Påskuppropet: att vara för sänkt skatt och mot utförsäkringar, går det?

Posted on april 1, 2011

8


Det är snart påsk och det gör att Påskuppropet mot utförsäkringarna inom sjukförsäkringssystemet blir en mer och mer aktuell fråga. Det är BRA att det skapas initiativ mot utförsäkringarna och nedskärningarna. Folk dör, ja faktiskt rent av DÖDAS,  på grund av nedskärningar. Det är rätt att vara arg och vilja ha förändring.

Jag gillar framåtandan i påskuppropet. Fast en sak stör mig…

Påskupproret sätter skattesänkningar och en skattereform i motsats till ett fungerande sjukförsäkringsssystem. Varför det? Man måste kunna finansiera sjukförsäkringsssystemet också och då krävs det företagande och en fungerande fri ekonomi. Varför kritiserar Påskuppropet de som är för sänkta skatter? Onödigt!

Det behövs nya idéer för att komma bort från den här eländiga dualismen om att man antingen måste vara för höga skatter eller för ett bra sjukförsäkringssystem. Det finns ett tredje alternativ: bra sjukförsäkring, bättre trygghet än nu och lägre skatter! Liberaldemokraternas idé om plattskatt och medborgarlön i kombination med Påskuppropets krav att man slutar skära ner i sjukförsäkringssystemet vore en intressant tanke!

Och… Till er som är mer vänster och tror att sossarna är bättre än Alliansen i denna fråga säger jag bara: minns ni Göran Persson? Om inte – gå hem och skäms! Ett upprop mot att kasta människor i soptunnan, och mot nedskärningar i socialsystemet måste faktiskt rikta sig mot både Alliansen och (S).

Här följer en länksamling för den som vill veta mer. (Se även denna länksamling!)

Påskuppropet på Facebook finns här.

Deras namninsamling pågår här.

Liten länksamling om utförsäkringarna och påskuppropet

Delvis hämtad härifrån.

*******

Sluta straffa våra patienter – läkarnas upprop i SvD, refererat i AB

Upprop står utanför partipolitik (Arne Carlsson i UNT)

Det finns bara ett påskupprop – men det är inte så bara (Seglora smedja)

Håller vi på att få ett teknokratiskt och omänskligare Sverige?

Kyrkligt upprop för utförsäkrade

Hans Wallmark har fel om sjukförsäkringen (Dagen)

Hans Wallmark är ute och cyklar
(här bemöts framför allt det han framförde i UNT)

Kyrkan måste påtala när folk lider
(diakon Marie Larsson svarar Hans Wallmark)

Hans Wallmark ljuger hänsynslöst om utförsäkringarna

Diakoner möter människor i kläm (diakon Boel Skoglund svarar Hans Wallmark)

Fler myter om sjukförsäkringen finns här

Fastebrev från katolske biskopen som nämner de utförsäkrade


Intervju med ärkebiskopen


Biskopar larmar om sjukreformen

Påskuppropet är varken höger eller vänster

Regeringen bör lyssna på kloka förslag från kyrkorna

Protestlistor mot utförsäkringar

SKR kräver snabba förändringar

KD sätter blåslampa på Kristersson

Borgerlig kritik mot sjukförsäkringen

Thord Karlsson (KD) uppmanar partikollegor att ansluta sig till påskuppropet

Omvänd i sjukfrågan


Ångerfullt parti

KD står inte bakom sjukförsäkringen som den ser ut nu

Sjuka sjukförsäkringen – mycket viktigt att stödja påskuppropet

Kristersson varnade själv för sjukreglerna

Fackförbunden LO och SEKO har anslutit sig till påskuppropet

Sjukregler diskuterades på LO

Sjukförsäkringsreformens effekter (video från LO-seminarium)

Påskuppropet sätter en snöboll i rullning

Gör sjukförsäkringen mänskligare

Vi borde ha skrikit långt tidigare (diakon Anneli Ekholm)

Allt fler söker hjälp hos kyrkan
(Ängelholm)

Möter nästan dagligen drabbade människor (Karlskoga)

5000 underskrifter i Skara stift

Radio Skaraborg rapporterar

Pressmeddelande från SKR

Biskopsmötet står bakom SKR’s öppna brev om sjukförsäkringsreformen

Unikt krav från kyrkornas gräsrötter – lyssna regeringen!

Den här artikeln om hur det hela startade har fått en ny länk.

Rehabiliteringskedjan – från hundra till noll går det snabbt

Det finns försäkringsläkare som nekar alla

Arbetslösa och lågavlönade nekas ofta sjukpeng

Tankesmedjan allmänmedicin – förutspått om utförsäkrade

Skrämmande varningar från remissinstanser negligerades – och besannades

Några få av alla ”enskilda fall”

Cancersjuke Erik Videgård

Plocka av dig spikskorna, Ulf Kristersson

Utförsäkrade Paulina

”Du borde ha sparat” – nekades hjälp av sociala

…och vad hände sen?

Domstol avgör arbetsförmåga

Snart ser alla denna hårda verklighet

Samtidigt i England

Mitt i steget om Påskuppropet.

Annarkia: Påskupproret

Nemokrati om Påskupproret

Aftonbladet om läkarnas krav

Martin Moberg: sjukförsäkringen är sjuk

Påskupproret: länkar

Leines blogg

Socialsekreterare

Löntagarbloggen

Advertisements