Fascismens nya ansikte

Jag blev intervjuad av den norska tidningen Klassekampen igår. Intervjun finns i dagens tidning (som inte finns på nätet). Även andra norska medier har intervjuat mig, men jag har inte fått tag på de ännu. Här är artikeln om fascismens nya ansikte från Klassekampen!

KRIGSRETORIKK: Breivik er del av en ny internettbevegelse som mener Europa er under okkupasjon av muslimer. De ser på seg selv som en motstandsbevegelse.

– Verdensbildet i dette miljøet er basert på at politikere er landssvikere som er med på en konspirasjon for å utslette europeisk kultur og verdier. Med tanke på dette er det ikke overraskende at noen tyr til vold, sier Øyvind Strømmen.

Han er politiker i Miljøpartiet de grønne, journalist og har skrevet boka «Eurofascism», som omhandler europeisk nyfascisme.

Strømmen mener manifestet som Anders Behring Breivik har lagt ut på internett tydelig viser at han bekjenner seg til en europeisk anti-islambevegelse.

– Dette er et miljø som deler en forestilling om at Europa og delvis USA blir overtatt av fremmede krefter, som et resultat av en allianse mellom de interne fi endene, kulturmarxister, eller «de etablerte», og de ytre fiendene, muslimene, sier Strømmen.

Konspirasjonsteorien til denne anti-islambevegelsen har fått navnet «Eurabia».

 «Motstandsbevegelse»

Torbjørn Jerlerup er medlem av det svenske partiet Liberaldemokraterna, og har også fulgt deler av det høyreekstremet miljøet i Europa over lengre tid. Han mener bevegelsen setter likhetstegn mellom nazistenes okkupasjon av Norge og tilstedeværelsen av muslimer i Europa i dag.

– Om man ser for seg at man er okkupert av fiendtlige krefter, så er motstand en naturlig konsekvens, også med bruk av vold, sier Jerlerup.

Anders Behring Breivik er på Facebook «tilhenger» av nettopp den norske motstandsmannen, Max Manus.

– Denne bevegelsen identifi serer seg med Max Manus og motstandsbevegelsen, sier Jerlerup.

– De fleste i disse miljøene bruker ikke vold, de sprer bare hat. Men krigsretorikken kan føre til at noen tar steget over til vold, sier den svenske politikeren.

– Hvorfor tror du Breivik angrep AUF sin sommerleir på Utøya?

– For disse menneskene er Arbeiderpartiet den nye quislingbevegelsen. Mange mener de til og med er verre enn Nasjonal Samling, og at AUF kan sammenliknes med Hitler-jugend. Samtidig var deler av «okkupasjonsmakten» der, i form av muslimsk ungdom, sier Jerlerup.

 Internettradikalisering

Både Strømmen og Jerlerup mener at bevegelsen har sitt utspring i forum og blogger på Internett de siste årene, som blant annet Anti-Jihad Norge.

– De mener debatten om innvandring og integrering er strupet, og opererer istedenfor innenfor egne ekkokamre på Internett, som fungerer selvforsterkende på deres overbevisninger. Dette fører til en internettradikalisering, som igjen kan føre til at noen konkluderer med at bruk av vold er nødvendig, selv om ikke miljøet direkte oppfordrer til vold, sier Strømmen.

Ekspertene mener det er vanskelig å anslå hvor omfattende bevegelsen er.

– Det er ikke lett med eksakte tall, men det er ingen liten bevegelse. Mange deler disse meningene. I Sverige er det kanskje snakk om titusentalls, mener Jerlerup.

Han presiserer likevel at det er store forskjeller blant dem som deler «Eurabia»-teorien.

– Få er like ekstreme som Breivik, og mange begrenser seg til å klage på bakgrunn av ulike fordommer, sier han.

 Frykter krigsretorikk

Leder av Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli, mener Breivik støtter seg på de rådende holdningene i høyreekstreme miljøer, men at det er lang vei fra disse holdningene til handlingene han står bak.

– Han er en del av et nettmiljø, og er kjent som debattant i mange av de høyreekstreme foraene. Det er nesten utenkelig at dette skal kunne skje igjen, men vi har sett at det har vært en bevegelse i disse miljøene, der mange har begynt å bruke en retorikk der de setter seg i en forsvarsposisjon mot islam, som de mener utvanner samfunnet vårt. Denne krigsretorikken er skremmende, sier Partapuoli, som mener den har større plass i offentlig debatt i andre europeiske land.

– I Norge finnes denne debatten mer i ytterkantene.

Men vi ser at en hissig innvandringsdebatt også kan påvirke disse ytterpunktene, sier Partapuoli, som mener vi snart må begynne å diskutere grensene for debatten.

– Her er det vanskelige avveininger å ta. Skal slike holdninger fram eller vekk?

På den ene siden må vi passe på å legge lokk på debatten slik at vi skaper en slags trykkoker-effekt, der høyreekstreme holdninger får utløp i voldelige handlinger. På den andre siden kan det å – En behøver ikke være mange i antall for å skape mye død og ødeleggelse, men det forutsetter at de som gjør slike ting føler at de har en resonansbunn eller et samfunnsklima de spiller på lag med, sier Finn Sjue, tidligere redaktør i Klassekampen. Han har fulgt norske høyreekstreme miljøer som journalist over en 15-årsperiode, og mener debattmiljøet Anders Behring Breivik er en del av skiller seg fra de gamle nynazistiske organisasjonene.

– Det har vokst fram nye høyreekstreme krefter i Norge, og de skiller seg på mange måter fra de gamle nynazistiske organisasjonene, sier den pensjonerte høyskolelektoren, som understreker at han ikke har fulgt med på alle aspekter ved saken fordi han er på ferie, med begrenset nettilgang.

– Mens de høyreekstreme miljøene på 70-, 80- og 90-tallet arrangerte møter og var fysisk synlige, har nettet nå skapt en nye arena for kontakt som ikke må undervurderes. Dette er en ny generasjon høyreekstreme, som er dyktigere enn de gamle organisasjonene. Anders Behring Breivik følger den norske tradisjonen med å bruke sprengstoff, men dette er selvfølgelig mer voldsomt og grotesk enn noe vi har sett før, sier Sjue.

Han omtaler Breivik som en fascist.

– Handlingene hans viser en tro på den sterke eneren, og han ønsker åpenbart å bli dyrket som en fører. Han kaller seg korsfarer og har en form for religiøst motiv, sier Sjue.

Han mener historien har vist at høyreekstreme organisasjoner er sterkest når de spiller på lag med et fremmedfiendtlig debattklima, ogoppfordrer samfunnsdebattanter til selvransakelse.

– Noen bør særlig se kritisk på sitt eget bidrag til å skape et samfunnsklima som oppmuntrer slike ideologier, sier Sjue, som også mener norske medier har gjort en for dårlig jobb med å følge disse miljøene.

– Mediene har gjennom lang tid undervurdert de høyreekstreme miljøene, og her burde det vært gjort en langt bedre jobb med å følge med på hvordan fascismens ulike ansikter.

Europol til Norge

I kjølvannet av terrorangrepene i Norge setter det europeiske politibyrået opp en spesialstyrke som skal se på ikke-islamistiske trusler i Norge, Danmark, Finland og Sverige, meldte Associated Press (AP) lørdag.

– Det er ingen tvil om at den islamistiske trusselen fortsatt er gyldig, men vi har sett advarsler om at høyreekstreme grupper er i ferd med å bli mer profesjonelle og aggressive i måten de trekker til seg folk til saken sin, forteller Europols talsmann Søren Pedersen til AP.

Han forteller også at spesialstyrken kan bli utvidet, og også få i oppdrag å vurdere situasjonen i andre europeiske land i framtiden.

 Økt aktivitet

Politiets overvåkingstjeneste (PST) skriver i sin åpne trusselvurdering for 2011 at høyreekstremister i Norge har vært lite aktive de siste årene. PST sier likevel at dehar sett tendenser til økt aktivitet i 2010, og at denne forventes å øke ytterligere i 2011.

De mener at «flere aktører ønsker å revitalisere det høyreekstreme miljøet» men at «mangelen på sterke lederskikkelser begrenser imidlertid veksten av miljøet».

PST mener også at det finnes indikasjoner på kontakt mellom norske høyreekstremister og organiserte kriminelle miljøer, og at dette kan gi det høyreekstreme miljøet lettere tilgang på våpen og dermed øke voldspotensialet. Mens behovet for tilhørighet og fascinasjonen for vold ofte er tungtveiende grunner til at mange unge personer rekrutteres til høyreekstreme miljøer, synes ideologi å være en sekundær faktor, skriver PST.

De mener norske høyreekstremister har kontakt med svenske høyreekstremister, men også med andre høyreekstreme miljøer i Europa. Det er også kontakt mellom norske og russiske høyreekstremister. Russiske miljøer er langt mer voldelige enn andre europeiske miljøer og begår fl ere titalls drap årlig, i hovedsak på etniske minoriteter.

– For lite kunnskap

Den svenske politikeren Torbjörn Jerlerup, som har fulgt de høyreekstrem miljøene i Europa over lengre tid, mener det er på høy tid med en bedre kartlegging av disse miljøene.

– At de ikke har gjort dette tidligere er det som forbauser meg mest, sier Jerlerup. Han mener kunnskapen rundt de høyreekstreme miljøene i Sverige ikke er god nok.

– I dag sa Säpo (svensk etterretningspoliti red.anm.) at ingen på deres liste over de 100 mest farlige høyreekstreme i Sverige deler Breiviks syn og ideologi. Jeg holdt på å falle ut av stolen da jeg hørte det, for jeg kan nevne mange som gjør nettopp det, sier Jerlerup.


			

Sanning, förbannad sanning och statistik!

Brottslighet och invandring är ett känsligt område att debattera. Det såg vi i Gudmundssondebatten. Dvs i den debatt som kom igång efter att SvD:s skribent Per Gudmundsson skrev artikeln ”Brottslighet bland invandrare borde oroa politiker”. Hela debatten polariserades. ANTINGEN hamnade  man in i ett resonemang som var generaliserande i praktiken ”muslimer gör”, ”afrikaner är” eller liknande,  ELLER så sa man att ”allt Gudmundsson säger är skit” han är en ”ärkerasist”…

Polarisering är farligt, det gör att vi inte ser nyanser.

#fail!

Som antirasist vill jag ha FAKTA, evidens!

    1) För det första är människors bakgrund jäkligt viktig för vad vi blir. Betyder kulturer verkligen så lite för människor att de inte på gott och ont formar oss. Klart de gör! Världen är inte en Bullerbyidyll. Det finns hederskultur, kvinnoförtryck, rasism, hat, homosexualitet och värderingar vi majoritetssvenskar lämnat bakom oss där ute i världen. Kulturkrockar kan ställa till problem. Speciellt då ett samhälle redan har problem med utanförskap, att folk inte litar på de som styr, sociala skillnader, etc. Som antirasist vill jag veta vad som är problemet för att kunna lösa det.

    2) Att vilja ha statistik som visar vilka invandrargrupper som döms för brott är inte bara en grej Sverigedemokraterna vinna på. Även jag som antirasist vinner på. Jag skulle vilja visa hur invandrare diskrimineras av rättssystemet, och kunna bevisa den misstanke de flesta har att sker, men det går inte för det finns ingen vettig statistik! Man kan se vilka kulturer folk som MISSTÄNKTES kom från men inte vad som skedde i domstolen! Statistik om utanförskap, hedersförtryck, fattigdom, brottslighet och liknande bland människor som kommer från andra delar av världen kan hjälpa oss att hjälpa dem.

    3) Vi har redan en oerhörd maktlöshet och ett politikerförakt bland folk. Det blir bara värre av att politiska beslut fattas utan fakta!

Det visar att det här med brottslighet inte bara är svart och vitt. Både rassar och antirassar förlorar på att vi inte tar fram den där statistiken!

Demokratiunderskott (understatement of the week)

Punkt tre ska jag förklara lite närmare.

Jag är antirasist. Jag vill öka invandringen och helst ha den fri framöver. Men jag måste säga att Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt har rätt när de säger att vanliga medborgare aldrig var med och fattade beslut om att invandring i så pass stor skala som vi sett de senaste decennierna skulle ske. Sånt skapar bristande respekt för demokratin. Till och med gamla mamma har funderat över det. ”men vi var väl tvungna”, säger hon. Hon jämför politik med väder. Det är bara sånt som sker…

Regeringar har fattat många sådana beslut, bra och dåliga, över huvudet på folk. Jag gillar avreglering och frihandel men måste ju erkänna att det aldrig var nån debatt om vi skulle avreglera ekonomin i så pass enorm skala som vi gjort sen 60-talet. Svensken fick inte vara med. Inte heller fick svensken vara med och besluta om Sverige skulle vara neutralt eller gå med Nato, eller om vi skulle vara neutrala utåt men i hemlighet knutna till Nato som vi var under hela Kalla Kriget.

Tacka fan för att vi får sånt som Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt när politiker bara låter oss medborgare vara med och bestämma om små skitsaker, cykelställ och hundbajslådor, typ… Knappt det ens för övrigt!

Fördomar fördummar!

Jag är extrem antirasist och antihomofob. Jag försöker att inte döma människor på grund av etiketter som olika människor sätter på grupper.  Jag är väldigt glad att jag har vänner omkring mig som är fördomsfria. Att min flickvän är det och att det parti jag är med i är det.


Livet som fördomsfri är kanske inte helt enkelt. Men de jag omger mig med är som jag. De reagerar ur djupet av sin själ när någon uttrycker fördomar mot invandrare, transpersoner eller funkisar.

Jag måste få berätta detta, för jag är stolt över det parti jag är med och grundar.

Igår var det en på Liberaldemokraternas maillista som antydde att giftemål mellan samkönade, och att de skaffar barn,  kanske inte var så bra.

Jag reagerar på sånt, precis som jag reagererar om någon antyder samma saker om att en jude och en svensk eller en afrikan och en svensk skaffar barn.

Han åkte ut snabbt som tusan från maillistan. Bra!

Ett parti håller på att bildas som reagerar lika hårt mot fördomar gentemot HBT-personer, sexarbetare, narkomaner, sadomasochister och funkisar som de flesta vettiga människor reagerar på antisemitism och rasism.

Fördomar fördummar!

Jag är antirasist. Det betyder att om jag hör någon antyda att giftemål mellan afrikan och svensk inte är bra så reagerar jag omedelbart på det. Samma om nån antyder att judar och svenskar kanske inte borde gifta sig och skaffa barn.

Men jag har med tiden utvecklat exakt samma djupa instinktiva känslor gentemot åsikter som att två män  kanske inte bör skaffa barn, eller att en transperson och en kvinna inte bör det. Jag reagerar direkt om jag hör åsikterna ute på stan. Jag protesterar mot det. Jag är fly förbannad över att skolor och föräldrar än idag inte reagerar när barn retar varandra genom att kalla varandra CP, bög, hora, knarkare eller transa. Jag är ledsen när jag hör barn använda dessa skällsord… och arg på deras föräldrar!

Jag har längtat efter ett liberalt politiskt parti som reagerar som jag.

Idag håller stora delar av rasismen på att försvinna, dvs det är inte många som säger att ”rasblandning” är fel. Skulle nån säga ute i samhället att giftemål mellan jude och svensk, och att de skaffar barn, ”är jag lite osäker på om det är bra”, skulle de flesta reagera. Det är bra. En sund utveckling. De som säger så gör sig socialt omöjliga, med sina åsikter, utom i vissa nazzepartier och Sverigedemokraterna.

Det kommer en dag när folk reagerar lika instinkivt då någon säger att det kanske inte är sunt att två män skaffar barn. Vi är på väg dit! Och Liberaldemokraterna går i spetsen för det!

—————————————————-

Liberaldemokraterna

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp —– Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida finns på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Lika rättigheter och lika skyldigheter

integrationspolitik liberaldemokratisk

Liberaldemokraterna är ett LIBERALT parti under bildande. En av våra viktigaste frågor, när vi bildats som parti, kommer att bli integrationen och kampen mot rasism och intolerans. I vårt arbete kommer vi att utgå från idén om alla människors lika rättigheter och lika skyldigheter i Sverige.

I det här blogginlägget ska jag förklara hur jag ser på detta!

Många var det som såg att den politiska eliten inte kunde hantera Sverigedemokraterna i årets val. Många blev förfärade!

Det som skiljer oss från de flesta andra är att vi valde att INTE knyta våra händer i fickorna efter valet, och tiga. Vi bestämde oss för att göra något istället. Därför bildade ett dussin liberaler och Piratpartister det som nu är Projekt Liberaldemokraterna, ett parti under uppbyggnad.

Varför vi reagerade

För Alexander Bard, en av grundarna, var Folkpartiets prat om gynundersökningar och burkaförbud det som fick bägaren att rinna över; det var det som fick honom att bestämma sig att lämna Folkpartiet.

Så här sa han i Liberal Debatt:

Svensk politik idag består av fyra konservativa partier och ett gäng rasister och en förvirrad rödgrön röra… Sådana här burkauttalanden av Jan Björklund mitt i valrörelsen – det är skit. Jag vill inte förknippas med det. Det finns en arrogans i Folkpartiet idag som jag tycker är djupt stötande. Det ska sitta i ryggmärgen på en liberal att säga: vuxna människor har på sig vad de vill. Vi ska inte ha något “vi och dom”-snack. Liberaler ska inte göra det. Det är stötande.

Jag och Michael Gajditza skrev ca 300 blogginlägg mot Sverigedemokraterna allt i allt, och fick MÅNGA läsare under valet och upprördes av politikeretablissemangets svek.

För mig var det oförmågan bemöta Sveridemokraternas idéer och argument, främst då deras hets mot muslimerna, som fick mig att helt tappa förtroendet för ALLA partier i riksdagen. Alla svek!

I en artikel vi skrev efter valet, J’Accuse skrev jag och Michael:

Istället för att hänga läpp över det, eller att rikta ilskan mot Sverigedemokraterna, är det dags att ställa frågan: hur fan kunde detta hända! Svaret är att det hände därför att de flesta politiker, media och antirasister inte visste hur de skulle hantera Sverigedemokraterna. De tog inte debatten MOT partiets idéer! Ska ilska riktas någonstans är det mot dessa! Vi, Michael Gajditza och Torbjörn Jerlerup, två bloggare som tagit striden mot Sd:s idéer, anklagar riksdagspartiernas strateger och ledare. NI HAR SABOTERAT KAMPEN MOT SVERIGEDEMOKRATERNA!

Om man frågar runt bland oss som grundade detta nya parti hör man liknande tongångar.

Det är många frågor där vi känt oss hemlösa som liberaler, men det som verkligen gjorde oss heligt förbannade var hur Sverigedemokraterna hanterades, och INTE hanterades. Något som upprörde oss var främlingsfientligheten, och sånt som t.ex. den extrema islamofobin hos Sverigedemokraterna och Folkpartiets batong”liberaler”.

Mångfald och mångkultur!

Varifrån kommer detta engagemang, jo från vår liberala grundsyn, att alla ska få söka sin egen väg i livet utan att hindras av godtyckliga statliga regler, eller moraliska tvång.

Mångfald och mångkultur är inget vi tycker om för att det låter bra eller ser bra ut. Det ÄR själva kärnan i vårt tänkande, vare sig man pratar om sexuell frihet, kulturell frihet eller religiös frihet.

Vår utgångspunkt

 

Stöder du muslimers rätt till minareter och böneutrop, är (L) partiet för dig!

 

Vi utgår från idén att alla kulturer och religioner, och alla vuxna människor, ska ha lika rättigheter och lika skyldigheter i Sverige.

Idén kan verka självklar men är ganska kontroversiell.

Testa den på dina grannar, är de beredda att försvara Vilks rätt att publicera religionskritiska satirer? Är de beredda att låta muslimerna få bygga höga, fina minareter och ha böneutrop och PÅ LIKA VILLKOR SOM SVENSKA KYRKAN?

Lika rättigheter…

Muslimer har inte samma rättigheter som kristna, framför allt från Svenska kyrkan, idag i Sverige.

Dels ser man det i lagboken, som fortfarande inrymmer en ”lag om svenska kyrkan” och som dessutom har ett antal fördelar, tex i begravningsbranschen. Rent praktisk ser man det i att det inte är några problem för en kyrka att få byggnadslov, och tillstånd att ringa sina klockor, medan muslimer har svårt att få tillstånd att bygga moskéer och myndigheterna tjafsar alltid med dem om att ”mineraterna inte får vara för höga”.

Sånt är skitsnack! Ingen myndighet har rätt att bete sig så!

Och när hörde du sist ett böneutrop utanför en moské? Om kyrkorna ska få ringa med sina klockor ska givetvis också muslimerna få ha böneutrop nån dag i veckan. Allt annat är oliberalt och galenskap.

Och värre skulle det bli om batongpartiet Folkpartiet, skulle få styra. De har föreslagit en hel del rasistiskt tjafs som gynundersökningar på muslimska flickor, slöjförbud, burkaförbud och stopp för anhöriginvandring.

…och lika skyldigheter!

 

Stöder du rätten att säga och rita vad man vill, och kan skilja mellan Sverigedemokraternas rasism och en ateists satirteckningar, är (L) partiet för dig!

 

Men lika rättigheter, helt konsekvent, förutsätter lika skyldigheter.

Det betyder att vi Liberaldemokrater inte accepterar försök att med våld begränsa yttrandefriheten i politiska och religiösa frågor.

Vill man ha den totala avsekulariserade frihet som Liberaldemokraterna kommer att erbjuda, får man finna sig i kritik och satir av t.ex. religion.

Personligen anser jag att alla eventuella statsstöd från myndigheter för religiös verksamhet ska försvinna direkt om ett samfund om förberedelser att tysta meningsmotståndare med olagliga metoder förbereds.

Däremot ska givetvis alla som kritiserar koranen och alla som kritiserar Lars Vilks ha samma rätt att demonstrera och skapa opinion. Men det ska ske fredligt, det är det som är liberalism.

Liberalism är att älska frihet så mycket att man accepterar åsikter som man själv avskyr!

Styrka

Det finns en enorm styrka i idén om lika rättigheter och lika skyldigheter. Vi har upptäckt den! Om du har upptäckt är Liberaldemokraterna partiet för dig!

Blir du förbannad över mordförsök mot ”demokratiska muslimer”, som kritiserar intoleransen bland religiösa fundamentalister inom islam? Blir du förbannad över mordhotet mot Lars Vilks? Blir du också förbannad över hetsen mot muslimer som Sverigedemokraterna driver? Anser du att burkaförbud är idioti, eftersom vuxna människor borde få gå klädda som de vill? Anser du att det är sjävklart att muslimer ska få utöva sin religion med lika villkor som Svenska Kyrkan och att de alltså ska ha samma rätt att bygga minareter och ha böneutrop som kyrkan har att bygga torn och använda klockor?

Vet ni vad det kallas? Jo, LIBERALISM!

Ta kontakt med mig på min mailadress eller på facebook (Torbjörn Jerlerup) om du vill veta mer om Liberaldemokraterna!

För fler detaljer se den artikel Liberaldemokraternas grundare skrev på Newsmill om att ”integrera hela Sverige”.

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

Lägg till Liberaldemokraterna på twitter genom att klicka här!

Gå med i Liberaldemokraternas grupp på Facebook här!

—————————————————-

Relaterat. Svartens blogg, habiba, bahloool, mammamarie, Megi, ung kvinna, Dawah, Fatima, Suzan, Camol, My Way, bloody girl, black sheets, Konvertitakuten, blogg, blogg, Skånskan, SVD, DN, SVD, Robsten, Fp, Humanisterna, PI

Läs även andra bloggares åsikter om ,,


Folkpartiets strategi, att kopiera Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraterna gick back i Landskrona, från 22% till 15% och Folkpartiet fick 30%, en ökning med 7%. Om man kikar lite på partiets valmanifest för Landskrona förstår man varför: de anpassade sig efter Sverigedemokraterna!

Eftersom Folkpartiet faktiskt heter Folkpartiet liberalerna kan man j förvänta sig en gnutta liberalism i ett kommunalt program för partiet. Men när man kikar i det program partiet spred i Landskrona i år hittar man ingen liberalism, däremot gott om saker som Sverigedemokraterna också sa.

Inte ens för syns skull bemödade man sig om att stoppa in nån liberalism. Om man kikar på deras program, Landskrona 2011 till 2014″, hittar man istället på första sidan dessa punkter:

Större trygghet – fler poliser

Den grova brottsligheten pressas tillbaka, men vi är allt annat än nöjda. Rånen och våldsbrotten är fortfarande alltför för många. Antalet poliser har ökat kraftigt, från 15 till 50, vilket ökar möjligheterna att bekämpa brotten. Dessutom har arresten i Landskrona åter öppnats, efter att under lång tid varit stängd. För att rå på detta krävs fler poliser och fler tydliga insatser från samhället. Under kommande år ska ett försök med polisvolontärer göras. Det behövs tidigare, tydligare och tuffare insatser mot brottsligheten…

Att ställa krav är att bry sig

Alla kan inte leva på bidrag. Men alla kan bidra med något. Alltför många Landskronabor lever av bidrag. Det håller inte i längden. Arbete handlar inte bara om lön, utan också om stolthet och självkänsla. Vi har påbörjat resan mot ett Landskrona där man inte bara har en möjlighet utan också en skyldighet att bidra…

En skola för kunskap med ordning och reda

För oss är det självklart att det ska råda arbetsro i skolan och att huvuduppgiften är att förmedla kunskap. Därför har vi infört täta kunskapskontroller och en modern form av ordningsomdömen…

Först därefter kommer företagandet, som det fjärde prioriterade området! Intressant prioritering!

Vad är liberalt med att ha fler poliser mot brottsligheten, eller att kräva hårda tag mot bidragsfuskare och ungdomar som stökar i skolan?

Inte så mycket.

De fyra huvudpunkterna på Folkpartiets valmanifest i Landskrona i år innehöll inget som inte Sverigedemokraterna också hade kunnat säga ! Det var meningen. För genom att prata om lag och ordning, och lite hårda tag, ville de ta röster från Sverigedemokraterna. Och de lyckades!!!

Denna ruttna strategi har fått en massa beröm internt i Folkpartiet! Det är det värsta av allt.

Debattören Johanna Nylander skriver på sin blogg att det blir intressant att ha Sverigedemokraterna i riksdagen för nu kommer vi att få se deras verkliga jag. Jag håller med men vill tillägga att vi snarast kommer att få se en del politikers, och partiers sanna jag!

Batongpartiet Liberalerna! Ack! Vilket öde! Med såna liberaler behöver man sannerligen inga Sverigedemokrater!

Det är ingen slump att Liberaldemokraternas grundare kommer från Folkpartiet. Aldrig förr har liberalismen varit så satt på undantag som just nu i riksdagen.

————————

Nytt: HD, SDS, SVD, Skånskan, AB, Expressen, GP, Expressen, SVD, Expressen, Janolof, AVVA, Rasmus liberal, blogg, Hanna Wagenius

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-


Läs även andra bloggares åsikter om ,,

”Bajs i grytan?”

Calle Rehbinder har gjort det igen: slagit huvudet på spiken. Så här skrev han i sin blogg idag: För mig känns Sverigedemokraterna lite som en maträtt, som i sin ursprungliga form innehöll en stor mängd bajs. Men nu har de pillat bort allt bajset, och fyllt på med flera jättenyttiga ingredienser, så nu går det bra att äta den, fast det är samma gryta. Eller…? …Smaklig måltid?

Läs hans blogg här: http://tantrikblog.wordpress.com/2010/09/29/bajs-i-grytan-2/

Jag citerar Calle vidare:

Så har vi fått in nynazister i riksdagen. Plötsligt rasar 1.000-tals människor ut på gator och torg och protesterar. Lite sent påtänkt kanske? Att starta facebook-grupper eller demonstrera mot nynazisterna, är dock rätt meningslöst, och till syvende och sidst rent trams. Enligt den demokratiska ordningen har vi nu ett sådant parti i riksdagen, och då måste vi gilla läget, och agera därefter.

Att nynazisterna blev så stora att de t.o.m. kom in i riksdagen är förstås olyckligt, men vi måste göra en nykter analys av varför det kunde ske. Det besvärliga är att vi då måste inse att det faktiskt inte är de som är det största problemet. Vi borde istället fundera på vad vi själva har gjort för fel. Kanske det är oss själva vi ska demonstrera mot istället? Fast… det förutsätter ju självreflektion och ödmjukhet, och det är kanske för jobbigt?

Jon Voss skriver om Sverigedemokraternas ideologi på sin blogg på qruiser!

”Partiet är paradoxalt nog därmed det mest osvenska som vi sett i riksdagen sedan vänstern övergav den Sovjetstyrda kommunismen. Deras kollektivistiska ideologi där individen skall underordnas nationen saknar folklig förankring och tradition. De är inte heller för dessa, av taktiska skäl nedtonade, idéerna de fått sitt stöd.

Partiet har en uppenbart nationalsocialistisk ideologi som bygger på Nation och Familj före individ kombinerat med idén om det rasrena, i SD tal etniskt och kulturellt likriktade, samhället.”

——————————————

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

——————————————————-

Läs även detta av Jerlerup:

J’Accuse! Artikel skriven på valdagsnatten om att kampen måste gå vidare!

Hur Socialdemokraterna och Expo svek kampen mot Sverigedemokraterna

Vad jag sa om att politiker borde tagit debatten mot Sd.

Eftervalsanalys del 3: de skulle ha mötts med argument, inte med spyor!

Eftervalsanalys del 2: bristen på framtidsvisioner

Årets första eftervalsanalys: (med valresultatet 2010).

————————————————————————-.

Besök gärna också Svensk myndighetskontrolls hemsida

—————————————————–

Nytt: GP, SVD, DN, SVD, GP, DN, AB, SVD, Högbergs, Expressen, DN. M Expressen, PI, PI, PI

Läs även andra bloggares åsikter om 

En eftervalsanalys av mina förutsägelser om valet!

Jag gjorde en så kallad eftervalsanalys redan den 8/9. Där skrev jag ner mina funderingar om hur valresultatet skulle bli och hur debatten skulle gå direkt efter valet. Den har väckt en del uppmärksamhet eftersom jag hittills fått rätt i allt jag skrev. (Utom att jag trodde Feministiskt Initiativ skulle få fler röster än Piratpartiet. Dessutom fick Piratpartiet 0,68% medan jag trodde de kunde få max 0,66%.)

Min ”eftervalsanalys” från den 8/9 kan läsas här!

Det jag skrev skrev var inga gissningar.

Att Piratpartiet skulle få få röster var inte svårt att se. Piratpartiet drev en valkampanj för en ytterst liten målgrupp och gjorde inga spektakulära inhopp i debatten. De försvann i valet. Carl Johan Rehbinder har gjort en analys om detta som ni kan hitta här. Jag själv skrev en lång artikel om Piratpartiet i helgen som ni kan läsa här.

Pirate bay rättegången öppnar nu idag men lär knappast ge dem en skjuts framåt eftersom Pp inte kan förmedla en idé om VARFÖR man ska vilja försvara Pirata Bay mot myndigheterna, så vanligt folk förstår det, eller blir intresserade av det.

Det var inte heller en gissning att Sverigedemokraterna skulle komma in. Med tanke på att det fanns ett politiskt konsensus att inte gå emot Sverigdemokraternas IDÈER med argument, kärlek och lösningar var det inte konstigt att de kom in!

Nu behövs det lösningar och nya idéer och ett parti som bryter mot detta galna konsensus (och liknande konsensus i andra politiska frågor) därför är jag glad att min förutsägelse om att diskussionen om att bilda ett nytt liberalt parti skulle komma igång efter valet också slagit in.

Sverigedemokraterna!

När det gäller Sverigedemokraterna är det tragiska att så som politiker, media och Expo beter sig kommer Sverigedemokraterna att få över 15% till nästa val. Det mest tragiska är att de inte förstår detta själva.

Aftonblaskan TROR att de gjort Sverige en tjänst genom att två dagar innan valet (!) börja en ”vi-gillar olika-och-vill-i-praktiken-att-Sd-ska-få-15%-nästa-val”-kampanj. (Tala om att vara för sent ute. Ge mig en spypåse med en bild på Aftonbladets chefredaktör på framsidan av påsen, tack!)

Expo tror att folk vill ha ännu mer av det de har att erbjuda. Suck! De har en hel fin hemsida och MASSOR av pengar, och en hel del bra material om Sd.s kopplingar till nazismen. Det är bra, men de har inga samlingar av argument mot Sverigedemokraternas idéer eller mot rasismens idéer på sin sida. Ge mig en till spypåse tack!

Och politikerna säger att de kommer att fortsätta att censurera Sd och inte bemöta deras idéer i riksdagen. Jaha, det var ju sannerligen en lyckad strategi innan valet, eller hur!?

Jag är förvånad att man kan vara politiker på 2000-talet och fortfarande tro att man bäst bekämpar rasism genom censur och förbud. Helt otroligt!

Hur hanterar man Sd nu?

Det behövs idéer, idéer och åter idéer. Det behövs argument och djup! Man bekämpar inte Sd med censur och idioti!

Varför inte pröva den metod som ofta funkar med rebelliska tonåringar som hamnat på glid. Ni vet väl hur man bäst bemöter dem? Jo, man behandlar dem som vuxna i allt, med konsekvens och kärlek.

Tonåringen vill bli sedd som vuxen. Därför överraskar man denne genom att se denne som vuxen. Man tillåter tonåringen att göra vuxna saker, men låter också vuxenvärldens konsekvens drabba denne. Städar inte tonåringen rummet så stödar den vuxne inte det heller. Snattar tonåringen får denne känna av konsekvenserna. Hjälper inte tonåringen till hemma finns inga rena kläder etc…

Låt Sd känna av konsekvenserna nu!

Ta diskussionen med och MOT Sd, och var beredda att samarbeta med Sd, i alla legitima frågor. Det finns saker som Sd driver som är helt ok. Ingen kan protestera över en debatt om pensioner ellerskatter. Men dra en KNIVSKARP gräns vid deras främlingsfientliga politik. VÄGRA BLANKT att röra något de säger och gör om integration, eller då de driver sitt muslimhat. Och bemöt allt de säger i dessa frågor med IDÈER, argument och argument och IDÈER!

——————————————

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

——————————————————-

Läs även detta av Jerlerup:

J’Accuse! Artikel skriven på valdagsnatten om att kampen måste gå vidare!

Hur Socialdemokraterna och Expo svek kampen mot Sverigedemokraterna

Vad jag sa om att politiker borde tagit debatten mot Sd.

Eftervalsanalys del 3: de skulle ha mötts med argument, inte med spyor!

Eftervalsanalys del 2: bristen på framtidsvisioner

Årets första eftervalsanalys: (med valresultatet 2010).

————————————————————————-.

Besök gärna också Svensk myndighetskontrolls hemsida

—————————————————–

Nytt: SDS, GP, AB, SDS, SVD, Expressen, HD, AB, C, M, V, SVD, DN, SVD

Läs även andra bloggares åsikter om 

Martin Ezpeleta om politikernas svek!

Aftonbladets utmärkte krönikör Martin Ezpeleta avfyrar återigen en bredsida mot politikerna efter valet. Tack Martin för att du finns!

Så lyft på blicken och rikta ilskan. Spar ved till våra etablerade politiker och partier. De har ett stort ansvar till SD:s framgångar.

För hur kan alliansen förespråka tolerans, samtidigt som de skapat en kultur som misstänkliggör utsatta människor? Och vad har Socialdemokraterna för trovärdighet – som ju för bara några år sen bedrev en etnisk häxjakt på apatiska barn?

Och hur ofta har ni hört Reinfeldt tala om integration? Hur ofta har vår statsminister besökt invandrartäta förorter? Nä, han har samma genuina ointresse för integrationsfrågor som sin företrädare Göran Persson, som i boken om sina tio år vid makten inte ens nämner integrationen. Integrationen har varit så lågprioriterat att våra politiker saknar grundläggande kompetens för att ens debattera den.

Därför har de inte ens velat ta debatten med SD. De har inget att komma med.

Så visst förtjänar politikerna er ilska…

SD är i riksdagen. De måste ut därifrån. Målet är inte bara att få bort SD – det vore ett jävla klent mål – utan att få ett samhälle där alla behandlas som svenskar.

Men det räcker inte med att protestklicka på nätet. Veden ni laddar ner på nätet brinner kort tid och förändrar väldigt lite. Vi måste engagera oss – i organisationer, på arbetsplatser, i skolorna. Vi måste ställa våra politiker till svars och rannsaka oss själva.

Elda under er vrede. Många brasor.

Exakt vad jag och ett fåtal andra sagt i debatten sen valkampanjen startades!

Läs för övrigt även DN-debatt om att det behövs en debatt om invandringens problem. Att man tigit om problemen som finns har skapat en grogrund för Sd att växa på… och har ställt till mängder av problem för invandrarna.

Tom Andersson

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

——————————————————-

Läs även detta av Jerlerup:

J’Accuse! Artikel skriven på valdagsnatten om att kampen måste gå vidare!

Hur Socialdemokraterna och Expo svek kampen mot Sverigedemokraterna

Vad jag sa om att politiker borde tagit debatten mot Sd.

Eftervalsanalys del 3: de skulle ha mötts med argument, inte med spyor!

Eftervalsanalys del 2: bristen på framtidsvisioner

Årets första eftervalsanalys: (med valresultatet 2010).

————————————————————————-.

Besök gärna också Svensk myndighetskontrolls hemsida

—————————————————–

Nytt: Sds, Sd, DN, Expressen, AB, AB, PI

Läs även andra bloggares åsikter om 

Sverigedemokraternas islamofobi var, och ÄR, deras akilleshäl!

Aftonbladet debatt igår ska ni läsa, av Annika Hamrud och Elisabet Qvarford. Den visar hur man hade kunnat stoppa Sverigedemokraterna. Jag och några få andra sa det som debattörerna i denna artikel säger, nämligen att Sverigedemokraternas islamhat var nyckeln till att avslöja dem och stoppa dem. Islamhatet är partiets akilleshäl, det som visar att partiet ännu har rasisiska, på gränsen till nazistiska, idéer.

Vi hade en egentlig chans att få igång denna debatten. Nämligen när Staffan Gising hoppade av från Sverigedemokraterna och media för första gången sen Jimmie Åkessons artikel mot islam hösten förra året började diskutera partiets islamhat på allvar igen. Tyvärr ströps debatten.

Jag vet exakt vem, och vilka, det var som drog igång denna debatt och jag vet exakt vem och vilka det var som ströp denna debatt. Det var INTE Sverigedemokraterna som stoppade denna, kanske enda chans, vi hade att föra denna fråga upp på dagordningen!

I övrigt var det främst ett litet antal bloggare som försökte driva denna fråga, partierna gjorde det INTE i full skala (även om Socialdemokratiska Broderskaparna till viss del faktiskt, all heder åt dem, försökte göra det). Det hade varit att debattera Sd:s idéer och det var alla överrens om att dessa skulle man INTE debattera.

Jag sitter här med en tår i ögat nu. Istället för att stoppa Sd fick vi in Kent ”Julius Streicher” Ekeroth i riksdagen, mannen vars islamhat bara kan jämföras med de värsta antisemiternas judehat.

Jag har inget på mitt samvete, men de som valde att inte debattera Sd:s islamhat bär det FULLA ANSVARET för varför Sd kom in i riksdagen!

Läs mina artiklar om Sd:s islamhat här!

Därför kom SD in i riksdagen

Ett nationalistiskt parti har för första gången tagit plats i den svenska riksdagen. Det är säkert chockartat för många. Men egentligen borde ingen vara förvånad. Partiet fick redan vid förra valet 2,9 procent och har sedan dess haft medvind.

Sedan andra världskriget har vi hållit minnet av Förintelsen vid liv för att något liknande inte ska kunna hända igen. De flesta svenskar reagerar därför instinktivt när de stöter på ett språkbruk som påminner om nationalsocialism. Men nationalsocialismen är bara den allra värsta formen av nationalism.

I arbetet med vår bok ”Svensk, svenskare. Ett reportage om Sverigedemokraterna” har vi det senaste halvåret följt Sverigedemokraterna för att lära oss mer om vilken politik partiet står för i dag. Vi har insett att SD:s företrädare vet vilka ord som måste undvikas för att de inte ska framstå som rasister och potentiella nazister. För att nå framgång har partiet totalt gjort om sin politiska retorik. De har lyckats över all förväntan. Medier och företrädare för de andra partierna har förvirrats av ett parti som de inte kan sätta på den politiska kartan. De har letat nazistiska referenser och missat analysen av vad partiet står för i dag.

Få har därför förklarat för väljarna att nationalismen är en ideologi som hävdar att varje land bara kan ha EN enda kultur. Den gemensamma kulturen ska utopiskt överbrygga alla klasskillnader och ta bort konflikterna i samhället.

Få har berättat att Sverigedemokraterna har ersatt antisemitismen med en ny konspirationsteori, som handlar om att islam håller på att ta över västvärlden. Varje barn som föds i en muslimsk familj i Sverige innebär, enligt SD, ett ytterligare framsteg för ”jihad” och ett steg närmare införandet av islamsk lag – ”sharia” i Sverige.

Samtidigt finns många väljare som är missbelåtna med hur Sverige har utvecklats de senaste decennierna. De har fallit för partiets mer klassiska missnöjesretorik. Häri ligger de andra partiernas största misslyckande. För de har inte tagit dessa väljare på allvar. Under sommaren har vi till och med upplevt att flera partier visat beröringsskräck gentemot de väljare som lutat åt SD-hållet.

I Gävle träffade vi i början av sommaren den nyblivna SD-medlemmen Carina Åhs. Hon är den nya tidens Sverigedemokrat. Hon jobbar för godistillverkaren Leaf som nyligen aviserat att tillverkningen av några av godissorterna på Gävlefabriken ska flytta till fabriken på Balkan. Globaliseringen påverkar och Carina oroar sig för de 40 arbetskamrater som riskerar att bli av med jobbet.

Carina Åhs är invald som suppleant i Livsmedelsarbetarnas fackklubb på Leaf, men har aldrig blivit kallad på något möte och känner sig utfrusen. Hon har ifrågasatt varför man bara får politisk information från Socialdemokraterna på den fackliga tiden som arbetsgivaren ställer till förfogande.

Carina Åhs, som är 42 år, röstade på Sverigedemokraterna i valet 2006, valet innan dess hade hon röstat på Socialdemokraterna. Hon berättar att folk frågar henne om hon är rasist. Det är hon inte, svarar hon då, och hänvisar till partiprogrammet.

Men Carina Åhs är orolig. Hon känner inte igen det land som hon växte upp i och hon oroar sig för att bli gammal. Hennes mamma är fattigpensionär och Carina tycker inte att man ska behöva vända på varenda krona och inte kunna köpa det pålägg man helst vill ha på smörgåsen. Hennes son blev i början av sommaren rånad och Carina tycker sig se mer våld i vardagen och längtar tillbaka till den tid då man inte behövde låsa sin dörr.

I kampen om resurserna ser hon inte hur pengarna ska kunna räcka till både hennes mamma och Fatima från Somalia.

När vi i slutet av augusti återigen träffar Carina Åhs, kandiderar hon till såväl kommun- och landstingsfullmäktige. Rekordsnabbt har hon kommit in i politiken som företrädare för ett parti som välkomnat henne med öppna armar.

Hos Carina Åhs finns inte den islamofobi och känsla av martyrskap som vi mött hos många andra sverigedemokrater. Hon är en del av de nya Sverigedemokraterna, en av dem som lockats av den nya paketeringen.

Vi som studerat SD vet att rasismen finns kvar i partiet. Men den nya SD-rasismen handlar om religion och kultur, i stället för om hudfärg och gener.

/Annika Hamrud och Elisabet Qvarford

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

——————————————————-

Läs även detta av Jerlerup:

J’Accuse! Artikel skriven på valdagsnatten om att kampen måste gå vidare!

Hur Socialdemokraterna och Expo svek kampen mot Sverigedemokraterna

Vad jag sa om att politiker borde tagit debatten mot Sd.

Eftervalsanalys del 3: de skulle ha mötts med argument, inte med spyor!

Eftervalsanalys del 2: bristen på framtidsvisioner

Årets första eftervalsanalys: (med valresultatet 2010).

————————————————————————-

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de också.

Besök gärna också Svensk myndighetskontrolls hemsida

—————————————————–

Nytt: DN, DN, HD, SkånskanAB, SDS, ALlehanda, Sds, Expressen, GP, AB, Expressen, HD, Svd, Svd, Svd, Svd, DN, SP, Alliansfritt, Svd, S

Läs även andra bloggares åsikter om 

Kampen fortsätter! (J’Accuse!)

Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen. Om man nu till äventyrs skulle tvivla på om Sd är ett rumsrent parti eller inte bör gå in på Politiskt Inkorrekt och se vad Sd:s svans har att säga om valet. Det är hatiska ord om muslimer och andra invandrare; ”kulturberikare” som det heter på Sverigedemokraternas nyspråk.

Fy tusan, heter det på ren svenska!

Tyvärr hade jag rätt i samtliga saker jag sagt inför detta valet. Till och med valresultatet förutsåg jag, inklusive Piratpartiets usla resultat. Tyvärr är det så att det nog aldrig känts bittrare att tvingas säga ”vad var det jag sa”…

Men… Kampen går vidare! Nu måste partierna, arbetarrörelsen och Expo analysera hur det kunde gå så här fel. En naturlig sak att göra är att lyssna till de som varnade för att kampen mot Sverigedemokraterna, som partierna förde, var missriktad och felaktig.

Jag rekommenderar er att läsa min och Michael Gajditzas artikel från igår kväll:

J’Accuse.

I den skriver vi att partierna hanterade Sd fel. Istället för att ta en debatt MOT Sd valde de att censurera och fördöma Sd bara, och det räcker inte:

Hur skulle man bemött Sd?

1) Genom att i god tid innan valet ta debatten om integrationsproblemen och hitta lösningar på dem.

2) Genom att bemöta Sd:s IDÈER på alla plan. I synnerhet genom att visa hur generaliseringarna mot muslimerna är fel och ett farligt sätt att resonera som liknar nazisternas resonemang om judar.

3) Genom att bemöta de idéer och fördomar som vanligt folk har stöder Sd.

4) Genom att locka bort väljarna från Sd.  Socialdemokraterna hade behövt visa att de SER sina kärnväljare: arbetarna. Många arbetare har lämnat partiet på grund av att de inte upplever sig bli sedda. Ett enkelt sett att göra detta på hade t.ex varit att fokusera på sjukförsäkringarna och ungdomsarbetslösheten i valet. Nu kom inte debatten igång på allvar förrän BLOGGARNA började göra det som sossarna inte gjort och spred Klamydiabrevets artikel om utförsäkringarna. Klantigt, eftersom de hade kunnat vinna många röster bland kärnväljarna på detta.

5) Genom att erkänna att fel begåtts i integrationspolitiken. Det kan verka för enkelt och nästan naivt, men ett enkelt ”vi hade fel” betyder så mycket!

6) Genom att ta strid MOT extrem islamsk fundamentalism och andra fenomen som faktiskt inte är önskvärda i Sverige. Att dra gränser är inte fel! Alla personer i Sverige har lika rättigheter och lika skyldigheter!

7) Och genom att garantera TOTAL JÄMSTÄLLDHET för invandrargrupperna. Att muslimer än idag har svårt att bygga moskeer, och inte ens får sätta upp minareter, gynnar INTE kampen mot främlingsfientligheten, tvärtom! Islam ska behandlas jämställt med kristendom och judendom. Alla personer i Sverige har lika rättigheter och lika skyldigheter!

Nu är bara frågan om partierna, Expo och arbetarrörelsen kommer att lära sig av detta fiasko och byta taktik mot Sd. Byter de inte taktik kan jag redan nu säga att Sverigedemokraterna får 15% nästa val.

Låt oss hoppas att jag dagen efter valet 2014 inte behöver citera denna artikel och säga ”vad var det jag sa” igen bara för att idioter styrt debatten!

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

——————————————————-

Läs även detta av Jerlerup:

J’Accuse! Artikel skriven på valdagsnatten om att kampen måste gå vidare!

Hur Socialdemokraterna och Expo svek kampen mot Sverigedemokraterna

Vad jag sa om att politiker borde tagit debatten mot Sd.

Eftervalsanalys del 3: de skulle ha mötts med argument, inte med spyor!

Eftervalsanalys del 2: bristen på framtidsvisioner

Årets första eftervalsanalys: (med valresultatet 2010).

————————————————————————-

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de också.

Besök gärna Expo.se också, stöd dem gärna, men ta dem i örat och be dem skärpa sig!

—————————————————-

JonathanLeman om förintelseförnekaren som kommit in i Sollentunas fullmäktige

Nytt: PI, Svd, DN, SVD, DN, GP, DN, Expressen, HD, AB, Expressen, Oscar, Expressen, SDS, SDS, SDS, Svd

Samt Svensk myndighetskontrolls hemsida

—————————————————–

Läs även andra bloggares åsikter om 

J’Accuse!

När förnuftet sover, skapas monsterna...

”J’Accuse”! ”Jag anklagar”…

Valet är över. Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen.

Istället för att hänga läpp över det, eller att rikta ilskan mot Sverigedemokraterna, är det dags att ställa frågan: hur fan kunde detta hända! Svaret är att det hände därför att de flesta politiker, media och antirasister inte visste hur de skulle hantera Sverigedemokraterna. De tog inte debatten MOT partiets idéer! Ska ilska riktas någonstans är det mot dessa! Vi, Michael Gajditza och Torbjörn Jerlerup, två bloggare som tagit striden mot Sd:s idéer, anklagar riksdagspartiernas strateger och ledare. NI HAR SABOTERAT KAMPEN MOT SVERIGEDEMOKRATERNA!

När den franske författaren Emile Zola skrev en artikel med dessa två ord, ”J’Accuse”! ”Jag anklagar!”, som rubrik, 1898 var det till försvar för officeren Alfred Dreyfuss som oskyldigt dömts för spionage. Emile Zola visade att han var oskyldig och utsatt för en komplott av antisemiter i denna berömda artikel. Men vad som viktigare var var att han visade hur det högsta etablissemanget i Frankrike kände till att Dreyfuss var oskyldig och hade inte gjort något för att förhindra rättsövergreppen mot Dreyfuss.

När vi idag använder orden J’Accuse, ”jag anklagar”,  är det för att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Orden JÁccuse passar bra eftersom invandrarna,  som är Sverigedemokraternas syndabockar, är oskyldiga, lika oskyldiga som Alfred Dreyfuss var. Men för den skull ska man inte tro att det är Sverigedemokraterna som är den största skurken.

Precis som i fallet Dreyfuss har Sverigedemokraternas succéval blottat den hemska sanningen att riksdagspolitikerna och media i praktiken hjälpt dem in i riksdagen.

Störst skuld bär de som hade kunnat göra mest för att stoppa Sverigedemokraterna, nämligen arbetarrörelsen och Socialdemokraterna, men fler har del i skulden.

Socialdemokraterna och arbetarrörelsen!


Vi riktar våra pennor mot Socialdemokraterna och säger J’Accuse!

Av alla aktörer i debatten hade arbetarrörelsen och Socialdemokraterna de bästa förutsättningarna att stoppa Sverigedemokraterna. De hade dessutom, eftersom en stor del av Sverigedemokraternas väljare kommer från arbetarrörelsens led, kunnat vinna röster på det men misslyckades. (Läs mer här!)

2006 var Sd det parti som hade störst andel LO-anslutna bland sina väljare och flest väljare som också kallade sig arbetare. Socialdemokraterna och arbetarrörelsen la ner många miljoner på internutbildning av sina medlemmar så att de skulle kunna säga nej till Sd… Till vilken nytta kan man fråga sig idag!

Att utbilda redan övertygade antirasister hjälper inte ett smack, det är de 10-20% av befolkningen som är Sd:s målgrupp som man måste rikta sig till och där har man gjort för lite på tok för sent. Läs t.ex tidningen Kommunalarbetaren för de sista veckorna innan valet och ni kommer att se att där finns inget som bemöter Sd:s idéer.

I den offentliga debatten tog aldrig Socialdemokraterna striden mot Sd:s idéer samtidigt som man internt gjorde för lite.

Anledningen var enkel. Socialdemokraternas strateger tänkte att om vi säger att Sd får sitt väljarstöd från arbetarrörelsen, och om vi bemöter det de säger, så ger vi Sd legitimitet.

Vad de missade var att om man INTE bemöter exakt det Sd säger får de stå oemotsagda och om man INTE säger som det är, att Sd får sitt stöd i arbetarrörelsen, så vet de aktiva antirasisterna i arbetarrörelsen inte hur de ska bekämpa Sd.

Vi har gått omkring och talat med Socialdemokraternas valarbetare under denna valrörelse  och har märkt att få av dem tror att Sd:s väljare kommer från arbetarrörelsens led.  -Nej, Sd:s väljare måste ju komma från höger, säger de, eftersom Sd är ett högerparti.

Hur fan ska man bemöta arbetarrörelsefolk som stöder Sd, om man tror att de tänker som ”högern”, frågar vi bara.

Pudelns kärna!

Och DET är pudelns kärna. Socialdemokraterna valde att bekämpa Sd genom två metoder:

* Den ena metoden var censur, avståndstagande och ständiga upprepanden om att Sd ”är ett rasistiskt parti grundat av gamla nazister”. Men VARFÖR Sd är rasistiskt sa de aldrig. Hur uppfattas det av en Sd väljare som kanske jämför med vad Sd säger själva?

* Den andra var att säga att Sd är ett högerparti.

I ett dokument, skrivet inför valet, där man går igenom hur Sd ska bemötas, säger Socialdemokraterna att:

* SD är ett högerparti som grundar sig på främlingsfientlighet, en rasistisk människosyn och inte har någon politik för att minska klyftorna i Sverige.

* SD är ett arbetarfientligt parti som vill försämra arbetsrätten, ge arbetsgivarna mer makt och inte bryr sig om arbetslösheten.

* Sd är inget högerextremt parti, det är ett främlingsfientligt högerparti.

I detta interna dokument ägnas de första sidorna och punkterna åt rent svammel om att Sd är ett högerparti. Problemet med detta borde vara uppenbart för alla. OM MAN SÄGER ATT SD ÄR ETT HÖGERPARTI JÄMSTÄLLER MAN DET MED DE ANDRA HÖGERPARTIERNA OCH GER SD LEGITIMITET.

Hur de personer som skrivit detta interna debattunderlag tänkt exakt, vet jag inte, men de borde ha känt till att Socialdemokrater lämnat partiet och röstat på de borgerliga de sista valen, speciellt 2006. Den tid är förbi då man kunde skrämma arbetare med högerspöket!

Låt oss se vad man skrev mer:

* ”I en debatt där SD deltar måste debatten handla om värderingar, om höger och vänster och att SD är ett högerparti som nästan alltid stödjer alliansen. I en direkt argumentation mot SD bör följande huvudbudskap framgå: Sverigedemokraterna är ett högerparti med rötterna i nazismen. De är arbetarfientliga, kvinnofientliga och främlingsfientliga. Sverigedemokraterna bryr sig inte om jobbfrågan, de har en oansvarig ekonomisk politik och en politik för ökade klyftor..”

* ”SD kallades tidigare högerextrema, men partiet har gjort vissa förändringar i sina politiska program som fört partiet mer mot mitten. Fortfarande finns dock partiet på högerskalan, något som framförallt manifesteras i partiets stora motstånd mot skatter.”

Hårresande! För att komma åt Alliansen gick man så långt att man slutade kalla Sd högerextremt! Fult, fult, fult och farligt för partiet!

Enter: Mona Sahlin

Egentligen borde Socialdemokraterna ha förstått redan 2007 att denna strategi var hopplös. Då använde Mona Sahlin argumentet att Sd är ett högerparti i TV-debatten mot Jimmie Åkesson med uselt resultat. Detta var en av anledningarna till att hon förlorade den debatten.

Hur partistrategerna kunde behålla denna strategi efter 2007 är för oss helt oförklarligt! (Se gärna hur hon försökte bemöta Sd genom att klicka här!)

Under de två sista veckorna av valet kastade man i desperation bort alla sakargument som man hade kunnat vinna valet mot Alliansen på (som sjukförsäkringarna) och använde det som man såg som sitt sista hopp: att folk skulle vända sig mot Alliansen om man buntade ihop Alliansen och Sd.

Det var ett fult knep och ett klent försök.

De sista veckorna handlade Socialdemokraternas retorik om att man skulle rösta nej till Alliansen eftersom de var beredda att  regera som minoritetsparti, dvs med stöd av Sd.  Att Alliansen då sannolikt skulle söka stöd från något av de rödgröna i sin politik bortsåg de från!

Aftonbladet hakade givetvis på och så även LO. Så det absurda var att Socialdemokraterna ägnade den sista tiden åt att hacka på Alliansen och bunta ihop Alliansen och Sd medan det var Alliansen som, lite tafatt, gjorde ett försök att säga att ”inga äkta svenskar röstar på Sd”. Givetvis också för lite, för sent, men  bättre än Socialdemokraternas legitimerande av Sd.

Om något bidrog till att ge fler röster till Sd var det snarare debatten om sjukförsäkringen som kom igång under de sista dagarna av valrörelsen, än detta fula taskspel.

Massmedierna!

Man kan inte precis säga att massmedierna hjälpte till att hålla Sd borta. Först gjorde alla blaskorna sitt bästa för att hålla Sd borta från debatterna. Expressen gjorde t.ex en stor poäng av att hålla Sd borta från sin valstuga de hade i Stockholm. Sen på valdagen röt de till så här.

Man kan bara sucka.

Först bekräftar de Sverigedemokraternas politiska retorik att de är uteslutna och censurerade, och sen försöker de göra på en dag det som borde gjorts under lång tid innan valet.

Expressen ofta repeterat att man inte bör rösta på Sdeftersom de är rasister. Bra så! Men… Det är en skillnad mellan att säga att Sd är rasistiskt och nazianstucket och att visa VARFÖR de är rasistiska. Men så långt kunde tydligen inte Expressens strateger tänka!

Vi säger därför även J’ACCUSE massmedierna!

Att låta Sd få debattmonopolet

Precis som 2006 blev det inte mycket till debatt om integrationspolitikens problem i år heller: mer än Folkpartiets valstrategiska försök att ragga Sd väljare genom lite burkadebatt.

Typiskt Sverige. Den enda gång man startar en debatt om invandringen är när man använder invandrarna som slagträ mot nån annan politisk grupp. Här skiljer sig inte Sd och Fp ett dugg, även om deras motiv är lite olika.

Den perverterade logiken bakom detta beslut är att om man diskuterar invandringen så vinner Sverigedemokraterna på det. Så går alltså år efter år utan att problemen i integrationspolitiken diskuteras och eftersom de inte diskuteras så löser man inte problemen heller. Och därmed ger man Sverigedemokraterna rätt eftersom Sd hävdar att man inte FÅR debattera dessa frågor i Sverige. Dessutom ger man Sd problemformulerings-monopolet, som det så vackert heter, och hamnar om man väljer att bemöta dem, omedelbart i en defensiv position. I den här valrörelsen förblev de kort och gott i stort sett oemotsagda.

I detta har alla partierna förbrutit sig, men mest Socialdemokraterna som gjort väldigt klart att man inte tolererar någon debatt om problemen med integrationspolitiken detta valet.

FULT GJORT!

J’ACCUSE Expo!

Och nu kommer det sorgliga. Men det måste sägas. Vi riktar våra pennor mot Expo och säger: J’Accuse Expo!

Socialdemokraterna och arbetarrörelsen har samarbetat intimt med det antirasistiska flaggskeppet Expo. Innehållet i detta samarbete har gjort oss mycket förbryllade.

Expo måste ha sett att Sverigedemokraternas väljare kommer från arbetarrörelsen. Varför har de inte reagerat över arbetarrörelsens relativa overksamhet och över försöket att kalla Sd ett ”högerparti”?

Är det till och med, skräck och fasa, så att någon från Expo var med och drog upp riktlinjerna för den Socialdemokratiska propagandan mot Sd och Alliansen?

Eller är det bara så att man inte biter den hand som föder en? Hade Expo läxat upp sossarna och arbetarrörelsen hade de kanske inte fått pengar därifrån. Var det därför Expo svek?

Men främst undrar vi varför Expo inte brytt sig om att samla argument MOT Sd.s idéer på internet? På Expos hemsida har det funnits massor av information om Sd:s nazianstuckna förflutna och om alla rasister i deras led. Här har Expo gjort ett fantastiskt jobb. Men främlingsfientliga idéer kan bara bekämpas genom att man bemöter de främlingsfientliga idéerna, Men om man söker argument mot Sd:s idéer, som Sd:s hets mot muslimerna, hittar man det INTE på Expos hemsida.

Först trodde vi att det inte fanns, men det visade sig inte stämma eftersom Alex Bengtsson skrivit två UTMÄRKTA böcker ”Sverigedemokraterna har fel” som Expo sprider. Man kan alltså fråga sig: varför kan man bara hitta argument mot Sd:s idéer i Expos relativt svårtåtkomliga böcker, men inte på nätet? Och varför har det varit få pressreleaser eller uppdateringar av Expos hemsida under de sista månaderna som gett några som helst argument mot idéerna?

Efter detta tragiska val bör Expo fråga sig om inte de gjort fel som trodde att man bekämpar främlingsfientliga idéer bäst genom att inte bekämpa de främlingsfientliga idéerna.

Expo bör fråga sig om inte det ändå är smartast att bita den hand som föder en… i längden!

J’ACCUSE Alliansen!

Alliansen ska inte tro att de skött sig så mycket bättre än sossarna. Den enda skillnaden mellan Socialdemokraterna och Alliansen är att deras interna material om hur man ska hantera Sd inte läckt ut.

Vi vet redan vad som finns i detta material. Det är resonemang om att Folkpartiet bör göra några utspel mot burkor och sånt, för att förhindra att borgare lägger sin röst på Sd, och för att kanske locka över Sd väljare till Alliansen.

Dessutom finns det ord om att man bäst bemöter Sd genom att tiga ihjäl dem.

Fredrik Reinfelts kommentar i en tidning, om Jimmie Åkesson, kommer att gå till historien som höjden av feghet:

”– Det är bara det att jag inte kan vinna den debatten – om han inte kommer full och börjar slåss i studion. Så länge som han säger någonting som är begripligt, har han ju överraskat. Håller bara tre procent av befolkningen med honom och 97 procent med mig så är det ändå ett dåligt resultat.”

Samma sak gäller givetvis för Alliansen som för sossarna och Expo. Man stoppar inte främlingsfientliga idéer genom att inte bemöta dem!

Dessutom gjorde Alliansen samma sak som sossarna. De jämförde ett demokratiskt parti, Vänsterpartiet, med Sd. Fult och improduktivt!

Framtiden?

Dreyfuss blev rentvådd och frikänd och politikerna som styrde Frankrike fick sig en näsbränna utan like. Frågan är hur det går här i Sverige.

Hur skulle man bemött Sd?

1) Genom att i god tid innan valet ta debatten om integrationsproblemen och hitta lösningar på dem.

2) Genom att bemöta Sd:s IDÈER på alla plan. I synnerhet genom att visa hur generaliseringarna mot muslimerna är fel och ett farligt sätt att resonera som liknar nazisternas resonemang om judar.

3) Genom att bemöta de idéer och fördomar som vanligt folk har stöder Sd.

4) Genom att locka bort väljarna från Sd.  Socialdemokraterna hade behövt visa att de SER sina kärnväljare: arbetarna. Många arbetare har lämnat partiet på grund av att de inte upplever sig bli sedda. Ett enkelt sett att göra detta på hade t.ex varit att fokusera på sjukförsäkringarna och ungdomsarbetslösheten i valet. Nu kom inte debatten igång på allvar förrän BLOGGARNA började göra det som sossarna inte gjort och spred Klamydiabrevets artikel om utförsäkringarna. Klantigt, eftersom de hade kunnat vinna många röster bland kärnväljarna på detta.

5) Genom att erkänna att fel begåtts i integrationspolitiken. Det kan verka för enkelt och nästan naivt, men ett enkelt ”vi hade fel” betyder så mycket!

6) Genom att ta strid MOT extrem islamsk fundamentalism och andra fenomen som faktiskt inte är önskvärda i Sverige. Att dra gränser är inte fel! Alla personer i Sverige har lika rättigheter och lika skyldigheter!

7) Och genom att garantera TOTAL JÄMSTÄLLDHET för invandrargrupperna. Att muslimer än idag har svårt att bygga moskeer, och inte ens får sätta upp minareter, gynnar INTE kampen mot främlingsfientligheten, tvärtom! Islam ska behandlas jämställt med kristendom och judendom. Alla personer i Sverige har lika rättigheter och lika skyldigheter!

Kampen går vidare!

Kampen går vidare.

Det första som måste göras för att bli av med Sverigedemokraterna 2014 är att man omedelbart sparkar alla strateger som drev de politiska partiernas, och Expos, kampanjer mot Sverigedemokraterna UTOM de som: a) antingen varnade för att man använde fel strategi eller b) de som personligen, kanske privat, bemötte Sverigedemokraternas idéer.

Då man just förlorat ett slag i kriget på grund av generalernas inkompetens är det första steget att de generaler som ledde armén i strid då man förlorade kickas.

De nya strategerna måste bli de som varnade för att man var på fel väg.

För Socialdemokraterna och arbetarrörelsen handlar det om att leta efter de personer i sin organisation som varnat för att man var på väg fel, måste bli de som leder partiets och arbetarrörelsens arbete mot Sd under de kommande 4 åren.

Och NU är det dags att ta den debatt mot Sd:s idéer som man borde ha dragit igång redan 2002.

VI KRÄVER HANDLING, inte ord eller ännu mer av den sorts politik som ledde till att Sd kom in i riksdagen. When you are in a hole, stop digging, heter det! Vi håller med!

———————

Vad var det vi sa!

Till sist ett retligt ”vad var det vi sa” från vår sida.

Michael Gajditza skrev detta på sin blogg i början av augusti:

Öppet brev till de sju riksdagspartierna.

Jag är väljare. Normalt betyder de tre orden inte så mycket men fram till valdagen så ökar ditt och mitt värde för varje dag. Som väljare kan man också ställa krav och det är för att ställa ett sådant som jag skriver den här artikeln. Det är inget märkvärdigt krav samtidigt som det ställs på ett område som tillhör de märkligaste och samtidigt också mest värdefulla för det som vi med ett sammanfattande ord brukar benämna demokrati.

Demokrati är ett värdeladdat ord och det är ett ord med anor som ska uttalas med stolthet. Miljoner människor har dött för att upprätthålla de värden som det ordet förmedlar. I en demokrati ska åsikter mötas och brytas, de ska ställas mot varandra i en öppen och fri debatt och ur den debatten ska det utkristalliseras vilka olika ståndpunkter de partier som deltar i valet intar. Utan en sådan debatt blir demokratin en kuliss och mina möjligheter som väljare att göra ett klokt och informerat val blir starkt begränsade.

Den bild som ett parti tecknar av samhället ska mötas antingen av en lätt korrigerande bild, en starkt korrigerande bild eller en motbild. När något parti påstår något så ska jag som väljare kunna höra och se vad de jag betraktar som mina företrädare anser i just den frågan och jag vill helst att min representant ställs öga mot öga med motståndaren för att jag ska få skillnader och likheter framställda på ett så tydligt sätt som möjligt. Vi har vad som kallas för en representativ demokrati vilket betyder att jag utser andra att föra min talan i olika frågor och beslut.

I årets valrörelse känner jag mig därför sviken. Sviken av mina egna företrädare som inte vill ta den debatt som jag själv gärna skulle ta. Sju partier och 349 ledamöter i riksdagen utgör våra representanter men dessa har beslutat att det finns en del av verkligheten som de ska behandla med nån sorts överlägsen värdighet genom att helt enkelt inte låtsas om den. Jag kan ju säga till alla 349 att värdighet är inte det första ord jag kommer att tänka på, när jag ser er stå där med era huvuden djupt nedkörda i sanden.

Mitt krav består i att ni drar upp skallarna ur sanden och tar debatten med ett parti som oavsett den invandrades medborgarskap vill att invandrare, alltså även de som hunnit bli svenskar, ska ut ur landet. De planerar t.o.m inför skapandet av en särskild återvandringsmyndighet. Nu har de i månader fått föra ut sitt budskap om att allt som kan benämnas elände och problem, är invandrings- och flyktingpolitikens fel.

Oemotsagda så får de berätta för var och en som gitter lyssna att pensionärerna får gå och lägga sig på eftermiddagen p.g.av invandringen. Oemotsagda får de påstå att en ökning av antalet HIV-fall med 38 st förra året utgör en lavinartad ökning som beror på invandringen och de får oemotsagda påstå att den kostar oss flera hundra miljarder årligen.

Nu kräver jag av mina representanter att ni gör ert jobb och bemöter dessa påståenden i den fria och öppna debatt jag talat om ovan och att ni ger oss väljare en motbild att ta ställning till. Inte nog med att ni vägrar ta debatten direkt, ni vägrar också att diskutera de problem med integrationspolitiken som de facto finns. Genom detta agerande så missköter ni inte bara ert jobb ni visar även ett sorts förakt för demokratins grundläggande värden och ni struntar i väljarnas behov av information och upplysning.

Jag ger inte mycket för de partier som av taktiska skäl väljer att frångå grundläggande demokratiska principer och därför kräver jag att ni nu omedelbart tar debatten med Sverigedemokraterna på ett seriöst sätt. Jag kan annars redan nu ringa deras partiexpedition och gratulera till de ca. 25 mandat de får i valet.

Torbjörn Jerlerup skrev detta den 6:e augusti:

Som jag skrivit många gånger anser jag att man kan hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Man kan vara mot Sd, för invandring, vilja lösa de stora integrationsproblemen i samhället och vara mot användningen av odemokratiska metoder mot Sd, samtidigt.

Men så anser INTE riksdagspartierna.

Istället för att bemöta Sverigedemokraternas främlingsfientliga idéer, och de idéer ”vanligt folk” har som stöder dem, och debattera om samt lösa eventuella integrationsproblem, har partierna valt en annan strategi. Man har valt att censurera Sverigedemokraterna och om möjligt stänga ute dem från debatter på framför allt riksplanet.

Det ironiska är nämligen att Sveriges riksdagspartier anser att Sd skulle vinna om man försöker bemöta deras idéer utan censur, t.ex genom att låta dem delta på partiledardebatter. Fredrik Reinfelt förklarade tex så här varför han väljer att inte ta debatten MOT sd:

”– Det är bara det att jag inte kan vinna den debatten – om han inte kommer full och börjar slåss i studion. Så länge som han säger någonting som är begripligt, har han ju överraskat. Håller bara tre procent av befolkningen med honom och 97 procent med mig så är det ändå ett dåligt resultat.”

Liknande säger de andra partierna som menar att Sd skulle öka sitt stöd vid varje form av debatt.

OM det är så är det verkligen dags att göra nåt. Anser partierna verkligen att Sd skulle få 10-20% av rösterna om deras argument fick höras och synas så är det illa. Då är det VERKLIGEN dags att ändra politik i Sverige och debattera hur vi gör för att punktera främlingsfientligheten. Och hur kan det komma sig att så många skulle ge dem stöd i så fall? Kanske pga att det finns problem i samhället? Kanske man skulle ta itu med dessa då?

Och… Är verkligen politikerna så ynkliga debattörer att de inte kan hantera Sd, så är det illa ställt!

Farlig strategi

Hur som helst. Strategin riksdagspartierna har valt är farlig eftersom Sd faktiskt även vinner på att censureras och särbehandlas. De kanske inte växer lika snabbt som de skulle göra om de syntes i TV, men VÄXER gör de lik förbaskat.

Det är ett vågspel politiker och etablissemang håller på med. Som sagt, de skiter  i byxorna och hoppas att hängslena håller.

Men vad gör vi om INTE hängslena håller i höstens val? Vad gör vi om det hade varit bättre att ta striden mot idéerna hos Sd och bland de som ger dem stöd? Vad gör vi om det hade varit bättre att debattera och lösa de problem som finns i samhället som Sd utnyttjar i debatten.

Vem bär i så fall ansvaret för att man inte gjorde så?

Och bara för att understryka våra ord: här är vad Martin Ezpeleta i Aftonbladet skrev:

Jag förstår Sverigedemokraterna. Jag håller inte med dem. Men jag förstår dem…

De har hittat en syndabock, en grupp människor de tror ligger bakom allt elände i landet. Därför försöker de begränsa gruppens inflytande i samhället. Logiskt.

Ofta har jag svårare att förstå motståndarna till SD. Vad driver dem? De verkar ju totalt ointresserade av att diskutera integrationsfrågor. Det vill säga, så länge Sverigedemokrater inte får uppmärksamhet och utrymme. För då jävlar.

Huruvida integrationspolitiken är ett fiasko eller inte, vad som händer i förorterna när röken från bilbränderna lagt sig, hur det kommer sig att det finns invandrarbarn som aldrig träffar svenska barn, tar de med en gäspning…

Den farliga slutsatsen många drar från det är att integrationen funkar illa när vi håller käften men ännu sämre när vi pratar om det.

Men tystnaden är aldrig en lösning. I integrationsdebatten är tala silver och tiga är kattguld. Frågan är inte om man ska debattera eller inte, utan vad man ska debattera. Vem som ska få sätta agendan.

Just nu leder Sverigedemokraterna integrationsdebatten. Den förs på deras villkor. En ointresserad majoritet har låtit en främlingsfientlig, men engagerad minoritet sätta agendan. Att vända på det, kräver engagemang och övertygelse – något som SD-motståndarna ännu saknar.

Som avslutning bör det sägas som kommer att svida ordentligt och kommer att göra oss ganska ogillade i en del personers ögon:

Undrar du varför fascisterna kunde komma till makten på 20-talet och 30-talet ska du studera hur Socialdemokraterna, Alliansen, media och en hel del andra aktörer betett sig detta val!

Och till sist…

undrar du varför kommunisterna och anarkisterna inte kunde stoppa fascisterna på 20-talet ska du studera en bild på Dror Feiler när han blåser vuvuzela eller skramlar med nycklarför att överrösta Jimmie Åkesson eller en bild på Afa när de demonsterar mot Sd.

Det enda dessa grupper lyckats med är att förstärka det martyrskap Sverigedemokraterana eftersträvat och genom detta så har man vunnit röster för det man säger sig bekämpa!

J’ACCUSE! Politikeretablissemanget förde in Sverigedemokraterna i riksdagen. Rikta er ilska mot de inkompetenta politikerna. Det är DE som är det STORA problemet. De har stält till det så att vi inte bara fått Sverigedemokraterna i riksdagen. Vi har dessutom fått ett Sverigedemokraterna som kommer att ha ganska stor politisk makt i riksdagen, vågmästerroll eller inte vågmästarroll!

/ Torbjörn Jerlerup och Michael Gajditza

Dessutom…

Michael Gajditzas hemsida finns här!

Torbjörn Jerlerups hemsida finns här!

Lägg till Gajditza på twitter genom att klicka här!

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

——————————————————-

Läs även detta av Jerlerup:

Hur Socialdemokraterna och Expo svek kampen mot Sverigedemokraterna

Vad jag sa om att politiker borde tagit debatten mot Sd.

Eftervalsanalys del 3: de skulle ha mötts med argument, inte med spyor!

Eftervalsanalys del 2: bristen på framtidsvisioner

Årets första eftervalsanalys: (med valresultatet 2010).

————————————————————————-

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de också.

Besök gärna Expo.se också, stöd dem gärna, men ta dem i örat och be dem skärpa sig!

—————————————————-

Nytt: DN, Expressen, S, V, S, S, Satmaran, M. Peter Andersson, DN, GP, SVD, HD, Tokmoderaten, FP, Ravenna, SVD, DN, PI, SVD, SDS

—————————————————–

Läs även andra bloggares åsikter om 

Vill verkligen Jimmie vara en Adolf?

Bloggsam är också en av de som upptäckt vad som händer när man byter ut ordet islam mot judendomen och muslim mot jude i Sverigedemokraternas retorik. Jag har gjort samma sak innan (se här) men delar gärna Bloggsams version istället. Frågan är bara, vill verkligen Jimmie vara en Adolf och vet han att han låter som en Adolf?

Åkesson: Jag ska göra allt i min makt för att vända trenden

DEBATT En av judendomens många inneboende paradoxer är att den, trots sitt universella anspråk, är ett monokulturellt fenomen som endast funnit grogrund i den postmoderna, oikofoba* ariska världen och som därför också tar sin utgångspunkt i ariska fenomen och erfarenheter när man bedömer och analyserar omvärlden. Den ariska erfarenheten ses som ett högre utvecklingsstadium, som resten av världen bara inte hunnit uppnå ännu.

Detta är också anledningen till att dagens judevänliga tyska maktelit är så totalt blind för farorna med judendomen och judefiering. Man utgår från att judar inte vill någonting hellre än anpassa sig till ett ariskt levnadssätt och ariska normer, liksom att judendomen i grund och botten är samma sak som kristendom, med den enda skillnaden att judar har ett annat namn på gud.

Därmed antar man också att man kommer att kunna tämja judendomen på samma sätt som sekulära krafter sedan århundraden tillbaka tämjt den europeiska kristendomen och förpassat den till den privata sfären.

Judendomen skiljer sig dock från kristendom på flera avgörande punkter, till exempel gällande distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på vålds användning. Judendomen har ingen motsvarighet till Nya testamentet och inget allmänmänskligt kärleksbudskap. Dessa skillnader har också gjort att judendomen och den judiska världen aktivt har avvisat upplysningen och humanismen.

Detta, tillsammans med nästan 2000 år av krig och motsättningar mellan judendomen och det kristna Europa, tror sig nu dagens makthavare kunna övervinna i en handvändning.

Såhär långt tvingas man dock konstatera att judendomen har påverkat det tyska samhället i betydligt högre utsträckning än det tyska samhället har påverkat judendomen. Massinvandringen från judiska länder tillsammans med de relativt höga födelsetalen inom den judiska befolkningsgruppen talar för att denna utveckling kommer att fortsätta om inte en politisk kursändring sker. Naturligtvis är en betydande andel av Europas judar inte bokstavstroende, även om de flesta studier som gjorts på området visar att fundamentalisterna är en stor och växande minoritet.

Rotlösheten, som den judevänliga samhällsordningen underblåst hos många andra och tredje generationens invandrare, har fått många att söka sig till judendomen som en identitetsskapande och samlande kraft och vi upplever nu en radikaliseringsprocess bland judiska ungdomar i Europa.

I Tyskland finns mig veterligen inga kända studier på området, men i en brittisk undersökning från 1927 uppgav 37 procent av de unga, brittiska judarna att de skulle föredra torahlagar framför brittisk lag och lika många ansåg att den som konverterar från judendomen skall avrättas. I andra studier från bland annat Frankrike och Tyskland kan samma mönster urskiljas.

För 20 år sedan tror jag att de flesta tyskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att judendomen skulle komma att bli Tysklands näst största religion, att tyska konstnärer som kritiserar eller skojar med judendomen skulle leva under ständigt dödshot, att ett tiotal judiska terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Tyskland, att ledande judiska företrädare skulle framföra krav på införandet av torahlagar i Tyskland, att tyska landsting skulle använda skattebetalarnas pengar till att skära av förhuden på fullt friska småpojkar, att Tyskland skulle ha flest våldtäkter i Europa och att judiska män skulle vara mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna, att tyska badhus skulle införa separata badtider för män och kvinnor, att tyska kommuner skulle överväga införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna, att frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker skulle erbjuda ritualslaktat kött samtidigt som tyska förskolor slutar att servera fläskkött, att tyska skolor skulle införa nya lov för att fira avslutningen på Sabbaten samtidigt som kyrkliga skolavslutningar förbjuds på fler och fler skolor och så vidare.

Allt detta är i dag en del av den tyska verkligheten. Frågan är hur det ser det ut om ytterligare några decennier, när den judiska befolkningen, om nuvarande takt håller i sig, har flerdubblats i storlek och många av Europas större städer, inklusive Berlin, med största sannolikhet har en muslimsk majoritet.

Den judevänliga samhällseliten ser kanske denna framtid som en färgglad intressant förändring av ett Tyskland och Europa som man allt som oftast förnekar ens någonsin har varit ”tyskt” eller ”europeiskt”.

Som nationalsocialist ser jag detta som vårt största hot sedan första världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden.

Adolf Åkesson, partiledare Tysklanddemokraterna

——————————————————————

*) Oikofob är enligt den brittiske filosofen Scruton en person som föraktar sin hembygd. (Red. anm.)

OBSERVERA: Denna artikel är en direkt återgivning av den debattartikel av Jimmy Åkesson som publicerades i Aftonbladet 2009-10-19 med undantag för ord som muslimer, islam, sharia, mångkultur, västerländsk och Sverige, vilka bytts ut mot judar, judendom, torah, judevänlighet, arisk och Tyskland. Jämför gärna.

——————

Läs BLOGGSAMS blogg här!

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de kampanj mot Sd och länka till dem,

besök gärna Expo.se också!.

Nytt: Svd, GP, DN, SDS, DN, PI, SR, Svd

—————————————————–

Läs även andra bloggares åsikter om 

Antifascistisk Aktion (Afa) = puckon!

Jag anser inte att hat ska bemötas med hat. Jag anser inte att våld ska bemötas med våld!

Att bekämpa Sverigedemokraterna genom våldsmetoder som nu senast i Malmö är GALENSKAP. Samma sak då man hotar bloggare, sprider rykten eller slår ner Nationalisterna. Man vinner inga politiska strider genom att sänka sig ner UNDER fiendens nivå! De enda som kan vinna på denna politik på sikt är de man vill krossa.

På 1920-talet försökte kommunister och anarkister att med våld krossa nazismen och fascismen. Det var MILJONER vänsterfolk ute på gatorna och demonstrerade och tiotusentals aktivister krossade allt fascistiskt och nazistiskt de kunde se. och detta vid en tid då nazisterna bara hade ett minimalt stöd hos befolkningen.

Metoden slog FEL, och förbannat fel. De glömde att hat växer av att mötas med hat. Nazisterna växte på grund av hatet de möte. Så på grund av idiotvänsterns vålsmetoder stoppades inte nazisterna och miljontals dog i ett onödigt krig!

Detta betyder inte att jag förespråkar metoden att göra som de borgerliga på 30-talet. Man bjuder inte in dessa rörelser att sitta med runt maktes bord. Nej. Man får helt enkelt göra det som få gjorde på 20-talet, ta en ideologisk strid om GRUNDEN till rasism och främlingsfientlighet!

DET SOM SKETT I MALMÖ ÄR DJUPT OVÄRDIGT EN DEMOKRATI!

Vänstern måste sluta gulla med Afa

Afa hotar högerextremister, de gör så vanliga Sverigedemokrater och andra blir av med sina jobb. De saboterar och slår sönder! Sådana metoder motverkar sitt syfte.

Det värsta av allt är att de etablerade vänsterpartierna gullar med Afa.

Inför toppmötet i Göteborg 2001 spred de den affish som ni kan se här nedan. ”Stoppa toppmötet, agera, sabotera och blockera”, skrev de på den, och hotade med att gå fram som GODZILLA i Göteborg. Till råka på allt skrev de att de vägrade ha en dialog med de etablerade politikerna.

SAMTIDIGT ingick de i kommittén för den officiella motdemonstrationen mot EU-toppmötet. Vänsterpartiet, Attac, EU-kritiska sossar, Socialister, Gudrun Schyman, allihopa accepterade att sitta vid samma bord som Afa!

Mycket riktigt blev det kravaller. Inte konstigt, det var ju det AFA ville ha! Deras affish från 2001 ser ni här…

"Antifascistisk" aktion 2001

Med sådana vänner behövs inga fiender! DÄRFÖR SÄGER JAG NEJ TILL AFA! Hat bekämpas inte med hat, våld inte med våld. Vänstern försökte som sagt detta på 1920-talet i Tyskland och inte tusan stoppade alla de hundratusentals vänsteraktivisterna som ville ”slå ner högern med våld” nazismen. Den metoden är en katastof!

Och framför allt är det skillnad mellan Sverigedemokraterna och de mer extrema grupperna. Den skillnaden är viktig och avgörande. Sverigedemokraterna är inget nazistiskt parti. Sverigedemokraterna kan man inte vinna mot genom att möta dem med stenar, bara med argument!

Man både kan och bör vara mot främlingsfientlighet och vänsterextremister. Det ser trevligare ut, och det underlättar… en aning!

***

Om du klickar på bilden ser du en större version av affishen som du kan ladda hem!

Nytt: SDS, Expressen, DN, Staffan Danielsson, FN, Svd, Svd, PI, DN, Konstapel Bastian, KB, SDS, BLT, GP, GP, PI

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de kampanj mot Sd och länka till dem,

besök gärna Expo.se också!.

—————————————————–

Läs även andra bloggares åsikter om 

Sverigedemokraterna och Pia Kjærsgaard spottar på mitt Höganäs!

Så har galenskapen dragit in i mitt Höganäs, där jag växte upp. Pia Kjærsgaard och Sverigedemokraternas Jimmie åkesson har hållit ett gemensamt möte där idag, och spridit sitt hat mot muslimer och islam i Höganäs. Och detta i Tivoliparken av alla ställen!

I gamla stadshuset, Tivoliparken, samlades de judiska flyktingar som räddades över från Danmark till Sverige under krigsåren av lokala hjältar som Gunnar Nilsson. Att Sverigdemokraterna sprider samma hat idag just i mitt Höganäs, bredvid samma byggnad som för evigt är förknippad med räddandet av tusentals judiska flyktingar gör mig illamående.

Detta är ett fenomen som är djupt främmande för det toleranta Höganäs.

Gruvindustrin och invandrarna

Höganäs är orten som tog emot massor av invandrare under tiden stenkolsgruvorna byggdes upp under 1800-talets första år.

I 1810 skriver t.ex. Stawford, Höganäs Stenkolsverks chef, i sin dagbok: Den 4 april ankom en fänrik till Höganäs med 48 ryska desertörer (tidigare var det ju frågan om krigsfångar). De togs emot av John Stawford och placerades som kolbrytare i schakt XVI, medan de gamla arbetarna flytttades till schakt XIV. Ryssarna var faktiskt stillsamma och duktiga även om deras hygieniska nivå lämnade ett och annat att önska. Vid något tillfälle var de samtliga mer eller mindre berusade och en annan gång råkade de i gräl med de svenska gruvarbetarna. Vid slutet av 1812 var 28 man kvar, av vilka 14 var inskrivna som pionjärer.’

Släkter som Gregorioff och Markoff lever ännu i Höganästrakten. På den plats där Jimmie talade, där gamla Brorsbacke gruvschakt låg, har mina förfäder hälsat invandrarna välkomna i bygget av det gamla Höganäs i 200 år.

De danska judarna

Och Höganäs bidrog till räddandet av Danmarks judar.

För att påminna vad Höganäs är, och hur främmande Sverigedemokraternas Höganäs är, publicerar jag en artikel från 19/9 2003 om mannen som räddade judiska flyktingar under andra världskriget, Gunnar Nilsson:

Oktober 1943, mängder av flyktingar kommer från Gilleleje till Höganäs. Mitt i händelserna hamnar tullaren Gunnar Nilsson, som hjälper de danska fiskarna och flyktingar under resten av andra världskriget. Snart firas 60-års dagen av denna räddningsaktion då 960 flyende judiska män, kvinnor och barn fick en fristad i Sverige.

HÖGANÄS. Gunnar Nilsson, 88 år just i dag söndag, har varit med om 40-års firande, 50- års firande och nu blir det 60 -års firande. Och han är lite kluven till all uppmärksamhet. För själv ser han sig inte som någon hjälte.
—Det var en självklarhet att ta hand om dem, säger han och tar av sig solglasögonen.
De behövs inte längre i uterummet när persiennen är neddragen. En tidning ligger på bordet och bekväma stolar ger intrycket av att här sitter han ofta.
Både Gunnar och hans maka Clara bor kvar i huset som de byggde 1949-50 på Södra vägen i Höganäs.
– Då byggdes det ordentliga hus, säger han och tittar upp mot det bastanta gula teglet.
När han inte sitter hemma och läser ger han sig ut på sin dagliga cykelrunda, trots dåliga knä och en sviktande balans.
— Jag cyklar oftast en runda ner till hamnen, säger han.

Kontakten med hamnen vill han inte släppa. Här arbetade Gunnar Nilsson som tullmästare fram till pensionen med vissa avbrott, som FN-tjänst i Korea och Mellersta Östern på 1950-talet.
—Jag är nog lite av den äventyrliga sorten.
Men rädd var han aldrig när det var som tuffast under andra världskriget och under FN-uppdragen. Fast idag, när han ser tillbaka förstår han att han utsatte sig för faror. Framförallt när han hjälpte till att frakta över vapen och ammunition till den danska motståndsrörelsen.
—Det var inte lätt för mor, säger han och konstaterar att allt visste inte hustrun Clara vid den tiden.
De gifte sig med 1942 och första barnet kom 1943, därefter föddes ytterligare en son och en dotter.
Men för Gunnar var det ingen tvekan om att han skulle hjälpa det ockuperade grannlandet. Kriget märkes. Det var svart på andra sidan Sundet och antalet fartyg som kom för att lassa och lossa minskade.

Ännu närmare kom kriget i oktober 1943. Då beslutade nazisterna att ta itu med judarna i Danmark. I samband med sabbatsfirandet den 1 oktober skulle arresteringar sättas igång för att skicka cirka 7 000 danska judar till koncentrationsläger.
”Nu startade en räddningsaktion, som saknar motstycke i Danmark, ja i hela Nordens tidigare historia. Den koncentrerades framförallt till den nordliga och sydliga delen av Öresund och speciellt vad som skedde i den nordliga kring det danska fiskesamhället Gilleleje fick jag som tulltjänsteman i Höganäs tillfälle att lära känna”, skriver Gunnar Nilsson i en artikel i Kullabygd 1994.
Här berättar han hela historien om hur flykten gick till och hur man i Gilleleje bildade en kommitté för att kunna rädda så många danska judar som möjligt. Det var inget Gunnar Nilsson kände till innan flyktingarna kom utan en kväll stod de första där på kajen.
— De kom över med fiskebåtar, berättar han.
Under hela oktober månad lyckades 960 män, kvinnor och barn ta sig över Öresund utan att den tyska militären upptäckte dem. Något som Gunnar Nilsson fortfarande funderar på hur det kunde vara möjligt. Han är övertygad om att tyskarna blundade för vad som försiggick.

Några av de som flydde de här nätterna i oktober för 60 år sedan har han träffat senare, bland annat Hans Lachman, som var tre timmar gammal när han flydde med sin mor.
Gunnar Nilsson ställde inte bara upp för de judiska flyktingarna. I februari 1945 flydde hela Gillelejes fiskeflotta efter hot om att gripas för sina insatser. Då blev han både fiskehandlare och skeppsredare.
—Jag tog över båtarna och skrev köpekontrakt med dem allihopa. Men de fick inga pengar för det hade jag inte, säger han.
Därmed kunde de danska fiskarna fortsätta fiska, men under svensk flagg fram till krigsslutet. Det var dock inte bara de danska fiskarna han hjälpte .Efter kriget kom tyska fiskare till hamnen i Höganäs. De fick inte lägga till i Danmark och hade varken mat eller utrustning. Då såg Gunnar Nilsson till att de med engelska konsulatets inblandning fick hjälp.
Att hjälpa andra människor har också gått som en röd tråd genom Gunnars Nilssons liv. Men varför han vill hjälpa andra kan han inte riktigt svara på.
—Nobody knows, säger han leende.

Den 5 oktober uppmärksammar Höganäs kommun 60-års minnet av flyktingmottagandet. Då invigs en bronsskulptur, i form av en öppen hand. Den är gjord av Kerstin Ahlgren från Enskede gård, Stockholm och ska placeras längst ut på småbåtshamnens pir. Vid ceremonin är Gunnar Nilsson hedersgäst.
Han är även inbjuden till Gilleleje och dit åker han den 6 oktober. Där invigs en utställning, ”Frugt, flugt, flygtning” på Gilleleje Museum. Där visas även fiskeskutan ”Maagen”, som deltog i räddningsaktionen i oktober 1943. Den invigningen sker också den 5 oktober.
Därefter hålls en minneshögtid i Gilleleje kyrka den 6 oktober för att hedra de danska judar som gömde sig på kyrkans vind, men blev förrådda och sändes till koncentrationsläger.

Ann Richardsson

Trygghet och tradition i Sverige, säger Sverigedemokraterna… Tvi tusan! Traditionen visar att Höganäs är fltktingvänligt, och Sd vill ändra på detta!

———————————

Nytt: Expressen, HD, Svd, Svd, Expressen, Sd, Sd, Sds, Svd, PI, PI

och: Svensk Myndighetskontroll om Sd i Strömsund som vill förbjuda islam helt

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de kampanj mot Sd och länka till dem,

besök gärna Expo.se också!.

—————————————————–

Läs även andra bloggares åsikter om 

Sverigedemokrater mellan Afa, journalister och gamla nazister.

Puckon demonstrerar

Nyheterna om Sverigedemokraterna duggar tätt. En Sverigedemokrat rapporteras ha överfallits i Malmö. Afa:s galna stenkastare har anfallit partiet flera gånger. Och mitt uppe i detta har vi Sveriges journalistkår och politikeretablissemang som fortfarande inte insett att det är Sverigedemokraternas IDÈER som är faran. Jag är faktiskt rent av förbannad på hur de redan nu pratar om hur man ska hålla Sverigedemokraterna borta från vågmästarplatsen om de kommer in i riksdagen. Aha, här driver Sd en kampanj där de säger att de är negativt särbehandlade och politiker och media ger dem rätt!

Vad ska man då säga om de senaste händelserna?

Knivdådet i Malmö

En Sverigedemokrat i Malmö, David von Arnold, har utsatts för brott, misshandel, i Malmö. Det kan vara galningarna i vänsterextrema Afa. Men… Det finns folk i Sverigedemokraternas svans som är kapabla att göra en brottsprovokation. Jag har själv använts i ett sånt försök att misskreditera olika personer. Men detta avslöjades i god tid. Därför gäller det verkligen att navigera försiktigt här. Det KAN vara Afa, men det KAN också vara nån av provokatörerna i Sverigedemokraternas svans.

UncleBob i Landskrona som kapade HD-journalists initiativ Del 1

UncleBob i Landskrona som kapade HD-journalists initiativ Del 2

Hur som helst. OM polisen fastställer att det är vänsterextremister som ligger bakom är det ALLVARLIGT. Sd har utsatts för en massa politiska brott riktade mot deras verksamhet och samhället måste ta avstånd från galenskapen.

Sverigedemokraternas pressrelease i ärendet kan läsas här.

Stenkastarna

Efter valet kommer Jimmie Åkesson att sända tackkort till Afa. De puckona försöker samma taktik mot Sd som kommunisterna och vänstern i Tyskland på 20-talet använde mot nazisterna. Stenkastning och våld. Det fanns hundratusentals stenkastande vänsterextremister ute på gatorna i Tyskland på 20-talet vid en tid då det bara fanns en handfull nazzar som uppträdde i ölhallarna. Den metoden lyckades inte då. Inte nu heller.

Sverigedemokraternas nazistkopplingar

Expo har gjort en till genomgång av alla gamla rasister och nazister i Sverigedemokraternas led. Effektivt. Nyttigt! Men jag är fortfarande förbluffad att Expo inte ens en vecka innan valet har lagt ut det material de har där de punkterar Sverigedemokraternas idéer. Sd:s researcharkiv innehåller fortfarande bara alla kopplingar till nazzar, vit maktrörelsen, etc. varför ska det vara så att om man vill bekämpa Sd:s IDÈER så får man söka sig någon annanstans än till Expos hemsida? Jag har frågat Expo men inte fått svar.

Ok, men publiceringen är bra. tack för det.

Jag är bara rädd för att det kommer att ses som ytterligare gnäll och särbehandling bland de väljare Sverigedemokraterna har, som attraheras av de idéer som inte bemöts i tillräckligt hög grad ute i samhället.

Journalisterna

OMG, för att använda sms-språk! Mer behöver man inte säga! (suck!)

Till sist, ett tecken på tankeverksamhet!

Socialdemokratiska Fokus har skrivit en hel del bra mot Sverigdeemokraterna. Sahlin borde nog lyssna mer på de som KAN ta debatten mot Sd inom sossarna. Under rubriken ”Det krävs mer än din röst” skrev Fokus för nån dag sen:

Om det rådde någon oklarhet om partiets människosyn så skingrades den när valfilmen släpptes. Där lyckas sverige demokraterna kombinera främlingsfientlighet, islamofobi och populism på 30 sekunder. En svensk pensionär jagas av kvinnor i burka med barnvagnar som vill tränga sig före till den statliga pengakistan. Den som inte upprörs över det rasistiska budskapet borde åtminstone reagera på det ekonomiska bondfångeriet…

Men varför skriver vi det här? Vi har inte någon större förhoppning att sd-väljare ska ta till sig de argument vi för fram. Fokus, liksom merparten av svenska tidningar, kategoriseras slentrianmässigt som »etablissemanget« av partiets företrädare. Så varför tar vi papper och tid i anspråk?

Vi gör det för att det krävs en gemensam insats för att Sverige ska förbli svenskt. Det räcker inte att själv rösta på ett annat parti och vända ryggen åt sverigedemokraterna. Enligt Fores undersökning (den där 22 procent svarade att de hade en vän eller släkting som funderar att rösta på sd) svarar bara 28 procent av dessa att de försökt övertala sin vän eller släkting att tänka om. Det duger inte!

Just nu balanserar stödet för Sverigedemokraterna på 4-procentsstrecket. Några tiotusentals röster kan avgöra om Sverige ska följa många andra europeiska länders tragiska utveckling eller om vi ska säga stopp och belägg.

Om vi tänker efter så har vi nog alla stött på de lättköpta påståendena: den uppskattade kollegan som undslipper sig att invandrarna ju är överrepresenterade i brottsstatistiken eller den älskvärda grannen som är orolig för muslimernas kvinnosyn. Alla sådana vardagsmöten måste följas av en diskussion. Någon måste finnas där och påpeka att även personer med tatueringar är kraftigt överrepresenterade i fängelser utan att någon på allvar tror att brottsligheten minskar av att man förbjuder tatueringar. Någon måste ta sig tid att hämta en bibel och citera ur gamla testamentet för att visa att rutten kvinnosyn går att finna lite var stans. En tredje måste lyssna uppmärksamt på den missnöjda väljaren som vill ge både Reinfeldt och Sahlin en känga i arslet och sedan föreslå alternativen blankröstning eller Kalle Anka-partiet för att budskapet ska gå fram utan att han eller hon medverkar till främlingsfientlighet och regeringskaos. Så släng inte sverigedemokraternas valmaterial. Öppna det, läs det och ta diskussionerna om humanismen, om internationalismen och rationalismen, närhelst den uppstår.

De här diskussionerna borde givetvis föras hela tiden. Sveriges anständighet är inte binär med 4-procentsspärren som magisk gräns. Men nu är det en dryg vecka till valet och det som krävs är en gemensam kraftansträngning. Den här gången räcker det inte med den egna röstsedeln.

Här är mer om sverigedemokraterna i Fokus:

Martin Ådahl: Min fars land

Anders Johnson: Vinglig färd mot makt

Claes Lönegård: Bokrecension

Emma Härdmark: om Landskrona

Ali Fegan: om det toppstyrda partiet

Martin Ahlquist: om annonspolicy

Exakt. Tack Fokus! men tyvärr för sent! Socialdemokraterna borde ha haft denna attityd offentligt för flera månader sen. Låt oss hoppas att Socialdemokraterna läser fokus i eftervalsdebatten.

I övrigt

Skulle idioterna i USA bränna koranen idag och det blir ett djäkla liv om det skulle Sd troligen få över 10% eftersom inte många politiker skulle hantera detta, i en valrörelse mot Sd, på ett vettigt sätt. Och den insikten gör mig bedrövad!

Nytt: Expressen, Expressen, Expressen, GP, Expressen, Dagen, Expressen, Svd, Svd plus Kent Perssons blogg, Kent Perssons blogg, DN, AB, AB, HD

och: Svensk Myndighetskontroll om Sd i Strömsund som vill förbjuda islam helt

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de kampanj mot Sd och länka till dem,

besök gärna Expo.se också!.

—————————————————–

Läs även andra bloggares åsikter om 

Sverigedemokraterna och ekonomin

Del nio i Sverigedemokraterna.de:s serie artiklar mot Sverigedemokraterna har kommit och handlar om ekonomin.

Läs del nio om ekonomin här!

Sverigedemokraterna tror att invandringen kostar så mycket att det äventyrar svensk välfärd. Det är också temat i deras främlingsfientliga valfilm som går på TV4 just nu. Magnus Betnér har visat att Sverigedemokraternas sätt att räkna dessa kostnader är löjeväckande. Han skriver bland annat:

Så vad kostar invandringen då? Ja… Det beror naturligtvis på hur man räknar. Sverigedemokrater och andra rasister vill gärna att man räknar in kostnader som i själva verket inte alls är kostnader för invandring, utan kostnaden för att ha medborgare i ett land. Typ polisiära insatser, sjukvård och allt annat som vi etniska svenskar förväntar oss att få utan att någon gnäller om att vi kostar. Det är ju ingen som för fram argumentet att arbetarklassen kostar pengar om de är överrepresenterade i viss brottsstatistik eller har fler alkoholister (om det är så vet jag inte, men ni fattar poängen), ingen argumenterar att värmlänningar som vägrar flytta är dyrare när de blir av med jobben. Ingen pratar om att de flesta som läser det här för tillfället är dyrare för samhället än han som skrivit det. Och så vidare. Men när det kommer till invandrare så är det i vissa kretsar legitimt. Idiotiskt och dessutom missvisande säger jag.

Det finns en forskare som studerar invandringens kostnader. Han heter Jan Ekberg och är professor i nationalekonom vid Växjö universitet. För några år sedan var det något ljushuvud som påstod att invandringen kostar 300 miljarder om året. Detta menar Jan Ekberg är totalt felaktigt.

Enligt Ekbergs beräkningar ligger siffran närmare 40 miljarder kronor per år. Detta är ingen nödvändig kostnad menar Jan Ekberg, utan ett resultat av att vår arbetsmarknad inte fungerar. Invandrarna, som ofta är i arbetsför ålder och redan har utbildning, borde nämligen kunna bidra på ett positivt sätt på arbetsmarknaden. Tyvärr är arbetslösheten stor bland invandrare. För att lösa detta borde vi försöka motarbeta diskrimineringen på arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för att invandrare ska få jobb.

Jan Ekberg underkänner även Sverigedemokraternas beräkningar när det gäller vilka vinster man kan få av att stoppa asyl- och anhöriginvandringen. Ekberg menar att Sverigedemokraterna överskattar kostnaderna och underskatta intäkterna.

Fallet Piteå kommun – och varför vi behöver invandrare rent ekonomiskt

En person som kallar sig T K mejlade nyligen och påstod att Sverigedemokraterna.de inte kan ta debatten om invandringens kostnader. Han skickade även med länkar till olika tidningsartiklar, om hur Piteå kommun ska ta emot ensamkommande flyktingbarn och samtidigt göra nedskärning i äldreomsorgen.

Det som T K verkar ha missat är att äldreomsorgen och flyktingmottagandet inte finansieras från samma budget. Sedan ädelreformen står kommunerna för kostnaderna för äldreomsorgen. Flyktingmottagandet däremot finansieras av statliga medel. Med andra ord spelar utgifter för flyktingbarn ingen roll för hur mycket pengar kommunerna ska lägga på äldreomsorgen.

Vad som däremot påverkar hur mycket pengar kommunerna kan lägga på äldreomsorg är hur mycket skatteintäkter kommunen får in. I Piteå, liksom andra mindre kommuner,flyttar många yngre till storstäder för att studera och jobba. Något Piteå därför kunde göra är att ta emot fler invandrare som får jobb. Dessa invandrare kan bidra till de äldres omsorg på sikt. Så ser man på invandring i många andra länder menar författarna till boken Lyckad invandring:

I länder såsom USA och Kanada, där man ser invandring som naturligt och något i grunden positivt, jobbar invandrare i lika stor utsträckning som infödda. Invandring och jobb hör ihop, arbetsmarknaden är öppnare och introduktionen okomplicerad och jobbfokuserad.

I sammanhanget kan det också vara värt att nämna att många invandrare arbetar just i äldreomsorgen. Pensionärer i Sverige kritiserar Sverigedemokraterna av denna anledning:

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, tycker inte heller att det finns ett motsatsförhållande mellan pensionärer och invandrare.

– Tvärtom är det så att många invandrare gör ett jättebra jobb inom äldreomsorgen. Den skulle fungera väldigt dåligt om vi inte hade invandring, säger Maja Fröman, presschef på PRO.

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de kampanj mot Sd och länka till dem.

———————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

Nytt: Svd, Ab, Sds, PI, Svd, S

Argument mot Sverigedemokraterna!!!

Argument mot Sverigedemokraterna...

Behöver du argument mot Sverigedemokraterna? Idag slår jag ett slag för min samling argument mot Sverigedemokraterna. Artiklar jag skrivit eller artiklar som jag hittat på nätet och rekommenderar!

Ämnen

Artiklarna i denna serie blogginlägg och artiklar listas här!

* Argument 1: ”Sverigedemokraterna är inte mot alla muslimer, bara islamisterna

* Argument 2: ”Sverigedemokraterna vill inte kasta ut invandrare”

* Argument 3: Sverigedemokraternas (och Nationaldemokraternas) syn på nationen

* Argument 4: ”islam är värre än nazismen”

* Argument 5: ”invandrare är lata och jobbar inte”

* Argument 6: Sverigedemokraternas moskénoja

(Kommer att fyllas på)

Argument mot Sverigedemokraternas våldtäktsstatistik och deras städniga ältande om invandring och brottslighet.

Fler argument mot Sverigedemokraterna

Islamofobin är som antisemitismen – Likheterna mellan antisemitismen, tex den på 1920-talet och 1930-talet, och islamofobin är många.

SD:s och ND:s syn på islam är samma som talibanernas och de islamistiska terroristernas – Läs mer i denna artikel om Kent Ekeroth (Sd).

Nationaldemokraterna stöder talibanerna – som en bekräftelse på att SD och ND tänker som extremistiska islamister har ND gått ut och försvarat talibanernas rätt i Afghanistan!

Att läsa som fan läser bibeln del ett och två – När du ser SD:s, eller andra nationellas, användning av lösryckta korancitat och påståenden att koranen är värre än bibeln kan du hänvisa till att den mosaiska lagen (Gamla testamentet) formellt var grunden för svensk lag till 1951 och att rester fanns kvar till 1970-talet.

Statistik om Islam i Sverige, de flesta muslimer är sekulära muslimer om man tittar på statistiken.

Burkaförbud missgynnar Sverigedemokraterna

Socialdemokraternas argumentsamling mot SD

När hävdar Sverigedemokraterna att USA är nazistiskt?

Rädda Sverige från Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas idéer strider mot FN:s deklarationer och den svenska grundlagen!

Övrigt

Artikel om Sverigedemokraternas mobb på nätet (Aftonbladet)

Andra hemsidor

Sagor från livbåten – det hittills bästa som skrivits mot SD, anser jag! Läs och lär!!!

Viisverige – fakta och argument mot Sverigedemokraterna. Rekommenderas varmt!

Migrationsinfo – Fakta om invandringen

*****************

Sd-bluffen: ”Argumentet: Vart är samhället egentligen på väg?

Sd-bluffen: ”Sd tycker inte att alla människor är lika värda.”

Sd-bluffen: ”Sd vill föra svensk abortlagstiftning 35 år bakåt!

Sd-bluffen: Sd:s jämställdhetspolitik – att hetsa mot invandrare (del ett och del två)

Sverigedemokraterna.de: om SD:s argumentation

Expo: samling artiklar om SD:s historia

Expo: samling artiklar om ND:s historia

Expo utbildnings häfte om Sverigedemokraterna.

Viisverige: SD vill hindra invandrare bilda familj (läs även denna artikel)

Viisverige: Kristna i kravaller, rubriken som inte finns

Viisverige: Invandrare och utbildning

Viisverige: SD och pensionärerna

Svd: Inte lätt att debattera med Sd

Magnus Betnérs suveräna serie om Sverigedemokraterna

Joinsimon, hur man bör hantera Sd

Expo: Expos hemsida

Johan Norberg: Lättare få väljare med slips än med armbindel

Martin Ezpeleta: Vägen till integrationen går genom magen.

Andreas Johanssons Debattråd till Gudrun Schyman.

Emil Isberg (Pp): Hur många flyktingar kan Sverige ta emot?

Emil Isberg (Pp): Lyssna på Sverigedemokraterna

Bengtssons frestelser:

Låt Sd förklara sig

Sd, midsommaren och ramadan (del 2)

Sd borde gnälla på midsommaren istället (del 1)

Sverigedemokraterna vanhedrar min mormor.

Eftersom Sd:s argument mot muslimer ofta låter som extremfeministers om män länkar jag till min artikel om Feministiskt Initiativ och Aktivariums artikel i samma ämne:

Debattråd till Feministiskt Initiativ mot Sverigedemokraterna

Åkessons retorik är hämtad från strukturernas värld

Schyman och Åkesson har fel på samma sätt

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de kampanj mot Sd och länka till dem.

Nytt: AB, SVd, Svd, AB, DN, HD, Sds, HD, HD, Expressen, GP, GP, Svd, Juliamoved, Expressen, Sanningen om samhället, Johan Norberg, DN, Sds, PI, PI

———————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,, ,

Årets första eftervalsanalys!

"När förnuftet sov, skapades Sverigedemokraterna..."

Nu när det snart bara är en vecka kvar till valet är det dags att inleda eftervalsanalysen och eftervalsdebatten. Jag har många funderingar och kommer att delta aktivt i eftervalsdebatten. Om inget jättestort skulle ske, om ingen lägger om taktiken, och om ingen gör bort sig ser jag ungefär detta scenario.

Vem som vinner valet är lite osäkert, eftersom det beror på vilka partier som klarar sig kvar över 4% men jag tror Alliansen gör det. För Socialdemokraterna vore det bästa att de förlorade för då skulle de tvingas ta sig en funderare på hur de gör fel. Vinner de kommer inte den interna debatten igång på samma sätt om begångna fel och nya riktlinjer kan inte dras.

Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och får ca 5-6%.

Ja, det låter egendomligt att en blogg mot Sd skriver nåt sånt, men vad ska man annars göra när man ser att de politiska partierna inte tar debatten MOT Sverigedemokraterna eller de idéer bland vanligt folk som ger stöd till Sd. Roliga Hitlerfilmer i all ära, men det hjälper bara att mobilisera de redan mobiliserade. Folk väljer Sd för att de ser att det finns problem i samhället och tabun i debatten, utan att ta upp dessa problem, diskutera de tabubelagda frågorna och bemöta Sd:s idéer kan man inte stoppa partiets väg in i riksdagen.

Det har jag sagt från dag ett för den här bloggen. Nu är det en vecka kvar och för sent. Nu hänger valresultatet på om Sd gör bort sig (då kan de åka ut) eller om de etablerade partierna gör bort sig (då Sd kan få över 6%).

Hur reagerar Socialdemokraterna?

Väljarundersökningen på valdagen kommer att chockera Socialdemokraterna eftersom VALU och SCB återigen kommer att komma fram till att Sd:s väljare kommer från arbetarrörelsen, precis som 2006. Förhoppningsvis kommer partistrategerna fram till att man valde fel väg, men eftersom dessa strateger vid motgången 2006 inte ändrade politik utan sa ”vi kör på med mer av samma sort”, finns risken att de gör så 2010 också. Det hänger på om S kommer till makten eller inte. Kommer sossarna till makten och de fortsätter att bemöta Sd som nu bådar det inte gott för 2014. Förlorar sossarna valet ryker Mona Sahlin och då finns det utrymme för självkritik.

Jag vet att många antirasister som ägnat dagar och veckor och månader åt att bekämpa Sd genom möten, artiklar och arbete inom arbetarrörelsens led kommer att skaka på huvudet åt mig nu när de läser detta. Men så är det. Det finns en gigantisk skillnad mellan hur Sd bemöts och hur Sd får sitt stöd bland folk.

Om inte vi antirasister kan känna av hur stämningen är bland vanligt folk kan vi aldrig bemöta Sverigedemokraterna effektivt.

Det ironiska är att en massa folk från de olika partierna tycker att partierna gör ENORMT  MYCKET för att stoppa Sd redan idag. De kommer givetvis att bli irriterade och sura på mig. Nåja, förhoppningsvis vaknar de upp efter valet och inser att de gjorde nästan allt… utom att bemöta Sd:s idéer UTÅT och OFFENTLIGT i stor skala. Dessutom glömde Socialdemokraterna bort att medge att det existerar samhällsproblem och att Sd vinner på att dessa problem ännu till stor del sopas in under mattan…. Dessa små detaljer glömde Socialdemokraterna!

Inte vågmästare

Sverigedemokraterna blir inte vågmästare, hur än valresultatet utfaller. Men väl i riksdagen kan de börja bygga upp en maktbas. Deras drömsenario är att Socialdemokraterna vinner valet. Då kommer Sd att ha ett guldläge inför 2014 och kan plocka både röster från sossarna och Alliansen, om inte arbetarrörelsen kommer igång med ett internt självkritiskt arbete. (Men hur ska man lyckas vara självkritiska om man vinner och är rusiga över vinsten?)

Partierna försöker hitta egna lösningar och går förbi Sd. En tänkbar variant är Alliansen väljer att regera med stöd från Miljöpartiet.

Om Alliansen vinner blir det väl ungefär som nu, med skillnaden att Alliansen måste manövrera med tanke på hålla Sd stången.

Med tanke på Folkpartiets framtoning kommer Alliansen nog att försöka göra några utspel för att dra uppmärksamheten från Sd. Lite mer burkaförbud och lite hårda tag och lite mer pengar till polisen. Utan en grundläggande debatt om sakernas tillstånd spelar detta Sd i händerna hur väl än enstaka aktörer menar.

Piratpartiets chockval

Piratpartiet kommer att befinna sig i nån slags chock efter valet. De kommer att undra varför deras resultat blev så lågt. En del kommer att skylla på media, andra på att kampen mot Sverigedemokraterna ledde till att folk röstade på de etablerade partierna.

Piratpartiets framtid efter valet kommer till stor del att bero på om Pp kan få igång en intern självkritisk debatt eller inte.

Kommer de att inse att om man skriver valmaterialet, och har en politik, som riktar sig in på en målgrupp på mindre en två procent av landets väljare, så ska man vara glad om man ens lyckas få en tredjedel av denna målgrupp att rösta på Pp.

Partiet fick röster i EU-valet eftersom partiet sågs som en sorts politikens ”Wikileaks”, ett slags politikens JO eller JK, som skulle stoppa myndighetsmissbruk och kontrollsamhället. Fildelningen och upphovsrätten var inte anledningen till partiets stöd i EU-valet, orsaken till stödet var djupare än så eftersom fildelningen blev SYMBOLEN för en vilja att kontrollera myndigheternas utövning. Den blev en symbol för frihet.

Av denna önskan bland folk att få ett parti som kontrollerar myndigheter och regeringar på alla sätt, och bekämpa maktmissbruk, blev ett parti som i sin valretorik mest pratar om fildelning och censur av internet och e-trafiken. Ett parti som har ett valmaterial som till och med får fildelare att somna av leda när de läser det. Hur det kunde gå så fel trots att det finns så många i partiet vars engagemang sträcker sig utöver bara skydd mot elektronisk avlyssning, är viktigt att debattera. Den debatten blir avgörande för Piratpartiets framtid.

Att Feministiskt Initiativ får fler röster än Pp borde också få partiet att tänka till och inte bara skylla på media.

Nytt liberalt parti?

Piratpartiets misslyckande, Sverigedemokraternas intåg i riksdagen, det ökade samarbetat mellan olika liberala grupper över partigränserna och kritiken mot det svenska valsystemet, kommer att öppna upp diskussionen om ett nytt liberalt parti i Sverige.

Om Alliansen gör som sina partibröder i Europa och börjar föra en politik i Sverigedemokraternas riktning, så kommer detta att ännu mer öppna upp för en sån debatt. Samma sak om Alliansen skulle förlora valet.

De band som knutits över partigränserna, som man kan se en del av i valet (Liberati, etc) kan då resultera i nåt helt oväntat, en ny partibildning i det borgerliga blocket.

Jag hukar mig…

Nu kommer det att komma ruttna tomater från alla håll. Framför allt så kommer en del att säga att jag är uppgiven när det gäller chansen att förhindra spridandet av Sverigedemokraternas idéer. Det är jag inte. Men jag tror att som läget är nu behöver politikerna känna av chocken att Sd faktiskt kom in i riksdagen för att kunna mobilisera sig effektivt.

Jag började blogga i juni efter att ha hållit mig från politiken i många år (eftersom jag var ganska fel ute politiskt sett). Det jag har sett imponerar inte på mig alls.

Jag tar egentligen inte ställning mellan höger och vänster. Livet har lärt mig att lösningarna på problem brukar finnas på mer än ett håll. Min inställning till politik idag är tvärpolitisk. Jag ser mycket hos Vänstern och sossarna som jag tycker behövs, och mycket hos moderater och libertarianer och Piratpartister.

Det finns utrymme för förändring i Sverige, men då måste vi först inse att SJÄLVKRITIK är A och O. Att kunna uttala de magiska orden: ”vi hade fel” eller ”vi valde fel väg”… Först då kan man leta efter alternativa färdvägar! Och detta kommer jag att arbeta för efter valet.

Och därför är denna eftervalsanalys jag gör redan innan valdagen, inte pessimistisk och uppgiven, utan NÖDVÄNDIG.

Sverigedemokraterna – nej tack!

Men jag kommer att fortsätta argumentera för att stoppa Sd. Partierna KANSKE har nåt triumfkort de bara väntar att få spela ut…

En sak är klar… I min vision av det framtida Sverige finns inget utrymme för ett parti som sprider HAT och FÖRDOMAR som Sverigedemokraterna. Det är helt ok att kritisera religioner, men fördömer man en religion genom att kalla den nazistisk eller anser att den är värre än nazismen, så sprider man HAT. Och det är inte acceptabelt!

Mitt Sverige är frihetens och toleransens Sverige, inte Sverigedemokraternas nidbild av Sverige. Och kampen mot hatet får aldrig upphöra! Och jag tror att de flesta av Sverigedemokraternas väljare kan fås att inse att partiets hat inte är förenligt med varken sunt förnuft eller svenskhet.

Men när man ser allt fler och fler människor på diskussionsforum som Familjeliv, eller ute i ”verkligheten” som säger att. ”politikerna säger aldrig vad det är som är så FEL med Sverigedemokraternas politiska förslag”, så förstår man att nåt har gjorts fel i årets debatt.

PS

Och givetvis hoppas jag att hela min valanalys är fel, att jag får säga ”jag hade fel”… Jag hoppas folk är vettiga och säger nej till spridande av hat och håller Sd utanför riksdagen. Jag hoppas att partierna tar fram triumkorten mot Sd och jag hoppas att Pp skärper till sig. Jag hoppas att Sossarna får igång en härlig intern självkritik och förnyelsearbete även om de kommer till makten och att Alliansen inte flirtar med Sd! Jag hoppas att partierna tar itu med de stora integrationsproblemen i våra förorter och slutar behandla invandrare som andra klassens människor, etc, etc…

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de kampanj mot Sd och länka till dem.

—————————————————–

Nytt: GD, SL, HD, AB. M, Pp, Blogge, PP, Liberati, Anna Troberg, Jesper Svensson, Svansbo, FarmorGun, PP, Svd, Tokmoderaten, LouiseP, Svd, Beijbom, AmandaBrihed, Svd, Svd, Svart Måndag, Dn, Schultz, GP, Gp, Gp, Gp, Skanskan, Skanskan, Sds, Sds, Expressen, Sds, Rudberg, Expressen, Peter ANdersson, Kent Persson . Essbeck, A Broman, Alliansfritt Sverige, Proffstyckarna, Lzac, Isobel, Felten, Klara, PI, Alliansnytt, FN . Hax, HAX

Läs även andra bloggares åsikter om 

Sverigedemokraterna är ett randigt djur, ränderna går aldrig ur…

Här kommer en gammal ”godbit” i repris, en film från 1995 där Sverigedemokraterna, flankerade av skinheads, pratar om att kasta ut muslimerna. Sen har jag lagt in ett tal av Kent Ekeroth i två delar från förra året där han kallar islam ”våra fiender” och jämför islam med nazisterna. Bedöm själv om de rasistiska ränderna sitter i ännu eller inte!

och som en extra varning Sverigedemokraterna 2010, islamseminariet, som visar att de tänker samma sak idag. Detta är ett av talen på deras seminarium i Göteborg.

Läs en rapport från Sverigedemokraternas islamseminarium här!

Kent Ekeroths tal från 2009 kan läsas på engelska här: http://europenews.dk/en/node/27641

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem.

Nytt: resume, DN, EK, NK, PI, DN, SVD, GP, AB, DN, PLAC

—————————————————————————–

Läs även andra bloggares åsikter om 

När hävdar Sverigedemokraterna att USA är nazistiskt?

Dags för hatstund mot islam på SDU:s kongress... Almqvist syns på storebrorskärmen.

Sverigedemokraterna pratar mycket om islamska sharialagar. När en opinionsundersökning i Danmark nyligen kom fram till att 18% av de organiserade muslimerna vill ha sharialagar var det många som pekade finger och sa, ”se, typiskt för islam, därför måste vi hejda islams framväxt i Europa”. Att 82% inte ville ha det tänkte de inte på. I denna lilla artikel går jag igenom några mer av Sverigedemokraternas fördomsfulla idéer om islam.

Vad är sharia?

Sharia är inget egendomligt att en religiös muslim vill låta religionen påverka vardagen, och detta kan tolkas på många olika sätt.

För många är sharia bara levnadsregler för hur man bör leva sitt liv. Andra tolkar in mer i det och vill kunna gå till moskén för att lösa mindre tvister före de besöker en domstol. Så gör många religioner. Judarna har haft samma sorts religiösa skiljedomstolar under lång tid och Livets ord och buddistiska tempel i Sverige har också informell ”rådgivning” vid tvister. En del extrema fundamentalister vill att alla muslimer ENBART ska dömas genom sharia och de riktigt galna, som det finns få av, vill till och med stena kvinnor.

Så om 18% av Danmarks muslimer är för sharia betyder det inte att de vill stena kvinnor och homosexuella som islamofoberna skulle påstå…

I muslimska världen

Men i den islamska världen är det värre, skulle Sverigedemokratern påpeka. De kanske till och med skulle citera nån undersökning som säger att 54% av männen och 55% av kvinnorna i Jordanien vill ha sharia som enda lagstifting eller att  70% av egyptierna vill det. Att i ganska många länder, där de svenska invandrarna kommer från, är positiva till sharia.

Också  säger den typiska Sverigedemokraten nåt i stil med vad Erik Almqvist (Sd)  sa i Sourze 2009, att Islam är värre än nazismen och att ”alla muslimer vill ha sharia” (suck!) är beviset för detta:

Hittills är trenden oroväckande tydlig. Sharialagar har införts i delar av Storbritannien, i Sverige anpassar vi skolavslutningar och skolmat, badhusregler och lovdagar. Det är inte längre självklart att en man ska förväntas nedstå sig skaka hand med en kvinna och medan svenska flickors frihet gör dem till ”horor” så bestraffas frihetssökande muslimska flickor med en knuff från balkongen eller ett försvinnande på semestern i hemlandet. I Danmark riskerar islamkritiker livet. I Holland dör de redan och de som ännu överlevt dras inför rätta.

Jag tror inte att Jimmie Åkesson hade så fel trots allt. I en sak är jag dock inte överens med min partiordförande: Jag ser inte bara undfallenheten för islam som det största hotet sedan andra världskriget. Jag ser islam som det största hotet. Sedan Hedenhös.

”Okunnighet är frihet”

Sharialagar är inget egendomligt. Det är att den troende vill låta religionen påverka samhällslivet. Om det kan man tycka mycket. Jag själv vill skilja religion och politik åt med knivskarpa gränser. Och jag anser att det är livsviktigt för en nation att markera att extrem religiös fanatism inte är ok i en demokrati. Samhället måste dra gränser.

Men jag faller inte i fällan att demonisera islam för det. Eller nån annan religion. Eller att demonisera USA för det…

Ja, ni läste rätt, USA…

Låt oss titta på hur det är i USA. Enligt gallup säger 50% av amerikanarna att bibeln ska påverka lagstiftningen och 10% att bibeln bör vara den ENDA källan till lagstiftningen och 42% vill att bibeln ska ligga till utgöra fundamentet för landets grundlag. Och ja, med de menar de BÅDE gamla och Nya Testamentet!!!

Intressant nog har gallup tagit reda på att den iranska befolkningen tänker likadant. 50% vill att koranen ska påverka lagstiftningen och 12% (!) är för att koranen ska vara ENDA källan till lagstiftningen i Iran.

Så nu ställer jag mig frågan när Jimmie Åkesson och Erik Almqvist kommer att förklara att amerikaniseringen är som nazismen eller värre. Och med tanke på att 90% av medlemmarna i Livets Ord sagt att de vill att bibeln ska påverka samhället så undrar jag när Sverigedemokraternas korståg mot Ulf Ekman drar igång.’

Mer läsning!

För övrigt: läs gärna min artikel ”har Kalle Anka blivit svensk nu?”

Gör ett experiment och byt ut ordet islam mot judendomen i Eriks artikel från 2009

Och som varnande exempel, Kent Ekeroths (Sd) tal om islam 2009

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem.

—————————————————————————–

Nytt: resume

Läs även andra bloggares åsikter om 

Melody Farshin svarar Sverigedemokraterna!

Melody Farshin har nu gjort två videos där hon bemöter Sverigedemokraterna. Jag publicerar den senaste videon först och den första efter den. Se dem och sprid dem! Det är polemik, djup och humor i ett!

”Lilla du, jag är precis lika svensk som du är, så ska jag ut, så ska du med!”

”När har du någonsin sett en burkist springa, de är upptagna av att prata i telefon hela tiden?!”

Melodys hemsida hittar ni här: http://www.melodyfarshin.se

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem.

—————————————————————————–

Nytt: Svd, DN, HD, PI, PI, KB, DN, DN

Läs även andra bloggares åsikter om 

Sverigedemokraterna vinner på sossarnas misstag!

Struts, eller Mona Sahlin på valturné?

Om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen, kommer detta till stor del att bero på att Socialdemokraterna och arbetarrörelsen misslyckats bemöta Sverigedemokraternas främlingsfientliga idéer i de egna leden.

Efter valet 2006 stod det klart för alla att Sverigedemokraternas väljare huvudsakligen var arbetare, LO-anslutna och kom från arbetarrörelsen. För att bemöta detta gjorde sossarna ett misstag. De fokuserade på att kalla Sd ett borgerligt högerparti för att skrämma arbetare att rösta på Sd, en taktik som misslyckats och är farlig, och detta skulle de aldrig ha gjort! Kommer de att rätta till sitt misstag nu, i elfte timmen?

När man insåg vad som höll på att hända inne i arbetarrörelsens egna led gjorde de en hel del för att ”utbilda” sina aktiva. Strategerna inom partiet såg ju vad som hände 2006 och var livrädda. Så massor av studiecirklar har arrangerats och Expo har anlitats. Men hur har man bemött Sd? Hur har retoriken varit? Och har man attackerat partiets idéer på STOR, MASSIV skala, utåt i det offentliga?

Svaret är nej!

Ur det interna materialet

I det interna Socialdemokratiska materialet läser vi följande:

I en debatt där SD deltar måste debatten handla om värderingar, om höger och vänster och att SD är ett högerparti som nästan alltid stödjer alliansen. I en direkt argumentation mot SD bör följande huvudbudskap framgå: Sverigedemokraterna är ett högerparti med rötterna i nazismen. De är arbetarfientliga, kvinnofientliga och främlingsfientliga. Sverigedemokraterna bryr sig inte om jobbfrågan, de har en oansvarig ekonomisk politik och en politik för ökade klyftor.

I ett läge där många Socialdemokrater och arbetare går högerut och röstar på alliansen för att de inte anser att Socialdemokraternas politik är bra, och politikermissnöjet utbreder sig i de egna leden, väljer man i arbetarrörelsen en strategi som går ut på att i praktiken skylla problemet Sd, på de borgerliga. ”Sd är som de borgerliga, därför är de fel…”

Jag kan förstå hur de tänkt som formulerade denna idé, men skakar ändå på huvudet åt galenskapen. Är verkligen Sverigedemokraternas största problem att de är borgerliga?

Dessutom ger det legitimitet till Sd. Jag menar… Sverigedemokraterna kan väl inte vara så farliga om de är som de borgerliga partierna, eller hur? Då är de väl rumsrena?

Problemet med att kalla Sd för borgerligt

Mona Sahlin reser just nu omkring och försöker ragga invandrarröster för att vinna valet. Argumentet hon använder är att de måste rösta (på sossarna givetvis) annars kommer Sverigedemokraterna in i riksdagen. Detta kan verka vara ett pittoreskt inslag i valdebatten men belyser något mycket intressant. Nu, två veckor innan valet, verkar Mona Sahlin och arbetarrörelsen fokusera mer på att få in invandrarröster än att se till att arbetare och LO-medlemmar inte röstar på Sd.

Retoriken att Sd är ett borgerligt parti har slagit tillbaka inom partiet. Jag besökte LO:s valstuga på Hötorget i Stockholm nyligen, där nån höjdare från LO (varför märker man alltid vem som är LO-pamp på 20 mils avstånd?) höll låda. Jag frågade honom hur det var med Sd stödet inom LO, och hur det går i kampen mot Sd internt, och han sa: ”Det är inget problem, Sd är ett högerparti, inte ett arbetarparti”. Han sa dessutom att nästan inga LO-medlemmar röstar på Sd. Ljög han eller var han verkligen så okunnig?

Jag ställer därför frågan om inte retoriken att Sd är ett högerparti har vaggat in aktivisterna i arbetarrörelsen in i nån sorts falsk trygghet. Att de tror att de inte behöver ta strid mot Sd:s idéer på allvar eftersom det ändå är högerns väljare som röstar på Sd. Så de kan mobilisera invandrare istället för arbetare!

Valet 2006

Förra valet borde ha blivit en ORDENTLIG väckarklocka för Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna levde innan dess i den fasta förvissningen att Sverigedemokraternas röster kom från det borgerliga hållet. Partiets ledarskap var ju personer som haft borgerliga sympatier. Men när VALU, undersökningen om väljarnas sympatier på valdagen, publicerades visade det sig att väljarna kom från vänstern och att hela 56% av Sverigedemokraternas väljare 2006 var LO-medlemmar.

Vidare undersökningar har bekräftat detta!

Men nej… Som sagt ser man inte mer aktivitet från sossarna, i det öppna, utåt (och riktat till de stora väljarskarorna) för att bemöta Sd:s idéer. Tvärtom… (Fast jag vet att det varit annorlunda internt, bland aktivisterna i arbetarrörelsen.)

Nu när valkampanjen är i full gång verkar det nästan som om Socialdemokraterna och LO tror att detta interna arbete mot Sd räcker. Nåt mer behövs inte. I övrigt försöker man tysta Sd så gott det går, och tar ingen debatt med Sd och man tar inte heller en debatt mot Sd:s idéer. Att bemöta Sd:s idéer skulle ge Sd ”uppmärksamhet” och är negativt, sägs det internt.

Istället är det röstmaximering som gäller!

Ilska

Jag börjar märka en viss ilska i de egna leden mot att partiet inte gör nåt mot Sd. Strategin ”ligg lågt och ge dem inte uppmärksamhet” betyder ju också att varken parti eller fack utåt i den offentliga retoriken gör upp med de idéer som attraherar alla LO-anslutna Sd-sympatisörer. Dessutom inser allt fler att deras egna argument ger legitimitet till Sd. Om det stora problemet med Sd är att det är borgerligt är de väl inte så hemska… Eller hur?

Visst har LO och sossarna satt ihop fina broshyrer och fint studiematerial mot Sd, men det är bara en bråkdel av alla LO-medlemmar som tagit del av dessa fina broshyrer och kurser.

Och det farligaste av allt är som sagt att man arbetarrörelsen att Sverigedemokraterna är ett högerparti, för det har lurat många medlemmar att tro att ”vi har inga stora problem i vänstern”, när det snarast förhåller sig tvärtom. Denna strategi, som Mona Sahlin varit med om att skissa upp, kommer att straffa sig om Sd kommer in i riksdagen och sossarna förlorar valet. Då kommer de egna leden att rulla Mona, och de ansvariga runt henne, i tjära och fjädrar och kicka ut dem från partiets ledning. Med rätta!

58% LO-medlemmar röstade på Sd

Låt oss kika närmare på hur det förhåller sig med statistiken…

Vid valet 2006 fick Sverigdemokraterna 2,93% av rösterna. Det är värt att notera att samma andel, dvs 3%, av LO-medlemmarna röstade på Sverigedemokraterna. Det är höga siffror. Vid studier av fackföreningstillhörigheten för väljare som röstade på sverigedemokraterna upptäcker man att hela 56 procent var medlemmar i LO.

LO-dominansen bland sd-väljarna var alltså till och med större än bland socialdemokraterna! 38% av Socialdemokraternas väljare 2006 var LO-medlemmar och 34% av Vänsterpartiets.

Från vänster!

Jag citerar ekonomism.us

Av figuren, som visar partibytare vid valet 2006, framgår att i princip alla sverigedemokraternas nya väljare kom från vänsterblocket. Om man dessutom betänker att de väljare som röstade på kd 2002, men inte 2006, till stor del är väljare inlånade från socialdemokraterna klarnar bilden.

Statistiken kommer från Scb. I Scb:s rapport om valet 2006 står det:

Enligt valundersökningen 2006 vann sverigedemokraterna sina väljare i huvudsak från de tre samarbetspartierna och från gruppen blankröstare. Sverigedemokraternas väljarvinster motsvarar 18000 väljare från socialdemokraterna, 18000 väljare från gruppen blankröstare, 10 000 från miljöpartiet och 5 000 från vänsterpartiet. Valets vinnarpartier, de fyra borgerliga allianspartierna, bidrog visserligen också med väljare till sverigedemokraterna, men drar man ifrån väljarströmmarna som lämnade sd för de olika allianspartierna blir balansräkningen nära noll.

Sd – arbetarnas parti?!

Det finns en till undersökning som är intressant och som gjordes 2006 om skånska väljare, De okända väljarna, av Anders Sannerstedt. Han skriver.

Sverigedemokraterna har sitt absolut starkaste stöd bland väljare från arbetarhem.Partiet går inte särskilt bra bland företagare eller jordbrukare och har mycket svagtstöd bland akademiker. Detta understryker bilden av Sverigedemokraterna som ett parti som har sitt starkaste stöd i arbetarklassen. För andra europeiska länder är också tendensen att högerextrema partier har starkare stöd i arbetarklassen (Lubbers,Gijsberts & Scheepers 2002). Ofta rapporteras också ett starkt stöd från småföretagare (Arzheimer & Carter 2006 sid. 422), men det gäller alltså inte för Sverigedemokraterna.Uppgiften att försöka attrahera arbetare och småföretagare samtidigt beskrivs av flera forskare som en svår balansgång (t.ex. Ivarsflaten2005).

10% av väljarna i Skåne, med arbetarbakgrund, röstade på Sd 2006, enligt undersökningen, som ni kan se i denna tabell.

Att väljarna från Sd kommer från vänstern och har arbetarbakgrund betydde dock inte att de TÄNKTE som socialdemokraterna. Undersökningen om de Skånska väljarna visade också att Sd.s väljare inte såg sig som vänster, utan mer som mittemellan vänster och höger. De var tex för sänkt skatt. Men författaren hävdade ändå:

Vi har inte underlag för att avgöra varifrån Sverigedemokraternas nytillströmmande väljare har kommit. Partiets väljare påminner emellertid i fler avseenden om socialdemokraterna: starkast stöd i arbetarklassen, starkare ställning bland väljare med låg eller medellåg utbildning. Sverigedemokraternas väljare befinner sig heller inte på den åsiktsmässiga högerkanten, utan i mitten. Det förefaller rimligt att våga gissningen att en stor del av Sverigedemokraternas väljare i Skåne 2006 tidigare har stött socialdemokraterna.

Arbetare och Sd, mer statistik!

På riksnivå är det fler som klassar sig som arbetare. 2008 gjordes en ny undersökning där man kom fram till att sextiotre procent av Sd:s väljare klassade sig som arbetare, mot 25% i genomsnitt bland väljarna. Andelen LO-anslutna antogs då vara 41%, alltså lika mycket som bland Socialdemokraternas väljare.

Detta kan jämföras med Vänsterpartiet som hade 50% av väljarna som definierade sig som arbetare 2008, och 1/3 var LO-anslutna!

Undersökningen 2006 (Scb) har mer intressant information om detta. Låt oss titta på en tabell:

55% arbetarklass mot 43% hos sossarna!

Undersökningen 2008 och undersökningarna 2006 (Scb) visar ännu mer intressant statistik. 21% av Sd:s väljare 2006 var industriarbetare mot 16% av sossarnas väljare och 6% (!) av Vänsterpartiets (sidan 337). Bland gruppen övriga arbetare tillhörde 29% av Sd:s väljare denna grupp, därefter följde även här sossarna med 24% och Vänsterpartiet 21%.

Till sist!

Det är befängt att sossarna kallat Sd ett borgerligt parti, och klumpat ihop Sd med alliansen, så som de har gjort i den interna retoriken. Lika befängt är det att säga att Sd:s huvudproblem är deras inställning till arbetare och arbetsrrätten och att de hyser borgerliga sympatier.

Nu ska jag prata klarspråk. Sossarnas strategi är åt helvete fel eftersom det  är fullt legitimt och människovänligt att vara borgerlig och vara för avreglering och urholkad arbetarrätt. Man kan vara mot det, jag ogillar nedmonteringen av LAS, men det är en fullt legitim fråga!

Det som DÄREMOT INTE är legitimt är att sprida hat och fördomar som Sd gör. Det är aldrig legitimt att dra grupper, kulturer och religioner över en kam och demonisera dem, som de gör med islam. Men detta bemöts i andra hand i deras interna material som visar hur de ska ta striden mot Sd. Argumenten mot främlingsfientligheten kommer lååååååångt efter argumenten mot att Sd är för ”raserandet av välfärdsssamhället” och att ”sd inte är arbetarvänligt” plus argumenten om att ”Sd är ett högerparti”.

Socialdemokratins misstag i detta val är att de tror att det går att bemöta Sd genom att tysta dem, censurera dem, förneka problem som finns och bara ta debatten mot Sd genom att i huvudsak bemöta de av Sd:s idéer som faktiskt är ICKE FRÄMLINGSFIENTLIGA och LEGITIMA, men som anses vara borgerliga!

Kort sagt, sossarna tog beslutet att inte bemöta Sd:s idéer offentligt, och sånt straffar sig!

Eftersom de flesta av Sd:s väljare kommer från arbetarrörelsen och ”arbetarklassen” hade sossarna kunnat spela en viktig roll i att stoppa Sd… men nej! De har hittills försummat att ta den chansen!

Och denna inkompetens kanske hänger ihop med andra problem inom S, som att kärnväljarna flyr partiet?

Om inte Mona vill bli rullad i tjära och fjädrar är det dags att ta strid NU och mobilisera de egna leden! Men jag hoppas för guds skull att Mona själv håller sig från striden, låt de som KAN ta debatten mot Sd ta den. Hon visade i debatten mot Jimmie Åkesson att hon inte kan debatten!

(Nej, jag anser INTE att alliansen skött saken bättre om ni tror det. De har inte gjort mycket mer än S för att bekämpa Sd:s ideer. Men just nu är det mer akut att gnälla på sossarnas inkompetens!)

____________

Nytt: ExpressenSvdDnExpressen, Expressen, AB, AB, DN, SVD, Svd, AB, Högbergs tankar, Tokmoderaten, SvdBohlmark, Hagwall, Jonas, Centerblogg, M, Altenberg, Kent Persson, DN, AB, Sds, HD, Svd, AB, Expressen, DN, SVD, GP, Svd, GP, GP, PI, PI, PI, Mikael Andersson, Radikalen, Mikael Andersson, KV, ANdreas Getzman

och Pehr T Olssons intressanta artikel i Sds idag.

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem.

—————————————————————————–

Nytt: Gustav AnderssonHDExpressenHDSvdDDHdSdsGpDnDnSvdExpressen, Sds, Jonas Sjöstedt, Svd, Lisa, Oskar Öholm, PI, Peter Andersson, Brihed, DN

Läs även andra bloggares åsikter om 

Rädda Sverige från Sverigedemokraterna!

Det börjar dyka upp en del bra klipp och argument mot Sverigedemokraterna. Det är sista sekunden, men det är bra! Det enda som är sorgligt är att bloggare och ideella organisationer får göra det som partierna borde ha gjort.

Först ut. Ditt val (www.dittval.org)

Vi på dittval.org ställde oss frågan om det finns något land i den moderna världen som har stängt sina gränser och på det sättet utvecklats? är det med förakt och särskiljande vi ska bygga ett bättre vårdsystem, kunskapslyftande skolor och skapa fler jobb? I ekonomiskt framgångsrika länder som USA, England och Frankrike har svaret varit det exakt motsatta.

Sen Ulf Lidmans känslosamma uppgörelse med Sverigedemokraterna som jag citerade igår. Jag lägger in den i sin helhet idag, för att den är bra!

Det Sverige jag vill ha tillbaka är det Sverige där det inte fanns utrymme för diskriminering och rasism. Det Sverige som minns de fruktansvärda plågor som andra världskriget innebar.

Det Sverige då tant Ingrid som bodde i huset bredvid mig när jag var liten, berättade för mig hur hon fick dela rum med judiska flyktingbarn från Tyskland som hennes föräldrar tog sig an när nazisterna höll på med sin förintelse.

Det Sverige där den modiga nunnan i Uppland med stolthet gömde flyktingar som hotades med utvisning till länder där de riskerade dödsstraff.

Det Sverige där det äldre paret i den lilla byn Åbyn vid Åbyälvens mynning kommenterade om sina homosexuella grannar i byn. ”Det är trevliga gossar, så hjälpsamma och fina. Och vad de sysslar med i sängkammaren, det angår väl bara dom”

Det Sverige där min farmor berättade hur hon dom gick till ”tattarna” med mat och fröpåsar. ”Ger jag dem frön, kanske de bestämmer sig för att stanna och plantera dem och då kan deras barn gå i skolan istället för att fara land och rike kring!”

Det Sverige då farbror Åke regelbundet besökte fångarna på Härlanda för att lära dem läsa.

Det Sverige då Lasse fick flytta in i gästrummet och vi turades om att sitta och vid hans sida medan hans kropp avgiftades från för mycket alkoholkonsumtion.

Det Sverige då vi vågade närma oss den som var i behov och inte gav näring åt de rädslor som bygger upp murar mellan oss människor.

Det Sverige som förstod innebörden av orden ”TO REMEMBER AND NEVER FORGET” det fruktansvärda som Förintelsen innebar.

Det Sverige jag vill ha tillbaka inkluderar vackra minnen där jag som homosexuell man fått knyta kontakter med palestinska flyktingar, ätit surströmming med EFS-folket i Västerbotten, firat sabbat med judiska vänner i Stockholm, motverkat utanförskap för långtidssjukskrivna och arbetslösa, ätit lunch med upprättade drogmissbrukare och rehabiliterade kriminella.

Det är mitt Sverige. Jag har upplevt det och jag vill ha det tillbaka! Kommunitet, kärlek och gemenskap. Inte rädsla, utanförskap och diskriminering.

Rösta på vad du vill! Men rösta för Guds skull emot Sverigedemokraterna.

Till sist Gustav Anderssons kritik mot Mona Sahlin. Jag länkar till den för att den visar på två galna sätt att hantera Sverigdemokraterna som politikerna har. Å ena sidan Mona Sahlin som inte vågar ta debatten mot Sd.s idéer utan istället använder tillfället för att gnälla på Alliansen och värva invandrarröster med motiveringen att de måste rösta på (S) annars kommer Sd in i riksdagen. Detta väcker ilska i de egna leden eftersom Socialdemokraterna tappar sina egna kärnväljare till Moderaterna och faktiskt också till Sd just nu. Å andra sidan Gustav Andersson som säger ”tig ihjäl dem”.

Jaha, bäste Peter och Mona. Och ska Sverigedemokraternas IDÈER få stå oemotsagda fram till valet då?

I en av kvällstidningarna kunde man redan i veckan läsa att Mona tänker använda sig av Sverigedemokraterna som strategi för att vinna valet. Men det som omtalades i artikeln var bara det självklara och legitima – att uppmana sofflockets väljare i förorterna att gå till valurnorna för att hålla SD borta. Men även det kan ge Sverigedemokraterna luft under vingarna och riskerar att minska intresset för de blockskiljande frågorna.

Värre är det om Mona Sahlin återigen börjar babbla om regeringsfrågan för att försöka kasta den heta SD-bollen i allianspartiernas knä. Tyvärr verkar det som hon tänker göra det av dagens DN (papperstidningen) att döma. Mona Sahlin förklarar att hon tänker ”kräva” stöd av Centerpartiet och Folkpartiet om den alltmer hypotetiska situationen skulle uppkomma att de rödgröna blir större än Alliansen men SD kommer in i riksdagen…

Jag kan inte kväva misstanken att utspelet från Mona handlar något annat än hur svåra parlamentariska lägen ska hanteras. Tyvärr tror jag det är ett försök att framstå som en tydligare motståndare till SD än Allianspartierna. Priset kan bli att SD – som för närvarande inte verkar komma in i riksdagen – och vars chanser påverkas försumbart om valdeltagandet blir 82 eller 85 procent – får den uppmärksamhet som kan krävas för att passera riksdagsspärren.

Alliansen gör rätt i att inte ta den här bollen. Sverigedemokraternas verkliga fiender lämnar de parlamentariska frågorna till efter valet. Alla allianspartier har sagt det som behöver sägas – dvs att man inte kommer att göra sig beroende av SD. Om Mona vill prata spel så bör Alliansen fortsätta att prata politik.

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem.

—————————————————————————–

Nytt: Gustav Andersson, HD, Expressen, HD, Svd, DD, Hd, Sds, Gp, Dn, Dn, Svd, Expressen

Läs även andra bloggares åsikter om 

Sverigedemokraterna, och rasisten UncleBob i Landskrona (2)

Som jag skrev om igår har nu Per T K Wahlberg avgått från Sverigedemokraterna och har han är alltså inte längre kandidat för Sverigedemokraterna i Landskrona.

Han avgick efter att det avslöjats att han hyst grova rasistiska idéer på sin hemsida. Han citerade en text om att afrikanerna är som en ”korsning mellan ett oansvarigt, glatt och sorglöst barn, nån slags sävlig skogsapa och en impulsiv, grym och bestialisk djävul” och kommenterade sen till Helsingborgs Dagblad att: ”Jag tyckte det var en ganska träffande beskrivning. Tittar vi historiskt, så började hela mänskligheten i Afrika en gång i tiden, och sedan var det några som vandrade ut till Europa och Asien. Men på vilken nivå står de kvar? Det har inte hänt så mycket på alla dessa årtusenden”.

Igår avslöjade jag att det finns ytterligare en rasist att ta itu med på Sverigedemokraternas listor i Landskrona, nämligen Stefan Månsson (Nummer 24 på Sverigedemokraternas lista i Landskrona).

Stefan Månsson är inte bara Sverigedemokrat han är också en av de mest aktiva nätdebattörerna. Han har spridit sina föraktfulla texter om invandrare över alla diskussionsforum och bloggar i Sverige under smeknamn som UncleBob, Bobbe, BobbeSwe, OnkelBob, etc… Dessutom var det han som kidnappade en identitetenför en journalist för Helsingborgs Dagblad för en dryg månad sen.

Jag har presenterat min bevisning i detta blogginlägg.

Rasism mot afrikaner

Jag fick imorse ett länktips av en läsare på bloggen som visar att Stefan Månsson  hyser exakt samma förakt för afrikaner som herr Wahlberg. Först en tråd om Liberia:

Sen en tråd om muslimsk valboskap:

För att visa hans spännvid kan det vara intressant att se att han gjorde ett inlägg på Exilen om sin egen kidnappning av HD-journalistens identitet:

Uncle Bob

UncleBob på forumet Exilen verkar ha läst min artikel igår eftersom han bytt ut sin vanliga bild med en person med solglasögon mot en annan och dessutom har han ändrat uppgifter om var han bor. Nåja, det finns gott om trådar kvar som visar att han bor i Landskrona. Förresten så vet Sverigedemokraternas ledarskap i Landskrona redan att UncleBob på rasistforumet Exilen inte bor i Karlsborg, han är för övrigt inte en lärare heller…

UncleBob brukar nämligen öppet skriva att han tillhör ”Exilen debattörerna”, och att han heter samma på Exilen som i den politiska debatten ute i verklighetens Landskrona. Det finns det så många bevis på om man bara googlar.

Partistyrelseledamoten i Sd Carina Herrstedt och Sd:s starke man i Landskrona Stefan Olsson vet vad UncleBob pysslar med ute på nätet. De har till och med skrivit en artikel om ”den alltid påläste” UncleBobs bloggande som kan läsas här! I diskussionen efter denna artikel avslöjar UncleBob själv att han tillhör Exilendebattörerna.

Hur tror Sverigedemokraterna att de ska verka trovärdiga och rumsrena när de AKTIVT stöder bloggare som denne UncleBob/Stefan Månsson?

För övrigt är det intressant att se att denna farbrors bloggande minskade till näst intill noll efter mitt första inlägg om honom för tre veckor sen, där jag avslöjade att han förfalskat en journalists identitet. Någon har tagit honom i örat…

Hans inlägg på Exilen kan läsas här: http://exilen.eu/search.php?searchid=10033

Hans rasistiska videofilmer på Youtube finns här: http://www.youtube.com/results?search_query=UncleBobSwe&aq=f

Min artikel från igår här: Det finns en annan känd rasist på Sverigedemokraternas listor i Landskrona

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem.

—————————————————————————–

Nytt: Sds, Sds, Dagen, Blogg, Gp, NT, PI, PISDSSDSHDHDHDHD, SDS

Läs även andra bloggares åsikter om 

Sverige behöver (minst) en miljon nya invandrare

Jag fick frågan via mail hur många invandrare som jag skulle vilja ta in i Sverige, och vad jag anser om de som jämställer kritik av invandringspolitiken med rasism. Så här svarade jag på de frågorna:

Hur många?

1)

Enligt SCB är det idag 1,5 miljoner pensionärer som ska försörjas av 5,3 miljoner yrkesverksamma. År 2050 beräknas antalet yrkesverksamma vara 5,7 miljoner och antalet pensionärer 2,5. Det säger sig själv att det inte kommer att fungera. Det är för få yrkesarbetande kvar som kan försörja barn och ungdom samt pensionärer.

Redan på 2030-talet räknar SCB med att det går två yrkesverksamma på varje pensionär. Vad detta innebär kan ni själv kanske föreställa er.

Därför behöver Sverige invandrare. Vi behöver minst en miljon invandrare, snarast.

Får man vara mot invandring?

2)

Det är helt legitimt att vara MOT invandring och att vilja minska invandringen. Det som aldrig kan accepteras i ett civiliserat samhälle är negativa generaliseringar; när man sprider fördomar och hat genom att drar folk, religioner och kulturer över en kam och demoniserar dem, som Sverigedemokraterna gör med islam.

Framöver, förr eller senare måste vi ta diskussionen om hur många invandrare vi ska ha. Och ALLA röster har rätt att höras i den offentliga debatten! Jag ogillar skarpt att kritik mot invandringspolitiken, eller mot att ens ta in invandrare, automatiskt anses vara rasism.

Jag anser alltså inte att kritik av invandrarpolitiken, eller åsikten att man vill minska invandringen, är lika med rasism. Absolut inte!!! Men tyvärr har väldigt ofta folk som vill minska invandringen en massa fördomar om invandrarna, det ska gudarna veta. Som Sverigedemokraterna som demoniserar vissa invandrargrupper och sprider hat.

Men bara för att jag anser att alla har rätt att sprida sina åsikter, så betyder det inte att jag håller med om den. Den dag en riktig debatt kommer igång kommer jag att förespråka en STOR invandring.

Läs också Svensk Myndighetskontrolls artikel om myten att invandrarna tar jobben från ”oss”!

och

Jinges blogg

JINGES blogg som gått igenom SD:s 99 vallöften. Jinge har, precis som jag, åsikten att blockaden och särbehandlingen av Sd GYNNAR Sd. Jag kan bara hålla med!

Under flera år så har de politiska partierna och media särbehandlat Sverigedemokraterna. På det sättet har det byggts upp ett slags martyrskap, något som partiet rider högt på idag. Dessutom har det gett deras medlemmar argument av typen ” – Ingen vill prata med oss eftersom vi säger sanningen!”.

Den attityden leder dem in i Sveriges Riksdag om några veckor och jag tycker att det är – Bra! Media och politiska partier tycks ha fastnat i ett slags uppfattning som går ut på att svenskarna behöver skyddas mot den sortens åsikter. Så istället för att bjuda in SD i alla möjliga och omöjliga sammanhang så exkluderas de, och de enda som gynnas av den saken är Sverigedemokraterna själva. Det enda rätta vore att bjuda in Jimmie Åkesson till den serie partiledarintervjuer som SVT nu gör, svenska valmanskåren gynnas givetvis av en så adekvat och relevant information om partiet som möjligt.

Nu på morgonen analyserar Jinge också Reinfelts TV framträdande igår att Sd ”grundat för Sd”.

Nytt: Skånskan, PI, PI, Resume, Dagen, Skånskan, Beelzebjörn, Skånskan, NMPK, NMPK, AB, DN, Svd, Sds, GP, Sds, Svd

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Muslimer som bloggar! (Extern länk)

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem.

——————

Läs även andra bloggares åsikter om 

2/9: Valfusket i Sverige (samt en notis om skolvalet…)

Dagens händelser… Först rapporterna om valfusk i och med att poströstningen öppnade igår. Fusket i detta fallet beror inte på att man systematiskt vill se till att Sverigedemokraterna inte får röster, utan att valsystemet är sånt att man i praktiken skiter i småpartiernas röster. Det verkar faktiskt som det har kommit igång en debatt om det svenska valsystemet nu. Det är absurt att vi ska ha ett valsystem där valsedlar jämt försvinner för småpartierna, där de särbehandlas negativt.

Parti för parti

Sveriges Pensionärers Intresseparti rapporteras ha upptäckt att partiets valsedlar gömts undan och reagerat på detta.

Sverigedemokraterna har redan rapporterat flera fall av valfusk från t.ex stadsbiblioteket i Malmö. Läs om det här och här! Tv4-Öresund har rapporterat om det också. Sverigedemokraterna har gått ut med en efterlysning om att de vill ha uppgifter om valfusk (bortplockade valsedlar och sånt). Den uppmaningen kan läsas här! Det fria ordets blogg, SD i Landskrona,  Markus Wieschel, samt Kent Ekeroth.

Piratpartiets Anna Troberg rapporterar om att partiets valsedlar har särbehandlats negativt. Hennes blogginlägg kan läsas här. En del andra Piratbloggare har skrivit om detta, t.ex Ensson. I 2009 var det en massa diskussion om detta valfusk i Piratkretsarna. En person filmade till och med eländet. Se t.ex. här och denna Expressenartikel! Piratpartiet har för övrigt aktivister med en bra attityd som hjälper andra partier att lägga ut valsedlar (Läs bloggaren Opassande här t.ex!)

Feministiskt Initiativ har inte så vitt jag vet rapporterat nåt officiellt om valfusket, men en jag mailade med igår noterade att nån kastat bort valsedlarna som hon lagt dit i sin vallokal.

Skånepartiet har råkat ut för brevbärare som inte vill dela ut deras valmaterial. Även deras aktivister har klagat över att valsedlar kastas bort. Dessutom har deras valmöten störts.

Välkomna till Verkligheten säger jag bara. Kristdemokraterna och Miljöpartiet har relativt nyligen varit småpartier. Jag minns hur de rapporterade samma saker som Sd och Pp idag på 1980-talet. Alla småpartier råkar ut för detta. Inget småparti är undantaget. Det gäller även för partierna på vänsterkanten men de är så pass vana nu att de knappt reagerar!

För övrigt smusslas ofta Sverigedemokraternas valsedlar ner bland Sossarnas valsedlar, och högerextremister har ertappats när de kastat vänsterns valsedlar, så Sd:s väljare är nog inte helt utan skuld till valfusket i Sverige!

Småpartierna

Så nog har dansk media rätt i att svensk demokrati är en aaaaning odemokratisk.

Enligt Skatteverket skall det vara så här i år . Det finns tre olika “kategorier” av röstsedlar. Sverigedemokraternas och riksdagspartiernas valsedlar ska stå ihop eftersom de nått 1%, den nivå då staten står för tryckning och utdelande av valsedlar. I anslutning till denna låda ska det finnas en till, men här är det deras eget ansvar att få ut valsedlarna och här är det den kryssningsbara sedeln som skall finnas.  Dessutom ska det finnas en låda för olika övriga partier, och dessa ska stå i strikt bokstavsordning.

Jag ogillar jag den odemokratiska behandlingen av småpartierna och hoppas vi kan få ett mer demokratiskt valsystem nu när debatten kommit igång. Även om jag är mot Sd kommer jag att reagera med ilska om jag ser försök till valfusk i vallokalerna. Och det kommer jag att se, för sånt är regel, inte undantag, när det gäller behandlingen av småpartier i Sverige.

Att jag arbetar aktivt mot Sverigedemokraterna, betyder inte att jag accepterar odemokratiska metoder. BASTA!

Det Svenska valsystemet UPPDATERAT kl. 11.07

Danskarna är arga på svenska valsystemet just nu. En  hel del del av danskarnas ilska kan förklaras i att svensk media och svenska politiker så ofta ser ner på danskarna. Men en stor del av deras reaktion kan förklaras av att danskarnas valsystem utgår från att alla partier är likvärdiga. Så här skrev jag till en dansk som undrade över debatten i Sverige.

Det som gör utlänningar förbryllade är hur lite det betyder att registrera sitt parti för riksdagsval här.

Det är i princip vara en tom gest som betyder att du registerats hos valmyndigheten. För att kunna göra denna tomma gest måste du få 1500 namnunderskrifter. Därför finns det MÄNGDER av små partier i Sverige. Sen behöver namnen på listan inte ens vara medlemmar i partiet. Ett ”parti”, Rikshushållarna tror jag de heter, samlade 1500 underskrifter för 30 år sen och ger ut listor med ”kandidater” som den ende (!) medlemmen i partiet skriver ner själv. Det brukar bli medlemmar av kungahus, kändisar och George Bush Jr. (Se deras valsedel här! Inte konstigt att danskarna asgarvar åt Sveriges valsystem!)

EAP samlade 1500 underskrifter 1985 och har sen dess fått 50-100 röster vart val… Rikshushållarna fick 17 röster förra året. Det är ett lustigt system vi har här i Sverige.

Men det betyder noll. Du är inte garanterad någonting för att du ställer upp. man får till och med själv lägga ut alla valsedlar överallt i alla vallokaler.

Om partiet får över 1% eller 2% garanteras det att ens valsedlar och fria valsedlar delas ut till alla vallokaler nästa gång. Det är det enda privilegiet.

Det är ganska udda för det betyder att det egentligen nästan är en tom gest att registrera ett parti.

Nu är danskarna ganska ilskna och trötta på att behandlas som mindre vetande av svenskarna. Det är väl det främsta skälet bakom skriverierna. Men delvis består nog uppmärksamheten i danmark av ett missförstånd. I Danmark är det en självklarhet att alla deltar med lika rätt, så är det inte här. Det är ett annat system.

Läs även Helsingborgs Dagblad om reaktionerna från Danmark!

Internationell media om ”valfusket”

Norska Verdens Gang har en debatt om Sd och valfusket. (Läs den här!)

Filmen som TV4 nektet å vise, viser en pensjonist som jages av kvinner iført heldekkende slør, eller nikab. I den nye filmen er scenen hvor pensjonisten jages, sladdet, og påskriften «Sensurert av TV4» er lagt oppå filmen.

TV4 fikk sterk kritikk både fra Dansk Folkeparti og norske Fremskrittspartiet for at kanalen ikke ville vise reklamefilmen til det omstridte partiet.

Ekstrabladet i Danmark skriver också om Sd (se här!)

Men på Facebook er der ingen politisk korrekthed, og i en afstemning som mere end 130.000 mennesker har deltaget i viser at Sverigedemokaterna står til at få lige over 17 procent af stemmer. Lidt mindre en Socialdemokraterne, der ligger på i underkanten af 19 procent.

Läs dessutom Information (Dk), Moss Avis (No), Information (Dk)…

Sydsvenskans Per Svensson om danskarnas kritik

Sen har Per Svensson på Sydsvenskan jämfört Sd:s retorik mot islam med 30-talets Der Stürmer-karikatyrer. (Läs Sydsvenskan här!)

Fattade Jan Scherman rätt beslut i det här fallet? Jag tycker nog det. Inte ens under en valrörelse kan det vara obligatoriskt för ett ansvarsfullt tv-bolag att upplåta sändningstid åt rasistisk propaganda byggd på samma retoriska strukturer som 30-talets Der Stürmer-karikatyrer.

Jämförelsen är riktig. Se mer i mina artiklar HÄR!

Sd och skolvalet

Bengtssons Frestelser igår nämnde att Sverigedemokraterna faktiskt fått inbjudningar till skolor, men att de faktiskt inte tagit sig tid att besöka så många. Det är intressant. De har väl strategin att prioritera sånt som ger röster, antar jag. Jag hörde förresten en diskussion på bussen nu på morgonen om att Sd bjudits in till en skola i Salem men inte besvarat inbjudan.

Jag citerar Bengtssons Frestelser här:

Nu har SD gjort det igen. Idag anordnades en politikerdag på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka. Men SD dök inte upp. Ännu en gång hade partiet chansen att basha SSU:are, moderater och andra månkulturalister. Men icke. SD höll sig borta. Och nej, mitt gamla plugg hade inte hindrat From och company från att delta.

Likadant var det igår i Hallands södra delar. Då var det debatt på Osbecksgymnasiet i Laholm. SD hade sagt att de skulle dyka upp och debattera. Men de unga gulskjortorna höll sig undan.

Faktum är att jag dagligen får klagomål från ungdomar som kallt räknat med att Sverigedemokraterna ska besöka just deras skola men de kommer inte.

Och nej. Försök inte. Det handlar om skolor som de facto har bjudit in partiets representanter.

Det får mig att undra vad SD håller på med. Sitter de bara på Twitter och diskuterar med andra yrkes och ungdomspolitiker? Hänger de i valstugan på Sergels torg bara för att Jimmie och livvakten major Svenne gör det? Har de begett sig ut på Estlandskryssning igen?

En sak är i alla fall säker: Det är hög tid för Sverigedemokraterna att sluta gnälla om att ingen vill debattera med dem. Och kanske borde partiets allt i allo, ungdomsförbundsordföranden Almqvist, lägga krutet på att faktiskt besöka de skolor som bjuder in honom istället för att sitta framför datorn och författa pressmeddelanden om skolor som inte vill ha honom på besök.

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Muslimer som bloggar! (Extern länk)

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem.

——————

Nytt: DN, DN, Svd om Sd, GP, GP, Skanskan, Expressen, Gp, PI, Sds

Och i övrigt undrar jag hur fan den vårdpersonal funkat som inte på 25 år insett att det är fel att bakbinda en psykiskt sjuk med självskadebeteende! (Läs mer här!)

——————

Läs även andra bloggares åsikter om 

Danska politiker: ”Svensk demokrati är odemokratisk!”

Dansk media har varit fullproppat av artiklar om det svenska valet den sista tiden. Anledningen är att flera danska partier är oroliga för valfusk och censur i Sverige. Moderaternas, Folkpartiets och Sverigedemokraternas systerpartier kräver att Sverige släpper in danska valobservatörer.

”Det skulle vara lämpligt att sända observatörer till det svenska valet. Jag kommer att ta upp en diskussion med Europarådets medlemsstater huruvida vi ska sätta Sverige under en eller annan form av övervakning, så att vi säkerställer demokratin i framtiden”, sade Michael Aastrup Jensen, ordförande i utrikesutskottet och medlem i Venstre, Danmarks största parti. De konservativas utrikestalesman N Khader skriver: ”Sverige är ett u-land när det gäller yttrandefriheten. Det måste finnas någon som talar om för svenskarna att det är censur det handlar om. Detta hör inte hemma i ett skandinaviskt land år 2010.”

Anledningen till kritiken är att beslut som att inte tillåta Sd.s valreklam på TV och att utstänga Sd från slutvaldebatten på Svt samt andra åtgärder fått danskarna att reagera. Nu har de dessutom farhågor att det svenska valsystemet innebär att en massa röster faller från Sd i vallokalerna. Bland annat genom att svenska val i praktiken inte är helt hemliga (man tar ju med sig valsedlar, inför alla andra människor, till valbåset och stoppar i kuvertet där), men även genom att straffen i praktiken är obefintliga för de som slänger bort valsedlar för ett parti.

Sverigedemokraternas hets mot invandrare och muslimer är rasistisk och vidrig men politisk censur och odemokratiska metoder är INTE den rätta vägen att gå. Boten blir i så fall värre än soten. Därför har jag valt ut några få av alla artiklar om Sverigedemokraterna och valet som syns i dansk media just nu, för att ge lite perspektiv på debatten.

————————-

EXTRA!!!

Även Piratpartiet är utsatt för valfusk!

http://www.annatroberg.com/2010/09/01/jag-ar-redan-skittrott-pa-allt-valfuskande/

——————————————————–

Dagbladet/Information

Indvandrerdebatten er kommet til Sverige med denne valgkamp, og det ligner et forløb, vi kender fra denne side af Øresund i slutningen af 90’erne, da Dansk Folkeparti for alvor trådte ind på den politiske scene. Spørgsmålet har lige siden været, om den svenske eller den danske håndtering af højrepopulismen er den mest effektive set med de øvrige partiers øjne. Et spørgsmål, som især socialdemokratierne i flere europæiske lande har stillet sig.

Og erfaringerne fra Danmark, Holland, Østrig og Norge er, at man på et tidspunkt bliver nødt til at se bæstet i øjnene, tage de ophidsede diskussioner om indvandring, religion, kultur og integration – også selv om de foregår i et sprog, som er ubehageligt og stødende. Bodegasnakken forsvinder ikke ved at ignorere den.

Den omstridte tv-reklame fra Sverigedemokraterna rejser på en klodset og nuancefri måde spørgsmålet om de udgifter, der følger med en høj indvandring. Var pengene givet bedre ud på pensioner og velfærd?

Den debat bør de etablerede partier kunne tage med åben pande, og uden at det ender i skyttegrave. Hvis ikke er risikoen, at man skaber martyrer, og så får højrepopulisterne for alvor vind i sejlene.

Jyllandsposten

Stort set alle svenske medier bringer historien, men de holder sig til nyhedsbureauet TT’s version af VKO’s krav om at sende valgobservatører til Sverige.

De svenske medier har fået skudt i skoene, at de ligger under for en politisk korrekthed, som indebærer, at man holder det nationalistiske parti Sverigedemokraterna ude af spalterne.

Bl.a. er det blevet nævnt, at partiet er blevet udelukket fra den afsluttende partilederrunde på det svenske svar på Danmarks Radio, SVT.

Dagbladet/Information

Sverigedemokraternas danske søsterparti Dansk Folkeparti blander sig nu også i debatten om SD’s muligheder for at ytre sig i den offentlige svenske debat. I sit seneste ugebrev skriver Pia Kjærsgaard:

»Jeg kan kun håbe, at svenskerne siger fra i stort tal over for dette magtmisbrug og undertrykkelse af meninger, ‘man’ ikke kan lide i den svenske elite,« skriver DF-formanden.

Information

SD’s valgvideo har ellers ikke fyldt voldsomt meget i de svenske medier, for i folkhemmet Sverige har både politikere og medier den taktik, at Sverigedemokraterna helst skal ties ihjel. Alt for at undgå, at det indvandrerkritiske parti skal komme i Riksdagen. I stedet handler dækningen om den danske dækning. Meget meta.

Ekstrabladet

– Der findes stadigvæk vælgere, som ikke åbent tør sige, at de vil stemme på Sverigedemokraterne, siger Carl Melin, opinionschef hos United Minds til Aftonbladet.se.

Aftonbladet har ringet rundt til de øvrige partier og stillet dem forskellige spørgsmål om samarbejdet med Sverigedemokraterne. Alle partier afviser at samarbejde.

Politiken.dk

Set fra Danmark er det uforklarligt, at svenske medier ikke dækker Sverigedemokraterna, skriver Lars Trier Mogensen…

Hvad en privatejet tv-kanal gør, er dog deres eget frie valg. Mere opsigtsvækkende er det, at Sveriges svar på Danmarks Radio, SVT, har valgt ikke at invitere Sverigedemokraterna med til den afsluttende partilederrunde før valget – og at de store morgenaviser heller ikke giver Sverigedemokraterna den medieopmærksomhed, som nyhedslogikken normalt ville skabe

Kristeligt Dagblad

Dilemma 19 september er der valg til den svenske Riksdag, og det trækker allerede nu stor opmærksomhed fra Danmark. Svensk TV 4 har nemlig afvist at vise en valgvideo fra det nationalistiske og indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne. Samtidig kan partiet ikke få lov til at deltage i den afsluttende partilederrunde på tv, fordi den er forbeholdt de allerede indvalgte partier. Det møder kritik fra flere danske politikere. Men står det så grelt til med demokratiet i Sverige, at det internationale samfund bør sende valgobservatører til landet?

JA,

siger Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre

”Fordi man reelt udøver censur ved at udelukke Sverigedemokraterne fra afslutningsdebatten og ved ikke at vise partiets valgvideo, selvom man viser andre partiers. Og fordi at jeg – på linje med hvad en lang række danske valgforskere har sagt – mener, at den måde, selve valghandlingen foregår på, ikke er fair og hemmelig. Når man stemmer i Sverige, går man nemlig hen og tager det partis stemmeseddel, som man ønsker at stemme på. Og dermed signalerer man over for alle, hvem man ønsker at stemme på…”

Politiken.dk

Ville du stemme anderledes, hvis din nabo kunne se, hvor du satte dit kryds på valgdagen?

I Sverige, hvor der om tre uger er valg, kan det være en reel overvejelse for nogen.

Her skal vælgerne i fuld offentlighed vælge, hvilke partiers stemmesedler de vil have med ind i stemmeboksen.

Dermed er valgene ikke hemmelige og anonyme, og det er problematisk, mener flere eksperter.

» Det er en fejl, at der ikke er hemmelig afstemning i Sverige«, siger Søren Riishøj, der er lektor ved institut for statskundskab ved Syddansk Universitet til politiken.dk

Frie, men ikke fair valg

»Når en anden person kan se, hvem man stemmer på, er det forkert, og det bør klart påtales«, siger Søren Riishøj og påpeger, at der i valghandlingen kan forekomme socialt pres og valgtryk.

Politiken.dk

Det nationalistiske svenske parti Sverigesdemokraterne er udsat for grov censur i den svenske valgkamp mener Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti.

De tre partier vurderer derfor, at Europarådet bør sende valgobservatører til Danmark naboland, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

BT

Når Sverigedemokraterne censureres i den svenske valgkamp, er det hverken Sverigedemokraterne eller deres valgmateriale, der er det kontroversielle eller angribelige i sagen.  Det er – som min blogkollega Naser Khader og flere andre påpeger – selve Sverige og Sveriges forestilling om sig selv den er gal med. Landet gennemlever i disse dage sin version af Nyrup-udsagnet “Stue-rene! Det blir’ I aldrig!” Og vi er nogle, der har en anelse om, hvem der i virkeligheden ender uden for døren.

Det forbløffer mig, at min anden blogkollega, Uffe Ellemann-Jensen, mener, vi kan lære af Sverige i denne sammenhæng. Han er ellers uddannet journalist. Men det er måske for længe siden. Eller også har han ikke tænkt dette aspekt ind.

Journalister, aviser, medier eller TV-stationer har ikke til opgave at bevare eller pudse facaden på den nation, hvori de virker. Tværtimod. De har til opgave at finde sprækkerne og forstørre dem, så alle kan se dem. Og den største revne i det svenske samfund for øjeblikket er den nedladenhed, det nidkære bedrevid og dermed den undertrykkelse, hvormed Sverigedemokraterne behandles.

Når partiets topfigur, Jimmie Åkesson, siger til Berlingske Tidende; “Vi fremstilles som ondskaben selv”, så har han desværre ret.

BT

Forstår du, hvorfor nogle kan finde jeres valgvideo stødende?

Jeg forstår godt, at man ikke nødvendigvis er enig i budskabet. Men jeg har meget svært ved at forstå, at man kalder sig demokrater, når man ikke vil vise en reklamefilm før valget, siger partilederen.

I Danmark anser VKO, at det er censur af jeres valgvideo, når TV-kanalen Sverige 4 nægter at vise den. Hvad er jeres holdning?

– Ja, det er en form for censur, jeg ved ikke, hvad man ellers skal kalde det. Man tilbyder partierne at lave en valgvideo, men så sidder man og anmelder videoerne, der kommer ind og bedømmer, hvilke som må vises for vælgerne, og hvilke som ikke må vises. Det er censur efter min mening, siger Jimmie Åkesson.

Mener du, ligesom VKO, at man burde sende valgobservatører til Rigsdagsvalget i Sverige den 19. september?

Det har vi krævet i flere år. Dels på grund af den skævvridning, der er i medierne og den medietid, der fordeles til de forskellige partier, der stiller op. Men også på grund af det meget komplicerede valgseddelsystem, hvor partierne selv skal uddele valgsedler i alle stemmelokaler (der er over 5000 stk. på valgdagen, red). Det er svært for små partier at få valgsedlerne ud til alle valglokalerne. Der er i det hele taget mange mærkelige ting ved det svenske valgsystem, siger Jimmie Åkesson.

Politiskt inkorrekt info har en bra artikel om detta också som rekommenderas!

Och denna artikel om Mona Sahlins svar till den danska kritiken

(Ja, jag rekommenderar främlingsfientliga PI:s artiklar om detta. Censur ogillar jag så in i helvete mycket. Dessutom är jag så pass smart att jag vet att Sd i längden vinner på att censureras. Kan Mona Sahlin och Fredrik Reinfelt bli så smarta också i tid, innan Sd kommer in i riksdagen?)

Jag kan hålla två tankar i huvudet samtidigt, att både censur och Sverigedemokrati är fel väg att gå! Kan du det?

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Muslimer som bloggar! (Extern länk)

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem.

Div: PI, Sds, Inspirone, Svd, Skånskan, Sd-nyheter, Spikharry, HD, HD, Svd, Svd, Svd, GP, GP, HD, Dagbladet, Dagen, Folket, DN, Skånskan

———————–

Läs även andra bloggares åsikter om 

Muslimska röster om Sverigedemokraternas (& andras) hets mot islam

Jag har kikat på några av länkarna i Svartens länksamling och vill lyfta fram några kommentarer till islamofobin i Sverige, från de som är måltavlan för Sd:s kampanjer. Det är ingen slump att de inlägg jag valt har skrivits av kvinnor. Några av bästa inläggen mot Sverigedemokraternas islamofobi som jag sett har skrivits av muslimska kvinnor. Sd utmålar dem som offer och viljelösa våp, men det är verkligen inte någon sanning!

PinglanMadde

Jag tänker inte be om ursäkt för att jag är muslim

Nu behöver jag skriva av mig lite irritation och lite… Ilska faktiskt. Men i vanlig ordning vill jag påpeka att ett tonläge är väldigt svårt att uppfatta i en text. Ni får helt enkelt tänka er att jag talar i ett normalt tonläge, lugnt och sansat. Fast egentligen så skulle jag vilja skrika och gapa lite 😉

Det är så här förstår ni, jag är så innerligt trött på att alltid bli dragen över samma kant (eller säger man kam?) som alla världens muslimer. Jag är så innerligt trött på att folk alltid tar för givet att alla världens muslimer tycker och tänker exakt lika dant om allt. Och jag är så innerligt,innerligt, innerligt trött på att en del muslimer nästan ber om ursäkt för att de finns.

Nu vet jag inte hur många miljarder muslimer det finns i världen, men jag vet en sak. Lika många muslimer som det finns i världen, lika många oliktänkande hjärnor finns det. Lika mångamänniskor finns det. Man säger ju aldrig att alla Svenskar vill och tycker samma sak. Nej, för det finns 9 miljoner människor i Sverige, och alla 9 miljoner tycker olika om olika saker. Det samma gäller alla miljarder kristna i världen. Inte tror vi att alla kristna i världen tänker och tycker samma sak jämt? Nej, det gör vi ju inte, för vi vet att människor är olika.
Men varför är det så att muslimer jämt och ständigt dras över den där kanten, om och om igen?! Varför tror man att alla muslimer tänker, tror och tycker likadant i alla frågor? Kan ingen svara mig på det?

Vet ni vad? Jag är muslim. Och jag är svensk. Och jag är kvinna. Och vet ni vad mer? Gud har gett mig en fin hjärna och jag har begåvats med att tänka och fundera och tycka saker med den, helt själv. Och jag är stolt över att vara muslim. Och jag är stolt över att vara svensk. Och jag är stolt över att vara kvinna. Och jag är förbannat stolt över min hjärna som gör att jag kan tänka och tycka precis som jag vill helt själv. Jag är så himla stolt över allt det här att jag inte tänker be om ursäkt för att jag finns. Jag tänker inte be om ursäkt för att jag är muslim.

Nu vill jag inte att det jag skriver här ska missuppfattas. Men jag måste få det sagt.
Jag kan inte svara för vad muslimska kvinnor tycker och tänker i olika frågor. Jag kan bara svara för vad jag tycker. Jag är inte ”muslimska kvinnor”, jag är liksom en enskild person.

(…)

Anagina-valet

Diskriminering på hög nivå

Sveriges radio gjorde en undersökning där en kvinna med sjal och en kvinna utan sjal sökte 200 jobb. Kvinnorna hade samma meriter, men ändå var kvinnan utan sjal intressant för fyra gånger fler arbetsgivare än kvinnan med sjal.

Jag förstår verkligen inte vart samhället är på väg om man har 4 gånger större chans att få jobb om man skippar sjalen? Det är en sjal! En tygbit som täcker lite hår, vad är grejen? Vi snackar inte burka där du inte kan identifiera personen, utan en vanlig kvinna med vanliga kläder som bara valt att täcka lite hår.  Kommer sjalen att förhindra henne att prata lika bra? Är hon inte lika kompetent för att hon täcker lite hår? Kan hon inte svenska för den lilla tygbiten? Folk förstorar upp saker som inte bör förstoras. Folk gör saker mer komplicerade än vad de egentligen är. Vad tycker ni om det här? Diskriminering grundat på religion är fel, finns inga ursäkter,det är bara fel

Cherinomohammed

Sverigediktatorerna glömde en liten detalj…

Vissa partier hycklar mer än andra. Inför debatten som Sverigedemokraterna slog på stora trumman för skrevs det massor på rasistiska bloggar om att ingen muslim ”vågade” ta debatten med den islamofobiske hatpredikanten Spencer. Jag avböjde att debattera på ett språk jag inte behärskar på modersmålsnivå men erbjöd mig ta en debatt med Sverigedemokraternas egna representanter, på svenska, om islam och muslimer i Sverige. Det är ett erbjudande som än idag står kvar. Jag förstår inte riktigt varför en amerikan skall lägga fram Sverigedemokraternas argument – lite som att säga att de inte klarar av det själva. Men för all del – det är muslimerna som är fegisar.

Hur som helst. Man kan på en mängd bloggar, bland annat Ekeroths blogg (som jag inte länkar till av principiella skäl) läsa att förfrågan ställts till en mängd muslimer, men att ingen vågat tacka ja. En liten detalj som de glömde ta med var dock att det faktiskt finns muslimer som tackat ja till debatten.

En mr Naim Khan från Göteborg anmälde sig frivilligt och sa att han gärna ställde upp på debatten om han fick vara med på samma villkor som Spencer. Enligt Sverigedemokraterna skulle Spencer först hålla en föreläsning på 40-50 min, därefter skulle debatten inledas med att varje debattör fick 10 minuter på sig. Det skulle alltså innebära att Khan skulle ha 10 minuter på sig att besvara det som Spencer malt på om i 50-60 minuter. Med andra ord skulle han omedelbart sättas i försvarsposition. Khans förslag var att båda skulle få föreläsa lika länge innan debatten. Ett annat krav som Khan hade var att moderatorn skulle vara neutral. Det gillades inte av Sverigedemokraterna som drog slutsatsen att ingen muslim ”vågade” ställa upp. Att deras metod inte var särskilt demokratisk var inte en tanke som slog dem.

Hela korrespondensen mellan Ekeroth och Khan finns att läsa här.

För min del, står mitt erbjudande kvar. Jag är – till skillnad från Sverigediktatorerna – ingen fegis, Jag debatterar gärna med dem. På svenska och på lika villkor. De trodde väl att muslimerna de bjöd in var korttänkta och lätmanipulerade. De glömde att de inbjudna personerna INTE ingår i deras egen partikrets. Det är som min fina bloggvän Gun sa i en kommentar i ett inlägg nedan. Om en sverigedemokrat skulle säga att jag var smart skulle jag ta det som en förolämpning.

Miriams blogg

Haha, alltså varför har folk emot oss muslimer?!

(Om Skånepartiets kampanjer mot islam…)

Verbavolantscriptament

Sverigedemokraterna

Okej, alla vet redan att sverige demokraterna ogillar invandrare, men varför ska de hålla på och kränka dessa oskyldiga människor? Ja, de är människor, precis som mig och dig! Fattar liksom inte vad de vill komma fram till?
Under alla åren jag gått i grundskolan på har vi elever matats in med en jädrans massa saker. Bland det allra viktigaste vi lärt oss så var det ”inte kränka, inte diskriminera, inte mobba, inte frysa ut, respektera ALLA (notera A L L A) vare sig etnicitet osv. osv”
Är det här bara något man lär sig och sedan glömmer bort? Oj då, då måste jag ha missförstått det hela! Jag trodde det var meningen att vi skulle ta det steppet längre och verkligen följa dessa regler, inte bara lära ut det till de små barnen!
Jag är medveten om att yttrandefrihetsgrundlagen existerar här i Sverige och det har jag alltid betraktat som något positivt. Denna lag ska utövas på bästa möjliga sätt. Med hjälp av den lagen ska folk utbyta tankar, idéer och erfarenheter utan att kränka en viss folkgrupp som SD gör!
Tänk steget längre och rösta inte på sverige demokraterna!
Missbruka inte yttrandefrihetsgrundlagen!

Saarasaariioniitaa

Fatta?!?!

En riktig muslim är en, vars tunga och händer alla människor är trygga från“. (hadith)

Bland synder som fortlever är gräl, slagsmål och dråp. Dessa är i islam skamliga och tunga synder som därför aldrig borde förekomma bland muslimer. Islamförpliktigar muslimer särskillt strikt att respektera människans rättigheter och människoliv. Redan enligt denna islamiska princip är det oförenligt med islam att utsätta för fara och göra skada till någon människa. Islam är sannerligen, religion som Allah har prytt med följande kännetecken:

 • rättvisa
 • människovänlighet
 • gott beteende (med god etik) – dvs. god islamisk akhlak.
 • I islam är människoliv heligt och får inte utsättas för fara. Orättvist och medvetet mördande är i islam inte bara en av de tyngsta synder mot Allah och diin-ul-islam, utan även brott mot mänskligheten. Detta är explicit uttryckt i Koranen:

  om någon dödar en människa som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet.

  (Koran, V : 32)

  Islam anser mänskligheten vara en stor släkt vars medlemmar bör hjälpa, skydda och respektera – inte mörda – varandra. Denna ståndpunkt har islam vad gäller hela mänskligheten, alla människor oberoende av deras ras, färg, tro eller ideologi. Mänskligheten har, efter långa och bittra erfarenheter, adopterat denna storartade tanke i FN:s ”Charter On Human Rights” som såg dagens ljus efter 2:a värdlskriget. I punkt 2 av detta dokument står det: “Varje individ har rättighet till liv, frihet och personlig trygghet.

  Enligt den punkten har alla människor, individer och nationer som undertecknar “Charter On Human Rights”-dokumentet en moral och internationell förpliktelse och skyldighet att respektera den här princip som formuleras i dokumentet.

  Islam formulerade dock denna princip av respekt mot människoliv och mot individens person för 1400 år sedan som religiös och moralplikt för varje muslim. Muhammed () uttrycker det på det mest klara sättet i hadithen som artikeln börjar med:

  “En riktig muslim är en, vars tunga och händer alla människor är trygga från“.

  Hadithen uttrycker klart att ingen muslim får ofreda, och speciellt inte utsätta för fara, någon annan; vare sig med sina ord eller med sina handlingar (händer).

  Detta är en allmän princip i islam som gäller muslimens förhållande till andra människor i allmänhet. Om islam ställer en sådan strikt princip vad gäller muslimernas förhållande till alla människor, då kan vi bara ana vilka principer den ställer när det gäller muslimernas förhållanden med varandra!

  I själva Koranen och i Hadithen (Sunnah) finns det många viktiga rekommendationer och klara regler om ömsesidig vackert beteende bland muslimer, rekommendationer och regler som alla muslimer måste känna till och efterfölja (tillämpa i sitt liv), om de önskar vara människor och muslimer.

  Allah Den upphöjde säger i Koranen:

  De troende är bröder. Försona därför två bröder som är oense och frukta Gud – kanske skall ni erfara barmhärtighet.

  Absolute Banana

  Election Question Number 1

  Det finns 1001 skäl för att inte rösta på Svärjedetonanterna. Bokstavligen. Förekomst av humanism, intelligens, samvete, heder och själ är några få uppräknade skäl. För min del kan jag summera en betydande del av dem till ett enda – Svärjedetonanterna är ett livsfarligt hot mot mig som svensk muslim med ursprung i ett utomeuropeiskt land. Partiet står för en invasiv politik som ämnar försura livet för dem som det opponerar existensen av. Det finns dock folk som tänker lägga sin röst på dem, som Ali Afro här nere. Min fråga till dig är –varför vill inte du lägga din röst på Svärjedetonanterna? Skriv dina anledningar så får vi se om vi kan besvara några andra personers frågetecken.

  Fattis

  Inte bara Åkesson

  Här kastar jag mig emellan politik och mode :)

  Det är inte Åkesson här i sverige som skapar rubriker.

  Läste Svd idag och Här En britisk nationalistledare deltog i BBS:s debatt program Question Time där publiken får ställa frågor till politiska ledare.

  I programmet fick Griffin svara på varför han kallat islam ”en galen och ond tro”. Han sade då att islam har sina goda sidor, till exempel skulle inte bankerna ha tillåtits att löpa amok, men han hävdade att dess grundläggande värderingar inte stämmer med det brittiska samhällets syn på yttrandefrihet, demokrati och jämställdhet för kvinnor.

  Ok, då vet vi vad han tycker. Skönt att många i publiken inte höll med och hade utländska rötter.

  Ni som läst mitt inlägg om Åkesson vet mycket väl vad jag tycker.
  Hat finns överallt, jag vill tro att det är av ren okunnighet och avsaknad av moral och heder detta uppstår.

  Min pappa säger har man inte 3 grundläggande saker är man inte männsklig.
  Heder, moral och samvete.

  Vill hålla med i detta. Har man Heder så vill man inte ont vare sig till andra eller sig själv.

  Heder eller ära är ett antropologiskt och sociologiskt begrepp kopplat till social status, och är ett begrepp för andra människors uppskattning av en människas personligavärde. Hederns syfte är att bevara ordningen i ett samhälle.

  mora´l, uppfattning om rätt och orätt.Termen moralisk används som sammanfattning av de beteenden som överensstämmer med god sed för en enskild människa, grupp ellerkollektiv av människor. Det betecknar vidare en uppfattning om känslan av vad som är riktigt ur sedlig synpunkt; förhållandet att handla på ett sedligt riktigt sätt eller förmåga därtill. Ett näraliggande begrepp till moral är etik: Etiken är läran om moral

  samvete, förmågan att uppfatta (moraliskt) gott och ont, rätt och orätt, ofta ansedd som en viktig del av personligheten. Samvetet har ofta givits en religiös eller naturrättslig tolkning, men numera är relativistiska tolkningar vanliga: samvetet ses som en frukt av uppfostran och rådande sociala normer. Samvetet är av fundamental betydelse för FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna, som utgår från att alla människor är utrustade med förnuft och samvete. Samvete anses alltså vara någonting medfött, och samvetslöshet något som betingats av dåliga upplevelser, och räknas som en störning. Samvete korrelerar med moral som är socialt betingad.

  Tycker synd om dessa människor som inte kan respektera varandra.
  Vare sig man är muslim, kristen, ateist, jude eller new agare.

  Fattis

  Ja, lilla Åkesson

  Tror inte det ungått någon vad lilla Åkesson skrivit i sin lilla debatt artikel.
  Har själv inte hunnit läsa den utan bara hört talas om den.
  Vet inte om jag vill eller snarare orkar läsa en artikel skriven av en man som hittar på en massa snack.

  För den nyfikne finns den att läsa Här

  Han utgår inte från fakta utan snarare vad han TROR.
  Ok, man får tro vad man vill men är man en politiker så får man ta och ha lite fakta i ryggen.

  Läs Här om alla felen i Åkessons artikel.

  Men å andra sidan han får en genomslags kraft som lockar väldigt många.
  Man säger ju att alla PR är bra PR. Och det håller jag med om, även om det är dålig PR så är det ändå PR.

  Jag får ge honom lite ros han vet precis vad han ska säga för att folk ska lyssna. De människor som inte heller vet fakta lyssnar, nickar och håller med.

  Imam Keilan har svarat lite kortfattat om artikeln Här

  Man blir lite……jag vet faktiskt inte vad jag blir.
  Är trött på att ge sken av att jag blir ledsen, kan inte bli ledsen längre.
  Blir bara trött på att folk inte kan RESPEKTERA att alla inte är som dem.

  Ja ja det gäller mellan ALLA, vare sig du är muslim, icke troende, kristen, jude om du så vore en Alien så gäller det att respektera.
  Sen om man inte håller med om allt andra säger det är en annan sak men då har man ialla fall respekten till varandra.

  Några svenska muslimer kommenterar artikeln Här

  Ok, erkänner jag blir nog lite ledsen av all okunnskap som finns bland människor. Önskar folk vågade komma fram och fråga mig varför jag valt att bära hijab, eller bara fråga något om islam. Vad som helst kan jag inte svara där och då så lovar jag att undersöka saken och återkomma.

  Vem vet du kanske lär dig något du aldrig hade lärt dig annars.

  Så ett litet tips till alla människor som inte är mussar FRÅGA.

  Som man säger på hjärnkontoret, frågar man ingenting får man ingenting veta.

  Kan sägert skriva mycket mer men det blir så himmla mycket att läsa då.
  Hör av er om ni undrar något. Kan bara svara för mig själ hur jag tolkar och tänker.

  Så då har även jag gett mig in i poliker debatten :P

  Dessutom…

  Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

  Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

  Muslimer som bloggar! (Extern länk)

  För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem. Läs gärna artikeln myten om massinvandringen som de skrivit.

  Div: DN, Expressen, Politikerbloggen, Fn, Mina vardagsbetraktelser, PI, PI, Tankar, GP, Varjager, Svd, Svd, Dn, Sds, Sds

  ———————–

  Läs även andra bloggares åsikter om 

  ”Med arbetslinjen i Fokus, en integrationsrapport från Moderaterna”

  Jag har tittat lite på en rapport från Moderaterna om integrationspolitiken, ”Med arbetslinjen i Fokus, en integrationsrapport från Moderaterna”, och är till och med lite imponerad. Ett parti som vågar säga att ”vi har gjort fel”. Det är det inte ofta man ser. Detta har jag efterlyst länge. Jag har läst en artikel om denna rapport från Svensk Myndighetskontroll som jag vill citera här:

  Erfarenheten från de fem besök som gjorts är att organisationen är av mindre betydelse.Det avgörande är hur man arbetar rent faktiskt. Goda kontakter mednäringslivet, att arbeta aktivt med att hitta praktik- och arbetsplatser och matchninghar större betydelse. I de besökta kommunerna är flyktingmottagandet antingen endel av arbetsmarknadsenheten, socialkontoret eller en del av kommunstyrelseförvaltningen.

  Tobias Billström har presenterat en rapport betitlad ”Med arbetslinjen i fokus” (vad annars…..?) i vilken han inleder med följande ord:

  ”Sverige har under de senaste decennierna misslyckats på integrationsområdet”

  Mycket rakare än så går det nog inte att inleda en rapport. Det man sedan gör är att istället för att bortförklara på sedvanligt politikervis så tar man grepp om verkligheten och åker till de fem kommuner i landet som lyckats bäst på integrationsområdet. Någon kanske invänder och tycker att man istället borde ha åkt till Rosengård eller Bergsjön för att studera problemen.

  Den invändningen har man elegant neutraliserat genom att i rapportens första mening skriva att man misslyckats och istället för att bese de problem man redan känner till så ger man sig ut och tittar på sådant som är bra och som kan överföras till andra platser i landet. En fokusering på att hitta lösningar, är alltid bättre än en som går ut på att hitta problem.

  Här lite siffror över de kommuner som är de som besökts:

  ScreenHunter_02 Aug. 30 21.49.gif

  Vid sidan av att man konstaterar att den enskilt viktigaste faktorn för integration är arbete och de möjligheter som på så sätt ges till egenförsörjning, kontakter, språkinlärning etc., så skriver man sedan också detta:

  ”Flera av kommunerna betonar fördelen av kontakter med det civila samhället och andra svenskar i ett tidigt skede. I Uppvidinge lyfts sport upp som viktigt för integrationen och ett sätt att snabbt bli accepterad av andra. Sfi-undervisingen har bytt plats från en isolerad lokal till kommunens gymnasium där eleverna möter svenskar dagligen.

  I Vaggeryd arbetar man med att ta fram kontaktfamiljer för nyanlända och Hylte månar om att blanda svenskar med nyanlända i sin verksamhet för arbetslösa. Salem framhåller också praktik som en möjlighet av att få fler kontakter in i samhället än flyktingmottagaren.

  Dessa olika sätt att möta svenskar underlättar både språkinlärningen och förståelsen för det nya samhället som man kommer till.”

  Istället för att söka syndabockar så hittar man här flera positiva sätt att möta invandraren och på så sätt hjälpa denne in i samhället och att den vägen integreras med oss som redan bor här.

  Läs gärna rapporten!

  Detta är ett kort referat och det finns mer matnyttigt i den. Jämför man moderaternas rapport med det niopunktsförslag som alliansen idag lade fram för en bättre integration så tycker jag att moderaternas förslag i rapporten är klart överlägsna det något kompromissade och lätt urvattnade förslag som istället läggs gemensamt.

  Bravo! Det är ett steg i rätt riktning. Nu ska de bara, fem i tolv, ta upp striden mot Sverigedemokraterna. För det kan väl inte vara så att politikerna är så naiva att de tror att det de gör nu är tillräckligt? Och Mona Sahlin, var för guds skulle nu inte så naiv att du drar blilliga populistiska poänger på att Moderaterna erkänner att integrationspolitiken misslyckats. Erkänn istället och kavla upp armarna och gör något!

  Nyheter: Svd, UNT, EK, sds, Svd, Dagen, HD, Kent Persson, Mathias Sundin, och Politisktinkorrekt.info om rapporten. GP, J-nytt, Medievärlden, Gp, DN

  Dessutom…

  Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!

  Argumenten mot Sverigedemokraterna!

  Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismen

  Varken burka eller Sverigedemokraterna!

  Muslimer som bloggar! (Extern länk)

  För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem. Läs gärna artikeln myten om massinvandringen som de skrivit.

  ———————–

  Läs även andra bloggares åsikter om 

  Varken Burka eller Sverigedemokraterna!

  I Sverige får man bara hålla en tanke i huvudet samtidigt. Håller man flera i huvudet samtidigt är det nästan lite suspekt… Men om man dessutom vågar säga att det är dags för att ta strid och att stå upp för något som är rätt. Då är man fan nästan att betrakta som galen. Gud bevars, då är man kanske extremist. För i Sverige ska man vara enkelspårig och undfallande, annars är man inte snäll och att inte vara snäll är nog det värsta en svensk kan vara.

  Under andra världskriget klarade vi oss utan statlig censur av massmedia. Men det är inget att skryta över eftersom vi istället för censur hade de ”grå lapparnas diktatur”, som antinazisterna på 40-talet kallade det. Dvs regering och massmedia satte sig ner och bestämde att ”detta skriver vi om, detta också, men detta tiger vi om”. Det är svenskt att tiga. ”En svensk tiger!”

  Dyker det upp problem så anses det ofta vara lättare att tiga om dem, eller bara censurera bort dem, än att ta strid mot problemen i grunden. Problem som inte syns, finns inte. Står det en flodhäst i vardagsrummet så är det lättare att tiga ihjäl den, för då existerar den inte länge (anser man)…

  Svenska politiker har ett antal flodhästar i vardagsrummet. En blågul som heter Sverigedemokraterna. Men även en del andra. En kan man kalla ”integrationsproblemen”. Den flodhästen bär burka.

  På svenskt vis försöker man lösa problemet. Sverigedemokraterna försöker man tiga bort, om man låtsas att de, och deras idéer, samt de idéer deras väljare har, inte finns, så kan de väl inte komma över 4%. Eller hur?

  När det gäller integrationsproblemen ska man tänka som Socialdemokraterna så länge tänkt. Man ska tiga om problemen och vara snälla, så snälla!

  Gamle Karl Gerhard var kanske lite väl fräck ibland, som när han skaldade 1940, angående svensk försvarspolitik:

  Vi ska inte tala om Bofors och Krupp.
  Nej, nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla.
  Vi var inte med när som krutet fanns upp
  och tror inte det kan, tror inte det kan smälla.
  Om fienden kommer från luften till oss,
  då gömmer vi oss,
  och då kan han ej slåss,
  och hjälper ej det får vi sjunga förstås
  att nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla.

  Jamen exakt. Nu ska vi vara snälla. Om vi bara tiger ihjäl problemen och är snälla mot alla så försvinner integrationsproblemen, som för övrigt ju per definition inte existerar…

  Skämt åsido

  Faktum är att den islamska fundamentalism, integrationsproblemen och Sverigedemokraterna behandlas på samma sätt av riksdagspolitikerna. Det är problem som ska tigas ihjäl så mycket som möjligt.

  Jag blir fly förbannad då jag ser hur man desperat försöker tiga ihjäl, och använda odemokratiska metoder mot Sverigedemokraterna, istället för att ta debatten mot deras idéer.

  Jag blir fly förbannad när jag läser, som i Svd, att man i Sfi, Svenska för Invandrare, anpassar sig efter islamska fundamentalistiska mäns kvinnosyn, eller att samhället kompromissar om synen på burka. Här finns ett problem. Men islamsk fundamentalism tigs ihjäl. Idéena bemöts inte. man drar ingen knivskarp gräns mellan fundamentalism och mänskliga fri- och rättigheter!

  Jag blir fly förbannad när jag ser problemen invandrarförorterna och hur de tigits ihjäl år ut och år in. När jag ser hur invandrarna LIDER på grund av den höga brottsligheten och arbetslösheten i invandarområdena, t.ex.

  Och jag blir så less när jag ser hur det enda sättet många #experter” bemöter Sverigedemokraternas retorik om att invandrarna är överrepresenterade i brottsstatistiken är: ”problemet finns inte”.

  Folkpartiet

  Jag har följt debatten om Folkpartiets utfrågning ikväll och är irriterad. Återigen har burkan hamnat i fokus.

  Många debattörer tycks mena att det är bättre att inte alls diskutera de problem som finns. ”Det finns så få som bär burka i Sverige”, säger de.

  Jomenvisst! Men det är inte burkan som är problemet, utan IDÈERNA som ligger bakom burka användningen, den om att kvinnan inte ska synas eller höras i MÄNNENS värld. Och markerar man inte tydligt att denna IDÈ inte är välkommen i Sverige, så skapar man problem för sig.

  Det är en konst att hantera problem av denna sort. Man hanterar inte dem genom att censurera och förbjuda, generellt sett. Men ibland måste man göra det, i de fall då man går över gränsen. Som i de fall en rasistisk grupp öppet föespråkar hets mot folkgrupp, eller i de fall en fundamentalistisk grupp öppet visar sitt förakt mot kvinnan.

  Det bästa är att så långt som möjligt tillåta att idéerna förs ut fritt och ta debatten mot dessa idéer och bara tillgripa förbud i extremfall, och då som en markör mot idéerna. Som att man ordentligt markerar att i Sverige bär man inte burkor i skolor eller gifter bort barn under 18 år! (När man besöker en gymnasieklass och inser att de flesta eleverna redan är förlovade innan 18 års ålder är det nåt som är FEL!)

  Till sist

  De som är mot kritiken av burkor missar en viktig poäng. Nämligen att anledningen till att burkan finns är samma som att Sverigedemokraterna finns. I båda fallen pratar vi om fundamentalism som till stor del tigs ihjäl i Sverige!

  Därför gör Fokpartiet rätt som försöker ta upp diskussionen om problemen. Det är bra!  Det är ett bra första steg. Nu väntar vi bara på att Folkpartiet på bred front ska ta debatten MOT Sverigdemokraterna och Sd:s idéer!

  Kvinnofientligheten hos vissa religiösa fundamentalister, och Sverigdemokraternas generaliseringar mot folk och kulturer måste bemötas i tid!

  I övrigt

  Vidare har jag skaffat Alliansens integrationspolitiska program. Det ska läsas. Att Tobias Billström då det presenterades i helgen sa att regeringen misslyckats, är bra. Det är sunt med självkritik och tyder på att Alliansen har mognat. Ska Mona Sahlin erkänna att sossarna misslyckades också eller försöka vinna billiga populistiska poäng på att Alliansen erkänner att integrationsproblem finns?

  ———

  För övrigt: Läs om kvinnans funktion hos Sverigedemokraterna

  Sds, AB, AB, DN, GP, Expressen, DN, Svd, Expressen, Svd, Expressen, Sds, Svd, Svd, Jesper Svensson, Lindquist, Rasmusliberal, Mats Engström, Högbergs tankar och Svd:s artikel av Jesus Ajcala om Burkan

  Dessutom…

  Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!

  Argumenten mot Sverigedemokraterna!

  För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem!

  ———————–

  Läs även andra bloggares åsikter om ,

  29/8: Valfilmen var en väckarklocka!

  Riksdagspolitiker som inte vill ta debatten mot Sd:s idéer?

  Det verkar som om Sverigedemokraternas valfilm var en väckarklocka för Sverige. Politikerna har trott att det räcker att censurera partiet. Nu börjar allt fler inse att partiets IDÈER måste bemötas också. Som vanligt är det inte från de politiska partiernas företrädare som initiativet att ta striden mot Sverigedemokraternas idéer kommer, utan från landets bloggare.

  Det är vi bloggare som får göra det som partierna borde göra!

  Igår skrev jag en kort uppmaning till folk att fråga Sverigedemokraterna vad de tänker göra med muslimerna. (Läs det här!) Om de nu menar att det finns 500.000 förespråkare av en religion som de anser är som nazismen eller värre (!) är det ju helt relevant att fråga vad de tänker göra med de som förespråkar och sprider denna s.k. ”samhällsfara”. Många debattörer och bloggarehakade på. Gör det du också och hjälp mig att sprida frågan: KLICKA HÄR!

  Modernisera Sverige!

  Min idé om att man faktiskt kan jämföra Sverigedemokraternas retorik med antisemiternas retorik börjar sprida sig. Det är bra! Bloggen Modernisera Sverige har ett inlägg  jag måste få citera först för det var bra:

  Nu blev SD’s reklamfilm stoppad av TV4, vilket såklart var planen från början. Det är en beprövad strategi från SD, att skapa annonser som innebär hets mot folkgrupp och sedan beklaga sig för att deras demokratiska rättigheter blir kränkta. Inte så dumt sett ur deras perspektiv. De får ta på sig rollen som martyrer vilket de trivs med, det skapas uppmärksamhet vilket ger gratisreklam, de späder på sin myt om att ”etablissemanget” motarbetar ”sanningssägare” och så slipper de såklart att betala annonskostnaderna. Inte helt korkat egentligen.

  Självklart kan ingen på allvar bli förvånad över att filmen stoppas. Den är ju så uppenbart rasistiskt att det blir parodiskt. Jag hade nog inte kunnat komma på en bättre parodi på främlingsfientlighet själv. En stackars gammal skröplig vithårig pensionär som blir förbisprungen av burkaklädda invandrare(?) med barnvagnar, som snor åt sig bidrag så att pensionären blir utan. Det hade hade lika gärna kunnat stå ”Heil Hitler!” på slutet.

  Det är som bloggaren Beelzebjörn, en annan som bestämt sig för att ta striden mot Sd:s idéer, skriver. Tänk dig att man ersätter de muslimska kvinnorna med burkor i Sd:s valfilm, med kroknästa ortodoxa judar och känn efter hur det känns att se filmen då! (Man kan göra det experimentet i allt Sverigedemokraterna säger om islam och muslimer. Ersätt formuleringen om islam och muslimer som de har med judar och judendomen och känn efter hur det känns i maggropen!)

  Vi i Sverige

  Vi i Sverige skriver om hur man kan bekämpa främlingsfientliga idéer genom att motsäga deras argument:

  Häromdagen var jag på en middagsbjudning. Det dröjde inte länge innan någon började traggla den gamla vanliga visan om att 100 000 flyktingar kommer till Sverige varje år och för evigt lever på socialbidrag. Andra fyllde på med skrönor som de hört om invandrare. Ända tills jag påpekade att det ligger i journalistikens natur att skriva om negativa och uppseendeväckande företeelser medan det vanliga vardagslivet som innebär att invandrare jobbar och betalar skatt inte är så intressant att skriva om. Och att det inte kommer 100 000 flyktingar varje år utan att majoriteten är anhöriga till svenskar, studenter, arbetskraftsinvandrare eller återvändande svenskar. Och att även asylinvandrare jobbar och betalar skatt efter några år i Sverige.

  Då vände plötsligt stämningen. Alla, inklusive den som inlett diskussionen började ta upp positiva exempel på invandrare de kände och hur viktiga invandrare är i sjukvården och andra delar av samhällsfunktionerna.

  Många drar sig för att säga emot ”invandringskritiska” argument. De som framför dem verkar så självsäkra och har man då inte själv kunskap om de faktiska förhållandena är det lättare att sitta tyst eller hålla med. Det behövs dock inte så mycket kunskap för att säga emot. Det är ett fåtal myter som upprepas om och om igen. I de allra flesta fall behövs bara att man själv argumenterar med samma självsäkerhet så faller motståndarens argumentering samman som ett korthus eftersom den baseras på hörsägen. Bara de mest inbitna Sverigedemokraterna fortsätter i det läget att säga mot, och de är inte så många.

  Fredrick Federly

  Expressen tar Fredrick Federly upp kampen mot Sd.s idéer genom att avvisa deras flirt med HBT-rörelsen och han gör det BRA:

  Skinnskallarna som slog in våra huvuden och jagade oss i parkerna är de som lagt grunden för dagens SD, skriver Fredrick Federley, som avvisar Sverigedemokraternas HBT-flört.

  SD försöker komma in i HBT-gruppen och söka stöd där genom att på ett mycket fult sätt hävda att det är invandrarna som tagit med sig våldet mot homosexuella till Sverige. Särskilt tydligt riktar de sina anklagelser gentemot muslimer från mellanöstern. Det är ett klassiskt sätt att utmåla en grupp och skuldbelägga den som orsaken till felaktigheter i samhället. Metoden har framgångsrikt använts av totalitära regimer under hela 1900-talet. Sverige får inte gå i den fällan i detta val. Särskilt allvarligt vore det om HBT-samhället lät sin rädsla exploateras av Sverigedemokraterna och förvandlas till islamofobi.

  Jag har själv blivit misshandlad två gånger under mandatperioden. Båda gångerna av svenskar och den första av unga killar som hade varit deltagare i Salemmarschen. De ser oss HBT-personer och muslimerna som en fara för det svenska Sverige de eftersträvar och dem kan vi inte stödja. Det är dags att vi säger ifrån.

  Sanningen är ju den att bögknackning är en gammal svensk paradgren som med framgång har använts av framförallt Sverigedemokraternas anfäder. Skinnskallarna som slog in våra huvuden på 1980-talet, som jagade oss i parkerna och lät oss leva i skräck under hela 1900-talet är de som lagt grunden för dagens SD. Det är därför Sverigedemokraternas nymodiga HBT-vänlighet klingar så illa.

  För bara några år sedan attackerades Prideparaden av ett gäng nazister som i allt väsentligt delar Sverigedemokraternas syn på muslimer och på en konservativ familjebildning. Tack och lov var det många som då kunde komma till undsättning – annars hade det kunnat kosta människoliv.
  Vad SD försöker sig på är konststycket att anklaga invandrarna för något som deras egna sympatisörer pysslade med i stor utsträckning för bara ett par årtionden sedan. Bögknackandet har en historia som är intimt förknippad med en uppfattning om svenskhet, där vi HBT-personer utgjorde en fara för den svenska stammen.

  Vi kan inte förlåta er alla övergrepp ni begått mot oss och jag hoppas att HBT-samhället unisont stänger dörren för Sverigedemokraterna och andra främlingsfientliga krafter som försöker exploatera vår utsatthet. Vi är inte bättre än den tysta massan som ser hur folk behandlas illa om vi inte säger ifrån och bestämt tackar nej till Sverigedemokraternas flirt. Det som sådana som ni har gjort historiskt ska vi inte glömma den 19 september. Några försök till att blåsa liv i våra rädslor ska inte få oss att ge er vårt stöd. Jag är övertygad om att det gör klimatet bättre för oss HBT-personer om vi avvisar SD i stället för invandrarna.

  Antigayretorik

  Antigayretorik går igenom hur man kan bemöta Sd.s valfilm:

  Jag tycker den är rätt lätt att slå hål på. Några punkter:

  1. Filmen ställer utsatta grupper mot varandra på ett klassiskt och billigt sätt. SD har jobbat på liknande sätt tidigare, t.ex. genom att ställa homosexuella mot muslimer. Systerpartierna i Europa gör på samma sätt. I något stadium lierade sig Le Pen i Frankrike med muslimska organisationer för att det var opportunt att slå mot judar just då. Men motsättningarna som skapas i sådana här sammanhang artificiella. Att det ena måste ske på bekostnad av det andra är en falsk premiss.

  2. Bemöt inte filmen med utläggningar om hur underbart det är att äta falafel i Rosengård eller om det kryddoftande Rinkeby. Erkänn invandringens problem. Erkänn att den kostar – antagligen för mycket. Men fråga samtidigt vad alternativet är. Hur menar SD att vi ska agera gentemot människor som flyr från otrygghet, förföljelse och krig? Ska vi ignorera konsekvenserna av internationella kriser och nödsituationer?

  3. Påpeka att burka- och niqabaspekten är irrelevant i den svenska debatten, eftersom fenomenet är synnerligen marginellt.

  4. Men fokusera inte på attacken mot de beslöjade kvinnorna, utan lägg krutet på barnvagnarna. Vad menar SD med att skapa en motsättning mellan spädbarn och pensionärer? På vilket sätt hotar nyfödda barn de gamla? Vad har SD för förslag på hur dessa nyfödda ska hanteras och behandlas? Vad har de gjort för ont?

  5. Filmen antyder att de beslöjade kvinnorna aktivt har viljan att dra i pensionärsbromsen. Finns det någon sammanslutning av invandrarkvinnor som driver frågan att svenska pensionärer ska få det sämre? Om inte är påståendet lögn och har inget i en valfilm att göra.

  6. På samma sätt antyds det att pensionärer generellt skulle ha viljan att dra i invandringsbromsen. Det stämmer säkert ofta, men jag har en känsla av att många pensionärer känner sig påhoppade och orättvist stämplade av filmens insinuationer. Jag är säker på att många äldre har positiva och goda erfarenheter av invandrare, inte minst genom vården. Det är viktigt att de protesterar mot att reduceras till slagträn i SD kampanj. Och glöm inte bort att det finns hundratusentals pensionärer med invandrarbakgrund. Var hamnar de i den här retoriken?

  Diskussion om filmen mellan Sd-företrädare och mig

  Denna diskussion på Markus Wiechels blogg kan vara av intresse för de som vill veta hur man kan bemöta Sd:s valfilm:

  jerlerup skriver:

  Om islam är som nazismen, eller värre, som Sd påstår, vad tänker ni göra med de som propagerar för, eller företräder denna ”farliga” ideologi?

  https://ligator.wordpress.com/2010/08/28/fraga-till-sverigedemokraterna-om-islam-ar-som-nazismen-vad-gor-ni-med-muslimerna-da/

  ***

  markuswiechel skriver:

  Personligen anser jag inte att Islam är lika farlig som nazismen. Jag anser inte att man t.ex. ska förbjuda Islam eller Moskeer, däremot måste vi alla vara medvetna om vad som kan hända om religiösa fanatiker får ett allt för stort inflytande. Vi har redan sett hur samhället anpassar sig till Islam, exempel på detta är könssegregerade simundervisningar och borttaget fläskkött i skolor. Detta kan tyckas vara små betydelselösa förändringar, men det är bara början. Skulle det komma likadana krav från andra religiösa grupper skulle givetvis det också behöva motarbetas, inget snack om saken.

  Det vi behöver göra är att radikalt sänka invandringen till Sverige, inte minst invandringen från muslimska länder. Sedan bör vi se till att de som kommer hit anpassar sig till samhället och inte tvärt om. Vi kan inte tolerera särlagstiftning eller att vårt samhälle anpassar sig efter dem som flyttat hit, inte minst om det handlar om religiösa fanatiker

  ***

  Fredrik skriver:

  Om kapplöpningen om statsbugeten istället varit mellan militär och vårdpersonal. Hade filmen då stoppats?

  Om FI visat en kapplöpning mellan män och kvinnor till ett styrelserum för att få fram sin poäng om könskvotering till styrelser. Hade filmen då fällts som köndiskriminerande? Hade den stoppats?

  Det tabu som råder i debatten om invandringspolitiken visar hur osund demokratin, åsikts- och yttrandefriheten är.

  Jag röstar på SD för att jag vill att mina skattepengar skall gå till skola, sjukvård, barn- och äldreomsorg. INTE flyktingmottagning, SFI-kurser och assimilationsproblem. Precis vad SD´s reklamfilm förmedlar!

  Jag säger som Shakespear; ”A man convinced against his will, is at the same opinion still”.

  ***

  jerlerup skriver:

  Fredrik. Ja, om de hade utmålat svensk militär som STEROETYPEN av en ond militär, som ett blodtörstigt monster typ. Eller som en nazze.

  Män och kvinnor. Ja, om männen utmålats som dregglande våldtäktsmän hade den stoppats!

  För det är inte MUSLIMER ni kontrasterar med pensionären, det är NIDBILDEN av en fundamentalistisk muslim som ni kontrasterar med pensionären, och ni utmålar bilden av en burkaklädd kvinna som ”normal muslim”.

  Blir nästa reklamfilm en film med ortodoxa kroknästa judar som springer i kapp med en pensionär?

  Nej, hoppas, visst… Det där kändes lite fel. Att generalisera om att judarna tog resurser som annars skulle gått till ariska pensionärer var ju nåt som nazzarna gjorde…

  Eller hur?

  Burkadebatt

  Som en påminnelse att man faktiskt kan vara mot diskriminering och hets mot muslimer och mot burka samtidigt vill jag rekommendera er att läsa Jesus Alcalas artikel i Svd idag:

  I januari 2009 anmäler Alia, född i Egypten men uppvuxen i Sverige, Åsö vuxengymnasium till diskrimineringsombudsmannen (DO) för diskriminering. Skolan tillåter inte Alia att bära niqab. Hon tvingas avbryta studierna inom Barn- och fritidsprogrammet om hon fortsätter att täcka ansiktet. Själv menar hon sig ha varit kompromissvillig eftersom hon accepterat att ta av slöjan när ingen man kan se hennes ansikte. Får hon sitta längst fram i klassrummet och är läraren framför henne kvinna kan hon tänka sig att ta av slöjan. Hon skulle endast ta på den när en man går förbi. Skolan sa nej till kompromissförslaget. Alia menar att Niqabförbudet kränker hennes religionsfrihet och hennes rätt till utbildning.

  Åsö vuxengymnasium och Stockholms stad hävdar att skälen till förbudet är pedagogiska, säkerhetsmässiga och sociala. Det är viktigt att läraren ser elevernas ansikten. Undervisningen sker, förutom via föreläsningar, genom grupparbeten, rollspel, studiebesök med mera. Alias kompromissförslag skulle ha inskränkt lärarnas och de andra elevernas frihet. De skulle inte kunna röra sig fritt i klassrummet. I väntan på DO:s beslut kommer skolan dock att låta Alia bära niqab.

  Alia fortsätter sina studier. Månaderna går utan att DO fattar beslut i ärendet. När Alia ska göra sin praktik uppstår problem. Grimstaskolan säger nej till att ge henne praktikplats. Igelbäcksskolan erbjuder däremot Alia plats. Hon tillåts bära niqab utomhus men inte ”inomhus, i arbete med barngruppen”. Alia vill veta om det finns män som arbetar i skolan och i barngruppen. Det gör det. Alia tar då inte praktikplatsen. Hon kan inte visa sitt ansikte för män.

  Samtidigt som Alia strider för sin niqab strider Miriam, född i Guatemala och nyss kommen till Sverige, på sitt håll. Miriam DO-anmäler Hjalmar Strömerskolan i Strömsund för att den gör för lite åt den diskriminering och de trakasserier som muslimska män utsätter kvinnliga klasskamrater – i vuxenutbildning för invandrare (SFI) – för. Männen tvingar kvinnorna att sitta längst bak i klassrummet, tvingar muslimska kvinnor att bära niqab och tillåter dem inte att tala för sig själva.

  Skolan säger: Muslimska män från främst Uzbekistan har i flera år åberopat sin trosfrihet för att ”kräva särskilda klasser för män respektive kvinnor”, för att ”deras kvinnor skulle få bära ansiktsslöja” och för att ”kvinnorna ej fick tala när andra män lyssnade”. Skolledningen tog inte strid. Männen skulle nog ändra sig med tiden.

  Hösten 2006 blev klasserna könsuppdelade men vårterminen 2008 kunde de muslimska männen tänka sig en medelväg: gemensamma klassrum på villkor att skolan satte upp skärmar bakom vilka kvinnorna, helst också de icke muslimska, skulle sitta.

  Skärmar sattes upp och kvinnorna placerades bakom skärmarna. Lärarna var emellertid missnöjda. Undervisningen blev omöjlig när kvinnorna satt bakom skärmar och därtill inte fick delta i samtalen. Varje fråga som lärarna ville diskutera måste först tas upp med männen. Muslimska kvinnor fick aldrig ”vistas i enrum med manliga lärare”. Icke muslimska elever var illa berörda av denna ordning.

  Skolledningen lyckades nå fram till ytterligare en kompromiss: skärmarna skulle tas bort om kvinnorna istället placerades längst bak.

  I den vevan, hösten 2008, kom Miriam till skolan. Hon satte sig frankt längst fram och fann sig inte i att bli tystad av männen. Hon tog anstöt av hur nedlåtande männen betedde sig mot samtliga kvinnor och då särskilt de muslimska. Miriam var inte den första som klagat hos skolledningen. Flera kvinnor hade anmärkt på könsdiskrimineringen.

  Är inte Alias ärende och Miriams två sidor av samma mynt?

  I ett mejl till DO hänvisar Alia till den tolkning av Koranen och sunnan som bestämt hennes tro. Det är samma tolkning som de ortodoxa muslimerna på Hjalmar Strömerskolan anför. Den tolkningen rymmer föreställningen att kvinnor och män aldrig kan vara enbart vänner och att mannen utövarqawama över kvinnan, det vill säga är kvinnans ”tillsynsman.”

  (…)

  Till sist: klartexten

  För övrigt rapporterar Klartexten att Sverigedemokraternas valsedlar brukar tas bort och slängas i vallokalerna. Är det inte dags att införa stränga straff mot folk som gör sånt? bekämpar man inte främlingsfientlighetens idéer!

  Inte heller genom hotbrev, eller genom att stänga av och frysa ut personen som gjorde Sd:s valfilm.

  Läs mer här!

  SD:s islamofobi är som antisemitismen
  Argumentsamling mot Sverigedemokrater & Nationaldemokrater
  integrationsprojektet
  Politikerna måste ta debatten MOT Sd:s idéer NU!

  Artikel om gitarrens arabiska ursprung 29/8 (ur serien om den ”svenska” kulturen).

  www.sverigedemokraterna.de

  —————————————–

  Bloggar och nyheter om valfilmen: Beelzebjörn (Pp), IsobelKarin Långström – VingeTrollhare, Beijbom, Peter Karlberg, Opinionsbloggen, NM, Peter Andersson, Kvalitetsbloggen, Maja Sigfält, Skivad Lime, Bubbavel, Mikael Andersson (c) Politik till vardags samt Sd:s Richard Jomshof om valfilmen.

  Expressen, Expressen, GP, SDS, DN, DN, HD, DN, Skånskan, HD, Ekstrabladet, Politiken.dk,  Kuriren, Pi, Pi, DN, DNSds,

  Läs även andra bloggares åsikter om ,

  Dagboken 28/8: Reflektioner från ett soligt Uppsala

  Jag passerade just förbi torget med alla valstugorna i Uppsala. Sverigedemokraternas valstuga, (röd med vita knutar) skilde sig från alla andra. Inga valaffisher (de var givetvis nerrivna), klotter på stugan och dessutom stod den en bit från de andra partiernas valstuga, utanför Max. Det är väl lite så Sverigedemokraterna är detta valet, lite utanför och skamfilade.

  Jag besökte Uppsala valet 1991 också. Den glada gubben var inte nerriven då men annars var det samma sak, om jag minns rätt. Deras valstuga låg en bit utanför och var ordentligt skamfilad. Jag minns vad en hel del folk sa om Ny Demokrati då. Att det var synd om dem att de var så utstötta. De fick röster på det. Det är ett farligt spel man spelar när man särbehandlar Sverigedemokraterna negativt i årets val också.

  I synnerhet eftersom inget av partierna öppet och på bred front tar striden MOT Sverigedemokraternas idéer.

  Ur Mediaflödet, Demirbag-Sten

  I dagens mediaflöde har jag noterat en artikel i GP av Dilsa Demirbag-Sten som faktiskt tar upp detta dilemma.

  Kvar blir frågan om invandring som är grunden och det område SD verkligen utmanar de andra partierna på. Man önskar att politiker inom de etablerade riksdagspartierna kunde belysa den människosyn som ligger till grund för SD:s politik och hur den går emot allt som är gott med och viktigt för Sverige och som har byggt det goda rykte vårt land har internationellt. Det som SD säger sig värna.

  Det är de grundläggande fri- och rättigheter som säger att ingen ska hållas ansvarig för någon annan än sig själv och att skuld inte går i arv. Att människan bär på ett arv men också bör ha rätten att skapa sin egen identitet. Att staten inte förföljer människor på grund av deras hudfärg, kön, etnicitet och religion.

  Det samhälle som SD målar upp och skapar en nostalgipolitik av är ett land och en framgångssaga som är byggd på öppenhet, demokratiska värden och stor invandring.

  Om man tror att en restriktiv invandring innebär ökad gemenskap, mindre kriminalitet och fler jobb så har man hängivit sig åt protektionism, kollektivisering och framför allt irrationalitet som undergräver varje samhällsutveckling.

  Men det finns riktiga problem att hantera i Sverige. Integrationsproblemen är STORA. Jag har hittat några andra artiklar i dagens mediaflöde som är värda att studera.

  Svensk Myndighetskontroll

  Först Svensk Myndighetskontroll om Sverigedemokraternas våldtäktsstatistik. Författaren går igenom varför Sverige är i topp i statistiken över misshandel och våldtäkt och förklarar att detta beror på HUR dessa brott definieras och bekämpas.

  För det första har vi i Sverige en påtagligt vid juridisk definition av vad som är våldtäkt. Det gör att fler gärningar i Sverige bedöms och registreras som våldtäkt än i flertalet andra länder. För det andra lägger vi i Sverige på ett mycket tidigt stadium i processen ner ovanligt mycket arbete på att registrera alla fall som kan misstänkas vara våldtäkt, vilket gör att vi även räknar med fall som senare visade sig vara något annat sexualbrott, inget brott alls osv. Vi registrerar också alla enskilda gärningar, inte bara det senaste tillfället eller huvudbrottet. I många andra länder väntar man och sorterar bort många fall från statistiken, för att de inte har valt lika ambitiösa system för att registrera brott och skapa statistik som vi.

  Och det är inte bara på våldtäktsområdet som de här skillnaderna märks. På framför allt hela området brott mot person utmärker sig Sverige genom att registreringen av brott är mer extensiv än i flertalet andra länder i Europa. Det är sådant som ligger bakom att det exempelvis registreras tio gånger så många fall av misshandel i Sverige som i Grekland. De svenska siffrorna i statistiken över anmälda brott ser värre ut än i andra länder – och får rättsväsendets prestationer att se sämre ut eftersom det i princip med automatik innebär att lägre andelar brott klaras upp, leder till dom osv.

  Per Brinkmo om invandrare från Somalia

  Sen en bra artikel på Newsmillom läget bland Somaliska invandrare, att få vet hur Sverige fungerar. Detta har jag också lagt märke till. Invandrarminister Nyamko Sabuni förslår att invandrare borde gå nån obligatorisk kurs i hur det funkar i Sverige. Samhällsinformation. Jag håller med. Författaren till artikeln, Per Brinkmo skriver:

  Människor från dessa områden har begränsad, om ens någon, erfarenhet av demokrati. Någon förkunskap om Sverige har de allra flesta inte. De har t ex ingen erfarenhet av ett rättssamhälle, och vilka principer som ligger till grund för det, lika lite som de har erfarenhet av press- och yttrandefrihet.

  En naivitet har präglat det svenska samhället, ett slags barnslig tro att människor från dessa länder och kulturer per automatik snappar upp vad som gäller i Sverige, liksom smittas av hur man förväntas leva här. Men hur ska det gå till när allt för få har någon som helst vardaglig kontakt med majoritetssamhället.

  Jag arbetar i Rosengård, i en somalisk förening. Det är ett arbete jag dagligen känner glädje över. Men jag slås ständigt av hur samhället lämnat både somalier och andra grupper åt sitt öde.

  Vad ska man då göra? Jo, ge samhällsinformation och se till att man når ut till invandrarna via deras föreningar och genom att se till att även svenskar är i föreningen, så inte bara Somalier är där.

  Kommunerna borde ge samhällsinformation via etniska föreningar eftersom jag är övertygad om att landsmän oftast är bättre än svenska tjänstemän att förmedla relevant information på ett begripligt sett på och rätt nivå. I varje sådan förening måste också svenskar finnas, allt för att inte föreningarna ska bli isolerade etniska öar. Kommunerna måste också ha inblick i verksamheten och noggrant följa vad som sker i föreningarna. De måste kvalitetssäkra att rätt information når människor som nyligen kommit till Sverige.

  Vi är själva i begynnelsen av detta samhällsinformationsprojekt. Vi ser tydligt behovet, inte minst av den tillströmning av människor som söker sig till oss. Om behovet finns bland somalier i Malmö borde det rimligtvis finnas hos alla tänkbara grupper – i hela landet.

  Johnny Munkhammar

  En debatt har kommit igång om Johnny Munkhammars förslag om att skapa ekonomiska frizoner i de invandrartäta problemområdena. Expressen hade en artikel för några dar sen som ni kan läsa här! I Alliansens valmanifest står det nämligen att regeringen ska utreda om man ska skapa frizoner. Idag på morgonen uppmanade Munkhammar via twitter intresserade människor att läsa en artikel i Svensk Tidskrift. Det har vi gjort:

  Idag är frizoner av olika slag mer populära än någonsin. För 30 år sedan fanns 80 speciella ekonomiska zoner i världen, som exporterade för sex miljarder dollar och sysselsatte en miljon människor. Idag finns cirka 3000 zoner i 120 länder, med en årlig export över 600 miljarder dollar och som sysselsätter 50 miljoner personer.

  (…)

  Den nya trenden internationellt är att ge speciella förutsättningar för kluster med särskilda näringar, med forskning, utveckling och produktion. I Sverige är redan Karolinska ett sådant område, med andra platser inte långt efter. Kanske kan speciella förutsättningar också främja den vidare utvecklingen av sådana områden?

  Lyckas vi inrätta zoner som bekämpar utanförskap och främjar välstånd lär andra landsändar vilja följa efter. I sin tur kan det bidra till att bana väg för nationella reformer. Därför bör nya frizoner – som en gång Eskilstuna – tillhöra högt prioriterade reformer att utreda och utforma de närmaste åren.

  Särskilda ekonomiska zoner går under många namn internationellt. Det de har gemensamt är att de är en avgränsad del av samhället som har fått speciella förutsättningar. I huvudsak handlar det om större ekonomisk frihet, i form av frånvaro av faktorer som kan tynga den ekonomiska utvecklingen, som skatter, avgifter, tullar eller regleringar.

  Västvärldens väg mot välstånd inleddes i ekonomiska frizoner – i de italienska städerna Livorno, Venedig, Florens och Genua. Deras exempel spred sig, och med detta ett ökande välstånd. I Sverige har vi haft en tradition med frihamnar, från Marstrand till Malmö och Stockholm. De fanns även i exempelvis Köpenhamn, Liverpool, Hamburg och Malta.

  Frihamnar finns fortfarande. Monrovia, Port Said, Port Louis, Bangalore, Eilat, Macao, Taipei, Dubai, Isla Margarita och Montevideo är frihamnar idag. Det saknas inte exempel på länder, städer eller regioner som har lyft tack vare ökad frihet för företagande. Singapore, Hong Kong och Taiwan har inga naturresurser men tillhör världens rikaste länder, tack vare sina roller som frizoner.

  Den mest spektakulära framgången är Kinas utveckling, som inleddes med sju ekonomiska frizoner längs kusten under 1980-talet. Till dessa har tiotals miljoner människor flyttat och de har varit spjutspetsarna i att göra Kina sju gånger rikare på tre decennier. I Korea har resultaten också blivit mycket goda. Där råder bland annat lägre skatt, lägre landavgifter och större frihet på arbetsmarknaden. Indien har inrättat 220 zoner, som driver på tillväxten.

  Den som vill veta mer kan läsa Munkhammars blogg: http://www.munkhammar.org/. Jag kommer att skriva mer om detta i mitt integrationsprojekt senare.

  Till sist: Sd:s valfilm och andra nyheter

  Till sist om valfilmen. Jag tror Sd polariserat debatten mer med sin film. Conny Wahlströms har nog rätt i sin blogg, att tveksamma nu vet att Sd i mångt och mycket är RASISTISKT. För det framgår ganska klart när man ser filmen. Tyvärr tror jag att denna form av islamofobiska rasism attraherar en del väljare också.

  Så om Sd ska hållas utanför riksdagen måste politikerna börja ta debatten mot Sd:s idéer, inte bara klappa sig på magen och säga att det var bra att TV4 stoppade filmen.

  Nyheter: Mona Sahlin om att Sd vill bli stoppade (om valfilmen), Sd har anmält sin egen valfilm till JK. Nyheter om valfilmen från SDS, DN, DT, Newsdesk, Skånskan. Samt artiklar i SDS, HD, Newsdesk, Conny Wahlströms blogg, och Sverigedemokraternas egen kommentar till debatten om filmen från Sd-kuriren.

  Läs också Bengtssons Frestelser idag om att ”Sd vanhedrar min mormor” samt Expo om SD:s valfilm.

  Till sist nyhet från Danmark att de kvoterar in ”nydanskar” på diskoteken, dvs diskriminering.

  ************

  Dessutom…

  Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!

  Argumenten mot Sverigedemokraterna!

  För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de

  ———————–

  Läs även andra bloggares åsikter om ,

  Recension: Nyamko Sabunis bok ”Det nya Sverige”

  Att vår invandrarminister kommit ut med en bok har nog få undgått att märka. Men vad står det i den? I debatten i samband med att Sabunis bok gavs ut påstod det att hon förspråkar indragen  föräldraförsäkring för flyktingar och invandrare. Socialdemokratern Evin Cetin påstod tex den 17/8 att:

  ”Mönstret är klart och tydligt. Folkpartiet vill se ett Sverige med två system och normer. Ett för vita svenskar och så ett lite hårdare och svårare för oss med bruna ögon och parabolantenner på balkongen. När Nyamko Sabuni föreslår att speciella lagar ska gälla för en särskild etnisk del av befolkningen frångår hon nämligen alla principer om alla människors lika värde.”

  Men vad skriver Sabuni egentligen?

  ”En annan obekväm fråga gäller de invandrade kvinnornas låga sysselsättning. Det tar alltså måånga år för en invandrad kvinna att komma i arbete. Nio år, om vi talar om mediantiden…

  Alla föräldrar har rätt att få ut föräldrapenning i sammanlagt 480 dagar per barn. Dessa dagar kan tas ut ända tills barnet fyllt åtta år. För inrikes föddabarn tar föräldrarna ut 90% av föräldraledgheten innan barnet fyllt tre år. För utrikes födda barn är det tvärtom. Det mesta tas ut efter det att barnet fyllt tre år, närmare bestämt 80%.

  Systemfelet är att föräldraförsäkringen omfattar även tiden innan barnet kom till Sverige.

  Föräldrar med ett barn som  är sex år vid ankomsten får ändå rätt till 490 dagars full föräldrapenning, som kan tas ut ända tills barnet fyllt åta. Har man två eller tre barn under åtta så kan det innebära flera års hemmavistelse.

  Istället för att sätta barnet i förskola, så de kan börja sin träning i svenska språket, hålls de hemma på grund av föräldraförsäkringen. För kvinnor innebär denna konstruktion ett hinder för integrationen i arbetslivet. För barnen försenas språkinlärningen.

  Detta är inte rasism eller särbehandling. Det är bara sunt förnuft. Det är klart att sånt som detta är praktiska problem som MÅSTE lösas. Men man kan ju notera skillnaden i hur det beskrivs av Cetin och vad Sabuni skriver.

  Att hitta lösningar!

  Om man vågar strunta i alla orättvisa stereotya beskrivningar av boken, från bland annat oppositionen, hittar man mycket som är läsvärt i den.

  Sabunis bok innehåller många konkreta idéer på vad man kan göra för att lösa problemen som finns. Hon är tuff i sin kritik mot såväl kulturrelativister som islamska fundamentalister och lägger fram en rad idéer. Som att satsa införa språkkrav för medvorgarskap, och liknande.

  Allt varvas med personliga berättelser om hennes liv i Sverige.

  Det är värdefullt. Jag kommer därför att återkomma till boken många gånger i höst. För jag anser att ”sanningen” om hur man löser integrationsproblemen står att hitta i en kombination av olika idéer som sossar, moderater, folkpartister och kommunister lagt fram.

  Jag kommer att redovisa mina åsikter om detta längre fram.

  Jag håller inte med om allt Sabuni skriver, jag anser t.ex. att det vore fel att urholka Las genom att erbjuda låglönejobb till invandrare. Men boken i sig utgör ett försök att ta fram nya idéer och däri ligger bokens styrka.

  Och… jag vet att både sossar och folkpartister kommer att skaka på huvudet åt mig nu och säga att jag inte är klok. Men… Ska man lösa problemen med just utanförskapet för invandrarkvinnor måste man ta till sig både det som Sabuni skriver, och det sossarna skriver!

  Boken är klart läsvärd. Köp den! Den fnns på Ekerlidsförlag och kostar bara 175 kronor!

  ———

  Ta striden mot Sverigedemokraterna…

  Varför partierna måste ta debatten mot SD nu!

  Argumentsamling mot Sverigedemokraterna

  För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de

  Läs också Bengtssons Frestelser igår om att ”Sd vanhedrar min mormor”.

  Och min artikel igår om att Sverigedemokraternas valfilm är rasistisk

  ———————–

  Nyheter:  Resume, dt, DN, Gp, Gp, AB, Expressen, Expressen, Gp, Expressen, DN, Dn, Newsdesk, Svt, Svt, Beelzebjörn, Kent persson, Resumé, Isobels

  Läs även andra bloggares åsikter om ,

  Argumenten mot Sverigedemokraterna och främlingsfientligheten

  ”Precis som vi tog kampen mot nazismen och kampen mot kommunismen måste vi ta kampen mot islam i dag”, sa Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder i Gävle den 26/8. Att demonisera andra kulturer och religioner samt sprida negativa fördomar är Sd i ett nötskal… Det citatet sammanfattar väl varför Sd måste stoppas NU! Kan Sd demonisera anhängare av islam så idag, tänk dig bara vad de kan göra imorgon!

  Behöver du argument mot Sverigedemokraterna? Jag har samlat länkar till mina egna artiklar plus andras artiklar på en speciell sida: min argumentsamling! Länken dit hittar ni här:

  Argumenten mot Sverigedemokraterna!

  Sprid gärna länken överallt på internet och ge den till era vänner. Så ser vi till att Sd inte kommer in i riksdagen vid valet!

  ************

  Dessutom…

  Varför partierna måste ta debatten mot SD nu!

  Expo om att våldtäkter är ett propagandavapen för hela den yttersta högern!

  För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de

  ———————–

  Nyheter: GPFria Nyheter, PI, Svt, DN, Svd, Svd, Expressen, Expressen, GD, GD, Na, Dalademokraten, Skånskan, Sds, HD, AB, Expressen, HD, Expressen

  Läs även andra bloggares åsikter om ,

  Argument 6: Sverigedemokraternas moskénoja!

  Tänk om svenskar som emigrerat utomlands inte kunde fira jul och midsommar? Tänk om emigranterna förbjöds bygga svenska kyrkor och handelskamrar utomlands så de inte kunde mötas och fira högtiderna på svenskt vis? Tänk om svenska kanelbullar, folkdräkter,majstänger och köttbullar med lingon skulle misstänkliggöras och lokala krafter skulle driva kampanjer för att visa hur barbariskt det är att resa en majstång. Tänk om du bodde i New York och ständigt blev beskylld att tillhöra en brottslig och barbarisk kultur?

  Jo, nog har detta hänt ibland. Det kan vara värt att påminna sig att när svenska ungdomar som mest brukade åka till de schweiziska alperna för att festa och åka skidor, så förbjöd en del hotellägare svenska ungdomar att bo där. Svenskar var för barbariska, de bara söp, slogs och tafsade på de lokala småbrudarna ju!

  Och vilken skåning minns inte danskarnas talessätt i Köpenhamn och Helsingör: ”gör en god gärning, hjälp en full svensk till båten”… Nej se svenskar, de kan ju inte hantera sprit, det vet ju alla. Eller hur?

  Men tänk om det vore värre. Tänk om svenskarna behandlades som Sverigedemokraterna vill behandla muslimer? Tänk om svenskar skulle misstänkliggöras för att de vill fira sina egna högtider och behålla sin kultur, samtidigt som de bor i ett annat land? Tänk om svenska kyrkan i utlandet förbjöds?

  Tänk om nån svensk som blir kär i en Thailändska eller italienska inte fick flytta dit och bilda familj?

  Sverigedemokraterna lider av moskénoja, därför ser de inte att de behandlar muslimer på ett sätt de aldrig skulle vilja blir behandlade om de flyttade utomlands.

  **************

  Läs även min samling argument MOT Sverigedemokraterna

  och argumenten varför partierna måste ta debatten NU

  För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de

  ———————–

  Nyheter: Sds,  DNSMP, PI, DN, SVD, DN, GP, Zaramis, Ola Möller, Fi

  och Fria Nyheter om att Sd begär ut uppgifter om våldtäkter från BRÅ. Och en kommentar från Sverigeddemokraterna.de om våldtäkterna

  Läs även andra bloggares åsikter om ,

  Om Sverigedemokraterna ville tala sanning…

  Ett inlägg från en läsare av min blogg, bland diskussionerna efter ett inlägg, som jag vill att fler ska kunna läsa: OM SD VILLE TALA SANNING…så skulle det låta så här (av signaturen Gunnel Gomér):

  Få invandrarmän, födda utomlands, har (veterligen) våldtagit en kvinna i Sverige. 99,8 % av de utrikes födda männen har aldrig misstänkts för sexbrott. Men det är faktiskt så att – av de våldtäkter som anmäls och senare döms – är utrikes födda män överrepresenterade. Till exempel var det 12 irakier som förra året som dömdes för våldtäkt av de 6000 anmälda brotten. 0,2% var irakier, det vet vi säkert. Men de allra flesta som utpekas för våldtäkt är etniska svenskar.

  Egentligen vet vi inte så mycket om hur många våldtäkter som begås i Sverige. De flesta anmäls inte alls. Vi vet inte heller vad det är för nationalitet på de våldförande män som inte anmäls. Bilden är dimmig.

  Ett ytterligare bekymmer, när vi i SD vill ta krafttag för kvinnors trygghet, är att av alla män som utpekas och anmäls för våldtäkt så är det väldigt få som blir dömda. 5-9% av alla anmälningarna leder till dom och straff. Mer än 90% av utpekade gärningsmän går fria. För det mesta beror det på att utredningarna läggs ned i brist på bevis, som kunde hålla i en rättegång. När ord står mot ord är kvinnans ord mindre värt.

  Rent allmänt vet vi att det begås fler våldtäkter bland människor som har låg utbildning, låga inkomster, sociala problem och missbruk. Det gäller både för de kvinnor som våldtas och gärningsmännen. Rent allmänt vet vi att flyktingar och arbetskraftsinvandrare inte sällan har låga inkomster och sociala svårigheter i det nya landet.

  Eftersom 99% av alla män, antingen de är födda i Sverige eller i en annan världsdel, inte våldtagit någon – såvitt vi vet – så är stopp för flyktingar ingen effektiv lösning för att få ned brottsligheten. Flyktingar är ju bara en mindre del av utlänningarna i Sverige. De flesta utlänningar är här för att arbeta eller studera.

  MEN…

  Vi inom SD skiter fullständigt i vad som är sanning och fakta. Vi upprörs in i själen av att några jävla blattar skulle röra våra egna svenska kvinnor. Blotta tanken får oss att se brun-svart och blågult. Därför vill vi göra oss av med utlänningarna, särskilt dom som inte är äkta européer. Dom ska hålla sig borta där dom hör hemma!

  Och dom jävla feministerna som jobbat i flera decennier mot kvinnovåld skiter vi i. Dom bara ljuger om oss svenska, rejäla män.

  V.S.B.

  Dessutom är Tommy Hjalmarssons kommentar bra!

  1,6% av de kvinnliga amerikanska astronauterna sitter i fängelse. Den övervägande delen för försök till mord. Siffran har långsamt minskat sedan 2007. Inga manlig amerikanska astronauter sitter i fängelse för försök till mord.

  Jo statistik är fantastiskt. Det värsta är att det kommer funka, folk läser statistik exakt så som SD presenterar sin rapport.

  *****

  Här kan ni läsa Jerzy Sarneckis artikel ur Svd idag.

  *****

  Läs även min samling argument MOT Sd

  och argumenten varför partierna måste ta debatten NU

  För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de

  ———————–

  Nyheter: PISds,  DN, SMP

  Läs även andra bloggares åsikter om ,

  Dagen efter Sverigedemokraternas invandringsutspel…

  Ok. Det är dagen efter… Det har gått ungefär som väntat. BRÅ och riksdagspolitikerna förnekar problemen och säger att Sverigedemokraternas statistik är fel och media censurerar partiet… Allt är ungefär som vanligt. Förutom att partiet nu kommer att kunna dela flygblad och sprida sin propaganda ganska oemotsagda. Det är inte bra alls, om man vet hur de kanske 20% av befolkningen som utgör Sd:s potentiella väljarbas tänker.

  Jimmie Åkesson kräver att BRÅ redovisar sina siffror. Detta lär BRÅ inte göra. Och denna vägran att visa uppgifterna kommer också att ge Sd en fördel.

  Hela denna soppan med invandrare och brottslighet drabbar främst en grupp som alla skiter i i debatten, nämligen invandrarna. Det är invandrarna, inte Sverigedemokraterna eller Riksdagspolitikerna eller de fina experterna från BRÅ som bor i invandrartäta förorter som Rinkeby eller Rosengård. Och DE drabbas av att integrationspolitiken misslyckats.

  För att ta en parallell…

  Min erfarenhet är att skolor som säger sig vara ”mobbingfria” är de skolor som har störst mobbingproblem. De förnekar verkligheten. Jag gick i en sån ”mobbingfri” skola som ung och har sen haft nära vänners barn som gått i liknande skolor och mobbats! Man ska alltid sky skolor som beskrivs som ”mobbingfria” i broschyrer, eller där rektorerna säger att ”vi inte har såna problem här”!

  Om man förnekar problemen finns kan man nämligen inte lösa problemen heller!

  Ergo: att föreneka integrationsproblemen och gömma undan statistiken innebär också att problemen finna kvar och blir större!

  Problemställningen

  Brå skriver:

  Det innebär att det är drygt dubbelt så vanligt att personer födda utomlands misstänks för brott, jämfört med personer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar. För personer som är födda i Sverige, av en eller två utrikes födda föräldrar, minskar risken ytterligare. Men det är ännu större skillnader mellan andra grupper. Till exempel är det 3,5 gånger vanligare att män misstänks för brott, än kvinnor. Vidare är det 6 gånger vanligare att personer från familjer som uppburit socialbidrag misstänks för brott, än personer från familjer som inte har det.

  Men samtidigt är överrepresentationen hos vissa invandrargrupper större än andra. Läser man BRÅ:s rapport från 2005 (som går igenom andelen personer misstänkta för brott) ser man följande: Personer födda i utlandet: 12% misstänkta för brott. Personer med båda föräldrarna födda i utlandet 10% misstänkta för brott. Personer med en föräldre född i utlandet, 7.1% misstänkta för brott. Personer med två föräldrar födda i Sverige 5% misstänkta för brott. Statistiken på sidan 63 i rapporten visar dessutom att 25% av folk födda i Afrika misstänkts för brott (!). Och 8,7% av folk födda i Norden och ca 7,5% för de födda i EU!

  Vad betyder detta reellt. Jo att invandrarområdena bör vara riktigt utsatta för brottslighet.

  Eftersom folk från EU oftast inte bosätter sig där, så faller alla som begår brott och är från EU bort och det bör göra att brottsligheten i ett område som Alby, Norsborg, Rosengård eller Rinkeby bör vara ca fyra gånger så hög som i ett bostadsområde med bara folk födda i Norden, och med föräldrar födda i Norden. (Invandrare =  dubbelt vanligt att de misstänks för brott. Hälften av invandrarna faller bort = fyra ggr så vanligt).

  Låt oss titta på Botkyrka. Botkyrka består inte bara av invandrarområdena, främst Alby, Fittja, Norsborg och Hallunda, utan även av Tullinge och det mer blandade Tumba och hela landsbygden. Vad säger statistiken om brottsligheten i Botkyrka? Affes statistikblogg visar att i Botkyrka begås 19000 våldsbrott per 100.000 invånare jämfört med Täbys 8000 eller lidingös 5500.

  De som framför allt drabbas av att brottsligheten är högre bland utländskt födda och bland barnen till dessa, dvs invandrarna, är INVANDRARNA SJÄLVA!

  Men dem skiter såväl Sd som riksdagspolitikerna i.

  Så om man går till ett invandrartätt bostadsområde och frågar dem om vad de anser om t.ex. Sverigedemokraternas rapport från igår skulle de säga att ”vad då det vet väl alla?” Kanske skulle de tillägga att ”myndigheterna och polisen skiter ju i oss invandrare och gör ju inget för oss”.

  Bristen på statistik

  Om man, som jag, bryr sig om invandrare och vill hitta lösningar på problemen i invandrartäta områden så stöter man på stora problem. Statistik saknas. Det är A och O att få veta hur läget är med brottsligheten i dessa områden och bland invandrare i landet i sin helhet. Då är det skandal att jag måste söka mig till Sverigedemokraterna, nazisterna och rasisterna för att hitta statistik som BRÅ borde kunna ta fram till mig lätt.

  Ja, jag vet att Affes statistikblogg, som jag citerar, är invandrarfientlig, men eftersom ingen annan på ett bra sätt redovisar brottsligheten i Botkyrka måsta jag låna uppgifterna därifrån. (Botkyrka kommun jämför med Stockholms län i sin helhet. Och eftersom Stockholms stad står för den ojämförligt högsta andelen brott i hela landet, blir den jämförelsen missvisande.)

  Det är det sjuka i dagens situation!

  Som jag sagt så ofta är det politikerna som skapat problemen, i kombination med utanförskapet. Svenskar som emigrerade till USA på 1800-talet och bodde i städerna (1/3 av dem) hade högre brottslighet än genomsnittsamerikanen. betyder detta att svensk kultur (knätofsar och sånt som Sverigdemokraterna gillar) eller religion som var orsaken till problemen bland svenskar, eller var det språkproblemen, fattigdomen och situationen i de amerikanska städerna (dvs politiken)  som var orsaken?

  Nyheter: SkånskanPIRealistenPIDNPIAB, Sd om kritiken mot Sd:s rapport, Sds, Folkbladet, Sds, DN, Reflekterat, Carina och Stefans blogg, Görans tankar, Svd, Pi, Kent Ekeroth, Expressen

  *****

  Läs även min samling argument MOT Sd

  och argumenten varför partierna måste ta debatten NU

  För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de

  ———————–

  Läs i min artikelsamling om LÖSNINGAR på integrationsproblemen HÄR! Se även här och på denna artikel om vad Migrationsinfo.se skrivit!

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

  Hur man kan bemöta Sverigedemokraternas våldtäktsstatistik

  Sverigedemokraterna presenterade sin våldtäktsstatistik nyss. Och de kom fram till ungefär samma resultat som Svenskarnas parti, som jag skrev om tidigare idag. Här visar jag vad BRÅ och riksdagspartierna måste göra för att bemöta Sverigedemokraterna och Svenskarnas Parti.

  Läs Sverigedemokraternas rapport HÄR! Jag citerar:

  Gruppen utrikes födda utgjorde förra året 14 procent av Sveriges befolkning. De granskade våldtäktsdomarna från 2009 visar på en överrepresentation genom att så stor andel som 48 procent av våldtäktsmännen är födda tomlands. (Detta innebär en ökning jämfört uppgifterna från 200511, vilket skulle kunna peka på att fenomenet är tilltagande.) Inom kategorin grov våldtäkt var siffran så hög som 64 procent.

  Det har i den här studien inte varit möjligt att utreda situationen beträffande andra generationens invandrare, men baserat på proportionerna i BRÅ:s rapporter samt en studie av våldtäktsmännens efternamn görs bedömningen att cirka två tredjedelar av samtliga våldtäkter i Sverige begås av första och andra generationens invandrare. Som många andra studier visat skiljer sig också överrepresentationen kraftigt åt mellan olika invandrargrupper.

  Första generationens utomeuropeiska invandrare utgör endast 6,81 procent av befolkningen12 men utgör hela 39,47 procent av de dömda våldtäktsmännen, vilket ger en överrepresentation på 5,80 ggr. Tittar man sedan på specifika länder blir skillnaden ännu mer markant. Första generationen invandrare från Irak utgör 1,26 procent av befolkningen13 men utgör 10,53 procent av de dömda våldtäktsmännen, vilket ger en överrepresentation på mycket anmärkningsvärda 8,36 ggr.

  (Som jämförelse kan nämnas att det från våra nordiska grannländer finns totalt två dömda våldtäktsmän, födda i Finland respektive Norge. Ingen våldtäktsman är född i Sydostasien.)

  (…)

  I Encyclopedia of Women & Islamic Cultures: Family, law, and politics konstaterar man att inga muslimska stater i Nordafrika och Mellanöstern erkänner våldtäkt inom äktenskapet som ett brott, vilket framstående muslimska företrädare försvarat genom direkta hänvisningar till påbud från profeten Muhammed och islams heliga skrifter.

  I vissa delar av Pakistan kan kvinnor som anses ha kränkt en familjs heder, enligt Jirgasystemet, dömas till att bli våldtagna. Och i många utomeuropeiska länder kan en våldtäktsman undkomma straff om han efteråt erbjuder sig att gifta sig med offret.

  I Sydafrika är det mer sannolikt att en kvinna blir våldtagen än att hon får lära sig att läsa och var fjärde kvinna tros ha blivit våldtagen minst en gång före sin 16-årsdag. I en enkätundersökning från 2009 uppgav 25 procent av de sydafrikanska männen att de någon gång våldtagit en kvinna. Dr Rachel Jewkes vid South African Medical Research Council har förklarat den skräckinjagande statistiken med att män inom den sydafrikanska kulturen anses ha rätt till kvinnors kroppar. Det finns dessutom en utbredd föreställning om att man kan bli botad från HIV genom att ha sex med en oskuld.

  Mycket lite talar för att dessa typer av kulturellt betingad acceptans för våldtäkt automatiskt skulle försvinna så fort en person från något av dessa länder flyttar till ett västerländskt land.

  År 2001 visade statistik från den norska polismyndigheten att män från muslimska länder var kraftigt överrepresenterade som förövare vid våldtäkt och att merparten av offren var etniska norskor.

  Uppgiften kommenterades av Unni Wikan, professor i socialantropologi vid Oslo universitet, som själv varit bosatt i muslimska länder under många år. Wikan sade sig inte vara överraskad av resultaten. Hennes råd till norska kvinnor var att acceptera att de nu levde i ett mångkulturellt samhälle genom att börja klä sig mer konservativt när de lämnade hemmet. Wikan menade att man i de flesta muslimska länder ser det som att det är kvinnan som bär ansvaret vid en våldtäkt och att det är rimligt att muslimska invandrare bär med sig dessa värderingar när de flyttar till Norge.

  Hur man bemöter Sverigedemokraterna

  Man bemöter detta genom att för det första vara ärlig och erkänna att problemen finns i Sverige. Man bemöter inte Sd och SP genom att förneka statistiken från dem. (Som DN gör… )

  För det andra genom att visa vilka levnadsvillkor invandrare haft. Dvs ekonomi, islolering, utanförskap. Här måste politikerna våga erkänna begångna fel.

  För det tredje genom att göra internationella jämförelser. Genom att bemöta deras idé att anledningen till brottsligheten ligger i kulturen och religionen.

  Det här siata har jag betonat mycket. Man bör då främst studera USA.  (Se artiklarna i integrationsprojektet.) Där ser man ett mönster som är annorlunda mönstret i Sverige. Där är invandrarnas brottslighet LÄGRE än inrikes födda. Jag citerar en rapport;

  In 2000, 3 percent of the 45.2 million males age 18 to 39 in the United States were in federal or state prisons or local jails at the time of the census. Surprisingly, at least from the vantage point of conventional wisdom, the incarceration rate of nativeborn men in this age group (3.5 percent) was 5 times higher than the incarceration rate of foreign-born men (0.7 percent). The foreign-born rate was nearly two-and-a-half times less than the 1.7 percent rate for native-born non-Hispanic white men and almost 17 times less than the 11.6 percent rate for native-born non-Hispanic black men. The lower incarceration rate among immigrants was found in every pan-ethnic category without exception. For instance, native-born Hispanic men were nearly 7 times more likely to be in prison than foreignborn Hispanic men, while the incarceration rate of native-born non-Hispanic white men was almost 3 times higher than that of foreign-born white men.

  There also was wide variation in the incarceration rates of native and foreign-born men within particular ethnic groups. Among Hispanic men, for example, foreign-born Mexicans had an incarceration rate of only 0.7 percent—more than 8 times lower than the 5.9 percent rate of native-born males of Mexican descent. Similarly, 0.5 percent of foreign-born Salvadoran and Guatemalan men were in prison, compared to 3.0 percent of native-born males of Salvadoran and Guatemalan descent. The incarceration rates of foreign-born Mexicans, Salvadorans, and Guatemalans were the lowest of any Latin American immigrant group even though they were the least educated. These three nationalities are precisely the groups that make up the majority of illegal immigrants in the United States.

  Hur ser statistiken ut mer i detalj. Låt oss kolla:

  Ser ni! Det är inte samma mönster som Sverige! 3,5% av alla infödda amerikaner mellan 18 och 40 år i fängelse mot 0,8 av alla utlandsfödda.

  Våldtäktsstatistik och Sverigedemokraterna

  Om man vill bemöta argumentet att brottsligheten ligger i kulturen kan man också studera invandringen till enskilda länder. Sverigedemokraterna skrev detta om invandringen av irakier till Sverige: ”Tittar man sedan på specifika länder blir skillnaden ännu mer markant. Första generationen invandrare från Irak utgör 1,26 procent av befolkningen13 men utgör 10,53 procent av de dömda våldtäktsmännen, vilket ger en överrepresentation på mycket anmärkningsvärda 8,36 ggr.”

  Men tittar på man på Irakierna i Australien är de UNDERREPRESENTERADE i våldtäktsstatistiken. En av ca 4500 i Australien födda satt i fängelse 2007 för våldtäkt. En av ca 9000 irakier! Och Irak har tagit in ca 100.000 irakier!

  Skillnaden visar att brottsligheten bland irakier beror på politik och levnadsvillkor, inte kultur eller religion!

  *****

  Läs även min samling argument MOT Sd

  och argumenten varför partierna måste ta debatten NU

  För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de


  ———————–

  Nyheter: realtid, PI, Realisten, PI, DN, PI, AB, Sd om kritiken mot Sd:s rapport


  Läs i min artikelsamling om LÖSNINGAR på integrationsproblemen HÄR! Se även här och på denna artikel om vad Migrationsinfo.se skrivit!

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

  Recension: Sverigedemokraterna har fel!

  Jag har fått Expos böcker ”Sverigedemokraterna har fel” och ”Sverigedemokraterna har fel igen”… Jag vill rekommendera dem varmt till alla som vill veta mer om Sd och veta hur man tar debatten mot dem. Författare är Alexander Bengtsson. (Han har för övrigt gjort en film med samma titel som böckerna. Den kan ses på hans hemsida.)

  Böckerna kan köpas hos Expo.

  Sverigedemokraterna har fel!

  Sverigedemokraterna har fel igen!

  Min enda kritik är att Expo har valt att gömma undan argumenten MOT Sd på det sätt de gör. Böckerna visar att de KAN och VILL bemöta Sverigedemokraternas idéer. Varför gör de inte på samma sätt på sin hemsida? Varför gör de inte ARGUMENTEN tillgängliga på nätet?

  På hemsidan är det bara artiklar om alla läskiga kopplingar Sverigedemokraterna har till nazister och fascister. Ok, det måste man också skriva om. Det är VIKTIGT! Men vill man stoppa Sd räcker inte detta. Folk attraheras av idéer, även om de är fördomsfulla, och med idéer och motargument kan man stoppa Sd och minska fördomarna.

  Expo skulle vinna mycket på att hjälpa folk som besöker deras hemsidor hitta argument mot Sd.

  Sen i övrigt… Jag är förbluffad över att det är så svårt för politiker att medge att problem finns. Man kan faktisk både vara antirasist och vilja ha en stor invandring, samtidigt som man medger att integrationsproblem finns. Det är skönt att böckerna faktiskt vågar medge att det finns problem. Det är en styrka.

  Kort sagt. Köp böckerna!

  Och till Expo säger jag. Lägg ut böckerna på nätet i PDF-format snabbt som tusan, och sprid länkarna överallt. Böckerna är värdefulla vapen mot fördomar och intolerans och mot Sd!  Sprid dem på webben, så Sd inte kommer in i riksdagen!

  PS

  Jag har nu fått veta att Expo sålt ganska många av böckerna då de gjort sina föreläsningar mot Sd runt om i landet (och det betyder pengar in i kassan). Ok, that makes sense. Men då är det ju fritt fram för Expo att släppa materialet fritt nu. Efter valet lär böckerna vara helt utdaterade om Sd kommer in i riksdagen.

  ———————————

  Nyheter om Sd: Expo, PI, Sds, Smp

  Nyheter: Expressen, Svd

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

  Debattråd till Feministiskt Initiativ mot Sverigedemokraterna

  Debatten om könsstereotyper och debatten om Sverigedemokraternas demonisering av islam har mer gemensamt än man kan tro. Jag är kritisk mot att Feministiskt Initiativ generaliserar om män och menar att det gör dem sårbara när de går emot Sd:s generaliseringar om invandrare och om Islam. Jag ska försöka förklara varför i denna artikel, och ge ett alternativ.

  Se det som kärleksfull kritik av ett projekt som jag hyser mycket sympati för: nämligen  Feministiskt Initiativ.

  Igår skrev Folkbladet detta:

  Folk röstar på SD av trots mot de övriga partierna just för att de inte tar debatten. Vi är de enda som vågar ta debatten med SD, säger Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ (Fi).

  Rätt! Fi tar debatten som de andra inte vågar ta. Och det ska Fi och Gudrun Schyman ha cred för!

  Men för att verkligen lyckas ta striden mot Sd måste Fi undvika att falla i en fälla som företrädarna för Fi ofta faller i. Nämligen att Fi ibland generaliserar om män så som Sd generaliserar om invandrare. Om det handlar denna artikel.

  Kvinnors rättigheter

  Jag har varit aktiv i jourer för att hjälpa misshandlade (både kvinnor och män). Jag har varit tillsammans med kvinnor som misshandlats i tidigare relationer, och det finns misshandelsproblematik i min släkt. Det gör att kvinnors rätt är nåt som ligger mig varmt om hjärtat.

  Det finns stora problem att ta itu med i samhället än. Män som inte bryr sig om sina barn. Män som inte tar lika ansvar för familjen. Våldtäkter… Strukturproblem som lönefrågor och liknande. Och kanske viktigast och VÄRST av allt: den känsla av underlägsenhet som ännu så många kvinnor har i Sverige.

  Det är absurt att ett parti ska behöva driva en kampanj som den FI gör i dagens värld, om att ett nej är ett nej. Men jag vet för väl att det inte är så att ett nej respekteras som ett nej i Sverige ännu idag.

  Det är ganska kontroversiellt att säga att det är så i Sverige, men det är icke dessto mindre sant.

  Det är bara att se på de grottmänniskor som med jämna mellanrum skapar mobbar på nätet när någon känd feminst uttalat något eller hamnat i blåsvädret. Gudrun Schyman har ofta blivit utsatt för dessa mobbar, som oftast leds av män. Nu senast ser vi det i mobben mot den kvinna som gick till polisen och sa att Julian Assange trakasserat henne. Hon råkade vara både feminist och antirasist och blev genast utsatt för en mobb. Och en del i den mobben är riktigt rabiata och galna.

  Men jag kan inte rösta på FI. Tyvärr…

  Jag ska förklara varför….

  Negativa generaliseringar!

  Jag driver en blogg som för en kampanj mot Sverigedemokraterna. Och i den kampanjen har jag sett hur viktigt det är att bekämpa negativa GENERALISERINGAR av andra folk, kulturer och religioner. Vad gör Sverigedemokraterna? Jo, de generaliserar om invandrare, framför allt om muslimer. För dem är islam som nazismen eller värre, säger de ibland.

  Då är det ganska ledsamt att se att Gudrun Schyman försöker besvara dessa generaliseringar genom egna generaliseringar ”män våldtar”, ”Män anser sig ha rätt till kvinnors kroppar…” Det var så hon bemötte Jimmie Åkesson i debatten på Svt för några dagar sen.

  Ibland möts en person som resonerar som Gudrun Schyman och en Sverigedemokrat. Det är lustigt. Debatten kan gå så här. ”Muslimer förtrycker kvinnor…” ”Nej män förtrycker kvinnor…” ”Nej muslimer…”

  För att läsaren ska förstå vad jag menar måste jag ta ett exempel som kan kännas brutalt, men det är nödvändigt att visa detta. Jag ska citera Feministiskt Initiativs plattform så man förstår problemet lättare.  Så här skriver de:

  Män utsätter dagligen kvinnor för våld. Män våldtar kvinnor och flickor. Kvinnor som överskrider samhällets gränser för kön och sexualitet trakasseras och diskrimineras… Domstolar och rättsväsende frikänner män som gör sig skyldiga till våldtäkt och övergrepp medan kvinnor och flickor får sina liv förstörda.

  Ersätt det med muslimer och du får:

  Muslimer utsätter dagligen kvinnor för våld. Muslimer våldtar kvinnor och flickor. Kvinnor som överskrider samhällets gränser för kön och sexualitet trakasseras och diskrimineras. Domstolar och rättsväsende frikänner muslimer som gör sig skyldiga till våldtäkt och övergrepp medan kvinnor och flickor får sina liv förstörda.

  Ser ni tankefällan feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna fallit i? Generaliseringar!

  Och ja… män förtrycker kvinnor, men inte alla män förtrycker och kvinnor förtrycker också män (som en del i de könsstrukturer vi har) och män förtrycker män och kvinnor kvinnor, så varför ska vi då säga att män förtrycker kvinnor? kanske det vore bättre att använda begrepp som mer exakt pekar ut det I MANSKULTUREN som förtrycker kvinnor, och DE som förtrycker kvinnor.

  Hur hanterar man strukturella problem?

  Men hur kan man då ta itu med de problem som finns? Ja, då är det mycket vettigare att skilja mellan problemet och helheten. Dvs patriarkatet istället för män, precis som man bör prata om islamismen och den islamska fundamentalismen istället för islam, för att slippa dra alla över en kam.

  Dvs… Man pratar då istället om DE i kulturen och DET i kulturen/religionen som är fel, inte ATT kulturen/religionen eller rasen/könet är fel.

  Kulturer

  För att beskriva vad jag menar måste jag gå lite närmare in på hur man kan bemöta Sverigedemokraternas negativa generaliseringar. För de pratar också om kvinnoförtryck. Men i deras värld är det den islamska religionen och kulturen som förtrycker kvinnor.

  Det finns problem i olika kulturer. Svensk kultur lider t.ex. en hel del av att svensk mentalitet ofta är att vara ganska tyst och inbunden. Det finns ett strukturellt mönster hos oss som ser ut så. Istället för att generalisera kan man säga att svenskar ofta är tysta och inbundna. Då skiljer man mellan de som är det och de som inte är det.Och svensk kultur innehåller inte bara inbundenhet, utan även en stor gästfrihet, som faktiskt kan ses som inbundenhetens motsats.

  Strukturproblem inom den islamska kulturen kommer från islamska fundamentalister, dvs de som verkligen anser att kvinnor är underlägsna män.

  Religionen då? Religionen är i sig ett ganska neutralt vapen. Det visar kristendomen. Alla galna idéer i GT och NT om kvinnor och om homosexuella till trots, har kristendomen förändrats. För tvåhundra år sen var det en dogm att kvinnan var underlägsen mannen, att fattigdomen och skillnader i rang var något GUD instiftat.

  Samma potential har islam. Se tex på texten som profeten Muhammeds kusin skrev ner. Kusinen säger att Muhammed sagt:

  En dag kom den heliga Profeten in i vårt hus, medan Fatima satt vid en tråg och jag var upptagen med att rensa linser till maten. Profeten vände sig till mig och sa Oh far till Hassan, jag svarade jag är här oh Allahs Profet”. Han sa lyssna till mig, för jag säger inget som inte kommer från Allah. Den man som hjälper sin fru han kommer att få samma belöning som den som:

  • fastat i ett år och
  • varit vaken hela natten för att be
  • detta multiplicerar du med antalet hår på hans kropp.

  Han kommer även att belönas med samma status som de tålmodiga, som Profeten David och Jakob och Jesus, oh Ali! Den som hjälper sin familj och inte är motvillig mot att göra husets arbeten, han kommer att av Allah belönas med att skrivas in i martyrernas bok på daglig basis och få samma belöning som 1000 martyrer. För varje steg han tar för att hjälpa sin familj, så kommer han belönas som om han varit på Hajj och Umra. Han kommer belönas med städer i paradiset, samma antal som ådror i hans kropp. Oh Ali! En timmes hjälp för ens familj är bättre än tusen år av tillbedjan och och tusen Hajj och tusen Umras. Det är även bättre än att släppa fri 1000 slavar, bättre än att slåss i 1000 slag för Allah, bättre än att besöka 1000 sjuka, bättre än 1000 fredagar, bättre än att delta i 1000 begravningar, bättre än att släcka 1000 personers törst, bättre än att ge 1000 fattiga kläder och bättre än 1000 officierar som slåss i Allahs namn.”

  EN man som är hemma och hjälper frun att diska gör mer gott i Guds ögon än 1000 människor som dör i jihad för islam. Det ni!!

  Inom islam finns det också en tradition bland lärda att betona att kvinnan har lika stor rätt till orgasm som män. Det är en tradition man kan framhålla. (Det finns en liten bok i Svensk översättning från 1200-talet i det ämnet. Njutningens källor). I Europa erkändes inte kvinnans orgasm förrän 1900-talet!

  Se där! En tradition vi har mycket att lära oss av än idag!

  Könsstrukturer

  Men nu åter till könsstrukturerna och problemen i vår egen kultur (och bland mänskligheten överhuvudtaget). Det finns strukturella problem bland oss män. Men man blir inte av med dem genom en retorik som i praktiken drar alla män över en kam.

  Speciellt viktigt är detta om man som Feministiskt Initiativ bestämt sig för att ta debatten mot Sverigedemokraterna och vara partiet somvågar ta striden mot främlingsfientlighet. För det ögonblick man själv generaliserar om kultur, kön, religion eller folkgrupp så faller de egna argumenten platt.

  Problemen med de patriarkaliska strukturerna löser man genom att samla information om hur det är. Kunskap är A och O.  Sen måste man ta itu med dessa problem. Och det kan vara lite knepigt ibland.

  Min erfarenhet är att det viktigaste är att rikta sig till kvinnorna. För att ta ett exempel… Jag har sett vad feministiskt självförsvar för kvinnor gör för att stärka dem. Övningar i att säga nej är enormt viktiga. Det kan bland vara svårt för oss som inte har problem att säga ne,j att förstå att såna problem finns och att många, både män och kvinnor, men främst kvinnor, har svårt att sätta gränser.

  Dessa gränssättningsproblem har delvis en kulturell bakgrund. Men man löser givetvis inte dessa problem genom att attackera kulturen, för då attackeras de i kulturen som tänker annorlunda också, utan genom att omdefiniera kulturen: att hitta det i kulturen som stärker och uppmuntrar till gränssättning.

  Det finns ett mönster att mannen ”ska” vara den aktiva och kvinnan den passiva.

  Detta kan vara något fint kulturellt sett. Jag öppnar gärna dörrar för kvinnor! Kulturella skillnader mellan kvinnor och män är fina om det finns en anda av JÄMLIKHET mellan könen. Men om det saknas. Om män anser sig ha företräde i sin egenskap av män blir kulturella skillnader, som den att män ”ska” vara aktiva och kvinnor passiva något monstruöst. Något som bara förstör och bryter ner!

  Samma om kvinnor per definition viker undan för att de lärt sig göra så…

  Patriarkala strukturer i kvinnokulturen

  Det perversa patriarkala könssidealet har tidigare varit att kvinnan inte ska studera, pyssla med teknik och vetenskap, ska vara passiv, hålla sig i bakgrunden, acceptera att mannens sexualitet sätts främst, att kvinnan ska ha hand om barnen, etc…

  Det gör att det finns rester av det patriarkala systemet i kvinnors sätt att tänka och agera också…

  Ett problem med som kommer ur det patriarkaliska tänkandet är att det anses att kvinnan är bäst lämpad att ta hand om barn och att jobba i hemmet samt att kvinnan antas vara den svagaste som måste ha stöd. Det är ett problem som också måste hanteras. Givetvis ska man inte förutsätta att KVINNAN automatiskt ska ha vårdnaden om ett barn vid en tvist, och att barnbidraget inte delas, utan skickas till kvinnan automatiskt, är ju helt absurt!

  En paralell: mobbing

  Om ni har läst så här lång så antar jag att ni hänger med och börjar ana min poäng.

  För att understryka den ska jag prata om mobbing!

  Om man ska ta itu med mobbare i en skola kan man inte dra alla elever över en kam. Jag har varit med om skolor där man kollektivt bestraffade alla och vaktade på alla som om alla var potentiella mobbare och potentiella offer. Löste de problemen, nej! Förvärrade dem? Ja!

  Men man kan inte heller låtsas som om problemen inte finns och inte ta reda på vad som sker. T.ex genom att säga att man inte vill peka ut och därmed ”brännmärka” mobbarna. Då blir det ännu värre!

  Man måste istället rikta sig in mot mobbarkulturen och därmed göra det klart att INTE ALLA ÄR MOBBARE eller att INTE ALLA PEKAS UT SOM POTENTIELLA MOBBARE. Mobbarna måste få veta att de gör fel genom STRIKT GRÄNSDRAGNING, och den aura av ”häftighet” som det innebär att ingå i en mobb mot en person måste punkteras. Men hela tiden genom att visa att det finns alternativ! Man ”behöver” inte gå med mobben. Det betyder att man isolerar mobbarna. Men samtidigt måste man visa att om de slutar mobba så kommer de att behandlas som alla andra.

  Men det viktigaste av allt, som oftast skolorna missar är att de MOBBADE behöver stöd, för de som mobbas ser sig som underlägsna, som VÄRDA ATT MOBBAS. Varianter av feministiskt självförsvar behövs för dessa. Så de ser sig som likavärdefulla och unika som alla andra elever.

  Mobbingproblemen kommer att kvarstå så länge mobbarna får härja fritt och så länge de mobbade ser sig som värda att mobbas. Båda sakerna måste man göra något åt.

  Ser ni parallellen?

  Sammanfattningsvis

  Istället för att generalisera om islam måste man hålla strikta gränser mellan de islamska fundamentalisterna och fundamentalismen och resten av islam. Och stödja islams lika rättigheter med alla andra religioner.

  Istället för att generalisera om män måste man isolera förtryckarna och stödja de kvinnor och män som behöver stöd. Och avveckla de strukturer som gör att kvinnor och män inte har lika rättigheter.

  Också framhåller man det i den islamska och den manliga ”kulturen” som pekar i motsatt riktning, som stöder idén om allas lika rätt.

  Varken män eller islam är något ”hot”. Tvärtom! Men det finns problem som man kan se med den islamska fundamentalismen eller det patriarkaliska tänkandet. Men de kan lösas! (Givetvis gäller detta även kristen fundamentalism och judisk fundamentalism och kristendomen samt judisk religionen. Osv.)

  Se detta som en kärleksfull kritik mot feministiskt initiativ… Det finns ett behov av en debatt. Det finns ett behov av feminism. Jag bara tror att man inte slår tillbaka generaliseringar om kvinnor som män formulerat under årtusenden genom att på samma sätt generalisera om män!

  PS

  På allt detta kanske Schyman skulle invända att de inte menar alla män… Nähä, men skriv det då! Och Åkesson kanske skulle säga samma om muslimer och islam… Nej, men sluta demonisera HELA islam då! Det är noga med ord. Ord förändrar världen!

  PS 2

  Eftersom FI är en vänsterrörelse missar tyvärr de chansen att ta till sig några bra råd om hur man löser integrationsproblemen som kommer från högern. Munkhammar ( http://www.munkhammar.org/ ) har skrivit mycket om hur man skulle kunna skapa ekonomiska frizoner i ”problemområdena” som Rosengård och Rinkeby och lösa problemen. Jag stöder den idén och rekommenderar Fi att titta på denna idé.

  GpNT, Sds, HD om Sd i Bjuv, Sds om Sd i Vellinge, , Skånskan, DN, Expressen, AB, AB, Pi, Pi, Pi, Sds, AB, Blogg

  *****

  Läs även min samling argument MOT Sd

  och argumenten varför partierna måste ta debatten NU

  För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

  Riksdagspartierna spelar rysk roulette!

  Det är ett farligt spel riksdagspartierna spelar! De vet att det finns tre alternativ i hur man kan hantera Sverigedemokraterna och av de tre alternativen har de valt det näst bästa, och näst sämsta: att tiga ihjäl och censurera Sd och eventuellt försöka ta röster från dem.

  Antingen betraktar man dem som ett parti som alla andra. Alla partier säger nej till det. Med tanke på att Sd gör en massa fördomsfulla negativa generaliseringar mot andra folk och religioner, är detta rätt.

  Eller så behandlar man dem demokratiskt och lika, enligt det stöd de har, men tar avstånd från dem TYDLIGT genom att ta debatten mot deras idéer. Men man censurerar inte.

  Eller så väljer man att inte ta debatten mot dem med motiveringen att de är rasister, och försöka tiga ihjäl dem samtidigt som man stänger ute dem så gott det går.

  Av dessa tre alternativ har man valt det tredje. Troligen därför att de vet att många av partiets inte kan ta debatten mot Sd. Skulle de ta en debatt mot Sd känner de att det skulle kunna ge Sd stöd, dvs att det stjälper istället för hjälper.

  Partierna vill alltså inte att stödet till SD minskar. För om man vill att Sd krymper måste man driva en aggressiv kampanj mot deras idéer. Istället chansar man på att man kan få stödet till Sd att ligga under 4% genom att TIGA ihjäl dem, och censurera dem så gott det går.

  Detta är en farlig strategi att använda mot ett parti som fick 2,9% i senaste valet och som har 4-6% i opinionsmätningarna.

  Vem avkräver vi ansvar av om riksdagspartiernas strategi misslyckas?

  Nyheter: Sds, Svd, AB, Svd, DN, Högbergs tankar, AB, Alam, PI, Peter Andersson

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

  *****

  Läs även min samling argument MOT Sd

  och argumenten varför partierna måste ta debatten NU

  För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de

  Socialdemokraternas argument mot Sverigedemokraterna

  Fria Nyheter har fått tag på Socialdemokraternas argumensamling mot Sd. Det var intressant läsning. Djupare än jag trodde det skulle vara. Fast det stora problemet är att sossarna inte erkänner att det finns stora problem och att faktiskt de varit med om att skapa dem. Och de betonar Sd:s GENERALISERINGAR alldeles för lite. Men läs dem, de finns på här!

  Jag citerar styckena om islam här.

  Deras påstående: Muslimer vill inte integreras.

  Vårt svar: Att det är viktigt för en del muslimer att fortsätta gå till moskén eller upprätthålla vissa traditioner, det betyder inte att man inte vill integreras. Ska inte en svensk som flyttar utomlands och vill besöka svenska kyrkan och fira Lucia få göra det skulle det betyda att man inte vill integreras i sitt nya land?

  De säger: Muslimer hotar svenska traditioner. Det får inte serveras fläskkött i skolan. Badhusen stängs för allmänheten när muslimska kvinnor ska bada.

  Vi säger: Svenska traditioner är inte hotade. Att kommunens verksamhet anpassas efter medborgarna är inte konstigt. I skolan anpassas maten efter eleverna på skolanexempelvis har det länge funnits vegetarisk mat. Sedan skolmåltiden infördes har skolan erbjudit judiska barn alternativ till fläskkött och numera är det självklart att det ska finnas även ett vegetariskt alternativ. Svenska traditioner har överlevt förändringarna i matvanorna och muslimer utgör knappast något hot mot falukorven. Det ni gör är att bedriva skräckpropaganda – håller du kanske med SD i Växjö om att vi snart kommer få sharialagar i svensk domstol?

  De säger: Islams kvinnosyn – hedersbrott och burkor m.m. – ska hållas utanför Sverige.

  Vårt svar: Varken hedersbrott eller burka har något stöd i Islam, utan är ett förtryck av kvinnor som extrema grupper felaktigt försöker motivera med hjälp av religion. Samma typ av extremism och fundamentalism finns tyvärr även i andra religiösa eller politiska grupper. Två kända exempel är Fadime och Pela, som båda tillhörde familjer som inte var religiösa.

  De säger: Islam och demokrati går inte ihop.

  Vår stoppreplik: I alla religioner finns extremism. En hel del av de muslimer som har kommit till Sverige är just för att de velat fly från fundamentalism och förtryck. Ändå tvekar inte SD att dra alla muslimer över samma kam. Varför ska just alla muslimer beskrivas som en enhetlig grupp men inte de kristna? Det finns kristna fundamentalister i USA som skjuter abortläkare och det finns kristna rebellgrupper i Centralafrika som specialiserat sig att göra barnsoldater av barn de kidnappat. Klumpar ni också ihop svenska kristna med dessa extrema grupper, som ni gör med svenska muslimer?

  Allmän stoppreplik islamskrämsel: Ni bedriver skrämselpropaganda och försöker skapa splittringar i samhället Men skiljelinjen går inte mellan kristna och muslimer. Den går mellan oss som tror på demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigeter och ett tolerant samhälle på den ena kanten och de som inte tror på dessa värderingar. De andra kan vara muslimska extremister, kristna extremister eller Sverigedemokrater .

  De säger: Se på upploppen i förorterna och gängbråk – det mångkulturella samhället fungerar inte. Ni försöker tysta fakta!

  Stoppreplik: Upplopp och gängbråk handlar oftast om utanförskap, brist på jobb och om diskriminering. Men ni bryr er inte om grundorsaken till kriminalitet, ni utnyttjar bara brottslighet som hjälper era syften. Det gjorde en del av era politiker efter dödsmisshandeln i Landskrona och på många SD-hemsidor kryllar det av information om brottsfall – men bara när den misstänkta personen har utländsk bakgrund. Ni utnyttjar cyniskt både tragiska brottsfall och sociala problem för att ta politiska poäng – i stället för att föreslå en politik som minska klyftorna och socialt utanförskap.

  Källa: FRIA NYHETER

  Nyheter: IDG, Expressen, Barometern, HD, Sds, Expressen, Svd, GP, Kommunikation

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

  Assange och mobbosfären: ”Prästen i Bjästa hade en poäng”

  Vet jag om Anna Ardin eller Julian Assange har ”rätt”? Vet jag vem som ljuger?  Nej! Och just det är poängen. Minns ni Bjästa? När alla ville att jag skulle gå in i grupper på Facebook för att stödja den stackars falskt anklagade killen så vägrade jag, det luktade mobb. När sen mobben vände och det var killen och hans mamma man skulle angripa så vägrade jag. Och när man skulle gå med i en hata-prästen-i-Bjästa grupp så vägrade jag.

  Bara för att så ska vara, och för att vägra göra det ”alla andra” gör, så publicerar jag en sak ur Annas blogg om just Bjästa idag!

  Prästen i Bjästa har en poäng26 mars 2010, Hämtat från Anna Ardins blogg.

  En tjej har blivit våldtagen och en ung sexbrottsling mår skitdåligt för att han gjort det och åkt dit, han försöker förneka och får ett våldsamt stöd i sitt förnekande. Det blir mer och mer omöjligt för honom att erkänna att han redan erkänt.

  Killen måste stå för vad han gjort. Men han har likafullt rätt till förlåtelse och mänsklig värdighet. Det hörde jag att prästen sa, och det håller jag helt med om.

  Visst var det patriarkalt av prästen att vara så färgad av samhällsstämningen att han inte ägnade ens en tanke åt tjejens upprättelse och värdighet, och det behöver han stå för. Men hur kan vi lära oss något av det här? Hur undviker vi att det fortsätter hända? Jo, genom att erkänna att problemet här är inte att några individer i Norrland är störda och inavlade. Genom att erkänna att problemet är attdet finns ett patriarkat och att det här därför hade kunnat hända var som helst.

  Uppdrag granskning börjar så bra, de visar killens sida och jag själv sitter och tänker: ”nej, domstolen hade nog kanske fel ändå”, men de ror aldrig hem sin punchline. De hade kunnat trycka upp det i mitt ansikte och visa: ”kolla, du är precis likadan, du hade också kunnat ta killens parti om du bott i Bjästa”, men det gör de inte.

  De visar upp rektorn och prästen som nån slags monster och hjälper på så vis till att starta en ny folkmobb med ännu fler hot och oreflekterade känslouttryck riktade mot enskilda.

  Vad sägs om att rannsaka oss själva och göra upp med patriarkatet som stöttar förtrycket mot kvinnor? Eller kanske ska vi istället återinföra offentliga avrättningar och skamstraff igen (det tycker ju iaf justitieministern).

  Måste också säga om den här Amanda-bruden: jag börjar grina vilken fin människa. Visst är det fint att hon valde rätt sida rent juridiskt, och stöttade den som inte ljög. Men det är det här jag tycker är störst: ”Hade det varit den utpekade killen som stått ensam hade jag stöttat honom.”

  Ja, jag vet vem Julian Assange är! Men jag vet också hur man skapar mobbar och konspiratoriska ”bevis” av den form som nu cirkulerar på nätet. och jag gillar inte vad jag ser! Assange eller inte Assange, Bjästaandan är och förblir ändå en Bjästaanda!

  PS

  Och till alla bloggare. Appropå nåt som ganska många har snurriga idéer om just nu. Nej, bara för att en tjej har gått med på penetration betyder inte det att hon behöver acceptera vad för något som helst!

  ———————————————–

  Läs inlägget här i cacheform.

  ————————————————

  Här kan ni läsa Annas blogg i cachad form.

  Mer läsning: Mobben mot Anna Ardin skrämmer mig!

  Nyheter: GenusnyttDNSvdSvdABDnExpressenSvdSDS, Blogg, Gotiskaklubben, Pressetik, Blogg, C. Engström, DN, AB, Mymlan, Blogg

  Läs även andra bloggares åsikter om ,

  Mobben mot Anna Ardin skrämmer mig!

  Det är nu officiellt att Anna Ardin var kvinnan som gick till polisen och hävdade att Julian Assange, Wikileaks grundare, sexuellt antastat henne. Newzglobe har publicerat denna artikel och har fått uppgifterna från Broderskaparnas ordförande.

  ***

  NYTT INLÄGG!

  Läs även detta inlägg 26/8: Assangefallet rullar vidare!

  ***

  Faktum kvarstår, som jag skrivit tidigare idag (klicka här för att läsa det), att ett gäng högerextremister ocn nazister drog igång drevet mot Anna Ardin. Och faktum kvarstår att jag blir mörkrädd när jag ser drevet som bloggosfären (mobbosfären?) dragit igång mot Anna Ardin, och mot Broderskaparna.

  När man pratar om Julian Assange säger man att det är fel att han betraktas som skyldig utan rättslig prövning. Men Anna Ardin får behandlas som skit utan att någon av dessa bloggarna ger henne samma rätt till prövning.

  Och bloggosfärens alla män (och en del kvinnor), som tycker att män alldeles för lätt kan anklagas för våldtäkt utan prövning och med låga beviskrav, kastar sig nu över Anna Ardin som hungriga vargar utan att ha minsta beviskrav alls och utan att de ens andas om ordet rättvisa.

  Och bloggosfärens alla islamhatare, högerextremister och nazzar som hatat Broderskaparnas tiskriftsprojekt om islam, spyr ut sin galla över Anna Ardin och Broderskaparna.

  Och internets alla foliehattar spekulerar i exakt hur, när och var Anna Ardin köptes av CIA, eller CIA eller Kenya, eller britterna eller illuminati… Ja, jag har till och med sett de som pratar om att utomjordiska ödlor kidnappat Ardin och hjärntvättat henne.

  Bloggare som jag egentligen respekterar, som tianmi, har blivit galna. Men han är inte ensam: ”Fin i kanten”, ”anmäler våldtäkt för ett litet sprut bara”, ”feministfitta”, ”hon borde bli tagen hårt”, ”bara en liten sprucken kådis”, ”femtaggaren ångrade sig”…  ”man går inte till polisen för mindre lyckade ligg”. Så här manschauvinistiska uttalanden har jag inte sett på länge.

  Det här är en mobb, grabbar! Minns någon Bjästa? Ska vi döpa om bloggosfären till mobbosfären?

  ANNA ARDIN HAR SAMMA RÄTT SOM JULIAN ASSANGE ATT HÖRAS INNAN HON DÖMS AV EN GALEN MOBB.

  Och tänk om Julian Assange gjort det han anklagas för?

  ————————–

  Här kan ni läsa Annas blogg i cachad form.

  Mer läsning: Are the nazis behind the mob against Anna Ardin?

  Nyheter: Genusnytt, Parnassen, Rudberg, Aktivarium, PI, Hoforsbloggen, Gotiska klubben, DNSvdSatmaranJingeParnassenEnn KokkSvdDndeepeditionTianmi,ExpressenSvdABDnExpressenSvd, Belzebjörn, LE, Rudberg, SDS

  Läs även andra bloggares åsikter om ,

  (S)trutspolitik eller Sverigedemagogik?

  Efter debatten igår mellan Schyman och Åkesson på Svt, kollade jag upp vem en av de ”oberoende” experterna är som kommenterade debatten är. Nämligen Nisha Besara. Och jag hittade denna kolumn på Frihet.se från 2008 om Sverigedemokraterna som förtjänar att läsas eftersom den beskriver sossarnas problem att ta debatten med Sd, och att hantera integrationsproblemen,  i ett NÖTSKAL!.

  KRÖNIKA | Publicerad 2008-02-10

  SOCIALDEMOKRATERNA HAR bestämt sig för att byta strategi gentemot sverigedemokraterna. Nu ska det lilla obskyra partiet med apart agenda inte längre ignoreras. ”Vi ska ta debatten” lyder mantrat och med det hoppas (s) att sverigedemokraternas framgångar ska stävjas. Men det är dömt att misslyckas.

  Jag ska erkänna att jag tidigare har propagerat för att ”vi ska ta debatten”. Men jag har insett att socialdemokraterna inte kan ta debatten med ett rasistiskt parti, så länge man inte förändrar sin egen verklighetsbild. För som det är nu kommer (s) med ”debatten” bara att bekräfta (sd) och så har det lilla obskyra partiet vunnit slaget. Jag ska förklara.

  FÖR MER ÄN TIO ÅR SEN beslutade riksdagen om en ny integrationspolitik. Målet var att komma bort från uppdelningen ”svenskar” och ”invandrare”. Invandrarpolitiken skulle bort och invandrarretoriken med den. Integration skulle innebära att det i Sverige finns en (1) grupp människor, bestående av nio miljoner individer, som staten skulle integreras med. Staten skulle ta hänsyn till befolkningens behov så som de såg ut (integreras med sin befolkning) och inte utifrån föreställningar om två olika grupper och deras eventuella (kollektiva) behov.

  TIO ÅR SENARE kryllar det fortfarande av invandrare hit och invandrare dit i den politiska debatten och i den socialdemokratiska retoriken. Vissa dristar sig så långt som att säga ”utländsk bakgrund”, men skillnaden är bara språklig. Uppdelningen finns där likväl och det är den som är det grundläggande felet: att man skapar två grupper och sätter en etikett på en av dem. Den ”gruppen” föreställer man sig har likadana behov och bekymmer, ska tilltalas på ett visst sätt och med en viss politik.

  Till och med SSU går i fällan. Debatten på förbundskongressen förra sommaren kretsade kring två grupper som skulle ”interagera” med varandra. Det ansågs progressivt att ordet ”integration” byttes mot ”interaktion”, men skillnaden är också här bara språklig.

  Det är just svårigheten – eller oförmågan – att släppa den här uppdelningen som gör att socialdemokratin i dagsläget inte kan vinna debatten över sverigedemokraterna. (s) bekräftar nämligen vareviga dag den rasistiska världsbilden – att det finns ett ”vi” som är på ett visst sätt och att det finns ett ”dom” som är på ett annat sätt. Och att dessa ”vi” och ”dom” aldrig kan skapa något gemensamt i detta land som vi alla delar. På sin höjd ”interagera” med varandra. JAG SKULLE ÖNSKA att (s) och SSU vågar släppa föreställningarna om två grupper och förhålla sig till alla svenskar på samma sätt, utan etiketter. Då skulle vi slippa stigmatisering, kollektiva lösningar som inte fungerar och en känsla av ständigt ifrågasättande och främlingskap hos en miljon svenskar.

  SÅ ATT ”TA DEBATTEN” kommer dessvärre innebära att sossar förbereder sig för att möta potentiella sd-väljare genom att läsa på om vad ”invandringen kostar” och säga hur fint det är med multikulti, vad det har bidragit med för Sverige. Men den strategin fungerar inte – för då befinner man sig på sverigedemokraternas planhalva. Då har man inte ifrågasatt det allra mest grundläggande i sverigedemokraternas ideologi och verklighetssyn, utan tvärtom bekräftat den och spridit den vidare. När man envisas med att dela upp befolkningen i två läger – även om det sker i all välvilja – blir det omöjligt att vinna kampen mot rasisterna.

  Inlägget är intressant, för sossarnas problem är ju onekligen att de uppdelat verkligheten i ”vi” och ”dem”. På ett annat sätt än Sd, men lik förbaskat så. Invandrarna är en ”svag grupp”, i sossarnas ögon, som ska ”skyddas”. Och ser man en grupp som svag så behandlar man gruppen som svag också, det är elementär psykologi och sociologi.

  Men jag skulle vilja fråga Besara om hon vill att Sverige ska bli det första land i världen som helt avskaffar begreppet invandrare?

  Ordet invandrare

  Om man inte vet var problemen finns i samhället blir det än mer problem. Om någon grupp (män, kvinnor,invandrare, funktionshindrade, etc) är överrepresenterad eller underrepresenterad i något sammanhang, kan man inte göra något åt problemen om man inte har exakt kunskap om saken.

  För att lösa problemen i den sneda könsfördelningen måste man betrakta mänb och kvinnor som JÄMLIKAR, men ändå kunna studera skillnader mellan könen i t.ex lönesättning och sånt. Och man måste kunna göra riktade åtgärder som bara gäller ett av könen.

  För att kunna lösa problemen bland de med mindre inkomst måste man se att det finns folk som är fattiga, ha tillgång till statistik om det och kunna göra åtgärder (Socialbidrag t.ex) samtidigt som man behandlar alla mäniskor som lika.

  Samma med invandrarna. Utan statistik om brottslighet, ekonomiska problem och arbetslöshet bland INVANDRARNA som grupp, kan man inte göra något åt problemen, om det råkar vara så (som det är nu) att invandrare och deras barn är överrepresenterade jämfört med folk som fötts här och vars barn är födda här.

  Detta är lite lustigt, för jag tror inte att någon sosse vill att man slutar betrakta kvinnor som kvinnor och män som män. Hur skulle det se ut om man slutade kolla hur brottsliga män är jämfört med kvinnor, och hur stora löneskillnaderna är mellan män och kvinnor, och bara såg alla som en ”mänsklighet”? Om maninte vet vilka problemen är kan man inte lösa problemen, skulle sossen säga. JA, EXAKT DÄRFÖR KAN VI INTE AVSKAFFA BEGREPPET INVANDRARE!

  Artikeln är lite symptomatisk för mycket av problemen vi har i integrationsdebatten. Å ena sidan vill en del dela upp samhället i vi och dem. Sd och Sossarna gör det båda två, men på olika sätt. Å andra sidan ville en del avskaffa ordet invandrare och integration och vi ska bara betrakta alla som är i Sverige som svenskar rak av.

  Man kan faktiskt hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt! Pröva, det är nyttigt!

  ——————————————-

  Läs även denna artikel ur GP.

  Nyheter om Sd och S: Sds, Expressen, Skånskan, Svd, AB, Attacker mot Ssu:s och Sd:s hemsidor, SdsExpressen, DN, Högbergs blogg, Kent Persson, Sds, Sds, Hd, Expressen, AB

  Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

  Debatten Gudrun mot Jimmie. 0-1 till Jimmie!

  Så var det dags för Agenda på Svt2. Debatt mellan Jimmie Åkesson för Sverigedemokraterna och Gudrun Schyman för Feministiskt Initiativ. Du kan se debatten här! vad ska man då säga om debatten.

  Tja… Båda gjorde ju vad man kan förvänta sig av dem. Gudrun Schyman generaliserade om män och Jimmie Åkesson om muslimer

  Gudrun sa t.ex…. ”Män anser sig ha rätt till kvinnors kroppar…” Män… Och  Jimmie pratade om ”det importerade förtrycket”.  ”En stor del av våldtäkterna är importerade… från mellan Östern” . På onsdag ska de tydligen presentera en rapport om våldtäkterna i Sverige där man tydligen kommit fram till att 50% av våldtäkterna görs av ”invandrare”…

  Debatten vann nog Jimmie. Även om Gudrun Schyman gjorde ganska bra ifrån sig. Jimmie visade sig lugn och visade att han kan prata om hur man hanterar våldtäkter generellt sett (med förslag på feministiskt självförsvar för alla kvinnliga elever!). Tvärtom mot vad Bengt Westerberg sa som kommentar efteråt visade han att Sd har en strategi mot våldtäkter som helhet också, de vill inte bara komma åt invandrarna. (Även om det ska medges att Jimmie blev en aning destabiliserad!) Gudrun verkade mest arg och agiterad.

  Det är som en person skrev på twitter efter debatten: Och där fick SD några nya väljare och antifeministerna kan fortsätta rasa över Schymans genusteori och manshat. #agenda

  Dilsa Demirbag Sten kommenterade på twitter: Åkesson vill stoppa invandringen för att förhindra framtida våldtäkter. Varför inte erbjuda abort av pojkfoster så slipper vi kriminalitet?”

  Sanna Rayman kommenterade: Ett skolexempel på icke-fungerande motargumentation mot SD är alla hån-tweets om kameraövervakning & självförsvar mot våldtäkt

  och

  #agenda = två win-win-debatter. Alla inhöstar praise av sina respektive ”redan frälsta” & inte mkt mer. M.a.o har inget hänt.

  Det slog mig att om Gudrun hade utnyttjat den stereotypa bild många har av henne hade hon kunnat säga att Sd generaliserar om muslimer som många anser att jag generaliserar om män… 🙂 Hon hade kunnat vinna, men så gör inte Gudrun!

  Det var nog en debatt för redan frälsta!

  I övrigt rekommenderar jag Alex Bengtssons senaste inlägg om SD-s konspirationsteorier!

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

  Tala MED invandrarna inte bara OM eller MOT dem!

  Många läsare av min blogg har efterlyst lösningar på integrationsproblemen. Jag kommer nu att börja lägga fram lösningar nu på min blogg, under rubriken ”lösningarna på problemen” som en del av integrationsprojektet. Men först en sak om att vi behöver lyssna på invandrarna själva.

  För att stoppa främlingsfientligheten måste vi skapa känslan av att ”alla invandrare är skrämmande, utom vår pizzabagare och vår klackbarsägare och våra muslimska grannar och…..”  Tillräckligt många sådana personliga kopplingar och invandrarfientligheten vore som bortblåst!

  Men hur sprider man denna känslan, om man samtidigt SKITER i vad invandrarna tycker?

  Vem tänker på invandrarna i integrationsdebatten?

  Ja, många tänker och tycker högt och ljudligt OM invandrare. Och Sverigedemokraterna talar både OM och MOT invandrare. De skränar om kriminella invandrare och kulturer, och påstår att islam är som nazismen och anser att invandring för med sig problem. Men när såg du senast ett förslag från Sd hur man kan förbättra livet för invandrarna och LÖSA problemen?

  Politiker av alla färger anser sig kunna tolka vad invandrarna tänker men utan att fråga dem, eller lyssna på dem! Vem tänker på invandrarna?

  Sabuni och Folkpartiet vill diskutera problemen, heder åt dem för det, men för lite och för sent. Och utan att bemöta Sverigedemokraternas IDÈER och utan att ge invandrare lika rättigheter. Istället ska de få andra klassens jobb och andra klassens föräldraförsäkring, anser Fp… Suck!

  Jag jobbar i Botkyrka, är vaken och pratglad och känner folk från alla världens olika hörn och hör ofta deras oro över framtiden.

  Om man bara har öronen öppna och vill lyssna hör man ett och annat!

  Brottsligheten

  Invandrarföräldrar som kan, flyttar gärna från invandrarområdena. Varför? Jo, för barnens skull.

  Om man lyssnar är föräldrarna till barn i invandrarområdena ganska oroade över framtiden. De är rädda att deras barn ska dras med i något gäng och förstöra för sig själv och andra. Det är oro för att barnet ska missbruka alkohol och narkotika, eller bli tillsammans med fel person. Alltså samma slags oro som alla föräldrar bär.

  Men dessutom oron att barnet kanske dras med i ett kriminellt gäng och börjar stjäla, misshandla eller ha sönder saker.

  Polisen ser de inte ofta, och de har väldigt ofta har de negativa erfarenheter av poliser. Detta beror delvis på språksvårigheter och dels på erfarenheter av poliser från dras hemländer, men även på hur de behandlats här. De, eller nån närastående till dem har kanske upplevt att de misstänkliggörs eftersom de är invandrare.

  Inte konstigt. När det är gräl eller bråk mellan folk med svenskt utseende och ”invandrare” ser man nästan alltid, än idag, att polisen först vänder sig mot invandrarna/invandraren för att lugna denne, oberoende av vem som kan ha ”rätt” eller ”fel”. Har ni tänkt på detta? Studera det nästa gång du får tillfälle!

  Men givetvis bidrar språksvårigheterna också. Inte alla poliser kan förklara saker lätt och enkelt så folk som inte kan språket så bra förstår.

  I Norsborg, där jag jobbar, sker ungefär en brand i bil, buss eller motorcykel varje vecka. Bränderna startas oftast på parkeringsplatsen mellan affären och fritidsgården/skolan. Detta sker år ut och år in utan att nån sätter upp en övervaningskamera.

  Om man lyssnar på de som bor i Norsborg säger de att polisen och samhället inte gör något för att stoppa de problem .

  I våras fick pessimisterna vatten på kvarn när en syrian körde ihjäl sig utanför T-banan i Norsborg. Han körde tydligen för fort och som en dåre. Då satte anhöriga upp kors och saker utanför T-banan och ritade grafitti på väggen till den dödes , och hotade personalen på SL att de skulle dödas om grafittin togs bort.

  Vad gör dårarna på polisen och SL då, jo de viker sig och lät grafittit och alla kors och skräpande blommor stå kvar. En invandrare (muslim) jag pratade med då sa att det var ytterligare ett bevis på att samhället skiter i invandrarna, att de lät ett kriminellt gängs gigantiska klotter vara kvar i flera månader. ”Det skulle de aldrig tillåtit i Gamla Stan eller Täby”… Nej, exakt!

  Professor Åke Daun konstaterade så här om vad INVANDRARE tycker, för snart 15 år sen (SvD den 30/4 -00) Han intervjuade invandrare och märkte att de var mycket kritiska mot integrationspolitiken:

  ”Inom politiken är det särskilt på två områden som de intervjuade är kritiska. Dels tycker många att det behövs hårdare tag mot brottsligheten, dels kritiseras invandringspolitiken – för att vara för liberal. Kontrollen av vilka som tillåts komma hit är för dålig, tycker en del. Invandrare som begår brott borde skickas hem, tycker andra…”

  Exakt vad jag också hör. De flesta invandrare är strävsamma människor som vill göra rätt för sig och de jag pratar med förstår inte att varför Sverige är så liberalt då det begås brott. Det största mysteriet för dem är hur man kan söka asyl OCH FÅ ASYL; trots att man begår brott. Och att man kan söka medborgarskap OCH FÅ MEDBORGARSKAP, trots att man begår brott.

  Alla invandrare jag har mött vill ha en öppen debatt i samhället om integrationsproblemen och har inget emot att problemen med kriminalitet och sånt bland invandrarna. De är mer arga över att debatten nästan inte tas och att INGEN verkar vilja prata om problemen!

  Språket och arbetslösheten

  Arbetslösheten bland invandrarna i förorterna är stor, de ekonomiska problemen också. Tvärtemot vad Sverigedemokraterna anser, beror detta inte på kulturerna, utan på POLITIKEN (och på allmänna svårigheter som beror på att man bytt land, kultur och språk).

  För det första ÄR det svårare att få jobb om man inte kan det svenska språket bra, eller om man inte vet hur samhället fungerar. Och det är helt naturligt att det är så. Därför är det så viktigt att satsa på språkundervisning och samhällsinformation för invandrarna. Att skapa regler som gör att man måste ge jobb TROTS språksvårigheter är fel väg att gå. (Jag ser hur det funkar inom personlig assistans där invandrare med språksvårigheter OFTA får jobb hos  funktionshindrade med talsvårigheter. Hur tänker kommuner och arbetsgivare och myndigheter?)

  Att invandrare, på grund av segrerationen, har svårt att få kontakt med ”svenskar” som fötts här och kan språket bra är ett annat stort problem.

  Man skulle dessutom kunna skapa nån sorts mentorskap som gör att var invandrare får en mentor, någon vars familj bott här i minst två generationer.  Man skulle kunna ställa språkkrav på alla invandrare som vill bli medborgare, och dessutom ge dem EN BRA språkutbildning  (inte klumpa ihop analfabeter och proessorer i samma ”svenska för invandrare grupp”)

  När en person från ett annat land ska söka efter jobb blir det ofta svårigheter. Dessutom är många arbetsgivare extremt opedagogiska och kan inte beskriva svåra saker enkelt, det gör att invandrare känner sig utanför. Att de inte känner till sina rättigheter på jobbet gör inte saken enklare.

  Om de ens får jobb. Personer med annorlunda namn får färre svar på sina jobbansökningar än personer med svenskklingande namn, oberoende av språkkunskaper eller hur fint CV:t ser ut!

  Hyresmarknaden och Tradera

  Och hur ser verkligheten ut för en ung person som vill bryta sig ur utanförskapet och kanske flytta till innerstan eller till nåt icke segregerat område?

  Ja, har man ett utlänsk-klingande namn och sätter ut en annons om är det svar från invandrarförorter man får. Jag har hyrt ut en lägenhet jag haft i andra hand två gånger. Ena gången gick det till en helsvensk brutta som blåste mig på hyror och ser polisanmälde mig och påstod att jag fått pengarna. (Hon förlorade rättegången.) Hon var söt och svensk och fick alltid hyra i andra hand (och har blåst nästan alla hon hyrt av). Den andra gången var det ett strävsamt par från Kosovo som senare berättade för mig att nästan ingen ville hyra ut till dem och att de fick få svar.

  Paret från Kosovo hade till och med satt en blomma på bordet i den välstädade lägenheten när kontraktet löpte ut och de fick flytta!

  Signaturen Romeo.net har skrivit bra om detta:

  En gång i tiden så skulle jag hyra ut min lägenhet. Jag la in alla uppgifter, talade om precis vad man fick med i hyran och visade så detaljerat som möjligt bilder på lägenheten och la upp den på blocket.

  På ca 2-3 dagar hade jag fått två svar. Lägenheten var bara några år gammal, fräsch med en djävla fin inredning, neonljus undersängen etc etc. Väldigt läcker och i ett oerhört attraktivt område. Så jag var riktigt förvånad över att ingen nappade. Kontaktperson stod det ”Romeo Patrick”.

  Jag tänkte inte ”Uh, det är på grund av mitt namn” men jag var väldigt förvånad varför ingen hörde av sig. Så jag tog bort namnet och skrev min svenska flickväns namn. På mindre än några timmar hade det trillat in 42 mail och en 20-30 missade samtal och x antal SMS. Jag ville inte tro att det är sant, men av dom som ringde valde jag ett par som fick lägenheten i alla fall och sen testade jag att ta bort annonsen, lägga om det med mitt namn.. Samma sak, knappt någon som hörde av sig.. La in den med svenskt namn igen.. Och Voilá! Massa mail.

  I matsalen när jag gick gymnasiet fick jag inte prata arabiska med mina vänner. ”Vi pratar svenska i Sverige”. Hade jag varit lite äldre som jag är idag hade jag nog sett till att göra något åt saken. När jag på idrotten i 8:an inte ville vara med längre i ”spökboll” för att det var några tjejer som fuskade och jag avskyrfusk så blev jag kallad till rektorn där jag fick frågan ”Är det för att dom är tjejer, vad tycker du om tjejer egentligen?”

  Jag vet inte hur ofta jag stött på invandrare som använder svenska namn på Tradera. För att stjäla? Nej, men bara för att bli lika behandlade!

  Inte bra alls!

  Ekonomin och arbetslösheten

  Men huvudanledningen till arbetslösheten är att Sverige är i en kris. Och värst kris har man invandrarområdena. och år ut och år in har vi samma kris och det görs inget…

  Sverigedemokraterna hävdar att invandrarna VILL utnyttja systemet och vara arbetslösa. Ja, så tänker en del. men MYCKET FÅ. Om de hade brytt sig om att lyssna på invandrarna hade de sett att de flesta är fly förbannade över att man överhuvudtaget KAN utnyttja systemet.

  Men många av dem säger att ”så är Sverige”… För de minns väl hur det var när de kom hit och asylsökande inte fick jobba. Nej, de fick inte jobba då de sökte asyl och fick leva på bidrag och/eller svartjobb i upp till tre-fyra år innan de fick uppehållstillstånd.

  På tal om uppehållstillstånd så kanske en del av dem besökt en myndighet i något ärende som rör uppehållstillstånd. Afrikanen eller irakiern, som kanske varit professor eller riksdagsman i sitt hemland misstänkliggörs på myndigheten där de ska göra ansökan och får vänta i eeeeeevigheter på tillstånd, medan arbetslösa amerikaner glider in på en räkmacka och får gå före i kön!

  Sånt skapar problem. Men idioterna på myndigheten som ger amerikanen VIP-behandling förstår inte detta! Än mindre förstår politiker detta.

  Men åter till ekonomin.

  Negativ särbehandling och utanförskap skapar problem. Det finns en ENORM företagsamhet bland folk i invandrarområdena men också arbetslöshet och fattigdom. Hur hittar man en lösning på problemen?

  Kanske genom att STÖDJA denna företagsamhet?

  Vad gör man åt problemen?

  För det första att man lär av de historiska exempel som finns på hur man minimerar integrationsproblemen.

  USA har mindre brottslighet bland invandrare än bland infödda amerikaner. Det säger ett och annat eftersom det är tvärtom i Sverige. Gör som dem. Utvisa de asylsökande och de som söker medborgarskap som begår brott. Satsa sen på språkundervising och samhällsinformation och ställ nån form av språkkrav för att man ska få bli medborgare eller få permanent uppehållstillstånd här (med undantag kanske för äldre anhöriga).

  Och lyssna på invandrarna. De vill ha mer stöd från samhället MOT brottligheten. De har rätt!

  Förslaget om mentorskap, att alla nykomlingar ska få mentorsfamiljer, är en bra idé.

  Sen gäller det att bemöta Sverigedemokraternas idéer och idéerna bland vanligt folk och detta görs genom att ta FAJTEN MOT, och debatten MOT, främlingsfientlighetens IDÈER!

  Detta måste givetvis kombineras med en idé om alla människors lika skyldigheter och lika rättigheter i Sverige. Negativ särbehandling och diskriminering FÖERKOMMER, och måste bekämpas. detta görs bäst genom att ge lika rättigheter och lika skyldigheter. Dvs att man ställer KRAV på föreningar och samfund men också ger dem lika rätt. Låt muslimerna få bygga moskéer på lika villkor med kristna som vill bygga kyrkor, t.ex. En sån sak skulle betyda ENORMT mycket för att lösa integrationsproblemen.

  Och givetvis behövs stöd till föreingslivet. Idrott och andra föreningar. Speciellt föreningar som arbetar för att föra invandrare närmare det svenska kulturlivet!

  Frizoner

  Men tillfälligt kan viss positiv särbehandling behövas för att lösa problemen. jag tror inte på att kvotera in invandrare utan jag stöder istället Johnny Munkhammars och Johan Norbergs förslag om hur man hanterar problemen i invandrarförorterna genom ekonomiska frizoner:

  Vägen in i ett samhälle heter arbete, så Sveriges inre gräns måste också öppnas. Men frågan är om stadsdelar som Rosengård, Rinkeby, Tensta, Gottsunda och Bergsjön kan vänta. När sysselsättningsgraden halkar under 50 procent uppstår ett utanförskap som har väldigt destruktiva effekter. Om trenden ska vändas måste vi agera snabbt.

  Därför föreslår vi att dessa fem stadsdelar får bli frizoner i en tioårig försöksverksamhet. Alla boende som så önskar får F-skattsedel, arbetsgivaravgiften slopas för boende i området och individuella anställningsavtal tillåts. Det skulle vara ett kraftfullt reformpaket och en signal till invånarna att ta chansen. Det skulle öka företagsamheten och sysselsättningen i den vita sektorn dramatiskt. Skattebortfallet skulle mer än väl kompenseras av fler i arbete och färre på socialbidrag. Det blir lätt att jobba och lätt att tjäna pengar vitt. Färre regler att hålla reda på gör det lättare att följa reglerna.

  Det finns problem med alla former av undantag, så även med dessa frizoner, bland annat för att konkurrensen snedvrids till förmån för företag i dessa stadsdelar. Men dagens situation är också problematisk.

  Ifall vi har rätt kommer dessa stadsdelar om tio år att vara blomstrande exempel för andra regioner. Då utnyttjas inte bara invandringen till sin fulla potential – vi har även skapat en reformsporre för resten av landet. Tänk vad det skulle betyda för den svenska debatten om invandring, och för de som försöker hetsa mot invandrare, den dagen då alla vill vara som Rosengård!

  Jag tror på tankarna, speciellt med att skapa skattelättnader för invandrare och invandrarföretag i frizonen. Frizonerna måste regleras en hel del så man är säkra på att zonidén funkar. Bland annat behöver man nog reglera att företagen måste anställa folk från zonen främst. Men jag är HELT mot att skapa undantag i LAS, för invandrare ska inte få andra klassens jobb.

  Med en sån politik kan man behålla en stor invandring och dra nytta av alla fördelarna av invandringen.

  SE DÄR, TVÅ TANKAR SAMTIDIGT. MAN KAN ALLTSÅ BÅDE PRATA OM PROBLEMEN SOM FINNS OCH VARA FÖR EN STOR INVANDRING SAMTIDIGT!

  Munkhammars hemsida är här! Man kan läsa mer om förslaget med frizoner här:

  http://www.svensktidskrift.se/?p=6285

  http://erixon.com/blogg/2009/11/goteborg-vill-prova-ekonomiska-frizoner/

  http://erixon.com/blogg/2008/09/gor-fororterna-till-ekonomiska-frizoner/

  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.315961-frizoner-i-fororterna-knacker-utanforskapet

  http://www.politico.se/artikel/1595/löser-ekonomiska-frizoner-utanförskapet/

  http://www.alliansfrittsverige.nu/2010/02/februari-21-2010-munkhammar-etablera.html

  http://www.munkhammar.org/blog/index.aspx?

  http://www.aftonbladet.se/debatt/article7614263.ab

  http://www.munkhammar.org/blog/index.aspx?page=display_entry&ID=2964

  http://svt.se/2.128339/1.2110778/c_vill_gynna_foretag_i_problemomraden

  http://www.svensktnaringsliv.se/reformbanken/frizoner-underlattar-foretagande-och-tillvaxt_114798.html

  Jag återkommer till frizonsidén. Jag kommer att skriva en hel del om det. Det är en utmärkt idé!

  Till sist!

  Det finns ett hat mot polisen. Ord som ”svinen”, ”horungarna”, ”fittorna” och ”grisarna” kommer upp när man pratar t.ex om anställda vid Polismyndigheten eller myndigheterna. Ungdomen har i vissa områden hamnat i stenkastande gäng som hatar samhället. Och tro mig, de som är mest oroade över detta utveckling är föräldrarna till dessa barn!

  Nu är det dags att sluta prata OM invandrarna utan istället prata MED dem, och att ta debatten om hur vi löser problemen!

  Jag är trött på att se hur människor kastas på soptippen, eller hamnar i kriminalitet bara för att politikerna saknar stake och ryggrad och inte vågar ta debatten om integrationsproblemen… Så låter de Sverigedemokraterna och de främlingsfientliga stå oemotsagda istället!

  Nyheter om valet och integrationen:  UNT, Sds, Johanne Hildebrand, Sds, dt, DN, DN, DN, Expressen, Svd, GP, Svd och HD om Landskrona, dn

  Andra nyheter: dndndndnsvdsmphdhdhdexpressenexpressengpaftonbladetaftonbladetexpressen, , expressen,svdsvdsvdsvdsvd

  Och läs svensk myndighetskontroll idag samt Rojas på Newsmill samt Merit Wager.

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

  Dansk TV om Sverigedemokraterna

  Har ni sett det danska reportaget om Sverigedemokraterna? Det är intressant. De har fattat poängen att EFTERSOM  Sverigedemokraterna är utestängda så ökar deras stöd och att de faktiskt på sikt VINNER på att bli martyrförklarade.

  och den här om Landskrona

  I övrigt bör en demokrati inte hålla på med politisk censur. Läs vad Stellan Bojerud, och Carin och Sten har att säga om saken här, plus Holfves blogg!

  Dessutom rekommenderas Elisabeth Wallin Ohlssons artikel på Newsmill.

  Nyheter om saken: Sds, Sd

  Läs även andra bloggares åsikter om , ,

  Sverigedemokraternas vänner (2): Expressen!

  Så… Nu har Expressens chefredaktör gett Sverigedemokraterna oväntat stöd. Expressen driver valstuga i Stockholm och har bjudit in alla stora partier, alltså även Feministiskt Initiativ och Piratpartiet, men inte Sverigedemokraterna. Man slår sig för pannan! Sd vinner på att särbehandlas och censureras. Deras kandidater vinner på att få martyrglorian, i synnerhet eftersom partiet har en massa aktivister och stöd ute i landet.

  Så här skriver chefredaktören Thomas Mattsson.

  Men i en demokrati har man rätt att göra sina val, och Expressens val är att inte låta Sverigedemokraterna (SD) och Nationaldemokraterna (ND) sprida sin propaganda i Expressens valstuga.

  Det valet kan man förstås diskutera och kritisera, Expressen är ju en liberal tidning som värnar debatten.

  I vår journalistik granskar vi SD och ND, och låter ibland SD – som är representerat i ett flertal fullmäktigeförsamlingar runt om i landet – redovisa sin politik och publicera debattinlägg. De förekommer, förstås, i vår nyhetsjournalistik och om partierna vill köpa reklam i Expressen ges de samma ansvariga utgivar-prövning som alla andra opinionsannonser.

  Men Expressen, tidningen som grundades bland annat för att motverka nazistiska strömningar, som i decennier kämpade mot apartheid, som nu driver Dawit Isaaks sak för yttrandefriheten i Eritrea, har en idé om ett samhälle som är friare och öppnare än det som SD och ND står för.

  I Expressens publicistiska idé kan man bland annat läsa: ”Vi bekämpar alla idéer som försöker krympa människan och hennes möjligheter – kvinnoförakt, klassförakt, främlingsfientlighet, fördomsfullhet.”

  Därför är inte SD och ND inbjudna till valstugan

  Grattis Expressen! Exakt så resonerade man i Eritrea när man fängslade den svensk-ertitreanske journalisten Isaak Dawit. ”Vi är en demokrati men kan inte tillåta alla åsikter…”

  Finns det verkligen inget annat sätt att hantera Sd än att bete sig som regimen i Eritrea?

  Att ta debatten MOT Sd!

  Sverigedemokraternas IDÈER står oemotsagda i debatten hittills i valet (Jag räknar inte grymtanden om hur hemskt Sd är som att ta debatten mot deras idéer). Hur tusan är det tänkt att en vanlig väljare ska hitta argument mot Sverigedemokraternas demonisering av islam, mot deras idéer om invandringens kostnader och deras idéer om att invandrarkulturerna ligger bakom integrationsproblemen i Sverige, om nästan ingen VISAR vilka de argumenten är!

  Hur ska en väljare kunna ta ställning MOT ”idéer som försöker krympa människan och hennes möjligheter – kvinnoförakt, klassförakt, främlingsfientlighet, fördomsfullhet” om inte ens Expressen vågar visa vilka dessa idéer är, och samtisigt hur olika partier och debattörer argumenterar MOT dem?

  Att censurera är ingen lösning och att vägra ta debatten mot Sd och Sd:s idéer så deras idéer står oemotsagda är ingen lösning heller. Därför utnämner jag idag Expressen till en av Sverigedemokraternas viktigaste allierade i detta val. Det Expressen gör kommer Sd att vinna på!

  Och demokratin vinner ju inte på censur. Ska en sån självklarhet behöva skrivas? Om man vill försvara demokratin ska man nog kasta ut Carl-Adam Nycops idé om journalistikens  ”grindvakter” först!

  PS

  Sen noterar jag att vänsteranarkister börjat sabotera Sd:s valstugor. Detta är givetvis ett oerhört allvarligt brott och borde hanteras såsom ett stort hot av polisen!

  Nyheter om Expressens stöd till Sverigedemokraterna här: ExpressenExpressen, Sds, Expressen, Expressen, ExpressenExpressen, Expressen, Expressen, Expressen, Expressen plus DN, Lizzies. Sd kommentarer här, här och här.

  Ljög Sverigedemokraterna om våldtäkterna?

  Jimmie Åkesson hävdade att 75% av de som dömts för våldtäkt i Gävle tingsrätt varit från mellanöstern. Svensk myndighetskontroll rapporterar att den riktiga siffran är 60% och att underlaget för statistiken var fem (!) domar!

  Först sanningen om våldtäktsdömda i Gävle. Av de fem dömda så kommer två från mellanöstern, en från Libyen och två från Sverige. Hur man än räknar på detta så blir det max 60% men Åkesson tyckte tydligen att det var för lite.

  Som jämförelse skulle man kunna ta de fem domar om sexuella övergrepp mot barn som hittills i år meddelats av Gävle tingsrätt och då konstatera att 100% av de dömda är svenskar. Att överhuvudtaget hålla på med procent hit eller dit, kräver ett betydligt större underlag för att låta sig göras på ett seriöst sätt, det handlar då om mellan 1000 och 1200 domar för att få ett statistiskt något så när säkert utfall.

  Läs artikeln här!

  Källan till artikeln är bland annat Gävle Dagblad som kan läsas här!

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

  ———————————–

  Reklam!

  Köp en toppluva med anti-SD budskap här!

  (Mer info här!)

  ———————————–

  Mer om Henrik Emilsson och islamofobin…

  Henrik Emilsson är tjänstemannen som omtalats så mycket på sistone eftersom det stod i hans blogg att islam och nazism är samma sak. Jag är en vän av att man ska se till båda sidor av saken så idag presenterar jag TVÅ länkar som har med frågan att göra. Dels Henriks blogg, men också en av Sveriges ledande islamofobiska bloggar som han länkar till.

  Först Henrik Emilssons blogg…

  Jag tillhör de som läser Henriks blogg. Hans länksamlingar är oväderliga för den som vill lära sig mer om integrationsproblemen. Men han har vissa problem, vilket de senaste dagarna visar. Men hans blogg kommer jag att fortsätta att följa.

  Här hittar ni hans blogg: integrationsbloggen.

  Sen muslimska friskolan…

  För att visa vilka mindre bra sidor han har länkar jag till en islamofobisk blogg han har berömt: muslimska friskolan. Här kan ni se vad den bloggen har att skriva om Henrik Emilsson: Sabunis sekreterare… Och bloggens kommentar om Betrice Ask: Hetsar Sabunis sekreterare mot muslimer?

  Nyheter: Expressen, AB, Expressen

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

  82% av Danmark muslimer vill INTE ha shariaråd eller sharialag!

  Sharia är ett område som kringvävs av många fördomar. Därför behövs ibland lite information och statistik! I en undersökning 2009 slog en dansk studie fast att 82% av Danmarks muslimer inte vill ha sharialag i landet. Nyheten är gammal men tål att repeteras. I Främlingsfientliga i Danmark och Sverige påstår ibland det motsatta, det gör det intressant.

  Ibland behövs lite perspektiv på skrämselkampanjerna om muslimerna. Därför publicerar jag detta blogginlägg.

  Undersökningen presenterades i dansk press som att det var hårresande att 18% var för sharia. Men den som vet något om islam och muslimer vet att det inte betyder att 18% vill ha det som Iran (som en del påstår). De flesta som vill ha sharia vill bara ha ett råd i församlingen/moskén för att lösa tvister. Ungefär som de råd för att lösa tvister ganska många kristna frikyrkor har i Sverige.

  Det finns fundamentalister som vill ge muslimer särlagstiftning inskriven i lagböckerna i Europa. Dessa är mycket få. Att så lite som 18% vill ha sharia i Danmark betyder att andelen som vill ha sharia LAGSTIFTNING måste vara mycket mindre, eftersom de flesta med ordet sharia tänker på ett råd i moskén.

  Undersökningen

  Så här skrev DR:

  Næsten hver femte muslim i Danmark så gerne sharia-loven indført i Danmark. En undersøgelse foretaget af analyse-instituttet Capacent for DR nyheder viser, at 18 procent af muslimerne i Danmark erklærer sig ”enig” eller ”helt enig” i udsagnet: ”Sharia bør integreres i dansk lov.”

  Sharialagar betyder för de flesta rätten att lösa tvister i ett råd i ”församlingen”. Det är lika lite ett hot mot Sverige som Livets Ords eller lokala Pingstkyrkors råd. I Danmark ville så lite som 18% av muslimerna ha sådana råd 2009. Så det är helt säkert ett fåtal som vill ha detta i Sverige också.

  Att markera

  Det är däremot helt riktigt att ett samhälle måste markera att religion och stat är skilda åt i Sverige. Det FINNS problem med fundamentalism i muslimska församlingar. Religiösa samfund har ingen rätt att kräva påverkan och inflytande på svensk LAG, som sådan. Det är bara ett fåtal fundamentalister som vill ha denna form av Sharia, men ett samhälle måste markera att detta är oacceptabelt för Sverige.

  Jag kan till och med tänka mig att församlingar som öppet förespråkar sådan EXTREMISTISK sharia inte ska kunna få statsbidrag! Om man dessutom kopplar ihop statsbidraget med krav att könen ska behandlas lika, kan man markera en gräns till fundamentalisterna och dessutom se till att kvinnor behandlas korrekt. (Det har rapporterats att kvinnor som sökt sig till vissa muslimska församlingar med önskemål om att få skilsmässa har behandlats fel. Det har antagits att mannen är den viktigaste i familjen, och familjens överhuvud.)

  Jag är till och med beredd att dra in pengar till ALLA religiösa församlingar som inte respekterar homosexuellas lika rättigheter. Varför ska man inte kunna göra det?

  Men det är en annan  sak.

  Men som sagt är problemet med dessa extremister ännu ganska litet, när inte ens mer än en bråkdel, enligt denna danska undersökning som borde vara representativ för svenska förhållanden också,  vill ha lokala shariaråd i församlingarna!

  Lika rättigheter och lika skyldigheter

  Till sist håller jag med Broderskapsrörelsen i det de säger i sitt manifest om islam. Det ska bli kul att läsa den tidning om islam och politik de startat:

  Vi anser att muslimer är en del av Sverige och har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra, att uppfylla rikets lagar, att leva med och i respekt för sina medmänniskor.

  Vi anser att alla människor ska ha frihet att välja sitt eget liv och rätt till sin religiösa övertygelse och praktik, i enlighet med våra demokratiskt beslutade lagar. Det är bara i respekten för varandras livsval som vi kan få en riktig känsla av frihet och rättfärdighet i samhället.

  Nyheter: DN om hur högerextremister hotar journalister, Expressen, BLT, En bra artikel i Sydsvenskan mot islamofobin, SMP, Svd, Expressen, SDS, Expressen om Eurabien idén, Svd, Alliansfritt Sverige

  Läs även andra bloggares åsikter om 

  ———————————–

  Reklam!

  Köp en toppluva med anti-SD budskap här!

  (Mer info här!)

  ———————————–

  PS: För övrigt kan siffran 18% vara lägre. Jag antar att siffran gäller för de som är registrerade muslimer i nåt form av trossamfund och bara 1/2 till 1/3 av Danmarks muslimer är det. Men jag vet inte…

  PS 2: Läs även den danska undersökningen som ligger till grund i sin helhet. Läs den här! (51% av de registrerade muslimerna tycker inte att kvinnor ska gå med slöja. Bara 10% besöker moskéer regelbundet. Dvs 25% och 5% i realiteten!)

  Argument 5: ”invandrare är lata och jobbar inte”

  Som många debattörer redan pekat ut är detta argument lite lustigt eftersom samma person kan hävda att invandrarna också tar våra jobb… Men låt oss inte hänga upp oss på det. Låt oss kika närmare på myten om den late invandraren!

  Och jag ska börja med att medge att JA, det finns lata invandrare och invandrare som lever på socialbidrag och som inte VILL jobba. I invandrarförorterna finns det en en del som tänker på detta sätt. Men som sagt utgick svensk flyktingpolitik under många, många år från att asylsökande INTE skulle jobba under tiden de sökte asyl här. Och därför gick de år ut och år in utan jobb. ALLA problem som finns med detta har skapats av en galen politik.

  men det som framför allt slår en som besöker invandrarområdena i Stockholm är att vi har mycket att lära av invandrares företagsamhet. Det skapas massor av nya företag.

  Och invandrarnas arbetsmönster är intressant. Medan ”Svensson” oftast är en arbetare som vill följa fasta arbetstider och inte gå hem senare än 17.01 om han eller hon slutar 17.00, arbetar invandrare oftast mer och längre. Och detta gäller både företagare och anställda, medan oftast endast ”svensken”  som är företagare jobbar över extremt mycket.

  Jag vet en företagare som jobbar i liten butik med sin fru. Han jobbar säkert sju dagar i veckan minst tolv timmar om dagen fem av de dagarna. Han har råd med en dyr bil. När han åker i sin fina Mercedes ser en del ”svenskar” ner på honom. ”Han måste langa knark ju, han är ju muslim, hur skulle han annars ha råd”…

  Och den killen från Irak som jobbar inom vården OCH i grannens lilla butik OCH som hjälper till med torgförsäljning av grönsaker…  Det blir sju dagar i veckan…

  Eller den Thailändska som har en liten thaimat-buss i Gnesta där jag bor och dessutom driver en klinik för Thaimassage… Fast hon verkar bara jobba sex dagar i veckan.

  Ja, arbetslösheten är högre bland invandrare (dubbelt så stor som arbetslösheten bland ”inrikes födda”). Men det beror på en kombination av usla politiska beslut och utanförskap samt språkproblem. Ser man till verkligheten ser man hur galet det är att generalisera om ALLA invandrare!

  Se argumenten mot Sverigedemokraterna HÄR!

  Nyheter: Svd, HD

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

  Integrationsprojektet del 3: mer om USA

  Jag fortsätter att samla material om brottsligheten i USA för att jämföra med Sverige. Hittills tyder allt på att myten om att invandrare är brottsliga pga kulturen inte stämmer. Jag vill dela med mig denna lilla godbit från Catoinstitutet som försöker ge tre förklaringar till varför brottsligheten är så låg bland invandrare i USA.

  Data show immigrants are less likely to commit crimes than the native-born, a pattern confirmed by a 2008 study of data from California: “When we consider all institutionalization (not only prisons but also jails, halfway houses,and the like) and focus on the population that is most likely to be in institutions because of criminal activity (men 18-40),we find that, in California, U.S.-born men have an institutionalization rate that is 10 times higher than that of foreign-born men (4.2 percent vs. 0.42 percent).

  And when we compare foreign-born men to U.S.-born men with similar age and education levels, these difference become even greater,” according to research by economists Kristin F. Butcher (Federal Reserve Bank of Chicago)and Anne Morrison Piehl (Rutgers University and the National Bureau of Economic Research).

  Looking only at prisons, the researchers found, “U.S.-born adult men are incarcerated at a rate two-and-a-half times greater than that of foreignborn men.” National studies have reached the conclusion that foreignborn (both legal and illegal immigrants) are less likely to commit crimes than the native-born. “Among men age 18-39 (who comprise the vast majority of the prison population), the 3.5 percent incarceration rate of the native-born in 2000 was 5 times higher than the 0.7 percent incarceration rate of the foreign-born,” according to the Immigration Policy Center.

  Those studying the issue point to logical explanations as to why the crime rate of immigrants is low. “Currently U.S. immigration policy provides several mechanisms that are likely to reduce the criminal activity of immigrants,” write Butcher and Piehl. “Legal immigrants are screened with regard to their criminal backgrounds. In addition, all noncitizens, even those in the U.S. legally, are subject to deportation if convicted of a criminal offense that is punishable by a prison sentence of a year or more, even if that is suspended. Furthermore, those in the country illegally have an additional incentive to avoid contact with law enforcement—even for minor offenses—since such contact is likely to increase the chances that their illegal status will be revealed.”

  Dvs 4,2% av de amerikafödda männen i åldern 18-40 har fängslats, mot 0,42% av de utlandsfödda INKLUSIVE DE ILLEGALA INVANDRARNA! Som jag redan dokumenterat med hjälp av studierna från BRÅ är det annorlunda i Sverige. I Sverige är motsvarande siffra okänd eftersom statistik inte finns men det finns statistik som är tio år gammal om andelen misstänkta (BRÅ:s rapport från 2005).

  Personer födda i utlandet: 12% misstänkta för brott. Personer med båda föräldrarna födda i utlandet 10% misstänkta för brott. Personer med en föräldre född i utlandet, 7.1% misstänkta för brott. Personer med två föräldrar födda i Sverige 5% misstänkta för brott.

  Statistiken på sidan 63 i rapporten visar dessutom att 25% av folk födda i Afrika misstänkts för brott (!). Och 8,7% av folk födda i Norden och ca 7,5% för de födda i EU…

  Den som vill läsa mer om detta kan följa min serie artiklar om integrationsprojektet med länkar till artiklar. Artiklarna hittar ni här!

  Nu får vi se vad Nyamko Sabunis bok och debatten inom FP kan leda till. Diskussionen om integrationsproblemen behövs. Speciellt om man vill stoppa Sverigedemokraterna.

  ——————————-

  Nyheter: Sabuni DN, Alliansfritt Sverige, SVD, Expressen, UNT, AB, GP, HD, Svd, Politikerbloggen, Medborgarperspektiv, Skånskan, Skånskan, DN

  ——————————-

  I övrigt tycker jag ni ska köpa en toppluva med anti-SD budskap!

  ——————————–

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

  Sverigedemokraterna vill stoppa moskébygge i Eskilstuna

  Islamofobi är lik antisemitism!

  Eskilstunakuriren skriver idag att Sd i Eskilstuna vill stoppa bygge av moské i Eskilstuna. Detta kan verka vara en lokal fråga. Men frågan bör ställas till jimmie Åkesson om han stödjer sina lokala medarbetare i Eskilstuna!

  Sverigedemokraterna försöker nämligen säga att de inte är rasister, de drar inte alla muslimer över en kam minsann… En bloggare från Sd i Eskilstuna, Therese Borg, har ofta gjort en stor poäng av att hon minsann inte säger att ALLA muslimer är fundamentalister eller terrorister. Så här skriver hon:

  Med detta konstaterat tycker jag att det är dags att återigen ta en titt på definitionen av främlingsfientlighet: ”…ett uttryck för avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar, grundat på kulturella skäl,…” eller ”…människor med viss kulturell eller etnisk tillhörighet eller bakgrund är sämre eller mindre lämpade för det samhälle de är främlingar i.”

  Som framgår av definitionen handlar inte främlingsfientlighet om att ta avstånd från en kultur, utan om att ta avstånd från människor som hör till den kulturen. I samma sekund som man kallar mig främlingsfientlig gör man alltså ett felaktigt antagande. Man för över min kritiska inställning mot en kultur, på var och en av de individer som kommer från denna kultur. Kanske är det väldigt lätt att göra ett sådant antagande. Det beror kanske på vilken människosyn man själv har. Men jag anser att man aldrig kan resonera som så att alla människor som kommer från en islamistisk kultur därmed ska ses som mindre lämpade för det svenska samhället, eller ska bemötas med fientlighet.

  Jag tror att många av de människor som kommer hit till Sverige från islamistiska kulturer är mycket väl lämpade för det svenska samhället, just för att de levt under förtryck i sitt hemland och slipper det förtrycket här. Dessa människor kommer med tiden att lyckas bra med att bli en del av det svenska samhället, för att våra svenska demokratiska värderingar välkomnas av dem. Detta gäller dock inte för alla som kommer hit från islamistiska kulturer. Det finns de som vill och ibland också kräver att det svenska samhället ska anpassas till ett islamistiskt levnadssätt. Men det får stå för dem. Det handlar som alltid om att göra skillnad på individer och att inte dra alla över en kam. Och framför allt handlar det enligt mitt sätt att se på detta om att inte ge efter för krav på islamistiska anpassningar av det svenska samhället, då detta går stick i stäv med våra grundlagar och alla människors lika värde.

  Jaha… men samtidigt skriver Sd i Eskilstuna så här, och det citerar Therese Borg:

  Inga fullskaliga moskéer ska byggas i Eskilstuna.

  Hur går det ihop?

  Therese Borg säger sig inte ha nåt emot hela kulturen och säger sig inte alls vara kritisk till alla muslimer. Men varför är hon då mot moskéer. Hon låter lite som fundamentalisterna i en del arabiska länder. Ni vet de som påstår att de inte har nåt emot kristna och att de har religionsfrihet i landet , men som samtidigt förbjuder bygget av kyrkor!

  Så, Jimmie… Stöder du eller stöder du inte Sd i Eskilstuna? Stöder du eller stöder du inte Therese Borg? Är du mot eller är du för bygget av moskéer? Tänk efter ordentligt eftersom ditt svar avgör om du drar alla muslimer över en kam eller inte.

  Det är lätt att säga att man inte diskriminerar folk. Som den släkting jag hade som sa att hon inte har fördomar mot muslimer, hon äter ju pizza och kinamat. *asg* Det är när frågan om människors och grupper av människors LIKA RÄTT avhandlas som man kan se om en en person är ärlig när hon säger sig vara fördomsfri!

  Nyheter, SVD, SVD, Tvångsäktenskap är svensk kultur.

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

  Argument 4. ”Muslimerna är värre än nazisterna”

  Sverigedemokrater säger ofta att islam och muslimsk kultur är det värsta hotet mot Sverige sen nazismen, vissa går längre och påstår att islam är VÄRRE än nazismen. Jag ska visa hur ni kan bemöta det!

  Partiledaren Jimmie Åkesson sa detta om islam förra året:

  Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år.

  Erik Almqvist, ledare för Sd:s ungdomsförbund skrev förra året:

  Jag tror inte att Jimmie Åkesson hade så fel trots allt. I en sak är jag dock inte överens med min partiordförande: Jag ser inte bara undfallenheten för islam som det största hotet sedan andra världskriget. Jag ser oslam som det största hotet. Sedan Hedenhös.

  Richard Jomshof skrev i ett Blogginlägg på Sd-kurirens hemsida förra året:

  – Tidningen rapporterar om en mörk framtid där den Europeiska kontinenten hyser en allt större andel muslimer, vilket – om ingenting görs – oundvikligen kommer att leda till en omfattande islamisering och en framtid där det sekulära och demokratiska Europa står inför det värsta hotet någonsin – långt värre än tidigare hot från nazism och kommunism.

  Hur bemöter man detta?

  För det första ska man analysera argumenten. Det som Sd anser är det farliga inom islam är det som en liten minoritet står för, dvs de islamistiska fundamentalisterna och terroristerna. Det är djupt oärligt och RASISTISKT att påstå att ALLA muslimer är som fundamentalisterna.

  För det andra kan man ställa några frågor… Jag citerar Bengtssons frestelser:

  Oavsett vad så stämplar Sverigedemokraterna en minoritet av den svenska befolkningen som ett gigantiskt hot mot det svenska och västerländska samhället. Visst ska en sådan retorik fördömas men samtidigt kommer partiet lindrigt undan. Få ställer frågan vad Sverigedemokraterna vill göra med de människor som partiet menar är det största hotet sedan Adolf Hitlers skräckvälde. Den nationalism och assimileringspolitik som Sverigedemokraterna förespråkar har historiskt sett lett till enorma motsättningar och i flera fall till inbördeskrig och etniska rensningar. Vad är det egentligen som säger att det inte skulle hända igen? Och vad händer med dem som inte låter sig assimileras? Det är många år sedan partiet hade repatriering i partiprogrammet. Resultatet av Åkessons politik kan mycket väl landa i liknande folkrättsvidriga åtgärder.

  Dvs: om nu islam är värre än nazismen, vad vill de göra med representanterna för detta ENORMA hot mot Sverige och vad händer med de som vägrar låta sig styras? Vad händer med de som säger att ”jag inte är som ni påstår att jag är”… Vad händer med de som vill ha moskéer och sin rätt att vara muslim offentligt?

  Är det utrensningar Sd vill ha?

  Om islam är det värre än nazismen, vad vill partiet göra med de som förespråkar detta ”enorma” hot? De flesta kan inte svara på detta för de har inte tänkt igenom konsekvenserna av detta påstående och därför kan man få den med fördomar om islam att tänka till och även ändra åsikt.

  Läs mer: Sd:s islamofobi är som antisemitismen och Argumentsamling mot Sverigedemokraterna.


  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

  Sluta särbehandla Sverigedemokraterna!

  Fotografen och debattören Elisabeth Olsson Wallin har en artikel på Newsmill om att hon vill att Sverigedemokraterna ska släppas in i debatten, med tanken att få politikerna att ta debatten MOT partiet. Jag kan bara hålla med. Så här skriver hon:

  Detta skulle vara demokrati och tidningarna skulle kunna skriva mycket mer intressanta analyser och vi skulle slippa att de politiska skribenterna refererar politik som sportjournalister. Att ta in alla dessa partier i den mediala debatten på riktigt skulle få oss alla att se mer nyanser i de två blocken och det blir svårare för de stora partierna att gömma sig bakom valfläsket.

  Jag tror inte att medierna ska tysta Sverigedemokraterna längre. De måste blottas i den riktiga debatten. Skulle de komma in i riksdagen efter medialt utrymme på lika villkor så är det ett tydligt tecken på att de stora blocken har misslyckats med sin politik, inte minst inom de områden där SD drar väljare.

  Jag håller med. Det är urbota idiotiskt att försöka ta striden mot Sd genom att censurera partiet.

  Partiet görs till martyrer och det gynnar varken demokratin i Sverige eller kampen mot främlingsfientligheten.

  Det politiska våldet i Sverige

  Ett resultat av censuren och särbehandlingen av Sd ser vi i att partiet utsatts för politiskt våld under många år utan att någonsin någon dömts för det. Detta är en stor skandal! Om ni inte tror mig kan ni läsa Anna-Lena Lodenius bok MOT Sverigedemokraterna, Slaget om Svenskheten, på sidan 101 står det:

  Sd:s representanter har utsatts för trakasserier och i vissa fall även våldsbrott, men detta hot kommer inte från invandrare utan från grupper inom den svenska extremvänstern, exempelvis Antifascistisk Aktion, Afa…

  Sen nämner Anna-Lena en del attentat mot Sd politiker, vandalisering, misshandel och annat och fortsätter:

  Ingen har hittills dömts för den här typen av attacker. Orsaken är bristen på bevis och spaningsuppslag samt att personskadorna ofta varit ringa och att brotten bedömts ha ett lågt straffvärde vilket medfört att de inte genererat några mer omfattande polisutredningar.

  Ingen har dömts för våld riktat mot ett politiskt parti i Sverige. Vilken skandal!

  Jag ställer frågan VEM som tagit beslutet att censurera Sd. VEM har tagit besluten att man inte ska debattera MOT Sd. VEM har tagit beslutet att inte betrakta attackerna på Sd som politiska brott?

  Det är en skandal av gigantiska mått att politiska attacker skett mot Sd, att Sd:s aktivister diskriminerats, att Sd:s representanter mist sina jobb, utan att sådana lagvidriga och grundlagsvidriga brott bestraffats!

  Ja, jag är mot Sd men jag bekämpar inte Sd till vilket pris som helst. Hade jag kunnat teckna hade jag ritat en bild av två människor med trasiga kläder (och slips) som sitter i ruinerna av Stockholm med ett svampmoln i bakgrunden. Den ena säger till den andra: ”vi förhindrade iallafall att Sverigedemokraterna syntes i TV”…

  Är demokrati ett tomt ord eller en helig princip?

  Jag tror bara att censuren är ett svepskäl. Politikerna vet att de gjort misstag och vill inte och KAN inte erkänna detta. Så därför kan det inte debattera mot Sd. Då är det lättare att sätta munkavel på Sd.

  Nyheter: DN, Sydöstran, Svd, Expressen, Svd, Gp, Expressen, Expressen, PI

  Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

  Måndagsfunderingar och länktips.

  Det finns några länktips jag vill dela med mig. Intressanta lästips! Jag samlar en del av dem här.

  Först ut Svensk Myndighetskontroll:

  * Fördomar är sånt som används av folk som har fel, går igenom svensk invandringsstatistik och den myt Sverigedemokraterna sprider att 100.000 muslimer per år kommer hit. Förutom att publicera statistiken och visa att antalet är ca 20.000 per år skriver Michael Gajditza i bloggen:

  Det som gör ont är inte främlingsfientligheten, diskrimineringen eller segregationen i förorterna. Det som gör ont är att Sverige ska ha ett främlingsfientligt parti i riksdagen. Sverigedemokraterna är ett hårt slag på den svenska självgodheten.

  Att bekämpa Sverigedemokraterna blir därför ett självändamål. Och eftersom det viktiga inte är att komma åt problemen som ger syre åt SD, utan att hindra SD från att få inflytande, kommer man till märkliga slutsatser som att det bästa för integrationen är att inte diskutera integration.”

  Ett litet antal bloggare har tagit debatten men med tanke på vår oerhört begränsade läsekrets så är detta naturligtvis långt ifrån tillräckligt och någon egentlig debatt kommer heller inte att starta förrän antingen något av partierna gör ett utspel eller media orkar bry sig lika mycket om den här frågan som om vad Laila Bagge tycker om Kikki Danielsson eller hur det står till med någons alldeles nya tuttar.

  Jag rekommenderar också dessa artiklar från bloggen, har regeringen utsett oppositionen, och serien inget som diskuteras.

  Sen Farmor Gun

  Med anledning av de sista veckornas bråk inom PP vil jag rekommendera Farmor Guns hemsida. Jag har följt hennes kommentarer i olika Piratpartistiska bloggar och tycker hon har haft den vettigaste synen på saken. Hon har skrivit en del om det på sin blogg också. Jag rekommenderar dessa inlägg. När krutröken lagt sig, översyn av sjökorten.

  När jag gått i clinch med min inställning till huvudregeln att Informationen i en demokrati måste vara fri har jag funnit att jag tidigare tagit för givet att vi i PP kan acceptera ett enda undantag från denna regel – dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Den typen av bilder är inga pärlor viktiga att visa upp för omvärlden. Dessutom handlar det om brottsoffers rätt till integritet och där anser jag att integriteten väger över och talar för ett undantag från huvudregeln. Jag kan se att de senaste dagarnas turbulens uppstod på grund av ett glapp mellan ett krav på total informationsfrihet och en frihet med ett visst angivet undantag, med tanke på integritetsaspekten.

  Farmorg Gun har mycket mer av min respekt än dessa horder av libertarianer som inte ser paradoxerna och motsägelserna i sitt eget tänkande!

  Deepedition

  Deepeditions artikel kom jag till via Farmor Gun. En skarp analys över läget.

  Det sorgligaste är alla de blinda sekteristiska piratpartister (notera att jag inte nu drar alla över en kam – flera goda diskussioner har funnits och det finns flera i partiet som jag håller högt, gillar men tyvärr idag alltför få gentemot en massa orerande, foliehattande och trollande idioter) som nu likt SD-puckon orerar vilt i kommentarsfälten. Som inte förstår att det faktiskt inte spelar någon roll vad Rick menade, att det handlar inte om SR klippt eller inte: det här sätter sig i skallen på folk som annars kunde gett PP en röst och i varje debatt kommer det här hänga med. Människor kommer inte våga knysta att de gillar Piratpartiet eftersom man då kommer behöva försvara sig mot den här saken. Piratpartiet riskerar att bli en paria som SD. Om det var jobbigt att alla politiska motståndare anklagade PP för att vara ett fildelningsparti – gissa hur jobbigt det blir nu. Det blir så enkelt för de andra partiledarna att stänga ute PP från debatterna med hänvisning att man inte vill debattera med personer som står för legalisering av barnporr precis som man inte vill debattera med personer som är invandrarfientliga.

  Den här artikeln av Deepedition ska ni också läsa.

  När jag stod och tittade på fotbollsmatcherna kunde jag inte annat än att tänka på allt det här. En fotbollsmatch är inte bara att slänga ut en boll och låta alla försöka göra mål. Det handlar om att hitta linjer i spelet, göra smarta spelupplägg och använda kraften och tillgångarna på bästa sätt för att i slutänden faktiskt göra mål. Att ha en vass avslutare är viktigt precis som att se till att det finns bra backar som kan hantera ett anfall, ett mittfält som kan fördela spelet och hjälpa till där det behövs liksom spelare på sidorna som kan starta anfallen och mata rätt bollar till forwarden, eller också göra mål när det behövs. Det finns regler – både skrivna såväl som oskrivna och en publik som faktiskt kommer att ha åsikter, kommer att försöka påverka hur spelet går oavsett vad coacher, domare och andra vill.

  Det är något som många i den här diskussionen behöver inse. Politik är inte bara engagemang och att springa så fort som möjligt mot målet utan att smart använda sitt lag och förvalta bollen för att med rätt tajming kunna göra mål. Om forwarden inte gör mål, eller om coachen inte lyckas med att inspirera, ge rätt taktisk information och i realtid ge stöd åt besluten på planen så bör de bytas ut.

  Helt rätt. Piratpartiet har stött på grund på grund av de inneboende paradoxerna och motsägelserna i libertarianernas idéer. PP är väldigt influerat av libertarianer, nyliberaler, med idéer om att ALLT ska vara fritt. Folk som egentligen skulle släppa innehav av barnporr fritt också, och spridandet, om de fick. Jag ska skriva mer om detta senare. PP är dött detta val men ett förändrat PP kan spela en roll efter valet.

  Bengtssons frestelser

  Alex Bengtsson jiobbar på Expo och använder sin privata blogg för att försöka få politiker att ta striden mot SD. Jag rekommenderar hans blogg varmt. Låt SD förklara sig publicerades tidigare i Expo:

  – Tidningen [Sd-kuriren] rapporterar om en mörk framtid där den Europeiska kontinenten hyser en allt större andel muslimer, vilket – om ingenting görs – oundvikligen kommer att leda till en omfattande islamisering och en framtid där det sekulära och demokratiska Europa står inför det värsta hotet någonsin – långt värre än tidigare hot från nazism och kommunism, skrev Jomshof.

  Större hot eller lika stort hot. Oavsett vad så stämplar Sverigedemokraterna en minoritet av den svenska befolkningen som ett gigantiskt hot mot det svenska och västerländska samhället. Visst ska en sådan retorik fördömas men samtidigt kommer partiet lindrigt undan. Få ställer frågan vad Sverigedemokraterna vill göra med de människor som partiet menar är det största hotet sedan Adolf Hitlers skräckvälde. Den nationalism och assimileringspolitik som Sverigedemokraterna förespråkar har historiskt sett lett till enorma motsättningar och i flera fall till inbördeskrig och etniska rensningar. Vad är det egentligen som säger att det inte skulle hända igen? Och vad händer med dem som inte låter sig assimileras? Det är många år sedan partiet hade repatriering i partiprogrammet. Resultatet av Åkessons politik kan mycket väl landa i liknande folkrättsvidriga åtgärder.

  Han har skrivit om Jimmie Åkessons ramadan-utspel här och här. Läs dessa också! Det är effektiv retorik för att ställa frågan varför Jimmie inte gnäller på midsommar istället för DÅ slåss, spyr och stjäler ”svenskar” hej vilt!

  Och nej. Jag glömmer inte mitt älskade Halland. Hallandsposten rapporterar om polisens facit för den halländska midommaraftonen:

  ”91 anmälningar
  7 gripna
  66 omhändertagna för fylleri
  5 misstänkta rattfyllerister
  23 fall av misshandel
  2 fall av våld mot tjänsteman
  1 fall av hot mot tjänsteman”

  Med den här bakgrunden vore det inte mer än rätt om Åkesson, Sällström och Fransson hädan efter dundrar ut och kräver en än högre beredskap under nästkommande midsommarhelg.

  Notera att det här skedde under endast 1 (!!!) dygn.

  Midsommarhelgen är en farlig helg och det är ju uppenbart att svenskarna fullständigt spårar ur just vid denna högtid. Eller?

  Fan, vad svenskfientlig jag är…

  Till sist Hexmasters faktoider och Hexmaster bloggen.

  En av de trevligaste webbsidor jag vet. Läs tex denna artikel som punkterar myten att medeltidens människor ska ha trott att jorden var platt.

  ——————

  Nyheter: Expressen, Expressen, AB, DN

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

  Oärlig brottsstatistik och oärlig kritik!

  Jimmie Åkesson talade i Gävle igår och påstod att 75% av de som dömts för våldtäkter i Gävle tingsrätt kommer från Mellanöstern. Om siffrorna stämmer vet jag inte ännu men jag kan konstatera att Sd hur de än gör kommer att kunna presentera hårresande siffror när de om någon vecka avslöjar resultatet av deras undersökning av vilka som dömts för våldtäkter i Sveriges tingsrätter.

  BRÅ, Brottsförebyggande rådet, avslöjade nämligen redan 2005 att…

  andelen som är misstänkta för brott är dock högre bland dem som är födda utomlands eller har en eller två utrikes födda föräldrar, jämfört med dem som är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Det är två och en halv gånger så vanligt att utrikes födda är registrerade som misstänkta för brott jämfört med svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige. De har alltså en ”överrisk” på 2,5. För dem som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar är det dubbelt så vanligt som bland svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige. Deras ”överrisk” är således 2. Bland dem med en svenskfödd och en utrikes född förälder är risken 1,4 gånger större.

  Man kan samtidigt konstatera att de utrikes föddas överrisk att vara registrerade för brott är högre för vissa brott än för andra. Det är till exempel fyra gånger vanligare att utrikes födda är misstänkta för dödligt våld och rån jämfört med personer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar. Det innebär att 0,03 procent av dem som är födda utomlands var misstänkta för dödligt våld under perioden och att 0,35 procent var misstänkta för rån var födda i Sverige av svenska föräldrar.

  Den stora skandalen är att det inte behöver vara så här. Som jag redan skrivit mycket om är det tvärtom i USA. Där är brottsligheten MYCKET LÄGRE bland invandrare än inrikes födda.

  Migratrionsinfo.se har skrivit detta om USA:

  Internationellt sett finns motsägande resultat vad gäller utrikes föddas brottslighet jämfört med dem som är födda i landet. En etablerad bild är att fler brott begås av utrikes födda, men det finns också studier som visar det motsatta.

  Med hjälp av statistik från folkräkningen i USA 2000 har forskare visat att invandrare begår betydligt färre brott än den inrikes födda befolkningen. Bland män mellan 18 och 39 år, vilka utgör den största delen av personer i fängelse, var andelen som satt i fängelse fem gånger så hög bland de inrikes födda som bland de utrikes födda.

  Även äldre amerikanska kriminologiska studier, från 30-talet, kunde visa att invandrade begick färre brott än inrikes födda, vilket förklarades till exempel med att invandrarna var extra måna om att följa det nya landets normer och lagar för att de ville göra rätt för sig och få ett bättre liv än i hemlandet. En annan möjlig förklaring var att de nyanlända invandrarnas ofta fortsatte att leva sina liv i homogena grupper av landsmän och att de därför i mindre utsträckning utsattes för de spänningar som kunde uppstå i kontakten med andra grupper.

  Referenser:

  Rumbaut, R. G. och Ewing, W. A. (2007), ‘The Myth of Immigrant Criminality and the Paradox of Assimilation: Incarceration Rates Among Native and Foreign-born Men’, Immigration Policy Center.pdf) (pdf)

  Tonry, M. (1997). ’Ethnicity, crime, and immigration’ i Tonry, M. (red.),Ethnicity, crime, and immigration. Comparative and cross-national perspectives. Crime and Justice. A review of research 21, The University of Chicago Press: Chicago och London

  Martens, P. och Holmberg, S. (2005), ‘Brottslighet bland person födda i Sverige och i utlandet’, Brottsförebyggade rådet rapport 17 (pdf)

  Faktum är att i både områden som är segregerade och i områden som är inte är det är brottsligheten lägre i USA.  Och samma mönster ser man bland folk med samma kulturella bakgrund som folk i Sverige.
  Vad kan då brottsligheten i Sverige bero på. Brå antyder att det hänger ihop med POLITIKEN!
  Sedan Brå:s förra studie har samhället förändrats. Stora nya grupper av invandrare har kommit till Sverige, i första hand flyktingar från olika delar av världen. Andelen utrikesfödda i landet har ökat, liksom andelen personer med utrikes födda föräldrar. Detta har skett samtidigt som Sverige under 1990-talet drabbades av en kraftig ekonomisk kris, med stora neddragningar inom den offentliga sektorn och en arbetslöshetsnivå som var den högsta sedan 1930-talets depression. Det var svårare för dem som invandrade till Sverige under 1990-talet att få ett arbete än vad det var för dem som kom under 1980-talet (Socialstyrelsen, 2001, sid. 90).

  Andelen bland de utrikes födda som kunde definieras som ”fattiga”, det vill säga hade inkomster som är mindre än hälften av medianinkomsten i riket, ökade. Bland dem som kom från Östeuropa trefaldigades till exempel andelen fattiga från under 10 procent år 1991 till drygt 30 procent år 1996. Andelen av de utrikes födda som var långvariga socialbidragstagare fördubblades under samma period (Socialstyrelsen, 2001, sid. 119).
  Den etniska boendesegregationen ökade också under 1990-talet. Invandrade personer, särskilt från utomeuropeiska länder, var överrepresenterade i storstädernas låginkomstområden redan innan 1990-talet, men detta mönster förstärktes ytterligare under 1990- talets första hälft (Socialstyrelsen, 2001, sid. 215).

  En naturlig fråga blir då om dessa förändringar fått konsekvenser för brottsligheten bland invandrare. Har det försvårat integreringen av dem som kommit till Sverige under perioden och lett till ökad brottslighet? Kan det ha bidragit till ett ökat utanförskap bland ungdomar med utländsk bakgrund och lett till att de i större utsträckning begår brott ”Som helhet intar ”invandrarnas barn”, det vill säga de som är födda i Sverige med minst en utrikes född förälder, en mellanposition när det gäller att vara misstänkta för brott. Det är mindre vanligt i den gruppen att vara misstänkt för olika typer av brott än i gruppen med personer som själva är…

  Det är SKANDAL att det inte finns statistik som årligen väldigt exakt visar hur många invandrare, och barn till invandrare, som både misstänks och döms för brott. Detta är viktiga uppgifter för alla som är intresserade av se till så invandrarna får det bättre.

  På samma sätt som information om brottsligheten bland ungdomar eller bland kvinnor respektive män behövs, behövs också statistik om socialgruppers brottslighet och om invandrares. För enbart genom kunskap kan man rätta till saker som är fel, och bekämpa fördomar!

  Och det är SKANDAL att myndigheterna i Sverige inte tycks känna till att det finns länder som fungerar annorlunda än Sverige.

  Ja, brottsligheten är högre bland invandare. ja, Sverigedemokraterna kommer att ta fram hårresande statistik om detta. Men NEJ, problemet är inte invandrarna eller de kulturer de kommer från.

  Det är politikernas fel att brottsligheten är större bland utrikes födda och att man inte debatterar detta alls. Det är de som är orsaken till en massa lidande bland invandrare idag!

  Och eftersom inte partierna tar debatten mot Sd är de skyldiga till att Sd får en massa stöd!

  Nyheter: GPExpressenExpressenSdsSkånskanSkånskanSdsHDSkånskanSdharfelSD-landskrona,Thomaskarlssonsd.deMetroThoralfThoralfGd, Sds

  Läs även andra bloggares åsikter om ,,

  Mona Sahlin: Sverigedemokraternas bästa vän!

  I sin strävan att rättfärdiga sin politik, hur galen den än varit, och i sin strävan att bekämpa Sverigedemokraterna utan att bemöta deras politik, säger och gör politiker ibland de mest galna saker. Värst av alla är kanske Socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin. Hennes sätt att bemöta Sverigedemokraterna är så destruktivt att jag utan att tveka benämner henne Sverigedemokraternas bäste vän. Varje gång hon öppnar munnen för att ta avstånd från Sd ökar stödet för Sd ute bland folk.

  Sverigedemokraterna kallar Sahlin Sverigefientlig. Tyvärr stämmer detta! I denna artikel ska vi titta närmare på hur hon betraktar Sverige och vi ska ställa frågan om man bäst bekämpar rasismen genom att ha säga att midsommaraftonen är nåt töntigt?

  För en månad sen bestämde jag mig för att leta efter källorna till de citat av kända politiker som cirkulerar på nätet. Jag utgick från att citaten kunde vara förfalskade eftersom de var så hårresande. Jag förberedde med andra ord en artikel om hur Sverigedemokraterna och nationalisterna använder förfalskade citat. men jag hade fel.

  Jag läste en artikel om ett citat av Linda Skugge som tillskrevs Linda Skugge och trodde att många andra citat skulle vara felaktiga men har hittills bara sett ett enda fel, det om Skugges citat. Alla andra citat jag sett på har varit äkta.

  Mona Sahlin

  I denna artikeln tar jag detta som tillskrivits Mona Sahlin som exempel:

  ”Jag tror att det lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker.”

  Jag sökte på nätet och ville ha exakt källa men hittade inte källan, bara referenser till att det skulle publicerats 2002 eller 2004 i mars i tidningen Euroturk. Jag mailade Socialdemokraterna men de har inte svarat på mailen jag skickat ännu.

  Sen mailade jag Erik Almqvist, pressansvarig på Sd som skrev: ”Det citatet finns återgett i Turkiska ungdomsförbundets tidning Euroturk, i ett nummer som kom ut i början av 2002 (tror det var i mars men kan ha varit senare under våren).” Men inte heller han hade tillgång till originalet.

  Nu har jag fått originalen via tidskriften Euroturk. Citaten publicerades i 2002 i samband med en intervju med både Mona Sahlin och Göran Persson. Bakgrunden till artikeln var hedersmordet på Fadime.

  Innan jag började skriva denna artikel tänkte jag att om jag publicerar källorna kan Sd använda dem och det kan gynna Sd i valet. Ska då jag, som är en bloggare som är MOT Sd, publicera detta och kanske bidra till att öka deras stöd, frågade jag mig?

  Svaret kan bara bli ett. Jag tror inte på censur eller på att mörka det obehagliga. Minst av allt tror jag på att mörka den ofantliga dumhet en del politiker visar. Anledningen till att Sverigedemokraterna vinner stöd är att politikerna till stor del misslyckats, genom att de t.ex inte tar debatten mot Sd.

  Jag mörkar inte. Jag tror att om man vågar prata om ALLT och vara ärlig så vinner man i längden.

  Så här kommer Sahlins uttalande 2002:

  Ni kan hämta hem hela intervjun här i PDF format.

  intervju med Mona Sahlin, Euroturk 2002, del 1

  intervju med Mona Sahlin Euroturk 2002, del 2

  Mona Sahlin intervju Euroturk 2002 del 3 (citat om midsommar)

  En av de som var aktiv runt Euroturk 2002 skrev till mig så här när jag frågade om intervjun:

  Jag håller med vad du säger om Sahlins uttalanden. Då man tillfrågas om vad man anser om problemen i samband med ett välkänt hedersmord, som berott på kulturkrockar, så skulle jag knappast uttrycka mig som Sahlin. Jag ogillade det hon sa mycket. Jag blev förvånad att hon kunde säga det hon sa. Är det verkligen så man ska slå tillbaka rasisterna, undrade jag.

  Man kan faktiskt både älska Sverige och vara mot Sverigedemokraterna. Man kan faktiskt vara invandrare och ändå anse att det svenska är nåt som är mer än bara värderingar. För övrigt anser de invandrare jag mött att midsommaren INTE är något töntigt! Man kan faktiskt anse att invandrare existerar och vara FÖR invandring. Man kan vara invandrare och ändå anse att invandrarna, inte svenskarna, ska anpassa ganska mycket sig efter hur det är i Sverige.

  Mona Sahlin är grovt invandrarfientlig. Det är hennes och hennes kollegors idéer om att man inte ska prata om invandrare längre som gör att man inte diskuterat de problem som finns i tex invandrarförorter och det faktum att folk som fötts i utlandet i större utsträckning begår brott än folk som fötts i Sverige. Och detta drabbar invandrarna mest av allt. För utan att man VET hur det är kan man inte rätta till problem.

  Med Sahlin i spetsen kan Sverigedemokraterna bara vinna mer stöd. Det är det många som vet inom Socialdemokraterna. Frågan är bara när någon vågar bryta med Mona, Sd:s bästa vän! Stig Björn Ljunggren har nog rätt, Sd kan nog få 12%… om man inte börjar ta debatten MOT partiet NU!!!!!

  Nyheter: Kent perssons blogg, Per Ankersjö, Expressen, Expressen, Sds. GP, Svd, Expressen, DN, GP, GP om Sd, Carin och Stens blogg, Thoralf, Sossarnas valmanifest, Dn, Gd

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

  Argument 3: Sverigedemokraterna och nationalismen

  I Sverigedemokraternas principprogram står det att nationen ska bygga på en gemensam nationell identitet som ”förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen”. I Sd-kuriren 2008 (Nej tack till extremism) kan man läsa: ”Nationalism bygger inte på hat mot andra människor. Nationalism är kärlek, omtanke och tradition..:”  Idag ska vi titta närmare på Sverigedemokraternas idé om nationen och se hur man kan peka på några paradoxer i deras resonemang.

  I Principprogrammet Sd gett ut, kan man läsa:

  Vi är alla beroende av gemenskaper, människor som på olika sätt liknar oss själva och som vi kan identifiera oss med. Sverigedemokraterna menar att det i första hand är familjen och nationen som ger oss förutsättningarna att uppnå detta. Inga konstruerade kollektiv kan helt ersätta dessa djupt rotade, ursprungliga gemenskaper…

  Den nationalistiska principen bygger på idén om nationalstaten, att statens territoriella gränser ska överensstämma med de befolkningsmässiga gränserna. I sin ideala form är alltså ett sådant samhälle befolkningsmässigt homogent. De rådande omständigheterna i Sverige och i omvärlden omöjliggör att principen praktiseras till fullo. I många fall är nationerna vidare än statens territorium; så även för Sveriges del…

  Jag frågar mig: Vet Sverigedemokraterna överhuvudtaget hur nationerna skapats?

  Sverigedemokrater kontrasterar ofta begreppet mänskligheten med begreppet nationen. Mänsklighetens enhet beskrivs som en utopi, ett konstgjort begrepp utan förankring i verkligheten. Mänskligheten som begrepp förutsätter mångkultur, något Sd ogillar.

  Men sanningen är att begreppet nation är lika konstgjort som mänskligheten.

  När Sverigedemokraten pratar om nationen kan man alltså fråga denne om han eller hon vet vad en nation är. Nationen är nämligen också ett konstruerat kollektiv. (Nationaldemokraten kan man fråga samma sak. De delar synen Sd har på Nationen som nåt ”genuint”, en ”ursprunglig gemenskap”.)

  Nationens födelse

  Vi är alla beroende av gemenskaper, människor som på olika sätt liknar oss själva och som vi kan identifiera oss med. Sverigedemokraterna menar att det i första hand är familjen, ”kulturen” och nationen som ger oss förutsättningarna att uppnå detta. Inga konstruerade kollektiv kan helt ersätta dessa djupt rotade, ursprungliga gemenskaper, sägs det.

  Om man tittar på historien ser man att det inte alls är givet VEM vi identifierar oss med, vem vi hittar likheter med, förutom familjen och de omgivande, dvs ”flocken/stammen/bygemenskapen”.

  Problemet med Sd är, för att vara en smula filosofisk, att de antar att de grupper vi människor identifiierar oss med är på förhand givna grupper, a priori.

  I tre tidigare artiklar här på bloggen,  har jag skrivit om etnopluralismen, som är den filosofiska tanke som ligger bakom Sverigedemokraternas idé om nationen.

  En nation, en stat, ett lokalsamhälle och en etnicitet och en kultur har lika lite en på förhand given existens som begreppet mänskligheten. En blick på mänsklighetens historia visar att det enda som är så att säga på förhand givet är att man identifierar sig med familjen och sen med GRANNARNA, dvs den egna flocken elelr stammen. Detta har på ett sätt ett biologiskt samband. Flockbeteendet sitter i sen vi var apor, så att säga.

  Och här kommer min  poäng. ALL ANNAN IDENTIFIERING MED ALLA ANDRA MÄNNISKOR ÄN STAMMEN OCH FAMILJEN GÅR UTÖVER DET SOM KAN ANSES VARA OSS GIVET GENOM NATUREN.

  Under åren har vi skapat gemenskaper där vi inkluderat fler och fler folk som tidigare sågs som ”främmande” och fler och fler kulturer som setts som HELT OLIKA VARANDRA. 

  Trost språklig likhet, trots etnicitet och religion och delad historia har varje nationalstat varit uppdelad i mindre enheter, som alla alltid, vid något tillfälle, sett de andra enheterna som ”främmande”. Jämför landskapslagarna i Sverige t.ex. Dödade man en östgöte, en från samma region, ”böter man liv för liv” men dödar man en smålänning böter man X antal daler istället. Landskapen i Sverige var kulturella, etniska och politiska enheter och invånare i andra landskap sågs som ”främmande”.

  Hur otroligt det än må låta har den tid funnits när en östgöte eller en upplandsbo sett på en smålänning med samma fördomsfulla ögon som många idag ser på araber eller somalier.

  Men nationalstaten överkom dessa lokala skillnader.

  Vi människor har nämligen en förmåga som inte djuren har. Vi kan skapa enheter där inga naturliga enheter finns, bortom det biologiska! Så har vi skapat begrepp som nationen, landskapet, häradet socknen, hövdingdömet, etc…  Och mänskligheten som en enhet.

  Vad är det som säger att nationen ska vara grunden för allt. Mänskligheten är en naturligare grund för mänskligheten att stå på eftersom vi alla är människor.

  Nationen är en bra organisatorisk enhet för oss idag, precis som landskapet och kommunen är. Men det är som en mänsklighet vi kan ta världen vidare in i detta årtusende och lösa de globala problem vi står inför!

  PS

  Appropå detta citat: ”Nationalism bygger inte på hat mot andra människor. Nationalism är kärlek, omtanke och tradition..:” Man kan ju fråga flyktingarna från Balkan vad de anser om Nationalismen eller folk som överlevde andra världskriget. Nationalismen är ett begrepp som inte är utan problem.

  Mina tre artiklar om etnopluralismen:

  Svar två till Solguru

  Svar ett till solguru

  Etnopluralism

  Argumentsamlingen

  Argumentsamlingen mot Sd och Nd

  ——————–

  Nyheter: GP, Expressen, Expressen, Sds, Skånskan, Skånskan, Sds, HD, Skånskan, Sdharfel, SD-landskrona, Thomaskarlsson, sd.de, Metro, Thoralf, Thoralf, Gd

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

  Jimmie Åkesson om Ramadan. Dagens skämt!

  Bengtssons frestelser har verkligen slagit huvudet på spiken idag. Sverigedemokraternas fobi för Ramadan och muslimer har gjort att Jimmie Åkesson gjort ett av sina mest galna uttalanden hittills och varnar för ungdomars festande under ramadan. Detta galna uttalande slaktas effektivt av Bengtssons frestelser:

  – Den ökade våldsamheten under midsommarhelgen, som kan tänkas ha sin grund i det faktum att fler rotlösa svenska ungdomar än vanligt rör sig ute sent på kvällarna, har utvecklats till en ny och ovälkommen tradition. Samhället måste förbereda sig på att stävja eventuella oroligheter. Inte minst genom att införa skärpt polisberedskap under den kommande helgen, sa Jimmie Åkesson.

  Nej, så sa han ju inte alls. Inför midommarhelgen, helgen som är mer ursvensk än barbariet, tog Åkesson det cool. Han var måhända lite besvärad. I en intervju med SD-televsion berättade han att de som anordnade festen han skulle på inte brukade ha en midsommarstång. Men han skulle fixa det. Jimmie är ju lika händig som Per Gessle. Och skulle det bli dåligt väder hade broilern från Sölvesborg försäkrat sig om att det minsann fanns en midsommarstång i närheten av festen.

  Inför midsommar kom inget pressmeddelande om höjd polisberedskap. Nu är beredskapen förvisso hög inför denna helg men skulle man följa SD-logiken och gnällspiksretoriken så skulle pressmeddelandena, blogginläggen och twitterattackerna stå som spön i backen. SD skulle förfasas över fylleriet, skadegörelserna, misshandlarna, våldtäkterna, rattfylleriet, urineringen på offentliga platser, tidelagen och så vidare.

  Men Åkesson var tyst. Han besvärades över en midsommarstång och åkte upp för att gulla med svärmor i Gävle istället.

  Inför ramadan som inleddes idag så dundrade däremot Åkesson ut med ett pressmeddelande.

  – Den ökade våldsamheten under ramadan, som kan tänkas ha sin grund i det faktum att fler rotlösa muslimska ungdomar än vanligt rör sig ute sent på kvällarna, har utvecklats till en ny och ovälkommen tradition. Samhället måste förbereda sig på att stävja eventuella oroligheter. Inte minst genom att införa skärpt polisberedskap under de kommande veckorna, säger han.

  I pressmeddelandet står det också att ”fastemånaden också kommit att präglas av vandalism, bilbränder, våld och upplopp i de svenska förorterna”. Och på Twitter skriver Åkesson att ”Från förra året minns vi Alby, Gottsunda, Rosengård etc. Jag tkr mönstret är tydligt”.

  Det hänvisas inte till någon forskning. Utan det slås lite på volley. Lite kollektivt skuldbeläggande och generalisering har väl ingen dött av?

  Och just med den här bakgrunden så vore det inte mer än rätt att SD dundrade ut och krävde polispiketer vid varenda midsommarstång, övervakningskameror i varje busskur på landsbygden och nationella insatsstyrkan på plats vid varenda liten campling inför nästa års midsommarfirande?. Och varför inte inför nyårshelgen, Valborg och Lucia med?

  För trots hög beredskap från polisen så beter ju ändå svenskarna och framförallt den svenska ungdomen som drägg vid just dessa högtider.

  Fast hur hade det sett ut om Jimmie Åkesson gick ut med något sådant?

  Det hade väl varit svenskfientligt…

  En av kommentarerna på bloggen var så bra att jag klistrar in den också:

  Anonym sa…
  Vad fan snackar killen om? Så lugnt som muslimer tar det under ramadan tar de väl aldrig annars. Jag bor i ett område med mycket muslimer, och det blir lite julaftonstämning i trapphuset under ramadan tycker jag. Grannarna håller upp hissdörren, ler lite extra och viker ens tvätt när man är försenad till tvättstugan…

  Expressen, SVd, DN, Svd, Expressen, Svd, Gp, Expressen

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

  Säg ordet mink en gång till och jag spyr!

  Nu har minkarna dykt upp i valrörelsen. Indignationen är EMORM! Upprördheten nästan osvenskt stor! Åtgärdsförslagen duggar tätt och ministrarna utlovar åtgärder. Alla politiker måste ha en åsikt och riksdagspartiernas allra, allra bästa argument mot misshandel av minkar plockas fram. Debattinläggen duggar tätt. Och jag bara slår mig för pannan!

  Vad är vår berömda demokrati för ett skämt egentligen.

  Sverigedemokraterna riskerar att komma in i riksdagen och politikerna KNIPER KÄFT och försöker inte ens bemöta Sd:s idéer. Islamofobin sprider sig mer och mer. Och år ut och år in lever invandrare i utanförskap med relativ fattigdom och i en miljö med brottslighet och arbetslöshet, barn växer upp utan kompisar att prata svenska med, utbildningen i ghettona har GIGANTISKA brister, och inga lösningar tas  fram, därför att en debatt om invandring och integration anses gynna Sd och de främlingsfientliga. och utan debatt – inga lösningar och inga åtgärder mot problemen.

  Om politikerna hade visat bara hälften så mycket engagemang i kampen mot Sverigedemokraterna hade man kunnat stoppa dem!

  Jag tar mig för pannan. Säg ordet mink en gång till och jag SPYR!

  Läs artiklarna jag skrivit om att politikerna måste ta striden mot Sverigedemokraterna: HÄR!

  Nyheter: HD, Expressen, DN, Svd, Svt, DN, SDS, SVD, AB, GP, SVD, SVD, SDS, Kristianstadsbladet

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

  Ezpeleta: ”SD-motståndarna vill inte tala om problemen”

  Martin Ezpeleta har en mycket bra krönika i dagens Aftonbladet som jag rekommenderar VARMT. ”SD-motståndarna vill inte prata om problemen”.  Jag håller med. Det har jag skrivit en hel del om och de länkarna ger jag i detta blogginlägg, men först utdrag ur Martins artikel.

  Jag förstår Sverigedemokraterna. Jag håller inte med dem. Men jag förstår dem…

  De har hittat en syndabock, en grupp människor de tror ligger bakom allt elände i landet. Därför försöker de begränsa gruppens inflytande i samhället. Logiskt.

  Ofta har jag svårare att förstå motståndarna till SD. Vad driver dem? De verkar ju totalt ointresserade av att diskutera integrationsfrågor. Det vill säga, så länge Sverigedemokrater inte får uppmärksamhet och utrymme. För då jävlar.

  Huruvida integrationspolitiken är ett fiasko eller inte, vad som händer i förorterna när röken från bilbränderna lagt sig, hur det kommer sig att det finns invandrarbarn som aldrig träffar svenska barn, tar de med en gäspning…

  Den farliga slutsatsen många drar från det är att integrationen funkar illa när vi håller käften men ännu sämre när vi pratar om det.

  Men tystnaden är aldrig en lösning. I integrationsdebatten är tala silver och tiga är kattguld. Frågan är inte om man ska debattera eller inte, utan vad man ska debattera. Vem som ska få sätta agendan.

  Just nu leder Sverigedemokraterna integrationsdebatten. Den förs på deras villkor. En ointresserad majoritet har låtit en främlingsfientlig, men engagerad minoritet sätta agendan. Att vända på det, kräver engagemang och övertygelse – något som SD-motståndarna ännu saknar.

  Läs artikeln här: http://www.aftonbladet.se/debatt/kronikorer/martinezpeleta/article7595273.ab

  Jag håller med. Riksdagspartiernas, politikernas och  tystnad gör mig illamående. OM inte de kommer igång med arbetet att bekämpa Sverigdemokraternas IDÈER snart, och göra nåt åt de problem som finns så kommer det att gå illa. Men namnen på de skyldiga OM det går illa vet vi!

  Läs detta som jag bloggat om!

  Öppet brev till Riksdagspartierna!

  Att skita i byxorna och hoppas att hängslena håller!

  Hemligheten bakom vem som skapar Sverigedemokraterna!

  NYHETER: Medievärlden, Allehanda, GP och Sydöstran om att metalls ordförande sagt att en offensiv måste till mot Sd. Tänkvärt eller, Silfverstrand, Lakes, Svd, Expressen

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

  Kristdemokraterna är ”kissnödiga”: vill förbjuda Sverigedemokraterna?

  Förbud av ”rasistiska organisationer” är fel väg. Det stoppar inte rasismen. Förslaget har aktualiserats igen denna valrörelse av Kristdemokraterna men partiet har kämpat för detta ett par år nu. Jag citerar här en del av källorna…

  Alliansfritt Sverige upptäckte igår denna formulering igår i Kristdemokraternas valmanifest:

  ”Deltagande i och stöd till rasistiska, kriminella och terroriststämplade organisationer ska vara olagligt”

  Detta kommenterade Alliansfritt Sverige på detta sätt:

  Kristdemokraterna går alltså till val på att förbjuda Sverigdemokraterna? Eller inte? Vem ska göra tolkningen? Det är ett minst sagt trubbigt instrument för att komma åt rasism och man är förbannat naiv om man tror att det fungerar.

  Men det vara bra att veta inför valet. Att Kristdemokraterna vill avskaffa föreningsfriheten.

  Men vad är nyheten? Detta ingår ju sen bra länge i Kristdemokraternas program. Vad det handlar om är att Kd vill jämställa medlemskap i rasistisk organisation, MC-klubbar och terroristorganisationer och jämställa dessa.

  Om man läser programmet står det så här:

  Kriminalisera deltagande i och stöd till rasistiska och kriminella organisationer. Kristdemokraterna vill kriminalisera enskilds stöd till eller deltagande i rasistisk organisation, terroristgrupp eller annan organiserad brottslighet. Detta är en fråga som vi har drivit i många år. Att kriminalisera enskilt deltagande i och/eller stöd till sådana organisationer är betydligt effektivare än förbud mot rasistiska organisationer. Den förening som förbjuds idag skulle snabbt kunna återuppstå under annat namn i morgon. Därför är det mycket effektivare att kriminalisera det enskilda deltagandet i den typen av organiserad rasism. Ett förbud mot organisationer skulle vara svårt att upprätthålla. För att ändå komma åt kriminaliteten föreslår Kristdemokraterna att man kriminaliserar det enskilda stödet till eller deltagandet i den rasistiska eller terroristiska organisationen eller den på annan sätt organiserade brottsligheten.

  Det kan vara av intresse att se hur resonemanget bakom detta går. Jag hittade en motion i KD 2005 med exakt samma ordalydelse som förslaget i valmanifestet. Så här står det i den:

  I den allmänna preventionen bör ingå klargörande signaler från lagstiftarna. Ett sätt beskrivs av förre JK Hans Stark i SOU 1991:75 vad avser organiserad rasism. Denna rasism utgör en verklig fara såväl för enskilda personer och grupper som för det demokratiska samhället. De senaste årens händelser påvisar behovet av förändringar. Hans Starks förslag att kriminalisera enskilt deltagande i och/eller stöd till sådana organisationer är betydligt effektivare än ropen på förbud mot rasistiska organisationer.

  Eftersom Sverige saknar en generell organisationslagstiftning är det svårt – för att inte säga meningslöst – att direkt förbjuda rasistiska eller likvärdiga organisationer. Eftersom det inte finns specificerade bestämmelser om ideella föreningar kan den förening som förbjuds i dag snabbt återuppstå under annat namn i morgon. Därför är det mycket effektivare att kriminalisera det enskilda deltagandet i den typen av organiserad rasism. Ett organisationsförbud skulle inte gå att upprätthålla.

  Det är för oss viktigt att lagstiftningen klart och tydligt kriminaliserar den som deltar eller lämnar stöd till en sammanslutning som ägnar sig åt rasistisk förföljelse antingen genom att ligga bakom eller uppmana till allvarliga brott. SOU 1991:75 konstaterade att den av utredningen föreslagna lagstiftningen var riktad mot ”sammanslutningar som strävar efter att med våld eller liknande brottslighet mot person eller egendom förverkliga rasistiska syften” och det är ”den enskildes befattning” med sådana sammanslutningar som skall kriminaliseras. Kriterier för ingripande skall vara någon form av våld, hot eller tvång. Det finns alltså invävt en rad distinkta kriterier i förslaget. Dessa kriterier kan dessutom användas på ett mer generellt plan än enbart för rasistisk brottslighet.

  Under senare år har problemen med den organiserade brottsligheten i form av bland annat vissa förmenta s.k. mc-klubbar kommit i fokus. Men det allvarligaste är förstås den kriminalitet som organisationerna utövar som sådana. Genom den senaste tidens händelser har också sammanslutningar som planerar och ägnar sig åt terroristverksamhet uppmärksammats. Även detta är organiserad brottslighet.

  Den organiserade rasismen är egentligen en yttring av det mer generella begreppet organiserad brottslighet. De förslag som lades fram i SOU 1991:75 är med en vidgning av begreppen tydligt användbara för att bekämpa även denna typ av organiserad brottslighet.

  Utredaren ville införa begreppet ”organiserad rasism” i brottsbalkens brottskatalog (brottsbalken 16 kap. 7 §). Troligen behöver detta justeras till en brottsbenämning som är mer generell, t.ex. ”organiserad brottslighet”. Men det grundläggande synsätt som utredningen anlägger om att sammanslutningen skall anses medverka eller uppmuntra till brottslighet som innebär hot, våld eller tvång kan anses vara tillräcklig som grund för ingripande. Som synes är detta synsätt generellt till sina karaktär och omfattar inte bara organiserad rasism. Analogin kan alltså användas att omfatta även det vidare begreppet ”organiserad brottslighet”. Det skulle därför kunna omfatta ett vidare område än enbart rasism.

  Det kan nämnas att den tyska strafflagen har ovanstående inriktning där begreppen är generella och inriktas på enskilds deltagande eller stöd för föreningar ”vars ändamål och verksamhet är inriktad på att begå straffbara handlingar”.

  Utredaren av SOU 1991:75 ansåg att det var nödvändigt att i grundlag inskränka föreningsfriheten i 2 kap. 14 § andra stycket RF med hänvisning till organiserad rasism. Paragrafen skulle därmed enligt utredaren få följande lydelse: ”Föreningsfriheten får begränsas endast såvitt gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av folkgrupp eller annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg eller nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.”

  Nuvarande lydelse i RF är: ”Föreningsfriheten får begränsas endast såvitt gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg eller av visst etniskt ursprung.”

  Enligt vår mening kunde lydelsen i utredningsförslaget enkelt förstärkas genom att ordet ”kriminell” tillförs på så sätt att frasen får lydelsen ”av militär, kriminell eller liknande natur”.

  Utredningen föreslog också att den organiserade rasismen i yttrandefrihetsfrågor skulle medföra straffansvar. Rasistiska organisationer och även terroristgrupper kan ha intresse av att skapa publicitet, medan övriga organisationer som ägnar sig åt kriminalitet helst undviker publicitet. Men med en ändrad brottsbenämning kan utredningsförslaget användas för en utvidgning av katalogen av brott i tryckfrihetsförordningen (7 kap. 4 § TF).

  Uppdrag

  Regeringen bör alltså utreda ett generellt grundlagsstöd för kriminalisering av enskilds deltagande i eller stöd till organisationer som ägnar sig åt kriminell verksamhet. Grundlagsdelen kan med fördel tilldelas Grundlagsutredningen. Följdlagstiftning till en sådan ordning bör ingå i regeringens uppdrag. Detta bör ges regeringen till känna.

  Källa: Författare var bland annat Tuve Skånberg och Peter Althin

  Se även den motion som lades fram till riksdagen 2001, samt den som lades fram 2005.

  ———–

  Nyheter: Alliansfritt Sverige, PP-extra, Ejnermark, Mitt i steget, Mp, Reflekterat, Martin, Expressens ledare, Arena

  Läs även andra bloggares åsikter om , ,

  Brottslighet, invandring Sverigedemokraterna och det klantiga BRÅ!

  Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet 2005, BRÅ

  Sverigedemokraterna försöker rida på det faktum att brottsligheten är högre bland invandrare och på det faktum att svenska politiker och statistiska experter har svårt att hantera detta. Men om man ser BORTOM statistiken ser man att sanningen inte är så svart och vit som den ibland antas vara av Sd:s främlingsfientliga anhängare.

  Den tveksamhet politiker har för att forska i anledningen till att invandrare är överrepresenterade i våldsstatistiken får ibland lite konstiga effekter. Jag har sen ett tag letat efter jämförande studier där man kollar hur det ser ut i olika länder och olika tider, och har inte hittat något bra än. Inte ens internationellt.

  Så jag har fått nöja mig med nåt halvdant. Om man läser BRÅ:s rapport från 2005 ser man detta om folk som misstänkts för brott:

  Personer födda i utlandet: 12% misstänkta för brott. Personer med båda föräldrarna födda i utlandet 10% misstänkta för brott. Personer med en föräldre född i utlandet, 7.1% misstänkta för brott. Personer med två föräldrar födda i Sverige 5% misstänkta för brott.

  Statistiken på sidan 63 i rapporten visar dessutom att 25% av folk födda i Afrika misstänkts för brott (!). Och 8,7% av folk födda i Norden och ca 7,5% för de födda i EU!

  Det sistnämnda ska ni hålla i minnet för det tyder på att överrepresentationen har med migrationen och sociala faktorer att göra, inte med invandrarna. Låt oss titta närmare på statistiken:

  Det jag ser direkt är att man brottsligheten står i direkt proportion till fyra andra faktorer: nämligen språkkunskap, utbildning och fattigdom och segregering. Utbildningen har jag skrivit om. Jag har publicerat en tabell som ni kan se här! Annars är informationen mager, tyvärr. Men med lite insikt i hur det är, vet man att det är så.

  Svenskar var 1800-talets ”afrikaner”!

  Jag har studerat den svenska emigrationen till USA på 1800-talet och olika länders emigration till USA i allmänhet, en gång i tiden. Då märkte jag att samma fenomen gällde där. Invandrarna till USA misstänktes och dömdes för brott mer än folk med invandrarföräldrar och minst av allt var folk med båda föräldrarna födda i USA misstänkta och dömda för brott. Speciellt  folk som var FATTIGA och UNDERUTBILDADE med språkproblem var överrepresenterade i brottsstatistiken.

  Svenskar var överrepresenterade i brottsstatistiken eftersom svenskar hade språkproblem och var extremt fattiga. Vad jag minns var engelsmän som kom till USA inte lika överrepresenterade!

  Svenskar i städerna var överrepresenterade och svenskar i segregerade bostadsområden (de lärde sig inte engelska lika snabbt då).

  Och givetvis berodde andelen brottsliga på vilken politik som fördes. Mådde ekonomin bra minskade brottsligheten, och vice versa.

  SÅ SLUTSATSEN ÄR ATT BROTTSLIGHETEN BLAND AFRIKANER IDAG ÄR HÖGRE ÄN BLAND S.K. INFÖDDA SVENSKAR, AV EXAKT SAMMA ANLEDNING SOM ATT BROTTSLIGHETEN BLAND SVENSKAR VAR STÖRRE ÄN BLAND INFÖDDA AMERIKANER PÅ 1800-TALET, ELLER ÄN BLAND ENGELSMÄN SOM MIGRERAT TILL USA.

  Mitt råd till BRÅ!

  Men jag får fnatt när jag ser hur amatörmässigt BRÅ gjort sin rapport från 2005. Dels har de utgått från MISSTÄNKTA personer, INTE DÖMDA. Och här kan fördomar göra sitt för att se till att det blir viss överrepresentering.

  Sen saknar jag historiska och samtida paralleller. Paralleller som visar att dessa problem inte är unika för Sverige eller Europa och att dessa problem delvis hänger ihop med migrationen som fenomen.

  Och sen går inte statistik att få fram lika lätt om utbildning, segregering och fattigdom. Vilket är ren idioti!

  Då är frågan om vi vill ha migration. Svaret är JA eftersom isolerade kulturer förtvinar och dör. ALLT, precis ALLT som kan ses som svenskt har skapats i direkt samröre med resten av världen, och genom migration. (Se här!)

  Att vara människa är inte lätt. Om vi isolerar oss från omvärlden förtvinar vi, om vi har utbyte med omvärlden omkullkastas mycket av det vi tror om världen och skapar KRISER för oss. Det kan ju verka skrämmande!

  Det finns inget exempel på ett land som isolerat sig från omgivingen och blomstrat!

  Världen är inte svart och vit!

  Men slutsatsen får inte bli att vi inte diskuterar problemen. 25% av invandrarna från Afrika söder om Sahara har varit misstänkta för nåt slags brott. Dessa siffror är oerhörda och skrämmande och kan inte bara förklaras med diskriminering! Och… Att ”95 procent av utrikes födda är inte misstänkta för vare sig tillgreppsbrott eller våldsbrott” betyder faktiskt att 5% är det! Alla politiker som vägrar prata om problemen och söka lösningar är medskyldiga till att de lever i utanförskap.

  Som Sverigedemokraterna.de skrivit:

  Faktum är att just socioekonomiska faktorer som arbetslöshet, ohälsa och låg utbildningsnivå är kända riskfaktorer för kriminalitet. I Brås skrift ovan så konstaterar man också att det är ”mer än sex gånger vanligare att personer vars familj haft socialbidrag är registrerade för brott än personer vars familj inte haft det”.

  Brå förklarar överrepresentationen i brottsligheten bland invandrare genom följande tre faktorer:

  • Det är svårt att bryta upp från hemlandet och bosätta sig i ett nytt land.
  • Sociala faktorer som generellt ökar risken för brott är vanligare bland invandrare.
  • Det mottagande som invandrare får i Sverige har brister.

  De segregerade bostadsområdena är ett politiskt misslyckande för de socialdemokratiska och borgerliga regeringar som beslutat om miljonprogram och illa fungerande integration. Ni kommer väl ihåg We Shall Overcome? Det är ur missnöjet med politikernas felaktiga beslut som Sverigedemokraterna försöker plocka billiga poänger genom att peka ut gruppen ”invandrare” som syndabockar.

  Nyheter: Allehanda, DN, DN, SDS, GP, SD-kuriren, PI, SVT

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

  Konserverad Sverigedemokrati!

  Konserverad gröt , Text och musik: Olrog


  Jimmie och Richard, Mattias och Björn
  har funnit en nisch och har funnit ett hörn,
  och startat en ny konserveringsfabrik,
  där de talar för varan till musik:

  Allting går att sälja med mördande reklam:
  Kom och köp konserverad gröt!
  Allting går att sälja med mördande reklam,
  även lagom söt, konserverad gröt.

  Richard blev chef och Björn blev agent,
  men Mattias tog titeln disponent.
  Partiledar´n Jimmie med tusen plakat,
  annonserade dess hälsopreparat:

  Allting går att sälja med mördande reklam…

  Burkar och burkar på löpande band,
  svämma över vårt avlånga land.
  Det som ej såldes som flytande mat,
  kom i handeln som kaffesurrogat.

  Allting går att sälja med mördande reklam…

  Alltig gick fint men en dag var det hänt,
  bluffen den synades & man sa: ”vilket skämt!”.
  Man forska i gröten och tänk vilken syn,
  bara vassla och sågspån, inga gryn.

  Allting går att sälja med mördande reklam…

  Jimmie blev emigrant häromda’n,
  de andra gick i kloster i närmaste sta’n.
  Mattias och Richard och Björn delar cell,
  och de sjunger från morgon till kväll:

  Allting går att sälja med mördande reklam…
  PS
  Detta kan i och för sig sägas om Mona Sahlin som besökte Gnesta idag i hällregnet. Men det finns många olika grötfabrikanter i vårt långa land.
  Nyheter: KvP, Kvp, AB
  ——————-

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

  Bemöt Sverigedemokraternas skräckpropaganda!

  Det behövs LÖSNINGAR på problemen för att bemöta Sverigedemokraternas skräckpropaganda. Det behövs visioner för Sverige. Det är det bästa sättet att bemöta Sverigedemokraterna. Visa att det finna andra alternativ än att tänka svart-och-vitt!

  Vi i Sverige skriver idag:

  Att föreslå lösningar skulle undergräva deras existens. Om problemen blir mindre blir missnöjet mindre och det finns inget behov av missnöjespartier. Därför kan en invandrare aldrig göra rätt, enligt Sverigedemokrater. Om invandrare är arbetslösa kostar de pengar. Om invandrare jobbar tar de svenskarnas jobb.

  Exakt! Jag håller med!

  Sd lever inte främst på fördomar eller på problem som finns utan på bristen på positiva lösningar i samhället idag! Låt oss ändra på det!

  Nyheter: GP, AB, SDS, DN

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

  Jerlerup rekommenderar: Sverigedemokraterna och brottsstatistiken

  Nu när man pratar om Jimmie Åkessons tal i Sölvesborg i förrgår kan det vara på sin plats att titta lite närmare på Sverigedemokraternas argument om brottsligheten och invandringen. Vi rekommenderar därför idag ett äldre inlägg på Sverigedemokraterna.de i ämnet.

  Läs artikeln här: Sverigedemokraterna syn på brott och straff

  Faktum är att just socioekonomiska faktorer som arbetslöshet, ohälsa och låg utbildningsnivå är kända riskfaktorer för kriminalitet. I Brås skrift ovan så konstaterar man också att det är ”mer än sex gånger vanligare att personer vars familj haft socialbidrag är registrerade för brott än personer vars familj inte haft det”.

  Brå förklarar överrepresentationen i brottsligheten bland invandrare genom följande tre faktorer:

  • Det är svårt att bryta upp från hemlandet och bosätta sig i ett nytt land.
  • Sociala faktorer som generellt ökar risken för brott är vanligare bland invandrare.
  • Det mottagande som invandrare får i Sverige har brister.

  De segregerade bostadsområdena är ett politiskt misslyckande för de socialdemokratiska och borgerliga regeringar som beslutat om miljonprogram och illa fungerande integration. Ni kommer väl ihåg We Shall Overcome? Det är ur missnöjet med politikernas felaktiga beslut som Sverigedemokraterna försöker plocka billiga poänger genom att peka ut gruppen ”invandrare” som syndabockar.

  Media. Expressen, Expressen, Skånskan

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

  Jerlerup rekommenderar Expo om ”Ikonen Jimmie Åkesson”

  Expo skrev igår om Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Den artiklen rekommenderar jag idag!

  Läs den här!

  Det är sex veckor kvar till valet och någonting har hänt. Jimmie Åkesson har blivit en ikon.
  Ett namn.
  Någon att sjunga hejaramsor om.

  – VI VILLE HA en person som var över 40, socialt kompetent, som kunde hantera media och som inte bekräftade bilden av ett skinnskalleparti. Dessutom skulle vi vilja ha någon typ av kändisfaktor som gick att lita på.

  Inför Sverigedemokraternas riksårsmöte 2005 satt den före detta Sverigedemokraten Gorm Lind i partiets valberedning. Det var inget lätt arbete.
  En sak stod klar, minns han. Den dåvarande partiledaren Mikael Jansson hade gjort sitt. Kritiken mot hans sävliga ledarstil var överväldigande. Frågan var vem som skulle ta över.
  Till slut föll valet på Jimmie Åkesson.
  – Han var egentligen för ung men hade visat att han kunde få saker gjorda och att han hade ett helt annat självförtroende i sin relation till media, berättar Gorm Lind.
  Då var Jimmie Åkesson en kostymklädd ungdomspolitiker, en av partiets första broilers. I ungdomsförbundets interntidning hade han tidigare berättat om sig själv. Hans politiska förebild var en blandning mellan Gandhi, Jesus och Verner von Heidenstam. Flickvän? Nej, han var dömd att vara ungkarl, sa han skämtsamt.
  Nu fick han som 26-åring ansvaret att leda partiet mot riksdagen.

  Läs även andra bloggares åsikter om , , ,