Integrationsprojektet (1): Varför lyckas USA bättre än Sverige?

Nu ska jag försöka göra något som så vitt jag vet har ingen gjort. Jag ska ta ett globalt-, och historiskt perspektiv på invandringen. Först ut: den amerikanska paradoxen! Häng gärna med och bidrag med källor och research. Jag har inte svaren klara här. Jag har fler frågor än svar! Men min utgångspunkt är invandrarpositiv. Men ja, jag bjuder in såväl invandrarkritiska som invandrarpositiva till denna undersökning!

Invandrare, födda i utlandet, har högre brottslighet än  de som fötts i Sverige. men det BEHÖVER inte vara så! Mångkulturella ”melting pot” länder VERKAR lösa problemen bättre än en del andra länder, som tex Sverige.

Att brottsligheten ÄR större i Sverige hos de utrikes födda än hos de inrikes födda, och hos de med föräldrar födda utomlands är ett faktum i Sverige. (Se här!) Men BEHÖVER det vara så?

Amerika nämns alltid av de främlingsfientliga, Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna, som skräckexemplet på hur invandringen funka och på hur integrationsproblem hopar sig. Men tittar man på statistiken ser man att det inte riktigt är så enkelt. De verkar lösa problemen bäst!

Ser ni det paradoxala. Invandrare som är utrikesföddaär långt mindre brottsliga än de som fötts i USA. Alltså tvärtemot hur det är i Sverige.

Lägg också märke till att utbildning har en POSITIV effekt och minskar brottsligheten hos invandrarna.

Vi går vidare:

Ser ni det som är ÄNNU MER paradoxalt här. Ju längre tid man är i USA desto mer ökar brottsligheten hos de utrikes födda.

(Se även denna artikeln)

Paradoxalt

Ser ni det intressanta. I USA ser man motsatt mönster jämfört med Sverige. Vad är det alltså som gör att USA:s modell verkar funka bättre än den svenska under det första skedet av invandringen medan mängden brottslingar per kapita ÖKAR ju längre man är i USA?

Vi fortsätter. Hur ser det ut historiskt sett?

USA:s regering utredde invandringen och brottsligheten runt 1930 och kom fram till detta:

The publication of the Wickersham Commission (1931) reports on crime and law enforcement have largely been ignored in contemporary criminology. In its report titled Crime and the Foreign Born, the Commission documented the long history (dating back to pre-revolutionary America) of public xenophobia against immigrants. This was largely due to the propensity of the British government to transport some of its convicts to America (Ekirch, 1987); as well as the fact that many ”black sheep of good families were sent to the colonies to get rid of them” (1931:23). Nevertheless, as the Commission noted (1931: 72):

However, in attempting to attribute criminality to any particular immigrant group, it is important to remember that there has been in this country in each period of our history much reckless and prejudiced criticism of one or another of our various immigrant groups. At the present time this criticism is directed toward the Mexican, recently the Italian has been bitterly attacked, but during the period preceding and immediately following the Civil War such criticism was visited upon the Irish.Thus, in the Commission’s study of arrest, conviction, and imprisonment statistics, ”the foreign born commit considerably fewer crimes than the native born” (1931:400). Indeed, only in the area of homicide did the arrest rate for the foreign born approximate that of native-born Americans. A portion of Table V (1931: 116-117) illustrates these findings for serious offenses:

Arrest Rate per 10,000 male population,
15 years and older,
for Detroit, Los Angeles, Cleveland, Buffalo, and Cincinnati (1929-1930)
Total for 5 Cities
Part I Offenses Native
White
Foreign-
Born
Murder/Manslaughter 1.4 1.1
Rape 3.3 1.1
Robbery 13.5 2.8
Agg. Assault 4.3 3.0
Burglary 17.1 3.5
Larceny 31.2 12.6
Auto Theft 11.9 2.1
Total 83.9 26.5

Källa: M. Yeager

Ok. Låt oss fortsätta med jämförelser med hur det är i Europa. Där är mönstret det motsatta både nu och historiskt sett. M. Yeager igen:

A more recent analysis of immigrant crime in France by Jackson (1995:348) found that while immigrants account for about 8 percent of the population (circa 1990), they represent about ”15 percent of those charged with theft; about 13 percent of those charged with violent crime; and 29 percent of those charged with violating drug laws and disturbing the peace.” Furthermore, immigrants made up 30 percent of the French penal population in 1990. None of these statistics, however, have been corrected for age and sex distributions in the population. In addition, a sizable portion of this figure represents foreigners who have been imprisoned for illegal immigration only, rather than for domestic crime (Tournier & Robert, 1989). This issue has also become highly politicized, with the National Front party running on a platform which blamed immigrants for France’s crime problem (Guyomarch, 1991). In addition, since foreigners are more likely to be detained pending trial, this naturally inflates their imprisonment rates. Echoing the finding by Szabo above, Jackson noted that this immigrant-native dichotomy is especially high in large, urban centers were immigrants live in depressed housing and social conditions. This disproportion largely disappears in rural areas of France where immigrant populations are less prevalent. She concluded that these findings are more a function of inner-city disorganization, class conflict, and competition for scarce employment than immigration per se.

Hur har USA:s abnormt stora brottslighet uppstått då? Att de kommer från olika delar av världen verkar inte spela nån större roll. Istället är det andra faktorer. Låt oss titta på detta som jag saxar från Wikipedia:

As of 2008, a statistics report which surveyed all persons arrested for offending, stated that of the crimes surveyed for which the identity of the offender could be determined, 69.2 percent of all persons arrested were white or Hispanic, 28.3 percent of people arrested for offending were black or black and Hispanic; and the remaining 2.4 percent were of other races. After arrest, 45.1% of violent crimes and 17.4% of property crimes nationwide were cleared by arrest or exceptional means.[11] As of 2008, statistics report as that of 16,277 murders, 10,568 were committed by males, 1,176 were by female, and 4,533 were committed in which the offenders sex was unknown. Likewise, 5,334 murders where committed by white offenders, 5,943 were committed by black or black and Hispanic offenders, 273 were committed by offenders of other races, and 4,727 murders were committed by offenders whom race is not known. [12]

A 2008 FBI Uniform Crime Report on rape and sexual-based crime published by the United States Department of Justice stated that of the crimes surveyed, whites represented 65.2% of persons arrested for rape, blacks represented 32.2%, with American Indians and Asians ranking just above 1%. ”Hispanics”, ”Hispanic-White” or ”Hispanic-Black” was not specified into any specific category.[13].

Slutsatser, eller?

Ja, vad kan man dra för slutsatser av detta?

Jag drar inga slutsatser ännu ur statistiken. det enda som går att konstatera är att den amerikanska statistiken utmanar såväl de främlingsfientligas som de invandrarpositivas statistik och retorik.

Å ena sidan de ohyggliga skillnaderna mellan brottsligheten bland utlandsfödda i USA och bland de i Sverige. Skillnaderna är ABNORMA och ENORMA.

Å andra sidan:  om USA kan, och USA är mångkulturellt, så borde väl vi kunna f¨ner brottsligheten?

Vad behövs inför andra delen av denna artikel.

* Statistik om andra generationen invandrare i USA och jämförelser med Sverige och Europa.

* Idéer om vad skillnaden beror av.

* Andra effekter av invandringen.

* Och att lösa frågan om VARFÖR skilnaderna är så abnormt stora!

* Kan det bro på politiken?

* Jag har inte svaren. Men jag ANAR svaren…

VAD ANSER NI? Skriv ner era tankar!

Nyheter/blogroll: non, myndigheten, twoinvandrare, Sverigedfidelis, PI, TA, Feminix, Mopsen

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

14 tankar om “Integrationsprojektet (1): Varför lyckas USA bättre än Sverige?

 1. Tyvärr tror jeag inte det går at få fram något brukbart, om man ska använde statistik, som är mellan 10 och 70 år gammelt.
  Men omedelbart skulle jag tro,at:
  1. årsak till skilnaden är att USA inte tar så in så många från MENA länder (eller åtminstone inte gjorde det, när de gamla undersökningar gjordes)
  2. årsak är troligvis, at USA inte är ett ”flyktninge-paradis” som Sverige har ry för at vara. Hermed menas, att man ställer större almene krav på immigranterna – både vad gäller självförsörgning och utbildning. Endvidare tror jag, at rättssystemet med hårdere straf påvärkar både, vem som sökar sig til USA och hur dom som kommer uppför sig!

  Bara mina omedelbare tankar 🙂

 2. 1) Svensken har fel. Tänk på att detta var under golfkriget. USA har tagit emot MÅNGA personer från MENA länder.
  Men du har rätt i att statistik över USA:s invandring från olika nationer och brottsligheten hos dem måste tas fram. Ska se om jag hittar det. Dessutom har jag innan sett statistik över religionsutövning och brott och det är de kristna, inte muslimerna, som står för brotten i USA. Dessa uppgifter borde jag kunna hitta igen.

  2) Rättssystemet tror jag inte spelar nån roll. USA är i sig ett land med ENORMA problem och enorm brottslighet och de stränga straffen fungerar inte avskräckande för den egna befolkningen ens, varför skulle det göra det för invandrarna? För övrigt vill alla till USA.

 3. Pingback: Integrationsprojektet « Sverige är inte världens navel!

 4. Kanske skillnaderna beror på avsaknad av politisk korrekthet ”over there”? Där finns ingen vänstertradition som kräver att USA ska anpassa sig till de nya kulturerna. De har en mer sund syn på frihet – ”take it or leave it” helt enkelt. De tar inte in folk för att leva på bidrag och de har framförallt inte massinvandring på samma sätt som i Sverige. De väljer även vilka de släpper in, precis som vissa okunniga multikulturkramares favoritland Kanada. Du kommer dit och sen är det upp till dig att klara dig. Där finns inga ”medmänskliga” som vrålar om diskriminering och kränkthet för att framhäva sig som mänsklighetens räddare.

 5. Pingback: integrationsprojektet 2: Mer statistik från USA « Sverige är inte världens navel!

 6. Det du säger är bara delvis rätt. Glöm inte att USA är advokaternas förlovade land så där vrålas det MER mot diskriminering och kränkningar än det någonson gör i Sverige! :o) Men du har en poäng.

  Men Sd:s rasistiska argument om brottsligheten bland muslimska kulturer håller på att falla platt. Ju mer jag undersöker saken ju mer hittar jag som tyder på att ALLT beror på politiken i det land som tar emot invandrarna.

 7. Därom är vi helt överens, det att det beror på mottagningen. Där vi skiljer oss antar jag är det att jag anser att folk generellt (men inte på individnivå) från MENA-länderna har en kultur och vi har en annan och det blir problem när dessa två möts. Samma problem som skulle ske om en halv miljon etniska svenskar skulle flytta ner dit under en sån i sammanhanget extrem kort tid som 30 år. Mottagarlandets befolkning skulle generellt tycka att våran kultur eller beteende står på ”lägre” nivå än deras när de exponeras för den med den kraft som en massinvandring under kort tid är.

  I mottagarlandet, oavsett vilket, finns en etablerad världsbild som formats av att den varit mer eller mindre homogen. Och försöker man ändra på den på så kort tid, då blir det som vi har det i Sverige och övriga Europa.

  Jag antar förresten, apropå ditt inledande inlägg, att du talar om de invandrare till USA som kommer lagligt dit?

 8. Jo, men där visar det amerikanska exemplet att en hel del av problemen kan undvikas.

  Angående illegala invandrare har jag sett studier om att de flesta undviker brottslighet för att de inte vill hamna i problem med myndigheterna.

 9. ”Svensken har fel”
  Det var en bra konstatering till den första kommentar til en invitation om at komma med tankar. Då vet man från början, att man inte behövar lägga ner mera tid på detta.

  ”För övrigt vill alla till USA.” ???

  Om detta är rätt – var kommer alla Sveriges invandrare ifrån då?? Är det kanske de som inte får komma in i USA? Har de svenska invandrare ”varit kring” USA och blivit nekad asyl, innan de kom hit?

  Du behövar inte svara – jeg vet, at jag har fel.

  Mvh svansken (inte svensken – en annan har dette nick)

 10. Jag har sett någon statistik som säger att det tar i genomsnitt fyra år innan en invandrare i USA känner sig som amerikan, medan det tar ungefär 20 år innan en invandrare i Sverige känner sig som svensk.

  Orsaken till det är komplex men jag tror att det kan ha att göra med att USA är en idé lika mycket som ett land. Man ingår i den amerikanska nationen om man delar den amerikanska idén. Ingen vet nog exakt vad den idén är, men det viktiga är att man delar den.

  I skolor och offentliga byggnader i USA så möts man ofta av en stor amerikansk flagga. I svenska skolor så möts man ofta av ett flaggspel med en flagga från varje land som elever kommit från. Skulle en rektor i Sverige föreslå att istället för att alla elever ska ha sin egen flagga så sätter man upp en stor svensk flagga så skulle han/hon beskyllas för att vara rasist, nazist och sverigedemokrat. Amerikanska flaggan ses som en symbol för inkludering medan svenska flaggan ses som en symbol för exkludering.

  I Sverige försöker man tona ner nationalism för det antas skrämma icke-svenskar (vi ser ju invandrare som icke-svenskar) och lösningen på ”integrationsproblemet” är alltså att sluta vifta med svenska flaggor och sluta fira skolavslutningar i kyrkan för det kan förekomma psalmer. Vi ska inte ha något ”vi” och då känner nog sig ”dom” välkomna. I USA väljer man istället att flagga mer med amerikanska flaggan, alla ska känna sig glada och stolta för att vara amerikaner. Dom försöker aktivt skapa ett ”vi”.

  USA är såklart segregerat mellan fattig och rik och mellan etniciteter (China town och Little Italy finns i alla större städer) men det som förenar är att alla känner sig som amerikaner. På riktigt. Alla förväntas känna sig som amerikaner. I Sverige har vi segregation men vi förväntar oss inte att alla ska känna sig som svenskar. Vi hyllar mångkultur. En turkisk pizzaägare som hänger upp en svensk flagga i sin pizzeria antas göra det för att också svenskar ska känna sig välkomna. ”Också svenskar”. Smaka på den. Och det antas inte alls göra det för någon slags självklar svenskhet. I USA skulle en amerikansk flagga i samma pizzeria av samma pizzeriaägare inte tolkas som att ”också amerikaner” ska känna sig välkomna.

  Till brottsligheten: i ett samhälle där man känner sig inkluderad och delaktig, och ett samhälle man valt och längtat till (USA har inte så mycket flyktinginvandring och människor som kommer dit VILL till just USA i högre utsträckning än till vad som gäller för Sverige) så tycker jag det är väldigt rimligt att brottsligheten inte blir så hög.

 11. Pingback: Absurd twitterdebatt om brottslighet och invandring! « Sverige är inte världens navel!

 12. Thank you for the auspicious writeup. It if truth be told used to be a amusement account it.
  Glance advanced to more added agreeable from you!
  By the way, how can we be in contact?

 13. Thanks for another useful internet site. Wherever different may perhaps I purchase that sort of information coded in this suitable method? I’ve a objective that we are basically currently operating on, and I’ve also been at the seek out these facts.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s