Sverigedemokraterna är ”politikens gamar och parasiter”!

Det var riksdagsdebatt om migration i riksdagen igår! Jimmie Åkesson var där och inledde debatten med att som vanligt gnälla att invandringen måste minskas.  Maria Ferm från Miljöpartiet svarade på Åkessons svada med ett bra och emotionellt inlägg. Men dagens raka höger stod Fredrik Federley (C) för! Han sopade golvet med de Sverigedemokrateriska foliehattarna, som ser en konspiration för ökad invandring bakom varje hörn!

Här är hans tal, och delar av Jimmie Åkessons svar till honom.

Fru talman! För Centerpartiet handlar migrationspolitiken i grund och botten om möjligheten att röra sig över gränser. Med samma självklarhet som vi vill kunna studera och jobba i andra delar av världen vill vi att andra människor ska kunna komma till Sverige för att studera eller arbeta. På samma sätt som vi vill kunna få skydd om krig eller förföljelse uppstår i vårt land erbjuder vi på samma juridiska grund skydd åt dem som behöver söka det hos oss.

Centerpartiet skulle helst vilja se en värld där fri rörlighet råder och där alla kan välja att söka lyckan var helst hon önskar. Det är en lång väg tills vi kan nå det målet, men på vägen måste den svenska migrationspolitiken präglas av öppenhet, rättssäkerhet, generositet och humanitet.

Från tid till annan när världen upplever kriser och svåra stunder är det många som gör tolkningen av det som sker väldigt enkel för sig. I sökandet efter en förklaring söker man en syndabock som får klä skott för allt som är fel. Är det inte bögarnas fel är det någon annans. Historiskt sett har det varit romer och judar som tydligast utmålats som samhällsomstörtare och menliga samhällselement i något som man upplever annars skulle ha varit det helt perfekta samhället.

I dess värsta form uttryckte det sig under andra världskriget där miljontals judar utrotades i en industriell, kall och omänsklig process. Vi kan i dag se hur romer jagas framför allt på grund av sin grupptillhörighet i det moderna Europa. I Frankrike blev den jakten mycket tydlig under sommaren 2010, och vi kan se att samma jakt pågår i dessa dagar, nu senast i början av mars i Ungern.

I dag finns fortfarande antisemitismen kvar trots den kunskap om historien som vi har i det svenska samhället. Vi kan också se antiziganismen puttra under ytan och ibland få tydligare uttryck än annars. Det nya element som tillkommit på senare tid är den alltmer växande islamofobin.

I grunden har de alla samma vidriga karaktär av att tillskriva religiösa grupper eller etniciteter de sämsta egenskaper man själv kan uppfinna.

När Sverigedemokraterna har skanderat att de är de enda som säger sanningen likt nyfrälsta predikanter är det dags att de nu tar bladet från munnen och säger vad det är de menar. Säg som det är, att ni sverigedemokrater är politikens gamar som när er på olyckor människor råkar ut för, och i de fall ni ens kan ana att det är någon med invandrarbakgrund med i bilden väljer ni att exploatera det. Ni är politikens parasiter som exploaterar brott och sociala problem för egen vinnings skull. Ni tvekar inte att förvanska siffror, fakta och sanning i ert uppdrag, och det hänger samman med själva kärnan i er politik och er världsbild. Den stämmer inte med verkligheten.

När ett parti i Sveriges riksdag står och pekar finger åt en grupp invandrare som består av lika många åsikter, inriktningar och politiska uppfattningar som gruppen har huvuden skapar det ett tydligt utanförskap. Vem vill känna delaktighet med ett samhälle som oavsett om det är sant eller inte utmålar dem som några andra än de där, några som är en annan grupp, några som inte hör hit?

Sverigedemokrat?

Varför lämnar migranter Sverige i dag för England eller Kanada? Jo, därför att vi inte har tillräckligt bra möjligheter att skapa arbete och en framtidstro för just dessa personer. I en del andra länder är det öppnare dörrar in på arbetsmarknaden, man har bättre möjligheter att få en bostad och bättre möjligheter att få en utbildning. Det gör att Sverige nu har fått en ström av migranter som väljer att lämna landet, migranter som vi kommer att behöva för att bygga den framtida välfärden.

I ett Sverige där Sverigedemokraterna får vara med och agera kommer det att innebära att trösklarna ska bli än högre, att man känner ett ännu större utanförskap och att fler begåvade och kompetenta människor som vill vara med och dela en gemensam framtid i Sverige kommer att lämna landet.

Hela grunden för extremism är utanförskap. Grunden för att utrota extremism är innanförskap. Sverigedemokraterna väljer att lägga grunden för extremism i sin politik, i sin retorik och sitt agerande. I Centerpartiet vill vi utrota extremismen.

Det ska sägas klart och tydligt, utan hymmel, utan lögner att den retorik, det skuldbeläggande ni ägnar er åt av särskilt grupper muslimer är precis samma sak som man i århundraden har gjort med romer och med judar. Ni har bara valt att lägga ert fokus på en annan grupp, men det är samma unkna doft som sprider sig i rummen där rasismen och fobin uttalas.

Är det så att ni menar att det jag säger inte är sant, slut då upp bakom den överenskommelse som Alliansen och Miljöpartiet har gjort för att ta ansvar och föra en ansvarsfull migrationspolitik som bygger på rättssäkerhet. Migrationsprocessen har – om Jimmie Åkesson hade valt att läsa överenskommelsen hade han sett det – en tydlig början och ett tydligt slut. Där ger vi svar på en lång rad av de frågor som Jimmie Åkesson reste i sitt anförande. Det valde han att inte göra. Han ställer fler frågor än han kan ge svar på, och han väljer att inte ta debatten seriöst som har själv har begärt och att inte läsa det dokument som ge svar på de flesta av de frågor som Jimmie Åkesson valde att lyfta fram i sitt inledningsanförande.

Åkesson

Åkessons svar var i praktiken att han inte vill bemöta Federley. ”Det finns också riktiga bottennapp i debatten. Jag tänker inte bemöda mig med att bemöta dem”…

Federley II

Fru talman! Man måste inse att man är riksdagsledamot och därmed får bära ansvar och använda de redskap man har till buds. Jimmie Åkesson är inte bara riksdagsledamot utan också partiledare. Han är en av de mest publicerade ledamöterna i denna kammare. Ändå står han här och gråter som ett barn och säger: Ingen lyssnar, ingen förstår och ingen gör någonting.

Det är trams. Det är inte att bära riksdagsledamotens ansvar. Det är dags att Jimmie Åkesson börjar göra det i stället för att insinuera sådant som inte stämmer…

Ingen pratar om en fri invandring. På ett ideologiskt plan gör jag det gärna, men som jag sade i inledningen till mitt förra inlägg är det en lång väg innan världen ser ut så att vi kan ha en fri invandring. Det är också något som han väljer att skapa rädsla för som om det finns en muslimsk komplott i världen för att ta över olika länder. Den typen av retorik tycker jag att vi kan lämna utanför kammaren om Jimmie Åkesson vill hålla sig till fakta.

Om vi ser på hur många som kommer nya till Sverige och hur många som lämnar landet är det inte så oerhört många som kommer till landet. Massinvandringen finns inte någon annanstans än i Sverigedemokraternas huvud. Om Jimmie Åkesson menar allvar med att försöka få en seriös debatt undrar jag: Står Sverigedemokraterna bakom en öppen och rättssäker migrationsprocess? Säg i så fall det. Det vägrade Jimmie Åkesson att göra i sitt förra anförande.

När det gäller frågan om vård är skillnaden tydlig mellan oss som har överenskommelsen och er. Ni vill se till att gravida kvinnor inte får föda på sjukhus. Kan vi tala klarspråk i stället för att hymla? Ni vill inte att den som är akut sjuk och är skadad och blödande ska kunna få vård på sjukhus. Säg det i stället för att hymla. Ni vill att barn ska användas som migrationspolitiska instrument så att man stormar in i skolor och skickar ut barnen för att föräldrarna ska komma efter. Hymla inte; säg det.

Med all önskvärd tydlighet har det på punkt efter punkt återigen visat sig att Sverigedemokraterna inte har något annat att komma med än inhumanitet och brutalitet. Det är inte något som hör hemma i svensk politik i en modern rättsstat.

Jimmie Åkesson II

Fru talman! Jag tycker att Fredrick Federleys anförande här visar att det är oerhört svårt att föra en civiliserad och saklig debatt i dessa frågor. Om man inte tycker som Fredrick Federley, om man inte vill ha en helt fri invandring och om man inte vill skapa ett splittrat samhälle där vi har olika rättigheter för olika grupper baserat på etnicitet då vill man skicka militären in i skolor och gripa barn och neka gravida kvinnor att föda.

Kan Fredrick Federley ge mig ett enda exempel på när det svenska samhället har nekat någon att föda barn i Sverige? Jag känner inte till något sådant exempel. Det är möjligt att det finns. Det behövs inte någon förändring av lagstiftningen för att man ska få lov att föda barn i Sverige. Det är inte det som detta handlar om. Detta handlar om att ge illegala invandrare tillgång till den svenska välfärden och att göra det lättare för illegala invandrare att leva här. De partier som står bakom denna överenskommelse tycker nämligen inte att det är något problem med illegal invandring. Man ser inte det som ett problem därför att man vill ha en i princip fri invandring. Därför vill man underlätta för dem som vistas här illegalt. Ni kan väl erkänna det i stället för att föra ned debatten till denna ociviliserade nivå…

Federley III

Fru talman! Mycket ska man höra innan öronen trillar av. När man börjar ställa konkreta frågor om vad Sverigedemokraternas politik innehåller är det en ociviliserad debatt.

Lite kan jag nästan förstå vad det är Jimmie Åkesson säger, för jag, Maria Ferm och några till har varit ordförande i politiska ungdomsförbund. Då sitter man inte här inne och behöver inte ta det direkta ansvaret. Det är jätteskönt; man kan tycka vad man vill och måla upp bilder. Det är en bra politisk skola. Denna situation befann sig Sverigedemokraterna i fram till senaste valet. Nu när vi sitter i kammaren får vi dock börja ge svar på frågor och inte bara måla upp bilder som ingen känner igen.

Det finns fortfarande ingen massinvandring. När jag redovisar siffror för att det inte finns någon massinvandring säger man att det är en ociviliserad debatt. När jag ställer frågan om man menar att gravida kvinnor inte ska få vård säger man att ingen nekas. Men vill Sverigedemokraterna att detta ska ske lagligen, med stöd i lagen?

Då tycker jag att Sverigedemokraterna här ska deklarera, vilket man inte har kunnat göra under tre anföranden, att Sverigedemokraterna står upp för att gravida, barn och akut sjuka ska få vård på svenska sjukhus. Det vore ett välkommet meddelande i den svenska debatten. Det kommer man dock inte att göra. Man vill nämligen inte bli konkret, för då måste man bära ansvar och se att världen inte är svart eller vit.

I grund och botten, fru talman, handlar migrationspolitiken om ifall man ser människor som en belastning eller en tillgång. Är de en tillgång bör man anse att alla människor är en tillgång, och i så fall bör vi välkomna människor att komma till landet och hjälpa till att bygga en gemensam framtid för Sverige. Anser man däremot att människor är en belastning borde också svenska medborgare vara en belastning. Eller är det så att det beror på var man är född eller vilken religion man har om man är en belastning eller inte?

Precis där tror jag att vi har kärnan i den svenska migrationspolitiska debatten nu. Det gör mig inte rädd – det gör mig skräckslagen.

Liberaldemokraternas hemsida kommenterar detta också!

Nytt: Tv4, Sr, smp, jamtsved, jamtsved, dn, robsten, Thoralf, ragfors, Hans Lindqvist, Federley, svd, svd, PI, PI

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

15 tankar om “Sverigedemokraterna är ”politikens gamar och parasiter”!

 1. Pingback: Sverigedemokraterna – politikens ”gamar”?! | Liberaldemokraterna

 2. Vi måste ständigt ha i åtanke att om vi i görligaste mån vill ha ett samhälle som i många stycken är en demokrati så måste även sådana som Jerlerup tillåtas yttra sig!!

 3. Ni LiberalDemokrater är ju såå skönt naiva.
  I ett liberalt och sekulärt samhälle, som de flesta av västeuropas länder lyckats att uppnå efter 2ndra världskriget, lever de flesta HBT personer ett bra och säkert liv. Det tycker jag är bra!
  Men Er naiva syn på invandring från MENA-länder är häpnadsväckande. Jag har bott i nordvästra England nära Bradford (kallas Bradistan) och med egna ögon sett hur muslimerna där, som är nära att bli majoriteten i kommunen, hatar och trakaserar HBT-personer.
  I alla samhällen och i alla tider har alltid de som haft mest barn blivit majoriteten och kunnat bestämma. Jag är ganska övertygad att det kommer att hända i Sverige och andra västeuropeiska länder. Det sekulära europeiska samhället är hotat och de svenska LiberalDemokraterna verkar inte förstå detta.

 4. Vill man se bra ut kan man ju alltid puckla på byfånen lite, och ta emot publikens jubel.

  Jag kan bara beklaga, men jag tycker att det låter ihåligt. Innehållet i sig har jag inget att invända emot, men jag minns fortfarande Alliansens kampanj från 2006, som innehöll rätt mycket av samma budskap som SD nått framgång med. Bara utan inslag av etnicitet och religion.

  Man kan diskutera ekonomiska system tills man blir blå – eller röd – men vad Alliansen med de ‘nya’ Moderaterna i spetsen gick ut hårt med var att byta ut etiketten ‘svag’ på utsatta grupper i samhället mot ‘lat’.

  ”Du som jobbar ska inte skämmas för att du är trött på att DE lever på dina surt förvärvade slantar. Du ska inte behöva se en arbetslös i ögonen och kalla denne för bidragsfuskare. Vi gör det åt dig. Allt du behöver göra är att rösta på oss och se åt andra hållet. Så länge du inte går på a-kassa kommer DU att tjäna på det…”

  Jag vet rätt många som läste ‘fusket’ Alliansen talade om som ‘till ca 90% svartskallar’, och röstade därefter. Det kunde förstås ALDRIG en PR-smart kille som Schlingman ha listat ut på förhand…?

  Federley representerar fortfarande ett parti som har använt makten till att förankra en politik som bygger på en falsk problembeskrivning, om ett fusk som efter vad som hittills kunnat styrkas inte kostat en bråkdel av vad kontrollåtgärderna gjort. Samtidigt lägger sig sjukförsäkringsskandalerna på hög.

  Malmömoderaterna, Vellinge (eller att Muf Botkyrka mer eller mindre plagierade material av SD), eller för den delen Folkpartiets sista-minuten flörtande med burkaförbud och sänkt föräldraledighet för invandrare… SD har inte patent på unken människosyn.

  De är bara den lättaste måltavlan.

 5. Nästa sekt som skyltar med namnet ”liberal” och som har ingenting emot att skattebetalarnas pengar går till de som inte bidrar med en enda krona. Von Hayek måste rottera i sin grav.

 6. @Erika: Den katolska och den amerikanska kristendomen är bra mycket värre än Islam. Försök att få kondomer i Sydamerika eller Abort i Irland eller sprutbyte i Sverige så ser du hur det egentligen förhåller sig, när teokratins Iran gör detta på samtliga punkter. Dessutom har VI mage att kalla dem för skurkstat?

  Muslimer är inte per se några slags parasiter, utan det är andra faktorer som är nog så viktiga får det utanförska som du beksriver, men som glöms bort i debatterna.

 7. Erika: Det går (och är önskvärt) att säkra det sekulära samhället på andra sätt än att stoppa invandring.

 8. @Mrhama och Charlie: Ni båda är troligen män och för Er är Islam jättebra. Jag vet inte hur gamla Ni är men om Ni är väldigt unga så kommer Ni kanske att kunna ta Er fyra samtida fruar under Era liv.

  Ni verkar inte heller förstå att vi i västeuropa lyckats slänga av oss katolska kyrkans ok. Även tidigare starkt katolska länder som Italien och Spanien är idag sekulära och liberala länder. Det är absolut inga problem med preventivmedel eller aborter i dessa länder.

  Islam är idag en mycket starkare ideologi än någon annan ideologi, inräknat kommunism och katolicism. Jag, som kvinna har kommit fram till att Islam är så stark därför att det appelerar så mycket till män.

  Dessutom finns det en fysikalisk lag som säger att varje kraft ger upphov till en motkraft. Därför är jag dessutom övertygad om att den kristna tron (katolsk och ortodox) tyvärr också kommer att öka när Islam går framåt.

  Kvinnor och HBT-personer kommer att få det svårt i framtidens Europa. Suffragetterna skulle vända sig i sina gravar om dom fick reda på vad som är på gång i Europa av idag.

 9. ”…inte så oerhört många” som invandrar. Vad är många? Vad är få? På pappret är inte 50 000 i relation till 9 miljoner mycket. Men om man ser till effekterna så blir det mycket. Vissa vill påstå att effekterna är försumbara i relation till vilken nytta det gör för individerna (för att inte tala om samvetet för PKister) som kommer hit. Lös problemen med effekterna av det vi främlingsfientliga hävdar beror på ”massinvandring” så löser man problemet med oss.

  Det är så enkelt och springa omkring och peka finger och klaga på att främlingsfientliga är problemet. Det är svårare att se sin egen roll till rasism och främlingsfientlighet.

 10. Håller med om det andra temat. Detta är bättre! Men jag lider av nåt problem som gör sidan slö ibland. Det har inte med mina widgets att göra. jag vet inte exakt vad det är.

  Sen håller jag med Varg i denna diskussion om användningen av ett ord. Diskussionen om att man inte kan kalla det massinvandring är att föra debatten på fel nivå.

  Den totala invandringen är i och för sig runt 20.000-40.000 om man också räknar in utvandringen. Det är 0,3% av Sveriges befolkning.

  När 0,1%-0,5% av svenskarna utvandrade per år under emigrationsåren kallades det massutvandring. 🙂

  Man får föra debatten på en annan nivå, en HELT annan nivå.

 11. Om jag inte ser fel så är det samma tema som jag har. Jag vet inte om du upplever den snabbare, men en grej som kan slöa ner är hur många poster man väljer att visa på förstasidan. Men du kanske provat det redan?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s