet av våra liberala föregångares insatser. När vi med ödmjukhet och tacksamhet erinrar oss deras offer och arbete, deras kamp och segrar är det oss en sporre till egna ansträngningar.Till minnet av våra föregångare och deras verk fo­gar vi löftet att själva inte förtröttas i arbetet för liberalismens stora sak som är mänsklighetens. Det är den hyllning — därom är jag förvissad — som sekelskiftets liberaler mer än någon annan skulle önskat sig.

Per Ahlmark: ”Gör inga dumheter medan jag är död”.

Recension av Per Ahlmarks bok ”Gör inga dumheter medan jag är död”. 2011, Atlantis förlag, för bloggen Frihetssmedjan.

Per Ahlmark är en person jag tycker mycket bra om, men som i vissa avseenden är en paradox för mig. En förebild, men en paradoxal sådan.

Han har stått rakryggad mot rasism, nazism och alla varianter av socialism och kommunism, inklusive svenska socialiseringssträvanden som löntagarfonderna, i femtio år. Han har fungerat lite som den lille pojken i kejsarens nya kläder. Ni vet han som pekar på den nakne kejsaren, som alla vet är naken men ingen vågar säga att han är naken. Han som säger: ”titta, kejsaren är naken”.

Boken visar hur hans liberalism, och hans världsbild, formades av att han i unga år, i skolan, tog strid mot förmynderi. Tänk att en sådan sak som att vägra be morgonbön i skolan faktiskt fr 65 år sen var en ytterst rebellisk, och liberal, handling! Den unge liberale rebellen fick snart kontakt med både Herbert Tingsten, den legendariska chefredaktören på DN, och Bertil Ohlin, Folkpartiets ordförande, och resten är historia.

Per Ahlmark var Folkpartiets ordförande 1975-1978. Berättelserna om hur Gunnar Helén, före Per Ahlmark, höll på att förstöra Folkpartiet, är mycket läsvärda. För Fp var ett parti i kris, som delvis hade övergett sin liberalism. Där finns det mycket att lära av idag. Fp är ju delvis i samma situation än idag.

Paradoxen

Det finns ett problem med boken, som jag ser det. Jag hoppades få en förklaring till vad jag ser som Per Ahlmarks paradox, men fick inte det.

Per Ahlmarks tes är att demokratier aldrig för krig mot demokratier och att därför liberal demokratisering är det bästa man kan göra för att skapa fred. Detta kan jag hålla med om. Men han kritiserar väldigt sällan det de demokratiska stormakterna gör snett, mer än då de direkt stöttar kommunister (till exempel). Ahlmarks historiebild blir därför ganska svart och vit.

Detta är Ahlmarks paradox, som jag ser den.Är Ahlmark ens medveten om att han är paradoxalt svart-och-vit i sin syn på världen? Jag vet inte och frågan är om jag någonsin får svar på det?!

Men detta förtar inte bokens styrka. Det är en biografi av en person som betytt mycket för Sverige, och som vi kan lära oss enormt mycket av. Hans patos för frihet och rätt behöver vi fler som delar i Sverige, och världen idag. Kort och gott: läs boken. Den har skrivits av en människa med både intelligens, hjärta och en finkalibrerad liberal kompass.

************

Det finns tre böcker på nätet, av Per Ahlmark, som jag rekommenderar. Nämligen: Det öppna såret,  Vänstern och tyranniet samt Det är demokratin, dumbom. Läs dem, de borde vara obligatorisk läsning för alla som vill veta mer om de mest galna delarna av svensk historia de sista 80 åren.

Dessutom citerar jag här hans avskedskolumn från Expressen 1993 (han hade sparkats, detta var hans sista kolumn).

26 juni 1993, Expressen, »En människas karaktär är hennes öde«

Lika tydligt, inte minst i politik och skrivande, är att en människas före­bilder i ungdomen stakar ut hennes väg i livet.

Begreppet »förebilder« ligger främst på det plan där värderingar och känslor går samman. Några personer som griper tag i oss och därefter i årtionden lever i vår närhet också när de är döda. Tysta eller påstridiga följeslagare; de blir till livshållning.

Jag är född med andra världskriget men minns inte nazismen. Ändå har inget annat skeende format mig mer, i efterhand. Växte sen upp med kalla kriget, somför mig blev bekräftelse och uppdrag på ett nästan över­spänt sätt.

Nu var det 1950-talet och tre uppror skulle förenas i en världsbild. Ungem blev beviset på fasorna i den totalitära staten. Algeriet gav mo­derna bilder av kolonialismens arrogans. Sydafrika var den oerhörda kränkningen: att döma en människa efter hennes hudfärg.

Jag anade att här fanns samband men förstod dem bara delvis. Hjälp fick jag sällan av föräldrar eller skolor. Där var idealen borgerliga i en instängd mening. Det gällde att tänka och uppträda utan att stöta andra.

Då kom »förebildema« till undsättning. Herbert Tmgsten visade hur kampen mot tyranniet måste föras, med passion och lärdom. Vilhelm Moberg frustade av stridsglädje och alla förtryckare var hans fiender.

Eyvind Johnson var långt mer tillbakadragen men allt han tog i utstrå­lade civilisation och omtanke. Ingemar Hedenius lärde mig att misstro dem som dolde sig bakom gudliga eller världsliga kraschaner, i statskyrkan och i statsverket.

Vad den kvartetten kunde egga! Löp inte med tiden, sa de, ty tiden kan vara slapp eller ond. Lita på din egen synskärpa, också om alla andra säger att kejsaren har ståtliga kläder. Bygg ditt eget rum och vid­ga det när kunskaperna ökar och faran närmar sig.

De här fyra kallades för liberaler eller kulturradikaler eller bådadera. Ibland drabbade de samman. Partitrogna var de sällan.

Vad de lärde oss var detta: Förbannelsen är nazism, fascism, kommu­nism och andra läror som vill förvandla människor till bödlar eller offer. Inte vet jag vilka som varit förebilder för svenska gymnasister det senaste kvartsseklet. Men gissningar här kan bli svidande tidskritik.

Goda föresatser leder inte alltid till goda insatser. Vi kan missförstå idealen och tillämpa dem på ett inskränkt eller upphetsat sätt. Dåliga förebilder är heller ingen livstidsdom. De som bryter sig ur ett ideologiskt fängelse kan bli desto mer övertygande efter omvändelsen: se Erik Gustaf Geijer, Arthur Koestler eller Robert Kennedy!

Två gånger i vårt sekel har vågor av demokratisering följts av terror. Med första världskriget föll kungaväldena. Folkstyret triumferade. Sen kom Lenin, Stalin, Mussolini och Hitler.

När Nazityskland besegrats kom en ny våg av befrielse. Den bröts av kommunismens väldiga utbredning i främst Europa och Asien.

De senaste fem åren har åter varit frihetens. Kommer denna våg att vara?

Kanske ser jag fel. Men etniska rensningar, rasistisk och antijudisk renässans, islamistisk fundamentalism, spridning av kärnvapen till fanatiska diktaturer och amerikansk tveksamhet att utöva ledarskap – nog är detta tecken på kommande katastrofer?

Varje generation står övergiven i försöken att tolka sin egen tid. På demokratins segerföljde demokratins kris, skrev Tingsten på 1930-talet. Det betyder inte att vi kan säga detsamma om 1990-talet.

Men vad mina förebilder talar om är vaksamhet. De bars av en före­ning av pessimism och krav på handling: Om vi inte ständigt skyddar vår civilisations värden kan dessa snabbt gå förlorade.

Konstigare än så är nog inte det jag tror på.

Torbjörn Jerlerup

Bertil Ohlin och Folkpartiet 1944: Efterkrigsprogrammet

Bertil Ohlin var Folkpartiets ordförande (1944-1967), under en tid när Socialdemokrater helt dominerade makten i Sverige. Hans politiska program präglades mycket av att försöka sätta stopp för en del socialdemokraters planer på att socialisera Sverige.

Ohlins, och Folkpartiets, alternativ kan sammanfattas med två punkter. Å ena sidan tog man avstånd från Socialdemokraterna genom att visa att ekonomin mådde bäst om den var fri, att allt staten ska göra är att sätta upp ramar och regler för ekonomin och å andra sidan tog man avstånd från de konservativa, Högern, genom att betona att kampen mot massfattigdomen, för det allmänna välståndet, måste fortsätta.

Jag skulle inte säga jag håller med om allt han säger, men anser att vi har mycket att lära oss av de riktlinjer han la fram,  än idag. Så snart jag hittat efterkrigsprogrammet nere i min källare ska jag scanna det i sin helhet och lägga ut det.

Dessa citat från  ”Efterkrigstidens samhälle” 1944 valde Bertil Ohlin att citera i del två av sin självbiografi: ”Socialistisk skördetid kom bort” (1975):

Tage Erlander och Bertil Ohlin 1954

”Den sociala politiken får ej betraktas som enbart en samhällsekonomisk belastning. Tvärtom utgör den en av de krafter, som skola möjliggöra ett snabbare ekonomiskt framåtskridande. Detta gäller såväl de mot depres­sioner och kriser riktade åtgärderna, som ock i lika hög grad en rationell jordbrukspolitik och en social politik, som förbättrar befolkningens hälsotillstånd och arbetsduglighet. Rätt utformad är samhällspolitiken icke en ekonomisk belastning, utan ett medel till ökning av nationens eko­nomiska effektivitet.

I sista hand bero framstegen på människorna, icke på yttre omständig­heter. Det gäller att mobilisera hela folkets kraft i ett uppbyggande arbe­te för ett bättre samhälle. För den liberala åskådningen, som sätter män­niskan och icke organisationsformerna i centrum, är det självklart att reformarbetet i främsta rummet bör inriktas på att skaffa fritt utlopp för alla medborgares krafter.

Ett mera demokratiskt och lättillgängligt undervisningsväsen, som sörjer för att alla begåvningar bli väl tillvaratagna och särskilt utbygger yrkesundervisningen, är en av kungsvägarna till ett ökat välstånd. In­tensivare kamp mot den fysiskt, psykiskt och moraliskt nedbrytande kraft, alkoholmissbruket utgör, är också av största betydelse ur denna synpunkt.

Skola hela folkets krafter kunna mobiliseras, måste vi undvika tvångsorganisationer av statssocialistisk eller annan typ, som snärja den enskil­des rörelsefrihet samt stäcka hans initiativförmåga och handlingskraft. Visserligen kunna vissa utbyggnader av samhällsorganisationen vara er­forderliga för en lösning av de viktiga framtidsuppgifterna, som här nedan beröras. Men därvid bör ständigt beaktas, att varje inskränkning av den enskildes frihet begränsas till det minsta möjliga, samt att icke näringslivet politiseras och lägges under ledning och kontroll av en stat­lig byråkrati. Den decentraliserade samhällstypen med ett inom ramen för offentlig lagstiftning fritt näringsliv är en förutsättning för medborgarfrihetens bestånd likaväl som ett villkor för det fulla utnyttjandet av människornas förmåga och duglighet.

Det statssocialistiska samhället,  vilket övertagit produktionsmedlen och centraliserat makten över politik och ekonomi, blir en fara både för friheten och för det ekonomiska framåtskridandet.

Den politik, som förts i Sverige under de senaste årtiondena, kan med rätta betecknas som socialliberal. Med bevarande av det på liberalismens grundsatser uppbyggda samhället har den syftat till att öka medborgar­nas sociala trygghet. En fastare organisation — offentligt och enskilt — har vuxit fram, men utan att inkräkta på den väsentliga enskilda rörelse­friheten, vare sig på det andliga eller ekonomiska området. Enligt folk­partiets mening ha vi all anledning att vandra vidare på denna väg och att icke utbyta den mot statssocialistiska eller kommunistiska experi­ment. Men vi få å andra sidan icke slå oss till ro med samhället, sådant det är, utan böra energiskt fortsätta med reformarbetet, undvikande den stagnation som en rent konservativ politik skulle medföra. Även djup­gående reformer bli erforderliga till avhjälpande av bristerna i det nu­varande samhället.

Uppgiftens storhet och omfattning framstår kanske tydligast, om man betänker att människorna — utom ett fåtal bättre situerade — under år­hundrade efter århundrade fått ägna all sin tid och alla sina krafter åt att skaffa det nödvändiga för livets uppehälle, utan att äga någon fri­tid värd att nämna och i verkligheten avskurna från kulturens goda. De flesta människor ha intill för några årtionden sedan varit slavar under detta tvång till oupphörligt arbete för en mager utkomst. Förklaringen härtill har mindre varit en ojämn inkomstfördelning än den omständig­heten, att nationalinkomsten pr arbetande individ varit så liten, att den icke medgivit en väsentligt högre levnadsstandard eller kortare arbetstid. Först på mitten av 1800-talet började i vårt land på allvar en standard­höjning, möjliggjord genom teknikens utveckling, kapitalbildningen och ett liberalt samhälles fria utlopp för de nya krafterna.

En fortsättning av denna sedan dess endast av krigen avbrutna utveckling öppnar per­spektiv, som äro fullständigt nya i mänsklighetens historia: massfattig- domens avskaffande, social trygghet, tillräcklig fritid och förutsättningar i övrigt för hela folkets kontakt med allt var ordet ”kultur” innebär. Den tekniska utvecklingen har givit produktionen en sådan effektivitet, att förverkligandet av dessa mål är inom räckhåll under de närmaste år­tiondena. Denna produktivitetsökning har skapat helt andra förutsätt­ningar för 1900-talets samhälle än de som funnos ännu mot slutet av 1800-talet. Uppgiften för de närmaste decenniernas sociala reformer blir att anpassa samhället efter de nya förutsättningarna och ge hela folket del av de förmåner och värden, som tidigare väsentligen på grund av en ofrånkomlig begränsning hos tillgångarna kommo endast ett mindretal av välsituerade till godo. Men det vore ingen lösning av denna upp­gift, om därvid användes tillvägagångssätt, vilka hota den frihet, som nu utan åtskillnad tillkommer envar svensk medborgare.

Reformerna få icke innebära att den enskilde medborgarens rättigheter träda i skymundan, medan han i ett förment samhällsintresses namn inlemmas i tvångs-organisationer och berövas sin rörelsefrihet. Samhällets uppgift är ju att bereda människorna goda livsbetingelser.

I kollektivismens tidsålder med dess risker för tilltagande tvång vill den sociala liberalismen slå vakt om individens rättigheter och vid reformering av samhället beakta hans be­rättigade intressen, samtidigt som den enskildes eget ansvar för sin fa­milj och sig själv och hans plikter mot samhället med styrka framhäves. Reformarbete i denna anda bör bl.a. eftersträva:

1. Att alla arbetsvilligas rätt till arbete tillgodoses.

2. Att en skälig levnadsstandard beredes alla folkgrupper.

3. Att varje individ beredes den trygghet, som ligger i skydd mot inkoms­tens bortfall vid ålderdom, sjukdom och olycksfall, arbetslöshet m.m.

4. Att familjebildningen stödjes och hemarbetet underlättas, försörjnings­bördan utjämnas samt omvårdnaden om mödrar och barn utbygges.

5. Att en rationell folkvård åstadkommes genom effektiva åtgärder för hela folkets sunda utveckling och trivsel i arbete och vila.

6. Att olikheten i unga människors startmöjligheter väsentligt minskas genom förbättring av landsbygdens utbildningsförhållanden och en radikal demokratisering av undervisningsväsendet.”

Det ekonomiska systemet

Folkpartiet motsätter sig bestämt planerna på att genom ett bibe­hållande av krisregleringarna i mer eller mindre modifierad form göra desamma till en inkörsport för en socialisering av det ekonomiska livet. Endast i sådana fall då det kan visas, att viktiga samhällsintressen icke kunna på annat sätt tillgodoses, är en utsträckning av samhällsinflytandet inom näringslivet berättigad.

Därvid bör man låta sig angeläget vara att använda så smidiga former för detta inflytande som möjligt.

Den för socialdemokrater och kommunister gemensamma uppfattningen, att pro­duktionsmedlens överförande i samhällets ägo skulle vara en förutsätt­ning för en planmässig ekonomisk verksamhet, anser folkpartiet innebära ett ödesdigert misstag. I stället för en statssocialistisk omläggning av sam­hället, som koncentrerar både äganderätt och kontrollen över ekonomin hos politiska insatser, bör det erforderliga samhällsinflytandet skapas ge­nom att ramar och gränser fastläggas för den ekonomiska verksamheten. Inom dessa bör näringslivets rörelsefrihet bibehållas och den enskilda äganderätten respekteras.

Torgny Segerstedt: Om hemlighetsmakeri… Idag, 27/12 1938

Torgny Segerstedt stödde den amerikanska presidenten Woodrow Wilsons förslag för att försöka skapa världsfred efter det andra världskriget: de fjorton punkterna. Speciellt gillade han punkt ett: politisk genomskinlighet. Att diplomati skulle föras offentligt, utan hemligheter, så att medborgarna skulle kunna följa det internationella diplomatiska spelet.

Något säger mig att Torgny hade varit förtjust i Piratrörelsens krav på öppenhet idag, och i initiativ som Wikileaks. Här är en artikel i ämnet hemlighetsmakeri från GHT, den  27/12 1938:

*****

En del medicinflaskor äro gjorda på det viset att deras innehåll droppvis faller ned i glaset. Anordningen är naturligtvis vidtagen för att inte patienten skall få i sig mera av den starka drogen än som är nyttigt för honom. Den har tagits till mönster i många andra tillfällen.

Ibland får man det intrycket, att sanningen betraktas som ett mycket farligt gift, vilket, om det skall delgivas allmänheten, måste utmätas genom droppflaska.

En liten droppe dinglar på glasproppens spets, samlar sig och, plask, faller den ned i ett stort glas till hälften fyllt med vatten. Utspädningen är nödvändig. Utan den skulle droppen komma ofärd åstad. Vattnet hålles därför i beredskap.

Allehanda allmänna talesätt och självklara dagligheter användas för att späda ut den droppe faktisk upplysing, som anses utgöra skälig dos för den kära allmänheten.

Tänker man efter bedrives det här hemlighetsmakeri i livets alla förhål­landen. Vi leka kurragömma med varandra. Skolflickor öka sin själv­känsla genom att hitta på en hemlig­het, som de dela med sin bästa vänin­na. Affärsmännen vaka över sina brev och böcker för att icke konkurren­terna skola få nys om deras transak­tioner, utrikesministrarna gå omkring med förseglade läppar.

Och i grund och botten leka vi kurragömma med oss! själva också. Ingen törs vara är­lig mot sig själv. Ingen törs visa sig för sig själv, så rälig som han är. Ur självkännedomens droppflaska låta vi självkännedomens droppflaska låta vi den beska drogen droppa med stor för-siktighet ned i mängder av den soc kerlag som vår självkänsla tillhandahåller.

Så sträcker sig det här smusslet från vår personlighets innersta sfär ut till det mest opersonligas periferi. Vi sätta upp skyltar och fasader, avsedda att vilseleda. De som ha makt nog därtill bygga Potemkinbyar och Potemkinskogar.

Det blir allt litet prydligare omkring oss på så vis. Ginge vi icke omkring förklädda, var och en kostymerad och maskerad med tanke på det intryck han önskar göra på de andra, bleve vi kanske skrämda av varandras fysionomier. Det är självbevarelsedriften som driver oss att snygga upp oss för varandra och för oss själva.

Nar det gäller utvärtes ting borde behovet att smussla göra sig mindre starkt gällande. Det är en världslig sak hur det förhåller sig med slika ting. Ibland är det dumt att vara allt förförtegen. I måttan ligger styrkan. En viss myckenhet av hemlighetsmakeri fördrages. När detta kvantum överskrides blir allmänheten misstänksam. Den vädrar något sjukt bakom försiktigheten. Aha, här är något, som måste döljas. Det står så illa till, att de inte våga yppa något alls. Tänk att det är på det viset.

Så går det, om man vrider om proppen i flaskan, så att ingenting droppar ned i glaset

Läs mer om Torgny Segerstedt här!

Torgny Segerstedts programförklaring 1914

1914 till 1917 var Torgny Segerstedt chefredaktör för den liberala tidskriften Forum. 1917 till sin död chefredaktör på liberala GHT, Göteborgs Handels och Sjöfartstidning. Så här presenterade han sin syn på liberalismen 1914:

”I sista hand samlar sig liberalismens intresse kring de enskilda individerna. Människornas personliga kultur blir dess politiks yttersta syfte, och den vill icke finna sig i att de betraktas endast som nummer i millionleden.

Endast under frihetens fulla ansvar kan enligt liberal åskådning en personlighet bliva, vad den bör vara, en i etiskt och intellektuellt hänseende fullmyndig individ. Därför skall varje förmyndarskap i sociala, ekonomiska och andliga ting alltid arbeta på sin egen obehövlighet. Tvång är berättigat endast som genomgångsstadium till frihet.

Liberalismen har därför yrkat på den vidsträcktast möjliga tanke- och yttrandefrihet och revolterat mot varje tvång på människornas samveten. Den har icke varit blind för de härmed förbundna vådorna, men den föredrager avgjort den risk, som är förbunden med för stor frihet, framför räddhågad försiktighet. Man skall aldrig lyckas bygga något framtidsdugligt på misstro och ett därav härflytande ängsligt spanande efter garantier mot alla tänkbara missbruk.

Det har också alltid varit ett livsintresse för liberal politik att så ordna undervisning och folkuppfostran, att människorna bliva i stånd att i största möjliga utsträckning bilda sig självständiga åsikter i livets stora frågor.

Den mänskliga personlighetens betydelse är den grundtanke, i vilken liberalismens hela politiska och kulturella åskådning till sist bottnar. Man torde med en viss tillförsikt kunna påstå, att denna grundprincip kommer att överleva också den nu pågående världskrisens fasor.”

Läs mer av och om Segerstedt här!

 

F.A. Hayek om social trygghet, ur The Road to Serfdom

Det cirkulerar många myter om libertarianer. En av myterna är att om man är libertarian kan man inte gilla staten, och man kan inte vara för sociala skyddsnät, statligt reglerad miljövård eller arbetarrätt. Men det är fel! Man kan vara libertarian och anse att staten bör garantera BRA sociala skyddsnät för alla.

Fördomar om libertarianer har både libertarianer och icke-libertarianer!

Det finns de libertarianer som ser på samhället så, men det finns andra som inte ser på samhället så.

F.A. Hayek var en av dem. Hayek brukar beskrivas som libertarian för det mesta.

Han utgick från individens frihet och ansåg att staten skulle vara liten men effektiv. Men han var inte emot staten, och kan därför inte placeras in i en massa fördomsfulla mallar om hur man ”är”, eller för den skull också hur man ”bör” vara, då man är libertarian.

Det han varnade för var planekonomi, fascism och den hybrid mellan planekonomi och marknadsekonomi som växt fram under 30-talt och kriget. Även vår egen Bertil Ohlin varnade för den. Dirigerad ekonomi kallades det ibland. Idén bakom dirigismen var att staten skulle styra inriktningen för ekonomin i sin helhet.

Men Hayek var för sociala skyddsnät, medborgarlön, regleringar på arbetsmarknaden, viss hälsomässig allmän reglering, med mera, och han skrev redan 1944 i The Road to Serfdom att en stat genom lagar och annat måste ingripa mot miljöförstöring.

Hayek skulle nog helt klart inte gilla dagens svenska skyddsnät, med all byråkrati och förmynderi, men han skulle inte heller gilla att man reflexmässigt avskriver all statlig inblandning som något ”ondskefullt” eller ”icke liberalt”. Han förordade ofta en modell med privata försäkringar, garanterade genom staten och obligatoriska för alla, och ja, varför inte, regleringar kan ofta fungera mer effektivt än att lösningar ska kontrolleras av staten!

Jag publicerar några relevanta citat och en längre sammanfattning av Hayeks The Road to Serfdom som söndagsläsning.

I Frihetens grundvalar (1959, på svenska 1983) skriver Hayek:

”I västvärlden har det länge accepterats som en samhällelig plikt att på något sätt sörja för dem som hotas av nöd… Att det behövs ett dylikt arrangemang i industrisamhället är obestridligt…”

I The Road to Serfdom (1944) skriver Hayek:

The successful use of competition does not preclude some types of government interference. For instance, to limit working hours, to require certain sanitary arrangements, to provide an extensive system of social services is fully compatible with the preservation of competition. There are, too, certain fields where the system of competition is impracticable. For example, the harmful effects of deforestation or of the smoke of factories cannot be confined to the owner of the property in question.

But there are two kinds of security: the certainty of a given minimum of sustenance for all and the security of a given standard of life, of the relative position which one person or group enjoys compared with others. There is no reason why, in a society which has reached the general level of wealth ours has, the first kind of security should not be guaranteed to all without endangering general freedom; that is: some minimum of food, shelter and clothing, sufficient to preserve health. Nor is there any reason why the state should not help to organize a comprehensive system of social insurance in providing for those common hazards of life against which few can make adequate provision. It is planning for security of the second kind which has such an insidious effect on liberty. It is planning designed to protect individuals or groups against diminutions of their incomes…

There can be no question that adequate security against severe privation will have to be one of our main goals of policy. But nothing is more fatal than the present fashion of intellectual leaders of extolling security at the expense of freedom. It is essential that we should relearn frankly to face the fact that freedom can be had only at a price and that as individuals we must be prepared to make severe material sacrifices to preserve it.

******************

The Road To Serfdom

by F.A. Hayek

Excerpts


THE AUTHOR has spent about half his adult life in his native Austria, in close touch with German thought, and the other half in the United States and England. In the latter period he has become increasingly convinced that some of the forces which destroyed freedom in Germany are also at work here. The very magnitude of the outrages committed by the National Socialists has strengthened the assurance that a totalitarian system cannot happen here. But let us remember that 15 years ago the possibility of such a thing happening in Germany would have appeared just as fantastic not only to nine tenths of the Germans themselves but also to the most hostile foreign observer.

There are many features which were then regarded as ”typically German” which are now equally familiar in America and England, and many symptoms that point to a further development in the same direction: the increasing veneration for the state, the fatalistic acceptance of ”inevitable trends,” the enthusiasm for ”organization” of everything (we now call it ”planning”).

The character of the danger is, if possible, even less understood here than it was in Germany. The supreme tragedy is still not seen that in Germany it was largely people of good will, who, by their socialist policies, prepared the way for the forces which stand for everything they detest. Few recognize that the rise of fascism and Nazism was not a reaction against the socialist trends of the preceding period but a necessary outcome of those tendencies. Yet it is significant that many of the leaders of these movements, from Mussolini down (and including Laval and Quisling) began as socialists and ended as fascists or Nazis. In the democracies at present, many who sincerely hate all of Nazism’s manifestations are working for ideals whose realization would lead straight to the abhorred tyranny. Most of the people whose views influence developments are in some measure socialists. They believe that our economic life should be ”consciously directed,” that we should substitute ”economic planning” for the competitive system. Yet is there a greater tragedy imaginable than that, in our endeavor consciously to shape our future in accordance with high ideals, we should in fact unwittingly produce the very opposite of what we have been striving for?


Planning and Power

IN ORDER to achieve their ends, the planners must create power—power over men wielded by other men—of a magnitude never before known. Their success will depend on the extent to which they achieve such power. Democracy is an obstacle to this suppression of freedom which the centralized direction of economic activity requires. Hence arises the clash between planning- and democracy.

Many socialists have the tragic illusion that by depriving private individuals of the power they possess in an individualist system, and transferring this power to society, they thereby extinguish power. What they overlook is that, by concentrating power so that it can be used in the service of a single plan, it is not merely transformed but infinitely heightened. By uniting in the hands of some single body power formerly exercised independently by many, an amount of power is created infinitely greater than any that existed before, so much more far-reaching as almost to be different in kind. It is entirely fallacious to argue that the great power exercised by a central planning board would be ”no greater than the power collectively exercised by private boards of directors.” There is, in a competitive society, nobody who can exercise even a fraction of the power which a socialist planning board would possess. To decentralize power is to reduce the absolute amount of power, and the competitive system is the only system designed to minimize the power exercised by man over man. Who can seriously doubt that the power which a millionaire, who may be my employer, has over me is very much less than that which the smallest bureaucrat possesses who wields the coercive power of the state and on whose discretion it depends how I am allowed to live and work?

In every real sense a badly paid unskilled workman in this country has more freedom to shape his life than many an employer in Germany or a much better paid engineer or manager in Russia. If he wants to change his job or the place where he lives, if he wants to profess certain views or spend his leisure in a particular way, he faces no absolute impediments. There are no dangers to bodily security and freedom that confine him by brute force to the task and environment to which a superior has assigned him. Our generation has forgotten that the system of private property is the most important guaranty of freedom. It is only because the control of the means of production is divided among many people acting independently that we as individuals can decide what to do with ourselves. When all the means of production are vested in a single hand, whether it be nominally that of ”society” as a whole or that of a dictator, whoever exercises this control has complete power over us. In the hands of private individuals, what is called economic power can be an instrument of coercion, but it is never control over the whole life of a person. But when economic power is centralized as an instrument of political power it creates a degree of dependence scarcely distinguishable from slavery. It has been well said that, in a country where the sole employer is the state, opposition means death by slow starvation.


Background to Danger

INDIVIDUALISM, in contrast to socialism and all other forms of totalitarianism, is based on the respect of Christianity for the individual man and the belief that it is desirable that men should be free to develop their own individual gifts and bents. This philosophy, first fully developed during the Renaissance, grew and spread into what we know as Western civilization. The general direction of social development was one of freeing the individual from the ties which bound him in feudal society.

Perhaps the greatest result of this unchaining of individual energies was the marvelous growth of science. Only since industrial freedom opened the path to the free use of new knowledge, only since everything could be tried – if somebody could be found to back it at his own risk — has science made the great strides which in the last 150 years have changed the face of the world. The result of this growth surpassed all expectations. Wherever the barriers to the Gee exercise of human ingenuity were removed, man became rapidly able to satisfy ever-widening ranges of desire. By the, beginning of the 20th century the workingman in the Western World had reached a degree of material comfort, security and personal independence which 100 years before had hardly seemed possible. The effect of this success was to create among men a new sense of power over their own fate, the belief in the unbounded possibilities of improving their own lot. What had been achieved came to be regarded as a secure and imperishable possession, acquired once and for all; and the rate of progress began to seem too slow. Moreover, the principles which had made this progress possible came to be regarded as obstacles to speedier progress, impatiently to be brushed away. It might be said that the very success of liberalism became the cause of its decline.

No sensible person should have doubted that the economic principles of the 19th century were only a beginning — that there were immense possibilities of advancement on the lines on which we had moved. But according to the views now dominant, the question is no longer how we can make the best use of the spontaneous forces found in a free society. We have in effect undertaken to dispense with these forces and to replace them by collective and ”conscious” direction. It is significant that this abandonment of liberalism, whether expressed as socialism in its more radical form or merely as ”organization” or ”planning,” was perfected in Germany. During the last quarter of the 19th century and the first quarter of the 20th, Germany moved far ahead in both the theory and the practice of socialism, so that even today Russian discussion largely carries on where the Germans left off. The Germans, long before the Nazis, were attacking liberalism and democracy, capitalism and individualism.

Long before the Nazis, too, the German and Italian socialists were using techniques of which the Nazis and Fascists later made effective use. The idea of a political party which embraces all activities of the individual from the cradle to the grave, which claims to guide his views on everything, was first put into practice by the socialists. It was not the Fascists but the socialists who began to collect children at the tenderest age into political organizations to direct their thinking. It was not the Fascists but the socialists who first thought of organizing sports and games, football and hiking, in party clubs where the members would not be infected by other views. It was the socialists who first insisted that the party member should distinguish himself from others by the modes of greeting and the forms of address. It was they who, by their organization of ”cells” and devices for the permanent supervision of private life, created the prototype of the totalitarian party. By the time Hitler came to power, liberalism was dead in Germany. And it was socialism that had killed it. To many who have watched the transition from socialism to fascism at close quarters the connection between the two systems has become increasingly obvious, but in the democracies the majority of people still believe that socialism and freedom can be combined. They do not realize that democratic socialism, the great utopia of the last few generations, is not only unachievable but that to strive for it produces something utterly different – the very destruction of freedom itself. As has been aptly said: ”What has always made the state a hell on earth has been precisely that man has tried to make it his heaven.”

It is disquieting to see in England and the United States today the same drawing together of forces and nearly the same contempt of all that is liberal in the old sense. ”Conservative socialism” was the slogan under which a large number of writers prepared the atmosphere in which National Socialism succeeded. It is ”conservative socialism” which is the dominant trend among us now.


The Liberal Way of Planning

”PLANNING” owes its popularity largely to the fact that everybody desires, of course, that we should handle our common problems with as much foresight as possible. The dispute between the modern planners and the liberals is not on whether we ought to employ systematic thinking in planning our affairs. It is a dispute about what is the best way of so doing. The question is whether we should create conditions under which the knowledge and initiative of individuals are given the best scope so that they can plan most successfully; or whether we should direct and organize all economic activities according to a ”blue-print,” that is, ”consciously direct the resources of society to conform to the planners’ particular views of who should have what.”

It is important not to confuse opposition against the latter kind of planning with a dogmatic laissez faire attitude. The liberal argument does not advocate leaving things just as they are; it favors making the best possible use of the forces of competition as a means of coordinating human efforts. It is based on the conviction that, where effective competition can be created, it is a better way of guiding individual efforts than any other. It emphasizes that in order to make competition work beneficially a carefully thought-out legal framework is required, and that neither the past nor the existing legal rules are free from grave defects. Liberalism is opposed, however, to supplanting competition by inferior methods of guiding economic activity. And it regards competition as superior not only because in most circumstances it is the most efficient method known but because it is the only method which does not require the coercive or arbitrary intervention of authority. It dispenses with the need for ”conscious social control” and gives individuals a chance to decide whether the prospects of a particular occupation are sufficient to compensate for the disadvantages connected with it. The successful use of competition does not preclude some types of government interference. For instance, to limit working hours, to require certain sanitary arrangements, to provide an extensive system of social services is fully compatible with the preservation of competition. There are, too, certain fields where the system of competition is impracticable. For example, the harmful effects of deforestation or of the smoke of factories cannot be confined to the owner of the property in question. But the fact that we have to resort to direct regulation by authority where the conditions for the proper working of competition cannot be created does not prove that we should suppress competition where it can be made to function. To create conditions in which competition will be as effective as possible, to prevent fraud and deception, to break up monopolies— these tasks provide a wide and unquestioned field for state activity. This does not mean that it is possible to find some ”middle way” between competition and central direction, though nothing seems at first more plausible, or is more likely to appeal to reasonable people. Mere common sense proves a treacherous guide in this field. Although competition can bear some admixture of regulation, it cannot be combined with planning to any extent we like without ceasing to operate as an effective guide to production. Both competition and central direction become poor and inefficient tools if they are incomplete, and a mixture of the two – means that neither will work. Planning and competition can be combined only by planning for competition, not by planning against competition. The planning against which all our criticism is directed is solely the planning against competition.


The Great Utopia

THERE CAN BE no doubt that most of those in the democracies who demand a central direction of all economic activity still believe that socialism and individual freedom can be combined. Yet socialism was early recognized by many thinkers as the gravest threat to freedom.

It is rarely remembered now that socialism in its beginnings was frankly authoritarian. It began quite openly as a reaction against the liberalism of the French Revolution. The French writers who laid its foundation had no doubt that their ideas could be put into practice only by a strong dictatorial government. The first of modern planners, Saint-Simon, predicted that those who did not obey his proposed planning boards would be ”treated as cattle.”

Nobody saw more clearly than the great political thinker de Tocqueville that democracy stands in an irreconcilable conflict with socialism: ”Democracy extends the sphere of individual freedom,” he said. ”Democracy attaches all possible value to each man,” he said in 1848, ”while socialism makes each man a mere agent, a mere number. Democracy and socialism have nothing in common but one word: equality. But notice the difference: while democracy seeks equality in liberty, socialism seeks equality in restraint and servitude.”

To allay these suspicions and to harness to its cart the strongest of all political motives—the craving for freedom — socialists began increasingly to make use of the promise of a ”new freedom.” Socialism was to bring ”economic freedom,” without which political freedom was ”not worth having.”

To make this argument sound plausible, the word ”freedom” was subjected to a subtle change in meaning. The word had formerly meant freedom from coercion, from the arbitrary power of other men. Now it was made to mean freedom from necessity, release from the compulsion of the circumstances which inevitably limit the range of choice of all of us. Freedom in this sense is, of course, merely another name for power or wealth. The demand for the new freedom was thus only another name for the old demand for a redistribution of wealth.

The claim that a planned economy would produce a substantially larger output than the competitive system is being progressively abandoned by most students of the problem. Yet it is this false hope as much as anything which drives us along the road to planning.

Although our modern socialists’ promise of greater freedom is genuine and sincere, in recent years observer after observer has been impressed by the unforeseen consequences of socialism, the extraordinary similarity in many respects of the conditions under ”communism” and ”fascism.” As the writer Peter Drucker expressed it in 1939, ”the complete collapse of the belief in the attainability of freedom and equality through Marxism has forced Russia to travel the same road toward a totalitarian society of un-freedom and inequality which Germany has been following. Not that communism and fascism are essentially the same. Fascism is the stage reached after communism has proved an illusion, and it has proved as much an illusion in Russia as in pre-Hitler Germany.”

No less significant is the intellectual outlook of the rank and file in the communist and fascist movements in Germany before 1933. The relative ease with which a young communist could be converted into a Nazi or vice versa was well known, best of all to the propagandists of the two parties. The communists and Nazis clashed more frequently with each other than with other parties simply because they competed for the same type of mind and reserved for each other the hatred of the heretic. Their practice showed how closely they are related. To both, the real enemy, the man with whom they had nothing in common, was the liberal of the old type. While to the Nazi the communist and to the communist the Nazi, and to both the socialist, are potential recruits made of the right timber, they both know that there can be no compromise between them and those who really believe in individual freedom.

What is promised to us as the Road to Freedom is in fact the Highroad to Servitude. For it is not difficult to see what must be the consequences when democracy embarks upon a course of planning. The goal of the planning will be described by some such vague term as ”the general welfare.” There will be no real agreement as to the ends to be attained, and the effect of the people’s agreeing that there must be central planning, without agreeing on the ends, will be rather as if a group of people were to commit themselves to take a journey together without agreeing where they want to go: with the result that they may all have to make a journey which most of them do not want at all.

Democratic assemblies cannot function as planning agencies. They cannot produce agreement on everything — the whole direction of the resources of the nation-for the number of possible courses of action will be legion. Even if a congress could, by proceeding step by step and compromising at each point, agree on some scheme, it would certainly in the end satisfy nobody.

To draw up an economic plan in this fashion is even less possible than, for instance, successfully to plan a military campaign by democratic procedure. As in strategy it would become inevitable to delegate the task to experts. And even if, by this expedient, a democracy should succeed in planning every sector of economic activity, it would still have to face the problem of integrating these separate plans into a unitary whole. There will be a stronger and stronger demand that some board or some single individual should be given power to act on their own responsibility. The cry for an economic dictator is a characteristic stage in the movement toward planning. Thus the legislative body will be reduced to choosing the persons who are to have practically absolute power. The whole system will tend toward that kind of dictatorship in which the head of the government is position by popular vote, but where he has all the powers at his command to make certain that the vote will go in the direction he desires. Planning leads to dictatorship because dictatorship is the most effective instrument of coercion and, as such, essential if central planning on a large scale is to be possible. There is no justification for the widespread belief that, so long as power is conferred by democratic procedure, it cannot be arbitrary; it is not the source of power which prevents it from being arbitrary; to be free from dictatorial qualities, the power must also be limited. A true ”dictatorship of the proletariat,” even if democratic in form, if it undertook centrally to direct the economic system, would probably destroy personal freedom as completely as any autocracy has ever done.

Individual freedom cannot be reconciled with the supremacy of one single purpose to which the whole of society is permanently subordinated. To a limited extent we ourselves experience this fact in wartime, when subordination of almost everything to the immediate and pressing need is the price at which we preserve our freedom in the long run. The fashionable phrases about doing for the purposes of peace what we have learned.to do for the purposes of war are completely misleading, for it is sensible temporarily to sacrifice freedom in order to make it more secure in the future, but it is quite a different thing to sacrifice liberty permanently in the interests of a planned economy.

To those who have watched the transition from socialism to fascism at close quarters, the connection between the two systems is obvious. The realization of the socialist program means the destruction of freedom. Democratic socialism, the great utopia of the last few generations, is simply not achievable.


Why the Worst Get on Top

NO DOUBT an American or English ”fascist” system would greatly differ from the Italian or German models; no doubt, if the transition were effected without violence, we might expect to get a better type of leader. Yet this does not mean that our fascist system would in the end prove very different or much less intolerable than its prototypes. There are strong reasons for believing that the worst features of the totalitarian systems are phenomena which totalitarianism is certain sooner or later to produce.

Just as the democratic statesman who sets out to plan economic life will soon be confronted with the alternative of either assuming dictatorial powers or abandoning his plans, so the totalitarian leader would soon have to choose between disregard of ordinary morals and failure. It is for this reason that the unscrupulous are likely to be more successful in a society tending toward totalitarianism. Who does not see this has not yet grasped the full width of the gulf which separates totalitarianism from the essentially individualist Western civilization.

The totalitarian leader must collect around him a group which is prepared voluntarily to submit to that discipline which they are to impose by force upon the rest of the people. That socialism can be put info practice only by methods which most socialists disapprove is, of course, a lesson learned by many social reformers in the past. The old socialist parties were inhibited by their democratic ideals; they did not possess the ruthlessness required for the performance of their chosen task. It is characteristic that both in Germany and in Italy the success of fascism was preceded by the refusal of the socialist parties to take over the responsibilities of government. They were unwilling wholeheartedly to employ the methods to which they had pointed the way. They still hoped for the miracle of a majority’s agreeing on a particular plan for the organization of the whole of society. Others had already learned the lesson that in a planned society the question can no longer be on what do a majority of the people agree but what the largest single group is whose members agree sufficiently to make unified direction of all affairs possible.

There are three main reasons why such a numerous group, with fairly similar views, is not likely to be formed by the best but rather by the worst elements of any society. First, the higher the education and intelligence of individuals become, the more their tastes and views are differentiated. If we wish to find a high degree of uniformity in outlook, we have to descend to the regions of your moral and intellectual standards where the more primitive instincts prevail. This does not mean that the majority of people have low moral standards; it merely means that the largest group of people whose values are very similar are the people with low standards.

Second, since this group is not large enough to give sufficient weight to the leader’s endeavors, he will have to increase their numbers by converting more to the same simple creed. He must gain the support of the docile and gullible, who have no strong convictions of their own but are ready to accept a ready-made system of values if it is only drummed into their ears sufficiently loudly and frequently. It will be those whose vague and imperfectly formed ideas are easily swayed and whose passions and emotions are readily aroused who will thus swell the ranks of the totalitarian party.

Third, to weld together a closely coherent body of supporters, the leader must appeal to a common human weakness. It seems to be easier for people to agree on a negative program — on the hatred of an enemy, on the envy of those better off – than on any positive task. The contrast between the ”we” and the ”they” is consequently always employed by those who seek the allegiance of huge masses. The enemy may be internal, like the ”Jew” in Germany or the ”kulak” in Russia, or he may be external. In any case, this technique has the great advantage of leaving the leader greater freedom of action than would almost any positive program.

Advancement within a totalitarian group or party depends largely on a willingness to do immoral things. The principle that the end justifies the means, which in individualist ethics is regarded as the denial of all morals, in collectivist ethics becomes necessarily the supreme rule. There is literally nothing which the consistent collectivist must not be prepared to do if it serves ”the good of the whole,” because that is to him the only criterion of what ought to be done. Once you admit that the individual is merely a means to serve the ends of the higher entity called society or the nation, most of those features of totalitarianism which horrify us follow of necessity. From the collectivist standpoint intolerance and brutal suppression of dissent, deception and spying, the complete disregard of the life and happiness of the individual are essential and unavoidable. Acts which revolt all our feelings, such as the shooting of hostages or the killing of the old or sick, are treated as mere matters of expediency; the compulsory uprooting and transportation of hundreds of thousands becomes an instrument of policy approved by almost everybody except the victims. To be a useful assistant in the running of a totalitarian state, therefore, a man must be prepared to break every moral rule he has ever known if this seems necessary to achieve the end set for him. In the totalitarian machine there will be special opportunities for the ruthless and unscrupulous. Neither the Gestapo nor the administration of a concentration camp, neither the Ministry of Propaganda nor the SA or SS (or their Russian counterparts) are suitable places for the exercise of humanitarian feelings. Yet it is through such positions that the road to the highest positions in the totalitarian state leads. A distinguished American economist, Professor Frank H. Knight, correctly notes that the authorities of a collectivist state ”would have to do these things whether they wanted to or not: and the probability of the people in power being individuals who would dislike the possession and exercise of power is on a level with the probability that an extremely tenderhearted person would get the job of whipping master in a slave plantation.”

A further point should be made here: Collectivism means the end of truth. To make a totalitarian system function efficiently, it is not enough that everybody should be forced to work for the ends selected by those in control; it is essential that the people should come to regard these ends as their own. This is brought about by propaganda and by complete control of all sources of information.

The most effective way of making people accept the validity of the values they are to serve is to persuade them that they are really the same as those they have always held, but which were not properly understood or recognized before. And the most efficient technique to this end is to use the old words but change their meaning. Few traits of totalitarian regimes are at the same time so confusing to the superficial observer and yet so characteristic of the whole intellectual climate as this complete perversion of language.

The worst sufferer in this respect is the word ”liberty.” It is a word used as freely in totalitarian states as elsewhere. Indeed, it could almost be said that wherever liberty as we know it has been destroyed, this has been done in the name of some new freedom promised to the people. Even among us we have planners who promise us a ”collective freedom,” which is as misleading as anything said by totalitarian politicians. ”Collective freedom” is not the freedom of the members of society but the unlimited freedom of the planner to do with society that which he pleases. This is the confusion of freedom with power carried to the extreme. It is not difficult to deprive the seat majority of independent thought. But the minority who will retain an inclination to criticize must also be silenced. Public criticism or even expressions of doubt must be suppressed because they tend to weaken support of the regime. As Sidney and Beatrice Webb report of the position in every Russian enterprise: ”Whilst the work is in progress, any public expression of doubt that the plan will be successful is an act of disloyalty and even of treachery because of its possible effect on the will and efforts of the rest of the staff.”

Control extends even to subjects which seem to have no political significance. The theory of relativity, for instance, has been opposed as a ”Semitic attack on the foundation of Christian and Nordic physics” and because it is ”in conflict with dialectical materialism and Marxist dogma.” Every activity must derive its justification from conscious social purpose. There must be no spontaneous, unguided activity, because it might produce results which cannot be foreseen and for which the plan does not provide.

The principle extends even to games and amusements. I leave it to the reader to guess where it was that chess players were officially exhorted that ”we must finish once and for all with the neutrality of chess. We must condemn once and for all the formula ‘chess for the sake of chess.’ ”

Perhaps the most alarming fact is that contempt for intellectual liberty is not a thing which arises only once the totalitarian system is established but can be found everywhere among those who have embraced a collectivist faith. The worst oppression is condoned if it is committed in the name of socialism. Intolerance of opposing ideas is openly extolled; The tragedy of collectivist thought is that, while it starts out to make reason supreme, it ends by destroying reason. There is one aspect of the change in moral values brought about by the advance of collectivism which provides special food for thought. It is that the virtues which are held less and less in esteem in Britain and America are precisely those on which Anglo-Saxons justly prided themselves and in which they were generally recognized to excel. These virtues were independence and self-reliance, individual initiative and local responsibility, the successful reliance on voluntary activity, noninterference with one’s neighbor and tolerance of the different, and a healthy suspicion of power and authority. Almost all the traditions and institutions which have molded the national character and the whole moral climate of England and America are those which the progress of collectivism and its centralistic tendencies are progressively destroying.

Planning vs. the Rule of Law

NOTHING distinguishes more clearly a free country from a country under arbitrary government than the observance in the former of the great principles known as the Rule of Law. Stripped of technicalities, this means that government in all its actions is bound by rules fixed and announced beforehand


Two Kinds of Security

LIKE the spurious ”economic freedom,” and with more justice, economic security is often represented as an indispensable condition of real liberty. In a sense this is both true and important. Independence of mind or strength of character is rarely found among those who cannot be confident that they will make their way by their own effort.

But there are two kinds of security: the certainty of a given minimum of sustenance for all and the security of a given standard of life, of the relative position which one person or group enjoys compared with others. There is no reason why, in a society which has reached the general level of wealth ours has, the first kind of security should not be guaranteed to all without endangering general freedom; that is: some minimum of food, shelter and clothing, sufficient to preserve health. Nor is there any reason why the state should not help to organize a comprehensive system of social insurance in providing for those common hazards of life against which few can make adequate provision. It is planning for security of the second kind which has such an insidious effect on liberty. It is planning designed to protect individuals or groups against diminutions of their incomes.

Limitation of output so that prices will secure an “adequate” return, is the only way in which in a market economy producers can be guaranteed a certain income. If, as has become increasingly true, in each trade in which conditions improve, the members are allowed to exclude others in order to secure to themselves the full gain in the form of higher wages or profits, those in the trades where demand has fallen have nowhere to go, and every change becomes the cause of large unemployment. There can be little doubt that it is largely a consequence of the striving for security by these means in the last decades that unemployment and thus insecurity have so much increased. The utter hopelessness of the position of those who, in a society which has thus grown rigid, are left outside the range of sheltered occupation, can be appreciated only by those who have experienced it. There has never been a more cruel exploitation of one class by another than that of the less fortunate members of a group of producers by the well-established. This has been made possible by the ”regulation” of competition. Few catch-words have done so much harm as the ideal of a ”stabilization” of particular prices or wages, which, while securing the income of some, makes the position of the rest more and more precarious. In England and America special privileges, especially in the form of the ”regulation” of competition, the ”stabilization” of particular prices and wages, have assumed increasing importance. With every grant of such security to one group the insecurity of the rest necessarily increases. If you guarantee to some a fixed part of a variable cake, the share left to the rest is bound to fluctuate proportionally more than the size of the whole. And the essential element of security which the competitive system offers, the great variety of opportunities, is more and more reduced.

The general endeavor to achieve security by restrictive measures, supported by the state, has in the course of time produced a progressive transformation of society – a transformation in which, as in so many other ways, Germany has led and the other countries have followed. This development has been hastened by another effect of socialist teaching, the deliberate disparagement of all activities involving economic risk and the moral opprobrium cast on the gains which make risks worth taking but which only few can win.

We cannot blame our young men when they prefer the safe, salaried position to the risk of enterprise after they have heard from their earliest youth the former described as the superior, more unselfish and disinterested occupation. The younger generation of today has grown up in a world in which, in school and press, the spirit of commercial enterprise has been represented as disreputable and the making of profit as immoral, where to employ 100 people is represented as exploitation but to command the same number as honorable. Older people may regard this as an exaggeration, but the daily experience of the university teacher leaves little doubt that, as a result of anticapitalist propaganda, values have already altered far in advance of the change in institutions which has so far taken place. The question is whether, by changing our institutions to satisfy the new demands, we shall not unwittingly destroy values which we still rate higher.

The conflict with which we have to deal is a fundamental one between two irreconcilable types of social organization, which have often been described as the commercial and the military. In either both choice and risk rest with the individual or he is relieved or both. In the army, work and worker alike are allotted by authority, and this is the only system in which the individual can be conceded full economic security. This security is, however, inseparable from the restrictions on liberty and the hierarchical order of military life – it is the security of the barracks.

In a society used to freedom it is unlikely that many people would be ready deliberately to purchase security ar this price. But the policies which are followed now are nevertheless rapidly creating conditions in which the striving for security tends to become stronger than the love of freedom.

If we are not to destroy individual freedom, competition must be left to function unobstructed. Let a uniform minimum be secured to everybody by all means; but let us admit at the same time that all claims for a privileged security of particular classes must lapse, that all excuses disappear for allowing particular groups to exclude newcomers from sharing their relative prosperity in order to maintain a special standard of their own.

There can be no question that adequate security against severe privation will have to be one of our main goals of policy. But nothing is more fatal than the present fashion of intellectual leaders of extolling security at the expense of freedom. It is essential that we should relearn frankly to face the fact that freedom can be had only at a price and that as individuals we must be prepared to make severe material sacrifices to preserve it.

We must regain the conviction on which liberty in the Anglo-Saxon countries has been based and which Benjamin Franklin expressed in a phrase applicable to us as individuals no less than as nations: ”Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.”


Toward a Better World

TO BUILD a better world, we must have the courage to make a new start. We must clear away the obstacles with which human folly has recently encumbered our path and release the creative energy of individuals; We must create conditions favorable to progress rather than ”planning progress. ” It is not those who cry for more ”planning” who show the necessary courage, nor those who preach a ”New Order,” which is no more than a continuation of the tendencies of the past 40 years; and who can think of nothing better than to imitate Hitler. It is, indeed, those who cry loudest for a planned economy who are most completely under the sway of the ideas which have created this war and most of the evils from which we suffer. The guiding principle in any attempt to create a world of free men must be this: A policy of freedom for the individual is the only truly progressive policy.

Socialliberalism är inte socialism

Jag har skrivit om detta förr, men måste upprepa mig. Socialliberalism är inte socialism, det är inte mindre liberalt och det är inte uppblandat med socialistiska element!

John Stuart Mill

Liberalismen delades i slutet av 1800-talet i två läger. Det ena det vi kan kalla libertarianism idag, det andra i socialliberalism.

Dessa två läger har sedan 1800-talet ofta varit varandras antagonister. Därmed har man också, för att prata ren svenska, ofta kastat skit på varandra. Socialliberaler har en tendens att kalla libertarianer egoister och omänskliga, medan libertarianerna kallar socialliberalerna för ”inte så liberala” eller socialistiska.

Det är tråkigt efterspm båda lägren vill maximera individens möjligheter och friheter att påverka sitt eget liv som hen själv vill. Vilket faktiskt kan ses som liberalismen grund.

Tyvärr faller även en hel del etablerade författare i denna fällan, tex Johan Norberg, som ofta och gärna upprepar att socialliberalism är en sorts hybrid mellan socialism och liberalism. Enligt hans historieskrivning degenererade liberalismen i mitten av 1800-talet och John Stuart Mill var den stora skurken bakom detta. Idag har vi därför den rena liberalismen och den icke-så-liberala socialliberalismen, anser han.

På samma sätt anser Norberg att positiv rätt inte är liberalt utan Socialdemokratiskt, och att enbart negativ rätt är liberal rätt.

Hans historisskrivning är subjektiv. Det är hans personliga och ganska opragmatiska libertarianska syn på socialliberalismen som kommer till uttryck i hans böcker. Tyvärr är hans bok om rättigheter, och många av hans esäeer om liberalismens historia gratis och vitt spridda så hans ord antas i många kretsar vara en sorts absolut sanning om hur det är.

Socialliberalism har inget med socialism att göra. Egentligen kan man kalla socialliberaler för ”liberaler med socialt engagemang”. Det var det som var utgångspunkten för socialliberalismen. En del liberaler, tex John Stuart Mill, ansåg att om människans frihet var det viktigaste, behövdes vissa statliga ingripanden för att befrämja och trygga den. Allmän folkskola, sociala skyddsnät, grundläggande arbetarrätt etc.

Socialliberaler ser sig inte som mindre värda eller som mindre liberala! Det ser sig som liberaler!

Även om jag själv konsekvent definierar mig som LIBERAL, inte socialliberal eller nåt annat, kommer jag att ta socialliberalismen i försvar en hel del framöver. Det behövs nog! Socialliberalerna lider lite av att de inte har några riktiga kända ideologer som för deras talan i Sverige idag…

Jag lägger in några länkar här för den som vill veta mer:

 But maximalist social liberalism is not socialism. Ultimately it values political freedom above fairness, and it should not ignore the real dangers of the abuse of power at local level.

http://socialliberal.net/2009/02/12/what-is-social-liberalism/

Social liberalism is the belief that liberalism should include social justice. It differs from classical liberalism in that it believes the legitimate role of thestate includes addressing economic and social issues such as unemployment, health care, and education while simultaneously expanding civil rights. Under social liberalism, the good of the community is viewed as harmonious with the freedom of the individual.[1

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_liberalism

The ethos of social liberalism argues that because some members of our (materially unequal) society are born in circumstances where opportunities available to them are lower than that of others, the state should aim to assist them so equality of opportunity is there for everyone. That is about increasing their liberty and life-chances rather than letting them fall further in an unequal system. It is about equality of opportunity rather than equality of outcome (socialism).

http://www.pickledpolitics.com/archives/1355

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/sep/03/theguiltfreeliberal

Social liberals believe in individual freedom as a central objective – like all liberals. Unlike economic or classical liberals, however, they believe that poverty, unemployment, ill-health, disability and lack of education are serious enough constraints on freedom that state action is justified to redress them. The British Liberal Democrats are generally considered a social liberal party, as are a number of other European liberal parties.

http://www.libdemvoice.org/dlt-social-liberalism-13572.html

– När Bertil Ohlin talade om socialliberalism var det inte för att ställa sig in hos socialisterna. Den tanken är helt fel. Det var precis tvärtom. Han ville markera gränsen både mot socialismen och mot gammalliberalismen. Det var det som var hela idén med socialliberalismen.

http://www.tidningen.nu/nyheter/3-allmaenna-nyheter/56-romanus-socialliberalism-aer-ingen-kompromiss

Vill man överbrygga klyftan mellan socialliberalismen och libertarianerna måste man förstå vad båda sidor tänker, och känner!

Torgny Segerstedt om friskolor och folkskolor

Precis som de flesta andra liberaler på 20-talet var Torgny Segerstedt mån om att alla människor skulle ha rätt till utbildning. Men han gick tidigt emot tanken att denna utbildning måste vara statlig. Han månade om de privata undervisningsalternativens rättigheter och ville skydda dem mot myndigheters klåfingrande!

Orden han säger om privatskolornas motståndare är aktuella än idag!

Torgny Segerstedt, ”Folkskolan som bottenskola”. Idag 20 /5 1922

”Folkskolan… har blivit ett slagord, i vilket demokratiska önskemål anses ha förtätat sig. På de håll, där man som demokratiens väsentliga märke sätter uniformiteten,likformigheten och som det demokratiska samhällsbyggandets yppersta livsyttring betraktar denna likformighets kringgärdande med ett taggtrådsstängsel av förbud mot allehanda avvikelser från den heliga allmänneligheten, på dessa håll omfattar man ivrigt tanken på att göra folkskolan till allenarådande.

Demokrati är icke för dessa människor alla de olika anlagens fria utveckling under fri tävlan. De ivra icke för att folkskolan skall bringas upp till den höjd, att den segrar i tävlan med andra anstalter. De föredraga att hindra all tävlan genom att utrota konkurrenterna till folkskolan.”

Läs mer om Torgny Segerstedt här!

Vanvård och osynliggörande: Hur stärker vi barnens rättigheter?

Vanvårdsutredningen har lagt fokus på missförhållanden som rör barn i fosterhem och barnhem. Det är bra! Ni som följer vad jag har skrivit om saken (se länkarna på botten av sidan) kan se att jag betonar att ersättningarna måste betalas ut och att en ordentlig utredning måste göras om vad som hände med alla varningar om övergrepp. Men det viktigaste av allt är attt man undviker framtida övergrepp och om det ska jag skriva här. Jag anser att vi behöver börja ta debatten om hur man stärker BARNS rättigheter.

Utredningarna har fastställt att staten var den ansvariga parten för övergreppen mot barnhemsbarn och fosterhemsbarn. Det är juridiskt sett helt korrekt om man kollar lagarna som har gällt under alla åren. Socialstyrelsen och regeringen hade det övergripande ansvaret. Så därför ska ersättningen komma från staten.

Men det finns en annan poäng med skadestånd. Nämligen att vi behöver skapa metoder för att förhindra övergrepp framöver och sätta stopp för andra övergrepp som pågår än idag. (T.ex mot funktionshindrade.) Där kan ett system med skadeståndskrav betyda mycket. Om man riskerar domstolsstraff, att bli prickad och att ens myndighet måste betala böter skärper även tjänstemännen till sig. Speciellt om man kombinerar det med nån sorts lag om skärpt tjänstemannaansvar, så man kan komma åt tjänstemän som agerar fel. Det måste få tydliga konsekvenser för tjänstemän och myndigheter som beter sig fel.

Genom att ge ersättningarna nu skapar vi precedens för att ge ersättningar även i framtiden.

Liberalism och barns rätt

Den liberala traditionen, som kommer från John Stuart Mill och andra tänkare, har alltid skilt mellan vuxna och barn. För vuxna gäller principen så lite tvång och regler som möjligt, men barn måste skyddas på ett annat sätt, menade John Stuart Mill. Mill var för skolplikt för barn, en princip som han menade skulle gälla vare sig föräldrarna ville att barnet skulle gå i skola eller inte. Anledningen var att samhället måste skydda  barnets rättigheter som ”adult-in-being”, dvs som en som kommer att bli vuxen och erhålla samma medborgarrätt som vuxna. Av samma anledning var Mill för arbetsrättsliga regleringar i samhället med lagar om arbetstider för barn, detta oavsett vilka kontrakt som skrivits, och oavsett hur mycket föräldrar, samhälle eller privata intressen ansåg att barnet borde jobba.

Detta var 150 år sen. Liberalismen, och mänskligheten, har utvecklats en hel del sen dess. Idag är det barns rättigheter som egna subjekt, som egna individer som måste stå i fokus för debatten. Men jag vill betona att Mills tänkande om barns rätt som ”adults-in-being” faktiskt är mycket relevant än idag.

Barn har rätt till en bra skolgång, till hjälpmedel, socialtjänst, sjukvård, boende, och en trygg tillvaro, både som egna subjekt och som adults-in-being. Det är en garant för deras rätt som barn att slippa förtryck och deras framtida rätt som myndiga medborgare att HA SLUPPIT förtryck. Om vi tror på myndiga människors lika rättigheter och frihet så måste alla ha rätt till sådant som en bra skolgång, eller bra sjukvård och handikapphjälpmedel. Utan en sådan grundtrygghet blir allt prat om myndiga människors ”lika rättigheter” och ”frihet” bara tomma ord… eller ordbajseri för att prata ren svenska.

En rättighet utan möjlighet inte är en rättighet utan bara tomma ord. Ordet möjlighet betyder det som det står: att lika rätttigheter också innebär lika möjlighet att skaffa välstånd, utbildning, bostad, etc i ett modernt samhälle.

Vad bör man då göra?

Vi i Liberaldemokraterna har ett förslag om att skapa en barnbalk i lagboken. Det gillar jag. Barns rättigheter måste lyftas fram extra mycket eftersom de är ställda under förmyndarskap och ett sätt att hålla fram barns särställning är genom en barnbalk. Sen kan man dessutom införa barnkonventionen i lagen om man vill, eller formulera med egna ord vilka rättigheter barn har som barn och som kommande myndiga medborgare.

Ett förslag som kanske är extra aktuellt idag, som Liberaldemokraterna föreslår, är att barn ska ha rätt till egna juridiska ombud (på samhällets bekostnad) i alla tvister som rör dem. dagens debatt om fosterhems- och barnhemsbarnen visar betydelsen av detta. Vi måste se till att omhändertaganden som sker verkligen är befogade och att barns rätt till frihet, personlig utveckling och säkerhet tillgodoses.

Dessa ombud bör också få som uppgift att göras någon form av uppföljning. I debatten om barnomhändertagandena har det visat sig att just kontrollen efter ex. fosterhemsplaceringen har brustit. Om barnet fortsätter att ha ett juridiskt ombud ökar sannolikheten att man upptäcker vanvård. Dessutom är det ovärderligt vid vårdnadstvister.

En sak som ett ombud skulle kunna rätta till är missförhållandet att pappor i mindre utsträckning än mammor får vårdnaden av sina barn. Men givetvis måste förälders rätt till barn åtföljas av skyldighet. Föräldrar som inte tar ansvar för sina barn ska givetvis inte heller ha vårdnaden.

Även integritetskränkningar från polis och myndigheters sida mot barn måste stoppas. Det görs genom att höja barns juridiska status med en barnbalk. Polisen kan idag visitera, fängsla och utföra kissprover på barn utan medgivande av vare sig föräldrar eller att underrätta sociala myndigheter, och det anser vi är helt fel.

Speciella ungdomsdomstolar bör också införas så inte omyndiga ställs inför samma domstolar som myndiga.

Barnkonton är ett annat förslag vi lagt fram och som även andra debattörer, som Jan Rejdnell, pratat mycket om. Dvs att barnbidrag (etc) ska placeras på ett speciellt konto som inte räknas in i familjens övriga inkomster. Tanken är att dessa pengar ska hjälpa till att täcka barnets behov och en skälig levnadsstandard.

Vid indikation på att kontot ej fullt ut kommer barnet till nytta ska de sociala myndigheterna, om möjligt i samråd med barnet men alltid utifrån barnets förutsättningar, utse en ny lämplig förvaltare av kontot. Detta skulle trygga alla barns ekonomiska situation oavsett föräldrarnas ekonomiska nivå.

Skolorna. Liberaldemokraterna gillar valfrihet. Vi vill ersätta skolplikten med en läroplikt och därmed göra det lättare för friskolor och hemundervisning. Men även här gäller principen om barn som blivande medborgare. Regleringar och kontroll för att garantera att barns rättigheter tilgodoses (med ett minimum av ingripanden i skolans eller hemundervisares arbete) behövs. Dessutom anser jag att det behövs någon sorts kontaktpersoner i skolorna som barn kan prata med. Dessa får inte vara anställda av skolan och måste komma utifrån. Vid mobbing, t.ex, är det ofta så att mobbade barn inte ens vågar prata med skolkuratorer eftersom de är en del av skolans personal.

Barn-ungdom och vuxen. Vi föreslår dessutom att tre huvudsakliga nivåer införs för att juridiskt hantera sådant som straffmyndighet och annat. Dvs barn, ungdom och vuxen. Det betyder inte att alla rättigheter ska läggas just vid 13 och 18 år. 13 åringar anser jag inte vara mogna att köra moped, t.ex.

Barnhus. Dessutom är det en bra idé att ha speciella barnhus för barn som misshandlas eller utsätts för övergrepp.

Andra idéer. Det finns andra idéer. Men både idéerna i och utanför Liberaldemokraterna kan lätt infogas i de två koncepten: barnbalk och barnkonto.

Framtiden då… Jag har personligen några idéer också…

Sen anser jag personligen att frågan om ungdomars rättigheter kommer att dyka upp mer och mer i framtiden. Kravet på sänkt rösträttsålder lär säkert fler föra fram. Speciellt eftersom omyndighetsförklaringen togs bort 1989 vilket betyder att icke läs- och skrivkunniga psykiskt handikappade personer med en 5-6 årings mentala nivå får rösta men inte en 14 åring med en 20-årings mentala nivå.

Förr eller senare kommer sådant som det i exemplet ovan eller frågan om barns rättigheter, att leda till ett krav på sänkt rösträttsålder är jag övertygad om. Hittills har Liberaldemokraterna sagt att det ska vara 18års gränsen som ska gälla. Personligen av en annan åsikt och anser att man stärker barns rätt genom att sänka åldern för rösträtt.

Dessutom anser jag att tjänstemanna ansvaret måste kombineras med en sorts ”lex sarah” för tjänstemän. Dvs tjänstemän ska, på ett sätt som följer strikta regler, ha plikten och RÄTTEN att anmäla missförhållanden inom sina myndigheter.

Det behövs andra idéer också!

Jag ska läsa några rapporter som kommit ut det senaste året och återkommer i detta ämne. Men undrar. Vilka idéer har ni? Hur stärker vi barns rättigheter?

PS

Sen anser jag att det behövs en kommission för mänskliga rättigheter i Sverige också. Men det ämnet återkommer jag till separat.

Till alternativmedicinens försvar!

Ja, jag ska försvara alternativmedicinen här. Men inte som ni kanske tror vid en första anblick. Den medicinska verkan alternativmedicinen har är av mindre intresse för mig, även om jag fascinerat studerar den makt människan själv har inom sig, som man kan kalla placebo. Nej, det jag ska skriva om är de rop på förbud och regleringar för att stoppa alternativa behandlingsformer som man hör ganska ofta!

Homeopati – förbjud det! NLP – bluff och båg, dra in staten och stoppa det! Meditationer på Ängsbacka och yoga på Öland – stäm dem! Tarotspådomar och spåkärringar – polisanmäl dem! Antroposofer – stoppa dem! Regressionsterapi – anmäl dem! Andeutrdrivining – driv bort bluffmakarna!

Så hör man ibland från skeptiker.

Jag kan hålla med om att kliniker, som antroposofiska Vidarkliniken måste följa nationella lagar för hur sjukvård ska bedrivas. Men att komma med förbud därutöver anser jag vara fel.

Måhända tycker du att det är irrationellt med alternativterapier och mediciner. Men vad gör det, handen på hjärtat? Du har rätt att inte vara helt rationell ibland.

Jag måste säga att jag inte varit speciellt rationell alltid när jag varit förälskad eller kåt, men det har jag rätt till som fri människa. Att förbjuda förälskelse är inte så smart. Det är ingen skillnad i det avseendet på alternativa terapier, om man nu tillhör de som anser att det också är irrationellt.

Det farliga är inte s.k. irrationalitet, utan förbud!

Det visste redan Torgny Segerstedt på sin tid. han svarae 1938 på en debatt där det ropades förbud mot bluffmakare, tex ”homoepater” med sina ”bluffmediciner” som lurar gamla tanter på en massa pengar. Förbjud ”tanterierna”, skrev konkurrenten till Torgnys liberala tidning GHT i Göteborg, Göteborgs Posten.

Torgny svarade lugnt och sansat, på ett ytterst liberalt sätt genom att fråga vilka som egentligen höll på med tanterier!

Torgny Segerstedt, IDAG, GHT 24/3 1938

Den snälla Medicinalstyrelsen skalla utvidga sin uppsikt över reklamen för läkemedel och matvaror, så att allmänheten inte blir lurad av andra än dem, som ha rättighet till det.

Redan nu övervakaa försäljningen av’ farmaceutiska preparat. Deras sammansättning, pris och reklam granskas innan de erhålla den inregistrering som är villkoret för försäljning. Om olämplig reklam förekommer, äger Medicinalstyrelsen rätt att återkalla registreringen. Dock skall i regel först beredas syndaren tillfälle att omvända och bättra.

denna Medicinalstyrelsens rätt att kontrollera och stävja olämplig reklam, är det nu meningen att utbygga. Avsikten är att skydda allmänheten mot vilseledande reklam. Det är erkännansvärt, välment och allt sånt.

Nu har reklamfolket själv genom sina organisationer arbetat i samma syfte. Det har rätt energiskt inskridit mot missbruk av olika slag och arbetat på att åstadkomma fasta normer att gå efter. Det vore nog skäl i att vila på hanen och se vad på denna väg kan uträttas, innan man gick på Medicinalstyrelsens linje.

Hur det är ingiver alltid näringslivets ställande under ämbetsverks överinseende, starka betänkligheter. Den byråkratiska förnumstigheten är besvärlig. En ämbetsman behöver icke anfäktas av den, men i nio fall av tio gör han det. När så denna ande inblåses i näringslivet, vållas olust.

Det är icke heller skäl att överdriva farorna för allmänheten av att slicka i sig några i varje fall rätt oskyldiga preparat. Att det hindrar en krasslig stackare att ”i tid” öka läkare, provocerar fram frågan: nå vad sker om han kommer ”i tid”? Kan icke bakom det ordet också dölja sig litet, litet humbug? Jaså aldrig?

Sjuka människor måste ha något eller någon att hålla sig till sjukdomen berövar dem ju självtilliten. Ibland kan något göras för hälsans återvinnande, ibland icke. Kirurgien kan göra underbara saker. Men ivarje fall klamrar sig den genom sjukdomen försvagade fast vid sin läkare.Råkar han få stöd någon annanstans, så är oftast ingen olycka skedd.

Och vad angår preparat, som aldrig kunna allvarligt skada folk, som nyttja dem, så må de väl i all världens då kunna få fritt gagnas. Det kan väl tänkas, att de göra lika mycken nytta som de läkemedel, som erhållas på ett recept.

I det hela taget är detta förmynderiet och tanteriet på alla livets områden föga tilltalande. Låt folk vara en smula ifred. Låt dem ha sin frihet att vara kloka eller att begå dumheter, hindra människor ställa det dumt för sig kan man ändå aldrig. Men genom att låta dem ständigt vallas av parktanter avtrubbas deras förmåga att taga vara på sig själva.

(Läs mer om Torgny Segerstedt under rubriken Liberal historia.)

Kan jämlikhet vara ett liberalt begrepp?

Kan jämlikhet vara ett liberalt begrepp? Svaret på den frågan är ja. Nuförtiden hör man inte liberaler prata om jämlikhet så ofta, men det var annorlunda för hundra år sen. Då hörde man ofta liberaler prata om frihet och jämlikhet. Vad menade de när de pratade om jämlikhet?

Liberalen Leonard Hobhouse pratade om ”jämlikhet i rättigheter och därmed i jämlikhet i möjligheter” för hundra år sen, och det är i den andemeningen som ordet jämlikhet användes av liberalerna.

Det fanns tre sätt att se på begreppet jämlikhet för hundra år sen. En åsikt var den radikala socialistiska att alla skulle vara JÄMLIKA i så mycket som möjligt, levnadsstandard, jobb, pengar, etc… Den andra extremen stod de konservativa för som hatade all jämlikhet och ansåg att människor inte skulle vara jämlika i nåt.

Liberalerna stod för det tredje alternativet. De sa att alla människor skulle ha jämlikhet i RÄTTIGHETER. Med det menade de att alla skulle ha samma möjlighet i livet, samma rätt att slippa förtryck och samma rätt att kunna skapa det liv man vill skapa sig i samhället.

Tanken var radikal och icke socialistiskt. Alla skulle ha samma rättigheter och därför samma möjligheter att skapa sig ett liv. Den tanke kan man säga föddes med den amerikanska revolutionen på 1700-talet.

Organiserad liberalism

När den organiserade liberalismen började växa fram stod den rena frihetsidén i centrum, men under 1800-talet ökade förståelsen för att frihetsbegreppet inte var nog. Man var tvungna att definiera att friheten var till för ALLA, inte bara ett fåtal.

Först tog de striden för rösträtten. Begreppet en väljare –  en röst verkar inte så radikalt idag men för 100 år sen var det radikalt. I Sverige var  rösträtten ”graderad” för 100-150 år sen Först hade enbart de rikaste rösträtt. I början av 1900-talet infördes ”allmän” rösträtt för män, men de rika männens röster var mer värda än ex. en arbetares. Liberalerna ville att rösträtten skulle vara ”jämlik” dvs att allas röster skulle vara lika mycket värda.

Inom skolpolitiken gjorde man samma sak. Liberalerna tog striden för en s.k ”enhetsskola”. Dvs att alla barn skulle få RÄTTEN till en likvärdig grundutbildning.

Idag

Det är i denna andan som begreppet jämlikhet har sin liberala betydelse.

Jämlikhet är ur ett liberalt perspektiv inget mystiskt. Det är att alla ska ha lika skydd mot förtryck. Det är att alla barn ska ha lika rätt att skapa sig ett liv, o få en bra utbildning. Det är att alla ska ha möjlighet till att få vård, oberoende av ekonomi, även om man blivit sjuk eller råkat ut för en olycka.

Det är handlar om frihet, med det tillägget att ALLA ska ha rätt till frihet.  Friheten ska vara JÄMLIK, inte  så att alla SKA VARA LIKA, utan att alla ska ha LIKA MÖJLIGHET att vara fria.

Utan en jämlikhet i möjligheter skapas ett A, B och C lag i samhället. Friheten blir i så fall ”graderad”, precis som rösträtten var graderad så att de med mer pengar hade en röst som var värd mer; en del människor blir friare, dvs de med större resurser eller de som föds med rätt släktingar.

Inte så att alla SKA HA… Men alla ska ha möjlighet att KUNNA HA…

Demokrati 2.0

Som man bäddar får man ligga. Om man frågar runt bland folk ser man att väldigt många, skrämmande nog, inte tror på politiken eller på politikerna. Många ungdomar tycker politik är tråkigt och stelbent och tycker inte att man kan förändra något. och allmänhetens bild av en typisk politiker är inte heller speciellt smickrande. Som en släkting sa: ”de är bara korrupta fegisar allihopa som inte vågar stå upp för sin sak”.

Just tanken att ordet politiker har blivit en synonym till så vitt skilda saker som tråkmåns, korruption och fegis i väldigt många människors ögon, har jag funderat mycket över. Hur kommer detta sig?

Jag tror bristen på kontakt mellan människorna och politiken ligger bakom. jag menar: det är ju ännu så att man väljer parti, inte person, i första hand.

Dessutom har vi partipiskan. Att tänka FÖR självständigt premieras inte i partier.

Publicisten och liberalen Torgny Segerstedt varnade för detta redan på 20-talet och förutspådde att Europa skulle få stora problem på grund av att demokratin ännu hade stora brister. Det hade han ju minst sagt rätt i! Tankarna känns ganska moderna:

10/4 1915:

”Partibundenheten har vidare stärkts även genom det valsystem, som högern välsignat oss med. Valmännen tvingas att i främsta rummet rösta på ett partiprogram, möjligen i andra rummet på en människa.”

24/9 1924:

”Vi komma aldrig någonsin att få upp folket till valurnorna, så länge det förmenas att rösta på en människa. Låt allmänheten rösta för eller mot en viss person och den blir intresserad. Hur mycket man än predikar för människorna så låta de sig icke påverkas, förr än de få välja mellan personer. Svenska folket är icke partikluvet. Det frågar särdeles litet efter partier. Det har däremot sinne för personligheter. Gemene man begriper icke, senterar åtminstone icke, att partitillhörigheten skall sätta det sunda, oförvillade omdömet ur spelet och att det skall finnas lika många absoluta sanningar i alla frågor, som det existerar partier.”

29/10 1926:

”Det är inte lätt att säga huru en bättre ordning skulle kunna bringas å bane. I den mån bristerna höra samman med själva valprincipen äro de ett med folkväldet och kunna icke inom dess ram övervinnas. Det är måhända ett misstag, men nog tränger sig den åsikten gärna fram, att det proportionella valsystemet gjort sitt till för att tysta munnen på den allmänna opinionen.

Där fanns före dess tid ett visst levande samband åtminstone mellan bygdeopinionen och riksdagens andra kammare, som nu är i det närmaste borta. Det nuvarande valsystemet är som en tvångströja på både väljare och valda. De gå till sina uppbyggelsemöten och sina partikonklaver och finna där endast en mening företrädd.

Allt vad som rör sig därutanför angår dem icke.

De partilösa och de utestängda mindretalen kunna väsnas så mycket de orka, ingen tager ändå någon notis om dem. Här blir aldrig fråga om att sammanföra alla stridiga meningar och kivande intressen i någonting så samlat och helt att det kan förtjäna namn av allmän mening. Alla dessa politikens bålde riddersmän tro sig vara folkviljans bärare, medan de i stället borde vara dess skapare. Den gamle grötmyndige bonderepresentant, som man sökte nedtysta med en hänvisning till den allmänna opinionen och som därvid gav svaret: ‘Vad mena herrarne med den allmänna opinionen? I min valkrets är det jag’, gör sig här omigen påmint.

Han nöjde sig icke med att bära fram andras meningar. Han hade sin egen och han visste sig vara myndig nog för att göra den till andras. Han menade sig skickad till att skapa en opinion, och fråga är om inte denna uppfattning inrymde en skarpare blick på representantskapets förpliktelser och innebörd än den. som behärskar vår egen tid.”

10/7 1925:

»Vad som giver fallet Hellberg dess allmänna betydelse är att det illustrerar vårt nuvarande partiväsens mekanism. På en punkt har hr Hellberg en från sina valmän eller snarare från deras bossar avvikande mening. Därmed är han hemlös i partipolitiken., Partiläsarna börja genast orda om. hans avfall. Han har bytt parti. Det är ett meningslöst tal. Parti fänaden kan icke fatta att en karl kan bilda sig en individuell mening; åsikter äro enligt dess erfarenhet en av partiledningen tillhandahållen konfektionsvara. Då och då får den sys om och putsas upp, men allt individuellt är bannlyst och måste vara bannlyst. Egna meningar äro av den fadern djävulen. Då nu hr Hellberg besatts av denna högmodets ande, så måste han förklaras biltog i partipolitiken.”

30/11 1927:

”Efterspanar man anledningarna till detta otillfredsställande förhållande, skola utan tvivel flera sådana anträffas. Riktar man sin uppmärksamhet särskilt på den ständigt tilltagande stelheten i vårt politiska system, så är orsaken därtill icke svår att upptäcka. Den punkt, från vilken förkalkningsprocessen utgår och fortplantar sig, ständigt tilltagande i styrka, är utan all fråga vårt valsystem. Den rättvisans valmetod, som landet välsignats med, har blivit en tvångströja. Partiväsendet har slukat all form av självständighet inom de korporationer, som statens och kommunernas styrelse är anförtrodd. Söker någon handla, yttra sig eller rösta, så som hans eget personliga omdöme bjuder, utspys denne avfälling tvärt ur partividundrets käftar.”

Jag tänker på FRA-omröstningen när jag läser den sista meningen… Gör inte ni det också? Och beskrivningarna av att politiker i alltför hög grad inte formar opinionen utan följer opinionen (och partilinjen) är ganska träffande.

Demokrati 2.0

Vi behöver en ”demokrati 2.0” en uppgraderad variant av demokrati för 2000-talet och informationssamhället,anser jag. En demokrati där man väljer personer och inte partier i första hand och som inspirerar folk att delta i politiken.

En demokrati för medborgare, inte bara väljare som förväntas lägga valsedlar i ett kuvert vart fjärde år och sen inget mer…

Man kanske borde kunna rösta på flera personer vid val (3 röster till alternativ 1, 2 till alternativ 2 och en till 3.an). Man borde kanske kunna bli medlem i flera partier

Desutom måste politiken ut bland folk genom sociala medier och genom att synas på gator och torg.

Och initiativkraft och självständghet premieras, inte nedtryckas!

Eller vad anser ni? Hur skapar vi demokrati 2.0?

(Läs mer om Torgny Segerstedt under rubriken Liberal historia.)


			

Liberaldemokraterna: att skapa 2000-talets liberalism!

Jag är nu åter medlem i Liberaldemokraterna. Jag har återgått till min funktion som en av grundarna och är sekreterare för projektet att bygga upp partiet. Med denna artikel vill jag dela med mig var jag står just nu politiskt!

”De fria fåglarna plöja sig väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria. De likna icke de där som sträcka hals och kackla vid sitt mattråg och beskärma sig över ”galningarna”. I sinom tid skola dessa sansade gröpätare slaktas och förtäras. Det går så med de tama djuren. De taga inga risker, och de förlora alla chanser.”

/Torgny Segerstedt

Jag har träffat en hel del riksdagsmän genom åren. Ironiskt nog har nästan alla jag träffat känt sig svaga och maktlösa och sagt till mig att de inte tror man kan förändra nåt i stort. Hur kommer det sig? Varför är det på detta viset?

1935 och 1941 röstade en enhällig riksdag igenom de rasbiologiska lagarna i Sverige som gjorde det möjligt att tvångssterilisera nästan 70.000 människor. Det fanns politiker som var mot detta, främst Socialdemokraten Carl Lindhagen. Han protesterade mot detta och varnade att konsekvensen av rasbiologin blir massutrotning av människor förr eller senare… Men han röstade ja i riksdagen ändå, trots allt… Han kände sig tvungen. Partipiskan ven!

Jag läste igår om debatterna i riksdagen 1933 och 1934 om att släppa in flyktingar från nazityskland till Sverige. Riksdagen röstade nej till detta. I detta fallet opponerade sig några och röstade nej eller avstod från att rösta, bland annat liberalen Israel Holmgren och Socialdemokraten Ture Nerman. Men de flesta röstade ja, även de som var antinazister. Partiernas lugn krävde detta. Och efter omröstningen var det bara de modigaste, som Ture och israel som fortsatte striden.

Detta var inget sundhetstecken för demokratin och parlamentarismen. Det var inte heller ett tecken på att systemet var friskt att samma sorts politiska beslut och undfallenhet kunde ses även i andra demokratier. Det visar snarast på ett problem.

När 1900-talets historia kommer att skrivas i sin helhet kommer de politiska partiernas problem under seklet att vara en av de saker man kommer att skriva om. Man kom en bit på vägen, men det var inte nog!

FRA och liberalismen

I FRA-omröstningen la flera av de stora motståndarna till FRA-lagen ner sin röst. Bland annat Centerpartisten Fredrik Federley. Andra var ursprungligen mot men gjorde kompromisser, vek sig och blev för den, för partiets skull, tex Annie Lööf. Endast en riksdagsledamot i Alliansen vågade rösta nej till lagen, nämligen Folkpartisten Camilla Lindberg. Som belöning för hennes nej straffades Camilla ut ur riksdagen. (Federley har både före och efter omröstningen sagt att han anser att lagen är en katastrof och han ska ha full respekt för att han försökte och gjorde mer än de flesta andra iallafall… Liksom Lindhagens motstånd på 30-talet på sin tid.)

Detta är inte heller något tecken på att systemet är friskt, än idag…

Som liberal kan jag bara konstatera, när det gäller FRA-omröstningen liksom många andra integritetsfrågor, att felaktiga kompromisser, framtvingade av partipiskor och debattkonventioner, och urgamla härskartekniker i nya förpackningar, bär stor del av skulden till att den svenska liberalismen är så tyst och splittrad!

En demokratisk förnyelse

Samma problem står alla riksdagspartier inför. Hade Socialdemokraterna varit vid makten hade knappast alla riksdagsledamoter i det röd-gröna blocket röstat mot FRA. Då hade ett påbud gått ut om deras lydnad också… Resultatet hade nog blivit detsamma. Att kanske en eller två, om man hade haft tur, hade vågat säga nej. (Sossar vid makten brukar inte bry sig om integritet heller.)

Med tanke på hur det politiska spelet ofta  fungerar, i detta fall liksom i andra fall ,ska man inte vara förvånad över att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Om man bemödar sig att lyssna till de som sympatiserar med Sverigedemokraterna hör man att de röstat på Sd för att de känner sig osedda, ohörda och icke lyssnade till. Dessutom anser de att det finns demokratiunderskott i Sverige!

De har rätt! Det finns demokratiunderskott i Sverige!

Det är djupt tragiskt att de flesta svenskar anser att ”politiken är på ett visst sätt”. Många är arga men de flesta bara rycker på axlarna och säger att ”jamen så är det bara”… Om man lyssnar till vad de flesta anser om politiken och politiker är det djupt tragiskt. Politiken är ”smutsig”, man får ”inte vara idealist”, man måste ”kompromissa bort sina ideal”, man ”fjärmar sig från verkligheten”, det är ”tråkigt”, som politiker börjar man ”prata på ett sätt som ingen kan förstå!”. Men så är det, förklarar de flesta och rycker på axlarna, ”jag beundrar de som ger sig in i det men själv skulle jag aldrig kunna göra det”…

Så har man tänkt om politiker så länge demokratin funnits. Det är inget nytt problem. Men varför ska det vara på det viset?

Att vidareutveckla demokratin är en tvärpolitisk utmaning som vi står inför idag. Ska vi verkligen hantera 2000-talets problem med 1900-tals metoder?

En liberal förnyelse

Jag tror att liberalismen åter kan börja spela samma roll i Sverige och världen som den gjorde för 100-120 år sen. Då var liberalismen en radikal rörelse som hade tre stora huvudmål: människors frihet, utrotandet av de sociala orättvisorna och demokratin!

Liberalismen lyckades faktiskt ganska bra med sina tre stora mål. Världen blev friare, människor friare, demokratin segrade och det skapades social trygghet under 1900-talet. Trots alla problem förra seklet måste man erkänna att mänskligheten utvecklades!

Exakt hur den stora demokratiska förändringen bör ske idag, vet jag inte. Men den behövs! 1900-talet var inte bara en dans på rosor.

Under 1900-talet hamnade världen i stora kriser gång på gång. massutrotninhgar av människor skedde lite varstans på planeten, tex i Kambodja, Kina och Rwanda, men även i vår omedelbara närhet, i Sovjet och i Tyskland. Om man studerar förhistorien till varje sådan massutrotning ser man att de folkvalda församlingarna, och regeringarna, i olika länder antingen inte reagerar alls (!) eller för sent eller i värsta fall är medskyldiga. (Om man har tur (?!) finns det nån Carl Lindhagen figur (eller Federley)  som står upp och varnar men ändå i slutänden accepterar det politiska spelet eller kanske till och med en Camilla Lindberg eller Ture Nerman som vägrar spela med i spelet alls!)

Så får det inte vara! Som liberal vill jag förändra detta!

För 100 år sen var de svenska liberalerna allierade med Socialdemokraterna och kommunisterna (sossar och kommunister ingick i samma parti fram till 1917). Idag anser jag att liberalismen bör vara uttalat icke block-anknutet, dvs varken höger eller vänster. Men jag tar mer än gärna upp en kamp igen mot sociala orättvisor, som utförsäkringarna, tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Jag är i min liberalism mest påverkad av libertarianernas begrepps-sfär, om att statens roll ska vara att skydda det som kallas de ”negativa friheterna”, dvs att staten ska skydda mot förtryck. När jag läser hur de svenska liberalerna stred sida vid sida med kommunister och Socialdemokrater för allas rätt att slippa förtryck ser jag att samma möjligheter till allianser finns än idag!

Även om många liberaler glömt bort denna viktiga del av liberalismen (att kampen mot förtryck mot individerna också innebär en kamp mot sociala orättvisor) så anser jag att den är viktig! Den är så viktig att det faktiskt är därför jag blivit liberal! Jag tror på ALLAS rätt till frihet, inte bara de starkas rätt!

Men liberalismen idag kan inte bara se till vänster. Om man kan hitta förståelse för de sociala skyddsnätens betydelse hos vänstersympatisörer idag så hittar man flest som förstår marknadsekonomins betydelse, som är för frihandel och vill ta strid mot regleringar och ekonomskt förmynderi hos många högersympatisörer. För 110 år sen stred kommunister och liberaler sida vid sida för frihandel och mot tullar i Sverige, idag är det i högern som man hittar de naturliga allierade för detta.

För om man vill göra saker politiskt måste man ha pengar till det!

Sen 1987 har vi blivit 1 miljon fler invånare i Sverige men det har bara skapats ca 100.000 fler arbetstillfällen under samma tid. Lite förenklat kan man säga att detta att det behövs en halv miljon nya arbetsplatser i Sverige. Sådant klarade man av under det överreglerade 60-talet, när den ekonomiska friheten var minimal. Men regleringsekonomi lönar sig inte i längden. Det kan skapa välstånd på kort sikt, men inte långt sikt. Det är min övertygelse att en fri marknad med en minimum av regleringar, kan skapa det välståndet.

Det vore för ynkligt annars, eller hur? varför ska man vara liberal om ekonomisk liberalism inte kan klara av det som regleringsekonomin klarade av för 50 år sen?

Den röda tråden i alla dessa tre områden jag definierat här är frihet. Ekonomisk frihet, frihet för ALLA (inte bara de starka) och det som med en engelsk term kallas empowerment. Empowerment kan översättas med att ge makt och att ge kraft åt folk. Att folk får kraft till att makt kanske?!

Liberaler som vägrar vara konservativa!

Liberaldemokraternas tanke att förena pragmatiska socialliberaler och pragmatiska libertarianer i en gemensam kamp tror jag på. gemensamt kan man hålla varandras mer negativa tendenser i schack och skapa en tvärliberal rörelse. Libertarianerna kan förhindra att det blir för mycket statlig kontroll medan socialliberalerna kan förhindra att liberalismen blir ”de starkas rätt”…

Vi vägrar skapa ett svenskt ”tea party”! I USA har ärkekonservativa och liberaler allierat sig med varandra. Så gör inte vi här!

Jag är inte beredd att kompromissa bort den personliga integriteten eller sjukas väl och ve bara för att få lite skattelättnader eller lite mer avreglerad ekonomi, så som skett i det konservativa USA! Är du det?!

Men vår liberalism bör inte enbart vara en kamp för liberalismen som sådan, och för att påverka samhället i vår riktning. Precis som liberalerna gjorde för 100-120 år sen bör vi lyfta blicken och hitta allierade i alla politiska läger för att utveckla det demokratiska systemet!

Vi behöver ett politiskt system där det ses som en merit att stå upp för sina ideal. Ett som entusiasmerar ungdomar att bli engagerade. Ett där idéer debatteras och framtidsvisioner och positiva lösningar tas fram, cirkulerar och debatteras. En vidareutveckling av demokratin, demokrati 2.0, där eventuella varningar för folkmord någonstans i världen inte ska dras i långbänk eller piskas bort av partipiskor.

Det kommer att ta tid, men det måste göras!

På samma sätt måste vi förändra det globala diplomatiska systemet. Den maktpolitik som genomsyrat världens politiska system så länge måste på sikt bytas ut mot en sorts diplomati 2.0. Hemlighetsmakeri, hemlig diplomati, hemliga operationer, hemliga motiv, har präglat världen alltför länge. Det är 1900-tals metoder. Hemlig diplomati och hemliga allianser skapade det första världskriget, det andra och det kalla kriget och en sjuhelsikes massa problem i världen. Hur många hundra miljoner, människor som du och jag som älskade, tänkte och hoppades, utrotades inte av allt detta förbannade hemlighetsmakeri och fulspel under 1900-talet.

Jag har fått nog!

Hit men inte längre!

Liberaldemokraterna

Man förändrar inte Sverige, eller världen, på en dag! men man kan börja ta de första stegen.

Det är en av visioner med Liberaldemokraterna! Att ta tillbaka ordet radikalism från vänstern, att visa att vänstern inte har monopol på begreppet empati. Att visa att allt det som borde vara en självklarhet, bra ekonomi, en trygghet för folk som hamnar i kris, demokrati och utrikespolitik, görs bäst, och på mest radikalt sätt, på ett LIBERALT sätt, med maximal frihet åt var människa!

Varhelst någon myndighet förtrycker en människa genom byråkratiska påfund ska vi vara där och ta strid för individens rätt! Varhelst människor utförsäkras eller vården riskerar att försämras för alla, ska vi vara där och ta striden för allas rätt! Varhelst människors fria val trampas på genom statliga påbud och förbud, ska vi vara där och protestera. När mörkerkrafter vill skilja mellan människor och människor och isolera Sverige, ska vi vara där och visa att mänskligheten är en och att varje människa är en broder eller syster. När stormakterna vill bedriva sitt spel och kanske finansiera nån ny Khadaffi eller Saddam ska vi finnas där och säga, ”nej fan heller”!! När politiker tror att det är deras partipolitiska plikt att fega ut, ska vi vara  där som blåslampan bakom deras häckar! När myndigheter vill skapa problem för företagare genom regleringar och kontroll, ska vi vara där och visa att välstånd skapas genom frihet!

Och vi behöver leta efter de nya lösningarna!

Därför gillar jag konceptet medborgarlön och plattskatt. Det är en ny lösning! Sådana lösningar behövs! Men liknande lösningar som kör tvärs igenom blocktänkandet behövs på alla politiska områden. Och inom diplomatin i de internationella relationerna!!

Och min hand är alltid utsträckt! Jag är liberal, därför samarbetar jag med alla från höger till vänster. Jag är liberal, därför tror jag på det goda samtalet mellan folk med olika åsikter. Jag är liberal, inte fundamentalist, jag tror inte jorden går under om Vänsterpartiets ekonomiska politik får råda, däremot tror jag inte att människors frihet och välstånd gynnas av det. Jag är liberal och letar nya lösningar och bryr mig inte ett smack om de kommer från Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet, bara lösningen ökar människors frihet! Nya lösningar behövs!

Jag är pragmatiker nog att inse att förändringar tar tid och kommer att betyda en massa kompromisser och jämkande. men stegvis kan vi göra detta och bygga partiet, och förändra Sverige, med den utgångspunkten. Partiet måste så mycket som möjligt själv vara det vi vill skapa. Vi behöver en fri debatt men också en målmedvetenhet. Utan friheten och debatten kan vi inte själva vara den förändring vi vill skapa, då blir vi betonghäckar som alla andra. Men utan en målinriktning, enighet och förståelse för att vi måste SAMLA oss, kommer vi ingenstans!

Precis som de gamla liberalerna för hundra år sen måste vi bli ett idéparti. Partiet för idéer och visioner!

Vär värsta fiende är inom oss själva! Därför måste vi försöka utrota alla gamla unka rester av härskartekniker från det politiska systemet i Sverige och världen, och även från våra egna led. Helt går det nog inte att bli av med gamla unkna mönster som finns i Sverige, men vi kan försöka! Göra Sverige lite trevligare och KONSTRUKTIVARE.

1900-talet hade många brister men gav oss iallafall mer frihet, demokrati och ekonomiskt välstånd (som en följd av friheten). Men ska vi stanna där? Eller ska vi ta världen in i 2000-talet genom att fortsätta denna kamp? vad ska folk år 2111 säga om de politiker som var aktiva 2011. Att det de gjorde förebådade de stora förändringar som kom senare under 2000-talet. Som förändrade de internationella relationerna, som skapade välstånd åt alla för första gången och som utvecklade demokrati till att innebära nåt mer än rösträtt!

Exakt vad som kommer att ske de övriga 89 åren av detta sekel vet jag inte. Men ett vet jag att LIBERALISMEN åter kan bli den kraft som för utvecklingen framåt och tar fram de nya lösningarna. Och jag vet att det GODA SAMTALET och SAMARBETET över partigränserna är en förutsättning för denna utveckling!

Liberaldemokraterna behöver din hjälp! Vi vill visa vad man kan åstadkomma genom en liberalism som inte säljer bort sin själ! Vi behöver dig, vare sig du kallar dig liberal, socialliberal eller libertarian!

Torgny Segerstedt om det barbariska med svält och fattigdom!

Nåt av det mesta absurda jag vet är historierna om hur den amerikanska staten brände säd under den stora depressionen under 30-talet, trots att amerikaner svalt. man gjorde så för att hålla uppe priset och ”rädda” bönderna. Torgny Segerstedt använde det som exempel i en kolumn 1938 om det absurda att människor svälter. Liberal som han var såg han staters galna politik som en stor orsak till svälten.

Som visat i Torbjörn Jerlerup blogg...

Torgny Segerstedt 1876-1945

Det påminner mig om Martin Luther Kings ord 1967. Att en dag kommer folk att läsa sina historieböcker och förfäras över att man ens tillät svält i världen på 1900-talet. Svält kommer en dag att ses som lika barbariskt som kannibalism, slaveri och nazism, sa han.

Jag håller med!

Svälten i Somalia och Etiopien är en sån galenskap. Orsakad av galna politiska beslut. jag är INTE imponerad över hur stater betett sig på Afrikas Horn.

Men mest av allt förfäras jag av att experter i nära 8 månader vetat om att det skulle bli svält i Nordöstra Afrika i år, men staterna, och FN, gjorde inget förrän nu på sommaren. Då katastrofen redan drabbat området och människor dött…

Ja det är våra ”hjärtslag som bestämmer kompassens riktning”… Det vi har i hjärtat bestämmer vad resultatet ska bli för miljarder människor för kommande generationer!

/Torbjörn Jerlerup

Idag, fredagen den, 28/10 1938, GHT: Kabeljo

(Kabeljo är en sorts torsk.)

Alla ha vi grinat åt den ålderstigna historien om kabeljo. Kabeljo lär man sig som bekant att uppskatta vid mognare år. Somliga förbliva i detta stycke infantila till döddagar. Barn uppskatta aldrig delikatessen ifråga.

Nå för att efter denna vidlyftiga inledning komma till anekdoten, så förtäljer den, att mamman sade till den lille gossen, i vars mun de små kabeljo-tuggorna växte till hela kabeljo-balar: ”jag vet en liten fattig gosse, som skulle bli så glad, om han finge den mat, som Du sitter och petar i”. Då rördes den lille gossens hjärta och han sade: ”Mamma, om Du bara säger, var den gossen bor, så skall han få det här”.

Min hund fick sin goda gröt, men rynkade på nosen och förklarade sig icke ha någon mataptit Och jag förehöll den alldeles som mamman i anekdoten, att mången liten fattig hund skulle vara salig, om han finge sådan gröt kokt på opolerade risgryn. Då såg kräket  eftersinnande på mig, såg länge och allvarligt. Vi känna varandra så bra, att vi kunna läsa varandras tankar. Jag läste: Hund sade du, Nu är Du dum igen. Jag mår inte bra. Du känner väl att nosen är het. Annars skall jag säga Dig att det finns tusen, ja miljoner, tvåbeningar, som skulle kasta sig över den gröten om de kunde få den. Tänk efter hur Ni  ställt till för Er.

Kräket viftade överseende på svansen och promenerade ut. jag stod kvar och tänkte, ja det var, Gud hjälpe, nog sant hur många millioner människor hungra icke i denna stund här på jorden. Tankarna överfara Spanien. De mönstra da olyckliga utstötta I Donauländerna. De sopa fram över Rysslands vidder, genom Asien till Kina. Hur många hungra icke av de hundratals miljoner, som äro utströdda över denna Jordyta.

På andra ställen sitta människor och gräma sig över Jordens givmildhet. Hon ger överflöd av allt. Säd förstöres emedan det är för mycket av varan. Överenskommelser om produktionsinskränkningar träffas allestädes. Det får icke salubjudas för mycket av några förnödenheter. Priserna miste hållas uppe. Efterfrågan är för liten. Det enda för vilket ingen begränsning ifrågasittes, är rustningarna. De bedrivas med febril hetsighet.

Skulle man tvivla på människosläktets naturliga höghet, bör en stunds begrundande över hur förnuftigt vi inrättat oss skingra tvivlen. Vi äro skapade till Guds beläte. Och trevliga beläten har vi blivit.  En mild försyn leder oss varliga rätt, när vi tveka om den rätta vägen. Allting blir därför ändamålsenligt och förnuftigt i vår tillvaro. Det är först och sist hjärtslaget som bestämmer kompassnålens inriktning.

Jag rycker upp mig ur funderingarna och traskar aftar hundan. Trädens lövverk har glesnat. Det är liksom ljusare och rymligare utan att än vara ännu vara naket. Marken är strödd med rödgula blad. Ingeting är mer tagande än denna höstdager. Där finns allt: förgängelsen, rymden, stillheten.

För länkar till alla artiklar i denna serie: kolla här: Liberalism och humanism i kristider…! 

Där finns länkar till övriga artiklar om Torgny Segerstedt!

Torgny Segerstedt: liberalism i våldets tid…

Vad är det för mening med att lyfta fram en person som dog för över 65 år sen, som förebild för idag? Därför att i en allvarlig kris sätts en persons ideer och tankar på prov, och en persons hela moraliska hållning och därför finns det mycket att lära, idag, av personer som stod upp mot diktatur, våld och terror. De är bra förebilder som försöker stå raka i ryggen medan så många andra hukar sig, rädda för vad våldets makter ska göra.

Torgny Segerstedt 1876-1945

”Vi ha lärt oss att en lögn bara behöver upprepas ihärdigt för att de svaga hjärnorna skola upphöra att göra motstånd mot den. Vi ha fått lära oss att ett plumpt slagord kan bedöva tanke förmågan hos dem, som icke idas taga reda på en sak. ”

Läs mer om varför jag publicerar denna artikel ur GHT skriven av Torgny Segerstedt här: Liberalism och humanism i kristider!

Torgny Segerstedt: Idag, 28/3 1938, GHT

Man har väl strängt taget icke rätt att tala om mening och ändamål såsom krafter, vilka innebo i och dirigerande vår mänskliga tillvaro. Som en tankens hjälpkonstruktion må det oaktat begreppen kunna användas; hela ställningen kan ju tagas ner igen, när valvet är slaget.

Vad kan man då finna för mening i det som nu sker? Ett återfall i råhet pågår. Det har sitt centrum i ett folk, som tidigare gav ovärderliga bidrag till kulturutvecklingen. Det finner genklang hos alla, vilkas sympatier höra framgången till, alldeles likgiltigt i vilken riktning den går eller med vilka medel den vinnes. När omslaget kommer äro dessa de första att gno för brinnande livet över till andra sidan och kasta sig med näsan i gruset för dem. Råheten vinner också genklang hos alla dem, vilka aldrig bragt det till en personlig utveckling, utan stannat vid det stadiet. där man endast tjänstgör som resonnansbotten för de ljudvågor, som tillfälligtvis skalla i tiden.

Våldets makter kunna hejda framåtakridandet, de kunna rasera vad som byggts upp, de kunna tvinga skarorna att tåga tillbaka till forna tiders råa livsformer. Vad som sker giver vid handen, att detta är möjligt. visar också, att det kan byggas ideologi på förtryck, och allsköns gemenhet. Vi ha lärt oss att en lögn bara behöver upprepas ihärdigt för att de svaga hjärnorna skola upphöra att göra motstånd mot den. Vi ha fått lära oss att ett plumpt slagord kan bedöva tanke förmågan hos dem, som icke idas taga reda på en sak. Deras föreställningar följa alltid det minsta motståndets lag. Den allmänna moraliska avtrubbning och den allmänneliga fördummelse som inträtt breda sin skymning över västerlandet.

Men ett kan våldet och dess tvillingbroder, bakåtsträveriet, icke åstadkomma: nyskapelse. Det ligger i deras väsen att trampa ner. Intet spirar, där de satt sina hälar. Där friheten strypts, tiger tanken. I en dunstkrets tung av räddhåga, angiveri och förtvivlan, tändes icke tankens gnista. Gör den det, framkallas en explosion.

Våld och förtryck kunna intet skapa. De äro sterila. De förmå icke heller dräpa den avlandets kraft som finns i människors hjärtan och hjärnor. Den driver ständigt på nytt viljans och vettets broddar att skjuta upp ur mullen. Den må trampa ned så ofta som helst, den upphör icke att komma. Dess groddar och knoppar bli härdigare och härdigare. Till sist nödgas ofruktbarhetens makter att giva upp striden.

Känslan av maktlöshet ligger bakom deras frenetiska kamp mot den humanitet, vars fiende de äro av begynnelsen. Förtryckarna drivas av räddhåga att fara fram som de göra. De veta, att deras tid blir kort. De likna denna Dianas offerpräst i Nemi helgedom, vilken natt efter natt gick runt det heliga trädet med draget svärd. Vilken stund som helst kunde en annan förrymd slav komma i akt och mening att döda präaten. Nådde han sitt syfte, blev han den dödes efterträdare i ämbetet och fick i sin tur gå på vakt mot sin mördare. Så driver skräcken förtryckarna. De ha icke ett lugnt ögonblick. Bakom allt deras skrävel lurar rädslan.

Vad är då meningen med detta skräckregemente, med råhetens och dumhetens övermodiga framfart? Det är att härda framåtskridandets krafter. De voro på väg att mista sin egenart Framgången lät allsköns slagg avsätta sig på dem. Viljan slappades. Nu smältes slagget i ugnens hetta. Det härdas till stål. och bakåtsträveriet, råheten, dumheten, riva i sin ilska ned, och bereda plats för det nya och bättre samhälle som de uppbyggande krafterna skola resa på den undanröjda tomten.

Den kraft, som skapar segrar alltid. Dödens sändemän kunna slå ihjäl individuella bärare av den kraft som är livets, aldrig livet självt, aldrig dess obetvingliga skeparmakt. Livet, det är godhetena och rättens, skönhetens och tankens källsprång. Dårar äro de som tro sig kunna täppa till dess flöden. Ångestens eviga fördömelse väntar dessa, som under skrävel och stora later söka skyla den skräck som slagit sina klor i dem. De veta, dessa som agera herrar i rampljuset, att ridån snart skall falla för den ohyggliga komedi, som de uppföra.


Liberalism och humanism…

Jag drar igång ett nytt projekt idag som jag ser fram emot mycket. Det är egentligen flera projekt, som kan sammanfattas med frågan: ”fanns det ett alternativ till andra världskriget”? Eller för att omformulera det: ”hur håller man sig lugn och förnuftig när världen blir galen”?

Det jag vill göra är att digitalisera en del av källorna från tiden före och under kriget.

Framför vill jag hålla fram det som de skrev som försökte hitta en väg ut ur galenskapen och som höll hårt på sina idal, trots krig, kompromisser och nöd. Det viktigaste blir att visa vad de sa innan kriget började, på 20-talet och 30-talet. jag tänker fokusera på liberalen och antinazisten Torgny Segerstedt.

Jag vill dessutom utreda vilka som förespråkade en nordisk försvarsunion på 30-talet. Jag vet att den finska marskalken Mannerheim (med alla sina svagheter) ville ha en antinazistisk, antistalinistisk och antiimperialistisk försvarsunion. Vilka fler vägrade ta stälning mellan galenskaperna. Här kommer kretsara rungt Ture Nerman och Trots Allt, en del liberaler, och en del kretsar i försvaret att studeras, eftersom dessa kretsarna verkar ha haft de fräschaste idéerna.  (Därmed inte alltid sagt att de är förebilder i allting.)

Tanken bakom detta är inte att försvarsunionen var patentreceptet mot allt, utan att jag gillar att de riktades mot de TRE maktpolitiska krafterna i tiden, inklusive imperialismen som inte alls var nåt trevligt fenomen även om länderna som var det var ”demokratier”.

Dessutom vill jag lyfta fram, och digitalisera en del galenskaper från 30-talet här på min blogg, för att göra epoken mer levande. material jag redan har om rasbiologin kommer att läggas ut och jag kommer att leta efter de individer som försökte gå emot de galenskaperna.

Och sist, men kanske viktigast, hur tänkte liberalerna under 30-talet och 40-talet.

Fokus kommer att ligga på individerna, att lyfta fram personer, artiklar och händelser som förtjänar bättre än att glömmas bort!

Klicka här för länksamlingen till artiklar på bloggen: LIBERAL HISTORIA, OCH ANTINASTISK HISTORIA 

 

 

 

Barns rättigheter, friskolor, hemundervisning och liberalismen

Har läst en bra kolumn av Sakine Madon i Expressen om Friskolorna. Sakine visar bra på några av problemen med friskolorna. T.ex. att friskolor idag är i hög grad segregerade och att det finns friskolor där man gör saker som helt klart är kränkande mot barns rättigheter. Hur kan man hantera detta med friskolor och hemundervisning från en liberal ståndpunkt?

Engelsk liberal skämtteckning som var riktad mot förtagare och politiker som försvarade barnarbetet med hänvisning till "den fria marknaden" (vilket de konservativa gjorde).

De flesta tror nog att den ”äkta” liberala synen på friskolor är att det är bra ju fler privata alternativ som finns och att det ska vara så lite reglering som möjligt. Fri marknad och sånt, och vuxna föräldrars rätt att bestämma över ”sina” barn.

Men så enkelt är det inte. För 100 till 120 år sen var de liberala pionjärerna, som Fridtjuv Berg och Sven Adolf Hedin, för folkskolan och hade nog gärna förbjudit varje friskola om de hade kunnat stänga dem.

Friskolor då var skolor för överklassen och liberalerna ansåg att de var oförenliga med idén om att varje vuxen medborgare skulle få likvärdiga möjligheter i livet.

Det var en sak som hängde ihop med deras kamp för rösträtt, en människa en röst. Om inte vart barn fick en likvärdig start i folkskolan och en MÖJLIGHET till vidare utbildning, skulle demokrati fortsätta att vara ett privilegium för en liten överklass.

De hade läst sin John Stuart Mill noga, visade det sig…

Barns rättigheter

Liberalen John Stuart Mill. som var dessa tidiga svenska liberalers stora ideologiska förebild, betonade att det finns en skillnad mellan barn och vuxna. John Stuart Mill pratade om VUXNA medborgares rättigheter.

Detta har många tolkat som att Mill och de tidiga liberakerna därför ansåg att barn inte några rättigheter, mer än det som föräldrarna beslutade om, som var deras förmyndare. Tyvärr verkar det som om John Stuart Mill delade den synen på barn, dvs att barns rättigheter en fråga om FÖRÄLDRARS RÄTTIGHETER att få göra vad de vill med sina barn-

Men en hel del liberaler mot slutet av 1800-talet, främst de som jobbade för barns rätt till en bra och jämlik skolutbildning och mot barnarbete eller barnaga i familjer, la in andra värderingar i Mills ursprungstankar. De ansåg att barn har rättigheter eftersom de också en dag kommer att växa upp till vuxna indvider med rösträtt och en plats i samhället. Man kan alltså inte behandla barn hur som helst i samhället.

Så föddes de första lagarna om barns rätt, som faktiskt var inriktade mot föräldrars oinskränkta rätt att besluta vad som helst om barns liv. T.ex:

* Barns rätt att gå i skolan, oberoende av vad familjen eller samhället sa.

* Barns rätt att slippa hårt arbete, barnarbete, oberoende av vad samhället eller familjen ansåg.

* De första lagarna mot överdrivet hård barnaga i skolan eller i hemmet.

Barn är inte vuxna

Jag ansluter mig till den sistnämnda liberala traditionen.

När det gäller vuxna anser jag att vuxna ska få göra vad de vill med sina liv. Men barn ÄR inte vuxna. De står under beskydd och kan därför inte få göra exakt samma som vuxna. Men det betyder inte heller att föräldrar har nån sorts oinskränkt äganderätt över barn, Barn är egna subjekt och kommer att bli vuxna de också en dag!

Barn är helt enkelt också juridiska subjekt med rätten att slippa förtryck! De har negativa rättigheter som behöver skyddas också även gentemot föräldrar!

Friskolor och hemundervisning

När jag tittar på debatten om friskolorna utifrån mitt liberala perspektiv ska jag erkänna att mina första liberala grundinstinkter säger mig: ”låt folk göra som de vill”. Dvs vill folk driva friskolor och hemundervisa ska de få det utan att en klåfingrig stat lägger sina fingrar i det.

Men… de ska undervisa några också… Och det är barn med rättigheten att slippa förtryck, fastän de lever under förmynderskap, som ska undervisas…

Här är det dags att göra upp med en liberal myt. Det påstås nämligen ofta att man MÅSTE vara för friskolors rätt att slippa inblandning från stat och myndigheter, och föräldrars oinskränkta rätt över barnen, om man är liberal.

Det är fel!

Ingen liberal ”måste” vara för friskolors och hemundervisares rättigheter, VAD DE ÄN GÖR. Ingen liberal behöver vara för föräldrars oinskränkta rättigheter över barnen heller. En annan liberal ståndpunkt är att skolor INTE har rätt att göra hur de vill, att de måste regleras.

För ett barn är inte en vuxen. Barn har också rättigheter!

Vuxna går inte i skolan, det är barn som gör det.

Vad kan man göra?

Sakine har rätt i det hon skriver i kolumnen jag länkar till i början av blogginlägget. Det finns problem med friskolorna.

Segregeringen ökar idag och nu är det inte bara rikas friskolor och ”övrigas” skolor, nu finns det friskolor som delar in folk i etnicitet och i religion.

Dessutom finns det problem i ALLA skolor, friskolor lika väl som kommunala skolor med att barns rättigheter kränks, tex genom mobbning, eller genom exemplet Sakine tar upp om den ”muslimska” friskola där flickor med mens skickas ut från lektionerna. Skillnaden är att rätten till insyn är större i kommunala verksamheter än i privata verksamheter.

Jag är för friskolor och hemundervisning, men jag anser att sådan verksamhet inte får vara oreglerad.

Jag anser att regeringen klart måste formulera barns rättigheter, i form av en barnbalk i lagboken eller att man för in delar av FN:s barnkonvention i lagboken. Sen måste man knyta utbildningspolitiken till denna uppgraderade lagstiftning för barn. Jämställdhet och att inte HBT-personer eller folk av andra etniciteter kränks anser jag vara självklara saker i en reglering för ALL utbildning. Barn har också rättigheter, att en skola kränker HBT-personer anser jag vara grova kränkningar av barns rätt att slippa förtryck.

Regeringen måste dessutom formulera övergripande mål för undervisningen,  hur centralprov och sånt ska  genomföras och vad ett barn MÅSTE ha haft i undervisning vid tex 9, 12 resp. 15 års ålder. Barn har också rättigheter, som att lära sig något.

Kan en skola, eller en hemundervisning, garantera detta, så får man bedriva undervisningen, annars inte.

Om t.ex. en religiös utbildning inte kan bedrivas utan att man kastar ut flickor med mens, får de helt enkelt inte tillstånd, svårare än så är det inte.

Det är sånt som ska reglera. Idag reglerar man en massa små struntsaker utan värde, tex att skolor måste ha skolbibliotekarier och skolbibliotek, oberoende av om skolan ligger bredvid ett kommunalt bibliotek eller inte, eller om de har en professor emeritus i litteratur som skolbibliotekarie istället för en utbildad skolbibliotekarie, eller inte.

Dessutom anser jag att kommunala skolor och friskolor HELT ska jämställas ekonomiskt sett. Som det är just nu måste privata skolor få in pengar från föräldrar (trots att det inte är helt tillåtet) annars klarar de inte sig. Det gynnar inte intagningen av elever från områden med sociala eller ekonomiska problem.

Gör man bara så kan man till och med privatisera hela skolväsendet utan problem.

För elevers bästa anser jag att man bör se till att kontaktpersoner finns som besöker skolorna. Dessa kontaktpersoner bör vara både fritidsledare och kuratorer. Av egen erfarenhet vet jag att elever inte alltid vill vända sig till de kuratorer och lärare som finns i en skola om de har problem. De ses som auktoriteter i systemet. Har man problem med en populär elev eller med en lärare går man inte gärna som barn till någon som är en del av systemet.

Detta gäller för hemskolor, friskolor lika väl som kommunala skolor.

Eleverna måste ha möjlighet att prata med någon utanför familjen, och utanför skolan, och utanför den religiösa kretsen (om skolan nu är en religiös friskola.

De liberala pionjärerna för hundra år sen hade en poäng i att börja prata om barns rättigheter. Den diskussionen måste fortsätta och vi liberaler bör åter kunna bli de som driver diskussionen framåt. Men då måste vi våga se att staten kan spela en positiv roll i att skydda barns rättigheter. Vi liberaler tycker ofta att allt statligt är negativt per definition. och vi måste våga se att föräldrar inte har äganderätten till sina barn, barn har egna rättigheter.

Både de socialfascistiska makarna Myrdal och extremliberaler samt konservativa har fel. Barn är inte statens egendom som Myrdalarna sa för 70 år sen, men barn är inte heller föräldrarnas egendom. Barn är egna subjekt, om än under förmyndarskap, med rätten att slippa förtryck!!

Läs även det som Jan Rejdnell skrivit: Inrätta en barnbalk i Sverige.

Socialliberalism har inget med socialism att göra!

På tre ställen har jag nu samtidigt läst personer som sagt att socialliberalism är en hybrid av socialism och liberalism. En gång i Ung Liberals forum, en gång på twitter och nu imorse i en bok där den gamle Folkpartiledaren Ohlin svarade på samma kritik om vad liberalism är. Jag slår mig för pannan…

Myten om socialliberalismen som en hybrid av socialism och liberalism har uppstått på grund av att en del anser att liberalism är allt icke statligt och socialism är allt som är statligt. Då blir allt som är statligt per automatik socialistiskt.

Men det som är statligt behöver inte vara ”socialistiskt”. Liberalism handlar om inividens frihet och rättigheter och för många liberaler KAN staten faktiskt spela en roll där den skyddar individens frihet också.

Om man avvecklar staten hamnar man i en situation som väldigt lätt urartar till den starkes rätt. Det är den kritik som finns mot den rena s.k. libertarianismen, som förespråkar statens avvecklande.

Många, j kanske de flesta, individers rätt att slippa förtryck skulle bli lidande om staten försvinner.

Detta har även de flesta libertarianer insett, därför är de oftast för en minimal stat som har hand om rättsväsende och polis, etc… Man har insett att allas lika rätt till skydd mot förtryck skulle bli lidande med privata domstolar och poliskårer.

Men samma dilemma uppstår även vid andra tillfällen än bara rättsväsende. Förtrycks ett barn som aldrig lär sig läsa ordentligt pga att föräldrar och samhället ger det möjligheten? Förtrycks en funktionshindrad som inte får hjälp av stat eller det privata? Ja, säger många. Förtrycks ett barn som inte får hörapparat men som behöver det, kan denne bli fri på lika villkor med andra barn? Ja, det förtrycks, säger många.

Socialliberaler, och ganska många libertarianer, anser därför att ett socialt skyddsnät måste finnas för att skydda individen.

Det som skiljer en libertarian från en socialliberal är inget annat än att man drar gränserna för hur och var man skyddar individens rättigheter på olika sätt.

En libertarian som är för en minimal stat anser att gränsen för statens skydd av individens negativa rättigheter ska gå vid polis och rättsväsende bara. En del mer pragmatiska libertarianer kan vara för fler skydd för individerna, tex funktionshindrade vars rättigheter utan en stat blir beroende av välgörenhet. Andra liberaler, och däribland även socialliberaler drar gränsen ännu längre bort och anser att individers negativa rättigheter måste skyddas även i tex arbetsmarknaden, och att rätten till bästa möjliga sjukvård ska gälla alla, och att barn har grundläggande rättigheter oberoende av föräldrars ekonomiska eller sociala situation, tex till bra skolgång. Socialliberaler kan ofta tänka sig att gå längre än så i sin strävan att skydda individernas rättigheter.

Jag blir illamående av det förenklade tänkandet där man ser politik som en linje där det står socialism och stat på ena sidan och icke-socialism samt statlöshet på andra. Varför kan vi inte börja kolla på hur man bäst skyddar individers rätt att slippa förtryck istället?

Lars Erick har också skrivit om ämnet.

Min liberalism!

Jag är liberal, en liberal med starkt socialt patos, som anser att kampen för en fri ekonomi, för personlig autonomi och bättre sociala skyddsnät är de viktigaste frågorna, samt sist men inte minst: de globala frågorna. Varhelst en människa trampas på, eller lider av svält, trampas även mina rättigheter ner. Som Immanuel kant sa: ”Jordens folk har nu nått så långt i sin samhörighet, att en rättskränkning på en plats på jorden upplevs av alla. Därför är idén om ett världsmedborgarskap ingen fantastisk eller bisarr rättsföreställning utan en nödvändig komplettering av såväl stats- som folkrättens oskrivna lagar.” 

Innan 2010 så brukade jag säga att jag var libertarian i frihetsfrågorna, och vänster i rättvisefrågorna. Nånstans där är jag ännu. Jag kan känna samma blandning av ilska och patos som en Vänsterpartist då någon utförsäkras, eller då någon funktionshindrad berövas LSS, eller då jag läser om svälten i Somalia och ser hur lite vi ger för att rädda liv, men jag känner en Timbroekonoms patos för privatiseringar, och en Johan Norbergs patos för frimarknad och en libertarians patos för individens autonomi också, i samma ögonblick.

Min tanke då som nu är att frihet måste vara ALLAS rätt till frihet, inte bara ett fåtals. den negativa rätten att slippa förtryck måste gälla även arbetsrättsligt och socialpolitiskt. Alla måste ha möjlighet att få bästa möjliga sjukvård och skolgång. Universitetsutbildning ska inte vara en fråga som beror på föräldrars ekonomi eller hur bra man är på att söka fondmedel. Funktionshindrade ska inte behöva tigga och be om hjälp hos sociala myndigheter eller hos välgörenhetsorganisationer för att få deras rätt till liv och frihet garanterad. Man ska ha möjlighet att gå igenom en kris som människa utan att det förstör ens liv, och ens eventuella barns liv, för gott. Etc, etc…

På samma sätt har vi ett ansvar för andra nationer att faktiskt hjälpa till då det är svält eller naturkatastrof. Jag reformerar gärna biståndet bara vi kan vara snabbare med att rädda liv. Svältande somalier och etiopier ska inte behöva dö bara för att deras regeringar styrs av idioter!

Marknaden skapar välstånd på ett fantastiskt sätt. Men marknaden är inte perfekt, det är för övrigt därför marknadsekonomin är så bra (ur misstag skapas erfarenhet och välstånd)! Eftersom inte marknaden är perfekt måste BRA skyddnät finnas men i övrigt ska det vara maximal frihet. Inte en massa regleringar och krångel. Låt marknaden sköta sig själv .Bort med tullar, regleringar konstgjord andning, förordningar och byråkrati.  Privatisera gärna så mycket som möjligt. Gärna allt!  Det människor behöver är garantier om att vård finns när man behöver det, inte att vården måste vara allmän. Var människa måste få göra som han eller hon vill. Inga morallagar tack!

Liberaldemokraternas tanke om plattskatt och medborgarlön är helt underbar. Exakt så! Kombinerat med de skydd och stöd som behövs som ingen medborgarlön kan täcka.

Maximal frihet, men med bättre skyddsnät än idag om man skulle hamna i kris. Helst privata skyddsnät och försäkringar, men hjälp oavsett det.

Men att jag ser så mycket samhörighet med vänstern, gör att jag har svårt för inställningen i politiken idag. Jag vill ha igång samarbete över blockgränserna.

I frågan om hur man garanterar friheten för sjuka, funktionshindrade, arbetare, folk i kris, har en liberal massor att samarbeta med en sosse eller Vänsterpartist i. I frihetsfrågorna också, det är många vänsterpartister som vill avkriminalisera bruket av cannabis t.ex och som är helt mot myndigheternas massövervakning.

Och i kampen för invandring mot främlingsfientlighet KAN man bara vinna om vänster och höger ser varandra som allierade, som co-thinkers, och inte som fiender!

Sverigedemokraterna

Att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 anser jag vara ett resultat av många faktorer. De etablerade partierbnas oförmåga, felaktiga strategier, dumhet och sabotage och att de inte bryr sig tillräckligt om hur folk tänker och har det. Man tog inte debatten mot Sd:s idéer och argument kort och gott. Men en bidragande orsak är nog också oförmågan att samarbeta över partigränserna, speciellt samarbetet över blocken, dvs mellan vänstern och högern. Måste det vara så?

Ett av problemen med parlamentarismens fokus på partier är att partierna sluter sig samman och bildar enad front mot andra ”fiendepartier” och ”fiendegrupperingar”.

Kanske det blir bättre ju mer vi fokuserar på indvider och personval, vem vet?

Demokrati

Vilket för mig över till det jag tänkt avsluta denna artikel med. Demokratin. Jag ser många brister i hur det är idag.

Medborgare känner sig osedda och ohörda. Politiker tänker smått. Kommuner har inga framtidsvisioner. Riksdagsmän tvingas samarbeta med hjälp av partipiskor och hot om ”pissprover”, riksdagsmän som anser att de inte kan påverka något. Bristande analyser om vad som gått fel, då något gått fel. Folk som går mot strömmen och är före sin tid, eller som varnar för att nåt håller på att gå fel, ses inte ens som förebilder efter att nåt gått fel.

Ett exempel är vanvårdsutredningen som efter 50 års debatt äntligen erkände att fosterhemsbarn och barnhemsbarn vanvårdats: men varför bryr sig inte politikerna om, inte heller får de som varnade för galenskapen en ursäkt och en bekräftelse. (Se mer här: Att lära av historien, samt Vanvård i social barnavård: ”kinder gulag” , Vanvård i social barnavård under 1900-talet samt Barnombudsmannens brev och Skjut inte på pianisten!)

Sverige har problem.

Sverigedemokraterna har tyvärr rätt i en sak: att varken regering eller opposition i tillräckligt hög grad lyssnar till folkets vardagsoro om ekonomi, utförsäkringar och annat som ligger dem nära. Inte heller om de integrationsproblem som faktiskt finns. Politiker pratar ofta och länge OM, mer sällan MED, folk.

En poäng som ofta hörts i debatten, från Sverigedemokraterna, är att svenska folket aldrig fick vara med och besluta om det som PI kallar ”massinvandringen”. Jag kan villigt erkänna att så var fallet, även om jag som liberal är positiv till invandringen.

Det är mycket vi medborgare inte har fått vara med och besluta om. Sverige var i praktiken hemlig medlem av NATO under hela kalla kriget utan att vanliga medborgare ens fick veta detta, än mindre fick vara med och besluta om detta. Hade det blivit kärnvapenkrig hade stora delar av Sverige blåsts ut med kärnvapen utan att en person boende i Sverige hade haft en aning om varför.

Demokratiunderskott är liksom bara förnamnet på detta.

Även avregleringen av ekonomin gjordes utan att folk hade en aning om vad som skedde.

Jag är för både en hög invandring och en avreglerad ekonomi, men kan villigt erkänna att den demokratiska processen FANNS inte i dessa frågor.

Jag, som jobbar nära människor i Botkyrka, hör ofta att invandrare där känner sig osedda och ohörda, ignorerade av Reinfeldt och Juholt och det övriga politiska etablissemanget. Barnen känner att de saknar framtidsutsikter och hamnar i gäng. Familjerna blir lidande på grund av problem i bostadsområden och skolor, och hamnar inte sällan i sociala och ekonomiska problem.

Det är klart att känslan av maktlöshet och att vara utanför skapar problem, oavsett vem som hamnar utanför.

Det vill jag jobba med! Som liberal!

Men då måste vi börja samarbeta. Istället för att bara se olikheterna måste en liberal, en Moderat och en Vänsterpartist, och i de fall det överhuvudtaget är möjligt även en Sverigedemokrat, kunna mötas, se varandra i ögonen och se varandras likheter!

Att kunna prata om vad man anser vara fel i andras syn på samhället, och ändå kunna samarbeta är viktigt. Och att vi blir av med den förbannade Jantelagen, speciellt bland politikerna, men bland alla människor. Empowerment kallas det på engelska, självförtroende på ren svenska!

Arbetarrätt var en gång i tiden en liberal profilfråga!

Med hänvisning till individens rätt att slippa förtryck, till och med då de av nödtvång slutit avtal som tillåter viss form av förtryck, tog liberalerna för 100 – 130 år sen en strid för arbetares rättigheter. Då var det en liv och dör fråga för många. Arbetare hade i princip inga skydd eller rättigheter. Men även än idag finns problem. Jag jobbar som personlig Assistent och har haft stor insyn i gatuförsäljarnas bransch och ser vad som lätt kan hända då man släpper allt fritt. Rövhålen kör över folk, vinner pengar på det och tvingar resten av marknadens aktörer att hänga med i en viss riktning, vare sig de vill det eller inte.

På det svarade Fridtjuv Berg redan 1893 så här:

För högern var Socialister och Liberaler samma sak, och de "stal" från bönder och de rika eftersom de ville ha 8 timmars arbetysdag.

»Man hör understundom påstås att arbetaren icke skulle vara i behov av något särskilt skydd, enär han i den ekonomiska tävlingskampen vore väsentligen likställd med arbetsgivaren. Den senare vore vid utbjudandet av sina varor beroende av tillgång och efterfrågan. För jämlikhetens och opartiskhetens skull borde därför även arbetaren vara beroende av samma faktorer vid utbjudandet av sin vara, arbetet, och staten borde ej på något sätt lägga sig emellan till hans förmån.

Detta resonemang faller emellertid inför det faktum att arbetet är en vara av helt annan natur än alla övriga varor. Den är för det första oupplösligen bunden vid sin källa, arbetskraften. Att sälja sitt arbete är att för viss tid sälja nyttjanderätten till sin person och herraväldet över allt vad därmed sammanhänger. För det andra är nämnda vara arbetarnas enda uppehåillsmedel, vadan den icke kan hållas tillbaka i avvaktan på prisstegring, utan måste säljas till vad pris som helst, ända ned till existensminimum.

Det står visserligen arbetaren ‘fritt’ att antaga eller förkasta de villkor, som bjudes honom, men ifall han skulle bestämma sig för det senare, står det honom icke fritt att ej svälta ihjäl.»

Fridtjuv Berg (1893) LIBERAL

http://sv.wikipedia.org/wiki/F​ridtjuv_Berg

Jag vet inte hur ofta en del liberaler sagt att ”det inte är liberalt” att vara för arbetarrätt. Att en liberal måste vara mot lagar om arbetstid, arbetarskydd, semester och liknande.

Jag hamnade in i den diskussionen senast då jag reagerade mot Johan Norbergs artikel om att man borde ta bort lagarna om rätt till semester, med hänvisning till att det var så bra i USA. Då kallade en del min kritik för icke-liberal och att jag var Socialdemokrat egentligen. Då log jag för mig själv och tänker på Sven Adolf Hedin.

De första liberalerna beskylldes av Högern för att vara ”smygsocialister” eftersom de var för fackföreningar och arbetarrätt och samhälleligt GEMENSAMMA åtaganden för folks väl och ve. Liberalen Sven Adolf Hedin besvarade det bra på sin tid. Redan på 1870-talet  la han fram motioner om arbetarrätt i riksdagen.

Om omsorgen av de fattiga, är socialism, är jag gärna socialist sa ”nyliberalen” Hedin  i rilksdagen 1884. Jag är inte rädd för Socialism sa han, samhället är i så fall  fullt av socialism, det ”har så varit och skall så förbliva”. Vad är fattigvård annat än socialism om det är så, frågade han. Ska Socialisterna vara de som har ensamrätt på empati med de som far illa? Då är jag med stolthet socialist! men jag tror inte det, sa han, jag tror att man kan vara liberal också.

Det var modigt sagt!

Jag har skrivit mycket på detta ämne:

Ska vänstern ha ensamrätt på empati?

Liberalerna och arbetarrättten

Högern och avtalsfriheten på arbetsmarknaden, samt ärkekonservatismen

Torgny Segerstedt: Vildgässen, 9/10-1940 GHT

Vildgässen plöja fram genom den mörka natten. De avteckna sig otydligt mot de sönderrivna molnen. Deras sällsamma skri skär igenom rymden. ”Naturens osynliga linea” skymtar genom höstmörkret.

Man har intryck av en annan verklighet än den som vi nämna det handgripligas, en verkligare verklighet. Där äro andra krafter i verksamhet, än de skumögde varsna. Ju mera människor betona  sitt sinne för realiteter, desto mindre förstå de av det, varav deras så kallade realitet utgör ytan.

De förnumstige fatta aldrig den djupa innebörden i ordet: vad gagnar det en människa att vinna hela världen, om hon förlorar sin själ. De ana icke att detta är människoandens oförytterliga frihetsbrev, mänsklighetens magna charta. Allt vad som kan bjudas för vår själ är i jämföresle med den värdelöst. Vad skulle kunna uppväga vissheten om att efter fattig förmåga ha varit trogen mot det som gör en människa till människa?

Vad som gäller om de enskilda, gäller om folken. När de räddhågade få hand om deras öden, står deras själ på spel. Räddhågan kallar sin undfallenhet för realpolitik. Minns ni Arosenius’ tavla med de tama gässen, vilka, när de höra vildgässen skria, lyfta sina huvuden från mattråget, titta upp och säga till varandra: ”sickna galningar”.

De voro belåtna över att känna verklighetens mark under sina platta fötter. Galningarna plöjde med starka vingslag sin väg genom den mörknande rymden.

Det är många folk, som gå mot okända öden. De har föredragit detta framför att som de tama gässen stanna dästa vid mattråget för att till sist dock nödgas gå ifrån det och slaktas. De kunna draga sig till minnes Israels strid mot assyrier och babylonier, holländarnas mot Spanien. Sverige har också i sin krafts tid kämpat mot främmande inkräktare. Engelbrekt, Sturarna och vasakungarna räddade den tiden det svenska folkets själ trots allt vad undfallenhetens kloke hade att invända.

Det har alltid besannat sig vad Geijer säger: ”en riktig storm och en riktig man, de passa ej illa för varann”. Det är synd om dem, som råka ut för en storm, utan att vara den vuxna. De avteckna sig i all sin hjälplöshet. Där båta föga förnumstiga talesätt. De räcka icke att skyla vad de avse skyla. Det är synd om ett folk, som när stormen ryter icke har en karl att sätta till rorsman.

Det är synd om rorgängaren också, men varför lämnar han icke ifrån sig vad hans darriga händer icke rå med att sköta?

Det begås svår synd mot det folk, vars öde lämnas i svaga händer, när stormen går över världen. Varje folk, även de små, ha inom sig väldiga krafter. De kunna utnyttjas av dem som själva äga kraften. De ebba ut, när vissen svaghet får dem om hand. Den kraftlöse kan icke hantera slagrutan. Han finner inga källsprång.

Vissenheten sprider sig, så långt dess inflytande når. De fria fåglarna plöja sig väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria. De likna icke de där som sträcka hals och kackla vid sitt mattråg och beskärma sig över ”galningarna”. I sinom tid skola dessa sansade gröpätare slaktas och förtäras. Det går så med de tama djuren. De taga inga risker, och de förlora alla chanser.

/Publicisten och religionshistorikern Torgny Segerstedt avled 31 mars 1945 i Göteborg. Han är kanske mest känd för sitt tydliga ställningstagande mot nazismen som redaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

Här finns en bra artikel om Segerstedt hos På Spaning efter friheten!

Gemet och gäss-strecket är liberala frihetssymboler!

Idag har jag förstått varför publicisten och liberalen Torgny Segerstedt jämförde liberalism med ett streck gäss som flyger fritt på himlen. Liberaler måste samarbeta och skapa en gemenskap, var hans tanke! Att liberalism handlar om individens frihet vet de flesta liberaler, det är okontroversiellt. Det liberaler måste lära sig är att liberalism också handlar om SAMARBETE, om att kunna gå i samma riktning ibland.

Jag ska scanna hela artikeln Segerstedt skrev senare idag, men här är kärnan i citatet:

De fria fåglarna plöjer sig väg genom lufthavet. Många av dem når inte sitt fjärran mål. Det må så vara. De dör fria. De liknar på intet vis dem som sträcker på halsarna och kacklar vid mattråget och beklagar sig över ”galningarna”. Så småningom kommer dessa kornätare att bli slaktade och uppätna. Så går det för de tama djuren. De löper aldrig någon risk och de mister alla chanser.

Det låter som han pratar om enskilda fåglar, men nej, det är gäss och gäss-streck! Gäss i flock.

Liknelsen publicerades i I dag den 9 oktober 1940. Inspirationen till texten är bland annat hämtad från Arosenius tavla där tama gäss, hör en samling vilda gäss komma skriande högt uppe i luften. De tama gässen lyfter då sina huvuden från mattråget, och säger till varandra: ”sickna galningar”.

Man mognar av sånt man är med om. Jag har liknat liberalism vid en fågels ensamma flykt. Individen som kan flyga hur och vart hon eller han vill, individen som har frihet. Men de senaste händelserna i Liberaldemokraternas och problemen där på grund av Alexander Bards metoder, och de problem Liberaldemokraternas styrelse hade att enas pga de metoderna, har gjort att jag omvärderat den bilden av liberalismen.

Liberalerna

Sotuationen i mitt gamla parti, Liberaldemokraterna, är symptomatiskt för situationen för liberaler över hela världen. Liberaler kan inte enas.

I Sverige finns det liberaler i alla partier. I S, i Fp, i C i Mp i M i Pp och de fritt flygande liberalerna i L, Liberala Partiet och Frihetsfrontare som inte vill tillhöra något. Ja till och med i Kd finns de!. Alla flyger de fritt omkring men enas kan de inte. Samarbeta kan de IBLAND, men förbannat sällan!

Alla vet redan att liberalism handlar om individens frihet så jag tänker faktiskt tona ner det. Det vi liberaler måste lära oss är en annan sak: att se att individer GYNNAS av SAMARBETE!

Jag läste igår att norska liberaler använde gemet som symbol under andra världskrigets första år (sen anammade de Churchills V-tecken). Det gick så långt att tyskarna började förbjuda användning av gem.

GEMET och ett streck GÄSS som liberala frihetssymbol?!

Den liknelsen kan nog den förstå bäst som sett halstarriga liberaler som alla vill göra sin sak och som insisterar på att ledning, styrning och gemensamma målbilder är av ondo!

Vad var det Segerstedt sa som jag läste igår? Han pratade mycket om hjordinstinkten och personaliteten. Att det är de två tendenserna i människors historia. Men om alla gör sin sak utan tanke på styrning blir en organisation offer för en darwinistisk kamp där den starkaste tar över och därmed leder alla EN. Den totala individualismen i samhället eller en organisation UPPHÄVER till slut individualismen. Personligheter utan samarbete blir till slut offer för hjordinstinkten och går dit den starkaste individen vill. Han sa att liberaler som inte samarbetar förr eller senare upphäver individens frihet!

Drastiska ord!

Men jag gillar det! Gäss-strecket och gemet är fina liberala symboler!

Vi behöver sådana symboler som pekar mot samarbete istället för att liberaler ska fara åt vars ett håll. Hur ser dagens symboler för liberal sammanhållning och gemenskap ut?

/Torbjörn Jerlerup

Liberalismens historia: Liberalerna och arbetarrätten

Igår började jag min serie om liberalismens historia. Jag har påbörjat den av två anledningar. Först: för att motverka myten att liberaler per definition måste vara mot sociala skyddsnät. För det andra: att motverka myten om att arbetares rättigheter är något oliberalt. En gång i tiden tog liberalerna strid för arbetares rättigheter och för sociala rättigheter.

Högerns valaffisch 1928

Den här gången blir mitt blogginlägg lite kontroversiellt. Jag ska nämligen visa att liberalerna för hundra år sen gick emot den fria avtalsrätten och den fria egendomsrätten eftersom de idéerna var KONSERVATIVA tankar.

Fri avtalsrätt och fri egendomsrätt idag betraktas som urliberalt, men riktigt så enkelt var det inte…

Så håll i hatten… Nu bär det av!

Högern, de konservativa, Ville bevara det bestående. Men i deras retorik pratade de mycket om frihet. De pratade om adelns, prästers och de rikas frihet, om deras rätt att slippa regleringar som minskade deras makt.

De konservativa hävdade EGENDOMSRÄTTEN, att egendomen var helig och att staten skulle ha så lite möjlighet som möjligt att styra över hur privatpersonen använde sin egendom.

Därför skulle också fri AVTALSRÄTT råda, dvs företagarna skulle sluta vilka avtal de ville med arbetarna, eftersom företagen var DERAS egendom och arbetarna av egen fri vilja slutit fria avtal med dem som MÅSTE följas enligt lag!

Och därför ansåg de konservativa att idér som den om den allmänna rösträtten, om den allmänna rätten att gå i skola, och idén om arbetarskydd var FÖRKASTLIGA tankar! Det hotade DERAS avtalsrätt och rätt till egendom!

Egendomsrätten och kampen mot allmän rösträtt

Detta med fri egendomsrätt var en rösträttsfråga i första hand, en arbetsrättslig fråga i andra hand.

Vad tusan har egendomsrätt med rösträtt att göra, kan man undra?

Jo, rent praktiskt ser man hur det fungerar i den progressiva rösträtt som tillämpades här i Sverige fram till 1918.  Ju mer pengar man hade, ju fler röster hade man i valet. Fram till 1907 hade man en 5000-gradig röstskala, beroende på inkomst, och efter 1907 i valet till kommunerna (och därmed till första kammaren) var det en 40-gradig röstskala fram till 1918. Egendom och rikedom bestämde hur många röster man hade.

Idén om ”en medborgare – en röst”, som liberalerna och Socialdemokraterna förespråkade var radikal, eftersom den baserades på tanken att det fanns något viktigare än rikedom och egendomsrätt, nämligen friheten och var människas likhet inför lag och stat; var människas rätt att utöva inflytande på sitt eget liv, och på Sveriges politik, oavsett egendom och rikedom.

Det kan låta absurt, men om man öppnar riksdagsprotokollen och läser om de tidiga debatterna för allmän rösträtt ser man att de konservativa var mot den idén med hänvisning till att DERAS frihet hotades av den, att staten inte skulle blanda sig i de besuttnas privatliv och affärer. Kort sagt ansåg de deras egendomsrätt hotades.

Egendomsrätten och kampen mot arbetarrätt

Det här kunde man läsa i 1908 års partiprogram för de konservativa.

tryggande af arbetsaftalet med rättslig påföljd för aftalsbrott och vidtagande af sådana lagstiftningsåtgärder, genom hvilka förföljelser, som afse att kränka enskildes arbetsfrihet, kunna tillbörligen tillbakavisas och beifras;

häfdande af principerna om föreningsrätt och föreningsfrihet, hvarigenom om rätten att tillhöra eller icke tillhöra viss organisation fastslås och såväl arbetsgifvares som arbetaresammanslutningars juridiska ansvarighet klargöres och fastställes;

Det låter ju ”liberalt”, eller hur… Arbetsfrihet, föreningsfrihet, rätt att ingå avtal fritt…

Vad sa de liberala 1908? (De Frisinnades valprogram) Jo de pratade om att arbetare skulle ha rätt att organisera sig i fackföreningar. Dessutom:

Utveckling af arbetareskydds- och olycksfallslagstiftningen,, främjande af sjukkasse- och själfhjälpsverksamheten samt framför allt allmän ålderdoms- och invaliditetsförsäkring;

strängt upprätthållande af allas likhet inför lagen och förhindrande af klasslagstiftning; vid en eventuell lagstiftning om arbetsaftal måste all ensidighet uteslutas, så att lagstiftningen oväldigt tillgodoser båda parternas intressen och i möjligaste mån mötes af bådas förtroende.

Det är lustigt. De konservativa, som var för starka statsregleringar, tullar, etc, var för fri avtalsrätt och fri föreningsrätt, och liberalerna, frihandlarna, verkar prata om regleringar. Vad är detta?

När de konservativa pratade om fri avtalsrätt pratade de om DERAS makt. Det är samma sak som att de i rösträttsfrågan ville ha kvar sina 3000 röster mot arbetarens enda röst. Det fanns inte ett jämlikt förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vid fri avtalsrätt skulle arbetaren tvingas acceptera vilka villkor som helst. Utbud och efterfrågan skulle gälla på arbetsmarknaden. De besuttnas FRIHET skulle skyddas, och arbetares rätt att sluta avtal, efter de besuttnas egna vilja.

De konservativas kamp för fri avtalsrätt handlade om FÖRETAGARNAS OCH DE RIKAS rätt att sluta vilka avtal de ville. Det såg de liberala och de var emot det.

Tydligast ser man det i retoriken om fri föreningsrätt. Det handlade inte om frihet utan att företag skulle ha rätt att bestämma vilka föreningar som skulle vara verksamma på deras egendom. Dvs de villa ha rätt att förbjuda fackföreningar.

Konservativa strävanden

Högerns valaffisch 1928

De konservativas kamp mot friheten var konsekvent.

1840-1945 ca: Ja till tullar, nej till frihandel.

1840-1945 ca: Ville knyta högre skolgång till ekonomiska resurser, försvåra för fattigare att gå på läroverk, etc.

1840–1918: Nej till allmän rösträtt.

till 1913: nej till folkpension

till 1916: Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet.

till 1919/1923: Nej till åtta timmars arbetsdag, innand ess nej till 10 timmars arbetsdag.

till 1919: Nej till kvinnlig rösträtt.

till 1921: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.

till 1923: Nej till åtta timmars arbetsdag.

till 1931: Nej till sjukkassan.

till 1934: Nej till a–kassa.

1938: Nej till två veckors semester.

Men vad ansåg de liberala? Låt oss titta i databasen för de politiska partiernas program igen, som jag citerade igåe.

De liberalas partiprogram: 1905!

Frisinnade landsföreningen, som på allt sätt vill verka till främjande af ett sådant resultat, anser, att den förestående valkampanjen, förutom kring den politiska rösträttsfrågan såsom den gifna hufvudfrågan, bör koncentrera sig särskildt kring följande uppgifter:

att till Andra kammaren sändas män, hvilka fullt behjärta arbetarefrågans utomordentliga betydelse och särskildt såsom närmaste mål vilja verka för upprättande af ett statsdepartement för arbetarelagstiftning och därmed sammanhängande ärenden anordnande af opartisk medling i arbetstvister samt invaliditets- och ålderdomspensionering, och hvilka bestämdt motsätta sig all ensidig strafflagstiftning såsom botemedel mot sociala missförhållanden;

att till Andra kammaren sändas män, hvilka i frågor sådana som näringslifvets höjande, främjande af det mindre jordbruket, utveckling af egna hensrörelsen, ny arrendelagstiftning, humanare fattigvårdslagstiftning, äfvenson tidsenlig lönereglering för de s.k. lägre statstjänarne, vilja nedlägga ett allvarligt och ihärdigt arbete för att få till stånd goda och gagnande resultat;

1911

Allt klarare har det under den nu utlöpande perioden visat sig hur föga allvar det var med de försäkringar om uppriktig anslutning till demokratisk åskådning som från högerregeringen och högerpartierna hördes när de togo hand om rösträttsfrågan. Knappt hade kamrarna gett sitt slutliga bifall till rösträttsförslaget förrän regeringen tydligt började visa hvad den bar i skölden. Angrepp försöktes mot utskottens häfdvunna, aldrig förr ifrågasatta rättigheter. ..

Förverkligande af folkstyrelsens grundsats äfven i vårt land, det måste därför oeftergivligen vara de frisinnades främsta ögonmärke vid de val som nu stunda. Men därvid må valmännen älven förstå att en noggrann sofring av kandidaterna är nödvändig. Icke hvar och en som med läpparna bekänner sig till demokrati och parlamentarism är, då det gäller, villig att handla därefter. Sakläget kräfver öfvertygelsetrogna och beslutsamma män, beredda att i enig samverkan sätta handling bakom ord och med anlitande af alla grundlagsenliga medel betvinga herremakten och öppna väg för folkmakten…

Den förändring i afseende på den politiska rösträtten som ägt rum vårt land ha icke sträckt sig till kvinnorna Det skenbara tillmötesgående som till som början visats dem från den nuvarande regeringens sida har tydligen endast varit afsedt att förhala saken. Det har numera utbytts mot en bestämdt afvisande hållning.

Svenska riksdagen har emellertid gifvit kvinnorna ett löfte i följand ord som läsas i en skrifvelse vid 1906 års riksdag: ”Att från direkt politiskt inflytande utestänga kvinnan kan näppeligen sägas vara väl förenligt med införande af en så vidsträckt valrätt för män som nu ifrågasättes. Hon har nämligen lika stora intressen att tillvarataga i samhället som mannen och bör väl därför äfven sättas i tillfälle att genom deltagande i de politiska valen göra dem tillbörligen beaktade.”

Detta löfte måste infrias äfven om den höger som var med om löftet nu är färdig att svika det. Kvinnorna måste utan dröjsmål erhålla valrätt och valbarhet i samma utsträckning som männen…

Frågan om ålderdoms- och invaliditetsförsäkring är utan tvifvel vår viktigaste sociala angelägenhet och måste ofördröjligen bringas till en tillfredsställande lösning. Statsfinansiella svårigheter, som härvid kunna yppa sig, måste öfvervinnas.

Ur sitt allmänna program vill Landsföreningen för öfrigt framhålla följande punkter:

Öppen omröstning i riksdagen; afskaffande af bolags rösträtt och annan opersonlig rösträtt i kommunerna; möjliggörande för sjömän m.fl. att utöfva sin rösträtt; verksamt skydd för valfrihet och valhemlighet…

Obligatorisk sjukförsäkring; arbetslöshetsförsäkring; arbetarskyddslagstiftningens förbättrande och utsträckning till alla arbetare; olycksfallslagstiftning, byggd på försäkringsplikt; natt- och söndagsarbetets reglering; yrkesinspektionens stärkande; reform af fattigvårdslagstiftningen; utveckling af förlikningsinstitutionen; lånefond för egna hem i städerna; bostadsinspektion; utredning af på lefnadskostnadernas stegring inverkande faktorer…

1920

För Sverige liksom för alla länder är det en av tidens stora uppgifter att främja och uppdriva produktionen, och en omistlig kraft härtill är den enskildes självverksamhet för uppehälle och välstånd. Men den ekonomiska friheten får icke missbrukas till exploatering av de svaga i samhället eller överskrida gränsen för samhällets gemensamma intressen. Där samhällelig rättskänsla eller hänsyn till allmänt väl det kräver, där bör staten gripa in genom kontroll, reglering eller egen verksamhet. Till demokratiens fostran hör ekonomisk upplysning om produktionens, handelns och penningväsendets stora frågor.

Samhället måste därvid kräva, att dess arbete för social rättvisa verksamt underhjälpes av medborgarnas egen sträfvan för personlig utbildning och duglighet. Vägen till försoning mellan arbetsgivares och arbetares intressen bor sökas i sådana åtgärder, som komma båda att känna sin samhörighet i det gemensamma arbetet.

Frågan om obligatorisk sjukförsäkring och moderskapsförsäkring bör lösas efter noggrann prövning av försäkringens lämpliga omfattning och ställas till det frivilliga sjukkasseväsendet samt åtgärder vidtagas för en enhetlig, förenklad och förbilligad organisation av hela den svenska socialförsäkringen. Folkpensioneringen bör utvecklas, så att den bättre motsvarar sitt viktiga syfte.

Arbetslöshet bör främst motverkas genom uppmuntran till självhjälp, tillvaratagande av förefintliga arbetstillfällen och vid behov beredande av särskilt arbete. Försäkringen mot oförvållad arbetslöshet ordnas med hänsyn härtill.

Den nu genomförda provisoriska lagstiftningen om arbetstidens begränsning är en försökslagstiftning. De svårigheter, som i vissa fall redan framträtt i fråga om möjligheten att med tillbörlig smidighet anpassa lagens tillämpning efter det praktiska livets krav, böra omedelbart avhjälpas, i enlighet med riksdagens därom gjorda framställning.

Det stora problemet om samverkan mellan arbetsgivare och arbetare inom industrien bör upptagas till undersökning i syfte att, med fasthållande av arbetsgivares rätt att utöva ledningen, bereda arbetarna behörigt medinflytande på arbetsförhållandena, giva dem inblick i de ekonomiska villkoren för produktionens utveckling, tillvarataga deras insikt och erfarenhet samt sålunda befordra en verklig intressegemenskap inom företagen.

1921

De frisinnade verka för:

kvinnornas principiella likställighet med männen inom alla områden: lika omsorg från statens sida om utbildning för kvinnlig som för manlig ungdom; genomförande snarast möjligt af kvinnans tillträde till statstjänster; rättvisa lönevillkor; aflägsnande af orättvisor inom folkpensioneringen;

samhällets medverkan till skapande af goda hem och förbättrade bostadsförhållanden; fortsatt utveckling af samhällets anstalter för barnavård;

enhetlig förenklad och förbilligad organisation af hela socialförsäkringen; obligatorisk sjukförsäkring i lämplig omfattning, utan förkväfvande af den frivilliga sjukförsäkringen; moderskapsförsäkring; lämpligt afvägd arbetslöshetsförsäkring.

Det väsentliga syftet med arbetstidslagstiftningen, folkmaterialets skyddande mot industrialismens vådor, bör fortfarande tillgodoses. Innan tiden för den provisoriska lagens giltighet utgår, bör emellertid en allsidig utredning verkställas för att åt frågans vidare behandling tillgodogöra all den erfarenhet, som vunnits såväl inom landet som genom den internationella utvecklingen på detta område.

Bättre förhållanden mellan arbetsgifvare och arbetare är en af tidens största uppgifter. Det nuvarande stridstillståndet, med ständiga strejker och lockouter vid uppgörelserna på arbetsmarknaden, undergräfver produktionsförmågan och skadar hela samhället. Det är nödvändigt att söka öfvervinna denna söndring och att, med ledning af erfarenheter och uppslag både hos oss och i andra länder, arbeta för en förtroendefull

samverkan i hvilken den ekonomiska och tekniska ledningen alltjämt förbehålles arbetsgifvaren, men arbetarna erhålla medinflytande på arbetetsförhållandena, deras insikter och erfarenheter tillvaratagas, deras inblick i produktionens ekonomiska villkor vidgas och deras naturliga intressegemenskap med företagen främjas.

Liberalism då och nu

Ok världen är inte samma nu som då. Liberalerna för hundra år sen drev kampanjer som många liberaler idag skulle anse vara helgalna. Speciellt kampen för spritförbud.

Men i det mesta finns en konsekvent linje, speciellt om man läser hur ideologerna, som formade liberalernas partiprogram, resonerade. Jag läste en gång en sak S.A. Hedin, den gamle liberalen från 1800-talet som bland annat var mannen bakom Sveriges första lagar om arbetarskydd, frihandelsförkämpen som var mot ”bolagsmakten” (!), sa om arbetarnas skydd. Han sa ungefär så här om den fria avtalsrätten:

Man är inte fri om man för att tjäna sitt levebröd skriver på ett avtal avtal som säger att man ska bli slav…

Frihet och liberalism handlade för dem om att ge så många personer möjlighet till så mycket frihet som möjligt samtidigt som man stör den indviduella friheten så lite som möjligt.

Därför var liberalerna för en social lagstiftning. En sjuk människa och en pensionär har också rättigheter!

Därför var liberalerna för arbetsrättslig lagstiftning. En arbetare har också rättigheter!

Vad gör vi med LAS och arbetarrätten?

Att LAS och arbetarrätten måste reformeras är ganska klart. Varken företagare eller arbetare har trygghet eller frihet som systemet ser ut idag. Lagarna som reglerar arbetarrätten slår ut dem som de ska skydda samtidigt som företagen lamslås. Så ska det INTE vara.

Men det betyder inte att vi måste be alla som är intresserade av arbetares rättigheter att lämna det liberala lägret  och rösta på sossarna. Man kan vara MOT helt fri avtalsrätt och för regleringar av arbetsmarknaden och vara liberal…

För mig som liberal är det klart att det behövs en grundläggande arbetsrättslig lagstiftning. Företagare ska inte få sluta avtal helt hur de vill… I en värld av utbud och efterfrågan hamnar man ständigt i maktsituationer och det är få arbetsssökande förunnat att vara i maktposition gentemot sina tänkta arbetsgivare. Oftast är det den arbetssökande, och den anställde, som hamnar i beroendeställning till sina chefer, för att få mat på bordet och tak över huvudet.

Det är inte lika illa nu som för 100 år sen, men än idag finns det problem att ta itu med, arbetsrättsligt, och statens roll bör vara att se till att arbetares frihet upprätthålls och skyddas, trots beroendeställningen som existerar. Att se till att personer inte tvingas sluta vilka avtal som helst, för att få mat på bordet.


—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är Liberaldemokrat. Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om 

Läs del 1: Högern och arbetarrätten här!

Läs även denna artikel om socialt skyddsnät, arbetarrätt och liberalism.

Liberalismens historia 1: Högern och arbetarrätten

Idag fortsätter jag att fundera och resonera kring frågan om arbetarrätt och det egendomliga att arbetarrätt idag har blivit något som anses oliberalt. Speciellt egendomligt är det eftersom den stora stridsfrågan för ALLA liberaler världen över en gång i tiden var just arbetarrätt.

Givetvis kan liberalerna återigen axla den manteln. Sossar har inte ensamrätt på medkänsla och frihet för arbetare!

Historia är min passion. Speciellt att gå till källorna och läsa vad man sa på plats DÅ, inte vad någon tyckare tror man sa flera hundra år efteråt. För tio år sen satt jag många timmar och läste debatterna från sekelskiftet 1800/1900. Debatterna om rösträtt, om tullar, om försvaret och om arbetslagstiftningen. Det är fascinerande läsning.

Det finns numera en tjänst på nätet, ”Svenska partiprogram och valmanifest 1887-2006”, som ger en viss idé om hur politikerna tänkte förr. Jag hoppas riksdagsprotokollen från förr också läggs ut, så man verkligen kan följa debatterna och lära av historien.

Högern, Allmänna valmansförbundet, 1920. En del där nere har fallit bort. (Hämtat från Svartens blogg)

Om man studerar liberalernas partiprogram från tiden 1900-1920 så ser man att liberalismen inte var en högerrörelse. Liberalerna hade allierat sig med Socialdemokraterna och drev vissa gemensamma frågor. Allmän rösträtt enligt principen en man, en röst, arbetarskydd och en arbetarrättslig lagstiftning för att stoppa ”bolagsväldet” var vad de samarbetade kring.

Låt oss kika lite närmare på debatten…

Högerns politik

Låt oss först titta på vad problemet var. HÖGERN, de konservativa. Hur tänkte de.

Högern var samhällsbevarande, som de kallade det. De ansåg att mängden PENGAR man hade, hur rik man var, skulle avgöra hur stort inflytande man hade politiskt. Alla svenska män skulle få rösta men de fattigaste skulle ha en röst och de andra ”samhällsklasserna” fler röster per person.

Klassystemet var viktigt. Det hade funnits i tusentals år och behövdes för att hålla ihop samhället. Kungen och prästerskapet hade en viktig funktion att fylla här.

Högern var för tullar och statlig reglering och mot sociala skyddsnät, som allmän pension och sjukförsäkringar. Fast det ska sägas att delar av högern var frihandelsvänner.

Socialdemokrater och liberaler som ville att principen en man en röst skulle gälla var samhällsomstörtare som ville skapa konflikter mellan klasserna, ansåg de. Dessa kallades för ”den radikala vänstern”.

Arbetsrättsligt försvarade högern det de kallade den ”fria avtalsrätten”. Dvs arbetare skulle ha full frihet att sluta avtal med arbetsgivaren och staten skulle inte blanda sig i det. Alla försök av staten att blanda sig i dessa frågor var att skapa konflikter mellan arbetare och arbetsgivare, och därmed konflikter klass mot klass. Fackföreningar hotade också idén om den fria avtalsrätten mellan arbetare och arbetsgivare och var ett hot.

Principen om ”äganderätten” som samhällets grundsten låg till grund för argumenten kring avtalsrätten. Liberaler och sossar var mot idén om att äganderätten var viktigare än friheten. (Glöm inte att äganderätten var grunden för Högerns argument mot principen en man en röst. Så när liberalerna sa att individernas frihet var viktigare än äganderätten var det ett av argumenten för att var medborgares röst skulle väga lika tungt.)

1904

Detta saxar jag från högerns program 1904.

Sedan åtskilliga år tillbaka bedriven sinom vårt land omfattande och ivriga agitationer, vilka även om ledarna synes närmast vilja främja det obemedlade flertalets intressen, huvudsakligen gå i den riktningen, att de framkalla split och tvedräkt mellan samhällets olika folklager. Att dessa agitationer med sitt förstörelsearbete kunnat uträtta vad de redan gjort, torde i främsta rummet bero på den organisation och sammanslutning som deras ledare lyckats åstadkomma… Det gäller därför att åstadkomma en organisation till kraftigt värn mot socialdemokratiens och den radikala vänsterns ständigt fortgående upplösningsarbete.

Förbundets huvuduppgift skall bliva att allvarligt motsätta sig de socialistiska och radikala strävanden, som gå i strid emot samhällets väl och berättigade intressen, varvid förbundet vill rikta sin uppmärksamhet på önskvärdheten av en sådan lösning på rösträttsfrågan, att därigenom betryggas alla samhällsklassers berättigade inflytande över riksdagen, på behövligheten av lagstiftningsåtgärder för bevarande av arbetsavtalets okränkbarhet och skyddandet av den enskildes rätt att fritt få arbeta, till såväl arbetares som arbetsgivares bästa, det direkta skatteväsendets behöriga ordnande till trygghet och rättvisa för den enskilde samt andra frågor, som äga betydelse för förbundets ovan angivna uppgift…

1905

Om man tittar på Högerns program 1905 ser man samma sak.
Det gäller här å ena sidan att befrämja sträfvanden för att bereda de kroppsarbetande klasserna en. i social, och ekonomiskt afseende bättre och själfständigare ställning; men det är å andra sidan nödvändigt att vid de sociala frågornas behandling taga den noggrannaste hänsyn till näringslifvets existensmöjlighet och landets ekonomiska utveckling. Striden mellan arbetsgifvare och arbetare fortgår alltjämt. Ingenting kan vara angelägnare än att åvägabringa en tidsenlig lagstiftning, som betryggar arbetsaftalets helgd, som i någon mån skyddar arbetsgifvaren mot det socialistiska arbetarepartiets öfvergrepp och som värnar samhället mot sådana arbetsinställelser, som sätta dess välfärd på spel.

1908

Tryggande af arbetsaftalet med rättslig påföljd för aftalsbrott och vidtagande af sådana lagstiftningsåtgärder, genom hvilka förföljelser, som afse att kränka enskildes arbetsfrihet, kunna tillbörligen tillbakavisas och beifras;

förhindrande af allmänfarliga strejker och sådana arbetsnedläggelser på jordbrukets område, som äfventyra årets skörd och husdjurens nödiga omvårdnad;

häfdande af principerna om föreningsrätt och föreningsfrihet, hvarigenom om rätten att tillhöra eller icke tillhöra viss organisation fastslås och såväl arbetsgifvares som arbetaresammanslutningars juridiska ansvarighet klargöres och fastställes;

verksamt främjande af arbetareklassens själfhjälpssträfvanden, särskildt i fråga om egna hems bildande, utvecklad olycksfallsförsäkring samt den ålderdoms- och invaliditetsförsäkring, som statens ekonomiska bärkraft kan medgifva.

De regleringar man var mot som man ansåg hotade den fria avtalsrätten var idéerna om arbetstidsreglering (att man ville ha 8 timmars arbetsdag istället för 10), sex dagars arbetsvecka, arbetarskydd, etc…

Avslutningsvis menade man att idén om att begränsa arbetsgivarens makt att göra vad han eller hon ville med sina arbetare,  hotade individens frihet. Arbetaren skulle ha rätt att sluta avtal som han eller hon ville.

I förverkligandet af det program, hvars grundlinjer nu angifvits, ser Allmänna valmansförbundet säkraste vägen att stärka vårt land inåt och utåt och att låta dess söner här känna den trefnad, som binder den vid fosterlandet med tillgifvenhetens och kärlekens band. Med förtröstan går förbundet den stundande valstriden till mötes och räknar på stark anslutning från alla håll, där man icke vill främja de sociala och politiska sträfvanden, som de radikale och socialdemokraterna arbeta för. Till hvar och en som inser, att de socialistiska samhällsidealen gå ut på undertryckande af den enskildes medborgerliga och religiösa frihet och medborgerliga rättigheter och äro oförenliga med en god samhällsordning och med kristen kultur, ställa just de förestående valen den kraftigaste maning att sluta sig till den sida, där man vill värna allas rätt och allas frihet.

1911

Och 1911:

Fattigvårdsväsendet bör snarast reformeras i syfte att hjälp må kunna lämnas i alla fall, där verkligt behof föreligger, att olämpliga understödsformer afskaffas, att försumliga familjeförsörjare och fäder till oäkta barn bättre efterhållas att fullgöra sin försörjningsplikt samt att vården om sinnessjuka eller kroniskt sjuka fattiga må öfverlämnas åt större samfälligheter än kommunerna.

Då förhållandet mellan arbetare och arbetsgifvare är i väsentlig mån grundläggande för vårt näringslif och med hänsyn till den ständiga oron ute på arbetsfältet är en arbetsaftalslagstiftning synnerligen behöflig och önskvärd. Denna bör då främst lagfästa aftalens helgd och lämna garantier mot aftalsbrott, särskildt mot sådana af samhälls- och allmänfarlig natur. Därjämte bör denna lagstiftning trygga enskildas arbetsfrihet och söka att i allmänhet ordna rättsförhållandet på detta område till ömsesidigt skydd och till hjälp vid aftals ingående.

1919

1919 års parti program är synnerligen intressant eftersom de retoriskt betonar individens frihet. protektionism, kamp mot allmän rösträtt, etc, motiverades genom att prata om INDIVIDENS frihet.

Den svenska högern är ett nationellt parti. Den sätter fosterlandet främst, dess väl över individers och klassers särintressen… Den anser all utveckling böra bygga på det beståendes grund. Den är i denna mening samhällsbevarande.

Den svenska högern betraktar äganderätten som en nödvändig förutsättning för en lyckosam samhällsutveckling.

Den svenska högern ser i arbetet det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd. Den enskilde måste lära att lita på sig själv. Det allmänna bör stödja honom i hans strävanden att genom eget arbete skapa sig en tryggad ställning.

Den svenska högern anser hem och familj utgöra hörnstenar för vår samhällsbyggnad.

Den svenska högern uppfattar den kristna tro, på vilken våra fäder levat och dött, som en uppehållande och renande kraft i samhället, vilken bör vårdas som vår dyrbaraste egendom. Den fordrar, att allt framgent vår folkuppfostran skall vila på kristen grund.

Utgående från dessa grundsatser vill högern verka för:

1 Rikets oberoende…

2 Värn om vår historiska författning. Kamp mot maktmissbruk och klassförtryck. Undertryckande av anarkistiska strävanden.

3 Lydnad för lagarna. Färre lagar men goda.

4 Uppfostran till självansvar. Fri tävlan för alla dugliga. Lön efter duglighet, utbildning och ställningens ansvar.

6 Bevarande av enskild äganderätt till främjande av självständighet, företagsamhet, arbetsflit och sparsamhet.

7 Ett starkt näringsliv, fritt från förkvävande statstvång och tryggat mot socialiseringshot. Planmässigt utnyttjande av våra naturliga hjälpkällor. Förbättrad samfärdsel. Kontroll över monopolbildningar och truster.

9 Arbetsfredens tryggande. Åtgärder till förekommande av samhällsförlamande arbetsinställelser.

11 Socialt framstegsarbete. Framsynt bostadspolitik till främjande av folkhälsa, sedlighet och hemmens ekonomi. Hjälp till självhjälp. Folknykterhetens främjande.

12 Stärkande av hem och familj. Fostran till sedlig kraft. Kristendomsundervisning i skolorna. Kyrkans bevarande. Sveriges folk ett kristet folk.

Mycket av detta låter ju bra. Färre lagar, individen ska klara sig själv, äganderätt, frihet…

Men vänta… Detta låter ju riktigt liberalt. Men det var samma Höger som var mot alla sociala skyddsnät på denna tiden, och mot allmän rösträtt, och mot arbetarskydd, och protektionister…

Låt oss avslutningsvis titta på år 1920.

1920

Den majoritet inom andra kammaren, som valen år 1917 under intryck av kristidens missnöje gåvo de då samverkande liberala och socialdemokratiska partierna, har i flera hänseenden icke varit till lycka för landet. Under ständig påtryckning från det socialdemokratiska partiet har den bidragit att framdriva en alltför radikal utveckling.

Under det att flertalet av de stora kulturländerna alltjämt tvekar att genomföra en långtgående arbetstidslagstiftning och medan världskrigets följder och den förödande dyrtiden oavlåtligt ropa på återuppbyggande, ihärdig produktion, genomdrevs hos oss utan tillräcklig förberedelse en åttatimmarslag, vars verkningar hämma vårt näringsliv och fördyra levnadskostnaderna för alla samhällsklasser. Brådstörtat och godtyckligt har man genomfört förändringar i vårt undervisningsväsen, som verka nedbrytande på kristna folkundervisning; strävanden ha ock framträtt att upplösa de urgamla banden mellan stat och kyrka. Innan ännu en tryggad internationell rättsordning vunnits, har man begynnt ett planlöst undergrävande av våra nationella säkerhetsanstalter. Vår ekonomiska självständighet hotas av en ohejdad import. Man låter statens verksamhet svälla ut på ett sätt, som försvårar möjligheten att sörja för upprätthållande i gott stånd av den redan bestående statsförvaltningen, och partipolitik spåras vid ämbetstillsättning eller tilldelande av andra förmåner…

I det vi fasthålla vid och hänvisa till detta, vilja vi inför de förestående valen särskilt understryka följande synpunkter och krav:

Den enskilda äganderätten, förutsättningen för självständighet, företagsamhet, arbetsflit och sparsamhet, skall värnas mot ingrepp vare sig i form av socialisering, tvångsavlösning, driftsråd eller förkvävande statsförmynderskap. Vi kräva revision av åtta-timmarslagen, och ett energiskt ingripande mot anarkien på arbetsmarknaden.

Till beståndande gagn bli de materiella värdena endast hos ett folk med självtukt och sedlig kraft. Kyrkans uppgift att vårda och främja de andliga värdena måste vidmakthållas och stärkas…

Liberalerna då?

Vad sa de som var FÖR allmän rösträtt, frihandel och som kallade sig liberaler? ja det ska jag ta upp i nästa avsnitt av denna lilla artikelserie.

Då ska jag också gå igenom Högerns program lite mer i detalj och visa vad det var liberalerna reagerade på.

Men här är ett litet smakprov från programmet 1919. FRIHANDEL och FRIHET men också SKYDD FÖR INDIVIDENS FRIHET, så att varken stat eller näringsliv skulle kunna förtrycka individen. Ur den frisinnade landsföreningens manifest 1920.

För Sverige liksom för alla länder är det en av tidens stora uppgifter att främja och uppdriva produktionen, och en omistlig kraft härtill är den enskildes självverksamhet för uppehälle och välstånd. Men den ekonomiska friheten får icke missbrukas till exploatering av de svaga i samhället eller överskrida gränsen för samhällets gemensamma intressen. Där samhällelig rättskänsla eller hänsyn till allmänt väl det kräver, där bör staten gripa in genom kontroll, reglering eller egen verksamhet. Till demokratiens fostran hör ekonomisk upplysning om produktionens, handelns och penningväsendets stora frågor.

Samhället måste därvid kräva, att dess arbete för social rättvisa verksamt underhjälpes av medborgarnas egen sträfvan för personlig utbildning och duglighet. Vägen till försoning mellan arbetsgivares och arbetares intressen bor sökas i sådana åtgärder, som komma båda att känna sin samhörighet i det gemensamma arbetet.

Läs även denna artikel om socialt skyddsnät, arbetarrätt och liberalism.

Här är en artikel om liberalerna i England.

Och till sist…

Ska vänstern ha ensamrätten på frihet, rättigheter och empati?

Jag fick ett anonymt mail som gjorde mig arg. Så här stod det: ”Varför skriver du om arbetarnas rättigheter, du är ju liberal” samma anonyme skrev ”arbetare och handikappade får väl finna sig i marknadens spelregler, det är oliberalt att vilja styra marknaden till förmån för specialintressen”, och ”du är inte för frihet och är ingen liberal”…

Jag antar att jag fick mailet på grund av det jag skrev om personliga assistenters arbetsmiljö där jag vill att staten ska se till att alla assistenter får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda på arbetsmarknaden.

Jag har hört det förr  och blir fly förbannad när jag hör sånt här skitsnack! Jag vill maximera människors frihet och minimera staten, ingenstans har jag skrivit under nåt sorts papper med hemliga klausuler där jag måste definiera liberalism som ”företagarnas frihet”. Jag pratar om ALLA människors frihet, inte marknadens, de starkas eller företagens!

Det är sånt dravel som du skriver, bäste herr anonym som gör att folk blir sossar.

Vad är liberalismen för en ynklig idé om den inte kan garantera även arbetares rättigheter gentemot chefer och arbetsgivare? Vad är liberalismen för nåt impotent tjafs om inte den kan garantera funktionshindrades rätt, och sjukas rätt, till grundläggande säkerhet och trygghet.

Liberalism är inte en fråga om de starkas rätt. Liberalism är inte en fråga om rätten hos de med det bästa utbudet och rätten för de som är efterfrågade. Liberalism handlar inte om chefers och företagares rätt utan om ALLAS rätt!

Visst, om du vill kan du ju säga att jag inte är liberal, då… Men då var väl inte de liberaler som slogs för det sociala skyddsnätet eller för 10-timmars och 8-timmars arbetsdag inte liberala heller…

Alla människors maximala möjlighet till frihet är det viktiga för mig. Allt annat, företagande, utbudet och efterfrågan, kommunen, staten, kapitalet och fans moster är  sekundära företeelser för mig. Om staten eller marknaden begränsar folks frihet kan man välja att stå på frihetens sida. Om regeringen eller arbetsgivare eller fackföreningar hindrar folks frihet kan man också välja att stå på frihetens sida. Jag väljer ALLTID friheten!