Det där med att vara liberal och ha två tankar i huvudet samtidigt…

En konsekvent liberal kan ha två tankar i huvudet samtidigt!

Och då menar jag inte att vi både kan dricka öl och tänka samtidigt, eller att vi både kan tänka och prata samtidigt. (Det kan vi nog oftast i och för sig.) 🙂 Nej, det gäller något annat.

Kan en liberal både dricka öl och tänka samtidigt?

Ofta får jag höra att folk tror att eftersom jag driver är mot något vill jag förbjuda något också. Jag är t.ex. mot Sverigedemokraterna och mot narkotika. I Sd:s fall driver jag ett ganska öppet arbete mot dem till och med.

Men detta betyder inte att jag vill förbjuda.

Jag är mot narkotika men vill legalisera användning av lätta droger. Att jag är mot betyder inte att jag vill förvägra människor det fria valet. Jag är mot Sd men har många, många gånger protesterat mot negativ särbehandling av partiet och censur. Jag arbetar mot nazism men vill avskaffa lagen om hets mot folkgrupp och ersätta den med ett ökat rättsskydd för individen mot förtal. Jag ingriper ofta mot företag som är korrupta, men skyddar förtagens rätt att existera. Jag hatar Sovjetsymbolen och försöker få Vänsterpartiet att inse att den måste rensas bort i partiet, internt, men är beredd att ta strid för rätten att bära symbolen offentligt.

En förening eller ett parti är inte samma som samhället. En förening behöver inte acceptera alla åsikter och symboler, samhället ska ha den toleransen.

Konsekventa liberaler tänker ganska olika i mycket. En del är positiva till religion, andra är negativa till det. En del blir troende, andra blir humanister. Men båda är överrens om att även om man arbetar för eller mot religion måste det fria valet försvaras.

Därför kan jag som liberal både försvara ett fenomens rätt att finnas, juridiskt i samhället, och samtidigt arbeta mot fenomenet, med argument och opinionsbildning. Det är inte att vara splittrad eller inkonsekvent, det är att vara liberal.

Några ord om marknadsekonomi.

Sen jag lämnade konservatismen bakom mig har jag klassat mig som liberal, men som en ganska bred liberal, politiskt sett. Min tanke har varit att man måste ge folk maximal frihet. Det innebär att jag vill minska regleringar och tvång och elände så mycket som möjligt. Staten ska inte försöka styra genom subventioner och regler. Staten ska inte bestämma vilken syn på moralen som medborgare ska ha. Men jag tror även att det behövs STARKA skyddsnät och ett fast och bra ramverk för att ett samhälle ska blomstra och friheten maximeras för var och en.

Jag tror på den fria marknaden. Jag tror på privat ägande, Eftersom individer bäst utvecklas när de får begå misstag och pröva sina vingar, tror jag detsamma gäller för företagsamheten i ett land.

Men det är just denna frihet som gör att jag är för skyddsnät. Jag vet att om om misstag begås finns det ALLTID risker även för tredje person, och ska allas frihet värnas, inte bara företagarnas, måste man ta in även de som riskerar att drabbas i beräkningen.

Risker: ”prövningsparadoxen”

Man kan kalla denna egenskap hos folk att utvecklas genom prövningar för just ”prövningsparadoxen”. Jag använder det ordet här i brist på bättre ord.

Låt oss prata ekonomi.

Eftersom en fri marknad innebär att folk (o företag) får frihet att pröva sina vingar betyder detta också att de får möjligheten att begå misstag. Då finns också risken att folk riskerar att dras med i de misstag andra gör.

Det är två sidor av samma mynt. Detta är marknaden, på gott och ont. Systemet är, vad man kan kalla, ”icke perfekt”, precis som inget liv är helt rosaskimrande ”perfekt” utan kriser, olycka, gråt och prövningar.

En fri marknad skapar maximalt välstånd men är ingen garant för att ALLA individer får det bättre. Mycket ofta kan det fungera tvärtom. Om en företagare beter sig som ett svin kan det drabba de anställda och det kan drabba andra företag och kunderna. Dessutom har marknader den lite speciella egenskapen att det som ger en part konkurrensfördel gör ofta att andra måste följa efter. Blir en företagare rik på att bete sig som ett svin kopierar snart andra företagare det som den första företagaren gjort. Inte för att de vill, utan för att de måste, så fungerar konkurrensen. Konkurrens är till godo, det skapar välstånd, men vi får inte blunda för att den kan föra med sig effekter som begränsar friheten för många också.

Jag har sett det själv ofta. Man ser det bäst i de branscher man kan kalla låglönebranscher, med lägst status. Man kan t.ex. fundera över varför personlig assistans branschen är en bransch med arbetsmiljöförhållanden som få andra branscher skulle acceptera eller varför folk än idag kan sparkas ”på stubb”, trots att man nyligen gjorde det fantastiska ”framsteget” att bestämma om två veckors uppsägning enligt vissa avtal…

Arbetsmarknaden

I arbetsmarknaden ser man ganska bra hur prövningsparadoxen fungerar. Styrkeförhållandena på arbetsmarknaden är inte jämlik, mer än för ett fåtal. För de flesta är det arbetsgivaren som har styrkepositionen. Så har det alltid varit. Om man då tillåter misstag, eller till och med svinaktigheter, i ekonomin, kommer folk att hamna i kläm. En företagare som kompromissar med arbetsmiljön, till exempel, kommer att föra med sig att anställdas frihet riskerar att reduceras.

Bland liberaler är ofta trygghet ett fult ord. Jag har alltid undrat varför. Frihet och trygghet hör ihop. Anställda har inte alltid ett oändligt antal val. Den ensamstående, lågutbildade mamman med tre barn har oftast inget annat val än att ta de jobb hon får, speciellt då det är ekonomisk kris i världen. För henne är tryggheten viktig. För de flesta är det viktigt att ha nån form av regelbundenhet och trygghet i inkomsterna.

Att alla människor har möjlighet att kunna skaffa sig välstånd, utbildning, bostad och jobb är för mig ingen lyx eller nåt ”socialistiskt påfund”, det är liberalism. Man tryggar folks frihet, folks så kallade ”negativa rättigheter” genom att folk kan skaffa detta. Det är liberal trygghet för mig. Trygghet är nåt så grundläggande som MÖJLIGHETEN till individuell frihet.

Och om vi pratar om barnen, som är under vårt förmyndarskap, är det ännu viktigare med denna liberala trygghet. Barn har inget val, de tvingas göra som förmyndarna vill att de ska göra. Vuxna människor ska få begå misstag men det måste finnas en stat som filtrerar bort effekterna av de värsta misstagen på barnen. Därför måste en stat finnas som inte bara ger barn möjlighet att tex skaffa sig utbildning utan som garanterar att de får det.

Om det är viktigt att kunna välja grundtrygghet för en vuxen, är det livsnödvändigt med någon sorts grundtrygghet för barn.

Hur ska man då kunna kombinera friheten att göra misstag med den frihet det innebär att ha trygghet? Jo, genom skyddsnät och ett visst mått regleringar, ett RAMVERK.

Jag har redan pratat om arbetsmarknaden. Jag skulle kunna ta fler exempel. Vård, situationen för funktionshindrade, etc, etc…

Bankers och finansmarknaders agerande är ofta otroligt kortsiktigt. Riskkapitalister har dessutom en förmåga att ibland suga ut vad de kan ekonomiskt ur ett företag utan att bry sig om t.ex. anställda eller dess kunder, eller, ibland, ens produkten de marknadsför.

Men vet ni vad, jag anser att det är ok… Sådant skapar välstånd!

Men om man tycker om den fria marknaden får man inte blunda för negativa effekter i en fri marknad. Annars blundar man för det som är styrkan OCH svagheten, i den fria marknaden, dvs möjligheten att begå misstag.

Om man, som jag, vill låta företags verksamhet vara så fri som möjligt och SAMTIDIGT skydda ALLAS negativa friheter, även de anställdas, även kundernas, även vårdtagares, måste man därför prata om vad man gör då denna
För att maximera friheten tror jag därför också på att man måste ha STARKA, mycket starka, skyddsnät.

Marknaden är inte perfekt, den ska inte heller vara det.

Om vi ger företag (till exempel) möjligheten att agera fritt måste det finnas system som ger folk som blir arbetslösa möjlighet att inte drivas till konkursens brant, som möjliggör att man skaffar sig jobb, med bra arbetsvillkor, att man har mat på bordet, tak över huvudet, och kan utveckla sig som människa. Och att det finns möjlighet att skaffa sig bra hälsovård, etc.

Att likt USA ha en situation där stora grupper av människor inte har möjlighet att skaffa sig hälsovård, hjälpmedel om de får funktionshinder eller t.ex. semester och bra arbetsvillkor, är helt hårresande. Hur väl tryggade är ens negativa rättigheter om man inte har möjlighet att försvara sin egen hälsa, genom att man inte kan skaffa sig bra hälsovård?
Nyckelordet är MÖJLIGHET. Ingenstans har jag sagt att man MÅSTE jobba eller MÅSTE vidareutbilda sig som vuxen eller bo bra. Men har man inte MÖJLIGHET att skaffa sig detta så är allvarliga kränkningar av folks negativa rättigheter. Att inte ha möjlighet är inte frihet. Hur mycket det än står en människa fritt att enligt konstitution och lagar t.ex välja bostad fritt är det till ringa hjälp om samhället omöjliggör att man skaffar sig bostad.

Visst finns det ekonomiska kriser, fattigdom, och annat som kan ställa till det för en nation, och ett folk. Men rättighetsbegreppet har både en fast och en föränderlig sida. Rätten att slippa våld mot sin egen person innebar för 150 år sen att man faktiskt borde ha rätt att kunna skaffa sig tak över huvudet, fungerande spis och en brunn med rent vatten nånstans i Sverige. Idag innebär denna rättighet faktiskt både el och rinnande vatten inomhus.

Polariseringen

Ibland känner jag mig ganska ensam i debatten.

Den politiska debatten är så vänster- och höger inriktad. Man kan, lite förenklat säga att jag delar vänsterns patos för grundtrygghet och liberalismens, och libertarianismens patos för frihet. Ibland känns det som om jag är en person från yttre rymden när jag betraktar politiken. För så får man inte tänka. Man ska välja sida. Antingen är du vänster eller höger, liksom…

Ändå samarbetade liberalerna för hundra år sen med Socialdemokraterna. För dem var arbetarskydd, t.ex. en frihetsfråga, en liberal fråga, som de brann för.

Det finns ett dilemma här.

Prövningsparadoxen har två sidor. Å ena sidan att välstånd skapas av att företag är maximalt fria, inkluderat friheten att begå misstag: Den andra sidan att misstag kommer att begås om marknaden är fri och att därför tredje person kan bli drabbad. Företagarens frihet kan alltså inskränka konsumentens, andra företagares och anställdas frihet, och även anhöriga till anställda eller konsumenter.

Eftersom ”högern”, bland annat dagens liberaler, främst libertarianer, är mest intresserade av den ena sidan av prövningsparadoxen, dvs de goda effekterna av friheten, så rapporterar de lite eller inget alls om den andra sidan, dvs det som KAN vara negativa effekter för individerna och ger få lösningar på de problemenn

För att kunna studera de negativa konsekvenserna av prövningsparadoxen på t.ex. löntagare eller konsumenter, måste jag läsa vänsterbloggar, vänsterrapporter och liknande. Problemet med denna ”vänster” är att de är mest intresserade av de negativa effekterna av prövningsparadoxen, det positiva struntar de ofta i, eller vill reglera bort. De positiva effekterna måste man läsa om hos liberaler men där ser man som sagt inget om den motsatta sidan av myntet.

Ibland vill man sticka ett par fingrar i munnen och spy. (Ursäkta mitt språk!)

Hur har det blivit så här?

Har dagens liberaler glömt bort vad det är som gör marknadsekonomin så välståndsskapande?

Det verkar nästan som om många liberaler, och andra marknadspositiva, måste lära sig vad det är som skapar välstånd, dvs att friheten att begå misstag finns där, och vad just misstagen KAN innebära. Och vänstern bör sätta sig ner och studera sig själva. Vad är det som utvecklar dem som individer? Vad sker om man curlas hela livet utan och inte begår misstag? Tror vänstern att företag, eller någon mänsklig verksamhet, kan blomstra utan samma möjlighet till val och friheten att pröva olika vägar som de själva är beroende av för att utvecklas?

Jag tror på frihet, jag vill ha en minimal stat. Men just för att jag tror på frihet vill jag ha starka grundskydd: skydd som ger varje människa en möjlighet att inte bara ha en massa rättigheter på pappret, utan även i verkligheten.

Det är inga konstiga idéer. Så har liberaler förr i tiden också tänkt.

Ett första steg för oss liberaler vore att bli mer gränsöverskridande. Att våga öppna de rapporter som släpps från vänsterhåll om de mindre positiva effekterna av ”prövningsparadoxen” och inte bara häckla det utan att lära av det. Eftersom ju mer vi lär oss om följderna av det som är marknadens kärna, DET FRIA VALET, ju rikare kan samhället bli.

Partilös liberal och partilös pirat igen!

Jag är partilös liberal igen. Jag har bestämt mig för att lämna styrgruppen i Liberaldemokraterna av lite olika anledningar. Detta trots att jag tycker mycket om de som varit mina vänner i bygget av det nya partiet. De är fantastiska människor!

Fast, ja, jag har hade en hel del kritik mot hur partibildningen startades en gång av Alexander Bard. Jag har menat att hans sätt att starta projektet ställde till en hel del för alla. En del av de problemen har dröjt sig kvar, i min mening.

Men jag önskar de som driver projektet nu lycka till och lär vara kvar i projektets utkanter, på dess facebook-forum och så.

Jag vill delge er lite av mina tankar. Dessa ska inte ses som nån kritik mot Liberaldemokraterna utan som mina tankar om partisystem överhuvudtaget.

Dilemmat

Ytterst är det kanske min skepsis mot det nuvarande partisystemet som spökar. Det är väl anledningen till att jag inte trivs i partier…

Även om jag är liberal med bestämda liberala åsikter så är jag öppen för att det finns andra lösningar. Jag är liberal för att det passar med min syn på världen, inte för att det är den absoluta sanningen om hur världen ska skötas. Jorden går inte under om konservativa eller socialdemokrater skulle styra, om vi säger så, även om jag anser att människor skulle må bättre och vara friare under liberalt styre.

För att ta ett exempel: jag vet att vi skapade en jäkla massa välstånd i världen, på kort tid, med protektionism och regleringar från 40-talet till 70-talet. Anledningen till att jag anser att en fri marknad fungerar bättre är för att det är mitt val, inte för att jag tror det är den absoluta sanningen.

Partiväsendet vi har i Europa är ett tungt demokratiskt dilemma. Visst är det på ett plan demokratiskt. Man väljer, röstar och kan till och med oftast påverka en del internt, i skapandet av partiprogram och sånt. Men man kan inte komma ifrån att partiers interna struktur mer handlar om att forma och driva en partilinje, än att utgöra ett forum för fritt idé- och tankeutbyte.

Även om man ogillar detta så halkar man så lätt själv in i ett tänkande där man exkluderar istället för att inkludera, där man begränsar tanken. Så har jag även gjort… Man begränsar sig…

Fallet Fredrik Federley är typiskt. I debatten internt måste man debattera efter partiets riktlinjer. I riksdagen måste man följa partilinjen. Så skedde. Fredrik federley röstade ja till FRA-lagen trots att han egentligen var emot den. Det mest tragiska är att Fredrik inte med ett enda ord efteråt sagt att han röstade mot sitt samvete, eller påpekat att systemet är sjukt, men att han var tvingad och rädd. Han kan inte om han vill behålla sin position i partihierarkin.

Det, mina vänner, är inte demokrati.

Partilinjer och annat…

Vi har allltså ett demokratiskt system som är uppbyggt kring ett antal ganska odemokratiska enheter som kallas partier där partilinjer ska formas och oliktänkande fördöms. Där en massa tid läggs ner på att definiera och följa ”partipolitiska kompasser”, liberala, socialistiska, miljöpolitiska, piratpartistiska, moderata, etc… I värsta fall finns det en massa ideologiska poliser som pekar finger och påpekar att ”detta minsann inte är liberalt”, eller ”detta inte är socialdemokratiskt”…

Hur sossar som tror på liberalismen och indviden behandlas kan man läsa hos Erik Laakso. Hur ”borgerliga” som vill varna för en urholkad arbetsrätt och ha ett starkare fack skulle behandlas kan man också fundera på… Eller hur tror ni ett miljöpartist som inte tror på växthuseffekten skulle tas emot eller en piratpartist som vill värna om upphovsrätten och upphovspatent, eller en Vänsterpartist som påpekar att det finansmarknaden minsann inte bara är av ondo?

Nej exakt!

Men du som är läsare och föreningsmänniska skulle säkert protestera och säga att varje förening, företag eller parti, kort sakt varje sak man vill kämpa för, måste ha ett fokus. Och ja, visst är det så. Jo! En snacksalig klubb som bara babblar får inte mycket gjort.

Men är det inte lite tragiskt? Att enda sättet man kan upprätthålla demokratin i Europa är genom ett system av partier som internt i sig upphäver stora delar av demokratin? Och att det enda man kan göra som en väljare är att hitta det alternativ som ligger närmst vad man tänker på och försöka att inte sticka ut för mycket med allt annat man tror på… Dialogen med andra politiska synsätt och ideologier får man föra utanför partisystemet, inte internt i partiet.

Jag kan inte vara så dogmatiskt fastlåst. Jag tror inte längre på absoluta sanningar (inte ens om de anses vara liberala). I mitt dagliga bloggande inspireras jag av allt från vänster till höger.

Man kan säga att jag tror på människorätten. På människors rätt till liv, frihet, egendom och rätten att ha möjlighet att utvecklas och rätten att ha möjlighet att skapa sig relativt välstånd.

Demokrati 2.0

Detta är inte hållbart i längden. Det är den gamla tidens demokrati som mer handlade om krig och taggtrådsstängsel mellan ideologier och partier än om dialog och gemensamt sökande efter evidens för problemen som finns, och bästa möjliga lösningar.

Det behövs en demokrati 2.0 för medborgare, inte bara väljare och som bygger på dialog och inkludering, inte på att se världen med olika ideologiska eller partipolitiska kompasser och anse att dessa kompasser utgör den ”absoluta sanningen”.

Om nån skulle fråga mig vilka partier jag ligger närmst skulle jag utan tvekan säga svenska Liberaldemokraterna och Piratpartiet i Berlin och Tyskland. Ideologiskt ser jag mig som pirat och liberal. Min liberalism är nånstans mellan socialliberal och libertarian. Jag ser mig inte som vänster eller höger och känner vänsterns patos för människors rätt till skyddsnät och säkerhet i livet, samt liberalers patos för ekonomisk frihet och människors rätt att styra över sina egna liv.

Men jag ser mig som partilös pirat och liberal från och med idag.

Läs även

Bengt Ohlsson om ideologier och Adam Cwejmans svar till honom. Dessutom en bra sak jag skrev i höstas om att alla partier liberaliserats sen 1900.

Har en artikel på Aftonbladet debatt idag

I dagens Aftonbladet har jag en debattartikel där jag sågar den s.k. Landskronamodellen inom Folkpartiet (som han skrivit mer utförligt om hos Frihetssmedjan).

Liberaldemokraten svarar på Torkild Strandbergs och Mattias Adolfssons (FP) förslag om att ”socialbidragstagare ska jobba för pengarna”.

Torbjörn JerlerupFolkpartisterna Torkild Strandberg och Mattias Adolfsson skriver i Aftonbladet om den så kallade ”Landskronamodellen”. Folkpartistyrda Landskrona införde 2006 ett system med krav på motprestation för social­bidrag. Partistyrelsen har föreslagit att denna Landskronamodell ska bli politik för hela Sverige.

Men vad Strandberg och Adolfsson inte nämner är att hemlösheten i Landskrona ökat enormt.

Det finns många problem med förslaget från FP. Kritiker har pekat på att det kan störa arbetsmarknaden i kommunerna och att personerna som deltar i insatserna kommer att få svårare att söka arbete. Men det allvarligaste är nog att flera grupper riskerar att mista sitt försörjningsstöd, och bli hemlösa, som alkoholister, narkomaner och psykiskt sjuka, samt folk som fasats ut från sjukförsäkringssystemet, eftersom de får svårt att delta i det FP kallar motprestationer.

Mycket riktigt är det det som inträffat i Landskrona!

Helsingborgs Dagblad den 10 oktober 2005 berättar att det fanns 18 hemlösa i Landskrona. På Landskrona Direkts hemsida läser vi att den 19 augusti i år fanns 347 hemlösa. 105 barn levde som hemlösa.

En annan modell än denna vore önskvärd av ett liberalt och medkännande parti än denna ”Landskronamodell”.

Torbjörn Jerlerup, liberaldemokrat och liberal bloggare

Uttalande av Liberaldemokraterna om hackningen av dess hemsida.

Liberaldemokraternas hemsida attackerades och hackades igår, som av ett sammanträffande samma dag som vi publicerat en artikel som kritiskt granskade Politiskt Inkorrekts och Sverigedemokraternas politiska retorik (ett inlägg som attackerats hårt av PI). Det hackade inlägget kan läsas på Torbjörn Jerlerups blogg

Liberaldemokraterna är ett demokratiskt politiskt parti som försvarar åsikts- och yttrandefrihet. Ett angrepp mot ett partis hemsida är ytterst ett angrepp mot det demokratiska samhället och vi ser mycket allvarligt på det inträffade. Attacken har därför även polisanmälts för vidarebefordran till Författningsskyddet hos Säkerhetspolisen.

Hemsidan ska komma upp snarast igen!
För kontakt:

Så här når du våra representanter för intervjuer eller frågor:

Facebookgrupp: www.facebook.com/liberaldemokraterna.

Presskontakter

Kontakta Michael Gajditza (0761-698400, ombudet@lawyer.com) eller Calle Rehbinder (0707-976333, calle@rehbinder.se ) Torbjörn Jerlerup nås via denna blogg.

************

Följande bloggare skrev igår om Politiskt Inkorrekt!

Bloggsam – Politiskt inkorrekts strävan mot det politiskt korrekta
Absolute Banana – How PI is PI?
Frihetssmedjan – Politiskt inkorrekt förespråkar tortyr!
Frihetssmedjan – Politiskt inkorrekt och Sverigedemokraterna är en förolämpning!
Trots er – Mein Blogg
Sverige är inte världens navel! – Rasbiologi och hat hos politiskt inkorrekt!
Tankar åt alla håll och kanter – Varför tar inte politiskt inkorrekt ansvar?
Tankar åt alla håll och kanter – Politiskt inkorrekt har granskats av medierna
Hela Sverige tar debatten – Politiskt Inkorrekt – Navet i högerextremismen på nätet
Beelzebjörn – Avslutande ord om Politiskt Inkorrekt
Louise Persson – Den omhuldade myten om att vara politiskt inkorrekt

Per pettersson om PI

Michael Gajditza om PI

 

Rehninder om PI

 

Samt Liberaldemokraternas sida, som nu ligger nere tillfälligt.

tunn linje

Mer i ämnet:
Torbjörn Jerlerup bloggar om hackerattacken

Liberaldemokraternas hemsida hackades inatt. Som hämnd för artikel mot PI & Sd?

Liberaldemokraternas hemsida attackerades och hackades igår. Som av ett sammanträffande samma dag som vi publicerat en artikel som varnade för Politiskt Inkorrekts och Sverigedemokraternas politiska retorik (som attackerats hårt av PI). Jag publicerar artikeln åter under denna skärmdump som visar hur Liberaldemokraternas hemsida såg ut 01.30 inatt.

 Örebro ska det byggas ett Bosniskt, islamskt, kulturcentrum. Det är ju bra det och vore knappast något att skriva en artikel om. Om det inte vore så att sajten Politiskt Inkorrekt har skrivit om det, och deras kommentarsfält fyllts av omodererat hat. När man läser deras kommentarsfält blir man skrämd. Om hat föder hat kan man undra vad det blinda hat mot muslimer som PI sprider kommer att föra med sig!

Klicka på bilden för att se den i full storlek!

Här är ett urval av kommentarer från läsarna av Politiskt Inkorrekt:

* Och islamiseringen bara fortsätter… Rullas ut över oss som en gräsmatta på en nyanlagd fotbollsplan. Och snart kvävs man…

*Det här bygget kan liknas vid att frivilligt få en aggressiv cancertumör inopererad i sig.

Grattis Islam till ytterligare ett terrorcenter för er Jihad. Grattis Sverige till ännu en spik i kistan. Eller hur?

Förutom att överklaga så ska man naturligtvis ”besudla” marken med så mycket griskadaver & slaktrester som det bara går. Men det ska grävas ner. Då gör det mest nytta.

* Ett lika stort grattis till Örebro som Luleå fick! Hjärtliga gratulationer till berikningen av staden & omgivningarna… En ny terrorcentral is the shit! Vilket lyft för Örebro & Sverige.

Nu är det kört för Sverige? De Trojanska hästarna är här. Med lite tid kommer de att domininera landskapet. Den gamla ardennerhästen går sotdöden till mötes.

* Hursom av alla onda ting är bosniska muslimer de minst dåliga.

* Du försöker alltså att få oss välja mellan svår obotlig cancer eller väl utvecklad AIDS? Got the message. Men,nej tack.Islam ska bekämpas oavsett i vilken sjuk avart eller skepnad den än visar sitt fyla gristryne i. ”Ingen islam på våra gator”..(lånade det sista ifrån AFA,tack för lånet).

* Deras kvinnor liknar dock mera popcornmaskiner…

* Grattis örebro, våldtäktsstatistiken i er stad är ju inte direkt smickrande, och det lär ju inte bli bättre med en våldtäktsmanna-magnet i Örebro.

* Jag tænker inte gå dit om jag inte får ta med min minigris :)

* Jag skulle vilja vete om ”Bosniska islamiska församling” är de gamla ”SS islamiska nazitrupperna” som agerade under WW2″, och som nu har bytt namn….¨

Och detta är hämtat från EN artikel av tusentals på EN av de många hatsajter som finns i Sverige!

PI har ett moraliskt ansvar för det de väljer att inte moderera bort. De tar ofta bort kommentarer som är kritiska till PI, och till rasismen, men lämnar kvar sådant som man kan läsa ovan.

Om ni skulle tvivla på det allvarliga i en debatt som denna på PI ber jag er byta ut ordet islam mot judendom, muslim mot jude och moské mot synagoga i det som skrivits och smaka på hur det känns då. Det är ingen slump att man känner igen retoriken på Politisk Inkorrekts blogg, om man bläddrar i nazityska tidningar från 20-talet.

Och samma sorts hat sprids på många håll i  Sverigedemokraterna, där flera av de ledande figurerna, t.ex. Kent Ekeroth, öppet sympatiserar med, och stöder Politiskt Inkorrekt.

När en del ser hatet hos Politiskt Inkorrekt vill de ropa på förbud, polis och censur. Liberal som jag är tror jag att man bättre bemöter fördomar och hat med medmänsklighet, motargument och idéer, än med förbud. Men något måste göras! Att låta hatets argument och idéer stå oemotsadga leder aldrig till något gott!

Jag säger som Torgny Segerstedt sa om Hitler 1933, ”Att tvinga all världens politik och press att sysselsätta sig med den figuren, det är oförlåtligt. Herr Hitler är en förolämpning.” Alltså: Att tvinga Sveriges politik och press att sysselsätta sig med de figurerna, det är oförlåtligt. Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt är en förolämpning.

Vanvård och osynliggörande: Hur stärker vi barnens rättigheter?

Vanvårdsutredningen har lagt fokus på missförhållanden som rör barn i fosterhem och barnhem. Det är bra! Ni som följer vad jag har skrivit om saken (se länkarna på botten av sidan) kan se att jag betonar att ersättningarna måste betalas ut och att en ordentlig utredning måste göras om vad som hände med alla varningar om övergrepp. Men det viktigaste av allt är attt man undviker framtida övergrepp och om det ska jag skriva här. Jag anser att vi behöver börja ta debatten om hur man stärker BARNS rättigheter.

Utredningarna har fastställt att staten var den ansvariga parten för övergreppen mot barnhemsbarn och fosterhemsbarn. Det är juridiskt sett helt korrekt om man kollar lagarna som har gällt under alla åren. Socialstyrelsen och regeringen hade det övergripande ansvaret. Så därför ska ersättningen komma från staten.

Men det finns en annan poäng med skadestånd. Nämligen att vi behöver skapa metoder för att förhindra övergrepp framöver och sätta stopp för andra övergrepp som pågår än idag. (T.ex mot funktionshindrade.) Där kan ett system med skadeståndskrav betyda mycket. Om man riskerar domstolsstraff, att bli prickad och att ens myndighet måste betala böter skärper även tjänstemännen till sig. Speciellt om man kombinerar det med nån sorts lag om skärpt tjänstemannaansvar, så man kan komma åt tjänstemän som agerar fel. Det måste få tydliga konsekvenser för tjänstemän och myndigheter som beter sig fel.

Genom att ge ersättningarna nu skapar vi precedens för att ge ersättningar även i framtiden.

Liberalism och barns rätt

Den liberala traditionen, som kommer från John Stuart Mill och andra tänkare, har alltid skilt mellan vuxna och barn. För vuxna gäller principen så lite tvång och regler som möjligt, men barn måste skyddas på ett annat sätt, menade John Stuart Mill. Mill var för skolplikt för barn, en princip som han menade skulle gälla vare sig föräldrarna ville att barnet skulle gå i skola eller inte. Anledningen var att samhället måste skydda  barnets rättigheter som ”adult-in-being”, dvs som en som kommer att bli vuxen och erhålla samma medborgarrätt som vuxna. Av samma anledning var Mill för arbetsrättsliga regleringar i samhället med lagar om arbetstider för barn, detta oavsett vilka kontrakt som skrivits, och oavsett hur mycket föräldrar, samhälle eller privata intressen ansåg att barnet borde jobba.

Detta var 150 år sen. Liberalismen, och mänskligheten, har utvecklats en hel del sen dess. Idag är det barns rättigheter som egna subjekt, som egna individer som måste stå i fokus för debatten. Men jag vill betona att Mills tänkande om barns rätt som ”adults-in-being” faktiskt är mycket relevant än idag.

Barn har rätt till en bra skolgång, till hjälpmedel, socialtjänst, sjukvård, boende, och en trygg tillvaro, både som egna subjekt och som adults-in-being. Det är en garant för deras rätt som barn att slippa förtryck och deras framtida rätt som myndiga medborgare att HA SLUPPIT förtryck. Om vi tror på myndiga människors lika rättigheter och frihet så måste alla ha rätt till sådant som en bra skolgång, eller bra sjukvård och handikapphjälpmedel. Utan en sådan grundtrygghet blir allt prat om myndiga människors ”lika rättigheter” och ”frihet” bara tomma ord… eller ordbajseri för att prata ren svenska.

En rättighet utan möjlighet inte är en rättighet utan bara tomma ord. Ordet möjlighet betyder det som det står: att lika rätttigheter också innebär lika möjlighet att skaffa välstånd, utbildning, bostad, etc i ett modernt samhälle.

Vad bör man då göra?

Vi i Liberaldemokraterna har ett förslag om att skapa en barnbalk i lagboken. Det gillar jag. Barns rättigheter måste lyftas fram extra mycket eftersom de är ställda under förmyndarskap och ett sätt att hålla fram barns särställning är genom en barnbalk. Sen kan man dessutom införa barnkonventionen i lagen om man vill, eller formulera med egna ord vilka rättigheter barn har som barn och som kommande myndiga medborgare.

Ett förslag som kanske är extra aktuellt idag, som Liberaldemokraterna föreslår, är att barn ska ha rätt till egna juridiska ombud (på samhällets bekostnad) i alla tvister som rör dem. dagens debatt om fosterhems- och barnhemsbarnen visar betydelsen av detta. Vi måste se till att omhändertaganden som sker verkligen är befogade och att barns rätt till frihet, personlig utveckling och säkerhet tillgodoses.

Dessa ombud bör också få som uppgift att göras någon form av uppföljning. I debatten om barnomhändertagandena har det visat sig att just kontrollen efter ex. fosterhemsplaceringen har brustit. Om barnet fortsätter att ha ett juridiskt ombud ökar sannolikheten att man upptäcker vanvård. Dessutom är det ovärderligt vid vårdnadstvister.

En sak som ett ombud skulle kunna rätta till är missförhållandet att pappor i mindre utsträckning än mammor får vårdnaden av sina barn. Men givetvis måste förälders rätt till barn åtföljas av skyldighet. Föräldrar som inte tar ansvar för sina barn ska givetvis inte heller ha vårdnaden.

Även integritetskränkningar från polis och myndigheters sida mot barn måste stoppas. Det görs genom att höja barns juridiska status med en barnbalk. Polisen kan idag visitera, fängsla och utföra kissprover på barn utan medgivande av vare sig föräldrar eller att underrätta sociala myndigheter, och det anser vi är helt fel.

Speciella ungdomsdomstolar bör också införas så inte omyndiga ställs inför samma domstolar som myndiga.

Barnkonton är ett annat förslag vi lagt fram och som även andra debattörer, som Jan Rejdnell, pratat mycket om. Dvs att barnbidrag (etc) ska placeras på ett speciellt konto som inte räknas in i familjens övriga inkomster. Tanken är att dessa pengar ska hjälpa till att täcka barnets behov och en skälig levnadsstandard.

Vid indikation på att kontot ej fullt ut kommer barnet till nytta ska de sociala myndigheterna, om möjligt i samråd med barnet men alltid utifrån barnets förutsättningar, utse en ny lämplig förvaltare av kontot. Detta skulle trygga alla barns ekonomiska situation oavsett föräldrarnas ekonomiska nivå.

Skolorna. Liberaldemokraterna gillar valfrihet. Vi vill ersätta skolplikten med en läroplikt och därmed göra det lättare för friskolor och hemundervisning. Men även här gäller principen om barn som blivande medborgare. Regleringar och kontroll för att garantera att barns rättigheter tilgodoses (med ett minimum av ingripanden i skolans eller hemundervisares arbete) behövs. Dessutom anser jag att det behövs någon sorts kontaktpersoner i skolorna som barn kan prata med. Dessa får inte vara anställda av skolan och måste komma utifrån. Vid mobbing, t.ex, är det ofta så att mobbade barn inte ens vågar prata med skolkuratorer eftersom de är en del av skolans personal.

Barn-ungdom och vuxen. Vi föreslår dessutom att tre huvudsakliga nivåer införs för att juridiskt hantera sådant som straffmyndighet och annat. Dvs barn, ungdom och vuxen. Det betyder inte att alla rättigheter ska läggas just vid 13 och 18 år. 13 åringar anser jag inte vara mogna att köra moped, t.ex.

Barnhus. Dessutom är det en bra idé att ha speciella barnhus för barn som misshandlas eller utsätts för övergrepp.

Andra idéer. Det finns andra idéer. Men både idéerna i och utanför Liberaldemokraterna kan lätt infogas i de två koncepten: barnbalk och barnkonto.

Framtiden då… Jag har personligen några idéer också…

Sen anser jag personligen att frågan om ungdomars rättigheter kommer att dyka upp mer och mer i framtiden. Kravet på sänkt rösträttsålder lär säkert fler föra fram. Speciellt eftersom omyndighetsförklaringen togs bort 1989 vilket betyder att icke läs- och skrivkunniga psykiskt handikappade personer med en 5-6 årings mentala nivå får rösta men inte en 14 åring med en 20-årings mentala nivå.

Förr eller senare kommer sådant som det i exemplet ovan eller frågan om barns rättigheter, att leda till ett krav på sänkt rösträttsålder är jag övertygad om. Hittills har Liberaldemokraterna sagt att det ska vara 18års gränsen som ska gälla. Personligen av en annan åsikt och anser att man stärker barns rätt genom att sänka åldern för rösträtt.

Dessutom anser jag att tjänstemanna ansvaret måste kombineras med en sorts ”lex sarah” för tjänstemän. Dvs tjänstemän ska, på ett sätt som följer strikta regler, ha plikten och RÄTTEN att anmäla missförhållanden inom sina myndigheter.

Det behövs andra idéer också!

Jag ska läsa några rapporter som kommit ut det senaste året och återkommer i detta ämne. Men undrar. Vilka idéer har ni? Hur stärker vi barns rättigheter?

PS

Sen anser jag att det behövs en kommission för mänskliga rättigheter i Sverige också. Men det ämnet återkommer jag till separat.

Liberaldemokraterna: att skapa 2000-talets liberalism!

Jag är nu åter medlem i Liberaldemokraterna. Jag har återgått till min funktion som en av grundarna och är sekreterare för projektet att bygga upp partiet. Med denna artikel vill jag dela med mig var jag står just nu politiskt!

”De fria fåglarna plöja sig väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria. De likna icke de där som sträcka hals och kackla vid sitt mattråg och beskärma sig över ”galningarna”. I sinom tid skola dessa sansade gröpätare slaktas och förtäras. Det går så med de tama djuren. De taga inga risker, och de förlora alla chanser.”

/Torgny Segerstedt

Jag har träffat en hel del riksdagsmän genom åren. Ironiskt nog har nästan alla jag träffat känt sig svaga och maktlösa och sagt till mig att de inte tror man kan förändra nåt i stort. Hur kommer det sig? Varför är det på detta viset?

1935 och 1941 röstade en enhällig riksdag igenom de rasbiologiska lagarna i Sverige som gjorde det möjligt att tvångssterilisera nästan 70.000 människor. Det fanns politiker som var mot detta, främst Socialdemokraten Carl Lindhagen. Han protesterade mot detta och varnade att konsekvensen av rasbiologin blir massutrotning av människor förr eller senare… Men han röstade ja i riksdagen ändå, trots allt… Han kände sig tvungen. Partipiskan ven!

Jag läste igår om debatterna i riksdagen 1933 och 1934 om att släppa in flyktingar från nazityskland till Sverige. Riksdagen röstade nej till detta. I detta fallet opponerade sig några och röstade nej eller avstod från att rösta, bland annat liberalen Israel Holmgren och Socialdemokraten Ture Nerman. Men de flesta röstade ja, även de som var antinazister. Partiernas lugn krävde detta. Och efter omröstningen var det bara de modigaste, som Ture och israel som fortsatte striden.

Detta var inget sundhetstecken för demokratin och parlamentarismen. Det var inte heller ett tecken på att systemet var friskt att samma sorts politiska beslut och undfallenhet kunde ses även i andra demokratier. Det visar snarast på ett problem.

När 1900-talets historia kommer att skrivas i sin helhet kommer de politiska partiernas problem under seklet att vara en av de saker man kommer att skriva om. Man kom en bit på vägen, men det var inte nog!

FRA och liberalismen

I FRA-omröstningen la flera av de stora motståndarna till FRA-lagen ner sin röst. Bland annat Centerpartisten Fredrik Federley. Andra var ursprungligen mot men gjorde kompromisser, vek sig och blev för den, för partiets skull, tex Annie Lööf. Endast en riksdagsledamot i Alliansen vågade rösta nej till lagen, nämligen Folkpartisten Camilla Lindberg. Som belöning för hennes nej straffades Camilla ut ur riksdagen. (Federley har både före och efter omröstningen sagt att han anser att lagen är en katastrof och han ska ha full respekt för att han försökte och gjorde mer än de flesta andra iallafall… Liksom Lindhagens motstånd på 30-talet på sin tid.)

Detta är inte heller något tecken på att systemet är friskt, än idag…

Som liberal kan jag bara konstatera, när det gäller FRA-omröstningen liksom många andra integritetsfrågor, att felaktiga kompromisser, framtvingade av partipiskor och debattkonventioner, och urgamla härskartekniker i nya förpackningar, bär stor del av skulden till att den svenska liberalismen är så tyst och splittrad!

En demokratisk förnyelse

Samma problem står alla riksdagspartier inför. Hade Socialdemokraterna varit vid makten hade knappast alla riksdagsledamoter i det röd-gröna blocket röstat mot FRA. Då hade ett påbud gått ut om deras lydnad också… Resultatet hade nog blivit detsamma. Att kanske en eller två, om man hade haft tur, hade vågat säga nej. (Sossar vid makten brukar inte bry sig om integritet heller.)

Med tanke på hur det politiska spelet ofta  fungerar, i detta fall liksom i andra fall ,ska man inte vara förvånad över att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Om man bemödar sig att lyssna till de som sympatiserar med Sverigedemokraterna hör man att de röstat på Sd för att de känner sig osedda, ohörda och icke lyssnade till. Dessutom anser de att det finns demokratiunderskott i Sverige!

De har rätt! Det finns demokratiunderskott i Sverige!

Det är djupt tragiskt att de flesta svenskar anser att ”politiken är på ett visst sätt”. Många är arga men de flesta bara rycker på axlarna och säger att ”jamen så är det bara”… Om man lyssnar till vad de flesta anser om politiken och politiker är det djupt tragiskt. Politiken är ”smutsig”, man får ”inte vara idealist”, man måste ”kompromissa bort sina ideal”, man ”fjärmar sig från verkligheten”, det är ”tråkigt”, som politiker börjar man ”prata på ett sätt som ingen kan förstå!”. Men så är det, förklarar de flesta och rycker på axlarna, ”jag beundrar de som ger sig in i det men själv skulle jag aldrig kunna göra det”…

Så har man tänkt om politiker så länge demokratin funnits. Det är inget nytt problem. Men varför ska det vara på det viset?

Att vidareutveckla demokratin är en tvärpolitisk utmaning som vi står inför idag. Ska vi verkligen hantera 2000-talets problem med 1900-tals metoder?

En liberal förnyelse

Jag tror att liberalismen åter kan börja spela samma roll i Sverige och världen som den gjorde för 100-120 år sen. Då var liberalismen en radikal rörelse som hade tre stora huvudmål: människors frihet, utrotandet av de sociala orättvisorna och demokratin!

Liberalismen lyckades faktiskt ganska bra med sina tre stora mål. Världen blev friare, människor friare, demokratin segrade och det skapades social trygghet under 1900-talet. Trots alla problem förra seklet måste man erkänna att mänskligheten utvecklades!

Exakt hur den stora demokratiska förändringen bör ske idag, vet jag inte. Men den behövs! 1900-talet var inte bara en dans på rosor.

Under 1900-talet hamnade världen i stora kriser gång på gång. massutrotninhgar av människor skedde lite varstans på planeten, tex i Kambodja, Kina och Rwanda, men även i vår omedelbara närhet, i Sovjet och i Tyskland. Om man studerar förhistorien till varje sådan massutrotning ser man att de folkvalda församlingarna, och regeringarna, i olika länder antingen inte reagerar alls (!) eller för sent eller i värsta fall är medskyldiga. (Om man har tur (?!) finns det nån Carl Lindhagen figur (eller Federley)  som står upp och varnar men ändå i slutänden accepterar det politiska spelet eller kanske till och med en Camilla Lindberg eller Ture Nerman som vägrar spela med i spelet alls!)

Så får det inte vara! Som liberal vill jag förändra detta!

För 100 år sen var de svenska liberalerna allierade med Socialdemokraterna och kommunisterna (sossar och kommunister ingick i samma parti fram till 1917). Idag anser jag att liberalismen bör vara uttalat icke block-anknutet, dvs varken höger eller vänster. Men jag tar mer än gärna upp en kamp igen mot sociala orättvisor, som utförsäkringarna, tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Jag är i min liberalism mest påverkad av libertarianernas begrepps-sfär, om att statens roll ska vara att skydda det som kallas de ”negativa friheterna”, dvs att staten ska skydda mot förtryck. När jag läser hur de svenska liberalerna stred sida vid sida med kommunister och Socialdemokrater för allas rätt att slippa förtryck ser jag att samma möjligheter till allianser finns än idag!

Även om många liberaler glömt bort denna viktiga del av liberalismen (att kampen mot förtryck mot individerna också innebär en kamp mot sociala orättvisor) så anser jag att den är viktig! Den är så viktig att det faktiskt är därför jag blivit liberal! Jag tror på ALLAS rätt till frihet, inte bara de starkas rätt!

Men liberalismen idag kan inte bara se till vänster. Om man kan hitta förståelse för de sociala skyddsnätens betydelse hos vänstersympatisörer idag så hittar man flest som förstår marknadsekonomins betydelse, som är för frihandel och vill ta strid mot regleringar och ekonomskt förmynderi hos många högersympatisörer. För 110 år sen stred kommunister och liberaler sida vid sida för frihandel och mot tullar i Sverige, idag är det i högern som man hittar de naturliga allierade för detta.

För om man vill göra saker politiskt måste man ha pengar till det!

Sen 1987 har vi blivit 1 miljon fler invånare i Sverige men det har bara skapats ca 100.000 fler arbetstillfällen under samma tid. Lite förenklat kan man säga att detta att det behövs en halv miljon nya arbetsplatser i Sverige. Sådant klarade man av under det överreglerade 60-talet, när den ekonomiska friheten var minimal. Men regleringsekonomi lönar sig inte i längden. Det kan skapa välstånd på kort sikt, men inte långt sikt. Det är min övertygelse att en fri marknad med en minimum av regleringar, kan skapa det välståndet.

Det vore för ynkligt annars, eller hur? varför ska man vara liberal om ekonomisk liberalism inte kan klara av det som regleringsekonomin klarade av för 50 år sen?

Den röda tråden i alla dessa tre områden jag definierat här är frihet. Ekonomisk frihet, frihet för ALLA (inte bara de starka) och det som med en engelsk term kallas empowerment. Empowerment kan översättas med att ge makt och att ge kraft åt folk. Att folk får kraft till att makt kanske?!

Liberaler som vägrar vara konservativa!

Liberaldemokraternas tanke att förena pragmatiska socialliberaler och pragmatiska libertarianer i en gemensam kamp tror jag på. gemensamt kan man hålla varandras mer negativa tendenser i schack och skapa en tvärliberal rörelse. Libertarianerna kan förhindra att det blir för mycket statlig kontroll medan socialliberalerna kan förhindra att liberalismen blir ”de starkas rätt”…

Vi vägrar skapa ett svenskt ”tea party”! I USA har ärkekonservativa och liberaler allierat sig med varandra. Så gör inte vi här!

Jag är inte beredd att kompromissa bort den personliga integriteten eller sjukas väl och ve bara för att få lite skattelättnader eller lite mer avreglerad ekonomi, så som skett i det konservativa USA! Är du det?!

Men vår liberalism bör inte enbart vara en kamp för liberalismen som sådan, och för att påverka samhället i vår riktning. Precis som liberalerna gjorde för 100-120 år sen bör vi lyfta blicken och hitta allierade i alla politiska läger för att utveckla det demokratiska systemet!

Vi behöver ett politiskt system där det ses som en merit att stå upp för sina ideal. Ett som entusiasmerar ungdomar att bli engagerade. Ett där idéer debatteras och framtidsvisioner och positiva lösningar tas fram, cirkulerar och debatteras. En vidareutveckling av demokratin, demokrati 2.0, där eventuella varningar för folkmord någonstans i världen inte ska dras i långbänk eller piskas bort av partipiskor.

Det kommer att ta tid, men det måste göras!

På samma sätt måste vi förändra det globala diplomatiska systemet. Den maktpolitik som genomsyrat världens politiska system så länge måste på sikt bytas ut mot en sorts diplomati 2.0. Hemlighetsmakeri, hemlig diplomati, hemliga operationer, hemliga motiv, har präglat världen alltför länge. Det är 1900-tals metoder. Hemlig diplomati och hemliga allianser skapade det första världskriget, det andra och det kalla kriget och en sjuhelsikes massa problem i världen. Hur många hundra miljoner, människor som du och jag som älskade, tänkte och hoppades, utrotades inte av allt detta förbannade hemlighetsmakeri och fulspel under 1900-talet.

Jag har fått nog!

Hit men inte längre!

Liberaldemokraterna

Man förändrar inte Sverige, eller världen, på en dag! men man kan börja ta de första stegen.

Det är en av visioner med Liberaldemokraterna! Att ta tillbaka ordet radikalism från vänstern, att visa att vänstern inte har monopol på begreppet empati. Att visa att allt det som borde vara en självklarhet, bra ekonomi, en trygghet för folk som hamnar i kris, demokrati och utrikespolitik, görs bäst, och på mest radikalt sätt, på ett LIBERALT sätt, med maximal frihet åt var människa!

Varhelst någon myndighet förtrycker en människa genom byråkratiska påfund ska vi vara där och ta strid för individens rätt! Varhelst människor utförsäkras eller vården riskerar att försämras för alla, ska vi vara där och ta striden för allas rätt! Varhelst människors fria val trampas på genom statliga påbud och förbud, ska vi vara där och protestera. När mörkerkrafter vill skilja mellan människor och människor och isolera Sverige, ska vi vara där och visa att mänskligheten är en och att varje människa är en broder eller syster. När stormakterna vill bedriva sitt spel och kanske finansiera nån ny Khadaffi eller Saddam ska vi finnas där och säga, ”nej fan heller”!! När politiker tror att det är deras partipolitiska plikt att fega ut, ska vi vara  där som blåslampan bakom deras häckar! När myndigheter vill skapa problem för företagare genom regleringar och kontroll, ska vi vara där och visa att välstånd skapas genom frihet!

Och vi behöver leta efter de nya lösningarna!

Därför gillar jag konceptet medborgarlön och plattskatt. Det är en ny lösning! Sådana lösningar behövs! Men liknande lösningar som kör tvärs igenom blocktänkandet behövs på alla politiska områden. Och inom diplomatin i de internationella relationerna!!

Och min hand är alltid utsträckt! Jag är liberal, därför samarbetar jag med alla från höger till vänster. Jag är liberal, därför tror jag på det goda samtalet mellan folk med olika åsikter. Jag är liberal, inte fundamentalist, jag tror inte jorden går under om Vänsterpartiets ekonomiska politik får råda, däremot tror jag inte att människors frihet och välstånd gynnas av det. Jag är liberal och letar nya lösningar och bryr mig inte ett smack om de kommer från Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet, bara lösningen ökar människors frihet! Nya lösningar behövs!

Jag är pragmatiker nog att inse att förändringar tar tid och kommer att betyda en massa kompromisser och jämkande. men stegvis kan vi göra detta och bygga partiet, och förändra Sverige, med den utgångspunkten. Partiet måste så mycket som möjligt själv vara det vi vill skapa. Vi behöver en fri debatt men också en målmedvetenhet. Utan friheten och debatten kan vi inte själva vara den förändring vi vill skapa, då blir vi betonghäckar som alla andra. Men utan en målinriktning, enighet och förståelse för att vi måste SAMLA oss, kommer vi ingenstans!

Precis som de gamla liberalerna för hundra år sen måste vi bli ett idéparti. Partiet för idéer och visioner!

Vär värsta fiende är inom oss själva! Därför måste vi försöka utrota alla gamla unka rester av härskartekniker från det politiska systemet i Sverige och världen, och även från våra egna led. Helt går det nog inte att bli av med gamla unkna mönster som finns i Sverige, men vi kan försöka! Göra Sverige lite trevligare och KONSTRUKTIVARE.

1900-talet hade många brister men gav oss iallafall mer frihet, demokrati och ekonomiskt välstånd (som en följd av friheten). Men ska vi stanna där? Eller ska vi ta världen in i 2000-talet genom att fortsätta denna kamp? vad ska folk år 2111 säga om de politiker som var aktiva 2011. Att det de gjorde förebådade de stora förändringar som kom senare under 2000-talet. Som förändrade de internationella relationerna, som skapade välstånd åt alla för första gången och som utvecklade demokrati till att innebära nåt mer än rösträtt!

Exakt vad som kommer att ske de övriga 89 åren av detta sekel vet jag inte. Men ett vet jag att LIBERALISMEN åter kan bli den kraft som för utvecklingen framåt och tar fram de nya lösningarna. Och jag vet att det GODA SAMTALET och SAMARBETET över partigränserna är en förutsättning för denna utveckling!

Liberaldemokraterna behöver din hjälp! Vi vill visa vad man kan åstadkomma genom en liberalism som inte säljer bort sin själ! Vi behöver dig, vare sig du kallar dig liberal, socialliberal eller libertarian!

Diverse om Sverigedemokraterna

 

Integrera hela Sverige!

Detta är Liberaldemokraternas första offentliga utspel, som handlar om invandring och integration. Jag var en av de som skrev denna artikel. Även om jag inte är liberaldemokrat längre står jag bakom detta till 110%.

Temat är bekant för läsarna av den här bloggen, dvs: ta debatten mot Sverigedemokraterna, lös integrationsproblemen och bygg ett Sverige som skapar de nya ekonomiska resurserna. Ett av huvudmålen med artikeln är att visa varför invandring är bra för Sverige och varför en sund ekonomi behöver invandrare och folk med nya idéer!

Läs debattinlägget på Newsmill här!

En längre version av detta inlägg publiceras på denna blogg idag. Här följer det inlägget!

************

I brist på idéer om hur man ska lösa problem, händer det att stater tar till det vi förr kallade ”nävrätten” och löser problemen genom mer makt och kontroll. Därför är det typiskt att de enda konkreta förslag på hur man löser integrationsproblemen i Sverige som debatterades under valrörelsen är grovt integritetskränkande. Det pratades mycket om ”hårdare tag” mot invandrarna.

Värst var Sverigedemokraterna. Som liberaler reagerar vi mot den förenklande synen och uppdelningen i Vi och dom som de gör. Enkla lösningar föreslogs som att stänga av all invandring så skulle alla problem lösa sig automatiskt, men enkla lösningar har aldrig fungerat för komplexa problem. Det tragiska var att det inte enbart var Sverigedemokrater som förespråkade hårdare tag. En massa grovt integritetskränkande förslag lades även fram av de andra riksdagspartierna.

Invandrare är speciellt utsatta för den rad av nya integritetskränkande lagar som antagits i Sverige under de sista 10 åren. Det som hamnat i skymundan i debatten om IPRED, FRA och SWIFT-avtalet är att dessa juridiska ”hårdare tag” framför allt riktar sig mot och drabbar invandrare. Det är ju bland dessa som alla lömska terrorister antas gömma sig, och de har kommit för att leva på oss svenska skattebetalare, hävdas det.

Förutom avlyssning och övervakning har många andra galna förslag förts fram av riksdagspartierna under valrörelsen: Här är några av dem: burkaförbud, obligatoriska gynekologiska undersökningar på invandrarflickor, övervakning av suspekta muslimska ungdomar, förbud mot att prata det egna modersmålet i skolan, utvisa folk för lättare brott, tredubbla antal poliser i  ”utanförskapsområdena”, utegångsförbud, förbud mot byggande av minareter och för ”stora” moskéer, och sämre föräldraledighetsvillkor för invandrare. Ja till och med förbud mot ”brott mot demokratin” har luftats, vad det nu må vara!

Med sådana ”vänner” behöver man inga Sverigedemokrater…

Vi motsätter oss sådana ”lösningar” på problemen. Vi svarar. Låt vuxna  människor själv bestämma hur de klär sig, eller hur de lever sina liv. Det ska inte staten blanda sig in i. Och framför allt: Integration sker mellan människor. Ingen har någonsin integrerats med hjälp av avlyssningsutrustningar och kameror!

Ingen har integrerats med avlyssningsutrustning, kameror eller epost-spionage. Frihet är A och O.

Syndabockar

Historien visar att det är de marginaliserade grupperna som alltid först blir drabbade av överhetens kontrolliver och integritetskränkning. Se bara på hur de makthavande hanterade Liberaler, Socialdemokrater och andra som kämpade för ekonomisk rättvisa och rösträtt under 1900-talets början. De var syndabockar för ett system som löpt amok. Idag är invandrarna, och i synnerhet muslimerna, syndabockarna.

Det är därför nödvändigt att göra upp med en del myter om invandringen, innan vi går igenom våra lösningar.

”Myten om brottsligheten”

Sverigedemokraterna kunde ganska fritt sprida sina myter om invandrarnas ”brottslighet” och ”kriminalitet”. I synnerhet myterna om muslimernas och afrikanernas brottslighet. Det inte konstigt, för de backades ju upp och fick stöd av etablerade partier i debatten. Detta utan att någon egentligen tog debatten MOT Sverigedemokraternas idéer.

Låt oss därför se på fakta. Att brottsligheten är högre bland invandrare än inrikes födda, är oomtvistat. Så är det i Sverige. På samma sätt är brottsligheten högre bland några andra grupper, tex socialbidragstagare och män. Det finns en del sociala faktorer som bidrar till att kriminalitet ökar.

Man kan till exempel se att personer som immigrerat innan de börjat skolan begår betydligt färre brott än de som anlänt i skolåldern upp till de senare tonåren. Den senare gruppen är dessutom den grupp som i störst utsträckning är registrerad för brott. Bland samtliga invandrade är den vanligaste invandringsåldern runt 30. Bland personer födda i Afrika och i Europa exklusive EU-länder är det minst vanligt att man invandrat som barn. Det är 3,5 gånger vanligare att män är misstänkta för brott än kvinnor och vad gäller grövre brott är den skillnaden ännu större. Det är dessutom, som migrationsinfo.se, skriver:

”Personer vars familj har försörjt sig genom socialbidrag hade 2001 6,1 gånger större risk att begå brott än de som inte haft det. Personer med endast förgymnasial utbildning har 5,7 gånger större risk att begå brott än de som har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.”

Men det behöver inte vara så här för invandrare.

Om man tittar på statistiken för USA upptäcker man något intressant. Deras brottsstatistik (som grundar sig på vilka som hamnar i fängelse) visar att invandrare från ALLA regioner har en brottslighet som är betydligt lägre än för infödda amerikaner. 3,5% av alla infödda amerikaner mellan 18 och 40 år sitter i fängelse, mot 0,8 av alla utlandsfödda av samma ålder. Utrikes födda har varit överrepresenterade i brottsstatistiken och arbetslösheten under minst ett kvarts sekel och under denna tid har invandringen till Sverige sett mycket olika ut, både när det gäller typ av invandring och från vilka länder invandrarna huvudsakligen kommit ifrån.

Det verkar således troligare, menar forskare, att orsaken till överrepresentationen finns att finna i situationen i Sverige än i invandrarnas nationalitet.

Den sociala situationen

Invandrares sociala situation liknar statistiken för brottsligheten.

År 2008 fick totalt 5,6 % av Sveriges hushåll ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Av dessa var 51 % inrikes födda, 49 % utrikes födda hushåll eller hushåll där minst en flykting som kommit till Sverige bor, enligt Migrationsinfo.se. Det är skrämmande höga siffror.

Ersättningsnivåerna är ganska låga och detta gör att utrikes födda oftare lever i relativ fattigdom (vilket är när man lever på mindre än 60 % av medianinkomsten). År 2007 levde 11,2 % av Sveriges befolkning i relativ fattigdom. Uppdelat på födelseland ser vi att bland inrikes födda levde 9 % i relativ fattigdom medan motsvarande siffra för utrikes födda var 23,9 %. Biståndsberoendet är högt, vilket är direkt kopplat till arbetslöshet. 2009 var 56,2 % av alla utrikes födda mellan 15-74 år sysselsatta. Motsvarande siffra för den infödda befolkningen var 66,3 %.

Det skrämmande här är, om man tittar på detaljerna, att fler kvinnor än män är arbetslösa.

Dessutom har bara 45% av de som bott här i Sverige minst 0-4 år arbete. För de som bott här 5-9 år är siffran ca 57%. För de som bott här mer än 20 år är siffran 70%. Statistik från 2005 visar att bland kvinnor födda i Afrika söder om Sahara som varit i Sverige mindre än 4 år innan barnet föds tog 87 % ut föräldrapenning enbart på grundnivå, medan motsvarande siffra för samma grupp som varit i landet 11 år innan barnet föddes var 12 %. Detta kan direkt kopplas till utrikes födda personers ställning på arbetsmarknaden, som generellt sett är svagare än inrikes födda men som stärks ju längre tid man är i Sverige.

Dessutom kan det kopplas till vårt bidragsssystem. Kvinnor med småbarn hamnar med andra ord direkt i bidragsfällan.

Arbetsmarknaden är generellt sett begränsad för invandrare i Sverige och myndigheterna har filosofin att man ska ”ta om hand” och satsar därför mer på att ge bidrag än arbete för nykomlingarna till Sverige. Men detta är inte mycket. Bidragsnivåerna är väldigt låga. Det finns egentligen väldigt få som vill leva på en marginal ständigt utsatt och tvingad att leva på bidrag.

Ju längre man varit i Sverige och kommit in på arbetsmarknaden – ju mer lik den som fötts i Sverige blir vår invandrare i statistiken.

Förorterna

Det är inte en invandrares religion eller kultur som ligger bakom de problem som finns, som Sverigedemokraterna hävdar. Det är socioekonomiska faktorer. Invandrarförorterna, som är så bespottade av Sverigedemokraterna och deras stödtrupper i riksdagspartierna, vill vi försvara.

I verkligheten är det väldigt få av alla invandrare som bor i så kallade invandrarområden.

Om man tittar på internationella exempel, från t.ex. USA, ser man att det faktiskt kan fungera riktigt bra när invandrare från ungefär samma grupper bor i samma område. Etnisk enklav, kallas det ibland, och det är inte automatiskt något negativt. Tvärtom kan etniska enklaver påverka positivt i möjligheten att få jobb om man utnyttjar de nätverk som finns bland invandrare i enklaverna. Som exempel kan t.ex det som kallas Chinatown i städer som New York och San Francisco tjäna. Det finns en koncentration av fler invandrare i Storstadsregionerna men också en högre andel företagare och mer sysselsatta i Storstäderna. Får man inte rätt förutsättningar från samhället att klara sig så får man lita till egna nätverk.

Somalierna är ett bra exempel. Här i Sverige används somalierna ofta som slagträ i invandrardebatten eftersom 30% av somalierna beräknas ha arbete (enligt tankesmedjan FORES) medan i de delar av USA som man studerat, ca 60% av somalierna har arbete. Dessutom skapar somalierna i USA nya företag, här i Sverige är det få som skapar företag.

Det är samma folk, samma kultur och samma religion men olika mottagande.

Därmed inte sagt att USA gör allt rätt. Tvärtom. Men de visar att det behöver inte vara som i Sverige!

Enligt uppgifter från de som studerat det somaliska exemplet menar att anledningen till succén i USA är enkel. För det första får de jobb, visserligen enklare jobb, och för det andra smittar gruppens struktur av sig på även nykomlingarna i gruppen.

Med andra ord är inte invandrarförorterna något hot, som det så ofta hävdas. Det som är bidragsberoendet som är hotet och svenska samhällets ”ta-hand-om-attityd”!

Kort sagt: Vi vill därför förändra situationen, inte invandringen!

Förändra situationen

Vår strategi för att slå tillbaka främlingsfientlighet står på två ben. Dels stöder den sig på att vi rent ekonomiskt ska få fart på Sverige igen genom att skapa NYA ekonomiska resurser, och dels på att vi, som liberaler, ser varje människa som en värdefull resurs.

Först ekonomin.

Vill vi göra upp med idén att integration, och ekonomi, är ett nollsummespel. Istället för att debattera hur resurser ska fördelas, vill vi skapa nya resurser! Idén är enkel: Sverigedemokraternas valfilm från detta riksdagsval sätter fingret på en del idéer som vi måste göra upp med om vi ska bli av med  främlingsfientligheten.

Kommer ni ihåg filmens upplägg?! Det är kamp om de begränsade resurserna i Sverige i filmen. En stackars pensionär med rullator löper i kapp med burkaklädda kvinnor med barnvagn om de få resurser som existerar. Sverigedemokraternas så kallade ”lösning” i filmen är: dra i invandrings  nödbromsen. Dvs stoppa invandringen och ge resurserna till pensionärerna istället.

Vi mot dom. Det är klassiskt. Denna ”lösning” är en logisk konsekvens av hur politiken debatteras i Sverige idag.

Alltför ofta beskrivs politik som fördelning, som en kamp ”vi mot dom”. Det hävdas att vi har begränsade resurser som måste fördelas, och har man inte pengar nog så tar man det från en grupp och ger till en annan.

Är man höger säger man att man måste skära ner i socialsektorn för ge till företagarna. Är man vänster vill man ta från företagarna och ge till ”de utsatta”. Är man Sverigedemokrat har man hittat nån annan att stjäla pengar från: invandrarna. Men idén är samma.

Vi vill vända debatten upp och ned och sätta den fråga först, som ofta behandlas sist i debatten: Hur man skapar nya resurser? Och här kommer invandringen in. För om man bara fördelar resurser blir invandringen ett hot, då får måste man ta resurserna av någon annan. Men om man har fokus på att skapa resurser så börjar man märka att man behöver arbetskraft och att därför fler människor behövs, precis som på 50-talet och 60-talet.

Fördelningspolitik leder till en dragkamp mellan människor som slåss om resurserna. Man ser enbart varandra som potentiella motståndare – vi mot dom. Vid resursskapande kan folk från olika grupper samarbeta om de gemensamma målen och invandring ses som något positivt som kan tillföra MER resurser, MER arbetskraft och nya idéer till samhället.

* Vi vill sätta fokus på det som varje företagare vet. Vilket är bäst för ett företag: expansion eller stagnation? Hur skapas en expansion? Jo, genom nya idéer, ny teknik och skapandet av nya marknader. För lite större företag: forskning och utveckling. Intressant nog betyder detta också att mer folk behövs. Utan nyanställningar kan inte företaget expandera och utan de nya idéerna dör förmågan till expansion.

* Vi vill göra det som egentligen alla kommunpolitiker vet att man måste göra. I längden kan man inte fördela bort en kris i en kommun. Man måste locka till sig företag, eller få nya att startas. Man måste satsa på infrastrukturen så företagen  lockas dit. Dessutom behövs nya produktiva skattebetalare i kommunen. Varje kommun vet att nyföretagande, god infrastruktur och nya skattebetalare är A och O för att kunna utveckla en kommun.

* Vi vill göra det som egentligen alla politiker vet. Att ju mer man låter en människa vara fri och pröva sina egna vingar, ju lyckligare blir denna människa och ju mer kan denne bidra till att skapa välståndet i samhället. Vi förespråkar individens frihet att själv välja livsvägar och mål. Vi förespråkar storebrors-samhällets avveckling.

Vi förspråkar alla personers lika rättigheter och lika ansvar i Sverige, som svenskar och världsmedborgare.

Vad vi vill ekonomiskt

Vi vill visa att Somaliern i Rosengård, den arbetslöse i Hällefors, sjukpensionären i Stockholm och företagaren på Gotland har gemensamma intressen.

Det handlar om jobb för att skapa deltagande, försörjning, egenmakt och nya resurser till Sverige.

Vi vill göra upp med fördelningslogiken.

Ska vi göra upp med Sverigedemokraternas idéer måste vi tänka annorlunda än de.

Ekonomi handlar om att skapa nya resurser. Genom teknik och vetenskap, genom nya idéer, genom att öka och bredda skatteunderlaget.

Om vi skulle följa en nej-sägar-politik och sätta stopp för all invandring som SD och dess väljare förespråkar löser vi ingenting. Vi skapar bara mer problem och mer motsättningar. Om vi istället radikalt förändrar de förutsättningar som tilldelas våra invandrare som kommer till Sverige, så uppstår en ökat dynamik i samhället, inte minst ekonomiskt.

I denna artikel koncentrerar vi oss på hur vi med ekonomiska förslag kan stödja integrationen, men givetvis är den generella ekonomiska politiken viktigast: frihet, företagsamhet, ny teknik och skapandet av nya resurser.

Den första frågan som ställs av den invandrare som mödosamt tagit sig till Sverige är – Hur kan jag få tag på ett jobb? Hitta en inkomst så man kan försörja sig. Istället sätts olika program och handläggningsrutiner in. Schemalagd undervisning istället för att lära sig sig svenska på en arbetsplats där man samtidigt får tjäna pengar och skapa värdefulla kontakter med andra. Den stela arbetsmarknaden med höga ingångslöner stoppar effektivt invandrare och ungdomar från att skaffa ett jobb. Höga ingångslöner med låg lönespridning konserverar arbetsmarknaden och gör att människor stannar i en anställning som de egentligen vill lämna för ett annat jobb. Arbetsrätten måste ändras för att talet om ”utanförskap” kan upphöra.

Det är politikerna själva och arbetsmarknadens parter som genom stelbenta regler skapat konstlade ”utanförskap”. Ett lärlingssystem för invandrare som snabbt vill komma in på arbetsmarknaden underlättar också förutsättningarna att snabbt lära sig språket och förstå såväl synliga som osynliga regler i Sverige.

Invandrare startar i genomsnitt fler företag än infödda svenskar. Därtill anställs fler personer i de företag som startats av invandrare än andra företag. De företag som startas har dessutom en klart större överlevnadsgrad än andra företag som startas i Sverige. Många av dessa företag är mer inriktade på en global marknad. Handelsutbytet mellan Sverige och det land som många invandrare kommer från påverkas mycket gynnsamt.

Nästan all typ av hjälp och stöd till företag som arbetar med export-import sker mot större företag i Sverige. Sverige måste ställa om till en annan struktur och mer hjälpa mindre företag som förbättrar Sveriges handelsutbyte.

I dag drivs över 70 000 svenska företag av första eller andra generationens invandrare. Dessa företag ger jobb åt mer än 250 000 personer! Det skulle kunna vara mångdubbelt fler företag om mikrolån och avdragsrätt i deklarationen för privatpersoner som vill investera i onoterade bolag infördes.

Vår integrationspolitik

Den andra grunden vi står på är att vi byter fokus för intergrationspolitiken. Vi vill sluta se på invandrarna som ”en svag grupp”. Invandringen är en resurs, varje människa är en resurs!

* Varje invandrare – en resurs.

Vi ska inte ta emot invandrare till Sverige för att vara ”snälla”. Vi ska ta emot dem, och deras familjer, av samma orsak som Amerika en gång i tiden tog emot invandrare från Sverige: för att var människa är en värdefull resurs, om bara de tillåts vara det.

* Konkurrensutsätt socialkontoren:

Om staten betalar ut bonus för varje lyckat fall till dem som driver socialkontor, det blir lönsamt och delta i arbetet med att få människor och gå från socialbidrag till egen försörjning. Är det lönsamt och få någon i arbete så blir det drivkrafter för socialkontoren att skaffa sig kunskap om vad som är bäst utbildning för bättre möjligheter till arbete. Detta är den utveckling som Arbetsförmedlingen nu är satt under. Det gick inte att en arbetskraftsförmedlare i snitt förmedlade 1-2 per månad. Det är resultatet som räknas ingenting annat.

* Startskott

Ge varje flykting/invandrare en summa pengar i handen som skall räcka till en start i nya landet – inte en mediantid på sju år som i dag för att få det första jobbet. Hälften ordnar egen bostad redan i dag. Istället för rekvisitioner för möbler och husgeråd får man ett startskott. Den som klarat att bryta upp med sina rötter och ursprung för att ta sig till ett nytt land har en stark initiativkraft och vilja att ordna sitt nya liv. Statistiken talar också sitt tydliga språk att i genomsnitt tar det också sju år tills en flykting också lämnar landet. Vi skiljer inte på flyktingar och invandrare i debatten och insatserna som görs från samhället.

* Coacher och mentorer

Utse en coach som talar språket som den invandrade flyktingen/invandraren har. Coachen blir kontakten för att bygga nätverk, tips om bostad och försörjning. Koppla coachen till Socialförvaltningen. Vi vill också vi skapa ett kommunalt system av mentorer. Idén är att flyktingen/invandraren ska få en ”svensk” kontaktperson eller kontaktfamilj. Med svensk menar vi att personen eller familjen måste vara född och/eller uppvuxen i Sverige. Idén är att underlätta kontakten med folk utanför den egna kulturella kretsen och hjälpa nykomlingen med språket. Integration kan inte lagstiftas fram, eller enbart överlåtas på våra myndigheter. Alla i samhället vill och skall hjälpas åt.

* Max sex månaders handläggning

Max sex månaders handläggning för asylärenden och om man får stanna med uppehållstillstånd i landet. Beslut om Permanent uppehållstillstånd skall inte behöva ta år i handläggning för beslut. Inför en bonus – likt Bolagsverket gjorde när det hade långa handläggningstider – till att handläggare kan korta tiden för handläggningen av ärenden på Migrationsverket.

* Mikrolån för start av egen verksamhet

Om en invandrare vill starta ett företag eller verksamhet skall ett mikrolån kunna handläggas på en bank. Banken bedömer möjligheterna. Alternativt lyfts en del av risken bort genom att en privatperson samtidigt satsar pengar i verksamheten. Man delar då risken. Detta lyfter in invandrargrupper i det kapitalmarknadssystem som Sverige har idag. Annars lever allt fler utanför detta system i ett alternativt system som byggs upp i den egna etniska enklaven. Integration med andra företagare blir mycket svår.

* Utbildning

Anpassa och erbjud utbildning som är relevant för ungdomar och invandrare så man snabbt kan ta sig in på arbetsmarkanden. Det handlar om lärlingsanställningar och vissa skattesubventionerade områden typ RUT- och ROT-jobb. Vi vill dessutom förändra och utveckla SFI och individanpassa det. Språket är nyckeln till frihet och utveckling.

* Högutbildade invandrare

Generellt sätt har utrikes födda något lägre utbildningsnivå än inrikes födda. Däremot finns det fler högutbildade med eftergymnasial utbildning på minst tre år bland de utrikes födda. Var tredje invandrare har en sådan utbildning och detta är en resurs som Sverige tillförs, utan att det kostat den svenska staten en krona. Att fortsätta som nu, då dessa högutbildade människors kunskaper inte tas tillvara, är ett gigantiskt resursslöseri och former måste skapas för hur denna resurs ska tillvaratas på bästa sätt.

* Lika rättigheter och lika skyldigheter

Invandrare ska ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra människor i Sverige. Vill muslimer bygga moskéer med höga minareter ska de givetvis ha samma rätt att göra det som kristna har att bygga höga kyrkotorn, om de vill.

Vi är däremot helt emot prov eller kurser i ”svenska värderingar”.

De enda svenska värderingar som invånare i Sverige har att rätta sig efter är de som står inskrivna i Svea rikes lag. Visst finns det historiska traditioner i Sverige som brukas eller firas av många i befolkningen – dans runt midsommarstång, luciatåg, viftande med röda flaggor den 1 maj, jubelfylla på jobbets julfest, dumblängande på främlingar, nakna flickor på väggen i bilverkstan för att nämna några exempel – men ingen historisk smak och livsstil ska anses finare än andra.

Det moderna Sverige ska byggas med sekulariserad lag, och följsamhet av denna lag är det enda det offentliga har att kräva av invånaren.

Våra demokratiska värderingar står inskrivna i grundlagen, rättsordningen, miljöbalken, familjerätten och andra kapitel av lagboken. Vi får inte gå till ett smörgåsbord av nationalromantik och folkhemsnostalgi för att finna våra centrala värderingar.

Till slut

För att lösa integrationsproblemen, och för att bekämpa Sverigedemokraternas främlingsfientlighet, behövs lösningar som inte är ”vänster” eller ”höger”.

Det behövs varken mer bidrag eller mer integritetskränkande förslag. Det behövs äkta liberala lösningar. Det behövs frihet, medmänsklighet och samhörighet.

Vår politik bygger på människans värde och rätt.

Vi hävdar allas frihet, samhörighet och lika rätt i samhället. Vår idé om hur vi löser   integrationsproblemen är att var människa ska ha rätt att leva fritt som hon eller han själv vill, efter sitt eget huvud, enligt sina egna drömmar, så länge de inte inkräktar på andras rätt att göra samma sak.

Vi vill lyfta integreringsdebatten genom att ta denna strid för människors frihet, mot vänsterns idé om att stat och överhet vet bättre än oss, hur vi lever våra egna liv. Vi vill ta striden för var människas frihet att leva som hon eller han själv vill mot högerns moralkonservatism och kontrolliver.

Och vi hävdar människans rätt, som svensk och världsmedborgare, mot Sverigedemokraternas ”aja baja-fingrande”.

Alla mänskliga relationer ska grundas på ömsesidig frivillighet. Om folk får ordna sina liv själva, efter eget huvud och hjärta. Då blir det vanligen bäst.

/Av: Alexander Bard,  Michael Gajditza, Torbjörn Jerlerup och  Jan Rejdnell, fyra av grundarna till Projekt Liberaldemokraterna

Man ska se till hur människor är…

Man ska se till hur politiker ÄR, hur de hanterar sina medmänniskor, hur de svarar på kritik. Då ser man vilken politik de kommer att ha. Jag vet att många som varit osympatiska privat, har bestigit maktens högsta tinningar och torn och gjort en del bra saker. Men på sikt blir det bara fel. Mänskligheten vinner inte på det. En människa som inte visar respekt och empatri för sin medmänniska, och som inte kan lyssna SKA inte ha nån som helst politisk makt WHATSOEVER!

En del säger att det inte spelar nån roll hur en människa beter sig mot en medmänniska.

Vi accepterar en hel del av våra medmänniskors mer idiotiska sidor för att de är chefer, experter, kändisar, föreningsansvarig,, etc. Det accepteras att man skarvar och har sig med verklighete, ljuger, lägger tillrätta,tänjer på verkligheten etc, etc. Sånt får man räkna med, det gör alla, anser många. DET MAN INTE ACCEPTERAR HEMMA VID KÖKSBORDET ACCEPTERAR MAN AV EN POLITIKER!
och sen har vi det STORA egot, personen som inte kan lyssna utan bara kör med sitt, oavsett vad som sker i omvärlden.
Jag läste detta igår:
Jag hörde en historia om Carl Bildt, på den tiden då han var statsminister – om man ville få honom att gilla en idé så behövde man lägga fram den på ett så skickligt sätt att man fick honom att tro att det var hans egen idé. Sådant kan man förstås tycka är dumt, men så var det. Och då fanns det trots allt ett sätt att få genom sina idéer.
Jo, jag vet. Been there done that! Jag vet att politiken är full av detta, men jag skyr detta som pesten. Just nu mer än någonsin!
Jag läste nåt bra: Deepedition skriver om ett sånt exempel. Scrolla gärna ner till citatet om libertarianer och piratpartister.
/T

Min liberalism!

Jag är liberal, en liberal med starkt socialt patos, som anser att kampen för en fri ekonomi, för personlig autonomi och bättre sociala skyddsnät är de viktigaste frågorna, samt sist men inte minst: de globala frågorna. Varhelst en människa trampas på, eller lider av svält, trampas även mina rättigheter ner. Som Immanuel kant sa: ”Jordens folk har nu nått så långt i sin samhörighet, att en rättskränkning på en plats på jorden upplevs av alla. Därför är idén om ett världsmedborgarskap ingen fantastisk eller bisarr rättsföreställning utan en nödvändig komplettering av såväl stats- som folkrättens oskrivna lagar.” 

Innan 2010 så brukade jag säga att jag var libertarian i frihetsfrågorna, och vänster i rättvisefrågorna. Nånstans där är jag ännu. Jag kan känna samma blandning av ilska och patos som en Vänsterpartist då någon utförsäkras, eller då någon funktionshindrad berövas LSS, eller då jag läser om svälten i Somalia och ser hur lite vi ger för att rädda liv, men jag känner en Timbroekonoms patos för privatiseringar, och en Johan Norbergs patos för frimarknad och en libertarians patos för individens autonomi också, i samma ögonblick.

Min tanke då som nu är att frihet måste vara ALLAS rätt till frihet, inte bara ett fåtals. den negativa rätten att slippa förtryck måste gälla även arbetsrättsligt och socialpolitiskt. Alla måste ha möjlighet att få bästa möjliga sjukvård och skolgång. Universitetsutbildning ska inte vara en fråga som beror på föräldrars ekonomi eller hur bra man är på att söka fondmedel. Funktionshindrade ska inte behöva tigga och be om hjälp hos sociala myndigheter eller hos välgörenhetsorganisationer för att få deras rätt till liv och frihet garanterad. Man ska ha möjlighet att gå igenom en kris som människa utan att det förstör ens liv, och ens eventuella barns liv, för gott. Etc, etc…

På samma sätt har vi ett ansvar för andra nationer att faktiskt hjälpa till då det är svält eller naturkatastrof. Jag reformerar gärna biståndet bara vi kan vara snabbare med att rädda liv. Svältande somalier och etiopier ska inte behöva dö bara för att deras regeringar styrs av idioter!

Marknaden skapar välstånd på ett fantastiskt sätt. Men marknaden är inte perfekt, det är för övrigt därför marknadsekonomin är så bra (ur misstag skapas erfarenhet och välstånd)! Eftersom inte marknaden är perfekt måste BRA skyddnät finnas men i övrigt ska det vara maximal frihet. Inte en massa regleringar och krångel. Låt marknaden sköta sig själv .Bort med tullar, regleringar konstgjord andning, förordningar och byråkrati.  Privatisera gärna så mycket som möjligt. Gärna allt!  Det människor behöver är garantier om att vård finns när man behöver det, inte att vården måste vara allmän. Var människa måste få göra som han eller hon vill. Inga morallagar tack!

Liberaldemokraternas tanke om plattskatt och medborgarlön är helt underbar. Exakt så! Kombinerat med de skydd och stöd som behövs som ingen medborgarlön kan täcka.

Maximal frihet, men med bättre skyddsnät än idag om man skulle hamna i kris. Helst privata skyddsnät och försäkringar, men hjälp oavsett det.

Men att jag ser så mycket samhörighet med vänstern, gör att jag har svårt för inställningen i politiken idag. Jag vill ha igång samarbete över blockgränserna.

I frågan om hur man garanterar friheten för sjuka, funktionshindrade, arbetare, folk i kris, har en liberal massor att samarbeta med en sosse eller Vänsterpartist i. I frihetsfrågorna också, det är många vänsterpartister som vill avkriminalisera bruket av cannabis t.ex och som är helt mot myndigheternas massövervakning.

Och i kampen för invandring mot främlingsfientlighet KAN man bara vinna om vänster och höger ser varandra som allierade, som co-thinkers, och inte som fiender!

Sverigedemokraterna

Att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 anser jag vara ett resultat av många faktorer. De etablerade partierbnas oförmåga, felaktiga strategier, dumhet och sabotage och att de inte bryr sig tillräckligt om hur folk tänker och har det. Man tog inte debatten mot Sd:s idéer och argument kort och gott. Men en bidragande orsak är nog också oförmågan att samarbeta över partigränserna, speciellt samarbetet över blocken, dvs mellan vänstern och högern. Måste det vara så?

Ett av problemen med parlamentarismens fokus på partier är att partierna sluter sig samman och bildar enad front mot andra ”fiendepartier” och ”fiendegrupperingar”.

Kanske det blir bättre ju mer vi fokuserar på indvider och personval, vem vet?

Demokrati

Vilket för mig över till det jag tänkt avsluta denna artikel med. Demokratin. Jag ser många brister i hur det är idag.

Medborgare känner sig osedda och ohörda. Politiker tänker smått. Kommuner har inga framtidsvisioner. Riksdagsmän tvingas samarbeta med hjälp av partipiskor och hot om ”pissprover”, riksdagsmän som anser att de inte kan påverka något. Bristande analyser om vad som gått fel, då något gått fel. Folk som går mot strömmen och är före sin tid, eller som varnar för att nåt håller på att gå fel, ses inte ens som förebilder efter att nåt gått fel.

Ett exempel är vanvårdsutredningen som efter 50 års debatt äntligen erkände att fosterhemsbarn och barnhemsbarn vanvårdats: men varför bryr sig inte politikerna om, inte heller får de som varnade för galenskapen en ursäkt och en bekräftelse. (Se mer här: Att lära av historien, samt Vanvård i social barnavård: ”kinder gulag” , Vanvård i social barnavård under 1900-talet samt Barnombudsmannens brev och Skjut inte på pianisten!)

Sverige har problem.

Sverigedemokraterna har tyvärr rätt i en sak: att varken regering eller opposition i tillräckligt hög grad lyssnar till folkets vardagsoro om ekonomi, utförsäkringar och annat som ligger dem nära. Inte heller om de integrationsproblem som faktiskt finns. Politiker pratar ofta och länge OM, mer sällan MED, folk.

En poäng som ofta hörts i debatten, från Sverigedemokraterna, är att svenska folket aldrig fick vara med och besluta om det som PI kallar ”massinvandringen”. Jag kan villigt erkänna att så var fallet, även om jag som liberal är positiv till invandringen.

Det är mycket vi medborgare inte har fått vara med och besluta om. Sverige var i praktiken hemlig medlem av NATO under hela kalla kriget utan att vanliga medborgare ens fick veta detta, än mindre fick vara med och besluta om detta. Hade det blivit kärnvapenkrig hade stora delar av Sverige blåsts ut med kärnvapen utan att en person boende i Sverige hade haft en aning om varför.

Demokratiunderskott är liksom bara förnamnet på detta.

Även avregleringen av ekonomin gjordes utan att folk hade en aning om vad som skedde.

Jag är för både en hög invandring och en avreglerad ekonomi, men kan villigt erkänna att den demokratiska processen FANNS inte i dessa frågor.

Jag, som jobbar nära människor i Botkyrka, hör ofta att invandrare där känner sig osedda och ohörda, ignorerade av Reinfeldt och Juholt och det övriga politiska etablissemanget. Barnen känner att de saknar framtidsutsikter och hamnar i gäng. Familjerna blir lidande på grund av problem i bostadsområden och skolor, och hamnar inte sällan i sociala och ekonomiska problem.

Det är klart att känslan av maktlöshet och att vara utanför skapar problem, oavsett vem som hamnar utanför.

Det vill jag jobba med! Som liberal!

Men då måste vi börja samarbeta. Istället för att bara se olikheterna måste en liberal, en Moderat och en Vänsterpartist, och i de fall det överhuvudtaget är möjligt även en Sverigedemokrat, kunna mötas, se varandra i ögonen och se varandras likheter!

Att kunna prata om vad man anser vara fel i andras syn på samhället, och ändå kunna samarbeta är viktigt. Och att vi blir av med den förbannade Jantelagen, speciellt bland politikerna, men bland alla människor. Empowerment kallas det på engelska, självförtroende på ren svenska!

Eftertanke

TILL EFTERTANKE


Om jag vill lyckas med att föra en människa
mot ett bestämt mål, måste jag först finna denne
där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv
när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen
förstå mer än vad han gör, men först och
främst förstå det han förstår. Om jag inte
kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så
beror det på att jag är fåfäng och högmodig
och egentligen vill bli beundrad av den
andre i stället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med
ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och
därmed måste jag förstå att detta med att
hjälpa är inte att vilja härska utan att
vilja tjäna.

Kan jag inte detta så kan jag heller inte
hjälpa någon.
/Sören Kirkegaard

Jag är inte längre Liberaldemokrat!

Jag lämnar Liberaldemokraterna idag. Skälet är att jag ogillar Alexander Bards metoder! Alla andra där ser jag som mina vänner.

Jag var en av grundarna. En av de sju i Verkställande Utskottet, det verkställande organet i L. Dessutom var jag kassör.

”Det finns saker man måste göra, annars är man bara en liten lort” (Skorpan)

”Låt andra exkludera, jag är liberal och samarbetar gärna med alla demokrater för människorätt” (Torgny Segerstedt: )
********************************************

Scaber Nestor har hoppat av Liberaldemokraternas ledning också:

 

Här är Scaber Nestors egna ord

Detta, om inga falska uppgifter börjar spridas, blir det enda inlägg jag skriver på bloggen om mina skäl till att lämna (L)iberaldemokraternas VU och Grundargrupp.

Det behövs en liberal kraft i svensk politik och grundideologin i (L)iberaldemokraterna anser jag vara det som kan göra det.

Tyvärr tror jag inte på en organisation där en medlem i Verkställande utskottet och grundargruppen styr diktatoriskt.
Jag och en person till, som tillsammans med flera andra har godkänt ett förslag att formalisera organisationen på riktigt, att en styrelse tar över det praktiska arbetet.
Att det skulle bli diskussioner runt detta visste jag.

Men något jag inte trodde skulle hända var att vi skulle bli utsatta för en kampanj som hittills i mitt liv bara överträffats av den extrema mobbing jag beskrivit i detta inlägget.

Jag hoppas att majoritetsbeslutet håller, men jag tvivlar på det.
Dock har jag har inga planer på att sälja ut min integritet eller att utstå mobbing för att driva igenom just detta förslag.

Därför väljer jag att avsluta alla uppdrag jag har på nationell nivå(skribent, VU, GG, modererande av forum, mentor åt lokalorganisationer)och fokusera på lokalorganisationen i Skåne, där jag är förtroendevald, och genom praktisk handling visa varför en demokratisk organisation är att föredra.

Liberaldemokraterna ska inte vara en enmansshow, det ska inte vara ett hobbyprojekt.
Men idag är det så.
Förhoppningsvis, nu när två personer lämnat, varav en hoppat av Liberaldemokraterna helt, inser resten av Grundargruppen och Verkställande utskottet allvaret i situationen och hanterar det.

/Niklas Starow
fd medlem av (L)iberaldemokraternas grundargrupp och verkställande utskott.

Håkan Juholts politik: statliga stöd till SAAB och varven. ”Svenska varv” i repris?

Mycket har sagts om Håkan Juholt, men när jag googlar på honom ser jag att inget (!) skrivits om att han drivit kampanjer för att återinföra stödet till den svenska varvsvindustrin. Med tanke på att Sverige slösade bort ca 50 miljarder kronor 1977 till 1985 i ett fåfängt försök att rädda varven, anser jag att detta är absurt. Nu när Juholt gått ut med krav på statliga stöd till SAAB kanske vi skulle syna hans ekonomiska förslag lite närmare!

Han har lagt fram flera förslag för att stödja varven, på 90-talet och 2002. I riksdagen la han t.ex. fram en motion1996/97 om subventionering av varven. Ur den saxar vi detta:

I Sverige, som enda land, är dedirekta subventionerna avvecklade sedan flera år tillbaka.Kvar finns rätt till vissa kreditgarantier. Nu kan detemellertid konstateras att praktiskt taget alla andra länderfortsätter att subventionera sina varv. I USA, Holland,England,Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Finland, Danmark och Norge lämnas fortsatta subventioner förnyproduktion på mellan 9-14 % av ordersummorna…

I Sverige är arbetslösheten fortfarande mycket hög. Alla medel måste sättas in för att klara målet att halvera den öppna arbetslösheten fram till år 2000. Skall dessutom de flesta arbetstillfällen skapas inom det svenska näringslivet måste varje tillfälle tas till vara. Det brukar sägas att varje arbete i varvsnäringen skapar ytterligare tre arbetstillfällen i andra, ofta små, företag. I vår satsning på småföretagen skulle alltså vårt förslag kunna bli ett ytterligare tillskott…

Det första och mest naturliga är att Sverige agerar kraftfullt för att avveckla subventionerna i alla länder. Under tiden till dess att andra länder är beredda att avveckla sina subventioner bör vi också lämna subventioner på i huvudsak samma villkor som de länderna.

2002 skrev Juholt:

– Det är orimligt att statligt stöd till varven bara ska kunna utgå för tillverkning av vissa fartygstyper, som EU föreslår. När EU nu accepterar varvsstöd ska det naturligtvis omfatta all tillverkning. Detta är viktigt inte minst för varvet i Oskarshamn. EU har knäckt principen om statligt varvsstöd. Nu måste vi gå vidare.

Att andra länder subventionerar sina varv är inget skäl till varför Sverige ska göra samma sak.

Har inte Juholt, och Socialdemokraterna, lärt sig något av varvskrisen på 70-talet. Att försöka styra ekonomin och rädda krisdrabbade branscher leder aldrig till något gott!

Försöket att rädda svensk varvsindustri på 70-talet är ett skolexempel på vad man INTE ska göra ekonomiskt sett. 35 miljarder slösades ut i direkta stöd. Många miljarder förlorades indirekt. Att Håkan Juholt ens kunde komma på tanken att prata om att förespråka stöd igen är ordentligt absurt.

Står han för detta än idag? Mycket tyder på det. Juholt har nämligen gått ut med krav på statliga stöd för att rädda SAAB, stöd som givetvis bara kan bli lika katastrofala som stödet till Svenska Varv. Läs mer om hans idéer om det i Expressen.

Se även här, och här (2002).

/Torbjörn Jerlerup

Liberaldemokraterna, Martin Moberg, HR, S, S, Rödaberget, Hökmark, Maria Abrahamsson, Tommy, Hans lINDQVIST, Wennerholm, LO, Fo

Sverige kräver gränskontroll för att slippa få in så många judar i landet…

Detta inlägg om romernas situation på Liberaldemokraternas hemsida förtjänar att tryckas igen, här! Det skrevs av Niklas Starow:

Nej, det gäller inte Judar,  i detta fallet är det Romer. Jag bytte ut folkgrupperna i rubriken för att illustrera vilken sorts unken argumentation flera länder i EU använder, nu inklusive Sverige.

Sveriges Migrationsminister Tobias Billström och vår EU-Kommissionär Cecilia Malmström vill se inskränkningar i Schengenavtalet om fri rörlighet, eftersom de uppenbarligen anser att vissa folkgrupper inte är lika mycket värda.

Från dagens arena:

”Förra sommaren uttalade sig migrationsminister Tobias Billström om att den som inte har en ”rimlig försörjning” borde kunna utvisas ur Sverige. Den svenska migrationsministern ville då göra undantag i den fria rörligheten inom EU när det kom till romer. Nu säger han och kommissionär Cecilia Malmström att Schengenreglerna ska ses över för att stärka gränskontrollerna.”

Den fria rörligheten i Europa är ett av fundamenten i EU-samarbetet.

Utan detta ser jag få skäl till att stanna kvar, definitivt inte tillräckligt för att väga upp den kontroll- och övervakningsapparat EU har infört och de handelshinder mot omvärlden som finns i form av strafftullar och dylikt.

Hamas måste ta avstånd från antisemitismen

Jag ramlade över denna kampanjen som körs just nu för att USA och Europa ska kräva att Hamas förändrar sina stadgar. Att de måste ta bort antisemitismen ur deras stadgar innan man inkluderar dem i förhandlingar. Bra! Det har jag skrivit om förut. Det första som måste göras i Mellanöstern är att man stoppar den antisemitism som frodas hos den arabiska parten. (Läs här och här!) Den svenska politiska naiviteten när det handlar om Mellanöstern är stor och farlig!

På ADL:s hemsida kan man läsa detta om HAMAS:

In response to the newly forged alliance between Fatah and Hamas for a unified Palestinian government, the Anti-Defamation League  is calling on President Mahmoud Abbas and the international community to add a ”fourth condition” for the terrorist group to gain international recognition and legitimacy:  Reject anti-Semitism.

The members of the Quartet – the United States, the United Nations, Russia and the European Union – continue to insist on Hamas meeting three important ”conditions” prior to international recognition and engagement: recognizing the State of Israel, renouncing the use of terrorism and violence, and recognizing the validity of previously negotiated Israeli-Palestinian agreements.

ADL is calling on the Quartet and Palestinian leaders to demand that Hamas comply with one additional crucial condition as a prerequisite to forming a unity government:  To renounce the anti-Semitism inherent in Hamas’ founding ideology, and to expunge from its charter all elements of anti-Jewish conspiracy theories and rhetoric.

Hamas’ ideology  is based on age-old, classic anti-Semitic myths.  The founding covenant of Hamas is committed not only to the destruction of Israel and the establishment of an Islamic state in its place, but is replete with raw, unadulterated Jew-hatred.

Adopted in August 1988, the Hamas Charteropenly embraces the notorious anti-Semitic forgery, ”The Protocols of the Learned Elders of Zion,” holding it up as evidence that Jews are innately greedy, manipulative and conniving.  The charter adopts classical anti-Semitic canards: Jews as plotting to control the world, Jews acquiring wealth by stealing, and Jews controlling the levers of power in media, government and finance.  Such stereotypical anti-Semitic canards have been used through the centuries to defame and demonize Jews, leading to violence, pogroms and, ultimately, the Holocaust.

Aside from its embrace of virulently anti-Semitic myths, the Hamas Charter is filled with conspiracy theories about Jews through history.  The Charter blames ”world Zionism” for the French and Communist Revolutions, World War I, and the establishment of the United Nations, which it claims was created by Jews ”in order to rule the world by their intermediary.”

Moreover, anti-Semitism permeates the statements of Hamas officials.   Recent anti-Jewish statements by Hamas officials include :

  • ”Whoever is killed by a Jew receives the reward of two martyrs, because the very thing that the Jews did to the prophets was done to him. The Jews are the most despicable and contemptible nation to crawl upon the face of the Earth, because they have displayed hostility to Allah.  Allah will kill the Jews in the hell of the world to come, just like they killed the believers in the hell of this world.” –Sermon by ‘Atallah Abu Al-Subh, former Hamas minister of culture, April 8, 2011 (Translation by MEMRI).
  • ”The lie of the Zionist Holocaust crumbles with countless holocausts committed by the Zionists in Beit Hanoun, al-Fakhoura school and other places in Palestine.” — Hamas leader Mahmoud al-Zahar, speaking at a memorial service for Palestinians killed during the 2008 Israeli war in Gaza, January 6, 2011.
 •  [The economic crisis is the result of] ”…bad administrative and financial management and a bad banking system put into place and controlled by the Jewish lobby.” [The Jewish lobby] ”controls the U.S. elections and defines the foreign policy of any new administration in a manner that allows it to retain control of the American government and economy.” — Hamas spokesman Fawzi Barhum, October 7, 2008.

Länkar. Israel i Sverige, Gothbarbie, Klartskepp

PS

Läs även gärna dessa två länkar om Palestinerna i Israel: Arab Ciitizens of Israel och Israel is what is right about the Middle East.

Varför allianser mellan liberaler är bättre än allianser mellan konservativa och liberaler!

Att vara liberal är att vara kluven, heter det. Ja, nog ligger det en sanning i det! Det har slagit mig att vi liberaler har lättare att forma allianser med konservativa än med andra liberaler. Det är egentligen helsnurrigt!

Men visst är det så. Kika på socialliberalerna (de så kallade) i vår riksdag.

Folkpartiet… De går hellre hand i hand med Kristdemokrater och har ändrat sin politik så mycket att de nästan blivit mer konservativa än Kristdemokraterna.

Men inte är det bättre bland libertarianer.

Se på USA där libertarianerna traditionellt sett hittat sina allierade… bland ärkekonservativa, som i allianserna i det konservativa Tea Party… De ärkekonservativa är för ekonomisk frihet och är mot men är också mot personlig integritet, och det gör att libertarianer faktiskt säljer ut sina idéer i alliansen med de konservativa.

Givetvis stryker det med först som riskerar att kollidera med de konservativa idealen: den personliga integriteten, försvaret för homosexuella, aborträtten, idén om den sekulära staten etc… (Som jag menar att presidentkandidaten och libertarianen Ron Paul gjort, se här!)

Även ”socialliberaler” i USA säljer ut sig. Se på Obama som säljer sig till de som vill ha mer kontroll i samhället!

Vad är det som gör att socialliberaler i massor är beredda att sälja ut i praktiken allt, för att hoppa i säng med konservativa (eller kontrollfreaks!)? Vad är det som gör att så många libertarianer är beredda att göra samma sak. och varför är det ALLTID per definition i båda lägren den personliga integriteten som ska stryka foten?

Är verkligen Kristdemokraterna en liberals bästa vän här? Är verkligen den kristna högerns homofober ELLER kontrollfreaks som vill reglera och kontrollera, en liberals bästa vän i USA?

För att vara lite drastiska beter sig liberaler över hela världen ungefär som människor som dras till ”lite farligare” partners, och hamnar i relationer där de misshandlas. Gång på gång misshandlas de i relation efter relation, men ändå söker de sig samma sorts partner!

Som Folkpartiet… Även Johan deras rättspolitiska kontrollfreak Johan Pehrson kallar ju sig Liberal, glöm inte det!

För att stödja dialogen mellan libertarianer och socialliberaler bland oss i Liberaldemokraterna, bör vi ställa oss denna fråga. Vad är det som är så lockande med att hoppa i säng med liberalismens värsta fiender?

/Torbjörn Jerlerup


Glöm inte Ådalen 1931!

Jag har en artikel på Liberaldemokraternas hemsida idag som jag rekommenderar, om Ådalen 1931.

Ådalen 1931 kan komma att upprepas! 

Idag är det 80 år sen skotten i Ådalen, då militär sköt mot civila svenska demonstranter. 5 dog. Fler hade dött om inte en jazzmusiker blåst eld upphör med sin trumpet och förvirrat militären. Efter skotten förbjöd man svensk militär att gripa in mot civila demonstranter. Under de sista åren har man åter gett militären rätt att skjuta civila, i terrorbekämpningen namn.

Ådalen 1931, militär sköt mot civila för att upprätthålla den ”allmänna ordningen”. Kan det ske igen?

Dödskotten mot svenska demonstranter 1931 var inte enda anledningen till att man skapade lagar som förbjöd civil användning av militärer.

Fascisterna i Europa hade satt in militär mot civila och gradvis förändrat polisens roll till att bli mer militarisk. Detta var ett varnande exempel. Därför var svenska politiker helt emot att blanda ihop militärens och polisens roller.

Nu har detta förändrats i Sverige, och i och med den nya grundlagen blir förändringen en del av svensk lagstiftning.

Svd idag kan vi läsa:

I teorin skulle det kunna leda till en liknande händelse. Exempelvis om det bildas ett stort demonstrationståg som man misstänker har infiltrerats av terrorstämplade grupper, säger, Kjell Östberg, forskare på samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

Ådalslagarna ifrågasätts

Har Kjell Östberg rätt? Låt oss titta närmare på detta!

2006 klubbades lag 2006:34 igenom (lag om försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning). Där sägs det uttryckligen att militären ska få sättas in mot terrorism, till och med utan regeringens godkännande.

1 § I denna lag finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning i form av insatser som kan innebära användning av våld eller tvång mot enskilda.   Rikspolisstyrelsen får begära sådant stöd om

1. stödet behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,

2. ingripandet kräver resurser av särskilt slag som polisen inte har tillgång till, och

3. regeringen har lämnat sitt medgivande.

Regeringens medgivande behövs inte i sådana brådskande fall som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom. Rikspolisstyrelsen skall omedelbart underrätta regeringen om stöd har begärts utan regeringens medgivande. Därefter skall regeringen pröva huruvida beslutet att begära stöd skall undanröjas eller bestå.

Läs mer hos Liberaldemokraterna!

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Om sexuellt medgivande

Varför ogillar jag sexköps lagen? Denna fråga får jag ofta höra. Jag är mot sexköpslagen, med förbud mot sexköp, eftersom jag  stöder principen om samtycke som ”ovillkorlig” juridisk grund för all sexuallagstiftning. Ett nej ska alltid respekteras som ett nej och ett ja alltid KUNNA respekteras som ett ja! Man kan inte vara mot frivilliga sexköp, och för att stärka lagen om sexuellt samtycke samtycke samtidigt. Det är en självmotsägelse!

Samtycke

Idag sexköp, imorgon BDSM eller abort? Var går gränsen för förbud om man inte respekterar samtycket som princp?

Idén om sexuellt samtycke är oerhört viktigt. Man kan, lite förenklat, säga att hela mänsklighetens sexuella historia handlar om att gå mot sexuell frihet och ömsesidigt samtycke.

I begynnelsen fanns inget samtycke… Om man tittar tillbaka på historien har sex nästan alltid varit ett känsligt område. Sex har omgärdats av tabun, regler och definitioner. Idag är det inte tillåtet att köpa sex och det anses omoraliskt att sälja sex eller vara sexarbetare (strippa eller porraktör t.ex). Transsexuella rynkar man fortfarande på näsan åt. Fram till helt nyligen ansågs BDSM (sadomasochism) vara en sjukdom och fram till 70-talet var homosexualitet det. På 1960-talet fick man inte prata om homsexualitet med ungdomar under 21 år och på 1940-talet var såväl gruppsex, polyrelationer och homosexualitet förbjudet. Innan har lagar funnits mot avsugningar och analsex. På 1600-talet var det tidvis förbud på sex med kvinnan ridande på mannen. Etc, etc…

Men sex har även handlat om den starkes rätt. I Synnerhet har kvinnors och ungdomars sexuella medgivande kränkts gång på gång genom historien. Ungdomar har köpts och sålts som handelsvaror. Giftemål arrangerades av familjerna oavsett om de ”lyckliga tu” var med på giftemålet eller inte. Kärlek och kåthet spelade ingen roll. Det ansågs till och med ibland vara bra (!) att en kvinna och man som skulle gifta sig egentligen inte ville ha varandra.

Våldtagna kvinnor har man sett ner på och straffat och det har krävts mycket för att de skulle få rätt mot mannen och inom äktenskapet hade mannen nästan absolut rätt att slå och våldföra sig på ”sin” kvinna hur mycket han ville. Och många gjorde så.

Ingen tom princip!

Gradvis har detta barbari ersatts av en liberalare syn på sex.

Idén att man ska samtycka till sex och kunna ha sex om båda man samtycker är en ganska ny idé i historien. Som liberal är jag givetvis glad för det.

Ett nej ska vara ett nej, heter det! Korrekt! Jag håller helt med. Det är skandal att det ska anses som kontroversiellt att ett nej är ett nej än idag, eller att människor ska kunna utnyttjas sexuellt när de t.ex. är fulla. Samtycke är en bra och viktig juridisk gräns för sexuell samvaro mellan vuxna.

Men andra sidan av myntet, att ett ja alltid är ett ja, är lika viktig att respektera. Man kan inte säga att ett ja inte alltid ska tolkas som ett ja och SAMTIDIGT säga att ett nej är ett nej. Då urholkas lagen om samtycke!

Därför är lagen om förbud mot frivilliga sexköp så destruktiv och vidrig. Den urholkar en helig princip: principen om samtycke!

Abortförbud nästa gång?

Dessutom är det en morallag. Staten anser att folk inte ska göra en viss sak eftersom denna sak anses vara moraliskt ”förkastlig”.

Liberalen John Stuart Mill skrev i ”Om Frihet”: att ett samhälle bara har en egentlig grund förlagar och regler:  ”friheten att inrätta sitt liv i överensstämmelse med sin karaktär; att följa sin egen smak, då man själv svarar för följderna, utan något hinder från ens medmänniskors sida, så länge man ej skadar dem, även om de skulle anse ens uppförande dåraktigt, förvänt eller oriktigt.”

Om en stat godtyckligt anser att ett ja inte är ett ja eller ett nej inte ett nej finns alltid risken att nya lagar stiftas som inskränker på vår frihet. I Storbritannien har morallagar som begränsar folks rätt till sex stiftats. Sadomasochisterna som håller på med BDSM har fått se sin frihet inskränkt (läs mer på revise65). I Polen har en tidigare ganska liberal abortlagstiftning ersatts av förbud mot abort. Och sanningen är den att inget hindrar svenska lagstiftare att göra samma sak. Inget – mer än vår vilja att försvara sexuell frihet och samtycket som helig princip.

Därför har radikalfeminister och politiker som är för en samtyckeslag, men för att man ska skita i samtycket då det gäller friviliga sexköp, så in i helvete fel! De sågar av den gren som hela den samtyckeslag de arbetar för vilar på!

Som Liberal stöder jag sexualbrottsutredningens ord om samtycket:

Utgångspunkten för den gällande regleringen av sexualbrotten är
att varje människa i varje situation har rätt att bestämma över sin
egen kropp och sexualitet och att hans eller hennes önskan att inte
ha samlag eller annat sexuellt umgänge ovillkorligen ska respekteras.

En samtyckeslag sänder ut ett budskap. Att det som två vuxna vill är rätt om båda vill det, och inte rätt om inte båda vill det! Och lagar har en makt.

Om man trampar på samtycket som princip leder detta ovillkorligen till att människor råkar illa ut. Som när sexköpare hamnar i fängelse och får sina liv förstörda och när sexarbetare stigmatiseras, hamnar utanför, och förklaras vara ”offer” mot sin egna vilja!

Det är bra tycker jag! Låt oss införa samtycket som ”ovillkorlig” och absolut princip i allt som rör sex, och skrota den medeltida  lagen mot frivilliga sexköp!

Läs och sprid LIBERALDEMOKRATERNAS artikel om detta!

Debattartikel i SVD idag om skolkdebatten

Jag har en debattartikel i SVD idag om skolkdebatten och Jan Björklunds förslag att skriva in skolk i betyget.

Barn som skolkar gör ibland helt rätt! 

Jag har skrivit artikeln som Liberaldemokrat. De som är nyfikna på Liberaldemokraterna kan besöka vår hemsida som finns här! Kl. 18.30 ikväll är det Pub Liberal på Bysis, Hornsgatan i Stockholm. Dagens tema är skola (!) och pubens panel är medlemmar av olika politiska ungdomsförbund, bland annat vårt UNG LIBERAL.

http://www.liberaldemokraterna.com/

Imorgon röstar man igenom den nya lagen mot sexköp. En lag som kommer att stigmatisera sexarbetarna ännu mer än idag! Läs och sprid denna artikel om det:

http://www.liberaldemokraterna.com/2011/05/10/latsasliberaler-i-riksdagen-vad-sysslar-centerpartiet-med/

Länk: Kent persson

Pub Liberal onsdag 11/5

På onsdag är det Pub Liberal igen på Bysis, Hornsgatan 82 i Stockholm (18.30). Då kommer Ung Liberal, den ungdomspolitiska förening som Liberaldemokraterna samarbetar med, att hålla i Pub Liberal. Temat är skolpolitik!

Ung Liberal skriver:

Den elfte maj håller Ung Liberal, ett pragmatiskt liberalt ungdomsförbund som verkar för att samordna ungdomar med intresse för samhällsfrågor, debatt och analys, i en diskussionskväll på restaurang Bysis klockan 18.30. Under vinjetten Pub Liberal: En annan skola är möjlig! samlas representanter från olika ungdomsförbund för att redogöra för, prata om och diskutera sina visioner för skolan. Det blir en intressant kväll som bereder väg för eftertanke, inspiration och nytänkande för ungdomar såväl som vuxna.

De deltagande representanterna är Karin Pihl (utbildningspolitisk talesman, LUF Storstockholm), Emilia Bjuggren (ordförande, SSU Stockholm), Benjamin Juhlin (språkrör, Grön Ungdom Stockholmsregionen), Fredrik Bränström (förbundsstyrelsen, Unga Humanister) och Gustav Karreskog (förbundsstyrelsen, Ung Liberal).

Den svenska skolan har problem, vad gör vi?

Definitioner och taggtrådsstängsel…

Min tillhörighet rent liberalt har diskuterats en del. Själv anser jag att jag är liberal och att jag mest av allt lutar mot libertarianismen. Nån ren libertarian eller socialliberal ser jag mig inte som. Libertarianer anser att jag absolut inte kan vara libertarian, utan socialliberal, eftersom jag månar om rättigheterna för de som har det lite svårare också, och för barn och funktionshindrade och vill att staten ska garantera deras rättigheter. Socialliberaler å sin sida gillar inte att jag vill ha en liten stat och kallar mig ofta libertarian…

För några dar sen var jag med om nåt lustigt som är typiskt för mig.

Först damp det ner ett mail från min socialiberala vän.

Han och jag mailade om hur världen kan komma att se ut år 2150. Jag svarade med visioner om hur mänskligheten koloniserar rymden. Sen säger jag att jag tror att mänskligheten då mognat och skaffat fram ny teknik så att det inte finns några stater längre. ”När tror du vi kan avveckla staten”, frågar han. ”Inte i min livstid eller dina barns livstid”, var mitt svar. ”Typiskt dig, du är ju libertarian”, svarar han då, och tillägger att de för övrigt han ville bevisa genom min ”extrema” syn på kroppslig integritet, genom min syn på privatiseringar, och genom att jag ogillar det som kallas ”positiv rätt”.

”Du är en klockren libertarian”, skrev min socialiberale vän…

Sen en timme senare fick jag ett mail från min vän Caspian Rehbinder, som snarast lutar åt det libertarianska hållet… Där skriver han detta:

Ingenting du någonsin skrivit skiljer dig från en socialliberal – tvärtom är socialliberalismens utmärkande drag just vad du står för, att vissa positiva rättigheter (som rätt till hörapparat) är nödvändiga för att de negativa rättigheterna ska ha någon betydelse. Du är en klockren socialliberal, med precis de argument som socialliberaler i hundra år framfört mot den klassiska liberalismen helt enkelt! Så äkta det kan bli, på min ära.

Jag kunde inte hjälpa att jag skrattade lite då. Att både bli kallad klockren libertarian och klockren socialiberal på mindre än en timme…

Men det är lite typiskt mig, det ska jag medge!

Murar…

Vad är jag? Jag är en person som ogillar att bli definierad, som ogillar att sätta ideologiska murar och taggtrådsstängsel runt mig själv. Anledningen är enkel, väldigt enkel. Jag har varit en person som satt höga ideologiska skyddsmurar runt mig själv och delat in världen i saker som jag ansåg vara ”rätt” och ”fel”. Det har jag lämnat bakom mig nu, men just därför ser jag mig som gränsöverskridare.

Efter att ha lämnat det moralkonservativa tänkandet bakom mig blev kärnan i mitt tänkande den personliga integriteten. Alla vuxna ska givetvis ha rätt att leva sina liv som de vill, utan att någon påpekar för dem att de lever fel.

Och det är på den vägen det är.

Min liberalism

Jag anser inte att den s.k. ”klyftan” mellan libertarianer och socialliberaler är svår att överbrygga.

Den är svår om man pratar med ”socialliberaler” som vill styra och ställa med folks liv, som så många i Alliansen idag, Johan Persson t.ex, eller Beatrice Ask. De hatar libertarianer!

Och den är svår om det handlar om de utopiska libertarianer som vill avveckla staten här och nu. De är ungefär som de utopiska kommunisterna som vill ha revolution och avveckla den kapitalistiska staten på en eftermiddag. 

Men de flesta libertarianer är inte sådana. De flesta anser att en stat behövs på ett eller annat sätt, antingen under en övergång till det statslösa samhället, eller som en nattväktarstat.

Tanken med en nattväktarstat är att den ska skydda  individerna mot kränkningar av deras rätt till liv, frihet och egendom. Nattväktarstaten ska se till att individernas FRIHET FRÅN förtryck (gränser för vad man får göra, hot mot yttrandefriheten, hot mot det egna ägandet, mot kroppslig autonomi, etc) stärks, dvs att FRIHETEN TILL yttrandefrihet, egendomsrätt, etc garanteras så långt det är möjligt.

Själv anser jag  att det statslösa samhället kan och bör införas i framtiden. Men då pratar jag om en värld långt bortom allas livstid idag. En värld som börjat kolonisera rymden och som därför gjort staten onödig. En värld där tekniska hjälpmedel och uppfinningar gjort att många av dagens problem försvunnit.

Men vägen dit är lång och staten nödvändig idag.

Frihet till och frhet från

Det är ifråga om statens vara eller inte vara som libertarianer och socialliberaler tvistar. I detta sammanhang pratar man om s.k. positiva och negativa rättigheter. Man kan säga att positiva rättigheter är FRIHET TILL, dvs att man ger rätt till något. Negativa är FRIHET FRÅN; dvs att man inte får göra något eller slipper något, tex tvång.

Negativa rättigheter är en rätt som handlar om att individer ska lämnas i full frihet så länge de inte skadar andra individer eller försöker begränsa andra individers frihet. Negativa rättigheter ålägger på dig en sorts plikt… Plikten att lämna folk ifred att leva sina egna liv. Yttrandefrihet, organisationsfrihet, egendomsrätt är typiska negativa rättigheter.

Positiva friheter handlar om att hjälpa folk. FRIHET TILL. Arbetarrätt, rätt till skola, sociala skyddsnät etc är positiva rättigheter. Man GER rätter.

Libertarianen håller hårt vid att de negativa rättigheterna är statens enda legitima grund, medan socialliberalen gärna kramar de positiva rättigheterna. Libertarianen är ofta mot skatt medan socialliberalen för skatt, tex.

Men verkligheten är inte så svart och vit. Socialliberaler använder ofta argument om negativa rättigheter och libertarianer ofta positiva rättsargument. Men libertarianen använder bara positiva rättsargument för att rättfärdiga skydd för negativa rättsargument.

Låter krångligt? Häng med ett tag till bara…

Johan Norberg

Låt oss analysera detta lite närmare. Yttrandefrihet…

Man kan betrakta yttrandefrihet på två sätt. Å ena sidan som FRIHET FRÅN, men också som FRIHET TILL. Dvs att man har rätt att säga vad man vill utan att någon (individer eller staten) försöker kväsa denna rättighetet. Det gör att även libertarianen ofta pratar om en FRIHET TILL något som staten ska garantera.

Libertarianska partiet i USA ser på yttrandefriheten så:

We defend the rights of individuals to unrestricted freedom of speech, freedom of the press and the right of individuals to dissent from government itself. …

Johan Norberg, vars bok om FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna (Rättigheter) anses som ett libertarianskt svenskt standardverk om rättigheter använder samma ord i sin bok. Jag ska citera lite längre stycken ur den. Först detta:

De 21 första rättigheterna är klassiska rättigheter i den västerländska, liberala traditionen. De förklarar att människan har rätt till frihet, politisk medbestämmanderätt, likhet inför lagen, rättssäkerhet, integritet, fri rörlighet, äganderätt och tanke-, samvets-religions- och tryckfrihet. De förbjuder slaveri, tortyr, diskriminering, godtyckligt fängslande och retroaktiva straff. Vi kan kalla dem frihetsrättigheter. Ibland kallas de ”negativa rättigheter” eftersom de ger folk en negativ skyldighet; att inte inkräkta på andras frihet, att låta andra vara i fred.

Johan skiljer mellan dessa FRIHETER TILL och andra FRIHETER TILL. Han fortsätter:

Men FN-deklarationen tar inte slut där. Den har totalt trettio artiklar, och bland de nio som följer finns rättigheter av ett helt annat slag än de tjugoen första. Artikel 22–27 räknar upp olika saker som människor behöver för att kunna leva ett bra liv, och förklarar att de har rätt att kräva dessa: social trygghet, en levnadsstandard som inkluderar föda, kläder, bostad, hälsovård, gratis undervisning, rätt till arbete, begränsad arbetstid, lagstadgad semester med bibehållen lön, rätt att njuta av konst och få tillgång till vetenskapens förmåner, trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom och ålderdom. Dessa sju artiklar har en helt annan funktion än rätten till frihet, de kan bara respekteras om någon aktivt förser rättighetsinnehavaren med sjukvård, bidrag, arbete osv. Eftersom sådana rättigheter ger andra positiva förpliktelser kallas de ibland ”positiva rättigheter”, eller välfärdsrättigheter.

Den uppmärksamme ser att Johan Norberg gör något intressant här. Han försvarade nyss negativa rättigheter genom ett positivt argumentationssätt. Yttrandefriheten var en FRIHET TILL yttrandefrihet.

Vidare…

Rätten till frihet är ett skydd av individen och hennes handlingar – dvs de skyddar något som individen har eller skulle ha om inte andra människor ingrep i hennes liv. Välfärdsrättigheter ger tvärtom individen rätt till någonting som hon inte har, och inte skulle ha om inte andra ingrep…

Vad betyder då detta i verkligheten kan man fråga. Mer från Johan Norberg.

Frihetsrättigheterna medför en negativ skyldighet för människor att avhålla sig från vissa kränkande handlingar, välfärdsrättigheterna en positiv skyldighet, att betala och ge oss det vi behöver. Frihetsrättigheter handlar alltså om processer, medan välfärdsrättigheter handlar om resultat. De förra begränsar vad vi får göra mot varandra när vi strävar efter våra mål, men de garanterar inte på något vis att vi skall lyckas med att nå dem. De senare säger att vi skall få sträva efter att förtjäna en viss inkomst eller ett visst resultat, men inte att vi faktiskt skall lyckas. Välfärdsrättigheter säger tvärtom att vi skall få de saker vi tycker att vi behöver – socialförsäkringar, sjukvård eller arbete – om vi inte kan eller vill skaffa dem på egen hand. De garanterar kontroll över helt olika saker: Frihetsrättigheter säger att vi har rätt att bestämma hur vi skall handla, men garanterar inte att vi skall nå ett visst resultat. Välfärdsrättigheter innebär att vi inte har rätt att bestämma hur vi själva skall handla, eftersom vi skall tvingas ge andra vad de behöver. Men samtidigt garanterar de att vi skall få det vi anses behöva, av andra. Frihetsrättigheter ger oss kontrollen över våra egna beslut och handlingar, välfärdsrättigheter ger andra kontrollen över vissa av våra handlingar…

Dilemmat

Det är här vi kan börja se dilemmat.

Libertarianen, liksom socialliberalen, lutar sig också mot positiva rättigheter, dvs FRIHETEN TILL (även om de inte alltid gillar att se det som positiva rättigheter). Varför gör de det?

Jo, det hänger ihop med att verkligheten inte är sån att man bara kan lämna alla i fred och då löser allt sig till det bästa. Det finns brottslingar som vill begränsa din frihet. Det finns maffior. Det finns folk som vill täppa igen truten på dig om du har fel åsikt.

Därför behövs en nattväktarstat som garanterar folk dessa friheter. Dvs som garanterar folks FRIHET TILL tex egendom och folks FRIHET FRÅN tjuvar. Man har RÄTT TILL rättegång och RÄTT TILL att söka hjälp hos polis, och därmed RÄTT TILL att slippa drabbas av kriminella.

I praktiken är det så att även en nattväktarstat grundas på positiva rättigheter att ge ”individen rätt till någonting som hon… inte skulle ha om inte andra ingrep”…

Låter bistert? Kanske. Men anledningen till att många libertarianer är för en stat och för vissa skatter är för att de faktiskt insett att det här med friheter inte är så lätt. Utan en stat skulle väldigt lätt brottslingar kunna köra över våra individuella friheter.

Den rena utopiska libertarianismen bryr sig bara om negativa rättigheter. Alla ska få göra vad de vill och staten ska bort. Men så snart man pratar om en stat överhuvudtaget måste man blanda in begreppet FRIHET TILL, dvs det paradoxala att positiva rättigheter behövs för att skydda negativa rättigheter.

Det är här möjligheterna kommer in… Det finns nämligen en sak som Johan Norberg missar i diskussionen om rättigheterna, MÖJLIGHETERNA.

Möjligheter

Rättigheter handlar inte om att alla SKA GÖRA något utan om att ge MÖJLIGHETERNA till att göra något.

Yttrandefrihet innebär inte att alla SKA säga vad de vill. Yttrandefriheten innebär, paradoxalt nog, att man har rätt att gå med i en sekt och ALDRIG säga vad man vill! Men alla ska ges/ha RÄTTEN TILL att KUNNA säga vad man vill dvs ges/ha MÖJLIGHETEN att säga vad man vill.

Yttrandefriheten som rättighet kan inte stå för sig själv. Om inte det finns lagar mot personhot, mot tjuvar, utpressning och banditer funkar inte lagen. Att ha RÄTTEN att säga vad man vill om man inte har MÖJLIGHETEN till det är ju inte mycket värd, eller hur?!

Om man lever i en värld med olika maffiagrupper som hotar att skjuta skallen av dig om du inte gör som de säger så är ju faktiskt inte yttrandefriheten mycket värd, eller hur?

För libertarianen ingår yttandefriheten i ett sorts paket, kan man säga. Den friheten kan inte funka för sig själv bara utan funkar bara ihop med andra lagar, och ihop med en polis och ett rättsväsende som är statligt. (Och kom ihåg att jag fortfarande pratar om de libertarianer som är för en stat. De libertarianer som är mot staten helt ser inte ens ett behov av lagar eller polis för att trygga yttrandefriheten.)

Det handlar om att GE MÖJLIGHETEN till yttrandefrihet… Något som tangerar väldigt nära begreppet positiva rättigheter…

Funkisar

Det är här man hittar det som gör att man kan upphäva många av skillnaderna mellan libertarianer och socialliberaler.

Hur ska man definiera begreppet rättighet. Betyder det att man har RÄTT TILL och SKA få/eller tvingas göra något, hur man än gör. Eller betyder rättighetsbegreppet att man ska ges MÖJLIGHET och att i övrigt ska inget annat göras?

Här har vi ett etiskt dilemma som är intressant. För det finns stora grupper i samhället som inte har möjlighet till frihet utan att de får hjälp på något sätt. Sjuka, fattiga, barn, funktionshindrade…

Funkisarna, de funktionshindrade, vill jag koncentrera mig på i denna diskussionen men jag hade lika gärna kunnat prata om barn eller långtidssjukskrivna.

En CP-skadad med talsvårigheter var dömd till ett liv ensam i en säng för 50 år sen. Idag kan denne med modern teknik och personliga assistenter förflytta sig och delta i samhällslivet som alla andra. Men det kostar. MASSOR! Och hjälp att skaffa sig den tekniska utrustningen kan de bara få på tre sätt. Antingen genom sina föräldrar (om de är miljonärer), eller genom välgörenhet eller genom en statlig eller kommunal hjälp.

Många libertarianer skulle avvisa tanken på att staten/kommunen ger hjälp till dem detta som ”positiv friheter”. Det innebär ju att en stat måste ta in skatt (ta från andra) bara för att ge till funkisen. Det ogillar många libertarianer.

Men de ogillar detta därför att de inte ser att man kan garantera funkisars rättigheter som libertarianerna vill garantera yttrandefriheten, dvs som ett försvar av negativa rättigheter.

Jag återvänder till Johan Norberg.

Rätten till frihet är ett skydd av individen och hennes handlingar – dvs de skyddar något som individen har eller skulle ha om inte andra människor ingrep i hennes liv. Välfärdsrättigheter ger tvärtom individen rätt till någonting som hon inte har, och inte skulle ha om inte andra ingrep…

Verkligheten är inte så svart- och vit… Väldigt många funkisar har inga rättigheter alls om inte andra ingriper. Noll, zero, nihil!!

Funkisens rätt till liv, yttrandefrihet, egendom och all annat vackert som libertarianer är för blir lika meningslös som den rätt till yttrandefrihet som en person med en pistol riktad mot sin tinning har, om inte funkisen får en MÖJLIGHET att använde denna frihet.

Därför står inte vissa grundläggande positiva åtgärder för att skydda ALLAS negativa rättigheter i strid mot libertarianismens syn på en nattväktarstat. Tvärtom! Precis som positiva åtgärder irl behövs för att skydda ytttrandefrihet och egendomsfrihet behövs positiva åtgärder för att skydda funkisars rätt till liv, frihet och egendom.

Det är en enorm skillnad mellan att säga att alla SKA ha rätt till tex välfärd och att mena att alla ska ges MÖJLIGHET att skapa sig välfärd. Samma skillnad som mellan att alla SKA säga sin mening och att alla ska ges MÖJLIGHET att säga sin mening.

Många funkisar har som sagt varken möjlighet till att yttra sig överhuvudtaget, eller att ens leva, utan stöd.

Jag fortsätter att citera Johan Norberg:

Om min rätt till välfärd innebär att andra skall tvingas att förse mig med det jag behöver, blir varje persons rätt ett anspråk på andras tid, energi, tankekraft och egendom. Det vill säga varje rätt är ett hot mot alla andra, och därför uppfattas rättigheter inte längre som ett skydd.

Han glömmer en sak… Om inte folk kan yttra sig fritt, utan att en stat (med polis) ger folk den rätten, och staten inte ingriper för att trygga yttrandefriheten så utövar staten indirekt TVÅNG mot folk, genom att INTE ingripa.

På samma sätt: om inte folk överhuvudtaget KAN skapa sig välfärd alls utan stöd, så har de inte heller i praktiken rätt till det, och staten utövar indirekt tvång mot dem genom att INTE ingripa.

Välgörenhet?

Nu protesterar säkert många och säger: men välgörenheten då?

Kan inte funkisar få hjälpmedel via välgörenhet. Folk är ofta beredda att ge massor. Om de får behålla mer pengar i plånboken så kanske de vill ge mer?

Låt mig citera Johan Norberg igen:

Men verkliga rättigheter är inte något som vi måste köpa med plikter och uppoffringar. Det är något som vi, kort sagt, har rätt till. Det man har rätt till behöver man inte köpa, vare sig med tacksamhet eller med skyldigheter

Om en funktionshindrad CP-skadad ska ha RÄTTIGHETEN att yttra sig, äga saker, och att leva överhuvudtaget måste man ge dem också MÖJLIGHETEN till liv, frihet och egendom.

Precis som Johan skriver är det ingen frihet om man måste tigga och be om friheten.

Johans ord gäller för funkisarna. Johan skriver väldigt bra, faktiskt. Liv är något alla har rätt till, punkt slut!

Välgörenhet är bra. Men är man beroende av välgörenhet så har man ingen RÄTT till det. Precis som den tänkta personen som bor i ett kvarter som maffian styr, och som lever mot pistolen riktad mot pannan, inte heller har egentlig RÄTT till frihet om denne tvingas be den lokala maffiabossen om lov först innan denne t.ex. yttrar sig.

I en liberal stat behövs också välgörenhet men poängen med att en stat garanterar ALLAS rätt till liv även funkisens) är att man inte blir beroende av välgörenhet. Man kan gå ett steg till och be om hjälpen från staten. Precis som personen i maffians våld , i mitt tänkta exempel, kan kräva sin rätt att yttra sig fritt (= slippa maffians övervåld) från polis och myndigheter.

Jag fortsätter att citera Johan Norberg:

Att rättigheter är universella betyder att de gäller lika för alla, och universaliteten går i båda riktningarna: alla åtnjuter rättigheterna och alla måste respektera dem. Om jag har rätt att inte bli dödad och att inte bli misshandlad har alla människor en förpliktelse att avstå från att döda eller skada mig. Det spelar ingen roll vem man är eller var man bor, om man är lång eller kort, man eller kvinna, jude eller grek. När det gäller mänskliga rättigheter har alla människor lika rättigheter och alla har en skyldighet att respektera andras rättigheter. Om jag blir tvångsförflyttad eller misshandlad av polisen eller av ett rövarband är det mycket tydligt vem det är som har kränkt mina rättigheter.

Exakt! Och om den CP-skadade inte kan leva, yttra sig eller röra sig därför att denne inte får stöd gäller exakt samma sak som Johan skriver. Dennes rättigheter kränks då lika mycket som dina, mina eller Johans om vi skulle tvångsförflyttas eller misshandlas av polisen!

Hörselskadade

När jag var i USA 1992 mötte jag en dag en uteliggare som tittade med stora ögon på mina hörapparater och med tårar i ögonen sa: ”om jag hade haft en sån som ung hade jag sluppit det här”…

2003 var jag i USA igen och passade på att kolla med folk där hur läget är. En aktivist för hörselskadades rättigheter sa att 10-15% av uteliggarna var gravt hörselskadade. (Mot ca 0,5 – 1% av befolkningen i övrigt).

De fick inte hörapparater som välgörenhet som barn, och hade föräldrar och fick därför inte MÖJLIGHETEN att skapa sig välfärd, skaffa arbete,utbilda sig eller nåt som vuxna.

Det är skillnaden mellan att alla SKA ha rätt till något och rätten att HA MÖJLIGHETEN till något. Har man möjligheten att skaffa sig hörapparat själv ska staten inte blanda sig in. Men för de som INTE har det måste staten garantera hörapparater.

I min värld är det självklart att alla ska ha möjligheten att skaffa sig välstånd, arbete etc… Om man inte har MÖJLIGHET att skaffa sig välfärd eller arbete är man inte fri. Då begränsar något denne människas  rätt till frihet och liv och egendom och det är inte bra!

Jag vill ha en liten stat… Men en liten stat är inget självändamål. Jag menar, ska man begränsa folks rätt till frihet bara för att staten ska vara liten? Som om ändamålet helgar medlen, typ!

Bortom skillnaden mellan libertarianer och socialliberaler

Det finns alltid risker med att att föra en sak till extremen.

Libertarianer som hårddrar sina argument och glömmer att frihet utan möjlighet att utöva friheten är ofrihet, riskerar alltid att förvandla rätten till liv, frihet och egendom till de starkas rätt.

De rena socialliberalerna å sin sida riskerar jämt och ständigt att gå för långt. Att de i sin strävan att hjälpa de fattiga och utsatta går för långt och ersätter strävan efter folks MÖJLIGHET att skapa sig ett bra liv med en strävan at GE folk ett bra liv, dvs att alla SKA HA ett bra liv.

Skillnaden mellan de olika synsätten är stor. Som jag sa om yttrandefrihet. Alla ska ha MÖJLIGHET att prata fritt. Men det betyder inte att  alla MÅSTE (dvs SKA) säga allt om allt. Det betyder inte heller att poliser måste skydda folks rätt att säga vad de vill, på plats, även där ingen polis behövs och inget hotar individens rätt att säga vad denne vill.

Att garantera rätten till något betyder inte att staten ska ge alla det, enbart de som inte kan få det på annat sätt, man ska garanteras hjälp!

Om en stat behövs kommer man per automatik in på frågan om vad man ska ha staten till. Är en stat bara av ondo? Något nödvändigt ont? Eller finns det något positivt med en stat? Är det bara av ondo att poliser garanterar folks yttrandefrihet, eller är det något positivt också?

Johan Norberg skrivier:

Så frågan vad man skall med yttrandefrihet och äganderätt till om man svälter kan faktiskt besvaras med att man ogiltigförklarar frågan. Folk svälter i allmänhet inte, just därför att de har yttrandefrihet och äganderätt. Det är alltså inte rätten till mat, utan rätten till frihet som gör att folk inte svälter. Livsmedel och andra nyttigheter uppstår nämligen inte för att man dikterar att någon har rätt till dem, de kan bara uppstå genom att vissa andra människor producerar och förmedlar. För att den processen skall uppstå krävs inga särskilda maträttigheter, och det kräver inte att alla producerar mat. Men frihet kan bara råda om alla avhåller sig från att kränka den, det vill säga om den skyddas som en rättighet.

Jag  håller med. Men med den lilla, viktiga skillnad, att de negativa rättigheterna för barn och folk som har det besvärligt måste skyddas ALLA har rätt till liv frihet och egendom, inte bara de starka utan även folk som behöver hjälp för att kunna utöva sin rätt till liv, frihet och egendom.

Det är här man hittar sätten att överbrygga skillnaderna mellan libertarianer och socialliberaler. Man kan försöka garantera ALLAS rätt till det som libertarianer ser som det viktiga, dvs de negativa rättigheterna. Man kan utsträcka de POSITIVA skydd för människors frihet (stött av staten och med stöd av skatter) som även libertarianen vill ha för att skydda RÄTTEN TILL yttrandefrihet, för att även skydda barns rätt, sjukas rätt och t.ex. funktionshindrades rätt.

Ja, det betyder gränsdragningar. Världen är inte svart och vit. Vill man garantera allas rättigheter måste man sluta tänka svart- och vitt och börja se hur verkligheten ser ut och fundera över var gränserna ska gå mellan frihet och statliga garantier. Och handlar det om allas rätt, måste man börja gå in evidensliberalt och se var staten behöver gå in för att garantera friheten, och hur man minimerar insatsen.

Många libertarianer opponerar sig mot att jag väldigt medvetet säger att jag ser mig som libertarian också. Men det är libertarianernas argument om negativa rättigheter som jag gjort till mina. Om man automatiskt är socialliberal om man menar att ALLA invånare i en stat ska ha möjligheten till liv frihet och egendom, så är det nåt allvarligt fel… 🙂

PS

För övrigt tilltalar vänsterlibertarianismen mig mycket. För företag är liksom stater mänskliga skapelser som lätt skapar problem, speciellt då de blir stora och klumpiga!

Bjästa i våra hjärtan?

Jag har med stigande förvåning sett hur Alexander Bard porträtteras på diskussioner i twitter och på Facebook och i bloggar. Det som slår mig är hur så många motståndare jämt och ständigt blandar in förringande ord i beskrivningarna och hur man använder saker från hans artistskap för att förringa honom, ja jag skulle säga MOBBA honom.

Nu har Alexander sådan integritet att han skiter i mobbare. Men jag måste ändå ryta till.

Jag ser i princip dagligen (!) annars ibland ganska förnuftiga människor som tar till mobbarretorik när de beskriver Bard. Halskragar, sångtexter, ”Hitlerfrisyr” (en artistimage han hade tidigare), kortbyxor, skägget, glasögonen, att han tänder på män (!), att han inspirerats av Nietzsche, den religion han bekänner sig till, de maillistor han tillhör, de konstprojekt han är med i, ja kort och gott allt har jag sett användas för att förringa och förlöjliga personen och politikern Alexander Bard.  Nu sist en tweet om att han är skallig och därför tom i huvudet!

Michael Gajditza har också reagerat på detta tidigare.

Ok, du kanske säger att eftersom Alexander är en person som är väldigt rak på sak, ”outspoken” och ofta använder ett grovt språk när han är arg, så får han skylla sig själv? Grattis! Gå till en spegel och se dig i den, du är mobbare! Hade du bott i Bjästa hade du också kastat skit omkring dig!

Skulle jag ha sperat en lista på alla tillmälen och allt verbalt hat jag sett skrivas om Bard skulle listan bli lång. Från dag ett partiet Liberaldemokraterna grundades har jag sett så mycket skit sprättas omkring av artister, Piratpartister, politiker, och bloggare på dekis att jag nästan häpnar!

Jag vill bara ha en sak sagt, att jag tycker detta är vidrigt!

EU skapar digital järnridå!

Jag rekommenderar dagens inlägg av Michael Gajditza på Liberaldemokraternas hemsida. Det följer här:

Nu vill EU införa filtrering av internet centralt som är tänkt att skapa ett ”enhetligt och skyddat internet” i Europa.

”I februari höll EUs ministerråd ett hemligt möte det juridiska forumet, Law Enforcement Work Party (LEWP), där politiker diskuterade planer på att skapa vad som kan beskrivas som ett virtuellt schengenavtal.  Avtalet skulle kräva att europeiska internetleverantörer blockerar ”olagligt innehåll” utanför EUs gränser baserat på en central svartlistning av webbplatser. Det är ännu inte känt vad som räknas som olagligt innehåll.”   

Det är tidningen Computer Sweden som berättar detta i en artikel idag och det är bara att konstatera att attackerna mot ett fritt internet och därigenom även mot ett öppet och fritt samhälle fortsätter i en takt som närmast får sägas vara accelererande.

Christian Engström har skrivit en artikel kring detta som är riktigt bra som du hittar här.

Detta väcker några frågor som jag menar måste få ett svar.  Vilken inställning har Sverige haft vid mötet med ministerrådet? Vem har representerat Sverige? Varför dessa ständigt återkommande hemliga möten?

Jag har tidigare börjat känna en allt större tveksamhet till EU som EU nu utvecklas. Om det här är ett förslag som vinner gehör och till slut ska genomföras så kommer det för min del att innebära att jag personligen slutligen ändrar min EU uppfattning till att bli odelat kritisk och jag kommer även att försöka få med mig Liberaldemokraterna på en sådan linje.

Det finns en gräns och att filtrera/censurera internet för mig och för alla andra EU medborgare på motsvarande sätt som man gör i t.ex Kina, som vi ju för övrigt tidigare kritiserat för just detta, innebär att den gränsen både är nådd och överskriden.

/Michael Gajditza


Pub Liberal 27/4 HAX, CE och Camilla Lindberg

Nästa onsdag är det Pub Liberal igen. Det blir ett samarrangemang med Frihetsfronten. Temat är En Liberal EU-kritik. Vi drar igång puben 18:30 på Bysis, Hornsgatan 82 i Stockholm och själva debatten kommer igång 19.00. Den sänds direkt på vår Bambuserkanal för er som inte kan vara med.

I panelen:

Henrik Alexandersson (Pp och L)

EU-parlamentarikern Christian Engström (Pp)

Camilla Lindberg (Fd. Fp-riksdagsledamot).

Välkomna!


Adress till Fb-eventet för Pub Liberal.

Hitta till Bysis.

*****

Mer om detta, LibDem, och EU och annat: LibDemHAXCECamillaUlfMattiasNlpCarolineFarbror Blå, Cornucopia, FRia tankar, Hökmark, Mopsen,  Futuriteter, Pp-press, e24, Scabbe

Liberaldemokraternas manifest har släppts!

Här kan ni ladda hem och läsa Liberaldemokraternas manifest, som släpptes igår: en liberal vision för Sverige. Nyheter 24 hade en bra artikel om Manifestet med rubriken Sex, knark och rock’n’roll med nytt parti.

http://www.liberaldemokraterna.com/manifest/

Nyheter24 skriver.

Hämta en kopp kaffe, ladda hem manifestet och läs!

Legalisera sexköp och medborgarlön till alla. Det är några av punkterna i liberaldemokraternas politiska manifest.

På onsdagskvällen presenterar utmanarpartiet liberaldemokraterna sitt politiska manifest. Partiet, med Alexander Bard i spetsen, har som mål att på allvar utmana de etablerade partierna.

Och partiet har flera punkter i manifestet som är kontroversiella. Bland annat vill de legalisera sexköp och jämställer droger med vin och öl.

”Allt bruk och innehav för personligt bruk av droger bör avkriminaliseras. Detta inbegriper även odling för eget bruk, att jämställas med tillverkning av vin och öl i hemmet.” skriver liberaldemokraterna i manifestet.

Om sexköpslagen skriver de:

”det är en destruktiv och dysfunktionell lag som förvärrar det sociala stigmat och berövar sexarbetare basala rättigheter, såsom arbetsskydd, sjukförsäkring och pension. Lagen strider mot principen om kroppslig autonomi och mot avtalsfriheten och göder den organiserade brottsligheten”

Dessutom vill liberaldemokraterna införa en medborgarlön. Alla över arton ska garanteras en inkomst.

”Detta ger ett tryggare samhälle, där ingen behöver vara orolig för att stötas ut ur samhällsgemenskapen.” står det i liberaldemokraternas politiska Manifest.

Nyheter: L, Scabbe, Friskriften, Svmynd, dn, KentP, TokM, dn, Svd, dn, svd, ex, ex, gp, ex,

PUB LIBERAL 13/4-2011: Plattskatt och medborgarlön

Onsdagen den 13/4. 19.00 är det Pub Liberal på Bysis, Hornsgatan i Stockholm. Som läsning innan puben rekommenderas varmt en artikel med titeln ”Medborgarlön och synen på arbete” på Liberaldemokraternas hemsida.

”I ett lutherskt land som Sverige där synen på arbete manifesteras med ”jobbskatteavdrag” är det en utmaning att diskutera ”Medborgarlön”. Det kvittar om det sker i kombination med platt skatt- diskussion. När vi blivit lärda till att gilla femte eller sjätte jobbskatteavdraget (har tappat räkningen) och all annan idédebatt avstannat så är det en frisk utmaning att ställa allt på ända för finansminister Borg. Han gör vad alla andra finansministrar tidigare gjort – håvar in pengar på såväl synliga som osynliga skatter och fortsätter med det lapptäcksutformade skattsystem vi i dag har. ”

Så börjar Liberaldemokraternas Jan Rejdnell  en artikel om Plattskatten och Medborgarlönen, som kan läsas här!

Artikeln rekommenderas varmt för alla som vill sätta sig in i några av svårigheterna och paradoxerna som man stöter på om man vill bygga ett bättre, och rättvisare skattesystem.

Jan fortsätter längre fram:

”Om vi skall ha platt skatt kombinerad med grundersättningar i någon form för de som inte har inkomster måste huvudmannaskapet för vård, socialtjänst och utbildning diskuteras i utgångsläget där staten tar på sig ett större ansvar. Detta för att skapa rättvisa i förhållande till där man bor i landet samt effektivare hushållning med de skattemedel vi tar in från medborgarna. Det innebär inte per definition en mer centraliserad apparat men en mer transparent.

Platt skatt för såväl företag som medborgare skapar ett rättvist skattesystem. Att som vänstern ha som en självändamål upprätthålla ett högt skattetryck leder bara till att allt mindre skatter kommer in till samhället. Staten och samhället kan istället maximera sin skatteinkomst genom att sätta skattenivån på en optimal nivå som därmed inte behöver vara extremt hög. Detta har utvecklats genom den så kallade Lafferkurvan.

Enligt Laffer minskar skatteintäkterna om man sätter skattenivån högre än denna optimala punkt, trots att skattekvoten ökar. Denna minskning beror på ökade incitament att undvika skatt eller minskade incitament att förvärvsarbeta. Där är Sverige i dag trots alla jobbskatteavdrag.”

Onsdagen den 13/4. 19.00 kan ni träffa Jan och andra debattörer på Pub Liberal, på Bysis, Hornsgatan 82, Stockholm.

Paneldeltagare: Andreas Bergh, Välfärdsforskare, Lund, Arvid Malm, chefsekonom på Skattebetalarna, Nima Sanandaji, VD, Captus, Simon Birnbaum, PhD Stockholm, Jan Rejdnell, Liberaldemokraterna, Moderator Carl-Johan Rehbinder

Adress: Bysis, Hornsgatan 82, Söder, Stockholm. http://www.bysis.nu/

Besök Facebookeventet för denna Pub.

*****

ETC, etc... Etc

Gillar du Gothbarbies blogg? Dags att visa det rent praktiskt.

Hanna ”Gothbarbie” Söderström behöver 55 euro (600kr) för att få upp sin hemsida igen.

Om du undrar varför hon inte sett till att ha pengarna klara så är detta hennes historia:

”Min förra hyresvärd vill ha 13 000 för att renovera, efter att jag hade lagt ut pengar på att måla om både tak och väggar.. det var inte bra nog, så nu får jag betala renoveringen också. Är inskriven på arbetsförmedlingen men eftersom jag inte haft nån anställning tidigare och inte haft a-kassa så får jag inga pengar innan jag varit arbetslös i 18 månader. 😛 Min ekonomiska situation just nu är med andra ord åt helvete.”

Så om du snabbt vill se henne fortsätta blogga om sitt liv och sina erfarenheter så lägg in en slant på följande kontonummer.

skandiabanken
‎9150 – 588.466 – 9

Många bäckar små så slipper vi se ”Account suspended” så länge till!
Och blir det pengar över så finns det nog hål att stoppa i.

Tack på förhand.
/Torbjörn.

Varning för skrivbordsmördare!

Liberaldemokraterna varnar för skrivbordsmördare idag. Se upp i Stockholm. Håll era barn inomhus och lås ordentligt om er. Moderata skrivbordsmördare rapporteras ströva omkring lösa i stan!

Liberaldemokraterna skriver:

Alla partierna i Stockholms läns landsting har sagt ja till att låta sprutnarkomaner byta använda sprutor mot rena. Men nu kommer det fram att Moderaterna, förhalar detta, som Dagens Nyheter rapporterar idag. Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) försöker medvetet fördröja ett sprutbytesprogram och har därför tillsatt en utredning, med stöd från moralister från andra partier.

I Dagens Nyheter uttalar sig en moderat så här:

– Vi tycker att frågan är större än bara smittskydd. Lokalen där sprutbytet sker kan bli en central för langning och jag är orolig för det stora antalet sprutor i närheten av barn, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Och medan utredningen pågår DÖR människor.

Som Nyheter24 skriver:

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, WHO, FN, EU:s narkotikaorgan, Internationella röda korset, Världsbanken samt generaldirektörerna för Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet samt en rad forskare är eniga om att sprutbytesprogram är något som bör införas.

Läs gärna vad Alexander Bard m.fl skrev om detta för något år sen i DN, och svaret från en Folkpartist. Läs även Alliansfritt Sverige. Läs vad moderaterna anser här. Och här plockar LouiseP isär argumenten mot sprutbytesprogrammet!

Håll era barn inomhus! Skrivbords(M)ördare vandrar fritt i stan!

Påskuppropet: att vara för sänkt skatt och mot utförsäkringar, går det?

Det är snart påsk och det gör att Påskuppropet mot utförsäkringarna inom sjukförsäkringssystemet blir en mer och mer aktuell fråga. Det är BRA att det skapas initiativ mot utförsäkringarna och nedskärningarna. Folk dör, ja faktiskt rent av DÖDAS,  på grund av nedskärningar. Det är rätt att vara arg och vilja ha förändring.

Jag gillar framåtandan i påskuppropet. Fast en sak stör mig…

Påskupproret sätter skattesänkningar och en skattereform i motsats till ett fungerande sjukförsäkringsssystem. Varför det? Man måste kunna finansiera sjukförsäkringsssystemet också och då krävs det företagande och en fungerande fri ekonomi. Varför kritiserar Påskuppropet de som är för sänkta skatter? Onödigt!

Det behövs nya idéer för att komma bort från den här eländiga dualismen om att man antingen måste vara för höga skatter eller för ett bra sjukförsäkringssystem. Det finns ett tredje alternativ: bra sjukförsäkring, bättre trygghet än nu och lägre skatter! Liberaldemokraternas idé om plattskatt och medborgarlön i kombination med Påskuppropets krav att man slutar skära ner i sjukförsäkringssystemet vore en intressant tanke!

Och… Till er som är mer vänster och tror att sossarna är bättre än Alliansen i denna fråga säger jag bara: minns ni Göran Persson? Om inte – gå hem och skäms! Ett upprop mot att kasta människor i soptunnan, och mot nedskärningar i socialsystemet måste faktiskt rikta sig mot både Alliansen och (S).

Här följer en länksamling för den som vill veta mer. (Se även denna länksamling!)

Påskuppropet på Facebook finns här.

Deras namninsamling pågår här.

Liten länksamling om utförsäkringarna och påskuppropet

Delvis hämtad härifrån.

*******

Sluta straffa våra patienter – läkarnas upprop i SvD, refererat i AB

Upprop står utanför partipolitik (Arne Carlsson i UNT)

Det finns bara ett påskupprop – men det är inte så bara (Seglora smedja)

Håller vi på att få ett teknokratiskt och omänskligare Sverige?

Kyrkligt upprop för utförsäkrade

Hans Wallmark har fel om sjukförsäkringen (Dagen)

Hans Wallmark är ute och cyklar
(här bemöts framför allt det han framförde i UNT)

Kyrkan måste påtala när folk lider
(diakon Marie Larsson svarar Hans Wallmark)

Hans Wallmark ljuger hänsynslöst om utförsäkringarna

Diakoner möter människor i kläm (diakon Boel Skoglund svarar Hans Wallmark)

Fler myter om sjukförsäkringen finns här

Fastebrev från katolske biskopen som nämner de utförsäkrade


Intervju med ärkebiskopen


Biskopar larmar om sjukreformen

Påskuppropet är varken höger eller vänster

Regeringen bör lyssna på kloka förslag från kyrkorna

Protestlistor mot utförsäkringar

SKR kräver snabba förändringar

KD sätter blåslampa på Kristersson

Borgerlig kritik mot sjukförsäkringen

Thord Karlsson (KD) uppmanar partikollegor att ansluta sig till påskuppropet

Omvänd i sjukfrågan


Ångerfullt parti

KD står inte bakom sjukförsäkringen som den ser ut nu

Sjuka sjukförsäkringen – mycket viktigt att stödja påskuppropet

Kristersson varnade själv för sjukreglerna

Fackförbunden LO och SEKO har anslutit sig till påskuppropet

Sjukregler diskuterades på LO

Sjukförsäkringsreformens effekter (video från LO-seminarium)

Påskuppropet sätter en snöboll i rullning

Gör sjukförsäkringen mänskligare

Vi borde ha skrikit långt tidigare (diakon Anneli Ekholm)

Allt fler söker hjälp hos kyrkan
(Ängelholm)

Möter nästan dagligen drabbade människor (Karlskoga)

5000 underskrifter i Skara stift

Radio Skaraborg rapporterar

Pressmeddelande från SKR

Biskopsmötet står bakom SKR’s öppna brev om sjukförsäkringsreformen

Unikt krav från kyrkornas gräsrötter – lyssna regeringen!

Den här artikeln om hur det hela startade har fått en ny länk.

Rehabiliteringskedjan – från hundra till noll går det snabbt

Det finns försäkringsläkare som nekar alla

Arbetslösa och lågavlönade nekas ofta sjukpeng

Tankesmedjan allmänmedicin – förutspått om utförsäkrade

Skrämmande varningar från remissinstanser negligerades – och besannades

Några få av alla ”enskilda fall”

Cancersjuke Erik Videgård

Plocka av dig spikskorna, Ulf Kristersson

Utförsäkrade Paulina

”Du borde ha sparat” – nekades hjälp av sociala

…och vad hände sen?

Domstol avgör arbetsförmåga

Snart ser alla denna hårda verklighet

Samtidigt i England

Mitt i steget om Påskuppropet.

Annarkia: Påskupproret

Nemokrati om Påskupproret

Aftonbladet om läkarnas krav

Martin Moberg: sjukförsäkringen är sjuk

Påskupproret: länkar

Leines blogg

Socialsekreterare

Löntagarbloggen

Tjeckien: datalagringsdirektivet strider mot de mänskliga rättigheterna!

Den svenska regeringen och den s.k. ”oppositionen” inom (S) står med rumpan bar när det gäller datalagringsdirektivet. Piratpartiets presscenter meddelar:

”En dom i Tjeckiens konstitutionsdomstol idag ogiltigförklarar den lag som registrerar alla personers telefonsamtal, SMS och mail för att kunna användas i brottsutredningar. Lagen är inte förenlig med grundläggande rättigheter, menar domstolen.”

Med andra ord så underkänner allt fler och fler länder datalagringsdirektivet. Här i Sverige är det tyst om att Tjeckien sätter ner foten, men i vårt grannland Norge har det blivit full debatt.

Se här: AftenpostenVGDigi.noMorgenbladet, FVN

Som vanligt är det bloggarna i Sverige som får stå för den fria debatt som media borde föra: Lindbäck, HAX, Lars-ErickFlodisLiberaldemokraterna, opassande, NLP-mannen, Fredrik, 0ch Rick Falkvinge.

Om de regimerna i Norra Afrika haft den teknik som Sverige vill införa, med kontroll och övervakning, hade det aldrig blivit några revolutioner i de länderna!

Och vad had hänt om Hans Holmér hade haft tekniken på 80-talet, eller IB på 70-talet? hade USA varit demokratiskt idag om Joe McCarthy och hans gäng haft det på 1950-talet i sin jakt på ”kommunister”, homosexuella och medborgarrättskämpar?

Läs även andra bloggares åsikter om , !!!

Sverigedemokraterna är ”politikens gamar och parasiter”!

Det var riksdagsdebatt om migration i riksdagen igår! Jimmie Åkesson var där och inledde debatten med att som vanligt gnälla att invandringen måste minskas.  Maria Ferm från Miljöpartiet svarade på Åkessons svada med ett bra och emotionellt inlägg. Men dagens raka höger stod Fredrik Federley (C) för! Han sopade golvet med de Sverigedemokrateriska foliehattarna, som ser en konspiration för ökad invandring bakom varje hörn!

Här är hans tal, och delar av Jimmie Åkessons svar till honom.

Fru talman! För Centerpartiet handlar migrationspolitiken i grund och botten om möjligheten att röra sig över gränser. Med samma självklarhet som vi vill kunna studera och jobba i andra delar av världen vill vi att andra människor ska kunna komma till Sverige för att studera eller arbeta. På samma sätt som vi vill kunna få skydd om krig eller förföljelse uppstår i vårt land erbjuder vi på samma juridiska grund skydd åt dem som behöver söka det hos oss.

Centerpartiet skulle helst vilja se en värld där fri rörlighet råder och där alla kan välja att söka lyckan var helst hon önskar. Det är en lång väg tills vi kan nå det målet, men på vägen måste den svenska migrationspolitiken präglas av öppenhet, rättssäkerhet, generositet och humanitet.

Från tid till annan när världen upplever kriser och svåra stunder är det många som gör tolkningen av det som sker väldigt enkel för sig. I sökandet efter en förklaring söker man en syndabock som får klä skott för allt som är fel. Är det inte bögarnas fel är det någon annans. Historiskt sett har det varit romer och judar som tydligast utmålats som samhällsomstörtare och menliga samhällselement i något som man upplever annars skulle ha varit det helt perfekta samhället.

I dess värsta form uttryckte det sig under andra världskriget där miljontals judar utrotades i en industriell, kall och omänsklig process. Vi kan i dag se hur romer jagas framför allt på grund av sin grupptillhörighet i det moderna Europa. I Frankrike blev den jakten mycket tydlig under sommaren 2010, och vi kan se att samma jakt pågår i dessa dagar, nu senast i början av mars i Ungern.

I dag finns fortfarande antisemitismen kvar trots den kunskap om historien som vi har i det svenska samhället. Vi kan också se antiziganismen puttra under ytan och ibland få tydligare uttryck än annars. Det nya element som tillkommit på senare tid är den alltmer växande islamofobin.

I grunden har de alla samma vidriga karaktär av att tillskriva religiösa grupper eller etniciteter de sämsta egenskaper man själv kan uppfinna.

När Sverigedemokraterna har skanderat att de är de enda som säger sanningen likt nyfrälsta predikanter är det dags att de nu tar bladet från munnen och säger vad det är de menar. Säg som det är, att ni sverigedemokrater är politikens gamar som när er på olyckor människor råkar ut för, och i de fall ni ens kan ana att det är någon med invandrarbakgrund med i bilden väljer ni att exploatera det. Ni är politikens parasiter som exploaterar brott och sociala problem för egen vinnings skull. Ni tvekar inte att förvanska siffror, fakta och sanning i ert uppdrag, och det hänger samman med själva kärnan i er politik och er världsbild. Den stämmer inte med verkligheten.

När ett parti i Sveriges riksdag står och pekar finger åt en grupp invandrare som består av lika många åsikter, inriktningar och politiska uppfattningar som gruppen har huvuden skapar det ett tydligt utanförskap. Vem vill känna delaktighet med ett samhälle som oavsett om det är sant eller inte utmålar dem som några andra än de där, några som är en annan grupp, några som inte hör hit?

Sverigedemokrat?

Varför lämnar migranter Sverige i dag för England eller Kanada? Jo, därför att vi inte har tillräckligt bra möjligheter att skapa arbete och en framtidstro för just dessa personer. I en del andra länder är det öppnare dörrar in på arbetsmarknaden, man har bättre möjligheter att få en bostad och bättre möjligheter att få en utbildning. Det gör att Sverige nu har fått en ström av migranter som väljer att lämna landet, migranter som vi kommer att behöva för att bygga den framtida välfärden.

I ett Sverige där Sverigedemokraterna får vara med och agera kommer det att innebära att trösklarna ska bli än högre, att man känner ett ännu större utanförskap och att fler begåvade och kompetenta människor som vill vara med och dela en gemensam framtid i Sverige kommer att lämna landet.

Hela grunden för extremism är utanförskap. Grunden för att utrota extremism är innanförskap. Sverigedemokraterna väljer att lägga grunden för extremism i sin politik, i sin retorik och sitt agerande. I Centerpartiet vill vi utrota extremismen.

Det ska sägas klart och tydligt, utan hymmel, utan lögner att den retorik, det skuldbeläggande ni ägnar er åt av särskilt grupper muslimer är precis samma sak som man i århundraden har gjort med romer och med judar. Ni har bara valt att lägga ert fokus på en annan grupp, men det är samma unkna doft som sprider sig i rummen där rasismen och fobin uttalas.

Är det så att ni menar att det jag säger inte är sant, slut då upp bakom den överenskommelse som Alliansen och Miljöpartiet har gjort för att ta ansvar och föra en ansvarsfull migrationspolitik som bygger på rättssäkerhet. Migrationsprocessen har – om Jimmie Åkesson hade valt att läsa överenskommelsen hade han sett det – en tydlig början och ett tydligt slut. Där ger vi svar på en lång rad av de frågor som Jimmie Åkesson reste i sitt anförande. Det valde han att inte göra. Han ställer fler frågor än han kan ge svar på, och han väljer att inte ta debatten seriöst som har själv har begärt och att inte läsa det dokument som ge svar på de flesta av de frågor som Jimmie Åkesson valde att lyfta fram i sitt inledningsanförande.

Åkesson

Åkessons svar var i praktiken att han inte vill bemöta Federley. ”Det finns också riktiga bottennapp i debatten. Jag tänker inte bemöda mig med att bemöta dem”…

Federley II

Fru talman! Man måste inse att man är riksdagsledamot och därmed får bära ansvar och använda de redskap man har till buds. Jimmie Åkesson är inte bara riksdagsledamot utan också partiledare. Han är en av de mest publicerade ledamöterna i denna kammare. Ändå står han här och gråter som ett barn och säger: Ingen lyssnar, ingen förstår och ingen gör någonting.

Det är trams. Det är inte att bära riksdagsledamotens ansvar. Det är dags att Jimmie Åkesson börjar göra det i stället för att insinuera sådant som inte stämmer…

Ingen pratar om en fri invandring. På ett ideologiskt plan gör jag det gärna, men som jag sade i inledningen till mitt förra inlägg är det en lång väg innan världen ser ut så att vi kan ha en fri invandring. Det är också något som han väljer att skapa rädsla för som om det finns en muslimsk komplott i världen för att ta över olika länder. Den typen av retorik tycker jag att vi kan lämna utanför kammaren om Jimmie Åkesson vill hålla sig till fakta.

Om vi ser på hur många som kommer nya till Sverige och hur många som lämnar landet är det inte så oerhört många som kommer till landet. Massinvandringen finns inte någon annanstans än i Sverigedemokraternas huvud. Om Jimmie Åkesson menar allvar med att försöka få en seriös debatt undrar jag: Står Sverigedemokraterna bakom en öppen och rättssäker migrationsprocess? Säg i så fall det. Det vägrade Jimmie Åkesson att göra i sitt förra anförande.

När det gäller frågan om vård är skillnaden tydlig mellan oss som har överenskommelsen och er. Ni vill se till att gravida kvinnor inte får föda på sjukhus. Kan vi tala klarspråk i stället för att hymla? Ni vill inte att den som är akut sjuk och är skadad och blödande ska kunna få vård på sjukhus. Säg det i stället för att hymla. Ni vill att barn ska användas som migrationspolitiska instrument så att man stormar in i skolor och skickar ut barnen för att föräldrarna ska komma efter. Hymla inte; säg det.

Med all önskvärd tydlighet har det på punkt efter punkt återigen visat sig att Sverigedemokraterna inte har något annat att komma med än inhumanitet och brutalitet. Det är inte något som hör hemma i svensk politik i en modern rättsstat.

Jimmie Åkesson II

Fru talman! Jag tycker att Fredrick Federleys anförande här visar att det är oerhört svårt att föra en civiliserad och saklig debatt i dessa frågor. Om man inte tycker som Fredrick Federley, om man inte vill ha en helt fri invandring och om man inte vill skapa ett splittrat samhälle där vi har olika rättigheter för olika grupper baserat på etnicitet då vill man skicka militären in i skolor och gripa barn och neka gravida kvinnor att föda.

Kan Fredrick Federley ge mig ett enda exempel på när det svenska samhället har nekat någon att föda barn i Sverige? Jag känner inte till något sådant exempel. Det är möjligt att det finns. Det behövs inte någon förändring av lagstiftningen för att man ska få lov att föda barn i Sverige. Det är inte det som detta handlar om. Detta handlar om att ge illegala invandrare tillgång till den svenska välfärden och att göra det lättare för illegala invandrare att leva här. De partier som står bakom denna överenskommelse tycker nämligen inte att det är något problem med illegal invandring. Man ser inte det som ett problem därför att man vill ha en i princip fri invandring. Därför vill man underlätta för dem som vistas här illegalt. Ni kan väl erkänna det i stället för att föra ned debatten till denna ociviliserade nivå…

Federley III

Fru talman! Mycket ska man höra innan öronen trillar av. När man börjar ställa konkreta frågor om vad Sverigedemokraternas politik innehåller är det en ociviliserad debatt.

Lite kan jag nästan förstå vad det är Jimmie Åkesson säger, för jag, Maria Ferm och några till har varit ordförande i politiska ungdomsförbund. Då sitter man inte här inne och behöver inte ta det direkta ansvaret. Det är jätteskönt; man kan tycka vad man vill och måla upp bilder. Det är en bra politisk skola. Denna situation befann sig Sverigedemokraterna i fram till senaste valet. Nu när vi sitter i kammaren får vi dock börja ge svar på frågor och inte bara måla upp bilder som ingen känner igen.

Det finns fortfarande ingen massinvandring. När jag redovisar siffror för att det inte finns någon massinvandring säger man att det är en ociviliserad debatt. När jag ställer frågan om man menar att gravida kvinnor inte ska få vård säger man att ingen nekas. Men vill Sverigedemokraterna att detta ska ske lagligen, med stöd i lagen?

Då tycker jag att Sverigedemokraterna här ska deklarera, vilket man inte har kunnat göra under tre anföranden, att Sverigedemokraterna står upp för att gravida, barn och akut sjuka ska få vård på svenska sjukhus. Det vore ett välkommet meddelande i den svenska debatten. Det kommer man dock inte att göra. Man vill nämligen inte bli konkret, för då måste man bära ansvar och se att världen inte är svart eller vit.

I grund och botten, fru talman, handlar migrationspolitiken om ifall man ser människor som en belastning eller en tillgång. Är de en tillgång bör man anse att alla människor är en tillgång, och i så fall bör vi välkomna människor att komma till landet och hjälpa till att bygga en gemensam framtid för Sverige. Anser man däremot att människor är en belastning borde också svenska medborgare vara en belastning. Eller är det så att det beror på var man är född eller vilken religion man har om man är en belastning eller inte?

Precis där tror jag att vi har kärnan i den svenska migrationspolitiska debatten nu. Det gör mig inte rädd – det gör mig skräckslagen.

Liberaldemokraternas hemsida kommenterar detta också!

Nytt: Tv4, Sr, smp, jamtsved, jamtsved, dn, robsten, Thoralf, ragfors, Hans Lindqvist, Federley, svd, svd, PI, PI

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

En omjäkig liberal… finns det?

”Mjäkighet var den egenskap som mest efterfrågades hos en liberal partiledare”..  Så säger partiledaren i Folkpartiet, David Holst, spelad av skådespelaren Björn Kjellman, i en scen i filmen Fyra år till med Björn Kjellman.

Björn Kjellman spelar en partiledare i Folkpartiet som blir kär i en påläggskalv inom sossarna, Martin, spelad av Eric Ericsson. Vid ett tillfälle, när partiledaren David Holst som vanligt inte kunde bestämma sig för något (vilken frukost han skulle äta eller nåt annat trivialt) och beskylldes för mjäkighet, sa han det ovannämnda.

Och nog kan det kännas tufft att vara liberal ibland, eller hur? Som liberal är man ju dessutom kluven, eller hur, det vet ju alla!

Tyvärr ligger det en sanning i detta. Liberalism idag förknippas ofta med mjäkighet.

Martin Luther King

Den som kanske bäst analyserade detta fenomen med den mjäkiga ”liberalen” är Martin Luther King, som tog strid för människorrätt i USA på 60-talet. För vart år som gick blev han argare och argare på liberalerna. När han sökte hjälp från de vita liberalerna i USA bad de honom ständigt att inte ”rusa på”, ”låta kampen för människorätt ta tid”, ”vänta en generation eller två”, att ”inte störa ordningen”…

Han blev pissed off, på ren svenska!

1967 skrev han i ”kaos eller gemenskap” (i Gummessons utgåva 1967):

”Under senare år har många negrer haft en känsla att den besvärligaste motståndaren inte är de öppet fanatiska medlemmarna av Klu Klux Klan eller John Birch Society utan den vite liberalen, som mera älskar ”ordning” än rättvisa, som föredrar lugnet framför jämlikheten. På visst sätt har den vite liberalen fallit offer för samma tvekluvenhet som alltid utgjort en del av vårt nationella fädernesarv… med… slumrande fördomar…

Edmund Burke yttrade vid ett tillfälle: ‘När onda människor slår sig samman, måste de goda samarbeta’. Det är det ofrånkomliga krav de vita liberalerna står inför… När onda människor rådslår för att bevara en orättvis status quo måste goda människor gå samman för att bygga ett samhälle präglat av rättfärdighet… De vita liberalerna måste lära sig att förstå, att negern behöver inte bara kärlek och välvilja, utan också rättvisa. Det räcker inte med att säga ‘Vi tycker om negrer, vi har många vänner bland dem”. De måste kräva rättvisa för negrerna. Kärlek, som inte tillgodoser rättvisan, är ingen kärlek alls.”

Ord och inga visor. King ansåg faktiskt att ”liberalerna” var ett större hot mot de färgades rättigheter än Klu Klux Klan!

Omjäkig

Men King såg sig själv som liberal i mångt och mycket. (Han definierade sig aldrig politiskt.) Han hyste en stor kärlek till de liberaler som vågade vara okluvna. Han såg ju sig själv i mångt och mycket som en sån liberal.

I samma bok skriver han:

Ingenting kan vara mer tragiskt än att människor lever i dessa revolutionära tider men inte förmår tillägna sig de nya attityder och det nya synsätt, som den nya situationen kräver.

Det vi vanligen kommer ihåg från Washington Irvings bekanta berättelse om Rip Van  Winkle är att Rip sov i tjugo år. Det finns emellertid en annan viktig sak, som man nästan alltid glömmer. Det är skylten på värdshuset i den lilla staden vid Hudsonfloden, från vilken Rip startade sin färd upp i bergen, där han sedan sov sin långa sömn. När han gav sig iväg bar skylten en bild av kung Georg III av England. När han tjugo år senare kom ner, hade skylten en bild av George Washington. När Rip såg bilden av Förenta staternas förste president, blev han förvirrad och visste varken ut eller in. Han visste inte vem Washington var. Det mest slående i denna berättelse är inte, att Rip sov i tjugo år utan att han sov under en revolution, som skulle komma att ändra den mänskliga historiens gång. 

En av de stora riskerna, som möter oss under historien är att alltför många människor inte kan hålla sig vakna under betydelsefulla perioder av social omvandling.

Varje samhällsform har sina beskyddare av det bestående och sina brödra­skap av likgiltiga, som är kända för att sova under revolutio­nerna. Men i våra dagar är själva vår möjlighet att överleva beroende av vår förmåga att hålla oss vakna, att anpassa oss till nya idéer, att vara snabbtänkta och möta de krav föränd­ringen ställer. Det världsvida hus vi lever i gör det nödvändigt, att  vi  förvandlar vårt världsomfattande grannskap till ett världsomfattande broderskap. Tillsammans måste vi lära oss att leva som bröder, annars kommer vi att gå under som dårar.

Tyvärr har nog King rätt. Om man ser på den syn de flesta svenskar har på liberaler idag så förknippas liberalism med att vara kluven, med att gilla ordning och reda, med lite frikyrklighet och obeslutsamhet. Tyvärr är det inte högljudd kamp för människors väl och ve som man förknippar liberalism med? Inte är det okompromisslös kamp för frihet och rättvisa…

Nej liberalism ses som ganska mjäkigt!

Vad säger ni? Måste man vara kluven och mjäkig bara för att man är liberal, som om man var vilken Folkpartist som helst?

Läs mer: Liberaldemokraterna

Liberaldemokraternas hjältar – 25 slöjbeklädda kvinnor i Falköping!

Idag rekommenderar jag er att gå in på Liberaldemokraternas hemsida där två inlägg finns som är av intresse.

Det ena handlar om 25 en grupp starka kvinnors markering mot Sverigedemokraterna i Falköping: Liberaldemokraternas hjältar – 25 slöjbeklädda kvinnor i Falköping!

Den andra handlar om ett debattinlägg om fri invandring som kommenteras på Liberaldemokraternas hemsida: Fri invandring är inget att vara rädd för!

Liberaldemokraterna är alternativet för dig som vägrar vara Folkpartist eller Sverigedemokrat!

Läs även Vi i Sverige so undrar vad Sverigedemokraterna kostar samhället! Samt Scaber Nestor.

Läs även andra bloggares åsikter om ,, samtPI, PI, Pi, 3,14, KE, SD, FS, SVD, SR, HD, SD, Frispinn, Motpol, ISAK; Lövgren

30/3 Pub Liberal, Bysis 18.30: datalagringsdirektivet

30/3. Stockholm. Pub Liberal. 18:30 – 22:00.  Tema: ”Datalagringsdirektivet – årets hetaste debatt i Europa”. Adress: Bysis, Hornsgatan 82, Södermalm, Stockholm. http://www.bysis.nu/

Paneldebattörer:

* Anna Troberg (partiledare för Piratpartiet),
* Camilla Lindberg (fd riksdagsman FP),
* Johan Öbrink (Liberal debattör),
* Markus Bylund (SICS).

Moderator Alexander Bard.

Ladda hem och sprid vår affisch här: pub_liberal_30mars_datalagringsdirektivet!

Och anmäl gärna ditt intresse på vårt facebookevent: http://www.facebook.com/event.php?eid=190358564334843

Läs, sprid vidare och dela!!!!!

Ska vänstern ha ensamrätten på frihet, rättigheter och empati?

Jag fick ett anonymt mail som gjorde mig arg. Så här stod det: ”Varför skriver du om arbetarnas rättigheter, du är ju liberal” samma anonyme skrev ”arbetare och handikappade får väl finna sig i marknadens spelregler, det är oliberalt att vilja styra marknaden till förmån för specialintressen”, och ”du är inte för frihet och är ingen liberal”…

Jag antar att jag fick mailet på grund av det jag skrev om personliga assistenters arbetsmiljö där jag vill att staten ska se till att alla assistenter får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda på arbetsmarknaden.

Jag har hört det förr  och blir fly förbannad när jag hör sånt här skitsnack! Jag vill maximera människors frihet och minimera staten, ingenstans har jag skrivit under nåt sorts papper med hemliga klausuler där jag måste definiera liberalism som ”företagarnas frihet”. Jag pratar om ALLA människors frihet, inte marknadens, de starkas eller företagens!

Det är sånt dravel som du skriver, bäste herr anonym som gör att folk blir sossar.

Vad är liberalismen för en ynklig idé om den inte kan garantera även arbetares rättigheter gentemot chefer och arbetsgivare? Vad är liberalismen för nåt impotent tjafs om inte den kan garantera funktionshindrades rätt, och sjukas rätt, till grundläggande säkerhet och trygghet.

Liberalism är inte en fråga om de starkas rätt. Liberalism är inte en fråga om rätten hos de med det bästa utbudet och rätten för de som är efterfrågade. Liberalism handlar inte om chefers och företagares rätt utan om ALLAS rätt!

Visst, om du vill kan du ju säga att jag inte är liberal, då… Men då var väl inte de liberaler som slogs för det sociala skyddsnätet eller för 10-timmars och 8-timmars arbetsdag inte liberala heller…

Alla människors maximala möjlighet till frihet är det viktiga för mig. Allt annat, företagande, utbudet och efterfrågan, kommunen, staten, kapitalet och fans moster är  sekundära företeelser för mig. Om staten eller marknaden begränsar folks frihet kan man välja att stå på frihetens sida. Om regeringen eller arbetsgivare eller fackföreningar hindrar folks frihet kan man också välja att stå på frihetens sida. Jag väljer ALLTID friheten!

Jag går in i Piratpartiet igen (också)!

Jag lämnade Piratpartiet efter valet och bildade Liberaldemokraterna. Nu har jag gått med igen (båda partierna tillåter dubbla partimedlemskap). Anledningen är att det finns en debatt om Piratpartiets framtid som bådar gott. Piratpartiet vann stöd för att folk som en frihetsrörelse på framväxt men partiet missade chansen i detta års val eftersom partiet inte såg sig som en frihetsrörelse utan som en lobbygrupp för tekniska futiliteter.

Jag var inte aktiv medlem. Jag blev aldrig aktiv eftersom jag inte ville driva en debatt om torra och tråkiga tekniska detaljer som fildelning eller fri sampling. Jag ville driva frihetsfrågorna. Dessutom såg jag gång på gång hur man gjorde bort sig inför valet. Inte ens partiets tekniska detaljer kunde de presentera på ett sätt så att det förmedlade hjärta och empati. Det gjorde mig illamående.

Nu finns det en chans att förändra detta. Piratpartiet vet att de gjorde fel innan valet. Anna Troberg pratar mycket om att partiet måste förändras och försöker visa att partiet är ett EMPATISKT parti.

I Expressen igår skrev tre Piratpartister och Liberaldemokrater, Alexander Bard, Caspian Rehbinder och Calle Rehbinder,  ett gemensamt utspel om att Piratpartiet måste bli liberalt och bredda sig och ta in alla frihetsfrågorna. (På detta svarar Anna Troberg idag.)

Där skrev de så här:

Piratpartiet står nu inför ett dramatiskt vägval. Antingen fullföljer partiet det frihetliga patos som ligger bakom dess bildande, eller så går partiet under. Partiets politik måste utvecklas så att den kan ge tydliga svar på väljarnas alla frågor. Den personliga friheten måste vara värd att slåss för på alla livets områden, inte bara framför datorskärmen! Kroppslig autonomi är en självklar integritetsfråga, inte minst för att den hårda lagstiftningen i dag ger fritt fram för oerhört integritetskränkande ingripanden av polisen. Partiet skulle också kunna förena det bästa med höger och vänster, och propagera för en ekonomisk politik med plattskatt och medborgarlön.

Alternativet är att Piratpartiet gräver ner sig i att driva en obskyr kamp för ett fåtal frågor, som aldrig kommer att bära in partiet i något parlament, varpå den liberala majoriteten lämnar och bygger upp ett nytt parti som verkligen vågar förkroppsliga den frihetslängtan som var Piratpartiets motor från början. Men är inte det ett enormt slöseri med tid och resurser?

Valet står i vår mellan att på allvar börja bygga den nya tidens politiska opposition, eller att kasta vår tids stora frihetsrörelse på soptippen. Beslutet kan inte vänta. Vågar partiet flyga på allvar, eller fegar man ur och kraschar?

Jag skriver under på varenda ord av detta. Jag skrev själv mycket om Piratpartiets problem före och efter valet. Piratpartiets Problem såg jag då som att man grävde ner sig i de tekniska detaljerna.

Jag skrev dessutom detta: Årets första eftervalsanalys, som jag skrev över en vecka innan (!) valet.

Piratpartiet kommer att befinna sig i nån slags chock efter valet. De kommer att undra varför deras resultat blev så lågt. En del kommer att skylla på media, andra på att kampen mot Sverigedemokraterna ledde till att folk röstade på de etablerade partierna.

Piratpartiets framtid efter valet kommer till stor del att bero på om Pp kan få igång en intern självkritisk debatt eller inte.

Kommer de att inse att om man skriver valmaterialet, och har en politik, som riktar sig in på en målgrupp på mindre en två procent av landets väljare, så ska man vara glad om man ens lyckas få en tredjedel av denna målgrupp att rösta på Pp.

Partiet fick röster i EU-valet eftersom partiet sågs som en sorts politikens ”Wikileaks”, ett slags politikens JO eller JK, som skulle stoppa myndighetsmissbruk och kontrollsamhället. Fildelningen och upphovsrätten var inte anledningen till partiets stöd i EU-valet, orsaken till stödet var djupare än så eftersom fildelningen blev SYMBOLEN för en vilja att kontrollera myndigheternas utövning. Den blev en symbol för frihet.

Av denna önskan bland folk att få ett parti som kontrollerar myndigheter och regeringar på alla sätt, och bekämpa maktmissbruk, blev ett parti som i sin valretorik mest pratar om fildelning och censur av internet och e-trafiken. Ett parti som har ett valmaterial som till och med får fildelare att somna av leda när de läser det. Hur det kunde gå så fel trots att det finns så många i partiet vars engagemang sträcker sig utöver bara skydd mot elektronisk avlyssning, är viktigt att debattera. Den debatten blir avgörande för Piratpartiets framtid.

EXAKT som jag skrev fick partiet 1/3 av målgruppens röster, eftersom målgruppen för partiets propaganda var 2% av befolkningen (dvs målgruppen var datornördar). Alla som läste partiets sjökort innan valet borde ha kunnat förutse katastrofen. Frisampling och tekniska detaljer om fildelning vinner man inte 4% av rösterna med!

Partiet måste nu bli ett frihetsparti. Partiets principprogram måste utvidgas så att Piratpartiet tar strid för människors frihet och rättigheter i ALLA sammanhang.  Det ska vara lika mycket en piratfråga att ta strid mot en kränkning av en människas rättigheter utanför internet som på internet. Med syftet, som det står i principprogrammet redan idag: ”ökad respekt för medborgarna och deras integritet och privatliv”.

Som Calle Rehbinder skriver på sin blogg:

Två huvudpunkter i vår kritik mot Piratpartiet är å ena sidan att fokuspartier uppenbarligen inte funkar i inrikespolitiska sammanhang. Om folk ska rösta på ett parti till riksdagen krävs att man har en politik för ekonomi, jobb, sociala frågor etc. Annars får man inga röster – vilket senaste valet bekräftar. Å andra sidan anser vi att Piratpartiet inte är konsekventa, när man talar om integritet på nätet, men vägrar ta i frågorna om integritet i den fysiska verkligheten. Då saknar man trovärdighet.

Nu är det dags att Piratpartiet blir det som alla de som röstade på Piratpartiet i EU-valet 2009 såg i dem: en FRIHETSRÖRELSE. Därför har jag, som Liberaldemokrat, återigen gått med i Piratpartiet som jag röstade på 2009 och 2010 och som jag lämnade i september. Potentialen finns där. Det finsn så många bra Piratpartiser, Emma (Opassande), Anna TrobergFarmor GunHAXJakob DexeMABOlof BjarnasonSnildAmeliaChristian EngströmRick Falkvinge, för att bara nämna några.

Kanske blir jag aktivist denna gången. Men då blir jag ingen djävla nätaktivist. Mina vänner Calle, Caspian och Alexander kan vittna att om det är något jag inte är så är det en nån som nöjer mig med att finnas på internet. OM Piratpartiet blir liberalt, inte höger eller vänster, utan LIBERALT, vet jag exakt vad jag kommer att göra inom Piratpartiet.

Alla Piratpartister borde ha ett föräldrakontrollprogram installerat som begränsar deras tid på nätet. Efter ett visst antal timmar så stängs burken ner. Då måste de ge sig ut i verkligheten och förändra världen utanför internet… Och söka allierade bland de 98% av befolkningen som inte är datanördar. Kan nån Piratpartist fixa fram ett sånt program för föräldrakontroll? Det får gärna vara open source!    ;-)

Läs mer

Magnihasa. Läs även svpolbloggen, Futuriteter som inte håller med debattörerna i Expressen, Svensk MyndighetskontrollSysadminbloggenFree and Thinking, Anders, HAX, The Other side, idgPirate MEP Christian EngströmSysadminbloggen, och Gothbarbie. Som ni kan se finns det mycket stöd för idéerna i kommentarerna, tex från HAX och Christian Engström. Fast Christian missar en detalj då han tror att det var de ”smala” frågorna som fick partiet in i EU-riksdagen 2009. Det var FRIHETSFRÅGORNA, där de ”smala” frågorna var symbolfrågor för den frihet från förtryck och kontroll som folk vill ha.

Se även Liberaldemokraternas hemsida och Anna Troberg i Expressen, samt Scaber Nestor.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Mona Sahlin i styrelsen för Expo…

Med anledning av att Mona Sahlin invalts i styrelsen av Expo kan det vara på sin plats att uppfriska minnet lite och se vad Mona och S gjorde innan valet för att ”stoppa” Sd. Strategin att  säga att Sd var ett ”högerpati” var katastrofal… Det gjorde att jag döpte Mona till Sd:s ”bäste vän”. Något jag för övrigt sa om Jan Björklund också. Hoppas Expo överlever med Sd:s bäste vän i styrelsen…

https://ligator.wordpress.com/2010/08/08/hur-man-inte-bemoter-sverigedemokraterna

https://ligator.wordpress.com/2010/08/14/mona-sahlin-sverigedemokraternas-basta-van/

https://ligator.wordpress.com/2010/11/13/vad-s-kan-gora-mot-sverigedemokraterna/

https://ligator.wordpress.com/2010/09/05/sverigedemokraterna-vinner-pa-sossarnas-misstag/

 

OMG!

PUB LIBERAL, premiär nästa onsdag!

PUB LIBERAL – 16/3. Stockholm.

Pub Liberal. 18:30 – 22:00. Tema: ”Sveket mot Liberalismen”.  (För Facebooksida för eventet: klicka här!)

Paneldebatt om hur vi kan bygga allianser över partigränserna, och stoppa marschen mot ett kontrollsamhälle, för att skapa ett liberalt Sverige – på riktigt.  PANELEN:  Camilla Lindberg (Fd Riksdagsman för FP, liberal debattör), Carl Johan Rehbinder (L), Fredrik Federley (Riksdagsman, C), Rick Falkvinge (PP),  MODERATOR: Alexander Bard (L).

VÄLKOMNA!!

Svensk dubbelmoral…

Nordisk säkerhetspolitik efter andra världskriget är ett ämne som historiker i framtiden kommer att förundras över. Sverige har i praktiken varit  medlem  av NATO samtidigt som det varit ”neutralt” offentligt.

Detta samarbeta har man inte fått prata mycket om. Lite, men inte mycket. Allmänheten vet inte mycket om atombombssamarbetet Sverige hade med USA, eller om att finsk signalspaning under det kalla kriget via Sverige även spionerade på Sovjet för USA:s räkning, t.ex. Att Sverige skulle atombombats av Sovjet vid ett krig mellan Sovjet och USA vet inte många heller.

Att en amerikansk underrättelseexpert eller pilot var med på DC-3:an som ”försvann” 1952 har inte varit allmän kännedom. Anders Jallai avslöjade detta i ett blogginlägg igår, som rekommenderas. Ytterligare ett exempel på det absurda hemlighetsmakeriet.

Denna politik fortsätter än idag och utan att det någon gång debatterats om vi SKA ha detta samarbete med USA eller hur detta samarbete ska se ut. Kan man kalla det demokratiskt?

Ett Wikileakstelegram har publicerats om FRA:s spionage mot Ryssland (bland annat) och samarbetet med USA. Det belyser det politiska problemet med vår säkerhetspolitik. Mål, medel och metod får INTE debatteras offentligt nu, och har inte debatterats offentligt under hela efterkrigstiden.

Liberaldemokraten och Piratpartisten Henrik Alexandersson skrev om detta igår i samband med att Piratpartiet, därpublicerades detta utdrag ur telegrammet. Det talar sitt tydliga språk. Man pratar här om hur svenska regeringen hanterar detaljerna kring spionaget:

”The agreement may have to be presented to Parliament under a vague constitutional requirement for ‘matters of great importance’. If so, the process will take considerably longer and be subject to public scrutiny, something the Government of Sweden will want to avoid. As the Ministry of Justice continues to analyze the proposed text, it is also considering how to craft an arrangement that will avoid the need for parliamentary review.”

Problemet är inte underrättelsetjänsten, problemet är den förda politiken! Låt oss visa att svenskar inte tiger, och demokratisera säkerhetspolitiken!

(Artikel skriven för Liberaldemokraternas hemsida.)

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Svensk myndighetskontroll, Farmor Gun, Christian Engström,

Läs även andra bloggares åsikter om 

Sydstatsliberalism (del 1)?

Är frihet bara ett begrepp som handlar om ”frihet från”, eller innefattar även begreppet nån sorts ”frihet till”? Frågan kanske ses som konstig av många men den är viktig. Ska en stat som är liberal bara skydda rättsäkerhet, etc, och stå för nån sorts extrem variant av nattväktarstat. Eller ska en stat även ingripa för att göra mer, dvs för att garantera att folk kan utveckla potentialen att använda sin frihet?


Vad betyder detta rent praktiskt? Vilken är frågan egentligen här? Jo, kan man säga att en person är fri som, aldrig fått möjlighet att utveckla sin frihet, och använda sin frihet?

Jag säger nej.

Jag bär hörapparater. Om jag i en formellt sett liberal stat, som USA, inte har möjlighet att skaffa mig hörapparat som ung (fattiga föräldrar tex) och mobbas på grund av det (inte ovanligt om man hör dåligt). Kan jag då som vuxen arbeta på lika villkor med andra i samhället? Eller har jag förvägrats möjligheten. (Man kan söka stipendium, kanske du säger, men det får inte de mobbade som hör dåligt och inte kan hänga med i skolan. Välgörenhet är en möjlighet men ett bingo.)

Om jag som barn går i skräpskolor och varken föräldrar eller jag själv som liten har möjlighet att kunna (om jag vill) skaffa mig en bra utbildning, är jag fri då? Nej givetvis inte!

Om jag är sjuk och som barn/ungdom och inte får bästa möjliga vård, är jag fri då om jag handikappas resten av livet?

Funkisars situation är ett avgörande test. Funkisar behöver stöd, kort och gott, annars hänger de inte med på lika villkor. Och detta gäller om dem som barn och som vuxna. Jag har mött folk som varit uteliggare när jag besökt USA. De har oftast halkat efter som barn, och sen inte fått samma möjligheter som vuxna och har ofta ett eller fler funktionshinder. Att prata om personligt ansvar för att inte hamna i den situationen, är som att spotta på många av dem. De fick aldrig ett val. De var inte fria!

”Frihet till” är inte en akademisk fråga. Det handlar om möjligheten för folk att vara fria som annars inte skulle kunna vara fria. Det är en fråga om liv eller död!

Sydstaterna

Opragmatiska liberaler skulle protestera att det vore att ingripa i samhällslivet att börja prata om ”frihet till”. Då måste man begränsa andra personers frihet, och det vore ”fel”…  Staten ska blanda sig i så lite som möjligt, sägs det.

Det är här det blir problematiskt. För med samma argument förespråkade massor av liberaler slaveriet på 1800-talet, och det är det som denna lilla artikelserie ska börja gräva i för att visa.

Sydstaterna var en stat som kallade sig liberal och måste ha varit en av de ”friaste” stater som funnits. Staten var minimal. Frihandel var inskrivet i konstitutionen. Att statens roll skulle vara minimal stod också i konstitutionen.

Det finns massor av försvarsskrifter som författats av Sydstats-liberaler till slaveriets försvar. (!) Egendomsrätten användes som försvar för slaveriet. Friheten var ett argument för slaveriet… (”Varför ska staten komma och peka med fingrarna och diktera hur slavägarna ska leva. Är det inte att ingripa och störa folks frihet?”)

Frihet definierades som ”frihet från”. Dvs att staten inte ska blanda sig i utan låta naturen ha sin gång. Att en del folk var slavar och andra fria sa de berodde på naturen. Man skulle låta naturens lagar ha sin gilla gång så skulle saker lösa sig.

Och, varnade de… Om man skulle börja definiera frihet och liberalism som ”frihet till” skulle politiker rutscha ner för ett sluttande plan. Tänk då vad som skulle ske. Då kanske kvinnorna också skulle begära sin frihet, och arbetarna… Nej, men hu! Och då skulle den totala friheten för folk att göra vad de vill och låta naturen ha sin gång (dvs att de starka styr) förstöras.

Drastiskt? Nej! En hörselskadad utan möjlighet att skaffa sig hörapparat, i ett formellt sett ”fritt” land, är lika lite fri som en slav var i 1850-talets USA. Ett barn som bara fått skitutbildningar, eller inga alls, har lika stor nytta av sin frihet som slaven som inte fick börja lära sig läsa och skriva!

Jag ska försöka hitta de källor jag läste för 11-12 år sen på Making of Americas hemsida igen. För dessa frågor är viktiga: http://quod.lib.umich.edu/m/moagrp/ Och få vet att liberala argument kan användas på ett så bizarrt och perveterat sätt som att rättfärdiga slaveriet. För övrigt användes bibelns alla argument också för slaveriet, och socialismens… Kusligt men sant!

PS

Inget jag säger antyder att jag vill förringa libertarianernas idéer. Jag är själv i mångt och mycket libertarian. Pragmatiska libertarianer och pragmatiska libertarianer förstår att en stat utan nån form av ”frihet till” också, inte funkar!

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

”Kejsarens nya kläder…”

H C Andersen berättar i Kejsarens Nya Kläder historien om makten, och hur människor alltför lättvindigt följer, och låter sig luras av, vad makten säger. Men det är även historien om att man måste våga gå mot strömmen. Att majoriteten kan ha fel, och ofta också har fel, och att därför det behövs folk som ser på politiken med barns ögon och vågar säga att kejsaren är naken, även om alla andra säger att så inte är fallet.

Vi i LIBERALDEMOKRATERNA, söker fler människor som är som den lille pojken i Kejsarens nya kläder. Du kanske?

För många år sedan lefde en kejsare, som tyckte så ofantligt mycket om vackra nya kläder, att han gaf ut alla sina penningar för att bli riktigt fin och grann. Han brydde sig icke om sina soldater, brydde sig icke om teatern eller att åka omkring på promenaderna för annat än att få visa sina nya kläder. Han hade en rock för hvar timme på dagen, och liksom man säger om en kung : han är i rådet, så sade man alltid här : kejsaren är i garderoben.

I den stora staden, der han bodde, gick det mycket muntert till; hvar dag ditkommo många främlingar, och en dag kommo två bedragare. De gåfvo sig ut för att vara väfvare och sade, att de kunde väfva det vackraste tyg, som läte tänka sig. Ej nog med att färgerna och mönstret vore någonting ovanligt vackert; de kläder, som syddes af tyget, hade äfven den underbara egenskapen, att de voro Osynliga för hvarje menniska, som vore oduglig i sitt embete eller också vore otillåtligt dum.

– Det vore ju ena präktiga kläder, tänkte kejsaren. Då jag hade dem på mig, skulle jag kunna upptäcka, hvilka män i mitt rike inte duga för det emhete de innehafva, och så skulle jag kunna skilja de kloka från de dumma; ja, det tyget måste genast väfvas åt mig. Och så gaf han de två bedragarne mycket penningar på hand, för att de skulle börja sitt arbete.

De satte också upp två väfstolar och låtsade, som de arbetade, men de hade icke det ringaste på väfstolen. De begärde oupphörligt det finaste silke och det präktigaste guld; men detta stoppade de i sin egen ficka och arbetade med de tomma väfstolarna, och det till långt in på nätterna.

-Nu skulle jag ändå bra gerna vilja veta, huru långt de kommit med tyget, tänkte kejsaren; men han var riktigt litet underlig till mods, då lian tänkte på, att den som var dum eller illa passade för sitt embete icke kunde se det. För sig sjelf trodde han väl ej att han behöfde vara orolig, men ville dock först skicka någon för att se till, huru det förhölle sig. Hvar enda menniska i staden visste, hvilken sällsam kraft tyget hade, och hvar och en önskade se, huru dålig eller dum hans granne var.

– Jag vill sända min gamle, redlige minister bort till väfvarne, tänkte kejsaren; han kan bäst se, huru tyget tar sig ut, ty han har förstånd, och ingen sköter sitt embete bättre än han.

Nu gick den gamle, hederlige ministern in i salen, der de båda bedragarne sutto och arbetade med de tomma väfstolarna. Å.h, Gud bevare oss! tänkte den gamle ministern och spärrade upp ögonen. Jag kan ju inte se någonting! Men det sade han icke.

De båda bedragarne bådo honom vara så god och stiga närmare och frågade, om det icke vore ett vackert mönster och sköna färger. Med det samma pekade de på den tomma väfstolen, och den stackars gamle ministern fortfor att spärra upp ögonen, men kunde icke se någonting, ty der fans ingenting. Herre Gud! tänkte han, skulle jag vara dum? Det har jag aldrig trott, och det, bör ingen menniska få veta. Skulle jag inte duga att sköta mitt embete? Nej, det-går inte an, att jag säger, att jag inte kan se tyget.

– Nå, ni säger ingenting, sade den ene, som väfde.

– Åh, det är vackert, alldeles utomordentligt vackert ! sade den gamle ministern och tittade genom sina glasögon. Hvilket mönster och hvilka färger! Ja, jag skall säga kejsaren, att det särdeles behagar mig.

– Nå, det gläder oss, sade de båda väfvarne, och nu nämde de färgerna och det sällsamma mönstret vid namn. Den gamle ministern hörde noga på,. så att han skulle kunna säga det samma, då han kom hem till kejsaren, och det gjorde han.

Nu begärde bedragarne mera penningar, mera silke och guld, som de skulle begagna till väfnaden. Alltsammans stoppade de i sina egna fickor, och i väfven kom icke en tråd; men de fortforo som förut att väfva på den tomma väfstolen.

Kejsaren sände snart en annan hederlig embetsman dit för att se, huru det ginge med väfven och om tyget snart vore färdigt. Det gick honom på samma sätt som ministern : hån såg och såg, men som der icke fans annat än de tomma väfstolarna, kunde han ingenting se.

– Ja, är det inte ett vackert tyg? sade de båda bedragarne och visade och förklarade det vackra mönstret, som alls icke fans till.

– Dum är jag inte, tänkte mannen. Det är således mitt goda embete, jag inte duger till? Det var då verkligen eget! Men det bör man inte låta någon märka. Och så prisade han tyget, som han icke såg, och förklarade dem sin förtjusning öfver de vackra färgerna och det präktiga mönstret. Ja, det är riktigt utsökt vackert, sade han till kejsaren.

Alla menniskor i staden talade om det präktiga tyget.

Nu ville kejsaren sjelf se det, medan det ännu var i väfstolen. Med en hel skara utmärkta män, bland dem de två gamla, hederliga embetsmännen, som förut hade varit der, gick han till de båda listiga bedragarne, som nu väfde af alla krafter, men utan både ränning och inslag.

– Ja, är det inte magnifikt? sade de båda hederliga embetsmännen. Täckes ers majestät se, hvilket mönster, hvilka färger! Och så pekade de på den tomma väfstolen, ty de trodde, att de andra nog kunde se tyget.

– Hvad vill det här säga! tänkte kejsaren. Jag ser ingenting, det är ju förskräckligt! Är jag dum? Duger jag inte till att vara kejsare? Det var det förfärligaste, som kunde arrivera mig! – Åh, det är mycket vackert! sade kejsaren. Det har mitt allerhögsta bifall. Och han nickade belåten och betraktade den tomma väfstolen; ty han ville icke säga, att han ingenting kunde se. Hela sviten, som han hade med sig, såg och såg, men såg ändå icke mera än alla de andra; emellertid sade de, liksom kejsaren: Ah, det är mycket vackert! och rådde honom att kläda sig i detta nya präktiga tyg första gången vid den stora procession, som snart skulle ega rum. – Det är magnifikt, ypperligt, charmant ! gick det från mun till mun, och allesammans voro de så innerligt nöjda dermed. Kejsaren gaf hvardera af bedragarne ett riddarkors att hänga i knapphålet samt titel af väfjunkare.

Hela natten före den förmiddag, då processionen skulle ega rum, sutto bedragarne uppe och hade öfver sexton ljus tända. Folk kunde se, att de hade brådt med att få kejsarens nya kläder färdiga. De låtsade, som de togo tyget ur väfstolen, de klipte i luften med stora saxar, de sydde med synål utan tråd och sade slutligen : Se så, nu äro kläderna färdiga !
Kejsaren kom sjelf dit med sina förnämsta kavaljerer, och de båda bedragarne lyfte ena armen i vädret, som om de hållit i något, och sade: Här äro benkläderna! här är rocken! här är manteln! och så vidare. De äro lätta som spindelväf ! Man skulle kunna tro, att man inte hade någonting på kroppen; men deri ligger just dygden hos dessa kläder.

– Ja! sade alla kavaljererne; men de kunde ingenting se, ty der fans icke något.

– Skulle nu ers kejserliga majestät allernådigst täckas taga af sig sina kläder, så skola vi kläda på er de nya der borta framför den stora spegeln, sade bedrabarne.

Kejsaren tog af sig alla sina kläder, och bedraaarne låtsade, som de gåfvo honom plagg efter plagg af de nya, som skulle vara sydda; de togo honom om lifvet och liksom bundo fast något: detta var släpet, och kejsaren vred och vände sig framför spegeln.

– Gud, hvad det kläder väl ! Hvad det sitter utmärkt ! sade de allesammans. Hvilket mönster! hvilka färger! Det är en kostbar drägt!

Tronhimmeln, som skall bäras öfver ers majestät i processionen, väntar der utanför ! anmälde öfverceremonimästaren.

– Ja, jag är ju i ordning! sade kejsaren. Sitter det inte bra? Och så vände han sig ännu en gång framför spegeln, för att det skulle se ut, som om han riktigt betraktade sin ståt.

Kammarherrarne, som skulle bära släpet, famlade med händerna ut åt golfvet, som om de tagit upp släpet, och gingo och höllo händerna i luften ; ty de tordes icke låta märka, att de ingenting kunde se.

Och så gick kejsaren i processionen under den vackra tronhimmeln, och alla menniskor på gatan och i fönstren sade: Gud, hvad kejsarens nya kläder äro makalösa! Hvilket vackert släp han har på manteln! Så utmärkt det sitter! Ingen ville låta märka, att han ingenting såg; ty då hade han ju icke dugt för sitt embete eller ock varit mycket dum. Inga af kejsarens kläder hade gjort en sådan lycka.

– Men han har ju ingenting på sig ! sade ett litet barn.

– Herre Gud, hör bara den oskyldiges röst! sade fadern; och den ene hviskade till den andre, hvad barnet hade sagt.

– Han har ingenting på sig, är det ett litet barn som säger; han har ingenting på sig !

– Han har ju ingenting på sig! ropade slutligen allt folket; och det kröp i kejsaren, ty han tyckte, att de hade rätt; men han tänkte som så: Nu måste jag hålla god min till processionens slut. Och så höll han sig ännu rakare, och kammarherrarne gingo och buro på släpet, som alls icke fans.

Källa

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om 

 

Likgiltig eller Liberaldemokrat? Valet är ditt!

Att av karriärskäl, vänskapsskäl, bekvämlighetsskäl eller andra skäl sitta på åskådarplats, medan historien förändras, är måhända bekvämt, men inte speciellt smart! Visst kan det ha sina poänger att sitta i trygghet, göra vågen då och då, applådera och lyssna till hejarklackens ramsor. Det är bekvämt att sitta på sin rumpa, med rykande ketchupkladdig varmkorv i händerna, på bästa åskådarplats… Tryggt på nåt vis!

Men i politiken funkar det inte. Antingen är du en av de få som får saker att hända, en av dem som förändrar sakernas tillstånd, eller så är du inte det. Och är du inte det så ska du faktiskt inte komma och klaga om Sverige och världen inte blir som du vill.

Världen är full av besvikna personer som trott att det räcker med att sitta och käka varmkorv på åskådarplats för att förändra världen, som tror att en hejarklack har politisk betydelse. Men de har fel. Att sitta på åskådarplats är också en sorts likgiltighet!

Nu finns det ett politiskt alternativ i Sverige som kommer att byggas upp under vintern och våren. Är du nöjd med din åskådarplats, och dina karriärmöjligheter, eller vill du mer av livet? Tänker du fortsätta att klaga över att Sverige är så eländigt, eller vill du göra något?

Att bara klaga är också en form av likgiltighet!

Likgiltigheten

Likgiltigheten är en form
där du lägger din förtvivlan
och stilla vaggar vid ditt bröst
som vaggar du ett barn
och inte kan inse
att det ska växa
att det ska tala
att det ska lära sig gå
och lämna dig.

Äger du varken mod
eller kraft eller glädje
eller är din förtvivlan
alltför liten och grå
för att stå för sig själv
om jag säger så
då brukar du klä dig i
likgiltighet.

Det är ditt sätt att överleva
det som sliter i dig
och som kräver av dig
de svar du inte har.
Därför likgiltighet
som håller frågan borta
och som är enkel
och användbar.
Användbar.

Men en dag
ska du förrådas
av likgiltigheten
som den dagen
du förrådde dig till den.
Du ska stå där modlös
och kraftlös
och utan glädje
och inte äga någon likgiltighet.
Den dag du behöver den bäst
ska den försvinna.
Ty den dag den försvinner
behöver du den bäst.

Den försvinner, och den krossar dig
genom att försvinna
som ett tomrum krossar sitt skal
när världen ger sig tillkänna.

Text: Göran Sommardal. Nedtecknat av bloggen Kontaktsporter. Musik: Stefan Nilsson. Framförande: Tommy Körberg, förstås. Och Stefan Nilsson. Här en annan version från 1985, med Tommy Stefan och orkester.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om , plus blogg, dn, svd, blogg, Ab, Expressen, Expressen, Expressen, dn, dn

Hjälp Liberaldemokraterna att samla namn!

(L) samlar namn för registrering av parti!

Vi behöver din hjälp. Vi behöver samla ihop 1500 namn för att registrera oss som parti. Du kan hjälpa oss genom att trycka ut blanketten här nedan, fylla i den med ditt, och dina vänner namn, och skicka den till oss.

Ladda hem vår blankett för namninsamlingen här: blankett för registrering av partibeteckning .

Med den i handen kan du samla namn från myndiga svenska medborgare. Notera att de som skriver under måste skriva namn och andra uppgifter, som personnummer och bostadsort, egenhändigt. De som skriver under blir INTE medlemmar, de skriver bara under för att stödja vår rätt att bilda parti.

Namnen kommer inte att bli offentliga. Vi ska lämna in dem till notarius publikus.

OBS!!!

Listorna måste vara fullständiga. Dvs den som undertecknar måste skriva hela sitt personnummer, sin namnteckning, ort och datum, och det själv. Annars är namnteckningen inte giltig!

När du samlat ihop namn skickar du namnen till oss.

Liberaldemokraterna
Attn: Amanda Brihed
Bridgevägen 12
142 66 Trångsund

Tack för din hjälp!

(Valmyndigheternas regler för registering av parti hittar ni här.)

 

Se även Amanda Briheds inlägg här!

Svenska hockeyförbundet är puckat!

Ja, rubriken är faktiskt helt på sin plats. Svenska hockeyförbundet är puckat! En svensk hockeydomare har avstängts på grund av att han delat en av Lars Vilks Muhammedkarikatyrer på nätet! Vilken galenskap!!!

Aftonblaskan skriver:

Det var strax innan jul som Svenska hockeyförbundets domar- och säkerhetschef Peter Andersson kallade den allsvenske hockeydomaren till ett personligt möte. Med på mötet som hölls på förbundskansliet vid Globen var också tävlingschefen Mikael Lundström.
Enligt uppgifter till Sportbladet ska den nu avstängde domaren då ha konfronterats med uppgifter om att han publicerat en karikatyr av profeten Muhammed på sin Facebook-sida. Säkerhetschefen ska också ha haft en utskrift av domarens Facebook.
– Domaren ska ha erkänt att han lagt upp bilden och hänvisat till yttrandefriheten, säger en källa.

Vad blir nästa steg? Att stänga av sossar, moderater, öldrickare, yogautövare, rökare eller andra som kan väcka uppseende och anstöt?

Nej, tusan! PROTESTERA!!! Vill ni protestera? Maila ordföranden och vice ordförranden på hockeyförbundet: christer.englund@swehockey.se, p.forsberg@swipnet.se.

Foppa-toffelhjältar?

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även PI, AB, Expressen,SvansboGothbarbieExpresssenExpressen,

En kort notis om lika skyldigheter och lika rättigheter…

Jan Rejdnell har skrivit ett inlägg om Broderskapsrörelsens initiativ för att bjuda in muslimer, som jag tycker är intressant: kristna Socialdemokrater bortser från mänskliga rättigheter! Det handlar om att Broderskaparnas kristna Socialdemokrater tagit bort en formulering om homosexuellas lika rättigheter i det manifest som används för att försöka bilda ett muslimskt socialdemokratiskt Broderskaparna.

Det är typiskt för politikens galenskap. I sin strävan att vara INKLUDERANDE skapar man grogrundar för ny diskriminering.

Broderskaparnas styrelse.

Det är tragiskt. På något sätt anser Broderskaparna att om de skulle hävda att alla människor har lika rättigheter, skulle de inte kunna skapa ett muslimskt Broderskaparna.

Helena Benaouda

Jag har nu på morgonen funderat en del på en annan galenskap: Helena Benaouda, ordföranden för paraplyorganisationen Sveriges Muslimska Råd.

Jag har inte förstått varför hon kunnat sitta i TV-sofforna, och varför hon representerade Sveriges muslimer prinsessbrölloppet tidigare i år. Detta trots att hon vräker ut sig galenskaper med jämna mellanrum…

Hon har fått bre ut sig eftersom media haft samma inställning som Broderskaparna: att muslimerna ska INKLUDERAS. Inte att muslimer ska ha exakt samma rättigheter och skyldigheter som alla andra i landet, utan att de ska INKLUDERAS genom att särbehandlas. Som om muslimer var omyndiga barn.

En av de fyra som gripits för misstanke om terrorism är 29-årige Munir Awad, Helena Benaoudas svärson. Han ska givetvis ses som oskyldig tills motsatsen bevisats. Det har alla rätt att ses som.  Men det är inte det jag ska prata om utan om denne ordförande för Sveriges muslimska råd.

Helena Benaouda har gång på gång sagt att hon inte ser nån extremism i Sverige. Men… Först arresteras hennes gravida (!) dotter och Awad 2007 i Somalia av kenyansk polis för samröre med terrororganisationer. Sen arresteras det såta paret (plus deras tvååriga dotter!) igen i Pakistan, tillsammans med Kubasvensken Mehdi-Muhammed Ghezali och några andra män, för samröre med skumma terrororganisationer och i sitt bagage hade de bland annat knivar, en strypsnara och predikningar av muslimska fanatiska imamer som förespråkar heliga krig!

Öh… Vilken sund mamma skulle låta sin 16-åriga dotter åka iväg flera månader till krigets och våldets Somalia? Vilken sund mamma skulle sen lugnt bara se på när hennes då 18-åriga dotter och tvååriga barnbarn åker till Pakistan med inspelningar av fanatiska imamer i bagaget?

Jag minns att jag tänkte just det 2007 när jag såg Helena Benaouda sitta i TV-sofforna och prata om hur hemskt det var att hennes son och dotter, som åkt till Somalia för att ”uppleva det vackra landskapet och äkta islamsk kultur” och för att kanske flytta ner dit, hade arresterats. Men inte fick hon någon fråga om detta från de kloka journaligisterna, nej!

LIKA rättigheter och LIKA skyldigheter!

Men tro nu inte att jag säger att detta bara är hur muslimer behandlas. Alla grupper som politikerna anser är svagare löper risk att behandlas med denna typ av silkesvantar. Och jag är FÖRBANNAT trött på att se detta ske gång på gång!

Därför ska jag ta ett exempel: ett parallellfall…

Ett skrämmande exempel är LSS och personlig assistans, där personliga assistenter saknar de mest elementära arbetsrättsliga skydd. Facket och politikerna har förhandlat bort 100 år av arbetsrättsliga lagar för personliga assistenter, allt för att kunna ”inkludera” de funktionshindrade. Mycket tragiskt!

Men LIKA RÄTTIGHETER måste också innebära LIKA SKYLDIGHETER!

I fallet personlig assistans måste givetvis ett system skapas som på sikt gör att personliga assistenter får samma rättigheter, och samma trygghet, som alla andra på arbetsmarknaden. Hur kan man vara fri och jämställd utan att SES och BEHANDLAS på samma sätt som alla andra? Det går inte! Sann jämställdhet uppnås för de funktionshindrade den dag deras personliga assistenter har samma rättigheter som alla andra på arbetsmarknaden.

Att inte behandlas efter principen lika rättigheter och lika skyldigheter betyder att man behandlas som en mindre vetande, ett barn. Tyvärr har handikapporganisationer gått med på att så ska ske i vissa fall.

Ja, det är ord och inga visor. Och tragiskt. Å ena sidan diskrimineras ännu funktionhindrade genom dålig tillgänglighet och genom ekonomiska besparingar som slår mot dem, å andra sidan accepterar många alltför ofta att de i sin egenskap av arbetsledare ses som barn, som inte kan ta ansvar.

Samma sak gäller för hur en del ser på muslimska organisationer. Å ena sidan diskrimineras muslimer som inte ska få bygga minareter till sina moskéer eller klä sig hur de vill, å andra sidan accepterar de alltför ofta att ses som barn, dvs att de lika skyldigheterna inte gäller för dem.

Inte alla muslimer har accepterat att representeras av Helena Benaouda, och bli sedda och behandlade som barn. Men svenska politiker och svensk media har struntat i detta. Och Broderskaparna struntar i de muslimer som anser att alla sexuella läggningar ska ha rättigheter.

Det är därför jag tycker Liberaldemokraternas begrepp: BÅDE RONDELLHUNDAR OCH MINARETER, är så briljant! Lika rättigheter och lika skyldigheter!!! Religionskritik och religionsfrihet går hand i hand! Utan det ena skulle aldrig det andra finnas!

Nu börjar det bli bizarrt. Galne Omar i Uppsala, Mahmoud Aldebe och nu senast Helena. Det är absurt vilka knäppgökar media valt som de som ska representera muslimerna i Sverige. Tacka fan för att en del tror att alla muslimer är som dessa ”representanter” när media har låtit dessa idioter sitta i TV-sofforna…

BAKGRUNDSFAKTA

Bakgrundsfakta. Helena Benaoudas dotter är född 1990 och var alltså nyss fyllda sexton, eller fortfarande femton år, när hon åkte med sin fästman till Somalia. Ja, fästman, de var förlovade… Och dottern var med barn, fyra månader in i graviditeten enligt den rapport hennes mamma var med och författade. Och de åkte ner dit, enligt deras förklaring, för att paret funderade (!) på att bosätta sig (!) i det äkta (!) muslimska  Somalia.

När de reste till Pakistans mest oroliga regioner med sin tvååriga dotter var det för att de funderade på att emigrera, igen. Iallafall sa de det! Återigen för att de områden i Pakistan de ville besöka var så religiösa, muslimska och vackra!

Läs gärna denna bedrövliga rapport från ett människorätts-gäng som ansåg att Munir Awad diskriminerats: http://dropmatrix.com/mmrk/1.pdf Läs det med det faktum i åtanke att dottern föddes 1990 och därför var 15 eller 16 när de åkte ner. Var jag den ende som hoppade till 2007 när jag hörde ordföranden för Sveriges Muslimska Råd sitta i TV-sofforna och säga att den UNGA dottern och hennes fästman planerade att flytta ner till Somalia?

Vilka familjetragedier som legat bakom detta bizarra fenomen vet jag inte. Men nu börjar jag tröttna på att den här dåliga familjesåpan lyfts fram och gjorts till storpolitik.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om 

Dessutom: DN, Snaphanen, DN, Expressen, Svd, Expressen, Expressen, tidning, Expressen, Svd, Svd, pi

Både rondellhundar, skämttecknare och minareter!

Polis har gripit folk som sägs ha förberett ett terrordåd mot Jyllandsposten pga deras Muhammedteckningar för några år sen. Samtidigt har Vilks hemsida slocknat… igen.

Terror och hot kan jag aldrig acceptera! Därför lägger jag in Vilks senaste rondellhund här på min blogg! Det fria ordet, och rätten att såväl, kritisera, som skämta med, och avteckna, främmande religioner och religionsinstiftare, måste försvaras!

I mitt Sverige finns det plats för både rondellhundar och minareter! Ett Sverige utan friheten att utöva sin religion som man vill och friheten att kritisera religioner, vore ett HEMSKT Sverige. Ett Sverige utan rätten att teckna av, och kanske t.o.m göra skämtteckningar av, Muhammed, Jesus, Buddha eller Moses, vore ett vidrigt och HEMSKT Sverige.

Att vissa religiösa är så småsinta och ogina att de tror att deras Gud är lika småsint och ogin som de är, är måhända ett problem för dem. De har rätt att vara småsinta och ogina och att utmåla sin gud som lika småsint och ogin. Men de har NOLL rätt att påtvinga andra människor, med andra åsikter, förbud mot att tänka, tycka eller teckna saker om deras religion.

Och till er som anser att Vilks bör stoppas för han provocerar folk… Skulle ni säga samma sak om en tonåring som blir våldtagen? Att hon var klädd för utmanande och därför får skylla sig själv? Att et var tonåringens fel?

Jag tar strid FÖR muslimers rätt att slippa Sverigedemokraters rasism mot dem. Jag tar strid för ALLAS rätt att utöva sin religion fritt här på lika villkor med alla andra. Jag är så pass liberal att jag ser burkaförbud som något fel och oönskvärt. Alla har rätt att klä sig, och tänka och tycka, som de vill! Men detta med hetsen mot Vilks är inte islam, det är inte religion, det är galenskap!

Samma sak med fanatiker som vill spränga folk i luften. Det har inget med religion att göra, utan med galenskap!

Läs även KULTURBLOGGEN.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även svd, Beelzebjörn, Kulturbloggen, Svd, Svd, Svd, Svd, DN, DN, Expressen, Expressen, GP,

Telegrammen från USA bör synas!

Piratpartiets Christian Engström och Rick Falkvinge publicerade några dokument, som lär härröra från Wikileaks, strax innan jul som avslöjar hur USA:s ambassad, och regering, direkt påverkar och styr Sveriges regering i upphovsrättsliga frågor, och i frågor om kontrollen av internet.

Vi är många som undrat över sanningshalten i detta dokument. Efter att ha funderat några dagar ser jag många likheter med liknande dokument som jag läst förr, och måste säga att dokumentet troligen är äkta.

Förra året läste jag tex den svenska ambassaden i Berlins korrespondens med Stockholm under andra världskriget, och delar av den tyska ambassaden i Stockholms korrespondens med regeringen i Berlin. Det de diskuterade var bland annat distributionsförbudet av tidningar.

Under kriget fick ”kontroversiella tidningar” tryckas, men inte distribueras, det var regeringens sätt att censurera media. Detta var ett påhitt som delvis kom från den tyska ambassaden. Telegrammen visar bland annat hur den tyska regeringen förhandlade med regeringen om detta.

Jag har läst liknande telegram från tyska ambassaden hem till naziledningen om hur de tryckte på den svenska regeringen att sluta rapportera om förintelsen och förföljelsen av judar. Sen har jag följt dessa påpud från nazityskland via UD till de svenska massmedierna som lydigt lydde UD:s direktiv om att inte prata för mycket om förföljelsen av judar i Tyskland.

Jag har även sett telegram från senare år som handlade om hur man under kalla kriget skulle få svenska företag att sluta vidareexportera amerikansk högteknologi till öststaterna, som Sovjet.  Telegrammen från USA:s ambassad är lika hårresande brutalt ärliga som det telegram Rick publicerat. Antingen slutar man exportera eller så blir det motåtgärder.

Oftast är inte ambassadtelegram så exakta som det Rick och Christian publicerat, men en del är. Och telegram som detta är ganska vanliga i stormakters korrespondens mellan ambassader och regeringar.

Telegrammen är troligen äkta. Hur som helst kan vi KRÄVA att få besked från regeringen om dess äkthet och om Sveriges politik NU!

Läs alltså dessa två bloggartiklar:

Sprid innehållet!!! Kräv att dina lokala politiker svarar på innehållet!

1. Rick Falkvinge’s ”Det kom en julklapp”

2. Christian Engströms ”Foliehatten av för Sveriges Marionettregering.”

Ingen djäkla fildelningsfråga!

Vi har tillräckligt mycket att gå på för att ställa regeringen till svars för detta, och oppositionen!

Men jag måste ge en varning, speciellt till många av Piratpartiets aktivister.

Detta är INGEN fildelningsfråga. Det råkar handla om bland annat fildelning men gör för guds skull därför inte detta till en strid för rätten att ladda hem och se dåliga amerikanska hollywoodfilmer gratis!

Fildelningsfrågorna väcker ofta de absolut sämsta instinkterna hos en del piratpartister, som likt ”cry babies” sätter sig ner på golvet och gråtande håller hårt i sin laptop och skriker ”jag vill inte betala för de filmer jag ser på och den musik jag lyssnar till, jag är pirat, jag är rebell”, så fort nån nämner ordet fildelning.

Det var dessa piratpartistiska ”cry babies” som sänkte partiet förra valet. Sänk inte denna debatten nu, tack! (Referens: sjökorten. I say no more!)

Fildelningsfrågan, som den framstår i dessa telegram, handlar inte om rätten att få ladda hem utan att betala, lika lite som transportförbudet för tidningar under det andra världskriget egentligen var en fråga om att få läsa vilken tidning man vill.

Det handlar om att vi har en supermakt, som påtvingar världen, och sina egna medborgare, kontroll, övervakning och en viss sorts politik. Det handlar om en sorts PAX AMERICANA, som vissa krafter i USA vill skapa, i det romerska imperiets PAX ROMANAs efterföljd. Dvs en sorts världsfred baserat på vapnens och pengarnas makt.

Det är det, inte rätten att tanka hem vad man vill utan att betala, eller teknokratiska detaljer om datorer och interner, som är den stora frågan vi bör diskutera nu, och protestera mot!

Beelzebjörn skriver bra om just detta. Jag citerar honom:

För om det här stämmer är det inte en fråga om ‘rätten’ att tanka hem Jackass 3D (herregud kan inte Steve-O bara lyckas med att ta livet av sig snart?) via Pirate Bay. För min del kan Hollywood få behålla 99% av den dynga de producerar utan att jag skulle känna mig ett dugg fattigare, och procenten som blir kvar kan jag betala för. Det här är en fråga om en enorm industri med stor betydelse för USA:s ekonomi, och man har från Amerikanskt håll gjort det till en fråga om nationell säkerhet att hålla efter ”cybercrime”. Det finns en politiskt tillsatt ”IP-czar”med uppdrag att se över och samordna myndigheternas arbete med detta, och Homeland Security (bland annat ICE – Immigration and Customs Enforcement) är i full färd med att angripa webbsidor som lobbyn pekar ut.

Det är inte fildelningen som angrips, utan HELA DEN FRIA KOMMUNIKATIONEN och det ”öppna samhälle” Reinfeldt värnar om, när samma myndigheter som ska jaga terrorister också ska bevaka näringslivets intressen, all in the name of The Almighty Dollah. Åtminstone om näringslivet även fortsättningsvis ska ha monopol på problemformuleringen, vilket allt pekar på än så länge.

Som Emma klokt påpekar kan detta verka som fullt rimligt och ansvarsfullt agerande bland många. Det skulle vara intressant att vara en fluga på väggen under något av Karl Rove och Fredrik Reinfeldts samtal ibland…

Det duger i så fall inte längre att sitta och mysläsa bloggar, och slänga upp en arg kommentar här och där, utan kommer att krävas att människor ger sig ut på gatorna. Inte i Piratpartiets namn, mind you. PP finns och tillhandahåller en plattform som jag för tillfället använder, men det här handlar inte om försenat valfläsk. Det kommer att krävas en resning inom båda blocken, och framför allt från den passiva röstboskapen som ingen makthavare väntar sig höra ett pip från.

Det har iofs funnits mängder med incitamenten för en sådan resning långt innan Stockholm 09-141 kom upp på Ricks blogg, men det vore ändå väldigt trevligt att få klart och tydligt verifierat att dokumentet verkligen kommer från Wikileaks.

Läs även Svensk Myndighetskontroll! Scaber Nestor.

Telegrammet

#09STOCKHOLM141:

194710
3/2/2009 13:57
09STOCKHOLM141
Embassy Stockholm
UNCLASSIFIED//FOR
OFFICIAL USE ONLY
08STATE45106|09STATE8410
VZCZCXRO6778OO RUEHAG RUEHAST
RUEHDA RUEHDBU RUEHDF RUEHFL RUEHIK RUEHKW RUEHLARUEHLN RUEHLZ
RUEHNP RUEHPOD RUEHROV RUEHSK RUEHSR RUEHVK RUEHYG
DE RUEHSM #0141/01 0611357
ZNR UUUUU ZZH
O 021357Z MAR 09FM AM
EMBASSY STOCKHOLM
TO RUEHC/SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 4176
INFO RUEHZL/EUROPEAN POLITICAL COLLECTIVE
UNCLAS SECTION 01 OF 03 STOCKHOLM 000141
STATE FOR EEB/TPP/IPE:TIMOTHY R MCGOWAN STATE
PLEASE PASS TO USTR FOR JENNIFER CHOE GROVES
SENSITIVE SIPDIS
E.O. 12958: N/A TAGS: KIPR, ECON, ETRD, PGOV, SW
SUBJECT: SPECIAL 301 FOR SWEDEN: POST RECOMMENDATION REF:
A) STATE 8410 B) 08 STATE 45106

1. (SBU) Summary. Embassy Stockholm recommends that Sweden
continues to be placed in the Special 301 Initiative, and
not be on the Watch List for 2009. We are aware of the differing
recommendations of the International Intellectual Property
Alliance (IIPA) and PhRMA. Post recommendation is based on:

– The progress made by the Government of Sweden (GOS) in five
out of the six items identified in the Special 301 Initiative
Action plan we communicated to the GOS last year and

– The sensitive domestic politics that the GOS needs to manage
in order to step up internet piracy enforcement in Sweden. The
GOS struggles, with good intentions, against a very negative
media climate and against a vocal youth movement. For example,
we want to highlight the risk that negative media attention on
the file sharing issue gives the Pirate Party a boost in the EU
Parliamentary elections in June 2009.

2. (SBU) This cable reviews the progress Sweden has made on the
Special 301 Initiative Action plan which we presented to the GOS
at the conclusion of the Special 301 review 2008 (Ref B). Post
continues to engage very constructively with the GOS, and has
good access and a good working relationship with key senior and
working level GOS officials. The actions taken since last year’s
review strengthen the legislative framework and provide better
enforcement tools for combating piracy. The Pirate Bay trial is
currently being heard in the district court in Stockholm. The
last day of the trial is March 4, and the verdict can be expected
on or about March 25.

3. (SBU) Embassy Stockholm believes it would be counter-
productive to watch list Sweden at this point. Likely negative
political and media reaction to a watch listing must be taken
into account. The Justice Ministry, with primary responsibility
for this issue, is fully on board and well aware of what is at
stake. It is currently battling with the Ministry of Enterprise,
Energy, and Communication about the next appropriate steps to
curb internet piracy. Now that the Enforcement Directive
implementation will finally enter into force
on April 1, and
there will soon be a first District court decision in the
Pirate Bay case — the Justice Ministry will turn its attention
to other key issues, primarily the ISP liability issue
and extra
resources to investigative capabilities. The GOS (led by the
Justice Ministry) has to conduct a delicate balancing act,
advancing this issue shortly before Sweden assumes the
Presidency of the EU, in the early days of the Obama
administration, and in the budding election campaign for the EU
Parliamentary elections.

End summary. Background.
————————

4. (U) The International Intellectual Property Alliance (IIPA)
has, in its yearly Special 301 submission to USTR, identified
widespread internet piracy and difficulties in achieving
effective enforcement against criminal copyright infringement
as problems in Sweden, and has requested that Sweden be placed
on the Special 301 Watch List for 2009. Sweden was not placed
on the Watch list in 2008, despite industry’s demands, but was
rather placed in the relatively recent, middle step, named
Special 301 Initiative. As part of the Initiative, post
conveyed a Special 301 Action plan to the GOS, covering six
items where the USG hoped to see progress during 2008.

Review of progress on action plan
———————————

5. (U) The Special 301 Initiative Action plan 2008 contained
recommendations in six specific areas. The GOS has acted, in
various degrees, in five of those areas. A review of progress
in the six areas follows in paras 6-11:

6. (SBU) Industry consultations/ISP liability: The GOS held
a series of industry consultations in the summer/fall of 2008,
with the explicit aim to discuss a voluntary industry
agreement involving ISPs and right-holders organizations
.
Industry contacts reported that the ISP’s were not willing
(they claim they are not able) to take on any action on a
voluntary basis. The first round of consultations was
concluded without results during the fall of 2008. The Justice
Ministry is currently working internally in the GOS to get
acceptance for a second round with a clear incentive for
progress, i.e. threatening with legislation in the absence
of a voluntary agreement
. There is some resistance in the
Center party led Ministry of Enterprise, Energy, and
Communications, and negotiations are on-going at senior
GOS-levels.

7. (U) Injunctive relief: The one item without any progress
is STOCKHOLM 00000141 002 OF 003 Action plan item 2,
Injunctive relief. The GOS maintains that there are adequate
provisions currently on the books in Sweden, and does not
intend to introduce new legislation. (Note that industry
claims to the contrary were supported by the recommendations
of the Renfors Commission, a government study commissioned
to look into the file sharing issue. The GOS has declared
that it will not further implement Renfors’ recommendations.
End note.)

8. (U) Implementation of the Enforcement Directive: The bill
was approved by Parliament on February 25, and the new
provisions will enter into force on April 1, 2009. The
political sensitivities made the final handling of the Bill
very delicate for the Alliance government. Much of the debate
and negotiations have been done in public, and there has been
tremendous pressure put on individual MPs. The passage of the
implementing legislation is therefore a much greater victory
for the GOS than it might appear. Major changes, compared to
the original proposal, are:

– the law will not be retroactive, i.e. only for copyright
infringements committed after the law has entered into force
can a court order that the identity behind an IP-number be
handed out.

– The court will make a proportionality assessment, i.e.
weigh the need of the rights-holder to get access to the
personal identity against integrity aspects of the person
behind the IP number. The law now stipulates that a certain
scale of infringement will be needed for the court to decide
that the information should be handed out. Normally, that
would be the case when the infringement consists of up-
loading a single film or musical piece — since that
typically incurs significant damage to the rights-holder.
The same judgment will be made for a significant scale of
down-loading copyright protected material. The law
establishes that if the infringement is the down-loading of
only a few pieces, then normally the court’s assessment
should be that the integrity interest must take precedence
and the information must not be handed out.

– The law includes provisions that the GOS intends to
observe and assess how the law is used, to ensure that the
law is indeed used to go after significant cases of
copyright infringements. This monitoring will commence
immediately once the law has entered into force.

9. (U) Granting police and prosecutors the right to
identities behind IP numbers of individuals potentially
implicated in copyright crimes of lower dignity,
i.e. fines
rather than prison sentences: The Justice Ministry has
also worked towards the goal of changing legislation so
that police and prosecutors can get access to information
about identities behind IP numbers in cases where the crime
could lead to a fine (rather than a prison sentence). The
usual Swedish term for this type of crime (punishable by
fine, not prison) is crime of lower dignity. At present,
law enforcement officials are only allowed to get such
information if the infringement could lead to a prison
sentence. The GOS has agreed to change the legislation, and
it was made part of a study commissioned to propose the
steps needed to implement such a change. The proposed
changes were recently separated out from the rest of the
study, and were reported in advance to Justice Minister Ask
late January 2009. Although the slow legislative process is
disappointing, the GOS has already agreed on the necessary
changes that will strengthen the investigative tools of
enforcement officials.

10. (SBU) Police and prosecutors: There are now
two full-time prosecutors dedicated to IPR/copyright
issues. Police officers have been trained, but we
understand that they are not allowed to devote attention
to IPR/copyright issues. They are back in their regular
line of duty in their districts, where there are conflicting
priorities. We have understood that the prosecutors have
alerted that this is a problem for their work – they are
stuck with a backlog of old errands and without the support
of investigative officers. The prosecutors ask for
investigative officers that are exclusively devoted to IPR
issues, today there are no such investigative capacities.
The Justice Ministry has repeatedly asked the Head of the
Swedish Police for information about how he plans to come
to terms with the investigation deficiencies. Although the
GOS recognizes the needs, the budget bill for next year
will likely not contain significant increases for law
enforcement, given the harsh economic conditions. This is
an area where post can work with the GOS and industry to
highlight the significant impact additional resources in
this area might have.

11. (SBU) Public education: In the fall of 2008, the GOS
released a new information material, primarily aimed for
youth, which will be broadly distributed in Swedish
schools. Justice Minister Ask’s staffers are currently
considering the pros and cons of engaging Cabinet members
in the public debate. Given all the negative attention
around the Enforcement directive and the Pirate Bay trial,
the determination thus far has been to keep a low profile.
The GOS recognizes that there is a real risk that the
window of opportunity was lost already several years ago
– when leading politicians didn’t take the debate. How
to engage at this point is a delicate matter.

Pirate Bay
———-

12. (U) After the raid on Pirate Bay on May 31, 2006, the
issue of internet piracy was fiercely debated in Sweden.
Press coverage was largely, and still is, unfavorable to the
positions taken by rights-holders and the USG. The Pirate
Bay raid was portrayed as the GOS caving to USG pressure.
The delicate situation made it difficult, if not counter-
productive, for the Embassy to play a public role on IPR
issues. Behind the scenes, the Embassy has worked well
with all stakeholders. After 18 months of investigation,
the prosecutor filed indictments against four individuals
for contribution to copyright infringement because of their
activities administrating the Pirate Bay bit torrent
webpage. The case is currently being heard in the district
court in Stockholm, and the trial is scheduled to be
completed on March 4. The sentence is expected on or about
March 25, i.e. before the conclusion of the Special 301
review process. However, we fully expect that any outcome
will be appealed to a higher court, which means that the
final verdict will not be known for several years.

PhRMA’s drug pricing issue
————————–

13. (U) PhRMA has also requested that Sweden be put on the
Special 301 Watch List. The request is based on the GOS
decision to de-regulate the pharmacy market in Sweden and
the alleged plans to reduce prices of patented
pharmaceuticals on the Swedish market with the aim to
finance the redesign. The price cut is believed to be as
high as 10 percent.

14. (U) According to the Swedish Ministry of Health and
Social Affairs, the GOS does not plan to impose a general
price cut on patented pharmaceuticals, but rather has the
intention of maintaining a model for a value based pricing
system. TLV, the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency,
a central government agency, has been assigned to suggest
principles for pharmacy mark-up and to suggest how the
profitability in the pharmacy market will be assessed
and followed up. TLV will present its proposals to the
GOS on April 1 this year.

15. (U) As of March 2 there is no decision, nor anything
in writing, that confirms that the GOS is actually
proposing a 10 percent general price cut on patented
pharmaceuticals. Therefore the Embassy does not recommend
that Sweden be put on the 2009 Special 301 Watch List as
concerns the de-regulation of the Swedish pharmacies.
However, should the GOS as a result of the April 1 TLV
report reach a decision to impose a general 10 percent
price cut on patented pharmaceuticals, the Embassy will
engage in high-level advocacy with the GOS on the issue
again.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,,,

Mer om ämnet: Henry RFruntimmersbloggenBalkanpulspiratkopieringsvensson, Scaber Nestor, HAX, BeelzebjörnUrsinnigCopyriotAlliansfrittPippi,KulturbloggenMichael Gajditza. Silfverur, FarmorGun, Nyheter24, Svd, en SKP blogg, Annarkia, DI-trader, Vakare, Nordic dervish, Jinge, internetcensur, Kulturbloggen, scabbe, Martin E

Minns ni IB?

Om du undrar varför så många reagerar mot datalagringsdirektivet, och mot de ökade kontrollerna av svenska medborgare, ska du se denna video. Det sägs idag att datalagringsdirektivet INTE kommer att användas för att spionera på svenska medborgare. Det påstås att FRA aldrig kommer at spionera på svenskar. Ja, ja… Så sa man förr också.

Klippet handlar om IB. IB övervakade svenskar trots att myndigheterna sa att IB ALDRIG skulle övervaka eller spionera på svenskar!

”Jag försäkrar att…” Jo, tusan! För övrigt håller USA på att bygga ett stort spionnätverk just nu. Då gör väl Sverige samma sak.

Läs även: Svensk Myndighetskontroll, Jens OdsvallMalin W, Mr Hama, Amanda, Lennart Regebro, DN, DN, AB, Skånskan, AB

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om 

Beatrice Ask måste stoppas!

En svensk tiger INTE!

Jaha, det gick snabbt, nu har Beatrice Ask och redan tagit fram nya lagförslag med ännu mer övervakning av oss svenskar. Alla uppgifter om oss ska lagras så att man kan lösa till och med småbrott. Aftonbladet skriver:

Polisen ska även få möjlighet att ta reda på var en dator eller annan elektronisk utrustning finns samt få tillgång till uppgifter som IP-nummer, namn och telefonnummer till en datoranvändare om det finns brottsmisstanke. Även om det handlar om brott som bara kan ge böter, i dag krävs att det handlar om brott med strängare påföljd.

Justitieministern menade att det med det nya lagförslaget blir lättare att utreda brott där ungdomar kränkts på internet. Dessa brott ger ofta bötesstraff vilket gör att det nu är svårt för polisen att hämta ut den information de behöver för att kunna hitta en misstänkt gärningsman.

Hon, och hennes anhang,  måste stoppas. Nu måste vi ta fram strategierna för att göra det! Det är dags för revolten mot Ask och förmyndarsamhället! Att visa att en svensk INTE tiger när justitieministrar gör olag till lag!

Detta är Svensk Myndighetskontrolls linje . Michael Gajditza skriver:

Regeringen har idag överlämnat nästa övervakningslag för granskning hos lagrådet. Vid en pressträff idag sa justitieminister Ask att hon hoppades att lagen ska kunna träda i kraft 110701.

Nyligen så uttalade sig lagrådet om datalagringsdirektivet och förslaget till svensk lag kring detta direktiv. Nu är det dags för ”De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation” som kan sägas till del vara en anvisning för hur delar av direktivet ska tillämpas men också om hur olika former av tvångsmedel ska användas.

Innehållet är i stort sett känt och bygger i allt väsentligt på polismetodutredningens resultat och önskemål och man kan nu utan vidare konstatera att det i många avseenden tas ytterligare stora kliv in i ett samhälle som jag känner att jag får allt mindre lust att uppleva.

Nytt: Expressen, AB I övrigt: WINSTON! Läs även Jan Rejdnell om ”rädslan för muslimerna”.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om 

Liberaldemokraterna på SVD och Newsmill

Två debattinlägg av Liberaldemokraterna har publicerats idag som jag rekommenderar. Det ena, på Svenska Dagbladets debattsida handlar om sexköpslagen. Det andra på Newsmill har jag varit med och skrivit och det handlar om plattskatt och medborgarlön och vad det kan göra för de hemlösa:


SVD-debatt: EU säger nej till svensk morallag

och Newsmill: Medborgarlön och plattskatt är lösningen!

——————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: SVD, Per Pettersson, Calle Rehbinder

Läs även andra bloggares åsikter om ,


Riktiga terrorister skriver inte i sin Facebookstatus vad de ska göra

Man kallade inte lasermannen i Malmö för terrorist. Då ska man inte kalla galningen i Stockholm i förrgår för terrorist heller. Jag byter benämning på dådet till bombattentatet.

För övrigt noterar jag nu på morgonen att Maud Olofsson anser att bombattentatet bevisar att det var bra att man genomdrev FRA-lagen. (Läs om det i Aftonbladet här!) Jaha det var verkligen ett synnerligen ointelligent uttalande. Varken FRA eller CIA eller SÄPO lyckades ju stoppa den här självmordsbombaren trots att han la han ut alla detaljer om hur han tänkte på sin egen facebooksida.

Ibland undrar jag om inte den elektroniska övervakningen gör våra myndigheter dummare bara.

Två galningar från Skåne skryter vitt och brett med att de ska tutta eld på Lars Vilks. Beger sig dit (utan att myndigheterna surfat in på deras Facebooksidor givetvis) och sätter eld på sig själv istället. Galningar från Somalia förbereder terrordåd och skickar sms och mail fel. Och sen denne jihadist som länkar till Al Quaida på sin Facebooksida.

Det är som Michael Gajditza sa på liberaldemokraternas forum på Facebook nyss: ”De terrorister man fångar är de som går in på en polisstation och självdör.”

Istället för signalspaning, eller för åtgärder som hotar vår frihet, så kanske polisen skulle skaffa datorer och ett Facebook-konto?

Skämt åsido är detta faktiskt viktigt. Detta är en underrättelsemiss av stora mått. Sådana här galningar håller man koll på, bland annat genom att kolla deras FB-sidor. Det är inte svårt. Man kollar givetvis grupperna.

Riktiga terrorister skriver inte i sin Facebookstatus hur de tänker. Galningar gör det.

För övrigt skulle jag hellre kalla svensk massmedia terrorister än galningen. Det sätt som media piskar upp hysteri just nu är riktig terror!!

I övrigt har Michael Gajditza skrivit ett bra inlägg om hur man bör beteckna denna ensamma galning, och HAX inlägg från igår är så läsvärt att det får en länkning till. Dessutom från igår, dessa artiklar av: Michael Gajditza (L)Rick Falkvinge (Pp)Anna Troberg (Pp)Amanda Brihed & Jens Odsvall (L), Calle Rehbinder(L) och (Pp).

Nytt: PI, Jinge, Expressen, Peter Andersson, Annarkia, AB, Svd, GP, Gp, Svd, Expressen, Expressen, Expressen, Svd, Dn, Dn, DN, Expressen,

—————

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-


Läs även andra bloggares åsikter om ,

Rädslan är ett större hot än terrorn!

Lite länktips till kommentarer om försöket till terrordåd i Stockholm och den fara som finns om vi låter rädslan styra: Michael Gajditza (L)Rick Falkvinge (Pp)Anna Troberg (Pp)Amanda Brihed & Jens Odsvall (L)

Dessutom HAX (L) och (Pp), kommentar som jag citerar här:

Självmordsbombaren

Det är ännu tidigt, men mycket talar för att det var en självmordsbombare som försökte genomföra ett attentat i julhandeln i Stockholms city i går. Och vad jag kan förstå framförde han två skäl för att skrida till verket. 

Dels ville han protestera mot den svenska yttrandefriheten – manifesterad i att vi tillåter konstnären Lars Vilks att verka fritt.

Att inskränka vår yttrandefrihet – frivilligt eller under hot – får naturligtvis aldrig bli aktuellt. Jag är dock en smula orolig för att somliga kommer att vackla på den punkten.

Dels ville attentatsmannen protestera mot den svenska truppnärvaron i Afghanistan. Det där är lite knepigare. Det är nämligen ett problem som vi svenskar har dragit på oss själva – och som nu flyttar kriget till våra gator.

Men jag är helt säker på att regeringen kommer att försöka spinna det hela till att bli tvärt om – till att detta bara är ytterligare ett skäl för våra trupper att stanna i Afghanistan.

För övrigt misstänker jag att regeringen, hemliga polisen och oppositionens hökar i smyg är lika överförtjusta som sverigedemokraterna. Detta kommer att användas som skäl för att rulla ut övervakningsstaten i ännu snabbare takt. Det kommer att göra politikerna än vårdslösare med våra fri- och rättigheter i namn av war on terror. Det kommer att användas som ursäkt för mer hemlig utrikespolitik.  Fungerade inte lejonpulvret? Mera lejonpulver! Typ.

Nu gäller det att vara på sin vakt, så att inte allt går över styr.

—————

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-


Läs även andra bloggares åsikter om ,

Läs dessutom: Högbergs, Peter Andersson, Kent Persson, Röda Malmö, SVD, SVD, ExpressenExpressen, Expressen, AB, AB, AB, GP, GP, GP, SDS; SDS, DNSVT

Gå i strejk!

Landets alla läkare borde gå i strejk, eller protestera mot hur de behandlas av försäkringskassan, som rutinmässigt bedömer att deras intyg i samband med sjukförsäkring är felaktiga, skriver Michael Gajditza i denna brinnande artikel om en av vår tids stora galenskaper.

Svensk Myndighetskontroll: Det känns som jag skrivit något viktigt.

Försäkringskassans sjukförsäkringsexperter

Vägra att skriva intyg som ändå bara underkänns av nån cykelreparartör på FK som aldrig ser nån patient. Se hur avslagen ser ut. FK:s läkare tar fram nån tabell och i denna hittar han vad socialstyrelsen har fastlagt är normal tid för att återhämta sig och så kör han på det. Att patienter är olika och att man kan ha individuella skillnader är inget det tas någon som helst hänsyn till.

Vem f-n skulle acceptera att få sin professionella bedömning avfärdad på det sättet gång på gång? Det måste vara personligt kränkande att få sin bedömning avfärdad gång på gång på gång men så här långt har jag inte sett någon reaktion från t.ex läkarförbundet.

Själv ska jag nu för min klients räkning söka prövningstillstånd i Kammarrätten och beviljas inte det så överklagar jag till regeringsrätten och blir det nej även där så är det Europadomstolen nästa. Med tillräckligt många i rättsprocesser mot staten så kommer det för övrigt att visa sig att nån besparing blev det ändå inte. Det blev bara ett långt, utdraget och onödigt lidande för många människor som inte alls skulle ha behövt utsättas för detta.

Sättet att ta hand om fattiga och sjuka talar om för oss om det samhälle vi lever i är ett bra eller ett dåligt sådant. Vårt samhälle har, med det som utgångspunkt, försämrats radikalt de senaste åren.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs mer i ämnet här: AB, AB, AB, AB, Röda Malmö, Annarkia, Högbergs,

Läs även andra bloggares åsikter om 


Jag är Wikileaks!

Jag lägger ut två dokument till från Wikileaks idag igen med motiveringen: ”jag är Wikileaks”. Gör samma sak i din blogg, eller starta en ny och gör det där!

Här är en lista över speglar till Wikileaks.


Dessutom, lite Blogg-lovin: Lars-Erick, Farmor Gun, Opassande, Nikke Lindqvist, Amanda Brihed, Scaber Nestor som lagt in ett Wikileaks dokument ,  SvdDNTokmoderatenZaramisFalkvingeABSvdDNHAXRöda BergetBeelzebjörnOpassandeDNDNGothbarbieAnna TrobergAnna,  ABDNFilippucogito, Ekdahl, HAX, Odsvall, Gajditza, ingsoc, Nemokrati, Bibbi, Aftonbladet, AB, Olof B

Viewing cable 09STOCKHOLM194, SWEDEN: CI/KR RESPONSE FOR S/CTIf you are new to these pages, please read an introduction on the structure of a cable as well as how to discuss them with others. See also the FAQsReference ID Created Released Classification Origin09STOCKHOLM194 2009-03-20 13:01 2010-12-05 17:05 SECRET Embassy StockholmVZCZCXYZ0008PP RUEHWEB
DE RUEHSM #0194 0791327ZNY SSSSS ZZHP 201327Z MAR 09FM AMEMBASSY STOCKHOLMTO SECSTATE WASHDC PRIORITY 4231S E C R E T STOCKHOLM 000194
SIPDIS  S/CT SHARRI R. CLARK
E.O. 12958:  DECL: 03/20/2019 TAG PTER, PGOV, ASEC, EFIN, ENRG, KCIP, SW
SUBJECT:  SWEDEN: CI/KR RESPONSE FOR S/CT
REF: SECSTATE 15113
Classified By: CDA  Robert Silverman for reasons: 1/4 (B), (D), (E), and (G)
¶1. (S) In  response to reftel, post would like to add Sweden’s communications  infrastructure to the CI/KR list.  Although Sweden does not posses a  direct undersea cable from the U.S.,Sweden is a central European  communications hub.  For example, Swedish company TeliaSonera is an  international carrier that owns and manages 43,000 km of fiber optic  cable linking Russia and the Baltics to the rest of Europe and the U.S.   If these lines of communications were to be destroyed, disrupted, or  exploited, it may compromise global communications.
¶2. (S) Post  recommends keeping Swedish pharmaceutical manufacturing company Recip AB  on the CI/KR list for its production of ThyroSafe (potassium iodide).   This resource provides protection in the aftermath of a nuclear  emergency. ThyroSafe is the only FDA approved 65 mg potassium iodide  tablet used to protect the thyroid gland against radioactive iodine  released during a nuclear emergency. SILVERMAN

***

Viewing cable 08BERLIN643, s) germany requests information concerning
If you are new to these pages, please read an introduction on the structure of a cable as well as how to discuss them with others. See also the FAQs Reference ID Created Released Classification Origin08BERLIN643 2008-05-16 10:10 2010-12-05 12:12 SECRET Embassy BerlinAppears in these articles:http://www.spiegel.deVZCZCXRO6021PP RUEHDEDE RUEHRL #0643 1371014ZNY SSSSS ZZHP 161014Z MAY 08FM AMEMBASSY BERLINTO RUEHC/SECSTATE WASHDC PRIORITY 1230INFO RUCNFRG/FRG COLLECTIVERUEHAD/AMEMBASSY ABU DHABI 0151RUEHBM/AMEMBASSY BUCHAREST 0195RUEHVB/AMEMBASSY ZAGREB 0154RUEHDE/AMCONSUL DUBAI 0105 S e c r e t berlin 000643
Sipdis, isn/mtr, eur/ags and eur/pra
E.o. 12958: decl: 05/16/2033Tags: parm, prel, ettc, mtcre, ksca, ir, gmSubject: (s) germany requests information concerningiranian procurement of xxxxxxxxxxxx test chamber
Ref: a. 07 state 75839b. State 15220c. Berlin 195d. State 40087e. Berlin 511
Classified By: Glbal Affairs Unit Chief Don L. Brown forreasons 14 (b) and (d).
¶1. (u) this is an action request. Please see para 5.
¶2. (S) On May 13, MFA Export Control Division Desk OfficerWiebke Wacker provided Global Affairs Oficer with aGerman-language nonpaper requesting nformation from U.S.concerning an Iranian natioal, xxxxxxxxxxxx, in connection with the Iranianprocurement of a German origin environmental test chamberfrom the firm xxxxxxxxxxxx. In support of acurrent investigation, the Germans are specificallyinterested in knowing whether the USG has any informationindicating that xxxxxxxxxxxx was aware that the Iranianfirm Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG) would be theactual end-user of the environmental test chamber.
¶3. (S) In a May 5 meeting, Wacker provided Global AffairsOfficer with further background information concerning thisinformation request. According to the German Customs Officeof Criminal Investigation (Zollkriminalamt, or ZKA), Wackersaid, xxxxxxxxxxxx was confronted (and possibly detained)by U.S. authorities in February 2008 while applying for avisa at AmConGen Dubai. Wacker said the ZKA has assessedthat information concerning xxxxxxxxxxxx business contacts withxxxxxxxxxxxx is a critical piece of evidence needed tosupport the ZKA’s ongoing investigation into xxxxxxxxxxxxand Iranian efforts to procure an environmentalchamber from xxxxxxxxxxxx.
¶4. (S) Begin informal Embassy translation of German-languagenonpaper:
With reference to the Non-Papers from June 1, 2007, August 3,2007, December 18, 2007, February 15, 2008, and April 21,2008 regarding the procurement of an environmental testchamber by the Iranian xxxxxxxxxxxx from the German xxxxxxxxxxxx via Romania and Croatia, we take this opportunityto ask the U.S. authorities about the following points:
The German export control authorities have learned thatxxxxxxxxxxxx was approached by U.S. authorities aboutthese matters. Because the German authorities have alsoundertaken investigative measures, we are interested ininformation concerning the results of these conversations.
The U.S. authorities reported in their Non Paper from April21, 2008, that the Iranian firm SBIG is the actual intendedrecipient of the test chamber. The German export controlauthorities are accordingly interested in knowing whether theGerman citizen xxxxxxxxxxxx had knowledge of thisend-user.
We thank you for the information in connection with theSBIG’s procurement attempts and we look forward to continuingour excellent cooperation in the area of export controls.
End text of informal Embassy translation.
¶5. (SBU) ACTION REQUEST: Post requests Department guidancein responding to the questions posed in the German nonpaper.Timken jr

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,HD;

Wikileaks: ”I am Spartacus”

What is needed now is an international campaign to save Wikileaks. It can be done via the method:  ”I Am SPARTACUS”. We can share the links to adresses where we can find the Wikileaks mirrors on the internet, and we can publish some of the documents on our own webbpages. If 100.000 people does this then we can all make a difference! And publish them as documents or pdf:s on public sites too as scribd: http://www.scribd.com/. (For an example of what you can do on scribd: click here: wikileaks.)

Those who can can make a mirror of their own to Wikileaks:

http://46.59.1.2/mass-mirror.html

Or link to mirrors as these two:

http://fringewire.net/

http://savewikileaks.net/another-wikileaks-address/

On these two sites you can find documents that you can copy to your site or blog, or that you simply can post all over the internet. In this way hundreds of thousands of people can say: ”I am Wikileaks”! If possible choose the documents that are classified as SECRET.

http://www.wikileaks.ch

”I am Wikileaks”

Viewing cable 08LONDON1350, HMG RAISES THE BAR ON INTEL FLIGHTS

Reference ID Created Released Classification Origin
08LONDON1350 2008-05-14 15:03 2010-12-02 21:09 SECRET//NOFORN Embassy London

 

VZCZCXYZ0002
OO RUEHWEB

DE RUEHLO #1350/01 1351506
ZNY SSSSS ZZH
O 141506Z MAY 08
FM AMEMBASSY LONDON
TO RUEHC/SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 8598
RUEKJCS/SECDEF WASHDC IMMEDIATE
RUEKJCS/CJCS WASHDC IMMEDIATE
RHMFISS/HQ USEUCOM VAIHINGEN GE IMMEDIATE
RUEHLO/USDAO LONDON UK IMMEDIATE
INFO RUEHLB/AMEMBASSY BEIRUT IMMEDIATE 0277

 

 

S E C R E T LONDON 001350 

SIPDIS
NOFORN 

STATE FOR U/S ROOD, PM ACTION TEAM AND EUR/WE/UK
OSD FOR USDP EDELMAN
EO 12958 DECL: 04/24/2018
TAGS MARR, MOPS, PINR, PREL, LE, UK
SUBJECT: HMG RAISES THE BAR ON INTEL FLIGHTS
REF: A. STATE-LONDON SVTC MAY 9
 B. LONDON 1159 C. MAY 1 GILLARD-TREMONT LETTER D. LONDON 1115 E. LONDON 1064 F. TREMONT-PMAT EMAIL APRIL 16

Classified By: DCM Richard LeBaron for reasons 1.4, b/d.

1. (S/NF) Summary and Recommendation. FCO contacts explained May 14 that HMG’s May 1 approval (ref C) for CEDAR SWEEP flights had been widely considered at MOD and FCO, with some departments flagging concerns about the information provided by the USG. HMG is concerned that the request for reconnaissance flights may have been made by the Lebanese MOD, rather than the entire GOL. Embassy will be receiving a new letter from HMG setting out that HMG approval for CEDAR SWEEP was based on the understanding that the flights are approved by the entire GOL. Secondly, FCO is concerned that human rights reports, including the State Department’s own, do not reflect the sterling reputation of the LAF as conveyed in our April 14 request for use of Akrotiri airbase. HMG expects the United States to monitor use of the CEDAR SWEEP intel and ensure the LAF lives up to its commitment to maintain high human rights standards. Embassy London is concerned by HMG’s piling on of concerns and conditions, which portend a burdensome process for getting the rest of our intel flights approved, per ref B. We recommend high level approaches to MOD and FCO counterparts to register concern about these new conditions. Embassy Beirut may also want to consider having the GOL engage the British directly. End Summary.

Concerns And/Or Implied Conditions
---------------------------------- 

2. (S/NF) John Hillman of FCO’s Whitehall Liaison Department informed PolMilOff May 14 of several HMG concerns/conditions about CEDAR SWEEP that could jeopardize future use of British territory. First, Hillman said that the FCO regional bureau responsible for Lebanon had questioned USG assurances that the reconnaissance missions were requested by “the Government of Lebanon.” The regional bureau was concerned that the request for reconnaissance assistance may have only been made by the Lebanese Ministry of Defense, rather the entire Lebanese cabinet, which apparently requires consensus on controversial issues. HMG believed the GOL could disavow assertions that it requested reconnaissance assistance if the flights were made public. Hillman said that HMG was “entitled to accept” the USG understanding that MOD was authorized to make the request on behalf of the entire GOL. HMG has sent Embassy London a follow-up letter (not yet received) emphasizing that HMG’s May 1 approval was contingent on the understanding that the request was made by the GOL. Hillman said that, should the GOL disavow the request and it become clear that the entire GOL was not supportive of the flights, HMG would have difficulty approving the involvement of British territory in CEDAR SWEEP.

3. (S/NF) Second, Hillman said the FCO human rights department noted that, despite the Lebanese MOD’s assurances that it would not use the shared intel unlawfully, Human Rights Watch and even the State Department’s own Human Rights Report had documented cases of torture and arbitrary arrest by the LAF. Hillman underscored that if there were any risk that detainees captured with the help of CEDAR SWEEP intel could be tortured, HMG would expect the USG to impress upon the LAF that assurances of lawful treatment must be upheld in practice. Furthermore, Hillman said, to the extent that the USG becomes aware of arrests made as a result of CEDAR SWEEP intel, HMG expects the USG to ensure the detainees are treated lawfully. If the U.S. became aware of “reasons to doubt LAF assurances,” HMG would expect to be notified immediately. Hillman noted that these human rights considerations would undoubtedly be reviewed in the next Cedar Sweep approval cycle.

Comment and Recommendation
-------------------------- 

4. (S/NF) Hillman emphasized that the decision to approve CEDAR SWEEP had been widely discussed in MOD and FCO, with the decision made by Minister Kim Howells, but even Foreign Secretary had been informed. He noted that “the highly cautious approach is a reflection of Parliamentary, public, and media attention to issues involving UK complicity in human rights violations.”

5. (S/NF) Embassy London finds these additional conditions for HMG approval and assumptions about our ability to monitor every CEDAR SWEEP-related apprehension to be not only burdensome but unrealistic. We recommend that DOD and State officials raise with UK counterparts the concern that excessive conditions such as described above will hinder, if not obstruct, our cooperative counterterrorism efforts. While we share HMG’s concerns that human rights not be sacrificed for the sake of CT, we cannot take a risk-avoidance approach to CT in which the fear of potentially violating human rights allows terrorism to proliferate in Lebanon. We also recommend that Embassy Beirut consider whether it would help to have the urge the GOL engage the British directly. HMG is supportive of the Siniora government and may be less rigid if asked to assist by the Siniora government itself. Visit London’s Classified Website: http://www.intelink.sgov.gov/wiki/Portal:Unit ed_Kingdom TUTTLE

 

Viewing cable 09KABUL165, CENTCOM COMMANDER PETRAEUS JAN 20 MEETING WITH

Reference ID Created Released Classification Origin
09KABUL165 2009-01-23 07:07 2010-12-02 21:09 SECRET Embassy Kabul

 

O 230734Z JAN 09
FM AMEMBASSY KABUL
TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 6962
INFO AFGHANISTAN COLLECTIVE PRIORITY

 

 

S E C R E T KABUL 000165 

EO 12958 DECL: 01/22/2019
TAGS PINR, PREL, PTER, AF
SUBJECT: CENTCOM COMMANDER PETRAEUS JAN 20 MEETING WITH
PRESIDENT KARZAI

Classified By: Ambassador William B. Wood, U.S. Embassy Kabul, Reasons: 1.4 (B and D)

Summary
------- 

1.(S) On January 20, CENTCOM Commander Petraeus, accompanied by Ambassador Wood and CENTCOM staff, met with President Karzai and his senior National Security staff.

India/Pakistan
-------------- 

2.(S) Petraeus asked Karzai to urge India not to curtail its cooperation with Pakistan. India would never have more positive Pakistani leadership than Zardari, Gailani, Kiayani, and Pasha and, in spite of the difficulties, now was the time to try to make progress in the relationship. Karzai said the U.S. should urge China to press Pakistan, over whom they had great influence, to cooperate with Afghanistan and with India. He noted that the Indians were prepared to offer Afghanistan light attack helicopters. A short discussion followed highlighting the adverse reaction in Pakistan to Indian provision of military equipment to Afghanistan.

Civilian Casualties and Afghan Participation in Special Ops
--------------------------------------------- -------------- 

3.(S) President Karzai raised the civilian casualty issue. Petraeus assured him that the U.S. was taking every step to minimize civilian casualties for both humane and policy reasons. He noted the importance of the new tactical directive. Petraeus cited recent reports by the respected Afghan Independent Human Rights Commission that clearly put the onus on the terrorists for civilian casualties, although it also called for more thorough and transparent investigation of allegations by the coalition.

4.(S) Petraeus noted that the increase of 30,000 U.S. troops next year would also increase combat, leading to the possibility of increased civilian casualties in the short term. President Karzai asked if we really knew who we were fighting. Petraeus was categorical that we had confidence in our intelligence and believed we knew who the enemy was. Karzai said that Afghans were suspicious of the U.S. because of the situation in Helmand. &The tribes must back you,8 he said, and that does not mean recreating tribal militias.

5.(S) Petraeus noted that Karzai had not acted on our request for 100 Afghans to accompany our special operations forces on night raids. Karzai argued that 100 Afghans would not give Afghanistan meaningful control over the operation but would force them to take responsibility when a mistake was made. He promised to study the issue further and called for greater Afghan participation in both the selection of targets and the implementation of operations. Petraeus suggested that on a pilot project basis we might consider putting more Afghans with one of our special strike forces so that they could in reality conduct the operation. He emphasized the importance that the U.S. should remain in a position to conduct after-action site exploitation for intelligence purposes.

6.(S) Karzai raised the issue of the use of dogs in house raids. He said it was unacceptable in the Afghan culture and was used by Taliban propaganda to undermine support for the coalition and the government. Interior Minister Atmar, with Karzai’s support, argued that if Afghans were allowed to be “first through the door,” they we prepared to run the risk of not using dogs in order to respect cultural sensitivities.

Afghan Taliban
-------------- 

7.(S) Karzai raised the Quetta Shura. He said that Afghans didn’t understand why the U.S was making such an effort inside of Afghanistan, but was failing to go after the Taliban in Quetta. They thought either “the U.S. has been deceived by Pakistan” or “there was some secret deal” not to go after the Quetta Shura “because Pakistan was more important to the U.S. than Afghanistan.” He stressed the need to be able to go back to the Afghan people and make it clear that the U.S. was serious about defeating Afghanistan’s enemies.

8.(S) Petraeus assured Karzai that we considered the Afghan Taliban an important enemy which we were confronting in every way we could. He underlined our vital national interest in preventing global terrorism from ever again using Afghanistan as a launching pad. Karzai nodded affirmatively throughout the General’s presentation and said that the people of Afghanistan wanted to see more clearly that the U.S. would not allow Afghanistan to be a base for terrorism again.

Relations with New Administration
---------------------------------- 

9.(S) Karzai raised recent critical statements attributed to Senator Clinton, but said he was enthusiastic about his relationship with her. Karzai stressed the need for us to address frankly our problems with each other and respond seriously to the concerns of each side. He praised the visit of Secretary Gates shortly after the Shindand incident in August and said that the visit had served to completely defuse the Shindand incident.

10.(S) Early in the discussion, Petraeus said that he would be returning to Washington for a first meeting with President Obama, and offered to convey a message from Karzai. Karzai returned to the message throughout the discussion, highlighting the need for mutual respect and cooperation, the need to resolve the civilian casualties issue and increase Afghan participation in special operations, and a tougher line on sanctuaries in Pakistan.

2009
---- 

11.(S) In conclusion, Karzai said that 2009 would be a difficult and important year. Additional troops would make a big difference. Successful elections would be crucial.

Other Comments
-------------- 

12.(S) Karzai then invited other Afghan participants at the table to make comments. Minister of Defense Wardak called for increased coordination in the battle space, especially with the proliferation of the additional forces and additional players. He also argued for the eventual further increase of the National Army beyond the planned 134,000.

13.(S) Foreign Minister Spanta expressed concern about the “fragmentation” of the international community and urged the U.S. to play a more active role in making development assistance more coherent. He said that the target should not simply be to rebuild Afghanistan but to genuinely increase aid effectiveness.

14.(S) Minister of Interior Atmar said that it was important that our two constituencies -- the Afghan public and the U.S. public -- be able to see the two allies united and able to solve problems between them. He said there was still strong support for the American presence. He stressed the need: (1) to strengthen Afghan government institutions including the police, (2) to make clear that the U.S. cares for the wellbeing of Afghan citizens, and (3) to take meaningful action against the sanctuaries against the Taliban in Pakistan.

15.(S) NDS Director Saleh simply noted the need for a larger NDS and asked for U.S. support.
WOOD

 

Viewing cable 08STATE116943, DIPLOMATIC SECURITY DAILY

Reference ID Created Released Classification Origin
08STATE116943 2008-11-03 18:06 2010-12-04 18:06 SECRET//NOFORN Secretary of State

 

ORIGIN DS-00  

INFO LOG-00  MFA-00  EEB-00  AF-00  AIT-00  A-00   CIAE-00
   INL-00  DNI-00  DODE-00 DOEE-00 WHA-00  EAP-00  DHSE-00
   EUR-00  OIGO-00 OBO-00  TEDE-00 INR-00  IO-00  JUSE-00
   LAB-01  L-00   MMP-00  MOFM-00 MOF-00  NEA-00  DCP-00
   ISN-00  NSCE-00 NSF-01  OES-00  OIG-00  P-00   ISNE-00
   DOHS-00 FMPC-00 SP-00  IRM-00  SSO-00  SS-00  DPM-00
   USSS-00 NCTC-00 CBP-00  DSCC-00 PRM-00  DRL-00  SCA-00
   SAS-00  FA-00   /002R

P 031812Z NOV 08
FM SECSTATE WASHDC
TO SECURITY OFFICER COLLECTIVE PRIORITY
AMEMBASSY TRIPOLI PRIORITY
INFO AMCONSUL CASABLANCA PRIORITY
XMT AMCONSUL JOHANNESBURG
AMCONSUL JOHANNESBURG

 

 

S E C R E T STATE 116943

NOFORN

E.O. 12958: DECL: MR
TAGS: ASEC
SUBJECT: DIPLOMATIC SECURITY DAILY

Classified By: Derived from Multiple Sources

SECRET//FGI//NOFORN//MR
Declassify on: Source marked 25X1-human, Date of source:
October 30, 2008

1. (U) Diplomatic Security Daily, November 1-3, 2008

2. (U) Significant Events ) Paragraphs 7-13

3. (U) Key Concerns ) Paragraphs 14-18

4. (U) Threats & Analysis ) Paragraphs 19-31

5. (U) Cyber Threats ) Paragraphs 32-45

6. (U) Suspicious Activity Incidents ) Paragraphs 46-49

7. (U) Significant Events

8. (SBU) EUR - Ireland - Emergency Action Committee (EAC)
Belfast met October 31 to discuss the armed forces homecoming
parade scheduled for November 2 and the planned simultaneous
counter-demonstrations by Sinn Fein and the dissident
republican group Eirigi. Discussions centered on the parade
route and the possibility of confrontations and violence in
different areas, as well as the presence of AmCits along the
parade and demonstration routes. The EAC decided the U.S.
Consulate General should release a Warden Message to warn
AmCits in Belfast. (Belfast 0137)

9. (SBU) Sweden - Approximately 12 to 15 protesters, carrying
banners and flags requesting fair treatment for the &Cuban
Five8 in Guantanamo Bay, Cuba, made an unscheduled
appearance at U.S. Embassy Stockholm November 1. The group
emerged from the nearby German Embassy and stopped briefly in
front of Post. The RSO monitored the group; they did not
attempt to contact Embassy officials, but appeared more
interested in photographing the front of Post. The protesters
departed within a few minutes before Embassy police could
respond. No damages or injuries were reported. (RSO Stockholm
Spot Report)

10. (S//NF) NEA - Egypt - EAC Cairo convened October 20 to
review recent threat reporting and access any threats
specific to the planned visit by U.S. Secretary of State
Condoleezza Rice on November 8 and 9. The EAC agreed there is
no new, specific, and/or credible threat to U.S. interests in
Egypt, but also assessed that Egypt remains a very tempting
target for both indigenous and transnational terrorist
elements. EAC members also agreed to enhance security
measures at the American Presence Post in Alexandria. The EAC
continues to assess the Government of Egypt,s (GoE)
counterterrorism efforts as effective, and Post has a close
relationship with the GoE on security matters. (Appendix 1)

11. (S//NF) Kuwait - EAC Kuwait City convened November 2 to
discuss the security impact of recent threat reporting,
Embassy Kuwait election coverage, U.S. Marine Corps Birthday
Ball, and the upcoming visit of the former U.S. President
William J. Clinton. The EAC was briefed on the recent
reporting of possible terrorist surveillance of housing areas
within Kuwait City. Post is coordinating the release of this
information to the Kuwait Security Service for further
action. The RSO stated the Local Guard Force (LGF) Mobile
Patrol unit will increase coverage in the housing occupied by
Chief of Mission personnel within the named areas, defensive
counterintelligence training with be given to locally
employed staff, and a Security Notice reminding personnel to
remain vigilant in their personal security procedures will be
released. The EAC concluded that Post,s current security
posture is appropriate for the planned events. (Appendix 2)

12. (S//NF) EAP - Indonesia - EAC Jakarta convened October 30
to discuss the security implications of the anticipated
execution of the Bali bombers. The Government of Indonesia
(GoI) recently announced they would be executed during the
first week of November. Rumors are circulating around Jakarta
that retaliatory attacks and demonstrations by those who
support the bombers are possible. However, there is no
specific or credible information regarding the planning of
these types of attacks. One report mentioned possible suicide
bomber attacks on shopping malls in Jakarta, specifically the
Kelapa Gading mall in northern Jakarta, but without details.
The U.S. Embassy assesses the likelihood of a terrorist
attack conducted against U.S. or other Western interests in
direct response to the executions is low. (Appendix source 3)

13. (SBU) SCA - Pakistan - A motorcade carrying Pakistani
Deputy Inspector General of Police Syed Akhtar Ali Shah was
targeted by a suicide vehicle-borne improvised explosive
device (IED) attack in Marden Province on October 31 at
around 2:30 p.m. Ali Shah and 20 others were wounded, and
nine police officers were killed in the attack. On November
1, at approximately 2:33 a.m., an explosion occurred at a
police substation approximately 2,000 meters from the U.S.
Consulate Peshawar residential area and official annexes. One
police officer was killed and several other individuals were
badly wounded. It is undetermined at this time whether the
explosion was from a rocket or an explosion charge placed at
the structure. The RSO will monitor these attacks. (RSO
Peshawar Spot Report)

14. (U) Key Concerns

15. (S//FGI//NF) NEA - Lebanon - Al-Qa,ida affiliate to
attack U.S. Embassy motorcade: According to a source of the
Jordanian General Intelligence Directorate, as of
mid-October, al-Qa,ida-affiliated elements in the Ayn
al-Hilwah Palestinian refugee camp plan to attack a U.S.
Embassy motorcade in Beirut. The men planning the operation
had already collected an unspecified amount of explosives and
a white 1983 Mercedes, which was currently inside the Shatila
Palestinian refugee camp. The Mercedes was to be rigged with
the explosives. (Appendix source 4)

16. (S//FGI//NF) SCA - Maldives - Continued monitoring of
al-Qa,ida associates: The Maldives Police Service continued
to investigate and monitor the activities of Maldives-based
al-Qa,ida associates Yoosuf Izadhy, Easa Ali, and Hasnain
Abdullah Hameedh (a.k.a. Hameed). Izadhy was reportedly in
contact with a militant group in Waziristan, which allegedly
maintained unspecified links to al-Qa,ida. Izadhy was
clandestinely working to recruit others into his
organization, specifically seeking individuals who had
undergone basic terrorism training in Pakistan. Izadhy
planned to create a terrorist group in the Maldives with the
assistance of the Waziristan-based group. Izadhy planned to
send his members to Waziristan for training. Hameedh was in
close contact with a number of individuals who had undergone
training in Pakistan, including individuals who were members
of Jamaat-ul Muslimeen and completed basic and advanced
training by Lashkar-e-Tayyiba (LT) in Pakistan. They followed
the ideology of Abu Easa.

17. (S//FGI//NF) DS/TIA/ITA notes, while the operational
aspirations of Yoosuf Izadhy (Terrorist Identities Datamart
Environment (TIDE) number 17312323), Easa Ali (TIDE number
17312652), and Hasnain Abdullah Hameedh (TIDE number
20686145) are unclear; past reporting suggests Maldivian
extremists have demonstrated interest in actively
participating in global jihadi activities by attempting to
arrange travel and terrorist training in Pakistan. While many
Maldivian participants of extremist online forums aimed to
ultimately fight Coalition forces in Iraq and Afghanistan,
mid-October 2007 debrief information following the September
29 bombing in Male that targeted tourists indicates at least
two of the operatives participated in the attack in exchange
for travel from the islands after the operation and arranged
study at a madrassa in Pakistan.

18. (S//NF) Specific links to al-Qa,ida remain unclear;
although, reporting from May detailed recruitment activity by
Maldivian national Ahmed Zaki of Maldivians into the Kashmiri
extremist group LT madrassas and training camps in Pakistan.
A variety of reports from 2006 details linkages between
Maldivians belonging to a group known as
Jama-ah-tul-Muslimeen (JTM) and individuals participating in
an anti-American Islamic extremist online forum called Tibyan
Publications. JTM is an extremist group based in the UK that
follows an extremist ideology known as Takfiir that actively
encourages violent jihad and supports criminality against
apostate states. (Appendix sources 5-18)

19. (U) Threats & Analysis

20. (S//NF) WHA - Mexico - Violence spikes again in Tijuana:
According to a mid-level Baja California state police
official, a turf war between the Arellano Felix Organization
(AFO) and the Sinaloa Cartel has caused another increase in
violence in Tijuana. The Mexican Government,s
counternarcotics efforts -- in the form of 3,300 military and
police assets patrolling the area under Operation Tijuana --
have severely weakened the AFO,s operations. The Sinaloa
Cartel, hoping to capitalize on the AFO,s weaknesses, is
battling for control of Tijuana,s drug plaza. While the AFO
assassins are skilled, Sinaloa Cartel hit men are poorly
trained and have no aversion to public shootings; however, if
the Sinaloa Cartel successfully ousts the AFO from Tijuana,
DS/TIA/ITA notes the levels of violence should decrease.
While residents and visitors are not being targeted, the
likelihood of being in the wrong place at the wrong time is
of increasing concern. Cartel targets are being killed during
daytime hours in public areas of Tijuana, including
restaurants, shopping centers, and near school buildings. The
DoS, Travel Alert for Mexico was extended for six months on
October 14 to reflect the current and widely reported crime
and violence occurring throughout Mexico. (Open sources;
Appendix sources 19-20)

21. (U) AF - Cameroon - An examination of the background,
goals, and tactics of the Niger Delta Defense and Security
Council and the Bakassi Freedom Fighters: (S//NF) The October
31 kidnapping of approximately 10 hostages off the shores of
the Bakassi Peninsula has magnified the role of two groups --
the Bakassi Freedom Fighters (BFF) and the Niger Delta
Defense and Security Council (NDDSC) -- in the increasing
insecurity in the Bakassi. The kidnappings, an overview of
the NDDSC,s and BFF,s background, and an examination of
their past operations, highlight the groups, possible intent
to use novel, deadly, and unprecedented tactics to achieve
their goals.

22. (SBU) In the early morning of October 31, a group of
armed men in three boats attacked a French Total vessel named
Bourbon Sagita, which was located off the Cameroonian shore
between Bakassi and Limbe. Although no Americans were
directly impacted, at least seven French citizens, one
Tunisian, one Senegalese, and several Cameroonian nationals
were kidnapped; five remaining oil workers were left on the
boat. Nobody was injured in the attack.

23. (SBU) According to unconfirmed media reports, shortly
after the raid, the BFF, part of a larger and shadowy
alliance of the NDDSC, claimed responsibility for the attacks
and threatened to kill the hostages, stating, &The 10 are in
our hands. If you don,t tell the government of Cameroon to
come here and discuss with us, we will kill them all in three
days.8 On November 1, the NDDSC/BFF withdrew the threat, but
stated it would hold the hostages until the government opened
negotiations with them.

24. (S//NF) The NDDSC/BFF is likely referring to discussions
over the status of the Bakassi Peninsula in its statement.
The region was transferred from Nigeria to Cameroon on August
14, per an International Court of Justice ruling. According
to e-mails it sent to media outlets, the NDDSC/BFF merged
into an official alliance at the end of July in an attempt to
forestall the hand over. Led by Commander Ebi Dari and
General A.G. Dasuo, who claim they are fighting for
&self-determination and freedom8 of the Bakassi Peninsula
which contains a majority of Nigerian citizens. They are also
demanding that two of their fighters captured in July be
released and that Nigerians on the Bakassi Peninsula be
compensated.

25. (S//NF) An intelligence and open media search of the BFF
provided negligible results. Meanwhile, although little
background information is known about the NDDSC, it claims to
have approximately 1,050 fighters. It has been in existence
since at least 2002 and previously conducted low-level
attacks against Cameroonian troops on the Bakassi. It can
also be linked to three deadly operations prior to the hand
over of the controversial region. In the most macabre raid,
on June 9, the NDDSC allegedly killed and mutilated six
members of a Cameroonian delegation visiting the Peninsula,
including the deputy subregional commander. It also claimed
responsibility for a November 2007 raid on a Cameroonian
military outpost which killed 21 soldiers; this claim remains
unconfirmed. (Please see the July 26 DS Daily for further
information on the pre-hand over security incidents in the
Bakassi.)

26. (S//NF) Although the post-hand over period has been
defined by a series of attacks, the NDDSC/BFF has released
statements denying culpability in some of those operations.
These include a September 28 bank robbery in Limbe and a
September 13 attack against a trawler off the Bakassi
Peninsula. The NDDSC/BFF may be responsible for some
post-hand over operations, while others may have been
conducted by different militants in the region, including in
the Niger Delta. Despite similar tactics in all these
operations, including the use of speedboats carrying heavily
armed masked men, at this time, there are no clear
indications the NDDSC/BFF has a defined relationship with the
Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND) or
any other prominent Niger Delta group.

27. (S//NF) Instead, the series of raids by the NDDSC/BFF may
possibly signify new tactics being pursued in the Bakassi
region. In its early raids, the NDDSC/BFF primarily used
deadly and brutal force against the Cameroonian military, but
often spared expatriates and civilians. Two recent attacks,
however -- the June 9 attack and the October 31
hostage-taking operation -- have demonstrated its desire to
expand its targets. In the June 6 raid, the NDDSC targeted a
political delegation and mutilated a deputy subregional
commander, the equivalent of a governor. It is unclear if the
NDDSC was directly targeting the governor; but, nevertheless,
the group demonstrated its desire to also kill politicians.
For its part, the October 31 attacks was the first kidnapping
of expatriates off the coast of Cameroon.

28. (S//NF) Also of concern is the NDDSC/BFF,s intent to
hold hostages indefinitely after initially threatening to
kill them. Whereas MEND and other Delta groups kidnapped
hostages primarily to garner ransom money or to force oil
companies to scale back operations, they had seldom directly
harmed or threatened to kill hostages. They also often
released hostages shortly after their capture. Moreover,
given its intent to hold the hostages for a political
objective, the NDDSC/BFF may find it convenient to continue
operations against expatriates in the region to pressure the
Cameroonian Government and to ensure that its political
demands are met. (Open sources; Yaound 1071; 0754; 0706;
Appendix sources 21-28)

29. (S//FGI//NF) SCA - Bangladesh - Rejection of IDP to
register for December elections: As of late October, the
Bangladeshi Election Commission was set to reject the Islamic
Democratic Party,s (IDP,s) attempt to register for the
December parliamentary elections. The IDP is a nascent
political party formed by senior members of the Islamic
terrorist group Harakat-ul-Jihad-i-Islami Bangladesh
(HUJI-B). Bangladesh,s Directorate General of Forces
Intelligence (DGFI) supported the formation of the IDP as a
way to bring HUJI-B into the mainstream and reported it
tightly monitored the group,s activities; although, HUJI-B
has never renounced the use of violence to implement its
vision of transforming Bangladesh into a Muslim theocracy.
According to U.S. Embassy Dhaka, which strongly opposed the
creation of the IDP, the party and its leadership will likely
be angered by the decision and may respond with violence
possibly against the commission or the U.S. Mission or
interests.

30. (S//NF) Arrests and monitoring have undoubtedly hindered
HUJI-B,s capabilities in recent years, and it is entirely
plausible the group is pursuing the creation of a political
wing to improve its ability to support and carry out
terrorist activity. A late-September assessment from
Bangladesh,s National Security Intelligence Organization
(NSI) voiced concern that the party,s creation would free
extremists to pursue extremist activity under the cover of a
moderate front organization. Indeed, there are no indications
IDP would garner a significant number of votes. Analysis from
the DoS, Office of Research noted the majority of
Bangladeshis want Awami League and Bangladesh National Party
leaders Sheikh Hasina and Khaleda Zia to participate in the
December elections. Interestingly, 80 percent stated they
would ignore a call by either party to boycott the vote.
One-third further stated they would join street protests in
the face of a cancellation of elections.

31. (S//FGI//NF) Although there is little information
available regarding HUJI-B,s current capabilities, its
membership likely does retain the ability to manufacture and
use explosives and has previously favored targeting
high-profile individuals for attack. While there is no
specific reporting at the present time detailing plots
against U.S. interests in Bangladesh, the group has publicly
articulated its anti-Western and -Indian stance, including
signing Usama Bin Ladin,s 1998 fatwa against the West. In
regards to HUJI-B,s capabilities, DGFI,s, Rapid Action
Battalion,s (RAB,s), and NSI,s assessments vary
significantly. Following the early-March U.S. designation of
HUJI-B as a foreign terrorist organization, RAB assessed
HUJI-B would not respond with violence due to the severe
degradation of the group,s capability and leadership
structure from arrests and active surveillance. Some member
who wanted to independently attack Western interests,
however, remained technically capable of carrying out
low-level attacks using small arms, grenades, and IEDs. DGFI
likewise reported HUJI-B was &an organization on the run8
and that it did not pose a threat to U.S. interests in
Bangladesh. NSI conversely assessed HUJI-B would react
violently to the designation and would attempt to conduct an
attack against the U.S. official presence in Dhaka; although,
there was no information available detailing such an
operation. Thus far, HUJI-B has not carried out an attack
against American interests in Bangladesh, but the group has
been linked to assassination attempts on intellectuals,
journalists, and politicians, including two thwarted attempts
on the life of Prime Minister Sheikh Hasina during public
addresses and a grenade attack that injured the British high
commissioner in May 2004. (&Bangladeshis have high hopes for
national elections,8 DoS Office of Research; Appendix
sources 29-40)

32. (U) Cyber Threats

33. (S//REL TO USA, FVEY) WHA - CTAD comment: On October 16,
at least one e-mail account within the Government of Canada
received a Trojanized message from a Yahoo account claiming
to represent a U.S. embassy. The bogus subject line was an
invitation for a private meeting with a named DoS employee.
The attached Microsoft Word document was a malicious
&invitation8 file that, when opened, attempts to beacon and
create a connection to &jingl.cable.nu8 via port 8080. The
&cable.nu8 domain remains one of concern, as it has
historically been associated with activity from Chinese
hacker organizations.

34. (U) EUR - CTAD comment: The European Commission (EC) this
week proposed legislation to establish a Critical
Infrastructure Warning Information Network (CIWIN) to improve
information sharing among European Union (EU) member nations.
The proposed legislation would enable the EC to launch and
manage the CIWIN, a secure information technology (IT) system
aimed at sharing knowledge on threats, vulnerabilities, and
protection of critical infrastructures. The CIWIN would be a
voluntary tool for transmitting sensitive information and
would also include a rapid alert system for critical
infrastructure, allowing EU nations to post alerts on
immediate threats.

35. (U) AF - CTAD comment: Sudanese law enforcement recently
reported the arrest of three hackers who have allegedly
attacked more than 300 government and public websites during
the last few months. Among the hacked sites was that of the
National Telecommunication Corporation, which is responsible
for oversight of telecommunication service providers as well
as many other aspects of Sudanese IT and network stability.
The three highly skilled hackers, all of whom are Sudanese,
reportedly caused significant damage to their targets, but
their motivation for the attacks and any potential group
affiliations are yet undetermined.

36. (C) NEA - CTAD comment: On October 21, officials from the
Kuwaiti Central Agency for Information (CAIT) and the
National Security Bureau (NSB) expressed concerns for foreign
and domestic threats to Kuwaiti information systems.
According to these organizations, some of the issues plaguing
Government of Kuwait (GoK) networks are suspected attacks
from Iranian hackers, insider corruption and misuse of
resources, and a lack of sufficient interagency coordination
and guidance for monitoring users, activities and
investigating incidents. For example, the groups, inability
to adequately examine malicious software (malware) injections
or internal abuse of system access continues to hinder the
GoK,s capacity to ensure the protection of sensitive
information. Therefore, the CAIT and NSB are interested in
learning more about U.S. cyber security programs as well as
receiving additional training and support.

37. (S//NF) EAP - CTAD comment: Between September 29 and
October 2, a conference was held by the German Federal Office
for the Protection of the Constitution (BfV). During this
conference, the BfV delivered a briefing on its analysis of
the cyber threat posed by the People,s Republic of China
(PRC), which appears to mirror conclusions drawn by the U.S.
Intelligence Community. The BfV surmises the intention of PRC
actors is espionage, and the primary attack vector used in
their malicious activity is socially engineered e-mail
messages containing malware attachments and/or embedded links
to hostile websites. According to reporting, &from October
2006 to October 2007, 500 such e-mail operations were
conducted against a wide range of German organizations,8 and
the attacks appear to be increasing in scope and
sophistication. The socially engineered e-mail messages
delivered to German computer systems were spoofed to appear
to come from trusted sources and contain information
&targeted specifically to the recipient,s interests,
duties, or current events.8 This malicious activity has
targeted a wide variety of German organizational levels to
include &German military, economic, science and technology,
commercial, diplomatic, research and development, as well as
high-level government (ministry and chancellery) systems.8
In addition, German intelligence reporting indicates an
increase in activity was detected immediately preceding
events such as German Government, or commercial, negotiations
involving Chinese interests.

38. (U) SCA - CTAD comment: The National Science Foundation
and the Pakistan Higher Education Commission recently
announced the establishment of a Pakistan extension to an
international high-speed network already connecting U.S. and
EC systems. The new portion of the network links Pakistani
scientists and students to facilities in the U.S. through
additional connections to Singapore and Japan. This project
emerged from February 2007 discussions of the U.S.-Pakistan
Joint Committee on Science and Technology that sought to
promote cooperation and innovation among education and
business sectors. (Open sources; Appendix sources 41-43)

39. (S//NF) Worldwide - BC conducting CNE on USG systems:

40. (S//NF) Key highlights:
BC actively targets USG and other organizations via
socially engineered e-mail messages.
BC actors recently compromised the systems of a U.S. ISP
to carry out CNE on a USG network.
Additional IP addresses were identified this month as
compromised and used for BC activity.
BC has targeted DoS networks in the past and may again in
the future via spoofed e-mail.

41. (S//REL TO USA, FVEY) Source paragraph: &Byzantine
Candor (BC) actors have compromised multiple systems located
at a U.S. Internet service provider (ISP) and have used the
systems as part of BC,s U.S.-based attack infrastructure
since at least March, targeting multiple victims including at
least one USG agency.8

42. (S//NF) CTAD comment: Since late 2002, USG organizations
have been targeted with social-engineering online attacks by
BC actors. BC, an intrusion subset of Byzantine Hades
activity, is a series of related computer network intrusions
affecting U.S. and foreign systems and is believed to
originate from the PRC. BC intruders have relied on
techniques including exploiting Windows system
vulnerabilities and stealing login credentials to gain access
to hundreds of USG and cleared defense contractor systems
over the years. In the U.S., the majority of the systems BC
actors have targeted belong to the U.S. Army, but targets
also include other DoD services as well as DoS, Department of
Energy, additional USG entities, and commercial systems and
networks. BC actors typically gain initial access with the
use of highly targeted socially engineered e-mail messages,
which fool recipients into inadvertently compromising their
systems. The intruders then install malware such as
customized keystroke-logging software and command-and-control
(C&C) utilities onto the compromised systems and exfiltrate
massive amounts of sensitive data from the networks. This
month, BC actors attempted to compromise the network of a
U.S. political organization via socially engineered e-mail
messages (see CTAD Daily Read File dated October 16).

43. (S//REL TO USA, ACGU) CTAD comment: Also discovered this
month by USG analysts was the compromise of several computer
systems located at a commercial ISP within the United States.
According to Air Force Office of Special Investigations
(AFOSI) reporting, hackers based in Shanghai and linked to
the PRC,s People,s Liberation Army (PLA) Third Department
have been using these compromised systems as part of the
larger BC attack infrastructure to facilitate computer
network exploitation (CNE) of U.S. and foreign information
systems. Since March, the responsible actors have used at
least three separate systems at the unnamed ISP in multiple
network intrusions and have exfiltrated data via these
systems, including data from at least one USG agency. AFOSI
reporting indicates, on March 11, BC actors gained access to
one system at the ISP, onto which the actors transferred
multiple files, including several C&C tools. From here, the
intruders used the tools to obtain a list of usernames and
password hashes for the system. Next, on April 22, BC actors
accessed a second system at the ISP, where they transferred
additional software tools. From April through October 13, the
BC actors used this computer system to conduct CNE on
multiple victims. During this time period, the actors
exfiltrated at least 50 megabytes of e-mail messages and
attached documents, as well as a complete list of usernames
and passwords from an unspecified USG agency. Additionally,
multiple files were transferred to the compromised ISP system
from other BC-associated systems that have been previously
identified collecting e-mail messages from additional
victims. The third system at the U.S. ISP was identified as
compromised on August 14, when BC actors transferred a
malicious file onto it named
&salaryincrease-surveyandforecast.zip.8 According to AFOSI
analysis, BC actors use this system to host multiple webpages
that allow other BC-compromised systems to download malicious
files or be redirected to BC C&C servers.

44. (S//REL TO USA, FVEY) CTAD comment: Additional DoD
reporting this month indicates BC actors have used multiple
other systems to conduct CNE against U.S. and foreign systems
from February through September. A October 23 DoD cable
states Shanghai-based hackers associated with BC activity and
linked to the PLA have successfully targeted multiple U.S.
entities during this time period. The cable details dozens of
identified Internet Protocol (IP) addresses associated with
BC activity as well as the dates of their activity. All of
the IP addresses listed resolve to the CNC Group Shanghai
Province Network in Shanghai, and all the host names of the
addresses contained Asian keyboard settings as well as China
time zone settings. Most of these IP addresses were
identified as responsible for direct CNE of U.S. entities,
including unspecified USG organizations, systems and
networks. Interestingly, although the actors using each IP
address practiced some degree of operational security to
obfuscate their identities, one particular actor was
identified as lacking in these security measures. On June 7,
the BC actor, using an identified IP address, was observed
using a Taiwan-based online bulletin board service for
personal use.

45. (S//NF) CTAD comment: BC actors have targeted the DoS in
the past on multiple occasions with socially engineered
e-mail messages containing malicious attached files and have
successfully exfiltrated sensitive information from DoS
unclassified networks. As such, it is possible these actors
will attempt to compromise DoS networks in the future. As BC
activity continues across the DoD and U.S., DoS personnel
should practice conscientious Internet and e-mail use and
should remain informed on BH activity. (Appendix sources
44-46)

46. (U) Suspicious Activity Incidents

47. (SBU) EUR - Azerbaijan - A vehicle with Iranian license
plates was parked adjacent to U.S. Embassy Baku October 29.
The driver was the only occupant in the car. Another subject
appeared and got into the car, which then took off. The
police have been asked to check the vehicle registration.
Post is awaiting the results. (SIMAS Event: Baku-00507-2008)

48. (SBU) EAP - Taiwan - An Asian male with a professional
video camera stood across the street from the American
Institute in Taiwan (AIT) October 29. He filmed a number of
buildings in the area and possibly the AIT. After a few
minutes, the subject departed the area on a motor scooter.
(SIMAS Event: Taipei-00194-2008)

49. (SBU) Taiwan - An Asian male stood in front of the Bank
of Taiwan and photographed various buildings -- including the
AIT -- on October 31. An LGF member stopped and questioned
the man, who refused to show identification or the pictures
he took. He left the area on foot shortly afterward. (SIMAS
Event: Taipei-00195-2008)

SECRET//FGI//NOFORN//MR
Full Appendix with sourcing available upon request.
RICE

 

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: Svd, DN, Tokmoderaten, Zaramis, Falkvinge, AB, Svd, DN, HAX; Röda Berget, Beelzebjörn, Opassande, DN, DN, TRulpens, Anna Troberg, Anna,  AB, DN, TC, blogg, cogito, blogg,

Div. . . . .

Läs även andra bloggares åsikter om ,, HD;

Pirate Bay: en ny Dreyfusaffär?

Angående Pirate Bay domen vill jag hänvisa till dessa tre blogginlägg som väl beskriver det jag känner. Jurister borde veta bättre än att döma i så här oklara fall.

Henrik Alexandersson: TPB, intressant!

Blir ”The Pirate Bay-spectrial” 2000-talets Dreyfus-affär?

Svensk Myndighetskontroll: Bolag ökar sin omsättning 17500% tack vare TPB domen!

————————–

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: AB, Pp, Dn, Expressen, Svd, Sds, AB, GP

Läs även andra bloggares åsikter om 

Både minareter och rondellhundar!

Låt muslimerna i Botkyrka få bygga allaktivitetshuset i Eriksberg, med minareter och allt! Gärna vackra, höga minareter, som syns!

I Liberaldemokraternas Sverige finns det plats för både religionsfrihet och religionskritik, för satir lika väl som minareter och böneutrop! Mångkultur, och kritik av kulturerna, har lika stor rätt att existera sida vid sida. Poängen är att du har lika lite rätt att kritisera mitt sätt att leva som jag har att kritisera ditt, och alla har rätt till en plats för sin tro!

Liberaldemokraternas enkla idé är den om allas lika rättigheter och lika skyldigheter i Sverige.

Tyvärr ser inte alla det självklara i detta.

I Botkyrka har en del gått i taket över det tänkta bygget av allaktivitetshuset (med bönelokal). Det deras ilska formellt sett riktas mot är bygget av en eller två 28 meter hög minareter på Eriksberg. Trots att inte ens några böneutrop kommer att ske där, har en del personer, med Sverigedemokraterna i spetsen, protesterat och kräver i praktiken att hela bygget stoppas.

Meningen med allaktivitetshuset har varit att förhindra att ungdomar dras in i brottslighet och liknande. Och det behövs verkligen. Varje vecka brinner bilarna i Norsborg. Brottsligheten är HÖG i området och framtidstron låg.

Så… Sverigedemokraterna vill alltså hellre att ungdomarna drar vind för våg, som nu, än att de stödjer de goda krafter i området som vill ge ungdomen hopp och framtidstro?

Vi lever i en värld. Mänskligheten är större än konstgjorda linjer på en bit papper kan uttrycka. Eller som martin Luther King skrev 1967: 

Det världsvida hus vi lever i gör det nödvändigt, att  vi  förvandlar vårt världsomfattande grannskap till ett världsomfattande broderskap. Tillsammans måste vi lära oss att leva som bröder, annars kommer vi att gå under som dårar.

Sd, liksom dumheten, förnekar sig aldrig!

—————

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,

 

”Keep your eyes on the ball…”

Keep your eyes on the ball, always on the ball…  Det är ingen slump att underrättelsetjänster ofta pratar i fotbollstermer när de betonar vikten av fokus. Fotbollsspelarna ska alltid ha fokus på bollen. Men hur ska man som observatör veta var bollen är? Jo, följ flödet på fotbollsplanen, var är spelarna just nu och vart riktas deras energi!

Bollen ifråga är det hemliga underrättelsespelet. Det finns ett sånt. Man behöver inte ha foliehatt på sig för att se det.

Men så vidare hemligt har det inte visat sig vara genom historien. Eller hur? I demokratier kan man alltid följa vart bollen är genom att följa spelet på fotbollsplanen.

Keep your eyes on the ball!

På 40-talet satte USA igång Operation Manhattan. Atombomben skulle konstrueras. Men det var ingen hemlighet att man drog igång civil kärnkraft…

På 50-talet och fram till  i praktiken än idag har Sverige varit hemlig medlem av NATO. Men det var inte heller en hemlighet under det kalla kriget, egentligen. Vårt vapensamarbete riktades västerut och våra flygplatser jordes tillgängöliga för andra flygplan än Viggen med sin minimala startsträcka. Dessutom kallade även USA:s presidenter oss för ”the neutral ally” offentligt.

Vi hade det hemliga Stay Behind här, den motståndsrörelse som skulle aktiveras vid krig mot Sovjet, och vi hade åsiktsregistrerig av kommunister. Inte så hemligt heller… Minst av allt för de åsiktsregistrerade.

På 80-talet var inte Sveriges hemliga krutsmuggling till både Iran och Irak under Boforssskandalen så hemlig. Detaljerna visste man inte, men ATT nåt galet skedde med regeringen Palmes godkännande var ganska uppenbart. Högteknologiska produkter såldes ju till både Iran och Irak med regeringens goda minne. Lastbilar för ”civilt” *host och harkel* bruk, etc… Minns ni de 50 högteknologiska motorbåtarna till Iran. Lustigt nog blev det motortorpedbåtar av allihopa. 🙂

Och USA ska vi inte tala om… Den hemliga hjälpen från USA till Saddam i det kriget Saddam förde mot Iran var ju nästan inte hemlig ens…

USA, ja… Kommittéer där många prominenta namn fans med, samlade in ”hjälp” till Afghanistan och Nicaragua i massor, plus Savimbis Angola och en del andra länder där lustigt nog hemlig underrättelse, och militär, verksamhet senare avslöjats…

Afghanistanfrågan var absurd i USA på 80-talet. De ”fantastiska” frihetskämparna från Afghanistan, långskäggiga muslimska fundamentalister vars fruar alltid var gömda bakom burkor, turnerade omkring i USA och beskrevs som västerlandets ”hopp”, och skyddet mot kommunismen, etc, etc… Deras underlydande är de som återfanns i Al Quadia och Talibanrörelsen senare. Och USA pumpade in massor av stöd där.

Keep your eyes on the ball, always the ball!

Andra sidan av en hemlig operation…

Om vi vet att hemliga maktpolitiska operationer funkar så, så är det lättare att se vad underrättelsetjänster gör om man FÖLJER flödet på planen.

Att USA rekryterat folk på plats i alla länder sen slutet av 90-talet för att höja säkerheten vid ambassaderna är ingen hemlighet. Det har gjorts offentligt. När man nu ställer sig frågan om Sveriges regering, UD och SÄPO känt till detta och de förenekar det, på olika sätt, är det ganska absurt. Jag har känt till det, eftersom det var offentlig information, men jag har inte vetat exakt hur det sett ut.

Men flödet är inte samma sak som bollen!

Det intressanta med hela detta som avslöjas om USA:s ”skyddsåtgärder” är att apparaten är större än nödvändigt.

USA är världens supermakt. Vad händer just nu om man kollar flödet på planen runt USA.

Jo, dels vill man ha kontroll över elektronisk kommunikation. Detta sker öppet. (Vilket gör att vi i vanlig ordning VET att det hemliga spionaget är många magnituder större än det inofficiella, som man kräver!)

Dels vill man skapa nätverk, plus ”skyddsgrupper” runt ambassader, för att hitta terrorhot i tid. Det torde inte vara svårt att veta vad detta innebär eftersom varje hemlig operation kräver att man har folk på plats, både folk som VET vad som pågår, och s.k. ”nyttiga idioter” som inte vet det.

Anledningen att regering och myndigheter ”inte känt till” USA:s spionage i EU-länderna torde vara att spionaget är mer omfattande än bara handla om skydd för ambassaden.

Jag tror inte att vår regering består av bara idioter, nämligen!

Wikileaks?

Wikileaks har kommit på tapeten. Vad ska man säga om det då?

Jag vet för lite om Assange som sådan… Men en sak är säker: att Wikileaksfallet gjort att vi hamnat mer under USA:s kontroll. Wikileaks behövs och deras status här i Sverige är oklar. Kommer de att vara kvar här, eller inte?

(En sak vill jag bara säga. Skjut inte pianisten när musikstycket är uselt, det kan vara kompositören som skrivit nåt kasst. När väl rättegångarna mot Assange börjat kommer många att gnälla på kvinnorna som anmält Assange. Fall inte i den fällan! Det är sällan så enkelt som man tror när man har foliehatten på huvudet!)

Till sist!

Vi har levt med två supermakter som haft (och har) förmågan att förstöra planeten med en knapptryckning i årtionden. Vi har haft en global ekonomi där det ansetts ok att miljoner människor dör i kolera och epidemier och där 30 miljoner barn dött av svält och undernäring vart år fram till nu. Och tänk… om man endast hade pumpat in en bråkdel av världens alla satsningar på vapen under ett år så hade man kunnat utrota svält och sjukdomar för gott, på mindre än ett decennium.

Det är inte konstigt att man blir arg. JAG HAR EN FÖRBANNAD SKYLDIGHET, OCH RÄTT, ATT FÅ BLI ARG!

Under det förra seklet hade vi massmord genom Hitler, Stalin, Mao, Röda Khmerer, galningarna i Kongo och Rwanda och masmord i f.d. Jugoslavien… Mitt framför våra ögon och ofta mitt framför det hemliga underrättelsespelets ögon!

Som människor, och världsmedborgare, på denna planeten har vi rätt att kräva insyn i hur supermakter och andra agerar. Jag har rätt att få bli arg!

Det har bevisats gång på gång att supermakter agerat t.o.m mot sina egna bästa intressen.

Hemliga operationer, i synnerhet de utanför demokratisk kontroll, för ofta med sig det negativa att det skapas en massa händelsekedjor utanför initiativtagarnas kontroll. Alltså måste de försöka kontrollera de nya händelsekedjorna, varpå nya skapas igen, etc, etc…

Vi behöver fler människor som följer flödet på spelplanen. ju fler som gör det, och som inte accepterar politikers ord för vad de är, ju bättre. Ja, vi behöver hemliga underrättelsetjänster och SÅPO och FRA som världen ser ut idag, men nån djävla ordning får det ändå vara!

Foliehattarna då? Ja, konspirationsteorier och sådana galenskaper gillar jag inte. Men anledningen till att konspirationsteorier om UFO:s, judars makt, muslimer, britter, kommunister, illuminati, etc, kan födas är att de med makten inte är ärliga och driver ett hemligt politiskt spel. Det är oärligheten som föder foliehattarna.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Mer läsning:

https://ligator.wordpress.com/2010/11/19/datalagringsdirektivet-minns-joe-mccarthy-och-hans-holmer/

https://ligator.wordpress.com/2010/11/10/the-surveillance-detection-unit-finns-det-mer/

https://ligator.wordpress.com/2010/11/06/usa-spionerar-igen/

https://ligator.wordpress.com/2010/11/03/kontrollsamhalle-med-avigsidor/

https://ligator.wordpress.com/2010/11/01/terrohotet-som-bidde-en-tumme/

https://ligator.wordpress.com/2010/10/27/en-manniska-ar-mer-an-en-etta-eller-nolla/

https://ligator.wordpress.com/2010/10/17/afganistans-sak-ar-var/


Nytt: DN, Sds, AB, Expressen, HD, GP, Expressen, SVD1,2,3,4,5,6,7,8,9,1011,12,13,14,15,

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

Transgender Day of Rememberance: stoppa tvångssteriliseringarna!

Det är idag den tolfte internationella minnesdagen för förföljelser och mord på transpersoner. En dag att minnas, och varna för transfobt våld.

Så idag kan det vara värt att vi påminner oss att tvångssteriliseringslagarna fortfarande är i kraft i Sverige. Transpersoner steriliseras med eller mot sin vilja i samband med könskorrigeringar. Det är barbari!

Jag frågar därför återigen Mona om hon vill bli klippt lite där nere, hon är ju ändå inte i fertil ålder. Och dina pungkulor är väl inte så viktiga, Fredrik, av med dem bara! Göra Hägglund kanske vill bli lite knipsad ocjkså, det gör inte så ont ju!

Två av föregångsfigurerna i bygget av de svenska lagarna FÖR tvångssterilisering var Gunnar och Alva Myrdal. Så här skrev de i boken ”kris i befolkningsfrågan” 1935: ”Att individen bestämmer över sin egen kropp måste betraktas som en extremt individualistisk ståndpunkt” och därför som nåt samhällsskadligt!

30-talets barbari är än idag en realitet för transpersonerna och regering och riksdag skiter i dem. En person som måste genomgå en könskorrigring får inte bestämma över sin egen kropp. Staten kräver att få bestämma över den.

Det är DET vi ska hålla i minnet idag och mobilisera en styrka att kräva rättvisa!

Avveckla tvångssteriliseringarna NU!

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

Grundlag eller snömos?

Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson och Kent Ekeroth hade ett inlägg i fredagens Svd mot det nya grundlagsförslaget, som riksdagen troligen kommer att klubba igenom nästa vecka. Den Sverigedemokratiska raspiga skivan låter som den alltid gör. Det är hack i den. Kan Sverigedemokraterna överhuvudtaget prata om nåt annat än invandring?

Grundlag författningsdomstol Liberaldemokraterna

Vad gör vi med nya grundlagsförslaget?

Den nya grundlagens största problem, enligt Sd är att ett utträde ur EU försvåras plus att: ”mångkulturalismen befästs i och med att skrivningarna i grundlagen om att främja etniska, kulturella och religiösa grupper blir tvingande” och ”betydelsen av det svenska medborgarskapet urholkas”…

Suck! För det första har inte Sd upptäckt att vi inte ens har nån grundlag värd namnet och för det andra så gnäller de bara om invandrare som alltid…

Grundlag, eller snömos???

Man vad ska man säga om grundlagarna då?

Problemet med grundlagen idag, och det nya grundlagsförslaget, är att den inte fungerar som en grundlag bör göra.

Sveriges s.k. grundlagar är en papperstiger, snömos. Som det är just nu är det helt upp till de styrandes eget gottfinnande om grundlagen ska räknas eller inte. Ett exempel på detta kan man se i införandet av det nya datalagringsdirektivet som bryter mot EU-konvensionen, artikel 6 och 8, men det är tydligen inget större bekymmer, att grundlagsbrott är följden av att den nya lagen införs!

Problemet med den nya grundlagen är att den låser fast oss ännu mer vid låsa fast oss vid ett överdimensionerat byråkratiskt samarbete. Dessutom innehåller det ännu mer av det gamla snömoset från tidigare grundlagar. Snömos utan praktisk betydelse!

Jag ska ta två exempel.

1) Hur ska vi kunna överklaga politiska beslut, eller lagar, och kunna hänvisa till denna paragraf i nya lagen (som låter ganska bra, det ska sägas)?

1 kap paragraf 3

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person…

Och hur ska man begränsa följande två stycken i grundlagen. Dvs de om begränsningar i yttrandefriheten och mötesfriheten, etc…

2 kap §23 och 24

23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. Iövrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot. Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelseav en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Ser ni problemen?

I det första fallet. Hur ska en rullstolsburen person kunna hänvisa till grundlagens ord om delaktighet och diskriminering då dennes frihet begränsas av någon anledning, eller då hennes eller hans personliga assistans håller på att dras in?

I det andra fallet. Det är väl ganska klart att både den nuvarande och den nya grundlagen tillåter diktatur. Dvs en regering kan i praktiken stänga ner all yttrandefrihet och all mötesfrihet i landet och ändå inte bryta mot grundlagen. Hur kan man motverka en sån tolkning av lagen?

En grundlag värd namnet!

Liberaldemokraterna anser att vi behöver en grundlag värd namnet. Det är den viktigaste frågan.

En statlig utredning (SOU 2010:70) kom nyligen fram till att vi behöver ”ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter” . Den vill att en ny myndighet för skydd av mänskliga rättigheter ska inrättas.

Men Sverige har redan för många myndigheter. Vi behöver inte fler. Lberaldemokraterna anser att vi behöver en författningsdomstol istället.

Det viktiga är att grundlagen börjar betyda något. Då kan man inte bara skriva snömos som det om begränsningar av yttrandefriheten, då måste man väga orden och formuleringarna på guldvåg.

Med en författningsdomstol kan var medborgare hänvisa till grundlagen då denne anser att något i lagen, ett nytt lagförslag, ett myndighetsbeslut, eller nåt politiskt beslut, strider mot grundlagen och få det prövat.

Då hade absurditeter som datalagringsinitiativet och FRA-lagen, inte kunnat genomföras utan att testas mot författningsdomstolen.

Dessutom har Sverige fällts för brott mot personliga fri– och rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter flera gånger i Europadomstolen utan att det betytt en smack i Sverige. med en författningsdomstol hade vi kunnat pröva lagar och beslut här i Sverige.

Själva lagen då?

Vad anser jag om själva formuleringarna då?

Det man ska rösta om den 24:e i riksdagen innehåller en del diskutabla förändringar och formuleringar, förutom snömoset ovan.

Den mening som i regeringsformen tydligt deklarerat att ”Riksdagen är folkets främsta företrädare” – kommer helt att försvinna, liksom den mening som deklarerar att kommunerna ska styras av demokratiskt valda församlingar. Dessutom ändras tryckfrihetsförordningen så att myndigheters säkerhetskopior inte längre är allmänna handlingar, i syfte att mörklägga vad kollegorna i S-regeringen gjorde under tsunamin 2004. Grundlagsändringen har kritiserats för att i praktiken upphäva offentlighetsprincipen.

Ådalslagarna avvecklas. Regeringen vill utöka möjligheterna för att rikta vapen mot det svenska folket – om så krävs – med lagtillägget ”till rikets försvar”.

”Ett tillägg i 13 kap. 5 § första stycket RF klargör att regeringen endast får slutföra ett krig i riksdagens eller krigsdelegationens ställe om det är till rikets försvar. En svensk väpnad styrka får – i andra fall än vid väpnat angrepp mot riket och vid kränkning av rikets territorium – endast sättas in eller sändas till ett annat land i fredsfrämjande syfte.”

Detta och givetvis formuleringen att Sverige är med i EU, är diskutabla förändringar.

Men som sagt. med ett ointresse för grundlagen från de politiska partierna och med en grundlag full med snömos, ska man inte förvänta sig nåt annat än snömosiga förändringsförslag.

De folkvaldas ointresse

De folkvalda vet att grundlagen är ett sömnpiller, därför är de flesta just nu ointresserade av grundlagen. Det är sorgligt, men sant.

De enda som just nu är intresserada av själva snömoset är Sverigedemokraterna, som passar på att gnälla på invandrare som alltid. (Rasp, rasp, rasp och hack i skivan!)

Sverigedemokratisk fåntratt?

Liberaldemokraterna  kommer att driva frågan om att uppgradera betydelsen av grundlagen. Vi vill ha en grundlag värd namnet! En grundlag och en författningsdomstol som kan innebära ett skydd för medborgarna mot myndigheters, lagstiftares och domstolars godtycke!

Det är grundlagens betydelse vi ska diskutera nu!

Nytt: Sds, SvD, DN, Scaber Nestor, Kulturbloggen, Oansvarigt, Swartz, Svd

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om 

Datalagringsdirektivet: Minns Joe McCarthy och Hans Holmér!

Jag, Jens Odsvall och Amanda Brihed har en artikel inne på SVT-debatt idag om datalagringsinitiativet.


http://svtdebatt.se/2010/11/svenska-staten-kommer-anvanda-datalagringen-till-att-jaga-minoriteter/

DATALAGRING Man behöver inte dra upp DDR eller Sovjet som exempel på vad som kan gå fel med massövervakning, det räcker med att se på den förföljelse av människor som demokratier som Sverige eller USA ägnat sig åt i den moderna historien. Det skriver tre av grundarna till Liberaldemokraterna: Torbjörn Jerlerup, Jens Odsvall och Amanda Brihed.

Det är 60 år sen häxjakten i USA började på kommunister och homosexuella, under McCarthyeran.

Rykten spreds, grannar angav grannar och skvaller upphöjdes till bevis. Det var häxjakt och tiotusentals människor blev av med sina jobb och hundratals fängslades. Många av dessa var varken kommunister eller homosexuella, men sveptes med i hysterin. Det mänskliga lidandet blev enormt.

När vi idag debatterar datalagringsinitiativet är det dessa människoöden vi ska hålla i minnet. McCarthyerans häxjakt skedde inte i DDR eller Sovjet utan i en västerländsk demokrati. Tänk om de då, hade haft tillgång till de datalagringsmöjligheter som håller på att införas i Sverige idag?.

Och vad kan hända i framtiden i Sverige? Minns att det är bara 25 år sen Hans Holmér jagade kurder och satte folk i kommunarrest med bara rykten som bevis.

McCarthy

Häxjaktens ansikte utåt i USA var senator Joseph McCarthy. Under hans, och FBI:s, ledning kartlades det s.k. “hot” mot USA som homosexuella och kommunister ansågs utgöra. Idén var att isolera “säkerhetshoten” genom att ta bort ”hotens” möjlighet att skaffa sig jobb.

Det finns ingen statistik ännu över hur många som drabbats men tusentals, kanske tiotusentals amerikaner miste sina federala jobb och tiotusentals, ja kanske hundratusentals miste sina jobb hos privata arbetsgivare.

Misstanken räckte som bevis. Människors liv avgjordes av anonyma tips, rapporter om tillfälliga möten, eller att en person setts ha titta för länge på en annan person av samma kön.

Fakta som var för sig betydde inget, sades måla upp en konspiration när fakta kopplades ihop.

Det mest berömda offret för denna häxjakt var skådespelaren och regissören Charlie Chaplin som nekades återinresetillstånd till USA, då han besökt Storbritannien, sitt födelseland, 1952. Bevisen var lösa. Han lär bl.a. ha befunnit sig på samma ställen som kommunister.

Datalagringsdirektivet

Vad hade hänt om FBI haft dagens teknik, och datalagringsdirektivet?

Meningen med datalagringsdirektivet är att lagra våra elektroniska fotspår. Telefonsamtal, positionen vi befinner oss på, (positionering), uppgifter om kontakter på internet, uttag på bankomater, e-post m.m, ska lagras och kunna användas av polisen även vid relativt ringa brott.

Det går att lägga mycket stora diagram med kopplingar, diagram som talar om allt vi gör, vår personliga historik, våra beteendemönster, och även våra intressen. Politiska åsikter och vilka vi har kontakt med. Med datalagringsdirektivet ökar mängden uppgifter man kan använda vid en kartläggning.

Det var sådana serier av kopplingar, FBI arbetade med i USA under McCarthys dagar. Det var misstänkt att råka möta en kommunist, eller arbeta tilsammans med en homosexuell. Allt kollades.

Men det gick fel. Risken finns alltid att det blir fel. Det är lätt att åsikter och känslor fördunklar förståndet, speciellt då samhället drabbats av masshysteri.

Skillnaden mellan nu och då är att i framtiden blir misstagen större. Aldrig tidigare i historien har en så detaljrik personregistrering kunnat utföras som nu.

Motstånd

Det finns ett motstånd mot de nya datalagringsreglerna. Tyskland och Rumänien säger nej till lagen som den ser ut nu.

Här i Sverige upphöjer Beatrice Ask, vår justitieminister lagen till skyarna. Hon anser det vara positivt med massregistrering. Justitieminister Ask är inte ensam om det beslutet, det är regeringens beslut. Vi måste samfällt säga nej till datalagringsdirektivet och låta våra röster höras!

Man behöver inte dra upp DDR eller Sovjet som exempel på vad som kan gå fel med massövervakning, det räcker med att se vad som kan hända i demokratier som Sverige eller USA, då en Holmér eller en McCarthy tar kontrollen, för att förstå. Datalagringsdirektivet är fel!

/Torbjörn Jerlerup, Jens Odsvall, Amanda Brihed

**************

I Övrigt noterar jag att Camilla Lindberg lämnar Folkpartiet nu, liberalismen är död i FP, skriver hoN!

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: A Lindberg, Svensson,DN, DN, DN, DN

Läs även andra bloggares åsikter om 

 

Lagrådet gav upp de mänskliga fri- och rättigheterna

Ikväll rekommenderar jag Jens Odsvalls inlägg om datalagringsinitiativet.

Lagrådet gav upp de mänskliga fri- och rättigheterna

Att likställa datalagringsdirektivet, med operatörers lagring för egna ändamål. Förvisso kan polisen begära ut dessa uppgifter, om det skulle behövas. Men det är inte detsamma, när datalagringsdirektivet kan betraktas som ett förspaningsregister. I det registret ska skyldig som oskyldig lagras, utan någon återhållsamhet över vad som får lagras. Människors liv kan detaljgranskas, studeras och kartläggas in i minsta detalj. Direktivet kolliderar med EU-konvensionens artikel 8, om de mänskliga fri- och rättigheterna. Det anser både den tyska och den rumänska konstitutionsdomstolen, med hänvisning till artikel 8 och nationell lag.

EU-kommissionen har begärt in uppgifter från samtliga EU-länder, för att kunna ge direktivet ett fakta stöd. Men tyvärr för direktivets del, har inget land kunnat tillhandahålla fakta. Det finns inget faktaunderlag, för att ge ett stöd för direktivet.

Det finns en del statistik att tillgå från de länder som har, eller delvis har infört datalagringen i ett proaktivt syfte. Med proaktiv menas i förebyggande syfte, eller att oskyldiga blandas med skyldiga i ett eller flera förspaningsregister. Från Tyskland kan man konstatera att det inte har givit den eftersökta effekten. Det blev till och med den motsatta, en minskad uppklarningseffekt av brott (2005-2009):

Registered crime 6’391’715 6’304’223 6’284’661 6’114’128 6’054’330
Clearance rate 55.0% 55.4% 55.0% 54.8% 55.6%
Registered Internet crime 118’036 165’720 179’026 167’451 206’909
Clearance rate for Internet crime 84.9% 84.4% 82.9% 79.8% 75.7%

Det är så illa ställt att kommissionen har skjutit upp utvärderingen, till mars 2011 och anstiftar nu även en konferens om direktivet och dess framtid. Vad mer går att säga, om hur den svenska demokratin håller på att deka ned sig och tröttna. [DN] konstaterar lika trött, vad lagrådet säger.

”Lagrådet har inga allvarliga invändningar mot regeringens förslag om hur datalagringen ska införas i Sverige. Lagrådets uppgift är att granska om lagförslag är förenliga med nuvarande lagstiftning.”

Uppgivenhet inför regeringens batongpolitik, är vad det är och inget annat.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: Svd, DN, DN, DN, SDS, Johanna Nylander, Anna Troberg

Läs även andra bloggares åsikter om 

Liberaldemokraterna: en ny politik för småföretagare!

Tre liberaldemokrater, Alexander Bard, Jan Rejdnell och Torbjörn Jerlerup har en artikel i Newsmill idag om en ny småföretagarvänlig näringspolitik för Sverige: Varför är det svårare för privatpersoner att satsa pengar i småföretag än att köpa en aktie? Statistik från SCB visar att 60 000 företagare kommer att gå i pension de närmaste fem åren, vilket motsvarar var åttonde aktiv företagare. Vi måste alltså akut besvara den fråga som Alliansen låtsas inte finns: Hur ska vi få nya företagare i Sverige?

Alexander Bard Liberaldemoktraterna

Alexander Bard Liberaldemokraterna

http://www.newsmill.se/artikel/2010/11/17/maud-olofsson-och-alliansen-struntar-i-sm-f-retagen

Orden och beskrivningarna var stora om hur småföretagen skulle få det bättre under regeringen Reinfeldt med näringsminister Maud Olofsson 2006.Istället började man med att höja snarare än sänka arbetsgivaravgifterna. Faktumet är att satsningarna på småföretag mer än halverades under den senaste mandatperioden. I en tid då ekonomin bygger mer och mer på kunskapsföretag och nätverksföretagande bygger näringspolitiken istället uteslutande på stöd till traditionella storföretag.

Staten satsar årligen 29 miljarder kronor i företagsstödjande åtgärder. Mycket av detta försvinner till administration och statliga myndigheter som ALMI. Resten går till storföretagen. Endast 41 miljoner når småföretagen, d v s en enda futtig krona per 700 kronor som satsas på företagande i Sverige går till småföretagen!

Den politiska apparaten hänger inte med. Exempelvis betraktas varannat café eller restaurang inte som kreditvärdigt och får därmed inga krediter. Fortfarande behandlas småföretagare som potentiella skattesmitare, och lagen om kassaregister är enbart anpassad för skattemyndighetens kontroller och inte för småföretagens vardag. Bankerna och ALMI är inte intresserade av att låna ut pengar till annat än säkra verksamheter. Mindre onoterade bolag framförallt inom tjänstesektorn som kan och vill växa hänvisas enbart till de få privatpersoner som kan och vågar satsa sina skattade pengar i dessa framtidens bolag.

Idag går pensionssystemets och småspararnas kapital ensidigt till börsnoterade bolag som redan har lätt att attrahera kapital. Att däremot satsa pengar i små onoterade bolag är en större risk som måste premieras. Istället för statligt stöd vill vi i Liberaldemokraterna införa avdragsmöjligheter för privatpersoner som satsar kapital i mindre onoterade bolag.

Vi tar bort statens roll som finansiär genom lån till företagen, och underlättar istället för privatpersoner att satsa eget kapital i företagandet. Ett riskkapitalavdrag måste införas omgående. Men Alliansen genomför inga nya reformer utan är förblindad av att krampaktigt hålla kvar vid makten. Liberaldemokraternas krav på införande av platt skatt skulle däremot revolutionera tillgången på riskkapital.

Ett riskkapitalavdrag kan utformas så att man även kan satsa i företag via mindre riskkapitalfonder som satsar på mindre företag och i tidiga skeden, likt det system man redan har i Storbritannien. Där finns ett stort antal lånemöjligheter som stöds av staten. Det innebär inte att det är myndigheter som typ ALMI eller Industrifonden som är långivare, utan att privata aktörer lånar ut egna pengar i kombination med statliga pengar. Dessutom har britterna ett system med Enterprise Investment System (EIS) som ger skattelättnader för privatpersoner som investerar i onoterade bolag.

Samma modell har den svenska utredningen om ”skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar” föreslagit, vilket skulle innebära avdragsmöjligheter på 20 procent i deklarationen påföljande år vid nyinvestering. Om man behåller investeringen i tre år skulle man dessutom inte betala reavinstskatt. Med dessa åtgärder belastas inte bolagets likviditet och lönsamhet i början av dess verksamhet då bolaget är som mest sårbart.

Vi skulle utan svårigheter kunna tillföra betydande investeringar i onoterade bolag från privatpersoner i Sverige, om bara den politiska viljan fanns. Det gick att införa såväl avdragsrätt för hushållsnära tjänster som ROT-avdrag så varför inte avdragsrätt för investeringar i småföretag? Vi tror viljan att investera i svenska onoterade bolag är stor hos gemene man.

Men om man inte lägger om industripolitiken till att bli en småföretagarpolitik har vi snart tiotusentals färre fungerande bolag kvar på marknaden. Detta trots att alla vet att det är småföretagen som ska skapa de nya jobben och stärka välfärden. Maud Olofsson och Alliansen har vänt småföretagarna ryggen. Därför behövs det nya partiet Liberaldemokraterna (L) som småföretagarnas vänner.

/Alexander Bard, Jan Rejdnell och Torbjörn Jerlerup

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: Sds, svd, Blt, DN, Svd, Skånskan, DN, Rolf Eriksson, HD, SVD, SVD

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Till Bonniers försvar!

Det blev lite tumult kring min artikel igår om Aftonbladets artikelserie om Bonniers makt.

Det är ganska häpnadsväckande att debatten förs av Aftonbladet på det sätt det gör, med de journalister som gör det. Att en person, Johannes Wahlström, som är son till en ledande internationell antisemit (Israel Shamir), som har försvarat denne pappas idéer, som har artiklar på pappans antisemitiska hemsida, är den som får skriva de ledande artiklarna i AB är HÄPNADSVÄCKANDE! Den Johannes Wahlström, som AB lejt för att skriva om Bonniers makt, har ett och annat att förklara! Aftonbladet har ännu mer att försvara!

Men det är inte det jag ska ta upp nu utan själva ämnet. Jag har fått flera frågor från folk som läst min artikel vad jag egentligen anser om det som skrivs i Aftonbladet. Vad anser jag om Bonniers makt?

Jag kan bara sucka!

Vilken sakfråga? Alltid när man pratar om Bonniers makt gnäller man ju på familjen BONNIER. Man säger att Bonniersfären växt sig för stark, att ”alla biobesök vi gör, en av fyra minuter som vi tittar på tv, och en mycket stor andel av alla böcker vi läser”, kontrolleras av Bonniersfären, som Johannes Wahlström skriver i AB. Man menar att just ägarna BONNIER försöker påverka innehållet i de tidningar de äger. Etc, etc…

Alltid bara Bonniers fel och Bonniers fel. Men politikerna då? Om man menar att flera aktörer kunnat växa sig starka (Stenbeck och Bonnier) så kanske man skulle granska VARFÖR de kunnat det! Dvs varför politiken varit som den varit, och föreslå en förändring av politiken!

Andra exempel

Jag ska göra några jämförelser.

– I en skånsk kommun la kommunen ner ungdomsgårdarna. Detta märkte en driftig företagare som snabbt byggde en egen, men sponsrad, med reklam och allt av det företaget. Hans ungdomsgårdar är nu dominanerande i kommunen. En del ogillar detta. Är felet företagarens eller politikernas?

– Det är ett välkänt fenomen att försäljare av julgranar samarbetar för att driva upp priserna på julgranar. Man håller priset uppe gemensamt. är felet granförsäljarnas eller politikens och spelreglernas?

– I byggbranschen finns det karteller. Är problemet byggbranschens aktörer eller politiken?

– OPEC är en mycket kritiserad oljekartell. Men är problemet Shell och de andra aktörerna, eller politiken och spelreglerna?

Bonniers makt?

Visst, det finns en tendens att gnälla på de aktörer som helt enkelt utnyttjat politiken, och bristen på politik, för sina syften. Gissa vem man gnällde på i exemplet om ungdomsgårdarna! Ja, inte var det politikerna som la ner dem utan aktören, företagaren, som utnyttjade tomrummet och förändrade politiken.

Men i Bonniers fall är det en extrem fokusering på familjens makt över Sverige…

Den här debatten om Bonniers makt känns ganska unken nu. Man kan se spåren av den debatten redan på 1800-talet: 1864 när Albert Bonnier och Rudolf Wall grundade Dagens Nyheter och i August Strindbergs evinnerliga gnäll på Bonnierfamiljen trettio år senare, t.ex.

Nu kommer en svordom så ni som ogillar sånt kan hoppa över nästa rad. Men för helvete, om Bonniers, Wallenberg, Stenbeck, min grannes faster eller Fans moster har för stor makt så ÄNDRA POLITIKEN DÅ!

Att kunna slå sig fram i ankdammen Sverige tyder på en viss driftighet. Om det slagit slint och gått överstyr, vilket man kanske kan säga, är det knappast Bonniers fel. Det är snarast politikernas fel!

Gnäll inte, GÖR något!

Nej, jag anser inte att alla som gnäller på Bonniers makt är antisemiter. Några är det, men de flesta är bara tröttsamma och gnälliga! (Även skribenter jag tycker om kan vara gnälliga ibland!)

Redan kritiken mot Rudolf Wall och Albert Bonnier 1864 kändes mossig när jag läste den för tio år sen, men då handlade det mest om det ”olämpliga” att en jude tar sig fram som Albert gjorde, men om jag minns rätt gnällde nån debattör för att Bonnier hade för stor makt bland Stockholms boklådor (!). Inte förrän 1929 då Bonniers köpte upp Åhlén och Åkerlund började gnället om Bonniers stora makt över mediasverige på allvar.

Hela högerpressen och nazzepressen började då tjata om ”jude monopolet”.

Om vi vill vara riktigt elaka nu kan vi kika på Aftonbladet under andra världskriget. Aftonbladet ägdes då av Torsten Kreuger och var en nazivänlig tidning.

Ska vi gräva upp några av de artiklar som skrevs i AB om Bonniers makt då, tycker ni?

Ahmed Rami, och nu på senare år antisemiter som Mohamed Omar och Israel Shamir har gjort sitt för att hålla detta prat om Bonniers ”judiska monopol” vid liv.

Och det svenska okritiska politiska gnällbältet har inte gjort saken bättre. Men förändra situationen istället för att gnälla! Föreslå vad regeringen ska göra!

Åter till Israel Shamir

Och hur gör vi med Aftonbladets val av journalist?

Nej, jag tänker inte släppa denna fråga, trots att jag hör rykten om en kommande polisanmälan mot mig. Jag återupprepar därför:

* Johannes Wahlströms pappa är antisemiten och den religiösa fundamentalisten Israel Shamir.

* Minst tre artiklar på Shamirs hemsida, under rubriken artiklar av ”vänner” har skrivits av Johannes Wahlström.

http://www.israelshamir.net/shamirImages/Shamir/VanunuShamir.htm

http://www.israelshamir.net/friends/activists.shtml

http://www.israelshamir.net/friends/contested.shtml

* Johannes Wahlström har tidigare skrivit positivt om sin pappas åsikter om judarna offentligt.

* Både Johannes och Israel anser att Bonniers har för stor makt i Sverige.

Aftonbladet och Johannes Wahlström har därför ett och annat att förklara eftersom Israel Shamir är en klar antisemit!

Jag som läsare har rätt att kräva att få svar. VAD ANSER JOHANNES OM SIN PAPPAS SYN PÅ ”JUDARNAS MAKT” och hur skiljer sig Johannes syn från sin pappas? Och varför har han försvarat sin pappas syn på judarna tidigare? Och sen vill jag veta vad han anser om de artiklar han skrivit som finns på Shamirs antisemitiska hemsida.

Alla har rätt att ha knäppa pappor. Alla har rätt att begå misstag i livet eller att hamna på fel spår i livet. Men om mönstren från förr återupprepar sig så kanske personen inte ändrat sig?

Nazist?

Ok. Låt oss gräva vidare och leta rätt på mer fakta om Shamir. En debattör sa att det kommer att bli svårt för mig att bevisa att Shamir är antisemit.

Jasså?! Se bara här! Fler konstigheter!

Man behöver inte söka länge för att hitta ännu mer konstigheter. Vad sägs om denna länk: http://www.israelshamir.net/Swedish/Swedish3.htm

Det är en artikel till försvar för Shamir, på Shamirs hemsida, skriven av inte mindre än Björn Björkqvist.

Vem är han? Jo, han var Nationalsocialistisk fronts chefideolog. Han är nu verksam i Svenskarnas parti (som NSF heter nuförtiden) och kandiderade för dem i valet.

Hans mailadress är red@den-svenske.com. Så… Googla på det och du hittar detta:

http://www.google.com/#sclient=psy&hl=en&safe=off&site=&source=hp&q=red%40den-svenske.com&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&pbx=1&fp=8d8dc79919fbb9a2

Det talar för sig själv, eller hur?

Till sist

Jag funderade på att citera detta men min jag mår illa av det. Vill ni må illa av Israel Shamirs teori om att judarna, genom George Bush, förbereder massmord på kristna, ska ni klicka här: http://www.israelshamir.net/Swedish/rattvisa.htm

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: AB, AB, AB, HD, AXXESS, SMP, DN, Jinge, Viggos, Högrelius, AB

Läs även andra bloggares åsikter om 

Hur f-n tänker Aftonbladet?

Aftonbladet har börjat skriva om Bonniers  makt igen och tidningen har lejt Johannes Wahlström, sonen, och medarbetaren, till en av världens mest kända öppna antisemiter, Israel Shamir, som det tunga namnet bakom artikelserien. Detta har gjort att jag funderat lite över det problemet delar av vänsterns, och Israelkritikernas, har: att de ständigt balanserar på gränsen till antisemitismen.

Jag ska erkänna att jag också har tillhört de som varit okritisk i mina åsikter om Israel, likt dagens vänster (dock inte som galningen Wahlström). Men jag har tänkt om. Situationen i Mellanöstern är inte svart och vit, den är oerhört komplicerad.

Numera mår jag illa av den egendomliga tendens bland så många, framför allt inom vänstern, okritiskt försvara allt som är palestinskt och allt som är anti-Israel. Jag har skrivit det förr, bland annat i denna artikel om Dror Feiler och Hamas.

Men denna okritiska synen på allt som är palestinskt och allt som är anti-Israel leder ofta till att vänstern stöder öppna antisemitier, och det är det, och Aftonbladets artikelserie mot Bonniers, som jag ska skriva om idag.

Aftonbladet och Johannes Wahlström

Aftonbladets har en artikelserie om Bonniers makt just nu på sina kultursidor.

Och… Visst ska storägare granskas, men får man verkligen bedriva journalistisk hur som helst?

Hur vettigt är det att städsla Johannes Wahlström för att skriva den introducerande artikeln, i tidningens granskning av Bonnier-koncernen. (Wahlström dök dessutom upp i ytterligare en artikel i Aftonbladet idag.)

Vem är då denne Wahlström och varför reagerar jag då hans artiklar dyker upp på AB?

Jo, Wahlström är en Vänsterjournalist som ligger på gränsen till antisemitismen i det han skriver, tex i sin artikel i Ordfront 2005 om att Israels regim skulle styra svenska massmedier. Dessutom hänvisar han ofta till en öppet antisemitisk författare, den s.k. Israel Shamir.

Låt oss se på ett sånt exempel, Gaudeamus oktober 2002:

”Genom att avslöja sin etniska tillhörighet tillskänks man dock som antisionistisk jude möjligheten att motstå ”antisemit”-stämpeln. Dessa kritiska judar blir banalt nog istället kallade för ”självhatande judar”, såsom Chomsky, Neumann, Finkelstein, Shamir, för att inte tala om Naturei Karta. Sionismen må vara en destruktiv ideologi, men inte i närheten så destruktiv som ”antisemitismen” som krossar all möjlighet till fri och öppen debatt.”

Om man går in på Israel Shamirs hemsida visar det sig att Johannes dessutom verkar samarbeta med denne Shamir. Eller? vad gör hans artiklar på Shamirs sida?

Samarbete mellan Wahlström och Shamir (fungerar endast i internet explorer)

http://www.israelshamir.net/shamirImages/Shamir/VanunuShamir.htm

http://www.israelshamir.net/friends/activists.shtml

http://www.israelshamir.net/friends/contested.shtml

Israel Shamir

Israel Shamir är inte nån trevlig figur. Han umgås med hela den svenska lobbyn som hävdar att förintelsen är en bluff, som t.ex. Lars Adelskogh och antisemiten Mohammed Omar.

Timesonline har en bra artikel om ett besök denne Shamir gjorde i London:

On February 23, Lord Ahmed hosted a book launch in the House of Lords for a man going by the name of Israel Shamir. “Israel Shamir” is, in fact, a Swedish-domiciled anti-Semite also known as Jöran Jermas.

The gist of Shamir/Jermas’s speech at the meeting can be gleaned from its title, “Jews and the Empire”. It included observations such as: “All the [political] parties are Zionist-infiltrated.” “Your newspapers belong to Zionists . . . Jews indeed own, control and edit a big share of mass media, this mainstay of Imperial thinking.” “In the Middle East we have just one reason for wars, terror and trouble — and that is Jewish supremacy drive . . . in Iraq, the US and its British dependency continue the same old fight for ensuring Jewish supremacy in the Middle East.” “The Jews like an Empire . . . This love of Empire explains the easiness Jews change their allegiance . . . Simple minds call it ‘treacherous behaviour’, but it is actually love of Empire per se.” “Now, there is a large and thriving Muslim community in England . . . they are now on the side of freedom, against the Empire, and they are not afraid of enforcers of Judaic values, Jewish or Gentile. This community is very important in order to turn the tide.”

Why would Lord Ahmed have hosted such a man in the Lords? It is, of course, possible that Lord Ahmed had no idea that Shamir/Jermas was a rabid anti-Semite. Yet it takes only a quick Google to discover his views and background. He has worked forZavtra, Russia’s most anti-Semitic publication, and is allied with the Vanguard News Network, set up by an American, Alex Linder — a man so extreme that he was even ostracised by the US neo-Nazi National Alliance.

Indeed, Shamir/Jermas’s own website proudly reprints his views: “Jews asked God to kill, destroy, humiliate, exterminate, defame, starve, impale Christians, to usher in Divine Vengeance and to cover God’s mantle with blood of goyim . . . ” “The Ashkenazi Jews believed that spilled Jewish blood has a magic effect of calling down Divine Vengeance on the heads of the Gentiles . . . The picture of Jews slaughtering children for cultic reasons exerted huge impact on the Christian peoples of Europe.” On and on it goes.

Israel Shamirs son och Aftonbladet

Så, vad har då denne Israel Shamir och Johannes gemensamt. Jo, Johannes Wahlström, är inte bara trolig medarbetare till Israel Shamir. Han är antisemiten Israel Shamirs son!

Israel Shamir är en pseudonym. Egentligen heter Israel Shamir Adam Ermash (tidigare Jöran Jermas).

Om man kollar med folkbokföringen hittar man detta:

Johannes Wahlström: Folkbokförd i Sthlm, Hornsgatan 92,  19810914… Johannes mamma heter Ingrid Birgitta Wahlström och bor på Rådmansgatan och pappan är Adam Ermash som är folkbokförd på Sångarvägen 32 i Kopparberg 19470611…

Det är alltså antisemiten Israel Shamirs son och medarbetare som Åsa Linderborg på Aftonbladet släppt in som den som ska inleda stora debattserien om Bonniers. Man kan bara ta sig för pannan!

Vänsterns problem

Vad är det som gör att Vänstern tappar all sans och vett så snart Israel och judar kommer på tal? Hur kunde Ordfront släppa in en sån som Wahlström, och fortfarande försvara denne? Hur kan Aftonbladet släppa in sonen och medarbetaren till en av de ledande internationella antisemiterna?

Vänstern har problem, det är helt klart!

Bloggaren Dödsmaskinen har skrivit en artikel som är läsvärd om Vänstern och antisemitismen som just berör detta problem. Han, Kawa Zolfagary, skriver så här:

Det är många som blandar ihop Israel-kritiska åsikter med antisemitiska men det är nog värre när det motsatta sker. När antisemitism döljer sig under den legitima kritikens fana. Vi måste vara evigt vaksamma mot detta, vi får inte låta vår rättmätiga kritik besudlas av dessa vidriga åsikter. Det urholkar vårt budskap och ökar skadan på de utsatta för antisemitismen. Jag har även en känsla, något jag absolut inte kan bevisa, att många inte vill erkänna att det finns antisemitiska åsikter bland våra anhängare för att de tror att detta på något sätt skulle gynna staten Israel. Bara en känsla men jag tror att det finns andra inom vänstern som känner igen sig i den…

Vi har lyft och bekämpat islamofobin, hatet mot hbtq-personer och kvinnor. Nu är det dags att vi gör samma sak med antisemitismen. Det är dags att vi ser det allvarliga i problemet, att vi vågar föra fram både en politik där vi kritiserar Israels ockupation men även agerar som ett starkt motstånd mot antisemitiska yttringar.

Jag kan inte annat än hålla med. Jag har mått illa av en del jag sett runt ship-to-Gaza. Och nu detta…

Om de nu vill ändra Israels politik, vilket jag vill också (Israel gör mycket som är fel.) så borde det första vara att rensa upp i de egna leden. Okritiskt stöd till Hamas och samarbete med antisemiter gynnar inte kampen för fred i Mellanöstern!

Det är inte ok att anlita Wahlström för att skriva artiklar mot Bonniers, basta!

Hela Aftonbladets kampanj mot rasism känns plötsligt ganska unken och falsk när man gräver fram en sån person att skriva mot Bonniers!

*****

Mer läsning om Johannes Wahlström

SKMA om antisemitismen, ordfront och Wahlström:

http://www.expressen.se/1.292782

http://www.skma.se/mars06/ordfront.pdf

http://www.expressen.se/1.294720

Andreas Malm om Shamir, fib/k och Wahlström:

http://www.flamman.se/opinion.php?id=3981

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2207&a=587102&previousRenderType=3

Gellert Tamas kritiserar Wahlström och skriver om kopplingen mellan ”Israel Shamir” och Johannes Wahlström:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2207&a=514262

Petter Löfgren i Expressen om Wahströms förfalskningar:

http://expressen.se/index.jsp?a=504817

Lotta Schullerqvist om lögnerna:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2207&a=512870

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2207&a=515518

http://utkast.livejournal.com/11972.html

Johan Berggren om Wahlström:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=512648

Lars Linder i DN om ordfront och wahlström

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2207&a=512845

Samarbete mellan Wahlström och Shamir (fungerar endast i internet explorer)

http://www.israelshamir.net/shamirImages/Shamir/VanunuShamir.htm

http://www.israelshamir.net/friends/activists.shtml

http://www.israelshamir.net/friends/contested.shtml

Johannes Wahlström är en ”distinguished contributor” hos en rasistisk författare. Hans texter finns där tillsammans med skribenter som manar till samarbete med vit makt-rörelsen mot ”sionismen”.

http://www.israelshamir.net/friends/index.shtml

Expo om Shamir

http://expo.se/2004/48_1102.html

http://expo.se/2004/48_1101.html

Jonathan Leman om AB Kultur

http://jonathanleman.blogspot.com/2008/11/sa-linderborgs-obehagliga-fixering.html

(Med stort tack till Jonathan Leman för ordfront och DN länkarna!)

Här nedan har vi Shamirs passansökan (då han hetter Jermas) som vidimerats av… sonen (se personnumret) som är Johannes Wahlström!

(Tillagt lördag 15.00: Bilden är hämtad från Flashback och Indymedia!)

Nytt: Axxess, AB, Expressen, Sds, DN, Jinge, Moberg

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om 

Stenåldern är inte avvecklad…

Jag fick detta klipp med Stanley Sjöberg via Facebook. Jag såg det och kan bara sucka. Stanley Sjöbergs tankar är medeltida, ja, stenålders. Men ibland behöver man lyssna till grottmänniskors tankar för att få energi och motivation att göra det man gör politiskt.

Den bästa kommentaren till Sjöbergs film hade en person på FB som skrev: ”Jaha, då vet jag det. Jag tog droger och/eller mediciner när jag var gravid, därför är två av mina tre homosar. Är han alldeles bakom flötet?”

Ja, stenåldern lever kvar! Än har vi en del att göra i kampen för allas lika rättigheter och lika värde!

Vilket påminner mig om att Elisabeth Ohlson Wallins utställning med foton tagna i Jerusalem, med HBT tema, har öppnat. Den öppnade den 10/11. Den vill jag se!

Den glömda medborgarrättskampen fortsätter! Ska vi fortsätta att förändra världen till det bättre måste vi lära av HBT-aktivisterna!

***********

Läs mer om Elisabeth Ohlsson Wallins utställning här: GP, RFSL, DN, DN, Expressen

HBT: Dagen, Amanda Brihed, Gp, P Andersson, M Moberg, Anna i livet,  SVD, DN

—————————————————-

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna, ett parti som håller på att byggas upp.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp

Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om 

Vad hade Joe Mc Carthy sagt om Beatrice Ask?

Varför reagerar så många över det nya datalagringsdirektivet? Svaret hittar du om du studerar historien.

Som jag skrev på Newsmill tidigare idag har politiker i olika länder ofta haft en hemlig politik, med allianser och manipulationer. Och historien är full av exempel på hur sådana hemliga beslut, utanför all demokratisk kontroll, lett till misär, olycka, krig och ja, t.o.m, världskrig.

Datalagringsinitiativet kan se oskyldigt ut, men med det får man hämta uppgifter om oss elektroniskt, våra elektroniska fotsteg, för i praktiken vilket brott som helst. Bara det är bötesstraff på det misstänkta brottet. Och är det fängelsestraff på det misstänkta brottet får du hämta massor av uppgifter.

Man behöver inte ta de extrema exemplen, som DDR eller Sovjet. Det räcker med att se på hur homosexuella och kommunister i USA under efterkrigstiden behandlades.

Senator Joseph McCarthy och FBI chefen J Edgar Hoover drev en hetsjakt på folk på 50-talet som ansågs vara ett hot mot USA. Den jakten liknar delvis jakten på ”terroristerna” idag. Det är samma godtyckliga fängslingar, det är misstag, det är förstörda liv…

Lagar stiftades mot kommunister. Misstänkta kommunister eller deras ”sympatisörer” fängslades eller svartlistades, så de inte kunde få vettiga jobb. Bland annat svartlistades 300 skådisar i Hollywood, bland annat Charlie Chaplin, och de flesta var inte ens vänstersympatisörer! 250 UD-anställda jagades för att de ansågs vara kommunister. Samma där. De flesta var bara kritiska till USA:s politik.

Och misstagen begicks hela tiden. Namn förväxlades. Antaganden och lösryckta citat blev uppblåsta till att vara ”bevis” på stora konspirationer. Barns fantasier blev bevismaterial…

Och detta skedde i en demokrati!!!

Tänk om de hade haft tillgång till datalagringsdirektivet?

Propaganda från Joe Mc Carthys dagar

Säkerhetspolitik är en sak. Hot finns alltid. Polisiär verksamhet en annan. Men denna kontrollgalenskap är mer än en säkerhetsfråga. Galenskapen måste hållas i schack, för vår, och våra barnbarns skull!

—————————————————-

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna, ett parti som håller på att byggas upp.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp

Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Relaterat: DNExpressenSvdExpressenSdsO.F.ingsoclakonismExpressen

Läs även andra bloggares åsikter om 

Lista på information, hämtad från HAX:

DN: Ask vill lagra mer data än EU kräver
DN: S: Lagringstiden i kortaste laget
SvD: E-posttrafik ska lagras i ett halvår
SvD: En medborgarrättslig katastrof
SvD: Det har varit en strid inom regeringen
SVT Rapport: Lagringsförslag går längre än EU-direktiv
SVT Rapport: Regeringen tävlar i medborgarförakt
SVT Debatt: EU är på väg att bli det nya Sovjet
SR Ekot: Data- och telefontrafik ska sparas i ett halvår
TV4: Piratpartiet kritiskt mot förslaget
Aftonbladet: Regeringen vill lagra trafikuppgifter
Expressen: Ny lag: Dina surfvanor sparas i sex månader
Expresen: Falkvinge: Regeringen sätter spårsändare på oss
GP: Ask går ett steg längre än EU
Sydsvenskan: Din e-post ska lagras i ett halvår
IDG.se: Regeringsbeslut om datalagringsdirektivet
Nyheter24: E-post ska lagras i sex månader
Nyheter24: Det är skandal
Politikerbloggen: Nödvändigt och effektivt redskap
Newsmill: Datalagringsdirektivet kräver övervakningsskatt

LakeFredrikssonStenskottKulturbloggenPolisstatenStenuddKolsjö,Leffe45BloggisSanningsministerietDemokraturenIpse Cogita!,GrenfeldtStudio HisingenWhatsUpSthlmMina Moderata Karameller,Scaber NestorCowchasersFrån ett påhittat paradisBergströmKällström,SuckerpunchA lot of Nothingl-hsAlliansfritt SverigeKaka på vägNej till datalagringEn pirats blogFuturiteterTängRouhivuori,SanningsministerietMagnihasaJohannes