Nolltolerans mot vänsterextremism och högerextremism

Antirasistiska aktivister och vänsterpolitiker pratar ofta om betydelsen av att vara konsekventa mot högerextremism. Det är bra. Det stödjer jag helt. Men inte alla är inte lika konsekventa när det gäller vänsterextremism. Folk som aldrig tagit avstånd från sin vänsterextremism kan komma hur långt som helst och släpps in i finrummen utan problem. Och både AFA och RF, två vänsterextrema rörelser som förespråkar våld som politisk metod, ses ofta demonstrera sida vid sida med t.ex. Vänsterpartiet.

Tänk er att Moderaterna hade deltagit i en antirasitisk demonstration i Göteborg, som en av arrangörerna. I den deltar representanter för Företagarna, Timbro och andra. men även nazistiska Svenska Motståndsrörelsen. Hur tror ni reaktionerna hade varit då?

Tänk er dessutom att Alliansen anordnat en stor ideologisk konferens i Stockholm där Expo, och många av Sveriges antirasitiska förebilder deltar. Inbjudna som talare och som förebilder är en bland annat en person från en organisation som grundats av gamla nazister som aldrig tagit avstånd från nazismen och som ännu har kvar delar av sina nazistiska ideer.

När man frågar organisationen om de tar avstånd från Svenska Motståndsrörelen så säger de ”nej”. Hur skulle de kunna ta avstånd från nåt som gett dem både kontakter och ett bra jobb med fet lön, säger de. Dessutom delar de ännu en del av Svenska Motståndsrörelsens ideer, säger de.  Svenska Motståndsrörelsen deltar på konferensen sida vid sida med folk från antirasistiska  EXPO och andra och beskrivs som antirasistiska förebilder .

Låter detta otroligt. Ja, det gör det. De flesta är överrens om att nazister släpper man inte in i finrummen. Det är, tack och lov, otänkbart att man låter Svenska Motståndsrörelsen delta i demonstrationer eller låter deras ”experter” delta i fina konferenser.

Men när det gäller vänsterextremismen är man inte så noga.

Revolutionära Fronten

Revolutionära Fronten deltog som en av arrangörerna i demonstrationen mot nazism i Göteborg på Kristallnatten. Tillsammans med Vänsterpartiet.

Hur tänkte Vänsterpartiet, och arrangörerna, när de släppte in RF? Ringde inga alarmklockor? Revolutionära Fronten vill störta demokratin och vill använda våld mot politiska motståndare. Så här

RF Göteborg

RF har polisen gjort tillslag hos i dagarna. Det är ingen organisation man släpper in i finrummen.

AFA

Och i Stockholm håller ABF låda den 23.e.

Bland talarna finns Mattias Wåg från Researchgruppen. Rg grundades av ledande individer inom Antifascistisk Aktions så kallade ”researchgrupp”. Wåg är talare. Förra året väckte jag frågan om hur lämpligt det är att han bjuds in som Antifascistisk Förebild eftersom han inte tar avstånd från Afa.  Jag bad också Researchgruppen ta avstånd från AFA. Det vägrade de, bland annat eftersom de sa att de idag får en ”fet lön” på grund av sin bakgrund i vänsterextrema Afa.

AFA stockholm 

Som synes av detta här nedan tar RG inte avstånd från Afa.

 (Nicadori på twitter är en ökänd nazist. Det är inte hans frågor, utan RG.s svar som är intressanta.)

Afa idag må av en del beskrivas som ”dött”. Men ändå skickas hot, sker skadegörelse och misshandlas folk i Afas namn än idag. Och framför allt stod Afa för mycket av det som Revolutionär Front idag står för, även om det inte är exakt samma rörelse. Då Wåg och de andra var aktiva i AFA förespråkade Afa våld som politisk metod och var direkt antidemokratiska.

Konsekvens?

Men vänsterextremism ses inte som lika allvarligt som högerextremism. Därför kan Vänsterpartiet delta i demonstrationer där RF står som medarrangörer. Därför kan folk som är stolta över sin bakgrund i AFA göra sig en karriär och ses som respekterade bland antirasister.

Till er som deltar i Socialistisk Forum i helgen frågar jag. Hade ni accepterat att fd nazister som aldrig tagit avstånd från sin nazism hade deltagit som talare och förebilder där också?

Konsekvent antirasism betyder faktiskt att man inte bara är konsekventa mot högerextrema, utan även mot vänsterextrema. Lika lite som någon vettig människa skulle deltagit i en antirasistisk demonstration arrangerad av Svenska Motståndsrörelsen eller accepterat att delta på ett Socialistisk Forum där nazister talar, lika lite borde vi acceptera RF eller folk som varit ledande AFA-aktivister som aldrig tagit avstånd från Afa.

Tyvärr kommer många av mina vänner att delta på Socialistisk Forum i helgen. hade Svenska Motståndsrörelsen varit inbjudna som talare och förebilder hade de INTE deltagit där.

Och ja, högerextrema har gjort fler attentat och mördat fler i Sverige än vänsterextrema, men det betyder inte att vi ska behandla vänsterextremism lindrigare.

Är jag petig? ja, det är jag. Konsekvens betyder konsekvens. Man är inte konsekvent om man är inkonsekvent! 

BAKGRUND

Läs mer om debatten förra året här och här.

Artikel från i somras om demokrati och antirasism

Ibland hör man antirasister som vill begränsa rasisters möjlighet att komma till tals, demokratiskt sett. En del vill förbjuda antidemokratiska grupper, som nazister, i Sverige, andra vill ta till “utomparlamentariska metoder” för att “krossa rasismen” och “försvara demokratin” genom att täppa till käften på “de jävlarna”. Problemet med detta är att dessa antirasister som vill utesluta rasisterna från demokratin faktiskt, utan att vara medvetna om det, ger rasisterna rätt. Rasisterna idag utger sig nämligen för att vara demokratins försvarare och de de vill diskriminera är de mot för att de är “ett hot mot demokrati och mänskliga rättigheter”. Rasismen idag använder alltså en polemik som är lik den som en del antirasister använder.

Dilemmat lyder så här. Ska grupper som är mot demokrati och människors lika värde skyddas av demokratins spelregler, och vad kan det leda till?

Det frågade antirasisterna redan på 30-talet. Om grupper som vill avskaffa demokratin får arbeta fritt i en demokrati kan de en vacker dag få majoritet och avskaffa demokratin. Ungefär som skedde i Nazityskland 1933. Ska man då tillåta dem att verka fritt. Och vad händer om man inte tillåter dem att verka fritt? Det blir ju en självmotsägelse. De demokratiska krafterna gör då själva det som de anser vara fel, dvs arbetar antidemokratiskt. och vad sker den dagen antidemokratiska krafter får majoriteten av väljarna bakom sig och har deras stöd att avveckla demokratin, då blir det ju de demokratiska krafterna som arbetar mot demokratin.

Ni ser dilemmat. Om man läser vad antirasister skrev på 30-talet så funderade man mycket på detta. Skulle man förbjuda kommunistpartier och fascister att arbeta eller inte?

En modern variant av dilemmat rör mänskliga rättigheter. Ska politiska partier som vill diskriminera en grupp folk tillåtas verka i en demokrati baserad på allas lika värde?

Om vi inte tillåter dem att verka fritt så deklarerar demokratin att rasister inte har samma värde som alla andra människor i demokratin, och därmed skapar antirasistiska krafter en självmotsägelse. De antirasistiska krafterna blir själva det de fruktar mest: diskriminerande. Men… Vad gör vi om en grupp som Sverigedemokraterna, som vill behandla muslimer som andra rangens medborgare, får en majoritet bakom sig? Då blir det vi som försvarar demokrati och allas lika värde, vi antirasister, som måste ta till antidemokratiska metoder och rasisterna blir då de som “försvarar” demokratin mot oss antirasister som inte vill respektera demokratiska beslut.

Det tål att tänka på. Detta är ingen akademisk fråga, utan en som har med hur man bemöter vardagsrasismen att göra. En del debattörer i Sverige anser att man bör lagstifta bort rasister och rasismen och förbjuda antidemokratiska krafter att verka fritt.

Problemet med det antirasistiska resonemanget är att det är exakt så rasisterna resonerar också.

De flesta rasister idag vill inte avskaffa demokratin utan utger sig istället för att vara demokratins försvarare. Terroristen Breivik är ett exempel på detta. han begick sitt massmord i demokratins namn, han ville försvara demokratin mot antidemokratiska krafter och han sa sig vara en förkämpe för alla människors lika värde. Hans fanclub, som t.ex. Demokratbloggen, gör samma kopplinga och säger sig vilja rädda demokratin mot dagens nazister och deras “medlöpare”. De pratar ofta om att förbjuda antidemokratiska grupper som inte tror på människors lika värde att verka i en demokrati. De drar ofta paralleller med 30-talet och det farliga för en demokrati att tillåta antidemokratiska krafter att verka fritt. De pratar om att vi måste respektera folkviljan i t.ex. invandringsfrågan och påstår ofta att beslut om att ta in invandrare i Sverige har tagits odemokratiskt.

Försvara demokratin” är ett rasistiskt slagord idag. Men man bör lägga märke till att rasisterna ALLTID; utan undantag pratar om att försvara demokratin genom att begränsa vissa gruppers rätt till demokrati. “Kulturmarxister”, muslimer, judar och andra “antidemokratiska krafter” är det som man vill diskriminera i namn av att försvara demokratin och det även rasisterna ironiskt nog kallar: “människors lika värde”.

Som för Breivik och hans fanclub, samt Sverigedemokraterna. För dem är det muslimerna som är hotet och den “antidemokratiska kraft” man vill försvara sig mot genom att beröva dem rättigheter: som friheten att utöva sin religion.

Breivik pratar mycket om sin kamp som en kamp för att rädda demokratin i sitt manifest.

The current multiculturalist regimes of Western Europe are not at all democratic, this country is not democratic. They haven’t been democratic since the 1950s. There is no basis for democracy when all state institutions including schools, universities deliberately use advanced brainwashing techniques (as will be described later) to condition the people from resisting their own annihilation through the implementation of cultural Marxism/multiculturalist doctrines. Furthermore, there is no basis for democracy when 99% of all journalists support and propagate multiculturalism. There is no basis for democracy when all patriots and nationalists are ignored, ridiculed or persecuted. Factors such as these and many more have resulted in the Marxist tyranny we live under today. The political and cultural elites are deliberately selling their own people into Islamic slavery by allowing demographical warfare.

(…)

Refreshing the tree is now long overdue as our countries are in a rapid state of disintegration. Our intention is to refresh the tree of liberty, and obviously not to cut it down… Many will oppose us for our stance and call us fascist. Nevertheless, it is essential to acknowledge and understand that we are not… A fascist opposes the democratical concept altogether and wants a permanent one party state, while we do NOT want this. In order to secure democracy we are forced to imbue and strengthen it from its current downward spiral towards the abyss… In any case, we oppose all ideological principles that propagate or suggest a one party ruling form. And as such, we are anti-fascists by definition unlike the current multiculturalist regimes.

Så jag frågar. Hur bekämpas rasism bäst? Genom samma metoder som rasisterna har, dvs att man vill förbjuda det man anser vara “antidemokratiska krafter” eller “grupper som inte respekterar människors lika värde” att verka i en demokrati? Eller bekämpas det bäst genom att man låter även rasisterna få de rättigheter de vill att andra inte ska få?

 PS

Och ja, jag länkar till rasistiska sidor, för än idag är kunskapen om hur rasisterna resonerar ganska låg.

Läs del 2 i denna artikelserie

 

Jag är trött på makt som bortförklaringsmodell

Det här skriver jag till en person jag tycker mycket bra om men som jag alltid hamnar i debatt mot.

Varför hör man mig sällan skriva om makt som förklaringsmodell? Jag skriver ofta om sociala skyddsnät och vikten av att alla kan utveckla sig ekonomiskt, men sällan om klassmakt. Jag skriver mycket om att stoppa rasism och stoppa diskriminering av olika slag, men sällan om rasmaktsordningar och privilegier i form av makt som exempelvis europeer eller vita lär ha. Kvinnors rätt engagerar jag mig mycket i, men jag pratar inte mycket om könsmatsordningar.  Varför gör jag så?

Mitt svar är kort och enkelt. Jag pratar inte om rasmaktsordningar för att jag fått nog av att diskutera detta med rasister år ut och år in.

Varje gång jag hamnar i debatt med antisemiter är det samma jäkla påhittade rasmaktsordningar som dras fram. Negativa stereotyper och generaliseringar mot judar rättfärdigas av att man anser at judarna har ”makt” och är i överläge. Och sådana som är i överläge får man generalisera om.  För att avslöja rasmaktsordningen i världen gäller andra regler för de som antisemiterna anser har ”makten”, judarna. De för avpersonifieras, de får man generalisera om som om alla judar var en uniform grupp.  Det är maktstrukturer som man pratar om. Antisemiterna antar att ALLA JUDAR har överläge och att ALLA judar har makt.

Jag spyr nästan av åratal av debatter öga mot öga med muslimhatare som också drar upp samma jäkla rasmaktsordningar. För dem är muslimerna och deras allierade i kulturmarxisterna de som har makten i världen. För de mest extrema är till och med Europa ockuperat av denna ”nya nazism”. Det är muslimerna och deras allierade som är i överläge, andra är i underläge. Och givetvis får man uttrycka sig svepande och generaliserande som fan mot de som man anser är ett hot, de som har så mycket makt att de hotar ens barn och barnbarn och liv och lem. Det låter grymt men så ser islamofoben på islam.

För att avslöja rasmaktsordningen i världen gäller andra regler för de som islamofoberna anser har ”makten”, muslimerna och kulturmarxisterna. De för avpersonifieras, de får man generalisera om som om alla muslimer var en uniform grupp. Det är maktstrukturer som man pratar om. Islamofober antar att ALLA muslimer har överläge och att ALLA muslimer har makt.

Så funkar också rasismen mot folk med mörkare hy samt mot romer och afrikaner. De har inte makten, på samma sätt, men anses vara i överläge. Deras kultur och gener är så kraftfulla att de hotar den vita hegemonin, så som en rasist ser det. Det är makt makt makt och generaliseringar mot de som anses vara det starka hotet.

Så nej. Jag håller mig långt borta när någon vill säga att vita som grupp har överläge och börjar dra fram generaliseringar mot vita eller europeer i den antirasistiska kampen. Inte heller generaliseringar mot män i kampen för kvinnors rättigheter gillar jag. (För tusan de mulliga mansgrisarna har ju generaliserat vilt om kvinnor i tusentals år, varför ska vi slå tillbaka mansgrisarna genom att göra exakt som de gör? Slår man bäst tillbaka prat om att ”vi behöver inte kvinnor med att ryta ”vi behöver inte män”? Eller beter man sig på exakt samma infantila sätt? Dessutom är könsmaktsordningen komplex, kvinnor har överläge i makten över barnen, män underläge.)

När sydstaterna kollapsade efter kriget 1865 var det många slaverimotståndare som sa att alla vita i Sydstaterna varit medskyldiga till slaveriet… och missade poängen med att det fanns ett massivt fattigt proletariat av vita som ofta levde SÄMRE än till och med slavarana (och som därför i många fall var de som hjälpte slavar att rymma). Faran med att generalisera är att man missar nyanserna.

Skriker man ”alla judar är” missar man att alla judar inte alls är…. Skriker man ”alla muslimer är kvinnoförryckare” slår man mot de muslimer som kämpar för kvinnors rättigheter och mot kvinnor som älskar islam”. Säger man ”alla vita är i överläge och förtrycker” missar man nyanserna, som att det finns rasism och ha och fördomar även bland vita.

Ledsen min vän. Jag har tröttna på begreppet rasmaktsordning. Jag har debatterat rasisters användning av generaliseringar och stereotyper hundratalstimmar och alltid dras resonemanget fram att man får generalisera fritt om de som är i överläge, de med makt!

Ja vita har ofta (lägg märke till ordet OFTA) överläge och har ofta (!) utövat detta mot folk med andra hudfärger. Västeuropeer har ofta haft kolonialt överläge och män har ofta (pls note the word) haft makten över det mesta till skillnad från kvinnor. Precis som kvinnor ofta haft underläge i muslimska kulturer. liksom i kristna kulturer.

Tanken att muslimer eller judar styr över europa är ett fantasifoster. Däremot finns riktiga problem med att europeiska intressen velat styra, dominera och rasistiskt förtrycka judar och muslimer.

Men fantasifoster eller ej. Makt rättfärdigar inte att man generaliserar.

Se på de tusentals tyskbarnen i Norge, så ser du vad som sker om man generaliserar om de i överläge. Tyskar ockuperade Norge och hade överläge och därför får man fritt GENERALISERAS OM, mobba och förtrycka de barn som föddes pga våldtäkter eller kärleksrelationer mellan norska kvinnor och tyska soldater.

NEJ; NEJ; NEJ! Generaliseringar om folk är alltid fel, rasism är ALLTID fel!

Så länge jag har alla dessa debatter med rasister som rapar upp rasmaktsordningar (de använder t.o.m det ordet ibland)  kommer jag inte att använda rasmaktsordning som redskap i kampen mot rasism.

Makt och underläge, påhittat eller reellt, rätfärdigar INTE svepande generaliseringar! Det är hela poängen!

Bland ”finnjävlar”, ”skånejävlar” och ”småkukade norrlänningar”!

Rasism tar sig många former. Försomar tar sig många former. Livet har lärt mig att man kan studera alla dessa fördomarna, för alla olika former av rasism och fördomar har alla mer gemensamt än de har skillnader. Det är mer gemensamt än skillnad mellan hatet mot glasögonormar och antisemitism. Fler likheter än olikheter mellan hatet mot finnar och skåningar som var vanligt upp till 70-talet och dagens muslimhat. Fler gemensamma nämnare än skillnader mellan fördomar mot personer med funktionsnedsättningar och rasismen mot afrikaner. Det är mycket mer gemensamt i hatet mot kineser i Asien under århundradena och hatet mot kvinnor, än det är olikheter.

Igår hamnade jag i diskussion med en massa folk om det här med rasism och nämnde då att det funnits en sorts ”rasism” inom Sverige också. Jag visade att skåningar, norrlänningar, finnar och samer (t.ex.) utsatts för rasism ända fram till 80-talet. Jag påpekade att mobbningen av mig i Stockholm när jag var liten bar rasistiska kännetecken. Jag mobbades för min skånska härkomst, liksom många andra för sin. En annan skolkamrat mobbades för att han kom från Luleå och var blek. Denna mobbning ar strukturella drag. Inte förrän 70-talets slut fick hallåor och andra programledare i TV och radio prata dialekter. Lärarna hade uppdraget att lära mig prata med drillande stockhoms RRR.

Rasism eller inte?

Om man blir slagen och pinkad på av folk som skriker i kör: judejävel, judejävel. Är det rasism? Om samma sak sker och de på  låtsad skånska skriker ”skaunejävel, skaunejävel”? En sorts rasism eller ej.

Läs mer om det ämnet här. Det är inte skånskan i sig jag vill skriva om nu. Utan finskan!

Att okunskapen är enorm om hatet mellan svenska landsändar  visste jag. Men att folk som är antirasister inte vet om att folk med finsk bakgrund utsatts för rasism. Det är helt hårresande!

Ja för faktiskt har jag kritiserats de sista 24 timmarna inte bara för att jag påstod att hatet mot skåningar förr var rasistiskt, utan även för att jag sagt att hatet mot finnarna var det.

Fram till 70-talet var rasismen mot finnar stor i Sverige. Barn och vuxna kallades för finnejävlar, de fick ofta utstå mobbning på arbetsplatser och skola, de fick ta jobb med lägre lön (skitjobben).

Det gick vandringssägner om finnar. De där finnarna både stal, var opålitliga, ljög och söp som borstbindare. Det var inga man kunde lita på. Dessutom var de dumma. Givetvis berättades vandringssägner om ”bastun i garderoben” eller i ”köket” i hyreslägenheten där familjen som bodde under märkte att nåt var fel när tapeterna trillade av. Klassisk rasism, med andra ord.

Och de ”roliga historierna”. Få över 40 kan ha undgått att höra dem. På rasterna i min skola i Stockholm ekade korridorerna av skratt då historierna om typiska ”finnar”, som alltid hette Pekka, berättades, tex den om att Pekka aldrig tar av sig skidorna eller kläderna innan de sätter på sin fruga.

”Varför lutar alla dansbanor i Finland? Jo för att blodet lättare ska rinna av”…

”När finnar pratar om vin och frukt, pratar de om brännvin och gurka”…

Är okunskapen så stor i det antirasistiska Sverige att antirasister inte känner till att finnar var utsatt för en ENORM rasism.

Jag känner en finsk vän som fick höra att han som vit inte kan veta hur folk som utsatts för rasism känner sig. han var ganska förbannad på den nybakade pojkspolingen till ”antirasist” då han fick höra det.  ”Han kan komma tillbaka när han fått en kniv mot strupen av arbetskamraterna som ber honom dra hem till ”hemlandet”…

Varför bör vi studera denna form av rasism? Jo av två anledningar.

Först och främst för att av någon anledning har rasismen mot skåningar och finnar minskat i Sverige. Vi vore urbota KORKADE om inte vi noga studerar detta och tar reda på HUR detta kunde ske. Det ger ju hopp. Om vi kunnat minska rasismen mot skåningar och finnar kan vi ju minska ALL rasism, eller hur?

Men även för att knäcka de myter vissa antirasister sprider om att ”vita inte förstår vad rasism och fördomar är”. Att dela upp världen i goda och onda och generaliserande påstå att vita är rasister är att göra samma misstag som rasisterna gör. Rasister påstår att det finns strukturellt förtryck och att de vid MAKTEN är muslimer, judar eller liknande. Antisemiter anser att judar styr världen till exempel. Att då vända på detta och säga att vita är rasister pga strukurell makt är att göra samma misstag. Att påstå att ”muslimer är rasister” är faktiskt lika rasistiskt som att påstå att ”vita är rasister”. Man missar nyanserna.

När man påstår att en vit inte kan veta vad förtryck och rasism är glömmer man att folk med funktionsnedsättningar, skåningar, finnar, judar, norrlänningar, samer, katoliker och andra genom åren drabbats av rasism.

Vi vinner enormt mycket på att bekämpa och studera alla former av rasism. Att varhelst man använder negativa generaliseringar om en grupp, oavsett vilken, så protesterar man. Jag är inte ute efter att reaivisera eller förringa någon form av rasism, utan visa att fördomar är något som är vanligare än vi kan tro.

Och det är förbannat okänsligt att peka finger och säga ”du vet fan inte vad rasism är” till grupper som försöker förklara att även de utsatts för rasism!

ABF och bajset i den antirasistiska grytan

Tänker er att man går in i köket och man ser, och känner dofterna av, en underbar gryta, men ser att det ligger en färsk bajskorv bredvid grytan. Du frågar kocken vad han gör och han säger att ”den bajskorven ska i grytan”. Sen stoppar han i den och låter den guppa där bredvid oxköttet och grönsakerna.

"Antifascistisk" aktion 2001Så känner jag inför dagens antirasistiska evenemang på ABF i Stockholm. Det lät bra. Alex Bengtsson från Expo ska berätta om ”Hope not hate”, och organisering mot rasismen. Henrik Arnstad ska prata om fascism. Det låter spännande. Som saftigt oxkött i en gryta ungefär…

Sen såg jag några mycket problematiska saker. Då fick jag ”bajs i grytan” känslor.

Wåg

Mathias Wåg från Researchgruppen är inbjuden. Han kommer från nätverket AFA, som förespråkar användning av våld och icke demokratiska metoder mot motståndare. Innan Göteborgstoppmötet 2001 uppmanade de till upplopp i Göteborg med en affisch där de sa att de skulle gå fram som Godzilla i Göteborg. AFA ansåg att man skulle använda våld mot rasisterna. Jag försökte Wåg vad han ansåg om våld som antrasistisk metod på facebook och på twitter. Han tar än idag inte avstånd från våld som antirasistisk metod, eller från det vilande AFA-nätverket.

Detta vet ABF ändå bjöd de in Wåg. Expo vet också detta, ändå har de inte protesterat mot inbjudan av Wåg.

Skulle man göra samma sak om Ahmed Rami eller Svenska Motståndsrörelsen bjöds in som experter i kampen mot rasism?

Hur ska vi med trovärdighet kräva nolltolerans mot rasism och våld om vi antirasister inte själva visar nolltolerans mot det?

Mer bajs i grytan

Men jag såg snart att det finns risk för mer bajs i grytan. En del av debattörerna är kända för att generalisera negativt om vita, europeer och män. De använder alltså en rasistisk metod (generaliseringar mot grupp) för att förment bekämpa rasism.

”Vita är problemet”, ”Vita är rasister” är lika rasistiska utsagor som att säga att ”negrerna är problemet” eller ”judar är rasister”. Att demonisera vita är lika fel som att demonisera ”svarta”.

Problemet är att folk som jag faktiskt gillar håller på med sånt här. Kawa Zolfagary t.ex. Jag tycker bra om karln, men varje gång jag ser hans ”vita kränkta män” kommer jag att tänka på den KKK-sajt jag såg för några år sen som skämtade om ”svarta, kränkta negrer”, eller Ahmed ramis skämt om ”judiska kränkta män”. Tyvärr… Jag får samma känsla av avsmak i min mun.

Det finns fler på seminariet som är ökända för denna rasistiska antirasism, tex Victoria Kawesa.

Skulle ABF (och Expo) reagera på samma sätt om ABF bjudit in någon som generaliserar om muslimer och judar?

Hur ska vi med trovärdighet kräva nolltolerans mot rasism och våld om vi antirasister inte själva visar nolltolerans mot det?

Nej. Det guppar brunt bajs i den antirasistiska grytan. Hur fan kan det komma sig att vi släppt in rasistiska metoder (negativa generaliseringar mot grupp, baserat på hudfärg) och förespråkare av våld i den antirasistiska rörelsen?

”Men de är ju såååååååå trevliga och kan ju sååååååå mycket. och för den STORA sakens skull måste vi strunta i att man bjudit in Wåg. Vi ska bygga den stoooora antirasistiska koalitionen och bryr oss inte om petitesser”…

Smaklig måltid idag. Njut av bajset i er välsmakande gryta! Jag är konsekvent antirasist och har absolut nolltolerans mot ALL form av rasism och mot våld som politisk metod. Jag äter något annat idag, tror jag!

****************

PS

För den som vill läsa om ett parallellfall. Läs om Sebbe Stakset, som tas emot med öppna armar av vissa antirasister. Läs dessutom Fredrik Antonsson idag om aktiva vänsterpartister som mordhotar statsråd.

UPPDATERAT

Det påstås ibland att AFA är dött. Det är det inte. Det existerar. Framför allt existerar ideerna och METODERNA AFA använde. Men även AFA. De demonstrerar i Malmö idag t.ex.

Det här om traditioner, konservatism, förändring och kopimism…

Johanna Piratkatt Drott skriver om det här med traditioner, appropå en artikel som en bloggare skrivit om mig. Ämnet är traditioner.

Oftast när man pratar om traditioner så beskrivs de som ganska oföränderliga. Man har traditioner, de bevaras eller de försvinner. Så låter det oftast. Och är man sverigedemokrat eller konservativ så anser man givetvis att traditioner bör bevaras. Alternativet är att de försvinner och då bara räddas kvar i museum.

Men så fungerar inte det här med traditioner, egentligen. Det är det som Johanna är inne på med sin liknelse med kopimismen.

För att återgå till klarspråk och frågan om hur traditioner fortlever, så vill jag dra uppmärksamheten till det fenomen som ärkopimismen. Denna nyareligion som är framsprungen ur den svenska folksjälen, och som sedan årsskiftet ’11/12 blivit något av en hit. Med filialer i ett stort antal länder världen om är det månne en av Sveriges mest expansiva exporter. Sprungen ur den svenska folkmyllan har den tagit världen med storm.

Detta utgör en paradox för den som vill bevara det svenska kulturarvet. Å ena sidan kommer det från den svenska samtiden, och är en produkt av den svenskaste av alla svenska institutioner: folkhemmet, och dess utbyggnad av universellt snabb internetuppkoppling över land och rike. Om svenskheten är på väg att utvecklas åt något håll, så är det i kopimismens riktning det barkar.

Traditioner har inte antingen bevarats eller försvunnit. De har konstant förändrats. Kultur mixas, blandas, utvecklas och KOPIERAS. Kulturen står inte still, även om delar av GAMLA tiders kulturarv kan leva kvar i form av musik, hembygdsgårdar eller liknande.

Jag var inne på det i en GT-artikel på julafton:

De traditioner vi har i dag är inte de samma som traditionerna för hundra år sedan, och de i sin tur ser inte likadana ut som för tvåhundra år sedan. Kultur och traditioner är under ständiga förändringar och så har det alltid varit, i alla tider. Kulturen förändras när människorna utvecklas och inget utvecklar oss människor så mycket som mötet med det nya och annorlunda.

Men varje gång någon sed förändrats har konservativa krafter stått likt Sverige­demokraterna i dag, och försökt hejda utvecklingen. Lucia, som anses så självklart svensk i dag att till och med Jimmie Åkesson försvarar seden, ansågs vara en främmande barbarisk katolsk sed. Tomten sågs som ett påfund från utlandet (förr delade julbocken ut presenterna). Ja, självaste Kalle Anka ansågs länge vara osvensk…

Tänk bara så kontroversiellt det var när man ville introducera stearinljus i kyrkorna! Det sågs också som katolskt. I dag kan vi inte tänka oss en kyrka utan ljusbärare, ett altare utan stearinljus och december utan en ljusbärande Lucia.

Folk har inspirerats av en kultur, oftast elitens kultur, och försökt efterrapa den. Ibland på laglig väg och ibland genom att kringgå lagarna och makten.

I dessa dagar när det pratas mycket om pirater, fildelning och piratkopiering, bör det kanske sägas att mycket av mänsklighetens historia handlat om att en styrande elit behållit viss kunskap för dem själva, genom lagar, religion, sedvana och makt. Folk har då försökt kringgå dessa.

Hovmusiken som bara fick spelas på hov och av adeln, kopierades och blev folkmusik. Ironiskt nog är det mesta som spelas av genuint ”indianska” musikgrupper i Sverige, t.ex. musik som indianerna kopierade från  folkmusiken i Europa och som de kopierade och mixade i sin tur, genom hovmusiken som förebild.

Förbuden mot vissa klädesplagg som funnits genom historien har bara fått som konsekvens att folk försökt kopiera de högre ståndens klädsel så gott det går.

Sagor, musik, berättelser, hus, teknik, möbler, livsstil… kort och gott allt det vi kallar kultur har skapats så här.

Av att man mixade ett turkiskt helgon med en nordeuropeisk gårdstomte och masskulturens glada röda tomte med vitt skägg, föddes den tomte vi har nu. Tomten om 300 år kommer att se annorlunda ut, om vi ens har kvar tomten då. Tomten kanske försvinner, likt julbocken mer och mer gjort. Ingen låter en get dela ut presenter numera. (De bränner man ner, iallafall om man bor i Gävle!)

Religioner och filosofier skapas på samma sätt. Mix, kopiering och skapa något nytt av det. Vi har helgdagar på söndagar därför att den kristna kyrkan mixade judisk mainstream-tro med ”kristussektens” tro och sedvanan hos Mithrasdyrkarna runt kejserliga hovet i Rom. Därför blev söndagen vilodag (och därför är alla kyrkor, likt Mithrashelgedomarna, vända mot solens uppgång).

Johanna har en viktig poäng. Morgondagens svenska kultur remixas, kopieras och skapas idag, vad än konservativa krafter, som sverigedemokrater, anser.

Därför är det bara logiskt att man rappar i kyrkan framför de tända ljusen på altaret på Lucia. Men jag undrar vad som hade chockat folk mest för 150 år sen? Lucia, de brinnande ljusen på altaret eller rappmusiken? Eller det faktum att kvinnorna inte sitter på vänster sida av kyrkan längre, och männen till höger? Kvinnor och män har liksom blandats, mixats…

Mix kan vara kontroversiellt. Det trygga och vana känns trevligare och mer… vant!

Dags att prata om 30-talet?

Mattias Irving på Seglora Smedja har skrivit ett inlägg om att det är dags att studera 30-talet och jämföra med idag.  Irvings tes är att fascismen växer idag. 

Kan man kalla Sverigedemokraterna fascister. Kan man jämföra idag med 30-talet?

När debattörer jämföra Sverigedemokraterna med fascister och Sverige idag med 30-talet, är det många som reagerar. Sd är ju för demokrati, heter det, så de kan inte vara fascister och vi lever inte i en 30-tals kris.

Men då glömmer man att Sd faktiskt medvetet sanktionerar en politik där de smutskastar muslimer och gör dem, och några andra grupper, till syndabockar. Det gör de så extremt att det bara kan jämföras med nazisternas judahat. Det är samma teorier om en global konspiration, samma jämförelser mellan muslimer och skadsdjur, samma generaliseringar och demoniseringar av en hel kultur och religon.

Dessa demoniseringar gör att Sd får finna sig i att bli jämförda med både fascister och nazister.

Dessutom glömmer man att många accepterar och stödjer ett parti som faktiskt kastar skit på de syndabockar de valt ut för för problemen i Sverige idag.

Irving

Irving skriver om det i sin artikel. Låt oss se vad han skriver.

”Ett lyckat fascistiskt övertagande av ett samhälle sker i tre enkla steg. Först ska en grupp av de mest marginaliserade utmålas som fiender till samhället genom idogt smutskastande, misstänkliggörande och diabolisering. Teknikerna för detta utmålande är desamma idag som de var på 30-talet, och går i stort sett ut på att hela den egna civilisationen är hotad av den lilla minoritetens hemliga planer för att ta över makten.Därefter ska politiska och intellektuella motståndare antingen vinnas över eller tvingas till att ge upp. De intellektuella målas ut som samhällets quislingar, som genom olika sinnrika manövrer gör sitt bästa för att täcka upp inför den förestående kollapsen.

Slutligen skapas en bred befolkningsbas att styra över. Den är kringskuren nedtill av hotet att själv komma att tillhöra de marginaliserade, och ovantill av misstänksamhet mot resten av den politiska florans budskap, vilket gör den homogen, idéfattig och lätthanterlig för den fascistiska retoriken.

(…)

För att denna modell för maktövertagande ska fungera är det av avsevärd vikt att lyckas peka ut hela det stora spektrumet av politiskt motstånd som svikarna, som hotet mot den nationella enheten. I tider av politiska motsättningar mellan blocken fungerar denna strategi dåligt. Då blir det svårt att måla ut resten av landets tänkare som en homogen grupp.Men i ett Sverige där moderaterna låter som sossar och sossarna som moderater är det öppet mål för den fascistoida retoriken att ha sin gång. Därför läser vi idag hur de sverigedemokratiska bloggarna har anammat glosan ”sjuklövern” för att beskriva hela den övriga politiska floran som ett åsiktskollektiv.”

Det Irving glömmer lite är att det finns reella skäl till varför folk är missnöjda. Om man tittar bland Sd:s väljare så har en stor andel av väljarna tappat tron på politikerna, partierna och demokratin. Dessutom misstror de massmedia.Det är inte fel i sig att anse att politiken måste förändras. Det som är problemet är att väldigt många valt att ge sitt stöd till ett parti som söker syndabockar och pekar ut dem.Varför gör de detta?

Troligen för att misstron och hopplösheten är så djup att folk börjat leta syndabockar. För många räcker det att peka ut Alliansen eller sossesverige som ”syndabockar” men en del har tappat tron på båda blocken. De upplever att politikerna vill ungefär samma saker, neter sig som svin och har inga lösningar på problem som finns.

Alliansens politik ser vi idag i samhället, och den anser de slår mot ”vanligt folk”. Oppositionen kan man inte heller rösta på eftersom man sett hur de styrt Sverige under många år.

Då återstår inget annat än att söka sig utanför blocken, söka efter ”idealister” och ”sanningssägare” som har ”lösningar”, eller cyniskt tappa lusten till någon politik alls.

Var finns det lösningar till problemen som inte har provats, bortom Socialdemokraternas och Alliansens beprövade politik, som de anser är korrupt? Jo, i Sd.

Sd ger en enkel lösning. De visar att alla partierna har fel och de har lösningen på problemet. De vill stoppa invandringen och de pekar ut syndabockarna, muslimerna och romerna och afrikanerna, som problemet. Bara man slutar ta hit dem och ”kapitulera” inför dem så räddar vi Sverige, heter det.

Lär av 30-talet.

Ska vi stoppa Sd och det som kan kallas en ny fascism, måste vi lära av 30-talet. Svenska politiker gjorde en hel del rätt under 30-talet.
1933 införde Tyskland diktatur och Socialdemokrater, liberaler och andra partier förbjöds.

Detta skrämde slag på framför allt liberalerna och arbetarrörelsen i Sverige. Vad skulle Sverige göra för att undvika en nazikupp?

De drog därför igång ett folkbildningsarbete mot nazismen som är utan motstycke i historien.

I ett tal från 30-talet säger Per Albin Hansson något som låter skrämmande. Han säger ungefär så här: ”vi ska genomföra smma sak som nazisterna i Tyskland men demokratiskt”.

Detta kan man givetvis använda om man vill smutskasta Per Albin. ”Se, sossarna var också fascister”. Men så enkelt var det inte. Om man läser arbetarrörelsens interna handlingar och tidningar från denna tiden ser man exakt vad han menade. Han ville ge folk de lösningar folk i Tyskland ansåg att nazisterna gav dem, men demokratiskt.

För att stoppa fascismen riktade man sig in på tre saker.

1) Demokratiarbete. Man folkbildade arbetarna om demokrati och förändrade partiet och rörelsen så att man skulle försöka lyssna på vad folk ansåg och ta deras oro på allvar.

2) Lösningar. Man arbetade fram olika lösningar på krisen. Allt från arbetslöshetspolitik till Saltsjöbadsavtalet 1938 om arbetsfred mellan arbetarrörelse och arbetsgivare ingick i en strategi att stoppa fascismens framväxt och förhindra en nazikupp (eller en kommunistisk kupp) i Sverige.

3) Motargument. Nazisters argument bemötes, deras myter om Tyskland förblev inte obesvarade. Inte ett enda fascistisk påstående eller en enda av deras myter skulle lämnas obemött och så skedde.

Delvis lyckades strategin.

Fascismen slog aldrig rot här på samma sätt som andra länder. Jag tror faktiskt att Sverige var det land i Europa där fascistpartier fick minst antal röster.

Tacka politikerna på 30-talet för det.

Sen gjorde de inte tillräckligt. Sverige hade kunnat ha en mer generös invandringspolitik, räddat judar mer aktivt och dessutom genomfört olika internationella initiativ för att isolera nazityskland. Men internt i Sverige gjorde vi något rätt.

Ja vi ska lära av 30-talet.

Det behövs ett folkbildningsprojekt för att upplysa om vad fascismen är. Men mest av allt behövs ett demokratiarbete igen.

Frågan är bara om politikerna har ork och lust till detta. Är politikerna beredda att låta folk syna eventuella smutsiga bykar, är de beredda att stoppa marschen mot ett kontrollsamhälle. Är de beredda att överge partipiskor och slästrkenhet i riksdagen? Är de beredda att lyssna på folk? Är de beredda att möblera om och omskapa det svenska politiska systemet radikalt?

Vi behöver ett politiskt klimat där det är de styrande som ska granskas och kontrolleras. Där man premierar de som sätter sig på tvären, ifrågasätter, går mot rådande program, ideologier och partinormer.

Det och folkbildning för demokrati är vad som skulle behövas nu.

Det kommer att ta lång tid, många år.

Det vi antirasister kan göra under tiden är att få folk att förstå att de har all rätt att kräva något bättre än politiken idag, men att de för guds skull inte ska göra misstaget att rösta på ett parti som söker syndabockar!

Varning för Godwins lag

Har ni hört talas om ”Godwins lag”? Om man jämför något med nazism, får man ofta som svar att man ska undvika att göra en ”Godwin”. I värsta fall märker man att personen slutat lyssna eftersom ”du just gjorde en Godwin”.

Så här definieras den på Wikipedia:

Godwins lag (Godwin’s law) handlar om fenomenet att diskussionstrådar på Usenet (och numera hela Internet) oavsett ämne förr eller senare leder fram till liknelser som inbegriper Hitler eller nazister. Uttrycket kan också beteckna en netikettregel som avråder från sådana liknelser…

Anspelningar på lagen syftar på att vidare diskussion kommer att vara lönlös…

Lagen brukar åberopas för att påpeka att liknelser med nazister och Hitler är klichéartade och sällan relevanta. Framförallt brukar sådana liknelser uppträda då diskussionen redan urartat till den grad att den knappast leder till något fruktbart. Att dra sig ur diskussionen i detta skede är enbart hedersamt.

Ofta när man varnar för antisemitism, myndighetsmissbruk eller för det extrema muslimhat som Sverigedemokrater och sajter som Avpixlat och Dispatch International sprider, får man höra att man gör en ”Godwin”. Det gör att diskussioner om de stora likheter som finns i retoriken mellan muslimhatet och den extrema antisemitism som t.ex. nazisterna spred omöjliggörs.

Så när muslimer liknas med kackerlackor på Avpixlat, och då muslimer anklagas för massvåldtäkter, för en global världsomfattande konspiration, för att ta över Europa genom politik och genom att föda barn, eller då de anklagas för att vara inavlade och IQ-befriade, så omöjliggörs alla jämförelser med hur nazister spred och sprider samma retorik mot judar genom att uppmana till att ”inte göra en Godwin”.

Godwins lag på 20-talet

Problemet med Godwins lag är att de som varnade för nazismen på 20-talet — judar, socialdemokrater, liberaler, kristna m.fl. — möttes av liknande argument som ”Godwins lag”.

Man kan t.ex. studera debatten bland judarna i Tyskland på 20-talet.

Många av judarna på 20-talet, i synnerhet de politiskt aktiva sionisterna, varnade för antisemitismen och nazismen. I Europa trodde de flesta judar att det höll på att bli bättre. I synnerhet sa man så om Tyskland. Att ”antisemitismen håller på att försvinna med liberaliseringen av Europa”.

En del gick mot strömmen och varnade för folkmord liknande det Turkiet hade utfört mot armenerna eller för pogromer i Tyskland. De möttes ofta med skratt och hån. ”Pogromer i Tyskland, lägg av din sionistiska fjant! Om du springer omkring och ropar vargen kommer hela tiden, och målar fan på väggen, så kan man inte prata med dig ju.”

”Prata gärna om antisemitismen men undvik att varna för pogromer i Tyskland eller att utmåla nazisterna som massmördare, för då förstör du stämningen och den fina debatten”, var vad de som varnade för de kommande nazistiska våldsdåden fick höra.

Begreppet ”att göra en Godwin” fanns inte då så man sa sådant som ”ropa inte vargen kommer”, ”måla inte fan på väggen” eller ”håll en god diskussionston”.

För en del är det viktigare att de slipper höra upprörande saker då de diskuterar politik eller samhället, än att få höra varningar om vad som kan ske – om vi inte ser upp. ”Bomullifiering” som en del kallar det; bäddar man bara in debatten i bomull och myspys så blir debatten bra. ”Säg inget som kan uppröra!”

Nästa gång du använder begreppet ”att göra en Godwin” mot någon, minns att det var så man bemötte judarna på 20-talet också. Lyssna vad som sägs och bemöt sakargumenten, eller bristen på sakargument, istället för att hänvisa till ”Godwin”.

 

Artikel om invandring & brottslighet ur Motargument.se

MOTARGUMENT.SE:

Det här med överrepresentation av utrikes födda i brottsstatistiken är ibland en lite knepig sak. Det är viktigt att undvika att generalisera negativt om, och peka ut alla individer i en grupp, men samtidigt blir vi inte av med problem som finns, och kan inte hjälpa människor som hamnar i knipa på grund av dessa, om vi inte vet att problemen finns och diskuterar dem.

Det är den här statistiken som debatten om brottslighet bland utrikesfödda handlar om. Den finns i BRÅ:s rapport från 2005. Det är statistik över registrerade anmälningar för brott (inte domar).

Ur BRÅ:s rapport från 2005

Personer födda i utlandet: 12% misstänkta för brott. Personer med båda föräldrarna födda i utlandet: 10% misstänkta för brott. Personer med en förälder född i utlandet: 7.1% misstänkta för brott. Personer med två föräldrar födda i Sverige: 5% misstänkta för brott.

Statistiken (som finns på sidan 63 i rapporten) visar dessutom att ca 25% av folk födda i Afrika (utom östafrika som hade 17%) misstänkts för brott (!) jämfört med 8,7% av folk födda i Norden och ca 7,5% för de födda i EU.

Det säger sig själv att det blir lite speciella förhållanden med denna form av statistik. Eftersom den visar misstänkta för anmälda brott och inte dömda människor. Men man får en fingervisning att siffrorna om utrikes födda stämmer även för domar, om man ser på fördelningen bland folk som sitter på kriminalvårdsanstalt.

28% av de som sitter i fängelse är utländska medborgare (15% av dessa från Norden). En övervägande andel av de andra har så kallat utländskt ursprung. Kriminalvården har inte statistik på detta, men det kan alla berätta som haft kontakt med kriminalvården.

Överrepresentation

Detta är en av många överrepresentationer som finns. Det finns fler faktorer att ta hänsyn till.

Om man tittar på statistiken över anmälningar som BRÅ gör, ser man att 3,5 ggr fler män än kvinnor finns i statistiken över anmälda. 2,5 ggr fler personer mellan 15-17 år jämfört med alla som är äldre än 41 år och 2,5 ggr fler personer som är utrikesfödda jämfört med svenskfödda med svenskfödda föräldrar.

Socioekonomiska förhållanden spelar också roll. Låginkomsttagare anmäls 5 ggr oftare än höginkomsttagare. Personer med endast grundskola är 6 ggr vanligare i statistiken än personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning. Samma överrepresentation, 6 ggr, gäller för socialbidragstagare jämfört med alla som inte tar emot socialbidrag.

Så ser fakta ut. Vad gör vi med dessa fakta?

Ja, man måste ha ett hjärta av sten för att inte se statistiken över t.ex. misstänkta med afrikansk bakgrund, och inte beröras av det och vilja göra något åt det. Det finns problem här av någon anledning. Socioekonomiska faktorer spelar en roll, helt säkert strukturell rasism också, att polis och myndigheter behandlar afrikaner negativt. Kanske spelar olika lagar och sedvanor från respektive land som invandrare kommer från, också en viss roll.

Att blunda för denna statistik, och inte debattera detta, anser jag vara lika hjärtlöst som att sprida rasistisk dynga om alla som har utländskt ursprung.

Uppgifterna i tabellen borde uppmuntra folk att vilja göra något åt problemen, inte dölja problem som finns. Men det finns ingen anledning att börja generalisera om folk, eller sprida rasistiska myter, på grund av detta.

Det förstår man om man tittar bakåt i tiden, på hur det var i Sverige en gång.

Migration till städerna förr, invandring idag

Om man studerar rättegångsprotokoll från 1700-talets och 1800-talets Sverige, eller de sociala rapporterna om t.ex. prostituerade, ser man en överrepresentation av brottslighet bland migranter.

Migranterna då var invandrare från andra länder, men framför allt var det folk som flyttat inom Sverige, som skåningar, dalslänningar, norrlänningar och andra.

Denna migration kallas för urbanisering i våra historieböcker.

Folk har alltid sökt sig till städerna, men de senaste 200 åren har detta skett i större utsträckning än tidigare sekler. De som flyttade till städerna strax före och under den industriella revolutionen, hade ibland lite pengar och ambitionen att förbättra sitt liv, men oftare var flytten en nödlösning.

Folk flyttade till staden för att de var fattiga och saknade jobb. Ibland flyttade de för att de svalt därhemma. Ibland för att de blivit socialt utstötta.

Sexuellt utnyttjade pigor kunde till exempel fly till staden från sina hembyar, undan skammen att ha blivit utnyttjad, undan kyrkans, överhetens och grannarnas fördömande blickar. Ofta flydde även män och pojkar som brutit mot någon morallag.

Många av dem hamnade i Stockholm.

“Invandringen” till Stockholm

Situationen blev inte alltid bättre i Stockholm. “Immigranterna” tvingades ta de sämsta jobben. Det var de som plockade hästskit från gatorna, bar toahinkar, blev pigor och drängar och tog de tunga jobben i de få industrier som fanns. Hade de tur kunde de bli gesäller och utöva hantverk. Men långt ifrån majoriteten fick det så.

Statistiken över hemlösa (lösdrivare), prostituerade och brottslingar visar att de fick det tufft. Men de levde iallafall. Det kan vara svårt för oss att föreställa, men det var nog bättre att vara fattig prostituerad på Kungsholmen 1868 än att vara död i svält.

Man kan läsa i protokollen från Stockholms domstolar, om “invandraren” från Lund, arbetskarlen Fredrik Leopold Jönsson-Gavin, som arresterades som lösdrivare 1886.

Beträffande sina lefnadsomständigheter uppgaf Arbetskarlen Fredrik Leopold Jönsson-Gavin att han är född den 2 mars 1852 i Lunds stad samt oäkta son af Ogifta Elisabeth Lundberg, att han är senast mantalsskrifven jemväl kyrkoskrifven i Stockholms stad och Adolf Fredriks församling, att han fostrats hos Prosten Jönsson i Staby till 7 års ålder, då han kommit hit till staden…

Eller Carl Eric Vesterlund, “invandraren” från Arboga som 1819 dömdes till hängning för mord. Änkan Rangdina Svenningsen som kom hit från Norge under unionen mellan Sverige och Norge 1891 och häktades för lösdriveri. Elisa Laura Larsson från Värmland som åkte fast för prostitution och lösdriveri 1886, två år efter hon rymt från sin man.

De individuella berättelserna är många.

Då och nu

Det fanns folk som förr i tiden sa att det var folken från andra landskap som var problemen. De var rasister, men rasister som ansåg att folk från andra landskap, speciellt bönder, var dummare och mer tjuvaktiga än folk i städerna.

Ofta hänvisade de till statistiken. Som om statistiken över brottslighet bevisade deras rasistiska teorier om att skåningar var sämre människor.

Men vad hade hänt om man i Sverige för kanske 130 år sen hade beslutat att sluta att ta emot folk från landsbygden?

Hade Sverige kunnat utvecklas då? Resultatet av en sådan politik hade troligen blivit en kombination av hungersnöd i landsbygden och ekonomiskt kaos i städerna. Städerna behövde arbetskraft till fabrikerna och som kunde ta alla andra jobb.

Det man lätt glömmer är att det var en win-win-situation för alla. Även de som “invandrade” till städerna vann på det; till och med de som tvingades ta skitjobb. Men nöden var stor, även om nöd väl på ett sätt kan betraktas som bättre än svältdöd.

Men idag hör vi inte talas så mycket om nöden bland skåningar som flyttat inom Sverige. Vad har hänt?

Jo. Mot slutet av 1800-talet började liberaler och Socialdemokrater gemensamt ta strid för bättre livsvillkor för även fattiga. Man började arbeta bort problemen som alla visste fanns.

Man började uppmärksamma missförhållandena och bestämde sig för att göra något åt dem. Man blundade inte för hur det var och man ville inte stoppa migrationen till städerna. Man sa: “vi gör något åt det, tillsammans”!

Rasisterna har fel!

Rasisterna har fel. Sverige behöver invandring. Vi har inget val. Invandring är en investering i vår framtid. Människor är investeringar och inte kostnader.

Dessutom har de fel när de drar samtliga individer från främmande kulturer över en kam.

Men även folk som inte vågar röra vid den känsliga statistiken om brottslighet, liksom den om socioekonomiska faktorer och mäns överrepresentation, har fel.

Folk för 120 år sen som ville lösa de sociala problemen gjorde inte detta genom att blunda för faktiska förhållanden i t.ex. arbetarklassen, utan genom att använda fakta för att förändra Sverige.

Jag vet inte vad ni anser. Jag anser att statistiken att 25% av personer födda i Norra Afrika och övriga Afrika (utom öst) misstänkts för brott är skrämmande. Det är även skrämmande att många med utländsk bakgrund verkar hamna i brottslighet.

Min första tanke är att vi behöver diskutera detta, ta fram mer uppgifter och genast sätta in insatser för att göra något åt det. Jag ser tecken som tyder på mänskligt lidande när jag läser statistiken. Vad ser du?

”Underläge” rättfärdigar ALDRIG hat, rasism eller förtryck

Jag har de sista dagarna fått se ytterligare exempel på att många anser att underläge rättfärdigar hat, fördomar och negativa generaliseringar. Men det gör det inte, det gör det ALDRIG!

Jag har skrivit om detta förr. Jag har skrivit om ”grupptänk, generaliseringar och feltänk” när man anser att det skulle vara ok att kasta skit på ”män”, ”vita”, europeer” och ”heterosexuella” eftersom de är i s.k. ”överläge”.

Jag skrev ett svar till Isobel Hadely Klamptz i juni angående samma sak. Om det är ok att ”hata” en grupp om man befinner sig i underläge. Är det ok att hata ”överklassen” om man befinner sig i ”underklassen” t.ex?

Varför är detta så viktigt? Varför är jag mot att grupper i underläge generaliserar negativt om, och hatar, grupper i överläge?

Det ser du bäst om du studerar hur rasister resonerar. Rasisternas polemik är att de är i UNDERLÄGE och att detta UNDERLÄGE rättfärdigar deras rasistiska hat. Se på antisemiter som anser att världen styrs av judar! Se på islamofober som anser att kulturmarxisterna och muslimerna styr världen och håller på att utrota ”vita europeer”.

Eller se på konflikten Israel Palestina där olika övergrepp från båda sidor, det israeliska försvarets ”collateral damage” politik (”svinn” i form av civila dödsoffer i kriget mot terrorismen), och palestinska extremisters terrordåd, rättfärdigas med ”underläget”.

Om vi ska börja rättfärdiga har och rasism om det kommer från en grupp i underläge så kommer vi att skapa ett HELVETE i samhället, eftersom ALLA rasister och extremister på ett eller annat sätt säger sig agera utifrån underläge.

Jag håller med gamle antinazisten Herbert Tingsten som under andra världskriget sa till folk som hatade tyskarna: ”var inte som nazisterna”! Tingsten sa att det inte var tyskarna som var problemet, utan nazisterna. Om man börjar dra alla tyskar över en kam så sänker man sig ner till nazisternas nivå, för då gör man som de gör, var hans ständigt repeterade råd.

Och du kan aldrig veta vad som döljer sig i det inre hos någon människa. Den person som du kanske avfärdar som en ”vit heterosexuell” som man får driva med hur som helst och använda vilka stereotyper som helst mot kanske vet mer om strukturellt förtryck, hat och rasism än du kan tro (läs gärna min artikel om ”dialekthat”).

Det påminner mig om kritiken som man ser mot Expos ledning ibland att ”de vet inget om strukturellt förtryck eftersom de flesta är vita”. Kritikerna ”råkade” glömma att även t.ex. homosexuella och judar kan vara offer för strukturella förtryck.

Exemplen: 1) Muhammedfilmen

Jag ser just nu hur hatet ökar bland vissa extrema islamistiska grupper som anser att DE är i underläge. Och hatet manifesterar sig i form av rasism och krav på mord och förtryck. Det är sorgligt att se hur vanligt det är med antisemitiska utspel nu i diverse Facebookgrupper som uppmanar till kamp mot Muhammedfilmen, även om ntisemiterna BLIR motsagda av muslimer och andra, och det är bra. Men det är ändå ett tidstecken, och sorgligt att de sa vara så många.

Dessutom. Om man legitimerar att folk i underläge får hata, så betyder det att även islamofobernas argument legitimeras. De anser ju också att de ”slår från underläge”.

Exempel 2: Sebbe Stakset

Hade en rappare rappat om att han ville ”döda negrer” och burit och sålt ut en T-shirt med en hand som slår och krossar en ”negerkäke”, så hade denna rappare troligen inte blivit populär man så många. Minst av allt om denne ingått i ett nynazistiskt nätverk, suttit i fängelse nyligen, och på den naztiska nätverkets sida publicerat en bild där nazister (med hakkors och allt) mördar invandrare.

Sebbe har gjort allt detta, men mot sverigedemokrater och Jimmie Åkesson och hyllas överallt. Till och med av ”icke vålds” nätverket Lugna Gatan. Inte av alla, det ska sägas, många protesterade. Framför allt gjorde KONSEKVENTA antirasister det!

Jag ska inte gå igenom varför. Läs Jan Sjunnessoms artikel om problemen inom Fryshuset, så kanske ni förstår en del.

Däremot har jag hört från flera, de sista dagarna, att ”men man måste ju förstå hatet som Sebbe har mot makten och rasisterna, han har ju själv invandrarbakgrund”. Han sår ju från underläge.

Ni som gillar det argumentet bör vara medvetna om att nazister resonerar på samma sätt. Om ni ger legitimitet åt att Sebbe får hata och bete sig som ett svin för att han är i underläge så ger ni samma legitimitet åt nazisterna att slå från ”underläge”.

Vilket för mig över till förorternas situation idag. Jag tappar hakan ibland när jag hör hur en del vill hantera våld i förorter genom att säga att ”de förstår att det är lätt att man använder våld” som liksom spiller över ibland och drabbar oskyldiga, eller att man drar alla i ”makten” över en kam, vill döda poliser, eller liknande.

Ja, det kan förklara varför folk agerar och de gör rätt i att protestera och arbeta politiskt för att visa på situationen. Som ofta bär tecken av strukturell diskriminering. Men det rättfärdigar inte rasism mot ”vita”, att vilja dra alla poliser över en kam, eller ”collateral damage” i form av hat som spiller över mot tredje person.

Kom ihåg att rättfärdigar man ”underklassens” och ”förortens” generaliseringar om tex ”vita” så rättfärdigas också rasisters generaliseringar mot ”förortsbor” och överklassenbratsens stereotyper om underklassen.

Även folk i s.k. ”underläge” har ett val. De kan välja mellan att bete sig lika rasistiskt som de som utövar den rasism de utsätts för, de kan välja att bli våldsammare än de som utövar våldet som de utsätts för, de kan välja att slå mot tredje person, och generalisera, mer än de som utsatt de för ”underläget gör”… eller så kan de ta avstånd från ”maktens” metoder, vägra hata, vägra vara rasistiska och generaliserande och vägra använda våld.

Demokrati, yttrandefrihet, alla människors lika värde och kravet att folk inte ska ta till fysiskt våld mer än i yttersta nödfall, då de själva utsätts för det, är grundstenar för ett civiliserat samhälle. Att inte låta våld, hat och liknande drabba ”tredje person” också (som collateral damage och negativa generaliseringar mot grupper).

Jag bekämpar mer än gärna strukturell rasism, för det finns i samhället. Jag bekämpar gärna strukturell rasism och maktpolitiskt förtryck, för det finns i världen. Men om du som ”förtryckt” anammar rasisters, kolonialisters och maktpolitikers metoder kommer jag ALLTID att be dig sluta med det.

Beter du dig som ett rövhål kommer jag att säga det, utan att ta hänsyn till om du är, eller anser dig vara, förtryckt eller inte. Drar du folk över en kam, kommer jag att säga att du beter dig som en rasist, även om du anser att du slår från underläge och är en sjuhelvetes så bra antirasist!

Dispatch International blir dummare för varje dag

Ingrid Carlqvists projekt Dispatch International, som jag varnat för många gånger förr, har i veckan publicerat ett inlägg som dryper av rasbiologi. Västvärlden håller på att kollapsa på grund av invandringen av folk som tidningen påstår har ”lägre IQ”.

För det första att ju fler lågintelligenta invandrare som kommer, desto lägre blir den genomsnittliga IQ:n. För det andra har Danmark länge lidit av en katastrofalt låg fertilitet, långt under de 2,05 barn per kvinna som krävs för att upprätthålla befolkningen, vilket betyder att antalet danskar ständigt minskar. För det tredje blir den danska befolkningen allt äldre. De två sistnämnda faktorerna medför att de etniska danskarna är på väg att försvinna från jordens yta.

Den första faktorn betyder att lågintelligenta invandrare kommer att fortsätta öka sin andel av befolkningen. Med tiden kommer de etniska danskarna att vara i minoritet i sitt eget land…. Omkring 2050 kan vi förvänta oss att ickevästliga invandrares barn – med intelligenskvoter mellan 75 och 80 – kommer att vara i majoritet i danska grundskolor. Det är där framtiden avgörs.

Det finns också en annan negligerad aspekt av den icke-västliga invandringen till Nordeuropa – den lågintelligenta afrikanska invandringen (genomsnitts-IQ mellan 68 och 75) kommer inte bara att sänka exempelvis den danska genomsnitts-IQ:n utan också medföra ett oförlåtligt brain drain från de icke-västliga länder som har ett skriande behov av intelligenta människor. Ett okänt antal emigranter har högre IQ än genomsnittet i sina länder och resultat blir alltså att såväl deras egna länder som västländerna blir förlorare.

Precis som forskare visat är inte IQ frikopplat från socioekonomiska faktorer. De som noteras för lägre IQ är oftast fattiga eller har inte gått i skolan.

Det är typiskt att författaren säger sig ha hämtat sin inspiration från The Bell Curve skriven av Herrstein och Murray i början av 90-talet. Den boken har krossats vetenskapligt sen dess och bara en handfull rasister tror på den numera.

Rekommenderad läsning: The mismeasurement of Man av stephen Jay Gould

Dispatch Internationals rasbiologiska alster bevisar bara en sak: att rasism gör dig dummare och dummare för varje dag!

Dom mot nazistisk hemsida kan betyda dödsstöten för Avpixlats kommentarsfältshat

Emil Hagberg i SMR döms till en månad fängelse. Domen mot denna nazist är viktig så jag citerar en artikel ur Nordfront.se, så att även de som inte vill gå in på nazistiska hemsidor kan ta del av den. Det är en aktivist i Svenska Motståndsrörelsen som dömts för förekomsten av förtäckt mordhot och för användning av begreppet finansjude i ett kommentarsfält på Patriot.nu.

Jag är mycket för yttrandefrihet, även för rasister, men anser att i fall som dessa är det nödvändigt att gripa in. Orden ”res galgar” och referenser till skadedjur, antyder uppvigling till mord och det, tillsammans med rasism, anser jag är något samhället ska stoppa via lagar och rättsväsendet. Uppvigling till mord plus rasism ska man inte ta lätt på.

Det viktiga, är att nazisten dömd för en kommentar på Patriot.nu, inte för en artikel. Det borde för övrigt ge antirasister som ogillar hatet mot muslimer ett rättsfall som de kan använda mot blogghatet. Denna kombination av mordhot och rasism mot muslimer är nämligen väldigt vanlig i kommentarsfälten på nätet. Riksdagsman Kent Ekeroths projekt, Avpixlat, publicerar hundratals sådana kommentarer VARJE DAG. (För ett exempel se denna artikel om kackerlackor.)

Det är ingen skillnad mellan hatet på Avpixlat och Patriot.nu, mer än att judar är offer i ena fallet och muslimer och romer i andra.

Här är artikeln på Svenska Motsåndsrörelsens hemsida. Länkarna till dom och tidigare artiklar går till nazisternas egna hemsidor.

Vem anmäler Avpixlat och de andra hatsajterna först och får testat om domen gäller även då inte ansvarig utgivare förekommer?

Tingsrätten gick helt på åklagarens linje och dömde Emil till det maximala straffet för ”brottet” nämligen en månads fängelse. Detta alltså för en kommentar som publicerats på Motståndsrörelsens hemsida. Förutom fängelse måste Hagberg även betala 6874 kronor till staten.

Tingsrätten motiverar domen på följande sätt:

Sett i sitt sammanhang – särskilt med hänsyn till rubriken Sagan snart slut för finansjuden- är det enligt tingsrätten tydligt att uttalandet i kommentaren syftar påfolkgruppen judar. Det budskap som förmedlas är att det är judar som är hänsynslösa kapitalister. Det står även klart att orden parasiter och kryp i uttalandet syftar på judar. I sitt sammanhang uttrycker dessa uttalanden missaktning för folkgruppen judar. Vidare måste uppmaningen ”res galgar” i sitt sammanhang ses som ett tydligt hot angående vad som kan ske om judarna kommer till Sverige. Att galgar ska resas inför någons ankomst innefattar ett dödshot, vilket är särskilt allvarligt. Sammantaget finner tingsrätten att uttalandena klart överstiger gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion och ger uttryck för missaktning och hot mot judar. Det är därmed styrkt att Emil Hagberg har gjort sig skyldig till yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp.

Åklagare Stefan Lind var särskilt noggrann I sin slutplädering med att betona att rätten inte skulle låta det fängelsestraff Hagberg tidigare avtjänade i år även gälla detta brott. Detta är annars mycket vanligt i sådana här sammanhang eftersom den förra domen meddelades efter den nu aktuella kommentaren. Att rätten den här gången frångår gängse rutin motiverar man på följande sätt.

Det finns heller inga synnerliga skäl för att låta påföljden för de tidigare brotten omfatta även nu aktuellt brott. Emil Hagberg ska därför dömas särskilt till fängelse. Vid straffmätningen beaktar tingsrätten att brottet innebär återfall i likartad brottslighet och att det begicks innan de tidigare fängelsestraffen
börjat verkställas.

Hagberg kommenterar kort det hela så här:

–Det var väntat, vi blir alltid dömda, Sverige har ingen yttrandefrihet. Död åt ….staten!

Läs domen i sin helhet.

Muhammedfilmen: har en person med fejkad judisk identitet gjort den?

Muhammedfilmen, som fick islamister att anfalla USA:s konsulat i Libyen och mörda USA:s ambassadör där, har troligen inte gjorts av någon jude, trots att upphovsmannen med pseudonymen ”Sam Bacile” har sagt sig vara av judiskt ursprung.

Filmskaparen, som sagt att muslimer är en cancer, har påståtts vara en israelisk jude. Detta har lett till att mycket hat riktats även mot judar i samband med att filmen släppts

DN skrev:

Den två timmar långa filmen kostade enligt Sam Bacile drygt 30 miljoner kronor att producera och enligt regissören såg ett 100-tal judiska finansiärer till att få ihop budgeten.

Men bilden stämmer inte. För det första hittar man ingen person med det namn som angetts, Sam Bacile. Sen har uipphovsmannen lämnat olika uppgifter till olika massmedier. Så här skriver religiondispatches.org:

Consider all the contradictions: small ones, true, like in one account he is 52 and in another he is 56. To the AP he is “a California real estate developer who identifies himself as an Israeli Jew” and to the Times of Israel he is “Jewish and familiar with the region.” And what about that bit at the end of the statement to the Times of Israel—that “even Jesus” should be “in front of the judge”? That sounds like someone who is trying to provoke more than just Muslims. A lot of things don’t add up here about the claimed identity of the filmmaker.

Det mesta tyder på att Sam Bacile är en koptisk kristenAP har rapporterat idag att han gömmer sig i Egypten.

Exakt vilka motiv han har är oklart. Men det är ytterst suspekt att hen, vem det än är, medvetet piskar upp både hat mot muslimer och judar samtidigt… samt amerikaner!

Läs mer om avslöjandet om den falska identiteten här: The Atlanticreligiondispatches.orgNYdailynewsJewishpressJTAIbti-timesTablet magazine samt Times of Israel.

Dessutom skriver Huffington Post intressant om detta.

UPPDATERAT

Lägg märke till att personen med kontot Sam Bacile på Youtube postat ett inlägg från Al Nour, de saudi-inspirerade salafisterna. Dessutom skriver Sam Bacile på arabiska!

Denna nyhet om en antimuslim som ligger bakom att filmen blev känd, är också värd att notera.

Det senaste om Ingmar Karlssons falsarier samt Wahlström och Widstrands blunder

Debatten om Ingmar Karlsson rullar vidare idag har jag en ny replik i Expressen. Jag skrev dessutom ett klargörande inlägg på Frihetssmedjan om Ingmar Karlssons lögner som jag också klistrar in här. Men först: mitt brev till Åsa Selling på Wahlström och Widstrand.

Torbjörn Jerlerup tjerlerup@gmail.com
11:52 AM (0 minutes ago)

asa.selling@wwd.se

Hej!

Har du samma syn på citat som din kollega Calle? Att man får vränga och vrida på citat ur tryckta skrifter hur som helst och skylla det på ”tolkning”.
Dessa två inlägg innehåller allt du behöver veta för att själv bedöma om det är förfalskning eller inte. Vad gör du åt det?

http://www.frihetssmedjan.se/2012/09/ingmar-karlsson-aberopar-antisemiter-som-sanningsvittnen-i-svd-idag/
http://www.frihetssmedjan.se/2012/08/ingmar-karlssons-vinklade-och-forfalskade-citat-och-pastaenden/

Vänligen


/Torbjörn Jerlerup

***********
Inlägg i Expressen idag.

… förfalskade citat

På SvD:s ledarblogg (8/9) harIngmar Karlsson gått i svaromål i debatten kring hans bok. Det han säger där bevisar att det omtvistade ”citatet” av Herzl, som används av antisemiter, och som finns i hans bok, är falskt.

Karlsson angav först HerzlsComplete Diaries 1960 som källa för citatet. Det bevisades vara lögn. Därför har Karlsson bytt källhänvisning och påstår att hans version av citatet nu finns i utgåvan av Herzls dagbok på tyska, från 1922.

Som jag visat på Frihetssmedjan kan var och en läsa denna på nätet, och själv bekräfta att även detta är falskt.

Vad värre är, han hänvisar till en ökänd antisemitisk hemsida som sanningsvittne för citatets äkthet: True Torah jews. Den drivs av en judisk religiös extrem sekt. Att den sidan bara kan klassas som antisemitisk förstår man då man ser att den a) samarbetar med förintelseförnekare, b) anser att Hitlers judeförföljelse var ”ett svar på krigsförklaringen mot Tyskland från världens judiska ledare och c) ser Förintelsen som Guds straff för sionismen.

I sitt svar till mig visar Wahlström och Widstrand att de tänker ignorera de bevisade falsarierna i Karlssons bok, trots att falsarierna skulle lett till avstängning om de lagts fram i till exempel en studentuppsats. Bonniers drog nyligen in Herman Lindqvistsbok sedan faktafel påpekats, Wahlström och Widstrand avser att fortsätta ge ut böcker med grova faktafel. Kom ihåg att citatet av Herzl bara är ett av otaliga falska och vinklade citat i boken.

Det enda man nu kan hoppas på är att förlagets varudeklaration når de svenska fackboksläsarna. Wahlström och Widstrand visar tydligt att de har svårt att se skillnaden mellan fakta och antisemitiska förfalskningar.

 

Torbjörn Jerlerup

kulturen@expressen.se

Torbjörn Jerlerup bloggar på Frihetssmedjan.

****************

Inlägg från FRIHETSSMEDJAN.

Här är du: Startsida / 2012 / september / Ingmar Karlsson åberopar antisemiter som sanningsvittnen i SvD idag

Ingmar Karlsson åberopar antisemiter som sanningsvittnen i SvD idag

Av Torbjörn Jerlerup den 8 september 2012 | Ändra

I dagens ledarblogg på SVD bevisar Ingmar Karlsson att citatet han angett i sin bok är falskt. Dessutom åberopar han en grovt antisemitsk hemsida som sanningsvittnen som ska styrka att detta falska citat är äkta.

Gårdagens artikel här på Frihetssmedjan om förläggaren Calle Marthins inlägg om det antisemitiska TrueTorah Jews nämndes på SVD:s ledarblogg igår.  Benjamin Katzeff Silberstein skrev:

Idag berättar Jerlerup på bloggen Frihetssmedjan att förlaget Wahlström och Widstrand åberopar en antisemitisk hatsajt som källa för ett av Ingmar Karlssons citat. Det är i högsta grad anmärkningsvärt…

Detta fick Ingmar Karlsson att bli arg, så han skrev en replik som kan läsas idag. Där försvarar Ingmar Karlsson det antisemitiska True Torah Jews (som bland annat anser att judeförföljelserna i Tyskland under nazitiden var judarnas fel).  Dessutom anger Karlsson en ny källa till det citat han använder i sin bok av Herzl: Theodor Herzls Tagebücher, Erster Band sidan 63, utgiven av Jüdischer Verlag Berlin 1922.

Karlsson skriver:

Citatet som är välkänt och citeras på flera ställen i min referenslitteratur finns på sidan 63 i den första tyska utgåvan av Herzls dagböcker.

Det är anmärkningsvärt att han byter källhänvisning för sitt citat så här mitt i en debatt.

I källhänvisningen till sin bok anger han Diaries från 1960, en komplett engesk utgåva av Herzls dagböcker. I ett tidigare svar till mig här på Frihetssmedjan anger han samma källa:

…hela texten liksom inledningen av mitt citat finns tillgänglig i senare utgåvor så till exempel på sidan 16 i Diaries Part 1. Dessa tankar återkommer i dagböckerna så t ex på sidan 68 i samma utgåva…

Att han nu byter källhänvisning kanske beror på att jag grundligt visat att hans påstådda citat inte finns i Diaries. Eller vad tror ni?

Nåja. 1922 års tyska utgåva är inte komplett, något Karlsson själv påpekade i sitt tidigare svar till mig. Dessutom är det så att om man öppnar sidan 63 i den angivna källan ser det ut så här:

Klicka för en större bild.

Det gäller detta citat, på sidan 263 i hans senaste bok om sionismen, som sägs vara ett citat från sionismens “grundare”, Theodor Herzls, dagböcker.

“Det är viktigt att judarnas lidanden förvärras. Detta kommer att underlätta förverkligandet av våra planer. Jag har en utmärkt idé. Jag skall förmå antisemiter att likvidera judisk egendom, antisemiterna kommer att hjälpa oss genom att de förstärker förföljelsen och förtrycket av judarna, antisemiterna skall bli våra bästa vänner. På så sätt kommer antisemitismen som är djupt inrotad massornas omedvetna sinnen inte att skada judarna.”

Det finns inte på sidan 63 i första tyska utgåvan, som alla kan se. Karlsson ljuger… igen!

Delar av citatet (en del av det är äkta) återfinns däremot på sidan 93. Men utan det inskjutna ”antisemiterna kommer att hjälpa oss genom att de förstärker förföljelsen och förtrycket av judarna”.

Så här ser det ut.

Eine vortreffliche Idee wäre es, anständige und akkreditierte Antisemiten zu den Vermögens Liquidatoren her anzuziehen.  Sie wären vor dem Volk unsere Bürgen, daß wir keine Verarmung der verlassenen Länder herbeiführen wollen. Anfänglich dürften sie dafür nicht reichlich bezahlt werden, sonst verderben wir uns die Instrumente, machen sie als „Judenknechte” verächtlich.  Später werden ihre Bezüge wachsen, endlich werden wir in den verlassenen Ländern nur christliche Beamte haben. Die Antisemiten werden unsere verläßlichsten Freunde, die antisemitischen Länder unsere Verbündeten. Wir wollen ab geachtete Leute fortziehen.

(En utmärkt idé vore att anlita hederliga och ackrediterade antisemiter som förmögenhetslikvidatorer. De skulle inför folket vara våra garanter för att vi inte vill åstadkomma någon utarmning av de länder som vi lämnar. Till en början kan de inte få någon riklig betalning för det, annars fördärvar vi våra verktyg, gör dem föraktliga som ”judelakejer”. Senare kommer deras arvoden att växa och till slut kommer vi endast att ha kristna tjänstemän i de länder vi lämnar. Antisemiterna blir våra pålitligaste vänner, de antisemitiska länderna blir våra förbundna. Vi vill resa iväg som aktade människor. Texten är mycket snabbt översatt till svenska, mest så andemeningen kommer med.)

 Genom Archive.org kan ni läsa själva. Här är sidan 63 och här är sidan 93. Jämför själva och se om citatet finns på sidan 63.

Jämför gärna citatet med den kompletta utgåvan på engelska som har med styckena innan om Herzls dröm. Läs mer om den i min genomgång av alla falsarier och vinklingar jag hittat i Karlssons böcker. Det rör ju sig om fler än ett citat.

Nu kan vi slutgiltigt avfärda Karlssons citat som ett falsarie och Karlsson har genom sitt trixande med källhänvisningarna bevisat att han ljuger. Med Karlssons svar till SVD har han bevisat sin lögn.

Nu borde vi diskutera det vanvettiga i  att Ingmar Karlsson och förlaget Wahlström och Widstrand försvarar detta falska citat genom att hänvisa till en grovt antisemitisk sida.

Att åberopa antisemitiska hemsidor för att det är judar bakom dem är som att åberopa Svenska Motståndsrörelsen eller Svenskarnas Parti när det gäller deras bild av Sverige eller svensk historia och politik!

Bloggat: Niklas Starow 

Motargument mot rasism och ”andlig smitta”

Anders Örne hette en liberal Socialdemokrat och aktiv antinazist på 30-talet och 40-talet. Som postchef var han tvungen att följa regeringens påbud under andra världskriget att inte attackera nazismen öppet. Regeringen ville ju undvika krig med nazisterna och det försökte de genom att vara så fega som möjligt. Men till och med då fortsatte regeringens arbete mot nazismen. Anders Örnes lilla skrift visar hur de mobiliserade mot nazismen utan att nämna nazismen vid namn.

Hans pamflett hette Andlig Smitta, och gavs ut 1940. Hans ord om vikten att göra motstånd genom att inte lämna ett enda nazistiskt argument oemotsagt är ganska talande för hur arbetarrörelsen och liberalerna bekämpade fascismen på 30-talet. Att inte lämna inte ett påstående eller ett argument oemotsagt, var en viktig del av deras strategi. Och det lyckades till stor del. Nazism och fascism lyckades aldrig få ordentligt fäste i Sverige.

Dagens arbetarrörelse, och alla andra politiska grupper, har mycket att lära av detta arbete. Det räcker inte att säga att rasisterna har fel och att vi bör ”gilla olika”.

Antifascisterna på 30-talet hade tyvärr garvat läppen av sig om de sett på vilket sätt många politiker försöker bekämpa rasism med utfrysning, censur och att ”inte ge dem uppmärksamhet”. Det funkar inte. Står rasistiska myter och åsikter obemötta och oemotsagda så hjälper det inte hur mycket man än pekar finger och ropar ”fel fel fel” åt de som bär åsikten framåt: åsikten finns kvar ändå, och sprider sig.

Argument måste bemötas med argument, myt med fakta, skräck med vetenskap och bevis. Obemötta argument och påståenden sprider andlig smitta!

Visst, det kan vara lättare att skrika ”rasist”, tuta i en vuvuzela eller bara markera avsky. Men det gör inte att smittan försvinner.

Vill vi bekämpa andlig smitta, rasistiska argument och hat, får vi inte lämna ett enda argument eller påstående oemotsagt någonstans i Sverige. Inte en enda rasistisk myt, eller rasistisk stereotyp generalisering får lämnas obemött eller oavslöjad. 

Ur skriften: Andlig Smitta

*************

Hur skall man då kunna skydda sig mot andliga farsoter?

Vi ha här i Sverige en i det hela mycket god andlig hälsa. Endast smågrupper med dåliga andliga förutsättningar äro för närvarande angripna. Det är viktigt att isolera dessa grupper och icke försumma att bemöta deras oriktiga påståenden. Men viktigare är att stärka motståndskraften hos de ännu friska.

Det finns tre ting att lita. till. Modet, tankeredan och insikten. Dessa tre äro alla lika nödvändiga.

Den som saknar all andlig karskhet, som inte vågar stå för vad han och sant. utan faller undan, när han möter en fräck gåpåare, är inte mycket att lita på. Han är ytterst mottaglig för andlig smitta.

Modet spelar på det andliga området samma roll som den s. k. immuniteten, den medfödda eller förvärvade oemottagligheten, ifråga om kroppens sjukdomar. Den som vill bevara sin andliga hälsa skall alltså karska upp sig och inte falla undan vare sig för hot eller lockelser och framför allt inte av pur beskedlighet låta slå i sig lögner…

I fråga om de farliga slagorden och de tvärsakra påståendena, som i sådana tider som de nuvarande så ofta äro smittoförande, är det nödvändigt att iakttaga vissa en del försiktighetsåtgärder.

Om ni läser en tidning, en småskrift, en bok, hör ett agitationsföredrag eller samtalar med någon, så akta er att släppa in några tvetydiga, falska eller osanna sagor i er siäl. Finner ni under läsningen påståenden av tryckta skrifter några tvivelaktiga resonemang, så ge er icke förrän ni har klarat ut, vari felen bestå. Hör ni ett föredrag, så låt er gärna ryckas med, men låt kritiken stå i beredskap i bakgrunden. Kastar några av edra bekanta ut en sats eller ett ord, som klingar misstänkt, så släpp honom inte, förrän han förklarat vad han menar. I de flesta fall kan han inte det. Han har i nio fall av tio själv övertagit ordet från någon annan och tyckt, att det lät bra. Därför har han annekterat det för eget bruk. Men pressar man honom på betydelsen, så blir han ofta stum eller börjar prata i vädret. Vilketdera han gör betyder mycket litet. Ib åda fallen står han där som en avslöjad smittspridare…

Låtsas mannen eller kvinnan, som fällde yttrandet, att han eller hon hittat på det själv, så försumma icke att påpeka vederbörändes inkompetens att bedöma så invecklade spörsmål. När det gäller så allvarliga ting, är det icke tillåtet att av artighet eller undfallenhet lämna oriktiga påståenden oemotsagda. En viss kärvhet i tonen skadar lite, om man får att göra med den sortens folk…

Många agitatorers hela visdom bestar i utantill inlärda fraser, fulla av oförstådda främmande ord och grova tillmälen. Andra, som äro intelligentare och kunnigare, välja en rakt motsatt väg. De tala mjukt och insmickrande, men deras tal är fullt av försåt.

Granskar man närmare innehållet i vad de föra fram, finner man lätt svagheterna, osanningarna och överdrifterna.

”Skall icke örat pröva orden, likasom munnen prövar matens smak?” frågade den gammaltestamentlige gudsmannen Job sina vänner, då de med fagert tal försökte få honom att giva upp striden för vad han ansåg vara riktigt och rätt. Han uttalade därmed en regel som står sig än. Pröva orden, innan ni släpper in dem i själen. Det är ett gott och tillförlitligt sätt att skydda sig för andlig
smitta…

Hizb ut-Tahrir partiet som vill avskaffa demokrati och mänskliga rättigheter

Per Gudmundsson har sedan några år varnat på sin blogg för att det rasistiska, radikalt islamistiska och antidemokratiska partiet Hizb Ut Tahrir håller på att etablera sig i Sverige. Både direkt och genom frontorganisationer. Med tanke på att de sprider ideer om att demokratin bör avskaffas är det dags att varna för dem.

Det må än så länge vara en liten sekt, men sekten har börjat samla en hel del folk till sina evenemang i Sverige.

Detta parti kan lättast kännas igen på att de för en högljudd propaganda för något de kallar ”det muslimska kalifatet”, nämligen tanken på en muslimsk stat (med huvudstad i Syrien) och på att de anser att demokrati och yttrandefrihet inte är värderingar som är förenliga med islam. De talar föraktfullt om icke muslimer (använder den rasistiska generaliseringen ”kuffar”). De har länge uttalat sig föraktfullt om judar och partiet förbjöds i Tyskland 2003 pga sitt judehat.

Dessutom har partiet globalt sett ett brinnande hat mot muslimer som tror på demokrati och individuell frihet, de är avfällingar i deras ögon.

Partiets syn på världen är dualistisk, det är gott och ont, svart och vit. Lätta och enkla svar på alla frågor om livet. Antingen tror man att deras syn på islam är den rätta, eller så är man en anhängare av västs system. Dessutom har de en extrem bokstavstrogen syn på religion där man antingen tror på deras version av den absoluta sanningen, eller så är man fördömd för alltid.

De håller på att etablera sig i Sverige. I veckan skrev Gudmundsson:

Den 19 augusti hölls en blygsam Eid-fest i Stockholmsförorten Husby där partiet uppgavs som arrangör. Men den 14 oktober slår man på stort. Då håller Hizb ut-Tahrir Skandinavien sin årliga kalifatskonferens – och enligt annonseringen blir Stockholm en av arenorna (huvudparten av konferensen hålls i Köpenhamn). Därmed bli partiets närvaro i svensk offentlighet fastslagen.

De har, förutom fester och aktiviteter i frontorganisationer, också  hållit demonstrationer i Stockholm.

Eidfesten arrangerades av Sayed Jalabi. Mediarepresentant i Skandinavien är Chadi Freigeh. Här är en av deras youtube-kanaler. Inbjudan till deras kommande konferens hittar ni här. En annan koordinator är Lway Al-Maeeni om honom skriver Gudmundsson:

En av arrangörerna till Hizb ut-Tahrirs svenska evenemang, Lway Al-Maeni, sade i ett anförande vid ett av evenemangen att det anfall som dödade Usama Bin Ladin var en ”våldtäkt” på islam, och att införandet av demokrati och mänskliga rättigheter likaså var en ”våldtäkt” på muslimer. Samme man står som ordförande för KTH Muslimska studenter, en medlemsförening i den breda paraplyorganisationen Sveriges Unga Muslimer.

Gudmundsson har tidigare citerat vad Lway Al-Maeeni sa om det förhatliga väst vid ett evenemang tidigare i år:

”De har attackerat oss och därefter sugit vårt blod. De har våldtagit oss, både fysiskt och mentalt.

De har våldtagit oss fysiskt, i och med att de kommer in i våra länder med deras pansarvagnar, med deras flygplan, och de kommer in och dödar vem som helst, som fallet var med Usama Bin Laden. De gick in i den islamska världen – de gick in i Pakistan – de våldtog vår auktoritet, och de brydde sig inte.

De har våldtagit oss, såsom ordet säger, våldta. Våra systrar, våra småbarn. Och det är det som deras ‘lösning’ för oss muslimer är.

De har även våldtagit oss mentalt, i och med att de infört tankar som demokrati och som de mänskliga – förnedrande – rättigheterna. De tvingar oss att tro på en tanke som inte är en tanke som kommer att befria oss. Wallahi, det som Väst kommer med kommer aldrig att befria oss.

Partiet håller än så länge en ganska låg profil med sitt hat mot demokratin i Sverige. Anledningen är att de flesta muslimer i Sverige anser att demokrati och islam är förenligt. Därför kan man inte organisera upp stöd genom att betona detta för mycket.

Men precis som Lway Al-Maeeni säger är partiet mot demokrati.

Demokratihat

För att förstå detta, och vilken fara denna extremistiska grupp utgör bör man gå till deras egna källor och läsa. Partiet döljer inte att de är mot demokrati. I både nationella och internationella hemsidor varnar de för demokrati och påstår att islam är oförenligt med både demokrati och mänskliga rättigheter. Det finns tusentals artiklar och sidor på nätet där de direkt visar att de hatar demokrati. Här är ett litet urval.

Via länkarna kan ni hitta deras hemsidor och själva söka vidare.

In March and April 2002, Hizb Ut Tahrir handed out leaflets in a square in Copenhagen, and at a mosque. The leaflet, which also appeared on the Danish groups internet site, makes threats against Jews, using a quote from the Koran urging Muslims to ‘kill them wherever you find them, and turn them out from where they have been turned you out.’ The leaflet also said, ‘The Jews are a people of slander…a treacherous people… they fabricate lies and twist words from their right context.’ And the leaflet describes suicide bombings in Israel as ”legitimate” acts of ”Martyrdom”. (Källa BBC)

*******

“Our grand plan over the next five to 10 years is to reinforce the people’s lack of trust and hope in the regime,” said Rochmat Labib, the group’s Indonesia chairman in a rare interview with a Western reporter. “That’s what we are doing now: converting people from democracy, secularism and capitalism to Islamic ideology. (Källa)

*******

What is really heart-breaking is to have individuals supposedly in the camp of Islam, like the leaders of al-Nahda Movement, participating in the attempt to deceive the Muslims and pushing them to sacrifice their lives for the sake of executing the plans of the Kuffar, such as their attempt to dilute the wholesome Islam with the squalor of Kufr by calling for the so-called “liberal Islam”. Nevertheless, what is heart-warming and promising for the Ummah is for the public addresses to be delivered and to have banners in the streets of the Tunisian capital during the marches saying “no to capitalism and no to democracy, yes to al-Khilafah”. (Hizb-ut-Tahrirs officiella hemsida, jan 2011)

*******

»Vi er samlet her i dag, fordi ytringsfriheden er et forbandet instrument i politikernes hænder«, lød det blandt andet fra talerstolen på Sankt Hans Torv. I islam har vi pligt til at sige sandheden. Ytringsfriheden er friheden til at lyve«. (Danmark 2008 inför en demonstration med 1000 meningsfränder)

*******

”The invasions of Iraq and Afghanistan were intended to strike Islam out of the Ummah altogether by imposing the Kufr democracy on these lands and using them as springboards to spread their ideology to the rest of the Muslims… They employed “scholars” with great titles and costumes and set-up “Islamic” organizations and forums to promote “Moderate Islam” and the secular kufr concepts of Freedom, Democracy and Human Rights which are part of this new religion, smearing true Islam with terms such as “Islamism” and “radical Islam” in order to deceive the Ummah into adopting secularism…  And Islam will prevail, not Freedom & Democracy as Bush often repeats.”  (Hizb-ut-Tahrirs hemsida, 2008.)

*******

”On the other hand, America will work assiduously and with all her might towards sowing the concepts of the Western civilization, such as “Democracy”, “globalisation”, “Human Rights”, “freedoms”, “women’s liberation” and “economic policies” that are linked in terms of planning and financing to international institutions such as the IMF and the World Bank. This will lead to the consecration of the Western civilization and the obliteration of the Islamic civilization amongst the Muslims, thus weakening their resolve and determination to establish it in the realm of life. ” (Hizb-ut-Tahrirs hemsida, 2003.)

*******

The Ummah is desperately looking for solutions while Hasina continuously warns people against any undemocratic rule. The drama will continue till the imperialists decide on a solution, or the US makes a deal with any of the parties and brings it to power or it decides on something else. And then the same drama is repeated. Democracy will never solve people’s problem as the political system does not come from the belief this Ummah holds. Allah (swt) says. (Hizb-Ut-Tahrir i Australien 2012, med en bild på ordet demokrati överstruket i artikeln.)

*******

The true irony for those hell bent on global regime change such as David Cameron is that the NOTW has exposed the democratic political system as being nothing more than a tool in the hands of the corporate elite. The lessons from the last week or so are clear; democracy and western liberalism are not ideas upon which to build a society. Despite the political rhetoric the Muslim world has no need for a corrupted, immoral system such as liberal democracy. If anything only the implementation of Islam at a state level can show all of humanity how to live in a manner where the privacy of everyone is protected and the government is not influenced by those with corporate power. (Partiets engelska hemsida, 2012)

*******

Democracy, Democracy, Democracy is the repeated call that bellows from the four corners of the globe. It is the established order in a chaotic and unstable world, where every critic of democracy is viewed with heretical suspicion. For every political problem, we are told, lies a democratic solution. For every civilization, for every country for every tribe, for every time – goes the mantra – democracy is the claimed answer to all our ills… Though many have argued that religion and democracy are compatible, this may be right in the private arena but cannot be the case in the public space – where either religion or democracy can enjoy primacy, but never both at the same time. Religions inherently believe that laws and values are the product of divine revelation without human involvement whereas democracy is about subjecting everything to human scrutiny and passing laws by numerical majorities. (Partiets engelska hemsida, 2012)

*******

As for Capitalism, it is built upon the basis of separating religion from life. This idea constitutes its Aqeedah, its intellectual leadership and its intellectual principle. According to this intellectual principle, man formulates his own system in life; also, it is imperative to preserve man’s freedoms, namely the freedom of creed, the freedom of expression, the freedom of ownership and the personal freedom. The Capitalist economic system arose out of the freedom of ownership; hence, it became the most prominent feature in this ideology and the most significant outcome of this ideology’s doctrine. Thus, this ideology was named the Capitalist ideology, as a form of naming something by its most prominent feature.

As for democracy, which has been adopted by this ideology, it stems from the feature of man laying his own system. Hence, the nation is the source of authority. The nation designs the systems, hires the ruler to govern it and takes away the authority from the ruler whenever it wants. The nation lays down the regime it chooses for him because ruling is a contract between the people and the ruler to rule according to the system that people lay down…

Therefore, it is imperative in Capitalism to secure the freedoms of the individual. In order to ensure this freedom, every member works for the sake of society. Freedom of belief is therefore one of the issues sanctified by this ideology. (Partiets officiella hemsida)

*******

In other words, the Kafir West who carries the Aqeedah of misguidance says that sovereignty belongs to the people, and referred to it as democracy, while we as Muslims believe that sovereignty is exclusively for the Shari’ah; hence, it is a struggle between Kufr and Islam and between Kuffar and Muslims.

The most perilous of these slogans is that of Human Rights which America had adopted in the late seventies, during Carter’s term of office… According to America and the rest of the Western countries, Human Rights means the freedom of creed, the freedom of expression, the freedom of ownership and personal freedom. Personal freedom is the most repugnant aspect of these freedoms for, according to them, it means that man is free to choose the behaviour he wishes, such as being homosexual or fornicating or taking intoxicants and the like; he undertakes and forsakes whatever he wants, thus debauchery is a moral constitution amongst the followers of this ideology. The states of Kufr, headed by America, resort to several devious and wicked styles and means in order to propagate and establish these slogans in the Muslims’ lands… (Partiets officiella hemsida 2000)

Om man läser i det halvofficiella forumet för partiet så kan diskussionen se ut så här i demokratiforumet. Här är några få exempel kring om demokrati ska vara tillåtet eller inte. Notera att partiet anser att alla muslimer som är för demokrati är förrädare i deras ögon.

Democracy by defination is that the people rule themselves by themselves which means that the sovereignity belongs to the people which again means that the people legislate. It is the polititical manifestation of the capatalist ideology and it implies the separation of religion from state. The origin of democracy started long time ago, after the church was controlling every things,the intellectuals at that time was not happy with the situation and the end result was a confrontation between the two which ended in the separation between the religion and the state.In islam the situation is fundamentally,totally and absolutely different,in islam the sovereignity belongs only to Allah who is the only one who has the right to legislate. The political system of islam is the khilafah(there is no islam without the khilafah and no khilafah without islam)

In the khilafah the sovereignity belongs to Allah and the authority belongs to the ummah, which will choose one of its son as a khalifa and give him the baia to rule by islam. It will obey him so long he rules by islam,if he does not they will not obey him. There are many mechanisms to check the khalifa, including the ummah, the consultive assymbly and the court of unjust cause ect.The khalifa can stay in his position so long he rules by islam,if he deviates and does not correct himself, he will be removed by the court of unjust cause.

I hope this give you some information, please do not hesitate to ask an insh Allah I will follow by another comment. (Källa)

*******

Whilst it is true that there is a contradiction and gap between the general public perception of democracy (people ruling themselves) and the reality (corporations making or breaking candidates), I’m thinking we shouldn’t necessarily make that the basis of our discussion, ESPECIALLY with Muslims. With non Muslims, it can be pointed out to show they believe in something contradictory in nature (to help break their delusions about it being the best system around), but with Muslims, they need to understand that belief in democracy is wrong whether ultimate control is with the corporations or even if it is truly in the control of the people- it is still inherently wrong. (Källa)

*******

For a muslim there is no choice except islam…. Unfortunetely there are still many muslims that do not understand this issue because their political awareness about islam is nil.You can imagine that a leader of a muslimsbrotherhood stated publically that freedum is more important than islam. (Källa)

*******

True. Politics is major part of Islam. I guess those who pick and choose fards and happy with personal rituals should know that it is the sunnah of the cursed jews and christians to pick and choose what they want. Lets not forget the other corrupt kufr concepts such as FREEDOM and Human rights that they trying to portray to muslims as if that is some kind of an islamic concept and sell it under the banner of democracy. (Källa)

*******

In islam Allah is the legislator, and therefore as people know it being a complete way of life means we get all our rules from allah. This also includes the political structure which is also based upon the islamic aqeedah and therfore implements only the rules of allah.

Secularism was based upon the devide between religion and politics and therefore god has no place in ruling. As a result demoracy becmae their political framework, and is clearly defined as the rule of the people for the people by the people. This is the only understanding of democracy as it is the reality of the word.

The rule of the people and by the people means that allah is not the legislator it is what the people choose. Even if majority of people were to select aspects of islam in this structure would not make the structure islamic or justify its participation as the structure still allows kuffr to come in.

Therefore an idea which is kuffr, which then has a system based upon this kuffr idea, are two of the same. the system cannot be seperated from the idea.

this is the premise people have to accept before we go on. There is a good thread on the forum about democracy which clearly highlights democracy as kuffr and has no place in islam any one who believes in democracy is contradicting clear cut ayats of the quran.

To establish whether voting is halal or haram you need to seperate the intention of the people and look to the rule. People give emotional arguments as to why it should be participated in (i.e standing up for our rights etc). this is a dangerous premise as its reaffirming the criteria of benefit which is the kuffar view point in life and not that of muslims. (Källa)

*******

Allah SWT clearly says in the Holy Quran:

It is not befitting for a believer, man or woman, when a matter has been decided by Allah and His Apostle, to have any option about their decision: if any one disobeys Allah and His Apostle, he is indeed on a clearly wrong path. 
[TMQ 33:36]

”But no, by your Rabb, they can have no Iman , until they make you the judge in all disputes between them and find in themselves no resistance against your decisions and accept (them) with full submission.?

[TMQ 4:65]

?The rule (Hukm) is for none but Allah, He has commanded that you worship none but Him, that is the straight Deen, but most men know not.?

[TMQ 12:40]

?Do they then seek the judgment of (the Days of) Ignorance (Jahiliyyah)? And who is better in judgment than Allah for a people who have firm belief??
[TMQ 5:50]

From this it should be clear that there is no other deen acceptable to Allah SWT, other than ISLAM!

hence, participating in democracy, whether that is by voting, lobbying the MP or by any other means, is clearly HARAAM! so there is punishment for any HARAAM action which is committed. (Källa)

Om man söker på mänskliga rättigheter ser man att diskussionen ser ut på samma sätt. Ett par exempel:

Salam

As the kuffar and its agents continue there ideological attack on islam and its values, one of there tactics to get muslims to adopt there values is through promoting human rights and Islam being compatible and for those who have no shame even suggest human rights came from Islam.

Inshallah it would be benefical to discuss this idea where it came from and if it has any links with islam? (Källa)

*****

Salam brother
Human rights, freedom, equal opportunity employer all these are capitalistic concepts which clearly contradict islam, and their main purpose is to close the holes in the capitalist ideology. There are also many concepts similar to them falling under the same category and has nothing to do with islam. The question is: is it allowable for the mulims living in the west to resort to these concepts when they are subjected to discrimination? I hope as many members participate in this important topic. (Källa)

*******

Human rights has no link to Islam,as brother Romia explained it comes from the capatalist ideology which promotes human rights promotes man is free to do what he wants and make his own choices so if he chooses to be a gay thats his right and no one can say anything. In Islam there is no such thing. Human beings need to live by the laws Allah has revealed and cannot decide what is good or bad or right or wrong from thier own limited minds.  (Källa)

*******

It goes down to a Muslim being a slave of the creator and does whatever his master orders him to do. He does not live his life according to how he likes. When a Muslim says the shahadah he has given up his freedom away.  It’s true due to not using the right words Muslims can easy be fooled. Such as the rights given in the quran and human rights have nothing in common apart from the words sounding similar! They are two separate concepts. (Källa)

Så kan man fortsätta. Homosexuella beskrivs som vidriga monster, det generaliseras om judar. Kvinnor ska hålla sig i bakgrunden, etc, etc.

PS

En disclaimer. Om du generaliserar om islam bara för att det finns galna islamister som kallar sig muslimer, placerar du dig på samma nivå som Hizb ut-Tahrir som generaliserar om otrogna kuffar. Du bestämmer själv om du vill vara islamofob, och därmed göra samma misstag som Hizb ut-Tahrir. Sverigedemokrater – nej tack!

Om counterjihad och Breiviks ”revolutionära nationella konservatism”

Idag vill jag ge några länkar till information om vad den mest extrema delen av counterjihad håller på med; nämligen de som öppet stöder Breivik. 

Jag tycker mig se att det växer fram en viss skillnad mellan counterjihad i allmänhet, och de som följer Breivik.

Counterjihad är mest intresserat av bekämpa det de kallar fienden: islam, kulturmarxismen, romer etc. De som följer Breivik håller med om hur problemet, fienden, ser ut men verkar intresserade av att ta fram det de ser som positiva alternativ, för vad de kallar europeiska religiösa och kulturella rättigheter. Om counterjihad mest är intresserade av frihet FRÅN (det de ser som hotet, t.ex. islam) är Breiviks grupp också intresserade av alternativet, vad man vill ha istället: en sorts revolutionär europeisk konservatism, som de kallar det.

Båda grupperna använder ett extremt bildspråk och brukar prata om att Europa ÄR ockuperat av islam (de nya ”nazisterna”) och deras allierade (kulturmarxisterna) eller att vi är hotade av ockupation och ”folkmord” i Europa. Men de flesta drar sig för att stöda Breivik öppet. Dels för att han är för kontroversiell att stödja, men sannerligen också för att inte alla har samma intresse för att utveckla en ny politiskt strömning och prata om så kallade ”positiva lösningar”.

Här i denna artikel pratar vi om öppna sympatisörer till Breivik.

Det finns några sidor där man kan följa de öppna sympatisörernas arbete. Breivikreport t.ex, som även innehåller påstådda brev från Breivik och en samling av rättegångsprotokoll. För den som vill se hur öppna sympatisörer till Breivik arbetar i Sverige kan ni se på Percy Rosengrens blogg ”Demokratbloggen” och för bildspråket hos denna rörelse se Chamber of Manifestation, den fd SDL medlemmen Richard Abrams blogg.

Det har skrivits en del om engelsmän från counterjihad (EDL) som stöttar Breivik på sistone. Nick Greger tillhör de aktivister från EDL, English defence League, som beundrar Breivik. The Guardian har skrivit en hel del om dem. Harrys Place skriver också.

I sociala medier ser man ganska ofta anhängare till Breivik. Som 2083 resistance. I svenska Facebooksidor har även anhängare visat sig med jämna mellanrum.

Jag avslutar med detta exempel hämtat ur facebookgruppen Tryckfrihet – är det värt att diskutera?

Folkhatet 9: att utmåla judar, muslimer och afrikaner som råttor eller kackerlackor

Det här är del NIO i en serie artiklar om folk- och grupphatet. Jag kallar artikelserien “Folkhatet” för att hedra Ture Nerman. Han skrev en bok med den titeln under första världskriget då han jämförde det generaliserande folkhatet på den allierade och den tyska sidan. (Den kan laddas ner här!) Framför allt kommer jag att visa likheterna mellan antisemitismen och islamofobin. De mest extrema muslimhaterna har lånat många stereotyper som t.ex. nazister använt sig av. Det betyder inte att de, tex. counterjihad, är nazister, det är ett nytt sorts fascistisk fenomen. Men det finns fler likheter än det finns olikheter.

När man studerar folkhat, negativa generaliseringar och rasism ser man att likheterna mellan folkhat mellan olika grupper är större än skillnaderna. Föremålet för hat kan skilja sig åt, men hatets liknelser, stereotyper och uttryck är ofta likadana från plats till plats. Det är detta jag ska visa i en serie artiklar, som kommer att fokusera på att visa hur antisemitismens hatretorik (bland t.ex de radikala islamisterna och nazisterna) även används av muslimhatarna (t.ex. Sverigedemokraterna och counterjihad).

Alla avsnitt i serien om folkhatet kan läsas här!

Den man hatar liknas vid ett skadsdjur

Nazipressen i Tyskland jämförde judar med skadedjur, med råttor och kackerlackor framför allt.

Mest välkänd är scenen från Den evige juden (1940) med bilder på råttor som visas parallellt med bilder på judar från gettona. Judar är skadedjur som man måste bli av med eller utrota, var bilden man ville förmedla.

¨

Samma antisemitiska symbolspråk, där man avbildar judar som skadedjur, förekommer idag bland antisemiter i Mellanöstern, i Iran och palestinska antisemitiska grupperingar som Hamas. Ett palestinskt exempel är detta:

Hatet mot afrikaner och muslimer använder samma sorts hatspråk. Afrikaner och muslimer liknas vid en pest, kackerlackor, råttor eller virus. Ett bra exempel på detta kan man hitta i Avpixlat.

Idag har Avpixlat en artikel om kackerlackor där de leker med orden och antyder att människor kan liknas vid kackerlackor. Varpå följer en vidrig följd av kommentarer där man liknar afrikaner, muslimer och judar (!) vid kackerlackor, och skriver att de borde kastas ut, inte hör hemma här, är skadsdjur och borde utrotas.

Ironiskt nog borde Avpixlat veta bättre. I en tidigare kolumn har de skrivit att folkmordet i Rwanda började så här:

I Rwanda pumpade hututrogna radiostationer ut sitt hatbudskap mot tutsierna som liknades vid ”kackerlackor”, som borde stampas ner i jorden. I Rwanda sågs tutsierna som ett störande inslag i den folkgemenskap som hutuerna ville skapa. De skulle bort helt enkelt. Och facit vet vi ju. Ett av vår tids värsta folkmord.

Avpixlats kommentarsfält är vidrigt, men läs! Det är viktigt!

Jag har samlat en del av kommentarerna här:

 

 

 

 

 

 


Artikel om Dispatch International i loonwatch

Dispatch International: CounterJihad Publishes a Paper

by Torbjörn Jerlerup

An international paper, published by counterjihad activists that believe that islam is “like the nazi ideology” and that muslims “are like nazis”?

A new paper, Dispatch International, was launched last month. The founders, and current editors, are Lars Hedegaard and Ingrid Carlqvist of the so called “Free Press Societies” of Denmark and Sweden. The founders plan to make it a regular weekly newspaper. They plan to publish the first regular issue in January next year, in several languages, including english.

The paper was presented at the “2012 International Conference for Free Speech and Human Rights in Brussels” (a european counterjihad conference where Fjordman, among others, participated) on July 9 this year:

We didn’t settle for running one Free Press Society each; since we both have a solid background as journalists we decided to start a newspaper. A good old, old-fashioned printed newspaper. We decided to call it Dispatch International because our vision is that this newspaper will become worldwide one day. But first we take Manhattan, then we take Berlin. Or rather – first we take Scandinavia and then we take the world! (…) We will let the facts talk, the facts that mainstream journalists hide from people.

What “facts” do they want to focus on? A closer look at the sample issue shows what they belive are “facts”: the claim that both multiculturalism and “muslims” threaten the world today.

As you can see on the frontpage, they have a picture of women dressed in Niqabs, and their kids, on it. Next to it is an article about Muslim demography. “Islam” is stronger than ever, it is claimed, and the number of “Muslims” are increasing more and more in Europe and outside Europe. Another article below the picture claims that their religion is based on a belief in a violent “warlord,” the prophet Mohammed.

If you open the paper and look at page 4, the slanders continue.

Lars Hedegaard writes about the “Truth”. The “Truth” according to Hedegaard is that Islam can be compared to Nazi ideology.

We consider Islam the most dangerous challenge to the Nordic countries and the entire West since the democracies succeeded in crushing Nazism and Fascism and beat back the third totalitarian ideology of the 20th Century, Communism.

That is why we will write a lot about Islam and Muslim immigration. Similarly, the politicians and authorities whose obligation it was to defend democracy and our Western civil liberties, but who chose to close their eyes to Islamization, are going to hear from us.

Dispatch International will be accused of hysteria and of being overly concerned with a problem that most journalists, politicians and experts consider trivial. During the 1930s the same accusation was leveled at the few newspapers that provided systematic coverage of Nazism and Nazi Germany’s aggressive plans. So we are in good company.

As if this was not enough there is an article by Paul Weston, of the nationalistic British Freedom Party, on the same page as the article by Hedegaard. In it he writes about “multiculturalism” and the “drawbacks of mass Islamic immigration.”

“Multiculturalism is a state-sanctioned tool used to encourage division to an extent that amounts to Apartheid; to destroy the Nation State; to politically and mentally disarm the native and indigenous populations and to ensure the total breakdown of civil society. Such an inevitable and anarchic situation could only then be countered by more and more rules and regulations, leading eventually to full totalitarian rule of a socialist bent – a slow-motion revolution as it were.

We can certainly expose multiculturalism as a totalitarian ideology of racial and cultural genocide. Only once this is accepted by the electoral majority can we reclaim Western Civilisation.”

The Muslims threaten the West with “racial and cultural genocide”…’Western Civilization is threatened’… That sounds like a seriuos paper, right? Or, not!

Lars Hedegaard and Ingrid Carlqvist

Who are Lars Hedegaard and Ingrid Carlqvist?

Hedegaard won international fame as an “expert” on islamization during the Danish Mohammed-cartoon affair. He created the “International Free Press Society” in 2009, modelled upon the Danish Free Press Society he founded back in 2004. It is an integrated part of the international counterjihad movement.

The irony is that the Dutch politician Geert Wilders, who wants to ban the quran, is in the advisory board of the IFPS. So much for this “freedom” to publish anything. Freedom for all – except Muslims, it seems!

The other founder is Ingrid Carlqvist, a Swedish journalist.

Carlqvist and the political worldview of Breivik

Lets take a closer look at the worldview Carlqvist has. It is shows us what we can expect in the future from this new paper.

Carlqvist has a worldview which is typical of the counterjihad movement. It is a worldview similar to the view of the Norwegian terrorist Breivik, who murdered 77 people last year in Oslo and Utoya.

Breivik believes in the myth of “Eurabia,” the clam that Muslims are conspiring to occupy Western nations. According to him Europe is occupied by evil people that are “like the nazis,” that is the Muslims, and run by “Quislings” that cooperate with these new Nazis. (The term “quisling” was coined during WWII. Vidkun Quisling was a Norwegian who collaborated with the Nazis.)

On his Facebook page Breivik described himself as the “Max Manus” of 2011. Max Manus was a famous resistance fighter during World War 2 who fought the Nazis and the Quislings, and murdered several Nazis during the war. Breivik compared himself to Max Manus and believed that the people he murdered were as evil as the Nazis and the Quislings in the ’40s.

The Leftist youth at Utöya were “quislings,” representatives of an occupying power, that had to be murdered, as he viewed it.

Breivik got this rhetoric from the counterjihad movement. Counterjihad likens the Muslims to the Nazis and Islam to Nazi ideology all the time.

Carlqvist shares this worldview. All of it, except perhaps, the belief in violence.

In a recent conversation with her on twitter I asked her what she meant by a tweet she made about the need to expose “dangerous ideologies.” “Do you mean that islam is a dangerous ideology?” I asked. “Yes, it is as dangerous as National Socialism, or more”, she answered.

In another exchange on facebook she stated:  In english this is: “Yes islam is dangerous, even if not all muslims are dangerous. Exactly like National Socialism is dangerous even if not all nazis are dangerous” (“Ja, islam är farlig även om inte alla muslimer är det. Precis som nazism är farligt även om inte alla nazister är det.”)

“Nazis” and “Quislings”

At a forum on Facebook called Free Press Forum, she has previously written similar things. She wrote a lot about Bruce Bawer, another European counterjihadist that Breivik admired.

Bruce published a book, The New Quislings: How the International Left Used the Oslo Massacre to Silence Debate About Islam, 2012, that Carlqvist recommended at the forum with the words: “Bruce Bawer compares the leftists with Vidkun Quisling, he is a brave man.”

She also compared Islam to Nazi ideology at the forum and the opponents were compared to quislings.

When confronted with the fact that Breivik too descibed the leftists that he murdered as “quislings”, she said: “you reason the way you do because you are one of the quislings…you are seeking to slander those of us who are critizising the islamization, by comparing us to Breivik”.

The threat, as she views it, is not only cultural, it is racial too. Europe is treathened by immigrants that have a lower IQ, she claims. Not surprisingly she believes that they are coming from MENA, that is, that they are Muslims.

Despite her frequent rants about Muslims and IQ, Carlqvist claims that she is not a racist and that Dispatch International is not racist because “the paper is critical to islam.”

/Torbjörn Jerlerup, researcher and blogger

Varning för Ingrid Carlqvist & Dispatch International!

Världen har begåvats med en ny tidning. Dispatch International. Grundare är Lars Hedegaard i Danmark och Ingrid Carlqvist från Sverige. Båda är aktiva med de s.k. ”tryckfrihetssällskapen” . Båda håller på att bli viktiga kuggar i den internationella s.k. counterjihadrörelsen, islamofobernas informella nätverk.

Skärmklipp av tidningen

Den nya tidningen visar varför vi har all anledning att varna för counterjihad, och för Ingrid Carlqvist.

Du kan läsa provexemplaret här. Jag rekommenderar att ni läser det, även om ni hatar allt som islamofoberna i counterjihad står för.

Se på första sidan. En bild av en muslimsk kvinna, med sina små barn pryder första sidan.

Bredvid finns en artikel som anger att Europa översvämmas av ”muslimer”. Folkökningen och invandringen anges som ett hot. En bild på profeten Muhammed med svärd, som elak ”krigsherre” syns strax under bilden.

Muslimer som hot… Barn i barnvagn som hot…

Om man bläddrar i tidningen ser man att Lars Hedegaard har en artikel om målet med tidningen på sidan fyra.

Där kan man läsa:

Vi betraktar islam som den farligaste utmaning som drabbat Norden och Västvärlden sedan demokratierna lyckades krossa nazismen och fascismen och tvinga det tjugonde århundradets tredje stora totalitära ideologi, kommunismen, på defensiven. Därför kommer vi att skriva mycket om islam och den muslimska invandringen. De politiker och myndigheter som borde försvara demokratin och de västliga frihetsrättigheterna, men i stället låter islamiseringen passera, kommer att få höra från oss.

Islam är med andra ord som nazismen menar han.

Bredvid finns en artikel från den nationalistiska partiledaren Paul Weston:

Mångkulturen är ett statsunderstött redskap som används för att splittra samhället till den grad att det påminner om apartheid. Syftet är att förstöra nationalstaten, politiskt och mentalt avväpna de infödda befolkningarna och försäkra sig om att det civila samhället bryter samman. En sådan ofrånkomlig och anarkistisk situation kan då
användas för att införa fler och fler lagar och regler, som till sist utmynnar i ett totalitärt styre av socialistiskt slag – i realiteten en revolution i slowmotion…

Mångkulturen är både farlig och ondskefull. Om den inte stoppas snart är den fullt kapabel att förgöra Västvärldens befolkningar…

Vi kan inte göra mycket åt befolkningsutvecklingen, men vi kan åtminstone exponera mångkulturen som den totalitära, rasistiska och folkmordiska ideologi den är. Först när en majoritet av väljarna har förstått detta, kan vi börja arbeta för att återföra den västerländska civilisationen till sin förlorade plats.

Det där sista har översatts fel. I originalet har Weston varnat för hot mot ”vår kultur och ras”.

We can do little about the demographics, but we can certainly expose multiculturalism as a totalitarian ideology of racial and cultural genocide. Only once this is accepted by the electoral majority can we begin to reclaim Western Civilisation.

(Ingrid Carlqvist är lite lustig. Hon tyckte kanske att Paul Westons ord om ett ”folkmord mot vår ras och mot vår kultur” lät för drastiskt. Så hon översatte det medvetet fel. Eller hur ska man tolka denna översättningsmiss?)

Rasism?

Bilden som Dispatch International vill förmedla är att muslimerna och islam är ett hot. Islam är likt nazistismen och muslimer är nazister. Muslimerna föder barn på löpande band, som också blir ”nazister” och som tror på en barbarisk krigsherre till profet. Denna nya nazism hotar Europa. Ett folkmord mot europeerna pågår. Symbolen för detta babariska folk är kvinnan med barnen på första sidan.

I den svenska debatten försöker Ingrid Carlqvist ibland påstå att hon och Dispatch international inte har något emot ”muslimer” utan att man anser att islamisterna är problemet. Ingrid ljuger, vilket alla som läser Dispatch International kan bekräfta. Där pratas det om ”islam” och ”muslimerna” som hotet.

För övrigt skrev hon till mig idag att alla muslimer är som nazister, fast som ”ofarliga nazister”. Inte alla muslimer är farliga, inte alla nazister är farliga. Hur är den människa funtad som kan skriva så?

Ja, islam är farlig även om inte alla muslimer är det. Precis som nazism är farligt även om inte alla nazister är det.

Detta är viktigt. Det var synen på muslimer som nazister Breivik använde för att motivera sitt massmord i Norge 2011.

Breivik anser att Europa håller på att ockuperas av nya nazister, dvs islam. Muslimerna styr med hjälp av medlöpare, så kallade ”quislingar” i alla länder. Framför allt är socialister och Socialdemokrater dessa nya ”quislingar! (Begreppet ”quislingar” kommer från Vikdun Quisling, medlöparen som hjälpte nazisterna i Norge under andra världskriget.)

På sin Facebooksida hade Breivik skrivit, innan sitt massmord, att hans förebild var Max Manus, den norska frihetskämpen som mördade nazister och quislingar i Norge under andra världskriget. Breivik ansåg att han gjorde samma sak som motståndskämparna under andra världskriget då han mördade ungdomarna i Utöya. Ungdomarna var ju ”kulturmarxister”, quislingar, lovliga måltavlor i kriget mot den nya nazismen.

Därför är det inte oviktigt att counterjihad, och Ingrid Carlqvist, delar denna syn på muslimerna.

Att Dispatch International, och Carlqvist, delar Breiviks syn på islam som nazism, är inte förvånande. Som jag skrivit förut har Ingrid Carlqvist upprepade gånger jämfört islam med nazismen.

Dessutom har hon också en vana att kalla sina motståndare för nazimedlöpare, dvs quislingar. Det fick jag höra när jag ansåg att hon generaliserade om islam likt Breivik.

Carlqvist drar alla muslimer över en kam.

Tryckfriheten och yttrandefriheten värnar jag som liberal för. Men de som sprider hat får vara beredda att bli motsagda, synade och möta motargument. Med yttrandefriheten följer också rätten för mig att syna det som sägs offentligt och bemöta det. Det gör jag här och nu!

Det hat som sprids bland anti-muslimska grupper är skrämmande.

PS

För övrigt anser Carlqvist att folket i ”MENA”-länderna (dvs muslimer) har lägre IQ. En del av bevisen för hennes syn på IQ och invandring hittar ni här.

Läs även interasistmen som skriver om riksdagsledamoten som stöder denna hattidning idag.

Svar till Nasrin Sjögren om dilemmat med att dra folk över en kam

Jag har haft debatter med Nasrin de sista dagarna, som varit ganska hetska, så jag vill förtydliga min kritik mot Nasrin Sjögrens generaliseringar med detta inlägg.

Sjögren är känd för sina generaliseringar. Problemet som hon ser det är islam och muslimer. Det är De som grupp som är intoleranta. Se bara på denna statusuppdatering från igår, här nedan. Som ni ser är det mycket ”muslimer är”, ”muslimer gör” och ”muslimer hatar”.

Problemet med hennes talrika inlägg om ”muslimerna”, är att hon kollektiviserar.

Dra över en kam

Hon som kristen borde veta bättre. Har inte hon sett hur många ateister drar alla kristna över en kam. ”kristna är” och ”kristna gör” och ”det vet ju alla…” Många anser att kristna som tror på vad de kallar ett ”spöke” (gud) inte är förmögna till vetenskapligt tänkande. Att religiösa är korkade, kort och gott. Nasrin begår samma grova tankefel som de.

Jag är extremt kritisk till fanatism i alla former, men skulle aldrig dra alla religiösa över en kam. Jag är extremt mycket mot radikal islamism men skulle aldrig göra misstaget att tro att alla muslimer är som dem.

Man kan vara mot extrema fenomen utan att kollektivisera.

Jag ska berätta. Jag är mot att cykla på gångtrottoarer. Sånt gör jag aldrig. Men jag cyklade en dag i Höganäs (där min mamma bor) längst en väg, på väg hem till mamma från biblioteket. En lastbil körde då fram  livsfarligt nära (fast långsamt) så jag var tvungen att väja undan och köra upp på den tomma trottoaren. Precis då när jag kom upp där kom en pensionär fram bakom ett hörn och såg mig 10 meter bort. Gick fram till mig när jag uppskakad cyklade långsamt förbi lastbilen och knuffade till mig och sa hur förbannad han var på alla odågor och idioter som alltid cyklade på trottoaren.

Ser ni gubbens misstag? Han generaliserade. Han antog att alla som han ser som någonsin cyklar på trottoaren är odågor och idioter. Han var inte intresserad av individen, mig, och mina skäl till att jag just då cyklade på en tom trottoar, han såg bara kollektivet, idioterna.

Jag kände för några år sen en härlig muslimsk familj som jag var med på en lekpark.  Två pojkar stökade runt på klätterställningen medan flickan (utan hijab, men mamman bar hijab) satt vid bordet tyst och sammanbiten. Jag minns det så väl för då stod en gubbe och pratade med sin fru om hur hemskt det var att se ”de där muhammedanerna” behandla sina flickor så illa. För ja, gubben antog att flickan var den förtryckte och att flickan inte fick leka medan pojkarna fick det.

Gubben visste givetvis inte att fickan var sur för att pojkarna a) ”bara ville retas hela tiden” b) ”var för fega och inte ville bada för att det var för kallt”, hon själv hade badat och c) att hon nyss hade spöat upp sina två ”fega” bröder i ett slagsmål samt d) att föräldrarna hade ingripit genom att skilja barnen åt.

Fördomar fördummar.

Jag kan ge ett annat exempel på det, återigen från Höganäs. En släkting, polisen Ivar Nyman, var Socialdemokrat och brinnande antinazist. Han mötte, enligt vad det berättas, en tysk på 30-talet. Denne tysk kom till Höganäs och Ivar var ganska sur på honom. Vid ett tillfälle sa han att han inte gillade tyskar eller nazister till denne tysk, ochsa  att han borde åka hem.

Det var bara det att tysken var jude och socialdemokrat och flykting… Min morfars morbror, Ivar, skämdes ordentligt för vad han gjorde. han lärde sig en läxa för livet, att man aldrig ska dra alla över en kam!

Kollektivet?

Problemet med generaliseringar, och att dra över en kam är att man inte ser till individen, bara till kollektivet. Då begår man lätt övertramp och misstag som de jag nämner.

Jag håller helt med att t.ex. det är groteskt när folk av något skäl inte tillåter flickor att vara BARN på lika villkor med pojkar och jag anser att det är något som skall kritiseras och bekämpas. T.ex. genom att skolor tvingas ha en strikt jämställdhetspolicy som man INTE får rubba på. Men därifrån till att dra alla muslimer eller ”islam” över en kam är steget stort.

Jag är den förste att hålla med om att diskriminering av barn är ett otyg då den förekommer religiöst hos en del kristna eller muslimer (t.ex.). Jag är även mot det då det sker av politiska skäl, tex på grund av föräldrars ideologi (tex då de är fundamentalistiska miljövönner). Men jag skulle inte dra alla i miljörörelsen över en kam för vad miljöfanatiker gör, jag skulle inte dra alla kristna över en kam på grund av fanatism bland vissa kristna, på samma sätt undviker jag att dra alla muslimer över en kam.

Jag kritiserar gärna religioner men om man begår misstaget att dra alla muslimer över en kam, då finns det faktiskt anledning att jämföra med antisemitismen.

PS

Jag ber Nasrin om Ursäkt för att jag först angav henne som författare till en artikel i Världen idag. Det stämde inte. Jag fick fel information.

Redaktören för Dispatch International: ”Islam är som nazismen”

Idag lanserades det nya projektet Dispatch International. Chefredaktören är svensk, Ingrid Carlqvist, som tillika är grundare av Tryckfrihetssällskapet i Sverige. Jag hamnade i diskussion med henne på twitter. Jag skrev nämligen att hon tillhör counterjihad. Det gillade inte Ingrid så hon svarade. Men se hur hon svarade!

Där kom det ”islam är som nazismen”, vilket counterjihad är känt för att ha som sitt tankesätt. Inga nyanser, hela religionen dras över en kam och demoniseras.

Men om islam är som nazismen, hur är det med folk som mig, som försvarar denna sk ”nazism”, ”islam”. Tidigare har Carlqvist kallat mig ”quisling”, en som stöder nazismen. Så även nu.

Ah, en Chamberlain, och en quisling. Det liknar det hon sa förra gången.

Vad är det för viktigt med detta? Jo:

För det första kan man fråga sig hur hon vill behandla en rörelse som man ser som nazistisk. Och hur kommer sympatisörer till denna rörelse att behandlas, dvs enstaka muslimer. Blir inte de liksom nazister, om de håller fast vid deras tro, som Carlqvist kallar nazistisk.

För det andra. Vad vill hon göra med sådana som mig, som ses som quislingar, samarbetsmän till nazismen?

Vi vet hur Breivik behandlade de han ansåg var quislingar och nazister. Breivik hämtade sin inspiration från exakt samma counterjihad-miljö, och samma ideologer, Pamela Geller, Robert Spencer och Fjordman, som Ingrid Carlqvist gör.

Breivik liknande sig vid den norska frihetskämpen Max Manus, som dödade quislingar och nazister på 40-talet. Det var det budskap han lämnade på sin Facebooksida innan morden. Hans idol var: Maz Manus”. Han såg och ser på sig som den nya Max Manus i krig mot “vår tids nazism”, dvs islam. Detta skrev jag om i en artikel tidigare förra året. Där visar jag hur lokala svenska “antiislam”-aktivister delade denna filosofi.

Offren i Utöya såg han som ”quislingar”, medlöpare som samarbetade med de nya ”nazisterna”, nämligen  muslimerna.

Så redaktören för Dispatch International bevisade sin samhörighet med counterjihad, och Breivik, i samma ögonblick som  försökte säga att hon inte hade något med counterjihad att göra.

Laholm: när politik skapar politikerförakt & rasism

Att det finns rasism beror inte bara på okunnighet och fördomar. Det beror även på politikers dumhet. Ibland gör politiker så korkade saker att man nästan inte tror det är sant. Jag kippar fortfarande efter andan när jag tänker på vad politikerna i Laholm nu gjort.

Det är bostadsbrist i Laholm. Ungdomar har länge klagat över att det inte finns bostäder. Och det byggs inte tillräckligt. ”Var ska vi bo”, undrar folk.

– Var ska unga människor i Laholm bo?, frågade flera talare.

– Själv söker jag lägenhet men här finns inget, sade Axel Wigforss (V) och tillade:
– Min bror tvingades flytta till Halmstad för att få bostad.

Samtidigt köper Laholms kommun in en lyxvilla för att inhysa ensamkommande flyktingbarn. En lyxvilla med privat parkanläggning.

Misstolka mig inte. Jag är för att ta in FLER ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Jag är för invandring! Men om det är bostadsbrist, och folk lider på grund av utförsäkringar, fas3 och nedskärningar av socialsystemet, kommer sånt här att skapa stora problem. Folk kommer att tappa tron på politikerna, ännu mer, och rasisterna kommer att vinna terräng. Därför MÅSTE politikerna lösa de problemen också parallellt.

Detta har rasisterna givetvis börjat skriva om. Fria Tider har ett reportage som ni måste läsa, just för att det både innehåller bilder av lyxvillan, och dryper av rasism.

Hur man borde gjort? Fixat fram lägenheter till folk OCH inhyst flyktingbarnen i mer vanliga hus.

Glöm aldrig att Sverigedemokraterna har potentiella väljare även bland folk som inte röstar på SD. Detta som laholmspolitikerna nu gjort kommer att öka stödet till SD. Sverigedemokraterna borde skicka en blomma till de andra partierna i kommunen som tack.

Det allvarligaste är att politikerföraktet ökar. Folk ser: ”inga bostäder i Laholm, men lyxvilla till speciella grupper”. Dessutom skapar detta rasism. Det är inte flyktingarnas fel att politikerna gör så här. Däremot kommer de att få lida av det. Fördomar sprids tyvärr då folk har det dåligt ställt ekonomiskt och då de ser sånt här.

Tyvärr är inte alla människor fördomsfria och vaccinerade från rasistiskt skitprat så en del kommer inte bara att hålla politikerna ansvariga för detta, utan även hålla flyktingarna ansvariga, tyvärr.

 

Folkhatet 8: Myterna om judiska och muslimska ritualmord och blodsoffer

Det här är del ÅTTA i en serie artiklar om folk- och grupphatet. Jag kallar artikelserien “Folkhatet” för att hedra Ture Nerman. Han skrev en bok med den titeln under första världskriget då han jämförde det generaliserande folkhatet på den allierade och den tyska sidan. (Den kan laddas ner här!) Framför allt kommer jag att visa likheterna mellan antisemitismen och islamofobin. De mest extrema muslimhaterna har lånat många stereotyper som t.ex. nazister använt sig av. Det betyder inte att de, tex. counterjihad, är nazister, det är ett nytt sorts fascistisk fenomen. Men det finns fler likheter än det finns olikheter.

När man studerar folkhat, negativa generaliseringar och rasism ser man att likheterna mellan folkhat mellan olika grupper är större än skillnaderna. Föremålet för hat kan skilja sig åt, men hatets liknelser, stereotyper och uttryck är ofta likadana från plats till plats. Det är detta jag ska visa i en serie artiklar, som kommer att fokusera på att visa hur antisemitismens hatretorik (bland t.ex de radikala islamisterna och nazisterna) även används av muslimhatarna (t.ex. Sverigedemokraterna och counterjihad).

Alla avsnitt i serien om folkhatet kan läsas här!

Blodsoffer

Ritualmordslegender har alltid spridits mot folk som varit offer för hat. Under 1600-talet spred t.ex. katoliker ritualmordsmyter om protestanter och protestanter myter om katoliker.

Mest kända är myterna om judiska ritualmord och blodsoffer som antisemiter spridit genom seklen. Men även här har islamofober tagit över antisemiters myter och sprider dem, men riktade mot muslimer.

Hatet mot judar

Antisemiter har genom tiderna anklagat judar för att begå ritualmord. Hur absurd myten än är lever den kvar idag bland nazister och bland radikala islamister.

Ritualmordsmyten är inte bara en kvarleva från nazismens 30-tal och 40-tal. Den sprids än idag bland nazister, även här i vårt land, i Sverige. Dessutom har myten stor spridning bland antisemiter i Mellanöstern.

Myten, som den sprids, går ut på att judar offrar barn i hemliga blodsriter. Dessa föregivna blodoffer används sen som bevis för att hävda att ALLA judar via kultur och/eller rasen, är potentiella ondskefulla mördare. Läs gärna Jackie Jackubowskis artikel om myten och om boken på bilden ovan.

Så sent som den 27 november 1999 publicerade Al-Usbu’ Al-Adabi, det statskontrollerade organet för syriska Författarförbundet, en artikel under rubriken ”Shylock från New York och dödsindustrin”. Författaren, Al-Barghuthi, skriver bland annat: ”Talmuds läror, genomdränkta av hat och fiendskap mot mänskligheten, är inpräglade i den judiska själen. Genom historien har världen känt till fler än en Shylock. Världen har också känt till fler än en (fader) Thomas som (föll) offer för Talmuds läror och dess hat.

Samma tidning skrev i sitt nästa nummer (1 januari 2000): ”Varje läsare minns hur AIDS spreds i Egypten av vackra HIV-positiva judiska flickor som hade kommit från Israel för att sälja sig till egyptiska ungdomar … Egyptiska myndigheter har avslöjat sionistiska presenter till barn, i form av tuggummi som visade sig orsaka sterilitet. För universitetsstudenter har (sionisterna) tagit fram tuggummi som ökar den sexuella lusten …” Och så vidare, i samma stil.

Muslimska blodsoffer

Precis som alla andra rasistiska myter som drabbat judarna har även myten om judiska blodsritualer och människo-offer fått en motsvarighet bland de som hatar muslimer.

Låt oss se hur islamofoberna använder myten.

Retorik om ”islamska ritualmord”

Det används ofta rent retoriskt. Framför allt internationellt. Som när Pamela Geller pratar om ”islamskt ritualmord” eller då Jihadwatch pratar om halshuggningar. Lägg märke till hur författarna antyder att ritualmord är en sedvänja som är ”islamsk”, som om hela religionen och alla muslimer var delaktiga i dessa påstådda ritualmord.

Retorik om hedermord som ”ritualmord”

Detta är nog den vanligaste kopplingen i Sverige. Denna koppling mellan hedermord och ritualmord görs mest i kommentarsfälten ännu, men blir vanligare och vanligare. Ungefär som Blå Gula Frågor skriver: ”att vi fått en icke önskvärd kulturberikning i form av s k hedersmord, d v s ritualmord…” Givetvis kopplas även här hela religionen ihop med hedersmorden. Det ses som islamskt att mörda sina barn. Nåt som muslimer bara gör.

Ashura

Den mest bisarra formen av koppling mellan ritualmord och islam jag har sett är när man försöker säga att muslimer är sådana som skär sig i huvudet och badar i sitt eget, och andras, blod. Återigen är det Pamela Geller som står för de mest extrema fallen av detta.

Om man söker på hennes hemsida ser man flera artiklar, fyllda av bilder på skenbart blodiga människor som firar den shiamuslimska högtiden Ashura. Som ni ser kopplar Pamela Geller ihop islam med de mest blodiga Ashurasederna. Att det är en extrem sekt bland shiamuslimer, som skär sig så här, berättar hon inte. Istället får hon det att framstå som om ”muslimer är sådana”. (Jag skriver ”skenbart” att man använder rödfärg oftast berättar hon inte.)

Lägg märke till att Geller här också spelar på muslimer och Ashura för att kasta skit på Barack Obama. Ashura är en blodig muslimsk sed, menar hon, och Barack Obama är egentligen en muslim som heter Barack Hussein. genom att citera ett citat av ”Barack Hussein” om respekt och broar kan man lätt få det att framstå som om Barack Obama gillar blodiga rituella cermonier.

Robert Spencers Jihadwatch är inte bättre. Lägg märke till att Spencer kopplar blodsriterna till ”islamiseringen av Storbritannien” här.

 Vill du läsa mer om vad Ashura egentligen är så har wikipedia en bra artikel, klicka här.

Suck! jag låter som en papegoja men det måste sägas igen.

Om man tar något som en del av hela gruppen gör, eller påstås göra, som blodiga mord, och utifrån det antar att HELA religionen och ALLA utövare är på något sätt kollektivt medskyldiga i detta som delen gör eller påstås göra, så är det rasism. Det är negativt generaliserande rasism.

Det har inte med någon sed som utövas bland få att göra. Det handlar inte om enstaka individer gör något eller inte, eller om myten är rent påhitt, som den om de judiska ritualmorden. Det avgörande är hur man extrapolerar delens agerande på HELA gruppen. Och där gör man det på samma sätt, med hänvisning till myter om HELA kulturens och HELA religionens påstådda blodstörst, för att kasta skit på både muslimer och judar.

”Smygjihad”, ”modejihad”, ”julgransjihad”, och nu även ”fyrverkerijihad”…

Den 4 juli är en stor amerikansk högtid. Den firas med fyrverkerier, utom då torka gör att det är brandfarligt att fira nationaldagen så. Så var det i Colorado i år då få fick tillstånd att skjuta med fyrverkerier. Detta förbud lyftes den 9:e juli och det gjorde att muslimerna senare kunde fira slutet på ramadan med fyrverkerier. Det är inget konstigt med det, men två av världens mest kända muslimhatare, Pamela Geller och Robert Spencer, tog tillfället i akt att varna för muslimernas ”fyrverkeri-jihad”.

Pamela Geller märkte aldrig att förbudet lyftes den 9.e juli, så när Geller fick ett tips via en kommentar på bloggen att muslimer firade ramadan med fyrverkerier i Colorado mer än en månad senare så exploderade hon, och varnade för muslimernas lömska ”fyrverkeri jihad”.

Pamela Geller skrev en artikel, Sharia in Colorado: Special accommodations for a special class, Muslims, där hon påstod att delstaten Colorado infört islamska lagar så att bara muslimer fick skjuta fyrverkerier, inte ”amerikaner”. Hennes kollega Robert Spencer, från Jihadwatch, skrev ett stödinlägg om Sharia in action in Colorado om ”muslimsk särlagstiftning”.

Geller citerade en läsare som sagt. Så här skrev hon:

Once again we see special rules for Muslims in accordance with the sharia and Islamic supremacism. Anywhere American law and Islamic law conflict, it is American law that has to give way. Check this out from Atlas reader Chris:

Very few are talking about it here in Denver Colorado. American citizens were banned from celebrating our national birthday the Fourth of July. Fireworks were and are still banned unless it was to celebrate the end of Ramadan. I have asked several police officers what the huge fireworks show was and they replied that it was the local Islamic center celebrating. I then asked if the statewide ban on fireworks was still in effect and they said yes. So logically I asked did they have a permit for such a large display. The answer was no and that the police were not to respond to calls about it.

Hade hon kontrollerat uppgifterna hade hon sett att Colorados guvenör hade lyft förbudet mot fyrverkerier. Geller och Spencer besökte båda Sverige den 4 augusti, då man höll en konferens för grundandet av en världsvid rörelse mot ”islam och muslimerna”, SION. Så mycket för källkritik och sunt förnuft hos dessa ”experter” i ”SION”.

The American Muslim har en bra kommentar om denna jihadofobi som är läsvärd: ”Jihad överallt”.

An Eid Celebration for Muslim Special Needs Kids was described as a “stealth jihad”.  A children’s page in a newspaper focusing on Eid was described as a toxic propaganda plot.  Joel Hinrichs (a Christian) had a beard and had walked through the parking lot of a campus mosque thus proving that his crime was an example of sudden jihad syndrome.  The awful April 2007 shooting at Virginia Tech by a Korean student was also called Islamic jihad because Cho’s father had once worked in Saudi Arabia (before he was married and before Cho was born).  A Muslim doctor had a heart attack and died at the wheel of his car which then crashed into a shopping mall and this was described as “vehicular jihad”.  A Muslim cab driver objected to what he considered pornographic ads on the roof of his cab, and that became a stealth-jihadplot to impose Sharia on America.  Any Muslim who has sued an employer for violation of their rights under the EEOC is engaged in employment jihad, or litigation jihad.  Muslim environmentalists are said to be actually engaged in “civilizational jihad”.  A cartoon series “The 99” aimed at young Muslims was described as “cultural jihad”.  The victims of the terrorist attack of 9/11 included Muslims, they were accused of dying as martyrs in an act of jihad. Muslims hoped to open a Muslim hospital in the U.S. and that was called hospital jihad.

The Islamophobes have uncovered countless examples of “shocking” Muslim jihad plots.  They have uncovered:

bumper sticker jihad — Thanksgiving turkey jihad — paisley scarf jihad — marriage to important men jihad — spit jihad —  fashion jihad — spelling bee jihad — rape jihad —defacing dollar bills jihad — population jihad — creeping Sharia jihad —  mosque building jihad — terror baby jihad — “creeping Sharia” jihad — pedophilia jihad — bus driver prayer jihad — forehead bruise jihad — postage stamp jihad — soup jihad —  banning alcohol jihad — fake hate crimes jihad — piggy bank jihad — tv reality series jihad —handshake jihad — prom jihad — interfaith jihad — Arabic language jihad — public school jihad — religious accommodation jihad — Crescent moon jihad — Christmas tree tax jihad— oath of office jihad — immigration jihad — community fundraiser jihad— public school/madrassa jihad — post office jihad — food jihad — pyramid jihad — crucifixion jihad — fireworks jihad — computer donation jihad — civic participation jihad — Olympic “judo” jihad

Nothing is too trivial to escape the eagle eyes of these “defenders of Western civilization” against devious Muslim stealth jihad plots.  Christina Abraham (a Muslim) has a name that is not recognizably Muslim enough and so we have stealth name jihad. And, if a Muslim somewhere is not doing anything at all suspicious, then they are engaged inpre-violent jihad.

If a Muslim runs for political office, or even wants to get involved in their local community, or establish any sort of institution, they are demonized.  Outrageous charges of “creeping Sharia prononent”,  “stealth jihadist”, “Muslim Brotherhood plant”, etc. are made by Islamophobes.

Källa: Loonwatch, The American muslim

Myten att ”invandrarförorterna” är farligare att leva i än innerstäderna

Det finns en hel del problem i förorterna till storstäderna i Sverige. Men är förorterna de ”helveten på jorden” som rasistbloggarna utmålar dem till? Låt oss titta närmare på myten att invandrarförorterna är farligare att leva i än, t.ex. innerstäderna.

De invandrartäta förorterna beskrivs med dessa vackra ord på Avpixlat idag: ”De kriminella gängen, de brinnande bilarna, de brinnande skolorna, stenkastandet mot polis, brandkår och ambulans, gatuvåldet, personrånen, den islamistiska fundamentalismen, kat-tuggandet och allt det andra….”

Även om problem finns, polisernas rapporter om vad ungdomsgängen i Tensta-Rinkeby håller på med är ingen uppmuntrande läsning, så ska man inte överdriva problemen. Att det finns problem i förorterna gör inte förorterna till ”farligare” områden än, t.ex. innerstäderna.

Risken att utsättas för brott är större vid Riksdagshuset än i Rinkeby.

Om man tittar på antalet fall av misshandel är Rinkeby och Tensta ganska säkert att leva i, vilket Metro skrev om för en tid sen då de tog misshandel som exempel:

Samma mönster finner man om man studerar antalet anmälda brott per 100 000 invånare.

För Botkyrka är det 14 000, för Bromma 14 000, Norrmalm 51 000, för Kista, Tensta och Rinkeby 21 000 och för Östermalm 20 000. För Rosengård är det 15 000 (!).

Så här ser ett urval av statistiken ut. Källa är BRÅ. Anmälda brott totalt, sexualbrott och våldsbrott.

Anmälda brott totalt

Anmälda sexualbrott

Anmälda våldsbrott

Ni ser mönstret. Nåt ”farligare” än Norrmalm finns visst inte. Vill man undvika att leva farligt ska man alltså undvika centrala Stockholm. Det bör man veta innan man utmålar invandrarförorterna som livsfarliga att leva i.

Men…

Det där med pengar och social miljö…

Man ska inte förringa problem som finns. Att det är farligare att befinna sig i innerstan i Stockholm än i Rinkeby betyder inte att det inte finns problem med brottslighet i förorterna.

Men skillnaderna i brottslighet mellan Lidingö och Rinkeby-Kista visar något viktigt: att sociala och ekonomiska faktorer spelar en stor roll. Om man undersöker utbildningsnivåer och hur mycket pengar folk har att röra sig med är det en stor skillnad mellan situationen i Rosengård och Tensta-Rinkeby mycket å ena sidan och Lidingö å andra.

Det kan vara på plats att vi påminner oss om att liknande situationer som dagens funnits förr. På 20-talet och 30-talet var Gamla Stan och Södermalm den tidens ”stökiga förort”, där den tidens ungdomar kastade sten, och som den tidens förståsigpåare varnade fint folk från att åka till. Det intressanta var att Söder och Gamla Stan var var den tidens ”invandrarförorter”. Det var där ”invandrarna” från hela landet bosatte sig. Norrlänningar, skåningar, smålänningar och alla andra. Det var där fattigområdena fanns.

Folkhatet del 7: att utmåla de man hatar som aggressiva och brottsliga

Det här är del SJU i en serie artiklar om folk- och grupphatet. Jag kallar artikelserien “Folkhatet” för att hedra Ture Nerman. Han skrev en bok med den titeln under första världskriget då han jämförde det generaliserande folkhatet på den allierade och den tyska sidan. (Den kan laddas ner här!) Framför allt kommer jag att visa likheterna mellan antisemitismen och islamofobin. De mest extrema muslimhaterna har lånat många stereotyper som t.ex. nazister använt sig av. Det betyder inte att de, tex. counterjihad, är nazister, det är ett nytt sorts fascistisk fenomen. Men det finns fler likheter än det finns olikheter.

När man studerar folkhat, negativa generaliseringar och rasism ser man att likheterna mellan folkhat mellan olika grupper är större än skillnaderna. Föremålet för hat kan skilja sig åt, men hatets liknelser, stereotyper och uttryck är ofta likadana från plats till plats. Det är detta jag ska visa i en serie artiklar, som kommer att fokusera på att visa hur antisemitismens hatretorik (bland t.ex de radikala islamisterna och nazisterna) även används av muslimhatarna (t.ex. Sverigedemokraterna och counterjihad).

Alla avsnitt i serien om folkhatet kan läsas här!

Aggressivitet och brottslighet

I förra avsnittet av serien citerade jag den danske rasbiologen Sennels som anser att muslimer är aggressiva och korkade dels eftersom kulturen och religionen gör dem till det och dels därför att de föds inavlade. Idag ska jag kika närmare på hur man kopplar samman den man hatar till brottslighet och aggressivitet.

Mekanismen bakom detta är enkel. Man lyfter fram sådant som enstaka individer i en grupp gjort, eller delar av en grupp gjort, och utifrån det antar man att alla i gruppen är som individerna eller delen. Ibland är det man påstår påhittat, ibland är det sant, det är av mindre värde. Det avgörande är de ständiga upprepningarna av våldsdåd tillsammans med kopplingar till hela gruppen.

Man kan titta på hur hårdrockarna pekades ut som ett ”problem” på 80-talet. Det är ganska intressant. Det var liknande generaliseringar mot en hel grupp människor som muslimhatets generaliseringar idag. Hårdrockare antogs vara mer brottsbenägna, antogs tvätta sig mer sällan, antogs vara korkad och mer benägna till satanism och att välta gravstenar på kyrkogårdar.

En vän påpekade för mig att samma sak sker med kurderna. Turkisk media brukade under lång tid bara publicera nyheter om kurder som utmålade dem som brottsliga och aggressiva, och givetvis kriminella. Detta förde med sig att folk som bara läste media och inte umgicks med kurder lätt kunde bilda sig fördomar om dem.

Det klassiska exemplet på denna metod att sprida hat genom att lyfta fram brottslighet är nazismen och hur de behandlade judar. Men innan vi kommer dit ska vi titta på hur det kan se ut när man hatar muslimer idag.

Kent Ekeroth

Låt oss titta på Kent Ekeroth, riksdagsmannen som varit en av nyckelpersonerna bakom Avpixlat.

I sin blogg blandar har rapporter om enstaka brott som invandrare begår med svepande omdömen om alla muslimer. Så här kan det låta (2010):

Däremot är invandrares våld mot svenskar något som är systematiskt, alltså något som inte bara är slumpmässiga enstaka fall, utan något som ligger i det faktum att vissa invandrargrupper har en kultur, och därmed normer, värderingar och en mental inställning, vilket föranleder våldsamt och respektlöst beteende.

Våldet från kanske i främsta hand personer från MENA-länderna har inte att göra med enstaka psykiskt sjuka personer, som var fallet t.ex. med Anders Eklund. Nej, det våldet bottnar i att de har helt andra föreställningar om hur våld används, hur kvinnor kan behandlas, heder med mera, vilket ju blir oerhört tydligt när man pratar om “hedersvåld”. Notera här att det s.k. hedersvåldet visar på mer än bara primitiva kulturers syn på kvinnor. Det visar hur lättvindigt personer från dessa kulturer kan ta till våld, även i andra sammanhang vilket många svenska killar som blivit misshandlade av invandrargäng kan intyga.

Och detta våld kan vi även förhindra i stor utsträckning, genom att inte ta hit dem i första taget.

I kommentarsfältet får han frågan om det inte är män som är mest överrepresenterade vid brottslighet och att det borde diskuteras istället.

Jo, det är ett problem såklart. Men bland männen är vissa invandrargrupper, främst från MENA-länderna, grovt överrepresenterade. Skulle vi ha sluppit denna våldsbrottlighet, vilket vi hade gjort om vi inte släppt in dem, hade vårt samhälle varit oerhört mycket lugnare. Det våld svenskar står för är givetvis helt fel, men det är i princip aldrig det råa, oprovocerade våld vi ser dagligen från MENA-invandrare.

Det är kombinationen av negativa generaliseringar av detta och uppradningar av brott som begås av invandrare, som är det kusliga. Låt oss ta ett exempel från augusti i år hur det kan se ut på Ekeroths blogg:

 Avpixlat använder samma metod. De skriver om brottslighet, men skriver bara om brottslighet bland de folk man vill sprida hat om, som muslimer och romer. De kryddar detta med skrämmande bilder. Gärna på våldtagna och sönderslagna blonda svenska kvinnor. Sen fyller de artikeln med små antydningar att individerna gjort vad de gjort på grund av kultur och ras (då de pratar om inavel.

Vi får gissa i vanlig ordning och använda tillgänglig Brå-statistik för överrepresentation i brottsbenägenhet för att vägleda oss om i vilken riktning misstankarna bör gå.

I fallet Forserum är det alltså somalier som tillhör de invånare som trakasserats och vi har nu fått lära oss att somalier är en utsatt grupp vi måste tycka synd om. Det kanske någon borde tala om för de somalier som hotar, trakasserar, rånar, misshandlar, stjäl, våldtar och mördar i sitt nya land.

Vittnen uppger att de har sett personer springa från platsen, något signalement på mordbrännarna uppges inte i media men blek och ljushårig kan vi nog utesluta

Detta kombineras med mer djupgående artikla som utmålar muslimer som kriminella och aggressiva varelser. Som tex artiklarna om Sennels teorier.

Som gräddet på moset piskar läsarna upp hatet ännu mer.

Vi tar ett exempel från en artikel idag. Islamister har begått ett grymt brott. Det skriver Avpixlat om. De kopplar detta till islam genom orden: ”Att något är förjbudet enligt islam är påfallande ofta liktydigt med att det är belagt med dödsstraff ”. Sen följer ett kommentarsfält med kommentarer i denna stilen:

Nazistiskt hat mot judar

Att nazilitteratur som Der Sturmer eller Völkische Beobachter och jämföra detta med Avpixlat är upplysande. Avpixlat och Kent Ekeroth är inte nazistister men hatet sprids på ett liknande sätt som nazisternas hat och steereotyperna är ungefär desamma, men riktade mot muslimer idag.

För det första har vi kriminalfallen som radas upp. Här är tre exempel. En våldtäkt som en jude ska ha begått i Amerika 1934 (Der Sturmer).

 

Här är två exempel från 1936 års Der Sturmer. Ytterligare kriminalfall som citerades. Denna gången bedrägeri och svindel.

 Dessa rapporter om kriminalitet varvades med artiklar som hade syftet att ”bevisa” att judisk kultur uppmuntrade till svindel, kriminalitet, mord och våldtäkt. Här ska påstådda citat ur Talmud visa att 

Om man vill kan man studera böcker som finns översatta och utlagda på nätet. Den nazistiska boken ”juden som kriminell” finns på nätet här. Ett smakprov ur den:

The frequent criminality of the Jew is as well known a fact as its peculiar inclination and aptitude for fraud, dirty enterprises, cheating in gambling, usury, sexual offenses of all kinds, pickpocketing, high treason, etc. These things shall find their confirmation here.  Beyond this, however, evidence is introduced that the role of Jewry incriminality does not limit itself to a more or less large participation, but rather is much more significant. In actually, the final threads of the criminal world come together in the hand of the Jew. The Jew is not only beneficiary of crime, he is also the leader and wire-puller of the criminal Underworld…

Att läsa denna nazistiska bok ger många exempel på nazisternas metod. Första kapitlen visar t.ex. hur de behandlade en påstådd överrepresentation av brott. Dessa siffor, sanna eller ej, användes för att smutskasta ALLA judar. gruppen blir ansvarig för det individer påståtts ha gjort.

Up to the year 1929, of 348 international drug dealers, 98 were Jews, i.e., 28%… For the little Jew, the characteristic crime is pickpocketing. Here the Jewish element is decisive; it is his ‘profession’ before he has ‘arrived.’ [The English idiom for this would be ‘made it.’] The following numbers bear this out: In Berlin in 1931, 136 international pickpockets were arrested. Of these, not fewer than 106 were Jews — that is, 78%. In 1932, the number of arrested climbed to 163, of whom 134, or 82%, were Jews.

Kapitel åtta handlar om sexförbrytare. Sex har alltid varit omgärdat med så många tabun genom historien att det varit tacksamt att påstå att grupper man hatar är mer benägna till sexförbrytelser.

The Jew is sexually undisciplined and uses every opportunity to satisfy his sexual greed.

Det ska påpekas att antisemitismen är ett stort hot än idag, och att försök att koppla judar till brottslighet inte är ovanligt alls, i vår tid. I gruppen Ja till Moské i Sverige på facebook hittar man ibland en del grova generaliseringar mot judar. Här är ett exempel, ett försök att säga att sionister är giriga människor som leker med ”våra pengar och hjärnor”.

 

Det finns både på nazistiska sajter och bland extrema islamister en hel del hat av klassiskt mönster där man försöker koppla judar till brottslighet.

Slutsatser

Ännu har ingen, mig veterligen, gjort någon systematisk studie av likheterna mellan muslimhatet och judehatet. Men den dag någon gör en sådan studie, och jämför internationella hatsajter mot muslimer med klassisk antisemitism, som den som nazisterna spred, kommer man att finna att det finns mer som förenar de båda formerna av hat än som skiljer dem åt.

Vill du studera detta själv kan du t.ex. öppna den nazistiska boken ”juden som kriminell” och direkt jämföra med hur Avpixlat; Sweden Confidential eller Kent Ekeroth beskriver muslimerna och islam. Vill man må riktigt illa kan man jämföra med Robert Spencers intervju med rasbiologen Sennel, som publicerades på Avpixlat.

Några ord om Avpixlat, moralpanik och hetsen mot muslimer & hårdrockare

En stor del av den metod Avpixlat använder är att rad upp brott som begås av invandrare, helst då brottslingar från muslimska länder eller romer. Denna metod är en som alltid använts av rasister. Nazisterna publicerade till exempel uppgifter om brott som enskilda judar begått (riktiga och fiktiva) i sina tidningar för att måla upp en skräckbild av judarna. Turkiet har gjort liknande saker mot kurderna. Pratar man bara om kurder, judar eller muslimer som brottsliga så skapar man lätt bilden att de ÄR det också.

Men man behöver inte gå längre bort än Sverige för att hitta en parallell till detta: nämligen i skräckpropagandan mot hårdrockarna.

Brottsliga hårdrockare?

Läskig satanist?

Man kan fråga sig om Avpixlat hade deltagit i hetsen mot ”sataniska hårdrockare” och ”brottsliga heavy metal fans” om de skapat sin sajt på 80-talet?

Det fanns en överrepresentation av kriminella, skolkare och fönsterpangare bland hårdrockare också på 80-talet. Jo, det fanns det. Hårdrocken var väldigt populär bland kriminella ungdomar. Minns ni hur Siewert Öholm och en del andra moralpredikanter använde den informationen?

De brydde sig inte om att kanske 99,5% av alla som lyssnade på hårdrock var vanliga ungdomar, som alla andra. Det var inte det viktiga för dem. Det de lyfte fram var de individer som INTE skötte sig. Syftet var att svartmåla HELA gruppen, ALLA hårdrockare.

Minns ni kampanjerna mot Alice Cooper, Kiss och Iron Maiden som en del kristna och konservativa grupper drev runt 1989. Jag minns det tyvärr, eftersom jag var en av de konservativa som lurades av resonemanget då och trodde hårdrocken var farlig. Ja, det låter löjligt, det erkänner jag nu. Men genom att jag var mitt i det minns jag hur resonemanget gick och vilka resonemang som hördes i media och bland de andra som hade moralpanik.

Genom statistik och exempel på brottslingar, bevisade de att hårdrockare begår fler brott, knullar mer och hamnar i satanistsekter lättare. Och statistiken ljuger aldrig och just därför måste hårdrocken förbjudas eller bekämpas. Logiskt eller hur?

Sen kunde det lätt bekräftas genom att man lyssnade på hårdrockares texter som ofta handlade om blod och mord och, värst av allt, satan.

När Juha Valjakkala begick morden i Åmsele 1988 började en diskussion om den farliga hårdrocken. Han var långhårig,  lyssnade på hårdrock och hade ritat av ett Iron Maiden album föreställande en yxmördare. Dessutom tvättade han sig sällan, och det visste ju ”alla” att hårdrockare aldrig gjorde.

Det var bedrägligt. Man lyfte fram enstaka individers brott, man klippte och klistrade ur hårdrockares texter och man generaliserade att enstaka individers brott, och enstaka hårdrockares texter, bevisade att hårdrocken i sin helhet var farlig och borde förbjudas.

Låter det löjligt? Det är inget jämfört med vad Avpixlat gör idag!

Brottsliga muslimer?

På Avpixlat är det mängder av skrämmande reportage. De skriver om Black Cobra, om franska utanförskapsområden, om bilbränder, om mobilstölder, somalier, om rån av äldre, misshandel och bilbränder.

Urvalet är alltid skevt. 99% av alla brott de rapporterar om är begågna av invandrare. Enbart det skapar intrycket att invandrare står för de flesta brotten. Sen skriver de i texten saker som för tanken i samma riktning:

Vi får gissa i vanlig ordning och använda tillgänglig Brå-statistik för överrepresentation i brottsbenägenhet för att vägleda oss om i vilken riktning misstankarna bör gå.

I fallet Forserum är det alltså somalier som tillhör de invånare som trakasserats och vi har nu fått lära oss att somalier är en utsatt grupp vi måste tycka synd om. Det kanske någon borde tala om för de somalier som hotar, trakasserar, rånar, misshandlar, stjäl, våldtar och mördar i sitt nya land.

Vittnen uppger att de har sett personer springa från platsen, något signalement på mordbrännarna uppges inte i media men blek och ljushårig kan vi nog utesluta.

Varpå kommentarsfälten fylls av kommentarer liknande denna:

Ofta kopplas brotten i texterna eller i kommentarsfälten dessutom till koranen och muslimska heliga texter. Det bidrar till att måla upp gruppen som ett hot.  (Alla likheter med hur man citerade hårdrockares ”blodsdrypande” texter, är ingen slump alls, det är samma metod.)

Detta gör att om man läser Avpixlat är det lätt att man tror att de flesta invandrare (från Mellanöstern) är kriminella, för det är det intrycket de vill skapa. Det är fult, mycket fult. De tar en viss överrepresentation av brottslighet bland invandrare och får det att låta som om ALLA är kriminella.

Som Aftonbladet skrev förra året:

Statistiken kan lika gärna användas till att berätta följande: 99,78 procent av dem som fötts utomlands har aldrig misstänkts för sexbrott, visade en uträkning som BRÅ gjorde år 2002. Av dem som är födda i Sverige med svenska föräldrar är motsvarande siffra 99,96 procent. Den enda hederliga slutsatsen är att det bland invandrare, som i vilken del av populationen som helst, finns en promilleandel rötägg.

Exakt så är det!

Genom att rada upp kriminella saker individer ur en grupp gjort, vare sig det är judar, hårdrockare eller muslimer, kan man ganska lätt vinkla texten så det verkar som om hela gruppen är mer kriminell. Det är ett klassiskt propagandaknep.

Och insändarsidorna i den religiösa pressen lät ungefär som Avpixlats kommentarsfält idag. Det var SKRÄCKEN för de ”läskiga” hårdrockarna som spreds. Och de eviga ryktena: ”jag har en granne vars barn är hårdrockare och han…”

Slutord hårdrocken

För att ytterligare påminna om de galna generaliseringarna om hårdrockare har vi gjort en djupdykning ner i arkivet och hittat Siewert Öholms program om den farliga rockmusiken och om gruppen W.A.S.P.

Vi rekommenderar även Siewert Öholms klassiker: debatten om satanismen och death metal: Satanismen, del 1,2,3,4,5,6.

Dessutom har En man med ett skägg skrivit om Allan Rubin och om Ann Ekeberg. Det är klassiker som rekommenderas för den som vill jämföra Avpixlats retorik med hetsen mot hårdrockarna.

Om några år kommer vi att se tillbaka på Avpixlats generaliseringar om islam och tänka samma som vi tänker då vi ser debatterna om hårdrocken. Vi kommer att tänka: 1) fy tusan, vilka fula frisyrer man hade 2012 och 2) vilket skrattretande sätt att argumentera på.

Myten om flyktingmammorna som lämnar barnen kvar…

En humla surrar idag på Sweden Confidential. Denna anonyma skrivande ”hummla” har upptäckt att det inte bara finns ensamkommande flyktingar att gnälla på utan även ensamkommande mammor. Det låter ju ”misstänkt”. En mamma som flyr från sina barn, typ!

Att vara mamma på flykt kräver att man tar sina barn och sticker. Ingen eftertanke, bara sticker till något säkrare ställe, fem km eller 500 mil därifrån. Man sitter inte och kollar Internet efter säkra tillhåll. Man lämnar inte heller sina barn kvar i eländet och sticker till ett pax.Därför har jag så svårt att förstå att någon kan lämna sina barn i ovisshet för att själv bege sig till en frihamn för att därifrån försöka få tillbaka dem.

Det låter inte vettigt. I alla fall efter mina värderingar. Vilken mor lämnar sina barn för att ta sig ända till Sverige och få uppehållstillstånd för att senare begära tillbaka sin barn till samma land. Vem i hela friden tog hand om dem under tiden?? Och vi köper hela konceptet om och om igen. Ingen mamma lämnar sina barn till krig och elände, de tar med sig dem därifrån. Vart är helt egalt.

Man kan bara sucka! Så resonerar en ”hummla” som sitter i lugn och ro hemma i fåtöljen och inte har en aning om vad flyktingar ofta tvingas utstå.

Flyktingar tar med sig sina barn om man kan och om det är säkert eller om INGA ANDRA ALTERNATIV FINNS. Om det finns bättre alternativ än att ta med barn på en livsfarlig resa så tar man med barnet. En båtflykting som flytt över medelhavet, som jag läste om en gång, sa till exempel att hon valde att inte ta med barnen, de fick stanna hos morföräldrarna. Det var för riskabelt att korsa Medelhavet med barn. I samma båt som hon var fanns flyktingar med barn, men de hade inte kunnat lämna kvar dem. De hade inget annat val.

Ibland lämnar flyktingar barnen kvar. En judisk överlevande från förintelsen jag mötte en gång överlevde tack vare att hon lämnades bort till ett kloster. Föräldrarna försökte fly. Detta var redan 1939. Föräldrarna hamnade i ingenmansland på gränsen mellan Polen och Tyskland. Bodde där tills nazisterna invaderade Polen och sen försvann de.

Och ibland tvingas flyktingar lämna de yngsta barnen kvar, så de äldsta kan fly.

Att vara flykting innebär att ibland tvingas ta ställning till beslut som är så grymma, att vi hemma i vår ro, framför TV:n i favoritfåtöljen inte kan göra oss en föreställning om det.

Tänk på det när ni läser en gnäll om ”flykting mammor som lämnar barnen kvar”.

PS

Och som vanligt är kommentarsfältet på Swe Con fullt av hat. Lägg märke till den rasistiska myten att alla muslimer uppfostras till att bli aggressiva.

Myten om de ”våldsamma muslimerna”…

En av Avpixlats krönikörer, Hera Lamppu Maduro, efterlyser medmänsklighet och kärlek och gör det genom att hacka på de s.k. MENA-länderna, dvs de muslimskt dominerade länderna.

MENA-länderna har t.ex. aldrig någonsin tänkt på vad de kan bidra med för något gott till världen, bidragit med fred och mänskliga rättigheter har de ju knappast gjort. Istället bidrar de med våld och åter våld.

Det är den gamla myten om att muslimer är terrorister som hatar demokrati som går igen. Jag har redan visat att de flesta terroristattentat som skett mot USA utförs av ickemuslimer. Samma gäller för Europa där ytterst få av terrordåden utförs av muslimer.

Hur ser folk i Mellanöstern på terrorismen då?

I december 2006 gjorde University of Maryland en studie om attityder till attacker på civila mål. Då fann se att bara 46% av de amerikaner som tillfrågades anser att attacker på civila mål aldrig kan rättfärdigas.

När samma studie undersökte attityderna i Indonesia, Pakistan och Bangladesh, och Nigeria fann de att 74% av folket i Indonesien sa att attacker på civila mål aldrig kan rättfärdigas. För Pakistan var det 86% och Bangladesh 81%.

Det är alltså en myt att folket i MENA-länderna ska vara mer våldsamma.

Hur kommer det sig att folk i MENA-länderna är mot attacker på civila mål? Det kanske beror på att 90% av offren för islamistisk terrorism är… muslimer, de flesta civila!

82-97% av offren för islamistisk terrorism är… muslimer!

Enligt rasistiska myter sympatiserar muslimer i Mellanöstern med islamistiska terrorister. Detta är givetvis en generaliserande lögn. Att det är så inser man om man studerar terrorismen i världen. Då ser man att, ja radikala islamister står för de värsta terrordåden globalt sett, men att de riktas MOT muslimer i första hand.

Om man tittar på siffrorna rent krasst, vilket Loonwatch gjort, ser man att 2006-2011 var mellan 82 och 97% av alla offer för terrordåd muslimer.

Främst sker terrorattacker i Irak, Afganistan och Pakistan.  64% av alla större terrordåd  i världen skedde i dessa tre länder 2005, 74%  2006, 77%  2007,59%  2008, 61%  2009, 66%  2010, och 68% 2011. År 2000 skedde 404 terroristattacker totalt i hela Mellanöstern och Södra Asien 2006 var det  5738, en ökning med 1300%.

Der Spiegel hade en intressant artikel för några år sen om offren för Al Quidas attacker. Ca 80% av offren för Al Quida 2004-2008 var muslimer. (Den siffran har troligen ökat nu med somaliska Al Shabaabs aktiviteter)

Between 2004 and 2008, for example, al-Qaida claimed responsibility for 313 attacks, resulting in the deaths of 3,010 people. And even though these attacks include terrorist incidents in the West — in Madrid in 2004 and in London in 2005 — only 12 percent of those killed (371 deaths) were Westerners.

3010 personer dog i attacker och trots att man inkluderar de stora terrordåden i Madrid och London var bara 12% av de som dödades av terrorister 2004-2008 västerlänningar.

Det kan vara på sin plats att nämna att flera muslimer dog den elfte september 2001 också vid terrordåden då.

Så myten om att muslimer gillar islamistisk terror är en ren myt. Muslimer har lika stor anledning att hata islamistiska terrorister och extremister som du, jag och Jimmie Åkesson!

Alla terrorister är muslimer, utom de 94% som inte är muslimer…

Om man tittar på en lista över alla terrordåd som begåtts i USA 1980-2005 ser man att extrema muslimska grupper står för 6% av alla terrordåd. Här nedan ser ni ett diagram över i vilka etniska gruppers, eller religiösa gruppers, namn terrordåd begåtts.

Nu kanske ni tror att det bara är små terrordåd som gjorts av de andra och att muslimerna står för de stora terrordåden. Men det stämmer inte. Det rör sig om bombattentat till största delen.

En snabb koll på internet visar att detta stämmer. Hade man inkluderat 70-talets terrordåd hade gruppen dåd som utövas av latinos varit större. Anledningen till detta är att FALN  sprängde 120 bomber i USA 1974-1983. Anledningen till att judiska extremister begått fler terrordåd än muslimska är JDL:s olika terrordåd (JDL).

Givetvis betyder inte mängden judiska terrordåd att ALLA judar eller judendomen är terroristisk, lika lite som det betyder att islam är en terrorreligion och muslimer terrorister, bara för att extremister gör terrordåd. Miljörörelsen ska givetvis inte heller belastas för de terrordåd som Earth Liberation Front elelr Earth First stått för.

Generaliseringar, som de muslimhatarna gör, är alltid fel!

Här är hela listan, hämtad från FBI för den som vill se: klicka här för att ladda ner den!

(Mer läsning: Loonwatch, CNN)

Folkhatet 5: det där om muslimerna och nazismen…

Det här är del fem i en serie artiklar om folk- och grupphatet. Jag kallar artikelserien “Folkhatet” för att hedra Ture Nerman. Han skrev en bok med den titeln under första världskriget då han jämförde det generaliserande folkhatet på den allierade och den tyska sidan. (Den kan laddas ner här!) Framför allt kommer jag att visa likheterna mellan antisemitismen och islamofobin. De mest extrema muslimhaterna har lånat många stereotyper som t.ex. nazister använt sig av. Det betyder inte att de, tex. counterjihad, är nazister, det är ett nytt sorts fascistisk fenomen. Men det finns fler likheter än det finns olikheter.

När man studerar folkhat, negativa generaliseringar och rasism ser man att likheterna mellan folkhat mellan olika grupper är större än skillnaderna. Föremålet för hat kan skilja sig åt, men hatets liknelser, stereotyper och uttryck är ofta likadana från plats till plats. Det är detta jag ska visa i en serie artiklar, som kommer att fokusera på att visa hur antisemitismens hatretorik (bland t.ex de radikala islamisterna och nazisterna) spridit sig till muslimhatarna (t.ex. Sverigedemokraterna och counterjihad).

De andra artiklarna i serien kan du hitta här!

Islam/sionism är lika med nazism?

Om man studerar muslimhatet och antisemitismen idag ser man ofta naziliknelser. I det ena fallet säger man att islam är som nazismen, och i andra fallet riktar man sig in på sionisterna och Israel och skriver att sionisterna, eller Israel är nazister/nazistiskt.

Detta är vad som kallas demonisering. Tidigare har muslimer och judar kallats satanister, giftspridare och liknande. Idag är det effektivare att demonisera genom att jämföra med nazismen.

När det gäller antisemiterna lutar man sig mot påstådda samarbeten mellan nazister och sionister (se Ahmed Rami här t.ex). Muslimhatarna riktar sig istället in på de kontakter som ägde rum mellan några ledande muslimer under 40-talet och nazisterna.

Det är det senare vi ska titta närmare på i denna artikeln.

Counterjihad och Breivik…

I hela det ockuperade Europa, och även utanför det, fanns det folk som ville samarbeta med nazisterna av olika skäl. Många av dessa var religiösa eller  politiska föregrundsfigurer. I Sverige hade vi Sven Hedin och ärkebiskop Eidem. Liknande samarbetsmän fanns i hela Europa.

Inom islam fanns det en hel del som av politiska eller ibland även ideologiska skäl stödde nazismen. En av dem var stormuftin av Jerusalem som togs emot som en hedrad gäst av naziledarskapet mitt under det brinnande kriget och bodde i Berlin några år. Detta gör counterjihadrörelsen en stor sak av genom att utmåla HELA islam och ALLA muslimer som nazistiska (Se t.ex. Pamela Geller här och här.):

There is no statute of limitations on genocide. I indict the Mufti and the Muslim world. They were equal partners in mass death.

Geller påstår alltså att nazismen och muslimerna var lika parter i Förintelsen av judar under andra världskriget!

Det som skiljer en muslimhatare från andra är att denne anser att muftins vistelse i Berlin under kriget gör att ALLA muslimer ska misstänkliggöras och ALL islam brännmärkas som nazistisk.

Så här resonerar counterjihad och deras allierade (Tryckfrihetsforum i Sverige t.ex och många sverigedemokrater) samt terroristen och massmördaren Breivik

Breivik och counterjihad anser att Europa hotas av en ”ny nazism”, nämligen “massinvandringen” av muslimer. Dessutom hotas Europa av de politiker, främst Socialdemokrater och andra “kulturmarxister”, som samarbetar med denna nya sk ”nazism”. Dessa sistnämnda kallar de landsförrädare. De är quislingar, likt ur-quislingarna i Nasjonal Samling i Norge som samarbetade med Hitler under andra världskriget.

Breivik och counterjihad ser sig med andra ord som motståndsmän mot denna nya nazism och Breiviks attacker på Socialdemokratiska ungdomar kan förstås om man ser att Breivik såg dem som ett slags modernt ”Hitlerjugend”, eller “Nasjonal Samlings ungdomsbevegelse”, och han såg sig som en klassisk motståndsman med plikten att döda landsförrädarna som säljer ut landet.

Denna synen bekräftas i Breiviks manifest och i counterjihads olika hemsidor. Breivik jämför sig t.ex. ofta med motståndshjälten Max Manus. I en kommentar från Document.no hittar vi det tidigaste beviset för Breiviks ideologi.

”Också har vi förhållandet mellan konservativa muslimer och så kallade ‘moderata muslimer’. Det finns moderata nazister också, som icke stödde gasningen av romaner och judar. Men den är ju fortfarande nazister och sitter bara och tittar på när de konservativa nazisterna slår till. Ska vi acceptera moderata nazister så länge de tar avstånd från gasning av romaner och judar?”

Där har vi den politiska grunden för mordet på Socialdemokrater på Utöya och för counterjihad.

Skillnaden är att counterjihad säger sig vara mot våld och mord. Men med synen att Europa ockuperats av blodtörstiga nazister och deras galna quislingar, kan man förstå att steget mellan att använda våld och inte använda våld är litet, med en sån filososofi…

Muslimerna som räddade livet på judar!

För att motverka denna demonisering av islam vill jag visa att det fanns många muslimer som också tog en strid MOT nazismen, och räddade judar under andra världskriget.

Jag har träffat en judisk man i USA vars pappa räddades av muslimer i Libyen. De gömde honom i moskéns källare med imamens godkännande. Det var en fascinerande historia. Det gick bra, den judiske mannen, imamen och några av den judiske mannens vänner överlevde kriget.

Om man bara ids bry sig kan man hitta uppgifter om att det fanns en hel del muslimska rättfärdiga som räddade judar.

Berättelser om hjältemod

I Albanien räddade muslimerna de flesta av landets ca 200-400 judar genom att gömma dem. Albanien var också det enda ockuperade land i Europa där antalet judar ÖKADE under andra världskriget, eftersom judar som flydde dit också gömdes. Detta beskrivs bra i boken Besa: Muslims Who Saved Jews in World War II, av fotografen Norman H. Gershman. (se filmerna mot slutet av denna artikel och även artiklar på Svartens blogg.)

”Det finns inga främlingar för en alban, bara gäster” heter det i ordspråket. Besa är dessutom det albanska ordet för en medeltida hederskodex som innefattar alla livets områden… De kände att de var tvungna att rädda judarna, på grund av ‘besa’, ett hederskodex som vilar djupt i den albanska kulturen och de albanska muslimernas tro…”

Bland hjältarna i Albanien kan man t.ex hitta muslimen Refik Vesili. Som sextonåring gömde han åtta judar i familjens hus i bergen. ADL i USA har skrivit om ett annat exempel, en muslimsk familj som räddade 26 judar.

Även i Bosnien räddade muslimer judar. Muslimen Dervis Korkut rädadde en ung judisk kvinnlig motståndskämpe som hette Mira Papo och räddade Sarajevo Haggadah, en av de mest värdefulla judiska handskrifterna i världen.

Turken och muslimen Selahattin Ulkumen räddade 50 judar i Grekland, och de turkiska diplomaterna i Paris, Namık Kemal Yolga och Necdet Kent räddade ”turkiska judar” från att mördas.

Den iranska konsuln Abdol Hossein Sardari i Paris skulle kunna kallas Irans Wallenberg. Han gav ut mängder av iranska pass till judar för att rädda livet på dem.

Muslimen Khaled Abdul-Wahab i Algeriet räddade livet på många judar under kriget.

Läs gärna denna lilla bok för fler exempel på muslimer som räddade livet på judar, med risk för sina egna liv!

Det pratas en del om muslimska frivilliga i nazi-armén, men inte så mycket om alla de muslimer som slogs på den allierade sidan under kriget. T.ex. muslimer från den tidens Indien (inkluderat Pakistan och Bangladesh). Man beräknar att det700.000 allierade muslimer deltog i kriget enbart från de länderna. Egypten, liksom många andra muslimska områden under brittisk kontroll deltog också på britternas sida i kriget.

Detta betyder inte att problem saknas idag eller att antisemitismen då inte var ett problem. Antisemitismen i arabiska länder är ett problem, hatet bland många under andra världskriget var också ett problem. Idag bor det cirka 10.000 judar i arabiska länder. 1939 var det troligen upp emot en miljon.  Detta skedde genom en etnisk rensning 1948-1950 där man utvisade judarna.

Denna antisemitism är ett STORT problem. Men inte alla muslimer är antisemiter. Det som fick muslimerna att rädda judar var i många fall deras tro. Det var deras syn på ISLAM som fick dem att riskera sina liv för judarna!

Generaliseringar dödar! Generaliseringar skapar hat! I verkligheten är det som Bosse Barnevik skriver i en dikt. Inget folk, ingen religion, består enbart av änglar eller demoner…

En del är ärliga andra är skumma
En del är genier, andra är dumma
Mest är dom fredliga, andra vill slåss
Med andra ord: dom är som oss
Med fel och brister, tuffa och mjuka

Filmerna

Jakten på svenskheten av Qaisar Mahmood

Inlägg i Frihetssmedjan.

Det började med spelet ”Lagom, lådvin och långkalsonger” och slutade med motorcykelresor över hela Sverige och boken ”Jakten på svenskheten” (Natur & Kultur förlag). Så såg Qaisar Mahmoods sökning efter de ”svenska värderingarna” och den ”svenska kulturen” ut.  Ett ex av denna bok har hamnat i min hand för recension. Eftersom boken är bra och väcker nya tankar, och har börjat leva ett eget liv i min skalle, blir denna recension mer reflekterade än beskrivande.

Mahmoods bok handlar om svenskar som känner utanförskap i dagens Sverige. Hur ska man bli svensk om man inte riktigt anses vara svensk eftersom man har annan hudfärg och kanske en annorlunda kultur. Den handlar också om frågan vad detta svenska i svenskheten är. Finns det? kan man göra en lista över egenskaper och särdrag som är svenska, som alla delar?

När jag läser boken tänker jag på hur jag själv fungerade på 90-talet. Jag hade en period när jag ifrågasatte svenskheten väldigt mycket.

Jag vet inte hur det började. Kanske började det med att min dåvarande vän, en amerikan, frågade mig vad han gjort fel på tunnelbanan. Han sa att folk betedde sig konstigt mot honom. Vad han hade gjort? Jo, han hade börjat prata med folk på tunnelbanan. Det var verkligen tabu då ca 1992. De enda som pratade med främlingar på buss och tunnelbana då var i praktiken de som tillhörde en reigiös sekt och ville värva dig, eller folk som var fulla som ville ragga.

När jag besökta USA samma år förvånades jag av att folk pratade med varandra mer än i Sverige.

Ett tag samlade jag på lustiga anekdoter om svenskhet. Som anekdoten om amerikanen på tunnelbanan.

Elelr det där med svensken och tårtor och småkakor. Jag iakttog tårtkalas och upptäckte att ingen svensk tog sista tårtbiten. På alla kalas jag var på delade man och delade tårtan tills bara en kvadratcentimeter av den återstod. Då tog nån den, men alltid med en ursäktande ton att ”då tar jag den, det vore synd om den gick till spillo”. På kalas där folk från andra länder deltog gjorde man inte så. Där åt man.

Eller sista kakan på kakfatet. Ingen ville ta sista kakan. Kunde man dela den som med sockerkakor gjorde man det.

Nå. Det var inte detta jag skulle prata om, utan kulturer.

Mahmoods bok är bra, tankeväckande och absolut något jag är glad att jag har läst. Att ständigt ifrågasätta sitt eget sätt att tänka och ta in andras syn på saken är extremt viktigt. Denna bok hjälper till att göra det.

Grupptillhörigheter

Mahmood jämför svenskheten med en lök, med lager på lager av sånt som historien, och mötet med andra kulturer, bidragit till svenskheten. Där har Mahmood en poäng, även om jag mer ser på grupptillhörigheter som en serie cirklar som löper in i varandra.

Hur hittade jag tillbaka till en positiv syn på det svenska? Jo, när jag avdramatiserade det. Det är ju faktiskt bara en av mängder av faktorer som påverkar mig, en av många grupptillhörigheter jag deltar i.

Alla grupper skapar en sorts gruppdynamik. Grupper som håller tät kontakt med varandra formar medvetna och omedvetna ritualer, en gemensam kultur, grundat på händelser de varit med om, och gemensamma värderingar.

Det är inte konstigare än så. Det har jag sett i frimärksklubbar, i företag och politiska grupper och det är samma sak för Sverige som helhet också.

Min morfar (född 1903) brukade berätta hur det var i olika delar av Höganäs där han kom från. Det fanns grupperingar på grupperingar och folk valde partner och livsväg grundar på vilken grupp de tillhörde. Det fanns gruvarbetare, bruksarbetar, fiskare, bönder och tjänstemän. Det fanns olika bondbyar, olika fiskebyar, olika avdelningar på bruket (morfar var snickare och tillhörde deras krets), och alla hade de olika ”kultur”. Inte nog med det. Beroende på var man bodde fanns det speciella kulturer: Sandflyget hade sin kultur och Kullagatan sin kultur.

Sin partner skaffade man helst bland ”de egna”. Fiskare bland fiskare (och helst i samma fiskeby) och bruksarbetare bland bruksarbetare (helst med anknytning till samma avdelning)

Den som tror att Sverige var mer ”enhetligt” förr, har fel. Klasskillnader och yrkesskillnader skilde folk åt, och skapade kulturskillnader i Sverige på ett sätt som vi idag knappast ens kan ana. Gemensamma lekar mellan tjänstemannabarn och bruksarbetarbarn var nästan otänkbara. Giftemål dem emellan nästan en hädelse.

Där har Sverige förändrats enormt mycket. Istället för en uppsjö små klass, och arbetarkulturer, har vi en uppsjö olika kulturer med ursprung i andra delar av världen. Vi har inte tunnbindarkultur, vi har sikhisk kultur istället. Gruvarbetarna är inte en viktig kulturell grupp, nu är muslimerna det istället. Pigorna och drängarna med sina kulturer finns inte längre, nu finns en uppsjö kulturer med afrikanskt ursprung. Klasskillnader finns det, men med mer grova skillnader klasserna emellan, inte en mängd små klasser som förr. Landskapen har kvar en viss kultur men de skillnader som fanns mellan delar av landskap håller på att suddas bort.

Var människa är en del av många olika kulturer

Var människa är idag med i många olika grupper med olika kulturer. En människa har så att säga många olika roller i livet. En och samma person kan påverkas av ”svenskhet”, ”fotbollsföreningens kultur”, byns kultur där man lever, kommunens kultur, landskapets kultur. Dessutom är de kanske en del av en kulturell minoritet (härstammar från exempelvis Finland), är med i en kyrka med en speciell kultur. Dessutom är en och samma person, mor, kvinna, bisexuell, hustru, avdelningschef (i ett företag med en företagskultur) och hon har är Miljöpartist så hon är noga med sopsorteringen och hon handlar grönt.

Konstigare än så är det inte. Men detta är inte lätt att placera in i vetenskapliga ramar och logiska system. Så inte heller med den kultur som är svenskhet.

För att försöka förstå denna uppsjö och rikedom av olika grupper tar vi till generaliseringar. Det finns en fara med det. Det är lätt att det blir fördomsfulla stereotyper av generaliseringarna. Det är tveeggat. Men samtidigt är det nödvändigt för att greppa alla de grupper och ”roller” vi människor deltar i.

Vi åker inte till Irland för att uppleva det vi har hemma i Sverige. I Thailand gillar vi det thailändska. Och turister utifrån som kommer hit brukar älska det svenska. Så är det. Det kan inte exakt definieras med de redskap vi har idag inom vetenskapen, lika lite som nån annan kultur i nån annan grupptillhörighet vi har exakt kan definieras. Men det är helt ok.

Åter till frågan om utanförskap. Man behöver inte ha kommit från ett annat land eller ha en annan kulturell bakgrund för att ha upplevt utanförskap. På 60-talet kunde man uppleva samma sak om man flyttade från Skåne till Stockholm och pratade skånska. På den tiden (till 1973) hade bilarna små lappar som visade vilket landskap bilen kom från. Jag kan lova er att man hade förutfattade meningar om folket i bilen baserat på vilket landskap bilen kom från enligt skylten.

Mahmoods fråga om hur man blir riktig svensk har frågats av skåningar i Stockholm som undrat hur man blir riktigt stockholmsk och av nya medlemmar i frimärksklubbar som undrar hur man kommer in i gruppgemenskapen.

Vad gör vi åt utanförskapet då? Vilken ledare för vilken ideeell förening, fotbollsklubb eller fritidsledare som helst har svaret på hur man skapar en bra gruppdynamik: se till individerna, skapa en välkomnande atmosfär där man snabbt kommer in i gruppen, introducera personen till gruppkulturen, bannlys mobbning och hat och respektera olikheterna i gruppen. Man kan skapa en enhet i klubben samtidigt som man bejakar skillnaderna, det är inte svårt. man behöver inte hata det ena för att älska det andra, man kan vara både ock!

Så som jag ser det kan man kan både vara svensk och pakistanier samtidigt. Ja man kan till och med svensk och frimärkssamlare samtidigt!

Köp och läs boken och låt dina egna tankar flöda då du läser den!

Folkhatet 1: Förnekande av folkmord

Det här är del ett i en serie artiklar om folk- och grupphatet. Jag kallar artikelserien ”Folkhatet” för att hedra Ture Nerman. Han skrev en bok med den titeln under första världskriget då han jämförde det stereotypa, generaliserande folkhatet på den allierade och den tyska sidan under kriget. (Den kan laddas ner här!) Framför allt kommer jag att visa likheterna mellan antisemitismen och islamofobin. De mest extrema muslimhaterna har lånat många stereotyper som t.ex. nazister använt sig av. Det betyder inte att de, tex. counterjihad, är nazister, det är ett nytt sorts fascistisk fenomen. Men det finns likheter.

När man studerar folkhat, negativa generaliseringar och rasism ser man att likheterna mellan folkhat mellan olika grupper är större än skillnaderna. Föremålet för hat kan skilja sig åt, men hatets liknelser, stereotyper och uttryck är ofta likadana från plats till plats.

Det är detta jag ska visa i en serie artiklar, som kommer att fokusera på att visa hur antisemitismens hatretorik (bland t.ex de radikala islamisterna och nazisterna) spridit sig till muslimhatarna (t.ex. Sverigedemokraterna och counterjihad).

Att förneka folkmord

Imorse såg jag att Sweden confidential har en artikel om fejkade koncentrationsläger i Bosnien. Min tanke var, när jag såg det, att cirkeln faktiskt är sluten nu. Det finns inte ett enda argument som använts mot judarna under 1900-talet som inte används av muslimhatarna idag. Inte ens förintelseförnekandet skiljer de bägge uttrycken av folkhat åt.

Jag har annars nog sett allt. Man har anklagat judar för ritualmord, sexförbrytelser, för att vilja styra världen, för att ha rasistiska heliga skrifter, för att hata icke judar, för att ha sex med djur och detta, och liknande saker är exakt det som muslimhatarna idag sprider. Ibland är måltavlan ”islam” eller ”muslimerna”. Ibland är det demonisering av islamister eller liknande på ett sätt som drabbar alla muslimer (ungefär som demoniseringen av sionismen används av antisemiter för att komma åt judarna).

Men det kommer vi till. Nu är det folkmordsförnekande vi ska titta på.

Folkmordsförnekande är inget unikt för muslim- eller judehatare. Många turkar (och andra) förnekar folkmordet på armenier. Kurderna är utsatta för förnekare som förnekar olika folkmord mot dem. Olika folkmord som Sovjet gjorde mot olika folkgrupper förnekas. Dessutom finns det faktiskt en hel del förnekelse kring det folkmord som slaveriet utgjorde (både den arabiska och den europeiska slavhandeln), och folkmorden på indianerna i Amerika.

Ett mer bortglömt exempel på folkmordsförnekele är  det de homosexuella och funktionshindrade utsattes för i Europa fram tills 80-talet. Det dröjde till 80-talet tills massmordet på funktionshindrade i nazityskland erkändes som ett massmord, en Förintelse. Och det var först då de homosexuella fick rätt till ersättning. Samma med romerna. Successivt mellan 60-talet och 90-talet (!) erkände man att även de drabbats av Förintelsen. Att man förnekade Förintelsen och massmorden av funktionshindrade, homosexuella och romer under så lång tid efter andra världskriget berodde givetvis bara på rasism och fördomar.

Det mest kända exemplet av förnekelse av folkmord idag är givetvis Förintelsen av judar. Där är det skrämmande att se hur förintelseförnekelse vinner terräng i radikala islamistkretsar över hela världen, t.ex. hos Hamas och i Iran. Ingen med insyn i hur Hamas och Iran (som utvecklar kärnvapen) betraktar judar borde ha förståelse för att Israels ledarskap är en aning oroade.

Det jag lite kort ska visa är att numera finns det ett folkmordsförnekande bland muslimhatarna också. Där är det rasismen och folkmorden mot muslimerna på Balkan man pratar om, och förnekar. Låt oss kika närmare på detta.

”Förintelselägren existerade inte”:

Som vi såg i Sweden Confidential idag förnekar en del muslimhatare att de fånglägerna fanns i Bosnien, eftersom det var muslimer som satt i de fånglägren.

Det var muslimernas eget fel

Det här är en variant av den klassiska antisemitiska lögnen att ”sionisterna framkallade förintelsen” eller att ”sionisterna vile ha antisemitism” (som t.ex. Ingmar Karlsson sprider idag.). Fast enligt denna myten, som t.ex. Pamela Geller sprider, ville de bosniska muslimerna ha folkmord för att det tjänade deras syfte.

Det skedde ingen förintelse

Precis som med förintelseförnekandet kring judarna sprider man myten att förintelsen inte skedde alls. Eller att det var färre än man hittills ansett. Precis som en del revisionister hävdar att det inte var 6,5 miljoner judar som förintades, utan färre, anser en del muslimhatare att det ”bara” var några hundra som mördades. Förintelseartimetik brukar man kalla detta då det handlar om Förintelsen av judar.

Pamela Geller, som leder SION och försöket att bygga en internationell antimuslimsk koalition sprider denna lögn. Som vi kan se här:

Gates of Wienna, Breiviks älsklings blogg, sprider detta. På Jihadwatch kan vi läsa en hel del om detta. T.ex. här och här. Jihadwatch’s Robert Spencer citerar t.ex. Caleb Posner:

After 14 years of investigating events that took place in Srebrenica in 1995 I can attest there was no genocide over Muslims in that enclave — the myth about the massacre of Muslims was invented by the late Bosnian Muslim war leader Alija Izetbegović and then-U.S. president Bill Clinton.”

Även Breivik sprider myter om muslimerna och kriget i Bosnien, och spelar ner folkmordet på muslimerna, i sitt manifest.

Fast de artiklar Breivik citerar, och hans egna ord, om Bosnien, påminner mer om hur antisemiter förnekar Israels rätt att existera. Ungefär med samma retorik hävdar Breivik att muslimer egentligen inte ha rätt att vara i Bosnien som antisemiter hävdar att judar inte har rätt att vara i Israel. Men detta kan vi återkomma till i en senare artikel.

Etc etc

Så här kan man fortsätta länge. Jag lär återkomma till detta ämne igen. Jag rekommenderar till sist en bra artikel i Jewish Chronicle som kommer till samma slutsats som jag.

The crimes of which Karadzic and Mladic now stand accused at The Hague are a catalogue of barbarism: mass murder, ethnic expulsion and rape. These include the siege of Sarajevo, which killed more than 10,000, and the genocide of 8,000 Muslim men and boys at Srebrenica…

To paraphrase the late Christopher Hitchens: it’s impossible to eat enough in order to vomit enough on reading such material. The Muslim populations of Bosnia and Kosovo bear as much relation to al-Qaeda as the Archbishop of Canterbury does to the snake-handling sects of Appalachia. Milosevic’s victims should be remembered. The truth about their fate should be defended.

Konsekvent antirasism och konsekvent rättighetskamp

Tyvärr funkar vi människor ofta så att vi lättast ser orättvisor, fördomar och rasism när det drabbar en grupp som står nära oss. Drabbar fördomarna en grupp som står längre bort från oss, eller till och med gör något som vi personligen ogillar eller rynkar på näsan åt så engagerar vi oss inte lika mycket. Konsekvent antirasism handlar om att vi står upp mot orättvisor. vilken grupp som än drabbas av rasism Det begreppet har Alex Bengtsson och Daniel Poohl från Expo myntat. Det begreppet gillar jag även om jag vill ta frågan ett steg längre och peka på behovet av en konsekvent rättighetskamp.

Visst en människa kan inte göra allt. Alla har vi vissa hjärtefrågor. En del engagerar sig mer för judiska frågor, andra för muslimska, en tredje för HBT-frågor och en fjärde är frimärkssamlare. Men om vi inte reagerar när fördomar sprids om grupper av människor runt omkring oss, oavsett mot vem det riktas, så är vi kanske inte så konsekventa.

Det är negativa generaliseringar det oftast handlar om när fördomar sprids. Man tar nåt som enstaka individer i en grupp tycker eller gör och påstår att ALLA individer i gruppen ÄR som, eller GÖR som, mindertalet. I många fall är negativa generaliseringar också kopplade till demoniseringar. Att sprida lögner som är så stora att en hel grupp drabbas.

Jag själv har därför bestämt mig för att var nolltolerant. Därför reagerar jag när någon generaliserar om män, eller om ”vita” eller om ”europeer” eller heterosexuella eller medelålders, eller vad man än generaliserar negativt om. Konsekvens betyder KONSEKVENS! Därför ogillar jag när någon säger ”de vita förtrycker…”.

Negativ generalisering betyder att man inte ser de enskilda individernas situation, bara gruppen. ”Vita förtrycker” exkluderar vita som kanske förtryckts mycket mer än de ”icke vita” som man säger har förtryckts av ”vita”...

Ett exempel. Bristen på konsekvens är ibland tragisk. Jag är inne på både pro-judiska och pro-muslimska samtalsgrupper på Facebook. Det tragiska är att i båda formerna av grupperna förekommer generaliseringar och retorik som om det hade drabbat den egna gruppen, hade man kallat det ”antisemitism” eller ”islamofobi”. Men nu riktas det mot ”israeler”, judar eller ”sionister”, araber, islamister, muslimer eller palestinier, dvs DEN ANDRA GRUPPEN, som står längre bort än den egna, och då anses det inte lika allvarligt.

Konsekvent antirasism är empatisk antirasism. Det betyder att man kan leva sig in i hur en annan grupp har det så mycket att man ser att en retorik som drabbar den andra gruppen hade varit kränkande om det drabbat den egna gruppen, därför protesterar man å den andra gruppens vägnar!

Empati. Att se att en person i en annan grupp kan ha samma känslor och tankar som man själv, eller folk nära en i den egna gruppen, har.

Vill du leva ditt eget liv, fira jul som du vill, äta vad du vill, klä dig som du vill, ha sex som du vill? Kan du då tänka dig att andra människor, kanske som tillhör andra religioner eller andra kulturer, eller med andra läggningar, vill kunna göra samma sak, så länge de inte skadar andra runt omkring dem?

Konsekvent rättighetskamp går ett steg vidare. Att drivas av åsikten att människor ska vara fria att leva sina egna liv. Vi är inte riktigt där ännu. Men tänk dig nåt som du anser vara väldigt fel. Nudism, sadomasochism, böner i kyrka eller moské, att en vuxen bär burka eller niqab, rätten att klä sig som en punkare, rätten att klä sig ”icke sexuellt”, eller rätten att klä sig utmanande.

Vill du trygga och försvara din rätt att klä dig sexuellt utmanande, att röka marijuana, eller att hålla på med BDSM gör du det bäst genom att försvara rätten för vuxna människor att vara religiösa, eller att klä sig i burka eller niqab om man vill det. Vill du, som muslim, trygga rätten att bygga moskéer, be eller att få bära din hijab eller niqab, ska du stå upp för kvinnors och mäns rätt att vara spela på sin sexualitet, eller ha sex som de vill.

Visst förstår jag att inte alla kan göra allt. Men ibland försvarar man bäst sina egna rättigheter genom konsekvent rättighetstänkande. Feminister skulle må bra av att kräva att kvinnor släpper delar av den makt de har över barnen, och män, speciellt om de heter per Ström, skulle må jäkligt bra av att stå upp mot sexualiseringen av kvinnor och det våld som drabbar kvinnor, som ofta män utför!

Rätten för kvinnor att omforma sin egen kropp, banta, skaffa silikontuttar och raka av sig allt hår på kroppen (utom håret på huvudet kanske) kan för många verka vara något som inte hänger ihop med rätten att få vara sig själv med kurvor och kulmage, att få slippa tuttfixering, att kunna visa orakade armhålor utan att folk skrattar. Men de bägge sakerna hänger ihop. Mycket mer än vad båda sidor i debatten om tuttförstoring eller kroppshår ofta någonsin anar.

Konsekvent antirasism är ett av de viktigaste begrepp som myntats hittills detta sekel. Konsekvent rättighetstänkande tror jag är en logisk fortsättning på detta.

En artikel från 1930-talet som jag läste i en judisk tidning, har berört mig en hel del. Det är en artikel som bemötte nazisten Joseph Goebbels tal där han sa att ”judarna är inte människor”. I den artikeln säger de att det är lika fel att säga att ”judar är inte människor” som att enbart se judar ”som människor”. Alla människor har rätt till de grupptillhörigheter som de säger sig tillhöra, skrev de. ”Vi är alltså ”både judar och människor”…

Tänkvärt, mycket tänkvärt…

SION och EDL: ”Tempelriddare” som vill befria ett Europa som ockuperats av ”nazister”

Pamela Geller från SION, världsalliansen mot muslimer och islam, som hade en 48 timmars konferens, och sin första demonstration, i Stockholm i lördags, har skrivit om varför de var i Sverige. De var här för att förbereda den stora konferens de sa hålla den 11 september i New York och för att skapa en styrgrupp för det dagliga arbetet i SION.  Demonstrationen fanns till för att sammansvetsa dem och var något de kan visa upp utåt.

Det är alltså värt att återigen upprepa att EDL är en del av SION men att det var SION som arrangerade demonstrationen. Det var inga nazister och det var inte EDL som så många motdemonstranter fick för sig.

Varför är detta viktigt? Jo, för att detta är folk som tänker som Breivik. De lånar i och för sig nazistiska stereotyper i sitt hat mot muslimer, men de kallar sig antinazister. På allvar menar dessa att Europa är ockuperat av nya nazister (muslimerna) och deras Quislingar (främst Socialdemokraterna och liberalerna) och att de driver ett heligt krig mot denna ockupation. Detta är ingen nazism. De svenska nazisterna befann sig i Bollnäs och spred hat om invandrares våldtäkter i helgen och skulle inte närmat sig en demonstration med en israelflagga.

Läs gärna min artikel om hur man känner igen en ”breivikare”, dvs en som tänker exakt som Breivik.

Kika gärna också på dessa två foton som publicerats av Geller. Som ni ser användes tempelriddar-metaforer i helgens demonstration. EDL:s flagga visar ett tempelriddar kors (samma som Breivik använde) och det står ”I detta tecken ska ni segra” på latin på det som syns vid bilden på Geller. Ni som läst Arnböckerna känner igen det: det var vad han ristade in i sitt tempelriddarsvärd. Det var ett av tempelriddarnas viktigaste ordspråk. Dessutom heter organisationen SION och Tempelriddarna använde det ordet också i sin retorik. De var Sions försvarare. De som skulle försvara Jerusalem och Europa mot ”barbarerna”.

Det här är ett gäng som på allvar jämför sig med tempelriddare och motståndskämpar under andra världskriget. Vi andra är quislingarna, medlöparna och muslimerna är nazisterna som vill skapa Eurabia. De må påstå att de är mot mord och våld, men tänk er själv. Anser man att Europa är ockuperat av nazister är steget nog ganska kort till att använda våld.

Skulle du varit beredd att använda våld om du levt i ett ockuperat Europa 1943?

För övrigt ansåg den svenska SDL killen Isak Nygren att aktiva i EXPO är att anses som landsförrädare som bör avrättas. Sådana ”aktivister” tycker de om i SION… tydligen.

Här är bilderna på tempelriddarmystiken SION använder sig av.

Förfalskat citat av Winston Churchill om ”antifascister” valsar runt!

Det hävdas ofta att Winston Churchill ska ha sagt att ”morgondagens fascister är antifascisterna”. Detta är lite lustigt eftersom han själv stod upp mot fascismen och nazismen. (Ja, förutom då han i av maktpolitiska skäl ansåg att det brittiska imperiet borde alliera sig med Italien, en mindre smickrande del av hans liv o gärning.)

Men nu var det själva citatet. Vi som har sökt på denna fras i Churchills samlade och i Google books vet att nåt sånt citat inte går att hitta. Bloggen Stand up to hate har forskat i citatets ursprung och kommit fram till detta:

There is no record of Winston Churchill ever saying this.

And the Winston Churchill society when asked if he had said it, replied by stating.

“There was absolutely no evidence anywhere of him ever saying it and so, therefore, he didn’t say it.”

So if he didn’t say it who did or where did it come from?

Well it appears that this saying has it’s origin in 1930’s America, from Huey Long a populist politician from the state of Louisiana.

And what he actually said is along the lines of.

When Fascism comes to America, it will (be in the name of/come under the guise of/be called) anti-Fascism!”

But even this is merely an adaptation of an earlier item that related to this.

Understand, that when both the saying and the earlier news item were constructed, used and printed. The world had no knowledge of the true danger of fascism. It was before WW2, it was before the Holocaust, and it was before the world woke up to the horrors of its political ideology.

And it appears that this saying was adapted from an earlier news item that caused a stir.

The fact is that both the quote and the news item are referring to false patriotism. They were stating that when fascism arrived in America or anywhere it will come under the disguise of people claiming to be patriotic to their country.

False flag wavers as we call them today.

But the ignorant far right like the BNP have taken this saying, claimed it was by Winston Churchill and use it to attack people who challenge them.

When in fact the saying and origin of the item relates to them and their kind.

As they are the false flag wavers who hide their fascist leanings with a so called nationalist patriotism that has nothing to do with being British.

I shall use the first paragraph from where this saying originated to emphasis my point.

When and if fascism comes to America it will not be labelled “Made in Germany”, it will not be marked with a swastika, it will not even be called fascism. It will of course be called “Americanism”.

The anti-Fascism movement as such at that time did not exist. There was no need for it as there was no serious fascist movement in the USA.

Huey Long was warning about false flag waving traitors, who claim to be patriotic but are in truth the most un-democratic people in our society.

As their democratic falsehoods are built on prejudice, hate and superiority over others.

And this is the truth of this saying, and it has as much validity now as it did back then.

Because in the 21st century that original news item that appears to have given birth to this saying would now read.

When and if fascism comes to Britain it will not be labelled “Made in Germany”, it will not be marked with a swastika, it will not even be called fascism.

It will of course be called “BNP / EDL patriotism”.

Torbjörn Jerlerup svarar Ingmar Karlsson om plagiat och förfalskningar

Denna artikel har publicerats i Frihetssmedjan.

Det här är historien om hur en av Sveriges mest respekterade författare arbetar: Ingmar Karlsson, fd diplomat, numera ”expert på Mellanöstern, knuten till Lunds universitet. För några veckor visade jag att han hade använt ett grovt förfalskat citat av sionisten Herzl, som används av antisemiter, i sin senaste bok, ”Bruden är vacker men har redan en man”. Ingmar svarade på min artikel den 26 juli med att säga att citaten han använt garanterat var äkta. I denna artikel kommer jag att visa att Ingmar har fel eller ljuger: citatet av Herzl är falskt. Inte nog med det: andra citat i boken är också falska. 

Ingmar Karlssons bok om sionismen bemötts väl av många. Folk har föreslagit att den borde användas i undervisningen. DN:s Per Jönsson recenserade den och beskrev den som ”ett gediget och välbalanserat bidrag” till debatten.  Detta trots att boken inte har källhänvisningar alls och är skrämmande ensidig i sin syn på sionismen.

Dessutom radas en rad citat upp som borde ha fått fler att reagera. Hur troligt är det att sionismens grundare skrivit att antisemiternas pogromer är något positivt för judar? Hur troligt att Nahum Goldmann, ordföranden för World Zionist Organization, på en världskongress 1958 sagt att han beklagade att antisemitismen minskat i världen?

Lite förmåga till kritiskt tänkande borde det finnas bland Sveriges auktoriteter och bokrecensenter. Speciellt när antisemiter som Ahmed Rami i alla tider påstått exakt detta.

Men det är värre än så. Om man tittar närmare på citaten ser man att citaten är förfalskningar, grova antisemitiska förfalskningar.

Hade Ingmar Karlsson varit student  hade det han skrivit refuserats och han hade avstängts från universitetet. Eventuellt hade han som student polisanmälts för hets mot folkgrupp.

Lögnen om Herzl?

På sidan 263-264 i sin bok påstår Ingmar Karlsson att den sionistiska föregångsfiguren Herzl i sina dagböcker skrivit detta:

“Det är viktigt att judarnas lidanden förvärras. Detta kommer att underlätta förverkligandet av våra planer. Jag har en utmärkt idé. Jag skall förmå antisemiter att likvidera judisk egendom, antisemiterna kommer att hjälpa oss genom att de förstärker förföljelsen och förtrycket av judarna, antisemiterna skall bli våra bästa vänner. På så sätt kommer antisemitismen som är djupt inrotad massornas omedvetna sinnen inte att skada judarna.”

I en tidigare artikel citerade jag en tysk utgåva av Herzls dagbok (1922 års utgåva) och visade att Karlssons citat är falskt.

Ingmar Karlsson svarade på mitt avslöjande med en artikel där han vidhåller att citaten är äkta. Han skrev:

De två första meningarna är mina påhitt hävdar Jerlerup som bara funnit övriga delar av citatet i den första tyska utgåvan av Herzls dagböcker… Om Jerlerup varit noggrann i sin grävande journalistik hade han noterat att denna passus från den 12.6 1895 på sidan 93 inleds med en rad punkter och att det i ett förord till dagboken skrivs att de markerar avsnitt som uteslutits av olika skäl. Denna utgåva är full av sådana utelämnanden men hela texten liksom inledningen av mitt citat finns tillgänglig i senare utgåvor så till exempel på sidan 16 i Diaries Part 1. Dessa tankar återkommer i dagböckerna så t ex på sidan 68 i samma utgåva och framfördes inte bara av Herzl. Ben Gurion skrev ”Ju hårdare lidande desto starkare sionism.”

Ja, klarare än så kan man ju inte uttrycka det. Ingmar menar verkligen att citatet är äkta. Dessutom låter det som han sett källan.

Men återigen brister det med källhänvisningen. Vilken bok hänvisar han till och har han källa för citatet av Ben Gurion?  Jag har frågat men Ingmar Karlsson har inte svarat. Detta skrev jag till honom:

”Om du vill får du ange exakt utgåva av Herzls dagböcker. Även exakt källhänvisning till Ben Gurions citat. Så det inte blir missförstånd framöver.”

Jag fick som sagt inget svar. Inte så konstigt kanske. Låt oss titta närmare på detta citat.

Vi jämför citaten

I brist på källhänvisningar (suck!) har jag tvingats försöka hitta rätt bok.

Den utgåva av Herzls dagböcker som allmänt anses vara den kompletta är 1960 års utgåva ( The complete diaries of  Theodor Herzl. Vol. 1 / edited by Raphael Patai ; translated by Harry Zohn ). problemet är att om man kikar i den på sidan 16 och 98 hittar man inte citatet.  Men om man öppnar sidan 83-84 hittar man det.

Det utelämnade stycket, punkterna som Ingmar pratar om, består av en uppteckning av ”drömmar” (fantasier) som Herzl haft. Jag citerar:

It will, incidentally, spread like wildfire. One of my dreams during the period of uncertainty was to force Alois Lichtenstein, Schönerer or Lueger to a duel.

If I had been shot, a letter left behind by me would have told the world that I fell a victim to to this most unjust movement. Thus my death might at least have improved the heads and hearts of men. But if I had shot my opponent, I wanted to make a magnificent speech before the assize court, first expressing my regrets at ”the death of an honorable man,” like Mores who had stabbed Captain Mayer to death.

Then I would have gone into the Jewish Question, making a powerful, Lassalle- like speech which would have shaken and moved the jury and inspired respect from the court, leading to my acquittal. Thereupon the Jews would have offered to make me a member of parliament. But I would have been obliged to decline that, because I did not want to become a representative of the people over the dead body of a human being. — And now I find that the anti-Semites are fully within their rights.

It would be an excellent idea to call in respectable, accredited anti-Semites as liquidators of property. To the people they would vouch for the fact that we do not wish to bring about the impoverishment of the countries that we leave. At first they must not be given large fees for this; otherwise we shall spoil our instruments and make them despicable as ”stooges  of the Jews.

Later their fees will increase, and in the end we shall have only Gentile officials in the countries from which we have emigrated. The anti-Semites will become our most dependable friends, the anti-Semitic countries our allies.

Låt oss jämföra.Först Ingmars översättning av Herzls citat:

”Det är viktigt att judarnas lidanden förvärras. Detta kommer att underlätta förverkligandet av våra planer. Jag har en utmärkt ide. Jag skall få antisemiter att likvidera judisk egendom, antisemiterna kommer att hjälpa oss genom att de förstärker förföljelsen och förtrycket av judarna, antisemiterna skall bli våra bästa vänner. På så sätt kommer antisemitismen som är djupt inrotad i massornas omedvetna sinne inte att skada judarna.”

Sen originalet i min översättning:

[Herzl beskriver sin dröm och en rättegång han stod inför i drömmen, efter en duell mot en antisemit.] Sen skulle jag ha kommit in på den judiska frågan och hållit ett mäktigt tal, i Lassalles anda, som skulle ha skakat och rört juryn och fått domstolen att fria mig. Därefter skulle judarna ha erbjudit mig att bli medlem av riksdagen. Men det skulle jag ha sagt nej till, eftersom jag inte skulle vilja representera ett folk genom en människas död. – och nu har jag funnit att antisemiterna är i sin fulla rätt.

Det vore en utmärkt idé att anlita respekterade och ackrediterade antisemiter som förmögenhetslikvidatorer. De skulle inför folket vara våra garanter för att vi inte vill åstadkomma någon utarmning av de länder som vi lämnar. Till en början kan de inte få någon riklig betalning för det, annars fördärvar vi våra verktyg, gör dem föraktliga som ”judelakejer”.Senare kommer deras arvoden att växa och till slut kommer vi endast att ha kristna tjänstemän i de länder vi lämnar. Antisemiterna blir våra pålitligaste vänner, de antisemitiska länderna blir våra förbundna. Vi vill kunna resa iväg som aktade människor.

För den som vill se fotobevis kan ni kika här.För den som vill se fotobevis kan ni kika här.

(Via google kan ni se att dessa foton inte är manipulerade.)

Därmed anser jag det vara bevisat att Herzl-citatet är falskt och att Ingmar antingen ljög i sitt svar till mig, eller använder förfalskade källor. (Om Ingmar menar att 1960 års utgåva är förfalskad är det upp till honom att bevisa det.)

Det är inte bara Ingmar Karlsson som använder detta citat. Citatet cirkulerar över hela världen på antimsemitiska hemsidor och sägs bevisa att judarna ligger bakom antisemitismen. Den första författare jag spårat som använt det förfalskade citatet är antisemiten Andrew carrington Hitchcock. Han spred det på 90-talet som ett komplement till Sions Vises protokoll.

Det valsar runt i den här formen, på engelska:

“It is essential that the sufferings of Jews.. . become worse. . . this will assist in realization of our plans. . .I have an excellent idea. . . I shall induce anti-Semites to liquidate Jewish wealth. . . The anti-Semites will assist us thereby in that they will strengthen the persecution and oppression of Jews. The anti-Semites shall be our best friends”. (From his Diary, Part I, pp. 16)

Här är ett annat exempel:

Som ni kan se har Ingmar Karlsson alltså inte översatt det äkta citatet utan det förfalskade, så mycket för den källkritiken. Det är därför t.ex. orden ”hjälpa oss genom att de förstärker förföljelsen och förtrycket av judarna” klippts in i mitten av citatet för att utmåla Herzl som ond. Som ni redan sett finns inte det i originalet.

Det äkta citatet används ganska mycket i litteraturen. Den som vill se hur en forskare ser på det kan läsa detta stycke av Isaiah Friedman.

Men det tar inte slut med det. På samma sida som det falska Herzl-citatet hittar vi nämligen ytterligare ett förfalskat citat.

Ett läskigt Nahum Goldmann citat

Direkt efter citatet av Herzl kommer ytterligare ett citat, av Nahum Goldmann. Det används också bland antisemiter (ett exempel här)  och sägs bevisa samma sak som Herzl-citatet: att judar försöker framkalla antisemitism.

Låt oss titta närmare på det. Så här använder Karlsson citatet:

Den nuvarande minskningen av öppen antisemitism kan utgöra en fara för judarnas överlevnad … Judar är nu nästan överallt jämställda medborgare, såväl politiskt som ekonomiskt. Antisemitismens försvinnande i dess klassiska mening har, allt under det att detta varit välsignelsebringande för de judiska samfundens politiska och ekonomiska situation, haft en mycket negativ inverkan på vårt inre liv.

Det låter läskigt, eller hur?! Men hur ser citatet verkligen ut? Genom en Kanadensisk hemsida för landets kulturella minoriteter kan man läsa talet i sin helhet. (Ladda hem talet här: 1,2,3,4,5) Detta är talet, enligt Canadian Jewish Review, December 5, 1958:

[sid 14] At the same time Jews are enjoying equality of rights in nearly all countries and, although it is not always fully implemented, the Jewish situation from this point of view is better than it was in any other period of the past. Jews, nearly everywhere, are equal citizens, ‘both politically and economically. [—]

[sid 15] These special instances of anti-Semitism apart, I should like to repeat that in today’s overall Jewish situation anti-Semitism is no longer a decisive factor. One can only hope that this will remain so for the future. [—]

[sid16] The disappearance of the external danger to our survival, of anti-Semitism in its classic meaning has had most beneficial consequences for the political and material situation of the Jewish communities, but a very negative effect on our internal life. The great challenge to our existence which has brought forward great defensive and constructive forces in our people has been reduced to very insignificant forms compared with previous periods. The disappearance of challenges is always a danger to peoples and communities, especially to a people like ours which, for centuries, has been educated to react to threats, to overcome dangers. Our people knows how to behave heroically in bad times, but has not yet learnt to live creatively in good times. The disappearance of the brutal form of anti-Semitism and the political and economic well-being of most Jewish Communities has initiated a system of anonymous disintegration and assimilation which has endangered the basis of our existence in the Diaspora… [—]

[sid 60] In the past, Jewish activities centred primarily on two problems: fighting anti-Semitism; and dealing with Jewish poverty. Both problems are today no longer decisive. Anti-Semitism has become a minor factor in our lift, and Jewish poverty is no longer substantial. [—]

[sid 61] No state has the right to ask its minorities to give up their specific character. This cannot be the price to be paid for equality of individual rights. The famous slogan of the French Revolution: ”All rights for the Jews as human beings, but no rights for them as Jews”, if well understood, is practically a complete denial of equality, otherwise our emancipation may become identical with our disappearance.

Ingmar har här troligen citerat den engelska version av citatet, som cirkulerar på internet och som lär härröra från New York Times. Så här brukar man se det:

On the question of assimilation, Dr. Nahum Goldmann, President of the World Zionist Organization, in a speech he delivered on July 23, 1958 at the opening of the World Jewish Congress in Geneva, Switzerland, is reported by The New York Times to have warned world Jewry that ”a current decline of overt anti-Semitism might constitute a new danger to Jewish survival . . . Jews nearly everywhere are equal citizens, both politically and economically”, Goldmann said. ”However”, he asserted, ”the disappearance of anti-Semitism in its classical meaning, while beneficial to the political and material situation of Jewish communities, has had a very negative effect on our internal life…

Jämför man med originalet ser man att citatet ett hopkok från olika delar av talet. Den som för första gången klistrade ihop citatet har blandat friskt mellan delarna av citatet.

Nahum Goldmanns tal är ett passionerat tal om lidandets mening. Att människor som utsätts för lidanden kan vända lidandet och prövningarna till något positivt. Det är en varning att nu när äntligen antisemitismen minskar måste judarna hitta nya sätt att skapa på än att reagera på det negativa, annars står judarna inför nya, hittills okända, hot.

Hur man kan utläsa ett försvar av antisemitismen i det vet jag inte. Då måste man nog vara bra negativt inställd till sionister och judar. Och återigen. Om judisk media ljuger och har publicerat ett falskt tal, så ligger bevisbördan nu hos Ingmar att bevisa detta!

Och nu: Ben Gurion

I sitt svar till mig lägger Ingmar Karlsson fram ett tredje citat från en tredje person i denna plagiatsoppa: Ben Gurion.

Dessa tankar återkommer i dagböckerna så t ex på sidan 68 i samma utgåva och framfördes inte bara av Herzl. Ben Gurion skrev ”Ju hårdare lidande desto starkare sionism.”

Karlsson använder detta citat i sin bok också. Källan var svårare att hitta. Efter att ha använt uteslutningsmetoden kunde jag konstatera att den enda möjliga källan till detta citat, som också cirkulerar på nätet bland antisemiter, måste vara en intervju i Time med David Ben Gurion, Israels första  premiärminister, den 16/8 1948.

His voice took on a deeper tone.

”Suffering makes a people greater, and we have suffered much. We had a message to give the world, but we were overwhelmed, and the message was cut off in the middle. In time there will be millions of us – becoming stronger and stronger – and we will complete the message.

”What is the message?” the reporter asked.

”Our policy must be the unity of the human race. The world is divided into two blocs. We consider that the United Nations is a Jewish ideal.

Så läskigt var det citatet!

Precis som med alla andra länder går det att hitta alla möjliga citat, bra, dåliga, löjliga, och vettiga, vanvettiga och briljanta som de ledande politikerna sagt. I Israels fall finns det en hel del citat om kolonialism, projektet att bygga en judisk stat kallades länge ”koloniseringen av Palestina”, som man kan lyfta fram, om man nu vill diskutera sånt som de flesta idag skulle se som mindre bra.

Sådana citat finns av Ben Gurion, liksom av Nahum Goldmann.

Antisemitism handlar om något annat. Antisemitiska citat kan t.ex. handla om att utmåla judarna, eller sionisterna, som konspiratörer som styr hela världen eller försöker styra världen. I Denna artikel har vi sett en annan form av antisemitiska citat.

Sådana citat fyller internets olika hatsajter just nu. Ben Gurion-citatet tillhör dessa antisemitiska citat.

Nu låter jag tråkig men jag måste upprepa. Om Time- intervjun inte är källan, eller om Time förfalskat citatet,vill jag att Ingmar visar det äkta citatet. Med exakt källhänvisning och inget flum.

Chaim Weizmann…

Jag skulle kunna fortsätta så här länge. Jag har bara skrapat på ytan.

Frågetecknen är många kring citaten i boken. Bara ett exempel till som visar att Ingmar Karlsson även friserar citat (eller använder manipulerade citat) om koloniseringen av Palestina.

Karlsson nämner i boken ett citat av Chaim Weizmann från 1919 som går ut på att han vill att Palestina ska bli lika judiskt som england är engelskt.

Andemeningen är givetvis att förmedla intrycket att Weizmann, som var talesperson för projektet att bygga en judisk stat (vid förhandlingarna med britterna runt 1919) var en galning som ville etniskt rensa hela Palestina.

Det citatet har redan andra skrivit om och avslöjat. Det cirkulerar i många olika versioner på nätet. Det existerar i många versioner, beroende på att Weizmann ofta använde denna liknelse om england och det kommande judiska hemmet i Palestina i sina tal. Men i alla versioner jag sett, såväl de interna citaten bland sionisterna och i de tal han höll för offentligheten, säger han att arabernas rättigheter alltid ska skyddas.

Weizmann beskriver t.ex. i sin självbiografi (Chaim Weizmann – Trial and Error sidan 305) det så här:

I defined the Jewish national home to mean the creation of an administration which would arise out of the national conditions of the country — always safeguarding the interests of non-Jews of the country — with the hope that by Jewish immigration Palestine would ultimately become as Jewish as England is English.

Om man vill se en samtida artikel om hans syn på saken kan man se Judische Rundschau oktober 1919 (nr 72, via http://www.compactmemory.de )

”Att göra Palestina så judiskt som möjligt på kortast möjliga tid… utan att därmed störa de arabiska intressena”… (1919)

Faktum är att så här resonerade sionisterna från tiden efter första världskriget, när britterna och NF deklarerade att Palestina skulle bli ett judiskt hem. Jag har sett uttalanden i stil med att ”vi struntar helt i arabiska intressen” men då är det alltid någon brittisk, icke judisk, kolonialherre säger så.

I Judische Rundschau nr 66 1919 hittar vi ytterligare ett exempel på hur Weizmann resonerade. Denna gången internt för sionisterna i London.

”Arabiska ska bli officiellt språk… lagboken ges ut på arabiska”… ”Arabers rättigheter ska respekteras…” (1919)

Det kan hända att man tycker att Weizmanns ord var falska och tomt svammel. Det har man friheten att tycka. Men en ”auktoritet” som respekteras högt i universitetsmiljöer ska veta bättre än att ta delar av ett citat, och utelämna andra delar, och därmed få det att framstå som att en person säger något som denne aldrig sagt.

Hur slarvig får man vara?

Så skulle jag kunna fortsätta. Till och med titeln på Ingmars bok, Bruden är vacker men har redan en man, är falsk , vilket bloggen Elder of Ziyon skrivit om, men det har jag inte skrivit nåt om här. Ni får läsa om det i denna artikel.

Om man läser vidare är det fullt av småfel. En debatt med Balfour som Ingmar skriver har ägt rum i parlamentet i London 1922 (sid 87), är i själva verket ett citat ur ett brev 1919; han påstår om att Bagdadbomberna mot judar 1950 bevisligen planterades av judar, när i själva verket påståendet att det var judar som bombade sina egna är oerhört omstritt, och baseras på antisemitiska arabers utsagor, etc, etc…

Jag skulle kunna skriva mer, men lämnar det för tillfället. Jag lämnar nu över stafettpinnen till andra.

Detta är inte den första författaren i historien som påkommits med falska eller ihopklistrade citat. För några dagar sen kunde vi läsa att en journalist, Jonah Lehrer, förfalskade citat av Bob Dylan och sparkades på grund av det. Lehrer hade gjort med Dylan samma som Karlsson med t.ex. Herzl. Han tog delar av citat och förvred innehållet i citatet till oigenkänlighet. Jag citerar :

I did manage to locate some of the unfootnoted material. Here is Lehrer, again, quoting Dylan on the supposedly chaotic process of writing “Like a Rolling Stone”: “ ‘I don’t think a song like ‘Rolling Stone’ could have been done any other way,’ Dylan insisted. ‘You can’t sit down and write that consciously. … What are you gonna do, chart it out?’ ” But this is actually comprised of two quotes, grafted together from two separate interviews: one conducted in 1984, in which Dylan discusses the process of recording (not writing) the song, and one from 1976, which doesn’t specifically mention “Like a Rolling Stone.”

Att publicera förfalskade antisemitska citat är värre än att publicera förfalsade Dylancitat om hur man skriver sånger. Det anser jag iallafall. Citaten i Karlssons bok kommer nu att valsa omkring, citeras och spridas som äkta i åratal, eftersom Karlsson är en ”auktoritet”.

Ingmar Karlsson har redan tidigare påkommits med plagierade texter i sina böcker. Men detta är snäppet värre.

Eller, vad anser du? Och vad anser Lunds Universitets Centrum för Mellanösternstudier? Vad anser Wahlström och Widstrand som saluför denna bok?

 *******

Denna text har skickats till Ingmar Karlsson, Wahlström och Widstrand,  Lunds Universitets Centrum för Mellanösternstudier (dit Ingmar Karlsson är knuten), ett antal tidnings- och tidskriftsredaktioner, samt Utrikesdepartementet (delfinansiär av Centrum för MÖ-studier).

PS

Kombinera gärna mina avslöjanden med vad vi redan vet om Ingmar Karlssons böcker om kurderna.

Faktafel och bluffmakeri om kurderna

Som framgick av debatten kring hans bok om Kurdistan för några år sen var hans bok full av faktafel och partiska ställningstaganden för Turkiet. Fredrik Malm har skrivit en bra artikel om hans plagierande som rekommenderas.

Vad antirasister kan lära av sopsorterare!

Tyvärr verkar många i antidemon idag inte ha förstått vad counterjihad är. De kallade rasisterna för nazister. Det är ganska olyckligt. Att demonstrationen från dag ett sköt in sig mot EDL och inte arrangören SION, är också olyckligt. Motdemonstranterna trodde alltså att ett gäng nazister ledda av EDL demonstrarade idag när det var folk som i sin retorik gör en stor poäng av att påstå att man är mot antisemitism som möttes i en demonstration som arrangerades av SION.

Varför är detta viktigt. Jo, för att det är A och O att man vet vad man slåss mot och anpassar retoriken och motargumenten efter det.

Även jag är också ofta fly förbannad på rasisterna och vill kalla dem nazister. Men jag lyckas oftast bita mig i tungan. De riktiga nazisterna i Sverige finns, riktar sin retorik mot judar och är ett hot för sig. De befann sig inte på Norra bantorget idag. De skulle aldrig närma sig counterjihad.

Counterjihad, eller ”breivikarna” (för de delar Breiviks världsbild) lånar mycket av nazisternas retorik, men riktar det mot muslimerna, inte judarna. Counterjihad har dessutom inget emot folk med olika hudfärger.

Problemet med att kalla counterjihad ”nazister” är att det är enkelt för counterjihad att ”motbevisa” detta. Det är bara för dem att knuffa fram nån av de många med annan hudfärg än den vita och säga ”de ljuger om oss”.

Det är förbannat viktigt med exakthet, speciellt när man slåss mot hatgrupper.

Speciellt just nu. SION är i Stockholm för att grunda en ”international” mot det som DE kallar den ”nya nazismen”, dvs islam och muslimerna. Den delen av rasisternas aktiviteter i Stockholm denna helg har nästa helt glömts bort i debatten.

Säg gärna att du är mot nazism och counterjihad/breivikarna/muslimhatarna, men snälla, du, bunta inte ihop dem till ett. Visa gärna hur muslimhatare använder nazistisk antisemitisk retorik mot muslimer, men bunta inte ihop retoriken och säg att det inte finns nån skillnad alls.

Lär av sopsorterarna på sopstationer. Stinkande maskrika matrester ska sorteras i en tunna, kemikalier i en annan tunna och bajs i en tredje tunna. Det är sopor allt, men snälla, snälla ni, blanda dem inte!

Ture Nermans bok ”Folkhatet” och massakern i Srebrenica 1995.

Skriver idag i Frihetssmedjan detta: Idag är det 17 år sen massakern i Srebrenica, Bosnien, när 8000 bosniska muslimer slaktades i den värsta enskilda massakern i Europa sen andra världskriget. Alex Bengtsson från Expo har skrivit bra om folkmordet i Srebrenica och i DN finns en artikel om folkmordsförnekarna idag. Men vilka var drivkrafterna bakom folkmordet? 

Folkhatets offer i Srebrenica för 17 år sen.

Vi som följde den politiska debatten då minns hur situationen på Balkan präglades av hat: kroater som hatade muslimer och serber, serber som hatade muslimer och kroater, bosniska muslimer som hatade kroater och serber, och i Sverige sverigedemokrater och andra rasister som hatade alla folken där nere och pratade om att ”asfaltera Balkan”.

Hat är en mäktig drivkraft för människor. Folkhat: hatet mot kulturer, religioner och grupper av människor, är kanske den mest destruktiva form av hat som finns.

Tyvärr funkar vi människor så att det oftast är lättare för oss att reagera mot orättvisor som begås mot den egna gruppen, men att lägga märke till det då samma orättvisor begår mot folk som inte står lika nära, är ofta inte lika lätt, och ännu färre reagerar mot det. Att se, och reagera mot, orättvisor som begås mot grupper man själv inte gillar, eller som är ens politiska motståndare, är givetvis ännu svårare.

Ture Nerman, som under andra världskriget drev den antinazistiska och antisovjetiska tidningen ”Trots Allt”, reagerade tidigt mot det politiska hatet. 1918, på den tiden han var socialist och ung, gav han ut en bok om ”Folkhatet” som är nästan helt bortglömd idag. Men det är en viktig bok, med slutsatser om det förrödande folkhatet som formade mycket av hans liv och hans kommande avståndstagande till kommunismen, samt hans motstånd mot nazismen.

Boken handlar om den politiska krigspropagandan under det första världskriget. Den visar hur tyskarna spred hat om de allierade som kollektiv och de allierade hat mot tyskarna som kollektiv. Den visar dessutom hur detta hat har sin grund i demonisering av fienden och i negativa generaliseringar om fienden.

I propagandan spreds kollektiva demoniseringar om den ”onda tysken” om ”pedofila ryssar”, om att alla ”fransmän vill våldta”… Dessa stereotyper eggade upp hatet mot fienden i befolkningen.

Folkhatet går igen

I Trots Allt skrev Ture Nerman 1942, mitt under det andra världskrigetm att det är sorgligt att ”ett folk som var utsatt för så mycket rasistiskt hat, som tyskarna, själva valde att ta upp hatets metaforer” och vända hatet mot judarna.

Ja, det är alltid synd. Jag vet… Jag vet inte hur många gånger jag stött på folk ur grupper som ofta utsatts för hat, och med sorg tvingas se att de själva bär hat mot någon annan grupp människor.

Som ett spöke vandrar folkhatet genom historien. Folkhatet sprids från land till land och kontinent till kontinent och från tid till tid. Och hatets metaforer är alltid detsamma.

Unken hatretorik som redan var gammal och unken då babylonierna eller egyptierna bankade in hat i varandras skallar för 5000 år sen, återanvänds än idag. Man pekar ut grupper. Man sprider folkhat.

Babyloniernas kultur är brottslig, babylonierna är barbarer som anser att våldtäkt är rätt, dessutom uppfostras de till att bli ansvarslösa och aggressiva, sa Medern…

Assyriens kultur är brottslig, assyrierna är barbarer som anser att våldtäkt är rätt, dessutom uppfostras de till att bli ansvarslösa och aggressiva, sa Babyloniern…

Phoenicier är giriga, sa Egyptiern…

Judarnas kultur är brottslig, judar är barbarer som anser att våldtäkt är rätt, dessutom uppfostras de till att bli ansvarslösa och aggressiva, sa Phoeniciern…

Grekernas kultur är brottslig, greker är barbarer som anser att våldtäkt är rätt, dessutom uppfostras de till att bli ansvarslösa och aggressiva, sa perserna och judarna…

Alla andras kulturer är brottslig, alla andra är barbarer som anser att våldtäkt är rätt, dessutom uppfostras de till att bli ansvarslösa och aggressiva, sa romaren…

Romarens kultur är brottslig, romare är barbarer som anser att våldtäkt är rätt, dessutom uppfostras de till att bli ansvarslösa och aggressiva, sa den kristne…

De kristnas kultur är brottslig, de kristna är barbarer som anser att våldtäkt är rätt, dessutom uppfostras de till att bli ansvarslösa och aggressiva, sa muslimen…

Judarna är giriga, sa den kristne…

Danskarnas kultur är brottslig, danskar är barbarer som anser att våldtäkt är rätt, dessutom uppfostras de till att bli ansvarslösa och aggressiva, sa svensken…

Svenskarnas kultur är brottslig, svenskar är barbarer som anser att våldtäkt är rätt, dessutom uppfostras de till att bli ansvarslösa och aggressiva, sa dansken…

Skandinavernas kultur är brottslig, svenskar och danskar är barbarer som anser att våldtäkt är rätt, dessutom uppfostras de till att bli ansvarslösa och aggressiva, sa tysken under 30-åriga kriget…

Judarnas kultur är brottslig, judar är barbarer som anser att våldtäkt är rätt, dessutom uppfostras de till att bli ansvarslösa och aggressiva, sa nazisten på 30-talet…

Muslimernas kultur är brottslig, muslimerna är barbarer som anser att våldtäkt är rätt, dessutom uppfostras de till att bli ansvarslösa och aggressiva, som alltför många säger än idag…

Etc, etc…

Vem anses brottslig imorgon? Du?

Man kan tänka sig hur man redan under stenåldern pekade ut folket i den andra grottan och sa: ”deras kultur är brottslig, deär barbarer som anser att våldtäkt är rätt, dessutom uppfostras de till att bli ansvarslösa och aggressiva”…

Folkhat föder folkhat som föder folkhat. Och alltid dessa förbannade negativa generaliseringar om andra grupper.

Jag har lagt ut Ture Nermans bok Folkhatet på Scribd: Ni kan läsa eller ladda hem den här! Det är en viktig bok, av en fin och modig människa: Ture Nerman.

Till sist. Nermans dikt om kärleken. Vilka visor om kärleken kom aldrig på pränt efter folkmordet i Bosnien, och efter åren av krig, uppeggat av det ömsesidiga folkhatet där?

Den vackraste visan om kärleken

Text: Ture Nerman, 1916
Musik: Lille Bror Söderlundh, 1939

Den vackraste visan om kärleken
kom aldrig på pränt.
Den blev kvar i en dröm på Montmartre
hos en fattig parisstudent.

Den skulle ha lyst över länderna
och bringat en vår på knä,
och en värld skulle tryckt till sitt hjärta
en ny, en ny Musset.

Han skulle ha vandrat längs kajerna
med en blåögd liten Lucile
och diktat violer och kyssar
nu en natt i april.

Men den vackraste visan om kärleken
kom aldrig på pränt.
Den begrovs i en massgrav i Flandern
med en fattig parisstudent.

Varför jag är MOT ett förbud av omskärelse.

Personligen är jag mot omskärelse av barn. Men politiskt sett väldigt mycket mot ett förbud av omskärelser på barn. Hur har jag kommit fram till detta? Jo, på många sätt. Dels för att frågan om rätten till kultur och religion kolliderar med rätten att slippa kroppslig åverkan hos barn, nåt jag skrivit om innan. Men den viktigaste orsaken till att jag ogillar förbudmot omskärelse är en annan: nämligen att jag är inkonsekvent och ologisk i min syn på kulturellt betingade operationer av barn. Jag ska lite kort förklara det.

Jag är personligen mot omskärelse, men jag är för att man ska kunna operera barn med utåtstående öron eller harmynthet, även utan medicinsk anledning och jag är för tandställningar på barn. Jag är för dessa sistnämnda operationer även då skälet är rent estetiskt.

Detta som är inkonsekvent av mig, det vet jag, eftersom skälet till alla operationerna är kulturella. Därför ropar jag inte på förbud mot omskärelser, tvärtom.

Ibland är det bättre att stanna upp och tänka till, än att vara snar att ropa högt på förbud.

Man kan säga att pojkar omskärs av judar och muslimer för att för att markera att de tillhör en kultur och en religion, ett normsystem. Många ogillar omskärelse av den orsaken. ”Fysiska ingrepp ‘bara’ på grund av att en gud sagt nåt i nån dammig bok”… Men hur är det i Sverige? Även vi opererar faktiskt barn här i Sverige för att de ska passa in i ett normsystem, för att de ska se ut som normen, VÅR svenska norm. Judar opererar alla pojkar, vi opererar de som avviker från den kulturella normen genom t.ex. utstående öron.

”Jamen, det måste vi, tänk på det stackars barnets självkänsla, och hur det kan bli mobbat”, kanske du tänker. Just det, exakt, säger jag! Ser du vad du själv just sa? Kulturella normer och mönster. Att avvika leder till att personen som avviker blir betraktad som… *trumvirvel* avvikande, och det kan skada barnets självkänsla, genom att det känner sig… jo, just det: avvikande.

Som bekant lever vi en kultur som inte alltid är speciellt tolerant mot avvikande beteende eller avvikande utseende.

Det finns barn som omskärs av medicinska orsaker, samma med barn som man opererar bort harmynthet eller utåtstående öron på. Där är det givetvis ingen tveksamhet att det behövs. Men hur ska vi göra med operationer av estetiska skäl, för att barn ska anpassas till en norm och slippa mobbas?

Ni ser: saken är inte lätt!

Faktum är att orsaken till många operationer av barns utseende är kulturell. I fallet med de utstående öronen är den nästan enbart kulturell. Men VI ser oftast inte detta som konstigt. VI i vår svenska, europeiska kultur.

Om du vill veta hur en judisk eller muslimsk förälder tänker som vill omskära sin lilla son, ska ni fundera över hur ni själva tänker om de exemplen på kulturella ingrepp jag angett här.

En judisk mamma eller en muslimsk pappa blir lika upprörd av att höra att de misshandlar sitt barn på grund av omskärelse som du skulle bli av att höra att du misshandlar ditt bara för att du sätter in tandställning av etstetiska skäl. (Eller för att det KAN bli problem senare i livet. Som bekant KAN man få problem med för trång förhud också senare i livet så argumentet är detsamma.)

Jag pekar på detta så att de som vill fundera på saken kan göra det. Detta är ingen enkel sak. Detta är INTE svart och vitt. Folks/barns rätt till kulturell och religiös integritet kolliderar med barns rätt till kroppslig integritet. Ska vi förbjuda operationer mot harmynthet av icke medicinska skäl på omyndiga, eftersom det bara är kulturella fördomar om utseende som ligger bakom? Eller utstående öron? Eller missformade näsor? Eller utstående tänder?

Vi kan inte bli av med allt som vi anser vara fördomar genom förbud. Inte heller folks kulturellt rotade vanor…

Jag är extra noga med detta själv. Jag ogillar omskärelse MYCKET personligen men GILLAR operationer mot t.ex. utstående öron. Nånstans inom mig ser jag det ologiska o paradoxala med detta. När man gör det är det dags att stanna upp och fundera, inte bara ropa på förbud. Speciellt om man håller på med politik.

Mobbning, dialekter och en rasism utan namn…

I helgen har jag funderat en del över vad jag själv utsatts för för fördomar. Främst då bemötandet jag fick som barn när jag pratade skånska i skolan. Efter mycket funderande inser jag att jag utsatts för något som jag inte vet har ett namn ens. Vad ska man kalla den rasism som består i att man hatar och förlöjligar folk av samma ”hudfärg”, samma ”ras” och ”nation” men som kommer från ett mindre accepterat område av landet?

Alla skåningar ”är” lata, feta och pratar mycket. De ”är” lite dumma men snälla, eller hur?

Trots att vi är många som upplevt denna form av ”rasism”, som fått höra öknamnen ”Lappjävel”, ”snåla smålänning”, ”skånejävel”, ”Kålle och Ada”, så tycks inte detta fenomen ha ett namn? Till och med lärarna har hetsat på skåningar med skånska r och norrlänningar med sin dialekt.

Dessutom tycks nästan inga rapporter och avhandlingar ha skrivits om detta om detta? Varför denna tystnad från vetenskapen?

Jag ska vara ärlig: jag vet inte ens hur vanligt det är nu?

Det verkar som om denna ”rasism” minskat i betydelse och omfattning. Stämmer det? vad anser ni? Hur var det när ni gick i skolan? Hur är det i skolorna och på arbetsplatserna idag? Och hur exakt har detta gått till?

Om man vill stoppa rasismen mot folk från andra länder, i samhället vore det ju jätteintressant att studera hur samhället lyckats minska den form av rasism som riktats mot t.ex. skåningar, om den nu minskat. Det kanske ger en fingervisning om vad vi bör göra politiskt mot all form av rasism.

Det främmande

Jag är intresserad avbemötanden och av den gråzon där rasism och främlingsfientlighet möts. Det är i denna gråzon jag placerar det mesta av den ”rasism” jag själv utsattes för som liten.

I Stockholm gällde detta. Dialekter var ”rastspråk” som barnen endast fritt fick prata på rasterna. Så var det långt in på 60-talet. I undervisningssalarna i Stockholm skulle man prata rikssvenska. Speciellt stockholms R.

Dialekter var förbjudna bland nyhetsuppläsare och hallåor och programledare på TV och bland lärare i skolorna i ”riksvenska” områden (ofta även i icke-riksvenska områden också). Nån gång på 70-talet eller 80-talet ändrades denna ”rasism”. SVT och SR ändradesin policy och tillät dialekter, och skolan införde regler MOT diskriminering pga dialekt.

Det fanns mycket som liknande fördomarna om folk med olika andra dialekter, eller folk från andra landskap.

* Hat och fördomar mot folk från ”felstadsdelar förekommer än idag. I Stockholm, t.ex, existerar fördomar mot folk från rikemansområden och från ”förorterna”. Det har alltid funnits. För 70 år sen var det äppelvikens ”rika” och Södermalms och Gamla Stans befolkning som man hade fördomar mot. Förortsfördomarna idsag har med andra ord inte helt sitt ursprung i rasism utan mer i socioekoniska förhällanden samt isolering att göra.

I min ungdom i Helsingborg var fördomarna mot folk från Bjuv och Mörarp ganska utbredda. I Norrköping kallas väl Finspång ännu för ”Äggskallebyn”… Jag antar att mobbningen minskat, men fördomar existerar ännu.

* Fram till 70-talet och 80-talet var mobbning av vänsterhänta inte ovanligt. I min skola såg jag det så sent som 1980 och 1981 då även lärare mobbade vänsterhänta. Detta tycks ha minskat under de senare åren.

* Rödhåriga kunde också drabbas av fördomar. Jag såg mycket sånt när jag var yngre.

* ”Glasögonormar” och folk som hörde dåligt mötte också mycket fördomar och hat. Dessa former av fördoma verkar också ha mildrats ganska mycket de senare åren men förekommer ännu mot barn med hörapparat.

* Klasshat. Klasshatet, ”rasismen” som drabbar folk av en klass, går åt båda hållen. I min barndoms Höganäs fanns en ”rasism” från Höganäsares sida mot folk i Viken ”Vikenråttorna” kallades de. Det var inte mycket social kontakt mellan det rikare Viken och bruksorten Höganäs. Hur det var för höganäsungdomar som kom till Viken vet jag inte men jag vet vikenungdomar som mobbades då de kom till Höganäs, som ”rikemansbarn”.

* För 80 år sen mobbades barn till ateister, i byar med mer religiositet och religiösa barn bland arbetarfamiljer. Fördomar mot religion och religiösa upplever jag ökar i samhället.

* Dessutom finns, givetvis, ”vanlig rasism”, mot folkgrupper, religioner och kulturer som inte anses vara ”svenska”. Könsdiskriminering och åldersdiskriminering också. Även hat mot sexuella minoriteter och folk som inte beter sig som alla andra sexuellt, såväl ”nymfomaner” som folk som avstår från sex, är vanligt förekommande.  Dessutom givetvis mot folk med funktionshinder, både synliga och osynliga.

Det kan ofta börja med att man möter något annorlunda och inte vet hur man ska hantera det mötet. Man ser något annorlunda, har fördomar om det annorlunda som är lite skrämmande, man blir lite rädd… Sen ser man något som gör att man verkar få bekräftelse för sin tes om det annorlunda och gradvis övergår rädsla till hat…

När övergår rädsla till hat?

Länktips

Inte mycket har skrivits om ”rasismen” mot folk från olika delar av Sverige, Egendomligt nog. Mycket har skrivits om mobbning och om rasism, men mycket lite om fördomar mellan ”svenskar”.

Här är en del blandade intressanta artiklar jag hittade på nätet.

Mobbad pga skånsk dialekt

Uppsalabors attityder mot skånska och norrländska dialekter (pdf)

Skyll dig själv mobboffer

Björn Afzelius om mobbningen pga dialekt som han utsattes för.

Skåningar blir mobbade

Listerländska och mobbning

Fult språk och språknormer (pdf)

Mobbning (Pdf)

Mobbning är ett helvete

Standardtalemål (pdf)

Ungdomar och dialekter (pdf)

Dialekt o skola (Pdf)

Skalman: Undertryckande av dialekt i skolan

Flashback: dialekt och mobbning

”Lappjävel” (diskrimineringen mot samer och norrlänningar löper in i varandra traditionellt sett)

Uppsalabon som blev lappjävel

Radovani Jasmina Bolfek 2000: Attityder till svenska dialekter

Lars Gunnar Andersson, Fult språk (1985)

Det kanske är när man stämplar det annorlunda som negativt. När man bemöter detta annorlunda som farligt. När man inte skulle vilja att ens barn umgås med, eller blir ihop med någon som är så här ”annorlunda”…

Detta kan drabba många. Även grupper som tidigare varit ”normgivande” kan tappa sin status som norm och bli annorlunda. För att ta ett exempel: i många kretsar behandlas religiösa idag med stora fördomar och ibland med stort hat. Det anses ganska rumsrent att generalisera negativt om religiösa, dumförklara dem på grund av sin religion, sprida negativa stereotyper och sådant. Mobbning av religiösa i skolorna nu är nog lika vanligt som mobbning av barn till ateister var på 50-talet och 60-talet.

Nyanser

Man brukar ofta använda maktanalyser för att studera fördomar och rasism. De som har mest makt kontra de med mindre makt. Över- och underläge.

Men det känns ibland som om detta förenklade synsätt skapar en hel del problem.

Dels för att ett sådant synsätt osynliggör de nyanser i hat och fördomar som finns inom grupper. Inom gruppen ”vit manlig medelklass barn” finns t.ex. de skillnader jag pratar om som leder till ”rasismen” mot folk från fel landsände av Sverige, eller fel del av en stad…

Dessutom osynliggör sådana maktanalyser de förändringar som sker i grupper. Det är oftast de religiösa som beskrivs som en inskränkt hatande och fördomsfull grupp i Sverige. Ja, så var det. religionen bidrog till hatet. Men nu har det vänt och nu är religiösa troligen utsatta lika mycket hat och fördomar som det religiösa individer sprider mot andra i samhället.

Dessutom kan, som sagt, även ”rika” i ”överläge” drabbas av fördomar och hat. Som jag nämnde med ”vikenråttorna”. Lidingöbarn som besöker förorter kan uppleva samma sak idag i Stockholm.

Maktförhålladen är något som jag anser är underordnat i analyser av hur hat och fördomar sprids, eftersom även de i ”underläge” kan sprida hat och fördomar.

Viktigare anser jag att människans förkärlek till den invanda är, och människans inneboende rädsla för det man inte är van vid.

Det är inte alla förunnat att möta det annorlunda med spänd förväntan och glädje, istället möts det annorlunda med rädsla, som om det vore ett hot. Denna rädsla för det annorlunda, det främmande, är nog ett gammalt kulturellt fenomen som hänger med sen tiden stammen, familjen och gruppen var det viktiga. De egna, i ”flocken”/gruppen var viktigare än ”de andra”… De ”andra” var ett hot mot ”de egna”…

För att citera en studie om mobbning jag läste:

Lorenz hävdar att människors sociala samspel till stor del består av kulturellt ritualiserade beteendemönster. Att uppföra sig socialt acceptabelt och att vara hövlig och artig har till uppgift att hämma aggres-sioner och skapa personliga band, menar Lorenz. Om en individ i alltför hög grad avviker från de sociala reglerna, väcks aggression hos gruppens övriga medlemmar och följden blir: »Den avvikande diskrimineras av gruppen, och i primitiva fall, t ex i skolklasser och soldatgrupper, blir han ›mobbad› på det grymmaste sätt.» (Lorentz 1967 s 69)

En individ inom arten kan alltså mobbas när han inte följer gruppens sociala regler eller ritualer. Detta beteende kan också iakttas i andra fall: »Den rent in-stinktiva reaktionen på en fysiskt avvikande individ, exempelvis när en skol-klass retar en fet pojke, är helt och hållet beteendemässigt överensstämmande med diskrimineringen av en person som avviker ifråga om de kulturella normerna – exempelvis ett skolbarn som talar en annan dialekt.» (Lorenz 1967 s 98).

Men åter till frågan. Hur står det till idag med hatet mellan olika landsändar av Sverige och mellan olika stadsdelar? Och har det bedrivits nån forskning kring ämnet? Mobbning av vuxna och barn pga dialekt och ursprung i landskap står omnämnt nästan överallt i litteraturen som ett faktum ändå tycks forskning saknas!?

Och… Viktigast av allt. Vilka mekanismer ligger bakom att mobbning av vänsterhänta och folk med andra dialekter minskar? Är det måhända den ökande kontakten människor emellan? Det man möter i sin vardag är inte längre så skrämmande… Vilken roll spelade TV som på 70-talet började tillåta folk att prata dialekt i rutan. Vilken roll spelade skolan som på 70-talet slutade försöka få folk att sluta prata dialekt (liksom de slutade tvinga vänsterhänta att skriva med vänstern?) Nån gång på 70-talet eller 80-talet förbjöd skolan diskriminering pga dialekt och användning av vänsterhanden. Men när?

När skönheten kom till byn då var klokheten där,
då hade de bara törne och galla.
Då sköto de efter henne med tusen gevär,
ty de voro ju så förklokade alla.
Då nändes de varken dans eller glädje och sång,
eller något som kunde vådeligt låta.
När skönheten kom till byn, om hon kom någon gång,
då ville de varken le eller gråta.

Ack, klokheten är en gubbe så framsynt och klok,
att rosor och akveleja förfrysa.
När byfolket hade lärt sej hans ABC-bok,
då upphörde deras ögon att lysa.
Hårt tyngde de sina spadar i åker och mull,
men fliten kom bara fliten till fromma.
De räknade sina kärvar för räkningens skull,
och hatade för ett skratt och en blomma.

En gång skall det vara sommar ha visorna tänkt,
en dag skall det tornas rymd över landen.
Rätt mycket skall varda krossat som vida har blänkt,
men männskorna skola lyftas i anden.
Nu sitter de där och spindlar så smått och så grått,
och kritar för sina lador och hyllor.
En dag skall det varda sommar, har visorna spått,
men visorna äro klena sibyllor.

/Nils Ferlin

PS

Ett mail från Sveriges Radio

Hej! Det var i mitten av 70-talet som svenska dialekter blev tillåta i Sverige Radios nyhetssändningar. Den första med dialekt som fick läsa nyheter i Sveriges Radio var en skåning som heter Rolf Hansson (jobbar inte längre i SR). Går man riktigt långt tillbaka i tiden så fick bara män läsa upp nyheter i radio (!). När den första kvinnan läste nyheter så orsakade det en proteststorm – av män. Men det var åtminstone 60-70 år sedan.

Om negativa generaliseringar och makt.

Bloggat på Frihetssmedjan. I samband med debatterna igår om storbråket på HBTQ-festivalen i Göteborg, där jag kritiserade de radikala ungdomarna som sjöng ”avskum be din sista bön” om poliserna, fick jag höra att jag som ”vit medelålders heterosexuell man” inte vet något om hur förtryck eller fördomar och ska bara hålla tyst. Jag kunde läsa ett antal inlägg som handlade om ”den befogade ilskan mot heteromän” och ”poliser” och utsagan att ”heteromän” förtrycker.

Detta är inte ovanligt. Jag har sett det ganska ofta och det verkar bli vanligare. Det generaliseras om ”heteromän”, om ”hetero” om ”män”, om ”medelålders”, om ”svenskar”, och  ”vita” och om ”europeer”.

Kort och gott anses det tillåtet att säga saker mot exempelvis män eller vita som man aldrig skulle kunna säga om judar eller muslimer. ”Män våldtar” kan man säga om man heter Gudrun Schyman,  men jag misstänker att hon inte skulle uppfattas som lika sympatisk om hon skulle säga ”afrikaner våldtar” eller ”judar våldtar”…

Om man pratar med de som gärna generaliserar negativt om de som man uppfattar i ”överläge”, säger de att man måste göra så för att ”påvisa mönster av strukturellt förtryck”. Det anses korrekt, och riktigt att generalisera negativt om de som man uppfattar som i överläge medan det anses vara fel att göra samma mot de som man uppfattar i underläge. På samma sätt anses hat, och även ibland hot, vara ”acceptabelt” om det är den i upplevt underläge som hatar och hotar den i upplevt överläge. Se bara på begreppet klasshat som ofta handlar om grupper av människor.

Att strukturella problem finns är det ingen tvekan om. Att kvinnor diskriminerats, att rasism och fördomar  präglat synen på folk med andra hudfärger, av andra religioner. Det finns samhällsmönster där det vita manliga har varit norm, där heterosexualiteten varit norm, där det svenska varit det korrekta och det annorlunda varit det inkorrekta. Strukturella mönster är viktiga att studera. Men att ta steget därifrån till att generalisera om alla män, alla vita eller alla heterosexuella, är en helt annan sak.

Det finns många problem med ett sånt tänkande. Jag ska försöka visa på några av problemen.

1) Alla rättfärdigar sitt hat med underläge

Problemet är bara att det är få som uttalar fördomsfulla negativa generaliseringar, hat och hot för att de upplever sig vara i överläge. Det KAN förekomma, men oftast är det för att de som hatar, hotar och sprider fördomar känner UNDERLÄGE.

Det tydligaste exemplet är konflikten mellan Israel och Palestina. Det generaliseras ganska vilt från båda parter. Israeler generaliserar om palestinier och palestinier om israeler och judar. Om man pratar med de som gör detta märker man att de känner sig hotade, i underläge. Detta underläge motiverar generaliseringarna om ”förtryckarna”.

Det är kanske så att det kan vara enklare att få med en grupp av människor om man ställer grupp mot grupp…

Muslimhatare ser inte individerna eller nyanserna i islam, de ser ett hot bara. De ser ett islam som de anser är i överläge globalt, och mot de som är i överläge får man ju generalisera fritt. Det enda muslimhatarena gör är att peka på ”förtryckets strukturer”. Antisemiter, samma sak. De ser gruppen judar som de upplever är i överläge i världen, ett hot, och mot de som är i överläge fr man generalisera ju. Det enda de gör är att peka på ”judiska konspirationer”, alltså det ”strukturella förtrycket”…

Kyrkans hat mot homosexuella och avvikare är väl samma sak. De upplevts som hot mot kyrkans och mänsklighetens existens.

2) Grupptänkande är svart och vitt

De negativa generaliseringarna mot de i ”överläge” strukturellt sett har ett stort problem: man missar nyanserna.

man ser en ”vit heterosexuell man” som säger något man inte gillar och säger att denne inte vet vad förtryck, rasism eller könsförtryck är…

Jo, du…

Jag skulle kunna berätta vad jag var med om på skolan när jag bodde i Stockholm som liten. Föräldrarna pratade skånska och jag också. Jag kunde inte ändra mitt språk, det kan jag inte ens idag, jag har skitsvårt att härma dialekter ens. Det underlättade inte att jag hade trassliga familjeförhållanden och dåligt självförtroende och inte kunde bita tillbaka så jag mobbades.

Jag har upplevt allt man kan uppleva som etniskt skånskt barn i Stockholm inklusive att bli pissad på medan bar, flickor och pojkar, härmar ens skånska dialekt i kör och vuxna tittar på. Lärare ingrep inte utan föreslog att jag skulle lära mig uttala RRRRR på stockholmssätt bara. Så skulden för mobbningen lades på mig och min ”etnicitet”.

Därför blir jag rasande när nån ”förståsigpåare” kommer fram till mig och säger att ”du vet inget om förtryck”… Jag blir osynliggjord än en gång och placerad i facket ”vit man”… I överläge, och har alltid varit det och vet inget om hur folk med andra hudfärger kan ha det, sägs det…

Jag kan ge tusentals exempel på liknande saker.

* Norrlänningar mobbades också i skolan. En norrlänning hamnade i duschen medan folk pekade på hans snopp och härmade hans dialekt….

* Bonuspappor och bonusmammor. Jag är faktiskt i den sitsen. Mitt ex barn är mina bonusbarn. Du kan inte tänka dig vilka fördomar många har om en man som väljer att älska och vara med, ta hand om, sitt ex barn efter att förhållandet är slut. ”Du är dum”, ”du blir bara utnyttjad”, jo, sånt får man höra…

* Rikemansbarn. Alla ser dem som i överläge. De fick möta en hel del förakt i sin uppväxt. Klasshat. De tillhörde ju en priviligerad grupp och ”rika” får man ju generalisera negativt om… Jag ska berätta att jag vet om barn från fina familjer som mobbats i skolan, som haft alkoholiserade föräldrar, som misshandlats och våldtagits i hemmet. Säg till dem att ”du har ju alltid varit i överläge strukturellt sett”…

* Barn till alkoholister och narkomaner.

* Barn som vuxit upp i invandrarmiljö och mobbats och kallats ”svennar”…

* Barn som vuxit upp utomlands, i ex. Afrika, och ansetts förkonstiga och mobbats där.

* Män som diskriminerats för att de är män. Jo, de finns. 90% av alla vårdnadstvister slutar med att kvinnan får vårdnaden. Barnbidraget utbetalas till kvinnan per automatik än idag vid delad vårdnad. Män med barn bemöts helt enkelt annorlunda än kvinnor med barn. Kvinnan anser ofta vara bättre lämpade per definition.

* Män som misshandlas psykiskt och fysiskt av kvinnor. Det vet jag också flera som utsatts för. I filmer och i serier utmålas ännu den ”kuvade” och slagna mannen som lite löjlig. Det är ”lille Fridolf” över det hela. De flesta fall av misshandel i hemmet sker mellan man och kvinna men det finns mycket som avviker från den normen. Även en man kan vara offer!

* Barn som bar glasögon eller haft ett funktionshinder, som stark hörselskada, aspergers eller ADHD eller liknande. (Jag bär hörapparat men hade ingen sån som barn. Jag hörde dåligt. Det bidrog givetvis till förtrycket också.)

* Folk som har en läggning som inte syns, tex BDSM (dominans och undergivenhet) och som möter fördomar överallt om de som har denna läggning. Jag vet män och kvinnor som blivit av med sina barn vidvårdstvister för att de hållit på med BDSM. Om man älskar att piska en annan människa, eller njuter av smärta, måste man väl vara sjuk. Det kanske en och annan av läsarna av denna artikel anser också, för övrigt.

Om man vill bli av med fördomar i samhället kan man förhålla sig till upplevelser som de jag räknar upp på två sätt. Antingen ignorerar man detta och gnäller på att ”män våltar” och att ”vita förtrycker”, eller så utgår man från de erfarenheter som de flesta män eller kvinnor har av förtryck och försöker få folk att förstå andra förtrycksstrukturer och fördomar i samhället.

Maktstrukturer

Det är de negativa generaliseringarna, grupptänkandet, vi och dem, som är problemet. Det problemet finns i alla grupper, från de som upplever sig befinna sig lägst i samhället, till de som upplever sig vara högst i samhället. Det är ett gift som genomsyrar allt.

Det gör att den mobbade, underbetalda städerskan börjar gnälla om ”muslimerna”, att den klasshatande vänsterungdomen gnäller på ”vita rika svenskar”, att den rika vita svensken gnäller på ”vänsterslöddret”, att män gnäller på feminister och feminister på män, palestiniern på ”judarna” och israelen på ”palestinier”…

Maktstrukturer är viktigt att studera. Men när det gäller fördomar och generaliseringar är det nåt man bör försöka bemöta och minimera generellt för alla. Alla människor, även folk i ”underläge” mår bra av att undersöka vilka fördomar de har och undvika att generalisera negativt om folk.

Fördomar har alla, mer eller mindre, och det är ett gift.

När jag gick i skolan brukade lärarna ibland ställa frågor om vilka fördomar vi hade. Det är nog fan det enda vettiga som kom ut ur diskussionen om förintelsen i skolan. Undervisningen om den var undermålig. Alla elever i klassen var överrens om att det var virdrigt det som skedde judarna. Då ställde läraren frågor om vilka fördomar vi hade… Sånt är effektivt. Det finns inget mer effektivt sätt att diskutera fördomar i samhället än att utgå från vilka fördomar man själv har, som individ och grupp.

Tyvärr är det många som gärna gnäller på vita, heteromäns strukturellt förtryck som aldrig gör såna saker. Jag vet möten som hållits om strukturell rasism där alla i publiken varit rörade överrens om det ”vita förtrycket” men där man inte ställt frågan. ”hur ser våra fördomar om folk, och om ”förtryckarna” ut”?

Det är inte alla av de som driver kampanjer mot könsförtrycket som ställer sig den frågan: ”har vi kvinnor fördomar om män också?”

Det påminner mig som sagt om hur det kan vara ibland när man är i ett sällskap som tror att jag inte varit med om mobbning och att bli mobbad och kan få höra att ”du minsann inte vet”…. Mitt sätt att hantera alla fördomar i samhället är att i möjligaste mån peka ut negativa generaliseringar från ALLA håll.

Då slipper man falla i de fällor som man lätt faller i om man blandar in makt (underläge och överläge). Historien visar att vi MYCKET LÄTT missar grupper i underläge, eller att folk i överläge ser sig som underläge och hetsar mot grupper i reellt underläge genom att påstå att de är i överläge.

Vill du veta vad negativa generaliseringar och fördomar om de i överläge kan leda till? Fråga barnen till Tyskertöserna i t.ex. Norge. Hatet mot tyskarna efter andra världskriget hade sina konsekvenser och drabbade barnen till ockupanterna…

Vådan med att generalisera är att generaliseringar drabbar alla, även de som inte följer mönstret. En släkting till mig i Höganäs lär ha mött en tysk under kriget. Han hatade nazism och Hitler och sa nåt i stil med ”jävla nazist” eller jävla tyskjävel, åk hem” när han mötte tysken. Tysken han attackerade var en judisk socialdemokrat som flytt undan Hitler och kriget och som hamnat i Sverige…

Att tänka efter före man använder negativa generaliseringar om andra kan verka jobbigt för många. Det är inte så svårt. Det handlar inte om att generaliseringar bör förbjudas, utan mer om att i synnerhet negativa generaliseringar visat sig lätt kunna leda till fördomar, hat och våld genom hela historien. Detta gäller alla och allt även generaliseringar om förtryckarna.


Ny bok: ”Jihad” om Jihadkrigarna, av Magnus Sandelin

Bloggat på Frihetssmedjan:

Magnus Sandelins bok, Jihad i Sverige, rekommenderar jag varmt. Det är en av de viktigaste böckerna som getts ut det sista decenniet. Det är historien om den våldsbejakande islamismen i Sverige, om hur muslimer gett sig iväg från Sverige för att delta i det ”heliga kriget” och sökt sig till GIA,  Al Shabaab och Al Quaida. Det är historien om fruarna till jihadkrigarna, om familjer med barn som flyttar till våldets Pakistan och fattigdomens Somalia, om danskar och svenskar, om konvertiter som blir fanatiker och om den jihadistmiljön i Brandbergen utanför Stockholm, med mera...

Magnus Sandelin beskriver boken bäst själv på sin hemsida:

Jihad – svenskarna i de islamistiska terrornätverken handlar om en ideologisk miljö som verkar i Sverige, och om några av de människor som lockats dit. Jag ställer frågor om orsaker, och undrar varför diskussionen om de här människorna så ofta kommer att handla om ”muslimer” istället för våldsbejakande extremister? Det händer såväl när sverigedemokrater tar islamistiska terrordåd som argument mot invandring, som när opinionsbildare anklagar polis och rättsväsende för islamofobi.

Efter att ha läst boken drar jag genast paralleller till liknande böcker jag läst om nynazistiska miljöer, t.ex. The thing of Darkness, A sociology of the enemy, som jag läser just nu, eller Hélene Lööws bok Nazismen i Sverige 1980 – 1997. Det hade varit intressant att jämföra det ”Jessica” , änkan till en våldsjihadist som sprängde sig i Irak, säger i boken, med det avhoppade fd sambor till nazistiska ledare i Sverige har att säga, till exempel. Likheterna är stora.

Det jag slogs av är att det är en sektkänsla över det som berättas i boken. Samma sektkänsla med fiendebilder, gruppsamhörighet, svart vit världsbild och tron att man själv har svaren och lösningarna på alla frågor som tänkas kan, talar avhoppade nazister ofta om när de beskriver miljöerna i t.ex. Svenska Motståndsrörelsen.

Den svenska radikala nazismen och den svenska radikala islamismen är ungefär lika stora som grupp. SÄPO punktbevakar ca 200 radikala islmalister. Det är ca 200 som utgör kärnan i den radikala nazismen runt t.ex. Svenska Motståndsrörelsen.

Skillnaderna mellan nazismen och den radikala islamismen är, för att vara rakt på sak, att nazisterna är mer socialt isolerade och stigmatiserade än islamisterna är. Det finns ett nätverk av människor runt islamisterna som antingen inte förstår vad de egentligen gör eller som tona ner det med att ”de är så religiösa och goda människor”. Ibland får folk som pratar väl om jihadkrig och jihadkrigare, eller som inte vill ta avstånd från dem, en ganska central roll i det religiösa och sociala livet. Det är givetvis avskyvärt! Sammamed sociala medier. När några av de som gillar våldsjihadisterna sprider budskap på sina facebooksidor att ”dö för Allah” är det ofta några som protesterar, inte alla, långt från alla!

Därför behövs Magnus Sandelins bok och därför behövs journalister som Per Gudmundsson.

Men egentligen skulle det behövas mer. Liknelsen med nazisterna är faktiskt ganska talande. Det skulle behövas samma sorts bevakning över vad våldsjihadisterna gör som Expos bevakning över vad nazisterna gör. Det hade varit bra om det hade kunnat ske i Expos regi, eftersom likheterna mellan jihadkrigarna och nynazisterna är fler än olikheterna. Dessutom hade ett samarbete behövts inledas med de i den muslimska miljön som reagerar mot galenskapen. I boken intervjuas en som protesterar mot Al-shabaab i Göteborg. Jag vet att man i många moskeer gör sitt bästa för att isolera galenpannorna så mycket man bara kan. Det görs mycket, men det görs i det fördolda och utan samordning.

Det viktiga är inte om Expo gör det eller inte, utan att det görs. Och det hade varit bra om man bevakat den våldsbejakande islamismen i hela Norden. För samma brist på samordnad bevakning upplever jag finns i Danmark och Norge.

Det är en bra bok! Köp den! 

PS

Och den vanliga disclaimern till folk som är islamhatare eller våldsjihadist-kramare. Islam är inte samma sak som våldsbejakande islamism, lika lite som kristendom är samma sak som bombkastarna i IRA på Irland på sin tid.

Bruden är vacker men har redan en man

Det pågår en ganska intensiv debatt om Ingmar Karlssons senaste bok,Bruden är vacker men har redan en man, som handlar om sionismens historia. En del som är ”israelkritiska” prisar boken, andra som är ”israelvänner” antyder, eller säger rakt upp och ned, att den är antisemitisk. Jag tar mig mest för pannan och suckar. Måste debatten om israel alltid bli så här ensidig?

Ingmar Karlssons bok visar ganska bra hur hela debatten om bakgrunden till konflikten mellan Israel och Palestina har målat in sig i ett hörn.

* Å ena sidan betonar man gärna hur många fel som sionister begått å andra sidan försvarar man sionismen och vill tona ner felen.

* Å ena sidan pratar man gärna om den arabiska antisemitismen, hur araber flirtade med nazismen och ville kasta bort alla judar från Mellanöstern, och å andra sidan försvarar man arabernas agerande och vill tona ner felen.

Böcker som visar på exempel om hur olika judiska eller arabiska företrädare försökt hitta lösningar på konflikten, samarbeta och ta regionen ur kris och krig, finns det färre av. Tyvärr.

Så, visst. Boken innehåller en del fakta som visar en del av de saker som skett i regionen de sista 150 åren. Karlsson visar t.ex. att de brittiska kolonialherrarna lovade både araber och judar att de skulle få kontrollera Palestina, om de bara gick med britterna i kriget mot Ottomanska riket, de dåvarande herrarna i Palestina. Det är viktigt att sådana politiska maktspel avslöjas för sådant säger mycket om varför situationen blivit som den blivit i Mellanöstern.

Men Ingmars syn på sionismen är problematisk, den är varken en ängel eller en demon. Det är en ideologi.

Boken faller i samma fälla som de flesta böcker om konflikten i Mellanöstern. Det blir ett gnäll där ena sidans mest läskiga ideer framhävs och där inga lösningar presenteras.

Vill man hitta läskiga och skrämmande ideer som lagts fram av de tidiga sionisterna eller de arabiska nationalisterna är det inte svårt. Det jag längtar efter är att någon debattör skriver en bok där man försöker visa hur politiker försökt lösa konflikten. Där man kan vara kritisk mot båda sidor av konflikten, utan att debatten kommer att handla om ena parten bara.

Jag vill läsa de förslag som lagts fram av politiker som försökt överbrygga fiendskap och fördomar. Hur araber sett medmänniskor och allierade i judarna, och hur sionister sett medmänniskor och allierade i araberna.

Jag ska ta ett exempel på vad jag vill höra mer av i debatten.

Jag vill läsa berättelsen om hur man arbetat för att göra Negevöknen grön.

Idén att bevattna Negevöknen föddes hos några av sionisterna. Deras tanke var att Negevöknen var i princip folktom.Om man att bevattnade öknen och skapade jordbruksmark, och judiska samhällen med inflyttade judar, där skulle man inte trampa araberna på tårna. Araberna skulle få riklig ersättning för marken och löften om samarbete. Sionisterna behövde araberna för att kunna genomföra sitt projekt. De behövde hjälp av folk som var vana vid öknen och visste var vattnet fanns.

Dessa sionisters tanke var att överbrygga fiendskapen. De var medvetna om riskerna med en massiv judisk invandring till Mellanöstern, de visste hur lätt detta skulle kunna skapa osämja och konflikt om de gjorde på fel sätt. Så självmedvetna och självkritiska var de. De sökte därför vägar att överbrygga konflikten på.

Vatten och bevattning av öknen var deras lösning.

Så kan man också beskriva sionismen. Så var också sionismen. Historien är inte alltid så enkelt svart och vit som man kan tro om man läser Ingmar Karlssons bok och reaktionerna mot och för den.

Risken med böcker som Ingmar Karlssons är att den bidrar till att demonisera ena sidan. Den förstärker en redan svart- och- vit debatt och gör den ännu mer svart och vit och polariserad.

Ibland känns det som att det skulle vara enklare att plocka ner månen än att få fram en debatt som är nyansera och ömsesidigt självkitisk om mellanöstern. Men man kan ju alltid hoppas. Ska området komma ur de nuvarande konflikterna är det lösningar som behövs, ideer och visioner, och förebilder som inte bara gnäll och framhävande av läskiga citat från den ”andra sidan”.

16136 skäl att besöka Tribunal 12 den 12/5 i Stockholm

Den 12 maj hålls ett evenemang på Kulturhuset som jag ska följa med stort intresse, nämligen Tribunal 12, ett försök att utreda konsekvenserna och ansvaret för det som sker de flyktingar som försöker ta sig in i ”fästningen Europa”. Ses vi på tribunal 12, den 12/5

Sen 1993 har man registrerat över 16136 döda, som man känner till. Fler har dött som man inte känner till. Många försökte men gav upp. Många kom fram till Europa efter stora vedermödor. En del har fått stanna, andra skickats tillbaka. Vad som saknas är flyktingarnas röst. Vad upplevde de?

Det är många som dör på havet mellan Afrika och Europa, eller i stekheta lastbilar när de försöker skapa sig en bättre tillvaro. De flesta som dör förblir namnlösa. De registreras i statistiken med ett N.N., ”no name”. Vem ge de namnlösa offren ett namn?

Vill du ha ett skäl att besökta Tribunal 12? Jag kan ge 16136 skäl. Här följer de:

Documentation on 10-02-2012 by UNITED

UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org,www.unitedagainstracism.org

found dead
number
name country of origin cause of death source
29/01/12 1 N.N. (29, man) Iran suicide, found hanged in asylum seekers house in Wurzburg (D), was in cure for depression HRS/SD/MainP/U4IB/SOS
22/01/12 1 N.N. (±25, man) North Africa body found floating in an advanced state of decomposition 7 miles from Cabo de Palos (E) MUGAK/Verdad
15/01/12 15 N.N. (12women, 2men, 1baby) Somalia bodies found on Libyan beaches after shipwreck of boat part of 4 boats group on way to I PICUM/FE
15/01/12 1 N.N. Somalia found dead alone in shipwrecked boat that was part of group of 4 boats on way from LY to I PICUM/FE
15/01/12 40 N.N. unknown missing after shipwreck of a boat part of a group of 4 boats on the way from LY to I PICUM/FE
12/01/12 2 N.N. Afghanistan missing after 2 plastic boats trying to cross the border GR-TR via the Evros River overturned PICUM/ClandestinE/Infomob/TK
12/01/12 4 N.N. Bangladesh missing after 2 plastic boats trying to cross the border GR-TR via the Evros River overturned PICUM/ClandestinE/Infomob/TK
10/01/12 1 N.N. (man) unknown drowned trying to swim ashore with life jacket, body found floating 33 miles from Motril (E) MUGAK/ElDia
08/01/12 1 N.N. (±28, man) Sub-Saharan Africa drowned trying to swim ashore with a life-belt, body found on the beach in Melilla (E) MUGAK/LV
05/01/12 1 N.N. (21, man) Guinea-Conraki reportedly lack of medical help after asked for assistance in Barcelona’s detention centre (E) IRR/MUGAK/LV/18Des/EP/EPress
01/01/12 1 N.N. Palestine died of hypothermia trying to cross the river Evros between GR and TR, part of group of 15 CMau/KI
01/01/12 2 N.N. (9, girl; 55, man) Afghanistan missing after they tried to cross the river Evros between GR and TR, part of a group of 15 CMau/KI
27/12/11 1 N.N. (12, boy) Iran died of hypothermia, body found by the police along the shores of the Evros River (GR) MNS
27/12/11 1 N.N. (59, woman) Iran died of hypothermia, body found by the police along the shores of the Evros River (GR) MNS
27/12/11 1 N.N. (±30, man) Africa died of hypothermia, body found by the police along the shores of the Evros River (GR) MNS
19/12/11 1 N.N. (41, woman) Congo died of meningitis hours after her admission to hospital from Aluche detention centre (E) IRR/ICARE/MUGAK
10/12/11 2 N.N. unknown bodies found in the area of Petalo (GR), tried to cross the border TR-GR via the Evros River MNS
06/12/11 1 N.N. (±32, man) North Africa reportedly smugglers tortured and then shot him, found outside Thriassio Hospital,Attik (GR) MNS
06/12/11 2 N.N. Somalia died at sea on way from Libya in a boat of 44 migrants found 75 miles south of Malta TimesM
01/12/11 1 N.N. (16, boy) Syria killed after a car chase in Evros (GR), involving Greek border police and FRONTEX officials MNS
in Dec 11 11 N.N. (men) Algeria missing after they sailed from Sidi Lakhdar (DZ) in the direction of Spain on a makeshift boat FE/Le MatinDZ
28/11/11 1 N.N. (±25, man) Sub-Saharan Africa drowned, found in port of Ceuta (E) in advanced state of decomposition FE/ElDia/MUGAK
27/11/11 3 N.N. Afghanistan/Pakistan bodies found in the south-eastern port of Brindisi (I) after a vessel sank off the nearby coast MNS
27/11/11 20 N.N. Afghanistan/Pakistan missing after a vessel sank off the coast of Brindisi (I) MNS
26 /11/11 33 N.N. Afghanistan/Kurdistan/Sri Ldarnokwaned, 3 found, 30 missing sailing boat sunk off Brindisi (I) coasts on the way from Turkey FE/LR/PICUM
23/11/11 3 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, bodies found on Moroccan beach, part of group of 90 who tried to swim to Ceuta MNS
09/11/11 43 N.N. unknown missing after contacting Italian authorities because their boat was taking water in rough seas MNS
11/10/11 2 N.N. Iran died in accident, smugglers’ car overturned as they tried to avoid a police road block MNS
07/10/11 2 N.N. unknown died instantly after being run over by train near Feres (GR) while walking along the railway MNS
in Oct 11 1 Khaled Khodena (man) Iraq murdered due to his religious after deportation from Sweden, his asylum claim was rejected UNHCR/Sveriges
in Oct 11 1 Michael Kelly (man) Liberia found dead in his room at the Gerstungen asylum seekers centre (D) 10 days after he died VRF
28/09/11 4 N.N. Tunisia burned, fire caused by lit candle in Pantin squat, Paris (F) – a municipality owned building MNS/FTRC/Raz/Le Monde/Libération
28/09/11 2 N.N. Egypt asphyxiation, fire started by lit candle in Pantin squat, Paris(F)- a municipality owned building MNS/FTRC/Raz/Le Monde/Libération
14/09/11 1 N.N. unknown drowned, pushed off jetski when smuggler saw coastguards approaching in Andalusia (E) Sur/Mugak
24/08/11 1 N.N. (man) unknown murdered, shot by Frontex officer while shooting at boats crossing TR-GR border, Evros river ClandestinE/Son Dakika/MNS
04/08/11 100 N.N. Africa unknown, bodies thrown overboard from LY boat rescued 104 miles from Lampedusa (I) Telegraph
02/08/11 1 N.N. (man) Asia suicide, hanged himself in a shower at Campsfield House Immigration Removal Centre (GB) MNS
01/08/11 25 N.N. (men) Sub-Saharan Africa suffocated, travelling on boat with 275 survivors, SOS sent 35 miles from Lampedusa (I) SP/FE/Le Figaro
29/07/11 30 N.N. unknown unknown, bodies found on boat, engine failed after leaving Alexandria (Egypt) 1 week before FE/Libero
13/07/11 1 N.N. (23, man) Cuba stowaway, crushed to death, found in the wheel-bay of an Iberia passenger plane in Spain MNS
05/07/11 1 N.N. (25-30, man) Maghreb drowned, body found near Selinunte, Trapani (I) in advanced state of decomposition ANSA/FE
01/07/11 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa died of hypothermia trying to swim ashore with life jacket, body found off Ceuta’s coast (E) MNS
29/06/11 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa suspected hypothermia, body found wearing life jacket in “Three Stones”, Ceuta (E) FE/VDG
25/06/11 45 N.N. Morocco feared drowned, fell from a boat found neat Motril, Granada (E), 2nd boat still missing FE/PICUM/Diario de Navarra
25/06/11 1 N.N. (20, man) Morocco drowned, body found 4 miles from capsized boat in Motril coast, Granada (E) FE/PICUM/Diario de Navarra
25/06/11 1 N.N. (38, man) Ghana epileptic seizure, Libyan refugee on boat from Lampedusa(I) to mainland, was known sufferer PICUM/FE/AdnK
03/06/11 1 N.N (30, woman) Nigeria found dead in police cell, was detained for having no papers in Zurich airport (CH) Migreurop/AP
02/06/11 270 N.N. West Africa/Pakistan/Bangladdroewshned, 2 found, overcrowded boat capsized 300km from Tripoli (LY) to Lampedusa (I) Migreurop/Mugak/UNHCR/Reu/Universo/GuardianUn/01/06/11 1 N.N. unknown unknown manner of death, died on the way from Libya to Malta body thrown overboard ANSA/Fe
29/05/11 3 N.N. unknown survivors reported bodies missing while reaching the coasts off Sant’Antioco (I) from Libya ANSA/FE
29/05/11 4 N.N. unknown drowned, bodies missing, boat collided with other boat off Libya’s shore on the way to Italy FE/ilClandestino
22/05/11 1 N.N. (woman) Sub-Saharan Africa drowned, decomposed body found by Cabo de Gata (E), probably from 5/5/11 shipwreck ABC/Mugak
08/05/11 1 N.N. (30, man) unknown stowaway, died of overheating in truck carrying cablewheels in Fulda (D) travelling from GR HessenR/HNA/Welt/SP
08/05/11 1 N.N. (20-25, man) unknown stowaway, died of overheating in truck carrying cablewheels in Fulda (D) travelling from GR HessenR/HNA/Welt/SP
06/05/11 45 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, 13 found, 32 missing, boat of 600 sank off coasts near Tripoli (LY) on the way to I LR
06/05/11 3 N.N. (babies) Sub-Saharan Africa drowned after boat of 600 sank off the coasts near to Tripoli (LY) on the way to I LR
05/05/11 22 N.N. (men) Sub-Saharan Africa feared drowned, boat sank 2 miles from Adra, Almeria coast (E), 29 survivors Humano/Publico/MUGAK/EP
05/05/11 1 N.N. (woman) Sub-Saharan Africa feared drowned, boat sank 2 miles from Adra, Almeria coast (E), 29 survivors Humano/Publico//MUGAK/EP
05/05/11 1 N.N. (3, girl) Sub-Saharan Africa feared drowned, boat sank 2 miles from Adra, Almeria coast (E), 29 survivors Humano/Publico/MUGAK/EP
05/05/11 1 N.N. (1, girl) Sub-Saharan Africa feared drowned, boat sank 2 miles from Adra, Almeria coast (E), 29 survivors Humano/Publico/MUGAK/EP
30/04/11 1 Aminullah Mohamadi (17, boy) Afghanistan suicide, hanged himself in Parc de la Villette, Paris(F) when told he would be deported DRARI
17/04/11 1 Infeanyi Nwokoye (29) Nigeria manner of death unknown, died in Malta det. ctr. a day after he was captured from escaping MNS
16/04/11 1 N.N. (man) Nigeria drowned, found 3 days after shipwreck off Pantelleria (I) on the way from Libya LR/FE
13/04/11 1 Leonie (38, woman) Congo drowned, jumped from boat that wrecked off Pantelleria (I) on the way from Libya LR/FE/DerStandard/MAS/Mail Online
13/04/11 1 Cinie (28, woman) Congo drowned, jumped from boat that wrecked off Pantelleria (I) on the way from Libya LR/FE/DerStandard/MAS/Mail Online
13/04/11 1 N.N. (man) unknown drowned, body found after boat wrecked off Pantelleria (I) on the way from Libya LR/FE/MAS/Mail Online
12/04/11 1 N.N. (woman) Nigeria pregnant, died from drinking sea water, boat of 72 went adrift in Mediterranean for 16 days MNS
12/04/11 1 N.N. (2 months, fetus) Nigeria mother died from drinking sea water, boat of 72 went adrift in Mediterranean for 16 days MNS
11/04/11 1 N.N. (29, woman) Somalia body found in a drifting wooden boat off Malta’s shore rescued patrol vessels FE/AFM
10/04/11 1 N.N. (baby) unknown died from thirst and hunger, boat drifted in Mediterranean for 16 days, SOS ignored by NATO Guardian Un./MUGAK/ELM/VDG/Raz/ABC/AVUI/PerCat
10/04/11 1 N.N. (1, baby) unknown died from thirst and hunger, boat drifted in Mediterranean for 16 days, SOS ignored by NATO Guardian Un./MUGAK/ELM/VDG/Raz/ABC/AVUI/PerCat/10/04/11 1 N.N. unknown died from thirst and hunger on reaching land, boat drifted for 16 days, SOS ignored by NATO Guardian Un./MUGAK/ELM/VDG/Raz/ABC/AVUI/PerCat
10/04/11 1 N.N. unknown died in prison near Misrata (LY) after boat left to drift for 16 days, SOS ignored by NATO Guardian Un./MUGAK/ELM/VDG/Raz/ABC/AVUI/PerCat
10/04/11 59 N.N. Ethiopia/Nigeria/Eritrea/Ghadniead/S furodman thirst and hunger, boat drifted in Mediterranean for 16 days, SOS ignored by NATO Guardian Un./MUGAK/ELM/VDG/Raz/ABC/AVUI/PerCat
08/04/11 1 Kambiz Roustayi (36, man) Iran suicide, failed asylum seeker set himself on fire in Amsterdam (NL), feared deportation NBK/VK/Eindhovens Dagblad/IMA/MNS
06/04/11 177 N.N. Bangladesh/Chad/Ivory Coamsits/Nsiingge,r ipaa/Srto omf a3l2ia5/ Smuidgarannts on LY-I boat, sank 39 miles from Lampedusa in Maltese waters LR/ANSA/Reu/Migreurop/Raz/Mail Online/Irish Times/06/04/11 37 N.N. (women) Bangladesh/Chad/Ivory Coamsits/Nsiingge,r ipaa/Srto omf a3l2ia5/ Smuidgarannts on LY-I boat, sank 39 miles from Lampedusa in Maltese waters LR/ANSA/Reu/Migreurop/Raz/Mail Online/Irish Times/06/04/11 1 N.N. (24, woman) unknown missing, part of 325 migrants on LY-I boat, sank 39 miles from Lampedusa in Maltese waters LR/ANSA/Reu/Migreurop/Raz/Mail Online/Irish Times/06/04/11 3 N.N (minors) Bangladesh/Chad/Ivory Coamsits/Nsiingge,r ipaa/Srto omf a3l2ia5/ Smuidgarannts on LY-I boat, sank 39 miles from Lampedusa in Maltese waters LR/ANSA/Reu/Migreurop/Raz/Mail Online/Irish Times/06/04/11 1 N.N. (3, boy) unknown missing, part of 325 migrants on LY-I boat, sank 39 miles from Lampedusa in Maltese waters LR/ANSA/Reu/Migreurop/Raz/Mail Online/Irish Times/06/04/11 1 N.N. (1, boy) unknown missing, part of 325 migrants on LY-I boat, sank 39 miles from Lampedusa in Maltese waters LR/ANSA/Reu/Migreurop/Raz/Mail Online/Irish Times/02/04/11 1 N.N. (23, man) Afghanistan stowaway, asphyxiation, body found in van at Ancona port (I) on ferry coming from GR PICUM/FE/ANSA/ClandestinE
02/04/11 1 N.N. (20, man) unknown drowned when disembarking boat of 500 migrants in Modica(I), body found by Punta Reglioni FE/PICUM
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 2
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
01/04/11 1 N.N. (23, man) Eritrea drowned whilst disembarking boat with 500 migrants in Modica (I) PICUM/FE
01/04/11 27 N.N. Tunisia drowned, reportedly from missing boat to Italy on 27/03. bodies found off Kerkenneh(TN) FE/PICUM
in Apr 11 58 N.N. Tunisia drowned, bodies found on Tunisian beaches by coastguards Migreurop
31/03/11 70 N.N. Somalia/Eritrea drowned, found off Tripoli coast (LY), may include those from 2 missing boats on way to I Quotidiano/LR/Migeurop/Kaosenlared/RAI/PICUM/MUGAK/28/03/11 10 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, boat sank on way to Lampedusa (I) from LY, 6 rescued by Egyptian fishing boats Guardian Un./PerCat/AdnK
28/03/11 27 N.N. unknown drowned, found off Kerkennah coast (TN) after 2 boats travelling together from LY sank PUB/Reu/TunisieSoir/GuardianUn/MUGAK/Quotidiano
28/03/11 1 N.N. (1, baby) Sub-Saharan Africa drowned, boat sank on way to Lampedusa (I) from LY, 6 rescued by Egyptian fishing boats Guardian Un./PerCat/AdnK
27/03/11 308 N.N. unknown feared drowned, boat of 335 left Libya for Italy has been missing for 2 weeks Quotidiano/LR/Migeurop/Kaosenlared/RAI
26/03/11 1 Seydina Moh. Mbaye (5, boy) Senegal pulmonary embolism on flight to emergency surgery in Strasbourg(F), consulate delayed visa Seneweb/Nouvel Obs
25/03/11 295 N.N. unknown feared drowned after 2 boats travelling together from Sidi Bilal (LY) sank on way to Italy PUB/Reu/TunisieSoir/GuardianUn/MUGAK/Quotidiano
25/03/11 10 N.N. Egypt feared drowned after 2 boats travelling together from Sidi Bilal (LY) sank on way to Italy PUB/Reu/TunisieSoir/GuardianUn
22/03/11 3 N.N. unknown missing, sent distress signal near Paxoi island (GR) way to I, jumped into sea during rescue ORF
22/03/11 1 N.N. Bangladesh drowned, found off Crete’s island jumped off LY-GR ship in Souda (GR) during repatriation MNS
18/03/11 3 N.N. (±28, men) unknown drowned, patrols found bodies in Petalo area of river Evros (GR) clandestinE
14/03/11 40 N.N. Tunisia drowned; 17 found, 23 missing, boat sank near Kerkenneh (TN) on way to Lampedusa (I) LR/AFP/Le Figaro/EP/Diario de Noticias/TunisieSoir
06/03/11 18 N.N. Bangladesh drowned, 3 found, 15 missing, jumped off LY-GR ship in Souda (GR) during repatriation KI/MNS
04/03/11 2 N.N. Tunisia drowned, boat capsized in a storm off Lampedusa (I), 28 people were rescued AFP/Le Monde/Migreurop/Romandie/LR
04/03/11 2 N.N. (boys) Tunisia drowned, fell into sea during boat rescue of 22 migrants from Tunisia 50km from Marsala (I) FE/GRR
02/03/11 1 N.N. (±27, man) Sub-Saharan Africa drowned, decomposed body found floating opposite La Carihuela beach, Torremolinos (E) SUR/MUGAK
in Mar 11 3 N.N. unknown burned to death in a shack in Melilla (E) as they waited for a chance to cross to mainland ABC/MUGAK
in Mar 11 2 N.N. unknown drowned, bodies found in advanced state of decomposition near Lampedusa (I) LR
01/03/11 1 Shambu Lama (40, man) Nepal suicide, laid under train in Gifhorn(D)in fear of deportation, lived 16yrs in D where he had son Karawane/taz/jW/waz
27/02/11 1 N.N. (±16, boy) Sub-Saharan Africa drowned while trying to cross Benzu breakwater (MA) to Ceuta (E) body found hours after Faro/FE/DiarioVasco
12/02/11 2 N.N. (men) unknown drowned, boat sank off Zarzis (TN) on way to Italy, 1 body found, 1 missing, 10 survivors LESP
12/02/11 4 N.N. (men) unknown bodies found by patrol guards on a boat adrift off Sfax coast (TN) LR
12/02/11 4 N.N. (men) unknown bodies found by patrol guards on a boat adrift near Sfax (TN) on way to Italy LR
11/02/11 35 N.N. Tunisia drowned; 5 found, 30 missing when TN coastguards rammed their boat, splitting it in two MNS/BBC/LESP/LR/Le Monde/Newsaust/Mugak/Diario 31/01/11 1 N.N. (54, man) Pakistan failed asylum seeker, died after jumping from window during police check in Nicosia flat (CY) CypMail
23/01/11 1 N.N. (man) Mali stopped breathing, very weak after 4 days wait at Strait of Gibraltar coast for MA-E dinghy Humano
18/01/11 1 Garrach (boy) Tunisia drowned, boat capsized near Metline (TN) during poor border control after Ben Ali abdication FE
17/01/11 2 N.N. (men) Algeria drowned, set boat on fire and jumped to avoid border patrol in Annaba (DZ) on the way to I FE/Migreurop/ElW
16/01/11 33 N.N. Afghanistan missing, feared drowned when ship sank near Corfu (GR) on way to Italy, 230 survivors ClandestinE/FE/AFP/KI/VK/MNS/BBC
08/01/11 1 N.N. (±25, man) Africa froze to death, body found in Nea Vissa, Evros (GR) near to Turkish border ClandestinE/Frontexplode
07/01/11 1 Borka T. (woman) Kosovo brain haemorrhage, could not receive medical treatment once deported from D to Kosovo WSWS/LV/MNS/Karawane
06/01/11 2 N.N. (men) unknown drowned, bodies found in Evros River trying to cross GR-TR border FE/AFP
20/12/10 1 N.N. (±28, man) Africa frozen to death, found in Nea Vissa (GR), crossing TR-GR border Frontexplode/MNS
17/12/10 2 N.N. (men) Africa froze to death, bodies found in Nea Vissa (GR), near Turkish border Frontexplode/MNS
12/12/10 1 Saidou Gadiaga (37, man) Senegal asthma attack at Masotti Carabinieri station, Brescia (I) medical treatment provided too late MNS/LR/Africa-News
11/12/10 5 N.N. unknown missing, feared drowned when ship sank off Kani Keli, Mayotte (F), 31 survivors info/FE
07/12/10 2 N.N. unknown drowned, bodies found in the Evros region (GR) near to border with Turkey ClandestinE/Frontexplode
01/12/10 1 N.N. (16, boy) Afghanistan stowaway, suffocated whilst hiding in truck on a ferry from Patras (GR) to Ancona (I) Migreurop/FE/Kinisi/CorAdriatico
29/11/10 1 N.N. (38, man) Mali died from shock, taser was used on deportee by police in Colombes (FR) to calm fight Europe1/MNS
27/11/10 1 Sardar Ayari (25, man) Afghanistan stowaway, crushed between 2 trucks whilst trying to climb into one in Patras (GR) going to I Migreurop/Kinisi/FE
23/11/10 4 N.N. (men) Iran stowaways, suffocated in back of van near Amphiloxia (GR), travelling from Italy Europe1/FE/PICUM/MNS
22/11/10 2 N.N. (±20, men) Maghreb died of burns and fume inhalation, fire they made to heat up Santurtzi squat (E) spread EP/ELC
16/11/10 1 N.N. (23, man) Somalia drowned, boat sank on way from Balkans, body found in Bari(I) holding Greek expulsion order FE/PICUM
09/11/10 1 Brahim A (54, man) Morocco brain haemorrhage, fell 20ft while working without papers, left at Ceuta hospital gate (E) ElDia/LV/MUGAK/Diario de Navarra/Diario de Noticias
in Nov 10 6 N.N. Eritrea beaten to death with sticks by traffickers in Sinai desert (Israel), for trying to escape group ECRE/LR
01/11/10 2 N.N. (men) Eritrea killed by traffickers holding them in Sinai desert (Israel), for using phones to call for help LR/ECRE
12/10/10 1 Jimmy Mubenga (46, man) Angola suffocated, security guards restrained him during deportation, on flight from Heathrow (GB) GuardianUn/NR/IndGB/Demotix/BBC/Rue89/FE/PICUM/07/10/10 1 N.N. (man) Algeria stowaway, drowned whilst swimming from ship to shore at Pinedo beach, Valencia (E) Provincias
02/10/10 5 N.N. (18-36, men) Algeria missing, feared drowned, sailing with 30 survivors rescued off coast of Mostaganem (DZ) FE/Swiss.ch
21/09/10 1 N.N. (22, man) Eritrea stowaway, travelling from Georgia, hurriedly jumped off truck near Foggia (I) and fell on head Migreurop/FE/FaiNoti
13/09/10 1 Andoine Bassoumga (41, man) Congo heart attack, diabetic asylum seeker in Nicosia (CY), had a poor diet when welfare was cut KISA/CypMail
08/09/10 24 N.N. Maghreb missing, feared drowned on the way from El Bouni, Annaba (DZ) to Italy by boat Les Temps D’Algerie
08/09/10 19 N.N. Maghreb missing, feared drowned on the way from Seraidi, Annaba (DZ) to Italy by boat Les Temps D’Algerie
in Sept 10 3 N.N. Sub-Saharan Africa bodies thrown overboard a boat carrying 34 others, found on Alboran Sea (E) Humano
in Sep 10 1 Nezam Azimi (60, man) Afghanistan murdered, was forcibly returned to Kabul in 2006 when asylum denied in NL, killed by Taliban MNS/Telegraaf
31/08/10 2 N.N. Maghreb bodies found by civil guard on Ceuta beach (E), in an advanced state of decomposition SUR
28/08/10 2 N.N. unknown found off Ceuta’s coast (E), believed to have fallen from boats several months ago MAC
25/08/10 1 N.N. (minor) Afghanistan body found by police on Jonic coast, Calabria (I), reportedly died whilst disembarking sailboat ANSA/Gazzettino
15/08/10 3 N.N. Cameroon died of thirst in Algerian desert near Tamanrasset, with 9 others trying to reach Europe AFP/FocusNews/AllWAfrica
15/08/10 3 N.N. Mali died of thirst in Algerian desert near to Tamanrasset, with 9 others trying to reach Europe AFP/FocusNews/AllWAfrica
15/08/10 2 N.N. Ivory Coast died of thirst in Algerian desert near to Tamanrasset, with 10 others trying to reach Europe AFP/FocusNews/AllWAfrica
15/08/10 2 N.N. Senegal died of thirst in Algerian desert near to Tamanrasset, with 10 others trying to reach Europe AFP/FocusNews/AllWAfrica
15/08/10 1 N.N. Gambia died of thirst in Algerian desert near to Tamanrasset, with 11 others trying to reach Europe AFP/FocusNews/AllWAfrica
15/08/10 1 N.N. Guinea died of thirst in Algerian desert near to Tamanrasset, with 11 others trying to reach Europe AFP/FocusNews/AllWAfrica
12/08/10 1 N.N. (55, man) Algeria drowned, body found by helicopter rescue 24km from Tabarca, Alicante (E) Provincias/Deia/Diario de Navarra/Raz/ElDia
11/08/10 8 N.N. unknown drowned, 6 missing and 2 found by sea patrol near Tabarka, Alicante (E) travelling from DZ Les Temps d’Algerie/Migreurop
11/08/10 2 N.N. (men) Sub-Saharan Africa drowned, bodies found in La Linea de la Conception (E) near to the strait of Gibraltar EFE/SUR
11/08/10 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa drowned, mark of a knock on his head, body found near to Levante beach (E) EFE
07/08/10 1 N.N. unknown drowned during shipwreck off Ibiza Channel, body found 2 miles from Altea, Alicante (E) Provincias/EP/MNS/RoundTown
07/08/10 1 N.N. unknown drowned during shipwreck off Ibiza Channel, body found on San Juan beach (E) Provincias/EP/RoundTown
in Aug 10 1 N.N. unknown drowned during a shipwreck off Ibiza Channel, body found by fishermen in Calp, Alicante (E) EP/Provincias/RoundTown
28/07/10 2 N.N. unknown drowned during shipwreck off Ibiza Channel, bodies found off Javea coast (E) EP/Provincias/DiarioVasco/RoundTown
25/07/10 1 Osman Rasul (27, man) Iraq suicide, jumped from balcony in Nottingham (GB), couldn’t find solicitor for his asylum appeal Guardian Un./BBC/IRR/ThisIsNott/TheHuff/NoBordersNott/11/07/10 3 N.N. (women) Sub-Saharan Africa bodies found on a damaged boat rescued off Motril coast, Granada (E) carrying 25 survivors Diario de Noticias/Diario de Navarra/ABC/SUR/Publico
11/07/10 2 N.N.(babies) Sub-Saharan Africa bodies found on a damaged boat rescued off Motril coast, Granada (E) carrying 25 survivors Diario de Noticias/Diario de Navarra/ABC/SUR/Publico
11/07/10 1 N.N. (fetus) Sub-Saharan Africa mother’s body was found on a damaged boat rescued off Motril coast, Granada (E) Diario de Noticias/Diario de Navarra/ABC/SUR/Publico
in Jul 10 1 N.N. (20, man) Afghanistan body found on Jonic coast, Calabria (I) at end of July, died during disembarking boat ANSA/Gazzettino
in Jul 10 1 N.N. (14, boy) Afghanistan reported missing on Jonic coast, Calabria (I) at end of July, had travelled by sailboat ANSA/Gazzettino
27/06/10 1 Zahara Bare (42, woman) Somalia pregnant asylum seeker in a Leersum asylum centre (NL)who was denied urgent medical care aduc/Doorbraak/SunaT/IRR
27/06/10 1 N.N. (fetus) unknown mother died when denied urgent medical care in a Leersum asylum centre (NL) aduc/Doorbraak/SunaT
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 3
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
25/06/10 2 N.N. (women) unknown drowned, boat overturned crossing Evros river from TR-GR, bodies found in Orestiada (GR) TimesM/Migreurop/AFP
25/06/10 1 N.N. (25, man) unknown killed by another asylum seeker in Alvesta (S) apartment rented by Migration Board UNHCR/DS
08/06/10 1 N.N. Africa drowned whilst travelling from Turkey to Greece on Evros River (GR) MNS
03/06/10 1 N.N. (man) Ivory Coast unknown cause had mental health problems but was not monitored in Charleroi(B) asylum cr. MNS/FIDH/IRR
02/06/10 1 Slawik C. (58, man) Armenia suicide, hanged himself with kettle cord whilst facing deporting in Langenhagen prison (D) 762/IRR
in Jun 10 6 N.N. (men) unknown drowned, boat overturned crossing Evros river from TR-GR, bodies found in Orestiada (GR) TimesM/Migreurop/AFP
in Jun 10 2 N.N. (women) unknown drowned, boat overturned crossing Evros river from TR-GR, bodies found in Orestiada (GR) TimesM/Migreurop/AFP
in Jun 10 3 N.N. unknown missing, suspected drowned, boat overturned when crossing Evros river from TR-GR TimesM/Migreurop/AFP
in Jun 10 5 N.N. unknown drowned, boat overturned crossing Evros river (TR) trying to get to Greece TimesM/Migreurop
30/05/10 20 N.N. Chad/Egypt/Nigeria whilst travelling to Europe, executed in Tripoli and Banghazi (LY) for alleged criminal offences LR
13/05/10 1 Mohamed Abagui (man) Morocco suicide, hanged himself with bedsheet whilst awating deportation in Barcelona det centre(E) SetDirecta/FAIV/EP/PerCat/IRR
03/05/10 1 Abdoulaye (20, man) Ivory Coast stowaway, hanging under lorry, had permission to travel Ceuta-Malaga (E) but was prevented MNS
02/05/10 1 Alan Rasoul Ahmed (man) Iraq suicide, asylum seeker hanged himself in Liverpool (GB) as he was homesick and left in limbo IRR
in May 10 1 N.N. (34, man) Maghreb deported from NL without family, died while trying to reenter Europe via boat to Samos (GR) VK
18/04/10 1 N.N. (±25, man) Algeria drowned whilst swimming to city, body washed up on Chorrillo beach, Ceuta (E) Provincias/SUR/Can7
18/04/10 4 N.N. unknown drowned, bodies found by Evros river near Edirne (TR) when boat capsized, 7 survivors PICUM/UNHCR
16/04/10 1 Yeni P. (34, woman) Indonesia suicide, hanged herself in deportation centre in Hamburg (D) jW/Karawane/IRR/FR-H
15/04/10 1 Eliud Nguli Nyenze (40, man) Kenya died after being denied medical attention by staff at Oakington detention centre (GB) GuardianUn/IndyMedia/MornStar/IRR
13/04/10 11 N.N. (adults) Algeria reportedly drowned, boat sank of Almeria coast (E) on way from Algeria. 3 survivors PUB/SUR/Provincias/Can7/Nerja/MUGAK/EP/ABC/Diario 11/04/10 1 Ramahdin (16, boy) Afghanistan stowaway, fell under wheels of truck when it boarded a boat in Dunkirk (F), travelling to GB PICUM/IRR
10/04/10 1 N.N. (27, man) Shri Lanka stabbed by housemate in Venice (I), jealous of his permanent residency and work permit LaNVenezia
07/04/10 1 N.N. (30, man) Afghanistan stabbed in canteen-queue fight in Sandholm Asylum Centre(DK) tension due to overcrowding CPH/IRR/MNS
02/04/10 1 N.N. (30, man) Chechnia stabbed by breadknife by drunk asylum seeker, whilst in asylum centre in Mostviertel (A) DerStandard/Salzburger Nachrichten
in Apr 10 1 N.N. unknown (minor) suicide, depressed after asylum claim was rejected did not receive medical support UNHCR/Sverinsge
30/03/10 7 N.N. unknown drowned, boat capsized 3 miles from Kafr el-Sheikh, Egypt on way to Italy. 38 survivors Le Monde/MP/FE/KI
28/03/10 1 N.N. (15, boy) Afghanistan asylum seeker, killed by bomb exposion in Athens (GR) while searching for food into garbage IRR
21/03/10 3 N.N. Somalia bodies thrown overboard on the way to Sicily (I), 20 surivors rescued by border patrol LR/FE
17/03/10 1 Joseph Ndukaku (29, man) Nigeria died during deportation at Zurich airport (CH),weak from hunger strike,police forcibly restrain AdnK/Swiss.ch/BBC/UNHCR/Augen Auf/DerBund/IPSNA/07/03/10 1 David Mardiani (17, man) Georgia suicide, asylum seeker, hanged himself in Hamburg deportation centre (D) after hunger strike WSWS/Migreurop/CaucKnot/SP/jW/taz/AN/IRR/MNS
07/03/10 1 Serge Serykh (man) Russia suicide, jumped with his family from 15 floor flat in Glasgow (GB), asylum claim was rejected GuardianUn/IRR/Migreurop/TheHerlad/MNS
07/03/10 1 Tatiana Serykh (woman) Russia suicide, jumped with her family from 15 floor flat in Glasgow (GB), asylum claim was rejected GuardianUn/IRR/TheHerlad/MNS/Migreurop
07/03/10 1 Stefan Serykh (19, man) Russia suicide, jumped with his family from 15 floor flat in Glasgow (GB), asylum claim was rejected GuardianUn/IRR/MNS/TheHerald/Migreurop
03/03/10 1 N.N. (13 months, girl) Nigeria refused hospital treatment in Cernusco sul Naviglo (I) due to new discriminatory laws Everyone Group
11/02/10 6 N.N. (men) unknown reportedly drowned, dinghy capsized off coast of Samos (GR) on the way to (GR) from (TR) KI/FE/AP/Migreurop/ECRE
11/02/10 1 N.N. (woman) unknown reportedly drowned, dinghy capsized off coast of Samos (GR) on the way to (GR) from (TR) KI/FE/AP/Migreurop/ECRE
11/02/10 1 N.N. (girl) unknown reportedly drowned, dinghy capsized off coast of Samos (GR) on the way to (GR) from (TR) KI/FE/AP/Migreurop/ECRE
11/02/10 8 N.N. unknown reportedly missing, dinghy capsized off Samos Island (GR) on the way to (GR) from (TR) KI/FE/AP/Migreurop/ECRE
16/01/10 1 M. El Abbouby (25, man) North Africa suicide, exhaled camping gas spray in his cell in S.Vittore prison, Milan (I) LR/IRR
10/01/10 2 N.N. unknown drowned, suspected that boat capsized 6 days earlier, travelling from Turkey to Greece Zaman/NOB
04/01/10 1 M. Yahya Tabbabi (31, man) Tunisia asylum-seeker, died in detention centre in Vottem (B) due to lack of medical treatment Migreurop/IRR/ST
04/01/10 19 N.N. unknown drowned, boat capsized when travelling from Turkey to Greece Zaman/NOB
in Jan 10 1 Wadim S. (±21, man) Latvia suicide, jumped in front of train in Hamburg (D) after hearing he would be deported SP
in 2010 5 N.N. unknown drowned, shipwreck with 36 survivors, bodies found on Valencia coast (E) LV
in 2010 13 N.N. unknown drowned, boat sank off Andalusia coast (E), 10 bodies found, 3 missing LV
in 2010 2 N.N. (babies) unknown feared drowned, missing after boat sank off Andalusia coast (E) LV
31/12/09 14 N.N. Asia reportedly drowned on way from Turkey, boat shipwrecked off Alexandroupoli coast (GR) FE/Migreurop/AP/Le Figaro/CDS/ANSA/Unita’/TodZam
31/12/09 7 N.N. (women) Asia reportedly drowned on way from Turkey, boat shipwrecked off Alexandroupoli coast (GR) FE/Migreurop/AP/Le Figaro/CDS/ANSA/Unita’/TodZam
31/12/09 1 N.N. (2, baby) Asia reportedly drowned on way from Turkey, boat shipwrecked off Alexandroupoli coast (GR) FE/Migreurop/AP/Le Figaro/CDS/ANSA/Unita’/TodZam
25/12/09 1 Carlos (34, woman) Brazil suicide, transexual hanged herself with a sheet in detention center of Milan (I) EveryOne Group/LR/Migreurop
15/12/09 1 Maiouad (15, boy) Afghanistan stowaway, killed crossing a highway near Calais (F), trying to go to GB by hiding in a truck NOB/FE
12/12/09 2 N.N. unknown reportedly drowned, boat sank off coast of Leros Island (GR), 25 rescued from rocky islet NOB/TodZam
09/12/09 1 N.N. (man) Africa stowaway, frozen to death in a lorry trying to go from Tangeri (MA) to Marseilles (F) AP/FE
in Dec 09 1 N.N. unknown drowned, found off Alexandroupoli (GR) when boat shipwrecked KI
24/11/09 1 Ibrahim M.B. (35, man) Senegal murdered by his employer in Vercelli (I) as he did not want to pay him a 3 months salary CDS
24/11/09 23 N.N. Comoros Islands reportedly drowned, boat sank between island Mayotte (F) and Comoros Islands Publico/AFP/MigrantsOM
20/11/09 1 N.N. (30, man) Bolivia died after repatriation operation after 26 days spent inside detention center of Malaga (E) Sur
18/11/09 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa reportedly drowned, fell from wooden boat in the sea off the coast of Tarifa (E) EP/FE
12/11/09 1 Jianping Liu (35, woman) China suicide, jumped from bridge near Heathrow (GB) after police questioned her about residence IRR/UxbGaz
06/11/09 6 N.N. (1m; 1 w; 3 childr; 1 baby) Afghanistan drowned, 5 died, 1 missing, overloaded boat sank off the coast of Bodrum (TR) FE/Ansa/Le Monde/NOB
06/11/09 1 Abdelkader H. (19, man) Algeria suicide, jumped in Bilbao’s river (E) escaping from policemen who took him for a thief EP
01/11/09 1 N.N. (young man) unknown stowaway, suffocated, found in the back of a lorry entering the Channel Tunnel (F) to GB FE/Mail Online/IRR
in Nov 09 1 N.N. (±30, man) Somalia swine flu, died whilst staying in asylum centre in Norway, no medical care was given UNHCR/IRR
30/10/09 1 Mohammed Iqbal Safi (18, man) Afghanistan jumped in river Thames(GB) after police questioned him in custody for immigration offences IRR
29/10/09 3 N.N. Algeria bodies found on a boat tracked southeast of Cartagena on Spain’s southern coast EXP/UnSarda/EarthT/EP/PUB/PICUM/NOB
27/10/09 9 N.N. (±30, 1 man; 3 w; 5 childr) Afghanistan drowned after wooden boat from TR collided with rocks on the island of Mytilini (GR) LR/TDN/Le Figaro/CDS/Migreurop/ANSA/gara.net/Picum/27/10/09 1 N.N. unknown found on boat escorted to Sicily; I and M refused for 3 days to receive them in their territory LR/Can7/Picum/NOB
15/10/09 16 N.N. (1 woman; 1 child) Kosovo drowned, 11 died, 5 missing, boat capsized trying to cross Serbo-H border via Tisza river Picum/UNMIK/NOB
10/10/09 1 Mohammad Atif Kamran (25, m) Pakistan murdered, beaten, dragged in police station of Nikaia (GR) and tortured till death Anarkismo/IRR
06/10/09 7 N.N. Egypt/Somalia drowned, 4 died, 3 missing, trying to swim from a dinghy to the coast of Gela (I) Picum/EveryOne Group/NOB
06/10/09 1 Hasun Albaadzh (man) Syria medical neglect, died in Busmantsi detention centre (BG) where he had been held for 3 years IRR
19/09/09 28 N.N. (7 women; 1 man) Sub-Saharan Africa drowned, 8 found, 20 missing, small boat sank off the coast of MA near Perejil Island (E) AFP/EP/DiarioVasco/Razon/ELM/ELC/PerCat/Xinhua/14/09/09 1 Gagandeep Singh K. (32, man) India suicide, died of heart attack due to a month-long hunger strike in prison in Wien (A) DerStandard/FRO/WIKO/Asyl in Not/RoterP
10/09/09 1 Hassan Rahimi (boy) Afghanistan suicide, unaccompanied minor who hanged himself in London (GB) as he feared eviction IRR
29/08/09 1 N.N. Maghreb manner of death unknown, died during boat trip, found in Granadilla, Tenerife Island (E) Diario de Noticia/ElDia/ABC/Verdad/DNG/Deia/gara.net/28/08/09 1 N.N. (woman) Africa drowned during rescue operation in Birzebuggia coast (M) on her way from Africa Gara/MUGAK/NOB
25/08/09 1 Mahmum O (26, man) Iraq suicide, asylum seeker found hanging in prison cell in Nuremburg (D) four days earlier IRR
24/08/09 1 Mrs T. (32, woman) Libanon suicide, overdose to family being moved to an asylum seekers camp in Mittweida (D) ARI
20/08/09 72 N.N. (55 man; 17 woman) Eritrea bodies thrown overboard after 23 days traveling from Libya to Lampedusa (I) LR/CDS/GE/FE/MUGAK/EP/AFP/GARA/ANSA/Nouvel 17/08/09 27 N.N. (1 man) Sub-Saharan Africa/Morocco drowned,7 found, 20 missing, 10 survived, shipwreck near Trafalgar beach in southern Spain LatinAHTribune
12/08/09 2 N.N. Turkey drowned, 2 died, motorboat sank off the coast of Kos Island (GR) on the way from TR FE/Picum/Cesdop/NOB
10/08/09 20 N.N. Somalia murdered, guards opened fire during their escape attempt from det. cr. in Banghazi (LY) FE/VOA
09/08/09 1 N.N. unknown stowaway, body found on hallway Brindisi-Lecce (I) thrown over truck with 17 survivors CDS/NOB
09/08/09 12 N.N. Somalia missing after Benghazi (LY) massacre by police, in detention centre along LY to Italy route FE/GiovaniE
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 4
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
09/08/09 6 N.N. Somalia killed by police in Benghazi massacre (LY), when prisoners tried to escape detention centre FE/GiovaniE
09/08/09 1 Heval Huseyn Ismail (28, man) Kurdistan suicide, failed asylum seeker who hanged himself in a South Shields park (GB) ShieldsG/IRR
08/08/09 12 N.N. unknown 1 died, 11 missing, boat collided with Algerian coast guard vessel in the port of Annaba (DZ) BBC/Migreurop/NOB
06/08/09 1 F.A. (27, woman) Morocco suicide, threw herself in the Brembo River in Bergamo (I) in fear of deportation LR/IRR
03/08/09 12 N.N. (1 man) Algeria drowned, 1 died, 11 missing, wooden boat capsized 4 miles from Cabo de Palos (E) EP/Verdad/ELM/RAZ/MUGAK
27/07/09 1 Arivan Osman Asis (20, man) Iraq murdered, beaten by border guards in his attempt to embark to reach I, died in GR hospital AFP
27/07/09 1 N.N. unknown reportedly drowned, parts of a body found along la Fontanilla beach of Marbella Island (E) FE/SUR
25/07/09 1 Luis Beltran Larrosa (56, man) Uruguai died of heart attack in Tenerife (E), employer did not call for assistance as Luis was illegal Can7/VDG/ElDia/Publico
14/07/09 1 N.N. Sub-Saharan Africa died at the hospital of El Hierro, Canary Islands (E), after boat arrived in La Estaca harbour Verdad/Diario de Navarra
14/07/09 1 Azad Hayi (28, man) Kurdistan manslaughter, beaten by neonazis whilst returning to Möhlau asylum centre (D) at night taz
12/07/09 2 N.N. Sub-Saharan Africa 1 died on board during travel, 1 died at the hospital of El Hierro (E) because of dehydration Publico/EP/Diario de Noticia/VDG/Gara/Verdad/Diario 01/07/09 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa drowned, body found 42 miles south of Cabo de Gata in Almeria (E) by Liberian ship PICUM
29/06/09 9 N.N. (3 women; 5 men; 1 child) Maghreb drowned, wooden boat collided with rocks off Barbate (E), traffickers imprisoned for murder PICUM/SUR/Publico/EP/ELM/Verdad/DiarioVasco/MNS/23/06/09 1 Amir Rohol (19, boy) Afghanistan stowaway,fell from the truck he was hidden, died in hospital 3h later in Ancona (I) PICUM/LR/MP/NOB
19/06/09 1 N.N. (20, man) Ecuador suicide in a cell in Barcelona (E) hanging himself with his own shirt, arrested because illegal EP/AVUI/MUGAK
17/06/09 2 N.N. (men) Algeria 1drowned, 1missing after shipwreck due to storm waters 30 miles south Cartagena (E) LV/Verdad/PICUM/NOB
04/06/09 25 N.N. (men; women; 8 babies) Sub-Saharan Africa/Morocco missing after their boat sank 10 miles off Tarifa, Cadiz (E) on the way from Tanger (MA) ABC/MUGAK/EP/ELM/LV/EFE/Diario de Navarra /GARA/in Jun 09 1 N.N. (16, boy) unknown suicide after his asylum claim was rejected in asylum seeker accomodation Varmland (S) IRR
27/05/09 1 Mir Abbas Safari (36, man) Afghanistan suicide after 67 days in detention centre in Gavle (S) in fear of being deported IRR/UPP/NewsD
19/05/09 1 Jonathan Sizalina (20, man) Ecuador reported suicide using tshirt but guards reportedly beat him in Barcelona detention centre(E) SetDirecta/FAIV
07/05/09 1 N.N. (49, woman) Tunisia suicide in the detention centre of Ponte Gallera, in Roma (I) IlMess/IRR
in May 09 2 N.N. Somalia drowned whilst travelling from Turkey to Greece on Evros River (GR) MNS
in May 09 1 N.N. Tunisia drowned whilst travelling from Turkey to Greece on Evros River (GR) MNS
30/04/09 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa died in the hospital in Tarifa (E) after Spanish authorities blocked a boat from Tanger (MA) EFE/NOB
23/04/09 35 N.N. (26 men; 9 women) Africa drowned, bodies found after shipwreck 250 km east of Aden (Yemen) on way from Somalia MUGAK/Can7/EFE/UNHCR/LR/GARA
23/04/09 20 N.N. Africa missing after shipwreck, 250 km east of Aden (Yemen), coming from Somalia, 165 survivors MUGAK/Can7/EFE/UNHCR/LR/GARA
23/04/09 2 N.N. unknown reportedly died of hypothermia, found by Spanish authorities in the Strait of Gibraltar (E) MUGAK/EFE/Diario de Navarra/PICUM/EHAR/NOB
18/04/09 1 N.N. Sub-Saharan Africa body found by Mauritanian guards on a boat near Nuadibu on way to Canary Islands (E) MUGAK/EFE/ElDia/Diario de Navarra
16/04/09 1 Esat Ekos (19, pregnant woman) Nigeria died during rescue operation, boat waited 4 days before to be allowed to reach Italian coasts MUGAK/TimesM/Diario de Navarra/Verdad/LR/PUN/VDG/16/04/09 1 N.N. (fetus) Nigeria died during rescue operation, boat waited 4 days before to be allowed to reach Italian coasts MUGAK/TimesM/Diario de Navarra/Verdad/LR/PUN/VDG/05/04/09 1 N.N. (26, man) Afghanistan stabbed after a brawl in Villemin square, Paris (F), where he lived as asylum seeker Reu/Ya.F/MSF/MRAP/CSE10/AFP
03/04/09 2 N.N. (1 man; 1 woman) Africa bodies found on a boat reportedly from LY 60 km off Lampedusa’s Southern coast (I) ANSA/AVV/NOB
29/03/09 300 N.N. (69 women; 2 children) Somalia/Morocco/Syria/Nigedrioaw/Enreitdre, a2/1A blgoedrieas/T fuonuinsdia, 3 boats sank due to stormy waters 30 km off LY on way to I ABC/MUGAK/Deia/DiariodeNavarra/DNG/APDHA/Berria/29/03/09 500 N.N. Somalia/Morocco/Syria/Nigemrisas/Einrgit raefate/Ar l3g ebroiaa/tTsu snaisnika due to stormy waters 30 km off LY on way from Tripoli (LY) to I ABC/MUGAK/Deia/DiariodeNavarra/DNG/APDHA/Berria/29/03/09 1 N.N. (20, man) Iraq stowaway, dead under a Bulgarian lorry he hang on to pass the border in Ancona harbour (I) CDS/NOB
26/03/09 1 N.N. (20, man) Iraq asylum seeker was run over by a lorry in Venice harbor (I) reportedly trying to skip ID control CDS/ANSA/AdnK/NOB
23/03/09 1 Mazir (24, man) unknown found in Votanikos stream near Aliens Bureau in Athens (GR), stayed in coma for 3 months NR/IRR
22/03/09 2 N.N. Maghreb missing when Spanish patrol transfered the passengers from their boat off Cabo de Gata (E) MUGAK/EFE/PUB/NOB
19/03/09 67 N.N. Africa 17 deaths, 50 missing, after shipwreck near to Sfax (TN) on the way from Libya to Italy LS/FE/ANSA/Ach/AFP/LSW/NOB
19/03/09 1 Salah Soudami (42, man) Algeria reportedly beaten on the Ponte Gallierra det. cr. Roma (I) after refusal of medical treatment CARTA/ElW
17/03/09 1 N.N. (young man) Sub-Saharan Africa body washed ashore on the beach Linea de la Concepcion, Cadiz (E) MUGAK/DNA/SUR/PUB/EFE/ELM/NOB
16/03/09 11 N.N. (7 men; 4 women) Nigeria died of thirst in the LY-Niger desert trying to reach I, left there by Libyan authorities NOB/LR
06/03/09 1 N.N. (±20, man) Africa tangled in razor wire trying to jump a border fence from Morocco to Ceuta (E) REU/NOB
in Mar 09 14 N.N. (1 pregnant woman) Nigeria, Africa died giving birth with 13 more in Oran’s desert (AR) after got lost ran out of fuel and water FE/NAN/NT/ODILI
21/02/09 1 N.N. Africa died when vessel tried to land near Montril (E); 34 migrants survived NOB/REU
15/02/09 2 N.N. (woman; pregnant woman) Maghreb drowned after boat crashed with a rock and sank 20 metres from Lanzarote’s coast (E) Can7/ABC/Publico/ELM/DiariodeNoticias/Deia/EP/Raz/15/02/09 1 N.N. (8 months, foetus) Maghreb drowned after boat crashed with a rock and sank 20 metres from Lanzarote’s coast (E) Can7/ABC/Publico/ELM/DiariodeNoticias/Deia/EP/Raz/15/02/09 19 N.N. (15 boys; 4 girls) Maghreb drowned after boat crashed with a rock and sank 20 metres from Lanzarote’s coast (E) Can7/ABC/Publico/ELM/DiariodeNoticias/Deia/EP/Raz/15/02/09 4 N.N. (men) Maghreb drowned after boat crashed with a rock and sank 20 metres from Lanzarote’s coast (E) Can7/ABC/Publico/ELM/DiariodeNoticias/Deia/EP/Raz/15/02/09 1 N.N. Maghreb missing after boat crashed with a rock and sank 20 metres from Lanzarote’s coast (E) Can7/ABC/Publico/ELM/DiariodeNoticias/Deia/EP/Raz/02/02/09 3 N.N. (men) Gambia reportedly dehydration, died after 4 days without water or food in boat near Canary Isl. (E) ABC/EP/MUGAK/ELM/Diario de Navarra/SUR/Can7/ELC/in Feb 09 1 N.N. (man) Africa body found in boat drifting for 2 days near the coast of Motril (E) with 34 survivors AFP/MAG
31/01/09 1 N.N. (woman) Sub-Saharan Africa body found by Moroccan navy in boat sailing near the coasts of Al Hoceima (MA) Can7/MUGAK
29/01/09 8 N.N. Tunisia drowned, shipwreck due to storm waters in Tunisi’s Bay (TN) ANSA
28/01/09 5 N.N. unknown bodies washed ashore on the coasts near the town of Bodrum (TR) AFP/REU/NOB
22/01/09 1 Vivede (19, woman) Nigeria died of burns and exposure after sailing by boat from Africa to Lampedusa (I) LR/ASCA
21/01/09 1 N.N. (man) Africa body found in the boat with 53 survivors on Cala Pisana’s beach, Lampedusa (I) LR/MP/AdnK/ANSA/NOB
21/01/09 8 N.N. Libya reportedly frozen to death on the sailing from Libya to Lampedusa (I) LR/CDS
19/01/09 30 N.N. (±25) Tunisia missing, after boat of 35 capsized off the coast of Tunisia on way to Italy LR/FE/LPC/PICUM/APDHA/CDS/AEDH/LIDU
19/01/09 1 N.N. (48, man) Sri Lanka frozen to death, body found under the Vittorio Emanuele Gallery in Messina (I) Ansa
14/01/09 4 N.N. (±25) Algeria reportedly missing after the boat capsized for motor problems after leaving Kristel (DZ) QUOTI/FE
13/01/09 1 N.N. (18 months, child) unknown drowned off Syros Island (GR), after boat carrying 19 migrants capsized FE/KI/NOB
10/01/09 4 N.N. (women) Senegal drowned, transferred to canoe after abandoning boat trip to (E), capsized off Senegal coast NOB/FE
09/01/09 1 N.N. (man) unknown run over by the truck he was hanged on to pass the border in Ancona (I) harbour Adnk
07/01/09 1 N.N. (30, man) Afghanistan stabbed in fight between migrants attempting to get aboard the lorry to UK in Calais (F) Telegraph/Mail Online/Evening Standard/PICUM/Congoo/03/01/09 1 Hussein Zahidul (24, man) Bangladesh manner of death unknown, body found in a ditch in Votanikos (GR), near the Aliens Bureau KI/IRR/MNS
01/01/09 1 Alino (29, man) Cameroon died on way to hospital in Nador (MA) after being shot by border guards in Farhana (E/MA) AI/Diversity/MUGAK/Connect/EP/Tribuna/ELM/LV/ELC/in Jan 09 12 N.N. (±25) Algeria reportedly missing, left Arzew’s coast (DZ) on 2 January in bad weather conditions QUOTI/FE
in 2009 1 Jonson Ibitui (man) Nigeria heart attack from stress, soon after his release from 1 year’s det in Busmantsi centre (BG) GloDP/IRR
24/12/08 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa body found in an advanced state of decomposition by a fisherman near off Melilla’s coast (E) MUGAK/Publico/SUR/NOB
18/12/08 7 N.N. Somalia/Mauritania drowned, 3 found, 4 missing, dinghy sank due to bad weather in Aegean Sea on way to GR PICUM/AFP/ANSA/NOB
10/12/08 1 Rezai Mahumut (13, boy) Afghanistan was run over by the wheels of the lorry while clinching to it in Mestre, Venice (I) CDS/ST/EpolisR/NOB
07/12/08 1 N.N. (man) Africa body found in a boat rescued by the Spanish authorities near Arguineguin, Canary Isl. (E) Publico/NOB
06/12/08 4 N.N. (3 men; 1 woman) Palestine drowned after dinghy sank off Ayvalik (TR), bodies were pulled from the water, 23 survivors KI/FE/PICUM/NOB
06/12/08 1 N.N. (4, child) unknown drowned, dinghy sank trying to cross the sea between TR and Samos Island (GR) EarthT/PICUM/NOB
02/12/08 1 Hamid al-Amrani (12, boy) Morocco suicide, father was repratiated, hanged himself with bathrobe belt in Madrid care centre (E) AOL/Publico/Terra/ABC/adn/EPress/Kaoenlared/ASSI/25/11/08 2 N.N. unknown bodies found in a refrigerator truck with other 30 hidden people in a southern GR coastline FE/IntHeraldTribune/NOB
21/11/08 21 N.N. unknown drowned, after shipwreck near the French island of Mayotte N24/AFP/NOB
19/11/08 1 N.N. (man) Africa died of heart attack in hospital after boat was intercepted near to Canary coast (E) ABC/AFP
13/11/08 1 N.N. (man) Africa missing, fell into the sea during rescue operation 9 miles south Lampedusa (I) FE/AdnK/UnSarda/LS/NOB
12/11/08 6 N.N. (4 men; 2 women) Sub-Saharan Africa found by Algerian authorities in an advanced state of decomposition in Ardrar (S.E. Sahara) PICUM/MNS/AlgerieMonde
11/11/08 3 N.N. (1 adult; 2 minors) Africa 1 died on the boat, 1 when arrived to El Hierro coast (E) and 1 in the hospital one week later ElDia/Top News/ABC/FE/PICUM/Mugak/EFE/gara.net/10/11/08 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa died in La Candelaria’s hospital, in Tenerife (E), 5 days after his boat was intercepted ElDia/Top News/ABC/FE
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 5
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
05/11/08 1 N.N. (woman) Africa found by boat in advanced state of decomposition in Mediterranean Sea, off Birzebbugia (M) TimesM
02/11/08 1 N.N. (man) Africa body found in an advanced state of decomposition in Mediterranean Sea, off Delimara (M) TimesM/NOB
01/11/08 1 N.N. (woman) Africa body found in an advanced state of decomposition in Mediterranean Sea, off Delimara (M) TimesM/NOB
29/10/08 3 N.N. (2 adults; 1 minor) Sub-Saharan Africa 2 found in boat at La Gomera’s coast (E), 1 died of hypothermia later in hospital EP/NOB
29/10/08 2 N.N. unknown drowned, recovered by Greek border police in eastern Aegean facing the Turkish coast PICUM
26/10/08 1 Muhammad Asraf Pakistan injured in police violence, in asylum seekers queue outside Aliens’ directorate in Athens (GR) ECRE/ST/Vluchteling/IRR/MNS
23/10/08 1 N.N. (woman) Africa found by boat in advanced state of decomposition in Mediterranean Sea between M and LY TimesM
23/10/08 1 N.N. (17) Albania drowned in a southern Albanian lagoon close to Greece after overloaded boat capsized FE/Javno/NOB
23/10/08 2 N.N. (young people) Albania drowned in a southern Albanian lagoon close to Greece after overloaded boat capsized Javno
20/10/08 1 N.N. (22, woman) Albania drowned in a lagoon in Southern AL after boat capsized trying to avoid police checkpoint Reu/Picum/Javno/NOB
20/10/08 1 N.N. (3 months, baby) Albania drowned in a lagoon in Southern AL after boat capsized trying to avoid police checkpoint Reu/Picum/Javno/NOB
20/10/08 1 N.N. (man) Africa manner of death unknown, body found on boat with 92 survivors arriving in Gran Canaria (E) NOB/TySp
20/10/08 1 N.N. unknown killed, shot by Libyan civilian as his migrant boat left Libya for Europe HRW
19/10/08 1 N.N. (60, woman) France suicide, set herself on fire to protest against the deportation of her Armenian partner SP
18/10/08 1 N.N. (woman) Africa body found in advanced state of decomposition in Mediterranean Sea, off Delimara (M) TimesM
12/10/08 1 N.N. (man) Serbia suicide in the Vottem det. cr. (B) after hearing his asylum claim had been rejected IRR/MNS/GRAPPE/CRACPE/VRF
07/10/08 50 N.N. Africa drowned, boat capsized due to stormy waters in Kenitra (MA) MNS/NOB
06/10/08 2 N.N. (men) Iraq drowned, found between Evros River delta and Alexandroupolis port (GR) by fishing boat NOB/KI
05/10/08 18 N.N. Pakistan, Myanmar stowaways, died from asphyxiation in a track from Istanbul (TR) to GR after traffic accident Picum/Nt7/TodZam/NOB
05/10/08 4 N.N. (3 men, 1 boy) Iraq drowned, bodies found between Evros River delta and Alexandroupolis port (GR) NOB/KI
05/10/08 1 N.N. (man) Morocco stowaway, struck by car after falling off the truck he was hidden under on highway A381 (E) NOB/EP
05/10/08 1 N.N. Sub-Saharan Africa stowaway, body found by Civil Guard in Melilla, was hiding in car compartment to enter Spain NOB/Verdad
04/10/08 2 N.N. (men) unknown decomposing bodies found by Rescue Guard along coast between Estepona and Casares (E) NOB/Sur
02/10/08 1 N.N. (man) Iraq drowned, body found by fishermen pulling in the nets near the shore of Alexandroupolis (GR) NOB/KI
in Oct 08 1 N.N. (40, man) Vietnam suicide, hanged himself in detention centre in Bautzen (D) as he feared deportation IRR/ARI
in Oct 08 2 N.N. (children) unknown drowned, bodies discovered by GR and TR authorities in north of Aegean sea PICUM/NOB
in Oct 08 1 N.N. (woman) unknown drowned, body discovered by GR and TR authorities in north of Aegean sea PICUM/NOB
in Oct 08 6 N.N. Iraq drowned, bodies discovered by GR and TR authorities in north of Aegean sea PICUM/NOB
in Oct 08 11 N.N. unknown drowned, bodies discovered by GR and TR authorities in north of Aegean sea PICUM/NOB
27/09/08 4 N.N. (2 men) 2 Georgia, 2 unknown accidentally entered a minefield in Kastanea near Evros (GR), on the way to GR from Turkey NOB/KI
12/09/08 25 N.N. Sub-Saharan Africa died of thirst, found in advanced state of decomposition by Algerian apolice in Sahara (DZ) MNS
11/09/08 13 N.N. Africa bodies thrown overboard during the travel from Libya’s coast to Portopalo, Sicily (I) RAI/FE/NOB
08/09/08 33 N.N. Sub-Saharan Africa died on the way to Canary Isl. (E), survivors were found by Moroccan sea patrol PICUM/EP/NOB
08/09/08 21 N.N. Sub-Saharan Africa missing in the mined Sahara-Mauritanian border after been abandoned by Moroccan authority PICUM/EP
07/09/07 1 N.N. (man) unknown heart attack in hospital, he arrived by boat in La Gomera (E) with other 117 migrants NOB/EP
06/09/08 1 Solyman Rashed (man) Iraq killed by car bomb in Kirkuk (Iraq) 2 weeks after voluntary repatriation from GB IRR
05/09/08 1 N.N. (26, man) Algeria reportedly drowned on way to I, body found at Oued Saboun beach near Skikda (DZ) NOB/FE
in Sep 08 12 N.N. unknown drowned, shipwreck due to stormy waters , bodies found in Valletta (Malta) ANSA, Jw/NOB
in Sep 08 1 Baj Singh (man, 33) India crashed by truck in Trent Vale (GB) hiding under truck’s wheel Ndtv/IRR
in Sep 08 4 N.N. (± 27, men) unknown bodies found in state of decomposition near the coast of Vega Baja de Alicante (E) MNS/Picum
in Sep 08 13 N.N. Ghana, Niger, Nigeria drowned, thrown still alive into sea near Sicilian coasts (I) AFP/Picum/jW
in Sep 08 14 N.N. (men) Sub-Saharan Africa 13 bodies found in the boat, 1 later in Arguineguin (E) after 12 days of trip from Mauritania ABC/MUGAK/PrensaLibre/ElDia/NOB/jW/VK
30/08/08 14 N.N. Algeria reportedly drowned, boat capsized in stormy waters between Algeria and Sardinia (I) NOB/FE
28/08/08 5 N.N. Tunisia reportedly drowned, boat sank near Zembra off Sidi Daud (TN), on way to Italy NOB
26/08/08 20 N.N. Africa at least 20 bodies thrown overboard to prevent boar from sinking on the way from MA to E SP/JW
25/08/08 61 N.N. (men) Eritrea/Ghana/Somalia/Suddarnowned, the dinghy capsized near Malta’s coasts on way from Libya Telegraph/MaltaIndependent/Ia/PICUM/MNS/LR/NOB/25/08/08 4 N.N. (foetus) Eritrea/Ghana/Somalia/Suddarnowned, the dinghy capsized near Malta’s coasts on way from Libya Telegraph/MaltaIndependent/Ia/PICUM/MNS/LR/NOB/25/08/08 4 N.N. (women) Eritrea/Ghana/Somalia/Suddarnowned, the dinghy capsized near Malta’s coasts on way from Libya Telegraph/MaltaIndependent/Ia/PICUM/MNS/LR/NOB/25/08/08 4 N.N. (pregnant women) Eritrea/Ghana/Somalia/Suddarnowned, the dinghy capsized near Malta’s coasts on way from Libya Telegraph/MaltaIndependent/Ia/PICUM/MNS/LR/NOB/25/08/08 1 N.N. (child) Eritrea/Ghana/Somalia/Suddarnowned, the dinghy capsized near Malta’s coasts on way from Libya Telegraph/MaltaIndependent/Ia/PICUM/MNS/LR/NOB/24/08/08 1 Kalkouli Amin Algeria caught on boat in Algiers (DZ), was pushed and fell 15m onto bunker, died from injuries FE/SoirInfo
23/08/08 56 N.N. Sub-Saharan Africa died of dehydration in the Sahara Desert after 10 days of journey ran out of water and fuel CMG
21/08/08 35 N.N. (men; women; children) Sub-Saharan Africa died of starvation, 25 survivors, boat found after living from Moroccan Coast to Almeria (E) BBC/NYtimes/GuardianUn/PICUM/MSN/NOB
18/08/08 1 N.N. Somalia drowned, boat capsized off Didim town (TR), 31 other Somalian rescued by TR guardcoast HURRIYET/NOB
05/08/08 1 N.N. (man) unknown manner of death unknown, body found on the coast of Aguadu of Melilla (E) in North Africa NOB/DiarioSur
02/08/08 1 N.N. (5, boy) Africa drowned, part of his body found in sea near Motril (E), likely to be travelling from Maghreb NOB/Ideal
in Aug 08 75 N.N. Somalia missing, reportedly drowned on the way from Libya to Italy on two boats had faulty engines Mareeg
in Aug 08 2 N.N. (children) Nigeria died of starvation, they were thrown overboard by their father in the Mediterranean sea (I) Ua
in Aug 08 1 Adam Osman Mohammed (32,m) Sudan shot by militia in Calgoo, Sudan, where he returned when asylum claim was refused in GB MNS/Independent/WP/Spits/Telegraph
31/07/08 14 N.N. (2 pregnant women) Nigeria drowned, shipwreck on way to Spanish coasts due to stormy waters Ua/Raz/Mugak
31/07/08 3 N.N. (2 women; 1 man) Africa/Iraq drowned, bodies washed ashore during Armed Forces rescue in seas between M and LY NOB/TimesM
31/07/08 1 N.N. (fetus) unknown drowned, mother brought ashore dead during rescue operation in waters between M and LY NOB/TimesM
30/07/08 13 N.N. Pakistan stowaways, suffocated in overcrowded truck, bodies dumped in Istanbul field (TR) HURRIYET/NOB
29/07/08 7 N.N. unknown drowned, after shipwreck near Lampedusa (I) Picum/LR/NOB
25/07/08 1 N.N. Africa manner of death unknown, body found in boat carrying 79 migrants in La Gomera Island (E) NOB/MAC
23/07/08 24 N.N. unknown reportedly drowned, 6 dead, 18 missing, boat sank between Mayotte (F) and Comoros Isl. NOB/France24
22/07/08 1 N.N. (±4, child) unknown found in an advanced state of decomposition on the river Algarrobo, Malaga (E) EP/NOB
20/07/08 1 N.N. (3, girl) Nigeria died of starvation, body thrown overboard during the way to Italy Reu
19/07/08 1 N.N. (boy) Nigeria died of starvation, body thrown overboard during the way to Italy Reu/Picum
18/07/08 1 N.N. (man) Africa manner of death unknown, decomposed body recovered from the sea off Malta TimesM/NOB
16/07/08 1 David S. (23, man) Armenia suicide, cut wrists in Nuremburg(D) prison cell, was to be deported/separated from parents ARI
14/07/08 28 N.N. Africa drowned, 3 died, 25 missing, as boat capsized in stormy seas near Lampedusa (I) NOB/ItalyMAG
11/07/08 6 N.N. Sub-Saharan Africa manner of death unknown, bodies found on board a boat that landed in La Gomera (E) IntHeraldTribune/NOB/VK
11/07/08 11 N.N. Sub-Saharan Africa bodies thrown overboard on the way to La Gomera (E) GARA/FE
10/07/08 15 N.N. (9 children) Sub-Saharan Africa reportedly died of starvation, bodies found in Almeria (E) Nation/IntHeraldTribune/Ia/Picum/MSN/NOB
10/07/08 3 N.N. (women) Africa drowned, after their boat capsized off coast of Malta Picum/FE/TOM/NOB
10/07/08 1 N.N. (fetus) Africa drowned, after the boat capsized off coast of Malta Picum/FE/TOM/NOB
07/07/08 14 N.N. (9 men; 4 women; 1 baby) Africa drowned after their vessel turned over off the coast of Motril, Granada (E) MNS/EP/PICUM/NOB
04/07/08 1 N.N. (man) Iraq stowaway, found on a Greek ferry in the port of Venice (I) under truck where he was hidden Reu./Picum/NOB
in Jul 08 13 N.N. Myanmar, Pakistan stowaways, died from asphyxiation in a track from Istanbul (TR) to GR after traffic accident TodZam
01/07/08 37 N.N. West Africa drowned, wrecked boat and bodies found on seafront off Libreville, Gabon on way to Europe NOB/REU
29/06/08 1 N.N. (man) Africa no medical care despite his friends called guards for help, died in det. cr. of Caltanisetta (I) PICUM/TL
27/06/08 1 N.N. (±40, man) Iraq stowaway, suffocated in a cucumber truck, found on ferry in Venice (I) coming from Greece NOB/UNSarda
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 6
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
26/06/08 3 N.N. Africa reportedly drowned, boat shipwrecked 32 miles south off Malta NOB/FE
22/06/08 1 N.N. (±30, man) Iraq stowaway, died of starvation in a lorry sailing on a ferry from Patrasso (GR) to Venice (I) CDS/LR/NOB
21/06/08 1 Abdel Karem Souli (41, man) Tunesia died of heart attack in Det. Cr. Vincennes (F) after calls for assistance were ignored for 2 h. Mrap/IRR/BTB/Libération
18/06/08 4 N.N. unknown died in hospital in Tenerife Island (E) the day after their boat arrived, 78 survivors NOB/Diario de Navarra
15/06/08 6 N.N. (adults, children) Somalia drowned, boat sank 50 km south of Malta, 28 survivors rescued by Italian fishing boat NOB/LR
15/06/08 1 N.N. (baby) Somalia dead at birth due to travel hardships, mother was rescued from shipwreck 50 km from Malta NOB/TEMPO
12/06/08 1 N.N. (man) Somalia shot dead in detention centre in Kirklareli (TR) during a riot against detention conditions NOB/HURRIYET
12/06/08 1 Alex Darkwah Oppong (41, man) unknown jumped out of window when asylum-seeker centre set on fire in Klangenfurt, Carinthia (A) Falter
10/06/08 2 N.N. Afghanistan/Pakistan died in accident, when bus carrying stowaways overturned in Dogubayazit (TR), 18 survivors NOB/HaberT
10/06/08 15 N.N. Somalia/Eritrea drowned, boat capsized due to bad rescue operation by Italian Coastguard 56 miles off Malta NOB/LR/EB/GuidaS/ANSA
07/06/08 149 N.N. Algeria, Bangladesh, Egypt,d Mroowrnoecdco after boat sunk in the Mediterranean Sea near Tunisia CDS/Giornale/Stampa/LR/SD/PICUM/NOB/NOB
05/06/08 13 N.N. Africa drowned after boat sank at 50 km off Libyan coasts, due to stormy waters CDS/SP/NOB
05/06/08 1 Andy Bestman (24, man) Nigeria drowned, jumped into the Rhine while fleeing police close to Basel (CH) SSF
in Jun 08 6 N.N. Somalia drowned after boat sunk due to stormy waters near Malta LR/SD
in Jun 08 3 N.N. (2 men; 1 woman) unknown drowned after their boat sank when Italian fishing ship tried to rescue them off Italian coasts HNS
26/05/08 2 N.N. (men) Tunesia stowaways, died of suffocation while traveling by boat from the port of Sfax (TN) Sh/NOB/IRR
26/05/08 5 N.N. unknown reportedly drowned, boat capsized in rough seas 85 miles south east of Malta, 13 survivors NOB/TimesM
25/05/08 3 N.N. (men) Sub-Saharan Africa died of dehydration 1mile off Grand Canaria (E), 2 died in boat, 1 in hospital (E), 65 survived NOB/FE/ABC
24/05/08 1 Hassan Nejl (38, man) Morocco no medical care, died of pneumonia not cured by doctors of detention centre Brunelleschi (I) LR/MP
23/05/08 1 N.N. unknown drowned, body found by Italian Coast Guard off Pozzalo near Ragusa, Sicily (I) NOB/AdnK
22/05/08 1 N.N. Africa reportedly drowned, body found in the sea 50 miles from Malta TimesM/NOB
22/05/08 2 N.N. Algeria drowned whilst attempting to reach Spain, bodies found in sea close to Cherchell (DZ) NOB/FE
20/05/08 12 N.N. Africa reportedly drowned, 2 found, 10 missing off Malta’s sea NOB/TimesM
10/05/08 47 N.N. Africa died of starvation and cold after the engine of their boat broke down (TN) Reu/Ftcr/EP/NOB
09/05/08 1 Abdelhakim Ajimi (22, man) Africa died in police custody under unclear circumstances after being arrested in Grasse (F) IRR
05/05/08 1 N.N. unknown stowaway, car he was transported in crashed after being chased by police in Xanthi (GR) NOB/KI
04/05/08 1 Hamidur Rahman (31, man) Bangladesh suicide, took 40 antidepressant pills in Birkenfeld (D) as latest asylum claim was rejected ARI
01/05/08 1 Ebenizer Folefack Sontsa (32,m) Cameroon suicide, hanged himself in sanitary room of det. cr. Merksplas (B) in fear of deportation Hln/IRR/Afrik/MNS/Indymedia/NOB
in May 08 1 N.N. (man) Syria hit by a car in Nicosia’s motorway (CY) when he was running to escape an inmigration swoop IRR/AFP/NOB
in May 08 1 Lucy Kirma (woman) unknown suicide, starved herself to death in asylum seekers’ house (GB) after being denied asylum IRR
28/04/08 36 N.N. (2 women, 4 babies) Nigeria (24), Cameroon (9) drowned, Morocco’s border guards broke with a knife the rubber dinghy (MA) FE/Welt/ST/MNS/Picum/Reu/APDHA/MB/BBC/NOB
23/04/08 4 N.N. (men) Iran, Syria drowned, forced by Turkish police to swim across the river that separates TR and Iraq Unhcr
22/04/08 17 N.N. (men) Tunesia 14 missing, 3 bodies found on board a boat from Aouled al-Mabrouk (TN) Ftcr/CPD/HNS/NOB
22/04/08 1 Hamza Ben Hammadi (21, man) Tunesia drowned, body washed ashore, found in Aouled al-Mabrouk (TN) Ftcr/CPD/HNS
22/04/08 1 Mohamed Dalhoum (24, man) Tunesia drowned, body washed ashore, found in Aouled al-Mabrouk (TN) Ftcr/CPD/HNS
22/04/08 1 Rachid Jebeniani (22, man) Tunesia missing, trying to cross the sea to Europe from Aouled al-Mabrouk (TN) Ftcr/CPD/HNS
22/04/08 1 Abdelmounim Douiri (27, man) Tunesia missing, trying to cross the sea to Europe from Aouled al-Mabrouk (TN) Ftcr/HNS/CPD
22/04/08 1 Maalek Zarga (21, man) Tunesia missing, trying to cross the sea to Europe from Aouled al-Mabrouk (TN) Ftcr/HNS/CPD
22/04/08 1 Mourad Jlassi (man) Tunesia missing, trying to cross the sea to Europe from Aouled al-Mabrouk (TN) Ftcr/HNS/CPD
22/04/08 1 Mohamed Jebeniani (22, man) Tunesia missing, unknown reason of death while trying to reach Europe from Aouled al-Mabrouk (TN) Ftcr/HNS/CPD
22/04/08 1 Ayman Ben Taieb Hassine(17,m) Tunesia missing, unknown reason of death while trying to reach Europe from Aouled al-Mabrouk (TN) Ftcr/CPD/HNS
22/04/08 1 N.N. (man) Tunesia drowned, body washed ashore; trying to reach Europe from Aouled al-Mabrouk (TN) Ftcr/CPD/HNS
22/04/08 1 Ruslan Yatskevich (32, man) Belarus found in wood near Zella-Mehlis det. centre (D) after staff gave him false deportation threat jW/Karawane
21/04/08 2 N.N. Ivory Coast stowaways, found on British container ship from Ivory Coast to Vigo port (E), 11 survivors NOB/EarthT
15/04/08 1 Robert Weniaminov (43, man) Armenia depression, not given work permit, developed alcoholism whilst waiting for asylum decision ARI
07/04/08 16 N.N. (±23) Algeria drowned, coast guard found 11, 5 still missing in Arzew’s coast (DZ) KH/FE/NOB
06/04/08 16 N.N. (17-25; 21, men) Algeria drowned, 13 found, 3 missing, vessel sunk after leaving from Mers el Hedjadj beach (DZ) MNS/Picum/FE
04/04/08 1 N.N. (29, man) Mali died of heart attack after jumping into river Marne in Paris (F) to avoid a police identy check IRR
in Apr 08 7 N.N. Sub-Saharan Africa died after deportation in Oujda’s (MA) camp due to inhuman conditions FE
in Apr 08 1 Shirazi Abdullah Juma (man) Tanzania suicide, set himself on fire in detention center of Luxembourg ASTI
30/03/08 1 Alfredo Castano-Fuentes (24,m) Ghana suicide, found hanged at Pentonville prison (GB), sentenced for having a fake passport IRR/BBC/OBS
29/03/08 1 N.N. (man) Maghreb body found in a fishing platform in Melilla (E) reportedly after swiming from Beni Enzar (MA) MUGAK/Sur/EFE
29/03/08 1 N.N. (30, man) Vietnam suicide, jumped from 19th floor of building in Berlin (D) after asylum claim rejected ARI
23/03/08 1 Abdi Daud (40, man) Somalia no medical care, he got high dosages of cortisone in detention centre FG II in Zurich (CH) NR/AugenAufCH
19/03/08 1 Ama Sumani (39, woman) Ghana died in Ghana of cancer after being removed from hospital (GB) because visa expired BBC/WIK/Independent/Times/IRR
19/03/08 40 N.N. Egypt/Senegal/Nigeria/Somaatl ilae/aTsutn 4is0i adrowned, overloaded boat sank near Zawia’s coast (LY) on way to Lampedusa (I) FE/CDS
14/03/08 4 N.N. Palestine drowned, shipwreck near Iskenderun’s Kale village (TR) due to strong wind, 3 survivors TP/NOB
05/03/08 2 N.N. (men) Sub-Saharan Africa unknown death’s reasons, found 2 bodies on boat carrying 59 travellers in Canary Isl. (E) TySp/NOB/MPG/JA/NOB
in Mar 08 1 Ahmad Mahmud El Sabah (man) Egypt no medical care, died lacking adequate health treatment in det. boat Rotterdam (NL) Statewatch/IN/IKN
in Mar 08 1 Ayse Abdurrahman (woman) Somalia drowned, after boat capsized off Turkish coast near Didim town trying to reach Europe Xi/NOB
in Mar 08 5 N.N. Somalia drowned, after boat capsized off Turkish coast near Didim town trying to reach Europe Xi/NOB
in Mar 08 1 Youcef (25, man) Algeria drowned, found in harbor of Bethioua (DZ), trying to reach Europe by boat QUOTI/NOB
in Mar 08 1 Bilal (22, man) Algeria missing, trying to cross the sea to Spain, came from Bethioua’s village (DZ) QUOTI/NOB
in Mar 08 1 Nabil (25, man) Algeria missing, trying to cross the sea to Spain, came from Bethioua’s village (DZ) QUOTI/NOB
in Mar 08 1 Omar (24, man) Algeria missing, trying to cross the sea to Spain, came from Bethioua’s village (DZ) QUOTI/NOB
in Mar 08 1 Boubekeur (24, man) Algeria missing, trying to cross the sea to Spain, came from Bethioua’s village (DZ) QUOTI/NOB
in Mar 08 3 N.N. (±25) Algeria missing, disappeared trying to reach Europe crossing Mediterranean sea QUOTI/NOB
in Mar 08 3 N.N. (±30, men) Algeria missing, left from Mostaganem (DZ) to reach Spain, all from Tiaret city (DZ) FE/QUOTI
in Mar 08 1 N.N. (±25, man) Algeria drowned, his body found and repatriated from Spain, he was from Rahouia city (DZ) FE/QUOTI
in Mar 08 1 N.N. (23, man) Algeria drowned, left from Algeria to reach Spain, he was from Tiaret city (DZ) FE/QUOTI
18/02/08 1 Barhan Ahmed (28, man) Iraq suicide, set himself on fire in Nelson (GB), depression after his asylum claim was refused IRR
15/02/08 1 John Maina (20, man) Kenya suicide, after failed asylum claim in Meudon, a western suburb of Paris (F) MNS/IRR
06/02/08 1 N.N. (28, man) India stowaway, hanging on underside of touristic bus was crushed from bus’ weels in Spain AP/MUGAK/SUR
06/02/08 1 Mohammed Ahmedi (18, man) Iraq died in hospital of heart condition as social workers attempted to clarify immigration status IRR
05/02/08 1 N.N. (man, 28) India crushed in Ceuta (E) by the wheels of a tour bus under he was hiding to cross Gibraltar MNS/NOB
03/02/08 1 Rachid Abdelsalam (man) Algeria no medical care, died in detention of heart failure, treated with wrong medicine (NL) Statewatch/VG/SCH/Dag
02/02/08 1 N.N. (man) Morocco drowned, body found on the coast of Barranco Hondo in Tarifa (E) TySp/NOB
29/01/08 1 N.N. (man) unknown stowaway, decomposing body found in ship served Patras-Igoumenitsa-Venice route KI/NOB
29/01/08 1 N.N. (man) Morocco drowned, body found in la Luz Coast (E) after shipwreck off Conil de la Frontera (E) TySp/NOB
23/01/08 1 N.N. (30, man) Algeria manner of death unknown, body found on the beach of La Marsa (TR) QUOTI/NOB
23/01/08 17 N.N. Maghreb drowned, 2 found, 15 missing, after boat sank one meter off the shore of Conil (E) EP/MUGAK/Diario de Navarra/ELM/APDHA/Sur/EFE
22/01/08 1 N.N. (14, boy) Afghanistan stowaway, crushed to death in Panighina (I), hanging on underside of lorry from Greece romagnaoggi/NOB/FE
22/01/08 8 N.N. unknown drowned, 2 found, 6 missing, vessel carrying 32 migrants capsized off Luz’s coast (E) Picum/NOB
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 7
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
15/01/08 1 N.N. (woman) unknown drowned, fell into the frozen waters of Evros River (GR) after small boat sank KI/ANA/PICUM/HR
12/01/08 3 N.N. Africa starvation, boat with 3 dead bodies arrived in Canary Island (E), carrying 88 migrants EP/MFS/PICUM/NOB
10/01/08 1 N.N. (man) Somalia murdered, swam in search of help but captain of the boat threw him overboard (I) LR/NOB
04/01/08 2 N.N. (1 man; 1 woman) Maghreb drowned, bodies found floating near the coasts of Barbate (E) Verdad/MUGAK/EP
01/01/08 9 N.N. (±23, 8 men; 1 woman) Maghreb drowned, after boat capsized near the beach of Cadiz (E) EP/MUGAK/APDHA/PICUM/NOB
01/01/08 1 N.N. (28, man) Tunisia suicide on detention centre Berlin Grunau (D) after asylum claim was rejected MNS/IN/jW/IRR
in Jan 08 8 N.N. (±20, men) Morocco drowned, bodies found near Los Barrios (E), relatives identified 3 bodies EP
30/12/07 1 Mohamed Mechergui (28, man) Tunisia rejected asylum seeker hanged himself with his shoes laces in Berlin Köpenick (D) det. cr. IRR/ARI
28/12/07 1 N.N. (man) Georgia drowned, after ship capsized near Evros (GR), 20 survivors, 7 swam to the TR side IntHeraldTribune/NOB
26/12/07 2 N.N. Sub-Saharan Africa bodies found on board a boat intercepted near E from yachts participating to regatta EP
25/12/07 1 Abdullah ‘Joker’ Idris (18, man) Sudan suicide, asylum seeker facing deportation, hanged himself in prison cell in Chelmsford (GB) Inquest/IRR
23/12/07 1 N.N. unknown reason of death unknown, a fisherman found a body near Lesvos (GR) TDN/NOB
17/12/07 8 N.N. Afghanistan/Iran/Mauritaniadrowned, overloaded boat sank in the Aegean Sea off Bodrum (TR) on way to Kos (GR) TDN/KI/Ya.D/NOB
13/12/07 1 N.N. unknown stowaway, reportedly fell from wheel bay of plane found in garden in Val d’Oise (F) MNS
12/12/07 7 N.N. Morocco drowned, 3 found, 4 missing, 19 rescued by a gas carrier 30 ml off Cap Falcon (DZ) NOB/FE/QUOTI
11/12/07 1 Kamal X (28, man) Iran died after setting himself on fire in Amberg (D) IRR/ARI
09/12/07 1 N.N. unknown body found on board a boat that arrived in EL Hierro (E) EP/NOB
09/12/07 50 N.N. Sub-Saharan Africa 6 found, 44 missing, shipwreck off Dakhla (MA), on way from Mauritania to Canary Isl. (E) EP/FE/NOB
08/12/07 86 N.N. Iraq/Palestine/Somalia 51 found, 35 missing, drowned off Seferihisar (TR) after their overloaded boat sank ICARE/BBC/GuardianUN/SP/TheGlobe/DPS/IntHeraldTribune/08/12/07 1 N.N. (±25, man) unknown reportedly drowned, found in advanced state of decomposition, wearing life jacket QUOTI
08/12/07 1 N.N. (man) unknown found in advanced state of decomposition on board of boat in Dakar on way to E SudQ
07/12/07 1 N.N. unknown body found on boat that landed on Crete (GR), the vessel disembarked from Egypt AthensNewsAgency/NOB
07/12/07 1 N.N. (24, man) unknown suicide, asylum seeker set himself on fire in the Town Hall of Haren (NL) NRC/Nopoliceraid/AD
04/12/07 1 N.N. Sub-Saharan Africa found on board of vessel that landed on Los Cristianos de Tenerife (E) with 51 survivors MUGAK/EP/NOB
04/12/07 2 N.N. unknown body found on vessel that landed on Los Cristianos de Tenerife (E) with 37 survivors MUGAK/EP/ABC/Diario de Noticias/NOB
04/12/07 10 N.N. Comoros Islands drowned, 2 found, 8 missing, boat collided with French police ship near Mayotte Isl. (F) Le Monde/NOB
03/12/07 10 N.N. Algeria drowned, 9 found, 1missing, boat collided with Dutch cargoship during rescue operation (I) MNS/VK/NOB
02/12/07 40 N.N. Sub-Saharan Africa died of hunger and thirst, bodies thrown overboard on way from Senegal to Europe MNS/VK/NOB
in Dec 07 50 N.N. Africa drowned, 6 found, 44 missing, boat capsized on way from Mauritania to Canary Isl. (E) DPA/MNS/EP
29/11/07 1 N.N. (±25, man) unknown reportedly drowned, found in advanced state of decomposition near Marsa sea (M) QUOTI/NOB
29/11/07 2 N.N. unknown bodies found by Galican fishing boat which rescued 48 people from a boat near El Hierro (E) NOB/TySp
17/11/07 1 Avtar Singh (37, man) India suicide, found dead in prison, 7 months sentence for false passport, was due to be deported IRR
16/11/07 1 N.N. (man) unknown shot to death in the stomach during a police check for illegal migrants in Pyla, Cyprus (CY) TDN/IRR/MNS/NOB
14/11/07 36 N.N. unknown drowned, 30 missing, 6 found in shore of Sidi Ifni (MA), ship sank on way from MA to E Can7/NOB
10/11/07 3 N.N. (2 men, 1 woman) unknown bodies found at Alboran on Andalusian coast (E) ABC/MUGAK/NOB
09/11/07 58 N.N. (youths) Gambia drowned, after boat was engulfed with fire on way from Banjul (Gambia) to Spain Afrol/APDA/MUGAK/ELM/Diario de Noticias/LV/Canarias7
09/11/07 5 N.N. unknown died in the hospital of Nuadibu (Mauritania), part of group with 49 thrown overboard ABC
08/11/07 1 N.N. unknown shot and killed by border guard trying to cross into northwestern Greece Reu./PICUM
07/11/07 52 N.N. Gambia/Mali/Senegal/Guinedaied of starvation and dehydration, boat motor broke down on way from Senegal to E ELM/DiarioVasco/Diario de Navarra/MNS/Diario de Noticias/in Nov 07 1 N.N. (man) Ivory Coast inanimate body washed ashore near Ghazaouet (DZ) QUOTI
in Nov 07 1 Eid Shaaban (37, man) Egypt drowned after shipwreck on way from Egypt to Italy, familiars identified the body LAT
in Nov 07 57 N.N. (men) Egypt drowned after shipwreck on way from Alexandria (Egypt) to Italy LAT
29/10/07 17 N.N. unknown drowned, 9 found, 8 missing after shipwreck near Catania (I) MUGAK/AFVIC
28/10/07 7 N.N. (men) Palestine drowned, found off Roccella Jonica coast, Calabria (I) when boat capsized on way from Egypt MNS/PICUM/LESP/jW/LR/MUGAK/AVUI
28/10/07 9 N.N. (1 child) unknown drowned, bodies found off Vendicari, Sicily (I) by coastguards after their boat sank LR/MNS/PICUM/MUGAK/AVUI
24/10/07 57 N.N. Mali/Giunea/Africa discovered boat with 7 bodies, 50 still missing, tried to reach Spain from Cape Verde Icare/EFE/EP/EPress/Le Soleil/AFVIC/MUGAK/Taz
18/10/07 10 N.N. Mali suicide, jumped into sea in desperation after vessel drifting, way from Mauritania to E MNS/PICUM/Le Courrier
17/10/07 1 N.N. (25, man) Maghreb suicide, hanged himself in the garden of detention centre for migrants in Modena (I) INDi/ASGI/GLOPRO
16/10/07 49 N.N. unknown manner of death unknown, bodies thrown overboard on the way from Mauritania to Spain ABC
15/10/07 1 N.N. (young) Sub-Saharan Africa died of dehydration in hospital in Tenerife (E) after 12 days sailing from Gambia MNS/PICUM/Can7/EFE/MUGAK
15/10/07 1 N.N. (23, man) Nigeria suicide, hanged himself in his cell in Modena (I) detention centre MP/INDi/ASGI/GLOPRO
10/10/07 1 Shaukat Ali (61, man) Pakistan suicide, after asylum claim rejected, he hanged himself at his flat in Birkby (GB) HEXAM/IRR
08/10/07 3 N.N (man) unknown drowned,3 missing, coast guard found boat with 117 illegal migrants near Zakynthos Isl. (GR) VK
04/10/07 1 Mike Osei (34, man) Ghana fell from the 7th floor running away from Police check in Amsterdam (NL) Karawane
in Oct 07 15 N.N. unknown drowned, shipwreck near Balikesir (TR) crossing the border from TR to GR, 11 survivors Kuna
in Oct 07 3 N.N. Algeria drowned, bodies pulled out of the sea near the Sejname coast (TN) QUOTI
in Oct 07 1 N.N. Shri Lanka suicide under a train after asylum claim refused (GB), he lost his job, had a lot of debt TheNews
26/09/07 1 Laucling Sonko (29, man) Senegal manslaughter, Spanish Guard brought him back to MA cutting his inflatable mattress Guardian Un./ST/Telegraph/Picum/ELM/MUGAK
26/09/07 1 N.N. (±25, man) Sub-Saharan Africa died of exhaustion, after being rescued trying to swim from Morocco to Ceuta (E) EPress
25/09/07 3 N.N. (20-32) Algeria reportedly drowned, decomposing bodies found by Ghazaouet coast (DZ), likely on way to E NOB/FE
24/09/07 2 N.N. (1 man; 1 child) unknown drowned, bodies pulled out of the sea near Samos (GR) after wooden boat capsized KI/NOB
24/09/07 2 N.N. unknown drowned, bodies pulled out of the sea near Chios (GR) after boat capsized KI/NOB
23/09/07 1 N.N. unknown body found on board a boat that reached Los Cristianos’ harbour, Canary Islands (E) ElDia/EFE/EP/Can7/ELM
20/09/07 1 Chulun Liua (51, woman) China left in a coma after throwing herself out of a window to avoid a police raid in Paris (F) MNS/PICUM/IRR
19/09/07 1 N.N. (man) Romania suicide, put on fire on Castellon (E) after denial of help for voluntary repatriatiation MNS
16/09/07 6 N.N. (men) Algeria missing after boat sank near Cabo de Gata, Almeria (E) EP/ELM/EFE
16/09/07 1 N.N. (man) unknown drowned, body found by Civil Guard off Nijar beach (E), likely from Cabo de Gata shipwreck NOB/TySp
14/09/07 1 N.N. unknown drowned, thrown overboard by traffickers near the Pantelleria Isl. (I), sailing from LY LR
13/09/07 3 N.N. (6, 10, 13, girls) Chechnia died of exhaustion and exposure at Polish border fleeing from Chechnia conflict MNS/VK
13/09/07 8 N.N. Egypt drowned, after ship capsized off the coast of Edko (Egypt), trying to reach Italy IntHeraldTribune
09/09/07 1 Amru Aljiti (63, man) Bosnia died due to lack insuline 4 weeks after deportation to Mostar (BH) being ill during trip IRR/ARI
08/09/07 1 N.N. (25-30, man) Sub-Saharan Africa body found in the coast of Motril (E), reportedly came from a boat intercepted days before ABC
07/09/07 10 N.N. West Africa at least 10 people drowned after their boat capsized off the island of Gran Canaria (E) MNS/BBC
06/09/07 1 Solyman Rashed (28, man) Iraq killed by a roadside bomb in Kirkuk (Iraq), rejected asylum seeker, was deported from GB IRR
04/09/07 19 N.N. Comoros Islands 4 drowned, 15 missing, shipwreck near l’Ile d’Anjouan, trying to reach Mayotte Isl. (F) JA
01/09/07 4 N.N. unknown 1 drowned, 3missing after boat from Libya sank next to Portopalo (I) LR/CDS/Unita/RAI/ANSA/IlMess
in Sep 07 30 N.N. unknown drowned after their boat sank in the Mediterranean Sea on their way to Europe HNS
30/08/07 25 N.N. (21 men; 4 women) unknown drowned, boat capsized while approaching by a Greek tug boat in Malta waters MP/Reu/Gara.net/LV
29/08/07 1 Soran Ali Korshid (35, man) Iraq suicide, overdose of pills, suffered of depression in asylum seekers’ hostel in Rostock (D) IRR
28/08/07 2 N.N. (women) Eritrea/Ethiopia pregnant women died of starvation during the journey from Libya to Italy FE/ilMess/KI
25/08/07 1 N.N. (25, woman) Guinea fell passing one balcony to an other attempting to avoid police control Geneva (CH) MNS/Vivre/TribuneGeneve/LeCourrier
25/08/07 45 N.N. Sub-Saharan Africa reportedly drowned, boat disappear after motor broke down on way to Sicily (I) GARA/VK
24/08/07 3 N.N. Gambia/Mauritania/Rwandareportedly drowned, vessel capsized near the town of Cesme (TR) on way to GR MNS
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 8
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
23/08/07 14 N.N. unknown drowned, disappeared after their boat from Turkey sank off the coast of Chios (GR) MNS
21/08/07 13 N.N. (11 adults; 2 minors) Nigeria/Mali died of dehydration and hypothermia during trip from Sahara Occ to Canary Isl (E) EP/ELM/Deia
21/08/07 6 N.N. (2 woman; 4 man) unknown starvation, bodies thrown overboard found by military pilots 60 miles to Lampedusa (I) ANSA/FE/LR/INF/MAG/CDS
21/08/07 11 N.N. (9 adults; 2 children) Sub-Saharan Africa starvation and hypothermia, thrown overboard, boat went adrift for 7 days on the way to E MUGAK/Diario de Navarra/LV/PerCat/ABC/SUR/Provincias/21/08/07 1 N.N. Sub-Saharan Africa hypothermia, died in the hospital in Gran Canaria (E) after boat went adrift for 7 days MUGAK/Diario de Navarra/LV/PerCat/ABC/SUR/Provincias/21/08/07 1 N.N. Sub-Saharan Africa starvation and hypothermia, body found on boat that went adrift for 7 days on the way to E MUGAK/Diario de Navarra/LV/PerCat/ABC/SUR/Provincias/20/08/07 1 N.N. (25, man) Nigeria illegal worker jumped from building trying to avoid police arrest, Thessaloniki (GR) MNS/EarthT
19/08/07 13 N.N. (2 minors) unknown died of starvation, dehydratation and hypotermia on a boat going to Fuerteventura (E) EP/MNS
19/08/07 1 N.N. Sub-Saharan Africa died of hypothermia and dehydration, found on boat that landed in Gran Canaria (E) ELM/Verdad/EP/LV/ElDia
17/08/07 11 N.N. mostly Afghanistan 6 drowned, 5 missing, boat capsized near Izmir (TR) trying to reach Greece MNS
14/08/07 15 N.N. unknown at least 15 people died, recovered from the sea near the island of Lampedusa (I) MNS
14/08/07 2 N.N. unknown stowaways, died after truck carrying 34 migrants capsized near Yukari Bakracli (TR) Anatolian
14/08/07 14 N.N. unknown bodies found by military pilots floating in sea near Lampedusa (I), wearing life jackets MAG/CDS
09/08/07 2 N.N. (men) Iraq/unknown 1 drowned, 1 missing, boat heading to Lesvos (GR) sank off Ayvalik (TR) MNS/KI
07/08/07 1 N.N. Maghreb stowaway, crushed to death under the weels of a lorry leaving the port of Algeciras (E) EP
04/08/07 1 N.N. (woman) Shri Lanka drowned, boat carrying other 12 immigrants capsized near Samos Island (GR) NOB/PressTv
01/08/07 45 N.N. (4 women, 4 child, 33 men) Sub-Saharan Africa reportedly drowned, boat capsized near Lampedusa (I) on the way from Libya, 1 survivor ANSA/GazzettaSud/AdnK/FE/HNS/Migreurop
01/08/07 2 N.N. Sub-Saharan Africa shot by Moroccan police while trying to reach Canary Isl. (E), other 37 were detained Afrik
30/07/07 20 N.N. Comoros Islands reportedly drowned, boat sank between island Mayotte (F) and Comoros Islands NOB
30/07/07 4 N.N. Comoros Islands died in Mayotte hospital (F) after boat sank between Mayotte (F) and Comoros Islands NOB
28/07/07 8 N.N. (1 woman) unknown 1 found, at least 7 missing; 21 migrants found on tuna pen near Libya MNS
25/07/07 9 N.N. unknown drowned, at least 9 died after two vessels from Libya sank off the coast of Sicily (I) MNS
25/07/07 3 N.N. unknown unknown death’s reason, 3 among 46 persons on board died on the way from LY to I MNS
23/07/07 3 N.N. unknown drowned, 2 found, 1 missing near the coasts of Malta DPA
23/07/07 29 N.N. Comoros Islands 2 died, 27 missing, boat sank off Mayotte Island (F) in Indian Ocean from Comoros Islands NOB
22/07/07 2 N.N. unknown drowned, 80 km from Libyan coast after their boat collided with a fisher boat DPA
19/07/07 52 N.N. Ghana/Guinea/Liberia drowned, 150 miles south Tenerife (E) in rough sea while Spanish boat tried to rescue them Guardian Un./BBC/DS/AP/FR/VK/LR/MNS/EP/Raz/Mugak/18/07/07 16 N.N. unknown drowned, 4 died, 12 missing when boat sank 40 miles south of Lampedusa (I) MNS/Reu/LR
17/07/07 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa body found in a boat sailing for 10 days from Mauritania to Tenerife (E) EP/EPress
17/07/07 12 N.N. Africa drowned 1 found, 11 missing trying to embark on Italian fishing boat near Libya HNS/Migreurop/MSN
14/07/07 3 N.N. (±25, men) Iraq stowaways froze to death, found near Mestre (Italy) hidden in truck going to Germany LR/Unita/CDS/Tgcom/AP/MNS
08/07/07 1 N.N. unknown drowned, body found from the Armed Forces of Malta in Maltese waters MNS
07/07/07 1 N.N. unknown drowned, body found in advanced state of decomposition near Marsascala (M) MNS
07/07/07 1 Luwan (19, woman) Eritrea car accident fleeing from the police, trying to cross the border from (F) to (GB) Salam
05/07/07 20 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, motor of the boat broke and sank off Ben Guerdne (LY) on way to Lampedusa (I) NOB/REU
04/07/07 2 N.N. (men) Sub-Saharan Africa bodies found on a boat that reached Cristianos harbour, Canary Islands (E) EP/EFE
02/07/07 4 N.N. unknown reportedly drowned, missing after boat sank near the coast of Azwen (DZ), 5 survived QUOTI
in Jul 07 12 N.N. (11 adults; 1 child) unknown drowned, 1 found 11 missing, dinghy collided with fishing boatway from LY to I LR
in Jul 07 2 N.N. North Africa drowned, dinghy collided with Italian fishing boat 80 miles from LY on way to I LR
30/06/07 11 N.N. Africa drowned in waters between Libya and Malta after the boat sank taz/MNS
29/06/07 1 Vera Filantova (47, woman) Kirgistan suicide, after asylum claim rejected, left alone to face her desperate life without status SVZV
28/06/07 3 N.N. (1 man; 1 woman; 1 child) unknown died of starvation and dehydration, bodies thrown overboard on the way to Italy LR
27/06/07 1 Mustafa Alcali (30, man) Turkey hanged himself in deportation custody in Frankfurt (D) after knowing he should be deported FL/jW/IRR
27/06/07 1 N.N. (man) Africa found death in a boat at 400 m. from Gran Canaria (E) with other 62 survivors ELM/EFE
22/06/07 20 N.N. unknown reportedly drowned, missing after boat capsized near Lampedusa (I) LR
20/06/07 22 N.N. unknown reportedly drowned, vessel capsized 100 km south the Island of Malta MNS
18/06/07 8 N.N. Africa at least 8 migrants drowned after vessel capsized near the coast of southern Sicily (I) MNS
16/06/07 14 N.N. unknown drowned in Sicily Channel waters (I), 11 bodies found, 3 still missing LR/MNS
16/06/07 1 N.N. unknown died in the course of rescue operation, survivors saved from fishing vessel near Libya MNS
14/06/07 1 N.N. (man) unknown stowaway, asphyxiated on board a Formula1 powerboat from GR to Devon (GB) BBC/IRR
13/06/07 1 N.N. (man) unknown stowaway, manner of death unclear, found in truck on way from I to F with 3 migrants Nouvel Obs
11/06/07 1 Moulay Mohammed (27, man) Morocco suicide, hanged himself in Remand Centre in Bordeaux (F), was under expulsion order MNS/METROF/IRR
09/06/07 1 N.N. (fetus) Africa pregnant woman suffered abortion on a boat traveling to Spain, fetus left in the sea ELM/EP/FE/adn
09/06/07 2 N.N. (± 21, men) Africa drowned trying to reach Greece from Turkey, bodies foud next to Samos (GR) KI/FE/MNS
09/06/07 1 Osamyia Aikpitanhi (23, man) Nigeria suffocated by gag policemen put in his mouth during deportation from Spain to Nigeria EP/ELM/APDHA/ProAsyl/IRR/AN/NBF/SUR/Provincias
07/06/07 1 Sherry Alex (24, woman) Angola died of malaria after being deported from Germany to Luanda (Angola) IRR
05/06/07 2 N.N. (men) Gambia bodies found among passengers on a boat near to Mogan harbour in Canary Island (E) FE/MUGAK/Diario de Noticias/Can7/EP
05/06/07 28 N.N. Algeria drowned, 8 found, 20 missing between Tunisa and Algeria trying to reach Sardinia (I) Reu./FE/Diario de Noticias
01/06/07 21 N.N. Africa drowned between Malta and Libya, bodies picked up by a French ship FE/TI/Malta Independent/MP/LR/CDS/SP/ProAsyl/Reu/01/06/07 1 N.N. (man) unknown body found from Coast Guard in advanced state of decomposition near Lampedusa (I) LR
29/05/07 1 N.N. Algeria died of hypothermia in hospital (TN), found in a boat drifting 15 miles off Tunisian Coast NOB
22/05/07 1 N.N. unknown reportedly missing after a boat sank next to Malta coast ANSA/LS
22/05/07 3 N.N. Senegal died bodies found aboard a boat adrift off Lompoul (Senegal) in direction to Spain FE/TySp/Aps
21/05/07 57 N.N.(28 men;23 women;6 child.) Eritrea drowned between M and LY, Malta authorities alerted by a plane sent aid too late FE/LR/BBC/EB/Reu./LS/ANSA/MNS/Indipendent/MM/UNHCR
19/05/07 1 Conrad Dixon (40, man) Jamaica suicide, failed asylum seeker set himself on fire in James Brindley Close (GB) Se/IRR
18/05/07 28 N.N. (3 children) unknown 28 people are missing after their boat sank next to Malta coast sailing from LY to I Reu./FE/TimesM/ANSA/MNS
12/05/07 2 N.N. (man) Eritrea bodies thrown at sea, dead during the route from Tripoli (LY) to Lampedusa (I) FE/Tgcom/LS
07/05/07 1 N.N. (man) Algeria died in hospital in E after being rescued in the sea next to Gibraltar by a British ship IRR/TheHerald/SC
07/05/07 1 N.N. (man) Morocco died of starvation, found on a dinghy next to Palermo coast (I) ANSA/LR/Unita/MP/Alicenews
30/04/07 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa died of hypothermia and dehydratation after journey from Africa to Gran Canaria (E) ELM/EP
28/04/07 3 N.N. Sub-Saharan Africa found dead on board a boat that sailed from Mauritania to Gran Canaria (E) EP/FE/CadSER
27/04/07 3 N.N. (15, girl; 1, child; man) Kurdistan 1 drowned, 2 missing after smugglers throw them in sea next to Leros (GR) KI/FE
25/04/07 1 N.N. Sub-Saharan Africa found dead on a boat that reached Tenerife ELM/EP/EXP
25/04/07 1 N.N. Sub-Saharan Africa died in Archile’s beach in Tenerife (E) after the travel from sub-saharan Africa ELM/EP/EXP
23/04/07 12 N.N. Sub-Saharan Africa reportedly 11 bodies thrown at sea, 1 found on boat rescued next to Mauritanian coast EXP/EP/jW
23/04/07 1 N.N. Sub-Saharan Africa died after rescue operations in Mauritanian sea on board a boat from Africa to Spain EP/EXP/jW/ELM
23/04/07 132 N.N. (men) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, they were all from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Abdoulaye Ba (man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Ibrahima Mballo (man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts,he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Ousmane Balde (man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Oumarou Balde (man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Hamidou Diallo (35, man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Hamady Sow (man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 9
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
23/04/07 1 Aliou Balde (man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Bouba Kande (man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Oumar Diabouyel Balde (17,man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Saliou Seydi (man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Amadou Kande (19, man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Moustapha Diallo (24, man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Ibrahima Diallo (22, man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Mokhtar Diallo (25, man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Alassane Diallo (20, man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Moustapha Balde (man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Djembarou Mane’ (man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Arfang Balde (26, man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Mamadou Balde (29, man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Nourou Balde (20, man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Ousmane Balde (24, man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Issaga Dieng (man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Mahamadou Konte (man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Sekou Omar Balde (man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Tidiane Balde (man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Yussuf Diao (man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Lamine Balde (man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
23/04/07 1 Saliou Mballo (man) Senegal drowned, shipwreck off Morocco coasts, he was from the Kolda area (Senegal) book:LosInvisiblesDeKolda/Mugak/ELM/FE
22/04/07 3 N.N. unknown 2 found, 1 missing; boat capsized during rescue operation of Armed Forces of Malta MNS
21/04/07 2 N.N. Algeria drowned before their boat was rescued off Annaba (Algeria) on the way to Sardinia (I) FE/LaN/ElW
16/04/07 1 N.N. (2 months, baby girl) China died of sudden infant death syndrome during an inmigration swoop in Aubervilliers, Paris (F) IRR/REF/Libération
11/04/07 1 N.N. (34, man) unknown killed himself in a refugee camp in Lotte, North Rhine-Westphalia (D) IRR
03/04/07 2 N.N. (men) Liberia one missing, one death by hypothermia in hospital after found in boat near to Malaga (E) EP
in Apr 07 13 N.N. (±22, men) Morocco drowned after their dinghy sank off Nador (MA), sailing towards Spain FE/Bladi
in Apr 07 3 N.N. (men) Sub-Saharan Africa died on board of a small vessel during the crossing to Canary Islands (E) Bladi
27/03/07 7 N.N. (men) unknown frozen to death after sneaking across Turkish-Iranian border trying to reach Europe TDN/FE/TodZam
18/03/07 1 Uddhav Bhandari (40, man) Nepal suicide, put himself alight in fear of deportation from Glasgow (GB) BBC/icS/EveningTimes/INDgb/Independent/TheHerald/17/03/07 11 N.N. unknown 7 people washed ashore, 4 missing, bodies found in Samos (GR) they left from Turkey FE/KI/DPA
17/03/07 1 Marin Mogos (57, man) Romania (Stateless) suicide, hanged in Bucarest airport (RO) after his deportation from Germany WSWS/DPA/IRR
08/03/07 3 N.N. Sub-Saharan Africa found on boat near Tenerife (E) on way from Mauritania EP/FE/Reu/EITB24
in Mar 07 1 N.N. Sub-Saharan Africa died on a boat trying to reach Tenerife (E) from Mauritania, body thrown overboard FE/EP
21/02/07 19 N.N. unknown reportedly missing, thrown over dinghy from LY to Sicily (I), death cause unclear NYtimes/QNE/deleteTB/PICUM
16/02/07 24 N.N. (1 woman) Somalia drowned, 4 found, 20 missing, boat sank near Samos Islands (GR), way from TR to GR Khaleej/PR/IntHeraldTribune/MNS/PR/IntHeraldTribune/02/02/07 17 N.N. unknown drowned, 7 found, 10 missing after boat from Turkey sank off the island Samos (GR) KI/AthensNewsAgency/Khaleej/NOB/MNS/PICUM
in Feb 07 1 N.N. Sub-Saharan Africa found aboard a vessel drifting off the coast of Western Sahara on way to Canay Isl. (E) News24/NOB
30/01/07 1 N.N. (31, man) Nigeria suicide, found hanged in his cell in Berne prison of Witzwil (CH) in fear of deportation Vivre/Polbe
29/01/07 1 Abass Usman (26, man) Nigeria suicide, found hanged in his cell at Preston prison (GB), accused of using false documents IRR
22/01/07 2 N.N. unknown stowaways, found hidden under a coffin been trasported from in Kypoi (GR) MNS/TP
22/01/07 1 Samuel Peter Benjamin (17, man) South Africa stowaway, body found in plane’s wheel bay in Los Angeles (US), trying to reach London (UK) NOB/IRR
17/01/07 7 N.N. (6 men, 1 woman) unknown drowned, 2 found, 5 missing boat from Turkey sank off the Samos island (GR) KI/NOB
15/01/07 1 N.N. (±25, man) Gambia/Senegal stowaway, frozen in undercarriage of airplane from Gambia to Bruxelles (B) AngolaPress/MNS/PICUM/Vivre
14/01/07 1 Mohammad Sillah (23, man) Guinea denied medical treatment, Remscheider refugee centre (D) refused to call ambulance Karawane
07/01/07 1 fetus (5 months) Congo mother physically weakened, arrested to prevent migration, abandoned on MA border Statewatch/FE
01/01/07 3 N.N. Sub-Saharan Africa starvation, 2 thrown overboard, 1 body found on a boat docked on Canary Isl. (E) FE/ELM/MNS
in 2007 50 N.N. (men, women, children) unknown died, smugglers forced them overboard to easily escape from Samos Coast Guard (GR) GHM
in Jan 07 1 Imran Yousaf (28, man) Pakistan suicide, found hanged at friend’s home in Bedford (GB) after being denied a visa extension IRR
31/12/06 33 N.N. (4 women) Algeria drowned, shipwreck near Algeria trying to reach Sardinia (I) LaN/FE
30/12/06 20 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, 9 found, 11 missing, 2 boats sank 60 km Sud of Laayoune (MA) way to Spain APDHA/ABC
23/12/06 1 N.N. (young) Sub-Saharan Africa stabbed by MA police in Rabat, deportation operation to prevent migration to Europe APDHA/ICARE
20/12/06 24 N.N. Sub-Saharan Africa died of starvation, bodies thrown overboard boat wrecked in Yoff(Mauritania) way to E Reu./WSWS
16/12/06 126 N.N. West Africa reportedly drowned, missing, boat capsized on way form Djiffer (Senegal) to Spain TimesM/IntHeraldTribune/CNN/NOB/Vita/NA/EP/PR/FE/14/12/06 5 N.N. Sub-Saharan Africa died trying to reach Canary Islands (E), boat found near Anfrift (MA) APDHA
13/12/06 1 N.N. unknown drowned, boat with 29 survivors wrecked near Dakar (Senegal) way to Canary Isl. (E) TimesM/IntHeraldTribune/PR/FE/APDHA/USAToday/MNS/13/12/06 3 N.N. unknown died in hospital, boat wrecked near Dakar (Senegal) on way to Canary Islands (E) TmesM/IntHeraldTribune/PR/FE/USAToday/MNS/APDHA/11/12/06 51 N.N. Egypt, Syria, Palestine drowned after boat capsized near Seferihisar (TR) trying to reach GR coast TDN/TP/Ya.D
10/12/06 1 N.N. Asia drowned, after shipwreck near Restinga Smir (MA) trying to reach Ceuta (E/MA) APDHA
09/12/06 1 N.N. (40, man) Bulgaria suicide on Detention Centre in Lamezia (I) waiting for deportation LR/PR
06/12/06 1 N.N. unknown died of dehydration and hypothermia, found in boat landed in Arguineguin (E) NOB/Gaymengc/FE/ELM/TS/MNS/APDHA
06/12/06 1 N.N. unknown died of dehydration and hypothermia in hospital after boat landed in Arguineguin (E) FE/ELM/MNS/APDHA/NOB/TySp/Gaymengc/TS
04/12/06 3 N.N. Afghanistan/Mauritania drowned, missing, after boat carrying 29 sank off Turkey’s West coast, way to Greece TDN/FE/PR
03/12/06 1 N.N. unknown shot by Moroccan border guard trying to cross the border fence in Melilla (E/MA) eltelegramma/APDHA
02/12/06 1 N.N. Sub-Saharan Africa died of dehydration and hypothermia in hospital after boat landed in Tenerife (E) APDHA
02/12/06 102 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, shipwreck near Dakar sea due to stormy waters, they left from Senegal PR
01/12/06 1 Kazim Kustul Turkey suicide, hanged himself in Detention Centre in Marseille (F) waiting for deportation INDm/Vatan/PR/MNS
in Dec 06 50 N.N. Sub-Saharan Africa died of starvation thrown overboard boat landed on Yoff (Senegal) trying to reach E MNS/APDHA
in Dec 06 2 N.N. (men) Bosnia stowaway, found in a truck in Ancona (I), suffocated by the gas-water in the truck FE/LR
30/11/06 1 N.N. Sub-Saharan Africa found on boat with 15 survivors rescued by ARC sailing ship, way from Africa to Spain YatchingWorld/FE/ELM/MNS/APDHA
26/11/06 13 N.N. (11, children) Sub-Saharan Africa drowned, found after boat capsized near Laayoune (MA) on the way to Spain AFVIC/MP/Reu/ELM/FE/NOB/News24/CNN/MNS/APDHA/26/11/06 23 N.N. (adults) Sub-Saharan Africa drowned, 3 found, 20 missing, boat capsized near Laayoune (MA) on way to Spain AFVIC/MP/Reu/ELM/FE/NOB/News24/MNS/APDHA/PICUM/26/11/06 1 Naji Dohatem (30, man) Sub-Saharan Africa drowned, young activist for human rights, boat sank near Laayoune (MA) on way to E MP/ELM
21/11/06 1 Kone Watara (26, man) Sub-Saharan Africa died in Ceuta (E/MA) hospital, accepted for 2 weeks after boat on way from MA sank APDHA
19/11/06 3 N.N. Somalia/Palestine drowned, 1 found, 2 missing, boat capsized off Izmir’s (TR) coast on way to Greek IntHerald/KI/FE/NOB
in Nov 06 18 N.N. Sub-Saharan Africa bodies thrown overborad, boat rescued by ARC sailing ship, way from Africa to Spain MNS/APDHA/YatchingWorld
in Nov 06 1 N.N. (±40, man) Afghanistan stowaway, died after being run over by the lorry he had been hiding under in Harlow (GB) IRR
27/10/06 6 N.N. Algeria drowned sailing to Spain from Wahran (Algeria) NOB/KUNA/FE/APDHA
27/10/06 1 Artur Aivazov (±40,man) Azerbaijan suicide, after waiting for asylum claim for 8 years in NL, having psychological trauma Voorvlucht/Oz
24/10/06 4 N.N. (3 men;1 pregnant woman) Maghreb drowned, 3 found, 1 missing shipwreck 8 miles from Malta on way from Libya to Italy MP/MM/FE/Unipa/TimesM
12/10/06 1 Berrais Fethi (30, man) Tunesia body found in advanced state of decomposition near the coast of Foukat (DZ) QUOTI
12/10/06 10 N.N. (men) Tunesia reportedly drowned, 9 missing 1 found advanced state decomposition near Fouka (DZ) QUOTI
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 10
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
10/10/06 40 N.N. Afghanistan reportedly drowned, missing after boat sank near Kithira Island (GR) KI/MP/PICUM/ABC/FE
08/10/06 1 N.N. (±20, man) Iraq stowaway, asylum seeker fell from a lorry in carriageway near Folkestone, Kent (GB) Mirror/BBC/IRR
05/10/06 24 N.N. Maghreb drowned after their rubber boat broke up trying to reach Canary Islands (E) APDHA/BBC/Guardianun/Aljazeera/PICUM/NOB/MNS/in Oct 06 2 N.N. Sudan died on way to hospital after their boat capsized near Malta MNS
in Oct 06 3 N.N. unknown reportedly drowned, found in advanced state of decomposition near Malta MNS/FE
in Oct 06 1 Abdullah Ahmed Maroof (30, m) Iraq suicide, set himself on fire in his car in Stockton (GB), feared being sent back to Iraq IRR
26/09/06 9 N.N. Middle East/North Africa drowned, 6 found, 3 missing, reportedly thrown into Turkish sea by Greek coastguard SC/TP/FE/TDN/MNS/FR-BB/NOB/PICUM/PR/jW
23/09/06 2 N.N. (woman; child) unknown drowned, shipwreck caused by overcrouding 40 miles off Lampedusa (I) LR/FE/IntHeraldTribune/NOB/PICUM/Unipa
23/09/06 25 N.N. unknown drowned, after their boat sank near Kenitra (MA) on way to Spain APDHA
21/09/06 2 N.N. Morocco 1 found, 1 missing, body floating near Tarifa (E), set off with jet ski from Morocco NOB/APDHA
17/09/06 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa died of lack of medical care in police custody after his boat landed in Los Cristianos (E) ELM/FE/NOB/EITB24/PICUM/Kaosenlared/NODO50/APDHA
17/09/06 13 N.N. unknown drowned, 1 found, 12 missing after shipwreck 115 miles South West Malta way Italy FE/LR/MM/NOB/Unipa
16/09/06 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa body found in a boat with 56 survivors landed on Los Cristianos, Canary Islands (E) ELM/FE/NOB/EITB24/APDHA
12/09/06 250 N.N. unknown missing, boat at the mercy of the waves sent SOS signal near Lampedusa (I) ANSA/Unipa
10/09/06 2 N.N. Kurdistan died in minefield after entered in Vyssas area, in Evros (Greek/Turkish border) KI/FE/MNS/FR-BB
09/09/06 17 N.N. (9 m; 5 w; 3 ch) Somalia died of starvation, thrown overboard drifting ship on way from Libya to Italy FE/agrigentoweb
07/09/06 1 Eugene Ejike Obiora (48, man) Nigeria asylum seeker strangled from policeman in social welfare office in Trondheim (N) MNS/NR
05/09/06 2 N.N. unknown drowned, bodies found on the beach of Torretta Granitola near Mazara del Vallo (I) LR/FE
03/09/06 1 N.N. (19, man) Algeria stowaway, fell in a field in Vivantes (F) from the wheelbay of a plane from North Africa MNS
03/09/06 1 Janvier Makiadi (31, man) Congo suicide, hanged under bridge, asylum claim refused (GB); known also as Paul Kiese RochdaleObs/IRR
03/09/06 1 N.N. Maghreb found near Los Ancones (E), body thrown overboard by boat landed in Lanzarote (E) APDHA
02/09/06 8 N.N. Eritrea/Somalia died of hunger and thirst, bodies thrown overboard during journey to reach Italy LR/FE/MNS/PICUM/Unipa
01/09/06 1 N.N. (±30, man) Pakistan drowned, boat hit rocks near Hania (GR) on the way from Egypt to Italy KI/FE/NOB
01/09/06 3 N.N. (2 adults; 1 minor) Sub-Saharan Africa died after been rescued off El Hierro, Canary Islands (E) after their boat sank ELM/FE/MNS/NOB/Rawstory/PICUM/APDHA
01/09/06 7 N.N. unknown reportedly drowned, missing afer boat sank near the coasts of Crete Island (GR) FE/FR-BB
30/08/06 10 N.N. unknown died in boat with 13 survivors, bodies thrown overboard during journey to reach Italy LR/FE
29/08/06 132 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, 84 found, 48 missing, shipwreck near Mauritanian coast of Nouakchott EP/FE/NOB/News24/MNS/GuardianUn/daz/FR-BB/APDHA
28/08/06 1 N.N. (man) Mali died of dehydration after been abandoned in Sahara desert by Moroccan authorities MNS/Reu/FE/BBC/NOB
27/08/06 20 N.N. Africa 15 found, 5 missing on Mauritanian coast, thrown overboard after died of dehydration MNS/FE/EP/BBC/ELM/MAG/PICUM/CRIDEM/APDHA
27/08/06 1 N.N. (man) Mali died of dehydration, found on boat sailing from Mauritania to Canary Islands (E) APDHA
26/08/06 1 N.N. (woman) unknown body found on a vessel intercepted near the coasts of Malta MNS/Unipa
26/08/06 8 N.N. unknown bodies found on ship on way from Senegal to Canary Islands (E) APDHA
25/08/06 1 N.N. (±30, man) Eritrea died of starvation during crossing, found in boat landed at Portopalo di Capopassero (I) ANSA/FE/LR
20/08/06 28 N.N. (26 men; 5women; 1child) unknown drowned, 6 found, 22 missing; dinghy capsized near the coasts of Lampedusa (I) CDS/IM/MET/LR/FIEI/Statewatch/NOB/Newsaust
20/08/06 1 N.N. (man) unknown reportedly devoured by a shark after dinghy capsized near Lampedusa (I) IM/LR
20/08/06 1 N.N. (man) unknown died after falling into the sea attempting to cross the Sicilian Channel Statewatch/FE/Unipa
19/08/06 50 N.N. (4 women; 10 children) Africa drowned, 12 found, 38 missing, boat collided with Navy ship near Lampedusa (I) ANSA/CDS/BBC/IM/Reu/GuardianUn/MNS/FE/LR/Statewatch/19/08/06 30 N.N. unknown drowned, bodies missing, boat sank off the coast of Lampedusa Island (I) PICUM/AFVIC
17/08/06 1 Zamira Sadigova (51, woman) Azerbaijan suicide, jumped from her 11th floor flat in Knightswood (GB), in fear of deportation TheHerald/IRR
17/08/06 3 N.N. unknown found on a boat with 81 survivors rescued off Canary Islands (E) Statewatch/FE/NOB/APDHA
14/08/06 28 N.N. Africa died of hunger and thirst on way from Senegal to Canary Islands (E) NOB/APDHA/jW
14/08/06 1 N.N. Africa died of starvation in Mauritania hospital after rescue operation on boat on way to Spain NOB/APDHA
12/08/06 28 N.N. Africa died of starvation in boat instructed to change route by Spanish coastguard Statewatch/ELM/FE
12/08/06 5 N.N. Maghreb died of starvation: 4 thrown overboard boat on way from MA to E; 1 died in hospital MA APDHA
12/08/06 1 Pierre Palmaba Kabamba (61, m) Congo suicide, jumped from 5th floor of an induction centre for asylum seekers in Margate (GB) IRR
11/8/06 15 N.N. Senegal died of injures bodies thrown overboard, gas bottle explosion on ship from Dakar (SN) MNS/Statewatch/FE/ELM/Boston/NOB/APDHA/DS
11/08/06 3 N.N. Senegal died of injures after gas bottle explosion, found on a ship from Dakar (SN) MNS/Statewatch/FE/ELM/Boston/NOB/APDHA
06/08/06 1 N.N. Morocco died in detention centre in Bologna (I) sparking a revolt Statewatch
06/08/06 1 N.N. (24, man) Africa reportedly drowned, missing, fell from boat during repatriation leaving NL to Africa VK
06/08/06 1 Mohamed Aloui (33, man) Tunesia found in Bologna det. cr. (I), overdose by antiepileptic medicine, he wasn’t epileptic MP/ADUC/SAP/AFFIT/GLOPRO/LESP/ILD
05/08/06 1 N.N. (man) North Africa found by Local Police officer on beach of the Caleta del Mero (E) TS/APDHA
04/08/06 2 N.N. (man) unknown 1 thrown overboard, 1 found on boat with 66 survivors intercepted off Tenerife (E) TS/ELM/FE/Statewatch/NOB/APDHA
02/08/06 5 N.N. China died in car accident trying to escape police in Germany after being smuggled from Cz Berliner Ztg/MOZ/Tagesspiegel
in Aug 06 1 Karol (18 months, child) Sierra Leone died of starvation crossing from Libya to Lampedusa (I), parents throw her overboard ANSA/LR
in Aug 06 2 N.N. (6 child; 8 child) unknown reportedly died of starvation on the way to Lampedusa (I), bodies thrown overboard ANSA/LR
01/08/06 28 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, bodies washed up near Blibilat coasts (MA), trying to reach Canary Isl. (E) ELM/FE/BBC/TS/Statewatch/NOB/APDHA
in Aug 06 4 N.N. Senegal died in Mauritania Hospital after gas bottle explosion in ship from Dakar (SN) MNS/Statewatch/FE/ELM/Boston/NOB
01/08/06 1 Van N. (29, man) Vietnam car accident in Dannenreich (D) fleeing from a police chase during an identity control BF/VK/IN
01/08/06 1 Duc N. (24, man) Vietnam car accident in Dannenreich (D) fleeing from a police chase during an identity control BF/VK/IN
01/08/06 1 Thi N. (23, woman) Vietnam car accident in Dannenreich (D) fleeing from a police chase during an identity control BF/VK/IN
in Aug 06 1 Modjtaba Farahian (28, man) Afghanistan suicide, in his house in Vlissingen (NL) in fear of deportation Oz
30/07/06 2 N.N. unknown reportedly died of sunstroke, bodies found on boat arrived in Los Cristianos (E) NOB/TS
30/07/06 1 N.N. (man) unknown died of starvation after been hospitalized in Palermo (I) after shipwreck in Lampedusa IPL/LR/FE/Statewatch/NOB
29/07/06 13 N.N. unknown reportedly died of starvation on a boat with 14 survivors drifting off Lampedusa (I) BBC/IPL/FE/LR/Statewatch/MNS/NOB/Unipa
29/07/06 17 N.N. (5 men; 5 women; 7 ch.) unknown drowned after shipwreck near the coasts of Malta, Italian vassel rescued 12 survivors MNS/LR/FE/IPL/Statewatch/NOB/MM/Unipa
28/07/06 2 N.N. (men) Sub-Saharan Africa drowned during rescue operation, boat was intercepted near Tenerife (E) MNS/ELM/FE/Statewatch/NOB/Pravda/APDHA/taz/jW
28/07/06 2 N.N. (1 men; 1 young) Sub-Saharan Africa died on rescue ship, boat was intercepted near Tenerife (E) MNS/ELM/FE/Pravda/NOB/APDHA/taz/jW
28/07/06 34 N.N. unknown drowned:12 found, 22 missing shipwreck on Senegalesian waters on way to Spain APDHA
27/07/06 1 N.N. unknown died of starvation, found on boat arrived in Canary Isl. (E) carrying 111 survivors Statewatch/APDHA
26/07/06 17 N.N. Sub-Saharan Africa reportedly drowned, all bodies missing, boat from Libya to Italy sank off Mahdia (TN) Statewatch/ELM/FE/Reu/IPL
26/07/06 1 Sadedim (boy) Macedonia died without medical care in asylum centre Sweikhuizen, Geeuwenburg (NL) VK
25/07/06 2 N.N. Asia died after explosion in minefield in Evros (GR) trying to cross Turkish-Greek border PICUM/KI/MNS/NOB
24/07/06 2 N.N. Sub-Saharan Africa found dead of hypothermia in boat with 48 survivors arrived Islands Gran Canaria (E) MNS/ELM/FE/Statewatch/BBC/PICUM/NOB/APDHA/taz
24/07/06 3 N.N. (men; 24, woman) unknown reportedly drowned, bodies found by coast guards on a beach in Gela (I) Statewatch/FE/CDS/IPL
23/07/06 4 N.N. Sub-Saharan Africa died of starvation, thrown overboard boat with 48 survivors arrived Gran Canaria (E) APDHA
23/07/06 4 N.N. Sub-Saharan Africa suicide: abandoned boat during their way to arrive in Gran Canaria (E) APDHA
22/07/06 2 N.N. (men) Sub-Saharan Africa died of starvation in Hospital after had been rescued in ship arrived at Tenerife (E) Statewatch/FE/ELM/PICUM/APDHA
22/07/06 2 N.N. unknown found on board of a rescued boat on way to Canay Island (E) Statewatch
21/07/06 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa found on a boat with 43 survivors, arrived at the port Los Cristiano, on Tenerife (E) MNS/ELM/FE/PICUM/APDHA
18/07/06 1 Adams John (7 months, child) unknown reportedly died heart failure caused by hypotermia, after arriving Fuerteventura (E) PICUM/ELM/MNS/Statewatch/FE/NOB/APDHA
16/07/06 1 N.N. (woman) Russia suicide, asylum seeker detained at Foreigners’ Registration Crentre, Pabrade (LT) MNS
07/07/06 9 N.N. (1 child) unknown bodies found on the coasts of Canary Islands (E) APDHA
07/07/06 3 N.N. (men) Africa found when boat arrived on Tenerife (E), died by dehydration during crossing PICUM/MNS/Statewatch/FE/EP/NOB/APDHA/jW
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 11
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
06/07/06 3 N.N. (man;±30, woman;±3, ch) Sub-Saharan Africa drowned, on way Canary Islands (E), found by fishermen off Cape Bojard (MA) MNS/PICUM/LV/ICARE/APDHA
05/07/06 1 Abiy Fessfha Abebe (35, man) Ethiopia suicide, found hanged at Greenbank Drive Centre (GB) after asylum claim refused IRR/icliverpool
03/07/06 30 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, 26 found, 4 missing, shipwreck near El-Ayun (MA), way of Canary Isl. (E) Vita/MNS/Picum/Statewatch/FE/ELM/IPL/NOB/AFVIC/03/07/06 3 N.N. Sub-Saharan Africa died climbing border fence in Melilla (E/MA), reportedly one shot by border guards Statewatch/FE/ELM/ICARE/VITA/PICUM/IPL/MP/NOB/in Jul 06 11 N.N. Africa died during attempts to reach Canary Islands (E) from Mauritanian coast Statewatch
in Jul 06 30 N.N. Africa drowned, bodies washed up onto the Atlantic sea after a boat sank off Western Sahara NYtimes
29/06/06 16 N.N. Morocco drowned, 3 found, 13 missing after shipwreck 200 km near El Aaiún (MA) way to E MNS/APDHA
27/06/06 2 N.N. unknown found dead on a fishing boat with 266 survivors near the coasts of Malta on way to I EB/Statewatch/FE
26/06/06 5 N.N. (3 children; 2 adults) unknown drowned after shipwreck, found by Turkish Coast Guard near Kusadasi (MA) Statewatch/TP/NCAs
22/06/06 1 N.N. (±25, man) India stowaway, died from heat exhaustion 2 weeks later found in roadside in Essex (GB) BBC/PICUM/NOB/IRR/EADT
19/06/06 1 Majid Samari (37, man) Iran suicide, found hanged in Asylum Centre in Hansthholm (D) after asylum claim rejected CPH/MNS/NR/UNHCR
12/06/06 1 N.N. (±25, man) India stowaway, died from heat exhaustion in back of a truck in a roadside in Essex (GB) BBC/essexchronicle/GuardianUn/PICUM/NOB/IRR/EADT
10/06/06 1 Oleksiy Baronovsky (34, man) Ukraine suicide, reportedly selfharm, kept in HMP Rye Hill (GB) under Imm.Act pending depor. NCADC/UNHCR/IRR
09/06/06 11 N.N. Africa drowned, 3 found, 8 missing; shipwreck caused by overcrouding near Malta (M) coasts LR/Le Monde/GuidaS/MNS/Statewatch/Reu/FE/NOB/Unipa/06/06/06 1 N.N. (6, boy) Somalia drowned, after boat sank 2.5km of Island Samos (GR) sailing with 22 saved by vassel PICUM/KI/NCAs/Statewatch/MNS/FE/NOB/TP
05/06/06 1 N.N. Maghreb body found on board of a boat near Cabo de Gata (E) APDHA
4/6/06 15 N.N. unknown drowned, 1 found, 14 missing after boat capsized 111 miles off Malta’s coasts FE/Statewatch/NOB/Unipa
03/06/06 4 N.N. (men) unknown drowned, bodies found off the coast of Ragusa (I) Statewatch/FE/NOB
02/06/06 15 N.N. unknown drowned after shipwreck in the Mediterranean sea MNS
30/05/06 1 N.N. Moldova died in minefield crossing Turkish-Greek border IMK
30/05/06 7 N.N. unknown died bodies rempatriated from Spain to Morocco with other 433 migrants APHDA
19/05/06 42 N.N. (±25) Afghanistan/Bangladesh stowaways, small truck crashed into parked trailer on highway near Osmaniye (TR) FECL/IPL/Ya.N/PICUM/MNS/FE/TDN/NOB/AFP
18/05/06 7 N.N. unknown found on boat caught up in storm near Sfax (Tunisia) on way from Libya to Italy IPL/Statewatch/FE/Unipa
15/05/06 1 Ese Elizabeth Alabi (29,woman) Nigeria no medical treatment, got lower priority for heart transplant than GB citizens IRR/BBC
13/05/06 37 N.N. unknown 26 missing, 11 found mummified in boat drifting near the Caribbean on way to Spain MNS/IRR/IPL/Statewatch/FE/EP/NOB/APDHA
13/05/06 1 Sivanthan Gowthaman (29, m) Sri Lanka suicide, jumped under train, he lost work permit after refusal of asylum claim (GB) Thenews/IRR
11/05/06 1 Asif Azmad (17, man) Afghanistan reportedly stowaway hidden under vehicle, dead body found on A3 near Clanfield (GB) IRR
08/05/06 1 N.N. (woman, 57) China hung herself in fear of deportation in a detention centre in Neuss (Germany) ProAsyl/PICUM/Hiergeb
02/05/06 2 N.N. (men) unknown drowned, 1 found, 1 missing, shipwreck near Kusadasi (TR) on way to Samos Isl. (GR) Statewatch/IPL/MNS/NOB/Pravda/AFP
in May 06 1 Seiny Dabo (man) Africa died of starvation, boat found adrift after leaving from Cape Verdian to Canary Isl. (E) VK
in May 06 1 Bouba Cisse (man) Africa died of starvation, boat found adrift after leaving from Cape Verdian to Canary Isl. (E) VK
in May 06 1 Diaw Sunkar Diemi (man) Africa died of starvation, boat found adrift after leaving from Cape Verdian to Canary Isl. (E) VK
in May 06 8 N.N. (men) Senegal/Guinee-Bissau/Gadmiebdia of starvation, boat found adrift after leaving from Cape Verdian to Canary Isl. (E) VK
27/04/06 1 S. D. (31, man) Morocco died of asthma attack in detention Centre in Trajal, Ceuta (E/MA) awaiting espulsion Statewatch/FE/ELM/NODO50
25/04/06 1 N.N. (40, man) Algeria body found on the shore of El Tarajal (E) trying to arrive in Ceuta (E/MA) APDHA
25/04/06 25 N.N. unknown drowned after shipwreck near Kenitra (MA) trying to reach Spain APDHA
23/04/06 1 N.N. (±24, man) Asia reportedly stowaway, fell from truck dragged a mile along A14, Cambridegeshire (GB) IRR
14/04/06 1 Dominique Koumadio (woman) Africa murdered, shot by the police during a street riot in Germany Sparta
04/04/06 34 N.N. unknown drowned in shipwreck on way from Mauritania to Canary Islands (E) Statewatch/FE/ELM/NOB/APDHA
in Apr 06 1 Mohammed Yussif (28, man) Sub-Saharan Africa drowned, shipwreck near Lampedusa (I), reattempt by one of deported ‘Cap Anamur 37’ BorderlineEU
in Apr 06 1 Danielle Dominy (30, woman) Brazil suicide, drank antifreeze, feared to be separated from her daughter by immigration officials IRR
18/03/06 3 N.N. unknown bodies found on the shore of Cabo Blanco (E) APDHA
17/03/06 13 N.N. (youths) Africa missing, disappeared on way from Laayoune (MA) to Canary Islands (E) Statewatch/AFVIC/APDHA
16/03/06 1 N.N. Sub-Saharan Africa found by Guardia Civil near the port of Spanish north African enclave Melilla (E/MA) Statewatch
15/03/06 26 N.N. (men) Sub-Saharan Africa drowned on way to Spain, bodies retrieved in the waters of Mauritania by Spanish ship MAG/Statewatch/FE/ELM/NOB/APDHA/VK
12/03/06 12 N.N. Sub-Saharan Africa found dead on a drifitng boat off Capeverdian islands on way to the Canary Island. MNS/PUB/APDHA
09/03/06 1 Naser Al Shdaida (36, man) Syria suicide, under train in London (GB) fearing deportation after refusal of his asylum claim IRR/Streathamguardian
07/03/06 45 N.N. Africa drowned, 2 small boats capsised on way to Spain, one crashed with coast guard vessel MAG/NRC/IND/Statewatch/FE/ELM/NOB/APDHA/MNS/07/03/06 3 N.N. unknown stowaways, found dead on a lorry arrived in Bari (I) from Durazzo (AL) Statewatch/LR/FE
05/03/06 1 N.N. (man) unknown drowned, shipwreck off Ahrax Point (M) on way to I, fled from Hal Far and Safi det.cr. Statewatch/NOB
05/03/06 9 N.N. unknown reportedly drowned, shipwreck off M on way to I, fled from Hal Far and Safi det.cr. Statewatch/NOB/Unipa
04/03/06 1 N.N. Gambia drowned triying to reach the coasts of Tenerife (E) APDHA
22/02/06 16 N.N. Morocco found on a boat, died of hypothermia, starvation and epileptic crises on way to Spain AFVIC
22/02/06 4 N.N. unknown stowaways, died of asphyxia, found on a ship arrived in Canary Isl. from Ivory Coast Statewatch/MNS/APDHA
20/02/06 1 Yadav Krishnakumar (child) Sri Lanka baby of asylum family died of dehydration in Fairfield Hospital (GB), no medical aid Manchester
19/02/06 12 N.N. (11 young m.; 1 young w.) Morocco drowned after boat with 36 migrants capsised off Almeria (E) AFVIC
19/02/06 12 N.N. (11 young m.; 1 young w.) Morocco drowned, after boat with 32 left from Jbel Boudinar and capsised off Spanish coast AFVIC
19/02/06 1 N.N. (25) Afghanistan drowned, dinghy carrying 6 Afghans sank off Chios (GR) on way from Turkey Statewatch/FE/KI
19/02/06 2 N.N. unknown drowned, pantera with 24 passengers capsized off Island of Alboran/Almeria (E) MNS/Statewatch/APDHA/NOB
18/02/06 9 N.N. unknown reportedly drowned, after shipwreck off the Libyan coast on way to Italy Statewatch
15/02/06 1 N.N. (woman) unknown frozen, died while crossing the Bulgarian-Greek border on mount Falakon Statewatch/MNS
13/02/06 1 N.N. Afghanistan died of a shock after his cousin was beaten up by border guards in Patras port (GR) Statewatch/MNS
10/02/06 1 Taufik Al-Karazeh (27, man) Syria suicide, asylum seeker hanged himself in his flat in Rochdale (GB), fear of deportation IRR/RochdaleObs
in Feb 06 2 N.N. (±27, men) Pakistan murdered, fell while crossing border Iran-TR, trafficker cut their throat as they couldn’t go on witness (Sarfraz Ali Khan)
in Feb 06 1 N.N. (±30, man) Bangladesh leg broken when running between Iran and TR, the group had to leave him behind witness (Sarfraz Ali Khan)
30/01/06 9 N.N. unknown reportedly drowned near Algerian coast, disappeared in an attempt to reach Spain Satewatch/Aujourd’hui/FE
30/01/06 1 Salehdeim Fahssahi (38, man) Algeria died after arson attack on detention Centre Schrassing (L) Odysseus/PlaZa
24/01/06 1 Nuur Saed (22, man) Somalia died after falling from balcony, escaping police search in his flat in Plumstead (GB) IRR
23/01/06 8 N.N. Morocco drowned, 3 bodies found, 5 missing, boat capsised off the coast of Al-Hoceima to Spain AFVIC/MNS/Statewatch/APDHA
21/01/06 3 N.N. Pakistan/Bangladesh found frozen on dinghy from TR to GR carrying migrants from Pakistan and Bangladesh Statewatch/KI/FE/NOB
19/01/06 1 Bereket Yohannes (26, man) Eritrea suicide, found hanged in Harmondsworth Immigr. Removal Cr. (GB) facing deportation Statewatch/NCADC/IRR/NOB
11/01/06 1 N.N. Iraq died of heart attacked during police custody in Athens (GR) in fear of deportation MNS
04/01/06 1 N.N. (man) unknown drowned while swimming to the island of Lesvos (GR), after boat sank 80m from coast NOB/MNS/Statewatch/KI/FE
in 2006 1 Ali Amen Nader (man) Yemen murdered by Yemeni authorities, rempatriated after asylum claim was refused in NL IHRC
01/01/ 06 1 Mhedy Aliy (30, man) Tunesia died in detention centre Pian Del Lago (I), administered high ammount of placating ILM/MP/Lib
27/12/05 1 N.N. Morocco drowned, body found by a scuba diver and retrieved by the Spanish Sea Rescue Team Statewatch
25/12/05 1 N.N. (30, man) Morocco drowned, found next to plastic bins tied together that helped him cross Spanish waters Statewatch/ELM/FE
24/12/05 1 N.N. unknown drowned, found by authorities on the beach of Cadiz (E) MNS/Statewatch/FE/ELM
24/12/05 1 N.N. Morocco drowned, found by authorities on the beach of Cadiz (E) Statewatch/FE/ELM
21/12/05 2 N.N. Nigeria stowaway, died during journey to Kallo (NL), thrown from cargoship by compatriots MNS/News24/FE/VK
19/12/05 30 N.N. Mauritania/Senegal reportedly drowned after vessel capsised off the Canary Islands, only 4 bodies found MNS/Statewatch/NOB
10/12/05 1 N.N. (man) Africa found dead on a boat carrying immigrants in Gibraltar Strait by Spanish authorities Exodus
10/12/05 22 N.N. Africa reportedly drowned, missing in stormy waters in the Gibraltar Strait on way to Spain Exodus
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 12
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
09/12/05 2 N.N. unknown blown in minefield at the TR-GR border. Bodies found by authorities in Kastanies (GR) MNS/KI/FE
08/12/05 1 Mohammed Hanif (27, man) Bangladesh suicide at asylum centre in Hechtel-Eksel (B), previously attempted suicide twice Universal Embassy (B)
30/11/05 1 N.N. unknown drowned, found in advanced state of decomposition on Tarifa beach by Guardia Civil Statewatch
28/11/05 18 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, 6 found, 12 missing after boat capsized off the coast of Gran Canaria MNS/Statewatch/FE/ELM/ABC/Raz/MUGAK
28/11/05 1 N.N. (man) unknown shot by police, minivan way to Europa refused to stop at check point on Carikci (TR) FE
27/11/05 22 N.N. Africa drowned, reportedly fallen from duckboat due to strong winds off the coast of Almeria MNS/Statewatch/FE/ELM/NOB/PICUM
27/11/05 1 N.N. Africa found on duckboat carrying 36 migrants off the coast of Almeria during rescue attempt MNS/Statewatch/FE/ELM
25/11/05 1 N.N. (4, boy) Romania died after falling off a window at Villa Salus Reception Cr. for migrants in Bologna (I) LR
25/11/05 3 N.N. (men) Asia died of hypothermia in attempt to cross the border between Ukraine and Slovakia State Border Service (UA)
24/11/05 20 N.N. unknown drowned after shipwreck near the coast of Scicli, Sicily (I) FE/LR/NOB
23/11/05 1 N.N. (27, man) unknown jumped from balcony anf fell in Den Haag (NL), in fear of arrest for deportation MAG/PICUM/Oz/NU
18/11/05 9 N.N. Africa drowned after boat capsized off the coast of Sicily. Ignored by Maltese coast guards. LR/MP/AD/MNS/Statewatch/FE/CDS/NOB/Unipa
15/11/05 1 N.N. (20, man) unknown stowaway, driver lost control over truck attempting to escape police in Prevenza (GR) KI/FE
12/11/05 1 Delroy Edward Jamaica murdered by a shotgun in Kingston (Jamaica) 9 days after being deported from GB IRR/WIK
10/11/05 1 Lizwane Ndlovu (29, woman) Zimbabwe died in Birmingham hospital, after release from Yarls Wood Detention Centre (GB) IRR
02/11/05 30 N.N. unknown 12 drowned, 18 missing boat with 36 migrants to Greek capsized near Cesme (TR) MNS/Statewatch/Ya.N/KI/FE/NOB
31/10/05 2 N.N. Sub-Saharan Africa found on a drifting vessel off the coast of Adra (Almeria, E) MNS/Statewatch
26/10/05 1 Maribel M. Rodriguez (30, w) Dominican Republic burnt alive after a fire in detention centre at Schiphol Airport (NL) LR/MAG/MNS/Statewatch/VK/Vivre/ASKV/FE/PICUM/26/10/05 1 Kamal Shahin (51, man) Turkey burnt alive after fire in detention centre at Schipol Airport (NL) LR/MAG/MNS/Statewatch/VK/Vivre/ASKV/FE/PICUM/26/10/05 1 Taras Bilyk (30, man) Ukraine burnt alive in detention cr. at Schiphol(NL).He was also known as Vitaly Khvylovyy. LR/MAG/MNS/Statewatch/VK/Vivre/ASKV/FE/PICUM/26/10/05 1 Mehmet Avar (41, man) Turkey burnt alive after a fire in detention centre at Schiphol Airport (NL) LR/MAG/MNS/Statewatch/VK/Vivre/ASKV/FE/PICUM/26/10/05 1 Vladislav Leniev Petrov (31, m) Bulgaria burnt alive after a fire in detention centre at Schiphol Airport (NL) LR/MAG/MNS/Statewatch/VK/Vivre/ASKV/FE/PICUM/26/10/05 1 Lofti Al Swaee (32, man) Libya burnt alive after a fire in detention centre at Schiphol Airport (NL) LR/MAG/MNS/Statewatch/VK/Vivre/ASKV/FE/PICUM/26/10/05 1 Robert Jules Arah (34, man) Suriname burnt alive after a fire in detention centre at Schiphol Airport (NL) LR/MAG/MNS/Statewatch/VK/Vivre/ASKV/FE/PICUM/26/10/05 1 Naiva Apensa (43, man) Suriname burnt alive after a fire in detention centre at Schiphol Airport (NL) LR/MAG/MNS/Statewatch/VK/Vivre/ASKV/FE/PICUM/26/10/05 1 Gheorge Sas (21, man) Romania burnt alive after a fire in detention centre at Schiphol Airport (NL) LR/MAG/MNS/Statewatch/VK/Vivre/ASKV/FE/PICUM/26/10/05 1 Oksana Nynych (29, woman) Ukraine burnt alive after a fire in detention centre at Schiphol Airport (NL) LR/MAG/MNS/Statewatch/VK/Vivre/ASKV/FE/PICUM/26/10/05 1 Dato Khidiritsj Kasojef (20, m) Georgia burnt alive after a fire in detention centre at Schiphol Airport (NL) LR/MAG/MNS/Statewatch/VK/Vivre/ASKV/FE/PICUM/25/10/05 7 N.N. Africa drowned, after vessel submerged off the coast of Malta MNS/MM/FE/NOB
25/10/05 1 N.N. unknown body found by greek coastguard aboard boat with 150 migrants on way to Italy NOB
21/10/05 1 Michail Sh. (32, man) Russia suicide, hanged himself with bed sheets while in police custody in Hamburg (D) ARI
12/10/05 1 N.N. unknown drowned, in the attempt of swimming to the shore of Adra (Almeria) Statewatch/ELM/FENOB
06/10/05 6 N.N. Sub-Saharan Africa died in the attempt of entering the enclave of Melilla (E/MA) MNS/AFVIC/VK/LR/FE/ELM/NOB/AI
04/10/05 1 Yankuba Ceesay (18, man) Gambia suicide, found dead in a security cell in Linz (A), hungerstrike in fear of deportation TheStandard/NR/MNS/ORF/PICUM/WIKO
01/10/05 1 N.N. (38, man) Algeria died at friends’ house, beaten by security guards when he refused to be deported Le Matin/Vivre
01/10/05 17 N.N. unknown drwoned, 3 found, 14 missing after boat capsised off Fuerteventura in rescue attempt Statewatch/MUGAK/ABC/Raz
01/10/05 1 Hassan Mohammad (30, man) Afghanistan suicide, killed friend and her son, jumped from 5th floor in NL, fear of repatriation VK/aduc/Diario de Noticias/Diario de Navarra
01/10/05 2 N.N. (35, woman; 8, boy) unknown murdered, pushed down from 5th floor in NL by friend in fear of repatriation VK
in Oct 2005 1 Suleiman Dialo (30, man) Guinea suicide, asylum seeker suffering from depression killed himself in Newcastle (GB) Cpgb
in Oct 05 11 N.N. unknown shot by Spanish and Moroccan police whilst trying to cross fences to Ceuta and Melilla (E) APDHA/Chabacka
29/09/05 1 N.N. (30, man) Africa found off the coast of Agrigento (I), drowned after a massive disembarkment LR
28/09/05 5 N.N. Sub-Saharan Africa died shot by Moroccan border guards, attempting to enter in Ceuta (E/MA) NR/NRC/VK/NOB/AI/Terra
27/09/05 34 N.N. unknown drowned, after boat capsised in stormy waters off the North coast of Cyprus ILM/NOB
27/09/05 1 N.N. (20, man) Palestine drowned, jumped off stranded boat off the coast of Sicily, near marina di Palma (I) LS/GDS
21/09/05 18 N.N. Sub-Saharan Africa drowned off the coast of Morocco, near Dakhla, on their way to Canary Islands AFVIC/NOB
21/09/05 4 N.N. Africa found dead on a boat off the coast of Tunisia, traveling from Libya to Italy PICUM
19/09/05 1 N.N. Syria shot by a Turkish coast guard while on a boat on its way to Greece MNS/Spiegel/NOB
15/09/05 1 Manuel Bravo (35, man) Angola suicide, found hanged at Yarl’ s Wood Removal Cr. (GB) so that his son could stay in GB NCADC/BBC/MNS/Statewatch/TI/Leedstoday/IRR
15/09/05 1 N.N. Congo died in Melilla Hospital (E/MA) after attempt to enter the Spanish enclave AFVIC/AI
14/09/05 1 Edmore Ngwenya (26, man) Zimbabwe suicide,found drowned at Salford Quays (GB) NCADC/Manchester Evening News/IRR
13/09/05 1 N.N. (24, man) Liberia found dead, on a street in Geneva (CH), expelled from immigration centre Le Courrier/Vivre
11/09/05 11 N.N. Eritrea drowned, off the coast of Italy near Gela, traffickers – 7 Egyptians – were caught Unita/MNS/GDS/MP/LS/BBC/NOB/Unipa
10/09/05 11 N.N. Eritrea found dead on Licata Beach (I), drowned after boat got stranded south of Gela (I) MNS/LR/VK
10/09/05 1 N.N. (44, woman) Albania shot by Greek border guard near the border with Macedonia MNS
29/08/05 2 N.N. Cameroon died of injuries sustained attempting to enter the Spanish enclave of Melilla (E/MA) APDHA/MP/IND/NOB
19/08/05 26 N.N. Sudan drowned, after boat capsized south of Malta MNS/NOB/Unipa
16/08/05 2 N.N. Africa drowned, jumped off the boat while disembarking in Lampedusa (I) G.Sicilia/Unipa
13/08/05 4 N.N. (men) Sub-Saharan Africa stowaways, suffocated in container coming from Casablanca (MA) in Rotterdam (NL) PICUM/NOB
08/08/05 9 N.N. unknown 2 drowned, 7 missing after boat capsized off the coast of Lesvos (GR) PICUM
06/08/05 1 N.N. (man) unknown drowned after his boat sank off the southern coast of Crete (GR) PICUM/NOB
04/08/05 23 N.N. (men) Mali, Senegal found dead on the coast of Tarfaya (Ma), drowned after boat capsized on way to E MNS/PICUM/NOB
03/08/05 1 N.N. (±30, man) unknown stowaway, found frozen in the landing gear of a plane in Brussels (B) BBC
20/07/05 2 N.N. unknown drowned after small boat capsised in attempt to reach Kos island in the Aegean Sea ORF
13/07/05 3 N.N. Somalia drowned, after their boat capsized off the coast of Turkey near Izmir MNS/NOB
07/07/05 1 Babak Ahadi (33, man) Iran suicide, set fire to himself at accommodation cr.in Bristol (GB) in fear of deportation. NCADC/IRR
02/07/05 1 Nusrat Raza (22, woman) Pakistan suicide, set herself on fire in Bradford (GB), depression after losing asylum appeal YP/IRR
01/07/05 1 N.N. (22, man) Iraq died of overheating, found on a parking place in Ludwigsfeld (D), smuggled paid $5000 ARI
27/06/05 1 Ramazan Kumluca (19, man) Kurdistan suicide, found hanged at Campsfield Removal Cr.(GB) after 3rd as. claim was refused TI/IRR/NCADC/BBC/PICUM/Independent
26/06/05 2 N.N. Tunesia drowned, after boat capsized off the coast of Turkey near Dikili MNS/NOB
23/06/05 27 N.N. unknown reportedly drowned in stormy waters off Malta; Maltese rescue-team came too late ORF/Unipa
13/06/05 12 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, after their boat sank off the coast of Morocco on their way to Spain APDHA
13/06/05 14 N.N. (2men,6 women,6 minors) Sub-Saharan Africa drowned, after shipwreck off the coast of Tanger on their way from Morocco to Spain. BBC/APDHA/AFVIC/NCAs/IstitutoInnocenti/NOB
29/05/05 2 N.N. Georgia blown in a minefiled between Turkey and Greece while crossing border MAG
27/05/05 11 N.N. unknown died from dehydration near Algerian border after vehicle broke down in desert NOB/Thestar
25/05/05 16 N.N. Sub-Saharan Africa found in the Sicilian Channel (I), drowned after boat capsized south of Lampedusa (I) LR/NOB/Unipa
12/05/05 3 N.N. Africa stowaways, found dead in a container on a Danish ship between Morocco and Spain. MAG
11/05/05 1 N.N. (minor) Morocco found dead on a ship transporting migrants, stopped near the coast of Andalusia (E) AngolaPress
03/05/05 1 N.N. unknown drowned, found dead on the beach of Morro Besudo, Canary Islands (E) MNS
25/04/05 1 Shiar Ahmad (28, man) Syria suicide, found hanged after 2 months detention once repatriated to Syria from CH Tagesanzeiger/Swiss Parliament
15/04/05 24 N.N. Africa 5 drowned, 19 missing, after boat sank on its way from Libya to Italy PICUM
10/04/05 2 N.N. Morocco died of starvation on way to Spain,found on a boat drifting off the coast of Algeria AFVIC
10/04/05 16 N.N. Morocco reportedly drowned off the coast of Algeria on way to Spain AFVIC
09/04/05 1 Limbaya Ndinga (32, man) Congo suicide, found hanged in his flat in Middleton (GB) after asylum claim was refused Middleton Guardian/IRR
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 13
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
04/04/05 1 N.N. Mauritania blown in minefield in attempt to cross the Turkish-Greek border TI/MAG/DPA/taz
04/04/05 1 N.N. Tunesia blown in minefield in attempt to cross the Turkish-Greek border TI/MAG/DPA/taz
01/04/05 1 N.N. (3 months, child) Sub-Saharan Africa died of hypothermia in his mother’s arms on their boat to Spain PICUM
31/03/05 13 N.N. Sub-Saharan Africa died of starvation on a boat drifting near El-Hierro (E) taz/NOB
31/03/05 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa died of starvation on a boat drifting near El-Hierro (E) APDHA/ORF/MAG
25/03/05 5 N.N. (men) China, Mongolia drowned, thrown off boat by smugglers 15 miles from Punta Secca (I) STR
25/03/05 1 N.N. (woman) China, Mongolia drowned, thown off boat by smugglers 15 miles from Punta Secca (I) STR
25/03/05 3 N.N. (men) China, Mongolia reportedly drowned, thrown off boat by smugglers 15 miles from Punta Secca (I) STR
24/03/05 6 N.N. China drowned, after they were forced to jump off, found off the coast of Sicily (I) PICUM/Statewatch/MNS/NOB/Unipa
12/03/05 11 N.N. Sub-Saharan Africa found dead near the coast of Fum Wad, El-Aiun, West Sahara (MA) ACN/AFVIC/PICUM
12/03/05 50 N.N. unknown reportedly drowned in attempt to reach Canarias from Fum al-Wad, West Sahara (MA) ACN
12/03/05 30 N.N. Sub-Saharan Africa drowned,found dead near coast of Fum Wad, El-Aiun, West Sahara (MA) AFVIC/APDHA
11/03/05 11 N.N. Bangladesh found dead on a boat from Morocco to Spain MAG/MNS
01/03/05 1 Ali Jafari (25, man) Afghanistan missing, after being deported to Afghanistan, after a 18 months asylum in BG Evening Gazette
in Mar 05 3 N.N. (girls) Nigeria died of thirst, travelling through desert to Tumu, Niger to get to LY border LESP/Gatti/Migreurop
26/02/05 35 N.N. (20-28, men) Morocco reportedly drowned near Oran (DZ) on the way from al-Hoceima (MA) to Spain AFVIC/ATMF/NOB
26/02/05 2 N.N. (20-28, men) Morocco died at hospital in Oran (DZ) after boat was found drifting off the coast of Tunisia AFVIC/ATMF/NOB
25/02/05 1 N.N. Morocco drowned, found dead in a boat drifting 12 km from Cap Blanc, Oran (DZ) YABI/AFP
25/02/05 2 N.N. unknown found dead on a boat drifting near Oran (DZ), from Morocco to Almeria (E) AFP/YABI
25/02/05 1 Ramazan Kaya (26, man) Turkey suicide, jumped out of window, depressed because couldn’t get staying permit in D taz/ARI
22/02/05 1 Ben Habra Saharaouis (man) Algeria suicide, found hanged during period of remand, Authorities tried to suppress the case NR
21/02/05 1 N.N. (man) unknown died of hypothermia shortly after arriving in Alboran (E) by boat MNS
18/02/05 9 N.N. Egypt drowned, after shipwreck off the coast of Libya, on way to Italy LR/CDS/PICUM
18/02/05 26 N.N. unknown reportedly drowned after shipwreck off the coast of Libya, on way to Italy CDS/LR
14/02/05 1 Vincent Shem (32, man) Ghana suicide, found hanged in HM Prison in Wandsworth (GB) Inquest/IRR
07/02/05 39 N.N. unknown reportedly drowned after 10-day sail from Al-Hoceima (MA) to Spain APDHA
in Feb 05 2 N.N. Senegal drowned, after shipwreck off the coast of Morocco near El-Ayunan on way to Spain Le Monde
25/01/05 1 Vladislav Babayan (man) Armenia suicide, found hanged in Merksplas (B), in fear of deportation De Gentenaar
23/01/05 1 N.N. (25-30, man) unknown suicide, found hanged in prison in Sarnen (CH) Vivre
19/01/05 10 N.N. unknown found dead on a boat drifting 480 km suth of Canary Islands (E) PICUM/PAJOL/MAG/APDHA/MNS/NOB
11/01/05 1 Said Zigoui (44, man) Morocco suicide, jumped from hospital after recovered for self harm in Lamezia Terme (I) Cr. MP
07/01/05 1 Oury Jalloh (21, man) Sierra Leone burnt alive, found tied to a bed in a police cell in Dessau (D), case under investigation VRF/IND/St.W/VRF/SP/AN/MDR/ARI/PR/Afr.Courier/I 07/01/05 1 Laye-Alama Kondé Sierra Leone died in Bremen (D), forced to drink medication by police in search for drugs VRF/Statewatch/Karawane
05/01/05 1 N.N. Africa died of exhaustion, found dead on a beach in Fuerteventura (E) ANA/APDHA/NOB
02/01/05 1 N.N. Iran/Somalia drowned, after boat carrying 15 people sank off Turkish coast TP/PICUM/NOB
02/01/05 1 N.N. Iran/Somalia reportedly drowned, after a boat carrying 15 people sank off Turkish coast TP/PICUM/NOB
in 2005 2 N.N. unknown suicide, found dead at Schipol Airport detention centre (NL) Nova TV(27/10/2005)
in 2005 1 Abdullah Tokhi (35, man) Afghanistan murdered after forced repatriation from GB to Afghanistan, asylum claim refused Independent
in 2005 106 N.N. Nigeria reportedly abandoned in desert during repatriation to Niger (due to I-LY agreement) LESP/Gatti
in Jan 05 1 N.N. (girl) Ghana attacked and torn apart by wild dogs in Madama, Niger whilst travelling to LY border LESP/Gatti/Migreurop
30/12/04 6 N.N. Morocco drowned near Targha (MA) on their way to Spain AFVIC
30/12/04 4 N.N. Morocco reportedly drowned near Targha (MA) on their way to Spain AFVIC
30/12/04 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa drowned, body found floating near Agaete – Las Palmas de Gran Canaria (E) MNS/MUGAK/APDHA
26/12/04 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa dead body found floating near San Cristóbal de Las Palmas de Gran Canaria (E) MNS/APDGA/MUGAK
24/12/04 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa dead body found near Gran Canaria (E) MNS/APDHA/MUGAK
23/12/04 13 N.N. Sub-Saharan Africa dead bodies found on a boat drifting near Fuerteventura (E) AFVIC/SP/MP/MNS/PICUM/Vivre/APDHA/MUGAK/NOB
23/12/04 2 N.N. (men) unknown bodies found on a boat carriyng about 37 people near Fuerteventura (E) MP
22/12/04 2 N.N. Sub-Saharan Africa dead bodies found on a boat drifting near Fuerteventura (E) MNS/Vivre
21/12/04 2 N.N. Africa found dead on a boat 24 miles from Fuerteventura (E) APDHA/MUGAK
21/12/04 1 N.N. Africa reportedly drowned, after falling off boat 24 miles from Fuerteventura (E) APDHA/MUGAK
20/12/04 1 Razgar Rassool Hamad (24,man) Iraq died from hypothermia, body found outside a disused factory in West Bromwich (GB) BBC/IRR
18/12/04 1 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, body found in Lobos (E) 2 weeks after boat capsized off Fuerteventura MNS/MUGAK/APDHA
17/12/04 1 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, body found in Lobos (E) 2 weeks after boat capsized off Fuerteventura MNS/MUGAK
17/12/04 2 N.N. unknown died in attempt to enter into Melilla (E/MA), found dead on a cliff MUGAK
16/12/04 1 N.N. (man) unknown drowned, jumped off a vessel off the coast of Ghar Lapsi and Hagar Qim (M) MNS/MM/NOB/Unipa
14/12/04 1 N.N. (±19) Afghanistan drowned after boat carrying 17 people sank off Samos (GR) 4 days before MNS/NOB
10/12/04 3 N.N. Afghanistan drowned after boat carrying 17 people sank off Samos (GR) MNS/NOB
10/12/04 1 Necati Ozcan (man) unknown died in S.G.Hospital (London, GB) while in detention, reportedly of cancer IRR
04/12/04 1 N.N. (woman) Sub-Saharan Africa reportedly drowned after boat carrying 40 people capsized off Fuerteventura (E) MNS/MUGAK/APDHA
04/12/04 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa reportedly drowned after boat carrying 40 people capsized off Fuerteventura (E) MNS/MUGAK/APDHA
04/12/04 2 N.N. (22; 23) Turkey died after explosion in minefield in Evros (GR) trying to cross Turkish-Greek border PICUM/KI/MNS/NOB
30/11/04 1 N.N. (man) Africa stowaway, fallen from wheelbay of a plane,body found in Louvain (B) MNS
28/11/04 14 N.N. Sub-Saharan Africa reportedly drowned during rescue operation of boat capsized near Antigua (E) AFVIC/Statewatch/APDHA/MUGAK/ABC/Raz
28/11/04 2 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, bodies rescued after boat capsized near Antigua (E) AFVIC/Statewatch/MUGAK/APDHA/ABC/Raz
27/11/04 1 Hemen Mahmood Faqia (40,m) Iraq drowned, found in River Tyne (GB) after agreement on voluntary repatriation IRR
16/11/04 1 N.N. Africa stowaway, found dead in wheelbay of a plane arrived in Paris (F) from Mali MNS
14/11/04 12 N.N. unknown reportedly drowned, after boat capsized off the coast of Malta ANA/ANSA/Unipa
14/11/04 3 N.N. unknown blown up in a minefield at the turkish-Greek border, near Evros (GR) ORF/NOB
13/11/04 10 N.N. unknown drowned, after boat capsized in stormy waters off the coast of Malta MNS/NOB
12/11/04 5 N.N. Sub-Saharan Africa reportedly drowned near Fuerteventura (E) during rescue attempt MNS/AFVIC/Libertaddigital/NOB
12/11/04 2 N.N. Sub-Saharan Africa drowned near Fuerteventura (E) during rescue attempt MNS/AFVIC/Libertaddigital/NOB
10/11/04 7 N.N. Somalia/Mauritania reportedly drowned, after boat from Africa capsized in Aegean Sea MNS
10/11/04 9 N.N. Somalia/Mauritania drowned, after boat from Africa capsized in Aegean Sea MNS/NOB
07/11/04 1 Kenny Peter (24, man) Nigeria suicide, fell from Colnbrook imm. Removal Centre (GB) trying to hang himself NCADC/IRR/Inquest/PPO
in Nov 04 1 Bukola Ogunyemi Nigeria died after being beaten up at French airport for not having visa from Hungary MLKO
28/10/04 1 N.N. unknown drowned, found dead near Licata (I) LR/Unipa
23/10/04 1 N.N. (baby) Somalia born dead, thrown overboard before Maltese rescue team arrived ANA
15/10/04 28 N.N. unknown dead bodies found near Tarfaya (Ma) APDHA/MUGAK/AFVIC/DPA
15/10/04 1 John Kanau Manana (24, man) Kenia suicide, found hanged in his cell at Leicester prison (GB). NCADC/IRR
14/10/04 1 N.N.(man) Egypt/Pakistan drowned after boat capsized 70 miles from Malta MP/Statewatch/MNS/di-ve news/Unipa
14/10/04 1 N.N. (man) Egypt/Pakistan reportedly drowned after boat capsized 70 miles from Malta MP/Statewatch
14/10/04 1 Majid Rafieei (32, man) Iran suicide, found hanged at his home in Sheffield (GB) after asylum claim was refused NCADC
03/10/04 22 N.N. North Africa drowned, after boat capsized 170 km off Tunisia ANA/CDS/MT/Vivre/MUGAK/StW./MNS/SFGate/DS/VK
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 14
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
03/10/04 42 N.N. North Africa reportedly drowned, after boat capsized off the coast of Tunisia ANA/CDS/Vivre/MUGAK/Statewatch/DS
02/10/04 75 N.N. Morocco/Tunesia drowned after their boat sank off the coast of Tunisia on way to Italy. PICUM/Unipa
01/10/04 30 N.N. unknown missing, reportedly drowned near Lampedusa (I) LR/Unipa
in Oct 04 50 N.N. unknown road accident, crushed in a truck that overturned in Dirkou, Niger, heading for LY border LESP/Gatti/Migreurop
30/09/04 2 N.N. unknown reportedly drowned after their boat capsized on way to Fuerteventura (E) APDHA
29/09/04 1 N.N. (40, man) Slovakia suicide, set himself on fire in Paris (F) in front of his embassy slovensko.com
29/09/04 2 N.N. (4, 5, boys) Somalia/Kurdistan drowned, fell into water playing near asylum centre in Harlingen (NL) VK
27/09/04 1 N.N. (23, man) Yugoslavia died in detention Centre due to pulmonay embolish, lacking medical care INDd
26/09/04 1 Ceife Yimene (24, man) Ethiopia suicide, found hanged in an emergency accommodation in Newcastle (GB) NCADC/IRR
21/09/04 4 N.N. unknown drowned, found dead on a boat drifting a few miles from Zarzis (TN) MP/AP/PICUM
20/09/04 5 N.N. Afghanistan drowned, after their boat capsized in stormy waters off of the Greek coast near Samos PICUM
11/09/04 1 Kalan Kara Karim (29, man) unknown died while in detention in Great britain GuardianUn./IRR/Scotman News
10/09/04 1 N.N. (32, man) Algeria reportedly drowned, found at border of Playa de la Hípica (E) and Beni-Enzar (MA) APDHA
09/09/04 8 N.N. unknown reportedly drowned 50 km from Entellada-Fuerteventura (E) MUGAK/APDHA/Statewatch
09/09/04 5 N.N. Africa reportedly drowned after shipwreck near Fuerteventura MUGAK/PICUM/MNS
09/09/04 1 N.N. (man) Morocco suicide, during his deportation from Almería (E) to Al-Hoceima (MA) MUGAK/APDHA/PICUM
08/09/04 1 N.N. (man) Congo suicide, found in Merksplas (B) detention centre, was denied medical help for depression UE/MNS/sgcv
03/09/04 2 N.N. (men) unknown drowned, found floating off the coast of Tánger (MA) APDHA/MUGAK/VK
02/09/04 1 N.N. (man) Maghreb drowned, body found near Benzú, Ceuta (E/MA) MUGAK/APDHA
02/09/04 1 Rafiq Sjirinov Azerbaijan died after being deported from Sweden to Azerbaijan. MNS
in Sep 04 6 N.N.(±16, man) unknown reportedly drowned, after shipwreck between Capo Bon (TN) and Pantelleria (I) MP/Statewatch
01/09/04 1 N.N. (17, man) Nigeria suicide, found hanged in his cell in Bellinzone (CH) Vivre/MNS
29/08/04 2 N.N. unknown stowaways, bodies found in two trucks in Cairo (Egypt) on their way to Italy ANA
29/08/04 1 N.N. Morocco drowned, found floating near harbor of Algesiras (E) MUGAK/APDHA
25/8/04 1 Amor Knis (25) Tunesia stowaway, body found in the trunk of his girlfriend’s car in Genova (I) RAI/ANSA/ILM
24/08/04 1 N.N. (25, man) Morocco stowaway, found dead in the roof luggage rack of a car on way to Spain MNS
23/08/04 5 N.N. Afghanistan 1 drowned, 4 missing, boat capsized on way from Altinoluk (TR) to Lesbos Island (E) IMK
22/08/04 1 N.N. (man) Afghanistan drowned, body found after shipwreck by fishermen off the Turkish coast of Nordägäis DerStandard
22/08/04 4 N.N. Afghanistan reportedly drowned, missing after shipwreck off the coast of Nordägäis DerStandard
21/08/04 1 N.N. (man) Maghreb drowned, jumped overboard in fear of border guards near Motril (E) ELM/LOP/APDHA/MUGAK/StW
21/8/04 1 N.N. (25, man) Morocco stowaway, dead body found in Playa de Palmones-Los Barrios, Cadiz (E) LOP/MUGAK/APDHA/Statewatch
21/08/04 3 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, found in Los Pajaritos (E), after shipwreck near Fuerteventura (E) ELM/GRP/ANA/MUGAK/Statewatch/La Opinión
21/08/04 1 N.N. Mali drowned, body found in Los Pajaritos (E), after shipwreck near Fuerteventura (E) ELM/GRP/ANA/MUGAK/La Opinión
21/08/04 1 N.N. Maghreb dead body found on the beach in Granada (E) MUGAK/Statewatch
21/08/04 2 N.N. Sub-Saharan Africa drowned,after a shipwreck off the coast of Fuerteventura (E) Statewatch
20/08/04 1 N.N. (man) Nigeria suicide , found dead in detention centre in Rotterdam (NL), in fear of deportation MNS/VK
17/08/04 14 N.N. unknown drowned, found dead on the beach of El-Aaiún, West Sahara (MA) APDHA
16/08/04 4 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, found dead on the beach of El-Aaiún, West Sahara (MA) APDHA
16/08/04 16 N.N. unknown drowned, after boat capsized with 34 people on way to Canarias (E) APDHA
15/08/04 1 N.N. (man) unknown arm belonging to an asylum seeker found near Uznach (CH) Vivre
13/08/04 32 N.N. Sub-Saharan Africa reportedly drowned; boat capsized with 39 people going to Fuerteventura (E) MC/MP/ILM/MUGAK/APDHA/MNS/DS/ABC/Raz
13/08/04 1 N.N. (woman) Sub-Saharan Africa drowned, after boat capsized on its way to Fuerteventura (E) MC/MP/ILM/GRP/MUGAK/APDHA/MNS
09/08/04 1 Chukwuemeka Onyegbule(23,m) Nigeria suicide, found hanged in Forest /Vorst Prison (Bruxelles), misterious circumstances ISMD/UE/INDbe/EmekaIst.
08/08/04 26 N.N. North Africa died in overcrowded boat trying to reach I from Libia, bodies thrown overboard Vivre/BBC/IRR/LaS/RO/LS/MUGAK/LR/DS/VK
8/8/04 1 N.N. (man) North Africa died during rescue of an overcrowded boat trying to reach Italy from Libya Vivre/BBC/IRR/LaS/RO/LS/MUGAK/Vivre/LR
8/8/04 1 N.N. (1, boy) Liberia died in overcrowded boat trying to reach Italy from Libya, thrown off the boat CDS/Vivre
08/08/04 1 N.N. unknown found dead, floating off the beach of Punta Carnero, Algesiras (E) APDHA
07/08/04 1 N.N. Africa died during rescue attempt by Italian authorities in Siracusa (I) ANA/ART
05/08/04 1 N.N. (30, woman) Sudan pregnant, reportedly thrown off a boat to Italy by other migrants LS/STR/ILM/Unipa
05/08/04 1 N.N. (man) Palestine died in minefield at TR-GR border with 4 Palestinians and 2 Moroccan who survived YaN
2/8/04 5 N.N. North Africa reportedly drowned, after shipwreck off the coast of Cadiz (E) ANA
in Aug 04 1 Taher Mohamed Zanati Egypt drowned, after shipwreck off the coast of Libya MP/ANSA
in Aug 04 1 N.N. Morocco stowaway, dead body found in a car in Cadiz (E) MUGAK
in Aug 04 1 Ako Mahmood Ahmed (25, man) Iraq suicide, jumped off a bridge at Coventry shopping cr.(GB), suffered from depression IRR/NCADC
in Aug 04 18 N.N. unknown drowned, found dead near Zelid (LY) LR
in Aug 04 23 N.N. unknown reportedly drowned near Zelid (LY) LR/Unipa
in Aug 04 1 Edwin Ndupus (37, man) Nigeria died after police’s use of teargas, circumstances not clear Akin
in Aug 04 5 N.N. (4 men; 1 woman) Sudan/Ghana drowned after dinghy capsized on way from Libya to Italy Servir
31/7/04 3 N.N. (men) Maghreb drowned near Punta Paloma in Tarifa (E), after patera capsized with 33 people MNS/MC/MUGAK/Terra/TN/Vivre
31/7/04 1 N.N., woman sub-Suharian drowned near Punta Paloma in Tarifa (E), after boat capsized with 33 people MNS/MC/MUGAK/Terra/TN/Vivre
31/07/04 1 N.N.(6 months) Sub-Saharan Africa drowned near Punta Paloma in Tarifa (E), after boat capsized ADN
30/7/04 1 Carlos Requelme (50,man) Chile suicide, found hanged in prison in Livorno (I), waiting to be put on trial RIS
30/07/04 10 N.N. unknown reportedly drowned after boat capsized with 33 migrants near Punta Paloma (E) APDHA
28/07/04 1 N.N.(34, man) Dominican Republic suicide, found hanged in prison in Busto Arsizio (I) after 4 days of detention RIS
26/07/04 1 N.N. (man) Sub-Saharan-Africa dead body found floating near the coast of Melilla (E/MA) MC/APDHA
23/7/04 1 Tung Tran Quang (23, man) Vietnam suicide, found hanged at Dungavel det. cr. (Scotland-GB),he was denied interpreter IRR/SC/The Herald/NCADC
21/07/04 1 N.N. (20, man) Cuba stowaway, frozen in landing gear of airplain from Dominican Republic in Düsseldorf SP
19/07/04 1 Sergey Barnuyck (31, man) Ukraine suicide, hanged himself in Harmondsworth Centre (GB) in fear of deportation IRR/MSN/ERB/NCADC
09/07/04 1 N.N. (man) Morocco drowned,body found in Lanzarote (E) MUGAK
05/07/04 5 N.N. unknown reportedly drowned, found dead near Tripoli (LY) ANSA/Unipa
02/07/04 1 Nicolae Doru (37, man) Romania suicide, found hanged in prison in Frosinone (I) in fear of deportation RIS
in Jul 04 1 N.N. (25, man) Bangladesh suicide under psychiatric care at Akademiska S. in Uppsala after reject. of as.appl. MNS
in Jul 04 1 N.N. (man) unknown stowaway, presumly died in cargo ship ”Victoria”, his body removed near Casablanca MNS
01/07/04 1 Salah Talbouz (28, man) Morocco suicide, found hanged in prison in Ivrea (I) RIS
in Jul 04 1 N.N. (man) Vietnam shot by the police in Purmerend (NL) in front of his flat IRR
29/06/04 9 N.N. unknown drowned after shipwreck near Capo Bon (TN) LR
29/06/04 6 N.N. unknown reportedly drowned after shipwreck near Capo Bon (TN) LR
25/06/04 1 Hussein Nasseri (26, man) Iran suicide, shot himself in his car after his asylum claim was refused (GB) SC/BBC/IRR/NCADC
24/06/04 1 N.N. unknown drowned, dead body found near Lampedusa (I) ILM/Unipa
14/06/04 1 Marisa Bartolomeu (22,woman) Angola no medical care, died on way from recemption camp in Eindhoven (NL) to hospital EindhovensDagblad/MAG/VK
14/6/04 1 N.N. (man) N.N. dead body found in Vélez-Málaga beach (E), reportedly a refugee from a shipwreck MC/APDHA
10/06/04 1 Abdinassir Abdulatif (24, man) Somalia killed in Mogadishu (Somalia) after deportation from NL MNS/Vivre/VK
08/06/04 1 N.N. (27, man) unknown hanged himself in refugee housing facility in GB, police refused to reveal details PAIH
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 15
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
07/06/04 9 N.N. unknown decomposing bodies were found in the southwest of the island of Crete (GR) ANSA
06/06/04 6 N.N. (young men) Tunisia drowned after their boat sank near the port of Sfax on way from Tunisia to Italy LS/ANSA
06/06/04 4 N.N. (men) Tunisia reportedly drowned when boat sank off the Tunisian coast on way to Italy LS/ANSA
05/06/04 4 N.N. unknown drowned, decomposed bodies retrieved from sea off island of Crete (GR) MNS
04/06/04 6 N.N. Tunisia drowned on way to Italy, found dead after shipwreck near Sfax (Tunisia) MNS
04/06/04 4 N.N. Tunisia reportedly drowned on way to Italy, found dead after shipwreck near Sfax (Tunisia) MNS
in Jun 04 1 Mohamed Yahya (man) Somalia killed by other clan after deportation from DK to Mogadishu (Somalia) MNS/Vivre/VK
28/5/04 1 Azrar Ayub (24) unknown died at Prestwich hospital, after being sedated and restrained by staff IRR
25/05/04 3 N.N. (men) unknown found dead on highway A7, after being abandoned by driver of a van near San Roque (E) APDHA/PICUM
25/05/04 1 Georgy Petko (37,man) Ukraine died in fear of deportation from Portugal to Ukraine, auth. overruled court sentence PUB
24/05/04 1 Kiann F. Ghaemzade (50, w) Iran suicide while in a detention centre in Carlslund, near Stockholm (S) MNS/ERB/UNHCR
23/05/04 4 N.N. Senegal stowaways, reportedly drowned, forced overboard 2000 km off Canary Islands SP/Statewatch/MNS/MUGAK/MC
19/05/04 1 N.N. (22, man) Guinea asylum seeker murdered in park near Asylum Seeker Centre Tattes in Vernier (F) JdeGe/CO
18/05/04 1 Zekria Ghulam Moham(27, man) Afghanistan suicide, found hanged in his flat in Glasgow (GB), facing eviction IRR/PAIH/SCOT/SM/NCADC
18/05/04 1 N.N. (man) Africa stowaway, found dead in landing gear of plane from Africa, 10 km south of Lisbon (P) MNS/PUB/OCPM
17/05/04 1 N.N. Africa stowaway, found dead in De Gaulles airport (F) on a flight from Madagascar MNS
17/05/04 5 N.N. Africa stowaway, died from inhalation of toxic gas in a ship on way to Las Palmas (E) MNS
15/05/04 1 Kebba “Dobo” Jobe Gambia died after police attempt to arrest him in London (GB) IRR
15/05/04 1 N.N. (4, boy) unknown drowned, found near asylum centre Kuidertocht in Luttelgeest, Flevoland (NL) VK
10/05/04 1 Julia Kowaltschuk unknown suicide, overdose of pills, mentally ill refugees, help not provided by social workers FR-Th
07/05/04 2 N.N. (women) Bolivia killed in a collision with a train at a level crossing in Hellin (E) MNS
07/05/04 2 N.N. (men) Bolivia killed in a collision with a train at a level crossing in Hellin (E) MNS
07/05/04 1 N.N. (woman) Bolivia pregnant, killed in a collision with a train at alevel crossing in Hellin (E) MNS
05/05/04 1 N.N. unknown drowned, found dead near Kerkenah (TN) ANSA/Unipa
in May 04 1 N.N. (man) unknown suicide, found hanged in Barlinnie – Scotland (GB) in fear of deportation PAIH
01/05/04 1 Kabeya DimukaBijoux (35, man) Congo died in Haslar Centre-Gosport (GB) of the injures sustained after arrest PORTS/ERB/IRR/NCADC
27/04/04 2 N.N. (men) North Africa stowaways, found dead in the hold of a Turkish cargo-ship at port of Cartagena (E) MNS/Statewatch
23/04/04 1 N.N. (man) Sub-Saharan-Africa hypothermia, going from Africa to Fuerteventura (E) by boat with other people. MC
22/04/04 1 N.N. (± 25, woman) Marocco drowned when disembarking in Granada (E) from a vessel coming from Morocco MNS
19/4/04 1 N.N. (man) Asia jumped from the boat into the sea to avoid the Civil Guard (E) MC
19/04/04 1 Orhan B. (man) Turkey suicide,found hanged in Hamburg (D) jail. 2nd suicide attempt in fear of deportation. jW/taz/EPP
17/4/04 15 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, two boats collided, hit rocks on way from Africa to Fuerteventura (E) FR-NRW/Vivre/MC/Statewatch/YaN
17/04/04 1 Esther Down (9 months, girl) Nigeria drowned, 2 overloaded boats collided near Fuertaventura’s coast (E) FR-NRW/MC/VK
17/04/04 1 N.N. (man) Pakistan stowaway, shot by police, after the van failed to stop at the border H-SK MNS
17/04/04 1 N.N. Asia stowaway, shot by police, after the van failed to stop at the border H-SK MNS
17/04/04 14 N.N. Africa drowned, after 2 boats collided near the coasts of Fuertaventura (E) VK
17/04/04 1 Ronald Down (man) Nigeria drowned, 2 boats overloaded with migrants collided near Fuertaventura’s coast (E) FR-NRW/MC/VK
11/04/04 1 Mohamed Ezzoubair Morocco shot to death by police in Ceuta (E/MA), body hidden for some days near MA border IRR
11/04/04 1 N.N. Albania suicide, hanged himself in the prison of Fuhlsbüttel (D) in fear of deportation ProAsyl
10/04/04 30 N.N. Somalia drowned on the way from Libya to Italy FR-NRW/ANA/ANSA/Unipa
04/04/04 1 N.N. (man) Algeria tried to reach Ceuta (E/MA) by swimming, dead body found on beach of Tarajal MC/MNS/Statewatch
04/04/04 1 John Williams Africa denied medical assistance in asylum centre in Halberstadt (D) RP/Indymedia/
02/04/04 1 Shahid Aziz (25, man) Asia found dead in a prison cell in GB, reportedly killed by a racist cellmate IRR/GuardianUn
in Apr 04 12 N.N. North Africa died being fourteen days at sea without food and water in Gibraltar Strait IRR
14/03/04 1 Kingsley Williamson (man) Jamaica suicide, hanged himself in Norwich (GB) prison, depressed awaiting deportation IRR
08/03/04 1 N.N. (man) unknown decomposed dead body found; reportedly tried to reach Ceuta (E/MA) by swimming MC
28/2/04 1 Ümit Abay (23) Turkey set himself on fire in Cologne (D) in fear of his deportation to Turkey AN
26/2/04 1 N.N. (man) North Africa dead body found on the beach La Barrosa in Chiclana de la Frontera-Cadiz (E) MC
24/02/04 13 N.N. Somalia reportedly drowned when their ship sank off the western coast off Turkey NOB/MNS
24/2/04 15 N.N. Somalia drowned, ship sank off the Turkish coast, bodies washed ashore near Ayvalik NOB/MNS
11/02/04 16 N.N. Egypt drowned when their two boats capsized in a storm on the way to Italy NOB/Vivre
11/02/04 20 N.N. Egypt reportedly drowned when two boats capsized in a storm on the way to Italy NOB/Vivre
5/2/04 2 N.N. unknown stowaways, decomposing bodies found on cargo ship from Ghana to Hull (GB) MET/IRR
01/2/04 1 N.N. (39, man) unknown suicide, found hanged in prison in Lachen (CH) Vivre
30/01/04 5 N.N. (20-30, men) China/Afghanistan drowned, discovered near Rafina (GR) after their boat sank in stormy sea MNS
30/01/04 14 N.N. China/Afghanistan reportedly drowned, when boat sank in stormy sea near Rafina (GR) MNS
30/01/04 5 N.N. (men) unknown frozen to death during blizzard, trying to cross Turkish-Greek border near Feres NON
30/01/04 5 N.N. (20-30) Asia drowned when trying to swim across river Evros between Turkey and Greece MNS
29/01/04 5 N.N. Kurdistan drowned, bodies found off Karystos (GR), boat sank in stormy waters NOB
29/01/04 14 N.N. Kurdistan reportedly drowned, after boat sank off Karystos (GR) NOB
25/01/04 4 N.N. unknown drowned, boat sank on way from Libya to Italy, found by coast guards NON/FORBES
24/01/04 11 N.N. unknown reportedly drowned, boat sank on way from Libya to Italy Unipa
21/01/04 1 N.N. (man) unknown dead body found in Fuerteventura’s waters (E), reportedly from an old shipwreck MC
21/01/04 1 N.N. unknown reportedly drowned, found dead near Lampedusa (I) ANSA/Unipa
18/01/04 3 N.N. unknown drowned, after boat capsized off the coast of Fuerteventura (E) MC
16/01/04 14 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, boat capsized on reef off Fuerteventura (E) on way from Africa Tiroler Tageszeitung/Salzburger Nachrichten/Yahoo/MC/16/01/04 2 N.N. North Africa drowned, boat capsized on reef off Fuerteventura (E) on way from Africa YaN/MNS/MC/NOB
16/01/04 3 N.N. Africa reportedly drowned, boat capsized off Fuerteventura (E) on way from Africa YaN/MNS/MC/NOB
10/01/04 18 N.N. (men) Albania froze to death on a boat on the way from Vlora (AL) to Italy GuardianUn./KI/BBC/SD-Agencies/AJC/IP/Vivre/YaN/Moscow 10/01/04 5 N.N. Albania reportedly drowned after boat sank, tragedy on the way from Vlora (AL) to Italy GuardianUn./KI/BBC/SD-Agencies/AJC/IP/Vivre/LR
10/01/04 3 N.N. (women) Albania died of hypothermia on a boat on the way from Vlora (AL) to Italy GuardianUn./KI/BBC/SD-Agencies/AJC/IP/Vivre/YaN/Moscow 3/1/04 1 N.N. unknown stowaways, found dead in cargo ship in Pasaia (E) coming from Camerun Statewatch/MNS
01/01/04 1 N.N. (man) Iraq suicide, set fire to himself in London in fear of deportation IRR
in 2004 2 Tschianana Nguya (34, woman) Congo deported pregnant from Germany, imprisoned in Congo, got late medical care,baby died Statewatch/ProAsyl/FR-NieSa/ARI
in 2004 1 N.N. (1 hour old, baby) Congo mother deported ill/pregnant from Germany, imprisoned in Congo, no medical care Statewatch
27/12/03 1 N.N. (3, boy) unknown asylum seeker’s child drowned, fell into ditch near Asylum Centre Dalem (NL) VK
20/12/03 7 N.N. (men) Jordania/Irak/Iran/Afghan. drowned, boat sank off coast of Marmaris (TR) on way from Turkey to Greece MNS/NI/AP/SP/Kurier/Vielfaltletter/BBC/MUGAK/IMK
20/12/03 51 N.N. Jordania/Irak/Iran/Afghan. reportedly drowned, boat sank off Turkish coast on way from Turkey to Greece MNS/NI/AP/SP/Kurier/Vielfaltletter/BBC/MUGAK/IMK
20/12/03 1 N.N. (woman) Jordania/Irak/Iran/Afghan. reportedly drowned, after boat sank off Turkish coast on way from Turkey to Greece MNS/NI/AP/SP/Kurier/Vielfaltletter/BBC/MUGAK/IMK
20/12/03 1 N.N. (10, girl) Jordania/Irak/Iran/Afghan. reportedly drowned, after boat sank off Turkish coast on way from Turkey to Greece MNS/NI/AP/SP/Kurier/Vielfaltletter/BBC/MUGAK/IMK
12/12/03 1 N.N. Sub-Saharan stowaway, suffocated on a cargo ship on way from Cameroon to Spain MNS/Statewatch
12/12/03 1 N.N. unknown drowned, after a shipwreck near Tripoli (LY), on the way to Italy IPL/Unipa
02/12/03 1 N.N. unknown reportedly drowned, boat capsized during rescue attempt near Fuerteventura (E) MNS/GuardianUn./MUGAK/ABC/Raz
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 16
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
02/12/03 1 N.N. Marocco reportedly drowned, boat capsized during rescue attempt near Fuerteventura (E) MNS/GuardianUn/MUGAK/ABC/Raz
02/12/03 2 N.N. Gambia reportedly drowned, boat capsized during rescue attempt near Fuerteventura (E) MNS/MUGAK/ABC/Raz
02/12/03 11 N.N. Malia reportedly drowned, boat capsized during rescue attempt near Fuerteventura (E) MNS/MUGAK/ABC/Raz
01/12/03 1 N.N. (25-30, man) Sub-Saharan Africa body found near beach Fuente Caballos, Cadiz (E) SH
in Dec 03 1 N.N. (man) unknown stowaway, reason of death unknown, body found in italian ship in Amsterdam’s harbour VK
in Dec 03 1 Daniel (19, man) unknown dehydration, died of thirst while travelling to Europe through Sahara desert LESP
23/11/03 1 NN unknown drowned, reportedly trying to swimm Ceuta (E/MA), body found in Chorillo (E) MUGAK
10/11/03 1 N.N. (25, man) Iraq found dead on a boat drifting 25 n. miles south of Pantelleria (I) INDi/IPL/Unipa
10/11/03 1 Liang He (23, man) unknown suicide, found hanged at Bedford prison (GB) NCADC
07/11/03 8 N.N. unknown died of starvation in a small boat, set to arrive in Motril (E) Statewatch/MUGAK/MNS
07/11/03 2 N.N. North Africa died frozen in a boat carrying about 40 migrants to Motril (E) Indymedia/MUGAK
03/11/03 1 AbdulH.GhernoutOmar (31, m) Algeria hanged himself in police custody in Valetta in fear of deportation Malta Independent/MNS/FIDH
03/11/03 1 Paul Yorke (man) unknown found dead in his cell in Heathrow police station MNS
in Nov 03 17 N.N. Morocco drowned after shipwreck near Larache (Morocco) SOS
in Nov 03 1 N.N. (man) Russia suicide, hanged himself in Polmont Prison (GB) in fear of deportation PAIH
in Nov 03 13 N.N. Morocco reportedly drowned, after shipwreck near Larache (Ma) SOS
26/10/03 1 N.N. (man) Bangladesh frozen to death in forest near Eisenstadt (A) after crossing Hungarian border MNS/Die Bunte
26/10/03 1 N.N. Sub-Saharan Africa drowned in the attempt to swim to Ceuta (E/MA) MUGAK
25/10/03 37 N.N. North-Africa drowned, bodies recovered/washed ashore after shipwrecking in bay of Cadiz (E) Statewatch/MNS/Indymedia/VK/AP/GuardianUn/Trouw/25/10/03 11 N.N. North Africa reportedly drowned, boat capsized in storm near Cadiz (ESP) MNS
22/10/03 37 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, after boat capsized near Rota (E) MNS
21/10/03 22 N.N. unknown reportedly drowned after boat capsized on way from Tunisia to Sicily (I) MNS/Vivre/TL
21/10/03 6 N.N. unknown drowned after boat capsized on the way from Tunisia to Sicily (I) MSN/WOZ/TL/Vivre
21/10/03 5 N.N. unknown drowned when boat sank off the Tunisian coast on way to Italy NOB/TL/IPL
20/10/03 13 N.N. Libya died of starvation on a boat from Libya to Italy being 20 days without food Miami Herald/TL/
20/10/03 1 Mohammed bin Duhri(20, man) Palestine suicide, found hanged at Belmarsh maximum security prison (GB) IRR/NCADC/ERB
19/10/03 12 N.N. Somalia found dead of cold/hunger on ship from Libya to Lampedusa (I) Statewatch/LR/MNS/YaN/Pogledi/GuardianUn/VK/SP/19/10/03 50 N.N. Somalia reportedly died of cold/hunger on ship from Libya to Italy, thrown overboard Statewatch/LR/MNS/Pogledi/GuardianUn/VK/SP/Vivre/19/10/03 1 N.N. (woman) Somalia died of hypothermia and starvation on ship fom Libya to Lampedusa (I) Statewatch/LR/MNS/YaN/Pogledi/GuardianUn/VK/SP/18/10/03 4 N.N. unknown drowned, bodies found on the beach in Larache (MA) APDHA/MUGAK
17/10/03 1 N.N. (young man) Somalia died on ship from Libya to Lampedusa (I) due to bad conditions Statewatch/MNS/LR/IPL
17/10/03 1 N.N. (15) Somalia died on ship from Libya to Lampedusa (I) due to bad conditions Statewatch/MNS/LR/SP/IPL
17/10/03 7 N.N. (adults) Somalia died when boat capsized near Lampedusa (I) on the way from Libya Statewatch/MNS/LR/SP/TL/Mugak/IPL/
17/10/03 1 N.N. (3 ) Somalia found dead on ship from Libya to Lampedusa (I) Statewatch/MNS/LR/SP/IPL/DPA
17/10/03 1 N.N. (13, boy) Somalia drowned after boat capsized near Lampedusa (I) on the way from Libya Statewatch/MNS/LR/SP/TL/Mugak/IPL
09/10/03 1 N.N. (±16, boy) Congo stowaway, frozen to death in undercarriage of Brazzaville (Congo) – Paris (F) flight AFP/MNS/Vivre
4/10/03 2 N.N. North Africa drowned in the waters of Bahía Feliz (E), their boat had been intercepted earlier AFP/MUGAK
03/10/03 1 N.N. (man) unknown drowned, ship sunk on way from North-Africa to Lampedusa (I) in international water YaN/GDS/ILM/IPL/TL
03/10/03 5 N.N. Iraq/Pakistan drowned near the Island of Evia (GR) trying to reach Greek coast by boat MNS/Flüchtlingsrat-Brandenburg/ILM
03/10/03 1 Lewon A. (48, man) Georgia Armenian, set himself on fire in Biedenkopf (D), asylum application was rejected MNS/ERB
03/10/03 1 N.N. (man) unknown shot by border guard while trying to cross border between Morocco and Spain MUGAK
01/10/03 2 N.N. (±30, men) Sub-Saharan Africa stowaways, suffocated in cargo ship on way from Ivory Coast to La Coruña (E) MNS
in Oct 03 1 N.N. unknown died on a boat on the way from Tunisia to Sicily (I) Haarlems Dagblad
in Oct 03 3 N.N. (2 children; 1 adult) unknown died on a ship and thrown overboard on way from Tunisia to Sicily (I) Haarlems Dagblad
in Oct 03 5 N.N. North Africa dead bodies found in a refrigerator truck which took fire on way to Algesiras (E) SOS
01/10/03 3 N.N. Guinea drowned, jumped off vessel off the coast of Havre (F) NOB
29/09/03 7 N.N. Pakistan died in minefield trying to cross the Turkish-Greek border MNS/Flüchtlingsrat-Brandenburg/BBC
23/09/03 1 Vullnet Bytyci (18, man) Albania shot to death by border guard while trying to cross Albanian-Greek border AI
18/09/03 2 N.N. (man ±23, woman ±23) unknown drowned, while trying to swim from Morocco to Ceuta (E/MA) MNS
18/09/03 1 Soran Karim (23) Iraq Kurd, asylum seeker died in minibus collision while illegaly in Great Britain BBC
09/09/03 26 N.N. (21 men, 2 women) Pakistan/Asia drowned in river Evros on Turkish-Greek border when boat capsized BBC/Statewatch/AP
07/09/03 1 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, fell overboard after boat intercepted by coastguard near Fuerteventura (E) MNS/MUGAK
04/09/03 1 Tema Kombe (32, man) Uganda suicide, found hanged in toilet of psychiatric ward at Heatherwood Hospital (GB) icB/IRR/NCADC
03/09/03 1 Israfil Shiri (30, man) Iran set fire to himself, after being denied necessary medication in Manchester (GB) BBC/Socialist Worker/NCADC/IRR/Asylum Policy/gay.02/09/03 1 N.N. (34,man) Algeria sans-papiers, jumped out of window trying to escape police check in Sartrouville (F) MNS/Grand Paris
1/9/03 2 N.N. unknown drowned after their overloaded boat sunk off the Tunisian coast, on way to Italy NOB
01/09/03 1 Vasiliy Todchuk (24, man) Russia suicide, found hanged in a building site in Govan, Glasgow (GB) NCADC/IRR
30/08/03 1 Andrej Donorov (34, man) Ukraine suicide, 11 days after being deported from NL to Spain, was mentally ill (schizophrenia) VK/NRC/Oz/Zelf
30/08/03 1 N.N. unknown reportedly drowned, found dead near Lanzarote (E) MUGAK
26/08/03 1 N.N. (16,boy) Afghanistan stowaway, coming from Greece found dead in back of truck near Rimini (I) AFP
23/8/03 1 N.N. (33,man) unknown died after fight with another asylum seeker in asylum centre Harlingen (NL) Trouw/VK/PLi
18/08/03 1 N.N. (25, man) Liberia died of a heart attack after his arrival at refugee centre in Lampedusa (I) LR/IPL/Unipa
17/08/03 1 N.N. unknown drowned, dead body found near Tarifa (E) between rocks 2.5 meters under sea level MUGAK
17/8/03 1 Hekmat Karim Salih (29) Iraq kurd, stowaway, crushed to death in lorry going from France to Poole (GB) BBC/CARF/Kurdmedia/IRR
14/08/03 5 N.N. (3 children) Iraq/Sudan/Somalia drowned, trafficker made hole in boat on way from Ayvalik (TR) to Lesbos (GR) Twee Vandaag
13/8/03 5 N.N. (1 man, 4 women) unknown drowned, found dead on beach near Edremit (TR) MNS/AFP
09/08/03 1 N.N. (24, man) Chechnia died in violent confrontation with Moldovians in refugee centre Traiskirchen (A) MNS/Asyl in Not
01/08/03 10 N.N. unknown reportedly drowned after boat sank off the shore of Fuerteventura (E) MNS/AFP/MUGAK
in Aug 03 13 N.N. unknown drowned, forced to jump into sea and threatened with a knife by 2 skippers. SOS
in Aug 03 9 N.N. unknown drowned after shipwreck near Barbate (E) SOS
31/7/03 15 N.N. Africa drowned when boat capsized near Canary Island of Fuerteventura (E) AFP/MNS/MUGAK/Statewatch
28/07/03 1 N.N. Africa drowned off the coast of Fuerteventura in the Canary Islands (E) AFP/MUGAK
27/07/03 1 Erdogan Tahir (37, man) Turkey died of thirst, body found hanging from train in railway station of Gorizia (I) IET/ILP
25/07/03 1 N.N. Africa drowned off the coast of Fuerteventura in the Canary Islands (E) AFP/MUGAK
19/07/03 21 N.N. unknown drowned, found dead off the coast of Libya IPL/Unipa
18/07/03 25 N.N. unknown drowned, after two shipwrecks occured near Sur de Aiun (MA) MUGAK
15/07/03 1 Cheibani Wague Mauritania soffocated after police maltreatments and physical abuse in Vienna (A) IRR/Malmoe/COE
14/7/03 5 N.N. North-Africa drowned after shipwreck near Barranco H.-Tarifa (E), bodies found by Guardia Civil Statewatch/AFP/MNS/GuardianUn/MUGAK
14/07/03 30 N.N. unknown reportedly drowned, after shipwreck near Barranco Hondo-Tarifa (E) MNS
09/07/03 1 Elmas Ozmico (40, woman) Turkey died of septicaemia at Dover Hospital (GB), after her pleas for a doctor were ignored GuardianUn/Inquest/BBC/IRR
06/07/03 1 Faizullah Ahmedi (19, man) Afghanistan suicide, hanged himself in house in Blackburn (GB) awaiting decision on asylum claim IRR
in Jul 03 15 N.N. unknown drowned while being transferred to a Guardia Civil launch near Fuerteventura GuardianUn
01/07/03 1 Hüseyin Dikec (man) unknown suicide, set himself on fire in Aliens Office of Gütersloh (D) in fear of deportation ERB
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 17
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
in Jul 03 2 N.N. unknown bodies found by life boat crew in the water in the Channel, dead trying to enter Britain IRR
29/06/03 9 N.N. Libya drowned, vessel capsized near Capo Bon (TN) on way to Italy MNS/NOB/IPL/Vita/TL/Unipa
23/06/03 2 N.N. (women) Sub-Saharan Africa drowned, dead bodies found flooting in front of Tarifa (E) MUGAK
20/06/03 189 N.N. unknown reportedly drowned, boat capsized on way from Libya to Italy near port of Sfax Statewatch/MNS/AFP/GuardianUn/ABC/Observer/LR/YaN/20/06/03 20 N.N. unknown drowned, boat capsized on way from Libya to Italy near port of Sfax Statewatch/MNS/AFP/GuardianU/ABC/Observer/LR/YaN/18/6/03 1 N.N. (25, man) Ivory Coast stowaway, drowned, jumped overboard a containership in English Channel BBC/MNS/YaN/IRR
16/06/03 63 N.N. North Africa reportedly drowned, ship sank on way from Tunisia to Lampedusa (I) Statewatch/MNS/AFP/TG/PLi/IND/Nouvel Obs./TN/AGI/16/06/03 3 N.N. (men) North Africa drowned, ship sank on way from Tunisia to Lampedusa (I) Statewatch/MNS/AFP/TG/PLi/IND/LR/IPL/CNNit/ILN/CDS
16/06/03 4 N.N. (women) North Africa drowned, after boat sank on way from Tunisia to Lampedusa (I) LR/IPL/CNNit/ILN/CDS/TL
14/06/03 30 N.N. Marocco reportedly drowned when dinghy capsized near Tarifa on way to Spain MNS
10/6/03 2 N.N. Sub-Saharan Africa reportedly drowned, boat capsized during rescue attempt by Guardia Civil (E) Statewatch/MNS/MUGAK
10/06/03 9 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, boat capsized during rescue attempt by Guardia Civil (E) Statewatch/MNS/MUGAK
5/6/03 2 N.N. Morocco drowned, trying to avoid detection by coastguard near city of Salobreña (E) MNS/MUGAK/APDHA
05/06/03 6 N.N. unknown reportedly drowned, trying to avoid detection by coast guard near Salobreña (E) MUGAK/APDHA
02/06/03 3 N.N. Sub-Saharan Africa reportedly drowned, boat capsized during rescue attempt near Fuerteventura Statewatch/MNS/MUGAK
02/06/03 9 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, boat capsized during rescue attempt near Fuerteventura (E) Statewatch/MNS/MUGAK
in Jun 03 1 N.N. (man) Kurdistan found dead in the back of a Greek truck at the border between Italy and Slovenia IRR
in Jun 03 1 N.N. India dead body found in a forrest not far from the border between Ukraine and Slovakia IRR
in Jun 03 2 N.N. unknown drowned, dead body found in Ceuta (E/MA), they tried to reach coast by swimming MUGAK
31/5/03 15 N.N. unknown reportedly drowned, boat capsized during rescue attempt near Fuerteventura (E) Statewatch
17/05/03 1 N.N. (33, man) Congo rejected asylum seeker found dead in a bus shelter in Boxmeer (NL) MNS/ANP
15/05/03 4 N.N. (men) unknown drowned, bodies found in fishing net near Lampedusa (I) LR
07/05/03 1 Olga Blaskevica (29, woman) Latvia murdered by partner in Harmondsworth detention centre (GB), awaiting deportation CARF/Metropolitan Police/IRR/NCADC
06/05/03 5 N.N. (men) Morocco drowned, dead bodies found near he beach of Sid Kacem, Tanger (MA) MUGAK
06/05/03 4 N.N. (women) Morocco drowned, dead bodies found near beach of Sid Kacem, Tanger (MA) MUGAK
5/5/03 1 Liu Jin Wu (35, man) China suicide, denied access to interpreter, suffered from paranoid psychosis MNS/The Herald/NCADC/ERB/IRR
02/05/03 1 Nadim Hussaini (18, man) Afghanistan fell from bridge over M60, at Stockport (GB) after his asylum claim was rejected IRR
in May 03 1 N.N. (minor) Morocco suffocated, trapped on the border-fence in Melilla (E/MA) SOS
01/05/03 1 N.N. unknown drowned, found floating near Lampedusa (I) TL
26/04/03 1 N.N. unknown dead body found in a boat intercepted in the Gulf of Cadiz (E) MUGAK
25/04/03 2 N.N. unknown drowned after shipweck in Lanzarote (E) MUGAK
in Apr 03 10 N.N. unknown dead bodies found in the coasts of Lanzarote (E) SOS
in Apr 03 76 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, dead bodies found on the beach in Tarifa (E) SOS
25/03/03 1 N.N. (32, man) Iraq asylum seeker, set fire to himself in Diever (NL) after being caught stealing MNS/VK
in Mar 03 12 N.N. Africa dead bodies found in the touristic area of Costa Teguise (E) SOS
in Mar 03 1 N.N. Somalia blown in minefield at the border between Turkey and Greece IRR
28/02/03 1 N.N.(26, man) India dead body found near Kamanitsa (UA) few meters from UA-SK border NOB
25/2/03 1 N.N. (man) Mali or Gabon stowaway, fell from plane wheelbay under flight path to airport near Paris (F) MNS
24/02/03 1 Sarkawat Hussein (18, man) Iraq crushed to death trying to climb lorry in Calais (F) ferry terminal on his way to GB AFP/MNS/NO
23/02/03 1 N.N. (young man) Iraq hit by lorry in Calais (F), trying to reach Great-Britain as a stowaway Vivre
22/02/03 1 Djedjik Fatiha (39) Algeria suicide, hanged herself with scarf in police cel in Emmen (NL) in fear of deportation DVHN
20/02/03 12 N.N. Sub-Saharan-Africa died of thirst/hunger after 14 days at sea, going from Morocco to Fuerteventura (E) PUB/NOB/MUGAK
12/02/03 1 Osuigwe C. Kenechukwu (22) Nigeria died of lack of medical care in refugee transit centre Thurhof in Oberbüren (CH) Vivre/MNS/Indymedia/Augen auf/
07/02/03 18 N.N. unknown reportedly drowned after being lost at sea near Fuerteventura (E) IRR
03/02/03 1 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, tried to swim to Spain body found floating in a bay south of Ceuta (E/MA) MNS
in Feb 03 2 N.N. Morocco suffocated, stowaway in a bus on a ferry going from Nador (MA) to Almería (E) SOS
in Feb 03 3 N.N. (men) Sub-Saharan-Africa drowned, trying to reach Melilla (E/MA) swimming from Beniezar (MA), cold sea fatal SOS
in Feb 03 1 N.N. unknown stowaway, died attempting to disembark from a boat in Motril-Granada (E) IRR
31/1/03 1 Mikhail Bognarchuk (42) Ukraine suicide, found hanged by his shoelaces in toilet at Haslar removal Centre (GB) IRR/NCADC/CARF/MNS
23/01/03 2 N.N. Turkey stowaways fell out of wheel-bay in China, hid in wrong plane in France MNS
19/01/03 6 N.N. Iraq frozen to death in drifting boat near S.M. di Leuca (I) coming from Turkey MNS/Vivre/AFP/AP/TL
19/01/03 26 N.N. Nigeria drowned while trying to reach the Canary Islands (E) from Morocco MNS/Vita
19/01/03 23 N.N. unknown died of hypothermia on a drifting boat near Leuca (I) coming from Turkey MNS/Vivre/AFP/AP/TL
18/01/03 1 Mariame Getu Hagos (25) Somalia died of asphyxhiation during deportation from Paris (F) to Johannesburg (SA) NCADC/AI/AN/VK/Vivre/MNS/borderzerolist/IND/JT/Statewatch/18/01/03 2 N.N. unknown dead bodies found on the beach in Motril (E) MUGAK
17/01/03 19 N.N. Sub-Saharan-Africa drowned near Tangers (MA) hoping to reach Spain clandestinely by sea MNS/Vivre/MUGAK
16/01/03 1 N.N. unknown dead body found in the beach of Ceuta (E/MA) MUGAK
15/01/03 12 N.N. (men) Sub-Saharan Africa drowned when duck boat sank off the coast of Fuerteventura (E) MNS/APDHA/MUGAK/IRR
15/01/03 2 N.N. (women) Sub-Saharan Africa reportedly drowned after duck boat sank off the coast of Fuerteventura (E) MNS/APDHA/MUGAK/IRR
15/01/03 10 N.N. unknown drowned when small boat sank near Canary Island of Fuerteventura (E) MNS/ Spits/ AFP
15/01/03 2 N.N. unknown reportedly drowned when small boat sank near Fuerteventura (E) MNS/ Spits/ AFP
14/01/03 1 Foussini Baraya (31,man) Burkina Faso suffocated in his vomit, seriously ill in border prison Amsterdam South-East (NL) VK/AC/AFVIC/CW/demo
13/01/03 2 N.N. Sub-Saharan Africa stowaways, died after creeping into the hold of a Cypriot ship bound for Cadiz (E) IRR/MUGAK
12/01/03 9 N.N. Africa drowned, boat sank on its way to Spain near Fuerteventura (E) NOB
12/01/03 5 N.N. Africa reportedly drowned when boat sank near Fuerteventura (E) NOB
09/01/03 6 N.N. Iraq died of hypopthermia on a Greek boat headed to Italy IRR/Vita
09/01/03 23 N.N. Iraq reportedly drowned near S.M. di Leuca (I) in attempt to reach Italy on a Greek boat Vita
08/01/03 3 N.N. (± 25) India died of exhaustion after journey through mountains between Slovakia-Ukraine NOB/Mumbaicentral
08/01/03 1 Said B. (29, man) Morocco died after being run down while attempting to hide under a coach in Ceuta (E/MA) IRR/MUGAK
04/01/03 2 N.N. Burundi died on Thracian (TR/GR) border straying into marked minefield in thick fog KI
02/01/03 3 N.N. Morocco died of toxic inhalation in fire deliberately started in police prison in Malaga (E) MNS/MUGAK/APDHA
02/01/03 7 N.N. Algeria/Morocco drowned, boat crashed on rocks sank near Tarifa off southern coast of Spain VK/AP/DPA/AFP/Statewatch/MUGAK
02/01/03 10 N.N. unknown reportedly drowned after shipwreck in the Mediterranean Sea, near Tarifa (E) MLKO
02/01/03 1 N.N. (man) Palestine died of toxic inhalation during arson attack at a police station in Malaga (E) MNS/MUGAK/APDHA
in Jan 03 5 N.N. (men) unknown drowned, dead bodies found on beaches on Dodecanese island Symi in Greece KI/IRR
in Jan 03 1 N.N. (man) unknown drowned, corpse found on beach on the island Evia in Greece KI
in Jan 03 1 David Mamedor (45) Georgia Kurd, suicide in Schloß Holte-Stukenbrock (D) after rejection of asylum application WB/FR-NRW/NW/MNS
in Jan 03 1 N.N. (woman) unknown drowned, found dead on beach on Symi island (GR) KI/IRR
in 2003 1 Olivier (±20, man) Niger suffocated, ate money to pay smugglers to avoid robbery at military check in Agadez(Niger) LESP
30/12/02 1 Ricardo Barrientos (54) Argentina died of cardiac arrest during deportation from Paris (F) to Buenos Aires (ARG) NCADC/AI/NOB/AN/Vivre/AFP/borderzerolist/LeMonde/28/12/02 1 Zafar Mohammad (16, man) Afghanistan suicide, set himself on fire at Gribskov refugee centre (DK), in fear of deportation. ERB
27/12/02 3 N.N. Morocco burnt at pol.st. in Malaga.Ref. started fire after 2days detention.Pol.didn’t open doors SOS/MUGAK/APDHA
26/12/02 7 N.N. unknown drowned after overcrowded boat coming from MA capsized near Tarifa (E) IRR
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 18
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
25/12/02 4 N.N. unknown drowned, when inflatable dinghy sank off the coast of the island Chios (GR) AP
25/12/02 4 N.N. unknown reportedly drowned,dinghy sank off the coast of the island Chios (GR) AP
24/12/02 2 N.N. (2, girl; man) Iraq Kurds, drowned trying to swim ashore when boat sank near coast of Korfu (GR) MNS/AP
24/12/02 1 Sirous Khajehb (29, man) Iran suicide, found hanged in Huddersfield (GB), wrongly told asylum claim was refused IRR/YT/NCADC
19/12/02 10 N.N. Iraq/Afghanistan drowned, 2 vessels got caught in a storm off the island Evia (GR) MNS/AP
19/12/02 10 N.N. Iraq/Afghanistan reportedly drowned, when 2 vessels got gaught in a storm of the island Evia (GR) MNS/AP
16/12/02 1 N.N. (young man) Iraq found death by police under a truck at toll station of Saint-Omer (F) near Calais NOB/Telegraaf
13/12/02 1 N.N. Africa died of exhaustion after long trek, found near Greek village at GR-TR border NOB
2/12/02 1 N.N. (±12, boy) Ghana stowaway, found frozen in undercarriage of plane from Ghana at Heathrow (GB) GuardianUn/Annanova/Telegraph/Myjoyonline/IRR/IstitutoInnocenti/02/12/02 1 Immanuel Duah (±12, boy) Ghana stowaway, found frozen in undercarriage of plane from Ghana at Heathrow (GB) GuardianUn/Annanova/Telegraph/Myjoyonline/IRR/NCAs/1/12/02 44 N.N. Gambia, Ghana, Somalia drowned when boat sank on way from Bodrum (TR) to Kos (GR) IRR/TL/Vita
in Dec 02 1 Mahmot Slav (18,man) Iraq stowaway, died after attempt of jumping off a Patras (GR)-bound truck IRR
in Dec 02 4 N.N. Romania stowaways, found dead in a shipping container due to depart from Livorno (I) IRR
30/11/02 12 N.N. unknown drowned, boat shipwrecked near coast of Tripoli (Libya) going to Italy VK/MNS/DPA
30/11/02 56 N.N. unknown reportedly drowned, boat shipwrecked near coast of Tripoli (Libya) going to Italy VK/MNS/DPA
30/11/02 32 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, when boat sank between Western Sahara (MA) and Canarian Islands (E) VK/AFP
21/11/02 1 N.N. (23) Armenia suicide in Szombathelyi Detention Centre in Hungary MGHR
15/11/02 1 Lata Aradinovic (34) Serbia Roma, set fire to himself in Syke (D) after his asylum aplication was rejected ARI
13/11/02 2 N.N. Africa drowned when inflatable dinghy capsized near Larache off Moroccos coast AFP
13/11/02 4 N.N. Africa reportedly, drowned when dinghy capsized near Larache off Moroccan coast AFP
02/11/02 1 A.K. (23) Albania fatally injured by border guard in Messopotamia area of Kastoria (GR-AL border) GHM/OMCT/YaN/ProAsyl
in Nov 02 1 N.N. (32, woman) Iran died of hypothermia, after long treck across Turkish border into Greece. IRR
in Nov 02 1 Farideh Karimi (42, woman) Iran no medical care into asylum centre in Appelscha (NL), too late found cancer MAG/VK
21/10/02 2 N.N. (1 man, 1 child) unknown drowned, their bodies were found off the northeastern coast of Lesbos (GR) MNS
16/10/02 6 N.N. (3 girls) unknown drowned, bodies found near Lesbos (GR) all six where wearing life vests MNS/NCAs
11/10/02 5 N.N. North Africa stowaways, suffocated inside a trailer on its way from Agadir (MA) to Sevilla (E) MNS/FR/taz/Tagesspiegel/AFP
10/10/02 2 N.N. (women) Nigeria drowned, ship capsized off Turkey’s western coast on its way to Greece AFP
10/10/02 7 N.N. Nigeria/Iran reportedly drowned, ship capsized off Turkey’s western coast on way to GR AFP
8/10/02 2 N.N. (2 women) Sub-Saharan Africa drowned, boat capsized near Barbate (E) avoiding detection by SIVE cameras MNS/AFP
08/10/02 14 N.N. (7 women, 7 men) Sub-Saharan Africa reportedly drowned, boat capsized near Barbate (E) avoiding detection by SIVE MNS/AFP
02/10/02 1 Beverley Fowler (32, woman) Jamaica suicide, found hanged in Durham prison (GB), in fear of deportation NCADC/IRR
in Oct 02 1 N.N. (18) Congo suicide, jumped under train in Zwolle (NL) in fear of deportation MNS
in Oct 02 9 N.N. Africa drowned when smal boat on its way to Sicily (I) capsized near Tunisian coast AP/Tagesspiegel
in Oct 02 1 N.N. Africa reportedly drowned, small boat on its way to Sicily (I) capsized near Tunisian coast AP/Tagesspiegel
in Oct 02 3 N.N. (man) Africa drowned off the coast at Barbate (E) when a boat with 42 imigrants sank IRR
in Oct 02 6 N.N. (women) Africa drowned off the coast at Barbate (E) when a boat with 42 imigrants sank, 1 pregnant IRR
in Oct 02 5 N.N. Africa reportedly drowned off the coast at Barbate (E) when boat sank IRR
in Oct 02 8 N.N. unknown drowned, boat sank trying to reach island Mayotte (F) from Comoron Islands AFP
in Oct 02 12 N.N. unknown reportedly drowned, boat sank between island Mayotte (F) and Comoron Islands AFP
in Oct 02 1 N.N. unknown drowned, body was discovered by fisherman in the western Peloponnese (GR) IRR
26/09/02 3 N.N. Palest./Sudan/Shri Lanka drowned, when fishing boat heading for Lesbos (GR) sank near Narli (TR) HRFT/AFP
26/09/02 10 N.N. Palest./Sudan/Shri Lanka reportedly drowned, when fishing boat heading for Lesbos (GR) sank near Narli (TR) HRFT/AFP
22/9/02 15 N.N. (men) Tunisia drowned, forced by smugglers to swim ashore near Scoglitti (south Sicily, I) VK/MNS/IRR/TL/LR/MUGAK/Vita
22/9/02 1 Muhamed Sarad (60) Bangladesh died when security forces tried to stop 70 people crossing the Iranian-Turkish border HRFT
16/09/02 1 N.N. (±25, man) Cameroon stowaway, froze to death in wheel bay of airplane from Cameroon to Paris (F) Morgeng./MNS
15/09/02 36 N.N. Liberia/North Africa drowned, boat with more than 100 refugees aboard capsized south of Sicily VK/AP/Morgengr./MNS/HRFT/ICARE/IRR/inq7/HRA/Reu/15/09/02 1 N.N. (15, man) Liberia/North Africa drowned, after boat with more than 100 refugees capsized south of Sicily VK/AP/Morgengr./MNS/HRFT/ICARE/IRR/inq7/HRA/Reu/14/09/02 1 Ramo Suljic (37; man) Serbia hanged himself in a refugee centre in Germany in fear of deportation ARI
12/09/02 1 N.N. (man) Morocco stowaway, found dead inside container with 10 immigrants in Algeciras (E) MNS/IRR
5/9/02 2 N.N. (±18, men) North Africa drowned, forced by smugglers to swim ashore near Tarifa (E) MNS
4/9/02 1 Peiman Bahmani (29) Iran stabbed to death in the street where he lived in Hendon area, Sunderland (GB) Socialist Worker/IRR
in Sep 02 9 N.N. (men) Liberia drowned, when ship capsized 200 meters from coast south of Sicily (I) SP
in Sep 02 1 N.N. (man) unknown drowned, when ship capsized 200 meters from coast south of Sicily (I) SP
in Sep 02 1 N.N. (15, girl) Liberia drowned, when ship capsized 200 meters from coast south of Sicily (I) SP
in Sep 02 13 N.N. unknown drowned after boat capsized, found at beach near Kenitra (MA) Trouw
in Sep 02 1 N.N. (20) Azerbaijan suicide, hung himself after negative decision on his asylum application in NL MNS
in Sep 02 5 N.N. unknown reportedly drowned, were abandond near Greek coast in boat that later capsized IRR/MUGAK
in Sep 02 1 N.N. unknown drowned, was abandoned near Greek coast in boat that later capsized IRR
in Sep 02 2 N.N. Pakistan drowned, were abandond near Greek coast in boat that later capsized IRR
in Sep 02 3 N.N. (women) Liberia drowned, after ship capsized 200 meters from coast of Sicily (I) SP
31/08/02 5 N.N. unknown Kurds, stowaways found suffocated in truck near Napels (I) coming from GR OBV/MUGAK
28/08/02 1 N.N. Turkey Kurd, died near village Vyssa (TR/GR border) after straying into marked minefield KI
22/08/02 9 N.N. Africa drowned near Fuerteventura (E) traffickers forced them to swim ashore ANP/AFP
19/08/02 4 N.N. Morocco stowaways, already decomposing bodies were found inside lorry in Billabona (E) MNS/taz/AFP
09/08/02 2 N.N. Kurdistan Kurds, died on refugee boat between Italy and Greece Kurdish Observer
06/08/02 1 N.N. (±25, man) North Africa drowned, found dead on the beach of Los Carabos in Melilla (E/MA) MNS
in Aug 02 2 N.N. (women) unknown Kurds, found dead on by smugglers abandoned refugee boat near Bari (I) KO
01/08/02 11 N.N. Morocco/Sub-Sah. Afr. drowned, forced by smugglers to swim ashore near Tarifa (E) VK/Reu/The News/MNS/HRA/MUGAK
01/08/02 17 N.N. Morocco/Sub-Sah. Afr. reportedly drowned, forced by smugglers to swim ashore near Tarifa (E) VK/Reu/The News/MNS
in Aug 02 5 N.N. (minor) Iraq Kurds, stowaways found suffocated in truck in Avellino (I) going from BG to I DPA/MNS/HRFT
01/08/02 2 N.N. (women) Morocco/Sub-Sah. Afr. pregnant, drowned, forced by smugglers to swim ashore near Tarifa (E) VK/Reu/The News/MNS/HRA/MUGAK
30/07/02 1 N.N. (23, man) Cameroon stowaway, died of hypothermia in wheel bay of airplane from Rio to Paris (F) AP/MNS
30/07/02 1 Samba Fofana (25) Kenia died of two consecutive heart attacks in police station on Fuerteventura (E) Statewatch/IRR
21/7/02 2 N.N. unknown drowned, collision of Italian customs patrol boat and dinghy near Vlora (Al) Statewatch/VK/TL/Vita
21/7/02 15 N.N. unknown reportedly drowned, collision of Italian customs patrol boat and dinghy near Vlora (Al) Statewatch/VK
21/07/02 5 N.N. Albania drowned after collision with Italian border guard ship near Vlora (AL) VK
09/07/02 1 David Metrevelli Georgia suicide, hanged himself in detention centre in Malaga (E) in fear of expulsion MNS
in Jul 02 2 N.N. Kurdistan Kurds, stowaways in lorry from Greece to Italy crushed to death by the load HRFT
in Jul 02 1 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, small boat with 19 migrants was wrecked off the coast of Fuerteventura (E) IRR
in Jul 02 4 N.N. unknown reportedly drowned, small boat wrecked off coast of Fuerteventura (E) IRR
in Jul 02 1 N.N. unknown dead body found in police station in Fuerteventura (E) MUGAK
in Jul 02 1 N.N. unknown dead body found at the border between Ceuta (E/MA) and Morocco MUGAK
in Jul 02 1 Ahmet Moh. Irak (19, man) Kurdistan stowaway, found dead in a lorry on a ferry from Patras (GR) to Brindisi (I) IRR
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 19
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
in Jul 02 1 N.N. Kurdistan stowaway, found dead in a lorry on a ferry from Patras (GR) to Brindisi (I) IRR
27/6/02 5 N.N. Somalia drowned, boat bringing them from Turkey to Kos (GR) sank near Datca (TR) VK/MNS/HRFT/IRR
27/06/02 6 N.N. Somalia reportedly drowned, boat from Turkey to Kos (GR) sank near Datca (TR) VK/MNS/HRFT/IRR
24/06/02 1 Mubarek Yagderi (32) Afghanistan died when taxi driver made car accident in attempt to escape (TR-GR) border police HRFT
24/06/02 1 N.N. (2) Sub-Saharan Africa drowned, fell off overloaded rubber boat after it collided against rocks near Spain MNS
23/06/02 1 Tina (3) China/Iran died after lack of medical treatment in asylum seeker centre Vught (NL) NRC
19/06/02 1 Sillih Peder (23) Bangladesh shot by security forces when trying to enter Turkey near Aslanyazi HRFT/ProAsyl
19/06/02 1 Cahir (28) Bangladesh shot by security forces when trying to enter Turkey near Aslanyazi HRFT
19/6/02 3 N.N. Africans drowned when boat capsized near Canary Island Lanzarote (E) MNS
15/06/02 10 N.N. (young men) unknown drowned, forced to swim to a ship which would have carried them from TN to I Spits/MNS/MN/TL
12/6/02 1 N.N. (man) Russia reportedly drowned when canoe capsized on the way from France to Great Britain CARF/IRR
11/06/02 1 N.N. Pakistan drowned, corpse was found at the shore of Menderes district (TR) HRFT
10/6/02 5 N.N. unknown reportedly drowned, missing after boat sank near Antigua (Canary Islands, E) MNS
10/06/02 1 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, body found off the coast of Tuineje (Fuerteventura, E) MNS
08/06/02 1 N.N. Kurdistan drowned when smugglers forced them to swim ashore near Puglia (I) HRFT
08/06/02 4 N.N. Kurdistan reportedly drowned when smugglers forced them to swim ashore near Puglia (I) HRFT/ECRE/Vita/TL
08/06/02 1 N.N. Pakistan drowned, dead body found at the shore of Menderes district (TR) HRFT
05/06/02 1 N.N. unknown Kurd, shot death during fight between illegal immigrants in refugee camp in Calais (F) VK/SP
29/05/02 4 N.N. Pakistan found dead on beach of Maydanoz in Izmir province in Western Turkey Spits/MNS/HRFT
29/05/02 1 Hamid Mahmut Pakistan found dead on beach of Maydanoz in Izmir province in Western Turkey Human Rights Foundation Turkey
26/05/02 1 N.N. (boy) Moroccan died in attempt to enter Melilla (E/MA), got trapped in frontier fence and suffocated MNS
23/5/02 1 Hiva Fazil Emin (32) Iraq died when lorry with 35 refugees inside turned over near Köprüköy (TR) HRFT
22/05/02 1 Hidir Akay Turkey shot to death on a vessel near Cyprus by Turkish coast guards, on way to Italy MNS/Vivre/Parool/HRFT
16/05/02 1 N.N. (±30, man) West Africa stowaway, found dead in the wheelarch of a flight from Ghana to Great Britain. IRR
15/05/02 1 N.N. (±30, man) West Africa stowaway found in undercarriage of plane from Accra (Ghana) at Heathrow (GB) Telegraph
13/05/02 11 N.N. (2 children) Kurdistan Kurds, drowned when boat capsized crossing river Sava between HR and BH MNS/HRFT
13/05/02 1 Muhittin Ay Kurdistan Kurd, drowned when boat capsized crossing river Sava between Croatia and Bosnia MNS/HRFT/NCAs
12/5/02 1 N.N. Africa stowaway, found in Deuil-la-Barre (F) reportedly fell from airplane wheel-bay MNS
11/5/02 1 Forsina Makoni (79, woman) Zimbabwe suicide, set fire to herself after her asylum claim was refused Socialist Worker/NCADC/IRR
10/05/02 6 N.N. (men, women) unknown drowned when their boat capsized off the Spanish coastline IRR
10/05/02 7 N.N. unknown reportedly drowned when their boat capsized off the Spanish coast IRR
07/05/02 1 Shiraz Pir (25, man) Pakistan suicide, found hanged in Bristol (GB), after his asylum claim was refused NCADC/CARF/IRR/ERB/BBC
in May 02 1 John Jackson (18) Tanzania jumped off a ship in the Corinthian Gulf (GR) died several hours later in a hospital IRR
in May 02 1 N.N. Tanzania reported missing after he jumped off a ship in the Corinthian Gulf (GR) IRR
in May 02 10 N.N. Afghanistan died of cold, dead bodies were discovered by police in the area of Kaldiran (TR) IRR
in May 02 5 N.N. Pakistan died from cold, dead bodies were discovered near Menteres (TR) IRR
in May 02 9 N.N. (minors) Afghanistan died of hypothermia, found dead by police in the area of Kaldiran (TR) IRR
24/04/02 11 N.N. (10 men, 1 women) Africa drowned, when boat smashed into reefs near the Canary Island of Lanzarote (E) AFP/ARI/VK/StGallerTagblatt/BBC
17/4/02 3 N.N. (men) unknown drowned, ship carrying immigrants turned over and sank north of Naxos (GR) AFP/IRR
17/04/02 25 N.N.(20 m, 1 w, 4 children) unknown missing, ship carrying immigrants turned over and sank north of Naxos (GR) AFP/IRR
15/04/02 1 N.N. Kurdistan Kurd, shot dead during fight between illegal immigrants in refugee camp in Calais (F) SP
14/4/02 1 N.N. (young man) Uganda stowaway, frozen to death in undercarriage of airplane from Uganda to London (GB) allAfrica/IRR
in Apr 02 3 N.N. Bangladesh stowaways, suffocated in lorry, thrown out on parking place near Catalca (TR) HRFT
27/03/02 1 N.N. unknown died in minefield near river Evros (GR) trying to cross the Turkish-Greek border AFP/MNS/AP
20/03/02 1 Sezgin Sayan (24) Turkey died in minefield near river Evros (GR) trying to cross the Turkish-Greek border MNS/Vivre/HRFT/AP
20/03/02 1 Tahsin Esen (22) Turkey died in minefield near river Evros (GR) trying to cross the Turkish-Greek border MNS/Vivre/HRFT/AP
15/03/02 1 N.N. (young man) Sub-Saharan Africa stowaway, his body got caught in the axle of a lorry from Morocco to Melilla (E/MA) MNS
12/03/02 1 Mohsen Amri (27, man) Iran suicide, in Birmingham (GB) after his asylum claim was refused NCADC/CARF/IRR
11/03/02 1 N.N. Albania reportedly drowned, tried to reach Otranto (I) in a overcrowded dinghy MNS/CNN/AFP/DPA/Vita
11/03/02 6 N.N. Albania dead bodies found in Otranto (I) attached to their dinghy with a rope AFP/MNS/CNN/DPA/Statewatch/Vita
07/03/02 12 N.N. (7 men, 5 women) Nigeria, Sudan, Turkey drowned, when vessel capsized in rough sea between Lampedusa (I) and Malta VK/MN/MNS/AFP/CNN/DPA/ANP/SZ/Rheinpfalz/Statewatch/07/03/02 47 N.N. Nigeria, Sudan, Turkey reportedly drowned, missing after vessel capsized in rough sea near Malta VK/Migrant News/MNS/AFP/CNN/DPA/ANP/SZ/Rheinpfalz/in Mar 02 11 N.N. unknown drowned off Lanzarote, Canary Islands (E) after boat shipwrecked on reefs IRR
in Mar 02 1 Riaz Omar Faruq Pakistan picked up by police at border BG-MK, shot to death by police near Skopje (MK) IRR/MNS
in Mar 02 1 Syed Bilal Pakistan picked up by police at border BG-MK, shot to death by police near Skopje (MK) IRR/MNS
in Mar 02 1 Asif Javed Pakistan picked up by police at border BG-MK, shot to death by police near Skopje (MK) IRR/MNS
in Mar 02 1 Khalid Iqbal Pakistan picked up by police at border BG-MK, shot to death by police near Skopje (MK) IRR/MNS
in Mar 02 1 Ijaz Ahmad (20) Pakistan picked up by police at border BG-MK, shot to death by police near Skopje (MK) IRR/MNS
in Mar 02 1 Hussayn Shah Pakistan picked up by police at border BG-MK, shot to death by police near Skopje (MK) IRR/MNS
in Mar 02 1 Muhammad Riaz India picked up by police at border BG-MK, shot to death by police near Skopje (MK) IRR/MNS
20/2/02 1 N.N. (man) unknown crushed to death by a train inside the Channel-tunnel on his way to Great-Britain MNS/AP/IRR
20/02/02 3 N.N. (men) Africa drowned, trying to swim from Morocco to Melilla (E/MA) MNS/MUGAK
20/02/02 1 Nariman Tahmasebi (27, man) Iran suicide, found hanged in Lewes Prison (GB) IRR
18/2/02 1 N.N. (man) unknown stowaway, fell from a train in the Channel-Tunnel between France and GB APMNS/IRR
17/2/02 1 Seval Sebahtin Rasin (26) unknown beaten to death by border police when trying to cross the Bulgarian-Turkish border AI
15/2/02 1 B.H. (74, woman) Iraq suicide, hanged herself because of bad conditions in asylum centre near Allbruck (D) SAGA/ARI/IRR
12/02/02 1 Furat Orak (22) Turkey Kurd, suicide, shot himself to death after deportation from Germany to Turkey ARI
12/02/02 4 N.N. Africa drowned, vessel capsized, bodies found near or on a beach near Cádiz (E) MNS/MUGAK
11/2/02 1 N.N. (17, boy) Iraq suicide in Red Cross Centre Copenhagen (DK), asylum application was turned down MNS/Grön Ungdom/IRR
10/02/02 9 N.N. Morocco/Sub-Sahar. Afr. drowned when overloaded boat capsized near Cadiz (E) Freies Wort
9/2/02 1 Hüseyin Vurucu (40) Turkey Kurd, suicide, jumped in front of train in Stadtallendorf (D) in fear of deportation INDd/jW/IRR
04/02/02 1 N.N. unknown frozen, trying to cross the snow covered border between Bulgaria-Northern Greece MNS
03/02/02 1 N.N. unknown died in detention centre in Belgium because of medical neglect AIg
02/02/02 1 N.N. (man) Albania hit by propellor of motor boat when he jumped off the boat to swim to Italian coast Reu
01/02/02 2 N.N. (men) Morocco stowaways suffocated hidden in false compartment in bus from MA to Spain MNS
in Feb 02 1 N.N. (woman) Nigeria asylum seeker died in child birth in Dublin (IRL), hospital did not know medical history MN
in Feb 02 1 N.N. (man) Turkey Kurd, stowaway suffocated in container during crossing from Greece to North Italy NW
in Feb 02 1 Mohamad Hussein Tamana Iran suicide, in Schneckenstein asylum seekers hostel (D) in fear of deportation IRR
31/01/02 1 Najaat Alrikabi (5 months) Iraq died after being refused medical treatment in detention centre in Leusden (NL) NRC
26/01/02 1 N.N. unknown found dead in a Spanish police station MUGAK
21/1/02 16 N.N. unknown reportedly drowned, vessel capsized off the coast of Pozo Negro, Canary Isl. (E) MNS
20/01/02 1 Karim Tujali (man) Iran executed after being deported to Iran by Turkish police IRAINC
19/01/02 1 N.N. (±20, man) unknown stowaway, electrocuted when train passed under power lines near Frethun (F) MNS/AP/Telegraaf/MUGAK
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 20
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
12/01/02 1 Metin Güngör (18) unknown shot death when he tried to cross border between Turkey and Iran HRFT
12/01/02 1 Hasan Kalkan (15) unknown shot when he tried to cross border between Turkey and Iran HRFT
09/01/02 1 Ali Muhammet Musa El Decil Iraq frozen to death trying to cross Turkish-Greek border illegally near Edirne (TR) HRFT
04/01/02 1 Mohammad Hussein (25) Iran suicide, hangs himself in the shower of refugee centre Schneckenstein (D) ARI
in 2002 4 N.N. unknown drowned trying to cross the Iranian-Turkish border near Örtülü (TR) HRFT
in Jan 02 1 N.N. Somalia drowned, forced by smugglers to cross river March (SK-A) by swimming Der Standard
in Jan 02 19 N.N. (9 children) Afghanistan died of hypothermia, found dead in mountains near Turkish-Iranian border Spits/VK/MNS/HRFT/BBC/NCAs/IstitutoInnocenti/NCAs
01/01/02 1 Souleyman Diallo (28, man) Guinea suicide, jumped off a bridge in Tyneside (GB) in fear of deportation CARF/IRR/NCADC/ERB
in 2002 4 N.N. North Africa drowned, dead bodies discovered by Spanish police near Cabo de Gata (E) ANP/AFP
01/01/02 1 N.N. (man) unknown electrocuted on top of a train in the Channel Tunnel heading for the GB IRR
27/12/01 1 N.N (young man) Algeria drowned, trying to clandestinely get onboard a merchant ship anchored near Ceuta (E/MA) MNS
23/12/01 4 N.N. Iraq died in minefield in Northern Greece trying to cross the Turkish-Greek border MNS/AP
17/12/01 4 N.N. Africa drowned, found dead on a beach in Punta Aceituno, Canary Islands (E) MNS/MUGAK
12/12/01 1 N.N. (man) Gambia found dead in a Spanish police station while in detention MUGAK
11/12/01 4 N.N. (young men) Romania stowaways, found dead inside container in port Livorno (I) on way to Canada MNS/AFP/NCADC/DPA/NCADC
11/12/01 2 N.N. (man, woman) unknown stowaways, died inside cargo container on vessel on way from Italy to Canada MNS/AFP
09/12/01 7 N.N. Maghreb reportedly drowned after shipwreck near Fuerteventura (E) MUGAK
8/12/01 1 Kadriye Kalendergil, (28) Turkey Kurdish stowaway suffocated in cargo container from Belgium to Ireland AFP/VK/SZ/MET/AP/NCADC/MNS/Waterford News/RTE/8/12/01 1 Kalender Kalendergil (16) Turkey Kurdish stowaway suffocated in cargo container from Belgium to Ireland AFP/VK/SZ/MET/AP/NCADC/MNS/Waterford News/RTE
8/12/01 1 Zelida Kalendergil (10) Turkey Kurdish stowaway suffocated in cargo container from Belgium to Ireland AFP/VK/SZ/MET/AP/NCADC/MNS/Waterford News/RTE
8/12/01 1 Ms. Guler (32) Turkey Kurdish stowaways suffocated in cargo container from Belgium to Ireland AFP/VK/SZ/MET/AP/NCADC/MNS/Waterford News/RTE
8/12/01 1 Guler (boy) Turkey Kurdish stowaways suffocated in cargo container from Belgium to Ireland AFP/VK/SZ/MET/AP/NCADC/MNS/Waterford News/RTE
8/12/01 1 Guler (minor) Turkey Kurdish stowaways suffocated in cargo container from Belgium to Ireland AFP/VK/SZ/MET/AP/NCADC/MNS/Waterford News/RTE
08/12/01 2 N.N. (men) Turkey Kurdish stowaways suffocated in cargo container from Belgium to Ireland AFP/VK/SZ/MET/AP/NCADC/MNS/Waterford News/RTE
in Dec 01 2 N.N. Afghanistan drowned trying to reach Greece from Turkey with a dinghy AFP
in Dec 01 4 N.N. Afghanistan reportedly drowned, trying to reach Greece from Turkey with a dinghy AFP
in Dec 01 2 N.N. (men) Iraq Kurds, drowned in Southern Adriatic (I) being dumped in sea by smugglers IRR
in Dec 01 1 N.N. (woman) Iraq Kurd, pregnant, drowned in Southern Adriatic (I) being dumped in sea by smugglers IRR
in Dec 01 1 N.N. (young man) Morocco drowned, trying to swim from deserted Island ashore near Aegean coast (TR) WB
28/11/01 1 N.N. (baby) Kosovo pneumonia, after insufficient medical care waiting for place in ref. camp in Austria Rosa Antifa
28/11/01 1 N.N. (man) Maghreb drowned, thrown off a boat near Fuerteventura (E) MUGAK
25/11/01 1 Joseph Crentsil (39) Ghana fell from 3rd floor in London (GB) as immigration officials attempted to detain him CARF/NCADC/IRR
25/11/01 1 N.N. (30, man) Cameroon stowaway, died of hypothermia in ramp of cargo ship between Ivory Coast//NL AmsStadsblad/VK
25/11/01 1 N.N. (man) Maghreb drowned, found floating off the coast of Ceuta (E/MA) MUGAK
22/11/01 1 Ricky Bishop (25, man) unknown died in police custody (Brixton-GB) after being arrested, handcuffed and assaulted. IRR/INDgb
9/11/01 1 Ngoz-Dung Hoang (41) Vietnam suicide, jumped from building in Berlin (D) in fear of deportation ARI
07/11/01 1 N.N. (man) Sudan drowned near Bodrum in Turkey when smugglers boat capsized VK
07/11/01 12 N.N. (men) Nigeria drowned, when vessel capsized near Bodrum at South-West cost of Turkey MNS/VK/AFP
6/11/01 5 N.N. Sudan drowned, when vessel capsized near the South-West coast of Turkey MNS/DPA
06/11/01 1 N.N. (man) unknown hit by a car while escaping police who forced Afghani/Pakistani refugees into a bus DPA
in Nov 01 1 N.N. (woman) Ecuador died trying to escape out of a hospital window in Milan (I) having no correct papers IRR
30/10/01 1 N.N. (boy) unknown stowaway, fallen from lorry and rolled onto motorway from B to Calais (F) MNS
28/10/01 1 N.N. (boy) North Africa stowaway, crushed by trailer of lorry he hid under going from MA to Algeciras (E) MNS/MUGAK
25/10/01 1 N.N. (28, man) Georgia drowned, near Guben (D) trying to swim accross river Neisse (PL-D) ARI
23/10/01 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa drowned in the Strait of Gibraltar, in attempt to swim to Spain from MA MUGAK
18/10/01 1 Omid Jamil Ali (21, man) Kurdistan died after jumping off a bridge onto a train at the French end of Channel Tunnel IRR
15/10/01 1 N.N. (27, woman) unknown died from exhaustion in hold of vessel from Turkey to Italy, reportedly pregnant Reu
30/09/01 1 N.N. (±30, man) unknown died in minefield in Northern Greece trying to cross the Turkish-Greek border MNS
19/9/01 1 Hamid Bakiri (30) Algeria suicide, hanged himself in a police cell in Les Grisons (CH) for fear of deportation MNS/IRR
19/9/01 1 Samuel Yeboah (m) Ghana died after a fire in the refugee centre in Saarlouis-Fraulautern (D) Indymedia,SFR
12/9/01 3 N.N. (men) unknown drowned decomposing bodies washed ashore in Cabestrante in El Ejido (E) MNS/ODP
09/09/01 13 N.N. Morocco drowned, bodies washed ashore near Rabat (MA) after shipwreck MNS/AP/IRR/ODP
09/09/01 41 N.N. Morocco reportedly drowned, missing after shipwreck near Rabat (MA) MNS/AP/IRR/ODP
06/09/01 2 N.N. unknown stowaway, found dead in a cargo ship in Sevilla (E) ODP
05/09/01 5 N.N. unknown drowned in the attempt to swim to the beach of the Greek island of Evia DPA
in Sep 01 5 N.N. unknown died during boat trip on old defective vessel from Turkey to Greece DPA
23/08/01 9 N.N. Africa drowned, thrown overboard by smugglers near Canary Island of Lobos (E) MNS/AP
22/08/01 4 N.N. unknown drowned, forced to swim ashore in Almería (E) but did not know how to swim MNS/AP
21/8/01 1 Nasser Ahmed (36, man) Eritrea suicide, found hanged in Nelson (GB), after his asylum claim was refused MNS/IRR/CARF/NCADC
20/08/01 1 N.N. (young man) North Africa drowned on her way to Spain, found north of Cabo de Tres Forcas (MA) MNS
20/08/01 1 N.N. (±20, man) Kosovo drowned, jumped overboard from a ferry near Dover (GB) during deportation CARF/IRR/MNS
19/08/01 2 N.N. Africa drowned when boat sank off Fuerteventura (Canary Island, E) MNS
19/08/01 3 N.N. Africa reportedly drowned, boat sank off Fuerteventura (Canary Island, E) MNS
18/08/01 1 N.N. unknown body found during police operations near the coasts of Tarifa, Ceuta and Fuertev. (E) OBP
13/8/01 2 N.N. (minors) Africa decaying bodies found in the hold of Panamanian vessel in La Coruna (E) MNS
9/8/01 1 N.N. (man) North Africa drowned on his way to Spain, found near the beach of Bolonia in Tarifa (E) MNS/ODP
09/08/01 1 N.N. (man) Morocco found dead while in police custody in Ceuta (E/MA) ODP
08/08/01 11 N.N. unknown reportedly drowned, boat was found drifting (E) ODP
03/08/01 1 Johnson O. (19) Nigeria jumped from court house window in Vienna (A), asylum claim had been rejected MNS/Malmoe
in Aug 01 1 N.N. (young man) Africa drowned, reportedly his boat capsized and sunk near Fuerteventura (E) SZ
22/07/01 1 N.N. (woman) Africa asylum seeker, died as result of conditions of detention in Turkey MNS
19/07/01 1 Nguyen Thi Nga (34) Vietnam fell from window in refugee centre in Mespelbrunn (D) for fear of deportation ARI
16/07/01 1 N.N. (man) India shot dead by Turkish border police (TR/Syria) when refugees bus refused to stop NW
15/07/01 4 N.N. Maghreb drowned, vessel collided with rocks near Tarifa (E) attempting to escape police MNS/ODP
15/7/01 2 N.N. Maghreb died after inhalation of toxic chemicals inside small boat near Tarifa (E) MNS/ODP
13/07/01 1 N.N. (man) unknown drowned, body found on a beach in Tarifa (E) Statewatch/MUGAK
10/07/01 2 N.N. India drowned near Southern Sicily (I) likely being dumped in sea by smugglers MNS/NW DPA/Vita/TL
10/7/01 2 N.N. North Africa drowned near Southern Sicily (I) likely being dumped in sea by smugglers MNS/NW DPA/Vita/TL
05/07/01 1 N.N. (woman) Georgia frozen, trying to cross the snow covered border between Bulgaria and Northern Greece MNS
04/07/01 1 N.N.(man) unknown drowned off the coast of Sicily (I), reportedly thrown overboard by traffickers ANSA
in Jul 01 11 N.N. Morocco reportedly drowned, after struggle to keep afloat in small vessel near Almeria (E) MNS
Jin ul 01 3 N.N. Africa drowned, forced to cross back over a river towards Greece by Turkish soldiers MNS
in Jul 01 15 N.N. Africa reportedly dead, forced to walk back and forth between the Turkish/Greek borders MNS
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 21
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
28/06/01 1 N.N. Africa died in a dinghy near Tarifa (E) on the way from Morocco to Spain Mugak
27/6/01 1 N.N. (man) North Africa died of inhalation of toxic gas of the motor of a boat on way to Spain Mugak/GARA/MNS
24/6/01 1 N.N. (woman) unknown suicide of asylum seeker in Gimo reception Centre (S) MNS
16/6/01 1 N.N. (man) unknown drowned, jumped in sea from vessel when detected and hit his head on his way to Spain MNS
14/6/01 1 Mohammed Ayaz (21, man) Pakistan stowaway, fell in carpark in Richmond from wheelbay of plane Bahrein-London (GB) OBV/IRR
14/06/01 6 N.N. Iraq/Afghanistan drowned when vessel hit a rocky islet near Mykonos (GR) and sank MNS
14/06/01 4 N.N. (3 children) Iraq/Afghanistan reportedly drowned, when vessel hit a rocky islet near Mykonos (GR) and sank MNS
14/6/01 1 N.N. (man) Pakistan stowaway, frozen to death in wheelbay on flight from Bahrein to Heatrow airport (GB) MNS
12/6/01 1 N.N. (young man) North Africa drowned, body washed ashore on the coast of Tarifa (E) Mugak/Gara
11/06/01 17 N.N. (men) India reportedly drowned, trying to cross the river Morava, border between CZ/SK AP/IRR/Der Standard
11/6/01 1 N.N. (man) India drowned, trying to cross the river Morava, border between Czechia and Slovakia AP/IRR/Der Standard
11/6/01 1 N.N. (man) North Africa reportedly drowned on his way to Spain, found on a beach in Tarifa (E) MNS/ELM/PUB
11/06/01 5 N.N. Albania drowned when raft sank near Puglia (I) MNS
10/06/01 12 N.N. Albania drowned after dinghy loaded with migrants sunk near Trani (I) IRR/Vita/TL/LS
in Jun 01 1 N.N. (man) North Africa drowned, found at the beach of Banhos Árabes near Bolonia/Cadiz (E) PUB
30/5/01 15 N.N. Sub-Saharan Africa reportedly drowned, near Fuerte Ventura (E) after patrol boat intercepted vessel MNS/IRR/Mugak/EP/AFP
29/5/01 1 N.N. (25, man) Yugoslavia died of severe burns after fire in asylum seekers centre in Werdau (D) ARI
24/5/01 1 N.N. (man) North Africa drowned near Cadiz (E) when small boat capsized MNS/ELM
24/05/01 1 N.N. (young man) Africa reportedly drowned, found dead on beach near Melilla (E/MA) MNS
23/05/01 1 N.N. Nigeria suicide, found hanging after arrest in Soto del Real (E) Mugak
22/05/01 2 N.N. (25-30, men) unknown died in marked minefield, crossed into Greece from Turkey via Evros river Athens News Agency
21/05/01 3 N.N. unknown died in minefield in Greece trying to cross the Turkish-Greek border DPA/Athens News Agency
21/5/01 1 Shurat Tamo (14) Iraq Kurd, suicide in refugee centre De Lier (NL) after rejection of asylum application PRIME
13/05/01 1 N.N. (20) Iran found in wheelbay of Iranian plane at Teheran airport trying to reach Europe Reu
12/5/01 1 N.N. (man) Morocco dead body found near Tarifa (E) Mugak
09/05/01 1 N.N. unknown died in a dinghy on the way from Morocco to Tarifa (E) Mugak
09/05/01 1 N.N. North Africa dead body is discovered after 188 migrants were intercepted near Tarifa (E) Mugak
8/5/01 1 N.N. (45) Morocco found dead at coast near Tarifa (E) trying to cross Strait of Gibraltar NW/Mugak/ELM/ DiarioVasco
06/05/01 3 N.N. Somalia killed in car accident, car fell into river in north-west Romania heading for H MNS/IRR
01/05/01 1 Samson Chukwu (27, man) Nigeria died in Granges (CH), suffocated during deportation to Nigeria AugenAuf/CCSI/SOS-CH/BAZ/LeTemps/AI/MNS/NOB/in May 01 1 Sinnathamby Thevathasan, 33 Sri Lanka died of cardiac problems, after fleeing from Germany to France for fear of deportation ARI
18/4/01 1 N.N. (25, man) Vietnam fell into a water filled quarry near Putzkau (D/CZ) trying to escape police control EIS/NW/LausitzerRundschau/FreiePresse/MNS/IRR/ARI
17/04/01 3 N.N. (2 women, 1 man) Georgia frozen to death at Belles mountain (BG/GR) trying to walk to Greece MNS
17/04/01 1 N.N. (man) Ghana frozen to death at Belles mountain (BG/GR) trying to walk to Greece MNS
12/4/01 1 N.N. (young man) Afghanistan electrocuted trying to get on board clandestinely a Eurostar train at Calais (F) MNS
6/4/01 1 N.N. (30) North Africa died of falling from a cliff trying to flee from the Guardia Civil near Tarifa (E) MNS/Mugak/EP
29/03/01 1 Yusuf Isler Turkey skeleton found in minefield between Greek-Turkish border ProAsyl
29/03/01 1 Adnan Cevik (26) Turkey expelled Turk, died in minefield at GR/TR border returning to Germany after torture ProAsyl
28/3/01 1 N.N. (man) unknown body found at beach near Tarifa (E) reportedly drowned while trying to swim ashore MNS/AP
27/03/01 1 N.N. (17, man) unknown died after being hit by a truck while leaving Drunten detention centre (NL) in confused state NOS
24/3/01 2 N.N. (1 man, 1 woman) Kurdistan died when boat of Italian navy crushed their boat in the Canal Otranto (I) GARA
23/03/01 1 N.N. (man) North Africa stowaway, found dead on motorway near Darro (E) preportedly fallen from lorry MNS
23/3/01 1 N.N. (30, man) North Africa drowned on his way to E, found in advanced state of decomposition near Tarifa (E) EP/GARA
22/03/01 1 N.N. (40, man) Guinea killed by Morroccan refugee who did not want to be deported from jail in Almeria (E) GARA
21/3/01 1 N.N. (±25) Maghreb drowned after boat was crushed, bodies washed ashore on beach near Tarifa (E) MNS/DiarioVasco/Gara
21/03/01 7 N.N. (men) unknown drowned on their way to Spain, found near Tarifa (E) Gara
21/03/01 2 N.N. (women) Maghreb drowned, found dead on beach near Tarifa (E) after boat was collided MNS/DiarioVasco/Gara
21/03/01 1 N.N. (man) Maghreb drowned, found dead on beach near Tarifa (E), after boat was collided MNS/Diario Vasco/Gara
16/03/01 1 N.N. (man) Iraq drowned near the coast of Melilla (E/MA) after being forced overboard by smuggler MNS/EP
05/03/01 1 N.N. (29) Morocco stowaway, found dead near Madrid (E) in container coming from Casablanca (MA) MNS
04/03/01 2 N.N. North Africa drowned after shipwreck occured 1 month before, bodies found near Tarifa (E) MNS/EP
in Mar 01 1 N.N. (man) Turkey kurd, rejected asylum seeker shot trying to escape police in Jönköping (S) MNS
22/02/01 1 N.N. (2, girl) Pakistan died after insufficiant medical care at asylum seekers centre Waddingxveen (NL) MNS
19/2/01 1 Tommy Klen Mayola (19, man) Congo stowaway, froze to death in wheelbay on flight from Gatwick (GB) to USA NCADC/INexile/Telegraph/IRR
19/02/01 1 N.N. (29, man) Iran died in refugee centre in Wien, stabbed during a massive fight not stopped by guards YaN
10/2/01 2 N.N. (young men) North Africa bodies found in advanced state of decomposition near Tarifa (E) GARA
05/02/01 10 N.N. (young men) North Africa drowned near Tarifa (E) when small boat capsized trying to reach Spain MNS/NW/ELM/EP/Gara/DiarioVasco
05/02/01 1 N.N. (woman) Maghreb drowned near Tarifa (E) after small boat capsized in attempt to reach Spain MNS/NW/ELM/EP/Gara/DiarioVasco
05/02/01 1 N.N. (10, boy) Maghreb drowned near Tarifa (E) after small boat capsized trying to reach Spain MNS/NW/ELM/EP/Gara/DiarioVasco
05/02/01 1 N.N.(17-18,man) Maghreb drowned near Tarifa (E) after small boat capsized trying to reach Spain MNS/NW/ELM/EP/Gara/DiarioVasco
in Feb 01 2 N.N China murdered after they failed to pay smugglers on their way from Hungary to Austria IRR
in Feb 01 1 Idris Demir Turkey Kurd, rejected asylum seeker shot by policeman in Jönköping (S) trying to escape IRR/MNS
01/02/01 1 N.N. (±30, man) Iraq stowaway, hit mortally trying to jump on freight train through Channel tunnel(GB/F) MNS/IRR
25/01/01 7 N.N. Africa reportedly drowned, boat missing after drifting off Spanish coast near Almeria (E) MNS
22/01/01 1 N.N. (man) Maghreb drowned after reportedly colliding border guard patrol ship near Tarifa GARA
21/01/01 6 N.N. North Africa 1 body found, 5 reportedly drowned after small boat capsized near Tarifa (E) MNS
20/01/01 1 N.N. (man) Kosova stowaway, found on ferry from Oostende (B) to Dover (GB), jumped from ship IRR/NCADC
18/01/01 1 Shokrolah Khaleghi (27, man) Iran suicide, found hanged in asylum hostel in Leicester (GB) after his asylum claim was refused CARF/MNS/Statewatch/IRR/NCADC/IRN
12/1/01 1 N.N. (63, man) Libanon died of severe burns after fire in asylum seekers centre in Eschwege (D) ARI
10/1/01 1 Renat Istanderov (25) Kazhakstan suicide for fear of forced deportation from Belgium MNS
06/01/01 1 N.N. (man) Morocco drowned, arts found on the beach of Bolonia, Tarifa (E) Gara/Diario Vasco
03/01/01 12 N.N. (8 men, 4 women) Ecuador irregular migrant workers, died in van accident near Murcia (E) MNS
in Jan 01 1 N.N. (20) West Africa suicide, hang himself from a bed sheet in deportation custody in Schaffhausen (CH) CARF/IRR
in 2001 2 N.N. Tunesia stowaways, found suffocated in the hull of a ship in Brindisi (I) IRR
01/01/01 25 N.N. unknown stowaways, reportedly drowned when freighter sunk in stormy sea near Antalya (TR) DPA/Reu/MNS/Morgengr./MN/NW/LaOpinión
in 2001 1 Khorany Abdulhablb Afganistan drowned in Aegean sea on its way from Turkey to the Greek island Lesbos (GR) Den Blanken
in 2001 5 N.N. Afganistan drowned in Aegean sea on their way from Turkey to the Greek island Lesbos (GR) Den Blanken
in 2001 1 Gevour Gworkiyan (20) Armenia suicide, jumped in front of train in Den Bosch (NL) PRIME
01/01/01 6 N.N. India, Pakistan stowaways, drowned when ship sunk in stormy waters near Antalya (TR) La Opinión
31/12/00 1 N.N. (23, woman) Bulgaria froze to death at Belles mountain (GR/BG) trying to reach Greece illegally MNS
27/12/00 1 N.N. (30, man) Sub-Saharan Africa died of hypothermia in the mountains near Ceuta (E/MA) on his way to Spain DiarioVasco
25/12/00 1 Michael Fonseca (16) Cuba stowaway, fell out of undercarriage of British Airways plane near Gatwick airport (GB) MNS/Parool/Telegraph
24/12/00 1 A. Vazquez Rodriguez (17) Cuba stowaway, fell out of undercarriage of British Airways plane near Gatwick airport (GB) MNS/Parool/Telegraph
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 22
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
21/12/00 2 N.N. Albania burned alive in car crash near Thessaloniki (GR) trying to enter Greece illegally MNS
21/12/00 1 N.N. Iraq Kurd, drowned after being forced overboard by smuggler near Otranto (I) MNS/ELM
21/12/00 2 N.N. (1 man, 1 woman) unknown reportedly drowned, forced off by smuggler near Otranto (I), woman was pregnant MNS/ELM
21/12/00 1 N.N. North Africa drowned, found on beach of Bolonia (E) MNS
21/12/00 1 N.N. (±25, man) North Africa reportedly drowned after shipwreck near Tarifa (E) trying to reach Spain ELM/EP
21/12/00 1 Saeed Alaei (26, man) Iran suicide, found hanged in Nelson, Lancashire (GB) after his asylum claim was refused CARF/IRR/NCADC
19/12/00 1 Rasoul Mavali Iran suicide, hanged himself after having received deportation order (NL) IFIR
18/12/00 1 Ebune Christian Ecole (30,man) Cameroon died of heart failure during deportation from Budapest International Airport (H) Reu/UNHCR/MNS/MGHR/IRR/HHC/MUGAK/NCADC
17/12/00 2 N.N. (men) Morocco drowned, found dead near Tarifa (E) ELM
16/12/00 1 E.H.T. (24 ) Morocco reportedly drowned, found at beach near Tarifa (E) MNS/EP
16/12/00 1 N.N. unknown reportedly drowned, found at beach near Algeciras (E) MNS
16/12/00 1 N.N. (minor) Algeria died of cold and exhaustion after having reached the coast of Ceuta swimming (E/MA) MNS/ELM/ DiarioVasco
16/12/00 1 N.N. (±25, man) North Africa drowned, found dead at the coast near Tarifa (E) in advanced state of decomposition ELM
15/12/00 1 N.N. (32, man) China suicide, jumped out of train window near railway station Thyrow (D) ARI
15/12/00 27 N.N. unknown reportedly drowned after boat with 27 people sank off near Gulf of Almería (E) ELM/GARA
14/12/00 2 N.N. (minors) North Africa drowned, found dead near the coast of Tarifa (E) MNS
14/12/00 1 N.N. (minor) North Africa drowned, found dead in Spanish territorial waters near Ceuta (E/MA) MNS
11/12/00 1 Gebeyehu E. (33) Ethiopia suicide, for fear of deportation in Kriftelk (D), authorities denied his psychotic condition IRR
9/12/00 3 N.N. (young man) Sub-Saharan Africa drowned after their boat was crushed on the way to Spain, found near Cadiz (E) Diario Vasco
8/12/00 1 A. Subramaniam (17, man) Sri Lanka suicide, hanged himself with shoelaces in detention centre Hannover-Langenhagen (D) Morgengr./Statewatch/FR-NieSa/ProAsyl/IRR/HRS
08/12/00 1 N.N. (man) North Africa drowned on his way to Spain, found near Ceuta (E/MA) DiariodeNoticias
6/12/00 1 Mohamed Said Ahattach (17) Morocco run over by truck on N-340 near San Roque (E) after disembarking illegaly from dinghy EP/ELM
5/12/00 1 Saulius Gonta (19) Lithuania reportedly fell out of a truck in front of a car near El Ejido (E) EP
4/12/00 1 N.N. (man) North Africa died of toxic gas near Tarifa (E) trying to cross the Strait of Gibraltar in small boat MNS/ELM
04/12/00 1 N.N.(±30, man) Africa reportedly drowned, found in Spanish territorial waters near Ceuta (E/MA) MNS/GARA/ELM
4/12/00 2 N.N. (men) Sub-Saharan Africa drowned, dead bodies found on a beach near Castillejos (E) ELM/GARA/MNS
03/12/00 1 Abdelhadi Lamhamdi (23) Morocco shot dead on beach of Tarifa, Cadiz (E) by police while disembarking small boat EP/ELM/LV/MNS/Diario/VSF/MUGAK
3/12/00 1 Kwuami Aziaku Prempe (42) Togo suicide, hangs himself in his house in Salzwedel (D) for fear of deportation ARI
in Dec 00 1 N.N. Sri Lanka died of exhaustion in desert crossing the Russian-Kazakh border on way to Germany MNS
in Dec 00 1 N.N. (man) Bosnia stowaway, died by asphyxiation trying to enter Sweden illegally in boot of car MNS
01/12/00 1 Hossein (30) Bangladesh asylum seeker, committed suicide in Stockholm (S) in desperation Nätverket mot rasism
in Dec 00 3 N.N. (2 men, 1 pregn. woman) Africa drowned, dead bodies found near Ceuta (E/MA) VSF
in Dec 00 1 N.N. unknown drowned on his way to Spain, found near Ceuta (E/MA) DiariodeNoticias
in Dec 00 1 N.N. (25, man) Rwanda no medical care, seriously ill in border prison Amsterdam South-East (NL) VK
28/11/00 1 Samuel Bardhi (6 month) Kosovo died of pneumonia in Kärnten (A), dispute of responsibility within government RosaAntifa/Format/DerStandard/DieGrünen/DPA/Malmoe
25/11/00 1 N.N. (man) Sierra Leone floating near Ceuta (E/MA), drowned trying to enter Spanish fortified enclave by water MNS
17/11/00 1 N.N. (±20, man) unknown stowaway, died after he was run over by the lorry he was hiding in in Dover (GB) IRR
15/11/00 2 N.N. (men) Bangladesh shot by Turkish border guards trying to enter Turkey illegally from Iran MNS
11/11/00 1 N.N. (±27, man) unknown drowned on his way to Spain, body found dead near Tarifa (E) DiarioVasco
9/11/00 1 Hajzer Mehmeti Kosovo Roma, killed after participating in return project to village of origin near Pristina (XZ) ERRC
9/11/00 1 Agron Mehmeti (15) Kosovo Roma, killed after participating in return project to village of origin near Pristina (XZ) ERRC
9/11/00 1 Istref Bajrami Kosovo Roma, killed after participating in return project to village of origin near Pristina (XZ) ERRC
9/11/00 1 Isuf Ahmeti Kosovo Roma, killed after participating in return project to village of origin near Pristina (XZ) ERRC
05/11/00 6 N.N. Turkey reportedly drowned in river Sava (HR/BH) when small boat capsized MNS
in Nov 00 2 N.N. Tunesia drowned attempting to swim 23 km to Patelleria (I) after their small boat capsized IRR
1/11/00 1 N.N. (man) North Africa drowned, found dead near Tarifa (E), trying to cross the Strait of Gibraltar MNS
01/11/00 1 N.N. (man) Albania leader of a group of refugees in border town Florina shot dead by Greek police MNS
01/11/00 1 N.N. (man) Romania died after car accident, trying to escape border guards near Reitzenhain (CZ-D) ARI
01/11/00 1 Bledar Qosku (23) Albania fatally injured by border guard in Messopotamia area of Kastoria (GR-AL border) GHM/OMCT
30/10/00 3 N.N. (man) North Africa found dead off coast near Ragusa (I), reportedly thrown overboard by traffickers MNS
30/10/00 1 Halil Aygun Kurdistan killed by border guards, caught trying to escape from bordercamp Szombathely (H) MLKO
29/10/00 1 Arman A. (2) Armenia burned in fire in refugee centre in Hamburg (D) ARI
29/10/00 1 Atak A. (3) Armenia burned in fire in refugee centre in Hamburg (D) ARI
26/10/00 1 N.N. (man) Iraq kurdish stowaway, found suffocated in container of Greek ship MNS
24/10/00 1 N.N. unknown found dead on beach near Tarifa (E) trying to cross the Strait of Gibraltar MNS
24/10/00 1 N.N. unknown found dead on beach near Almeria (E) trying to cross the Strait of Gibraltar MNS
22/10/00 3 N.N. (men) Moldova/Romania died in van accident near Thessalonoki (GR) MNS
18/10/00 5 N.N. (men) Iraq kurds, found dead at edge of motorway, Foggia (I) reportedly suffocated in van MNS/IRR
18/10/00 1 Mustafa Amir (22) Iraq kurd, found dead at edge of motorway near Foggia (I) reportedly suffocated in van MNS
13/10/00 1 Ferrid Xhevdet (25) Albania died in isolation cell of detention centre Steenokerzeel (B) after trying to escape MRAX/MNS/Statewatch/IRR
4/10/00 1 N.N. (man) India stowaway, died when lorry hit a bridge near Cheb (CZ) VK/taz/NOS teletext/DPA
2/10/00 1 N.N. (29, man) Russia sans-papier, jumped out of fast driving train in (D), afraid of deportation DPA/IRR
29/09/00 1 N.N. (21, man) Pakistan stowaway, froze to dead in wheelbay of Lufthansa airplane at Frankfurt (D) airport taz/IRR/ARI/BBC
19/09/00 1 N.N. (13, boy) Bosnia suicide, jumped from church tower in Villach (A) afraid of deportation der Standard
16/9/00 2 N.N. (men) India stowaways, suffocated in container on ship in the harbour of Korinthos (GR) taz/IRN
05/09/00 2 N.N. (1 man, 1 woman) Africa drowned in Moroccan territorial waters, trying to reach Spain in small boat MNS/GARA
05/09/00 7 N.N. Africa reportedly drowned in Moroccan territorial waters, on way to Spain MNS/GARA
03/09/00 1 N.N. (man) North Africa drowned on his way to Spain, found near Bahia Plata (E) Mugak
01/09/00 2 N.N. Turkey killed in minefield on Greek-Turkish border trying to cross illegally MNS
30/8/00 1 Altankov Dagwasoundel (28) Mongolia fell to death from 6th floor window, trying to escape detention in Berlin Köpenick (D) ARI/FRBer/Liga für Mr./MNS/taz
29/08/00 1 N.N. Turkey killed in minefield on Greek-Turkish border trying to cross illegally MNS
29/08/00 7 N.N. (4 men, 3 children) Iran drowned in river Sava (HR/BH) trying to travel illegally to Western Europe MNS/AFP/taz/IFIR
29/8/00 5 N.N. Iran drowned in river Sava (HR/BH) trying to travel illegally to Western Europe MNS/AFP/taz/IFIR
28/08/00 5 N.N. unknown drowned, when fisher boat sank near Isola Capo Rizzuto (I) IRR
28/8/00 1 N.N. unknown reportedly drowned in river Oder (D/PL) near Genschmar German Government
26/08/00 7 N.N. (men) Iraq, Afgh., Iran drowned near Kos (GR), when small boat capsized AFP/AP/BBC
26/08/00 1 N.N. (woman) unknown drowned near Kos (GR), when small boat capsized AFP/AP/BBC
26/08/00 16 N.N. Iraq, Afgh., Iran missing, reportedly drowned near Kos (GR), after small boat capsized AFP/AP/BBC
13/08/00 4 N.N. unknown drowned, dinghy sunk decomposing bodies washed ashore in Almería (E) InformeRaxen
12/08/00 1 N.N. unknown found dead floating near Almeria (E) reportedly trying to reach Spain MNS
8/8/00 2 N.N. (women) unknown drowned, reportedly forced by traffickers to jump into Adriatic Sea near Bari (I) taz/MNS
08/08/00 2 N.N. unknown missing, reportedly forced by traffickers to jump into Adriatic Sea near Bari (I) MNS
07/08/00 1 N.N. (man) Iraq died of injuries, jumping out of police van near Györ (H) trying to escape deportation AFP
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 23
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
06/08/00 1 N.N. (man) unknown stowaway, crushed to death in back of a truck on his way to Spain Mugak
05/08/00 1 N.N. unknown found dead, reportedly drowned while trying to reach Spain MNS/Mugak/EP
5/8/00 32 N.N. unknown drowned, when ship sank near Tanger (E), authorities did not help in rescue Mugak
in Aug 00 24 N.N. Turkey drowned when Turkish boat with 31 immigrants capsized in the Aegean Sea ICARE
in Aug 00 1 N.N. unknown found dead, reportedly drowned while trying to reach Spain MNS
30/07/00 1 fetus (±6 months) Sierra Leone unborn baby died after bad treatment of mother at Roissy airport (F) MNS
30/07/00 1 Jasmin Mohamad Ali (29) Iraq suicide, laid down in the middle of a highway in Germany for fear of deportation ARI
27/07/00 1 N.N. (man) Sub-Saharan Africa reportedly drowned, missing near Arinaga (E) trying to go to Spain from Morocco Mugak
24/7/00 2 N.N. (men) Kurdistan drowned, after falling into the Adriatic Sea (I) in a collision with a police boat MNS/VK
24/07/00 2 N.N. (1 woman, 1 man) Africa found dead near Tarifa (E), reportedly drowned trying to reach Spain taz/MNS/VK
24/07/00 2 N.N. (men) North Africa found near Ceuta (E/MA), reportedly drowned trying to reach Spain MNS/VK
23/07/00 1 N.N. (±22, woman) Morocco found dead near Ceuta (E/MA), drowned trying to reach Spain MNS/DiariodeNavarra/EP/Mugak
23/07/00 1 N.N. (young man) Morocco drowned near Algeciras (E) after shipwreck of a boat carrying other 36 migrants DiariodeNoticias/EP
22/07/00 2 N.N. unknown found dead near Tarifa (E), reportedly drowned trying to reach Spain MNS/VK
18/7/00 1 N.N. (young woman) unknown drowned, found floating in state of decomposition near the coast of Barbate (E) MNS
17/07/00 1 Mahalil Silva Shri Lanka died, kept on Lanarca airport (CY) for 11 days while being denied proper medical care ISAGC
13/7/00 1 N.N. (man) unknown drowned near Bojador, Canary Islands (E) ELM/Mugak/ABC/Raz
13/07/00 13 N.N. (man) unknown reportedly drowned near Bojador, Canary Islands (E) ELM/Mugak/ABC/Raz
10/7/00 1 N.N. unknown reportedly drowned in river Oder (D/PL) near Groß Breesen German Government
8/7/00 1 Negmiye Beraj (10 month, child) Kosovo died, left alone on Italian shore by trafficker fleeing approaching police MNS/IRR
in Jul 00 1 N.N. Africa found dead in Fuerteventura (E), reportedlydrowned trying to reach the Canary Isl. VK
in Jul 00 2 N.N. Africa found dead near Tarifa (E), reportedly drowned trying to reach Spain VK
23/06/00 1 Pat (22, woman) Nigeria asylum seeker, committed suicide in Dublin (IRL) for fear of deportation Irish Times
19/06/00 1 Lin Rul Zhen China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Gao Yue Ru China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Lin Guang China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Ke Mei Zhu China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Yang Jiao Hua China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Li Yong China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Lin Zhao Hang China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Lin Chen Xing China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Sun Dao Xian China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Cheng Kam Kwon China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Lin Li Guang China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Kuo Chien Ming China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Xue You Jie China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Cai Fang Quing China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Ni Yan Hua China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Lin Yi Hua China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Gao Jun Wei China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Zheng Bo Ying China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Lin Guo Liang China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/OpenGrenzen/19/06/00 1 Cao Xiang Ping China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Chen Xing Zhong China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 He Chang Ming China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Xue Di Di China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Cao Xian Xin China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Jiang Jan Ming China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Lin Ming Gui China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Jiang Bin China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/OpenGrenzen/19/06/00 1 Lin De Bin China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Chen Yi Hua China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Li Zheng Guang China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Lin Ming Kun China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/OpenGrenzen/19/06/00 1 He Yu Yuan China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Lin Tong Hui China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Lin Tong Yong China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Ke Yong Min China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Ye Qi Ban China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Dong Ti Di China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Li Xiao Xiang China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Lin Bin China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Weng Rui Ping China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Lin Fa Ming China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Lin Bing China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Lin Ming Hui China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Lin Bin Jian China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 He Hua Shun China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Yang Xin Xiaun China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Lin Feng Di China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Yao Zhong Ai China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 He Ming Qiang China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Lin Xian Long China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/OpenGrenzen/19/06/00 1 Chen Jin Tian China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Lin Xin Chai China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Shi Wen Jie China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Ding Xiang You China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 You Long Zhong China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Lin Xue Luan China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Li Zhen Quan China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 19/06/00 1 Guo Ting Xing China suffocated in sealed trailer of a truck on ferry from Zeebrugge (B) to Dover (GB) VK/Parool/dpa/AP/Mugak/Reuters/AP/NBK/NCADC/Open 6/6/00 1 N.N. unknown drowned, forced by traffickers to jump into Adriatic Sea near Otranto (I) MNS/taz
04/06/00 2 N.N. Dominican Republic stowaways, found dead in undercarriage of airplane at Stockholm (S) airport taz/ICARE/Ananova/MNS
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 24
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
04/06/00 1 N.N. (39, man) Afghanistan suicide, rejected asylum seeker set himself on fire in refugee home Rüsselsheim (D) ARI
in Jun 00 2 N.N. Africa stowaways found dead on Maltese freighter, reportedly suffocated or poisoned Mugak
30/5/00 1 N.N. (young man) Morrocco died of burns and crushed head after falling from underneath lorry near Rinconcillo (E) MNS/EP
19/5/00 5 N.N. North Africa drowned when vessel sank in the Straits of Gibraltar near Tarifa (E) I Care/Town Crier
19/5/00 1 N.N. (16, girl) North Africa drowned when vessel sank in the Straits of Gibraltar near Tarifa (E) I Care/Town Crier
17/05/00 1 Hamid Sabur (5) Afghanistan asylum seeker, died due to lack of medical attention in ‘pension detention’ in Gols (A) MNS/Malmoe
14/5/00 3 N.N. (2 men, 1 woman) unknown drowned after boat carrying immigrants sank near Cadiz (E) I Care/The Entertainer Online/ABC/Raz
14/05/00 10 N.N. unknown missing, reportedly drowned after boat carrying immigrants sank near Cadiz (E) I Care/The Entertainer Online/ABC/Raz
14/5/00 2 N.N. unknown reportedly drowned trying to cross the Strait of Gibraltar (E) I Care/The Entertainer Online
12/05/00 1 N.N. (30) Albania died by jumping into 300 metre deep gorge trying to flee border police in Greece MNS
12/05/00 6 N.N. (16, boy; 5 men) North Africa drowned, when dinghy hit a reef and sank near Tarifa (E) MNS/EP
10/05/00 9 N.N. Afgh./Bangl./Pak. shot by Turkish border police, trying to cross Turkish/Iranian border illegally taz/DPA/AFP
7/5/00 1 N.N. unknown reportedly drowned in river Oder (D/PL) near Kienitz German Government
07/05/00 2 N.N. (men) North Africa drowned, bodies found in advanced state of decomposition near Tarifa (E) MNS
07/05/00 3 N.N. unknown drowned, when small boat capsized near Tarifa (E) MNS
07/05/00 11 N.N. unknown reportedly drowned, missing after small boat capsized near Tarifa (E) MNS
6/5/00 1 Naimah H. Algeria committed suicide in asylum seekers transit station (detention) at Frankfurt (D) airport taz/Pax Christi/FR/IRR/MNS
5/5/00 1 Hytime Hadjari (18) Albania drowned after their small boat collided with coast guards near Otranto (I) taz/Giuliano News Chronicle/AFP/IRR
5/5/00 1 Sulko Yenci (25) Albania drowned after their small boat collided with coast guards near Otranto (I) taz/Giuliano News Chronicle/AFP/IRR
05/05/00 13 N.N. Albania drowned after their small boat collided with coast guards near Otranto (I) taz/Giuliano News Chronicle/AFP/LS/Vita/TL
05/05/00 3 N.N. Albania missing, reportedly drowned after collision with coast guards near Otranto (I) Giuliano News Chronicle/LS/Vita/TL
04/05/00 1 Lubomir B. (40, man) Slovakia died in police custody in Wien (A) after being arrested for illegal stay SOS/Menschenrechte/Malmoe
03/05/00 12 N.N. Africa drowned near El Ayhun (MA) after small boat capsized on way to Canaries (E) taz
02/05/00 1 Richard Ibekwe Nigeria died in a detention centre in Wien (A) after being beaten by police AFP/AHDA/I Care/Malmoe
02/05/00 1 Khouyi Mbarek (13) Morocco found dead at shore in Scicli (I), reportedly thrown overboard as stowaways Giuliano News Chronicle
02/05/00 1 N.N. Morocco found dead at shore in Scicli (I), reportedly thrown overboard as stowaways Giuliano News Chronicle
2/5/00 1 N.N. unknown reportedly drowned in river Neiße (D/PL) near Porajow German Government
in May 00 7 N.N. Iran drowned in river Sava (HR/BH) trying to travel illegally to Western Europe MNS
in May 00 1 N.N. Morocco found dead in Cadiz (E) reportedly hit by van in which he travelled to Spain Mugak
in May 00 1 N.N. unknown drowned after boat carrying 20 immigrants sank near Tarifa (E), others missing Mugak
in May 00 1 N.N. (man) North Africa semi-decomposed body, found on coast of Ceuta (E/MA) Mugak
01/05/00 1 N.N. (man) unknown died in minefield in Nea Vissa region (GR) near Turkish border MNS
30/4/00 2 N.N. (men) unknown reportedly drowned, after ship wreckage near Cadiz (E) Diario de Navarra
30/04/00 20 N.N. unknown drowned, found near Malaga (E) after ship wreckage near Cadiz (E) Diario de Navarra
30/04/00 1 N.N. unknown fell from underside truck, run over by car disembarking ferry in Algeciras (E) Diario de Navarra
30/04/00 1 N.N. Maghreb drowned, found dead 550 meters from Ceuta (E/MA) Diario de Navarra
29/04/00 20 N.N. North Africa drowned when small boat sank in storm near Tarifa (E) on way to Spain MNS
29/4/00 1 N.N. North Africa drowned, body found in advanced state of decomposition near Tarifa (E) MNS
23/04/00 1 N.N. (man) Romania found dead floating in Evros river (GR/TR) reportedly trying to cross border MNS
23/4/00 1 N.N. (young woman) China stabbed to death in Netherlands by compratiot asylum seeker for fear of deportation MNS
23/4/00 1 N.N. (young woman) China suicide after killing compatriot asylum seeker in fear of deportation in NL MNS
22/04/00 1 N.N. (man) Algeria drowned, found dead 200 meters from Melilla (E/MA) EP
19/4/00 1 Kalin Mohammed Fati (26) Iraq Kurd, drowned when smugglers tried to escape border police near Italian coast Giuliano News Chronicle
15/4/00 3 N.N. (2 women, 1 man) Africa drowned (one woman pregnant) when boat sank near the Canary Islands (E) AFP/MNS/Diario Vasco/TAZ
15/4/00 5 N.N. Africa missing, reportedly drowned when boat sank near the Canary Islands (E) AFP/MNS/Diario Vasco
14/4/00 1 N.N. Ukraine reportedly drowned in river Oder (D/PL) near Lebus German Government
14/4/00 2 N.N. (men) Morocco stowaways, found dead in the trailer of a truck at the port of Almeria (E) AFP/EP
13/4/00 1 N.N. (man) Morocco stowaway, drowned, jumped from ship to avoid border control in port of Genova (I) Giuliano News Chronicle/ANSA
8/4/00 1 N.N. (woman) unknown crushed to death by truck in Sussex (GB) trying to immigrate to Britain illegally VK/No Pasaran/IRR/NCRM
7/4/00 1 Kandan Ravi (12) Sri Lanka disappeared after being ‘released’ from detention prison in Berlin (D) ARI
3/4/00 1 N.N. (man) North Africa died after being rescued from small boat by border police near coast of Almeria (E) MNS
in Apr 00 1 Glynnis Cowley (40, woman) South Africa suicide in Liverpool (GB), after her asylum claim was rejected, mother of 3 children IRR/CARF/NCADC
in Apr 00 1 N.N. (man) Morocco drowned while trying to cross the strait of Gibraltar in a small boat AFP
in Apr 00 8 N.N. Morocco missing, reportedly drowned trying to cross the Strait of Gibraltar in small boat AFP
in Apr 00 1 N.N. unknown found dead near Ceuta (E/MA), reportedly drowned while trying to reach Spain Mugak
25/03/00 6 N.N. (3 men, 3 women) Iraq Kurds, drowned near the island of Kos (GR) reportedly after vessel capsized MNS/taz
25/03/00 3 N.N. (minors) Iraq Kurds, drowned near the island of Kos (GR) reportedly after vessel capsized MNS
25/03/00 1 N.N. (man) North Africa found dead, floating near the port of Ceuta (E/MA) MNS
24/3/00 1 N.N. unknown found dead near Nassau-Frauenstein near D/CZ border German Government
24/03/00 5 N.N. (4 men, 1 woman) unknown drowned on their way to Spain, found near Cadiz (E) Gara
23/3/00 1 N.N. Nigeria died in a refugee centre in Györ (H) under suspicious circumstances MGHR/Hungary
22/03/00 1 N.N. (man) Romania reportedly drowned trying to cross the river Morava (A/SK), trying to reach A Salzburger Nachrichten
22/03/00 3 N.N. (2 men, 1 woman) Africa drowned after small boat capsized near Ceuta (E/MA) MNS/GARA
20/3/00 1 N.N. (woman) unknown found off the coast of Brindisi (I) reportedly trying to cross the sea to Italy ANSA
14/03/00 1 Nasim Sarbat unknown died after fire caused by rebellion in detention centre Seraino Vulpitta di Trappani (I) ANSA/ILM/CDS
11/3/00 3 N.N. (men) Pakistan drowned trying to cross the river Donau (A/SK) illegally to reach Austria AFP/Salzburger Nachrichten/MNS
11/3/00 1 N.N. (man) Afghanistan drowned trying to cross the river Donau (A/SK) illegally to reach Austria AFP/Salzburger Nachrichten/MNS
10/03/00 1 Nassim (man) Tunesia died after fire caused by rebellion in the detention centre Vulpitta in Trapani (I) MP/ARCI/L.B.CPT/GdV/quibla/INDi
8/3/00 1 N.N. unknown reportedly drowned, found in water purification plant Frankfurt Oder (D) German Government
06/03/00 1 N.N. (20, man) Africa died during deportation, jumped out of ferry which should have deported him; Bari (I) ILM
4/3/00 1 N.N. unknown found dead near Olbernhaus near D/CZ border German Government
in Mar 00 1 Sahin Coba Turkey Kurd, suicide in Weil im Schönbuch (D) for fear of deportation AN
in Mar 00 1 Murat Islak Turkey Kurd, suicide in Kirchheim/Teck (D) for fear of deportation AN
in Mar 00 4 N.N. unknown floating corpses found in Strait of Otranto (I), reportedly trying to cross illegally IRR
in Mar 00 2 N.N. Macedonia died in fire in factory (undocumented workers’ home) in Legnano (I) IRR
in Mar 00 2 N.N. (2, 6, children) Macedonia died in fire in factory (undocumented workers’ home) in Legnano (I) IRR
in Mar 00 1 N.N. (woman) Macedonia pregnant, died in fire in factory (undocumented workers home) in Legnano (I) IRR
in Mar 00 1 Zdzislav Dudca (40) Polish homeless migrant, died in fire in empty carriage he slept in at Napels (I) train station IRR
in Mar 00 1 Bogdan Rajka (40) Polish homeless migrant, died in fire in empty carriage he slept in at Napels (I) train station IRR
in Mar 00 1 Zahid Mubarek (19, man) Asia murdered in GB after being placed in a prison cell with a known violent racist IRR/BBC/Mojuk/GuardianUn/zahidmubarekinquiry/Statewatch/28/2/00 2 N.N. Asia died after their boat was pursued by Italian coast guards IRR
19/02/00 17 N.N. (men) Morocco drowned, after ship wreckage near Canary Islands (E) GARA
15/02/00 1 Sultan Dogan (21) Kurdistan suicide, because of bad living conditions in asylum centre near Allbruck (D) SAGA/ARI
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 25
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
15/02/00 2 N.N. North Africa drowned on their way to Spain, found near Bolonia (E) DiarioVasco
9/2/00 15 N.N. unknown reportedly drowned, small boat disappeared on Adriatic Sea near Italy Giuliano News Chronicle
in Feb 00 1 Djamel Hanoun (28) Algeria ‘sans-papier’, died of acute asthma being afraid of going to doctor in Corsica (F) No Pasaran
in Feb 00 15 N.N. Morocco missing, reportedly drowned after small boat capsized near El Ayun (MA) Mugak
30/1/00 1 Senida P. (26) Bosnia suicide, jumped out of 8th floor window in Frankfurt a. M. (D) for fear of deportation ARI
25/01/00 1 Ali Güzel Kurdistan hanged himself in refugee home in Singen (D) because of disgraceful treatment/lodging ARI
24/1/00 1 Robertus Grabys (49, man) Lithuania suicide, found hanged in Harmondsworth detention centre (GB) for fear of deportation NCADC/CARF/IRR
18/1/00 1 Christian Elmarasi Egypt committed suicide through intoxication in JVA Landshut (D) IMEDANA
14/01/00 1 N.N. (29, woman) Ukraine froze to death in the Belles mountains (BG/GR) trying to enter Greece MNS
14/01/00 1 N.N. (24, man) Romania froze to death in the Belles mountains (BG/GR) trying to enter Greece MNS
13/1/00 1 N.N. unknown died after fire caused by rebellion in detention centre Seraino Vulpitta di Trappani (I) ILM/CDS
13/01/00 1 N.N. (25, man) Albania drowned, tried to escape repatriation by jumping from the ferry ‘Vega’ in Brindisi (I) ILM
13/01/00 1 N.N. (boy) Ivory coast tried to escape deportation by jumping from merchant ship ‘Jolly Rubino’ in Genova (I) ILM
12/01/00 1 N.N. (young man) Sub-Saharan Africa died of exhaustion in hospital, Melilla (E/MA), caught in storm trying to go to Spain EP
07/01/00 6 N.N. (men) Kurdistan died in van accident trying to reach Thessaloniki (GR) from Turkey MNS
07/01/00 1 Brahim Akrouk (36) unknown died after fire caused by rebellion in detention centre Seraino Vulpitta di Trappani (I) ILM/CDS
5/1/00 1 Vedat Yuksel (22) Turkey hit his head when boat driver tried to escape the border police near Otranto (I) ILM
05/01/00 1 N.N. (±25, man) North Africa drowned, near Tarifa (E) trying to reach Spain swimming from a dinghy EP
04/01/00 2 N.N. (20, 28, men) North Africa drowned trying to reach Spain crossing the Strait of Gibraltar in small boat MNS/EP
3/1/00 1 N.N. (young man) China hit his head when forced out the boat quickly by smugglers near Otranto (I) ILM
3/1/00 2 N.N. (young men) North Africa drowned, bodies washed ashore near Cadiz (E) EP
03/03/00 1 Nelson Quinones-Palacios Columbia died in Mannheim prison (D) because of lack of medical treatment ARI
in Jan 00 1 Riza Karadag (38) Kurdistan asylum seeker in NL, died as stowaway in plane bound for the USA IRR
in Jan 00 1 N.N. (minor) Africa sans-papier, died afterjumping down cliff trying to cross border in Melilla (E/MA) Mugak
in Jan 00 1 N.N. (man) North Africa reportedly drowned, decomposing body found in the Strait of Gibraltar Mugak
in Jan 00 1 N.N. (man) North Africa drowned trying to cross Strait of Gibraltar, found dead near Tarifa (E) Mugak
in 2000 1 Mohsen Lalei Iran rejected asylum seeker died near Eskilstuna (S) when he went into hiding MNS
1/1/00 1 N.N. (man) China drowned in the straits of Otranto (I) trying to reach Italy ILM
1/1/00 1 N.N. (man) Albania drowned in the straits of Otranto (I) trying to reach Italy ILM
01/01/00 1 Artur Muradov (±35) Azerbaijan suicide, hanged himself in a psychiatric hospital in Mülhausen (D) ARI
31/12/99 1 N.N. (man) unknown missing, reportedly drowned in the straits of Otranto (I) trying to reach Italy ILM
31/12/99 14 N.N. Albania drowned in the Adriatic Sea when dinghy sank, trying to reach Italy DPA/Morgengr./taz/VK/CDS/LS/TL
31/12/99 1 Lenja Leci Albania drowned in the Adriatic Sea when rubber boat sank, trying to reach Italy DPA/Morgengr./taz/VK/CDS/LS/TL
31/12/99 1 Amed Agaj Albania drowned in the Adriatic Sea when rubber boat sank, trying to reach Italy DPA/Morgengr./taz/VK/CDS/LS/TL
31/12/99 4 N.N. (women) Moldova drowned in the Adriatic Sea when rubber boat sank, trying to reach Italy DPA/Morgengr./taz/VK/CDS/LS/TL
31/12/99 39 N.N. a.o. Kurdist., Asia drowned in the Adriatic Sea when rubber boat sank, trying to reach Italy DPA/Morgengr./taz/VK/CDS/LS/TL
31/12/99 39 N.N. Kurdish., Asia drowned in the Adriatic Sea after dinghy sank, in attempt to reach Italy DPA/Morgengr./taz/VK/CDS/LS/TL
29/12/99 3 Rabah, Nashreddine, Jamel (men) Tunesia died after fire caused by rebellion in detention centre Vulpitta di Trapani (I) CDS/taz/Mugak/MP/ARCI/L.B.CPT/GdV/quibla/INDi
26/12/99 1 N.N. (25, man) Tanzania stowaway, died trying to swim to Sicilian coast (I) after being kept as slave on ship ILM
25/12/99 1 Mohamed Ben Said (39) Tunisia imprisoned illegally in detention camp, died while proper medical care denied ILM
22/12/99 1 Marun Adeba (2) Iraq froze to death in refrigerated lorry while trying to reach Greece from Turkey NCADC
22/12/99 1 Basil Adeba (4 ) Iraq froze to death in refrigerated lorry while trying to reach Greece from Turkey NCADC
21/12/99 1 Maulut Rozga (3) Iraq froze to death in refrigerated lorry while trying to reach Greece from Turkey NCADC
21/12/99 1 Zdravko Nikolov Dimitrov Bulgaria shot by German policemen in Braunschweig (D) when he resisted his deportation FR-NieSa/DIR-Büro/taz/Osnabr. Zeit/ARI
21/12/99 1 N.N. Vietnam found drowned in the Neisse at the Polish/German border near Bad Muskau (D) BT-Drucksache
18/12/99 1 N.N. (young woman) Congo committed suicide in detention centre in Luxemburg awaiting expulsion MNS
in Dec 99 17 N.N. unknown drowned near the Canary Islands (E) trying to reach them in small boats Informe Raxen
in Dec 99 1 N.N. (22, man) unknown drowned trying to escape police who caught immigrants’ boat near Fuengirola (E) Mugak
in Dec 99 5 N.N. unknown drowned when small boat sank near El Aaiun (MA) on way to Canary Islands (E) Mugak/ABC/Raz
in Dec 99 10 N.N. unknown missing, after small boat sank near El Aaiun (MA) on way to Canary Islands (E) Mugak/ABC/Raz
in Dec 99 2 Ramsi, Lofti (men) Tunesia died after fire caused by rebellion in the detention centre of Vulpitta in Trapani (I) MP/ARCI/L.B.CPT/GdV/quibla/INDi
25/11/99 1 H.S. (30,man) Tunisia arrested for stealing a chicken, hanged himself in jail when he got expulsion order (I) ILM
20/11/99 1 N.N. China reportedly suicide, found hanged in toilet of Frankfurt Main (D) airport BT-Drucksache
19/11/99 1 Fode Kenate Guinea presumed dead, dissapeared after being deported from Buren (D) to Ghana ARI
19/11/99 1 Ibrahim Kante Guinea presumed dead, dissapeared after being deported from Buren (D) to Ghana ARI
19/11/99 1 Umar Balde Guinea presumed dead, dissapeared after being deported from Buren (D) to Ghana ARI
19/11/99 1 Ibrahim Camara Guinea presumed dead, dissapeared after being deported from Buren (D) to Ghana ARI
17/11/99 1 Hamida Mujanovic (42) Bosnia went ‘voluntarily’ back from Germany to Bosnia, died there of lack of medical treatment ARI
7/11/99 2 N.N. (men) Syria/Iraq drowned near Turkish coast, boat capsized in bad weather on way to Greece AFP
1/11/99 2 N.N. (men) unknown reportedly Albanians, drowned near Brindisi (I) after small boat sank AFP/taz/ILM/FECL
01/11/99 2 N.N. (women) Moldova drowned near Brindisi (I) after small boat sank trying to reach Italy AFP/taz/ILM/FECL
01/11/99 11 N.N. unknown reportedly drowned near Brindisi (I) after boat sank trying to reach Italy AFP/taz/ILM/FECL
01/11/99 12 N.N. Iraq Kurdish stowaways, died of fume poisoning on ferry Patras (GR) to Lecce (I) Statewatch/VK/Ya Basta!/taz
31/10/99 5 N.N Iraq Kurds, died in minefield while trying to cross Turkish-Greek border near Kipi AP/taz
31/10/99 1 N.N. unknown Kurd, drowned thrown into water near Otranto (I) by smugglers for fear of coast guards FECL
28/10/99 1 Esawy Rashedal (25) Kurdistan died, being forced overboard by smugglers of small boat near Otranto (I) IRR
28/10/99 1 Ali Sismek (29) Kurdistan died by a bad fall into the river Isonzo (I/SI) trying to cross the border ILM
12/10/99 1 N.N. (±20, man) unknown stowaway, electrocuted trying to exit a freight train in a goods yard in Wembley (GB) IRR
in Oct 99 1 Nestor Z. (17) Burkina Faso suicide, jumped from refugee hostel on a houseboat into river Elbe in Hamburg (D) ARI
01/10/99 6 N.N. (3 women, 3 men) Romania stowaways, found suffocated in Cyprus registered ship in Sevilla (E) harbour MNS/Mugak
27/09/99 1 N.N. (minor) Algeria drowned trying to reach Ceuta (E/MA) in small dinghy MNS/Mugak
19/09/99 1 Roberto Garcia Q. (47) Cuba stowaway found dead in the wheelbay of an Alitalia airplane at Milano (I) airport MNS
15/09/99 3 N.N. unknown drowned, small boat capsized off the coast of Tarifa (M) trying to reach Spain MNS/Mugak
07/09/99 2 N.N. (men) India undocumented workers, reportedly suffocated in van near Mantova (I) IRR/ILM
07/09/99 1 Faiz Ahmed (43) Pakistan undocumented worker, suffocated in van near Mantova (I) on way to Germany IRR/ILM
07/09/99 1 Nadeem Ahmad (26) Pakistan undocumented worker, suffocated in van near Mantova (I) on way to Germany IRR/IILM
in Sep 99 4 N.N. unknown drowned near Cadiz (E) reportedly while trying to reach Spain by boat MNS
30/8/99 1 Rachid Sbaai (19) Marocco suicide, set fire to himself in detention centre Büren (D) for fear of deportation MNS/Statewatch/ARI
29/8/99 1 N.N. Sri Lanka stowaway, found dead in lorry heading towards Italy near Hajdu-Bihar (H) MNS
26/08/99 3 N.N. Iraq Kurds, died in minefield crossing Turkish-Greek border near Nea Vissa (GR) MNS
23/08/99 1 N.N. (31) Algeria immigrant, reportedly drowned, found dead at the coast of Melilla (E/MA) MNS
21/8/99 1 Felix Garcia (28) Cuba stowaway, found dead in wheelbay of British Airways airplane at Gatwick (GB) airport MNS/Telegraph
19/08/99 1 Ousmane Sow Guinea asylum seeker, died under suspicious circumstances after deportation from Germany ARI
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 26
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
16/08/99 40 N.N. Kosovo Roma, drowned in the Adriatic Sea trying to reach Italy in small boat Romnews/Independent/Tampere Digest/LS/Vita
16/08/99 60 N.N. Kosovo Roma, reportedly drowned in the Adriatic Sea trying to reach Italy in small boat Romnews/Independent/Tampere Digest/Vita/LS
12/8/99 1 N.N. (75,woman) Yugoslavia Roma woman, died after a three days crossing of the Adriatic Sea in Brindisi (I) ERRC
12/8/99 1 Manikam Thanividirasa (40) Sri Lanka hanged himself after release of detention centre Büren (D) for new asylum application Hilfe MenschenAB
4/8/99 1 Tau Zohrd (43, woman ) Iraq Kurdish woman, drowned thrown into Adriatic Sea by traffickers near Italy Morgengr./IRR/MNS/ILM
02/08/99 1 Koita Yaguine (14, boy) Guinea stowaway, frozen to death in undercarriage of Conakry (Guinea) to Brussel (B) flight VK/Morgengr./Trouw/PUB/IRR/MNS/NCADC
02/08/99 1 Tounkara Fodé (15, boy) Guinea stowaway, frozen to death in undercarriage of Conakry (Guinea) to Brussel (B) flight VK/Morgengr./Trouw/PUB/IRR/MNS/NCADC
in Aug 99 1 N.N. (man) Iraq Kurdish stowaway, crushed to death in Dover (GB), hanging on the underside of lorry IRR
in Aug 99 1 N.N. (young woman) China died before or after smugglers threw her into the Adriatic sea near Brindisi (I) IRR/Giuliano News Chronicle
in Aug 99 18 Family A. (9 children) Albania Roma, drowned in the Adriatic sea when boat sank on way to Italy Rom e.v.
30/07/99 1 Bogdan Wszedybil (46) Poland suicide, got desperate by not getting a residence permit after 10 years stay in France MNS/Mugak/IRR
24/07/99 9 N.N. Morocco drowned, small boat hit rocks while trying to reach the Canary Islands (E) MNS
24/07/99 1 N.N. (28, woman) Vietnam burned (with her two children) in fire in refugee centre in Bad Kreuznach (D) ARI
24/7/99 2 N.N. (3; 6) Vietnam burned in fire in refugee centre in Bad Kreuznach (D) ARI
15/7/99 1 N.N. unknown reportedly drowned in river Neisse (PL/D) near Nieder Neuendorf Interior Ministry Germany
11/7/99 1 N.N. unknown reportedly drowned, part of body found in border river Neisse near Keuner Wehr (D) German Government
7/7/99 38 N.N. (16-26) North Africa drowned in the straits of Gibraltar after ship captain refused to transport them SOS
9/6/99 1 Bouna Wade (minor) Senegal stowaway, found dead on the runway of Abidjan (Ivory Coast) airport (4th attempt) MNS
28/05/99 1 Aamir Moh. Ageeb (30, man) Sudan suffocated under helmet used to hold him down during deportation from Frankfurt airport (D) taz/AP/SZ/CNN/VK/Statewatch/Trouw/MNS/Reuters/KeinMenschistIllegal/27/05/99 5 N.N. (2 minors) unknown drowned, small boat collided with police boat in Adriatic Sea near Otranto (I) MNS/AFP/LS/NCAs
21/05/99 19 N.N. Angola conscientious objectors, missing since deportation from Portugal to Angola IAADH
18/05/99 2 N.N. North Africa stowaways, suffocated in a Moroccan lorry near French- Belgian border MNS
16/05/99 22 N.N. (8 children) Albania drowned in the Adriatic Sea near Vlorë (AL) trying to reach Italy MNS/AFP/IRR/ILM/Vita
16/5/99 1 N.N. (woman) Albania drowned in the Adriatic Sea near Vlorë (AL) trying to reach Italy MNS/AFP/IRR/ILM/Vita
16/5/99 1 N.N. (3) Albania drowned in the Adriatic Sea near Vlorë (AL) trying to reach Italy MNS/AFP/IRR/ILM/Vita/NCAs
16/5/99 1 N.N. (5) Albania drowned in the Adriatic Sea near Vlorë (AL) trying to reach Italy MNS/AFP/IRR/ILM/Vita/NCAs
10/05/99 1 Alabamou Mamah (30) Togo suicide, jumped into river Main in Würzburg (D) after asylum application was rejected ARI/ FR
06/05/99 13 N.N. unknown 3 dinghies with 40 people on board sank 100 km south of Arzila (E), 27 rescued ELM
05/05/99 13 N.N. (5 men, 2 women) Morocco found dead on Moroccan coast, drowned trying to cross the strait of Gibraltar MNS/Informe Raxen
in May 99 1 Moshen Sliti (41) Tunisia died of heartattack after delayed medical help in detention centre of Arenc (F) MNS/IRR/EUMC
01/05/99 1 Marcus Omofuma (25,man) Nigeria suffocated during deportation from Wien (A) to Sofia (BG), he had his mouth taped Statewatch/Morgengr./Ravage/IRR/AFP/BBC/Rosa Antifa/19/04/99 12 N.N. (4 children; 8 adults) Pakistan/Afghanistan reportedly drowned in river Tisza trying to cross Ukranian-Hungarian border taz/AFP/IRR/iN exile
16/04/99 1 K. Hamasediq Abdullah (45) Iraq found dead under a bridge in Dessau (D) after asylum application was rejected ARI
12/4/99 1 N.N. unknown drowned in river Neisse (PL/D) near Görlitz reportedly trying to cross the border Interior Ministry Germany
23/03/99 1 Veluppillai Balachandran (39) Sri Lanka suicide after hunger-strike in deportation prison Moers (D) for fear of deportation NCADC/IRR
20/03/99 1 N.N. unknown immigrant, reportedly drowned, found dead at the beach of Ceuta (E/MA) Informe Raxen
12/3/99 1 Emin Acar (17) Turkey presumed dead, dissapeared after being deported from Stuttgart (D) to Turkey ARI
4/3/99 1 N.N. Polish reportedly drowned, dead body found in border (D-PL) river Neisse near Ostritz (D) German Government
03/03/99 1 Khaled Abuzarifeh (27, man) Palestine suffocated being gagged by police during deportation from Zürich airport Kloten (CH) Statewatch/Morgengr./Pressesp. Rassis./IRR/MNS/AI/17/02/99 1 Azmon Qaka (29 days) Kosovo died in hospital in Maglie (I) after being thrown in the sea by smugglers ILM
10/2/99 1 Amed Dauda (18 ) Mali stowaway trying to escape from police drowned in Guadalquivir river near Sevilla (E) IRR/MNS
03/02/99 1 Idris Tey (31) Tunisia drowned near Siracusa (I) ‘illegal’ immigrant tried to swim ashore from a vessel MNS/ILM
in Feb 99 2 N.N. (babies) Bosnia died in bad hygienic conditions in refugee nomad encampment at Muratella (I) IRR
31/01/99 1 E.L. (28) Phillipines committed suicide with belt in JVA München (D) IMEDANA
12/1/99 1 H. Merkebu Getachew Ethiopia suicide by hanging himself in detention centre Lübbecke (D) ARI
11/01/99 1 N.N. (man) Kurdistan stowaway crushed to death under the weels of a lorry leaving the ferry of Dover (GB) MNS/IRR
04/01/99 1 Berzan Öztürk Kurdistan set fire to himself, Stuttgart-Stammheim prison (D) in solidarity with Kurdish prisoners ARI/AP/ZAG
in Jan 99 1 Elvane Vuciterna Albania/Kosovo drowned near Brindisi (I) after their small boat collided with another boat IRR
in Jan 99 1 Tarik Vuciterna (18 months, c.) Albania/Kosovo drowned near Brindisi (I) after their small boat collided with another boat IRR
in Jan 99 1 N.N. (15, girl) Albania/Kosovo drowned near Brindisi (I) after their small boat collided with another boat IRR
in Jan 99 3 N.N. Albania/Kosovo drowned near Brindisi (I) after their small boat collided with another boat IRR
in Jan 99 1 Süleyman Aksoy Turkey Kurd, suspicious death in the Turkish army after deportation from the Netherlands AC/MNS/ARI/Fabel van de Illegaal
in 1999 1 Cipriano I. M. Angola undocumentated worker died during ‘illegal’ work in Caspe (E) by falling from a tractor IRR
in 1999 1 Margota Romania Roma baby, died of heart attack when police raided camp in Casalino (I) IRR
in Jan 99 1 Savas Cicek Turkey Kurd, suspicious death in the Turkish army after deportation from the Netherlands AC/MNS/ARI/Fabel van de Illegaal/Nederlands Dagblad
in 1999 1 N.N. (woman) Sri Lanka suicide, asylum seeker jumped in front of a train in Russelheim (D) ARI
in 1999 1 N.N. unknown drowned, while trying to enter Germany ‘illegally’ ARI
01/01/99 1 N.N. (3 weeks, child) Kosovo found dead in a lorry by French custom officer IRR
31/12/98 2 N.N. Kurdistan drowned when boat carrying ‘illegal’ immigrants sank in the Aegean Sea (GR) AFP/MNS
31/12/98 9 N.N. unknown reportedly drowned, boat carrying ‘illegal’ immigrants sank in Aegean Sea (GR) AFP/MNS
29/12/98 1 N.N. Kurdistan frozen to death and mutilated by wolves in the forest near Nimfopetra (GR) MNS
29/12/98 1 N.N. (39, woman) Ukraine died of hypothermia in Avelinno (I) being kept in slavery by an Italian Baker MNS
26/12/98 1 Tesfa Bizuneh Ethiopia suicide, jumped out of 3rd floor of hospital in München (D) being afraid of deportation IMEDANA/ZAG
23/12/98 2 N.N. North Africa drowned, small boat carrying ‘illegal’ immigrants sank near Cadiz (E) MNS
23/12/98 22 N.N. North Africa reportedly drowned, small boat carrying ‘illegal’ immigrants sank near Cadiz (E) MNS
21/12/98 3 N.N. Morocco drowned, small boat carrying ‘illegal’ immigrants sank near isle Alboran (E) MNS/taz
20/12/98 3 N.N. North Africa drowned when boat carrying ‘illegal’ immigrants sank near Ceuta (E/MA) AFP/MNS/taz
20/12/98 5 N.N. North Africa reportedly drowned when boat carrying ‘illegal’ immigrants sank near Ceuta (E/MA) AFP/MNS/taz
10/12/98 30 N.N. Morocco reportedly drowned when boat to Spain sank in the Straits of Gibraltar AFP/VK
10/12/98 1 N.N. North Africa drowned in the strait of Gibraltar when small boat capsized MNS
10/12/98 32 N.N. North Africa reportedly drowned, missing after small boat capsized in the strait of Gibraltar MNS
06/12/98 8 N.N. Sierra Leone drowned near Malta on their way to Italy, reportedly thrown into sea by smugglers AP/MNS
02/12/98 1 J. Danielle Algeria pregnant, suicide, found hanged at police station in Ceuta (E/MA) while in detention AFP/IRR/AI
in Dec 98 1 Lin Yan-Guang (35, man) China suicide, asylum seeker suffering from depression in hospital in Brentwood (GB) CARF/IRR/NCADC
27/11/98 3 N.N. (baby, woman, man) Albania drowned when dinghy collided with speed boat near Brindisi (I) MNS/AFP/Reu
27/11/98 4 N.N. Albania reportedly drowned, dinghy collided with speed boat near Brindisi (I) MNS/AFP/Reu
25/11/98 27 N.N. Morocco reportedly drowned, small boat capsized near Tanger (MA) on the way to Spain MNS/AFP/Statewatch
17/11/98 1 A. Rassal (34 ) Iraq hit by a train near Soufli (GR) after swimming the Evros (Turkish border) MNS
14/11/98 1 Harrinder Singh Cheena (16, b) India hanged himself in youth prison Halle (D) for fear of deportation SZ/MNS/ARI/ZAG
09/11/98 1 Solomon Mforbei Fusi (15) Cameroon stowaway fell in Lauchringen (D) from undercarriage of airplane between Africa &CH AP/MNS/NZZ/ZAG
02/11/98 1 Kamran Gord Iran suicide in asylum seekers centre Slagharen (NL) Trouw/Prime
31/10/98 1 fetus (4 months) Rwanda airport Zaventem (B) during attempt to expel Blandine K (20) her unborn baby died MNS
31/10/98 1 John Madu (31) Nigeria ‘sans papier’ bled to death in Liége (B) after being denied medical treatment BBC/MNS/IRR
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 27
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
25/10/98 4 N.N. (baby, 2 women, man) Albania drowned when dinghy collided and caught fire after leaving Port of Vlorë (AL) MNS/AFP/ARD/ZDF
25/10/98 16 N.N. Albania missing, reportedly drowned, boat collided after leaving Port of Vlorë (AL) MNS/AFP/ARD/ZDF
20/10/98 1 Irini P. (20) Belarus ‘illegal’ committed suicide in Thessaloniki (GR) being forced to work as a prostitute MNS
06/10/98 1 Daniel Kassa Mehari (32) Ethiopia suicide, jumped from railway bridge near Magdeburg (D) died of injuries in hospital ARI/ZAG
in Oct 98 1 Mehretab Kidane (28) Eritrea suicide, hanged himself at the day of his final asylum appeal hearing in London (GB) IRR/iN exile/CARF/NCRM/NCADC
in Oct 98 1 N.N. (woman) China died of heart failure, attempting to cross the Malse river into Austria from Czechia IRR
29/9/98 1 N.N. (18, man) Hungary hanged himself in a detention centre in Austria after being caught by border-police IRR
22/09/98 1 Semira Adamu (20, woman) Nigeria suffocated to death by pillow, being forcibly deported from Belgium VK/CCLE/AFP/MNS/IRR/AI/MN/Kein Mensch/IAS/Vivre/17/9/98 1 N.N. Macedonia reportedly drowned, found near D/PL border near Bahren-Zelz (D) ARI
17/08/98 1 N.N. Albania shot by police in train from Belgium to Italy when border patrol controlled identities MNS/IRR
06/08/98 1 N.N. (minor) Kurdistan stoned to death by smugglers on the Adriatic sea when he refused to pay extra MNS
in Aug 98 1 N.N. (girl) Morocco drowned in the Mediterranean during third attempt to enter Spain illegally IRR
in Aug 98 1 N.N. unknown stowaway, seen falling down from an aircraft near Heathrow airport (GB) MNS/OBV/IRR
in Aug 98 1 Saber Abdelh Morocco undocumented worker dies in disputed circomstances in Sicilian (I) detention centre IRR
30/07/98 1 Isuf Kosumi Kosovo died in car crash in Weisenborn (D/CZ border) trying to escape border control Radio Bayern 5/ WB/ARD/ZDF/Statewatch/OL/ARI/ZAG
30/7/98 1 Valdet Rezita Kosovo died in car crash in Weisenborn (D/CZ border) trying to escape border control Radio Bayern 5/ WB/ARD/ZDF/Statewatch/OL/ARI/ZAG
30/7/98 1 Xhevdet Krasnici Kosovo died in car crash in Weisenborn (D/CZ border) trying to escape border control Radio Bayern 5/ WB/ARD/ZDF/Statewatch/OL/ARI/ZAG
30/7/98 1 Sali Emini Kosovo died in car crash in Weisenborn (D/CZ border) trying to escape border control Radio Bayern 5/ WB/ARD/ZDF/Statewatch/OL/ARI/ZAG
30/7/98 1 Artan Dauti Kosovo died in car crash in Weisenborn (D/CZ border) trying to escape border control Radio Bayern 5/ WB/ARD/ZDF/Statewatch/OL/ARI/ZAG
30/7/98 1 Zaim Dauti Kosovo died in car crash in Weisenborn (D/CZ border) trying to escape border control Radio Bayern 5/ WB/ARD/ZDF/Statewatch/OL/ARI/ZAG
30/7/98 1 Lumni Brahimi Kosovo died in car crash in Weisenborn (D/CZ border) trying to escape border control Radio Bayern 5/ WB/ARD/ZDF/Statewatch/OL/ARI/ZAG
28/07/98 5 N.N. Tunisia stowaways, died in Genua (I) when vessel set fire NOS/Reu./BBC
26/07/98 5 N.N. Unknown drowned near Cadiz (E) while trying to reach Spain in small boat IRR
25/07/98 1 Mehmet K. (24 ) Kurdistan asylum seeker died of anxiety psychosis in emergency ward of clinic in Karlsruhe (D) MNS
20/07/98 8 N.N. North Africa drowned near South of Italy being forced overboard when spotted by coast gards AFP/CDS
6/7/98 2 N.N. unknown drowned because of strong current trying to swim across the river Tresa (I/CH) NZZ
06/07/98 7 N.N. Morocco found drowned at beach in Ceuta (E/MA) after boat capsized in Street of Gibraltar IRR/IPS/MNS
05/07/98 38 N.N. unknown drowned near Melilla (E/MA) on their way to Spain ELM
in Jul 98 1 Sofonias Alemseged (22) Eritrea asylum seeker suicide, hanged himself in Brixton prison (GB) IRR/CARF/NCRM/NCADC
01/07/98 1 Haydar Findik (±27) Kurdistan died in asylum seekers centre Altenburg (D) after being refused medical help FR-Thüringen/taz/AN/ZAG
30/06/98 7 N.N. Morocco drowned near Ceuta (E/MA) when small boat capsized TAZ
29/6/98 2 N.N. (minors) Africa died of starvation on a boat from Libanon to Cyprus full of ‘illegal’ immigrants MNS
22/06/98 1 N.N. (boy) North Africa drowned near Spain when his small boat smashed against a rock MNS
in Jun 98 38 N.N. Morocco drowned near Melilla (E/MA) on their way to Spain when their small boat capsized LR
01/06/98 1 Hasan Akdag (21) Kurdistan set himself a fire in detention centre Lingen (D), 2nd asylum aplication was rejected FR-NieSa/MNS/Morgengr./ZAG
16/05/98 1 Karim Hassan Palestine hanged himself in Nieuwersluis (NL) after being 8 months in detention AC/VPRO
15/05/98 1 N.N. Macedonia drowned near the Oder (D), jumped of a bridge chased by border guards MOZ/ZAG
14/5/98 1 N.N. (man) Sudan died fallen or pushed from a 4th floor window of a detention centre in Breda (NL) VK
02/05/98 3 N.N. Albania drowned after boat accident near Vlorë (AL) trying to cross the Adriatic sea MNS
02/05/98 1 Nouredine El Amrani (26, man) Morocco committed suicide in detention centre Kronach (D) after living 2 years in detention taz/ZAG
16/04/98 2 N.N. (22; 26, men) Morocco blown up while trying to cross the Greek-Turkish border through a minefield MNS
12/04/98 1 Asan Asanov (51) Macedonia died after deportation from Germany to Kocani (MK) while being severely ill ARI/ZAG
08/04/98 1 N.N. Bangladesh died in car accident in Klingental near CZ/D border ARI/ZAG
03/04/98 1 N.N. (23, man) Algeria shot by policeman (NL) after reportedly threatened detention guards with a knife MNS
in Apr 98 1 N.N. Romania discovered stowaway, drowned in the Ostsee (D) after jumping off the ship ARI/ZAG
19/3/98 1 N.N. (man) Nigeria stowaway suffocated in the hold of a Jamaican vessel on his way to Ireland MNS
16/03/98 13 N.N. North Africa drowned (disappeared) in the Street of Gibraltar when a Marocain ship sank PUB
16/03/98 10 N.N. North Africa reportedly drowned near the coast of Cadiz (E) after their boat capsized MNS
15/3/98 1 Sharif Hussein Ahmed Somalia suicide in Graz (A) after winning ECHR case but refused residency by Austria MNS/UNHCR
14/03/98 1 Adrian Lucian Cretu (17) Romania died in car accident in Burgenland (A) being chased by border police Presse
5/3/98 1 Edmond Kapraku (30) Albania fell into the sea trying to reach Italy and cut into pieces by a propeller screw IRR
02/03/98 1 N.N. (25, man) Romania died of bullet wounds at the BG-GR border during attempt to cross the border by car MNS
in Mar 98 1 N.N. (47, woman) Ethiopia committed suicide in Italy, obsessed for fear of non-renewal of residence permit IRR
in Mar 98 1 Aimer Busher Tunisia missing after jumping in the Straits of Messina (E) hoping to swim ashore IRR
28/02/98 1 Muhamet Islami Gjeli (70) Kosovo murdered by Serbs in Liskoshan (Kosovo) after being deported from Germany ARI/ZAG
28/02/98 1 Naser Islami Gjeli (37) Kosovo murdered by Serbs in Liskoshan (Kosovo) after being deported from Germany ARI/ZAG
28/2/98 1 Beqir Sejdiu (36) Kosovo deported asylum seeker (D) killed in Quirez (Kosovo) by Serbian security forces IRR/ZAG
21/2/98 1 N.N. (21, woman) Somalia drowned, found dead in river Rein near Köln (D) ARI/ZAG
13/2/98 1 Sadik Genc Turkey presume dead, dissapeared after being deported from Bremen (D) to Turkey ARI
09/02/98 5 N.N. Albania drowned near Brindisi (I) trying to cross the Adriatic sea, MNS/IRR
09/02/98 5 N.N. Albania reported missing near Brindisi (I) trying to cross the Adriatic sea MNS/IRR
08/02/98 1 N.N. (man) Azerbaijan stowaway, found in the undercarriage of a plane from Baku to Gatwick airport (GB) IRR
7/2/98 1 N.N. (man) unknown stowaway, found frozen in undercarriage of plane from Baku (AZ) to London (GB) MNS/IRR
in Feb 98 1 N.N. (50, woman) Armenia suicide in police cell in Renkum (NL) asylum application was rejected twice Respons
in Feb 98 3 N.N. Iraq drowned trying to swim across the Meric river between Turkey and Greece The Observer
19/01/98 1 N.N. Albania mortally injured by a boat’s propeller on his way to Italy FR/MNS
8/1/98 1 Issah M. (30) Togo presume dead, dissapeared after being deported from Germany to Togo ARI
05/01/98 1 N.N. (24, man) Kurdistan set himself on fire his application for asylum was rejected for 2nd time (D) FR/MNS/ZAG
in 1998 4 N.N. North Africa found dead in an irrigation ditch near La Jonquera (E) SOS Racismo
in 1998 1 N.N. (20, man) North Africa stowaway, reportedly suffocated near Almeria (E) during journey hidden in a lorry SOS Racismo
31/12/97 1 Salko L. (39 ) Bosnia suicide, hanged himself in the psychiatric wing of the Tegel detention centre (D) CARF/ARI/ZAG
13/12/97 1 N.N. unknown drowned in river Neisse (PL/D) near Forst reportedly trying to cross the border Interior Ministry Germany/ZAG
26/11/97 1 N.N. unknown drowned in river Oder (PL/D) near Frankfurt reportedly trying to cross the border Interior Ministry Germany/ZAG
20/11/97 12 N.N. Albania reportedly drowned in Adriatic sea when dinghy got a leak MNS/VK/taz/AFP/Reu./FECL/Vita/LS/TL
20/11/97 5 N.N. Albania died of hypothermia on Adriatic sea when dinghy got a leak MNS/VK/taz/AFP/Reu./FECL/Vita/LS/TL
7/11/97 1 Akim (24 ) Togo jumped out of window because of police raid in his appartment block in Bremen (D) NCADC/Int. Menschenr. Ver. Bremen/ARI/ZAG
27/10/97 1 N.N. unknown drowned in river Neisse (PL/D) near Görlitz reportedly trying to cross the border Interior Ministry Germany/ZAG
22/10/97 4 N.N. North Africa drowned near Tarifa on their way to Spain EP/MNS/Statewatch
22/10/97 13 N.N. North Africa reportedly drowned near Tarifa (E) on their way to Spain EP/MNS/Statewatch
18/10/97 1 N.N. unknown drowned in river Oder (PL/D) near Frankfurt reportedly trying to cross the border Interior Ministry Germany/ZAG
18/10/97 1 N.N. unknown frozen to death near Kipsdorf (D) near border Interior Ministry Germany/ZAG
in Oct 97 1 Vikas Singh Unknown stowaway froze to death in wheel bay during flight to London (GB) IRR
16/09/97 14 N.N. Morocco drowned near Tanger on their way to Spain VK/taz/EP/MNS/ELM
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 28
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
16/09/97 10 N.N. Morocco reportedly drowned near Tanger on their way to Spain VK/taz/EP/MNS/ELM
15/09/97 3 N.N. Iraq killed by mines trying to cross the Turkish-Greek border, 11 others injured taz/AP/FR/Int. Herald Tribune / MNS
12/9/97 1 N.N. Afghanistan found dead in river Neiße (D/PL) near Bahren/Forst ARI/ZAG
9/9/97 1 Afrim Magastena (24) Kosovo-Albania consc. objector, hanged himself at refugee hostel in Prenzlau (D) for fear of deport. CARF/ARI
07/09/97 1 N.N. (man) unknown found drowned in river Neisse in Sachsen (D) when trying to cross the PL-D Border ARI/ZAG
in Sep 97 26 N.N. North Africa drowned when trying to cross the Strait of Gibraltar Morgengrauen, IRR
31/8/97 1 Kwame Osei (±30) Ghana jumped under a train at Eberstadt (D) under threat of deportation Morgengr./CARF/ARI/ZAG
27/8/97 1 Zülfü Demirkan Turkey reportedly dead, dissapeared after being deported from Frankfurt (D) to Turkey ARI
22/8/97 1 N.N. (woman) unknown found dead in the river Neisse near Ratzdorf (D), trying to cross the border illegally MOZ/ZAG
16/8/97 1 Ali Polat Turkey Kurd, reportedly dead, dissapeared after being deported from Germany to Turkey ARI
09/08/97 1 N.N. unknown drowned in river Neisse (PL/D) near Ratzdorf reportedly trying to cross the border Interior Ministry Germany/ZAG
02/08/97 7 N.N. North Africa drowned near Pantelleria (I) when their boat sank on way to Italy taz/DPA/TL
in Aug 97 4 N.N. (men) Morocco found dead in a ditch near Pineda (E), reportedly asphyxiated hidden in a lorry MNS
01/08/97 1 Mohamed Boughnahmi Tunesia drowned, found dead near Pantelleria (I) TL
30/7/97 1 Ibrahim A. Turkey Kurd, reportedly dead, dissapeared after being deported from Germany to Turkey ARI
26/07/97 1 Mihai Sandu (25) Romania found drowned near Oldenburg (D) shortly after threat of deportation FR/MNS/taz/NW/OL/ZAG
11/7/97 1 N.N. unknown drowned in river Neisse (PL/D)near Zentendorf reportedly trying to cross border Interior Ministry Germany
10/07/97 1 Halina Halim (44 ) Afghanistan found drowned at river Neisse (D/PL) near Guben, daughter (10 years) is missing ZAG
04/07/97 1 N.N. (26) Togo drowned in river Mosel near Schweich (D) when trying to escape from police Trierer Volksfreund/ZAG
27/6/97 2 Liu Zen G., N.N. China/unknown killed in bus accident, when D/PL authorities forced quick return FFM/Pro Asyl/FR/MNS/ZAG
20/6/97 1 N.N. unknown drowned in river Neisse (PL/D) near Hirschfelde reportedly trying to cross border Interior Ministry Germany/ZAG
17/06/97 1 N.N. Afghanistan drowned in river Neisse (PL/D) near Bad Muskau reportedly trying to cross border Interior Ministry Germany
12/06/97 24 N.N. Morocco drowned near Tanger (E) on their way to Spain AFP/taz/Tagesschau/EP/MNS/VK/MUGAK
12/06/97 7 N.N. Morocco reportedly drowned near Tanger (E) on their way to Spain AFP/taz/Tagesschau/EP/MNS/VK
10/06/97 1 N.N. Afghanistan drowned in river Neisse (PL/D) near Guben reportedly trying to cross the border Interior Ministry Germany/ZAG
09/06/97 1 F.F. (27) Egypt committed suicide with belt in JVA Augsburg (D) IMEDANA/ZAG
04/06/97 1 Bektas Heval (26) Kurdistan burnt to death in refugee hostel in Friedrichshafen (D), assumed arson attack taz/DPA/Querblick/MNS/CARF/ZAG
02/06/97 1 N.N. (baby) Afghanistan drowned in river Neisse (D/PL) near Görlitz taz/German authorities/FR/MNS/SZ/ZAG
in Jun 97 23 N.N. North Africa drowned near Tanger on their way to Spain when their boat capsized EP/MNS
in Jun 97 1 Dinari Elai Ben Lazar North Africa died after 3-month hunger strike in protest at detention without trial (I) CARF
22/5/97 1 N.N. unknown drowned in river Oder (PL/D) near Frankfurt reportedly trying to cross the border Interior Ministry Germany/ZAG
6/5/97 1 N.N. (16) Bosnia suicide in asylum centre Chur (CH) Bündner Tagblatt/SFH
in May 97 1 N.N. (33, man) Russia suicide in penal institution Halle (D) for fear of deportation ARI/ZAG
26/04/97 1 N.N. unknown drowned in river Neisse (PL/D) near Bad Muskau reportedly trying to cross border Interior Ministry Germany/ZAG
15/4/97 1 N.N. (man) Senegal died in hospital, found with hypothermia and frostbite near Deutschneudorf (D) ARI/ZAG
3/4/97 1 Peter San Pedro (25) unknown walked infront lorry after release from arrest on suspicion of being illegal in Kent (GB) NCRM
01/04/97 1 N.N. unknown drowned in river Neisse (PL/D) near Köbeln reportedly trying to cross the border Interior Ministry/ZAG
28/3/97 87 N.N. Albania drowned when refugee boat capsized after colliding with Italian army ship Reu/taz/VK/MNS/SD/Statewatch/LS/MP/Vita
23/3/97 1 N.N. (12, boy) Kenya killed by plane wheels during stowaway attempt on Nairobi-Gatwick (GB) flight CARF/GuardianUn/IRR
16/03/97 11 N.N. Morocco/Lebanon died in van accident in Gerona (E) being pressed between boxes DPA/taz
16/03/97 18 N.N. Iran/Iraq drowned when boat capsized between Kas (TR) and Kastellorizon (GR) MNS/FR/Libération
12/03/97 1 Vijay Sainu (19, man) India stowaway froze to death in wheel bay during flight Delhi-Heathrow (GB) IRR/OBV
in Mar 97 1 N.N. (boy) Nigeria stowaway froze to death in wheel bay during flight from Nigeria to London (GB) IRR
15/2/97 1 N.N. (man) unknown found frozen/drowned at river Neisse (D/PL) near Ostriz SZ/ZAG
2/2/97 2 N.N. North Africa stowaways found dead in Pasajes (E) on Cypriotic ship ‘Deike’ taz/DPA/Statewatch
2/2/97 1 Ivan Zamecznik (35) Croatia suicide of civil war refugee in Regensburg (D) fearing close deportation taz/ARD/ZDFvideotxt/MNS/CARF/IMEDANA/ZAG
in Feb 97 1 N.N. Africa stowaway found in Delfzijl (NL), suffocated in ship from Cameroon AD
11/01/97 3 N.N. Morocco drowned in the Strait of Gibraltar when small boat sank taz/EP/MNS
11/01/97 7 N.N. Morocco reportedly drowned in the Strait of Gibraltar when small boat sank taz/EP/MNS
10/01/97 3 N.N. (minors) Kosovo died in fire in refugee container without fire protection in Monheim (D) taz/Monitor/Berliner Ztg./ARI/CARF/ZAG
10/1/97 1 Herbert Gabbidon (68) Jamaica died in Walsall (GB) in police custody while police tried to deport him NCADC
4/1/97 1 Jean Masinga Zaire suicide in detention centre Neuenburg Cernets (CH) following depression SFH/IRR/CARF
in Jan 97 1 Vasyl Balakin (26) Ukraine hanged himself from a scaffolding in Trieste (I) after expulsion order IRR
in Jan 97 1 N.N. Tunesia smashed his head when trying to land with a group in Lampedusa (I) ILM/IRR
in Jan 97 2 N.N. Tunesia died on a ship journey to Lampedusa (I) ILM/IRR/Italian authorities
in Jan 97 2 N.N. Africa stowaways died by hunger in container on Kenyan ship in Antwerpen (B) Le Soir/La Libre Belgique/MNS
in Jan 97 2 N.N. Africa stowaways died by inhaling insecticides in Ghanan ship in Saint-Malo (F) Le Monde/Libération/MNS
in 1997 1 M’Bicha Zaire died in Bruxelles Airport (B) during expulsion procedure because of ‘pillow’ Público
in 1997 1 Bouasrai Benothmane Algeria thrown out of window during arrest in Algeria after deportation fr. Belgium Vers l’Avenir/Solidaire/IRR/CARF
in 1997 3 N.N. Nigeria/Liberia stowaways died on a Danish vessel because of poisonous gas BAZ
in 1997 2 N.N. (men) Africa stowaways, died of poisonous gas in hold of cargo ship on way to Amsterdam (NL) AmsStadsblad
in 1997 40 N.N. unknown killed, shot and buried by gendarmes, were caught crossing TR-Iran border at Baskale (TR) StreetJ/NoHuman
25/12/96 283 N.N. (men, women, children) India/Pakist./Sri Lanka drowned after international sinking by Greek captain of a vessel near Malta taz/UNHCR/DPA/MNS/ZDF/LR/VK/FR/IRR/MUGAK/EU/25/12/96 1 Anpalagan Ganeshu (17) Sri Lanka drowned after international sinking by Greek captain of a vessel near Malta MNS
06/12/96 1 P. Subramaniyam (35, w) Sri Lanka died frozen and exhausted on CZ/D border near Eggersberg VK/SZ/Morgengr./BGS/ZAG
in Dec 96 1 Mustafa Diffalah Algeria suicide by jumping out of window after refusal of residence permit in France CARF
24/11/96 1 Alfa Biyao Sabi Touré (35) Togo suicide, hanged himself in JVA Lörrach (D) fearing deportation and persecution Pro Asyl/MNS/ZAG
06/11/96 1 Mohammed Sharkeri Iran suicide facing repatriation (S) FARR/MNS
04/11/96 1 Senad Becirovic Bosnia suicide when ordered to leave Germany SZ/FR/MNS/ZAG
3/11/96 3 N.N. (young men) China hit by train near Ventimiglia (I) while trying to walk to France on railway line IRR
27/10/96 1 N.N. (man) unknown drowned in river Oder (D/PL) near Lebus MOZ/FFM/ARI/Bundesregierung/ZAG
21/10/96 1 N.N. unknown found dead by police near Cádiz (E) Mugak
16/10/96 4 N.N. unknown found dead by police near Cádiz (E) Mugak
11/10/96 3 N.N. unknown found dead by police near Tánger (MA) Mugak
09/10/96 25 N.N. Morocco drowned in Strait of Gibraltar when small boat sank ELM
in Oct 96 1 Mohamed Korrich Algeria suicide by jumping out of train in Italy, fearing deportation to Slovenia CARF/IRR/ILM
in Oct 96 1 N.N. (man) India stowaway fell from weelbays, airplane landing in London (GB) from New Delhi (India) MNS
23/09/96 1 Ahire Naruna Awaifo (25) Nigeria killed in demonstration in Guinea Bissau after expulsion from Spain MNS/EP/AI
21/09/96 1 N.N. (36) Ukraine died in arson attack against refugee hostel in Menden (D) ZAG
12/9/96 1 N.N. Morocco stowaway, drowned in Bay of the Seine (F) after jump from the ship MNS/Le Monde
09/09/96 1 N.N. unknown drowned in river Oder (D/PL) near Frankfurt trying to cross the border illegaly BT-Drucksache/ZAG
8/9/96 1 N.N. unknown found dead in the fuselage of an airplane in Frankfurt am Main (D) BT-Drucksache/JW/ZAG
07/09/96 2 N.N. (men) unknown drowned in river Neisse (D/PL) near Görlitz SZ/FFM/ARI/Bundesregierung/ZAG
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 29
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
05/09/96 1 N.N. Morocco shot dead while trying to enter country illegaly, Ceuta (E/MA) ABC
04/09/96 1 N.N. (minor) Bangladesh reportedly suicide, found dead in court of youth refugee centre in Berlin (D) ARI/ZAG
02/09/96 1 Ibrahim Demiri Albania drowned near Puglia (I) after fall off motor-boat pursued by customs/border police ILM/IRR
in Sep 96 1 N.N. Russia stowaway, found frozen to death in wheelbay on flight from Russia to Rome (I) MNS
25/8/96 1 N.N. unknown drowned in river Neisse (D/PL) near Görlitz trying to cross the border illegaly BT-Drucksache/ZAG
22/8/96 1 N.N. unknown drowned in river Neisse (D/PL) near Guben trying to cross the border illegaly BT-Drucksache
6/8/96 1 Lenley Nestor Yengnagueba Togo jumped from the window when deportation police rung at his door in Stockholm (S) Svenska Dagbladet/Dagens Nyheter/FARR
01/08/96 1 N.N. (32, man) Albania suicide, kills himself by shooting in Gelsenkirchen (D) ZAG
in Aug 96 1 Metin Akbel Turkey reportedly dead, dissapeared after being deported from Germany to Turkey ARI
in Aug 96 1 Ivica Matic (34 ) Serbia went ‘voluntarily’ to Sarajevo for fear of violent deportation from Germany, stept on mine ZAG
In Aug 96 1 Mohammed Yaqoob (49, man) Pakistan denied for 7 month visa for medical care to GB, died 48 hours after being granted it IRR
29/07/96 1 El Hassam Rizk Morocco found dead with many wounds in head, Cieza (E) ELM/Diario Vasco
29/7/96 1 N.N. Ghana stowaway found suffocated in Coruña (E) Egin
28/07/96 1 N.N. Maghreb found dead with many wounds, Aitona (E) Diario Vasco/Egin
16/07/96 1 N.N. Kurdistan suicide, hanged himself in Kassel prison (D) IRR
14/07/96 1 Juri Palienko (49) Ukraine suicide in detention centre in Erding (D) AN/JW/ARI/ProAsyl/ZAG
in Jul 96 1 N.N. Nigeria suicide, hanged himself in Kassel prison (D) jW/IRR
01/07/96 1 Amir Salehi Iran suicide by burning himself in Crailo (NL) as protest to long asylum procedure VK
30/06/96 1 N.N. Iraq died in a mine field near Alexandropolis (GR) Diário de Notícias
30/06/96 3 N.N. Iraq/Algeria died in a mine field when trying to cross the Turkish-Greek border Diário de Notícias/BRC
30/06/96 1 Reza Hashemy Iran died in mysterious circumstances after repatriation, as.claim refused by Dutch auth. MNS/NRC/AD/Trouw/CARF
29/06/96 2 N.N. (18, 21, men) Romania fell to death in Altenberg (D) on flight from border control D-CZ SZ/ZAG
25/6/96 1 Victor Onag Hnor Nigeria suicide, jumped in the Havel/Berlin river (D) after threat of deportation Asyl in der Kirche/ARI/ZAG
10/6/96 1 N.N. Nigeria died in suspicious circumstances in refugee centre Ter Apel (NL) fearing traffickers VK/Focus
06/06/96 1 Jude Akubakar (16) Sierra Leone drowned in Hamburg (D) fleeing from assumed policemen ND/OL/FR-H/ARI/ZAG
in Jun 96 1 Mohamed S. Iran suicide after Swedish authorities wanted to review his successful asylum claim Artikel14
27/05/96 1 Yemu Kebede (27) Ethiopia suicide, hanged himself in hospital Hellersen (D) ARI/ZAG
26/5/96 1 N.N. unknown drowned in river Neisse (D/PL) near Sagar trying to cross the border illegaly BT-Drucksache
26/5/96 2 N.N. (20) Algeria suicide, died in fire in Kassel prison (D) FR/JW/BerlinerZtg/ZAG
21/5/96 1 N.N. Morocco found dead by police near Cádiz (E) Mugak
17/5/96 1 N.N. Morocco found dead by police near Cádiz (E) Mugak
11/5/96 1 N.N. Maghreb drowned near San Amaro/Ceuta (E/MA) on his way to Andalusia SOS/Egin/Police
26/04/96 14 N.N. unknown drowned, found dead off the coast of Lampedusa (I) TL
25/4/96 1 Apedo Lossou-Gavo Togo suicide, hanged himself in Landshut (D) after rejection of his asylum application MNS/ProAsyl/AG3F/JW/ZAG
25/04/96 26 N.N. Sri Lanka/Africa drowned near Vieste (I) when two boats got into heavy sea taz/TL
25/04/96 1 N.N. Iran suicide, hanged himself in Haarlem (NL) after asylum application was rejected VK
25/04/96 4 N.N. (men) Sri Lanka drowned, in stormy waters near Vieste (I) TL
25/04/96 2 N.N. (women) Shri Lanka drowned in stormy waters near Vieste (I) TL
24/04/96 1 N.N. Romania drowned in Le Havre (F) trying to embark on Canadian ship MNS/Le Figaro
24/4/96 1 Tatjana I. Kabakchieva Bulgaria drowned in the river Oder (D/PL) trying to cross the border illegaly FFM/ND/Uckermark-Kurier/ZAG
23/4/96 1 N.N. unknown found dead in the river Neisse near Frankfurt (D), trying to cross the border illegally Bt-Drucksache
in Apr 96 1 N.N. Romania stowaway, thrown overboard ship by sailor on way from Algecircas (E) to Canada MNS
22/03/96 1 Abdellah E.K. Morocco drowned near Barbate (E) after jumping overboard fearing police control SOS/Egin
22/3/96 1 N.N. Morocco drowned near Barbate (E) after jumping overboard fearing police control SOS/Egin
16/03/96 1 Ibrahima Sey (29) Gambia died after attack by CS-spray whilst handcuffed at police station London (GB) MNS/NCRM
15/3/96 1 N.N. Iraq drowned after jumping from a cargo ship near Hamburg (D) Jelpke/JW
15/3/96 1 Noorjahan Begum (35, woman) Bangladesh fell to death from balcony of her home trying to flee from immigration officers (GB) NCADC/IRR
12/03/96 2 N.N. Romania stowaways, ordered overboard into make-shift raft on way from Spain to Canada MNS
11/3/96 1 N.N. Albania drowned while trying to cross the Straits of Otranto ILM
02/03/96 1 N.N. Sudan died while trying to evade port officials in Melilla (E/MA) Diario de Noticias/IRR
29/02/96 4 N.N. Liberia drowned, forced to jump from Maltesian ship at Gran Canaria (E) Egin
22/02/96 1 Jean-Baptiste Malan (33, man) Ivory Coast suicide in Murrhardt (D) fearing deportation on the same day taz/Morgengr./jW/ZAG
26/1/96 1 N.N. (19) Algeria set fire to his bed being kept in detention centre Bergen (N) longer than allowed Samora/Svenska Dagbladet/Statewatch
25/01/96 1 Enver Bolut (45) Kurdistan suicide in Delmenhorst (D) fearing deportation taz/Morgengr./ARI /ZAG
23/01/96 1 Thavalojan Kandasamy Sri Lanka suicide in detention centre/police prison Linz (A) fearing deportation Der Standard/SOS Mitm./Asylkoord.
22/01/96 1 Mohammed Chetef Nigeria suicide in Norway, being held 9 months by police doubting his identity CARF
18/01/96 1 Christelle Makodila Nsimba (6) Zaire died in arson attack against refugee hostel in Lübeck (D) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
18/01/96 1 Christine Makodila (19, woman) Zaire died in arson attack against refugee hostel in Lübeck (D) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
18/01/96 1 Françoise Makodila Landu (27,w) Zaire died in arson attack against refugee hostel in Lübeck (D) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
18/01/96 1 Jean-Daniel Makodila Kosi (1) Zaire/Germany died in arson attack against refugee hostel in Lübeck (D) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
18/01/96 1 Legrand Makodila Mbongo (4) Zaire/Germany died in arson attack against refugee hostel in Lübeck (D) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
18/01/96 1 Miya Makodila (12) Zaire died in arson attack against refugee hostel in Lübeck (D) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
18/01/96 1 Monica Maiamba Bungo (27, w) Angola died in arson attack against refugee hostel in Lübeck (D) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
18/01/96 1 Nsuzana Bunga (6, girl) Angola died in arson attack against refugee hostel in Lübeck (D) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
18/01/96 1 Rabia el Omari (17, man) Libanon died in arson attack against refugee hostel in Lübeck (D) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
18/01/96 1 Sylvio Bruno C. Amossou (27,m) Togo died in arson attack against refugee hostel in Lübeck (D) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
17/1/96 1 Igor Horvat Bosnia suicide, found hanged in Den Bosch prison (NL) Dk
14/01/96 1 Peter Q. Ghana died after 3 months coma following a police interrogation in Antwerp (B) Chris de Stoop
11/01/96 3 N.N. (1 woman, 2 minors) Iraq drowned when thrown out from the Turkish boat near Island Kos (GR) Ta Nea/MNS
9/1/96 1 N.N. India found dead while trying to enter Lithuania illegaly MNS
03/01/96 1 A Yhan Kurdistan suicide, hanged himself after refusal of asylum application in France IRR/Libération
in Jan 96 1 N.N. Albania drowned near Valona (I) when small boat had problems in bad weather IRR/ILM
28/12/95 2 N.N. Africa stowaways found dead when the boat reached the port of Antwerp (B) MNS/Le Soir/CRIDA report
17/12/95 1 Naen Akram (24, man) Pakistan drowned in river Neisse (D/PL) near Zels-Bahren LausitzerR/TS/ND/FFM/LRBrand/ZAG
15/12/95 2 N.N. Benin stowaways died when they fell into the hold of the ship in Senegal Le Soir/MNS
13/12/95 1 Necmettin T. (17, man) Kurdistan suicide, set himself on fire in Hamburg (D), his application for asylum was rejected ZAG
1/12/95 2 N.N. Albania drowned after capsizing of boat near Otranto (I) VK/IRR/ILM/CDS/FECL/TL
1/12/95 17 N.N. Albania reportedly drowned after capsizing of boat near Otranto (I) VK/IRR/ILM/CDS/FECL
30/11/95 19 N.N. Albania drowned after dinghy sank off the Italian coast in Channel of Otranto (I) TL
19/11/95 1 N.N. Zaire died after jumping from an appartment building to avoid arrest by aliens police (NL) Trouw/MNS
16/11/95 1 N.N. (24, man) Algeria suicide, hanged himself in prison Dresden (D) fearing deportation a week later BT-Drucksache/ZAG
09/11/95 1 Masut Iqubal (24, man) Pakistan drowned in river Neisse (D/PL) near Podrosche FFM/ZAG
08/11/95 1 N.N. New Zealand died falling from a ferry in Harwich (GB) after immigration was refused The Standard/IRR
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 30
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
05/11/95 1 Esser F. (35, man) unknown suicide, hanged himself in prison Holstenglacis/Hamburg (D) for fear of deportation ARI/ZAG
in Nov 95 1 Garim Fokassian Armenia suicide after refusal of asylum in Wien (A) Asylkoordination Österreich
28/10/95 1 Djemal Flissa Algeria died from weakness after hunger strike and being deported (GB) CARF/IRR
25/10/95 2 N.N. Africa one drowned, one disappeared near Gibraltar, when small boat capsized EP
25/10/95 1 N.N. (16, boy) Bangladesh mortally hit by car in Regensburg (D), abandoned by smugglers at night ZAG
24/10/95 1 N.N. Africa drowned in the canal of Saint-Denis (F) when fleeing from police check Le Monde/MNS
22/10/95 1 Bayeh Arefayne (19, man) Ethiopia suicide, set himself on fire after asylum application was rejected (GB) CARF/NCRM/IRR
07/10/95 1 N.N. Morocco fell to death when trying to escape from detention centre in Paris Le Monde/MNS
06/10/95 1 Solomon Mersha Mergia (32, m) Ethiopia committed suicide by drowning himself in Rhein-Main-Donau Kanal (D) IMEDANA/ZAG
in Oct 95 4 N.N. Pakistan drowned in river Neisse (D/PL) near Zels-Bahnren LausitzerR/TS/ND/FFM/LRBrand.
in Oct 95 2 N.N. (men) Iran asylum seekers deported from Turkey, killed after arriving in Iran TAZ
24/09/95 1 N.N. (man) Africa found drowned near Ceuta (E/MA) to where he tried to flee El Pueblo de Ceuta
19/9/95 3 N.N. unknown found in the gulf of La Spezia (I), reportedly drowned after jump from ship Giuliano News Chronicle/ANSA
13/09/95 1 N.N. unknown drowned in river Oder (D/PL) near Brieskow-Frinkenheerd FFM/ZAG
13/09/95 4 N.N. Pakistan killed in a minefield in Kastanea (GR) near Turkish border ANA
11/9/95 3 N.N. Albania drowned, dinghy caught fire and capsized in Strait of Otranto (I) VK/taz/CDS/FECL/TL
11/09/95 12 N.N. Albania reportedly drowned, dinghy caught fire and capsized in Strait of Otranto (I) CDS/FECL/TL
29/08/95 2 N.N. Ghana/Chad died in arson attack in Ulm (D) ZAG
25/08/95 1 Muttavel Vasananthan (25,man) Sri Lanka Tamil asylum-seeker hanged himself in Norwich prison (GB) CARF/IRR/Searchlight
25/08/95 1 N.N. (60, man) Poland suicide, hanged himself in deportation centre in Frankfurt/Main (D) taz/ZAG
22/08/95 1 N.N. (21, man) Morocco suicide, hanged himself in deportation centre in Frankfurt/Main (D) taz/ZAG
20/08/95 1 Todor Bogdanovic (8, boy) Yugoslavia Roma shot by French police when entering from Italy on a mountain way Reu/AP/AFP/Vk/Statewatch/IHFHR
16/08/95 1 Selliah Jeyakularajah (35, man) Sri Lanka suicide, mentally ill because of bad circumstances in refugee centre Ochsenhof (D) ZAG
16/08/95 1 Louis I. (29, man) Nigeria suicide, hanged himself in detention centre Wolfenbüttel (D) fearing deportation TAZ/Morgengr./SZ/Pro asyl/ZAG
10/08/95 1 Djouabi Azzeddine Algeria drowned near Angulo (E) or murdered while trying to escape deportation El Pueblo de Ceuta
26/07/95 1 N.N. (36, man) Bosnia suicide, jumped from a window of his accomodation on the 6th floor in Berlin (D) Berliner Zeitung/ZAG
20/07/95 1 N.N. (man) Morocco found dehydrated in Castres (F) in a Spanish vehicle coming from Tanger Libération/MNS
17/07/95 1 Abdullah A. (man) Afghanistan found strangled in refugee centre Trausnitzstr. in München (D), reportedly suicide ZAG
15/07/95 1 Chandima Endirisinghe Sri Lanka suffocated in a sealed trailer in Györ (Hungary) Reu/AP/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Chinteka Silva Sri Lanka suffocated in a sealed trailer in Györ (Hungary) Reu/AP/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Haridar Kuman Sri Lanka suffocated in a sealed trailer in Györ (Hungary) Reu/AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Jaya Kumar F. Pulle Sri Lanka suffocated in a sealed trailer in Györ (Hungary) Reu/AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Manoj Arizrathan Sri Lanka suffocated in a sealed trailer in Györ (Hungary) Reu/AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Ormandas Sri Lanka suffocated in a sealed trailer in Györ (Hungary) Reu/AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Pradeepan Sri Lanka suffocated in a sealed trailer in Györ (Hungary) Reu/AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Prince Fernando Sri Lanka suffocated in a sealed trailer in Györ (Hungary) Reu/AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Raja Dhama Sri Lanka suffocated in a sealed trailer in Györ (Hungary) Reu/AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Rames Sobramanium Sri Lanka suffocated in a sealed trailer in Györ (Hungary) Reu/AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Rilwan Abdul Salam Sri Lanka suffocated in a sealed trailer in Györ (Hungary) Reu/AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Sitrambalam V. Murthy Sri Lanka suffocated in a sealed trailer in Györ (Hungary) Reu/AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Siwa Loganathan Sri Lanka suffocated in a sealed trailer in Györ (Hungary) Reu/AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Sumanasena Sri Lanka suffocated in a sealed trailer in Györ (Hungary) Reu/AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Tennekoon Sri Lanka suffocated in a sealed trailer in Györ (Hungary) Reu/AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Tusara Fernando Sri Lanka suffocated in a sealed trailer in Györ (Hungary) Reu/AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Ukkuwa Malkanthi Sri Lanka suffocated in a sealed trailer in Györ (Hungary) Reu/AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Vasu Sri Lanka suffocated in a sealed trailer in Györ (Hungary) Reu/AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
14/7/95 1 N.N. unknown drowned in river Oder (D/PL) near Eisenhüttenstadt FFM/ZAG
08/07/95 1 N.N. (woman) Peru killed by train in Menton (French Alpes) walking on the railway to Italy Libération/MNS
in Jul 95 1 Habib Hammouda Tunisia died after racist attack ignored by staff of the hospital in Ragusa (I) CARF/IRR/Searchlight
in Jul 95 1 Mohamed Bezgour Morocco drowned after being thrown overboard by smugglers in Marbella (E) ELM/EP/IRR
in Jul 95 2 N.N. Morocco drowned when the boat capsized near Tarifa (E) ELM/EP/IRR
26/06/95 1 Celal Akan (36, man) Kurdistan died by liver disorder in Celle (D) after refusal of operation costs taz/DPA/MNS/ZAG
22/06/95 1 Eisam Chandin (9) Lebanon died of fume poisoning after arson attack on refugee home in Bochum (D) ARI
17/6/95 1 Dalb Abad Iraq stowaway, forced to leave Cypriot ship and reportedly drowned (E) CEAR/Spanish authorities
17/6/95 1 Majar Abrahem Iraq stowaway, forced to leave Cypriot ship and drowned near Algeciras (E) CEAR/Spanish authorities
17/06/95 1 Vo Xuan Cuong (38, man) Vietnam driven to death by police hounding against black marketeers in Berlin jW/BeZe/Was geht ab?/ZAG
14/06/95 1 Suppiah Selvarajah Sri Lanka suffocated in Madrid when his home, a waste container started to burn Egin/Diario Vasco
13/06/95 1 Moses Ganaja (30, man) Sudan suicide, hanged himself in the deportation centre in Halle (D) Pro Asyl/ZAG
11/06/95 1 Kondeca Dealmeda (30, man) Zaire (Mapasi Jeancy) suicide, hanged himself for fear of deportation in det. c. Volkstedt (D) FR-SA/ADN/DPA/Pro asyl/ZAG
07/06/95 1 N.N. unknown drowned in the river Neisse (D/PL) near Lodenau FFM/ZAG
03/06/95 1 N.N. unknown drowned in river Oder (D/PL) near Brieskow-Frinkenheerd FFM/ZAG
in Jun 95 1 Khalid Moufaghid Morocco drowned in the river in Murazzi (I) after beating by club bouncers CARF/IRR/Searchlight
in June 95 1 Mrs. Rostas Romania drowned in river Neisse (D/PL) Aktion Zuflucht/ZAG
in Jun 95 1 N.N. (minor) unknown drowned in river Oder (D/PL)as it’s mother tried to cross the river and tied it onto her waist ZDF/ZAG
27/05/95 1 N.N. unknown drowned in river Neisse (D/PL) near Hohenwutzen FFM/ZAG
19/05/95 1 Jaswant Singh (33, man) India suicide, hanged himself for fear of deportation in Regensburg (D) ESG/Pro Asyl/taz/SZ/BT-Drucks./IMEDANA/ZAG
09/05/95 1 N.N. unknown drowned in river Neisse (D/PL) near Görlitz FFM/LRBrand/ZAG
in May 95 1 N.N. (baby) Zaire died in labour when doctor refused help at first aid station near Caserta (I) CARF/IRR/Searchlight
1/5/95 1 Brahim Bouraam Morocco drowned in Seine after being seized by skinheads in FN rally (F) CARF/IRR/Searchlight
30/04/95 1 N.N. unknown drowned in river Oder (D/PL) near Aurith FFM/ZAG
28/04/95 1 N.N. unknown found dead at the Swiss mountain Monte Capriano (CH) TA/Arbeitsstelle für Asylfr.
17/04/95 1 Ahmed Polap (23, man) Kurdistan suicide by jumping under train, fearing deportation in München (D) ESG/ARI/SZ/IMEDANA/ZAG
17/04/95 1 N.N. Iran suicide in asylum centre Haarlem (NL) Parool/MNS
08/04/95 1 Kassimou-Djibril Ouro-D.T. (27) Togo suicide, hanged himself with a blanket for fear of deportation in a prison in Hamburg (D) taz/Hamburger Abendblatt/ZAG
29/03/95 1 N.N. Albania shot dead by Greece border control when entering from Albania Trouw
28/3/95 2 N.N. (men) unknown stowaways found dead in a Romanian ship in seaport Amsterdam (NL) VK
20/3/95 1 N.N. Morocco died when jumping into water after being discovered by Spanish police SOS
12/3/95 1 EL Kadaoui (22) Morocco suicide, waiting for deportation in a youth prison in Wiesbaden (D) taz/JW/FR/Konkret/pro asyl/ZAG
9/3/95 1 N.N. Ivory Coast drowned stowaway in Le Havre (F), being sent back by French police Libération
07/03/95 1 N.N. unknown suffocated stowaway in Valencia (E), found on ship from Ivory Coast EP/Egin/Diario/Statewatch
6/3/95 1 Liberia unknown suffocated stowaway in Valencia (E), found on ship from Ivory Coast EP/Egin/Diario/Statewatch
6/3/95 1 N.N. unknown suffocated stowaway in Valencia (E), found on ship from Ivory Coast EP/Egin/Diario/Statewatch
in Mar 95 1 N.N. (baby) unknown died after doctors refused free help at the hospital near Rome (I) CARF/IRR/Searchlight
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 31
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
26/02/95 1 Abiyou Tilaye (37, man) Ethiopia suicide in detention centre Würzburg (D) taz/SZ/AN/ESG/ProAsyl/ZAG
26/02/95 1 N.N. Albania shot by a policeman near Florina (GR) when 11 Albanians were arrested Libération/MNS
13/02/95 1 Bat Bold Mongolia died in detention centre Carlslund (S) after refusal of medical first aid FARR
10/02/95 1 N.N. Gambia asylum-seeker stabbed to death in Hamburg-Bremen train (D) CARF/IRR/Searchlight
09/02/95 1 Yohannes Alemu (27, man) Ethiopia suicide, jumped in Donau river for fear of deportation in Regensburg (D) Morgengr./AN/ESG/ZAG
02/02/95 1 Sammy Nelson (26, man) Liberia beaten to death by police during blitz operation in container camp in München (D) Was geht ab?/IRR/ZAG
in Feb 95 1 Valentina Featherstone Latvia suicide fearing the deportation of her mother in County Durham (GB) Independent/NCRM/IRR
in Feb 95 1 Zinaida Mitzofanova Latvia suicide fearing deportation in County Durham (GB) Independent/NCRM/IRR
21/01/95 1 Kazim K. Turkey frozen to death in Rehefeld/Erzgebirge (D) on his flight via Czechia to Germany Infobrief ASYL /GSA Pirna/ZAG
20/1/95 1 Amar M. Tair (26, man) Algeria suicide, hanged in det. cen. in Wittlich (D) after interview with DZ Consulate 2 days before JW/Was geht ab?/Morgengr./ProAsyl/ZAG
17/01/95 2 N.N. (men) Ghana stowaways, found poisoned by pesticides in a cargo ship in St. Malo (F) CARF/MNS
in Jan 95 1 Gnanasegaram Selvarajah Sri Lanka died after racist attack ignored by staff of the hospital in Palermo (I) CARF/IRR/Searchlight
in Jan 95 1 N.N. Algeria asylum-seeker, psychiatric patient, beaten to death in Amersfoort (NL) CARF/IRR/Searchlight
15/1/95 1 Papie Mukuna Zaire suicide fearing deportation in asylum centre Den Helder (NL) PRIME
08/01/95 4 N.N. (27,w; 3 children) Serbia burnt in container in refugee center in Mellendorf near Hannover (D), by arson attack GuardianUn/taz/ARI/ZAG
4/1/95 2 N.N. (2, 4, girls) Kosovo died in fire in a refugee centre in Zell im Wiesental (D) Konkret/ZAG
01/01/95 1 Akim Mama Morocco suicide, hanged himself awaiting deportation in police headquarter in Paris (F) CARF/IRR/Searchlight
in 1995 1 Mathias Zohere (man) Ivory Coast suicide, hanged himself in Ivory Coast prison, after asylum claim was rejected in Germany ZAG
28/12/94 1 M.D.D. (woman) Dominican Republic suicide fearing expulsion in Bilbao (E) Egin
23/12/94 1 Mamoudu (27) Guinea found dead on ship in Santurtzi (E), locked in a cabin in RUS/D/B Egin
16/12/94 1 Shiji Lapite Nigeria suffocated by a neck lock during his arrest by London policemen (GB) Independent/MNS/Searchlight/1990/NCRM
16/12/94 1 N.N. unknown died on one of three rubber rafts with 63 refugees in Baltic sea, near Gotland (S) FECL
in Dec 94 1 N.N. Iraq died on a refugee boat with 62 refugees to Gotland (S) MNS
1/12/94 1 Jeyakumar R. Sri Lanka suicide in St. Gallen (CH) fearing deportation Arbeitsst. Asylfragen/TA
29/11/94 4 N.N. Algeria stowaways, drowned after jump into the Seine (F) when discovered Le Monde/MNS/de Stoop
17/11/94 9 N.N. Rwanda drowned when two Turkish boats carrying them sank near Pserimos (GR) Ta Nea
in Nov 94 1 Moussa Touibregueba Algeria reportedly dead, dissapeared after being deported from Frankfurt (D) to Algeria ARI
26/10/94 1 N.N. Albania drowned after capsizing of boat with 17 refugees in the Adriatic Sea MNS
23/10/94 1 Joseph Nnalue (31) Nigeria died falling from 4th floor in London (GB) during immigration control raid GuardianUn./IRR/MNS/Indep./CARF/NCADC/NCRM
18/10/94 2 N.N. (babies) Kurdistan found dead near Cesine-Otranto (I) after shipwreck TL
16/10/94 1 Abdullah J. (35, man) Morocco suicide, hanged himself with tshirt in prison in Ludwigsburg (D) in fear of deportation Pro Asyl/SZ/ZAG
12/10/94 2 N.N. (women) Albania drowned after capsizing of 2 boats in the Channel of Otranto (I) MNS/FECL/TL
12/10/94 10 N.N. Albania missing after sinking of 2 boats in the Channel of Otranto (I) MNS/FECL/TL
12/10/94 1 N.N. (minor) Albania reportedly drowned after boat capsized in the Channel of Otranto (I) TL
06/10/94 1 N.N. (man) Sri Lanka drowned in river Neisse (D/PL) near Gross-Gastrose ARI /ZAG
01/10/94 2 N.N. Morocco drowned in the Mediterranean Sea before reaching Pantelleria (Italy) ILM/IRR
30/09/94 2 N.N. Morocco missed, after capsizing of boat with 30 refugees near Pantelleria (I) MNS
28/9/94 1 Romni Bukurjie Haliti (23, w) Kosovo Roma, burnt in container refugee camp in Herford (D) by arson attack taz/Jelpke/CARF/ZDF/ARD/Berliner Ztg.
28/9/94 1 Navgim Haliti (11, boy) Kosovo Roma, burnt in container refugee camp in Herford (D) by arson attack taz/Jelpke/CARF/ZDF/ARD/Berliner Ztg.
27/09/94 2 N.N. (±70, man, woman) Bosnia fell to death during trip to reach their doughter in mountains in Bayerischzell/Alpes (D) ZDF/BGS/German Government/ZAG
04/09/94 1 Lampo. Kanapathippillai Sri Lanka drowned in river Neisse (D/PL) near Zasieki ARI/Morgengr./ZAG
04/09/94 1 Mosses Raian Sri Lanka drowned in river Neisse (D/PL) near Zasieki ARI/Morgengr./ZAG
04/09/94 1 Pava Sathiarathi Sri Lanka drowned in river Neisse (D/PL) near Zasieki ARI/Morgengr./ZAG
04/09/94 1 Sellaiah Subathira Sri Lanka missing, reportedly drowned in river Neisse (D/PL) near Zasieki ARI/Morgengr./ZAG
04/09/94 1 Sutharsan Kanthasamy Sri Lanka drowned in river Neisse (D/PL) near Zasieki ARI/Morgengr./ZAG
04/09/94 1 Thevek Pathmanathan Sri Lanka missing, reportedly drowned in river Neisse (D/PL) near Zasieki ARI/Morgengr./ZAG
04/09/94 1 Alosies Jeyaratnam Sri Lanka drowned in river Neisse (D/PL) near Zasieki ARI/Morgengr./ZAG
04/09/94 1 Arunagiri Rasaiah Sri Lanka drowned in river Neisse (D/PL) near Zasieki ZAG
30/08/94 1 Kola Bankole (30, man) Nigeria died during deportation trip from D to Nigeria after he was bundled up and then sedated taz/pro asyl/IRR/Statewatch/NCADC/VRF/ZAG
25/8/94 1 N.N. (man) Nepal drowned in river Neisse (D/PL) near Forst ARI/BGS/ZAG
23/8/94 1 N.N. (man) Algeria drowned in river Neisse (D/PL) near Guben ARI/BGS
22/08/94 1 N.N. (man) unknown drowned in river Neisse (D/PL) near Guben ARI/BGS/ZAG
21/8/94 2 N.N. (minors) Kosovo frozen to death near Swedish refugee camp, after police refused efficient search Svenska Dagbladet/MNS
13/08/94 1 N.N. (20, man) Morocco reaching Antwerpen (B) as stowaway, drowned while trying to escape Le Soir/MNS
in Aug 94 1 N.N. Bosnia suicide in Gelsenkirchen (D) after refusal of his move to his relatives ZAG
25/07/94 1 N.N. (man) Croatia suicide, in police station in Bayern (D) 2 days before the planned deportation Jelpke/ZAG
25/07/94 1 J.K. (man) Yugoslavia suicide, hanged himself in the hospital of Wasselburg am Inn in Germany ZAG
18/07/94 1 Mohamed F. B. (14 ) Morocco died when he fell into the water climbing a ship to Spain Transmed.-Line Egin
09/07/94 1 Gabriel Juliao Mavonda (21, m) Angola suicide, jumped off a building scaffold for fear of deportation in Berlin (D) taz/ZAG
03/07/94 1 Sinathamby Mohanadas (26, m) Sri Lanka suicide, hanged himself in a wood for fear of deportation in Hattorf (D) taz/ProAsyl/ARI/Stern/ZAG
03/07/94 1 N.N. (man) Iran suicide, hanged himself in JVA Bützow in Mecklenburg-Vorpommern (D) wib/FR Nie-Sa/ZAG
30/06/94 1 Halim Dener (17, man) Kurdistan murdered, was hanging ERNK posters when plainclothes policeman shot him in Hannover (D) ZAG
29/6/94 1 Moussa Daoudi (28, man) Algeria suicide, jumped out of the window in det. center in Homberg (D) after asylum was rejected ProAsyl/ARI/ZAG
29/06/94 1 N.N. (19, man) Kurdistan hanged himself in penal institution in Vechta (D) for fear of deportation KlaroFix/ZAG
22/06/94 1 Mohamed Badaoui (9) unknown died of fume poisoning after arson attack on refugee centre in Bochum (D) ARI
15/06/94 1 N.N. (19, man) Romania shot in the head by policeman in Kyritz (D) ARI/ZAG
02/06/94 1 Zhou Zhe Gun (43, man) China suicide, strangled himself in det. centre Volkstedt (D) after asylum application was rejected ProAsyl/OL/CARF/ZAG
in Jun 94 1 N.N. Macedonia tortured to death in Macedonia after his expulsion from the Netherlands AD/MNS
29/05/94 1 Kuldeep Singh (man) India killed by the Indian airport police in New Delhi 2 days after deportation from Germany ProAsyl/OL/ZAG
24/5/94 1 N.N. (man) unknown drowned in river Neisse (D/PL) near Görlitz ARI/BGS/ZAG
09/05/94 1 N.N. (20, man) Algeria suicide, died of injuries after a fire in his cell in deportation prison in Dresden (D) ARI/Sächsisches Staatsministerium für Justiz
07/05/94 7 N.N. unknown drowned when small boat capsized near Malabate/Ceuta (E/MA) Diario Vasco
05/05/94 1 Owusu Mensa (26, man) Ghana suicide, hanged himself with towels in detention centre of Stadelheim in München(D) Pro Asyl/ESG/ZAG
in May 94 1 N.N. Turkey threatened with deportation, found hanged in police station Hengelo/NL CARF
27/04/94 1 Kwanele Eldah Siziba (27, w) Zimbabwe fell to death in London (GB) on her flight from police fearing deportation IRR/MNS/Voice
25/04/94 1 N.N. (woman) Romania drowned in river Neisse (D/PL) near Rothenburg trying to cross the border ARI/BGS/ZAG
20/4/94 1 N.N. (40, man) Albania died in fire in refugee centre Gieboldehausen (D) Konkret/ZAG
in Apr 94 1 N.N. Angola died jumping from a train near Cierne nad Tisou (SK) during deportation UNHCR
in Apr 94 1 N.N. Africa/Ghana stowaway beaten to death and thrown overboard by Danish crew near Ghana MNS/Libération/Le Nouveau Quotidien
22/03/94 1 N.N. (man) unknown drowned in river Neisse (D/PL) near Guben ARI/BGS/ZAG
16/03/94 1 N.N. (22, man) Kosovo shot in his head by police near Bad Endorf (D) after chasing his car, he was asylum seeker taz/CARF/IRR/ZAG
12/03/94 1 Jasminka (11, girl) Bosnia died after arson attack against her Roma family on refugee centre in Humboldt-Gremberg (D) ARI/ZAG
11/3/94 1 N.N. (man) unknown drowned in river Neisse (D/PL) near Zittau ARI/BGS/ZAG
10/02/2012
Deaths are listed if they can be put down to ”Fortress Europe”
(border militarisation, asylum laws, accommodation, detention policy, deportations, carrier sanctions…) page 32
List of 16136 documented refugee deaths through Fortress Europe
Documentation on 10-02-2012 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, http://www.unitedagainstracism.org
found dead
number
name country of origin cause of death source
25/02/94 1 N.N. (18, man) Romania shot in his back by policeman near Trebnitz (D) during car inspection ARI/ZAG
07/02/94 1 Raina Jovanovic (61, woman) Bosnia died after arson attack against her Roma family on refugee centre in Humboldt-Gremberg (D) ARI/ZAG
in Feb 94 5 N.N. Kurdistan missing, reportedly drowned in the Mediterranean Sea before reaching Italy ILM/IRR
01/02/94 1 N.N. (man) Zaire stowaway, drowned, thrown overboard by the crew of a German cargo ship OL/ZAG
31/1/94 1 Okwudiliri Collins Nigeria stowaway, died ‘falling’ from the Russian ship ‘Sovetstivk Hudozhuik’ near Tanger Diario Vasco
27/01/94 1 Son Ha Hoang (25, man) Vietnam suicide in München-Ramersdorf (D) set himself on fire after his asylum claim was rejected IRR/CARF/ESG/SP/FR-NRW/ProAsyl/ZAG
in Jan 94 4 N.N. Romania stowaways, suffocated in container in Felixstowe (GB) de Stoop/IRR
in Jan 94 1 N.N. Syria suicide in hospital (Norway) after waiting 2 years for asylum decision CARF
in 1994 1 N.N. (baby) Kurdistan run over by a car in the dark after having reached the Italian beach Il Manifesto/IRR Race Audit
in 1994 2 N.N. Romania drowned when trying to escape detention centre Fort Walem (B) de Stoop
in 1994 1 Lejla Ibrahimovic Bosnia suicide after refusal of British Home Office to give visa to her husband GuardianUn./Statewatch/IRR
in 1994 1 N.N. Romania smashed by trash collector when hidden in container in Niesky (D) Spiegel/Offene Grenzen-Offene Menschen/SZ
in 1994 4 N.N. unknown drowned in Danube near Hungarian-Austrian border ZDF/Hungarian authorities
in 1994 2 N.N. Rwanda drowned stowaways, thrown overboard by Dutch ship captain on the way to Greece Eleftherotipra/MNS
in 1994 1 N.N. Peru suicide during border police arrest by jumping out of train near Freiburg (D) on way to Basel ZAG
in 1994 1 N.N. unknown suicide for fear of detention in Türingen (D) ZAG
25/12/93 1 Emanuel Thomas Tout (23, man) Sudan died because of injuries from suicide attempt in detention centre Herne (D) ProAsyl/taz/SP/WIB/FR-NRW/ZAG
25/12/93 1 N.N. (man) Turkey died due arson attack on refugee center in Kaltenkirchen (D) CARF/ZAG
11/12/93 1 Ignace Mabassa Gabon died lacking medical care in prison for ‘illegals’ Bois-d’Arcy (F) Libération
08/12/93 1 Emmanuel Ehi O. Omah (23,m) Liberia suicide, hanged himself in detention centre Regensburg (D) for fear of deportation ESG/OL/CARF/ProAsyl/ZAG
in Dec 93 1 N.N. Yugoslavia suicide by jumping into the sea at detention centre Hellevoetsluis (NL) CARF
23/11/93 1 Haydar Kaya Turkey reportedly dead, missing after being deported from München (D) to Turkey, kurd origin ARI
12/11/93 1 N.N. (2, boy) Yugoslavia dies of fume poisoning after fire in asylum seeker centre in Bad Waldsee (D) ARI/ZAG
10/11/93 1 Mihail Bunja (23, man) Romania frozen to death after jumped out train in Schwandorf (D) escaping control and deportation IMEDANA/OL/ZAG
25/10/93 1 N.N. (man) Ethiopia suicide for fear of deportation in Diedersdorf near Bremen (D) Diakonie Seelow/Büro für Asylfragen/ZAG
15/10/93 1 Massivi Daniel Lopez (27, man) Angola suicide, hanged himself in detention centre in Trier (D) ProAsyl/OL/ZAG
in Oct 93 1 N.N. Kurdistan deportation from Switzerland, murdered by militiamen in Kurdistan Caritas/DAZ
10/9/93 1 N.N. (man) Macedonia drowned in Rhine while trying to cross the border from Austria to Switzerland TA/OAZ
02/09/93 2 N.N. (man, woman) unknown jumped out of window to escape fire in asylumseekers centre in Biberach (D) ZAG
in Sep 93 1 N.N. Zaire drowned in river Seine (F) on his flight from police / residence check CARF
15/08/93 1 N.N. Angola drowned in a river in Paris trying to avoid a police identity check MNS
09/08/93 1 N.N. (2) Libanon died in fire, caused by overheating of bedroom in a refugee centre in Emsteck (D) ZAG
01/08/93 1 Joy Gardner (40, woman) Jamaica died of brain damage after struggle with immigration/deportat. officials in London/GB IRR/MNS/Times/Independent/Statewatch/NCADC/BBC
23/07/93 1 Nazmieh Chahrour (23, woman) Palestine suicide in prison in Berlin (D) after being told she would be deported CARF/AR InfoNetw/taz/ZAG
17/06/93 1 Abdi Atalan (41, man) Kurdistan shot by Nazis in front of a refugee hostel in Dülmen (D) CARF/Konkret/ZAG
10/06/93 1 N.N. (man) Mozambique injured during a fire in the refugee centre he lived at in Dresden (D), died the next day ZAG
26/05/93 1 N.N. (1) Eritrea died in suspected fascist arson attack in Heppenheim in Hessen (D) CARF/ZAG
26/05/93 1 N.N. (2) Eritrea died in suspected fascist arson attack in Heppenheim (D) CARF/ZAG
26/05/93 1 N.N. (4) Eritrea died in suspected fascist arson attack in Heppenheim (D) CARF/ZAG
6/5/93 1 Miroslawa Kolodziejska (59, w) Poland suffocated by border police at Frankfurt/Main (D) airport with some cloths Wib/FR-NieSa/FR/ProAsyl/ZAG
01/05/93 1 Yilma Wondwossen B. (31, man) Ethiopia suicide, drowned Teltowkanal’s Berlin (D) after rejection of asylum application taz/ProAsyl/ZAG
23/04/93 1 N.N. (25, man) Senegal asylum-seeker was found hanged in a police cell in Eislingen (D) for fear of deportation IRR/CARF/ZAG
07/04/93 1 N.N. Zaire shot at point blank range during interrogation in police station in Paris (F) Le Monde/MNS
01/04/93 2 N.N. (28, 35) Albania killed by train in Balerna (Swiss Alpes) walking on the railway to CH TA/NZZ
23/03/93 1 N.N. (27, man) Afghanistan suicide, jumped out of window of refugee centre (D) ARI
20/03/93 1 N.N. (22) Albania killed by train in Coldrerio (Swiss Alpes) walking on the railway to CH TA/DAZ/NZZ
16/03/93 1 Turan Pekoz (43, man) Turkey suicide by setting fire to himself at Immigration Office Croydon (GB) IRR
03/03/93 1 N.N. (man) Turkey committed suicide in penal institution Dinslaken (D) WIB/FR-NieSa/ZAG
26/01/93 1 Bush Bacuma Sri Lanka suffocated in bus compartment near Wien (A) Asylkoordination Austria/SP
26/01/93 2 N.N. Sri Lanka suffocated in bus compartment near Wien (A) Asylkoordination Austria/SP
26/01/93 1 Pieris Sri Lanka suffocated in bus compartment near Wien (A) Asylkoordination Austria/SP
26/01/93 1 Wasantha di Barrova Sri Lanka suffocated in bus compartment near Wien (A) Asylkoordination Austria/SP
22/01/93 1 Lorin Radu (21) Romania shot in front of the police station of Stassfurt in Sachsen-Anhalt (D) when tried to escape taz/Konkret/jW/ZAG
20/01/93 1 Robert Karandja-Kouria (39) Kenia suicide, jumped in front of metro in München (D) asylum application was rejected ARI/ZAG
04/01/93 1 Kwaku Agyei Ghana suicide in Moosach near München (D) after being told he was to be deported IRR/CARF/ESG/ZAG
in 1993 1 Jaffarzadeh Iran died after deportation from Austria in the Evin-prison in Teheran Asylkoordination Austria
in 1993 3 N.N. unknown drowned in the river Oder/Neisse (D/PL) trying to cross the border illegally

Tribunal 12 vill ge en röst till dessa migranter, med och utan namn. I Kulturhuset den 12.e ska de därför inrätta en fiktiv tribunal där de låter skådespelare agera, men där det som sägs är de migranternas berättelse, likt hur Russeltribunalen på 60-talet, som också hölls i Sverige, gjorde samma sak med de namnlösa offren i Vietnam.

Tanken är rätt. Vad kommer folk om 200 år att säga om vår värld idag där vi lät denna tragedi ske, mitt framför våra ögon, utan mycket debatt och än mindre kritik av Europas politik? Människorätt förutsätter att man ser det gemensamma vi europeer har med afrikaner och andra folk. Idag är det dem, det hade kunnat vara vi. Även europeer har varit på flykt undan krig, elände och fattigdom.

Sionismen är varken en demon eller en ängel…

Det pågår en debatt om den fd generalkonsult i Istanbul, Ingmar Karlsson, och hans bok om sionismen. Som väntat är debatten lika nyansrik och färgsprakande som en gammal svart och vit TV. Antingen skriver man negativt om hans bok, eller så prisar man den. Svart och vitt och utan att båda sidor ser att båda sidor faktiskt ha relevant kritik och relevanta åsikter.

(Missa inte heller del två: här!)

Nu har jag inte läst boken. Jag återkommer till själva boken. Om man ska tro recensionerna finns det anledning att vara skeptisk till delar av boken. Jag vet inte.

Jag ska prata om något annat. Jag har pratat om boken med några vänner och märkt en polarisering kring vad begreppet sionism är. Det är många som antingen generaliserar om sionister och kallar sionismen rasism rakt av, och många som blir störda då man pekar på att det fanns fascisiska idéströmningar i sionismen också.

Det är typiskt för den polariserade debatten kring dessa saker.

Det är det jag vill skriva om. För sionismen var vaken Gud eller Satan och är varken en demon eller en ängel. Sionismen inrymmer, och inrymde, allt från extrem fascism till folk som ville bygga ett judiskt hem, sida vid sida med muslimer och kristna.

Två sidor på samma mynt

Ibland tycker jag att man ser båda sidor av saken i en och samma person. Ibland är en och samma sionistiska tänkare bärare av fantastiska, visionära, idéer om mänskligheten men också tankar som är, minst sagt, människovidriga.

Men det är väl så det ska vara. Vi människor är nyansrika varelser på gott och ont.

När man läser de en del av de sionistiska pionjärer, som grundade staten Israel, tycker jag man tydligt se vilka misstag sionisterna gjorde, som ledde fram till dagens konflikt mellan Israel och omgivningen.

Jag har läst en hel del av vad David Ben Gurion, Ze’ev Jabotinsky och andra grundare av Israel skrivit. Mycket av det är bra. Tvärtom till det som många av sionismens kritiker påstår fanns många olika idéer i det som gick under samlingsnamnet sionism

Mycket av det som tidiga sionister skriver är fascinerande och visionärt. På många olika sätt.

Tidiga sionister har ofta visioner om en värld utan där gränser inte ska spela så stor roll, om ”brödraskap” mellan folken. Det har tanka om hur man med ekonomiskt samarbete skulle kunna bygga bort fiendskap i det förflutna. detta var något sionister ofta pratade om som en lösning för Mellanöstern. Dvs, det låter ungefär så här: ”Låt oss samarbeta, ni araber har land, vi judar har pengar och visioner. Låt oss bygga ekonomiskt välstånd i Palestina. Låt oss sluta se bakåt i tiden och istället blicka framåt… Låt oss bevattna ökarna och skapa välstånd där det bara finns sten idag.”

Många som har fördomar om sionister tror att alla sionister är rasister, då visar man sin stora okunnighet om sionismen…¨

David Ben Gurion, Ze’ev Jabotinsky

Men i denna artikel ska vi koncentrera oss på de misstag David Ben Gurion, Israels första president, och Ze’ev Jabotinsk, sionistisk pionjär och tänkare, gjorde. Det är avslöjande och visar tydligt vilka misstag de begick.

Först till det positiva.

När man läser Jabotinskys ”Arab angle” från 1940, ser man att hans vision var ett Israel där araber och judar skulle ha lika rättigheter i allt men där båda parter, plus de kristna om de ville, även skulle ha rätt till kulturell och politisk autonomi, Intressant nog citerades ofta svenskars situation i Finland och på Åland som exempel på hur de tidiga sionisterna ville ha det i Israel. Det låter bra och är bra!

Denna vision delades av Ben Gurion:

”Eretz Israel is not an empty country … West of Jordan alone houses three quarter of a million people. On no account must we injure the rights of the inhabitants. Only ”Ghetto Dreamers” like Zangwill can imagine that Eretz Israel will be given to the Jews with the added right of dispossessing the current inhabitants of the country. This is not the mission of Zionism. Had Zionism to aspire to inherit the place of these inhabitants—it would be nothing but a dangerous utopia and an empty, damaging and reactionary dream … Not to take from others—but to build the ruins. [We claim] no rights on our past—but on our future. Not the preservation of historic inheritance—but the creation of new national assets—this is the core claim and right of the Hebrew nation in its country. ” (/Ben Gurion Israels första president, citat från 30-talet.)

Jag anser än idag att de denna lösning, de tidiga sionisternas vision av en enstatslösning, med autonomisa zoner efter modellen Ålandslösningen och ekonomiskt samarbete för hela regionen är den bästa lösningen för konflikten i Mellanöstern. (Men det anses ironiskt nog både antiisraeliskt och antipalestinskt att resonera så idag.)

Det är vad vi har att lära av de tidiga sionisterna.

Men när man läser vad de hade för visioner ser man också varför det blev kaos i regionen. De gjorde en del riktigt grova misstag.

Jabitinskys och Ben Gurions misstag

Man ser nog Jabotinskys missar i hanstänkande tydligast i den ovannämnda skriften om ”the Arab Angle”.

Han menar först att araber inte har något att frukta av en stor judisk invandring till Israel och går är väldigt noga med att påpeka att den dagen araber hamnar i minoritet har de inget att frukta, för Israel kommer att respektera deras rättigheter, men…

* …i samma sammanhang som Jabotinsky skriver att Israel ska vara ett land där judar och muslimer har samma rättigheter skriver han också att Israel MÅSTE bli en ”judisk stat”…

och

* …när han skriver om vad som sker om inte araberna vill bo i Israel, eller motsätter sig en stor invandring av judar så säger han då får väl araberna migrera från Israel om de vill det, ”frivilligt”, som i Grekland och Turkiet 1922-1923 eller som tyskarna som Hitler (!) tvångsförflyttade 1940 (!).

”Frivilligt” som det, öh, va, WTF!?

Vi läser:

Since 1923, when within a few months at least 700,000 Greeks were moved to Macedonia, and 350,000 Turks to Thrace and Anatolia, the idea of such migrations has been familiar and almost popular. Herr Hitler, detested as he is, has recently been enhancing its popularity. Of course, his critics very strongly disapprove of his policy in removing Germans from the Trentino and the Balticum and planting them in fields and houses robbed from the Poles; but it is the robbing of the Poles, not the moving of the Germans, which really elicits the censure. One cannot help feeling that if only Germans, on the one hand, and Italians and Balts on the other were concerned, the operation might in the end prove not so bad for their  common welfare.

Man bara häpnar… ”Frivilligt” som när greker tvångsförflyttades från Turkiet och turkar från Grekland, och som när tyskar tvångsflyttades från Italien under Hitler…

I sin berömda skrift ”Järnmuren” från 1923 säger Jabotinsky också samma sak om att arabers rätt ska respekteras, och att immigration inte behöver betyda att  araber mister sina rättigheter. Araberna har mycket land och bör kunna dela med sig, menade han. Men i skrift exemplifierar han detta med att säga att tyvärr brukar folk motsätta sig invandring och fredlig erövring (!), som till exempel de nordamerikanska indianerna gjorde (!):

My readers have a general idea of the history of colonisation in other countries. I suggest that they consider all the precedents with which they are acquainted, and see whether there is one solitary instance of any colonisation being
carried on with the consent of the native population. There is no such precedent.

My readers have a general idea of the history of colonisation in other countries. I suggest that they consider all the precedents with which they are acquainted, and see whether there is one solitary instance of any colonisation being
carried on with the consent of the native population. There is no such precedent.

The native populations, civilised or uncivilised, have always stubbornly resisted the colonists, irrespective of whether they were civilised or savage. And it made no difference whatever whether the colonists behaved decently or not. The companions of Cortez and Pizzaro or (as some people will remind us) our own ancestors under Joshua Ben Nun, behaved like brigands; but the Pilgrim Fathers, the first real pioneers of North America, were people of the highest morality, who did not want to do harm to anyone, least of all to the Red Indians, and they honestly believed that there was room enough in the prairies both for the Paleface and the Redskin. Yet the native population fought with the same ferocity against the good colonists as against the bad.

Every native population, civilised or not, regards its lands as its national home, of which it is the sole master, and it wants to retain that mastery always; it will refuse to admit not only new masters but, even new partners or collaborators…

This is equally true of the Arabs. Our Peace-mongers are trying to persuade us that the Arabs are either fools, whom we can deceive by masking our real aims, or that they are corrupt and can be bribed to abandon to us their claim to priority in Palestine , in return for cultural and economic advantages…

Every native population in the world resists colonists as long as it has the slightest hope of being able to rid itself of the danger of being colonised.

That is what the Arabs in Palestine are doing, and what they will persist in doing as long as there remains a solitary spark of hope that they will be able to prevent the transformation of ”Palestine” into the ”Land of Israel.”

En annan version av Järnmuren, 1937 års engelska utgåva anger denna tanke så här:

Every reader has some idea of the early history of other countries which have been settled. I suggest that he recall all known instances. If he should attempt to seek but one instance of a country settled with the consent of those born there he will not succeed. The inhabitants (no matter whether they are civilized or savages) have always put up a stubborn fight. Furthermore, how the settler acted had no effect whatsoever. The Spaniards who conquered Mexico and Peru, or our own ancestors in the days of Joshua ben Nun behaved, one might say, like plunderers. But those “great explorers,” the English, Scots and Dutch who were the first real pioneers of North America were people possessed of a very high ethical standard; people who not only wished to leave the redskins at peace but could also pity a fly; people who in all sincerity and innocence believed that in those virgin forests and vast plains ample space was available for both the white and red man. But the native resisted both barbarian and civilized settler with the same degree of cruelty.

Another point which had no effect at all was whether or not there existed a suspicion that the settler wished to remove the inhabitant from his land. The vast areas of the U.S. never contained more than one or two million Indians. The inhabitants fought the white settlers not out of fear that they might be expropriated, but simply because there has never been an indigenous inhabitant anywhere or at any time who has ever accepted the settlement of others in his country. Any native people – its all the same whether they are civilized or savage – views their country as their national home, of which they will always be the complete masters. They will not voluntarily allow, not only a new master, but even a new partner. And so it is for the Arabs…

I ”Järnmurens etik”, från samma år jämför jabotinskly situationen mellan judar och araber med den brittiska kolonialismen av Uganda(!) och araber med ugandierna som var underutvecklade såsom barn(!).

The world must be a place of co-operation and mutual goodwill. If we are to live we should all live in the same way, and if we are to die we should all die in the same way. But there is no morality, no ethics that concedes the right of a glutton to gorge, while more tempered people die of starvation. There is only one possible morality, that of humanity…

Let us consider for a moment the point of view of those to whom this seems immoral. We shall trace the root of the evil to this – that we are seeking to colonise a country against the wishes of its population, in other words, by force…

The simplest way out would be to look for a different country to colonise. Like Uganda. But if we look more closely into the matter we shall find that the same evil exists there, too. Uganda also has a native population, which consciously or unconsciously as in every other instance in history, will resist the coming of the colonisers. It is true that these natives happen to be black. But that does not alter the essential fact. If it is immoral to colonise a country against the will of its native population, the same morality must apply equally to the black man as to the white. Of course, the blackman may not be sufficiently advanced to think of sending delegations to London, but he will soon find some kindhearted white friends, who will instruct him. Though should these natives even prove utterly helpless, like children, the matter would only become worse. Then if colonisation is invasion and robbery, the greatest crime of all would be to rob helpless children. Consequently, colonisation in Uganda is also immoral, and colonisation in any other place in the world, whatever it may becalled, is immoral.

Man förstår att araberna i området måste ha blivit livrädda för sådana ”visoner” om att samma skulle ske dem som Hitlers tvångsförflyttade tyskar, ugandierna och indianerna i Nordamerika, och jag förstår att de inte kunde ta pratet om judisk och arabisk likaställning på allvar när det i samma andetag sades att Israel skulle vara en judisk stat.

Man ser det tragiska i vad Ben Gurion skriver också. I detta nedanstående fall bemötte han kritiker av immigrationen till Israel på detta sätt:

”We do not recognize any form of absolute ownership over any country. Any group of diligent persons, every industrious people, is entitled to enjoy the fruits of labor, and do with its talents as it pleases. it has no right to prevent others from doing the same, or to close the doors leading to nature’s gifts in the faces of others. The five million inhabitants of Australia have no right to close the gates of their continent–which they alone cannot fully exploit– and so exclude the masses of desperate people seeking a new place to work. This is the principle behind the right of free migration, championed by international socialism.” (Ben Gurion – Shabtai Teveth, p. 37)

Ser ni tankefelet.

Ja, som internationalist gillar jag idén att världen ska vara en. Men vad sägs om att folk i Australien inte ska ha någon rätt att bestämma om folk utifrån skulle bostätta sig där de bodde?

Det är klart som tusan att ett sånt här synsätt skapar konflikt. Ska vi någonsin få fred i Mellanöstern måste misstagen som begicks då israel skapades belysas och debatteras.

Araberna var inte antingen demoner eller änglar heller

På samma sätt som här kan man studera araberna i området i början av 1900-talet. Att studera Ben Gurions och Jabotinskys motståndare i Jordanien, Irak, Egypten, är ingen munter läsning. De arabiska politikerna var infekterade av antisemitism under 20. 30 och 40-talet. Det är ”judiska konspirationer”, hat och omänsklighet… Judarna kommer för att kolonisera oss”, sa de.

Men det är ett ämne som jag får ta upp i en annan artikel.

Här räcker det med att konstatera att tyvärr bekräftade en del av sionismens pionjärer de arabiska antisemiternas värsta fördomar. Och det är tragiskt, djupt tragiskt!

På samma sätt bekräftade arabiska politiker sionisternas värsta fördomar om att alla araber är mot judarna. Det är också djupt, djupt tragist!

Ska vi komma någon vart i att skapa fred i Mellanöstern krävs det insikt och dialog. Många fel har begåtts av båda parter, mycket galet har sagts.

Så… innan du debatterar Mellanösternfrågan. Stäng av den svart-vita TV:n och släng ut den och studera nyanserna istället!

Jabotinskys citat har hämtats från Jabotinskyinstitutet i Israel, och i ett fall marxists.org.

Konsekvens, islamofobi och radikal islamism, med mera…

Nybloggat på FRIHETSMEDJAN: Detta är till dig som antingen ”arbetar mot islamofobi” eller ”arbetar mot radikal islamism”, eftersom jag alltför ofta sett att det är antingen eller. Antingen skriver man massor om problemet med islamofobi och inget om islamistisk radikalism, eller så är det tvärtom. Det är inte alla förunnat att vara konsekventa i debatten.

* Om du ogillar att radikala islamister hetsar mot homosexuella som grupp men inte reagerar då någon svepande generaliserar negativt om ”muslimerna” som grupp är du inkonsekvent. Du kanske borde ta islamofober i hampan, även då de kallar sig ”liberaler”?!

* Om du arbetar mot islamofobi och ogillar hetsen mot ”muslimer” som grupp, och ”islam”, men inte reagerar mot generaliseringar och fördömanden av homosexualitet och homosexuella som grupp är du mycket inkonsekvent. Du kanske borde ta din lokala imam i örat då denne tolererar homofobi?

* Så… om du ogillar Paulina Neudings artikel om muslimer och hennes svepande ord om ”muslimerna” men inte reagerar lika hårt när imamer lika svepande fördömer ”homosexualitet”, eller när islamska ungdomsorganisationer bjuder in homofober som anser det kan vara rätt att stena homosexuella… Då är du inkonsekvent!

* Samma sak om du ogillar att islamistiska extremister svepande generaliserar om ”judar” eller pratar om det ”demografiska hotet på grund av alla som heter Sara och Isak och är judar som föds i Israel, men inte reagerar då Paulina Neuding eller Johan Lundberg skriver negativt och svepande om ”muslimer”. Eller, då det pratas om det ökande antalet barn med namnet Muhammed som föds, samtidigt som man pratar om terror och antisemitism, som om det var samma sak… Då, min vän, är du inkonsekvent.

* Om du tolererar att omgivningen runt omkring dig pratar väl om det grovt antisemitiska Hamas, som vill kasta ut alla judar från Mellanöstern och vars program bygger på Sions vises protokoll, men upprörs då du hör nån som jämför islam med nazismen, då är du faktiskt också… inkonsekvent.

* Om du upprörs över det galna Hamas med all sin antisemitism och äcklas över att muslimska föreningar kan bjuda in folk som stöder Hamas och homofober, men inte reagerar då man svepande generaliserar om islam som nazistiskt och muslimer som nazistiska, då är du faktiskt en aning… inkonsekvent också.

* Om du inte reagerar då människor vill förbjuda Lars Vilks att teckna Muhammed som rondellhund men reagerar då en del svenskar är mot att man bygger moskeer och minareter är du faktiskt inkonsekvent.

* Om du reagerar mot att islamistiska fanatiker vill stoppa Lars Vilks, men inte reagerar då andra fanatiker vill stoppa bygget av moskeer och minareter, är du minst sagt… inkonsekvent.

* Om du inte reagerar då nån kvinnohatande imam anser att det är syndigt och lössläpt med sex före äktenskapet eller klädsel som minikjol, men ogillar burkaförbud och intolerans mot hijab, då är du mycket inkonsekvent.

* Om du ogillar att kvinnohatare anser att kvinnor MÅSTE bära hijab eller burka för att vara ”anständig”, och vill att vuxna kvinnor ska få välja fritt själv, men och samtidigt är för förbud för nån vuxna kvinnor att välja att bära burka eller hijab, då är du löjligt inkonsekvent. (Speciellt om du kallar dig liberal.)

* Om du arbetar mot antisemitism och tyckte att programledaren Ana Ginas, dvs Gina Dirawis, blogg var antisemitisk för att hon jämförde Israel med nazityskland och för att det fanns en eller två antisemitiska kommentar om ”judarna” i kommentarsfälten, men blundade för de tusentals GROVA islamofoba kommentarar och jämförelserna mellan islam och nazityskland som cirkulerade i samband med drevet mot Ana Ginas, då är du inkonsekvent.

* Ogillar du islamofobi men inte reagerar över att folk som kallar sig islamska förebilder kompromissar med antisemitism och homofobi, och inte skarpt ryter till och tar antisemiter eller homofober i örat. Då är du extremt inkonsekvent.

* Om du ogillar att så många av de du kallar ”israelvänner” generaliserar om ”palestinier” och jämställer terrorism och palestinsk aktivitet, men inte reagerar då det generaliseras lika vilt om israeler och judar, är du inkonsekvent. Samma om du ogillar att islam kallas nazistiskt men inte reagerar då Israel kallas nazistiskt.

* Om du reagerar över att ”palestinavänner” kallar Israel nazistiskt och att en del debattörer prisar Hamas och generaliserar över judar och israele,r men blundar då det generaliseras negativt över muslimer och palestinier, är det samma sorts inkonsekvens…

* Om du reagerar över någon av bilderna här i artikeln är du det nog också…

Listan skulle kunna bli lång, mycket lång. Men jag slutar här.

Konsekvens är att reagera mot svepande generaliseringar och försök till demonisering av grupper av folk, oavsett om man ogillar eller gillar gruppen ifråga.

”Förlust av svenskt medborgarskap…”

En facebookvän uppmärksammade mig på denna formulering, som jag googlat efter information kring nu på eftermiddagen. Vad betyder punkt tre i lagen om svenskt medborgarskap: ”inte heller varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med landet”.

Förlust av svenskt medborgarskap

14 § En svensk medborgare förlorar sitt svenska medborgarskap när han eller hon fyller tjugotvå år, om han eller hon
1. är född utomlands,
2. aldrig haft hemvist i Sverige, och
3. inte heller varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med landet.

På ansökan som görs innan den svenske medborgaren fyller tjugotvå år får dock medges att medborgarskapet behålls.
När någon förlorar svenskt medborgarskap enligt första stycket, förlorar även hans eller hennes barn sitt svenska medborgarskap, om barnet förvärvat detta på grund av att föräldern varit svensk medborgare. Barnet förlorar dock inte sitt medborgarskap om den andra föräldern har kvar sitt svenska medborgarskap och barnet härleder sitt svenska medborgarskap även från honom eller henne.
Förlust av svenskt medborgarskap sker inte om detta skulle leda till att personen blir statslös.

Är det nån av läsarna som vet?

Vad vi antirasister kan lära av kampen mot mobbning.

Har ni arbetat med att få mobbare att sluta mobba någon gång, tex i en skola? Eller destruktiva ungdomsgäng? Det värsta man kan göra är att isolera dem. Det man måste göra med dem är att visa att mobbaren är välkommen på lika villkor med alla andra i allt han gör, UTOM NÄR HAN MOBBAR. Man drar en knivskarp gräns mellan det mobbaren gör när hen mobbar och det hen gör i alla andra fall. Mobbaren behandlas lika i allt, utom när hen mobbar.

Debatten om Sverigedemokraterna och Avpixlat hamnar ofta ganska fel. Så jag vill skriva några ord om det här. I riksdagen ser jag att man behandlar Sverigedemokraterna på ett sätt som motverkar syftet. De beter sig som de skolor som islolerar och moobbar mobbaren för att få denne att sluta mobba.

Problemet är inte att det FINNS ett parti som heter Sverigedemokraterna och en nättidning som heter Avpixlat som säger galna saker. Problemet är att de SÄGER och GÖR galna saker. Det ögonblick Sverigedemokraterna som parti slutar att dra folk över en kam, slutar hetsa mot muslimer, romer och andra, har det samma existensberättigande som vilket annat parti som helst.

Samma med Avpixlat. Det är att de hänger ut individer och hetsar mot grupper som muslimerna, der är toleransen för personangrepp i kommentarsfält och artiklar, inte att Avpixlat finns, som är problemet.

Alla partier i riksdagen har en bakgrund som är ful, med rasbiologi, hat, diskriminering och flyktingfientlighet. Dessutom finns två partier i riksdagen som har en rent totalitär grund som liknar den Sverigedemokraterna byggde på. Kristdemokraterna byggdes av religiösa fanatiker och gamla nazister. Vänsterpartiet var en gång i tiden VPK och SKP som stött de mest horribla diktaturer.

Om vi ska börja diskriminera partier för det de gjort för länge sen så blir det inga partier kvar i riksdagen.

Samma med nyhetsförmedlare. Aftonbladet håller moralens fana högt idag men under det andra världskriget var tidningen så brun att antinazister skapade tidningen Expressen för att väga upp Aftonbladets brunhet en aning.

Det vi antirasister kan göra är att dra en knivskarp och konsekvent gräns mellan negativa generaliseringar och hat som sprids mot grupper, och övrig debatt.

Sverigedemokraternas demonisering av muslimer kan aldrig accepteras och det måste vi som ogillar det visa klart och tydligt.

Problem uppstår när man gör som Socialdemokraterna gjorde i riksdagen i veckan. Där skulle man hålla omröstning om Västsahara och Sverigedemokarterna tyckte som Socialdemokraterna. Det ledde till att Socialdemokraterna ändrade sina åsikter och bröt mot vallöften, för att inte rösta som Sd.

Det är rent destruktivt. Socialdemokraterna behandlade Sd:s åsikter om Västsahara på samma sätt som de behandlar deras åsikter om muslimer eller romer. Det är INTE att skilja mellan hat och icke hat utan att blanda ihop båda och sudda bort gränserna mellan dem.

Det är som att mobba mobbaren och tro man får denne att sluta mobba då. 

Samma med invandringspolitiken. Jag är liberal och för en stor invandring, och vill t.ex. släppa in fler ensamkommande flyktingbarn. Men jag har inga problem med att ta diskussionen med någon som vill minska eller stoppa invandringen. Det är en fullt legitim åsikt. Det är inte min åsikt och jag skulle motarbeta den politiskt, men den är legitim. Det som ALDRIG kan, eller får, godkännas eller ses som legitimt är hatet mot muslimerna som grupp som Sd (och Avpixlat) sprider.

Som sagt,  det värsta man kan göra med en som mobbar, är att isolera mobbaren. Det bästa är att stödja, prata med och samarbeta med, den som mobbar DÅ DENNE INTE MOBBAR. Då visar man en väg ut: att ”du är ok, jag respekterar dig, men inte då du mobbar”. Samma med Sverigedemokraterna och Avpixlat.

Det är de 15% av befolkningen som är positiva till Sd jag tänker på. För tänk på att som vi behandlar Sd och den politiska debatten, så kommer de som gillar Sd att reagera…

Hur känner man igen en ”Breivikare”?

Bloggat på Frihetssmedjan. Nu i och med rättegången mot Breivik börjar det jobbiga arbetet att börja bena ut hur hans filsofi ser ut, och vilka hans ideologiska  vänner är. Breivik gillade tydligen Coca Cola bättre än Pepsi, men det är knappast såna småsaker som utmärker en persons ideologi. Man måste se till större saker.

Breivik höll sitt försvarstal igår. Om man läser försvarstalet igår och ser på hans tidigare alster, hans Manifest och hans video som gavs ut i samband med terrordådet, ser man en rödtråd i hans filosofi. ( Ni kan se Breiviks video, som han postade på You Tube genom att klicka här. Hans manifest kan ni läsa här! )

Breivik anser att Europa hotas av en ”ny nazism”, nämligen ”massinvandringen” av främst muslimer. Dessutom hotas Europa av de politiker, främst Socialdemokrater och andra ”kulturmarxister”, som samarbetar med denna nya sk ”nazism”. Dessa sistnämnda kallar han landsförrädare. De är quislingar, likt ur-quislingarna i Nasjonal Samling i Norge som samarbetade med Hitler under andra världskriget.

Breiviks ser sig med andra ord som en motståndsman mot denna nya nazism och attackerna på Socialdemokratiska ungdomar kan förstås om man ser att Breivik såg dem som ett slags modernt ”Hitlerjugend”, eller ”Nasjonal Samlings ungdomsbevegelse”, och han ser sig som en klassisk motståndsman med plikten att döda landsförrädarna som säljer ut landet.

Denna synen bekräftas i hans manifest, i talet igår, hans video, på hans sida på facebook där han jämförde sig med motståndshjälten Max Manus, och även i hans skriverier för Document.no. Det tidigaste beviset för Breiviks ideologi.

”Också har vi förhållandet mellan konservativa muslimer och så kallade ‘moderata muslimer’. Det finns moderata nazister också, som icke stödde gasningen av romaner och judar. Men den är ju fortfarande nazister och sitter bara och tittar på när de konservativa nazisterna slår till. Ska vi acceptera moderata nazister så länge de tar avstånd från gasning av romaner och judar?”

Där har vi den politiska grunden för mordet på Socialdemokrater på Utöya.

Om det finns quislingar så finns det givetvis nazister också. Det är muslimerna i Breiviks ögon.

Breivikare?

Denna filosofi, och även Breiviks andra tankar, delas av många i Sverige idag. T.ex. citerades och hyllades författaren Bruce Bawer nyligen av Tryckfrihetssällskapets Ingrid Carlquist för att han skriver att vänstern är ”de nya quislingarna”. samma Bawer citerades gillande av Breivik  för att… håll i er… han skriver att vänstern är de nya quislingarna.

Det kusliga med Bawers, och Breiviks påstående att Europa håller på att ockuperas av nya nazister är att steget det gör steget kort mellan att slåss med ord och slåss med vapen.

Tänk er själva?!

Inte alla skulle välja att gå ut i väpnad kamp mot nazism, men ganska många skulle göra det. Riktig nazism skulle till och med en lat pacifist som jag ta vapen i hand för att bekämpa. Hur stort är steget från ord till handling då för alla som anser att islam är en ”riktig nazism”?

En annan som låter som Breivik ganska ofta är Sverigedemokraternas riksdagsledamot Richard Jomshof. Han beskrivs av många som ganska snäll och bra människa. Men i allt jag sett närmar han sig Breiviks världsbild. Han uttalade sig bara nån dag innan rättegången mot Breivik och sa då enligt Expo:

”För mig är det jag ser ingen större nyhet, men jag vet att det finns många som ännu inte förstår vilken fara islam(ismen) utgör för inte bara Västvärlden, utan för hela världen, ett hot långt värre än såväl nationalsocialism som kommunism. Jag vet att det finns många som låter sig luras av medias och övriga partiers lögner om islam”.

Till Expo.se säger Jomshof att nazism eller kommunism inte längre utgör ett hot mot stater. Något som han hävdar att islam gör. Men Jomshof uttrycker även att islam som ”ideologi” är värre än den nazistiska.

– Den har en religiös aspekt, det är inte bara en politisk rörelse, utan det är också en religion. Det gör den betydligt farligare, säger han.

Är vi i en situation i Sverige där muslimer planerar att bygga upp koncentrationsläger och begå ett folkmord?

– Jag ser framför allt hotet mot det sekulära samhället, demokratin och jämställdheten i västvärlden. Det är där hotet ligger, säger Jomshof.

Richard Jomshofs blogginlägg bygger på en dokumentärfilm om det Muslimska Brödraskapet. Men Jomshof menar att islam är ett problem i grunden ”ända tills den genomgår en upplysning så som kristendomen har gjort”.

På twitter skrev han idag som svar på mitt konstaterande att Breivik ansåg sig vara motståndsman som slåss mot nazismen (islam) att han delar denna syn (!) med Breivik. Se här!

Redan 2001 skrev Jomshof i Sd-kuriren detta i samband med en intervju med ledaren för den norska folkrörelsen mot invandring.

”Hösten 1940 valde en 17-årig norsk yngling att engagera sig i kampen mot den nazistiska ockupationsarmén i Norge… Drygt femtio år senare, i oktober 1987, varsamme man med om att grunda ”Folkebevegelsen mot innvandring… Jan menar att de senaste årens invandring är en form av invasion och inget annat. Han går till och med så långt som att kalla denna massinvandring för ”Norges nya 9 april”…

— Vi fikk den agressive kommunistiske pest utöver Europa efter den russiske revolusjon i 1917. Lenins och Stalins holocaust med 30-40 millioner drepte gjennem organisert utsulting, massedrap, tortur og mishandling til döde i fangehull og i Sibirs konsentrasjonsleire. 1940-årene feide dod og drap inn over Hitlers ”natt og lake” leire. Begge system tok sikte på å vinne makt og herredemme ut over andre folks fedreland. Den nye og tredje ideologi på marsj innover Europa er islam.

Jan Høeg jämför alltså islam med kommunism och nazism. Och den muslimska folkvandringen in över Europa, och då framför allt Norden, ser han som ett mycket stort hot. Han menar att det måste till en kraftsamling i Västeuropa så att massinvandringen stoppas; det handlar enligt honom om överlevnad. Våra folkvalda, men också media, jämför han med Jesu förrädare Judas Iskariot.. som stöder… den islamiska invasionen”.

Breivik: om att känna igen ondskan…

Jag är en av dem som anser att man hade kunnat stoppa Hitler och andra världskriget om fler som egentligen var antinazister hade läst Mein Kampf, Der Stuermer och den nazistiska litteraturen. Nu vände de sig mest bort i avsky… tyvärr. Alltså tog de inte skiten på allvar.

Därför anser jag det vara ett misstag att inte Breiviks tal i rättegången sänds. Det finns MÅNGA som tänker som han gör. Vi måste lära oss känna igen den ideologin och sätta P för den.

Ni kan se Breiviks video, som han postade på You Tube genom att klicka här. Hans manifest kan ni läsa här!

Generaliseringar: om att både kunna se skogen och individuella träd.

Debatten om generaliseringar om grupper har börjat sprida sig en hel del. Jag fick tips om det bloggaren inslag skrev om det 2010.  ”Intellektuellt är det också nonsens att sätta fulstämpeln på kategoriseringar. Att skapa grupper och kategorier är inte bara nödvändigt för att tänka kring samhällsfrågor. Det är nödvändigt för att tänka överhuvudtaget. ” Frågan är bra. vad ska vi göra med kategoriseringar. Är de bra eller dåliga?

Självklart behöver vi kategoriseringar. Vi behöver kunna kalla spadar för spadar.  Om man jobbar i trädgården och behöver en spade ska man säga att man behöver det och inte flumma med att man vill ha ”saken”, ”tinget i sig” eller ”ge mig redskapet”…

Det är återigen en sak som handlar om att kunna hålla två frågor i huvudet samtidigt.

Negativa generaliseringar av grupp är farliga, i synnerhet då de används politiskt, men generaliseringar i sig, kategorier, är ett nödvändigt och viktigt redskap för att få fram ett underlag för politiska beslut och om de är positiva kan de till och med vara förstärkande och bra.

Världen är inte svart och vit, den är nyansrik och färgglad.

Jag har länge förespråkat att vi tar fram en mer detaljrik brottstatistik i Sverige. Jag skrev senast om det på frihetssmedjan den 1/2 i år. Vi behöver statistiken av dessa orsaker.

– För att vi behöver veta var insatserna mot brottsligheten ska sättas in. Är invandrare överrepresenterade i brottstatistiken är det viktigt att vi får bra information om det. Folk kommer från olika kulturell bakgrund och från länder med olika lagar, klart det skapar problem. Därför är amerikaner och thailändskor (!) överrepresenterade i brottsstatistiken som rör barnaga. I deras hemländer är barnaga lagligt och kulturellt accepterat. Om vi vet detta kan vi sätta in insatser för att förebygga barnaga hos invandrare från t.ex. USA.

Konstigare än så är det inte. (Av samma anledning samlar man statistik om trafikolyckor och har set överrepresentationen hos unga män och riktar in insatserna för att hjälpa dem.

För att kunna bekämpa strukturell rasism i rättsväsendet. Vi har uppgifter om ursprungsland för misstänkta men inte för dömda och inga uppgifter som jämför domar för folk från olika kulturer. Det hade varit värdefull information för att komma åt ett problem som ganska många pekar på.

och…

Sist men inte minst för att kunna peka ut att generaliseringar är fel. Om fem procent av alla svenska medborgare misstänkts för brott sammanlagt och det rapporteras av 7 procent av alla norrmän i Sverige misstänkts (siffrorna speglar verkligheten)  betyder detta att 95% av alla medborgare ALDRIG misstänkts för brott och 93% av alla med norsk härkomst i Sverige. Det knäcker alla generaliserande ordvändningar om att ”alla XXX är…”.

Man kan faktiskt hålla två tankar i huvudet samtidigt. Man kan vilja att folk är mer försiktiga då de generaliserar om andra grupper. generaliseringar blir ofta sanningar i folkmun men man kan samtidigt vilja ha detaljerad statistik och information.

Samma med andra frågor, som den eviga debatten om flyktingbarnen. JA, det finns STORA problem bland ensamkommande flyktingbarn och en hel del ljuger om sin ålder. Men… Om man besökt boende för dem och mött de som arbetar med ensamkommande märker man snart att majoriteten av dem helt klart är under 18. Man kan faktiskt vägra generalisera, vara för att vi ska ta emot flyktingbarn, och erkänna problem som finns samtidigt. Man kan faktiskt vägra generalisera, vara för att vi ska ta emot FLER flyktingbarn framöver, och erkänna problem som finns och vilja ha lösningar på problemen, samtidigt.

Den politiska debatten i Sverige påminner mig ofta om hur det var att vara aktiv i en politisk halvsekt som EAP. jag var ju det många år tills jag tog avstånd från den svart-vita världsbilden de hade. Det skrämmande är att stora delar av det politiska livet i Sverige har samma jäkla svartvita tänkande som den politiska halvsekten. Det är samma drastiska svart och vita generaliseringar som jag kom att hata så mycket mot slutet av min tid där.

På samma sätt förösker en del försvara generaliseringar genom samma svart och vita tänkande. Men världen är inte en dualistisk soppa som är svart och vit bara. Inget är 100% gott eller 100% ont.

Inslag missar att det som kan vara en välsignelse också kan vara en förbannelse. Inslag antyder att det bara finns två alternativ: att generalisera och att inte generalisera (och därför bara se detaljerna). Men är det inte så att man måste kunna se både delen och helheten? Missar inte Inslag att vi måste kunna se BÅDE skogen OCH veta att skogen består av individuella träd?

Rasism består till stor del i att inte se de individuella träden, utan bara skog, bara gruppen… Generaliserande in absurdum.

Att kunna lägga fram känslig information, som den om brottslighetsstatistik om olika invandrargrupper, utan att generalisera är ett val man måste göra medvetet. Men det går. Det beror på att vi människor är så skapade att vi faktiskt kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi kan se en grupp i sin helhet men även se individerna.

 

Generaliseringar fördummar

Problemet med negativa generaliseringar om folk förstår man om man ser att man faktiskt skjuter bredvid målet då man generaliserar. Om man pratar om att muslimerna i Malmö är mer antisemitiska missar man att inte alla är det, att det finns aktivister som jobbar MOT antisemitismen i Malmö som är muslimer, och att de som driver på antisemitismen är extremisterna. Dessutom är det ganska många i de muslimska kretsarna i Malmö som tiger då folk i deras krets är vardagsantisemiter och generaliserar negativt om, och gnäller om ”judarna”.

Men inte alla är det. Jag ska berätta en anekdot…

Tyskar kom till Höganäs. Civilklädda tyskar. Mitt under kriget. En del reagerade på att tyskar kom dit i min släkt. En sa: ”Vi vill inte ha tyskar här eftersom tyskarna är krigshetsare och nazister”…

Ser ni den negativa generaliseringen? Ser ni också vilket fel min släkting begick?

Problemet med generaliseringar är att de skjuter bredvid målet.

Familjen Taikon fick känna av generaliseringarna mot romer. Alla drogs över en kam, även de som jobbade för att bli av med utanförskapet som romerna befann sig i. Generaliseringar om att finnar är opålitliga florerade på 60-talet. Finnarna var den tidens ”muslimer” och det generaliserades hej vilt om dem. Många företagare gick miste om värdefulla medarbetare för att de valde bort finska arbetssökande i tron att alla var opålitliga. Även de som var pålitligheten själv!

Har du funderat på vad min mormorsfar gjorde fel? Fundera lite till…

Har ni hört talas om den tyska kollektivskulden? Efter kriget var det en del som sa attt allatyskar, även ofödda, bär en kollektiv skuld för förintelsen… den drabbade även de som kämpat mot nazismen och räddat judan undan förintelsen. Det är dilemmat med att generalisera negativt om ett folk.

Det finns ett mellanting i debatten. Man kan både prata öppet om problemen som finns, och undvika svepande fördomsfulla generaliseringar!

Angående min släkting: tyskarna som kom till Höganäs var judiska pacifister och Socialdemokrater. Flyktingar undan Hitler.

Nybloggat: några ord om konsekvens

Bloggat på Frihetssmedjan.

NEO redaktören Paulina Neudings artikel i Jerusalem Post om antisemitismen i Malmö har debatterats en hel del på sistone. I svepande ordalag skriver hon att antisemitismen i Malmö beror på den muslimska invandringen. I samma artikel samsas uttalanden om att Muhammed är det vanligaste namnet bland muslimer i Malmö med beskrivningar av antisemitiska hatbrott.

Detta har fått många att reagera för och emot. En del säger att det är helt befogat att säga att ökningen av antisemitismen i Malmö beror på att antalet muslimer ökat, en del andra protesterar mot de svepande ordalydelserna om muslimer och varnar för att detta sprider fördomar.

Jag kan bara hålla med de som säger att det sprider fördomar. Precis som svepande negativa beskrivningar om vad ”judarna” är och gör är en grogrund för antisemitism är det samma med svepande negativa generaliseringar om muslimer.

Faktum är att de som svepande generaliserar om muslimer som antisemiter gör samma sak som de antisemiter de varnar för, men tvärtom.

Vadagsantisemitismen och vardagsislamofobin

Vardagsantisemitismen ser ut så. Vardagsantisemitismen handlar inte om att utrota alla judar. Den består i att man drar till med svepande generaliseringar av modellen ”att …….. har sin rot i  judisk invandring/judar i Israel/judar i Malmö/finansjudar/hofjuden/judar i Hollywood/judiskt hat mot muslimer… eller just name it.

Vardagsantisemitismen är inte ”värre” eller ”oskyldigare” än så. Vardagsantisemitismen och vardagsislamofobin är ganska lika varandra.

Det finns extremister av alla varianter, som gör mer än så och förespråkar mord och våld, men vardagsantisemitismen är sådan. De flesta vardagsantisemiter skulle för övrigt tillägga att ”detta inte betyder att alla judar är onda”, precis som väldigt många som gärna tillskriver muslimer den ena eller andra egenskapen, eller som är snara att peka ut muslimer som problemet i Malmö, ofta lägger till att ”inte alla muslimer är antisemiter”.

Men svepande generaliseringar skadar alltid, per definition. Därför bör man undvika svepande negativa generaliseringar helt

. Att peka ut islamistiska extremister istället för muslimer gör att man inte råkar dra även muslimer som arbetar mot antisemitismen över en kam, och gör att man inte sprider fördomar om hela gruppen.

Extremerna

Nu när det är sagt är det dags att tala klarspråk. Jag är dödstrött på polariseringen av debatten i Sverige. generaliseringarnas två extremer…

Å ena sidan har vi folk som varnar för antisemitismen som gärna drar till med generaliseringar om muslimer, eller ser genom fingrarna när deras vänner drar till med svepande generaliseringar, och å andra sidan har vi folk som varnar för islamofobin som gärna drar till med svepande generaliseringar om judar (och Israel) och som ser genom fingrarna när andra sprider fördomar om ”judarna”.

Det som gör mig mest ledsen är att en hel del bra folk inte ser hur galet det är med generaliseringar. Paulina Neuding är en person jag tycker bra om men ändå kan hon säga saker om muslimer som hon inte ens skulle komma på tanken att säga om judar. Och hennes vänkrets skulle reagera skarpt på svepande ord om judar men hennes svepande ord om muslimer upplevs som ”fakta”.

Samma sak gäller en del bekanta jag har i muslimska kretsar. De kan läsa om galenskaper som sägs och görs i deras moskeer, ofta med imamers och lärares tysta godkännande, men säger inte ett pip. De kan de högröstat varna för islamofobers verksamhet men blundar för liknande svepande ordalag runt omkring dem själva. De hör imamer tala förnedrande om homosexuella och använder ordet jude istället för israel då de beskriver situationen i Mellanöstern och är tysta.

Konsekvens är A och O, mina herrar och damer!

Konsekvens

Jag ska ge ett exempel.

Per Gudmundsson är en bloggare jag tycker mycket om. Hans blogg är värdefull eftersom den beskriver saker som sker i extrema islamistiska kretsar i Sverige, ofta mitt framför ögonen på imamer och ”auktoriteter”.

Men han har hamnat i kläm. Gudmundsson är inte så speciellt populär bland de som ogillar islamofobi eftersom han blundar för svepande generaliseringar om muslimer och ganska ofta gör sådana själv.

Det kanske låter som en utopi, men vad jag hade önskat vore att Per Gudmundsson var lika bitsk mot svepande generaliseringar om muslimer som han är då judar drabbas av dem, och att fler muslimer, och folk som ogillar islamofobi, hade tagit det som skrivs hos honom om antisemitism och extremism på allvar.

Det låter som en utopi, men är inte det. Negativa generaliseringar DÖDAR, det visar historien. Det finns bara en väg att gå, och det är att reagera mot fördomar och generaliseringar överallt, var man än stöter på det och vilken folkgrupp eller kultur om än drabbas av dem.

Att tillåta att det sägs mot muslimer som man ogillar då det sägs om judar, eller tvärtom, bara för att man anser att  ”fakta” stöder generaliseringen, är ganska idiotiskt, för att vara rakt på sak.

Kick ass!

Låt mig prata klarspråk. Bort med fikonspråket. Jag efterlyser konsekvens lite mer ”kick ass”, lite mer ”sparka rumpa”.

Kära liberaler och kära aktivister mot antisemitism. Nästa gång nån påstår att antisemitismen beror på muslimerna, fråga om denne också anser att finanskrisen beror på judarna. Berätta sen att det är ganska korkat att generalisera! Och är det en auktoritet som uttrycker sig så korkat, så fråga  om de hade sagt samma om judarna på 20-talet.

Kära muslimer. Nästa gång ni hör att det talas om att ”judarna är ……” i er moské, så sparka rumpa. Berätta för dem att de låter som extrema Sverigedemokrater med sitt gnäll. Och är det en imam som står för fördomen så be gubbjäveln skärpa sig.

Det är passande med ett litet bibelcitat.

Hur kan du säga till din broder. Låt mig ta bort flisen i ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisen ur din broders.

Nu vill jag se aktivister mot antisemitismen ryta till mot generaliseringar om muslimer och jag vill se muslimer som går i spetsen för att stoppa antisemitismen. Konsekvens, konsekvens och ännu mer konsekvens! 

Om rasism, antirasism och generaliseringar.

Debattören Camilla Rågfors har skrivit ett inlägg som alla borde läsa: ”jag är inte rasism, men”… I det ber hon alla som är mot rasismen och Sverigedemokraterna att skilja mellan äkta rasister och folk med fördomar eller med oro över politiken, ekonomin och samhället. Det viktiga är, enligt henne, att bemöta negativa generaliseringar folk gör.

Men det stora problemet är inte huruvida man får diskutera invandringen eller inte. Det är faktiskt generaliseringarna. Vi måste alla, allt ifrån Avpixlat-crowden till Lars Ohly lära oss faran med generaliseringar. Vi gör dem hela tiden, men de är okej så länge de passar våra åsikter. Men vi får stora skälvan när nån annan gör samma gentemot oss.

Så rätt. Exakt mina tankar. Det är därför jag försöker vara försiktig med generaliseringar, speciellt negativa sådana, om vilken grupp det än må vara, Jag har skrivit en hel del om det ämnet tidigare på min egen blogg och på Frihetssmedjan. Vill man stoppa Sverigedemokraterna bör man sopa rent framför egen dörr först och börja akta sig för att generalisera själv.

”Synen är noll på de långa distanserna! På nära håll finns de många nyanserna!” Som Tage skaldade… Rätt, så. Att förenkla och dela in världen i gott och ont, gör livet inte bara tråkigt, det är farligt också.

Från islam och män till hårdrockare och tyskar…

Många Sverigedemokrater, är duktiga på att generalisera. De har satt det i system inom partiet. ”Islam är det största hotet sen andra världskriget”, säger de. Om man vill kan man titta på debatten på deras bloggar och på Avpixlat, som stöder Sverigedemokraterna. Där florerar de negativa generaliseringarna fritt. Invandrare är brottsliga, muslimer förtrycker kvinnor, zigenare är smutsiga och kan inte svenska…

Liknande generaliseringar finns det gott om på andra håll.

Det var onekligen värre förr. Kvinnor hölls förtryckta genom århundradena genom generaliseringen att ”kvinnor är mindre intelligenta än män”. Fattiga fick ingen rösträtt för de var ”för radikala och okunniga”. Färgade från Afrika var ”underutvecklade” med ”lägre intelligens” och ”afrikaner springer bra, är rytmiska och har stora snoppar”…

Och numera hör man feminister säga att ”män våldtar” och att ”männen är problemet” och det hörs till och med antydningar om att ”vita är rasister”. ¨

För den som generaliserar är det det naturligaste i världen att göra så… vare sig det är muslimer, afrikaner, kvinnor, män eller vita som det generaliseras om.

Vare sig man generaliserar mot eller för rasismen, eller någon annan grupp, är problemet detsamma: det blir en onyanserad beskrivning.

Efter andra världskriget generaliserade många om tyskar och sa att ”tyskarna har svårt med demokrati och gillar drill och raka led”. En del debattörer föreslog att tyskarna inte skulle få ha industrier, modern teknik och universitet. Allt för att ”tyskarna är benägna att gilla nazism”.

Så drog dessa personer alla över en kam, unga, gamla, antinazister, nazister, ofödda, födda…

Har ni hört talas om begreppet ”den tyska kollektivskulden”?

Inte alla tyskar var nazister. Det fanns tyska antinazister, tyskar som försökte kämpa mot den nazistiska regimen. Genom att generalisera osynliggjorde man dessa personer. Men, vad värre är, man visade inget alternativ till att vara nazister och ”tycka om drill”… Genom att synliggöra tyska antinazister, hur få de än var, kunde man visa att ”inte alla är sådana” och visa alternativ. ”Man kan vara tysk och liberal antinazist eller socialdemokratisk antinazist, det går bra, se till exempel på X”…

Kollektivskuldstanken gick ut på att säga att det var rätt att dra alla tyskar genom historien över en kam. Tyskar var problematiska, även barnbarnet till antinazister…

Även i mindre extrema fall blir det lätt så galet. Man missar nyanserna.

Som då man hetsade mot hårdrockarna på 80-talet. Minns ni det? ”Alla” visste att om man tyckte om hårdrock tvättade man sig inte, var i riskzonen för att bli satanister som välte gravstenar, var våldsamma, hade lägre IQ, var sämre i skolorna och troligen hade taskig uppväxt. Eller hur? Så löd generaliseringarna på 80-talet då jag var ung… Och det var jättemånga, från hemmafruar till journalister och politiker som antog att detta stämde och behandlade hårdrockare därefter.

Vad gör/gjorde de fel?

Generaliseringar, förmåga att se en enhet i en mångfald, kan vara det som skiljer oss från djuren, sa tänkaren Friedrich Schiller för 240 år sen. Men det är inte bara vår största välsignelse, det som genomsyrar vetenskaplig metod, religion och samhällsliv, det kan också vara vår största förbannelse. Om vi inte ser att skogen inte bara är skog, utan även innehåller enskilda träd, buskar och annat, riskarer vi att gå fel i livet, ansåg han.

Så rätt, så rätt…

De flesta som har fördomar är inte ”onda” och vill utrota dem de har fördomar mot, homosexuella eller muslimer, eller socialdemokrater, eller vad det nu är man har fördomar mot. Det är oftast så enkelt att okunskap och rädsla gör att man drar alla över en kam, man generaliserar.

Många människor som varit rasistiska och rädda för t.ex. afrikaner eller judar har övergett sin rasism/antisemitism, när de lärt känna en, eller flera, färgade, eller judar. Varför, jo, för att de upptäcker att eftersom en, eller flera av den grupp de hatar är bra människor, släpper de sin rädsla.

De kan inte längre generalisera om alla. De vet nu att inte ”alla” färgade eller judar motsvarar den vrångbild de skapat sig genom sina förebilder. Det är första steget till att bli v med sin rasism.

De lär sig att generaliseringarna inte stämmer. Det är därför det är så viktigt att inte antirasister heller drar den egna eller andra gruppen över en kam. De måste visa att inte alla.

Politik

Generaliseringar är bra inom vetenskapen, men vetenskapsmän vet oftast att de hamnar fel om de drar generaliseringarna för långt. Inom politiken och statsvetenskap behövs generaliseringar också men även där kan de dras för långt.

Sverigedemokraterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna är partier med program. Där kan man säga att ”Socialdemokraterna menar”, eller ”Sverigedemokraterna menar”. Men om man ska börja prata om alla folkpartistiska, socialdemokratiska eller sverigedemokratiska väljare så bör man undvika generaliseringar. Man hamnar så lätt fel.

Speciellt antirasister måste undvika generaliseringar.

Antirasister som kan påstå att ”männen våldtar”, ”vita är rasister”, ”feminister är onda”, ”religiösa har egoproblem”, eller som i extremfall drar till med generaliserande tillmälen av typen, ”rasism är cp”, bör ta time out, se sig i spegeln och ställa frågan vad de pysslar med egentligen.

De flesta som har fördomar mot muslimer hatar inte muslimer, de är bara rädda och resonerar ungefär som de som säger att ”männen våldtar”.

Men att prata om män och vita är bara att prata om strukturer, kanske de som använder dessa liknelser skulle svara. Jo, jo, det är exakt vad många sverigedemokrater också säger. De har inget alls mot muslimer, säger de, de bara kritiserar ”strukturproblem” i den ”muslimska kulturen”.

Antirasism kan bara bekämpas genom att försöka undvika alla generaliseringar, i synnerhet de negativa mot grupper av människor. Genom att vägra dra folk över en kam, är du en förebild, och genom att hålla fram exemplen som motbevisar tesen att ”alla är…”, kan du visa en väg ut ur fördomar, rädsla och rasism för den som lätt hänfaller åt generaliserande omdömen om andra.

Eller som Tage Danielsson skaldade…

Om man tittar grovt och slarvigt så ser man bara något gult i största allmänhet där det ligger en guldklimp.

Om man lyssnar grovt och slarvigt så hör man bara att folkpensionerna ska höjas även när någon säger i TV att vi ska slå ihjäl er i morgon.

Om man doftar grovt och slarvigt så doftar en pudel precis som en tax. Men fråga pudeln så får ni höra att så är det inte.

Det är så grovt och nyanslöst runtomkring oss. Alla högermän är ju inte fullt utbildade fascister, och alla vänsterradikaler är ju inte fosterlandsförrädare, och om man nu ska se allting från den negativa sidan och betrakta alla människor som skurkar och banditer så måste man i alla fall erkänna att även i knölarnas värld finns det knölar av olika form och storlek, som i ett vanligt potatisland. Leve nyanserna!

Allting går inte att få in i allmänna storformuleringar. För den rene är allting rent, säger man till exempel, men då står allt den rene en bra bit bort och tittar. Går han närmare så finner han säkert att det är lite småskitigt här och där i alla fall. Leve nyanserna!

Se, hör och känn där du går omkring! Life is a many-splendoured thing! Flickor är vackra både fram och bak. Livet är en mångfasetterad sak!

Synen är noll på de långa distanserna! På nära håll finns de många nyanserna!

Demokrati 2.0, om att begrava Goebbels en gång för alla.

Du som ogillar liknelser med nazismen och antydningar om att nazisten Joseph Goebbels och det politiska livet i Sverige idag har nåt gemensamt kan genast sluta läsa. Jag ska prata om partipolitisk taktik och halva sanningar och om varför folk tappar tron på politiken och varför folk väljer att rösta på populistiska partier eller blir extremister.

Det här blogginlägget blir självutlämnande… Jag ska beskriva hur jag tog mina första steg in i politiken. Det här är mycket om vem jag är…

Mitt första möte med politiken var 1988. Det var val då. Ett antal saker skedde i samband med valet som påverkade mig mycket. Vartän jag vände min blick såg jag inget annat än politisk propaganda, halvsanningar och taskspel.

Det började med en debatt mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om hemlösheten i Malmö. Både M och S grundade sina argument på statistik som kom från någon frivilligorganisation. Men varken S eller M använde den statistiken, utan bara delar av den. Nämligen de delar som passade in i deras ideologi.   Det förbryllade mig så mycket så att jag, en politiskt nyvärpt 17-åring kontaktade partierna. Båda partier medgav att de hade valt delar av siffrorna, att de bara beskrev halva sanningen, men att det var rätt att göra så, för att ”moderaterna måste vinna valet” eller ”Socialdemokraterna måste vinna valet” och att ”man bara gör så”.

Hur skulle det se ut om en sosse medgav begågna fel i egna partiet eller sa att en moderat hade rätt, liksom…

Ju mer jag tittade på politiken ju mer såg jag av samma sort. Dessutom började jag bli ganska illamående av mycket av det jag fick reda på i storpolitiken. Det kalla kriget, och Sveriges hemliga medlemskap i Nato, gjorde mig illamående. Jo, det kände jag till. I Kullabygden fanns det ett batteri 15 cm kanoner riktade mot Öresund, som bara kunde fungera i samarbete med liknande batteri på danska sidan. Inte så svårt att lägga ihop 1+1, eller hur?

Andra världskriget

Dessutom reagerade jag på allt jag såg om hur man beskrev andra världskrigets historia. Jag förundrades över att man utelämnade delar av det som hänt, och vinklade beskrivningar, även i de fall när man visste att verkligheten var mer komplicerad än hur de beskrev den.

Jag har alltid varit antinazist och antirasist. Men mitt engagemang föddes på allvar 1988.

1988 fick jag för första gången veta att inte bara judar förintats i koncentrationsläger, ghetton och arbetsläger i nazityskland, utan även funktionshindrade, homosexuella, ryssar och zigenare. Detta var en av de största chocker jag någonsin fått politiskt sett.

Varför? Historieundervisningen, artiklar och böcker jag läst berättade inget om detta. Men vad som var värsta var att till och med en del judar jag pratade med sa att det var farligt (!) att säga att zigenare, ryssar och funktionshindrade också förintades i nazisternas medvetna folkmordskampanjer. På något mystiskt sett skulle alltså förintelsen av judar förringas genom att man sa att även zigenare och funktionshindrade förintades.

Sen blev jag utskälld när jag jämförde Hiroshima med nazistiska utrotningar, japaner som förintades för att de var japaner fick tydligen inte jämföras med judar som förintades för att de var judar… Och försökte jag jämföra förintelsen av japaner med förintelse av funktionshindrade så var jag bara knäpp och revisionistisk…

Det tog mig ganska hårt att se hur en del folk som mist sina anhöriga i förintelsen kunde vara så kallhjärtade att de inte brydde sig om den nazistiska förintelsen av andra folk, som zigenare och funktionshindrade. Det chockade mig mycket .

I samband med detta fick jag för första gången veta att Sverige haft rasbiologiska tvångssteriliseringsprogram. Fast det fick man inte heller prata om. ”Du överdriver”, ”det prata vi inte om”, ”det är onödigt”, fick jag höra. På Arbetets insändarredaktion fanns det till och med en lapp, som Tony Kaplan, insändarredaktören, hade vid sitt skrivbord om att man inte skulle ta in insändare om bland annat detta (plus en rad andra saker, som rasism, Skånepartipropaganda och information om Sveriges samarbete med Nato) i tidningen…

Ja, de visste om allt detta bland journalisterna, men de skrev inte… Det passade sig inte i debatten som den var 1988.

Appropå tvångssteriliseringar kom den debatten igång 1997. Då såg jag samma saker som jag sett 1988 om förintelsen. 1997 pratade man bara om en del av den rasbiologiska steriliseringspolitiken. Det var inte läge att prata om annat, de var tvungna att ”fokusera”.

Jag minns än idag ABF-seminariumet där en funktionshindrad kvinna stod upp, inför Maija Runcic, Helle Klein, Arne Ruth och de andra debattörerna och sa att hon både tvångssteriliserats och fått sina barn omhändertagna PÅ 1980-TALET, för att hon var funktionshindrad. Hon möttes med tystnad. En del sa att ”det kan vi inte ta upp nu”… Mina försök att berätta att svenska rasbiologer tvångssteriliserat hundratusentals indier och afrikaner av rasistiska skäl efter andra världskriget bemöttes med samma tystnad. ”Vi vet att det är så”, tack, joho, men varför får man inte diskutera det här då, liksom?

Men nu glider jag iväg… Åter till 1988.

Valet närmade sig. Ju mer jag såg av hur politiken fördes ju mer vilsen och besviken blev jag. Socialdemokraternas partipropaganda beskrev bara halva verkligheten, dvs den Socialdemokratisa, och de borgerliga beskrev det utifrån borgerligt perspektiv. ”Så fungerar politiken”… Jo, jo…

Att hamna fel i livet

En del tappar det politiska modet och bli deprimerade och sluta tro på politiken. Jag valde en annan väg, jag blev politisk extremist och gick med i EAP; Europeiska Arbetarpartiet. Men allt det jag skriver om var alltså det som skedde INNAN jag ens visste vad EAP var.

Sen länge har jag lämnat detta bakom mig. Jag är inte längre konservativ och arbetar inte i en liten politisk halvsekt längre. Jag upptäckte, sent omsider, att EAP använde samma metoder, med lögner, självcensur och halvsanningar i sitt politiska arbete, och det i en mycket värre form än de etablerade partierna. Men min urprungsfrågeställning är samma.

Än idag förundras jag över det jag upplevde som 17 och 18-åring. Det har präglat mig mycket och visar för mig vad som är fel i politiken. Jag avskyr politiska halvsanningar.

Kanske min avsky för hur det politiska systemet fungerar idag beror på att jag att jag varit det mobbade barnet i en officiellt sett ”mobbingfri” skolor, och att mina familjeförhållanden varit lite konstiga. Det där med gruppdynamik och halvlögner hade jag sett nog av hemma och i skolan. Om man då möter samma sorts halvlögner i politiken, är det lätt att man hamnar fel.

På twitter har jag haft en diskussion om Alliansfritt Sveriges metoder. Jag läste en artikel de skrivit om vapenaffärerna Alliansen gjort med Saudiarabien. Det fascinerande är att bloggen Alliansfritt Sverige bara kan bedriva politiskt arbete för sin sak genom att konsekvent avstå från all kritik mot S, Mp och V. Därför blir det bara halva sanningen som presenteras på deras sida. Det är väl inget konstigt, har flera bekanta på twitter sagt till mig, Alliansfritts idé är att beskriva vad regeringen gör fel, inte vad sossarna gör fel.

Nej… De flesta som är inne i den politiska svängen idag ser nog inget konstigt i det. Så är politiken. Alliansens partier ska bara hacka mot sossar och är man mot Alliansen och Socialdemokrat ska man vara lojal och hacka på borgare.

De som ogillar denna form av politik förstår nog varför jag reagerade. Jag blir illamående. Jag får flashbacks av alla de teroriska och taktiska halvsanningar jag stötte på i den politiska sekten EAP och jag får flashbacks av allt jag upplevt genom åren av samma halvsanningar och tokerier i det etablerade politiska livet. I förrgår, när diskussionen  på twitter om Alliansfritt började, var jag tillbaka i 1988…

”Men det är ju klart att vi inte kan beskriva hela situationen för de hemlösa i Malmö, för då skulle vi vara tvungna att säga att delar av det Moderaterna säger är rätt och att vi själva begått en massa misstag som lett till misären. Det förstår du väl att vi inte kan. politik funkar inte så…”

Nej, politik fungerar inte så, kanske… Men jag är inte ett dugg förvånad över att folk blir extremister, eller att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Ingen borde vara förvånad, faktiskt. Politik, fungerar ju så…

Joseph Goebbels då?

Jo, han sa att i propagandasammanhang får man aldrig ljuga. Man måste ALLTID ge åhörarna och läsarna sanningar, även om det bara är halvsanningar och fjärdedelssanningar.

Är det inte lite bedrövligt att vår demokrati är uppbyggd kring ideologier och partier som levererar halvsanningar? Alliansen ljuger inte, de bara utelämnar lite och ger en sosse-negativ vinkel på det de säger. Socialdemokraterna ljuger aldrig heller, de bara utelämnar det som är besvärande för dem och ger saker en anti-Alliansen vinkel. Och Alliansfritt Serige ljuger givetvis inte heller när de bera gnäller på borgarna i samband med Saudiaffären.

Är det en annan sak än det Goebbels pratar om, eller samma sak, att vinkla politisk rapportering så den blir t.ex. pro Alliansen och anti-sossarna? Eller? vad anser ni?

Men måste det vara så här?

Jag tror att folk om 200-år kommer att ömsom skratta och ömsom förfäras då de läser om hur demokratin fungerade 2012. Ungefär som vi ömsom skrattar, ömsom ser ner på och ömsom förfäras över det vi läser om riksdagarna runt 1812… 

Och, javisst… Att ha begått politisk misstag, valt fel vägar och att vara självutlämnande om det anses inte heller helt ok idag. Speciellt inte om man vill göra karriär. För väl då att jag inte bryr mig om karriären.

Goebbels är död. Låt oss begrava honom en gång för alla!

*******

 Läs mer om mina tankar om demokrati och politik: Om representativ demokrati och direktdemokrativår odemokratiska demokrati,Vi måste utveckla Demokrati 2.0Demokrati 2.0Ideologiernas problem och medborgare, inte väljare och min liberalism och partilös liberal och partilös pirat igen samt att skapa 2000-talets liberalism samt att flyta med eller mot strömmen.

PS

Jag känner starkt för detta och för mig är jämförelsen med Goebbels helt relevant. Tar du anstöt av det är det ditt problem, inte mitt.

Signalement och annat sånt…

Jag bloggar för Frihetssmedjan. 

Jag fick nyligen höra talas om en polisutredning. I den frågade polisen frågade ett vittne (som jag känner) om denne hade iakttagelser om en person som var klädd på ett visst sätt och hade mörkt hår, glasögon och skor i en viss färg och vissa ansiktsdrag (liten näsa). Vittnets tankar gick då till en viss person och nämnde detta för polisen och gav information om denne. Efter en tid fick vittnet ett till samtal och uppföljningsfrågor. Det visade sig då att personen de letade efter var från Afrika och hade mörk hy. Den person vittnet tänkte på hade vit hy och var snarast en blekfis från centrala Lappland.

Polisen efterfrågade inte hudfärg i signalementet men gjorde det i uppföljningsfrågorna. Alltså hade vittnet gett felaktig information eftersom signalementet saknade uppgifter.

Det hör till berättelsen att vittnet visste vem den färgade mannen var också och hade kunnat ge information om denne från början, om vittnet vetat att det var en färgad man med östafrikanskt utseende man sökte. Vittnet gav mycket riktigt uppgifter som senare ledde till gripandet. Men gripandet kan ha försenats med flera dagar eftersom polisen inte var så intresserade av vittnet som pratade om en vit blekfis, eftersom de jagade en mörkhyad man.

När jag hörde talas om detta slog jag mig för pannan.

I min förfäran undrar jag nu om detta sker ofta och varför en så viktig sak som varifrån man tror att en person kommer eller hudfärg inte nämns i en del signalement.

Landskrona

Jag tänkte en hel del på detta för två år sen. Minns ni Landskronamördaren som knuffade en pensionär så denne dog för två år sen? Så här löd efterlysningen:

Signalement: En man i 20-årsåldern. Mörkt hår. Vit mössa eller keps. Körde en röd mindre bil från början på 90-talet, troligen Mazda 323 eller Toyota Celica. /Vet du något? Kontakta polisen! Ring 114 14.

När folk i Landskrona läste denna efterlysning blev de ilskna. Det kan man förstå. Den innehåller en del viktig information men viktiga delar av signalementet finns inte där.

Det hör till berättelsen att polisen ganska omedelbart fick reda på att den misstänkte hade ”arabiskt utseende” men valde att inte gå ut med den informationen. (Mördaren var från Libanon visade det sig senare)

Man kan fråga om informationen var viktig. Vad anser ni?

Signalement

Så här ser det ut när polisen eftefrågar signalement. Hårfärg nämns men inte hudfärg.

Om man studerar en del av polisens efterlysningar ser man att man ofta ännu skriver ”utländsk härkomst” eller ”mökhyad”/”ljushyad”. Det är bra. I andra fall gör man det inte, vilket detta exempel (med bild) visar. Frågan är bara vilka konsekvenser polisens tveksamhet att skriva misstänkt härkomst, hudfärg och liknande leder till.

Ja, jag vet att det alltid medför problem att skriva detaljerade signalement. Det kan leda till att främlingsfientliga människor, och folk med fördomar, börjar generalisera och tro att alla av en viss etnicitet är brottsliga, ungefär som Avpixlat gör, eller många Sverigedemokrater gör. Men… Skriver polis och media många män som misshandlat kvinnor och skriver ut det kan fördomen spridas att det bara är män som misshandlar kvinnor också, trots att det inte alls är ovanligt att kvinnor misshandlar män också. Fördomarnas och dumhetens makt är stor. Men ska man sluta skriva ner könet på misstänkta gärningsmän för det?

Låter det långsökt? Om polisen räds att skriva hudfärg eller misstänkt härkomst, typ: arabiskt utseende, ”vit” med ”europeiskt” utseende, ljus, mörk, latinamerikanskt utseende, är det lika galet som om polisen skulle få för sig att vara könsneutrala och sluta skriva om det är en man eller kvinna man söker.

Måste vi välja mellan att polisens signalement blir usla, eller att sprida rasism? Jag tror att man kan både ha detaljerade, fungerande signalement och stoppa rasismen. vad tror du?

Vem är rädd för en liten hijab, del 3

Del tre i den serie som publicerades här och på Frihetssmedjan.

”Jag såg att häggen blommade, det kom en doft av den.
Då gick jag till min älskade och sade: Se och känn!
Hon stod vid makaronerna, hon sydde på en klut
,
Och när hon lyfte ögat hade häggen blommat ut.”

/Alf Henriksson

FÖRBUD, FÖRBUD Jag har i två artiklar behandlat frågan om slöja i skolan. I den senaste visade jag att det är viktigt att inte peka ut EN grupp som ”problemet”. Att extremformer av klädsel, som modekläder eller burka kan stoppas i skolorna genom enkla förhållningsregler och utan att antyda att en religiös grupps kläder är ett problem. I denna artikel ska jag analysera fördomarna om just slöjor, speciellt hijab. Fördomar som yttrar sig i att ganska många svenskar vill förbjuda viss klädsel inte bara för barn, utan även för vuxna.

Huvudduken, den s.k. slöjan, kluten eller hucklet, som det kallades i Sverige, är en del av den svenska kulturen.

En klut… Vad är det, kanske en och annan undrar? Och vad då huvudduk och svensk kultur, vi har väl aldrig tvingat folk att gå klädda i burkor och huvuddukar som andra kulturer, anser du kanske?

Då ska ni veta att min mormor berättade att när hon var liten, före första världskriget, gick fortfarande folk på svenska landsbygden klädda i huvudukar, sjalar, eftersom om man var man en ärbar gift kvinna skulle man dölja håret. Min mormors mor, Ida, vistades aldrig ute utan huckle på huvudet. Hon dog 1947. Jämför gärna detta med de  folk från muslimska länder bär hijab. Och religiösa fundamentalister förr, tex i Laestedianernas samfund, bar något som liknande islamisternas burka.

Det finns mycket skrämselpropaganda i Europa idag om islam och de arabiska kvinnornas klädsel har nästan blivit symboler för allt inom islam som folk är rädda för eller hatar. Islamofobin till trots, så har de klädskick som finns hos muslimerna idag har funnits i Sverige. Fast i Sverige kallade man inte det för en hijab utan för klut, sjal eller huckle eller huvudduk. Och folkdräkterna bär ännu spår av detta bruk.

Med tiden har den svenska slöjan befriats från allt tvång. Under den andra halvan av 1900-talet tog folk på sig huvuddukar av egen fri vilja, för att de tyckte det var snyggt, eller för att det ingick i ett mode för en kulturell eller politisk grupp (miljörörelsen). Detta kan också jämföras med hur muslimer bär sina ”slöjor”, hijab. De flesta som bär hijab idag i Sverige bär inte det för att vara ärbara, de bär det för att de tycker om det, och för att visa att de tillhör en kultur och religion.

När främlingsfientligheten blir löjlig

Var man en ärbar ogift kvinna förr i tiden i Sverige skulle man inte gå med utslaget hår. Håret skulle vara uppsatt eller flätat. En gift kvinna skulle bära huvudduk, huckle eller klut som det kallades.

Det traditionellt svenska, musik, dans och klädsel var omgjärdat av fördomar och regler.

Det är därför det bara blir skrattretande när man kan läsa på Nationaldemokraternas eller Sverigedemokraternas hemsidor att de svenska folkdräkterna är sååååå helsvenska och genuina och måste bevaras och skyddas mot det utländska. Mot arabernas hijab ställer man vår hellyllesvenska folkdräkt med klutar och knäfofsar. Som tex i denna lilla artikel i Nationell Idag: ”Vad utgör vår kultur? Vad gör oss unika i världen? Tre folkliga pelare av åldriga anor står stadigt i dessa stormiga tidevarv: folkmusik, folkdans och folkdräkt. Våra förfäders toner, rörelser och klädnad ek