Hur man kan bemöta Sverigedemokraternas våldtäktsstatistik

Sverigedemokraterna presenterade sin våldtäktsstatistik nyss. Och de kom fram till ungefär samma resultat som Svenskarnas parti, som jag skrev om tidigare idag. Här visar jag vad BRÅ och riksdagspartierna måste göra för att bemöta Sverigedemokraterna och Svenskarnas Parti.

Läs Sverigedemokraternas rapport HÄR! Jag citerar:

Gruppen utrikes födda utgjorde förra året 14 procent av Sveriges befolkning. De granskade våldtäktsdomarna från 2009 visar på en överrepresentation genom att så stor andel som 48 procent av våldtäktsmännen är födda tomlands. (Detta innebär en ökning jämfört uppgifterna från 200511, vilket skulle kunna peka på att fenomenet är tilltagande.) Inom kategorin grov våldtäkt var siffran så hög som 64 procent.

Det har i den här studien inte varit möjligt att utreda situationen beträffande andra generationens invandrare, men baserat på proportionerna i BRÅ:s rapporter samt en studie av våldtäktsmännens efternamn görs bedömningen att cirka två tredjedelar av samtliga våldtäkter i Sverige begås av första och andra generationens invandrare. Som många andra studier visat skiljer sig också överrepresentationen kraftigt åt mellan olika invandrargrupper.

Första generationens utomeuropeiska invandrare utgör endast 6,81 procent av befolkningen12 men utgör hela 39,47 procent av de dömda våldtäktsmännen, vilket ger en överrepresentation på 5,80 ggr. Tittar man sedan på specifika länder blir skillnaden ännu mer markant. Första generationen invandrare från Irak utgör 1,26 procent av befolkningen13 men utgör 10,53 procent av de dömda våldtäktsmännen, vilket ger en överrepresentation på mycket anmärkningsvärda 8,36 ggr.

(Som jämförelse kan nämnas att det från våra nordiska grannländer finns totalt två dömda våldtäktsmän, födda i Finland respektive Norge. Ingen våldtäktsman är född i Sydostasien.)

(…)

I Encyclopedia of Women & Islamic Cultures: Family, law, and politics konstaterar man att inga muslimska stater i Nordafrika och Mellanöstern erkänner våldtäkt inom äktenskapet som ett brott, vilket framstående muslimska företrädare försvarat genom direkta hänvisningar till påbud från profeten Muhammed och islams heliga skrifter.

I vissa delar av Pakistan kan kvinnor som anses ha kränkt en familjs heder, enligt Jirgasystemet, dömas till att bli våldtagna. Och i många utomeuropeiska länder kan en våldtäktsman undkomma straff om han efteråt erbjuder sig att gifta sig med offret.

I Sydafrika är det mer sannolikt att en kvinna blir våldtagen än att hon får lära sig att läsa och var fjärde kvinna tros ha blivit våldtagen minst en gång före sin 16-årsdag. I en enkätundersökning från 2009 uppgav 25 procent av de sydafrikanska männen att de någon gång våldtagit en kvinna. Dr Rachel Jewkes vid South African Medical Research Council har förklarat den skräckinjagande statistiken med att män inom den sydafrikanska kulturen anses ha rätt till kvinnors kroppar. Det finns dessutom en utbredd föreställning om att man kan bli botad från HIV genom att ha sex med en oskuld.

Mycket lite talar för att dessa typer av kulturellt betingad acceptans för våldtäkt automatiskt skulle försvinna så fort en person från något av dessa länder flyttar till ett västerländskt land.

År 2001 visade statistik från den norska polismyndigheten att män från muslimska länder var kraftigt överrepresenterade som förövare vid våldtäkt och att merparten av offren var etniska norskor.

Uppgiften kommenterades av Unni Wikan, professor i socialantropologi vid Oslo universitet, som själv varit bosatt i muslimska länder under många år. Wikan sade sig inte vara överraskad av resultaten. Hennes råd till norska kvinnor var att acceptera att de nu levde i ett mångkulturellt samhälle genom att börja klä sig mer konservativt när de lämnade hemmet. Wikan menade att man i de flesta muslimska länder ser det som att det är kvinnan som bär ansvaret vid en våldtäkt och att det är rimligt att muslimska invandrare bär med sig dessa värderingar när de flyttar till Norge.

Hur man bemöter Sverigedemokraterna

Man bemöter detta genom att för det första vara ärlig och erkänna att problemen finns i Sverige. Man bemöter inte Sd och SP genom att förneka statistiken från dem. (Som DN gör… )

För det andra genom att visa vilka levnadsvillkor invandrare haft. Dvs ekonomi, islolering, utanförskap. Här måste politikerna våga erkänna begångna fel.

För det tredje genom att göra internationella jämförelser. Genom att bemöta deras idé att anledningen till brottsligheten ligger i kulturen och religionen.

Det här siata har jag betonat mycket. Man bör då främst studera USA.  (Se artiklarna i integrationsprojektet.) Där ser man ett mönster som är annorlunda mönstret i Sverige. Där är invandrarnas brottslighet LÄGRE än inrikes födda. Jag citerar en rapport;

In 2000, 3 percent of the 45.2 million males age 18 to 39 in the United States were in federal or state prisons or local jails at the time of the census. Surprisingly, at least from the vantage point of conventional wisdom, the incarceration rate of nativeborn men in this age group (3.5 percent) was 5 times higher than the incarceration rate of foreign-born men (0.7 percent). The foreign-born rate was nearly two-and-a-half times less than the 1.7 percent rate for native-born non-Hispanic white men and almost 17 times less than the 11.6 percent rate for native-born non-Hispanic black men. The lower incarceration rate among immigrants was found in every pan-ethnic category without exception. For instance, native-born Hispanic men were nearly 7 times more likely to be in prison than foreignborn Hispanic men, while the incarceration rate of native-born non-Hispanic white men was almost 3 times higher than that of foreign-born white men.

There also was wide variation in the incarceration rates of native and foreign-born men within particular ethnic groups. Among Hispanic men, for example, foreign-born Mexicans had an incarceration rate of only 0.7 percent—more than 8 times lower than the 5.9 percent rate of native-born males of Mexican descent. Similarly, 0.5 percent of foreign-born Salvadoran and Guatemalan men were in prison, compared to 3.0 percent of native-born males of Salvadoran and Guatemalan descent. The incarceration rates of foreign-born Mexicans, Salvadorans, and Guatemalans were the lowest of any Latin American immigrant group even though they were the least educated. These three nationalities are precisely the groups that make up the majority of illegal immigrants in the United States.

Hur ser statistiken ut mer i detalj. Låt oss kolla:

Ser ni! Det är inte samma mönster som Sverige! 3,5% av alla infödda amerikaner mellan 18 och 40 år i fängelse mot 0,8 av alla utlandsfödda.

Våldtäktsstatistik och Sverigedemokraterna

Om man vill bemöta argumentet att brottsligheten ligger i kulturen kan man också studera invandringen till enskilda länder. Sverigedemokraterna skrev detta om invandringen av irakier till Sverige: ”Tittar man sedan på specifika länder blir skillnaden ännu mer markant. Första generationen invandrare från Irak utgör 1,26 procent av befolkningen13 men utgör 10,53 procent av de dömda våldtäktsmännen, vilket ger en överrepresentation på mycket anmärkningsvärda 8,36 ggr.”

Men tittar på man på Irakierna i Australien är de UNDERREPRESENTERADE i våldtäktsstatistiken. En av ca 4500 i Australien födda satt i fängelse 2007 för våldtäkt. En av ca 9000 irakier! Och Irak har tagit in ca 100.000 irakier!

Skillnaden visar att brottsligheten bland irakier beror på politik och levnadsvillkor, inte kultur eller religion!

*****

Läs även min samling argument MOT Sd

och argumenten varför partierna måste ta debatten NU

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de


———————–

Nyheter: realtid, PI, Realisten, PI, DN, PI, AB, Sd om kritiken mot Sd:s rapport


Läs i min artikelsamling om LÖSNINGAR på integrationsproblemen HÄR! Se även här och på denna artikel om vad Migrationsinfo.se skrivit!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

50 tankar om “Hur man kan bemöta Sverigedemokraternas våldtäktsstatistik

 1. Pingback: Sverigedemokraternas rapport om våldtäkter bygger inte på fakta | Sverigedemokraterna.de

 2. Som jag fattat det är det framförallt de muslimska länderna som SD ser som ett problem i det här sammanhanget. Och de saknas i den amerikanska statistiken ovan. De australiska siffrorna är svåra att bedöma eftersom du inte hänvisar till någon källa. Det kan till exempel vara som Larsson skriver ovan en fråga om olika folkgrupper. Det kan också vara olika socio-ekonomiska grupper, eller statistik som av metodologiska skäl är ojämförbar med den svenska.

 3. Nej, det gör de inte Paradigm för amerikanska rapporter säger att ALLA nationaliteter uppvisar samma mönster. Dvs LÄGRE brottslighet bland invandrare än amerikafödda.

  Sen hoppas jag du så statistiken om skilnaden mellan Sverige och Australien.

  Samma sorts irakier… Nej det vet jag inte, men jag vet att POLITIKEN i Asutralien och USA skiljer sig från Sverige.

 4. Nej, jag har inte hittat statistik från dem. Det finns ingen sån kategori (man utgår från ras i USA:s atatistik). Däremot säger forskarna att samma mönster gäller ALLA grupper.

 5. Och totalsiffran inkluderar dem!

  Fast någonstans finns säkert även statistiken om folk från Mellanöstern. Jag har bara inte hittat den än. Så tills vidare får jag lita på vad författarna bakom rapporterna säger.

 6. jerlerup: ”För det andra genom att visa vilka levnadsvillkor invandrare haft. Dvs ekonomi, islolering, utanförskap. Här måste politikerna våga erkänna begångna fel.”

  Är det någonstans invandrare blir omhändertagna är det väl i och av Sverige. Det är vi ofta snara att berömma oss för. Att invandrare lever segregerat beror även på omhändertagandet.

  Något som gäller är faktiskt att våldtäktsstatistiken är högre även i länder som de kommer ifrån, men kanske än högre än för de män som kommer till Sverige. Om det är så att våldtäkter för män från de länderna ökar här (alla länder f ö knappast med i statistiken där SD säger att vi är tvåa, så exakt just uppgiften ska tas med en liten nypa salt, men bara liten nypa då vi ligger risigt till) bör det ha olika förklaringsmöjligheter, var och en delvis sann eller falsk:

  – att en vis sorts män emigrerar (nu ska vi inte ljuga om att de flesta har flyktingskäl och liknande)
  – att det är hårdare straff i deras länder — kanske även socialt för dem
  – och/eller att de anser att svenska kvinnor är horor och att det finns en rasism från deras sida.

  Du menar att vi ska dra erfarenheter från USA, där brottsligheten är lägre bland invandrare. Vadå? Har du diametralt ändrat uppfattning?! Erfarenheten man kan dra är att USA ställer mycket hårda krav på invandrare jämfört med Europa! De väljer invandrare och avvisar asylansökande.

  Asiater är nog i USA en större andel än de från Mellanöstern jämfört med Europa och Sverige, men de väljer som sagt människor från alla områden! Så du förordar det? Bra, då är vi på samma sida.

  USA har alltså en helt annan praxis och en som SD:are faktiskt förordat (diskuterade detta för några år sedan med Almqvist) så jag begriper inte hur du kan mena att exemplet USA är ett motargument mot SD bara för att det visar att något är helt annorlunda än här. Du måste ju ha någon idé och några logiska tankar bakom det du säger.

  Om du inte förordar USA:s strikta politik så vet jag inte om det är möjligt att inte kalla dig en slags ointelligent omedveten trollbloggare (som fick mig att börja skriva denna kommentar och fortsätta när jag såg hur du bara pladdrar).

  Nu är det på det sätt som det är på i Sverige (dåligt), och om du inte kan formulera hur vi tar oss från denna situation till dent läge som du vill ha — nämligen som i USA — så säger du ingenting, och argumenterar inte för något.

  Du verkar så pladdrig att jag nästan börjar att undra om det kan vara du som döljer dig bakom bloggen sverigedemokraterna.de? 🙂

  Detta tomma svammel och krav på att folk ska hålla tungan rätt i mun, dvs inte säga sanningar och/eller förorda lite striktare invandring, och om de misslyckas med det är rasister, en stil som även Daniel Poohl har, anser jag är en slags djupt antidemokratisk verksamhet. Den säger att invandring är helig och ska vara stor eller större, ungefär som vissa kan säga att marknaden är helig oavsett vad den leder till.


  Jag vill f ö inte kasta ut alla/många som kommit hit, men jag ser ingen poäng i att ta hit krigströtta somalier eller folk från Kongo som är äventyrare och/eller ska samla pengar till krig i hemlandet och leva fint i Sverige. Alla kan visst hitta på historier — ofta lär de vara identiska för stora mängder asylansökande (i alla fall enligt Wager med gedigna kontakter) — och visst måste enskilda fall utredas, men en tuffare praxis är ändå okej. Man kan även avvisa våldtäktsmän med uppehållstillstånd och beroende på hur länge personen har varit i landet.

  Detta hoppas jag inte är rasistiskt. Oops! Expo säger att det är rasistiskt, och kanske även antidemokratiskt(?), att tänka tanken och förorda lägre invandring (oavsett hur hög den är). Att man då är som nazisterna i Svenskarnas parti. Varför gör Expo reklam för nazister?

 7. Jo, politiken skiljer sig på en viktig punkt. Enligt din källa så beviljades drygt 20 000 personer asyl i USA och enligt Wikipedia var samma siffra för Sverige 90 000. Det är 4.5 gånger fler för Sverige, trots att den amerikanska befolkningen är 30 gånger större än vår. Med deras politik kanske det är lättare att assimilera ny grupper?

 8. 90.000 fick inte asyl i Sverige Paradigm. Rät siffta är 24.000 (http://www.temaasyl.se/Templates/Page.aspx?id=92) och ja USA tog in lika många asylsökande. Men sen tog USA in MÅNGA FLER arbetskraftsinvandrare och anhöriga. 90.000 är totala invandrarsiffran i Sverige och inkluderar ca 30.000 svenskar som emigrerat som återvänder.

  Sen har jag inte ändrat mig. Håll höga krav på invandrarna och ge dem LIKA RÄTTIGHETER och stöd så går det bra.

  /T

 9. Vet inte om det är desperationen som talar. Du börjar med hur man ska bemöta SD. Är det inte bättre att koncentrera sig på att bemöta den kriminaliteten? Eller det är kanske inte så intressant med alla våldtagna tjejer och killar som att bemöta just SD? Sen skriver du

  ”Skillnaden visar att brottsligheten bland irakier beror på politik och levnadsvillkor, inte kultur eller religion!”

  Om du åker till dessa länder så ser du att politiken och levnadsvillkoren styrs utifrån kultur och religion. Det gör den i alla länder. Men du kanske inte har varit där nere. Är du i så fall rätt person att uttala dig?

 10. Varifrån har du fått 24000? Det står inget om att antalet beviljade uppehållstillstånd för 2008 skulle vara 24000. Det finns såvitt jag kan se inget sådan uppgift.

 11. Ja Sverigedemokraterna.de & jerlerup?
  Magnus A. du är inte den enda där har vibbar där, kanske man borde fjäska lite för den digitala scen och på allvar reda ut vem där håller i det eländet…

 12. Som vanligt är det två sidor av myntet. Det finns självklart nyanser av sanningar i BRÅ´s rapport men det är det som bekräftar SD´s fakta, helt omedvetet. Så ska det vara: lämna tolkningarna åt de som läser.
  Det amatörmässiga mothugg mot SD i media, inkl webb, är av principiell art. SD hotar välavlönade icke görare.
  Det saknas en debatt om sakfrågorna.
  Jag kanske inte delar alla åsikter med SD, men det arbete och forskning de utför för sin politiska verksamhet imponerar.
  Våldtäktsrapporten är ju helt sann och överensstämmer helt med ”svenska folkets uppfatttning”
  Det är ett demokratiskt brott att underskatta svenska folkets magkänsla.Jag ser dock ett logistikproblem på röstdagen, en söndag. Då är bolaget stängt. Många svenskar kommer att jubla när SD är ett riksdagsparti även om dom röstat på ett annat.

 13. @JH, vad som är rätt eller vad svenska folket anser rätt har ingen betydelse för jerlerup, däremot vikter jerlerup en mängd luddiga förklaringar framför fakta och han glider som en smörklick på en teflonpanna undan på all fakta där kan äventyra den egna politiska agenda.
  Häromdan efterfrågade jerlerup statistik kring skolbränder överför en debattör, jag levererade och jerlerup skrev två nya bloggposter om SD, men låtsade att skolbränder var en ”icke” händelse.
  Något snurrar åt fel håll vet jag och den goda jerlerup har sina 3½ vecka att vinna mot SD eller möta verkligheten.
  Det sista lär bli en syn för gudar…

 14. Det finns plats för alla åsikter. Det är bra. Dessutom är det allmän rösträtt. Jag är lite intresserad av historia.
  Vi har allmän rösträtt i Sverige. Jag har läst på historiken. Historia i all ära. Fokusera inte på gårdagen.Fokusera framåt. Rösta!

 15. @JH, jag har röstat i alla val sedan 1968 och gräver inte ned mig i till exempel Centerns(Bondeförbundet) eller Socialdemokratins tvivelaktiga historier, knappast någon tar väl dessa eskapader på allvar i förhållande till dagens politik på allvar idag.
  Att jerlerup med anhang forskar i hur någon SD-politiker var klädd vid ett partimöte på åttiotalet, visar jo bara hur illa det är ställd.
  Så att rösta är inte för mig, min stora familj, mina vänner och bekanta en rätt, men också vår plikt överför det land vi lever i och vi figurerar inte i några SIFO eller liknande undersökningar, så jerlerup lär antagligen få läge att svälja tungan mer än en gång under valvakan om 3½ vecka.

 16. Det är en väldigt knepig situation, det här, och det är verkligen inte lätt att navigera i diskussionerna. Att ett parti som Sverigedemokraterna har en skarpt nynazistisk bakgrund, och alltjämt en hel del medlemmar med band till den gamla nasse-nationalistiska rörelsen gör det lätt att avfärda Sd som ett struntparti.

  Men det farligaste med Sd är inte Sd själva, utan att just Sd är det enda partiet som talar högt om problem, orsakade av invandring. Att just Sd äger denna fråga är ett djupt problem i ett land som vårt, med den konflikträdda konsensuskultur som vi krampaktigt försöker hålla oss fast vid.

  Vi får inte problematisera ens delar av invandringspolitiken, för då bryter vi det allmänna, politiskt korrekta konsensus som råder för närvarande – att invandring alltid är bra, och att det inte finns några problem. Annars är man automatiskt klassad som rasist, och därmed utstött ur den politiskt acceptabla kretsen. Det har blivit mer tabu än någonsin att tala om eventuella problem med invandring.

  Och – det är viktigare att vi är överens, än att vi komemr fram till något som är sant och rätt. Detta är konsensuskulturens förbannelse. Och det om något är tyvärr väldigt svenskt (ja, en liten spark åt Sd-hållet…).

  Att det är en stor skillnad på olika invandrargrupper är alldeles uppenbart. Sydostasiater överlag begår genomsnittligt betydligt färre brott än andra invandrare, och särskilt personer från buddhistiska kulturer. Nu har väl den statistiken förändrats en liten smula, eftersom en väsentlig del av vår inhemska cannabisodling sköts av vietnamesiska grupper. Driftigt och företagsamt – och de skadar ingen, våldtar ingen.

  Och det är uppenbart att invandrare från starkt muslimska kulturer (även om de flytt från dem) är präglade av den kultur de kommer ifrån. Jag har en arabisk kvinna i min bekantskapskrets som himlar med ögonen, viftar med händerna i vädret och suckar aggressivt ”araber!” när hon talar om arabiska män. Och som en kuriosainformation kan jag meddela att prostituerade kvinnor i Sverige har en tyst överenskommelse om att aldrig ta emot just arabiska män, eftersom de generellt är extremt föraktfulla och hatiska, ofta våldsamma, gentemot kvinnor, och särskilt förstås sexuellt fria, vita kvinnor.

  Jag har läst statistik från det koloniala Indien, som tydligt visar demografiska skillnader mellan olika grupper gällande brottslighet. Någonstans runt förra sekelskiftet ifrågasatte en brittisk tjänsteman nyttan i att kristna indierna, just med hjälp av statistik. Han jämförde fem grupper – infödda hinduer, infödda buddhister, infödda muslimer, infödda indier som konverterat till kristendom, samt västerländska kristna.
  Statistiken talade ett tydligt språk. De med den utan konkurrens lägsta brottsstatistiken var infödda buddhister, sen kom de infödda hinduerna med en något högre kriminalitet, och sen muslimerna, och sen de kristna västerlänningarna – och högst i brottsstatistiken låg de infödda som omväntstill kristendom.

  Sen kan man förstås problematisera även detta resonemang, i att ifrågasätta orsak och effekt, som t.ex. att fundera över om det kanske var just de mest vinddrivna existenserna som lät sig omvändas. Liksom man kan problematisera vad som faktiskt räknas som kriminalitet. Om man gör en viss religiös sedvänja olaglig, så blir ju automatiskt de som erkänner sig till den religionen i långt högre grad kriminella än andra. Så det går att ljuga med statistik.

  *************

  Frågan är hur detta ska hanteras. Det går inte längre att ljuga (att i media beskriva en stöldliga av zigenare från Rumänien som en grupp rumänska turister, t.ex.) är inte hållbart i en tid då allt finns att läsa på Internet. Dubbelmoralen blir extremt genomskinlig, och makthavarnas feghet och vilja att lägga locket på leder bara till ett ökat tryck.

  Som liberal (på riktigt!) anser jag rent principiellt att man inte ska vara protektionistisk, och att man ska ha öppna gränser. Jag har alltså inget emot invandring – tvärtom. Invandring har varit en viktig del av Skandinaviens utveckling i tusentals år, och det kommer det att fortsätta vara.

  Men det går inte att komma ifrån att det känns något oproportionerligt, det där att vi i lilla Sverige tar emot många fler irakiska flyktingar än USA. Särskilt när vi inte har resurserna att ta emot invandrare på ett konstruktivt och kreativt sätt.

  Många av problemen uppstår dessutom på grund av svensk ekonomisk politik, som bygger på helt andra grundpremisser än den rörlighet som finns på jorden idag. Skatter, bidrag och andra styrmedel är anpassade efter en helt annan samhällsmodell än den som vuxit fram idag. Vi bör alltså titta lika mycket på den ekonomiska politikens konsekvenser som andra faktorer i den nu rådande situationen.

  Jag har inga färdiga svar alls, och säkert kommer jag att bli beskylld av någon annan kommentator som svamlande och babblande – och det äger säkert sin riktighet i vissa avseenden. Jag famlar, ibland i blindo, och undrar hur jag ska hitta rätt i dessa sökande resonemang – just för att det i den här debatten inte tillåts sökande och resonerande. Det kastas statistik som pajer i en gammal stumfilm med Helan och Halvan, och alla har rätt. Ingen vågar sticka ut hakan och säga – ”men jag vet inte riktigt vad som är bäst nu, kan vi resonera sansat om det här problemet?”.

  Till skillnad från Sverigedemokraterna ser jag inget attraktivt i det s.k. svenska folkhemmet, som bara luktar unket, instängt och paternalistiskt. Men vi måste hitta nya kreativa vägar att hantera invandringen – annars får protektionistiska bakåtsträvare som Sverigedemokraterna tolkningsföreträde, och då blir detta snart en bomb som briserar, mitt i folkhemmet Sverige.

  Och det kommer inte att bli vackert.

 17. Det där var en riktigt välformulerad kommentar, Calle. (Även om jag inte håller med om allt, t ex varken det där om öppna gränser eller din syn på folkhemmet.) Uppfriskande med någon som inte grävt ner sig totalt i endera sidans skyttegravar utan vågar resonera och fundera kring problemen. Vilken är Piratpartiets officiella ståndpunkt i invandringsfrågan? Har ni någon?

 18. Pingback: Sanningen om samhället – 2010-08-26 FM

 19. Calle. Tack för inlägget.

  Det finns kulturella problem som man kan diskutera. Jg skrev en artikel igår kväll om Feministiskt Initiativ jag rekommenderar. Där skriver jag att istället för att säga att ”män våldtar” är det bättre att prata om patriarkatet eller empatilösa män eller liknande. För pratar man om män så generaliserar man och drar alla över en kam. ( https://ligator.wordpress.com/2010/08/25/sverigedemokraterna_och_feministiskt_initiativ/ ) Jag ogillar såna generaliseringar mot araber och muslimer också. jag har också mött så många ansvarskännande, empatiska muslimska och arabiska män i mina dar att jag inte vill dra alla över en kam.

  Istället har vi problemen med vad jag skulle kalla islamsk fundamentalism och ”machoism”. Det är något som måste bemötas, synliggöras och bekämpas. Men utan att ALLA muslimer och araber misstänkliggörs.

  När det gäller brottsligheten ska man köra med öppna kort. Jag håller helt med dig där. Organiserade romer på stöld och tiggarturné från rumänien ska inte beskrivas som rumänska turister. Som jag skriver i dagens blogginlägg: blundar man för ett problem kan man inte lösa problemet heller.

  Det största problemet är inte Sd, utan alla de politiker som skapat problemen vi har och som nu med näbbar och klor försöker undvika att prata om dem samtidigt som man censurerar Sd.

  Informationsfrihet är en princip jag tror mycket på. I vår datoriserade värld är det egentligen mycket lätt att göra statistik tillgängligt på nya sätt så alla lätt kan få all statistik de vill ha. Men så resonerar inte Scb och Brå. De gör inte alla värden tillgängliga (och då pratar jag inte bara om brottslighet egentligen). Det är vansinne!

  /T

 20. Nej, Börjessn, vi har ingen officiell ståndpunkt gällande specifikt invandringen, eftersom vi likt andra fokuspartier (som t.ex. miljöpartiet på 1980-talet) fokuserar på våra kärnfrågor. Vi ser att det annars lätt blir att man å ena sidan sorterar in sig i blockpolitiken, å andra sidan att kärnfrågorna ramlar ur fokus. Dessutom är det vår valstrategi att hamna i vågmästarställning, och vid en sådan situation blir det särskilt viktigt att vi fokuserar på våra få frågor och lämnar alla andra frågor därhän.

  Alla partier som samarbetar i en koalition måste ge upp en stor del av sitt partiprogram. Vi är ärliga med det, det är allt. Centern gav upp kärnkraftsmotståndet, och nu integritetsfrågorna. Detta kan komma att bli ödesdigert för centern, men säkert bra för Sd, som förmodligen får några besvikna centerväljare.

  Sverigedemokraterna är ett fokusparti med egentligen bara EN fråga (invandringen). De andra delarna av programmet är utfyllnad och ”lagomsmet”, så intetsägande att man i praktiken kan samarbeta med såväl kristdemokrater som sossar, vilket förstås är tanken. Sverigedemokraterna är alltså ett enfrågeparti, men försöker dölja detta.

  För att återansluta till ämnet – invandringen (som ju är det enda sverigedemokrater älskar att tala om) – så är Piratpartiet ett utvecklingspositivt parti, med globalisering som en självklar del av mänsklighetens evolution. Dock betyder det inte nödvändigtvis att folk behöver flytta runt så förbannat. Bättre än att ta emot hundratusentals iranska flyktingar kan vara att hjälpa den iranska demokratirörelsen att kommunicera med omvärlden, så att de kan demokratisera sitt eget land.

  Och just sådant gör vi pirater. Vi är inte bara politiker som pratar, vi gör saker, vi är aktivister. Därav vårt engagemang i t.ex. Wikileaks, som vi nu skyddar i Sverige. Yttrandefrihet och fri kommunikation är en extremt viktig fråga för oss. Att Internet ska få fortsätta vara så fritt och vildvuxet som det är nu är en viktig fråga för oss pirater. Att även de krafter som vi kanske inte tycker om (som t.ex. sverigedemokrater, och deras mer ljusskygga stödkrafter i skuggorna) ska ha samma rätt till det offentliga rummet garanteras av ett öppet och fritt Internet.

  Jag tror att med en ökad globalisering, och förbättrat välstånd för många fler människor, så behöver som sagt folk inte flytta runt lika mycket. I alla fall inte av nödtvång. Det blir färre flyktingar, helt enkelt. Och det är en trend som vi ser i världen. På bara de senaste 20-30 åren har många fler länder utvecklat demokratiska system, och en betydligt lägre andel av jordens befolkning är fattiga. Fattigdom är för övrigt extremt ovänligt mot miljön. Vad vi kan komma till i framtiden är alltså en starkt ökad andel av migrationen som ren arbetskraftsinvandring, åt båda hållen, men ett minskat flöde av flyktingar.

  Begreppet ”Folkhemmet” är för mig en ganska läskig bild, som osar alldeles för mycket Alva Myrdal och hårt reaktionära krafter som vill återupprätta ett socialdemokratiskt Sverige som det var på 1950-talet, ungefär, och det är jag verkligen inte intresserad av.

  Att vara protektionistisk och stänga gränser, mitt i en omvärld som blir alltmer flödande globalistisk, är ödesdigert, och kommer att resultera i att vi kommer hopplöst efter alla andra. Så jag hoppas verkligen innerligt att Sverigedemokraterna krymper ordentligt, och att de aldrig får någon makt i svensk förvaltning, eftersom SD:s visioner är alldeles för xenofobiska och bakåtsträvande för min smak.

  Men diskussionerna måste hållas levande.

  INTEGRITET, FRI KUNSKAP, DELAD KULTUR – RÖSTA PIRAT 19 SEPTEMBER

  Så fick jag det sagt också… 🙂

 21. På flera plan tycker jag att Fi är ännu mer hopplösa än Sverigedemokraterna. Fi är öppet manshatande, och stärker motsättningarna melan två grupper i samhället, helt i onödan.

  Fi vill befästa kvinnors offeridentitet, liksom männens identitet som förövare.
  Detta är komplett vansinne. Att som Schyman banka in sin skruvade genusanalys med demagogiska uttalanden av typen ”Brottet har ett ansikte, och det är en man”, bidrar inte till den politiska debatten med något annat än strunt och trams.

  Fi är i grunden en förlängning av Gudrun Schymans populistiska marxism, och kommer aldrig att spela någon annan roll än de desperata pajasar de alltmer framstår som.

 22. Exakt! Men jag har märkt att man kan få Sverigedemokraterna att fundera om man visar att de tänketr som extremfeminister och man får folk i FI att tänka om man visar att de tänker som Sverigedemokrater!

  🙂 Jag hade den baktanken med den artikeln!

  Hmmm… Calle! Det finns en aspekt av allt detta som faktiskt är en Piratparti-fråga. Nämligen hur man gör informationen och statistiken fri. Jag har fått en idé till en kort artikel. Jag återkommer!

  🙂

 23. Håller helt med dig om att fru Schymans FI är ett gäng desperata pajaser alla med bakgrund i kommunisterna. Därmed nog sagt om dem. De är inte värda mer.
  Vad gäller SD håller jag dock inte med dig. Det var en mkt lång diskussion höromvan. Tappade intresset redan på rad 10.
  Siffror ljuger inte ! Jarlerup ? Var det så ? Orkade inte läsa allt nagelfarande av statistiker från olika länder och institutioner.
  Men gå till vilken TR du vill och läs uppropslistan ! 7 av 10 namn är utländska.
  Vet inte alls varför nysvenskar som vi försiktigt kallar dem är överrepresenterade ! Inte mitt problem. Kan det möjligtvis vara attityden hos flickorna i den fria världen. De klär sig ju alla så utmanande som möjligt. Kansle blir det för mycket för herrar från länder där kvinnorna går omkring i liksäck hela dan ? Ja, inte vet jag.
  Om denna sidan endast existerar för att göra ner SD, så är detta mitt enda och sista inlägg !

 24. Då är det dags för dig att gå tillbaka och göra det du inte vill dvs nagelfara statistiker från olika länder Kadawerhielm! För utan kunskap kan man inte lösa problemen.

  Sd och Svenskarnas parti har rätt i att invandrare är överrepresenterade i statistiken men de har fel om orsakerna.

  Som jag sagt många gånger. Eftersom svenskar var överrepresenterade i brottstatistiken i städerna i USA då de emigrerade dit, betyder detta att den svenska kulturen var (och är?) kriminell och brottsfrämjande?

  Eller berodde det på politik, fattigdom, ekonomi, utanförskap och sånt?

 25. Pingback: Integrationsprojektet « Sverige är inte världens navel!

 26. Pingback: SD-Bluffen » SD och våldtäkterna

 27. Tack för det utförliga svaret, Calle!

  Nu är jag inte Sverigedemokrat. (Dock överväger jag att rösta på dem i just detta val, i brist på bättre och då jag håller med dem på hyfsat många områden. Alternativet är att rösta blankt, då de sju definitivt har förbrukat sitt förtroende hos mig.) Men jag vill ändå ta SD i försvar i så mån att jag vill påstå att de är mindre av ett enfrågeparti än PP. Som framhållits tidigare (bl a i denna blogg tror jag) är SD i första hand ett nationalistiskt parti snarare än ett invandringskritiskt. Med det som utgångspunkt tar de ställning i många frågor där PP lämnar walkover. Jag håller i stort sett med PP i er enda profilfråga – jag röstade faktiskt PP i EU-valet senast, och tycker att Christian Engström gör nytta där nere i Bryssel – men till riksdagsvalet tycker jag ni är alldeles för tunna, och med en extremliberalistisk inställning som i andra frågor förmodligen skulle få er att rösta tvärt emot vad jag tycker.

  Den okritiskt positiva inställningen till globaliseringen är ett exempel. För mig handlar globalisering mycket om att företagen flyttar dit där miljökraven är som lägst och arbetslagstiftningen som sämst, i syfte att maximera sin profit. De konkurrerar därmed ut de företag som stannat kvar här hemma genom att tävla på helt andra villkor. Detta gör stor skada på miljö och människor, och dränerar samtidigt västerlandets välstånd och lämnar oss med osunda bubbleekonomier där fundamentet (produktionen) inte finns kvar. Dessutom föder den onaturligt billiga produktionen ett hysteriskt konsumtionsmönster här i väst som i längden bara kan leda till undergång.

  Det finns goda sidor av globaliseringen också, att lyfta länder ur sin fattigdom med utländska investeringar. Men det måste gå att åstadkomma detta utan den gigantiska baksida som helt överskuggar fördelarna. (Om någon är intresserad så har jag skissat i min blogg – fast den är nog mer av ett personligt ”partiprogram” än en blogg egentligen – på hur jag tänker mig att detta skulle kunna göras. Sök på ”rättvisetullar” eller scrolla helt enkelt ned till näst senaste inlägget.)

 28. Anklagelser för att vara enfrågeparti från en PPare? Lustigt! En bra sajt jag fick rekommenderad var valpejl.se.. Låt säga såhär: PPs kandidater svarar ”ingen åsikt” lite oftare än andras.. för att uttrycka det milt. PP kan säga sig ha bredd men har knappt någon uttalad politik för nästan någonting. Bara detta ludd om ”kultur, integritet och kunskap” som man hävdar kan appliceras på det mesta och det är ju sant ifs: Det kan det, som floskeluttalande.
  PP är enfrågepartiet (eller ”fokusparti” som så många PPare tycker det skall kallas, ungefär som ”lokalvårdare” istället för ”städare”) som låtsas att man inte är det.

  SD har dock åsikter och faktiska förslag i de flesta sakfrågor eftersom det är ett riktigt parti med en ideologi i botten istället för ett gäng killar som gillade fildelning men ogillade FRA och fick för sig att skapa ett parti istället för en lobbygrupp.. (vilket nog är vad man borde gjort)

  http://sverigedemokraterna.se/valet-2010/
  http://sverigedemokraterna.se/2010/06/23/sverigedemokraterna-svarar-pa-alliansens-100-fragor/

 29. ”Paradigm. Uppehållstillstånd är inte samma som asyl. men, ja 90.000 fick uppehållstillstånd!”

  Du är inte lite självsäker för att ha så fel. Låt oss summera diskussionen:

  Jag började med att säga att det beviljades drygt 20 000 personer asyl i USA och enligt Wikipedia var samma siffra för Sverige 90 000.

  Du hävdade då att 90.000 inte fick asyl i Sverige och att rätt siffra var 24.000, samt att 90.000 är totala invandrarsiffran i Sverige och inkluderar ca 30.000 svenskar som emigrerat som återvänder.

  Detta var rätt såtillvida att 90 000 inte fick asyl i Sverige – men jag sa ”samma siffra” – amerikanerna räknar ju in anhöriginvandring i asylbegreppet (”principals and their immediate family members”) och då blir ju uppehållstillstånd det man måste jämföra med. Notera också att 24 000 inte alls var antalet som fick asyl som du sa utan antalet som sökte asyl det året.

  Det är rätt grova missar kombinerat med begreppsförvirring – för du kan inte rimligen mena att vi ska jämföra två olika asylbegrepp med varandra?

  Kvar står fakta: Sverige tar in 117 gånger mer flyktingar och anhöriga än USA i förhållande till befolkningens storlek. Är du inte själv glad åt det? Är det därför du dribblar på det här viset?

 30. Att hänvisa till USA i en jämförelse är löjligt då de är mycket selektiva
  med uppehållstillstånd. En fattig, outbildad, traumatiserad Afrikan har inte stor chans att komma permanent till USA, men högutbildade i bristyrken öppnas famnen för.

 31. Det är just därför att USA de facto för en så annorlunda politik som jämförelsen blir intressant – de är restriktiva och med ett gott utfall, vi tvärtom. Och för pengarna det kostar att ta emot en afrikan kan vi hjälpa långt fler på plats – såna som inte har råd att betala flyktingsmugglarna.

 32. Pingback: Sverigedemokraternas rapport om våldtäkter bygger inte på fakta | Sverigedemokraterna.de

 33. En intressant notis som jag inte har sett i detta prat om våldtäktsstatistik är de kvinnor som blir våldtagna i detta land, är statistiken om ”rena svenskor” som våldtäktsoffer lika iögonfallande som utländska förövare?

  Det finns säkert ett och annat fall då både förövaren och offret kommer ifrån samma land, kanske våldtäkt i hemmet där mannen våldtar sin fru eller anhörig. Har ingen aning om hur stor den procenten kan vara.

  Av de två alternativen sänkt invandring gentemot utvisning vid brott så är ju utvisning klart rättvisare. Det gäller att bryta ner statistiken och sätta in insatserna där de krävs och inte dra alla över en kam (eller kant?) 😀

 34. Jag tror knappast att levnads vilkoren är bättre i usa för irakier
  ej heller i Australien, däremot tror jag att deras strängare straff inklusive utvisning kan vara ett bidragande faktor till lägre siffror, alltså en hårdare linje. Visst vi kan inte blunda för sverigedemokraternas agenda då jag tror på ett mångkulturellt samhälle.
  Men att skylla på irakiers levnads villkor och våra politiker är ingen ursäkt än mindre anledning till ett övergrepp som våldtäkt.
  Samt om dessa siffror ifrågasätts kommer nästa fråga bli
  om vårt rättssystem är rasistiskt, har en irakier mindre chans till friande dom än en svensk förövare.
  Om man ska gå efter brå rapporterna så är detta inget man kan blunda för, resultatet kommer att bli att sd o sp kommer att använda det som politiskt argumment.
  Men till sak, Vad var det du ville ha sagt egentligen?
  Att sverige är mer främlingfientligt och rasistiskt än Australien?
  Att irakier har en mindre chans än någon annan invandrar grupp i sverige? ska vi blunda för dessa siffror?
  Det du propagerar för här förstår jag inte, men jag förstår att
  genom att välja att skylla på politik och levnads vilkor kommer paradoxalt orsaka att folk kommer att bli mer sd
  vänliga.
  Ska vi bli av med sd Måste sverige köra en hårdare linje.
  Tror inte på att svensken är rasist, men svensken börjar bli trött. och risken med att svensken blir trött, blir att svensken bara kommer att se ett alternativ och tyvär är alternativet sd.

 35. ”Det här siata har jag betonat mycket. Man bör då främst studera USA. ”

  Hela ditt argument faller, då det inte finns Irakier och Somalier i statistiken, de grupper som utför flest våldsbrott och våldtäkter per/capita, och även de invandrare vi tar in flest av.

 36. Pingback: Absurd twitterdebatt om brottslighet och invandring! « Sverige är inte världens navel!

 37. Ja, det är rätt, statistik ska bemötas och erkännas om den är korrekt.

  Men nu till den tanke som slog mig då jag läste din artikel. `Vi har alltså en överrepresentation av utländska män, i synnerhet från vissa länder, som begår våldtäkt. Och vad gör man åt det då? Politiker tar in i detta med en tång? Mycket annat kan de förfasa sig över, som omskärelse av flickor, men nu kan jag alltså dra slutsatsen att våra politiker (utom SD) blundar för att kvinnor blir våldtagna i större grad av just invandrare, det är något att acceptera med tanke på vilka kulturer de kommer ifrån? Mycket har jag läst, men jag kan inte dra mig till minnes att NÅGON politiker talat om brotts (våldtäkts)frekvens, om det nu inte har buntats in i generella erkännande om misslyckad integration.

  Jag blir nu riktigt förbannad. Fega uslingar till politiker…. HUR svårt kan det vara att driva igenom pålagor (nya lagar behövs inte, använd de som finns) om att så snart man klivit över gränsen till Sverige och så ska det gnuggas in ordentligt vad som skiljer i kultur i Sverige och var de nu kommer ifrån, i synnerhet sådant som just t.ex ej straffbar våldtäkt inom äktenskapet DÄR, INTE accepteras HÄR. Bryt mot detta och de åker ut. (ta av ev svenskt medborgarskap på föräldrar som skickar sina flickor till ursprungslandet för omskärelse, ut med dem)

 38. Det går verkligen inte att jämföra svensk våldtäktsstatistik med allmän brottstatistik i USA, där fängelser dessutom drivs som företag med politisk makt genom lobbygrupper. Den större delen av de som sitter tid i USA gör det för att de åkt dit tre gånger för cannabis. Vilket ju i sig får egna sociala och kulturella innebörder.

  Du flyr från problemet när du flyttar debatten till huruvida våra våldtäktsproblem är kulturellt betingade. Problemet svart på vitt är att nordiska kvinnor våldtas av irakier, detta måste stoppas NU.

  Sen undrar jag hur du personligen inte kan dra slutsatsen att dessa våldtäkter är kulturellt betingade med tanke på kvinnosynen i muslimska länder som den beskrivs i ditt eget inlägg?

 39. Hej!
  Intressant att hitta en person som erkänner att problemen finns. Dvs invandrar (muslimer) våldtar i extremt mkt högre grad än vad andra folk gör (svenskar, greker, colombianer osv osv). Min fråga till dig blir.. vad fan har våldtäkt med klasstillhörighet att göra? Är man fattig så bara MÅSTE man våldta.. eller? Och att folk är ”fattiga” i Sverige är bara ett stort skämt men det är en annan fråga…
  Du har inte tänkt på att som individ i ett samhälle måste man stå till svars för sina egna handlingar och inte gömma sig bakom nonsens och sjuka ursäkter?

 40. Ja men för helvete! USA kräver ett prickfritt brottsregister för att man ska få invandra… inte konstigt att brottsligheten är lägre då!

 41. ”Men tittar på man på Irakierna i Australien är de UNDERREPRESENTERADE i våldtäktsstatistiken. En av ca 4500 i Australien födda satt i fängelse 2007 för våldtäkt. En av ca 9000 irakier! Och __Irak__ har tagit in ca 100.000 irakier!”

  Det ser ut som om du slant lite på tangenterna. Du menar nog att ”… Australien har tagit in ca 100.000 irakier!” 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s