Migrationen: att kunna se båda sidorna på myntet

Just nu diskuteras kristdemokraternas utspel om migrationen mycket. Det anses fel att prata budgetfrågor i migrationsdebatten. Rena snurren! Klart som fan att man måste ställa ökade utgifter i migrationsbudgeten mot hela budgeten, landets inkomster och utgifter. Vi måste fråga oss hur vi har råd. Sen är det en annan sak att Göran i mitt tycke har fel i flera sakfrågor, men rätt att han diskuterar hur vi löser problem stöttar jag helt. Att KDU vill begränsa asylinvandringen håller jag inte med om, men de utmaningar de pekar på måste lösas!

Nu kommer jag med några faktan. Den som inte berörs av dessa faktan och inte vill diskutera hur vi hanterar dessa saker, har inget hjärta! Punkt slut.

Det är kanske 60-70 miljoner människor på flykt i världen just nu. (Världen är en enhet, det som sker i Syrien drabbar oss också, det berör oss. Och världen tillhör alla människor, vi är en mänsklighet.) Klart som fan att vi måste öppna våra hjärtan för dem. Gör vi inte det drabbas vi själv i förlängningen. Oviljan att öppna våra hjärtan för flyende judar på 30-talet, och bekämpa naziregimen på tidigt stadium, drabbade oss i förlängningen med andra världskriget.

Men…

* ”Efter tre år i landet har enbart 18,7 procent av flyktingar i arbetsför ålder ett arbete, och efter 15 år i landet saknar fortfarande 40 procent av de i arbetsför ålder förvärvsarbete. ” Korrekt. Det måste lösas och det snabbt. Asylmottagningens problem, bristen på svenskundervisning för asylsökande, kommuners problem med brist på bostäder och ansträngda vårdcentraler och liknande måste också lösas.

* 22-25% av alla landets personer födda i Afrika misstänktes för brott 2005. 18,8% av alla i Mellanöstern. Rikssnittet för folk med föräldrar födda i Sverige var 5%. Det finns helt klart integrationsproblem att lösa. beror överrepresentationen på kulturella problem och andra juridiska regler och sedvanor där man kommer från eller på strukturell rasism, eller båda? Jag skiter faktiskt i vilket, men här finns ett problem att lösa!

Svenskar var överrepresenterade i brottsstatistiken i de länder de migrerade till på 1800-talet. Välkänd är ju Al Capones Chicagomaffia som grundades av svenskar.

Svenskar flyttade till danmark också. Antalet svenskfödda invandrare i Köpenhamn var runt 4% av totala befolkningen i slutet av 1800-talet. Nämligen 2,4 % (1870), 3,8 % (1880), 4,1 % (1890) och 3,9 % (1901). Men andelen invandrade svenskar som begick brott var högre och låg under denna perioden på runt 10%.

I procent av det totala antalet registrerade brott: 1865-1869 11,0%, 1870-1874 10,2 %, 1875-1879 10,1 %, 1880-1884 9,7 %, 1885-1889 9,3%, 1890-1894 7,3%, 1895-1899 7,5%.

Det var alltså en överrepresentation för svenskar i brottstatistiken på ca 2-4 ggr. Samtidigt var arbetslösheten hög och fattigdomen. Bara den med hjärta av sten sket i hur svenskar hade det i misären i Danmark.

Läs denna SVD artikel från 2011 om norsk brottstatistik.

90 procent av gärningsmännen bakom de brott som begicks under den uppmätta perioden, 2001 till 2004, var infödda norrmän. Det är dock vissa invandrargruppers överrepresentation i brottsstatistiken som väcker intresse. 6,1 procent av alla norrmän begick något brott under mätperioden. Invandrare från Norden, Västeuropa och Nordamerika begick brott i lägre grad än så. Men 10,4 procent av invandrarna från Östeuropa, 13,6 procent från Asien, 13,8 procent från Central- och Sydamerika och 17,8 procent av invandrarna från Afrika registrerades under samma tid för brott. Även invandrares barn hade högre brottsaktivitet än de norskättade, visar rapporten.

Ursprungsländer med högst procentandel gärningsmän var Marocko (18,1), Iran (19,4), Somalia (21,8) och Irak (23,6 procent). På andra sidan spektret finns ursprungsländer som Kina (5,9) och Filippinerna (4,7 procent).

Vi inte bör prata om överrepresentationen i brottstatistiken, säger en del. Problemen är ju socioekonomiska. Ja det är de också, det är de kanske viktigaste faktorerna. Men om vi inte vet kan vi inte lösa problemen. Det talas om att vi inte bör prata om arbetslösheten, det gynnar Sd. Jaha, så hur löser vi problemen som finns där år ut och år in, utan att diskutera problemet?

Sd:s rasism är en sak. Sd har sina rötter i nazismen och det MÄRKS. Alla som tvekar kan jämföra deras retorik mot muslimer med naziretoriken mot judar.

Jag är liberal och för stor invandring. Det tjänar landet på på sikt. Jag vill arbeta för öppna gränser. Men myntet har två sidor.Ska vi fixa det måste vi ha budgetmässiga medel för att ta emot nya invandrare och asylsökande. Vi måste fixa detta utan att dra ner sociala skyddsnäten för alla svenskar och utan att höja skatten och därmed minska köpkraften och de ekonomiska utrymmena för expansion. Hur gör vi det? Det är inte annorlunda med budgeten för migration än budgeten för försvar, hälsovård eller skola. Eller en kommunal budget för vård och omsorg. Dessutom måste migrationsproblemen hanteras. Arbetslöshet, bostadsbrist, språkproblem, utanförskap som återspeglas i problem med tex kriminalitet.

I mina ögon är det negativt att vilja minska asylmottagningen och invandringen till Sverige. Men det är lika negativt att inte vilja diskutera lösningar på problem som arbetslöshet och kriminalitet, och budgetpolitiska frågor, som hänger ihop med migration och asylmottaging.

PS.

Var gärna kritisk mot debattörer från KD eller mot Johan Westerholm tex.  Fine with me. Men ge fan i att beskylla de som vill minska asylmottagningen för rasism. bemöt dem istället genom att visa hur vi får fram pengarna och löser de problem som finns i samhället! Skilj mellan rasism och en legitim debatt om hur vi har råd och OM vi har råd med hög invandring och asylmottaging. Det anser jag, men jag läser följer ändå noga vad de som inte anser det skriver. För jag har inte alla svaren på hur vi löser de problem som finns i samhället.

 

 

Invandring, statistik, brottslighet och sånt…

Jag ska visa en tabell för er. Det är en tabell som hämtats från BRÅ 2005 som visar misstankar om brottslighet fördelat på ursprungsland. Hur ni reagerar på det som står där säger mycket om er som person, oavsett var ni kommer ifrån och vilken ideologi ni har.  Det säger mycket om er empatiska förmåga. Det säger enormt mycket om er människosyn.

Det är statistik som visar problemen i svensk integrationspolitik idag. Det rör den s.k. överrepresentation som finns för invandrare i brottslighetsstatistiken.

Om jag känner debatten rätt börjar en del av er tänka tankar om att stoppa invandringen, om ”kriminella kulturer” och sånt. Så använder Sverigedemokraterna statistiken. Hos en del andra av er dyker en inre censurmyndighet upp som stället frågan varför jag publicerar detta, att det är rasism att prata om sånt här och mina motiv kanske till och med ifrågasätts. Jo, jag har mött många som anser att om man publicerar detta bör man löpa gatlopp offentligt som förrädare och rasist, oavsett varför man skriver om det.

Men vad ser du?

Jag ser tragedi och mänskligt lidande som vi inte ska blunda för. Jag ser ett problem som vi måste diskutera och hitta lösning för. Jag är glad att statistiken finns, för då kan vi sätta in insatser och minska det mänskliga lidandet. Och jag är förbannad att år efter år går utan att vi diskuterar detta på allvar och tar fram nya lösningar.

Man måste ha ett hjärta av sten om man ser statistiken ovan och inte är glad att man fått veta detta så att man kan börja gör något åt problemet.

Sen är statistiken bristfällig. Hade statistik funnits på brottsoffer och urprungsland hade liknande överrepresentation funnits bland invandrare. Där vet vi för lite och kan bara gissa, statistiken saknas. Dessutom finns säkert en stor dos institutionell rasism, men det kan vi inte heller bevisa, eftersom det saknas uppgifter om domar som vi behöver för att kunna bedöma det.

Men hade det varit bättre att statistiken inte funnits, att vi aldrig känt till uppgifterna ovan? Det finns stora skillnader mellan grupper och insatserna måste göras lite olika beroende på ursprungsland.

Det är som med uppgifterna om olyckor i trafiken. Ibland behöver vi människor detaljerad statistik för att kunna sätta in insatser.

Bilägare under 25 år drabbas tre ggr oftare av olyckor i trafiken än de över 25 och unga män drabbas mycket mer än unga kvinnor. Varför behöver vi den statistiken? För att diskriminera män? Nej, för att sätta in insatserna rätt. Genom att vi vet hur problembilden ser ut kan vi fokusera på ungdomen, att få dem att köra säkrare.

Vad beror överrepresentationen bland invandrare på?

Det jag ser direkt är att man brottsligheten står i direkt proportion till fyra andra faktorer: nämligen språkkunskap, utbildning och fattigdom och segregering. Socioekonomiska faktorer. genom att vi vet vilka grupper som hamnar i problem kan vi hjälpa dem att lösa problemen. Det är det stattsitik är till för.

Dessutom finns skillnader som beror på vilka lagar och regler och kulturella mönster folk följt i ursprungslandet. Invandrare från USA är överrepresenterade i statistiken för barnaga till exempel (Det framgår inte av tabellen, men som vän med en person som hjälper amerikaner juridiskt vet jag detta.) Skälet till det är kulturell och att lagen är annorlunda i USA. Dessa skillnader är viktiga att uppmärksamma men mindre viktiga än de socioekonomiska skillnaderna.

Som den anti-sverigedemokratiska sidan Sverigedemokraterna.de skrev 2010:

Faktum är att just socioekonomiska faktorer som arbetslöshet, ohälsa och låg utbildningsnivå är kända riskfaktorer för kriminalitet. I Brås skrift ovan så konstaterar man också att det är ”mer än sex gånger vanligare att personer vars familj haft socialbidrag är registrerade för brott än personer vars familj inte haft det”.

Brå förklarar överrepresentationen i brottsligheten bland invandrare genom följande tre faktorer:

  • Det är svårt att bryta upp från hemlandet och bosätta sig i ett nytt land.
  • Sociala faktorer som generellt ökar risken för brott är vanligare bland invandrare.
  • Det mottagande som invandrare får i Sverige har brister.

De segregerade bostadsområdena är ett politiskt misslyckande för de socialdemokratiska och borgerliga regeringar som beslutat om miljonprogramoch illa fungerande integration. Ni kommer väl ihåg We Shall Overcome? Det är ur missnöjet med politikernas felaktiga beslut som Sverigedemokraterna försöker plocka billiga poänger genom att peka ut gruppen ”invandrare” som syndabockar.

Ursäkta att jag generaliserar nu, det är jag egentligen mot, men nu gör jag det: Det tycks som om det bara finns två sätt att se på denna statistik i debatten. Antingen som Sverigedemokraterna, och då använder man uppgifterna för att demonisera invandrarer, eller som en del antirasister som ser uppgifterna men genast tänker, ”tyst, för fan, om vi pratar om detta sprider vi rasism, detta är tabu, tabu, tabu…”

Ursäkta men, ser ni inte hur lika ni tänker?

Jag vill ha mer statistik, inte mindre. Jag vill veta mer. Jag vill veta vad problemen är exakt och börja LÖSA problemen. Dessutom vill jag att politikerna börjar GÖRA något, börjar ta fram nya ideer och lösningar. Politikerna har känt till att invandrare hamnar i utanförskap och arbetslöshet länge nu, decennium efter decennium går utan att några större förändringar sker. Det är ovärdigt och omänskligt och det är ett stort slöseri med resurser, med mänskliga resurser.

Och som jag ofta försökt visa är mönstret för invandring och brottslighet olika i olika delat av världen. I USA är brottsligheten extremt låg bland invandrare, MYCKET lägre än bland inrikes födda, alltså motsatt situation som vår. Liknande mönster finns från Kanada och Australien. Det om något visar att det är POLITIKEN som är avgörande. Så som politiken är, så ser situationen ut för folk som invandrar.

Och för er som generaliserar och tänker sverigedemokratiskt. Att 5% av Sveriges befolkning misstänkts för brott betyder att 95% inte gjort det. Att 12% av invandrare misstänkts för brott betyder att 88% inte gjort det!

(Läs mer i det ”integrationsprojekt” jag drog igång på min blogg 2010. Samt Frihetssmedjan: ökar våldet i samhället?)

Sanning, förbannad sanning och statistik!

Brottslighet och invandring är ett känsligt område att debattera. Det såg vi i Gudmundssondebatten. Dvs i den debatt som kom igång efter att SvD:s skribent Per Gudmundsson skrev artikeln ”Brottslighet bland invandrare borde oroa politiker”. Hela debatten polariserades. ANTINGEN hamnade  man in i ett resonemang som var generaliserande i praktiken ”muslimer gör”, ”afrikaner är” eller liknande,  ELLER så sa man att ”allt Gudmundsson säger är skit” han är en ”ärkerasist”…

Polarisering är farligt, det gör att vi inte ser nyanser.

#fail!

Som antirasist vill jag ha FAKTA, evidens!

    1) För det första är människors bakgrund jäkligt viktig för vad vi blir. Betyder kulturer verkligen så lite för människor att de inte på gott och ont formar oss. Klart de gör! Världen är inte en Bullerbyidyll. Det finns hederskultur, kvinnoförtryck, rasism, hat, homosexualitet och värderingar vi majoritetssvenskar lämnat bakom oss där ute i världen. Kulturkrockar kan ställa till problem. Speciellt då ett samhälle redan har problem med utanförskap, att folk inte litar på de som styr, sociala skillnader, etc. Som antirasist vill jag veta vad som är problemet för att kunna lösa det.

    2) Att vilja ha statistik som visar vilka invandrargrupper som döms för brott är inte bara en grej Sverigedemokraterna vinna på. Även jag som antirasist vinner på. Jag skulle vilja visa hur invandrare diskrimineras av rättssystemet, och kunna bevisa den misstanke de flesta har att sker, men det går inte för det finns ingen vettig statistik! Man kan se vilka kulturer folk som MISSTÄNKTES kom från men inte vad som skedde i domstolen! Statistik om utanförskap, hedersförtryck, fattigdom, brottslighet och liknande bland människor som kommer från andra delar av världen kan hjälpa oss att hjälpa dem.

    3) Vi har redan en oerhörd maktlöshet och ett politikerförakt bland folk. Det blir bara värre av att politiska beslut fattas utan fakta!

Det visar att det här med brottslighet inte bara är svart och vitt. Både rassar och antirassar förlorar på att vi inte tar fram den där statistiken!

Demokratiunderskott (understatement of the week)

Punkt tre ska jag förklara lite närmare.

Jag är antirasist. Jag vill öka invandringen och helst ha den fri framöver. Men jag måste säga att Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt har rätt när de säger att vanliga medborgare aldrig var med och fattade beslut om att invandring i så pass stor skala som vi sett de senaste decennierna skulle ske. Sånt skapar bristande respekt för demokratin. Till och med gamla mamma har funderat över det. ”men vi var väl tvungna”, säger hon. Hon jämför politik med väder. Det är bara sånt som sker…

Regeringar har fattat många sådana beslut, bra och dåliga, över huvudet på folk. Jag gillar avreglering och frihandel men måste ju erkänna att det aldrig var nån debatt om vi skulle avreglera ekonomin i så pass enorm skala som vi gjort sen 60-talet. Svensken fick inte vara med. Inte heller fick svensken vara med och besluta om Sverige skulle vara neutralt eller gå med Nato, eller om vi skulle vara neutrala utåt men i hemlighet knutna till Nato som vi var under hela Kalla Kriget.

Tacka fan för att vi får sånt som Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt när politiker bara låter oss medborgare vara med och bestämma om små skitsaker, cykelställ och hundbajslådor, typ… Knappt det ens för övrigt!

Nyheter24 har moralpanik!

Ståhejet på Nyheter24 fortsätter. Alexander Bard försökte tydligen få en konstnär att publicera ett konstverk för  väcka opinion mot barnpornografilagen. Detta skedde i  en maildiskussion på en privat maillista. Detta har fått Nyheter 24 att gnälla på Bard i ett par veckor nu. 

Bard gör HELT RÄTT i att försöka väcka opinion mot barnporrlagen! Barnporrlagen är absurd som jämställer bilder på övergrepp mot barn med bilder på halvnakna seriefigurer! Jag anser att man aldrig får jämställa tecknade serier med bilder på riktiga övergrepp. Det är en SKYMF mot alla utsatta barn!

Det kan vara på sin plats att erinra sig vad mangadomen var. Uppsala tingsrätt ansåg förra året att bilder på påstått minderåriga fantasifigurer i påstådda sexuella situationer var barnporr. De klassade därför ett par dussin bilder, som en person i Uppsala ägde, som barnporr. Svea hovrätt bekräftade denna dom i vintras men tillade att några av bilderna som enligt tingsrätten var grov barnporr, i själva verket inte var barnporr.

Jag publicerar två av dessa bilder här. Om Högsta Domstolen tar tillbaka hovrättens bedömning och åter klassar dessa bilder som barnpornografiska, likt tingsrätten gjorde, kan denna blogg vara olaglig och jag kan dömas för barnpornografibrott!

Dessa seriefigurer ansågs alltså vara brottsoffer. Eller nåt…

Och medan myndigheterna och polisen lägger ner miljoner på att skydda seriefigurer utsätts riktiga barn för övergrepp. Barn som kanske hade kunnat skyddas om polisen utrett något annat än påstådda övergrepp på påstått minderåriga seriefigurer med svans.

Det är denna galna s.k. mangadom, som Alexander Bard velat bygga opinion mot. Nyheter24 tar ställning FÖR domen i mangamålet, och passar på att mobba Alexander Bard.

Låt oss läsa vad Nyheter24 skriver. De intervjuar Nuri Kino:

–  Jag har under flera år jobbat med de här frågorna och jag tycker det är galenskap. Bard har nog ingen kunskap om vad pedofili är. Det handlar om att när gränserna tänjs så eskalerar pedofilin. Förmodligen bidrar Bard omedvetet till detta. Jag har till och med sett dessa bilder och domen är rätt, säger Kino till Nyheter24.

– Jag är för yttrande- och tryckfrihet men det måste finnas begränsningar. Jag blev på riktigt förvånad. Det är pajkastning och vuxenmobbing, men det mest graverande är att det här handlar om barnporr, säger Kino.

Så, Kino och Nyheter24. Det är alltså barnporr att visa bilder på halvnakna, tecknade flickor med blått hår och svans?

Om någon håller på med vuxenmobbing just nu så är det inte Bard utan Nyheter24! Nyheter24 är patetiska!

PS

I Kalle Anka går knattarna med nakna framstjärtar, året om, har ni sett det? Dags att förbjuda!!!! MORALPANIK! Tänk på baaaaarnen!

Liberaldemokraternas hemsida finns på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs mer: No size fits all, sagor från livbåtenExpressenAftonbladetSnabbisenSvensk myndighetskontrollFarmor GunChristian Engström, SCABER NESTOR, Gothbarbie

Läs även andra bloggares åsikter om 

Grundlagssskyddat material genomsökt av tullen

Jag läser med häpnad att tullen konfiskerade och genomsökte journalisten Bertil Lintners laptop vid hemkomsten till Sverige efter en resa i Asien.

Tullverkets operativa ledare vid tillslaget, Mikael Lindgren, fick frågan hur journalister kan vara säker på att material inte kopieras om myndigheter konfiskerar en dator så, speciellt då Lintner inte fick vara närvarande.

Om det av praktiska skäl inte går att närvara, hur ska man då kunna kontrollera att materialet inte kopieras eller liknande?

– Man måste lite på de myndigheter som är inblandade, Tullverket och Polisen.

Motpol skriver:

Tullverket hävdar att det av praktiska orsaker inte alltid är möjligt att få närvara när ens dator, telefon eller kamera granskas. Men de verkar inte tycka att det är något problem. ”Man måste ju lita på de myndigheter som är inblandade”, tycker de.

Inte nog med att vi förväntas visa oss nakna eller få våra skrev granskade på allt fler flygplatser – vi ska visa allt innehåll i våra datorer, telefoner och kameror också. Hur många och övergripande kränkningar tål vi innan nog är nog?

Denna sorts genomsökning av datorer anser jag vara helt fel. Men denna gången trädde myndigheterna MYCKET LÄNGRE över gränsen för det tillåtna än så. Det som gör det helt förkastligt i detta fall är att det var en journalists dator. Om inte denna genomsökning av en journalists dator bestraffas HÅRT, har vi ingen meddelandefrihet och inget källskydd kvar i Sverige, de facto!

Fredriks bloggMotpol, Niklas Starow

Läs även andra bloggares åsikter om 

#gategate

Poliserna som trakasserade Jesper Nilsson i tunnelbanan i Stockholm, för att han filmade dem, friades. Liberaldemokraternas tankar om tjänstemannaansvar är verkligen aktuella. Tjänstemän som begår fel måste kunna hållas ansvariga för dessa, så enkelt är det!

Liberaldemokraternas Michael Gajditza har pratat mycket om detta problem. Alla är lika inför lagen, men en del är mer lika än alla andra, är hans kommentar till frågan om varför det är så svårt att utreda poliser för tjänstefel. 

Liberaldemokraternas Niklas Starow ställer två frågor i samband med #gategate.

1. Vad menar tingsrätten med att Jesper Nilsson skulle haft politiska motiv bakom sin filmning? Sist jag kollade efter så är detta helt ovidkommande och dessutom har vi en grundlagsfast rätt att ha den politiska åskådning vi vill.

2. Vad krävs för att få poliser fällda i domstol? Här finns bevis på band och ändå anser tingsrätten att det inte finns tillräcklig stödbevisning?

Liberaldemokraterna förordar stärkt tjänstemannaansvar. Poliser och andra tjänstemän ska inte kunna gömma sig bakom lagar och paragrafer och hävda att de gjort ”rätt”, samtidigt som de brutit mot andra lagar.

Läs gärna vad andra skrivit om gategate under året det pågått.

Här på Jespers egen blogg kan ni se filmen som var upphovet till #gategate. Följ fallets vidare utveckling där också.

Man behöver inte vara korkad för att vara riksdagsman, men det tycks vara en fördel!

Ett gäng Socialdemokrater i svenska riksdagen har definierat sexköpare som män och sexförsäljare som kvinnor. På Liberaldemokraternas hemsida kommenteras detta så här:

Socialdemokraterna vill utvisa och avrätta svenska kvinnor som begått abort! Det är konsekvensen av den motion som Socialdemokraterna med Vänsterpartiets stöd har lagt fram i Riksdagen.”

Jo, sådana blir konsekvenserna om man läser en av de motioner som lagts fram i år.  Det är judriskt sett lite problematiskt att påbjuda att svensk lag ska gälla i utlandet. Vad gör vi om något land menar att deras lag ska gälla i Sverige?

Sen noterar jag återigen att motionsskrivarna, Carina Hägg (S), Carina Adolfsson Elgestam (S), Carina Ohlsson (S), Hillevi Larsson (S), menar att sexköpare per definition är män.

FN-konventionens artikel sex anger också att allt slags diskriminering mot kvinnor ska avskaffas, och uttrycker att ”konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av handel med kvinnor och utnyttjande av kvinnoprostitution”… Lagstiftningen måste vara utformad så att ingen svensk ostraffat kan kränka kvinnors rättigheter utomlands.

Sexköpare = män, ”offer” = kvinnor? Eller? Jag slår mig för pannan… Det är verkligen så att dumhet är en merit för att komma in i riksdagen numera!

*****

En Vänsterpartist var ute med samma förslag nyligen. Jag skrev om det för nån dag sen här! Läs även HAXHans Engnell, Kent Filippu,  och Michael Gajditza. DN, Expressen, SMP, SR, Bawars, Alex J, Snubbel, Komplexa analyser