Ytterligare fem amerikanska militärer åtalas för terrorism & planer att störta USA:s regering

För några dagar sen berättade jag om de fyra amerikanska militärer som bildat en ”anarkistmilis”, som planerade att utföra terrordåd i USA samt störta Obama och regeringen. Fyra f.d. militärer dömdes för förberedelse för terrorism och för att ha mördat några av deras egna som ansågs hota milisens arbete. Milisen beskrivs som en anarkistmilis men hade högersympatier. Igår blev det känt att ytterligare fem nu åtalas.

Igår åtalades fyra f.d. amerikanska soldater till, samt en civil för förberedelse till terrorism, och förberedelser för att mörda President Obama.

OnlineAthens skriver:

A Liberty County grand jury indicted the five on charges of illegal gang activity and various counts involving theft, burglary and auto break-ins. Those crimes were committed to help fund the militia group, which called itself F.E.A.R., short for Forever Enduring Always Ready, District Attorney Tom Durden said Tuesday.

”The burglaries and entering autos, they were committed in an effort to fund F.E.A.R. and what F.E.A.R. was at least advocating they wanted to accomplish,” said Durden, the top prosecutor for southeast Georgia’s Atlantic Judicial Circuit. Their plans included bombing a Savannah park fountain and poisoning apple crops in the state of Washington, prosecutors say.

The new indictments Monday bring to 10 the total number of people charged in connection with the militia group…

Durden said civilian authorities aren’t sure how many members the militia group had. Army officials said they weren’t surprised by the new indictments involving ex-soldiers, but they aren’t saying how large the group was either.

”We remain confident there are no unknown subjects,” Fort Stewart spokesman Kevin Larson said in a statement. ”The five individuals indicted today … were known to the investigation and were not publicly identified previously to preserve the integrity of the investigation and ongoing civilian legal proceedings.” (…)

The indictments in south Georgia charged Joiner with three home burglaries, nine car break-ins, and other thefts of items including guns, cellphones, GPS devices, bulletproof vest, a motorcycle helmet and a woman’s debit cards. Randall Dearman was also charged in two of the burglaries and the car break-ins, which all occurred within a two-day period in mid-December. Adam Dearman helped coordinate the thefts, according to the indictment. Garner was charged with receiving more than $500 worth of stolen goods from the burglaries.

Joiner answered his cellphone Tuesday but declined to discuss the case.

”I’m a proud Republican,” Joiner said. ”I will not make any comments about this on the record until I am in court.”

Egyptens President Morsi om attentatet mot USA:s konsulat

Egyptens president, Morsi, har inte fördömt attacke mot USA:s ambassad i Libyen ännu. Via @hisham_melhem på twitter sprids en översättning av Morsis uttalande i samband med attackerna mot konsulatet och det är skrämmande läsning. Morsi fördömer Muhammesfilmen och pratar om ”medborgares rätt att demonstrera”, som om demonstrationerna var ok.

Morsi Facebook statement on US embassy protest:

”The presidency denounces in the strongest terms the attempt to insult the Prophet Mohammed (peace be upon him) and condemns the people who produced this extreme action. The Egyptian people, both Muslims and Christians, reject this insult against the sacred.

The presidency also emphasizes that the Egyptian state is responsible for the protection of private and public properties and thereby the diplomatic missions and embassies of different countries.

It also affirms the protection and respect for the freedom of expression and the right to peaceful protest within the confines of the law while firmly opposing any irresponsible attempt to create lawlessness.

The president and the embassy of the Arab Republic of Egypt in the United States have commissioned the undertaking of all possible, legal actions to respond to these individuals who seek the sabotage the relations and dialogue between peoples and nations.”

(Source)

För övrigt anser fler och fler att attacken på konsulatet var planerad och medveten, inte nåt som skedde i samband med den ”spontana demonstrationen”. Det ska alltså ha varit en attack utförd med datumet, elfte september, i åtanke.

Anarkistmilis i USA:s armé planerade att mörda Obama

Den som till äventyrs tror att all terrorism som drabbar USA är ”islamistisk” ska läsa om förberedelserna att spränga dammar, störta USA:s regering och mörda presidenten som avslöjades nu i somras. En anarkistisk milis, med ett okänt antal medlemmar och basen i Georgia (USA), förberedde detta och mördade till och med två personer för att hålla sina förberedelser hemliga. Fyra personer dömdes för denna förberedelse för terrorism, och för mord, nyligen.

Washington Post skriver:

“This domestic terrorist organization did not simply plan and talk,” prosecutor Isabel Pauley told a Superior Court judge. “Prior to the murders in this case, the group took action. Evidence shows the group possessed the knowledge, means and motive to carry out their plans.”

Inte mycket har kommit ut hittills om gruppens politiska ideer, mer än att de beskrivs som en anarkistisk milis. Den troliga ledaren har deltagit på ett konvent med Republikanska partiet.

Tidigare i augusti rapporterades det att USA:s militär har stora problem med högerrasister som vill störta Obama, och ZOG (det de kallar den ”sionistiska ockupations regeringen” i USA). En del av förklaringen till att USA:s militär gick ut och sa att de har problem har säkert med morden på sikher att göra, mördarens bakgrund i militären är numera känd.

Det kan vara på sin plats att påminna att 94% av de terrordåd som skett i USA sen 1980 utövats av icke-muslimska grupper.

Radikala islamister (ej muslimer) står för de flesta terrordåden

Det finns ett inlägg på en norsk blogg som jag vill dela. Det är intressant. Det är en norsk bloggare, minervanett, som kikat på statistiken som rör terrordåd i världen. Dennes slutsatsen är att flest terrordåd utförs av folk som nominellt sett kallar sig muslimer.

Artikeln anser jag bör spridas även här i Sverige. Men jag vill påpeka en viktig sak som författaren missar. Det finns en skillnad mellan muslimer å ena sidanoch radikala,  militanta islamister som använder våld å andra sidan.

Skillnaden är viktig. Bara för att folk som kallade sig ateister ateister mördade mest människor under 1900-talet (maos, Pol Pots och Stalins massutrotningar tex) betyder inte det att alla ateister var och ÄR med ansvariga för dessa dåd som kommunistiska ateiser genomförde. Lika lite är det egentligen nåt fel på ateismen. Lika lite är alla muslimer medansvariga för de massmord och terror i islams namn.

Men saken bör diskuteras. I statistik över terrordåd som dras fram hänvisas till EU-statistik där militanta veganer och stenkastare i baskien jämställs med radikala islamister och jag gillar inte riktigt den sortens användande av statistik.

Desstom måste man veta hur och var problemet finns, och hur det ser ut, för att kunna lösa det. 

Men jag säger det återigen. Jag delar INTE författarens generaliseringar mot islam.

För att göra en jämförelse: De flesta terrorister är män. För att komma till rätta med problemen med terror måste man veta att de flesta terrorister är män, men det betyder inte att alla män, eller ens MANSKULTUREN, kan göras ansvarig för terrorn. Som med män, så är det med religionen, islam. 

/Torbjörn

En gjennomgang av to globale databaser viser at muslimer står bak langt de fleste dødsfall som følge av terrorisme og trolig de fleste terroraksjoner.

Denne bloggposten handler ikke om hvorvidt muslimer som er terrorister er motivert av islam eller noe annet, eller om de politiske implikasjonene av de fakta vi måtte finne på dette området.

Mitt formål er langt mer begrenset: En vanlig påstand, særlig fra Fremskrittspartiet og andre innvandringskritikere, er at de fleste terrorister er muslimer, selv om de færreste muslimer er terrorister. (Noen ganger er også formuleringen ”nesten alle” brukt). På den andre siden viser mange til Europols statistikk for å belegge at muslimer står for en forsvinnende liten andel. Så hva stemmer egentlig?

Store angrep
Jeg har anvendt RAND Database of Worldwide Terrorism og gjort et søk fra 1990 til ut 2010. RANDdefinerer terrorisme slik:

 • Violence or the threat of violence
 • Calculated to create fear and alarm
 • Intended to coerce certain actions
 • Motive must include a political objective
 • Generally directed against civilian targets
 • Can be a group or an individual

Antall terroraksjoner i databasen er så mange at det vil ta for lang tid å gå gjennom alle. Jeg har begrenset meg til de 95 der minst 50 personer er drept. I noen tilfeller er det ikke sikkert hvem som sto bak, men der RAND nevner en mistenkt gruppe har jeg lagt dette eller eget skjønn til grunn. Siden mitt fokus ikke er terroristenes motivasjon, legger jeg ikke vekt på om de er motivert av religiøse eller andre politiske forhold.

 • 52 av de 95 terroraksjonene skjedde i Irak – alle muslimer.
 • Ytterligere fem i Pakistan, tre i Algerie, to i Afghanistan og ett hver i Jordan og Egypt – alle muslimer.
 • I Afrika for øvrig teller vi fire angrep – ett islamistisk i Kenya, tre uten forbindelse med islam i Uganda, Sudan og Etiopia.
 • I India skjedde det syv angrep, hvorav fire kan tilbakeføres til islamistiske organisasjoner, mens tre har uklare gjerningsmenn.
 • Russland opplevde åtte angrep, alle utført av muslimer og hovedsakelig knyttet til konflikten i Tjetsjenia.
 • I Europa utenom Russland skjedde et angrep – islamistenes angrep i Madrid.
 • USA står for to islamistiske angrep, ettersom RAND regner angrepene på Washington og New York separat. I tillegg ett ikke-muslimsk angrep – Oklahoma City.
 • I Latin-Amerika teller vi tre angrep, ett utført av muslimer mot jøder i Argentina, to av ikke-muslimer i Columbia.
 • Sri Lanka opplevde to angrep fra tamiltigrene, mens islamister sto bak ett angrep på Filippinene og ett i Indonesia.

Holder vi Irak utenom, står muslimer (islamister og andre) bak 31 av 43 store terrorangrep, mens andre grupper står bak 9 og tre (i India) har ukjente gjerningsmenn.

Middels store angrep
Er de store angrepene utypiske? Setter vi grensen ved 10 drepte, kvalifiserer 917 angrep. Jeg har av tidsmessig grunner ikke gått gjennom alle disse, men sett på tre perioder: 1990-96 – før den militante islamismen var på de flestes radar, 2002 – før Irak-krigen og 2009, etter at terrorismen i Irak hadde falt kraftig.

 • I 1990-96: 36 angrep registrert, hvorav 22 med muslimske gjerningsmenn og to med ukjente. Seks av disse skjedde i Israel.
 • I 2002 er 38 angrep registrert. 26 av disse står det muslimer bak, hvorav ni i Israel og fire i Russland. Andre grupper står bak ni, fem av dem i India og tre i Colombia, mens tre har ukjente gjerningsmenn.
 • I 2009 er 22 angrep registrert. 18 av disse står muslimer bak, halvparten i Afghanistan. I tillegg kommer et bombeangrep i Tyrkia, der PKK er mistenkt.

Vi ser altså at bildet ikke endrer seg vesentlig dersom vi inkluderer mindre angrep.

Tino Sanandaji har gått gjennom RANDs tall for Nord-Amerika og Europa de siste ti årene og tatt med alle angrep, ca 4000 i alt, og summert antallet drepte. Selv om vi tar ut 9/11, som dominerer det totale antallet døde, finner han at muslimer står bak 91 prosent av alle drepte. Terroraksjonene i Norge, som ikke er med i statistikken, vil redusere denne andelen, men ikke avgjørende.

Dersom vi isteden teller antall angrep som har ført til dødsfall og begrenser oss til Vest-Europa, ville bildet vært helt annerledes. Da blir Madrid-bombene, som drepte svært mange, en enkelt av mange hendelser. Mange viser til Europols database, som teller antall aksjoner, og summerer stort og smått, og kommer til en svært liten andel muslimske terrorister.

Alle angrep
Venstre-politiker Svein Abrahamsen har tidligere i dag publisert det han mener er en tilbakevisning av påstanden, basert på databasen til WITS, som er en del av USAs National Counterterrorism Center: ”Worldwide Incidents Tracking System har registrert 77 571 terrorangrep i perioden fra 2001 til 2010. Av disse står islamistiske ekstremister bak 21 576 eller 27,8 prosent av angrepene.”

En slik utlegning av dataene er sterkt misvisende. For det første klassifiserer WITS nesten halvparten av gjerningsmennene som ”ukjente”. Av de kjente gjerningsmennene står islamistene bak 53,6% av angrepene (og en langt høyere andel av drepte og sårede).

For det andre er en meget betydelig andel av ”ukjente” opplagt muslimer, selv om de ikke nødvendigvis er islamister. Det synes å ha skjedd en utvikling i WITS klassifisering, der man tidligere klassifiserte mange som ukjente, men nå som islamister. I 2010 er 6547 angrep tilskrevet islamister, av i alt 8142 med kjente gjerningsmenn, eller drøye 80 prosent av disse. I 2006 derimot, da terrorismen i Irak nådde sitt høydepunkt, ble 1545 angrep klassifisert som islamistiske, mens det var 7570 angrep bare i Irak og Afghanistan.

Til og med 2003 er ikke gjerningsmennene klassifisert overhode i WITS. Ser vi på tallene fra 2004 til 2010, var det i alt 77.169 angrep smo er fordelt på land. Av disse skjedde omkring 49.000 i Irak, Afghanistan, Pakistan, Israel, Somalia, Jemen, Algerie, Bangladesh. Det er all mulig grunn til å tro at de aller fleste av gjerningsmennene var muslimer. I tillegg kommer nesten 2000 angrep i Gaza og på Vest-Bredden, over 6000 angrep i India og drøye 2000 i Russland. Også her er det mange muslimer involvert.

På global basis er det på bakgrunn av disse to databasene vanskelig å komme unna konklusjonen om at muslimer står bak et flertall av de alvorligste terroraksjonene, og høyst sannsynlig også et flertall av alle terroraksjoner. Men det er ikke riktig at muslimer står bak ”nesten alle” terroraksjoner. Ser vi på Vest-Europa isolert er det langt fra riktig at de fleste terrorister er muslimer, men muslimer har det siste tiåret flest terrorofre på samvittigheten også her.

UR DISKUSSIONEN

 1. Steinar Bleken skrev 16. august, 2011 kl. 18:08

  1. Siden RAND databasen IKKE inneholder religion, kan du redegjøre for hvordan du har definert muslim/islamist?

  2. Kan du også fortelle hvorfor religion overhode er interessant, særlig da mange (de fleste?) av terrorangrepene har ikke religion noen forbindelse til terroren, annet enn at det eventuelt er terroristen tro?

  3. Om religion er motivator for terroren, burde vel all terror mot samme religion utelukkes?

  4. Er terror som har regional forankring, regionale politiske motiver og regionale terrormål, og som derfor ikke påvirker risikonivået i Norge, overhode relevant i den hjemlige debatten.

  ***

  Jan Arild Snoen skrev 16. august, 2011 kl. 18:19

  Steinar B.: For å klassifisere gjerningsmennene har jeg sett på hvor angrepet er skjedd og hvem RAND oppgir som antatte gjerningsmenn. De andre spørsmålene faller utenfor rammene av denne artikkelen. La oss først fastslå fakta, og så får forklaringene komme i neste omgang.

  ***

3. Steinar Bleken skrev 16. august, 2011 kl. 18:35

Takk for ditt svar. Når du ikke forklarer hvorfor du gjør de avgrensningene du gjør og mener at mine spørsmål 2, 3 og 4, faller utenfor artikkelen, er artikkelen svar på et spørsmål som ikke er stilt, og når rammene for for svaret er ikke definert, kan svaret heller ikke benyttes til noe. At det allikevel vil bli benyttet, er jeg sikker på.

Dag B sin sluttkommentar enda bedre: løgn, forbannet løgn og statistikk.

***

Steinar Bleken skrev 16. august, 2011 kl. 20:57

Nils August, takk for et reflektert og argumentativt svar. Det var et svar i den retningen jeg hadde forventet, men ikke fikk, av artikkelforfatteren. Årsaken til det er rimelig klar; hadde Snoen forsøkt, ville artikkelen falt fra hverandre. Jeg mener du er nær svaret når du sier: “Å være presis på hva vi snakker om er viktig, både fordi skråsikker bruk av sær statistikk kan skjule et mulig problem som bør diskuteres …”

Antall terrorister er så lite at å klistre de til enkelt grupper, blir meningsløst. Det blir bare fornuftig når det er et typisk trekk ved deg gruppen vi snakker om. Å si at mange innen Al-Quida er terrorister gir mening, men å si at muslimer er terrorister fordi Al-Quida er muslimer – eller at flere muslimer enn kristne er terrorister – gir ingen mening. Til det er variasjonene og ulikhetene innen gruppene ‘kristene’ og ‘muslimer’ alt for store.

Det eneste man oppnår med denne type misbruk av statistikk er stigmatisering av grupper og dra fokus vekk fra det som er de virkelige utfordringene. Med feil problemdefinisjon, blir også løsningene feil – og med uklare spørsmål blir også Snoens artikkel og svar feil. Ibsen har derimot fortsatt rett: “Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest”

***

5. Dag Blakstad skrev 16. august, 2011 kl. 21:44

Støtter Bleken her.

Re: Tom K
Nei det er ingen trøst i det, men en forklaring på hvorfor det er galt å bruke en merkelapp på terrorister slik at en mye større gruppe asossieres med dem. For det første er det urettferdig, og for det andre ser problemet mye større og farligere ut enn det reelt sett er. (Siden dette er en artikkel med statistikk som underlag, er det ikke mye rom for synsing og følelsesmessige betraktninger.) Terrorofrenes lidelse var heller ikke tema for artikkelen, og er heller ikke noe konstruktivt ift til å forstå hvem som begår terrorhandlinger og hvorfor.

Re: Andresen
Vi får kalle en spade for en spade. Når statistikk benyttes slik, blir det stigmatiserende. Ellers et utfyllende svar du kom med. Artikkelens store svakhet er og blir dens tvilsomme relasjon mellom islam og terrorisme når den statistikken det henvises til ikke sier noe om dette. Men du er inne på de underliggende årsakene til vår tids terrorisme, og det er mer interessant. Hvorfor motiveres noen til å begå slike handlinger, og hvordan rettferdiggjøres slike? Det er nok svært mange årsaker, men endel ledere i Midt-Østen, som både har og ikke har religøse titler, peker på Vesten for deres egen feilslåtte politikk er en mulig årsak. I en befolkning hvor andelen analfabeter og fattigdom er høy, og tilgang på etteretlig informasjon liten er det lett for disse lederne å manipulere folket. Og der Vesten har dummet seg ut overfor disse landene, får disse lederne noen knagger å henge problemene på. For mange er det hele bildet som dannes av Vesten. At det er overvekt av muslimer i disse landene tror jeg ikke man skal legge for stor vekt på. Islam kan helt sikkert misbrukes til overgrep og demonisering av andre, slik som kristendommen også ble brukt. Generelt er jeg en skeptiker til å blande politikk og religion, uavhengig av religion.

En av grunnene til at jeg skvatt i stolen av denne artikkelen er at den bygger barrierer istedet for broer. Hvis Islam overhodet skal kunne tilpasses vestlig kultur er broer en bedre strategi enn barrierer. Jeg tror bestemt at kunnskap om andre kulturer og styresett vil være et godt bidrag til en mer konstruktiv utvikling. Det gjelder for oss som bor i Vesten, det gjelder for innvandrere som kommer til Vesten og de som forsøker å velte diktatorer og vil etablere en ny styreform i sitt land.

PS! De fleste terrorister er menn, men få menn er terrorister. Det gir ingen mening i å trekke slike konklusjoner selv om de er aldri så sanne.

***

Spaceman Spiff skrev 16. august, 2011 kl. 21:48

Steinar Bleken skreiv: ”Om religion er motivator for terroren, burde vel all terror mot samme religion utelukkes?”

Nei, det er ikke så rimelig, for man kan f.eks se for seg at noen bruker terror for å fremme religionen i et muslimsk land. Det trenger ikke nødvendigvis være mot utenforstående. F.eks ved å prøve å destabilisere et styre for å få innsatt nye og mer islamvennlige ledere. Bare et kort eksempel, siden dette ihht til Snoen er litt utenfor scopet til artikkelen.

Läs Resten av diskussionen här!

Thomas Bodström bar ansvaret för katastrofen i Göteborg 2001!

Vi närmar oss mer och mer 10 års dagen av kravallerna i Göteborg inför EU-toppmötet 2001. Det mesta som debatteras handlar om polisövervåld. Och ja, om någon är mot polisövervåld så är det jag! Men att skylla allt på polisen för att det blev kravaller i Göteborg 2001 anser jag är att förvrida och förvanska historien.

Ansvaret för katastrofen 2001 var regeringens. I huvudsak Thomas Bodströms, eftersom han var justitieminister! Han förhindrade att polisen agerade effektfullt mot de vänsterterrorister som planerade sabotage i Göteborg inför toppmötet. Han agerade dessutom inte för att få kommittéerna för de officiella motdemonstrantionerna att ta avstånd från Afa och svarta blocket.

Timbro har rätt!

Timbro ska fira globaliseringens seger vid tioårsdagen av Gbg 2001. Jag har anmält mig till deras globaliseringsfest den 15/6. I inbjudan skriver Timbro så här:

Nu har det gått tio år sedan gatstenarna yrde. Göteborgskravallerna blev kulmen på det globaliseringsmotstånd som hade vuxit under flera års tid. Vad höll på att hända med världen? Samtidigt fanns det de som såg hur marknadsekonomi och demokrati minskade fattigdomen världen över och att det faktiskt var mer globalisering och kapitalism som behövdes för att rädda vår jord. Det är också tio år sedan Johan Norbergs världsberömda bok Till världskapitalismens försvar (Timbro) publicerades.

Detta har fått många att bli arga på Timbro (Ex. Beelzebjörn och Elin Grelsson)

Inte jag. Inte i detta fallet! Jag välkomnar detta. Det är bra! I tio år har man ältat polisens ansvar och inte sagt ett pip om regeringens och Bodströms ansvar och man har i praktiken romantiserat det svarta blockets och vänsterterroristerernas roll.

Jag återpublicerar ett inlägg  jag skrev för några dagar sen.

*****

Det svarta blockets och AFAs ansvar

Det ni ser på bilden här nedan är den affisch AFA, Antifascistisk Aktion spred i Göteborg innan toppmötet 2001. Orsaken till kravallerna var inte polisen, utan Afa, och att alla i de officiella sammanslutningar som var mot toppmötet gullade med detta Afa. Ytterst bär justitieminister Thomas Bodström ansvaret, eftersom han visste, eller borde ha vetat vad Afa planerade. Ändå agerade han inte. Och efter toppmötet såg han stillatigande på när den svenska poliskåren smutskastades!

Jag följde utvecklingen innan toppmötet. På Afa:s forum och hemsidor ute i Europa, och det s.k. ”svarta blockets” hemsidor, där Afa ingick,  pratade de om sabotage, och om de ”kul” saker man kunde göra med slangbellor,  järnrör och gatsten, tex banka ner poliser och krossa McDonalds fönster. Och polisen skulle de provocera sa de. Om polisen betedde sig för vänligt och fredligt skulle man provocera dem så det blev konflikt och kaos!

Någon tid innan toppmötet publicerades affischen ovan. Jo, jo… ingen dialog… Sabotage… ”She is mad and mean…” Och ska gå genom stan som godzila…

Att Afa planerade sabotage var knappast någon nyhet för någon. Det ”svarta blocket”, som de ingick i, brukade ju förbereda sabotage inför varje toppmöte. Men ändå släpptes de in i den s.k. ”Götborgsaktionen”, dvs samarbetsorganet för protesterna mot EU som förberedde demonstrationerna. När man pratade med Göteborgsaktionen om Afa sa de i praktiken bara ”fuck off” och la på luren. Vänsterpartiet var värst, för dem var Afa ”våra goda vänner”…

Det absolut värsta var att Göteborgsaktionen  tillät motdemonstranterna att vara maskerade. Något som enbart det våldsfixerade Afa och deras allierade gynnades av. Man sa att det var för att skydda dem från nazister… Jo, hej, kom och hjälp mig!

Vilka som här ingick i Göteborgsaktionen ser ni längst ner i denna artikel. Vänsterpartiet, Grön Ungdom, Fältbiologerna och Miljöpartiet, bland annat…

Ingen gjorde något mot den väntade Afa-stormen. Polisen FICK inte (ordern kom direkt från regeringen och Thomas Bodström) och de andra motdemonstranterna brydde sig inte.

Därför blev det kaos från början. Polisen slog till mot Hvitfeldtska (där Afa-folket lagrade gatsten och stålrör) och sen urartade allt. Resten är historia…

Efterspelet

Efteråt skedde något mycket underligt.

Regeringen utredde kravallerna men tonade ner betydelsen av att det ”svarta blocket” och Afa, de som drev fram kravallerna, också ingick i organisationskommittén för motdemonstrationerna,

Utredningen la i praktiken all skuld på polisen. Trots att polisen var bakbunden och inte kunde eller FICK göra ett skvatt. Sen exploderade allt.

Idag 10 år efter kravallerna är det dags att rentvå den svenska polisen en aning, anser jag!

Det första steget vore att publicera Afa:s affisch från INNAN toppmötet 2001. Än idag har, så vitt jag vet, ingen svensk tidning och inget svenskt TV-program publicerat denna affisch. Efter det vore det kanske på sin plats att ställa en och annan fråga till de politiker som villigt hoppade i säng med Afa och det svarta blocket.

Ytterst bär Thomas Bodström ansvaret. Han var justitieminister då. regeringen bakband polisen. Regeringen ingrep inte mot att Göteborgsaktionen gullade med terrorister. Regeringen smutskastade efteråt svensk polis och la skulden på dem!

Innan Göteborg 2001 pratade jag med polisen. Jag hade ju sett hur svarta blocket förberedde terrordåd. När jag fick tips kontaktade jag polisen i Göteborg och Stockholm.

Vi kan inte göra något, sa de… Regeringen har beslutat att afa ska behandlas som normala demonstranter. Politikerna har bestämt att vi inte FÅR inte agera förrän något sker i Göteborg, inte före…

Vem gav den ordern?

Göteborgsaktionen

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Jag publicerar

10 år sen Göteborgskravallerna 2001. Dags att rentvå polisen!

Sveriges poliskår har fått klä skott för Göteborgskravallerna 2001 i 10 år nu. Nu är det dags att rentvå dem!  Det ni ser på bilden här nedan är den affisch AFA, Antifascistisk Aktion spred i Göteborg innan toppmötet 2001. Orsaken till kravallerna var inte polisen, utan Afa, och att alla i de officiella sammanslutningar som var mot toppmötet gullade med detta Afa. Ytterst bär justitieminister Thomas Bodström ansvaret, eftersom han visste, eller borde ha vetat vad Afa planerade. Ändå agerade han inte. Och efter toppmötet såg han stillatigande på när den svenska poliskåren smutskastades!

Jag följde utvecklingen innan toppmötet. På Afa:s forum och hemsidor ute i Europa, och det s.k. ”svarta blockets” hemsidor, där Afa ingick,  pratade de om sabotage, och om de ”kul” saker man kunde göra med slangbellor,  järnrör och gatsten, tex banka ner poliser och krossa McDonalds fönster.

Någon tid innan toppmötet publicerades affischen ovan. Jo, jo… ingen dialog… Sabotage… ”She is mad and mean…” Och ska gå genom stan som godzila…

Att Afa planerade sabotage var knappast någon nyhet för någon. Det ”svarta blocket”, som de ingick i, brukade ju förbereda sabotage inför varje toppmöte. Men ändå släpptes de in i den s.k. ”Götborgsaktionen”, dvs samarbetsorganet för protesterna mot EU som förberedde demonstrationerna. När man pratade med Göteborgsaktionen om Afa sa de i praktiken bara ”fuck off” och la på luren. Vänsterpartiet var värst, för dem var Afa ”våra goda vänner”…

Det absolut värsta var att Göteborgsaktionen  tillät motdemonstranterna att vara maskerade. Något som enbart det våldsfixerade Afa och deras allierade gynnades av. Man sa att det var för att skydda dem från nazister… Jo, hej, kom och hjälp mig!

Vilka som här ingick i Göteborgsaktionen ser ni längst ner i denna artikel. Vänsterpartiet, Grön Ungdom, Fältbiologerna och Miljöpartiet, bland annat…

Ingen gjorde något mot den väntade Afa-stormen. Polisen FICK inte (ordern kom direkt från regeringen och Thomas Bodström) och de andra motdemonstranterna brydde sig inte.

Därför blev det kaos från början. Polisen slog till mot Hvitfeldtska (där Afa-folket lagrade gatsten och stålrör) och sen urartade allt. Resten är historia…

(Angående Hvitfeldstka kan man ställa frågan hur arrangörerna av EU-motståndet ens kom på tanken att låta terrorister och vanliga demonstranter övernatta i samma lokaler. Det var en del av strategin de hade att neutralisera terroristerna genom att inkludera dem. Knappast så smart!)

Efterspelet

Efteråt skedde något mycket underligt.

Regeringen utredde kravallerna men tonade ner betydelsen av att det ”svarta blocket” och Afa, de som drev fram kravallerna, också ingick i organisationskommittén för motdemonstrationerna,

Utredningen la i praktiken all skuld på polisen. Trots att polisen var bakbunden och inte kunde eller FICK göra ett skvatt.

Idag 10 år efter kravallerna är det dags att rentvå den svenska polisen. Det första steget vore att publicera Afa:s affisch från INNAN toppmötet 2001. Än idag har, så vitt jag vet, ingen svensk tidning och inget svenskt TV-program publicerat denna affisch. Efter det vore det kanske på sin plats att ställa en och annan fråga till de politiker som villigt hoppade i säng med Afa och det svarta blocket.

Ytterst bär Thomas Bodström ansvaret. Han var justitieminister då. regeringen bakband polisen. Regeringen ingrep inte mot att Göteborgsaktionen gullade med terrorister. Regeringen smutskastade efteråt svensk polis och la skulden på dem!

Göteborgsaktionen

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Glöm inte Ådalen 1931!

Jag har en artikel på Liberaldemokraternas hemsida idag som jag rekommenderar, om Ådalen 1931.

Ådalen 1931 kan komma att upprepas! 

Idag är det 80 år sen skotten i Ådalen, då militär sköt mot civila svenska demonstranter. 5 dog. Fler hade dött om inte en jazzmusiker blåst eld upphör med sin trumpet och förvirrat militären. Efter skotten förbjöd man svensk militär att gripa in mot civila demonstranter. Under de sista åren har man åter gett militären rätt att skjuta civila, i terrorbekämpningen namn.

Ådalen 1931, militär sköt mot civila för att upprätthålla den ”allmänna ordningen”. Kan det ske igen?

Dödskotten mot svenska demonstranter 1931 var inte enda anledningen till att man skapade lagar som förbjöd civil användning av militärer.

Fascisterna i Europa hade satt in militär mot civila och gradvis förändrat polisens roll till att bli mer militarisk. Detta var ett varnande exempel. Därför var svenska politiker helt emot att blanda ihop militärens och polisens roller.

Nu har detta förändrats i Sverige, och i och med den nya grundlagen blir förändringen en del av svensk lagstiftning.

Svd idag kan vi läsa:

I teorin skulle det kunna leda till en liknande händelse. Exempelvis om det bildas ett stort demonstrationståg som man misstänker har infiltrerats av terrorstämplade grupper, säger, Kjell Östberg, forskare på samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

Ådalslagarna ifrågasätts

Har Kjell Östberg rätt? Låt oss titta närmare på detta!

2006 klubbades lag 2006:34 igenom (lag om försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning). Där sägs det uttryckligen att militären ska få sättas in mot terrorism, till och med utan regeringens godkännande.

1 § I denna lag finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning i form av insatser som kan innebära användning av våld eller tvång mot enskilda.   Rikspolisstyrelsen får begära sådant stöd om

1. stödet behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,

2. ingripandet kräver resurser av särskilt slag som polisen inte har tillgång till, och

3. regeringen har lämnat sitt medgivande.

Regeringens medgivande behövs inte i sådana brådskande fall som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom. Rikspolisstyrelsen skall omedelbart underrätta regeringen om stöd har begärts utan regeringens medgivande. Därefter skall regeringen pröva huruvida beslutet att begära stöd skall undanröjas eller bestå.

Läs mer hos Liberaldemokraterna!

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Hamas är inga gullungar

Hamas och Fatah har slutit överrenskommelser och närmat sig varandra. Det gör att svenska kommentatorer säger att det är tid att erkänna Palestina som en suverän nation. Jag kan bara skaka på huvudet. Inte, inte inte med Hamas som en del av makten i Palestina.

Det kan vara på sin plats att återigen påminna sig om vad Hamas står för. 

Min syn på läget mellan Israel och Palestina är att man kan glömma alla försök att hitta en historiskt sett ”skyldig” part. Det vettigaste båda parter kan göra är att skylla hela soppan på kolonialmakterna och blicka framåt istället. Sen MÅSTE parterna samarbeta. Osloavtalet var något bra som kan ligga till grund för framtida samarbete.

Men samarbete kan INTE ske på vilka villkor som helst. Jag är kritisk till mycket som sker och har skett i båda läger, men utan tvekan är jag mest kritisk mot den palestinska sidan, i synnerhet då Hamas.

Nu är det tyvärr så att svensk media väldigt sällan skriver nåt om vad Hamas är, så jag gör det med jämna mellanrum.

Hamas är antisemiter. Fortfarande kan man läsa detta i deras partiprogram:

Artikel 7
…Domedagen kommer inte förrän muslimerna nerkämpar och dödar judarna, förrän judarna gömmer sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden kommer att ropa: Oh, muslimer! Det gömmer sig en jude bakom mig, kom och döda honom!

Artikel 8
Hamas slagord: Allah är målet, profeten är förebilden, Koranen är dess grundlag, Jihad är dess väg och döden för Allahs sak dess ädlaste tro.

Artikel 11
Palestina är en islamisk waqf: Den islamiska motståndsrörelsens tro är att Palestinas jord har varit en islamisk waqf (helig förläning) genom generationerna och intill den yttersta dagen, ingen kan avsvärja sig denna eller en del av den eller överge den eller en del av den. Inget arabiskt land eller de samlade arabländerna och ingen arabisk kung eller president eller dem alla tillsammans har denna rätt; inte heller har någon enda organisation eller alla organisationer tillsammans denna rätt, de må vara palestinska eller arabiska ty Palestina är en islamisk waqf genom alla generationer och till den yttersta dagen. Vem kan hävda sig tala för alla islamiska generationer intill den yttersta dagen? Detta är landets status i den islamiska sharian och den motsvarar det som råder i alla länder som erövrats av islam genom våld och därigenom gjorts till Waqf-jord genom erövringen för alla generationer av muslimer intill den yttersta dagen.

Artikel 22
De krafter som stöder fienden. Fienderna har planerat under lång tid och de har sammanfogat sina planer i syfte att uppnå det som de har uppnått. De har dragit fördel av nyckelelement i de händelser som utvecklats och samlat en väldig och inflytelserik förmögenhet som de har tagit i tjänst för att genomföra sin dröm. Denna förmögenhet har gjort det möjligt för dem att ta över kontrollen av världens medier såsom nyhetsbyråer, pressen, bokförlag, radio och TV med mera. De har också använt denna förmögenhet för att sätta igång revolutioner i olika delar av klotet i syfte att förverkliga sina intressen och plocka frukterna. De har stått bakom de franska och kommunistiska revolutionerna och bakom de flesta revolutioner vi hör talas om här eller där. De har också använt pengarna till att upprätta hemliga organisationer som sprider sig runt världen i syfte att förstöra samhällen och genomföra sionistiska intressen. Sådana organisationer är: Frimurarna, Rotaryklubbarna, Lionsklubbarna, B’nai B’rith och liknande. De är alla destruktiva spionorganisationer.

De har också använt pengarna till att ta över kontrollen av de imperialistiska staterna och fått dem att kolonialisera många länder i syfte att exploatera dessa länders tillgångar och +-eriella vinster och tog kontroll över många källor till välstånd. De erhöll Balfour-deklarationen och etablerade Nationernas förbund i syfte att styra världen genom denna organisation.
De stod också bakom andra världskriget där de skaffade sig väldiga fördelar från handel med krigsmateriel och förberedde etablerandet av sin stat. De inspirerade tillkomsten av Förenta Nationerna och säkerhetsrådet för att ersätta Nationernas förbund i syfte att styra världen genom sina ombud.

Inget krig har brutit ut någonstans utan deras fingeravtryck på det: ”lika ofta som de tänder en eld för krig utsläcker Allah den. Deras ansträngningar syftar till korruption i landet och Alla älskar inte den som korrumperar.” (Sura V, vers 64)

(Länk till hela Hamas partiprogram här! Svensk översättning tagen från Svensk Israelinformation.)

Hamas är dessutom mot homosexualitet. Hamas ledare och ledargrupp har med jämna mellanrum attackerat dans, ”västerländsk omoralisk musik” och homosexualitet. För att citera Mahmoud Zahar:

“You do not live like human beings. You do not [even] live like animals. You accept homosexuality. And now you criticize us?”

Dessutom legitimerar Hamas mord på barn, som respons på Israels krig mot Hamas för nåt år sen:

“They have legitimised the murder of their own children by killing the children of Palestine,” Mahmoud Zahar said in a televised broadcast recorded at a secret location. “They have legitimised the killing of their people all over the world by killing our people.”

Nej, man kan inte erkänna Palestina nu. Men om, och bara om, Hamas skulle göra en helomvändning, kasta ut antisemitismen från sitt partiprogram och erkänna Israels existens som nation, och börja bli mer demokratiskt. Då kan jag gå mer på samarbete med Hamas, men aldrig annars!

Att Hamas brutit upp pro Osama Bin Laden demonstrationer är ett steg i rätt väg, men än har Hamas lång, lång, lång väg att gå!

Det absurda är att många svenskar inte reagerar på galenskaperna som kommer fram i det palestinska lägret. Där får man vara hur galen och antisemitisk som helst, Dror Feiler och co kramar dem gärna ändå!

(För övrigt läste jag nåt vettigt i Haaretz idag. Samarbete med Palestiner, men inte Hamas, är nog rätt väg att gå! Då ger man palestinerna en väg ut och tränger inte in dem i ett hörn bara.)

Bjereld, Israel i Sv, Jinge, axxess, Gilboa,Svt, Svd

Osama Bin Ladens vänner i Sverige?!

1996 hade Osama Bin Laden sitt politiska högkvarter i London hade ett antal av sina fruar och barn där också.  Han intervjuades för FBIS av Rose Al-Yusuf och sa då att han byggt, eller samarbetade med, upp en biståndsgrupp, Human Concern International Society, med huvudkvarter i Sverige (!). http://www.fas.org/irp/world/para/ubl-fbis.pdf sidan 7.

Jaha… Det var minsann nåt nytt. Hur jag än googlar hittar jag inget om detta. Har det med Afghankommitéerna att göra? Dags att sprida det på nätet och se om jag kan fiska upp något!

Cairo ROSE AL-YUSUF in Arabic on 17 June 1996 on pp 25-27
[FBIS Report]
Bin Ladin answers: "To put it simply, the Bin Ladin Establishment's aid covers 13
countries, including Albania, Malaysia, Pakistan, the Netherlands, Britain, Romania,
Russia, Turkey, Lebanon, Iraq, and some Gulf countries which there is no need to
mention." "With a vicious smile on his lips," he adds that "this aid comes in particular
from the Human Concern International Society, which was founded in Afghanistan in
1982." 
The interviewer then says Bin Ladin was one of the founders of that society with the
help of the Iranian Government and the CIA. But soon afterward other financiers from
the Gulf countries joined in. The society's main office is in Stockholm and it has branches
around the world, including the al-Musa'adah [Aid] Society in Britain, the al-Najdah
[Rescue] Society in Berlin, the Islamic Support Society in Italy, the Muwaffaq Society in
Zagreb, and Bayt al-Ansar in Peshawar.

Vad tusan är detta? Hjälp mig? Vilken är den svenska organisation som Osama drev (?) eller samarbetade med, och vilka svenskar samarbetade med Osama?

SAK??? http://www.sak.se/sak/mer.html Human Concern? http://www.humanconcern.org/about_us.php

UPDATE

Information om Ahmed Said Khadr som ledde organisationen från Canada. Relevant?

HCI Linked to Al-Qaeda – A January 1996 CIA report claims that the entire Peshawar, Pakistan, HCI branch that Khadr heads is staffed by Islamist militants and that its Swedish branch is smuggling weapons to Bosnia (see January 1996). In a June 1996 interview with an Egyptian weekly, Osama bin Laden surprisingly identifies HCI as a significant supporter of al-Qaeda.

http://www.historycommons.org/entity.jsp?entity=health_and_education_project_international_1

*****

Läs dessutom Independent om att Pakistan känt till var Osama befinner sig. Jag skrev samma på min blogg tidigare idag.

*****

SVD1,SVD2,SVD3,SVD4,SVD5,DN1,DN2,DN3,DN4,DN5.DN6,GP1,GP2,GP3,GP4,AB1,SVT1,SVT2,

DN7,SVD6,DN8,SVD7,SVD8,SVD9,SVD10,DN9,

Bloggare: RödaMalmö,Svensson,Jinge, Truth, Beelzebjörn

Abbotabbad is the Westpoint of Pakistan (Osama Bin Laden and the USA)

Imagine that Osama bin Laden had ”hidden” for 5 years,  only 700 meters (one block) away from the US Military Academy at Westpoint, a town filled with soldiers, and where every suspicious house in the neighborood of the Academy is controlled due to the treath from terrorists and foreign spies. 

General Petraeus at Abbotabbad

Sounds strange? Well, it is equally strange that Osama picked Abbotabbad as residence after September 11.

Abbotabbad is not just ”anyplace”… Abbotabbad is the center for the Pakistani Military Academy. It also happens to be the town where the Pakistani Military Academy is situated and one of the KEY centers of the US war against terrorism.

The town is FILLED with Pakistani soldiers. It also happens to be a place wellguarded town because the Pakistanis are on constant guard to protect the town from Indian agents and ”terrorists”.

We can read the following:

“I think it is a failure of our intelligence – the fact that he can hang around in Abbottabad for so long and we didn’t know,” says Zafar Hillay, a former diplomat.  According to CS Monitor, Ramesh Chopra, a former chief of Indian military intelligence who was born in Abbottabad, says ”any military conducts sweeps of areas and would know its own back yard.” Chopra believes that Pakistan’s establishment must have been protecting bin-Laden.

Obviously any house in Abbotabbad with huge fences and where the inhabitants show a suspicios behavior (like burning their trash) would be searched by the authoritites! Especially if it was situated 700 meters away from the academy.

Other suspected terrorists have been caught in Abbotabbad, so the military is on high alert there!

Thus: the Pakistanis knew or should have known!

The US?

But why did not the Americans know about it? Or did they?

Or what?

Abbotabbad is one of the key centers for the US war on terrorism. Thousands, of US soldiers have visited, Abbotabbad during the five years Osama supposedly lived there, and trained there, and have lived there…

Even some of the leaders of the war against Osama, as Defense Secretary Robert Gates and General David Petraeus, have visited Pakistan Military Academy, January and February of 2010. The picture next to this article has the caption: ”Gen. Petraeus shakes hands with officer training instructors at the Pakistani Military Academy, Feb 24, in Kakul near Abbottabad in the Northwest Frontier of Province, Pakistan.”

Pakistan and the USA has cooperated ever since the beginning of the Afghan war, in 1979, and even before. In the 80:s the strategy from both parts was to send aid to the islamic fundamentalists, the mujahideen, that fought against the Soviets. One of their allies was Osama Bin Laden. Pakistan and USA has cooperated side by side in the fight against Al Quaida and Osama since 2001 too. Thus Pakistan receives LOTS of MILITARY aid from the USA, as you can read here, here and here.

The attack on the Osama compound went on for 40 minutes and the soldiers at the academy 700 meters away did not attack the US soldiers. That tells us  that the pakistanis knew about the attack in advance. (Remember that Pakistan regards India as a treath so normally they would have reacted to shooting with FORCE! I.e., they knew that it was not an attack from India or terrorists, it was the Americans!)

As usual, the official story is filled with paradoxes, lies and problematic half truths! It stinks! Either the Americans and the Pakistanis KNEW where Osama was hiding, and allowed it, or the Pakistanis only knew about it, In either case it is a GREAT scandal. The alternative is that the military leadership in the USA AND the Pakistan did not know about it… And, to be honest, that is even more frightening to me. Is the world led by a bunch of ignorant fools?

What do you believe?

PS

As Gulf News reveals other Al Quaida top executives has been hiding in Abbotabbad!

The home is in a town which has been the address of another senior Al Qaida member, an Indonesian terror suspect, and an Al Qaida courier.

Al Qaida’s No. 3, Abu Faraj Al Libi, lived in the town before his arrest in 2005 elsewhere in northwest Pakistan, according to US and Pakistani officials.

Earlier this year, Indonesian terror suspect Umar Patek was nabbed at a house in the town following the arrest of an Al Qaida courier who worked at the post office. It is not clear whether Patek had any links with Bin Laden.

*************

(Läs SVD om att USA hade trupper nära Bin Ladens hus 2008) Samt ”four helicopters would never have reached Abbotabbad without being attacked…” Läs även GULF NEWS.

/Mitt i steget, DN, DNSvD SvD2 DN DN2 AB AB2 VG VG2 GP GP2 D SkD SkD2, DN, Ex,

/T

More links: blog, blog, blog, blog, blog, blog, blog, blog, blog, Starow, blog Samt Beelzebjörns utmärkta artikel igår.

Mikael Holmström – Den dolda Alliansen (del 2, Jalta avtalet)

Min läsning av Mikael Holmströms bok går långsamt. Men här är del 2 av recensionen. Del 1 kan läsas härHolmströms bok avslöjar detaljer om att Sverige var hemlig Natomedlem under alla de år Sverige officiellt sett skulle vara neutralt. Men den visar den också hur galet det hemliga politiska fulspelet, kalla det maktpolitik eller geopolitik, är, och hur nära vi var ett tredje världskrig, och atomkrig, under det kalla kriget. Nu när Osama är död är boken aktuellare än någonsin eftersom Osama bin Ladin var ett DIREKT resultat av stormakters fulspel.

Men min recension av denna bok handlar inte bara om det Mikael Holmström skriver, utan kanske mer om allt det som inte kommit med i boken. Denna gång ska jag skriva om några saker som inte kommit med i boken.

Det kalla kriget var ingen slump. Redan i oktober 1944 beslöt Churchill och Stalin att dela Europa mellan sig (utan att USA:s president Franklin Delanore Roosevelt var med på det).

Idag på morgonen läste jag om Jaltaavtalet som Churchill och Stalin slöt i boken, och tänkte på vad jag läst tidigare i källorna om avtalet.

Jalta symboliserar ALLT jag hatar med maktpolitik och globalt fulspel. När jag var tonåring läste jag citaten om hur Churchill och Stalin delade Europa mellan sig i Bra Böckers Världshistoria, och i det ögonblicket föddes mitt hat mot det politiska fulspelet. Och ju mer jag läst om denna Moskvakonferens ju mindre tycker jag om Winston Churchill som historisk person. Han gjorde en hel del ”bra” i kampen mot Hitler men var för spritt språngande galen; ett svin, på ren svenska!

Det kalla kriget föddes inte 1947 när Sovjets arméer marscherade fram i Östeuropa. Churchill protesterade mot Sovjets frammarsch, men han kan knappast ha varit förvånad eftersom han varit med och beslutat om att Sovjet skulle styra över Östeuropa.

I Jalta diskuterades Polens femte delning först.

Det är absurt i sig eftersom Polen var det första offret för Hitler i kriget och en av de allierade länderna. Men nej, landet skulle ”få” nya gränser. Miljontals tyskar skulle tvingas bort från traditionellt tyska områden och miljontals polacker från polska. Ett lidande utan like, bara för att ge Stalin och  Churchill det de ville ha!

Efter att ha kommit överrens om att ändra Polens gränser (och krympa Polen) gick man över till att dela Europa. Man la fram ett papper på bordet och bestämde hur stort inflytande Storbritannien respektive Sovjet skulle ha i olika delar av Europa.

Då lät det så här (enligt de oficiella papperna, ”Records of Meetings at the Kremlin, Moscow, October 9-October 12, 1944″:

”Churchill and Eden reached Moscow on October 9. That night they met with Stalin and Molotov in the Kremlin, without Harriman. After some discussion on Poland, Churchill came to his main point: ”Let us settle about our affairs in the Balkans.”

He then proposed to Stalin a formula for early postwar British and Soviet influence there.

”So far as Britain and Russia are concerned,” he ventured, ”how would it do for you to have ninety percent predominance in Rumania, for us to have ninety percent of the say in Greece, and go fifty-fifty about Yugoslavia?”

As this was being translated, Churchill enlarged on it by writing thepercentages on a scrap of paper and including reference to Bulgaria and Hungary, with a 50-50 split for the latter. Calling it a ”naughty document,” he pushed the paper across the table to Stalin, adding that ”the Americans would be shocked if they saw” how crudely he had written it.

After a pause, Stalin made a large check mark on the paper with his blue pencil and sent it back across the table. A further silence, and Churchill spoke. Apparently he felt sheepish in having so easily disposed of several countries and many millions of people. ”Let us burn the paper.”

”No,” answered Stalin, ”you keep it.”

Then Churchill and Stalin fell to detailed discussion — not only about the countries already mentioned but also about Turkey and the Dardanelles, and the futures of Germany and Italy. Here Churchill insisted he ”would like the Soviet Union to soft-pedal the Communists in Italy and not to stir them up.” He seemed to tie this to the Italian vote in the United States, implying that American occupation troops could not be expected to withdraw after the war if there were ”trouble in Italy.” Stalin seemed to get the point. Claiming that he could not control Palmiro Togliatti, the head of the Italian Communist Party, he nonetheless added that Togliatti ”would not start an adventure in Italy.”

As for the Balkan nations, Stalin and Churchill agreed that Molotov and Eden should refine the percentages. Accordingly, next afternoon Eden found himself haggling with Molotov over the numbers.

Molotov: ”If Hungary was 75/25, then Bulgaria should be 75/25 and Yugoslavia 60/40.”

Eden: ” Hungary 75/25; Bulgaria 80/20; Yugoslavia 50/50.”

Molotov: ”If the figure for Bulgaria had to be amended then Yugoslavia would also . . . have to be changed.”

Eden: ”With regard to Hungary we had made a concession.”

Molotov: ” Hungary bordered on Russia and not on Britain.”

And so it went. Uncomfortable at being forced to bargain like a peddler over the fate of nations, Eden said he was ”not interested in figures.”

The talks ended that night unresolved. But next afternoon Molotov, undoubtedly having consulted with Stalin, proposed ”80/20 for Hungary and Bulgaria, and 50/50 for Yugoslavia.” Eden promptly agreed.

The bargaining finished, Churchill now had to face the Americans. To Harriman in Moscow he revealed the details of the ”percent agreement” bit by bit over the next few days.

On October 10 Harriman was present at lunch when Churchill and Stalin finished drafting a message to Roosevelt about their agreement. When Harriman observed that Roosevelt wanted all major questions decided by the Big Three, Stalin said he was ”glad to hear this” and shook Harriman’s hand behind Churchill’s back. ”

/ Hämtat från Stalin, Churchill and Roosevelt Divide Europe, Book by Remi Nadeau; Praeger Publishers, 1990. ”The following discussions in Moscow over the ”percent agreement” are recorded in PREM 1944, 3/434/2-5, ”Records of Meetings at the Kremlin, Moscow, October 9-October 12, 1944″; Winston Churchill, Triumph and Tragedy ( Boston, 1953), pp. 227-234; Martin Gilbert, Road to Victory ( London, 1986), pp. 989-1001; Anthony Eden, The Memoirs of Anthony Eden, Earl of Avon, vol. 2, The Reckoning ( Boston, 1965), p. 559; W. Averell Harriman and Elie Abel, Special Envoy to Churchill and Stalin ( New York, 1975), pp. 356-358; FRUS, Diplomatic Papers, 1944, vol. 4, pp. 1009-1010; Sir Llewellyn Woodward, British Foreign Policy in the Second World War ( London, 1962), p. 308.”

Och massutrotningen av judar då? Nej, om det var det tyst… Inte ett ord. Det alla vet idag är att både Churchill och Stalin visste om utrotningen men försökte inte t.ex. bomba järnvägarna som ledde fram till förintelselägren.

Om man har ett uns moral i kroppen så förstår man att sådana överrenskommelser bara bäddar för nya konflikter. Enbart hanteringen av Polen i sig bevisar den moraliska galenskapen hos dessa segermakter. Delningen av Europa i maktzoner mellan demokratiska länder och Stalins terrorvälde likssom bara förtydligar det.

Precis som hanteringen av Europa efter första världskriget bäddade för ett nytt krig, bäddade Jaltaavtalet för det kalla kriget.

Och hanteringen av Afghanistan under 80-talet bäddade för Osama Bin Ladin, liksom USA:s, britters och fransmäns stöd till Saddam bäddade för att Saddam i Irak kunde sitta vid makten.

Det är inte konstigt att vi fick ett kallt krig. Det var det man skapade den 9:e oktober 1944 i Moskva. Vill vi förändra världspolitiken och skapa en globalt god säkerhetsmiljö,  är det fulspel och maktpolitik vi ska kräva ett stopp för!

Läs även LIBERALDEMOKRATERNA om Frankenstein och hans monster

Och för den som vill ha bevis om fulspelet kring Afghanistan: Zbiggy Brzezinski om ”krisbågen” (läs sidan två framför allt)…

Amerikansk f.d. CIA agent dödad! (Osama Bin Ladin)

Mitt lilla avslöjande om fotot på Bin Ladin som var fejk blev visst en hit. jag var tydligen en av de första som lagt märke till detta i bloggosfären internationellt. Det var länge sen jag hade mer än 2000 unika besökare per dag. Trevligt, trevligt! Men nu ska jag prata om allvarliga ting. Ni har alla hört talas om Frankensteins monster Om hur Dr Frankenstein skapade ett monster som fick eget liv. Det vi har sett de sista 30 åren är hur USA och Storbritannien tagit på sig rollen som Dr Frankenstein som skapat små och stora monster. Bin Ladin var Monstret med stort M, nu är han död.

John Rambo tillsammans med Osama Bin Ladin. Bin Ladin är killen till höger i bilden!Hade stormakterna hållit sina kladdiga fingrar i styr hade vi inte haft problem i Afghanistan. Tänk om det funnits politiker med STAKE (kvinnliga eller manliga) i Sverige som redan 1978 eller 1979 sagt att ”Afghanistans sak är vår”? Afghanistan hade problem på 70-talet. Ekonomin var i spillror och stormakterna höll på med en massa hemliga operationer.
Men vi i Sverige hade politiker som bara struntade i det. Afghanistan var ju bara en fluglort på kartan borta i Asien, och fluglorter bryr man sig inte om.

Så Sovjet anföll julen 1979, och först då, efter skadan var skedd protesterade vi!

Det är så dags att reagera när skadan redan är skedd. Verkligen framsynt och modigt gjort av ”politiker” som Olof Palme, Thorbjörn Fälldin, Ola Ullsten och Gösta Bohman. Myggorna ryter, typ!

80-talet

Som om inte det var nog blev det inbördeskrig i Afghanistan, och mot mitten av 80-talet stod det klart att USA och Britterna och Pakistan hade ganska stora hemliga operationer där. Men vilka stödde de? Jo, islamska fundamentalister av värsta sort!! Man kan bara ta sig för pannan och sucka.

Det är från dessa år filmen Rambo 3 är. Den amerikanske hjälten John J. Rambo rycker ut till den Afghanska Mujahideen gerillans stöd, som i bilden ovan. Det är bara det i det verkliga livet ryckte verklighetens ”Rambos” ut till stöd för de som senare skulle bilda talibanerna och Al Quaida.

Vid denna tid fanns Bin ladin i Afghanistan och deltog direkt i operationer stödda av amerikanarna. Bland annat smugglade han vapen till gerillan från arabiska länder, Amerikanska vapen, via Maktab al-Khadamat som han var med och grundade. Det är inte konspirationsteorier, det är verklighet!

Jag tror inte på konspirationsteorier längre. Jag tror bara det var av ren dumhet som Reagan och George Bush Sr stödde islamska fundamentalister. De ville spela ut det islamska kortet mot Sovjet och skapa oroligheter i södra Sovjet. George var verkligen lika korkad som han ser ut!

Vad gjorde Sverige? Vad sa Carl Bildt och Ingvar Carlsson. Inte ett pip. De var för upptagna med att jaga kurder och smuggla krut till både Iran och Irak för kriget som pågick där, antar jag!

Afghanistanveteranerna

Så tog kriget slut och de f.d legoslodaterna, och religiösa jihad-krigarna, spreds ut över världen.

Vad söker legosoldater efter?

‘Kan du svaret på den frågan är du intelligentare än samtliga politiker vid makten 1989-1991 i HELA världen.

Rätt svar är KRIG!

SURPRISE!!! Svårt eller hur?

Alltså hittar man snart, under hela 90-talet, veteraner från Afghanistan i nästan SAMTLIGA terroristorganisationer som gör terrordåd, inkluderat icke ”muslimska” grupper som ETA. Men i ALLA ”muslimska” terroristgrupper finns de.

Bin Ladin bosätter sig i Pakistan och Sudan och formar sin terroristgrupp, men streetsmart terrorist som han är ser han till att fru och barn och huvudkontor och finansiellt centrum placeras i London (!). Fram till november 2001 (!) är London ÖPPET och OFFICIELLT ekonomiskt högkvarter för Al Quaida.

Men under de år Bin Ladin gjorde sina första terrordåd mot amerikanarna var London officiellt högkvarter för gruppen. Jag har själv sett pressreleaserna för Al Quaida från 1993-1995 som alla hade ett fint brevhuvud med adresser, fax och bankkontonummer i London. Pressrelaserna där man tog på sig skulden för amerikaners död var undertecknade med Osama Bin ladin, Al Quaida, London!

Smart av politikena där, va!

Vad gjorde våra politiker? Inte ett smack!

Så där kan jag fortsätta länge! Men ni vet redan vad som hände. Afghanistanveteranernas organisation, Al Quaida, attackerar USA 2001 och sen bryter helvetet lös. Frankenstein var lös!

Få saker retar upp mig så mycket som den galenskap som världen fått stå ut med på grund av sånt som är direkta konsekvenser av kriget i Afghanistan på 1980-talet.

Tänk om dumhuvudena i regeringen och oppositionen 1978 hade tänkt att ”Afghanistans sak är vår”? Ett enkelt litet ställningstagande för det s.k. ”fluglorts-landet” Afghanistan hade troligen besparat världen från detta mindre helvete som vi fått efter invansionen av landet som Sobjet gjorde.

Genom att agera mot orättvisor och protestera mot stormakters maktpolitik, helst INNAN katastrofer sker, kan man undvika att problemen slår tillbaka mot det egna landet.

För övrigt kan ju samma sak sägas om Irak. Tänk om man inte fjäskat för Saddam. Tänk om amerikanerna inte stött Saddam under kriget mot Iran på 80-talet. Tänk om svenska politiker valt att agera mot både Iran och Irak (och inte i hemlighet smuggla vapen till båda sidor som man gjorde genom Bofors, bland annat).

DÄRFÖR måste vi, i vår globaliserade värld, engagera oss för mänskliga fri- och rättigheter överallt på planeten. Och DÄRFÖR behövs ett politiskt alternativ med mod och stake (även kvinnor behöver mod och stake) som vågar stå upp mot det globala maktpolitiska spelet.

PS

För övrigt borde Obama arrestera Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Ollie North och de andra som smugglade vapen till Osama och co i Afghanistan. Så länge Obama inte har gjort det kommer jag bara att anse allt Washington gör i kriget mot terrorn som HYCKLERI!

Hjälp mig bygga ett liberalt alternativ mot maktpolitiken: GÅ MED LIBERALDEMOKRATERNA

Lättlurade journalister!

Det cirkulerar en bild på en död Osama Bin Ladin. Den bilden har nu AP och andra nyhetsbyråer dragit tillbaka eftersom de tror den är falsk. (Läs vad AP säger här!)

Kolla på bilden här nere själv! Frågan är inte om det är Osama på bilden utan snarast hur massmedier och experter kunnat vara så dumma att de trott bilden varit äkta. (Jämför håren på huvudet och de på skägget.) Bilden är inte ens bra photoshoppad.

Typiskt… Så lite självkritik…

Så typiskt för hela den här affären med Bin Ladin!

Det betyder inte att Bin Ladin inte är död, det är han väl… Men det visar hur journalister brister i självkritik och källkritik!

Se även här!

Se även Daily telegraph

Varning! Terrorister i stan första maj! (Leila Khaled)

Idag besöker Leila Khaled Sverige. Namnet säger inte mycket för folk men hon sitter i Politbyrån(ledarskapet) för Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) och är en av de ansvariga för en rad terrordåd mot civila. Dessutom är hon en f.d. flygkapare.

Bara genom att snabbt googla på hennes namn hittar man en del väldigt graverande fakta. Främst att hon sitter i styrelsen för PFLP idag.

De som bjudit in henne är syndikalisterna, dessutom ska Dror Feiler hålla låda tillsammans med henne.

Jag stödpublicerar Dmitiri Vassermans polisanmälan mot henne:

Polisanmälan

Anmälare: Dmitri Vasserman

Misstänkt: Leila Khaled

Brott: Brott mot mänskligheten enligt artikel 7a av Romstadgans bestämmelser

Ovan anmäld person i egenskap av medlem i centralkommittén (styrande organ) av organisationen PFLP som

av EU klassas som terrororganisation bär ansvaret för organisationens systematiska och uppsåtliga attacker

riktade mot civila.

Här är några av PFLP:s attacker under de senaste åren:

 • Ihjälskutningen på Meir Lixenberg som mördades under en bilfärd på Västbanken den 27 augusti 2001.
 • Dödsskjutningen på den israeliska turistministern Rehavam Zeevi den 21 oktober 2001.
 • Självmordsbombningen av en pizzeria i Karnei Shomron, den 16 februari 2002. Tre civila israeler dödas.
 • Självmordsbombningen i Ariel, den 17 mars 2002
 • Självmordsbombningen vid en marknad i Netanya, Israel, den 19 maj 2002, som dödade tre civila israeler.
 • Självmordsbombningen vid buss station i Petah Tikva, Israel, den 25 december 2003, som dödade fyra civila israeler.
 • Självmordsbombningen i Carmelmarknaden i Tel Aviv, Israel, den 1 november 2004, som dödade tre civila israeler.
 • Massaker på familjen Fogel i Itmar, Västbanken, den 11 mars 2011. PFLP-terrorister knivmördade sovande i deras sängar barn Elav (4 år), Yoav (11 år), deras föräldrar och sedan 3-månadersgammal Hadas som sov i spjälsäng.

Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen undertecknades av Sverige 1998. Enligt artikel 7 är envar av följande gärningar när de begås som en del i ett vidsträckt eller systematiskt angrepp riktat mot civilbefolkning brott mot mänskligheten.

(m fl)

Enligt stadgan ger brott mot mänskligheten upphov till universell jurisdiktion, det vill säga man kan dömas för brottet i alla stater oavsett om någon konvention är ratificerad eller inte. Alla stater har alltså rätt att ställa dem till svars som är misstänkta för dessa brott oavsett var de har begåtts och oavsett förövarens eller offrens nationalitet. 

Människorättsorganisationen Human Rights Watch fastställde 2002 i sin rapport Erased in a Moment: Suicide Bombing Attacks Against Israeli Civilians att självmordsbombningar mot civila utgör ett brott mot mänskligheten.

En annan människorättsorganisation Amnesty International skrev i en rapport från den 11 juli 2002: ”The attacks against civilians by Palestinian armed groups are widespread, systematic and in pursuit of an explicit policy to attack civilians. They therefore constitute crimes against humanity under international law. They may also constitute war crimes.”

Massaker av familjen Fogel beskrevs som brott mot mänskligheten även av palestinierna själva, bl a av Mufaq Matar skribenten i den officiella tidningen av Palestinska Myndigheten Al-Hayat Al-Jadida: ”There is no room for argument. Stabbing an infant to death is a crime against humanity. Whoever did this was insane, or charged with racist assumptions.”

Leila Khaleds medlemskap i PFLP:s styrande organ centralkommittén och således hennes ansvar för PFLP:s brott kan strykas på PFLP:s officiella hemsida http://www.pflp.ps/, t ex här:http://www.pflp.ps/english/?q=taxonomy%2Fterm%2F22&page=1 kallas hon “Comrade Leila Khaled, Member of the Central Committee of the Popular Front for the Liberation of Palestine”

Enligt uppgifter befinner sig Leila Kahled i Stockholm och ska delta i följande evenemang:

* 30 april 18.00 Leila Khaled med Annika Eriksson, Celie Costanza Eklund och MFK- Konsthall C, Hökarängen

* 1 maj 13.00 talar vid SAC/LS demouppsamling, Stortorget- Gamla stan.

14.00 talar vid KP/RKU’s demouppsamling- Sergelstorg

* 3 maj 18.00 Samtal/seminarium med Leila Khaled på Södertörns högskola

* 4 maj 18.00 en helkväll med Leila Khaled, samtal där ni även möter bla konstnären Dror Feiler, tal och visning av den nyproducerade filmen ”Things will change – an afternoon with Leila Khaled” av Eklund och Rundberg på ABF-huset Sveavägen.

PS

Att jag är mot Leila Khaled betyder givetvis inte att jag vill välja mellan pest och kolera. En galenpanna är en galenpanna, oavsett om denne är israel eller palestinier!

Läs för övrigt det jag skrev på LIBERALDEMOKRATERNAS hemsida!

Länk: svanbo, Liberaldemokraterna, Ali Esbati

Farc-svensken: dags att syna en del Vänsterpartister i sömmarna!

Jag har funderat lite över de sista nyheterna om FARC-svensken. Joaquin Perez Becerra, som är redaktör för gerilla rörelsens propagandakontor, Anncol, som drivs från Sverige. Han beskrivs i delar av media som journalist, men som ni kan se på bilden här är det inte pennor han använder som vapen alltid. (Mannen till höger)

Becerra greps i helgen på Maiquetía International Airport i Venezuela, misstänkt för att ha finansierat gerillans verksamhet. Han är nu anhållen i väntan på beslut om eventuell utlämning till Colombia, som har utfärdat en internationell arresteringsorder mot honom.

Saken förbryllar mig.

Å ena sidan är det oomtvistat så att nyhetsbyrån Anncol, den Colombiska gerilla rörelsen FARC:s propagandaorgan, styrts från Sverige av bland annat Becerra, med visst samarbete från Vänsterpolitikern Jens Holm och Dror Feiler, m.fl.

Men å andra sidan är det ju så att Chavez, som lämnat ut Becerra, står FARC nära. Som Kent Filippu skriver idag gör det att man bör ställa frågan varför en person som stöder FARC valt att lämna ut en person som antas vara FARC:s internationella samordnare?!

Jag citerar Filippu:

Inte för att jag förväntar mig någon form av logik från Hugo Chavez, men för mig är det ett tecken på att svensken är oskyldig snarare än tvärtom. Svenskan drar dock lite andra slutsatser – att den politiska förändringen ska ha skett i Colombia. Kanske har de rätt.

Hur som helst är gerillans metoder avskyvärda, med våldsdåd mot oskyldiga och kidnappningar. Även om Bererra är oskyldig vore det hög tid att syna Dror Feiler och Jens Holm i sömmarna! Är han skyldig är det verkligen mer än hög tid för det!

PS

Följande brev lär ha funnits på Ung Vänsters kontor på 90-talet. ”Journalisten” skrev det.

 ”Från FARC-EP:s militära befälhavare och alla dess gerillakämpar till er – en revolutionär hälsning… Till medlemmarna i Ung Vänster. Revolutio…nära hälsningar och en önskan om ett Nytt år fullt av optimism och kampglöd inför de stora och komplicerade uppgifter som ligger framför alla revolutionärer i världen. FARC-EP:s internationella kommission tackar för all den solidaritet som medlemmarna i Ung Vänster, i synnerhet förbundsordförande Jenny Lindahl och medlemmen av förbundsstyrelsen Jens Holm, har gett vårt plågande folk.”

Stämmer detta, vad säger Ung Vänster och vad säger Jens Holm?

Kontrollsamhället

Michael Gajditzas inlägg idag är så bra att jag stödpublicerar det på min blogg. Här har ni del 1 och del 2 av artikeln på Michaels blogg.

Om några dagar så ska våren firas och traditionellt så är detta i hög grad en fest för unga med en studentbetoning. I studentsången som börjar sjungas 30/4 så finns det en rad som säger att ”den ljusnande framtid är vår.” Jag vill alls inte lägga sordin på stämningen men för att framtiden ska bli sådan som den beskrivs i visan så krävs nog att vi sätter igång och agerar mot det kontinuerligt ökande antalet förslag och lagar som stiftas för din och min trygghet som det heter.

I det här och i några kommande inlägg så ska jag ge er exempel på vad som ligger i forskningslaboratorier, institutioner, hos militär och säkerhetstjänster och i vissa skrivbordslådor.

Till den svenska regeringen har jag en hälsning som säger att hur mycket ni än påstår det så stärks inte min integritet av de förslag som finns. Den har heller inte stärkts av alla de lagar ni redan infört. Inte heller har min rättssäkerhet ökat av att jag numera måste ha ett prövningstillstånd i allt fler fall då jag är missnöjd med en dom i första instans.

Om ni, som ni påstår, verkligen vill förbättra tryggheten i människors vardag så kan ni börja med att skrota en hel del lagar. Sedan kan ni ta tag i sjukförsäkringen…..

Med det ovan sagda tittar vi vidare på vad som är tänkt att komma och på hur sådant som redan är infört används och hur det vi kallar för ändamålsglidning förr eller senare påverkar det mesta av lagar och förordningar.

10 nya integritets- och frihetsinskränkande projekt samt exempel

på så kallad ämnesglidning.

Fortsätt läsa

Dum, dummare, dummast…

Nu ska man bränna koraner i USA igen. Pastorn Terry Jones är på gång igen. Och som alltid använder islamska fundamentalister detta för att få ett skäl att hetsa mot väst. ”Se de hädar Allah, spräng dem i luften”… Och massmedia ser direkt att de kan sälja sina blaskor genom skräck, och blåser upp jätterubriker om att ”koranbränningen låg bakom attackerna” som dödade en svensk medborgare.

Vem är dum, vem är dummare och vem är dummast här i denna tävling om att vara mest korkad?

HAX hade ett bra blogginlägg idag som rekommenderas. Han skriver:

Det riktigt sjuka i allt det här är att det är en strid om fantasifoster – av typen mitt kringsvävande andeväsen är bättre än ditt kringsvävande andeväsen. Tro. Fixa idéer. Fanatism kring saker som inte finns på riktigt. För min del får folk tro på vad de vill. Eller låta bli. Men det är inte acceptabelt när deras fantasier går ut över andra människor.

Ja, man har rätt att bränna böcker i en liberal demokrati och man har inte rätt att att döda människor för att de gör det.

Men ytterst är det beklämmande att fanatiker använder religionen för att bekämpa religioner, eller varandra, eller för att sprida hat och främlingsfientlighet (Som Sverigedemokraternas Ted Ekeroth och PI gör)!

Ja, tyvärr är det så som HAX skriver, att religion ofta dödar. Men det vet Gud, därför är han religionsskeptiker!  😉

Läs mer hos Frilansande Memetikern (L)

SR 1SR 2Aftonbladet | Expressen | GP | Skp | Marknadsliberalen | Klang | PI

Läs även andra bloggares åsikter om 

Svenska hockeyförbundet är puckat!

Ja, rubriken är faktiskt helt på sin plats. Svenska hockeyförbundet är puckat! En svensk hockeydomare har avstängts på grund av att han delat en av Lars Vilks Muhammedkarikatyrer på nätet! Vilken galenskap!!!

Aftonblaskan skriver:

Det var strax innan jul som Svenska hockeyförbundets domar- och säkerhetschef Peter Andersson kallade den allsvenske hockeydomaren till ett personligt möte. Med på mötet som hölls på förbundskansliet vid Globen var också tävlingschefen Mikael Lundström.
Enligt uppgifter till Sportbladet ska den nu avstängde domaren då ha konfronterats med uppgifter om att han publicerat en karikatyr av profeten Muhammed på sin Facebook-sida. Säkerhetschefen ska också ha haft en utskrift av domarens Facebook.
– Domaren ska ha erkänt att han lagt upp bilden och hänvisat till yttrandefriheten, säger en källa.

Vad blir nästa steg? Att stänga av sossar, moderater, öldrickare, yogautövare, rökare eller andra som kan väcka uppseende och anstöt?

Nej, tusan! PROTESTERA!!! Vill ni protestera? Maila ordföranden och vice ordförranden på hockeyförbundet: christer.englund@swehockey.se, p.forsberg@swipnet.se.

Foppa-toffelhjältar?

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även PI, AB, Expressen,SvansboGothbarbieExpresssenExpressen,

Både rondellhundar, skämttecknare och minareter!

Polis har gripit folk som sägs ha förberett ett terrordåd mot Jyllandsposten pga deras Muhammedteckningar för några år sen. Samtidigt har Vilks hemsida slocknat… igen.

Terror och hot kan jag aldrig acceptera! Därför lägger jag in Vilks senaste rondellhund här på min blogg! Det fria ordet, och rätten att såväl, kritisera, som skämta med, och avteckna, främmande religioner och religionsinstiftare, måste försvaras!

I mitt Sverige finns det plats för både rondellhundar och minareter! Ett Sverige utan friheten att utöva sin religion som man vill och friheten att kritisera religioner, vore ett HEMSKT Sverige. Ett Sverige utan rätten att teckna av, och kanske t.o.m göra skämtteckningar av, Muhammed, Jesus, Buddha eller Moses, vore ett vidrigt och HEMSKT Sverige.

Att vissa religiösa är så småsinta och ogina att de tror att deras Gud är lika småsint och ogin som de är, är måhända ett problem för dem. De har rätt att vara småsinta och ogina och att utmåla sin gud som lika småsint och ogin. Men de har NOLL rätt att påtvinga andra människor, med andra åsikter, förbud mot att tänka, tycka eller teckna saker om deras religion.

Och till er som anser att Vilks bör stoppas för han provocerar folk… Skulle ni säga samma sak om en tonåring som blir våldtagen? Att hon var klädd för utmanande och därför får skylla sig själv? Att et var tonåringens fel?

Jag tar strid FÖR muslimers rätt att slippa Sverigedemokraters rasism mot dem. Jag tar strid för ALLAS rätt att utöva sin religion fritt här på lika villkor med alla andra. Jag är så pass liberal att jag ser burkaförbud som något fel och oönskvärt. Alla har rätt att klä sig, och tänka och tycka, som de vill! Men detta med hetsen mot Vilks är inte islam, det är inte religion, det är galenskap!

Samma sak med fanatiker som vill spränga folk i luften. Det har inget med religion att göra, utan med galenskap!

Läs även KULTURBLOGGEN.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även svd, Beelzebjörn, Kulturbloggen, Svd, Svd, Svd, Svd, DN, DN, Expressen, Expressen, GP,

Telegrammen från USA bör synas!

Piratpartiets Christian Engström och Rick Falkvinge publicerade några dokument, som lär härröra från Wikileaks, strax innan jul som avslöjar hur USA:s ambassad, och regering, direkt påverkar och styr Sveriges regering i upphovsrättsliga frågor, och i frågor om kontrollen av internet.

Vi är många som undrat över sanningshalten i detta dokument. Efter att ha funderat några dagar ser jag många likheter med liknande dokument som jag läst förr, och måste säga att dokumentet troligen är äkta.

Förra året läste jag tex den svenska ambassaden i Berlins korrespondens med Stockholm under andra världskriget, och delar av den tyska ambassaden i Stockholms korrespondens med regeringen i Berlin. Det de diskuterade var bland annat distributionsförbudet av tidningar.

Under kriget fick ”kontroversiella tidningar” tryckas, men inte distribueras, det var regeringens sätt att censurera media. Detta var ett påhitt som delvis kom från den tyska ambassaden. Telegrammen visar bland annat hur den tyska regeringen förhandlade med regeringen om detta.

Jag har läst liknande telegram från tyska ambassaden hem till naziledningen om hur de tryckte på den svenska regeringen att sluta rapportera om förintelsen och förföljelsen av judar. Sen har jag följt dessa påpud från nazityskland via UD till de svenska massmedierna som lydigt lydde UD:s direktiv om att inte prata för mycket om förföljelsen av judar i Tyskland.

Jag har även sett telegram från senare år som handlade om hur man under kalla kriget skulle få svenska företag att sluta vidareexportera amerikansk högteknologi till öststaterna, som Sovjet.  Telegrammen från USA:s ambassad är lika hårresande brutalt ärliga som det telegram Rick publicerat. Antingen slutar man exportera eller så blir det motåtgärder.

Oftast är inte ambassadtelegram så exakta som det Rick och Christian publicerat, men en del är. Och telegram som detta är ganska vanliga i stormakters korrespondens mellan ambassader och regeringar.

Telegrammen är troligen äkta. Hur som helst kan vi KRÄVA att få besked från regeringen om dess äkthet och om Sveriges politik NU!

Läs alltså dessa två bloggartiklar:

Sprid innehållet!!! Kräv att dina lokala politiker svarar på innehållet!

1. Rick Falkvinge’s ”Det kom en julklapp”

2. Christian Engströms ”Foliehatten av för Sveriges Marionettregering.”

Ingen djäkla fildelningsfråga!

Vi har tillräckligt mycket att gå på för att ställa regeringen till svars för detta, och oppositionen!

Men jag måste ge en varning, speciellt till många av Piratpartiets aktivister.

Detta är INGEN fildelningsfråga. Det råkar handla om bland annat fildelning men gör för guds skull därför inte detta till en strid för rätten att ladda hem och se dåliga amerikanska hollywoodfilmer gratis!

Fildelningsfrågorna väcker ofta de absolut sämsta instinkterna hos en del piratpartister, som likt ”cry babies” sätter sig ner på golvet och gråtande håller hårt i sin laptop och skriker ”jag vill inte betala för de filmer jag ser på och den musik jag lyssnar till, jag är pirat, jag är rebell”, så fort nån nämner ordet fildelning.

Det var dessa piratpartistiska ”cry babies” som sänkte partiet förra valet. Sänk inte denna debatten nu, tack! (Referens: sjökorten. I say no more!)

Fildelningsfrågan, som den framstår i dessa telegram, handlar inte om rätten att få ladda hem utan att betala, lika lite som transportförbudet för tidningar under det andra världskriget egentligen var en fråga om att få läsa vilken tidning man vill.

Det handlar om att vi har en supermakt, som påtvingar världen, och sina egna medborgare, kontroll, övervakning och en viss sorts politik. Det handlar om en sorts PAX AMERICANA, som vissa krafter i USA vill skapa, i det romerska imperiets PAX ROMANAs efterföljd. Dvs en sorts världsfred baserat på vapnens och pengarnas makt.

Det är det, inte rätten att tanka hem vad man vill utan att betala, eller teknokratiska detaljer om datorer och interner, som är den stora frågan vi bör diskutera nu, och protestera mot!

Beelzebjörn skriver bra om just detta. Jag citerar honom:

För om det här stämmer är det inte en fråga om ‘rätten’ att tanka hem Jackass 3D (herregud kan inte Steve-O bara lyckas med att ta livet av sig snart?) via Pirate Bay. För min del kan Hollywood få behålla 99% av den dynga de producerar utan att jag skulle känna mig ett dugg fattigare, och procenten som blir kvar kan jag betala för. Det här är en fråga om en enorm industri med stor betydelse för USA:s ekonomi, och man har från Amerikanskt håll gjort det till en fråga om nationell säkerhet att hålla efter ”cybercrime”. Det finns en politiskt tillsatt ”IP-czar”med uppdrag att se över och samordna myndigheternas arbete med detta, och Homeland Security (bland annat ICE – Immigration and Customs Enforcement) är i full färd med att angripa webbsidor som lobbyn pekar ut.

Det är inte fildelningen som angrips, utan HELA DEN FRIA KOMMUNIKATIONEN och det ”öppna samhälle” Reinfeldt värnar om, när samma myndigheter som ska jaga terrorister också ska bevaka näringslivets intressen, all in the name of The Almighty Dollah. Åtminstone om näringslivet även fortsättningsvis ska ha monopol på problemformuleringen, vilket allt pekar på än så länge.

Som Emma klokt påpekar kan detta verka som fullt rimligt och ansvarsfullt agerande bland många. Det skulle vara intressant att vara en fluga på väggen under något av Karl Rove och Fredrik Reinfeldts samtal ibland…

Det duger i så fall inte längre att sitta och mysläsa bloggar, och slänga upp en arg kommentar här och där, utan kommer att krävas att människor ger sig ut på gatorna. Inte i Piratpartiets namn, mind you. PP finns och tillhandahåller en plattform som jag för tillfället använder, men det här handlar inte om försenat valfläsk. Det kommer att krävas en resning inom båda blocken, och framför allt från den passiva röstboskapen som ingen makthavare väntar sig höra ett pip från.

Det har iofs funnits mängder med incitamenten för en sådan resning långt innan Stockholm 09-141 kom upp på Ricks blogg, men det vore ändå väldigt trevligt att få klart och tydligt verifierat att dokumentet verkligen kommer från Wikileaks.

Läs även Svensk Myndighetskontroll! Scaber Nestor.

Telegrammet

#09STOCKHOLM141:

194710
3/2/2009 13:57
09STOCKHOLM141
Embassy Stockholm
UNCLASSIFIED//FOR
OFFICIAL USE ONLY
08STATE45106|09STATE8410
VZCZCXRO6778OO RUEHAG RUEHAST
RUEHDA RUEHDBU RUEHDF RUEHFL RUEHIK RUEHKW RUEHLARUEHLN RUEHLZ
RUEHNP RUEHPOD RUEHROV RUEHSK RUEHSR RUEHVK RUEHYG
DE RUEHSM #0141/01 0611357
ZNR UUUUU ZZH
O 021357Z MAR 09FM AM
EMBASSY STOCKHOLM
TO RUEHC/SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 4176
INFO RUEHZL/EUROPEAN POLITICAL COLLECTIVE
UNCLAS SECTION 01 OF 03 STOCKHOLM 000141
STATE FOR EEB/TPP/IPE:TIMOTHY R MCGOWAN STATE
PLEASE PASS TO USTR FOR JENNIFER CHOE GROVES
SENSITIVE SIPDIS
E.O. 12958: N/A TAGS: KIPR, ECON, ETRD, PGOV, SW
SUBJECT: SPECIAL 301 FOR SWEDEN: POST RECOMMENDATION REF:
A) STATE 8410 B) 08 STATE 45106

1. (SBU) Summary. Embassy Stockholm recommends that Sweden
continues to be placed in the Special 301 Initiative, and
not be on the Watch List for 2009. We are aware of the differing
recommendations of the International Intellectual Property
Alliance (IIPA) and PhRMA. Post recommendation is based on:

– The progress made by the Government of Sweden (GOS) in five
out of the six items identified in the Special 301 Initiative
Action plan we communicated to the GOS last year and

– The sensitive domestic politics that the GOS needs to manage
in order to step up internet piracy enforcement in Sweden. The
GOS struggles, with good intentions, against a very negative
media climate and against a vocal youth movement. For example,
we want to highlight the risk that negative media attention on
the file sharing issue gives the Pirate Party a boost in the EU
Parliamentary elections in June 2009.

2. (SBU) This cable reviews the progress Sweden has made on the
Special 301 Initiative Action plan which we presented to the GOS
at the conclusion of the Special 301 review 2008 (Ref B). Post
continues to engage very constructively with the GOS, and has
good access and a good working relationship with key senior and
working level GOS officials. The actions taken since last year’s
review strengthen the legislative framework and provide better
enforcement tools for combating piracy. The Pirate Bay trial is
currently being heard in the district court in Stockholm. The
last day of the trial is March 4, and the verdict can be expected
on or about March 25.

3. (SBU) Embassy Stockholm believes it would be counter-
productive to watch list Sweden at this point. Likely negative
political and media reaction to a watch listing must be taken
into account. The Justice Ministry, with primary responsibility
for this issue, is fully on board and well aware of what is at
stake. It is currently battling with the Ministry of Enterprise,
Energy, and Communication about the next appropriate steps to
curb internet piracy. Now that the Enforcement Directive
implementation will finally enter into force
on April 1, and
there will soon be a first District court decision in the
Pirate Bay case — the Justice Ministry will turn its attention
to other key issues, primarily the ISP liability issue
and extra
resources to investigative capabilities. The GOS (led by the
Justice Ministry) has to conduct a delicate balancing act,
advancing this issue shortly before Sweden assumes the
Presidency of the EU, in the early days of the Obama
administration, and in the budding election campaign for the EU
Parliamentary elections.

End summary. Background.
————————

4. (U) The International Intellectual Property Alliance (IIPA)
has, in its yearly Special 301 submission to USTR, identified
widespread internet piracy and difficulties in achieving
effective enforcement against criminal copyright infringement
as problems in Sweden, and has requested that Sweden be placed
on the Special 301 Watch List for 2009. Sweden was not placed
on the Watch list in 2008, despite industry’s demands, but was
rather placed in the relatively recent, middle step, named
Special 301 Initiative. As part of the Initiative, post
conveyed a Special 301 Action plan to the GOS, covering six
items where the USG hoped to see progress during 2008.

Review of progress on action plan
———————————

5. (U) The Special 301 Initiative Action plan 2008 contained
recommendations in six specific areas. The GOS has acted, in
various degrees, in five of those areas. A review of progress
in the six areas follows in paras 6-11:

6. (SBU) Industry consultations/ISP liability: The GOS held
a series of industry consultations in the summer/fall of 2008,
with the explicit aim to discuss a voluntary industry
agreement involving ISPs and right-holders organizations
.
Industry contacts reported that the ISP’s were not willing
(they claim they are not able) to take on any action on a
voluntary basis. The first round of consultations was
concluded without results during the fall of 2008. The Justice
Ministry is currently working internally in the GOS to get
acceptance for a second round with a clear incentive for
progress, i.e. threatening with legislation in the absence
of a voluntary agreement
. There is some resistance in the
Center party led Ministry of Enterprise, Energy, and
Communications, and negotiations are on-going at senior
GOS-levels.

7. (U) Injunctive relief: The one item without any progress
is STOCKHOLM 00000141 002 OF 003 Action plan item 2,
Injunctive relief. The GOS maintains that there are adequate
provisions currently on the books in Sweden, and does not
intend to introduce new legislation. (Note that industry
claims to the contrary were supported by the recommendations
of the Renfors Commission, a government study commissioned
to look into the file sharing issue. The GOS has declared
that it will not further implement Renfors’ recommendations.
End note.)

8. (U) Implementation of the Enforcement Directive: The bill
was approved by Parliament on February 25, and the new
provisions will enter into force on April 1, 2009. The
political sensitivities made the final handling of the Bill
very delicate for the Alliance government. Much of the debate
and negotiations have been done in public, and there has been
tremendous pressure put on individual MPs. The passage of the
implementing legislation is therefore a much greater victory
for the GOS than it might appear. Major changes, compared to
the original proposal, are:

– the law will not be retroactive, i.e. only for copyright
infringements committed after the law has entered into force
can a court order that the identity behind an IP-number be
handed out.

– The court will make a proportionality assessment, i.e.
weigh the need of the rights-holder to get access to the
personal identity against integrity aspects of the person
behind the IP number. The law now stipulates that a certain
scale of infringement will be needed for the court to decide
that the information should be handed out. Normally, that
would be the case when the infringement consists of up-
loading a single film or musical piece — since that
typically incurs significant damage to the rights-holder.
The same judgment will be made for a significant scale of
down-loading copyright protected material. The law
establishes that if the infringement is the down-loading of
only a few pieces, then normally the court’s assessment
should be that the integrity interest must take precedence
and the information must not be handed out.

– The law includes provisions that the GOS intends to
observe and assess how the law is used, to ensure that the
law is indeed used to go after significant cases of
copyright infringements. This monitoring will commence
immediately once the law has entered into force.

9. (U) Granting police and prosecutors the right to
identities behind IP numbers of individuals potentially
implicated in copyright crimes of lower dignity,
i.e. fines
rather than prison sentences: The Justice Ministry has
also worked towards the goal of changing legislation so
that police and prosecutors can get access to information
about identities behind IP numbers in cases where the crime
could lead to a fine (rather than a prison sentence). The
usual Swedish term for this type of crime (punishable by
fine, not prison) is crime of lower dignity. At present,
law enforcement officials are only allowed to get such
information if the infringement could lead to a prison
sentence. The GOS has agreed to change the legislation, and
it was made part of a study commissioned to propose the
steps needed to implement such a change. The proposed
changes were recently separated out from the rest of the
study, and were reported in advance to Justice Minister Ask
late January 2009. Although the slow legislative process is
disappointing, the GOS has already agreed on the necessary
changes that will strengthen the investigative tools of
enforcement officials.

10. (SBU) Police and prosecutors: There are now
two full-time prosecutors dedicated to IPR/copyright
issues. Police officers have been trained, but we
understand that they are not allowed to devote attention
to IPR/copyright issues. They are back in their regular
line of duty in their districts, where there are conflicting
priorities. We have understood that the prosecutors have
alerted that this is a problem for their work – they are
stuck with a backlog of old errands and without the support
of investigative officers. The prosecutors ask for
investigative officers that are exclusively devoted to IPR
issues, today there are no such investigative capacities.
The Justice Ministry has repeatedly asked the Head of the
Swedish Police for information about how he plans to come
to terms with the investigation deficiencies. Although the
GOS recognizes the needs, the budget bill for next year
will likely not contain significant increases for law
enforcement, given the harsh economic conditions. This is
an area where post can work with the GOS and industry to
highlight the significant impact additional resources in
this area might have.

11. (SBU) Public education: In the fall of 2008, the GOS
released a new information material, primarily aimed for
youth, which will be broadly distributed in Swedish
schools. Justice Minister Ask’s staffers are currently
considering the pros and cons of engaging Cabinet members
in the public debate. Given all the negative attention
around the Enforcement directive and the Pirate Bay trial,
the determination thus far has been to keep a low profile.
The GOS recognizes that there is a real risk that the
window of opportunity was lost already several years ago
– when leading politicians didn’t take the debate. How
to engage at this point is a delicate matter.

Pirate Bay
———-

12. (U) After the raid on Pirate Bay on May 31, 2006, the
issue of internet piracy was fiercely debated in Sweden.
Press coverage was largely, and still is, unfavorable to the
positions taken by rights-holders and the USG. The Pirate
Bay raid was portrayed as the GOS caving to USG pressure.
The delicate situation made it difficult, if not counter-
productive, for the Embassy to play a public role on IPR
issues. Behind the scenes, the Embassy has worked well
with all stakeholders. After 18 months of investigation,
the prosecutor filed indictments against four individuals
for contribution to copyright infringement because of their
activities administrating the Pirate Bay bit torrent
webpage. The case is currently being heard in the district
court in Stockholm, and the trial is scheduled to be
completed on March 4. The sentence is expected on or about
March 25, i.e. before the conclusion of the Special 301
review process. However, we fully expect that any outcome
will be appealed to a higher court, which means that the
final verdict will not be known for several years.

PhRMA’s drug pricing issue
————————–

13. (U) PhRMA has also requested that Sweden be put on the
Special 301 Watch List. The request is based on the GOS
decision to de-regulate the pharmacy market in Sweden and
the alleged plans to reduce prices of patented
pharmaceuticals on the Swedish market with the aim to
finance the redesign. The price cut is believed to be as
high as 10 percent.

14. (U) According to the Swedish Ministry of Health and
Social Affairs, the GOS does not plan to impose a general
price cut on patented pharmaceuticals, but rather has the
intention of maintaining a model for a value based pricing
system. TLV, the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency,
a central government agency, has been assigned to suggest
principles for pharmacy mark-up and to suggest how the
profitability in the pharmacy market will be assessed
and followed up. TLV will present its proposals to the
GOS on April 1 this year.

15. (U) As of March 2 there is no decision, nor anything
in writing, that confirms that the GOS is actually
proposing a 10 percent general price cut on patented
pharmaceuticals. Therefore the Embassy does not recommend
that Sweden be put on the 2009 Special 301 Watch List as
concerns the de-regulation of the Swedish pharmacies.
However, should the GOS as a result of the April 1 TLV
report reach a decision to impose a general 10 percent
price cut on patented pharmaceuticals, the Embassy will
engage in high-level advocacy with the GOS on the issue
again.

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,,,

Mer om ämnet: Henry RFruntimmersbloggenBalkanpulspiratkopieringsvensson, Scaber Nestor, HAX, BeelzebjörnUrsinnigCopyriotAlliansfrittPippi,KulturbloggenMichael Gajditza. Silfverur, FarmorGun, Nyheter24, Svd, en SKP blogg, Annarkia, DI-trader, Vakare, Nordic dervish, Jinge, internetcensur, Kulturbloggen, scabbe, Martin E

Minns ni IB?

Om du undrar varför så många reagerar mot datalagringsdirektivet, och mot de ökade kontrollerna av svenska medborgare, ska du se denna video. Det sägs idag att datalagringsdirektivet INTE kommer att användas för att spionera på svenska medborgare. Det påstås att FRA aldrig kommer at spionera på svenskar. Ja, ja… Så sa man förr också.

Klippet handlar om IB. IB övervakade svenskar trots att myndigheterna sa att IB ALDRIG skulle övervaka eller spionera på svenskar!

”Jag försäkrar att…” Jo, tusan! För övrigt håller USA på att bygga ett stort spionnätverk just nu. Då gör väl Sverige samma sak.

Läs även: Svensk Myndighetskontroll, Jens OdsvallMalin W, Mr Hama, Amanda, Lennart Regebro, DN, DN, AB, Skånskan, AB

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om 

Sossar utan ryggrad!

Idag så ställer sig Morgan Johansson och låter masken falla. Nu ska SÄPO tillåtas att ta del av alla svenskars privata kommunikation anser han, tvärt emot kongressbeslut och tvärt emot den linje man förde under valrörelsen. Tro fan att det går sämre och sämre för sossarna med representanter som du som skiter i gräsrötterna.

Som Jonas Morian skriver i AB:

När Morgan Johansson nu signalerar att socialdemokraterna släpper vallöftet om att riva upp FRA-lagen och nu vill ge Säpo rätt att signalspana, visar han att terrorism fungerar. Det går inte gärna att tolka det annorlunda.

Nu behövs protester. Civil olydad mot denna galenskap!

”In any civilized society, it is every citizen’s responsibility to obey just laws. But, at the same time, it is every citizen’s responsibility to disobey unjust laws” Dr Martin Luther King!

Läs vad Liberaldemokrater skrivit: Scaber Nestor, Michael Gajditza, Gajditza på Svt-debatt, Henrik Alexandersson, Erik Hultin

——————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

 

Nyheter: Henry RJohan IngeröHAXLars-ErickSignerat KjellbergMartin MobergJonas MorianABAB2SvD, DN, Oansvarigt, AB, Expressen, GP, Kulturbloggen, Ingsoc, Farmor Gun, Högbergs, Laakso, Tokmoderaten, SVD, Peter Andersson, Expressen, AB, Svd, Realtid, Expressen,

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Riktiga terrorister skriver inte i sin Facebookstatus vad de ska göra

Man kallade inte lasermannen i Malmö för terrorist. Då ska man inte kalla galningen i Stockholm i förrgår för terrorist heller. Jag byter benämning på dådet till bombattentatet.

För övrigt noterar jag nu på morgonen att Maud Olofsson anser att bombattentatet bevisar att det var bra att man genomdrev FRA-lagen. (Läs om det i Aftonbladet här!) Jaha det var verkligen ett synnerligen ointelligent uttalande. Varken FRA eller CIA eller SÄPO lyckades ju stoppa den här självmordsbombaren trots att han la han ut alla detaljer om hur han tänkte på sin egen facebooksida.

Ibland undrar jag om inte den elektroniska övervakningen gör våra myndigheter dummare bara.

Två galningar från Skåne skryter vitt och brett med att de ska tutta eld på Lars Vilks. Beger sig dit (utan att myndigheterna surfat in på deras Facebooksidor givetvis) och sätter eld på sig själv istället. Galningar från Somalia förbereder terrordåd och skickar sms och mail fel. Och sen denne jihadist som länkar till Al Quaida på sin Facebooksida.

Det är som Michael Gajditza sa på liberaldemokraternas forum på Facebook nyss: ”De terrorister man fångar är de som går in på en polisstation och självdör.”

Istället för signalspaning, eller för åtgärder som hotar vår frihet, så kanske polisen skulle skaffa datorer och ett Facebook-konto?

Skämt åsido är detta faktiskt viktigt. Detta är en underrättelsemiss av stora mått. Sådana här galningar håller man koll på, bland annat genom att kolla deras FB-sidor. Det är inte svårt. Man kollar givetvis grupperna.

Riktiga terrorister skriver inte i sin Facebookstatus hur de tänker. Galningar gör det.

För övrigt skulle jag hellre kalla svensk massmedia terrorister än galningen. Det sätt som media piskar upp hysteri just nu är riktig terror!!

I övrigt har Michael Gajditza skrivit ett bra inlägg om hur man bör beteckna denna ensamma galning, och HAX inlägg från igår är så läsvärt att det får en länkning till. Dessutom från igår, dessa artiklar av: Michael Gajditza (L)Rick Falkvinge (Pp)Anna Troberg (Pp)Amanda Brihed & Jens Odsvall (L), Calle Rehbinder(L) och (Pp).

Nytt: PI, Jinge, Expressen, Peter Andersson, Annarkia, AB, Svd, GP, Gp, Svd, Expressen, Expressen, Expressen, Svd, Dn, Dn, DN, Expressen,

—————

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-


Läs även andra bloggares åsikter om ,

Rädslan är ett större hot än terrorn!

Lite länktips till kommentarer om försöket till terrordåd i Stockholm och den fara som finns om vi låter rädslan styra: Michael Gajditza (L)Rick Falkvinge (Pp)Anna Troberg (Pp)Amanda Brihed & Jens Odsvall (L)

Dessutom HAX (L) och (Pp), kommentar som jag citerar här:

Självmordsbombaren

Det är ännu tidigt, men mycket talar för att det var en självmordsbombare som försökte genomföra ett attentat i julhandeln i Stockholms city i går. Och vad jag kan förstå framförde han två skäl för att skrida till verket. 

Dels ville han protestera mot den svenska yttrandefriheten – manifesterad i att vi tillåter konstnären Lars Vilks att verka fritt.

Att inskränka vår yttrandefrihet – frivilligt eller under hot – får naturligtvis aldrig bli aktuellt. Jag är dock en smula orolig för att somliga kommer att vackla på den punkten.

Dels ville attentatsmannen protestera mot den svenska truppnärvaron i Afghanistan. Det där är lite knepigare. Det är nämligen ett problem som vi svenskar har dragit på oss själva – och som nu flyttar kriget till våra gator.

Men jag är helt säker på att regeringen kommer att försöka spinna det hela till att bli tvärt om – till att detta bara är ytterligare ett skäl för våra trupper att stanna i Afghanistan.

För övrigt misstänker jag att regeringen, hemliga polisen och oppositionens hökar i smyg är lika överförtjusta som sverigedemokraterna. Detta kommer att användas som skäl för att rulla ut övervakningsstaten i ännu snabbare takt. Det kommer att göra politikerna än vårdslösare med våra fri- och rättigheter i namn av war on terror. Det kommer att användas som ursäkt för mer hemlig utrikespolitik.  Fungerade inte lejonpulvret? Mera lejonpulver! Typ.

Nu gäller det att vara på sin vakt, så att inte allt går över styr.

—————

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-


Läs även andra bloggares åsikter om ,

Läs dessutom: Högbergs, Peter Andersson, Kent Persson, Röda Malmö, SVD, SVD, ExpressenExpressen, Expressen, AB, AB, AB, GP, GP, GP, SDS; SDS, DNSVT

Ett större hot än självmordsbombarna…

Första självmordsbombaren i Sverige igår kväll. Kusligt, ja! Ett hot, ja! Men varning! Om vi nu lägger ner delar av vår demokrati i jakten på ”terrorister” och galningar, så är det vi, inte terroristerna och galningarna, som förlorar på det!

Tre grupper fick delar av sina våtaste fantasier uppfyllda igår kväll.

* De galna terroristerna och religiösa fanatikerna fick det. Ytterligare en som de anser knullar med eviga oskulder i himlen.

* Sverigedemokraterna fick det, de som kommer att tjata ännu mer om det muslimska ”hotet” och ”problemen” i och med invandringen. Deras fiendebilder och fördomar har bekräftats.

* Och batongliberaler, batongkonservativa och batongsossar som nu kommer att kräva ännu fler inskränkningar av vår frihet, och ännu mer kontroll, i jakten på terroristerna. Speciellt Johan Pehrsson i Folkpartiet kommer nu att anse att folk måste lyssna på honom. Det finns ju gud bevars ett hoooooot!

Det är galningarna, inte vi, som vinner om vår demokrati monteras ner! Se upp för det! Sverigedemokraterna, batongliberalerna, de batongkonservativa och batongsossarna är på sikt ett större hot mot vår frihet än självmordsbombarna.

Nu behövs lugn! Polis, politiker och myndigheter måste agera långsamt och lugnt!

—————

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns här:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: Expressen, Törnebohm, DN, AB, SVD, SVD, AB, DN, AB, GP, GP,  Expressen, AB, DN, Expressen, Expressen, Expressen, Svd, SVD, SVT

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Därför måste vi misstro myndigheter!

Jag har en artikel inne på Newsmill, med anledning av att det är 92 år sen första världskriget slutade. Där drar jag paralleller till idag, och till politiken idag med spionage, terrormisstankar och datalagringsinitiativ.


http://www.newsmill.se/artikel/2010/11/11/d-rf-r-m-ste-vi-misstro-myndigheterna

(…)

I en sund nation kan inte regeringar göra vad f-n de vill. I en sund nation finns det människor som protesterar och vägrar acceptera det som myndigheter säger. Detta för att de VET hur illa det kan gå.

Det första världskriget bör vi ha i åtanke när vi studerar kaoset som polis och Säpo skapade i samband med ”ingripadena” mot misstänkt terrorism i Göteborg.

Vi bör ha det första världskriget i åtanke då vi läser i tidningarna att Beatrice Ask vill gå längre än EU när det gäller datalagringsinitiativet.

Vi bör ha det i åtanke då vi hör talas om att USA spionerat på svenska medborgare.

Och vi bör misstro det som myndigheterna säger. Att misstro myndigheter är ett sundhetstecken, inget negativt. Den regering som inte förstår varför de misstros har glömt bort att studera historien.

—————————————————-

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna, ett parti som håller på att byggas upp.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp

Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Relaterat: DN, Expressen, Svd, Expressen, Sds, O.F., ingsoc, lakonism, Expressen

Läs även andra bloggares åsikter om 


Spionage? Inte bara mot Sverige!

Ikväll har jag kollat hur det står till med spionage vid amerikanska ambassader i Europa och det ser faktiskt lite absurt och kusligt ut. Att de spionerat i Norge vet väl alla nu. Hur är det i övriga EU? Jo, här är en liten länksamling om just det. Ett LITET smakprov.


ISLAND

Iceland review om USAs spionage i Reykjavik.

ICE NEWS om spionage av USA på Island.

FINLAND

Helsingin Sanomat om USA:s spionage i Finland

HBL om spionage i Finland

TYSKLAND

Berliner Zeitung rapporterar om spionaget mot Tyskland

Heise, USA övervakar Tyskland

Frankfurter Rundschau, USA övervakar Tyskland

DANMARK

USA övervakar Danmark

USA övervakar Danmark (TV2)

Politiken.dk, USA övervakar Danmark

Andra länkar

Tagesanzeiger om spionaget mot Skandinavien

Artikel i Aftenposten om svensk som spionerat i Oslo för amerikanarna

Österrikisk tidning undrar om USA-spionage pågår i Österrike

Allt detta sker medan Beatrice Ask låtsas som det regnar. Att använda google är skrämmande. Ändå har jag inte sökt på franska, spanska eller polska eller andra språk. USA övervakar kort EU och gott som de vill, med vårt goda minne!

—————————————————-

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna, ett parti som håller på att byggas upp.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp

Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Andra lästips: JINGE, V, S, S, AB, Röda Malmö, C, M, S, Ensson, Enligtmin humla, Anna Troberg, S, Svd, AB, SVD, SVD, SVD, DN, DN, AB

Läs även andra bloggares åsikter om 


USA spionerar… igen!

I tio års tid har alltså USA åsiktsregistrerat norrmän och danskar. De har spionerat på folk som kan anses vara ”säkerhetshot” mot USA:s intressen i landet. Och så ser sannolikt i Sverige också. Så var det bekräftat igen… Hela debatten om hemlig övervakning och kontroll av internet går ut på att USA och ett gäng andra nationer, efter elfte september 2001, anser sig ha rätt att övervaka världen UTANFÖR ALL DEMOKRATISK KONTROLL för att bekämpa terrorism…

USA gjort det förr, men för att bekämpa kommunism…

Både i Norge och i Danmark har man haft en grupp på minst ett dussin personer som övervakat, spionerat på och skuggat folk som ansetts vara hot, eller folk i ambassadens närhet, för USA:s räkning. Och… med värdnationernas vetskap.

Nu ställs frågan om så skett i Sverige också, och svaret är givetvis ja. Vet myndigheterna om det? Svaret är givetvis ja.

Det kan vara värt att påminna oss om IB igen. Då spionerade IB bland annat på motståndare till Vietnamkriget och uppgifterna gavs givetvis till USA. USA och myndigheterna här visste det, men inte vanligt folk.

Som nyhetskanalen rapporterade lördag morgon ställs nu krav på regeringen att utreda om det finns fog för spionerimisstankar i Sverige, detta från bland annat Urban Ahlin (S), som sitter i utrikesutskottet.

Alltså: vi behöver en bättre rättssäkerhet. Det visar båda spionagefallen, alla försök att reglera och spionera elektroniska media, och hysterin kring ”terrorhoten”. Medborgare måste sätta ner foten och kräva att denna sorts verksamhet regleras så att man får demokratisk insyn i allt detta.

Precis som man inte hade rätt att göra vad man ville i kampen mot kommunismen under det kalla kriget så har man givetvis inte rätt att göra vad man vill idag heller, mot terrorhotet! Nån djäkla insyn och rättvisa måste man ha!

Till sist:

DN:s sammanfattning av vad de sista dagarnas avslöjande om hemlig bevakning går ut på:

DEN HEMLIGA ÖVERVAKNINGEN

• USA har de senaste tio åren systematiskt låtit före detta norska säkerhetspoliser övervaka norrmän.

• Gruppen, Surveillance Detection Unit (SDU), har opererat från hemliga lokaler och flera i gruppen är tidigare norska säkerhetspoliser.

• Misstänkta personer har registrerats, fotograferats och uppgifterna har vidarebefordrats till USA:s ambassad, som analyserat och lagt in dem i databasen SIMAS (Security Incident Management Analysis System).

• Uppgifter gör gällande att det finns SDU-enheter med liknande uppgifter vid alla amerikanska beskickningar i utlandet.

• Enligt norska TV2 ska flera hundra norrmän finnas i databasen.

Nytt: AB, Expressen, Expressen, Sds, Skånskan, AB, Sds, Peter Andersson, blogg, Röda Berget, Adnan, Progressiva USA, Jens odsvall, SVD, DN, DN, Falkvinge

—————————————————-

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna, ett parti som håller på att byggas upp.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp

Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kontrollsamhälle med avigsidor

Jag noterar att några konstiga saker skett på sista tiden som rör polisiära ting. Det är ganska upseendeväckande saker faktiskt.

Terrorhot i Göteborg

Först har vi terrordåden som ”planerades” av Al Quaida i Göteborg. Fyra personer, palestinier, arresterades och släpptes och ingen verkar ha sett minsta rök av varken bomber, motiv eller något annat.

Enligt experterna kan hela terrorhotet ha berott på att polis feltolkat s.k överskottsinformation vid telefonavlyssning. Svensk Myndighetskontroll skriver:

Det har också talats om ”en säker källa” och mot bakgrund av att två av de fyra släpptes redan samma dag och även samma dag som ”bomberna” skulle brisera och de övriga dagen efter så kan ju var och en förstå hur säker den källan var. Säpo har kallats in och det innebär att ingen längre får veta något om nåt.

Om man ser vad Rapport har rapporterat kan terrorhotet ha berott på att en av Palestinerna pratade om exploderande huvudvärk! (Se här: http://svtplay.se/v/2220728)

Anna Troberg kommenterar om detta:

Samhällen som ständigt betraktar sina medborgare som potentiella hot, som misstänkta, har en högst begränsad livslängd. Misstänksamheten och skräcken får all positiv utveckling att avstanna. Det är inte så konstigt. Att alltid betraktas som misstänkt inspirerar inte direkt till stordåd. Man gör det man måste för att överleva, men man bryter inte ryggen av sig för att bistå den stat som matar en med obefogad och befogad skräck för att i påstådd välmening “skydda” en från diffusa hot som ingen riktigt kan sätta fingret på.

Jag misstänker att apoteket kommer att få se ett uppsving i försäljningen av huvudvärkstabletter. I dessa dagar vågar ju inte en vettig själ ha spränghuvudvärk i skräck för att få ytterdörren insparkad av polisen. Snart kommer väl Iprenmannen att utlova smärtlindring och extra skydd mot gryningsrazzior. Vi lever ju trots allt i en ding, ding värld.

Galenskaper i Luleå

Svensk Myndighetskontroll har rapporterat om att bombhot mot en tidning i Luleå kan spåras till polishuset i Luleå!

Ett bombhot mot tidningen NSD har spårats till en IP-adress. Som vi numera alla vet och har lärt oss av Ipred-lagstiftningen så är detta ett säkert sätt att spåra t.ex upphovsrättsskurkar. Tillämpandet av denna kunskap gör att vi nu med säkerhet kan konstatera att det är Luleåpolisen som bombhotat tidningen. Den spårade IP-adressen går till polishuset i Luleå.

Tråkigt nog så har ärendet överlämnats till riksenheten för polismål vilket, mot bakgrund av den effektivitet och kompetens som den avdelningen inom polisen uppvisar, närmast kan betraktas som en garanti för att inget mer kommer att hända.

Om poliser gjort detta är det en gigantisk skandal.

Om det visar sig att IP-adressen kapats så är det nog en än större skandal, för då visar det att IP-nummer är ett uselt bevis för brottslig verksamhet.

Två exempel på kontrollsamhällets avigsidor. Sådana händelser borde leda till omprioriteringar och en stunds eftertanke. Frågan är om regering och myndigheter förstår det?

Eller är det bara Kling och Klang igen?

—————————————————-

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna, ett parti som håller på att byggas upp.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp

Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

plus Lake, SvenssonDjärv, Svd, Gösta Hulthén på GP och Henrik Alexandersson

Läs även andra bloggares åsikter om ,,


Terrorhotet som bidde en tumme…

Öhhh… Jaha. Hela Göteborgs skrämdes upp på grund av terrorhot. Tungt beväpnade poliser marscherade i Nordstans inomhuscentrum. Polis klampade in med dragna vapen och arresterade terrorister som man påstod velat protestera mot danska (!) Muhammedkarikatyrer. Det påstås att de fortfarande misstänks för terrorbrott, men det är knappast allvarligt menat, man släpper ju inte misstänkta terrorister!

Det bidde alltså en tumme, men varför?

Medias roll i den här soppan stinker. Man blåste upp skräcken för terrorn.

Nu, efter detta, har vi en och annan förklaring att kräva av polis och media! Det är bra att man agerar mot terrorhot, men agerandet är kontroversiellt och får inte förbli ogranskat eller oemottsagt!

Till sist har jag noterat att Jinge.se har publicerat en bild på de misstänkta terroristernas misstänkta chef. Ahmed heter han! Jinge kopplar också ihop saken med Wikileaksaffären, tänkvärt, mycket tänkvärt.

Nytt: svd, AB, Wiktzac, AB, AB, AB, DN, GP, Zaramis, Expressen, Expressen,Expressen, DN, DN

—————————————————-

Åsikterna på bloggen är mina egna,

men jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna, ett parti som håller på att byggas upp.

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp

Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-