Sverigedemokraterna har rätt, men trots det åt helvete fel!

Jerzy Sarnecki har svarat på Sd:s rapport om våldtäkter igår. Jag förundras över att det enda sätt politiker kan argumentera mot Sd är genom att säga att problemen inte finns. Därför var Svd-artikeln uppfiskande att läsa. Sarnecki visar att problem finns men att orsakerna är andra än de Sd pratar om: ”en pågående undersökning i Stockholm visar att sådana faktorer som familje- förhållanden, utbildning, ekonomisk status och i viss mån bostadsområde, förklarar stora delar av skillnader i brottslighet mellan invandrare och svenskar”…

Men lik förbannat finns problemen ändå där och de främsta offren för problemen är INVANDARNA! Sd har alltså RÄTT i att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken, men in i helvete fel om att det beror på kulturen eller religionen. Problemen beror på ekonomi, utbildning, hur de tas emot i Sverige och utanförskap, dvs POLITIKEN!

Läs gärna mina tidigare artiklar i ämnet HÄR!

Det är lika orimligt som att föreslå att inga svenska män ska få åka till Asien eftersom en liten del av dem ägnar sig åt sexhandel med barn, skriver kriminologen Jerzy Sarnecki.

Att sexuella övergrepp tas på allvar visar även de lagändringar som innebär ett utvidgat våldtäktsbegrepp. Fler typer av övergrepp klassificeras numera som våldtäkt vilket naturligtvis avspeglas i statistiken.

En ytterligare svårighet att mäta antalet faktiska våldtäkter är att det (i motsats till många andra brottskategorier) knappast finns vetenskapligt hållbara, alternativa metoder. Det är således omöjligt att veta om de faktiska våldtäkterna i Sverige har ökat under de senaste decennierna. Seriösa bedömare som till exempel BRÅ (Rapport 2008:13) skriver att huvudförklaringen till ökningen av antalet anmälda våldtäkter finns i en ökad anmälningsbenägenhet och lagförändringar, men att en ökning av antalet faktiska våldtäkter inte kan uteslutas. En trolig förklaring enligt BRÅ till denna eventuella ökning är en ökad alkoholkonsumtion.

När det gäller SD:s egen studie så kan ett stort antal invändningar göras. Här finns bara utrymme att nämna några få. Man har undersökt bara 114 av totalt 253 domar 2009. Det framgår inte hur man har fått fram uppgifter om vilka som är utlandsfödda. Annars bekräftar undersökningen det som vi redan vet, att bland dömda (och misstänkta) för våldtäkt är personer födda i utlandet påtagligt överrepresenterade.

Det finns dock inte stöd för tesen att denna skillnad skulle ha förändrats påtagligt under de senaste 15 åren.

Svårigheten med att tolka SD:s resultat, liksom med forskningen på området (BRÅ Rapport 1996:2, 2005:17), är det ovan nämnda problemet med att få våldtäkter anmäls och att av dessa leder bara cirka 10 procent till en fällande dom. Enligt flera undersökningar (Diesen 2005, 2006, SOU 2006:30, BRÅ 2008:4) sker när det gäller brottligheten i stort en selektion bland de fall som anmäls och döms. Selektionen (diskriminering) leder till att andelen invandrare är större bland de misstänkta och dömda än bland de faktiska förövarna.

En överrepresentation av invandrare även i den faktiska brottsligheten finns dock med största sannolikhet och orsakerna är i huvudsak socioekonomiska. Även om BRÅ i sina rapporter 1996:2 och 2005:17 inte har kunnat visa på dessa faktorers effekter så påpekar man att skillnaden i brottslighet till exempel är nästan sex gånger mellan de som saknar gymnasieutbildning och de som har eftergymnasial utbildning. Både forskning i Danmark (Holmberg & Kyvsgaard 2003) och en pågående undersökning i Stockholm visar att sådana faktorer som familje- förhållanden, utbildning, ekonomisk status och i viss mån bostadsområde, förklarar stora delar av skillnader i brottslighet mellan invandrare och svenskar. Den typen av studier har dock inte gjorts specifikt för just våldtäkter.

SD:s argument om att kultu- rella skillnader orsakar en överrepresentation hos invandrare bland våldtäktsdömda är inte värt några längre kommentarer. De citerar allt som stödjer deras tes och ingenting som motsäger den.

Att utifrån fynd att invandrare är överrepresenterade bland dömda för våldtäkt dra slutsatsen att invandring ska minska är lika rimligt som att föreslå att inga svenska män ska få åka till Asien eftersom en liten del av dem ägnar sig åt sexhandel med barn.

När man sedan utifrån så få fall börjar diskutera procentuella andelar av personer från olika etniska grupper och dessutom talar om andra generationens invandrare utifrån namn på de dömda är man bortom alla rimliga principer för hur en sådan undersökning kan bedrivas på ett tro-värdigt sätt. Hur kan man genom någons namn veta att denne är andra generationens invandrare och inte tredje eller tjugofjärde?

Hos oss på universitetet skulle uppsatsen få betyget F, icke godkänt.

JERZY SARNECKI

professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet

Här kan ni läsa Jerzy Sarneckis artikel.

*****

Läs även min samling argument MOT Sd

och argumenten varför partierna måste ta debatten NU

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de

———————–

Nyheter: PI har utstängts från googles annonstjänst. Sds om efterträdaren till Sten Andersson.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

22 tankar om “Sverigedemokraterna har rätt, men trots det åt helvete fel!

 1. Svenskautanförskap, medborgare i samma ekonomisk misär och överlag lågutbildade, återfinns inte i samma grad i varken våldtäcktstatistik eller vad gäller skol & bilbränder, dessutom är inte heller de där haffas för gaturån representerade i samma grad.
  Jag ger inte ett skvatt för detta socioekonomiska offersvammel.
  Det är en fråga om kultur, brist på moral och vad man annars kan häfta på eländet, det är inte förbjudit även för en icke-svensk där inte talar språket att hålla efter sin avkomma.

 2. BRA och Jerzy i synnerhet ar ett skamt och har inget med verkligheten att gora.

  Man behover ju inte ha for mycket forstand for att forsta att nagot ar fel nar BRA och Jerzy menar
  att resultatet ar ”troligen” pga av si och sa, ie ursakter.
  Att man inte kan jamfora med andra europeiska lander, ar svenska forskare och statistik sa mycket battre?
  Vidare talas det ju tyst om att man i sverige faktiskt inte far registrera harkomst – hur far dessa forskare da korrekta siffror??

  Jag litar nog MER pa siffror fran typ Tyskland, Danmark och UK dar forskarna sysslar med oppna siffror och inte kommer med undanflykter och daliga ”troligen” – troligen har inget att gora inom forskning och ar en fingervisning om att de inte VET.

  Diktaturen Sverige har gatt for langt i sitt mal att den politiskt korrekta bilden ar den enda sanna och alla medel ar tillatna for att patvinga denna logn.

  Jag ar sa glad att jag lamnat diktaturen Sverige och idag bor i ett europeiskt land dar man fritt kan diskutera dessa saker utan att bli brannmarkt som rasist.

 3. OM SD VILLE TALA SANNING…så skulle det låta såhär:

  Få invandrarmän, födda utomlands, har (veterligen) våldtagit en kvinna i Sverige. 99,8 % av de utrikes födda männen har aldrig misstänkts för sexbrott. Men det är faktiskt så att – av de våldtäkter som anmäls och senare döms – är utrikes födda män överrepresenterade. Till exempel var det 12 irakier som förra året som dömdes för våldtäkt av de 6000 anmälda brotten. 0,2% var irakier, det vet vi säkert. Men de allra flesta som utpekas för våldtäkt är etniska svenskar.

  Egentligen vet vi inte så mycket om hur många våldtäkter som begås i Sverige. De flesta anmäls inte alls. Vi vet inte heller vad det är för nationalitet på de våldförande män som inte anmäls. Bilden är dimmig.

  Ett ytterligare bekymmer, när vi i SD vill ta krafttag för kvinnors trygghet, är att av alla män som utpekas och anmäls för våldtäkt så är det väldigt få som blir dömda. 5-9% av alla anmälningarna leder till dom och straff. Mer än 90% av utpekade gärningsmän går fria. För det mesta beror det på att utredningarna läggs ned i brist på bevis, som kunde hålla i en rättegång. När ord står mot ord är kvinnans ord mindre värt.

  Rent allmänt vet vi att det begås fler våldtäkter bland människor som har låg utbildning, låga inkomster, sociala problem och missbruk. Det gäller både för de kvinnor som våldtas och gärningsmännen. Rent allmänt vet vi att flyktingar och arbetskraftsinvandrare inte sällan har låga inkomster och sociala svårigheter i det nya landet.

  Eftersom 99% av alla män, antingen de är födda i Sverige eller i en annan världsdel, inte våldtagit någon – såvitt vi vet – så är stopp för flyktingar ingen effektiv lösning för att få ned brottsligheten. Flyktingar är ju bara en mindre del av utlänningarna i Sverige. De flesta utlänningar är här för att arbeta eller studera.

  MEN…

  Vi inom SD skiter fullständigt i vad som är sanning och fakta. Vi upprörs in i själen av att några jävla blattar skulle röra våra egna svenska kvinnor. Blotta tanken får oss att se brun-svart och blågult. Därför vill vi göra oss av med utlänningarna, särskilt dom som inte är äkta européer. Dom ska hålla sig borta där dom hör hemma!

  Och dom jävla feministerna som jobbat i flera decennier mot kvinnovåld skiter vi i. Dom bara ljuger om oss svenska, rejäla män.

  V.S.B.

 4. ”Men lik förbannat finns problemen ändå där och de främsta offren för problemen är INVANDARNA! Sd har alltså RÄTT i att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken, men in i helvete fel om att det beror på kulturen eller religionen. Problemen beror på ekonomi, utbildning, hur de tas emot i Sverige och utanförskap, dvs POLITIKEN!”

  OK, så det är den nya försvarslinjen: SD har rätt men det är ändå vårt eget fel ?

  Vore det inte rimligare att begära att brottligheten bland människor som har kommit hit som flyktingar och som har fått allting gratis skulle vara 0 ?

  Hur många våldtäkter krävs det innan folket gör revolution och störtar vänstern?

 5. Hur förklarar du att Ungrare ligger på svenskars nivå och Irakier är 8ggr överrepresenterade?
  Marocko 5ggr överrepresenterade.

  Varför denna skillnad mellan olika invandrargrupper?
  Socioekonomisk status?
  HAHAHAHAHAHAHAHAHA!

 6. 1,6% av de kvinnliga amerikanska astronauterna sitter i fängelse. Den övervägande delen för försök till mord. Siffran har långsamt minskat sedan 2007. Inga manlig amerikanska astronauter sitter i fängelse för försök till mord.

  Jo statistik är fantastiskt. Det värsta är att det kommer funka, folk läser statistik exakt så som SD presenterar sin rapport.

 7. ”Men de allra flesta som utpekas för våldtäkt är etniska svenskar.”
  -Gunnel Gomér

  Total gallimatias. Det har alltid varit mer än 50% i mordern tid, inte sällan runt 80% icke-svenskar.. Samma trend är genomgående på fler platser, Oslo gjorde nyligen en trevlig undersökning av specifikt överfallsvåldtäkter och upptäckte att de senaste tre åren var 100% utförda av utomeuropeiska invandrare. Åren dessförinnan brukade det ligga på 75-90%..
  Så trenden är ju mycket tydlig.

  @ Jerlerup
  För det första är Jerzy Sarnecki känd som en riktig riksclown. För det andra..
  Och hur vet han att det dom är sociala skillnaderna som ORSAKAR PROBLEMEN.. det gör han inte.
  Det är inte sociala skillnader av den sort du avser som skapar dom iaf.

  Som jag sa innan.. med den extrema arbetslöshet och utpräglade fattigdom som råder i diverse svenska föredetta-bruksortet tex, varför drabbas inte dessa av tex kravaller? Varför är våldtäkt så ovanligt där osv?

  Även det Danne pekar på motbevisar dig.. och sen blev du motbevisad av din egen statistik av samma sort från USA också. Är det inte dags att ge upp detta spår nu eftersom du blivit motbevisad varje gång.. eller är det det enda du har kvar?

  Visst dock, en bidragande orsak är mottagandet.. Det vill säga det att vi svenskar släpper/släppt in folk med sådan skitkultur när vi inte borde göra/gjort det.

 8. @ tommy
  Du kan inte se skillnad på 1,6% och 70-100%.. eller ens 50%? och temat sen..
  Vilket löjligt intetsägande inlägg.

  Man kan nästan ta på er desperation. 😀

 9. PS.
  Vill förtydliga mig själv: ”modern tid” i mitt inlägg innebär inte säg 100år eller sen industrialismen påbörjades, utan ca 20-30år. Ett dumt ordval av mig.

 10. Pingback: Integrationsprojektet « Sverige är inte världens navel!

 11. Det spelar ingen roll om det är ditten eller datten som får invandrarna att begå dessa brott. Fråga er istället hur många som hade rånats eller våldtagits om de inte hade fått komma till Sverige.
  Integration, fostran, undervisning m m mumbojumbo… utredningar hit och dit… Inget av detta har visat sig fungera under de senaste 20 åren – så varför skall det bli någon skillnad under nästkommande 20 år? Sluta flumma!

 12. Pingback: Anonym

 13. @ Jerlerup
  Missade du de sisådär trettio meningarna efter den korta om att Jerzy är en riksclown?
  Han kanske (motvilligt) erkänner men det är ju för att han är så illa tvungen, för ingen som läst statistiken kan väl förneka det? Det är att han, liksom du, tolkar allt genom sitt pk-glas som är problemet vi vänder oss emot.

  Snacket om socioekonomiska orsaker är motbevisat.. gång, på gång, på gång. Det torde egentligen räcka nu men det är klart.. utan den teorin har ni egentligen ingenting att komma med längre:
  Då tvingas ni möta den (enligt pk) obehagliga sanningen att SD har rätt. Således kommer ni nog aldrig erkänna, knappt ens för er själva, att eran teori är både ologisk och motbevisad, tyvärr.. 😦

 14. Motbevisad av statistik från USA. Nej, den som skrev det visste inte skillnaden melan en invandare och nån som bott i landet för i många sekel… 🙂

 15. Ursäkta, men vad pratar du om? Du sa ”brottsligheten är lägre bland invandrare i USA”, och det var uppenbarligen rakt av. Om den är lägre pga ursprung och inte klass/fattigdom (och det kan det som sagt inte vara när den är lägre för invandrare rakt av) då är den det pga antingen etnicitet eller kultur. Och vi vet alla att det inte har med etnicitet att göra.

  Således återstår bara kultur.. Så jo, motbevisad av densamma statistik.
  Och jag återgår till mitt exempel om bruksorterna som också motbevisar dina idéer om fattigdom/arbetslöshet osv leder till brottslighet och kravaller.. eftersom flera av dessa är tom långt värre än förorterna i dessa avseenden (framförallt arbetslöshet) men var är kravallerna? Var är massvåldtäkterna?

  Din teori och verkligheten rimmar väldigt illa.. man har dessutom försökt applicera denna usla teori länge nu: Möta med öppen hand istället för knytnäve, prata istället för våld bla bla, satsat massvis av pengar på diverse insatser, fritidsgårdar, skolor osv. Inget av det har hjälpt ett dugg.

 16. Vänstern vill informera pojkar om genusvetenskap för att dom inte ska våldta men vill i samma andetag inte klumpa ihop invandrare från olika kulturer.
  Man får bara klumpa när vänstern säger att det är ok!
  Tex snutjävlar och svenskar, då är det ok.

 17. Jerlerup, kommer jag NÅNSIN få något svar på detta? Hur länge har du duckat dessa frågor (i olika inlägg) nu? En vecka?

  Är du ens mottaglig för logik eller argument överhuvudtaget.. är detta inget annan än en ren propagandasida där du är TOTALT ointresserad av debatt samtidigt som du pratar om hur viktigt det är att ”bemöta” (dvs debattera med) SD? Jag börjar iaf undra..

 18. Pingback: Absurd twitterdebatt om brottslighet och invandring! « Sverige är inte världens navel!

 19. Sarnecki talar inte klarspråk, han använder ord för att retoriskt mjuka upp sanningen för att inte spela SD i händerna.

  Tyvärr har andra valt att ignorera och mörka problemen som finns med att män tar med sig den för dem givna föreställningen att kvinnan är underordnad mannen. Att kvinnans värde ligger i hennes blygsel och att kvinnor som rör sig ensamma och oblyga helst nattetid saknar värde och kan användas.

  Siffror från 2018:

  • 58 procent av de som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste fem åren är födda utomlands. 

  • Tittar man bara på försök till och fullbordade överfallsvåldtäkter – där offer och gärningsman inte känner varandra – är siffran ännu högre. Drygt åtta av tio dömda gärningsmän är födda i ett annat land. 40 procent av dessa har varit i Sverige ett år eller mindre.

  • Kartläggningen visar också att över hälften av de dömda gärningsmännen är födda utanför Europa – 427 av 843. Nästan 40 procent är födda i Mellanöstern eller Afrika. När det gäller överfallsvåldtäkter är 97 av 129 födda utanför Europa.

  Om vi går med på det högst sannolika att det i länder där könsaphartheid av någon form tillämpas kan vi anta att det även i Sverige i grupper där kvinnan är underställd mannen, med obefintliga språkkunskaper och utan att ha ett kontaktnät utanför den egna gruppen finns en underrapportering av exempelvis våldtäkt.

  Det sker dessutom tusentals våldtäkter i Sverige varje år där ingen blir dömd.

  Det märkliga är att när det gäller svenskar är värdegrund och uppfostran enormt viktigt. När det gäller invandrare från länder där förtryck mot kvinnor och hat mot andra religioner är norm får det inte på något sätt ens funderas på om kulturella skillnader kan ha med saken att göra.

  Dessutom, om det endast hade haft med socioekonomiska faktorer att göra så innebär det bara att det är på det sättet invandring skulle öka antalet brott och våldtäkter, vilket inte gör någon egentlig skillnad.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s