Brottslighet, invandring Sverigedemokraterna och det klantiga BRÅ!

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet 2005, BRÅ

Sverigedemokraterna försöker rida på det faktum att brottsligheten är högre bland invandrare och på det faktum att svenska politiker och statistiska experter har svårt att hantera detta. Men om man ser BORTOM statistiken ser man att sanningen inte är så svart och vit som den ibland antas vara av Sd:s främlingsfientliga anhängare.

Den tveksamhet politiker har för att forska i anledningen till att invandrare är överrepresenterade i våldsstatistiken får ibland lite konstiga effekter. Jag har sen ett tag letat efter jämförande studier där man kollar hur det ser ut i olika länder och olika tider, och har inte hittat något bra än. Inte ens internationellt.

Så jag har fått nöja mig med nåt halvdant. Om man läser BRÅ:s rapport från 2005 ser man detta om folk som misstänkts för brott:

Personer födda i utlandet: 12% misstänkta för brott. Personer med båda föräldrarna födda i utlandet 10% misstänkta för brott. Personer med en föräldre född i utlandet, 7.1% misstänkta för brott. Personer med två föräldrar födda i Sverige 5% misstänkta för brott.

Statistiken på sidan 63 i rapporten visar dessutom att 25% av folk födda i Afrika misstänkts för brott (!). Och 8,7% av folk födda i Norden och ca 7,5% för de födda i EU!

Det sistnämnda ska ni hålla i minnet för det tyder på att överrepresentationen har med migrationen och sociala faktorer att göra, inte med invandrarna. Låt oss titta närmare på statistiken:

Det jag ser direkt är att man brottsligheten står i direkt proportion till fyra andra faktorer: nämligen språkkunskap, utbildning och fattigdom och segregering. Utbildningen har jag skrivit om. Jag har publicerat en tabell som ni kan se här! Annars är informationen mager, tyvärr. Men med lite insikt i hur det är, vet man att det är så.

Svenskar var 1800-talets ”afrikaner”!

Jag har studerat den svenska emigrationen till USA på 1800-talet och olika länders emigration till USA i allmänhet, en gång i tiden. Då märkte jag att samma fenomen gällde där. Invandrarna till USA misstänktes och dömdes för brott mer än folk med invandrarföräldrar och minst av allt var folk med båda föräldrarna födda i USA misstänkta och dömda för brott. Speciellt  folk som var FATTIGA och UNDERUTBILDADE med språkproblem var överrepresenterade i brottsstatistiken.

Svenskar var överrepresenterade i brottsstatistiken eftersom svenskar hade språkproblem och var extremt fattiga. Vad jag minns var engelsmän som kom till USA inte lika överrepresenterade!

Svenskar i städerna var överrepresenterade och svenskar i segregerade bostadsområden (de lärde sig inte engelska lika snabbt då).

Och givetvis berodde andelen brottsliga på vilken politik som fördes. Mådde ekonomin bra minskade brottsligheten, och vice versa.

SÅ SLUTSATSEN ÄR ATT BROTTSLIGHETEN BLAND AFRIKANER IDAG ÄR HÖGRE ÄN BLAND S.K. INFÖDDA SVENSKAR, AV EXAKT SAMMA ANLEDNING SOM ATT BROTTSLIGHETEN BLAND SVENSKAR VAR STÖRRE ÄN BLAND INFÖDDA AMERIKANER PÅ 1800-TALET, ELLER ÄN BLAND ENGELSMÄN SOM MIGRERAT TILL USA.

Mitt råd till BRÅ!

Men jag får fnatt när jag ser hur amatörmässigt BRÅ gjort sin rapport från 2005. Dels har de utgått från MISSTÄNKTA personer, INTE DÖMDA. Och här kan fördomar göra sitt för att se till att det blir viss överrepresentering.

Sen saknar jag historiska och samtida paralleller. Paralleller som visar att dessa problem inte är unika för Sverige eller Europa och att dessa problem delvis hänger ihop med migrationen som fenomen.

Och sen går inte statistik att få fram lika lätt om utbildning, segregering och fattigdom. Vilket är ren idioti!

Då är frågan om vi vill ha migration. Svaret är JA eftersom isolerade kulturer förtvinar och dör. ALLT, precis ALLT som kan ses som svenskt har skapats i direkt samröre med resten av världen, och genom migration. (Se här!)

Att vara människa är inte lätt. Om vi isolerar oss från omvärlden förtvinar vi, om vi har utbyte med omvärlden omkullkastas mycket av det vi tror om världen och skapar KRISER för oss. Det kan ju verka skrämmande!

Det finns inget exempel på ett land som isolerat sig från omgivingen och blomstrat!

Världen är inte svart och vit!

Men slutsatsen får inte bli att vi inte diskuterar problemen. 25% av invandrarna från Afrika söder om Sahara har varit misstänkta för nåt slags brott. Dessa siffror är oerhörda och skrämmande och kan inte bara förklaras med diskriminering! Och… Att ”95 procent av utrikes födda är inte misstänkta för vare sig tillgreppsbrott eller våldsbrott” betyder faktiskt att 5% är det! Alla politiker som vägrar prata om problemen och söka lösningar är medskyldiga till att de lever i utanförskap.

Som Sverigedemokraterna.de skrivit:

Faktum är att just socioekonomiska faktorer som arbetslöshet, ohälsa och låg utbildningsnivå är kända riskfaktorer för kriminalitet. I Brås skrift ovan så konstaterar man också att det är ”mer än sex gånger vanligare att personer vars familj haft socialbidrag är registrerade för brott än personer vars familj inte haft det”.

Brå förklarar överrepresentationen i brottsligheten bland invandrare genom följande tre faktorer:

 • Det är svårt att bryta upp från hemlandet och bosätta sig i ett nytt land.
 • Sociala faktorer som generellt ökar risken för brott är vanligare bland invandrare.
 • Det mottagande som invandrare får i Sverige har brister.

De segregerade bostadsområdena är ett politiskt misslyckande för de socialdemokratiska och borgerliga regeringar som beslutat om miljonprogram och illa fungerande integration. Ni kommer väl ihåg We Shall Overcome? Det är ur missnöjet med politikernas felaktiga beslut som Sverigedemokraterna försöker plocka billiga poänger genom att peka ut gruppen ”invandrare” som syndabockar.

Nyheter: Allehanda, DN, DN, SDS, GP, SD-kuriren, PI, SVT

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

25 tankar om “Brottslighet, invandring Sverigedemokraterna och det klantiga BRÅ!

 1. Om nu Sverige inte förmått ge invandrarna språkkunskaper och utbildning vilket lett till kriminalitet, fattigdom och segregering borde det inte då vara rimligt att prova att begränsa invandringen? Det borde ju gå lättare att lösa dessa frågor med färre att hantera. Vem hjälper man genom att tillåta en invandring större än man kan hantera?
  /Lunkentuff

 2. Det är inte mängden invandrare som skapar problemet i sig (som sverigedemokraterna tror=, även om man kanske vill välja att justera siffran framöver. Det är HUR man hjälper dem som är det viktiga och hur man bemöter dem Och problemen kommer att kvarstå med 10 (!) invandrare om året också.

  Därför är frågan HUR man ska hjälpa dem!

 3. Det är klart att är mängden är en av de viktigaste faktorerna. Visst kan problemen kvarstå med 10 invandrare per år men då som ett väldigt litet problem. Med 100.000 per blir det ett väldigt stort problem. Sedan är självklart saker som personliga motiv, utbildningsnivå, tidigare kriminalitet m.m hos de som kommer helt avgörande för hur väl det kommer att gå. Det trista med Sverige är att man tycks ha noll koll eller rättare sagt inte bryr sig om sådana saker. Jämför med Kanada, där krävs extremt mycket av de som invandrar utan flyktingskäl(10% flyktingar och 90 % migranter har jag för mig).

 4. ”SÅ SLUTSATSEN ÄR ATT BROTTSLIGHETEN BLAND AFRIKANER IDAG ÄR HÖGRE ÄN BLAND S.K. INFÖDDA SVENSKAR, AV EXAKT SAMMA ANLEDNING SOM ATT BROTTSLIGHETEN BLAND SVENSKAR VAR STÖRRE ÄN BLAND INFÖDDA AMERIKANER PÅ 1800-TALET, ELLER ÄN BLAND ENGELSMÄN SOM MIGRERAT TILL USA.”

  Jag gillar hur du först säger ett påstående utan att hänvisa till någon källa. Därefter använder du samma påstående och jämför med dagens situation i Sverige och påstår att det är samma orsak.
  I en analytisk slutsats snubblar du direkt efter startskott och kommer inte i närheten av mål.
  Det är också skrämmande att du som säger dig ha studerat emigrationen inte insett att brottsligheten på den tiden var enormt mycket lägre.
  Detta är en vedertagen sanning och konsensus bland kriminologer.
  Svenskar som flyttade till Amerika flyttade inte in i lägenheter och fick sin försörjning, skolgång(högre utbildning), sjukvård och livsuppehälle betalt. Det var människor som flyttade för att skapa en framtid som kunde innehålla religionsfrihet eller helt enkelt bättre levnadsstandard genom hårt arbete. Det var med andra ord de som hade det sämst ställt som var mest villiga att emigrera. D.v.s. den gruppen som du själv påpekar hade en överrisk för brott. Vi har sett hur deras samhälle utvecklades till världens starkaste ekonomi. Tror du verkligen att man kan säga samma sak om Sveriges utomeuropeiska invandrare de senaste 15 åren?
  Med andra ord har du jämfört äpplen och päron istället för päron och äpplen men ändå kommit fram till att de är lika.
  De socioekonomiska orsakerna till överrepresentation har man i modern tid kommit fram till genom att studera en homogen befolkning t.ex. Sverige på 80-talet och tidigare. Visst stämmer det men det är knappast en ursäkt och inte en accepterat anledning till förmildrande orsaker vid strafföreläggande.
  Om du vill kan du studera hur överrisken till brott för den svenska arbetarklassen har utvecklats sedan 1800-talet. Jämför gärna med dagens statistik så kommer du att se stora skillnader.
  När du konsekvent måste formulera dig och uttrycka åsikter efter en ideologi så säger det sig självt att det kommer bli fel om ideologin inte överensstämmer med verkligheten. Säg sanningen istället även om den är obehaglig samt utnyttja dina logiska färdigheter när du resonerar så kommer du utan problem kunna jämföra resultat utan risk för fel.

 5. @ Jerlerup
  Så mängd har alltså ingen påverkan? Det har inget att göra med vilka möjligheter till bemötande man har.. hur mycket pengar det finns, jobbpolitiken, välfärden osv?

  Totalt ologiskt. Självklart är mängden ett problem i sig.

 6. Vist är det överlag antalet där styr detta och SCB/BRÅ har redan direktiv att ”mörka” detta genom ogenomskådlig i statistik, sen vill jerlerup ha statistik där passar hans syften.
  De där tror att personer som jag där har skapat realvärde i +40år att betala detta vansinne med, det är inte jerlerup där betalar om han jobbar inom vården.
  Föregen del har jag byggt min sista kåk, om jerlerup eller någon annan vill ha fler bostäder att husa 100000 nya invandrare i, kan de betala och bygga dem själv och jag är inte den enda där säger så idag och var ska då pennarge komma från? Kanske alla ska ”vårda” varandra?
  Sådana som jag klarar sig alltid, ett par hantverk och massor att göra svart om jag vill, annat är det med de där inte skapar realvärde.
  Tugga på den jerlerup.

 7. Nisse77, nej de fick inte samma stöd som här av staten, men du glömmer att en del fick stöd ändå genom de nätverk de hamnade i. Kanske du skulle titta på detta och jämföra?

 8. ALLT som Sd säger om invandring har sagts tidigare i USA. På 1850-talet var det de fattiga svenskarna som var hotet.

  Sen runt 1900 var det ”katolikerna” och östeuropeerna som var hotet mot USA.

  But it is not alone that the presumption regarding the immigrant of today is so widely different from that which existed regarding the immigrant of thirty or fifty years ago. The immigrant of the former time came almost exclusively from western and northern Europe. We have now tapped great reservoirs of population then almost unknown to the passenger lists of our arriving vessels. Only a short time ago, the immigrants from southern Italy, Hungary, Austria, and Russia together made up hardly more than one per cent of our immigration. To-day the proportion has risen to something like forty per cent, and threatens soon to become fifty or sixty per cent, or even more. The entrance into our political, social, and industrial life of such vast masses of peasantry, degraded below our utmost conceptions, is a matter which no intelligent patriot can look upon without the gravest apprehension and alarm. These people have no history behind them which is of a nature to give encouragement. They have none of the inherited instincts and tendencies which made it comparatively easy to deal with the immigration of the olden time. They are beaten men from beaten races; representing the worst failures in the struggle for existence. Centuries are against them, as centuries were on the side of those who formerly came to us. They have none of the ideas and aptitudes which fit men to take up readily and easily the problem of self-care and self-government, such as belong to those who are descended from the tribes that met under the oak-trees of old Germany to make laws and choose chieftains.

  Their habits of life, again, are of the most revolting kind. Read the description given by Mr. Riis of the police driving from the garbage dumps the miserable beings who try to burrow in those depths of unutterable filth and slime in order that they may eat and sleep there! Was it in cement like this that the foundations of our republic were laid? What effects must be produced upon our social standards, and upon the ambitions and aspirations of our people, by a contact so foul and loathsome? The influence upon the American rate of wages of a competition like this cannot fail to be injurious and even disastrous. Already it has been seriously felt in the tobacco manufacture, in the clothing trade, and in many forms of mining industry; and unless this access of vast numbers of unskilled workmen of the lowest type, in a market already fully supplied with labor, shall be checked, it cannot fail to go on from bad to worse, in breaking down the standard which has been maintained with so much care and at so much cost. The competition of paupers is far more telling and more killing than the competition of pauper-made goods. Degraded labor in the slums of foreign cities may be prejudicial to intelligent, ambitious, self-respecting labor here; but it does not threaten half so much evil as does degraded labor in the garrets of our native cities.”

  / http://www.faculty.fairfield.edu/faculty/hodgson/courses/city/Walker/walker.htm

 9. Och ekonomi. Så här skrev man om svenskarna:

  http://www.faculty.fairfield.edu/faculty/hodgson/courses/city/Hunter/hunter.htm

  n the poorest quarters of many great American cities and industrial communities one is struck by a most peculiar fact–the poor are almost entirely foreign born. Great colonies, foreign in language, customs, habits, and institutions, are separated from each other and from the distinctly American groups on national or racial lines. By crossing the Bowery one leaves behind him the great Jewish colony made up of Russians, Poles, and Roumanians and passes into Italy; to the northeast lies a little Germany; to the southwest a colony of Syrians; to the west lies an Irish community, a settlement of negroes, and a remnant of the old native American stock–to the south lie a Chinese and a Greek colony. On Manhattan alone, either on the extreme west side or the extreme east side, there are other colonies of the Irish, the Jews, and the Italians, and, in addition, there is a large colony of Bohemians. In Chicago there are the same foreign poor. To my own knowledge there are four Italian colonies, two Polish, a Bohemian, an Irish, a Jewish, a German, a negro, a Chinese, a Greek, a Scandinavian, and other colonies. So it is also in Boston and many other cities. In New York alone there are more persons of German descent than persons of native descent, and the German element is larger than in any city of Germany except Berlin. There are nearly twice as many Irish as in Dublin, about as many Jews as in Warsaw, and more Italians than in Naples or Venice. No other great nation has a widespread poverty which is foreign to its own native people except in so far as it exists in distant colonies in foreign lands. Our foreign colonies are to an important extent in the cities of our own country. On a small scale we have Russia’s poverty, Poland’s poverty, Italy’s poverty, Hungary’s poverty, Bohemia’s poverty-and what other nation’s have we not ? England, France, Germany, or Italy may speak almost solely of her native poor, her only poor, the poor of her own blood. In those countries the rich and the poor may meet together, talk together, worship together. In addition to all the elemental bonds of union there are many others growing out of national life. In certain large cities of this country almost everything separates ”the classes and the masses” except the feeling which inheres in the word ”humanity.” The rich and well-to-do are mostly Americans; the poor are mostly foreign, drawn from among the miserable of every nation. The citizen and the slave of Greece were scarcely more effectually separated.

 10. Pingback: Integrationsprojektet (1): Paradoxen! « Sverige är inte världens navel!

 11. Det är kultur och religion som spelar roll. Hur kan vi tillåta oss att nästan enbart ta emot folk från Somalia (50% analfabeter), Afghanistan och Irak? Dessa som bekänner sig till Islam (inte en religion utan med politisk agenda) krockar totalt med vår kultur.
  Problemen kommer bara att öka ju fler av dessa vi tar hit! Dessutom har 95% av dem gömt identitetshandlingarna så vi vet inte alls vilka de är. Det måste ju finnas bättre alternativ om det nu anses att behov föreligger av ytterligare invandring. Gruppvåldtäkter på svenska tjejer kan väl inte enbart förklaras med socioekonomiska orsaker eller att offret misstagit sig på signalementet? Nej, vi tar emot det absolut sämsta klientelet för Sverige! Riktiga flyktingar finns nog på annat håll i världen. Det är bara c:a 5% av de som kommer hit som har verkliga flyktingskäl. Stoppa detta vansinne nu!

 12. Pingback: Integrationsprojektet « Sverige är inte världens navel!

 13. Pingback: integrationsprojektet 2: Mer statistik från USA « Sverige är inte världens navel!

 14. Bra att sverigedemokraterna tar tag i sånt här som ingen annan vågar! Förstår inte varför JUST BRÅ är så rädda för forskande journalistik – är det inte sanningen alla vill veta, eller åtmindstånde vill en del av oss veta! Är sanningen en fördom!? De kvinnor som blivit utsatt för våldtäkt eller våldtäktsförsök är väl de som måste veta!! Vad är det för fördomar alla pratar om?

  Vad är det för sanningen när de tar bort invandrare från brottsstatistiken när de fått uppehållstillstånd! Då räknas de som svenskar och då blir statistiken skev och inte sanningsenlig!

 15. Se på hur Japan reste sig ur askan efter WWII. Man sökte upp dom bästa produkterna, kopierade dessa, och startade massproduktion. Om japanerna hade kopierat dom sämsta produkterna hade man knappast blivit framgångsrika.
  Vad vill jag säga med detta? Jo, i utbytet med omvärlden, som vi såklart ska ha ingen har väl påstått något annat, är det viktigt plockar upp idéer, tankegångar etc… som vi kan ta till oss och ha nytta av. Dagens utbyte med omvärlden bl.a. i from av kraftig invandring från MENA ger oss knappast några goda idéer att spinna vidare på. Istället diskuteras frågeställningar som vi ansåg vara omoderna redan på vikingatiden.

  Om Svenskarna nu uppförde sig som Afrikaner förstår jag inte varför dom inte blev utvisade.

  Dagens invandringspolitik är bara en fortsättning på slaveriet. Horder av lågutbildade människor tas hit, en majoritet har 0-chans att få ett arbete, bara för att tjäna som röstboskap för dom etablerade partierna.

  Grattis, du är den första som öppet erkänner att SD har rätt i sina påståenden om invandrarnas överrepresentation i brottsstatistiken. Anledningen till denna överrepresentation är dock egalt för mig och säkert också för den som berikats med överraskningssex i något buskage.

 16. Nej Nimrod du missförstår. De SÅGS som afrikaner, de VAR inte det. Fördomar är en sak, verklighet en annan. Politik är en sak, kultur en annan.

  Överrepresentationen har BRÅ pratat om också Nimrod. Det är ett FAKTA. Och anledningen borde intressera dig mycket. För är det politiken som är bakom så kan man vara ganska säker på att denna politik drabbar ALLA som bor i Sverige, inte bara invandrarna! Det borde därför vara av yttersta intresse för dig att ta reda på detta!

 17. Gäller detta alla brottskategorier? Var svenskar starkt överrepresenterade inom sexualbrott i Amerika? Kan man förklara gruppvåldtäkter med fattigdom eller utanförskap? Jag är tveksam till din förklaringsmodell.

 18. Att invandrare är kraftigt överrepresnterade i brottsstatistiken tycks samtliga vara överens om. Framförallt är Afrika och Mellanöstern starkt överrepresenterade när det gäller sexualbrott.
  Statistik hit och statistik dit. Fakta kvarstår: Alla de kvinnor vars liv blivit förstörda av våldtäkt begången av en utlänning/invandrare hade kunnat räddats om inte vederbörande förövare hade släppts in i landet.
  Visst, det finns våldtäktsmän även bland svenskar. Men varför importera ännu fler?
  Det gäller att urskilja vilka invandrare som begår brott. Invandrare från östasien (Kina, Japan, Thailand, Fillippinerna) är statistiskt till och med mindre brottsbenägna än svenskar.
  Vi måste i Sverige, precis som i Danmark, ta tag i denna fråga och bena ut vilken sorts invandrare som är problemet.

 19. Pingback: Dårarnas afton! (Våldtäkter, brottslighet och Svenskarnas parti) « Sverige är inte världens navel!

 20. Pingback: Dagen efter Sverigedemokraternas invandringsutspel… « Sverige är inte världens navel!

 21. Pingback: Absurd twitterdebatt om brottslighet och invandring! « Sverige är inte världens navel!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s