Demokrati 2.0: ideologiernas problem

Vi liberaler fastnar också ibland i tankefällor. Som sagt är det nog lika vanligt bland liberaler som bland socialister att prata om den egna ideologin som den ”absoluta sanningen”. Dessutom är det nog lika vanligt bland liberaler, som bland andra att gräva ner sig i skyttegravar, bygga elstängsel och taggtrådsstängsel och låta den inre partipolisen noga bevaka vad som kan tänkas vara liberalt eller inte. Jag har hört orden ”det är inte liberalt” ganska ofta.

Bengt Ohlsson och Adam Cwejmans skrev nyligen om hur folk som varit vänster betraktas av gamla vänstervänner då de blivit liberaler. Att de nästan betraktas som ”onda” efter att ha lämnat vänstern. Samma fenomen finns i alla ideologier. Samma givetvis med folk som varit liberaler och blir vänster.

Det är ett av de sätt som ideologiernas roll som ”den eviga sanningen” yttrar sig. Avviker man från den ”rätta vägen” anses man vara något konstigt, i värsta fall en ”avvikare”, en ”avfälling”.

Isobel hadley-Klamptz skriver väl förresten också om det i sin bok, Frihet och Fruktan:

I sammanhanget kan det vara viktigt att påpeka att min oro Inför detta Inte primärt handlar om att samtidens politiker i otillräcklig grad lever upp till Idealen från John Locke. Tankarna i bokens första del handlar alltså inte om att slå fast att den ena eller andra uppfattningen inte skulle vara liberal. Tillräckligt många andra ägnar sig åt att slå sådana utsagor i huvudet på politiska motståndare. Som tillmäle förutsätter det, mer eller mindre Implicit, att liberalismen som sådan utgör den godkännandets stämpel som avgör om en politisk uppfattning är rimlig eller ej. Bortom liberalismen – barbariet. Jag må definiera mig själv som liberal, men Jag delar inte den grundpremissen. Klokskap finns definitivt utanför den politiska liberalismen och goda samhällen kan byggas, goda liv kan levas, också bortom många (om än inte alla) traditionellt liberala principer.

Helt rätt. Det är som om många ersatt en religiös tro med en ideologi. Och detta gäller för alla ideologier, även liberalismen.

Det finns många likheter mellan ideologier och en hel del religiositet, skulle jag säga. Samma tro på den egna ideologin som ”den enda lösningen”, samma tankekontroller för att se till att man följer den enda sanna ”ideologiska kompassen”, samma krav på ideologisk renhet inom partier…

Demokratin går omkring i blöjor

När jag tittar på demokratin anser jag att vi befinner oss i demokratins barndom. Partiväsendet skapades då demokratin skapades och man kan säga att demokratin vacklar fram på bebis-ben med bajsblöjan på.

Någon dag kommer forskare att sitta och titta på Sverige av år 2011 och förundras över att folk gick med på att de var tvungna att gå in i slutna föreningar som tänkte på ett visst sätt, följa partidisciplinen och kompromissa bort allt som inte stämmer med partilinjen, för att kunna påverka politiskt. Man kommer att studera FRA-omröstningen och en massa andra partipolitiska omröstningar och skaka på huvudet.

Hur kunde människor 2011 tro att man kunde engagera folk politiskt då de politiska företrädarna i allt de gjorde i riksdagen som förebilder visade att man måste underkasta sig partidisciplinen; att bara genom att upphäva demokratin kunde man utöva demokrati. Hur kunde man tro att nåt så dumt uppmuntrade folk att bli mer aktiva? Hur kunde folk underkasta sig ideologiska och partipolitiska tvångströjor?

Precis som religioner numera praktiserar praktisk ekumenik, kanske ideologierna och partierna behöver göra samma sak. Dvs mer medvetet titta på likheterna mellan ideologierna och partierna och agera mindre krigiskt gentemot varandra?

Jag tror det kommer. Internet förändrar politiken. personval är bara första steget, gradvis kommer mer makt, politiskt, att ges till individerna och tas från partierna. I framtiden har man inte bara 8-9 olika tankesystem och partilinjer att välja mellan utan kommer att ha 1000-tals. Det kommer att vara personer man röstar på. och inte bara personer som råkar bo i samma kommun eller län, utan personer i hela Sverige. mer makt kommer dessutom, vare sig vi vill det eller inte, att flyttas över till väljarna.

religion och ideologi

Partier och ideologier, ja hela demokratin, kommer att gå samma väg som religionerna gått.

Makten har flyttats från ”mellanhänderna” som förmedlade kontakten mellan gud och folket, till folket. Den personliga tron har mer och mer ersatt de gamla auktoritära systemet, och det  gör att var och en nu, i kristendomen, tillåts ha direktkontakt med gud, genom bön, utan mellanhänder (prästerna). Att endast andas att detta var möjligt utan att gå via mellanhänder var förbjudet för några hundra år sen. Du blev av med halsen om du tänkte något sådant. Numera kan man gå via mellanhänderna om man vill, man behöver inte det.

Även politiken måste gå denna väg. Mellanhändernas makt, dvs partiernas makt, kommer att minska.

Man kan inte bara gå förbi folk i viktiga frågor hur som helst i framtiden.

Jag blir förbannad då jag tänker på hur man hanterat invandringsfrågan. även om jag är för invandring och mot Sverigedemokraterna måste jag säga att Sd har helt rätt då de säger att hela den svenska invandringspolitiken beslutats över huvudet på folk. Sveriges befolkning har inte tillfrågats om de ville förändra Sverige i grunden genom att ha en invandring på 0,5-1% av den svenska befolkningen per år. Sveriges befolkning tillfrågades inte om de ville ha mångkultur.

Och… Vilket är den viktigaste poängen. Partierna brydde sig inte ett dugg om att få med befolkningen på att förändra Sverige genom invandringen heller.

Även om jag anser invandring och mångkultur vara positivt och Sd ett skitparti, så anser jag att det varken är smart eller demokratiskt att politiker agerar så här gentemot folk. Framtidens forskare kommer att förundras över att det ens var möjligt att köra över folks vilja på detta, och liknande sätt. För så här agerar politikerna, regeringen och partierna i VÄLDIGT mycket.

Men hur gör för man politiken närmare folket utan att direktdemokratins alla problem sätter krokben för folk. Det är en bra fråga.

På kort sikt är den stora utmaningen är att bygga ett politiskt system byggt på personval som ersätter partisystemet men utan alla problemen med det amerikanska systemet, där de som har de stora pengarna eller medias stöd kan få röster nog att komma in i riksdagen.

Dessutom behöver politiken fjärma sig från de fixa, fasta ideologierna med taggtrådsstängsel och tankepoliser. Ju mer man tvingas rätta sig efter en partilinje eller fix och fast ideologi, ju mindre låter man verkligheten påverka beslutsfattandet.

 Om man ständigt ska rätta sig efter en ideologi, en partilinje eller en partipiska, blir liksom verkligheten bara nåt som är ivägen…

*****

Läs mer om mina tankar om demokrati och politik: Demokrati 2.0 och medborgare, inte väljare och min liberalism och partilös liberal och partilös pirat igen samt att skapa 2000-talets liberalism.

Och ni följer väl magnihasas serie om de 95 teserna?

#SOPA kan bli döden för ett fritt internet!

Jag skriver detta för Frihetssmedjan idag:

I USA riskerar ett lagförslag att gå igenom som vill censurera internet, genom att använda metoder som liknar de som länder som Iran och Kina använder. Det är SOPA det handlar om. Förslaget att straffa ut webbsidor som länkar till upphovsrättsskyddat material.

När det var hearing om SOPA i kongressen nyligen framträdde Michael O’Leary, den drivande personen i USA:s filmlobby, Motion Picture Association of America. han förespråkar SOPA. När han efter sitt tal möttes av argumentet att SOPA riskerade att leda till att internet dör, svarade han att internet minsann inte var dött i Kina och Iran: ”Internet fungerar faktiskt fortfarande i Iran och Kina.”

Vad är då detta SOPA, som förespråkare jämför med kinas och irans internetcensur?

Expressen skriver:

Egyptens förre diktator Hosni Mubarak försökte hålla sig kvar vid makten genom att strypa folkets tillgång till internet. Det fick Barack Obama att deklarera att tillgången till sociala sajter, där medborgare fritt kan sprida information, är en ”universell” rättighet.

Men denna rätt riskerar nu att urholkas i USA. Syftet med det lagförslag som kallas ”Stop Online Piracy Act” i representanthuset, och går under namnet ”Protect IP Act” i senaten är förstås inte att censurera kritik av statsmakten. I stället är det upphovsrätten som ska skyddas, genom det föreslagna inrättandet av en federal lista över förbjudna sajter. Både internetoperatörer och sajter blir skyldiga att förhindra minsta länk till de censurerade sidorna, och de som inte lyckas hålla efter riskerar dryga böter. Lagförslaget innebär dessutom att sajter som Facebook och Youtube på förhand måste försäkra att materialet användarna lägger upp inte bryter mot upphovsrätten. Annars riskerar de att stämmas. I dag räcker det att ta bort materialet i efterhand. Den friheten är grundläggande för att de sociala sajterna ska kunna blomstra.

Hur lyder SOPA, Stop Online Piracy Act?

Själva förslaget kan ni ladda hem här, från USA:s kongress.

Med SOPA kan USA:s justitiedepartement genom domstolarna, stoppa transaktioner (reklam och betalningar t.ex) med utländska webbsidor som sägs överträda copyrightregler, om de inte lyder önskemålen från copyrightinnehavarna. Detta skulle även påverka amerikanska webbsidor.

Dessutom skulle justitiedepartementet, genom domstolarna, kunna beordra sökmotorer att sluta länka till sajter som bryter mot copyrightregler, de skulle kunna beordra bolagen som säljer domänadresser att dra tillbaka vissa adresser, och bolag som hostar webbsidor skulle kunna tvingas att kasta ut kunder som bryter mot reglerna.

Justitiedepartementet bestämmer vad som är ett brott mot copyright

SOPA ger juridisk immunitet för varje ”service provider, payment network provider, Internet advertising service, advertiser, Internet search engine, domain name registry, or domain name registrar” som frivilligt agerar mot sajter som bryter mot copyright. Dvs det betyder ingen säkerhet för kunderna.

Det omtvistade avsnittet i lagen lyder så här:

No cause of action shall lie in any Federal or State court or administrative agency against, no person may rely in any claim or cause of action against, and no liability for damages to any person shall be granted against, a service provider, payment network provider, Internet advertising service, advertiser, Internet search engine, domain name registry, or domain name registrar for taking any action described in section 102(c)(2), section103(d)(2), or section 103(b) with respect to an Internet site, or otherwise voluntarily blocking access to or ending financial affiliation with an Internet site, in the reasonable belief that-

1) the Internet site is a foreign infringing site or is an Internet site dedicated to theft of U.S. property; and

(2) the action is consistent with the entity’s terms of service or other contractual rights.

Kjell Häglund på tidningen Journalisten kommenterade SOPA så här:

Om lagen, beställd av den amerikanska skiv- och filmindustrin, går igenom kommer vi att sitta här om några år och känna hur nostalgin vemodsfuktar våra ögon inför minnet av 00-talets Youtube, på samma sätt som vi just nu längtansfullt nostalginjuter av 1960- eller 80-talsklippen vi delar med varandra på Facebook.

Vad lagen i princip går ut på är att spränga sönder internet och bygga ett nöjesfält med låsta portar ovanpå. Hela den online-säkerhetsstruktur som är inkapslad i domännamnssystemet, som hela internet bygger på, kommer att försvinna när USA-lagen och dess tjockbitspussel av filtrering, blockering och åtalshot (en enda länk till en livestream av en fotbollsmatch ska kunna ge upp till fem års fängelse) kommer att tvinga hela världens internet till självcensur…

Syftet med lagen är att skydda nöjesindustrins befintliga affärsmodeller och vinstmarginaler. Trots att tech-industrins intressen, sett till intäkter och arbeten i USA, borde väga tyngre, och trots att dess affärsmöjligheter under den nya lagen kommer att krympa i omvänd proportion. Youtube hade varit dödfött om lagen hade gällt 2005, ej heller hade folk sett någon revolutionerande skillnad mellan Facebook och e-mail.

SOPA möter mycket kritik, även från stora företag. Google kallar förslaget rakt upp och ned för censur.

Det är absolut dags att protestera, innan det är för sent!

En upphovsrätt för 2000-talet!

Contentisking och Magnihasa har haft en dialog om upphovsrätt som jag läst och tänkt till om. Jag har också kikat en del på det Rick Falkvinge skriver.Den ene (Contentisking) pratar om artisternas rätt ,och den andre (Magnihasa) pratar om rätten för ungdomar som riskerar fängelse och att ses som kriminella för fildelning. Jag ska försöka beskriva saken på ett annat sätt, på mitt sätt.

Jag tror det behövs ett historiskt perspektiv på denna debatten. Och ett perspektiv som sträcker sig 50 år framåt i tiden.

Pirater, liberaler och många andra reagerar på dagens upphovsrätts-system av många skäl. Ett av dem är att man de faco frångår etablerade principer för copyright och kan tänka sig kriminalisera folk som kopierar för eget bruk.

Dessutom reagerar pirater och liberaler på de absurda 70-åriga upphovsrättslagar som mest gynnar mellanhänderna, inte upphovspersonerna.

Alfons å sin sida har en syn som är ganska representativ för många konstnärre, musiker och författare. Låt oss höra vad han säger när han försvarar upphovsrätten.

Alfons skriver:

De piratlobbyister som uppenbarligen skiter i det ena ledet, dvs upphovsmännen, i detta konstruerade motsatsförhållande, kanske inte utgör rätt part att skapa balans i upphovsrättsfrågan. Frågan som riktades mig från en pirat föregicks nämligen av en konfession: ”JAG SKITER FULLSTÄNDIGT I ARTISTERNA. Jag vill bara att ungdomar ska sluta skickas i fängelse, okay?” (…)

Det snattas och plankas en hel del också. Krävs det nya integritetskränkande lagar för att komma tillrätta med det? Nej. Krävs det att snatteri och plankning legaliseras för att slippa sådana övervakningslagar? Nej. Ändå hör vi inga politiska krav på legalisering av snatteri och plankning. Varför inte? Därför att det skulle skicka hopplösa politiska signaler om att det är helt i sin ordning att hämta grejer i butiken, resa med lokaltrafiken eller kanske smyga in på en konsert utan att betala för sig. En sådan politisk signal skulle verka snurrig. Och dessutom punktera marknaden för butiken, lokaltrafiken och konsertarrangören.

Men i den digitala världen ska tydligen inte samma värderingar gälla…

Min syn på saken

Till Alfons skulle jag vilja säga att vi har haft copyrightstrider tidigare i historien. Det är min utgångspunkt.

Jag anser att det är ett minimikrav att man löser frågan om piratkopiering över nätet som man löst tidigare copyright-strider. Sen vill jag att man genomför en reform av systemet, som kan gynna alla. Jag sa förklara varför.

Jag har sett hur man löst tidigare copyright strider. I de striderna har man kommit fram till att kopiering av det man egenhändigt köpt, liksom det man externt anskaffat genom lån och vänner och man kopierar för eget bruk, bör tillåtas.

Ett klassiskt sådant exempel är avändningen av kopiatorer. Det var en debatt om upphovsrätten även när man införde kopiatorer. Ska man ha rätt att kopiera hela verk (böcker och artiklar) med den risk som då finns att verket kan spridas vidare, frågades det. Hur man löste det kan man läsa hos Liu:

Vad gäller övriga offentliggjorda litterära verk i skriftlig form får var och en för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av begränsade delar av verket, t.ex. ett kapitel, eller framställa ett eller några få exemplar av verket om verket är av begränsat omfång, t.ex. en dikt eller en novell på ett begränsat antal sidor. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk. Med privat bruk avses studentens egna studier och innefattar inte någon rätt att t.ex. kopiera material åt andra studenter eller att efter egna studier överlämna – än mindre sälja – kopierat material till efterkommande studentkamrater.

Lägg märke till att upphovsrätten här tillåter att man ”lånar” boken externt, tex på ett bibliotek, eller av en kompis, och sen får kopiera det. Man behöver inte ha köpt det man kopierar. Så ser lagen ut idag.

Debatten om bandspelare var lika het. Lösningen blev densamma även där. För privat bruk får man kopiera, men inte sälja vidare. Men man behöver inte äga det man kopierar. Alltså får man låna en väns skiva och kopiera på band. Ja, risken finns att det kopieras vidare, men så är det…

Vi kan kika vidare. Biblioteksstriden är intressant. Ska man ha rätt att låna ut böcker? Domstolarna sa ja, att bibliotek var tillåtna, om man lånade för eget bruk!

Detta med rätten för kopiering för eget bruk en viktig princip för piratrörelsen och för många liberaler. Så även för mig. Jag gör mycket historisk research, och för mig är det är för mig numera en självklarhet att jag ska kunna äga kopior av handingar och böcker, och ocr:a dem, fotografiskt, eller på annat sätt. Jag ska inte ses som kriminell för det.  På samma sätt ska ingen ses som kriminell för att de kopierar en cd eller tankar hem via en länk på nätet.

Kopiera med eller mot upphovsmannens direkta tillstånd?

En mer dold, och okänd, aspekt av de nya lagarna om internet och upphovsrätt, är att upphovsrättslobbyn bryter med 150 år av rättslig tradition och vill kriminalisera kopiering för eget bruk MOT upphovsmannens direkta tillstånd.  Tidigare har rättslig praxis tillåtit kopiering av t.ex. texter på kopiator för eget bruk, även om upphovsmannen ogillat det. All bokutgivning har på ett sätt betraktats som en ”public domain”. Om man publicerat något fick man acceptera att det kunde kopieras.

Nu resonerar man annorlunda och vill införa en annan copyright praxis på nätet än ”irl” med tex bandspelare och kopiatorer. Som riksdagen skriver:

Det är inte heller tillåtet att för privat bruk kopiera material som lagts ut på t.ex. Internet utan tillstånd från upphovsmannen. Man får alltså för sitt privata bruk bara kopiera filmer, musik, texter m.m. som har lagts ut på Internet med upphovsmannens tillstånd, t.ex. musik och film som säljs lagligt för nedladdning mot betalning eller som lagligen tillhandahålls för gratis nedladdning (t.ex. för att marknadsföra ny musik).

Ser ni? Kopiering mot upphovsmannens (och mellanhändernas) direkta tillstånd ska inte vara tillåtet! Det finns en skillnad mellan detta och det gamla systemet!

Tekniken

Alfons skulle säkert invända att den nya tekniken tillåter kopiering av verken intakta. Tidigare har man bara kunnat göra KOPIOR, och dessa har haft sämre kvalitet, nu kopierar man ettor och nollor och kopierar intakta verk. Dessutom möjliggör tekniken masspridning. Du känner säkert att detta hotar inkomsten för upphovspersonerna.

Exakt! Det gör det!

Men detta är en utveckling som inte är ny.

Steg för steg har denna utveckling skett ända sen Gutenbergs dagar. Och teknikens utveckling kommer att fortsätta. Det blir alltså lättare och lättare att kopiera ett verk.

Jag är bokmänniska och tar mina exempel från bokens värld. Först kunde man skriva för hand. Sen på skrivmaskin medkarbonpapper, sen kom kopiatorer och nu sitter jag här med scanner, digitalkamera och ABBYY Fine Reader Professional och ganska hyfsade möjligheter att OCR:a text.

Och utvecklingen kommer att fortsätta. Gamla handskrivna böcker kommer att kunna läsas av och ocr:as till så gott som felfri text. Alla gamla dagstidningar kommer att överföras i textform och tillgängliggöras på nätet. Gamla böcker och pamfletter som ingen brytt sig om på århundraden kommer att uppleva en ny renässans. Kunskaps och informationsspridandet kommer att ske på sätt som vi bara kan ana nu.

Ta böcker som ett exempel. Det säljs och lånas ut böcker på nätet. man försöker då göra så man inte ska kunna kopiera dessa. Men redan nu utvecklas program som via skärmfoto och avläsning läser av boksida efter boksida och för över det till text. Inom något år kommer man lätt att kunna kopiera av vilken bok som helst och föra över det till en pdf med sökbar text på nån minut, eler till ett open office dokument.

Det vi ser är en revolution!

Och samtidigt hävdar upphovsrättslobbyn att vi ska behålla de gamla lagar vi har. 70 årig upphovsrätt. En rätt som mest bara mellanhänderna vinner på.

Själva lagen för med sig orimliga konsekvenser. Då jag jobbade i hemtjänsten fick jag kunskap om ett sådant fall. jag har tystnadsplikt men kan ge vissa ledtrådar. Det finns en författare som hade en viss politisk åsikt. han är död sedan länge. Hans släkting hatar hans böcker och hans politiska åsikter och tjänar grova pengar på författarens verk och för in pengarna i ett politiskt arbete som går tvärs emot författarens politiska åsikter.

Jag kan förstå en viss upphovsrätt så länge en författare lever men kan inte på något sätt förstå upphovsrätt då författaren är död!

Men det är ju sant, förlagen ska ju ha sitt… Mellanhänderna, alltid dessa mellanhänder!!!

Men man får förstå dem. Den nya datortekniken håller på att göra mellanhänderna överflödiga. Den utvecklingen har pågått i bara 15 år. Inom några decennier kommer mellanhänderna att försvinna, eller så tvingas de tänka om. Förläggare, skivbolag, tillhör en utdöende art.

Man kan bara tänka var vi befinner oss redan nu med möjligheter att sprida verk utan mellanhänder. En sådan situation som vi ser nu har vi aldrig sett tidigare i historien. Tänk er var vi befinner oss om 20-30 år! Och om 100 år!!!

Mellanhänderna kommer aldrig att fortsätta att ha så mycket makt som de har idag. Deras tid är förbi!

Hitta nya lösningar!

Så vad gör vi?

* Så istället för att bryta med tidigare lagar om upphovsrätt anser jag att vi bör hålla oss till samma lösning som man tagit fram förr. Dvs kopiering från egenhändigt köpta, samt externt anskaffade, media för eget bruk ska vara helt legalt.

* Sen anser jag att vi bör sätta oss ner, piratlobbyn och upphovsmännen tillsammans, och resonera om saken. Vi kan hitta en lösning där vi helt enkelt struntar i vad mellanhänderna håller på med. De flesta upphovsmän och pirater lär vara ganska överrens om att det vore bra om mellanhänderna hölls kort!

* Sen hittar vi lösningar som gynnar alla. Dagens upphovsrätt som gynnar upphovspersonen, men också brors barn och barnbarnen till systrar, och främst av allt alla dessa mellanhänder, bör ersättas med en upphovsrätt för 2000-talet som gynnar upphovsmännen och konsumenterna främst!

Och vi kommer dit förr eller senare. Jämför tekniken idag med den 1991. Tänk dig sen hur världen kan komma att se ut 2031!

PS

På min liberologi-blogg har jag lagt upp riksdagsdebatten från 1919 då vi undertecknade Bernavtalet om 30 årig upphovsrätt, istället för den tidigare 10-åriga. Det är intressant läsning med många paraleller till dagens debatt.

#Flickjox och google+, reflexioner över nätsäkerhet (och nätbluffar)

Det har varit google+ hysteri i en vecka. Delvis med rätta, eftersom google+ är bra! Men att ”alla” på en och samma gång ville gå in i google+ ledde det till lite lustiga effekter. Det blev kö. Då jag kom in fanns det bara ett sätt att komma in, genom att någon inne i google+ delade med sig av något som skrivits eller en bild inifrån till folk utifrån. Dvs en inbjudan, en ”invite” via en delning.

Jag kom in genom en bild Mikael Nilsson skickade på choklad. När jag klickade på den kom jag till en osannolikt rörig sida med en massa länkar. Efter att ha klickat på en av dem var jag inne.

Sen skickade jag ut ca 30-40 inbjudningar till allt och alla som ville in. Jag vidarebefordade citat, kommentarer om vädret, löjliga bilder och annat.

En person sa att han höll på att klicka 50-60 gånger för att komma in. Jag tror det var på en statusuppdatering jag gjort med texten ”test”. En annan rapporterade att hon kom till olika sidor varje gång hon klickade på den bild jag delat för att få in henne (en hund vid en toastol).

Medan jag gjorde allt detta insåg jag hur lätt det hade varit för en bedragare att lura hela världens dator, internet, SEO och internetsäkerhetselit. ALLA ville in hur galen inviten från google+ än verkade vara!

Mycket riktigt läste jag idag att nån dag efter att hysterin var som värst cirkulerade falska invites av bedragare som vill komma åt dina uppgifter eller din dator! (Läs mer här!) Inte konstigt. Säkerheten var mer än usel kring alla google+ inbjudningar.

Och idag skedde då det sociala experimentet #flickjox!

Flickjox

Idag cirkulerade ett skämt på twitter. #flickjox Jag såg det när Deepedition skrev på sin sida på google+ att han lämnar google+ , ”#flickjox is da shit”… Det måste vara ett skämt tänkte jag. Jag googlade och kom till en usel hemsida som tydligen spjuvern Nikke Lindqvist delat på twitter och Fb. Då asgarvade jag!

Sen har jag följt alla länkar, alla förfrågningar om invites och alla arga utrop från folk som förstått vad det var och som blivit arga, med stigande häpnad… En del i mitt twitterflöde har t.o.m hotat med att blockera alla som spred #flickjox skämtet.

Mina kommentarer på twitter blev dessa för en halvtimme sen.

@nikkelin Jag förstår inte debatten om #flickjox . Jag tolkade det som en drift med att alla vill in i google+ … Storm i ett twitterglas.

@nikkelin Hade lurendrejare gjort fejkinvites till google+ hade halva världens seo & internet”elit” lurats. #flickjox #svseo

@nikkelin Och som lite självkritik… 🙂

Briljant skämt #flickjox som man nog bara tar till sig om man funderat över snurrigheter kring google+ invites… #svseo

Måste erkänna att jag tog åt mig av #flickjox . Om jag tänker på hur jag & alla delat google+ länkar o hur de sett ut. Säkerhet=noll. #svseo

Nikke Lindqvist, som är en av personerna bakom skämtet, svarade så här:

@Jerlerup där slår du huvet på spiken – och det har hänt: http://t.co/JKjQhDq

Argbuggen och en hel del andra skriker om att #flickjox är mobbing, en liten internetelit som vill lura andra, att skämta på andras bekostnad. Jag håller inte med! Skämtet om flickjox visar hur okritiska vi kan vara. Det visar vilken jävla tur jag och alla andra haft när vi velat komma in på google+ till vilket pris som helst. och det visar hur lätt ett skämt, eller en scam, kan tas på allvar. Hade målsidan för flickjoxprojektet sett mer proffsig ut, hade nog nästan alla gått på det!

Google+ hysterin och #flickjox skämtet har fått mig att tänka. Tack för det ni som drog igång det! Mer sånt behövs!

Update

Och nu har gänget bakom skämtet själva skrivit om det också. Läs mer här: http://flickjox.com/flickjox-lulz/

Till Blondinbellas försvar!

Unni Drougge skriver idag att Blondinbella förstört många unga tjejers liv. Jag tillhör dem som lite kategoriskt sett ner på fenomenet Blondinbella. Det erkänner jag.  Så tänkte jag tills jag för nåt år sen började märka att det finns en viktig skillnad mellan Blondinbella och en bloggare som Kissie. Blondinbella utstrålar att ”du duger som du är” medan Kissie bara utstrålar ”du duger inte som du är”… Skillnaden är som mellan natt och dag. Därför kan jag inte instämma i all kritik mot Blondinbella som jag hör överallt.

Det finns ett slentrianmässigt attackerande av s.k. modebloggare som inte jag gillar.

Ok. Mode är inte min grej. Jag är historienörd och bloggar politik. Men det ska väl inte ha med saken att göra? Är det mode betraktar genast en del tyckare det som ”ytligt” och därmed förkastligt. Varför? Därför att det bara antas handla om pengar och fester.

Som Unni skriver:

När Isabella Löwengrip går i svaromål här på Ann Charlott Altstadts Expressenartikel ”Den blåsta generationen” använder hon den ekonomiska framgången i sig som ett argument och skriver: ”Man ska inte glömma att modetjejerna faktiskt tjänar mycket pengar.” Isabellas existensberättigande räknas i summor, medan det egentligen från början var en helt annan verklighet som tog henne till dessa svindlande siffror. Närmare bestämt en svindlande enfald. Enfalden var innehållet som blev en språngbräda till det man idag kallar framgång.

Men varför denna hejdlösa kritik mot modebloggarna?

När en frimärksbloggare pratar om att han köpt ett frimärke för 50.000 och deltagit på en fest på frimärksklubben, är det ok. Men när en modebloggare säger att hon eller han köpt en outfit för 10.ooo och ska på fest, är det plötsligt fel?!

Varför denna moralism? Är det pengar och mode Unni Drougge egentligen ogillar? Eller är det det gamla vanliga vänstergnällandet mot företagandet?

Unni skriver:

Blondinbella blev Isabella Löwengrip med hela folket, en self made woman, en ung och driftig entreprenör med pengar och inflytande. Hon blev till och med utsedd som feministikon….

Jaha, så att hon är ung och driftig blev plötsligt ett problem. SUCK!

Mer än mode

Jag har en vän som förklarat för mig varför hon gillar Blondinbella. Så här skrev hon:

Jag hade bulimi. Nu i efterhand vet jag att jag inte mådde bra. Jag var missnöjd med min kropp. Jag hatade min mage och hatade min näsa. Och hatade hela mig. Då läste jag Isabella. Hon skrev om kärlek. Om att vara nöjd med sig själv trots att man inte var perfekt. Jag skrev till henne. Hon svarade mig och la till ett foto. Hon skrev. Jag är inte perfekt heller. Sen berättade hon om sina känslor att inte räcka till för pojkvännen. Att inte få bästa jobbet. Sen bad hon mig skriva till henne vad jag drömde om att göra i livet.

Jag kan känna olust när jag ser en sånt som ungdomar utsätts för. Men min skiljelinje går inte mellan att bli entreprenör och inte, att tjäna pengar eller inte, utan mellan att sprida idén att man duger som man är och inte.

Samhället genomsyras alltför mycket av att man inte duger som man är.

Hennes stora sak just nu är att inspirera andra unga att börja skapa företag. Hon skriver:

Ann Charlott Altstadt är besviken på vår generation för att vi inte står på Sergels Torg med plakat och demonstrerar. Vi har inte samma behov att göra detta som tidigare generationer eftersom vi har nya kanaler för att uttrycka oss. Genom bloggar och Twitter sprider vi våra åsikter. Vi behöver heller inte gå ihop på samma sätt som tidigare eftersom vi kan lösa många av våra problem på egen hand. Om man känner att ens lön är orättvis kan man själv gå till chefen och lösa det, eller så kan man byta jobb. Jag tror att vi har ett bättre samhälle än tidigare där unga har mer att säga till om.

Vi har också fler valmöjligheter. 90-talisterna har vuxit upp med föräldrar som varit nedtryckta av jantelagen och tvingats välja den traditionella vägen. Vi har sett dem gå till jobbet varje morgon och komma hem trötta. Vi vill testa nytt. Man behöver inte vara kvar på ett jobb i 15 år om man vantrivs. Man vill inte ha en fast anställning. Istället vill man vara frilans så att man kan vara sin egen chef – oavsett om lönen är lägre.

Ann Charlott Altstadt skriver att den som är entreprenör inte har samma trygghet som den som är anställd. Men det nya är att valmöjligheterna ökat. Man kan välja den traditionella vägen, men man kan också bli entreprenör. I min tidning skriver vi att man inte måste göra karriär, att det är en valmöjlighet. Ärligt talat ser jag mer upp till Elin Kling som skriver om kläder och märken än en kvinna som jobbat i 25 år på en plats och vantrivs. Elin Kling tjänar trots allt pengar på sin hobby!

Idag har man möjligheten att vakna på morgonen och göra något som är kul och få betalt.

Det kan jag stödja…

Visst… Alla har inte riktigt samma förutsättningar som Isabella Löwengrip. Hon är moderat och moderater är inte alltid så bra på att se snedfördelningar i samhället. Det är inte lika lätt att bli ung entreprenör om man har en ensamstående, fattig, fyrabarnsmamma som mamma, som om man har en entreprenör som pappa. Där håller jag helt med kritiker som pekar ut att Blondinbella har en svag sida.

Men nog tusan kan man även då! Därför är det rätt att som Isabella kritisera jantelagen. En person som vuxit upp i relativ fattigdom måste även han eller hon resa sig över sina omständigheter och ta stegen för att förändra sig, och kanske Sverige också. Då är lik förbannat Jante ett problem.

Men det är inte det kritiker siktar in sig på framför allt.

Jag har sett att hon fått ta en hel del skit från folk som tycker det är hemskt att hon är företagare. Jag ser att hon får ta lik mycket stryk för att hon kritiserar skönhetsoperationer och bantningshysterin.

– Om du accepterar dig själv som du är kan du vara en bra förebild och få dina vänner, syskon och andra runt dig att känna likadant, skriver Isabella Löwengrip. Bra! Vi behöver fler som säger så, inte färre. Därför kan jag inte instämma i hetsen mot Blondinbella.

Gnället på Blondinbella luktar ärligt talat nätmobbing lång väg!

Bella, Bella, dinledamot, devote, mummyfied, blogg

Hur fungerar twitter?

Jag har lovat några politiskt intresserade vänner att skriva en introduktion till twitter.Här kommer den! Twitter… Vad kan man använda det till och hur använder det? En liten hjälp för dig som vill börja utforska twitter, ur mitt perspektiv!

Ni lär inte bli ett skvatt klokare på hur twitter funkar om ni inte har ett twitter-konto. Så har ni inget bör ni skaffa ett innan ni läser detta.

Twitter är en arena för social dialog där man får lära sig att komprimera det man säger. Man har 140 tecken på sig att formulera det man vill ha sagt.

Twitter är en ”platt” social arena. Man följer själv vem man vill, ”hög som låg”, ”känd som okänd” och kan kommentera vad denna säger eller följa dennes dialoger med andra personer. (Man har dialoger på twitter, där man får begränsa sig till 140 tecken per tweet.)

Dreadnallen har skrivit ett bra inlägg om twitter. Han skriver:

En av de mest fascinerande sakerna med Twitter är just det platta formatet. Här handlar det inte om vilka som har tillträde till ”finrummen” på DN Debatt och SvD Brännpunkt. Varje läs- och skrivkunnig individ har en röst och kan interagera med vem som helst på någorlunda lika villkor.

Det är exakt det som är det fascinerande med twitter ur ett politiskt perspektiv.

Idag på morgonen hade jag tex en fascinerande och DJUP dialog om abort med en handfull användare. Dialogen följdes av ganska många även om det var ganska få som deltog i dialogen. (Det märker man indirekt, tex genom att det man sägs skickas vidare via retweets (RT) eller genom att antalet personer som följer en ökar under tiden dialogen pågår.

Vilka dialoger kommer du att ha på twitter?

Twitter? Hur funkar det??

Men hur funkar det?

I denna lilla artikel utgår jag från twitters eget program för att skriva och följa tweets (twitter.com).

När man väl loggat in måste man börja hitta rätt. Man får börja följa personer så man får tweets regelbundet till sin s.k. feed (sin sida). Ett sätt är att gå skriva in sökord, eller en person, i sökrutan och se vilka som skriver om det.

Man kan skriva in mitt namn och komma till mitt konto t.ex, eller en organisation Liberaldemokraterna och komma till Liberaldemokraternas sida. Där kan klicka och följa dessa konton.

Om du nu klickat på knapparna för att följa mig och Liberaldemokraterna, och sen går tillbaka till twitters huvudsida (dit man når genom att klicka på twitter-logon) ser du alla nya tweets som jag respektiveLib_Dem gör. (Sorry nu alla andra. Detta är skrivet från Lib_Dem perspektiv. Ni är fina allihopa andra!!)

Men att bara hitta sådana som exakt tänker som en själv är tråkigt. Därför använder du sökrutan. Du kan söka på olika saker tex matlagning, Israel, Juholt… Så ser du några av de senaste tweetsen där dessa ord nämns.

Överst hittade jag när jag sökte på Juholt denna tweet, tex:

Idag talade Håkan Juholt inför LO:s representantskap. Han har inga tankar på att bryta samarbetet med LO, som Thomas Bodström föreslår.

# Hashtags

För att underlätta sökandet och sorterandet i olika ämnen finns hashtags. När man skriver tweets kan man därför lägga till några sökord med en # före. Dessa brukar jag använda. #svpol (svensk politik), #dkpol (dansk politik), #sweskep, #svpt,#moralpanik, #news, #forsvaret.

Man kan söka efter inlägg om Osama på #Osama eller #obl medan Obama finns under #Obama… Och #conspiracies om du vill veta det senaste om små gröna rackare från mars…

Men man kan också skriva #twittboll eller #twittpuck om man vill se kommentarer om fotboll eller hockey.

Överst i en sökning hittade jag denna tweet:

ChrisHogberg Christoffer Høgberg

 Arsenal bør signere en målvakt (Reina?), en forward som gjør mål (Falcao?) og en midtbanespiller.. #Twittboll#2fc#2fx#arsenal
Den visar vad jag menar. Man kan markera det man skriver och göra det lättare för folk att hitta ett ämne.
Detta kan även göras politiskt.
mikaelpersson Mikael Persson
@rolferikson @erlhel vi behöver en lagstiftning som tillåter att folk bara får betalt efter vad de drar in till arbetsgivaren. #svpol

I denna dialog deltar tre personer och den som skrivit det har markerat tweeten med #svpol, för att folk ska kunna hitta dialogen och tweeten i den ”samlingsplats” som #svpol är på twitter.

@ (adressatfunktionen)

En sökning på svpol visar att FI gjort en tweet nyligen. Den kan vi kika lite på.

Timbros angrepp på SR ett försök att tysta fattigas röst skriver @gudschy @StinaSvensson http://bit.ly/keiTlT #svpol

@ betyder att man skriver till en person, eller omnämner en person. Personen med det namnet på twitter får då veta att du skriver om denne och kan svara om han eller hon vill. I exemplet ovan har FI adresserat tweeten till bland annat Gudrun Schyman ( @gudschy ).

Här ser vi ett exempel på någon som skriver till skolverket.

TobiasOlausson Tobias Olausson
@Skolverket är det inte lite konstigt att man ska behöva läsa ett utökat program i vissa fall för att få högskolebehörighet? #svpol #utbpol

Genom att skriva @ först, och sen namnet, adresserar en person, man skriver till denna.

Detta gör givetvis också att man kan söka på twitternamnet och få upp din tweet till denne.

Kontrollerna

När du för sin pekare över en tweet kan du se en rad med olika alternativ. Du har dessutom en rad flikar som man ser under sökrutan.

Först flikarna

På huvudsidan ser man @mention. Här kan du läsa alla mentions. Hade du varit Gudrun Schyman hade du sett tweeten från FI i listan då du klickar på @mention.

I @mention hittar man alla gånger @ och ens eget namn på twitter dyker upp i flödet.

Under retweets (RT) ser vi en annan sak. Du kan nämligen skicka vidare varje tweet du ser (utom en del låsta).

Retweets och sånt

Om du vill skriva om inlägget är det bäst att kopiera och klistra in det, men vill du bara skicka vidare det klickar du på retweet. (Då ser alla som följer dig din retweet. Om du lägger till en hashtag tex #piratpartiet ser dessutom alla piratpartister din tweet.

Den funktionen ser du om för muspekaren över inlägget du vill skicka vidare. Där ser du också att du kan svara på inlägg (@-fuktionen) och markera ett inlägg som favorit och hitta det igen.

Man kan skicka vidare länkar. Ett bra sätt är då att korta länkadressen (Det kan man göra här: http://bit.ly/) och sen klistra in länkadressen.

Vett och netikett

Det är bara att kasta sig in och lära sig genom att testa twitter. Föra dialog, sprida tweets, etc…

Som i allt finns det givetvis vett och etikett. Spam (att posta samma sak flera ggr) är lika ohyfsat här som via mail eller irl. Ohyfs, tjat, mobbing och allt sånt givetvis också.

Sen följer man givetvis ämnet som diskuteras. Att börja babbla om hur hemska sossarna är när man svarar på en konversation om virkning är givetvis lika ohyfsat på twitter som irl.  🙂

Att bara twittra en massa utan att följa andra är inte alls betraktat som hyfsat.

Lets tweet again…

Det finns mycket mer att säga om twitter. Jag har haft perioder när jag inte varit så aktiv men med den nya mobil jag har har jag bestämt mig för att bli mer aktiv. Det är ett intressant socialt forum.

Och det är ett forum som jag anar pekar framåt i tiden.

I framtiden kommer det nog att bli allt vanligare med twitter o twitterliknande funktioner som gör att man i realtid kan följa skeenden. Inte bara med text och länkar utan med bild, gps och rörliga bilder i realtid. Den mängd information man då kan komma att plocka ut från nätet kommer att bli enorm.

Den här lilla artikeln kan kanske inspirera dig att delta i samtalet på twitter!

Read Kwasweb too

Att Iphone är en Itrack har väl vi vetat länge?

Bloggosfären har varit ganska upprörd sen det ”avslöjades” för några dagar sen att alla uppgifter om position i en Iphone och Ipad lagras. I detta blogginlägg ställer jag mig frågande till hela debatten. Att alla gps-uppgifter lagras i alla gps:ar och telefoner med gps i, då gps:en är påslagen, har jag tagit för givet i flera år. Det är ingen nyhet. Appar använder sig av annan positionering också, markstationer tex. Har kärleken till alla nya fina smartphones, och alla fina applikationer, gjort säkerhets- och dataexperter blinda för de potentiella säkerhetshot som finns inbyggda i den nya tekniken?

Din smartphone lagrar uppgifter om telefonens position.

Ett datachips är inte ett potatischips. Den teknik som möjliggör frihet möjliggör också kontroll.

Den nyheten har vi kunnat läsa lite varstans på sista tiden. Det ”avslöjades” förra veckan av säkerhetsforskarna, Pete Warden och Alasdair Allan, att Apple, som tillverkar mobiltelefonen Iphone, lagt in en funktion som lagrar positionsdata i mobilen. Telefonen samlar hela tiden information var den och dess ägare befinner sig. Datafilen med informationen förs över till ägarens dator när mobilen ansluts till denna för synkronisering.

Joakim Jardenberg har skrivit ett mycket bra blogginlägg som sammanfattar problemet med denna funktion. Där han visar hur han rest i Egypten. Uppgifterna om var han reste när han var i Egypten skulle vara känsliga i händerna på en diktator.

Detta ”avslöjande” av Pete Warden och Alasdair Allan har lett till en stor debatt internationellt och i Sverige. Som man kan läsa hos Svensson, Gun, Deepedition, FuturiteterDN, och SvD och Svd, Expressen, DN, och Mymlan.

Det är bra att detta kommer ut men ärligt talat är jag kluven till debatten. Jag är förvånad att inte debatten kommit igång tidigare.  För detta är väl ingen nyhet? Det jag förbryllas över är att experter på integritet och datorer inte skrivit om detta förr. Har datorvärlden förblindats av alla dessa underbara smartphones till den milda grad att de inte förstår vad smartphones kan göra?

Poliskontroller

Jag ställer denna fråga eftersom jag, satt och arbetade med en artikel för Liberaldemokraternas hemsida om hur poliser i USA tankar ner lagrade gps-uppgifter från smartphones kvällen innan utredarna kom med sitt stora ”avslöjande”. Jag satt alltså och läste en massa artiklar om det som inte skulle ”avslöjas” förrän dagen efter.

Resultatet blev denna artikel som publicerades samma morgon. Där står inget om att polis laddar hem gps-data i själva artikeln, som är kort och generell, men titta på länkarna i artikeln så ser ni.

American Civil Liberties Union var redan ute år 2008 och ställde frågor om hur polisen använder den utrustning de har som bland annat kan scanna av mobilers lagrade gps-uppgifter. Den utrustning polisen använt i USA i ett par år kommer från cellebrite och ACLU har försökt få igång debatten om polisers användning av denna utrustning nu ganska länge. Dagen innan ”avslöjandet” skrev t.ex. Popular Mechanics i USA detta:

Lately, cellphones have become valuable sources of evidence for police, since one phone can include almost all of an individual’s private communications (SMS, recently dialed numbers, email, Facebook and Twitter posts) as well as location data from the device’s GPS unit.

Ingen nyhet för en trekker

Men jag har känt till detta längre tid än 2008.

Nej, jag är ingen datorexpert som kunnat skapa ett smart program för att visa hur man kan använda mobilers gps-data, men känt till det har jag.

Jag noterade detta redan med de gamla Garmin gps:arna för några år sen. En snabb ökning på nätet visar att garmins gps lagrar all data om var man varit. Track log kallas det på fint språk. Genom att titta i trackloggen har man bland annat kunnat följa vart döda personer varit, som burit en gps.

Jag är ingen joggare, min hobby är trekking, dvs att vandra långt i skog och mark. Men som trekker har jag ändå följt debatten både bland joggare och bland trekkers om hur man kan återskapa färdvägar och sånt via en gps. Alla gps:ar har en inbyggd lagringsfunktion som defalutläge så att man ska kunna återskapa sina färdvägar.

Det finns gott om applikationer för iphone för att lagra gps-uppgifter. Var inte en av poängerna med applikationerna för iphone, när de kom, att iphone redan var anpassat för gps-tracking, eftersom iphones lagrade data, precis som de gamla, mer ineffektiva gps:arna !? En kille jag mötte för två år sen, som gjorde Iphone applikationer, sa att de använde iphones inbyggda lagring av gps-uppgifter… 2009!!! För övrigt… redan när de första mobilerna med gps kom sa man att det fanns en funktion för att lagra gps-uppgifter automatiskt.

Det borde inte förvåna någon att det är så, speciellt inte om man vet hur de gamla gps:arna funkade som ”bara” var gps och inte var kopplad till en telefon.

Googla på track log, eller track file om ni vill veta mer.

Bli din egen Sherlock Holmes

Det finns en rad butiker på nätet som säljer utrustning för att ta fram gps-uppgifter ur telefonernas ”track file”. Att sälja utrustning så att uttråkade miljonärer kan spionera på sina fruar eller makar är big business i USA.

Här kan du läsa mer om utrustningen hos ett av de företag som erbjuder dig att bli en Sherlock:

Here is a list of some of the typical data that you can expect to recover from a cellular phones, PDA’s, SIM Cards  and other mobile devices.

Emails, Text Messages, *SMS Messages (…) Call Logs, GPS Data, GPS Data (locations the phone has been)…

Till sist

Det är bra att debatten kommer nu. Men lite självkritik får faktiskt alla ni som nu upprörts av avslöjandena om att gps-uppgifter lagras visa!

Har tekniken med de fantastiska kommunikationsmedel smartphones är förblindat alla som är intresserada av datorsäkerhet, så mycket att man inte anat att det givetvis finns en backlogg över gps data PRECIS SOM DET FINNS BACKLOGS ÖVER I PRINCIP ALLT ANNAT I EN SMARTPHONE.

För övrigt är just en av poängerna med en smartphone att gps:en är igång det mesta av tiden. Bilder ”taggas” med tid och plats, man ska kort och gott kunna veta var man är i realtid.

En Iphone är ett avancerat system för att använda gps-uppgifter. Det gör att militären redan från början varit intressarad av teknologin. USA:s militär använder redan iphones. Anledningen till att militären vill använda denna teknik är enkel. Stor skärm, funkar som minidator och bra gps-behandlingsmöjligheter… Man kan se var soldater är i realtid och ta reda på var de varit lätt

Att militären i USA tycker att Iphone är bra borde ha fått en och annan att reagera tidigare!

Kräv svar från tillverkarna!

Att datorer lagrar det mesta som man gör är ganska välkänt. Att telefoner lagrar samtal man ringt och gps-uppgifter är tyvärr en del av vår realitet.

Så vad gör vi nu?

Detta ståhej om de lagrade gps-uppgifterna visar själva paradoxen med datorerna. datorer ger oss en underbar frihet, men de möjliggör också större kontroll av oss än någonsin förr i historien.

Det är den paradoxen vi ska diskutera nu. Hur säkerställer vi friheten samtidigt som vi använder de nya möjligheter datorerna ger oss.

ALLA telefoner med en gps i sig lagrar uppgifter om var vi är, då den gps:en är påslagen. Det tillhör själva sakens natur. En iphone har en gps som är igång i princip konstant. Frågan är nu vill vi ta bort denna möjlighet, och hur begränsar det de smartphones vi lärt oss älska!

Det som förbluffar mig mest med hela den här historien är att näst intill ingen har skrivit om hur gps-uppgifter lagras. (Inte jag har heller skrivit mycket om det) Alla tycks ha tagit det för givet att så sker, eller så har de inte vetat om det?! Eller vad är det?

PS

Ursäkta om mitt språk inte är tekniskt korrekt. Jag är ingen expert.

Av massmedias artiklar, och av artiklarna i bloggosfären, framgår inte om de uppgifter som lagras är gps uppgifter, trianglueringsuppgiter från markstationer eller både ock. Debatten har STORA brister. Jag behåller mitt inlägg hur som helst, hur det än förhåller sig. För frågan är lika stor och brännande även om uppgifterna var av annat slag än gps uppgifter.

Och som sagt… Även om metoden är ny, så har detta pågått länge.

Läs även COMPUTERWORLD om att alla har känt till detta länge, och PCworld. Bizjournal skriver:

When you use apps that help you find the nearest Starbucks, your smartphone figures out where you are and where your Frappucino awaits. When you are cruising down the highway and your GPS app tells you there is a five-mile traffic jam ahead, your smartphone is using information from you and other drivers to do this. All of those green and red lines on the map are generated by tracking capabilities on smartphones….

Get over it or disable your phone’s GPS.

Mer läsning: Tech blog, Poliser tankar hem information från androider och iphones

Datalagringsdirektivet = övervakningsdirektivet?!

Det är nog sant att folk inte riktigt förstår vad datalagringsdirektivet kan ställa till med. Frågan är en icke-fråga för de flesta svenskar. Där har vi en utmaning som heter duga!

Svart måndag, revolten mot FRA 2008-2009, och de många rösterna på Piratpartiet 2009,  handlade inte så mycket om FRA, utan mer om att stödde en politisk strid för frihet och mot övervakning; man ville ha en förändring, det stödde man.

Jag tror vi har en viktig utmaning här, vi som är mot datalagringen. Under det kommande året behöver vi omformulera det vi vet så att vi får fram kärnan i vad dld är. Det behövs bilder, metaforer, liknelser, symboler och historiska paralleller…

De gamla är utslitna, tyvär, så är det. De måste fräschas upp.

Sen måste vi diskutera så lite teknik och ekonomi som möjligt, tror jag personligen. Datalagringen har inte med det att göra.

Vi ska fråga: ”Vad hade hänt om Hans Holmér hade haft tekniken på 80-talet, eller IB på 70-talet? Hade USA varit demokratiskt idag om Joe McCarthy och hans gäng haft det på 1950-talet i sin jakt på ”kommunister”, homosexuella och medborgarrättskämpar?”

Personliga uppgifter om vad vi gör och var vi går ska lagras och vi medborgare följas och kontrolleras som aldrig förr. Det bäddar för missbruk av systemet. Argumentet att ”det kan inte hända här eftersom vi är en demokrati” klingar lite falskt eftersom det har skett i demokratier förr!

Datalagringsdirektivet  är en medborgarrättsfråga! Det strider mot de mänskliga rättigheterna! Därför måste datalagringsinitiativet stoppas!

Se debatten på Pub Liberal om datalagringen här!

PS

Sen måste frågan även komma ut i media och i alla insändarsidor och debattsidor i landet.

Läs även Bengt Held, Emils blogg, Gull och frihet, Liberaleren, Lake, Opassande, Engström, Pp, Vidde, Magnihasa

Läs även andra bloggares åsikter om , !!!

Tjeckien: datalagringsdirektivet strider mot de mänskliga rättigheterna!

Den svenska regeringen och den s.k. ”oppositionen” inom (S) står med rumpan bar när det gäller datalagringsdirektivet. Piratpartiets presscenter meddelar:

”En dom i Tjeckiens konstitutionsdomstol idag ogiltigförklarar den lag som registrerar alla personers telefonsamtal, SMS och mail för att kunna användas i brottsutredningar. Lagen är inte förenlig med grundläggande rättigheter, menar domstolen.”

Med andra ord så underkänner allt fler och fler länder datalagringsdirektivet. Här i Sverige är det tyst om att Tjeckien sätter ner foten, men i vårt grannland Norge har det blivit full debatt.

Se här: AftenpostenVGDigi.noMorgenbladet, FVN

Som vanligt är det bloggarna i Sverige som får stå för den fria debatt som media borde föra: Lindbäck, HAX, Lars-ErickFlodisLiberaldemokraterna, opassande, NLP-mannen, Fredrik, 0ch Rick Falkvinge.

Om de regimerna i Norra Afrika haft den teknik som Sverige vill införa, med kontroll och övervakning, hade det aldrig blivit några revolutioner i de länderna!

Och vad had hänt om Hans Holmér hade haft tekniken på 80-talet, eller IB på 70-talet? hade USA varit demokratiskt idag om Joe McCarthy och hans gäng haft det på 1950-talet i sin jakt på ”kommunister”, homosexuella och medborgarrättskämpar?

Läs även andra bloggares åsikter om , !!!

Grundlagssskyddat material genomsökt av tullen

Jag läser med häpnad att tullen konfiskerade och genomsökte journalisten Bertil Lintners laptop vid hemkomsten till Sverige efter en resa i Asien.

Tullverkets operativa ledare vid tillslaget, Mikael Lindgren, fick frågan hur journalister kan vara säker på att material inte kopieras om myndigheter konfiskerar en dator så, speciellt då Lintner inte fick vara närvarande.

Om det av praktiska skäl inte går att närvara, hur ska man då kunna kontrollera att materialet inte kopieras eller liknande?

– Man måste lite på de myndigheter som är inblandade, Tullverket och Polisen.

Motpol skriver:

Tullverket hävdar att det av praktiska orsaker inte alltid är möjligt att få närvara när ens dator, telefon eller kamera granskas. Men de verkar inte tycka att det är något problem. ”Man måste ju lita på de myndigheter som är inblandade”, tycker de.

Inte nog med att vi förväntas visa oss nakna eller få våra skrev granskade på allt fler flygplatser – vi ska visa allt innehåll i våra datorer, telefoner och kameror också. Hur många och övergripande kränkningar tål vi innan nog är nog?

Denna sorts genomsökning av datorer anser jag vara helt fel. Men denna gången trädde myndigheterna MYCKET LÄNGRE över gränsen för det tillåtna än så. Det som gör det helt förkastligt i detta fall är att det var en journalists dator. Om inte denna genomsökning av en journalists dator bestraffas HÅRT, har vi ingen meddelandefrihet och inget källskydd kvar i Sverige, de facto!

Fredriks bloggMotpol, Niklas Starow

Läs även andra bloggares åsikter om 

Israel Shamir + Julian Assange = sant?

Har läst två artiklar nu på morgonen som jag måste dela med mig. Jag känner mig mer och mer osäker på Julian Assange. Att han nu börjar babbla om judiska konspirationer känns inte bra alls…

Läs dagens Expressen om Julian Assanges prat om judiska konspirationer och hans samarbete med Israel Shamir. Som sagt. Hade folk vetat mer om Shamir hade stödet för Assange varit näst intill noll. Hade Assange samarbetat med Ahmed Rami hade nog få lyssnat på honom. Samarbetet med Shamir är av samma kaliber.

Läs dessutom Cornucopias artikel om videon ”Collateral murder”. Artikeln är ett år gammal, men jag missade den då den kom. Den visar hur Wikileaks, genom att inte publicera HELA videon med helikopterskyttarna som sköt mot bland annat barn i Irak, faktiskt vinklar berättelsen. Att Wikileaks genom urval av material de publicerar faktiskt vinklar berättelser är MYCKET besvärande och inte bra alls… Jonathan Rieder Lundkvist skriver också om denna Cornucopiavideo idag.

Att han DESSUTOM inte kan hålla snoppen i styr känns inte bra heller. Det finns beteenden som man faktiskt kan peka ut som tölpaktiga även om de kanske inte ska straffas genom lagen. Efter att ha läst förundersökningen åtestråd et att se om han är skyldig eller inte… men det är hur som helst ingen positiv bild man får av Assange. En man som har huvudet mellan benen, typ…

Här är lite dokument som rör Assangefallet:

Förhörsprotokollen: http://info.publicintelligence.net/AssangeSexAllegations.pdf

Dokument från rättegången i måndags: http://www.scribd.com/maryeng1

Kopplingar serier och porr – funderingar kring Mangadomen.

Mangadomen föll igår. Alltså domen mot den serietecknare som ägt 20-30 tecknade serier som KAN tolkas som skildringar av barn, eller som ÄR helt klart skildringar av barn. Hovrätten ryckte ut till de drabbade seriefigurernas försvar och fällde tecknaren.

Jag har vuxit upp med Kalle Anka, så halvnakna underåriga seriefigurer utan varken byxor eller kalsonger bekymrar inte mig. Jag skulle inte heller anse att knattarna är i behov av att räddas från alla pedofiler som läser dem. Så jag är helt klart mot även denna dom. Man har fällt en tecknare för ett brott utan brottsoffer och det är ovärdigt en rättsstat, punkt slut!

Barnporr?

 

Men jag  har en viss insikt i hur motståndarlägret tänker. Den vill jag lägga fram här. För jag kan på ett sätt förstå hur polisen resonerat. Det enda problemet är att de gjort spaningsuppslag till bevis.

Det är inte fel att polisen spanar efter tecknade barnpornografiska bilder. Problemen uppstår när man försöker göra innehavet av dessa teckningar olaglig.

Jag ska förklara…

Spaning mot barnporr

Om man ska utreda brott kan man inte bara stirra sig blind på själva brottet. Det är A ochO inom polisiär verksamhet att studera miljön kring brottet. Man kan alltså ofta hitta en förrövare genom att studera helt lagliga beteenden som blir spår som leder fram till brottet.

Handel med antikviteter är laglig, men ska du fånga någon som handlar med stöldgods måste du ändå på något sätt utreda och spana på även dessa lagliga verksamheter, t.ex…

Det man ser direkt, som utredare, är att inom porren hänger serier och riktig porr med riktiga människor ihop. Speciellt om vi pratar om tabubelagd porr. Därför finns det en stor marknad för tecknad BDSM-porr som man oftast hittar på sidor där det finns riktig BDSM porr också. Om man studerar andra helt lagliga, men tabubelagda former av porr, ser man samma sak, tex med fantasier om mord, ser man samma sak. Fejkad porr med riktiga skådisar varvas med tecknade och animerade fantasier (Se tex här: darkfetishnet.com. OBS! Varning för starka och kanske chockerande bilder!)

Detta är helt lagligt. Men naturligtvis håller polisen ett öga på de mest extrema sidorna. Speciellt om en som misstänks ha begått sexualmord ofta besöker sidor som dessa.

Det är elementär spaningsmetodik och inte konstigare än att kolla antikaffärer då en antik Mingvas stulits.

Därför vore det ett GROVT tjänstefel av en polis att inte spana efter även tecknad barnporr i jakten på riktig barnporr och förrövare som förgripit sig på barn. De sakerna hänger ihop! Du kan hitta den illegala industrin som försörjer marknaden med bilder på våldtagna barn genom att studera flödet av tecknad barnporr.

Därmed är det inte sagt att man bör FÖRBJUDA tecknad barnporr (lika lite som man bör förbjuda tecknad våldsporr där man låtsas mörda varandra).

Försvårar spaningen?

Frågan är om inte det t.o.m försvårat spaningen på pedofilerna att man förbjudit även de tecknade bilderna. Då kan man ju inte studera verksamheten kring ett lagligt fenomen och hitta det olagliga. Detta skulle jag vilja fråga en expert någon gång, faktiskt. Polisen tvingas behandla spaningsuppslag som brott, eftersom det som vore bra spaningsuppslag är brott i sig. Det kan väl inte vara smart?

Det är viktigt att vi som är mot mangadomen faktiskt förstår varför polisen spanar på tecknade mangabilder på barn, och varför det är helt rätt att polisen gör så. Det måste vi våga se och erkänna. Problemet är inte det utan att man i ren moralpanik skapat lagar för att skydda seriefigurer.

Polis och åklagare, och motståndare mot mangadomen, har faktiskt en hel del att vinna på att se att BÅDA vinner på att inte kriminalisera tecknade serier. Vill man komma åt barnporren är det inte en speciellt smart väg att gå.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, finns på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om 

Läs mer om detta hos: Anna Troberg, Magnihasa, Peszfer, Nordenfur, Broman, Juridikbloggen, HD, Svea hovrätt,Aftonbladet , Ivarsson, Varg i veum, AB,  Goodbadgirl, Martin-odds, Zac,

Digital och kulturell allmänning

Idag rekommenderar jag denna artikeln om att Kungliga Biblioteket vill börja digitalisera sina samlingar, inklusive manuskript och sånt. Intressant. Speciellt begreppet kulturell- och digital allmänning är användbart.

http://www.idg.se/2.1085/1.364859/kulturarvet-ska-finnas-pa-natet

Det viktiga med digitaliseringen är i stället möjligheterna att nå ut. Pelle Snickars talar gärna om att man skapar en digital kulturell allmänning där det finns tillgång till vårt gemensamma kulturarv.

– Bland biblioteksfolk kan det finnas en slags rädsla för vad som ska hända med Strindbergs manus om de läggs ut på nätet. Jag kommer från ett annat håll, jag ser det inte så. Jag tycker det är spännande att se vad som händer när alla som är intresserade enkelt får tillgång till hans manus.

– Det jag tycker är ännu intressantare är att se vad som händer när allt det där vi inte tycker är så värdefullt också blir tillgängligt.

Digitalisering är en dyr process. På KB finns 20 miljoner objekt, förutom böcker handlar det om affischer, bilder, handskrifter och reklamtryck.

– Visst är det dyrt, det är därför som jag försöker skapa en debatt och lyfta fram behovet av en digital politik. Men man kan fråga sig om staten på sikt är intresserad av att anslå 350 miljoner om året till en verksamhet som inte finns på nätet och bara riktar sig till ett litet fåtal.

I övrigt rekommenderas Amanda Briheds artikel om Liberaldemokraterna. Samt Scaber Nestors artikel om Per Nuder.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, finns på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om 

Telegrammen från USA bör synas!

Piratpartiets Christian Engström och Rick Falkvinge publicerade några dokument, som lär härröra från Wikileaks, strax innan jul som avslöjar hur USA:s ambassad, och regering, direkt påverkar och styr Sveriges regering i upphovsrättsliga frågor, och i frågor om kontrollen av internet.

Vi är många som undrat över sanningshalten i detta dokument. Efter att ha funderat några dagar ser jag många likheter med liknande dokument som jag läst förr, och måste säga att dokumentet troligen är äkta.

Förra året läste jag tex den svenska ambassaden i Berlins korrespondens med Stockholm under andra världskriget, och delar av den tyska ambassaden i Stockholms korrespondens med regeringen i Berlin. Det de diskuterade var bland annat distributionsförbudet av tidningar.

Under kriget fick ”kontroversiella tidningar” tryckas, men inte distribueras, det var regeringens sätt att censurera media. Detta var ett påhitt som delvis kom från den tyska ambassaden. Telegrammen visar bland annat hur den tyska regeringen förhandlade med regeringen om detta.

Jag har läst liknande telegram från tyska ambassaden hem till naziledningen om hur de tryckte på den svenska regeringen att sluta rapportera om förintelsen och förföljelsen av judar. Sen har jag följt dessa påpud från nazityskland via UD till de svenska massmedierna som lydigt lydde UD:s direktiv om att inte prata för mycket om förföljelsen av judar i Tyskland.

Jag har även sett telegram från senare år som handlade om hur man under kalla kriget skulle få svenska företag att sluta vidareexportera amerikansk högteknologi till öststaterna, som Sovjet.  Telegrammen från USA:s ambassad är lika hårresande brutalt ärliga som det telegram Rick publicerat. Antingen slutar man exportera eller så blir det motåtgärder.

Oftast är inte ambassadtelegram så exakta som det Rick och Christian publicerat, men en del är. Och telegram som detta är ganska vanliga i stormakters korrespondens mellan ambassader och regeringar.

Telegrammen är troligen äkta. Hur som helst kan vi KRÄVA att få besked från regeringen om dess äkthet och om Sveriges politik NU!

Läs alltså dessa två bloggartiklar:

Sprid innehållet!!! Kräv att dina lokala politiker svarar på innehållet!

1. Rick Falkvinge’s ”Det kom en julklapp”

2. Christian Engströms ”Foliehatten av för Sveriges Marionettregering.”

Ingen djäkla fildelningsfråga!

Vi har tillräckligt mycket att gå på för att ställa regeringen till svars för detta, och oppositionen!

Men jag måste ge en varning, speciellt till många av Piratpartiets aktivister.

Detta är INGEN fildelningsfråga. Det råkar handla om bland annat fildelning men gör för guds skull därför inte detta till en strid för rätten att ladda hem och se dåliga amerikanska hollywoodfilmer gratis!

Fildelningsfrågorna väcker ofta de absolut sämsta instinkterna hos en del piratpartister, som likt ”cry babies” sätter sig ner på golvet och gråtande håller hårt i sin laptop och skriker ”jag vill inte betala för de filmer jag ser på och den musik jag lyssnar till, jag är pirat, jag är rebell”, så fort nån nämner ordet fildelning.

Det var dessa piratpartistiska ”cry babies” som sänkte partiet förra valet. Sänk inte denna debatten nu, tack! (Referens: sjökorten. I say no more!)

Fildelningsfrågan, som den framstår i dessa telegram, handlar inte om rätten att få ladda hem utan att betala, lika lite som transportförbudet för tidningar under det andra världskriget egentligen var en fråga om att få läsa vilken tidning man vill.

Det handlar om att vi har en supermakt, som påtvingar världen, och sina egna medborgare, kontroll, övervakning och en viss sorts politik. Det handlar om en sorts PAX AMERICANA, som vissa krafter i USA vill skapa, i det romerska imperiets PAX ROMANAs efterföljd. Dvs en sorts världsfred baserat på vapnens och pengarnas makt.

Det är det, inte rätten att tanka hem vad man vill utan att betala, eller teknokratiska detaljer om datorer och interner, som är den stora frågan vi bör diskutera nu, och protestera mot!

Beelzebjörn skriver bra om just detta. Jag citerar honom:

För om det här stämmer är det inte en fråga om ‘rätten’ att tanka hem Jackass 3D (herregud kan inte Steve-O bara lyckas med att ta livet av sig snart?) via Pirate Bay. För min del kan Hollywood få behålla 99% av den dynga de producerar utan att jag skulle känna mig ett dugg fattigare, och procenten som blir kvar kan jag betala för. Det här är en fråga om en enorm industri med stor betydelse för USA:s ekonomi, och man har från Amerikanskt håll gjort det till en fråga om nationell säkerhet att hålla efter ”cybercrime”. Det finns en politiskt tillsatt ”IP-czar”med uppdrag att se över och samordna myndigheternas arbete med detta, och Homeland Security (bland annat ICE – Immigration and Customs Enforcement) är i full färd med att angripa webbsidor som lobbyn pekar ut.

Det är inte fildelningen som angrips, utan HELA DEN FRIA KOMMUNIKATIONEN och det ”öppna samhälle” Reinfeldt värnar om, när samma myndigheter som ska jaga terrorister också ska bevaka näringslivets intressen, all in the name of The Almighty Dollah. Åtminstone om näringslivet även fortsättningsvis ska ha monopol på problemformuleringen, vilket allt pekar på än så länge.

Som Emma klokt påpekar kan detta verka som fullt rimligt och ansvarsfullt agerande bland många. Det skulle vara intressant att vara en fluga på väggen under något av Karl Rove och Fredrik Reinfeldts samtal ibland…

Det duger i så fall inte längre att sitta och mysläsa bloggar, och slänga upp en arg kommentar här och där, utan kommer att krävas att människor ger sig ut på gatorna. Inte i Piratpartiets namn, mind you. PP finns och tillhandahåller en plattform som jag för tillfället använder, men det här handlar inte om försenat valfläsk. Det kommer att krävas en resning inom båda blocken, och framför allt från den passiva röstboskapen som ingen makthavare väntar sig höra ett pip från.

Det har iofs funnits mängder med incitamenten för en sådan resning långt innan Stockholm 09-141 kom upp på Ricks blogg, men det vore ändå väldigt trevligt att få klart och tydligt verifierat att dokumentet verkligen kommer från Wikileaks.

Läs även Svensk Myndighetskontroll! Scaber Nestor.

Telegrammet

#09STOCKHOLM141:

194710
3/2/2009 13:57
09STOCKHOLM141
Embassy Stockholm
UNCLASSIFIED//FOR
OFFICIAL USE ONLY
08STATE45106|09STATE8410
VZCZCXRO6778OO RUEHAG RUEHAST
RUEHDA RUEHDBU RUEHDF RUEHFL RUEHIK RUEHKW RUEHLARUEHLN RUEHLZ
RUEHNP RUEHPOD RUEHROV RUEHSK RUEHSR RUEHVK RUEHYG
DE RUEHSM #0141/01 0611357
ZNR UUUUU ZZH
O 021357Z MAR 09FM AM
EMBASSY STOCKHOLM
TO RUEHC/SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 4176
INFO RUEHZL/EUROPEAN POLITICAL COLLECTIVE
UNCLAS SECTION 01 OF 03 STOCKHOLM 000141
STATE FOR EEB/TPP/IPE:TIMOTHY R MCGOWAN STATE
PLEASE PASS TO USTR FOR JENNIFER CHOE GROVES
SENSITIVE SIPDIS
E.O. 12958: N/A TAGS: KIPR, ECON, ETRD, PGOV, SW
SUBJECT: SPECIAL 301 FOR SWEDEN: POST RECOMMENDATION REF:
A) STATE 8410 B) 08 STATE 45106

1. (SBU) Summary. Embassy Stockholm recommends that Sweden
continues to be placed in the Special 301 Initiative, and
not be on the Watch List for 2009. We are aware of the differing
recommendations of the International Intellectual Property
Alliance (IIPA) and PhRMA. Post recommendation is based on:

– The progress made by the Government of Sweden (GOS) in five
out of the six items identified in the Special 301 Initiative
Action plan we communicated to the GOS last year and

– The sensitive domestic politics that the GOS needs to manage
in order to step up internet piracy enforcement in Sweden. The
GOS struggles, with good intentions, against a very negative
media climate and against a vocal youth movement. For example,
we want to highlight the risk that negative media attention on
the file sharing issue gives the Pirate Party a boost in the EU
Parliamentary elections in June 2009.

2. (SBU) This cable reviews the progress Sweden has made on the
Special 301 Initiative Action plan which we presented to the GOS
at the conclusion of the Special 301 review 2008 (Ref B). Post
continues to engage very constructively with the GOS, and has
good access and a good working relationship with key senior and
working level GOS officials. The actions taken since last year’s
review strengthen the legislative framework and provide better
enforcement tools for combating piracy. The Pirate Bay trial is
currently being heard in the district court in Stockholm. The
last day of the trial is March 4, and the verdict can be expected
on or about March 25.

3. (SBU) Embassy Stockholm believes it would be counter-
productive to watch list Sweden at this point. Likely negative
political and media reaction to a watch listing must be taken
into account. The Justice Ministry, with primary responsibility
for this issue, is fully on board and well aware of what is at
stake. It is currently battling with the Ministry of Enterprise,
Energy, and Communication about the next appropriate steps to
curb internet piracy. Now that the Enforcement Directive
implementation will finally enter into force
on April 1, and
there will soon be a first District court decision in the
Pirate Bay case — the Justice Ministry will turn its attention
to other key issues, primarily the ISP liability issue
and extra
resources to investigative capabilities. The GOS (led by the
Justice Ministry) has to conduct a delicate balancing act,
advancing this issue shortly before Sweden assumes the
Presidency of the EU, in the early days of the Obama
administration, and in the budding election campaign for the EU
Parliamentary elections.

End summary. Background.
————————

4. (U) The International Intellectual Property Alliance (IIPA)
has, in its yearly Special 301 submission to USTR, identified
widespread internet piracy and difficulties in achieving
effective enforcement against criminal copyright infringement
as problems in Sweden, and has requested that Sweden be placed
on the Special 301 Watch List for 2009. Sweden was not placed
on the Watch list in 2008, despite industry’s demands, but was
rather placed in the relatively recent, middle step, named
Special 301 Initiative. As part of the Initiative, post
conveyed a Special 301 Action plan to the GOS, covering six
items where the USG hoped to see progress during 2008.

Review of progress on action plan
———————————

5. (U) The Special 301 Initiative Action plan 2008 contained
recommendations in six specific areas. The GOS has acted, in
various degrees, in five of those areas. A review of progress
in the six areas follows in paras 6-11:

6. (SBU) Industry consultations/ISP liability: The GOS held
a series of industry consultations in the summer/fall of 2008,
with the explicit aim to discuss a voluntary industry
agreement involving ISPs and right-holders organizations
.
Industry contacts reported that the ISP’s were not willing
(they claim they are not able) to take on any action on a
voluntary basis. The first round of consultations was
concluded without results during the fall of 2008. The Justice
Ministry is currently working internally in the GOS to get
acceptance for a second round with a clear incentive for
progress, i.e. threatening with legislation in the absence
of a voluntary agreement
. There is some resistance in the
Center party led Ministry of Enterprise, Energy, and
Communications, and negotiations are on-going at senior
GOS-levels.

7. (U) Injunctive relief: The one item without any progress
is STOCKHOLM 00000141 002 OF 003 Action plan item 2,
Injunctive relief. The GOS maintains that there are adequate
provisions currently on the books in Sweden, and does not
intend to introduce new legislation. (Note that industry
claims to the contrary were supported by the recommendations
of the Renfors Commission, a government study commissioned
to look into the file sharing issue. The GOS has declared
that it will not further implement Renfors’ recommendations.
End note.)

8. (U) Implementation of the Enforcement Directive: The bill
was approved by Parliament on February 25, and the new
provisions will enter into force on April 1, 2009. The
political sensitivities made the final handling of the Bill
very delicate for the Alliance government. Much of the debate
and negotiations have been done in public, and there has been
tremendous pressure put on individual MPs. The passage of the
implementing legislation is therefore a much greater victory
for the GOS than it might appear. Major changes, compared to
the original proposal, are:

– the law will not be retroactive, i.e. only for copyright
infringements committed after the law has entered into force
can a court order that the identity behind an IP-number be
handed out.

– The court will make a proportionality assessment, i.e.
weigh the need of the rights-holder to get access to the
personal identity against integrity aspects of the person
behind the IP number. The law now stipulates that a certain
scale of infringement will be needed for the court to decide
that the information should be handed out. Normally, that
would be the case when the infringement consists of up-
loading a single film or musical piece — since that
typically incurs significant damage to the rights-holder.
The same judgment will be made for a significant scale of
down-loading copyright protected material. The law
establishes that if the infringement is the down-loading of
only a few pieces, then normally the court’s assessment
should be that the integrity interest must take precedence
and the information must not be handed out.

– The law includes provisions that the GOS intends to
observe and assess how the law is used, to ensure that the
law is indeed used to go after significant cases of
copyright infringements. This monitoring will commence
immediately once the law has entered into force.

9. (U) Granting police and prosecutors the right to
identities behind IP numbers of individuals potentially
implicated in copyright crimes of lower dignity,
i.e. fines
rather than prison sentences: The Justice Ministry has
also worked towards the goal of changing legislation so
that police and prosecutors can get access to information
about identities behind IP numbers in cases where the crime
could lead to a fine (rather than a prison sentence). The
usual Swedish term for this type of crime (punishable by
fine, not prison) is crime of lower dignity. At present,
law enforcement officials are only allowed to get such
information if the infringement could lead to a prison
sentence. The GOS has agreed to change the legislation, and
it was made part of a study commissioned to propose the
steps needed to implement such a change. The proposed
changes were recently separated out from the rest of the
study, and were reported in advance to Justice Minister Ask
late January 2009. Although the slow legislative process is
disappointing, the GOS has already agreed on the necessary
changes that will strengthen the investigative tools of
enforcement officials.

10. (SBU) Police and prosecutors: There are now
two full-time prosecutors dedicated to IPR/copyright
issues. Police officers have been trained, but we
understand that they are not allowed to devote attention
to IPR/copyright issues. They are back in their regular
line of duty in their districts, where there are conflicting
priorities. We have understood that the prosecutors have
alerted that this is a problem for their work – they are
stuck with a backlog of old errands and without the support
of investigative officers. The prosecutors ask for
investigative officers that are exclusively devoted to IPR
issues, today there are no such investigative capacities.
The Justice Ministry has repeatedly asked the Head of the
Swedish Police for information about how he plans to come
to terms with the investigation deficiencies. Although the
GOS recognizes the needs, the budget bill for next year
will likely not contain significant increases for law
enforcement, given the harsh economic conditions. This is
an area where post can work with the GOS and industry to
highlight the significant impact additional resources in
this area might have.

11. (SBU) Public education: In the fall of 2008, the GOS
released a new information material, primarily aimed for
youth, which will be broadly distributed in Swedish
schools. Justice Minister Ask’s staffers are currently
considering the pros and cons of engaging Cabinet members
in the public debate. Given all the negative attention
around the Enforcement directive and the Pirate Bay trial,
the determination thus far has been to keep a low profile.
The GOS recognizes that there is a real risk that the
window of opportunity was lost already several years ago
– when leading politicians didn’t take the debate. How
to engage at this point is a delicate matter.

Pirate Bay
———-

12. (U) After the raid on Pirate Bay on May 31, 2006, the
issue of internet piracy was fiercely debated in Sweden.
Press coverage was largely, and still is, unfavorable to the
positions taken by rights-holders and the USG. The Pirate
Bay raid was portrayed as the GOS caving to USG pressure.
The delicate situation made it difficult, if not counter-
productive, for the Embassy to play a public role on IPR
issues. Behind the scenes, the Embassy has worked well
with all stakeholders. After 18 months of investigation,
the prosecutor filed indictments against four individuals
for contribution to copyright infringement because of their
activities administrating the Pirate Bay bit torrent
webpage. The case is currently being heard in the district
court in Stockholm, and the trial is scheduled to be
completed on March 4. The sentence is expected on or about
March 25, i.e. before the conclusion of the Special 301
review process. However, we fully expect that any outcome
will be appealed to a higher court, which means that the
final verdict will not be known for several years.

PhRMA’s drug pricing issue
————————–

13. (U) PhRMA has also requested that Sweden be put on the
Special 301 Watch List. The request is based on the GOS
decision to de-regulate the pharmacy market in Sweden and
the alleged plans to reduce prices of patented
pharmaceuticals on the Swedish market with the aim to
finance the redesign. The price cut is believed to be as
high as 10 percent.

14. (U) According to the Swedish Ministry of Health and
Social Affairs, the GOS does not plan to impose a general
price cut on patented pharmaceuticals, but rather has the
intention of maintaining a model for a value based pricing
system. TLV, the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency,
a central government agency, has been assigned to suggest
principles for pharmacy mark-up and to suggest how the
profitability in the pharmacy market will be assessed
and followed up. TLV will present its proposals to the
GOS on April 1 this year.

15. (U) As of March 2 there is no decision, nor anything
in writing, that confirms that the GOS is actually
proposing a 10 percent general price cut on patented
pharmaceuticals. Therefore the Embassy does not recommend
that Sweden be put on the 2009 Special 301 Watch List as
concerns the de-regulation of the Swedish pharmacies.
However, should the GOS as a result of the April 1 TLV
report reach a decision to impose a general 10 percent
price cut on patented pharmaceuticals, the Embassy will
engage in high-level advocacy with the GOS on the issue
again.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,,,

Mer om ämnet: Henry RFruntimmersbloggenBalkanpulspiratkopieringsvensson, Scaber Nestor, HAX, BeelzebjörnUrsinnigCopyriotAlliansfrittPippi,KulturbloggenMichael Gajditza. Silfverur, FarmorGun, Nyheter24, Svd, en SKP blogg, Annarkia, DI-trader, Vakare, Nordic dervish, Jinge, internetcensur, Kulturbloggen, scabbe, Martin E

Sossar utan ryggrad!

Idag så ställer sig Morgan Johansson och låter masken falla. Nu ska SÄPO tillåtas att ta del av alla svenskars privata kommunikation anser han, tvärt emot kongressbeslut och tvärt emot den linje man förde under valrörelsen. Tro fan att det går sämre och sämre för sossarna med representanter som du som skiter i gräsrötterna.

Som Jonas Morian skriver i AB:

När Morgan Johansson nu signalerar att socialdemokraterna släpper vallöftet om att riva upp FRA-lagen och nu vill ge Säpo rätt att signalspana, visar han att terrorism fungerar. Det går inte gärna att tolka det annorlunda.

Nu behövs protester. Civil olydad mot denna galenskap!

”In any civilized society, it is every citizen’s responsibility to obey just laws. But, at the same time, it is every citizen’s responsibility to disobey unjust laws” Dr Martin Luther King!

Läs vad Liberaldemokrater skrivit: Scaber Nestor, Michael Gajditza, Gajditza på Svt-debatt, Henrik Alexandersson, Erik Hultin

——————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

 

Nyheter: Henry RJohan IngeröHAXLars-ErickSignerat KjellbergMartin MobergJonas MorianABAB2SvD, DN, Oansvarigt, AB, Expressen, GP, Kulturbloggen, Ingsoc, Farmor Gun, Högbergs, Laakso, Tokmoderaten, SVD, Peter Andersson, Expressen, AB, Svd, Realtid, Expressen,

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Skilj mellan Assange och Wikileaks!

Informationskriget är i full gång. Wikileaks servar attackeras och å sin sida har Wikileaks-supportrar börjat attackera myndigheter och banker som motarbetar Wikileaks. Samtidigt har nu Julian Assange hamnat i finkan och hotar med att släppa en domedagsfile med alla hemliga dokument i ocensurerat skick, om något händer med Wikileaks. Vad ska man säga om allt detta?

Jag stöder Wikileaks. Stormakterna  har ställt till en förbannad massa kaos förra seklet och de ska inte känna att de kan göra hur de vill, utan insyn.

Om vi hade haft ett Wikileaks på 20-talet och 30-talet hade kanske diverse ljusskygga spel bakom gallerierna, och kompromissande, avslöjats för allmänheten och det andra världskriget hade kunnat undvikas! ‘

Det är fascinerande att bläddra i de interna dokumenten från brittiska UD och läsa rapporterna om HItlers bok Mein Kampf som ”glömdes bort” på 30-talet. Det är fascinerande att läsa hur brittiska UD och Bank of England skapade en ekonomisk bojkott av de demokratiskat valda ICKE NAZISTISKA regeringarna i Tyskland runt 1930 och hävde bojkotten då nazisterna kom till makten. Det är intressant att läsa de interna regeringsdokumenten i ALLA Europas regeringar om förföljelsen av judarna i Tyskland på 30-talet, som visar att alla tidigt fick veta vad nazisterna höll på med. Etc, etc… Tänk om detta interna smutsiga taskspel hade gjorts offentligt?!

Det är värt att tänka på.

Assange skapade Wikileaks, men Wikileaks är MER än Assange. Döms han, och det kan han göra eftersom en del tyder på att han faktiskt kan ha gjort det som han anklagas för, ska vi inte döma ut Wikileaks.

Wikileaks behövs!

Dessutom

Läs Rick Falkvinges blogginlägg igår om att informationskriget eskalerar.

Saker går vansinnigt fort nu. Igår skrev jag om att höga politiker går ut i media och vill att uppgiftslämnare till media ska skjutas, eller åtminstone lönnmördas. Det är så det går till i Kina och Iran. Och nu även här i Väst.

Idag har det kommit mer, mycket mer av den där “Välkommen till Kina”-känslan. Ett axplock:

Studenter i USA ges ett vänligt råd att inte prata om WikiLeaks med sina vänner om de vill ha jobb efter examen. Rådet kommer inifrån statsförvaltningen. Den sortens subtil skrämsel har jag aldrig någonsin sett i väst tidigare, men den förekommer i… ja, just det. Kina och Iran. Jag skulle kunna skriva en hel uppsats om hur det går kalla kårar när en statstjänsteman antyder, bara antyder på det där sättet att “det kanske går dåligt för dig om du diskuterar det här med vänner och bekanta”.

Schweiz letar efter sätt att stänga WikiLeaks’ bankkonto, utöver att PayPal redan har stängt ett av inflödena.

Australiensisk polis letar efter och funderar på om man kan sätta dit Julian Assange för något brott. (I normalfall går man åt andra hållet: man hittar brottet först och sedan hittar man en gärningsman; att göra tvärtom är att be polisen ta hand om en besvärande person på vilket sätt som helst och har inte i ett rättssamhälle att göra.) De undersöker dessutom möjligheterna att göra honomstatslös genom att göra hans australiensiska pass ogiltigt.

Under tiden har WikiLeaks höjt sina försvarsinsatser och gör det nu enkelt för vem som helst att sätta upp en spegelkopia av hela WikiLeaks, så att sajten distribueras över massor av olika servrar och länder. Sanitarium satte upp steg-för-steg-instruktioner på svenska (och jag har redan satt upp en egen spegel hemma hos mig, det var enkelt). Mindre än 24 timmar efter det arbetet började är WikiLeaks spegelpublicerat fullt ut på över 200 ställen.

Historiska paralleller

Jag brukar ibland säga att allt detta har hänt förut, och allt detta kommer att hända igen. Jag skrev igår att man angriper infrastrukturen för att hindra information och idéer att komma ut (och dagens händelser fortsätter på samma tema, plus att man börjar skrämma människor från att prata om det). En viktig parallell hände under andra världskriget här i Sverige.

Man kunde inte förbjuda tidningar att tryckas, det hade grundlag sett till. På något sätt ville man ändå få stopp på vissa tidningar, framför allt kommunistiska och antinazistiska. De var… besvärande. Det var då som något ljushuvud kom på att man kan förbjuda dem att transporteras på järnväg och väg, även om man inte kan förbjuda själva tryckningen. Då skulle ju idéerna inte komma ut. Det kallades för transportförbud och lagen gällde 1940-1943.

Parallellerna är slående. Man lyckades inte stänga ner obekväma publikationer, utan angrep i stället infrastrukturen från maktens håll. Även responsen är väldigt lik det som händer idag: aktivister kring dessa politiska tidningar, massor av aktivister, byggde snabbt upp ett volontärnätverk för att bygga upp en ny fungerande distribution och bära ut tidningarna på egen volontärkraft. Det fungerade. Angreppet mot infrastrukturen för att tysta idéer misslyckades.

1949 skrevs det in i svensk grundlag att ingen får vägra att transportera en tidning på grund av dess innehåll. Då hade det tidigare angreppet på infrastrukturen fallit i stor skam.

Det gäller att upprepa historien. Det är upp till oss, här och nu, att fortsätta kämpa för en fungerande infrastruktur. Så länge idéerna kan bäras ut, så har de som förespråkar censur ingen chans.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna och sitter i styrelsen för (L),

men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Liberaldemokraternas hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-


***

Help support the wikileaks mirrors. Donate your FB and vKontakte status, continuous twitter updates and more to mirroring adresses to wikileaks mirrors! Also let visual space on your blogs and websites for the same purpose. Freedom of speech shall not be quenched! Democracy shall not be silenced!

http://46.59.1.2/mass-mirror.html

http://wikileaks.ch/

http://savewikileaks.net/

Läs även: Amanda Brihed, Lennart Regebro, Martin Ekdahl, Filippu, Oansvarigt, Scaber Nestor, TO, Malin WestbergTegnvallius, Gajditza, Johanna Nylander, HAX, Jinge, Farmor Gun, DN, DN, Opassande, SvdExpressen, AB, AB, AB, SDS,

 

Läs även andra bloggares åsikter om ,HD;

Jag är Wikileaks!

Jag lägger ut två dokument till från Wikileaks idag igen med motiveringen: ”jag är Wikileaks”. Gör samma sak i din blogg, eller starta en ny och gör det där!

Här är en lista över speglar till Wikileaks.


Dessutom, lite Blogg-lovin: Lars-Erick, Farmor Gun, Opassande, Nikke Lindqvist, Amanda Brihed, Scaber Nestor som lagt in ett Wikileaks dokument ,  SvdDNTokmoderatenZaramisFalkvingeABSvdDNHAXRöda BergetBeelzebjörnOpassandeDNDNGothbarbieAnna TrobergAnna,  ABDNFilippucogito, Ekdahl, HAX, Odsvall, Gajditza, ingsoc, Nemokrati, Bibbi, Aftonbladet, AB, Olof B

Viewing cable 09STOCKHOLM194, SWEDEN: CI/KR RESPONSE FOR S/CTIf you are new to these pages, please read an introduction on the structure of a cable as well as how to discuss them with others. See also the FAQsReference ID Created Released Classification Origin09STOCKHOLM194 2009-03-20 13:01 2010-12-05 17:05 SECRET Embassy StockholmVZCZCXYZ0008PP RUEHWEB
DE RUEHSM #0194 0791327ZNY SSSSS ZZHP 201327Z MAR 09FM AMEMBASSY STOCKHOLMTO SECSTATE WASHDC PRIORITY 4231S E C R E T STOCKHOLM 000194
SIPDIS  S/CT SHARRI R. CLARK
E.O. 12958:  DECL: 03/20/2019 TAG PTER, PGOV, ASEC, EFIN, ENRG, KCIP, SW
SUBJECT:  SWEDEN: CI/KR RESPONSE FOR S/CT
REF: SECSTATE 15113
Classified By: CDA  Robert Silverman for reasons: 1/4 (B), (D), (E), and (G)
¶1. (S) In  response to reftel, post would like to add Sweden’s communications  infrastructure to the CI/KR list.  Although Sweden does not posses a  direct undersea cable from the U.S.,Sweden is a central European  communications hub.  For example, Swedish company TeliaSonera is an  international carrier that owns and manages 43,000 km of fiber optic  cable linking Russia and the Baltics to the rest of Europe and the U.S.   If these lines of communications were to be destroyed, disrupted, or  exploited, it may compromise global communications.
¶2. (S) Post  recommends keeping Swedish pharmaceutical manufacturing company Recip AB  on the CI/KR list for its production of ThyroSafe (potassium iodide).   This resource provides protection in the aftermath of a nuclear  emergency. ThyroSafe is the only FDA approved 65 mg potassium iodide  tablet used to protect the thyroid gland against radioactive iodine  released during a nuclear emergency. SILVERMAN

***

Viewing cable 08BERLIN643, s) germany requests information concerning
If you are new to these pages, please read an introduction on the structure of a cable as well as how to discuss them with others. See also the FAQs Reference ID Created Released Classification Origin08BERLIN643 2008-05-16 10:10 2010-12-05 12:12 SECRET Embassy BerlinAppears in these articles:http://www.spiegel.deVZCZCXRO6021PP RUEHDEDE RUEHRL #0643 1371014ZNY SSSSS ZZHP 161014Z MAY 08FM AMEMBASSY BERLINTO RUEHC/SECSTATE WASHDC PRIORITY 1230INFO RUCNFRG/FRG COLLECTIVERUEHAD/AMEMBASSY ABU DHABI 0151RUEHBM/AMEMBASSY BUCHAREST 0195RUEHVB/AMEMBASSY ZAGREB 0154RUEHDE/AMCONSUL DUBAI 0105 S e c r e t berlin 000643
Sipdis, isn/mtr, eur/ags and eur/pra
E.o. 12958: decl: 05/16/2033Tags: parm, prel, ettc, mtcre, ksca, ir, gmSubject: (s) germany requests information concerningiranian procurement of xxxxxxxxxxxx test chamber
Ref: a. 07 state 75839b. State 15220c. Berlin 195d. State 40087e. Berlin 511
Classified By: Glbal Affairs Unit Chief Don L. Brown forreasons 14 (b) and (d).
¶1. (u) this is an action request. Please see para 5.
¶2. (S) On May 13, MFA Export Control Division Desk OfficerWiebke Wacker provided Global Affairs Oficer with aGerman-language nonpaper requesting nformation from U.S.concerning an Iranian natioal, xxxxxxxxxxxx, in connection with the Iranianprocurement of a German origin environmental test chamberfrom the firm xxxxxxxxxxxx. In support of acurrent investigation, the Germans are specificallyinterested in knowing whether the USG has any informationindicating that xxxxxxxxxxxx was aware that the Iranianfirm Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG) would be theactual end-user of the environmental test chamber.
¶3. (S) In a May 5 meeting, Wacker provided Global AffairsOfficer with further background information concerning thisinformation request. According to the German Customs Officeof Criminal Investigation (Zollkriminalamt, or ZKA), Wackersaid, xxxxxxxxxxxx was confronted (and possibly detained)by U.S. authorities in February 2008 while applying for avisa at AmConGen Dubai. Wacker said the ZKA has assessedthat information concerning xxxxxxxxxxxx business contacts withxxxxxxxxxxxx is a critical piece of evidence needed tosupport the ZKA’s ongoing investigation into xxxxxxxxxxxxand Iranian efforts to procure an environmentalchamber from xxxxxxxxxxxx.
¶4. (S) Begin informal Embassy translation of German-languagenonpaper:
With reference to the Non-Papers from June 1, 2007, August 3,2007, December 18, 2007, February 15, 2008, and April 21,2008 regarding the procurement of an environmental testchamber by the Iranian xxxxxxxxxxxx from the German xxxxxxxxxxxx via Romania and Croatia, we take this opportunityto ask the U.S. authorities about the following points:
The German export control authorities have learned thatxxxxxxxxxxxx was approached by U.S. authorities aboutthese matters. Because the German authorities have alsoundertaken investigative measures, we are interested ininformation concerning the results of these conversations.
The U.S. authorities reported in their Non Paper from April21, 2008, that the Iranian firm SBIG is the actual intendedrecipient of the test chamber. The German export controlauthorities are accordingly interested in knowing whether theGerman citizen xxxxxxxxxxxx had knowledge of thisend-user.
We thank you for the information in connection with theSBIG’s procurement attempts and we look forward to continuingour excellent cooperation in the area of export controls.
End text of informal Embassy translation.
¶5. (SBU) ACTION REQUEST: Post requests Department guidancein responding to the questions posed in the German nonpaper.Timken jr

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,HD;

Pirate Bay: en ny Dreyfusaffär?

Angående Pirate Bay domen vill jag hänvisa till dessa tre blogginlägg som väl beskriver det jag känner. Jurister borde veta bättre än att döma i så här oklara fall.

Henrik Alexandersson: TPB, intressant!

Blir ”The Pirate Bay-spectrial” 2000-talets Dreyfus-affär?

Svensk Myndighetskontroll: Bolag ökar sin omsättning 17500% tack vare TPB domen!

————————–

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: AB, Pp, Dn, Expressen, Svd, Sds, AB, GP

Läs även andra bloggares åsikter om 

Datalagringsdirektivet: Minns Joe McCarthy och Hans Holmér!

Jag, Jens Odsvall och Amanda Brihed har en artikel inne på SVT-debatt idag om datalagringsinitiativet.


http://svtdebatt.se/2010/11/svenska-staten-kommer-anvanda-datalagringen-till-att-jaga-minoriteter/

DATALAGRING Man behöver inte dra upp DDR eller Sovjet som exempel på vad som kan gå fel med massövervakning, det räcker med att se på den förföljelse av människor som demokratier som Sverige eller USA ägnat sig åt i den moderna historien. Det skriver tre av grundarna till Liberaldemokraterna: Torbjörn Jerlerup, Jens Odsvall och Amanda Brihed.

Det är 60 år sen häxjakten i USA började på kommunister och homosexuella, under McCarthyeran.

Rykten spreds, grannar angav grannar och skvaller upphöjdes till bevis. Det var häxjakt och tiotusentals människor blev av med sina jobb och hundratals fängslades. Många av dessa var varken kommunister eller homosexuella, men sveptes med i hysterin. Det mänskliga lidandet blev enormt.

När vi idag debatterar datalagringsinitiativet är det dessa människoöden vi ska hålla i minnet. McCarthyerans häxjakt skedde inte i DDR eller Sovjet utan i en västerländsk demokrati. Tänk om de då, hade haft tillgång till de datalagringsmöjligheter som håller på att införas i Sverige idag?.

Och vad kan hända i framtiden i Sverige? Minns att det är bara 25 år sen Hans Holmér jagade kurder och satte folk i kommunarrest med bara rykten som bevis.

McCarthy

Häxjaktens ansikte utåt i USA var senator Joseph McCarthy. Under hans, och FBI:s, ledning kartlades det s.k. “hot” mot USA som homosexuella och kommunister ansågs utgöra. Idén var att isolera “säkerhetshoten” genom att ta bort ”hotens” möjlighet att skaffa sig jobb.

Det finns ingen statistik ännu över hur många som drabbats men tusentals, kanske tiotusentals amerikaner miste sina federala jobb och tiotusentals, ja kanske hundratusentals miste sina jobb hos privata arbetsgivare.

Misstanken räckte som bevis. Människors liv avgjordes av anonyma tips, rapporter om tillfälliga möten, eller att en person setts ha titta för länge på en annan person av samma kön.

Fakta som var för sig betydde inget, sades måla upp en konspiration när fakta kopplades ihop.

Det mest berömda offret för denna häxjakt var skådespelaren och regissören Charlie Chaplin som nekades återinresetillstånd till USA, då han besökt Storbritannien, sitt födelseland, 1952. Bevisen var lösa. Han lär bl.a. ha befunnit sig på samma ställen som kommunister.

Datalagringsdirektivet

Vad hade hänt om FBI haft dagens teknik, och datalagringsdirektivet?

Meningen med datalagringsdirektivet är att lagra våra elektroniska fotspår. Telefonsamtal, positionen vi befinner oss på, (positionering), uppgifter om kontakter på internet, uttag på bankomater, e-post m.m, ska lagras och kunna användas av polisen även vid relativt ringa brott.

Det går att lägga mycket stora diagram med kopplingar, diagram som talar om allt vi gör, vår personliga historik, våra beteendemönster, och även våra intressen. Politiska åsikter och vilka vi har kontakt med. Med datalagringsdirektivet ökar mängden uppgifter man kan använda vid en kartläggning.

Det var sådana serier av kopplingar, FBI arbetade med i USA under McCarthys dagar. Det var misstänkt att råka möta en kommunist, eller arbeta tilsammans med en homosexuell. Allt kollades.

Men det gick fel. Risken finns alltid att det blir fel. Det är lätt att åsikter och känslor fördunklar förståndet, speciellt då samhället drabbats av masshysteri.

Skillnaden mellan nu och då är att i framtiden blir misstagen större. Aldrig tidigare i historien har en så detaljrik personregistrering kunnat utföras som nu.

Motstånd

Det finns ett motstånd mot de nya datalagringsreglerna. Tyskland och Rumänien säger nej till lagen som den ser ut nu.

Här i Sverige upphöjer Beatrice Ask, vår justitieminister lagen till skyarna. Hon anser det vara positivt med massregistrering. Justitieminister Ask är inte ensam om det beslutet, det är regeringens beslut. Vi måste samfällt säga nej till datalagringsdirektivet och låta våra röster höras!

Man behöver inte dra upp DDR eller Sovjet som exempel på vad som kan gå fel med massövervakning, det räcker med att se vad som kan hända i demokratier som Sverige eller USA, då en Holmér eller en McCarthy tar kontrollen, för att förstå. Datalagringsdirektivet är fel!

/Torbjörn Jerlerup, Jens Odsvall, Amanda Brihed

**************

I Övrigt noterar jag att Camilla Lindberg lämnar Folkpartiet nu, liberalismen är död i FP, skriver hoN!

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: A Lindberg, Svensson,DN, DN, DN, DN

Läs även andra bloggares åsikter om 

 

Lagrådet gav upp de mänskliga fri- och rättigheterna

Ikväll rekommenderar jag Jens Odsvalls inlägg om datalagringsinitiativet.

Lagrådet gav upp de mänskliga fri- och rättigheterna

Att likställa datalagringsdirektivet, med operatörers lagring för egna ändamål. Förvisso kan polisen begära ut dessa uppgifter, om det skulle behövas. Men det är inte detsamma, när datalagringsdirektivet kan betraktas som ett förspaningsregister. I det registret ska skyldig som oskyldig lagras, utan någon återhållsamhet över vad som får lagras. Människors liv kan detaljgranskas, studeras och kartläggas in i minsta detalj. Direktivet kolliderar med EU-konvensionens artikel 8, om de mänskliga fri- och rättigheterna. Det anser både den tyska och den rumänska konstitutionsdomstolen, med hänvisning till artikel 8 och nationell lag.

EU-kommissionen har begärt in uppgifter från samtliga EU-länder, för att kunna ge direktivet ett fakta stöd. Men tyvärr för direktivets del, har inget land kunnat tillhandahålla fakta. Det finns inget faktaunderlag, för att ge ett stöd för direktivet.

Det finns en del statistik att tillgå från de länder som har, eller delvis har infört datalagringen i ett proaktivt syfte. Med proaktiv menas i förebyggande syfte, eller att oskyldiga blandas med skyldiga i ett eller flera förspaningsregister. Från Tyskland kan man konstatera att det inte har givit den eftersökta effekten. Det blev till och med den motsatta, en minskad uppklarningseffekt av brott (2005-2009):

Registered crime 6’391’715 6’304’223 6’284’661 6’114’128 6’054’330
Clearance rate 55.0% 55.4% 55.0% 54.8% 55.6%
Registered Internet crime 118’036 165’720 179’026 167’451 206’909
Clearance rate for Internet crime 84.9% 84.4% 82.9% 79.8% 75.7%

Det är så illa ställt att kommissionen har skjutit upp utvärderingen, till mars 2011 och anstiftar nu även en konferens om direktivet och dess framtid. Vad mer går att säga, om hur den svenska demokratin håller på att deka ned sig och tröttna. [DN] konstaterar lika trött, vad lagrådet säger.

”Lagrådet har inga allvarliga invändningar mot regeringens förslag om hur datalagringen ska införas i Sverige. Lagrådets uppgift är att granska om lagförslag är förenliga med nuvarande lagstiftning.”

Uppgivenhet inför regeringens batongpolitik, är vad det är och inget annat.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: Svd, DN, DN, DN, SDS, Johanna Nylander, Anna Troberg

Läs även andra bloggares åsikter om 

Ett kastrerat internet???

HAX har en bloggartikel idag som jag rekommenderar om budbärarneutraliteten på internet. Censurivern när det gäller internet håller verkligen på att bli absurd!

I dag skriver doktoranden i civilrätt Johan Axhamn på SvD Brännpunkt om budbärarneutralitet på internet.

Axham, som är knuten till den av upphovsrättsinnehavarna sponsrade tankesmedjan Netopia, vill att internetoperatörer skall kunna hållas ansvariga för den trafik som går i deras kablar.

Detta är ungefär lika orimligt som att hålla Posten ansvarig för att den i dag bedriver en omfattande distribution av barnporr och narkotika.

Om nätoperatörerna blir ansvariga för innehållet i deras kunders internettrafik – då kommer internet att kastreras. Då kommer operatörerna bara att våga släppa igenom trafik som har godkänts i förväg.

Då måste de stänga dörren mot resten. Mot det fria, öppna, dynamiska, spontana och skapande som finns på internet. Vilket kommer att drabba företagande, kultur, debatt, opinionsbildning, nyhetsflöde, forskning och allt annat som sker ocensurerat och spontant på nätet i dag.

(…)

Magnihasa svarar på detta och säger i en härligt polemisk artikel att en utredning nu bör göras om postväsendets framtid.

Under de senaste tre århundradena har postväsendet utvecklats från ett forskningsnätverk till en grundläggande infrastruktur för enskilda individer, företag och myndigheter. Samtidigt är förmedling av och tillgång till olika slags ”oönskat material” fortfarande relativt oreglerat i svensk rätt. Med oönskat material avses till exempel integritetskränkningar, barnpornografi, information som uppmuntrar till människohandel, terrorism, otillbörlig marknadsföring, olaglig spelverksamhet eller upphovsrättsintrång.

Att den som sprider eller medverkar till spridning av oönskat material har ett ansvar följer av vanliga straff- och civilrättsliga bestämmelser. Vid överträdelser som sker via brev kan det dock ofta vara svårt att spåra den ursprunglige avsändaren. Uppmärksamhet har därför riktats mot vissa av postväsendets mellanhänder – så kallade brevbärare, vilka tillhandahåller vidarebefordring av brev (mot erlagd avgift i form av porto). I en ny rapport som läggs fram idag (16 november) föreslår jag att en statlig utredning tillsätts för att brett se över brevbärarnas roll och ansvar för förmedling med mera av oönskat material.

(…)

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: Svd, Svd, Svd

Läs även andra bloggares åsikter om 

Vad hade Joe Mc Carthy sagt om Beatrice Ask?

Varför reagerar så många över det nya datalagringsdirektivet? Svaret hittar du om du studerar historien.

Som jag skrev på Newsmill tidigare idag har politiker i olika länder ofta haft en hemlig politik, med allianser och manipulationer. Och historien är full av exempel på hur sådana hemliga beslut, utanför all demokratisk kontroll, lett till misär, olycka, krig och ja, t.o.m, världskrig.

Datalagringsinitiativet kan se oskyldigt ut, men med det får man hämta uppgifter om oss elektroniskt, våra elektroniska fotsteg, för i praktiken vilket brott som helst. Bara det är bötesstraff på det misstänkta brottet. Och är det fängelsestraff på det misstänkta brottet får du hämta massor av uppgifter.

Man behöver inte ta de extrema exemplen, som DDR eller Sovjet. Det räcker med att se på hur homosexuella och kommunister i USA under efterkrigstiden behandlades.

Senator Joseph McCarthy och FBI chefen J Edgar Hoover drev en hetsjakt på folk på 50-talet som ansågs vara ett hot mot USA. Den jakten liknar delvis jakten på ”terroristerna” idag. Det är samma godtyckliga fängslingar, det är misstag, det är förstörda liv…

Lagar stiftades mot kommunister. Misstänkta kommunister eller deras ”sympatisörer” fängslades eller svartlistades, så de inte kunde få vettiga jobb. Bland annat svartlistades 300 skådisar i Hollywood, bland annat Charlie Chaplin, och de flesta var inte ens vänstersympatisörer! 250 UD-anställda jagades för att de ansågs vara kommunister. Samma där. De flesta var bara kritiska till USA:s politik.

Och misstagen begicks hela tiden. Namn förväxlades. Antaganden och lösryckta citat blev uppblåsta till att vara ”bevis” på stora konspirationer. Barns fantasier blev bevismaterial…

Och detta skedde i en demokrati!!!

Tänk om de hade haft tillgång till datalagringsdirektivet?

Propaganda från Joe Mc Carthys dagar

Säkerhetspolitik är en sak. Hot finns alltid. Polisiär verksamhet en annan. Men denna kontrollgalenskap är mer än en säkerhetsfråga. Galenskapen måste hållas i schack, för vår, och våra barnbarns skull!

—————————————————-

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna, ett parti som håller på att byggas upp.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp

Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Relaterat: DNExpressenSvdExpressenSdsO.F.ingsoclakonismExpressen

Läs även andra bloggares åsikter om 

Lista på information, hämtad från HAX:

DN: Ask vill lagra mer data än EU kräver
DN: S: Lagringstiden i kortaste laget
SvD: E-posttrafik ska lagras i ett halvår
SvD: En medborgarrättslig katastrof
SvD: Det har varit en strid inom regeringen
SVT Rapport: Lagringsförslag går längre än EU-direktiv
SVT Rapport: Regeringen tävlar i medborgarförakt
SVT Debatt: EU är på väg att bli det nya Sovjet
SR Ekot: Data- och telefontrafik ska sparas i ett halvår
TV4: Piratpartiet kritiskt mot förslaget
Aftonbladet: Regeringen vill lagra trafikuppgifter
Expressen: Ny lag: Dina surfvanor sparas i sex månader
Expresen: Falkvinge: Regeringen sätter spårsändare på oss
GP: Ask går ett steg längre än EU
Sydsvenskan: Din e-post ska lagras i ett halvår
IDG.se: Regeringsbeslut om datalagringsdirektivet
Nyheter24: E-post ska lagras i sex månader
Nyheter24: Det är skandal
Politikerbloggen: Nödvändigt och effektivt redskap
Newsmill: Datalagringsdirektivet kräver övervakningsskatt

LakeFredrikssonStenskottKulturbloggenPolisstatenStenuddKolsjö,Leffe45BloggisSanningsministerietDemokraturenIpse Cogita!,GrenfeldtStudio HisingenWhatsUpSthlmMina Moderata Karameller,Scaber NestorCowchasersFrån ett påhittat paradisBergströmKällström,SuckerpunchA lot of Nothingl-hsAlliansfritt SverigeKaka på vägNej till datalagringEn pirats blogFuturiteterTängRouhivuori,SanningsministerietMagnihasaJohannes

Därför måste vi misstro myndigheter!

Jag har en artikel inne på Newsmill, med anledning av att det är 92 år sen första världskriget slutade. Där drar jag paralleller till idag, och till politiken idag med spionage, terrormisstankar och datalagringsinitiativ.


http://www.newsmill.se/artikel/2010/11/11/d-rf-r-m-ste-vi-misstro-myndigheterna

(…)

I en sund nation kan inte regeringar göra vad f-n de vill. I en sund nation finns det människor som protesterar och vägrar acceptera det som myndigheter säger. Detta för att de VET hur illa det kan gå.

Det första världskriget bör vi ha i åtanke när vi studerar kaoset som polis och Säpo skapade i samband med ”ingripadena” mot misstänkt terrorism i Göteborg.

Vi bör ha det första världskriget i åtanke då vi läser i tidningarna att Beatrice Ask vill gå längre än EU när det gäller datalagringsinitiativet.

Vi bör ha det i åtanke då vi hör talas om att USA spionerat på svenska medborgare.

Och vi bör misstro det som myndigheterna säger. Att misstro myndigheter är ett sundhetstecken, inget negativt. Den regering som inte förstår varför de misstros har glömt bort att studera historien.

—————————————————-

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna, ett parti som håller på att byggas upp.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp

Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Relaterat: DN, Expressen, Svd, Expressen, Sds, O.F., ingsoc, lakonism, Expressen

Läs även andra bloggares åsikter om 


Lasermannen är oskyldig…

… tills det bevisats att han är skyldig!

Denna enkla rättsprincip utgör grunden för hela rättssamhället, trots att asgamar, hyenor och vargar på landets tidningar och massmedier agerar som om det inte var så.

Den s.k. lasermannen ska alltså behandlas som oskyldig tills det bevisats annorlunda och han är dömd.

lasermannen Malmö journalister

Massmedier har begått misstag innan. Minns ni 35-åringen som misstänkes vara Anna Lindhs mördare? Minns ni 33-åringen och Palmemordet? Medias asgamar la ut namn och bild och sen var de brännmärkta för all evighet!

Lasermannen i Malmö och media

Att frångå principen om oskuld tills det bevisats att man är skyldig är farlig för en rättsstat.

Vad ska man göra åt detta? Kanske det krävs att media får betala STORA skadestånd om de namnger en person felaktigt? Det skulle jag välkomna!

Vilket samhälle vill du ha? Ett där oskyldiga och skyldiga hängs ut i media, som i vissa delar av USA, och deras liv förstörs för gott? Eller vill du ha ett rättsamhälle?

Redan nu har massmedias inkompetenta idioter hängt ut, och smutskastat, funktionshindrade med aspergers, eftersom de kopplat ihop ”lasermannens” funktionshinder med hans brott!

lasermannen journalister

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: Sd, Sd, Trollhare, PI, Svd, Svd, SVd, Svd, gp,

Läs även andra bloggares åsikter om ,

En människa är mer än en etta eller nolla!

 

Minns ni Hans Holmérs legala och illegala avlyssningar och hans kurdjakt?

 

Jag hade en bekant en gång. Han var sosse och bodde i Karlskrona. En gång hade han skakat hand med Vänsterpartiets dåvarande ledare C.H. Hermansson. Det var kanske det som ansågs suspekt. Eller så var det hans semesterresa till Leningrad, som St Petersburg hette då. Eller hans engagemang för fackliga rättigheter. Han visste inte var det var men SÄPO såg honom som en säkerhetsrisk. Alltså fick han inte vissa jobb. Att hans telefon avlyssnades fick han inte veta förrän det visade sig att hans fackordförande (!) kände till delar av en privat telefonkonversation han haft.

Med jämna mellanrum har nåt sånt hänt i historien. Avlyssning har skett, legalt och illegalt, från myndigheternas sida och ofta på lösa grunder.

Vem minns inte förre länspolismästaren Hans Holmérs jakt på kurderna? Och hans kollegor inom polisen polisen som gav ett halvt dussin kurder kommunarrest. Jan Guillou ägnade en hel del energi på sin tid att avslöja denna dubbelmoral.

Jag minns när Holmér fick sina 15 minutes of fame efter Palmemordet och fick sitta i TV och berätta för svenska folket, helt oemotsagt, att lösningen på Palmemordetvar nära. Han var ”till 95 procent” säker på sitt ”huvudspår”.

Det var avlyssning och svartmålning på lösa grunder och utan kontroll, vett eller sans.

Och en hel grupp människor, kurderna, fick sina rykten nersvärtade av myndigheternas taskspel. Barn mobbades för sin kurdiska identitet i skolorna och sprang gråtande från skolan efter att ha kallats ”Palmemördare”. Deras föräldrar teg om sitt ursprung när de träffade okända människor på stan och de som varit med ett tag undrade om det inte var dags att fly igen snart.

Kurder fick inte jobb och fick inte veta varför de inte fick jobb. Alla hänvisade till uppgifter som sades ha kommit från någon sorts avlyssning.

Grunden för anklagelserna om att kurderna skulle ha legat bakom mordet på Palme var telefonavlyssningar från 1985, som tolkades fel…

 

Avlyssning...

 

Datalagringen

Varför upprörs så många som tittar på det nya datalagringsdirektivet? Jo, för att ger man myndigheter luddiga regler att följa kan man vara säker på att det snart urartar.

Minns ni IB, eller har hört talas om det t.ex? IB är ett exempel på hur det kan gå.

Datalagringsdirektivet jämställer ”avlyssning” av IT med avlyssning av telefoner men utan att noga definiera hur allvarliga brott man ska använda de nya lagarna vid och genom att redan i första direktiven ge exempel på hur man vill använda delar av lagen för att åtala och utreda ringa brott (positioneringen av mobiler).

Det ledde till att flera politiker gick ut idag och sa att de vill använda datalagringen, dvs avlyssningen, för att utreda nätmobbing, förtal och sexuella trakasserier samt fildelning, vilket INTE är grova brott.

Centerns Johan Liander sa till Metro att syftet var:

– att utreda sexuellt ofredande, förtal, förolämpningar och grooming, alltså den typen av tyvärr allt vanligare nätbrottslighet.

Exempel från andra länder

Hur har det varit i andra länder som infört datalagringsinitiativet. Har det varit grova brott som utretts?

Svensk myndighetskontroll skriver:

Om vi tittar på tre jämförbara länder så gjordes i Frankrike över en halv miljon förfrågningar av myndigheter under 2008, i Storbritannien ca. 470000 och i Tyskland bara 13000. Betyder då detta att den allvarliga brottsligheten i Frankrike och Storbritannien är omkring 40 gånger högre än i Tyskland? Nej, naturligtvis inte men genom avsaknaden av definition av allvarlig brottslighet har dörren lämnats öppen för myndigheter att granska dig på de mest lösa grunder.

I Storbritannien används t.ex uppgifterna i jakten på fildelare. Allt är alltså som vanligt. När man skapat möjlighet att göra något så kommer den möjligheten, förr eller senare, att utnyttjas fullt ut även om man initialt försäkrar att så inte är fallet.

Vad kan man göra med datalagringen?

Jag citerar Svensk Myndighetskontroll igen:

Vid telefoni ska uppgift om följande lagras: uppringande telefonnummer, nummer som slagits och nummer till vilka samtalet styrts, uppgifter om abonnent och registrerad användare, datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades, den tjänst som använts, samt slutpunkter.

Vid mobil telefoni ska utöver det som anges under telefoni uppgift om följande lagras: uppringande parts abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet, uppringd parts abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet, lokaliseringsinformation för kommunikationens början och slut, samt datum, spårbar tid och lokaliseringsinformation för den första aktiveringen  av en förbetald anonym tjänst.

Vid internettelefoni ska utöver det som anges under telefoni uppgift om följande lagras: uppringande parts IP-adresser, samt uppringd parts IP-adresser.

Vid meddelandehantering (t.ex. e-post och SMS) ska uppgift om följande lagras: avsändarens och mottagarens meddelandeadress, uppgifter om abonnent och registrerad användare, datum och spårbar tid för på- och avloggning i meddelandetjänsten, datum och spårbar tid för avsändande och mottagande av meddelandet, samt den tjänst som har använts och spårbar tid för användandet.

Vid internetåtkomst ska uppgift om följande lagras: användarens IP-adresser, uppgifter om abonnent och registrerad användare, datum och spårbar tid för på- och avloggning i Internettjänsten, typen av internetanslutning som använts, samt slutpunkter.

Vid verksamheter som tillhandahåller kapacitet som ger möjlighet till överföring av IP-paket för att få internetåtkomst ska uppgift om följande lagras: uppgifter om abonnent, vilken typ av kapacitet för överföring som har använts och spårbar tid för användandet, samt slutpunkter.

Avslutningsvis

Henrik Alexandersson har beskrivit min oro bra. Jag lämnar över ordet till honom avslutningsvis:

Det där med att använda tvångsmedel och ett jättelikt övervakningsmaskineri för att kontrollera att medborgarna inte ägnar sig åtsmå brott gör mig nervös. Det är, som vissa har påpekat, lite som om polisen skulle börja skjuta folk som går mot röd gubbe. Det saknar helt enkelt alla proportioner. Det är inte rimligt.

Och naturligtvis kommer en frikostig användning av teledatalagringens uppgifter att öka risken för missbruk, läckor och rättsövergrepp ytterligare.

Men detta är bara en del av helhetsbilden. På EU-nivå finns massor med förslag som kommer att inskränka vår rätt till privatliv, öka övervakningen, inskränka yttrandefriheten och begränsa de medborgerliga fri- och rättigheterna. Internetcensuråsiktslagar, registrering av våra bankaffärer, registrering av våra resor och nya system som kopplar ihop alla Storebrors register med övervakning av medborgarna i realtid.

Vad hände med min bekant jag hade i Karlskrona, kanske du undrar? Han bröt ihop och hamnade på psyket. Sen flyttade han till Småland. Han kanske är död nu, vad vet jag?!

Om inte kontrollörerna kan kontrolleras av oss medborgare är liv och lem i fara!

—————————————————-

Läs även min artikel om att datalagringen INTE är en fildelningsfråga

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

Lägg till Liberaldemokraterna på twitter genom att klicka här!

Gå med i Liberaldemokraternas grupp på Facebook här!

—————————————————-

Relaterat: HAX, Full mental, PP, lakonism, Magnihasa, skivad lime, DN, GP, AB, GP

Läs även andra bloggares åsikter om ,,


Datalagringen är ingen fildelningsfråga!

 

Som om polis skulle kunna göra husrannsakan vid mobbing...

 

Tänk dig att din granne anser att du förtalat honom och han polisanmäler dig. Tänk dig sen att det blir rättegång och det visar sig att polisen telefonavlyssnat dig och buggat dig. Tänk dig att polisen bryter sig in och gör husrannsakning hos dig med det som grund… Tänk dig att ditt ex. anmäler dig för sexuella trakasserier och som en följd bryter sig polisen in hos dig, beslagtar dina datorer och vänder upp och ned på hela ditt hus.

EU:s nya datalagringsinitiativ förslås kunna användas vid relativt ringa brott med två års straffsats eller MINDRE än två års straffsats, som förtal, fildelning etc…

Det är i sig kontroversiellt eftersom man samtidigt som man jämställer avlyssning av internet med avlyssning av telefon så öppnar man dörren för använda datalagringsinitiativet för rena småbrott också: som förtal, sexuella trakasserier och fildelning.

Ja, enligt SVD idag och det läckta dokumentet som ligger till grund för den senaste debatten, är det så att datalagringsinitiativet ska få samma status som buggning och telefonavlyssning och husrannsakan.

Uppgifter om telefon och mailtrafik ska få begäras ut efter domstolsprövning och i de flesta fall ska det vara två års straffsats, anser man (utom vid brott mot rikets säkerhet) Men när det gäller att spåra mobiler är det annorlunda:

Inhämtning föreslås bli möjlig för alla brott, dvs. kravet på att fängelse ska vara föreskrivet för brottet och att detenligt myndighetens bedömning kan föranleda annan påföljd än böter utgår.

 

Som om telefonavlyssning skulle användas vid förtal...

 

Datalagringen

Det är här man kan se problemet med den nya lagen. Problemet är INTE att lagen jämställs med avlyssning av telefoner utan att politiker och experter genast vill börja använda datalagringen för att lösa alla möjliga småbrott och att man kan använda avlyssning vid småbrott.

De exempel på brott som nämts av politikerna är fildelning och grooming, förtal och ofredande. Alltså EXTREMT RINGA BROTT.

Metro rapporterar:

Vi kan ju inte ha en lagstiftning som ställer olika krav beroende på vilket brott det är, utan det här är en generell lagstiftning som ger polisen tillgång till de här uppgifterna, säger Johan Linander (C), vice ordförande i riksdagens justitieutskott, till P3 Nyheter.

Linander har varit kritisk till datalagringsdirektivet, som tvingar leverantörerna att spara uppgifter om sina kunder i minst sex månader, men han säger att han ändå tycker att just den här förändringen är bra.

– För att utreda sexuellt ofredande, förtal, förolämpningar och grooming, alltså den typen av tyvärr allt vanligare nätbrottslighet.

 

Du anklagas för förtal mot din lokala politiker, och polisen buggar din lägenhet...

 

Faror och fällor

Nu finns det alltså en viss möjlighet att få igång en debatt i dessa frågor. Bra! Låt oss ta chansen!!! Varje politiker som säger sig vilja använda datalagringsinitiativet för att bekämpa förtal gör oss en tjänst!

Men… Låt oss inte begränsa debatten till att handla om fildelning. Det är EXAKT DET som upphovsrättslobbyn och kontrollsamhällets förespråkare vill. man kan nästan höra dem, eller hur? ”Ha, ha, hoppas våra motståndare går i fällan och bara pratar fildelning nu… Ha, ha, ha, då har vi dem där vi vill och ingen kommer att lyssna på dem!”

Är fildelningen masken och är vi som vill skydda människors integritet fisken som ska lockas i fällan med fildelningsbetet?

Vill man ha en vinnande strategi undviker man den fällan.

Vill man VINNA debatten är ett minimikrav att man för debatten på den nivå som förespråkarna av datalagringsinitivet för den: dvs att man föreslår potentiellt sett integritetskränkande åtgärder för relativt ringa brott.

Det är DET, urholkningen av rättsväsendet mot ett kontrollsamhälle som är problemet. Det är urholkningen av vår frihet som sker och ännu mer, det som KAN ske, som är hotet!

 

Polisen spårar illegala flyktingars mobiler och slår till mot deras gömställen?

 

 

Måltavla: illegala invandrare

En av måltavlorna kommer att vara de illagala invandrarna i Sverige.

Med datalagringsinitiativet kommer myndigheterna att kunna jaga de som anses vistas illegalt i Sverige genom att tex spåra var en mobiltelefon befinner sig.

Den dag beslutet klubbas igenom kommer polis att kunna jaga illegala invandrare som aldrig förr och DET är skrämmande!

Kort sagt!

Datalagringsintitiativet är juridiskt sett lika hårresande som om en regering skulle föreslå buggning, telefonavlyssning och husrannsakan för samma sorts brott! Säg det så förstår vilken medelsvensson som helst det oerhörda i det!

Vi styrs av politiker som anser att människan ska leva till hälften som slavar och till hälften fria. ”Lite kontroll skadar aldrig…” Det är problemet. Problemet är inte att jag inte kan ladda hem de nyaste skivorna gratis!

/Torbjörn

Gå gärna med i facebookgruppen mot datalagringsinitiativet här!

PS

Sen behövs lagar som är anpassade efter det nya mediet: internet. Lagar måste förändras i takt med den nya tekniken annars blir lag till olag och orättvisa. Men som med alla intergritetskränkande lagar (tex telefonavlyssning) måste de omvävas av ett system för laglig och demokratisk kontroll. Det är DET vi ska diskutera! Datalagringen ska dessutom kunna användas för underrättelsetjänstens behov och detta har nästan inte alls diskuterats vad det innebär.

Länkar: Piratpartiet om de nya avslöjandena, Klamberg vill också lyfta debatten, Fp, DN, Medievärlden, Pp, MP, Kriminal rapporterar att antalet telefonavlyssningar faktiskt ÖKAR, WII

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

Lägg till Liberaldemokraterna på twitter genom att klicka här!

Gå med i Liberaldemokraternas grupp på Facebook här!

—————————————————-

Relaterat.

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

När får poliser datorer och epost?

Polisens IT-avdelning?

Jag har hörts som vittne i en undersökning som rör ett specifikt brott på internet nyligen. Det var en lustig historia. Man kan nästan inte tro att man lever på 2000-talet. Polisen verkar vara jättebra och effektiv på sitt sätt, men jag förundras ändå att han inte har egen e-postadress (få poliser har nämligen det i sitt yrke). Dessutom förundras jag att ett brott som utspelats internet ska utredas av en person som inte vet vad IP-nummer, forum, blogg, troll eller skärmdump är och som trodde att twitter var google.

Jag skickade en bild på en specifik webbsida till polisen ifråga, som mailade mig att det inte gick att scrolla ner hemsidan på fotot jag skickade: ”varför går det inte”? Jag förklarade att det var ett foto av en webbsida. Då skrev han in i sin utredning att ”Torbjörn sa att anledningen till att det inte går att scrolla ner på webbsidan som han skickat till mig är att det är ett foto av webbsidan han skickat…”

OMG!

Internet, polisen och mobbing

Jag läste på ett forum om en person som anmält ett fall av mobbing där anmälaren gett uppgifter om var i forumet mobbingen skett. Polisen skrev i sin utredning att länken till forumet verkade inte fungera eftersom hur man än klickade på den kom man till första sidan på forumet och nån användare vid namn XXX syntes inte på första sidan. Den som skulle utreda det visste alltså inte att man var tvungna att logga in på ett forum.

I det fallet blev utredningen bara pannkaka.

 

Polisens nyaste bärbara dator?

 

De flesta brott på internet kan nog lösas bara man för in polisen i internetåldern. Strängare specialanpassade lagar behövs nog inte.

Framför allt bör man se till att internetkunnigt folk utreder sånt som har med internet att göra!

Eller vad säger ni?

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

Lägg till Liberaldemokraterna på twitter genom att klicka här!

Gå med i Liberaldemokraternas grupp på Facebook här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

English Heritage påstår: alla foton på Stonehenge tillhör dem!

 

Vem har copyright på denna bild? Staten eller fotografen?

 

Ibland vet man inte om den noja som vissa offentliga aktörer visar när det gäller de digitala medierna, beror på kontrolliver eller på okunskap. Nu visade det sig igår att English Heritage i England (motsvarigheten till Riksantikvarieämbetet i Sverige) påstår att alla foton på Stonehenge tillhör dem och att ingen får sälja en bild på Stonehenge utan deras tillstånd.

Fotolibra kan du läsa en del av brevet de skickat till flera stora företag som säljer fotografier på nätet.

We are sending you an email regarding images of Stonehenge in your fotoLibra website. Please be aware that any images of Stonehenge can not be used for any commercial interest, all commercial interest to sell images must be directed to English Heritage.

Det lär bli en intressant debatt om detta eftersom engelsk lag, och EU-lag tillåter att man tar vilka foton man vill på offentlig plats och säljer dem.

Därför finns det många webbsidor med foton:

iStockPhoto (a US owned company) has 513 images of Stonehenge
Fotolia (US) has 648 images of Stonehenge
Dreamstime (US) has 670 images of Stonehenge
Shutterstock (US) has 737 images of Stonehenge

All the above sites sell images on a royalty free, unrestricted usage basis. If anyone buys a royalty free image from one of these suppliers then he’ll be using it as, where and when he likes, without asking English Heritage’s permission. How will they stop that?

Alamy (UK) has 1130 images of Stonehenge
GettyImages (US) has 860 images of Stonehenge
Corbis (US) has 426 images of Stonehenge
fotoLibra (UK) has 223 images of Stonehenge
Photo 12 (FR) has 114 images of Stonehenge

Det kan vara värt att notera att ett sånt förslag lagts fram så vi har beredskap för eventuella liknande dåraktiga förslag från Sverige.

Läs mer: Boingboing, Fotolibra

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,  

Wikileaks hade kunnat förhindra elfte september attentaten

Intressant artikel om att ett Wikileaks hade kunnat förhindra elfte september attentatet. En debatt om detta har dragits igång i USA.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/wikileaks-skulle-kunna-ha-stoppat-11-september-1.1190593

Hade Wikileaks funnits 2001, då hade 11 september-katastrofen kanske kunna ha undvikts. Det säger flera av just de FBI-agenter som förgäves försökte varna för den kommande flygattacken.

Två av dem, Coleen Rowley and Bogdan Dzakovic, går nu ut i tidningen Los Angeles Times och ställer frågan: Om Wikileaks funnits 2001 hade de enskilda FBI-agenterna kunnat få ut sina varningar och terorier om en kommande attack, och på det viset hade kanske en attack undvikits?

Innan andra världskriget fanns det en liknande debatt. Det fanns en politisk rörelse som ville ha total genomskinlighet i politiken och ett slut för den hemliga diplomatin.

Jag minns att jag läste en del böcker om ämnet för en massa år sen.

Debattörerna från 30-talet sa att den hemliga diplomatin leder till att stormakter kan driva sina egna politiska spel, och därmed driva hela kontinenter in i krig. Men de sa också att om informationen är maximalt fri kan man reagera mot orättvisor mycket tidigare och förhindra krig.

Jag är inte naiv, jag vet att hemlig diplomati ibland behövs. Det är bara att se på föreningslivet. Skulle man driva allt HELT öppet och offentligt skulle man få möten av stormötesmodell och inget skulle bli gjort.

Men idén om maximal informationsfrihet stödjer jag! Wikileaks behövs.

Debatten före andra världskriget om den hemliga diplomatin visar detta. Om fler känt till det som nationer och massmedia blockerade hade kanske kriget undvikits!

Läs även. DN, SVD, SDS, DN

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Piratpartiets problem.

Jag har funderat en hel del över varför det gick som det gick med Piratpartiet. Jag gick med i partiet inför detta års val, och tänkte bli aktiv, eftersom jag trodde att partiet stod för en kamp för den personliga integriteten och mot kontrollsamhället och myndighetsmissbruk. Men jag hade fel. Partiets fokus låg 2010 på INFORMATIONSFRIHET, och det är bara en del av det jag trodde Piratpartiet var!

Berodde Piratpartiets problem på att fler gjort samma upptäckt som jag gjort?

Partiets principprogram är bra och antyder att partiet vill vara det som jag trodde det var. Där är det striden för frihet och integritet på alla plan som lyser igenom. Ta bara denna formulering som tycks bädda för att partiet tar strid mot främlingsfientlighet och för sexuell frihet:

Piratpartiet skall, och kommer att, agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man skall kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati. Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning.

Ord som dessa lämnar det öppet för ett parti som på alla plan tar strid för frihet och rätt. Ett parti med mer än informationspolitik på sin dagordning.

Det var så väljarna uppfattade partiet 2009. Jo  informationspolitiska frågor stod i fokus för debatten då, som fildelningen och IPRED, men om man lyssnade efter lite så fick partiet röster eftersom partiet ansågs stå för nåt mer än informationsfrihet. En röst på partiet var en proteströst, en röst mot förtryck och storebrorssamhälle och för frihet.

val 2010

Men Piratpartisterna uppfattade inte varför de fick så många röster. Inför valet 2010 ansåg strategerna att man skulle fokusera på kärnfrågorna för att vinna röster. Det vill säga informationssamhället. De valde i praktiken att fokusera på principprogrammets första ord.

Det står faktiskt till och med i deras principprogram att det är skyddet för den personliga integriteten I INFORMATIONSSAMMANHANG som ska vara partiets fokus:

Vi vill ändra den globala lagstiftningen för att gynna det framväxande informationssamhället som präglas av mångfald och öppenhet. Detta sker genom att kräva en ökad respekt för medborgarna och deras integritet och privatliv, samt en reform av immaterialrätten.

Alltså blev striden mot ACTA, IPRED och FRA och striden för fri fildelning och frågan om upphovsrätten de centrala frågorna. Resultatet av tankearbetet inför valet 2010 blev tre valmanifest.

Piratpartiets valmanifest 2010 v2.0 – INTEGRITET

Piratpartiets valmanifest 2010 v2.0 – KULTUR

Piratpartiets valmanifest 2010 v2.0 – KUNSKAP

Om man kikar på valmanifesten ser man direkt att något är fel.

Träigt valmaterial

Fri sampling? Fildelning… Detaljer. materialet är träigt och tråkigt. Vem har materialet skrivits för och hur många entusiasmeras av detta?

För att beskriva problemet måste jag jämföra med Miljöpartiets framväxt. Miljöpartiet kom in i riksdagen på grund av att folk ville sätta MILJÖFRÅGORNA på dagordningen.

Det kan jämföras med hur Piratpartiet kom in i EU för att folk ville sätta frihet, integritet och mindre kontroll från överheten på dagordningen.

Om ni tänker er att Miljöpartiet hade övergett sitt övergripande fokus på miljön och istället fokuserat på detaljfrågor, högre koldioxidskatt, ingrepp mot surt regn och rädda sälarna, så kan ni förstå vad som hände med Piratpartiet. Hade Miljöpartiet fokuserat på tekniska detaljfrågor hade de tynat bort som parti också.

Inför valet 2010 borde Piratpartiet ha förstått vad som borde ha varit fokus. men det gjorde de inte. Piratpartiets valmaterial visar var partiets fokus låg. Det är bara att kolla partiets valutskick, pressreleaser och skriverierna partiets bloggare gjort för att bekräfta var fokus låg. FOKUS LÅG PÅ DETALJERNA.

Partiets valmaterial innehåller därför en oändlig massa detaljer om IPRED, FRA, upphovsrätt och fri sampling och annat. Medan det som väljarna egentligen kunde fångas av och attraheras a,v maximalt avhandlades på några få rader i början av dokumenten. Och det var ännu värre i den första versionen av valmaterialet.

Det är viktigt att jobba med IPRED; FRA, upphovsrätten, fildelningen, ja till och med den fria samplingen , men Pp trodde att man skulle kunna vinna väljare på dessa detaljfrågor, det var fel.
Därför blev valmaterialet urtråkigt. Partiets valmaterial riktade sig mot maximalt 1-2% av Sveriges väljare, dvs de som attraheras av DETALJFRÅGORNA, dvs de som brinner för fri fildelning och fri sampling, och de som läst på massor av tekniska detaljer om IPRED. De andra somnade av leda när de läste materialet.

Vad jag vet testades inte valmaterialet på ”vanligt folk”. Det knåpades ihop ett ursprungsförslag, sen bearbetades det gemensamt och klubbades igenom. Det var E-demokratiskt men inte smart. Det betydde att Pp gick ut med ett material som aldrig testades på de som materialet var till för.

Innan valdagen skrev jag så här på Piratpartiets forum:

Med ett valmaterial som har som målgrupp 2% av landets väljare ska partiet vara glada om man ens får 1/3 av dessa 2% att rösta på Pp.

Tyvärr hade jag rätt!

Den heliga fildelningen

Nu efter valet är det enda man ser från de ledande piratpartisterna utspel om partiets kärnfrågor (dvs fildelning, informationsteknisk övervakning etc) och dessutom gnälls det på media.

Det bådar inte gott.

Fildelningen är både en realpolitisk fråga och en symbolfråga. Det var som symbolfråga för människors frihet som fildelningen blev stor 2009.

Hur funkar symbolfrågor? Se på Balternas självständighetskamp runt 1990. Deras symbolfråga var rätten att hissa sin egen flagga. Runt den frågan enades alla Ester, tex. Betyder detta att frågan om flaggan var den viktiga? Nej, bakom striden om flaggan kunde man se en vilja att bryta loss från det Sovjetiska oket, att esterna önskade frihet och självständighet.

Så var det 2009 också. Fildelning och upphovsrätt i all ära, men det som gav röster var att folk såg något mer i partiet… 2010 såg de inte längre detta ”mer”, de såg bara de träiga tekniska detaljerna.

Det betyder inte att fildelningen, eller kampen mot övervakningssamhället, är felaktiga frågor att föra. Tvärtom! Men inget parti vinner röster på torra tekniska detaljfrågor.

Fast i gammalt tänkande

Sen har det slagit mig att partiet som säger sig vara revolutionärt och innovativt missade en liten detalj som har med ny informationsteknik att göra.

Den detaljen heter Spotify och tekniken heter att ”streama” information

Fildelningen har förlorat lite av sin sprängkraft sen EU-valet eftersom folk börjat upptäcka Spotify. Jämfört med att ladda hem och spara filer är Spotify en revolution.

Var man intresserad av att lyssna på, låt oss säga gruppen Nickleback, innan. Fick man leta efter ett album att ladda hem och fylla hårddisken med.  Med Spotify kunde man med några enkla knapptryck lyssna på alla Nicklebacks låtar.

När kapaciteten på nätet och datorerna ökar, kommer information att överföras mer och mer på samma sätt som Spotify. Det finns redan bibliotek och filmuthyrning där man delar informationen utan att man delar filer.

Spotify förenar önskan att lyssna på den musik man vill när man vill, med musikbranschens önskan att få pengar för låtarna. Det är bra. Idén måste vidareutvecklas så att artisterna får mer pangar från Spotify och liknande tjänster, men redan nu ser man storheten i idén.

Det är ett klassiskat exempel på en teknisk revolution. Någon kom på en metod som funkar BÄTTRE och LÄTTARE än fildelningen. Och folk sökte sig till den lättare lösningen istället för den klumpiga lösningen.

Många Piratpartister ogillade Spotify från första början. Det beskrevs som ett censurerat medium. De hade kunnat se storheten i idén och hade kunnat krävt mer frihet i detta nya medium, men ack nej, det gjorde de inte.

Med andra ord var det upplagt för katastrof i årets val. Partiet la inte fokus på det som väljarna ansåg var storheten med partiet, utan på tekniska detaljer och tekniska valfrågor. Och när det gäller en av de centrala valfrågorna, fildelningen, hade partiet missat att vanligt folk hade börjat överge intresset för denna valfråga eftersom DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN skapat något som funkade BÄTTRE än fildelningen.

Ja, jag vet att inbitna Piratpartister håller hårt vid Pirate Bay och fildelningen och anser att det är en överlägsen teknik, men de kanske skulle fråga vanligt folk vad de anser också. Med Spotify och Spotify-liknande tjänster i mobilen kommer behovet av Mp3 spelare och att ladda hem MP3 filer att krympa enormt.

Problemet är att det finns få lättillgängliga Spotify-liknande tjänster där information kan läggas ut helt fritt. Det vore en viktigare fråga att driva.

Själv hänger jag gärna på SCRIBD. Det finns sätt att se till att information kan spridas fritt utan att begränsas, och det är DET folk vill ha. Internets storhet är friheten och lättilgängligheten.

Filedelning är ännu en stor fråga. Fildelningen har minskat men inte så mycket.. Men det är en gammal teknik som är på väg bort och det är en fråga som i sig inte entusiasmerar folk.

Facit: Piratpartiet missade tåget i årets val eftersom de trodde att tåg ännu drivs med ånglok!

——————————————————-

Läs även detta av Jerlerup:

**********

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

Framtidsvisioner och idéer! (En artikelsamling)

Frihet och liberalism (En artikelsamling)

J’Accuse! Artikel skriven på valdagsnatten om att politikerna svek kampen mot Sverigedemokraterna och att kampen går vidare!

————————————————————————-

Besök gärna också Svensk myndighetskontrolls hemsida

*********

Nytt: Opassande, Falkvinge, Pirat, Kurvigheter, wiktzac,  Internetcensur, Nej till pirater, Svd

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Microsofts visioner om framtiden

Idag börjar jag fokusera på framtidsvisoner här på bloggen. Många inlägg kommer att handla om att lösa integrationsproblemen och ta debatten mot Sverigedemokraterna. Men framtiden är så mycket mer än bara integrationsdebatt…

Hur kommer framtidens datorer att se ut? Vad kommer efter datorn? Och vad ersätter datorns ersättare? Det enda vi vet är att datorn och internet redan idag revolutionerat våra liv. Twitter, facebook och bloggar krymper dagligen avståndet mellan väljare och valda. Denna utveckling måste fortsätta. Piratpartiet har haft helt rätt som satt ljuset och fokus på denna utveckling.

Här är en film från Microsoft Labs som ger deras syn på datoriseringen år 2019. Deras serie artiklar och filmer kan du hitta här.

Internet

Bankerna

Hälsa

Industrin

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

Framtidsvisioner och idéer! (En artikelsamling under uppbyggande.)

——————————————————-

Läs även detta av Jerlerup:

J’Accuse! Artikel skriven på valdagsnatten om att politikerna svek kampen mot Sverigedemokraterna och att kampen går vidare!

Hur Socialdemokraterna och Expo svek kampen mot Sverigedemokraterna

Eftervalsanalys del 2: bristen på framtidsvisioner

————————————————————————-

Besök gärna också Svensk myndighetskontrolls hemsida

—————————————————–

Nytt: dagen, idg, Sds, Expressen

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Sociala medier: en demokratisk revolution

Den tolfte september hade DN en artikel om att Sociala medier är en flopp i valrörelsen. (Skärmdumprar finns här och här!) Man vinner inga röster på Facebook eller Twitter, sa medieprofessorn Jesper Strömbäck, utan det är traditionell dörrknackning och tv-reklam som är bästa sättet att nå ut med sin politik. Javisst, det är rätt, skulle jag svar, men ändå fel! Och framför allt är det fel tänkt!

Avståndet mellan politiker och väljare har alltid varit stort. Politiker har sett som en överhet som man ska närma sig med mössan i hand, och politikerna har oftast sett sig som en sån överhet och förväntat detta beteende från väljarna. Så har det alltid varit.

För bara några år sen var det enda sättet att få reda på vad ens lokala politiker gör, och att ta ett samtal med denne, att passivt läsa vad massmedierna säger, eller att gå på ett möte med honom eller henne. Visst kunde man ringa, eller skriva också, men möjligheten till kommunikation har varit begränsad.

Förändring

Det är egentligen först nu, med datoriseringen och revolutionen med internet som det håller på att ändra sig. Plötsligt börjar en del av barriärerna mellan väljare och valda att brytas ner.

Visst är det ännu bara ca 20.000 som aktivt dagligen använder twitter i Sverige, och antalet aktiva politiska bloggare är väl lika många, och många politiker är ännu svåra att bli vän med på Facebook. Men möjligheten till kommunikation finns där på ett sätt som man aldrig tidigare skådat i världshistorien.

Nej, för att 20.000 twittrare är inte alla Sveriges väljare, men en stor del av de som skapar idéerna och kampanjerna, och rapporterar dem, dvs de som FORMAR valrörelser och debatter, finns på twitter, på bloggar och på facebook.

Inte alla svenska väljare formar politiken. Man brukar säga att 80% av befolkningen inte bryr sig så jättemycket om dagspolitiken, 19% bryr sig om vad som hänt eller händer, men bara 0,5%-1% ser till att få saker att HÄNDA. Det är alla föreningars och sociala kretsars eviga dilemma, det är ett fåtal som bär det mesta av utvecklingsarbetet och planeringen. Samma sak gäller för politiken.

Och bara för att man sitter i riksdagen betyder inte det att man tillhör de som vår saker att hända. Jag har mött riksdagsmän som anser att de inte kan förändra ett skvatt i Sverige.

Kort steg mellan att vara passiv och aktiv

Om man VILL är steget kort mellan att vara passiv och att vara aktiv idag. Vill du vara med och förändra Sverige öppnar du ett wordpresskonto och skapar en blogg, du öppnar upp din Facebook konto förmer än din släkt och dina närmsta vänner, och du går ut på twitter, sen är du igång!

Det är inte som förr, att om du vill vara aktiv i rikspolitiken måste du först bli aktiv i en liten lokalförening och gå den vägen.

En genomsnittlig ledig dag för mig ser ut ungefär så här. Jag börjar dagen med en snabbkoll på nyheterna och jag kommenterar kanske nåt på twitter. Jag ser nåt galet i nån riksdagspolitikers blogg, kanske en sosseblogg, och slänger iväg en kommentar på bloggen med länk till nåt jag skrivit i saken. Sen skriver jag nåt morgoninlägg som jag skickar iväg på twitter och pingar genom twingly och andra tjänster så folk kan läsa mitt inlägg lättare.

På eftermiddagen så kanske jag skickar några kommentarer till folk som skriver saker på twitter och skickar vidare länkar till intressanta artiklar jag funnit på nätet. Jag hjälper riksdagskvinna X att hitta material till en artikel som dagen efter dyker upp i Dagens Nyheter, och jag ger tips till bloggare Y som imorgon leder till ett inlägg som sprids ganska mycket över nätet. Jag läser några av mina favoritbloggar, bland politiker och debattörer, och plöjer igenom tips som sprids via twitter och facebook.

PÅ kvällen svarar jag på kommentarerna från sossebloggaren jag skrev till på morgonen, jag blir arg på en moderatblogg och hittar nåt intressant hos en ärkekommunist. Jag avslutar dagen med att skicka en skämtteckning till Gudrun Schyman och att skrattande läsa Federleys senaste twitterinlägg om ostbågar och politik, eller hur nån journalist sagt nåt knäppt om honom :-)!

Och detta utan att känna de allra flesta av personerna egentligen. Fast intressant nog lär man känna ganska många och breddar sitt nätverk snabbt!

Avståndet krymper

Avståndet har krympt mellan väljare och politiker. Och ALLA kan vara med och påverka Sverige och världen. För givetvis kan man göra samma sak i världspolitiken som i den svenska politiken! För nu kan den som har dator och internet nå de som formar debatten och politiken på ett sätt som aldrig skådats i historien.

Visst måste det som debatteras i sociala medier spridas ut till resten av befolkningen också. Utan tvekan. Men sociala medier har sin styrka i att koppla ihop de som skapar debatten!

Inom en snar framtid kommer detta att revolutionera även valdebatterna. Varför ska man ha fasta listor av personer att rösta på som är knutna till regioner i Sverige. En Skånsk centerpartist kanske fastnar för en moderat i Luleå som hon eller han vill rösta på. Personvalet kommer att spela en allt större roll.

Hur val, debatter och röstningar kommer att gå till om femtio år kan man inte ens gissa. Men vill man få en föraning om framtiden ska man titta på de sociala medierna. DE är framtiden!

———————————————

Läs även:

Mickael Zackrisson, Zackrisson, Newsdesk PR 2.0, Signerat Kjellberg, Hammerhanborg, Karpstryparen,

Piratpartiets bloggar: 2022, Troberg, Beelzebjörn, Opassande, Blogge

Och reklamfilmen för PP, rent mjöl i påsen

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Visioner och framtidsidéer

Här samlar jag framtidsvisioner och nya idéer. Idén jag har är att låta alla idéer få fritt spelrum här, därför kommer du att hitta vänsteridéer lika väl som högeridéer, miljöpartistiska och industri och tillväxtvänliga, Socialistiska lika väl som libertarianska. ja, inte nog med det. Ni kommer att se klassiskt ”röda” idéer behandlas ur ett liberalt perspektiv och klassiska liberala idéer ur ett socialdemokratiskt.

Ett speciellt fokus kommer att vara att ge idéer om hur man kan lösa integrationsproblemen i landet, för att göra rasismen och främlingsfientligheten omodern. Min tanke är att idélösheten är det viktigaste att komma över. Partifärg är egentligen en sekundär fråga. En röd och en blå idéspruta borde ha mer gemensamt med varandra än sina ”partikamrater”.

(Se även artikelsamlingen ”Frihet och liberalism”)

————————————————-

Att sätta rätten till frihet och utveckling i fokus, sept 2010

I dagens visionslösa och historielösa politiska värld är det lätt att tro att vi nåt någon sorts ändhållplats för historien.  Men sett i perspektiv är vi mitt uppe i den fas i mänsklighetens historia när individen upptäcker sitt värde och frigör sig. Rätten till människors frihet, under ansvar, är en ny idé i mänsklighetens historia. En idé som är sårbar eftersom den är ung och ny och måste vårdas ömt.

* Visioner av ett framtida samhälle, 24/9-2010:

Socialdemokraternas bristande framtidsdebatt är lätt att upptäcka. Det är bara att jämföra sökningar på framtidsvisioner + Socialdemokraterna med framtidsvisioner + Moderaterna eller Folkpartiet så ser man direkt hur det står till. Och om man hittar någon vision alls bland Socialdemokraterna är det kommunala eller regionala visoner, inte nationella.

* Arthur C. Clarke förutspådde datorrevolutionen, 24/9-2010:

Kunde man förutsäga sattelitkommunikationen, datorrevolutionen och internet redan på 50-talet. Författaren Arthur C. Clarke gjorde det.

* Politiker med visioner? 23/9-2010:

Att googla en stund på ordet ”framtidsvision”, ”visioner om framtiden” eller ”idéer om framtiden” är intressant. Jag har inte gjort det förr. Resultatet är tankeväckande. Det råder verkligen brist på en riktig framtidsdebatt i Sverige. Och mest av allt behöver Socialdemokraterna en framtidsdebatt och visioner… Det värsta är kanske att politiken inte premierar dessa problemlösare och visionärer. De stora partierna söker inte aktivt efter dessa personer och belönar inte dem. Minst av allt verkar Socialdemokraterna göra detta.

* Lös integrationsproblemen, skapa ekonomiska frizoner! 22/9 2010:

I denna artikel ska vi titta närmare på ett förslag som kommer från en moderat, Johnny Munkhammar. Den lösningen innebär att man skapar ”ekonomiska frizoner” i de förorter där det finns många problem med arbetslöshet, kriminalitet och utanförskap. #integration #invandring

Microsofts visioner om framtidens datorer och internet, 22/9-2010.

Hur kommer framtidens datorer att se ut? Vad kommer efter datorn? Och vad ersätter datorns ersättare? Det enda vi vet är att datorn och internet redan idag revolutionerat våra liv. Twitter, facebook och bloggar krymper dagligen avståndet mellan väljare och valda. Denna utveckling måste fortsätta. Piratpartiet har haft helt rätt som satt ljuset och fokus på denna utveckling. Här är en film från Microsoft Labs som ger deras syn på datoriseringen år 2019.

Sociala medier, en demokratisk revolution! 13/9-2010.

Avståndet mellan politiker och väljare har alltid varit stort. Politiker har sett som en överhet som man ska närma sig med mössan i hand, och politikerna har oftast sett sig som en sån överhet och förväntat detta beteende från väljarna. Så har det alltid varit. För bara några år sen var det enda sättet att få reda på vad ens lokala politiker gör, och att ta ett samtal med denne, att passivt läsa vad massmedierna säger, eller att gå på ett möte med honom eller henne. Visst kunde man ringa, eller skriva också, men möjligheten till kommunikation har varit begränsad. Det är egentligen först nu, med datoriseringen och revolutionen med internet som det håller på att ändra sig. Plötsligt börjar en del av barriärerna mellan väljare och valda att brytas ner.

Integrationsprojektet, 2010 och framåt.

Länkar till mina artiklar om problemen med integrationen i Sverige, och hur man kan lösa problemen. I Sverige är brottsligheten högre bland utrikes födda invandrare än infödda ”svenskar”, i USA är brottsligheten LÄGRE bland utrikesfödda invandrare än svenskar. Det tyder på att integrationsproblemen INTE beror på kultur och religion, som Sverigedemokraterna hävdar. #integration #invandring

Eftervalsanalys del 2: bristen på framtidsvisioner, Sept 2010:

Om bristen på framtidsvisioner och idéer i politiken idag. Om politikens problem och en del av anledningen bakom Sverigedemokraternas succé.

* Det saknas en vision för Sverige, juli 2010

”De skiter i byxorna och hoppas att hängslena håller” sa gamle finansministern Gunnar Sträng en gång. Detta skulle kunna sägas om politikerna idag. De saknar framförhållning, visioner och idéer.

* Vad säger de om 2010 år 2210? Juni 2010

I korthet. Medborgarrättskämpen Martin Luther King sa 1967 att en gång i framtiden kommer svälten, och den acceptans vi har av underutveckling och fattigdom, att betraktas som lika barbarisk som nazism, kannibalism och liknande riktigt vidriga saker i mänsklighetens historia. Jag håller med!


Melody Farshin svarar Sverigedemokraterna!

Melody Farshin har nu gjort två videos där hon bemöter Sverigedemokraterna. Jag publicerar den senaste videon först och den första efter den. Se dem och sprid dem! Det är polemik, djup och humor i ett!

”Lilla du, jag är precis lika svensk som du är, så ska jag ut, så ska du med!”

”När har du någonsin sett en burkist springa, de är upptagna av att prata i telefon hela tiden?!”

Melodys hemsida hittar ni här: http://www.melodyfarshin.se

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem.

—————————————————————————–

Nytt: Svd, DN, HD, PI, PI, KB, DN, DN

Läs även andra bloggares åsikter om 

Humorklassiker om ekonomiska teorier. ”Du har två kor”…

Kurs i ekonomiska teorier

Socialism
Du har två kor. Du ger den ena till din granne.

Kommunism
Du har två kor. Staten tar bägge två och ger dig lite mjölk.

Fascism
Du har två kor. Staten tar bägge två och säljer dig lite mjölk.

Nazism
Du har två kor. Staten tar bägge två och skjuter dig.

Sverigedemokraterna
Du har två kor. Du vägrar ta emot en till för att den är arabisk.

Surrealism
Du har två giraffer. Staten uppfodrar dig att lära dom spela munspel.

Byråkrati
Du har två kor. Staten tar bägge två, skjuter den ena, mjölkar den andra.. och spiller ut mjölken.

Traditionell kapitalism
Du har två kor. Du säljer den ena och köper en tjur. Din flock förökar sig och din ekonomi växer.
Du säljer dina nötkreatur och lever gott resten av dina dagar.

Modern kapitalism
Du har två kor. Du säljer den ena och pressar den andra till att producera samma mängd mjölk som fyra kor. Sen hyr du en dyr konsult för att analysera varför kon fallit död ner.

IT Factory-kapitalism
Du har två kor. Du säljer 3 av dom till ditt börsnoterade företag, för att en bankgaranti överbevisar investorerna om att du i verkligheten har fyra kor. Därför drar du av fodret för fem kor på din deklaration. Rätten till att mjölka sex kor överförs via en bank i Polynesien, ägt av ett skalföretag, som säljer tillbaka rätten att mjölka 7 kor till det första företaget. Den revisorsgodkända årsredovisningen fastslår att företaget äger åtta kor med option på flera. Du hävdar att du har en tjur som fått förstapris i en djurutställning, varefter du säljer tjuren och försvinner.

Fransk verksamhet
Du har två kor. Du går i strejk och blockerar vägarna, för att du vill ha tre kor.

Italiensk verksamhet
Du har två kor, men vet inte var dom är. Du bestämmer dig för att ta lunch.

Rysk verksamhet
Du har två kor. Du räknar dom och kommer fram till att du har fem kor. Du räknar dom igen och kommer fram till att du har 42 kor. Du räknar ännu en gång, och kommer fram till att du har två kor. Du öppnar en flaska vodka.

Kinesisk verksamhet
Du har två kor. Du har 300 man anställda för att mjölka dom. Du hävdar att du har rätt bemanning och hög produktivitet. Du lägger ner den tidning som skriver sanningen.

Indisk verksamhet
Du har två kor. Du tillber dem.

Australisk verksamhet
Du har två kor. Allt ser ut att gå fungera fint. Du stänger kontoret och firar din succé med ett par öl.

Japans verksamhet.
Du har två kor. Du omdesignar dem så att de har en tiondels storlek av en normal ko och kan producera 20 gånger så mycket mjölk. Du skapar därefter en manga-figur och ökar din inkomst genom att lansera den som barnleksak under namnet Kokimon.

Irakisk verksamhet
Alla tror att du har massor av kor. Du talar om att du inte har någon. Ingen tror dig, så dom bombar dig sönder och samman och invaderar ditt land. Du har fortfarande ingen ko.

/Källa

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!

Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismen

Varken burka eller Sverigedemokraterna!

Muslimer som bloggar! (Extern länk)

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem.

———————–

Läs även andra bloggares åsikter om 

Synliggör muslimska bloggare – bekämpa Sverigedemokraternas okunskap och intolerans!

För att bekämpa Sverigedemokraternas intolerans tror jag det är viktigt att riva de murar som finns mellan invandrare och så kallade ”svenskar”. Med tanke på partiets hetskampanj mot islam är det nog speciellt viktigt att riva murarna mellan muslimerna och resten av svenskarna. Därför länkar jag idag till en länklista med muslimska bloggare.

Nån bloggare i bloggosfären, jag minns inte vem, beskrev antirasism på ett väldigt bra sätt.

Han eller hon sa ungefär så här: ”Om någon anser rakt av att alla muslimer är galna så är det inte bra. Men så är det inte oftast. Oftare säger de att ‘alla muslimer är galna utom vår skomakare Muhammed och vår granne Naima med sina tre barn och hennes man Reza, samt givetvis den trevliga busschauffören på vår linje’… Ju mer man utsträcker denna krets av personer som en person har mött, träffat och lärt känna, ju mindre fördömer den personen ALLA från den kulturen. Till slut säger personen inte alls att ‘alla muslimer är galna’ utan börjar uttrycka sig mer nyanserat. Som att ‘fundamentalisterna är galna’ och kanske senare att fundamentalisternas idéer och ledare är galna.”

Exakt så bekämpas rasism och främlingsfientlighet bäst!

Därför länkar jag idag till Svartens lista på muslimska bloggare. Listan är en blandning av precis allt. Det gillar jag med den. Här hittar du allt från liberala sekulära muslimer till djupt troende muslimer, från muslimer som är trötta på politik till muslimer som är med på valsedlarna. Här hittar man allt från den galne Mohammed Omar med sitt förintelseförnekande till de som tror på människorätt och samarbeta över religionerna och folken.

Kort sagt här är allt från fundamentalismen till det sekulära, det som visar spännvidden, både positivt och negativt, i det som är islam. Klicka på länken här: Muslimer som bloggar

Jag kommer själv att medvetet referera till en hel del av dessa bloggare de kommande dagarna och citera och länka till dem. Det är värdefullt i debatten mot Sverigedemokraternas idéer.

”En man hade tre vänner, vissa som var närmare honom är andra. Han blev drabbad av en olycka och mötte den närmaste av de tre till honom och sade, ”Den och den olyckan har drabbat mig, och jag skulle uppskatta din hjälp.” Han vägrade, så mannen gick till den näst närmaste vännen och sade, ”Den och den olyckan har drabbat mig, och jag skulle uppskatta din hjälp.” Han sa, ”Jag kan följa med dig dit du vill gå, men jag kommer att lämna dig där och komma tillbaka.” Så han gick till den tredje vännen och sade till honom, ”Jag lider av den och den olyckan, kan du hjälpa mig?” Han sade, ”Jag kommer att gå vart du än går och vara vart du än är.”

Den första vännen är hans rikedom, vilken stannar med hans familj och inget utav det följde honom [till graven]. Den andra var hans familj och stam, de följde med honom till hans grav och gick sedan tillbaka, och lämnar honom där. Den tredje är hans handlingar, och ens handlingar är alltid med honom vart han än går och existerar vart han än är.”

Återberättad av ‘Ubaid bin ‘Umar, Hilyatu Al-Auliyâ’, vol 3, s 269 (källa)

Nyheter: Sds, Mynewsdesk, Skånskan om våldtäktsstatistiken, Mynewsdesk, HD, Pb, Fn, Pi, Svd, Dn, Dn, Nsd, Fb, Dagen, AB, Expressen, Expressen

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!

Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismen

Varken burka eller Sverigedemokraterna!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem, och läs deras senaste veckobrev.

———————–

Läs även andra bloggares åsikter om 

Assange och mobbosfären: ”Prästen i Bjästa hade en poäng”

Vet jag om Anna Ardin eller Julian Assange har ”rätt”? Vet jag vem som ljuger?  Nej! Och just det är poängen. Minns ni Bjästa? När alla ville att jag skulle gå in i grupper på Facebook för att stödja den stackars falskt anklagade killen så vägrade jag, det luktade mobb. När sen mobben vände och det var killen och hans mamma man skulle angripa så vägrade jag. Och när man skulle gå med i en hata-prästen-i-Bjästa grupp så vägrade jag.

Bara för att så ska vara, och för att vägra göra det ”alla andra” gör, så publicerar jag en sak ur Annas blogg om just Bjästa idag!

Prästen i Bjästa har en poäng26 mars 2010, Hämtat från Anna Ardins blogg.

En tjej har blivit våldtagen och en ung sexbrottsling mår skitdåligt för att han gjort det och åkt dit, han försöker förneka och får ett våldsamt stöd i sitt förnekande. Det blir mer och mer omöjligt för honom att erkänna att han redan erkänt.

Killen måste stå för vad han gjort. Men han har likafullt rätt till förlåtelse och mänsklig värdighet. Det hörde jag att prästen sa, och det håller jag helt med om.

Visst var det patriarkalt av prästen att vara så färgad av samhällsstämningen att han inte ägnade ens en tanke åt tjejens upprättelse och värdighet, och det behöver han stå för. Men hur kan vi lära oss något av det här? Hur undviker vi att det fortsätter hända? Jo, genom att erkänna att problemet här är inte att några individer i Norrland är störda och inavlade. Genom att erkänna att problemet är attdet finns ett patriarkat och att det här därför hade kunnat hända var som helst.

Uppdrag granskning börjar så bra, de visar killens sida och jag själv sitter och tänker: ”nej, domstolen hade nog kanske fel ändå”, men de ror aldrig hem sin punchline. De hade kunnat trycka upp det i mitt ansikte och visa: ”kolla, du är precis likadan, du hade också kunnat ta killens parti om du bott i Bjästa”, men det gör de inte.

De visar upp rektorn och prästen som nån slags monster och hjälper på så vis till att starta en ny folkmobb med ännu fler hot och oreflekterade känslouttryck riktade mot enskilda.

Vad sägs om att rannsaka oss själva och göra upp med patriarkatet som stöttar förtrycket mot kvinnor? Eller kanske ska vi istället återinföra offentliga avrättningar och skamstraff igen (det tycker ju iaf justitieministern).

Måste också säga om den här Amanda-bruden: jag börjar grina vilken fin människa. Visst är det fint att hon valde rätt sida rent juridiskt, och stöttade den som inte ljög. Men det är det här jag tycker är störst: ”Hade det varit den utpekade killen som stått ensam hade jag stöttat honom.”

Ja, jag vet vem Julian Assange är! Men jag vet också hur man skapar mobbar och konspiratoriska ”bevis” av den form som nu cirkulerar på nätet. och jag gillar inte vad jag ser! Assange eller inte Assange, Bjästaandan är och förblir ändå en Bjästaanda!

PS

Och till alla bloggare. Appropå nåt som ganska många har snurriga idéer om just nu. Nej, bara för att en tjej har gått med på penetration betyder inte det att hon behöver acceptera vad för något som helst!

———————————————–

Läs inlägget här i cacheform.

————————————————

Här kan ni läsa Annas blogg i cachad form.

Mer läsning: Mobben mot Anna Ardin skrämmer mig!

Nyheter: GenusnyttDNSvdSvdABDnExpressenSvdSDS, Blogg, Gotiskaklubben, Pressetik, Blogg, C. Engström, DN, AB, Mymlan, Blogg

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Individens rättigheter!

En person skrev till mig och frågade om hur jag ser på gränsen mellan staten och individens frihet. Detta med anledning av den diskussion jag haft i ett par trådar om Piratpartiet och barnporrdebatten, och om att jag är för religionsfrihet och islams rätt i samhället, men samtidigt kan stödja ett burkaförbud.

Detta är en intressant fråga och nåt jag funderar över mycket. Jag var för en starkare stat tidigare men har gjort upp med dessa gamla idéer jag hade. Jag tror numera på att ha en liten stat.

Numera tror jag på friheten och att alla människor har rätt att söka sig sin egen väg i samhället, att leva som de vill. Och jag tror på mänskligheten och på att den STORA revolutionen de sista tvåhundra åren är upptäckten av att mänskligheten är EN.

Men jag tror att denna frihet inte kan vara total. Ett samhälle måste skydda vissa rättigheter dessa människor har. Av alla som definierat denna frihet anser jag att den gamle tyske filosofen Leibniz träffat bäst. Han pratade nämligen om liv, frihet, utveckling och egendom.

Ni som kan era liberala filosofer ser att jag inte pratar om liv, frihet och egendom, utan om utveckling och egendom. Varför gör jag det? Jag anser, för att ta ett exempel, att alla människor bör ha RÄTTEN att kunna utbilda sig maximalt. Inte skyldigheten att göra det, inte heller att de SKA utbilda sig, utan rättigheten. Dvs att sånt som föräldrarnas ekonomi inte ska hindra ett barn att skaffa sig en bra utbildning.

På samma sätt behövs ett skyddnät och åtgärder för att säkra funktionshindrades och andra gruppers rättigheter. Detta för att garantera rättigheterna!

Denna garanti för RÄTTIGHETERNA kan bara en stat stå för. En stark men liten stat.

Lagarna

På samma sätta anser jag att lagarna ska slå ner på en del fenomen. För min del får man gärna legalisera narkotikan men det behövs en del lagar omkring det för att reglera bort avvarterna (ex. regler mot att använda narkotika i yrkeslivet eller i trafiken). Prostitutionen släpper jag gärna fri men det behövs krafttag mot traffiking och regleringar fastställer deras anställningstrygghet.

För min del accepterar jag nästan alla religiösa fenomen men anser att en stat ska slå till hårt och effektivt om ett religiöst samfund bryter mot de grundläggande lagarna i samhället. Detta kan göras med minimala insatser. Jag skulle tex kunna tänka mig en serie regler som förbjuder föräldrar att göra religiösa omskärelser på barn, eller som förbjuder burkor på barn. Sen när de blivit myndiga kan de göra det, men inte när de är barn för då är kontrollen från föräldrarna stark. (Rösträttsåldern kan förresten gott få sänkas till 15-16 år. Om Mona Sahlin kan få rösta borde väl vilken genomsnittlig 15-åring få göra det!)

Ni kanske ser poängen med att inkludera ordet utveckling här. Kan man kalla en person som är fast i traffiking-slaveri fri på samma villkor som alla andra? Kan man säga att en som aldrig fått chansen till en vettig utbildning är fri på samma villkor som alla andra? Kan man påstå att någon som är gravt funktionshindrad och behöver utrustning för miljoner, men som inte har råd att skaffa det, är fri? Är en fattig människa som föds till fattigdom fri?

Nej! Friheten och UTVECKLINGEN och rätten till egendom går hand i hand!

På samma sätt är diskussionen om informationsfriheten inte helt solklar. Statens informationsfrihet måste begränsas för att skydda människornas fri- och rättigheter. Individers rätt till information kan inte heller, av samma anledning, vara total.

Gränsdragningar!

Och detta gör att jag funderar mycket över gränsdragningsfrågan. Inte OM man ska ha en stat, inte att släppa allt fritt som kan släppas fritt utan VAR gränserna ska gå.

Om detta har jag många funderingar och har läst mycket men vill lära mig mer och försöka definiera för mig själv hur man skapar gränserna.

Men vad man ska göra exakt är svårt, tex i barnporrdebatten. Att man MÅSTE gå in och begänsa friheterna anser jag vara klart, och att staten måste göra detta. För det är trots allt ett övergrepp mot den som utsatts för övergrepp, om ett system godkänner spridande av bilder på henne då hon utsätts för övergrepp.

Samma sak med kamera- och mikrofonövervakning, privat övervakning kan vara lika destruktivt som statlig övervakning!

Men farorna är stora med att staten reglerar informationsflödet, och gränsen måste dras någonstans. Hur man ser till att gränsen dras utan att övergrepp görs mot privatpersoner, är en viktig fråga.

Men ja, jag har en lite annorlunda syn på frihet än klassiska libertarianer. Informationsfriheten KAN inte vara total. Egendomsrätten kan inte vara absolut. Då förtrycks människors fri- och rättigheter också.

Allt är en fråga om balans! Balansen mellan grundrättigheterna, liv, frihet, egendom och rätten att kunna utvecklas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Bra artikel om Sverigedemokraternas anonyma mobb

Martin Ezpeleta har en mycket träffsäker beskrivning av Sverigedemokraterna i Aftonbladet: ”På nätet kan Sverigedemokraterna ta av sig sin demokratiska mask”. Ezpeleta säger att SD:s respektabla image försvinner när partiets representanter argumenterar på nätet. Partiets representanter sprider hat och partiets sympatisörer tillåts säga nästan vad som helst i deras bloggar.

Partiets hatfyllda mobb behöver man inte leta länge efter. Det är bara att kika på denna hemsidas debatter för att hitta folk som säger nästan vad som helst om muslimer, Expo eller andra av partiets fiendebilder.

I aftonbladet skriver författaren:

I bloggar och debattforum, som Politisk Inkorrekt och Flashback, kan de ta av sig sin demokratiska maskering och visa upp sitt verkliga tryne. De är hycklare.

De säger sig avsky den politiska korrektheten, den som får folk att säga vad som förväntas och är socialt gångbart. Samtidigt är de själva mer politiskt korrekta än några andra. I offentlighetens ljus är de ju aldrig främlingsfientliga. De är bara nationalister.

Jag vet inte vad Jimmie Åkesson kallar invandrare när han sitter hemma och kollar på nyheterna eller sjunger snapsvisor med sina polare.

Däremot är det säkert att han behöver rösterna från alla rasister som ännu inte kommit ut ur garderoben. Därför spelar partiet hela tiden dubbelt: å ena sidan lugna etablissemanget och visa upp sig som ett demokratiskt nationalistiskt alternativ, samtidigt som man uppviglar och flörtar med de högerextrema krafterna.

För journalisterna som vill granska Sverigedemokraterna uppstår ett dilemma: åt vilket håll ska man rikta mikrofonerna? Personligen tror jag att om man vill förstå lejonets beteende, ska man inte gå på zoo. Man måste till savannen och se hur djuret beter sig i sin naturliga miljö.

Jag säger som bloggaren viisverige: ”Alla bör läsa Martin Ezpeletas beskrivning av SD och inför valet tänka efter om man vill vara en av dessa.”


Läs även andra bloggares åsikter om

”Vi ska polisanmäla varenda kommun för barnpornografibrott”

Som jag redan skrivit om dömdes en översättare av Manga för barnpornografibrott för innehav av 51 seriebilder som KAN tolkas som bilder på barn som KAN vara nakna och KAN vara i en sexuell situation. Jag föreslog att man skulle kunna anmäla Kalle Anka, knattarna går ju nakna. Anders Widén har en bättre idé i sin blogg: att polisanmäla kommuner för innehav av barnporr eftersom det finns mängder av statyer på nakna barn i alla parker i alla städer.

Enligt Rick Falkvinge är det från denna bok bilderna som klassats som barnporr kommer ifrån. En av de mest säljande japanska serierna i Sverige, som ges ut av Bonniers:

Det är givetvis rena snurren att påstå att japanska serier är barnporr.

Jag gillar Anders Widéns idé men föreslår att vi koncentrerar oss på ett eller två konstverk istället. Det ger mer effekt.

Jag föreslår först och främst ett av mina favoritkonstverk, grodan, som står på parkleken vid Björns Trädgård i Stockholm och på Waldemarsudde:

Fortsätt läsa

Läser du serietidningen Kalle Anka måste du vara pedofil!

Barnporr?

Nakna "framstjärtar"! Barnporr?

En av Sveriges mest kända översättare av japanska serier dömdes nyligen för för innehav av barnpedofili. Han hade 50 bilder på nåt som kan tolkas som ”nakna” barn, eller vuxna i barnkläder, ett fåtal av dessa i sexuella situationer. Det unika i detta fallet är att lagen mot innehav av barnpedofili utvidgats till serier och även serier som inte är sexuella.

De som känner mig vet att jag är väldigt mycket mot allt som luktar liberalism gentemot pedofiler eller pedofiliförespråkare. Det är inte det som detta handlar om, utan att en galen lag slagit helt snett så att en person kommer att bli stämplad som pedofil resten av livet. Och ALLA med minsta intresse för japanska serier kan komma att kunna dömas framöver. Speciellt de som gärna surfar runt och kikar på serier på nätet. LoiuseP har ett exempel som visar hur enkelt det är att hitta japanska serier med teckningar av sånt som kan TOLKAS som barn.

Mangaserier med vuxna i barnkläder, även utan att de är i sexuellt utmanande situationer, riskerar att klassas som barnporr.

Hur gör vi då framöver med bilder, tecknade eller riktiga, av det japanska modet att vuxna går i vuxenkläder? Hur gör vi med den sexuella minoritet som tänder på ”ageplay”, dvs att gå i barn- eller ungdomskläder? Ska det förbjudas också?

Jag frågar därför, för att vara RIKTIGT konsekvent! Vad gör vi med våra Kalle Anka serier? Knatte, Fnatte och Tjatte på Paradisäppelvägen 111 i Ankeborg visar ju sina ”framstjärtar” på varje bild i tidningen? Och är inte förhållandet till farbror Kalle lite egendomligt då Kalle också visar ”framstjärten” jämt och ständigt… Och den serien då infödingar sätter spjut i rumpan på knattarna, är inte det barnporr egentligen?

Här har ni några länkar till andra bloggare, intervjuer och artiklar. Samt några lagvidriga barnpornografiska bilder från Paradisäppelvägen i Ankeborg…
Fortsätt läsa