En strategi för att stoppa Sverigedemokraterna UTAN vuvuzelor

Nu har en del antirasister försökt störa bort Sd sen valet 2006. Vuvuzelor för att tuta bort Sd har kort och gott inte fungerat. Ju mer vi tutar ju fler röster får Sd.

Det har en del ledande Sd:are förklarat för mig hur det hänger ihop. Sd anser nämligen att det GYNNAR dem om man stör och förstör partiets möjlighet att hålla möten. De vill helst kunna hålla sina möten ostört men resonerar internt i Sd att det inte är helt fel att de blir störda, det väcker sympati bland de 20% av väljarna som är deras potentiella väljarbas just nu.

En del av er förstod det. Ni såg att Sd hade dåliga högtalare och skrev ibland i sociala medier att det verkade som Sd VILLE bli störda. Sen lyfte ni era vuvuzelor och tutade ännu högre, trots det ni såg… Tyvärr…

En del andra av er har gjort en stor poäng att Sd bara samlade 50 anhängare vid något torgmöte medan antirasisterna var 1000. Slog det er aldrig att Sd:s väljare kanske aldrig VÅGADE sig fram? Och varför det? Jo, på grund av er, antirasister! Ni gjorde dem rädda.

Och tyckte ni inte det var bedrövligt att Sd:s väljare inte vågade sig fram. Då missade ni ju chansen att argumentera med dem och kanske få dem att tänka om?

Vad vi bör göra

Nu har en del antirasister försökt bröla och tuta bort Sd sen 2006. Lets face it. Det funkar inte.

Vad vi istället bör göra är att lära av lyckade kampanjer MOT rasism och fascism. Och av hur man blivit av med rasism eller sånt som liknar rasism i samhället.

Vad jag tänker på är framför allt den svenska arbetarrörelsens fantastiska arbete mot nazisterna på 30-talet. Sverige var det land i Europa där nazisterna och fascisterna fick minst antal röster vid allmänna val. Hur gick det till?

Vi kan lära mycket av vad s och lo gjorde på 30 talet.I inget annat land fick nazisterna så få röster på 30talet. Det var tack vare arbetarrörelsens organisering hävdar jag. Om man läser artiklar och skrifter mot fascism och nazism ser man att fyra ämnen dominerar.

* demokrati, demokrati
* motargument och ta debatten med|mot varje nazze
* lösningar på krisen, kamp mot utanförskap och debatt om problemen
* och stentuff retorik mot kommunister och våldsvänster som sågs som LIKA farliga som nazisterna. (Antikommunism var en viktig del av det antinazistiska arbetet.)

Kampen mot nazismen och kommunismen (de betraktades som likvärdiga hot) bestod till kanske 80% av argumentation för demokrati. Till 10% på att söka lösningar på krisen. Till 5% på motargument mot nazisterna och sådant som att ta debatten offentligt mot nazisterna. Till 5% på demonstrationer där fokus låg på ICKE VÅLD och bara våld i nödfall och då alltid som defensivt självförsvar (inte sk offensivt självförsvar sm det AFA och RF står för).

Att demokratifrågan hamnade så mycket i fokus berodde givetvis på att fascisterna och nazisterna på den tiden var mot demokrati i sin retorik. Men det var inte enda anledningen…

Arbetarrörelsen insåg att folk röstade på NSDAP av en anledning. De kände sig otrygga, osedda och ohörda. Folk hade tappat tron på demokratin och att man kunde påverka något. Arbetarrörelsens medvetna strategi var att visa att demokratin var effektivare än diktaturen, att visa att den enskilde människan var sedd och hörd och kunde påverka saker (genom rörelsen) och att ta fram lösningar.

Hur många av er vet att vi har en svensk modell i löneförhandlingarna på grund av att LO och arbetsgivarna ville bekämpa nazism och kommunism. Ja, Saltsjöbadenavtalet 1938 kom till för att man ville stoppa nazismen genom att bli av med stridigheter på arbetsmarknaden. Alla politiska förslag på 30-talet lade man fram för att visa att det fanns lösningar på krisen.

Det finns ett tal av per Albin Hansson, som kan verka ganska kusligt. Per Albin säger ungefär så här, att vi ska göra allt i Sverige som nazisterna gör i Tyskland, men demokratiskt. Sett i historiens backspegel låter det kusligt, men sanningen är att man ville låta folk bli sedda och hörda och stoppa den ekonomiska krisen PÅ DEMOKRATISK VÄG, för att stoppa  nazisterna. Dvs göra allt det som gjorde att folk röstade på nsdap, och visa att det gick att göra demokratiskt.

Min vision

På 30talet bekämpade ssu och s nazismen genom att utmana varje nazze på debatt vid varje möte nazzarna höll. S debatterade mot lindholm och de andra små fuhrarna. Kan ni tänka er att Mona Sahlin går fram till Svenskarnas Parti eller Jimmie Åkesson och säger: ”jag utmanar dig på debatt här och nu” när de håller torgmöte? Nej, tyvärr inte. Men det var strategin på 30-talet.  (Man kan läsa Torsten Nilssons självbiografi om man vill veta mer om det.)

På varje arbetsplats fanns aktivister som bemötte varje nazistiskt argument och varje nazist. Inte med näven utan med motargument.

Man skapade en antifascistisk gemenskap och försökte bjuda in de som lockades av nazism eller kommunism till den gemenskapen. Man försökte lösa olika problem som uppstod i lokalsamhället demokratiskt och tillsammans.

Det som jag har sett som ligger närmst den gamla taktiken från arbetarrörelsen är Tillsammanskapet.

Vi måste bygga en antirasism som slutar störa och förstöra Sd:s möten. (Vi borde ha en söndertrampad vuvuzela som ny antirasistisk symbol tycker jag). Vi kan aldrig och bör aldrig be folk suta visa sin avsky mot rasism och nazism men vi kan få folk att göra det på ett sätt som inte gynnar Sd. Därför tror jag på att vända ryggen mot, i tysthet. Och jag tror stenhårt på tillsammansskapets idé att lyfta fram antirasismens positiva värden, att föra samman folk mellan olika kulturer och med olika bakgrund och problem.

Men det räcker inte.

Till valet 2018 måste vi ha tusentals antirasister ute som utmanar varje Sverigedemokrat på debatt och som har argumenten mot dem. Vi måste ha fått igång ett demokratiarbete och ett fokus på LÖSNINGAR på krisen så att folk som inte känner sig sedda BLIR sedda och lyssnade till.

Till valet 2018 måste demokrati, demokrati, demokrati och lösningar på krisen samt motargument mot rasistiska argument stå i fokus. Och klarar inte partierna av att göra det måste vi andra visa att demokrati fungerar och gemenskap fungerar i civilsamhället.

Valet 2014

Jag vet redan att delar av antirasisterna tänker använda Sverigedemokraterna som slagträ för att vinna valet. S, arbetarrörelsen, V och Alliansfritt Sverige kommer att göra sitt bästa att kalla Sd ett borgerligt parti.. igen. Och borgarna lär säkert gnälla om folkhemmet och Sd… igen… som tjuvnyp från höger mot vänstern. (S och arbetarrörelsen på 30-talet undvek sådana tjuvnyp.)

Jag sa 2010 att om inget görs får Sd mellan 12 och 15% av rösterna 2014. Det är min prognos ännu. Och ju mer vi saboterar Sd.s möten, ju mer vi försöker tuta bort Sd  och ju mer man försöker göra sånt som att säga att borgarna och Sd är ungefär samma skrot och korn, ju högre blir valresultatet för Sd.

Så nej, jag tror inte att partierna kommer att göra jobbet.

Det får vi göra!

ickehat

Men vårt dilemma blir samma som 1933. Om vi ska stoppa hat och våld måste vi antirasister ha ett tänkande som är så långt från hatet och våldet som möjligt. Ska vi lyckas väcka en anda av demokrati hos folk igen, måste vi respektera demokratins alla spelregler, till och med för sådana som Sd och Svp.

Vet ni varför S och LO sa nej till våld mot nazisterna och kommunisterna på 30-talet? Jo, av ideologiska skäl. Nazister och kommunister grundade sin ideologi på våld. Att ta till våld vore att ge dem rätt.

Ja icke våld. SSU attackerade ibland nazister men S och Arbetarrörelsens direktiv var klart. Politiskt våld ansågs som en del av den nazistiska och kommunistiska ideologin och därför något man skulle sky som pesten.

Vet ni varför S och arbetarrörelsen inte ville förbjuda kommunistiska partier och nazistiska partier på 30-talet? Jo, för att de ansåg att det var antidemokratiskt. Att förbjuda vissa grupper att yttra sig i en demokrati vore att kapitulera och närma sig de antidemokratiska principer nazister och kommunister stod för.

Vet ni varför ledande Socialdemokrater debatterade mot nazister? Jo, för att visa att demokratin inte alls var rädd för nazisterna och att demokratin var starkare än fascism och nazism.

Vi får göra det, bästa vänner! Vi kan stoppa fascism och rasism i Sverige idag. Men då måste vi kasta vuvuzelorna i papperskorgarna. Vi måste våga säga ifrån och be de som buar och skränar och tutar då Sd ska hålla möten att: ”håll käften, det du gör är ett stöd till Sd!”.

Och vi måste ta avstånd från ALL frihetsfientlig ideologi. Från barnäktenskap av kulturella skäl, från kvinnoförtryck och homofobi, från kommunism och rasism och fascism och islamistisk rasism. Etc… Och från antisemitism givetvis (som tyvärr delar av vänstern har problem att ta avstånd från).

Och till sist. Den stora utmaningen är att få in sverigedemokraterna i gemenskapen, inte att vi antirasister samlas för att mysa och dunka varandra i ryggen. Därför är det faktiskt en katastrof att sverigedemokratiska väljare inte vågade sig fram till Sd:s möten. En del av er känner säkert att det är skönt att ha skrämt Sd:arna så mycket att de inte vågade sig fram. Men vad som skedde var att vi missade ett tillfälle att få in sverigedemokraten i gemenskapen. Vi missade ett tillfälle att bemöta rasistiska argument med motargument.

/Torbjörn Jerlerup

Jag är en liberal, med rötterna i arbetarrörelsen, som skriver på två böcker om arbetarrörelsens antirasism på 30-talet.

Artikel från i somras om demokrati och antirasism

Ibland hör man antirasister som vill begränsa rasisters möjlighet att komma till tals, demokratiskt sett. En del vill förbjuda antidemokratiska grupper, som nazister, i Sverige, andra vill ta till “utomparlamentariska metoder” för att “krossa rasismen” och “försvara demokratin” genom att täppa till käften på “de jävlarna”. Problemet med detta är att dessa antirasister som vill utesluta rasisterna från demokratin faktiskt, utan att vara medvetna om det, ger rasisterna rätt. Rasisterna idag utger sig nämligen för att vara demokratins försvarare och de de vill diskriminera är de mot för att de är “ett hot mot demokrati och mänskliga rättigheter”. Rasismen idag använder alltså en polemik som är lik den som en del antirasister använder.

Dilemmat lyder så här. Ska grupper som är mot demokrati och människors lika värde skyddas av demokratins spelregler, och vad kan det leda till?

Det frågade antirasisterna redan på 30-talet. Om grupper som vill avskaffa demokratin får arbeta fritt i en demokrati kan de en vacker dag få majoritet och avskaffa demokratin. Ungefär som skedde i Nazityskland 1933. Ska man då tillåta dem att verka fritt. Och vad händer om man inte tillåter dem att verka fritt? Det blir ju en självmotsägelse. De demokratiska krafterna gör då själva det som de anser vara fel, dvs arbetar antidemokratiskt. och vad sker den dagen antidemokratiska krafter får majoriteten av väljarna bakom sig och har deras stöd att avveckla demokratin, då blir det ju de demokratiska krafterna som arbetar mot demokratin.

Ni ser dilemmat. Om man läser vad antirasister skrev på 30-talet så funderade man mycket på detta. Skulle man förbjuda kommunistpartier och fascister att arbeta eller inte?

En modern variant av dilemmat rör mänskliga rättigheter. Ska politiska partier som vill diskriminera en grupp folk tillåtas verka i en demokrati baserad på allas lika värde?

Om vi inte tillåter dem att verka fritt så deklarerar demokratin att rasister inte har samma värde som alla andra människor i demokratin, och därmed skapar antirasistiska krafter en självmotsägelse. De antirasistiska krafterna blir själva det de fruktar mest: diskriminerande. Men… Vad gör vi om en grupp som Sverigedemokraterna, som vill behandla muslimer som andra rangens medborgare, får en majoritet bakom sig? Då blir det vi som försvarar demokrati och allas lika värde, vi antirasister, som måste ta till antidemokratiska metoder och rasisterna blir då de som “försvarar” demokratin mot oss antirasister som inte vill respektera demokratiska beslut.

Det tål att tänka på. Detta är ingen akademisk fråga, utan en som har med hur man bemöter vardagsrasismen att göra. En del debattörer i Sverige anser att man bör lagstifta bort rasister och rasismen och förbjuda antidemokratiska krafter att verka fritt.

Problemet med det antirasistiska resonemanget är att det är exakt så rasisterna resonerar också.

De flesta rasister idag vill inte avskaffa demokratin utan utger sig istället för att vara demokratins försvarare. Terroristen Breivik är ett exempel på detta. han begick sitt massmord i demokratins namn, han ville försvara demokratin mot antidemokratiska krafter och han sa sig vara en förkämpe för alla människors lika värde. Hans fanclub, som t.ex. Demokratbloggen, gör samma kopplinga och säger sig vilja rädda demokratin mot dagens nazister och deras “medlöpare”. De pratar ofta om att förbjuda antidemokratiska grupper som inte tror på människors lika värde att verka i en demokrati. De drar ofta paralleller med 30-talet och det farliga för en demokrati att tillåta antidemokratiska krafter att verka fritt. De pratar om att vi måste respektera folkviljan i t.ex. invandringsfrågan och påstår ofta att beslut om att ta in invandrare i Sverige har tagits odemokratiskt.

Försvara demokratin” är ett rasistiskt slagord idag. Men man bör lägga märke till att rasisterna ALLTID; utan undantag pratar om att försvara demokratin genom att begränsa vissa gruppers rätt till demokrati. “Kulturmarxister”, muslimer, judar och andra “antidemokratiska krafter” är det som man vill diskriminera i namn av att försvara demokratin och det även rasisterna ironiskt nog kallar: “människors lika värde”.

Som för Breivik och hans fanclub, samt Sverigedemokraterna. För dem är det muslimerna som är hotet och den “antidemokratiska kraft” man vill försvara sig mot genom att beröva dem rättigheter: som friheten att utöva sin religion.

Breivik pratar mycket om sin kamp som en kamp för att rädda demokratin i sitt manifest.

The current multiculturalist regimes of Western Europe are not at all democratic, this country is not democratic. They haven’t been democratic since the 1950s. There is no basis for democracy when all state institutions including schools, universities deliberately use advanced brainwashing techniques (as will be described later) to condition the people from resisting their own annihilation through the implementation of cultural Marxism/multiculturalist doctrines. Furthermore, there is no basis for democracy when 99% of all journalists support and propagate multiculturalism. There is no basis for democracy when all patriots and nationalists are ignored, ridiculed or persecuted. Factors such as these and many more have resulted in the Marxist tyranny we live under today. The political and cultural elites are deliberately selling their own people into Islamic slavery by allowing demographical warfare.

(…)

Refreshing the tree is now long overdue as our countries are in a rapid state of disintegration. Our intention is to refresh the tree of liberty, and obviously not to cut it down… Many will oppose us for our stance and call us fascist. Nevertheless, it is essential to acknowledge and understand that we are not… A fascist opposes the democratical concept altogether and wants a permanent one party state, while we do NOT want this. In order to secure democracy we are forced to imbue and strengthen it from its current downward spiral towards the abyss… In any case, we oppose all ideological principles that propagate or suggest a one party ruling form. And as such, we are anti-fascists by definition unlike the current multiculturalist regimes.

Så jag frågar. Hur bekämpas rasism bäst? Genom samma metoder som rasisterna har, dvs att man vill förbjuda det man anser vara “antidemokratiska krafter” eller “grupper som inte respekterar människors lika värde” att verka i en demokrati? Eller bekämpas det bäst genom att man låter även rasisterna få de rättigheter de vill att andra inte ska få?

 PS

Och ja, jag länkar till rasistiska sidor, för än idag är kunskapen om hur rasisterna resonerar ganska låg.

Läs del 2 i denna artikelserie

 

Det där om partier igen…

Nu är det val snart. Jag funderar en återigen en hel del kring detta med demokrati. Jag är en politisk person, men ändå känner jag att jag inte passar in i politiken som den bedrivs idag. Jag pratar mycket om att värna demokrati men anser att det behövs en uppgradering av demokratin till Demokrati 2.0.

Det där med partiväsendet är paradoxalt. Vår svenska demokrati är byggd på grundstenar som är ganska odemokratiska.

Jag menar inte det där med att välja partiprogram och ledning. Där sker det demokratiskt. Jag menar det absurda att folk förväntas följa en partilinje. Jag menar att demokratins byggstenar utgörs av enheter som belönar likriktning.

Likriktning

Det där har jag sett mycket av under mina år och ogillar det. En vald partirepresentant förväntas tala för partiet utåt, och då förespråka partiets åsikter. Hen förväntas rösta som partiledningen beslutat. Det medför vissa saker. Det medför att personerna även i den interna debatten håller sig så nära partilinjen man kan och när man pratar fyller man det man säger med lämpliga kodord så man, medvetet eller omedvetet, kan ses som en god och lojal partimedlem.

Jag funderade en del över det nyligen. Jag såg en video som gjorts med en god vän som kandiderar till riksdagen. Hur kommer det sig att en person som har så mycket patos, så bra ideer och är så fantastisk lät så utslätad när han deltog i en officiell intervju som partiet gjorde.

Det sorgliga är att han kanske gjorde rätt. Jag tror att partiets gamla rävar mer uppskattar om man använder rätt kodord, än om man är unik. (Vad väljarna sen anser är en annan femma.)

Man kommer inte fram i partiväsendet om man sticker ut för mycket. Så till och med om man sticker ut får man anpassa sig så gott man kan. Och det sker tyvärr ganska omedvetet, är jag övertygad om.

Partiväsendet medför en likriktning av ideer, en känsla att man måste följa en partilinje och ett omedvetet och medvetet konsensussökande där man försöker passa in. (Utom i unika fall som Centerpartiets idag där tre olika linjer, en liberal och en traditionell centerlinje och en partilinje drar åt tre olika håll. Men man har ändå en partilinje som gör att Centerpartister med libertarianska ideer MÅSTE låta som skatte- och statkramare eftersom de MÅSTE följa en partilinje.)

Vad sker med nyskapandet av politiska ideer i en sådan situation? Det enda sättet att komma med nya politiska ideer är idag att skapa ett nytt politiskt parti. Och det vet alla som försökt att det är åt helvete svårt. De etablerade partiernas dominans är så enorm.

Tabu?

Det är mitt dilemma. Jag känner inte att jag passar i en miljö där man måste vakta sin tunga hela tiden och konspirera och förklä orden om man vill föra in en idé som går mot vad ledning och majoritet anser. Jag passar inte in om man ska få sin karriär förstörd av att man vägrar rösta mot sin övertygelse.

Det är kanske därför det är så svårt för politiker att säga orden ”vi hade fel”. För det är verkligen tabu!

Jo, jag vet att man ibland måste göra som andra anser. För att få något gjort måste man gå ihop olika personer och därmed kompromissa. Men i den verkliga världen, utanför politiken, behövs enskilda initiativ lika mycket som kompromiss och samarbete. Om man tittar på civilsamhället, på företag och föreningar så är det ofta de som är drivande, de med unika ideer och engagemang och som VÅGAR stå för sin sak som för utvecklingen framåt.

På de jobb jag har varit i behövs det att folk samarbetar bra men det behövs också folk som vågar vara unika, komma med nya lösningar och ideer. Folk som vågar varna när något går fel. En arbetsplats (t.ex.) där man inte vågar säga att något är fel, för då bryter man mot konsensus eller känner att man riskerar att förlora jobbet, är en usel arbetsplats. Arbetsgivare som inte belönar folk som sticker ut och vågar kläcka egna ideer och som vågar varna för saker som går fel är usla företagare och arbetsgivare.

Utanför politiken behövs BÅDE samarbete och unika ideer och att man vågar gå mot strömmen. Även om detta kan vara tufft, konsensensustänkandet finns ju överallt, att man ska ”inte sticka ut för mycket”. I politiken premieras INTE att man går mot strömmen.

Kan partier ens komma därhän att de belönar de som går mot strömmen och vågar INTE följa partilinjen? Bra fråga!

Piratpartiet

Det enda parti som känns någorlunda bra är Piratpartiet. De är i praktiken de enda som för en aktiv diskussion om hur man kan utveckla demokratin i framtiden. (Förutom några mindre mikroskopiska partier och n del organisationer utanför partiväsendet.) Partiet har sina andra problem, det ska medges, men det de gör är enormt värdefullt. Att jag dessutom håller med en hel del de säger är ett stort plus.

Jag har blivit medlem igen där,  Piratpartiet. För fjärde gången. Men det är med kluvna känslor för jag vill verkligen inte vara med i något parti. Jag har också tvekat mycket att bli partiaktiv där. Partiet var en marginell enfrågerörelse 2010 och gjorde GIGANTISKA misstag, som fick mig att bli ordentligt desillusionerad.

Miljön i ett parti får mig normalt sett bara att bli bedrövad. Men PP är de enda som har några ideer som kan leda till en vidareutveckling av demokratin.

Det säger något om situationen vi har. Endast genom att gå med i ett parti kan man påverka demokratin och partiväsendet. Man måste gå in i nåt man anser vara otillräckligt, dvs ett parti, för att kunna vidareutveckla det. Det är ganska absurt, om man funderar efter…

Sen är det en annan sak att jag nog inte bör kandidera till någon post. Piratpartiet skulle nog inte vilja ha mig som förtroendevald någonstans. Jag följer inte en partilinje om det går mot min övertygelse.

Jag har skrivit mer om Demokrati 2.0 här!

Individens skydd mot ”överheten”

”Bakom talet att domstolarna skall skydda den enskilde mot ”överheten” ligger en antidemokratisk kritik mot det parlamentariska styrelseskicket. Det är därför ett farligt talessätt”

/Lennart Geijer, justitieminister, 22/2 1973

Det här med individens rätt, och demokrati, är inte lätt, inte ens för oss liberaler.

Traditionellt sett har västvärlden uppfattat demokrati som majoritetens rätt. Den synen har alla demokratier från USA till Sverige haft. Rättssystemet har gett mer skydd till individen i vissa länder och mindre i andra länder, men generellt sett har dogmen om majoritetens rätt varit den förhärskande, och är det ännu.

Men mer och mer smyger sig tanken på minoritetens rätt in i vårt rättsmedvetande. Tanken att demokrati kanske inte bara handlar om majoritetsstyre utan om att det är lika viktigt att skydda minoriteters rätt TROTS majoritetsstyre.

En överhet är en överhet även om den är deomokratiskt vald och representerar en majoritetsvilja.

Här spelar vi liberaler en viktig roll. Vi kan visa att samhället måste upprätta en sorts balans mellan majoritetsstyret och individens rätt att göra vad denne vill. Att lagen ger individen rätten till maximal frihet och att individens rättigheter skyddas är något väldigt grundläggande.

Men detta är inte nog. Om individens rättigheter ska skyddas så att individen ska kunna utvecklas maximalt och ha maximal frihet återstår några andra faktorer att debattera. Framför allt det här med möjligheterna… En rättighet är inget värd om man saknar MÖJLIGHETEN att utöva rättigheten.

Det var ju det som Sovjet brast i. Man hade rätt till mycket enligt Sovjets grundlag, nästan mer än man hade i USA på sin tid, bara det att man saknade möjligheten att utöva dessa rättigheter.

För att komma åt det där med möligheten måste man titta på alla maktfaktorer som begränsar individernas valfrihet. Dessutom måste man titta på om inte staten också kan spela en positiv roll för att trygga friheten.

”Överheten” är mer än bara staten.

En ensamstående mamma i en småstad i USA eller Sverige kan ha mindre frihet än en medborgare i Nordkorea eller Saudiarabien, trots all frihet denne har på pappret. DET dilemmat är lite knepigare för den liberala diskursen.

Friheten att välja ett annat jobb betyder ganska lite för den som lever på marginalen och tvingas ta de jobb som finns. Friheten att göra vad man vill är inte värd mer än texten på ett toalettpapper för den funkitionshindrade som inte själv kan skrapa ihop pengar till hjälpmedel, t.ex.

Istället för individens rätt mot staten borde vi prata mer om individens rätt mot överheten, i vilken form denna överhet gestaltar sig, och individens MÖJLIGHETER att använde den frihet denne har på pappret. Att maximera detta betyder t.ex. att man får skapa en sorts maktbalans mellan stat och det privata näringslivet.

Liberalen och Folkpartiledaren Bertil Ohlin pratade på sin tid mycket om detta. Speciellt på 40-talet.

Efter andra världskriget pratade Socialdemokraterna om den ”ekonomisk demokrati” de ville införa i Sverige: dvs de ville förstatliga och kontrollera stora delar av näringslivet så att de majorieteten, dvs den politiska överheten skulle styra och trycka ner den förment skadliga ”privata överheten”. Det sa Ohlin nej till, givetvis, eftersom det skulle upphäva maktbalansen och ge staten, dvs ”majoriteten” oerhört mycket makt.

Men Ohlin sa också nej till att avveckla statens roll helt. Det skulle ge för stor makt åt en annan ”överhet”, det privata näringslivet.

Men Ohlin ville inte kontrollera näringslivet, han ville ge det maximal frihet. Det han tänkte sig var system för att säkra individens rättigheter och möjligheter. Man kan kalla det ”skyddsnät”.

Ohlin ville ha en maktbalans. Med arbetarskydd och arbetarrätt, rätten till juridiska prövningar, och skyddsnät av olika sort ville han ge individerna en möjlighet att få rätt gentemot staten. Han, och Folkpartiet, kallade det också för ekonomisk demokrati .

Makt

Att börja studera makt, överhet och förtryck i reella termer, oavsett varifrån makten kommer, vore ett logiskt steg föratt ta för de svenska liberalerna, och att utgå från individens rätt, oavsett var, när och hur denne befinner sig och oavsett vilken maktkonstellation som hotar individens frihet. Och att börja ta tag i den där surdegen ”möjligheterna”! Dvs att en rättighet måste kombineras med en MÖJLIGHET för individen att utöva rätten, oavsett vilka maktförhållanden denne har att tampas med.

De flesta av läsarna skulle nog anse att de två citaten ovan av fd justitieminister Geijer är vidriga. Individen måste få skydd från staten, är de flesta liberaler överrens om.

Men ser du att det blir lika fel om man hävdar att individen inte ska kunna få sin rätt tryggad mot andra ”överheter” i samhället, till exempel i arbetslivet, mot privata näringslivet?

Alltför många liberaler resonerar om det man kan kalla ”privata överheter” såsom Geijer på sin tid resonerade om statliga överheter. Att ju mindre kontroll man har över privata makfaktorer, ju bättre eftersom kontroll hotar ”marknaden”, ”demokratin” och ”liberalismen”… Vore det inte dags att vi slutar prata om vilka maktfaktorer som inte kan eller bör kontrolleras och att vi fokuserar på individens rätt istället?

Sharia, bayah och shura. Likheter mellan demokratisträvandena i arabvärlden och i Europa och USA.

Många i Sverige idag är rädda för begreppet sharia. Det har blivit en synonym till ondska, i synnerhet när nån kräver shariastyre i ett land. Problemet är att även muslimer som slåss för en västerländsk demokrati och frihet i arabvärlden väldigt ofta kan luta sig mot sharia i den kampen, och då är det INTE de radikala islamisternas syn på sharia de syftar på. Det kan vara hög tid att reda ut begreppen och myterna lite om det här med islam och demokrati… och sharia. 

Demokratirörelsen i arabvärlden får idag slåss både mot radikala islamister som vill stoppa utvecklingen och mot fördomarna i väst.

Det kan vara på sin plats att prata lite mer om nåt som kallas ”rådgivningsprincipen” inom islam: shura, och två andra begrepp som många demokrater använder, nämligen sharia och bayah.

Muslimhatare demoniserar koranen genom att anta att de mest extrema, radikala islamisternas syn på koranen, är den ”riktiga”. Radikala islamister å sin sida gör allt de kan för att ge muslimhatarna i väst argument mot islam. därför har begreppet sharia blivit så omstritt och hatat här, tyvärr. Att vi europeer är religiösa analfabeter, som förlorat förståelsen för religiösa argument, kan också bidra till det.

Koranen är, liksom bibeln, beroende av vad folk har i sina hjärtan då de tolkar guds ord. är man hatisk kan man tolka koranen eller bibeln så att den stöder hat. Är man mot demokrati kan man lätt hitta citat om att ”lyda gud främst” som stöder den tesen. Men har man någon form av människokärlek i hjärtat är det något helt annat man ser i koranen eller bibeln. Då kan man också hitta stöd för demokrati i de heliga skrifterna.

Många av de som älskar demokrati har därför tagit principen om shura, bayah och sharia till sitt hjärta.

Det kan verka paradoxalt att sharia faktiskt är ett av de starkaste argumenten för demokrati i den muslimska världen, men det är det. Och det finns en parallell till hur demokratibegreppet utvecklades i väst. För även i USA var ”guds lag” ett av de starkaste argumenten för demokrati en gång i tiden.

Låt oss först läsa ur koranen.

I 42 suran hittar vi t.ex. detta:

38. De besvarar sin Herre genom att iakttaga Kontaktbönerna (Salat). Deras angelägenheter avgörs efter lämplig konsultation emellan dem, och av våra gåvor till dem ger de (till välgörenhet).

39. När de drabbas av stor orättvisa, står de upp för sina rättigheter.

40. Trots att den rättvisa bestraffningen för en orättvisa är ett likvärdigt straff, belönas de som förlåter och bibehåller rättfärdighet av GUD. Han älskar inte de orättvisa.

41. De som står upp för sina rättigheter när en orättvisa kommer deras väg, begår definitivt inget fel.

42. Felaktigheter begår de som behandlar människorna orättvist, som tar till aggression utan att ha provocerats. Dessa har ådragit sig ett smärtsamt straff.

Liknande ord finns i koranen 3:153.

Här ser vi tre principer inom islam förenade. Bayah, sharia och shura. Shura är principen om rådgivning. Att en ledare inte ska styra själv, utan ska ta råd. Att det finns ett kontrakt mellan de styrande och de styrda, bayah, där ”de styrda” lovar att följa ledaren OM, och endast om, denne följer sharia, dvs guds lagar.

Som många muslimska demokratiförespråkare påpekat (här är ett exempel) är detta viktigt. Denna trojka av principer visar att en furste måste styra rättvist, anser de, annars tappar de mandatet från Gud. Denne måste även ta råd från folk och, som är det viktigaste, om de som styr agerar fel, dvs inte styr rättvist (inte följer sharia), har folk mandatet, och SKYLDIGHETEN, att störta sina ledare.

Till detta kommer profetens principer om att styra efter majoritetens principer, då oenighet råder (al-sawad al-a’zam) och koranens ord att en majoritet kan ha fel. Vilket gör att majoritetens vilja också måste styras i enlighet med sharia, alltså nån högre tanke om rätt och fel.

“The most beloved to Allah on the Day of Requital, and the closest to Him is a just ruler/governor . And the most hateful to Allah and the most distant from Him is an unjust and tyrant ruler.” (källa)

Abu Bakr, den första kalifen som regerade efter Muhammed död, slöt ett sånt kontrakt (bayah). Han valdes (shura), var tvingad att regera rättfärdigt (sharia) och i ta råd (shura).

Vi läser:

Den första kalifen, vald i fria val, började sitt mandat med detta tal: ”O, ni mitt folk, jag har blivit vald att vara er ledare men jag är inte den bästa bland eder. Om jag gör rätt och följer Profetens sunna (normer), så skall ni hjälpa mig; men om jag gör fel så skall ni rätta till mig. Lyd mig så länge jag lyder Allah och hans Profet men om jag är olydig Allah och hans Profet, så behöver ni inte lyda mig.”

Det betyder givetvis inte att han var ”demokrat” i modern mening, tvärtom. Detta var 600-talet. Men här finns den demokratiska tradtion som muslimer åberopar inom islam.

Vidare. Begreppet mänskliga rättigheter ses som en del av sharia genom att lyfta fram koranens ord om att varje människa är värdefull och ett ändamål i sig. Som Riffat Hassan skriver:

A. Right to Life

The Qur’an upholds the sanctity and absolute value of human life and points out that, in essence, the life of each individual is comparable to that of an entire community and, therefore, should be treated with the utmost care.

B. Right to Respect

The Qur’an deems all human beings to be worthy of respect because of all creation they alone chose to accept the ”trust” of freedom of the will. Human beings can exercise freedom of the will because they possess the rational faculty, which is what distinguishes them from all other creatures. Though human beings can become ”the lowest of the lowest”, the Qur’an declares that they have been made ”in the best of moulds”, having the ability to think, to have knowledge of right and wrong, to do the good and to avoid the evil. Thus, on account of the promise which is contained in being human, namely, the potential to be God’s vicegerent on earth, the humanness of all human beings is to be respected and considered to be an end in itself.

C. Right to Justice

The Qur’an puts great emphasis on the right to seek justice and the duty to do justice…

Demokratins utveckling i Väst

Det fascinerande är att detta var exakt denna diskussion som pågick i Europa då demokratin växte fram, och i USA då USA gjorde sig självständigt.

Innan demokratin började växa fram fanns det ett begrepp att kungen/fursten fått sin makt från gud och fick styra över folk oinskränkt (se t.ex. Hobbes, Pyufendorf eller Grotius). Människans roll vara att LYDA. Det var denna filosofi som rådde under de s.k. enväldena på 1600-talet då kungen styrde själv.

Mot denna barbariska syn ställdes en ny syn som på 1600-talet kan skönjas hos tänkare som Komenius, Locke och Leibniz. Fursten hade inte absolut makt. Fursten måste styra RÄTTVIST, göra rätt (följa guds lagar, som man sa i debatten), annars skulle de förlora mandatet från Gud.

Under 1700-talet utvecklades denna tanke av tänkare som Montesquieu, Vatell och de amerikanska grundningsfäderna som skapade USA. Om man öppnar den amerikanska självständighetsförklaringen från 1776 ser man hur de formulerade denna princip.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. –That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, –That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.

De som styr ett land måste styra i enlighet med sin skapares vilja. Det betyder respektera mänskliga rättigheter. De måste dessutom och styra i samtycke med befolkningen i landet. Om så inte sker har folket rätt att byta styre.

Fascinerande nog tog den gryende demokratirörelsen det koncept som envåldsstyret grundades på, nämligen guds lag, och vände på det. Tidigare hade man sagt att guds lag krävde enväldigt kungastyre, nu tog man det och sa att kungen måste styra enligt guds lag, dvs styra RÄTTVIST.

Guds lag och individens rättigheter blev synonymer.

Varför sharia är ett viktigt koncept i muslimska demokratirörelsen

I vårt sekulära Sverige kan vi ha svårt att förstå teologiska resonemang idag. Speciellt om det handlar om politisk filosofi så jag ska översätta det jag nyss sa.

Tänk dig att en muslim skulle beskriva hur USA grundades utifrån teologiska muslimska uttryck.

Då skulle de säga att  USA grundades genom att åberopa att de styrande gjorde revolt därför att kungen i England inte följde sharia, dvs hade ett ”icke rättfärdigt styre”. Dessutom följde inte kungen principen om shura, rådgivning. Det gjorde att kontraktet mellan de styrande och de styrda, bayah, bröts och folket gjorde ett rättfärdigt uppror.

Både de som vill ha en västerländsk demokrati i muslimska länder, och de radikala islamisterna som vill avskaffa demokratin, åberopar sharia. De styrande har förbrutit sig mot guds lag, mot det som är rätt.

Skyddet för mänskliga rättigheter, demokrati och frihet, anses vara sharia, guds lag, enligt många muslimer.

När muslimer säger att de vill att ett land ska styras enligt sharia eller islam bör vi därför fråga VILKEN sorts sharia eller islam, istället för att pinka på oss av rädsla, som några andra fördomsfulla sverigedemokrater. Är det sharia som yttrandefrihet och demokrati efter västerländskt mönster, eller är det sharia, som radikalt islamismstyre UTAN mänskliga rättigheter?

Men demokrati tar tid…

Tar tid

Vi som sitter i våra trygga soffor i Sverige, klappar oss på magen och röstar vart fjärde år har ibland en orealistisk syn på det här med demokrati. Vi har demokrati här och alla folk och länder skulle må bra av demokrati. Men demokrati skapar man inte över en natt.

Man kan lagstifta om demokrati och yttrandefrihet, men ett folk som aldrig haft demokrati tidigare kommer att ha problem de första åren. Det kommer att finnas folk som säger ”det var tryggare med diktatur”, det kommer att vara korruption och galenskaper. Demokratin kommer inte att vara stabil.

Det bör man hålla i minnet då man kritiserar ”arabvåren”, eller då man ser på alla turerna i östeuropas demokratiska utveckling. Demokratin föds inte över en natt.

För 110 – 120 år sen var de flesta av Europas stater diktaturer. Sverige var en diktatur. På 1800-talet tog vi våra första stapplande steg mot demokrati. Tanken man hade då var att styret i Sverige skulle skyddas genom en ”graderad röstskala”. De rikas röster skulle betyda mer än de fattigas.

1907 -1909 fick män allmän rösträtt (utom de fattigaste och straffade), i andra kammaren. Första kammaren baserades på en graderad röstskala med 40 nivåer. Åren 1918-1923 infördes kvinnlig rösträtt och kravet på värnplikt eller pengar för att få rösta togs bort. 1945 fick även de som var fattiga och gick på fattigstöd rösträtt. På 1960-talet fick de fysiskt funktionshindrade rösträtt och först 1989 fick vi i Sverige allmän rösträtt för alla myndiga då de psykiskt funktionshindrade även fick rösträtt.

Att ge alla rösträtt i Sverige var alltså en process som pågick från 1860-talet till 1989. Den allmänna rösträtten är bara 24 år gammal i Sverige.

20-talet och Europas kris

Många som tittar på arabvåren och på alla rörelser som vill krossa demokratisträvandena och som är mot yttrandefrihet, bör hålla i minnet vad som skedde efter att några av Europas länder fick rösträtt, på 20-talet.

Tyskland införde allmän rösträtt för män 1871 men styrdes fortfarande mycket som en diktatur under kejsaren som bland annat hade rätt att förklara krig. Det var inte förrän efter första världskriget Tyskland blev en demokrati på allvar, och då fick även kvinnor rösträtt (1919) och fattiga.

20-talet var inte ett lätt årtionde och väldigt många ville gå tillbaka till ett styre med en ”stark man” i spetsen, som kejsaren hade varit. Demokratin i Tyskland vacklade. Vi vet alla vad som hände sen…

Det tar tid att utveckla demokrati. Man gör det inte över en natt. Och kanske måste arabvärlden också i sin process gå igenom samma som vi gjort i Europa och USA.

Pinka inte på dig av rädsla!

Arabvärlden är inte sekulärt, det är religiöst. Här i det sekulära Europa har vi tappat förmågan att förstå teologiska resonemang. Kunskapen om hur folk argumenterade för demokrati långt INNAN demokratin fötts är usel, till och med bland professionella historiker. Speciellt då man ska försöka förstå vad olika religiösa resonemang förr i tiden betydde.

Kanske är detta också en av anledningarna till att så många pinkar på sig av rädsla då de hör ordet sharia?

Jag skulle vända på det. Begreppet mänskliga rättigheter måste bli sett som en del av sharia INNAN man kan få demokrati i arabvärlden, precis som skedde i Europa och USA. Detta sker redan nu, men det tar tid.

Det vi ska göra här i Sverige är att stötta den demokratiska utvecklingen i arabvärlden. Detta kan vi göra samtidigt som vi är nolltoleranta mot radikal islamism. Det kan vi vara, för om det är något demokratirörelsen vet i muslimska länder så är det att radikal islamism inte respekterar sharia, eftersom de bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Eller som en muslim skulle säga: de mänskliga fri- och rättigheterna härrör från Allah och är därför sharia och demokrati är shura.

Hizb ut-Tahrir partiet som vill avskaffa demokrati och mänskliga rättigheter

Per Gudmundsson har sedan några år varnat på sin blogg för att det rasistiska, radikalt islamistiska och antidemokratiska partiet Hizb Ut Tahrir håller på att etablera sig i Sverige. Både direkt och genom frontorganisationer. Med tanke på att de sprider ideer om att demokratin bör avskaffas är det dags att varna för dem.

Det må än så länge vara en liten sekt, men sekten har börjat samla en hel del folk till sina evenemang i Sverige.

Detta parti kan lättast kännas igen på att de för en högljudd propaganda för något de kallar ”det muslimska kalifatet”, nämligen tanken på en muslimsk stat (med huvudstad i Syrien) och på att de anser att demokrati och yttrandefrihet inte är värderingar som är förenliga med islam. De talar föraktfullt om icke muslimer (använder den rasistiska generaliseringen ”kuffar”). De har länge uttalat sig föraktfullt om judar och partiet förbjöds i Tyskland 2003 pga sitt judehat.

Dessutom har partiet globalt sett ett brinnande hat mot muslimer som tror på demokrati och individuell frihet, de är avfällingar i deras ögon.

Partiets syn på världen är dualistisk, det är gott och ont, svart och vit. Lätta och enkla svar på alla frågor om livet. Antingen tror man att deras syn på islam är den rätta, eller så är man en anhängare av västs system. Dessutom har de en extrem bokstavstrogen syn på religion där man antingen tror på deras version av den absoluta sanningen, eller så är man fördömd för alltid.

De håller på att etablera sig i Sverige. I veckan skrev Gudmundsson:

Den 19 augusti hölls en blygsam Eid-fest i Stockholmsförorten Husby där partiet uppgavs som arrangör. Men den 14 oktober slår man på stort. Då håller Hizb ut-Tahrir Skandinavien sin årliga kalifatskonferens – och enligt annonseringen blir Stockholm en av arenorna (huvudparten av konferensen hålls i Köpenhamn). Därmed bli partiets närvaro i svensk offentlighet fastslagen.

De har, förutom fester och aktiviteter i frontorganisationer, också  hållit demonstrationer i Stockholm.

Eidfesten arrangerades av Sayed Jalabi. Mediarepresentant i Skandinavien är Chadi Freigeh. Här är en av deras youtube-kanaler. Inbjudan till deras kommande konferens hittar ni här. En annan koordinator är Lway Al-Maeeni om honom skriver Gudmundsson:

En av arrangörerna till Hizb ut-Tahrirs svenska evenemang, Lway Al-Maeni, sade i ett anförande vid ett av evenemangen att det anfall som dödade Usama Bin Ladin var en ”våldtäkt” på islam, och att införandet av demokrati och mänskliga rättigheter likaså var en ”våldtäkt” på muslimer. Samme man står som ordförande för KTH Muslimska studenter, en medlemsförening i den breda paraplyorganisationen Sveriges Unga Muslimer.

Gudmundsson har tidigare citerat vad Lway Al-Maeeni sa om det förhatliga väst vid ett evenemang tidigare i år:

”De har attackerat oss och därefter sugit vårt blod. De har våldtagit oss, både fysiskt och mentalt.

De har våldtagit oss fysiskt, i och med att de kommer in i våra länder med deras pansarvagnar, med deras flygplan, och de kommer in och dödar vem som helst, som fallet var med Usama Bin Laden. De gick in i den islamska världen – de gick in i Pakistan – de våldtog vår auktoritet, och de brydde sig inte.

De har våldtagit oss, såsom ordet säger, våldta. Våra systrar, våra småbarn. Och det är det som deras ‘lösning’ för oss muslimer är.

De har även våldtagit oss mentalt, i och med att de infört tankar som demokrati och som de mänskliga – förnedrande – rättigheterna. De tvingar oss att tro på en tanke som inte är en tanke som kommer att befria oss. Wallahi, det som Väst kommer med kommer aldrig att befria oss.

Partiet håller än så länge en ganska låg profil med sitt hat mot demokratin i Sverige. Anledningen är att de flesta muslimer i Sverige anser att demokrati och islam är förenligt. Därför kan man inte organisera upp stöd genom att betona detta för mycket.

Men precis som Lway Al-Maeeni säger är partiet mot demokrati.

Demokratihat

För att förstå detta, och vilken fara denna extremistiska grupp utgör bör man gå till deras egna källor och läsa. Partiet döljer inte att de är mot demokrati. I både nationella och internationella hemsidor varnar de för demokrati och påstår att islam är oförenligt med både demokrati och mänskliga rättigheter. Det finns tusentals artiklar och sidor på nätet där de direkt visar att de hatar demokrati. Här är ett litet urval.

Via länkarna kan ni hitta deras hemsidor och själva söka vidare.

In March and April 2002, Hizb Ut Tahrir handed out leaflets in a square in Copenhagen, and at a mosque. The leaflet, which also appeared on the Danish groups internet site, makes threats against Jews, using a quote from the Koran urging Muslims to ‘kill them wherever you find them, and turn them out from where they have been turned you out.’ The leaflet also said, ‘The Jews are a people of slander…a treacherous people… they fabricate lies and twist words from their right context.’ And the leaflet describes suicide bombings in Israel as ”legitimate” acts of ”Martyrdom”. (Källa BBC)

*******

“Our grand plan over the next five to 10 years is to reinforce the people’s lack of trust and hope in the regime,” said Rochmat Labib, the group’s Indonesia chairman in a rare interview with a Western reporter. “That’s what we are doing now: converting people from democracy, secularism and capitalism to Islamic ideology. (Källa)

*******

What is really heart-breaking is to have individuals supposedly in the camp of Islam, like the leaders of al-Nahda Movement, participating in the attempt to deceive the Muslims and pushing them to sacrifice their lives for the sake of executing the plans of the Kuffar, such as their attempt to dilute the wholesome Islam with the squalor of Kufr by calling for the so-called “liberal Islam”. Nevertheless, what is heart-warming and promising for the Ummah is for the public addresses to be delivered and to have banners in the streets of the Tunisian capital during the marches saying “no to capitalism and no to democracy, yes to al-Khilafah”. (Hizb-ut-Tahrirs officiella hemsida, jan 2011)

*******

»Vi er samlet her i dag, fordi ytringsfriheden er et forbandet instrument i politikernes hænder«, lød det blandt andet fra talerstolen på Sankt Hans Torv. I islam har vi pligt til at sige sandheden. Ytringsfriheden er friheden til at lyve«. (Danmark 2008 inför en demonstration med 1000 meningsfränder)

*******

”The invasions of Iraq and Afghanistan were intended to strike Islam out of the Ummah altogether by imposing the Kufr democracy on these lands and using them as springboards to spread their ideology to the rest of the Muslims… They employed “scholars” with great titles and costumes and set-up “Islamic” organizations and forums to promote “Moderate Islam” and the secular kufr concepts of Freedom, Democracy and Human Rights which are part of this new religion, smearing true Islam with terms such as “Islamism” and “radical Islam” in order to deceive the Ummah into adopting secularism…  And Islam will prevail, not Freedom & Democracy as Bush often repeats.”  (Hizb-ut-Tahrirs hemsida, 2008.)

*******

”On the other hand, America will work assiduously and with all her might towards sowing the concepts of the Western civilization, such as “Democracy”, “globalisation”, “Human Rights”, “freedoms”, “women’s liberation” and “economic policies” that are linked in terms of planning and financing to international institutions such as the IMF and the World Bank. This will lead to the consecration of the Western civilization and the obliteration of the Islamic civilization amongst the Muslims, thus weakening their resolve and determination to establish it in the realm of life. ” (Hizb-ut-Tahrirs hemsida, 2003.)

*******

The Ummah is desperately looking for solutions while Hasina continuously warns people against any undemocratic rule. The drama will continue till the imperialists decide on a solution, or the US makes a deal with any of the parties and brings it to power or it decides on something else. And then the same drama is repeated. Democracy will never solve people’s problem as the political system does not come from the belief this Ummah holds. Allah (swt) says. (Hizb-Ut-Tahrir i Australien 2012, med en bild på ordet demokrati överstruket i artikeln.)

*******

The true irony for those hell bent on global regime change such as David Cameron is that the NOTW has exposed the democratic political system as being nothing more than a tool in the hands of the corporate elite. The lessons from the last week or so are clear; democracy and western liberalism are not ideas upon which to build a society. Despite the political rhetoric the Muslim world has no need for a corrupted, immoral system such as liberal democracy. If anything only the implementation of Islam at a state level can show all of humanity how to live in a manner where the privacy of everyone is protected and the government is not influenced by those with corporate power. (Partiets engelska hemsida, 2012)

*******

Democracy, Democracy, Democracy is the repeated call that bellows from the four corners of the globe. It is the established order in a chaotic and unstable world, where every critic of democracy is viewed with heretical suspicion. For every political problem, we are told, lies a democratic solution. For every civilization, for every country for every tribe, for every time – goes the mantra – democracy is the claimed answer to all our ills… Though many have argued that religion and democracy are compatible, this may be right in the private arena but cannot be the case in the public space – where either religion or democracy can enjoy primacy, but never both at the same time. Religions inherently believe that laws and values are the product of divine revelation without human involvement whereas democracy is about subjecting everything to human scrutiny and passing laws by numerical majorities. (Partiets engelska hemsida, 2012)

*******

As for Capitalism, it is built upon the basis of separating religion from life. This idea constitutes its Aqeedah, its intellectual leadership and its intellectual principle. According to this intellectual principle, man formulates his own system in life; also, it is imperative to preserve man’s freedoms, namely the freedom of creed, the freedom of expression, the freedom of ownership and the personal freedom. The Capitalist economic system arose out of the freedom of ownership; hence, it became the most prominent feature in this ideology and the most significant outcome of this ideology’s doctrine. Thus, this ideology was named the Capitalist ideology, as a form of naming something by its most prominent feature.

As for democracy, which has been adopted by this ideology, it stems from the feature of man laying his own system. Hence, the nation is the source of authority. The nation designs the systems, hires the ruler to govern it and takes away the authority from the ruler whenever it wants. The nation lays down the regime it chooses for him because ruling is a contract between the people and the ruler to rule according to the system that people lay down…

Therefore, it is imperative in Capitalism to secure the freedoms of the individual. In order to ensure this freedom, every member works for the sake of society. Freedom of belief is therefore one of the issues sanctified by this ideology. (Partiets officiella hemsida)

*******

In other words, the Kafir West who carries the Aqeedah of misguidance says that sovereignty belongs to the people, and referred to it as democracy, while we as Muslims believe that sovereignty is exclusively for the Shari’ah; hence, it is a struggle between Kufr and Islam and between Kuffar and Muslims.

The most perilous of these slogans is that of Human Rights which America had adopted in the late seventies, during Carter’s term of office… According to America and the rest of the Western countries, Human Rights means the freedom of creed, the freedom of expression, the freedom of ownership and personal freedom. Personal freedom is the most repugnant aspect of these freedoms for, according to them, it means that man is free to choose the behaviour he wishes, such as being homosexual or fornicating or taking intoxicants and the like; he undertakes and forsakes whatever he wants, thus debauchery is a moral constitution amongst the followers of this ideology. The states of Kufr, headed by America, resort to several devious and wicked styles and means in order to propagate and establish these slogans in the Muslims’ lands… (Partiets officiella hemsida 2000)

Om man läser i det halvofficiella forumet för partiet så kan diskussionen se ut så här i demokratiforumet. Här är några få exempel kring om demokrati ska vara tillåtet eller inte. Notera att partiet anser att alla muslimer som är för demokrati är förrädare i deras ögon.

Democracy by defination is that the people rule themselves by themselves which means that the sovereignity belongs to the people which again means that the people legislate. It is the polititical manifestation of the capatalist ideology and it implies the separation of religion from state. The origin of democracy started long time ago, after the church was controlling every things,the intellectuals at that time was not happy with the situation and the end result was a confrontation between the two which ended in the separation between the religion and the state.In islam the situation is fundamentally,totally and absolutely different,in islam the sovereignity belongs only to Allah who is the only one who has the right to legislate. The political system of islam is the khilafah(there is no islam without the khilafah and no khilafah without islam)

In the khilafah the sovereignity belongs to Allah and the authority belongs to the ummah, which will choose one of its son as a khalifa and give him the baia to rule by islam. It will obey him so long he rules by islam,if he does not they will not obey him. There are many mechanisms to check the khalifa, including the ummah, the consultive assymbly and the court of unjust cause ect.The khalifa can stay in his position so long he rules by islam,if he deviates and does not correct himself, he will be removed by the court of unjust cause.

I hope this give you some information, please do not hesitate to ask an insh Allah I will follow by another comment. (Källa)

*******

Whilst it is true that there is a contradiction and gap between the general public perception of democracy (people ruling themselves) and the reality (corporations making or breaking candidates), I’m thinking we shouldn’t necessarily make that the basis of our discussion, ESPECIALLY with Muslims. With non Muslims, it can be pointed out to show they believe in something contradictory in nature (to help break their delusions about it being the best system around), but with Muslims, they need to understand that belief in democracy is wrong whether ultimate control is with the corporations or even if it is truly in the control of the people- it is still inherently wrong. (Källa)

*******

For a muslim there is no choice except islam…. Unfortunetely there are still many muslims that do not understand this issue because their political awareness about islam is nil.You can imagine that a leader of a muslimsbrotherhood stated publically that freedum is more important than islam. (Källa)

*******

True. Politics is major part of Islam. I guess those who pick and choose fards and happy with personal rituals should know that it is the sunnah of the cursed jews and christians to pick and choose what they want. Lets not forget the other corrupt kufr concepts such as FREEDOM and Human rights that they trying to portray to muslims as if that is some kind of an islamic concept and sell it under the banner of democracy. (Källa)

*******

In islam Allah is the legislator, and therefore as people know it being a complete way of life means we get all our rules from allah. This also includes the political structure which is also based upon the islamic aqeedah and therfore implements only the rules of allah.

Secularism was based upon the devide between religion and politics and therefore god has no place in ruling. As a result demoracy becmae their political framework, and is clearly defined as the rule of the people for the people by the people. This is the only understanding of democracy as it is the reality of the word.

The rule of the people and by the people means that allah is not the legislator it is what the people choose. Even if majority of people were to select aspects of islam in this structure would not make the structure islamic or justify its participation as the structure still allows kuffr to come in.

Therefore an idea which is kuffr, which then has a system based upon this kuffr idea, are two of the same. the system cannot be seperated from the idea.

this is the premise people have to accept before we go on. There is a good thread on the forum about democracy which clearly highlights democracy as kuffr and has no place in islam any one who believes in democracy is contradicting clear cut ayats of the quran.

To establish whether voting is halal or haram you need to seperate the intention of the people and look to the rule. People give emotional arguments as to why it should be participated in (i.e standing up for our rights etc). this is a dangerous premise as its reaffirming the criteria of benefit which is the kuffar view point in life and not that of muslims. (Källa)

*******

Allah SWT clearly says in the Holy Quran:

It is not befitting for a believer, man or woman, when a matter has been decided by Allah and His Apostle, to have any option about their decision: if any one disobeys Allah and His Apostle, he is indeed on a clearly wrong path. 
[TMQ 33:36]

”But no, by your Rabb, they can have no Iman , until they make you the judge in all disputes between them and find in themselves no resistance against your decisions and accept (them) with full submission.?

[TMQ 4:65]

?The rule (Hukm) is for none but Allah, He has commanded that you worship none but Him, that is the straight Deen, but most men know not.?

[TMQ 12:40]

?Do they then seek the judgment of (the Days of) Ignorance (Jahiliyyah)? And who is better in judgment than Allah for a people who have firm belief??
[TMQ 5:50]

From this it should be clear that there is no other deen acceptable to Allah SWT, other than ISLAM!

hence, participating in democracy, whether that is by voting, lobbying the MP or by any other means, is clearly HARAAM! so there is punishment for any HARAAM action which is committed. (Källa)

Om man söker på mänskliga rättigheter ser man att diskussionen ser ut på samma sätt. Ett par exempel:

Salam

As the kuffar and its agents continue there ideological attack on islam and its values, one of there tactics to get muslims to adopt there values is through promoting human rights and Islam being compatible and for those who have no shame even suggest human rights came from Islam.

Inshallah it would be benefical to discuss this idea where it came from and if it has any links with islam? (Källa)

*****

Salam brother
Human rights, freedom, equal opportunity employer all these are capitalistic concepts which clearly contradict islam, and their main purpose is to close the holes in the capitalist ideology. There are also many concepts similar to them falling under the same category and has nothing to do with islam. The question is: is it allowable for the mulims living in the west to resort to these concepts when they are subjected to discrimination? I hope as many members participate in this important topic. (Källa)

*******

Human rights has no link to Islam,as brother Romia explained it comes from the capatalist ideology which promotes human rights promotes man is free to do what he wants and make his own choices so if he chooses to be a gay thats his right and no one can say anything. In Islam there is no such thing. Human beings need to live by the laws Allah has revealed and cannot decide what is good or bad or right or wrong from thier own limited minds.  (Källa)

*******

It goes down to a Muslim being a slave of the creator and does whatever his master orders him to do. He does not live his life according to how he likes. When a Muslim says the shahadah he has given up his freedom away.  It’s true due to not using the right words Muslims can easy be fooled. Such as the rights given in the quran and human rights have nothing in common apart from the words sounding similar! They are two separate concepts. (Källa)

Så kan man fortsätta. Homosexuella beskrivs som vidriga monster, det generaliseras om judar. Kvinnor ska hålla sig i bakgrunden, etc, etc.

PS

En disclaimer. Om du generaliserar om islam bara för att det finns galna islamister som kallar sig muslimer, placerar du dig på samma nivå som Hizb ut-Tahrir som generaliserar om otrogna kuffar. Du bestämmer själv om du vill vara islamofob, och därmed göra samma misstag som Hizb ut-Tahrir. Sverigedemokrater – nej tack!

Antidemokratiska biståndsmotståndare, varför det?

Är demokrati viktigt eller inte i samhällsutvecklingen? I DN idag har Hanne Kjöller har intervjuat Anders Östman som är en SIDA- och biståndskritiker. I den intervjun säger Anders, utan att motsägas, att demokrati inte är viktigt för att ett land ska utvecklas.

Vi möts över en lunch och Anders Östman börjar med att påstå att Afrika inte behöver demokrati för att utvecklas. Det är att svära i kyrkan. Värdegrund, demokrati och mänskliga rättigheter är nyckelbegrepp i den svenska biståndsdebatten.

Men, menar Anders Östman, demokrati är ett resultat av utveckling – inte tvärtom. Tågordningen är stabilitet, ekonomisk utveckling, sociala framsteg och sist demokrati. Men av Afrika förväntar vi oss en historiskt omvänd utvecklingsprocess.

Det där är så typiskt för biståndsdebatten idag. Extremerna dominerar debatten. Å ena sidan biståndskramare som vill fortsätta med det vi alltid gjort och å andra sidan biståndsmotståndare som säger att man borde lägga ner biståndet. Bland motståndarna finns det en extrem grupp som fått för sig att demokrati inte är så viktigt. Anders Östman är ett sådant exempel. Den internationellt sett mest berömda antidemokraten i biståndsfrågorna är Dambisa Moyo.

“The uncomfortable truth is that far from being a prerequisite for economic growth, democracy can hamper development as democratic regimes find it difficult to push through economically beneficial legislations amid rival parties and jockeying interests. In a perfect world, what poor countries and the lowest rungs of economic development need is not multi-party democracy, but in fact a decisive benevolent dictator to push through the reforms required to get the economy moving…. Western mindset erroneously equates a political system of multi-party democracy with high-quality institutions… But the two are not synonymous.”

Tack och lov håller inte alla med Östman, Kjöller och Moyo. Fredrik Segerfeldt markerar klart att han anser att demokrati har ett egenvärde i sitt svar till DN idag.

Att dessa biståndsmotståndare anser att demokrati inte är viktigt i biståndet, eller i U-länders utveckling anser jag är ganska absurt och ironiskt.

Vet ni varför jag anser det?

Det är exakt så man resonerat i flera decennier på t.ex SIDA. Man har öst biståndspengar över diktaturer och tveksamma diktatorer. Allt har rättfärdigats genom att man sagt att demokrati inte är så viktigt. Det kan komma senare. Bröd före rösträtt, traktorer före mänskliga rättigheter.

Stockholmssyndromet kanske? Jag tycker det är fantastiskt roligt att se att biståndsmotståndarna säger sig bekämpa det gamla SIDA, och de gamla biståndsmönsterna, genom att resonera precis som de de kritiserar!

Jag säger samma till motståndarna till bidtåndet som jag förr sagt till SIDA-byråkrater av gamla skolan. Historia är viktigt. Studera  hur de tänkte som byggde det svenska välståndet en gång i tiden. Du kommer att se att de tjatade om vissa saker. Frihet, demokrati, frihet, demokrati, frihet, demokrati och demokrati och ännu mer demokrati!

Det där med demokrati och invandring…

Sverige har förändrats massor de sista 40 åren, och det gillar jag. Jag älskar den bredd vi fått i den svenska kulturen med mångkulturen. Jag är för invandring och vill i praktiken ha en så fri invandring som möjligt. Fri invandring för invandrare som kan skaffa egen försörjning är nåt jag t.ex menar att vi borde införa direkt idag , men vi ska vara generösa med övrigt invandring också. Mycket generösare än idag. Men förutom att vara antirasist och vän av invandring så är jag också demokrat.

Ja, jag tror på demokratin. Det är inte så att jag i medmänsklighetens och invandringens namn är beredd att ge upp demokratin, tvärtom anser jag att demokrati och medmänsklighet går hand i hand.

Jag anser att en del av orsaken till den främlingsfientlighet vi har idag i Sverige, och integrationsproblemen, beror på att politikerna aldrig frågade medborgarna på 60-talet och 70-talet om de ville förändra Sverige, om de ville ha en stor invandring i femtio år framåt.

Nu hoppar säkert många läsare till. Många jag pratar med gör så.  Det händer att jag påpekar att jag anser att vi inte har brytt oss om att fråga folk om de vill ha invandring och förändra Sverige och väldigt, väldigt många anser att mitt uttalande är absurt. Väldigt få anser att politikerna frågat medborgarna om de vill ha in invandrare, intressant nog. De flesta anser att politikerna inte gjort det.

Jag får ofta höra från folk som är för invandring att ”man kan inte fråga folk om allt innan man gör det”, eller ”sånt där ska man inte fråga folk om, allt ska inte omfattas av demokratin” och ”du förstår väl att de flesta hade sagt nej om vi frågat folk 1960 om vi ska ta in 50.000 per år i 50 år och förändra Sverige, göra det mångkulturellt istället för monokulturellt”…

Hmmm… Jo, det kanske är så?!

Om du tillhör de som anser så som de i citaten ovan, sitter du nog redan och småhoppar i din stol. Du tycker kanske det låter rasistiskt att man ens ska fråga folk om en sån sak.

Då får jag fråga vad mer vi ska undanta från demokratin? äldrevård, sjukkvård, skola, dagis, eller? Vid de tidpunkter då man infört något stort och nytt i socialsystemet har man oftast haft en stor och grundlig debatt. Om pensionen, om arbetarskyddet, om arbetstider, om vad det betyder, för och emot, att förändra Sverige i framtiden på det sättet. Ofta har vi haft riksdagsval och öppen debatt i samhället kring detta, om det är rätt eller fel. Och ändå betyder invandringen och det mångkulturella samhället MYCKET mer för Sverige. Det är en förändring i klass med införseln av demokratin, protestantismen och den kristna tron i Sverige. Så mycket förändras Sverige av det. Och vi har aldrig haft en dskussion bland folk om de vill hadet eller inte.

Min poäng är att om man inte har med sig folk på en så genomgripande reform, så skapar man problem. Man får med folk genom den demokratiska processen.¨

Men, tänker säkert en del, tänk om folk hade sagt nej till invandringen. Jo, säger jag, det är demokrati. Då hade antirasister och invandringsförespråkare fått vässa sina argument och visa att medmänsklighet är bättre. Demokrati är liksom inget man bara ska skita i!

Vi har en förbannad tur att integrationen gått så bra som den har i Sverige (och resten av Europa) med tanke på hur lite man brytt sig om att försöka få med folk, och än mindre hur man fråga efter folks åsikt i frågan.

Tyvärr tänker ganska många politiker som Peter Sutherland, FN:s talesperson i Migrationsfrågor, gör. Han var ute igår i brittiska överhuset och höll ett tal som osade av förakt mot demokratin.

Sutherland vill att man struntar i befolkningen och ”undergräver” idén om det monokulturella samhället. Jag är också mot det monokulturella samhället och extremt mycket för mångkultur, men jag är också DEMOKRAT. Ett diktatoriskt beteende är diktatoriskt även om en person anser sig vilja göra ”goda” saker genom odemokratiska metoder.

Tyvärr är denna idiot, peter Sutherland, en konspirationsteoretikers dröm. Han kombinerar för tusan allt som konspirations-knäppgökar går igång på numera. Bilderberger, frimureri, judisk, Goldman Sachs, FN, brittiska överhuset, GATT/WTO, Trepartskommissionen, påven (!) o katolikerna… Så idag har världens alla konspirationsknäpppgökar fått kollektiv orgasm.

Där det är demokratiunderskott, där frodas konspirationsteorier, hat och fördomar. I mörkret frodas troll och odjur… Ska det vara så svårt för folk att förstå sånt?

Ja, jag kanske låter naiv nu, det tycker säkert en del. ”Vad då, fråga folk, folk hade bara sagt nej” eller ”fråga folk, betyder att man debatterar om invandrare är bra för Sverige eller inte och sånt FÅR man inte debattera, man får inte ifrågasätta medmänsklighet”… Jag har hört argumenten ofta. Och jag tänker att vi verkligen måste leva i demokratins barndom om vi anser att folkets röst ska betyda så lite…

Och NEJ, detta betyder inte att jag hade varit beredd att acceptera Hitler i demokratins namn. Att vilja skada människor eller avskaffa demokratin är inte samma som folkstyre, dvs demokrati!

mer läsning: DEMOKRATI 2.0

Demokrati 2.0: Politik och religion och det där med att ”välja sida”…

Ibland upplever jag att skillnaden mellan politiken och fundamentalistiska religioner är mindre än man ofta tror. Politik idag går, lite förenklat, till så här. Vi har ett gäng politiska inriktningar, ett gäng ideologier och ett gäng partier. Den politiska samhällsdebatten består i att du väljer sida. Alliansen, de röd gröna, och gärna parti och ideologi också. Sen måste du beskriva verkligheten så att den sida du valt blir den ”goda” sidan och den eller de andra ”de onda”.

Speciellt om man är politisk opinionsbildare, t.ex. lobbyist för lobbyorganisation eller ”propagandist” av nåt slag, måste fungerar det så. Vill man påverka politiken partipolitiskt finns i praktiken inget annat alternativ, även om enskilda debattörer kan vara mer ”gränsöverskridande” än andra. Kritik mot ”de egna” hålls inom leden. Man följer partiet och/eller sidan man valt i allt arbete utåt. Lojalitet är viktigt… Samhället kan bara fungera bra om den egna ideologin följs. Misären följer i ”de andras” spår…

Halleluja! Visst finns det likheter med religiös fundamentalism. Man väljer sida, man beskriver verkligheten utifrån sin egen religion som om den var den enda sanna, utan självkritik. Frälsning får man om man lojalt följer den egna gudsbildens alla påbud och andra religioner leder in i fördärvet och in i helvetet.

Jag tror att denna syn på politiken kommer att ifrågasättas mer och mer. Precis som denna religiösa grundsyn ifrågasätts. En religion, eller en ideologi ska vara ett hjälpmedel för att hitta rätt i livet, inte en lagbok för vad man får eller inte får tänka.

Att kunskap och sanningar kan finnas utanför den egna religionen och att den egna religionen ha agerat så in i helvete (!) fel, är en insikt som faktiskt fler och fler börjar ta till sig i vår sekulariserade värld. HBT-debatten i svenska kyrkan, och debatten om kvinnopräster visar det t.ex. Samma debatt är nödvändig inom politiken.

När en tankesmedja, eller nån uppkäftig politisk blogg ”väljer sida”, eller samhällsdebattör beskriver verkligheten utifrån den egna sidans världsbild, enligt en dualistisk metod där vissa är goda och andra onda, mår jag lite illa…

Det skrämmande är att det är denna politiska metod som anses vara ok idag. De flesta som villigt kastar av sig sitt kritiska tänkande när de går med i ett politiskt parti (eller en religion) gör så för att de TROR att de tänker kritiskt. De tror att deras världsbild stämmer helt överrens med partiets/ideologins/sidans.

Och det finns 2, eller ca 8-10 tankesätt att välja på, beroende på hur man ser på saken. Inom partipolitiken 8-10 åsiktspaket som man får acceptera och propagera lojalt för.

Och så är det med det mesta i politiken. Politiken i Demokrati 1.0, som vi har idag är extremt religiöst dualistisk.

Antingen är man högljutt mot eller för arbetarätt. Antingen mot utförsäkringarna och ser inte alls problemen med de många sjukskrivningarna i det gamla systemet, eller så ser man inte alls lidandet utförsäkringarna skapar och bara jollrar glatt över att antalet sjukpensionärer går ner. Antingen fokuserar man på marknadens problem eller blundar för problemen. Antingen gnäller man på Carema eller så försvarar man Carema. Antingen är skolpengen bara bra eller så är den bara dålig. Antingen ska copyright avvecklas helt eftersom copyright är satans verktyg, eller så ska copyright med alla absurda konsekvenser försvaras mot de ”galna” piraterna… Etc, etc…

Inte alla tänker så här svart och vitt, men den officiella politiken för t.ex. partierna och dess företrädare och aktivister är oftast väldigt svart och vita. Speciellt absurt blir det om man studerar rapporter från tankesmedjor, lobbygrupper eller partier.

Istället för att ta reda på HUR det förhåller sig, med något, och lyfta fram olika lösningar på hur man bör agera för att lösa ex. ett problem, så skriver man ihop en rapport eller skriver en rapport med den ena sidans argument och bevis bara. Det kallas demokratiskt idag…

Jag skulle vilja att man började lyfta fram de olika sidorna mer. Reflekterade… Att man la fram olika sidors bevis och argument och statistik.

Som det är nu anses det nästan som fel och kätterskt att vara liberal, som jag, och anse att LO, S och andra vänsteraktörer faktiskt har rätt i mycket av det de säger om arbetarrätt och socialpolitik. Lite på samma sätt skulle det väl vara för den stackars sosse som offentligt skulle säga att denne hämtat mycket inspiration för sitt Socialdemokratiska arbete från Timbro. Det skulle bli ”bränn kättaren på bål”, typ!

Jag tror att framtiden, Demokrati 2.0, kommer att se annorlunda ut. Politiken kommer att erbjuda fler alternativ. Personval och fraktioner av partier, och spontana initiativ från grupper av människor utanför partistrukturerna, kommer att betyda mer. Det kommer att finans tusentals ”paketlösningar” att rösta på, inte bara 8-10 stycken.

Demokratin idag ser ut ungefär som den gjorde i demokratins barndom, när alla fått rösträtt, alltså på 20-talet och 30-talet. valsystemet är ungefär detsamma. Partier med regionala kandidater och listor. Partipiskor. Partilojalitet. Fixa partiprogram.Religionsliknande dualism med ”goda” och ”onda” krafter. Toppstyrning. Dessutom en politiskdebatt som förutsätter att folk måste välja ett parti för att kunna påverka politiken i stort.

Internet håller att förändra folks syn politik.

Förr eller senare kommer folk att kräva något mer av politiken än det vi ser idag. Demokrati 2.0 kommer att växa fram vare sig vi vill det eller inte. Och dagens system med partilojalitet, att man måste välja sida, etc, kommer att ses som lika demokratiskt operfekt. Som vi ser på den gamla ståndsriksdagen med präster, borgare, bönder och adel och kungen…

Framtiden tillhör nog grupper som direkt ser sig som tvärpolitiska eller icke partibundna. Att många väljare och politiskt intresserade idag redan gärna engagerar sig i sånt, som tex Soppkök Stockholm, tyder på att det redan idag är på gång…

Läs mer om mina tankar om demokrati och politik: Om representativ demokrati och direktdemokrativår odemokratiska demokrati,Vi måste utveckla Demokrati 2.0Demokrati 2.0Ideologiernas problem och medborgare, inte väljare och min liberalism och partilös liberal och partilös pirat igen samt att skapa 2000-talets liberalism samt att flyta med eller mot strömmen. Och om att ”begrava Goebbels en gång för alla”… Det var en gång… Att välja sida…

Demokrati 2.0, om att begrava Goebbels en gång för alla.

Du som ogillar liknelser med nazismen och antydningar om att nazisten Joseph Goebbels och det politiska livet i Sverige idag har nåt gemensamt kan genast sluta läsa. Jag ska prata om partipolitisk taktik och halva sanningar och om varför folk tappar tron på politiken och varför folk väljer att rösta på populistiska partier eller blir extremister.

Det här blogginlägget blir självutlämnande… Jag ska beskriva hur jag tog mina första steg in i politiken. Det här är mycket om vem jag är…

Mitt första möte med politiken var 1988. Det var val då. Ett antal saker skedde i samband med valet som påverkade mig mycket. Vartän jag vände min blick såg jag inget annat än politisk propaganda, halvsanningar och taskspel.

Det började med en debatt mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om hemlösheten i Malmö. Både M och S grundade sina argument på statistik som kom från någon frivilligorganisation. Men varken S eller M använde den statistiken, utan bara delar av den. Nämligen de delar som passade in i deras ideologi.   Det förbryllade mig så mycket så att jag, en politiskt nyvärpt 17-åring kontaktade partierna. Båda partier medgav att de hade valt delar av siffrorna, att de bara beskrev halva sanningen, men att det var rätt att göra så, för att ”moderaterna måste vinna valet” eller ”Socialdemokraterna måste vinna valet” och att ”man bara gör så”.

Hur skulle det se ut om en sosse medgav begågna fel i egna partiet eller sa att en moderat hade rätt, liksom…

Ju mer jag tittade på politiken ju mer såg jag av samma sort. Dessutom började jag bli ganska illamående av mycket av det jag fick reda på i storpolitiken. Det kalla kriget, och Sveriges hemliga medlemskap i Nato, gjorde mig illamående. Jo, det kände jag till. I Kullabygden fanns det ett batteri 15 cm kanoner riktade mot Öresund, som bara kunde fungera i samarbete med liknande batteri på danska sidan. Inte så svårt att lägga ihop 1+1, eller hur?

Andra världskriget

Dessutom reagerade jag på allt jag såg om hur man beskrev andra världskrigets historia. Jag förundrades över att man utelämnade delar av det som hänt, och vinklade beskrivningar, även i de fall när man visste att verkligheten var mer komplicerad än hur de beskrev den.

Jag har alltid varit antinazist och antirasist. Men mitt engagemang föddes på allvar 1988.

1988 fick jag för första gången veta att inte bara judar förintats i koncentrationsläger, ghetton och arbetsläger i nazityskland, utan även funktionshindrade, homosexuella, ryssar och zigenare. Detta var en av de största chocker jag någonsin fått politiskt sett.

Varför? Historieundervisningen, artiklar och böcker jag läst berättade inget om detta. Men vad som var värsta var att till och med en del judar jag pratade med sa att det var farligt (!) att säga att zigenare, ryssar och funktionshindrade också förintades i nazisternas medvetna folkmordskampanjer. På något mystiskt sett skulle alltså förintelsen av judar förringas genom att man sa att även zigenare och funktionshindrade förintades.

Sen blev jag utskälld när jag jämförde Hiroshima med nazistiska utrotningar, japaner som förintades för att de var japaner fick tydligen inte jämföras med judar som förintades för att de var judar… Och försökte jag jämföra förintelsen av japaner med förintelse av funktionshindrade så var jag bara knäpp och revisionistisk…

Det tog mig ganska hårt att se hur en del folk som mist sina anhöriga i förintelsen kunde vara så kallhjärtade att de inte brydde sig om den nazistiska förintelsen av andra folk, som zigenare och funktionshindrade. Det chockade mig mycket .

I samband med detta fick jag för första gången veta att Sverige haft rasbiologiska tvångssteriliseringsprogram. Fast det fick man inte heller prata om. ”Du överdriver”, ”det prata vi inte om”, ”det är onödigt”, fick jag höra. På Arbetets insändarredaktion fanns det till och med en lapp, som Tony Kaplan, insändarredaktören, hade vid sitt skrivbord om att man inte skulle ta in insändare om bland annat detta (plus en rad andra saker, som rasism, Skånepartipropaganda och information om Sveriges samarbete med Nato) i tidningen…

Ja, de visste om allt detta bland journalisterna, men de skrev inte… Det passade sig inte i debatten som den var 1988.

Appropå tvångssteriliseringar kom den debatten igång 1997. Då såg jag samma saker som jag sett 1988 om förintelsen. 1997 pratade man bara om en del av den rasbiologiska steriliseringspolitiken. Det var inte läge att prata om annat, de var tvungna att ”fokusera”.

Jag minns än idag ABF-seminariumet där en funktionshindrad kvinna stod upp, inför Maija Runcic, Helle Klein, Arne Ruth och de andra debattörerna och sa att hon både tvångssteriliserats och fått sina barn omhändertagna PÅ 1980-TALET, för att hon var funktionshindrad. Hon möttes med tystnad. En del sa att ”det kan vi inte ta upp nu”… Mina försök att berätta att svenska rasbiologer tvångssteriliserat hundratusentals indier och afrikaner av rasistiska skäl efter andra världskriget bemöttes med samma tystnad. ”Vi vet att det är så”, tack, joho, men varför får man inte diskutera det här då, liksom?

Men nu glider jag iväg… Åter till 1988.

Valet närmade sig. Ju mer jag såg av hur politiken fördes ju mer vilsen och besviken blev jag. Socialdemokraternas partipropaganda beskrev bara halva verkligheten, dvs den Socialdemokratisa, och de borgerliga beskrev det utifrån borgerligt perspektiv. ”Så fungerar politiken”… Jo, jo…

Att hamna fel i livet

En del tappar det politiska modet och bli deprimerade och sluta tro på politiken. Jag valde en annan väg, jag blev politisk extremist och gick med i EAP; Europeiska Arbetarpartiet. Men allt det jag skriver om var alltså det som skedde INNAN jag ens visste vad EAP var.

Sen länge har jag lämnat detta bakom mig. Jag är inte längre konservativ och arbetar inte i en liten politisk halvsekt längre. Jag upptäckte, sent omsider, att EAP använde samma metoder, med lögner, självcensur och halvsanningar i sitt politiska arbete, och det i en mycket värre form än de etablerade partierna. Men min urprungsfrågeställning är samma.

Än idag förundras jag över det jag upplevde som 17 och 18-åring. Det har präglat mig mycket och visar för mig vad som är fel i politiken. Jag avskyr politiska halvsanningar.

Kanske min avsky för hur det politiska systemet fungerar idag beror på att jag att jag varit det mobbade barnet i en officiellt sett ”mobbingfri” skolor, och att mina familjeförhållanden varit lite konstiga. Det där med gruppdynamik och halvlögner hade jag sett nog av hemma och i skolan. Om man då möter samma sorts halvlögner i politiken, är det lätt att man hamnar fel.

På twitter har jag haft en diskussion om Alliansfritt Sveriges metoder. Jag läste en artikel de skrivit om vapenaffärerna Alliansen gjort med Saudiarabien. Det fascinerande är att bloggen Alliansfritt Sverige bara kan bedriva politiskt arbete för sin sak genom att konsekvent avstå från all kritik mot S, Mp och V. Därför blir det bara halva sanningen som presenteras på deras sida. Det är väl inget konstigt, har flera bekanta på twitter sagt till mig, Alliansfritts idé är att beskriva vad regeringen gör fel, inte vad sossarna gör fel.

Nej… De flesta som är inne i den politiska svängen idag ser nog inget konstigt i det. Så är politiken. Alliansens partier ska bara hacka mot sossar och är man mot Alliansen och Socialdemokrat ska man vara lojal och hacka på borgare.

De som ogillar denna form av politik förstår nog varför jag reagerade. Jag blir illamående. Jag får flashbacks av alla de teroriska och taktiska halvsanningar jag stötte på i den politiska sekten EAP och jag får flashbacks av allt jag upplevt genom åren av samma halvsanningar och tokerier i det etablerade politiska livet. I förrgår, när diskussionen  på twitter om Alliansfritt började, var jag tillbaka i 1988…

”Men det är ju klart att vi inte kan beskriva hela situationen för de hemlösa i Malmö, för då skulle vi vara tvungna att säga att delar av det Moderaterna säger är rätt och att vi själva begått en massa misstag som lett till misären. Det förstår du väl att vi inte kan. politik funkar inte så…”

Nej, politik fungerar inte så, kanske… Men jag är inte ett dugg förvånad över att folk blir extremister, eller att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Ingen borde vara förvånad, faktiskt. Politik, fungerar ju så…

Joseph Goebbels då?

Jo, han sa att i propagandasammanhang får man aldrig ljuga. Man måste ALLTID ge åhörarna och läsarna sanningar, även om det bara är halvsanningar och fjärdedelssanningar.

Är det inte lite bedrövligt att vår demokrati är uppbyggd kring ideologier och partier som levererar halvsanningar? Alliansen ljuger inte, de bara utelämnar lite och ger en sosse-negativ vinkel på det de säger. Socialdemokraterna ljuger aldrig heller, de bara utelämnar det som är besvärande för dem och ger saker en anti-Alliansen vinkel. Och Alliansfritt Serige ljuger givetvis inte heller när de bera gnäller på borgarna i samband med Saudiaffären.

Är det en annan sak än det Goebbels pratar om, eller samma sak, att vinkla politisk rapportering så den blir t.ex. pro Alliansen och anti-sossarna? Eller? vad anser ni?

Men måste det vara så här?

Jag tror att folk om 200-år kommer att ömsom skratta och ömsom förfäras då de läser om hur demokratin fungerade 2012. Ungefär som vi ömsom skrattar, ömsom ser ner på och ömsom förfäras över det vi läser om riksdagarna runt 1812… 

Och, javisst… Att ha begått politisk misstag, valt fel vägar och att vara självutlämnande om det anses inte heller helt ok idag. Speciellt inte om man vill göra karriär. För väl då att jag inte bryr mig om karriären.

Goebbels är död. Låt oss begrava honom en gång för alla!

*******

 Läs mer om mina tankar om demokrati och politik: Om representativ demokrati och direktdemokrativår odemokratiska demokrati,Vi måste utveckla Demokrati 2.0Demokrati 2.0Ideologiernas problem och medborgare, inte väljare och min liberalism och partilös liberal och partilös pirat igen samt att skapa 2000-talets liberalism samt att flyta med eller mot strömmen.

PS

Jag känner starkt för detta och för mig är jämförelsen med Goebbels helt relevant. Tar du anstöt av det är det ditt problem, inte mitt.

Demokrati 2.0, om representativ demokrati och direktdemokrati

Jag följer med intresse diskussionerna om demokrati i piratrörelsen. Den är den kanske viktigaste anledningen till att jag än idag, trots min stora besvikelse över vad Piratpartiet gjorde under valet 2010, hyser så stor sympati för piraterna att jag kallar mig både liberal och pirat. Det är inom piratrörelsen man hittar den mest livaktiga debatten om hur framtidens demokrati kan se ut och hur demokratin kan utvecklas.

En av de saker jag ser debatteras ibland rör frågan om den representativa demokratin är död. Innebär internet att framtiden är direktdemokratik?

Inte nödvändigtvis, skulle jag säga.

Den representativa demokratin har problem. Utan tvivel. Utvecklingen har nåt vägs ände och inte mycket har hänt sen 30-talet, varken i länder som USA eller i vårt parlamentaristiska Sverige. Debatterna om Saudiaffären och datalagringsdirektivet bara understryker problemet. Det finns ett avstånd mellan väljare och valda som inte är bra.Sådana avstånd skapar problem.

Men det kan vara värt att vi påminner oss varför vi har representativ demokrati.

Det är nämligen inte bara så att vi har fått det för att politikerna anser att vi väljare är dumma och inte hade klarat av att styra direkt, enligt principen en väljare en röst. det är mer komplicerat än så.

Direktdemokratin kan verka lockande men har ett stort problem. Paradoxalt nog gör direktdemokrati avståndet stort mellan oss, väljarna och de som vi väljer.

Om vi har sju miljoner väljare i ett land och ska besluta om en sakfråga, då har jag en sjumiljondels röst. Vid val av t.ex. president direkt i ett land har man samma problem. Om man i USA har 150 miljoner väljare är en röst en 150-miljondels röst. Dels medför detta att du kämpar på lika villkor med 150 miljoner andra om att få din röst hörd av din representant, dels skapar detta pessimism hos den som röstar. Hur ska jag kunna påverka något med bara en röst på sju eller 15o miljoner.

Det är faktiskt därför många av de som en gång i tiden byggde grunden för vår nuvarande demokrati, demokrati 1.0, valde representativa system, partier eller representanter som i USA med elektorer.

Man ville korta ner avståndet mellan de valda och väljarna.

Tanken i Sverige var att ett parti skulle finnas lokalt som ett mellanled, samt att riksdagsmännen skulle väljas lokalt och ha lokal förankring. De skulle umgås med människorna i sin vardag och vara lätta att nå. Då skulle väljaren inte bara se sig som en sjumiljondels röst utan som både en sjumiljondel och en 349:e del och en sjättedel (eller vilken siffra det nu må vara). Man skulle ha nära till sin representant och sitt parti.

I USA arbetade man med partier också men framför allt med elektorer. Man valde inte en president direkt, utan elektorer, som man skulle känna personligen. Dessutom kunde man välja sin kongressman i sitt distrikt. Och denne skulle ha ett lokalt kontor och lokala aktivister.

Tanken är bra och jag tror det finns en stor poäng i det representativa systemet. Det utplånar ”litenheten” hos väljaren och gör att denne, genom direktkontakten med sina representanter, kan påverka mer än bara som en sjumiljondel eller 150-miljondel i ett land.

Jag tror att demokrati 2.0 måste vidareutveckla det representativa systemet. Detta kan dels göras genom att gå tillbaka till grunderna för vad demokrati 1.0 faktiskt är. De valda representanterna ska representera sina VÄLJARE, inte sitt parti eller sina finansiärer. men det räcker inte. I demokrati 2.0 måste vi bygga ett representativt system som möjliggör direktkontakt mellan inte bara väljare och den omdelelbart valda representanten, utan alla representanter. Avstånden krymper med internet. Numera kan man ha en bättre relation med en politiker 150 mil bort än med den representant man valt som bor i samma kvarter.

Idag är representativ demokrati, som systemet ser ut, en del av problemet, inte lösningen. Det finns inte mycket till nära relation mellan väljare och valda. Men det betyder inte att vi behöver kasta ut barnet med badvattnet.

Hur denna representativa demokrati kan se ut har jag några idéer om. Det återkommer jag till. men läsarna kanske har några idéer också

Liten länksamling till sånt jag skrivit.

Läs mer om mina tankar om demokrati och politik: vår odemokratiska demokrati,Vi måste utveckla Demokrati 2.0Demokrati 2.0Ideologiernas problem och medborgare, inte väljare och min liberalism och partilös liberal och partilös pirat igen samt att skapa 2000-talets liberalism samt att flyta med eller mot strömmen.

Vår odemokratiska demokrati…

Mina inlägg här på min blogg kommer att te sig lite sökande och trevande ett tag. För jag försöker leta efter nya lösningar på gamla problem. Häng med i min resa. 

Riksdagsman?

Det verkar nästan som om utvecklingen av demokratin börjat avstanna. Om man tittar på hur det demokratiska systemet ser ut idag i sina olika former, parlamentarismen här och olika andra former av representation i t.ex. USA och andra länder, så ser systemet ut ungefär som det gjorde för 80 år sen. Det ser ut som det gjorde då nationerna gav alla medborgare rösträtt.

för Sveriges del innebär det att vi har parlamentarism. Dvs vi har valt ett system med partier som ska representera oss.

Dilemmat med det systemet är att idén är att partierna ska hålla en partilinje, och att ALLIANSER av partier håller en linje också. Det gör att interndemokratin får stryka på foten.

Jo, visst får man göra sin röst hörd inom en partikongress och försöka påverka partiets politik. Men man får inte vara för extrem på kongressen om man ska ha chans att få en post inom partiet. Och efter partikongressen är slut dör interndemokratin och yttrandefriheten inom partierna, den offras för partilinjens skull. Partiets representanter ska rösta som partiet bestämt och dessutom får de inte höja sin röst och vara illojala mot partiet för mycket.

Problemet med det är att partiets representanter inte bara representerar sitt parti utan även är de valda representanterna för parlamentarismen som system. Vilka signaler sänder dessa representanter till vanligt folk om demokratin när de visar att demokrati är att följa en partilinje, att inte gå emot partilinjen och att inte alltför ljudligt, helst inte alls, yttra sig emot partiet under mandatperioden? Vilken bild får folk om demokratin av detta?

De representanter man valt vågar inte säga vad de tycker fritt, och göra vad de vill, eller ens vad deras väljare vill, det visar de för folk. Mest av allt partiledarna. För det är mest otänkbart att just de, partiledarna, uttalar egna åsikter eller går mot partilinjen. Så ironiskt blir det att just de som är de mest synliga representanterna för vår demokrati är de som visar att de har minst frihet att säga vad de vill, göra vad de vill och rösta i enlighet med deras samvete och vad deras väljare vill…

Så var systemet redan på 30-talet. Nu lever vi i informationstidevarvet och systemet ser likadant ut.

Personval skulle göra saken bättre men är inte hela lösningen, vilket situationen i USA visar. Om vi har valda representanter som står fria gentemot partier skapas ett annat dilemma. Den som vill väljas till representant måste skapa sig mediatid och göra sin röst hörd. För att göra det krävs pengar och stöd från de media.

Och där är det systemets dilemma. Representanterna tvingas sälja sitt oberoende till olika intressegrupper, i och utanför tvåpartisystemet, vars sak de lovar att stödja mot att de givetvis får hjälp. Man biter inte den hand som föder en vet ni…

Och det är just det som det systemet lär folk. Representanterna visar för folk att det krävs pengar och stöd av de med inflytande för att kunna komma upp sig och bli senator eller kongressman och att väl där biter man inte den hand som fött, stött och gött en… Demokratiskt, på ett sätt ja, men ändå inte. Även i detta systemet visar de representanter man valt att de inte vågar säga vad de tycker fritt, och göra vad de vill, eller ens vad deras väljare vill, det visar de för folk.

Så vad gör vi åt detta? Hur vidareutvecklar vi demokratin utan att för den skull systemet blir helt ostyrligt. Jag tror inte på direktdemokrati, inte än, det måste finnas sätt för staten att planera och styra. Så hur gör vi då? Hur ska en fungerande demokrati se ut i internets tidevarv?

Bra fråga. Jag återkommer till den!

(Läs gärna mer i min artikel om demokrati 2.o. Den innehåller flera länkar till sånt jag skrivit.)

Det är viktigare än någonsin att utveckla demokrati 2.0

Jag är liberal. Men det finns en del frågor som jag anser vara viktigare än de ”liberala” frågorna, vissa tvärpolitiska frågor. Kampen mot rasism, homofobi och liknande är en av de frågorna. En annan är kampen för demokrati. Och jag tror att just den sista frågan kanske är den viktigaste. Det är att folk upplever att politikerna inte hör eller ser dem, som gör att folk röstar på Sverigedemokraterna, till exempel. Det finns ett demokratiunderskott i Sverige. 

Eller snarare: själva begreppet demokrati gör att folk anar en möjlighet att få vara med och bestämma. Men glappet mellan teorin och hur det är i praktiken anses så stort att folk blir desillusionerade istället för att inspireras till att aktivera sig.

En parallellfråga till den om demokrati är hur man bygger internationella relationer utan maktpolitik och galna kompromisser och hur man får mer genomskinlighet och öppenhet i relationerna: att medborgarna får en ökad möjlighet till insyn i de beslut som tas. Just nu är det ganska lugnt i världen men skenet bedrar. De som styrt i kampen mot terrorn efter 2001 är samma personer som innan 2001 antingen bidrog till att terroristerna kunde bygga sin verksamhet eller som blundade för problemen. Två exempel. Donald Rumsfeld, som var försvarsminister under Bush, var en av nyckelpersonerna i förhandlingarna mellan USA och Saddam Hussein på 80-talet, under den tid Saddam stöddes av Washington. Dick Cheney, den förre Vice presidenten i USA, var en av de som administrerade stödet till islamisterna under 80-talet då de framtida talibanerna och Al-quaida medlemmarna var USA:s allierade i gerillakriget mot Sovjet.

Så kan man inte göra. Vill man undvika att skapa kaos i framtiden är det inte de som skapat kaoset man ska gå till för att bygga nåt nytt, utan de som varnade för kaoset. En given parallell rör den globala ekonomin. De som ställt till soppan inom EU är nu de som ska försöka bringa ordning i röran. Givetvis är detta fel. Det kommer bara att leda till nya ekonomiska katastrofer.

I denna lilla artikel ska jag fokusera på demokratifrågan.

Demokratiproblem

Vi har demokrati, men jag är övertygad om att folk om 200 år kommer att se på arbetet i vår riksdag, ungefär som vi idag ser på den tidiga svenska riksdagen, med de fyra stånden (adel, präster, borgare, bönder). Riksdagsspelet i denna tidiga svenska riksdag ses idag som, milt uttryckt, ganska odemokratiskt och löjeväckande idag.

Som när man läser att kompositören Bellman kallades ”kungens lilla apa” eftersom varje gång kungen ville att bondeståndet skulle rösta som han ville så skickades Bellman ner till deras möteslokal för att sjunga snuskvisor…

Arbetet i EU och i svenska riksdagen idag kommer att te sig lika löjeväckande om 200 år. Några exempel:

Datalagringsdirektivet. Centerpartiets ledarskap är egentligen mot datalagringsdirektivet men kommer att rösta för det. Skälen varierar. Tre skäl brukar nämnas. 1) Att EU beslutat om det och att därför vi ”måste” genomföra det för att följa de internationella avtalen. 2) Att man måste kompromissa för att hålla ihop Alliansen. 3) Att den globala säkerheten kräver att man genomför det men att centern arbetar för att mildra skadeverkningarna.

Att Fredrik Federley och Annie Lööf av partitaktiska skäl röstade ja till direktivet för några år sen, trots att de var ”mot” det, har givetvis också med saken att göra. Det värsta är nog att de två aldrig ens medgett att de tvingats rösta mot sin vilja. Så lite möjlighet har en politiker som vill påverka sitt parti att säga vad han eller hon egentligen känner och tycker.

Saudiska vapenaffären.En parallell. 2010 var frågan om förnyandet av vapenkontrakten med Saudi uppe i regeringen. Kd och Fp var mot det, men tvingades rösta ja för att hålla ihop regeringen. Enbart det är ju helsnurrigt. Men mest av allt undrar man ju varför Moderaterna och Centerpartiet röstade för det.

Fast så konstigt är det ju inte. Saudiarabien är en stor spelare i det globala maktpolitiska spelet och Centerpartiet och Moderaterna såg väl värdet i att hålla goda relationer med denna spelare. Dessutom anses det ju enooooormt viktigt att hålla internationella avtal, även med diktatorerna i Saudiarabien. Det vet Moderaterna och Centerpartiet.

Precis som det var enooooormt viktigt att hålla avtal med t.ex Saddam Hussein en gång i tiden.

Vapenexporten. För övrigt är själva vapenexporten också ett ruttet exempel.

Sveriges export till Mellanösterns diktaturer har pågått länge och både Socialdemokraterna de borgerliga och delar av näringslivets toppar är medansvariga till detta.

Inget åskådliggör väl detta så tydligt som vapenexporten av krut, motortorpedbåtar och lastbilar till Iran i början av 80-talet. De borgerliga inledde exporten och regeringen Olof Palme fortsatte med den och den exporten skedde både i det öppna och i hemlighet. Det var som ett led av det militära samarbetet med mullornas Iran som Bofors och Natos krutkartell smugglade krut till Iran via DDR och Öststaterna.

Undrar vad man kommer att gräva fram i framtiden om svensk signalspaning och underrättelsetjänst efter attacken mot USA 2001?

Tvångssteriliseringarna En given parallell är hur alla i Alliansen lallat med och har stöttkristdemokraternas politik gentemot transpersoner.

Nej, visst. Så funkar demokratin idag. man måste spela med i spelets regler. Konsensus, kompromisser och bla bla bla…

Till sist: Ungern Per Ahlmark kritiserade Carl Bildt igår för att Bildt och Moderaterna visar undfallenhet mot Ungerns regering, som under den sista tiden kritiserats för att de urholkar demokratin mer och mer. Det finns två saker att säga om detta.

För det första att väldigt många faktiskt är kritiska mot att Per Ahlmark attackerade ett parti, Moderaterna, som sitter i samma regering som Folkpartiet. Det anses osmart, otaktiskt och bla bla bla, att göra så. Man ”får” inte göra sådant. Alliansen måste ju hålla ihop, det är det viktigaste. Vad säger det om vår demokrati idag?

För det andra att spelet inom EU faktiskt stinker. För att hålla ihop EU och följa de demokratiska spelregler som finns idag (med EU avtal och konsensus inom unionen) får man inte ryta till för mycket mot Ungern. Dessutom är det ju partikamrater till Moderaterna och det gör ju att man inte ”får” kritisera dem för mycket. Peter Wolodarski gjorde jämförelsen igår med hur moderaterna stött Berlusconi under åren. Det är en passande parallell.

Moderaterna, och Carl Bildt, gilla säkert varken Berlusconi eller Ungerns ledarskap. Men de är realpolitiker och vet hur man ska föra sig i dagens politiska värld. Och där är principen att det är demokratiskt att samarbeta med, inte ryta till mot, griserier, hemliga spel och diktaturfasoner.

Men måste ju spela med i spelet…

Men inte jag. Är detta demokrati? Nja… Riksdagsmän, politiker och regeringsledamoter som drar svansen mellan benen och inte vågar säga bu eller bä, eller ens ha personliga åsikter, för att man måste hålla ihop regeringar och EU och få inflytande i det maktpolitisa spelet. Åsikter om att man skulle skada svenska regeringen

Men tro inte att detta är ett Alliansenfenomen bara. Socialdemokraterna beter sig exakt likadant. Och hade Miljöpartiet och vänsterpartiet suttit i regeringen hade de agerat på samma sätt. De hade spelat med i spelet slickat röv och grisat sig de också.

Se bara på Maria Wetterstrands ”förändring” efter sin tid som partiledare. Hon har visat en ganska liberal sida och har medgett att det fanns saker hon inte kunde säga eller göra som partiledare som hon kan göra nu. Om en partiledare måste dölja delar av vad man är för att kunna vara partiledare är steget MYCKET kort till att faktiskt förändra och sminka över vad PARTIET är för att kunna vara i regeringsställning.

Jag gillar Wetterstrand men blir bedrövad vid tanken på att enda sättet man kan bli partiledare i Sverige är genom att förråda vem man är, genom att inte säga vissa saker och inte göra vissa saker. Lite som Fredrik Federley och Annie Lööf också gör. Det är också två personer jag gillar.

Det ironiska är att Federley och Wetterstrand är två politiker jag gillar. Men samtidigt har de två övertygat mig om att vi måste vidareutveckla demokratin. Jag inspireras inte, jag äcklas, när jag ser att politikerna inte har yttrandefrihet.

Jag skulle aldrig lita på en politiker som inte kan vara sig själv och säga exakt vad denne tycker och tänker. Kan du?

Väldigt många i valmanskåren kan inte det. Det är spel som detta som gör att folk undviker politiken, blir desillusionerade eller i värsta fall, ger sitt stöd till ytterlighetsrörelser och populister. Demokrati 1.0 är ett framsteg i mänsklighetens historia. Men är det nog med det?

Kanske det är dags att börja fundera över hur man kan utveckla demokratin och förändra spelets regler, både här i Sverige och internationellt? Vad säger ni?

Läs även.

Läs mer om mina tankar om demokrati och politik: Demokrati 2.0, Ideologiernas problem och medborgare, inte väljare och min liberalism och partilös liberal och partilös pirat igen samt att skapa 2000-talets liberalism samt att flyta med eller mot strömmen.

Demokrati 2.0: ideologiernas problem

Vi liberaler fastnar också ibland i tankefällor. Som sagt är det nog lika vanligt bland liberaler som bland socialister att prata om den egna ideologin som den ”absoluta sanningen”. Dessutom är det nog lika vanligt bland liberaler, som bland andra att gräva ner sig i skyttegravar, bygga elstängsel och taggtrådsstängsel och låta den inre partipolisen noga bevaka vad som kan tänkas vara liberalt eller inte. Jag har hört orden ”det är inte liberalt” ganska ofta.

Bengt Ohlsson och Adam Cwejmans skrev nyligen om hur folk som varit vänster betraktas av gamla vänstervänner då de blivit liberaler. Att de nästan betraktas som ”onda” efter att ha lämnat vänstern. Samma fenomen finns i alla ideologier. Samma givetvis med folk som varit liberaler och blir vänster.

Det är ett av de sätt som ideologiernas roll som ”den eviga sanningen” yttrar sig. Avviker man från den ”rätta vägen” anses man vara något konstigt, i värsta fall en ”avvikare”, en ”avfälling”.

Isobel hadley-Klamptz skriver väl förresten också om det i sin bok, Frihet och Fruktan:

I sammanhanget kan det vara viktigt att påpeka att min oro Inför detta Inte primärt handlar om att samtidens politiker i otillräcklig grad lever upp till Idealen från John Locke. Tankarna i bokens första del handlar alltså inte om att slå fast att den ena eller andra uppfattningen inte skulle vara liberal. Tillräckligt många andra ägnar sig åt att slå sådana utsagor i huvudet på politiska motståndare. Som tillmäle förutsätter det, mer eller mindre Implicit, att liberalismen som sådan utgör den godkännandets stämpel som avgör om en politisk uppfattning är rimlig eller ej. Bortom liberalismen – barbariet. Jag må definiera mig själv som liberal, men Jag delar inte den grundpremissen. Klokskap finns definitivt utanför den politiska liberalismen och goda samhällen kan byggas, goda liv kan levas, också bortom många (om än inte alla) traditionellt liberala principer.

Helt rätt. Det är som om många ersatt en religiös tro med en ideologi. Och detta gäller för alla ideologier, även liberalismen.

Det finns många likheter mellan ideologier och en hel del religiositet, skulle jag säga. Samma tro på den egna ideologin som ”den enda lösningen”, samma tankekontroller för att se till att man följer den enda sanna ”ideologiska kompassen”, samma krav på ideologisk renhet inom partier…

Demokratin går omkring i blöjor

När jag tittar på demokratin anser jag att vi befinner oss i demokratins barndom. Partiväsendet skapades då demokratin skapades och man kan säga att demokratin vacklar fram på bebis-ben med bajsblöjan på.

Någon dag kommer forskare att sitta och titta på Sverige av år 2011 och förundras över att folk gick med på att de var tvungna att gå in i slutna föreningar som tänkte på ett visst sätt, följa partidisciplinen och kompromissa bort allt som inte stämmer med partilinjen, för att kunna påverka politiskt. Man kommer att studera FRA-omröstningen och en massa andra partipolitiska omröstningar och skaka på huvudet.

Hur kunde människor 2011 tro att man kunde engagera folk politiskt då de politiska företrädarna i allt de gjorde i riksdagen som förebilder visade att man måste underkasta sig partidisciplinen; att bara genom att upphäva demokratin kunde man utöva demokrati. Hur kunde man tro att nåt så dumt uppmuntrade folk att bli mer aktiva? Hur kunde folk underkasta sig ideologiska och partipolitiska tvångströjor?

Precis som religioner numera praktiserar praktisk ekumenik, kanske ideologierna och partierna behöver göra samma sak. Dvs mer medvetet titta på likheterna mellan ideologierna och partierna och agera mindre krigiskt gentemot varandra?

Jag tror det kommer. Internet förändrar politiken. personval är bara första steget, gradvis kommer mer makt, politiskt, att ges till individerna och tas från partierna. I framtiden har man inte bara 8-9 olika tankesystem och partilinjer att välja mellan utan kommer att ha 1000-tals. Det kommer att vara personer man röstar på. och inte bara personer som råkar bo i samma kommun eller län, utan personer i hela Sverige. mer makt kommer dessutom, vare sig vi vill det eller inte, att flyttas över till väljarna.

religion och ideologi

Partier och ideologier, ja hela demokratin, kommer att gå samma väg som religionerna gått.

Makten har flyttats från ”mellanhänderna” som förmedlade kontakten mellan gud och folket, till folket. Den personliga tron har mer och mer ersatt de gamla auktoritära systemet, och det  gör att var och en nu, i kristendomen, tillåts ha direktkontakt med gud, genom bön, utan mellanhänder (prästerna). Att endast andas att detta var möjligt utan att gå via mellanhänder var förbjudet för några hundra år sen. Du blev av med halsen om du tänkte något sådant. Numera kan man gå via mellanhänderna om man vill, man behöver inte det.

Även politiken måste gå denna väg. Mellanhändernas makt, dvs partiernas makt, kommer att minska.

Man kan inte bara gå förbi folk i viktiga frågor hur som helst i framtiden.

Jag blir förbannad då jag tänker på hur man hanterat invandringsfrågan. även om jag är för invandring och mot Sverigedemokraterna måste jag säga att Sd har helt rätt då de säger att hela den svenska invandringspolitiken beslutats över huvudet på folk. Sveriges befolkning har inte tillfrågats om de ville förändra Sverige i grunden genom att ha en invandring på 0,5-1% av den svenska befolkningen per år. Sveriges befolkning tillfrågades inte om de ville ha mångkultur.

Och… Vilket är den viktigaste poängen. Partierna brydde sig inte ett dugg om att få med befolkningen på att förändra Sverige genom invandringen heller.

Även om jag anser invandring och mångkultur vara positivt och Sd ett skitparti, så anser jag att det varken är smart eller demokratiskt att politiker agerar så här gentemot folk. Framtidens forskare kommer att förundras över att det ens var möjligt att köra över folks vilja på detta, och liknande sätt. För så här agerar politikerna, regeringen och partierna i VÄLDIGT mycket.

Men hur gör för man politiken närmare folket utan att direktdemokratins alla problem sätter krokben för folk. Det är en bra fråga.

På kort sikt är den stora utmaningen är att bygga ett politiskt system byggt på personval som ersätter partisystemet men utan alla problemen med det amerikanska systemet, där de som har de stora pengarna eller medias stöd kan få röster nog att komma in i riksdagen.

Dessutom behöver politiken fjärma sig från de fixa, fasta ideologierna med taggtrådsstängsel och tankepoliser. Ju mer man tvingas rätta sig efter en partilinje eller fix och fast ideologi, ju mindre låter man verkligheten påverka beslutsfattandet.

 Om man ständigt ska rätta sig efter en ideologi, en partilinje eller en partipiska, blir liksom verkligheten bara nåt som är ivägen…

*****

Läs mer om mina tankar om demokrati och politik: Demokrati 2.0 och medborgare, inte väljare och min liberalism och partilös liberal och partilös pirat igen samt att skapa 2000-talets liberalism.

Och ni följer väl magnihasas serie om de 95 teserna?

Partilös liberal och partilös pirat igen!

Jag är partilös liberal igen. Jag har bestämt mig för att lämna styrgruppen i Liberaldemokraterna av lite olika anledningar. Detta trots att jag tycker mycket om de som varit mina vänner i bygget av det nya partiet. De är fantastiska människor!

Fast, ja, jag har hade en hel del kritik mot hur partibildningen startades en gång av Alexander Bard. Jag har menat att hans sätt att starta projektet ställde till en hel del för alla. En del av de problemen har dröjt sig kvar, i min mening.

Men jag önskar de som driver projektet nu lycka till och lär vara kvar i projektets utkanter, på dess facebook-forum och så.

Jag vill delge er lite av mina tankar. Dessa ska inte ses som nån kritik mot Liberaldemokraterna utan som mina tankar om partisystem överhuvudtaget.

Dilemmat

Ytterst är det kanske min skepsis mot det nuvarande partisystemet som spökar. Det är väl anledningen till att jag inte trivs i partier…

Även om jag är liberal med bestämda liberala åsikter så är jag öppen för att det finns andra lösningar. Jag är liberal för att det passar med min syn på världen, inte för att det är den absoluta sanningen om hur världen ska skötas. Jorden går inte under om konservativa eller socialdemokrater skulle styra, om vi säger så, även om jag anser att människor skulle må bättre och vara friare under liberalt styre.

För att ta ett exempel: jag vet att vi skapade en jäkla massa välstånd i världen, på kort tid, med protektionism och regleringar från 40-talet till 70-talet. Anledningen till att jag anser att en fri marknad fungerar bättre är för att det är mitt val, inte för att jag tror det är den absoluta sanningen.

Partiväsendet vi har i Europa är ett tungt demokratiskt dilemma. Visst är det på ett plan demokratiskt. Man väljer, röstar och kan till och med oftast påverka en del internt, i skapandet av partiprogram och sånt. Men man kan inte komma ifrån att partiers interna struktur mer handlar om att forma och driva en partilinje, än att utgöra ett forum för fritt idé- och tankeutbyte.

Även om man ogillar detta så halkar man så lätt själv in i ett tänkande där man exkluderar istället för att inkludera, där man begränsar tanken. Så har jag även gjort… Man begränsar sig…

Fallet Fredrik Federley är typiskt. I debatten internt måste man debattera efter partiets riktlinjer. I riksdagen måste man följa partilinjen. Så skedde. Fredrik federley röstade ja till FRA-lagen trots att han egentligen var emot den. Det mest tragiska är att Fredrik inte med ett enda ord efteråt sagt att han röstade mot sitt samvete, eller påpekat att systemet är sjukt, men att han var tvingad och rädd. Han kan inte om han vill behålla sin position i partihierarkin.

Det, mina vänner, är inte demokrati.

Partilinjer och annat…

Vi har allltså ett demokratiskt system som är uppbyggt kring ett antal ganska odemokratiska enheter som kallas partier där partilinjer ska formas och oliktänkande fördöms. Där en massa tid läggs ner på att definiera och följa ”partipolitiska kompasser”, liberala, socialistiska, miljöpolitiska, piratpartistiska, moderata, etc… I värsta fall finns det en massa ideologiska poliser som pekar finger och påpekar att ”detta minsann inte är liberalt”, eller ”detta inte är socialdemokratiskt”…

Hur sossar som tror på liberalismen och indviden behandlas kan man läsa hos Erik Laakso. Hur ”borgerliga” som vill varna för en urholkad arbetsrätt och ha ett starkare fack skulle behandlas kan man också fundera på… Eller hur tror ni ett miljöpartist som inte tror på växthuseffekten skulle tas emot eller en piratpartist som vill värna om upphovsrätten och upphovspatent, eller en Vänsterpartist som påpekar att det finansmarknaden minsann inte bara är av ondo?

Nej exakt!

Men du som är läsare och föreningsmänniska skulle säkert protestera och säga att varje förening, företag eller parti, kort sakt varje sak man vill kämpa för, måste ha ett fokus. Och ja, visst är det så. Jo! En snacksalig klubb som bara babblar får inte mycket gjort.

Men är det inte lite tragiskt? Att enda sättet man kan upprätthålla demokratin i Europa är genom ett system av partier som internt i sig upphäver stora delar av demokratin? Och att det enda man kan göra som en väljare är att hitta det alternativ som ligger närmst vad man tänker på och försöka att inte sticka ut för mycket med allt annat man tror på… Dialogen med andra politiska synsätt och ideologier får man föra utanför partisystemet, inte internt i partiet.

Jag kan inte vara så dogmatiskt fastlåst. Jag tror inte längre på absoluta sanningar (inte ens om de anses vara liberala). I mitt dagliga bloggande inspireras jag av allt från vänster till höger.

Man kan säga att jag tror på människorätten. På människors rätt till liv, frihet, egendom och rätten att ha möjlighet att utvecklas och rätten att ha möjlighet att skapa sig relativt välstånd.

Demokrati 2.0

Detta är inte hållbart i längden. Det är den gamla tidens demokrati som mer handlade om krig och taggtrådsstängsel mellan ideologier och partier än om dialog och gemensamt sökande efter evidens för problemen som finns, och bästa möjliga lösningar.

Det behövs en demokrati 2.0 för medborgare, inte bara väljare och som bygger på dialog och inkludering, inte på att se världen med olika ideologiska eller partipolitiska kompasser och anse att dessa kompasser utgör den ”absoluta sanningen”.

Om nån skulle fråga mig vilka partier jag ligger närmst skulle jag utan tvekan säga svenska Liberaldemokraterna och Piratpartiet i Berlin och Tyskland. Ideologiskt ser jag mig som pirat och liberal. Min liberalism är nånstans mellan socialliberal och libertarian. Jag ser mig inte som vänster eller höger och känner vänsterns patos för människors rätt till skyddsnät och säkerhet i livet, samt liberalers patos för ekonomisk frihet och människors rätt att styra över sina egna liv.

Men jag ser mig som partilös pirat och liberal från och med idag.

Läs även

Bengt Ohlsson om ideologier och Adam Cwejmans svar till honom. Dessutom en bra sak jag skrev i höstas om att alla partier liberaliserats sen 1900.

Torgny Segerstedt: Om hemlighetsmakeri… Idag, 27/12 1938

Torgny Segerstedt stödde den amerikanska presidenten Woodrow Wilsons förslag för att försöka skapa världsfred efter det andra världskriget: de fjorton punkterna. Speciellt gillade han punkt ett: politisk genomskinlighet. Att diplomati skulle föras offentligt, utan hemligheter, så att medborgarna skulle kunna följa det internationella diplomatiska spelet.

Något säger mig att Torgny hade varit förtjust i Piratrörelsens krav på öppenhet idag, och i initiativ som Wikileaks. Här är en artikel i ämnet hemlighetsmakeri från GHT, den  27/12 1938:

*****

En del medicinflaskor äro gjorda på det viset att deras innehåll droppvis faller ned i glaset. Anordningen är naturligtvis vidtagen för att inte patienten skall få i sig mera av den starka drogen än som är nyttigt för honom. Den har tagits till mönster i många andra tillfällen.

Ibland får man det intrycket, att sanningen betraktas som ett mycket farligt gift, vilket, om det skall delgivas allmänheten, måste utmätas genom droppflaska.

En liten droppe dinglar på glasproppens spets, samlar sig och, plask, faller den ned i ett stort glas till hälften fyllt med vatten. Utspädningen är nödvändig. Utan den skulle droppen komma ofärd åstad. Vattnet hålles därför i beredskap.

Allehanda allmänna talesätt och självklara dagligheter användas för att späda ut den droppe faktisk upplysing, som anses utgöra skälig dos för den kära allmänheten.

Tänker man efter bedrives det här hemlighetsmakeri i livets alla förhål­landen. Vi leka kurragömma med varandra. Skolflickor öka sin själv­känsla genom att hitta på en hemlig­het, som de dela med sin bästa vänin­na. Affärsmännen vaka över sina brev och böcker för att icke konkurren­terna skola få nys om deras transak­tioner, utrikesministrarna gå omkring med förseglade läppar.

Och i grund och botten leka vi kurragömma med oss! själva också. Ingen törs vara är­lig mot sig själv. Ingen törs visa sig för sig själv, så rälig som han är. Ur självkännedomens droppflaska låta vi självkännedomens droppflaska låta vi den beska drogen droppa med stor för-siktighet ned i mängder av den soc kerlag som vår självkänsla tillhandahåller.

Så sträcker sig det här smusslet från vår personlighets innersta sfär ut till det mest opersonligas periferi. Vi sätta upp skyltar och fasader, avsedda att vilseleda. De som ha makt nog därtill bygga Potemkinbyar och Potemkinskogar.

Det blir allt litet prydligare omkring oss på så vis. Ginge vi icke omkring förklädda, var och en kostymerad och maskerad med tanke på det intryck han önskar göra på de andra, bleve vi kanske skrämda av varandras fysionomier. Det är självbevarelsedriften som driver oss att snygga upp oss för varandra och för oss själva.

Nar det gäller utvärtes ting borde behovet att smussla göra sig mindre starkt gällande. Det är en världslig sak hur det förhåller sig med slika ting. Ibland är det dumt att vara allt förförtegen. I måttan ligger styrkan. En viss myckenhet av hemlighetsmakeri fördrages. När detta kvantum överskrides blir allmänheten misstänksam. Den vädrar något sjukt bakom försiktigheten. Aha, här är något, som måste döljas. Det står så illa till, att de inte våga yppa något alls. Tänk att det är på det viset.

Så går det, om man vrider om proppen i flaskan, så att ingenting droppar ned i glaset

Läs mer om Torgny Segerstedt här!

Demokrati 2.0

Som man bäddar får man ligga. Om man frågar runt bland folk ser man att väldigt många, skrämmande nog, inte tror på politiken eller på politikerna. Många ungdomar tycker politik är tråkigt och stelbent och tycker inte att man kan förändra något. och allmänhetens bild av en typisk politiker är inte heller speciellt smickrande. Som en släkting sa: ”de är bara korrupta fegisar allihopa som inte vågar stå upp för sin sak”.

Just tanken att ordet politiker har blivit en synonym till så vitt skilda saker som tråkmåns, korruption och fegis i väldigt många människors ögon, har jag funderat mycket över. Hur kommer detta sig?

Jag tror bristen på kontakt mellan människorna och politiken ligger bakom. jag menar: det är ju ännu så att man väljer parti, inte person, i första hand.

Dessutom har vi partipiskan. Att tänka FÖR självständigt premieras inte i partier.

Publicisten och liberalen Torgny Segerstedt varnade för detta redan på 20-talet och förutspådde att Europa skulle få stora problem på grund av att demokratin ännu hade stora brister. Det hade han ju minst sagt rätt i! Tankarna känns ganska moderna:

10/4 1915:

”Partibundenheten har vidare stärkts även genom det valsystem, som högern välsignat oss med. Valmännen tvingas att i främsta rummet rösta på ett partiprogram, möjligen i andra rummet på en människa.”

24/9 1924:

”Vi komma aldrig någonsin att få upp folket till valurnorna, så länge det förmenas att rösta på en människa. Låt allmänheten rösta för eller mot en viss person och den blir intresserad. Hur mycket man än predikar för människorna så låta de sig icke påverkas, förr än de få välja mellan personer. Svenska folket är icke partikluvet. Det frågar särdeles litet efter partier. Det har däremot sinne för personligheter. Gemene man begriper icke, senterar åtminstone icke, att partitillhörigheten skall sätta det sunda, oförvillade omdömet ur spelet och att det skall finnas lika många absoluta sanningar i alla frågor, som det existerar partier.”

29/10 1926:

”Det är inte lätt att säga huru en bättre ordning skulle kunna bringas å bane. I den mån bristerna höra samman med själva valprincipen äro de ett med folkväldet och kunna icke inom dess ram övervinnas. Det är måhända ett misstag, men nog tränger sig den åsikten gärna fram, att det proportionella valsystemet gjort sitt till för att tysta munnen på den allmänna opinionen.

Där fanns före dess tid ett visst levande samband åtminstone mellan bygdeopinionen och riksdagens andra kammare, som nu är i det närmaste borta. Det nuvarande valsystemet är som en tvångströja på både väljare och valda. De gå till sina uppbyggelsemöten och sina partikonklaver och finna där endast en mening företrädd.

Allt vad som rör sig därutanför angår dem icke.

De partilösa och de utestängda mindretalen kunna väsnas så mycket de orka, ingen tager ändå någon notis om dem. Här blir aldrig fråga om att sammanföra alla stridiga meningar och kivande intressen i någonting så samlat och helt att det kan förtjäna namn av allmän mening. Alla dessa politikens bålde riddersmän tro sig vara folkviljans bärare, medan de i stället borde vara dess skapare. Den gamle grötmyndige bonderepresentant, som man sökte nedtysta med en hänvisning till den allmänna opinionen och som därvid gav svaret: ‘Vad mena herrarne med den allmänna opinionen? I min valkrets är det jag’, gör sig här omigen påmint.

Han nöjde sig icke med att bära fram andras meningar. Han hade sin egen och han visste sig vara myndig nog för att göra den till andras. Han menade sig skickad till att skapa en opinion, och fråga är om inte denna uppfattning inrymde en skarpare blick på representantskapets förpliktelser och innebörd än den. som behärskar vår egen tid.”

10/7 1925:

»Vad som giver fallet Hellberg dess allmänna betydelse är att det illustrerar vårt nuvarande partiväsens mekanism. På en punkt har hr Hellberg en från sina valmän eller snarare från deras bossar avvikande mening. Därmed är han hemlös i partipolitiken., Partiläsarna börja genast orda om. hans avfall. Han har bytt parti. Det är ett meningslöst tal. Parti fänaden kan icke fatta att en karl kan bilda sig en individuell mening; åsikter äro enligt dess erfarenhet en av partiledningen tillhandahållen konfektionsvara. Då och då får den sys om och putsas upp, men allt individuellt är bannlyst och måste vara bannlyst. Egna meningar äro av den fadern djävulen. Då nu hr Hellberg besatts av denna högmodets ande, så måste han förklaras biltog i partipolitiken.”

30/11 1927:

”Efterspanar man anledningarna till detta otillfredsställande förhållande, skola utan tvivel flera sådana anträffas. Riktar man sin uppmärksamhet särskilt på den ständigt tilltagande stelheten i vårt politiska system, så är orsaken därtill icke svår att upptäcka. Den punkt, från vilken förkalkningsprocessen utgår och fortplantar sig, ständigt tilltagande i styrka, är utan all fråga vårt valsystem. Den rättvisans valmetod, som landet välsignats med, har blivit en tvångströja. Partiväsendet har slukat all form av självständighet inom de korporationer, som statens och kommunernas styrelse är anförtrodd. Söker någon handla, yttra sig eller rösta, så som hans eget personliga omdöme bjuder, utspys denne avfälling tvärt ur partividundrets käftar.”

Jag tänker på FRA-omröstningen när jag läser den sista meningen… Gör inte ni det också? Och beskrivningarna av att politiker i alltför hög grad inte formar opinionen utan följer opinionen (och partilinjen) är ganska träffande.

Demokrati 2.0

Vi behöver en ”demokrati 2.0” en uppgraderad variant av demokrati för 2000-talet och informationssamhället,anser jag. En demokrati där man väljer personer och inte partier i första hand och som inspirerar folk att delta i politiken.

En demokrati för medborgare, inte bara väljare som förväntas lägga valsedlar i ett kuvert vart fjärde år och sen inget mer…

Man kanske borde kunna rösta på flera personer vid val (3 röster till alternativ 1, 2 till alternativ 2 och en till 3.an). Man borde kanske kunna bli medlem i flera partier

Desutom måste politiken ut bland folk genom sociala medier och genom att synas på gator och torg.

Och initiativkraft och självständghet premieras, inte nedtryckas!

Eller vad anser ni? Hur skapar vi demokrati 2.0?

(Läs mer om Torgny Segerstedt under rubriken Liberal historia.)


			

Torgny Segerstedt 1933: ”Herr Hitler är en förolämpning”

Den s.k. Torgny Segerstedt-striden började i februari 1933 med artikeln ”Herr Hitler är en förolämpning. Den, en serie svar och hot från nazisten Herman Göring i Tyskland och Segerstedts svar på dessa blev inledningen till 12 års kamp mot nazismen. Segerstedt hade skrivit om nazismen även innan 1933 men efter riksdagsvalet i Tyskland beslöt Segerstedt att ta strid. Det var som han anade att Europas framtid, folks frihet, ja hela civilisationen, stod på spel. Här kommer artiklarna!

Torgny Segerstedt den 3 februari 1933, GHT

Hans ”Idag” kolumn.

En av Blix politiska karikatyrer visade Mussolini med en mer än vanligt bister uppsyn. Den förtörnade mannen yttrade: »Den där Hitler är en förolämpning.»

Man kunde förstå och känna med den italienske diktatorn. Att ha stått modell till hr Adolf Hitler kan inte vara någon reklam för honom. Men det är icke utan att vi litet var nu ha skäl att taga Mussolinis ord i vår mun. »Den där Hitler är en förolämpning.»

Det är faktiskt en förolämpning mot allt vett att pracka på ett stort folk en styresman av denna kaliber. Det är en sak som icke angår endast tyskar. Tyskland är ingen från samfärdsel med den övriga världen avskild liten ö ute i oceanen. Det ligger mitt i Europa. Det har livliga förbindelser med alla andra stater. Och nu skola vi alla tvingas att sysselsätta våra tankar med vad hr Adolf Hitler hittar på.

En karl med den uppsynen skall det offras tankekraft på. Det är oförskämt att ställa till det så.

Före kriget nödgades hela världspressen ägna uppmärksamhet åt kejsar Wilhelms skrävel. Men han var då åtminstone kejsare, och om han än pratade mycken gallimatias, så var det schwung över hans stolligheter. Han var dessutom kejsare av födsel och ohejdad vana. Tyska folket var jämförelsevis oskyldigt till den galjonsbild, med vilken det seglade ned för händelseströmmen.

Hade han  kunnat hålla munnen eller åtminstone dämpa ned sina lystringssignaler, kunde mycket ha varit annorlunda i världen, i all synnerhet för honom själv.

Kejsar Wilhelm fick man fördraga en rätt lång tid. Till sist fick han dock dela Jonas lott att hivas överbord för att skeppet skulle kunna räddas. Nu sitter han under sin kurbits och har det fredligt nog. Hitler har det tyska folket själv förskyllt. Miljoner ha givit honom sina röster. Han var den Moses, som skulle föra skarorna in i det tredje riket. Det skulle gå bums. Nu begär han fyra år för att hinna traska genom öknen. Och det enda hans val till rikskansler garanterar är slagsmål och blodutgjutelse.

Och den karlen skall nu världspressen nödgas syssla med var dag som Gud ger en tid framåt. Så värst länge blir det väl inte, men var dag det står på, är en dag för mycket.

Världspressen återspeglar i detta stycke endast världspolitiken. Lika litet som den kunde bortse från att Wilhelm II var tysk kejsare, kan den ignorera det faktum att Adolf Hitler är tysk rikskansler.

Att tvinga all världens politik och press att sysselsätta sig med den figuren, det är oförlåtligt. Herr Hitler är en förolämpning.

**********

Riksminister Göring protesterar mot GHT

Idag, den 8 februari 1933, GHT,  Torgny Segerstedt

Handelstidningen har mottagit nedanstående, avsänt som statstelegram från Berlin i går afton:

Ich protestiere aufs schärfste gegen die in Ihrer Zeitung vom Freitag den dritten Februar in der gedruckten Äusserungen iiber den deutschen Reichskanzler. Als aufrichtiger Freund des schwedischen Volkes sehe ich in solchen schmutzigen Auslassungen eine schwere Gefahr für die verwandtschaftlichen und herzlichen Beziehungen beider Völker. Bevor weitere Schritte eingeleitet werden, bitte ich um Mitteilung, ob Ihre Leitung in Zukunft gegen solche Äusserungen Ihrerseits einshreiten wird.

Göring. Reichsminister.

I översättning:

Jag protesterar på det skarpaste mot de i Eder tidning av fredagen den tredje februari under rubriken I dag publicerade uttalandena om den tyske rikskanslern. Som uppriktig vän till Sveriges folk ser jag i dylika smutsiga utlåtanden en allvarlig fara för ett vänskapligt och hjärtligt förhållande de båda folken emellan. Innan vidare åtgärder vidtagas, anhåller jag om  underrättelse, huruvida Eder redaktion i framtiden kommer att inskrida mot dylika yttranden.

Göring. Riksminister.

Vi hänvisa till ledare i dagens tidning.

**********

LEDARE: Komik och allvar

Den 8 februari 1933, GHT, Torgny Segerstedt

På annat ställe i dagens tidning läses ett av den tyske tiksminister Göring till denna tidning ställt telegram. Vi ha varit mycket tveksamma, huruvida här förelåge ett grovt skämt eller om aktstycket finge betraktas som autentiskt. Förfrågningar på telegrafverket ha mötts med

försäkringar, att några tvivel på dess äkthet icke äro befogade. Förfrågningar i Berlin ha givit samma resultat.

Den som läser aktstycket ifråga förstår utan vidare, att tvivel kunna uppstå beträffande dess äkthet. Vi ha visserligen icke hyst några överdrivna föreställningar om den nuvarande tyska regeringens omdömesförmåga, men den sinnesförfattning, varom detta telegram vittnar, hade vi dock icke tilltrott någon dess ledamot.

Herr riksminister Göring behagar beteckna sig som en det svenska folkets uppriktiga vän. Det finns nog vissa kretsar i Sverige, som godtaga denna vänskapsbetygelse. Den alldeles övervägande delen av svenska folket betackar sig däremot för hr Görings vänskap. Den har sympati för det tyska folket, men icke för den riktning som nu är i färd med att störta detta tyska folk i nya olyckor.

Denna tidning har under hela den prövningens tid, som Tyskland efter Versaillesfreden fått genomlida, så långt dess krafter räckt och dess ord nått, förfäktat den åsikten, att den statskonst som de segrande makterna drevo stämplades av orättfärdighetens kortsynthet. Vi framhöllo med allt eftertryck, att den behandling Tyskland underkastades, måste framkalla en desperation vars följder voro oöverskådliga.

Att förstå uppkomsten av det ursinne, som i nationalsocialismen funnit sitt politiska uttryck, gör icke yttringarna av sagda ursinne mera tilltalande. Dess väg till makten har gått genom barbariskt tumult, skrän, slagsmål och dråp. Rörelsen är ett hån och en utmaning mot rätt och vett. De som böja sig för våldet även i dess råaste former, må hylla denna rörelse. Vi vidhålla i allo vad vi förut uttalat. Nationalsocialismens övertagande av regeringsmakten i Tyskland är ett — Gud må veta icke det enda — tecken på hur fruktansvärt den allmänna politiska nivån sjunkit i världen. Det är förödmjukande att världsopinionen och världspressen dag ut och dag in skall behöva syssla med en företeelse som denna. Det är beklämmande, att det politiska livet skall ha hemfallit åt ett slikt barbari. Vi ha spetsat till omdömet i orden, att hr Hitler är en förolämpning. Det är vår uppriktiga mening.

Den som har ögon till att se med, kan icke vara i tvivelsmål om att olyckan är å färde i Tyskland. Ett av två kan inträffa. Antingen lyckas det tyska folket befria sig från de styresmän, som nu äro i färd med att strypa dess frihet, och det kommer näppeligen att bliva en oblodig affär, eller också sättes Europas fred på spel. Ett nationalsocialistiskt Tyskland skapar ofelbart slitningar i öster och väster. Frankrike och Polen kunna icke undgå att känna en dylik regim som ett hot mot sin säkerhet. Ett inbördeskrig i Tyskland äventyrar för övrigt även det Europas fred.

Graden av den visdom, som är att förvänta från den nuvarande tyska regeringens sida, röjes redan av det telegram, som riktats till oss. Det är som en droppe, på vilken havets salthalt kan studeras. Det förefaller som om hr Göring trodde, att Sverige vore något slags annex till det tyska riket. Det förhåller sig, Gud vare lov, icke så.

Den ton hr Göring använder, är utan tvivel den för honom enda naturliga. Det är den på kaserngården rytande sergeantens. Bildade människor tala inte på det viset. De komma icke med klumpiga och dumma hotelser. Hr Göring hade kunnat avfatta sitt telegram så att tvivel uppstått om riktigheten av den karakteristik vi givit av det parti, för vilket han är en prydnad. Han var sig själv och gav svart på vitt på att vi dömt riktigt.

Vi behöva icke karakterisera ett tilltag som detta att en tysk minister ryter och hotar som om det tillkommer honom något slags husbonderätt över svensk press. Anser han sig ha något att klaga över, får han begagna de i dylika fall mellan civiliserade stater vedertagna och till

buds stående utvägarna. Med telegrafiskt gorm kommer han ingenstans. Det borde till och med han ha begripit. Att han känner sig sårad över våra uttalanden gör oss varken ångerköpta eller försagda.

»Was eben wahr ist allerorten, Das sag ich mit ungescheuten Worten.»

De vänskapliga känslor, som det svenska folket hyser för det stora tyska folket, tåla nog även påfrestningen av den förmörkelse, som nu lägrat sig över det olyckliga landet. Vi hoppas, att det utan allt för stora offer måtte kunna resa sig ur sin förnedring. Ingen lägger heller det tyska folket till last de underliga fasoner, med vilka dess tillfälliga styresmän roa världen. Vi taga icke dessa herrar på allvar. Att de utöva regeringsmakten i Tyskland, det hålla vi däremot för en utomordentligt allvarlig sak.

**********

Dementier om Hr Göring

Idag, den 3 maj 1933, GHT, Torgny Segerstedt

Det är tråkigt att behöva komma med dementier. De fattas allt för lätt som bekräftelser i stället för vederläggningar. Ibland kan man emellertid icke underlåta att bestrida en uppgift. Sedan får allmänheten sätta tro till ens ord eller icke. Vi befinna oss i ett dylikt tvångsläge.

Handelstidningen dementerar härmed på det bestämdaste ryktet, att herr Göring skulle vara anställd i dess tjänst som något slags reklamchef.

De tjänster han i den vägen gjort tidningen, uppskatta vi till fullo. Det finns icke en vrå av världen dit icke historien om hans ryktbara telegram burit vårt namn. Det nit med vilket han fortsätter sitt arbete, är också allt erkännande värt. Det är desto anmärkningsvärdare, som han arbetar fullständigt gratis und unentgeltlich.

Vad vi alldeles särskilt sätta värde på är det taktfulla sätt på vilket kapten Göring driver reklamen för oss. Vi skulle känna oss ytterligt besvärade, om Handelstidningen hos honom och hans kumpaner utlöst andra reaktioner än dem, som vi hittills haft tillfredsställelsen att bevittna. Den enda form av uppmärksamhet, som vi från det hållet uppskatta, är den som kommit oss till del.

Vår blygsamhet manar oss att säga, att det nästan är för mycket blommor, som hr Göring på sistone strött på vår stig. Herr Bogs är visserligen bara en mycket enkel underhuggare, men han har då verkligen gjort så gott han kunnat. Att Handelstidningens korrespondent infann sig på pressföreningens möte, vilja vi icke klandra eftersom han därmed fullgjorde sin rutinmässiga plikt. Med vårt goda minne skedde det emellertid icke. Ej heller kommer något ombud för denna tidning att infinna sig om titulus Bogs anordnar en »mottagning» i Stockholm.

Uppriktigt talat tycka vi att svenska pressen är för förnäm för att genast lystra, när förste bäste herre visslar på den att komma och äta ur hans hand.

Den tyska utrikesledningen har rågat sin godhets mått med att utsända en kommuniké med förklaring, varför hr Görings utsände icke kunde tala, när Handelstidningens ombud fanns i rummet. Det berodde förstås på våra tidigare gjorda uttalanden. Vi sakna varje anledning att mildra omdömena. Och allt som inträffat sedan hr Göring och hans kumpaner börjat »regera» i Tyskland, har bestyrkt riktigheten av vårt omdöme.

Utgången kommer att giva oss rätt. Händelserna komma att döma herrar Hitler och consortes vida strängare än vi gjort i ord. Och deras svenska svans kommer att ytterligare sloka.

Herr Görings ambassadör må fortsätta sin Eriksgata i Skandinavien. De officiella meddelandena om vad som förehaves i Tyskland äro fullt tillräckliga för att ingiva en hjärtlig avsky för regimen och dess hantlangare. Så vitt svensk press har något sinne för pressens frihet, bör dess inställning till ett ombud för de makthavande, som ovat det råaste förtryck och det plumpaste översitteri mot ett annat lands press vara given.

Handelstidningen är för sin del stolt över att av den nuvarande tyska regeringen ha ställts i en särklass. Det var den enda hedersbetygelse från dess sida, som vi utan att skämmas kunde mottaga. Och vi förstå fullkomligt om den övriga pressen betackar sig för att av hr Göring och hans ombud få en klapp på huvudet för sitt välförhållande. För den övervägande delen av svensk press är detta en oförsynt förolämpning.

Det är oss ett nöje att betyga, att vi för vår del äro synnerligen nöjda med vår frivillige reklammakares verksamhet. Han går kanske en smula till överdrift, men det överse vi med. Löjet kommer över hans eget huvud.

För att läsa andra artiklar om liberal historia och ideologi, och fler artiklar av Torgny Segerstedt: KLICKA HÄR!

Kalla mig fan inte för en väljare! Jag är medborgare!

För övrigt anser jag att ordet väljare bör suddas ut ur varje politisk bok som rör politisk metodik och politisk retorik. Inför skamstraff för politiker och journalister som använder ordet väljare. Inför ordet medborgarskap mer aktivt igen. Medborgarskap, inte valboskap, typ!

Det finns få ord som jag tror är så destruktiva som ordet väljare.

Ordet väljare reducerar demokrati till en fråga om att VÄLJA, att välja, rött, blått, grönt eller kanske Sd-gult. Ordet reducerar människor i en nation till att vara valboskap. Vi kallas fram vart fjärde eller femte år och lägger en fånig lapp i ett kuvert. Var väljare har en sjättemiljondels del i valresultatet typ.

Om demokrati är val bara så var Sovjetunionen en demokrati. Där hade de val också och la fåniga små lappar i ett fånigt litet kuvert.

Jag vill ha en renässans för ordet medborgare. Att invånarna i Sverige är de som styr, inte politikerna och att demokrati är DELTAGANDE, rätten att få se, få höra och få veta, och nmöjligheterna att påverka i stort och i smått.

Väljaren har all anledning att buga sig för överheten… Medborgaren är den som aktivt är med, eller SKULLE KUNNA vara med och styra. Överheten, politikerna i regering och riksdag, ska stå med mössan i hand inför mig som medborgare, inte tvärtom.

Jag verkligen hatar ordet väljare. Inget ord är så förnedrande för mig som medborgare som tanken att det viktigaste med min demokratiska rätt att påverka samhället är att stoppa en lapp i ett kuvert vart fjärde eller femte år. Val är en DEL av den demokratiska processen, kanske inte ens den viktigaste.

Det viktigaste anser jag vara att få fler människor att bli MEDBORGARE och påverka samhället även mellan valen. Att få fler som bryr sig och tvinga politikereliten att lyssna och föra en dialog.

We can do it… eftersom vi är MER än bara väljare!

(Läs även artikeln om min liberalism.)

London brinner!

Man frågade en kille på Al Jazeera varför han deltig i upploppen i London. vad vinner han på det, frågade de? Du hade inte intervjuat mig om inte jag deltagit i upploppen, då hade ingen lyssnat på mig, nu intervjuar världspressen mig, svarade han. 

Man frågade en kille som saboterade en skola i Botkyrka samma sak, han svarade att ”annars hade INGEN hört vad jag säger”.

Jag vet några som blivit radikala islamister enbart för att ingen lyssnade till dem…

Och här i Sverige röstade en vän till mig på Sverigedemokraterna, för att ”ingen lyssnade” på honom… För övrigt anser nog en STOR majoritet av Sverigedemokraternas väljare att ingen lyssnar på dem!

Ser ni mönstret? Ja, i ena fallet är det våld, i andra inte, men mönstret är samma!

Kombinationen av demokrati-underskott, arbetslöshet och ekonomiska nedskärningar i trygghetssystemen är en tickande bomb.

Vi liberaler missar ofta detta med de ekonomiska faktorerna bakom samhälleligt missnöje. Detta eftersom vi se den fria marlnaden som det bästa ekonomiska systemet och är mot statlig styrning. Vi missar VARFÖR marknadsekonomin är bra. den är bra eftersom folk SKA tillåtas göra misstag, och till och med vara giriga. Det skapar välstånd… men eftersom systemet inte ur mänsklig synvinkel är ”perfekt” så faller en hel del mellan stolarna.

‎”man is not free if government is too limited”

”Man is not free if man is not freed from the government and government is not free if man is not freed from the government.”

Dessa två påståenden klistrades in på min vägg igår och det första mötte en del kritik.

jag svarade då så här: Båda två har rätt. Det förta citatet är kontroversiellt bland liberaler men helt rätt också.

Utan grundläggande skyddsnät berövas en stor del sjuka, arbetslösa, och personer i kris, sin frihet. Vilket man ser tydligast i funkis-frågorna. Utan en stat är funkisar hänvisade till välgörenhet eller föräldrar för att kunna leva, för GRUNDLÄGGANDE frihet! Och välgörenhet är inte frihet, det är en variant av bingolotto

Vi liberaler glömmer ofta att marknaden inte är perfekt och att det faktiskt är DÄRFÖR marknadeskonomin fungerar bäst av alla system! Men att marknaden inte är perfekt behövs skyddsnät och alla skyddsnät kan inte individen skaffa själv.

Utan en stat som kan garantera människors frihet från förtryck (= att man har möjlighet till sjukvård, att slippa de värsta formerna av förtryck på arbetsmarknaden, att alla barn kan gå i BRA skolor, etc) berövas folk på sin frihet också.

‎”man is not free if government is too limited”… Jo, så är det, även om det är kontroversiellt att säga så bland liberaler och libertarianer. Utan grundläggande skyddsnät berövas en stor del sjuka, arbetslösa, och personer i kris, sin frihet. Vilket man ser tydligast i funkis-frågorna. Utan en stat är funkisar hänvisade till välgörenhet eller föräldrar för att kunna leva, för GRUNDLÄGGANDE frihet! Och välgörenhet är inte frihet, det är en variant av bingolotto

Eftersom marknaden inte är perfekt behövs skyddsnät, och alla skyddsnät kan inte individen skaffa själv.

Utan en stat som kan garantera människors frihet från förtryck (= att man har möjlighet till sjukvård, att slippa de värsta formerna av förtryck på arbetsmarknaden, att alla barn kan gå i BRA skolor, etc) berövas folk på sin frihet också.

Det kommer upplopp i Sverige också om inte vi ser vad arbetslöshet, nedskärningar och demokratiunderskott kan leda till!

PS

För övrigt har engelsmännen installerat tiotusentals övervakningskameror mot ”terrorn”, se hur bra det funkade! Övervakningskameror löser inte alla problem i världen!

Min liberalism!

Jag är liberal, en liberal med starkt socialt patos, som anser att kampen för en fri ekonomi, för personlig autonomi och bättre sociala skyddsnät är de viktigaste frågorna, samt sist men inte minst: de globala frågorna. Varhelst en människa trampas på, eller lider av svält, trampas även mina rättigheter ner. Som Immanuel kant sa: ”Jordens folk har nu nått så långt i sin samhörighet, att en rättskränkning på en plats på jorden upplevs av alla. Därför är idén om ett världsmedborgarskap ingen fantastisk eller bisarr rättsföreställning utan en nödvändig komplettering av såväl stats- som folkrättens oskrivna lagar.” 

Innan 2010 så brukade jag säga att jag var libertarian i frihetsfrågorna, och vänster i rättvisefrågorna. Nånstans där är jag ännu. Jag kan känna samma blandning av ilska och patos som en Vänsterpartist då någon utförsäkras, eller då någon funktionshindrad berövas LSS, eller då jag läser om svälten i Somalia och ser hur lite vi ger för att rädda liv, men jag känner en Timbroekonoms patos för privatiseringar, och en Johan Norbergs patos för frimarknad och en libertarians patos för individens autonomi också, i samma ögonblick.

Min tanke då som nu är att frihet måste vara ALLAS rätt till frihet, inte bara ett fåtals. den negativa rätten att slippa förtryck måste gälla även arbetsrättsligt och socialpolitiskt. Alla måste ha möjlighet att få bästa möjliga sjukvård och skolgång. Universitetsutbildning ska inte vara en fråga som beror på föräldrars ekonomi eller hur bra man är på att söka fondmedel. Funktionshindrade ska inte behöva tigga och be om hjälp hos sociala myndigheter eller hos välgörenhetsorganisationer för att få deras rätt till liv och frihet garanterad. Man ska ha möjlighet att gå igenom en kris som människa utan att det förstör ens liv, och ens eventuella barns liv, för gott. Etc, etc…

På samma sätt har vi ett ansvar för andra nationer att faktiskt hjälpa till då det är svält eller naturkatastrof. Jag reformerar gärna biståndet bara vi kan vara snabbare med att rädda liv. Svältande somalier och etiopier ska inte behöva dö bara för att deras regeringar styrs av idioter!

Marknaden skapar välstånd på ett fantastiskt sätt. Men marknaden är inte perfekt, det är för övrigt därför marknadsekonomin är så bra (ur misstag skapas erfarenhet och välstånd)! Eftersom inte marknaden är perfekt måste BRA skyddnät finnas men i övrigt ska det vara maximal frihet. Inte en massa regleringar och krångel. Låt marknaden sköta sig själv .Bort med tullar, regleringar konstgjord andning, förordningar och byråkrati.  Privatisera gärna så mycket som möjligt. Gärna allt!  Det människor behöver är garantier om att vård finns när man behöver det, inte att vården måste vara allmän. Var människa måste få göra som han eller hon vill. Inga morallagar tack!

Liberaldemokraternas tanke om plattskatt och medborgarlön är helt underbar. Exakt så! Kombinerat med de skydd och stöd som behövs som ingen medborgarlön kan täcka.

Maximal frihet, men med bättre skyddsnät än idag om man skulle hamna i kris. Helst privata skyddsnät och försäkringar, men hjälp oavsett det.

Men att jag ser så mycket samhörighet med vänstern, gör att jag har svårt för inställningen i politiken idag. Jag vill ha igång samarbete över blockgränserna.

I frågan om hur man garanterar friheten för sjuka, funktionshindrade, arbetare, folk i kris, har en liberal massor att samarbeta med en sosse eller Vänsterpartist i. I frihetsfrågorna också, det är många vänsterpartister som vill avkriminalisera bruket av cannabis t.ex och som är helt mot myndigheternas massövervakning.

Och i kampen för invandring mot främlingsfientlighet KAN man bara vinna om vänster och höger ser varandra som allierade, som co-thinkers, och inte som fiender!

Sverigedemokraterna

Att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 anser jag vara ett resultat av många faktorer. De etablerade partierbnas oförmåga, felaktiga strategier, dumhet och sabotage och att de inte bryr sig tillräckligt om hur folk tänker och har det. Man tog inte debatten mot Sd:s idéer och argument kort och gott. Men en bidragande orsak är nog också oförmågan att samarbeta över partigränserna, speciellt samarbetet över blocken, dvs mellan vänstern och högern. Måste det vara så?

Ett av problemen med parlamentarismens fokus på partier är att partierna sluter sig samman och bildar enad front mot andra ”fiendepartier” och ”fiendegrupperingar”.

Kanske det blir bättre ju mer vi fokuserar på indvider och personval, vem vet?

Demokrati

Vilket för mig över till det jag tänkt avsluta denna artikel med. Demokratin. Jag ser många brister i hur det är idag.

Medborgare känner sig osedda och ohörda. Politiker tänker smått. Kommuner har inga framtidsvisioner. Riksdagsmän tvingas samarbeta med hjälp av partipiskor och hot om ”pissprover”, riksdagsmän som anser att de inte kan påverka något. Bristande analyser om vad som gått fel, då något gått fel. Folk som går mot strömmen och är före sin tid, eller som varnar för att nåt håller på att gå fel, ses inte ens som förebilder efter att nåt gått fel.

Ett exempel är vanvårdsutredningen som efter 50 års debatt äntligen erkände att fosterhemsbarn och barnhemsbarn vanvårdats: men varför bryr sig inte politikerna om, inte heller får de som varnade för galenskapen en ursäkt och en bekräftelse. (Se mer här: Att lära av historien, samt Vanvård i social barnavård: ”kinder gulag” , Vanvård i social barnavård under 1900-talet samt Barnombudsmannens brev och Skjut inte på pianisten!)

Sverige har problem.

Sverigedemokraterna har tyvärr rätt i en sak: att varken regering eller opposition i tillräckligt hög grad lyssnar till folkets vardagsoro om ekonomi, utförsäkringar och annat som ligger dem nära. Inte heller om de integrationsproblem som faktiskt finns. Politiker pratar ofta och länge OM, mer sällan MED, folk.

En poäng som ofta hörts i debatten, från Sverigedemokraterna, är att svenska folket aldrig fick vara med och besluta om det som PI kallar ”massinvandringen”. Jag kan villigt erkänna att så var fallet, även om jag som liberal är positiv till invandringen.

Det är mycket vi medborgare inte har fått vara med och besluta om. Sverige var i praktiken hemlig medlem av NATO under hela kalla kriget utan att vanliga medborgare ens fick veta detta, än mindre fick vara med och besluta om detta. Hade det blivit kärnvapenkrig hade stora delar av Sverige blåsts ut med kärnvapen utan att en person boende i Sverige hade haft en aning om varför.

Demokratiunderskott är liksom bara förnamnet på detta.

Även avregleringen av ekonomin gjordes utan att folk hade en aning om vad som skedde.

Jag är för både en hög invandring och en avreglerad ekonomi, men kan villigt erkänna att den demokratiska processen FANNS inte i dessa frågor.

Jag, som jobbar nära människor i Botkyrka, hör ofta att invandrare där känner sig osedda och ohörda, ignorerade av Reinfeldt och Juholt och det övriga politiska etablissemanget. Barnen känner att de saknar framtidsutsikter och hamnar i gäng. Familjerna blir lidande på grund av problem i bostadsområden och skolor, och hamnar inte sällan i sociala och ekonomiska problem.

Det är klart att känslan av maktlöshet och att vara utanför skapar problem, oavsett vem som hamnar utanför.

Det vill jag jobba med! Som liberal!

Men då måste vi börja samarbeta. Istället för att bara se olikheterna måste en liberal, en Moderat och en Vänsterpartist, och i de fall det överhuvudtaget är möjligt även en Sverigedemokrat, kunna mötas, se varandra i ögonen och se varandras likheter!

Att kunna prata om vad man anser vara fel i andras syn på samhället, och ändå kunna samarbeta är viktigt. Och att vi blir av med den förbannade Jantelagen, speciellt bland politikerna, men bland alla människor. Empowerment kallas det på engelska, självförtroende på ren svenska!

”Att stå stormar emot”, rasbiologi, riksdagen & stortinget 1934-1935

Jag kommer inte ihåg vem som skrev det. Men någon liknande politik vid att ”stå stormar emot”… En dåtidens variant av talessättet att bara döda fiskar simmar med strömmen.

Carl Lindhagen (S) En sann förebild!

Jag håller på ett läsa två sorters böcker just nu. Den ena sortens böcker är böcker om de  rasbiologiska steriliseringarna, de andra handlar om liberalismens historia.

1935 trädde den första steriliseringslagen i kraft. Den följdes av 1941-års lag, som innebar en skärpning och lagen avskaffades 1974 för vissa former av sterilisering.

Tvångssteriliseringar av romer pågick efter 1974. Tvångssteriliseringar av funktionshindrade (tex personer som sitter i rullstol) och transpersoner pågår än idag.

1935 och 1941 klubbade Sverige igenom rasbiologiska lagar innehållande. Vid båda tillfällena röstade INGEN riksdagsman, varken från Högerpartiet eller  liberalerna eller sossarna eller Kommunisterna, MOT rasbiologin. INGEN!

En del riksdagsmän gick mot strömmen Georg Branting ska ha en eloge för att han var mot det. I riksdagsdebatten protesterade Carl Lindhagen, men han gjorde en ”Federley” och tvingades ändå följa partipiskan och röstade ja.

Man kan undra vad det är för ett system vi har, denne egendomliga parlamentarism där riksdagsmän förväntas lyda partipiskorna.

Man förstår hur galen partipiskan är eftersom Carl Lindhagen och de andra motståndarna mot rasbiologin, inte varken kunde eller fick väcka opinion för sin sak internt eller externt! Socialdemokratiska partiet hade bestämt sig att gå på den linje som Gunnar och Alva myrdal, mfl företrädde: att sterilisera romer, funktionshindrade, avvikare och andra som var ett hot mot ”rasens överlevnad”…

Liberalerna då? Nej, de lallade med hela hopen. Är det nån som vet något om någon liberal var mot rasbiologin överhuvudtaget?

Car Lindhagen var bra. han förtjänar att hållas fram som en förebild, för han protesterade iallafall. Även om han var svag och röstade nej! Georg Branting protesterade också, det ska han ha en eloge för, även om han var betald Sovjetisk agent!

Partipiskorna gör att man får riksdagsmän utan MOD som förväntas icke kunna stå emot stormar! 

Vi måste få fram fler rakryggade politiker som vägrar acceptera dårskap i de politiska partierna, som sätter ner fötterna och ”står stormar emot”…

Läs mer om Lindhagen här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Lindhagen

******************

Här har ni en artikel om den enda riksdagsmannen i Norra Europa som vågade rösta NEJ till rasbiologin. Gjert Bonde i Norge. (På norska)

I SKALLEMÅLERNES FOTSPOR

av Dag Ove Johansen

(Foredrag holdt på Nyorienteringsbevegelsens sommertreff i Haugesund, Henderson Park Hotell, 29.07.1998)


Prolog

De fire siste årene har jeg arbeidet som lærer for en multifunksjonshemmet elev ved en videregående skole. Denne eleven har tross sitt store handicap lært meg hva menneskeverd er for noe. Han har dessuten lært meg betydningen av empati – medfølelse -, tålmodighet og gleden over de små ting i livet. Utviklingen i vårt samfunn tilsier at slike som ham skal lukes ut. Et funksjonehemmet menneske i rullestol kan risikere å bli møtt med ”Å, fødes det slike som deg lenger, da!”

Den moderne gen-teknologien er en slags forlengelse av arve- og rasehygienen. Kanskje man kan finne frem til genet som gir hudfargen slik at alle mennesker kan bli født hvite? Spørsmålet blir da: hvem skal vi så herse med?

Fortjener å bli husket

I en artikkel i Aftenposten 6.mai 1998 med tittelen ”Fortjener å bli husket” skrev professor Øystein Sørensen følgende:


”I disse dager, da mørke og ubehagelige sider ved den norske velferdsstatens historie blir avdekket, vil jeg gjerne slå et slag for en ukjent historisk aktør. Han het Gjert E. Bonde. Han fortjener å trekkes frem i lyset av én enkelt grunn: Da Stortinget vedtok den norske steriliseringsloven i 1934, var han den eneste som stemte i mot. —– ”Om man skal bruke lite pene ord, så var steriliseringsloven et uttrykk for en rasehygienisk tenkemåte. Med et litt penere ord kan vi snakke om arvehygiene. Loven var ikke rasistisk i den forstand at den delte menneskene inn i raser med ulike anlegg og ulikt verd. Men den var arvebiologisk – den rettet seg mot mindreverdige arveanlegg hos enkeltpersoner.” 


Her mener jeg at professor Sørensen tar feil fordi jeg mener at loven ble benyttet rasistisk mot en minoritetsgruppe i Norge, nemlig både samene, kvenene og taterne. Det skal jeg komme tilbake til litt senere.

Da steriliseringsloven var oppe til behandling i Stortinget, var debatten meget kortfattet. Saksordføreren, Erling Bjørnson fra Bondepartiet, gjorde et nummer av at han som bonde var spesielt sakkyndig når det gjaldt rasehygiene. Denne saksordføreren var sønn av dikteren og havnet senere i Nasjonal Samling. Han viste også til utenlandske forbilder, som en steriliseringslov nylig vedtatt i Hitlers tredje rike.

Representantene for de store partiene sa lite og stemte enstemmig for: Arbeiderpartiet med Johan Nygaardsvold i spissen, Høyre, med C.J. Hambro, Venstre, med daværende statsminister J.L. Mowinckel. Bondepartiet, anført av formann Jens Hunseid, var det stortingspartiet som uten sammenligning var mest opptatt av arvebiologiske synspunkter. Selv den ene representanten for det nystiftede Kristelig Folkeparti stemte for loven.

Øystein Sørensen skrev videre:


”Bare Gjert E. Bonde opponerte og stemte mot. Han tilhørte Samfundspartiet,et merkelig parti med en egenartet blanding av kristentro og hjemmesnekredeidéer om løsning av økonomiske og sosiale problemer. Egentlig var Bonde bare varamann. Han møtte for partiets eneste innvalgte representant: partiformann, sjefsideolog og profet Bertram Dybwad Brochmann. Bonde selv var litt av en ideolog, og hadde, om man får si det slik, mange rare idéer han også. Men han stemte mot steriliseringsloven. Det fortjener han å huskes for.” 


Beskrivelsen av G.E. Bonde og B.D.Brochmann som ideologer med mange rare ideer, får stå for professor Sørensens egen regning. Vi vet hva de virkelig sto for og hvilke revolusjonære ideer de hadde for et annet og bedre samfunn – logokratiet.

Stortingsvedtaket om steriliseringsloven var et ledd i en mørk side ved det storevelferdsstatsprosjektet som for alvor startet i 1930-årene. Grunnlaget var at det var statens oppgave å ta vare på folk fra vugge til grav. Sosialpolitikk, utdannelse, helsepolitikk, boligpolitikk – det er sånt vi gjerne vi forbinde med statlig velferdspolitikk. Men i 1930-årene var også tvangssterilisering betraktet som en måte å forbedre folkehelsen på. Det var flere internasjonale forbilder for den norske loven, både i demokratisk og i alt annet enn demokratiske stater. Her sto Karl Evang sentralt som helsediktator med ubegrenset makt og myndighet. Han snakket om ”den gode folkestamme”.

Jeg skal komme tilbake til både Karls Evangelisering og loven om sterilisering slik det ble beskrevet i Samfundsliv nr. 48 den 31.mai 1934, men jeg må gå kronologisk til verk for å vise den røde tråden i denne uhyrlige maktveven. Først er det nødvendig med å se på hvilke tanker og ideer og hendelser som red de vestlige samfunnene som en mare i forbindelse med rasehygiene og arvebiologiske teorier gjennom århundrene og som Bonde og Brochmann i Samfundspartiet hadde å kjempe i mot.

Wannsee-sentret i Berlin

I 1993 var jeg på en studiereise til Berlin. Der besøkte jeg bl.a. Wannsee-sentret som ble ombygget til et Holocaust-museum i 1986. I 1940 ble bygningen overtatt av SS-avdelingen ”Nordhav”. Den 20.januar 1942 foregikk det beryktede møtet som la grunnlaget for den endelige løsningen på jødespørsmålet. Resultatet ble 6 millioner døde. Blant deltagerne var Adolf Eichmann og Richard Haydrich. Eichmanns protokoll fra møtet ble først funnet i 1947.

Lederen for sentret, Annegret Ehmann, orienterte om bakgrunnen for den rasebiologiske forskningen i Europa og USA. Det som overrasket meg under denne orienteringen var at en nordmann hadde stått sentralt i oppbyggingen av nazistenes teoretiske grunnlag for rasehygienen. Det var professor Jon Alfred Mjøen ved Rasehygienisk Institutt på Blindern. Senere skal jeg komme inn på hva hans bidrag bestod av.

Vi kjenner alle til europeernes kolonialisering av resten av verden og hvilke konsekvenser det fikk for befolkningen i disse områdene. Alt i 1619 var det 1.5 mio av den opprinnelige befolkningen i Amerika igjen, 90 % var utslettet, enten av sykdommer innført av de hvite, hardt slavearbeid eller ved reglerette henettelser og massakrer. Det er historien om slavehandelen og norske skip som deltok i transporten. Norge/Danmark bragte 97 000 slaver over Atlanteren fra frakten tok til i 1674. En uendelig rekke av hendelser som har fått store følger for våre samfunn helt frem til vår egen historie med behandlingen av jøder, samer, kvener og tatere bl.a. For alt dette skapte ideer og tanker om at disse folkeslagene som ble lagt under pisken var mindreverdige og ikke egentlig mennesker som oss. I Valladolid i ble det på 1500-tallet til og med holdt et omfattende kirkemøte om noen medbragte indianere fra Sør-Amerika virkelig var mennesker eller ikke. Det ble ført beviser fra begge parter og saken varte i flere dager.

Kronologisk tidslinje I

Her følger en liste over bl.a. bøker og hendelser som hadde enorm betydning for utviklingen av rase- og arvehygieniske teorier. Listen gjør ikke krav på å være fullstendig.

1676 William Petty:”The Scale of Creatures”: ”Jeg hevder at europeerne skiller seg fra de ovennevnte afrikanere ikke bare av farve…men også… ved sin hjernes indre egenskaper.”

1708 William Tyson:”Orang-Outang or the anatomy of a pygmie”: pygmeen er et dyr, ”wholly a brute”, men i kjeden som det manglende mellomledd mellom menneske og dyr.

1838 Herman Merivale foreleste i Oxford om ”Colonization and colonies” og sier at ”den hvite rasen er bestemt av skjebnen til å utrydde den ville.”   JC Prichard:”On the extinction of human races”. ”De ville rasene” kan ikke reddes. Antropologisk forskning ga utrydderne et alibi ved å erklære utryddelsen for å være uunngåelig.

1850 Herbert Spencer: ”Social Statics”. Skriver at imperialismen har tjent sivilisasjonen ved å utrydde de lavere rasene fra jorden. Robert Knox: ”The Races of Man. A fragment.”: viser rasismen i fødselsøyeblikket: ”kjente vi loven som ble deres opphav, ville vi også kjenne loven for deres utdøen…de mørke rasene har være de lyseres slaver…en fysisk, og følgelig også psykologisk, underlegenhet hos de mørke rasene i sin alminnelighet.”

1864 W.Winwood Reade: Savage Africa: spår at Afrika blir delt mellom England og Frankrike. ”Det er et eksempel på den naturens velgjørende lov som sier at den svake må bli oppslukt av den sterke”.

1868 William Greg med artikkel i Frazer’s Magazine: om ”det naturlige utvalgs rettferdige og helsebringende lov” som er satt ut av spill. Bare ved å utrydde andre kan vi unngå det rasemessige forfall. Francis Galton(Darwins fetter): Hereditary Genius ”Trolig er ingen dyreart overhodet i løpet av en periode av jordens historie blitt utsatt for en slik ødeleggelse over så store områder og så forbløffende hurtig, som det ville mennesket.” Galton fikk mange elever, ikke bare i Tyskland. Statens inst. for rasebiologi i Uppsala fantes fremdeles helt opp til 1950-tallet.

1871 Darwin: Menneskenes avstamning: ”I en fremtid, som regnet i århundrer ikke er særlig fjern, kommer de siviliserte menneskerasene med sikkerhet til å utrydde og erstatte de ville rasene overalt i verden.”

1883 Herbert Spencers bok ”Utviklingslære” utkom på svensk. Dermed fikk sosialdarwinismen gjennombrudd i Norden. Kampen for tilværelsen er en rensningsprosess som foredler slekten gjennom naturlig utvalg. Samene ble nå beskrevet i negative vendinger.

1880– Ernst Haeckel, tysk biolog, ga ut ”Naturlig skapelseshistorie på svensk. Den nordeuropeiske rasen, særlig briter og tyskere, sto høyere enn andre raser pga hjerners høyere utvikling.

1884 Eduard von Hartmann: Philosophy of the Unconscious:”Like lite som man gjør hunden hvis hale skal skjæres av, noen tjeneste ved å skjære den av gradvis, tomme for tomme, like lite humant er det å forlenge dødskampen for ville folk, som befinner seg på randen av utslettelse, med kunstige midler.”

1891 Friedrich Ratzel: Antrhopogeographie, grunnlaget for tysk rasebiologi og tysk kolonialisme.

1893 Alexander Tille: Volkdienst: om den sterkeste rasens rett til å tilintetgjøre den lavere.

1894 Benjamin Kidd: Social Evolution, om kampen mellom rasene, den rase som vil beholde sin plass i konkurransen, hører utryddelsen av andre raser til de strenge, ubøyelige vilkårene.

1907 I USA innfører staten Indiana steriliseringslov

1930-årene Nazistene tar makten i Tyskland. Innføring av steriliseringslover. Omfattende utbygging av rasehygieniske institusjoner og anlegg.

Jøder, sigøynere og andre mindreverdige mennesker skal utryddes.

Hva skjedde i Norge?

 I Norge finnes allerede god dokumentasjon på det som ble kalt ”jøde-problemet”. Jeg vil derfor fokusere på det som det nærmest ikke finnes noe om i historiebøkene, nemlig samenes, kvenenes og taternes situasjon.

Kronologisk tidslinje II

800 Ottar driver inn finnskatten fra samene. Ifølge fylkeskonservator Einar Niemi utgjorde finne-skatten 10-12 ganger større verdi enn skatten storbøndene i Trøndelag betalte på omtrent samme tid. Både Sverige, Finland og Norge beskattet samene.

1000- Tore Hund og Karl, to av håløygene, dro på plyndringsferd langs kysten i Finnmark. På biskop Adalbert av Bremens tid(1043-72) hadde kristningsarbeidet av samene begynt. Snorre beskriver at samene bedriver trolldom. 

1240 Forordningen av Telge tillot kristne å dyrke så mye jord de ville i Lappland.

1300- Forsøk på norsk bosetting langs kysten opp til Finnmark.

1326 Nordmennenes og russernes skatterett overfor samene fastslått. 

1530 To slags finnskatt i Finnmark:

– Sjøfinnskatten: penger og tørrfisk

– Fjellfinnskatten: skinn, innlandsfisk og penger 

1584 Kongelig reskript foreskriver at taterne skal utvises fra riket, høvdingene dømmes til døden.

1595 Teusinafreden: skattekravene overfor samene ble mer pågående.

1600-tallet Samene slaver i sølvgruvene i Nasafjellet

1609 Kommandanten av Vardøhus festning fikk beskjed av Christian IV om følgende ang. samene,”at de, som blive befundne at bruge Troldom, ved Dom og Sentens uden al Naade aflives.”  

1690– Hundrevis av runebommer brennes fordi all samisk mytologi skal utryddes og folket kristnes.Heksebålene brant livlig i sameland.

1735 Første tukthus for tatere i Trondheim.

1855 Eilert Sundt sier at taterne utgjør et humanitært og etnisk problem. Oppretter Fantefondet for omplassering av tatere.

1870– Omfattende nedvurdering av samene og all samiskhet. 

1880 Lærerinstruks for de lappiske og kvenske overgangs-distrikter i Tromsø stift(som også omfattet Finnmark) forordnet at samisk og kvensk skulle fjernes fra all undervisning.

1897 Sokneprest Jakob Walnum tok initiativ til Foreningen til motarbeidelse av Omstreifervesenet(senere Norsk Misjon blant hjemløse, idag Kirkens Sosialtjeneste) Først i 1989 stoppet Sos.dep. millionbevilgninger til organisasjonen.

1899 Den norske stat forbød reindrift i 33 kommuner. Trollheimen, et område som samene hadde brukt i rundt 300 år, ble heller ikke anerkjent som reinbeitedistrikt.

1900 Løsgjengerloven i Norge. Omstreifer-organisasjonen påla dampskipsselskaper å nekte å ta med tatere som passasjerer.

1902 I ”Reglement om Salg av Statens jord i Finnmark” ble det fastlagt at jord bare kunne selges til kjøpere som leser og skriver norsk og som bruker norsk i det daglige liv.

1904 Lovforslag om at samene må vike plassen for utviklingen: ”Det tilsiges Udviklingens ubønnhørlige lov. Kulturlivets Fremadskriden med Tilbagetrængen af det gamle Naturlivs Former har historisk berettigelse.”

1906 Vindern Biologiske Laboratorium opprettet for å forske i rasebiologi. Leder for dette var dr. Jon Alfred Mjøen. Forsket på samene. Wannsee-sentret dokumenterte at J.A.Mjøen hadde stor betydning for nazistenes utvikling av reaseteoriene….

1907 Kongelig resolusjon gir Omstreifer-org. i oppdrag på statens vegne å forestå det fremtidige arbeid med bosetting av omstreifere.

1908 Svanviken arbeidskoloni for omstreifere opprettet.

1914 KUD gir misjonen i oppdrag å administrere Verge-rådslovens befatning med omstreiferbarn.

1924 Skoledirektør Brygfjell i Finnmark uttalte om samene at de var så degenerte som folk at det var liten vits i å lære dem noe. Målet var å utrydde den samiske kulturen.

Ikke bare myndighetenes politikk nedvurderte alt samisk, men også samfunnet ellers: samene er dumme, snyltende, upålitelige, skitne. Hamsun beskriver samene som parasitter som ”vanker i utkantene, i det skumle, sæt lys og luft på dem, og de vantrives som utøi og makk.” Fornorskningsprosessen settes inn for fullt i den samiske befolkningen. Forbud mot samisk på internatskolene. Forbud mot joiking m.m.

1927 Offentlig komite oppnevnt for å se nærmere på omstreiferspørsmålet. Overlege Johan Scharffenberg, Ingvald B.Carlsen fra Norsk Misjon er med. Begge aktive i samtidens debatt om rasehygiene.

1929 Overlege Nitter i Skien foretok ikke mindre enn 72 steriliseringer av tatere.

1932 Johan Scharffenberg: ”Hovedpunktene i arvelæren”: ”Samfunnet bør ikke ale op skrap på de sunde og dyktiges bekostning.” Gjelder ånddsvake, sinnsyke, drikkefeldige, omstreifere og prostituerte.  

Biologen Jon Alfred Mjøens bok ”Det norske program for rasehygiene” utkommer.

Ingeborg Aas: Hvordan samfundet bedre kan beskytte seg mot åndssvake: her nevner hun at homoseksuelle, omstreifere, alkoholistene og de ånsdsvake bør falle inn under den nye Straffeloven. Omstreiferne er defekte og psykiske undermålere.

1933 Jon Alfred Mjøens ”Vern våre landegrenser” utkommer: Ingen sociale millioner kan vaske vekk bastardens sjelelige defekter. 

1934 Overlege J.Scharffenberg med avisartikler i Arbeiderbladet med tiltak overfor omstreifere, internering, sterilisering osv. Martin Tranmæl støtter hans syn. i boken ”Hovedpunkter i arvelæren”, utgitt av AOF, heter det at samfunnet har rett til å gripe inn med rasehygieniske tiltak.

Stortinget vedtar Steriliseringsloven mot en stemme: Samfundspartiets G.E.Bonde.

Vi skal se hva Samfunnsliv skrev angående denne loven:


SAMFUNDSLIV NR. 48 31. MAI 1934

”Stortinget vil tilbake til middelalderen”

 

”I mange år har de hyppige sedelighetsforbrytelser vakt den opinion hos mange av våre mest tankeløse medmennesker, at sedelighetsforbryterne måtte uskadeliggjøres ved kastrasjon. Dette var de mange som bare konstaterte at Jeppe drikker, men ikke spurte hvorfor Jeppe drakk. Og så har skriket på sådan uskadeliggjørelse ført til, at endelig straffelovkomiteen så sent som i 1925 drøftet spørsmålet. Da komiteen følte den instinktmessige motstand hos den almindelige sunne mann mot denne middelalderske tanke om kastrasjon, fremholdt komiteen at der som et første skritt ved lov burde åpnes adgang til sterilisering efter en persons egen begjæring eller samtykke. Man gikk nemlig ut fra at slik adgang vilde ha den betydning ”at sedelighetsforbrytere som er dømt til langvarig straff eller internering, i egeninteresse vilde begjære kastrasjon for å gjenvinne friheten tidligere”. Også mot denne tanke reagerte imidlertid folk meget sterkt, hvorfor tanken den gang ikke blev gjennemført.

En omgående bevegelse iverksettes

Men i 1932 tok den samme straffelovkomite saken op på ny, men fra en annen kant. Det var nu ikke for å beskytte sig mot sedelighetsforbrytere, men der skulde ved lov åpnes adgang til å fjerne forplantningsevnen hos sinnssyke, hos idioter og mindreverdige individer. Det var rasebiologene som gjorde fremstøt for å forbedre rasen ved sterilasjon (eventuelt ved kastrasjon). Det gjaldt å ”hindre at sykelige sjelstilstander eller legemlige mangler blir overført på avkom”. Når først prinsippet om sterilasjon var blitt knesatt, skulde man derefter komme til tvungen kastrasjon, idet man i premissene for loven vilde fastsette som forutsetning: ”lovrevisjon innen 5 år”.

På sådan bakgrunn fremsatte justisdepartementet for inneværende storting proposisjon til ”lov om adgang til sterilisering, m.v.” Stortingets justiskomité mener, ”at så vel hensynet til almenheten som til efterslekten taler for disse i sig selv alvorlige inngrep overfor mindreverdige og svakt utrustede individer”. Men komiteen trøster sig med at lægevidenskapen nu er kommet så langt, at ”der kan anvendes ikke bare kastrasjon, men også andre og mindre vidtgående seksualinngrep” (sterilisasjon).”

———

”Man kan tenke sig til hvilke samfundstilstander slike lovbestemmelser vil føre til. Man har daglig erfaring for hvad bare sinssykeloven kan avstedkomme av kalamiteter, av trakasserier, av hevnakter og tragedier, hvor menneskeskjebner er innsatsen. Men dette er enda til en viss grad gjenoprettelig. Ved kastrasjonsloven derimot, der er ofrets skjebne uoprettelig og for all tid beseglet. 

Vi lever ennu i hedenskapets tid

Hvordan er det mulig at en slik middelalderlov kan fremkomme anno 1934? Forklaringen er at hele vår tid beherskes av den hedensk-romerske rettsopfatnings ånd, som jo også er grunnlaget for hele vår tids rettsvesen og moral. Det er tanken utelukkende om synd (forseelse) og straff. Alle konstaterer at Jeppe drikker. Altså skal han dømmes og straffes. Ingen følger den kristne moral, til tross for at vi jo skilter med 900 års kristendom i Norge. Og dog lærte Kristus menneskene: Dømmer ikke, at I ikke selv skal dømmes. Sett eder ikke mot det onde. Men gjør det gode. Kristus pekte også på at vi også måtte spørre hvorfor Jeppe drikker. Det er ikke bare Jeppe selv som har skylden for det. Han kan jo ikke unddra sig virkningene fra sine omgivelser: ”Den som er uskyldig kaste den første sten”.

Vår tid lever altså i den gamle hedenske oldtids ånd, til tross for at både har Kristus levet og gitt sine advarsler, og også har vår tids nye videnskap, psykologien, klartlagt det sinnssvake ved den hedensk-romerske opfatning om synd, dom og straff, og bevist riktigheten av Kristi syn.”

En ny tid må komme

Det er nemlig en naturlov dette, at et individ ikke kan helbredes ved straff. Man må søke ned til den sjelelige årsak til forbrytelsen, og så ad psykologisk vei fjerne årsaken. Først derved blir forbryteren helbredet og gjengitt samfundet som nyttig og verdifullt individ. Men om disse ting som psykoanalysen har klarlagt, og hvorom bl.a. den kjente psykoanalytiker, dr. Næsgaard i Danmark, har uttalt sig, – om disse ting vet de norske myndigheter og politikere ingen ting. Eller later iallfall som om de ikke vet det, og setter sig på sin høie hest.

Men ubevisst skammer de sig over hvad de har fore med denne lov. Det er ikke uten grunn at loven bestemmer at de medvirkende i lovens tragedier skal bevare taushet.

Ubevisst er de på det rene med at de er på feil vei, og at miljøet har sin store innvirkning på individet. – Vår tids forbrytere, sedelighetsforbrytere, sinnssyke og åndssvake, de er jo prisen for vår tids kultur. De er de for de styrende lite smigrende frukter av den nuværende samfundsorden. ”På fruktene skal treet kjennes”. Men denne naturlov vil ikke vår tids mennesker erkjenne og ta konsekvensen av. Hvis de det gjorde, så vilde de nemlig være på det rene med at det eneste effektive middel til rasehygiene og til ophør av forbrytelser er å skaffe rettferdige samfundsforhold. Derfor blir sterilisasjon og kastrasjon bare voldelige inngrep – uten varig ophevelse av de beklagelsesverdige symptomer som sedelighetsforbrytelser og åndssvakhet er. Varig bedring på alle områder får man bare ved å fjerne årsakene – de slette samfundsforhold. Og altså komme over til et rettferdig samfund. Men vår tid vil bare sette lapp på et gammelt klædebon og prolongere de dårlige samfundsforhold. Derfor har vi veldedighet. Derfor har vi lover om sterilisasjon og kastrasjon.”

 ———

Debatten i stortinget

”Ved lovens behandling i odelstinget blev lovforslaget fremlagt av Erling Bjørnson, Aulestad, ut fra den betraktning at man skal kultivere mennesker som man kultiverer dyr og planter, hvor man plukker vekk snyltedyr og ukrutt. Han så Tyskland som et ideal, hvor man i rasehygienisk hensikt hadde gjennomført tvangssterilisering. – Han talte begeistret om lovens forventede velsignelser og forbeholdt sig ved behandlingen av den enkelte paragraf å stemme for tilleggsforslaget om tvungen kastrasjon av de almindelige sedelighetsforbrytere. Han så hele tiden sjeven i sin brors øie, men bjelken i samfundets blev han ikke var. Han håpet ”det utmerkede lovforslag” måtte gå glatt igjennem.

Ingeniør Bonde uttalte derefter: Jeg har ikke det samme syn på det lovforslag som her er fremlagt som komiteens ordfører nettop gav uttrykk for. Jeg finner at dette lovforslag er et av de farligste lovforslag som overhodet er fremlagt her i landet.

Det er jo klart at det må være et visst forhold mellem samfund og individ, men der er i dette tilfelle rettet et angrep på individet, hvorved man i høi grad retter baker for smed. Vi må jo huske på at forbryterne blir ikke forbrytere i kraft bare av sig selv, men de blir forbrytere i kraft også av det miljø, de omgivelser de lever i. Det er de samfundsforhold vi lever under som skaper de forbrytere vi har, det er prisen vi må betale for de dårlige samfundsforhold.

Når vi legger sedelighetsforbryteren hans forbrytelse til last og dømmer ham, så er vi på feil vei. Det er underlig at vi i et land, hvor vi snakker om 900 års kristendom, fullstendig har glemt vår barnelærdom. Det var en mann for 1900 år siden som sa i en lignende situasjon: Den som er uten skyld, han kaste den første sten. Men vi i Norges storting, anno 1934, vi innbydes her i odelstinget til å dømme individet for det som vi selv gjennem vår samfundsorden har ansvaret for. Løsningen av dette spørsmål er ikke den at vi skal gå til voldelige inngrep på individet, men løsningen, den eneste varige løsning og også den eneste mulige rasehygiene i lengden er den ting at vi får endret på de samfundsforhold vi lever under, og dermed også får redusert forbrytelsens antall. Vi må tilrettelegge bedre jordbunn og bedre vekstforhold. Jeg mener det er barbarisk og middelaldersk å la individet lide for det som samfundet har skylden for.”

——

”Erling Bjørnson talte i affekt for ”dette lovforslag, som har gått sin seiersgang over hele verden. La så Samfundspartiet få lov til å stå der. Det er ikke første gang jeg kjemper mot den reaktionære linje i dette partis program under navn av en frihet som vi andre ikke forstår”.

Bonnevie mente at Bonde la noget mere i lovforslaget enn det inneholdt, og fremholdt at det var behandlet også av psykologer som N. Vogt og Scharffenberg.

Bonde:Jeg har selvfølgelig studert proposisjonen og dens forarbeider meget inngående, og jeg behandlet tingen ganske enkelt ut fra den ånd og den mening som liger i loven, og jeg vil bare sette fingeren på at det videnskapelig sett er erkjent nu at der er andre måter å løse de spørsmål på som loven tar sikte på å løse, der er andre måter enn ved voldelige inngrep på individet, og ut fra den forutsetning mener jeg at man skal være forsiktig med å vedta en så brutal lov som denne.

Når hr. Bonnevie nevnte, at det har vært forelagt for psykologer som doktor Vogt og doktor Scharffenberg, så vil jeg bare gjøre opmerksom på, at den psykologi som de representerer, ikke har noget med den psykologiske videnskap å gjøre som jeg tenker på, nemlig psykoanalysen, og jeg fastholder, at lovforslaget ikke er forberedt under hensynstagen til det som faktisk foreligger på det videnskapelige psykologiske område.

Ved voteringen blev Bondes utsettelsesforslag forkastet mot 1 stemme.”


Den virkelige effekten av Steriliseringsloven: For taterne i Norge fikk steriliseringsloven store konsekvenser. Taterne ble utsatt for omfattende sterilisering.

Kronologisk tidslinje III

1936 Generalsekretær Carlsen i Norsk Misjon tilrår sterilisering av en 13 årig taterjente i fosterhjem… pga hennes vilde og vettløse erotikk.

1937 Ingvald B. Carlsen i Norsk Misjon utk. Med ”Sosial Håndbok”: Det er ikke gjort i en håndvending å utrydde ugress som har hatt så lang tid til å feste rot…Det vil ligge nær at man opptar til drøftelse de rasehygieniske spørsmål som knytter seg til omstreiferspørsmålet.

1938 Jon Alfred Mjøen: ”Racehygiene”. 

1940 Myndighetene ville ha ”norsk” bosetting i Finnmark, fordi samene og kvenene i området ble ansett som nasjonalt upålitelige. Norske offiserer foreslo å opprette en større bosetting med preferanse for pålitelige sørnorske bønder.

1948 K.E. Schreiner: ”Den nordiske rase og Norges eldste befolkning”: skallemålinger blant samer og kvener og gode nordmenn. POT ville utelukke ungdom nordfra som grensevakt. Sjefen for hæren, Wilhelm Hansteen fant det mest betryggende at samtlige avdelinger nordpå ble rekruttert fra Sør-Norge.

1954 Lensmannen i Vest-Finnmark Hans Westgaard, koblet kommunisttrusselen sammen med de etniske forholdene i Alta.:

” Med blandingsrasens ubestemmelige disposisjoner og med en fiendtlig innstilling til samfunnet, er denne del av befolkningen mindre hemmet av nasjonalfølelse og samfunnsansvar, og tilsvarende med disponinble for personlig vinnings skyld eller som offer for politisk propaganda til å la seg nytte som redskap for denne eller andre. Tenker en da på bistand fra fremmed makt, eller på annen måte landsskadelig virksomhet kan en regne med at en innen denne materie i første rekke vil finne individer som er villige til det.”

1955 Høyesterett i Norge fradømte flyttsamene fiskerett til fordel for fastboende bønder. I Norsk Retts-tidende heter det: det må stå staten fritt for å ordne grensene for sin eiendom uten hensyn til samenes rettigheter etter reindriftsloven.

1959 Den norske opinion blir fornærmet da den sørafrikanske FNM-ambassadøren svarte på norsk kritikk i hovedforsamlingen i FN ved å be nordmennene om å feie litt for egen dør. Han viste til at den samiske minoriteten i Norge ble dårlig behandlet.

Historien videre:

På 50-tallet drev legen Sem-Jakobsen nevrokirurgiske forsøk på sitt institutt på Gaustad med midler fra dem amerikanske forsvarsdept. Hadde tilgang påpasienter fra flere norske institusjoner som han drev hjerneeksperimenter med. Fikk bl.a. mange pasienter fra Emma Hjorth-overlegen Ole B. Munch.

Det var en omfattende stigmatisering av tatere, samer og kvener i Norge. Gjennom hele 50-, 60- og 70-tallet gikk man over til andre tiltak overfor mange av disse, bl.a. lobotomering og elektrisk sjokk ved de psykiatriske sykehusene landet over.

Fornorskningsprosessen er fortsatt i godt gjenge i landet gjennom hele 50- og 60-tallet. Det er ingenting som heter samiske rettigheter. Vi nærmer oss utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget og demonstrasjonene i Stilla. Samiske kvinner møter opp hos Gro, men får ingen gehør og nekter å flytte seg. Sultestreikende samer utenfor Stortinget, alt er forgjeves for myndighetene tvinger utbyggingen gjennom med politimakt. I all hemmelighet blir sivilforsvarskjøretøyer kjørt opp til Stilla via Finland. Det er makten som rår i samiske områder.

Under valgkampen i Finnmark i 1997 serverte Frp-herrene Hagen og Gundersen en historieløshet som er så graverende og skremmende at en skulle tro de sovnet av i historietimene på skolen. De nevner ikke med et eneste ord hvordan den samiske befolkning har blitt behandlet gjennom tidens løp med fornorskningsprosess, internatliv og maktovergrep fra storsamfunnets side. På spørsmål fra Dagbladets journalist om han synes det var interessant og lærerikt å besøke samene, uttaler Fridtjof Frank Gundersen at han er forbauset over hvor mange som snakker dårlig norsk. Problemet synes å være å lære dem skikkelig norsk, ikke samisk, hevder han videre.

Her er det Gundersen viser sin store kunnskapsløshet: all forskning tilsier at man må lære sitt eget morsmål skikkelig før en kan lære seg norsk. Gundersen burde lært av den bedrøvelig fornorskningsprosessen som ble tredd nedover hodet på samene før og etter krigen. Samene gikk på norske internatskoler der det bare ble snakket norsk. Det hjalp dem lite i språkutviklingen. De ble i stedet fremmedgjort og latterliggjort. Herr Gundersen hadde heller ingen anelse om at det fantes samisk flagg, samisk nasjonaldag og nasjonalsang.

Dagbladet avslører i en større artikkelserie at et rasehygienisk sentralregister ble utarbeidet av Karl Evang og overlege Ole B. Munch ved Emma Hjorths hjem der det var navngitt 11 000 norske familier. Myndighetenes klare oppgave var å sterilisere bærere av uønsket arvestoff. Det er i forbindelse med denne artikkelserien kom det frem at 51-årige Elling hadde vært innesperret i 22 år fordi alle trodde han var språkløs. Mannen var passiv, neddopet og hadde for lengst oppgitt sine rømmingsforsøk fra ungdommen. Nyansatte ved institusjonen lurte på Elling kanskje likevel snakket og forsto et språk. Kanskje han var same? En finsk kokk ved samme institusjon løste gåten: Mannen var slett ikke språkløs og evneveik: han forsto finsk, og det lille han snakket var slett ikke uforståelig babbel fra en fullstendig omtåket hjerne, men rett og slett hans morsmål som kven. I barndomshjemmet ble det bare snakket finsk og han hadde neppe hørt noe annet språk før han begynte på skole og møtte norsktalende lærere. I norsk skole var det den gang ikke tillatt å snakke finsk, og heller ikke samisk, og all undervisning foregikk på norsk.

Hvordan er dette mulig? Institusjonen ante ingenting om hans bakgrunn. Han hadde blitt plassert i barnehjem med diagnosen debil etter test på Tromsø sykehus i 1960.

Karls Evangelisering

Karl Evang satt som helsediktator fra 1938 til 1972 med uinnskrenket makt og myndighet, et grunnleggende element i sosialdemokratiet under Arbeiderpartiet. Han snakket om ”den gode folkestamme”. Dette er en finere omskriving av begrepet rasehygiene. Utgangspunktet var på en måte å foredle arbeiderklassen som var utsatt for mye sykdom og dårlig ernæring. Men denne Evang-eliseringen førte med seg et rasehygienisk aspekt: sterilisering, først og fremst av psykisk utviklingshemmede og tatere men også samer og kvener ble utsatt for dette. Men det fantes andre kritierier også: hustruene til alkoholikere kunne også bli sterilisert fordi mannenes dårlige egenskaper og arv ikke skulle føres videre på barna.

Nå fremkommer det at det i et hemmelig rasehygienisk sentralregister utarbeidet av Karl Evang og overlege Ole B. Munch ved Emma Hjorts hjem er navngitt over 11 000 norske familier. Myndighetenes klare oppgave var å sterilisere bærere av uønsket arvestoff. Dette er hovedbudskapet i Karls Evangelium.

I det sosialdemokratiske skapet synes det som om det finnes utallige skjeletter som vil ut. Den viktigste lærdommen vi kan trekke ut av dette er at det ikke er den genetiske arvemassen som er til størst fare for et samfunn, men derimot sosialt arvegods og brunt slagg fra de gode sosialdemokrater med Karl Evang i spissen. Det er dette som er den røde tråden i vår forhistorie. 

I våre egne rekker kjenner vi også til denne Evangeliseringen. B.D. Brochmann ble selv utsatt for dette da han ble sendt til mentalundersøkelse etter krigen. Myndighetene hadde vel aller helst sett ham satt ut av spill som en av disse defekte typene som steriliseringsloven beskriver.

 

Epilog

 Som et apropos til den nedverdigende behandlingen av individer som er annerledes, vil jeg nevne en bok av professor Ørnulf Vorren, ”Samer, gull og rein i Alaska”. Den beskriver en virkelighet som man ikke finner i en eneste historiebok i skoler og universiteter i Norge. Det vitner om hvor sterk denne fornorskningsprosessen i landet var overfor bl.a. samene.

Den 14.12.1893 ble det sendt en anmodningen til de skandinaviske avisene i USA om å ta inn følgende annonse:

”Menn ønskes til å ta seg av reindrift i Alaska. Ved innføringen av tamrein til det nordlige Alaska ønskes noen få menn som har hatt praksis med vokting og avl av rein. Dersom en eller annen leser kjenner til en same (Laplander) i USA eller Canada som er blitt oppdratt til å vokte rein, og som ville ønske å reise til Alaska og lede reindriften der, vennligst send hans navn og adresse til dr. Sheldon Jackson, Bureau of Education, Washington DC. Meddel også helsetilstand, alder, erfaring med rein og lønnsforlangende.”

 Dette var begynnelsen på en nesten eventyrlig samisk innvandring til Alaska som ville sette preg på delstatens historie i mange tiår fremover. Man kan virkelig undres storlig over hvorfor dette ikke er nevnt med et eneste ord i norske historiebøker!

Annonsen fikk god respons slik at en av Jacksons medarbeidere, William Kjellmann, født i Talvik i Finnmark, fikk i oppdrag å reise til Norge og Finnmark for å hente den første kontingenten med samer. Seks familier og en ungkar dro så over til USA i 1894 med dampbåten ”Island”. Disse familien ble kjernen i den samiske reindriften i Alaska ved reindriftsstasjonen i Teller frem til neste pulje av samer ankom med den såkalte ”Manitoba-ekspedisjonen” fra Bossekop i 1898.

Amerikanske myndigheter med Sheldon Jackson i spissen mente at reinen ville komme til å spille en sentral rolle i disse ugjestmilde områdene som transportdyr og matauk for innbyggerne, i særlig grad inuitene. Det ble organisert et stort anlagt prosjekt for å lære opp inuitene i reindrift og samiske familier sto meget sentralt i dette arbeidet. Flere episoder beviste også at reinen var et uovertruffent dyr til transportbruk: da åtte hvalfangstskuter lå innefrosset i isen utenfor Point Barrow, ble forsyninger fraktet inn til de hjelpeløse mannskapene med rein. Etter seks ukers vandring nådde de frem med 435 rein, noen ble slaktet, men resten ble grunnstammen for reindriften ved Point Barrow. Jackson unnlot ikke å lovprise reinens dugelighet i arktiske strøk.

Etter dette tok samekolonisasjonen til for alvor. ”Manitoba” ankom USA med hovedgruppen av samiske familier fra Finnmark. Blant disse var Anders Aslaksen Bær (senere amerikanisert til Andrew Bahr), som kom til å spille en meget sentral rolle i historiens lengste reinhjord-vandring (”The great Trek”). Disse familiene ble stasjonert på forskjellige områder i Alaska med sine reinhjorder og kunne for alvor ta til med sitt arbeide overfor både inuitene og den øvrige befolkningen. Dette er tiden for gullrushet i Klondyke. Langs Yukon-elven skjerper tusener av eventyrere etter rikdom under meget ekstreme forhold. I løpet av de nærmeste årene foretar samer med reintransporter utallige redningsaksjoner langs elven da skjerperne på grunn av værforholdene ikke får forsyninger. Likevel mister hundrevis av skjerpere livet i disse årene. Uten reintransportene til de nødstedte ville enda flere menneskeliv gått tapt.

Den største prestasjonen, som også er behørig beskrevet i amerikansk faglitteratur, er den tidligere nevnte Anders Aslaksen Bærs lange vandring fra Alaska til nordområdene i Canada med 3000 rein som skulle overlates canadiske inuiter. Anders Bær var 60 år da han fikk oppdraget sammen med fem andre samer og opplærte inuiter. Vandringen skulle etter planene var i to år. Reinhjorden med de utslitte mennene ankom ikke målet før etter seks – 6 – år! En må huske på at dette er meget værharde områder. Om somrene var insektplagen enorm, og vinterstid var kulden og snømengdene så ekstreme at følget måtte ligge i ro i månedsvis. I tillegg måtte de følge naturens rytme med både kalving og tilising av havbuktene. Dette klaffet ikke alltid slik at de måtte vente til neste høst for å føre flokken videre over utallige islagte elvemunninger. Tusen rein stakk tilbake og måtte oppgis, men på grunn av den lange varigheten av vandringen, ble tilførselen av ny rein etter vellykket kalving såpass god at den erstattet det tapte. Likevel ble det foretatt mange tilbaketurer for å hente inn grupper av reinsdyr som stakk av gårde. Dette kunne ta opp til seks uker! Dette må ha vært et umenneskelig slit fra 1929 til 1936, en av historiens lengste reinforflytninger. Anders Bær fikk ingen god hjemkomst etter denne fabelaktige turen: i mellomtiden hadde hans innkjøpte eiendommer i Seattle gått under hammeren uten at han ante noe som helst. Som plaster på såret ble 1.april utropt til Andrew Bahr Day av myndighetene i Seattle. Det ble vel heller oppfattet som en dårlig aprilspøk for den utslitte Anders Bær!

I alle tilfelle er det en skam at historieløsheten er så stor i Norge at denne samiske emigrasjonen til USA ikke er tatt med i de offisielle historiebøkene. Her er stoff nok til både bøker og filmer, for maken til dramatiske beretninger er det sjelden man leser. Meget avslørende og interessant er det også å lese om presten T.L.Brevig som underviste samene i det amerikansk språk og historie ved reindriftsstasjonen i Teller som uttaler følgende om samene i en rapport fra 1899: ”De er flinke og snare til å lære, – de synes å vise særlig oppmerksomhet for skriving, noe som de er nøyaktige og omsorgsfulle med.”

Dette står jo i meget sterk kontrast til skoledirektør i Finnmark, Brygfjeld, som i 1924 uttalte om samene at de var så degenererte som folk at det ikke var formålstjenlig å gi dem undervisning! I ettertid fikk vi jo følgene av et slikt ekstremt syn med fornorskningsprosessen og det hele som ødela en hel generasjon samer.


NB. Kommentar 13.03.2002:

Historien om den samiske utvandringen til Alaska i 1894 og 1898 har gnagd i hodet mitt i mange år. I 1999 vant jeg Egmont Bøkers manuskonkurranse på en fortelling med bakgrunn i dette. Serien er nå klar (18.mars 2002) under tittelen og har eget nettsted. Klikk her.


Kilder:

Einhart Lorenz: Samefolket i historien

Olav R. Ekeland Bastrup: El Jucan – asfaltens sønn

John Gustavsen: Vi kom først

Adolf Steen: Samene – emner og oppslag 2

Samfundsliv nr. 48, 31.5.1934

Ørnulf Vorren: Samer, rein og gull i Alaska (Davvi Girji 1989)

Dagbladet

Div internett-artikler

Torgny Segerstedt: Vildgässen, 9/10-1940 GHT

Vildgässen plöja fram genom den mörka natten. De avteckna sig otydligt mot de sönderrivna molnen. Deras sällsamma skri skär igenom rymden. ”Naturens osynliga linea” skymtar genom höstmörkret.

Man har intryck av en annan verklighet än den som vi nämna det handgripligas, en verkligare verklighet. Där äro andra krafter i verksamhet, än de skumögde varsna. Ju mera människor betona  sitt sinne för realiteter, desto mindre förstå de av det, varav deras så kallade realitet utgör ytan.

De förnumstige fatta aldrig den djupa innebörden i ordet: vad gagnar det en människa att vinna hela världen, om hon förlorar sin själ. De ana icke att detta är människoandens oförytterliga frihetsbrev, mänsklighetens magna charta. Allt vad som kan bjudas för vår själ är i jämföresle med den värdelöst. Vad skulle kunna uppväga vissheten om att efter fattig förmåga ha varit trogen mot det som gör en människa till människa?

Vad som gäller om de enskilda, gäller om folken. När de räddhågade få hand om deras öden, står deras själ på spel. Räddhågan kallar sin undfallenhet för realpolitik. Minns ni Arosenius’ tavla med de tama gässen, vilka, när de höra vildgässen skria, lyfta sina huvuden från mattråget, titta upp och säga till varandra: ”sickna galningar”.

De voro belåtna över att känna verklighetens mark under sina platta fötter. Galningarna plöjde med starka vingslag sin väg genom den mörknande rymden.

Det är många folk, som gå mot okända öden. De har föredragit detta framför att som de tama gässen stanna dästa vid mattråget för att till sist dock nödgas gå ifrån det och slaktas. De kunna draga sig till minnes Israels strid mot assyrier och babylonier, holländarnas mot Spanien. Sverige har också i sin krafts tid kämpat mot främmande inkräktare. Engelbrekt, Sturarna och vasakungarna räddade den tiden det svenska folkets själ trots allt vad undfallenhetens kloke hade att invända.

Det har alltid besannat sig vad Geijer säger: ”en riktig storm och en riktig man, de passa ej illa för varann”. Det är synd om dem, som råka ut för en storm, utan att vara den vuxna. De avteckna sig i all sin hjälplöshet. Där båta föga förnumstiga talesätt. De räcka icke att skyla vad de avse skyla. Det är synd om ett folk, som när stormen ryter icke har en karl att sätta till rorsman.

Det är synd om rorgängaren också, men varför lämnar han icke ifrån sig vad hans darriga händer icke rå med att sköta?

Det begås svår synd mot det folk, vars öde lämnas i svaga händer, när stormen går över världen. Varje folk, även de små, ha inom sig väldiga krafter. De kunna utnyttjas av dem som själva äga kraften. De ebba ut, när vissen svaghet får dem om hand. Den kraftlöse kan icke hantera slagrutan. Han finner inga källsprång.

Vissenheten sprider sig, så långt dess inflytande når. De fria fåglarna plöja sig väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria. De likna icke de där som sträcka hals och kackla vid sitt mattråg och beskärma sig över ”galningarna”. I sinom tid skola dessa sansade gröpätare slaktas och förtäras. Det går så med de tama djuren. De taga inga risker, och de förlora alla chanser.

/Publicisten och religionshistorikern Torgny Segerstedt avled 31 mars 1945 i Göteborg. Han är kanske mest känd för sitt tydliga ställningstagande mot nazismen som redaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

Här finns en bra artikel om Segerstedt hos På Spaning efter friheten!

Sanning, förbannad sanning och statistik!

Brottslighet och invandring är ett känsligt område att debattera. Det såg vi i Gudmundssondebatten. Dvs i den debatt som kom igång efter att SvD:s skribent Per Gudmundsson skrev artikeln ”Brottslighet bland invandrare borde oroa politiker”. Hela debatten polariserades. ANTINGEN hamnade  man in i ett resonemang som var generaliserande i praktiken ”muslimer gör”, ”afrikaner är” eller liknande,  ELLER så sa man att ”allt Gudmundsson säger är skit” han är en ”ärkerasist”…

Polarisering är farligt, det gör att vi inte ser nyanser.

#fail!

Som antirasist vill jag ha FAKTA, evidens!

    1) För det första är människors bakgrund jäkligt viktig för vad vi blir. Betyder kulturer verkligen så lite för människor att de inte på gott och ont formar oss. Klart de gör! Världen är inte en Bullerbyidyll. Det finns hederskultur, kvinnoförtryck, rasism, hat, homosexualitet och värderingar vi majoritetssvenskar lämnat bakom oss där ute i världen. Kulturkrockar kan ställa till problem. Speciellt då ett samhälle redan har problem med utanförskap, att folk inte litar på de som styr, sociala skillnader, etc. Som antirasist vill jag veta vad som är problemet för att kunna lösa det.

    2) Att vilja ha statistik som visar vilka invandrargrupper som döms för brott är inte bara en grej Sverigedemokraterna vinna på. Även jag som antirasist vinner på. Jag skulle vilja visa hur invandrare diskrimineras av rättssystemet, och kunna bevisa den misstanke de flesta har att sker, men det går inte för det finns ingen vettig statistik! Man kan se vilka kulturer folk som MISSTÄNKTES kom från men inte vad som skedde i domstolen! Statistik om utanförskap, hedersförtryck, fattigdom, brottslighet och liknande bland människor som kommer från andra delar av världen kan hjälpa oss att hjälpa dem.

    3) Vi har redan en oerhörd maktlöshet och ett politikerförakt bland folk. Det blir bara värre av att politiska beslut fattas utan fakta!

Det visar att det här med brottslighet inte bara är svart och vitt. Både rassar och antirassar förlorar på att vi inte tar fram den där statistiken!

Demokratiunderskott (understatement of the week)

Punkt tre ska jag förklara lite närmare.

Jag är antirasist. Jag vill öka invandringen och helst ha den fri framöver. Men jag måste säga att Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt har rätt när de säger att vanliga medborgare aldrig var med och fattade beslut om att invandring i så pass stor skala som vi sett de senaste decennierna skulle ske. Sånt skapar bristande respekt för demokratin. Till och med gamla mamma har funderat över det. ”men vi var väl tvungna”, säger hon. Hon jämför politik med väder. Det är bara sånt som sker…

Regeringar har fattat många sådana beslut, bra och dåliga, över huvudet på folk. Jag gillar avreglering och frihandel men måste ju erkänna att det aldrig var nån debatt om vi skulle avreglera ekonomin i så pass enorm skala som vi gjort sen 60-talet. Svensken fick inte vara med. Inte heller fick svensken vara med och besluta om Sverige skulle vara neutralt eller gå med Nato, eller om vi skulle vara neutrala utåt men i hemlighet knutna till Nato som vi var under hela Kalla Kriget.

Tacka fan för att vi får sånt som Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt när politiker bara låter oss medborgare vara med och bestämma om små skitsaker, cykelställ och hundbajslådor, typ… Knappt det ens för övrigt!

Demokratidebatten: den allra största skandalen!

Många har upprörts över DN-artikeln om att ungdomar inte tycker demokrati är så viktigt. Det är värre än så. Vid en närmare undersökning ser man att det är 1/4 av Sveriges befolkning som inte tycker demokrati är så viktigt. Men en ännu större skandal döljer sig bakom de upprörda artiklarna om hur det står till med folks tilltro till demokratin…

Bloggaren Mary skriver:

Svenska folkets syn på politiker...

”Där går det att läsa att det inte bara är ungdomarna som föredrar en ”stark ledare” utan lika många gör det i spannet 30-39 år och 40+. Alltså ca 23% av Sveriges befolkning tycker det är Ganska bra/Mycket bra med en diktator.”

Jag har följt debatten på avstånd från mina semesterorter i Skåne. Igår satt jag i bussen mellan Sjöbo och Lund och hörde några unga tjejer kommentera politik.

De sa att politik är så tråkigt, för blir man politisk måste man tycka på ett speciellt sätt. Man får inte längre tänka och tycka fritt längre!

På ett sätt är det huvudet på spiken! Det är demokratins dilemma idag, parlamentarismens förbannelse!

Man får lov att engagera sig politiskt men måste då köpa det mesta i ett koncept. Och börjar man arbeta för partiet ifråga måste man säga och göra som partiet vill, annars kan man glömma att lyckas med vad man vill göra.

Demokratiundersökningen

Det som många som kommenterat demokratiundersökningen missar är att när folk säger att demokrati är oviktigt är det för att de ser sig om i Sverige idag. Det är det de ser omkring sig idag som är det de anser är demokrati, och de anser att de inte kan påverka saker runt omkring dem.

De ser hur saker dras i långbänk om de försöker ta kontakt med politiker. Sakerna ska utredas in absurdum. Saker ska framföras på rätt sätt. Rätt kontakter ska kontaktas. Rätt journalister…

Flickorna som pratade bakom mig sa nåt om Sverigedemokraterna också. Jag vet inte riktigt vad. Men sättet som de etablerade riksdagspartierna behandlat Sverigedemokraterna har också ökat på politikerföraktet. Politik är att kasta skit på dina motståndare, i väldigt mångas ögon. Politik är att käbbla utifrån ideologiska elfenbenstorn och inte att närma sig sakfrågorna via dialog.

Detta är ett dilemma. Det ska jag erkänna.

Liberaldemokraterna

Just nu är jag med och bildar ett politiskt projekt, ett parti, som står väldigt nära mina egna åsikter om saker och ting. Därför är jag ganska nöjd. Men även Liberaldemokraterna har en ideologi och en ståndpunkt. Förhoppningsvis kan vi bilda något som är flexiblare än alla andra partier och som uppmuntrar till att partirepresentanterna agerar MOT ”partilinjen” om deras samvete säger så. Men jo, jag vet, själva grundproblemet i hur det politiska systemet fungerar kvarstår. Många ratar nog även L för att även L har en ideologi…

Det är en lösning som nog är den bästa just nu. Därför är jag med och bygger L. Men på sikt måste vi bli av med hela det här stinkande partisystemet. Begrava det ruttna liket av parlamentarismen i nån avlägsen skogstrakt och bygga nåt nytt. Något som är mer anpassat efter det tredje årtusendets behov.

Om man hade frågat hur många som tror de kan förändra samhället omkring dem i stort eller smått hade svaret varit mer pessimistiskt. Långt fler än 1/4 tror att de inte kan förändra något i det lilla och ytterst, ytterst få svenskar tror att de kan förändra den svenska politiken i stora frågor.

Det paradoxala är att om man frågar politikerna i riksdagen så tror inte ens de att de kan förändra mer än småsaker.

Hundra år efter demokratiseringen borde vi ha kommit lite längre i utvecklingen!

Den största skandalen

Men vet ni vad som förundrar mig mest? Att undersökningen väckte förvåning! Har verkligen politiker och media så lite kontakt med hur folk ute på gatan tänker och känner om politiken idag? Det är nog det som är den största skandalen, att de inte visste!

Politik är det man gör en gång vart fjärde eller femte år, när det beslutats att det ska pratas politik och slängas runt vallöften. Annars är man inte ute mycket och kampanjerar… Lyssna på vad folk anser om det!

*****

Många har kommenterat undersökningen. DN-huvudledareSvDJuristens funderingarMinaModerataKaramellerViktualiebrodernScaber Nestor;Lars-ErickTokmoderatenMotpolJan NilssonBeelzebjörnThomas BöhlmarkUnni DrouggeMartin MobergKnapsu; och Johan ”Mitt i steget”, Westerholm, Högberg, Gun