Migrationen: att kunna se båda sidorna på myntet

Just nu diskuteras kristdemokraternas utspel om migrationen mycket. Det anses fel att prata budgetfrågor i migrationsdebatten. Rena snurren! Klart som fan att man måste ställa ökade utgifter i migrationsbudgeten mot hela budgeten, landets inkomster och utgifter. Vi måste fråga oss hur vi har råd. Sen är det en annan sak att Göran i mitt tycke har fel i flera sakfrågor, men rätt att han diskuterar hur vi löser problem stöttar jag helt. Att KDU vill begränsa asylinvandringen håller jag inte med om, men de utmaningar de pekar på måste lösas!

Nu kommer jag med några faktan. Den som inte berörs av dessa faktan och inte vill diskutera hur vi hanterar dessa saker, har inget hjärta! Punkt slut.

Det är kanske 60-70 miljoner människor på flykt i världen just nu. (Världen är en enhet, det som sker i Syrien drabbar oss också, det berör oss. Och världen tillhör alla människor, vi är en mänsklighet.) Klart som fan att vi måste öppna våra hjärtan för dem. Gör vi inte det drabbas vi själv i förlängningen. Oviljan att öppna våra hjärtan för flyende judar på 30-talet, och bekämpa naziregimen på tidigt stadium, drabbade oss i förlängningen med andra världskriget.

Men…

* ”Efter tre år i landet har enbart 18,7 procent av flyktingar i arbetsför ålder ett arbete, och efter 15 år i landet saknar fortfarande 40 procent av de i arbetsför ålder förvärvsarbete. ” Korrekt. Det måste lösas och det snabbt. Asylmottagningens problem, bristen på svenskundervisning för asylsökande, kommuners problem med brist på bostäder och ansträngda vårdcentraler och liknande måste också lösas.

* 22-25% av alla landets personer födda i Afrika misstänktes för brott 2005. 18,8% av alla i Mellanöstern. Rikssnittet för folk med föräldrar födda i Sverige var 5%. Det finns helt klart integrationsproblem att lösa. beror överrepresentationen på kulturella problem och andra juridiska regler och sedvanor där man kommer från eller på strukturell rasism, eller båda? Jag skiter faktiskt i vilket, men här finns ett problem att lösa!

Svenskar var överrepresenterade i brottsstatistiken i de länder de migrerade till på 1800-talet. Välkänd är ju Al Capones Chicagomaffia som grundades av svenskar.

Svenskar flyttade till danmark också. Antalet svenskfödda invandrare i Köpenhamn var runt 4% av totala befolkningen i slutet av 1800-talet. Nämligen 2,4 % (1870), 3,8 % (1880), 4,1 % (1890) och 3,9 % (1901). Men andelen invandrade svenskar som begick brott var högre och låg under denna perioden på runt 10%.

I procent av det totala antalet registrerade brott: 1865-1869 11,0%, 1870-1874 10,2 %, 1875-1879 10,1 %, 1880-1884 9,7 %, 1885-1889 9,3%, 1890-1894 7,3%, 1895-1899 7,5%.

Det var alltså en överrepresentation för svenskar i brottstatistiken på ca 2-4 ggr. Samtidigt var arbetslösheten hög och fattigdomen. Bara den med hjärta av sten sket i hur svenskar hade det i misären i Danmark.

Läs denna SVD artikel från 2011 om norsk brottstatistik.

90 procent av gärningsmännen bakom de brott som begicks under den uppmätta perioden, 2001 till 2004, var infödda norrmän. Det är dock vissa invandrargruppers överrepresentation i brottsstatistiken som väcker intresse. 6,1 procent av alla norrmän begick något brott under mätperioden. Invandrare från Norden, Västeuropa och Nordamerika begick brott i lägre grad än så. Men 10,4 procent av invandrarna från Östeuropa, 13,6 procent från Asien, 13,8 procent från Central- och Sydamerika och 17,8 procent av invandrarna från Afrika registrerades under samma tid för brott. Även invandrares barn hade högre brottsaktivitet än de norskättade, visar rapporten.

Ursprungsländer med högst procentandel gärningsmän var Marocko (18,1), Iran (19,4), Somalia (21,8) och Irak (23,6 procent). På andra sidan spektret finns ursprungsländer som Kina (5,9) och Filippinerna (4,7 procent).

Vi inte bör prata om överrepresentationen i brottstatistiken, säger en del. Problemen är ju socioekonomiska. Ja det är de också, det är de kanske viktigaste faktorerna. Men om vi inte vet kan vi inte lösa problemen. Det talas om att vi inte bör prata om arbetslösheten, det gynnar Sd. Jaha, så hur löser vi problemen som finns där år ut och år in, utan att diskutera problemet?

Sd:s rasism är en sak. Sd har sina rötter i nazismen och det MÄRKS. Alla som tvekar kan jämföra deras retorik mot muslimer med naziretoriken mot judar.

Jag är liberal och för stor invandring. Det tjänar landet på på sikt. Jag vill arbeta för öppna gränser. Men myntet har två sidor.Ska vi fixa det måste vi ha budgetmässiga medel för att ta emot nya invandrare och asylsökande. Vi måste fixa detta utan att dra ner sociala skyddsnäten för alla svenskar och utan att höja skatten och därmed minska köpkraften och de ekonomiska utrymmena för expansion. Hur gör vi det? Det är inte annorlunda med budgeten för migration än budgeten för försvar, hälsovård eller skola. Eller en kommunal budget för vård och omsorg. Dessutom måste migrationsproblemen hanteras. Arbetslöshet, bostadsbrist, språkproblem, utanförskap som återspeglas i problem med tex kriminalitet.

I mina ögon är det negativt att vilja minska asylmottagningen och invandringen till Sverige. Men det är lika negativt att inte vilja diskutera lösningar på problem som arbetslöshet och kriminalitet, och budgetpolitiska frågor, som hänger ihop med migration och asylmottaging.

PS.

Var gärna kritisk mot debattörer från KD eller mot Johan Westerholm tex.  Fine with me. Men ge fan i att beskylla de som vill minska asylmottagningen för rasism. bemöt dem istället genom att visa hur vi får fram pengarna och löser de problem som finns i samhället! Skilj mellan rasism och en legitim debatt om hur vi har råd och OM vi har råd med hög invandring och asylmottaging. Det anser jag, men jag läser följer ändå noga vad de som inte anser det skriver. För jag har inte alla svaren på hur vi löser de problem som finns i samhället.