Myterna om invandring och brottslighet

Om man kikar på invandrarförorterna i Sverige finns det STORA problem. Men vad beror det på? Beror det på invandrarnas kultur eller gener?
Eller beror det på att politikerna i SKAPAT problemområden och fattigdom genom felaktiga politiska beslut? Och att DETTA gör att brottsligheten ÄR högre bland invandrare än s.k. infödda svenskar.

Vi ska kika närmare på det i detta blogginlägg!

Forts…

Den amerikanska författarinnan Ellen LaMotte skrev en del om invandring och brottslighet i USA början på förra seklet för ca 100 år sen. Intressant nog kom hon fram till samma sak som studien ”Kriminalitet” från migrationsinfo.se som jag läst. Nämligen att ekonomi, utbildning och samhällsstatus var de avgörande faktorerna bakom brottsligheten bland invandrare i USA. Hon konstaterade att brottsligheten var högre bland ALLA invandrargrupper än bland ”infödda amerikaner” men minst bland skandinaver och Holländare, och hon hävdade att det berodde på läs och skrivkunnigheten bland dessa.

Men om en invandrad svensk hamnade i ekonomisk kris i USA och bosatte sig i någon förort med mycket kriminalitet fanns risken att även denne blev kriminell.

Dessutom, menade hon, var det ett stort problem att redan kriminella europeer kom in i landet. Kriminella svenskar som utvandrade fortsatte att vara kriminella.
Idag

Att det är högre brottslighet bland invandrare än infödda svenskar får man säga nu, men var tabu att påstå fram till mitten av 90-talet. Jag minns när man på 80-talet frågade politiker om brottsligheten var högre bland invandrare än s.k. svenskar. Då fick man alltid höra att ”nej, så är det inte”. Och genom att ignorera de problem som fanns så bidorg dessa till at SKAPA problemen också. De som förnekade problemen är med andra ord DIREKTA SKULDEN till problemet.  Jag frågade t.ex. ministern 1989-1991 Maj-Lis Lööw om detta. Hon sa att ”tvärtom är invandrare laglydigare”. Jag sa att jag inte var ute efter att lägga någon skuld på invandringen, som jag var (och är) för, men att jag undrade om inte man borde erkänna problemet för att kunna lösa det. Sen frågade jag om inte det var vansinne att asysökande inte fick jobba under de år de sökte asyl och  att högutbildade från utlandet tvingades jobba som spärrvakter och vad det kunde få för konsekvenser. På det svarade hon: spärrvakter behövs också. (1990)

Tänk på det nästa gång det brinner i Rinkeby. Felet är inte invandrarnas egentligen, utan kärringar som Maj-Lis Lööw och att galna gubbar som Olof Palme, Carl Bildt och Ingvar Carlsson skapat en situation som fört oss hit!

Vad Sverigedemokraterna och de Nationella säger


I min blogg drar jag mig inte för att presentera vad båda säger. Jag tror på metoden att låta folk själva ta ställning. Så först vill jag ge några länkar till olika argument den ena sidan.

Det de pekar fingret på är utan tvekan sant. Men vad beror det på? Låt oss kika på studien jag pratade om.

Studien

Som sagt har jag just läst en studie från migrationsinfo.se. Jag citerar studien:

”Det finns få svenska studier som har jämfört brottsligheten mellan inrikes och utrikes födda. Den senaste är från 2005 och gjordes av Brottsförebyggande rådet. Studien undersökte andel misstänka för brott åren 1997-2001. Under dessa år var andelen misstänkta för något brott 5-10 % bland inrikes födda och 12 % bland de utrikes.Utrikes föddas ställning på arbetsmarknaden och deras generellt sett lägre socioekonomiska nivå, speciellt bland vissa ursprungsgrupper, är enligt forskningen en viktig orsak till viss överrepresentation i brottsregister. Om man kontrollerar för kön, ålder, utbildning och inkomst minskar överrisken för vissa grupper att begå brott – den variabel som har störst betydelse är också förvärvsinkomst.

Utrikes födda har varit överrepresenterade i brottsstatistiken under minst ett kvarts sekel och under denna tid har invandringen till Sverige sett mycket olika ut både när det gäller typ av invandring och från vilka länder invandrarna huvudsakligen kommit ifrån. Det verkar således troligare, menar forskare, att orsaken till överrepresentationen finns att finna i situationen i Sverige och inte i invandrarnas nationalitet.

Grupper från vissa ursprungsområden är mer överrepresenterade än andra. Till exempel så finns en överrepresentation vad gäller misstanke för brott hos personer födda i Nordafrika, övriga Afrika och Västasien om man ser till andelen av dessa grupper i befolkningen. De som dominerar bland de misstänkta utrikes födda är dock nordbor, då personer från Finland, Norge, Danmark och Island utgör ca 5 % av de misstänkta, medan personer från Nordafrika utgör 0,7 %.

Att vissa grupper är överrepresenterade i brottsregistreringen kan förklaras med ett antal olika andra faktorer. Man kan till exempel se att personer som immigrerat innan de börjat skolan begår betydligt färre brott än de som anlänt i skolåldern upp till de senare tonåren. Den senare gruppen är dessutom den grupp som i störst utsträckning är registrerad för brott. Bland samtliga invandrade är den vanligaste invandringsåldern runt 30. Bland personer födda i Afrika och i Europa exklusive EU-länder är det minst vanligt att man invandrat som barn.

Det är 2 gånger högre risk att en person född i utlandet begår brott i förhållande till hela befolkningen enligt studien från 2005 som bygger sina beräkningar på statistik från 1997 till 2001. När man kontrollerar för demografiska fakta som kön, inkomst och utbildning sjunker denna siffra, vilket avspeglar att utrikes födda generellt sett har en lägre socioekonomisk status än inrikes födda…

Som en jämförelse är det till exempel 3,5 gånger vanligare att män är misstänkta för brott än kvinnor och vad gäller grövre brott är den skillnaden ännu större. Vidare, personer vars familj har försörjt sig genom socialbidrag hade 2001 6,1 gånger större risk att begå brott än de som inte haft det. Personer med endast förgymnasial utbildning har 5,7 gånger större risk att begå brott än de som har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Siffrorna gäller misstanke om brott och inte vilka som faktiskt också dömts för brott och skulle därför kunna visa på en form av diskriminering då utrikes födda oftare misstänks för brott som sedan läggs ned än inrikes födda. Diskriminering i rättsväsendet verkar främst förekomma i våldtäkts- och narkotikabrott. Vidare kan vittnens stereotypa föreställningar av vissa invandrargrupper göra att dessa grupper blir negativt särbehandlade. Studier har också visat att vittnen med invandrarbakgrund bedöms ha lägre trovärdighet…”

Nota bene!


Det finns mycket mer att skriva om detta. men lägg återigen märke till vad migrationsinfo.se skriver: ”Personer vars familj har försörjt sig genom socialbidrag hade 2001 6,1 gånger större risk att begå brott än de som inte haft det. Personer med endast förgymnasial utbildning har 5,7 gånger större risk att begå brott än de som har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.”

Då frågar jag mig detta.

Vilken roll spelar det att så många invandrare tvingades och TVINGAS leva på socialbidrag medan de söker asyl och pga den ekonomiska krisen fortsätter att göra det efter de fått asyl?

* Vilken roll spelar utbildningsnivån hos de som invandrat?

* Och… Vad skulle hända om man ändrade på detta och betonade vikten av att skaffa jobb direkt och om det FANNS jobb, dvs att man ändrar ekonomisk politik i Sverige helt?

* Och… Vad skulle hända om man gav möjligheten, och delvis också de facto kravet, på utbildning för invandrare?

* Kort och gott, vad händer om industrin åter skulle skrika på arbestkraft som på 60-taket och man inte gjorde om alla misstag från de åren?

* Och vad skulle hända om samhället tydligare sa ifrån att vissa beteenden inte är acceptabla i Sverige, som att hetsa mot yttrandefriheten eller hota konstnärer som gör satirteckningar? Dvs om man använde mer konsekvens och gränssättning?

Det gäller att rikta ilskan åt rätt håll. De partier som styrt Sverige sen 60-talet och de politiker som fattat besluten är orsaken till att kriminaliteten är hög bland invandrarna, inte invandrarna som sådana!


Mer läsning:4 tankar om “Myterna om invandring och brottslighet

  1. Pingback: Integrationsprojektet « Sverige är inte världens navel!

  2. Pingback: Hur man kan bemöta Sverigedemokraternas våldtäktsstatistik « Sverige är inte världens navel!

  3. Pingback: Dagen efter Sverigedemokraternas invandringsutspel… « Sverige är inte världens navel!

  4. Pingback: Absurd twitterdebatt om brottslighet och invandring! « Sverige är inte världens navel!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s