Datalagringen är ingen fildelningsfråga!

Posted on oktober 27, 2010

27


 

Som om polis skulle kunna göra husrannsakan vid mobbing...

 

Tänk dig att din granne anser att du förtalat honom och han polisanmäler dig. Tänk dig sen att det blir rättegång och det visar sig att polisen telefonavlyssnat dig och buggat dig. Tänk dig att polisen bryter sig in och gör husrannsakning hos dig med det som grund… Tänk dig att ditt ex. anmäler dig för sexuella trakasserier och som en följd bryter sig polisen in hos dig, beslagtar dina datorer och vänder upp och ned på hela ditt hus.

EU:s nya datalagringsinitiativ förslås kunna användas vid relativt ringa brott med två års straffsats eller MINDRE än två års straffsats, som förtal, fildelning etc…

Det är i sig kontroversiellt eftersom man samtidigt som man jämställer avlyssning av internet med avlyssning av telefon så öppnar man dörren för använda datalagringsinitiativet för rena småbrott också: som förtal, sexuella trakasserier och fildelning.

Ja, enligt SVD idag och det läckta dokumentet som ligger till grund för den senaste debatten, är det så att datalagringsinitiativet ska få samma status som buggning och telefonavlyssning och husrannsakan.

Uppgifter om telefon och mailtrafik ska få begäras ut efter domstolsprövning och i de flesta fall ska det vara två års straffsats, anser man (utom vid brott mot rikets säkerhet) Men när det gäller att spåra mobiler är det annorlunda:

Inhämtning föreslås bli möjlig för alla brott, dvs. kravet på att fängelse ska vara föreskrivet för brottet och att detenligt myndighetens bedömning kan föranleda annan påföljd än böter utgår.

 

Som om telefonavlyssning skulle användas vid förtal...

 

Datalagringen

Det är här man kan se problemet med den nya lagen. Problemet är INTE att lagen jämställs med avlyssning av telefoner utan att politiker och experter genast vill börja använda datalagringen för att lösa alla möjliga småbrott och att man kan använda avlyssning vid småbrott.

De exempel på brott som nämts av politikerna är fildelning och grooming, förtal och ofredande. Alltså EXTREMT RINGA BROTT.

Metro rapporterar:

Vi kan ju inte ha en lagstiftning som ställer olika krav beroende på vilket brott det är, utan det här är en generell lagstiftning som ger polisen tillgång till de här uppgifterna, säger Johan Linander (C), vice ordförande i riksdagens justitieutskott, till P3 Nyheter.

Linander har varit kritisk till datalagringsdirektivet, som tvingar leverantörerna att spara uppgifter om sina kunder i minst sex månader, men han säger att han ändå tycker att just den här förändringen är bra.

– För att utreda sexuellt ofredande, förtal, förolämpningar och grooming, alltså den typen av tyvärr allt vanligare nätbrottslighet.

 

Du anklagas för förtal mot din lokala politiker, och polisen buggar din lägenhet...

 

Faror och fällor

Nu finns det alltså en viss möjlighet att få igång en debatt i dessa frågor. Bra! Låt oss ta chansen!!! Varje politiker som säger sig vilja använda datalagringsinitiativet för att bekämpa förtal gör oss en tjänst!

Men… Låt oss inte begränsa debatten till att handla om fildelning. Det är EXAKT DET som upphovsrättslobbyn och kontrollsamhällets förespråkare vill. man kan nästan höra dem, eller hur? ”Ha, ha, hoppas våra motståndare går i fällan och bara pratar fildelning nu… Ha, ha, ha, då har vi dem där vi vill och ingen kommer att lyssna på dem!”

Är fildelningen masken och är vi som vill skydda människors integritet fisken som ska lockas i fällan med fildelningsbetet?

Vill man ha en vinnande strategi undviker man den fällan.

Vill man VINNA debatten är ett minimikrav att man för debatten på den nivå som förespråkarna av datalagringsinitivet för den: dvs att man föreslår potentiellt sett integritetskränkande åtgärder för relativt ringa brott.

Det är DET, urholkningen av rättsväsendet mot ett kontrollsamhälle som är problemet. Det är urholkningen av vår frihet som sker och ännu mer, det som KAN ske, som är hotet!

 

Polisen spårar illegala flyktingars mobiler och slår till mot deras gömställen?

 

 

Måltavla: illegala invandrare

En av måltavlorna kommer att vara de illagala invandrarna i Sverige.

Med datalagringsinitiativet kommer myndigheterna att kunna jaga de som anses vistas illegalt i Sverige genom att tex spåra var en mobiltelefon befinner sig.

Den dag beslutet klubbas igenom kommer polis att kunna jaga illegala invandrare som aldrig förr och DET är skrämmande!

Kort sagt!

Datalagringsintitiativet är juridiskt sett lika hårresande som om en regering skulle föreslå buggning, telefonavlyssning och husrannsakan för samma sorts brott! Säg det så förstår vilken medelsvensson som helst det oerhörda i det!

Vi styrs av politiker som anser att människan ska leva till hälften som slavar och till hälften fria. ”Lite kontroll skadar aldrig…” Det är problemet. Problemet är inte att jag inte kan ladda hem de nyaste skivorna gratis!

/Torbjörn

Gå gärna med i facebookgruppen mot datalagringsinitiativet här!

PS

Sen behövs lagar som är anpassade efter det nya mediet: internet. Lagar måste förändras i takt med den nya tekniken annars blir lag till olag och orättvisa. Men som med alla intergritetskränkande lagar (tex telefonavlyssning) måste de omvävas av ett system för laglig och demokratisk kontroll. Det är DET vi ska diskutera! Datalagringen ska dessutom kunna användas för underrättelsetjänstens behov och detta har nästan inte alls diskuterats vad det innebär.

Länkar: Piratpartiet om de nya avslöjandena, Klamberg vill också lyfta debatten, Fp, DN, Medievärlden, Pp, MP, Kriminal rapporterar att antalet telefonavlyssningar faktiskt ÖKAR, WII

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

Lägg till Liberaldemokraterna på twitter genom att klicka här!

Gå med i Liberaldemokraternas grupp på Facebook här!

—————————————————-

Relaterat.

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

Advertisements