Rasbiologi och hat hos Politiskt inkorrekt!

Posted on september 26, 2011

27


Det kan vara på sin plats att påminna sig vad sajten Politiskt Inkorrekt har för människosyn. Därför publicerar jag idag några skärmdumprar som visar vad PI står för och/eller vad de tolererar på sin sida! Klicka på dem för en större bild!

Rasbiologi

(I detta fallet är det deras moderatorer som stöder det!)

”Muslimer föds defekta”

(Skrivet av en debattör. Kringliggande inlägg bortplockade, ej detta.)

”Förinta islam”!

Politiskt Inkorrekt vill, likt terroristen Breivik, ha igång ett storkrig för att förinta islam, likt man förintade nazismen.

”Försvarar man islam åker man ut”!

Enkla modereringsregler. Försvarar man islam åker man ut!

Mer om islam

(Omodererad kommentar från en läsare.)

Så fel tänkt!

(Allt som man påstår på Politiskt inkorrekts hemsida om muslimerna, har man tidigare sagt om andra folkgrupper. På 50-talet såg många på greker, finnar och polacker precis som PI och PI:s läsare ser på muslimer! Polackerna var ju katoliker, förökade sig som kaniner, fundamentalister, galna, korrupta och hade en världskonspiration, var några av de fördomar som spreds då.)

PI har ett moraliskt ansvar för det de väljer att inte moderera bort. De tar ofta bort kommentarer som är kritiska till PI, och till rasismen, men lämnar kvar sådant som man kan läsa ovan.

Och samma sorts hat sprids på många håll i  Sverigedemokraterna, där flera av de ledande figurerna, t.ex. Kent Ekeroth, öppet sympatiserar med, och stöder Politiskt Inkorrekt.

När en del ser hatet hos Politiskt Inkorrekt vill de ropa på förbud, polis och censur. Liberal som jag är tror jag att man bättre bemöter fördomar och hat med medmänsklighet, motargument och idéer, än med förbud. Men något måste göras! Att låta hatets argument och idéer stå oemotsadga leder aldrig till något gott!

Jag säger som Torgny Segerstedt sa om Hitler 1933, ”Att tvinga all världens politik och press att sysselsätta sig med den figuren, det är oförlåtligt. Herr Hitler är en förolämpning.” Alltså: Att tvinga Sveriges politik och press att sysselsätta sig med de figurerna, det är oförlåtligt. Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt är en förolämpning.

Advertisements
Posted in: Uncategorized